Байланыс желісінің негізгі түсініктері1 Ақпарат және ақпараттық үрдістер мазмұндық желісін оқыту әдістемесі
Бақылау сұрақтары
Ақпарат түсінігі курстың орталығы болып табылатындықтан ақпараттар бағыты негізгі (базалық) курстың толық мазмұнын қамтиды. Курстың кез келген тақырыбында ақпараттар мен ақпараттық үрдістерді ұсынудың әртүрлі нұсқаулары туралы айтылады. Бұл жүйедегі әрбір түсінік базалық курста екі аспект бойынша қарастырады: «компьютерлік» және «компьютерлік емес». Компьютерлік емесаспект адамға, қоғамға, табиғатқа қатысты жалпы позициялы компьютерленген байланысты емес ақпараттарды қарастырады. Бұл аспекте ақпараттарды анықтау және өлшеу, ақпараттық модельдер, ақпараттық үрдістер және табиғат пен қоғамда басқару үрдістері сияқты сұрақтар оқып – меңгеріледі. Компьютерлік аспект ЭЕМ архитектурасыда компьютердің функциялануының ақпараттық жақтары, сонымен қатар ақпараттары мен бағдарламалаумен жұмыс істейтін компьютерлік технологияларды оқып – меңгеріледі.
Бұл мазмұндық бағытың қарастырылатын сұрақтары:
— ақпаратты анықтау;
— ақпаратты өлшеу;
— ақпаратты сақтау;
— ақпаратты беру;
— ақпаратты өңдеу болып табылады.
Информатика курсында «ақпарат» түсінігі орталық ядро болып табылады. Алайда, егер қолда бар оқулықтары мен оқу құралдарына талдау жүргізетін болсақ онда бұлардың әрқайсысында мұндай жайттар орын ала бермейтіндігі туралы ой пайда болады. Оның екі келесі себебі бар.
Бірінші себеп – оқулықтардың көбінде авторлық концепцияларда ақпарат ұғымы ең басты орынды емес. Мұнда ең басты түсініктер мен объектілер «алгоритм» және «компьютер» болып табылады.
Екінші себеп – «ақпарат» түсінігінің объективті күрделілігінде. Бұл түсінік ғылымда фундаментальдық түсініктер қатарына жатады және философиялық сипатқа ие, сонымен бірге тұрақты ғылыми дискуссия пәні болып табылады.
Тақырыпты оқып – меңгеру бойынша әдістемелік ұсыныстар. Оқылатын сұрақтар:
ақпарат адам үшін не болып табылады;
декларативті және процедуралық білімдер (ақпарат);
ақпаратқа кибернетикалық үрдісіндегі адамның сезу органдарының рөлі.
Субъективті тұрғы. Субъективті тұрғы (тұрмыстық, адами) көзқарасы бойынша «ақпарат» түсінігін ашу барысында ақпарат туралы интуитивті ұстанымды қарастыру қажет. Яғни, диалог түрінде оқушыларға сұрақ қоя отырып, олар жауап бере алатындай жағдайда әңгіме жүргізіледі.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
I ТАРАУ. Байланыс желісінің негізгі түсініктері
1.1 тақырып. Ақпаратты берудің негізгі түсініктері.
Ақпарат және ақпараттық үрдістер мазмұндық желісін оқыту әдістемесі
Ақпарат түсінігі курстың орталығы болып табылатындықтан ақпараттар бағыты негізгі (базалық) курстың толық мазмұнын қамтиды. Курстың кез келген тақырыбында ақпараттар мен ақпараттық үрдістерді ұсынудың әртүрлі нұсқаулары туралы айтылады. Бұл жүйедегі әрбір түсінік базалық курста екі аспект бойынша қарастырады: компьютерлік және компьютерлік емес. Компьютерлік емесаспект адамға, қоғамға, табиғатқа қатысты жалпы позициялы компьютерленген байланысты емес ақпараттарды қарастырады. Бұл аспекте ақпараттарды анықтау және өлшеу, ақпараттық модельдер, ақпараттық үрдістер және табиғат пен қоғамда басқару үрдістері сияқты сұрақтар оқып - меңгеріледі. Компьютерлік аспект ЭЕМ архитектурасыда компьютердің функциялануының ақпараттық жақтары, сонымен қатар ақпараттары мен бағдарламалаумен жұмыс істейтін компьютерлік технологияларды оқып - меңгеріледі.
Бұл мазмұндық бағытың қарастырылатын сұрақтары:
-- ақпаратты анықтау;
-- ақпаратты өлшеу;
-- ақпаратты сақтау;
-- ақпаратты беру;
-- ақпаратты өңдеу болып табылады.
Информатика курсында ақпарат түсінігі орталық ядро болып табылады. Алайда, егер қолда бар оқулықтары мен оқу құралдарына талдау жүргізетін болсақ онда бұлардың әрқайсысында мұндай жайттар орын ала бермейтіндігі туралы ой пайда болады. Оның екі келесі себебі бар.
Бірінші себеп - оқулықтардың көбінде авторлық концепцияларда ақпарат ұғымы ең басты орынды емес. Мұнда ең басты түсініктер мен объектілер алгоритм және компьютер болып табылады.
Екінші себеп - ақпарат түсінігінің объективті күрделілігінде. Бұл түсінік ғылымда фундаментальдық түсініктер қатарына жатады және философиялық сипатқа ие, сонымен бірге тұрақты ғылыми дискуссия пәні болып табылады.
Тақырыпты оқып - меңгеру бойынша әдістемелік ұсыныстар. Оқылатын сұрақтар:
ақпарат адам үшін не болып табылады;
декларативті және процедуралық білімдер (ақпарат);
ақпаратқа кибернетикалық үрдісіндегі адамның сезу органдарының рөлі.
Субъективті тұрғы. Субъективті тұрғы (тұрмыстық, адами) көзқарасы бойынша ақпарат түсінігін ашу барысында ақпарат туралы интуитивті ұстанымды қарастыру қажет. Яғни, диалог түрінде оқушыларға сұрақ қоя отырып, олар жауап бере алатындай жағдайда әңгіме жүргізіледі.
Кибернетикалық тұрғы. Информатика мен кибернетиканың арасында тығыз байланыс бар. 1940 жылдардың аяғында кибернетиканың негізін ғалым Норберт Винер қалаған. Кибернетика қазіргі информатиканың пайда болуына негіз болды және оның дерек көздерінің бірі болып табылады. Қазір кибернетика информатикаға құрамдас бөлігі ретінде енеді.
Кибернетика машина, тірі организмдер, қоғамдық жүйелер сияқты күрделі жүйелермен жұмыс істейді. Кибернетика мұндай жүйелер мен олардың компоненттері арасындағы өзара әрекеттер үрдістерімен айналысады. Мұндай басқару үрдістері сияқты әрекеттестіктерді қарастыра отырып, кибернетиканы тірі және тірі емес жүйелердегі басқару үрдістерінің жалпы қасиеттері туралы ғылым ретінде анықтауға болады.
Ақпараттарды өлшеу тәсілдері. Ақпаратты өлшеу мәселесі ақпаратты анықтау мәселесімен тікелей байланысты. А.Г. Куширенко оқулығында: Қазіргі кездегі есептеу техникасында ақпарат магнитті және магнитті емес екі түрлі сигналдар тізбегінің көмегімен кодталады. Мұндай кодтау екілік кодтау деп аталады деп жазылған.
Ақпаратты өлшеудің мазмұндық тұрғысы. Оқылатын сұрақтар:
адаммен қабылданатын хабарламаның ақпараттылығы неден тәуелді;
ақпаратты өлшеу бірліктері;
хабарламадағы ақпараттар саны N-ге тең ықтималдықты оқиғаларға тең.
Мазмұндық тұрғыда ақпарат түсінігі келесі тізбек бойынша қарастырылады: ақпарат - хабарлама - хабарламаның ақпараттылығы - ақпаратты өлшеу бірлігі - хабарламаның ақпараттық көлемі.
Ақпаратты өлшеудің кибернетикалық (алфавиттік) тұрғысы. Оқылатын сұрақтар:
алфавит, алфавит қуаттылығы деген не?
алфавиттегі символдың ақпараттық өлшемі деген не?
алфавиттік көзқарас бойынша мәтіннің ақпараттық көлемін қалай өлшеуге болады?
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт деген не?
ақпараттық ағым жылдамдығы және арнаның өту қабілеттілігі.
Алфавиттік тұрғы - бұл ақпараттық техника, компьютерлерде айналымда болатын ақпаратқа қатысты қолданылатын ақпаратты өлшеудің жалғыз ғана тәсілі.
Бұл тақырыптағы негізгі ұғым болып алфавит ұғымы табылады. Алфавит - бұл ақпаратты ұсыну үшін қолданылатын символдардың ақырлы жиыны. Алфавиттегі символдар саны алфавит қуаттылығы деп аталады.
Ақпараттарды сақтау үрдісі. Оқып-меңгерілген сұрақтар:
ақпараттарды тасымалдаушылар;
жады түрлері;
ақпарат қоймасы;
ақпарат қоймасының негізгі қаситтері.
Ақпарат тасымалдаушы - бұл ақпаратты тікелей сақтайтын физикалық орта адам үшін ақпартты негізгі тасымалдаушы болып оның өз биологиялық жады табылады. Адамның жадысын оперативті жад деп атауға болады.
Ақпарат қоймасы - бұл ұзақ сақтау және тұрақты қолдану үшін арналған сыртқы тасымалдаушылардағы нақты түрде ұйымдастырылған ақпарат. Қойма мысалы болып құжаттар, кітапханалар, анықтамалықтар, картотекалар архивтері табылады.
Компьютерлік жад құрылғыларында сақталған ақпарат мәліметтер деп аталады. Мәліметтерді компьютерде сақтауды сипаттау үшін тасымалдаушы, мәліметтер қоймасы, мәліметтерді ұйымдастыру, қатынау уақыты, мәліметтерді қорғау сияқты түсініктер қолданылады.
Ақпараттарды өңдеу үрдісі. Оқылатын сұрақтар:
ақпаратты өңдеу үрдісінің жалпы сызбасы;
өңдеу есептерінің құрылуы;
өңдеуді орындаушы;
өңдеу алгоритмі;
ақпаратты өңдеудің типтік есептері.
Кез келген жағдайда ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Интернет желісі туралы
Информатика пәні дәрістер кешені
Magnum Cash Carry бөлшек сауда желісінің медиаортасы
Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар
Бастапқы сандық сигнал
Веб - серверлер
Сымсыз байланыс желілері
Желілерді құру принциптері және есептеу желілерінің жіктелуі
Компьютерлік жүйенің бағдарламалық құрамы
Желіге қойылатын талаптар
Пәндер