Арнайы мамандандырылған техникалық қызмет көрсету станцияларын жобалау

МАЗМҰНЫ

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 Техникалық экономикалық негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Жалпы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Автомобильдердің техникалық жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3 Автомольдерді маркалары бойынша бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Жол.көлік апаттарының техникалық себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 ТҚС техникалық есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 Өндірісті басқару және ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4 Құрылыс талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Бас жоспарға қойылатын құрылыс талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2 ТҚС өндірістік гимаратына қойылатын
құрылыс талаптары ... ... ... ... ... ... ..
4.3 Техникалық жөндеу алаңына қойылатын құрылыс талаптары ... ... ... ... ... .

5 ТЖ алаңының техникалық жобасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 ТЖ алаңын тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Техникалық жөндеудің технологиялық процесін ұйымдастыру ... ... ... ...
5.3 ТЖ алаңын техникалық есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3.1 Жұмыстың жылдық көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3.2 ТЖ орындарының санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.3. ТҚ пен ТЖ алаңындағы жұмысшылар санын есептеу ... ... ... ... ... ... ...
5.4 ТЖ алаңына арналған жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5 Жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіпсіздік талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.6 Технологиялық карта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

6 Конструкторлық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Жалпы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.3 Жобаланып отырған құрылыстарды техникалық негіздеу ... ... ... ... ... ... ...
6.4 Көтергіш қабілеттілігі мен беріктігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.4.2 Электр қозғалтқыш қуаты мен шкив өлшемін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ...
6.4.3 Күштік ебелекті берілісті есептеу
ебелектің тозуға төзімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Көтергішті пайдалану ережесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.6 Көтергіштің ТЖ мен ТҚ жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7 Жобаның экологиялығы мен қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1 Техника, өрт қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Қауіпсіздік ережелерін ескере отырып тж алаңын қиыстыру ... ... ... ... ... ...
7.3 ТЖ мен ТҚ учаскесін табиғи және жасанды
түрде жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.3.1 Табиғи жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.3.2 Жасанды жарықты сараптау және есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4 ТЖ учаскесіндегі жергілікті және жалпы
ауыстырмалы сору қондырғыларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4.1 ТҚС үшін желдету жүйесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.2 Жалпы ауыстырмалы қосылу.сору желдеткішін есептеу ... ... ... ... ... ... .
7.5 ТЖ алаңындағы өр қауіпсіздігі шараларын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.6 ТҚС орналасқан аймақты санитарлық тазалау және жинау ... ... ... ... ... ...
7.7 ТҚС алдындағы алаңдағы көміртек тотығы
концентрациясын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8 Жобаның экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.1 Толық шығынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.1.1 Станцияға кететін толық шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.1.2. Көтергішті жасауға кететін толық шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.2 Ағымдық шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.2.1 Жұмысшылардың еңбек ақы қорын жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.2.2 Электр энергиясына кететін шығынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.2.4 Жабдықтарды ТЖ мен ТҚ көрсетуге кететін шығынды есептеу
8.2.5 Материалдарға кететін шығын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.2.6 Ағымдық шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.3 Кірісті анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.4 Экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Автомобиль көлігі сандық және сапалық жағынан қарқынды түрде дамып келеді. Қазіргі уақытта әлемдік автомобиль паркінің жылдық өсімі 10-12 млн. данаға, ал оның саны – 400 млн данаға тең. Әр бес автомобильдің төртеуі жеңіл көлік және оның үлесіне, жолаушыларды тасымалдайтын көліктің 60 % астамы тиесілі.
Бірақ та автомобильдендіру үрдісі, автомобиль паркін тек кеңейтумен ғана шектелмейді. Автокөліктерді қарқынды дамыту, ғылыми ізденіс пен мағыналы материалдық шығынды қажет ететін мәселелерді туындатады. Олардың негізгілері: көшелердегі өткізу қабілеттілігінің жоғарылауы, жол құрылысы мен көріктендіру, тұрақтар мен гараждарды ұйымдастыру, жол қозғалысы қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станциялар, қоймалар, жанар май құятын станциялар мен басқа кәсіпорындар құрылысы.
Жеке азаматтарға тиесілі автомобиль паркінінің қарқынды дамуы, автомобиль құрылысының күрделігі, өздеріне тиесілі автомобильдерге қажетті техникалық қызметті білікті түрде көрсете алмайтын адамдар санының өсуі, жолдардағы қозғалыс идентификациясы мен басқа да факторлар жаңа автотехникалық қызмет өнеркәсібі саласын құруға жағдай жасады.
ТҚ жетілдіру мен жеңіл автомобильдерді жөндеудің маңызды бағыттары: алдыңғы қатарлы технологиялық үрдістерді қолдану, өндірісітік қызметтерді басқару мен ұйымдастыру деңгейін жоғарылату, негізгі өндірістік қаржыларды тиімді пайдалануды көтеру, технологиялық және құрылыс жағынан алғанда неғұрлым жетілдірілген жаңа жобаларды қолдану және қолданыстағы автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларын қайта құру және оны сатылы түрде дамыту, қызметтер сапасы кепілділігін арттыру мен оларды қамтамасыз ететін шараларды материалдық және моральдық жағынан қолдау. Сондай-ақ автокөлік құралдарын техникалық пайдаланудың акуальды міндеттерінің бірі болып, ТҚС өндірістік қызметтерін басқару, еңбек шарттарын жақсарту, еңбекке кететін шығындар мен негізгі өндірістік қаржыларды пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.
Техниикалық қызметтер көлемі мен сипаты, және әсіресе ағымдық жөндеу жұмыстары жыл мезгілдері, жол және ауа райы жағдайына, автомобильдің шыққан жылы мен құрылысына байланысты өзгеріп отырады. Бұл өзгеріп отыратын жұмыстардың дер кезінде сапалы орындалуы үшін, өндірісті нақты және тиімді ұйымдастыру қажет. Сондай-ақ қазіргі уақытта ТҚ пен ТЖ кететін шығындардың көп бөлігін екбек ақы мен қосымша бөлшектер құрайды.
Бұл шығындарды азайтуға тиімді шараларды ұйымдастыру арқылы белсенді түрде әсер етуге болады. Автомобильдерге ТҚ пен ТЖ жұмыстарын сапалы қазіргі заман талаптарына сай ұйымдастыру арқылы ағымдық жөндеу жұмыстары жүйелігін жоғарылатуға және осы арқылы қосымша бөлшектерге кететін шыныдарды азайтуға болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Аводькин Ф.Н. Изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации. - Саратов: Издательство СПТИ, 1973.
2 Автомобили ВАЗ 2108, 2109. Руководство по ремонту / А.П. Новокшонов. М:Ливр, 1996.
3Адрышев А.К. Безопасность и экологичность проекта: Учебное пособие
для дипломного проектирования / ВКГТУ.- Усть-Каменогорск, 2002.
4 Адрышев А.К. Просктированис и расчет вентиляционных и аспирационных систем: Учебное пособие / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 1998.
5 Апанасенко B.C., Игудесман Я.В., Савич А.С. Проектирование авторемонтных предприятий. - Минск: Издательство Высшая школа, |l978.
6 Аринин И.Н. Диагностирование технического состояния автомобилей. -
транспорт, 1978.
7 Афанасьев Л.Л., Маслов А.А., Колесинский B.C. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей: Альбом чертежей. -М.: Транспорт,
8 Верещак Ф.П., Абелевич Л.А. Проектирование авторемонтных предприятий. - М.: Транспорт, 1973.
9 Карташов В.П., Мальцев В.М. Организация технического облуживания и
ремонта автомобилей. - М: Транспорт, 1989.
10 Колесник П.А.,Штейнин В.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1985.
11 Крамарепко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей:
учебник для техникумов. - М.: Транспорт, 1982.
12 Кузнецов IO.M. Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Учебник для учащихся автотрансп. техникумов.-М.: Транспорт, 1990.
13Лудченко А.А'., Сова И.П. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
14 Киев: Вищашкола, 1982.((Методическое указание по структуре и составу дипломных проектов и ра-Г, организация их выполнения. - Усть-Каменогорск, 1982.
15 Мирошников Л.В., Волдин А.П., Нал В.И. Диагностирование техническое состояния автомобилей в автотранспортных предприятиях. - М.: Транспорт, 1977.
16 Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.:Транспорт,
17 Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта / НИИАТ, ГосавтотрапНИИпроект. - М.: Транс-рт, 1976.
18 Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: учебник для студентов автомоб.-дор.вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: «спорт, 1985.
19 Специализированное технологическое оборудование: Номенклатурный
каталог / Минавтотранс РСФСР, ЦБНТИ. - М.: 1986.
20 Спичкин Г.В., Третьяков A.M. Лабораторный практикум по техническому
диагностированию автомобилей. 4.2. - М: Высш. Школа, 1978.
21 Справочник технолога авторемонтного производства / Под редакцией Г.Л.
Малышева.-Транспорт, 1977.
22 Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Пособие по курсовому и дипломному проектированию. Транспорт, 1985.
23 Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / под редакцией Г.В. Крамаренко. - 2-е издание, переработано и дополнено - М: Транспорт, 1983.
24 Шадричев В.А. Основы технологии автомобилестроения и ремонта автомобилей.-JL: Машиностроение, 1976.
25 Шошин А.И., Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению. -М.: Машиностроение, 1983.
26 ГОСТ 2,701-68, ГОСТ 2,702-69, ГОСТ 2,703-68, ГОСТ 2,704-68. «Правила выполнения схем». - М.: 1969.
27 Справочник по машиностроительному черчению. - М.: Машиностроение
        
        МАЗМҰНЫ
Реферат
............................................................................
.................................
Кіріспе.....................................................................
..........................................
1 Техникалық экономикалық
негіздеу..........................................................
1.1 Жалпы
бөлім.......................................................................
.......................
1.2 ... ... ... ... бойынша
бөлу....................................................
1.4 ... ... ... ТҚС ... ... ... ... ... Бас ... ... ... ТҚС ... ... ... талаптары..........................
4.3 Техникалық ... ... ... ... ТЖ ... ... ТЖ ... ... ... ... процесін ұйымдастыру................
5.3 ТЖ ... ... ... ... ... ТЖ ... ... ТҚ пен ТЖ ... ... ... ТЖ ... ... жабдықтарды
таңдау..................................................
5.5 Жұмыстарды орындау кезіндегі
қауіпсіздік талаптары..................................
5.6 ... ... ... ... ... ... техникалық
негіздеу...........................
6.4 Көтергіш ... мен ... ... ... қуаты мен шкив ... ... ... берілісті есептеу
ебелектің тозуға ... ... ... ... ТЖ мен ... ... ... ... ... өрт ... мен ... ... Қауіпсіздік ережелерін ... ... тж ... ТЖ мен ТҚ ... табиғи және жасанды
түрде ... ... ... ... ... ... ... ТЖ учаскесіндегі жергілікті және жалпы
ауыстырмалы сору ... ТҚС үшін ... ... Жалпы ... ... ... ТЖ ... өр ... ... ТҚС ... ... ... тазалау және
жинау.......................
7.7 ТҚС алдындағы алаңдағы көміртек тотығы
концентрациясын
есептеу.....................................................................
..............
8 ... ... ... ... ... ... кететін ... ... ... ... ... ... ... Жұмысшылардың ... ақы ... ... ... ... ... ... ТЖ мен ТҚ көрсетуге кететін шығынды есептеу
8.2.5 ... ... ... ... ... ... әдебиеттер
тізімі......................................................................
..............
КІРІСПЕ
Автомобиль көлігі сандық және сапалық жағынан қарқынды түрде дамып
келеді. Қазіргі уақытта әлемдік автомобиль паркінің жылдық ... 10-12 ... ал оның саны – 400 млн ... тең. Әр бес ... ... ... және оның үлесіне, жолаушыларды тасымалдайтын көліктің 60 %
астамы тиесілі.
Бірақ та автомобильдендіру үрдісі, автомобиль паркін тек ... ... ... ... дамыту, ғылыми ізденіс пен
мағыналы материалдық ... ... ... ... туындатады. Олардың
негізгілері: көшелердегі өткізу қабілеттілігінің ... жол ... ... ... мен ... ұйымдастыру, жол қозғалысы
қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету, автомобильдерге
техникалық ... ... ... ... жанар май құятын станциялар
мен басқа кәсіпорындар құрылысы.
Жеке азаматтарға тиесілі ... ... ... дамуы,
автомобиль құрылысының күрделігі, өздеріне тиесілі автомобильдерге қажетті
техникалық қызметті білікті түрде көрсете алмайтын ... ... ... ... ... мен ... да ... жаңа
автотехникалық қызмет өнеркәсібі саласын құруға жағдай жасады.
ТҚ жетілдіру мен жеңіл автомобильдерді жөндеудің маңызды ... ... ... ... ... ... қызметтерді
басқару мен ұйымдастыру деңгейін жоғарылату, негізгі өндірістік қаржыларды
тиімді пайдалануды көтеру, технологиялық және ... ... ... ... жаңа ... ... және қолданыстағы
автомобильдерге техникалық қызмет көрсету станцияларын қайта құру және ... ... ... ... ... ... ... мен оларды
қамтамасыз ететін шараларды материалдық және моральдық жағынан қолдау.
Сондай-ақ ... ... ... ... ... бірі ... ТҚС өндірістік қызметтерін ... ... ... ... ... шығындар мен негізгі өндірістік
қаржыларды пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.
Техниикалық қызметтер көлемі мен ... және ... ... ... жыл ... жол және ауа райы ... ... шыққан
жылы мен құрылысына байланысты өзгеріп ... Бұл ... ... дер ... ... орындалуы үшін, өндірісті нақты және тиімді
ұйымдастыру қажет. ... ... ... ТҚ пен ТЖ кететін шығындардың
көп бөлігін екбек ақы мен ... ... ... ... азайтуға тиімді шараларды ұйымдастыру арқылы белсенді
түрде әсер етуге болады. Автомобильдерге ТҚ пен ТЖ ... ... ... ... сай ұйымдастыру арқылы ағымдық жөндеу жұмыстары
жүйелігін жоғарылатуға және осы ... ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
1.1 Жалпы бөлім
Дипломдық жоба тақырыбы кездейсоқ таңдалған жоқ. Семей ... ... саны жыл ... ... өсіп ... Бұл ... ... жеке адамдар үлесіне тиеді. 1 суретте Семей қаласы мен
облыстағы автомобиль паркінің сипаттамасы ... ... ... ... үлесі 75,6% құрайды.
Облыстағы автомобильдер паркі
28%
78%
Семей қаласындағы автомобильдер паркі
11,78%
75,60%
12,60%
75,60% - Семей қаласындағы жеңіл автомобильдер;
12,60%-Семей қаласындағы жүк автомобильдері;
11,78% - Семей қаласындағы басқа ... ... ...... ... ... ... қатысты
Семей қаласындағы автомобильдердің сандық сипатамасы
Автомобильдерді жөнделген қалыпта сақтау үшін ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... уақытта автомобильдерге теқникалық қызмет пен жөндеу
көбіне сәйкес біліктілігі, дағдысы мен тәжірибесі жоқ автомобиль иелерінің
өздері жүргізеді. Яғни ... ... ... ... ... өтеді де,
сапасы да күмән келтіреді.
«Өз қол күші» нәтижелері – автомобильдерді ақауларымен, агрегаттар
мен механизмдердің техникалық ... ... ... көп ауытқыған
жағдайда ... ... ... ... ... ... шығыны мен қосымша бөлшектер
шығыны көп ... және ... ... ... ... үлесі де
жоғары деңгейде.
Техникалық ақаулары бар автомобильдерді пайдалануда:
- ... және ... ... ... мен ... ... ... қоршаған ортаны ластайды;
- қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүйелермен байланысты
ақаулар өте ... ... ... ... ... техникалық пайдалану талаптарын сақтамау жатады.
Іс жүзінде автокөлік ... ... ТЖ мен ... мамандар жүргізетіндіктен, жұмыстар сапасы мен автомобиль паркінің
дайындығы жоғары ... яғни ... ... жанар жағар май мен оған
кететін шығындар және қосымша бөлшектер мөлшері азаяды. Бұл жеке меншіктегі
көліктерге де қатысты.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... жағынан жоғары деңгейде ұстау нақты тәртіппен бақыланатын ... ... ... ... меншіктегі автокөліктер үшін бұл мәселе көп қиындықтар туғызады.
Бұл көліктер барлық көліктердің жалпы санының ауқымды бөлігін қамтиды.
Бұл ... ... ... бұл ... ... өзіндік ерекшеліктерінен;
- маусымға байланысты- парктің ... ... тек ... ... ... ... жүрілген қашықтықтың аз мөлшерінен – орташа есеппен 12 мың
километр;
қарқынды жүктеме ...... ... ... ... көптеген жағдайлардағы жөндеу жұмыстарының сәйкес кепілдемесіз
жасалатындығынан;
- әр түрлі ... ... ... ... жиі қолданыста болатын автомобильдерді жөндеу мен қызмет
көрсету үші қала аумағында ... ... ТҚС ... ... Автомобильдердің техникалық жағдайы
Автомобильдердің техникалық жағдайын автомобиль, агрегат, жөндеу
материалдары жарамдылығы сияқты ... ... ... ... ... жағдайда техникалық жағадайы өзгереді.
Мысалы габариттік өлшемі, жүк көтергіштігі мен ... ... ... ... ... ... өзнеріссіз қалады. Бірақ
та автомобиль сапасын анықтайтын (тиімділігі, қауіпсіздігі, динамикалылығы,
өнімділігі мен ыңғайлылығы – 1 ... ... ... пайдалану
аралығында өзгереді, яғни автомобильдің техникалық жағдайы нашарлайды.
Автомобильдердің техникалық ... ... ... ... ... үшін ... ... өнімділігін арттыру, жанар-жағар
май шығынын азайту, экологиялық ... ... ... ... ТҚ
пен ТЖ жетілдіру қажет.
1 Кесте – Автомобильдің негізгі сапа көрсеткіштерінің өзгерісі
| Пайдалану аралығы, ... ... % ... ... ... |
| | ... % ... | | |
| 0…1 | ... |
| 1…4 | 80…85 | 150..160 |
| 4…8 | 60…65 | ... |
| 8…12 | 50…55 | ... |
Сонымен қатар жеңіл ... ... ... ... сипатамалары да қызығушылық тудырады. Сондай-ақ 2 суреттерде
жеңіл автомобильдер паркінің шыққан жылдары ... ... ... Бұл ... ... ... ШҚО ІІБ ЖАБ базасынан
алынған.
Суретке қарайтын болсақ автомобильдердің 47% жыл мөлшері 10 жыл, ал
18% 20 ... ... ... ... ... ... ... пен
жөндеу, өндірістік базаны жетілдіру қажеттілігінің жоғары екенін көреміз.
2 Сурет – жеңіл автомобильдер паркінің шыққан жылдары бойынша
бөлінген гистограммасы
1.3 Автомольдерді маркалары ... ... ... ... ... ... ... бері Семей
қаласы тұрғындары арасында үлкен сұранысқа ие ... Бұл оның ... ... мен ... ... ... ... тарауына әсер етті. Бұл
автомобильдердің ГАЗ, Москвич автомобильдеріне қарағанда өзінің бағасы,
пайдалануға кететін ... ... ... тиімді айырмашылығы бар.
Сонымен қатар қазіргі уақытта Семей қаласында ... атты ... ... ... Бұл ... ... пен қала ... «SKODA»
маркалы автомобильдерді таратады.
Қазақстан Республикасына шет ел өндірісінің ... ... ГАЗ және ВАЗ ... ... ... ... ... Шет
елдік автомобильдер үлесі 45%, ГАЗ маркалы автомобильдер ... – 20%, ... ... – 25% ... ... бөлігіне басқа автомобильдердің
10% жатады.
1.4 Жол-көлік апаттарының техникалық себептері
Семей қаласындағы автомобильдер паркінің өсімі 10% ... ... ... ... ... апаттар көрсеткіштері
де нашарлайды және қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... пайдалану ақыр соңында жол-көлік апаттарына
әкеліп соқтырады.
Шығыс ... ... ... жол-көлік апаттарының орташа саны 947
құрайды, соның ішінде 10% - н облыстық МАИ ... ... ... ... ... ... 3 - суреттегі диаграммадан көрініп
тұрғандай көптеген жол – көлік апаттары тежегіш жүйесі ақауларынан ... ...... мен ... ... үшінші орында- ... ... әр ... ... ... аспа ... ... техникалық жағдайының төмен болуы себептеріне
жатады:
- автомобильдер, тіркемелер мен жартылай ... ... ... ... ... сондай-ақ техникалық қызмет
көлемінің толық орындалмауы;
- жеке адамдар ... ... ... ... ... Автокөлік кәсіпорындарында жылжымалы бақылау-өлшеу
құралдарының жоқтығы және қолданылмауы;
- автомобиль құрылысындағы кемшіліктер, қозғалыс қауіпсіздігіне ... ... мен ... ... ... ... мен сапасының төмендігі;
ЖКА статистикалық сараптамасының себептері бойынша
|- белгіленбеген жерлерден өту; |- ... ... |
|- ... ... ... шығу; |- орағыту ережелерін сақтамау; ... ... тыс ... |- мас ... ... |
|- ... ... ... |- ... да ... |
|- ... мас болуы; |- ТҚ ... ... |
| ... |
3 ... – ЖКА ... ... ақаулар сараптамасы
19%- доңғалақ пен аспа ақаулары;
11% - басқа да ақаулар;
23% - тежегіш жүйесінің ақаулары;
47% - жарықтандыру мен ... ... ... ...... ... ... қауіпсіздігін автомобиль жүйесі, агрегаттар мен түйіндерді
сенімді түрде пайдалану ... ... ... ... ... ... жарық беру аспаптары;
- құрылымның аспасы мен басқа да эелементері;
- рульдік басқару.
Автомобиль ... ... мен ... ... ... қаматамасыз ету барлық автокөлік құралдарының техникалық
жағдайын жақсартпайынша іске асыру ... ... Оған ТҚС ТҚЕ ... ... ... ... ... мен еңбекті ұйымдастырудың
ғылыми эелементтерін енгізу, жүйелі, нақты бақылауды күшейту арқылы қол
жеткізуге ... ... мен ТҚ ... сақтау қажеттілігіне сай
жарнаманың да маңызы бар. Осының арқасында агрегаттар мен ... ... ... ... қол ... ... жөндеу мен қызметке кететін шығындарды ақтап шығады.
2 ТҚС ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ
Өндірістік ... ТҚС ... осы ... ... ... ... ... шарттарын ашады.
Өнеркәсіптік кәпіорындарадағы сиқты ТҚС – да бекітіліген негізгі екі
көрсеткіш бар: өндіріс ... мен ... ... кәсіпорынның өндіріс қуаты белгілі бір ... ... және ... ... ... ... санымен
анықталады. Жалпы алғанда ТҚС үшін мұндай көрстекішке жыл бойындағы кешенді
түрде қызмет көрсетілетін автомобильдер саны жатады.
Кәсіпорын ауқымы жұмысшылар саны және ... ... ... ... ... қорының шамасы және де ТҚС ауқымы қызмет көрсетуге,
жөндеуді тосуға және ... ... ... орын саны ... ... арқылы анықталады.
2.1 ТҚС ұйымдастыру кезіндегі есептеулер
Бастапқы мәліметтер.
ТҚС технологиялық есептеулерді жүргізуге ... ... жыл ... ... көрсетілетін автомобильдер саны – 2000 дана;
- қызмет көрсетілетін автомобильдердің орта ... ... ... жолы – 15000 ... ТҚС кіру ... жыл ... – 4рет;
- қызмет көрсету станциясының жұмыс тәртібі - D р.г. – 357 күн;
- ауысым саны – 1 (12 ... ... ... төмендегі формула арқылы есептейміз:
(1)
N сто - жыл ... ... ... бір ... ... ... ... (244авт/жылына).
(2)
ТҚС жұмыс тәртібі:
Станцияның жұмыс тәртібі D р.г. = 357 күн;
Ауысым саны – 1.
ТҚС жұмысының жылдық көлемін ... ... ТҚС ... жылдық көлемін төмендегі формула арқылы
есептейміз:
, адам – сағ
(3)
мұндағы Lг – автомобильдің орта ... ... ... жүрген
жолы, км.;
t- ТҚ және ТЖ салыстырмалы еңбек көлемі, адам*сағ./1000 км.
Жыл көлеміндегігі жинау-тазалау жұмыстары көлемін есептеу.
Жыл ... ... ... ... ... формула
арқылы есептейміз:
(4)
мұндағы tум- ЖТЖ сыйымдылығы (қолмен жуғанда tум = 0,5 ... – кіру саны 4 – ке ... ... ... ... ... ... көрсетудің жылдық көлемін мына ... ... пен ТЖ ... жыл ... ... пен ТЖ ... жүргізілетін жұмыстарды жыл көлеміне бөлу 2 ... ... ... ... Кесте ТҚ пен ТЖ жұмыстарын жыл көлеміне бөлінуі
| | ... ... ... ... байланысты |
|Жұмыс түрі ... ... ... бөлінуі |
| | | ... ... ... |
| | % ... | % | ... | % ... | | | | | |ғ ... |5 |6150 |100 |6150 | | ... ... |25 |30750 |100 |30750 | | ... |5 |6150 |100 |6150 | | ... ... |7 |8610 |100 |8610 | | ... бойынша реттеу | | | | | | ... ... ... |5 |6150 |100 |6150 | | ... ... |6 |7380 |75 |5535 |25 |1845 ... | | | | | | |
2 ... жалғасы
|Доңғалақтың сыртқы |5 |6150 |30 |1845 |70 |4305 ... ... | | | | | | ... мен |20 |24600 |45 |11070 |55 |13530 ... техникалық | | | | | | ... | | | | | | ... |10 |12300 |75 |9225 |25 |3075 ... |10 |12300 |100 |12300 | | ... мен ... |2 |2460 |50 |1230 |50 |1230 |
| ... |100 |123000 | |99015 | |23985 ... ... ... ... ... ... ... техникалық қызмет
көрсететін және ағымдық жұмыстар жүргізетін аймақ пен учаске жұмысшылары
жатады. Олар технологиялық ... ... ... саны мен штаттағы
жұмысшылар саны арқылы айырылады.
Технологиялық қажетті жұмысшылар саны ағындық жұмыстарды, ал штаттағы
жұмысшылар – бағдарлама ... ... ... ... ... (ТҚ
пен ТЖ бойынша жұмыс көлемі).
Өндіріс жұмысшыларының саны төмендегі формула бойынша есептеу:
(6)
мұндағы - ТҚ, ТЖ аймағы немесе ... ... ... ... адам-сағ;
-2070 сағ. – жұмыс орынының жылдық уақыт қоры.
(7)
мұндағы Фр- штаттағы жұмысшының жылдық уақыт қоры.
ТҚ пен ТЖ слесарьлары, ... пен ... ... ... электриктер, доңғалақ монтаждаушылар, слеарь-жонғыштар,
қаңылтыршы, жабдықтарды жөндейтін слесарьлар, арматурашы – Фш = 1840 ... Фш = 1610 ... және Рш ... есептеу 3 кестеде келтірілген.
3 Кесте – Жұмысшылар санын есептеу
Арнайы орындардағы жұмысшылар
| | ... | ... |
| ... |жұмысшы|анған |жұмысшының|жұмысшы саны |
|Жұмыс түрі ... ... ... |жылдық | |
| ... ... ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | | ... | | | | |ген |н ... |6150 |2,9 |3 |1840 |3,3 |7999,23 ... көлемді ТҚ |30750 |14,8 |15 |1840 |16,7 |17 ... |6150 |2,9 |3 |1840 |3,3 |3 ... ... |4,1 |4 |1840 |4,6 |5 ... реттеу | | | | | | ... ... |6150 |2,9 |3 |1840 |3,3 |3 ... |5535 |2,6 |3 |1820 |3 |3 ... ... | | | | | | ... |1845 |0,8 |1 |1840 |1 |1 ... мен |11070 |5,3 |5 |1840 |6 |6 ... ТЖ | | | | | | ... |9225 |4,4 |4 |1840 |5 |5 |
3 ... ... |12300 |5,9 |6 |1610 |7,6 |8 ... мен |1230 |0,5 |1 |1840 |0,6 |1 ... | | | | | | |
4 ... – Жұмысшылар санын есептеу
Учаскелердегі жұмысшылар
| ... ... ... |Штаттағы жұмысшы |
|Жұмыс түрі ... ... ... |саны |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| | | | | ... ... |1845 |0,8 |1820 |1,01 |1 | ... жөндеу | | | | | | ... |4305 |2,07 |1840 |2,3 |2 | ... | | | | | | ... мен |13530 |6,5 |1840 |7,3 |7 | ... ТЖ | | | | | | ... |3075 |1,4 |1840 |1,6 |2 | ... және |1230 |0,5 |1840 |,6 |1 | ... | | | | | | ... |13 | ... пен ТЖ ... ... ... санын есептеу
ТҚ пен ТЖ бойынша жұмыс орындарының саны төмендегі формула бойынша
іске асады:
(8)
5 Кесте - ТҚ пен ТЖ ... ... ... ... ... түрі |Көп ... |Тсм |С |Рср |η |Х |
| ... ... | | | | | |
| ... |күндері | | | | | |
| ... | | | | | | ... |20910 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |2,93 орын ... ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... тежегіті| | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ТҚ |38130 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |5,35 |
| | | | | | | ... ... |6150 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |0,861 орын ... ( соның ішінде |12300 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |1,72 орын ... мен | | | | | | | ... | | | | | | | ... |9225 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |1,281 оырн ... |12900 |357 |8,2 |2 |1,5 |0,9 |1,712 орын |
| ... |14 орын ... ... орындары санын есептеу.
Жинау-тазалау жұмыстапры орындары саны ... ... ... Nс- ЖТЖ ... ... ену ... ЖТЖ ... енетін автомобильдердің біркелкі емес коэффициенті (φм =
1,1…1,5);
Тоб – ЖТЖ аумағының жұмыс уақыты, сағ;
η = 0,90- уақытты ... ... ... – жуу қондырғыларының өнімділігі;
Көмекші орындарды есептеу.
Көмекші орындарды есептеу мына ... ... ... Nпр – ... ... ... қабілеттілігі(2…3авт/сағ);
Тпр – автомобильдерді қабылдау учаскесінің жұмыс уақыты, ... ... ... ... ... ... ... есептеу.
(11)
мұндағы Тпр – автомобильдің жөндеуден кейінгі ТҚС ... ... 4 ... ... ... ... рындарына қабылдаймыз.
ТҚ пен ТЖ аумақтары ауданын есептеу.
ТҚ пен ТЖ аумақтары ауданы мына формула бойынша есептеледі:
(12)
мұндағы fа – ... ... ... ... м²;
Х- орын саны;
Кп = 7 орын бір ... ... ... учаскелердің ауданын есептеу.
Өндірістік учаскелердің ауданы төмендегі формула бойынша есептеледі:
(13)
мұндағы fp1 – бірінші жұмысшының салыстырмалы ... ...... ... ... ... ... – неғұрлым мол ауысымдағы жұмысшы саны.
Қойма орындарының ауданын есептеу 5 ... ... ... - ... ... ... ... Учаске атауы | ... ... м² |
| |Бір ... ... |
|Доңғалақ монтаждау |2 |15 |10 |25 ... |7 |12 |10 |72 ... |2 |30 |15 |45 ... ... ... нормалары бойынша қоймалардың орналасу
ауданын есептеу.
Қоймалар:
- қосалқы бөлшектер ... 64 ... ... ... 24 ... ... мен ... ... 8 м²;
- майлау материалдары 12 ... ... ... ... ... 31 ... 139 ... орындар ауданын есептеу.
1 орын8-9 м² есептеу бойынша 14 орын 8 м²·13 = 112 м²
Аудандары:
- аумақ 882 ... ... ... ... 139 ... көмекші орындар 112 м²;
Барлығы 1275 ... ... ... ЖӘНЕ ... түскен әр автомобильге түрі мен көлемі әр түрлі ТЖ мен ТҚ
жұмыстары жүргізілуі қажет, ... ... ... кезде әр
түрлі жұмыстарды оырндай алатындай, яғни ТҚ пен ТЖ технологиялық үрдістері
мейілінше ыңғайлы болуы қажет.
Тапсырыс ... ТҚС кез ... ... ... пен таңдау кешеніне
тапсырыс бере алатынын ескере отырып, ТҚС техникалық үрдісті ұйымдастырудың
келесі нұсқасы ... ... ... ... ... ... ... ТЖ жұмыс кешендерін таңдауды жүргізу. Анықталған ақаулар мен ... ... ... ... учаскесінен орындарға 5 суретке
сәйкес жіберіледі.
ТҚС ТҚ пен ТЖ жұмыстары жүргізілуге ... ... ең ... ... ... Автомобиль қызмет көрсету
5 Сурет – Автомобильдің диагностика жасау учаскесінен орындарға
бөлінуі
көлемін анықтау үшін диагностика жасау ... ... ... ... ... ... ... жұмыс түрлері:
- ТҚС автомобильдерді қабылдау;
- Диагностика жасау, соның ішінде толық ... ... ... ... ... соның ішінде бекіту жұмыстары, қоректендіру
жүйесінің жұмыстары, электр жабдықтар жүйесі бойынша жұмыстар,
реттеу жұмыстары, ... ... ... ... соның ішінде учаскелік орындағы жұмыстар;
- Жұмыс сапысн бақылау;
- Автомобильді иесіне қайтару.
Жеңіл автомобильдерге ... және ... ... ... ... ТҚС ... ұйымдастырудың негізі болып табылады. Бұл баптар
автомобильдерді жөндеп ТҚ көрсететін барлы ТҚС үшін міндетті.
Автомобильдерге ... ... ... ол ақаулар мен істен шығу
жұымыстарына бағытталған, автомобильдің ақаусыз, сенімді және экологиялық
жағынан ... ... ... ететін жұмыстар кешені.
Техникалық көрсету жұмыстарына енеді: ... ... ... ... ... жүйесі жұмыстары, отын
толтыру, майлау және басқа да жұмыстар.
Жеңіл автомобильдерге ... ТЖ ... ... ... және ... байланысты келесі түрлерге бөлінеді:
күнделікті жүргізілетін ТЖ, (КҚ); жүйелі техникалық қызмет (ТҚ); маусымды
қызмет (МҚ).
Күнделікті қызметке (КҚ) отын ... мен ... ... ... ұстау мен күнделікті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған
бақылаулар енеді.
КҚ басым бөлігі ... ... өз ... яғни ... ... ... ... тұраққа қайтқан кездерде жүргізіледі.
ТҚ нақты көлемдегі жұмыстардың орындалуын, яғни автомобиль белгілі
бір қашықтықты өткеннен ... ... ... сай КҚ жүйелілігі бойынша жеңіл автомобильдердге ТҚ
көрсету тәулігіне бір рет, ТҚ – 1 рет 4000 км ... ТҚ – 2 рет 16000 ... ... жүргізіледі.
Маусымды қызмет (МҚ) – шығарушы ... ... ... ... және ... маусымға дайындау бойынша қосымша
операцияларды және ТҚ жұмыстарын қамтиды.
Жөндеу деп пайда ... ... жою мен ... ... ... ... ... келтіру бойынша жасалатын
жұмыстар кешенін атайды. Автомобильге қажет болған жағдайда ғана ... ... және оған ... ... ... ... слесарльлық, сырлау ... ... ТЖ мен ТҚ іске ... үшін ТҚС ... орындармен,
жабдықтармен, аспаптармен, құрал-сайманмен және техникалық құжаттармен
жабдықталады.
ТҚ пен ТЖ бойынша негізгі ... ... ТҚ пен ... ... 2 ... ... Қаптау және қоректендіру жүйесін
жөндеу диагностика учаскесінде, ал ... ... ... ... ... жұмыстары арнайы тағайындалған учаскеде іске асады.
Аккумуляторды ... ... ... ... ... ... жұмыстары да жүргізіледі.
ТҚС автомобильдерді жөндеу кезінде көбінесе қозғалыс қауіпсіздігіне
әсер ететін ақауларға көп ... ... Осы ... ... ... ... және ... агрегат пен жүйелердің келесі нашар бекітулерін
жояды:
- реттеу жұмыстары кезінде – қалып бастырмасы, тежегіш ... ... ... ... жүйесі, рульдік басқару, доңғалақ пен
алдыңғы ... ... ... ... және ... жұмыстары кезінде – рульдік
басқарудың маятникті иінтірек пен ... ... ... ... ... ... шарлы саусақтардағы рульдік тартым, шарлы тірек,
шкворнянасы, ... ... ... ... ... ... пен
жетектері, рессор мен серіппесі, аммортизатор, аспа тірегі, темір ... ... ... ... ... ... жетегі, есік, капот
пен жүк салғыш құлпы қозғалтқыш, ... шыны ... ... ... жел ... ... ... және жылыту жүйесі;
- қоректендіру және электр жабдықтары жүйелеріне қызмет ...... және газ ... ... ... алдыңғы және артқы
шам, жарықты ауыстырғыш, жарық шағылту, дыбыс ... ... ... ... ТҚ – 1 ... көрсетілген жүйеде өтеді, яғни келесі жұмыстарды
орындауүшін жылына екі рет;
ТО-1 проводится через ... выше ... но не ... 2-х
раз в год для выполнения следующих работ;
- бақылау – диагностикалық – жұмыс ... ... ... ... ... мен бір ... әрекет етуіне, тұрған уақыттағы
тежегіш жүйесін, тежегеіш жетегін тексеру, рульдік ... ... ... ... және ... ... тексеру;
- қарау – шанақты, шыныларды, нөмір таңбасын, есік ... ... ... ... ... айнасын, бірігуді майлау
беріктігі, герметикалылығы, суыту, тіркелуді қосатын гидравликалық ... ... мен ... ... ... ... мен ... қаптары,
іліну мен тежеу педалі, желдеткіш серіппесі созылуын, басты тежегіш цилинді
багындағы тежегіш сұйықтығы деңгейін, ілінуді , ... мен ... ... ... ...... ... беріліс пен ұзарту қорабын, рульдік
механизм картері мен мен рульдік сошканы, рульдік доңғалақпен пен тартымды,
бұрылысы иінтіреугін, ... вал ... ... дискісін, аспаптарды,
майлау жүйесі және суыту жүйесі шлангалары мен ... ... ...... педалінің еркін жүрісі мен тежегішті, жұмыс істеп
немесе тұрған уақыттағы тежегіш жүйесін, ... ... ... ... пен ... ... енуін, желдеткіш пен генератор
тартпаларының созылуын реттеу, шиналардағы ауа ... мен ... ... ... ... ... ... келтіру.
Сондай - ақ 1 – ТҚ кезінде қоректендіру жүйесі мен олардың қосылған
жерлерін шаңнан тазалайды, жетек әреткетін, дросслеьді және ауа ... ... ... ... ... ... айналымының аз
режиміндегі карбюратор жұмыссын реттейді. ... ... ... ... мен оның ... ... ... тазалайды;
бекітулерді, сымдар түйіспелері контактары сенімділігі мен әр ... ... ... ... ... ... аспаптарын
шаң-тозаңнан тазартады; электр жабдықтары изоляциясын генератор, стартер
және реле-реттегіш бекітпелерін ... ... аз ... 1 рет, яғни 16000 км. Жол ... ... ТҚ-2 жүргізер алдында автомобильдің техникалық жағдайын мен
ақауларының себептері мен пайдалану ұзақтығын ... ... ... мен ... жүйелерге тереңдетілген диагностика жасайды. Бұл
уақытата төмендегі тексеру жүргізіледі:
- ...... ... және газ ... ... ... ... стуктарды, үдемелі
қуатты, қыспақ жүйелері ақауларын анықтайды;
- қозғалтқыштың қоректендіру жүйесін – құбырлар ... ... ... көп ... мен ... ... ... СО құрамының
жоғарылауын, цилиндрлі-поршенлі топтардағы бөлшектер жағдайын, газ ... ... ... ... тексереді;
қозғалтқыш жүйесін майлау - ... ... ағуы ... ... ... ... үлестіру механизмінің қақпағы), майлау
жүйесіндегі қысым мен автомобиль аспабындағы көрсетілімдер дұрыстығы;
қозғалтқыштың суыту жүйесі - ... ... ...... ... ... ... ағуы (радиатор, су сорғысы, және
басқлары) қозғалтқыш үлкен ... ... ... ... ... іліну (тіркеліу) – үлкен күш әсерінен батып қалуы, берілісті
қосқан ... ... ... ... ... және ... шуыл мен тоқылдаулардың бар болуы, ілініс жетегінің ақауы;
- беріліс қорабы – жұмыс ... ... шуыл ... бар ... күш ... ... өздігінен өшіп қалуы, беріліс
қорабы бөлшектері қоспаларындағы май ағуынын, ... ... ... бар ... ... көпір – артқы көпір қоспаларындағы, май агуының, шуыл
мен ... бар ... ... ... ... саңылау
шамасы;
- карданды білік және аралық тірек – карданды ... ... және ... ... ... тіректеріндегі
саңылаулар;
- рульдік басқару – рульдік доңғалақты ... ... ... ... ... ... білігіндегі саңылау, алдыңғы аспа ... ... ... сенімділігі, сондай-ақ ендік орнықтылық
тұрақтандырғышы тағандары мен штангасы;
- аспа ... мен ...... мен ... сынуы,
рессорлы саусақ қоспаларындағы саңылау, алдыңғы және ... ... және ... автомобиль шанағына қатысты алғандағы орналасуы;
- шанақ эелементтері – жаншылған, жарықшақ, сынулардың бар ... ... ... жел ... жуғыштың дұрыс жұмыс істеуі,
шанақты жылыту жүйесі мен жел шынысын үрлеу желдеткіші, құлыптар мен ... ... жүк ... жапқыштары мен есік;
Әмбе басқарылатын доңғалақтың ... ... ... бір ... әрекет жасап жұмыс белсенділігін, доңғалақтар
тепе-теңдігін, автомобильді қосу жүйесі жұмысын, үзу түйіспелері арасындағы
саңылауды, фраларды орнату мен жұмысын, шам ... ... ... ... жетектерінің жағдайын, радиатор жағдайын, ... ... ... ... және тексеру қажет.
2 – ТҚ кезінде 1 – ТҚ жұмыстарынан ... ... ... түрлерін
орындайды:
- радиаторды, цилидр блогы басын және күйенте тағанды, цилиндр блогы
басы құндағын, шығарып – ... ... ... ... ... блогын, корпус, май тазарту сүзгісн, қозғалтқыштың май картерінің
поддонының қақпақтарын, іліну картерін, , ... отын ... ... ... ... ... рессор сасуқтарын,
жапқыштарын, стремянканы, есік тұтқалары мен құлыптарын бекіту;
- артқы көпірдің бас ... ... ... бекітіген
Фланц сомын тарту;
- рульдік доңғалақтың бұру күшін, қақпақтың жылулық саңылауын реттеу,
газ үлестіргіш қозғалтқыш механизмі ... ... ... ... ... және ... ... арасындағы саңылауды, алдыңғы
доңғалақ күпшеутері подшипниктеріндегі саңылауды реттеу;
Қоректендіру жүйесінде отын бері багының ... ... мен ... ... ... ... ... және анықталған
ақауларды жояды. Крбюратор мен отын беру сорғысын шешіп, бөлшектеп оларды
тазалайды және ... ... ... ... ... ... соң ... аспапта отын беру сорғысын тексереді.
Автомобиль бояуының сапасын, жел шынысын ... ... ... мен жел ... ... дұрыс жұмыс жасауын, құлыптар мен
капот ілмегін, жүк салғыш қақпағы мен есіктерді тексереді.
Электр жабдықтар жүйесіне қызмет ... ... ... ... автомобиль батареясын шешеді және заряд дәрежесін тексереді,
шеткалар мен генератор мен ... ... ... , ... ... ... ... керілуін реттейді; тұтану білте жібін шешеді
де жағдайын тексеріп күйдірмелерден тазалайды және электродтар арсындағы
саңылауды ... ... ... ... олардың сыртқы
бетін шаң мен майдан ... ... ... ... ... ... реттейді, таратып-тоқтатқыш білігін майлайды; төменгі
және жоғарғы кернеу сымдары жағдайын тексереді және жарық беру мен ... ... ... ... 2-ТҚ және СО ... ... тұйық орындарда ТҚ пен
ТЖ аймақтарында орындалады.
ТЖ кезінде бұзып-жинау ... ... және ... ... слесарьлыө-механикалық жұмыстар орындалады.
Түзету цехы автомобильді пайдалану кезінде ... ... ... мен ... ... ... Цехта жөнделген шанақ
беріктілігін арттырып, ... ... ... ... ... пен ... техникалық жағдайын реттеп жөндейді.
Цехта шақа пен оынң механизмдері бөлшектерін түзеті мен ... ... ... ... ... мен дәнекерлеу және арматуралық,
шанақ жұмыстарын жүзеге асырады, сондай-ақ шанақ, панель, ендірме, косынка,
заплата бөлшектерін ... ... ... ... ... цехына доңғалақтар мен жеткізіледі, авариялық
жағдайдағы шанақтар аранайы арбалар арқылы жеткізіледі. ... ... ТЭ ... ... ... ... жұмыстарына капоттардағы,
қанаттардағы, брызговиктердегі, радиатор беттері мен есіктердегі, ... ... ... жарық жерлерді жөндеу жұмыстары енеді, сондай-ақ
жарамсыз болып қалған ... ... емес ... ... ... ... ... шанақ пен панельдің, механизмдердің жеке
бөлшектерін, шыны мен алмалы-салмалы басқа да бөлшектерді шешу және ... ... ... ... соң ... ... ... ішінде шанаққа
бөлшектер мен түйіндерді орнату үшін әр түрлі ... мен ... ... ... ... байланысты бүлінген
беттердегі бұдырларды жою, сондай-ақ шанқтың геометриялық өлшемінің қисаюын
түзету жұмыстары кіреді.
Дәнекерлеу ол ... ... ... ажырамас бөлігі. Барлық
жөндеу жұмыстары дәнекерлеудә әр түрлі ... ... ... ... цехтарындағы ТҚС газбен пісіру немес нүктелі пісіруді, ал ... ... ... ... де ... Дәнкерлеуді жөндеу
жұмыстары, түзетулер мен бөлшектерді, шанақтың жаңа бір бөлігін оранату,
жарықтарды, ендірмелерді ... ... ... ... ... ... зақымдану ауданына байланысты қолданылады. Шанақтарды
дәнекерлеу, қаңылтыр ... 3 адам ... ... бөлімі ескі бояудан тазартып жаңа бояулар түсіруге, кейбір
зақымданған жерлерді, шанақтың кейбір жеке бөлшектерін ... және ... әр ... ... ... арналған .
Сырлаудың жалпы техникалық үрдісіне беттерді бояуға дайындау,
грунттау, шпательдеу, ... ... және ... ... түсіру
жұмыстары енеді. Осы кездерде түсірілген әр ... ... ... ... ... ... ... сырлауға дайындау үшін әр түрлі аспаптар мен құрал-саймандар
көмегімен жергілікті сырлау жұмыстарын жүзеге асырады. Шанқты бояған ... ... ... ... ... цех ... ТҚ кезінде жойылмайтын автомобильдің
электр жабдықтары аспатарына қызмет жасауға, сондай-ақ карбюратор, тұтану
сорғысы, тұндырғыш пен ауа және ... ... ... ... мен
автомобильдің басқа қоректендіру жүйелері аспаптарын жөндеуге арналған.
Тереңірек тексеруді, реттеуді және ... ... ... ... ... ... орынынан йехқа келіп түседі. Бөлімге түскен
аспаптар, бөлшектер мен қоректендіру жүйесінің түйіндері ... да ... ... ... ... ... ... карбюратор, тұтану сорғысы және басқа бөлшектердер ... ... ... ... ... ... мен қоректендіру
жүйесінің бөлшектері автомобильге орнатылады.
Ақыр соңында шыққан газдардың улылығының төмендігі мен жоғары
үнемділікке қол ... үшін ... ... ... мен ... ... жабдықтарын ТЖ кезінде аспаптарды және агрегаттарды, жеке
бөлшектер мен ... ... ... және ... мен ... анықтау, ұсақ жарамсыз ... ... ... сыдар түйіспелеріндегі дәнекерлеу, агрегат пен ... ... ... ... жұмыстары орындалады.
Диагностика жасау ол жұмыстарды орындалуы мен құнын анықтайды,
жұмыстардық ... мен ... ... ТҚС ... түрде
ұйымдастыруға қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Диагностика ... ... жеке ... ... ... ... көлемін анықтауға
мүмкіндік жасайды. Жөндеуге қабылданған ... ... ... және ... ... ... ... ТҚ пен ТЖ аймақтарына
келіп түседі.
Техникалық ... ... ... ... мен ... ... мен ТЖ ... бөлігі болып табылады және оны
бөлшектемей тұрып объектінің техникалық жағдайын нақты анықтайтын үрдіс.
ТҚС ... ... ... ... автомобиль мен оның жеке жүйелерінің, агрегаттары мен түйіндерінің
техникалық жағдайының жалпы ьағасы;
- ақаулар орыны мен пайда болу ... ... ... ... ТҚС, Тқ пен жөндеуге қабылдаған кездегі автомобиль
иесінің көрсеткен агрегаттар мен жүйелер жұмыстарындағы ... мен ... ... және ... ТҚ пен ... ... басқару үшін, яғни автомобильдің ТҚС
өндірістік учаскелеріндегі қозғалыс маршрутын таңдау үшін ... ... мен оның ... және ... туралы ақпаратты
беру;
- автомобильдің МАИ-ғы жүйелі техникалық байқауға дайындығын анықтау;
- автомобиль мен оның ... ... мен ... ТҚ пен ... ... ... ... бақылау жасау;
- материалдық және еңбек ресурстарын үнемді пайдалану үшін ... ... әр қилы ... ... ... ... ... келесі
факторлардан туындайды: осы уақытта автомобиль ақаулары бар ма, қандай
агрегаттар мен түйіндер бұзылу стадиясында және қай ... ... ... ... ... ... жағдайларда анықтала бермейді.
Автомобильді пайдаланған кезде пайда болған ақауларлар кезінде
шуылдар, дірілдеу мен тоқылдақтар, қысым ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің функционалды өзгеруі. Бұл сәйкес ақаулар ... ... ... ... ... параметрлер жатады.
Диагностикалық параметр жанама түрде автомобиль жүйесі, агрегаттары мен
элементтерінің жұмысқа жарамдылығын сипаттайды.
ТҚС жұмыстарды ... ... ... бірі ... ТҚ пен
жөндеу аймақтарындағы технологиялық үрдістердің ықшамдығын қамтамасыз ету,
әр түрлі ... ... ... мүмкіндігі. Басқаруды
біріктіретін элемент ролін диагностика атқарады.
ТҚС ... ... ... ... ... орындалады: тапсырыс
бойынша диагностика; реттеуге байланысты жүргізілетін автомобильді жөндеу
мен ТҚ ... ... ... ... кеңінен таралған тапсырыс бойынша диагностика автомобиль иесінің
тапсырысы бойынша жүнргізіледі. Диагностикалық жұмыстың бұл түрі ... ... ... ... ... ... нақты және объективті
ақпарат алу үшін ... ... ... диагностика тікелей
диагностика жасау орынында диагност-оператор арқылы ... ... ... ... ... тұтану білте жібін ауыстыру сияқты
жұмыстар атқарылады.
ТҚ пен жөндеу жұмыстары ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізу үшін, автомобильді жөндеу мен
ТҚ бойынша жүргізілетін қосымша ... ... ... ... ... ... ... бойынша жылжу маршрутын анықтау үшін қолданылады.
Бұл диагностика диагностика орынында жүргізіледі. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... параметрлерін өлшеу қажеттілігіне ... ... ... ... ... ... ... түйіспелері, иінтірек және қақпақтарды итермеші арасындағы саңылау).
Мысалы автомобильдің тарту сапасын тексеру кезінде, яғни қорытынды дайындау
операцияларының ... ... ... үнемделеді.
Тексеру үшін жүргізілетін қорытынды диагностика ТҚС ... мен ТҚ ... ... ... тексеру үшін жүргізіледі.
Орындалған жұмыстар сапасы диагностика орынында жиагностикалық жабдықтармен
тексеріледі. Диагностика үрдістері ... ... ... ... ... ... жөндеуге келмейтін себептер белгілі болса онда автомобиль
деффектерін жою үшін ... ... ... ал ... ... ... ... қайтаралылады. Диагностиканың технологиялық
үрдісі орындалатын операциялар ... мен ... ... ... диагност-оператор біліктілігін, жұмыстарды жүргізудің
техникалық шартын ... ... ... ... тексеру-
диагностика жасау және реттеу операциялары енеді.
ТҚС жұмыстардың ... ... үшін ... ... ... ... Кешенді түрдегі диагностика – ... ... ... ... ... түрдегі диагностиканың
жеке жағдайларында экспресс диагностика жасалады. Ол кезде ... әсер ... ... ... мен ... ... ... шектеулі болады.
Диагностикалық жабдықтарды қолдану нақты анықталған ақпараттар
негізінде автомобильдің техникалық ... ... ... ... алып ... жөндеудің технологиялық үрдісін рационалды түрде ұйымдастыруға,
материалды және ... ... ... жіктеуге, үнемді түрде қызмет
жасауға қол жеткізеді. Автомобиль жүйесіне және агрегаттарына жүйелі және
оптимальді түрде ... ... ... ... ... отын ... еңбек және қосалқы бөлшектер шығынын ... ... ... ... Бас ... қойылатын құрылыс талаптары
Техникалық қызмет станциясының бас жоспары – бұл құрылыс жүргізуге
бөлінген жер ... ... ... ... сақтауға арналған
құрылыс ғимараттары және територия бойынша қозғалу жолдары, жалпыға ... ... ... Бас ... ... ... ... 89-80|| СНжЕ, «Қалаларды салу және қалалық меекндерді ... ... ҚР СНжЕ ... сай жасалған.
Автомобильдерге ТҚ кәсіпорындарының бас жоспарын жобалау кезінде
келесі шарттар ... ТҚС ... ... ... ... яғни ... ... саны 50 данадан көп болуы керек;
- жұмыс қақпалары қызыл сызықтан кем ... 6 м. ... ... ... көршілес тұрған ғимараттар арасында автомобильдер мен автопоездар
90° бұрышпен ... алуы ... ... ... ашық ... қатты асфальтты бетон
төселуі керек;
- жүру ені 6 м, екі жақты.
Жер учаскесі де келесі параметрлер арқылы ... ... ... ... ... рельеф, жақсы гидрогеологиялық жағдай, жер ... ... 1,5 м ... ... ... ... ... пайдаланылатын жерлерге және инженерлік желілерге
жақын орналасуы;
учаскеге инженерлік ... ... ... ... мен ... ТҚС ... ... мүмкіндігін ескеру.
ТҚС териториясына кіру ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік жасалатындай ... ... ... ... клиенттер автомобильдеріне арналған тұрақ
ретінде қоладнылатын бетонмен жабылған аумақ болуы керек. өрт қауіпсіздігі
талаптарына байланысты ТҚС ... үш ... кіру ... ... ТҚС ... ... қойылатын құрылыс талаптары
ТҚС жобалаған кезде құрылыс жұмыстарын ... үшін ... ... ... ... ... кезіндегі негізгі талаптар СНиП 2.09.-85
«Производственные здания» талаптарына сай ... ... ... ... функционалды тағайындауларға бекітілген және ауданның
климаттық жағдайы мен жаңа ... ... ... ... ... ... күрделі өзгерту енгізбей өндірісіті кеңейту
мен технологиялық үрдістерді өзгертуді ... ету, ... ... өрт ... мен санитарлық – гигиеналық талаптар және
сондай-ақ жылыту, желдету т.б байланысты ескеріліп жасалған.
Бұл ... ... ең ... болып ғимаратты негізінен
индустрия тәсілімен дайындалатын темір бетонды ... ... ... ... құрылыс индустриализациясы жатады.
Өндірістік корпустағы негізгі учаскелердің баған торлары 12х12 ... және ... ... үшін 6х6 м-ді ... ... яғни еден мен төбе арасындағы ара қашықтық
технологиялық ... ... ... ... ... және ... жабдықтарды орналастыру талаптарын есекере
отырып есептеледі. Өндірістік корпус биіктігі 4,8 м құрайды.
ТҚС ғимараттары мен ... ... ... 11 09.02 – ... ... сай ... ... сыртқы қабырғасының периметрі
бойынша 11 01. 02 – 85 СНжЕ сәйкес төбе жабынымен қоршалған. ... ... ... қамтамасыз ету МСН 2. 04 – 05.95. талаптарына сай.
Өндірістік корпуста алты ... ... ... ... ... ... ... және басқа жабдықтар мен стендтер
орнатылады. ТЖ аймағында көтергішпен ... ... ... бар, ... бұл орын ... ... түрде қызмет көрсететін жабдықтармен
жабдықталған .
Негізгі талаптарға жатады: өндірістік учаскелердің және аймақтардың
үсақ ғимараттарға бөлінбей технологиялық ... ... сай бір ... ... ... бойынша қозғалысы негізгі
қозғалысты қийып өтпейтіндей ... ТҚ және ТЖ ... ... ... ... ... сырлау учаскелері ортақ желдеткіштен басқа жергілікті
сорғымен жабдықталған. ТҚ пен ТЖ ... ... ... жарықты
максималды түрде пайдаланып жұмыс жасайтындай орналастырылған.
ТҚС қабырғасы кірпіштен салынады. ТҚС арасын бөлу үшін темір ... ... ... ... ... түріндегі өлшемі 600 мм.
КІрпіш бағандар қолданылады. Негізгі тіреу қалыңдығы – 600 мм.
ТҚС ғимаратының ... ... ... 4,8 м, ашылатын қақпа
ені мен биіктігі 3 м, терезелерінің биіктігі 1,8 м., ... 3 ... ... ... ... және ... ... Қабырғалар ТҚС қалыпты ылғалды температураны ұстап тұруы қажет.
Ғимарат ішіндегі қабырғалар кірпіштен ... ... да ... ... ... ... және қоршайтын бөлімдерден тұрады.
Негізгі бөлігі барлық күшті қабылдайтын құрылымдық элементерден тұрады. Ол
үшін ГОСТ 7741- 88. сай ... жылу ... ... ... қолданылады. Қорғау бөлігі бөлігіне су өтпейтін қабат, яғни төбе
жабыны мен мен табаны ... ... ... ... ... ...... сақтайтын қабат. Ол РМ – 350, ... ... және ТШ ... ... рубероидтың үш қабатынан
тұрады. Станцияның төбе жабыны көбікті полиуретанды ТШ 34-4827-75 плита мен
7741- 88. сай ... жылу ... ... ... ... Терезелер ғимаратқа жарық түсіру мен желдету үшін ... ... ... ... кіру үшін ... ... ТҚС енуі үшін ... орнатылады. Қақпа метал кракстан
жасалады. ТҚС бұл ... ... ... 13 мм. болатын
керамикалық плитадан жасалады. Оның астына күшті ... ... ... Бетон М400 қабаты еден арқылы сулар мен басқа сұйықтардың өтуіне
кедергі келтіреді. Еденнің ... ... ... тығыздылған топырақ
қолданылады.
4.3 Техникалық жөндеу алаңына қойылатын ... ... ... ... орналасқан учаскелер мен орындарға ... етіп ... ТЭ ... ... ... ал ... уақытта жасанды түрде жарықтандырылады.
ТЖ орынының бағандардан еркін өтетін кеңістіктігі бар. ТР алаңы
қызмет ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған. Бұдан басқа да пайда болған газдарды ... ... ... керамикалық плитакалар жапсырылған,
төбесі әктелген. ТҚС қызметкерлері мен ... ... ... ... ... ... жуынады және түстенеді.
Алаң қозғалыс кезінде ешқандай қиындықтар ... ... ТҚС ТЖ ... ... ... өтетіндей
етіп қамтамасыз етілген. ТЖ орындары барлық көмекші өндірістік учаскелермен
тікелей байланысты.
5 ТЖ АЛАҢЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАСЫ
5.1 ТЖ алаңын тағайындау
ТҚС ... ... ... мәселесі олар
втомобиль көліктерінің жылжымалы құрамының ТЖ жұмыстары көлемін ... ... ... кететін материалдық және еңбек ресурстары шығынын
қысқарту.
Автомобильге ағымдық жөндеу ... ... ...... кезінде пайда болған ақаулар мен жұсмысқа жарамсыздық себептерін
жою.
Ақаулары бар бөлшектер, түйіндер мен агрегаттарды ауыстыру ... ... ... сондай – ақ осы кездегі қажетті ... ... ... ... мен ... жұмыстар ТЖ
мазмұнын құрайды.
Автомобильге ағымдық жөндеу жұмыстарын жүргізудің басты ... ... ... ету, ... ... ... ТЖ кететін шығын, сондай-ақ автомобильді ТЖ қою ... ТЖ ... ... ... ... оны кері ... ... шығындарды төмендету. ТЖ (жөндеулер санының азаюы, сапасын ... ... ... ТҚ, ... ... ... клиенттерден
станцияға түсетін жылжымалы көліктер сапасымен тығыз байланысты.
ТЖ кететін шығын, оның көлемі және жұмыс сипаты диагностика ролі ... ... ... ... ... пайдаланудың жол-
климат шартарына, технологиялық жабдықтарға, қолданыстағы еңбек ақы
жүйесіне ... ... ... ... ... ... ... технологиялық процесін ұйымдастыру
Автомобильдерді ТҚС ТЖ өткізу ... ... ... ... ... жабдықталған жөндеу алаңында және
өндірістік цехтарда жүргізіледі (учаскелерде).
Бірақ кейбір ТЖ операциялары 1-ТҚ пен 2-ТҚ ... ... ... ... аз еңбекті қажет ететін ТЖ кейбір
жұмыс түрлерін 1-ТҚ пен 2-ТҚ жұмыстарымен қатар ... ... ... ... ... көп ... қалуына, яғни қызмет көрсету
жүйесінің бұзылуына жол берілмейді. ... ... екі ... ... ... ... және жеке түрде.
Агрегатты әдіс кезінде автомобильдерді жөндеу бұзылған агрегаттарды
алдын-ала жөнделген немес айналым қорындағы жаңа ... ... ... ... бар ... ... қорға түседі.
Жөндеудің агрегатты ... ... ... ... ... мен ... ... жұмыстарын кәсіпорынна тыс
арнайы жабдықталған жөндеу кәсіпорындарында ұйымдастыруға ... ... ... ...... қажеттілігін қанағаттандыратын
айналымдағы азаймайтын агрегаттар қорының қажеттілігі.
Жөндеудің жеке әдістерінде агрегаттар жарамсыз деп ... ... ... ... бар ... (түйіндер) жөндеуден өткен
соң сол автомобильдің өзіне қойылады. Бұл кездегі ТЖ ... ... қалу ... ... әдіске қарағанда көбірек болады. Соған
байланысты жөндеудің жеке әдісін айналымдағы агрегаттар қоры жоқ ... ... ... ... ... ... ғана қолданады. Бұдан жөндеу
сапасы артады және жөндеуден кейін кепілді тексеру мүмкіндігі болады. Бұл
осындай ... үшін ... ... ... ... ТЖ ... ... техникалық, технологиялық
және есептік құжаттарды, жөндеу, бөлшектеу-жинау жұмыстарының технологиялық
карталарын ... мен ... ... жұмыс орындары мен жұмыстарды
ұйымдастыру кіреді.
5.3 ТЖ алаыңн техникалық есептеу
5.3.1 Жұмыстың ... ... ... ... ... ... 6 – Кестеге сәйкес құрастырылады.
Сағатына 11070 ... Бұл ... ТҚС ... ... ... ... ... (2 - Кесте).
5.3.2 ТЖ орындарының санын есептеу
ТЖ мен ТҚ орындарын санын есептеуді келесі ... ... - ТЖ ... ... жылдық көлемі, сағ-адам;
- ТҚС автомобильдердің біркелкі түспейтіндігінің коэффициенті
(φ= 0,1…0,5);
- ТҚС жылдағы ... ... ... ... ... сағ;
- біруақытта жұмыс жасайтын жұмысшылардың орташа саны (1,0…2,5)
адам;
η – жұмысшы уақытын пайдалану ... ... ... 2 ... ... ТҚ пен ТЖ алаңындағы жұмысшылар санын есептеу
Өндірістік жұмысшылар санын есептеу төмендегі ... ... - ТЖ, ТҚ ... ... алаңы бойынша жұмыстардың жылдық
көлемі, сағ-адам;
- 2070 – жұмыс орыны уақытының жылдық ... - ... ... ... ... ТЖ алаңына – 1840 сағ.
5.4 ТЖ алаңына арналған жабдықтарды таңдау
Технологиялық жабдықтар мен құрал-жабдықтар:
ТЖ жұмыстарының толық тізімін орындау ... ... ... ... ... ... ... қиындығын төмендету;
қауіпті және ауыр жұмыстар үлесін азайту үшін қажет.
Жабдықтарды таңдау ТЖ алаңында жүргізілетін жұмыстарды ескере ... ТЖ ... үшін ... технологиялық жабдықтарды таңдау 7 –
Кесте түрінде АТП – тегі ... ... ... ... ... кестеде қажетті құрал-жабдықтар тізімі, типі мен моделі,
габариттік өлшемі мен ... ... ... көрсетілген.
ТЖ алаңы ауданын құрал-жабдықтар алып тұрған орынның ауданы және оны
орналастыру тығыздығының коэффициенті ... ... ... мына ... ... fоб – ... ... өлшемі бойынша горизантальды
проекциясы ауданының қосындысы, ; м²
fа – автомобиль ауданы, м²;
fа – көтергіште тұрған ... ...... ... тығыздығының коэффициенті. ТЖ алаңы
үшін Кп = 4..6 тең. Кп= 4.85 деп қабылдаймыз.
Анықтамалық деректерге сай «Волга» ... үші ... 9,5 м² ... ... ... мәні ... 144 м²-ті қабылдаймыз (12х12 торы),
яғни СНИП 11-93-74 сәйкес.
Технологиялық құрал-жабдықтары ... ТЖ ... ... ... ... 4 ... ... – Кестеде қажетті жабдықтар мен аспаптар тізімі келтірілген.
7 ... – ТЖ ... ... ... ... ... |саны |Габариттік |Жоспардағы |
| | ... | ... мм ... м² |
|1 |Өрт ... ... |1 |2000100 |0,2 |
| ... ... | | | |
7 ... ... |Құм ... ... ... |1 |300250 |0,15 |
| | ... | | | |
|3 ... |СД3701-04 |1 |1400800 |1,12 |
|4 ... ... ... |500500 |0,5 |
| ... |90А | | | |
|5 ... ... ағызуға|4288 |1 |1050680 |0,714 |
| ... бак | | | | ... ... ... ... |2 |300250 |0,15 |
| ... ... | | | | |
|7 ... ... |4288 |1 |1050680 |0,714 |
| ... ... бак | | | | |
|8 ... ... 2318 |1 |1000500 |0,5 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|9 ... ... ... |1400500 |0,7 |
| | |5-280 | | | ... ... агрегаттары үшін|ОПТ-633М |1 |8001000 |0,8 |
| ... | | | | ... ... арналағн |471 |1 |1600860 |1,086 |
| ... | | | | ... ... ... ... |2 |1250500 |1,25 |
| ... |Р-506 | | | ... ... ... |2 ... |
|ЖИЫНЫ |18,823 |
8 ... – ТЖ ... ... ... мен ... |Атаулары ... ... ... ... |
|1 |Екі жақты ... ... ... ГОСТ |1417 |2 |
| ... кілт |2960-71 | | |
|2 |Екі ... иілген сақиналы |7811-0290 1Х9 ГОСТ | |2 |
| ... кілт |2906-71 | | |
|3 |Екі ... ... ... ... |2224 |2 |
| ... кілт | | | |
|4 ... езулі екі жақты гайка|7811-003 С 1Х9, |810 |2 |
| ... ... 2839-71 | | |
|5 ... ... екі ... ... 1Х9, |1214 |2 |
| ... ... 2839-71 | | |
|6 ... ... екі ... ... ГОСТ |1719 |2 |
| |кілті |2839-71 | | |
|7 ... ... екі ... ... ГОСТ |2224 |2 |
| ... |2839-71 | | |
|8 ... езулі екі жақты гайка|7811-0041С1Х9 ГОСТ |2730 |2 |
| ... |2839-71 | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
|9 ... ... ... |S=17, a=12.5 |2 |
| ... ... ... 3329-75 | | |
| ... | | | ... ... ... ... |S=19, a=12.5 |2 |
| ... ауыстырмалы |ГОСТ 3329-75 | | |
| ... | | | |
8 ... ... ... ... ... |S=22, a=12.5 |2 |
| ... ... ... 3329-75 | | |
| ... | | | ... ... кілттерге |7812-04981Н12Х1 |S=24, a=12.5 |2 |
| ... ... ... 3329-75 | | |
| ... | | | ... ... ... |7812-05141Н12Х1 |S=30, a=20 |2 |
| ... ... ... 3329-75 | | |
| ... | | | ... |Қапталдық кілттерге | |S=32, a=20 |2 |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... кілттерге |7812-05151Н12Х1 |S=41, a=20 |2 |
| ... ... ... 3329-75 | | |
| ... | | | ... ... ... | ... ұш | |
| ... ... | |а = 12,5 | ... ... ... | ... ұш |2 |
| ... вороток | |а = 20мм | ... ... ... ... 1 Х9 ... |2 |
| | ... | | ... ... ... ... ... |Номиналды |2 |
| | ... 2310-70 ... 500г | |
8 ... ... |Слесарлық-монтаждық |7810-0386 |S=1.6 |1 |
| ... ... 2310-70 |B=6.0 | |
| | | |L=250 | ... ... |7810-0391 Ц15ХР, |S=2.0 |2 |
| ... ... 17199-71 |B=8.0 | |
| | | |L=320 | ... ... ... ... қауіпсіздік талаптары
ТЖ алаңындағы жұмыстарға техника қауіпсіздігі ... ... ... ғана ... ТЖ ... ... ... киімдер
қамтамасыз етілуі керек. Оқыс ... ... ... үшін ... ... мен беттері айналып тұрған заттар қажетті қоршаулармен
қоршалып ... ... ... ... керек. ТЖ алаңындағы ... ұзақ ... ... ... ... Жанар-жағар май
материалдары арнайы ыдыстарда не ... ... ... орындарда сақталуы
керек. Автомобильді тексеру үшін кернеуі 96 В – тан ... ... ... ... ... орындарда ғана шегуге рұқсат етіледі.
Автомобильді тиісті орынға тек қана ... ... ... ... ... қоршауда болуы, шыққан газдар жергілікті сорғылар
акөмегімен арқылы ... ... мен ... ... ... ... аспабының жұмыс басы зақымдалмауы ... ... ... ;
- ... қысатын жерлерінде өткір қырлары мен кетіктері, майырылған
жерлері болмауы қажет;
- балға ағаш сапқа нық отырғызылып ... сына ... ... ... ... еріндерінің кертіктері жаңа болуы керек;
- аспап пен жабдықты тексеріп тұру қажет;
- кернеуі 96 В – тан 1000 В- қа дейінгі ... ... ... ... ... ... ... қажет;
Рұқсат етілмейді:
- ескірген ашасы бар гайкалы кілттермен жұмыс жасау;
- кілт тұтқасын басқа кілттермен немесе тұрбамен ұзартуға;
- электроаспапты ... ... ... ... ... қол
тигізуге;
5.6 Технологиялық карта
Ағымдық жөндеу жұмыстары деп – автомобильді пайдалану үрдісінде ... ... мен ... ... қалған жағдайлады жоюды түсінеді. ... ... ... және ... ... осы кезде қажет
болатын тексеру – диагностика, монтаждау, реттеу және цех жұмыстары ... ... ... ... деп – операциялар жүйелілігі, оның басты
міндеті уақыт аз жұмсалатын сапалы жұмыс жасау.
Опенрация ол автомобиль агрегаттары, ... мен ... ... іске ... ... ... деп түсінеміз .
8 – Кестеде ВАЗ 2108,09 ... ... аспа ... технологиялық кртасы келтірілген. Технологиялық карта үзіндісі
графикалық бөлімнің 5 ... ... ... 2108,09 ... алдыңғы аспа тіреуін ауытыру
Жұмыс орындалуына кететін уақытттың жалпы -504,70 адам-мин.
Орындаушылар: автомобиль ... 3 ... ...... - ВАЗ 2108,09 автомобилінің алдыңғы аспа тіреуін
ауыстырудың технологиялық картасы
|№ №|Операция ... ... ... |Тех. шарт |
| ... |-тін |көрсету |жабдықтар |қиынды | |
| | ... ... | |ғы, | |
| | | |ның саны | ... |
| | | | | |. | |
|1 ... |ТЖ ... |1 | |1 ... |
| ... | | | | ... |
| ... | | | | ... |
| | | | | | ... |
|2 ... |Қырынан |5 |Балонды кілт|2,5 ... |
| ... ... | | |19 мм, | ... |
| |оң ... | | ... 6,5 | ... ТҚ |
| ... | | |мм | ... |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|3 ... ілу ... |1 |Екі ... |0,1 |Автомобиль |
| | | | ... | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... ... | | | | | ... |
|4 |Доңғалақ |Қырынан |4 ... |1,5 ... |
| ... ... | ... 19 мм,| ... |
| |алдыңғы | | | | ... |
| ... ... | | | | |
|5 ... ... |Қырынан | ... ... ... |
| |шешу | | |19 мм | ... ... | | | ... | ... ... | | | | | | |
| | | | | | |ТҚ ... |
9 ... ... ... ... |Қырынан |1 ... |2,0 |ТҚ ... |
| ... | | |А 47035 | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... шешу| | | | | |
|7 ... ... ... |2 ... |2,5 ... |
| |жұдырығы болт | | ... 19 мм,| ... ... |
| |гайкасын шешу | | | | ... |
|8 ... ... |1 | |0,2 |ТҚ ... |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... шешу | | | | | |
|9 ... ... |3 |Балоннды |4,5 |ТҚ сақтау |
| ... ... | ... 13 мм, | |Гайкаларды |
| ... | | | | ... ... |таға-нының | | | | ... |
| ... ... | | | | | |
| ... алу және | | | | | |
| ... шешу | | | | | ... ... тағанды |Жоғары |3 ... |3,5 ... |
| ... ... ... | ... | ... |
| ... ... | ... | ... ... |
| |те-лескопиялық | | ... | ... |
| ... ... | ... | |19,6…24,2 Нм |
| ... ... | | ... | |
| | | | ... 13 мм| | |
9 ... ... |Тағанның алдыңғы|Жоғарғы |1 | |0,4 ... түзу |
| ... ... | | | ... ... |
| ... | | | | | |
| ... орнату | | | | | ... ... ... ... |2 ... |3,0 |Алдын-ала |
| ... ... | | ... 19 мм | ... |
| |мен 2 болт | | | | ... |
| ... ... | | | ... орнату.|
| | | | | | ... ... |
| | | | | | ... ... ... ... |Қырынан |1 |Балоннды |2,5 |Саусақты |
| ... ... | ... 13 мм, | ... |
| ... ... | | ... | ... |
| ... | | ... | ... ор-нату. |
| |иінтірегімен | | ... | ... ... |
| ... | | ... ... |
| | | | ... 13| ... Нм |
| | | | |мм | | ... ... ... |4 ... |2,5 |Гайкаларды |
| |орна-ту, | | ... 19 мм | ... |
| ... | | | | ... |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | ... ... |Қырынан |5 |Балоннды |2,5 ... |
| ... | | ... 19,мм | ... |
| ... | | ... | |орнаты-лады. |
| ... | | | | ... ... ... | | | | ... |
| |тарту, қал-пақты| | | | ... Нм |
| ... | | | | | |
| | | ... ... ... жалпы уақыт |31,2 | ... ... ... мен ... кейін басқарылатын доңғалақ
бұрыштарын міндетті түрде реттеу керек. Пайдалы 3200 Н (320 кг.) ... ... ... ... ... болу керек:
1 доңғалақтарды жер бетіне қараған бұрышпен орнату развал колес
2 ... ... ... қарағанда бұрышпен орнату схождение
3 бұрылыс осінің көлбеу бұрышы:
ұзына бойына
көлденең
6 КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
6.1 Жалпы ... ... ... ... жұмысын өнімділігін арттырудың
негізгі міндеті ол – ғылыми-техникалық ... жаңа қол ... ... ... ... және ... қолдану мен еңбекті
тиімді ұымдастыру.
Автомобиль көліктері ... ... ... ... ... яғни өндіріс үрдістерін механикаландыру ... ... ... көтеру нәтижесінде ғана еңбек өнімділігі
арттыруға және жасалып жатқан жұмыстар сапасын әлемдік стандарт ... ... ... өнімділігін арттыру құралдарының бірі ретінде көтеру-көлік
жабдықтарын кеңінен ... ... мен ... ... ... жұмыстарды толық
көлемде орындау кезінде жұмыстар келесі ... ... ... ... ... мен ... және ... 10-20%. Осыдан ТҚС жылжымалы ТЖ мен
ТҚ құрамдары бойынша жұмыстар кешенінің толық орындалуы үшін көтеру-қарау,
көтеру-көліктерінің ... ... ... ... ... ... жабдықтары ТҚС өтті, яғни көтеру құралдарының құрылымын, машина
астын қарауға арналған шұңқырлар, ... ... және ... ... ... ... жүргізеді. Осының нәтижесінде ТМО жасалатын
технологиялық жабдықтардың жетіспеушілігі анықталады, ... орай ... мен ... ... ... шет елдердегі аналогтарына жол
береді.
«Отандық өнімдер» сипаттамасы:
төмен өнімділігімен;
жеткілікті сенімді еместігімен;
автоматтандырудың төмен ... ... ... ... ... ... шет елдерде шығарылатын көтеру жабдықтарының қымбат ... ... мен сол ... жұмыс жасайтын жұмысшыларды талап
етеді.
6.2 Қолданыстағы қүрылыстарды сараптау
Жылжымалы ТЖ мен ТҚ құрамы бойынша жұмыстарды ... үшін ... әр ... технологиялық жабдықтар қолданылады.
Көтеру-қарау жабдықтары қызмет көрсету объектісіне қатысты алғанда
жұмыс орындарының орналасуына байланысты келесі түрлерге ... ... ... ... ... эстакадалар, , гаражға арналған
көтергіштер, шұңқырға ... ... ... ... ... ... ТЖ мен ТҚ жұмыстарын жүргізген кезде қажетті
биіктікке көтеруге арналған.
Көтергіштердің көтеру-қарау ... ... ... бірталай артықшылығы бар.
Ол артықшылықтары төмендегіде келтірілген:
- автомобильдің барлық ... мен ... қол ... ... ... жоқтығының нәтижесінде еңбек өнімділігінің артуы;
- автомобильді қажетті биіктікке көтеру мүмкіндігі;
- кез келген қабатта орнату мүмкіндігі;
- ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... ... ... ... еңбек жағдайы және ... ... ТҚС әр ... ... және ... ... және ... деңгейі 1,5 т. болатын жүк автомобильдеріне ТҚ пен ТЖ ... ... ... құрылым мен моделдегі көтергішті таңдап алуы үшін екі тағанды
бірнеше көтергіштер моделін ... - 97 ... ... және әр ... ... мен ... ... жақтауы бар
П-97 автокөтергіші 6 – суретте көрсетілген.
6 – ... П - 97 ... ... ... ... ... екі ... таған
оррнатылған тіреу жақтауынан, аппарат шкафтарынан. Көтергішті басқару
тағандардың біреуіне орнатылған түймелі пульт ... ... ... ... С
– пішінді бүтін металдан жасалған. Тағанның ішкі жағында сегіз сырғымада
жүк көтеретін каретка еркін жылжиды.
Жүк ... ... ... ... ... ... ... және
сыналы таспалы беріліс арқылы электроқозғалтқышпен байланысқан. Бұл
көтергіштің бірқалыпты және ... ... ... әсер ... ... ... ПӘК көтеру үшін жүк және сақтандыру гайкалары
полимерлі материалдардан жасалған. Гайкаларды жөндеу үшін оларды алынбалы –
салмалы етіп ... ... ... жүк ... ... 16-18 мм ... сақтау гайкасы
жылжиды. Сақтандыру гайкасы жүк гайкасының тозған, сынған ... ... ... ... және ... ең төмен деңгейге
түсіруге мүмкіндік береді. Жылжу барыснда көтергіш ... ... ... ... ... көтеру мүмкін болмайды. Келесі ... ... ... соң ғана іске ... ... ... қапсыра ұстау бөренесі керек жағдайға реттеліп тұратын
және жылжып тұратындай етіп топса ретінде ұстап ... ... ... ... және ... ... соңғы ажыратқыштармен
шектеледі.
Тіреу жақтауы дәнекерленген қатты құрылымды құрайды. Жақтау тегіс
беттерге орнатылады және ... ... ... ... мен ... ... бекітіледі.
Аппарат шкафының механикаладырылған қорғанышы бар ... ... ... электротехникалық схемасын қамтамасыз ететін ... ... ... ... 10 – ... келтірілген.
ПГ-3И Көтергіші.
ПГ-3И Көтергіші массасы 3 т. дейінгі «Газель» микроавтоьустарын,
джиптерді, жеңіл ... ... ... Сыртқы келбеті 7 – Суретте
көрсетілген.
10 – Кесте. П-97 көтергішініңң техникалық сипаттамысы
|№ ... ... ... |
| | ... | |
|1 |Жүк ... |Кг |3000 |
|2 ... | |Екі ... тұрақты, |
| | | ... |
10 ... ... ... ... |мм |1870 |
|4 ... уақыты |сек |60 |
|5 ... ... ... |мм |115 |
|6 ... ... |кВт |3 |
|7 ... ... |мм | |
|8 ... ауданы |м² |3,94 |
|9 ... |кг |760 |
7 – ... ПГ-3И ... тұрақты, екі тағанды, электрогидравликалы. Көтергіште
электрқозғалтқыш және ... ... ... ... ... ... шанақ астынан көтеру арқылы жүзеге асады.
Көтергіш келесі ... ... ... ... цилиндрден, екі темір құбырдан, екі көтеру платформасынан
және аппарат шкафынан.
Сорғы станциясы ... ... ... май ... тұрады.
Плитада элетрқозғалтқыш және тегерішті май сорғысы, ... ... ... ... ... ... Май сорғысы ниппель көмегімен
болтпен делитель-сумматор қосылған ... ... ... Қақпақ
блогының делитель-сумматормен тығыздалуы резеңке сақиналар арқылы жүзеге
асады. Қақпақ блогында плунжерледі түсіруге арналған екі ... бар. ... ... плунжерлер майды делитель-сумматор арқылы тұрба ... ... ... ... ... ... қақпақ кері ашылады, және
цилиндрдегі май май багына ағады. Электрқозғалтқыштың қосу ... май ... сору ... ... арқылы цилиндрге
беріледі. Пундерлерді көтеру іске асады. Қысымның жоғарыламауы болдырмау
үшін жүйеде сақтандыру қақпағы ... ... ... ... ... Әр ... сақтандыру құрылғысынан, гидравликалық цилиндрден,
платформадан тұрады. ... ... ... мен ... ... ... ... өздігінен түскен кезде автомобильді
құлаудан сақтайды. Ол платформа табанына болтпен бекітілген тісті рейкадан,
рейкаға серіппемен ... ... ... ... ... ... ... көмегімен рейка мен ... ... ... қажет. Электромагниттер сорғы ... ... ... ... ... ... пен корпус болтпен құндақ фланцына
біріккен жеке плитада орнатылады. Аппарат ... ... ... орналасады. Онда басқару мен қорғаушы электржабдықтары бар.
Көтергіштің техникалық сипаттамасы 11 –Кестеде келтірілген.
11 – ... ПГ-3И ... ... ... ... ... бірлігі |Мәні |
|1 |Жүк ... |Кг |3000 |
|2 ... | |Екі ... ... |
| | | ... |
|3 ... ... |мм |1870 |
11 ... ... ... уақыты |сек |55 |
|5 ... ... ... |мм |140 |
|6 ... ... |кВт |22 |
|7 ... ... |мм | |
|8 ... ... |м² |4,66 |
|9 ... |кг |640 |
8 – ... ПЛ-5 ... Көтергіші.
ПЛ-5 Көтергіші (8 - Сурет) жеке массасы 5,5 т.дейінгі жеңіл, жүк,
жартылай жүк автомобильдерін көтеруге арналған.
Көтергіш ... ... Оның ... ... төрт ... ... ... жақтауы, аппартты шкаф. Тағандардың жеке жетегі ... әр ... ... ... жүк ебелегі (бұранда)
жұмыс және сақтандыру гайкасы. Басқару тағандадағы ажыратқыш арқылы жүзеге
асады.
Таған С – ... ... ... ... ... ішкі ... жүк ... каретка еркін жылжиды.
Жүк ебелегі тағанның жоғарғы ұшында тіреу қалпағына ілінген және
тағанның жоғарғы қабырғасына ... ... ... ... Жүк, ... ... астымен жүк ебелегі (бұранда) бойынша
болат сақтандыру гайкасы жылжиды.
Сақтандыру ... жүк ... ... ... ... ... ... арнлаған және каретканы ең төмен деңгейге
түсіруге мүмкіндік ... ... ... ... ... да ... ... көтеру мүмкін болмайды. Келесі көтеруді жүк гайкасын ауыстырған ... іске ... ... ... ... ... ... нақты қашықтықта платформаны
орнатуға раналған ойығы бар көлденең арқалықтармен жалғасқан.
Аппарат шкафының механикаладырылған ... бар ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін автоматты
өшіргішпен жабдықталған.
Көтергіштің техникалық сипаттамасы 11 –Кестеде келтірілген.
11– Кесте. ПЛ -5 ... ... ... |Параметр ... ... ... |
|1 |Жүк ... |Кг |5500 |
|2 ... | ... төрт тағанды, |
| | | ... |
|3 ... ... |Мм |1600 |
|4 ... ... |Сек |160 |
|5 ... ... ... |Мм |240 |
|6 ... ... |кВт |4,4 |
|7 ... ... |Мм | |
|8 ... ... |м² |24,14 |
|9 ... |Кг |1600 ... ...... ПЛД-5 ... көтергіш ПЛ-5 көтергіші модификациясындай. Көтергіш жерге
орналасатындай етіп жасалған және келесі ... ... ... тағаннан, аппарат шкафы мен тағандар орнатылған ... ... жеке ... бар. ... ... ... жүк ... (бұранда), жұмыс және сақтандыру гайкасы бар.
Көтергішті ... ... ... ... түймесі арқылы жүзеге
асады. Таған С – ... ... ... ... ... ішкі жағында
сырғымада жүк көтеретін каретка еркін жылжиды. Жүк ... ... ... ... ... ... және ... жоғарғы қабырғасына
бекітілген электроқоззғалтқышты редуктор арқылы жалғасқан. Жүк, ... ... жүк ... ... ... ... сақтандыру гайкасы
жылжиды. Тіреу жақтауы дәнекерленген қатты құрылымды ... ... ... ... және ... ... ... шпилькалар мен бекіту
ендірмесі көмегімен бекітіледі. Аппарат шкафының ... бар ... ... кезде көтергіштің электротехникалық схемасын
қамтамасыз ететін автоматты ажыратқышпен жабдықталған.
Көтергіштің ... ... 12 – ... ... Кесте. ПЛД -5 көтергішінің техникалық сипаттамасы
| № ... ... ... ... |
|1 |Жүк ... |Кг |3500 |
|2 ... | ... екі тағанды, |
| | | ... |
|3 ... ... |Мм |1800 |
|4 ... ... |Сек |55 |
|5 ... ... биіктігі |Мм |150 |
|6 ... ... |кВт |3 |
|7 ... ... |Мм | |
|8 ... ауданы |м² |5016 |
|9 ... |Кг |1297 ... ...... ... ... дипломдық жобада екі тағанды элетромеханикалық көтергіш жайлы сөз
етіледі.
10 – Сурет. Көтергіш (жоба)
Жобаның мақсаты – ... ... ...... электр энергиясына кететін шығынды азайту нәтижесінде арттыру
қолданыстағы көтергіштер құрылымын жақсарту.
Жобаланып отырған көтергіштің техникалық ... 12 – ...... ... отырған көтергіштің техникалық
сипаттамасы
|№ |Параметр ... ... ... |
|1 |Жүк ... |Кг |3000 |
|2 ... | ... екі ... |
| | | ... |
|3 ... ... |Мм |1900 |
|4 ... ... |Сек |50 |
|5 ... ... биіктігі |Мм |120 |
|6 ... ... |кВт |4 |
|7 ... ... |Мм | |
|8 ... ... |м² |5,14 |
|9 ... |Кг |860 ... ... ... дамыту мақсатында жабдықтар құрылымын әр 5 – 7 жыл
сайын ауыстырып тұру ... ... ... ... ... мен ... ... 10 және одан көп жылдар бойы ... Жаңа ... ... ... жұмысқа жарамдылық мерзімі 3 – 4 жыл. Осыдан
қандай да бір ... ... ... соң, оны ... жаңарту
қажеттілігі немесе осы принципте жұмыс жасайтын келесі жабдық құрылымын
жасау қажеттілігі туындайды.
Осыған байланысты ... шет ... не ... ... технологиялық және құрылымдық деңгейін бағалау, осы ... бар ... ... жабдықты жаңартудың қажеттілігіне деген
көзқарастарды анықтау мен бар жабдықтарды жаңарту немесе жаңа ... ... ... шешу ... ... ... ... құрылымы деңгейін бағалау үшін
құрылымды бағалаудың ... ... ... яғни ... ... ... ... анықтаймыз.
Кешенді көрсеткішті анықтау үшін көрсеткіш салмақтылығын
тағайындаймыз – 12 – ... және ... ... кестесін
құрастырамыз.
13 – Кесте. Салмақты көрсеткіштерді үлестіру
|Параметрі ... ... ... ... |0,3 ... ... |0,25 ... уақыты |0,2 ... ... ... |0,1 ... қуаты |0,05 ... ... |0,05 ... |0,05 |
| |1 ... ... ... ... 14 – Кестеде көрстілген.
14 – Кесте. Көтергіштер құрылымын сараптау нәтижелері
|№ |Параметр |Өлш. |Көтергіші моделі |
| | |бір. | |
| | | |П-97 ... |ПЛ-5 ... ... |
|1 |Жүк |кг |3000 |3000 |5500 |3500 |3000 |
| ... | | | | | |
| |і | | | | | | |
|2 ... |- |Тұрақты |Тұрақтыек|Тұрақтытө|Тұрақты, ... |
| | | |екі |і |рт |екі |екі |
| | | ... ... ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | |ха ... ... | | ... |ликалық | |қ |қ |
|3 ... |мм |1870 |1870 |1600 |1800 |1900 |
| ... | | | | | | |
|4 ... |сек |60 |55 |160 |55 |50 |
| ... | | | | | | |
|5 ... |мм |115 |140 |240 |150 |120 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|6 ... |кВт |3 |22 |4,4 |3 |4 |
| ... | | | | | | |
|7 ... |мм | | | | | |
| ... | | | | | | |
|8 ... |м² |3,94 |4,66 |24,14 |5,16 |5,14 |
| |ғы ... | | | | | | |
|9 ... |кг |760 |640 |1600 |1297 |860 |
15 – ... ... сипаттамасының салыстырмалы сараптамалары
|№ |Параметрі |Салмақты |Көтергіші моделі |
| | ... |
| | |ер, | |
| | | | |
| | | |П-97 ... |ПЛ-5 ... ... |
|1 |Жүк |0,3 |1 |1 |1,83 |1,017 |1 |
| ... | | | | | | |
|2 ... |0,25 |1 |1 |0,86 |0,96 |1,02 |
| ... | | | | | | |
|3 ... ... |1 |1,09 |0,375 |1,09 |1,2 |
|4 ... ... |1 |0,82 |0,48 |0,77 |0,96 |
| ... | | | | | | |
|5 ... |0,05 |1 |0,136 |0,68 |1 |0,75 |
| ... | | | | | | |
|6 ... |0,05 |1 |0,85 |0,16 |0,76 |0,77 |
| ... | | | | | | |
|7 ... |0,05 |1 |1,19 |0,48 |0,59 |0,88 ... | |1 |0,96 |0,95 |1,00 |1,01 ... көрсетекішінің | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... ... қарастырылып отырған көтергіштердің салыстырмалы көрстекіштері
таңдалады (біздің жағдай 7 көрсеткіш);
- әр ... ... ... ... ... ... 1
–ге тең болуы керек;
- техникалық сиптатамаларының есетеу кестесі құрастырылады;
- базалық құрылымы тағайындалады (П-97 көтергіші);
- базалық ... ... әр ... үшін ... бөлу ... ... жақсарту деңгейінің кешенді көрстекіші анықталады;
- кешенді көрстекіштерді салыстыру нәтижесінде құрылымды ... ... ... ... ... ... бойынша біз ПГ-3И және
ПЛ, көрстекіштері сапалылығы жағынан П-97 ... ... ... ... ... деңгейі бойынша базалық П-97 көрстекіштерімен
бірдей.
Жобаланып отырған көтергіш жеке бір көрсеткіштері бойынша базалық
көрстекіштерден асып ... ал ... ... жол ... ... нәтижесі бойынша деңгейі жағынан қарастырылған көтергіштер
бойынша барлығы, соның ішінде базалық көтергіштер де асып түседі.
Бұл дегеніміз ... ... ... ... негізі бола
алады.
6.3 Жобаланып отырған құрылыстарды ... ... ... ... ... ... графикалық бөлімнің 7 –
ші бетінде ... ... ... екі ... ... ... ... құрастырылған және келесі
құрастыру бөлшектерінен тұрады: екі тағаннан, басқару пультінің тіреуілері
бекітілген тіреуіш жақтауынан. Қимасы 100х60 мм ... тік ... ... ... ... табаны қызметін атқарады. Бұл
құрылымкөтергіш салмағын жеңілдетеді. Табаны тегіс ... ... ... түріне байланысты анкерлі болттар, арнайы сүмбі мен бекіту
ендірмелері көмегімен бекітіледі.
Көтергіш табанына ... ... әр ... табанға М16 маркалы 6
болт көмегімен орнатылады. Таған бүтін металды ... ... ... ... ... екі ... ... арбасының
аунақшасы (ролик) бекітілетін жырашықтар бар. ... бұл ... ... төрт ... ... ... ... арбасы еркін
сырғиды. Жүк ... ... ... ішкі ... екі ... ... Ебелек сыналы таспа берілісінің шкиві арқылы
электр қозғалтқышпен жалғасқан. Бұл көтергіш ... ... ... етеді. Айналыс моменті берілісі сенімді түрде қамтамсыз ету үшін 3
кордобаулы таспа бекітілген. Қозғалтқыш оң жақтағы ... ... ... ... ... ... ... ебелек шкиві жағына
электоқозғалтқышты жылжыту арқылы сыналы таспа беріліс ... ... ... ... және түсіру сәті кезінде тағандардың бірлесіп
жұмыс жасауын ... ету ... ... ... ... ... жұлдызшасы бекітілген. Көтергіш табаны ішінде шынжырлы беріліс
жағдайына бақылау ... үшін ... бар ... ... ... ... жағдайда микроауыстырыпқосқыш іске қосылады және
электр ... ... ... Бұл ... ақауларды жоймайынша
көтергіш жұмысын жалғастыру мүмкіндігігінің жоқ екенін көрсетеді. Жоғарыда
айтылғандай тағандар ішіне ... ... ... көтергіш арбасы
орнатылған. Көтергіш арбасының ... ... ... ... 8
бетінде келтірілген. Үйкеліске кететін шығынды азайту үшін аунақшаларға шар
тәрізді подшипниктер ... ... ... ... ... ... ... көтеріп түсірген кезде көтеру ... ... Арба ... ... 8 мм болатын болат беттен
жасалған. Жүк ебелегі бойымен ... ... арба ... жүк ... ... іске асады. Біз белгілі болғандай ТМО мен ... ... ... ретінде қоланы қолданған (ебелекті іліністегі
үйкелісті азайту үшін). Қос ... ... үшін ... ... ... С (ГОСТ 4366-85) маркалы пластикалық майларын қолданды.
Жоғары әсерлесу кернеуі ... ... ... ... ... Сондықтан ебелек бойымен ... ... ... майлау
материалдарының көмегінсіз өтеді. Қола гайка тез істен шығып қалып ... ... ... ұзақ уақытта жұмыс істемей тұрады. Ал оның ... ... ... үшін ... ... ... 40 ГОСТ 1050-85 маркалы
болатты қолданамыз. Ебелекті іліністегі үйкелісті азайту үшін ... ... И-20 ГОСТ 1707-88 ... ... ... ... ... әсерлесу аумағына май үнемі келіп түседі. Со себептен
көтеру арбасының арт жағына жүйелі ... ... ... ... ал ... ... жағына май стаканы орналастырылады. Майлау келесі түрде
жүреді. Көтергішті іске қоспай тұрып арбаны 10 – 15 см-ге көтеріп ... ... ... ... ... дейін қайталанады.
Арбаны төмен түсіргенде, сорғы соташығы цилиндр ішіне еніп ... ... ... ... ... соташық ұшында орналасқан енгізу
қақпағының ашылуына әсер ететін ... ... ... жоғары
көтергенде кері қайтару серппесі соташық пен ... ... ... осы
кезде енгізу қақпағы жабылады, ал поршень баспа қақпақ арқылы цилиндрдегі
майды май әкелетін құбырғы ығыстырады, ал ол ... жүк ... ... ... ... Арбаның жоғары, төмен түсуі стакандағы майдың
толуына жағдай жасайды. ... ... ... ... ... сальникті толтырғыш орналасқан. Толтырғыш стакандағы майды ... ... ... май ... ... ... рет ... Толтырғыш үнемі майда тұрып майлау материалдарының үнемі ебелеуті
гайка аумағына келуін ... ... Май ... ... ... Майдың қалыпты деңгейі - 20 мм. Сорғыны орнату қос ебелектегі
үйкелісті азайтты және көтергіштің ... ... ... 25 ... жүк ... ... ... гайкасы орналасқан. Сақтандыру
гайкасы жүк гайкасының бұрандасы үзілген және тозған жағдайда ... ... ... үшін ... Жүк ... үзілген немесе тозған
жағдайда пластина деформациясы болады. Палстиналар 5 мм аса ... ... ... ... ... ... отырып
бұрылады және сонымен апат ажыратқышын өшіреді. Бұл яғни ... ... ... ... ... Қозғалту тек қолмен іске
асады. Соташық гайкасының жоғары жағынан арнайы кілт көмегімен бұру ... ... ... ... ... жүк ... ауыстырған соң
ғана жүргізіледі. Көтергіш арбасының табанына қапсыра көтеру бөренесі
(подхват) топсалы ... ... ... ... ... ... ... болады. Ең үлкен қапсыра көтеру ... ... – 850 ... ... ... ... ... ұзындығы 1200 мм дейін өседі. Ең
кіші қапсыра көтеру бөренесінің ұзындығы – 590 мм жылжытқан кезде – 950 ... ... ... ... ... және ... көтеру бөренесін кез
келген автомобиль шанағына дәл қиылыстыруға мүмкіндік жасайды. Бұдан басқа
көтергіштің жүк ... де ... (16 - ... – Кесте. Қапсыра көтеру бөренесіне орналасуына байланысты
көтергіштің жүк ... ... |Жүк ... ... жүк ... ... | ... | |кг |
| ... ... ... қапсыра көтеру | |
| ... ... ... | ... |840 |1260 |2100 ... |950 |1460 |2350 ... |1040 |1560 |2600 ... |1120 |1680 |2800 ... |1200 |1800 |3000 ... көтеру бөренелері арнайы тісті фиксаторлар ... ... ... және ... ... фиксатор саусақпен
ілініскен тістерден шығады. Бұл тұтқаны кері бұрауға мүмкіндік береді және
фиксатор ... одан әрі ... ... ... көтеру бөренелерінің
ұшында бұрандалы ендірме арқылы резеңке сыналы винт ... ... ... ... екі жағынан тоқтату сақиналары арқылы реттеледі.
Мұндай құрылым винттің ендірме ... ... ... көтері
бөренелеріне қатысты ендірмемен бірге қозғалуына әсер етеді.
Көтергіштерді басқару тағанда орналақан түймелі ... ... ... ... ... ... қысқа тұйықталудан
қорғайтын автоматты ажыратқышы және механикалық қорғанышы да ... арт ... ... ... ... ... ... жүк ебелегін жабатын және атмосфералық қалдықтардың қонуынан
ссақтайтын пластина орналасқан.
6.4 Көтергіш қабілеттілігі мен ... ... ... ... ... ... ... жүк көтергіштігі – 3000 кг =30000 Н;
көтеру және түсіру ... – 50 ... ... – 1900 мм = ... ебелегінің ұзындығы – 2000 мм = 2 м;
үлкен қапсыра көтеру бөренелерінің максимал ұзындығы-1200мм = 1,2 м;
- кіші қапсыра көтеру ... ... ... - 950 мм = 0,95
м.
6.4.2 Электр қозғалтқыш қуаты мен шкив өлшемін таңдау
а) Бір ... жүк ... Q – ... жүк ... ... ... ... L = 1.9 м көтерудің максимал биіктігі;
= 50 c толық биіктікке көтеруге кететін толық уақыт.
в) ... ... ... η- ... ПӘК.
Жетектің ПӘК-н мына өрнектен анықтаймыз:
(22)
мұндағы таспалы берілістің ПӘК, оны 0,97 қабылдаймыз;
Электр қозғалтқыштың ПӘК, оны 0,95 қабылдаймыз;
шынжырлы берілістің ПӘК, оны 0,95 ... ... ... ... ПӘК мына ... ... ... бұрышы:
(24)
S – ебелек сызығының адымы, S = 5 мм = 0,005 м;
d - ебелек бұрандасының орташа диаметрі, (d = 29 ... ... f - ... коэффициенті, болта бойынша болат үшін f =
0.05
Қос ебелектің ПӘК:
Жетекті жалпы ПӘК:
Онда қажетті электр қозғалтқыштың ... ... 3 кВт ... АИС 112М2 маркалы стандартты электр
қозғалтқыш таңдалады, оның айналу жиілігі минутына 1500 айналымды құрайды..
г) Жүк ... ... ... ... берілістің өткізгіш саны:
(27)
мұндағы 1500 ай/мин – қозғалтқыш білігінің айналу жиілігі.
е) Таспалы беріліс шкивінің диаметрі:
Электр қозғалтқыш ... шкив ... 90 мм деп ... жүк ебелегі жетегінің шкиві төмендегі санға тең болады.
Жүк ебелегі жетегі шкивінің ... ... 295 мм ... ... беріліске УО ТУ 38-40534-85 ... ... ... ... берілісті есептеу
Ебелектің беріктілігін есептеу.
а) беріктік шарты:
(28)
б) Эквивалентті кернеуді анықтаймыз:
МПа
мұндағы керілу кернеуі, МПа;
ебелектің айналу кернеуі, ... ... ... ... бір ... жүк ... –ебелектің ішкі диаметрі бойынша аудан, F = 4.9
г) Ебелектің ... ... ... шығу ... ... ... айналысқа қарсы ебелек кедергісінің моменті, м³
Нм ... ... ... мына ... тең:
МПа
Болат үшін рұқсат етілген кернеу = 100 МПа.
Ебелектің тозуға төзімділігін есептеу
а) ... ... ... ... ... пішіні биіктігінің оның қадамына қатынасы 1.
б) Гайка биіктігінің коэффициенті:
(35)
мұндағы гайка биіктігі, ол 105 мм = 0,105 м;
гайка диаметрі, ол 42 мм = ... ... ... ... ... ... етілген бұрандағы қысым ... ... ... ... пайдалану ережесі
Пайдалану техникасы ережесіне көтергішті пайдаланғанда оператордың
әсер ету жүйелігі де енгізілген.
Көтергішпен жұмыс жасауға ... ... ... ... ... ... 18 жастан кіші емес адамдар ғана жіберіледі.
Жұмыс алдында ... ... ... көз ... ... көтергіштің барлық элементтерінің жұмыс қабілеттітілігін қарау;
- көтергіш тағандарындағы май деңгейін тексеру. Егер май деңгейі ... ... ... 20 мм ... құю және май ... жағдайда оны жаңа
майға ауыстыру керек;
- электр шынжырларының жағдайын ... сым ... ... ... онда жұмыс жасау рұқсат етілмейді;
- жүк және сақтандыру гайкаларын қосып тұрған пластиналарды ... 5 мм ... ... жүк ... ... ... ұстау бөренесі реттегіштерін тексеру. Реттегіштер кез
келген жағдайда қапсыра ұстау бөренесін ... ... ... ... ... көтерген кезде:
- автомобильді көтергішке қатысты теңестіру;
- қапсыра ұстау ... ... ... ... ... ... көтергіштігіне байлансты реттеу;
- қапсыра ұстау бөренесін реттегіштермен бекіту;
- автомобильді көтермес бұрын оны 100...150 мм биіктікке көтеріп,
автомобильдің ... нық ... көз ... ... ... тербелуі рұқсат етілмейді.
- автомобильді көтеруге әрекет жасау;
- ТҚ пен ТЖ байланысты ... ... ... ... бөтен
адамдардың көтергіш астында жұмыс жасауына рұқсат етілмейді;
- ... ... ... ... жұлқымай бірқалыпты түсіру.
Көтергішпен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде көтергіш жабдықтарының
ТҚ пен ТЖ жүйелерінің жоспарлы-сақтандырудың ТШ ... ... ... ... ... ... арттырады және жұмыс қауіпсіздігін
жоғарылатады.
6.6 Көтергіштің ТЖ мен ТҚ жүйесі
Технологиялық ... ... ... ... (ЖСЖ) деп кәсіпорындағы жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету,
қадағалау, қараудың барлық жоспарлы ұйымдастыру шараларының кешенін ... ... (ЖСЖ) ... ... ... ... жабдықтарға техникалық қызмет көрсету;
- жабдықтарды жөндеу.
«АТП пен АТҚС (автотракторлық парк пен ... ... ... станциясы) технологиялық жабдықтарын жөндеу мен оларға
техникалық қызмет көрсету туралы» баптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің келесі
түрлері қабылданды: жоспарлы қарау жұмыстары, тексеру және сынау.
Көтергішті жөндеу жұмыстарының негізгі түрлері: ағымдық (А), ... және ... ... (ТЖ). ... ... ... рұқсат етілгенмен
міндетті жөндеу жұмыстары түрі болып саналмайды.
Техникалық жөндеу кешеніне ... ... ... ... ... ... ... жарамдылығы мен сақтандыру
құрылғылары жағдайын, ажыратқыштар жағдайын ұқыпты түрде тексеру, ... ... ұсақ ... жою, кезекті жоспарлы жөндеу кезіндегі жұмыс
көлемін азайту енеді.
Ағымдық жөндеу ол ... ... ... ... ... ... шыққан бөлшектерін ауыстыру мен қылпына келтіру, кейбір
түйіндерін реттеу арқылы жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ... ... ... бір ... Орташа жөндеу жабдықтар ресурстарын бастапқыға
жағдайына жақындатып қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі. Оны ... ... ... ... ... ... ... бөлшектер мен
түйіндерді аустыру және көтергішті сынау ... ... ... ... ... Жөндеу жұмыстары көтергіш орнатылған
кәсіпорында орындалады. Толық жөндеу жұмыстары мақсаты ... ... ... ... қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі.
Оның мәні тозған ... мен ... ... ... мен ... толық жүргізіледі. АТП технологиялық жабдықтарды ТҚ К мен ... ... бас ... ... ... ... ... ТЖ
мен ТҚ көрсетудің айлық және жылдық жоспар-кестесі жасалады. ... үшін ... ... ... ... ... ... тәжірибесі, ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... ... Айлық жоспар-кесте
жабдықтардың кездейсоқ жұмыс істемей қалатындығын ескере ... ... ... ... ... ТҚС ... технологиялық
жөндеу мен оларға техникалық қызмет көрсету шараларын ерекше орындау мен
ұйымдастыру, жоспарлау жауапкершілігі бас ... ... ... мен ТҚ ... 17 – Кестеде келтірілген.
17 – Кесте. Көтергішті ТЖ мен ТҚ нормативтері
|Көп еңбекті қажет ететін ТЖ мен Тқ, ... ... |То |СО |ТР |СР |КР ... |4,5 |5,0 |32,0 |- |224,0 ... ... ... сағ. ... |ТО |СО |ТР |СР |КР ... |300 ... екі рет |600 |- |6000 |
7 ... ... МЕН ... ... өрт қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау
Қазіргі уақытта біздің елімізде тұрмыс пен өндірістегі еңбекті қорғау
мен қошаған ортаны ... ... ... ... ... ... маңызды болып отыр.
«Өндірістік объектілерді жобалаудың санитарлық нормалары» СНиП ... , ... пен ... өрт қауіпсіздігі» 2.02-05-2002
санитарлық нормалары мен ережелері негізінде мен жобалап отырған ТҚС ... ... сайк ... ... ... мен ... ... соның ішінде адамдарға
әсер ететін негізгі факторлардың бірі құрамында көміртегі ... ... ... ... ... бар ... ... газдар.
Қоршаған ортаға автомобильдер шығаратын ... мен ... ... және ТҚС ... ... ... шуылдар мен
вибрациялардың зияны бар.
Мұндай әсерлерді азайту ... бірі ол ... ... ... жақсарту. Бұл сапалы жөндеу жұмыстары арқылы жүзеге
асады.
Цехтарды, учаскелерді қайта құған кезде жұмысшылардың ... ... ... ... ... және ... ... орындау қарастырылады. өндірістегі қауіпсіз және жоғары
өнімді жұмысты ұйымдастыру техникалық-әкімшілік персоналдарына жүктеледі.
Кәсіпорын мен көліктер басқармасындағы ... ... ... іске ... бас инжеренге бағынышты ... ... ... қорғауға жауапты бір адам тағайындалады.
Автомобильдерді пайдалану мен жөндеу кәсіпорындарындағы жыл сайын
жұмыс істеу принциптерін ... ... жаңа ... ... ... алмайды. Техника қауіпсізідігі және
басқа да қоршаған ортаны қорғау ережелері ... ... ... әкімшілігіне жүктелген.
ТҚС халықтар тұратын қала аумағында орналасқан.
Кәсіпорын территориясының жері тегіс. Жауын-шашын суларын ағызу ... ... ... Жер ... ... ... жер
төле орынны мен қаруа жырашықтарынан төмен жатыр. Семей қаласының ТҚС
биіктігі 2 м ... ... ... және үш шығу ... ... ... екі жағынан енуге болады. өндірістік корпус
территориясының маңайы ... ... ... ... ... және ... ... арнайы жерлерде жиналып ауысым соңында
шығарылады.
Кәсіпорын маңы көгалдандандырлған. Маңайын отырғызылған ағаштар мен
өсімдіктер шаң мен газ ... ... және шуыл ... орындар өндірістік кәсіпорын ... Бұл ... ... және ... үй және жұмыс киімдері ілінетін
гардероб және душ, дәретхана орналасқан.
«Құрылыс пен ғимаратардың өрт қауіпсізідігі» СНиП ... ТҚС бас ... ... кезінде санитарлық жағдай мен өртке қарсы
шаралар сақталады.
ТҚС еңбек ... – бұл ... ... ... ... ... ден саулығына әсер ететін өндірістік орта факторларының жиынтығы. Бұл
факторлар табиғаты, байқалу түрі мен адамға әсер етуі ... ... ... ... ... ең ... ... қауіпті және зиянды өндірістік
факторлар құрайды. Оларды білу өндірістік жарақат алуды, ауруды болдырмауды
ескертеді және ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз
етеді. Бас жоспар «Өндіріс объектілерін жобалаудың ... ... ... ... ... ... қорғау талаптарына жер қабатына, суларға жанар-жағар
майлардың ағуын ... ... ... ... ... ... сондықтан қозғалтқыш жұмысына, қоректендіру ... ... және ... ... және ... ... ... көп
көңіл бөлінеді. Шыққан газдардың зияндылығын тексереді.
Автомобильдерді ағымдық жөндеу мен техникалық қызметерден ... ... және ... ... факторлар туындайды: қорғалмаған
қозғалмалы элелементтер, ... ... ... ... ... ... электр тогымен жарақаттану
Бұл ТҚС қоршаған орта, өрт қауіпсізідігі ережелері және өндіріс
санитариясы нормалары толық ... ... ... ескере отырып ТЖ алаңын қиыстыру
ТЖ мен ТҚ пайдаланған негізгі сантарлық-гигиеналық ... ... ... және ... жарықтандыру»;
СНжЕ РК 4.02-05-2001: «Жылыту, желдету және кондиционирлеу»
СанЕжН 1.02.011-94: ... ... ... және ... ... ... мен ... тізімі: ТҚ алаңында іскенжесі (тиски) бар
стелаж, іліністі реттейтін және жинайтын станок, ... мен ... ... ... отын ... ... май ... арналған
жабдық және басқа да жабдықтар. ... ... ... ... ... ... ГОСТ ... қою және
орналастыру жұмыстары жүргізіледі.
ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... ... ... ... көп еңбекті керек етуді төмендету, жеңіл автомобильдерге ТҚ ... ... ... ... ... үшін ... ... әр түрлі
жабдықтармен, құрылғы, құрал-сайманмен, арнайы бекіткіштермен бекітілген
электромеханикалық ... ... ... ... ... ... түзу ... Жұмысшылар токпен
жарақаттанып қалмауы үшін көтергіштер жерге қосылады. Жөндеу ... үшін ... ... ... қауіпсіздік техникаларымен
жабдықталған 36 вольттық жарық шамы ... ... ... қиын, көп
физикалық күшті қажет ететін агрегаттар мен бөлшектерді шешу құралдарының
көмегімен алынады. ... ... ... бар ... ... соң ... пен ТЖ алаңындағы барлық жұмыс ... ... ... етіп
ұйымдастырылады. Автомобильді жөндейтін слесарьдың жұмыс ... ... ... бар. ТҚС ... ... мен ... цехында газды,
нүктелік, электр доғалы пісіру ... ... ... кезінде
негізгі қауіпті көрінетін инфрақызыл сәулелер, ... ... ... және ... ... ... алаңында жұмысты
зиянсыз ұйымдастыру үшін ағызу-сору желдеткіші орнатылған. Дәнекерлеушінің
көздерін электр доғасы сәулесінен сақтау үшін ... ... ... ... ... бар бас ... ... Барлық жұмысшыларға
арнайы киімдер мен құрал-саймандар таратылады. Бұл жағдайдың ... ... мен ЕҚ мен ТҚ ... инженердің бақылауында болады.
Сырлау бөлімдері мен сыр ... ... ... шаң ... буы ... ... сырлау-лактау материалдарының
компоненттері бөлінеді. Сондықтан ... ... және ... ... ... ... жалпы талаптары» ГОСТ
12.2.003-91, өрт қауіпсіздігі мен ... ... ... ... мен ережелері талаптарына сай жүргізіледі. Өртті
өшіру. ... ... орын ... ... ... ... ... Өндірістік санитария талаптары. «Өндірістік объектілерді
жобалаудың санитарлық нормаларыс» ҚР 1.01.001-94 СанЕжН ... ... ... отырады. Жүйелі түрде май қалдықтарынан, кірден және судан
тазартылып ... ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... техникалық жағдайы тексеріліп, тазартылып, жарамдылық мерзімі
тесеріліп отырады. Қажет емес метал бөлшектер, ... ... ... ... ... ... ... ескі-құсқыларға
арналған жәшіктерді «Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны» 1.01-15-2002 ҚР
СЕ сәйкес өңделеді. Өрт қауіпсіздігі. ҚР ... мен ... ... СНжЕ ... ТЖ мен ТҚ алаңында су тартатын өртке арналған
кран бар, ... ... пен ... бар жәшік ілінеді. Жәшік
стандартқа сай ... ... ... және ДК ... бар ... ... адамның аты-жөні, өрт қызметінің телефоны жазылған жазба
болады. ТЖ мен ТҚ алаңында 2 көбікті от сөндіргіш, 2 ұнтақты және 2 ... 2 ... 2 лом, 2 ... ... тұрған заттар тізімі, жауапты адам
аты-жөні, өрт қызметінің телевоны ... ... ... ... ... жүйесі мен газ тарату жүйесін реттеуге ерекше мән ... ... ТҚ ... ... газдардың улылығын тексеретін жабдық орнатылады.
Еден жерге жанар-жағар май ... ... ... ... ТЖ мен ТҚ ... ... және ... түрде
жарықтандыруды есептеу
7.3.1 Табиғи жарықтандыруды есептеу
Жарықтандыру «Табиғи және жасанды ... ... ... ... ... жарықтандыруды сараптауды жарық
түсуінің нақты және есептеу ... ... ... ... ... жарықтандыруды шамның есептелетін және нақты ... ... ... ... ... ... биологиялық және гигиеналық
құндылығы жоғары және адам психикасына, еңбек ... және ... ... әсер ... ... сай ... орындары болмағандықтан есептеулерді
жасанды жарыққа қатысты жүргіземіз.
7.3.2 Жасанды жарықты сараптау және ... ... ... ... және ... жарықтандыру» 2.04-05-
2002. ҚР станлдарты негізде жарық ағыны әдісімен жүргізіледі және бір
шамның ... ... ... ... ол ... ... ... Sn- орынның ... ... ... жарық, ЛК;
Kз- шамның шаң басуының коэффициенті;
Z- біркелкі емес жарық коэффициенті;
N- лампа және шам шырақ саны;
n-шам шырақтағы ... ... ... ... ... коэффициенті.
ТЖ алаңы үшін En = 200 лк деп қабылдаймыз. Лампалар саны ( ... 3 ... N = 30. ... ... ... Z=1,15.
Жарық ағынын пайдалану коэффициентін анықтау үшін орынның индексі ... ... ... ... ... = A · В / hр · (A+B)
(37)
мұндағы А = 24 м орынның ұзындығы;
В = 12 м ... ені, ... - шам ... ілу ... мына ... ... ... = H – hn – ... Н – ... ... - ... ... биіктігі( 1м );
hc - свес ( 0.5 – 0.7 ).
Φ мәні мен «УНИВЕРСАЛЬ» шам ... ... ... η = 0.48 ... = 200· 288 · 1.5 · 1.15 / 30 · 0.48 = 6900 ... ... бір лампаның жарық ағынының ең жуық ... 6900 лм. Бұл ... ... Г ... ... 250 Вт болатын
лампа сәйкес келеді. ...... ... ... ТЖ ... жергілікті және жалпы ауыстырмалы сору
қондырғыларын есептеу
7.4. 1 ТҚС үшін ... ... ... ... ... ... және ... СНиП
РК 4.02-05-2001 негізінде енгіземіз. ... ... мен ... көңіл-күйін нашарлататын және жұмысшылардың ауруларға ұшыратын
өте күшті факторлардың бірі. Желдеткіш арқылы ауадағы шаң, газ ... ... ... азайтып көтереді және өндірістік корпустағы
ауа ... газ және ... ... рұқсат етілген нормадан
асапауына бақылау жасайды.
Өндірістік корпус пен ТҚС жұмыс орындарында желдеткіштердің келесі
түрлері қолданылады:
1) ... ... ... ... ... ... жинауға
арналған құрылғы ғимараттың сыртқы қабырғасына жапсыра жеке салынған бөлме
түрінде орындалған. Сыртқы ауа ауа ... ... ... ... ... ... ... жұмыс алаңына келеді. Жалпы ауыстырмалы желдеткіш
жоғары қысымды остьтік желдеткішпен жабдықталған. Осы жүйе ... ауа ... ... және ... ... Жергілікті шлангты сорғыш – автомобильдердің пайдаланылған газын
әкететін тұрақты және жылжымалы жабдықтарды ... ... ... ... ... Табиғи желдету желдеткіш блоктарының ашық форточкасы арқылы
температура мен жел ... ... ... ... ... алаңы сфецификасын ескере отырып:
алаңға автомобильдердің шығуы мен кіруі үшін есікті жүйелі түрде ашып тұру;
автомобильді ... ... ... ... ... уақытқа қосу;
Жалпы ауыстырмалы қосылу-сору желдеткішін қолдану туралы шешім
қабылдаймыз.
7.4.2 Жалпы ауыстырмалы қосылу-сору желдеткішін ... ... ... қосу ... шығатын газдарды тарату
үшін Для растворения выделяемых вредностей, происходящих во время ... ... ... қолданамыз.
ТЖ алаңында қозғалыс жылдамдығы 5 км/с тең болғандағы автомобиль ге
кететін отын шығыны:
GT=0.6 + ... V- ... ... ... ... автомобильдің неғұрлым
қуатты қозғалтқышы үшін V = 3.0 л деп қабылдаймыз.
GT = 0.6 + 0.8·3.0 = 3.0 ... 1 сағ ... ... газ ... көміртегі тотығы
мен акролеин мөлшері, кг/сағ.:
QC_= 15 · GT · P / 100
мұндағы 15- саны 1 кг отын ... ... ... газ ... = 1.2 % - шығарылған газдағы көміртегі тотығы мен акролеин ... = 15 · 3.0 · 1.2 / 100 = 0.54 ... ... ... ... үшін ... ауа алмасуы:
V= 10 · QCO · τ · n / 60 · CПДК, ... V – ... ... ... ... ... үшін ... ауа
көлемі, м³:
τ - автомобильдің жұмысының орташа ұзақтығын 10 мин. ... – 1 ... ... ... жасаған автомобильдер саны, ТЖ алаңында 5
пост болғандықтан n = 5 тең болады.
СПДК – жұмыс оырынындағы рұқсат етілген көміртегі тотығы мен ... г/м³, ( СПДК = 20 ... = 10 · 0.54 · 10 · 5 / 60 · 20 = 22500 ... алмастырғыш желдеткіш үшін есептеулер.
Төртбұрышты қимасы a · b = 0.5· 03 м болатын болат ауа ... ... ауа ... үшін ... ... ... ... диатерді анықтаймыз:
Dэk = 2ab / a+b = 2 · 0.5 · 0.3 / 0.8 ... ... ... және ... ... ... ету үшін таңдап алынған ... ... ... ... ... және таза ... толық келуін қамтамасыз етеді. Әр
учаскедегі ауа өткізгіштегі ауа жылдамдығын анықтап ... ... = V / ...... ТЖ ... ... схемасы
Номограмманы қолданып ауа өткізгіштің 1 м ... ... және ... ... ... ... кедергілер:
- 1 – 2 учаске - h / b=1 ξ = 0.24 үшін 90 º ... қима ... 2 – 3 ... - h / b=1 ξ = 0.24 үшін 90 º ... қима ... 3 – 4 ... - h / b=1 ξ = 0.24 үшін 90 º ... қима иіні.
18 – Кесте. Әр ... ... ауа ... ... ... |15 ... |болат |болат |
|Үйкеліс пен ... ... |14 |5.55 |72.98 |112.23 ... ... қысым| | | | | ... | | | | | |
| ... Па |13 |5.55 |67.43 |39.35 ... ... ... Rlβ¸ Па |12 |4.54 |61.0 |30.1 ... ... ... ∑ξω p/2¸ |11 |1.01 |6.43 |9.25 ... | | | | ... ... ... |10 |0.24 |0.24 |0.24 ... | | | | ... ... |9 |4.6 |26.78 |38.56 |
18 ... жалғасы
|Ұзындығы 1 м. Ауа өткізгіш R үйкелісіне |8 |0.56 |6.1 |8.6 ... ... ПА | | | | ... ... |7 |0.375 |0.375 |0.375 ... ... ... ... ab,м |6 |0.5·0.3|0.5·0.3|0.50.3 |
|Көлденең f қима ... , м² |5 |0.15 |0.15 |0.15 ... ... ω, м/с |4 |3.7 |11.11 |16.67 ... ... 1, м |3 |8.1 |10.0 |3.5 ... ... V м³/ч |2 |2000 |6000 |9000 ... қаматамсыз ететін қысым қосындысы магистральды ауа
өткізгіштегі толық қысым ... ... ... ... ... ... ... (18 Кесте). Каталог бойынша Ц4-70 желдеткішін аламыз. Онда
желдеткіш қондырғысының пайдалы қуаты ... ... ... ... VP / η· 3600 · 1000 ... Р – ... ... пайда болатын қысым, ПА;
V – желдеткіш өнімділігі, м³/ ...... ПӘК ( 0..55÷ 0.65 ...... ... ... – ауыстыру коэффициенті
N= VP/ η· 3600 · 1000 = 900·120/0.6 ·3600 ·1000 = 0.5 кВт
Біліктегі ... ... ... = N/ ... ηэд- ... ПӘК ( 0.92- ... = 0.5 / 0..95 = 0.52 кВт
«Өндірістік ортаның зиянды және қауіпті ... ... ... ... басшылыққа ала отырып жұмыс жасаймыз. ... ... ... ... ... ... концентрациясы -
4ААМ50А4ЕЭ У1.1 380 В,50 Гц, М3081 Ту16-510.566-82 асинхронды ... ... n = 1500 ... тең қуат 0.6 ... ТЖ ... өр қауіпсіздігі шараларын жетілдіру
«Гиамараттар мен құрылыстағы өрт қауіпсіздігі» 2.02-05-2002 құрылыс
нормасы мен ережесі негізінде ТЖ мен ТҚ ... ... ... ... қалдықтары мен қалдықтар «Қатты тұрмыстық ... ҚР ... ... сай ... ... арнайы бөлінген
жерлерге жүйелі түрде шығарылып тұрады. ТЖ мен ТҚ алаңында шеберлер құрамы
мен ... ... өрт ... ... адам ... алаң өрт өшіретін құралдармен ... ... өрт ... мен ... да ... орналасқан жерін көрсету мақсатында
территория ішінде 2,5 м биіктікте ... ... ... ... ... ... ... сыртқы тексеру жұмыстары 10 күнде 1 ... ... өрт ... ... өрт сөндіру машиналарының
баолық ғиамараттар мен құрылыс орындарына келі жолы қарастырылған. ... кез ... ... ... өшіру мүмкіндігі бар
болатындай етіп гидранттар орналастырылған. Көтергішті ... ... ... мен ... өткізгіштер температурасына бақылау
жасалынады. Көтергішке техникалық қызмет пен жөндеу жұмыстары ... ... ТЖ ... жанар-жағар май материалдары болмайды.
ТЖ мен ТҚ алаңында әр ауысым соңында міндетті ... ... ... ... май және ... ... құм ... Қолданыста болған ысқылау материалдары жұмыс ... ... бар ... ... ... ал ... ары ... рационалды
түрде қолдану үшін ауысым соңында от қазандықтарына жіберіледі.
Алаңдағы жұмыс кезінде темекі тартуға болмайды және өрт шықпауы ... ... ... ... ... Өрт ... сай ТЖ алаңында 50м²-та орналасу керек:
- 1 ОХП- 10 өртсөндіргіші;
- 1 ОУ – 5 ... 1 0.5 м³ құмы бар ... 100 м³ - ... ... бір ... ... Жалпы ауданы 144 м². құрайды. Бұдан ТЖ
алаңында болуы ... ОХП – 10 3 ... ОУ – 5 3 ... 0.7 м³ - 1 құмы салынған жәшік.
7.6 ТҚС орналасқан аймақты санитарлық тазалау және жинау
«Елді мекен территорияларын таза ... ... ... 3.01.007-97 негізінде санитарлық тазалау жұмыстары жүргізіледі.
ТҚС өндіріс үрдісінде пайдаланылған май, тозған бөлшектер, түйіндер ... ескі ... мен ... ... ... факторлары бөлінеді. Май
регенерацияға өткізіледі, қалпына келтіруге жарамайтын тозған бөлшектер
метал сынықтарын қабылдау орындарына ... ... ... ... орналасқан муниципальді орган ретінде
бекітілген, бұл ... ... ... ... ... ... ТҚС ... тазалау жұмыстарын үнемі
жүргізеді. Ол ... ... ... ... жұмысшылар атқарады.
Кәсіпорын территориясын үнемі тазалап ұстайды.
Кәсіпорын «Әкімшілік және тұрмыстық ... ... ... мен ... ... ... ... жылына бір рет көктемнің ... ... бұл ... ... жұмылдырылады. Станция жұмысшылары жақын маңайды
тазалайды және көгалдандыру жұмыстарын атқарады. ТҚС ... ай ... ... ТҚС ... ... көміртек тотығы концентрациясын
есептеу
Қатты заттар концентрациясын есептеген кезде атосферадағы қоспаларды
үлестірудің гаусс моделі қоладанылады. Үлкен емес биіктікте ... ... ... С – ... заттар концентрациясы г/м;
q – қатты заттар эмиссиясының қарқындылығы г/(с*м) және жол осіне
перпендикуляр жел жылдамдығы м/с, сг – ... ... ... ... тұрақты ауытқуы.
q қарқындылығы келесі формула бойынша есептеледі:
мұндағы pi – ағын ... I ... ... ... - i типті автомобильдің өрге қарай көтерілуі кезіндегі нақты топ
қатты заттарының эмиссиясы;
Т2\ - i ... ... ... ... ... кезіндегі нақты топ
қатты заттарының эмиссиясы.
Жолдың ұзына бойы қиғашталуы 4%. Машиналар ағынының ... -.15 %. ... - 25 %. ... - 10 %. ... ЛАЗ-697 - 10 %.
жеңіл автомобильдер - 40 ... күн ... ... ... күндізгі
қатты заттар концентрациясын есептеу қажет.
Шешуі: Ni = N2 = 1000 ... ... ... ... есептейді,
г/(с-м): көміртек тотығы - 0,0038; азот тотығы - 0,0014; су ... ... ыс - ... қатты заттар концентрациясын жолға дейінгі ара қашықтыққа
байланысты формула бойынша ... ... ... ... кестеде
келтірілген.
19 – Кесте. Зиянды заттар концентрациясының бөлінуі
|Улы зат атауы ... ара ... елді ... ... ... ... жол ... ҚЗ концентрациясының |
| ... ... |
| |20 |40 |60 |80 |100 ... ... |0,75 |0,38 |0,25 |0,19 0,07 |0,15 0,06 ... ... |0,28 |0,14 |0,09 |0,40 | ... ... |1,60 |0,80 |0,53 | | ... |0,02 |0,01 | | | ... ... ... салыстыра отырып және ҚЗ
концетрациясын ПӘК салыстырып ... ... ... Берілген жол
учаскесінде және оның көлік ағынымен көп жүктелуі кезінде көміртек тотығы
мен ыс ... ... ... ... етіледі десек, азот тотығы
жолдан 60 м қашықтықта, ал су көміртегі жолдан 20 м қашықтықта ғана ... ... Бұл ТҚС ... критерийлері мен экология талаптарына
толық жауап береді.
8 ЖОБАНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ
8.1 Толық шығынды есептеу
8.1.1 Станцияға кететін толық ... ... ... ... ТҚС ... ... кететін толық шығындарды есептеу 20 ... ... ... ... ... ... түрлері ... ... ... |
|1 ... |6 |8.1.2 ... |
|2 ... ... |1 |39000 |
|3 ... ... мен ... ... стенді |1 |10625 |
|4 ... ... ... |4 |7400 |
|5 ... ... |6 |17850 |
|6 ... ... арналған ванна |2 |1620 |
|7 ... арба |1 |3075 |
|8 ... ... шкаф |6 |13110 |
|9 ... ... |2 |31260 ... ... ... |1 |6900 ... |Жылжымалы отын толтыру жабдығы |1 |4945 ... ... ... ... жылжымалы жабдық |1 |2980 ... ... |3 |88350 ... ... ... шкаф |2 |5200 |
20 ... ... ... вулканизатор |1 |7160 ... ... ... ... ванна |1 |1020 ... ... ... ... ... |1 |820 ... ... резинаны қайта жөндеуге арналған стенд|1 |48420 ... ... ... ... ... |1 |1420 ... ... |1 |340 ... ... ... |1 |13770 ... |Доңғалақтарды теңгеру стенді |1 |148500 ... ... ... ... ... |1 |84500 ... |Әрлеу станогы |1 |17800 ... ... ... ... |1 |79040 ... ... ... |2 |7040 ... |Газ және ... ... ... |1 |3400 ... ... ... автомат |1 |42000 ... ... ... |1 |112000 ... ... тзаңдатқыш |2 |4800 ... ... ... стол |1 |1720 ... |Қалдықтарға арналған урна |1 |800 ... ... мен ... ... |1 |940 ... ... ... жұмыстарына арналған төрттаған |1 |2900 ... ... ... |1 |12000 ... |Жиклер тексеру аспабы |1 |6100 ... ... ... ... |1 |8400 ... ... ... ... ... |1 |2620 ... ... сүрту материалдарының жәшігі |1 |560 ... ... ... ... |1 |1100 |
20 ... ... |Э-211 ... |1 |24800 ... |Э-214 стенді |1 |15300 ... ... ... |1 |2950 ... |Жуу ... |1 |64500 ... |Шаңсорғыш |1 |12200 ... ... |1 |22700 ... ... ... |1 |17250 ... |Слесарь төрттағаны |1 |3250 ... ... ... шкаф |1 |1320 ... ... өлшегіш | |18400 ... ... |1 |84200 ... ... сапасының стенді |1 |162000 ... ... |1 |1200 ... ... ... ... |6 |10200 ... |2336 ... ... |2 |8200 ... ... кілт ... |7 |14700 ... |Н – 132 құрал-сайман комплектісі |8 |28800 ... ... ... арналған құрал-сайман жиынтығы|1 |2700 ... ... ... ... жиынтығы |3 |16200 ... ... ... |1 |5200 ... ... құрал-сайман жиынтығы |2 |6400 ... ... ... ... |1 |2400 ... ... ... |1 |1500 ... ... |1 |300 ... ... |9 |900 ... ... ... |3 |450 |
20 ... ... |Тозаңдатқыш |1 |1300 ... ... |1 |3200 ... ... жиынтығы |1 |2100 ... ... |1 |800 ... ... комплектісі |1 |2800 ... ... ... |1 |1600 ... ... |1 |1100 |
| ... | |2510405 ... ... ... шығыны | ... ... ... ... мен әкелуге кететін шығын | |251040 ... ... ... Көтергішті жасауға кететін толық шығындар
Толық шығын – бұл сатып алуға, монтаж жасауға, әкелуге және реттеуге
бір уақытта кететін шығын.
21 – ... ... ... ... ... ... |1 дана ... ... ... бағасы |
|Электр қозғалтқыш |6200 |1 |6200 ... ... |30000 тг \т |0.6 т |20000 ... |1500 |2 |3000 ... ... ... |1500 |5 |7500 ... ... |500 |2 кг |1000 ... |400 |8 м |3200 ... ... |1000 |10 м |10000 |
21 ... ... ... |20000 |2 |30000 ... ... |12000 |2 |24000 ... ... |3200 |1 |3200 ... |7500 |2 |15000 ... |750 |4 |3000 ... |400 |5 м |2000 ... |500 |2 |1000 ... |350 |2 кг |700 ... мен ... |1200 |2 кг |2400 ... |600 |6 |3600 ... ... |4000 |4 |16000 ... |384 | |1920 ... энергиясына кететін шығын |Таблица 8. 3 | |1200 ... ... ... ... 8.4 | |33000 |
| ... |187920 |
| ... |6 |1127920 |
22 – ... ... энергиясына кететін шығынды есептеу
|№ |Атаулары ... ... ... ... тг.|
| | |кВт |тг |сағ. | |
|1 ... ... |1.8 | |6 |35.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | |3, 28 | | |
|2 ... қол ... |2 | |8 |52.4 |
|3 ... трасформаторы |20 | |12 |787.2 |
|4 ... |3,5 | |2 |22.9 |
|5 ... ... ... |1 | |20 |65.6 |
|6 ... ... |9 | |8 |236.1 |
| ... |1200 |
23 – ... ... кететін шығын
| |Атауы ... ... |
| ... ... ... – 2 ад. |10000 |
| | | |
|1 | | |
| ... – адам |5000 |
| ... – 1 адам |3000 |
| ... – 1 адам |4000 |
|2 ... және ... |3000 |
|3 ... ... |8000 |
| ... |33000 ... дайындауға кететін толық шығын жобаланып отырған ТҚС жалпы
шығынына кіреді.
24 – Кесте. ТҚС құруға кететін ... ... ... ... |Барлығы ... | | |2510405 ... және ... | | |251040 ... ... ... | | ... ... ... кететін барлық шығын 13425445 тенгені құрайды.
8.2 Ағымдық шығындарды есептеу
8.2.1 Жұмысшылардың еңбек ақы қорын жоспарлау
Жөндеуші жұмысшылар ... ... ... – сыйақы жүйесі бойынша жұмыс
жасайды, бірақ еңбек ақысы уақыт тарифі ... Іс – ... ТҚС ... ... ... 3...5 ... құрайды.
Уақыт тарифі 60 – 80 тенге, оны 100 тенге деп қабылдаймыз.
Жөндеуші жұмысшылардың негізгі еңбек ақысы:
ОЗПрр = Теобщ · ... = 125120 ·100 = ... ... қосымша төлек – 4 %;
Двр = 0.04 ·ОЗПрр
(45)
Двр = 0.04 ·
12512000 = 500480 тенге
Қосымша ... ақы – ... = ... ... ... = ... + 500480) = ... ... ... ... еңбек ақы қоры:
ФЗПрр = ... + Двр ... ... К1 – сый ақы ... К1 = ... – еспетеулер коэффициенті, К2 = 1,20;
ФЗПрр = (12512000 + 500480 + 1301248) ... = ... ... жұмысшылардың орташа еңбек ақысы:
ЗПрр = = 13533 тенге
(48)
мұндағы Nрр = 68 – жөндейтін ... ... ... және ... ... ... ... 1 адам – 45000 тенге;
- есепші 1 адам – 30000 ... ... 2 адам - 20000 ... = ( 45000 + 30000 + ... = 1368000 ... Электр энергиясына кететін шығынды есептеу
Электр энергиясына кететін шығынды төмендегі формула ... = ... · Кзаг · τээ · ... Тсм – ... ұзақтығы, сағ;
Кзаг – жабдықтарды тиеу коэффициенті:
τээ –электроэнергия тарифі, тенге;
Дрр – жылдық жұмыс күндері.
8.2.3 Амортизация есептеулер
Аммортизациялық есептеулер келесі формуламен анықталады:
А = ... Соб – ... ... тенге;
Тсл – жарамдылық мерзімі, жыл.
Есептеулер нәтижесі 25 – кестеде келтірілген
25 – Кесте. Электр энергиясы мен аммортизацияға кететін шығынды
есептеу
|№ |Жабдықтың ... |Соб, тг |ЭЭ, тг |Тсл, жылы |А, тг |
|1 ... ... мен ... |1128000 |44964 |15 |75200 |
| ... ... | | | | |
|2 ... ... ... |39000 |13161 |20 |1950 |
|3 ... ... |10625 |- |10 |1062 |
|4 ... ... ... |7400 |- |8 |925 |
| ... | | | | |
|5 ... арба |17850 |- |15 |1190 |
|6 ... ... шкаф |1620 |- |10 |162 |
|7 ... ... |3075 |- |10 |308 |
|8 ... ... |13110 |- |30 |437 |
|9 ... отын ... жабдығы |31260 |15836 |15 |2084 ... ... ... ... |6900 |6787 |8 |862 |
| ... жабдық | | | | ... ... |4945 |- |10 |494 ... ... ... шкаф |2980 |- |12 |248 ... ... ... |88350 |170050 |8 |11044 ... ... ... ... |5200 |- |25 |208 |
| ... | | | | ... ... ... арналған |7160 |4113 |4 |1790 |
| ... | | | | |
25 ... ... ... ... қайта жөн-деуге|1020 |- |20 |51 |
| ... ... | | | | ... ... ... стелажы |820 |- |20 |41 ... ... |48420 |14394 |8 |6052 ... ... станогы |1420 |- |15 |95 ... ... ... стенді |340 |- |15 |23 ... ... ... реттеу |13770 |2284 |10 |1377 |
| ... | | | | ... ... ... |148500 |10282 |10 |14850 ... ... ... ... |84500 |820 |15 |5633 ... ... ... |17800 |22823 |10 |1580 ... |Газ және ... ... |79040 |- |10 |7904 |
| ... | | | | ... ... жартылай автомат |7040 |- |15 |469 ... ... ... |3400 |- |10 |340 ... |Бояуды тозаңдатқыш |42000 |32899 |8 |5250 ... ... ... стол |112000 |246758 |15 |7467 ... ... ... |4800 |- |4 |1200 ... ... мен ... |1720 |- |10 |172 |
| ... | | | | ... ... жөндеу жұмыстарына |800 |- |5 |160 |
| ... ... | | | | ... ... домкрат |940 |- |10 |94 ... ... ... ... |2900 |- |10 |290 ... ... ... ... |12000 |- |8 |1500 ... ... ... |6100 |- |15 |406 |
| ... ... | | | | |
25 ... ... ... ... материалдарының |8400 |- |10 |840 |
| ... | | | | ... ... ... ... |2620 |- |20 |131 ... |Э-211 ... |560 |- |5 |74 ... |Э-214 стенді |1100 |- |15 |112 ... ... ... |24800 |3086 |20 |1654 ... |Жуу ... |15300 |820 |15 |1020 ... ... |2950 |- |15 |148 ... ... |64500 |22618 |15 |12900 ... |Шығын өлшегіш |12200 |5140 |20 |1220 ... ... ... |22700 |3085 |5 |1135 ... ... арналған шкаф |17250 |1233 |10 |1150 ... ... ... |3250 |- |20 |162 ... ... |1320 |- |20 |66 ... ... стенді |18400 |- |15 |1227 ... ... |84200 |2467 |20 |4210 ... ... бұрғы |162000 |49354 |10 |16200 ... ... |1200 |- |5 |240 ... ... реттеу мен жинауға |5200 |739 |5 |1040 |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |800 |557 |4 |200 |
| ... |674270 |- |196847 ... ... ТЖ мен ТҚ ... кететін шығынды есептеу
Жабдықтарды ТЖ мен ТҚ көрсетуге ... ... ... жабдық
бағасынан 1,5 . . . 5% тең деп ... ... ТЖ мен ... ... ... - 3% деп қабылдаймыз:
Сто,тр = 0,03·2405555 = 72167 тенге
8.2.5 Материалдарға кететін шығын
Шығындарды есептеу 26 Кестеде көрсетілген.
26 – Кесте. Материалдар ... ... ... ... ... тенге |Бағасы, тенге |
|1 |И – 20 Майы |20кг |200 |4000 |
|2 ... ... |15кг |220 |3000 |
|3 ... ... |40 |1600 |
| ... бензин | | | |
|4 ... |20кг |300 |6000 |
|5 ... ... |22кг |30 |660 |
|6 ... |5бут |80 |400 |
|7 ... ... |2,5 м² |770 |1925 ... | | |17585 ... ... ... ... кезіндегі ағымдық шығын келесі формуламен анықталады:
ТЗ = ФЗПрр + ФЗПрсс + ЭЭ + А + ... + ... = 1301248 + 1368000 + 674270 + 196847 + 72167 + 17585 = 3630117 ... ... ... кіріс есептеулерін 23 Кестеде орындаймыз.
23 Кестеде Орындалатын жұмыс түрлеріне байланысты жылына көрсетілетін
қызметтер бағасы мен қызметтер саны келтірілген. ЖҚН Цены ... ... ... 27 – ЖҚН ... ... ... ... ... ... ... ... ... |тн ... саны | ... ... | | | ... |5000 |400 |2000000 ... |3000 |400 |1200000 ... ... | | | ... ... ... |1000 |400 |400000 ... ... | 1200 | 300 |360000 ... – схожденияны реттеу | 1000 | 300 |300000 ... ... ... | 800 | 300 |240000 ... ... ... | 1100 | 300 |330000 ... ... ... | | | ... ... | 1500 | 420 |600000 ... ... ... | 400 | 600 |240000 ... ... | | | ... мен ... ТЖ | | | ... ... ... |2000 |300 |600000 ... ... жұмыстары |6700 |200 |1340000 ... ... ... |21000 |50 |1050000 |
27 ... ... жөндеу жұмыстары | | | ... ... ... |3000 |300 |900000 ... ... ... |9000 |170 |1530000 ... ... ... |30000 |40 |1200000 ... ... | | | ... ... ... |5000 |300 |1500000 ... ... ... |13000 |200 |2600000 ... ... жұмыстары |28000 |70 |1960000 ... ... ... | | | ... ... ... |900 |250 |225000 ... ... ... |3000 |120 |360000 ... ... ... |9000 |50 |450000 ... | 1800 | 300 |540000 ... | 6000 | 120 |720000 ... (НДС) ... ... |- ... ... апйда:
П = Д – ТЗ , тенге
(52)
мұндағы Д – ТҚС жұмыстарының кірісі.
Кірісті есептейміз:
Д = ... · ... Цобс және Nобс – ... түрлері бойынша көрсетілетін қызметтер
саны және бағасы,
П = 19445000 – 3630117 = ... ... ... ... өзі өтеу ... ... ... бойынша есптеледі:
Ток = жыл
(54)
мұндағы КЗ – ТҚС ТҚС жұмсалатын толық шығын, КЗ = 13425445 ... – ТҚС ... П = 15814883 ... ... өзі ... ... = = 1 жыл және 2 ... ұсынысты қабылдау қажет екеніне шешім қабылдау үшін жоспарлап
отырған ... мен ... ... ... және бағалау қажет.
Берілген инвестициялық жоба ... ... ... ... таза ... эффекті есептеу әдісі;
- инвестиция рентабельділігі индексін есептеу әдісі.
Таза келтірілген эффектін есептеуді мына формула бойынша жүргіземіз:
NPV = ∑ NPV- ... Рк – ... іске ... ... таза ... ... – кіріс мөлшері, r = 10%;
КЗ - толық ... = ∑ ... NPV>0 ... онда жоба ... ... ... ... мына формула бойынша
жүргіземіз:
PI = ... = ... ... жоба ... ... ... ... төмендегідей анықталады:
П таза = 0,7*П = 0,7*15814553=11070187т
(58)
ДП=П чист + Аоб =11070187+196847=11267034тенге
(59)
мұндағы Аоб = 196847 ...... ... жасалып отырған кірісіті төмендегі кестеге толтырамыз.
28 – Кесте. Болжам жасалған ... ... | Ақша ... ... |Fg ... ... ... Pv ... ... |0,89 ... ... |15814553 |0,80 ... ... ... |0,71 ... ... |15814553 |0,64 ... ... ... |0,57 |9014295 ... ... |0,51 |8065422 ... ∑ PV 65155956 ... = ∑PV - КЗ =6515956-14074952=51085004 тг.
NPV ... ... ...... ... ... ... жобасы дипломдық жоба тапсырмалары сұрақтарын
толығымен қарастырады.
Жоба тақырыбы өзекті ... ... ол ... ... ... ... ... Қазіргі уақытта, тек Семей қаласы
бойынша ғана емес, облыс бойынша автомобильдерге арнайы ... ... ... станцияларын жобалау қажеттітілігі туындап отыр.
Жобада орындалған жұмыстар:
- станция жоспары ұсынылды;
- ТЖ алаңына қажетті технологиялық жабдықтар орналастырылып таңдалды;
- жұмыс ... мен ... ... ... ... нормативтік құжаттар мен қазіргі заманғы техникалық
құралдарды қолданып алдыңғы аспаны жөндеудің ... ... ... ... ... ТЖ ... ... жақсартуды,
қауіпті және күрделі жұмыстарды азайтуды қамтамасызетеді;
- экономикалық тиімділік есептелген ... ... ... ТҚС ... ... шығынды ақтайды.
Құрылыс пен станцияны жабдықтауға кететін шығын 2510405 тн. құрайды;
оның ... ... – 10664000 тн., ... – 2405555 тн. ... қызметінен күтілетін пайда – 11267034 тенге. Ол 1 жыл 2 ... ... ... ... ... Ф.Н. Изменение технического состояния ... в ... - ... ... ... 1973.
2 Автомобили ВАЗ 2108, 2109. Руководство по ремонту / А.П. ... ... А.К. ... и ... проекта: Учебное пособие
для дипломного проектирования / ... ... ... ... А.К. Просктированис и расчет вентиляционных и аспирационных
систем: ... ... / ... - Усть-Каменогорск, 1998.
5 Апанасенко B.C., ... Я.В., ... ... ... ... - Минск: Издательство Высшая
школа, ... ... И.Н. ... ... ... автомобилей. -
транспорт, 1978.
7 Афанасьев Л.Л., Маслов А.А., ... B.C. ... и ... ... ... ... чертежей. -М.: Транспорт,
8 Верещак Ф.П., Абелевич Л.А. Проектирование авторемонтных предприятий. -
М.: Транспорт, ... ... В.П., ... В.М. ... ... облуживания и
ремонта автомобилей. - М: Транспорт, 1989.
10 Колесник П.А.,Штейнин В.А. ... ... и ... учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1985.
11 Крамарепко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей:
учебник для техникумов. - М.: Транспорт, 1982.
12 ... IO.M. ... ... на ... ... Учебник
для учащихся автотрансп. техникумов.-М.: Транспорт, 1990.
13Лудченко А.А'., Сова И.П. Техническое ... и ... ... ... ... ... указание по структуре и составу
дипломных проектов и ра-Г, организация их выполнения. - ... ... Л.В., ... А.П., Нал В.И. ... ... ... в автотранспортных предприятиях. - М.: Транспорт,
1977.
16 ... Г.М. ... ... ... и ... ... обслуживания. - М.:Транспорт,
17 Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава
автомобильного транспорта / ... ... - М.: ... ... А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта:
учебник для студентов автомоб.-дор.вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
«спорт, 1985.
19 Специализированное ... ... ... / ... ... ... - М.: 1986.
20 Спичкин Г.В., Третьяков A.M. ... ... по ... ... 4.2. - М: Высш. Школа, 1978.
21 Справочник технолога авторемонтного производства / Под редакцией Г.Л.
Малышева.-Транспорт, 1977.
22 Суханов Б.Н., ... И.О., ... Ю.Ф. ... ... ... ... Пособие по курсовому и дипломному ... ... ... ... ... ... для ... / под редакцией
Г.В. Крамаренко. - 2-е издание, переработано и дополнено - М: ... ... В.А. ... ... ... и ремонта
автомобилей.-JL: Машиностроение, 1976.
25 Шошин А.И., Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению.
-М.: ... ... ГОСТ ... ГОСТ ... ГОСТ ... ГОСТ ... ... схем». - М.: 1969.
27 Справочник по машиностроительному черчению. - М.: Машиностроение.
-----------------------
Өзг.
Бет
Құжаттың № а
Қолы.
Уақ.
Орындағ.
Тексерг.
Лит.
Бет
Беттер
Бек.
Н. ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
Бет
Уақ.
Қолы.
Құжаттың №
Бет
Өзг.
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ...
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың №
Қолы.
Уақ.
Бет
ДЖ 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ... ... 45 14 40 00 00 00 ТЖ
Өзг.
Бет
Құжаттың ... 45 14 40 00 00 00 ... ...

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 112 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ішкішаруашылық жерге орналастырудың теориялық, жалпы әдістемелік негіздері31 бет
Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты33 бет
Бу турбиналық АЭС-тер9 бет
Жылу двигательдердің пайдасы және зияны4 бет
ЖЭС және АЭС автоматты қосымша қондырғылары11 бет
Қазақстан аумағындағы электр энергетика саласы6 бет
Қазақстан аумағындағы электр энергетика саласының дамуы және өндіру түрлері3 бет
«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ34 бет
«Жетім балалар туралы» арнайы заң керек7 бет
«Мамандандырылған мемлекеттік күзет қызметінің қызметі»47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь