Сақтандыру ісін ұйымдастыру

Жоспар

Кіріспе

1 тарау. Сақтандыру ісін ұйымдастырудың теариялық аспектілері
1.1. Сақтандырудың экономикалық мазмұны мен мәні
1.2. Сақтандыру ісінің рыноктық экономикадағы ролі
1.3. Сақтандыру ісінің халықаралық тәжірибесі

2 тарау. «Лондон.Алматы» сақтандыру компаниясының Қазақстан экономикасындағы орны және оның қаржылық көрсеткіштеріне талдау
2.1. Сақтандыру рыногы дамуының негізгі бағыттары
2.2. «Лондон.Алматы» сақтандыру компаниясының жалпы сипаттамасы және оның қаржылық көрсеткіштеріне талдау

3 тарау. Қазақстан Республикасының сақтандыру ісінің даму перспективалары
3.1. Қазақстан Республикасында сақтандыру ісін дамыту проблемалары
3.2. Сақтандыру қызметі рыногының даму перспективалары

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қазақстанның сақтандыру рыногын бағалай отырып, бірнеше келіспеушіліктерді атауға болады. Бір жағынан, бұ сектор қызықтырарлық өсуді көрсетеді, екінші жағынан, көлемі бойынша банктік сектордан айтарлықтай қалып отыр. Дегенмен, әлем бойынша сақтандыру компаниялары банктерді құратын ең ірі инвесторлар ғана емес, экономиканың индикаторы да болып табылады. Егер тұрақтылық болмай, сақтандыру компанияларының акциялары төмендесе, онда саудаға да, көлікке де, банктерге де ол әсерін тигізеді.
Қазақстанның сақтандыру рыногы қолданыстағы мемлекеттік сақтандырудың (Госстрах) монопольді жүйесі негізінде құрылған, 90-шы жылдары ол ірі қайтақұруларға тап болды. Отандық сақтандыру рыногы өз дамуында әр қадам сайын табиғи емес монополияны басып, альтернативті компанияларға жол берді. Қазіргі уақыттан бастап республиканың сақтандыру алаңында тоқауыл қойыған шараларға жол берілмейтін анық бәсекелестік бар деп үлкен болмаса да сеніммен айтуымызға болады. Тек шетелдерде қолданылған жаңа сақтандыру түрлері ендіріліп жатыр, сақтандырушылардың жауапкершілігі өсуде.
Рыноктық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың стратегиялық секторы болып табылады. Меншік иесіне мүліктің жойылуы мен табыс жоғалуынан, адамды өмірдің барлық жағдайынан сақтай отырып, сақтандыру қоғамда әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Сақтандыру компанияларының резервтері өндірістік және өндірістік емес бағыттың тиімді салаларына ірі инвестициялар көзі болып табылады.
Көптеген шаруашылық субьектілердің өндірісіне зиян келтіретін және адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін үлкен территориялардағы ірі табиғи немесе техногенді апаттар болған жағдайларда тиісті зиян шегудің орнын сақтандыру компаниялары арқылы өтеу, макроэкономикалық жағдайға оң әсер береді.
Қазақстан үшін өндірістік және өндірістік емес бағыттар табиғи немесе техногенді апаттарға сезімталдық деңгейі жоғары, яғни сақтандырудың потенциалды рөлі жоғары. Дегенмен, жеткілікті сақтандыру резервтерінің болмауы стихиялық апат, авариялар мен техногенді катастрофалар болған жағдайда, ішкі өнімді тұтыну, жинау және орнын толтыруға қайта бөлу пропорцияларының жоспарын бұзады. Пайда болған тура және жанама зиянның орнын толтыруға инвестициялық ресурстарды іздеу қажеттілігі туады. Сондықтан рыноктық экономика жағдайында Қазақстанның барлық халықшаруашылық кешенінің қаржылық жақсартудың тиімді жолдарын іздеу шарттарында, сақтандыру елдің тағдырын анықтайтын маңызды экономикалық міндеттерді шешуден тыс қалмауы керек.
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногы үздіксіз дамуда, бұл тақырыптың өзектілігін анықтайды. Сақтандыру сыйақыларының көлемі, капитализация деңгейі мен басқа да көрсеткіштер өсуде. Сонымен қатар, сақтандыру рыногының даму жолында елеулі мәселелер жатыр. Бұл дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдауға түрткі болды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты қазіргі кезеңде ҚР-ның сақтандыру ісінің дамуының жағдайы мен перспективаларын тану. Бұл мақсатқа жету үшін келесі мәселелері қарастыру керек:
1) Сақтандыру рыногының мәнін, құрылымын және қатысушыларын анықтау;
2) Шетелдік сақтандыру рыногының даму тәжірибелерін қарастыру, мысал ретінде АҚШ, Франция, Германия, Үндістан, Қытай және Жапония;
3) Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногы дамуының тиімді бағыттары мен жағдайын талдау;
4) «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясын мысал ретінде ала отырып, Қазақстан Республикасының сақтандыру бизнесінің дамуын зерттеу.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Нормативтік-құқықтық база
1) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі
2) 18 желтоқсан 2000 ж. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңы № 126-II (16 мамыр 2003 жылдың №416-II өзгертулері және толықтырулармен)
3) Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, 2005 жылғы 1 қарашадағы қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарының жай-күйі туралы №31 баспасөз-релизі 4)
2. монографиялық әдебиеттер:
5) Адамбекова А.А., Корнилова Л.П. «Финансы и кредит в вопросах и ответах» - Алматы: «Колизей»ЖШС, 2005
6) Батыргожин Н. Итоги государственной программы развития страхования в Республике Казахстан на 2000-2002 гг. //РЦБК.№2(82), февраль 2003г.
7) Воблый К.Т. «Основы экономии страхования». – М.: АНКИЛ, 1995.
8) Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д., «Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественной и зарубежный опыт)».- М.: 2000
9) Гвозденко А.А. «Финансово-экономические методы страхования».- Финансы и статистика, 1998
10) Гинзбург А.И. «Страхование».- М.: Питер,2003
11) Жуйриков К., Назарчук И., Жуйриков Р. «Страхование: теория, практика, зарубежный опыт». – А.: ОФ «Бис», 2000
12) Кныкова А.У. «Потребность в лицензированных актуариях будет повышаться»//РЦБК. №4(84), апрель 2003
13) Курмангалиева А.Ш. «Проблемы интеграции страховых компаний Казахстана в мировой рынок страхования»//РЦБК. №2(82), февраль 2003
14) Лер О.Э. «Страхование в транзитной экономике».- А.: Гылым,1998
15) Маянлаева Г.И. «Организация страхового дела в РК».- А.: 2000
16) «Основы страховой деятельности» - М.; БЕК, 2001
17) Орланюк-Малицкая Л.А. «Страховое дело».- М.: ACADEMIA, 2003
18) Турбина К.Е. «Теория и практика страхования».- М.: Анкил, 2003
19) Федорова Т.А. «Страхование». 2-ое издание, переработанное и дополненное.- М.: Экономист, 2003
20) Хохлов Н.В. «Управление риском».- М.: Юнити-Дана,2001
21) Шамалов В. «Рынок ценных бумаг».- А.:НКФ «Персонал управления», 2002
22) Шахав В.В. «Страхование».- М.: Юнити, 2000
23) Шихов А.К. «Страхование».- М.: Юнити, 2000
24) Юрченко Л.А. «Финансовый менеджмент страховщика».- М.: Юнити,2001
3. Мерзімдік басылымдар:
25) «Казахстанская правда» 23.12.2000ж. №328-329
26) «Панорама»20.02.2004ж. №7(573)
27) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені
28) «Страховое ревю».- М.: «Вестник ВВС», 7(111), 2003
29) «Лондон-Алматы» СК буклеті
4. Интернет-көздері:
30) www.afn.kz
31) www.laic.kz
32) www.dynasty.kz
33) www.kommesk-omer.kz
34) www.nsk.kz
35) www.interfax.kz
        
        Жоспар
Кіріспе
1 тарау. Сақтандыру ісін ұйымдастырудың теариялық аспектілері
1. Сақтандырудың экономикалық ... мен ... ... ... ... ... ... Сақтандыру ісінің халықаралық тәжірибесі
2 тарау. «Лондон-Алматы» сақтандыру ... ... орны және оның ... көрсеткіштеріне талдау
2.1. Сақтандыру рыногы дамуының негізгі бағыттары
2.2. «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының жалпы сипаттамасы және ... ... ... тарау. Қазақстан Республикасының сақтандыру ісінің даму перспективалары
3.1. Қазақстан Республикасында сақтандыру ісін дамыту проблемалары
3.2. Сақтандыру ... ... даму ... ... тізімі
Кіріспе
Қазақстанның сақтандыру рыногын бағалай отырып, ... ... ... Бір ... бұ ... ... ... екінші жағынан, көлемі бойынша банктік ... ... ... ... әлем ... ... ... құратын ең ірі инвесторлар ғана емес, экономиканың индикаторы ... ... Егер ... ... сақтандыру компанияларының
акциялары төмендесе, онда саудаға да, көлікке де, ... де ол ... ... ... қолданыстағы мемлекеттік
сақтандырудың (Госстрах) ... ... ... ... ... ол ірі ... тап ... Отандық сақтандыру рыногы ... әр ... ... ... емес ... ... ... жол берді. Қазіргі уақыттан бастап республиканың ... ... ... ... жол ... анық ... бар
деп үлкен болмаса да сеніммен айтуымызға болады. Тек шетелдерде ... ... ... ... ... сақтандырушылардың жауапкершілігі
өсуде.
Рыноктық экономикасы дамыған елдерде ... ... ... ... ... Меншік иесіне мүліктің жойылуы мен
табыс жоғалуынан, адамды ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Сақтандыру компанияларының резервтері өндірістік және өндірістік ... ... ... ірі ... көзі ... табылады.
Көптеген шаруашылық субьектілердің өндірісіне зиян ... ... ... мен денсаулығына қауіп төндіретін үлкен территориялардағы ... ... ... ... болған жағдайларда тиісті зиян шегудің
орнын сақтандыру компаниялары арқылы өтеу, макроэкономикалық жағдайға ... ... үшін ... және ... емес ... табиғи немесе
техногенді апаттарға сезімталдық деңгейі жоғары, яғни ... рөлі ... ... ... ... ... ... апат, авариялар мен техногенді катастрофалар ... ішкі ... ... жинау және орнын толтыруға қайта бөлу
пропорцияларының жоспарын бұзады. ... ... тура және ... ... толтыруға инвестициялық ресурстарды іздеу қажеттілігі туады.
Сондықтан ... ... ... ... барлық халықшаруашылық
кешенінің қаржылық жақсартудың тиімді жолдарын іздеу шарттарында,
сақтандыру ... ... ... ... экономикалық міндеттерді
шешуден тыс қалмауы керек.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... бұл тақырыптың өзектілігін анықтайды. Сақтандыру ... ... ... мен ... да ... өсуде. Сонымен
қатар, сақтандыру рыногының даму ... ... ... жатыр. Бұл
дипломдық жұмыстың тақырыбын таңдауға түрткі болды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... сақтандыру ісінің
дамуының жағдайы мен перспективаларын тану. Бұл мақсатқа жету үшін ... ... ... ... рыногының мәнін, құрылымын және қатысушыларын анықтау;
2) Шетелдік сақтандыру рыногының даму тәжірибелерін қарастыру, мысал
ретінде АҚШ, Франция, Германия, ... ... және ... Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногы ... ... мен ... ... ... ... ... мысал ретінде ала отырып,
Қазақстан Республикасының сақтандыру бизнесінің ... ... ... ... ... ... болып: сақтандыру ісіне
қатысты ҚР-ның Үкіметінің Жарғысы мен Қазақстан ... ... және оқу ... ... ... мәліметтері,
Интернет көздері, сонымен қатар, «Лондон-Алматы» СК құжаттары табылады.
І тарау. Сақтандыру ісін ұйымдастырудағы теориялық негіздер
1.2. Сақтандырудың ... ... мен ... ... – қайта сақтандыру компаниялары қанағаттандыратын
сақтандыру ұйымдарына, сақтандыру ... ... ... ... және жеке ... ... ететін экономикалық
кеңістік. Сақтандырушыдан сақтандырылушыға қызметерді өткізетін сақтандыру
делдалдары (сақтандыру брокері мен агенті), ... ... ... ... аудиторлар), бірін-бірі сақтандыру ұйымдары, сақтандыру
инфрақұрылымының ұйымдары, сақтандыру рыногының қаржылық ... ... ... ... ... ... етеді.
(21,????)
Экономиканың жалпы теориясында және сақтандыруда «сақтандыру рыногы»
мен ... ... ... ... ... үшін жаңа ... де, «сақтандыру рыногы» ұғымы өндіріспен, қайта бөлумен, сатумен
және сақтандыру қызметін пайдаланушылармен байланысты сақтандыру саласында
қоғамдық қатынастар ... ... ... шаруашылығы» жалпы
ұғымның бөлімі. Халықаралық шаруашылық масштабында «халықаралық сақтандыру
шаруашылығы» термині қолданылуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... ... басқарумен, сонымен қатар, сақтандыру компаниялар,
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бойынша сақтандыру рыногының ... ... ... ... ... ... ... экономикасы» мен «халықаралық сақтандыру
экономикасы» түсініктері бөлек.
Қазіргі кездегі ғылым тұжырымы бойынша сақтандыру ... ...... ... мен сатушылар – ... ... ету ... ... ... сақтандыру қызметі
мен ұсынысының қатынасын басқаратын экономикалық кеңістік немесе жүйе
ретінде көруге болады.
Сақтандыру ... ... екі ... ... ... ... азамат пен шаруашылық субьектінің тәуекел менеджментінің элементі
ретінде сақтандыруда қажеттілік, сонымен қатар, ... ... ... сақтандыруға сұранысты қанағаттандыруға ... ... ... ... ... ... ... тән болашақ қауіп экономикалық қатынастар
дамуымен сақтандыру ... ... ... ... Әлеуметтік
сақтандыру мен қамсыздандырудың мемлекеттік жүйесі арқылы ұсынылатын
сақтандыру қорғанысын бір ... ... ... ... ... ... өсуіне себеп болады.
Дамыған және дамушы сақтандыру рыногының мәселесі сақтандырылушылар
жағынан қажетті сатып алу мүмкіндігінің болмауы. Бұл ... шешу ... ... ... ... ... жағдайы мен халықтың
сақтып алу мүмкіндігі өсуінен болса, екінші жағынан ... ... алу ... ... ... ... ... деңгейде мемлекетпен жүргізілетін белгілі бір шаралар ... ... ... ... ... сақтнадыруға шығыстар, жұмыс, қызмет
пен тауарды өткізуден және өндіруден алынған табыстан ... ... ... ... мен ... ... қызметтерін сатып алу
бойынша мүмкіндіктерді кеңейтеді. Және сақтандыру қызметтеріне сұраныс
өмірді ... ... ... және ... да ... ... келісімшарт бойынша сақтандыру сыйақыларына шығындар
азаматтар ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Сақтандыру қызметтеріне сұраныс субьективті сипатта, яғни ... ... ... қажеттілікті түсіну тұтынушының ондай қызметтің
болуында, оның тұтынушылық ... ... ... және т.б.
хабарсыз болуынан сақтандыру қызметін ... алу ... ... асырылуы
мүмкін. Бұл жағдай сақтандырушылардан «сақтандыру тәуекелін жабуда жасырын
қажеттіліктерді ашуға» бағытталған маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндігі бар, ... және ... ... ... болуымен қамтамасыз етіледі.
Сақтандыру қызметі рыногы ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру тарифтерін
есептеуге қажетті статистикалық және ақпараттық ... ... ... ... ... мүмкіндігі, сақтандыру компанияларына
инвестициялар қайтарымдылығы мен пайдалылығына кепілдік, ... ... ... ... ... мен сақтандыру қызметі
андеррайтингі саласында мамандардың болуы.
Тауар, жұмыс пен ... ... ... ... ... ... да ... қызметіне бағалардың өсуі мен түсуінде
экономикалық заңды толқулар цикліне ұшырайды.
Сақтандыру рыногында ... ... ... келесі
факторлармен анықталады:
• Табысты жылдары артық капиталды ... ... және ... ... ... ... сұраныстың төмендеуіне әсер ететін теріс жаңалықтарды
төмендетуге болатын тиімді шаралардың өсуі;
• Табысты жылдары теріс ... ... бос ... ... ... және қайта сақтандыру қорғанысы құнын ұстауға алып
келетін ... ... ... адам ... ... болған
катастрофалық шығындардың болуы.
Табыссыз жылдары бос қалдыратын шығындар болғаннан кейін сақтандыруға
баға тез көтеріледі.
Басқа рынок сияқты сақтандыру рыногының құрылымын сипаттайды:
...... ... ... ... Сатып алушылар – сақтанушылар – заңға ... ... ... ... ... бар заңды және ... ...... ... мен ... ... ... мен тиісті
сақтандыру қызметімен қамтамасыз ететін ... ... жеке ... сақтандыру брокерлері мен сақтандыру агенттері (17, ??).
Осы негізгі тұлғалардан басқа сақтандыру рыногында обьективті ... және ... ... ... ... ... ... рынокта
сақтандыру қызметтерінің еркін қозғалысын қамтамасыз ететін мекемелер мен
ұйымдар жүйесі ретінде ... ... ... ... ... ... ... жүргізуде қатысатын немесе
қызығушылығы бар әртүрлі құрылымдар, ұйымдар мен субьектілер.
Сақтандырушылар сақтандырылушылармен сақтандыру келісімшартын ... және жеке ... ... ... – сақтандырушылармен қатар ... ... ... тәуекелді алатын субьектілердің бірі. ... ... ... ... рыноктың шаруашылық субьектісі ... ... ... ... ... және оны ... ... бар кез-келген ұйымдастырушылық-құқықтық формадағы заңды
тұлға (сақтандыру ұйымдары) болып табылады.
Сақтандыру ... кең ... ... ... ... ... ... қоғамдары, ал халықаралық
тәжірибеде – акционерлік қоғамдар мен коммерциялық емес ұйым ... ... ... ... ... құрылымын толығырақ келесі
түрмен сипаттауға болады:
1. Мемлекеттік сақтандыру бақылау Органы;
2. Акционерлік сақтандыру компаниялары;
3. Мамандандырылған ... ... ... ... ... ... ... несиелердің мемлекеттік сақтандырушысы;
6. Сақтандыру делдалдары (брокерлер мен агенттер);
7. ... ... ... ... ... мен
сюрвейерлер);
8. Актуарий;
9. Өкілетті аудиторлық ұйымдар (өкілетті аудиторлар);
10. Сақтандырумен байланысты кәсіпкерлік қызмет атқаратын басқа ... және жеке ... ... ... ... ... ... басқарады, оның міндетін әр мемлекетте әртүрлі органдар орындайды,
яғни мемлекеттің Орталық Банкі, қаржы ... мен ... ... ... қадағалау бойынша Агенттік (Қазақстан Республикасында), немесе Қаржы
Министрлігінің сақтандыруды бақылау ... ... ... ... бақылау Органының негізгі ... ... ... ... қызметін жүзеге асыруға лицензия беру;
• Сақтандырушылар мен сақтандырушылар одағының біріңғай Мемлекеттік
реестірін, сонымен ... ... ... ... ... ... ... мен сақтандыру операциялары есебінің
көрсеткіштері мен формаларын, сақтандыру резервтерін құру ... ... ... Сақтандыру мен қайта сақтандыруды ұйымдастыру және жүргізуде
қатысатын барлық заңды және жеке ... ... ... сәйкес
мемлекеттің заңына сай сақтандыру қызметінің сұрақтары бойынша
нормативтік және әдістемелік құжаттар дайындау;
... ... ... ... даму ... ... тәртіппен жасау және көрсету, сақтандыру туралы белгілі-
бір мемлекеттің заңын жетілдіру.
Сақтандыру компаниялары меншік ... ... және ішкі ... ... ... ... сақтандыру
операцияларын орындау болып табылатын, шаруашылық құрылым. Олар ... мен ... ... ... ... заңды тұлғалар.
Сақтандыру компанияларының қызмет саласы тек ... ... яғни ... ... ... ... сыйақыларын
алу және жинаумен, бұл негізде сақтандыру резервтерін құрумен, ... ... ... ... және ... жағдайында келісімшартта
белгіленген сақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты процесс. Оларға
өндірістік, саудалық-делдалдық және ... ... ... тиім ... алдында сақтандыру компанияларының міндетін орындау кепілі
мөлшері сақтандыру ... ... ... ... ... капиталы болып табылады. Ішкі құрылымы мен ... ... ... ... ... ... ... белгілері бойынша сыныпталады:
• Меншік формасына байланысты (мемлекеттік, жеке, ... ... ... ... байланысты (ірі, орта, ұсақ);
• Қызмет территориясына байланысты (аудандық, ұлттық, халықаралық);
• Сақтандыру қызметінің бағытына ... ... және т.б. ... ... компаниялар сақтандыру қызметінің әртүрлі түрлері
бойынша операциялар жүргізеді.
Ерекше орынды кэптивті сақтандыру компаниялары ... ... ... бір ... ... заңды тұлға ... мен ... ... сол корпорацияның немесе
құрамына кіретін шаруашылық бірліктің мүліктік мүддесін сақтандыру қорғауын
қамтамасыз ету мақсатында құрады. ... ... ... ... басқа сақтандыру компанияларында тиісті ... ... ... ... ... ... ... төмен
тарифтерді қолдану. Сонымен қатар, сақтандыру сыйақылары ретінде кэптивті
сақтандыру компанияларына төленетін ... ... ... ... Және де ... компанияларды оффшорлы аймақтарда
құрылтайшылар саны мен жарғылық ... ... ... ... талаппен
және салық салу жеңілдігімен құру корпорацияның сақтандыруға шығындарын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Сақтандыру компаниялары өз ... ... ... қызмет
көлемі мен сапасын, бағасы мен жүктелетін ... ... ... ... ... ... асырады. Сақтандыру компаниясының
ішкі ұйымдастырушылық және функционалдық құралуы әртүрлі. Атап өтетіні,
қазіргі рынок жағдайында ең ірі және ірі ... ... ... мен ... капиталының араласуы, сонымен қатар, рыноктың салалық
және территориялық ... ... ... ... ... ... – бұл тәуекелді түзету және
бөлудің кең таралған амалы ретінде тек қайта ... ... ... сақтандыруда сақтандырушы сақтандыру келісімшартына басқа
сақтандырушымен отырады, ол тәуекел бөлігін ... ... ... өз ... оны ары ... беруіне болады.
Ортақ сақтандыру мен қайта сақтандырудың формаларының бірі пул болып
табылады. Бұл келесім негізінде қызмет ететін, ... ... ... ... мен ... сақтандырудың жеке түрлері немесе сақтандыру
обьектілері бойынша алдын-ала қарастырылған, сақтандырушылар мен қайта
сақтандырушылардың ерікті ... Пул ... ... ... келісілген
тәуекелді сақтандыруға және басқа қатысушылармен отырылған келісімшарттар
бойынша жауапкершіліктің тиісті үлесін алуға міндетті.
Құралу ... ... бірі және ... ... пул ... табылады. Пул формасындағы ... ... кең ... ... ... және халықаралық пулдар
қайта сақтандыруда істейді. Мұндай пулдар Германияда (авиациялық ... ... ... пул), ... ... ... ластануы тәуекелі
бойынша пул), Финляндияда, Үндістанда бар. Ресейдің «Ядролық пул» құрамында
20-дан аса компаниядан ... оның ... ... ... ... ... МАКС, Өндірістік сақтандыру компаниясы, РОСНО,
«Спасские ворота», Энергогарант. Пул ... ... ... ... ... ... істейтін ұйымдардың азаматтық
жауапкершілігін сақтандыру.
Сонымен қатар, кәсіпорынды сақтандыру пулы ...... ... ... ... қоры әртүрлі экономикалық және құқықтық
табиғаты бар екі ұйымдастырушылық формасы болады – бұл өзін-өзі ... мен ... ... ... қоры.
Өзін-өзі сақтандыру – сақтандырудың «идеологиялық таза» формасы – бұл
сақтандыру ... ... ... тәуекел алмасу, олардың
мақсаты табыс табу.
Өзін-өзі сақтандыру – бұл сақтандыру қоры ұйымының ... ... ол ... ... ... ... сақтандыру қорғанысын
қамтамасыз етуді ұсыну.
Өзін-өзі сақтандырудың қағидасы ... ... ... жағдайда
шығын сомасын қоғамның барлық мүшелеріне бөлуден тұрады. Заңды тұрғыда әр
клиент ... ... ... болып табылады. Капитал иеленуіне
құқық беретін құжат сақтандыру полисі.
Өзін-өзі сақтандыру ... ... ... Географиялық ауқымы бойынша – аймақтық, ұлттық, халықаралық;
• Мамандануы бойынша – мамандандырылған және көп профильді;
... ... ...... мен ... өрт ... сақтандырудың ұсақ компаниялардан АҚШ пен Жапониядағы өзін-
өзі сақтандырудың ірі ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі сақтандыру қоғамдары кең таралуы ... ... он ірі ... ... ... ... қоғамы болып табылады. Бес ірі ұлттық сақтандыру рыногында
(Ұлыбритания, ... ... АҚШ, ... 1997 жылы ... ... ... 75% ... өзін-өзі сақтандыру операциялары
бойынша сыйақылар үлесі барлық сақтандыру сыйақыларының шамамен 42% құрады.
«Special Report: World Business» (Wall Street Journal 1998 ... ... ... ... мәліметтері бойынша 1997 жылы 6 трлн. доллар
активі болған, яғни ... ... ... ... ... ... ірі сақтандырушы ішінен өзін-өзі сақтандыру қоғамы болып жиынтық активі
2,6 трлн. долларды құрайтын 21 компания болып табылады. ... ... ... компанияларының сегізі өзін-өзі сақтандыру қоғамы ... және оның ...... 23 ірі солтүстік америкалық
сақтандырушының 11 ... ... ... және 12 ... ... он жеті ... ... актив көлемі 50 млрд. доллар құрайтын
өзін-өзі сақтандыру қоғамы болып ... ... ... сыйақыларының көлемі 75% үлесі бес елге
тиесілі: АҚШ, ... ... ... және ... ... ... ... түріне байланысты олар әртүрлі позицияларда тұрса
да, әлемдік масштабта бірінші бес қатарды ... ... ... ... ... ... ... бойынша алғашқы бес қатарда. Жиынтығында
бұл мемлекеттер ... ... ... ... ... 77%-ы ... сақтандырудан басқа түрлер бойынша ... 73%-ы ... ... ... өзін-өзі сақтандыру қоғамдары рыногының үлесін
анықтауға болады.
Мемлекеттер бойынша өзін-өзі сақтандыру қоғамдарының үлесінің елеулі
тербелісіне қарамастан, әр ... ... ... ... ... Үш ... ... сақтандыру қоғамдарының үлесі ... ... 25% ... ... ол ... 33, ал ... –75%.
Бізде Қазақстан Республикасында өзін-өзі сақтандыру қоғамдары жоқ.
2004 жылдан бастап Қазақстанда экспарттық несиелер мен инвестицияларды
сақтандыру бойынша Мемлекеттік ... ... ... оның ... ... ... және ... сақтандыру жолымен тауарлар мен
қызметтер экспортын ынталандыру;
- тәуекелдерді сақтандыру және ... ... ... шетелге
инвестицияларды ынталандыру;
- сыртқы экономикалық қызмет ететін кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... және
ақпараттық қызметтер көрсету.
Шетелде экспарттық несиелерді ... ... ... ... ... ... ... несиелерге кепілдік беру ... ... ... ... ... Мемлекеттік Компаниясы (КОФАСЕ);
- Германия: федеральді Үкімет агенті ретінде ... ... ... ... ... ... Жапония: сыртқы сауда мен өндіріс Министрлігі;
- Малайзия: Malaysia Export Credit ... Behad (MESIB) ... ... ... ... China Export & Credit ... ... Hong Kong Export Credit Insurance Corporation;
- Оңтүстік ... ... Korea Export ... ... ... Export Credit ... ... (KUKE).
Сақтандыру рыногы инфрақұрылымының құрылуында сақтандыру өнімдерінің
өтуін қамтамасыз ететін, сақтандыру делдалдары ерекше роль ... ... ... ... ... және сақтандыру брокері ретінде
танымал.
Сақтандыру ...... ... және ұсынылған міндеттерге
сәйкес оның бұйрықтарын орындайтын, ... ... ... және олар ... ... ... қабылдайтын заңды немесе жеке
тұлға.
Сақтандыру брокері – сақтандыру мен қайта сақтандыру ... ... және ... ... ... ... ... өз атынан
және сақтандырушы айтуымен немесе қайта сақтандыру келісімшарттарын өз
атынан және цедент атынан ... ... ... (2, ... ... ... компаниясында сақтандыру тәуекелін өз бетінше
орналастырады, және ол үшін белгіленген сыйақы ...... ... (17, ... (қайта сақтандырушы) – қабылдаған сақтандыру тәуекелін қайта
сақтандыруға беруді жүзеге асыратын ... ... ... ... тәуекелін іскер бағалаушыларға сюрвейер-эксперттер немесе
сақтандырылған мүлікті қарау бойынша ... және ... ... ... фрахт және жүк арасында жалпы апат бойынша шығынды бөлу бойынша
диспаш-есепті құру бойынша мамандар.
Сонымен ... ... ... ... андеррайтерлер –
сақтандыру бизнесі саласындағы сақтандыру ұйымы басқармасынан сақтандыру
тәуекелін ... ... ... мен сол ... ... ... ... өкілетті білікті маман. Сақтандыру
рыногының субьектілері, сонымен қатар, аудиторлық ... ...... ... ... ... ... өкілдігі бар заңды (жеке) тұлға.
Сақтандыру сақтандырушылардың әртүрлі категориялары мен ... ... ... ... ... мен ... ережелері бойынша ерекшеленеді, заң шегінде және ерікті түрде
болуы мүмкін. Сақтандыру қатынасының әртүрлілігін дұрыс ... ... ... бір жүйеге келтіру үшін сақтандыруды сыныптау керек.
Сыныпталу – бір немесе бірнеше жалпы ... ... ... ... ... обьектілер мен құбылыстардың иерархиялық
бағындырылған жүйесі (формасы, мақсаты, мазмұны, т.б.).
Сақтандырудың ... ... үшін ... сақтандыру резервтерінің құралуында;
- рынок құрылымының құралуында;
- дұрыс статистиканың құралуында.
Үш негізгі саласы – ... ... ... және ... ... ... ... алам өмірі, денсаулығы, жұмыс қабілеттігі
жатады, оған кіретіндер:
- өмірді сақтандыру;
- жазатайым жағдайлардан сақтандыру.
Мүліктік сақтандырудың қорғау ... ... ... әртүрлі
түрлері болады, оған кіретіндер:
- жалға алынған көлік құралдарын сақтандыру;
- әуе ... ... ... су көлігі құралданын сақтандыру;
- жүкті сақтандыру;
- қаржылық ... ... ... ... ... ... ... – обьектісі сақтанушының қандай да бір іс
әрекеті кетірілген зиянның үшінші ... ... ... болып
табылады.
Оның келесі түрлері бар:
1) Автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
2) ... ... ... ... ... көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру;
4) Әуе ... ... ... ... ... Су ... иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
6) Жоғары қауіп көзі – ... ... ... ... бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
8) Іскерлік жауапкершілігін сақтандыру;
9) Міндетті орындамау жауапкершілігін сақтандыру;
10) Қайта сақтандыру.
Сақтандыру саласы кәсіпкерлік ... ... ... тиімділігін
көтеруге ықпал ететін инфрақұрылым. Бұл Қазақстанда сақтандырудың ... ... ... анықтайды. Менің ойымша, біздің елімізде
сақтандыруды дамыту сақтандыру рыногын ұйымдастыру және ... ... ... бойынша көп жылдық тәжірибесі бар өндірістік
дамыған елдердің тәжірибесін оқып және ... ... ... ... ... ... рыногының жалпы сипаттамасы
Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының ... ... ... ... сақтандыру рыногының қатысушылары:
1. Қаржы рыногын қадағалау және бақылау Агенттігі;
2. Акционерлік сақтандыру компаниялары;
3. Сақтандыру брокері;
4. Сақтандыру агенті;
5. Сақтандырушы (сақтандырылған, пайда ... ... ... ... ұйым ... ... ... несиелер мен инвестицияларды сақтандыру бойынша Мемлекеттік
корпорация;
9. Апат комиссарлары;
10. Сақтандыру ... ... беру ... ... 1 ... ... ... Қазақстандық сақтандыру
рыногында қызмет етеді:
- 36 сақтандыру ұйымы;
- ҚҰБ лицензиясы бар 8 ... ... «АОН ... ... ... ... ... сақтандыру брокерлік компаниясы» ЖШС;
3. «Марш» (сақтандыру брокерлері) ЖШС;
4. «ESO RISQ Kazakhstan ... ... ... «Хис ... ... ... ... брокері» ЖШС;
6. «UIB Kazakhstan сақтандыру брокерлік компаниясы» ЖШС;
7. «КАЗИНТЕРПОЛИС сақтандыру брокері» ЖШС;
8. «СНГ Риск Консалтинг Компаний ... ... ... 2 ... ... ... өкілдері:
1. Қазақстан Республикасында «Ингосстрах» ОСАО Өкілдігі;
2. «Росно» Ресей халықтық сақтандыру қоғамы» ААҚ «Қазақстан-Росно»
өкілдігі;
- 28 лицензияланған актуарий;
- сақтандыру ұйымына ... ... құқы бар 34 ... ... ... 27 ... «2000-2002 жылдарға Қазақстан Республикасында
сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» ... ... ... ... ... басты мақсаты –
мемлекеттің, азаматтардың және шаруашылық субьектілердің мүддесін ... бола ... ... ... ... ... ... ұлттық
рыногын құру.
2002 жылдың аяғында өмірді сақтандыру саласында 5-10 сақтандыру ... ... оның тек ... ... ... сақтандыру түрлері саласында
–15-20 сақтандыру ұйымы (нақты 32), ... ... 2-3 ... қайта
сақтандыру ұйымдары құрылады (ондай ұйымдар жоқ) деп болжанған. 2005 жылы 1
мамырына сақтандыру ... ... ... 36 ... ... ... ... ішінде 2 өмірді сақтандыру бойынша, 29 ... ... ... ... ... ... ... бар) лицензияланған, сонымен қатар сақтандыру қызметіне
аудит жүргізуге құқ беретін 8 ... ... 27 ... ... ұйым және 69 ... ... жылдың 1 қарашасында 37 сақтандыру (қайта ... ... ... ... ... ... лицензиясы бар, оның ішінде 3-уі
өмірді сақтандыру бойынша, 29-ы көлік құралдары иелерінің АҚЖ ... ... ие. ... ... ... ... рыногында
12 сақтандыру брокері, 30 актуарий, 36 ... ұйым және ... ... ... ... құқығына лицензиясы бар 70 аудитор
сақтандыру қызметін жүзеге асырады.
2005 жылдың 9 ... ... ... ... активтері 1 қазанда
63,2 млрд. теңгені құрай отырып, 43,3%-ке өсті. Жиынтық есеп айырысу меншік
капиталы 31,0 млрд. теңге ... бұл жыл ... ... ... ... көп. Сақтандыру резервтерінің сомасы 30,9 млрд. теңге болды.
2005 жылдың 1 қазанына сақтандыру сыйақыларының көлемі 48,1 ... ... ... және бұл ... ... дәл осы ... ... теңгеге немесе 56,2%-ке жоғары. Оның ішінде міндетті ... ... ... ... 9,6 ... теңгені (6,3 млрд.
теңгеге немесе 2,9 есе көп), ерікті жеке ... ... – 5,9 ... құрады (2,7 млрд. теңгеге немесе 84,4% -ке көп) және ... ... ... – 32,5 млрд. теңгені құрады (8,2 млрд. ... 33,7% ... ... 2004 ... 1 ... дәл осындай көрсеткіштермен
салыстырғанда «өмірді сақтандыру» саласы бойынша ... ... ... 2,2 ... немесе 0,96 млрд. теңгеге өсті, ал жиынтық
сақтандыру сыйақыларындағы өмірді сақтандыру үлесі 2004 ... 1 ... ... 2,0% болды.
1 қазандағы жағдай бойынша қайта сақтандыруға ... ... ... 17,1 ... ... ... оның ішінде резидент еместерді
қайта сақтандыруға сақтандыру сыйақыларының жалпы сомасының 27,1%-ы берілді
(01.10.2004.ж-ға резидент еместерді ... ... ... ... ... 44,1% немесе 13,6 млрд. теңге болды).
2005 жылғы ... ай ... ... ... көлемі 6,74 млрд.
теңге болды, бұл өткен ... дәл осы ... ... 2,13 ... (46,3% ) ... болды. Оның ішінде міндетті сақтандыру бойынша
сақтандыру төлемдерінің ... 2,31 ... ... (0,28 ... ... көп), ... жеке сақтандыру бойынша - 1,21 млрд. теңгені (0,31
млрд. теңгеге (34,4 %) көп) және ерікті мүліктік ... ... - ... ... (1,55 млрд. теңгеге (92,3%) көп) құрады.
1 қазандағы ... ... ... ... ... ... 2 121 756 шарт болды, ... 58,8%-ы ... ... ... ... Қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің
жалпы ... ... ... 11 941,1 ... ... ... ... қазанда Агенттік сақтандыру рыногының қызметін реттейтін
заңдарды бұзуын жою мақсатында ... ... ... 1 ұйғарым-
хат жіберді.
Қазіргі кезде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру ... ... ... ... ... қатысып отыр.
2005 жылғы 1 қарашадағы ... ... 8 ... ... ... процесінде болып отыр.
2005 жылдың қазанында Агенттік Басқармасы сақтандыру заңдарын одан ... ... ... ... қаулыларды қабылдады: «Сақтандыру
сыныбы (түрі) бойынша, не жалпы алғанда ... ... ... ... (қайта сақтандыру) ұйымдарының қызметін және олардың ұйғарымды
мәнін айқындауды сипаттайтын коэффициенттерді ... ... ... ... туралы» және «Қазақстан Республикасының резидент емес
қайта сақтандыру ұйымына арналған рейтингті айқындау талаптары мен ең төмен
рейтинг және ... ... ... беру туралы».
Қазіргі кезде сақтандыру қызметін ... ... ... ... ұйымында бар. Бұл рынок қатысушыларының саны тұрақталғанын
көрсетеді. Егер бірнеше жыл ... ... ... ... ... 33-ке
дейін болса, онда соңғы жылдары бұл сан үш рет қана өзгерді: 2003 ... –33 ... сол ... ... – 32, 2005 ... ... ... қазір –37.
|  |компания ... % ... мың. тг |
|1 ... |11% |14 022 654 |
|2 ... |10% |13 147 027 |
|3 ... |9% |11 519 294 |
|4 |БТА ... |9% |11 442 571 |
|5 ... ... |7% |8 979 900 |
|6 ... ... |7% |8 285 414 |
|7 ... |6% |7 396 566 |
|8 ... |6% |7 209 919 |
|9 ... |5% |6 147 572 ... |АТФ ... |4% |5 368 654 ... ... |26% |32 910 965 ... ... |100% |126 430 536 |
2 ... ... сақтандыру компаниясының Қазақстан
экономикасындағы ролі және оның қаржылық көрсеткіштеріне ... ... ... жалпы сипаттамасы және оның қаржылық
көрсеткіштеріне талдау
«Лондон-Алматы» «Сақтандыру компаниясы» Біріккен кәсіпорын Акционерлік
қоғамы 1997 жылы 20 ... ... ... ... тұлғаларды
сақтандыруға бағытталған.
«Лондон-Алматы» СК АҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
пруденциалды ... ... ... ... 2006 ... ... ... мемлекеттік лицензия негізінде қызмет атқарады.
«Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы «Бизнесменнің ... ... сай болу ... әр ... ерекше және жеке қызмет
көрсетудің жоғары деңгейімен бірге жүретін ... ... ... ... ... ең ... ... жабудың
сенімділігіне бағытталған. «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы барлық
келісімшарттарды халықаралық қайта сақтандыру рыногында орналастырады.
Меншікті сақтандыру ... ... ... ... ... ... 40 ... доллар лимитімен CAT XOL бағдарламасын сатып
алды. Басқаша айтқанда, ... ... ... ... ... барлық түрінен сақтандырылған. ... CAT ... ... ... оқиғалар болған жағдайда да клиенттерге
сақтандыру өтемінің 100% төленетінін кепілдендіреді.
Компания клиентерінің мүліктіктік ... ... ... ең ... ... Облигаторлы келісімшарт бойынша қайта
сақтандырылады. «Лондон-Алматы» ... ... ... ... ... ... ... қайта
сақтандыру рыногының ірі және атақты қатысушысы Swiss Re компаниясы болып
табылады. Бұл тағы ... ... ... ... ... ... сенімді артырады.
Компанияда Disaster Recovery Plan жасалынған және енгізілген, бұл
катастрофалық апат жағдайында ... ... ... ... ... ... ... қаласында апат болған жағдайда, ең қысқа
мерзімде іс ... ... ... ... ... резервті офис
есебімен жалғаса береді.
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы Қазақстан сақтандыру рыногының
тұрақты дамып келе ... ... ... ... мен ... компанияға деген сенімділікті арттырады (2-кесте).
Кесте-2. «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының мақсаттары мен
міндеттері, (млн. ... ... ... |
| | ... |% ... ... мың | | | ... |1 130 000 000 |1 272 725 213 |113% ... СК| | | ... ... |2.8% кем емес |3.18% | ... ... ... |Рынокта тоғызыншы | |
| ... ену ... | ... ... |14 311 |-21 892 |-153% ... ... |119 910 |126 644 |106% ... |4.77% |- | ... | | | ... | | | ... |8% |4.43% |55% |
( ... ... ... 2006 жылға жылдық есебінен
Кестеде көрсетілгендей «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы 2006
жылдың 1-желтоқсанында Қазақстанның он ең ... ... ... ... ие ... Сату ... жоспарды артық орындалып – 113%-ға
өсті. Рынок үлесі жоспарланған 2.8%-дан асып 3.18%-ға жетті. Болашақ ... ... және ... ... 55%-ға ... СК сақтандыру сыныптарының тізімі:
1. Міндетті сақтандыру түрлері:
• Көлік ... ... ... ... ... ... тұлғаға зиян келтірумен байланысты обьектілер
иелерінің азаматтық-құқықтық ... ... ... жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін ... ... ... ... ... берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.
2. Ерікті сақтандыру түрлері:
• Жеке және заңды тұлғалардың, өндірістегі үзілісті қоса, ... ... ... ... Опасыз жағдайлары мен аурудан сақтандыру;
• Авто көлікті сақтандыру;
• Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру;
• Авто көлік иелерінің ... ... ... Шарт ... ... ... сақтандыру;
• Теміржол көліктерін сақтандыру;
• Жүкті сақтандыру;
• Теміржол көлік иерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ... Әуе ... ... Әуе ... ... ... ... сақтандыру;
• Су көліктерін сақтандыру;
• Су көлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
• Тасымалдаушының ... ... ... ... ... «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясына 10
жыл толады. Осы қысқа ... ... СК ... ... ... СК 2006 ... ... Қазақстан
Республикасының он ең үздік сақтандыру компанияларының ... ... СК БҰҰ ... ... ... ... және әлеуметтік жауапкершілік бойынша
келісімшартына ... ... ... компания.
• Қазақстанның Қаржыгерлер Ассоциацияның мүшесі.
• Америкалық Сауда Палатасының (American Chamber of Commerce)
қатысушысы.
• Сақтандыру ... ... беру ... ... Хабаровск қаласының «Клуб Андеррайтеров» коммерциялық емес
бірлестіктің мүшесі болып табылады.
«Лондон-Алматы» СК ірі клиенттері
Біздің клиенттеріміз – бұл ... ... ... ... ... ... саны ... өсуде. Бүгінгі күнде олардың ... ... ... ... АҚ
- Союзтранслинк ЖШС
- Инкай ОК АҚ
- HOTEL ASTANA АҚ
- Арлан Плюс ЖШС
- Айт ... АҚ ... ... Идил Аксу ... Sinoil ЖШС
- КазИнвестБанк АҚ
- Достық Мұнай Бейс ... Шелл ... ... ... ... ... үйі
- Enka Insaat Ve San. АҚ
- Big Sky Energy Corporation Kazakhstan
- ABS ... ... ... ... ... ... ... Сименс ЖШС
- «Транстелеком» ЖШС
- GREEN HOUSE DISTIBUTION ... ... ... ... ... ... АҚ
- KUAT Корпорациясы АҚ.
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының стратегиясы «Ірі және орта
бизнес ... ... ... ... ... ... сақтандыру компаниясы Қазақстан сақтандыру рыногында
капиталы үлесі мен ... ... ... ондықтағы орындарға ие.
• Жарғылық капиталы – 1 500 000 000 ... – 3 орын ... ... ... ... - 4 018 724 000 ... – 6 орын
• Жиналған сақтандыру сыйақылары - 6 996 221 000 теңге – 7 орын
... - 6 856 265 000 ... – 7 ... ... ... |2005 жыл |2004 жыл ... капитал |1 500 000 |295 450 ... |4 379 |2 134 ... ... ... |37 411 |(39 796) ... ... ... |1 541 790 |257 788 ... мен меншікті капитал, барлығы |3 014 105 |954 145 |
( «Лондон-Алматы» сақтандыру ... 2006 ... ... есебінен
Компанияның инвестициялық қызметінен түсетін табыстары мен шығындар 3-
кестеде келтірілген.
Кесте-3. Инвестициялық қызметтен табыс пен ... ... және ... да ... табыс/шығын,|15 112 ... | ... ... бойынша сыйақы түріндегі |18 858 ... ... | ... ... ... ... ... (шығын) |-760 |
|(нетто) | ... мен ... ... ... ... құны |-4 764 ... ... ... | ... ... ... сыйақы түріндегі |2 972 |
|табыс | ... |-1 194 |
( ... ... компаниясының 2006 жылға жылдық есебінен
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының ... ... ... ... 15 112 мың ... Бағалы қағаздар бойынша сыйақы
түріндегі табыс 18 858 мың ... ... ... ... ... табыс 760 мың
теңгеге кеміген. Сауда мен ... ... ... ... құны ... 4 764 мың ... кеміді.
Компанияның меншікті капитал үлесі 4-кестелерде келтірілген.
Кесте-4. «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының үш жылдық қорытындылары
(2003-2005 ж.ж.), (мың теңге)
|Негізгі ... ... ... |(+) |(-) ... ... ... оның |200 000 |200 000 |100 000 | |300 000 ... | | | | | ... ... | | | |-4 550 |-4 550 ... жылдардағы төленбеген|9 057 |13 277 | | |13 277 ... | | | | | ... ... |-14 934 | | |-21 891|-21 891 ... ... | | | | | ... ... |-154 | | |-358 |-358 ... | | | | | ... ... ... |224 145 |213 277 |100 000 |-26 441|286 478 |
( ... ... ... 2006 ... ... ... ... |Қозғалысы ... ... ... ... ... 113% ... төлемдер үлесін ұлғайту|
|қызмет ... ... ... | |
| ... ... 76% | ... ... ұлғайту 576% |Инвестициялық портфель |
|қаржы ... ... 122% ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| |106% ... ... аудит |
| | ... ... ... ... ... ... тіркеу. |
| ... ... 28-ші | |
| ... 9-шы ... өту | ... даму ... ... ... ... ... ... кадрлар |
| ... ... ... ... ... ... |1С ... (7 ... ... ... |
| ... және қолдану |автоматтандыру негізін енгізу |
Бухгалтерлік баланс
Активтер ... 31 ... ... |2005 жыл |2004 жыл |
|Ақша және оның эквиваленттері |4 |121.573 |12.760 ... пен ... ... ... қосылған |5 |1.232.683 |333.059 ... құны ... ... ... | | | ... |6 |461.503 |70.514 ... ... ... |7 |151.607 |78.268 ... мен қайта сақтандыру бойынша|8 |92.701 |57.022 ... ... | | | ... сақтандыру сыйақылары, қайта |9 |871.634 |361.115 ... ... | | | ... ... мен жөндеу |10,16 |40.438 |8.226 ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... | |23.548 |15.635 ... активтері |12 |9.284 |4.151 ... ... | |9.130 |13.395 ... ... | ... |954.145 ... және ... ... |11 |231.245 |70.358 ... кредиторлық қарыз | | | ... ... ... |9 ... |554.921 ... ... мен ... |10,16 |99.186 |54.566 ... ... ... ... | | | ... үлесі | | | ... ... |11 |5.948 |- ... міндеттемелер | |37.168 |6.512 ... ... | ... |696.357 ... мен шығыстар туралы есеп
2005 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға
| ... жыл |2004 жыл ... ... сыйақылары, жалпы |15 |2.949.763|1.272.725 |
|сомасы | | | ... ... ... сақтандыру |15 |(2.526.19|(907.816) |
|сыйақылары | |7) | ... ... ... ... ... | |423.566 |364.909 |
|сақтандыру сыйақылары | | | ... ... ... |9,15 ... ... ... өзгерістер, нетто | | | ... ... ... ... | |390.238 |197.749 ... ... ... | | | ... ... ... сома | ... ... ... ... сақтандыру | |46.735 |16.451 |
|бойынша | | | ... ... ... ... ... ... ... тастағанда | | | ... ... ... ... | |123.790 |(107.177) |
|Қайта сақтандыру бойынша ... | |78.458 |65.940 ... | | | ... ... ... | |45.332 ... ... ақы мен ... ... |17 |85.605 ... ... табыс |18 |88.382 |18.416 ... ... ... ... | |28.687 ... ... алып тастағандағы табыстар | | | ... және ... ... |17 |97.593 ... ... | |3.231 |(1.845) ... операциялық шығыс/табыс | |1.346 |342 ... ... | |128.080 ... ... салынатын салық бойынша шығысқа | |98.411 |(37.855) |
|дейінгі табыс/шығын | | | ... ... ... ... шығыс |12 |(21.351) |(15.217) |
|Таза табыс/шығын | |77.060 ... ... ... өзгерістер туралы есеп
| ... ... ... |Мен |
| ... ... ... ... | |ы ... |табыс | |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... 31 |200.000 |- |13.276 |213.276 ... | | | | ... | | | | ... алып |- |2.134 |- |2.134 ... ... | | | | ... қайта | | | | ... | | | | ... ... | |2.134 |- |2.134 ... ... | | | | ... пен шығыстың | | | | ... ... | | | | ... ... ... |- |- ... |(53.072) |
|Бір жылға табыс пен | |2.134 ... |50.938 ... ... | | | | ... ... |95.450 |- |- |95.450 ... | | | | ... ... 31 |295.450 |2.134 ... |257.788 ... | | | | ... алып |- |2.392 |- |2.392 ... ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... |- |(147) |147 |- ... | | | | ... меншікті | |2.245 |147 |2.392 ... ... | | | | ... пен шығыстың | | | | ... ... | | | | ... ... ... |- |- |77.060 |77.060 ... ... табыс пен | |2.245 |77.207 |79.452 ... ... | | | | ... ... |1.124.550 |- |- ... ... | | | | ... жылдың 31 |1.500.000 |4.379 |37.411 ... ... | | | | ... ... компаниясының қызметінің негізгі бағыттары
мен даму нәтижелері
Өткен жыл бойынша ҚР сақтандыру ... ... ... ... ... ... сыйақылары мен төлемдер) көлемінің
өсуінде анық көрінеді.
2005 жылы сақтандыру ... ... ... ... ... тұрақты өсуі, ІОӨ-нің 9,4% өсуімен сипатталады. Сақтандыру
нарығы өсуінің тағы бір себебі ... ... ... саласында заңдағы
өзгерістер – ... ... ... ... ... ... ... тұлғаға зиян келтіру қауіпімен байланысты ... АҚЖ ... ... ... Заң ... Бұл ... бойынша жиналған сақтандыру сыйақыларының жиынтық көлемі 2005 жылы
6,7 млрд. теңге, яғни жиналған сақтандыру валды көлемінен 10%.
Республика Үкіметі елдің ... ... ... ... көңіл
бөледі, бұған себеп «Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарына жарғылық
және ... ... ... ... бекітуі туралы» жарғысы, соған
байланысты отандық сақтандыру ... ... ... ... ... шарттарда «Лондон-Алматы» Сақтандыру Компаниясы өз қызметінің
сапалық және ... ... ... үздіксіз дамып келеді.
Компанияның даму қарқыны сақтандыру нарығының даму қарқынынан алға шығып
кетті, бұл ары ... ... ... ... бере отырып, бізге нарықтың 4,4%
тең үлесін алуға ... ... ... «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы қызметінің 2003-2005 жж.
арналған негізгі көрсеткіштері, (мың теңге)
| |2003 |2004 |2005 ... |262 130 |954 145 |3 014 105 ... ... |213 276 |257 788 |1 541 790 ... катитал |200 000 |295 450 |1 500 000 ... ... |50 573 |619 487 |1 197 954 ... ... |97 824 |1 272 725 |2 949 763 ... ... |1 742 |66 856 |130 530 ... ... ... сыйақылар |47 142 |907 816 |2 526 197 |
( ... ... ... 2006 ... жылдық есебінен
Сонымен, кестеде келтірілген көрсеткіштер ... ... ... жиналған сақтандыру сыйақыларының көлемі 2005 жылы
2 949 млрд. теңгені құрады және 2004 ... ... 132% ... ... көлемі өз кезегінде 78% өсті және 130 млн. теңгені
құрады.
2005 жылы өз стратегиясын жүзеге асыра ... ... ... ... 1000 ... ... 1,5 млн. дана ... шығарылған
номиналды акция есебінен 1,5 млрд. теңгеге ұлғайтты.
Біз сақтандыруға келетін тәуекелді ... ... ... көңіл
бөлеміз, сол себепті 2005 жылы компания штатында сюрвеер орны ашылды, оның
қызметі сақтандырғанға дейінгі ... ... ... ... ... қосу ... сақтандыруға келетін тәуекелді дұрыс
бағалауға мүмкіндік береді.
Компания ... ... ... ... ... жылы ... ... жылдам өсуі байқалды – шамамен 68%,
бәсекелестік өсті, бұған компания оң көзқараспен қарайды.
«Лондон-Алматы» сақтандыру ... өсуі ... ... жол ... ... таңдалған стратегияның нәтижесі. Оның ... ... ... болу ... ... ... ... Компания
уақытында өз құндылықтары туралы ойланады – ол ... үшін жаңа ... ... ... «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының стратегиясы
мүлтіксіз құндылықтарды құруға бағытталған.
Таңдалған қағидалар компанияның корпоративтік мәдениетіне сай келеді.
Адамдар – компанияның басты ... және ... ... ... ... үлкен инвестициялар орындайды. Қызметкерлердің 80% ағылшын тілін
еркін меңгерген. ... ... ... жұмыс
істейтіндерге біліктілік талабы өсіп ... Топ ... ... бойынша тренингтер жиі өтеді. Компанияда сақтандырудан, менеджмент,
маркетинг, актуарлы ... ... және ... басқару, сапа
стандарттары т.б. бойынша ... ... ... бар кітапхана қызмет
атқарады. Компанияда ... ... ... болу үшін ... ... жұмыста қызметкерлердің іскерлігінің ... мен ... ... ... ... маңызды екенін ескеріп отырады.
Сол себепті «Лондон-Алматы» сақтандыру ... ... ... пен ... ... арттыруға ынталандыру және мамандардың
біліктілігін арттыру мақсатында Германия, Англия мен ... ... ... ... ірі ... ... оқуға жіберуге ерекше көңіл бөліп, үздіксіз жүзеге асырып
отырады. Сондықтан компания қызметкерлері жағынан ... ... ... сай және ... баға ... ... ... зерттеуін қамтамасыз ете алатын және ... ... ... етеді. Компания қызметкерлері сақтандыру жағдайы
бойынша ... ... ... ... ... бұл клиент қызметкерлерінің
уақытын үнемдейді. Қызметкерлер клиенттердің мүдделерін толық қорғайтын
және клиент орындаушыларына ... ... ... ... ... жергілікті заңға сәйкес сақтандырудың ... ... ... заңи ... бере ... ... компаниясы қызметкерлері тек керемет қызмет
көрсету стратегиясына сүйенеді.
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясы қызметкерлеріне келетін ... ... ... ... ... ... ... «Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының қызметкерлер үлесі
|Негізгі көрсеткіштер |2005 |06/05 |2006 |
| ... ... | |
| | | |АОР ... ... |
| | | | | |АОР |
|1 ... сату | | | | | ... |7 795 |38% |8 321 |10 784 |130% |
|1 ... ... | | | | | ... |2187 |-10% |1 594 |1 966 |123% |
|1 ... ... | | | | | ... шығындар үлесі |28% |-45% |18% |15% |86% ... саны |98 |-56% |55 |43 |78% ... |2 |0% |2 |2 |100% ... |68 |-100% | | | ... |28 |46% |53 |41 |77% ... ... | | | | | |
| |4% |46% |11% |5% |49% ... сақтандыру компаниясының 2006 жылға жылдық есебінен
Кестеде бойынша компанияның әр қызметкеріне келетін сақтандыру өнімін
сату көлемі ... ... Бұл ... ... ... ... Ал бір қызметкерге жұмсалатын тұрақты шығындар үлесі – 123%, ... ... ... 10%-ға кем. Бір ... ... ... тұрақты
шығындар үлесі 15%-ды құрады, өткен жылдармен салыстырғанда 45%-ға кеміген.
Жалпы қызметкерлер саны ... ... 56%-ға ... ... ... 46%-ға ... ... барлығы және басқалар компанияға тек жоғары
қызметпен ... ... өнім ... ... береді. 2005 жылдың
нәтижелері бойынша Қазақстандық сақтандыру ... ... ... сақтандыру компаниясының беделі тоғызыншы орыннан ... ... Даму ... ... және ... ... мақсат етіп, компания
болашаққа үлкен сенімділікпен қарайды.
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясының құндылықтары:
... ... ... ... ішкі бизнес-процестер
• Жоғары білікті мамандар
• Заң алаңы шегінде қызмет атқару
• Минутты табыс емес стартегиялық мақсаттар
... ... мен ... жылы ISO ... сапа ... ... стандартын
енгізуді бастады, бұл компанияның барлық деңгейінде тиімді басқару жүйесін
жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Қызметкерлердің біліктілігін ... ... ... ... ... ... ... және тұрақты саясатын ұстана отырып, тұрақты
ішкі процестерді қолдап, ... ... ... ... ... қызметінің кеңістігін ұлғайтты және компанияның қаржылық
тұрақтылығы мен сенімділігін ... ... ... ... ... сақтандыру жағдайы
«Лондон-Алматы» Сақтандыру Компаниясы Қазақстанның Заңына ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді және сақтанушының
мүддесін қорғайды.
Қызметкерлердің қайта сақтандыру бойынша тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... қайта сақтандыруға берілетін көлемді оптимизациялау
• Әр және жиынтық ... ... ... ... оңтайлы
деңгейін қамтамасыз ету
• Халықаралық қайта сақтандыру нарығында қайта сақтандырушылар тізімінің
кең болуы
• Қайта сақтандыру міндеттемелері бойынша ... ... ... ... барлық факторлар табыстылық пен ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге тікелей
және жанама әсер етеді.
«Лондон-Алматы» Сақтандыру Компаниясы 2005 жылы квоталық-эксцеденттік
қайта ... ... ... ... оған ... ... құрылыс-монтажды жұмыстар, жүк, авто көліктің барлық көлемін
сақтандыру мен опасыз жағдайлардан ... ... ... ... ... ... ... «Swiss RE Germany AG» (Германия)
компаниясы, S&P AA ... ... ... рейтингі. 2006 жылға
компания жауапкершілік қолданыстағы лимиттерін елеулі ұлғайтты, сонымен
қатар, ... ... ... 32 ... және ... бойынша 440 млн. USD
дейін ұлғайтты, ол ірі ... ... ... ... ... ... сақтандыруға қайта сақтандырылатын тәуекелдерден
оңтайлы қорғауды қамтамасыз ... ... ... «Swiss RE Germany AG»
компаниясымен тәуекелдерді факультативті негізде тікелей қайта сақтандыруға
беруге ... ... ... біз ... және қайта сақтандыру саласындағы
келесі брокерлермен тығыз байланыстамыз: ... ... ... ЖШС,
«Хис Ламберт сақтандыру брокері ... ЖШС, «EOS RISQ ... ... ЖШС, «СНГ Риск Консалтант Компании (сақтандыру
брокерлері)» ЖШС, және «RFIB Group ... ... ... ... Lloyd Thompson Canada Inc.» және «KoMill ... Co., Ltd» ... брокерлерімен.
Компания халықаралық қайта сақтандыру ... ... ... ... ... ... портфелінің балансталуына
жетті, бұл компанияға қаржылық тұрақтылығына ... ... ... ... бір қатарда тәуекелді алуына болады.
Сонымен қатар, 2005 жылы «Лондон-Алматы» Сақтандыру Компаниясы
мүлікті сақтандыру мен ... ... ... ... 20 млн. ... ... CAT XOL бағдарламасына ие болды, оның лидері Swiss ... ... ... ... апат ... ... ірі жер
сілкінісі) меншікті ... ... ... портфелінің қосымша
қорғанысын қамтамасыз етеді. 2006 жылы жауапкершілік лимиті екі ... яғни 40 млн. USD ... бұл ... портфелінің үздіксіз өсуі мен
тиісті оның уақытындағы және адекватты қорғауы туралы айтады.
Барлық қызметкерлер Қазақстандық, Ресей компанияларында тренингілерде
оқытылады, сонымен қатар, «Swiss Re», ... Re», «KoMill Brokers ... Ltd.» ... әлемнің ірі сақтандыру компанияларында ... ... ... ... ... ... жеке ... санын көбейту емес, олардың мүмкіндіктері мен жеке сапасын
көтеру біз үшін негізгі қағидатымыз ... ... Бұл өз ... ... жоғары стандарттармен байланысты.
Көрсетілетін қызмет сапасын ары қарай жақсарту, жұмыс тиімділігі мен
қызметкерлердің біліктілігін ... ... 2005 ... ... ... ... ISO 9001-2000 енгізілді.
2. Сақтандыру ісін дамытудың негізгі бағыттары
Жас мемлекет өзінің тұрақтануы кезеңінде қазіргі заманға сай ... ең ... ... ... сақтандыру жүйесін құру
бойынша бірқатар шаралар өткізілді.
Ұлттық банктің 2003-2006 жылдарда сақтандыру рыногын ... ... ... ... міндеттерінің бірі сақтандыру рыногының инфрақұрылымын
дамыту бойынша істелінетін ... ... және оның ... ... ... ... мен аудиторлардың
сенімді өкілдері) қызметін дамыту. Бағалы қағаздар рыногы, оның ... ... ... қатысушыларының әртүрлі категориялары
қызметінде тәуекелді сақтандыру тиісті дәрежеде өз дамуына жетеді.
Міндетті сақтандыру түрлерінің ... ... ... ... ... және ... ... сонымен қатар, іскерлік
жауапкершілікпен байланысты бағыттар.
Сақтандыру келісім шарттары ... ... ... ... 2003 ... күзінде сақтандырушыларға (сақтандырылғандарға,
пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін кепілдендіру Қоры ... ... ... ... ... түрлері бойынша
кепілдендіру енгізілген. ... ... ... ... оған қоса ерікті
сақтандыру түрлеріне кеңейту жоспарлануда.
Рынок дамуының барлық ... ... ... ... ... көтерілгеннен жылдамдықтың төменлеуі, көлемі мен төлемінің
ұлғаюынан, қайта сақтандыру ... ... және тағы ... ... сай келеді. Ең алдымен көзге түсетіні ... ... ... мен ... ... Бұл ... ... мәдениетін және де сақтандыру имиджінің деңгейін көтеруге
мүмкіндігі бар актуалды шаралардың бірі ... ... Егер ... іскер
альянстарды құру немесе кіру күнделікті болса, онда Қазақстан үшін бұл жиі
кездесетін жай ... Бұл ... үшін ... 2003 ... ... айында
құрылған «Uni Finance» Агенттігі, бұл сақтандыру мен ... ету ... ... екі ... ... мен бір ЗЖҚ,
қаржылық қызмет көрсетудің кешенін ұсынады. Сонымен ... айта ... ... өнім ... ... ... ... келешекте клиент баласы келтіруі мүмкін шығыннан сақтандыру
(көршінің ... ... және т.б.). Ал бір ... ... ... ... үшін зоопарктегі пілдерді сақтандырған.
Қазақстандағы барлық 37 сақтандыру ... ... ... ... ... ... жағдайға байланысты 2003 жылдың қарашасында инвестицияның
экспорттық несиелерді сақтандыру бойынша ... ... ... ... ... 2004 жылы 01 қаңтарда бастады. («Жалпы сақтандыруға» лицензия
2004 жылдың 01 қаңтарынан). Оның спецификалық ... бар, ... ... ... бәсеке ретінде емес, локальді мәселелерді шешуге
арналған, бұл жағдайда шетелге ... мен ... ... ... ретінде қарастыруға болады, бұл әлі ... ... ... Бұл ... ... ... ... – Қазақстан
Республикасында 2003-2005 жылдарға ... ... ... ... ат ... басты міндеттеріне келесілерді жатқызуға болады:
• тәуекелді сақтандыру және қайта сақтандыру ... ... мен ... ... тәуекелді сақтандыру және қайта сақтандыру жолымен шетелге инвестицияны
ынталандыру;
... ... ... ... ... ... қызметі,
кәсіпкерлікпен байланысты арнайы кеңес беру, маркетингтік және ақпараттық
қызмет көрсету.
Корпорацияның ұйымымен келесілер белгіленді:
• Жарғы
• Алдағы үш ... ... ... ... ... стратегиясы
• Акцияларды эмиссиялау проспектісі
• Ішкі аудит қызметі ... ... ... ... ... ... ... Еңбекке төлеу туралы ереже
• Инвестицияны сақтандыру ереже
Корпорацияның қаржы активтері ҚР Ұлттық ... ... ... ... ... 2002 жылы ... тауарлы экспорты 9,7 млрд. АҚШ долларын құрады
(өсімі 6,6%), оның 3,8 ... ... (39%) – ... ... ... емес тауарлар.
• Қызмет көрсету экспорты 1,6 млрд. АҚШ долларды құрады (өсімі 22%).
• 2002 жылы ... тура ... ... 0,4 ... АҚШ ... жабу
есебімен құралды (өсімі 15,6 есе).
Екінші деңгейлі банктер мәліметтері бойынша, 1999-2002 ж.ж. кезеңінде
олармен Т 11 млрд. және 2 млрд. АҚШ ... ... ... ... ... ... және ... экспорттық операция саяси немесе ... ... жылы 1 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногын дамыту Бағдарламасын
бекітті. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ұлттық сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... және басқа да мемлекеттің, ... ... ... тәуекелінбасқаруда тиімді рыноктық құрал ретінде
рөлін күшейту.
Бағдарламаның негізгі бағыттары белгіленген:
Жеке сақтандыруды дамыту
Евро Одақ елдерінде сақтандыру сыйақыларының ... ... ... 8,5% ... Қазақстан Республикасында 2003 жылы ол 0,65%
құрады. Алдыңғы 2000-2002 жылға арналған бағдарламада бұл көрсеткішті ... ... ... ... Біз көріп отырғанымыздай бұл мүмкін емес
болды. Мүмкін жоспарланған кезең аяғына жаңа бағдарлама бойынша 2% ... ... ... ... ... қатар, сақтандыру сыйақыларының
жалпы көлемінде өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру ... ... ... 80%-ға ... жетеді, ал біздің елде бұл көрсеткіш қазіргі
күні 1,5% ғана. Аталған көрсеткіштерді қолдана отырып, СССР ... ... 1990 ... ... 1000 ... шамамен 834 келісімшарт болғанын
куәландырады. Өмірді сақтандырумен 78% жұмысшылар саны, қызметкерлер пен
колхозшылар қамтылған, 57% ... ... ... 44% ...
үй меншігі мен қаншама авто көлік ... ... ... қамту жоғары болып есептелген, себебі 100% обьектілерді
сақтандыру бірде-бір мемлекет жете ... ... ... ... үйлер мен олардың ішіндегі мүлік сақтандырылмаған). Халықтың жалпы
ақша шығындарында сақтандыру сыйақылары 2,1% құрады, яғни әр ... ... екі сом ... ... ... жұмсалған, ол велосипед,
мотоцикл және жеңіл көлік алуға шығындармен қатар тұрады (1,8%). ... ... мен ... ... ... ... ... ұсыну жүйесін дамыту зейнеткерлерге, мүгедектерге
және асыраушысын жоғалтқандарға ... ... ұзақ ... ... ... етуге арналған, жеке сақтандыру өнімі. Ұзақ мерзімді жеке
сақтандыруда, оның ... ... ... жүйесінде қосымша импульс
ретінде Мемлекеттік аннуитеттік компанияны құру болу керек.
Өзін-өзі сақтандыруды дамыту
Өзін-өзі сақтандыруда жеке және ... ... ... мен ... ... мүдделерін олардың өзін-өзі сақтандыру қоғамын құру ... ... ... асырылады. Әдетте мұндай қоғамдарды қызметі
біртекті тәуекел ... ... ... құрады. Негізінен өзі-өзі
сақтандыру қоғамын құру кәсіпорын қызметкерлерінің ... ... мен ... ... су көлігі иелері және тағы басқалармен құрылуы мүмкін.
Өзін-өзі сақтандырудың ... ... ... байланысты
тәуекел санының көптігінен коммерциялық сақтандырушылар сақтандыруға алғысы
келмейтіндігімен сипатталады: шығындардың ... ... ... ... ... ең маңызды міндеті тиісті нормативтік құқықтық базаны құру
белгіленген.
Халықтың сақтандыру мәдениетін ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банкімен және
«Қазақстанның ... ... ЖАҚ ... ... ... ... ... мәліметтердің статистикалық базасын құру бойынша жұмысты
күшейту ұсынылады.
Міндетті сақтандыруды дамыту
Республиканың міндетті сақтандыру жүйесі (міндетті сақтандырудың жаңа
түрлерін ... ... ... ... ... ... 10 ... болады. Бұл себеппен, көлік құралдары иелері жауапкершілігінің
халықаралық жүйесін ЕврАзЭС немесе ТМД ... ... ... ... Сонымен қатар, негізгі модель ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымын дамыту
Дамыған елдерде сақтандыруды дамытудағы негізгі элемент, негізінен
ірі тәуекелді сақтандыруда, актуарий, сақтандыру ... ... мен ... ... ... ... комиссарлары,
аджастерлер және басқа да сақтандыру рыногының қатысушылары болып табылады.
Бұл ең ... ... ... мен ... жағдайы болу
нәтижесінде келтірілген, шығын көлемін дұрыс бағалау ... ... ... бұл ... тек ... мен ... ғана бар. ... басқа қатысушыларды енгізу жоспарлануда.
Бірақ қазіргі кезде рыноктық ... жас ... және ... (яғни дұрыс қор рыногының жоқтығы), сақтандыру бойынша білім
беру ... ... ... біліктілігінің төмендігі
байқалады.
Сақтандыру рыногынын ақпараттандыру және есеп ... ... ... ... ... дамыту және көтеру
Негізінен, сақтандыру заңнамасы мен Евро одақ дерективаларымен және
сақтандыру ... ... ... ... мен
сақтандыру бақылау стандарттарымен кезеңдік гармония.
Қайта сақтандыру және қосарлы сақтандыру ... ... ... кадр ... жаңа ... ... мен
технология енгізуді ұлғайту, сақтандыру (қайта сақтандыру) мен халықаралық
рынокқа ұлттық сақтандыру рыногының ... ... ... ... ... ұзақ ... мемлекеттік саясатты жасақтау
жоспарлануда.
Дегенмен, алдыңғы бағдарламаларды талдай ... ... ... пессимистік. Жаңа бағдарламаның көбі деклорациясы мен лозунгілері
көп ескі бағдарламадан алынған.
3. Әлемдік сақтандыру рыногының даму тенденциялары
3 тарау. ... ... ... ... ... мен ... ... Республикасында сақтандыру ісін дамыту проблемалары
      Сақтандыру рыногы дамуының негізгі проблемалары республикада өмірді
сақтандыру ... және жеке ... ... ... ... сақтандыру ұйымдарын корпоративті басқару ... ... ... ... ... қызметі туралы статистикалық 
және өзге деректер базасын ... әрі оған қол ... ... ... ... қызметін автоматтандыру мәселелері болып
табылады.
      Сақтандыру секторының проблемалары арасында өмірді ұзақ мерзімге және
жинақтаушы сақтандыруды, сақтандыру өнімдерінің ... ... ... ... ... ... ... түрлерін
қоспағанда) және олардың қажетсіздігін, рынокта жекелеген сақтандыру
ұйымдарының ... ... мен ... ... ... ... өз ... көбірек банктерге сеніп тапсыратын нақты
сақтанушылардың өмірді сақтандыруға ... ... ... ... өз ... (анықтау, бағалау, есеп бepу) басқаруының төмен
сапасын, сақтандыру ... ... ... ... ... ... заемдар беру жүйесінің дамымағандығын, халықтың
сақтандыру ... ... ... жеткіліксіздігін, сақтандыру
ұйымдарындағы қызметтің және қызмет ... ... ... ... ... ... қоса ... ерікті сақтандыру бойынша
ұсынылып отырған қызметтердің шектелуін атап ... ... ... ... саласында шаруашылық жүргiзушi субъектiлер мен ... ... ... ... ... ... және ұзақ ... ішкі инвестициялардың көзi ретiнде сақтандыруды белсендi пайдаланатын
қазiргi заманғы ұлттық ... ... ... болады.
Сақтандыру жүйесiнiң әлеуетi республика экономикасын тұрлаулы түрде дамыту
тетiктерiнiң бiрi ретiнде пайдаланылатын ... ... ... ... оның ... ... ... және
медициналық сақтандыру, экологиялық ... және ... ... ... ... қолдану қамтамасыз етiлетiн болады.
      Сақтандыру рыногының инфрақұрылымын дамыту және оның ... ... ... ... мен ... ... ... жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады.
Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының әртүрлi санаттарының
қызметiндегi ... ... ... ... ... ... ... бойынша клиенттердiң мүдделерiн қорғау мақсатында
сақтандырушыларға ... ... ... ... ... ... ... беретiн қор құрылды. Бiрiншi кезеңде
мiндеттi ... ... ... ... ... ... ... сақтандыруды қоса алғандағы қалған барлық түрлерiне кепiлдiк берудi
одан әрi кеңейту көзделуде.
      Басымдықтардың бiрi қаржы және азаматтық нормаларға ... ... ... ... ... ... олардың кредиторларының
құқықтары мен заңды ... ... ... қала бередi.
Жеке сақтандыруды дамыту мәселелері
      Қазіргі уақытта республикада жеке сақтандыру секторы іс ... ... ... ... Жеке ... оның ... қазіргі кезеңде өмірді сақтандыруды
жүргізу ерекшеліктері мынадай мәселелермен байланысты:
      халық кірісінің ... ... ... ... кейінгі елдегі жеке сақтандырудың теріс тарихы;,
      сенімді қаржылық инвестициялық құралдардың шектелген ... ... ... ... ... ... ... жеке сақтандыру делдалдарының және сақтандырушылардың
сақтандыру мңдениетінің төмендігі;
      халықтың ұзақ ... жеке ... ... үшін ... ... Осы ... халықтың сақтандыруға деген сенімінің болмауын ... бұл ... ... ... КСРО ... шарттар бойынша сақтандыру сомаларының  құнсыздануына байланысты
аты шулы ... ... ... ... Жеке ... ... халықтың жинақ ақшаны (жылжымалы,
жылжымайтын мүлік, шетел валютасын сатып алу) ... ... ... ... ... ... бұл барлық уақытша бос қаражатты
бірден біршама тұрақты құндылықтарға салған уақытта ... ... ... мұрасы болып табылады.
      Еуропа Одағы ... ... ... ЖІӨ-не
қатынасының орташа алғандағы көрсеткіші 8,5 %-ті құрайды, Қазақстан
Республикасында 2003 жыл үшін ол 0,65 %-ті ... ... ... ... сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі өмірді сақтандыру
бойынша сақтандыру сыйлықақыларының үлесі 50 %-тен 80 %-ке ... ... ... бұл көрсеткіш бүгінгі таңда барлығы 1,5 %-ті құрап отыр.
      Көрсетілген көрсеткіштерді қолдана ... 1990 ... ... 1000
адамға шаққанда 834 сақтандыру шарты қолданыста болғанын ... ... %-тей ... ... мен ... ... ... қожалықтарының 57 %-ті өз құрылыстарын, отбасылардың
44 %-ті - үй ... және ... ... ... - өз автомобильдерін
сақтандырды. Сақтандырудың ... ... егер ... ... 100 %-
тін ешкім де сақтандыра алмағанын ескерсек ... ... ... ... және ... ... 15-20 %-ті ... өте
жоғары болды. Халықтың жалпы ... ... ... 2,1 % ... ... ... 100 сомның екі сомы
сақтандыру қызметін төлеуге ... мұны ... ... ... автомобильдерді (1,8 %) сатып алу ... ... ... ... ... тәжірибе өзара сақтандыру қазіргі заманғы сақтандыру
рыногының маңызды ... бірі ... ... дәлелдейді.
Өзара сақтандыру кезінде заңды және жеке ... ... ... құру ... ... ... мен өзге де ... мүдделерінің
сақтандырылуы жүзеге асырылады. Әдеттегідей мұндай қоғамдарды қызметі бір
тектес тәуекелдерге ... ... ... Атап ... ... ... ... одақтар мен бірлестіктер базасында
кәсіпорындар ... бір ... су ... ... ... және ... мүмкін.
      Өзара сақтандыру қажеттілігі ең алдымен коммерциялық сақтандырушылар
әр түрлі себептермен: шығынның жиі ... ... ... ... және c.c. ... ... бас ... тәуекелдердің
көп болуымен негізделген.
      Сақтандырудың өзара нысанының басты басымдықтарының бірі ... ... ... ... құны ... ... бұл
оның басқа артықшылықтарымен қатар өзара сақтандыру қоғамдарының әлемдік
сақтандыру ... ... ... ... ... ... он ірі
сақтандыру компанияларының алтауы өзара ... ... ... Бес ірі ... ... ... (АҚШ, Жапония, Германия,
Ұлыбритания, Франция) ... ... ... ... ... барлық
сақтандыру сыйлықақыларының шамамен 40%-ті ... ... ... ... ... 5%-ті ... ал елдің бір
тұрғынына сақтандыру сыйлықақыларының шамамен 1600 АҚШ ... ... 89 ірі ... 21-і ... сақтандыру қоғамдары.
      Өзара сақтандырудың ... ... ... ... мүшелеріне
сақтандыру жағдайы келген кезде шығын сомасын бөлуден ... ... ... ... ... ... ... онда
бір мезгілде қоғамның мүшесі болып табылатындығында.
      Бұл ... ... ... өзара сақтандыру қоғамдарының
жекелеген санаттары ( ... ... ... ... ... ... ... реттелуге жатпайды, бұл көптеген кішігірім
өзара сақтандыру қоғамдарын құруға мүмкіндік туғызады.
      ... ... ... ... сақтандыру институты мүлдем
қолданылмайды. Бұған ... көп, ... ... өзара сақтандыру қоғамының
құқықтық мңртебесін және олардың қызмет ету ... ... ... ... ... роль ойнап отыр. Сондықтан да осы саладағы бірінші
кезектегі міндет тиісті нормативтік ... ... құру ... табылады. 
Халықтың сақтандыру мәдениетін көтеру
      Елдегі сақтандыруды және ... ... ... ... халықтың сақтандыру мңдениетін қалпына келтіру және одан әрі ... ... ... ... ... рыногы дамуының төмен деңгейі
халықтың жеткіліксіз сақтандыру мәдениетінің қалыптасқанын айтуға болады.
      Осының ... ... ... ... ... деген теріс
қатынасын (халықтың сенімсіздігін), халықтың мемлекет тарапынан әлеуметтік
және өзге көмегіне тарихи қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... ақпараттың болмауын, оның ішінде
олардың төмен жарнама беру ... ... ... ... ... ... ... қызметі туралы бұқаралық
ақпарат құралдарында оңтайлы материалдардың болмауын, халықтың ... ... ... ... ... ... ... шарттарын жатқызуға болады.
      Халықтың ... ... ... ... ... болған
проблемаларды шешу үшін сақтандыру рыногының барлық кәсіби қатысушыларының
және ... ... ... ... ... ... үшін сақтандырудың тартымдылығын арттыратын кең көлемді іс-
шараларды жүзеге асыру қажет.
      Осыған орай, осы ... іске ... ... ... іс-
шараларды жүзеге асыру болжанып отыр:
      тұрақты ... ... ... ... ... және
олардың бірлестіктерімен бірлесіп сақтандыру қызметінің ... ... ... ... оның ... ... ... көрсетуді
тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде толық әрі ... ... ... ... ... ... және түсіндірме
жұмысын жүргізу;
      сақтандыру ... ... ... ... ... арттыруға
бағытталған тақырыптық конференцияларды, семинарларды тұрақты өткізу;
      халықты сақтандыру рыногындағы заңсыз немесе заңға қарсы қызмет, оның
ішінде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Республикасының резидент еместері - сақтандыру ... ... ... ... ету;
      сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасаған кезде және ... ... ... ... ... терминологияны бір
ізге келтіру.
      Халықтың сақтандыру мңдениетін қалыптастыруда сақтандыру ұйымдарының
және олардың бірлестіктерінің ролі орасан зор, ... ... ... ... ... ... ... қалың көпшілігі үшін білім
беретін әрі оқытатын бағдарламаларды ұйымдастыру, ... ... ... зерттейтін маркетинг зерттеулерін жүргізу қажет және
керек болғанда жаңа сақтандыру өнімдерін әзірлеу қажет.
      Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ассортиментін ұсынады (40 түрінен астам емес, негізінен ... үшін ... ... түрлерінің 3 мыңнан астамы қолданылуда,
Еуропада 400-500).
      Халықтың сақтандыру және сақтандыру ... ... ... ... ... ... бірі мамандандырылған баспасөз басылымының
шығарылымы болуы тиіс ... ... ол жоқ), оны ... сондай-ақ сақтандыру рыногының кәсіби қатысушыларының қатысуы
әбден мүмкін.
Кадрлық ... ... ... сақтандыру рыногының жедел дамуы және оның әлемдік сақтандыру
кеңістігіне кіру ... ... ... ... ... ... түрде көтеру қажеттілігін қойып отыр.
      Қазіргі уақытта сақтандыру ұйымдарының басшыларының және мамандарының
мейілінше ... не ... ... не ... ісі саласында
жеткілікті тәжірибесі және білімі болмай отыр. Бұл сақтандыру ұйымдары
менеджерлерінің дұрыс ... және ... ... ... сақтандыру портфелін және тағы сол сияқтыларды
қалыптастыруда ... ... ... ... ... олар көрсеткен қызметтің саны мен сапасына теріс ңсер етіп
отыр.
      ... ... ... басым бөлігінің кәсіби
дайындығының болмау ... ... ... сақтандыру саласы
бойынша мамандандырылған ғылыми-зерттеу және білім беру ... ... ... күні ... мәселелерін зерттеу заң және
экономикалық жоғарғы оқу ... ... ... ... ... есеп, сақтандыру құқығы және басқалар) шектеліп
отыp.
      ... ... ... қайта даярлау және кәсіби ... ... ... ... ... осы мәселелердіәр
сақтандыру ұйымының жеке өз аясында шешуге мәжбүр етіп ... бұл ... және өзге де ... ... Сондықтан өз
қызметкерлерін шетелде оқытуды немесе осы мақсат үшін ... ... тек ірі ... ... ғана ... ... ... саласындағы кадрларды кәсіби даярлауға қатысты осы және
басқа проблемаларды шешу мақсатында ... ... ... ... 1. ... ... қызметкерлерін қайта даярлау және ... орта және ... ... ... беру жүйесі, оқу-практикалық
конференциялар, курстар, оқу ... ... және ... ... ... ... жүзеге асыру.
      Бұл жұмыс Қазақстан сақтандырушыларының қоғамдық бірлестігі жасаған
тиісті оқу бағдарламасы негізінде жүргізілуі ... Осы ... іске ... ... ... бірлестігі жанынан қарасты оқу
орталығын барлық сақтандыру ұйымдарының үлестік қатысы есебінен құру ... ... ... 2. Орта және ... ... оқу орындары базасында сақтандыру ісі
мамандарын дайындау жөніндегі орталықтар ... Осы ... іске ... тиісті оқу орындарында тұрақты жұмыс істейтін
сақтандыру ұйымдары қызметкерлерінің оқыту, біліктілігін көтеру және ... ... ашу ... ... ... мамандығы бойынша
оқыту топтарын ашу мәселесін зерттеуді ... 3. ... ... және ... қаржы, сақтандыру
және басқа ұйымдардың мүмкіндіктерін мамандарды даярлау және біліктілігін
көтеру мақсатында барынша пайдалану.
3.2. Сақтандыру ... ... даму ... ... сақтандыру рыногының жағдайын бағалай ... ... оның ... ... ... ... екінші жағынан ол әлі қоғам
өмірінде де, экономикада да маңызды рөл ... ... ... ... даму ... ... ... бағыттарымен байланыстырғанда ең алдымен Қазақстанның
Әлемдік Сауда Ұйымына кіру ... айту ... ӘСҰ ... ... ... ... іскер қатысушыларға ұлттық мүддені ... ... ... ... ... батыс рыногына кіруді
қамтамасыз ететін үлкен үміт ... ... кіру ... ... кері ... өз
рыногымызды келіссөздер жолымен қорғауға мүмкіндік береді.
Бұны куәландыратын өз ... кіру ... ... алдын ала
келіскен елдердің тәжірибесі. Канада, Египет, ... ... ... компанияларының капиталында шетелдіктердің қатысуына квота
беріледі. АҚШ, ... ЕО ... ... ... рыноктың ұлттық
және шетелдік қатысушыларына салық ... ... ... ... ... ... ... ӘСҰ-на кіру артықшылығын өз мақсатында қолдану үшін
мұндай мысалдар жеткілікті.
Және бұл ... ... ... ... ... заңды өңдеу бойынша белгілі бір шаралар қолдану қажет. Оның ... ... ... ... мен ... ... қарастыру;
2. салық салу режимін қайта қарастыру;
3. шетел компанияларының қатысуына тиімді квоталарды анықтау;
4. шетел компанияларымен жүргізілетін бөлек ... ... ... және ... ... даму ... сақтандыру компаниялары
пікірінше қарастырсақ, онда ... ... және оған ... ... ... ... ... деңгейінің төмендігі.
Капитализация деңгейінің төмен болуы көптеген сақтандыру ... ... ... ... әлі ала ... және сыйақының жартысын
шетелге қайта сақтандыруға береді.
Сақтандыру компанияларын капитализациялауды ... және ... ... ... ... органына маңызды болу қажет.
2) Жеке сақтандырудың негізінен өмірді сақтандырудың, оның ішінде ұзақ
мерзімді ... ... ... ... және өмір мен ... жарамдылықты сақтандырудың
келісітшарттарын дамытуға ... ... ... ... ... ... халықтың сақтандыру мәдениеті деңгейінің төмендігі.
Сақтандыру мәдениетін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қажет, себебі
халықты әлеуметтік ... ... ... үлесін көбейтуде ең
алдымен мемлекетке тиімді.
Көптеген мемлекеттер сақтандыру мәдениетін ең ... ... ... ... ... ... ел де шектен тыс ... ... ... көп ... ... міндетті
сақтандыру түрлерінің алуандығы бұл үдеріске әсер ету керек.
4) Тәуекелдің әлсіз андеррайтингі, ... ... ... ... сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақсыздығына және ... алып ... ... Бұл келесі мәселемен тығыз байланысты.
5) Кадрлардың біліктілігінің ... Бұл үшін ... ... ... ірі ... ... компанияларына
тәжірибесін көтеруге жіберуі керек.
Мемлекеттік деңгейде сақтандыру саласында мамандандырылатын ғылыми-
зерттеу және ... беру ... құру ... ... ... ... ... білікті сақтандырушы-мамандарды дайындауға гранттар мен
несиелер бөлуі қажет.
6) ... ... ... деңгейінің жеткіліксіз дамуы.
Рынокқа жаңа өнімді өткізудің ... ... ... ... алатын маркетолог-мамандар кадры қажет.
Сондықтан да ... ... ... үшін жаңа ... ... ... ... болып табылады. Мысалы, ... ... ... ... 300-ге жуық ... көрсетеді, ал Қазақстан
Республикасындағы ірі компаниялар, яғни «Казахинстрах», ... ... ... және т.б. – ... 100 ... ... түрін
көрсетеді.
7) Сақтандыру бизнесінің жоғары аудандық концентрациясы. Алматы
қаласында ... ... ... 66% қызмет атқарады. Бұған
байланысты филиалдардың ... ... ... ... ... ... ... мен олардың филиалдары, почталық-жинақтаушы жүйе ... ... ... ... жүргізуде ақпараттық-техникалық
құралдарды қолданудың жеткіліксіздігі.
9) Қазақстанда сақтандыру брокерлерінің институты жетік ... ... заң ... ... болғандығымен, халыққа танымал,
қызметін пайдалануға болатын бірде бір сақтандыру агенттігі жоқ.
Республикада сақтандыру мен сақтандыру қызметін дамыту ... ... ... бағыттар болып келесілер табылады:
• ұлттық сақтандыру рыногының айқындылығы мен ... ету, ... және ... ... ... күшейту (бірінші кезекте, олардың ... ... ... пен төлем қабілеті), сақтандыру
қызметін бақылау және ... ... ... міндетті сақтандыру түрлерін қаржыландыру көздері мен тізімін
Үкіметпен бірге нақтылау, олар бойынша қажетті заңдық негізді
құру;
... ... ... және сақтандыруды қадағалау мәселесі
бойынша нормативтік құқықтық базаны ары қарай жетілдіру;
• сақтандыру және қайта сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңінде. Жетілген
мәселелерді шешу халықаралық сақтандыру кеңістігіне интеграцияланған
өркениетті ұлттық ... ... ... ... тетігі болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Нормативтік-құқықтық база
1) Қазақстан ... ... ... 18 ... 2000 ж. ... қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының заңы № 126-II (16 мамыр 2003 ... ... ... ... Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және ... ... ... ... агенттігі, 2005 жылғы 1 қарашадағы қаржы рыногы мен ... ... ... №31 ... ... ... әдебиеттер:
5) Адамбекова А.А., Корнилова Л.П. «Финансы и кредит в вопросах и ответах»
- Алматы: ... ... ... Н. ... ... ... развития страхования в
Республике Казахстан на 2000-2002 гг. ... ... ... ... К.Т. «Основы экономии страхования». – М.: АНКИЛ, 1995.
8) ... Н.Ф., ... В.Д., ... в ... ... ... ... и зарубежный
опыт)».- М.: 2000
9) Гвозденко А.А. «Финансово-экономические методы страхования».- Финансы ... ... ... А.И. ... М.: ... ... К., ... И., Жуйриков Р. «Страхование: теория, практика,
зарубежный опыт». – А.: ОФ «Бис», 2000
12) Кныкова А.У. ... в ... ... ... №4(84), апрель 2003
13) Курмангалиева А.Ш. «Проблемы интеграции страховых компаний Казахстана ... ... ... №2(82), февраль 2003
14) Лер О.Э. «Страхование в транзитной экономике».- А.: Гылым,1998
15) Маянлаева Г.И. «Организация ... дела в РК».- А.: ... ... страховой деятельности» - М.; БЕК, 2001
17) Орланюк-Малицкая Л.А. «Страховое дело».- М.: ACADEMIA, 2003
18) Турбина К.Е. «Теория и практика ... М.: ... ... ... Т.А. «Страхование». 2-ое издание, переработанное и
дополненное.- М.: Экономист, ... ... Н.В. ... риском».- М.: Юнити-Дана,2001
21) Шамалов В. «Рынок ценных бумаг».- А.:НКФ «Персонал ... ... ... В.В. ... М.: ... ... ... А.К. «Страхование».- М.: Юнити, 2000
24) Юрченко Л.А. «Финансовый менеджмент страховщика».- М.: ... ... ... ... ... 23.12.2000ж. №328-329
26) «Панорама»20.02.2004ж. №7(573)
27) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені
28) «Страховое ревю».- М.: ... ... 7(111), ... ... СК буклеті
4. Интернет-көздері:
30) www.afn.kz
31) www.laic.kz
32) www.dynasty.kz
33) www.kommesk-omer.kz
34) www.nsk.kz
35) www.interfax.kz
-----------------------
312 ... 725 ... ... мың. ... 487 ... 889 ... 863 ... 859 699
1 450 481
6 289 337
3 092 219
2 067 ... ... мың. ... 022 ... 147 ... 442 ... 979 ... 285 414
7 209 919
6 147 572
5 368 654
Казах-инстрах
540 010
2 928 071
11 519 ... 500 ... 340 ... 396 ... ... Иншуранс
Викто-рия
Каз-коммерц-Полис
АТФ Полис
Жарғылық капитал, мың. теңге
200 000
206 000
1 364 000
1 360 000
210 ... ... ... ВССП, млрд. тг.
5,9
8,2
13,4
22,6
28,9
39,98
67,12
126,43
Нарықтың өсуі, %
 
38%
63%
68%
27%
34%
67%
80%
28
24
25
26
27
29

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еліміздегі сақтандыру ісінің құқықтық қамтамасыз етілуін жетілдіру бойынша ұсыныстар86 бет
Сақтандыру компанияларын қайта ұйымдастыру және олардың банкроттығы және Қазақстанда сақтандыру ісінің тиімділігіне олардың әсері44 бет
Қазақстан Республикасында сақтандыру ісін ұйымдастырудың құқықтық реттелуі34 бет
Қазақстан Республикасында сақтандыру ісінің теориялық негіздері37 бет
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру iсiнiң дамуы23 бет
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру ісінің қазіргі жағдайын талдау38 бет
Қайта сақтандыру және оның сақтандыру ісіндегі мәні47 бет
«Сақтандыру»29 бет
Банк ресурстарын жоспарлау және реттеу6 бет
Сақтандыру нарығы64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь