Ақпараттық (информациялық) қызмет көрсету жүйелері мен компьютерлік технологияны білім беруде қолдану мәселесі

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1 Ақпараттық (информациялық) қызмет көрсету жүйелері мен компьютерлік технологияны білім беруде қолдану мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Ақпараттық қызмет көрсету жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1.2 Информациялық қызмет көрсету жүйелеріне қойылатын талаптар ... ... ... ..
1.1.3 Информациялық қызмет көрсету жүйесінің негізгі
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1.4 Информациялық жүйелер түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2.Оқытуда компьютерлік технологияны пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1 Компьютерлік оқыту мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.2 Оқытуда компьютерді қолданудағы педагогикалық
мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2.3 Электронды оқулық және оның тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2.4 Kомпьютерлік оқу құралдарын жасау тәсілдері және ескерілетін шарттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.5 Математиканы оқыту үрдiсiн компьютерлендiру жолдары ... ... ... ... ... ... ...
1.2.6 Математиканы оқытуда компьютердi пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 Бастауыш сыныптар үшін геометрия ұғымдарын оқыту электрондық оқулығын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Бастауыш сынып математикасын оқытып.үйретудің өзіндік
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Visual Basic программалау ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2.1 Программалау элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2.2 OLE технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2.3 Мәзір құру. Формалармен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3.VISUАL BASIC ортасында “Бастауыш сыныпта геометриялық денелердің оқытудың электрондық тәсілі” программасын жасау алгоритмі ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Қазақстанның тәуелсіздік және егемендік алуына байланысты, өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беру мәселесін қоғам дамуының қазіргі кезеңінің талаптарынан туындап отырған міндет және мақсаттарға орай жан-жақты жетілдіру қажет болып отыр.
Әрине, бұл білім беру жүйесінің барлық буындарына, соның ішінде бастауыш буынға, зор жауапкершілік жүктейді. Өйткені, білім мен тәлім-тәрбиенің негізі бастауыш мектепте қаланады.
Осы бағытта біршама шаралар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда: бастауыш мектепте оқытылатын пәндерден жаңа мемлекеттік стандарт, бағдарламалар жасалып, оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың жаңа жүйесі мектептердің тәжірибесіне енгізілуде, яғни педагогикалық ғылымның озық идеяларымен жинақталған құнды тәжірибелердің нәтижелері өзгерген және жаңа жағдайларда өзінің қолданысын табуда.
Ғылыми - техникалық прогрестiң дамуы орта мектепте оқыту кезiнде берiлетiн бiлiм деңгейiнiң кеңейтiлуiн және адамдардың бiлiм дәрежесiнiң артуын талап етiп отыр. Жалпыға бiрдей орта бiлiм беру қажеттiлiгi туған кезде ең негiзгi мәселе оқытудың мазмұны мен әдiстерiн, оқытуды ұйымдастырудың түрлерiн жетiлдiру болған болса, қазiргi кезде ең негiзгi мәселе-оқушыларға тек қана ғылыми бiлiмдер жүйесiн беру ғана емес, оларды танымдылық және практикалық сипаттағы iскерлiк және дағды мен қаруландыру болып табылады.
Олай болса, оқыту процесiн жетiлдiру жолдарын iздестiруде тек қана жаңа бiлiмдер беру әдiстерiн жетiлдiрудi ғана емес, сонымен қатар оқушыларда iскерлiк пен дағдыны қалыптастыру әдiсiн жетiлдiру iсiн де ескеру қажет.
Осы мәселелерге байланысты “Бастауыш сыныпта геометриялық денелердің оқытудың электрондық тәсілі” тақырыбындағы диплом жобасын бастауыш сынып оқушыларына геометрия ұғымдарын үйрететін электрондық оқулық жасауды ұйғардық. Бұл жобаны жоғарғы деңгейде программалау тілдерінің бірі Visual Basic ортасында жасағанды жөн көрдік.
Зерттеу жұмысының мақсаты: Бастауыш сыныптар үшін геометриялық денелерді оқыту электрондық оқулығын құруда Visual Basic бағдарламалау ортасын пайдаланып, ұйымдастыру.
Зерттеу жұмысының теориялық негізі – информациялық қызмет көрсету жүйелерін қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар көмегімен құру және олардың тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету.
Қолданылған әдебиеттер

1. Т.Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрманалина, С.Х.Құрманалина. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі. Астана-2003.
2. Оспанов Т.Қ. Құрманалина Ш.Х. Математиканың бастауыш курсын оқыту әдістемесі. І-бөлім. Алматы-1995. Республикалық баспа кабинеті.
3. Т.Қ.Оспанов, Қ.Ә.Өтеева, Ж.Т.Қайыңбаев, К.Ә.Ерешева Математиканы оқыту әдістемесі. /1-сынып/. Алматы “Атамұра” 1997.
4. О.Камардинов. Visual Basic 5.0 Шымкент 2001.
5. О.Сейітқұлов. Visual Basic 6.0 (1-бөлім), Шымкент 2005.
6. О.Сейітқұлов. Visual Basic 6.0 (2-бөлім), Шымкент 2006.
7. О.Сейітқұлов. Visual Basic 6.0 (3бөлім), Шымкент 2006.
8. Атли К. Visual Basic. NET. Самоучитель Москва 2005.
9. В.Г.Кузьменко. VBA-2003, Москва. Издательство – Бином 2004.
10. А.Арлов VBA: для тех, кто любит думать. Москва. СОЛОН-Р 2002.
11. Х.М.Дейтел, П.Дж.Дейтел, Т.Р.Насто Как программировать на Visual Basic. Москва. Издательство – Бином 2003.
12. М.Хановерсон. “Шаг за шагом”. Visual Basic 5.0. “Эком”, М.,1998
13. Д.Соха и др. Visual Basic 5.0, Минск, 1997
14. С.Броун. Visual Basic 6 (учебный курс). “ПИТЕР”, 1999
15. С.Макашарипов. Программирование базы данных на Visual Basic 5.0 в примерах. “ПИТЕР”, 1997
16. Г.Корнелл. Программирование в середе Visual Basic 5.0, Минск, 1995
17. О.Камардинов. Информатика. “ҒБО” Aлматы, 2004ж
18. О.Камардинов. Информатика (I,II-бөлім). Шымкент, 2000ж.
19. К.З.Халықова.Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы, “Білім” 2002ж.
20. Л.Ташимов, С.Мұратов, Қ.Мамаев. Қолданбалы информатика. Шымкент –2000ж.
21. Д. Соха и др. Visual Basic 5.0. Минск, 1998.
22. С.Браун. Visual Basic 6 (учебный курс). “Питер”, 1999.
23. Г.Корнелл. Программирование в среде Visual Basic 5.0. Минск, 1998.
24. Visual Basic. Руководство и программирования, версия 6.0. Microsoft Corporation.
        
        Мазмұны
|Кіріспе................................................................|6 |
|............................................................. | |
|1 Ақпараттық (информациялық) ... ... ... мен ... ... ... ... қолдану |7 ... |11 ... ... қызмет көрсету | ... |
|. |12 ... ... ... көрсету жүйелеріне қойылатын |13 ... |13 ... ... ... ... жүйесінің негізгі | ... ... |16 ... ... ... | ... |
|...... |20 ... ... ... пайдалану |21 ... | ... ... ... |27 ... ... |27 ... Оқытуда компьютерді қолданудағы педагогикалық |30 ... ... |37 ... ... ... және оның |39 ... | ... ... оқу құралдарын жасау тәсілдері және ескерілетін |43 |
|шарттар................................................................|59 |
|............................................................. |60 ... ... ... ... ... | ... | ... Математиканы оқытуда компьютердi | ... | |
|2 ... ... үшін ... ... ... электрондық | |
|оқулығын | ... ... | ... Бастауыш сынып математикасын оқытып-үйретудің өзіндік | ... ... | ... Visual Basic ... | ... ... | ... Программалау | ... ... | ... OLE | ... ... | ... ... ... ... | ... |
|....... | ... BASIC ... ... сыныпта геометриялық денелердің | |
|оқытудың электрондық тәсілі” программасын жасау | ... | ... ... | ... | ... ... | ... ... және ... ... байланысты, өскелең
ұрпаққа білім мен тәрбие беру мәселесін қоғам дамуының қазіргі кезеңінің
талаптарынан туындап ... ... және ... орай ... ... ... ... бұл білім беру жүйесінің барлық ... ... ... ... зор ... ... ... білім мен тәлім-
тәрбиенің негізі бастауыш мектепте қаланады.
Осы бағытта біршама шаралар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда: ... ... ... жаңа ... ... бағдарламалар
жасалып, оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың жаңа ... ... ... яғни ... ғылымның озық идеяларымен
жинақталған құнды тәжірибелердің ... ... және жаңа ... ... ... - ... прогрестiң дамуы орта мектепте оқыту кезiнде
берiлетiн бiлiм деңгейiнiң кеңейтiлуiн және ... бiлiм ... ... етiп ... ... ... орта бiлiм беру ... туған
кезде ең негiзгi мәселе ... ... мен ... оқытуды
ұйымдастырудың түрлерiн жетiлдiру болған болса, қазiргi кезде ең ... тек қана ... ... ... беру ғана емес, оларды
танымдылық және практикалық сипаттағы iскерлiк және дағды мен ... ... ... ... ... ... жолдарын iздестiруде тек ... ... беру ... ... ғана ... ... ... iскерлiк пен дағдыны қалыптастыру әдiсiн жетiлдiру iсiн ... ... ... ... ... сыныпта геометриялық денелердің
оқытудың электрондық тәсілі” тақырыбындағы диплом ... ... ... геометрия ұғымдарын үйрететін ... ... ... Бұл ... жоғарғы деңгейде программалау тілдерінің бірі ... ... ... жөн ... ... ... Бастауыш сыныптар үшін ... ... ... ... ... Visual Basic ... пайдаланып, ұйымдастыру.
Зерттеу жұмысының теориялық негізі – информациялық қызмет ... ... ... ... технологиялар көмегімен құру және
олардың тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету.
1 Ақпараттық (информациялық) ... ... ... ... ... ... беруде қолдану мәселесі
1.1 Ақпараттық қызмет көрсету жүйелері
Адамзат баласы барлық тарихи кезеңдерінде ... ... ... ... ... ... Алғашқы кезеңдерде оған аяқ-қол
саусақтары секілді қарапайым құралдар ... ... ... ... дамуына байланысты есептеу жұмыстарының қажеттілігі артып, оны
жеңілдету үшін арнайы ... - ... ... ... кестелер шығарыла бастады. Бірақ үстіміздегі ғасырдың 40-
жылдарында, ядролық физиканың даму ... ... ... ... көптеген материалдық ресурстарды және адамның ... ... ете ... ... ... информацияны өңдеуді автоматтандыру ісінің
қажеттілігі (көбінесе әскери ... сай) ... ... ... ... ... ... болды.
Ақпарат (Информация) - дәл анықтамасы жоқ кең ұғым. Қарапайым
түрде ... ... ... ... мен ... тағы басқалар
жөніндегі мағлұматтар.
Мысалы, айналадағы кеңістіктер жер жағдайы, өсімдіктер жөнінде көп
информация ... ... ... ойнауы, күннің бұлтты екені және жауын
жауу мүмкіндігін тағы басқаларды білдіретін ... . ... ... көк не ... ... ...... кесіп өтуге болатын не
болмайтынын білдіретін информация. ... ... ... берілетін
хабарлар мен ғылыми-техникалық жаңалықтар да информация түрлерінің бірі.
Информацияны сандық, кесте, сурет, құжат (мәтін) ... ... ... ... ... Мысалы, өсімдіктің биологиялық қасиетін зерттеп,
нәтижесін кесте түрінде дайындау ; рентген сәулелер арқылы адам ... ... ... ... ... газет, журнал
беттерінде басып шығару тағы басқалар.
Жаңа технологияның маңыздылығы - оның ... және ... ... ... ... ... теория ғана емес,
өндірістер немесе қызмет көрсету аясында экономикаға бет бұрмаған бірде бір
сала жоқ ,“ – ... ... ... П.Хауке. 70-ші жылдар
шамасында Батыс елдеріндегі ғылыми және ... ... ... (М.Порет, Е.Масуда, А.Тоффлер т.б) шын мәнінде ... ... ... ... еді. ... ... болған сол қоғамның
қазіргі талабы мен ... : ... ... және тезірек информация алу!”
болып отыр .
Өмір ағымының жылдамдауы, автоматтандыру нәтижесінде ... ... ... ... ... - осының барлығы
А.Тоффлердің айтуынша жіберіп алған уақыттың экономикалық маңызын
арттырады. Бұл ... ... ... ... келу ” ... ... пульсі бұрынғыға қарағанда анағұрлым жылдамырақ
соғуы керек ” дейді.
“Информациялық жаңа әлемде” бәрінен бұрын екі кезең нақты болып ... ... ... ... дәрежеде информациялық техникаға қол
жеткізуі. Бұл қозғалыс барлық салада: өкіметтік ... жеке ... ... мен ... зауыттар мен ғылыми-зерттеу
институттарында, мектептер мен ... ... мен ... пен ... ... жүріп жатыр. Екіншіден, мұның қызмет
етушілері мен адаптерлердің саны көп есе өсіп ... ... ... 1975-ші жылдан бастап-ақ жалданып ... ... ... көбі ... ... ... немесе соған
байланысты ... ... ... информацилық қоғам табалдырығында тұр. ... ... ... ... және ... ... ... роль атқарады. Уақыты келгенде әлемдік байланыс жүйесі сияқты
әлемге ... ... орта ... ... олар азамат баласы жинаған
информациядан кез келген адамның ... ... ... ... етеді. Компьютердің интелектуалдық роботтармен қатар адам іс-
әрекетінің барлық саласына енуі адамдар тіршілік ... ... ... ... ұшыратады. Информацияларды жинақтау, өңдеу, қорғау және
сақтаумен кәсіби тұрғыда айналысатын адам саны ... ... ... ... ... информация индустриясы болашақ қоғамда өте маңызды
құбылыс болмақ.
Информациялық қоғамға көшу перспективалары ... ... ... ... ... ... ... салуда. Мысалы, өндірістік
роботты пайдалану адамның қатысуна бағдарланған бүгінгі технологияны ... ... ... ... жасау ісі басталып та кетті. Жаңа
қоғам мүшесін өз бетінше өмір сүруге дайындау да күрт ... ... ... ... ... жұмыстары да басталып келеді. Олар
келешекте бүгінгі дәстүрлі түрлердің ... ... ... кәсіпкер
номенклатурасы мен еңбекті ұйымдастыру әдістері де толығынан ... ... ... үш ірі ағым ... ... ... ... ағыны:
• Осының бәрін жасаған және олардың бәріне қызмет етуші ... ... ... ... ... бұрынғы жаңа, анағұрлым зор
өркениет туралы айтуға болады. Бұл өркениеті мыңжылдық тарихы мен дәстүрі
бар кәсіптер көз алдымызда ... ... ... жаңа ... ... бастайды. Адамзаттың қызметі мен міндеттері де, олардың еңбектерінің
сипаты да өзгеруде. Адамдар қатынасында, ... мен ... де ... ... ... жатыр.
50 жылдың бас кездерінен бастап ... ... шыға ... есептеуіш машиналарды (ЭЕМ-дерді) осы ... ... ... ... күрт ... ... туғызады.
ЭЕМ- ді компьютер деп, автоматты ... не ... ... ... сандық, символдық, мәтіндік тағы ... ... деп ... жету үшін ... ЭЕМ-де арнайы ережелер бойынша
түрлендіру оны өңдеу деп ... ЭЕМ ... ... ... ... ... ... (программа ) арқылы жүргізіледі.
Түрлі салаларда жиі пайдаланатын берілгендер мен программалар көп
болғандықтан, әр ... ... ... магниттік таспаларға,
дискілерге (тасымаушыларға) жазылып, сақталып ... ... ... ... оны ... ... ... қызмет көрсету (ИҚК) делінеді. Қазақстан республикасы мен ТМД
елдерінде тек ғылыми-техникалық ИҚК-мен ... ... ... Олардың анықтамалық-информациялық қорында екі ... ... ... ... көп мәліметтер компьютер дискілеріне
жазылып қойылған. Осылардың ... ... ... ... беру ... ... етеді. Бірақ бұл жұмысты ... ... ... ... ... бір ғана мысал: егер ... ... ... ... ... ... ... дер
кезінде қамтамасыз етіп ... ол жаңа ... ... ... еңбек өнімділігін арттыруға үлкен кедергі келтірер
еді.
Қазіргі кезде информацияны ... ... ... ... ... шығып келеді. Қазір біз информациялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз.
Жүйе – деп элементтері бір-бірімен ... да бір ... ... ... ... ... элементі ретінде құбылыстарды,
әдістерді, білімдерді т.с.с. алуға болады. ... ... ... ... экономикалық, химиялық элементтер жүйесі, нерв жүйесі т.с.с.
Информациялық қызмет көрсету жүйесі түсінігі кең таралған және ... ... ие. ... ... ... де жүйе деп ... деп ... нақты қолданбалы мәселелерді шешу процесіне ... ... ... ... ... ... да
атауға болады.
Жүйе түсінігіне информациялық қызмет көрсету сөзін қосу оның құрылуы мен
қызмет етуінің мақсатын бейнелейді. Информациялық қызмет ... ... ... ... ... процесіне қажетті ақпаратты жинау,
сақтау, өңдеу, іздеу және ... ... ... етеді. Олар
мәселелерді талдап, жаңа өнім жасауға көмектеседі.
Информациялық қызмет көрсету жүйесі – қойылған ... жету ... ... ... ... іздеу, беру үшін қолданылатын құралдар,
әдістер мен ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету жүйелері 50-жылдары пайда болды.
Бұл жылдары олар жалақы есебін есептеу мен ... ... үшін ... ... ... машиналарында орындалды. Бұл кейбір
шығындарды қысқартып, қағаз құжаттарды даярлауға қажетті уақытты азайтты.
60-жылдары информациялық қызмет көрсету ... ... ... Олар ... ... параметрлер бойынша есептеп, айлықты
ғана есептейтін ғана ... ... ... ... ... ... компьютерлік жабдықтар ретінде ұйымдастырыла бастады.
70-80 жылдардың бас кезінде шешім ... ... ... ... ... ... ... бақылау құралы ретінде
кеңінен қолданыла бастады.
90 жылдың соңғы кезінде информациялық қызмет көрсету жүйелерін қолдану
концепциясы қайтадан ... ... Олар ... ... ... ... ... ұйымдастырудың барлық деңгейінде
қолданылады. Бұл кезеңнің информациялық ... ... ... ... ... дер ... ... түрде ұсынып,
ұйымдардың жұмысын ұйымдастыруда жетістіктерге жетуіне, жаңа тауарлар мен
қызмет түрлерін құруға, ... ... жаңа ... табуға, өзіне
лайықты серіктер табуға, өнімді төмен бағада ... және т.б. ... ... ... ... ... негізгі техникалық құралы
ретінде дербес компьютерді қолданады. Ірі ұйымдарда информациялық қызмет
көрсету жүйесінің ... ... ... ... бірге
майнфрейм немесе суперЭЕМ енеді. Сондай-ақ, информациялық ... ... ... ... іске ... қызмет көрсету жүйелерінде компьютерді пайдалану салалары
көп. Мысалы,
• электронды оқулықтар жасап шығару;
• кітапханалар жұмысын ... ... ... ... табу,
олар жайлы мәліметтер беру т.с.с.);
... ... ... ... ... компьютерде жазулы
телефондар анықтамалығын пайдаланып жауап беру;
• қалааралық транспорт билеттерін сатуды ұйымдастыру (әр ... және бос ... ... ... оларды
пайдаланып, билет сатуды ұйымдастыру қиын емес) ;
Жалпы информацияны ... ... ... талдауды ұйымдастыру үшін
орындалатын әрекеттер мынадай:
-информация талдап, оны өңдеуге мүмкіндік туғызатын үлгісін дайындау;
- информацияны тиімді өңдеу үшін нұсқаулар ... ... ... ... ... ... алатын командаларды (командалар жүйесін) пайдаланып
программалау тілдерінің бірінде алгоритмнің ... ... ... программаны ЭЕМ-де орындап, нәтижені алу;
- нәтижені зерттеу. Егер құрылған үлгіде, алгоритмде не программада ... ... оны ... ... программаны сақтау;
- пайдаланушыға программаны пайдалану жайлы нұсқаулар беру.
1.1.2 Информациялық қызмет көрсету жүйелеріне қойылатын
талаптар
Күрделі информацияны ... ... ғана ... ... ... ... ... мәселелер информацияны өңдеу тәсілдерін
зерттеу мен компьютерде түрлі ... шешу ғана ... ИҚК үшін ... түрде пайдаланудың жаңа ... ... ... ... ... үлгілерін құрастыру және ИҚК дамуының алғышарттары
болып табылады.
Компьютерлер мен ... ... ... ... ... ... түсіну қажет. Арнайы бағытқа негізделіп құрылған
программалармен ... ... ... ... ... ... базасы және құралы болып табылады. Информациялық
қызмет көрсету ... ... және ... ... әрекет
қылатын пайдаланушысыз жұмыс жасай алмайды.
Информациялық қызмет көрсету жүйелеріне қойылатын талаптар құрылып
жатқан ... ... ... ... мүмкін. Бірақ информациялық қызмет
көрсету жүйелеріне қойылатын жалпы ... да ... ... ... ... көрсету жүйесі талданып, жүйені
құрудың жалпы принциптері негізінде құрылып, басқарылуы тиіс;
- ... жүйе ... әрі ... ... ... ... информациялық жүйені құру кезінде жүйелік тәсілді қолдану керек.;
- информациялық қызмет көрсету ... ... ... адам-
компьютерлік жүйесі ретінде қарастыру керек.
Қазіргі кезде информациялық ... ... ... ... ... іске асқан жүйе ... ... ... ... ... ... көрсету жүйесін компьютерлік емес
вариантта түсінуге де болады.
1.1.3 Информациялық қызмет көрсету жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... ғана тән
ерекшеліктері болады. Олар:
- қажетті информацияны пайдаланушыға жалдап, ыңғайлы түрде жеткізеді;
- информацияның нақтылығын, дәлдігін ... ... ... ... ... ұзақ мерзімге сақтайды;
- қағаз бетіндегі құжат көлемін кемітеді;
- информацияны қайта өңдеуді ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік береді;
- пайдаланушыны күрделі есептеулерден босатады;
- ... ... мен өнім ... шығынын қысқартады және т.б.
1.1.4 Информациялық жүйелер түрлері
Информациялық жүйесі пайдаланушы қолданатын бағдарламамен қамтамасыз
етілген ... ... ... ... ... тұрады.
Терминалдар мамандардың жұмыс орнында орналасып, ... ... ... мүмкін.
Үлкен немесе орташа информациялық қызмет көрсету жүйесінің ... ... ... бір ... ... ... ... шешімдерін қабылдауға негіз болады.
Қазіргі кезеңдегі информациялық қызмет көрсету жүйелері ... ... ... істей алады:
Біріншісі тапсырманы орындау режимі, оның мәні тұтынушы ... ... Онда ... ... ... ... ... бағдарламаны қолдану қажеттілігі туралы түсінік беріледі.
Екіншісі қолданбалы бағдарламаның өзімен жұмыс тәсілдері.
Осы заманғы информациялық жүйелер жоғарғы тез әрекетті, әрі ... ... ... ... ... бір ... жергілікті және
терминалдың бірталай бөлігімен жұмыс істейді.
Осының арқасында информациялық жүйе:
- әртүрлі тектес жұмысты автоматтандырады;
- ... ... ... және ... ... тұтынушылардың жүйеде сақталынатын информацияларды әрдайым жаңарту;
- тұтынушылардың тапсырмасын тез ... және т.б. ... ... ... Оқытуда компьютерлік технологияны пайдалану
1.2.1 Компьютерлік оқыту мәселелері
Оқыту, білім беру ... ... ... ... үнемі
арттырып отыруды талап етеді. Сол себептен ... ... ... ... ... ... ғасыр ақпараттық қоғамда және өндірістің дамуының негізгі
құрылымы болып ақпараттық ... ... ... ... беру ... де өзінің дамуы үшін жаңа қадамдар жасауда. ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
жасай алатын оқытуды жаңа бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытуды
жаңа ... ... ... ... ... жылдар білім беру
жүйесінде компьютерлік техниканы пайдалану белсенді ... ... ... беру ... ... ... ... қоғам
жағдайында толыққанды өмірге адамды даярлау болып табылады.
Білім беру ... жаңа ... ... ... оқу ... ... жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың
техникалық және инструменталды құралдары, оқу ... ... ... ролі және орны ... ... ... жүйесі және
оқытушылар еңбектерін жүзеге асыру үшін оларды қолдану ... ... деп ... ... ... Ал бұл ... бастауыш білім беру
жүйесіне қатысты ... ... ... ... беру ... ... ... асырушы әдістер мен формалар және ... ... ... ... ... және т.б.) құрал.
Компьютерде оқыту жүйесіне енгізуде оқытылатын теориялық материалдардың
қандай да бір бөлігін машиналық ... ... ... ... және де ... оқу ... ... мен құрылысында өзгеріс
болады. Оқушы компьютермен жұмыс барысында мына жұмыстарға өзін ... ... оқу ... ... ... оқу ... шығаруда) және бақылау жұмысына (жұмысқа қатысты түсініктеме алу,
жіберілген қателерді түзетуде әдістемелік ... алу). Бұл ... ... жекелендіру-педагогиканың өзекті мәселесін шешуге көмектеседі.
Компьютерлік сауаттылықты және жаңа ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... Бұл мәселе әсіресе
мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларға білім беру ... ... ... шақ ... дарындылықты байқау көзі ғана емес,
сонымен ... ... тез ... және ... әлсіздікке әкелетін
кезеңі болып табылады. Сондықтан кіші мектеп жасындағы балалар өміріне
жаңалықтарды енгізуде өте сақ болу ... ... ... ... адам іс-әрекетінің құралы қатарында негізінде жаңа әмбебап
ақпараттық құрылғы. Компьютер барлық мүмкін ... ... сан, ... ... ... ... ... өңдей және шығара алатын
қабілеттілігі арқасында адамның барлық ... ... ... ... ... көмегімен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты
формасында ризашылығын көрсетеді, тиімдірек орындалады, адам ... ... ... оның ... және ... ... зор ... бастайды.
Компьютерде оқу процесінде пайдаланудың мынадай жетістіктерін ... ... жеке дара ... ... ұйымдастыруда. Ол үшін әр бір
оқушының өзіне тән ерекшеліктерін (ойлауын, қабылдауын, жұмыс
жасау ... ... ... ... ... ... Денсаулығынан кемшілік бар балалар үшін (нашар естетін, көретін,
сөйлейтін) оқудың ... ... ... ... ... ... орын алады, яғни оқушының ... ... ... ... ... ... арттырады, себебі, компьютердегі әр
тапсырма өзіне ғана арналғандығын сезінеді;
- Оқушының сабаққа деген ... ... ... ... ... жаңа ... технологияны
меңгеруіне болады. Ол үшін оның қызметінің құралы ретінде жаңа ... ... ... ... ... яғни күнделікті
қарым-қатынас құралы ретінде, ойын барысында, күшті еңбек ... және т.б. ... ... жұмыстарында. Бұлар өз кезінде
ғылыми сипаттағы компьютерлік бағдарламаларды жасауды талап етеді және ... ... ... ... ... ... керек.
Оқытуды компьютерлендіру қазіргі дидактика мен нақты әдіс-тәсілді
дамыту тенденциясы ... ... ... ... ... күнде есептегіш техникаларды тиімді
де нәтижелі ... үшін ... ... ... және ... ... Олай дейтініміз, ЭЕМ-мен жұмыс ... ... ... ... тіл қатынасында да) сөйлем қателіктерін түсінбейтінін ескеру
керек. Машина ... бұл ... ... шешу үшін көрініс моделін не
үрдісін дұрыс құра білу ... ... оқу ... ... ұйымдастыруға ғылыми амал
таппаса болмайды. Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып жаңарту шарт.
Электронды оқыту ғылыми-техникалық прогресс ... ... ... ... ... ... ... оған телекөрініс –
толқын мен ... ... ... және интерактивті (бұл жүйе оқушы мен
техника құралдары арасындағы екі жақты қарым-қатынасын қамтамасыз етеді)
болып ... ... ... жүйе жеке компьютерді пайдалану, сондай-
ақ бейнемагнитофон, бейне дискілі құрал және теледидар кешендері негізінде
құрылады. Мұндай қазіргі заманғы кешендер ... ... аса ... ... пен кері ... қамтамасыз етеді.
Компьютерлік оқыту интерактивті электронды оқытудың бір ... ... және ол ... ... бірі ... ... ... қамтиды. Демек, оқытудың мұндай жүйесінің құралы – ... ... не ... ... ... ... ... орталық тұлға “оқушы - ЭЕМ” жүйесіндегі өзара қарама-қатынасты
реттейтін мұғалім болып қалады. Өйткені ол – ... ... ... оқу ... ... мен әдістемесін меңгерген адам.
Компьютерлік оқытудың әдіснамасын, ұстанымдарын, әдістемесін ... ... ... ... мен ... ... сай болуы тиіс.
Сабақ барысында және сыныптан тыс жұмыстарда есептегіш ... ... ... ... және дамыту міндеттеріне сай, сондай-
ақ, сабақтың мақсаты мен мазмұны және оның ... ... әр ... ... ... ... ... жағдайда кешенді
болмағы ләзім.
1.2.2 Оқытуда компьютерді ... ... ... техникаларды пайдалану оқушылардың сабаққа ынта-ықыласын
арттырып, ерекше танымдық қызығуын ... ... Ал ... яғни,
бірінші тоқсанның соңына қарай олардың бастапқы ... ... ... ... ... ... болады. Сабақта ЭЕМ техникасын
пайдалану оқушылардың күшті не әлсіз даму деңгейін талғамайды, өйткені, ... ... ... ... және оған ... ... да ... есептегіш машиналарды оқу үрдісіне ... ... ... ... олар сабақтан тыс уақытта да құлшыныс
танытатын болады. Себебі, ЭЕМ-мен жұмыс жасау оқушының даярлық ... ... ете ... Ал ... ... ... ... соң оқушының
оған қызығуы бұрынғыдан да арта ... ... ойын ... Ойын ... еркіндікке, төзімділікке, мақсаткерлікке баулиды.
Өйткені, ойын тапсырмаларында мақсат айқын болғанымен, оған жетудің нақты
жолдары көрсетілмейді. ... ... ... ... жол ашады,
ақыл-ой белсенділігін дамытуға көмектеседі.
Есептегіш ... оқып ... ... ... ... істесін оның
іс-әрекеті мұғалімнің бақылауында болуы тиіс. Олай ... ... ... ... ... ... оқушының оны игеріп кетуінде
мұғалімнің ролі үлкен. Ал оқу ... ... ... ... кері ... ... ... әдіс-тәсілдерін, т.б. ауыстырып отыруы
тиіс. Сондай-ақ қажет болған жағдайда оқушының назарын ... ... ... жаққа аудара білуі де үлкен маңызға ие.
1.2.3 Электронды ... және оның ... ... ... "Электрондық оқулықтарды" пайдалану
оқушылардың, танымдық белсенділігін арттырып қана ... ... ... ... шығармашылыкпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек ... ... ... ... ... ... талабын қанағаттандырмайды.
Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай ... ... ... ... ... ... ... қызығушылығы артып,
шығармашылықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылды.
Оқу ... ... ... ... оқу ... рөлі зор. Онда ... ... тақырыптар кеңінен беріліп
түсіндіріледі. Теориялық ... ... ... түріндегі
әртүрлі суреттер, сұлба тәсілдер арқылы толықтырып отырса, онда ... ... ... ... түйсініп және оны мида бекіту үрдістері ... өтіп ... да ... ... ... ... болады.
Электрондық окулықтар ғылыми негізде дайындалған ... ... ... ... ... ... негізі
модульдық оқытудың педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен қатар
электрондық окулық ... ... ... ... ... жүйесіне сәйкес келеді. Яғни, процесінің автоматтандырылған
формасы ... ... ... ... ... ... қажет
етпей-ақ информатика негіздерінен кез-келген мәліметті тауып алып, оқып —
үйренуіне ... ... ... ... компьютер көмегімен
тез, жылдам түсіндіріледі. ... ... ... тест
сұрақтарымен қамтамасыз етілген.
Қәзіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық ... ... ... жасаумен шұғылданып келеді. Электронды окулық ... ... ... ... үшін ... ... ... оқыған
жылдардың барлығында да өздері толықтырып отыра алатын және ... ... ... ... ... болып келеді.
Электронды оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз ... ... ... оқып ... ісін жеке дара ... ... ... үшін электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық
түрдегі әдістемелік жүйе, оны ... ... өз ... ... толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады.
1.2.4 Kомпьютерлік оқу ... ... ... және
ескерілетін шарттар
Компьютерлік оқу құралы деп білім берудің компьютерлік технологиясын
кеңінен пайдалануға ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктеріне қарай компьютер қәзіргі кезде оқытудың ең
керекті жабдығына айналды, бірақ оны тиімді ... ... ... ... ... ... сабактарға қолдану үшін әлі де айқындалатын
жақтары көп екенін ғалымдар да, ... де жиі ... ... ... ... көптеп қолданысқа енуі бұл проблеманың өте өзекті
мәселеге айналғанын тағы да ... ... ... ... жүзеге асыру жалпы білім беру ісін жетілдіру
тәсілдерімен бірге сонымен тығыз байланысты белгілі бір ... ... де ... ... ... ... ... бірнеше мәселені қатар
шешуге тура келеді, олар:
- компьютерді оқыту ісінің қай жақтарын жетілдіру үшін баса ... ... оқу ... компьютерлендірудің қажетті деңгейін анықтау;
- компьютерге жүктелетін функциялар (іс-әрекеттер) тізбегін анықтау;
- әр пән ... мен ... ... ... ... оқу құралын жасау.
Компьютерлік технологияны қолдану кезінде оқу материалының ... ... ... ... ... ... Оқыту процесін жүргізіп
отырған мұғалім көбінесе компьютерлік оқу кұралын жасауға қатыспайды.
Сондықтан ... ... ... ... арналған ақпараттық-оқу
материалдарын жасауда оның ... мен ... ... " ... білім
берудің негізігі принципі деп ... ... Бұл ... ... ... ... ... оның авторының кеңесі қажет
етілмейтіндей болып ұйымдастырылуы жатады, яғни оқу ... жаңа ... қана ... оны ... ... ... дәрежеде жасалуы тиіс. Оқу
кұралын жасауға берілген техникалық тапсырмада осындай әдістемелік жағына
баса көңіл аудару ісі алдын ала ... ... ... ... ... ақпараттық-оқыту және
әдістемелік кұралдар кұрамына ... ... ... тиіс:
- таратылып берілетін оқу материалдары;
- бақылау және тестен өткізу материалдары;
- жаттығулар;
- сыныппен (топпен) немесе жекелеп оқытуға және ... ... ... ... ... ... олардың бірнешеуін қатарластыра пайдалану тәсілі,
яғни оның стратегиясы мен тактикасы және ... ... ... ... ... ... акпараттық-оқу материалдарын компьютердің
мультимедиалық мүмкіндігіне және сабақтарды сол ... беру ... ... оқу ... ... оқу ... ... талаптарға сәйкес
жасалады, ал оның ... ... ... айтылған
материалдар құрайды. Ол алдын ала жоба ... ... ... ... ... ... беру мәселелерін шешіп, оқыту-үйрету
функциялары мен оқу процесін басқару істерін жүзеге асыруы тиіс.
Оқыту ... ... ... ... ... ... оқу құралын даярлау көпжақты мәселе болып саналады, оны жүзеге
асыру үшін әр ... ... ... ... ... білу кажет.
Электрондық оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген заңдылығы
болуы ... ... ... ... ... ... мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек сияқты.
- белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол пәннің
типтік бағдарламасына сәйкес ... ... ... ... ... ... мен тақырыптарға қатысты
лекция конспектісін қамтитын ... ... және ... ... ... қосымша; материалға қатысты анықтама,
библиографиядан тұратын көмекші; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан
тұратын ... ... ... ... ... тізімдері
бөлімдерін қамтуын;
- электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын ... ... ... ... ... әрі ... берілуін ескеру
керек;
- белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен ... ... Егер ... ... ... экрандық бетті қамтитын болса онда ... ... оң жақ тік ... көлденеңінен жылжыту сызықтарын
электрондық оқулықты пайдаланушының көп ... тура ... ... ... ... қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары-төмен
оңға —солға жылжыта беру пайдаланушының шыдамдылығына да әсер ... бір ... ... 62-65 ... ... тиіс. Себебі материалды баспаға
шығару қажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей болуы керек.
- ... ... тыс ... анимациялық тұрғыдан көркемдеу
пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, ... ... ... ... физика, химия, биология секілді пәндерге қатысты процестерді
анимациялап ... ... ... мен ... ... MPEG,
AVI типті файлдар ретінде сақтап, оларды гипермәтіңді ... ... ... кірістіру оқулықтың көркемдік әдістемелік деңгейін
арттырады.
Оқыту программасы қаншалықты тиімді екендігін оны тек ... ... соң, ... ... ... болады .
Электрондық оқыту программасын жасайтын программалаушылардың
қолданбалы программалар жасау принциптерін оқу программаларына механикалық
түрде енгізбеуін ... ... ол ... кезде зиянын тигізуі мүмкін.
Мұнда программалардың нақты адамдардың әрекеттеріне әсер ететінін ұмытпау
керек, олардың ынтасы, қызығуы, ұмтылысы компьютердегі оқу ... ... ... оқыту үшін даярланған сабақты программалау кезеңі
алдымен қабылданған сценарийдің ... ... ... ... ... Ал, алгоритмдерді сипаттау оны түсінуге , ... ... ... оған қоса алған бағыттан ауытқымайтын дәл әрі анық болуы керек.
Алгоритмдер, бір жағынан программалаушы есптерге де ... ... ...... дұрыстығын тексеру үлгісіндей бола алуы да
керек. Алгоритмді ... үшін ... ... ... ... арқылы жазылуын байланыстыратын жартылай жасанды тіл ... ... оның ... ... ... ... бейнелеуге арналған
мүмкіндіктердің қарастырылуы тиіс .
Одан әрі компьютер арқылы ... ... ... ...... ... компьютер программасына аударуға
барып тіреледі . Мұндай жоғары деңгейдегі программалау ... ... ... ... ... құралдары қолданылады.
Мұнан соң даяр болған оқыту программалық жабдықтамалары әдістемелік
нұсқаулармен және ... ... ... толықтырылды .
1.2.5 Математиканы оқыту үрдiсiн компьютерлендiру жолдары
Қалыптасқан оқыту технологиясын компьютрлер өзгерiс енгiзуi ... ... ... ... ... технология
компьюетерлiк негiзде оқытудың түрлерiнiң, әдiстерi мен ... ... ... Әдiстеменi компьютерлiк қолдау туралы да айтуға
болады, бұл орайда ЭЕМ-ге қажеттi әдiстеме жасалуы тиiс.
Ақпараттық технологияны пайдалану ендi-ендi қалыптасып ... ... ... ... ... мектептегi барлық сыныптарға,
аралық пәндерге кiрiгiп кетедi. ... ... ... ... ... күрделi мәселелерге зер салу кекрек: “Компьютер мұғалiмi”.
Компьютер ... ... баса ... Ол ... ... ... ... қана
қалатын, бiрақ барынша жеткiлген көмекшi аспап. Бұл ... ... ... әрi ... ... әрдайым мәлiмет ошағы бола бередi, одан
мұғалiм қажеттiсiн ала бiлу керек. ... рөлi ... ... ... бiлiм ... бағытталады, ал оқушы сол арқылы өз ... ... ... бiлгенiн дамыта түседi. Осылайша, бiлiм
берудiң ұжымдық түрiн нықтай отырып, ... ... да ... ... бiлiм ... ... болады.
Мектепке компьютерлiк техниканың тереңдеп енуiне қарай мұғалiмнiң де
рөлi барынша арта түседi: ол оқушылардың ... ... мен ... ... ... шығармашылық жұмыс iстеуге көбiрек уақыт табады.
Мұғалiмнiң сабаққа әзiрленуiнiң да ...... ... алу, компьютрелiк оқытудың математика саласында орнын
анықтауға ерекше мән берiлдi.
Дербес компьютерлердi ... ... ... ... ... айтуға болады:
- оқыту үрдiсiнде керi байланысты қамтамасыз ету ;
- ... ... ... ... ... ... графикалық мүмкiндiктерiн пайдаланып, жаңа сабақты
түрлендiрудiң көрнекiлiгiн арттырыды;
- қажеттi ақпаратты iздеуге байланысты тапсырмалар;
- ... ... ... ... ... ... әдiстер мен қилыстарды модульдеу;
Дербес компьютерлердi математика сабағына пайдаланудың
негiзгi түрлерiне әр түрлi бағдарламалар болады.
Компьютер арқылы ... ... ... ... толыққанды түрде
ұйымдастырудың негiзгi үш аспектiсiн бөлiп айтуға ... ... ... ... ... оқу ... “мұғалiм – компьютер –оқушы” басқару;
- мүғалi мен оқушылардың өзара әрекетi мен ынтымақтастығын ... ... ... ... оқытудың әр алуан түрлерi бар.
Мысалы, бiр түрiнде оқушы компьютермен тiкелей ... ... ... берiлген тапсырманы анықтап, тиiстi көмек көрсетедi. Бұл
жерде оку мұғалiмнiң қатысуынсыз өтедi. Екiншi бiр ... ... ... ... ... ... Ол ... көмек болады,
мысалы, оқушыларға орындаған бақылау жұмыстарының нәтежесiн шығарып,
жұмсалған уақытпен жiберiлген ... ... ... ... ... бiр оқыту әрекетiн қолданудың мақсатқа сәйкестiгi жөнiгде
кеңес бередi. Бiрiншi түрдегi жүйе оқушының жаубынан кейiн шешiм қабылдаса,
екiншiсi тек тең ... ... ... ... ... ... Сонымен бiрге ол математиканы оқыту құралдарының бай арсеналын
кеңiнен пайдалана отырып дәстүрлi оқыту шеңберiне кiредi. Дербес ... оку ... ... ... ... ... қызығуын оятып, оқу
материалын түсiнiп әрi есте сақтауына жәрдемдесуi тиiс.
Болашақ математика ... ... ... ... ... ... ... құралдармен мектепте шешуге болатын есептер шексiз
өрiсi кеңейе түсуде. Есептегiш техника құралдарын енгiзуiне ... ... әдiсi мен ... ... ... өзгеруде. Есептеу
жұмыстарының мазмұны, көлемi, сипаты өзгеруде. Мектептегi дәстүрлi дара
есептеулер, ... ... ... ... табуға, графиктер
құруға, кестелер толтыруға қатысты, бiр формула бойынша көптеген ... , ... ... ... ... ... ... көп
уақыт үнемделедi. ЭЕМ-нiң ... ... ... ... ... ... ... пайдалану мүмкiндiктерi де
ашылуда. Есептеу эксперименттi мектептегi математиканың толыққанды ... ол ... ... ... мен сабақтастығы ұғымын
көрсетуге, геометриялық фигуралардың ерекшелiктерi туралы оқушылар болжамын
есептеу арқылы тексеруге т.б. ... ... ... ... ... сол ... ... тобына байланысты геометриялық
фигуралардың ерекшелiктерiн бiлуге, компьютердiң графикалық мүмкiндiктерiн
сызбалар, модельдер, ... ... ... ... мол.
1.2.6 Математиканы оқытуда компьютердi пайдалану
Математика мектепте оқылатын ... ... ... ... бiрi, ол адам ... ... элементi болып саналады.
Математиканың мектептегi бағдарламасының басым ... ... ... ... ... пәндiк салаларға негiз бола алады.
Математиканың ... ... бар, ол ... ... ... ... ... өзгерiске жиi ұшырайтын әлуметтiк, техникалық, табиғи
құблыстарға бейiмдеушiлiк сияқты жеке қасиеттерiн де дамытуға көп үлес ... жеке ... бiлiм ... ... ... зор. Бiлiм ... интергецмялап оқытудың әдiстемесiнде өзiне тән
қағидалары, түрлерi, әдiстерi бар.
Соның бiрi интеграцияланатын оқу ... ... ... ... ... Алгебра, геометрия, информатика негiздерi
пәндерiнiң -концептуалды құрылым негiздерi бiрдей ... ... Осы ... ... сабақтар, яғни алгебрамен
информатика конференция сабақ түрiнде өтедi .
Американдық педагог- ғалым Б.Хантер ... ... : ... ... ... өзi ... сабақтарына
инфарматика негiздерiн практикалық ... ... ... ... мен өз ... байқадым б Мысалы:7-сыныпта н бастап
информатиканы математика пәнiмен бiрге өткiзуге ... ... . ... ... ... ... шығармашылық қабiлетiн дамытады.
Оқу процесiн жаңа информациялық ... ... iсi ... ... байланысты өткiзiледi, сондықтан математик мұғалiмдер
компьютерлiк техниканы меңгерiп қана қоймай, оны өз пәндерiнiне ... тиiс. ... ... ... ... мазмұнында қайта, оның
компьютерлiк сөйлемде пайдалануға болатын бөлiмдерiн саралап ... ... ... ... ... Жаңа ... ... iсi бұрынға белгiлi әдiстемелермен қатар
педагогикалық жаңа технологияларды қолдануды талап ... ... беру ... ... ... ... ... ьолып табылады, пән ерекшелiгiне қарай математика курсын
толығынан ... ... ... ... ... ... ... дәлелдеу жолымен оқушылардың аьстрактылық ойлау қабiлетiн
дамыту iстерi бұрынғы тәсiлдермен ... тиiс. Тек ... ... оқып ... ғана ... ... ... керек.
Оқушылардың пәндi жақсы игеруiнiң басты шарты мұғалiм осы ... ... ... ... ... Жаңа ... ... мүмкiндiгiн күшейтетiн құрал, ... ол ... ... ... ... ... iсiн жүзеге асыру, оны оны
негiздеу осы тұрғыдан қарастырылуы тиiс.
✓ математикада компьюбтердi ... ... ... ... мен ... ... ... қоғамның әлуметтiк талабына сай болуы;
✓ компьютерлiк ... ... ... ... оның ... араласуы енгiзiлуi;
✓ оқушылардың әр түрлi компьютерлiк техникалық құралдарды игерiп, соларды
тұтыну тәсiлдерiнiң ... яғни ... ... ... жаңа бiлiм
ортасына жылдам енгiзедi;
✓ математикалық түсiнiктер мен концепцияларды оқып ... ... ... ... ... қалыптастыру мен дамытуды компьютерлiк
техниканы тұрақты пайдалану мүмкiндiктерiнiң пацда болуы, ... ... ... ... ... оқытудың дайын теориялық
әдiстемесi жоқ. Өткен ғасырдың 80 - ... ... ... ... ... оқыту оқыту ойдағыдай нәтеже бере
алмады, өйткенi программалық құралдар сапасы төмен болады да, олар ... келе ... ... ... ... бере ... Оған ... компьюерлерде көптеген мектептерде болған жоқ. Сондықтан балалар
да, мұғалiмдер де ... ... оқу ... деп ... ... тiптi сол ... оқу процесiне қолдану ... ... ... ... жағдай өзгерiп, мектептегi математика
сабағын компьютер ... ... ... ... ... ... туып ... оқытудың өз мақсаты, мазмұны, формасы және ... ... бар ... ... ... ... мынадай негiзгi кезеңдерiн атап өтейiк.
➢ оқыту мақсатын ... ... ... ... ... талдау, керектiлерiн таңдаң
алу және оның тиiстi құрлымын жасау;
➢ оқыту тәсiлiн таңдау;
➢ сабақты жобалау, яғни оның сценарийiн ... ... ... ... (прогрммалау тiлiнде) жасау;
➢ пән мұғалiмiне арналған әдiстемелiк құрал жасау;
➢ педагогикалық эксперимент;
➢ оқу прцесiне компьютерлiк сүйемелдеуi бар сабақтарды ... ... бар ... ... ... кезеңi таңдап
алынған тақырып бойынша оқыту мақсаттарын ... ... ... мақсаттарының үш түрi болатыны белгiлi, ... ... ... және ... беру ... ... ... нәтежесiнде балалар оқу
материалдарының жаңа көлемiн игередi, оның ... ... ... ... екi топқа бөлiнедi.
➢ оқушылардың бiлiм негiздерiмен, нақты фактiлермен, ... ... ... ... ... ... және ... бiлiктiлiктi, соларды игерудi
қалыптастыру, яғни алынған бiлiмдi қолдану тәсiлдерiн меңгеру.
Дамыту мақсатары жеке тұлғаның бойындағы сапалық ... ... Бұл ... да үш ... атап ... ... ойлау аймағына жататын iс-әрекеттердi табысты түрде орындау;
... ... ... ... ... әр - түрлi мәтiндердi өңдеп есте
сақтау, пайымдау түрлерiн игеру.
Тәрбие мақсаттарына жеке тұлғананың өндiрiс пен ... ... ... ... оның ... және ... дамуына тұрақты және
бағытталған түрде әсер ету ... ... ... ... ... мен ... алу ... алдымен пән
бағдарламасына сәйкес оқушылардың игеруге тиiстi теориялық сұрақтарын,
бiлiмдерiн анықтап қарап шығып, оған арналған ... ... да ... ... ... ... кезiнде пәнаралық байланыста есепке алып
отыру ұмтылмауы тиiс.
Материалды таңдап алу кезiнде сыныптың дайындығы, алдыңғы тақырыптарда
игеру ... ... ... ... ... - материалдың басты мазмұнына не жатқызу керектiгiн
анақтау. Басты мазмұн оны ... ... ... ... ... ... бар ... айтады. Компьютерлiк сабақ құрлымын жасау
кезеңiнде оқушылырдың ... оқу ... ... ... талаптарды
анықтап алу керек. Бұлар оқушылардың әлi ... ... ... ... ... мақсатын анықтаға, өтiлетiн тақырыптардың iшкi
материалдарын таңдап, ... ... ... арналған
тапсырмаларды жасауға мүмкiндiк бередi.
Жалпы әдiстемелiк ... ... ... компьютерлiк нұсқасын
жасап, оны өткiзуге негiздеме болады, сабақ ... ... ... арттырып балалардың өздерiнiң жұмыс iстеулерiне әсер
етiп, олардың компьютерлiк сабаққа қызығушылығын туғызады.
Оқыту программсы жоғары сапасының негiзгi көрсеткiшi - бiлiм ... ... ... ... бейнелеп көрсету мүмкiндiктерi мен оның
интерактиâтi ... ... ... ... деңгейi өздiгiнен оқыту
программысының пайдалылығын өсiредi деп айтуға болмайды. ... оның ... ... ... ... ... мақсаттарын
кандай деңгейде орындауды қамтамасыз ете алатынымен, мысалы, олардың
компьютерде жұмыс ... ... ... ... ... анықталады.
Кез-келген мәселенi шешу жолында - графиканы пайдалаудан бастап, оқушыларды
жекелеп оқыту iсiн ... ... ... шарт ... оқу ... ... тиiс. ... мүмкiндiктерi психология мен дидактика тұрғысынан
таңдап, керек кезiнде педагогикалық талаптарға сай пайдаланылуы керек.
Сыртқы ... ғана қуып ... ... ... тек ... емес, iшкi
тиiмдiлiгiне көп көңiл бөлген дұрыс.
Оқыту программасы қаншалақты тиiмдi екендiгiн оны тек ... ... соң, ... отырып айтуға болады.
Электрондық оқыту программасын жасайтын программалаушылардың
қолданбалы программалар жасау принциптерiн оқу ... ... ... ... ... ол ... ... зиянын тигiзiп кетедi.
Мұнда программалардың нақты адамдардың әрекеттерiне әсер етеiтiн ұмытпау
керек, олардың ... ... ... компьютердегi оқу процесiнде
ескерiлуi қажет.
Компьютер арқылы оқыту үшiн ... ... ... ... қабылданған сценарийдiң орындалуын қамтамасыз ететiн алгоритмдi
құрудан тұрады. Ал алгоритмдердi сипттау оны түсiнуге, оқуға ... ... оған қоса ... бағаттан ауытқымайтын дәл,әрi анық болуы керек.
Алгоритмдер, бiр жағынан программалаушы ... де ... ... ... - ... ... тексеру үлгiсiндей бола алуы да
керек. Алгоритмдi сипттау үшiн ... ... ... ... арқылы жазылуын байлыныстыратын жартылай жасанды тiл қажет, ... оның ... ... ... ... ... арналған
мүмкiндiктердi қарастырылуы тиiс.
Одан ары компьютер арқылы жүргiзуге ... ... ... - ... ... компьютер прграммасына аударуға барып тiреледi.
Мұндай жоғары деңгейдегi программалау тiлдерi немесе ... ... ... ... қолданылады. Мүнан соң даяр ... ... ... ... ... және пайдалауға
қажеттi ұсыныстармен толықтырылды.
Соңында осы оқыту программалық жабдықтамаларын оқу ... ... яғни ... эксперимент жүргiзуге байланысты өткiзiлетiн
жауапты кезең болады. Осының ... ... ... ... анықтап, оқытудың педагогикалық мақсаттарын ары қарай айқындап,
компьютерлiк сабаққа ... ... ... сияқты жұмыстар атқарылады.
2 Бастауыш сыныптар үшін геометрия ұғымдарын
оқыту электрондық оқулығын құру
2.1 Бастауыш сынып ... ... ... ... ... ... ... «Қарапайым
түсініктер», «Он көлеміндегі сандар», «Кестелік қосу және азайту», «Толық
ондықтар», «Жүздік», «Біз нені ... ... ... ... ... ... сандардың арифметикасы (сандардың аталуы мен
жазылуы, салыстыру, қосу және азайту т.б.шама (мәселен, ... және ... ... ... ... мен ... өте ... қарастырылады.
Қарапайым түсініктер.
«Қарапайым түсініктер» тақырыбының мазмұны: заттарды санау, заттарды
және олардың ... ... ... ... «біріктіруң және «бөліп
алуң сияқты практикалық іс-әрекеттер орындау, ... және ... ... қарапайым геометриялық фигуралар жайындағы ... ... ... мен оны ... ... ... ... орындау және т.б. бір-біріне байланысты
материалдардан ... ... ... ... ... және ... ... Соның
нәтижесінде “Қанша?” (неше? нешеу?) деген сұраққа жауап беру үшін ... ... ... ... ... Ал ... – деген сұраққа
жауап беру үшін заттарды көрсетіп, берілген ретте ғана ... ... ... ... осы ... жауап беру үшін ... ... ... ... ... ... зат пен ... үйренеді, сандар қатарының ретін түсіндіреді. ... ... ... ... яғни ретімен қайтарылатын
құбылыстардан мысалдар келтіру кезінде және апта күндерінің, айдың атаулары
мен ретін қарастыру ... және т.б. ... ... түседі.
Мұның бәрі келешекте натурал ... ... және ... ... ... негізін қалайды және соларды
оқытып-үйретуге қажетті дайындық болып табылады, яғни сан ... ... ... ... ... ... болады.
2.Көптеген практикалық жұмыстарды орындаудың нәтижесінде ... ... ... кайсы топта заттың артық (кем) ... ... ... ... зат ... ... де сонша екенін анықтауды үйрету.
Орындалған жұмыс барысында оқушылар ... екі ... ... ... нақтылы іс-әрекет үстінде танысады. Екі топты теңестіру
тәсілдерін де ... ... ... ... ... ... мен сөз тіркестерін игеру және салыстыру кезінде нақты практикалық
іс-әрекеттер орындауға жаттығу. Мұның бәрі ... ... ... т.б. ... ... ... жасалып жатқан дайындық болып
табылады.
3. Заттардың екі тобын біріктіру және топтағы бірнеше затты бөліп алу
мен ... ... бөлу және оны ... ... мәселелері
мазмұндық тұрғыдан алғанда өте ұқсас және жақын, сондай-ақ практикалық іс-
әрекетке негізделіп ... ... ... ... екі тобынан бір
ғана топ құрастыру, заттың тобынан қандай да белгісіне қарай бір неше ... ... ... алу, ... ... ... ... бөліктерге
жіктеу және бөліктерден фигураны құрастыру ... қосу және ... ... ашу ... және сол ... мен ... және ... табумен байланысты) есептерді қарастыру барысында
қолданылатын тірек білімінің қатарына ... ... ... ... ... ... ... негіздей отырып, сан
жайында түсінік қалыптастырудың қажеттігін де ... ... ...... ... нәтижесі ретінде қарастыру мүмкін болады.
4.Нақтылы іс-әрекет үстінде ... ... ... ... ... қарай салыстыру жайындағы қарапайым ... ... ... ... ... да бір ... ... қарай
салыстыру, бақылауды ұйымдастыру барысында жүргізілетін жүйелі жұмыстың
бастама кезіндегі ... ... ... Қорытынды нәтиже:
салыстырудың қорытындысын білдіретін “бірдей”, ... ... ... ... бірдей”, “пішіндері бірдей”, “өлшемдері бірдей”, “түстеру
әртүрлі”, “пішіндері әртүрлі”, “өлшемдері әртүрлі” сияқты сөз ... ... ... ... “үшбұрыш”, “ұзын-қысқа”, “биік-
алыс”, “қалың-жұқа”, “үлкен-кіші” сөздері мен танысу. Мұның бәрін ілгеріде
жиі пайдалануға тура ... ... да олар ... ... ... ... ... ұзындығына қарай салыстыру, заттың ұзындығын өлшеу,
кесіндінің ұзындығын өлшеу және ... ... ... ... ... ... ... өлшеу сияқты мәселелер,
қарапайым шама ... және оны ... ... ... ... ... ... ұзындықтары әртүрлі тәсілмен салыстырылады,
ұзындықты өлшеу үшін ... ... ... ... негізделеді.
Ұзындығы 1 см жолақшаның шартты өлшеуіш ретінде алынатыны айтылады ... ... ... ... ... ... кесіндінің ұзындығын өлшеу
процесінің ерекшелігі тағайындалады. Осы бағытта орындалатын практикалық іс-
әрекеттердің ... өте ... ... өз ... ... атап
айтқанда: шама (ұзындық) өлшеудің нәтижесі ретінде ... ... ... ... асырылады.
6. Геометриялық фигуралардың 1-сыныпта бұрын беріліп жүргеннен гөрі
біршама кеңейтіліп берілу себебі пәнішіндік мұқтаждықтан және қажеттіліктен
туындап ... ... олар ... ... ... жиі қолданылады,
сондай-ақ дамытушылық сипаттағы ... мен ... ... ... болып табылады; ал олардың ... ... ... геометриялық фигураларды бөліктерге бөлу және
бөліктерден құрастыруды көздейді. Сондықтан “дөңгелек”, “үшбұрыш”, “шаршы”,
көпбұрыштың ... ... түзу және ... ... ... ... ... сияқты фигуралар ілгеріден өте жиі кездесіп
отырады. Осыған ... ... ... ... ... жүзеге
асырылған. Қорытынды нәтиже оқушыларға геометриялық фигуралардың әрқайсысын
танып-білуді және оның ұзындығын өлшеу ... ... ... ... ... ... ... беру мақсатында қарастырылып отыр. Олай
болса, ... ... ... ... ... ... ... қызмет жасауға бағындырыла
қарастырылатыны байқалады.
7.Күнделікті сабақ барысында өте жиі қолдануға тура келетін ... ... ... ... Соның нәтижесінде заттардың
кеңістіктегі орналасу қалпын ... ... ... ... ... жақта”, “оң жақта”, “солдан оңға қарай”, ... ... ... ... “үстінде”, “астында”, “ішінде”
және т.б.) білдірудің үлгілері көрсетіледі және сәйкес практикалық жұмыстар
орындалады. Қорытынды нәтиже: ... ... орай ... жасауға
жаттығу.
Ал осылармен тығыз байланысты мәселе – уақыт аралығы жайында түсінік
беру. Соның ... ... өту ... білдіретін немесе ... ... ... ... ... кейін”, “содан соң”,
“соңында”, “таңертең”, “түсте”, ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... орындауға машықтану.
Қорытынды нәтиже – сәйкес сөздерге орай іс-әрекеттер жасауға жаттығу.
Жалпы алғанда кеңістік және ... ... ... ... ... ... ... ұғымдарды оқытып үйретуде тірек ... ... ... ... ... және т.б. ... дамыта түсуге
себепші болатындай да математиканы оқытып – үйретудің нәтижесі. ... екі ... ... ... көңіл бөлінуі тиіс.
8. Жоғарыда шолу ретінде ғана қарастырылған қарапайым түсініктер
негізінен оқулықта ... ... ... ... Ал сол
түсініктердің практикалық сипаттағы қырларын таңдау арнайы математика
дәптерлеріндегі тапсырмаларды ... ... ... ... ... әр
сабақ сайын сурет салу, суретті бояу, әртүрлі әшекейлерді безендіру сияқты
тапсырмаларды дәптерге ... ... ... ... ... кішкене бұлшық еттері дамиды. Қорытынды нәтиже – ілгеріде
цифрларды, амалдардың және ... ... ... ... дайындау.
“Қарапайым түсiнiктер” тақырыбында жоғарыда қарастырылған бағыттардың
әрқайсысы бойынша алған тiрек ... ... “Он ... ... ... үйретiледi. Мұндағы сан және цифр жайында түсiнiк: санды
шығарып алудың әр түрлi жолдары ... ... ... ... ретiнде, қосу және азайту амалдарын ... ... қосу ... ... ... ашу және сәйкес “+”, “-” таңбалары, сәйкес
“=”, “(”, “(”, ... қосу және ... ... ... ... және сол амалдардың өзара байланысы мен қосу амалының орын
ауыстырымдылық қасиетiн бiлдiру, ... ... және ... өрнек
және өрнектiң мәнi, қосынды және айырма, қосындының және айырманың мәндерi,
өрнектердi ... ... ... ... ... қасиетi туралы
түсiнiк беру; 0 және 1 сандары қатысатын жағдайларда қосу мен ... әр ... сан ... орнын анықтау; санның құрамы және оған
негiзделген қосу мен ... ... ... ... ... және ... сияқты мәселелермен байланысты
материалдар осы тараудың бiлiм мазмұнын құрайды.
2.2 Visual Basic программаллау ... ... ... ... Basic (VВ) ... жүйесі компыотерге орнатылған соң оны
іске қосу Windows терезесі арқылы әдеттегідей жургізіледі: Іске қосу ... - ... Visual Basic 5.0. Бұл ... ... Wizard
(Проект шебері) программасы іске қосылады да, экранда Microsoft Visual
Basіс, оның ... ... ... New ... ... проект)
сұхбаттық терезесі көрінеді (1 сурет). Терезеге үш ... бет ... ... ... ... Recent ... ... файлдар).
1сурет - Жаңа проект терезесі
New бетіне ... ... ... Standert EXE ... ехе ... VB ... Wizard (қолданбалы VB шебері);
- Add-In (қосымша қондырма);
- Internet-те Web беттер ... ... ... Active X
файлдары т.б.
Бұрын не жақында ... ... ... не үшінші қосымша
беттерінің бірінен іске қосуга болады, ... ... ... ... ... тағы ... файлдардың пайдаланылатынын көрсететін
терезесі бар арнайы файл. ... ... ... ... ... ашу үшін New Project ... орналастырылған
Standart EXE белгішесін таңдап, Ашу (Открыть) түймесін шерту жеткілікті.
Бірнеше компоненттері (сыңарлары) бар, ... ... ... (IDE, ... ... ... не Visual Basic
программалау ортасы деп ... ... ... ... қысқаша Орта
деп те атайды (2 сурет). Егер ... ... ... ... ... ... орнату қиын емес.
2 сурет- Жетілдірудің біртұтас ортасы (IDE)
1- негізгі мәзір (Menu);
2- ... ... ... проект терезесі (Рroject 1);
4- форма терезесі (Ғопm 1);
5- қасиеттер терезесі (Рroроrtіеs);
6- ... ... ... форма конструкторы (Рroject Сопtаіпеr);
[design] - программаны дайындау режимі (ол Рroject 1 та-қырыбында
көрінеді),
Ортада Immediate (тез, ... ... ... шығару да мүмкін,
оған қосымша ортада форма макетін (Form Layout Window) шығаруға ... ... ... ... ... ... ... қосуға
арналған арнайы түйме де бар.
Панельдер мен терезелерді жылжыту не формасын өзгерту (кеңейту, ... ... ... әдістер сияқты. Егер терезенің шекарасы
басқа терезенің шекарасымен біріктірілетіндей етіп ... ол ... ... ... ... ... ... кеңейту, олармен
жүмыс істеу қиын емес.
Visual Ваsіс - бірнеше ... ... ... ... жұмыс істеу
IDЕ ортасында орындалады. Ортада жұмыс істеу командалары ... ... ... ... ... ... ... түймелер орналастырылган. Стандартты түймелер:
- Standart.ехе типті проектіні іске қосу (Аdd Standart ЕХЕ Рroject);
- Форма қосу (Аdd ... ... ашу (Ореn ... ... ... (Savе ... ... (Сору);
- Кірістіру (Рastе);
- Проект терезесін шығару (Рrоjесt Ехрlоrеr);
- Қасисттер терезесін шығару (Рroporties Window);
- Программаны іскe қосу ... ... ... ... ... ... ... (Меnu Editor);
- Элементтер панелі (Тооlbох), т.б.
Проект. Проект терезесі
Visual Ваsіс - ... ... ... күрделі программа. Онда жиі
қолданылатын компоненттер (сыңарлар): проект, форма, басқару элементтері,
модуль және т.б.
Проект (Рrоjесt) - ... ... ... ... мен ... панелі пайдаланылатынын көрсететін арнайы файл.
Қосымша құрайтын барлық объектілер проект арқылы басқарылады және проектіде
сақталады.
VВ-те проект үшін Рroject ... ... ... ... терезесіне шамалас (3 сурет). Оған енгізілген проект, форма
бумаларын ... не ... ... Ол үшін ... ... ... белгілерін шертсе болғаны.
3 сурет- Проект терезесі
1 - View Code түймесі;
2 - Vіеw Оbject ... - ... ... ... формалар белгішесін ашу жабу түймесі
(Тоggle Forders).
View Сode түймесі шертілген кезде, программа жазылатын (не ... ... ... ... ... Оны ... код терезесі деп
қысқаша код терезесі деп атайды.
Форманы экранға шығарудың бір ... – View Object ... ... ... ... ... проект пен форма, олардан ... ... Visual ... ... ... ... ... қойылады. Алғашқы рет меншіктелетін атаулар: Project 1, Form ... ... ... мен ... жаңа ... ... сақталған кезде,
олар осы атауларға өзгертіліп қойылады.
Кейде проект терезесі экранда көрінбеуі де мүмкін. Оны ашу ушіи ... ... ... беру ... ... ... аяқталған соң оны сақтау керек. Жаңа ... ... File – New ... Қасиеттер терезесі
Қасиет (сипаттама) - айнымалылардың ерекше типі. Ол ... ... ... - ... ... ... ... ағымдық күйін анықтайды. Мысалы, ... атау ... ... ... үстіне мәтін жазу, жазылатын мәтіннің шрифті мен олшемін
өзгерту, т.б. Олар ... ... ... не ... мән беру (меншіктеу)
делінеді. Әр объектінің қасиеттер терезесі бар. Терезенің сол жақ бөлігінде
барлық қасиет атаулары, оң ... ... ... ... ... форманың касиеттері 4 суретте керсетілген. Ондағы: Name (атау) -
объект атауы. Ол - Visual ... ... ең ... ... жұмыс істеуі кезінде объектіні осы атау бойынша ажыратып таниды. ... ... ... ... ... ... (Form 1) өзгертіп, басқа атау
беруге болады. Форманың іс - әрекеті атауының ... ... үшін ... сай етіп ... алдына frm
4 сурет- Форма касиеттері терезесі
(form) қосымшасын (префиксін) тіркеп қойған жөн, мысалы, ... ... ... пайдаданылатын болса, "Form 1" мәнінің орнына frmKvtendeu
атауын енгізу. Ол үшін қасиет атын (Name) ... ... (Form 1) екі ... ... ... мән ... орналастырылып қойылады. Мәнді Dеl клавиші
арқылы өшіріп, жаңа мәнді ... ... ... алса ... ... ... турде орнатылған мәндері бірнеше болуы
да ықтимал. Бұл кезде мәндер жолының оң ... ... ... орнатылып
қойылады. Оны ашып, көрінген тізімнен кажеттісін таңдау керек.
Borderstyle ... ... ... форманың жиек қасиеттерін орнатады.
Мысалы, оның оң жағындағы тілсызық ... ... ... ... соң ... мәні ... форманың өлшемін өзгертуге болады (size - өлшем), 0-
None мәні орнатылса, форма ... ... ... емес ... ... бетіне жазу) - форма терезесінің тақырыбына
енгізілетін мәтінді орнату қасиеті. ... ... ... ... үшін Form 1 сөзі ... қойылған. Оны "Redactor" не басқа
тақырыпқа алмастыру қиын емес. Бұл ... ... ... да осы сөзге
алмастырылады. (Қасиет мәні енгізілген соң КҚ клавишін басып ... ... ... екі рет ... кезде формада пайдалануға болатын
әдеттегідей ... ... ... (5 ... ... - ... терезесі
Терезеден қажетті шрифті, оның пішіні мен өлшемін тандап, ОК түймесін шерту
жеткілікті. (Шрифті Сарtіон қасиетіне мән енгізуден бұрын таңдау ... ... мәні үшін 2 - ... ... ... форма
іске қосылған кезде ол пюлық экрандық етіледі. т.б.
Объект ... іске қосу ... ... код ... ... да
мумкін.
Жалпы, бір қасиеттің мағынасымен (мазмұнымен) танысу үшін оны
касиеттер терезесінде таңдап, F1 ... басу ... ... ... VВ-те ... ... тілінде жазылып қойылған. Ол түсініксіз
болса. экранда орысша аудармасын көрсететін "Сократ 97" сияқты программаны
пайдалануға ... ... ... ... орнатылса, оны пайдалану
қиын емес).
Экранда қасиеттер терезесі көрінбесе, оны ... үшін View ... Windows ... беру ... ... оң түймемен шерткен кезде, экранда контексті мәзір
көрінеді. Оның ... ... ... ... ... терезесін
ашу да мүмкін.
Қасиеттер терезесі тақырыбының төменінде көрінген ... ... ... ... ... ... да болады.
2.2.1 Программалау элементтері
Берілгендер типтері. Айнымалылар. Стандартты функциялар
Visual Ваsіс-те пайдаланылатын берілгендер типтері:
|Стандартты типтер ... ... ... (бүтін,%) |[-32768; 32767] аралығында ... ... ... &) ... 2147483647] ... ... |[0; 255] ... ... |дара дәлдікті нақты (7 ... ... ... #) |екі есе дәлдікті нақты (15 символ) |
|String ($, жол) ... саны [0; 65535] ... ... (вариант) |жан-жақты (сандық, жолдық не логикалық|
| ... ... ... |True не False ... ... ... ... ... (дата) |дата ... ... ... ... ... ... (Объект) атаулы тип те
бар, т.с.с.
Жадта қажетті орындар бөлу үшін ... Dim не Static ... ... ... - статикалық, static – ... ... ... х% ; Dіт х Аs ... у, z # ; Віт у Аs single,z Аs ... а$ ; Static a As String, ... Static кілттік сөздерінің бірі бір ... ... ... ... ... ... Олардьң орнына
Ргіvаtе кілттік сөзін жазу да мүмкін. Мысалы:
Dim x As Single,
Static x As ... x As ... ... Static ... ... ... ... мәні
процедура аяқталған кезде де сакталады; Dіm, ... ... ... ... ... түрлі процедураларында пайдалану ушін оны код
терезесінің (General) (Declaration) секциясында ... Рublic ... ... сипаттау керек (риblіс - көпшілік). Терезеде алдымен Орtіоn
Ехрlісіt жазуы көрінуі ... 1. ... ... үшін ушін ... ... кілттік
символдар мен бос орын және тыныс ... ... ... 255-ке ... ... символдар тізбегін алуға болады.
2. Gепеrаl / Dесlаrаtіоп секциясы шығатын код терезесі форманы ... ... ... рет View - Сodе ... берілген кезде көрінеді.
Ргіvаtе аркылы жарияланған процедурамен тек бір ... ... ... процедурамен проектінің барлық формаларыңда жұмыс істеу мүмкін
(олар барлық формаларда қолжетерлік).
Қарапайым программаларда сандық және жолдық ... (х%, у. ... ... етіп ... да ... (Vаrіапt, жан - жақты). Бұл ... ... ... ... Dim х, у, а ... 1.7 ... ... процедурада айнымалылар вариантты типті етіп (Dіт х. у
арқылы} ... Оның ... жоқ. ... ... ... типті айнымалының типін өзі ажырата алады. ... ... ... қате ... ... ... ... жолдық
(символдық) деп қабылдауы мүмкін. Сондықтан айнымалыларды сипаттауда
олардың типтерін де жазып қойған ... жиі ... ... Сonst ... ... да ... (сопstant - түракгы). Мысалы, программа узіндісін
Сопst рі = 3.1415926
R = 4.5 : h = ... * r^2 * h
V = рі * r^З * ... жазу ... пайдаланылатын математикалық операторлар мен стандартгы
функциялардың басым көпшілігі Бейсиктегі ... ... ; - ... * ... / (бөлу); \
(бүтін бөлу); ^ ... Моd ... ... & ... ... 5іп(х); ... ... Sqr(х); ... (х); Rnd (x); Mid $; Left $6 Right ... (x) - ... ... жолдық типті ету;
Vаl (х) - цифрлармен берілген жолдық мәнді ... ... ... б.
Visual Ваsіс-те құрылымдық программа кұру ушін Qbasіс-те қолданылатын
құрылымдар пайдаланылады.
2.2.2 ОLЕ технологиясы
Элементтер панелінін ОLЕ элементі аркылы ... ... ... ... ... ... істейтін қосымшалар белгішелерін
орнатып, оларды формада бірден іске косуға болады (ОLЕ ... ... ... - объекгілерді қатарластыру және ... ... ОLЕ ... ... VВ-ке оның ОLЕ ... ... жеке түрі енгізілген. Мысалы, ОLЕ- объектісін Word 97 мәтіндік
редакторымен жұмыс істеуге пайдалану тәсілі:
1. ... жаңа ... ... Формада ОLЕ- объектісін орнату. Тышқан түймесі босатылған ... ... ... oбъектіні кірістіру сүхбаттық терезесі
көрінеді (6 сурет).
6 сурет - Объектіні ... ... ... ... ... Word ... таңдап, Белгіше түрінде
(В виде значка) жалаушасын орнату. Жалаушаның астыңғы ... ... ... ... ... ОК ... шерту. Форма ашылып, оның ОLE объектісі
ішінде Word белгішесі ... ... рет ... Word редакторы да іске
косылуы мүмкін.
5. Проектіні сакгау.
6. Іске қосу ... ... ... форманың ОLЕ объектісінде
орналасқан Word белгішесін екі рет шерту. Word редакторы іске ... ... ... ... ... ... болады. Ашылған бетте қүжатты
толтырған соң оны сақтау үшік Fіlе — ... ... как ... ... керек.
Word терезесі жабылған ксзде экранда форма қайта көрінеді.
2.2.3 Мәзір құру. Формалармен жұмыс
Форманы Windows қосымшаларының терезесі сияқты ... Visual ... тағы бір ... ... түрлі мәзірлер орнатып, әр мәзірге
енгізілген командалық пункттер объектілерімен ... ... ... ... кұру үшін VВ ... Меnu ... (Мәзір редакторы)
программасы енгізілген. Оны пайдалану әдісі:Форманы таңдап, Тооls - ... ... - ... ... ... беру (аспаптар панелінің
"Мәзір редакторы" тұймесін шертуге де болады.). Редактор іске қосылып, ... ... ... ... (7 ... Оның ... бөлімі мәзір және
мәзір командаларының атауларын ... ... ... ... ... ... ... қойылады.
7 сурет-Мәзір редакторы терезесі
Терезеде көрінген Сарtіоп, Name, Сhесked, Enаblеd, Vіsіblеd,
WindowList - ... ... ... - ... не оның ... ... анықтау.
Name - программада ажырату үшін ... ... ... атауды
арнайы түрде жазу (VВ атауды Namе өрісіне енгізілген түрде кабылдайды).
Visibled ...... ... ... не ... ... - командаға Тгuе не Ғаlsе ... ... ... Еnаblеd, Vіsіblе қасиеттері үшін логикалық Тruе мәні орнатулы
тұрады. Оны ... ... ... ... ... ... - ... элементтер массивіне айналдыру. Ол, Windows-та
пайдаланылатын тәсіл сияқты мәзір ... ... ... ... тізімін көрсетіп қою үшін пайдаланылады.
Мысал. Формада СІосk (Тіmе, Dаtе) мәзірін құру керск. Тіmе (уақыт),
Date (дата) — ... ... ... ... (жүйелік сағаттың ағымдық
уақыты мен датаны көрсететін стандартты функциялар).
Мәзір құру тәсілі:
1. Орталықты іске қосып, ... ... ... Меnu ... ... ... ... өрісіне мәзір атауын (СІосk) енгізу,
одан соң ТАВ ... басу (ол ... бір ... ... келесісіне
орналастырып қояды). Атау төменгі бөлімге жазылады.
2. Nаmе өрісінің ... mnu ... ... ... ... енгізу: mnuСІосk. Ол программалық код терезесінің объектілер
тізіміне кірістіріліп қойылады (mnu - ... ... ... ... ... үшін ... ... Мпи орнына басқа префиксті жазу
да мүмкін).
3. Nехt ... ... ... ... Name өрістері тазаланады
да, редактор келесі мәзір атауын не мәзір пунктін енгізуді күтеді. ... ... ... ... ... ... Тіmе, Namе ... ТіmеItеm пункт атауын
енгізу (tіет (пункт) - ... ... ... пункті екенін ажырату
үшін пайдаланылған жалғау). Тіmе терезенің төменгі бөліміне ... ... " ... ... (→) ... шерту. Ол төменде
жазылған Тіmе атауының алдына көп нүкте (....) қойып ... Көп ... ... ... ... пункті етіп белгілеуі.
6. Nехt түймесін ... ... ... Dаtе, Nаmе ... ... ... енгізу. Бұл жолы "Солдан оңға" түймесін шертудің
қажеті жоқ, оны тек ... ... ... ... ... ... Dаtе ... мәзір пункті деп автоматты тұрде қабылдайды ... көп ... ... кетеді (8 сурет).
8 сурет-СІосk мәзірі құрылған Мәзір редакторы терезесі.
Ескерту. ... ... ... мәзірлер мен ... де ... ... ... Редактор терезесінде Солға, Жоғары,
Төмен, Кірістіру (Insert). Жою (Delete) туймелері де бар. ... ... ... редакциялау қиын емес.
7. ОК түймесін шерту. ... ... ... Сlосk мәзірі
енгізілген форма көрінеді. Мәзірді ашу үшін атауын әдеттегідей бір шертсе
болғаны (9 сурет).
9 сурет-Сlосk мәзірі ... ... ... ... ... жұмыс
1. Формада Lаbеl1, Lаbеl2 объектілерін ... Lаbеl1 ... Lаbеl2 ... ... енгізуді жоспарлау.
2. Сlосk мәзірін ашьш, Тіmе пунктін екі рет шерту. Код ... ... ... ... Оны толтыру:
Рrіvatе Sub DateItem_Сlісk()
Lаbеl1. Сарtіoп = Тіте
Епd ... ... ... ... ... ... қайта шығарып,
мәзірдің Dаtе пунктін екі рет шерту. ... код ... ... ... Sub ... Сарtіoп = Date
Епd Sub
10 сурет-Формаға енгізілген объектілер тізімі
Ескерту. Формада мәзір орнатылған соң код ... ... ... ... ... View - Object командасы арқылы код терезесін ашу;
- Терезенің сол жақ (Gеnегаl) беліміне ... ... ... ... ... ашу (10 ... ... ТіmеItеm қатарын екі рет шерту. Процедура моделі көрінеді.
Оған қажетті команданы енгізу.
- ... ... де осы ... ... ... ... ... (мысалы, FоrтСlock.forт; FоrmСloсk.-vbр).
5. Іске қосу командасын беру (F5). Форма көрінеді.
6. Oған енгізілген СІосk мәзірін ... ... Тіmе, Dаtе ... ... Lаbеl2 ... ... уақыт пен дата жазылып қойылады,
мысалы,
12:47:25 ... ... ... ... командасын беру (Еnd). Ескерту. ТіmеItеm
объектісінің қасиеттер терезесі ... ... ... тек ағымдық уақыт көрінеді. (Жалпы, мәзір
элементтерімен жұмыс істеу оқиғасы Сlісk ... ... ... Сlосk ... ... File ... ... енгізіңіз
(Ехіt-ке арналған процедура моделіне Еnd операторының енгізілуі тиіс).
2.3 VISUАL BASIC ортасында “Бастауыш сыныпта геометриялық ... ... ... ... ... ... ... программасын жасайтын программалаушылардың
қолданбалы программалар ... ... оқу ... ... ... ... керек, ол кейбір кезде зиянын
тигізуі мүмкін. Мұнда программалардың ... ... ... ... ... керек, олардың ынтасы, қызығуы, ұмтылысы
компьютердегі оқу процесінде ескерілуі ... ... ... ... ... ... ... жатыр.
Олар әртүрлі бағдарламалау орталарында жасалынып, таратылуда.
Жоғарыда атап өткеніміздей біз бұл ... ... ... бағдарламалау ортасында жасадық. Енді осы ... ... ... ... жасауда дыбыстық файлдарды жазатын микрофон қажет. Ол
арқылы қажетті ... ... ... ... ... ... ... денелерді электрондық оқытудың тәсілдері» деген
сөзді дауыс арқылы шығару. т.с.с. дыбыстық файлдарды ***.wav ... ... алу ... ... ... Стандартты программалар
тобындағы ДЫБЫС ЖАЗУ (ЗАПИСЬ) программасы арқылы жасалады.
Геометриялық ... ... ... салып, олардың анықтамасын
көрсететін бейнероликтер жасау ... Оны ... ... ... ... ... ... файлдарды жасау
үшін өте қолайлы, мүмкіндігі жоғары программалардың бірі.
MacromediaFlashMX ... ... ... ... ... салып, олардың анықтамасын көрсететін бейнероликтер жасаймыз ... ... ... ... ***.avi ... ... аламыз.
Одан соң Visuаl Basic бағдарламалау ортасын іске қосып, жаңа форма
бетіне Label1, Image1, ... ... ... ... Caption ... ... мектептерде геометриялық
денелерді ... ... ... ... ендіреміз (11сурет).
Image1 компонентінің код терезесіне келесі формаға өту және дыбыстық
файлды ... ... ... Sub Form_Load()
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\takrp.wav"
End Sub
Private Sub Image2_Click()
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\start.wav"
Form1.Show
Form5.Hide
End Sub
Сондай-ақ форма бетін түрлі түстермен безендіреміз.
11 сурет - Программаның 1-ші беті
Ары ... тағы жаңа ... ... оның бетіне OptionButton1,
OptionButton2, ... ... ... ... ... OptionButton9 OptionButton10, ... ... Image1, Image2, ... ... Frame1
компоненттерін орнатамыз. Келесі бет негізгі бет болып саналды (12-сурет).
OptionButton1, OptionButton2, OptionButton3 компоненттерінің Caption
қасиетттеріне ... ... ... ... ... компонентін форманың оң жақ бөлігіне үлкейтіп, оның бетіне
MediaPlayer1-ді орналастыру керек.
OptionButton4, OptionButton5, OptionButton6, OptionButton7, ... ... Caption ... сәйкесінше «Нүкте»,
«Түзу», «Кесінді», «Үшбұрыш», «Төртбұрыш», «Сәуле» , «Тік емес ... , ... ... ... ... ... Command3 Caption ... сәйкесінше
«Геометриялық денелер», «Программа туралы», «Шығу» сөздерін ... - ... ... компонентінің код терезесіне төмендегі процедураны ендіреміз:
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Caption = "1 êëàññ" Then
Form2.Caption = "1 êëàñc"
Me.Hide
Form2.Show
Else
If ... = "2 ... ... = "2 ... ... = "3 êëàññ" Then
Form4.Caption = "3 êëàññ"
Me.Hide
Form4.Show
End If
End If
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
Private Sub exit_Click()
End
End Sub
Private Sub ... ... Sub ... Sub
Private Sub Form_Load()
Option5.Value = True
Command1.Visible = False
For i = 0 To 3
Option4(i).Visible = ... ... i = 0 To ... = ... ... i = 1 To ... = ... i
End Sub
Private Sub I1_Click()
Option1.Value = True
MediaPlayer1.Visible = False
For i = 0 To ... = ... = ... ... = 3720
Option3.Top = 4560
For i = 0 To 3
Option6(i).Visible = False
Next i
For i = 1 To 2
Option7(i).Visible = ... ... = ... = ... = ... ... Sub II2_Click()
Option2.Value = True
MediaPlayer1.Visible = False
For i = 0 To 3
Option4(i).Visible = False
Option4(i).Left = 700
Next i
Option2.Top = 1260
Option3.Top = 3840
For i = 0 To ... = ... ... i = 1 To ... = ... i
Command1.Visible = True
Command1.Caption = Option2.Caption
Frame1.Caption = "ìàçìóíû"
End Sub
Private Sub III3_Click()
Option3.Value = ... i = 0 To ... = ... = ... ... = 1260
Option3.Top = 1920
For i = 0 To 3
Option6(i).Visible = False
Next i
For i = 1 To 2
Option7(i).Visible = True
Next ... = ... = ... = "ìàçìóíû"
End Sub
Private Sub kla_Click()
Option5.Value = True
Command1.Visible = False
For i = 0 To 3
Option4(i).Visible = False
Next ... i = 0 To ... = ... i
For i = 1 To 2
Option7(i).Visible = False
Next i
Option2.Top = ... = ... ... соң Option1 компонентінің код терезесіне ... ... Sub ... = ... Option1.Value = True Then
For i = 0 To 3
Option4(i).Visible = True
Option4(i).Left = 700
Next ... = ... = ... i = 0 To ... = ... i
For i = 1 To 2
Option7(i).Visible = False
Next i
Command1.Visible = True
Command1.Caption = Option1.Caption
Frame1.Caption = "Мазмұны"
End If
End ... ... код ... ... программаны ендіреміз:
Private Sub Option2_Click()
If Option2.Value = True Then
For i = 0 To 3
Option4(i).Visible = ... = ... ... = ... = ... i = 0 To ... = ... i
For i = 1 To 2
Option7(i).Visible = False
Next i
Command1.Visible = True
Command1.Caption = Option2.Caption
Frame1.Caption = "ìàçìóíû"
End If
End Sub
Option3 компонентінің код терезесіне ... ... ... Sub ... = ... ... = True ... i = 0 To 3
Option4(i).Visible = False
Option4(i).Left = 700
Next i
Option2.Top = 1260
Option3.Top = ... i = 0 To ... = ... ... i = 1 To ... = ... i
Command1.Visible = True
Command1.Caption = Option3.Caption
Frame1.Caption = "ìàçìóíû"
End If
End Sub
Option4 компонентінің код ... ... ... ... Sub Option4_Click(Index As Integer)
If Option4(1).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\nykteavi.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = "c:\dip\j_nykte.wav"
End If
If Option4(0).Value = True ... = ... = ... = ... ... ... = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\kesindiavi.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = "c:\dip\J_kesindi.wav"
End If
If Option4(3).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\sauleavi.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = ... ... ... ... код терезесіне төмендегі программаны ендіреміз:
Private Sub Option6_Click(Index As Integer)
If Option6(0).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = ... = ... = ... If
If Option6(1).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\tkemesbrshavi.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = "c:\dip\J_tkemesbrshtar.wav"
End ... ... = True ... = ... = ... = ... If
If Option6(3).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\4brshavi.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = "c:\dip\4brsh.wav"
End If
End Sub
Option7 компонентінің код терезесіне ... ... ... Sub Option7_Click(Index As Integer)
If Option7(1).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = True
WindowsMediaPlayer1.URL = "c:\dip\perimetr.avi"
WindowsMediaPlayer2.URL = "c:\dip\J_perimetr.wav"
End If
If Option7(2).Value = True Then
WindowsMediaPlayer1.Visible = ... = ... = ... ... ... Sub ... ... Sub
Геометриялық денелерді тағы бір тәсілмен таныстыру үшін Paint
редакторында ... ... ... ... ... ... файл түрінде сақтап аламыз.
Одан соң Ассess программасын ашып, ... ... ... ... Оны IBR ... ... ... беттегі Command4 түймесін екі рет шертіп, Form2-ге өту ... ... ... Sub Command4_Click()
Form2.Show
Form1.Hide
End Sub
13 сурет - Ассess программасы
Форма бетіне Data1, ... Label1 ... ... ... ... ... ... жасаған IBR.mdb файлын
шақырамыз (14 сурет).
14 сурет - OLE компоненті ... ... ... ... ... ... DatebaseName қасиетіне C:\dip\Ibr.mdb ... ... код ... мына процедураны ендіреміз:
Private Sub Command1_Click()
Form1.Show
Form2.Hide
End Sub
Сосын, тағы бір жаңа ... ... ... ... ... код терезесіне сол ашылған 4-формаға өту программасын
жазамыз:
Private Sub Command3_Click()
Form4.Show
End ... ... ... (Form4) бетіне Label1, Label2, Label3, Label4,
Command1 компоненттерін орнатып, Caption қасиеттеріне қажетті мәліметтерді
ендіреміз (15 ... Command1 ... код ... мына ... Sub ... ... ... – Жаңа форма
Жоғарыдағы айтылып кеткен әрбір геометриялық денелердің анимацияық
эффектілер көрсетілуі ... ... ... сурет - Түзу ұғымын түсіндіру
17 сурет - Нүкте ұғымын түсіндіру
18 ... - ... ... ... ... - ... ұғымын түсіндіру
20 сурет - Тікбұрыштарды түсіндіру
21 сурет - Тік емес бұрыштар ұғымын ... ... - ... ... түсіндіру
23 сурет - Төртбұрыштар ұғымын түсіндіру
24 сурет - Аудан ұғымын түсіндіру, оны табу жолы
25 сурет - ... ... ... оны табу ... ... ... және жаңа ... технологияны меңгеру
үрдісі адамдық факторлармен санасуды талап етеді. Бұл ... ... ... және кіші ... ... ... ... беру сатысында
маңызды. Себебі, балалық шақ адамдық дарындылықты ... көзі ғана ... ... ... тез ... және психикалық әлсіздікке әкелетін
кезеңі болып табылады. Сондықтан кіші мектеп жасындағы ... ... ... өте сақ болу керектігін ескеру маңызды мәселе.
Компьютер адам ... ... ... ... жаңа ... ... ... барлық мүмкін формаларда (мәтін, сан, дыбыс,
графика, бейне) ақпаратты ... ... ... және ... ... ... ... барлық қызмет аймағында қолданылады. Жаңа
ақпараттық ... ... ... ... ... кез ... нақты
формасында ризашылығын көрсетеді, тиімдірек орындалады, адам өркениетті
бола бастайды, ... оның ... және ... ... зор ... ... компьютерді оқу процесінде пайдаланудың мынадай жетістіктерін
атауға ... ... жеке дара ... ... ұйымдастыруда. Ол үшін әр бір
оқушының өзіне тән ... ... ... ... ... ... ... жекелеме тапсырмалар құруға болады;
- денсаулығынан кемшілік бар балалар үшін (нашар естетін, көретін,
сөйлейтін) оқудың ... ... ... ... еркіндік позициясы орын алады, яғни оқушының жұрт алдындағы
жасқаншақтық әдеті ескеріледі;
- оқушының ... ... ... ... әр тапсырма
өзіне ғана арналғандығын сезінеді;
- оқушының сабаққа деген қызығушылығы артады.
Бала бастауыш мектеп сатысынан-ақ жаңа ... ... ... Ол үшін оның ... ... ... жаңа ақпараттық
технологияның компьютерлік құралдары қолданыла бастаса, яғни ... ... ... ойын ... ... ... кезінде,
конструктірлеу және т.б. өнімді шығармашылық жұмыстарында. ... өз ... ... ... ... ... талап етеді және ол
баланың іс-әрекетінің интелектеулды құрылысымен сәйкес ... ... ... ... ... ... геометрия ұғымдарын оқушыға
түсіндіруде қолдануға болады. ... бұл ... ... ... ғылыми
жұмыстарымда одан әрі жалғастырамын деген ойдамын.
Қолданылған әдебиеттер
1. Т.Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрманалина, С.Х.Құрманалина. ... ... ... ... ... Оспанов Т.Қ. Құрманалина Ш.Х. Математиканың бастауыш курсын
оқыту әдістемесі. І-бөлім. Алматы-1995. ... ... ... ... ... ... оқыту әдістемесі. /1-сынып/. Алматы “Атамұра” 1997.
4. О.Камардинов. Visual Basic 5.0 ... ... ... Visual Basic 6.0 ... ... ... ... Visual Basic 6.0 (2-бөлім), Шымкент 2006.
7. ... Visual Basic 6.0 ... ... ... Атли К. Visual Basic. NET. ... ... ... В.Г.Кузьменко. VBA-2003, Москва. Издательство – Бином 2004.
10. А.Арлов VBA: для тех, кто ... ... ... ... ... ... ... Т.Р.Насто Как программировать на
Visual Basic. ... ...... ... М.Хановерсон. “Шаг за шагом”. Visual Basic 5.0. “Эком”, М.,1998
13. Д.Соха и др. Visual Basic 5.0, ... ... ... Visual Basic 6 ... курс). “ПИТЕР”, 1999
15. С.Макашарипов. Программирование базы данных на Visual Basic 5.0
в примерах. “ПИТЕР”, 1997
16. Г.Корнелл. Программирование в ... Visual Basic 5.0, ... ... ... ... ... Aлматы, 2004ж
18. О.Камардинов. Информатика (I,II-бөлім). Шымкент, 2000ж.
19. К.З.Халықова.Информатиканы оқыту әдістемесі. Алматы, “Білім”
2002ж.
20. Л.Ташимов, С.Мұратов, Қ.Мамаев. ... ... ... Д. Соха и др. Visual Basic 5.0. ... ... ... Visual Basic 6 (учебный курс). “Питер”, 1999.
23. Г.Корнелл. Программирование в среде Visual Basic 5.0. ... ... Visual Basic. ... и ... версия 6.0.
Microsoft Corporation.
-----------------------
|Form 1 |
|Clock ... ... ... | ... ... ... ... ... ... |

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биология сабағында жаңа технологияларды қолдану32 бет
12-жылдық білім беруге көшуде информатиканы оқытудың теориялық негіздері47 бет
31-арнадағы «Информбюро» ақпараттық қызметі52 бет
: ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі. Санау жүйесі9 бет
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру78 бет
Esri(ақш) фирмасының arc/info және erdas imagine бағдарламасы3 бет
«Айнымалы жұлдыздар үшін информация мен энтропия қатынасын анықтау»48 бет
«Е-learning» – электронды оқыту жүйесіне болашақ информатика мамандарын даярлау әдістемесі35 бет
«Информатика сабағында ойын элементтерін пайдалану ерекшеліктері»66 бет
«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »57 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь