Қуаты 800 мың т/ж құрайтын арлан мұнайын фенолмен тазалау қондырғысын жобалау

Аннотация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Шартты сілтемелер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Анықтамалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Белгілеулер мен қысқартулар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1 Әдеби шолу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Технологиялық бөлім. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1 Шикізаттың сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Технологиялық сызбаның сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 Есептеу бөлімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 Негізгі қондырғының технологиялық есептеуі. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Механикалық есептеулер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 Қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігі. . . . . . . . . . . . . . . 34

Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Қолданылған әдеби көздер тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Кіріспе

Мұнай майларының міндеті әр түрлі қозғалушы механизмдердің, станоктардың, қозғалтқыштардың, машиналардың қатты беттерінің бір-бірімен үйкелісуін азайту және осының нәтижесінде, олардың тозуын болдырмау. Маймен майлағанда, металл беттерінің бір-бірімен үйкелісі тұтқыр сүйық қабаттарының бір-бірімен үйкелісімен алмасады. Май молекулаларымен майланушы металл бетінің материалының бір-біріне жабысуы күші май молекулаларының бір-бірімен табысу күшіне көп болғандықтан , металл бетінде майлаушы материалдың берік қабатты түзеді. Мұндай қабаттың болуы құрғақ үйкелуді болдырмайды, себебі сұйық май қабаттар арасындағы үйкелу коэффициенті құрғақ үйкелу коэффициентінен бірнеше он рет төмен, сондықтан майды майлаушы есебінде пайдалану нәтижесінде, үйкелу күшін жеңуге кететін энергиялық шығын азаяды. Тағы да майлаушы майлар үйкелуші беттерді салқындатушы міндетін атқарады. [1]
Мұнай майлары сұйық, жоғары қайнаушы, қажетсіз қоспалардан тазартылған фракциялар қоспасы. Көп сатылы синтез жолымен органикалық қосылыстардан алынған синтетикалық майлардан айыру үшін, мұнай майлары кейде минералды деп те атайды. Мұнайдан алынған минералды майларды бөлу әдісіне қарап, дистиллятты, қалдықсыз және қосынды, яғни дистиллятты мен қалдық компаненттерді араластыру мен алынатын деп бөледі.
Тазалау әдісіне байланысты, майларда былай болады: тазаланбаған (мұнайды тура айдаудан кейін алынған), сілтіменен, қышқыл-сілтімен, қышқыл-контактпен, талғамды және абсорбциялы тазаланған, гидро-крекингтен өткен деп.
Мұнай майларының пайдалану шеңберіне байланысты, оларды майлаушы және арнайы деп бөледі. Майлаушы майларды индустрия және мотор майлары, темірді жұқа жазатын станоктың майлары, вакуум, цилиндр, энергетика трансмиссия, білік прибор, гидровлика майлары деп одан әрі тағы бөледі [6].
Май фракцияларын майырлы заттардан тазалау нәтижесінде майлардың түсі ашық түске өзгереді. Шайырлы заттармен полицикілді қысқа бүйірлі тізбекті ароматтық көмірсутектер (қанықпаған көмірсутектер) бөлінеді. Мұндай жағдайда майдың кокстелгіштігі төмендейді, керісінше тұтқырлығы индексі жоғарлайды. Шайырлы заттар мен қанықпаған көмірсутектерді бөліп алады. Термототығуға тұрақтылық қасиетін жоғарлатады. Қышқылдық қосылыстардан тазалау корезияға активтілік.
Қолданылынған әдеби көздер тізімі
1. Омаралиев Т.О, Мұнай мен газды өндірудің химиясы және технологиясы.
І-бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері Алматы: Білім, 2001-399 б.
2. Рудин М.Г, Смирнов Г.Ф.Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; Л.: Химия, 1984.-256 стр.
3. Нефти СССР. IV том, М.: Химия, 1972-492 ст.
4. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е. Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности, Л.: Химия; 1974.-341стр.
5. Дриацкая З.В., Мучиян М.А., Хмыхова И.М. Нефти СССр, II том, М.: Химия, 1972.-392 стр.
6 Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы: Білім, 2002.-303 бет.
7 Серіков Т.П. Ахметов С.А. Мұнай мен газды терең өңдеу технологиясы: 3 – томды 1 том. Жоғарғы оқу орнына арналған оқулық. – Атырау: Атырау мұнай және газ институтының шығармашылық баспа бөлімі, 2005. – 395 б.
8 Омарәлиев Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. I Бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері. – Алматы: "Білім", 2001. – 396 б.
9 Нефти СССР (справочник) т.І. Нефти северных районов Европейской части СССР и Урала. – М.: Химия, 1971. – 504 с.
10Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа: Учеб. для техникумов. – 3-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1985. – 408 с.
11 Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: "Машиностроение", 1970. – 752 с.
12 Алимбаев Қ.Р., Ескендиров Б.Ж. Мұнай зауыттарының құрал – жабдықтары. – Шымкент: ОҚМУ, 2004. – 83 б.
        
        | | |
|Аннотация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|3 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|5 |
|. . . . . . . . . . . . . . | ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|6 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . | ... мен ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|7 |
|. . . . . . . . . . | ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|8 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|1 ... шолу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |9 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
|2 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|17 |
|. . . . . . . . . . . . . . | ... Шикізаттың сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|17 |
|. . . . . . . . . . . . | ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . |23 |
|. . . . . . | |
|3 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |25 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . | ... ... ... ... есептеуі. . . . . . . . . . . . . |25 |
|. . . . . | ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |30 |
|. . . . . . . . . . . . | |
|4 ... ... ... және ... қауіпсіздігі. . . . . . . . . . .|34 |
|. . . . | |
| ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |38 |
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| ... ... ... тізімі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |39 |
|. . . . . . . . . . . | ... ... ... ... 800 мың т/ж ... ... мұнайын фенолмен
тазалау қондырғысын жобалау
Аннотация
Берілген жылдық қуаты 500 мың т/ж құрайтын Құмкөл мұнай ... ... ... ... тақырыбындағы курстық жоба келесі тараулардан
тұрады:
Кіріспе тарауында талғамды тазалау ... мәні және ... ... ... ... ... майды талғамды тазалау процесі бойынша әдеби ... ... ... жасалынған. Талдау нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар
қолданылатын шикізаттардың сипаттамалары келтірілген.
Шикізаттың сипаттамасы мен ... ... ... ... қарастырылған.
Есепте бөлімінде негізгі экстракциялық колоннаның есептеуі мен
механикалық есептеулер жүргізілді.
Қоршаған ортаны ... және ... ... ... ... ... жалпы тұжырымдап қорытынды келтірілді.
Курстық жобада қолданылған әдеби көздер тізімі келтірілді.
Белгілеулер мен ...... ...... ... және ... – бірэтаноламин
КТ – кинематикалық тұтқырлық
А–Ш – асфальтты шайырлы
ВҚ – вакуумдық құбыр
ДА – деасфальттау
ТИ – ... ...... тұтқырлық
ТАД – термоадсорбциялық деасфальттау
ЕШТ – ерудің шекті температурасы
РДК – роторлы дискілі контактор
Аэкс, – экстракттағы ... ... ...... ароматты көмірсутектердің құрамы
Бэкс – экстракттағы парафинді–нафтенді көмірсутектердің құрамы
Браф – рафинаттағы парафинді–нафтенді көмірсутектердің құрамы
ДТ – динамикалық тұтқырлық
ЖЭС – жылу электр станциясы
ГЭС – ... ... ...... ... ... – мұнай өңдеу зауыты
NМП – N – метилпирролидон
Ст.3 – болат (металл) маркасы
Шартты сілтемелер
Курстық жобада ... ... ... ... ... ... ... газдар. Құрамындағы күкірт сутек мөлшерін
анықтау әдісі.
МЕСТ 3900–85 Мұнай және мұнай өнімдері. Тығыздықты және ... ... ... ... ... және мұнай өнімдері. Фракциялық құрамды анықтау
әдісі.
МЕСТ 10120– Фракциялық құрамды анықтау әдісі
МЕСТ 511– 82 ... ... ... ... ... 6321– 69 Мұнай және мұнай өнімдері. Мыс пластинкасындағы зерттеу.
МЕСТ 33–82 ... және ... ... ... ... анықтау
әдісі.
МЕСТ 6258–85 Мұнай және мұнай өнімдері. ... ... ... 38.153–74 Мұнай және мұнай өнімдері. Фракциялық құрамды ... ... ... ... ... ... ... Өнеркәсіп орындарының өндірістік ғимараттары. Жобалау
нормалары.
СНиП II–92–76 Өнеркәсіп орындарының қосалқы ... мен ... ... ... және ... ... ... Жобалау
нормалары.
СНиП II–33–75 Жылу беру, желдету және ... ... ... II–2–80 Ғимараттар мен құрылғыларды жобалаудың ... ... ... ... ... бас жоспарлары. Жобалау нормалары.
МЕСТ 12.2.020–76 Жарылыстан қорғалған электр құрал–жабдықтары.
МЕСТ 12.2.021–76 Жарылыстан ... ... ... ... Жұмыс аймағының ауасы. Жалпы санитарлық–гигиеналық талаптар.
МЕСТ ... Өрт ...... процесінен алынатын негізгі тазаланған өнім.
Ингибитор – белгілі бір ... ... ... ... ... қосылатын
қосынды зат.
Экстракт – экстракция процесінен алынатын қосалқы қалдық өнім.
Мүмкіндік шекті ... (МШК) – ... ... ауа ... ... адам ағзасына ... ... ... ... ... – май ... компоненттерінің белгілі бір еріткіш
мөлшерінде абсолютті еруін сипаттайтын көрсеткіш.
Талғамдылық (селективтілік) – еріткіштің тек ... бір ... ... ... ... бұл бастапқы шикізатты жеке
топтық химиялық компоненттерге бөлуге мүмкіндік береді.
Тұтқырлық индексі – ... ... ... тұтқырлығының
көрсеткіші.
Полярсыз еріткіштер – еріткіштік қабілеті ... ... ... ... аз еріткіштер.
Полярлы еріткіштер – еріткіштік және ... ... ... мен ... және Вандер – Вальстік электростатикалық күштерге
негізделген.
Сепаратор – реакция өнімдерін олардың агрегаттық қалпына байланысты бөлу
(газ, сұйық).
Ерудің шекті ... (ЕШТ) – ... ... ... ... температура кезінде еріткіштің шикізатта толық еруі.
Сыйымдылық – процеске керекті реагенттерді, өнімдерді, шикізатты және
т.с.с. сұйық ... ... ... ... не ... ...... немесе суық агенттің көмегімен өнімді суыту аппараты
болып табылады.
Кіріспе
Мұнай майларының міндеті әр түрлі қозғалушы механизмдердің, станоктардың,
қозғалтқыштардың, ... ... ... ... үйкелісуін
азайту және осының нәтижесінде, ... ... ... ... ... беттерінің бір-бірімен үйкелісі тұтқыр ... ... ... ... Май ... ... бетінің материалының бір-біріне жабысуы күші май
молекулаларының бір-бірімен ... ... көп ... , ... бетінде
майлаушы материалдың берік қабатты түзеді. Мұндай қабаттың ... ... ... себебі сұйық май қабаттар арасындағы ... ... ... ... ... он рет ... ... майлаушы есебінде пайдалану нәтижесінде, үйкелу күшін жеңуге кететін
энергиялық ... ... Тағы да ... майлар үйкелуші беттерді
салқындатушы міндетін атқарады. [1]
Мұнай ... ... ... қайнаушы, қажетсіз қоспалардан
тазартылған ... ... Көп ... ... ... ... ... синтетикалық майлардан айыру үшін, мұнай ... ... деп те ... ... алынған минералды майларды бөлу
әдісіне қарап, дистиллятты, қалдықсыз және қосынды, яғни дистиллятты ... ... ... мен ... деп ... ... ... майларда былай болады: ... тура ... ... ... ... ... қышқыл-
контактпен, талғамды және абсорбциялы тазаланған, гидро-крекингтен өткен
деп.
Мұнай ... ... ... байланысты, оларды
майлаушы және арнайы деп бөледі. Майлаушы майларды индустрия және ... ... жұқа ... ... ... ... ... трансмиссия, білік прибор, гидровлика майлары деп одан әрі тағы
бөледі [6].
Май фракцияларын майырлы заттардан тазалау ... ... ... түске өзгереді. Шайырлы заттармен полицикілді қысқа бүйірлі тізбекті
ароматтық ... ... ... ... ... ... ... төмендейді, керісінше тұтқырлығы индексі
жоғарлайды. Шайырлы заттар мен ... ... ... алады.
Термототығуға тұрақтылық қасиетін жоғарлатады. Қышқылдық қосылыстардан
тазалау корезияға активтілік.
Әрбір сатының ... ... ... жеке ... ... ... ... қасиеттеріне кері әсер етуіне ескере
отырып бөліп алу. Мұнай ... ... ... ... көмірсутектерді, жеке күкіртті және ... ... ... ... ... ... қатты парафиндерді,
полициклді араматтық көмірсутектерді бөліп алады.
Бастапқы май фракцияларына май компонентерін өңдеу үшін жоғарыда аталған
қажетсіз компоненттерді ... ... алу ... пайдаланады. Бұл
әдістердің әртүрлі жолын пайдаланады:
- температураның ... ... ... ... ... ... ... физика – химиялық адсорбция;
- химиялық күкірт қышқылымен әрекеттестіре арқылы жүргізіледі;
- сутегімен тазалау.
Қалдық майлар ... ... ... өндіруге қарағанда
күрделілерік, себебі шайырлы асфальтенді заттар ... ... ... ... ... ... алынған гудронды деасфальтизациялау.
Қасиетін төмендетеді, қатты көмірсутектердің май құрамынан ... ... ... ... соғады. Май өндірісіндегі
технологиялық процесінде тиімділігі ең ... ... ... ... ... мақсатты өмімдердің шығуымен
сипатталады. Тауарлы ... ... ... ... ... ... ... типтерімен ажыратылады. Матарлы
майлар, газ турбиналық қозғалтқыштарға ... ... ... ... ... ... майлар, комппресорлық майлар,
электроизоляциялық майлар, гидровликалық майлар, консерватациялық майлар,
приборлық және технологиялық майлар ... ... ... ... ... шикі заты ... май ... жеке
деасфальтизаттарды пайдаланады. Олардан талғамды еріткіштердің ... ... ... - азот ... ... бүйірлі тізбекті көп
сақиналы ароматикалық және нафтенароматикалық көмір-сутектері бөлінеді.
Талғамды тазалау процесінің әсері май ... ... ... себебі оның
нәтижесінде майлардың пайдалануда маңызды қасиеттері: тотығуға ... ... ... ... түсі жақсарады, кокстенуі мен күкірт мөлшері
кемиді.
Май фракцияларын тазалауда қолданылатын еріткіштерге мынадай талап
қойылады:
- еріткіш шикізатын ... ... ... ... талғамды еріткіштік қасиетін температуралық алшақ ... ... ... ... ... жақсы ерілмеуі керек;
- еріткіш пен шикі зат тығыздылығының ... ... ... ... бұл фазаға бөлінуі процесін жеңілдетеді;
- еріткіштің ... ... май ... ... ... ... қажет, бүл оның фазаға майдан жеңіл
болуы жэне толық регенерациялау қамтамасыз етеді. Бірақ еріткіштің ... ... ... ... ... қысымда жүргізуге алып келіп
соғады.
- Еріткіш химиялық жағынан түрақты және шикізат химиялық ... ... бұл ... және ... су ... ... ... жасайды;
- Еріткіш арзан және тез табыла қоятын болуы керек;
Бұл талаптардың бәріне бірдей іс жүзінде сәйкес ... ... ... ... осы ... ... көпшілігіне сэйкес келетін еріткіштер
фенол мен фурфурол тағы қосарланған фенол -крезолының пропанмен қоспасы
өндірісте қолдану табуда. ... май ... ... ... ... ... жақсы ерітеді және құнды компаненттерді аз
ерітеді. Сондықтан майды еріткіш пен ... екі фаза ... ... ... ... ... ... аз май
компанеттері жиналады. Тек төменгі фазада экстаркты ерітінді де ... ... мен ... ... ... компаненттері жиналады.
Еріткіштің мөлшері оптималды болуы керек. Май өндірісінде ... ... ... 1 ... келтірілген [1].
Фенол фурфуролға қарағанда көп сақиналы ароматикалық
көмірсутектерді, шайырларды және ... ... ... ... бұл
әсіресе жоғары температурада қайналушы фракциялармен қалдықтарды тазалауда
маңызды
1 ... ... ... ... ... ... физикалық
қасиеттері.
|Көрсеткіштері |Фенол ... ... |
| ... ... |
| |І |ІІ |ІІІ | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... м ... ... ... ... |
| |0,8215 |0,8243 |0,8348 |0,8208 ... ... ... |14,08 |22,14 |3,89 ... ºС |2 |3,5 |-10 |5 ... |20 |15 |-4 |0 ... | | | | ... % |14,78 |13,2 |16,52 |12,1 ... |0,38 |0,43 |0,38 |0,41 ... |8,2 |6,33 |6,67 |7,46 ... ... |1,52 |2,34 |0,35 |0,3 ... |0,58*10-4 |5,0*10-4 |- |- ... ... ... |- |- ... | | | | ... % |2,8 |1,5 |1,52 |1,2 ... мг КОН |0,0143 |0,036 |0,0132 |0,024 ... | | | | ... Шығымы, % |30,0 |23,0 |22,5 |23,8 ... |30,0 |40,0 |43,8 |49,4 ... | | | | ... 4 - ... ... ... ... сипаттамасы
|Бөлу |Шығым, | |Фракция құрамы, % ... ... ... | | |мг КОН/ ... |
| | | | |100 см3 ... ... | | | | |% |
| | | |Б.қ |10% |
| | | | ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |2,5 ... |- |- |78 |46 ... |4,0 ... |2 |21 |77 |33 ... |3,0 ... |4 |29 |67 |33 ... |11,0 ... |5 |25 |70 |35 ... |9,5 ... |12 |4 |84 |- |
| ... |Н |0 |S |N ... |12,82 |0,14 |2,10 |0,11 ... 8 – ... газдардың (С4–ке дейін) және төмен қайнайтын
көмірсутектердің (С5–ке дейін ) құрамы.
|Фракция ... ... ... ... % |
| ... |
| |% | |
| | |С2Н6 |С3Н6 |изо ... ... |2,9 |27,8 |13,9 |55,4 |– |– ... ... |1,4 |13,9 |6,9 |27,2 |22,1 |28,9 ... 9 – ... ... ... ... % |Температураға ... % ... | ... | ... °С | ... °С | ... ... |1,2 |260 |26,7 ... |3,7 |270 |28,0 ... |3,9 |280 |29,9 ... |4,8 |290 |31,5 ... |5,5 |300 |33,2 ... |6,0 |310 |35,1 ... |6,5 |320 |36,9 ... |6,7 |330 |38,8 ... |6,9 |340 |40,2 ... |7,4 |350 |42,8 ... |8,0 |360 |44,8 ... |9,7 |370 |46,2 ... |10,0 |380 |48,6 ... |11,1 |390 |50,5 ... |12,3 |400 |52,5 ... |12,9 |410 |55,8 ... |13,4 |420 |55,0 ... |13,9 |430 |57,5 ... |14,8 |440 |59,2 ... |16,1 |450 |60,8 ... |17,7 |460 |– ... |18,7 |470 |– ... |19,8 |480 |– ... |20,9 |490 |– ... |22,2 |500 |– ... |23,3 ... |39,2 ... |24,9 | | ... 10 - ... және ... ... ... ... ... ... |% |
| |С |Н |O |S |N ... |84,30 |11,30 |0,20 |3,80 |0,40 ... |84,40 |10,61 |0,31 |4,30 |0,38 ... |84,43 |10,30 |0,35 |4,50 |0,42 ... 13 – 50°С май ... ... ... таңдау, °С |Парафин құрамы, % |Парафиннің балқу |
| | ... % ... |11,60 |55 61 ... |12,58 |58,98 ... 14 – ... ... және ... базалық майлардың
құрылымдық топтың құрамы
|Соңғы фракция және ... ... % ... санының|
|көмірсутектер қоспасы. | ... саны |
| |СА |СH |
| ... ... | ... |16,0 |2,7 |47 ... |20,0 |1,3 |54 ... 15 – Базалық қалдық май және көмірсутектер тобының ... ... ... ... |Молекула |
| ... % ... |
| | ... саны |
| |СА |Сн ... |
| | | |v50 |v100 |v50 |
| | || | |v100 |
| | |420 | | | ... | | | | | |
|1 Май ... ... |70 |0,929 |131,32 |9655882 |
|2 ... ... |85 |1,07 |150 ... |
|3 ... су | | | | | |
| а) ... |735,29 |50 |1,07 | | |
| б) су |6617,65 |50 |1 | | |
| | | | | | ... ... | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | |
|1 ... ... |80 |0,929 |138,72 |8925000 ... | | | | | |
| а) ... |51470,59 | | | | |
| б) ... ... | | | | |
|2 ... ... |60 |0,929 |111,22 |18195918 ... | | | | | |
| а) ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... |6617,65 | | | | |
| | | | | | ... |227941,18 | | | ... ... ... ... ... ... 73529,41·131,32 =9655882
Фенолдың жылуын анықтау
QФ= 147058,82 ·150 = 22058823
Колоннаға кіретін жылу мөлшері
Qкір= 9655882 + 22058823 = ... ... ... ... = 18195918
Рафинаттың жылуын анықтау
І80ж= 145,93·(4–0,932)–308,99 = 138,72, а = 145,93.
Qраф=Gраф·ІtЖ= 64388,24·138,72 = 8925000
Колоннадан шығатын жылу мөлшері
Qшығыс = 18195918 + 8925000 = ... ... жылу мен ... жылу ... ... Механикалық есептеулер
Ішкі қысыммен жұмыс істейтін, тік орналасқан ... ... ... ... ... анықтау
1) Дене матералы – Ст.3. маркалы болат;
2) Коррозияға қоспа Ск = 1 ... ... ... Ст = 0,5 ... Орта ... – газ фазалы: кг/м3
5) Жүйе қысымы Р = 0,1 ... Тор = ... Dі = 5,6 ... Н = 15,7 ... ... коэффициенті η = 1;
Аппарат денесі саңылаусыз, дәнекерленген екі ... ... ... ... 2 – Ішкі ... ... істейтін колонна
Шешуі: Экстракциялық колоннаның ... ... ... ... φт – ... ... коэффициенті, оны [5] 14.8 – кесте бойынша
анықтаймыз, φт = ... әсер ... ... ... Ро бізге белгісіз.
Жалпы қысым мына теңдік бойынша анықталады:
Мүмкін кернеу мына ... ... ... σ* = 138 ... ... ... Ст.3 ... болат үшін [5] график бойынша 405
б. 14.1 – сурет көмегімен ... ... ... мен Р0 ... φт коэффициентін есепке
ала отырып анықтаймыз:
Осы берілген қатынас үшін дене ... ... ... [4] 413 ...... көмегімен анықтаймыз:
Дене қабырғасының толық қалыңдығы қоспаны қоса ... ... С = ...... ... ... тексерейік: , яғни шарт орындалды.
Денедегі мүмкін қысымды мына формула бойынша анықтаймыз:
Шарт орындалды, яғни Р0 < Рм, 0,4 < 0,6.
Жарты шарлы ... ... ... ... ... ... үлкен диаметрлі аппараттарда қолданылады (Dв>4м).
Сурет 3 – Жарты шарлы ... ... ... аламыз ρm = ρk = R және σm = σk = σ.
мұндағы Р – ішкі қысым.
σ = [σ] φ және Rв + 0,5·S΄ еске ала ... ... ... ... коррозияға үстеме қосу арқылы
Түптің сыйымдылығын келесі формула бойынша анықтаймыз
Сурет 4 – Түптің корпуспен жалғанған торабы
Шешуі:
1) Колоннадағы ішкі қысым Р = 0,1 ... ... ішкі ... Rв = 2,8 ... Мүмкін кернеу [σ] = 138 МПа;
4) Коррозияға қоспа Ск = 1 мм;
5) Тігіс бекемділік коэффициенті φт = ... ... ... қорғау және тіршілік қауіпсіздігі
Мұнай өңдеу комплексінің өндірістері, соның ішінде химия, мұнай өңдеу
және мұнайхимия ... ... ... ... ... ... ... ауаны, жерді, су қоймаларын және теңіздерді ... ... ... ... ... әсеріне байланысты барлық ластаушыларды химиялық, механиалық,
жылулы, ... ... ... ... ... деп бөлуге болады; агрегаттық қалпына байланысты оларды сұйық
және қатты деп бөледі; шығу ... ... ... және ... деп
бөледі.
Атмосфераның ластануы. Ауаның антропогенді ластануы ластану көзіне
байланысты мынадай топтарға бөлінеді:
1) ... ... ... ... ... ... газдарымен байланысты. Олардың құрамында көміртегі, күкірт және азот
оксидтері, көмірсутектері және олардың ішінде ең активті ... тағы да өте улы ... ... ... бром бар ... ... күкірт және азот оксидтері, тағы да, одан әрі ауа ... ... ... ластаушы "қышқыл жаңбыр" деп аталатын түзеді.
Күйе ... ... ... ... ... ... ... теріс уландыру әсері жер
бетіндегі ауа қабатына жиналып, жерге түсіп және ... ... ... ... 50 мг – ның 1 кг ... ... жиналуы)
күшейе түседі, олар одан кейін жануарлар, адам организміне ауысады ... ... ... ... ... ... ... уларының мөлшер автопарк санына және оның қрылысына, автомобильдің
және қозғалтқыштың техникалық ... ... ... тағы да ... ... байланысты.
Төменде әртүрлі қозғалтқыш түрлеріне сәйкес негізгі улы компоненттердің
салыстырмалы сыбағалы бөлінуінің көрсеткіштері келтірілген:
|Қозғалтқыш түрі |СО |[СН] |NО ... ... ... |15 |6 |2 |1 |2 ... |1 |2 |1 |20 |1 ... |1 |1 |6 |1 |20 ... ... автомобиль паркіндегі машина саны 1990 ж. 400 млн. ... және 2000 ж. ол 500 млн. – нан ... Егер бір жүк ... ... орта ... 3 т улы зат шығаратынын ескерсек, онда көліктің ауаға
жылына шығаратын мөлшері 1 млрд. т асып ... ... ... қиын ... ... ... көлігінің табиғатты үнемі негізгі ластаушы көзі
болып қалатындығы туындайды.
Қазір автомобиль көлігінің үлесі қоршаған ортаны ... ... ... 30 – 40 %, ірі ... 60 % ... ал өте ірі дүние жүзі
қалаларында көміртегі ... ... 90 % – дан да ... жылу электр станцияларынан (ЖЭС) және қазандықтардан ... ... ... құрамында, көліктен шыққан уландырушы заттар
сияқты, қоспалар болады, тағы да көмір, күл бөлшектері және т.б. ... ... ... отын ... ... жағу түріне, жұмыс
режиміне және ... ... ... өзгеріп тұрады. ЖЭС атмосфераны
ластандырушылар арасынан ең ... ... және азо ... ... олар өсімдіктерге өте зиян келтіреі жән құрал – жабдықтарды және
үйлерді коррозияға ұшыратады. Бірдей қуатты ЖЭС ... ... ... жұмыс істегендегі шығатын күкіртті газдың ... ... 1/4, 5/11, 5 ... ЖЭС ең ... ... таза отын табиғи газ
болып саналады.
ЖЭС қоршаған ортаға шығаратын улы заттарының ішінде көміртегі, азот ... ... ... ... тағы қауіп төндіретін – ол ... қос ... ол ... ... деп ... ... Қазір ЖЭС – да органикалық жанғыш қазбаларды жағу нәтижесінде жер
ауасына жыл ... ... 20 ... т көміртегі газы шығарылуда. Оның
атмосферадағы мөлшері қазір 1940 ж. деңгейімен салыстырғанда 15 – 20 % ... ... ... ... ... сәулесін жұту процесі
күшейе түсуде және содан жердегі ауа ... ... ... ... ... ... ауысудың күрт өзгеруіне алып кеп соғуы мүмкін,
мұздың еруіне, материктердің су басып ... және ... өте ... және экономикалық дағдарысқа алып келіп соғуы мүмкін.
3) өндіріс ... ... ... ... ... ... металлургия, отын – энергетика, мұнайхимия және
химия өндірістерінің мекемелері ластандырады. Бұл ... ... ... құрамы шикізат сапасына және өңдеу технологиясына байланысты.
Ауаның ... ... ... ... емес ... және атмосферадағы
сияқты) және бұл жергілікті сипат ... ... ... ауаның
ластануы былай бөлінеді: өндіріс ... ... – 80 ... – 12,9 % және ... ... – 1 %. ... ... ауаға
былайша тарауы өндіріс объектілерінің кейбір қалаларда көп шоғырлануынан,
техникалық және технологиялық жетілмеушілік деп білу ... ... ... газдардың ауаға тарауының ... ... ... ... мың ... 1988 ж. ... мәліметтер келтіруге болады:
|Қала |SО2 |NО2 |СО ... ... |84 |34 |548 |849 ... |90 |34 |502 |833 ... |54 |30 |573 |733 ... |72 |25 |36 |304 ... |18 |16 |49 |421 ... көздерінің орналасқан жерлеріндегі ауаның бүлінуі ауа райының
ыңғайсыз болған жағдайында ластаушы заттардың ауа оттегімен ... ... ... улы бұлт – "фотохимиялық смог" түзілуі
мүмкін. Мұнда синергетикалық эффект байқалады уландырушы екі ... ... ... реакцияға түсудің нәтижесінде одан да ... ... ... азот ... + ... ... + ... алынған екі затта (озон – өте күшті тотықтырғыш) жас ағызады және
адамның дем ... ... ... өте улы, оларды өлтіреді.
Мысалы, 1952 ж. 5 ... ... ... 4000 ... адам ... ... ж. ... айында Омск қаласының үстінде ауа райының қолайсыздығынан
(+30°С жел жоқ) ... 1 км ... ... ... смог ... болған.
Гидросфераның ластануы. Табиғатқа теріс әсер ететін ластаушыларға сұйық
немесе суда ... ... ... және ... ... өндірістік, коммуналды – шаруашылық және жаңбыр ағындар сулары
жатады. Ағын су көлемі, дүниежүзілік су ... ... ... ... км3 ... және ғасыр соңында ол екі есе өседі. ... ағын ... ... ... үшін ... 5 – 12 есе көп ... ... сұйылту
керек. Сондықтан қазіргі өндірістің және суды пайдаланудың ... ... 5 – 6 %) еске ... ... ... адам баласы тұщы судың қорын
толық пайдаланып бітіреді. Суды көп пайдаланатын және оны көп ... ... ... ... ... ... және ... өндірістер, сонымен қатар ауыл шаруашылығы болып саналады. МӨЗ ағын
суларымен бірге су қоймаларына ЭСТҚ – ның ... ... ... мұнай,
мұнай қалдығы, мұнай өнімдері, химиялық реагенттер, қышқыл гудрондар,
пайдаланған сілті ерітінділері және т.б. ... ... қар және ... ... су ... өте көп мөлшерде дүние жүзінде өндірілетін
барлық ... ... және ... заттар жіберіледі: мұнай және
мұнай өнімдері, минералды тыңайтқыштар, улы химикаттар, ауыр ... ... ... және ... ... ... Әлем мұхитына
жылына сонымен бірге 15 млн. т көп мұнай және ... ... ... улы ... ауыр металдар, радиоактивті, биологиялы
активті және басқа ластаушы заттар. Әлем мұхитына жылына сонымен ... ... т көп ... және ... ... 200 мың. т ... 5 мың. т сынап
түседі; 1 т мұнай су бетінде диаметрі 12 км қабат түзеді. Мұнай ... ... жән ...... ... ... ... нәтижесінде планктон, су флорасы, балықтар, теңіз жануарлары өледі.
Соңғы жылдары теңіз көлік кемелерінің, газ және мұнай ... ... газ – және өнім ... ... ... ... ... апаттары көбейді. Гидросфера қалпы өте қауіпті түрде қалуда.
Елді ... және ... ... қамтамасыз ету мәселесі шұғыл
нашарлауда. Көптеген өзен және су қоймаларының ластануы ... ... ... ... экологиялық жағдайының нашарлауына тегіс
жердегі өзен суларына салынған ГЭС – да әсер ... ... ... ... әрекетінің нәтижесінде ауыл
шаруашылығына пайдаланатын жер көлемі өне бойы ... ... ... бұл жерлердің өндірістік және тұрмыстық қалдықтарымен ластануы ... ... ... ... жылдық көлемі – 3,5 млрд. т құрайды,
оның 2 млрд. т – ауыл ... 1 ... т – ... және 0,5 ... т
коммуналды шаруашылық қалдықтары болып саналады. Жер қойнауынан жылына
алынатын шамамен 100 млрд. т тау ... 98 % ... ... ... үлкен құнды жер көлемін алады. Қалалар айналасында өндірістік ... ... ... жиынтығы, құрамында өте улы заттары бар (ауыр
металдар, сынап, лактар, ... ... ... ... ... ... және т.б.), ... олардың ыдырауы
нәтижесінде ауа және жер асты суы уланады. Біздің елде мұндай қалдықтар іс
жүзінде қайта ... ... ... 3 % ғана жағылады.
Мұнайды жоғары қарқынмен өндіретін аймақта жердің ... ... ... ... ... 7 ... жер асты суының тұздануы және басқа
теріс ... ... Жер ... көп ... тағы да ... ... және құрылыс нысандары себеп болуда, сонымен ... ... ... ... ... жердің тұздануы, сазбаттануы және
шөлейттенуі сияқты және адамның шаруашылық жасауының нәтижесінде де ... ... ... қысқа шолудан келешекте емес қазірдің өзінде өте
қауіпті жақандық экологиялық апат орын алуда және ол ... ... ... ... ... қорытынды туындайды. Мұндай жағдай – ... ... ... жүргізе алмауымыздан және
экологиялық мәдениетіміздің ... ... ... ... көзбен қарау ауруды күшейтеді, генетикалық ауытқуды ... ... ... жер ... ... ... су қорын азайтады,
жануарлардың өлуін көбейтеді және басқа құндылықтар ... ... ... ... жылдық өнімділігі 500 мың т/ж Құмкөл ... ... ... ... ... ... ... кіріспе бөлімінде майларды бөлу ... ... ... шолу ... ... ... – химиялық қасиеттеріне сипаттама
келтірілді. Фенолмен талғамды тазалаудың басты ... ... ... ... процесінің технологиялық параметрлері
сипатталынып, олардың жұмыс режимі көрсетілді. Процестің жүру жағдайы мен
оған әсер ... ... ... ... ... ... физика – химиялық сипаттамасы
келтірілді. Процестің ... ... ... оның ... ... ... ... есептеп оның негізгі
өлщемдерін ... ... ... ... ... тұратын насадка
орналасқан және шикізаттың жанасуын жоғарылату мақсатында бөлгіш ... ... ... 20,3 м диаметрі 5,0 м болып шықты.
Сонымен қатар экстракциялық колоннаға ... ... ... ... ... және ... ... қалыңдығын
есептедім. Есептеу барысында қабырғаның қалыңдығы 14 мм, ал ... ... 11 мм ... ... ... қорғау және тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде жалпы мұнай
өңдеудегі биосфераның ластануы, ... ... ... ... әдеби көздер тізімі
1. Омаралиев Т.О, Мұнай мен газды өндірудің химиясы және технологиясы.
І-бөлім. Құрылымды ... ... ... ... ... 2001-399 ... ... М.Г, Смирнов Г.Ф.Проектирование нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов; Л.: Химия, ... ... ... ... IV том, М.: Химия, 1972-492 ст.
4. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е. Н. ... ... ... ... промышленности, Л.: Химия; 1974.-341стр.
5. Дриацкая З.В., Мучиян М.А., Хмыхова И.М. ... ... II том, М.: ... ... ... Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы ... ... ... ... ... Т.П. ... С.А. ... мен газды терең өңдеу технологиясы: 3 –
томды 1 том. ... оқу ... ... ...... Атырау мұнай
және газ институтының шығармашылық баспа бөлімі, 2005. – 395 ... ... Т.О. ... мен ... ... химиясы және технологиясы. I
Бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері. – Алматы: ... 2001. – ... ... СССР ... т.І. Нефти северных районов Европейской части
СССР и Урала. – М.: Химия, 1971. – 504 ... В.Н., ... М.Г., ... М.Г. Химия и технология нефти и газа: Учеб.
для техникумов. – 3-е изд., перераб. – Л.: ... 1985. – 408 ... ... А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета
химической аппаратуры. – Л.: ... 1970. – 752 ... ... Қ.Р., ... Б.Ж. ... ... ... – жабдықтары. –
Шымкент: ОҚМУ, 2004. – 83 б.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
VI-XII Көшпенділер мәдениеті200 бет
Бағзыдан жеткен баба жыр13 бет
Интернет тәуелділіктің пайдасы мен зияны5 бет
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы9 бет
«Арлан» ЖШС-нің жалпы сипаттамасы және оның басқару құрылымы48 бет
Мұнай мен газдың даму болашағы5 бет
Қазақстан мұнай газ саласының қазіргі жағдайы11 бет
"Табиғи, ілеспе газдар, оларды тазалау тәсілдері және қолданылуы" пәні бойынша лабораториялық жұмыстар27 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
CISCO 5500 series қондырғысының негізінде есептеуіш желілердің құрылымы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь