Орта мектепте жаңа оқыту технологиялар көмегімен оқушылардың физика сабағына қызығушылығын арттыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ПЕДАГОГИКАДАҒЫ « ТЕХНОЛОГИЯ » ҰҒЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
2 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН КҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

3 ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІ
3.1 Деңгейлі дифференциалды оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
3.2 Физика пәнін деңгейлеп саралап оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
3.3 Модульдік оқыту технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.4 Физика пәніне компьютерлік технологияны тиімді пайдалану ... ... ... ... ..25
3.5 Тестік технология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

4 ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН ФИЗИКА САБАҒЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
4.1 «Электр тогының жұмысы және қуаты» тақырыбына деңгелеп саралап оқыту технологиясын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
4.2 «Тізбек бөлігі үшін Ом заңы» тақырыбына модульдік технологиясын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
4.3 Модульдік оқыту технологиясы бойынша 11. сыныпта «Электр энергиясын өндіру, жеткізу, пайдалану» тақырыбын өткізу ... ... ... ... ... ... ..39
4.4 Эрудиттер сайысы сабағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
4.5 «Электр құбылыстары» тарауын қорытындылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45

5 VISUAL BASIC БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН ТЕСТ КӨМЕГІМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМДЕРІН ТЕКСЕРУ ... ... ... ... ... ...47

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48

ӘДЕБИЕТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50

ҚОСЫМША А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
ҚОСЫМША Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
ҚОСЫМША В ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
ҚОСЫМША Г ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
ҚОСЫМША Д ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
ҚОСЫМША Е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
ҚОСЫМША Ж ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73
ҚОСЫМША З ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
КІРІСПЕ
Соңғы 10 жыл ішінде елімізде қоғамды демократияландыру және ізгілендіру саласында жүргізілген біраз реформалар, экономикалық өзгерістер жалпы орта білім беретін мектептегі оқу процесін оқушының қабілеті мен қызығушылығына сәйкес дербестендіру қажеттігін алға қойып отыр.
Бұл міндеттерді жүзеге асырудың бір жолы – дидактиканың әртүрлі ұтымды әдіс – тәсілдерін пайдалану есебінен мектеп оқушылардың ой -өрісінің даму деңгейін көтерудің, олардың ғылыми танымдық іс - әрекеттерін белсендірудің, оқуға, білім алуға ынталандырудың тиімді әдістемесін жасау болып табылады. Осындай өзекті мәселелер қатарына мектепте физиканы оқыту процесінде түрлі формадағы және мазмұндағы есептерді жүйелі түрде әрі ұдайы орындау арқылы оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру мен дамытуды қоюға болады.
Ғылым мен өндірістің дамуына математиканың қажеттілігі, математикалық білім мен біліктіліктің қолданылу аясының кеңейуі еліміздегі әрбір оқушының математикалық білімінің толық болуының мәнін және маңызын күшейте түсті. Бұл еліміздің әрбір азаматына орта білім алуға міндет арта отырып, мұғалім қауымынан ертеңгі күні мемлекет сенім арта алатындай оқушылардың математикалық дайындығының сапасын көтеруді және білімнің қандайда бір деңгейіне кепілдік беруін қамтамасыз етуді талап етеді.
Бүгінгі күні мектептің алдына білім берудің және тәрбиелеудің сапасын жоғарылату, әр пәнді жоғары ғылыми дәрежеде оқыту талаптары қойылған. Осыған байланысты оқылатын материалдар тізбесін және көлемін нақтылау, оқулықтар мен оқу бағдарламаларындағы артық жүктемелерді алу, оқу пәндеріндегі жетекші идея мен негізгі ұғымды нақтылай сипаттауды қамтамасыз ету, әрбір пән үшін іскерлік пен дағдының тиімді көлемін анықтау қажеттігі туып отыр. Бұл мәселелерді шешудің негізгі бір жолы мұғалімдердің теориялық және әдістемелік шеберліктерін жетілдіру екені айқын [10].
Осы мақсатта, ең алдымен қазіргі жұмыс істеп тұрған мектептер жұмыстарына бірлесе отырып педагогикалық, әдістемелік ғылымдардың соңғы жылдардағы жаңалықтарын енгізуге күш жұмсауы қажет. Ал бұл жұмысты жүзеге асыру мектеп мұғалімі қауымының өз іскерліктерін арттырумен қатар олардың әдістемелік ғылым жетістіктерін меңгеруге бел шеше кірісулеріне тікелей байланысты.
Мектепте осы бағытта жүргізілген жұмыстың тиімділігі мен пайдалылығына қарамастан кез келген жаңалықты оқу процесіне енгізу қиындықсыз болмайды. Демек, бұл қиындықтан шығудың алғашқы қадамы, ол көптеген ғалым педагогтар алдыға тартып отырған орта мектеп үшін қажетті ең төменгі білім деңгейін анықтап, оны қалыптастыру ісін жүзеге асыру және осыған байланысты орта білім стандартының талаптарын мүлтіксіз, тез арада жүзеге асыру қажеттілігі туып отыр.
Кейінгі жылдары мемлекетіміздің білім беру кеңістігінде жалпылама стандарттау процесі жүріп жатқаны белгілі. Бұл өте күрделі жауапкершілігі зор іс.
Білім беру стандартының оқу процесінде іске асырылу міндеттілігі мектепте еңбек етіп жатқан педагогтар жұмысын күрделендіруі шындық, тіпті олардың оқу процесіндегі күнделікті жұмысын күрт қиындатып жіберетіні хақ, өйткені осы стандартқа қол жеткізерлік және мұғалім жұмысының жоғары сапасына кепілдік берерлік тиісті педагогикалық технологияны таңдап білікті түрде оны оқу процесіне енгізу мақсаты туындап отыр. Бізге белгілі көптеген оқыту технологияларының қайсысы жемісті және ұтымды екенін орта мектепте мұғалімдеріне ешкім негіздеп, айқындап бермеді. Оқушы білімінің стандарт талабының деңгейіне жеткізу үшін орта мектептерде дәстүрлі оқыту әдістемесі орнына педагогикалық жаңа іс - әрекеттерді анықтап, оны теориялық және практикалық жағынан ұқыпты түрде дайындап алу қажет.
ӘДЕБИЕТ
1 Селевко А.Г. Современные информационно технические средства в школе. Москва: Народное образование, 2002. -48с.
2 Левина А.И. Технология профессионального педагогического образования. Москва: ACADEMA, 2001. -272с.
3 Укина Т. Оқушыларды әр деңгейлі дифференциалды оқытуға баулу /Т. Укина// Физика және астрономия. -2003.-№2.
4 Шаймерденова С. Сабақта модульдік оқыту технологиясын қолдану /С. Шаймерденова// Физика және информатика. -2004.-№1.
5 Исманова Ү. Модульдік технологияныоқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда пайдалану /Ү. Исманова// Математика және физика. -2003. -№6
6 Нұрпейісова Р. Физика пәнін деңгейлеп саралап оқыту /Р. Нұрпейісова// Математика және физика. -2004. -№5.
7 Даңдықұлов А. Модульдік оқытуға кіріспе. /А. Даңқұлов// Физика және астрономия. -2006. -№1.
8 Баенова Д. Жаңа технология физика сабағында /Д. Баенова// Математика және физика. -2005. -№1.
9 Сүлейменова Р. Тестік технология /Р. Сүлейменова// Физика және астрономия. -2003. -№3.
10 Мақамбаев М. Педагогикалық технологияны оқу процесінде қолдану /М. Мақамбаев// Математика және физика. -2004. -№1.
11 Ақтанова А. Оқутыдың жаңа технологиясын пайдалану – сапалы білім негізі /А. Ақтанова// Математика және физика. -2005. -№1.
12 Абылкасымова А.Е. Современный урок. Оқу құралы: Современные методы обучения.-Алматы, НИЦ «Ғылым», 2003. -85б.
13 Өтегенова Г. Модульдік оқыту технологиясы /Г. Өтегенова// Математика және физика. -2003. -№3.-31б.
14 Алиханова Ш. Деңгейлеп оқыту технологиясын пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық әрекетін дамыту /Ш. Алиханова// Физика және астрономия. – 2006. -№2. -6б.
15 Қажымғалиева К. Жаңа технология – физикада /К. Қажымғалиева// Физика және астрономия. -2006. -№2, 5бет.
16 Жақыпова Н. Физика сабағында компьютерлік технологияны тиімді пайдалану /Н. Жақыпова// Физика және астрономия. -2002. -№4. -61б.
17 Шалимбетова Т. Сабақта жаңа технология әдісін қолдану /Т. Шалимбетова// Математика және физика. -2005.-№5.-47б.
18 Исаев Ү. Тест тапсырмалары / Ү. Исаев // Физика және информатика. - 2006.-№1.
19 Қаленова Б.С. Visual Basic-те бағдарламалау /Б.С. Қаленова, Н.Ф. Денисова//, Өскемен «ШҚМУ баспасы», 2003.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ФАКУЛЬТЕТЫ
Физика кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
Тақырыбы: «ОРТА МЕКТЕПТЕ ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ФИЗИКА САБАҒЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ»
МАЗМҰНЫ
бет
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1 ... « ... ... ... ... ... мен
кұрылымы...................................................................
...................................10
3 ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР ... ... ... Физика пәнін деңгейлеп саралап
оқыту........................................................18
3.3 Модульдік оқыту
технологиясы................................................................
.....21
3.4 Физика ... ... ... ... Тестік
технология..................................................................
..........................26
4 ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН ФИЗИКА САБАҒЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
4.1 «Электр тогының жұмысы және ... ... ... ... ... «Тізбек бөлігі үшін Ом заңы» тақырыбына модульдік ... ... ... ... бойынша 11- сыныпта «Электр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Visual Basic ... ... құрылған тест көмегімен оқушылардың
білімдерін тексеру.......................47
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................48
ӘДЕБИЕТ.....................................................................
..........................................50
ҚОСЫМША
А...........................................................................
............................52
ҚОСЫМША
Б...........................................................................
.............................53
ҚОСЫМША
В...........................................................................
............................54
ҚОСЫМША
Г...........................................................................
.............................55
ҚОСЫМША
Д...........................................................................
............................64
ҚОСЫМША
Е...........................................................................
............................69
ҚОСЫМША
Ж...........................................................................
...........................73
ҚОСЫМША
З...........................................................................
.............................76
КІРІСПЕ
Соңғы 10 жыл ішінде елімізде ... ... ... ... жүргізілген біраз реформалар, экономикалық өзгерістер
жалпы орта білім беретін мектептегі оқу процесін оқушының қабілеті ... ... ... ... алға ... отыр.
Бұл міндеттерді жүзеге асырудың бір жолы – ... ... әдіс – ... ... ... мектеп оқушылардың ой -өрісінің
даму деңгейін көтерудің, олардың ғылыми танымдық іс - ... ... ... алуға ынталандырудың тиімді әдістемесін жасау
болып табылады. Осындай өзекті мәселелер қатарына мектепте физиканы оқыту
процесінде түрлі ... және ... ... ... ... әрі ... ... оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру мен дамытуды қоюға
болады.
Ғылым мен өндірістің дамуына математиканың қажеттілігі, математикалық
білім мен біліктіліктің ... ... ... ... ... ... білімінің толық болуының мәнін және маңызын ... Бұл ... ... ... орта ... ... ... арта отырып,
мұғалім қауымынан ертеңгі күні мемлекет сенім арта алатындай ... ... ... ... және ... қандайда бір
деңгейіне кепілдік беруін қамтамасыз етуді ... ... күні ... ... ... ... және тәрбиелеудің сапасын
жоғарылату, әр пәнді жоғары ... ... ... талаптары қойылған.
Осыған байланысты оқылатын материалдар тізбесін және ... ... мен оқу ... ... жүктемелерді алу, оқу
пәндеріндегі жетекші идея мен негізгі ұғымды ... ... ... ... пән үшін іскерлік пен дағдының тиімді көлемін анықтау қажеттігі
туып отыр. Бұл мәселелерді шешудің негізгі бір жолы ... ... ... шеберліктерін жетілдіру екені айқын [10].
Осы мақсатта, ең алдымен ... ... ... ... мектептер
жұмыстарына бірлесе отырып педагогикалық, әдістемелік ғылымдардың соңғы
жылдардағы жаңалықтарын ... күш ... ... Ал бұл ... ... ... ... қауымының өз іскерліктерін арттырумен қатар ... ... ... меңгеруге бел шеше кірісулеріне тікелей
байланысты.
Мектепте осы бағытта жүргізілген ... ... ... ... кез ... ... оқу процесіне енгізу
қиындықсыз болмайды. Демек, бұл ... ... ... ... ... ғалым педагогтар алдыға тартып отырған орта мектеп үшін қажетті ең
төменгі білім деңгейін ... оны ... ісін ... ... ... байланысты орта білім стандартының талаптарын мүлтіксіз, тез арада
жүзеге асыру ... туып ... ... ... білім беру кеңістігінде жалпылама
стандарттау процесі жүріп жатқаны белгілі. Бұл өте ... ... ... беру ... оқу ... іске асырылу міндеттілігі
мектепте еңбек етіп жатқан педагогтар жұмысын күрделендіруі шындық, тіпті
олардың оқу процесіндегі ... ... күрт ... жіберетіні хақ,
өйткені осы стандартқа қол жеткізерлік және ... ... ... ... ... ... ... технологияны таңдап білікті
түрде оны оқу процесіне енгізу мақсаты туындап отыр. Бізге белгілі көптеген
оқыту технологияларының қайсысы жемісті және ... ... орта ... ... ... айқындап бермеді. Оқушы білімінің стандарт
талабының ... ... үшін орта ... ... ... әдістемесі
орнына педагогикалық жаңа іс - әрекеттерді ... оны ... ... жағынан ұқыпты түрде дайындап алу қажет.
Дәстүрлі оқыту әдістемесі ... – көп оқу ... ... ... ... асыру жөніндегі ұсыныстар мен ... ... ... ... ... ... маңызды екі жағдай ерекшелендіреді:
1. Технология көзделген нәтижеге жетудің кепілдігі;
2. Технология болашақ оқу процесінің ... ... ... ... ... ... және тәртіптелген іс - әрекет жүйесі. Мұны ... ... бір ... ... курс көлемінде мемлекеттік білім беру стандарты
жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік береді;
- мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және ... ... ... ... ... іс - әрекеттер жиынтығы. Демек, дәстүрлі оқыту
әдістемесі орнына педагогикалық ... оқу ... ... ... тиімділігіне оңды жағдай жасайтындығы сөзсіз.
Педагогикалық технологиядағы басты мәселе, біріншіден, оқушының оқу –
танымдық әрекеттерінің ... мен ... ... ... проблемасы ретінде мақсат құрудың әдіснамасы
алынады, ал мақсат - кез ... ... оқу ... ... ... ... ... технологияның басты мәні алдыға
қойылған мақсатқа толықтай ... ... ... ... ... берудің сапасын арттырудың негізгі бағыттарының тағы бірі –
оқыту процесін жан – ... және ... ... компьютерлендіру. Оқыту
процесін компьютер көмегімен оқытудың нәтижесінде зерттеудегі проблемаларды
шешу аса маңызды орын алады. Бұған себеп оқу ... ...... іс - ... ... ... жан ... қамтуы болып табылады.
Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғанындай, мектеп пәндерін оқыту
барысында компьютерді ... ... мен ... ...... ... іс - әрекеттерінің мазмұнын, құрылымын өзгерте отырып
түрлендіреді және олардың ынталылық сезімінің өсуіне әсер етеді.
Оқу ... ... және ... ... қолдану
жөніндегі зерттеу жұмыстары тәжірибе арқылы ... оң ... ... оқу процесінде педагогикалық технологияны қолдану, ... ... ... ... ... іс ... көп кездесе
бермейді. Бұның себебі сабақты технологиялық ... ... ... ... (тақырыпты оқытуды жоспарлау), технологияны
қолдану әдістерінің кейбір ... ... ... зерттеліп
өнделмегендігі және технология жөніндегі мақалалардың аз ... [17]. ... қоса ... ... ЭЕМ – ді ... ... ... толық пайдалану сабақты жоспарлаудың жаңа
технологиясын қажет етеді. ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі оқушыларды зерделік мүмкіндіктеріне
сай деңгейлеп оқытуға жағдай жасайды, сондықтан да бұл ... ... ... ... ... деп атауға да болады.
1 Педагогикадағы « технология » ұғымы
«Оқыту ... ... ... деген терминді
еңгізгенде, педагогтар өз ... ... ... ... ... оқыту мазмұны, формасы мен әдістерінің, құралдар мен көздерінің
өзара ... ... ... Сонымен, окыту
технологиясы мәніне карағанда оқыту процессін ұйымдастыру болып келеді. ... ... ... ... өзара әрекеттестігін және
әрекеттердің белгілі жүйесін қамтиды [1].
Бүгінгі күні педагогикада педагогикалық технология ұғымы ... ... оның ... ... жоқ.
Шетел сөздерінің сөздігінде технологияға анықтама былай ... ... ... Іесһпе - өнер, шеберлік, іскерлік және ... ... ... дайындауын, жағдайын, қасиеттерін, формаларын өзгерту
әдістерінің жыйынтығы.
Түсіндірме сөздігінде бүл ұғым бір ... ... ... жыйынтығы ретінде анықтама беріледі.
«Технология» ұғымының әртүрлі варианттарын көрсетейік. «Технология -
процессуалды ... ол ... ... ... ... ... ... мүмкін. Технология тиімді жаре экономикалық процесстерді
жобалап ... ... ... «Педагогикалық технология -
оқытудың психологиялық-педагогикалық ... мен ... ... ... Ол ... ... ұйымдастыру-әдістемелік
кұралы» (Б.Т.Лихачев).
«Педагогикалық технология - бұл оқу ... ... ... техникасы» (В.П.Беспалько).
«Окыту технологиясы - бұл оқыту процессінің белсенді элементтерінің
(қатысушыларының) ғылыми дәлелденген әрекет жүйесі» (С.И.Змеев).
«Педагогикалық ... - бұл ... мен ... үшін ... ... қамтамасыз еткен барлық ... ... ... ... ... жэне ... ... косыла жасаған
педагогикалық іс-әрекет моделі»(В.М.Монахов).
«Педагогикалык технология - бұл ... беру ... ... ... қоя ... техникалық және адам
ресурстарын және олардың өзара әрекеттерін ... ... беру ... ... ... ... қолдану және анықтаудың жүйелі әдісі»
(ЮНЕСКО).
Г.К.Селевко педагогикалык технологияны анықтай келе ... ... ... ... ... ... авторлардың
анықтамаларын өзіне камыта мазмүндық жалпылау болады» [1].
Ол педагогикалық технологияны үш аспектісімен көрсетеді:
1) гылыми: педагогикалык технология - ... ... бір ... ... мақсаттарын, мазмұны мен әдістерін зерттеп құрастырады және
педагогикалық процесстерді ... ... ... ... ... оқытудың
жоспарланған қорытындысына жету мақсаттардың, ... ... ... жыйынтығы;
3) процессуалды-әрекетгік - технологиялық (педагогикалық) ... ... ... ... ... және ... ... жұмыс
істеуі.
Герман Константинович Селевко «педагогикалық ... ... ... колданатын иерархиялық өзар байланысты үш деңгейін
көрсетеді:
1) Жалпыпедагогикалық (жалпыдидактикалық) деңгейі: ... ... ... тап осы ... ... окытудың белгілі сатысындағы біртүтас білім беру процессін
сипаттайды. ... ... ... ... ... ... оқытудың мақсаттары, мазмұны, құралдар мен әдістерінің жыйынтығы,
процестің объектілері мен субъектілерінің әрекет алгоритмдері енеді.
2) ... ... ... ... педагогикалық технология
«жеке эдістеме» мэнінде колданылады, яғни бір пән, сынып, мұғалім ... мен ... ... мазмүнын іс жүзіне ... ... мен ... жыйынтығы (пәнді беру әдістемесі, мұғалімнің,
тәрбиешінің, жұмыс әдістемесі).
3) Локалды (модульдік) деңгейі: локалды ... ... ... ... ... және ... ... шешу
технологиясы ретінде ... ... ... ... жеке ... ... ... қалыптастыру технологиясы,
сабақ, жаңа білімді меңгеру технологиясы, материалды қайталау және ... ... ... ... және т.с.с).
Сонымен, педагогикалык технология ... ... ... ... ... ... ... - бүл қатысушыларға
комфортты жағдай туғыза отырып, нақты қорытындыға жету ... ... ... ... (жоспарлау), үйымдастыру, бағыттау ... ... мен ... ... ... ... жүйесі.
Бұл анықтаманы талдай келе төмендегі ойға келуге болады:
1) мұнда мұғалім мен оқушының қосыла жасаған ... ... яғни ... оку ... ... ... болады.
2) Окушының өз іс-әрекетін ... ... ... көрсетіледі, яғни
педагогикалық технология оқушыларды оқуға өздік басқару ... ... ... беру ... ... комфортты жағдай түғызуға
ұсыныс жасалады, яғни мүғалім ... ... ... ... іс
жүзіне асыруға және дамытуға жағдайларды тұғызуы керек [2].
Технологияның төмендегі қасиеттерін атап көрсетуге болады:
... мен ... ... ... ... екі ... ... ;
– әдіс, ... ... ... ... ... ... жағдайлардың болуы;
– мұғалімнің басқару іс-әрекетінің және оқушының өзін өзі ... ... ... технологиялардың қасиеттері ... ... ... төмендегідей
қасиеттерін ерекше атап ... ... ... ... ... ... ... дидактикалық түрғыдан карастыру.
2) Меңгеруге қажетті информацияны құрастыру, реттеу және нығайту.
3) ... және ... ... ... оның
ішінде, компьютерлік құралдарды комплексті қолдану.
4) Оқыту мен тәрбиенің диагностикалык ... ... ... Оқыту сапасының неғұрлым жоғары сатысын кепілдеу.
Зерттеушілер педагогикалық технологияны оқыту әдістерінен айыра білу
керек дегенді ұсынады. Олардың айырмашылықтары ... ... ... ... ... және оқу-тәрбие үрдісінің немесе
педагогикалык технологияға енгізілген педагогикалық міндеттерді шешудің
жогарғы сапасын кепілдеуге ... Ал, ... ... ... ... ... қатар, әдістеме технология сатысьша жеткізілуі
мүмкін.
Педагогикалық технология педагогикалық ... ... ... ... ... технологияның анықтамасын талдау барысында, ол
максималды түрде окыту үрдісімен, яғни мүғалім мен ... ... ... ... ... мен ... тығыз байланысты.
Сондыктан педагогикалық технологияның қүрамына енетін [2]:
1) концептуалды негізі;
2) оқытудың ... ... ... мақсаттары - жалпы және нактылы;
- оку материалының мазмұны;
3) процесуалды бөлігі - технологиялык процесс:
- оқыту үрдісін ұйымдастыру;
- оқушылардың оку ... ... мен ... мүғалім жұмысының әдістері мен формалары;
- материалды меңгеру үрдісін басқаруға байланысты ... ... оқу ... диагностикасы.
Әр педагогикалык технология белгілі бір методологиялык талаптарға ... ... Оны ... ... ... (критерии
технологичности) деп ... Бүл ... ... ... Әр ... технология белгілі бір ғылыми
концепцияға негізделуі тиіс. Ол ... ... беру ... ... психологиялық, дидактикалық және ... ... ... 2) ... ... ... барлық қасиеттері тән болу керек: процестің логикасы, оның барлык
"бөлімдерінің өзара байланысы, біртұтастылығы. 3) ... Бұл ... ... ... ... ... және ... коррекциялау мақсатымен ... ... мен ... ... ... 4) ... Бүгінгі күнгі педагогикалық технологиялар
бәсекелес жағдайларда өмір ... ... ... ... ... ... байланысты нәтижелі ... ... ... ... ... ... ету керек. 5) Қайта
оралуы, яғни педагогикалық технологиялардың басқа бір ... ... ... басқа субъектілердің іс-әрекетінде ... ... ... ... мен ... беру ... ... кандай
байланыс бар деген сұрақ ... Осы ... ... бере ... мынадай ойға келеді: «Бүгінгі күні педагогикада білім беру
жүйесінің: ... ... ... ... формалары мен құралдары,
білім беру жүйесінің мазмұндық және процесуалдық ... ... ... ... калыптасқан» (17).
Педагогикалық технологиялардың түрлері мен жету үрдісінде ... ... ... ... ... ... оқытудың
процесуалды аспектілері алмасып отырады, ал мазмүны тек ... ... ... ... ... қатар білім беру мазмүны
білім беру технологиясының мәнді бөлігі ретінде көбінде оның процесуалды
белімін ... ... ... ... ... өз ... ... мен формалардың өзгеруіне әкеледі [2].
Сонымен, білім беру технологиясының процесуалды және ... ... ... ... ... ... мен ... мазмұнының өзара байланыс компоненті - мектеп
оқулығы. Бүл ... ... ... ол ... беру ... ... ... анықтауда және олардың бірлігін іс-жүзіне
асыруда өте маңызды роль ... ... ... ... ... вариативті оқулыктар дүниеге
келді.
Әртүрлі педагогикалық технологияларды өзара үштастыра қолдану білім
беру сапасын болашақта ... ... ... ... ... әртүрлі қолданулары мүмкін: біреулері
инструкция бойынша, ... ... ... ... ... шебердің жеке бас компоненті, белгілі ерекшелігі ... ... ... ... белгілеуші компонент ретінде материалды меңгеру
заңдылыктарын, оқушылардың ... мен ... ... ... ... ... қорытындылары әртүрлі болуы мүмкін,
бірақта қолданылған технологияға тән ... ... ... жақын болады.
Сонымен, жұмыс технологиясы жеке түлға ... ... ... ... емес ... ... болады.
Бүгінгі күнгі әр педагогикалық технология педагогикалық ғылым мен
практиканың жетістіктерінің ... ... ... ... қатар өткен
тәжірибенің дәстүрлі ... мен ... ... мен
демократизациялауының және қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... көздері мен қүрамдас элементтері
ретінде төмендегіні айтуға болады [1]:
- әлеуметтік өзгертулер мен жаңа педагогикалык ойлауды;
- ... яғни ... ... коғамдык ғылымдар;
- алдыңғы қатарлы педагогикалык тәжірибені;
- өткен тәжірибені (отандық және шетелдік);
- ... ... ... ... институт ретінде барлық қоғам мен коғамдық ... ... ... ... ... ... тыс бола алмайды.
Ешбір философияға сүйенбей тұра ... ... ... ... білім беру технологиясы белгілі бір философиялық негізге
сүйенеді. Философиялык ойлар педагогикалык ... ... ... күрамдас бөлшек ретінде енеді. ... ... ... ... ... ... ... ерекше кезге туседі.
Мысалы, дін тәрбиесі, гуманистік педагогика т.с.с. Білім беру мазмұнында,
оқу ... ... ... позициялар нақтылы көзге түсіп
отырады. Бірақта олардың идеологиялык бағыттарында ... жоқ, ... ... білім берудің мазмұны айналадағы өмір туралы біртүтас бейнені
туғызбайды және жалпы философиялык негізі болмайды ... ... ... ... мен ... ... түседі. Өйткені колданылып жаткан кез келген ... ... ... да, ... ... ... кез келген
технология әрбір философиялық негізге тән бола ... ... ... ... ... ... ... күні педагогикалык ... ... ... болуы мүмкін. Олар төмендегідей :
1) гуманизм, яғни адамның құндылығын жеке ... ... ... ... бар ретінде оның барлык ... ... ... ... ... деп ... көз карастар жүйесі. Бұл жүйе адамның
пайдасына байланысты ... ... ... ... ... ... нормасы ретінде
адамгершілік, әділеттілік, ... ... ... ... жақын келетін бағыттар: антропософия; педоцентризм;
еркінтәрбиелеу; табиғатқа ... ... ... ... дін ... Теософия бағыты. Дін бағытындағы мектептің мазмұнды фундаменті.
Теософиялық-гуманистік ... ... ... ... тамыр
жіберген. Жақсы мен жаман, дұрыс тәртіп туралы пікірлер қалыптастырады.
3) Антропософия. Негізгі максаты - ... ... ... ... мәні ... мәселелерге жауап беру.
4) Педоцентризм. Тәрбие философиясындағы бұл бағыты - ... ... ... ... ... оның ... қажетті жағдайлар туғызу.
5) Экзистенциализм. Бүл философиялык концепцияның негізгі тезисі «человек
есть то, что он сам из себя делает».
6) ... Өз ... ... ... жеке тұлғаның
интеллектуалды және адамгершілік қасиеттері оның ... ... ... іс-жүзіне асуы адамның индивидуалды тәжірибесіне ... ... ... ... беру ... ... ... қасиеттерін, ... ... ... ... оның ... берген кабілеттерін,
қасиеттерін санды жетілдіруде деп санайды. Тәрбиенің ... ... ... ... ... ... - жетістікке жету
деп қоя отырып, ол жетістіктерді адамның өмірінің ... ... ... ... ... ... қоғамдык идеалға ұмтылыстан
босатады.
Гуманистік бағытқа альтернатива ретінде сциентистік-технократиялық
концепция дүниеге келеді.
Сциентизм көзқарастық бағыт ретінде адам ... ... ... ... ... роль ... ... ойды ұсынады. Олар сырттай
нақтылы және техникалық ... ... яғни ... схемаларды, техникализацияны жасанды қолданады.
Сциентизмге альтернатива ретінде табиғатқа үйлесімділік ... ... - бүл ... Бүл ... бойынша адамның табиғи
нышандарын ескеру қажет, оларға сұйену керек, сонымен қатар адам табиғатпен
бірелардың өзара іс-әрекеті келісімді және үйлесімді болу ... ... ... ... ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІ
3.1 Деңгейлі дифференциалды оқыту
Сабақ жургізудің ең басты және аса курделі мәселерінің бірі – ... ... әр ... ... ерекшеліктеріне сәйкес
оқушыларды әр деңгейлі дифференциалды оқытуға баулу.
Сабақ оқушылар ынта-ықыласпен араласып жоғары ... ... онда ... ... ... әр деңгейлі дифференциалды болу
керек. Әдетте сабақты жақсы оқитын, жалпы әзірлігі жеткілікті, ... әр ... 30-40 ... ... олар ... дәйекті түрде белгіленген уақыт ішінде орындап шығады, ал
үлгерімі орташа немесе төмен шәкірттер қосымша ... ... ... ... ... ... да, олады әбден менгерген соң барып,
қосымша ... ... ... ... ... ... негізгі
бөлігін белгілеген уақытта, яғни 15-17 минутта орындап шығуы үшін мұғалім
тапсырманың саны мен ... ... ... алуы ... Сабақ кезінде
дидактикалық оқу құралдарымен жұмыс істеуді дұрыс ... ... ... әдісін қолдануға жағдай жасайды [12]. Бұл ... ... мен ... ... ... ... ... игеру қарқынының мүнкіндіктерін ескере отырып, оларға әр түрлі
көмек көрсетуге жол ашады, әдетте кең қолданылатын ... ... ... арқылы мұғалім оларды шешудің әдістері мен тәсілдерін, есептеудің
бастапқы шарттарын өзгерту, ... ... мен ... ... ... ... Бұл барлық оқушыларды оның ішінде үлгерімі төмен
оқушыларды да есеп ... ... ... ... ... ... ... Сонда дидактикалық оқу құралдары есеп шығарудың кейбір
кезеңдерін түгелдей түсіне ... ... оны ... ... ... ... ... білімін тиянақтап алуына жағдай туғызады.
Әзірлігі күшті оқушылар дидактикалық оқу құралдарынан ... де ... ...... алуына,тіпті шығармашылық тапсырмаларды
орындауға көшулеріне де болады. Оқушылардың ... ... ... ... оқу ... ... қисынды құрылымы мына
төмендегіше болуы мүмкін:
1) есеп ... ... ... ... ... ... шығарудың және қажетті қосымша көмек көрсетудің жоспары
берілетін типтік ... ... ... ... ... нұсқалары қысқартылған есеп, яғни есепті шығару
барысында көмек көрсетуді азайтуға арналған есеп;
4) есептің мазмұны мен күрделігі дәрежесін ... ... ... ... шығаруға арналған есептер;
5) шығармашылық тапсырмалар, мысалға: а) белгілі бір ... ... ... ... анықтайтын жаңа есепті құру; ә)
осындай немесе басқа бір физикалық шаманы анықтайтын ... ... ... ... ... ... бір тақырыпты оқып-үйрену сынақ немесе ... ... ... ... ... сынақтарды да дифференциалды түрде өткізуге болады.
Бұл үшін мұғалімнің жұмыс ... ... ... ... ... ... тәжірибелік есептерге арналған қоңдырғылар,
дидактикалық оқу ... ... ... бір оқу мерзімі
барысында ... өте ... ... ... ... ... сыныптас
құрбыларының білімін бағалаудан мұғалімге ... ... ... ... ... яғни ... ... рұқсат беруге болады, мұндай
іс оқушыларды дербестікке, белсенді, тапқыр, мейірімді ... ... ... ... ... ... ... әдіс мұғалімнің сабақ
кезіндегі жұмысының жалпы жүйесіне табиғи түрде енеді де, ... ... ... және ... мен ... ... кетеді, сөйтіп
оқушылардың дербес жұмысын ұйымдастыруда мұғалімдерге, ал үйге ... ... және өз ... ... ... ... зор
көмек көрсетеді.
3.2 Физика пәнін деңгейлеп саралап оқыту
Оқыту деп аға ... ... ... ... ... ... жас ... беру процесін айтамыз.
Бұл тұтас процестің құрамына ... ... жаңа ... жеткізу құралдары кіреді.
Жаңа инновациялық технология білім беру ... ... оқу ... ... ... ... яғни оқ үрдісін
даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде дамытуға бағыттау, оқушының өзіндік іс
әрекетін қалыптастыру бағыттау – ... ... ... ... ... ... бір – бірімен байланысын көздейді [6].
Мұғалім жұмысында оқытудың жаңа ... ... ... деңгейлік саралауды алады. Деңгейлеп ... ... ... ... ... дамытуға бағытталған. Жаңа технологиясына
сәйкес барлық оқушы өз қызметін ең төменгі деңгейдегі тапсырманы орындаудан
бастайды да, ... ... ... ... ... ... Сабақтың ерекшелігі әрі оның тиімділігін арттыратын негізгі тәсіл
– оқушыларға деңгейлік тапсырмалар ... ... ... ... Ж.А.Қараев оқушыларға оқу материалын меңгерту деңгейін 4 ... ... ... Репродуктивтік деңгей
Мұнда тапсырмалар оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білімдеріне
және оқулықта бар ... ... ... ... ... ... мұғалімнің түсіндіруімен қабылдаған жаңа ... ... ... орындайды.
3. Эвристикалық деңгей
Оқушы өзі ізденіп, қосмша әдебиеттерді қолдана отырып, жауап береді.
4. Шығармашылық деңгей
Оқушы таза өзіндік шығармашылығын ... әр ... ... ... ... ... ... сапасын
арттырудың бірқатар тиімді жақтары бар:
- біріншіден, сыныптағы барлық оқушыларды жұмыспен қамтамасыз ... ... ... ... қатысуын қадағалайды.
- екіншіден, әр оқушы өзіне тән қарқынмен, өз білімінің деңгейінде жұмыс
жүргізеді
- үшіншіден, оқушылар өз ... ... ... ... ... ... ... оқушының ізденімпаздығы, шығармашылығы
дамиды.
Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты әрбір оқушы ... ... оқу ... ... ... етуі.
1. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып
білім ... ... ... мүмкіндік береді.
2. Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориядағы балаларға бірдей зейін аударып,
олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді (ҚОСЫМША А) ... ...... ... ... ... ... негізгі үш
деңгейі қарастырылады: ең ... ... ... ... күрделенген деңгей.
Базалық деңгей – мемлекеттік стандарт бойынша анықталған ең төменгі
шек.
Сондықтан оны әрбір оқушы ... ... Бұл ... ... өзінің
қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып, уақыты мен ... ... ... ... ... жеке ... ... деңгейлеп оқыту
технологиясы тиімді де нәтитжелі болу ... жеке ... ... ... даму ... ... ... ерешелі,
өзінің эмоциясын басқара білуіне);
- пән бойынша білімді игеру деңгейіне ... ... іс- ... ... ... ... бөлу ... өткізу формаларын және түіндіру әдістерінің жаңа тәсілдерін
күнделікті сабаққа қолдану керек, ... ... мына ... ... ... мазмұны;
2) Сабақты өткізудің тәсілдері мен әдістерін таңдау;
3) Сабақтың нәтижелілігі.
Жалпы мен оқытудағы проблема: оқушыларды өз бетімен ... ... ... ... ... және ... қабілеттерін дамыту.
Сабақта академик В.И. Монаховтың технологиялык картасын ... ... - ... оқу ... ... паспорты, бұнда оқу
процесінің басты параметрлері белгіленеді. Педагогикалық технология дұрыс
жобаланған болу үшін оны ... ... ... бес ... ... ... ... Болжау.
3. Оқушылардың сабақтан тыс өз бетімен орындайтын жұмыстары.
4. Логикалық құрылым.
5. Түзету.
Оқу ... ... ... ... ... ... карталарынан құрылады.
Технологиялық картаның құрамды бөліктерін және олардың атқаратын
қызметтерін қарастырайық.
1. Технологияның негізі ... ... ... ... ... яғни тақырыпқа байланысты шағын
мақсаттарды анықтау.
2. ... ... ... ... ... ... ... қойылған мақсаттарға байланысты оқушылар білімін болжау
жұмысын құру.
Біз бірінші рет оқушыға жеке тұлға ... ... ... ... ... өзі ... яғни өзінің білім мөлшеріне қарай болжаудағы қажетті
тапсырмалар мөлшерін таңдап алады. Болжау деп отырғанымыз оқушылардың
қойылған ... ... ... арналған өздік жұмыс.
3. Оқушылардың сабақтан тыс өз бетімен орындайтын тапсырмаларын
мөлшерлеу бөлігі. Бұл ... ... ... ... болжау тапсырмаларына дайындығы (арнаулы түрде
дайындалған, белгілі бір көлемдегі тапсырмалар жүйесін өз
бетімен ... ... ... ... мен ... онда ... ... міндеттері тақырыпты оқытудың логикалық құрылымын
құрайды. Мұнда әрбір мақсатқа жетудің ... ... ... ... және ... ... ... дамыту бағдарламасы құрастырылады.
5. Технологиялык картаны ең соңғы «Түзету» (коррекция) бөлігін
қарастырайық. Бұл ... ... ... яғни білім
дәрежесі мемлекеттік стандарт деңгейіне төмен оқушыларға
арналған ... ... ... үш ... қамтылады.
Бірінші – қойылған мақсатқа қатысты оқу материалын меңгеру
барысындағы мүмкін ... ... - ... ... ... оқушыларда жіберілетін негізгі
қателіктер.
Үшінші - ... ... ... ... ... көтеру үшін
қолданылатын педагогикалық және методикалық түрдегі іс – шаралар.
3.3 Модульдік оқыту технологиясы
Білім беру саласындағы ... ... ... ... білім
стандартының негізгі ерекшелігі – ... оқу ... ... Бұл ... ... ... ... үшін мұғалімге сабсқты
құрудың және өткізудің диалектикалық ыңғайын тауып, педогогикалық процесті
кез келген үлгімен, тіпті ... ... ... әр ... ... мен ... ... әрекеттенуіне еркіндік берілген [7].
Сондықтан да ... ... ... бас ... оқушылардың
шығармашылық ойын тереңдетіп, білім мен ой - өрісін дамытуға, іс - ... ... ... тигізетін сабақтарды көбірек өткізуді
дағдыға айналдырған жөн.
Оқушылардың алған білімдерінің пәрменді, берік болуын қамтамасыз ... ... ... материалды оқып үйренумен байланысты белсенді түрде
жарыстыра ... ... зор. Ол ... есте сақтауы мен ғылыми
ойлауын дамытуда үлкен роль атқарады. Мұндай қайталау әртүрлі ... ... ... сол арқылы білімдердің ғылыми дәрежесін
анықтауға жәрдемдеседі [12].
Сабақтың тиімділігі сабақта қолданатын оқу ... ... ... оқу ... ... ... білімдерін
дағдылары мен шеберліктерін тексеру формаларына байланысты. ... және ... ... оқу ... ... түрлілігі,
оларды шебер пайдалану – физиканы оқыту процесінің тиімді ... ... ... бірі.
Сабақ барысында әдетте оқушы оқу әрекетінің бірнеше түрімен
шұғылданады: ... ... ... ... ... тындайды, тәжірибелерін бақылайды, ... ... ... ... ... ... және графиктік жұмыстарды орындайды.
Оқушылардың сабақтағы оқу әрекетінің барлық түрлері ... ... және ... ... істей білу қабілетін есепке алып, біріне – бірі
ілесе жүріп отыруға тиіс. ... ... ... құрылымын анықтайды.
Білім беру жүйесінің басты міндеті – жеке ... ... ... ... ... алу үшін ... жағдайлар жасау, жеке
адамның рухани, шығармашылық мүмкіндіктерін ... ... ... ... т.б. міндеттер атап көрсетілген. Осы аталған
міндеттерді орындау ... ... ... жаңа ... технологиялдарын
қолданып, баланың білімін, білігі мен ... ... ... алу ... ... орынға қойып, тұлға тәрбиелейтін жаңа білім парадигмасына
көшуге ... алды ... ... ... физика пәнін оқытуда оқу материалдарын
жекелеген параграфтармен қарастырмай, тақырыптарды топтап оқытуға мүмкіндік
береді. Алған білімдерін ... ... оқу ... ... ... материалының жақсы есте сақталуына мүмкіндік береді.
Өзара қатынасу, сөйлесу адам тұлғасын дамытудың маңызды факторы болып
табылады, сондықтан оқу қызметін өзара ... ... ... ... тек жандандырып қана қоймайды, оқушы тұлғасын дамытуға елеулі ықпал
етеді.
Модульдік оқыту технологиясы оқушыларды өз ... ... өз ... білім алуға, білімін практика жүзінде қолдана ... ... ... ... ... ... ... оқушылар бірнеше баға алады, ол арқылы оқушылардың
тақырыпты қаншалықты терең түсінгендігін анықтауға болады.
Модульдік оқыту технологиясын қолдана отырып, ... ... ... оқушылардың білім сапасын жыл ... ... ... ... ... ... ... белсенділігін, физика пәніне
қызығушылығын дамытуға ... ... ... – сыныптың физика пәнінің ... ... ... оқытудың үлгісі берілген [5].
|№ |Модульдің аты ... ... саны |
|1 ... ... |8 | ... ... ... |13 |1 ... ... ... ... |4 | |
| ... және ... | | ... |Электромагниттік толқындар |10 |2 ... ... ... |12 | |
| ... | | ... |Жарық дифракциясы, дисперсиясы,|9 | |
| ... және ... | |
|4 ... ... |4 | |
| ... | | ... |Сәуле шығару. Спектрлер |6 | ... ... ... |5 |2 ... ... ... |2 | ... ... ... физикасы |13 | |
| ... ... |6 | ...... |4 | |
| |102 |7 ... | | ... ... ... осы ... ... қолданудың
тиімді жақтарын көрсетуге болады:
- оқушының тұлғасын дамыту;
- пәнге қызығушылығын арттыру;
- ... және ... ... ... жолдастық қарым – қатынасты тәрбиелеу;
- өз ойын айта білу;
- деңгейі төмен ... өз ... ... ... ... Физика пәніне компьютерлік технологияны тиімді пайдалану
Осы заманғы дәуір талабына сай білім беруді ... ... ен ... ғылыми білім беруді тереңдете жүргізу керек.
Бұл орайда оқыту ... ... ... іс - ... ... ... ... қайта құрудағы негізгі шаралардың үлгісі білім берудің
кәсіптік деңгейін жан – ... ... ... барысын компьютерлендіруді
тиянақты қадағалау. Оқытудың әдістемесі мен формасын жаңа бағытта жүргізу
[12].
Оқыту барысындағы ... ... ... ... өсуі осы ... жаңа ... әрекетінің әдістемелік белсенділігінің жолын
қарастыруда. Оқушы қаншалық көбірек ... ... оның ... ... ... ... ... мазмұнын барынша түсінікті жеткізу
және оның меңгеру барысын бақылау. Мұнда конспекті жасаудың ... ... ... ... ... мен оқытуды компьютерлендіру жағын
ұштатыра жүргізу қаралды.
Білім берудің ... ... ... тағы бір ... ... көрінісі, бейнелеу, жадыда жүйелі сақтау, түсіне жұмыс істеуге
қолайлы, шығармашылықпен ... ... ... ... жақсартады.
Физиканы оқытудың тиімділігін анықтау тек білім ... ... ол ... ... білімін жаңаша қалыптастыруға
байланысты [16].
Оқитын сабағының мәнін ... үшін ... ... ... ... осы ... ғылыми жетістігін түсіндіру қажет.
Мұнда да компьютерлік технологияны осы талапқа лайықты пайдалану
керек. Компьютерде оқытудың екі ... ... ... ... ... міндетті түрде алдан ала дайындық лекциясын өткізіп,
оқушыларды жұмыс ... ... ... ... ары ... экран мониторындағы
материалды өз бетімен игереді.
Мұғалім тек бақылайды және сабақ барысында сұрақ туса соған ... ... ... ... ... материалға қарай сұрақтар белгіленіп,
шығарылып ... ... ... ... Бұл ... ең қолайлы жолы.
Оқытудың екінші бір түрі ... ... ... ... ... Бұл ... ... барлық тобын аз уақыт ішінде
тексеріп, экран бетінде көрсетілгенге сай баға ... ... ... ... кезде экран бетіндегі кестелерге ... ... ... ... ... ... және ... қателерді
көрсетді.
Мұғалім берілген жауаптың дұрыс екеніне тағы да ... ... ... ... ... жіберген қатені түзетіп, қайта
шығарады. Көрсетілген әдістемелік ұсыныста компьютерлік ... екі ... ... ... ... ... жеке – жеке білімін
тексеруге мүмкіндік беру ... ... ... біліміне қарай бағасын
береді.
3.5 Тестік технология
Оқушылар ... ... және ... ... - ... үрдісінің ең
маңызды бөлімінің бірі. Ол оқушының үлгерімін қадағалау арқылы іске асады.
Жүйелі түрде тексерудің диагностикалық, білім беру және ... ... зор. ... ... қарай білімді тексеру күнделікті,
алдын–ала, қорытындылау деп бөлінеді. Әдістеме ... ... ... ... деп бөлуге болады. Оқушылар білімі мен ... ... ... ішінде, соңғы кезде басты орынды тест бойынша тексеру
алып отыр.
Тест ағылшын сөзі (test) ... ... ... ... деген
мағынаны білдіреді. Педагогикада тесті пайдалану 130 жылдан астам уақыт ты
қамтиды. Ең ... ... 1864 жылы ... Джордж Фишер құрастырып, оны
Гринвич госпиталіндегі мектепте пайдаланған. Содан бері білімді ... ... ... ... ... сияқты елдерде кеңінен тараған.
Білім деңгейін тест ... ... ... ... ......... өз-өзін тексеруге мүмкіндік ашатын есеп беру, оқыту
әдісі деп есептейді. Срндықтан бұл әдіс ... ... бір- ... қана қоймай, білімді тексеру, ... ... ... ... ... Тағы бір тиімді жағы уақыт үнемділігі, оқушылар қызығып,
белсенділігі артады. Тест тапсырмаларын құрудың әдістемесіне тоқталайық.
Жұмыс ... ... ... ... Одан соң ... ... элементтері анықталып, әр түрлі кезеңде білім берудің жалпы және дара
мақсатымен деңгей эталондары нақтыланады. Тест тапсырмаларының қандай ... ... не ... ... ... гөрі қайтарылған жауапқа
байланысты бекіту, қорытынды ретінде құру тиімді болады [9].
Тестік тапсырмаларының әр түрлі ... ... ... ... еске түсіру, балама, таңдау, салыстыру, ретімен ... ... ... кәсіптік бағдарлы тестілер.
Тест тапсырмаларының жауабын цифр ... ... ... ... ... ... ... көлеміндей қаттылыу қағаздан
жасалады. Онда тік ... ... ал ... ... ... (3-5 ... ... соң екі бағыт қиылысқан тор ... ... ... | ... |
| |а |ә |б |в |г |
|1 |0 |0 |0 |0 |0 |
|2 |0 |0 |0 |0 |0 |
1. Ашық ... ... ... ...... тұрған сөздің сөз тіркесінің, сандар мен формулалардың ... ... ... ... ... ... ... өткенде:
1. Инерциялы санақ жүйелері деп...
2. ...құбылысын инерция деп атаймыз.
3. Дене массасы оның ...өрнектейтін шама.
4. Күш –бұл.... Ол - ... Дене ... ... тең, ал ... ... ... ... Ол ... Еске түсіру тесті - сөз, сан, формула, бейне ... бір ... ... ... электр тогын» өткенде:
1. Зат бөлшектерінің суда ерігенде иондарға ыдырауы қалай аталады?
2. Электролит дегеніміз не?
3. Электролит ерітіндісі арқылы ток өткенде ... зат ... не ... ... ... формуласы?
5. Электролиз құбылысы қайда қолданылады?
3. Таңдау тесті - онда сөйлемнің басы беріледі де, соңынан ... ... ... ... оның ... ... да, қатесі де бар.
Дұрыс жауап нөмірін карточкаға белгілеп жауап береді.
«Электромагниттік толқындар» тақырыбына мысал келтірейік:
1. Электромагниттік толқын ... ... ... ... ... өрісі.
Б. Кеңістікте таралатын электр өрісі.
В. Кеңістікте таралатын өзара байланысқан және периодты ... ... ... мен ... ... жүйесі.
2. Сәуле шығаратын тербелмелі контурдағы конденсатор сыймдылығын екі есе
ұлғайтқанда электромагниттік толқын ұзындығы қалай өзгереді?
А. Екі есе ... ... Екі есе ... ... ... бір ... ... электромагниттік толқынның таралу
жылдамдығы қалай өзгереді?
А. Көбейеді.
Б. Азаяды.
В. Өзгермейді.
4. Электромагниттік толқын шығару үшін ... ... ... ... ... Тұрақты жылдамдықпен.
Б. Шеңбер бойымен бір қалыпты.
В. Түзу сызықты үдемелі қозғалыспен.
5. Элетромагниттік толқын таралған кезде оны ... ... ... ... ... ... ... Жылдамдығы.
4. Балама тесті – қандай да бір ұғымды растайтын сөйлемдерден
құрастырылады. Жауап ... ... ... я ... жоқ ... сөздермен
беріледі.
Мысалы, физикалық терминдер: қуат және энергия
1. Бұл – ... ... Бұл – ... ... де дененің жұмыс істеу қабілетін білдіреді.
3. Жұмыстың орындалу жылдамдығы орындалған жұмыстың маңызын білдіреді.
4. Джоуль, Ватт арқылы өрнектеледі.
5. Салыстыруға арналған тест - ол да бір ғана ... ... ... ал ... бағанада берілген сұрақтан екі-үш есе көп жауап
беріледі.
6. Ретіне қарай тізбелеу тесті - құбылыстар, ... ... ... тәртіппен, яғни маңыздылық млшері бойынша ... ... ... ... ... ... ... астрономиядан «Күн жүйесіндегі денелердің табиғатын»
оқытқанда:
1. Планеталардың ең ... ... ... ... ... ... азаюы ретімен тізбелеп көрсет.
3. Планеталарды серіктерінің санына қарай орналастыр.
Жауапқа негіз болатын: Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, ... ... ... ... тест - әр түрлі типтегі ... ... оның ... берілгендердің ішінен таңдайды.
«Жылу құбылыстар» тақырыбын өткенде:
1. Дененің ішкі энергиясы қандай физикалық шамаларға ... ... ... мен ... Дененің жер бетіндегі биіктігіне және оның жылдамдығына
В. Дененің температурасы мен массасына
Г. Дененің қозғалыс жылдамдығы мен емпературасына
2. Бөлмені ... ... жылу ... қай ... көп ... Жылу ... Конвекция
В. Сәуле шығару
3. Қандай температура 0С деп ... ... ... Тұз араласқан мұз температурасы
В. Еріп кеткен мұз ... m кг ... ... бөлінетін жылуды қалай есептейді?
А. Q=qm
Б. Q=(m
В. Q= cmCt
5. Күн энериясы жерге жылу берілудің қандай тәсілі бойынша жеткізіледі?
А. Конвекция
Б. ... ... Жылу ... ... бағыттағы тест – онда сұрақпен қса өтілген тақырыбымен
қандай да бір ... ... ... ... ... ортадағы электр тогы» тақырыбын өткенде, оқушы
берілгендердің ... ... ... ... ... өткізгіштерді ғылымда, техникада, тұрмыста кеңінен қолдану,
бұл материалдардың мынадай асиеттеріне орай екені белгілі:
А. Жартылай ... ... ... ... өзгеше,
температура ұлғайған сайын олардың ... ... ... ... ... өткізгіштердің кедергісі – жарықтың мөлшеріне тәуелді
В. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігін қоспалар қосу арқылы барынша
арттыруға болады.
Г. Зарядтағы еркін тасымалдаушылар пайда болу үшін p-n ... ... ... ... ... ... жартылай өткізгішті
құралдарда арнайы ток көзі ... ... ... ... үнемдеуге қол жетізеді.
Тест оқушылардың білімін ... ... ... ол ... ашып ... ... беру ... оқушылармен
жеке жұмыс жүргізуге, әр түрлі оқу әдісін салыстыруға мүмкіндік ... ЖАҢА ... ... ... ФИЗИКА САБАҒЫНА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН
АРТТЫРУ
4.1 «Электр тогының жұмысы және қуаты» тақырыбын деңгелеп саралап
оқыту
Сабақтың ... ... ... ... мен ... мақсаты: 1. Электр тогының жұмысы мен қуатын есептеу
формулаларын ... ... ... ... ... Олардын қолданылуын түсіндіру.
4. Экономикалық, экологиялық тәрбиеге көңіл бөлу.
Сабақтың түрі: Шығармашылық іздену арқылы өз бетімен білім алу.
Сабақтың ... ... ... ... ... ... ... ток көзі, жалғагыш
сымдар, вольтметр, амперметр, сағат, кодопозитивтер.
Пәнаралық байланыс: география, математика пәндері.
Сабақты жүргізу жоспары:
1. ... ... ... ... ... арқылы қайталау: өткізгіштерді
тізбектей қосу, өткізгіштерді параллель қосу
2. Жаңа сабақты өз бетімен меңгерту
3. Бекіту
4. Қортындылау
5. Үйге тапсырма беру
Сынып оқушыларын 5 ... ... ... тапсырма:
Кодопозивтердегі электр схемалары бойынша тізбекті жинап, анықтауға
мүмкін болатын физикалық ... ... ... ... ... үшін ... ... Тізбек бөлігі (үшін) ұщындағы кернеу неге тең? Формуласы қалай
жазылады?
Кернеу өткізгіш бөлігі бойымен 1Кл ... ... ... ... ... = ... ... формуласын пайдаланып, электр тогының жұмысын қалай
табуға болады? Ол қалай айтылады?
Электр тогының ... ... ... ... ... ... осы ... ұштарындағы кернеуді сол бөлік бойымен өткен электр
зарядына көбейту керек.
A = q*U
3. Электр зарядына талдау ... ... ... ... ... ... қортып шығар және оның айтылуын жаз.
q = J*t
A = J*t*U
Электр тогының тізбек ... ... осы ... ... ток ... және сол ... ... кеткен уақытқа көбейтіндіге
тең.
4. Электр тогының ... ... ... ... ... ... ... түсіндір.
1Вт (Ватт) = 1В*1А...
5. Қуатты қандай құралдармен өлшеуге болады? Ваттан басқа қандай қуат
бірліктерін білесің?
Қуат ваттармен өлшенеді:
1гВт = 100Вт, 1кВт = ... 1Мвт = ... ... ... есептегіштер арқылы қандай бірліктермен
өлшенеді.
1КВт*сағ
7. Электр ... ... ... туралы не білесің? Электр
энергиясыэлектр станцияларына өндіріледі. Ол ірі өзендер бойында салынады.
Ертіс – ... ... ... алабының басты өзені. Оның ұзындығы 4248км,
тек 1700 км – ге жуығы ғана ... ... ... өзенінің бойында
Бұқтырма СЭС і салынған, одан төменіректе Өскемен мен Семей ... ... СЭС – інің ... тұр. Іле өзенінде Қапшағай ірі СЭС – ... ... ... ... болды.
Қортындылау:
1. Электр тогының жұмысы
2. Қуаты
3. Бірліктері
4. Джоуль мен кВт*сағ арасындағы байланыс.
Бекітуге байланысты деңгейлік тапсырмалар
ПӘК – і 92 % ... күші неге тең? ( ... ... ... ( 7 ... деңгей
1. ПӘК – і 80% болған жағдайда 10 мин. Ішінде 2л. Суды 20 С – ... ... ... болатындай, 220В кернеуге есептелген
қыздырғыш жасау үшін қимасы 0,84 мм^2 ... ... ... ... алу ... ?(7 ұпай)
Қортындылау: Деңгейлік тапсырмаларды тексеру ... ... ... 21 – ... ... Неліктен электр қыздырғыш приборлардың қысылымдарын меншікті кедергісі
көп ... ... ... ... энергиясын үнемді пайдалану жөнінде не айта аласың? (2 ұпай)
II ... ... 40В, ток күші 500А ... ақпараттың 3 мин ішінде
тұтынатын қуатын және ... ... ... 2 ұпай )
2) Кернеуі 220В ,ток күші 3А болатын сегіз мұнай мұнарасынның электр
қозғалтқыштарының бір ... ... ... ... ... деңгей
1) Электр үтігінің паспортында «220В, 600Вт»деп жазылған. ... ... 3 сағ бойы ... үтік қанша жылу мөлшерін бөледі?
4.2 «Тізбек бөлігі үшін Ом заңы» тақырыбына модульдік технологиясын
қолдану
Сабақтың ... ... ... үшін Ом ... ... ... ... Ом заңын қорытып шығару. Тізбек бөлігіндегі
ток күші ол ... ... ... ... ... ... Дамытушылық мақсаты: Күнделікті өмірмен байланыстыра отырып,
мысалдар құрастырып, есептер шығарып, ... ... ... ... баулу, ғылымға қызығушылығын арттыру,
өз бетімен жұмыс ... ... ... Бекіту сабағы.
Сабақтың оқу ... ... ... ... түрлері, тез ойлануға үйрету, келелі мәселелер қоя білуге
үйрету әдістері.
Сабақтың көрнекілігі: Баға рейтингісі, баға мониторингі, ... ... ... ... ... Ұйымдастыру кезеңі.
а) Шапшаңдық гимнастикасы.
2. Үй тапсырмасын тексеру.
а) Сұрақ – жауап.
Қорытындылау.
3. Өткен материалды пысықтау.
а) Логикалық ... ... ... ... тапсырмаларды орындау.
Қорытындылау.
4. Қорытындылау, бағалау.
5. Үйге тапсырма.
Сабақтың барысы:
1) Ұйымдастыру кезеңі.
а) Оқушыларды түгелдеп, ... ... ... ... гимнастикасы.
2) Үй тапсырмасын тексеру.
а) Электр тогы дегеніміз не ?
b) Ток күші ... не ... ... ... не ... ...... Қалта фонары қыл сымның кедергісі 15 Ом болса және ол ... ... ... ... онда осы ... ... ... шамынан өтетін ток
күші неге тең болар еді:
2. Кернеу 120 В, ток күші 0,5 А ... ... ... ... Кедергісі 0,25 Ом өткізгішке ондағы токтың күші 30 А болу ... ... ... ...... Көлденең қимасының ауданы 0,1 мм никелин сымынан ... ... ... ... 220 В ... ток күші 4 А. ... ... ?
2. Ұзындығы 150 см және көлденең қимасының ауданы 0,025 мм болатын
ток күші 250 мА ... ... ... ... ...... Ұзындығы 2 км және кедергісі 8,5 Ом мыс сымның массасы қандай:
4 – деңгей.
1. Қолда бір ... екі ... бар, бірі ... 8 есе ұзын, ал
екіншісінен көлденең қимасының ауданы біріншісінікінен 2 есе ... ... ... кедергісі үлкен және неше есе үлкен.
Қорытындылау.
1. Оқушылардың білімін ... Үйге ... ... және оның ... ... ... ...
оқушыларға осы деңгейлік тапсырмалар беру.
Қорытынды бөлімінде тест тапсырмасын аламын.
Тест.
1. Кедергісі 20 Ом, ток күші 5 А қыл ... 100 ... ... ... ... ?
а) 500000 Дж;
b) 2500 Дж;
c) 2000 Дж;
d) 500 Дж;
e) 200 Дж.
2. Кедергісі 200 Ом болатын резистордың ... ... ... 0,5 Вт. ... берілетін максимал кернеу қандай ?
a) 100 В;
b) 20 В;
c) 10 В;
d) 5 В;
e) 40 В.
3. Өткізгіштің ұштарындағы ... 6 В, ... 2 Ом. Ток күші ... ?
a) 12 ... 6 ... 3 ... 1/3 ... 10 А.
4. Өткізгіштерді тізбектей қосқанда, барлық өткізгіштерде қай шама
бірдей болады ?
a) Ток күші;
b) Кернеу;
c) U*I ... ... U/I ... Ток ... ... өлшем бірлікпен өлшенеді ?
a) Вольт;
b) Ампер;
c) Ватт;
d) Джоуль;
e) ... Ток ... ... ... ... ... A =U*It;
c) A=U*R2;
d) A=I*t/u;
e) A=I2*u/t.
7. Джоуль – ленц заңының формуласын көрсет.
a) ... ... ... ... ... ... ... лампасын қыл сымның ұштарындағы кернеу 2 В, ток күші 0,5 ... ... ... ... ?
a) 0,5 ... 1 Ом;
c) 2 Ом;
d) 4 Ом;
e) 1,5 Ом.
9. Кернеуді өлшейтін құралды көрсет.
a) ... ... ... ... ... Өткізгіштерді параллель қосқанда қай шама бірдей болады ?
a) Ток күші;
b) Жұмыс;
c) Кернеу;
d) Анықтамайды;
e) Кедергі.
4.3 Модульдік оқыту технологиясы ... 11- ... ... ... ... ... тақырыбын өткізу
Модульдік оқыту технологиясы бойынша 11- сыныпта «Электр энергиясын
өндіру, жеткізу, пайдалану» тақырыбымен өткізілген сабақты үлгі ... 4 ... ... ... ... ... ... ... | | | ... ... ену |60 ... |Электр тогы ... ... | ... |
| | | ... түрлерін |
| | | ... ... ... ... ойны |30 ... ... ... |
|бөлімі |«Интеграция» оқыту ойыны | ... ... | |60 ... ... |
| | | ... |
|Қорытынды |1. Тест ... |30 ... | ... | | | ... ... ... ... ... ... механизмімен
таныстыру пайдалану сферасымен, үнемдеу қажеттілігін көздерін жеткізу.
Дамытушылық ... ... ... ... жұмысының негізі екенін ұғындыру, трансформатор құрылғысымен
танысу, электр энергиясының Қазақстандағы және дүние ... ... пән ... ... іске ... мақсаты: Топта жұмыс жасауға, қосымша материалдармен
жұмыстана білуге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік ... ... ... 4-бөлімнен тұратын лекция арқылы 60
минут ... ... ... ... ... басқа түрлерінен артықшылығы.
2-бөлім. Электр энергиясын өндіру. Электр тогы генераторларының
барлық түрлерінен ... ... ... ... ... ... ... оларды жұмысын демонстрациялап
көрсету арқылы таныстыра отырып, ... ... ... ... ең ... ... ... екені ұғындырылады.
Генератордың роторын қозғалысқа ... ... ... ... ... физика – техникалық кешен – ... ... (ЖЭС, СЭС, АЭС) ... ... ... энергиясын жеткізу. Электр станциялары энергия
көздеріне жақын жерлерге ... ал оны ... ... болуы, өндірілген энергияны жинақтау ... ... ... алыс ... ... тасымалдауды қажет
етеді. Энергияны шығынсыз сым арқылы жеткізу үшін ток күшін ... ... ... ... іске ... Трансформатордың
құрылысы, жұмыс істеу принципі, түрлері, қолданылуы туралы төл мағлұмат
беріледі [8].
4-бөлім. Электр энергиясын ... және ... ... ... ... өте ... ... ауыл шаруашылығында ;
3) транспортта;
4) медицинада;
5) техникада;
6) әскери істе;
7) ... ... ... ... ... ... ұғыну үшін төмендегі
статикалық мәліметтер көп көмегін тигізері сөзсіз.
2,7 кг ... 13,3 кг ... 39 кг ... 2,8 кг ... 36 кг ... ... 30 кг ... 40 кг ... 0,5 кг ... 2,5 жұп аяқ ... ... ... ... бөлімінде берілген теориялық
материал «Референт» оқыту ойыны арқылы қайта пысықталады.
Аудандық электр энергиясын тарату станциясына экскурсия – ... ... ... ... ... ... ... сабағы
Мақсаттары: 1. Оқушылардың алған ... ... өй- ... кеңейту. Алған білімдерін қолдана білуге үйрету
2. Оқушылардың есте сақтау ... және өй - ... ... ... пәндерге оқушылардың қызығушылықтарын арттыру.
Көрнекілігі: Жазу «Өнерлі өрге жүзер», керекті материалдар
Эрудиция ( лат. сөзі) erud – ... tio – ... 1 – ші тур. Ой ... – ші тур. ... ... ... – ші тур. Тест. Физика тілінде сөйлесейік.
4 – ші тур. Мәреге ... – ші тур.( Ұпай ... Әр ... 1 ... ... 10 ... 10 қолда неше саусақ.
2. Ломоносовтың аты – жөні кім?
3. Старус өзін құспын деп атай ала ... ... қай елде туып өмір ... ... ең ... ағаш ... Қауырсынның тығыздығы халықаралық жүйеде бірлігі.
7. Үш ағайынның бір – бір қарындасы бар. Жанұяда неше бала бар? ... 1 кг ... ... ... ауыр ма ? ... ауыр ма? ... Табиғатта ең көп тараған зат не? (су)
10. Атмосфералық қысымды өлшейтін прибор. (барометр)
11. 2 санын қай ... ... 4 саны ... ... 12 ... ... аты (зодиак)
13. Алғашқы универсал жылу двигателін жасаған ... Өзі ... сөзі - әріп ... ... ... плантаны атаңыз?
16. Күн жүйесіндегі ең ірі планета (Юпитер)
17. Электр заряды жоқ бөлшек (нейтрон)
18. Сағат күн сайын 1 ... алға ... ... ... ... кейін дәл
уақытты көрмететін болады (1 жыл)
19. Аттас зарядтар бір – ... ... ма? ... ... ... ... өлшейтін прибор. (есептегіш)
2- ші тур. (5ұпайдан – 0 ... ... ... ... ... маятниктің тербеліс периоды оның ... емес ... ... 4 серігін, Шолпан фазасын ашқан ғалым.
В) Пиза мұнарасын пайдаланып, дененің еркін түсу үдеуін ... ... ... салыстырмалы қозғалыстар принципін ашқан.
Д) Галилео ...
Ж: Италян. Ғалымы Г. Галилей
Жанды нәрсе туралы. Ол ... Көзі ... ... жарықты алыстан көреді.
Б) Жүрегінің қуаты 2,2 Вт.
В) 0,05 сек. Ішінде объектіні тез айырады.
Г) Ғұмырында 40 ... ... ... ... ең ... Адам
Жәшікпен байланысты (қорапта бір физикалық дене бар)
А) ... ... ... ... ... ... серпімділігін, Паскаль заңын түсіндіп\ргенде қолданылады.
В) Беттік ауданы ең аз ... ... ... осы ... ... Шар ... ... не?
А) Адам организмінің 65%
Б) Заттың үш күйінің ... ... ... ... атқаратын зат.
Г) Үш күйде бола алады.
Д) Жерде онсыз өмір жоқ.
Ж: су
Бұл не?
А) ... алға ... ... ... ... ... ... келеді, сізді бағыттаушы.
В) Қатты ыстықты ұнатпайды.
Г) Кейбір заттарға көңілі шаппайды, темірді көрсе тез ... ... екен деп ... ... ші тур. Тест ... ... ... таратылады. Ағылшын, неміс, орыс, латын, грек тілдерінде)
Метр а) ағылшын б) латын в) неміс
Молекула а) ... б) орыс в) ... а) грек б) ... с) ... көп ... ... шақырылады.
1.Қорап сіріңке таратылады. (команда 1,2,3 дегенде басып ... ... ... ... өшкен оқушы ойыннан шығады.
2. Сіріңкенің басын төмен қаратып ... (Кім ... ... ... ... ... ... «Менің ойымша ...» .Әр жауап 1 ұпай.
А) Сіріңкенің жану ... ... ... ... Неге ... жалын бағытталады ?
В) Шырпыны төмен қаратсақ неге тез жанады ?
Г) Сіріңке тұтағанда, жанғанда қандай энергияның айналуы ... ... ... ... ... ... құбылыстары» тарауын қорытындылау
Сабақтың тақырыбы: «Электр құбылыстары» тарауын қорытындылау.
Сабақтың мақсаты:
|Білімділік ... ... ... тарау |Іздемпаздыққа, өз |Оқушылардың ... ... ... еңбектенуге, |ой-өрістерін кеңейту, |
|білімдерінтексеру, |ғылымға қызығушылығын |іздемпаздығын арттыру,|
|одан әрі жетілдіру. |арттыру. ... |өз ... ... ... ... кедергі, |экологиялық тәрбие |жасауға дағдыландыру. ... ... ... | ... есеп ... | | ... ... ... | ... ... ... ... түрі: Оқушылардың білімін есептеу және бақылау сабағы.
Сабақтың әдісі: Дамыта және деңгейлеп оқыту.
Сабақтың барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі
Ә) оқушыларды «Алғырлар», «Білгірлер», ... ... 3 ... ... Ойын ... және ... таныстыру.
II. «Алға-алға», «Бақытты сәт» ойыны арқылы «Электр ... шолу ... ... ... 3 ... ... беріледі, тақтаға бітінен
кейін бірі келіп бірінің жауабынан бірінің берілгенін алып, есеп ... ... ... – Ток ... ... ... ... кезде кедергіге тәуелділігін
зерттеу.
Топ - Ток күшінің ... ... ... – R=((l/s) меншікті кедергіні анықтау.
V. «Суретті лото» ойыны.
Топқа үлестірмелі карточка бойынша есеп ... ... цифр ... ... ... ... ... қарастырылады.
1. Ауыл жылы
2. Экологиялық тәрбие. «Жер тағдыры - өз қолыңда».
3. Суреттің физикалық мағынасын ... ... ... деңгейлік тапсырма беріледі. Жауабын топ басшылары тексереді.
VII. Қорытынды. Тест.
Сабақ бастамастан бұрын сол топтың ... ... ... 1 ... басшысы болып тағайындалады. Оған арнайы дайындалған оқушының біліміне
қойылатын ұпайларды белгілеп отыратын мынадай кесте беріледі.
№ |Оқушының ... ... ... ... эстафета
|Экспериментальді тур |Суретті лото |«Сектор» ойыны |Тест |ұпай саны | | |
| | | | | | | | ... тест ... ... ... соң I топтың орындаған
жұмыстары II топқа, ал II топтың жұмыстары I топқа тексеруге ... ... ... ... ... ... арқылы
бағаланып тұрады. Ең білгір, білімді, білікті оқушылар анықталады. Жаңа
технологияның дамыта және ... ... ... ... ... жүйелеуге,
дамытуға, таным деңгейін кеңейтуге мол мүмкіндік береді [15].
5 Visual Basic бағдарламалау ... ... тест ... ... ... он сұрақтардан және төрт жауаптардан тұрады, формалары ... С ... ... ... ... ... ... арттыру
жаңа оқыту технологияның кейбір түрлерінің рөлі төменгідей:
1. Оқушыларды ... ... ... әдіс мұғалімнің сабақ
кезіндегі жұмысының жалпы жүйесіне табиғи ... ... де, ... ... ... және түрлері мен ойдағыдай үйлесіп-үндесіп кетеді, сөйтіп
оқушылардың дербес жұмысын ұйымдастыруда ... ал үйге ... ... және өз ... ... ... ... зор
көмек көрсетеді.
2. Әр деңгейлік оқыту жүйесінің ... ... ... ... бірқатар тиімді жақтары бар:
- біріншіден, сыныптағы барлық оқушыларды жұмыспен қамтамасыз етеді, әрбір
оқушының белсенді түрде қатысуын қадағалайды.
- екіншіден, әр ... ... тән ... өз ... ... жұмыс
жүргізеді
- үшіншіден, оқушылар өз еңбектерінің нәтижесін көріп, өзін-өзі бағалайды.
Жауапкершілікті сезіне ... ... ... ... Модульдік оқыту технологиясын қолдана отырып, жүйелі жұмыс жүргізу
нәтижесінде оқушылардың білім сапасын жыл сайын біршама ... ... ... ... танымдық белсенділігін, физика ... ... ... ... ... ... берудің нәтижелі болуына компьютердің тағы бір күшті құрал
екенінің көрінісі, бейнелеу, жадыда ... ... ... ... істеуге
қолайлы, шығармашылықпен жұмыс жасап, қисынды ойлауды жақсартады.
Физиканы оқытудың тиімділігін анықтау тек ... ... ... ол ... ... ... жаңаша қалыптастыруға
байланысты.
5. Тест оқушылардың білімін ... ... ... ол қылықтарды ашып көрсетуге, білім беру жүйесінде ... ... ... әр ... оқу ... ... ... туғызады.
ӘДЕБИЕТ
1 Селевко А.Г. Современные ... ... ... в ... ... ... 2002. ... Левина А.И. Технология профессионального педагогического образования.
Москва: ACADEMA, 2001. -272с.
3 Укина Т. Оқушыларды әр деңгейлі ... ... ... /Т. ... және ... -2003.-№2.
4 Шаймерденова С. Сабақта модульдік оқыту технологиясын ... ... ... және информатика. -2004.-№1.
5 Исманова Ү. Модульдік технологияныоқушылардың шығармашылық қабілетін
дамытуда пайдалану /Ү. Исманова// Математика және ... -2003. ... ... Р. ... ... деңгейлеп саралап оқыту /Р. Нұрпейісова//
Математика және физика. -2004. -№5.
7 Даңдықұлов А. Модульдік оқытуға ... /А. ... ... ... -2006. ... ... Д. Жаңа технология физика сабағында /Д. Баенова// Математика және
физика. -2005. -№1.
9 Сүлейменова Р. ... ... /Р. ... ... ... -2003. ... ... М. Педагогикалық технологияны оқу процесінде қолдану /М.
Мақамбаев// Математика және физика. -2004. -№1.
11 Ақтанова А. ... жаңа ... ...... білім негізі
/А. Ақтанова// Математика және физика. -2005. ... ... А.Е. ... ... Оқу ... ... ... НИЦ «Ғылым», 2003. -85б.
13 Өтегенова Г. Модульдік ... ... /Г. ... ... физика. -2003. -№3.-31б.
14 Алиханова Ш. Деңгейлеп оқыту технологиясын пайдалана отырып, оқушылардың
шығармашылық ... ... /Ш. ... ... және ... ... -№2. -6б.
15 Қажымғалиева К. Жаңа технология – физикада /К. Қажымғалиева// ... ... -2006. -№2, ... ... Н. ... ... ... технологияны тиімді пайдалану
/Н. Жақыпова// Физика және ... -2002. -№4. ... ... Т. ... жаңа ... ... ... /Т. Шалимбетова//
Математика және физика. -2005.-№5.-47б.
18 Исаев Ү. Тест ... / Ү. ... // ... және ... ... Қаленова Б.С. Visual Basic-те бағдарламалау /Б.С. Қаленова, ... ... ... ... 2003.
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМША В
ҚОСЫМША Г
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As ... c1 As ... X As ... Y As ... z As ... Zstep As ... Ystep As ... выбор
Dim mas As Variant
Dim mas1 As Variant
Dim a1 As Integer
Dim a2 As Integer
Dim sl As ... Sub ... ... Sub ... = ... X
DoEvents
If Form1.Visible = False Then
End
End If
Wend
End Sub
Private Sub test()
Label1.Caption = "Билет №" + CStr(a1)
Randomize
sl = Fix(Rnd() * 19) + ... Not ... = ... * 19) + ... = ... = False
If a1 > 1 Then
If Option1.Item(a2).Value = True ... = b + ... ... 0, ... ... КЕРЕК!!!", 0, "КАТЕ!!!"
End If
End If
If a = 1 ... = ... ... кайсысында гарыш кемесин материалык
нукте деп санауга болады?"
Label2.Caption = "Зауыттын арнайы цехында кемени монтаждауда"
Label3.Caption = "Кеме орбита бойымен козгалган жагдайда"
Label4.Caption = ... ... ... ... = ... жагдайлардын барлыгында"
End If
If a = 2 Then
Label6.Caption = "Жузгиш озен агысынын багытымен жузип келеди. Онын суга
катысты жылдамдыгы 1,5 м/с, ал озен ... 0,5 м/с. ... ... ... ... = "0,5 м/с"
Label3.Caption = "Жауап тардын ешкайсысы емес"
Label4.Caption = "10 м/с"
Label5.Caption = "1 м/с"
End If
If a = 3 ... = ... ... 36 ... ал оган карсы соккан
желдин жылдамдыгы 4км/саг. Велосипедшимен байланыс?"
Label2.Caption = "40 км/саг"
Label3.Caption = "6 км/саг"
Label4.Caption = "32 км/саг"
Label5.Caption = "14 ... ... a = 4 ... = ... куйдеги тас 2 с ишинде кулап туседи. Тастын
кандай биыктиктен кулаганын табу керек?"
Label2.Caption = "1,96 ... = "9,8 ... = "19,6 ... = "2 м"
End If
If a = 5 ... = ... 3 Н жане 4 Н еки куш ... бир ... ... багыттарынын арасындагы бурыш 90 градуска тен болса,
онда бериген нуктеге тусирилген тен асерли куш неге тен?"
Label2.Caption = "7 Н"
Label3.Caption = "1 ... = "12 ... = "5 ... ... a = 6 Then
Label6.Caption = "Илгерилмели козгалыс дегенимиз ..."
Label2.Caption = "Дене озине параллель ... ... = "Бир ... ... козгалатын козгалыс"
Label4.Caption = "Бир нуктени айнала козгалатын козгалыс"
Label5.Caption = "Кез-келген багытта кез-келген жагдаймен байланысты
козгалыс "
End If
If a = 7 ... = ... дене ... = ... тусетин дене"
Label3.Caption = "Кез-келген катты дене"
Label4.Caption = "Деформацияга туспейтин катты дене"
Label5.Caption = "Колемин ескермеуге болатын дене"
End If
If a = 8 ... = ... ... тик ... Осы ... ... ... айтылган мына тужырымдардын кайсысы дурыс?"
Label2.Caption = "Салмак 0-ге тен"
Label3.Caption = "Салмак ауырлык кушинен артык"
Label4.Caption = "Салмак ... ... ... = ... ауырлык кушинен аз"
End If
If a = 9 Then
Label6.Caption = "Бурыштык удеу ..."
Label2.Caption = ... ... ... = ... ... кобейтиндиси"
Label4.Caption = "Бурыштык жылдамдыктын уакыт бойынша биринши туындысы"
Label5.Caption = "Бурыштык жылдамдыктын уакыт бойынша ... ... ... a = 10 ... = ... 2 м/с, ... жылдамдык 1 м/с. 4 с ишинде дене
канша жол журеди?"
Label2.Caption = "9 м"
Label3.Caption = "10 м"
Label4.Caption = "6 м"
Label5.Caption = "12 ... ... a = 11 ... = ... жиылиги 5 рад/с, радиусы 10 м дисктин сызыктык
жылдамдыгы кандай ?"
Label2.Caption = "0,5 м/с"
Label3.Caption = "15 м/с"
Label4.Caption = "50 ... = " 2 м/с ... ... a = 12 ... = "Журилген жолдын уакытка катынасы - бул ..."
Label2.Caption = "Куш"
Label3.Caption = "Импульс"
Label4.Caption = "Удеу"
Label5.Caption = "Жылдамдык"
End If
If a = 13 ... = ... = ... ... ... ... ... = "Жылдамдыктын биринши уакыт бойынша туындысы"
Label4.Caption = "Жылдамдыктын уакыт бойынша интегралы"
Label5.Caption = ... ... ... ... ... ... a = 14 Then
Label6.Caption = "Траектория дегенимиз ..."
Label2.Caption = ... ... ... орналаскан жери"
Label3.Caption = "Годограф"
Label4.Caption = "Материалык нуктенин козгалыс кезинде сызатын тузуи"
Label5.Caption = "материалык ... ... ... ... a = 15 Then
Label6.Caption = "Машина жолдын 1/3 болигин 30 м/с, ал ... 20 ... ... ... ... = "20 м/с"
Label3.Caption = "15 м/с"
Label4.Caption = "25 м/с"
Label5.Caption = "10 м/с"
End If
If a = 16 ... = ... ... 5 м/с ... ол 2 м/с ... 3 ... ... жетеди? "
Label2.Caption = " 6 м/с"
Label3.Caption = "30 м/с"
Label4.Caption = "15 м/с"
Label5.Caption = "11 м/с"
End If
If a = 17 ... = ... ... ... ... ... = "Илгерилмели"
Label3.Caption = "Айналмалы"
Label4.Caption = "Дурыс жауабы жок"
Label5.Caption = "Екеуине"
End ... a = 18 ... = ... ... = ... ... ... = "Озгеретин бурыштын уакыт бойынша туындысы"
Label4.Caption = "Период ... = ... ... ... ... a = 19 Then
Label6.Caption = "Егер ушып бара жаткан гарыш кеменин удеуи а=5g болса,
онда кеме ишиндеги массасы 75 кг гарышкер ... ... ... ... = "4,41 ... = "2960 ... = "3675 ... = "4,41 кН"
End If
If a = 20 Then
Label6.Caption = "Массасы 2 кг денеге туракты 4 Н куш асер ... ... ... ... = "2 м/с жылдамдыкпен биркалыпты"
Label3.Caption = "0,5 м/с^2 удеумен биркалыпты"
Label4.Caption = "8 м/с^2 удеумен биркалыпты"
Label5.Caption = "2 м/с^2 удеумен биркалыпты"
End ... a1 = 10 ... "Сиз " + CStr(b + 1) + " балл ... 0, ... b = 9 Or b = 10 Then MsgBox ... баганыз-5", 0, "Багасы"
If (b >= 7) And (b < 9) Then MsgBox "Сиздин баганыз-4", 0, "Багасы"
If (b >= 5) And (b < 7) Then MsgBox ... ... 0, ... b < 5 Then MsgBox ... Оте алмадыныз. Окыныз !!!", 0,
"Багасы"
End If
If a1 < 10 ... = a1 + ... ... = mas1(a - 1)
End Sub
Private Sub fr()
a1 = 1
b = 0
mas = Array(True, True, True, True, True, True, True, True, True, ... True, True, True, True, True, True, True, True, ... = Array(1, 3, 2, 2, 3, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, ... ... Sub Form_Load()
Frame1.Visible = True
X = False
c = False
fr
End Sub
Private Sub mnuTest_Click()
End Sub
ҚОСЫМША Д
ҚОСЫМША Е
ҚОСЫМША Ж
ҚОСЫМША З
-----------------------
ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Кезеңдері
Оқытудың тиімділігі
Негізгі сипаттары
Оқыту
нәтижесін ... ... және ... ... ... негізінде қоя
білу
Оқушының оқу танымдық қызметінің мазмұны, құрылымын анықтайтын оқу
үрдісінің жобасының болуы
Оқу үрдісін жоспарлау
Сабақтың сапасы мен ... ... ... асыру
Бағалау мониторинг
Коррекциялау /жинақтау/
Оқушының ойлау қабілеті дамиды
Өз бетімен жұмыс істеуге дағдыланады
Жауапкершілік артады, шығармашылығы қалыптасады
Оқушы өзін-өзі дамытады. Бағалауда білім деңгейі көтеріледі
Мемлекеттік ... ... ... нәтижесінің 100% болуына кепілдік
береді
Дидактикалық үрдісінің мақсаттылығы
О
Қ
У
Ш
Ы
Оқушылық деңгей
«Дұрыс» білімін қалыптастыру
Алгоритмдік деңгей
Сапалы, іскерлік білімін қалыптастыру
Шығармашылық біліктілігін қалыптастыру
Шығармашылық деңгей
Ізденушілік ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫ
КІРСПЕ
БӨЛІМІ
(модульге, тақырыпқа ену)
СҰХБАТ
БӨЛІМІ
(көбінесе сұхбаттасу, диалогты қарым-қатынас арқылы оқушылардың танымдық іс-
әрекетін ұйымдастыру)
ҚОРЫТЫНДЫ
БӨЛІМІ.
БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫН АЛУ.
ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
(профессор Ж.А. Қараев)
кәсіБИ бағЫТТАҒЫ ТЕСТ
құрастырма ТЕСТ
ретімен ... ... ... ... АРНАЛҒАН ТЕСТ
балама ТЕСТІ
еске түсіру ТЕСТІ
толықтыру тесті
ТЕСТІК ТАПСЫРМАЛАР
ТЕСТТІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
География пәнін оқытуда ақпараттық техналогияны енгізу тәжерибием12 бет
Дағдарыстан шығу кілті14 бет
Жанама салықтарды есептеу және төлеу механизмі және олардың бюджеттегі орны40 бет
Жанама салықтарды есептеу және төлеу механизміжәне олардың бюджеттегі орнын талдау (Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша Салық Комитетінің мәліметтері негізінде)66 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жанама салықтардың қазіргі кездегі жағдайы мен олардың жаһандану жағдайындағы даму перспективалары85 бет
Жаңа ашылған мән-жағдайларға байланысты сот шешімдерін қайта қарау48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь