Жылдық қуаты 2 млн т/ж құрайтын құмкөл мұнай майын сутегімен тазалау қондырғысын жобалау

Мазмұны

Шартты сілтемелер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Анықтамалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Белгілеулер мен қысқартулар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Әдеби шолу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Технологиялық бөлім. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Шикізаттың сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Технологиялық сызбаның сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Есептеу бөлімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Негізгі қондырғының технологиялық есептеуі. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Механикалық есептеулер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігі. . . . . . . . . . . . . . .

Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Қолданылған әдеби көздер тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кіріспе

Әртүрлі мұнайдан алынатын минералды майларды алғашқы айдаудан кейнгі қалдық. Мазутты әрі қарай өңдеуден алынады.
Кез – келген майларды өңдеу өндірісінде өңдеу процесі 3- этаптан тұрады:
1) Шикізатты дайындау – бастапқы май фракцияларын алу.
2) бастапқы мұнай фракциясынан компоненттер алу;
3) Компоненттері араластыру (біріктіру немесе тауарлар майлар маркілерін алуға пайдаланатын қосындыларды қосу).
Шикізатты дайындау Вакумда мазутты айдаумен өтеді. Май өндірісінде арналған фракциялардың алу әдістері екіге бөлінеді.
Дистилятты – мазутты вакумдағы пагон түрінде бөлініп алынады (300º-100ºС, 350º-420ºС, 420º- 480ºС), және қалдық – мазутты вакумдағы қалған қалдық (фа >500ºС); яғни гудрон. Дистилятты май фракцияларын өңдеуден алынған майларды дистилятты майлар, ал гудронан алынған майларды қалдық майлар деп атаймыз. Бастапқы май фракцияларынан Компоненттер алу өндірісі - өте курделі көп сатылы процесс.
Процесіне ұшырату арқылы шайырлы асфальтенді заттарды бөліп алады, деасфальтизатты таңдамалы еріткіштермен яғни, финал немесе фурфуролмен бақылауға жібереді. Селективті тазалаудың мақсаты қалдық шайырлы асфальтенді қысқа бүйірлі тізбекті полицикілді араматтық көмірсутектерге айналдыру.
Қатаң селективті тазалаудан алынған рафинаттан осындай таңдамалы ацетон, дихлорэтн сияқты еріткіштер көмегімен қатты парафиндер тумбаға түседі. Депарафинизиялау өнімін жоғары сапалы майларды сутегімен тазалау жолымен сонденсациялау процесінен дейін келтіріп бұйырлі депарафинизацияланған май өнімдеріндегі парафиндердегі гидромеризациялау арқылы аяқтайды.
Май фракцияларын майырлы заттардан тазалау нәтижесінде майлардың түсі ашық түске өзгереді. Шайырлы заттармен полицикілді қысқа бүйірлі тізбекті араматтық көмірсутектер (қанықпаған көмірсутектер) бөлінеді. Мұндай жағдайда майдың кокстелгіштігі төмендейді, керісінше тұтқырлығы индексі жоғарлайды. Шайырлы заттар мен қанықпаған көмірсутектерді бөліп алады. Термототығуға тұрақтылық
Қолданылған әдеби көздер тізімі

1 Серіков Т.П. Ахметов С.А. Мұнай мен газды терең өңдеу технологиясы: 3 – томды 1 том. Жоғарғы оқу орнына арналған оқулық. – Атырау: Атырау мұнай және газ институтының шығармашылық баспа бөлімі, 2005. – 395 б.
2 Омарәлиев Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. I Бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері. – Алматы: "Білім", 2001. – 396 б.
3 Нефти СССР (справочник) т.І. Нефти северных районов Европейской части СССР и Урала. – М.: Химия, 1971. – 504 с.
4 Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа: Учеб. для техникумов. – 3-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1985. – 408 с.
5 Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: "Машиностроение", 1970. – 752 с.
6 Алимбаев Қ.Р., Ескендиров Б.Ж. Мұнай зауыттарының құрал – жабдықтары. – Шымкент: ОҚМУ, 2004. – 83 б.
7 Омарәлиев Т.О. Мұнай мен газдан отын өндіру арнайы технологиясы. – Астана: "Фолиант", 2005. – 360 б.
        
        Мазмұны
| | |
|Шартты сілтемелер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . . . . . | ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . | ... мен ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . | ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|1 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|2 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . . . . . | ... Шикізаттың сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| |
|. . . . . . . . . . . . . . | ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . | |
|3 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . | ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . . . . . . . | |
|4 ... ... ... және ... ... . . . . . . . .| |
|. . . . . . | |
| ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|. . . . . . . . . . . . . | ... ... ... 2 млн т/ж ... ... ... майын сутегімен
тазалау қондырғысын жобалау тақырыбындағы курстық жоба келесі тараулардан
тұрады:
Кіріспе ... ... ... ... мәні және ... ... мәліметтер келтірілген.
Әдеби шолуда майды талғамды тазалау процесі бойынша әдеби ... ... ... ... Талдау нәтижесінде өндіріс ... ... ... ... ... ... ... қатар
қолданылатын шикізаттардың сипаттамалары келтірілген.
Шикізаттың сипаттамасы мен технологиялық сызбаның ... ... ... ... ... ... колоннаның есептеуі мен
механикалық есептеулер жүргізілді.
Қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... ... ... ... тұжырымдап қорытынды келтірілді.
Курстық жобада қолданылған әдеби көздер ... ... мен ...... стандарт
СНиТ – санитарлы нормалар және талаптар
БЭА – бірэтаноламин
КТ – кинематикалық тұтқырлық
А–Ш – асфальтты шайырлы
ВҚ – вакуумдық құбыр
ДА – деасфальттау
ТИ – ... ...... ...... деасфальттау
ЕШТ – ерудің шекті температурасы
РДК – роторлы дискілі контактор
Аэкс, – экстракттағы ароматты көмірсутектердің құрамы
Араф – рафинаттағы ... ... ...... ... ... құрамы
Браф – рафинаттағы парафинді–нафтенді көмірсутектердің құрамы
ДТ – динамикалық тұтқырлық
ЖЭС – жылу ... ...... электр станциясы
ЭСТҚ – электросусыздандыру тұзсыздандыру қондырғысы
МӨЗ – мұнай ... ... – N – ...... (металл) маркасы
Нормативтік сілтемелер
Курстық жобада келесі шартты құжаттарға сілтемелер қолданылған:
МЕСТ 22387.2–77 Көмірсутекті газдар. Құрамындағы күкірт ... ... ... ... Мұнай және мұнай өнімдері. Тығыздықты және салыстырмалы
тығыздықты пикнометрмен анықтау.
МЕСТ 2177–82 Мұнай және мұнай ... ... ... ... 10120– Фракциялық құрамды анықтау әдісі
МЕСТ 511– 82 Бензиндер. Октан санын анықтау әдісі.
МЕСТ 6321– 69 Мұнай және ... ... Мыс ... зерттеу.
МЕСТ 33–82 Мұнай және мұнай өнімдері. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау
әдісі.
МЕСТ 6258–85 Мұнай және мұнай ... ... ... ... ... ... және мұнай өнімдері. Фракциялық құрамды анықтау
әдісі
СН–245–71 Өнеркәсіп орындарын жобалаудың санитарлық нормалары.
СНиП II–90–90–81 ... ... ... ғимараттары. Жобалау
нормалары.
СНиП II–92–76 Өнеркәсіп орындарының қосалқы ... мен ... ... Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймалары. Жобалау
нормалары.
СНиП ... Жылу ... ... және ... ... ... II–2–80 Ғимараттар мен құрылғыларды жобалаудың өртке қарсы
нормалары.
СНиП II–89–80 ... ... бас ... ... нормалары.
МЕСТ 12.2.020–76 Жарылыстан қорғалған электр құрал–жабдықтары.
МЕСТ 12.2.021–76 Жарылыстан қорғалған электр құрал–жабдықтары. МЕСТ
12.1.005–76 ... ... ... Жалпы санитарлық–гигиеналық талаптар.
МЕСТ 12.1.021–80 Өрт қауіпсіздігі.
Анықтамалар
Рафинат – экстракция процесінен алынатын негізгі тазаланған өнім.
Ингибитор – белгілі бір мақсаттағы өнімге немесе ... ... ... ...... процесінен алынатын қосалқы қалдық өнім.
Мүмкіндік шекті концентрациясы (МШК) – жұмыс аймағындағы ауа ... ... адам ... ... ... ... шекті
концетрациясы.
Еріткіштік қасиет – май фракциялары компоненттерінің белгілі бір еріткіш
мөлшерінде абсолютті еруін сипаттайтын көрсеткіш.
Талғамдылық (селективтілік) – еріткіштің тек ... бір ... ... ... сипаттайды, бұл бастапқы шикізатты жеке
топтық химиялық компоненттерге ... ... ... ...... ... қатысты тұтқырлығының
көрсеткіші.
Полярсыз еріткіштер – еріткіштік қабілеті бойынша барынша ... ... аз ... ...... және ... ... жоғары,
энергия мен дисперсиялық және Вандер – Вальстік электростатикалық күштерге
негізделген.
Сепаратор – реакция өнімдерін олардың агрегаттық ... ... ... ... ... ... (ЕШТ) – шикізатты еріткішпен араластырған
соң ... ... ... ... ... ... еруі.
Сыйымдылық – процеске керекті реагенттерді, өнімдерді, шикізатты ... ... ... ... ... ... не уақытша жинау
аппараттары.
Тоңазытқыш – ауаның немесе суық агенттің көмегімен өнімді суыту аппараты
болып ... ... ... ... майларды алғашқы айдаудан кейнгі
қалдық. Мазутты әрі қарай өңдеуден алынады.
Кез – келген майларды өңдеу өндірісінде ... ... 3- ... ... ... дайындау – бастапқы май фракцияларын алу.
2) бастапқы мұнай фракциясынан компоненттер алу;
3) Компоненттері араластыру (біріктіру немесе ... ... ... ... ... қосу).
Шикізатты дайындау Вакумда мазутты айдаумен өтеді. Май өндірісінде
арналған ... алу ... ... ...... вакумдағы пагон түрінде бөлініп ... ... ... 420º- ... және ...... ... қалған
қалдық (фа >500ºС); яғни гудрон. ... май ... ... ... ... ... ал гудронан алынған майларды қалдық
майлар деп атаймыз. Бастапқы май фракцияларынан Компоненттер алу ... ... ... көп ... ... ұшырату арқылы шайырлы асфальтенді заттарды бөліп алады,
деасфальтизатты ... ... ... финал немесе фурфуролмен
бақылауға жібереді. Селективті ... ... ... шайырлы
асфальтенді қысқа бүйірлі тізбекті полицикілді араматтық ... ... ... ... ... осындай таңдамалы ацетон,
дихлорэтн сияқты еріткіштер көмегімен қатты парафиндер ... ... ... ... сапалы майларды сутегімен тазалау ... ... ... ... ... депарафинизацияланған май
өнімдеріндегі парафиндердегі гидромеризациялау арқылы аяқтайды.
Май фракцияларын майырлы заттардан тазалау нәтижесінде майлардың ... ... ... ... заттармен полицикілді қысқа бүйірлі тізбекті
араматтық көмірсутектер (қанықпаған көмірсутектер) бөлінеді. ... ... ... ... керісінше тұтқырлығы индексі
жоғарлайды. Шайырлы заттар мен ... ... ... ... тұрақтылық қасиетін жоғарлатады. Қышқылдық қосылыстардан
тазалау корезияға активтілік.
Әрбір сатының ... ... ... жеке ... белгілі
топтарын майлардың эксплуатациялық қасиеттеріне кері әсер етуіне ... ... алу. ... ... барлық қышқылды қосылыстарды,
қанықпаған көмірсутектерді, жеке күкіртті және ... ... ... қысқа бүйірлі тізбекті, қатты парафиндерді,
полициклді араматтық көмірсутектерді бөліп алады.
Бастапқы май ... май ... ... үшін ... ... ... таңдамалы бөліп алу әдісін ... ... ... ... ... ... ... кезінде ерітіндінің тұнбаға түсуі, яғни
экстрациялық еріткіштер;
- физика – химиялық адсорбция;
- химиялық күкірт қышқылымен әрекеттестіре арқылы ... ... ... ... ... дистиллетты майларды ... ... ... ... ... ... құрамы гудронда көп
мөлшерде болады. Вакумдық айдаудан алынған гудронды деасфальтизациялау.
Қасиетін төмендетеді, қатты көмірсутектердің май ... ... ... ... ... ... Май ... процесінде тиімділігі ең ... ... ... ... сондай-ақ мақсатты ... ... ... ... ... біріктірілген қондырғыда
жүргізіледі. Тауарлы майлардың келесі типтерімен ... ... газ ... қозғалтқыштарға арналған майлар, индустриялық
майлар, транссмиссиондық майлар, турбиналық майлар, комппресорлық ... ... ... ... ... майлар,
приборлық және технологиялық майлар.
Әдеби шолу
Негізгі мұнай фракцияларының ... ... ... күкіртті қосылыстар жоғарылайды. Соның ішінде ... ... ... алифаттық қосылыстар, жоғары қайнау фракцияларында
(ауыр газойльді фракциялар) меркаптандар және ... ... ... және ... ... ... ... диофиндер
кездеседі. Алғашқы уақытта дистилляттарды күкіртті қосылыстардан ... ... ... ... Соғы ... ... тазалау
каталитикалық процестерін кеңінен таралған. Бұл процестерге арналған сутегі
каталитикалық риформин қондырғысына ... ... ... ... тазалау – мұнай фракцияларынан күкірті, азотты,
оттекті қосылыстарды бөліп алуға арналған тиімді процестердің ... бұл ... ... ... ... тек қана тікелей айдаудың
ашық дистиметтарда ғана емес сондай-ақ, екіншілік ... ... ... ... мақсаты - әрі кезде әртүрлі мақсаттан. Мысалы:
маторлы отындарда гидратазалауға ... ...... ... ... гидрлеу болып табылады. Гидротазалау нәтижесінде
олардың жиілігі жоғарлап, эксплуатацсиялық қасиеттері жақсалады. Сутегімен
тазалау ... ... ... ... және ... ... жану жылуын жоғарлатуға және дизель отындарының
сапасын жоғарлатуға болады. Тікелей айдаудан ... ... ... ... ... ... ... жақсарту үшін платиналық
катализаторында қанықпаған көмірсутектер - қосылыстардың жойылуын ... ... ... іске ... ... ... ... жән кокстелгіштік; қышқылдылық жә эмульсия түзілгіштік қасиетін
төмендету ... ... емес ... тазалау процесіне ұшыратады.
Нәтижесінде май құрамындағы күкіртті қосылыстар кемиді.
Сондықтан ... ... ... сутегімен тазалау процестерінің
алатын орны ерекше. Зауыттық практикада гидротазалау барлық формада
кездеседі: ... емес 3 – 6 МПа ... ... ... ... – ақ қанықпаған көмірсутектерді гидрлеу кезінде
іске асырылады; терең ... ... ... ... ... ... ... процестеріне арналған химиялық реакциялар, мысалы
көмірсутектердің гидрленуі:
RCH=CHCH3 → RCH2CH2CH2CH3
C10H8 + 2Н2 → ... ... ... ... гидролизденуі:
+3Н2
RS – SR 2RH + ... ... ... ... азот және ... ... және су, сондай – ақ көмірсутектердің түзілу конверсиясы
жүреді. Гидроаминолиз азотты қосылыстар көмірсутек ... ... ... одан ары қосылыстардың түзілуімен бөлінеді, ... ... пен ... ... ... – ақ, ... амиакқа ыдырайды:
+5Н2
С5Н5N С5Н12 + ... ... ... ... ... ... ... температуралар интервалы 340 –
4200С аралығында. 3400С тан ... ... ... баяу ... 4200С тан ... ... крекинг және
кокстелу реакциялары орын алады. ... ... ... ... үшін реактордағы температураны көтеруге тура келеді. Соңғы жұмыс
аралығындағы ... ... ... ... 20 – 600С қа
жоғарылауы мүмкін.
Гидрогенизациялық күкіртсіздендіру – ... ... ... ... ... ... ... жоғарылайды.
Реакцияға кеткен сутек мөлшерін неғұрлым жоғары болса, солғұрлым жылу көп
бөлінеді. Катализатордың қабаттары ... ... ... үшін ... құрамындағы сутегі бар газ жіберіледі.
Шикізатты төменгі температурада қосымша қыздыру реакторға сұйық күйдегі
ҚСГ түсуіне әкеліп ... ... ... 2,5 – 6 МПа ... ... сутегінің парциалдық қысымы
1,5 – 3,7 МПа құрайды.
Реактордағы жалпы қысымның ... ... ... Одан ары мұнай көмірсутектерін дигидрлеу реакциясы және ароматты
көмірсутектерді гидрогенизациялау реакциясы жылдамдайды. Реактордағы ... ... ... ... реактордағы сұйық күйі орын алады.
в) Шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы;
жанасу уақытының ұзақтығының ... ... ... ... жылдамдығы жоғарылайды, керісінше, ... ... ... ... ... өнімнің сапасымен ... ... ... 1 – 104 – 1 тең.
г) ҚСГ айналымының еселігі;
Өнеркәсіптік практикада гидротазалау процесінің парциальды қысымы ... ... ... жоғарылауымен пайда болған сутегінің ... іске ... ҚСГ ... ... газдың айналым еселігіне
қатынасы сұйық шикізатқа есептегенде 220 – 700 км3/м3 құрайды.
д) Катализатор
Мұнай фракцияларынан ... ... ... ... ... алюмоникельмолибден катализаторлары
қолданылады. Катализаторлар келесі талаптарға сай ... ... ... ... ... ұзақ ... ... жасайды, ол жылдам
кеңеюі қажет, неғұрлым катализатордың активтілігі жоғары болса, солғұрлым
берілген өңделетін шикізат ... ... ... ... аймағының көлемі кем болады.
е) Жылу эффектісі
Қанықпаған ароматикалық және ... ... ... ... кезде жылу бөлінеді. Тікелей айдалған отындарды (жеңіл) гидротазалау
кезінде, керосин, дизель ... жылу ... ... ... ... ... ... 70-80 кДж/кг құрайды.
ж) Сутегі шығымы мен өнімнің шығымы;
Сутегінің жалпы шығымы реакцияға, яғни ... ... ... негізгі мөлшері (жалпы шығынның 60-93 ... еру ... ... Егер ... ... кезіндегі қысым онша жоғары ... ... ... ... ... ... – ақ көмірсутекті газдардан, метаннан
бутанға дейінгі шығымы жоғарылайды. Сутегінің шығыны реакцияға шаққанда 0,1
– 1,5 % масс ... ... және оның типі мен ... ... май ... гидротазалау
Гидротазалауда негізінен май ... ... ... ... ... ... тұтқырлық индексі жоғарылайды. (1.2
санға); майдың ... ... ... ... ... ... ... және дистилляты депарафинделген рафинаттар жатады.
Қорамы жатқан терең емес процестер ... ... ... ... газдар, күкіртсутек, оргон.
Еру реакциясынан кеткен сутегі шығыны 0,2-0,4% ... ... ... талаптары келесідей: катализаторы АКМ; температурасы 300-350ºС;
реактиордағы жалпы қысымы – 4МПа ... одан ... ... ... жылдамдығы 1-2м3 сұйық шикізатқа 1сағ 1м3 катализаторда; ҚСГ
мөлшері 75-85% ... ... ... ... ... май мөлшері жоғары мөлшерде (97-98,5 немесе 94-95%) жоғары
салады, өнімнің өзіндік құны және ... ... ... қондырғысының
құны контакты тазалауға дейінгі қондырғының құнынан жоғары, ... ... ... ... ... ... өз құнын тез өтейді.
2 Технологиялық бөлім
2.1 Шикізаттың сипаттамасы
Төменде мұнайдың физика-химиялық сипаттамалары келтірілген.
Кесте 1 – Құмкөл мұнайының жалпы сипаттамасы
|Көрсеткіштері ... | |
| | |ІІГ |
| |І |ІІ |ІІІ | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... м ... ... |1290-1297 |1311-1318 |
| |0,8215 |0,8243 |0,8348 |0,8208 ... ... ... |14,08 |22,14 |3,89 ... ºС |2 |3,5 |-10 |5 ... |20 |15 |-4 |0 ... | | | | ... % |14,78 |13,2 |16,52 |12,1 ... |0,38 |0,43 |0,38 |0,41 ... |8,2 |6,33 |6,67 |7,46 ... ... |1,52 |2,34 |0,35 |0,3 ... ... ... |- |- ... ... ... |- |- ... | | | | ... % |2,8 |1,5 |1,52 |1,2 ... мг КОН |0,0143 |0,036 |0,0132 |0,024 ... | | | | ... Шығымы, % |30,0 |23,0 |22,5 |23,8 ... |30,0 |40,0 |43,8 |49,4 ... | | | | ... 2 - ... қайнайтын бензин фракциясының сипаттамасы
|Бөлу ... | ... ... % |Қышқылдылық, |Құрамын ... |% | | |мг КОН/ ... ... | | | |100 см3 ... ... |
| | | | | |% |
| | | |Б.қ |10% |
| | | | ... |Нафтендік |Парафинді |
| ... ... ... ... ... ... |2,5 ... |- |- |78 |46 ... |4,0 ... |2 |21 |77 |33 ... |3,0 ... |4 |29 |67 |33 ... |11,0 ... |5 |25 |70 |35 ... |9,5 ... |12 |4 |84 |- |
| ... |Н |0 |S |N ... |12,82 |0,14 |2,10 |0,11 ... 6 – ... ... (С4–ке дейін) және төмен қайнайтын
көмірсутектердің (С5–ке дейін ) ... ... ... ... құрамы, % |
| ... |
| |% | |
| | |С2Н6 |С3Н6 |изо ... ... |изо–С5Н12|н–С5НІ2|
|С4–ке дейін|1,60 |2,9 |27,8 |13,9 |55,4 |– |– ... ... |1,4 |13,9 |6,9 |27,2 |22,1 |28,9 ... 7 – ... потенциалдық құрамы
|Температураға |Шығымы, % |Температураға ... % ... | ... | ... °С | ... °С | ... ... |1,2 |260 |26,7 ... |3,7 |270 |28,0 ... |3,9 |280 |29,9 ... |4,8 |290 |31,5 ... |5,5 |300 |33,2 ... |6,0 |310 |35,1 ... |6,5 |320 |36,9 ... |6,7 |330 |38,8 ... |6,9 |340 |40,2 ... |7,4 |350 |42,8 ... |8,0 |360 |44,8 ... |9,7 |370 |46,2 ... |10,0 |380 |48,6 ... |11,1 |390 |50,5 ... |12,3 |400 |52,5 ... |12,9 |410 |55,8 ... |13,4 |420 |55,0 ... |13,9 |430 |57,5 ... |14,8 |440 |59,2 ... |16,1 |450 |60,8 ... |17,7 |460 |– ... |18,7 |470 |– ... |19,8 |480 |– ... |20,9 |490 |– ... |22,2 |500 |– ... |23,3 ... |39,2 ... |24,9 | | ... 8 – ... және қалдықтың қасиеті
|Мазут ... ... ... ... |% |
| |С |Н |O |S |N ... |84,30 |11,30 |0,20 |3,80 |0,40 ... |84,40 |10,61 |0,31 |4,30 |0,38 ... |84,43 |10,30 |0,35 |4,50 |0,42 ... 11 – 50°С май ... ... құрамы
|Температура таңдау, °С |Парафин құрамы, % ... ... |
| | ... % ... |11,60 |55 61 ... |12,58 |58,98 ... 12 – ... ... және ... ... майлардың
құрылымдық топтың құрамы
|Соңғы фракция және ... ... % ... санының|
|көмірсутектер қоспасы. | ... саны |
| |СА |СH |
| ... ... | ... |16,0 |2,7 |47 ... |20,0 |1,3 |54 ... 15 – ... ... май және ... тобының құрылымдық
топтық құрамы
|Көмірсутектер қоспасы ... ... |
| ... % ... |
| | ... саны |
| |СА |Сн ... |
| | | |v50 |v100 |v50 |
| | |420 | | |v100 ... |100 |100 |2000000 |3590 |149600 ... | | | | | ... | | | | | |
|1 ... |8,0 |8,0 |104816 |287 |11968 ... | | | | | |
| | | | | | ... ... |19,3 |19,3 |252868 |693 |28873 ... | | | | | |
| | | | | | ... |19,4 |19,4 |254178 |697 |29022 ... | | | | | ... |15,1 |15,1 |197839 |1371 |57147 ... | | | | | ... |38,2 |38,2 |500454 | | ... | | | | | |
| | | | | | ... |100 |100 |2000000 |3590 |149600 ... 19 - Шикі ... алынған өнімдердің сипаттамалары.
|аталуы |Þ204 |Γ50 сет ... ... ... |
| | | | | ... ... |0,872 |5,74 | |22 |0,0225 ... | | | | | ... ... | |6,61 |34 |0,027 |
| | | | | | ... | | | | | ... |0,905 | |11,7 |44 |0,31 ... 20 - ... ... материалдық тепе-теңдігі.
|Аталуы |%-маз ... ... ... ... |
| ... | | | | ... : | | | | | |
| | | | | | ... | | | | |
| |19,3 |100 |252868 |699 |28873 ... | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | |
| |17,6 |91 |230110 |631 |26273 |
| | | | | | |
|2 ... | | | | | |
| |1,7 |9 |22758 |62 |2600 |
| | | | | | ... |19,3 |100 |252868 |693 |28873 ... 21 - Сипаттамасы
|Атаулары |Þ420 ... ... ... ... | | | |% ... ... |5,7 |22 |0,025 |
| | | | | ... |0,851 |5,3 |27 |0,013 ... 22 - Солвентті депарафиндеудің материалдық тепе-теңдігі.
|Атаулары |%-маз |Қондыр.шаққ.% ... ... ... |
| ... | | | | ... | | | | | ... |17,6 |100 |230110 |631 |26273 ... | | | | | ... |13,7 |77,6 |178565 |190 |20388 ... | | | | | ... |3,9 |22,4 |51545 |141 |5885 |
| | | | | | |
| | | | | | ... |17,6 |100 |230110 |631 | ... 23 - ... пен алынған өнімнің сипаттамасы
|Атаулары |Þ204 ... ... ... |
| | | | ... ... |0,851 |5,3 |27 |0,013 |
| | | | | ... |0,872 |6,9 |-22 |0,015 ... | | | | ... 14 - ... ... ... ... ... |Қондыр.шаққ.% |Т/жыл |Т/күн ... ... : | | | | | |
| | | | | | ... | | | | ... |13,7 |100 |178505 |490 |20388 |
| | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... май |13,5 |98,8 |176422 |484 |20143 |
| | | | | | |
| | | | | | ... |0,2 |1,2 |2143 |6 |245 |
| | | | | | |
| | | | | | ... |13,7 |100 |148505 |490 |20388 ... 25 - ... пен ... ... ... |Þ204 ... ... ... |
| | | | ... ... |0,872 |6,9 |-22 |0,015 |
| | | | | ... май |0,865 |6,6 |-21 |0,054 ... 26 - ... ... майдың сипаттамасы тауларлы 4-8
маркілі майдың ... ... ... ... ... ... |Қондыр.шаққ.% |Т/жыл ... ... |
| ... | | | | ... : | | | | | |
| | | | | | ... |3,9 |100 |51545 |141 |5885 |
| | | | | | ... | | | | | |
| | | | | | ... |2,3 |58 |29896 |82 |3413 ... | | | | | |
| | | | | | |
| |1,6 |42 |21049 |59 |2477 ... | | | | |
| | | | | | ... |3,9 |100 |51545 |141 |5885 ... 27 - ... пен ... өнім ... ... |Май ... ... ... Гач |46 |25 |сър ... ... |53 |0,4 |сър ... 28 - ... ... |% маз |% қан ... ... |Кг/сағ |
| |шақ. қан ... | | | ... | | | | | ... |2,3 |100 |29896 |82 |3413 ... | | | | | ... ... |2,2 |99,0 |29597 |81 |3370 ... ... ... |0,1 |1,0 |299 |1 |34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... |2,3 |100 |29896 |82 |3413 ... ... ... ... ... ... ... су мөлшері экстракт ерітіндісімен бірге кететінін
ескеру қажет. Ал рафинат ерітінді ... ... және ... ... ... жағдайда колоннада тұрақты болады. Құрамында
15–20 % масса фенол болады.
Экстракциялау колоннасының ... ... ... фенолдың және
фенолды су бөлігі кіру температурасы сонымен қатар рафинат және экстракат
ерітіндісінің шығу ... ... ... және шығындалған жылуды
жатады. Сонымен қатар фенол тиіс ... не ... ... ... ол ... жоғарғы бөлігінің температурасынан 4–8°С жоғары
tb= tcb (4–89)
Qкір, Qшығ – ... ∆Q – ... =Qк – ... ... мөлшерін анықтаймыз
Rэ=
мұндағы Яэ – айналымдағы экстрактты ерітіндісінің ... ...... ... жылу, ккал/г;
С – экстрактты ерітіндінің жылусыйымдылығы,
tн – колоннаның түбінің температурасы, °С;
tж.ер. – колоннаның ... ... ... ... tж.ер.=35–40°C.
Айналымдағы экстрактты ерітіндісінің мөлшері шикізат пен ... ... 30 % – дан көп ... керек: ·100 ≤ 30.
Экстракциялық колоннаның өлшемдерін анықтау
Экстракциялық колоннаның диаметрі рафинат және эстрактты фазалардың
қозғалу ... ... ... ... ... Ғ – колоннаның көлденең қимасы, м2;
V1, V2 – рафинатты және экстрактты фазалардың көлемі, ... – екі ... ... жылдамдығы, W=10–12 м3/м2·сағ.
ρф =1,07; ... ... V1= ... Экстракциялық колоннаның биіктігі колоннаның ... ... ... ... = 0,119d ... n –экстракциялық сатылардың теориялық саны n = 4÷5;
d –насадканың сақина диаметрі d = 25 ... 50 ... ... сағ; ... ... ... 0,119·500,78·5 = 12,6 м
Н = 3,32 + 4,38 + 12,6 = 20,3 м.
Жылулық тепе–теңдік
Кесте 19 – ... ... ... тепе – ... |G, ... |t,°С |, |, |Q, кДж |
| | | ... ... | ... | | | | | |
|1 Май ... ... |70 |0,929 |131,32 |9655882 |
|2 ... ... |85 |1,07 |150 ... |
|3 ... су | | | | | |
| а) ... |735,29 |50 |1,07 | | |
| б) су |6617,65 |50 |1 | | |
| | | | | | ... ... | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | |
|1 ... ... |80 |0,929 |138,72 |8925000 ... | | | | | |
| а) ... ... | | | | |
| б) ... ... | | | | |
|2 ... ... |60 |0,929 |111,22 ... ... | | | | | |
| а) ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... |6617,65 | | | | |
| | | | | | ... |227941,18 | | | ... ... ... жылуын анықтау
. а=126,78.
Qм= 73529,41·131,32 =9655882
Фенолдың жылуын анықтау
QФ= 147058,82 ·150 = 22058823
Колоннаға кіретін жылу ... 9655882 + 22058823 = ... ... анықтау
Qәкст=Gәкс·qәкс= 163602,94·111,22 = 18195918
Рафинаттың жылуын анықтау
І80ж= 145,93·(4–0,932)–308,99 = 138,72, а = 145,93.
Qраф=Gраф·ІtЖ= ... = ... ... жылу ... = 18195918 + 8925000 = ... ... жылу мен шығатын жылу айырмасы
ΔQ=31714705–27120918=4593787
шарт орындалды.
3.2 Механикалық есептеулер
Реакторды есептеу.
Бастапқы мәліметтер.
1.қуаттылығы ... ... -2000000 т/ ... ... ... d═930 кг/м3
Күкірт құрамы S0 ═2% масс.
Маркаптан Sн ═0,1% масс
Сулфидтік Sс ═1% ... Sд ═0,2% ... Sт ═0,1% ... ... ... 10% масс
3) Калъон күкірт мөлшері

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Күн жүйесі эволюциясы3 бет
Сұйық мұнай газды пайдалану35 бет
Қарақойын мұнай айдау стансасындағы резервуарлық паркті қайта жаңарту74 бет
Деструкциялық гидрогенизация процесінің химизмі6 бет
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
"Құмкөл" мүнайгаз кенорнының 1 деңгейлі алдын - ала су тастау қүрылғысын автоматтандыру жүйесін түрлендіру14 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет
12 жылдық білім беру бағдарламасы22 бет
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь