Құмкөл кен орны

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 6

1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 7
1.1. Ауданның географиялық . экономикалық сипаттамасы. 7
1.2. Кен орнының геологиялық және геофизикалық зерттелуі 8
1.3. Стратиграфия 12
1.4. Тектоника 15
1.5. Гидрогеология 19
1.6. Мұнайгаздылық 20
1.7. Мұнайдың қасиеттері 29
1.8. Газдан тазартылған мұнайдың қасиеті 30
1.9. Газдың қасиеттері 31
1.10. Сулылығы 32

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 34
2.1. Кен орнын игеру туралы жалпы мағлұмат 34
2.2. “Петро Қазақстан” АҚ.ның күнделікті игеру жағдайын талдау 35
2.3. Құмкөл кен орны территориясының технологиялық игеру көрсеткіштерін талдау 40
2.4. Ұңғымаларды пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтар 41

3. АРНАЙЫ БӨЛІМ 46
3.1. Ұңғымада парафин шөгінділерінің пайда болуымен күресу шараларын талдау 46
3.2. Ұңғымадағы асфальтен, шайыр және парафиннің шөгуіне қарсы күресу шаралары 47
3.3. Парафиннің қатып қалуына қарсы күресу шаралары 51
3.4. Ұңғымадағы парафин шөгінділерін жою процессін есептеу 55

4. ЕҢБЕК ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 58
4.1. Еңбекті және денсаулықты қорғау 58
4.2. Өндірістік санитария 58
4.3. Техника қауіпсіздігі 60
4.4. Өндірістік тазалық сақтау 63
4.5. Өрт қауіпсіздігі 64
4.6. Химиялық реагенттермен жұмыс жасау ернежелері 67
4.7. Атмосфераны қорғау 67
4.8. Гидросфераны қорғау 69
4.9. Литосфераны қорғау 70

5. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 74
5.1 Кәсіпорын туралы құрылымдық жалпы мағлұмат 74
5.1.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы 74
5.1.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы 75
5.1.3. Кәсіпорын қызметін сипаттаушы негізгі экономикалық көрсеткіштер 77
5.2. Ұңғымадағы парафин шөгінділерін жою процессін қаржылай есептеу 82

ҚОРЫТЫНДЫ 85

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБЕТТЕР ТІЗІМІ 86
КІРІСПЕ

Қазақстан - мұнайға өте бай мемлекет. Геологиялық қоры бойынша ол ТМД елдері арасында 2-ші орын (бірінші Ресей Федерациясы), ал дүние жүзі бойынша 10-орын алады.
Құмкөл-Оңтүстік Торғайдағы 1-ші ашылған мұнай кен орны. Ол Қазақстан экономикасының ең маңызды жетістіктерінің бірі. Өйткені Республикалық Оңтүстік облыстарының мұнай өнімдеріне деген қажеттілігін қанағаттандыратындай мүмкіншілік туды. Құмкөл ашық кен орнын игеру барысындағы анықталған көмірсутегі қорлардың орналасу заңдылықтары сол регионда тағы да кен орындарын табуға негіз болды. Айта кететін жәйт, бастапқы кезде қаржы және техникалық жабдықтар жетіспеушілігінің кен орнын игеру қабаттағы қысым көмегінсіз жүргізіледі. 1991 жылғы өте көп өнім өндіруге қол жеткізуге блокты шоғырланған насосты станцияны іске қосуға және тағы басқа көптеген проблемаларды шешуге, қаржы табуға мүмкіншілік берді.
Қазіргі кезде Құмкөл кен орны қолайлы геологиялық жағдайына, инфрақұрылымына және басқа өндіріс аймақтарына қарағанда ыңғайлы орналасуына байланысты Оңтүстік Торғай ойпатындағы басқа кен орындарын игеру іске қосу жүйесін ұйымдастыруда да басты роль атқарады. Құмкөл кен орнын игерудің ең басты жетістігі-ол Қазақстан Республикасының отын-энергетика баланысына елеулі үлес қосатын мұнай өндіру комплексінің бастауы.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Гиматудинов.Ш.К Дунюшки . И.И Зайцев .В. М
Коротаев, Ю.П. “Разработка и эксплуатация нефтяных газовых и газононденсатных месторождений” Недра 1988г.
2. Семенцов Г.К. Акулипин А.И. Бойка В.С. “Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газононденсатных скважин” Справочник Ужгорд Карпоты 1958г.
3. Шуров В.И. “Технология и техника добычи нефти” Недра М. 1983г.
4. Калабаев Х.А. Методические указания к выполнению организационно-экономической части дипломных проектов для студентов специальности-2001, Алматы Каз НИПИ.
5. Куцый П.В. Овсянников Ю.Н. “Охрана труда на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях” М.Недра 1978г.
6. Правила безопосности в нефтегазодобываюшей промышленности М.Недра 1974г.
7. Годовой отчет АО “Петро Казахстан, 2007 г.
8. Пособие по обслуживанию и эксплуатации винтовых насосов МОИНО.
9. Кубенов Р.Т., Сейтжанов С.С., Жұмағұлов Т.Ж., Шердаулетов Н.Т. «200140-Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» мамандықтарына дипломдық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қызылорда 2005ж.
10. Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейтқасымов Б.С., Сейтжанов С.С.
Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы: Оқу құралы. Қызылорда, 2006.
        
        Аңдатпа
Бұл дипломдық жоба негізгі төрт бөлімнен тұрады.
• Геологиялық бөлім
• Технико-технологиялық бөлім
• Экономикалық бөлім
• Еңбек және ... ... ... ... бөлімде кен орны туралы жалпы мағлұматтар, тектоникасы,
Құмкөл кен орнының ... және су ... ... ... мәліметтер
берілген.
Технико-технологиялық бөлімде кен орнының қазіргі игеру жағдайы
ұңғылар қоры және парафин шөгінділерімен күресу шаралары ... ... ... ... ... талдау жасалған.
Экономикалық бөлімде мекеменің басқару жүйесі және ... ... ... ... және ... ортаны қорғау бөлімінде кен орынында еңбек қорғау
түсінігі және ұйымдастыру процестері, өндірістік фактордың адам ағзасына
әсері, ... және ... ... ... ... ... пайдалануға
дайындауда қауіпсіздік шаралары және атмосфераның ластануын бәсендету
шараларықарастырылған.
Annotation
This diploma project consists of four ... ... ... ... ... Special section
• Economical section
• Labor and environmental protection section
In the geological section the ... ... of Kumkol ... gas field is ... and fields structure, stratigraphy, tectonics
and oil bearing content, etc are outlined.
In the technique and technological and special sections the ... ... ... paraffin control and ... sides
of analysis of field development operations are discussed and ... the ... section the ... of the company ... at the Kumkol field and economic ... are ... the labor and environment protection section company’s policies
regarding labor and ... ... are ... And ... ... are stated as labor protection against bad working
conditions, chattering, noise, etc, and possible labor and ... ... advices are ... республикасы білім және ғылым министрлігі
Қазақстан-Британ техникалық университеті
Факультеті ... ... ... ... орындауға
ТАПСЫРМА
Студентке __________________________________________________________ А.Ж.Т.
Жобаның тақырыбы _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Университет бойынша «____»_______________________№_____ бұйрықпен
бекітілген
Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі ________
«____»____________________________
___________________________________________________________________________
Жобаның басты мәліметтері
___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің ... ... ... ... ... материалдарының тізімі (нақты шартқа сәйкес керекті сызулар)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Қолданылатын негізгі ... 6
1. ... ... ... ... ...... сипаттамасы. 7
1.2. Кен орнының геологиялық және ... ... ... ... ... Тектоника 15
1.5. Гидрогеология 19
1.6. Мұнайгаздылық 20
1.7. Мұнайдың ... ... ... ... ... қасиеті 30
1.9. Газдың қасиеттері ... ... ... Технологиялық бөлім 34
2.1. Кен орнын игеру туралы жалпы мағлұмат 34
2.2. “Петро Қазақстан” ... ... ... ... талдау 35
2.3. Құмкөл кен орны территориясының технологиялық ... ... ... Ұңғымаларды пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтар 41
3. Арнайы бөлім 46
3.1. Ұңғымада парафин шөгінділерінің пайда ... ... ... ... ... ... ... және парафиннің шөгуіне қарсы күресу
шаралары 47
3.3. Парафиннің қатып қалуына қарсы күресу шаралары 51
3.4. Ұңғымадағы парафин ... жою ... ... ... ... және ... ортаны қорғау бөлімі 58
4.1. Еңбекті және денсаулықты ... ... ... санитария 58
4.3. Техника қауіпсіздігі 60
4.4. Өндірістік тазалық сақтау 63
4.5. Өрт қауіпсіздігі 64
4.6. ... ... ... ... ... 67
4.7. Атмосфераны қорғау 67
4.8. Гидросфераны қорғау 69
4.9. Литосфераны ... ... ... ... ... ... туралы құрылымдық жалпы мағлұмат 74
5.1.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы 74
5.1.2. Кәсіпорынның ... ... ... Кәсіпорын қызметін сипаттаушы негізгі экономикалық көрсеткіштер
77
5.2. Ұңғымадағы парафин шөгінділерін жою процессін қаржылай есептеу 82
Қорытынды ... ... ... 86
Кіріспе
Қазақстан - мұнайға өте бай мемлекет. Геологиялық қоры бойынша ол ТМД
елдері арасында 2-ші орын ... ... ... ал ... ... ... алады.
Құмкөл-Оңтүстік Торғайдағы 1-ші ашылған мұнай кен орны. Ол Қазақстан
экономикасының ең ... ... ... ... ... облыстарының мұнай ... ... ... ... ... ... ашық кен ... игеру
барысындағы анықталған көмірсутегі қорлардың ... ... ... тағы да кен ... ... негіз болды. Айта кететін жәйт,
бастапқы ... ... және ... жабдықтар жетіспеушілігінің кен орнын
игеру қабаттағы қысым көмегінсіз ... 1991 ... өте көп ... қол ... блокты шоғырланған насосты станцияны іске ... тағы ... ... ... шешуге, қаржы табуға мүмкіншілік
берді.
Қазіргі кезде Құмкөл кен орны ... ... ... және ... өндіріс аймақтарына қарағанда ... ... ... Торғай ойпатындағы басқа кен орындарын
игеру іске қосу жүйесін ұйымдастыруда да ... роль ... ... кен
орнын игерудің ең басты жетістігі-ол Қазақстан ... ... ... ... үлес ... ... ... комплексінің
бастауы.
1. Геологиялық бөлім
1.1 Ауданның географиялық – экономикалық сипаттамасы
Құмкөл кен орны 1984ж. ... Ол ... ... ... ... Кен орын 46°25' – 46°34' ... ... мен 65°30'- 65° 43'
шығыс ұзақтығы географиялық координаттарымен ... ... ... ... ... ... Ұлытау ауданының құрамына
кіргенімен,Қызылорда облысына ұзақ мерзімге жалға берілген.
Жақын орналасқан елді ... ... ... ... (210 ... ... темір жол бекеттері және Сәтбаев қаласы болып табылады.
Обылыс орталығы Қызылордаға ... ... 160км ... ... ... 280км бар. Кен ... шығысқа қарай 230 км қашықтықта
Омск-Павлодар-Шымкент мұнай желісі, ал ... ... ... ... ... ... ... эканомикалық жағынан нашар игерілгендіктен тұрақты елді
мекендер жоқ. ... ... ... кен ... ... ... ету үшін ... тасжолы салынған және қазіргі күнде ... ... ... ... Кен орын ... ... көлік жолдары
топырақты. Көктем мезгілінде қардың еруіне байланысты жолдың ... ... өтуі ... ... кен ... алқабы негізінен қырлы болып келеді, теңіз
деңгейінен 106-169м ... ... ... ... ... ... тұрады және аймағы тікелей ... ... ... емес сопақша түрінде орналасқан орасан зор көне ... ... ... ... ... ... батыс және шығыс
беттерінен жазық баурайлы шоқылармен қоршалған. Солтүстік-батысынан және
батысынан шоқы ... тік ... ... ... Кен ... ... ... алқабтардың шоғыры жатыр. Олардың арасындағы ең ірісі –
айналасындағы жерлерден 10-15м ... ... ... құм ... ... тұрақты жер үсті су жолдары жоқ. Тек көктем айларында
қардың ... ... ... кейбір төмен орналасқан жерлері ... ... суға ... ... ... ағып ... ... кен орнынан 210 км қашықтықта орналасқан.
Алаң аймағындағы жергілікті халық жаз мезгілінде мал шаруашылығымен
айналысады. Жануарларды суару үшін ... ... ... ... ... өзгермейтін тегіс жерден артезиан
ұңғымалары бұрғыланған. Техникалық және тұрмыстық ... ... 80-100 ... жоғарғы бор су қабаттарынан алынып пайдаланылады.
Кен орындағы тұщы ... ... фтор бар ... ... ауыз суды ... 60 км ... орналасқан су скважинасынан тасымалдап әкелінеді.
1.2. Кен орнының геологиялық және геофизикалық зерттелуі
Оңтүстік Торғай ойпатының тиімділігі 1970 ... бас ... ... ... байланыстырылған. Алайда 1976-1981 ж.ж аралығында
мұнай және газға геологиялық ... ... ... ... ... орындалмаған болатын.
Мұнай және газға геологиялық ... ... ... ... ... ... ... қабылдаған №144
қаулысы бастама болды. Оның шешімі 1981 жылы Оңтүтік Торғай және басқада
ойпаттардың ... мен ... ... ... ... ... ... жұмыстардың басталуына түрткі болды.
Тұрландық ГФЭ "Казгеофизика" өндірістік геология ... ... ... ... ... 1983 жылы ... ... атқарылып болғаннан кейін Құмкөл ... ... Осы ... ... ... І-іздестіру ұңғысында бұрғылау жұмысы
басталып, осы процесстерден кейін, 4-П сынау кезінде 1984 жылы ... ... ... ... ... мұнайдың алғашқы атқылау ... Ал одан әрі ... ... ... юра ... ... газдың атқылауы байқалды.
Іздеу барлама жүмыстарының нәтижесінде 1984-1985 жылдары Құмкөл кен
орнының ... ... және ... юра ... мұнай бар екендігі
анықталды.
Тұрландық геологиялық-геофизикалық ... ... ... Құмкөлдің бір бөлігінде тағы бір бөлек ойпаң ... ... ... ... Құмкөл деп аталынған. Келешектегі бұрғылау
жұмыстары анықтағандай, ол ... ... ... переклиналы болып
табылады. 1987 жылдың басында бағдарламалар ... ... ... ... ... ... тәжірибе-әдістемелік
экспедициясы Құмкөл кен орнына тікелей жанасып жатқан ... және ... ... ... ... жері ... ... болып
табылатының анықтады.
Кен орнына және оған жақын жатқан жерлердің жер қабатының беті
мынадай ... ... ... ... ... ... ... тастақты сортаң: қоңыр сартыңды құмдармен сорлар кешені. Жер
асты сулары 100 ... ... ... ... ... ауа ... үлкен маусымдық және
тәуіліктік ауытқулары мен ... ... аз ... ... ең ... ... +350с дейін, қыстағы ең суықтық ... ... ... ... ... 150мм–ге дейін, негізінен олар
қыс-көктем айларында түседі. Тұрақты Оңтүстік шығыс бағыттағы жел ... ... ... ... және ... болады, кен орны да су жолдары жоқ.
Дала жартылай шөлейтті жерлерге тән өсімдіктермен ... 2 - ... ... ... ... ... ... үш құрылымдық қабатты,
платформалық,аралық (квазиоплатформалық) және метоформалық қатпарлы негізді
құрайтын мезо-кайнозой, орта-жоғарғы полезой және төменгі полезой ... ... ... ... ... Арысқұм иінінің орталық
және шығыс бөлігіндегі Құмкөл алқабының параметірлік және ... ... ... Олар Қазақстан Республикасы ҒА ИГН қызметкерлерінің
пайдалануынша тау ... және ... ... тұру әрі
протерозойға жатады. Барлық жерде негіздің жыныс түрлері жер бетінен ... ... ... ... оның ... ... тау ... ауысатын қоңыр-жасыл түсті құрылымсыз саз
топырақты мүжілу өте зор дамыған (150 м).
Орта – жоғарғы ... ... ... қарай тікелей төмен Сырдария күмбезінің шығыс
ауа райында 7е ұңғысы мен бір қабаты ... ерте ... ... ... ... ашылған КМПВ мәліметтері бойынша бұл жыныстар
батыс (Арысқұм) ... ... ... ... бар ... ... мыңбұлақ аңғарының орталық бөлігіндегі 7-е,
8-е, 9-е ұңғыларымен анықталған жасыл-қоңыр аргилиптер, алевралиттер, қызыл
түсті ... және ... ... ... ... Олар өте ... ... және төменгі полезей құрылымдармен салыстырғанда ойпат
Ұлытау)көкжиегінде жер қыртысында жылжыған. ... ... ... ... ... Арысқұм иініндегі ұңғы ... жер, бор және ... ... анық ... ... НРЭ және ... Республикасы ҒА ИГН біріккен
мәселесінде әлі толық қуаты ашылмаған төменгі ... ... ... ... ... ... негізінде шөгінділердің стратиграфиялық жұмыс жоспары жасалған.
Юра жүйесі (J1)
Ол барлық үш бөлімімен: төменгі-орта бөлімдер және ... ... орта ... жері ... ... ... ұнғысымен толық қуатымен анықталмаған. Литологиялық құрлымы
бойынша екі ... ... ... қара ... ... сазды құнды ... ... ... және сұр ... ... ... қиыршықты
алевролиттер және толық қуатты емес 610м гравометр қабаттары.
Төменгі шоқылар топырлы жер ... ... ... ... ... ... аралығында оның ішінде құмкөл алабында жоқ
төменгі сипатталған орта ... ... ... ... құмды-сазды көмір
қышқылдық.
Орта юра (J2)
Шөгінділер грабен синклинал баурайындағы пішінді құрылымдық ұңғылы
және құмкөл алабындағы іздестіру ұңғыларымен ... Орта ... жер ... ... ... төменгі көмірлі Орта сазды- құмды және
жоғарғы-сазды.
Ұңғылар бойынша орта топырлы жер қуаты ... (2 ... 25м ... ... ... 330м, ... ... ылғалды құрлым
күмбезінде орта ... жер ... ... ... беті ... әрі ... ... жер протерозия тобының мүжілу қыртысына
орналасады.
Жоғарғы қабаты (J3)
Ол ... ... ... ... құрлымдық параметрлік және
іздестіру ... ... ... бозіншен шоқасының орталық
бөлігіне (1п-е ұңғысы) саналынады.
Жоғарғы бөлім ойпатының жақтауларының ұқсастығы бойынша ... ... ... ... және ... ... үш қалындықтан
тұрады.
Бор жүйесі (К)
Бор шөгінділері төменгі ... ... ... сұр түсті
терригенді–карбонатты қиындысы, Қарашатау және ... кен ... ал ... ... Қорғанбек, балапан кен қабаттары, жоғарғы
түрін және төменгі ұштық қызыл түстер қалындықтар,ала ... және ... ... сұр ... және ... қабаттарында бөлінеді.
Төменгі бөлім өсімдікте әлем бойынша және литологиялық белгілері,
оның ішінде жыныс ... ... ... ... және континентальды
шөгінділермен көрсетілген.
Қарашатау кен қабаттары (К1а-а1)
Төменгі бор қабатының жоғарғы жатқан кесіндісі ... мол ... сұр ... ... ... ... тұрады, кесіндінің басым бөлігі
құммен жиі қиыршықты жұмыс тасты және ... саз ... ... ... ... ... ... кесіндінің орта тұсында саз
топырақ басым. Құмкөл алабындағы қуаттылық 320-350м ... ... ... ұлғаяды.
Қызылқия кен қабаттары (К1а 13-К2С)
Сұр түсті құмды-қиыршық тасты қалындықпен кен ... орта ... ... және сұр құм ... ала ... және жасыл-сұр сазбен
көмкерілген.
Балапан кен қабаттары (К2 t1)
Қуттылығы 100 метр шамасындағы сұр ... ... ... ... алевролиттермен көрсетілген. Түк тамыры бойынша жақсы айқындалады,
бірақ кен ... ... ... геофизикалық зерттеулерінің
мәмліметі бойынша сенімді шектеу болып табылмайды, осыған байланысты іс
жүзінде кен ... ... ... ... бор ... ... жер
қабаты қалыңдығында бірігеді.
Полеоген жүйесі (Р).
Арысқұм иінінде полеген бор ... ... ... ... 35-80м сұр саз ... және ... ... әрі эоценді
бөлінбеген қолданған қалыңдығында келтірілген.
Ол Құмкөл ... жер беті ... ... ... ... ... ... орта олигоценнің қоңыр және ала түсті саз
қалыңдығымен көмкерілген.
1.4 Тектоника
Оңтүстік Торғай ойпаты туран ... ... ... ... бор полеогенінің табан бойындағы кешкнінің шөгінділері
теріс құрылым ... ... ... ... ... ... оның ... жалғасы шығыста, төменде Сырдария қосылған. Оңтүстік
шығыс қыратымен ... ал ... ... ... Өз ретімен Оңтүстік – Торғай ойпаты екі иілімге бөлінеді.
Арысқұм, ... ... ... ... ... ... ... орналасқан. Мұндағы бор полеоген кешкнінің
қалыңдығы 1500-1700 ... ... ... триас-юра өздігінен құрылымдық
қабат құрап, ерекше болып, ең үлкен қалыңдықтың ... және ... ... жіңішке сызықтың грабень синклиналы ... ... ... ... ... иілімінің шегінде
субериокальды грабень синклиналь бағытында ... ... ... ... ... ... тұратын үш торап антиклиналь анықталды.
Тектоникалық бұзылулар нәтижесінде фундамент блоктарға бөлінеді.
Солтүстік-батыс болып және шығыс-солтүстік шығысында созылып жоғалады.
Фундаменттің ... ... бір ... ... және ... ... ... горсты ойпаты айрықша бөлініп, оның
көлемі 2,5-3,5 км және ұзындығы 24 км ... ... 320 ... ... ... бет ... жатқан тереңдігі 1200-1620 метрді құрайды.
Юра шөгіндісінде оның екі ... беті ... оның бірі ... ... юра ... ... ... шағысады, екіншісі құмтас
шөгіндісі ернегінің ойпанын сипаттайды. Осы бет ... ... ... ... ернегімен байланысты, осы индексте ... ... ... ... ... IV ... ... байланысып келесі ретпен өнімді
IV қабатының жамылғысына дәл келеді. Құмкөл IV шағылысу ... ... өзін ... ... бойынша көрсетеді. Қыртыс өлшемі
изогипс бойынша 1150 метрді құрайды, ең үлкен амплитуда кезінде 160 метр.
Батыс жағында бұл ... ... 1030' ... ... 2030' ... ... (Ғ1, Ғ2, Ғ 3) бұзылулармен қиындатылған. Көпке созылған
Ғ2 амплитудасының кілт түсуі ... 80-600 ... ... қыртысты қамтиды.
Солтүстік жағында бұл бұзылыс Ғ 3 ... ... әрі ... ... ... ... ... 12, 17, 19 ұңғымаларының аудан
аймақтарындағы скважиналардан өзгешелігі орта юра шөгінділерінің жоқтығы
және жоғарғы юра жыныстарымен ... ... ... ... ... жасалған қимасында ортаңғы юра шөгіндісі қалыңдығы фундамен бетіне
көтерілуі ... ... ... ... ... ... анық көрінеді.
Бұны скважина қимасындағы коореляция куәландырады. ... ... ... 1х1.5 км ... 25 метр өлшемі бөліп
тұр.
Батыстан, шығыс жағынан тектоникалық бұзылыстармен шектеледі. ... ... ... ... ... 0-ден 200 ... өзгереді. Құмкөл
үйірінің қалыңдығы алаң бойынша тербелісі 55-75 метр шамасында, ... ... ... участкесінде 34-48 метрге азаяды.
Құмкөл өзін сызықтық ... ... ... ... қарай ығысқан. Ойпан өлшемі 17х4 км құрайды, 57 метр ... ... ... ... ... бірдей жерлерді қосатын
сызықтар бойында 1000 ... ... ... дәл ... ... ... ... қиындатылып, Ғ1 тектоникалық бұзылуы юра
шөгіндісін ... Әр ... ... ... ... ... орындарына
қойсақ, Арысқұм қабатының ені азаяды, оның конфигурациясы ... ... ... Ю-І ... ... ... ... ауысқан.
Сурет 3 - Кеніштің геологиялық кесіндісі
1.5 Гидрогеология
Құмкөл кен орны ... ... ... ... ... Кен орнын барлау процесі барысында 22 сулылығы бар 22 ... ... ... ... ... ... ... 2.41 сулылығы бар қабат 32 скважинаға бөлінген. Құмкөл, Арысқұм
алаңындағы барлау ұңғымаларын барлау ... ... ... ... ... ... ... протерозой сулы
кешені юра, бор, полеоген, неоген және ... ... ... ... Құмкөлден минералы 77.6 гл су ағымын 1416-1503 метр
аралығында алды. Құмкөл кен ... орта юра ... ... 2, 8, 16, 12 ұңғымалары зерттелді. Су ағымының жақсы нәтиже беріп,
сүзгіштік қасиетінің жоғары болғанын ... юра сулы ... ... үш сулы Ю-І, Ю-ІІ, ... ... ... Ол жоғарыда жатқан ала ... ... ... ... су ... ... сұр және ашық сұр
құмтастары. Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ сулы қабаттарының ағымы қарқынды ... ... ... ... және ... деңгейі тез қалыптасады (1
сағаттан 5 тәулікке дейін).
Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ қабаттарында тек ақырғы сулары қатысады. ... ... ... М-І, М-ІІ сулы ... ... Олар жасылдау сұр
құмтасына байланысты болады. Суы ... М-І ... үшін 983 ... СМТ ... М-ІІ ... үшін 999 метр белгісінде СМТ
орналасқан. Апт-альб сулы кешені неоком ... ... ... ... жетілген саз қалыңдығымен ажыратылған. Өзіне қосып алған күшті саз
қабатшасының қуаты 250 метрге дейін болады.
Апт-альб кешені ... ... ... ... ... 500 ... ... Су араластырғыш жыныс болып жасылдау
сұр қабатшасы және қызылдау қоңыр құмдар және ... ... ... ... қабат қалыңдығы 4-6 метр. Ағын суының өнімін 24
метрден алдық. Су гидрокарбонатты натрилі РН-7.45 жалпы қаттылығы 22 ... ... сулы ... жергілікті жетілген. ... ... 270 метр ... ... жасылдау сұр және сұр құм
болып саналады, суы тұщы жалпы минерализациясы 0.6 ... ... ... ... ... 1983 жылы 2-ші ... ... жөнінде бірінші ... ... Бұл ... аймағында орналасқан. Неоком және юра шөгінділерінен
алынған керндерден күшті жанармай иісімен ... ... ... ... керндердің алынған беттерінде ала дақтар болды.
Арысқұм ойпатында ... ... ... ... үш ... ... ортаңғы юра, жоғарғы юра және ... ... ... көз ... отыр.
Бұдан басқа триас, төменгі триас кешені бөліп Ік – Арысқұм ... ... ... ... ... ... түрде шығуы
байқалды. Осы Құмкөл кен орнындағы өндірістік қабат ... ... ... ... ... ... бар.
Жоғарғы юра шөгінділері Арысқұм алаңының көтеріңкі ойпат бөлігінде
жетілген шөгінділердің өндірістік өнімді қабат қоры ... ... ... кен ... орналасқан. Караванчи алаңынан мұнай ағысын
жоғарғы юра шөгінділерінің сыну кезінде, қабат сынағышпен ... ...... ... және 2-с ... скважиналарын құрылымдық
жұмыстарымен бірнеше скважина қатарларынан ... ... ... бар
екені жағылған түрде және майдың иісі шығып байқалды. ... ... ... ... ... ... ... мұнайлылығы бар, Ақшабұлақ және Ақсай үлкен деген алаңдарын ... ... ... Одан ... Майбұлақ седловинасы жыланшық иілімінде
тиімді ойпан шықты.
Құмкөл кен ... ... ... қоры ... ... және ... ... Төменгі неокомнан екі өнімді М-І, М-ІІ қабаты
байқалды, жоғарғы юрада үшеу Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ және ортаңғы ... ... ... ... өнім ... метр арасында орналасқан, ал юрада 1190-
1370 метр ... ... ... ... екі қабатты өнімді қабат
бар.
Төменгі бор және юра ... ... көп ... ... кен ... ... ... Қалыңдығы 8-ден 20 метрге дейін ... М-І және М-ІІ бор ... ... тұр, ал саздың қалыңдық бөліктері
қабат арасындағы Ю-І, Ю-ІІ және ... ... 2-18.6 метр ... ... 12-34 метр ... ... саз ... биіктігі жағынан
жақсы игерілген Ю-ІV қабатын бөліп тұр. Алаңның мұнайлылығы және ... ... қоры және ... өнімді кешеніні жоғарыдан төмен
азаяды, ... ... ... кен ... түрі осы сияқты сипатталады.
М-І жазықтығы қабатты коллектор түрінде көрсетілген, олар саздармен
бөлінген. Жоғарғы екі қабатының қалыңдығы бірдей ... ... ... ... ... бөлігіне келіп құлайды. Төменгі қабат қалыңдығы
ұстамсыз және 20, 18, 3, 17, 10 ... ... ... ... және ... ... алаңдағы 9-шы скважинаға құяды.
Өнімді қабаттар 37, 9, 28, 24, 32, 40 ... ... ... және ... қорының бөлігі геолого-геофизикалық
зерттеулер нәтижесінде 7 және 11 ... ... су, ... ... 981.7 метр ... алынды. Ең үлкен мұнай қалыңдығы шамамен
3, 8, 9, 24 ... ... ... ... ... 5109.7 га
құрайды. Сонымен бірге таза мұнай аймағы 62%
Сурет 4 - Құмкөл кенішінің өнімді ... ... құм 2- ... 3- саз бен ... қабат биіктігі 43.2 метр. Мұнай қабат қоры екі ... ... 27, 32, 40 ... ... ... ... саналады және
оңтүстік қабаты қосылыс болып саналады. Шығыс мұнайының биіктігі 8.5 ... ... жағы 17 ... ... ... ... 1622 га таза ... 800га.
М-ІІ жазықтығы М-І жазықтығынан біркелкі саздар ... 8-ден ... ... ... ... және екі құмтас қабат ... ... ... сынама алу жұмыстары нәтижесінде өнімділігі 14
м3/тәулікке тең, 180 м3/тәулікке дейін ... ... ... 3 ... ... су алынған геологиялық зерттеулердің біреуі бойынша 6,
8, 24 ... су, ... ... 999 метр ... ... сынаушы скважинадан сынама алу кезінде 994.9-996.4 ... ... ... ... ... L биіктікке
орналасқан. Мұнай қорының биіктігі 17.4 ... ал ... ... көлемі
1084.4 га.
Юра өнімді қабатынан сынама алғанда Ю-І ... ... ... ... алып жатыр және төменгі бор қабаты қорынан 80-148 ... ... ... Қабатты жауып жатқан Қоскөл үйірімінің біркелкі саз
қалыңдығы 16-дан 106 метрге дейін ... ... ... ... Ю-І ... үш ... күйінде көрсетіліп және барлық
алаң көлемінде қатысады. Құм қабатшалары 5 ... ... 2, 5, ... ... қабатта көбінесе бөлшектеліп сипатталады.
Газ – мұнай қоры кеңінен қабатқа қатысты. Қабатты зерттеу нәтижесінде
1 скважинасы мұнай ... ... ... ... ... қалыңдық
0.8 метрден 12.4 метр аралығында өзгереді. Сонымен қатар газдылықтың
қалыңдығы әр скважина ... 0.6 ... 8.8 ... ... өзгереді, ал
мұнайлылығының тиімді қалыңдығы толық ... ... 0.4 ... 12.4 метр
деңгейінде өзгеріп тұрады.
Ю-ІІ қабаты ... ... Ю-І ... ... 3.6 ... метрге дейін біркелкі саздар арқылы ажырытылып бөлінген және ... ... ... ... ... ... қоры 6414 га құрайды, сонымен бірге таза ... 67%-ды алып ... ... ... 223 га ... алып ... ... және мұнай қорының бөлігі 9 және 91.5 метрге тең.
Ю-ІІІ қабаты ... ... ... саздарбен бөлініп тұр, саз
қалыңдығы 2-8 метр. Қабат екі құмтас күйінде көрсетіліп, алаңның барлық
бойында ... тек қана 3, 7, 13 ... ... ... ... ... ең кіші тиімді қалыңдықтың мәні белгіленген. Жалпы тиімді
қалыңдығы 1.6 ... 220 ... ... деңгейде өзгереді, ал мұнайлылығы
10-нан 12.2 метрге дейін өзгереді. ... 13 ... ... ... 12-ші ... ... ағымын алды және бірден су ағымын да алды.
Алаңның барлық жерінде су- мұнай түйісуін 1198 метр белгісі ... ... ... ... ... қорының биіктігі 84 метр, ... 4141.6 га, таза ... ... ... қабаты аз ғана құмтасты болып, ... ... Оның ... 5 қабат коллекторларына дейін бөлінеді.
Кесте 1 - Мұнай қоры мен оның параметрлерінің таблицасы
|Гори-зонт |Жер ... ... |Қор |
| | ... |I |II |III |IV | ... ... |50 |88 |38 |4 |180 ... |0 |7 |9 |2 |18 ... |50 |81 |29 |2 |162 |
| ... ... ... |42 |73 |27 |4 |146 ... қоры: | | | | | |
|- ... |0 |7 |6 |2 |15 |
|- ... |42 |66 |21 |2 |131 |
| ... : |39 |70 |25 |4 |138 |
|- ... |0 |7 |5 |2 |14 |
|- ... |39 |63 |20 |2 |124 ... ... |3 |3 |2 |0 |8 |
|- ... |0 |0 |1 |0 |1 |
|- ... |3 |3 |1 |0 |7 ... ... ... |15 |11 |0 |34 |
|- ... | | | | | ... |0 |0 |3 |0 |3 |
| |8 |15 |8 |0 |31 ... : |50 |88 |38 |4 |180 ... 3 - ... өндіру көлемі
|Горизонт |Орташа |(тонна) |
| ... | |
| ... | |
| | ... |
| | |
| ... |ШГН ... |ЭЦН ... ... |0 |69.4 |60.4 |45.7 |69.5 ... |30.8 |48.1 |73.5 |0 |62.6 ... |30.8 |67.0 |66.0 |0 |57.4 ... |35.5 |59.9 |0 |0 |42.2 ... |31.1 |55.3 |76.3 |45.7 |65.8 ... ... бойынша “Петро Қазақстан ” АҚ территориясындағы
барлығы 237 ұңғы бар, оның 180-і ... ... ... ... 34 ... ... ұңғысы 10 су қабылдағыш ұңғылар, бақылау ... су ... ұңғы (4 В3), 10 ұңғы ... ... ... ... ... қорында 180 ұңғы бар, оның ішінде 146
жұмыс істеп тұрған өңдіру ұңғылары 9-ы меңгеруде және құрылуда.
Айдау ... қоры 34 ... ... 33, 1 ұңғы ... ... жағдай бойынша ұңғылар қорының игеру объектілер
бойынша таралуы мынадай:
-1-ші игеру объектісінде 50 ұңғы өңдіруші ұңғылар ... оның ... ... ... ... ұңғы 3-ші ... объектісінің жұмыс істемейтін ... №1036, 1044, 1047, 1054 ... ... әдістен винтті сарап
әдісіне көтерілген. Жұмыс істеп тұрған №1051 ұңғы ... ... ... ... ... 2-і ұңғы ауыстырылған: №1037 ұңғы-
айдау ұңғысына, №2113 ұңғы- пайдаланудың винтті сарап ... ... ... ... ... 2005 жылы 96% 100% арасында болды.
Өңдіру ... ... ... ... 2005 жылы 58 % - ... болды, және де сол жылы 80%- 93% құрады.
2-ші игеру объектісінің өңдіру қорында 88 ұңғы бар, оның 7-і ... 11-і ... ... ... ... ... қорында 18 жұмыс істейтін
ұңғы бар. 1.01.06-1.11.06 ж периодында пайдалануға жанадан 20 ұңғы қосылды:
№2184, 2188, 2206, 2207, 2209, 2212, 2214, 2215, 2226, 2224, 2216, ... 2220, 21790, 21910, 2231, 1076, 2232. № 168, 2163, 2201, 2103, ... ... ... ... №2172, 2127, 2116, 2174, 3095 ... ... винтті әдіске ауыстырылған. Киоп 2005 жылы 98% тең ... аз ғана ... сол жылы ол ... ... ... ұңғыларының
Кэкс 68%-тең 93% ке өнімі өзгереді.
3-ші игеру обьектіге 38 ... ... бар (9 ұңғы ... ... 13 ұңғыға винтті сораптар мен 2-ші ШТС түсірілген) айдау қорында
12 ұңғы бар. ... жыл ... ... жаңадан 4 өндіру
ұңғылары форындағы ... 4-і ...... № 413,451 ... ... Кэкс –і 35 %-тен 100 %-ке дейін
өзгереді. ... ... ... 78 %-94 % аралығында болады.
4-ші игеру обьектісінде 4 өндіру ұңғысы жұмыс ... тұр ... 2) ... мамырда су айдау тоқталған Кэкс 1.11.03 жылы 100 ... 5 – ... ... ... ... (Ю-1, Ю-2 ... Құмкөл кен орны территориясының технологиялық игеру
көрсеткіштерін талдау
2007 жылдың оныншы айында кен орны және ... ... ... 2007 жылдың басында ұңғылардан 2766867.4 тонна мұнай
және 8100931.8 ... ... ... Осы ... ... қабатқа 1468,85
мың м3 су айдалып жинақталған қор 8143,72 мың м3 –ге жетті.
Айдау ұңғыларының ... ... ... су ... ... ... бойынша 48,5м3/тәу деңгейінде өндірілген өнімнің орташа
жылдық сулануы 65,8 %-ды құрады.
Бірінші игеру обьектісі ... ... ... ... ... ... ... және 4347816.5
тонна сұйықтың өндірілді. Өндіру ұңғыларының орташа тәуіліктік өнімі
мұнай бойынша 76,7 ... ал ... ... 316,6 ... ... ... ... орташа сулануы 69,5%-ті құрады.
ЦКР-дің 2002 жылғы 12 ... ... ... 2007 жылы ... ... обьектісі оңтүстік территориядан бастап, айыру ... ... ... ... ... ... су айдау еңгізілді.
Екінші игеру обьектісі (Ю-І,Ю-ІІ қабаттары).
Талдау периодында 2-ші обьекті ұңғыларынан 940567,3 тонна ... ... ... сұйықтық өндірілді. Ұңғылардың орташа өнімі мұнай 41,7
м3/тәулікті құраса, ... ... 123,6 ... ... судың жинақталған қоры-3882,359 мың м3. Өнімнің орташа
сулануы 62,6% ... ... ... ... ... ... мұнай өндіру 354972,5 тонна, сұйықтық өндіру
834021,5 тонна құрады. Ұңғылардың орташа тәуліктік ... ... ... ... ол ... бойынша 56,7м3/тәулікті құрайды.
2007 жылдың 10 айында қабатқа 534,474 мың м3 су ... ... ... 57,4 %.
Төртінші игеру обьектісі (Ю-ІV қабаты).
Талдау периодындағы мұнай өндіру 45953,0 ... ... ... ... ... бойынша орташа өнім 31,3 м3/тәу, ал сұйықтық ... ... ... ... орташа сулануы 42,2 %.
2.4. Ұңғымаларды пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтар
Құмкөл кен орнының мұнай кеніштерінің ... ... ... мен ... ... ... ... тұрады,
құмдақтар – бос, әлсіз цементтелген. Құмдану ... ... ... ... ... қабаттың түпкі аймағының бұзылу нәтижесінде
ұңғымаға сүзіліп келген сұйықтықпен ... ... ... ... ... ... ... тотығу қаупі суланудың үдемелі
қарқынымен, көп ұңғымалар тіпті суланудың ... ... ... ... 2007 жылы ... ... ... жұмыс істейтін ұңғымалар бөлігі
әрекеттегі қордың 39,2%-ін құраса, 1.01.2007 жылы 60%-тен ... ... ... ... ... ол әрекеттегі қордың 45,6%-ін құрайды.
Ұңғыма өнімін өндіру кезінде құмның қарқынды шығуы ұңғыма жабдықтары
материалының коррозиялық мүжілуіне алып ... ... бірі ... ... зерттеу нәтижелері өндірілген өнімнің әсерінен болатын
мұнай кәсіптік жабдықтардың тотығу жылдамдығы көміртекті болат үшін рұқсат
етілген деңгейден жоғары екенін көрсетті. Кен ... ... ... 1994 ... басталды. Кен орнын пайдаланудың басынан бастап
1.07.2006 жылға ... ағын және ... ... ағын ... 9 рет ... ... Ішкі тотығудың әсерінен өткен жылдың
қазан айының өзінде ғана ЦДНГ, ППД ... ... ... 4 рет тесілу
болды. Су енгізу құбырларының алғашқы коррозиялық бұзылулары пайдалану
басталғаннан ... бір ... соң ... болды. Су енгізу құбырларының
апатқа ұшырауының негізгі себебі – бұл ... тозу ... ... жағын нашарлататын үлкен көлемдегі құмның сумен бірге ағып келуі.
Коррозиялы-агрессивті агенттердің судың құрамында күкіртсутек, ... ... ... ... – бұл ... ... пайда болуына
алып келеді.
Жер асты жабдықтары мен айдау қорын қорғау барысында тотығуға ... ... ... ... ... ... ... тізбек сырты кеңістігін сапалы цементажбен герметизациялау;
- сорапты-компрессорлы ... ... ... ... ... ... ... кеңістігіне пакер орнату және оны
тотықпайтын пакер үсті сұйықтығымен толтыру;
- айдау ұңғымасының шеген тізбегі бойымен ... ... ... ... ... айдау сияқты арнайы әдістер құм шығуы кезінде
тиімсіз. Алдын-ала ... ... ... ... болдырмайтын іс-
шараларды қарастыру керек.
Құмның білінуімен қиындыққа ұшыраған ... ... ... ... ... ... қабаттағы құмды шығару арқылы пайдалану;
қабаттағы құмның шығуын тоқтату.
Бірінші топта құм тығындарын жою және сонымен қатар қабаттан ... ... ... ... ... ... қуыс ... қолдану, өнімді аймаққа хвостовик түсіру, сұйықпен ... ... ... ... Жер асты жабдықтарының түрпілі (абразивный)
тозуымен ... үшін ... ... және басқа да ... ... ... ... ... түрлері жасалған.
Әдістің негізгі кемшілігіне қабаттың түпкі аймағының бұзылуы жатады.
Құмның ұңғымаға шығуын тоқтатуға ... ... ... ... ... ... сұйықтық өндіруді шектеу әдісі ең қарапайым әдіс болып
табылады. Ол құмның ұңғымаға ... ... ... оның ... ... ... жылдам қысқаруына байланысты шектелген.
Рационалды әдіске ұңғыманың түпкі аймағындағы жыныстарды бекіту әдісі
жатады. Химиялық, физика-химиялық және механикалық ... мен ... түрі осы үшін ... ... тау ... ... заттармен (смола, сәйкес
толтырғыштары бар цемент, пластмассалар және тағы ... ... ... ... ... кейінгі жыныстардың
коллекторлық ... ... ... ... ... ... ... түпкі аймақтағы мұнайды кокстау жолымен
коллекторларды бекіту әдістері жатады. Бұл ... ... ... ... мұнайларды өндіруде тиімді.
Өндірістік практика қабаттан құм түсуін тоқтатудың ең ... ... ... кең ... ... ... ... көрсетті.
Оларға әртүрлі конструкциядағы құмға қарсы сүзгілері бар мұнай ... мен құм ... ... материалы ретінде кенепті, капрон матаны немесе майда жез ... ... ... ... ... ... ... тасқа арналған
сүзгілер де қолданылады. Сүзгілердің барлық конструкциясының кемістігі
олардың тез толып ... бұл ... ... төмендеуіне алып келеді.
Көп жағдайларда құм тығындарын жою процесін жылдамдату үшін оларды жуады.
Құм тығындарын жуу тығынға дейін ... ... жуу ... ... ... ... ... жуу сұйықтығының (су немесе мұнай)
циркуляциясын тудырудан тұрады. Жуу құбырлары ретінде әртүрлі ... ... ... Жуу ... ... қарай
бағытталған ағыс күшінің әсерінен тығын жуылады да, сұйықтықтың жоғары
қарай бағытталған ағысымен тығын ... ... ... Ұңғыма
оқпанын тығыннан тазалау барысында жуу құбыры ... ... ... ... ... ... бағытына байланысты жуудың
келесі түрлерін бөліп көрсетеді: тура, кері және қиыстырылған.
Тура жуу ... ... ... ... , ... ... , ... жуу құбыры тізбегі арқылы айдалады, ал ... құм ... ... мен ... ... ... ... кеңістік бойымен тройник
арқылы шығарылады. Фонтанды ... жуу ... ... ... ұңғыма сағасындағы фланецпен жылдам қосу үшін вертлюг пен ... ... ... ... ... задвижка)
орнатылады. Тура жуу кезінде кез-келген дерлік тығыздықтағы тығынның жақсы
шайылуы болады, ... шығу ... ... ... үшін ... ... қолданған кезде. Бұл әдістің жақсартылған нұсқасы «таза
суға дейінгі» ... ... ... өсіруге мүмкіндік беретін
арнайы жуу ... ... ... ... ... тура жуу болып
табылады. Процес ... ... Жуу ... ... ... ... жақындаған кезде бұл муфтаның астындағы бүршік корпусына кезекті
сына (вкладыш) қояды да, оған ... ... ... тоқтатпастан,
вертлюг патрубогын құбырлар тізбегінен шеше бастайды. Қысқа ... ... ал ... ... осы ... жуу ... ... күбісіне
(приемный чан) ауыстырып қосады. Бұл уақытта вертлюг ... ... ... соң ... ... және 5-кранды ашып, сұйықтықты бүршік арқылы
бағыттайды. Кезекті құбыр немесе звено өсіруге дайын болған ... ... ... ... 5-ті жабады, 2-кранды ашады), бүршік
қақпағын шешеді, құбырды өсіреді және кран арқылы ... ... ... Тура және ... ... жуу осылай орындалады.
Өндірісте жоғары көтерілетін ағыстың шығару мүмкіндігін көбейту
мақсатында кері жууды қолданады. Жуу сұйықтығын ... ... мен ... ... ... ... ... жоғары көтерілетін ағыс
жуу құбырлары, олардың төбесіндегі тройник және ... ... ... ... жуу ... ... жоқ, бірақ ұңғыма ... ... ... ... ... жуу ... ... ететін шегендеуші тізбек фланеціндегі сальник
қондырғысымен орындалады. Кері жуу кезінде тура ... ... ... бірдей шығынында жоғарыға көтерілетін ... ... қол ... бұл ... ... фракцияларын шығаруға
мүмкіндік береді.
Тура және кері жуулардың артықшылықтарын қолдану үшін және олардың
кемшіліктерін жою үшін ... ... ... ... Бұл ... жуу сұйықтығының циркуляция бағытын сағалық байлаудың
сәйкес ысырмаларын ашу және жабу арқылы ... ... ... ... тура жууды қолданады; шайылған құмды шығару үшін ... ... ... ... ... түрінде кері жуудың барлық жабдықтары
циркуляция бағытын ауыстыру үшін ... ... ... ... сақталады.
Жуу сұйықтығының циркуляциясы үшін ұңғымада НГ-80 сорабы бар ПА ... жуу ... ... ... ... ... су, ... кейде сазды ерітінділер
қолданылады. Көбінесе оңай табылатын сұйықтық – су қолданылады.
3. Арнайы ... ... ... шөгінділерінің пайда болуымен күресу шараларын
талдау
Мұнай өндіру ... ... ... ... бірі ... құбырларының, шығу желілерінің, тораптардың,
кәсіби мұнай ... және ... ... ... ... ... ... кезінде ұңғыма түбінде парафин қатып қалу ... ... ... ... ... кезінде
парафинсіздендіру жұмыстарын жүргізбей мүмкін емес, соның ... ... ... ... ... ... күшінің меншікті шығыны көбейеді.
Осыдан өндірушілердің қабат жағдайымен қатар, ұңғымалар мен жер
бетіндегі ... ... ... ... күрес техникасы мен
технологиясына қандай назар аударатыны түсінікті.
Өндірістік жұмысшылар, ғылыми-зерттеу институттарының ... мен ... ... ... ... жер ... мұнай жинау жүйелеріндегі парафин шөгуімен күресудің түрлі
әдістері мен практикалық айлаларын ... ... ... ... ... практикалық орындалу қиындығынан және
пайдалану шығындарының көптігінен кең қолданыс таппады, ал ... ... ... ... әлі де ... ... кен орнының мұнайы парафинмен қанығу дәрежесі жоғары мұнайға
жатады. Өнімді горизонттардың жақын жату ... ... ... мұнайының қасиеттері юра горизонттары мұнайының қасиеттерінен
ерекшеленеді. Бор горизонттарының мұнайы төмен ... және ... ... ... ... ... ... юра мұнайымен
салыстырғанда екі есе жоғары.
Шөгінділер және асфальтті смола парафинді ... ... ... жер асты ... ... ... СКҚ және ... бұл қиындықтар жер асты жабдықтарын парафинсіздендіру бойынша
алдын алу шараларын жүргізуде мәжбүр етеді.
Бұл ... ... ... ... ППУ ... жылжымалы бу
генераторлы қондырғылар, ұңғымаларды парафинсіздендіруге арналған АДП-4-150
агрегаты, АЦ-5 автоцистернасы, ЦА-320, ЦА-400 агрегаттары.
Қазіргі кезде I ... ... ... ... ... ... аралық тазалау уақыты:
- 7 күнге дейін («Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз»);
- 4 ... ... ... ... ЖАҚ ... ... ... Ұңғымадағы асфальтен, шайыр және парафиннің шөгуіне қарсы күресу
шаралары
Кен орнындағы жер асты құралдарын ... ... ... ... жылу тасығыштармен жылулық әсер ету нәтижесінде АСПО-ның
балқуына негізделген жылулық әдістер ... ... ... ... ... ... ... өңдеу (ОГВ).
Бірақ ыстық мұнаймен және сумен ... ... ... ... ... беттік-активті заттарды қосу асфальтті смола парафинді
массаның диспергациялауына жағдай жасайды және ... ... кен орны үшін XT-39, D-WAX 970 және ... ... ... кеңес беріледі. Ыстық сумен шаю кезінде суға МЛ-80
1-10 кг/м3 түріндегі ... ... ... (БАЗ) қосу ... 1 - ... ... ... күресу әдістерінің
жүйеленуі.
Сызба 2 - Жер үсті жабдықтарындағы парафинмен күрес әдістерінің
жүйеленуі.
Жылу тасығыш температурасы 80ºС-тан төмен болмауы тиіс. АСПО ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда ауыспалы
электр тогы беріліп, сорапты-компрессорлық құбыр (СКҚ) ... ... ... жылу ... Бұл ... мұнай температурасын
жоғарылатады, тұтқырлықты өзгертеді, ағысты жақсартады және ... ... ... ... ... ... ... қызуы болып табылады. Шығу желілерін ... ... ... ... ... ... ... электр қыздырғыш
кабельдер қолданылады.
Мұнай өндірістік құрал-жабдықтарына парафин ... ... алу үшін ... ...... кең ... ие ... ұңғымаларын қорғау үшін басқа да тиімділігі лабораториялық және
тәжірибе-өндірістік сынақтармен дәлелденген химиялық ... ... ... ... дозалауды мыналардың көмегімен орындау
тиімдірек:
- ... ... ... ... ... дозалау сораптарының
көмегімен;
- сораптың хвостовигіне орнатылған тереңдік ... ... ... ... ... ұңғыма өніміндегі оның
концентрациясының тұрақтылығы ... ... ... айдағандағы
ингибитордың тәуліктік шығыны (q) келесі формуламен есептеледі:
q=(V×Qм)/ρ*10-3 ,
(2.3)
мұндағы V – ингибитордың меншікті шығыны, ... ... ... сүйене отырып, анықталады;
Qм – мұнай бойынша ұңғыма өнімі, т/тәул.;
ρ – ингибитор тығыздығы, кг/м3.
Меншікті шығын оптимизациясы АСПО ... ... және ... есепке ала отырып, технологиялық процесті жүргізуді бақылау
барысында орындалады.
Құрал-жабдықтарды асфальтті смола парафинді заттардың ... ... ... ... ... міндетті шарты болып
табылады. Бұл мақсатта келесі ... ... ... ... ... ... қасиеттерін өзгертетін (АСПО бөлшектерінің құбырлар мен
жабдықтардың бетімен тұтасу күштерін түсіреді, бұл жағдайда асфальтті
смола парафинді ... ... мұай ... жойылады);
- АСПО массасын ерітетін (бұл жағдайда шөгінділер еріткішпен бірге еріген
күйде жойылады).
АСПО-ны жоюға арналған химиялық реагенттерді ... мен ... ... кен орнындағы тәжірибе-өндірістік сынақтармен
бекітілуі тиіс.
3.3. Парафиннің қатып қалуына қарсы күресу ... әр ... ... ... ... ... зат.
Мұнай құрамындағы көмірсутегілер газ күйінде (СН4 – С5Н12) , ... ... ... ... (С17Н36-С60Н122) болады. ... ... ... ... Құрамындағы қатты
көмірсутегілердің болу санына ... ... ... топқа бөлінеді:
1) құрамында 2 % парафин болса, парафинді.
2) құрамында 1-2 % парафин болса, аз парафинді.
3) құрамында 1 % -дан аз ... ... ... деп ... мұнайдың құрамында парафин кездеседі, бірақта әртүрлі көлемде
болады. ... ... қату ... ... ... Кейбір
жағдайларда жоғары парафинді мұнайдың қату температурасы +400С-қа ... ... аз ғана ... ... ... тұтқырлығы күрт
жоғарылап кетеді.
Парафинді мұнайдың құрамы бензинге бай болады, түсі ақшыл, салмағы
жеңіл және құрамында ... аз ... ... ... ... ... болады, ал жеке алып қарастыратын болсақ кристал түрінде болады.
Тазартылған парафин түссіз ... ақ ... ... ... ... ... дәмсіз, аздап майлы, 150С температурада бірлік салмағы 0,907 – 0,915.
Ал тазартылмаған парафиннің ... ... ... ... еру
температурасы оның молекулярлық салмағына байланысты, ол шамамен алғанда
390-430 -ға тең болады және ол +49+600С ... ... ... кездесетін парафиндердің молекулярлық салмағы 400-430-
ға тең, ал қатты көмірсутектердің одан ... ... ... ... ... ... парафин басқа химиялық реагенттерге
қарағанда берік. ... ... ... ... кезде парафинге еш әсер
етпейді. Қарапайым температурада парафинге әртүрлі негіз немесе ... ... ... ... ... ... ... метан
қатарының көмірсутегілерінен тұрады.
Мұнайгаз өндіруші кәсіпорындар парафин тұрып қалумен ... ... ... ... ... қолданып келеді.
Парафин қатып қалумен күресудің негізгі әдістері:
1) Мұнай және ... ... ... ... ... жүйесін қолдану (0,981-1,47 МПа);
2) Жылжымалы бу қондырғысын қолдану (ППУ);
3) Беттік активті заттарды ... (ПАВ) ... ... ... ... үшін және ... ... жою үшін
ұңғыма сағасына немесе түп аймағына ингибиторларды қолдану;
4) Құбырдың беттік кедергісін ... үшін ... ... ... ... лактармен, элоксидті шайырлармен ... ... ... ... ... температурасын сақтау үшін құбырларларды жылу
сақтағыш материалдармен қаптау керек;
6) Құбырлар қабырғасында ... ... ... ... ... ... аралығында ұңғыма сағасынан топтық қондырғыға дейін
құбыр ішіне резина шарларын пайдалану керек.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... кен
орындарында алғашқы үш әдіс қолданылады.
Мұнай өндіру өнеркәсібінде еңбек өнімділігін ... бірі ... ... шығу желілерінің, тораптардың,
кәсіби ... ... және ... ... сонымен қатар
парафинді мұнайды өндіру ... ... ... парафин қатып қалу болып
табылады.
Өндірістік жұмысшылар, ... ... ... мен ... ... ... түбіндегі, жер асты
құбырларындағы, мұнай жинау жүйелеріндегі парафин шөгуімен күресудің түрлі
әдістері мен ... ... ... ... ... ... түрлері практикалық орындалу қиындығынан және
пайдалану шығындарының көптігінен кең қолданыс таппады, ал қалған ... ... ... әлі де ... ... кен ... мұнайы парафинмен қанығу дәрежесі жоғары мұнайға
жатады. Өнімді горизонттардың ... жату ... ... ... мұнайының қасиеттері юра горизонттары мұнайының қасиеттерінен
ерекшеленеді. Бор горизонттарының ... ... ... және ... ... ... ... мұнайының тұтқырлығы юра мұнайымен
салыстырғанда екі есе жоғары.
Шөгінділер және асфальтті смола парафинді ... ... ... жер асты ... ... ... СКҚ және ... бұл қиындықтар жер асты жабдықтарын парафинсіздендіру бойынша
алдын алу ... ... ... ... Бұл ... ... ... ППУ типіндегі жылжымалы бу ... ... ... ... ... агрегаты, АЦ-5
автоцистернасы, ЦА-320, ЦА-400 ... бу ... ... (ППУ) ... ... тиімді әдіс
болып табылады. Оған КрАЗ-250, КрАЗ-257, КрАЗ-260 автомибилдерінің рамасына
орнатылған ППУА-1200/100 және ППУА-1600/100 қондырғылары пайдаланылады.
Қондырғы ұңғымаларды, өндірістік және ... ... ... үшін және жер үсті ... қатып қалған
аймақтарын қалыпты климат ... ... үшін ... Сонымен қатар
құрал-жабдықтарды қыздырудың басқа жұмыстарына да қолдануға болады.
Құрамына бу ... су, ... және ауа ... трансмиссиялы
жетек, кузов, электр жабдығы және көмекші тораптар кіреді. Қондырғы жабдығы
КрАЗ-255 немесе КрАЗ-257 автомобильдерінің шассиіне ... ... және ... жауын-шашыннан қорғау үшін метал ... ... ... ... ... ... ... қозғалтқышымен орындалады.
Бу генераторы суды қыздыру арқылы буға айналдыру үшін қызмет жасайды.
Kесте 6 - ППУА-1600/100-дің техникалық сипаттамасы
|Құрастыру ... ... ... ... |
| ... ... ... ... м3/с |1,6 ... ... ºС |310 ... қысымы, МПа |10 ... ... ... ... 305-82) ... ... ... кг/сағ. |110 ... ... ... ... | |
| |5200 ... мм | ... ... ... ... ... (толтырылған ыдыстарымен қоса),кг | ... | ... |21000 |
| |21700 ... ... ... ... жою процессін есептеу
Қабатты бу жылуымен өңдеу тиімділігі көбіне ... ... Бұл ... ... ... ... будың
ұңғымаға айдалу ұзақтығын, өңдеуден кейінгі ұңғыманың орташа өнімін және
жоғары өнімді ұңғыманың жұмыс ... ... ... ... №1034 ... бу жылуымен өңделуін қарастырайық.
Бастапқы берілген мәліметтер:
- өңдеуге дейінгі ұңғыма өнімі q0=5 м3/тәул.;
- қабат ... h=31,3 ... ... ... ... ... ... r=0,1 м;
- қыздырылған аймақ радиусы rt=6 м;
- дренаж радиусы rе=50 м;
- қабат жынысының (минералының) ... жылу ... ... ... қаныққан қабаттың көлемдік жылу сиымдылығы Сқ=2500
кДж/(м3*К);
- қабат сұйықтығының көлемдік жылу сиымдылығы Сс=3360
кДж/(м3*К);
- конденсаттың көлемдік жылу ... ... ... ... ... Ра=4 МПа;
- будың түптегі температурасы Т=522 К;
- қабат температурасы Тқ=353ºС;
- қабаттың сумен қанығуы Sс=0,7;
- бу ... ... ... in=1720 ... ... ... тәсілмен шешеміз. Бұл үшін құрғақ будың сызықтық
qқ.б.h. шығынын және ... φ ... ... сипаттайтын
коэффициентті алдын-ала анықтаймыз.
Құрғақ будың сызықтық шығыны:
qқ.б.h.=qқ.б./h ... ... ...... бу шығыны.
Бұдан:
qқ.б.h.=8000/26,6=300,7519 кг/(Гм).
Қабаттың энтальпия коэффициенті:
φ=n*[m*(1-Sв)*ρқ.б.*Xб.+(1-m)*Cм*(ТП.-ТП.П.)/in+m*Sв*Ск*(ТП.-ТП.П.)/in].
(2)
мұндағы Xб. – 0,624-ке тең түптегі бу ... – 19,69 ... тең ... бу ...... бу ... ол мына формуламен анықталады:
ρқ.б.=1/(Хб/ρс.п.+(1-Xб.)/ρс)=1/(0,624/19,69+(1-0,624)/1000)=31,1845кг/м3;
(3)
мұндағы ρс - су тығыздығы.
Осы мәндерді (2)-ге қойып, табатынымыз:
φ=3,14*[0,22*(1-0,4)*31,3*0,624+(1-0,22*1970*(522-
-353)/1720+0,22*0,4*4190*(522-353)/1720)]=595,901 ... rt және φ ... біле ... ... ... ... ... номограмма бойынша анықтаймыз.
Бұл номограмма бес параллель шкалалардан тұрады (х – көмекші шкала,
ол ... ... төрт ... ... φ, rt, qқ.б.h ... ... ... және φ шкалаларында мәндеріне сәйкес нүктелерді табады да, оларды
көмекші шкаланы А ... ... түзу ... ... ... ... және А нүктелері арқылы түзу сызық жүргізеді, оның жалғасының rn
шкаласын қиып өткен нүктесі ... rn=2,4 ... тең ... ... ... ... орташа өнімін анықтауға болады.
Бұл үшін абсцисса өсінен ln rе/rt=ln 50/5=2,3 мәндеріне ... ... ... ... ... ... ... qор.=1,9-ға тең
екендігі шығады.
q0=1,9*4=7,6м3/тәул. ... ... ... өнімді ұңғыманың жұмыс істеу ұзақтығын
келесі формуламен анықтаймыз:
rэф.=π*r*h*Cn/qосж*ln(Tn-273)/60=3,14*5*26,6*2500/7.6*3360*ln(522-
-273)/60=58,17995 тәул. ... ... ... ... м3 ... ... ... сүйене отырып, қабаттың түпкі аймағын
бу жылуымен ... ... ... ол өз ... ... м3 ... қосымша мөлшерін өндіруге әсерін тигізгені
тұжырымдалды.
4. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1. Еңбекті және денсаулықты қорғау
Кен ... ... ... ... ... ... негізгі бар күшті
қызметкердің денсаулығы мен еңбек жағдайын қорғауға жинақтап жұмылдыру
қажет. Еңбекке ... ... ... – бұл ... ... қаражат бөлу.
Жұмысты жоғары сапада жобалау және еңбекке ... ... ... ... ... жұмыстардың ұзақтылығын төмендетеді,
техникалық қауіпсіздік (ТҚ) ... және ... ... ... ... ... әрқайсысы кәсіпорынның техникалық
қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаумен ... ... ... ... сезіміне ие болу керек және оның қызметімен байланысты сәтсіз
жағдай мен ... ... ... ... ... ... ... мен қанағаттанушылығы – компанияның көркендеуіне
қажетті жағдай.
«Жобалық нормативтер: еңбек жағдайы» еңбек ... ... ... және оны үйлесімділеу үшін зерттеудің бағытын
жорамалдайды. Компаниялардың көпшілігі осы стандарттар мен ... ... ... ... ... Алайда, егер ұсынылып отырған
альтернативтер еңбек жағдайының айтарлықтай ... өз ... ... және жақсы құжатталған болса, онда олар ... іске ... ... Одан ... ... ... нормативтері Қазақстан
Республикасында қабылданған барлық ... және ... ... ... Өндірістік санитария
Еңбек гигиенасы деп өндірісте жұмыс істейтін жұмысшы ... ... ... ... ... ... зерттейтін саланы айтамыз.
Өндірістік санитария еңбек гигиенасының ғылыми жағдайларын практикада
қолдануға қызмет ... және ... ... ... мен ... қалыпты жағдайында ұстап тұру ... ... ... ғимараттарда және мекеме аумағында еңбек жағдайларының шарт ... ... ... ... және ... ... жұмысшылар денсаулығына кері
әсерін тигізетін факторларды болдырмауға және ... ... ... ... ... ... ... орта температурасынане оның ылғалдылығынан,
қозғалу жылдамдығынан және қызған заттардан ... ... ... ... әсер ... ... істейтіндер жұмыс уақытының үлкен бір ... ... ... ... ... ... Өндірістік
жағдай кезінде техникалық және технологиялық процестер (скважинаны
бұрғылау, мұнайды өндіру, ... ... ... және т.б.) ... да ... процестер кезінде ауаға зиян көмірсутекті ... ... ... ... ... өсуі немесе азаюы мүмкін. Бұл
факторлар әр түрлі үлес мөлшерінде кездеседі, сондықтан да егер ... ... жеке ... ... болса да адам организміне ... ... ... ... ... кері ... болдырмау үшін
мекемелерде тұрақты түрде негізгі өндірістік факторлар мөлшерін есепке алып
отырады. Алынған көрсеткіштері санитарлық нормалардың (СН-245-11 өндірістік
мекелерді ... ... ... ... ССБТ және т.б.) шекті
мәндерімен салыстыра отырып еңбек жағдайларын жақсарту шараларын жүргізеді.
Осылайша нормативті шарттарға ... ... ... ... ... күйі ... ... негізгі және соңғы шараларға еңбек жағдайларының
санитарлы-техникалық күйін паспорттандыру жадылары жатады.
Адам температурасының ... ... ... ... шыдай
алады. Қоршаған орта температурасының мұндай үлкен ауытқуына адам организмі
өзінің термореттеу деп ... ... ... ... бере алады.
Термореттеу арқылы адам организмі өте үлкен ауытқуларға шыдағанымен,
оның қалыпты физиологиялық күйі белгілі бір деңгейге ... ғана ... ... термореттеуінің жоғарғы шегі толық тыныштықта 380 – ... ... 30% ... ... болады. Физикалық жұмыс немесе
ауа ылғалдылығы өсу кезінде бұл шек төмендейді. Өндіріс жағдайларында ... ... адам ... жердің булануын азайтады, сәйкесінше
организмнің жылу бөлуі азаяды.
Нормаларға сәйкес өндірістік ... ... ... ... және ... ... +170; +190С ауа ылғалдылығы 600 – ... ... 0,3 – 0,4 м/с. Жылы ... ... 200 – 220С
болуы керек.
Жабық ғимараттармен объектілерде уақытша жұмыс үшін максималды ... ... орта ... +330С, ... бұл ... ... қысқа мерзімде қамтамасыз етуге болады.
Санитарлы нормаларда жұмыс орындарындағы қоршаулар мен жабдықтардың
қыздырылған ... ... 450С, ал ішкі ... ... емес ... беттер үшін 350С-тан аспауы керек деп қаралған. ... ету үшін ... ... жылу ... ... ... аз ... ауа қалқандарын қолданады.
Жұмыс аумағы деп жұмыс орнының еденінен 2 метр биіктіктегі кеңістікті
айтамыз. Тұрақты жұмыс орны – бұл ... ... ... ... ... ... көп ... үздіксіз 2 сағаттан ұзақ) өткізетін жерді
айтады.
4.3. Техника қауіпсіздігі
Барлық ...... ... ... ... қыздыру пештерінде, (СҚП – 10/160), айдау скважиналарында, құбырларда,
құдықтарда және ... ...... ... ... ... мына жағдайларда жұмыстар жүргізуге рұқсат етілмейд:
жұмыс орнында газдың иісін сезгенде;
шу мен тербелісте;
жарық болмағанда;
территория мен ... орны ... ... ... ... туғанда;
керекті қорғаныс жабдықтарының болмауы және жарамсыздығы кезінде;
қолайсыз метрологиялық жағдайларда.
БШСС жұмыс бөлмесін механикалық ... бар ... ... Тез ... ... мен ... үшін ... тысқары сыйымдылық пен контейнерді СН 433-79 ... ара ... ... ... ... ... ... және айналмалы бөліктері ... ... ... металл
қоршамаларға ие. Айналмалы бөліктерінің маңызды ... ... ... ... болты және т.б.) айналмалы жерді айнала сыртқы қабатпен
жапқан. Механизмдердің қоршалған бөлшектерін ... және ... шығу ... шешу тек ... ... ... ғана ... етіледі.
Агрегаттардың іске қосатын автоматтарын қысымды келте құбырынан қауіпсіз
қашықтыққа орналастырамыз. Қысымдағы барлық құбырдың ... ... ... ... ... ... ... кезде агрегаттардың
өздігімен қосылуына жол бермеу үшін майлы ... ... ... суды ... ... ... ... арқылы қайта
жібермеу үшін сораптың шығысына қайтару клапанын орнатады. Электр жабдықтың
бір ұшы жерге қосылған.
Жарылыс туу қаупіне ... ... ... ... щиттер металл
торлы қоршауға ие.
Жұмыс жабдықтары мен БӨСжА (бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика)
бөлек бөлмелерде орналасқан. БШСС-да өрт сөндіру ... ... ... жәшік,
өртті сулы вентиль бар.
Сағаны жабдықтау алдында ... ... ... ... ... ... ал оны ... кейін белгіленгеннен
асырмай қысыммен қысып нығыздайды. Айдау сақинасы оралып ... ... ... ... ... ... ... алдында қысымды сутасығышты
өшіру және «АШПАҢЫЗ» атты ... ... іліп қою ... ... ... ... немесе тығыздағыш сақиналарды
ауыстырған кезде фланцтық қосылыстың ажырайтын ... ... ... ... ... ... үшін ... кілтті қолданған
жөн.
Фонтанды скважиналарды пайдаланудағы ең негізгі қауіпсіздік шарты –
сағадағы арматураның мықты ... Одан ... ол ... ... және ... үшін қызмет жасайды.
Фонтанды скважинаның сағадағы жабдығына қойылатын ең негізгі талап
оның ең жауапты учаскелерінің – ... және ... ... ... ... ... ... жабдық бөлшектерінің саңылаусыздығының
беріктігі және сенімділігі болып табылады.
Фонтанды арматураны орнату және ... ... ... ... ... ету үшін ... ... тростар және хомуттар,
аспаптар қолданылады.
Лебедкасы бар автомобильді ... ... ... ... ... ... 25 метр ... орналасуы керек.
Сымды жіберу үшін ... ... ... ... ... ... ... және оның ортасымен өту керек.
Лебедканы басқарып отырған оператор скважина сағасын көріп ... саны ... ... ... ... мұнай өндіру
пайдаланатын терең сараптылардың ең көп тараған түрі ... ... ... ... ... ... кезінде
қызметшілердің жарақан алу қауіпті негізінен тербелмелі – ... ... және ... ... ... жұмыс режамінің өзгеруі және жердегі жабдықтарды жөндеуге
байланысты.
Осындай операцияларға мысалы: сынақайысты тәріздес ременді алмастыру,
алқалы арқанды алу және ... ... ... жүру ... ... ... ... редукторды және де тербелмелі станоктың
басқа да бөліктерін ауыстыру және ... ... ... ... ... және ... да жұмыстардың қызмет етуіндегі белгілі
қауіптердің шығуы жатады. Бұдан да басқа тербелмелі – станоктағы ... ... ... ... жарақат алу мүмкіндігіне
байланысты.
Тербелмелі – ... ... ... ... ... ... ... және әр түрлі аспаптарды алып ... ... ... тұрғызады және де бөтен адамдардың қауіпті ... ... ... ... ... орнының метеорологиялық жағдайларын стационарлы және ашық ... ... ... ... яғни операторлық күркеде ішкі кәсіптік
газды жылытуды және БК-1200 ... ... ... ... Ашық ... еңбек етіушілер мен жұмыскерлер тобы үшін
әкімшілік ғимараттың әр ... ... ... ... бөлмелер қарастырылған. Олардың құрамына кіретіндер: жуынатын
орын, бетті, қолды жуатын жер, таза және арнайы ... үшін ... ... ... және ... ... ... уақытында көзілдірік,
шаңға қарсы респираторлар киюді белгілейді.
ҚҚС цехының аумағында ... ... ... ... түрлі нормасын қажет ететін әр түрлі жабдықтар мен процестер бар.
Сондықтан ҚҚС цехында аумақты қуатты жарықпен және ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді қолданады. Одна басқа
қуатты жарықпен қамтамасыз ... ... ... ... аз
тіреулер мен әуе сымдар жүйесімен үйіп тасталынады. Көп ... ... ... ... ... ... ... аумақта тіреуішті шамдарды орнатуға жол бермейді және
қуатты жарық жарықтандырудың жалғыз ... ... ... табылады.
Кемшіліктері жұмыскерлердің көздерін жарықтанған ... ... ... ... ... ... тым ... көлеңкелер
құрылады. Алайда, олар айтарлықтай төмендейді, егер орнатылатын жерлері,
иілу бұрышы, ... ... ... ... ... Қуатты жарықты
жобалаған кезде оның бұрыштарынан биіктігі 10м болатын екі қуатты матчта
орнату ... және ... ... ... емес ... ... керек, өйткені ҚҚС цехы тәлік бойы үлкен ауыртпалықпен жұмыс ... Өрт ... ... ... ... ... суды қабаттың мұнайлы бөлігіне
айдаумен игереді. Бұл жағдайда өрт қауіпсіздігінің ... ... ... ... өрт ... ... ... келтіреді және адамның
қайғылы жағдайына әкеп соқтырады. Сондықтан сағада отты қолдануға, ... ... ... ... ерітіп жалғау жұмыстарын жасауға тыйым
салынады. Өрт шыққан жағдайда оны тез ... жою ... ... лаулаған жерді
судың қатты қысымымен немесе инертті газбен, ауа изоляциясымен және т.б.
сөндіруге болады.
Жалын отты өрт сөндіру ... мен ... ... автомашинада
болатын өрт сөндірудің алғашқы инвентарь көмегімен жоюға ... ... ... ... және ... өрт ... негізгі тәртіптерінің бірі – ... таза және ... ... ... территориялар мен
бөлмелер тез жанғыш және жанғыш сұйықтармен, сондай-ақ қоқыс және ... ... ... ... тез ... және ... ... ашық
шұңқырлар мен амбарларда сақталмауы керек.
Өндірістік объектілерге, су қоймаларына, өрт ... және ... ... ... ... жолдар қалыпты күйінде болуы керек.
Мекеме ... осы ... ... өрт ... ... рұқсат етілген жерлерден басқа жерге от жағуға тиым салынады,
сондай-ақ өртке және ... ... ... ... ... ... ... «Темекі шегуге болмайды» деген жазулар жазылады.
Жабдықтар мен коммуникацияларды герметизациялау. ... мен ... ... ... кіші ... ... сақина, манжет және набивкарды (сальникті нығыздағыштар)
қысу керек.
Тұрақты кіші саңылаулы нығыздауды температура ... аз ... ... ... ... ... ... тез
айналатын білігі бар жабдықтарды және ... ... ... үшін ... ... ... ... сараптарының
байланыстары және т.б.)
Сальникті нығыздағыштарға азбесттен, полиэтиленнен және ... ... ... ... және газ ... ... қосылыстардың басым бөлігі
құбырларға келеді. Құбырлардың резьбалық ... ... және ... ... бояулармен және арнайы пасталармен нығыздалады.
Фланецті қоспаларды нығыздау үшін картон, резина және ... да ... ... қысымда жұмыс істейтін фланецті қосылыстар металл
сақиналармен нығыздалады.
Соңғы уақытта көптеген мұнай және газ ... ... ... ... мен ... ... және тасымалдау жүйесін
герметизацияланғаннан кейін жақсарады. ... емес ... ... ... ... үшін ... маймен, глицеринмен немесе
басқа сұйықпен толтырылған гидравликалық затворлар жиі қолданылады.
Жабдықтардың жекелеген түрлерінде герметизация қысымның ... ... ... ... ... ... жасалады.
Технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру. Мұнай
және газ өндірістінде ... және ... ... басқа да негізгі мәселелер сияқты (еңбек өнімділігін ... ... ... ... ... ... өрт ... едәуір ықпал жасайды.
Оларға мысал ретінде бұрғылау ... ... шаю ... түрде құюды, скважина сағасындағы кревентер ... ... ... ... ... мен ... ... отыратын құралды келтіруге болады.
Бұларды барлығы ашық ... ... ... ... ... өрт ... болу қауіпін төмендетеді. Мұнай мен газды өндіру
процесі кезінде өрт қауіпін азайтуда ... ... ... ... және ... ... да объектілерді автоматтандыру мен
мехникаландыру маңызы роль ... ... ... ... ... басқаруда және авариялық режимдер ... ... ... ... ... ... кезінде өрт қауіпсіздігін азайту
үшін тазалау процестерін ... ... және ... ... ... ... реагенттермен жұмыс жасау ернежелері
Жөндеу-оқшаулау жұмыстары үшін қолданылатын химиялық ... ... ... ... ... ... ... қабылдап
алған кезде оның бүтіндігін тексеріп алған ... ... және ... ... аты мен маркісінің дұрыс болуы жатады.
Реактивтерді қабылдау «Тұрмыстық заттар мен ... ... ... ... ... бойынша жүргізген дұрыс.
Реагенттерді құрғақ, әрі жабық қоймаларда ... ... ... ... ... дайандаған кезде қорғаныс көзілдіріктерін киіп, арнайы
ыдыстарда жасау керек.
4.7. Атмосфераны қорғау
Атмосфераны зиянды заттармен ... ... ... ... ... аппараттар (буфелік ыдыстар, сораптар, сепараторлар) жатады.
Атмосфера зиянды бүлінгенде, ауаға көмірсутектер, азот оксиді, көміртегі
оксиді, ... газ ... ... үшін ... 300 мг/м3, азот оксиді 5 мг/м3, көміртегі оксиді 30
мг/м3, ... газ 10 мг/м3 ... ал елді ... ... ... 5 ... ... 0,085 мг/м3, көміртегі оксиді 5 мг/м3, күкіртті газ 0,5 ... ғана ... ... ... негізгі көзі Құмкөл кең орында ... ... ... ... ... ... ... (буферлі ыдыстардан, сараптардан, ипараторлардан, құбырлар
қосылыстарынан булану);
газотурбиналық қозғалтқыштар (жану заты);
қазандықтар қазандары (жану заты);
факелді жүйелер ... ... ...... ... ... бүліну себептері:
коррозия әсерінен болатын авариялар, ... ... ... ... ... ... пайда болуы және тағы басқа жағдайлар.
Кен орнын пайдалану кезінде жыл бойына ауаның ластануы 27728 ... ... азот ... – 472 т/жыл, көміртегі оксиді 13916 т/жыл, күкірт
оксиді 102 т/жыл құрайды.
Атмосфераны зиянды заттардан қорғау үшін мына ... ... жылу ... ... ... жұмыстарының
оптимальды жинау режимін бақылау;
магистральды құбыр өткізгіштерді ... ... ... ... газбен, конденсатпен, мұнайдың булану өнімі арқылы ластаудан
сақтау;
мұнай құбырларын, желілерді, коллекторларды дер кезінде ... ... ... ... 15 % азайтатын арнайы қондырғылар
орнату;
өндіру техникаларын, мұнай мен газды дайындап, тасымалдауға қоршаған
ортаны қорғау шарттарына сәйкес жетілдіріп ... ... ... ... ... ... тұрған үйлердің
шекарасында орналасуы керек. Өлшемі СН-245-71 және ОДН-86 сәйкес 300-1000 ... ... ... зиянды заттар концентрациясы ПДК төмен болуы керек.
Мұнай ысытатын ... газ ... ... ... ... ... ... болады. Зиянды заттар атмосфераға аз таралуы үшін мына жағдайлар
қарастырылуы қажет:
Жанудың оптимальды режим параметрін ... үшін пеш ... ... ... ... керек.
Ауаның ластануын бақылау тапсырыс арқылы арнайы СЭС қызметкерлерінің
көмегімен анықталады. Олар көмірсутектерді, азот ... ... ... газдарды бақылайды.
Бақылау нүктелері – түтіндік құбырлар, қондырғылардың технологиялық
жағдайлары кем дегенде 3 аптада 1 рет, ... ... ... 1 рет ... ... ... бетіндегі және жерасты суларының бүліну ... ... ... және ... ... ... ... құбыр өткізгіштерден шыққан зиянды заттар жатады.
Су мен қамтамасыз ету көздеріне жерасты сулары жатады. ... ... ... ... ... шөгінділеріндегі сулар
пайдаланылады. Оның ... 1-1,2 г/л ... ГОСТ 2874-82 ... ... деп ... ... ... рұқсат еткен.
Техникалық сумен қамтамасыз ету үшін альбсеномандық су қолданылады. Ол
кен орының шығыс ... таяу ... ... ... ... ... ... зонасы жұмыс
істейді. Ол жерасты суларын химиялық және бактериялық лас нәрседен қорғауға
арналған.
Құмкөл кен ... ... су ... ... ... асты ... қорғауға қойылатын негізгі талаптар төмендегідей:
Мұнай өндіру және су ... ... ... жасалуы және бүкіл
игеру мерзімінде сол қалпында ұйтсап жүру.
Сулы қабаттардан өтетін су ... және ... ... жасау, бұрғылау кезінде бұзылған жыныстарды қалпына келтіру.
Экологиялық таза және арзан материалдарды ... ... ... ... ... ... да ластайтын ыдыстарды изолляциялау.
Жер асты суларын мониторингін ұйымдастыру. Жер асты ... ... ... ... ... ... түрде бақылау жасау,
өнімді қабаттарды суландыру үшін қолданылатын скважиналар мен ... жер асты ... ... ... ... ... нақты және
потенциалды латанудың тұрақты есебін, ... ... және ... шыққан
скважиналарды жою, су өндіріштердің санитарлы қорғау аумақтарын жабдықтау.
Жер асты суларының жағдайын бақылайтын барлау ... ... ... да ... ағын сулар қолданылады.
Мұнайды жинау, дайындау, тасымалдау және сақтау жүйелерін авариясыз
сенімді жұмыстарын қамтамасыз етіледі.
ГАО «Южнефтегаз» ... 3 ұңғы ... ... ... етеді.
Өндіріс қажетін – 11 сулы ұңғы 1512 м3/тау өнім беру ... ... ... ... ... ... су сумен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... өтеуге
таратылады.
4.9. Литосфераны қорғау
Бұрынғы Жезқазған облысының Жезді аудан ... ... кен ... ... ... мемлекеттік актіге сай 31,8 млн. га.
Қазақстан жер қорын аудандастыруға сәйкес кен орны Арал – ... ... ... регион территориясында қысқы және жазғы ауа райы режимдері күрт
өзгермелі. Осы уақытта ... жер ... ... жел ... ... ... толқынды тегіс және сайлар мен төбелер жиі
кездеседі.
Сипатталушы ... ... ... типі ... ... ... бір түрлі массивтері тегіс жердегі
төбелерде кездеседі. Гуммусты горизонт ... 25 ... ... ... 1,16%.
Құрылыс учаскілерінде құнарлы қабат жұмыс басталмай тұрып ... ... ... 25 см ... ... топырақпен
араластырмай автогрейдермен алып тастау керек деп қарастырылған. Жер және
су эррозиясынан қорғау үшін топыраққа көп ... ... ... ... ... 0,1 – 0,3 м тереңдікте қию.
Құнарлы қабатты төсеу, ... және ... ... ... ... ... ... биологиялық сатысы. Ол өз құрамына өсімдік егу, биологиялық
активтілігі мен құнарлығын ... ... ... ... ... ... ... ұстау,
25 – 30 см тереңдікке қапсыту,
органикалық және минералдық тыңайтқыштар енгізу,
көп жылдық ... ... ... ... (3 жыл) жыл ... қар ұстау жұмыстары
жасалады.
Құнарлы топырақты қорғаудың негізгі шаралары:
ұнайды ... ... ... және тасымалдау жүйелерін
герметизациялау,
авария кезінде скважиналардың автоматты түрде тоқтауы,
скважина ... ... ... ... топырақ төгу,
қабатқа айдау үшін қабаттың және өндірістік ағын ... ... ... пайдалану,
бұрғылау мұнараларын жылжыту үшін қондырғылар пайдалану,
құбырларды жер астына 1,2 – 1,8 м тереңдікте ... ... ... ... және ... рекультивациялау.
Жерлер рекультивациясы – бұзылған және ластанған жерлердің өсімділігін
қалпына келтіру, сондай-ақ қоршаған ортаның жағдайын жақсарту мақсатындағы
жұмыстар комплексі. ... ... ... ... ... ... әдістері қолайлы жағдайлар жасап және осы ... ... ... құру кезінде құнарлы топырақты қорғау үшін
СН 449 – 72 “Жер қыртысын жобалауға бағыттамалар” ... ... ... ... СНиП 02.05 – 85-ке ... жасалады және қоршаған
орта шығыны минималды болады.
Мұнай газ кен орнын игергенде жер беті ... ... ... және минералдылығы жоғары сулармен ластанады. Мұнай және басқа
компоненттер жерге тамып, ... ... ... ... әкеп соғады.
Бұл процесстер өсімдіктер әлемінің және өнімділіктің ... ... Жер ... ... байланысты эррозия, дефляция,
криогенез процесстері жүреді.
Кен орнының грунтары сазды және құмды ... ... Жер ... сұрғыш қоңыр топырақты, горизонт қалыңдығы 25 см-ге дейін.
Ауаның және судың ... жер ... ... үшін ... ... Жер ... ... негізгі жағдайлары:
-сепарация, мұнайды дайындау, ... және ... ... ... ... ... ... тоқтауы;
-қабаттық және өндірістік суларды қабатқа айдауға мейлінше көп
пайдалану;
-транспорттың тек автожолдармен ... ... ... ... және оны ... пайдаланбау – жер беті және жер
асыт суларының, ... ... ... ... әкеліп
соқтырады.
Кен орнын бұрғылау кезінде және игергенде жер бедерінің тепе-теңдік
режимі бұзылатындығы белгілі. Су көп ... ... ... ... ... ... ... суында, газда күкіртсутектің болуы
қабаттың өткізгіштігін нашарлатады.
Мұнай және газ ұңғыларын қазуда, кен ... ... ... ... ... жер қойнауын қорғау өте маңызды.
Жер қойнауын қорғау шараларына мыналар жатады:
ашық фонтандауды, ұңғы қабырғаларының құлауын, жуу ... ... ... Бұл үшін ... ... және сулы
интервалдар бір-бірінен изоляциялануы керек. Ұңғы оқпанын ... ... ... ... пайдалану колоннасымен қамтамасыз ету.
Технологиялық схемалық бөлімдеріне сәйкес:
жерасты және жер бетіндегі құрал – жабдықтардың герметизациясы;
мұнайды жинау, дайындау, тасымалдау және ... ... ... ... қамтамасыз ету;
технологиялық режимдегі ұңғылар жұмысын қабат құрылымының бұзылмауын
және ... ... ерте ... ... қамтамасыз ету жүйесінің тұйық түрін қолдану, өндірістік
суларды ... ... ... көп ... ... бөлім
5.1 Кәсіпорын туралы құрылымдық жалпы мағлұмат
5.1.1 «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ даму тарихы
Құмкөл мұнай кен орны ... ... ... газ ... ... және кең көлемді геологиялық-геофизикалық ... ... ... ... Торғай, Зайсан, Теңіз, Балқаш маңы,
Іле және Сырдария ойпаттарын ... ... ... 1982 ... дейін
болжанған ресурстардың жоғарғы емес толықтығымен сипатталады.
Батыс Қазақстан дәстүрлі мұнай-газ өндіру орталықтарынан ... ... ... ... ... ... кенішінің Г-1 ұңғымасында
фонтанды атқылау әдісімен алынған мұнай нәтижесіндегі 1984 жылы ... ... ... ... ... ... өте ... бірі болып табылады. ... ... ... ... келешегіне көзқарастарды координалдарды ... ... ... ... ... ... ... 154 млн. тонна мұнай және
19 млрд. текше метр ... ... ... 17 ... ... жылы Құмкөл кенішін өнеркәсіптік өңдеуге ... ... ... ... ... барлығы 9,055 млн. тонна 1995 жылы өндірілді.
«Петро Қазақстан» акционерлік қоғамы шетелдіктер қатысқан кәсіпорны-
коммерциялық ұйым ... ... ... ... тең ... бөлінген
және өзінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесі бойынша пайда табу болып
табылатын қор деп аталады.
«Петро Қазақстан» акционерлік ... ... ... ... ... ... тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан
Республикасында жүріп жатқан заң ... ... ала ... ... ... ... ... өз компентенцияларының негізінде
қабылданған акционерлердің жалпы жиналыс шешімдері ... ... ... Қоғамның ресми тілдері қазақ және орыс тілдері болып табылады, ал
жұмыс тілдері орыс, ағылшын және қазақ тілдері.
«Петро ... ... ... ... мен қызметінің
негізгі мақсаты – акционерлік қоғамның мақсаттары болып, сондай-ақ аймақтық
экономикасының даму мен ... ... ... ... ұжымының
мүшелерінің жағдайын жақсартуы.
«Петро Қазақстан» Қоғам қызметінің мақсаты – пайданы шегерту және оны
акционерлердің мүдделеріне пайдалану. Өнеркәсіптің ... ... ... ... мемлекетті қажетті қаражаттармен қамтамасыз ету,
сонымен қатар ұлттық ... ... ... қанағаттандыру үшін шетел фирмаларымен бірігіп тауарлар мен
басқа да ... ... ... ұйымдар, кіші кәсіпорындар, коммерциялық орталықтар және
дүкендер, ... ... ... да компаниялар мен кәсіпорындар;
- ғылыми- техникалық, өндірістік, коммерциялық ... ... ... мен ... ... бақылаудың дамуы;
- өндіріс және тауар өнімі, жұмыстың орындалуы және ... ... ... және ... ... ұйымдастыру құрылымы
Кәсіпорынның құрылымы – бұл олардың ішкі звеноларының, ... ... және ... шаруашылық нысанын құрайтын басқа
компоненттердің құрамы мен ... ... ... ... ... анықталады:
- кәсіпорын өлшемімен;
- өндіріс сапасымен;
- кәсіпорын техникасы мен ... ... да бір ... ... ... ол ... да ... конъектура, ҒТП және әлеуметтік-экономикалық процестер
әсерінен түзетіледі.
Кәсіпорын құрылымы өндірістің сапалық ... ... ... Технологиялық процестің күрделілігі неғұрлым жоғары
болса, кәсіпорын ... ... көп ... ... ... ... ... үшін қажет еңбек заттарынәсер ету заттарының көп
түрлігімен;
- ... ... ... тартылатын технологиялық операциялардың
санымен;
- технологиялық ... ... ... ... ... орны – ... ... құрылымы құрылатын құрамынан оның
масштабтары ... ... ... ... және ... нормативтер негізінде анықталады
және жұмыскермен нақты тапсырманың орындалуы үшін ... ... ... құралдармен жабдықталады. Кәсіпорында жұмыс істейтіндердің барлығы 2
категорияға бөлінеді:
- өндіріспен және оның қызмет көрсетуімен ... ... ... өндірістік емес операциялардың персоналы негізінен тұрмыстық- коммуналдық
шаруашылықтың, кәсіпорынның негізіндегі балабақшалар мен емдеу-санитарлық
мекемелердің жұмыскерлері.
Жұмысшыларға ... және ... ... ... ... ... ... жатқызады. Жұмысшылар негізгі
және көмекші болып бөлінеді.
Мамандар мен жетекшілер өндірістік процесті ұйымдастыруды дәне оларды
басқаруды жүзеге ... ... есеп ... ... ... және басқа
функцияларды жүзеге асыратын жұмыскерлер жатады.
Жұмыскердің квалификациясы арнайы ... мен ... ... және ол орындайтын жұмыстың нақты түрінің ... ... ... ... деңгейі бойынша еңбек ұжымы тұрақты
өлшем болып табылмайды, ол үздіксіз өзгері ... бір ... ... ... ... өз ... ... оның қызметіне толық жауап
береді, кәсіпорын атынан әрекет ... ... ... ... ... ... береді, кәсіпорын банктерінде есеп айырысу және
басқа шоттарды ашады.
Өндірістік қатынастар бірінші вице-президент ... ... ... ... Оған ... ... ... сақтау және қауіпсіздік
қызметі, құрылыс, техникалық қызмет көрсету және көп функционалды функция
көлігі, геологиялық барлау және дамыту ... ... ...... ... ... ... және кәсіпорын мүддесін қорғайды.
Ауылшаруашылық өндірісінің директоры шұғыл және ет өнімдерінің
өндірісі мен ... ... ... өсімдік және мал шаруашылығын
бақылайды.
Маркетинг бойынша директор өнімнің өткізілуін ... ... ... ... ... асырады.
Әкімшілік директоры оған жұмыскерлерді жалдау және жұмыстан босату,
персоналды жұмысқа тіркеу, ... ... ... және ... ... ... ... ресурстары бөлімі кадрларды оқыту мен жұмыскерлердің техникалық
қауіпсіздік бойынша нұсқауымен, жөн-жоба берумен айналысады.
5.1.3. ... ... ... ... ... ... жағдайында кәсіпорын қызметін бағалау үшін
қолданылатын негізгі көрсеткіштерге келесілер жатады:
- еңбек ресурстары;
- өндірістік ... ... өнім ... ... негізгі өндірістік қорлар;
- айналым қорлары;
- рентабелділік.
Кәсіпорынның барлық ... ... ең ... ... еңбек
ресурстары алады. Кәсіпорынның еңбек ресурстары дегеніміз – еңбекке жарамды
16-63 жас аралығындағы адамдар.
Кәсіпорындағы еңбек ресурстары – бұл ... ... ... қамқорлық объектісі болып табылады.
Тауарлы өнім дегеніміз – барлық ... ... ... түскен
бөлігі.
Кәсіпорын шығыны дегеніміз - өнім өндірісіне ... ... ... бейнеленуі. өнімнің өзіндік құнын ... ... ... ... жатады:
- материалдық шығындар;
- еңбекке ақы төлеу шығындары;
- амортизациялық төлем шығындары;
- ... ... ... ... да ... ... ... – бұл негізгі қорлары. Кәсіпорынның
негізгі қорлары ... - өнім ... ... ұзақ ... ... және ... ... тозуына қарай дайын өнімге бірте-бірте
енгізетін өндірістік ... ... ...... ... болатын өзінің құнын
толығымен дайын өнімге ауыстыратын кәсіпорын активі.
Кәсіпорын табысы – бұл ... ... ... ... ... ... ... тең.
Кәсіпорынның тиімділік көрсеткіштеріне қор қайтарымдылығы, қор
сиымдылығы, қор жарақтандыру, ... ... ... қайтарымдылығы коэффициенті - өндірілген өнім көлемінің негізгі
қорлар ... ... Қор ... осы ... кері көрсеткіш.
Қор жарақтандыру – негізгі қорлар құнының жұмысшылар ... ... ... ... ... талдау жасайтын болсақ, «Петро Қазақстан»
акционерлік қоғамында мұнай өндіру көлемі 2006 жылы 1208 мың ... ... жылы бұл ... 534,1 мың ... ... ... ... түскен
табыс 2006 жылы 41758,6 млн теңгеге өссе, 2007 жылы ол 26113,1 млн ... ... ... құны 4668,4 мың ... ... ... кему себебі, негізгі қорлардың ... ... ... ... құны ... жылмен салыстырғанда күрт азайған.
Өткізілген өнімнің пайдалылығы 19,5% болып ... Осы ... ... ... ... қызметінің едәуір жақсарғандығын көруге
болады.
Кесте 7 - «Петро Қазақстан» акционерлік қоғамының негізгі қызметін
бейнелейтін техника-экономикалық ... ... |2005 |2006 |2007 ... ... |
| ... |жыл | ... ... |
| | | | |
|1 ... ... ... |7975,25 |11515,2 |
|2 ... ... ... | | |
| ... тонна | |3540 |
|3 ... ... ... ... ... |
|4 |1 тонна мұнайдың өзіндік құны,| | |
| ... |2489 |1867 |
|5 ... ... ... | |
| ... | |7 162 454,4 ... ... ғылыми-зерттеу институттарының мамандары,
конструкторлар мен ... ... ... түбіндегі, жер асты
құбырларындағы, мұнай жинау жүйелеріндегі парафин шөгуімен күресудің түрлі
әдістері мен ... ... ... ... ... кейбір түрлері практикалық орындалу қиындығынан және
пайдалану шығындарының көптігінен кең қолданыс таппады, ал қалған ... ... ... әлі де ... ... Құмкөл
кен орнының мұнайы парафинмен ... ... ... ... жатады. Өнімді
горизонттардың жақын жату жағдайына қарамастан, бор ... ... юра ... ... ... ... Бор
горизонттарының мұнайы төмен газдылықпен және төмен қанығу қысымымен
сипатталады, қабат мұнайының ... юра ... ... екі ... және ... ... ... заттар туғызатын қиындықтар
ұңғыманың жер асты жабдықтарында ... ... СКҚ және ... бұл ... жер асты ... ... бойынша
алдын алу шараларын жүргізуде мәжбүр етеді.
әдебиеттер тізімі
1. ... ... . И.И ... .В. М
Коротаев, Ю.П. “Разработка и эксплуатация нефтяных ... ... ... Недра 1988г.
2. Семенцов Г.К. Акулипин А.И. Бойка В.С. ... и ... ... и ... ... Справочник Ужгорд
Карпоты 1958г.
3. Шуров В.И. ... и ... ... ... ... М. ... ... Х.А. Методические указания к выполнению ... ... ... ... для ... ... Алматы Каз НИПИ.
5. Куцый П.В. Овсянников Ю.Н. “Охрана труда на ... ... ... М.Недра 1978г.
6. Правила безопосности в нефтегазодобываюшей ... ... ... ... АО ... Казахстан, 2007 г.
8. Пособие по обслуживанию и эксплуатации винтовых ... ... ... Р.Т., Сейтжанов С.С., Жұмағұлов Т.Ж., Шердаулетов Н.Т. «200140-
Мұнай және газ кен орындарын игеру және ... ... ... орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Қызылорда
2005ж.
10. Жұмағұлов Т.Ж., ... М.М., ... Б.С., ... ... ... техникасы мен технологиясы: Оқу құралы. Қызылорда, 2006.
-----------------------
Сурет 1 - Кеніш картасы. Масштаб 1:300000
Еңбек ресурстары
Әкімшілік директор
Маркетинг бойынша директор
Ауылшаруашылық ... ... ... ... мен байланыс
Қаржы директоры
өндіріс бойынша I вице-президент
өндірістік қатынастар бойынша бағыттаушы
Атқарушы хатшы
Президент
Парафинмен күрес ... ... ... скважинадан алмай
Периодты, жәй әдістер
Жартылай авто-
матты, периодты
Автоматты, периодты және үздіксіз
Механикалық
Терең сорапты штангалардағы пластинкалық қыр-р
Уақыт релесі бар ... ... ... қырғыштар
Скважина сағасындағы қарсы қысым
Газлифтті қолдану
микроқыздыру
Автоматты тоқтайтын лебедкасы бар қыс-ш
Лебедкасы бар ... ... ... ... ... ... ... газды реагентпен қыздыру
өндірістік бу жүйесінен
Жеке бу қондырғысынан
Термодинамикалық
Механикалық
Механикалық
Химиялық
Жылулық
Жылу химиялық өңдеу
Қырғышты арқанмен немесе ... ... ... қыздыру
Көпірлерде қыздыру
Түсірілген қырғышы бар штанганы көтеру
Ыстық мұнаймен қыздыру
Скважинаны ... ... ... ... ... ... ... қысқарту
Қарсы қысым
Жылулық
Механикалық
Жылулық
Бір фазалы ағын түзу
Жылулық
Құбыр ауыстыру
Термохимиялық
Механикалық
Коллекторлар мен құбыр желілері
Траптар мен өлшегіштер
Шығу ... ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құмкөл кен орнында 1750м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі52 бет
Құмкөл кен орнында күрделі жағдайдағы өндіру ұңғыларының жұмысын талдау және оларды пайдаланудың тиімділігін арттыру67 бет
Құмкөл кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдалану77 бет
Құмкөл кен орнындағы жобаланған және жақсы бұрғыланған ұңғыманың сипаттамаларын зерттеу124 бет
Құмкөл кен орнындағы тереңдігі 1600 метр пайдалану ұңғыма желісі44 бет
Құмкөл кен орнынның технологиялық сызбасы14 бет
Құмкөл кен орнының геологиялық зерттелуі68 бет
Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер40 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь