Нарық жағдайындағы кәсіпорындардың инвестициялық қызметтерінің теориялық негіздері мен рөлі

Мазмұны

Кіріспе

1 Нарық жағдайындағы кәсіпорындардың инвестициялық қызметтерінің теориялық негіздері мен рөлі

1.1 Инвестиция түсінігі, мәні, қажеттілігі және оның жіктемесі
1.2..Инвестициялық операцияларды ұйымдастырудың негіздері
1.3 Инвестициялық операцияларды жүргізудің шетел әдіснамасы және оны Қазақстан экономикасы жағдайында қолдану мүмкіндіктері

2. Кәсіпорындардың несиелік.инвестициляқ операцияларды жүзеге асыруның қаржылық мүмкіндіктерін талдау

2.1. Экономиканың қазіргі жағдайындағы кәсіпорындардың инвестициялық операцияларды жүргізуінің қаржылық қамтамасыздандырылуын талдау
2.2. Кәсіпорындардың инвестициялық операцияларын экономикалық талдау

3 Кәсіпорындардың инвестициялық.несиелік операцияларының тиімділігін арттыру мен бағалау әдістерін жетілдіру

3.1 Инвестициялық операцияларды жүргізуде маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және қолдануды жетілдіру
3.2 . Кәсіпорындардың инвестициялық операцияларды жүзеге асыруында клиенттерінің қаржылық жағдайын IT технологиясы арқылы өңдеу

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Әлемнің кез келген мемлекетінің экономикасының қызмет етуі және дамуы адамзат өмірінің көптеген факторларының өзара байланысының күрделі де, көп қызметті механизмі болып табылады. Бұл механизм жөніндегі қазіргі ғылым терең және де толық емес, кей тұсында жалпылама, сондай- ақ, күрделі де қарапайым.
Қазіргі кездегі экономиканың шындылығы, өзгерме ортада өтуде және өзгеру жылдамдығы оның зерттелуінен озық. Ендеше, экономикалық теорияның қазіргі жағдайы ғылыми экономистердің қанағаттанбаушылығына негіз бола отырып, көптеген өзекті проблемалардың шешілмеуіне және күрделі шындықтың барлық талаптарына жауап бере алмауда.
Нарық механизмінің қызметі жөнінде, нарықты зерттеу әдістері мен принцптері, экономикалық конъюктура жөнінде, еркін нарықтық экономикада кәсіпорынның бәсекелік позициясына әсер ету шараларының жиынтығы жөнінде терең білімді нарықтық басқару концепциясы ретінде маркетинг береді.
“Бізге экономикалық өсу мен бәсекеге қабілеттіліктің өңірлік орталықтарын айқындап алып, олардың дамуын тұтастай алғанда еліміз экономикасының мүдделеріне бағындыру керек” деп Президент 2007 жылы Қазақстан халқына Жолдауында атап өткендей, қазіргі таңда инвестициялық- несиелік операциялар, экономика ғылымының өзекті салаларының бірі болып табылады. Егер нарықтық экономикасы дамыған шет елдерде инвестициялық салымдыр маңызды орынға ие болса, қаржыландыру көзі де, бизнестегі өз ойын қалыптастыру үшін де, ұсынылып отырған жобаның өміршеңдігін бағалау үшін де қажетті осы жоспарларды жасау тәжірибесі Қазақстанда әлі жиналуда/1/.
Біздің Республикамызда кең көлемде кәсіпкерлікті, әсіресе кіші және орта бизнесті қолдау бағдарламасы іске асырылуда. Қазақстан Республикасының Президентінің 2003 жылғы 29 желтоқсандағы № 1268 Жарлығымен бекітілген «Шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы» бойынша шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мемлекеттік экономикалық саясаттың ең маңызды саласы болып табылады.
Бірақ отандық кәсіпкерлікті дамыту жолында бар кедергілер толық жойылды деп есептеуге болмайды, сондықтан кәсіпкерлік сферасының динамикалық даму және оның функционалдау тиімділігін жоғарылатуға ықпал жасайтын механизмдер қалыптастырылуда және әрдайым жасалуда.
Инвестициялық процестiң белсендiлiгiн арттыру әлеуметтiк-экономикалық қайта құрудың ең бiр әрекеттi механизмдерiнiң бiрi болып табылады.
Нарықтық жағдайды және микро-, макро деңгейде инвестициялық қызметтердiң механизмдерiн жан-жақты теориялық зерттеу қазiргi кезде өзектi мәселелердiң бiрi.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Назарбаев Н.Ә. “Қазақстан халқына Жолдуы”// Егеменді Қазақстан, 28.02.2007ж.
2. Методические указания по разработке бизнес-планов для студентов технических и экономических специальностей / Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Акылов Т.К., Есиркепова А.М. Шымкент, ЮКГУ им.М.Ауезова, 2006.- 31 с.
3. Бизнес-жоспарларды жасау бойынша әдістемелік нұсқаулар (техникалық және экономикалық мамандықтар үшін) / Үркімбаев М.Ф., Үркімбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Ақылов Т.Қ., Есиркепова А.М. Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006.- 29 бет.
4. О.И.Лаврушин . “Банковское дело”, Москва 2005.
5. Банки Казахстана 1-12.Алматы 2006.
6. Новейшие банковские технологии.1-12 .Москва 2006.
7. Нысанбаев К.Тулембаева Ж. «Банки Казахстана и маркетинг”. А.2006.
8. Каржы каражат .9-10.Алматы 2006.
9. Тимоти У.Кох. “Управлени банком”.-Уфа . Спектр.Часть 5.2001.
10. Парамонова Т.В. “Принципы регулирования банковской сферы” //Деньги и кредит //б.-с.IО 2006.
11. Усоскин В.М. “Современный коммерческий банк управление и операций”:М: ИПЦ Вазар-ферро 2004.
12. Марченко Г.А. “Развитие банковского сектора в Казахстане” //Деньги и кредит //2006.
13. “Основы банковского менеджмента”, под редакцией О.И.Лаврушина М., Инфра М.2002.
14. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг ''Введение в фондовые операции'' М.Финансы и статистика ,2003.
15. Миловидов В.Д. Современое банковское дело Опыт США: М.Изд.-во МГУ ,2003.
16. Алан Вест Бизнес – план: учеб. пр. пособие (перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной – 3-е изд. – Москва: издательство Проспект, 2005 – 232 с.)
17. Алексеева М.М. «Планирование деятельности фирмы» – М.: Финансы и статистика, 2001 г.
18. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т. / пер. с английского под ред. В.В. Ковалева – СПб.: Экономическая школа, 1997г.
19. Дэвид Г. Бэнгз Руководство по составлению бизнес-плана. Серия «Маркетинг и менеджмент за рубежом»/Пер. с англ.-М.: Изд-во «Финпресс», 1998.
20. Бланк И.А. «Основы финансового менеджмента» в 2-х т. – Киев, Ника-Центр, 1999г.
21. Дэйв Паттен Успешный маркетинг для малого бизнеса. М, 2003 г., 366 с.
22. Исатаева А.А., Вершинина Г.С. Экономика и планирование коммерческого предпринимательства: Каз. гос. академ. управления – Алматы, Экономика, 1999 – 132 стр.
23. Марк Х. МакКормак Секреты бизнеса для всех, М, 1997, 395 с.
24. Правовые основы предпринимательства в Республике Казахстан, А, 2001, 274 с.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Нарық жағдайындағы кәсіпорындардың инвестициялық қызметтерінің теориялық
негіздері мен ... ... ... мәні, қажеттілігі және оның жіктемесі
1.2..Инвестициялық операцияларды ұйымдастырудың негіздері
1.3 Инвестициялық операцияларды ... ... ... және ... ... ... ... мүмкіндіктері
2. Кәсіпорындардың несиелік-инвестициляқ операцияларды жүзеге асыруның
қаржылық мүмкіндіктерін талдау
2.1. Экономиканың қазіргі жағдайындағы ... ... ... ... ... ... Кәсіпорындардың инвестициялық операцияларын экономикалық талдау
Кәсіпорындардың инвестициялық-несиелік ... ... мен ... ... жетілдіру
1. Инвестициялық операцияларды жүргізуде ... ... және ... ... . ... ... операцияларды жүзеге асыруында
клиенттерінің қаржылық жағдайын IT ... ... ... ... тізімі
Кіріспе
Әлемнің кез келген мемлекетінің экономикасының қызмет етуі және дамуы
адамзат өмірінің көптеген факторларының ... ... ... де, ... механизмі болып табылады. Бұл механизм жөніндегі қазіргі ғылым
терең және де толық ... кей ... ... ... ақ, ... ... кездегі экономиканың шындылығы, өзгерме ... ... ... жылдамдығы оның зерттелуінен озық. Ендеше, экономикалық ... ... ... экономистердің қанағаттанбаушылығына негіз бола
отырып, көптеген өзекті проблемалардың шешілмеуіне және күрделі шындықтың
барлық ... ... бере ... ... ... ... нарықты зерттеу әдістері мен
принцптері, экономикалық конъюктура жөнінде, еркін нарықтық экономикада
кәсіпорынның бәсекелік ... әсер ету ... ... ... ... ... ... концепциясы ретінде маркетинг береді.
“Бізге экономикалық өсу мен ... ... ... ... ... ... дамуын тұтастай алғанда еліміз
экономикасының ... ... ... деп ... 2007 ... ... Жолдауында атап өткендей, қазіргі таңда инвестициялық-
несиелік операциялар, экономика ғылымының өзекті салаларының бірі ... Егер ... ... дамыған шет елдерде инвестициялық
салымдыр маңызды орынға ие болса, ... көзі де, ... өз ... үшін де, ... ... ... өміршеңдігін бағалау үшін де
қажетті осы жоспарларды жасау ... ... әлі ... Республикамызда кең көлемде кәсіпкерлікті, әсіресе кіші және
орта бизнесті қолдау бағдарламасы іске ... ... ... 2003 ... 29 ... № 1268 ... бекітілген
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту және ... ... ... ... бойынша шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау ... ... ең ... саласы болып табылады.
Бірақ отандық кәсіпкерлікті дамыту жолында бар кедергілер толық жойылды
деп есептеуге ... ... ... сферасының динамикалық даму
және оның функционалдау тиімділігін жоғарылатуға ықпал жасайтын механизмдер
қалыптастырылуда және әрдайым жасалуда.
Инвестициялық процестiң ... ... ... ... ең бiр ... механизмдерiнiң бiрi болып табылады.
Нарықтық жағдайды және микро-, макро деңгейде инвестициялық қызметтердiң
механизмдерiн жан-жақты теориялық зерттеу қазiргi кезде өзектi ... ... ... кәсіпорындардың инвестициялық қызметтерінің
теориялық негіздері мен рөлі
1.1 Инвестиция түсінігі, мәні, ... және оның ... тар ... ... ... құнын сақтау мен оны
өсіруді қамтамасыз ... ... ... ... оң ... ... капитал орналастыруын айтуға болады. Бос ақшалай қаражаттар
инвестиция емес, ... ... ... инфляция азайтуы мүмкін және ол
ешқандай табыс әкелуін қамтамасыз ете алмайды. Егер осы ... ... ... оны ... ... ... болады. Өйткені осы
салым кепілденген табыс береді.
Көбінесе ... деп – ... ... пен ... қажеттіліктерді алу
мақсатындағы кәсіпкерлік іс-әрекет пен әр ... ... ... салынатын мүліктік және интеллектуалды құндылықтардың барлық
түрлері түсіндіріледі. Инвестиция құрамына ақшалай қаржылар, мақсатты банк
несиелері ... мен ... ... ... ... және
қозғалмайтын мүлік (ғимараттар, құрал-жабдықтар, т.б.), жерді ... ... ... ... ... және тағы басқалары кіреді.
Инвестицияның экономикалық мағынасындағы анықтамасында оны ... ... ... ... ... ... оның көмегімен өндіріс
үрдісінде тірі еңбек тұтынуына қарағанда қосымша құнды өндіруге бағытталған
салымдар ... М.И. ... ... дегенде ұлттық экономиканың
өндіріс, көлік, ауыл шаруашылығы мен басқа салаларға, ұзақ мерзімді, ... ... ... қаржыларды түсінуді ұсынады/2/.
Дж.М.Кейнс пікірінше инвестиция дегеніміз, ... ... ... ... ... ... ... өсімі немесе ұлттық
табыстың тұтынылмаған бөлігі.
Инвестор – салым иесі, инвестицияларды жүзепге ... жеке ... ... ... ... ... –бұл қарапайым және өндіріс
қаражаттарын қалпына келтіруді ұлғайту ... ... ... ... мен ... ... ... және сапалық тозуға ұшырайды.
Олар өндірістік процесс барысында ұдайы ауыстырылып отырады. Кәсіпорынның
дамуы, оның тиімділігінің ... ... ... өндіріске жаңа үлгідегі
техника мен технологияны тартуға, оны техникалық жағынан қайта ... ... ... ... ... ...... түрлі күрделі қаржы бойынша инвестиция мемлекеттік
және жеке, тура және портфельді (қоржынды) болып негізгі
материал мен тауар-материалдық қорға, үйлер мен ... ... ... ... құрылыстарының қызметтеріне бөлінеді.
Портфельді инвестиция (қаржы инвестициясы) деп ... ... ... алу ... ... тобына капиатал салуды айтады. Ол
мемлекеттен басқа да кәсіпорындардан, инвестициялық ... ... мен ... ... ... ... Портфельді инвестиция
жағдайында инвестордың негізгі міндеті оптималды инвестиция портфелін
құрастыру және ... ... ... ... ол қор ... құнды
қағаздарды сату мен сатып алу операциялары арқылы жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... ... операциялар
түрінде көрінеді.
Нақты инвестиция деп - өндіріс процесіне ... ... ... Олар ... өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына,
құрылысқа т.б. ... ... ... ... ... ... инвестициялар.
Нақты инвестиция инвестор, өзінің өндірістік капиталының көлемін -
өндірістік негізгі қорлар мен ... ... ... ... ... ... жағдайында инвестор бағалы қағаздардан дивиденд алу
арқылы ... ... ... ... ... инвестициялар тікелей және жанама болып бөлінеді.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... тікелей инвестициялар – республиканың тәуелсіздік
кепілділігіне ... және ... ... ... пен грантқа арналған
инвестициялардан басқа барлық ... ... ... ... ... ... ... айтқанда құнды қағаздар мен мүліктік
бағалы заттар. Инвестициялық қоржынға ... ... ... ... ... қарай ірі банкілердің инвестициялық қоржынында жетекші
рөлге ие ... ... ... ... және ... ... ең ... мемлекеттік міндеттемелерге бөлінеді.
Инвестицияның негігі түрлері. Әрбір фирманың іс-әрекетінің маңызды бір
бөлігі инвестициялық ... ... ... яғни ... ... ... ақша қаражаттары.
Объектісіне қатысты инвестициялар келесі түрлерге жіктеледі:
3. Мүліктік инвестициялар (материалды инвестициялар);
4. ... ... ... емес ... ... – бұл нақта инвестициялар. Қаржылық
инвестициялар – бұл қаржылық мүлікке салынатын салымдар, ... ... ... және ... ... ие болу. Мысалы, акция, басқа да
құнды қағаздарды сатып алу/3/.
Ал материалдық емес құндылықтарға қатысты инвестицияларға зерттеу
мен ... ... ... ... ... және басқаларға салынатын
инвестициялар жатады.
Әрекеттің бағытына қарай инвестициялар келесі түрлерге бөлінеді:
1) бастапқы ... ... ... кәсіпорынды
негіздеуде немесе сатып алуда жүзеге асырылатын инвестициялар;
2) өндірістік ... ... ... ... (экстенсивті инвестициялар).
3) қайта инвестициялау, яғни кәсіпорынның негізгі ... ... ... жаңа ... ... жасауға немесе сатып
алуға бағытталған бос инвестициялық қаражаттармен ... ... ... ... ... бар ... жаңа ... ауыстыруға бағытталған
ауысттыру инвестициялары;
- рационализациялауға арналған инвестициялар, технологиялық
жабдықтарды ... ... ... ... ... ... өзгертуге жұмсалатын инвестициялар
- девирсификациялауға арналған инвестициялар, олар өнімнің
номенклатурасының өзгеруіне, өнімнің жаңа түрлерін шығаруға және
жаңа сату рыногын ұйымдастыруға жұмсалатын инвестициялар;
- болашақта ... ... ... ... ... ... ... ғылыми жұмыстарға, кадрларды дайындауға жарнама, қоршаған ... ... ... ... ... өзіне тән кешенді сатылары бар. Олар:
- капитал салымын қаржыландыру;
- инвестициялық ... ... ... ... ... ... шешім қабылдау басқарманың стратегиялық қиын міндеті
болып табылады. Инвестициялау кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... белгілі бір тәуекелмен байланысты. Бұл тәуекел
салымдардың ... ... көп ... ... артады, бұл мезгілде
нарық коньюктурасы, ... ... және ... күші және тағы ... да
өзгеруі мүмкін. Сондықтан салынған қаражаттар тез қайтарылуды ... ... ... ... ... бағыттар бойынша жүзеге асырылады.
Жобалау класына қарай:
- мегожоба;
- ... ... деп ... бұл ... көлемдегі жоба, бірнеше жобалардың өзара
байланыстарын, ресурстарды бөлу және орындалу уақыттарын шектеуден ... ... Бұл жоба ... ... ... қалыптасады
және басқарылады.
Мысалы:
- халық шаруашылығының құрылымдық рефорса жасау;
- нарыққа өту және нарық үлгілерін жасау;
- сондай-ақ экономиканың ... ... мен ... ... бағдарламасы.
Бағдарламалар:
- халықаралық;
- салалық;
- сала аралық;
- аймақтық болуы мүмкін.
Мультижоба – ұйымдар мен кәсіпорындар шеңберңнде жүзеге асырылатын ... бұл – ... ... жүзеге асыратын әр түрлі:
- техникалық;
- ұйымдық;
- экологиялық;
- әлеуметтік жобалар.
Бизнес – ақшаны бөлу, ... ... ... ... ... ... жиынтығын құрайтын адам қызметінің күрделі түрі
болып табылады.
Несиелік салымдар жүзеге асыру жоспарлары шет ел тәжірибіесінде ... ... атқа ие ... (ағылшыннан аударғанда business: іс, қызмет, коммерция дегенді
білдіреді) – пайда беретін, табыс ... ... ... ... қызмет немесе басқа қызмет түрі. Бизнес-жоспар бұл іскерлік
жоспарлауды білдіреді.
Бүгінгі таңда отандық тәжірибеде оның ... ... ... ... ... ... алынған. Түрлі дерек көздерінен алынған бірнеше
инвестициялық-несиелік жоспардың анықтамаларын қарастыра көрелік:
«Инвестициялық-несиелік салым банктің ішкі жоспарлау ... ... ... ... ... ... барлық негізгі
жоспарларының аспектілері баяндалады, қаржы шаруашылық міндеттерді шешуге
тиімді ... ... ...... ... ... ... шынайы баға, сонымен қатар ол нарық қажеттіліктерімен ... ... ... ... ... құралы».
«Нарықтық экономикада инвестициялық-несиелік салымдар ... ... ... үшін ... барлық саласында пайдаланылатын жұмыс
бағдарламасы болып табылады».
Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы ... ... ... ... қажеттілігі туып отыр, себебі
инвестициялық-несиелік операциялар керекті ... ... ... ... ... ... беретін құрал болып отыр.
Инвестициялық-несиелік операциялар тек инвестиция, несие алу үшін ... ... ... ... ... анық көре алу үшін де ... ... шеңбері 1-суретте көрсетілген.
Еркін кәсіпкерлік пен бизнесті жоспарлаудан құралады. ... ... ... ... ... үшін ... ... немесе жоспар
жасауға мәжбүр етпейді. Мұны өмірдің өзі тәжірибе, ... ... ... ... ... салдарлар мәжбүрлейді.
1-сурет. Инвестициялық несие шеңбері
Нарықтық экономикада инвестициялық несиелеу ... ... ... және тағы ... белгілері бойынша көптеген үлгілері бар
(2-сурет).
Инвестициялық несиелік операциялар тұлғаның негізгі ойын, ... ... ... іске ... ... ... білдіреді.
Жоспарда белгіленген операцияның мазмұны мен ... ... ... ... ... ... ... несиелер:
ірі, ұзақ мерзімді операциялар үшін ... ... ... аз ... үшін ... мен бағалау есептерін іске асырудың өзі де
жеткілікті.
Әр түрлі белгілерге ... ... ... ... ... соңғы тұтынушы бойынша – ішкі пайдаланушыға, банктерге, жергілікті
әкімшілікке, бизнес-серіктеске (сатып алушылар, несие берушілер),
акционерлерге, инвесторларға арналған инвестициялық жобалар;
... ... ...... ... алу; ... құру; компания іс-қызметін жоспарлау үшін арналған
инвестициялық жобалар;
• ресімдеу бойынша – ... бар және ... ... ... ...... және ... инвестициялық
несиелер;
• пайдаланатын әдістемелер бойынша – ЮНИДО (UNIDO) халықаралық,
қазақстандық, ресейлік немесе жаңа батыс ... ... ... ... ... ... ... – ұзақ мерзімді, орта мерзімді,
қысқа мерзімді инвестициялық несиелер;
• қаржылық ... ... ... ...... ... Excel ... жасалған есептеулер;
finmodel.ru сайтының бағдарламасын пайдалану ... ... ... жоспарлау объектісі бойынша – инвестициялық несиелер келесі
субъектілердің қызметі жоспарлану мүмкін: ... ... ... ... ... бизнес-бірлік (бизнестің бағыты).
2-сурет. Инвестициялық салым түрлері
Инвестициялық-несиелік операциялар негізінде іс-әрекет ... ... ... ... әзірленеді.
Бірқатар жағдайларда инвестициялық несиелік іс-әрекеттер бағдарламасы
мен жоспар біріктірілген. Операцияның инвестициялық ... ... ... ... мен ... тән болып келеді. Егер
инвестициялық несиелік құжат түрінде ... ... онда ол ең ... ... өмір ... ... Ірі ... қымбат инвестициялық
несиелер жасау үшін, операция ... ... ... ... ... бұл ... қызмет үшін норма болып саналуы керек. Егер сіздің
инвестициялық жосапрыңыз болмаса, онда бизнес-операцияны ... ... ... ... ... таба ... қиын ... операция процесі 3-суретте көрсетілген.
3-сурет. Инвестициялық-несиелік процес
Инвестициялық-несиелік операциялар құрылымы мен мазмұнында ... ... ... ... мен ... ... ... талаптар мен
ережелерге бағынады.
Сіз өз бетіңізше алдын-ала инвестициялық жоспар жасай аласыз. Ол үшін
мынаны ескеру қажет, капиталды ... ... ...... инвестициялаған капитал шығынының орнын толтыруға жеткілікті болатын
ақша түсімдері түріндегі экономикалық ... алу, ... ... ... жоспарын іске асыру.
Кез келген инвестициялық жоспардың тартымдылығы туралы әңгімелегенде,
төрт элементті қарастыру қажет:
- шығындар көлемі – инвестициялар (investment);
- ... ... ... ақша түсімдері түрлеріндегі әлеуметтік
пайдалар (operating cash teows);
- инвестициялар өмірінің экономикалық мерзімі, яғни ... ... ... уақыт кезеңі (economic);
- инвестицияның экономикалық өмір сүру ... ... ... ... ...... құн (termina ... элементке жасалған экономикалық талдау инвестициялық жоспардың
тартымдылығына баға беруді мүмкін етеді.
Инвестициялардың жалпы ... ... онша ... ... ...... ... тәсілі, ол капитал
құнының сақталуын немесе ұлғаюын қамтамасыз етеді немесе кіріс көлемін
әкелуі ... ... ... ... жаңа ... жаңа тұрғын үйге арналған шығындардың жиынтық шығыны болып
табылады, ... ... ... білдіреді. Басқаша айтсақ, инвестиция
дегеніміз – ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін ішкі өнім үлесінің бір бөлігі.
4-суретте гипотезалық инвестициялық-несиелік операциялардың ... ... ... ... түсімдері ликвидтік құн
инвестициялардың
өзін сақтау мерзімі ... ... ... өмір сүру ... ... ... ... қаржылай
профилі
Микроэкономикада инвестиция жаңа капитал жасау процесі (өндіріс
құралдары мен адам ... қоса ... ... ... ... ... деп ... немесе қаржы активтерін жасау
процесі ұғынылады, яғни ол ... ... ... бір ... ... емес
болашақтағы құнына алмасу болып түсіндіріледі.
Қаржылық – экономикалық сөздікте келесі анықтама беріледі: «Инвестиция
дегеніміз – ... алу ... ... және ... ... салым
салу». Материалдық активтерді инвестициялау деп жылжитын және ... (жер, ... ... т.б.) салым салуды айтамыз. Қаржылай
активтерді инвестициялау – құнды қағаздарға және ... ... ... салу ... ... алғанда, инвестиция дегеніміз – пайда алу және (немесе) басқа да
пайдалы нәтижелерге қол жеткізу мақсаттарында ... және ... ... ... ... ақша ... құнды қағаздар, ақшалай бағаға ие
басқа да құқықтар.
2. ... ... ... ... ... өз ... бастағанда болашақта қаржы, материалдық,
еңбек және интеллектуалдық ... ... ... ... ... ... көре ... сондай-ақ фирма жұмысының барысында ресурстарды
пайдаланудың нәтижелілігін нақты есептей алуы тиіс.
Нарықтық экономикада банктердің кәсіпкерлік іс-әрекеттері ... ... ... ... ... жету үшін олар өз ... нақты
әрі нәтижелі жоспарлауы, мақсатты нарықтардың жағдайы ... ... ... ... ... жеке перспективалары мен
мүмкіндіктері туралы тұрақты ақпарат жинауы керек.
Алуан түрлі кәсіпкерлік формалары жағдайында түрлі фирмалар үшін ... ... ... ... үшін қолданылатын басты ережелер бар,
олар әлеуетті ... өз ... ... сол ... ... қол ... қауіпті жағдайларды азайтып түсуге қажет. Бұрын
атап өткеніміздей, инвестициялар тарту ... ... ... шетелдік
инвестицияларды жұмыс істеуші және дамушы кәсіпорындарға тарту мәселесі
маңызды міндет ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... мен негіздеу қажет болады.
Нарықтық экономикада инвестициялық ... ... ... ... ... аспабы болып табылады. Инвестициялық-
несиелік операциялар ... ... ету ... ... ... ... мен ... қалай қол жеткізетіндігін, жұмыс тиімділігін
арттыру жолдарын көрсетеді. Жақсы әзірленген жоспар банктің ... ... ... ... ... мұнда дамудың переспективалық
жоспары жасалынады. Инвестициялық операциялар тұрақты ... ... ол ... ... отырады, банк ішіндегі өзгерістерге
байланысты өзгертулер ... ... ... банк ... ... өзгерістер де ескеріледі. Инвестициялық несие белгілі бір банктің
қызмет бағытын зерттеу мақсатына не зерттеу және ұйымдастыру ... ... ... ... жағдайларда ол мыналарға
сүйенеді: белгілі бір тауардың ... ... ... ... ...... жаңа бір түрін жасау немесе жаңа қызмет үлгісін көрсету
(қажеттіліктерді қанағаттандыру ерекшеліктері т.б.); ұйымның өндірістік ... және ... ... ... ... оның мақсаты –
ұйымның күшті және нашар жақтарын ... да ... ... ... ... ... ... іске асыру үшін
экономикада ... ... ... – экономикалық және ұйымдастыру
механизмдерін зерттеу.
Инвестициялық-несиелік ... ... даму ... құрамдас құжаттардың бірі болып саналады. Сондай-ақ ол банктің
жалпы даму ... ... ... ... ... аспектілерін неғұрлым мұқият әзірлейді, нақты іс-шараларға техника –
экономикалық негіздеме ... ... ... ... ... қойылған мақсатқа қол жеткізуге ... ... ... ... ... ... ... айырмашылықтар әсерінен инвестициялық несиелерді әзірлеуге
арналған стандарт жоқ екендігін ... ... 3 ... ... 5
жылдық даму перспективасын ... ... ... тез ... жағдайларды дағдылар талап етіледі. ... ... ... бөлігін бизнесті жоспарлы бақылау мен ... ... ... ... ... ... ... болғанымен, ол басқа
да мақсаттар атқарады:
- бизнестің мақсатын айқындау;
- бизнес мақсатына қол жеткізу үшін стратегия мен жедел тактика жасауға
ықпал ... ... ... ... ... ... ... басқару құралдарын ұсыну;
- бизнестің күшті және нашар жақтарын бағалау, сондай-ақ аман қалудың
баламалы стратегияларын айқындау құралдарын ұсыну;
Инвестициялық несиелік жосапрды ... ... ... ... бірақ олардың барлығы қызметтердің реттілігімен ерекшеленеді.
Инвестициялық жоспар - ... ... ... ... ... сендіретін дәлелдемелер
жүйесінің келтіруі;
• қызметтің өміршеңдігін және ... ... ... ... ... ... алдын-ала білу;
• дамудың сандық және сапалық ... ... ... ... ... ... бағалы тәжірибесін алу жолымен компанияға ... ... ... ... ... жоспардың құрылымын талдаған кезде келесі бөлімдер бар
деп жан-жақты қарастырайық ... ... ең ... жағы ... инвесторлар мен несие
төмендегі элементтер бойынша бағалауды айтамыз:
• өнім (қызмет) шығару мүмкіндіктері, қажеттері және көлемі;
• потенциалды ... ішкі және ... ... ... ... ... нарықтың өз сегментін;
• тиімділіктің әр түрлі көрсеткіштерін (коммерциялық, аймақтық,
бюджеттік);
• бизнес-ойды бастаған ... ... ... ... ... ... ... құрылымы, көлемі және бөлімдердің нақтылану
дәрежесі ... ... ... ... ... және ... ету сферасына және т.б. байланысты әр түрлі болып
келеді. Негізінде ол ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн болатын инвесторлармен келiсiм сөз
жасасқан кезде бизнес-ұсыныстың ... ... ... сонымен қатар ол
қажеттi қызметкерлердi жұмысқа шақыру немесе банк ... ... ... ... қолданылады. Инвестициялық жоба фирманың iшкi ... ... ғана ... ... шарттарды бекiткен кезде пайдаланылады. Бұл
жоспардың құрылымы, түрi және ... ... ... бiр ... ... ... жоспар оны қызықтырған адамға iстiң мәнi мен ... ... ... толық мәлiмет ала алатындай түрде жасалу керек.
Инвестициялық жоспардың орындаудың қатаң тәртiппен белгiленген құрылымы
жоқ. Бiрақ, онда келесi бөлiмдердiң ... ... ... ... ойы мен ... ... ... және нарық қажеттiлiктерiн қанағаттандыру деңгейi
сипатталады;
• нарық бағаланып, белгiлi бiр нарықтық сегменттерде ... ... ... ұйымдастырушылық және өндiрiстiк құрылымдар анықталады;
• iстiң қаржылық жобасы, оның ... ... және ... ... қалыптастырылады;
• қаржылық өсу перспективалары көрсетiледi.
Жоспар бөлімдерінің көлемі мен нақтылану ... ... және ... ету ... анықталынады.
Компанияның даму стратегиясын қалыптастыру процесі үш кезеңді қамтиды:
• компанияның ... ... ... ... стратегияны қалыптастыру;
• фирманың функционалды стратегиясын анықтау.
Жалпы стратегиясын жасау кезінде екі негізгі міндет шешіледі:
• фирманың ... ... ... элементтерін таңдау және
бөлу;
• стратегияны жүзеге асыру кезінде және фирма бөлімшелері арасында
ресурстарды бөлу әдістерін анықтағанда сол ... ... ... ... ... стратегияның әр түрлі варианттары көп әдебиеттерде қарастырылған.
Ыңғайлы болу үшін оларды негізгі үш ... ... ... өсу және азаю ... Компания олардың біреуін таңдап
немесе ... ... ... ... ... Инвестициялық несиелік жоспардың құрылымы
Тұрақтылық стратегиясы – бизнестің бар бағыттарына тоқталып, оларды
қолдау. ... ... ... орын алып ... ірі ... Бұл стратегияның нақты көрінуі ... ... және ... үшін ... кету үшін бар күшін
бағытталуы болып табылады.
Өсу стартегиясы - жаңа нарықтарға ... ... ... алу ... ... Бұл стратегиясының түрленуіне көлденең және ... ... ... және ... ... ... деңгейдегі қоғамда
күтілген мақсатты өз уақытында тану мен оған жету шараларын қолдануға
болатын ... мен ... аса ... ... ... ... ... аз болса, тиісті экономикалық процестер
арқылы тиімді басқару құралдары соғұрлым әрекетшіл ... ... ... ... ... де, ... кәсіпорынды басқару
кезінде де көрініс табады.
Мұндай басқару құралдарының бірі – ... Кез ... ... кәсіпорындағы жоспарлаудың мерзімі, дәлдігі, түзету енгізілуі мен
үйлестірілу дәрежесі жағынан әр түрлі ... ... ... ... түріне ортақ белгілер мыналар: реттелген процесс; ақпаратты ... ... бір ... әзірлеуді анықтайды (жобаны); белгілі
бір мақсатқа жету ... ие ... осы ... ...
болашаққа бағыт сілтейді/14/.
Осы белгілер бойынша жоспарлауды келесі ... ... ... ... ... реттелген, ақпаратты өңдеуге негізделген процесс, ... ... қол ... ... анықтайды.
Жоспар немесе жоспарлау жүйесі жоспарлаудың нәтижесі ... ... осы ... ... жоспарға мынадай анықтама беруге
болады: жоспарлау – жобаны әзірлеу ... ... ... өңдеуге
негізделген процесс, ол болашақта ... қол ... ... әдебиеттерде жоспарлауға бірқатар анықтама беріледі, олар
жоғарыдан әр түрлі дәрежеде ерекшелінеді, бірақ маңызы жағынан оларға ... ... ... ... ... болашақ оқиғаларды анықтау бойынша
шешім қабылдауға жүйелі дайындалу негізінде басқару шешімдерін қалаптастыру
ретінде қарастырылады, яғни ... ... ... ... ... ... дамуына болжам жасау және алынған
деректерді кәсіпорындардың ... ... ... пайдалану ретінде
анықталады.
Жобалау, сонымен қатар, кәсіпорынның өз ... ... көре ... осы ... кәсіпорын қызметін түзету үшін пайдалануы ретінде де
анықталады.
Сонымен, жоспарлаудың басты мақсаты құрылады, баламаларды, сондай-ақ
мақсатқа жету ... мен ... өз ... ... ... ... алудан құрылады.
Сонымен қатар, жоспарлау алдында бірқатар міндеттер де ... ... ... жолымен неғұрлым төмен деңгейдегі мақсат неғұрлым
жоғары деңгейдегі мақсатпен келістіріледі;
- жоспарлау мәселесін болжау өз уақытыңды дұрыс шешім ... ... ... ... ... ... ... шешімі келісіледі, осы
арқылы алдын-ала көріп болмайтын жағдайлардан құтылу жолдары
анықталады;
- жоспарлау ... ... ... ... ... және нақты
қол жеткізілген мөлшермен салыстыру мүмкін болады.
Сонымен, жоспар банктің ... ... ... ... ... оның жеке ... ... та табылады, ол таңдап алынған жіктеме
белгісіне қарамай (уақытша көкжиек, функциялық бағыттылық немесе ... ... ... да бір ... ... бола тұрса да, алдында тұрған міндеттерге сәйкес жеткілікті
шамада тұрақты белгілер де тән:
- ... ... ... ... мақсаттарының бүкіл кешені енуі
мүмкін емес, инвестициялық процеске ... ... ... біреуі ғана енеді. Жоспар дегеніміз – ол ... ... ... Инвестиция жоқ болса, жоспар да болмайды
(жоспарлаудың ... ... ... ... ... ... және тактикалық жоспардан айырмасы, бизнес-жоспар
нақты уақыттық шамаға ие, ... ... ... белгілеген
мақсат пен міндеттер орындалуы тиіс;
- инвестициялық жоспардың функциялық құрамдастар (маркетинг жоспары,
өндіріс жоспары т.б.) ... ... ... құрылымның толық
құқылы, теңдес бөлімдері болуы арқылы ерекшелінеді.
Сонымен, осы тарауда ... ... ... ... ... ... ... белгілеріне қарай жіктеме жасалды. Оның басты
мақсаты ...... ... ... ... ... мен
мақсатқа жету ықтималдылығы және тиісті шаралар таңдалды. Осыған сәйкес
жоспар дегеніміз - өзіне ғана тән ... бар даму ... ... ... ... ешбір жоспар түрі бизнес-жоспарлаудың
орнын ауыстыра ... ... ... ... жүйесіндегі ортақ қазыққа
бағынып, жоспарлаудың жалпы қағидаларына сәйкес келеді.
2 Кәсіпорындардың инвестициляқ операцияларды жүзеге асыруның қаржылық
мүмкіндіктерін талдау
2.1 Экономиканың қазіргі ... ... ... ... ... экономикалық өсімі 1998 жылдан бері 7 жыл бойына байқалуда.
Соңғы жеті жылда ЖІӨ жылдық орташа ... 9% 09 ... 2005 жылы ... белгілегендей, экономика 8,8% өсті. ... ... ... мен ... ... жақын 2-3 жылда осы
мароэкономикалық өсім ... ... ... ... ЖІӨ ... ж.ж ... Кредит. № 12,2006ж.
Сурет 7
Тәуелсіздік жылдарында тікелей тартылған инвестициялар өспелі ... ... АҚШ ... ... Тікелей инвестициялық тартулар бұрынға кеңес
одағында алып қарасақ, бізде тұғын халыққа шаққанда ең жоғары ... ... ... ... ... ж.ж. ... экономикасына тартылу динамикасы
Финансы Кредит. № 12,2005ж.
Сурет 8
Соңғы 7 жылда бірінші рет 2005 ... ... ... ... ... ... ... проблемалары белсенді қарастырылуда. 1999
жылмен салыстырғанда 200 жылдың соңында ақша ... 6 есе ... ... ... – 10 есе ... ал ЖІӨ ... ... 2,7
–ге ғана өсуі бірін біріне ... ... ... ... өсімдердің
бірін біріне пропорционалды емес екендігін көрсетеді. Соңғы бес ... ... ... 50% ... ... жылдың 6 айында бұл көрсеткіш 53%
құраған (сурет 9).
Ақша масасы және ... ... ... ... ... динамикасы
Финансы Кредит. № 12,2005ж.
Сурет 9
Мұндай сәкес келмеушілік Қазақстан экономикасында да байқалады, сыртқы
сауда операцияларынмен ынталандырлатын экономикалық өсім механизімі
қалыптасқан ... ... ... мен импортының динамикасы
Финансы Кредит. № 12,2005ж.
Сурет 10
Сараптаушылардың бағалау бойынша 2005 жылы инфляция 5-7% деген болжамынан
өзгеріп ... 2004 ... ... инфляция 4% құраса, 2005 ... ол 8,2% ... ... ... ... ... ол
төмендеуі тиіс (сурет 11).
Банктердің ссудалық портфелі 2336,3 млрд. теңгені құрайды.
2.2. Кәсіпорындардың инвестициялық операцияларын экономикалық талдау
Активтер өсімінің ... ... ... ... Банк ... 2005 ... ... 58% пайыздан 2006 жылы 62,1 % ... жылы ... ... 704,1 ... теңге (5,4 млрд. АҚШ долллары)
құраса, 2005 жылы бұл көрсеткіш 434,2 млрд. теңге (3,0 млрд. АҚШ ... ... ... негізінен ссудалық портфельдің өсімі есебінен
74,8% (211,9 млрд. теңге) болуынан болып отыр. 2006 жылы ... ... ... 494,9 ... ... (3,8 ... АҚШ ... құраса, ал 2005
жылы 23,1 ... ... (2 ... АҚШ доллары) құраған. 2006 жылы өтімді
активтердің 61,6% артуы (касса және ҚРҰБ қаражаттар, бағалы ... ... ... ... және ... тартылған синдицирленген займ
және еврооблигацияларға орналастырулардан уақытша бос ... ... ... жылы банк 10 ... ... 400 ... доллары сомасында сәуір айында орналастырса, осы жылдың қараша айында 5
жылдық облигацияларды 350 млн. АҚШ ... ... ... ... Citigoup және Deutsche Bank ... 2004 жылы ... ... көлемін артыру (190 млн. АҚШ долларынан 500 млн.
АҚШ ... ... ... ... ... ... банк ... арттыру туралы акционерлер шешімімен қолдау тауып, ұзақ мерзімді
қаржыландыруда банк ... ... ... қанағаттандыру және
сауда келісімдерін қаржыландыруға бағытталды (сурет 18).
Суреттен көріп отырғанымыздай банк активтерінің ... 2006 ... ... 70,3% ... ал 2005 жылы 65,2% ... ... ... салымды 2005 жылдан 17,1% дан 2006 жылы 11,9% ... ... және ҚРҰБ ... ... 6,6% дан 9,4% ... Мұнда
банк аралық орналастырудың төмендеуі байқалады 2006 жылы 5,9%. Ал 2005 жылы
8,9% болған.
«Альянс банк» АҚ активтерінің 2005 ... ... ... ... ... АҚ активтерінің 2006 жылғы құрлымы,
млрд. теңге
Сурет 20
2006 жылы өзге банктерде орналастырылған ... мен ... ... ... шегергендегі сома 41 834 млн. теңге болса,
ал салыстырмалы 2005 жылы бұл сома 38 583 млн. ... ... ... ... салыстырмалы өсім 8,4%, Қазақстандық ... ... ... ... өсуімен байланысты (кесте 1).
Кесте 1
«Альянс банк» АҚ активтерінің 2005-2006 жылдардағы банктерге берілеген
ссудалары мен қаражаттары, млн. ... ... |2005 |2006 ... |
| | | | |(+), (-) ... ... ... мен| | | |
| ... | | | |
| ... |1790 |4170 |2380 |
| ... ... |35321 |32563 |2758 ... ... берілген ссуда | | | |
| ... |0 |5 |5 |
| ... ... |1887 |5628 |3741 ... ... |38998 |42367 |3369 ... ... бойынша |(415) |(533) |(118) |
| ... ... | | | ... |Банктерге берілген барлық |38583 |41834 |3251 |
| ... мен ... | | | ... ... банк аралық орналастырулардың үлесі 2005 жылмен, яғни
8,9% дан 2006 жылы 6% төмендеген. Банк ... бос ... ... ... (үш айдан аз) мемлекеттік бағалы ... ... ... орай және ... ... лимиттерге сәйкес
орналастырады, ... ... ... ... банктерінде
орналастырады.
2006 жылы несие портфелі (брутто) 524 810 млн. ... ... жыл ... млн. теңге) 222 678 млн. теңгеге артқан. Оның ... ... ... 65,2% ... 2006 жылы 74,6% ... Ссуладық портфель
көлемінің өсімі 2005 жылмен 59,6% пайыздан 2006 жылы 73,7% ... ... ... ... ... құжаттық несиелеу қарқынының өсімі
(брутто) ссудалық портфель өсімі ... ... ... 2006 жылы ... ... 64 462 млн. ... өсуіне әкелді, 2005 жылы бұл сома
46 178 млн. теңге құраған.
Банк ... ірі және орта ... ... мен Қазақстанда
қызмет ететін трансұлттық компанияларға қызмет көрсетеді. Банк бірнеше
бағытта жұмыс істейді:
ـ ... ... ... ... ... ... несиелеу;
ـ Орта және кіші бизнесті несиелендіру.
Осы қызметтермен қатар, банк тұтыну және ипотекалық несиелендіру, ... ... ... ... жеке ... ... ... қолдау бағдарламасының негізінде жеке кәсіпкерлерді қаржыладырады.
2006 жылы ЕБРР тармағы ... кіші ... ... бағдарламасы
бойынша несиелендіруді белсенділей түсті. 2006 жылы мұндай несиелер бойынша
негізгі қарыз үлесі 96,1% өсті және 59 971 мың АҚШ ... ... ... жылы бұл ... 30 577 мың АҚШ ... ... Мұнда стандартты
несие көлемі 59 426 мың АҚШ долларын құраған.
Соңғы жылдары қаржы ... ... және ... ... Қаржылық ұйымдардың капитал және активтері жоғары қарқынымен өсуде,
сонымен қатар ел ... ... ... ... ... ... ... олардың сапасы арттуда және қол
жеткізеліктей болуда. Жақын орналасқан қаржы нарықтарының қатынасы белсене
түсуде.
Баланс шоттары резиденттік ... ... ... сыртқы және ішкі
активтер/ міндеттемелер түрінде топтастырылды ішкі активтер/ міндеттемелер
экономиканың секторлары бойынша топтастырылды.
Ішкі активтер ... ... ... ... таза ... банктерге койылған ... ... ... қөспағанда);
- банктік емес қаржы ұйымдарына койылған талаптар;
- өзге экономикаға койылған ... ... ... ... / мемлекеттік емес ұйымдарға, үй шаруашылықтарына);
- басқа нетто талаптар ... ... мен ... алып тастағандағы басқа қаржы және қаржылық емес ... ... - ... ... ... олар:
1) әрқашан айыппұлсыз және шектеусіз атаулы кұнымен ақшаға ауыстырылады;
2) чектің, ... ... ... ... ... ... жүргізуде кең қолданылады. Аудармалы депозиттер қысқа ... бір ... ... ... ... - ... ... белгілі уақыт аралығынан кейін ғана
алынатындығы немесе әртүрлі шектеулері жай ... ... ... туғызатын және жинак механизміне койылатын талаптарға жоғары
дәрежеде сай келетін жинақ және мерзімдік ... ... ... қатар, шетел ... ... ... ... ... де ... массасының құрамы айналыстағы қолма-қол ақшадан, аймақтық және
жергілікті баскару ... ... емес ... ... және ... ... ... мемлекеттік емес ұйымдардың,
ҮШҚК БКМ-нің, үй шаруашылыктарының ... және ... ... ... ... АҚ-ның 2005-2006 жылдар аралығындағы банк қызметінің
нәтижесін ... |2006ж. ... |2005 ж. ... ... ... табыс |17533 |10595 |+65,5 ... ... емес ... |12015 |9923 |+21,1 ... ... |29548 |20519 |+44,0 ... ... |(9511) |(8969) |+6,0 ... да ... ... |(722) |(270) |+167,4 ... | | | ... ком-панияларға |13 |(20) |+165,0 ... үшін ... мен | | | ... | | | ... ... және ... салуға |19328 |11259 |+71,7 ... ... | | | ... ... табыс |(9573) |(2092) |+357,6 ... ... |(1066) |(406) |+161,9 ... 2006 ... есебі
Банктің таза пайдасы 8,689 млн. теңгені (63,9 млн. АҚШ ... 704,057 млн, ... (5,416 млн. АҚШ ... және ... 57,307 млн. ... (440,8 млн. АҚШ ... ... Оны мына
кесте 3 көрсеңіз болады. Ал банк қызметінің нәтижесі де бір орында тұрған
жоқ. Оны мына ... 3 ... ... ... 2006 жылы банк ... ... (ссуда) қоржыны мен пайда
мөлшері бойынша елдің жекеменшік қаржы ... ... ең ... қала ... 2006 жылы барлық көрсеткіштерінің тұрақты өскенін
көрсетті. Қаржылық есеп-қисаптың халықаралық стандарттарына есептелген ... ... 1 ... ... ... белесті өтті және бір жыл
бұрынғы 704,056 (5,4 млрд. $) ... ... 1,195 ... ... $) ... Бұл ... 60%-н ... берілетін ссудалар
құрайды.
Кесте 3
«Альянс банк» АҚ ШФ-ның 2006 жылға арналған бухгалтерлік баланстың жағдайы
|Активтері |2006 ж. |2005 ж. |
| ... ... ... |
| | ... |
| | | ... және ... ... |19,816,497 |66,292,818|
|қалдықтар | | |
| | | ... ... ... ... |141,937,979 |41,833,562|
|резервтерді алып ... ... | | ... ... мен ... | | |
| | | ... және сатып алу бағалы қағаздар |51,692,501 |74,779,727|
|Қарыздарды жоғалтуларға кеткен резерв-терді|10,440,834 ... ... ... РЕПО ... б/ша ... | ... ... алынды | | |
| | | |
| | | ... ... ... |370,939 |19,844 ... ... ... алып |552,656,982 |494,930,55|
|таста-ғандағы клиенттерге ұсынылған ссуда | |0 |
| | | ... ... ... |  |  ... ... қағаздар |32,463 |488,668 |
| ... ... ... ... ... |43,225 |64,294 ... компанияларға инвестиция |317,978 |217,964 |
|Жинақталған амортизацияны алып тастағандағы|7,761,875 ... ... ... | | |
| | | ... ... ... алып ... ... ... ... активтер | | |
| | | ... ... ... ... | |3 |
| | | ... ... тұрақты артуы, клиенттік базаның кеңеюі, жаңа
өнімдер шығаруды іске қосу нәтижесінде, банктің 2006 жылы ... ... ... 9,784 ... теңгемен (71,907 млн. $) салыстырғанда, 20,563
миллиард теңгені (154,7 млн. $) құрады. Бір ... ... ... ... 24,35 ... 51,17 ... дейін өсті.
Жалпы Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің шағын және ... ... және ... ... ... ... ... субъектілері үшін банк несиелері тиімділікті қамтамасыз ете
алама 4 кестесінен ... ... ... жалпы
салалары мен шағын бизнеске берілген несиелеріне талдау ... ... ... ресурстар 93442 млн теңгеден, есепті кезең 01.06
ж. 489110 млн ... ... бұл өз ... банк ... және ... күнгі банк мекемелеріне қойып отырған талаптарға
сәйкес әлемдік банк жүйесіндегі стандартқа ... ... ... ... ... үлесіндегі кіші кәсіпорындар үшін
берілген несиелер айтарлықтай рөлге ие.
Кесте 4
Кәсіпкерлік фирмаларға берілген ... ... ... ... ... (%)
|Экономикалық салалар |Уақыт кезеңдері |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |23,2 |30,5 |28,5 |32,3 |35,5 ... ... |8,4 |9,4 |8,4 |8,8 |10,0 ... |4,1 |4,3 |4,3 |4,8 |4,6 ... |3,4 |6,0 |5,9 |4,9 |4,2 ... |2,1 |2,1 |1,8 |2,4 |2,8 ... |29,8 |33,3 |36,7 |32,6 |29,2 ... |29,0 |14,4 |14,4 |14,2 |13,7 ... |100 |100 |100 |100 |100 ... Ұлттық банкі статистикалық бюллетені
Шағын бизнес ... ... ... ... ... сауда саласы өз кезегінде 2003 жылы 29,8% ... 2005 жылы ... ... ... ал 2006 жылы ... ... ... түседі. Шағын жане орта ... ... ЕЖДБ ... ... бола отырып, Қазкоммерцбанк өткен
жылы экономиканың осы ... ... ... деп жариялады. 2006
жылы ШОБ-ны несиелеу көлемі 60%-ға өсті және 424 млн. ... асып ... ... үшін ... алған кәсіпкерлер саны шамамен үштен ... және 15 мың ... ... ... ... ... бинестің онша
қарқынды дамымаған секторы болып қала береді, республикада құрылыстың
қарқынды ... ... ... ... ... ... ... қоржынындағы оның үлесі 64% -дан 71% -ға дейін өсті,
сонымен бірге автонесиелеу есебінен үлестік салмағы бір жыл бұрынғы ... ... ... ... үшін ... валютасында
қысқа және орта мен ұзақ ... ... алу ... ... Бұл өз ... ... ... шетел
валютасындағы несиелер өз ... ... ... көрсетіп отыр. ... ... ... банк ... ... бизнесті ... ... ... ... ... өз ... ... 5
«Альянс банк» АҚ-ның жалпы берілген несие көлеміндегі ... және ... ... ... ... ... |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... кредиттер | | | | | ... млн ... | | | | | ... % ... |93442 |148830 |276218 |489804 |489110 |
| |100 |100 |100 |100 |100 ... ... | | | | | ... жалпы несие | | | | | ... млн ... |24333 |39857 |74222 |121953 |121858 ... % ... |16,0 |16,8 |26,9 |24,9 |24,9 ... 2006 ... ... жылдың аяғына қарай банкте ипотекалық несиені қосқанда, 67 мың
тұтыну несиесіне ... ... ... ... ... ... 641 ... құрады (2005 ж. 395,6 млн. $). ... ... ... ... көзі ... ... олар жалпы қорлану көлемінің шамамен
үштен бірін ... Жыл ... ... ... шоттарындағы
қалдықтар көлемі бір жарым есе өсті және 303,4 миллиард теңгеге (2,3 ... ... ... ... ... көлемі 652 млн. $-дан асып
түсті. ... ... ... ... жылдың басындағы 65,6 мыңнан ... ... ... "Клиенттермен қарым-қатынас жасаудағы, ... ... бен ... ... табыс алуға мүмкіндік
береді, ол біздің акционерлерімізді қанағаттандыруы тиіс", - деп ... ... ... жылдан бері банк акционерлері, құрамында Еуропа
жаңғыру және даму ... де бар (15% жай ... ... одан ... пайданы қайта инвестициялау және оның қаржылық тұрақтылығын
арттыру саясатын ұстанады. Сөйтіп, 2006 жылы ... ... ... жыл ... 57,3 ... ... (440,8 млн. $) 87,4 миллиард теңгеге
дейін (652,1 млн. $) ... ... ... ... және ... ... ... саясатын әрқашан айыра білді. Елдің
жалпы экономикалық жағдайының ... және ... ... ... банк ... дәрежеде резерв қалыптастырды, оның көлемі
58,9%-ға өсті және 42,28 ... ... ... ... АҚ баланс коэффициенті, пайдалылылығы және капиталының
баламалылығы бірнеше жылдар бойы тұрақты болып ... ... Мына ... 6
қараңыз.
Кесте 6
«Альянс банк» АҚ-ның пайдалылық коэффициенті
|Пайдалылық коэффициенті |2005 жыл |2006 жыл ... |1.9% |2.6% ... |16.8% |22.9% ... АБ ... есебі
Активтер қайтарымы (ROA) 2,6% (2005 ж. 1,9%) құрады, ... - 25,4% (2005 ... ... ... ... ... (2005 ж. 15,0%) құрады.
3. Кәсіпорындардың инвестициялық ... ... ... ... ... ... . Инвестициялық операцияларды жүргізуде маркетингтік зерттеулерді
ұйымдастыру және қолдануды ... ... ... ұйымдастыру үшін инвестициялық жоспарды
жасау кезеңінде маркетингтік зерттеулер, банктің ... ... ... сұранысты бағалау, әр түрлі нарықтарға тауарларды өткізу
әдістері маңызды орынды алады (7-сурет).
8 -сурет. Нарықтық жағдайларды зерттеудің ... ... ... ... ... ... ... жан-
жақты көрсетіліп, ал соның негізінде кәсіпорын өнімін сату көлемдері
қалыптастырылады:
• нарыққа кіру стратегиясы;
• ұсынылатын тауарлар үшін төлем тәртібі;
• жоспарланған ... ... сату ... ... енуі ... жеке сатуы, жарнама, тауарды
өткізу және қоғамдық ойды қалыптастыру сияқты әдістермен қамтамасыз
етіледі.
Жеке сату дегеніміз банктің болашақ сатып алушымен жеке ... ... ... ... Оның мақсаты жоғары рентабельділік
принципін ескере отырып, өзіне қажетті ... ... алу үшін ... ... ... Бұл ... ... немесе қызметке деген меншік
құқығының өтуі ... ... Жеке сату ... ... ... тікелей әсер
етіледі. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде макетингтің бұл әдісі кең
өріс алды. Әсіресе, ол жеке ... ... ... ... ... ету ... болып келесілер табылу мүмкін:
• баспа құралдары (газет, журналдар, кітаптар);
• баспа ... ... ... ... сыртқы жарнама (ірі ... ... ... ... ... ... және т.б.);
• көліктегі жарнама (көлік құралының ішінде және сыртында, ... және ... ... ... және теңіз
порттарында);
• экранды жарнама (кино- және тележарнама, слайдтар);
... және оның ... ... ... және оларға тауарлар
өтудің маркетингтік стратегиясын анықтағаннан ... ... ... ал одан ... ... ... табыстары анықталады.
Бірақ бұндай бағалаулар бірреттік және қорытынды акт болып ... ... ... технологиясына және нақты бағаға ... ... ... сату және ... ... ... табыстардың
бағдарламасын жасау тек бизнес-жоспарды бітіргеннен кейін соңына жетеді.
Кәсіпкер нарықты және оның өнімге ... ... ... ... ... ... Бұл тарауда сіздің бизнесіңіздің болжамдалатын кірісіне баға
беріледі. Бұл тарау мыналардан құралуы тиіс:
- ... ... ... оның ... ... ... ... әсер етеді;
- тұтынушылар қажеттілігін талдау, өйткені бизнес нақты немесе сауда
жасаушылардың немесе жеке ... ... бар, ... ... ... ... көтерме сауда жасаушылардың ... ... ... ... ... бәсекелестерді талдау. Нарықтық экономика дегеніміз – бәсеке
екендігі ... Аман қалу және ... жету үшін ... ... ... ... ... жүргізуін анықтауы,
басты табыс факторларын айқындауы ... ... және ... жақтарды, мүмкіндіктер мен кауіптерді (КНМҚ)
талдау, мұнда бұрын суретелген барлық аспектілер ескеріле ... және ... ... ... ... ... Осы талдау бизнестің салыстырмалы ... ... ... ... ... төрт негізгі компоненттен тұрады:
• өнім-микс – «өнім» «физикалық күйдегі өнім плюсті» ... ... ... ... имиджін жасауға көмек
береді;
• орын/бөлу – микс: бөлу ... ... ... оны ... баға ... стратегиясына айтарлықтай әсер етеді;
• өткізу-микс: нарықтық экономикада нарыққа шығуда шешуші ... Оған ... ... ... ... ... шығарудың
негізгі әдістері болып жеке сатулар, жарнама, нарыққа шығу ... ... ... ... ең ... ... бірі болып табылады, себебі
бизнес мақсаттары, сыртқы факторлар (бәсекелестер, тұтынушылар
және т.б.) және ішкі факторлар ... ... және ... ... ескеріледі.
Инвестициялық жоспар бойынша соңғы шешімді қабылдағаннан кейін,
жоспардың пайдалылығы оның ... ... және ... ... ... ескере отырып, инвестиция мен өндірістік шығындарды нақты
анықтау керек.
Алдыңғы бөлімдерде көрсетілгендей, инвестициялар мен ... ... ... жалпы инвестициялық шығындарды және
жоспардың қаржылық және ... ... ... үшін ... жинақталады.
Инвестиция мен өндірістік шығындарды ... ... ... ... ... ... бөлу ... ол жерде көрсетілген мерзімдер
жоспар жүзеге асқан кезде және пайда нормасына әсерін тигізеді. Инвестиция
мен өндірістік ... ... бір ... ақша ... ... негізінде жүзеге асыру керек.
Инвестициялық жоспарды орындауға жұмсалатын инвестициялық шығындардың
жалпы сомасы негізгі капитал мен ... ... ... ... және ... ... құралады. Негізгі капитал болып
құрылыс пен инвестициялық жоспарның құрал-жабдықтарына қажетті құралдар, ал
айналым қаржысы – жоспардың ... ... ... ақша ... табылады (7-
кесте).
Бастапқы инвестицияларға келесілер жатады:
а) жер учаскесін және өндіріс ауданын дайындау;
б) ғимараттар мен азаматтық ... ... мен ... ... ... ... негізгі капиталды кейбір түрлерін сатып алу, мысалы өндірістік
меншік құқықтарын.
Бастапқы инвестициялардан басқа кәсіпкерлік жоспар өндіріс алдындағы
кезеңде шығынға ұшырайды. Бұл шығындарға ... ... ... ... ... ... ... және құрылуы кезінде)
және құнды қағаздар эмиссиясының шығындары. Оның ішінде
проспекттерді дайындау және шығару, жарнама, құнды қағаздарды
орналастыру ... ... ... ... ... ... Бұл ... одан басқа келесі шығындарды кіргізуге
болады: жер учаскесін ... ... ... шарт ... ... ... ... және т.б.
2. Алдын-ала зерттеу жұмыстарына кететін шығындар:
а) ... ... үшін ... ... конъюнктуралық,
инженерлік және басқа зерттеулерге кететін шығындар (мысалы, жоспарлау-
конструкторлық есеп беру);
б) кеңес беруге ... ... ... және ... ... басқа шығындар.
3. Өндірісті дайындауға кететін басқа шығындар:
а) өндірісті дайындау сатысында ... ... ... ... сақтандыру және т.б. төлемдер.
б) транспорттық төлемдер;
в) уақытша әкімшілік құрылымдар, жұмысшыларға дайындалатын жатақхана
және т.б.;
г) жарнама, өткізу жүйесін құру, т.с.с.;
д) мамандарды дайындау;
е) ... ... ... ... ... Іске қосу және ... ... іске қосу операцияларымен басқаруға төленетін төлемдер, жалақы,
әлеуметтік және т.б. төлемдер;
б) өндірістік және қосымша материалдардың ... ... ... ... ... ... ... сәйкес объектіні
эксплуатациялау үшін қажетті қаржы құралдары. Айналым капиталы ағымды
айналым құралдарынан қысқа мерзімді міндеттемелерді алып тастағанға тең
болады. Оған ... ... ... ... ... материалдар, запас бөлшектер және кіші-гірім инструменттер) жатады.
Инвестициялық жоспарды жақсы ұйымдастыру үшін маңызды жұмыс ... ... ... ... ... мен ... жауапты
адамдарын және орындалмай қалған жағдайда мүмкін өзгертулерін көрсетіп)
құрастыру қажет.
Жоспарды орындау барысында инвестор басқару ... құру ... Ол ... мен кеңес берушілерге инвестор атынан сөйлей алатын құқыққа ие
болғаны жөн. Жоспардың ... көп ... осы топ ... ... ... ... ... ұйымдастыру тобының жергілікті
жағдайларды терең білуі көп көмек береді. Сонымен қатар бұл топ тек ... ... ғана ... ... өнім ... ... ... мен пайдаланушыларды басқару тобының түйіні болуы керек.
Технологияны таңдау. Технологияны таңдауда әдетте көп ... ... бұл ... ... ... зерттеуде орын алған болу
керек. Бірақ кейбір жағдайларда жабдықтаушы немесе ... ... ... ... біршама уақыт кетуі мүмкін.
Құжат. Жұмысшылардың сұраныстары, тендерді бағалау, тапсырыстарды
орналастыру. Негізгі жұмыс ... ... ... ... ... ... ... керек: офертті құжаттарды дайындау, офертке сұраныс,
келісім шарт бойынша келісім сөздер және т.б.
Жоспарды қаржыландыру. Техникалық - ... ... ... ... ... пайда болатын барлық шығындарды дұрыс есептей білу
керек.
Құрылыс кезеңі. Жоспардың ең негізгі қадамының бірі ... ... ... таңдау және оған оның кіріп-шығу жолдарын ұйымдастыру болып
табылады. Өндіріске ... ... ... ... ... жер ... сатып алу, өндіріс алаңын дайындау
жоспары толық анықталғанша бастауға болмайды. Өндіріс алаңын дайындауға ... ... оған ... болу ықтималдығы да төмен. Көп ... және ... ... тұрғызу тәртібіне бөліну керек.
Жоспарны орындау барысында негізгі саты болып құрал-жабдықты тексеру,
сынақтан ... ... ... және ... эксплуатацияға өткізу
табылады. Сынақтан өтетін өнімді шығару өте маңызды кезең болып есептеледі,
себебі оны ... ... ... ... ... болады.
Жұмысшыларды жалдау және дайындау. Жұмысшыларды алу және дайындау өте
тиянақты ... ... ... ... ... сатысы керекті
мамандармен қамтамасыз етуі тиіс. Көп жағдайда жұмысшыларды ... ... ... ... да, ... ... ... дайын
болған кезде ғана кіріседі, ал бұл жағдай өндірісті бастапқы ... ... ... әкеледі. Өндірістік әкімшілік құрылымын жоспарды
орындау ... ... ... Бұл кезеңде негізгі өндірістік
материалдарға қатысты жабдықтау мәселелері шешілу ... Ол ... оған ... ... уақыт бөлу керек. Мерзім бойынша үлгермеу қаупін
туғызбау үшін ... ... ... өте ... ... керек.
Өткізу нарығын дайындауды ерте бастау керек. Бұл өнімнің жоспарға
сәйкес өткізілуін ... ... ... ... өтілмей қалған
өнімнің қоры жиналып қалады да, шығындар (оны сақтау, тауардың бұзылуы)
көбеюі мүмкін.
Өнімнің ... ... ... ... және ... ... да, арнайы сату құрылғыларды (мысалы, ... ... ... ... ... ... жұмыс істегенде,
үкіметтің рұқсат қағаздарын алуға көп уақыт кетуі мүмкін. Үкіметтің рұқсаты
керекті құрал-жабдықтарды ... ... ... ... Өндіріс сатысындағы
аралық тауарлар импортына да (өңделген ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Барлық бұл жағдайларда
рұқсат қағазын алу үшін жеткілікті уақыт бөлу керек (1 айдан 6 айға ... ... ... құру ... және талдаудың
бірнеше түрі бар. Ең қарапайым және кең ... ... ... ... жоспардың орындалуы компонентер бойынша әр ... ... ... және әр бір ... орындалу мерзімі көрсетіледі.
Осыған қарап жұмысты белгілі ... ... ... ... ... ... диаграмманы кез-келген жоспарға қолдануға
болады және оны ... ... ... ... ... ... ... соң
бірі жүретін және бір-бірімен байланысты операциялары бар жоспарға бұл әдіс
толық сәйкес болмауы ... Бұл ... ... ... ... ... Бұл жерде екі әдіс қосылған: сынды (критикалық) жол әдісі және
жоспарды бағалау және ... ... ... ... ... қарамастан, бастапқы жоспарды түзетіп
отыған дұрыс. Түзетулерді енгізу жоспары ... ... ... ... ... және тек ... бақылау кезінде ғана жоспар
орындалуына логикалық дұрыс өзгерістер енгізуге болады.
Жоспарды орындауға ... ...... ... ... ... ... шығындар. Оларға келесілер кіреді:
1. Жоспарды орындауға басқаруға ... ... ... ... ... ... автокөліктер, тұрғын үйлер
және т.б.; жолға және байланыс құралдарына ... ... ... ... басқару мен бақылауға, монтаж жасауға, сынауға,
алғашқы іске ... ... ... кететін шығындары;
құрылысшылар мен монтажшылардың жалақысы; шетел эксперттерінің
шығындары; шикізат және ... ... ... ... материалдар, құрылыс барысындағы пайыздық
ставкалар және ... ... ... құру ... ... ... ... эксперттерге және өндірістен тыс дайындалған
мамандарға сыйақылар, ... және жол ... ... және ... ... ету ... ... сату бойынша қызмет
атқаратын қызметкерлердің жалақысы, байланыс және ... ... ... сату және ... жүйесіндегі жұмысшыларға
жалақы, жарнамаға кететін шығындар.
6. Жергілікті үкімет ... ... құру ... ... ... эмиссиясымен байланысты алдын ала шығындар,
типографиялық және қосымша шығындар, андеррайтинг бойынша
коммисиялық төлемдер, ... ... ... төлемдер.
Қорытынды
Қазіргі таңда инвестициялық жоспарлау экономика ғылымының өзекті
салаларының бірі болып ... Егер ... ... ... шет
елдерде инвестициялық жоспарлар маңызды орынға ие болса, қаржыландыру көзі
де, бизнестегі өз ойын ... үшін де, ... ... ... ... үшін де ... осы жоспарларды жасау тәжірибесі
Қазақстанда әлі ... ... ... кең көлемде кәсіпкерлікті, әсіресе кіші ... ... ... ... іске асырылуда. Қазақстан Республикасының
Президентінің 2003 жылғы 29 желтоқсандағы № 1268 Жарлығымен бекітілген
«Шағын кәсіпкерлікті ... және ... ... ... ... бойынша шағын кәсіпкерлікті дамыту және ... ... ... ең маңызды саласы болып табылады.
Бірақ отандық кәсіпкерлікті ... ... бар ... ... ... ... болмайды, сондықтан кәсіпкерлік сферасының динамикалық ... оның ... ... ... ... ... механизмдер
қалыптастырылуда және әрдайым жасалуда.
Бүгінгі таңда отандық тәжірибеде оның ... ... ... ... ... ... алынған. Түрлі дерек көздерінен алынған бірнеше
бизнес-жоспардың анықтамаларын қарастыра көрелік:
«Инвестициялық жоспар банктің ішкі жоспарлау құжаты ... ... ... ... және ... қызметінің барлық негізгі
жоспарларының аспектілері баяндалады, қаржы шаруашылық ... ... ... ... ... – кәсіпорынның, фирманың өзіндік кәсіпкерлік
қызметіне берілетін шынайы баға, сонымен қатар ол нарық ... ... ... жоспарлық – инновациялық шешімдерінің қажетті
құралы».
«Нарықтық экономикада инвестициялық жоспар жұмыс істеп тұрған ... жаңа ... ... ... үшін ... ... саласында
пайдаланылатын жұмыс бағдарламасы болып табылады».
Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы ... ... ... ... қажеттілігі туып отыр, себебі инвестициялық
жоспар ... ... ... ... қызметтің тиімділігін
жоғарылатуға мүмкіндік беретін құрал болып отыр.
Мемлекеттiк, ... ... ... екi ... ... керек.
Бiрiншi бағыт — отандық және шетелдiк инвесторлар үшiн I-II ... ... ... ... климатты қалыптастыру. Ол үшiн келесi
шараларды: елiмiзге күрделі ... ... ... ... өндiрiстiк
инфрақұрылымды дамыту; бiлiктi мамандар даярлау; энергияның жеткiлiктi
шамасын қамтамасыз ету; төлем қабiлеттi сұранысты ... ... ... мен нарықтық қарым- қатынасты дамыту; ... ... ... ... алатындығына кепiлдiк беру шараларын жүзеге асыру.
Екiншi ...... ... ... ... ... ... аймақтардың
алғашқы екi тобы үшiн ... ... ... ... ... көрсету, ең алдымен, тамақ, жеңiл және ауылшаруашы
өнеркәсiптерiнiң тауарлары ... мен ... ... ... ... ... ... ұлттық бағдарламасын жасау қажет. Жан ... ... ... бiршама жоғарылығымен сипатталатын аймақтардың
үшiншi тобы үшiн қаржы құралдарын: сатар, ... ... ... ... iшкi ... жоғарғы деңгейiн ынталандыратын саясат
жүргiзу қажет. Мұндай саясат жалпы елдiң ... ... ... күтпей,
жуық арадағы жалпы мақсатпен: шикiзатты бiршама тереңiрек өндеу және соңғы
өнiмдердi әлемдiк ... ... ... негiзiнде аяқталған көпсала
кешендер құру мақсатымен қатар жүзеге асырылуы қажет.
Зерттеу нәтижесi көрсеткендей капитал салым белсендiлiктi арттыру ... беру ... ... ... зор. Ең ... ... ... мемлекет үшiн басым бағыттарына жеке инвесторларға ... ... ... ... ... ... нақты секторына
күрделі салым ны ынталандыру керек. Бұл ... бiз ... ... ... ... арқылы өндiрiске күрделі салым ны тарту және
ынталандыру механизмiн ... Бұл ... ... ... ... ... қатысуымен қызмет атқаруы қажет, тек ... ... ұзақ ... ... ... және бұл үшiн ... бiр өтем
ақы (компенсация) алуды қарастыратын тұрғындардың қаражатын салу үшiн
тартымды болады. ... ... құру ... ... ... ... беру ... шешуге мүмкiндiк бередi.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Назарбаев Н.Ә. ... ... ... Егеменді Қазақстан,
28.02.2007ж.
2. Методические указания по разработке бизнес-планов для студентов
технических и экономических ... / ... ... Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Акылов Т.К., Есиркепова А.М. Шымкент,
ЮКГУ им.М.Ауезова, 2006.- 31 ... ... ... ... ... ... (техникалық
және экономикалық мамандықтар үшін) / Үркімбаев М.Ф., Үркімбаев
Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Ақылов Т.Қ., Есиркепова А.М. ... ... ... 2006.- 29 ... ... . ... дело”, Москва 2005.
5. Банки Казахстана 1-12.Алматы 2006.
6. Новейшие банковские технологии.1-12 .Москва 2006.
7. Нысанбаев К.Тулембаева Ж. ... ... и ... ... Каржы каражат .9-10.Алматы 2006.
9. Тимоти У.Кох. “Управлени банком”.-Уфа . Спектр.Часть 5.2001.
10. Парамонова Т.В. ... ... ... ... ... ... //б.-с.IО 2006.
11. Усоскин В.М. “Современный коммерческий банк ... ... ИПЦ ... ... ... Г.А. ... банковского сектора в Казахстане” //Деньги и
кредит //2006.
13. ... ... ... под ... ... ... М.2002.
14. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг ... в ... ... и ... ... Миловидов В.Д. Современое банковское дело Опыт США: М.Изд.-во МГУ
,2003.
16. Алан Вест ...... ... пр. ... ... с ... и ... – 3-е изд. – Москва: издательство
Проспект, 2005 – 232 с.)
17. ... М.М. ... ... ... – М.: ... ... 2001 ... Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х
т. / пер. с ... под ред. В.В. ... – СПб.: ... ... ... Г. ... Руководство по составлению бизнес-плана. Серия
«Маркетинг и менеджмент за ... с ... ... ... ... И.А. ... финансового менеджмента» в 2-х т. – Киев, Ника-
Центр, 1999г.
21. Дэйв Паттен Успешный маркетинг для малого бизнеса. М, 2003 г., ... ... А.А., ... Г.С. ... и ... коммерческого
предпринимательства: Каз. гос. академ. ...... 1999 – 132 ... Марк Х. ... ... бизнеса для всех, М, 1997, 395 с.
24. ... ... ... в ... Казахстан, А, 2001,
274 с.
-----------------------
Ішкі ортаны бағалау
Сыртқы ортаны бағалау
Бизнестің қазіргі жағдайы қандай?
Инвестициялық несие
Компания болашақта қандай ... болу ... ... ... ... тиімді жетуге болады?
ақша
мақсаты мен міндеттері
басқару
маркетинг
Бәсекелестік артықшылықтар
Инвестициялық салымдар
бизнес – желілері бойынша (өнім, қызмет, жұмыс, техникалық шешім)
кәсіпорын бойынша
жұмыс ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру мәселесі
Бизнес-жоспарлау процесі
Инвестор қаражаты
Фирма қаражаты
ФИРМА
Жалпы қаражат
Фирма пайдасы
Инвестор пайдасы
Пайданы бөлу
Жалпы пайда
ақша бірліктері
Инвестициялық жоспардың құрылымы
Т¾ñiíiêòåìå ïàðàµû
Ò¾éiíi
Бизнестің íåìåñå ñàëàíûº ñèïàòòàìàñû
¯íiìíiº ... ... ... ж´íå ... ... ... æ´íå ¶àðæû ñòðàòåãèÿñû
ƽìûñòàðäûº îðûíäàëó òiçáåñi (ê¾íòiçáåëiê æîñïàð)
Жоспардын ò´óåêåëií òàëäàó (ñåçiìòàëäûëû¶òû òàëäàó)
Бастапқы ақпарат
Бағалау әдістері
Сұраныс
Ағымдағы ... ... ... ... ... ... әдістері
Кепілді қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Тауар қозғалысы каналдары
Тауарлар мен қызметтерді сатудан түскен табыс

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Валюталық нарыққа қатысушылар6 бет
Нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы12 бет
Нарықтағы әлеуметтану11 бет
Қазіргі таңдағы валюталық нарық дамуының негізгі тенденциялары15 бет
Қазақстан Республикасында инвестициялық процесті қаржыландыру, нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру жолдарын дамыту бойынша, сонымен қатар еліміздегі инвестициялық аудиттің қазіргі жағдайын зерттеу және кешенді ғылыми дәлелденген ұсыныстар жасау29 бет
Нарықтағы тұтынушылардың қаржы қызметтерінің қалауын зерттеу10 бет
«Қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың инвестициялық саясатының ерекшеліктері»33 бет
Азық–түлік өндіруші кәсіпорындардың маркетингтік іс-әрекетін талдау79 бет
Акционерлік кәсіпорындардың дамуы және экономикалық тиімділігі58 бет
Апаттық-құтқару қызметтерінің міндеттері мен әрекеттері. Құтқарушының құқықтары мен міндеттері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь