Крахмал шикізатынан этил спиртін алу өндірісін жобалау

Мазмұны

Аннотация
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілер мен қысқартылған сөздер

Кіріспе

1 Аналитикалық шолу
1.1 Ашу процесі
1.2 Спирттік ашу процесі
1.3 Шикізатқа сипаттама
1.4 Крахмалдың химиялық өзгеруі
1.5 Шикізатты қайнатуға дайындау
1.6 Қайнатудың реологиялық қасиетінің өзгеруі
1.7 Қайнатылған массаны қанттандыру үшін микроорганизмдердің культурасын дайындау
1.8 Қайнатылған массаны қанттандыру
1.9 Крахмалдың ферментативті гидролизі2 Өндірісті жобалаудың техника . экономикалық негіздері

2 Өндірісті жобалаудың техника . экономикалық негіздері
2.1 Ғылыми зерттеу бөлім

3 Технологиялық бөлім
3.1 Қайнатудың технологиялық сызба.нұсқасы
3.2 Екі деңгейлі вакуум.суытқыш аралық қанттандырғыш аппараттар
3.3 Спирт өндірісіндегі картоп шикізатының технологиялық сызба нұсқасы
3.4 Шикізатты қайнатудың технологиялық сызба.нұсқасы3.5 Екі сатылы қанттандырғыштың сызба . нұсқасы3.6 Ашудың периодты әдісі
3.7 Спиртті айдау және ретификациялау
3.8 Дайын өнімге сипаттама
3.9.1 Технологиялық есептеу бөлімі тиімді уақыт фондын есептеу
3.9.2 Материалдық баланс
3.9.3 Конструктивтік есебі

4 Тіршілік қауіпсіздігі
4.1 Еңбек қорғау техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы шаралар
4.2 Ашыту цехындағы техника қауіпсіздігін негізгі ережелері
4.3 Өндірістік тазалық сақтау бойынша шешімдері
4.4 Есептеу бөлімі
4.5 Қазіргі заманғы жойқын қаруларды қолданғандағы адамзатқа және

5 Қоршаған ортаны қорғау
5.1 Өндірістің технологиялық түсіндірмесі
5.2 Есептеу бөлімі
5.3 Табиғатты қорғау шаралары

6 Экономикалық бөлім
6.1 Цехтың өндірістік қуатын анықтау
6.2 Капиталды шығындарды есептеу
6.3 Еңбек ақы және жалақы
6.4 Дайын өнімнің өзіндік құнын есептеу
6.5 Өндірістің негізгі технико.экономикалық көрсеткіштері

7 Бизнес . жоспары

Қорытынды

Түйін

Қолданылған әдебиеттер

Қосымша
Жұмыстың өзектілігі: Қазіргі кезде спиртің көп мөлшері техникалық мақсаттарға, халық шаруашылығында қолданады; атап айтқанда синтетикалық каучук өндірілуінде, фотопленка және қағаз өндірісінде, күрделі эфир өнеркәсібінде, ликер-арақ өндірісінде, фармацевтика, парфюмерия өндірісінде және көптеген тағы басқа өндірістерде қолданады.
Этил спирті тамақ және химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Арақ-шарап өндірісінде, тамақты араматауда қоспа ретінде тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Этил спирті өндірісі өнімнің өсуі химия өнеркәсібінде кеңінен қолдануына байланыты. Этил спирті өте жақсы ерітінді, антифриц, экстракпен, этанол көптеген материал клей, кір, жуатын материалдар, бояулар дәрілік преперат еріткіштердің синтезі үшін этанол субстрат қызметін атқарады, синтетикалық талшықтарды алуда шикізат болып картоп, бидай, қызылша, қантқызылшасы, сульфатті сілтілер, яғни көміртекке бай, өсімдіктер жатады.
Спирт өндірісі халықшаруашылық салаларымен тығыз байланысты, мұнда спирт негізгі шикізат ретінде қолданылады және ауылшаруашылығында көмекші материал болып саналады Бұл өндірістерде дефективті бұзылған бидайдан және картоптан сапасы жоғары өнім алудың негізгі саласы болып табылады. Этил спирті әлемде кең таралған өнім Тамақ өнеркәсібінде – оның негізгі тұтынушысы спирт арақ –шарап өнімдері ,сірке қышқыл өндірісінде шарап, тамақты ароматтауда және парфюмерия косметика өндірісінде кеңінен қолданылады Микробиологиялық және медицина өндірісінде және басқада препараттарды, дәрілерді , дезинфекциялық заттарды қолданылады.
Этил спиртін ХІІ жүз жылдықта шараптан айдау арқылы алғаш рет алған. ХV ғасырға дейін ол тек ем үшін қолданылған. Бірақ спирт айдау аппаратының дамуынан арақ түрінде шығарылған. Уақыт өте спиртті стандартты аппараттарда ала бастады. Спирт шығару қалаларда, ауылдарда шыға бастады. Спиртті шикізат ретінде көп қолданады.
Спирт өндірісінің негізгі тиімділігі:
- спирт өндірісінде биотехнологиялық процестердің жүруі
- отандық және әлемдік рынокта өнімнің бәсекелестікке қабілетін және сапасын жоғарылату .
Жобаның мақсаты мен есебі: Қанттандырудың негізгі мақсаты болып жоғарғы дәрежедегі құрамында ашытқы қанттары көп болатын сусланы алу. Сусланы қанттандырудың әртүрлі әдістері бар. Қазіргі уақытта этил спиртін алу үшін қайнатылған өнімді сұйық және қатты фракцияларға бөлу арқылы, жоғары концентрациялы пуллуланазалы фермент препараттарды қолдану арқылы алуға болады. Осы әдістерді қолдану арқылы ашыту қанттарының құрамын көбейтуге және ашу процесін азайта аламыз. Қанттандыру процесін сондай-ақ, қайнатылған өнімге ультрадыбысты әсер ету арқылы да жасауға болады.
Этил спиртін өңдеп мақсатқа жету үшін келесі есептерді шешу керек.
-Әдебиеттерге патенттік ізденіс жасау;
-Технологиялық процесті толық сипаттау және тәжірибелер жүргізу;
-Этил спиртін алуға аналитикалық шолу;
-Инженерлік есептерді шығару;
-Технологиялық процесті автоматтандыру;
-Қоршаған ортаны және тіршілік қауіпсіздігі шараларын шешу;
- Өндірістік ғимаратты жоспарлау;
-Жоспарланған өндірістің экономикалық эффективтілігін анықтау.
-Ғылыми жаңалық:
- Спирт өндірісінің қанттандыру, қайнату сатысында Saccharomyces cerevisae Y2283 штамы алынды. Ол өзінің жоғарғы активтілігімен және көбею коэффициентінің жоғарлығымен ерекшеленеді.
- Қанттандыру сатысына арналған сусланы ультрадыбысты қондырғыда өңдеу. Ескі технологиямен жаңа технологияны салыстырғанда ультрадыбысты қондырғымен қанттандырудың арқасында спирттен кейінгі ашытқының құрамы 0,3 айналымда – 8-10 сағаттың ішінде 1,5% дейін активтілігі жоғары болатынын байқауға болады.
Іс жүзінде бағалығы:
- Спирт өндірісін жоспарлау;
- Спирт өндірісін технологиясы;
- Спирт өндірісінің қанттандыру, қайнату сатысын тиімді қолдану;
- Өндірісті жоба бойынша есептеу;
- Өндірістің экономикалық эффективтілігіне анализ;
Тәжірибелік мәні мынадай мәселелерден тұрады:
- Спирт өндірісінің қанттандыру, қайнату сатысын тиімді қолдану арқылы қазіргі заманға сай теориялы және тәжірибелік спирт өнімдерін жобалау;
- Алынған нәтижелерді ТЭК құрастырған спирт зауытында қолдануға болады.
Биотехнологияның дамуы және оны қолданудың эффективтілігі жоғарлайды.
Қорғауға қатысты ережелер:
- өндірістің технологиялық сызба нұсқасы;
- ғылыми зерттеудің нәтижелері;
- негізгі және қолданбалы құрылғының конструкциясы;
- цехтың негізі технологиялық көрсеткіштері;
Жұмыстың апробациясы және жариялануы. Жұмыстың нәтижелері жарияланбаған. Жұмыстың құрылымы және көлемі. Дипломдық жоба беттен тұрады, суреттен, кестеден, негізгі көзі болып отандық және шетелдік әдебиеттер тізімі кітап табылады.
        
        Аннотация
беттер 117 ... ... 6 ... этил ... ашыту чан, барда, екі ағынды әдіс, эпюрационды
колона, ... ... ... су, ... генераторы, ректификациондық
колонна,қайнату, қанттандыру, салқындату, культивирлеу, фермент, ақуыз
Дипломдық жоба ... ... этил ... алу ... ... ... екі ағынды әдіс қолданылған. Өнімділігі
480000дал/жыл. Жобаланатын өндіріс Ленгер тас жолында ... ... ... жаңалығы; Қайнату және қанттандыру сатысының технологиясын
жаңарту.Осы пероцестерде қолданылатын штамдардың физико- ... ... ... ... сызба- нұсқаға сипаттама жасалып,негізгі және көмекші
аппарат ... ... ... ... ... ... ... Микробиологиялық және санитарлық бақылаулар
қарастырылған.
Бұл ... ... ... шолуда қысқаша тарихи мәліметтер,
спиртті алу ... ... ... ... шикізаттар, құрал-
жабдықтар, туралы мәлімет жасалды.
Спирт тамақ өндірісінде ғана емес, басқа өндіріс салаларында кеңінен
қолданылады. ... ... өз ... мол ... өндіру экономика
жағынан тиімді.
Берілген дипломдық жобада орындалатын ... ... ... ... ... моно- және дисахаридтерді, ... ... ... ... ... ... жобада картоптан этил спиртін алуда қазіргі жаңа заманғы
технологияны ... ... ... ... сызба – нұсқасы
жасалған. Негізгі және көмекші құрал–жабдықтарды таңдап,технологиялық есебі
жасалған,материалдық баланс және жылу балансы ... ... ... ... ... ... іс шаралары жасалған.Өндірістің
техника экономикалық көрсеткіші келтірілген және бизнес жоспары жасалған.
Крахмал шикізатынан этил спиртін алу ... ... ... мен ... ... ... шолу
1.1 Ашу процесі
1.2 Спирттік ашу процесі
1.3 ... ... ... ... ... Шикізатты қайнатуға дайындау
1.6 Қайнатудың реологиялық қасиетінің өзгеруі
1.7 Қайнатылған массаны қанттандыру үшін ... ... ... ... ... Крахмалдың ферментативті гидролизі2 Өндірісті ... ... ... негіздері
2 Өндірісті жобалаудың техника – экономикалық негіздері
2.1 Ғылыми зерттеу бөлім
3 Технологиялық бөлім
3.1 Қайнатудың технологиялық сызба-нұсқасы
3.2 Екі ... ... ... ... ... ... өндірісіндегі картоп шикізатының технологиялық сызба нұсқасы
3.4 Шикізатты қайнатудың ... ... Екі ... ... – нұсқасы3.6 Ашудың периодты әдісі
3.7 Спиртті айдау және ретификациялау
3.8 Дайын өнімге ... ... ... ... ... ... тиімді уақыт фондын есептеу
3.9.2 Материалдық баланс
3.9.3 Конструктивтік есебі
4 ... ... ... ... ... қауіпсіздік және өртке қарсы шаралар
4.2 Ашыту цехындағы техника қауіпсіздігін негізгі ... ... ... сақтау бойынша шешімдері
4.4 Есептеу бөлімі
4.5 Қазіргі заманғы жойқын қаруларды қолданғандағы адамзатқа және
5 Қоршаған ортаны қорғау
5.1 Өндірістің технологиялық түсіндірмесі
5.2 ... ... ... қорғау шаралары
6 Экономикалық бөлім
6.1 Цехтың өндірістік қуатын анықтау
6.2 Капиталды шығындарды есептеу
6.3 Еңбек ақы және ... ... ... ... ... есептеу
6.5 Өндірістің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері
7 Бизнес – жоспары
Қорытынды
Түйін
Қолданылған әдебиеттер
Қосымша
Нормативтік сілтемелер
Дипломдық жобада келесі нормативтік құжаттар сілтемелер ... 1.5-2004 |ҚР ... ... ... |
|ҚРСТ ... ГСС ҚР | Ұйым ... ... ... мен реті ... 1.12-2000 ... ... ... ... ... |ҚР мемлекеттік жалпы білім беру құрамдарының |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... 2.105-95 ЕСКД ... ... ... ... ... 2.106-96 ЕСКД ... құжаттар. ... 2.109-73 ЕСКД ... ... талаптар. |
|МЕСТ 21.1101-97 СПДС ... және ... ... негізгі |
| ... ... ОҚМУ ... ... ... -реттегіш құжат. |
|ФС ОҚМУ 4.6-003-2006 |СМЖ. Оқу ... ... ... ... |
| ... ... ... ОҚМУ 1-006-2006 |СМЖ. Жазбаларды басқару. ... ОҚМУ ... |СМЖ. СМЖ және ... ... ... |
| ... бақылауы ... ОҚМУ ... |СМЖ. ... ... ... ... ОҚМУ 4.6-001-2006 |СМЖ. ... жазу ... ... |
| ... ... ... ... |
|МИ ОҚМУ 4.7-2006 |СМЖ. ... жоба ... ... – – бір ... ... жай көзге ... ...... және ... көмегімен қоректік ортаның
заттарын жаңа ... ... ... ... ...... реакцияларды тездететін биокатализатор.
Бражка – ашытудан кейінгі өнім.
Этил ... пен ... ... алынатын, тамақ және техникалық
өнім.
Аэрация – микроорганизмді оттегімен культивирлеу.
Барда – спирт өндірісінде ... ... ... ... ...... микробты популяцияның жалпы массасы.
Реогент – химиялық реакцияға түсетін зат.
Сахароза – глюкоза мен фруктозаның қалдығынан тұратын ... ...... аз ... ... және биохимиялық қасиеті.
Ашытқы саңырауқұлақтары – бір клеткалы қозғалмайтын және бактериялардан
шамамен алғанда он есейдей ірі ...... ... ... ... ... ... және споралар түзу арқылы көбейеді. Сондықтан бұларды ашытқылар
деп атайды.
Аскомицеттер класынан – ... түзу ... ... ... ... ... ішінде кандида топтары өнеркәсібке зор зиянын тигізеді.
Көміртектер – негізінен ... ... ... құралған табиғи
органикалық қосылыстар.
Моносахаридтер – жармақталмаған ... мен ...... ......... - ... орта
ҚЖ - құрал-жабдық
МБ –микробиология
АТФ – аденозинтрифосфат
АДФ – аденозиндифосфат
ЭС-этил спирті
ТҚ – техника қауіпсіздігі
Кіріспе
Жұмыстың ... ... ... ... көп ... ... халық шаруашылығында қолданады; атап ... ... ... ... және ... ... ... эфир
өнеркәсібінде, ликер-арақ өндірісінде, фармацевтика, парфюмерия өндірісінде
және көптеген тағы басқа өндірістерде қолданады.
Этил ... ... және ... ... ... ... Арақ-
шарап өндірісінде, тамақты араматауда қоспа ретінде тамақ өнеркәсібінде
қолданылады. Этил спирті өндірісі ... өсуі ... ... ... ... Этил ... өте жақсы ... ... ... ... ... ... кір, жуатын материалдар, бояулар
дәрілік преперат еріткіштердің синтезі үшін ... ... ... ... ... ... шикізат болып картоп, бидай,
қызылша, ... ... ... яғни ... бай, ... өндірісі халықшаруашылық салаларымен тығыз байланысты,
мұнда спирт негізгі ... ... ... және ... ... ... ... Бұл өндірістерде дефективті бұзылған
бидайдан және картоптан сапасы жоғары өнім ... ... ... болып
табылады. Этил спирті әлемде кең таралған өнім Тамақ өнеркәсібінде – ... ... ... арақ ... ... ... ... өндірісінде
шарап, тамақты ароматтауда және парфюмерия косметика өндірісінде кеңінен
қолданылады Микробиологиялық және медицина ... және ... ... , ... ... ... ... ХІІ жүз жылдықта шараптан айдау арқылы алғаш рет
алған. ХV ғасырға дейін ол тек ем үшін ... ... ... ... ... арақ ... шығарылған. Уақыт өте спиртті стандартты
аппараттарда ала бастады. Спирт шығару қалаларда, ... шыға ... ... ... көп ... өндірісінің негізгі тиімділігі:
- спирт өндірісінде биотехнологиялық процестердің жүруі
- отандық және әлемдік рынокта өнімнің ... ... ... жоғарылату .
Жобаның мақсаты мен есебі: Қанттандырудың негізгі мақсаты болып
жоғарғы ... ... ... қанттары көп болатын сусланы алу.
Сусланы қанттандырудың әртүрлі ... бар. ... ... этил спиртін
алу үшін қайнатылған өнімді сұйық және ... ... бөлу ... ... пуллуланазалы фермент препараттарды қолдану ... ... Осы ... ... ... ашыту қанттарының құрамын
көбейтуге және ашу процесін азайта аламыз. ... ... ... өнімге ультрадыбысты әсер ету арқылы да жасауға болады.
Этил ... ... ... жету үшін ... есептерді шешу керек.
-Әдебиеттерге патенттік ізденіс жасау;
-Технологиялық процесті толық сипаттау және ... ... ... алуға аналитикалық шолу;
-Инженерлік есептерді шығару;
-Технологиялық процесті автоматтандыру;
-Қоршаған ортаны және ... ... ... ... Өндірістік ғимаратты жоспарлау;
-Жоспарланған өндірістің экономикалық эффективтілігін анықтау.
-Ғылыми жаңалық:
- Спирт өндірісінің қанттандыру, қайнату ... ... Y2283 ... ... Ол ... ... ... және көбею
коэффициентінің жоғарлығымен ерекшеленеді.
- Қанттандыру сатысына арналған сусланы ультрадыбысты қондырғыда
өңдеу. Ескі технологиямен жаңа технологияны салыстырғанда ... ... ... спирттен кейінгі ашытқының құрамы 0,3
айналымда – 8-10 сағаттың ішінде 1,5% дейін активтілігі жоғары болатынын
байқауға болады.
Іс жүзінде бағалығы:
- ... ... ... ... ... ... ... өндірісінің қанттандыру, қайнату сатысын тиімді қолдану;
- Өндірісті жоба бойынша есептеу;
- ... ... ... ... мәні ... ... ... Спирт өндірісінің қанттандыру, қайнату сатысын тиімді қолдану
арқылы қазіргі заманға сай ... және ... ... жобалау;
- Алынған нәтижелерді ТЭК құрастырған спирт зауытында қолдануға
болады.
Биотехнологияның дамуы және оны ... ... ... ... ережелер:
- өндірістің технологиялық сызба нұсқасы;
- ғылыми зерттеудің нәтижелері;
- ... және ... ... конструкциясы;
- цехтың негізі технологиялық көрсеткіштері;
Жұмыстың апробациясы және жариялануы. ... ... ... құрылымы және көлемі. Дипломдық жоба ... ... ... негізгі көзі болып отандық және шетелдік
әдебиеттер тізімі ... ... ... ... Ашу ... ... ашу процесі деп атайды. Процестің ... АИФ ... Ашу ... кезінде сутегі доноры және акцептор
қызметін ашу ... ... ... ... ... ... ... қоздырғыштары—облигатты анаэробты микроорганизмдер. Ол тек
қана анаэробты жағдайда жүреді.Ашу процесінің оттегінсіз ... ... жылы Л. ... ашқан.
Әрбір ашу процесі екі кезеңнен тұрады. 1-кезеңінде глюкоза пирожүзім
қышқылына айналады да, 2 ... ... ... ... ... ... + 2 Н2
көмірсу ... ... ... қышқылын сутегі тотықсыздандырады да спирт немесе
қышқылдар ... + 2Н2 ... ... қанттың пирожүзім қышқылына айналуы үш
жолмен жүреді.,
Бірінші жолы — ... ... ... Оны гликолиз деп атайды, Бүлар бактерияда анаэробты ... ... ... ... ... ... жолы ... жолы. Ол кептеген прокариот және эукариот организмдерде
кездеседі.
Үшінші жолы—Энтнер-Дудоров. Ол ... ... ... табылды.
1. Эмбден-Мейергоф-Парнас жолы, бірнеше реакциядан тұрады
ОН
ОН
׀
׀
Н – ............ – СН О + АУФ АЕФ + НО – СН ... ............... – О = ... 6-фосфат
Әрқайсысы өздеріне тән фермент арқылы жүреді. Бірінші реакция глюкоза мен
АҮФ әрекеттесіп гексокиназа ферменті ... ... — 6 — ... және
(АЕФ) АЕФ түзіледі.
Екінші реакция. Глюкоза — ... ... ... ... ... — 6 фосфатқа айналады.
2
ОН
Н2СОН
׀
׀
Н – ...... – СОН ... ... – СН О ... СОН ... ... ............ - О – ... – О – ... ... 6-фосфат
3- Түзілген фруктоза — 6 — ... 1-ші ... ... ... ... АҮФ-дан 2-ші фосфат тобына
тасымалданады. Фруктоза — 1,6 ... ... Н2С – О ... – ОН С – ... – СН + АУФ АЕФ + НО - ... ... ... О ... ... Н2С – ... ... – 6 ... ... – 1,6 дифосфат
4.Фруктооза 1,6 екі фосфат альдолаза ферменті аркылы үш көміртекті
қантқа бөлінеді (үш фосфогливерин ... және екі ... ... – О – ... – ОН Н2С – О – ... ... ... О ... С = О ... - ... ... – СОН Н2С – ...... - С
фруктоза-1,6 екі фосфат екі ... ... - 0 - Р03Н2 ... алдегид
Бүдан ары қарай 3-фосфоглицерин альдегиді тотығып, ол глицеральдегин — 3
фосфатдегидрогенеза ... ... ... Бүл ферментқүрамына
активті— 5Н тобы кіретін белок, ол коферментпен байланысқан (НаД) никотин
—амидадениндинуклеотид.Біріншіден, альдегид тобымен, 3-глицеринальдегид ... ... ...... – ОН + HS ... Н – С - ...... - С – ... – О – ... реакцияның нәтижесінде Н—С—ОН тобы түзіледі. Бұл топ НАД молекуласына
сутегі атомын бере алады:
6.
ОН
С = ... – С - S ... Н – С ... – НАД · Н / ... + ... – С – ОН ... Н2С – О - ... ...... – О - РО3Н2 ... ... кейін 3-фосфоглицеринальдегидтен 2 атом сутегі алынады да НАД-қа
тасымалданады. Бұл тотығу ... деп ... = О С = О
| S ... |
О – ... – С – ОН + Н3РО4 Н – С – ... HS ... ... – О - РО3Н2 Н2С – О - ... ... ... қышқылының калдығы фосфор қышқылына
тасымалданып, нәтижесінде 1, 3 екі фосфорглицерин қышқылы және НS ферменті
бос күйінде түзіледі.
8.
С = О С = О
| О – ... ... – С – ОН + АЕФ НС – ОН + ... ... ... – О – РО3Н2 ... Н2С – О - ... ... екі ... ... ферменті арқылы АЕФ-пен қосылып
АҮФ және 3 фосфоглицерин қышқылы түзіледі.
9.
С = ... = О
| ... ... – ОН ... Н – С – О – ... – О - ... - ... қышқылы ... ... ... 3 ... ... ... ... арқылы 2-
фосфоглицерин қышқылына изомерленеді.
10.
СООН ... - Н2О |
Н – С – О - РО3Н2 С – О - ... ... ... – ОН ... ... ... жүзім қышқылы
Осы қышқылдан энолазаг ферменті арқылы су бөлініп шығып фосфоэнолпирожүзім
қышқылы түзіледі. Бұл қышқыл макроэргиялық байланыста болады.
11.
СООН ... |
С – О - РО3Н2 + АЕФ С – ОН + ... ... ... енол ... ... ... ... ферменті арқылы фосфат тобын және
қосымша энергиясын береді де, АҮФ және энолпирожүзім қышқылы түзіледі. Бұл
екінші ... ... ... ... |
С – ОН С = О
| ... ... жүзім ... ... ... ез бетімен тұрақты пирожүзім қышқылына айналады.
Қанттың пирожүзім қышқылына айналуы кезінде Эмбден-Мейергоф-Парнас
жолымен бос энергия ... АҮФ 4 ... ... ... ... 2 ... АҮФ ... 1,6 фосфатқа 4 молекула АҮФ. Осы
бөлінген АҮФ 2 ... ... ... 1,6 ... — екі ... ал ... екі ... АҮФ синтездеуге жұмсалады.
Пентозофосфат жолы. Эмбден-Мейергоф-Парнас жолынан бұл жолдың
айырмашылығы сол, ... ... ... ... бірден пирожүзім
қышқылы түзілмейді. Мүнда субстраттың бір көміртегі атомы тотығып, көмір
қышқыл газы күйінде белініп шығады. Бірінші ... ... ... ... — 6 ... түзіліп, соңынан ол дегиратацияланады.
Осымен қатар НАДФ тотықсызданады да 6-фосфоглюкон қышқылы түзіледі. ... ... ... ... ... Д-рибулозо — 5-фосфат
деп аталатын пентозофосфат пайда болады. Бұл ... ... ... ...... және ... — 5-фосфат түзіледі. Бұдан әрі осы
қосылыстар бірқатар реакциялардың әсерінен өзгеріске ұшырап, ақыр ...... ... оралады. Кейбір ... ... ... ... бір кезеңінде Эмбден-Мейергоф-Парнас
ыдырау жолына көшеді деген пікірлер айтып жүр.
Сонда алты ... ... ... жолы арқылы өзгеріске
ұшырағанда глюкоза — 6-фосфаттың бір молекуласы толық көмір қышқыл ... ... және ... алты ... ... ... ... жолының негізгі мақсаты: 1) нуклеин қышқылдарын синтездеу
үшін қажетті пентозалармен қамтамасыз ету; 2) микроб ... ... ... үшін ... НАД.Н көбірек түзілуін қамтамасыз
ету.
Глюкозаның пирожүзім қышқылына дейін ыдырауының үшіншісі Энтнер-Дудоров
жолы арқылы жүзеге асуы ... ... ... ... ... ... ... Осыдан шыққан өнім глюкоза—6-фосфат 6-
фосфоглюкон қышқылына дейін тотығады да, ... ...... — 6-
фосфоглюкон қышқылына айналады. Бұл өнім альдолаза ферментінің әсерінен
пирожүзім қышқылы мен 3-фос-фоглицерин ... ... Одан ... ... жолындағы ферменттер әсер етіп,
пирожүзім қышқылының екінші молекуласы ... ... ... ... ... бір молекула АҮФ мен екі молекула НАД.Н пайда
болады. Осы жолмен глюкозаны ыдыратушы бактериялардың пирожүзім қышқылынан
сүт және ... ... ... ... ... ... Бұл ... аэробты микроорганизмдер тіршілігіне тән.
1.2 Спирттік ашу процесі
Спирттік ашу процесін ашытқылар қоздырады. ... ... ... және ... ... аз да болса кездеседі. Бірақ
практикада маңызы бары — ... ... ... ... ... одан ... көмір қышқыл
газы және энергия белінеді. Ол мына реакция бойынша жүреді:
С6Н1206 + 2Н3Р04 +2АЕФ→2С2Н5ОН + 2С02 + АҮФ + 27 Ккал ... ... ... ... көзі ... декарбоксиназа СН3С = О + ... ... ... соң ... альдегиді алкафольдегидрогеназа ферментінің әсерінен (НАД
— Н2) тотықсыздану реакциясы арқылы этил спиртіне айналады
СН3 ... |
С = О СН2 2 ОН + ... НАД – ... ... ... дегидро- ... ... АЕФ деп ... ... екі ... ... ал ... фосфор қышқылы. Олар—энергияға бай қосылыстар. Ашу процесі барысында
ашытқылар осы қосылыстардан ... ... ... бұл ... одан ... ашу процесі кезінде этил ... ... ... ... сірке және янтарь қышқылдары, сивуш майлары түзіледі. Сивуш
майларының түзілуі ортадағы амин қышқылдарының ... ... ... ... бөлінетін аммиакты ашытқылар азоттың қоректік көзі
ретінде пайдаланып, ортада сивуш ... ... ... ... ... қоздыратын сахаромицет туысына жататын ашытқылар. Егерде
ортада ауа көп болса, ... ... ... ашу ... ... ... ... бағытайды. Мұнда көмірсуларды пайдалану коэффициенті
артады. Сондықтан ашытқылардың массасын кептеп алу үшін оларға ауа ... ... нан және ма.л ... ашытқыларды өндіруде кең қолданады.
Ал спирт алуда процесс анаэробты жағдайда жүреді.
Ашытқылар кез-келген ... ... ... ... ... амилаза
ферменті болмайды. Сондықтан крахмалды өндірісте алдынала фермент кәмегімен
моно және дисахаридтерге айналдырады. Ал ... ... ... ... ... ... ... Глюкозадан көптеген
ферменттердің көмегімен ашытқылар спирт пен көмір қышқыл газын түзеді.
Бұл процесс мынадай схемамен ... ... + ... ... ... ... + ... ферменті — глюкоза; глюкоза қанты+зимаза
фер-ментері - этил спирті және көмір ... ... ... ... этил спиртін және көмір қышқыл газын түзуі
Эмбден-Мейергоф-Парнас сызба ... ... ... ... ашу ... ... біршама терең зерттелді. Бұған көп еңбек
сіңіріп, бірқатар жаңалықтар қосқан орыс ғалымдары Л. А. ... С. ... А. Н. ... А. Н. Бах, В. И. ... В. А. ... ғалымдары Кейберг, Мейергоф, Галден, Эмбденді атап өткен жөн.
Әдетте спирттік ашу процесі қышқылды ортада (рН 4,5 - 50) жақсы ... ... орта ... ... ... (рН 8,0), онда ... бірі ... глицериң пайда болады. Мұнда спирттік ашу ... ... ... ... + Н20 = ... + ... ... + 2С02
Егерде қоректік ортаға натрий сульфаты ... ... ... ... ... ... ... сульфитпен қосылады да, сутегі көмегімен этил
спиртіне дей-ін тотықсыздана ... ... ... ашу ... ... глицерин және амин
спиртін алуға тура келеді. Ондайда көрсетілген реакция қолданылады.
Егерде гексоза қантын ашытқылар жақсы ашытса, ... ... ... ... ғана ... ... Кейбір ашытқылар жай декстринді ашытады,
бірақ крахмалға әсер ... ... ... ... қант ... клетчатканы алдын ала қышқылмен әсер ету арқылы ыдыратады.
Мұндай заттың көзі мол ... ... ... ... ... ... көзі ретінде ашытқылар ақуызды, амин қышқылдарын, пептонды және
аммоний тұздарын пайдаланады. Өніп-өсу ... ... ... кейбір өсуді қолдаушы заттарды түзеді. Қолайлы жағдайда
ашытқылардың 10 млрд. клеткасы 20 — 24 мг ... ... ... ... ашытқылардың өзін көбейтіп алу мақсаты көзделсе, онда қолайлы ... ... алты ... ... бұл ... ... Мұнда ортаға
ашытқылар мөлшерін көп етіп салу керек.
Фосфор қоректік заттың қажетті кұрамы ... ... Ол ... көптеген фермеңттер құрамына кіреді. Ашытқыларды өсіретін ... ... кезі ... ... ... (0,5%) ... ... қосады. Қоректік ортаға ауа үрлегенде ашытқылар фосфорды жақсы
пайдаланады.
Ашу барысында ... ... ... ... ... тежейді және ашыту
қабілетін тым төмендетіп ... ... ... ... ... ашу процесі
баяулайды. Спирт концентрациясы 12—16 процентке ... ... ... Егер ... ... қоректік орта жаңартылмаса, олардың
тіршілігі спирт концентрациясы 5 ... ... ... Қоректік орта
өне бойы ауысып, жаңарып отырса ашытқылар қантты ашытып, ортада 7 процентке
дейін спирт жиналғанша тіршілік ете алады. ... ... ... ... қышқылы да олардың даму-ын тежейді. Көмір қышқыл газы ... ... орта ... ... Бұл ашу ... технологиялық
тұрғыдан зиянды.
Спирт зауыттарында, әсіресе шикізат ретінде мелассаны (сірне) алғанда,
ашу ... ... соң ... ашытқыларды нан ашытуға немесе мал
азығы ретінде нығыздап ... ... ... ... ... соң ... 12 — 18 кг ашытқы түседі.
Ашытқы ақуыздары амин қышқылдарына бай. Олардың ішінде ... ... амин ... да ... аса ... мал ... есептеледі. Төл мен құс рационына қосқанда ол тез өсіп жетіледі, өлім-
жітім азаяды. Сиыр сүтінің шығымдылығын молайтады. Мал ... ... ... үшін ашу ... ... ... ... Олардың
бағалылығын арттыру мақсатында ... ... ... ... ... Д витамині көптеп түзіледі.
1 Кесте - Ашытқылардың сапасын тексергенде оның құрамында мынадай заттардың
бар ... ... (% ... |— |68,0 |— |75,0 ... |— |13,0 |— |14,0 ... |— |6,0 |— |8,0 ... |— |1,8 | | ... ... |— |0,9 |— |2,0 ... |— |1,77 |— |2,5 ... мен ... қолдаушы заттар — 400 — 540 мкг (бір ... ... ... ... ... өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірісінің
қалдықтарында да өсіреді. Бұл үшін қант ... ... ... ... ... жылдары мал азығындық ... ... ... ... ... кеңінен пайдаланылып отыр.
Ашыту практикасында қолданғанда гщхш. және ... ... ... ... ... өсіру ушін 18 — 30 градус жылылық қажет. Мұнда
көмір қышқыл газы көп бөлінеді де, қоректік орта ... ... Сол ... ... ... сұйықтың бетіне көтеріледі. Бұларды спирт және нан
өндіруде қолданады.
Түптік ашытқы ашу ... ... ... ... ... ... ашу процесі біршама тыныштықта өтеді де, ашытқылар ыдыс
түбіне шөгеді.
Әрине ашытқы топтары көп. ... ... ... ... ... түрлі тағамдар, шараптарды бүлдіреді.
Ашытқылар табиғатта кең тараған. Оларды ... ... ... ... ... сипаттама
Картоп спирт өндірісінің технологиясында маңызды роль атқарады. Ол
барлық технологиялық шарттарға сәйкес келеді. Бидайға ... ... ... ... ... 3...4 есе көп крахмал өңдіреді. Картопты
крахмал тез ... және ... ... аз ... ... Оның
құрамында азотты және фосфорлы шикізаттар, ашытқы ... ... ... ... спирт өнімін көптеп алуға болады. Бидайдан спирт
алудан гөрі картоптан спирт өңдіру 10% ... ал отын ... 12% ... ... ... кемшілігі болып оның бөлшектену жұмысының қиындығы,
ылғалдылықты сақтай алмауы және ауыр салмақтарға тасымалдау шығыны жатады.
Картоп культурасы және сорты
Картоп - ... өсуі мен ... үшін ... және ... ... ... көп қажетсінбейді. Түйнектердің көктеуі 6-80С
температурасы шамасында басталады, ал олар 17-200С ... ... ... және ... ... ... ... егілген өскіндер 36, кейде 50 күн ... 18-190С ... 19-20 ... ... ... ... өсуі мен ... температурасы 20-250С болып табылады. Бұдан жоғары температура
картоптың өсуі мен ... кері ... ... ... ... ... – 0,50С температурадағы суық, пәлектің
бір бөлігін зақымдайды, ал 1-20С ... ... оның ... әкеп ... ... ... ... днйінгі тәжірибелік кезеңі)
сортына байланысты 70-130 күн ... ... су, ауа және ... жақсы өткізетін терең ... ... ... өсіп ... үшін ... ... оның толық далалық су сыйымдылығы 60-80% ... ... ... ... гүлдену және түйнек салу кезінде арта түседі.
Картоп қоректі, ... ... көп ... ... ... Ол ... және ... тыңайтқыштарды жақсы қабылдайды.
Сондай-ақ картоптың дамуына бор, марганец, мыс, цинк және ... ... ... ... ... ... сіңіруі көп болмаса да оның ... ... өсуі мен ... ... ... ... қорға жиналған заттар (крахмал, май, ... ... ... ... ... ... тұқымның
ұрық клеткалары қоректенеді; сөйтіп, онда зат алмасу процесі ... ... ... ... ... өнеді және өсе бастайды.
Зат алмасу процесі қалыпты түрде ... үшін және жас ... ... өсуі үшін,
температура бұрынғысынан жоғары болуы керек. Онсыз өсімдік баяу өседі және
нашар дамиды.
1.4 Крахмалдың химиялық өзгеруі
Крахмал - ... ... ... ... ... ... ... және төртінші гидроксидер
қатысады. Бұл заттың молекулалық ... дәл ... ... оның ... (100000 шамасында) екендігі белгілі және әртүрлі үлгілер үшін бірдей
болмауы мүмкін. Сондықтан крахмалдың формуласын ... ... ... түрінде өрнектеледі. Әрбір полисахаридтер үшін n-нің
мәні әртүрлі болады.
Крахмал салқын суда ерімейтін ... ақ ... зат. ... ... ... ісінеді.Крахмал табиғатта кең таралған. Ол крахмалды дән
ретінде әртүрлі өсімдіктерге қажет ... зат ... ... ... кархмал дәндер (түйіршік) түрінде кездеседі. Крахмалға астық дәндері
бай: күріште (86% дейін), бидайда (75% дейін), жүгеріде (72% ... ... ... (24% дейін) болады.
Картоп түйнектерінде крахмал дәндері жасуша шырынында қалқып жүреді,
олар дәндерде ақуыздық зат клейковинамен өзара ... ... ... ... бірі ... ... Жасушаларды бұзу және сумен жуу
арқылы крахмалды өсімдіктерден бөліп алады. Өндірісте негізінде ... ...... ... ... түрінде: амилаза (20-30 %)
және амилопектин (70-80 %).
Крахмалдың кейбір түрлерінде, мысалы, жүгері ... және ... ... ... іс ... амилаза болмайды, ал оған
керісінше, кейбір ... ... ... «ми ... амилаза ең басты
компонент есебінде болады.
Амилаза глюкозаның бірнеше жүз ... ... және ... α-1.4- ... ... жалғасқан. Ол тізбектер ... ... ... ... ғана тармақталған.
Амилаза ұзын тармақталмаған тізбектен тұрады, сол тізбекте ... ... ... ... және төртінші көміртегі атомдарымен
қосылған ... ... ... молекулалық массасы бірншіден 500000-ға дейінгі аралықта
кездеседі:
Амилаза ерітінділері жылы суды оңай еритін тұтқырлығы ... ... көк ... ... ... емес ... құрайды. Амилаза
ерітіндісі тұрақсыз және сақтаудың нәтижесінде қышқылдар мен ферменттердің
әсерімен ыдырамайтын және ... ... ... ... бірнеше тізбек үзінділерінен құралған, көп тармақталмаған
молекула, ол ... ... ... 25-ке ... α-1.4
байланыстар арқылы жалғасқан глюкоза қалдықтары болады. Жеке тізбектері ... ... α -1.6 ... ... ... ... ... оның қатты тармақталған
тізбегінде. Тармақтар орташа есеппеп 12 глюкоза ... ... ... ... 12 ... ... ... нүктелері құралады. Глюкозаның
қалдығы амилопентиннің молекуласының ... ... ... ... түрде байланысқан.
Сонымен амилопектин тізбегі төмендегі тармақталған түрде кездеседі.
Амилопектин ... ... ... ... саны ... дейін
жетеді және молекулалық шамасы 1 млн.
Амилопектиннің амилазадан айырмашылығы оған иод ... оның ... ... боялған калоийды және мицельды ерітіндіні құрауында. Ол ... ... суда ... және өте ... ... ... (5%) ... қышқылдардың әсерінен жоғары ... ... ... ... ... ... нәтижесінде крахмал
молекуласында макромолекуласы мен амилаза макромолекуласының арасындағы
байланыс әлсіреп үзіледі ... ... мен ... ... бөлімдерінде 2-1,4 және 2-1,6 ... ... ... де
байланыстың үзілген жеріне су молекулалары ... ... ... ... ... ыдырайды, олар декстриндер және олигосахаридтер
деп аталады
Соңғы жылдары крахмалда, α -1.4 және α -1.6 ... ... ... бар ... ... ... мөлшерде α -1.3 – байланыстардың бар екендігі
нигерозаны жекелеп бөліп шығару ... ... ... 3-О- α ... ... ... қышқылдық немесе энзимдік гидролизінің
өнімінен жекеленіп алынды, және α -1.3 байланыстарының оның ... ... ... ... ... құрамына кіреді. Желім жасау үшін, глюкоза алу
үшін қолданылады.Ферменттер әсер еткенде ... ... ... ... ... ... болады) барлық күрделі көмірсулар
тәрізді крахмал гидролизге ұшырайды. Мұнда алғашында ... ... ... кейін күрделілігі төмендеу заттар – декстриндер түзіледі.
Гидролиздің ең ... ... ... ... ... ... ... болады:
Крахмалдың гидролизі - оның маңызды химиялық қасиеті.
Крахмал «күміс айна» реакциясын бермейді, бірақ оның ... ... ... ... циклді α -глюкозасының көп
молекулаларынан тұрады. Бұдан ... ... ... ... ... ... ... қосылуы реакцияға түсуге қабілетті,
гидроксил топтарының қатысуымен жүретіндігі көрініп тұр. Ал соңғылардың
болмауы ... ... ... ... айырылады, сондықтан олар
крахмал молекуласында болмайды. Крахмалдың ... ... ... ... ... ... көк түске бояйды. Қыздырғанда бұл ... да, ... ... ... ... иод ерітіндісі
крахмалды, ал ... ... ...... ... ... ... әр алуан. Ол адам тағамының – нанның, жарманың,
картоптың негізгі көмірсуы болып ... ... көп ... ... ... ... және глюкозаға айналдырады.
Картопта және астық дәндерінде болатын крахмал желімдегіш құрал ... ... ... ... екі ... тұрады: α-
амилозалар (17-20%), амилопентозалар (75-80%).
Суда қыздыру барысында крахмал түйірі ... де, ... 25-30 ... ... яғни ... жағынан үлкейеді. Осыған байланысты стуктуралық
элементтер түйіршіктері өзгереді де, ... ... ... қатты ісінген тізбектер амилопектинге түзіледі, ал арасындағы
сұйық ерітінді амилазаға ... ... ... ... ... ... ... крахмалды бекітеді.
Клейстеризация температурасы көптеген факторларға сүйенеді (крахмалдың
түрлеріне, түйіршіктің пішініне, ... ... ... ... және тағы ... ) және келесі
температураларға байланысты (0С): ... – 59-64; ... – 54-62; қара ... 50-55; ... – 65-75. ... тұздарды және сірке ... ... ... ал ... ... жоғарлайды.
1.5 Шикізатты қайнатуға дайындау
Құрамында крахмалы бар шикізаттан спирт алу ... ... ... болып қайнату қаттандыру,ашыту саналады.
Қайнатудың алдында дайындық операциялары жүргізіледі, жуу,шикізатты
дайындау.
Спирт өнімін алуда технологиялық талаптарға сай келетін ... ... ... арқасында сәйкес келеді. Картоптан бидайға
қарағанда 3-4 есе ... ... ... Картоп крахмалы жылдам
қайнатылады, сусла жасауға ... ... азот және ... ... бар. ... ... ... тиімді,осыдан өте жоғарғы дәрежелі спирт алуға
мүмкіндік туғызады. Картопты қайта өңдеу ... ... ... шығару
өнімділігі бидайды өңдеуге қарағанда 10%-ке артады, ал отынның ... ... ... ... ... негізгі кемшілігі болып картопты ... ... ... ... төмендігі және алыс жолға
тасмалдағанда шыдамсыздығы болып табылады. Картоптың культурасы және ... ... Solanum, ... ... Бұл ... ... ... көп жыл өмір сүретін гүл өсімдігі болып табылады, ал культура –
бір жыл жасайды.
Картопты ... және ... ... ... тартылып авто
көлікпен әкетіліп темір торларыда ... ... ... ... тасмалдау теміржол ... ... ... гидротасымалдығыштың төменгі жағында бетоннан немесе
металдан жасалған ені 0,3 –0,4 м, қабырғаның ... 0,7-0,8 м, 1 ... мм ... орналасқан , жуатын науаға жібереді.
Ағын су ретінде кері жүйеден шығарылып алынған су, оған ашыту аппаратының
жыланшасынан, қанттандырғыштан ... су ... ... ... ... келеді. Соңында темірден жасалған тор арқылы
тасымалдағыштан су өтіп картоп ұсталып, жуу машинасына келіп түседі. Суды
үнемдеу үшін ... ... су көп рет ... ... ... массасынан 400-700 % құрайды.
Картоп спирт зауытына өңдеуге келіп түседі, сол жерде топырақ, ... құм, ... – ақ ... ... және тағы ... ... ... бөгде қоспалардың көп болуынан құрал –жабдықтардың ... ... ... ... ... бекітіліп қалады,
тез тозады, ... ... ... ... ... ... әкеліп соқтырады. Сондықтан бөгде қоспалар
шикізаттан жойылады. Науаның шетіне ... ... ... ... ... 50-100 мм ... ... Сабан және басқада судың бетінде
жүзіп жүрген заттар периодты түрде жойып отырады. Ауыр ... бөлу ... ірі тас ... ... ... сумен бірге гидротасмалдағыш бойымен айналмалы горизонтальды
барабанның ... ... ... ... ірі қоспаларға ішкі бұрандалы ... ... ... Майда ауыр қоспалар барабанның қабырғасы арқылы
өтеді және шөміш қондырғыдан сыртқы бұрандалы ... ... ... картоп сумен бірге гидротасымалдағышпен шығарылады және ... ... ... сондай–ақ, жеңіл және ауыр қоспаларды,
картопты жууға құрылысы ірі түрлі қондырғылар ... ... ... ... жуатын қондырғы жоғары болса онда шнек арқылы ... ... ... ... ... ... люк ... периодты
түрде қоспалар алынып тасталынады. Картоптың сыртына жабысқан лай ... ... жуу үшін мол ... су ... (су және ... ... ... Картопты бірінші бөлу бөлімінен, екінші бөлу
бөліміне ожаумен жіберіледі. Таза су ... ... ... – ақ ... таза картопты шаюға беріледі. Жууға жұмсалған судың мөлшері картоп
массасының 200-400 % ... және ... жуу 5-7 ... ... ... жуу уақыты ұзартылады және судың астынғы жағында картоп
сақталады. Кейде үсіген, ... ... ... ... бұзып
жуылмайды, қайнатуға жіберілмейді. Жуу процесінде картоптың жоғалуы 0,2 %
-дейін ... ... ... ... жабысқан топырақ 0,25 % жоғары
болмауы керек. Жуылған картоп ... ... ... ... ожау ... ... 0,5 % дейінгі дәлдікте өлшенеді.Шикізат
массасындағы ... ... 1 %- ке ... ... ... үздіксіз қайнауға жіберер алдын ... ... ... саны ... ... анықталады,
жуылғаннан кейін, тордағы сулы ботқа сынамалар өлшемі 3 мм саңылау ... ... ... ... ... ... ... керек.
1.6 Қайнатудың реологиялық қасиетінің өзгеруі
Қоспаның реологиялық қасиетті әдетте массаның тұтқырлығын ең алдымен
крахмалдың концентрациясына, ... ... ... және
қайнатудың жылдамдығына байланысты болады. Толық ісіну және клейстеризация
процесі орындалған жағдайда қоспаның тығыздығы жоғарлап, өзінің ... ... ... өте ... ... да ... 60-650С
температурада қайнату процесін барлық өндіріс ... ... Бұл ... ... ... және мұздай қоспамен салыстырғанда
тығыздылығы ... ... 95-970С ... тез ... арқылы қоспаның
тығыздығын төмендетуге болады. ... бұл ... ... ... және
клейстеризация процесі крахмалды өнімге толық жүрмейді.
1-0; 2-0,05; 3-0,10; 4-0,15; 5-0,20; ... - ... ... ... ... ... және ... бірлікте)
культурсын мөлшерлеу:
Cуретте майдаланған түйіршік қоспасының тұтқырлығы жылыту барысында өзгеруі
көрсетілген (бөліктерінің пішіні 0.7-1мм; 50-950С температурада.
Қоспаны қайнату ... ... буды ... ... ... Bac. ... Bac. Diastaticus культурасында жақсы ерітіліп
жылдам ағуына мүмкіндік ... ... AҚ /г ... ... шығыны барысында және 72-
750С температурада жоғары тұтқырлықтың максимум 1.5 ... ... ... ал 950С ... мұздай қоспаның тұтқырлығы 0.4-0.5Па∙с дейін
төмендетілуі қажет. Препарат шығынының тұтқырлығының ... ... ... үшін ... жоғары болмайды.
Өндірістерде α - амилазаның қатысында 950С температурада қайнату және
20 минут ұстау нәтижесінде жақсы ... ... ... ... қоспаны жылыту барысында екіншілік буды қолдануға, қайнату
процесінде ... ... әдіс ... ... ... Ашытылатын
заттардың төмендеуіне сәйкес келеді.
Бидай қоспасына қарағанда майдаланған картоп тек 400С ... ... бос ... ... ... жоғарлануына
байланысты. Және ботқа ағуын толық жоғалтады. Картоп ... ... ... ... бидай қоспасының құрамын ... ... α - ... бар ... ... қолданады.
1-α - амилаза бактериясы; 2,3- αамилаза бактериясымен 0,08 және ... ... ... ... - ... картоп ботқасының тұтқырлығының өзгеруі
2 суретте ... ... ... ... ... α -
амилазды бактериалардың сонымен еріту барысында (культура мөлшері 0.5
бірлік. AC/г ... 800С ... ... ... ... ... әдіспен қайнау сатысында термофильді α - амилазаны
қолдануымен ... және ... ... 80-850С ... ... ... ... жылыту үшін екіншілік бу тиімді. Себебі
спирт зауыттарында артық бу атмосфераға ... ... аз ... ұсақ ұнтақталған картоптантан байқауға болады. Бұл
қайта өңдеу процесі 50-120мин арасында жүреді. Бұл ... ... ... 1%-ке дейін кемиді. Бұдан жай қайнату процесінен
рациональды тәртіп ... ... ... ... ... ... ... аз болатындығын айтуға болады.
1.7 ... ... ... үшін ... ... солодтың түптік ... ... ... есеп ... 2л, 1м3 культуралды сұйытыққа
40 % формалин ерітіндісін ... ... ... араластыру арқылы
құяды. Осыдан соң культураны бөлетін бөшкеге насоспен ... ... ... ... үздіксіз қанттандырғышқа түседі.
Солодтың құрғақ ... ... ... ... ... қоспасымен өлшейді. Суда 1/1
қатынасындай етіп ... және оны ... ... және картоп крахмалының массасын қанағаттандыратын
беттік культураларының шығыны, ... ... 5 % ... Соның
ішінде Глюкавамарин П- 4 %, Амиоризин П-1 %, беттік культурада және солод
қоспасын қолданғанда; ... және ... ... – 4%, ... П-4%, Амилоризин 3 %.
Төменде Asp.awamori 466 мысалға келтірілген. Бұл культурада аз ғана
мөлшерде а- ... бар. ... оны ... ... а- ... ... ... Мысалы: солодты Глюкавамаринмен Гх алмастырғанда және
Амилосубтилин Гх фермент ... ... 1 г ... ... бастапқы мөлшерден кейінгі фермент шығынын есептейді. ... ... ... ... ... сағат ашуда а- амилаза шығыны 1,5 -2 бір Ас ... ... 1
г ... 6 бір. 48 ... ... а- амилаза шығыны өзгермейді, ал
глюкоамилаза 15 дейін жоғарлайды.
А-амилаза – ... ... да ... ... есептейді. А- амилаза препаратын мынадай технологиялық сызба ... ; 0,5 бір Ас – ... ... ... ... 1 г ... Ас
глюкоамилазамен бірге қанттандырғышқа беруді ұсынады.
Егер а- амилаза препараттында басқада ... ... ... ... ... ... соған сәйкес қысқартады. Гх,ВУДТ
– г глюковамарин активтілігі өте жоғары ( 100- 250 бір /мл ). ... ... үшін 31 м3 ... 4 -8 м3 су ... препараты, солод қоспасымен қолданылады. Бұл жағдайда
солод шығынына байланысты 1 г ... ГлА ... ... ... 72 ... ... ... шығыны өңделген крахмал массасынан 5%
құрайды.
1.8 Қайнатылған массаны қанттандыру
Картоп немесе бидайдан ... ... ... ... ... ... ... (гидролездейді), бұл процесс
бізге суслоны алу үшін қанттандырушы материал ферменттер көмегімен жүзеге
асырылады.
Қанттандырушы ... ... ... ... үшін сұлы ... (50%), ... ... уытты (25%) қолданамыз. Арпа және уыт 30% мөлшерде болу
керектігін ескерген жөн. ... ... екі ... қолдану мүмкіндігі
бар: сұлы және арпа немесе арпамен уыттың өзін алады, егер бұл ... ... ... ... ... ... ... өндірісінде сұлылы бидай және бидайдан жасалған ... ... ... бір ... уытты қолдануға болмайды.
Майдаланылған уытты формалинмен өңдейді. Бұл процесс ... ... ... 1:5 қатынаста уытты су мен ... одан ... ... ... ала ... алынған 1м3 25-28мл формалин ... ... 25-30 мин бойы ... ... ... соң ... жинағышқа (чанок
жібереді.) микробты фермент препаратынан ... ... ... ... және ... ... ... сұйық культуралды препараттарынан дайындайды.
Дайын култураға микроскопиялық саңырауқұлақтардың сұйық культурасын
қолдану барысында 1м3 културалды 37% формалин ... 2л қоса ... және оны ... ... ... ... ... қоспа
үздіксіз дозатор арқылы қанттандырушы аппаратқа түседі. Консентрленген
микроскопиялық саңырауқұлақ препаратын ... ... ... ... алдымен 1:5 және 1:10 қатынаста су мен араластырып, ... ... ... қоспаны қанттандырушы аппаратқа ... ... ... ... қолдану барысында,
культураны немесе қоспаны 1:1 ... ... ... ... майдалаймыз. Бұл жерде картопты майдалаймыз. Майдаланған ... ... жылы ... ... ... 3-4 ... ... және препарат үздіксіз майдалағыш аппаратқа түсіп
отырады.
Суспензияны антисептирлеу үшін 10л суға ... 37% ... ... 15-20 ... бойы ... Араластырылып болғаннан
кейін 25-30 мин ұстап тұрамыз, содан кейін насос көмегімен ... ... одан ... ... ... мөлшерленеді.
1.9 Крахмалдың ферментативті гидролизі
Қайнатылған массаны қанттандыру үшін крахмалдың ... ...... ... ... алу болып табылады.
Қанттандыру сатысында крахмал гидролизінің химизимі әр бір ... £ ... және £ – 1,6 – ... ... ... және ... ... сипатталады.
Анализдағы £ -1,4 –глюкозидті байланысы үзілген жерінде су гидроксиді 1-
ші көміртек атомы глюкоза ... ... бұл ... ол көрінбейтін
пішінді альдегид тобын құрайды, ал сутегі оттекті глюкозидтен байланысып, 4-
ші көміртек атомы 1-ші глюкоза қалдығына қосылады. Амилопектин ... ... , ... ... 1-ші көміртек атомымен қосылады, ... 6-шы ... ... ... ... ... үзілген жағдайда мысалы, қышқыл гидролизі
кезінде, глюкоамилаза әсерінен, п-1 су ... ... ... ... және амиолазаның макро малекуласындағы глюкозид қалдығының
саны) және глюкозаны п-малеуласын құрайды.
П-мәні үлкен болғандықтан п-1 ... мәні аз ... ... мәні мен ... ... ... болады.
(С 6 Н 10О 5) n + nH2O = ... + H2O = ... 18 18 ... ... ... массаның глюкоза шығыны 14,4 % ... ... ... ... болады.
Суслодағы көміртек құрамы
Ережеге сәйкес қанттандыратын материалдар реакцияның ... ... ... гидролизаторларда фермент бір ғана емес, бірнеше қатысады.
Субстраттың және амилолитикалық ферментінің ұзақ ... ... ... массасының орташа молекулалар саны азайып, ... ... ... ... ... ... және ... иодтың
түсі жоғалады.
4-9 суретте қанттандыру процесіндегі Asp oryzal ... ... ... препараты) және сулолы уыт крахмал ферментіндегі
көміртек құрамының өзгеруі ... 30 мин ... 550С, ... ... 250С ... тұрады. Сұлылы уыт ферментімен қанттандыру барысында, ... ... ... ... көп ... 30мин аралықта 550С
температурада қанттандыруға түзіледі. Спирттік ашытуда 300С ... ... ... ... ... ... ... мөлшері оданда
жоғары болады. Тәжірибе ... ... саны ... ... декстиндер құрамы өзгеріске ұшырайды. Көміртегі
құрамындағы мальтоза, ... ... және ... ... ... ... ... уыт ферментімен қанттандыру барысында көміртегі
құрамының қалыпты болуы, ... ... ... түсіндіруге
болады. Уыт санының көбеюі мен процесс неғұрлым ұзақ ... ... ... яғни 96 % ... алып ... ... мальтозаны
енгізгеннен кейін қанттандыру барысында оны ұлғайтуға болмайды, себебі
гидролиз реакциясы қайтымды ... ... ... ... ... ... ... өте күрделі жолмен өзгереді. Бастапқы 30мин
гидролиз дегенде ... ... саны ... ... ... соң яғни он минуттан соң ... ... соң ... ... Суслоның құрамына трисохаридтер максимум 1-2 сағаттан
кейін, мальтоза ... ... ... ... де, ... ... саны қанттандыру барысында жайлап жоғарылап отырады.
Микроскопиялық саңырауқұлақ культурасын қымбат глюко амилазамен
қанттандыру ... ... ... ... мальтоза емес, глюкоза
болып табылады. 300С ... ... ... ... алфа -1,6 ... ... бар соңғы декстириннің гидролиз жылдамдығы,
микроскопиялық саңырауқұлақтар уыт ... ... ... ... суслоны құрамындағы қанттар гидролиздің бір сатысында
тез ашуға түседі. Сол ... 55-570С ... ... ... ұзақтығы үлкен мәнге ие. Микроскопиялық саңырауқұлақ культурасын
қайнатылған массамен араластырып және салқындатумен шектелуге болады.
Крахмал гидролизінің кинетикасы
Егер гидролизді ... ... ... ... ... ... ... соңғы өнімді, онда бастапқы периодта (50%
гидролиз сатысында) бір ферментті крахмал гидролизінің ... ... ... ерітіндегі крахмал консентрациясына
пропорционал болады. Бұл процес ... ... ... ... – мальтозаның құрамы.
Τ – уақыт
A – мальтозаны есептегенде бастапқы крахмалдың құрамы.
R – ... ... ... ... бір ... ... гидролиздегенде рекция
жылдамдығы, гидролиз дәрежесі 50% -ға тең, ... ... ... ... тәуелді болады. Әрбір ферментті бөлек есептегенде реакцияның
жылдамдығының ұзақ константасы қарапайым ... ... ... ережеге сай ол үлкен болуы тиіс. Мысалы: ... ...... әсерінен жай гидролизденеді, себебі оның құрамында 3% –
редиутирленбейтін заттар болады және амилопептин ... ß – ... ... енуі қиын ... α ... бір ... ... онда редуктирленбейтін заттардың соңғы саны тез ... ... β – ... ... алып ... ... ... амилазаның және глюко амилазаның әсер етуі
механизімі жоғарыдағы ұқсас ... ... ... ... ... өнім ... әсер етіуімен сипатталады. Крахмалдың
глюко амилаза мен α амилазаның қатысында гидролиздеген ... ... ... ғана ... Крахмал гидролизінің жылдам бояу
көбінесе ... ... ... және ... ... ... температураның әсері
Температураның жоғарлануының әсерінен субстрат молекуласының
реакциялық қабілеттілігі ұлғаяды, қорытындысында ... ... ... ... көтерілуі және кинетикалық энергияның ... ... ... байланысты жылдамдықтың константасы жалпы түрде
Аррениус теңдеуімен сипатталады.
Мұндағы:
R-реакцияның жылдамдық ... ... ... ... ... газ, барлық уақытта 8,3134 кДж\(моль.к)
Энергия активациясын осы ... және ... ... ... ... гидролиз кезінде шамамен 45 кДж\кМоль-
ге тең болады (қышқылдығы – шамамен 130кДж\кмоль).
Реакция жылдамдығы максимальды болған ... ... әсер етуі ... деп ... Уыт үшін ... әсер
етуінің максимальды температурасы 550С –дан жоғары болмауы ... ... ... ... ... төмендейді 75-
850С температурада фермент ақуызының молекуласының жылулық денатурациясының
әсерінен-каталикалық активтілігі толығымен жойылады.
Амилазға әсер ету үшін ... ... ... ... оптимальдылығымен сәйкес келмейді. Амилаздың
инактивациясын бөлігін қанттандыру ... ... ... компенсирлеуге болады. Крахмалдың гидролизі қанттандырудың бірінші
сатысында толық гидролизденбейді. Гидролиз процессі суслоның ашу ... ... ... Қанттандырудың бірінші сатысында активтілікті сақтау
үшін температурасы оптимальды температурадан төмен болуы керек.
2 Өндірісті жобалаудың техника – экономикалық ... ... ... – 180000 ... ... ... ... жатқан зауыт Жаңаталап шарап зауытының ауданында орналасқан.
Құрылыс ауданының климаты – континентті, жазда құрғақ ыстық және ... қар аз ... ... ... ... ... – +12°С. Ауаның ең
төменгі температурасы – (-34)°С. Ауаның ең жоғарғы температуасы +44°С.
Температураның ... ... алаң IVA – ... ... жатады.
Есептелген сыртқы ауа температурасы +17ºС.
Желдің бағыты: шығысқа және ...... ... ... ... және ... тасты болып келеді. Өндірістік алаңда топырақ
суы 10 метр ... ... ... ... ... ... – 7 ... кесте - Климаттық аундандардың мәліметтері
|№ п/п| ... ... ... ... ... ... ... температура |°С |+11,9 ... ... ... ... |°С |-3,0 ... ... ... температура |°С |-34,6 ... ... ... ... |°С |+26,3 ... |Абсолютті жоғары температура |°С |+44,0 ... ... ... ... |305 ... ... ... жауынды – шашынды кез|күн/жыл |483 |
| |Қыс ... ... ... | | ... |Мұз ... ... тереңдігі |см |9 ... | |см |0,8 ... ... шықтың (тұнбаның) мөлшері – 473 мм. ... ... ... ... Жоғарғы тазалықты спирт алу үшін ... ... ... ... жер асты ... саз бен құмнан тұратын ірі құм және ұсақ
жұмыр тас қабатының 17 – 20 м ... ... ІІІ ... ... ... каритті қысым 1,5 кг/см2.
Қосымша материалдар: күкірт қышқылы, ... әк, ... ... ... ... ... Гх – 467 және Глюкаваморин
Гх – 466 Глюкаваморин,Глюкавамориннің глюкоамилазадағы активтілігі ... ... ... ... ... ... ... алу
ұсынылады. Хлорлы әкті Россия химзаводтарынан алу ұсынылады.
Зауытты электрмен жабдықтау – ... ... ... ... ... жүзеге асады. Қайтымды су су
құбырымен ... ... ... ... ... ету жүйесі 3-4атм қысыммен
беріледі.
Бу және ыстық су F 1/9 ... екі ... ... ... ... ... ету шарап зауытының су ... ... ... ... ... ... ... шлакобетон қоршаумен қоршалған.
Жобаланатын объектіге технологиялық және инженерлік жүйелер қарастырылған.
Бу құбырлары конденсат құбырлары, газ ... ... ... ... ... ... ... бірге салынады.
Су және канализация құбырлары жер асты төсемдер қабылданған.
Спирттік ашуға қойылатын технологиялық талаптары. Олар ... ... ... ... ... және ... негізделген.
3 кесте - Генжоспары бойынша негізгі көрсеткіштер
|№ п/п |Көрсеткіш атаулары ... ... | ... ... істейтін зауыт территориясының |га | |
| ... ... | | |
| ... ... ... ... ауданы | | ... ... ... ... зауыттың |га | |
| ... | | ... ... ... ... жобаланатын |% |27,5 |
| ... ... | | ... ... ... ... жобаланатын |га |48 |
| ... ... | | |
| | | | ... | |% |30,0 ... ... ... ... ғылыми зерттеу жұмыстың
мақсаты кейбір ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндікті немесе ферментативті активтілікті
глюкозаның, сахарозаның, мальтозаның ашу ... ... және ... ... ... ... ... концентрациясын
анықтауда ареометриялық әдісі қолданылды.
Өндірістегі мамандарға қажеттілік. ...... ... ... ... оқу – орындарының түлектері істей алады,
негізгі және қосымша жұмысшылар ...... ... ... ... Ғылыми зерттеу бөлім
Жұмысты қою мақсаты
Қанттандыру сатысында сусланы ультрадыбысты қондырғыда өңдеу.
Қанттандырудың негізгі мақсаты болып ... ... ... ... көп ... ... алу. ... қанттандырудың әртүрлі
әдістері бар. Қазіргі уақытта этил ... алу үшін ... ... және ... фракцияларға бөлу арқылы, жоғары концентрациялы
пуллуланазалы фермент препараттарды ... ... ... ... ... қолдану арқылы ашыту қанттарының құрамын көбейтуге болады, ал
ашып кету процесін кеміте ... ... ... ... ... ... әсер ету арқылы да жасауға болады.
Сусланы сулы-жылу ... ... ... бойынша
жүргізейік. Қанттандыру процесі ферментті препараттардың енгізуімен 58-630С
температурада жүргізілді. Суслада ... ... ... ... ... ... ультрадыбысты өңдеу қолданылды. Бұл үшін қанттандыру
процесін 25 ... 22 кГц ... ... ... ультрадыбысты
қондырғыны қолданамыз.
Ультрадыбыстың қанттандырылған суслаға ... ... ... Мұнда суслаға ультрадыбыстың әсері 5 минут ... ... ... көреміз. Ал 15 минут өткеннен соң көрсеткіш 1,6 есе
қысқартылғанын байқаймыз. Әрі ... ... ... ... өзгеріс
әкелмейтіндігіне көзіміз жетеді.
Ультрадыбысты өңдеуді қанттандыру процесі кезінде қолдану барысында
физика-химиялық ... ... ... 1 ... ... ... құрамы 15 минут ішінде 10,8г/100см болды. Бұл ... ... 4,8( ... артқандығын білдіреді. Құрғақ ... 1,2( ... ... өңдеу кезінде тетируальды қышқылдылықтың өсуі
байқалады. 15 минуттан жоғары ... ... ... ... ... ... ... нұсқада редурцирлейтін қанттар саны декстриндермен құрамында
азоты бар шикізаттар саны анықталған. Нәтижелер 2 кестеде көрсетілген.
2 кестеден ... ... ... қанттар құрамы глюкоза,
мальтоза мальтотриозамен құрылған. Ультрадыбысты ... ... 1,2(, ... 29,12(, ... 30,4( ... ... ... амина азот құрайтын шикізаттарының өсу ... ... ... барысы ультрадыбысты қанттандыру процесі арқылы
өндірілген сусланы ашыту кезінде ... ... ... ... ... Бақылау ретінде ультрадыбысты қолданусыз алынған
қайнатылған өнім сусласы алынды.
Ашыту процесін 28-380С температурада 72 сағат бойы ... ... ... ... және ... ... ... алдық. 2 суретте көріп отырғанымыздай ашытқы белсенділігі
тәжирибе нұсқасында ... ... ... ашытқысымен салыстырғанда
12 сағатта өсті. 12 сағаттан кейін ашытқы белсенділігі жоғарлай ... ... ... ... ... Бұл бақылаудағы сусланы 1,1г/100см3 дейін
жоғары екендігін ... Ал 60 ... ... ашыту процесі тәжирибе
нұсқасында аяқталады және одан әрі ... ... ... көбеюі еш
өзгеріссіз қалады. Бақылау ұйымында 60 сағат ішінде жалғаса ... ... бұл ... ... тоқтайды.
Осылайша ультрадыбысты өңдеу ашытқының ашыту белсенділігін 1,5( ... және ... ... ... 8-10сағатқа дейін кеміте алады.
Ашыту процесін тәжирибеде пайда болған спирт көлемі, қышқылдылық,
ерімеген крахмал саны, ашытылмаған ... 3 ... ... ... ... отырғанымыздай тәжирибе барысындағы спирт ... ... ... ... 0,3 айн ( көбейгенін байқаймыз.
Қышқылдылық ... ... ... 0,01( өссе ... ... соң ... қоспаларын қолдана отырып тәжірибе және
бақылау ... ... ... ... анализдеді. Қоспаның құрамын
ультрадыбысты өңдеуде қоспалардың жиынтығын анықтау үшін қолданды. Талдау
нәтижелері 4 ... ... ... ... ... негізгі
қоспалар бақылау ортасымен салыстырғанда тәжірибеде 1,6 есе ... саны 45( ... ... 2,4 есе ... изобутанол 2 есе,
изоамилалол 1,6 есе азайды.
Демек қайнатылған өнімді қанттандыру деңгейінде ... ... 1,5( өсті және ... ... 8-10 ... кеміді. Ашытқыда спирттің
құрамы 0,3 айн( өсті. Қоспалар концентрация кезінде 1,6 есе кеміді.
3 Технологиялық бөлім
3.1 Қайнатудың ... ... ... ... ... ... калонналы және құбырлы
түрдегі аппараттарды жоғарытылған қысым арқылы үздіксіз қайнату түрі
негізінен жиі ... ... ... ... ... әдіс
арқылы өңдеу кеңінен таралған. Мұнда ұнтақталған өнімнің ... ... одан ... ... горизантальді және
вертикальді, цилиндрі аппараттарда үздіксіз ... ... ... ... өңдеу процестері қолданылады.
Өнімді үздіксіз қайнатудың технологиялық процесі. Өнімді ұнтақтау.
Өнімді алдын ала ... ... ... оны ұнтақтамай мысалы картопты
қайнату аппаратына жіберетін болсақ, көптеген ... ... ... суда тез ... ... ... да ... аз су
құйылуы немесе бірыңғай ... ... ... ... ... бірегей болмауы да қайнатудың нәтижесіне де кері әсерін ... ... ... ... ... және ... ұнтақталған
қоспасын, суды айдау тәжирибеде ешқандей қиындық тудырмайды. Ұнтақталған
өнімді өңдеу барысында ... ... ... болады және сондай-ақ
ашытылатын өнімді жоғалту процесін азайтуға, спиртті көптеп алуға мүмкіндік
бар.
(ҒЗИБТӨ) ... ... ... ВНИИПрБ құрылғысының аппараттық технологиясы суретте
көрсетілген. Сеператорда ... ... ... ... ... 1 ... одан соң ұнтақтағыш балғаларына 14 түседі. Өнімнің
ұсақтығы диаметрі 1мм ... ... 50-60% өтей ... болу ... Ал
диаметрі 3мм болатындай електе 0,1% қалдықтан артық ... ... ... ... ... және тығыз қақпақшалы цилиндрлік ыдыс
сияқты ... 13 ... Бұл ыдыс ... ... ие. ... ... балғалы ұнтақтағышта майдаланған картоп
өнім қабылдағышқа түсіп, перфоринді камера түрінде орындалады. ... ... ... бұл ... ағын ... су ... ... сумен өнім қабылдағышта ... ... ... ... шығу ... ... Бұл құрал қалқалар
арқылы бөлінген екі камерадан тұрады. Бұл камералар араластырғышта қоспаның
деңгейін анықтайды. Құйылтқыш қорабы көрсеткіш ... ... ... ... көру үшін ... алып ... болады.
Ұнтақталған картоп сумен 1:2,5 бастап 1:3,5-ке дейінгі қатынаста оның
крахмалдылығына ... 40-500С ... ... ... және ... мәні ... арқылы реттеледі.
Дозараторлар синхромды жұмыс ... ... ... қоспа құбырлар арқылы
насос 12 түсіп, одан кейін екілік будағы бастапқы кантактіге 4 ... ... ... жіберіліп, оның төменгі жағынан жоғары
бөлігінен қарай ... ... ... бір-бірімен кездесу
қозғалысы оны қайнатудың жылдамдығының ... ... ... ... ... түбі құбырларынан шығады. Конденсацияланбаған ... ... үшін ... ... ... ішкі ... ... ететін құбыр бар. Корпустың төменгі бөлігінде құйылтқыш құбыры
головканың өніммен толып ... ... ... ... және осы ... санына қайнатудың режимі болып саналатын бу
сеператор 9 ... ... 85-950С ... ... екілік буда
қыздырылады.
Қыздырылған қоспа буфер сиымдылығына 5 түседі. Плунжерлік насос арқылы
11 ... булы ... ... ... ... 138-1490С
қыздырылып, құбырлы қайнатқышқа 10 жіберіледі.
Картоп түйнектерін қайта өңдеу кезінде ... ... ... оның ... ... Содан кейін аралық бункерге жіберіліп
дозаратор арқылы балғалау ұнтақтағышқа 2 ... ... ... аралық
жинақтағыш арқылы плунжерлі насос 3 ке барады. Одан соң ... ... ... ... 6 ... ... картоп ботқасы 138-1400С
дейін қыздырылып құбырлы қайнатқыш 10 қайнату аппаратына, ... ... 7 және ... ... ... 8 ... Көп секционды
аппарат арқылы қайнатудың бірқалыптылығы сақталады.
Бірінші дәрежелі ұстатқыш өнімді толық құбырлы аппаратқа және қатты
булы ... ... да ... ... ... ... ... қайнатуға арналған. Конструкция бойынша ұстатқыш алынатын элиптикалық
қақпақшасы және түбі бар ... ... ыдыс ... ... өнім ... ... дейін қыздырылған соң 4 ... ... ... тік ... арқылы жоғары қарай жылжи отырып ... ... ... ... ... ... отырып төменгі құбыр
арқылы шығарылады.
Екінші дәрежелі ұстағыш алынатын қақпақша 6 және түбі бар ... ыдыс ... ... Өнім ... ... ұстатқыштан цилиндрі
корпустан 2 жоғары бөлігіне жіберіледі. 5 құбыр арқылы кеңістікке барады.
Ұстатқыштан өнім төменгі ... 12 ... ... ... ішкі ... және ... көру үшін екі соқпақ (лаза) орналасқан. Ұстатқыштың
қақпақшасында қорғайтын клапан 8, өнімнің деңгейін ... ... ... 9 ... 7 ... ... сызығын бірінші дәрежелі
ұстатқышпен байланыстыру үшін қажет.
Құбырларды өнімнің қажет емес қалдығынан және ... ... үшін ... 10 бар. ... ... ұстау үшін тіреуіш аяқтар
орнатылған.
Бірінші дәрежелі ұстағыштан құбырлар арқылы калоннадағы бірегей қысым
деңгейінің айырмашылығына қарай ауыстырылады. Бұл теңестірілігіш ... ... ... ... ... өнім бу сеператорына
жіберіледі. Өнімнің қайнатқыш калоналарында екі ұстағыштада болу ... ... бу ... будағы контактілі головка да қоспаны қайнату
үшін қолданылады. Мұнда сондай-ақ бірінші және ... ... ... буда ... ... ... ... жұмыс
істеу кезінде ¼ айналымға ашылады, диаметрі 12,5мм және ... ... ... және қажет емес булар жойылып кетеді. Бұл
өнімнің ұстатқыштарда жақсы ... ... ... ... сеператорда үнемі 0,05мПа болатын қысым бар, температурасы 105 ... ... өнім ... ... өнімнің сапасы ВНИИПрБ конструкциясында, басқа да
құрылғыда қайнатылған ... ... ... ... ... арнайы
құбырларынан сынаққа алу және бу сеператор құбырларынан алынған өнім арқылы
анықтайды. Картоптан алынған өнім ашық қоңыр жасыл ... болу ... ... ... ... ... бойынша қайнатады. Төртінші
дәрежелі картоп дифектісін оңайлытылған режим арқылы жүргізуге болады.
Шіріген картопты ... ...... үшін 1-2кг әкті ... ... үшін қосуға болады. Ал піспеген картопты ... ... ... 3-5 0С ... ... ... ... көбік
пайда болып кетпеу үшін көтереміз.
3.2 Екі деңгейлі вакуум-суытқыш аралық қанттандырғыш аппараттар
Ғылыми зерттеу институтының Тулалық спиртотрест және ... ... ... ... ашыту температурасына дейінгі өнімді
ашытатын екі ... ... ... жасалынып шығарылды. Мұнда
жылуалмастырғыштар болмайды және қайнатылған өнімді суыту ... ... екі ... ... ... ... өнім 104-1050С-дан 58-620С-ге
төмендеп, қанттандырылады, ал екінші ... ... ... ... ... 20-220С-ге дейін төмендейді.
2 сурет - Екі деңгейлі вакуум-суытқыш аралық қанттандырғыш аппараттың
сызба-нұсқасы
Бұл құралдың негізгі маңыздылығы ... ... емес газ ... ... жою ... ... сапасының жақсы болуын
қамтамасыз ... ... ... бір бөлігін қайнату барысында вакуум-
суытқышта сусла ... ... бұл ... ... бу ... 5%-ке төмендетуге мүмкіндік береді. Қайнатылған өнім ... ... 4-ке ... ол
барометрлі конденсатор10 арқылы анықталады. Барометрлі конденсатор ... ... ... ... ... ... ... 3-тен дозатор 2 арқылы миялы сүт жібереді .Миялы
сүт пен өнім араласып ... ... ... ... – этил ... ... аппарат
Қанттандырылған өнім (сусло) ваккум әсері ... ... ... 9 ... ... 20-220С ... ... суытылып, 5
құбыр арқылы ашыту сыйымдылығына 6 түседі. Бұл сыйымдылыққа 7 жинақтауыштан
ашытқылар жіберіледі. ... ... 12 ... бу мен газ ... ... ... ... конденсатор көмегі арқылы ваккум-
қайнатқышта сирету процесі жүреді.
Бірінші деңгейлі ваккум-қайнатқыш-қанттандырғыш өнімді 104-1050С-дан
58-620С-ге ... ... Өнім ... 5 ... арқылы
жіберіледі. Осы құбырдың ішінде қанттандырғыш шикізат болады.
Будың бөлінуіне қарай аппаратқа ... ... өнім ... ... ... Бұл ... тез араласуына және біркелкі қанттандырылуына
әсерін тигізеді. Өнім 1 конус арқылы төмен қарай жұқа ... ағып ... 4 ... одан 3 ... ... ... кейін ваккум-қайнатқыш-
қанттандырғыштың төменгі бөлігінде келеді.
Булы газ қосындылары алдын-ала сепарациялайтын шегіндіргіш ... 1 ... ... шығарғыш құбырына келеді.
3.3 Спирт өндірісіндегі картоп шикізатының технологиялық сызба нұсқасы
Құрамында крахмалы бар шикізаттан спирт алу ... ... ... ... ... ... ... ферментативті гидролизіне
негізделген. (Ашытқымен қанттардың алуына негізделген).
Аз қуатты спирт зауыттары үшін технологиялық схеманың ... ... ... екі әдісін комбинирлеу болып табылады. Яғни қайнату
аппаратының ... 8-12 ... ... ... ... ... ... үздіксіз қайнату және периодты ашыту әдістерін қолданады.
Құрамында крахмалы бар шикізаттан ... алу ... ... ... ... ... ... және ұстағышта үздіксіз қайнату.
- Қанттандырғышта ыдыратумен, қанттандырумен, ... ... ... түрде дайындау және оны ашыту аппаратына салу.
- Периодты ашыту және ашыған суслоны айдауға жіберу.
Құрамында ... бар ... ... алу ... ... ... ... өткен шикізат ... ... ... Ашытқымен қанттардың ашуына
негізделген.
Зауытта бидайды 3 тоннадан екі рет ... ... ... ... ... ... ... қоймасына немесе бетондалған алаңдарда сақтайды.
Бидайды сақтауда бақылау жүргізіп отырады. ... ... өтіп ... ... ... активтілігінен 25 % аспаса
оның дозасын өзгерте отырып қолдануға болады.
Спирт зауытқа жүк тасымалдайтын авто тиегіпен ... (1) ... соң, ... бункерге (2) келеді. одан барып (3) нория арқылы ... ... бар ... ... ... келеді. (5)
бұрандалы конвеиер арқылы (6) нория арқылы (7) бункерге келіп түседі, (8)
бидай тазалайтын сеператорға келіп, ... (9) ... ... одан (10) ... ... ... содан соң (11) бункерге
барады, (12) балғалы майдағышқа келеді, одан (13) бункерге келеді, ... ... (15) ... ... (17) білікті станокта одан соң, (18)
мөлшерлегіш жинағышқа ... Одан (19) ... ... ... (20) насос қоспа дайындауға арналған, (21) ... ... ... (22) ... ... ... (23) құбырлы
қайнатқышқа барады, одан (24) және (25) ... ... (26) ... (27) (28) ... ... (29) ... (30)
шнекке келеді, (30) (32) норияға келеді, (33) автоматты таразыға бидайды
өлшеп, (34) ... ... ... ... одан (35) бидайды
майдалағышқа әкеледі, (36) культураны ... ... ... ... (40) су құйылып тұратын конденсаторға, (41) барометрлі
жинағыш, (42) ұстағышқа ... (43) ... ... ... (44) фермент
препаратын жинағышқа әкеліп, одан (45) екі ... ... ... (46) (49 ) (52) ... ... (47) (48) (50) ... (53) барометрлік жинағыш пен (54) насостың көмегімен (55) өнім
жинағышқа жіберіледі. (56) ... ... ... (57) аналық (58)
қоректенетін тұз ерітіндісін жинайтын (59) күкірт ... ... ... ашытқышқа жібереді, одан (61) ашиды, (62) ашыту чанға жіберіледі,
(63) (66) ... ... (70) ... ... ... (64) ... (65) ... өлшегішпен өлшейді. (67), (68), (69) насос арқылы (71)
спирт ұстағышқа жібереді, (72) диоксид көміртегі конденсаторға келеді, ... ... одан (74) ... ... ... ... келіп, (76) дефлегматорға келіп, (77) көбікті сөндіреді. (78)
ашытқы бағанасына ... одан ... ... ... (80)
ректификационды бағанаға келіп, (81) сивуш бағанасынан (82) сивуш майының
деконтоторына ... де, (83) ... ... қалдықты шығарады.
4 сурет - ... ... ... нұсқасы.
3.4 Шикізатты қайнатудың технологиялық сызба-нұсқасы
Көптеген зауыттарда өнімді қайнату ... ... ... ... асырылады. Кейбір зауытарда бидай мен картопты өңдеудің үздіксіз
және периодты сызба ... ... ... ... ... ... ... қайнатуды
келесі сатыларға бөлуге болады: өнімді ұнтақтау, оны сумен арааластыру,
қайнату, ... ... ... ... ... ... өнімді қайта өңдеу
процесіне арналған. Бұл ... ... және ... ... ... береді. Сондай-ақ қайта қайнату режимін жеңілдетеді, ашытатын
өнімдерді жоғалтады, ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді.
Б.А.Устиников, С.И.Громов, М.Т.Полуянов ұсақ ұнтақталған бидайдан
спирт өнімін алудың жолдарын зерттеп шықты. Өнімділігі аз ... ... ... ... өнім ... Смелянск құрастырған
ВҒЗИПрБа сызба-нұсқасы 7-суретте көрсетілген.
5 сурет - 800 – 1200 ... ... ... қолданумен
ВҒЗИПрБа қайнатудың сызба – нұсқасы
Сепараторда тазаланған бидай автоматты таразыдан (2) және ... (3) ... (4) ... (1) ... ... (5) майдалау
үшін жіберіледі, содан соң араластырғыш-алдынала қайнатуға (6) жіберіледі.
Ол екі бөлшектен тұрады: ұнтақталған ... ... ... ... екіншлік буда қайнату. Араластырғыш-алдынала ... ... ... және ... ... ... Валлдың айналу жылдамдығы: 30-
40минут-1. Бірінші бөлшекте рамкалы араластырғыш, ал ... ... ... ... өнім ... 1:(2,5:3,5) қатынаста
араластырылады. Ұнтақталған бидай және су ... ... ... ... ... ... ... буландыру үшін жіберіледі. Қоспаның
араластырғыш-алдынала қайнату ұзақтығы 10-12минут, температурасы 65-700С.
Қайнатылған қоспа насос(7) ... ... (8) ... ... ... буда ... ... насос арқылы (9) контактылы
головкасына түсіп, онда 138-1400С температураға дейін қыздырылады. Одан ... ... (11), одан ... ... ... ... .
Картоп түйнегін қайта өңдеу кезінде таразыға (16) (15) нориядан және
бункер (17) ... ... ... (18) ... ... ... ... қайта қайнатуға (6) жіберіледі. Мұнда картоп ботқасының
крахмалдылығына байланысты 0,2 дан 0,5л су ... ... ... ... ... қайнатқыш, контактылы головкаға және құбыр
арқылы қоспа бағананың 1 ... ... ... ... агрегаты 1сатылы диаметрі үлкеннен және 3 ... ... ІІ ... ... белгілі бір температурада қыздыру қайнатудың ... ... ... ... ғана өндіріледі. Масса бағаннадан І –
сатылыдан екінші сатылыға өтеді, одан ... ... ... ... ... ... қарай, өзгеру деңгейіне қарай өтеді. Соңғы бағанадан масса
бусеператорында (13) ... ... ... ... барады.
Жалпы массаның екіншілік бағанада болуы мына әдістерге байланысты:
түйіршіктің ... ... ... ... ... ... ... және тағы басқаға.
3.5 Екі сатылы қанттандырғыштың сызба – ... ... ... ... қолданылмаған жағдайда бір
немесе екі сатыда жүргізеді. Бір ... ... ... ... материалдардың саны тек қана қанттандырғышқа келіп түседі, ал
екі ... ... .
1 – бу ... 2 – ... ... қанттандырғыш; 3 – солод сүтін
жинағыш; 4 – бөлгіш – мөлшерлегіш; 5 – насос; 6 – екі ... ... – жылу ... ... - Екі ... вакуум салқындатқыштың сызба – нұсқасы
Қанттандырғышқа 2 тек уыт сүтінің 30% ... де, ал ... 70% ... 5 ... ... ... ... Жинағыштағы 3 уытты сүтті
мөлшерлегіш қанттандырғышқа және құбырда ...... ... асырылады. Қанттандырғышта 60-610С температураны ұстап тұрады, ұстау
уақытты 10 минут, екі сатылы да 6-5 ... ... ... ... ... үшін ... ... кезінде температурасын 55-580С
ұстап тұрады. Крахмал қоспаны қанттандыру үшін микроскопиялық саңырауқұлақ
немесе олардың ... ... ... ... ... ... қажет.
3.6 Ашудың периодты әдісі
Ашыту чанына ашытқылар қанттандырғыш сияқты беріледі. Мұнда ... ... ... ... 6-8% құрайды. Ашыту чанына құю ұзақтығы 8
сағаттан кем болмауы керек. Чанға құйылғаннан ... ... ... ... ашу ... 72 сағатты құрайды. 72 сағатта ашитын
сусланың ... ... ... Ашыту чандарында жыланшаға суық суды
беру арқылы ашудың температурасын реттейді. Ашу процесі аяқталғаннан кейін
ашыту чандарын жылы және ... ... ... ... ... Жуу ... қауіпсіздігін сақтау керек және көміртегі диоксидінің жоғарғы
улылығы ескеру керек. Ашылған ... ... ... ... жуып болған соң
5% хлорлы әктің ерітіндісімен ... және оны 25-30 ... ... ... таза ... ... ... ашыту чандарын жуу үшін арнайы механикалық
заттар қолданылады. (моющие головки) ... 0,3-0,4 МПА ... ... жабылған чанды 100°С температурада 40-50 минут булайды. Чанның
геометриялық сыйымдылығына байланысты будың ... 12 кг/м ... ... әдсінде герметикалық чандар қолданылады. Басты ашуда ... ... ... ... 36 ... ... қайталанады
және периодты процесте 4 сағаттан кейін қайталанып отырады. Барботер арқылы
көміртек диоксидімен араластыру ұзақтығы 5 минут. Бұл үшін ... ... ... ... ... ... кг/м ... Спиртті айдау және ретификациялау
Спирт өндірісіндегі ашуы жетілген ашытқы құрамы ... ... ... 82-90 % ... 4-10 % ... 5-10 % этил ... және басқа да ашыту процессіне қатысы бар
заттардан тұрады. Ашыту аппаратындағы, 1 литр жетілген ... ... г ... ... ... , ... аппаратында ашытқыны ретификация
дәрежесіне жеткізген кезде 30-50% кемиді. Әдетте, ашытқы қышқылдығы 0,5% ;
рН мәні 4,9-5,2 ... ... ... құрамы шикізат сапасы мен
технологиялық жағдайға қарай өзгеріп отырады. Ашытқы ... ... ... ... ... ... ... және еріген органикалық
және минералдық ашымаған қант, ... ... ... т.б.) ... ... Картоп тұқымды ашытқыдағы жабысқақ заттар, мелассса ашытқысына
қарағанда көбірек болады, ... ... ... ... 8-10 %, ... 3-4% болады.Ашытқыдағы ұшқыш қоспалар ашытқы құрамындағы этил
спиртінің 5% құрайды. Қазіргі кезде бұл қоспалардың ... ... ... ... Олар 4 ... ... ... альдегидтер,
қышқылдар және эфирлер.Ашытқыдағы ұшып кететін азоттық байланыстар ... ... ... ... ... ... түрінде,
күкірт ангидриді, сульфақышқылдар т.б. болады. Бұл қоспалар ... ... ... ... ... сусло дайындаған кезде
жасалып, ашыту процесіне белсене қатысады.Қоспалар көбіне спирт түрінде
болады (метил, пропил, изобутил, ... да ... этил ... 0,35 ... Метил спиртінің картоп ... ... және ... ... 0,2 %, ұшып ... ... ... майлы,
пропинді) этил спиртінің 0,005-0,1 % массасын құрайды. Меласса ашытқысында
сірке альдегиді көп мөлшерде болады (0,05% этил ... ... ... ашытқысындағы альдегид қосындылары картоп тұқымдас ... 10-50 есе көп ... және ... ... ... ... үрленген ауа әсерінен бірнеше есеге артады. Эфир ... 0,05 ... ... негізінен сірке этил, құмырсқа қышқылы, сірке метил және
изомай этил ... ... ... ... ... ашытқыдан
бөлінген спирттен,спирт – шикізаты алынады, ол азықтық зат ... ... сай ... ... ... Тазартылған спиртті,
ашытқы тазартатын, немесе этил ... ... ... ... Спирттің барлық түрлерінің түстері мөлдір болып
келеді, ... тән иісі мен дәмі ... ... шикізатының физикалық –
химиялыққасиеті бар.
Эпюрационды калоннадан бөлінген қоспаны брагоректификациялық
қондырғыға айдауға беру ... ... ... ... ... майының кампоненттерін ректификация сатысына дейін ... ... ... ... ... ... бөлу ашуды қыздыратын ... ... ... СО2 ... мен ... ... конденсатор және
дефлегматоры бар эпюрациялы калоннадан, сивуш ... бу ... ... бар ... калоннадан тұрады. Эпюратті калоннадан жоғарғы
спиртті бөліп алу лютерлі немесе ... ... ... ) суды ... жүзеге асырылады.
Ашытқы қыздырылатын ашытқыға түседі де, 70-0С температураға дейін
ашытқы калоннасында спиртті судың ... ... ... ... ... ... спиртті сепарирленген соң, ашытқы
ашытқыш калоннаға түседі, ... ... ... ... ... ... ... ашытқыға байланысты, ал қыздырылуы –
эпюрленген спиртті судың буымен қыздыру арқылы жүзеге ... ... ... ... 8-10 табақшаларына
ротометр арқылы лютерлі ... ... ... ... ... 15-20% дейінгі көлеміне шейін су құйылады.
Эпюрациялы калоннаның қайнату бөлігіндегі табақшаларындағы сұйық
спирттің концентрациясын төмендету үшін ... ... суды ... ... ... ... ... жоғарылайды да, сивуш майының
компоненттерінің интенсивті бөліну процесі жүреді. Ол ... ... ... ... ... жоғарғы концентрациялы спирт түзіледі.
Жоғарғы концентрациялы сұйық спирт 8-10-шы концентрленген табақшаларда ... ... ... ... ... ... ... сұйық фазадағы сивуш эмульсиясын бөліп алып,
ротометр арқылы сивуш ... ... ... табақшаларына айдайды.
Эпюрациялық және гидроселекциялық бөліну барысында ... ... 8-10 шы ... басты қоспа концентрленеді және
басты фракция түрінде калоннада концентрленіп шығарылады.
Пропорция спирттінің көп мөлшерінен және ... ... ... ... ... және басты қоспа эпюратты ректификациялық
калоннаның қоректену табақшаларына келіп ... бұл ... ... пастеризация әдісімен тазарту процесі жүреді.
Ректификацияланған спиртті таңдау жоғарыдан ... ... ... -шы ... ... ... барысында бөлінген сивуш майының компоненттерінің
бөлігі ректификациялық калоннаның төменгі, яғни 7-9 және 11 ... булы ... ... ... сивуш майының булы конденсаторы
арқылы сивуш майының калоннасының қоректену табақшаларына айдалады.
Пастеризацияланбаған спирт ротометр арқылы ... ... ... ... ... үшін ... майын таңдау сивуш калоннасының акумуляторының ... ... ... ... ... түскен этил спирті, дефлегматордың
флегмасындағы ағымның және комуникациялы конденсатордан ... ... ... ... қоректену табақшаларына және эпюрленген
калоннаның жоғарғы табақшаларының біріне ... ... - ... калоннадан бөлінген қоспаны брагоректификациялық
қондырғыға айдаудың ... ... ... ... ... ... ... байланысты және спиртті ұшқыш қосылыстан тазартуымен сәйкес ... ... ... құралдың және ректификациялық калоннаның
10-15% дейін өнімділігінің ... да ... ... ... 7,10,15- ... ректификациялы, сивушты калоннаға сәйкес
ашытқыш аппараттар; 2 - СО2 ... 3 - ... ... - ... ... ... ашытылған, эпюрацияланған,
ректификацияланған, сивушты калоннаға сәйкес конденсатор; 6- көбік ұстағыш;
8-11-13- эпюрациялы, ректификациялы және ... ... ... 16- сивуш майының булы конденсаторы; 7- барда реттеуші.
3.8 Дайын өнімге ... ... ... спирттері бір атомды біріншілік спиртке ... ... ... ... ... жеңіл сұйықтық, оның өзіне тән иісі және дәмі болады.
Химиялық таза этил ... ... ... ... мұндай реакцияның
болуы өндірісте пайдаланылған ... ... ... ... спирті заводтарында бардалардан көмір қышқылы шығарылып
тасталынады. Осы ... кең ... ... ... ... ... ... қышқыл газы салқындатылған түрде, сақталу мүмкіндігін
беретін, транспортирлеу және пайдалану үлкен ... ... ... ... ... газының салқындатылған түрінде алынуы және
қолданылуының баллонсыз түрі ... ... ... ... қолданылуы, сақталуы және транспортирлеуіне мүмкіндік береді.
Ректификациялық этил ... ... ... ... ... бар ... ... ашытпадан алады.
Спирт өндірісінде көп тараған құрамында ашытпалық, эпюрациялық
және ... ... бар ... ... ... ... технологиялық процесс стадиялар бойынша
диферинцирленген. ... ... ... ... өнімдермен
бірге жүреді. Ректификациялық этил спиртінің сипаттамасы
Этил спирті (этанол, ... ... ... ... бірі болып
және басқа өнімдер, өндірістер үшін шикізат болып табылады. ... ... ... этил спирті, жекелеп алғанда картоптан алынған
спирт, ...... ... ... медицинада және фармацияда қолданылады.
Формуласы - С2Н5ОН. Структуралық формуласы:
СН3-СН2-ОН.
Этил спиртінің молекулалық массасы – 46,07.
Сусыз этил спиртіні 101,3 кПа ... ... ... ... Қату ... – (-115°С).
Спирт зауытында ректификациялық этил ... ... ... ... атап айтқанда картоптан ... ... ... ... ... Одан алынған ашытпаны айдау арқылы жазалайды.
Шикізаттың тағамдық түрінен ... ... ... қоспасы
түрінде алады. Спирттің концентрациясы оның сортына байланысты. ... ... ... ... ... ректификациялық «І
сортты» ... ... этил ... ... ... өте аз ... ... қоспалар (альдегидтер, эфирлер, жоғарғы ... және ... ... ... тән дәм және ... береді. Бұл спирттің
өңделетін шикізатына да ... ... ... этил ... келесі
талаптарға сай келуі керек. (ГОСТ 5962-67 бойынша)
Сыртқы көрінісі – мөлдір ... түсі – ... ... Дәмі және
исі – сәйкес келетін шикізаттан басқа исі және дәмі болмау керек.
Физико – ... ... ГОСТ 5962-67 ... Технологиялық бөлім
3.9.1 Технологиялық есептеу бөлімі тиімді уақыт фондын есептеу
Бастапқы мәндер: Өндірістің жылдық ... Р=1440 ... ... қорын және құрал – жабдықтың санын есептеу
Өндірістің жұмыс істеуінің жылдық қоры
Ткал = 365 = 8760 ... = 365 – 25 = ... ...... жұмыс істеуінің номиналдық қоры.
Ттоқ – құрал–жабдықтың мезгілсіз бұзылып қалған уақыты 25 күн.
Тсалу; шығару- шикізатты салып шығарғанда ... ... ... ... ... 10 күннен аспауы керек).
Тэф= 24[(Ткал-(Ттоқ+Тсалу;шығару))] = 24[365-(25+10)]=7920cағат
Сағат бойынша өнімділігі
Рсағдал/сағ
Ртәудал/тәу
Рж= Тэф·Рсағ=7920·61=480000дал/жыл
3.9.2 Материалдық баланс
Зауыттың спирт бойынша ... 1440 ... ... ... ... 30(, ылғалдылығы 14,5(, диаметрі 1 мм тең тесігі бар
елегіштен өте алатын, ұнтақталу ... ... 1 т ... ... дал спирт шығады. Қанттанатын материал: Амиломезинтерин Гх – ... ... ... ... оның ішінде суытылу үшін 0,5едр. крахмал)
және Глюкомарин Гх – 468 (Г және А ... ... ... крахмал).
Амиломезентериндегі құрғақ заттардың ... 3(, ... (А.С) ... Глюкаваморин Ц-3,8(, шарты крахмалға қайта
есептегенде алынатын көміртегі мөлшері 4(, Глюкавамориннің глюкоамилазды
активтілігі 150 ... ... ... ... ашу үшін ... крахмалы
Крахмалдың осы мөлшерін қанттандыру үшін шығындалады:
Гх – 466 глюковамарин, оның құрамында кг, ... осы ... ... ... 65 – ... ... ... спирт шығыны.
Картоп бірге қайнатуға енгізілетін крахмал.
Крахмалдың бұл мөлшерінен 1437,7дал спирт алынады. Ол былай болады:
21719,45 – 1440 х = ...... ... ... шығыны 1437.7дал спиртті алу ... ... ... 52 - ... ... ... дайындауға кеткен су, картоп, Амиломезинтерин шығыны. Қоспаны
дайындауға кеткен жылы су шығыны
Қоспаны сұйылту үшін ... ... ... ... алдын – ала сумен 271,05·7=1897,4л көлемге дейін араластырады.
Қоспаның жалпы көлемі:
Қоспадағы құрғақ заттың мөлшері:
Мұндағы: 0,03 – Амиломезинтериндегі құрғақ заттың концентрациясы.
Қоспаның жылу ... – жылу ... ... ... ... бу ... ... 900С
дейін суытылу үшін қоспаны ыдыста қыздыруға кеткен 0,04 МПа қысымды
екіншілей бу ... ... 900 – ... үшін ыдыстағы қоспа температурасы;
45 – араластырғыштағы қоспа температурасы;
1,04 – жылу жоғалуын есепке алатын коэффициент;
2696,4 – ... ... жылу ... – бу ... жылу ... шығатын сұйылту үшін қайнатылған ... ... ... ... қоспаны жылытуға кеткен 0,6МПа өткір бу
шығыны: ... 133 – ... ... ... ... - ...... будың жылу мөлшері;
560,68 – 1330С-та бу конденсатының жылу мөлшері.
Қайнату аппаратынан шығатын қайнаған салмақ мөлшері:
158859.4+11412,97 = 170272,37кг
Бу сепарацияда ... ... ... ... ... Бу ... ... екіншілей будың мөлшері:
Мұндағы: 108,74 – 0,04МПа қысымда ... ... ... - 0,04МПа қысымдағы будың жылу мөлшері;
457,17- бу конденсатының жылу ... үшін ... ... ... ... ... ... жалпы мөлшерлік шығыны:
11412,97+4156,31=15569,28 кг
Бу сеператорынан шығатын қайнаған салмақ мөлшері:
15569,28 -6809,3=151534,7 кг
Бидай массасы бойынша қайнауға кеткен өткір ... ... ... ... ... ... массаны вакуумда салқындатқанда
кеткен бу, шикізат массаның, қанттанатын ... ... ... І ... температура 108,74 тен 630С дейін төмендегенде
түзілетін екіншілей будың мөлшері.
Мұндағы: 108,74 – бу ... ... ... ... температурасы
булану камерасындағы масса температурасы 630С;
630С- та бу түзілу жылуы – 2358,4
3,56 – массаның жылу ... ... І ... бөлінетін бу көлемі:
Мұндағы: 6,79 – 630С температурада 1кг ... ... ... ... ... бу ... 23967,04 – конденсаторға түсетін бу мөлшері.
2622,7 – ... жылу ... 45 және 24 ... ... және ... температурасы.
4,2 –судың меншікті жылу сиымдылығы. Буландыру камерасының І сатысынан
канттандырғышқа түсетін масса мөлшері:
151534,7-11562,17 =139972,53
Амиломезинтерин Гх-467 ... ... ... 1-АС бойынша қанттандыруға кеткен Амиломезинтерин ... ... ... ... Гх – ... үшін ... су мен көлемге ... ... Гх -466 ... ... ... препаратының сумен араласатын ескере отырып, қанттандырғышқа
түседі.
Қанттандырғышқа түсетін араласқан қанттанатын материалды жалпы ... = ... ... ... бойынша ферментті қанттанатын материалдың жалпы
мөлшері: 8,25(
Жинау температурасына дейін суслоны вакуум салқындатуға кететін ... ... ... ... үшін сусланы дайындауға қанттандырғыштан 5( сусла
алынады. Жинау температурасына дейін вакуумда ... ... ... 58 ден ... ... ... камерасының ІІ сатысында
салқындатқанда бөлінетін ... ... ... 3,56 – ... жылу ... 58 және 22 ... камерасындағы
сусланың бастапқы және соңғы температурасы. 2467,2-220С бу түзілу жылуы.
Булану камерасының ІІ ... ... ... бу ... ... 1 кг ... ... Буландырғыштың ІІ сатысында
бөлінген буды конденсациялауға кеткен су шығыны.
Мұндағы: ... ... жылу ... 25 және 10 ... және ... су ... буды конденсациялауға бағытталған айналымдағы ... ... ... сусланы салқындатуға кететін 120С су шығыны
1,2м3сағ/м3 құрайды.
Өнімділік ... ... ... ... кг ... ... ... жинағышқа (ашытқыға сусла алмаған жағдайды) крахмал енгіздіреді.
а) Қайнаған массамен қайнатуда енгізілген крахмалдың 15( ...
б) ... Гх -466 ... ... ... ... және ... мөлшерін 1:1 қатынасындай
етіп қабылдасақ, онда глюкоза мөлшері:
Декстрин:
Суслада ашытпайтын заттар бар: ... ... 4979,18 кг. ... ... Гх-467 ... Гх – 466 ... ... 24,28+34,53=58,8кг
Ашымайтын заттардың жалпы мөлшеріне 50( қайнату және қанттандыру ... ... ... деп ... ... ашымайтын заттардың мөлшерін құрайды.
Бидаймен енетін ашымайтын зат -12(
Ферментті препаратпен енетін
Ашымайтын ерімейтін зат мөлшер бидай: 4979,8-2490=2489,8≈2490
Ферментті препаратта 58,5-29,4=29,1кг
Майдалағыш ... ... ... ... массасы (қанттану кезінде
алынатын ашымайтын заттарды есепке ала отырып) 2490+29,4+323,7=2843 ... ... ... ... ... сүзіндіде:
21255,6+2490+29,4=23775, ал майдалағышта 2843+323,7=3166,7 кг
Сүзілмеген сусладағы жалпы құрғақ ... ... ... ... ашитын заттар құрайды.
Ашымайтын: 2490+29,4+323,7=5362,4 кг
Сүзілмеген сусладағы құрғақзаттардың мөлшері:( ... 0,95 ... ... алып ... ... ... ... алатын
коэффициент.
Сусладағы су массасы: 146287,3-26941,7∙0,95=120692,7 кг
Крахмалдың глюкозаға ауысуға кеткен су шығыны:
кг
Сүзілмеген сусладағы су массасы:
кг
Сусла сүзіндісінің массасы:
Сусла сүзіндісіндегі қант ... ... ... ... ... ... көміртегі диоксидінің шығуы, сусла, ашуы жетілген ашытқы
шаятын су шығыны. Ашыту бөліміне өнімділік ... 141567,8 кг, ... ашуы ... ... ... ... ... жалпы түсетін өнім
мөлшері:
Мұндағы: 0,005 және 0,025 – сусла және ... үшін ... ... ... ... ... 789,27 – сусыз спирт массасы;
0,955 – сусыз ... ... ... ... шығуы.
Ашуы жетілген ашытпа шығымы:
Спирт ұстатқыштан түсетін сулы-спирт сұйықтығын ... ала ... ... ашытқы мөлшері:
Мұндағы: 2,5 – су спирт сұйықтығының мөлшері, (
1,00797- ... ашуы ... ... ... құрайды.
С. Бардой спирт шығыны спирт шығынының 0,015( немесе 0,2( құрайды.
кг
Ашытқыдағы жалпы спирт мөлшері 1440дал немесе 790,8 кг ... ... ... ... ... ... ... бөлімшесіне бос чанды шаятын сумен араластырылған
ашытқы келіп түседі.
Мұндағы: 0,5 – чанды ... ... су ... бражка көлеміне
қарағанда батареяға бергендегі ашытқының шығыны. Батареяға беретін ашытқы
шығыны. Ашытқы әр 48 ... ... ... ашытқы чанына ашытқыштан беріліп
отырады.
Басты чанды 30( ашытқы болуы керек. Ауысым бір чан немесе үш чан ... деп ... ... ... ... чанның сиымдылығын
құрайды.
Сонымен ашытқының көлемі ашытқы бөліміне келетін 48 сағат ... соң ... есеп ... ... – 2,04м3. Бұл ... бір ... ашытқы
батареяға келіп түсетін мынадай мөлшерін құрайды: немесе 5( ашытқының
жалпы көлемінен керек.
Күкірт қышқылы шығының есебі
Ашытқы дайындауға келген сусланы ... үшін ... ... ... ... ... қышқылын есептейді.
к = [а-в)V∙0,00245]/С,
к – қышқылдатудағы қышқыл (саны) салмағы (л);
а және в – бастапқы және соңғы сусланың қышқылдылығы, град;
0,00245 – ... ... ... ... ... ...... жұмсалған күкірт қышқылының концентрациясы.
1500 л сусланы ашытқы үшін, қышқылдылығы бастапқы 0,2°-тан 0,8°-қа
дейін қышқылдату қажет.
Қышқылдату үшін ... ... ... 1,6, ... H2SO4 ... 1,103 кг тең ... = (0,8-0,2)-1500-0,00245/1,103 = 2л
Брегоректификация өнімінің есебі
1440 дал шарты спирт алуға, үздіксіз жұмыс жасау процесіне қатысының
барлығын ... өнім ... ... ... ... ... өңделген және өткір ... ... ... ... ... ... қыздырылған. Жоғарғы тазалықтағы
колонна эпюрационды спирт режимінде жасалады.
Крахмалды шикізаттан ашуы жетілген ... ... ... қанттандыруда 8-9% фермент ... ... ... спирттің көлемі бойынша 8,5%-ін (масса бойынша 6,8%)
қабылдаймыз.
Ашытқының бастапқы температурасы 28°С. Ашыту колоннасында ашытпа
температурасы 70°С тең деп ... ... ... бойынша құрғақ зат концентрациясының 10%
құрайды. Бардада 8% құрғақ зат ... бар деп ... ... ... жылу ... (Сб)барданың
жылу сыйымдылығы есептелінеді.
См = (1,2-0,0095∙10)4,187 = 3,85 кДж/(кг·К):
Сб = (1,0-0,0038·8)4,187 = 406 кДж/(кг·К)7
Коллектордағы қыздырғыш бу қысымы ... деп ... ... ... ... ... = ... бойынша ашытпа массасы:
11326,02·100/6,8 = 166559
Құрамында құрғақ затты есептегенде ашытпа массасы:
166559·1,1 = 183214 кг
Ашытпа құрамында спирттің ... ... 6,8% ... ... тең. 100 кг ... қайнау температурасына жеткізу үшін қажет жылу.
100(93,4-75,3)3,85 = 7094 кДж
мұндағы: 3,85 – ... жылу ... ... ... бойынша қыздырылған ашытпаның мәлім ... ... ... тура келеді.
Массасы бойынша 8,3% тең болады. Қоректенетін ... ... ... ... бу ... спирттің құрамы 8,3%, қыздыруға
түскен ашытпа массасы ... 48,3% ... ... ... артық бу коэффициентін 1,1 тең деп
қабылдаймыз. Сулы – спирт ... ... ... келіп түскен қыздырылған
ашытпа құрайды.
11049 ·100/48,3·1,1 = ... ... сулы – ... ... тең ... = 43,9%
массасы бойынша.
Ашыту колоннасында 0,5% жоғалды деп аламыз, 0,5% шартты спиртті
құрайды – ... ... ... ... ашытпа дистиллаттың
санын құрайды.
25163 – (11049·0,5)/100 = ... ... ... бу ... 10 ... тең деп ... ... 19638 кг мөлшері колоннаға келеді, ректификационды колоннадан
пастерилденбеген спирт (12,2кг ... ... 11,8 кг ... ... ... ... колоннасынан (12,2 кг, соның ішінде 118 кг сусыз спирт),
сивуш колоннасынан басты погон (348кг, соның ішінде 331 сусыз ... ... ... ... ... ... = 11616 кг, ... = 14717,3л (14717дал).
Колоннадағы бу шығыны 14717·10=147170кг. Колоннадан басты фракцияның
бөліп алынған мөлшері 213 кг.
Эпюрат санын құрайды.
19368+122+122+348+147170-213=34734 кг.
Эпюраттан ... ... ... ... мөлшері.
11616-197=11419 кг.
Эпюраттағы спирт концентрациясы
11419/34734·100=32,8% масса бойынша (көлемі бойынша 34,4%).
Ректификационды колонна.
Эпюраттың 34734кг мөлшері, ... бу ... ... ... ... ... дистиллят қоспасымен колоннадан алынады,
колоннадан алынғанның жақсылап тазартылғаны (8084+122кг), пастерилденбеген
спирт (122кг), сивуш спирті (144кг), сивуш майындағы дистиллят бу ... ... ... жоғалу 0,3% құрайды немесе 62-40=22кг
Лютерлі бу мөлшері (конденсатсыз бу).
34734-(8206+122+144+556+22)=25684 кг.
Жоғарғы жақсылап ... ... ... ... 8206кг ... ... колоннадан жоғарғы тазалықтағы
ректификационды спирттің ... ... ... ... ... ... ... (144кг) колоннаға келіп түседі, сивуш майы (556кг) бу
конденсатының погоны, сивуш майының ішкі өңдеуіне ... су, ... ... басты погон бөлініп алынады, ... ... ... ... ... колоннасының конденсаторы, (27кг) сивуш майы және
лютерлі су ... ... ... ... ... ... ... енгізілген алкоголдің екі есе мөлшеріне тең деп
аламыз т.е.
(118+236)2=708кг.
Колоннадан шығатын ... су ... (бу ... ...... ... перегородоктың қабылдау бөліміндегі биіктігі:
Һ4=h=0,035м
Горловинаның биіктігі:
h5=h1+0,005=0,035+0,0005=0,04м
hn=h1+0,005=0,035+0,0005=0,04м
Сливкалы стаканның биіктігі:
һ6=h+δ2+0,005-һ4
мұндағы һ4- ... ... ... ... ... ара қашықтық
(һ4=0,025м)
δ2-тарелканың қалыңдығы (δ2=0,003м)
һ-тарелкалар арасындағы қашықтық (һ=0,170м)
һ6=0,17+0,003+0,005-0,025=0,153м
Калпочканың жалпы биіктігі:
Һ7=һ5+һ1+δ1=0,04+0,035+0,002=0,067м
Сливкалы стаканның диаметрі:
Мұндағы Vэк-1с ... ... ...... қозғалыс жылдамдығы (W3=0,2м/с(
Спирт ұстау есебі
Спирт ұстаушы калпочкаларды санаймыз. Газдың жылдамдығын ұстағыш қиылысында
0,25-0,3м/с деп, судың шығыны 6сағатта 1400дал зауыттың бір ... ... деп ... ... ... ... көміртегі диаксидасының
cаны:
Мұндағы, π- спирт зауытының өнім ... ... ... кг/м3 ((-790кг/м3)
к -1кг спирттен пайда болатын көміртегі диаксидасының саны, ашытудан кейін
қалған ... ... ... деп ... ... ... сұйықтықтың жоғалуы кезінде пайда болатын көміртегі
диаксидасының ... ... ... ... ... ... ... диаметрі:
Мұндағы: v-ұстағыштың еркін қиылысуындағы газдың мүмкіндік жылдамдығы, м/с
(0,9м/с деп қабылдаймыз).
Ұстағыштың трубкадағы ... ... ішкі ... м.
V1- трубка ішіндегі газдың қозғалыс жылдамдығы, м/с (V1=9м/с)
Тарелкалардың қиылысу аудандарындағы газдың мүмкін жылдамдығы ... 4мм деп ... ... ... 3м, бірінші тарелка
трубка клеткасынан 0,15м арақашықтықта ... ... ... және ... ... ... крышкасына дейінгі
арақашықтықты 0,6м деп қабылдаймыз.
3.9.3 Конструктивтік есебі
Қолданылатын құрал – жабдықтар санын ... Тас ... ... картоптың мөлшері сағатына 2,81.Баранова системасындағы
тас ұстағышты ... ... ... ... ... – n =
1 – тас ... ... Картоп жуғыш
Тәулігіне жуылатын картоп – 69,522. Клем – 80 ... ... ... ... – 90т/тәу.
саны
Орнатуға типі ДМ -44ОУ өнімділігі 3,8т/сағ 1 дана ұнтақтағышты ... ... ... ... ... мөлшері, кг/сағ
кг/сағ
Мұндағы:
П=1440дал/тәуліктегі зауыт өнімділігі;
m=0,133м3/дал – қоспаның мөлшері;
р=1200кг/м3 қоспаның тығыздығы.
- γ толтыру көэфициенті -0,85;
-0,13сағ араластырғышқа қоспаның келу ұзақтығы.
Сериялы араластырғышты ... 800-1300 ... ... V=м3. ... ... мм. ... саны.
1 дана араластырғыш орнатуға қабылдаймыз.
4. Қайнату колоннасы (бағанасыз).
Қайнататын аппараттың көлемі.
сағ
сағ – ... ... ... ... ... 800-1300 ... ... Көлемі V=8м3. Диаметрі Д=900мм. Биіктігі Н=6700мм. Саны
І стаылы 1 дана, ІІ ... 3 дана ... ... ... Бу ... ... ... анықтаймыз.
τ=0,25 – қоспаның келәіп жету уақыты. Көлемі V=2,2м3. Саны.
Бу сепараторының 1 данасын орнатуға қабылдаймыз.
6. Қанттандырғыш.
Геометриялық ... ... ... салқындатылған массаның көлемдік шығыны есептелінеді.
1200 – қоспа тығыздығы, кг/м3;
τ=20мин аппаратқа келіп жету ... ... ... ... ... ... чанының геометрияның көлемі (м3).
ашыту батареясына келіп түсетін, тәуліктегі суслоның көлемі, ... – ашу ... ...... ... саны;
φ – чанды толтыру коэфициенті (φ=0,85).
Басқа жағынан алсақ:
Н, h1, h2 – ... ... ... ... түбі және ... ... h2=0,1D ... онда Vr=0,926D3, содан.
Чанның бетінің ауданы (м2).
Әдебиеттің мәліметі бойынша ашыту. Қантының 40%-тін возбраживатель көлемі
деп алсақ, ... 2. Бірі ... ... ... ... ... ... есебінің мәліметі бойынша саны n=9 дана. Д=3,6м.
8. Спирт ұстағыш.
Конструкциялық есебінің мәліметі бойынша саны n=1 дана
9. Формула бойынша колонна ... ... ... ... (бағанасы).
Формула бойынша диаметрін анализдеу:
Мұндағы: D=0.9м қабылдаймыз.
28,3кг/1 дал – қыздыру буының ...... ... ... ... - ... колонна. .
м=1440дал/тәу өнімділігі
саны 1 дана, nтаб=72дана, Һ=1700мм – сивум колоннасы.
Соңына дейін жақсылап тазарту
D=6м қабылдаймыз.
D=0,4м.
саны – 1дана, nтаб=40дана, ... ... ... ... жылу бергіштің бетін анықтаймыз.
- Ашу колоннасы:
F=0,025·м=0,025·1440=36м2.
- Ректификациянды колонна:
F=м·0,00667(R+1)=1440·0.00667(4+1)=46,69≈46м2. ... ... ... Жақсылап тазарту колоннасы:
F=0,0104·1440=14,5≈14м2
Басты ашыту чанының есебі
Басты ашыту чанының ... мен ... жылу ... ... салқындатуға кеткен судың шығынын және жұмсалған буды есептеу.
4 Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
Қазіргі ... ... ... ... ... қамтамасыз
етуде,ұлттық саясаттың негізгі принциптерін жасауға бағыталған және халық
шаруашылығының барлық түріне қатысты заң ... ... ... ... ... және нормативті актілер,социалды-
экономикалық жүйелер, ұйымдастырушылық,техникалық,санитарлық және ... ... және ... ... ... ететін жүйелерді
құрайды.Ол жұмысшының еңбек процесіндегі ... ... ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау Қазахстан Республикасындағы
еңбекті ... ... ... ... ... ... ... мен денсаулығын сақтауға бағыталған,сондай-ақ ... және ... ... ... мемлекеттік саясаттың
негізгі принциптерін белгілейді. Елімізде еңбек қауіпсіздігінің стандартты
жүйесі ЕҚСЖ қолға алынған, әрбір өндіріс саласының өз ... ... ... ... ... ... ... кезінде техникалық
қауіпсіздік ережесі ескертілуі керек.
Қазақстан ... ... ... ... заңы»
(15.06.1993ж) жұмысшыларға еңбекті қорғау құқығын қамтамасыз ... осы ... ... ... және ... денсаулықты
зақымдау, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың және олардың барлық
ауылшаруашылық қызметтерге ... ... ... ... ... ... қорғауға сәйкес құқықтық нормативтік актілер негізінде
жұмыс істейтін ... ... ... ... және жұмыс
қабілеттілігін сақтау, ... ... ... ... ... ... және емдеу профилактикалық шаралар мен
құралдар жүйесі болып табылады.
Еңбек қорғау қамтамасыз ету жеке ... ... және ... үшін
біріншілей приоритет. Адамның жерде пайда болу сәтінен бастап –ақ ... ... ... ... ... ... өмір сүріп, әрекет
жасайды. Кеңістікте және ... ... ... қауіп – қатер адам
денсаудығына зиян келтіреді, оны жүйкелік күйзеліс, науқастық, ... ... ... т.б. ... ... ... – заңды актілер жүйесі және соған ... ... ... ... ... мен ... ... қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық
және өндірістік санитария сұрақтарын қарастырады.
Техника ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру шаралар және техникалық амалдар
жүйесі.
Еңбек туралы және еңбекті ... ... ... лауазымды
тұлғалар КЗоТ РК сәйкес ұйымның келісім шарт және ... ... ... міндетін орындамағандар және ... ... ... ... (тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық) заңмен
белгіленген жауапқа ... ... ... ... ...... ... »
сәйкес болуы керек, жұмысшы орындардағы ауаның құрамын қадағалап отыру
қажет. Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... цех басшылары), ал өндірістің барлық бөлімшелеріне
директор мен бас инженер ... ... ... ... ... алдында техника қауіпсіздік ережелерін өтеді.Аппарата
күрделі құрал-жабдықтарда жұмыс істейтіндер арнайы оқу курсын оқып емтихан
тапсырады.
Құрал-жабдықтарды ... ... ... ... принциптері
Өндірістік цехтарының жинақтауға құрал-жабдық орналастыруға
технологиялық құрал-жабыдықты есептеп алғанан ... және ... ... ... ... жоспары мен байланысып тасмалданатын
ағындағы жүкті қамтамасыз ету мақсатында өндірістік цехтармен басқада ... ... ... ... ... ... қолайлы жағдай
жасалынуы керек. Цехта құрал-жабдықты орналастыру спирт завотының аймағының
ішінде орналасады мысалы, санитарлық жағдайда байланысты ғимараттың ... ... бос және ... ... жасалынуы керек.
Цех қоймалыры цехқа кірер жолында орналастырады және негізгі қолданатын
материалдар завод өндірісінің қоймасында жақын болады. ... ... ... және ... сұрақтары шешіледі. Құрал-жабдықтар ықшамдалып
орындалады және оларда ашық алаңға қамдандыруға ... ... ... жоспарланады: ол рацианалды конвигурациялы және өлшемі болу керек.
Стандартты құрылыс ... ... ... береді. Жинақтау
барысында мыналарды ескеру керек: қауіпсіздік техниканың шарттары, еңбекті
қорғау, ... ... және өрт ... ... ... орналастыру үішн қосуға келесі мәліметтер керек.
Технологиялық процесс ықшам сызба нұсқасы. Құрал-жабдықтың бірлік саны,
технологиялық жоспарлаудың арнайы нормасы, құрал-жабдықтың арасында ... ... ... ... ... ... ... Цехтағы электр жүйесінің орталығы.
ГЭЦ-дан электр энергиясының жоғарғы толқыны немесе 6000В және ... ... ... ... ... ... ... болу керек.
Осыдан кейін ток қабылдағыштарды жеке бөледі. Бұл операция ... ... ... ... пункты-төменгі вольтті электрлі құрал-жабдықтың қосу аппаратурасы.
Цехты бақылау лабораториясы-сынамалы сақтау үшін алынған өнімді және
шикізатты соңғы ... ... үшін ... ... ... ... шеберханасы, қойма.
Тұрмыстық бөлме, жуынатын бөлме, әжетқана, медбөлімшесі, асхана.
Әкімшілік ... ... ... ... ... барлығы бір-бірімен дәліз арқылы байланысады.
Технологиялық процесстердің тізбектелген сатысы ... ... ... ... кезде, еңбек қауіпсіздігі, өрт, жарылыс мәселелері
жалпы құжаттар негізіне сәйкес болуы керек.
Шикізаттар мен дайын ... ... ... өрт және ... ... құрал-жабдықтар болуы тиіс. Тез тұтанатын және жанатын
сұйықтықтар, құрғақ ашытқылар мен ... ... ... ... ... ... ... сәйкес қашықтықта өрт сөндіретін
құрал – жабдықтар сай тұрады. Органикалық ... мен ... ... ... ... ... бар цехтар жатады. Бұл ... ... ... кететін есіктері болады,төбесі жарылыс кезінде оңай ұшып
кететін ... ... ... өндірістік апат болған жағдайда
қолдану үшін, барлық қоймаларда өрт ... ... ... ... ... және ... жүйеде өрт сөндіредін қондырғылар
орнатылады.
Зауыттың барлық цехтары, қоймалары, қондырғылары бір – ... ... ... ... ... ... ... Шикізаттарды, қоректік ортаның ерітінділерін және басқада газ
күйіндегі өнімдерді құбырөткізгіш ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін сақтай отырып жұмыс
жүргізеді. Мемлекеттік стандартқа ... ... ... ... ... ... ... түске боялады, су құбыры - жасыл түске, бу
өтетін құбыры – қызыл, ауа жүретін ... – көк, ... және ... ... ... ... ... сілтілер – күлгін, жанатын және
жанбайтын сұйықтықтар – қоңыр, басқа да қоректік орта ... ... ... түске боялып қойылады ... ... ... ... қызыл бояумен боялады.
Құрғақ өнімдерді тасымалдаған кезде арнаулы қауіпсіздік ... ... ... сақтайтын арнаулы клапондар
орналастырылады. Өндіріс орындарына қондырғыларды, ... ... ... ... ... жүргізген кезінде бөгет
болмауға лайықтап орналастырылады. Қондырғы жабдықтардың арасы ... ... ... ... ... ... – тұруына қолайлы болуы
керек.
Жұмыс алаңындағы баспалдақтың ... ... ... ... процестің әрбір кезеңінде алынған ... ... ... ... ... регламентке сәйкес болуы керек.
Технологиялық регламентте «Қауіпсіздіктің негізгі ережелерін ... ... ... түрде болуы қажет.
Биотехногиялық өндіріс зауыттарында күрделі аппараттар кеңінен
қолданылады. Оларға жататындар: ... ... ... ... ... ... ферментатор және тағы басқалар), жоғары температурада істейтін
( кептіргіштер, бу қондырғылары және тағы ... ), ... ... ... ... , ... және ... аппараттарда жұмыс істеу үшін, техника қауіпсіздік ережелері
жасалады, оған бас инженер ... ... ... көрнетін жерге іліп
қойылады. Бұл нұсқауды аппаратта жұмыс істейтін әрбір жұмысшы ... ... ... ... ... жұмыс істеудің негізгі ... ... ... ЖЕЖ өз ... ... және
эксплуатация ережесін дұрыс сақтау саналады. ЖЕЖ жасау уақытын өзгерту
немесе ... ... ... ауысуы тек бас инженердің рұқсатымен және
арнайы акті жасаумен іске ... ... ...... ... және зиянды заттардан жуылуы керек. Құрал – жабдық жөнделгеннен
кейін ... ... ... бос ... ... тексеріледі.
Жоғары қысымда жұмыс істейтін аппараттарда техника ... ... ... ... ... 0,67 кПа ... жоғары
қысымда жұмыс жасаса қауіпсіздік және құрылыс ережесіне сай болу керек.
Қысыммен ... ... ... ... ең ... мына ... кез – ... құбыр өткізгіштен буды, газды немесе сұйықты өшіру
мүмкіндігі, аппараттағы сұйықты төгу немесе газды шығару. Одан ... ... ... ... ... сапалы, сенімді жұмыс істеу керек
және қатты дәнекерленіп бекітілуі қажат.
Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ұсынған есеппен қабылдайды. Өндіріс жұмыстарының шарттары бойынша еңбек
нәтижесі өндірілген өнім ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың комплексті түрі қабылданған. Өндірілген
өнім есебі тәулік бойынша шығарылады.
Жұмыс орнын жарықтандыру. ... ... ... ... құрал-
жабдықтардың жинақтауын және олардың қызмет ету ыңғайлылығынан құбырлардың
ұзындықтарын қысқарту есебінен жартылай өнімдерді және өнімдерді ... ... ... ... ... ... ... Технологиялық құрал–жабдықтардың арасындағы саңылаулар
технологиялық ... ... ... ... ... ... арасындағы байланыс.
Өндірістік бөлімшелер, лаборатория және зауыт басқармасы арасындағы
байланыс ... ... іске ... ... өнімділікті еңбек және жоғары
сапалы өнім алу үшін ең ... ... бірі ... ... ... ... жағдайының эстетикасы; жұмыс орны түрлі –түсті қылып
әрлеу,арнайы киім кию ... ... - ... ... ... түсті әрлеу
| |Бояу объектісі |Табиғи ... ... ... ... ... |
| | | ... |
|1 |Потолок |ақ |ақ |
|2 ... ... |ақ |ақ |
|3 ... ... ... сұр |
|4 ... төменгі |Крем тәрізді ... сары |
| ... | | ... ... ... үшін құбырларды әртүрлі түспен
олардың маркілеріне байланысты бояйды.
Техника қауіпсіздігі шарттары:
-жұмыс орындарында құрал ... ... және ... ... үшін ... ... қарастырылған:
-Технологиялық құрал- жабдықтар арасындағы нормативтерді сақтау.
-Машиналармен ... ... ... ториен және
қорғаныш қабаттармен қаптау.
-Еден деңгейінен құрал –жабдықтар үшін қызмет көрсету аймағы 1,8 метр
биік болу ... мен ... ... қоршағанда биіктігі 1 метрден кем
болмау керек.
Дезинфекция ... ... ... ... ... қасиетін,
олармен жұмыс істеу ерекжелерін білу керек. Персонал ... ... ... ... инструкциясын білу керек.
1. Технологиялық процесті жүргізудің инструкциясы.
2. Жұмысты қауіпсіз жүргізу
3. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс жүргізу.
4. Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ішкі ... ... жүргізу.
6. Өздігінен қорғану заттарын қолдану және ... ... ... ... Бастан –аяқ дезинфекциясын жасау.
9. Өндірістік жарақат алған адамға алғашқы көмек көрсету.
10. Эсектр тогымен зақымданған алғашқы көмек көрсету.
Еңбектің ... ... ... ... ... ету ... ... түрде "Тұтынушылардың электр
қондырғыларын тасымалдау ... және ... ... ... ... ... ... тогымен зақымдану қаупі бар жұмыстарда келесідей
қорғану заттары қолдану керек; изоляциялайтын резина, ... ... ... қатар қуаты 12в ... ... ... ... көмегімен қозғалысқа
келетін тетіктің айналу бағытын қызыл бағытпен көрсетеді. Ай сайын жер ... ... ... ... ... ... ... процесте бар және сол
себепті жұмысшылардың электр тогімен жараланбау қауіпсіздік шаралар жасалуы
керек: Электр ... ... ... ... ... (ЭҚЕ) сай ... ... электродвигательдерді қосуда қондырғы
искра беру мүмкін, сол себептен олар жарылысқа төзімді жасалуы керек.
Өндірісте үлкен ... ... ... ... зарядталуынан,
олар сұйықтардың, газдардың, будың, үгілгіш заттардың араласуына ... ... газ бен ... шашырауы мүмкін, олар диэлектриктер
болып аталады. Қорғанудың ең қарапайым әдісі ... ... ... асты ... керек, демек статикалық электрлердің зарядының жиналуы.
Биотехнологиялық өндіріс, заводтардың ... ... ... ... келеді. Бұл барлық цехтар мен бөлімшелерге қатысты. ... ... орта ... ...... ... шаң, экстракцияны және өнімді бөлу бөлімшесінде – ... ... ... ертінділері, буып түю бөлімінде препараттар ұнтақ
тәрізді ... ... және ... ... және т.б. ... ... ... үшін шаңды азайту үшін ... ... ... ... ... жүргізу керек.
Биотехнологиялық өндірістің негізгі ерекшелігі ... ... ... ...... ... ... табылады. Ферментация және
егіс материалын дайындау сатысы ... бөлу және ... ... ... ... ... дем алу жолдары арқылы ... ... ... ... Мұндай жерде жұмыс істеу кезінде
респираторды қолдану қажет, микроорганизмдер, беттік активтік ... ... ... ... ... ... Олардың
кейбіреуі шартты патогенді, көбісі аз патогенді немесе патогенді емес ... Candida ... ... ... микроорганизмдер, адамның
терісінде, сілекейлі қабықша және асқазан ішектерінде ... Олар ... ... деп ... ... ... Авитаминозбен немесе адам
ағзасы әлсіреген кандидоз ауруына шалдығуы мүмкін.
Биотехнологиялық өндірісте жұмыс істейтін жұмысшылар ... ауа ... ... ... ... ... бөлмелеріндегі
ауа оптимальді температураға дейін жылытылып және тазартылады. Барлық
уақытта ауадағы токсинді газ бен бу ... ... ... ... жұмыс алаңшасында болатын ауадағы
заттардың концентрациясынің пайдалы ... ... ... ... 20 ... ... 200 Тұз ... 300 ... ... 6 ... ... ... 0,5 ... ... ... 5 Этил ... қышқылы ... ... ... адам ... қызметінің қалыпты шарттарын
қамтамасыз ету, адамды және табиғи ортаны нормативті – мүмкіндік ... ... және ... ... әсерінен қорғау болып табылады. Адам
қызметінің және демалымының ... ... ... ... және ... ең ... ... көрсетуге алғы
шарттарын жасайды.
Еңбекті қорғаудағы негізгі болатын формула – потенциалды ... ... ... ... қауіп- қатер адамның өмір сүріп отырған
әрекеттестік процессіндегі әмбебап қасиеті болып ... ... ... - ... және ... ... жаңа ... қауыптіліктің немесе
топтың қауіптілігінің пайда болуымен көршілес жүреді.
Табиғи орта антропогенді әсердің ... ... тек ... ... ... ... ... улы заттар қоспасының
концентрациясының ... ... бір ... ... ... және ... ... әсердің пайда болуы мүмкін (қышқылды жаңбырлардың түзілу
процесстері, жердің азон қабатының бұзылуы, ... мен ... , ... өнімдерінде улы және концерогенді заттардың ... ... ... ... ... нәтижесінде маман мынаны білу
қажет: еңбекті қорғаудың және техникалық ... ... ... ... ...... орта»жүйесінің қауіпсіздігін; еңбекті
қорғау және техникалық қауіпсіздіктің құқықтық, нормативті – ... ... ... ... ... сілтеме бойынша ашу процесіне жатады; жетілген ашытқыда
қышқылдылықтың жоғарлауы, ашымаған көміртегі саны және ... ... ... ... ... ... ... жоғарлауы 0,15-
0,20°С жоғарыламау керек. Жетіген ашытқыда ашымаған көміртек ерітіндісі
0,25 г/100 мл. Ерітілмеген крахмал ... ... ... ... ... құрамы 8-8,5%. Ашу процесінде шикізатты өңдеуде қант өлшегіш ... ... ... зат ... ... Ол 4,9 ... ... ашу бөлімінде санитарлы тәртіп пен аппараттың
зарарсыздандыру ережесі қатаң ... ... ... ашу барысында, қантты шикізат, меласса
инфицирленген микроорганизм дамуын ... ... Ол ... жояды, көбінесе сүт қышқылды ... өмір ... ... ... ... ... физ-
химиялық қасиетін жоғарылатпау керек. Бұл заттар адам мен ... ... ... ... Олар суда жақсы араластырылады. Формалин антисептигі
зауыттарда жиі ... Ол ... ... ... беру үшін
керек. Оның концентрациясы 0,025% болады. Суслада формалин концентрациясын
инактивациялы қанттандырушы ... ... ... ... ... Ашыту аппараттарында ашытқы генераторы
кезекпен босатылады, жуылады. Құбыр желістерін арнайы ерітінділер мен ... ... ... ... ... ... ... орналасқан
жыланша суық сумен толтырылуы керек. Зауыттарда инфекцияның негізгі көзі
ауадан және ... ... ... ... болдырмау үшін
дезинфекциялау жүргізіледі.
Еңбектің электр қауіпсіздігі
Электрлі қондырғылардың электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... қондырғыларын тасымалдау ережесі және
техника қауіпсіздігі ережелері" ... ... ... ... тогымен
зақымдану қаупі бар жұмыстарда келесідей қорғану заттары қолдану керек;
изоляциялайтын ... ... ... ... ... ... ... 12в
аспайтын электр шамдар.Электродвигательдің корпусында олардың көмегімен
қозғалысқа келетін тетіктің айналу бағытын қызыл ... ... ... жер асты қорғанышының дұрыстығын тексеріп тұрады.
Жұмыс орнын жарықтандыру
Жобада жұмыс орнын жобалау құрал-жабтықтрдың компоновкасы және олардың
қызмет ету ... ... ... ... есебінен
жартылай өнімдерді және өнімдерді тасымалдау жағдайлаынан орындалған.Сол
себепті технологиялық операциялардың ағындылығы бақыланып отырады. ... ... ... ... және арматулар
шығарылған.Технологиялық құрал-жабдықтардың ... ... ... нормативтермен ... ... және ... құралдары щиттерден
шығарылған. өндіріс орны табиғи және жасанды жарықтармен ... ... ... ... ұйымдастыруда барлық
өндірілетін операцияларда еңбектің негізгі элементтері ескерілуі керек, осы
ескерулердің объективті болуына жұмысшылардың еңбек ... ... ... ... – бұл ... актілер және соған сәйкес
келетін әлеуметтік-экономикалық, техникалық, гигиеналық жүйе болып табылады
және еңбек процесіндегі адамның ... ... ... және денсаулық сақтау шаралар жиынтығы.
Еңбекті қорғаудың жалпы шарттары. Оларға: өндірістердегі травматизмді
зерттеу және ... ... ... ету шараларын жақсарту; санитарлы
емделу мерекелерін ұйымдастыру; авариялардың, ... ... ... ... дертке шалдығу кіреді.
Микробиологиялық өнеркәсіптегі еңбек қорғауын қамтамасыздандыру. Бұл
ережелер бөліміне негізгі технологиялық ... ... ... ... ... негізгі құрал-жабдықты монтаждау және
эксплуатациялау, магистральды коммуникациялар және ... ... ... ... – бұл ... ... төндіретін фактордың
жойылуына әсер тигізетін, ұйымдастыру және техникалық мерекелер, шаралар
жүйесі.
Профилактикалық ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігі. Жоғары
температуралы режимдерде, ... ... ... ... көп ... ... процестермен байланысты.
Беттік активті заттар өндірісіндегі жұмыстың қауіпсіздігі. Жұмыстың
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі шарт ... ... ... технологиялық регламентін қатаң бақылау. Регламентің құрылымына
тек қана ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықта жұмыс ... ... ... ... есептеу
Вентиляция – ауаалмастырғыш құрылғысы, ол жинақтатылған және реттелген.
Оның негізгі қызметі зиянды, улы газдарды, буларды, шаңдарды цехта жояды,
сондай-ақ ... ... ... орындалуына өз септігін
тигізеді. Жайға таза ауа беру және ластанған ауаны жою қызметіне қарай оны
табиғи, ... ... деп ... ... ... ... ... сондай-ақ жергілікті
жалпы алмастырғыштық деп те қарастыруға болады. Барлық өндірістік орындарда
созылыңқылы (приточно-вытяжная) ... ... ... ... ... ... ... болып келеді. Көптеген
жағдайларда бұл құрылғы жайдың төменгі бөліктерінде орналасады. Жергілікті
вентиляция 1 және 2 класты зиянды өнімдерді олардың пайда ... ... ... үшін ... ... ... ... қалыпты
жағдайды қаматасыз етуге қолданылады.
Жылудың бөлінуін есептеу
А) Адамдардан жылубөліну
Адамдардан жылубөліну ... ... ... орта ... ауа қозғалысының жылдамдығына байланысты. Есептеуде нақты жылу
пайдаланылады, яғни бөлмедегі ауа ... ... әсер ... Ой ... үшін бір ... ... ... жылу мөлшері, 10оС кезінде
140 Вт және 35оС кезінде 16 Вт құрайды. Қалыпты ... үшін (20оС) ... ... ... 55 Вт жуық ... Әйел адам ... ... 85%-ын, ал жас бала - 75%-ын бөледі деп есептеледі.
Есептелетін бөлмеде (5х10 м) 5 адам бар. Сонда адамдардың қосынды жылу
бөлуі құрайды:
Вт
Б) Күн ... ... күн ... ... ... жылу Qост и Qп (Вт), ... бойынша іске асады:
- шыныланған беттер үшін
Qшын=Fшын*qшын*Aшын
- жабулар үшін
Qж=Fж*qж
мұнда Fшын и Fж – шыныланған және жабу ... ... ... и qж – күн ... 1 м2 ... бет ... және 1 м2 жабу
арқылы жылубөлінулер, Вт/м2;
Ашын – шынылану сипатын ескеретін коэффициент.
Бөлмеде өлшемдері 2х1,2 м2 екі ... бар. ... ... м2.
Географиялқ ендікті 55о-ке тең деп аламыз, терезе оңтүстік-шығысқа қарайды,
терезе жақтауларының сипаты – екіқабат ... және ағаш ... ... Вт/м2, Ашын=1,15
Qшын=4,8*145*1,15=800 Вт
Жабу ауданы Fж= 20м2. Жабу сипаты – төбе қуысы бар. Сонда,
Qж=6 Вт/м2
Qж=20*6=120 ... ... ... ... Вт
В) Жасанды жарықтандыру көздерінен бөлінетін жылубөліну.
Жасанды жарықтандыру көздерінен бөлінетін ... ... ... ... жүргізіледі:
Q3=N*n*1000, Вт
мұнда N – жарықтандыру көздерінің қосынды қуаты, кВт;
n – жылулық шығындар коэффициенті (шоқтану шамы үшін 0,9 және люминесцентті
шам үшін ... ЛД30 (30Вт) екі шамы бар 20 ... және ... ... ... шамы бар 2 ... ... бар. Сонда аламыз:
Q3=(20*2*0.03*0.55+2*0.2*0.9)*1000=1020 Вт
Г) Радиотехникалық қондырғылар және есептеуіш техника құрылғыларынан
жылубөліну.
Жылу бөлінуді есептеу ... ... ... жылубөлінуді
есептеуге ұқсас жүргізіледі:
Q4=N*n*1000, Вт (9.24)
Радиотехникалық қондырғылар үшін жылулық шығындар коэффициенті n=0,7 және
есептеуіш техника құрылғылары үшін n=0,5 құрайды.
Бөлмеде ... 600 ... Pentium PRO ... 3 ... ... ... және 130 ... 2 принтер EPSON.
Q4=(3*0.6+2*0.13)*0.5*1000=1030 Вт
Қосынды жылубөлінулер құрайды:
Qс=Q1+Q2+Q3+Q4=3245 Вт
Qарт –бөлмедегі артық жылу, ол ... ... жылу Qс жіне ... жылу Qшығ ... ... ... анықталады.
Qарт=Qс-Qрасх
Qшығ=0,1*Qс=324,5 Вт
Qарт=2920,5 Вт
Қажетті ауа алмасуды есептеу
Жылуды сіңіруге қажетті кіретін ауа ... G ... мына ... есептейді:
G=3600*Qизб/Cр*p*(tуд-tпр)
мұнда Qарт – жылудың артығы (Вт);
Ср – ауаның меншікті массалық жылусыйымдылық (1000 Дж/кгС);
р – кіретін ауа ... (1,2 ... tкір – ... және кіретін ауа температурасы.
Кіретін ауа температурасы СНиП-П-33-75 бойынша ... суық және ... үшін ... Жылуды аластату жылы кезеңде жүргізу қиын
болғандықтан есептеуді сол үшін ғана жүргіземіз, tкір=18оС деп ... ауа ... мына ... ... ... ... tжа – жұмыс аймағындағы температура (20оС);
а – биіктіктің әр метрі үшін температураның өсуі (жылубөлуге байланысты,
а=1оС/м деп ...... ... ... ... өткізгіштің көлденең қимасының өлшемдерін анықтау
Ауаөткізгіштің көлденең қимасының өлшемдерін анықтау үшін бастапқы
мәліметері ауаның шығындары (G) және торап телімінде оның ... ... (V) ... ... ... ... f (м2), ... формула бойынша
анықталады:
V=3 м/с
f=G/3600*V=0,2 м2
Ары қарай есептеу үшін ... ... ... ... ... таңдау кезінде) ауаөткізгіштің ауданы жақын үлкен
стандартты өлшемге тең етіп алынады, яғни f=0,246 м2. Өнеркәсіптік
ғимараттарда дөңгелек металл ауаөткізгіштер пайдалану ұсынылады. ... ... ... құбыр диаметрін анықтауда қорытындыланады.
Анықтама бойынша табамыз, f=0,246 м2 ауданы үшін ауаөткізгіштің шартты
диаметрі d=560 мм.
Торап кедергісін ... ... ... ... ... ... есептеу
кезінде желдету қондырғысындағы қысымның шығынын ескеру қажет.
Механикалық желдету жүйесіндегі табиғи қысымды ескерілмейді. Қорды
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... 10%-ға асатын
қысым құру қажет.
Торап телімінің кедергісін есептеу үшін мына формула ... R – ... ... үйкеліске кететін қысымның меншікті
шығындары
L – ауаөткізгіш телімінің ұзындығы (8 м)
Еi – ауаөткізгіш телімінде жергілікті ... ...... теліміндегі ауаның жылдамдығы (2,8 м/с)
Y – ауа тығыздығы (1,2 кг/м3 деп қабылдаймыз).
R мәндері анықтама ... ... (R – d=560 мм және V=3 ... мәні ... ауаөткізгіш диаметрі). Еi – жергілікті кедергі
түріне байланысты.
5 кесте - ... ... ... |G, м3/ч |L, м |V, м/с |d, мм |М, Па |R, Па/м ... | | | | | |
| ... ... жуу|2 |192000 |384000 |0,6 |230400 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | |
| | |Мың ... |% ... ... ... ... | | |
| ... | | ... ... және ... |9786200 |20,8 ... ... ... |70,1 |
| ... ... ... |42702273 |90,9 |
| ... ... ... | | ... ... тыс ... |4270227 |9,1 |
| ... (10-15% ... | | |
| ... | | ... ... ... толық құны|46972500 |100 |
| ... ... | | ... ... құрылыс цехтың күрделі қаржысының капиталды ... ... ... ... ... қосындысы цехтың жоспарланған
өндірістік қуатының қатынасына тең ... ... ... ... саны, орташа тізімі бойынша тиісті бір
жылдағы жұмысты істеп шығу ... ... ... жұмысының жобасы
бйоынша және жұмыс күнінің ұзақтығы арқылы белгіленеді. Жұмыс уақытының
қоры ... ... ... ... ... ... 1 ... тиімді жұмыс уақыты, қайта есептеу коэффициенті,
қатысқан жұмысшылардың тізім санын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... өздіксіз, машинистер 3 ауысымда 4 адамнан
істейді.98 кесте - Ауысым графигі
|Ауысым |1 |2 |3 |4 ... |А |Г |В |Б ... 1600 | | | | ... |Б |А |Г |В ... 800 | | | | ... |В |Б |А |Г ... 800 | | | | ... берілген белгілер (А, Б, В, Г) әр ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
Псм=4ор·1=4
Бұл жерде: 4 – бригада саны.
10 кесте - Жұмысшыға жұмыс уақыты Ауысым ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... күн |365 |365 ... ... |52 |91 ... ... |10 |- ... жылдағы номиналды жұмыс күнінің |330 |274 ... ... | | ... ... және ... ... |21 |24 ... 18-24 күн) | | ... ... ... және ... |9 |8 ... | | ... ... байланысты өндірістен қол |1 |1 ... ... | | ... ... ... орындауға |1 |1 ... ... | | ... ... ... ... |32 |34 ... ... ... ... саны |271 |240 ... | | ... ... есептеу
Жұмысшылардың санын есептеу мынадай тізбекте есептеленеді:
1. Сменге қатысқан адамдар саны;
2. Тәулікте қатысқан адамдар саны;
3. Тізім бойынша ... ... ... саны ... тізімдік құрамы анықталады:
Ртәулік-қатыс=Рсм·смена саны
Ртіз=Ртәулік-қатыс·Кқайта есептелу
коэффициенті
Еңбек және еңбек ... және ... ақы ... ... анықтау технологиялық бөлім
материалдары, нормативті және зауыт ақпараттары ... ... ... ... ... ... уақытының балансын құру;
- негізгі және қосымша жұмысшылардың санын санын есептеу;
- басшылардың, мамандықтардың және қызметкерлердің штатын және еңбек ... ... ... және ... ақы ... салыстырмалы.
11 кесте - Жұмысшылар санын есептеу
| |Мамандықтың аталуы ... ... ... | |д ... ... |е келу |есеп-те|лік саны|
| | | ... | ...... |
| | | | | | | | ... ... ... ... |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |а) аға ... |VI |1 |3 |3 |1,14 |4 |
| |б) ... |IV |1 |3 |3 |1,14 |4 |
| ... ... | |2 | |6 | |8 |
| ... | | | | | | |
| ... ... а) | | | | | | |
| ... |V |1 |1 |1 |1,11 |1 |
| |б) ... |V |1 |1 |1 |1,11 |1 |
| ... көмекші | |2 | |2 | |2 |
| ... | | | | | | |
| |Цех ... ... | |4 | |8 | |10 ... ... ақы қорын есептеу
Жұмысшылардың еңбек ақы қорын жобадағы негізгі және қосымша жұмысшылар саны
мен ... ... ... қоры және ... ... негізінде
анықтауға болады.
Цех жұмысшыларының еңбек ақы қорын есептеу кесте түрінде жүогізіледі.
Тарифтік ... мен ... ... ... ... ... бекітіледі.
Жыл бойындағы адам – сағат шығындарының көлемі мен сағаттық ... ... ... бойынша еңбек ақы қоры анықталады.
Негізгі еңбек ақы қорына ... ... ... ... ... ... ... шамасына байланысты.
Үзілісті жұмыс істейтін жағдайларда қосымша төлемнің шамасы:
а) екі сменалы жұмыста – ... үш ... ...... ... ақы ... ... бөлінген еңбек ақы қоры мен 3-ші ... ... ... ... ... ... ... коэффициент бойынша төленетін қосымша төлемнің ... ... ... ... ... ... ... ақы (демалыс күндерге
төлеу, мемлекеттік міндеттерді ... ... - ... ... ақы ... есептеу
|№ |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |Аға ... |4 |1920 |7680 |85,20 |654336 |
| | | | ... |Цехтың жұмысшылар саны Оның |адам |12 |
| ... | | |
| |а) ... ... |10 |
| |б) ... ... |1 |
| |в) ... мен ... |адам |1 ... |Цех ... ... ... қоры ... |3243749 ... ... жылдық жалақы қоры |теңге ... ... ... айлық жалақы қоры |теңге |22526,0 ... ... ... өнімділігі |дал/адам |15000 ... ... ... ... ... алда ... есептеулердің көрсеткіші мен
нәтижесін қолдану ... ... ... ... ... - ... өндірістік шығындар
|№ |Шығын баптарының аты ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... үйлер амортизациясы |3536262 ... ... ... ... ... ... | |
| |а) ... күтумен айналысатын |276421,6 |
| ... ... және ... ... | |
| |б) ... ... (21% 2а пункт) |79048,5 ... ... ... үшін ... ... |
| ... ... (техникалық құрал-жабдықтар | |
| ... 5%) | ... ... ішінде тасымалданатын жүктер (1, 2, 3 |845645,3 |
| ... ... 15%) | ... ... ... ... |900000 ... ... ... (5 ... 21%) |189000 ... ... ... үйлер мен ғимараттарды | |
| ... ... ... 2-3%) | |
| |а) ... |46978,8 |
| |б) ... |20886,3 |
| |в) ... бап ... қорытынды |36014,7 |
| | ... ... ... ... мен ... қажетті қаражат |195724 ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... 8-10%) | ... ... да ... ... ... |
| ... өндірістік шығындардың қорытындысы |8229990 ... ... ... ... құрал – жабдықтар ароматизациясы 1,2 кестедегі
есептеулерден алынады. 2-құрал – жабдықтарды күтіп, бақылаушы жұмысшыларға
берілетін жалақы 7-кестенің ІІа ... ... ...... ... ... үшін ... жұмысшыларға
берілетін жалақы 7-кестенің ІІб пунктінен алынады.
4. Басшылардың, мамандардың, қызметкерлердің жалақысы 6-кестеден алынады.
5. Өндірістік үйлер мен ғимараттарды ... ету үшін ... ... жатады.
а) Жарық беруге кеткен электроэнергияның құны (Сэл жар) тарифі бойынша
алынған электроэнергияның құны (Тәл) мен жыл бойы осы ... ... ... арқылы анықталады (Ржарэл):
б) Цех орындарында жылу беру құны (Рб) бу шығыны мен 1Гкал бу бағасына ... ... ... ... ... – техникалық қажеттілікке жұмсалатын суды былайша
цех бйоынша жалпы өндірістік шығындар есептелінеді.
Ссу=891,4·40,4=36017,7 ... ... ... ... ... жылу және ... ... құнын анықтау
Өнімнің өзінді құнын есептеудің негізінде жобаның технологиялық бөлімінде
берілген материалдық және ... ... ... өсу ... мәліметтері негізінде анықталатын жоспарлы дайындалған бағалар мен
тарифтер жатады.
Өндірістік қуатқа кеткен шығынның мөлшері бір ... ... ... ... өнім ... ... ... жалпы құнын анықтау бір ... ... ... ... немесе ресурстардың өзіндік құнына көбейту
қажет.
16 ... - ... ... ... ... ... үшін қажет
болған материалдық және энергетикалық ресурстардың құнын ... ... ... ... |Бір |Бағасы |Жалпы |
| | ... ... ... ... мың |
| | | | ... |бур ... |
| | | | ... ... |
| | | | | |ң) | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | ... Шикізат материалдар |
|1 ... ... |кг |14,9 |2686554 |35,0 ... |
|2 ... |л |0,194 |34926 |1900,0 |66359,4 |
| | | | | | ... ... ... ... |
|1 |Эл. ... ... |24,0 |4320000 |4,4 |19008,0 |
|2 |Бу |Кдж |0,039 |7094 |1937 ... |
|3 |Су |м3 |2,54 |457200 |44,5 |20345,4 |
|4 ... | | | | ... |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|5 ... ... | | | | ... |
| |мен ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... калькуляциясын құру
Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы ... ... және ... ... - ... қуат
|№ |Калькуляция ... |Бір ... ... өнімнің|
| |баптары ... ... ... |
| | | |ң ... ... |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... ... ... |
| ... ... |кг |35,0 ... |522,38 |
| ... |л |1900,0 |66359,4 |368,66 |
| ... ... | |160388,79 |891,04 ... ... ... |
| |Эл. ... |квт сағ |4,4 |19008,0 |105,6 |
| |Бу |кдж |193,7 ... |76,34 |
| |Су |м3 |44,5 |20345,4 |113,03 |
| ... | | ... |294,97 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... |теңге | |1967,328 |10,93 |
| ... | | | | |
| ... бөлу ... | |413,139 |2,29 |
| ... ... | | | | |
| |21% | | | | |
| ... ... ... | ... |45,72 |
| ... | | | | |
| ... шаруашылық | | ... |70,78 |
| ... | | | | |
| ... | | ... |26,31 |
| ... | | | | |
| ... ... | |241571,4 |1342,0 |
| ... | | | | ... ... 1, 2 ... ... ... анықтау үшін кестені пайдалану
керек.
2. «Негізгі өндіріс ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық шығындар І бапты есептемегендегі цех шығындарынан 15-
20% мөлшерінде ... ... ... цех ... 2-3% мөлшерінде алынады.
4. Жалпы өндірістік шығындар кестеден алынады.
5. Толық өзіндік құн, ... ... және ... ... құру ... есептеулер аяқталған соң кесте түріндегі ... ... ... ... құрылысы анықталады.
18 кесте - Өнімнің бір ... ... ... ... ... ... ... бойынша шығындар|
| | ... |% |
|1 ... ... және |891,04 |66,4 |
| ... ... | | |
| ... есептемегенде) | | |
|2 ... ... |294,97 |21,98 |
| ... ... | | |
|3 ... ... бөлу |13,22 |0,98 |
| |мен ... өндірістік | | |
| ... ... | | |
|4 ... ... ... |45,72 |3,41 |
|5 ... ... шығын-дар |70,78 |5,27 |
|6 ... ... |26,31 |1,96 |
| ... ... құн ... |1342,0 |100,0 ... цехтың негізгі техника экономикалық көрсеткіштері
Жобаның экономикалық эәне ... ... ... ... ... ... – экономикалық көрсеткіштердің
мәлімет кестесі құрылады.
19 кесте - ... ... ... ... ... ... бірлігі |Көрсеткіштері ... | | |
| | | |
|1 ... ... |дал |480000 ... | | ... ... |мың ... |241560 ... | | ... |мың ... |46972,5 ... ... | | ... ... |260,95 ... ... | | ... ... ... |12 ... | | ... ... ... |15000 ... ... | | ... | | ... ... ... ... ... ... | | ... ақысы | | ... |мың ... ... ... |мың ... |32,6 ... | | ... |жыл |1,43 ... ... | | ... ... | | ... шығындардың|- |0,69 ... | | ... | | ... ... ... ... формуламен есептелінеді
1) П=(Б-Qқ)Q=(1410-1342,0)480000=32640000теңге
2) Рентабельдік деңгейі
мұндағы: Нқ – негізгі қорлар;
Ақ – ... ... ... (30% ... ... ... Капиталдық шығындардың өтелу мерзімі
4) Капиталдық шығындардың тиімділік коэффициенті
7 Бизнес – ... ... ... ... өндірісіне арналған жаңа технологиялық
процесті қолданудың бизнес жоспары
Фирма аты: «Кит Со» ... ... ... оңтүстік бөлігінде Ленгер тас жолында
орналасқан.
Жобаны дайындаған:
Жетекшісі:
Бизнес сферасы: Өндіріс этил спирттін өндіру
Қызметтің негізгі түрлері: Жаңа ... ... ... ... ... ... Со» ... Шымкент қаласының оңтүстік бөлігінде Ленгер ... ... ... ... ескі орыс ... ... ... спиртін және минералды суларын шығарады. «Кит Со»
өндірісіне шикізатты шетел фирмалары қамтамасыз ... ... ... Орта ... ірі өнеркәсіптің бірі болып
келеді. Зауыт ... ... ... ие және Қазақстанның 14 облысында
шығарылады.
Бүгінгі таңда «Кит Со» ... ... ... ... эстетикамен өндіріс мәдениетінің жоғарлауы үшін ... ... ... ізденіс жұмыстарының арқасында ... ... хош ... және ... ішімдіктерді алуға қол жеткізуге
болады..
Ультрадыбыс қондырғысы арқылы - өнімге жаңа ... ... ... ... ... Яғни ... процесті жылдамдату
үшін жасалынған. Алынған жаңа технологиялық процесті қолданудың бизнес
жоспары уақытты үнемдеу үшін ... ... ... ... № 893 ... ... ... Шымкент
қаласы әкімінің шешімімен 03.09.2002жылғы № 1321 ... 49жыл ... ... ... Бөлімшенің ауданы 0,9584га жерді алып жатыр. Оңтүстік
Қазақстан облысының қоршаған ортаны қорғау аймағының басқаруымен № ... 19.11.02 жылы ... ... ... келісім берілді. Содан бастап
«Кит-Со» ЖШС жұмыс істеп келе жатыр.
«КИТ&Со» Спирт ... ... ... жалпы ауданы- 2,60 га.
Өндірістің 1 тәуліктегі ... дал, ал 1 жыл ... ... ... ... жылына-480000дал/ж
4. Өнімнің сипаттамасы
Қанттандырудың негізгі мақсаты болып жоғарғы дәрежедегі құрамында ашытқы
қанттары көп ... ... алу. ... ... ... ... Қазіргі уақытта этил спиртін алу үшін қайнатылған өнімді сұйық және
қатты фракцияларға бөлу арқылы, жоғары концентрациялы ... ... ... ... ... болады. Осы әдістерді қолдану ... ... ... ... ... ал ашып кету ... кеміте
аламыз. Қанттандыру процесін сондай-ақ, қайнатылған ... ... ету ... да ... ... сулы-жылу өңдеуді механикалық-ферментативтік нұсқа бойынша
жүргізейік. Қанттандыру процесі ферментті препараттардың енгізуімен ... ... ... ... ... ... ... үшін
қайнатылған өнімге ультрадыбысты өңдеу қолданылды. Бұл үшін қанттандыру
процесін 25 ... 22 кГц ... ... ... ... ... ... жаңа технологияны салыстыратын болсақ, ультрадыбыс
арқылы қанттандырудың арқасында спирттен кейінгі ... ... ... – 8-10 ... ... 1,5% дейін активтілігі жоғары болғанын
байқадық.
5 Маркетинг жоспары
Қазақстан нарығын зерттеу нәтижесінде өнімді сату секторы ... ... ... ... ... ... ... ГОСТ 59.62-87
сай өндірістін көлеміне байланысты өндіріліп шығарылады.
«Кит Со» ЖШС-нің өнімдері ... ... ... жарнама,
ақпараттық құралдар арқылы (теледидар, радио ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, халықтың ұлттық санасына
әсер етумен отандық өнім шығарушыларды қолдау сезімін ... ... ... ... ... мен арзан бағасы арқылы игермек.
Мұнда дайын өнімді өткізу шығарылатын дайын өнімнің жоғарғы сапасына
негізделеді. Ішімдік сапасы бірінші кезекте ... ... ... ... атап ... ... қолданылатын картоп және фермент
препараттары шығарылатын дайын өнімнің жоғарғы сапасын ... ... ... өнімнің жоғары сапасын жарнамалық кампаниялар және
маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... арқылы да көтеруге болады.
Қолдану аймағы. Ректификация этил спирті ликерлі-суда, шарап, медицина,
парифюмерияда, және басқада ... ... ... Со» ЖШС ... ... Қазақстанның ішімдік нарығында «Кит
Со» ішімдігін көш басшыға айналдыру ... ... ... «Кит ... ... ... үшін ... мәселелерді қарастыру керек:
- масштабты жарнамалық кампаниялар;
- Қазақстандың өнім ... ... ... ... белсенді қатысуы;
- өнімге тұрақты бағаны ұстау саясаты;
- өнімнің сату-өткізу жүйелерін дамыту және жетілдіру;
- дайын өнімнің сапасын жоғарлату;
- өнімді өткізу ... ... ... өнімді сату және өткізу бойынша әр қилы жарнамалар ... ... және ... ... ... 1 ... дейін арттыру, сәйкесінше сапалық
көрсеткішін ... ... ... ... бұл да ... ... ... Өндірістік жоспар
Зауытта негізігі өндірісі спирт цехы, ликерлы-арақ цехы, ... ... цех ... ... ... Өндіріс толығымен
прививт уытпен жұмыс ... ... ... ... ағымдардың
тікелей конвейерлік механизация жүйесі қолданылады. Бұл ... ... ... ... істейді.
Дайын өнімнің сапасы жоғары болатын ішімдік шығару үшін «Кит Со» ЖШС-
гі жобаланады. Жоба ... ... ... ... талатаптармен
(технологиялық бөлімшелер және әкімшілік ғимарат) қамтамасыз етілген.
Спиртті Республиканың басқа аудандарына жоба ... ... ... жол және ... ... ... сапалы сыра алу мақсатында жаңа технологиялық енгізулерге
қажетті қосымша құрал-жабдықтар:
- Ультрадыбыс қондырғысына қолданылатын ... ... 1807,600 ... ... ... 1 дана 120000 ... ... 1 дана 32000 теңге
- ерітінділерлі дайындай чаны, 2 дана 51600 ... ... ... ... ... ... ... бойынша еңбек ақысы «Кит Со» ЖШС-нің өндірістік қуатына
енгізілген ... ... ... белгіленген нормалармен төленеді.
Жобада энергия және су ресурстарын тұтыну және олардың тұтыну өлшем бірлігі
«Кит Со» ... ... ... ... анықталады.
7. Ұйымдастырушылық жоспар
ЖШС-нің негізгі бөлімшелерінің тізімі өндірістің ... ... ... яғни ... бастапқы және негізгі
бөлімшелерден тұрады. Бастапқы бөлімше негізгі бөлімшеге ... ... ... етеді. Бастапқы бөлімшенің негізгі міндеттері:
шикізатты механикалық өңдеу, сүрлеу, ультрадыбысты қондырғымен ... ... ... спирт қоспасын қанттандыру процесін қадағалау
болып табылады.
ЖШС-нің аталған бөлімшелер арасындағы функционалды байланыс сәйкесінше
спирт ... ... ... ... ... ... ... тобындағы міндеттемелердің бөлінуі жұмысшының
квалификациялық дәрежесіне, жұмыс істеу тәжірибесіне және ... ... ... ... ... ... Жұмысшының өндірісте атқарған қызметіне, еңбек қабілеттілігі
мен жұмысқа деген көзқарасына байланысты, жұмысшыға қосымша ... ... ... ... ... өнім ... ... сақтау қоймасына келіп жиналады,
бұл қоймадан ары қарай ... ... ... ... - Қондырғы қызметкерлерінің штатын және еңбек ақы қорын есептеу
|Қызметы |Адам ... ... |Сый ақы ... |
| ... |еңбек ақы |айлық | ... ... |
| | | ... | | |
| | | | ... |% | ... инженер |1 |31200 |31200 |7800 |25,0 |39000 ... |1 |28800 |28800 |7200 |25,0 |36000 ... |2 |60000 |60000 |1500 | |75000 ... ... ... – технолог – лобарант – электрик – қара жұмысшылар
8. Қаржылық жоспар
«Кит Со» ЖШС-нің ... ... ... ... ... ету
және жоспарланған мерзімде ақша ... ... ... ... қарастырады. ЖШС-нің қаржы жоспары келесідей жасалады:
- кәсіпорынның технологиялық процесін жүзеге асыру барысында оперативтік
жұмыс жоспары, яғни ... ... ... ... ... дайын өнімнің пайдасы мен шығыны туралы ... ... ... ... ... ... мен қажетті мақсаттарға жұмсалуы туралы
жоспар, яғни ақшаны дұрыс реттеу.
ЖШС-нің ... ... ... ... ... - ... ... негізгі технико-экономиялық көрсеткіштері
|№ ... ... ... ... ... |
| | | | |
|1 ... ... қуат |дал |480000 |
|2 ... ... ... |мың ... |241560 |
|3 ... ... барлығы |мың теңге ... |
|4 ... ... үлесі |теңге/дал |260,95 |
|5 ... ... саны ... |12 |
|6 |Бір ... ... ... ... |15000 |
| ... | | |
|7 |Бір ... ... ... ... ... |
| |еңбек ақысы | | |
|8 ... бір ... ... ... |1342 |
| ... | | |
|9 ... |мың ... ... ... ... деңгейі |мың ... |58 ... ... құйылым-ның орнын |жыл |1,43 |
| ... ... | | ... ... ... тиімділік |- |0,69 |
| ... | | |
23 ... - Жаңа ... ... ... ... ... алуға болатынына көз жеткізуге болады.
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... пайда ... ... ... ... ... |4520640 ... нормасы |32.6 |33.8 ... және ... ... құны |8229990 |8309990 ... ... ... |89425 |101810 ... осы қондырғыны іске қосу үшін «Альянс банк» банкісінен несиеге
қондырғыға қажетті сумманы аламыз. ... ол 80000 ... ... ... ... ... ... – Несие графигі
|Айлары |Төлеу күні |Кредитті төлеу|
| | ... |
|1 ... | ... ... |7667 |
|3 ... |7667 |
|4 ... |7667 |
|5 ... |7667 |
|6 ... |7667 |
|7 ... |7667 |
|8 ... |7667 |
|9 ... |7667 ... ... |7667 ... |06.04.08 |7667 ... ... | ... | |92000 ... пайдаланған кезде спирт шығару шамамен 1,5 ... ... 1 ... ... 12385 ... ... 1 жыл көлемінде рентабельділік ... қоры ... ... ... қор ... ... Біз осыдан банктен алған
сумманы ... қоса ... ... ... бар екенін көрсете
аламыз.
Бұл ... ... ... ... ... ... және
ашытқыш белсенділігі жоғары болады. Сондай-ақ уақытты үнемдейді.
Жұмыстың ... ... Со» ... жаңа технологияны іске қосу ... ... және ... ... мерзімде жүреді: 3.05.2007 ж. – 3.07.2008 ж.
ЖШС-нің толық қуатта жұмысты бастау ... ... ... өнімнің тауарлық күйін толық қамтамасыз ету технологиялық
процестің орындалу графигі бойынша жасалады. ... ... ... ... «Кит Со» ЖШС-нің өндірістік жоспарына сәйкес
жүргізіледі. Жоғары сапалы ... ... ... ... ... ... ... талдау
Шығарылған өнімді сатудан түсетін ақша дайын өнімді өткізу
мерзімінен бастап 1 ай ... ... ... өнімдерінің пайдалану
шарттары (шикізаттардың, ... және ... ... өндірістік
қорлары) 1,5-3 ай көлемінде жүргізіледі.
Сатылатын өнім ... ... онда ... ... Бұл сыйымдылықтар тот бастпайтын болаттан арнайы жабынмен
жабылып жасалған, бұл өнімнің сақтау мерзімін ... ... ... ... ... болса және инфляция
көрсеткіші 10%-дан асса, онда барлық активтер ұлттық валютаға ауыстырылады.
Қорытынды
Жоғары сапалы спирт алу үшін ... ... ... жұмыс
істеп және химикаттар мен шикізаттың нормативтерге ... ... ... ... ... ... ... қатар өндірістің технологиялық жағдайды сақтау керек.
Қоршаған ортаны зиянды заттардан қорғау үшін шаң ұстағыштар орнатылады.
Спирт өндірісінің қалдығы – барда өте ... ... орта ... ... мал ... аз қоректік ашытқыларды өсіру үшін қоректік ... және ... ... алу үшін ... технологиялық талаптарды тәжірибе жүзінде қарастырудың
барысында минералды ресурстардың жетіспеушілігін қысқарту, қоршаған ... және ... ... ... химиялық және физикалық
зерттеудің арқасында отандық өнімді алуқарастырылды.
Молекулалықбиологияның және генетиканың дамуы ... ... ... ... тірі организмдердің потенциалын қолдануға ... ... ... ... бұл ... ... ... үлес
қосуда.
Биотехнологияның дамуы барысында жаңа процестерді сонымен қатар
биотехнологиялық процестерді автоматтандыру және ... ... ... этил ... ... ... алға ... кездері қоршаған ортаны қорғаудың талаптары және энергия бағасы
өсуде, сол ... ... ... ... ... этил ... үлкен
роль атқаруды. Спирт алудың эффективтілігін жоғарылату әдісінің ... ... және жаңа ... ... ... ... ... жоғарылату болып отыр.
Әдетте спирт өндірісінде ашытқы рассасын қолданады, ол ... ... және ашу ... ... ... Бірақ спирт өндірісінің
технологиясына жаңа бастаулар келесі ... ... ... ... ... тұрақтылығы және жоғары температура
барысында ашуды жүргізу, спирттің өзіндік құнын, шикізатты үнемдеу, ... ... ... ... ... ... максимальды эффективтілігі, яғни амин қышқылының мөлшерін
құрауда 10% этанолдың сулы ... ... сол ... ашудың
активация процесі спирттің ашытқы автолизатында қолданылады..
Ашытқы автолизатын енгізіп ... ... ... ... ... ... нәтижесі алынды. Жобаның технологиялық бөлімінде ашу
процесі барысында суслаға 1,5% көлемде ашытқы автолизатын енгізеді. ... 17,39% ... ... мүмкіндік береді.
Дипломдық жобаның тақырыбы бойыншы экономика жағынан жоғарғы пайда алу
болып табылады.
Техника экономикалық ... бар ... ... ... кәсіп орындарын
жоспарлауда жаңа ректификациялық қондырғы енгізілген.
Рентобелдік дәрежені 32,6; сатып алу мерзімі 1 жыл;
Жыл ... 32640000 мың ... ... дипломдық жұмыста қарқынды ашу процесте жүретін картоптан этил
спирті өндірісі жобалау болып саналады. Жоба ... ... ... кестеден, ... ... ... ... данного проекта является проектирование завод для производства
этилового спирта из картопа с ... ... ... Проект
изложен на страницах рукописного текста, содержит ... ... ... ... ... purpose of the given project is the ... a factory for ... of spirit from a grain with intensification process ... The project is stated on pages of the ... contains of the tables, figures used sources of the ... ... Яровенко В.Л, Маринченко В.А, Смирнов В.А. Технология ... ... ... Громов С.И, Устинников Б.А. Переработка некодиционного сырья ... ... –М: ... 1989-198с.
3. Стабников В.Н. Перегонка и ректификация спирта. –М: Пищпромиздат, 1992-
503с.
4. Климовский Д.М. Технология спирта. –М: Пищевая ... ... ... А.Ф. ... спирта. –М: Пищевая промышленность, 1989-192с.
6. А.С. №566872 СССР. Способ производства дрожжей для ... ... В.Л, ... А.Н, Матеев Д.М, Чистов А.А. Опубл.
25.03.76.
7. А.С. №815027 СССР. Способ производства ... для ... ... В.Л, ... А.Н, Яровенко В.В, Нахманович
Б.М. Опубл. 21.11.81.
8. Патент №2164991. Россия. ... ... ... для ... Опубл. 04.10.93.
9. Патент №2001097. Россия. Штамм дрожжей Sacchoromyces cerevisiae для
получения спирта. Опубл. ... ... ... Россия. Штамм дрожжей Sacchoromyces cerevisiae, meyen
для получения этанола на мелассе. Опубл. 24.05.95.
11. 01.05-04 Р1.250. Бір ... ... ... және көп
целлюлозды биомассадан ферментация үшін этанолды алу Optimization of
simultaneous saccharfication and fermentation for the ... ... from ... ... Krishna S., Chowdary.
G.V//S. Agr. And Food Chem-200-48, /5 – C. 1971-1976/. – Англ. Сақтау
орны ГПНТБ Россия.
12. 05.10-04 Р1.355. ... және ... ... ... ... ... ... Скомаровский А.А,
Гусаков А.В, Окунев О.Н, Соловьева И.В, Бубнова Т.В, ... ... Л.П// ... Биохимия және микробиология – 2005 – 42, №2. – С.
210-212 – Рус.: рез англ.
13. 05.07-04 Р1. 362. Твин – ... бір ... ... және ... ... әсер ... The effect of Tween – 20 ... saccharification and fermentation of softwood to ethanol
/Aekasrawi M, Galbbe M, Tjermeld F, Zacchi G.// Enayme and ... [ЭИ] - 2003 – 33, №1 - С. 71-78. – ... 05.10-04 Р1.168. ... indical – ... ... ... ... және термотұрақтылыққа крахмал
өнімін қанттандыру Production and sturch ... by of ... mould ... indical – ... / haur ... ana T.// world J.Microbiol. and Biotechnol {КЭ}-2004-20. №4
– С. 419-425. – Англ.
15. 05-11-04 Р1.273. Mucor ... өсу ... ... және
анаэробты этанол өнімі (культура). Areobic and anaerobic ... by Mucor ... during ... growth ... Niclsen I, Melntyre M//App/. ... and ... ... №5-С543-548 Англ.
16. 05.11-04 Р1-272. Аэрацияның стратегиясы: Жоғары эффективті этанол ... ... Aeration ... a need for very high
ethanol performance in ... ... fed – bath ... ... X, Bendarts L, Bideaux C, ... Coma C,
Molina – Jouve C, Cullouet S.E.//Appl, Vicrobiol and ... ... ... 05.09-041 580. /Xu Dong Liu Cuang – shen. Wang Li-ming Lu Wei-pung/
Ceuangpuxue yu guangpu fenxi – ... and Spectral Anal – ... рез ... 01.05-04 01.251. Қант ... ... ашуы ... ... Zymomonas
mobilis СР4 этанолды ингибирлеу жағдайында және бастапқы жоғарғы
субстрат концентрациясы. Sugan ... ... by ... СР4 subjected to inhibition by ethanol and high ... of ... (Tano ... Burato Soao B, ... Antonial P.C. //Braz. Arch. Biol. and Technol. -2000-43, №4-С.
425-430-Англ.
19. 05.10-04 Р1 350. Этанол өнімі үшін ... ... ... mobilis ... ... ... ... Performance of a
newly developed intergrant of Zymomonas mobilis for ethanol production
on carn slover hydrolysate/ Mohagheghi Ali. Dowe Nancy. Schell ... ... Eddy ... Zhang Min//Biotechnol. litt [ЭИ]. 2004-
26. №4-С. 321-325-Англ.
20. 05.10-04 Р1 351. ... ... ... ... ... жоғарлауға қабілеттілігі. Avalability of substratum
enhances
ethanol production in ... ... Santosh ... ... lett [КЭ] ... ... 1821-1824.-
Англ. Патент
21.63636.Россия. Способ обработки дрожжей. Опубл. 02.12.01.
21. А.С. №1521766. СССР. Способ непрерывного культивирования ... при ... ... ... С.Т, ... С.Ф, ... ... Л.В, Шевченко В.И. Опубл. 19.05.87.
22. А.С. №168706 СССР. Способ ... ... ... при
производстве спирта. Олийничук С.Т, Левандовский Л.В. Опубл. 14.11.89.
23. А.С. №1174474. СССР. Способ подготовки мелассы к сбраживанию. ... ... В.Н, ... В.Н, ... А.Ч. ... ... А.С. №1578195. СССР. Способ сбраживания мелассного ... ... ... ... С.Р, Извец В.Н, Решетняк Л.Р, ... ... ... А.С. ... СССР. Способы непрерывного ображивания мелассы при
производстве спирта. Яровенко В.Л, Регер В.Л, ... Н.Д, ... ... А.С. ... ... А.С. №2098484. СССР. Способ получения спирта. ... ... В.Н, ... В.М. ОПубл. 30.01.90.
27. А.С. №1693053. СССР. Способ ... ... из ... ... ... В.К, Головченко В.Н, Малыш Л.В, Вовнянко Е.К. ... ... ... ... ... ... ... спирта. Опубл.
02.03.94.
29. Патент №2166543. Россия. Способ производства спирта ... ... ... Патент №2166541. Россия. Способ получения пищевого этилового спирта.
Опубл. 10.05.01.
31. А.С. №1500621. СССР. Способ производства спирта. Яровенко В.Л, ... ... Л.Н, ... В.И. ... ... А.С. №571510. СССР. Устройство для ... ... ... ... на ... ... Н.А, Кудырко Л.С.
ОПубл. 27.08.73.
33. А.С. №1806181. ... ... ... для ... ... из ... ... этанола. Литвинец П.Л, Шиян Л.Л,
Цыганков П.С, Иващена Т.И. Опубл. 12.04.93.
34. А.С. №825618. СССР. ... ... ... ... колонной
Б.Р.У. Рябов А.И, Асмаев М.Л, Нгуен Минь Хе. Опубл. 24.03.81.
35. Патент №2151172. Россия. Способ очистки ... вод ... ... 31.03.99.
36. Матвеев В.Е. Научные основы микробиологической технологии. – ... ... ... по ... ... Сырье, технологич и технохим
контроль. Яровенко В.Л, Устинников Б.А, Громов С.И. –М: ... ... ... ... ... В.Л. ... закономерности непрерывного ... –М: ... ... ... Яровенко В.Л, Ровинский Л.А. Моделирование и ... ... ... ... –М: Пищевая
промышленность, 1987-247с.
40. Фертман Г.И, Шойхет М.И. Технология спиртового и ликерно – ... –М: ... ... ... ... Г.И, ... М.И. Технология продуктов брожения. –М: Высшая
школа, 1984-343с.
42. Цыганков П.С. Ректификационные установки спиртовой промышленности. –М:
Легкая и ... ... ... ... ... для ... и ликерно – водочной
промышленност. Номенклатурный каталог/сост. Фадеве Ю.В. –М: Центр
АТРОСИСТЕММАШ. ... ... С, Деи С. ... микробиология. –М: Издательство
иностранной ... ... ... А.Ю, Бакушинская О.А. Микробиология в ... –М: ... ... 1972-321с.
46. Мальченко А.Л, Кришетук Ф.Б. Комплексная переработка мелассы на спирт
и другие продукты. –Киев: Химия, 1989-220с.
47. Авдеев А.В. ... в ... ... и ... ... ... промышленость, 1992-276с.
48. Технологические расчеты бродильных ... / ... ... В.А, ... А.А. ... ... 1981-298с.
49. Основные процессыи аппараты химической технологии / под ред. ... –М: ... ... ... К.Ф, ... П.Т, ... А.А. ... и задачи по курсу
процессов и аппаратов ... ... –Л: ... Федоров А.А, Каменев В.В. ... ... –М: ... ... ... И.Е. ... ... сети и освещения. –М:
Высшая школа, 1981-264с.
53. Черенков В.В. Промышленные приборы и ... ... ... ... ... Е.В. Автоматика технологических процессов пищевых производств.
–М: Агропромиздат, 1985-295с.
55. Справочник по производству спирта. Оборудование, средства мехнизации и
автоматизации / ... Ю.П, ... В.Н, ... С.Ю. и др. ... ... ортасында ашытқы активаторларын қолдану
Өнімдерден этил спиртін алу мына ... ... ... ... ... ... ... сорттау өнімді қанттандыру
ашытқы культурасының физиологиялық жағдайын ... және тағы ... ... ... ... ... ... жағдайын қалыпты ұстау үшін жақсылап зерттеу қажет. Бұл
ашытқы ... ... ... ... ... ортаның
қышқылдылығы культивирлеу жасауға активтілігі, сондай-ақ сусланың қоректік
өнімдерде және өсу факторларында ... ... және ... ... ... көміртегінің құрамы мен және ... ... ... мәніне
байланысты болады. Қоректік ортадағы қант жиынтығында ең алдымен және ... ... және ... ... ...... және
сахароза алу үшін ашытқы жасушаларын сәйкес келетін ферменттері ... ... ала ... ... ... түрлерін қолдану
көп жағдайда ортадағы оттегінің ... ... ... ... ... ... өту кезегінде глюкоза мен мальтозаның қолдану
дәрежесі төмендеп сахарозаның ... ... ...... жоқ болған жағдайда ғана ашытқыға мальтозаны қосады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... кезінде
декстриндерді қанттандыру процесі жүреді. Бұлар спирттік ашытқы құрамына
ене алмайды. Қанттандыру процесі жылдам ... ... ... ... ... ... яғни этил спиртін көбірек өндіруге ... ... ... ... ... аппаратына жіберместен бұрын қанттандыру
кезінде ашытқының папуляциясының белсенділігі ... ... ... ... Бұл ... ... ұзақтығын
тежейтеді және өнімнің көміртегісін толықтай өнімдеуге мүмкіндік ... ... ... ... және ... толықтай қолдану
жасушалардың азоттардың алмасуымен тікелей байланысты болып келеді.
Кесте -1
Спирттік ... азот ... ... ... ... кезінде пайда бола
бастайды. Бұл түрде ашытқылар ... ... ... амин ... ала
алады. Бірақ қандай да бір санақпен алынған амин қышқылы да ортада ... ене ... ол ... ... ... ... әсер ете алады. Дегенмен бұл азоттың тек қана бір қайнар көзі
болғанымен амиакты азотқа қарағанда барынша ... ... ... ... ... болып амиакты азотты және амин қышқылын дұрыс ... ... Амин ... ... ... ... қажетті
өнімдерін орнын баса алады, мұнда ортадағы амин қышқылдарының еркін түрдегі
қатынастарын ... ... ... ... ... ... ... және аспарагин қышқылдарының көбеюі ашытқыда
биомассалардың жиналуына алып келеді.
Амин қышқылдарын қолдану әртүлі факторларға байланысты болады. ... ... ... ... температурасына және ашыттатын өнімдердің
аэрациясына да байланысты қолдану ... Амин ... ... ... ... әсер ... тұрған амин қышқылдар ... ... ... ... ... әсерін тигізеді. Мысалы, L – ... ... ... ... бар ... ... ... береді. Кейбір амин қышқылдар ашытқы жасушаларының химиялық
құрамына тереңірек өзгертулер енгізе ... Бұл ... ... амин қышқылының немесе амин қышқыл ... ... ... Амин ... ... кезінде ортада ... 1-2 ... көре ...... ... өсу ... ... амин қышқылдар
қолданылады. Биомассаны құру және қоректендіру кезінде амин ... ... ... ... Егер ортада ... ... ... орналасса, онда ашытқ үлкен биомассаны жинай
алады. Бұл амони қабатының ортасындағыдан әлде қайда артық ... ... да ... ... кезінде ашытқы генерация кезеңінде сусланы еркін
амин қышқылдарымен ... ... ... протеолитикалық ферменттерді
қолдану өте тиімді.
Көміртегі мен азотты ... өте ... ... ... бір ... ... реакциялар арқылы байланысады. Бұл процестерге өсу
факторлары болып табылатын жасушаның метоболизмі жасушасына ферментативті
реакциясының ... ... ... ... енеді, бұлар сондай-ақ
оның ағымдық шарттары ... ... Бұл ... ең ... ... ... жатады. Осылардың орта құрамында болуы
өнімнің жасушада синтезделу реакциясын және азаю ... ... ... Өсу ... жасушада микроскопиялық мәннің болу
қажеттігін көрсетеді, бірақ олардың болмауы да өнім ... ... ... ... ... ... факторы да, жасушалық белсенділік
факторы да бола ... ... ... ... өзгерту
ортадағы минералды өнімдерді қолданумен тығыз байланысты.
Магний және фосфор иондары ... ... ... ... ... ... процестерін реттейді. Протоплазманың ... ... ... ... ... белсенділік таңыта
қатысады.
Приватдикароксилаза ферментін синтездеу ... яғни ... және ... фосфор жақсы роль атқарады. Бұл
синтез спирт ашытқысыныңы негізгі ... бірі ... ... ... ... ... қарай тиамин (В1) молекуласы
және фосфор ... 2 ... ... ... топ құрады. Бұл
белсендік топ тиаминтриофосфат деп аталады. Арнайы финескалық ақуыздар мен
бірігіп пирузатдекарьоксилаза ферментін құрайды.
Магний мен ... ... ... ... қоректік ортадан ақуыздың
бөлінуін қамтамасыз ете алады. ... ... ... ... ... ... анық ... ал марганецтің
әрекеті бұл факторларға тәуелді болып келмейді.
Жасуша ... ... ... ... атқарады. Негізінде ол ақуыз
құрамына амина қышқыл – ... ... ... ... А ... жасушаларының көбеюі мен өсуіне әсер ететін микроэлементтерге
жес, ... ... ... ... жатады. В12 витаминіне кобальт енеді,
ал қалғандары ортаға сульфат түрінде енгізілуі ... ... ... ... ... жай ... қанттандыру жеткіліксіз түрде
жүргізіледі, керісінше болғанда спирт ашытқысының көбеюінде белсенділік
танытады.
Көптеген ... ... ... ... ... ... ... ДНК, РНК, еркін аминқышқылын синтездеу реакциясы
кезінде ашытқының көбеюіне ықпал жасай алады. Екінші таблицада ... ... ... микроэлемменттер және осы ... ... ... ... ... тірі ағза сияқты қалыпты өсуі және өмір ... ... ... өзіне қажетті қоректік элементтерді қажет етсе, екінші жағынан
оларды ортада қамтамасыз ететін ... ... ... ... бойынша бұл клетканың ұлғайтылғандығы, яғни оның
толық жетілуі деп түсіндіріледі. Құрамыда ... ... ... ашытқы гомогенді цитоплазмаға ие болады, яғни ... ... өте ... ... ... ... құрамындағы коферменттің мәніне ие бола ... да ... мен ... ... өмір ... ... және ... процестері кезінде зат алмасу ... ... ең ... В ... ... ... ... биотин,
пиридоксин, тиамин, пантотенолық қышқыл, мезоинозит, никотинамид,
парааминобензрндық ... ... ... ... ... ... қышқылдар сүтті-қышқыл бакериялары үшін негізгі факторлар болып
табылатынын ескергенімі жөн.
Тиамин ашытқы жылдамдығын оны ... гөрі ... ... ... метаболизімінің ең неізгі факторы болып табылады. Жүзімдік
қышқылының кезеген ... ... ... ... ... ... Ал тиаминді суслаға қосу ПВК процессінің өзгеруін тежейді.
Басқа берілгендер бойынша ... ... ... азотты
алмастырғыш клеткасына өз әсерін тигізеді. ... ... ... ... бұл ... анаэробты шартта пайда болған спирт
ашытқысын реттеумен қатар ... азот ... көп ... және
бүршіктенген клеткалардың пайызының көбеюіне ықпал етеді. Бұл тиаминнің
азотты ... ... ... ...... өсуінің ең күшті факторларының бірі.
Пантотенді қышқыл биологиялық ацетилирования процессіне шешуші мән ... А ... ... Бұл ... ... ... ... ашытудағы процесске қандай да бір ... ... ... ... ... ... глицеринпирожүзімдік ашытуды үдемелі
түрде жүргізуге мүмкіндік береді, бутандиол -2,3 ... ... ... жинақталады. Пантотенді қышқыл кезеген ортадағы қышқылдардың
құрамын реттейді.
Биотин декарбоксилизация, ... және ... ... ... ... ... роль атқарады, карбоксилирования
реакциясы кезінде көмірқышқыл газын жеткізіп береді және ... және ... ... ... ... пантотенді
қышқылды клеткада синтездеуге қатысады.
Биотонның ортада болмауы айтарлықтай дәрежеде ашытқының ... ... ал ... саны ... Көп ... бұл ... ашытқының
үдемелі дамуын әсер етеді. Жетіспеушілік глицерин-пирожүзімдік ашытудың
қарқынына кері ... ... әне ... ... ... төмендеуіне
алып келеді.
Дәрумендерді анықталған жерлерде қолдану синэргетикалық эффект ... ... ... ... ... көрсеткіштерінде, қанттың
және этил спирті өнімінің көбеюі, биомасса жиынтығының көбеюінде байқалады.
Жасуша белсенділігінің ашыту кезінде жақсы болу үшін тек қана ... ... ... ... ... ... ... емес.
ЭНТЦ «спирт азық-түлік» мамндықтарының зерттеу бойынша спирт заводтарында
уытты қолданбаған жағдайда сусла материалы ... ... ... бұл факторлардың маңызды өсуі анағұрлым азайып ... Өсу ... ... ... жүйені ашытқы жасушасында
белсенді болуға себебін тигізеді. Бұл ашытудың жылдамдығын арттырады және
этил спиртінің ... алып ... ... негізінен ашыту
белсенділігін қанттандыру және сусланың реологиялық қасиетін жақсарту ... ... ... ... ... ... қолдану өзінің оң нәтижелерін береді. Бұлар ашыту ортасын
әртүрлі амин қышқылдарымен байытады. Бірақ та ... ... ... ... ету үшін ортаға бірнеше дәрумендермен микроэлементтерді
ендіру қажет. Бұл дәрумендермен ... жеке дара ... ... ... ... жасушасының белсенділігн
арттыруға өз септігін ... ... ... ... ... техникалық
препараттарды қолдану арқылы, яғни табиғи өнімді қосу арқылы толықтыруға
болады. Тазартылған препараттарды өндірісте қолдану нақтырақ болады. ... ... ... ... ... ... ... алынған дәрумендермен минералды тұздар қандай да ... ... ие бола ... және ... қайнатуды қажет етпейді.
Спирт азық-түлік мамандарының зерттеліну нәтижесінде дәрумендермен
микроэлементтердің ... ... ... ... ... ... Нәтижеде тиімді комплексті құрам пайда ... Ол ... оң ... әсер ... ... ... ... Сондай-ақ қандай
да бір шарттарға байланысты - өндіріс нұсқасына, қолданатын препараттардың
санымен сапасына, ... ... ... ... ... ... ... арқылы этил спиртінің 0,04-0,07дал/т
өнімнен алынатын мамандар ... ... ... ... ... ... ... түрде жақсарту арқылы этил спиртінің
шығуын арттыруға ... ... ... ... енгізген кезде
қолдану дазировкасы үшінші кестеде көрсетілген. ХІІ ... ... ... ... ... 16,5% құрайды. Мұнда ... сулы ... әдіс ... өнім ... ... ... экспериментте қолданылған. Тәжірибе кезінде
комплексті препараттың келесі дозировкалары ... ... ... ... нұсқа – 1,0г/м3; екінші нұсқа - 1,7г/м3; ... ... ... ... нәтижелері 72 сағаттық ашыту кезеңінде ашытылмаған
көміртегі ... және ... ... концентрациясы 16,0-17,0%, ал
ашытудың орташа тығыздығы 0,14%, өнім құрғатылға концентрацияда құрғақ
өнімінде. Спирттің шығуы 1т ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 100 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аграрлық саясат9 бет
Крахмал және спиртке картопты құрамалы өңдеу жөнінде6 бет
Крахмал және спиртке картопты құрамалы өңдеу туралы мәлімет10 бет
Крахмал мен спиртке картопты құрамалы өңдеу7 бет
Өңделген өнімдердің технологиясы14 бет
Пвс-амин қышқылы, пвс-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі23 бет
Поливинил спиртінің алынуы8 бет
«ПЛП Жанафарм» ЖШС базасында дәрілік Қырмызыгүл гүлдерінің және батпақты Иір тамырсабақтарының көмірқышқылды экстрактар негізінде алынатын таблеткалар өндірісін ұйымдастыру52 бет
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар82 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь