E-leaning - де білімді бақылау жүйесін құру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1 ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ E.LEARNING ЖАСАУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ...
1.1 E.learning тағайындалуы және қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1.1 E.learning мазмұны және ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.1.2 E.learning айрықша ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1.3 Негізгі формалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Технологялық шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2.1 Клиент.серверлік технология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1.1 RDA . модель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1.2 DBS . модель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1.3 AS . модель ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3 Қолданылатын бағдарламалық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3.1 HTML тілінің негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.2 РНР .дегі серверлік сценарилер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.2.1 РНР сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.3 JavaScript негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.3.1 Объектілер жайында жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3.3.2 Негізгі анықтамалар ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3.4 Мәліметтер базасының тағайындалуы және қолдану аймақтары ... ... ... ... ... .
1.3.4.1 SQL тілі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3.4.2 MySQL мәліметтер базасын басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ..
1.3.5 Flash негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Есептің қойылымы ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 E.LEANING .ДЕ БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Web.парағын жасауға арналған бағдарламалық құралдар
2.2 Web.серверді таңдау
2.3 Web.жобаның клиенттік сценарийлік модуліне сипаттама ... ... ... ... ... ...
2.4 Web.қосымшасының құрылымын жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.1 Web.қосымшасының оқу әдістемелік бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.2 Web.қосымшасының білімді бақылау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.3 Web.қосымшасының қосымша бөлімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1 Клиенттік модулді жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6 Қолданушыға нұсқаулық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7 Желі администраторына нұсқаулық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Жалпы жағдай
3.2 Экономикалық есептер
3.2.1 Жобалауға кететін шығындар
3.2.2 Қорларды ұйымдастыру мен басқарудың ақпараттық жүйесін енгізу
3.2.3 Қорларды ұйымдастыру мен басқарудың ақпараттық жүйесін
түзету
3.2.4 Бағдарламаны жарнамалау үшін шығындар
3.2.5 Бағдарламаны көшіру үшін шығындар
3.2.6 Барлық шығындар (бағдарламаның өз құны)
3.2.7 Кірістер
3.2.8 Жылғы жалпы пайда
3.2.9 Тиімділік
3.2.10 Шығындардың өту мерзімі
3.3 Техника.экономикалық көрсеткіштер

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Өндірістік зиянды және қауіпті факторларды талдау
4.2 Қорғаныс шаралары
4.2.1 Өндірістік санитария
4.2.2 Электрқауіпсіздігі
4.2.3 Өрт қауіпсіздігі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Соңғы он жыл Интернеттің және адамдар арасындағы қатынасудың жаңа әдісінің қарқынды дамумен белгілі болды. Бұл құбылыстың басқы жағында World Wide Web (WWW) тұрады. Күнделікті бұл коммуникациялық ортада мыңдаған сайттар ашылады және адамдарға әртүрлі жаңа қызмет көрсетулер түрлері ұсынылады. Нарықтың қарқынды дамуымен жаңа технологияларға және оны жасаушыларға үлкен сұраныс пайда болды.
Интернеттің дамуы оқу-білім саласына қатты әсерін тигізді. Соның ішінде қашықтан оқыту әдістемесі жаңа даму алды, себебі желі арқылы тек ақпаратты ғана беріп қоюмен қатар бірін бірі көре алмайтын сұхбаттасушылар арасында тірі қарым-қатынасты ұйымдастыруға болады, және де адамның оқуын қамтамасыз етуге болады.
Сайтта қолданушылар үйренетін және көшіріп алуға болатын әртүрлі мәтіндік, графикалық, аудио және видео оқу материалдары болады. Сонымен қатар оқушылар алған білімдерін тексеруге арналған әртүрлі интерактивті тесттер болады. Қашықтан оқыту бағдарламасының барлық қажетті материалдары оқушыға тез әрі толық жетеді. Қашықтан оқу жұмысының негізіне клиент-сервер технологиясы жатады. Клиент-сервер технологиясы - арнайы бағдарламалық қамтама орнатылған екі компьютер арасындағы қарым - қатынас технологиясы. Қарым қатынасқа қатысушның біреуі (клиент-бағдарлама) басқасынан (серверден) қандайда бір қызмет сұрайды деп жорамалданады. Желіде ақпаратты беру және өңдеу үрдісінде екі компьютер қатысады- сұраушы (клиент) және сұраныс бойынша мәліметтерді беруші (сервер), бұл жағдайда екі бағдарлама жұмыс істейді- клиент - бағдарламасы және сервер- бағдарламасы.
Қашықтан оқытуды жасауда әртүрлі бағдарламалар қолданылады. Бұл жобада РНР тілі, HTML гипермәтіндік тілі қолданылған. РНР – бұл жасаушыларға тез әрі тиімді түрде Web-қосымшаларын құруға мүмкіндік беретін, сервер жақта жұмыс істейтін Web-тің енгізілген сценарилер тілі. Бағалы мүмкіндіктерінің ішіне - тұрақты мәндерді қолдау, массивтермен жұмыс істеудің қуатты құралдары, объектке-бағытталған әдістемелер және мәліметтер базасымен жұмысты кең қолдау кіреді. РНР сонымен қатар JavaScript, WML (Wireless Markup Language) және басқа да пайдалы тілдермен қатар қолданылатын, динамикалық құрылымдарды жасау және басқару үшін қолданылатын бағалы құрал болып табылады. Жүздеген стандартты функцияларының арқасында РНР, жасаушының ойына келуі мүмкін кез-келген тапсырманы шеше алады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Б.П. Бархаев. Многоуровневый дидактический план в дистанционном образовании // Информатика и образование. 2001, №7
2. “Дистанционное обучение”, http://www.rambler.ru
3. “Дидактические свойства Интернет, используемые в сетевых курсах”, http://www.iet.mesi.ru/
4. “Дистанционное обучение на основе WWW”, http://www.rambler.ru
5. Кручинин В.В., Поддубная Т.Н., Тарасенко Ф.П. Дидактический инструментарий для создания педагогических программных средств. М.: МЦНТИ, 1992
6. А.Матросов, А.Сергеев, А. Чаунин “HTML 4.0 – Новый уровень создания HTML-документов”. Санкт-Петербург, BHV, 1999г.
7. “Сравнительная характеристика инструментов для Web-дизайна”, http://www.rambler.ru
8. Т. Понкратова “Photoshop7 – Учебный курс, дизайн и графика”, Питер, 2002г.
9. Роберт Рейнхардт, Джон Уоррен Ленц “Flash 5”, комп.изд. Диалектика, 2001г.
10. В. Дронов “Macromedia Flash MX” Санкт-Петербург, BHV, 2003г.
11. Питер Вейнер “Java и JavaScript”, изд. ЛОРИ, 2000г.
12. Создание программ для Web “CGI/PERL”, Киев, BHV, 2000г.
13. “Сетевые операционные системы”, http://www.rambler.ru
14. Луиза Паттерсон “Использование HTML 4”, изд. Дом Вильямс,1999г.
15. В.В. Дригалкин “Самоучитель HTML в примерах”, комп.изд. Диалектика, 2003г.
16. Д.Ливингстон,К.Белью,М.Браун Perl5.Web- профессионалам: Пер. с англ.-К.:Издательская группа BHV,2001г.
17. В.А. Тарасов, В.В. Тарасов. Разработка контролирующих HTML-документов // Информатика и образование. 2001, №3
18. И.С. Лаушкина. Разработка сценария On-Line теста на языке JavaScript // Информатика и образование. 1999, №9
19. О.В. Воробейчикова. Структурированные тесты как средство контроля знаний // Информатика и образование. 2001, №7
20. Б.Жумагалиев. Лабораторный практикум по интернет-технологиям. Учебное пособие.Алматы:ААЭиС,2003.-63с.
21. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» учебник для ВУЗов, издательский дом «Питер» 2002.
22. «Компьютерные сети», 2-е издание, учебник для ВУЗов, В. Г. Олифер, Н. А. Олифер, «Питер» 2003.
23. “Компьютерные сети”, http://www.yandex.ru
24. Компьютерная технология обучения: Словарь-справочник // под редакцией Гриценко В.Ю., Довгялло A.M., Савельева А.Я. Киев: Наукова думка, 1992
25. Дж. Бойс «Сетевые возможности» - М.: Восточная Книжная Компания, 1997.
26. Өндірістік зиянды факторларды талдау 1999ж. 10 желтоқсанда “Еңбек туралы” заңынан алынған.
27. МСТ 12.1.01.005 – 92. ЕҚСЖ. Жұмыс орындарына қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар.
28. ҚР ҚНжЕ 22.12 – 2003. Шу мен дірілден қорғану.
29. ҚР ҚНжЕ 2.04.05 - 2002. Есептеу орталығының өндірістік жарықтандырылуы.
30. МСТ 12.1.038 – 89. ЕҚСЖ. Электр қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.
31. МСТ 12.1.004.92. ЕҚСЖ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.
32. ҚР ҚНжЕ 2.02.05 – 02. Өртке қарсы нормалар мен ережелер.
33. МСТ 12.1.044 – 89. ЕҚСЖ. Заттар мен материалдардың өрт жарылыс қауіпсіздігі көрсеткіштердің номенклатурасы және оларды анықтау әдістері.
34. ҚР ҚНжЕ 2.02-05 – 02. Үймереттер мен ғимараттардағы өрт қауіпсіздігі.
35. МСТ 12.1.033-81. ЕҚСЖ. Электрлік желілері бар объектілердегі өрт қауіпсіздігі.
36. ҚР ҚНжЕ 4.02-05 – 01. Жылыту, желдету және ауа алмастыру.
37. ҚР ҚНжЕ 2.04.05 – 91. (13.91 құралы) Жылыту, желдету және ауа алмастыру жүйелеріне өртке қарсы қойылатын талаптар.
38. К.А. Мусин “Еңбекті қорғау” оқу құралы, КазНТУ, Алматы,1995ж., 77бет.
39. С.Ж. Темірғалиев “Дипломдық жобаның экономика бөлімі” Әдістемелік нұсқау (бейэконормикалык мамандықтар үшін). Алматы, КазҰТУ, 2000ж., 14 бет.
40. К.С. Алдажаров, А. Бекбаев және т.б. “Қазақша-орсша орысша-қазақша терминологиялық сөздік” 5000-ға жуық термин қамтылған, Рауан, Алматы 1999ж.
41. Қ.Бектаев “Сөздік” Үлкен қазақша-орысша орысша-қазақша сөздік. Алматы: “Алтын Қазына” 2001ж.-704бет.
42. С.Р. Тоқсанбай Экономикалық, қаржы-несие, банк, салық кеден, сақтандыру, биржа және кәсіпорын атауларының орысша-қазақша сөздігі «Сөздік-словарь» Алматы, 1999ж.
43. Р.Г.Сыздықова, Қ.Ш. Құсаинов «Қазақша-орысша сөздік», Алматы, Дайн-пресс, 2001ж.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Техникалық кибернетика кафедрасы
ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ
Кафедра ... ... 2007 ... ... ... ... ... доцент ... ... 2007 ж. ... ... |
|Мамандық 370140, ... ... ... ... –де білімді бақылау жүйесін құру (кешенді диплом)
|Рецензент ... ... ... ... ... ... |
|______________ ... 2007 ж. ... ... ... ... ... ... ... ... 2007 ж. ... ... бойынша кеңесші |
| ... ... ... ... ... ... 2007 ж. ... қорғау бойынша кеңесші |
|ЕжТҚ кафедрасының доценті, ... ... ... 2007 ж. ... ... ... ЖӘНЕ ... МИНИСТРЛІГІ
Институт ... ... ... ... ... ... және ... компьютерлік жүйелері
Диплом жобасын (жұмысын) орындауға
ТАПСЫРМА
Студентке
Жобаның тақырыбы E-leaning –де білімді бақылау жүйесін құру
Жоғары оқу орны ... «____» ... ж. ... ... ... ... мерзімі «__» мамыр 2007 ж.
Жобаның ... ... ... алды ... нәтижелері,
әдебиеттерді шолу
Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің тізімі немесе ... ... ... ... кездегі E-Learning жасаудың жағдайы. Қолданылатын бағдарламалық
құралдар.
E-Learning-ді ұйымдастыру мәселелері. Есептің қойылымы.
б) E-Learning-де білімді ... ... ... ... клиенттік
сценарийлік модуліне сипаттама. ... ... ... ... ... ... Қолданушыға нұсқаулық, ... ... ... ... ... құру мен енгізуге шығындарды есептеу.
E-Learning құру мен енгізудің пайдасын және шығынды өтеу мерзімін ... ... ... ... ... және ... факторларды таңдау.
Қорғаныс шаралары. Өндірістік санитария. Электр қауіпсіздігі. ... ... ... ... ... дәл ... жалпы құрылымы, Қолданылатын клиент-серверлік технология.
Web-қосымшаның ... ... ... ... ... ... асыру интерфейстері. Тестті қорғау ... ... ... ... мысал.
Ұсынылатын негізгі әдебиет
1 Д. Коггзолл PHP 5 полное руководство
Тараулары көрсетілген жоба ... ... ... ... ... |
|Экономикалық бөлім|ӨЭ кафедрасының доценті, |06.04.07 | |
| ... ... | ... ... ... ... ... |27.04.07– | ... ... ... | ... |ТК ... ... ... | ... | ... | ... жобасын дайындау кестесі
|№ |Тараулардың аттары, зерттелетін |Жетекшіге ұсыну |Ескерту |
| ... ... ... | |
|1 ... –де ... ... ... – | |
| ... ... қазіргі жағдайы |25.02.07 | |
|2 ... ... ... ... |
| ... ... | | |
| ... | | |
|3 ... –де ... ... |16.03.07 – | |
| ... құру ... | |
|4 ... қорғау бөлімі ... – | |
| | ... | |
|5 ... ... ... – | |
| | ... | ... ... күні «13» ... 2007 ... ... ... жетекшісі ... ... ... ... ... ж.
АҢДАТПА
Берілген дипломдық жоба қазіргі заманғы және өзекті тақырып- білімді
бақылау жүйесін қамтитын ... ... ... жүйесін жасауға
арналған.
Дипломдық жобада білім беру ... ... оқу ... жасау
және технологиялар бойынша шолу және ... ... мен ... ... жоба ... ... оқу орындарының кафедралары үшін
қашықтан оқытудың Web-қосымшаларын жүзеге асырады.
Ұсынылған қашықтан оқытуда келесі объектілер ... ... ... жұмыстары, зертханалық жұмыстар, қонақ ... ... ... ... ... объектті таңдап, оның негізгі
сипаттамаларын ... ... ... ... ... ... алады,
содан кейін өзінің білімін тексеру үшін тест тапсырып және оның нәтижесін
мәліметтер базасына ... ... ... ... ... талаптарды қанағаттандырады.
Дипломдық жобада сайтты енгізуден экономикалық тиімділік есептелген,
сонымен қатар еңбек қорғау сұрақтары қарастырылған.
Қашықтан оқыту студенттердің, ... ... ... ... білімін бақылау үшін оқытушыларға арналған.
АННОТАЦИЯ
Данный дипломный проект ... ... и ... тематике –
разработке информационной системы дистанционного обучения, которая включает
систему контроля знаний.
В дипломном проекте приведены обзор по ... и ... ... ... в ... и ... их ... и
развития. Представленный проект реализует Web-приложении дистанционного
обучения для кафедры технических ... ... ... ... ... ... ... самостаятельная работа студента, самостаятельная работа студента с
преподавателем, лабораторные работы, гостевая, ... ... ... ... его объект, сможет рассмотреть
основные его характеристики, самостоятельно делать ... ... ... ... свои ... ... пройти тест и отправить результат
теста в базу данных.
Проект удовлетворяет предъявленные к нему функциональные ... ... ... рассчитан экономический эффект от внедрения
сайта, а ... ... ... ... ... ... предназначено для улучшение знаний студентов,
магистрантов и для преподавателей, чтобы контролировать знание студентов.
ANNOTATION
The present diploma project devoted for the urgent and modern ... of ... - ... the ... system of ... which included system control ... In this diploma project
brings an overview of technologies and technologies of ... ... projects as applied to ... its ... and ... project is ... ... of the distance learning for
technical universities.
This suggestng distance learning has the next objects: ... ... work, ... ... work with teacher,
laboratory work, guest book, ... ... by choosing ... him object can descry its main
description and independint
do laboratory work. He also can control owns ... by test ... results of the test to data ... project is ... the fuctional requires.
Here was considered the points of ... effects of ... learning and question of ... project can used by students to improve his ... ... teachers to control students ... ... КЕЗДЕГІ E-LEARNING ЖАСАУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ ………………………
1.1 E-learning тағайындалуы және қызметі ………………………………………..
1.1.1 E-learning ... және ... ... айрықша ерекшеліктері …………………………. 
1.1.3 Негізгі формалар ………………………………………………………
1.2 Технологялық шешімдер ………………………………………………
1.2.1 Клиент-серверлік технология ... RDA – ... DBS – ... AS – ... Қолданылатын бағдарламалық құралдар........……………………………
1.3.1 HTML тілінің негіздері........……………………………………………………
1.3.2 РНР –дегі серверлік сценарилер ... РНР ... ... ... ... Объектілер жайында жалпы мағлұматтар ………………………………………
1.3.3.2 Негізгі анықтамалар.............. ……………………………………………….
1.3.4 Мәліметтер базасының тағайындалуы және ... ... SQL тілі ... MySQL мәліметтер базасын басқару жүйесі ……………………..
1.3.5 Flash негіздері…………………………………………………………….
1.4 Есептің қойылымы ... ... ... -ДЕ ... ... ... ... Web-парағын жасауға арналған бағдарламалық құралдар
2.2 Web-серверді таңдау
2.3 Web-жобаның клиенттік сценарийлік модуліне сипаттама……………………
2.4 Web-қосымшасының құрылымын жасау…………………………………………
2.4.1 ... оқу ... ... ... ... ... ... Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау………………………………………..
2.5.1 Клиенттік модулді жасау…………………………………………………….
2.6 Қолданушыға ... Желі ... ... ... БӨЛІМ
3.1 Жалпы жағдай
3.2 Экономикалық есептер
3.2.1 Жобалауға кететін шығындар
3.2.2 Қорларды ұйымдастыру мен басқарудың ақпараттық жүйесін енгізу
3.2.3 Қорларды ұйымдастыру мен басқарудың ... ... ... ... үшін ... ... көшіру үшін шығындар
3.2.6 Барлық шығындар (бағдарламаның өз құны)
3.2.7 Кірістер
3.2.8 Жылғы жалпы пайда
3.2.9 Тиімділік
3.2.10 Шығындардың өту мерзімі
3.3 Техника-экономикалық көрсеткіштер
4 ЕҢБЕК ... ... ... ... және ... ... ... Қорғаныс шаралары
4.2.1 Өндірістік санитария
4.2.2 Электрқауіпсіздігі
4.2.3 Өрт қауіпсіздігі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Соңғы он жыл Интернеттің және адамдар арасындағы қатынасудың жаңа
әдісінің ... ... ... болды. Бұл құбылыстың басқы жағында World
Wide Web (WWW) тұрады. Күнделікті бұл ... ... ... ... және ... ... жаңа ... көрсетулер түрлері
ұсынылады. Нарықтың қарқынды дамуымен жаңа технологияларға және ... ... ... пайда болды.
Интернеттің дамуы оқу-білім саласына қатты әсерін тигізді. ... ... ... әдістемесі жаңа даму алды, себебі желі ... ... ғана ... ... ... ... бірі көре алмайтын сұхбаттасушылар
арасында тірі қарым-қатынасты ұйымдастыруға болады, және де адамның оқуын
қамтамасыз етуге ... ... ... және ... ... ... мәтіндік, графикалық, аудио және видео оқу материалдары ... ... ... алған білімдерін тексеруге арналған әртүрлі
интерактивті ... ... ... ... ... ... қажетті
материалдары оқушыға тез әрі толық жетеді. Қашықтан оқу жұмысының негізіне
клиент-сервер технологиясы жатады. ... ... - ... ... орнатылған екі компьютер арасындағы қарым - қатынас
технологиясы. Қарым қатынасқа қатысушның ... ... ... ... бір ... ... деп жорамалданады.
Желіде ақпаратты беру және өңдеу үрдісінде екі компьютер ... ... және ... бойынша мәліметтерді беруші (сервер), бұл жағдайда
екі бағдарлама жұмыс ... ... - ... және ... ... ... әртүрлі бағдарламалар қолданылады. Бұл жобада
РНР тілі, HTML гипермәтіндік тілі қолданылған. РНР – бұл жасаушыларға ... ... ... ... ... ... ... сервер жақта
жұмыс істейтін Web-тің енгізілген ... ... ... ... - тұрақты мәндерді қолдау, массивтермен ... ... ... объектке-бағытталған әдістемелер және мәліметтер
базасымен жұмысты кең қолдау кіреді. РНР сонымен қатар ... ... Markup ... және басқа да ... ... ... ... ... ... және ... үшін қолданылатын
бағалы құрал болып табылады. Жүздеген стандартты функцияларының арқасында
РНР, жасаушының ойына келуі мүмкін кез-келген тапсырманы шеше ... ... ... ... ... ШОЛУ
E-learning қашықтан оқытудың маңызды кезеңі болып табылады. " E-
learning " термині кең көлемдегі қолданысқа ие ... ... ... оған ... мағына береді. Кең таралған E-learning-ге
көзқарас бұл, оқулық бағытын немесе оның үлкен бөлімін және көбінесе өз
ішінде кәдімгі ... ... ... ... және зертханалыық
жаттықтыру сабағының қасиеттерін біріктіретін бағдарламалық-әдістемелік
кешен болып табылады. Ол балама емес, ал оқытудың дәстүрлі түрлеріне
қосымша, және студенттің кітаптармен, конспектілермен, ... ... ... және ... жұмысын ауыстыра алмайды. Бұл «электрондық
дәрісші» кітаптың немесе оқу ... ... ... тек ... ... және де компьютер арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... ... технологияларды, мультимедийлік
мүмкіндіктерді қолдануға арналған. Бұл мүмкіндіктерге келесілер жатады:
− физикалық, химиялық және ... ... ... ... бақылауға қол жетпейтін объекттердің және үрдістердің көрнекті
көрсетімі (микромирдегі үрдістер, ғарыштық ... өте аз ... ... сипаттамалық уақыттарына ие үрдістер және т.с.с);
− үрдістерді және объекттерді компьютерлік модельдеуіне қажет, бірігей
немесе қымбат тұратын жабдықтарды, реагенттерді, ... ... адам ... ... қауіпті материалдарды өздігінен оқып үйрену үшін қажет
және ... оқу ... ... және ... ... ... авторының аудиокомментарий енгізілген көрнекті көрсетімі;
− контекстік көмек сөздерін, сілтемелерді (гипертекст) ұйымдастыру;
− нәтижелерін сандық немесе графикалық түрде көрсететін жылдам күрделі
есептеулерді ... ... және ... ... ... өз ... жедел тексеру.
E-LEARNING құру үрдісі бір мезгілде оқулық ... ... ... және де ... технологиялар облысы бойынша білімдерді қажет
етеді, сол үшін тәжірибеде көбінесе екі мамандардың – «пән-дәрісшінің» ... ... ... Бұл ... келесі
негізгі кезеңдерін ұсынуға болады:
− оқулық мәтінінің алғашқы жазылған нұсқасын дайындау (дәріс бағыты
бойынша құралы болғаны ерекше тиімді, ең болмаса ол ... ... ... ... -нің жеке ... өзара байланыстыратын «сценария»
құру (оқулықтың рационалды құрылымының және материалдарды баяндаудың
мұқият ойластырылған тізбегінің негізінде, мүмкін болатын сілтемелердің
қиылысын ұйымдастыру және ... ... ... ... оқу үрдісі
кезінде динамикалық пайда болатын немесе мәтінде статикалық
орналастырылатын әртүрлі иллюстрациялардың, аудио- және бейнесюжеттердің
бастапқы сценариесін дайындау;
− компьютерде E-LEARNING ... ... ... ... үшін «пән-дәрісшінің» ақпараттық технологиялар бойынша кез-келген
білімі төтенше пайдалы болып табылады, бірақ тіпті міндетті емес.
Көбінесе, алғашқы екі кезеңде пәндік ... ... ... ... ... және әдістемеші қабілеттілігі үлкен (шешуші) рөл атқарады. Оның
себебі, тек қана ... ... ... оқу ... ... кітапты жазу
үрдісінде авторға өзінің білімінің оқырман немесе оқушы ... ... ... қиыншылықтарға тап болуға тура келеді. Олардың
кейбіреулеріне тоқталайық.
Білімді трансформациялау үрдісі «автор білімдері» - ... ... ... ... ... ... ... іске асады, және
өкінішке орай, оның барлық сатыларында тұрақты шығындарға жол береді.
Осылайша, оқырмансыз өтетін ... ... ... де автормен құрылған
мәтін автордың білімдерін емес, ал тек қана олар туралы анықталған
ақпаратты қамтиды. Оқытудың күндізгі оқу түрінде мамандырылған ... ... ... ... қосымша ресурстарға ие. Дұрыс орнына
қойылған сөйлеу акценттері, ауызша қатынастың артықшылықтары тек қана
оқылатын бөліміндегі ең маңыздысына көңіл бөлуге ғана емес, және ... кері ... ... ... ... меңгеру
дәрежесіне байланысты дәрістің жоспарын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл
ретте тыңдарман сұрақтарының және ... ... ... ... рольдерін бағаламауға болмайды.
Көрсетілген мәселелерді ескере отырып, оқушының E-LEARNING –пен
жұмысын максималды жеңілдету қажет. Әрбір ... ... ... ... және есеп ... ғана анық ... қоймай, сонымен бірге
жағдайдың қақтығыстарын, пайда болған мәселелердің мәнін (не үшін ... Не үшін бұл ескі ... ... ертерек істелмеген? ), тек
содан кейін ғана бұл қақтығыстарды шешетін ... ... ... кеңестердің көлемі және жеделділігі күндізгі оқыту түріне
қарағанда шектеулі болғандықтан, E-LEARNING-те оқушылардың көбінесе мүмкін
типтік сұрақтары бойынша ... ... ... ... меңгергенін тексеретін тесттер қолданған пайдалы.
E-LEARNING құру кезінде E-LEARNING-нің ... ... ... ... және аудио- және бейнесюжеттердің сценариін
дайындау маңызды кезең болып ... ... ... аудио- және
бейне мүмкіндіктері қолданылуы мүмкін. «Пән-дәрісшінің» бағдарламалық
қамтамасыздандыру туралы әлсіз білімі кедергі болып табылмайды, алайда тек
қана өзінің пәндік облысында ғана емес, ... ... ... ... ... оқулықтармен және оқытатын бағдарламалармен танысу қажет. Негізгі
мақсат- аудио- және бейне фрагменттеріне, формулаларды, графиктерді,
суреттерді, кестелерді визуалдау әдістеріне, және т.б ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін оқып оқып
оқып үйрену. Мұнда маңыздысы- оларды қалай бағдарламалық ... ... ... ... білімді беру құралдарының өзі. E-LEARNING-ке енгізу үшін алдыңғы
жұмыстың жоғарыда көрсетілген барлық фрагменттері көп рет жөнделгеннен
кейін, ... ... ... және ... ... бойынша
маманның біріккен жұмысы болу керек.
1.1.1 E-LEARNING  мазмұны және құрылымы
E-LEARNING негізгі мазмұны келесілерден тұру керек:
− тіректі конспекті;
− дәріс конспектісі;
... ... ... жеке ... ... ... ... бірінші екі конспектімен жүргізіледі. Үшіншінің
орынына таңдалған оқулық («қатты көшірме» және оған ... ... ете ... ... ... ... ... оқып үйрену үшін қызмет етеді. Оқулықтың өзі және оның
бөлімдері негізгі материалды баяндаудың алдында міндетті түрде кіріспеден
тұрады. ... -де ... ... ... ... ... келетін
сілтемелер қамтамасыз етілетін әдебиеттер тізімі және глоссарий болады.
Кіріспе. ... осы ... ... мұқият құрылу керек (бөлімнің
және бүкіл курстың құрамы, сонымен қатар олардың арасындағы байланысы
көрсетілу керек). Ол келесілерден тұрады:
− мемлекеттік ... ... ... бағыттың қысқаша
бағдарламасы, бағыттың негізгі есептерінің тізімі және көркемдеуі, оларды
шешудің маңыздылығы және өзектілігі;
− білімдері ... ... үшін ... ... ... тізімі;
− оқып үйренуі зерттелетін бағыттың білімдеріне негізделген пәндердің
тізімі;
− курстың (бөлімнің) құрылымы, функционалдық және логикалық
байланыстар;
− реті бойынша ... оқып ... ... кепілдемелері (соның
ішінде, тәуелсіз қандай бөлімдер оқуға болады);
− оқу ... ... ... курс ... дамуын және
тереңділігін қайда іздеуге болатын нұсқаулар және мамандықтардың бөлек
топтары үшін курстың қандай бөлімдерін оқып үйрену қажет, түсініктермен
(комментарий) бірге ... ... ... ... ... (тақырыпқа) кіріспе бөлімінен басқа
келесіні енгізген пайдалы:
− есептің қойылымы;
− негізгі ... ... және ... ... ... бөлімнің әртүрлі жайлары бойынша геометриялық, физикалық
көркемдеулер, мультипликациялар,клиптер;
− аудио фрагменттер;
− шешімінде қолданылатын бөлімдердің және ... ... ... ... ... ... ... көрсететін әдістер, тәсілдер,
амалдар;
− мүмкін болатын жерде берілген мақсатты шешудің басқа да әдістерінің
мәні бар;
− берілген нәтижелерді қолданатын көбінесе жиі ... ... ... алдыңғы материалдың қажетті білімдеріне сілтемелер.
Әрбір тақырыпта мысалдар мен есептер қатар жүру керек:
− көрнекті баяндалған (толық шешімдерімен);
... шешу үшін ... және ... ;
− бақылау шешімдері үшін (кейін бағыттың өткен бөлімдерін ... ... ... ... ... ... ... көрсететін);
− бағыттың өткен бөлімдеріне байланысты бақылау сұрақтары.
Мүмкін болатын жерде материалды «мәселеге бағытталған түрде» баяндау
барынша мадақталады және ... онда ... ... фактпен немесе
құбылыспен дәстүрлі схема (теориялық материал – шешу әдістері – көрнекті
есеп) бойынша емес, ал ... бір ... ... ... және ... ... үйренуші жұмысының сипаттамасы бойынша соңғысының әрбір
бөлімі келесі бөлімдерді қамту мүмкін:
− теориялық ... оның ... ... суреттер, кестелер, аудио –
және бейнесюжеттер және т.б. енгізілген гипертекст. Гипертекстке қосымша
ретінде көрнекті компьютерлік модельдер болып табылады , олар ... ... ... ... үйрену мақсатымен сол немесе басқа
параметрлерді түрлендіру мүмкіндігімен үйренетін ... ... ... көрсетеді;
− тәжірибелік бөлім, мұнда минималды түсініктемелер және теориялық
бөлімнің сәйкес бөлімдеріне сілтемелер берумен берілген оқу ... ... ... мен ... ... ... шешімдері көрсетілген.
Дәстүрлі зертханалық жұмыстардың аналогы ретінде көрнекті компьютерлік
модельдер ұсынылады (зертханалық тәжірибе дербес бағдарламалық ... ... ... ... бұл ... бөлім бойынша сұрақтарды , сонымен
қатар есептерді және жаттығуларды шешуді қамтитын тесттер жинағы (дұрыс
емес ... ... ... ... ... ... ... беретін көмек
сөздер енгізілуі мүмкін);
− анықтама бөлімі, ол өзінде қамту мүмкін: пәндік нұсқау ... ... ... ... ... ... т.б. кестелері; негізгі формулалардың мәліметтері; графикалық,
кестелік немесе ... ... ... ... ... ... ... ол компьютерлік оқулықпен жұмыс жасау ережелерді және
әдістемелік ұсыныстарды қамтиды.
1.1.2 E-learning-нің айрықша ерекшеліктері
Ақпарат ... ... және өз ... жаңа ұғымдардың шектеулі
санымен курстың аяқталған фрагменттері болып табылу керек. Оқу бағытының
құрылымдық элементтеріне гипертексттері, ... ... ... ... ... бар ... ... сәйкес
келу керек.
Оқулықтың негізгі фрагменттері мәтіндер мен көрсетімдерге қоса
материалды авторлық (немесе дәрісші ) баяндаудың аудио- немесе бейнежазбасы
болу керек.
Мәтіндік ақпарат ... ... ... ... қайталауы
мүмкін. E-LEARNING мәтіннің қажетті фрагменттерін басып шығару мүмкіндігін
қамтамасыз ету керек.
Күрделі модельдерді немесе құрылғыларды ұсынатын көрсетімдер шапшаң
сыбыр сөз (көмек) ... ... болу ... ... ... ... өлшеміне дейін үлкейту мүмкіндігі.
E-LEARNING-де көптерезелік интерфейсті қолдану ұсынылады.
Мәтіндік бөлім қажетті ақпаратты іздеу уақытын ... ... ... ... тұру ... , ... ... қуатты іздеу
ортасы және индексі болу керек.
Қосымша бейнеақпарат немесе ... ... ... мәтіндік
баяндалуында түсінуге қиын болатын бөлімдерде болу керек.
Аудиоақпарат музыкалық аспаптардың дыбысын үйрену , құстарды ән салуы
бойынша ажырату, ... ... шу ... ... ... ... және т.б. ... өзгертілмейтін болып ұсынылады. E-LEARNING бойынша
навигацияның дұрыстығын нұсқау, көмек көрсету үшін ... ... ... есте ... көмектесетін фондық ән қолданылуы мүмкін.
Бүкіл E-LEARNING таңдалған ақпаратты көшіру, оны блокнотта ... ... ... ... ... ... ... ие болу керек.
1.1.3 Негізгі формалары
Кез-келген күрделі жүйелерді құру сияқты E-learning дайындау кезінде
де ... үшін ... ... ... ... және шеберлігі басты роль
атқарады. Алайда, электронды оқулықтардың тұрақты ... бар, яғни ... ... ... элементтер.
Тест. Сырттай, бұл E-learning-нің қарапайым түрі. Негізгі қиындықты
құрайтындары сұрақтарды таңдау және қалыптастыру, сонымен қатар сұрақтарға
жауаптардың интерпритациясы. Жақсы тест ... ... ... ... ... ... ие болатын іскерлікті және дағдыларды
алуға мүмкіндік береді. Объективті тесттің нәтижелері білімдердің
шыңдарына оптималды жолды таңдауға ... ... Бұл ... –нің базалық түрі. Энциклопедия термині
электрондық оқулықтағы шоғырланған ақпарат толық және білім стандарттарына
қатысы бойынша тіпті артық болу керек екенін ... ... ол ... жасағандардың әрқайсысын қанағаттандыру керек. Әрине, ақпарат
адекваттық түрде берілу керек. Электрондық энциклопедиялар үшін сәйке
келетін ... : ... ... ... және ... ... ... кілттік сөздер бойынша іздеу және т.б.
Есептер жинағы. Есептер ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асырады. Есептер жинағы гуманитарлық пәндер
бойынша да болуы мүмкін. Электрондық есептер жинағында негізгісі-
мөлшерленген көмек. Оқушы нақты бір мақсатты ... ... ... сол ... ... Негізгі қайшылық – барлық теориялық материалды қамтитын
есептерді іріктеп алу. Есептерді іріктеу кезінде оптимизациялық ... ... ... тура ... Бір ... ... есеп ... арқылы анықталған теориялық материалды қабылдау үшін ашу немесе
кепілдік беру ... және ... ... ... оқырмандар үшін
түсінікті болу керек. Екінші жағынан, есептер саны оқушыны қорқытпау керек
және оны ... ... ... ... ... ... ... электрондық
есептер жинағын құру ең жоғарғы мамандандырылған ... ... ... ... ... ... ... оқулықтар оқырманның
үйренетін объекттерімен және өзара әсерлесетін объекттердің жүйелерінің
модельдерімен творчестволық жұмысын қамтамасыз ету керек. Нағыз
творчестволық жұмыс оқытушымен ... ... ... іскерлік және
дағдылар кешенін құруына және бекітуіне жағдай жасайды. Бағдарламашы
көзқарасы бойынша креативтік орта E-learning –ді құрайтын бөлімдерінің
ішінен ... ... бірі ... ... Креативтік орта
интерфейсінің қайшылығын шешу өте күрделі. Бұл жерде талант, білім және де
шеберлік керек. Себебі, креативтік ортаның интерфейсін үйрену оқушы мен
оқытушы ... ... ... ... қосымша тосқауыл болмау керек.
Авторлық орта. E-learning оқу үрдісіне бейімделген болу керек. Яғни,
нақты бір мектептің, нақты бір ... ... бір ... ... мүмкіндік беру керек. Пассивті түрде бұл оқытушыға ... ... ... ... ... қоюға мүмкіндік
беретін оқу материалдардың артықшылығымен қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... E-learning оқу материалдарын
өздері қалыптастырғысы келетінін көрсетеді. Ол үшін сәйкес ... ... ... ... орта ... электрондық энциклопедияға қосымша
материалдарды қосуды қамтамасыз етеді, есептер жинағын ... ... және пән ... әдістемелік құралды дайындауға
мүмкіндік береді. Нақты түрде бұл оның көмегімен E-learning-нің өзі
құрылатын құралға ұқсас. ... ... ... ... және де ... қол ... болу ... (тек қана ақпараттану оқытушысына ғана
емес ).
Ауызшасыз орта. Дәстүрлі түрде электрондық оқулықтар өзінің табиғаты
бойынша ... ... ... Олар теорияны мәтіндік немесе графикалық
түрде баяндайды. Бұл өзінің табиғаты бойынша ауызша болып табылатын
полиграфиялық баспаның ... ... ... ... ... ... ... қадамнан кейін оқушыны жүктеуге әкеледі.
Себебі, ол біріншіден, білімнің сөздік кодтау жүйесін меңгеру, білімді
кодталған түрде сипаттайтын ... ... ... керек, білімді
декодтап оны біріншіден оқу ,ал кейін ... ... шешу ... ... ... Осы ... білімдер мен дағдылардың ауызша
баяндамаларын меңгеру үшін өте көп күш және ... ... ... ... ... оқырман үшін бұл жұмысты маңызды түрде
жеңілдетуге мүмкіндік береді.
1.2 Технологиялық шешімдер
1.2.1 Клиент-сервер технологиясы
Ереже бойынша ақпараттық жүйенің құрамына кіретін компьютерлер ... тең ... ... ... Желідегі бір компьютер
процессорлар, файлдық жүйе, почталық қызмет, басу қызметі, мәліметтер
базасы сияқты ... ... ... Ал басқалары оны
пайдаланады. Кез – келген ресурсты басқаратын компьютерді сол ресурстың
сервері, ал онымен қолданғысы келген компьютерді клиент деп ... ... ... өзінің ие болған ресурс түрімен сипатталады.
Яғни, егер ресурс ... ... ... онда ... мәліметтер
базасын өңдеуге байланысты клиенттердің сұраныстарына қызмет көрсету болып
табылатын, мәліметтер базасының сервері ... ... егер ... ... жүйе ... онда ... сервер немесе файл-сервер туралы айтылады
және т.с.с.
Бұл принцип үрдістердің өзара әсерлесуіне де таралады. Егер олардың
біреуі басқаларға сәйкесінше қызметтер ... беру ... ... ... болса, мұндай үрдіс сервер ретінде қарастырылады.
Осы қызметтерді пайдаланатын үрдістерді клиенттер деп атау қабылданған.
Бүгінгі таңда “клиент-сервер” технологиясы кең қолданыс ... ... ол ... ... ... Ол тек ... заманғы
таратылған ақпараттық жүйенің қалай ұйымдастырылу керек екенінің жалпы
көрінісін береді. Оның ... бұл ... ... ... және де ... қамтаманың түрлерінде жүзеге асуы әлдеқайда
ажыратылады.
“Клиент-сервер” технологиясының негізгі ... бірі ... бар ... ... ... үш ... бөлуге
негізделген. Бірінші топ - бұл мәліметтерді ... және ... ... топ ... ... ... ... тек қана
қолданбалы функцияларды біріктіреді. Үшінші топқа мәліметтерді сақтау және
басқару (мәліметтер базасын, файлдық жүйелерді және т.б.) функциялары
жатады. Осыған ... кез ... ... ... ... ... ... топтың қызметтерін жүзеге асыратын көрсету компоненті
(presentation);
− екінші топтың қызметтерін қолдайтын қолданбалы компонент (business
application);
− үшінші топтың қызметтерін қолдайтын ақпараттық ... ... ... acces) ... ресурстар менеджері (Resource manager).
“Клиент-сервер” технологиясының шеңберінде қосымшаларды жүзеге
асыруының ... үш ... ... Біріншіден, барлық үш
топтың қызметтерін жүзеге асыру үшін қандай механизмдер қолданатындығымен.
Үшіншіден, жүйеде ... ... ... ... ... ... ... келетін модельдерде жүзеге асатын үш
әдістемелер ерекшеленеді:
− қашықтықтағы мәліметтерге қатынау моделі (Remote Date Access -
RDA);
− мәлеметтер базасы ... ... ... Server - ... ... серверінің моделі (Application Server - AS).
RDA-моделінде көрсетім компонент және ... ... ... және ... ... ... мәліметтерді енгізу
және көрсету функцияларымен бірге таза қолданбалы функцияларды да қолдайды.
Ақпараттық ресурстарға қатынау, ереже ... ... ... ... ... егер ... мәліметтер базасы туралы айтылатын болса) немесе
арнайы кітапхананың ... ... ... ... (егер
сәйкес келетін API болса). Ақпараттық ресурстарға сұраныстар қашықтықтағы
компьютерге торап бойынша жіберіледі (мысалы, ... ... ... ... өңдейді және орындайды және клиентке мәліметтер блогын
қайтарады (сурет 1.1). “Клиент-сервер” архитектурасы ... ... осы ... ... айтады.
Сурет 1.1 – Қашықтықтағы мәліметтерге қатынау моделі
DBS-моделі (сурет 1.2) компьютер-клиентте орындалатын үрдіс көрсетім
функцияларымен шектеледі, ал қолданбалы ... ... ... ... ... ... процедуралары деп
аталатын сақталатын процедураларда жүзеге асырылған (stored procedure)
деген жорамалда құрылады. Олар тікелей мәліметтер базасында сақталады және
мәліметтер базасының компьютер-серверінде ... ... ... басқаратын компонент, яғни МББЖ қызмет етеді). Сақталатын
процедуралардың механизмі – DBS- моделінің ерекше сипаттамасы- әзірше ... ... де, онда да ... емес бар ... ... ... ... базасына дейін тарылған.
Сурет 1.2 – Мәліметтер базасы серверінің моделі
Тәжірибеде егер ... ... ... қолдауды және кейбір
қарапайым қолданбалы функцияларды сақталатын процедуралармен (DBS-модель)
қолдайтын болса аралас модельдер жиі ... ал ... ... ... орындалатын (RDA-модель) қолданбалы
бағдарламада тікелей жүзеге асырылады. Бірақ бірден екі ... ... ... шешімдер олардың арақатынасы туралы біздің
көрсетімді толығымен өзгерте алмайды.
AS – моделінде (сурет 1.3) ... ... ... енгізу және көрсетуге жауап береді (яғни, бірінші ... ... ... Қолданбалы функциялар қашықтықтағы
компьютерде қызмет ететін үрдістер тобымен ... ... ... есептерді шешу үшін қажетті ақпараттық ресурстарға
қатынау RDA-моделіндегідей әдіс бойынша қамтамасыз етіледі. Қолданбалы
компоненнттерден әртүрлі түрдегі ресурстарға қатынау бар- ... ... ... ... және т.б. ... ... ... ресурс менеджері қызмет ететін компьютерде орындалады, бірақ басқа
компьютерлерде де орындалуы мүмкін.
Сурет 1.3 – қосымшалар сервері моделі
RDA және DBS- модельдері функцияларды ... ... ... RDA- ... ... функциялар бағдарлама-клиентке
берілген, DBS-моделінде олардың орындалуы үшін жауапкершілікті МББЖ ядросы
алады. Бірінші жағдайда қолданбалы компонент ... ... ... жағдайда – ақпараттық ресурстарға қатынау компонентіне
интегралданады. Керісінше, AS-моделінде функцияларды бөлудің үшзвенолық
классикалық ... ... ... ... ... ... қолданбалы
бағдарламаның маңызды элементі ретінде белгіленген, оны анықтау үшін
көпесепті операциялық жүйенің әмбебап механизмдері қолданылады және ... ... бар ... ... Бұл ... ... ... қызмет үшін маңызы үлкен өздерінің артықшылығын
көрсетеді.
1.2.1.1 RDA-модель
RDA-модельдің негізгі ... ... ... ... таңда SQL –бағдарланған МББЖ-мен жұмыс жасайтын desktop-қолданбалы
бағдарламаларды тез құруды қамтамасыз ететін көптеген құралдар бар. Олардың
көбісі ... MS ... ... интерфейсін, ODBC
интерфейсінің ... ... ... ... генерациясының
құралдарын қамтиды. Басқаша айтқанда, ... ... ... және ... ... құру құралдарының кең
таңдалымына негізделген. Осы ... ... ... ... ... ... құру ... қолданбалы функциялар және көрсетім ... ... ... ... шектеулері бар. Біріншіден, клиент және сервердің өзара
байланысын SQL- ... ... ... ... ... саны
көбейгенде, торап барлық ақпараттық жүйенің тезәрекеттілігін ... ... ... бағдарламаларды қанағаттырылған түрде
басқару мүмкін емес. Егер өздерінің табиғаты бойынша әртүрлі функциялар
(көрсетім функциялары және таза ... ... 4GL ... ... ... ... араласқан болса, онда қолданбалы ... ... ... ... ... бағдарламаны түгелімен көшіруге тура келуі
мүмкін.
1.2.1.2 DBS-модель
RDA –модель кең таралғанына қарамастан, әлдеқайда ... ... орын ... ... ... ... МББЖ-де жүзеге асырылған
(Ingres, Sybase, Oracle). Оның негізін сақталатын процедуралардың механизмі
– МББЖ ... ... ... ... ... ... сөздігінде сақталады, бірнеше клиенттер арасында бөлінеді және
МББЖ ... ... ... ... ... ... ... құрылатын тіл, SQL сұраныстар тілінің кеңейтілуі болып
табылады және ... ... МББЖ –ге ... ... процедураларға
байланысты SQL тілін стандартизациялау ... ... ... ... жок. Бұдан басқа, көптеген іске асыруларда ... ... ... бұл ... ... ... етеді. Сақталатын процедуралардың ... - ... ... ... ... ... бірі ... қолданбалы бағдарламалар таратылған болып ... ... ... ... бұл кезде қолданбалы
компонент (бизнес-функцияларды жузеге асыратын) сақталатын ... ... ... және МБ ... қызмет атқарады.
DBS-моделінің RDA-моделінен артықшылығы айқын: бұл ... ... ... мүмкіндігі, торап трафигінің төмендеуі, бірнеше
қолданбалы бағдарламалар арасында процедураларды бөлу және бір рет құрылған
процедураларды орындау ... ... ... ... ресурстарын
экономдау. Алайда, кемшіліктері де бар.
Біріншіден, сақталатын процедураларды жазу үшін қолданылатын құралдар,
бағдарламалау тілі ... ... Бұл – ... ... ... ... бойынша үшінші ұрпақтың тілдері C және Pascal-
мен ... ... ... ... ... ... нақты МББЖ-ге енгізілген және әрине, оларды қолдану шеңберлері
шектеулі. Қолданбалы компоненті ... ... ... жүзеге
асырылған жүйе МББЖ-мен салыстырғанда мобильді болып ... ... көп ... ... процедураларды сынақтан өткізу және жөндеу
мүмкіндіктері жоқ, бұл соңғысын әлдеқайда қауіпті механизмге айналдырады.
Екіншіден, DBS-моделі ... ... ... ... қамтамасыз етпейді. МББЖ ядорсындағы объективті шектеулер
әзірше оның шеңберінде жүктеудің тиімді балансын, МБ-ның басқа ... ... ... ... және басқа да
пайдалы қызметтерді ... ... ... ... МББЖ ... ... өздерінің жүйелерінде қарастыру талаптары әзірше,
қажетті нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді.
Үшіншіден, қолданбалы ... ... ... ... ... ... ... бірі) клиент пен
сервердің өзара байланыс нұсқаларының маңызды әртүрлілігін қажет етеді.
Қолданбалы ... ... ... ... ... қолданылмайтын
кезекті сақтау, асинхрондық шақырулар және т.б. ... ... ... ... ... ... ... сақталатын процедураларды өздерінің қазіргі жағдайында
бизнес-функцияларды сипаттау және ... ... ... ... үшін
адекватты механизм болып табылады деп айталмайсын. Оларды шынында да қуатты
құралға айналдыру үшін МББЖ құрушылар ... ... ... мүмкіндіктерді
жүзеге асыру керек:
− процедуралар тілдерінің көрнекі ... ... ... ... ... және ... өткізу құралдары;
− процедураладың басқа бағдарламалармен қақтығыстарының алдын алу;
Бұл мүмкіндіктер «клиент-сервер» технологиясының мықты жақтарын көп
деңгейде көрсететін AS-моделінде жүзеге ... ... ... ... ... ... ... қолданбалы
бағдарлама сервері болып табылады. Оның ... ... ... ... ... олардың әрқайсысы қызмет көрсету ... ... және ... ... келетін және қолданыла алатын
барлық бағдарламаларға кейбір қызметтерді көрсетеді. Қолданбалы бағдарлама
серверлері бірнеше ... ... және ... ... ... жинағын көрсетеді. Оларды қолданатын кез-келген бағдарлама
қолданбалы бағдарлама клиенті ретінде қарастырылады ... Client ... ... ... серверінде Қолданбалы функцияларды жүзеге асыру
бөлшектері қолданбалы бағдарлама клиентінен толығымен жасырынды. АС ... ... ... қатынас жасайды, бірақ AS-ке емес, яғни
қолданбалы бағдарлама ... ... ... ... үшін ... ... ... бұл жүктеу балансын тиімді басқаруға мүмкіндік
береді. АС-тен келетін сұраныстар AS-үрдісіне кезекке тізіледі, ол ... және ... үшін ... сәйкес қызмет көрсетулерге жібереді.
Көрсетім компонентіне қарағанда АС әлдеқайда көп ... Ол ... ... ... (онда ол көрсетім компоненті ... ... ... мәліметтердің келуін (мысалы, датчиктердің)
қамтамасыз ете алады, және де өз-өзімен AS бола алады. ... ... AS-рі бар ... ... ... ... ... береді.
Мұндай жүйенің архитектурасы концентрациялық сақиналармен қоршалған ядро
сияқты көрінеді. Ядро ішінде ... ... ... ... ... ... серверлерінен тұрады. Сақиналар төменгі деңгейдегі
серверлерге қатынасты клиенттер болып табылатын AS жинағын ... ... ... саны, жалпы айтқанда шектеусіз.
1.3 Қолданылатын бағдарламалық құралдар
1.3.1 HTML тілінің негіздері
HTML бағдарламалау тілі болып ... бұл ... ... ... Онда ... ... тілдерінде сияқты айнымалыларды
процедураларды, класстарды және басқа да атрибуттарды баяндалуы синтксиске
нақты сәйкес келу маңызды емес. Егер де сіз TITLE және BODY ... ... ... онда ... ... мәндерді үндеусіз түрде
қолданады. Егер де сіз ... қате ... оны ... ... оңай ... және ... болады.
HTML-ді меңгеру үшін екі нәрсе қажет:
Кез-келген браузер, яғни HTML –файлдарды көру үшін ... – Internet Explorer ... Netscape ... ... ... ... Windows үшін ... жарайды.
Мәтіндік редакторды HTML –файлдарды дайындау үшін, ал браузерді
істелгенді бақылау құралы ... ... "" ... ... HTML-белгілемесі
ретінде қабылданғандықтан, мынандай сұрақ туады: ал бұл ... ... ... ... HTML да бұл ... көмегімен жасалынады (оларды
тағы да символдық объектілер ... ... деп ... ... < ... сөзінін бірінші әріптерінен less than азырақ)
тізбегі кездессе, браузер экранда "" ... ... ... ... ... greater than —көбірек ). ... ... & ... ... (") екі тырнақшалар "
тізбегімен кодталынады. Еске ... ... үтір ... ... ... ... тізбектерді құрайтын барлық әріптер
төменгі регистрде болу керек. " немесе & типті ... ... ... ... айтқанда, &- тізбектемелері ASCII-
кестесінің жарты бөігіндегі (онда әрине орыс ... ... ... үшін анықталған. Кейбір символдар сегіз биттық мәліметтерді
беруді қамтамасыз ... ... ... ... 127 ден
жоғары &-тізбектері түрінде беруге болады.
Қаріптерді форматтау. HTML мәтін бөлігін белгілеудің екі әдісін рұқсат
етеді. Бір жағынан, ... ... ... ... қою немесе иілген
болу керектігін тікелей көрсетуге болады, яғни мәтіннің ... ... ... ... ... ... ... логикалық стильден
өзгешелеп белгілеуге болады, осы стиль интерпретациясын браузерге тастау
керек.
Физикалық стильдер. Физикалық ... деп ... ... ... ... ... деп ... болады. Мысалы, және ... ... қою ... ... және ... ... ... жазылады. және белгілемелері
ерекше, себебі бұлардың арасындағы мәтін жазба машинасымен жазылған ... ... ... ... қолданғанда құжат авторы
алдын ала, оқушы экранда нені көретінін білмейді. Әртүрлі браузерлер ... ... ... ... ... браузерлер кейбір
белгілемелерді мүлдем елемей, логикалық стильмен ... ... ... ... Міне ең көп таралған логикалық стильдер.
1.3.2 PHP дағы серверлік ... ... ді ... ... ... ... ... Web сценарилер
тілдері ретінде сипаттуға болады. Және ол ... тез әрі ... ... ... ... ... және синтаксис позициясынан РНР С бағдарламалау ... ... ... ... ... — тұрақты сөздерді қолдау,
массивтермен жұмыс ... ... ... объектке бағытталған әдістеме
және мәліметтер базасымен жұмыс істеудің кеңейтілген қолдауы.
Дәстүрлі , ... ... ... ... тысқары
қосымшаларды (яғни HTML) жазғанда, РНР сонымен қатар JavaScript, WML
(Wireless Markup ... және ... да ... ... ... ... ... жасау және басқару үшін қолданылатын
бағалы құрал болып табылады. Жүздеген ... ... ... жасаушының ойына келуі мүмкін кез-келген тапсырманы шеше ... ... ... және онымен операцияларды құрудың кең қолдауы ... ... ... ... және XML (Extensible
Markup Language), ODBC (Open Database ... және ... ... ... технологиялар құралдары бар. Мүмкіндіктердің кең
таңдауы ... ... оңай емес ... және ... ... сондықтан дүниежүзіндегі көптеген жасаушылар
өзінің таңдауын РНР ге тоқтатады. РНР дің ең ... ... ол ... кодқа енгізіледі, сондықтан программистке қарапайым HTML шығару үшін
көптеген командалар жазуға тура ... HTML және РНР ... ... ... ... Ешбір ұзақ иницализациялау кодсыз ,
ешбір қосылған кітапханасыз- бағдарлама қойылған есепті шешетін бағдарлама
кодынан ғана ... ... РНР ... ... үшін ... қамтамасын алдын ала серверде орнату және қалыпқа келтіру
керек.
1.3.2.1 РНР ... ... ... ең ... фактор қолайлылық болып табылады.
РНР программистке ... ... тез әрі ... ... ... ету
керек. Жалпы РНР сипаттамалары бес негізгі қасиеттермен сипатталынады:
( дәстүрлілікпен ;
( қарапайымдылықпен;
( тиімділікпен;
( қауіпсіздікпен;
( икемділікпен.
РНР дің әсіресе қызықтыратын сипаты ол ... ... ... ... конструкциялары С ,Perl тілдерінен
алынған, көбінесе РНР коды қарапайым С ... Pascal ... ... ... ... Бұл РНР үйренудің ... РНР ... 10 000 ... ... бір ... мүмкін – оның барлығы есептің спицификасына байланысты, Қажетті
кітапханаларды ... ... ... параметрлерін көрсетуге
немесе осы сияқтыларды жасауға тура келмейді. РНР механизмі қарапайым () ... ... ... ... ... ... ... синтаксис болса, ол программист көрсеткендей орындалады.
Тиімділік. Тиімділік ... орта үшін ... ... ... ... ... ... оның ішіне және WWW кіреді.
РНР 4.0-де ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету, сонымен қатар сеанспен басқару
іске асты. ... ... ... ... ... ... (reference counting) санау механизі пайда болды.
Қауіпсіздік. РНР администраторлар мен құрушыларға икемді әрі
тиімді ... ... ... ... олар екі ... ... ... құралдары және қосымша деңгейінің құралдары.
Жүйелік деңгейдің қауіпсіздік құралдары. ... ... ... ... іске асырылған. РНР-
ді қалпына келтіру дұрыс іске асырылуы істің максималды тәуелсіздігін және
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. РНР ... ... деп ... ... ... ... Мысалы, орындалудың максималды уақытын және
жадының қолданылуын (бақыланбайтын жады шығыны сервердің жылдамдығына теріс
әсер етеді) ... ... ... ... ... ... ... қоя алады, оның ішіне қолданушы РНР сценариын қарайды және
орындайды, сонымен қатар сервердегі конфиденциалды ... көру ... passwd ... РНР ... қолдануға болады.
Қосымшалар деңгейінің қауіпсіздік құралдары. РНР ... ... ... берік механизміндері кіреді. РНР сонымен
қатар көптеген ... ... ... ... бұл ... коммерцияның (e-commerce) қорғалынған технологияларымен оңай
интеграциялануына мүмкіндік ... ... ... РНР ... ... ... көре алмайсыз, себебі сценарий ... ... ... компиляцияланады. РНР дің сервер жақта іске
асырылуы қолданушымен нетривалдық сценарилердің ... ... білу View Source ... ... үшін ... . РНР енгізілетін (embedded) тіл ... ... ... қатысты ерекше икемділікпен ерекшеленеді. Әдетте
РНР-ді HTML-мен тіркестіріп қолдану ұсынылғанмен, ол тағы да ... XML және ... ... де ... ... Бұдан басқа, жақсы
құрылымдалған РНР қосымшалары қажеттілігіне қарай оңай кеңейтіленеді (бұл
барлық негізгі програмалау ... ... ... ... жоқ, ... ... жібермес бұрын РНР
сценариі ... ... ... ... ... ... ... кез келген құрылғыдан жіберуге болады, оның
ішінде ұялы телефондар, электрондық ... ... ... және
портативті компьютерлер, дәстүрлі РС. Қосалқы ... ... ... ... жол режимінде жіберуге болады. РНР нақты
бір web-серверге бағыттадған кодтан құралмағандықтан, қолданушы ... ... ... олар үшін ... ... РНР ... жұмыс істейді - Apache, Microsoft IIS, Netscape ... ... және Zeus . Бұл ... ... ... ... РНР платформалық-тәуелсіз тәл болып табылды және UNIX,
Solaris, FreeBSD және Windows 95/98/NT сыйақты ... іске ... ... РНР ... ... ... Java Beans немесе СОМ-
объектілері Win32 сыйақты сыртқы компоненттермен жұмыс істеуге ... ... жаңа ... ... РНР ... ... арасында ерекше орын алады және жобалардың жеткілікті ... ... ... ... ... Open Source қабылдаған стратегиялары және РНР
бастапқы тексттерінің тегін таралуы ... үшін баға ... ... Қосымша, РНР қолданушыларының бірлестігі өзінше «коллективті
қолдаушы ... ... ... танымал электрондық конференцияларынан ең
қиын сұрақтарға жауап табуға болады.
1.3.3 JavaScript тілінің негіздері
JavaScript – бұл объектіге және тілдік құралдарға негзделген,
және орта ... ... ... ... ... ... ... (бағдарлама) бұл өзара-әрекеттенуші объектілер
жинағы. JavaScript объектісі – бұл реттелмеген қасиеттер жинағы, оның
әрбіреуінің ноль немесе одан көп атрибуттары бар, олар бұл ... ... ... ... ... егер ReadOnly қасиетінің
атрибутына true (шын) мәні ... онда осы ... ... ... ... ... болады. Қасиет- бұл басқа
объектілерден,көп қолданылатын мәндер мен әдістерден ... Көп ... ... – бұл кез ... ... Null, Boolean, Number и String ... элементі; объект- бұл
енгізілген Object типінің тағы бір ... ... ... ... ... ... Global, Object, Error, ... Array, String, Boolean,
Number, Math, Date, RegExp сыйақты бірнеше енгізілген объектіден ... ... ... ... түрде айтқанда, міндетті түрде функция мен
әдіс болып табылмайтын енгізілген операциялар жинағынан, сонымен қатар,
бағдарламаның орындалу логикасын басқаратын енгізілген операторлардың
жинағынан құралады.
JavaScript ... ... Java ... ... ... ... сценарилер тілін үйренуге жеңілтету үшін онымен
салыстырғанда ... ... ... ... оның ... ... типсіз болады, ал функция декларациясы бағдарлама
тексттінде оны шақырғаннан ... ... ... ... ... ... мағлұматтар
JavaScript тілі JavaScript және С++ тілдерімен салыстырғанда
қатаң түрде объектілер классынан тұрмайды. Оның орнына олар үшін
объектілерді құруды жады бөлу ... ... ... ... ... ... ол объектілерді олар үшін жады бөлу және олардың барлық
немесе кейбір қасиеттерін иницализациялау жолымен құратын конструкторларды
қолдайды. ... ... ... ... ... ... бар
объектілер конструктор болмайды. Әрбір конструктор, протатипті және
бөлінетін қасиеттерге негізделген ізін басуды іске асыру үшін қолданылатын
prototype қасиетін ... ... new ... конструкторларды
шақыру жолымен құрылады; мысалы new String (жаңа жол) String жаңа
объектісін құрады. ... ... ... ... ... ... String("бұл жол") , объект емес көп қолданылатын жолды
құрады.
JavaScript протатипке негізделген, із басуды қолдайды. Әрбір
конструктормен сәйкес протатип ... және ... ... ... осы ... сілтемені құрайды (объектінің порототипі деп
аталынатын). Прототип өз кезегінде, өз прототипіне және ары қарай сілтеме
құруы мүмкін. ... ... ... құрылады.Объектінің қасиетіне
сілтеме- бұл берілген атпен қасиетті құрайтын объектілер прототипінің
тізбегінің бірінші прототипіне сілтеме. Басқа сөзбен айтқанда, егер
берілген объектінің берілген атпен ... ... онда осы ... ... егер жоқ ... онда осы ... қасиеті зерттеледі
және т.б..
Объектілер классына негізделген, объектке бағытталған тілдерде,
ағымдағы қалып класстар экземплярларымен іске ... ... ал із ... құраммен және мінез құлқымен . JavaScript та
ағымдағы қалып және әдістер ... іске ... ал ... мен ... із ... ... ... олардың прототипінен
құралатын,қасиеттерден құралады, осы қасиеттерді және оның тағайындалуын
бөледі. Класстарға негізделген тілдерден айырмашылығы, қасиеттер объектіге
оларға мәндерді меншіктеу жолымен динамикалық ... ... ... Жеке
жағдайда, конструкторлар мәндерді барлығына немесе құрылатын объектінің
кейбір қасиеттеріне меншіктеуге міндетті емес.
1.3.3.2 Негізгі анықтамалар
JavaScript тілінің негізгі түсініктемелерінің формальды емес анықтамалары:
|Тип ... ... ... ... ... Null, Boolean, Number немесе String типтерінің |
|мәндер |бір ... ... ... - бұл ... түрде және|
| ... іске ... ең ... ... ... |
| ... ... |Object типінің элементі; әрбіреуі примитівті мән,функция |
| ... ... ... ... ... реттелмеген жинағы |
| ... ... ... ... қасиет әдіс деп |
| ... ... ... құрайтын және инициалдайтын функция. Әрбір |
| ... із басу және ... бөлу үшін |
| ... ... ... ... ... |Құрылымда, қалыпта, мінез ... із ... іске ... ... ... та ... ... ... объект |
| ... ... ... ... ... қасиеттеріне |
| ... ... ... ... ... ... емес |
| ... ... ... ... оның ... |
| ... ... ... ... ... объектісі |Сценаридің орындалу ортасы емес, JavaScript іске асырылуын |
| ... кез - ... ... ... бір |
| ... енгізідген болып табылды; ал басқалары сценарилер |
| ... ... ... ... ... |Кез ... объект, орындалу ортасына және сценаридің ... ... ... уақытында бар болуына тәуелсіз |
| ... ... іске ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
|Объект среды |Сценарилердің орындау ортасын қолдайтын, тіл объектісі |
| ... кез ... ... ... |Примитивті мәндер, бұл айнымалыға ешқандай мән ... ... ... ... ... |Бұл тип ... ... ... undefined жалғыз |
| ... ... ... ... ... мәндер, нөлдік, бос немесе жоқ сілтемені |
| ... |
| Null типі ... ... табылатын, null жалғыз мәнінен құралады. |
|Логикалық |Жалған немесе ақиқатты ... Boolean ... ... ... ... |
| Boolean типі ... екі ... тұратын, тип: true (ақиқат) және false |
| ... ... ... логикалық объектінің экземпляры болып табылатын,|
|объект |Object ... ... ... сөзбен айтқанда, логикалық |
| ... new ... ... ... ... value –|
| |логикалық мән. Нәтижедегі ... Boolean ... ... ... ... ... ... ... |String ... ... ... жолын көрсетеді |
| ... нөл ... одан ... Unicode ... ... |
| ... үтін ... целых чисел без знака) ... типі | Бұл ... ... ... мәндерден тұратын тип. ... ... ... ... объектінің экземпляры болып табылатын, |
| |Object ... ... ... ... айтқанда, жолдық |
| ... new ... ... ... ... value – |
| ... мән. ... объект String типінің нақты емес |
| ... ... ... ... |Number ... ... Сандарды тікелей көрсететін болып|
| ... |
| Number типі ... ... ... ... ... тип.Нақтылап |
| ... бұл ... NaN (сан ... ... ... IEEE 754 |
| ... ... 64-биттық сандық мәндер жинағы, оң |
| ... және ... ... ... ... ... ... объектінің экземпляры болып табылатын, |
| |Object ... ... ... ... айтқанда, жолдық |
| ... new Number (value) ... ... ... value |
| ... мән. ... ... Number типінің нақты емес |
| ... ... ... |Number ... ... ... ... Infinity дің |
| ... ... ... |Number типінің элементі болып табылатын, NaN (сан ... |
| ... мәні . ... ... базасының қолдану аймағы мен тағайындалуы
Үлкен көлемді ақпаратты тиімді ... және ... ... табысты дамуына үлкен нәтиже әкелді.Әдетте ақрпаратты сақтау
үшін мәліметтер базасы ... Yahoo , Amazon және Ebay ... ... ... көп ... үлкен көлемді ақпараттарды сақтайтын
мәліметтер базасының ... ... ... ... ... тек аса ... корпорациялар мүддесіне ғана бағытталмаған, web-
программисттер ... ... ... ... ... ... (кей
жағдайда тегін), бірнеше қуатты мәліметтер базасының іске асырылуы бар.
Мәліметтер базасының дұрыс ұйымдастыру тез және ... ... ... ... ... Ол шынымен іздеу және сұрыптау құралдарының
іске асырылуын жеңілдетеді, ал ақпаратқа рұқсат алу ... ... ... ... ... ... тән ... құралдары көмегімен шешіледі. Бұдан басқа, ... және ... ... ... . Мәліметтерді
басқару жұмысының қарастыруға өтпес бұрын, SQL тілі жалпы қалай ... көру ... SQL тілі ... бар МББЖ ... ... және
мәліметтер базасымен жұмыс істейтеу үшін ең көп таралған тіл.
1.3.4.1 SQL тілі
SQL ... ... ... ... ... ... ... тіл сыйақы сипатталды. Бірақ, SQL С, C++ немесе PHP
сыйақты ... тілі ... ... Бұл ... ... ... ... арналған, қолданушыға стандартты командалар
жинағын қолдануға мүмкіндік беретін интерфейсттік құрал. SQLмүмкіндіктері
базадан мәліметтерді іріктеумен шектелмейді. SQL да ... ... ... үшін ... мүмкіндіктер қолдалады,оның ішінде:
( мәліметтердің құрылымын анықтау - мәліметтерді сақтауды
қолданылатын, конструкцияларды ... ... ... - ... ... жүктеу және оларды
шығару үшін ыңғайлы форматта ұсыну;
( мәліметтерді ...... ... және жою, қою;
( рұқсат етуді бақылау мәліметтерді жеке қолданушылар ... қою, ... жою ... рұқсат ету/рұқсат бермеу;
( мәліметтердің бүтіндігін бақылау - параллельді жаңару немесе жүйе
бұзылуы сыйақты қиындақтар ... ... ... ... ... айтылғандай бұл тіл реляциондақ мәліметтер
базасымен жұмыс істеу үшін арналған. Реляциондық ... ... ... ... ... жинақ түрінде ұйымдастырылады. Кестелер арасындағы
байланыстар басқа кестелер мәліметтеріне сілтемелер түрінде іске асырылады.
Кестені әрбір элементтің орналасуы жолдар және ... ... ... екі ... ... ... ... болады.
Әрбір кесте жолдан (жазба) және бағандар тұрады. ... ... ... ат
беріледі(осы кесте көлемінде). Реляциондық мәліметтер базасымен операциялар
орындау үшін SQLда SELECT, INSERT, UPDATE және DELETE ... ... ... ... ... ... Мәліметтерді іздеу, оларды өңдеу және
жауапты қалыптастыру арнайы ... ... ... ... ... ... ... режимінде жұмыс істейтін мәліметтер
базасы, серверге сұрауды жіберу және одан жауап алу ... ... ... де ... Бұл интерфейс бағдарламалаудың
базалық тіліне тәуелді немесе ... ... ... ... ... мүмкін (мысалы ODBC, IDAPI ... ... ... ... бойынша бағдарламалау қосымшаларын
салыстыру үшін, HyTech МББЖ ... ... Бұл ... ... , ... технологиямен жұмыс істейтін бағдарламалық қосымшаны
іске асыруға болады. HyTech ... ... ... үшін SQL
тілін қолдану, бағдарламалау тілінің ... ... ... ... мүмкіндіктері өзертуімен байланысты туатын қиындықтарды
ескермей, ... ... көп емес ... ... бір
технологиядан басқа технологияға ауыстыруға мүмкіндік береді. ... ... ... SQL ... ... ... бір ... дәрежелі
әмбебап тілдермен салыстырғанда аса қуатты тіл ... ... ... бір ... жеке ... ғана емес, ал бір бүтін сыйақты
кестелер бөлігімен жұмыс ... Осы ... ... ... ... ... мәтін көмегімен, бірнеше байлынысқан кестелерге аса қиын
сұрауларды қалыптастыруға болады.
Ақпаратты оқу. ... ... ... алу үшін ... ... Бұл ... ... қай кестеден ақпарат алынады;
( қандай нақты жазбалар алынады;
( қандай нақты бағандар алынады;
Мысалы, Ивановтың ... ... ... алу ... болсын:
select fio, month, money
from FIO
where fio="Иванов';
Мұнда:
(кілттік SELECT сөзінен кейін алынатын бағандар көрсетіледі;
( кілттік FROM ... ... ... ... ... көрсетіледі;
(кілттік WHERE сөзінен кейін кестеден жазбаны іріктеп алу ... ... ... ... жазбаларды іріктеп алу керек болса, онда бұл үшін SQL-
операторы ... ... ... ... ... ... fio, month, money
from FIO;
Қиынырақ сұрау: қаңтар айындағы Ивановтың жалақасын алу:
select money
from FIO
where fio="Иванов" and month=1;
Бұдан қиынырақ ... X және Y екі адам ... табу ... (бұл бір адам да
болуы мүмкін), олардың бір айда жалақысы X0 ... ... ал ... ... Y0 және X0 ... ... X және Y ... ауысты).
select a.fio, a.month, b.fio, b.month, b.money,
from FIO a, FIO b, FIO c, FIO ... ... and ... and ... ... қою. ... ... қосу үшін, INSERT операторы
қолданылады. Бұл операторда көрсетіледі:
( жазба қосылатын кесте аты;
( бұл мәндер енгізілетін , ... ... және ... ... ... айына ( month жолы 4 ке тең болу керек) Ивановтың ... ... ... ... қосу ... оның ... 4000 тг.
insert into FIO (fio, month, money)
values ("Иванов",4,4000);
Жазбаларды өзгерту. ... ... ... үшін ... ... Бұл ... ... жазбаларды өзгертетін кестені;
( өзгерту үшін жазбаларды іріктейтін шарттар;
( мәндері өзгертілетін жолдар, және осы жолдар үшін жаңа ... ... ... егер WHERE ... жіберсек, онда барлық жазбалар
өзгертіледі.
Жазбаларды өшіру. Кестеден ... ... үшін DELETE ... Бұл ... ... ... өшіру керек кестені;
( өшірілетін , жазбаларды іріктеу үшін шарттар.
Жаңа кестені құру. Жаңа кесте кұру үшін CREATE TABLE ... Оның ... ... ... ... аты;
(осы кестедегі әрбір жол аты;
( осы жолдарда сақталынатын мәліметтер типі; әрбір ... ... ... ... ... MySQL ... ... басқару жүйесі
Компьютердің мәліметтер базасында сақталынған мәліметтерді жазу,
іріктеу және ... үшін ... ... басқару жүйесі қажет, MySQL
сондай ... ... ... ... ... мәліметтерді өңдеуді
жақсы орындағандықтан, мәліметтер базасын басқару есептеуде ортаңғы роль
атқарады. Мұндай басқару, ... ... ... ... жеке утилит
түрінде, код түрінде әртүрлі іске асуы мүмкін. MySQL – ... ... ... ... ... базасында бар мәліметтер
бір түйінде сақталмайды, ал жеке кестелерде сақталынады осының арқасында
жылдамдықпен икемділікпен ұтуға ... ... бір ... ... ... ... арқасында бірнеше кестеден сұрау орындалған
кезде ... ... ... ... SQL ... MySQL ... ретінде құрамаланған сұраулар тілі ретінде сипаттауға ... ... ... ... ... алу үшін қолданылатын ең ... ... тіл. MySQL ... қамтамасы – бұл
ашық кодты бағдарламалық қамтама. Ашық кодты бағдарламалық ... оны кез ... ... ... ... Осындай
бағдарламалық қаматаманы Internet арқылы алуға жіне тегін қолдануға болады.
Бұл жағдайда әрбір қолданушы ... ... ... ... және ... қарай өзгерте алады. MySQL тілі қолдануға өте тез, жеңіл және
тиімді тіл. MySQL қолданушымен тығыз ... ... ... ... ие. ... MySQL ... сол ... бар ұқсас
серверлермен салыстырғанда жоғарға жылдамдақты жұмыспен ... ... ... ... ... ... үшін ... Енді міне
бірнеше жылдар аралығында бұл ... ... ... ... да табысты қолданылады. MySQL әрдайым жаңартылса да ... ... ол ... ... ... қамтамасыз етеді.Өзінің
тиімділігінің, жылдамдығынің және қауіпсіздігінің арқасында MySQL Internet
арқылы ... ... ... алу үшін өте ... Flash ... Flash - өте ... солай бола тұра пайдалануға қолайлы,
интерактивтілікті қолдау орнатылған векторлық ... ... ... құру ... ... ... ғана ... болған бұл
технология, жаңа, интерактивтілігі мен ... ... ... ерекшеленген Интернетті көрсетті.
Flash растрлік объектімен, сондай-ақ векторлық объектімен жұмыс
істеуге мүмкіндік береді. Векторлық ... ... ... ... ... ... ... кез келген рұқсаттағы экранда,
сондай-ақ кез келген орнатылған броузерде Flash-роликтерін біркелкі ... ... ... ... ... Flash, ... анимация мен
дыбыс Web –жобасын толықтыруға ... ... ... мен
дизайнерлерге арналған таптырмас жұмыс құралы болып табылады.
Flash-клиптерде WAV және MP3 форматында ... ... ... Дыбыс, жеке сценаларды суреттеу сәтімен немесе меню түймешесі мен
пункттерін басу – ... ... ... ... ... ... аймағының әрекетімен (курсорды белгілі бір учаскеге
қозғалту және одан алып ... ... ... басу ... ... және
т.б.) байланыстыруға болады – [9].
Анимациялық роликтердің ... ... ... көлем
Интернет үшін көкейкесті болып табылады.
Интернеттегі Flash-ұсынысты ... ... өз ... ... таралатын бекітілген модуль болса болғаны немесе егер сіз броузердің
соңғы версиясын ... ... онда ... ... ... бар. ... ... шығарылатын Flash-қосымшасында және
форматта сақтауға болады, ол ... ... ... ... ... ... ... үшін өте қолайлы.
Web-стандарт ретінде Flash-ті пайдалану туралы бірнеше қабылданған
келісімдерден соң, HTML-мен жеңіл біріге бастады, ол ... ... ... ... ... Flash ... арқылы көшуді,
броузер терезесін ашуды немесе HTML ... бір ... ... ... ... үші ... ... Ықшамды. Flash форматында сақталған суреттеудің көлемі өте
кішкентай болады. Үлкен сурет жасауға, оны ... ... оны ... ... және ... болады, ал қорытынды файл бірнеше ... ғана ... Ал егер ... көлемі өте кішкентай болатын болса,
онда ол желіде демде жүктеледі. Себебі, жоғары ... ... әлі ... ... ... Бұл жерде Flash –құдай және патша. Ешқандай
басқа бағдарлама ... қиын ... ... алмайды және осылай бола тұра
қорытынды көлемін ақылға ... ... ... ... Бұл сіз жасаған суреттеу ... ... ... мүмкін. Тышқанның жылжуына жауап ретінде қандай да
бір сурет пайда ... ... ... ... мүмкін, ал түймешені басқанда –
фильм қосылады. Бұл Flash пен ... ... ... ... ... ... жазуға дейін жетеді, сондай-
ақ басқа бағдарламаларды (сырттай Flash-ке қатысы ... ... ... Action Script деп ... ... бағдарламалау тілінде
жазылады – [10].
1.4 Есептің ... ... Web - ... адамзат қызметінің
әртүрлі салаларында қолдану кең ... ... ... отырған
жоба көмегімен қашықтықтан оқыту мәселесі тиімді шешіледі. Осының ... ... ... ... ... ... ... жақсарады,
қоданушыға ыңғайлы интерфейс ұсынылады. Осы түрдегі қосымшалар әртүрлі
технологияларда орындалуы мүмкін. ... Java script, PHP, MySql және ... ... ... ... ... мақсаттарға байланысты.
Берілген дипломдық жобада келесі мәселелерді шешу қажет:
1) Web- қосымшаның ... ... ... бағдарламалық құралды дәлелдеу;
3) Тиімді, ыңғайлы қолданушылық интерфейс құру;
4) Қосымшаның серверлік және клиенттік бөлімінің модульдер кешенін ... ... ... ... ... ... бақылау модулі;
б) трансакцияны өңдеу модулі;
в) авторизация және санкциялық қатынау модулі;
г) сақталынатын Web- ресурстар құрылымы;
д) қолданушы модулінің құрылымы;
Жалпы жасалынатын Web-қосымша ... ... ... ... болу ... ... үшін ... көмектен және қызмет ... ... ... ... және ... ... заманғы талаптарға сәйкес
болу керек.
Дипломдық жобада жобаның экономикалық ... және ... ... ... керек.
2 E-LEANING -ДЕ БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
Дипломдық жобаның бұл бөлімінде ақпараттық жүйенің құрылымы және оның
сипаты қарастырылған. Сондай-ақ, ... ... ... ... оның ... қолданушыға және администраторға ... ... ... арналған бағдарламалық құралдар
Қазіргі кезде, Web-парағын жасау үшін әркім өз құралын таңдайды. Бір
кездердегі Web-парағын жасаушылардың қарапайым мәтін редакторын ... Hyper Text Markup Language (HTML) ... ... код ... сосын
өз еңбегінің нәтижесін көру үшін Web-броузерді қосқан уақыты артта ... ... ... дайындау жүйелері пайда болды. Бұл MS
FrontPage ... ... ... Allaire HomeSite ... 1st ... ... мүмкін. Ал кейбіреулер жай ғана ... ... ... (Notepad) пайдаланады. Мәтіндік ... ... ... қолдамайды, мәтінге «жарық беруі» жоқ, жалпы жұмыс
істеу өте ... ... ... ... ... ғана ... ... ақпараттық жүйесін дайындау кезінде, осы күні кәсіби
HTML-редакторларының ... өте ... бірі ... ... ... ... олар ... марапаттаулар алған.
HomeSite 4.5 web-парақты қолмен жасауға, яғни HTML білетіндерге арналған.
Мұндай жағдайда, ... ... ... ала ... ... танымал
броузерлердің (MSIE, NN, Opera) үшеуінің бірінде өзіңіздің ... ету ... ... ... ... ... олардың санының
өте көптігіне орай санап беру мүмкін емес, сондықтан ең танымалдарына ғана
тоқталамыз, ал ... ... ... ... ... шаблонмен жұмыс істеу
немесе орнатылған қарау ... өте ... ... орындалды деп айтуға
болады. Homesite – бұл өзінше бір конструктор: бұл жерде құралдар панелінің
түрі мен мазмұнынан ... ... HTML ... ... ... да ... ... . Homesite-та HTML-кодтарына немесе HTML-
редакторына қажеттінің барлығы бар. Бұл редактордың ... тек ... ... қана ... сайттың құрылымымен де жұмыс істеуге болады. Бұл
үшін көптеген пайдалы сыңарлары бар, ... ... ... олардың ішінен мамандандырылған бағдарламалардан тіпті де
кем түспейтін, ал ... ... ... асып ... меншіктік ftp-
клиентті ерекше атап өту керек.
Homesitе-та ағылшын тілінің орфографиясын тексеру модулі орнатылған,
сондай-ақ, MS Word ... ... ... да) ... ... істеу
мүмкіндігі бар. Ерекшеліктерді қолдау тізімі айрықша: HTML 2.0, 3.2, ... Explorer 3.0 и 4.0 ... Netscape ... 3.0 и 4.0
Extensions, Gold Fusion 3.0, 3.1 и 4.0, ... ... ... Language 1.0 (SMIL 1.0). ... код пен дұрыс жазу
инспекторларынан басқа сілтемелердің дұрыстығын ... ... ... HTML-ді мықты білмейтін болсаңыз, көптеген көмекшілерді ... ... ... ... аласыз. Егер сіз осы құралдардың
бірін пайдаланатындай болсаңыз, халықта сыпырғыш деп аталатын Clear Sweep
функциясының қызметін ... ... Оның ... және ... ...
кодты артық тегтерден тазалау, бірақ, абай ... жөн - ... ... ... ... ... екі ... тәртіпті ұстанады: Edit және Design. Design
тәртібі – бұл ... ... ... ... ... егер
сіз бөтен HTML-кодты жүктейтін болсаңыз, онда HomeSite бәрін өзінше қайта
жазады. Edit тәртібі парақты толық ... ... ... Бұл ... ... ... ... мүмкіндігіңіз бар, әрбір тегтің функциясын
(онда сіздің парағыңыз кез ... ... ... болып көрінеді) жаза
аласыз.
HomeSite-тың тағы бір ерекшелігі – бұл оның ... HomeSite ... ... ие, ... оның ... ... ... Дегенмен, DreamWeaver HTML-кодын түзететін
редактор ретінде HomeSite-қа қосылу мүмкіндігі бар.
Сондай-ақ, Homesite-та графикті ... ... желі ... ... ... яғни сіз ... ... қосылу жылдамдығына
қатысты желіден қанша уақытта қосыла алатынын бағалай аласыз. Homesite-ті
барлығына да ... ... < ... <-ді енді ғана ... ... ... ... кәсіби кодерге дейін немесе оның көмегімен HTML-мен
жұмыстың барлық жолдарын ... ... ... мыңдаған парақтардың
жобасын басқарған тиімді болады .
Сонымен қатар дипломдық жобада клиенттік сценарийлерді жазғанда Java
Script тілі қолданылған. ... – бұл ... және ... қарым-қатынасты ұлғайтуға арналған HTML ... ... ... ... ... HTML стандартының
қондырмасы болып табылады және осы форматта ... ... ... ... JavaScript-те жазылған модуль қосалқы бағдарлама ретінде
HTML ... ... және ... ... ... ... орындауға шақырады. Броузерге кіріктірілген тілдің
интерпретаторы скриптті де, гипермәтін коды да бір ... ... ... сол және ... да ... бір мезгілде өңдейді.
Соңғы уақытта осы тілді қолдаушы жаңа ... ... ... ... ... ... JavaScript-тің көмегімен Web-парақта HTML
стандартты тегтерімен ... ... емес ... ... болады.
Скриптер, қолданушының әсерінен туған қандай да бір оқиғалардың болуының
нәтижесінде орындалады. ... ... ... ... ... ... ... мен сәйкес келетін броузердің ... ... ... ... ... ... ... қосады,
сондықтан сыртқы редактордың қажеттілігі болмайды.
Java тілімен тікелей ... ... ... JavaScript,
HTML парағына кіріктірілген Java-апплеттерінің сыртқы қасиеті ... ... ... ... ... ... апплеттер броузердің
сыртында болады, ал JavaScript бағдарламасы тек броузердің ішінде ғана
жұмыс істей ... Бір ... ... ... ... табу қиын емес
тәрізді. Алғашында оны ... ... Netscape ... ... ... және мысалдар түрінде, басқа да көптеген орындардан ... ... әсер ... ... де, ... ... ... басқа да қажеттілер туралы ақпаратты бір жерден іздестіру қиын.
Бұл дипломдық жобада жоғарыда аталған клиенттік сценерийлер тестер
жасау ... ... ... ... бөлімі PHP тілінде жазылған. РНР тілі
Internet үшін обьекті бағытталған программалау тілі және ... ... ... ... HTML тілі ... ... ... құру, бар видео
көрініс және дыбыс, жұмыс үшін графикалық құрал) жұмысқа арналған көптеген
жаңа мүмкіндіктерді ұсына алмады, біресе кейбір ... ... ... ... ... бірдей интерпреторланатын
қажеттілік туды. Сондықтан осы мақсатта РНР тілі жасалды. Оны екі ... ... үшін ... ... ... қосымшалар және
апплеттер. Тәуелсіз қосымшалар жеке программа сияқты құрылады. ... РНР тілі ... ... жеке программа сияқты
құрылады. Апплет – РНР тілі интерпретаторымен ... web – ... ... коды.
Қазіргі кезде РНР тілінің интерператоры өте белгілі web –
браузерлермен құрамдас, олар Netscape Navigator және Microsoft Internet
Explorer және ... ... ... ... жүзеге асыруға жақсы келеді.
Апплет қауыпсіздік түсінігін жиынындағы ... ... ... ... ... ... ... ол графикалық қолданушы интерфейсін
құру мүмкіндігін, сол сияқты windows жүйесіндегі интерфейс жүйесі
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Оның мүмкіндіктері ... ... ... ... графикалық бейнелерді экранда құру. РНР тілі
берілгендердің күрделі ... ... және құру үшін ... амал ... ... ... ... құру, қазіргі кездегі танымал тіл
MySQL де іске асырылды.
2.2 Web-серверді таңдау
Web-серверді таңдау кезінде, ең ... ... – баға ... ... алу ... ... Web-сервер қандай іс-
әрекет орындайтынын және оған қандай типтегі мәліметтермен ... ... ... ... алу қажет. Осыдан соң серверге арналған қаржылық шекті
анықтау ... Жеке ... үшін ... тегін немесе шартты-тегін
бағдарламалар пайдаланылады және оны ДК немесе Macintosh типті ... ... ... Ірі ... ... ... бағдарлама-сервер жұмыс істейтін, UNIX операциялық жүйесі
орнатылған қуатты жұмыс ... ... ... тура ... ... US
NCSA
Netscape Web-сервері
WebSite
Webstar болып табылады.
Олардың әрқайсысына төменде тоқталып өтеміз. Бұл осы өнімді мадақтау
ретінде ... ... ... танымал проблемаларды жай ғана ... шолу ... ...... ... ... өзінің бастауын NCSA httpd-серверінен алады. ... ... ... ... ... жағынан бірінші
немесе екінші орын алады. Apache сервері тез жұмыс істейді және ... Бұл ... ... HTTP 1.1, SSI ... модульдік
архитектураны қолдайтын және әртүрлі функцияларды, мысалы, ... ... ... ... ... ... тегін модулдері бар қуатты сервер. Дегенмен, Apache
сервері барлығына бірдей келе бермейді. Біріншіден, ол ... ... ... бұл ... кең ... қолдауы бар болғанымен де,
көптеген компаниялар қолданушылардың қолдауымен ... ... ... жүйені ауыстыруға келгенде ауытқып отырады. Солай бола тұра, Linux
тәрізді ... ... ... ... үшінші компаниялар Apache
серверін коммерциялық негізде қолдауды ұсынады.
Apache серверін таратуға кедергі келтіріп отырған дерек, ол ... ... Windows ... NT ... ... ... ... үшін іске асырылғандығы болып табылады. Осылайша,
Apache ... ... ... ... және коммерциялық емес ... ... ... ол ... ... ... ... орнату кезінде кей жағдайларда файлдарды күйіне ... ... ... ... өзін ... ... тура келеді. Егер сіз
қара жұмыспен айналысқыңыз келетін ... онда ... бар, ал ... жоқ ... Apache сервер сізге арналған. Сіз жақсы компанияға тап
келесіз: Интернеттегі кейбір Web-тораптаросы өнімге бас ұрады.
Microsoft Internet Information Server ... ... ... (IIS) ақпараттық сервері Windows
NT платформасына арналған. Windows 95 үшін осыған ұқсас, «жеке Web-сервер»
(PWS — Personal Web Server) деп ... ... ... кем түспейтін
US версиясы бар. PWS серверінің танымалдығына қарамастан коптеген ұйымдар
екі варианттың ішінен IIS ... ... IIS ... өте ... Windows NT-мен өте жақын бірігуі болып табылады. Өкінішке орай,
Windows NT-қа ... ... ... IIS ... ... болып
табылады. Аппараттық қамту мен кластернизациялық проблемасына орай, IIS
сервері, UNIX үшін ... ... ... ... ... ... Бірақ та, Microsoft ... ... ... ... мен ... жаңа ... ... орай,
бағыттауға байланысты бұл проблемалар шешілуі мүмкін. Егер ... ... ... SQL Server ... базасын басқару жүйесімен
оларды біріктіру жоспарланатын болса, Microsoft шешу ... ... үшін IIS ... ... табу өте ... IIS ... оның негізгі артықшылығы болып ... ... ол ... ... ... осы ... ... танымалы, UNIX-жүйесіне
арналып жасалған NCSA сервері болып табылады. Бұл ...... ... алғашқы екі Web-серверлердің ... Ол осы ... ... ... ... ... таратылатылатынына
қарамастан, оны белсенді қолдау жоқтың қасы, ... әрі ... ... Егер сіз ... ... жаңадан бастап отырсаңыз бұл
сізге ... ... ... жаңа ... ... HTTP ... жүзеге асыру болмайды. Кімде-кім аз ақшаға қуат алғысы келсе,
Apache серверіне көңіл ... ... ... ... WebSite бағдарламасы Windows 95/Windows NT үшін
өте қарапайым Web-сервер болып табылады. Бұл Windows 95 ... ... ... ... Ол одан ... ... ... Microsoft немесе Netscape серверлерінің өндірістілігі тәрізді
ерекшелене ... WebSite ... мен ... ... ... өте
қарапайым сервер деп саналады.
Сонымен қатар, бұл жүйеде ... үшін ... ... мысалы, Cold Fusion-мен біріктіру, кеңейтілген SSL ... ... ... ... ... қарастырылған.
WebSite — Windows NT ... UNIX ... ... ... мен ... ... керемет таңдау.
WebStar http://www.starnine.com/
Macintosh компьютерлері үшін ... ... ... ... ... ... ... WebStar сервері Macintosh
компьютерімен жақсы бірігеді. Ол ... ... және ... ... да функцияларды түсінеді, сондай-ақ бұл ... ... ... автоматты түрде жабуға мүмкіндік береді.
Жүйе UNIX стиліндегі cgi-бағдарламасын жасауды қолдайды. Ол ... ... ... раналған вертуальды Java-машинасымен және
кеңейтілген SSI нұсқасымен жабдықталған.
WebStar сервер өнімділігі одан ары ... ... ... ... ... бұл ... түзетуді өздеріне міндет етіп ... ... ... мен ... ... ... арналған
бағдарлама бола алады.
Web-сервер бағдарламаларын салыстыру кезінде, ... ... ... ... бар екендігі ескерілмей қалады. Егер бір
аппарат платформасын ала беретін болсақ, бір Web-сервер екіншісін ... ... ... ... ... техникалық мәселелерден
бастап, ал бағдарламалық мәселелерді шешу кезінде олардан бас тарту қажет.
Немесе керісінше: ... де ... ... істейтін нақты бір бағдарламаны
негізге алу және аппаратура іздеу болуы ... ... мен ... ... таңдау, Web-торабының өнімділігін арттырады.
Дипломдық жобаның қашықтан оқыту ақпараттық ... ... үшін ... Windows-қа тұспалдап таңдалған болатын.
2.3 Web-жобаның клиенттік сценарийлік модуліне сипаттама
Бұл жобаның ... ... ... ... ... ... желі белгілі бір мәліметтерді өңдеуді жүзеге асыруға
қажет. Бұл жағдайда мәліметтерді ... екі ... ... және ... ... алдыңғы бөлімнен-ақ мәлім. Мұнда, клиент - ... және ... ... ... ... табылады.
Мәліметтерді өңдеу үдерісінде клиент файлдарды оқу, мәліметтер
базасында ақпаратты іздеу және т.б. ... ... ... ... ... мысалы, сынақтан өту кезінде. Бұл ... ... ... ... ... Бұл өңдеу қорытындысын клиентке
жібереді. Сервер ... ... ... ... және осы
мәліметтерге қосылуды ұйымдастырып, оны клиентке ... ... ... ... өңдеп, өңдеу қорытындысын қолданушыға ыңғайлы түрде
ұсынады. Негізінен, мәліметтерді ... ... ... де ... ... ... ... осы жобаның “клиент-сервер” технологиясына
тікелей ... бар ... көз ... үшін келтірілген.
Бұл жобаның клиенттік сценарийлерінің модулінде ең ... ... ... серверден алатын html-құжатының жүктелу
көлемі жатады. Сондай-ақ, Web-парақтарының желідегі жүктелу жылдамдығы ... ... ... ... және мультимедиялық файлдар)
тікелей байланысты болады. Мұндай ... ... ... көлемін
едәуір азайтатын технологияларды қолданған жөн. Яғни, gif, jpg, swf ... т.б. ... ... ... ... ... ... әсер тигізбей азайтылуы тиіс.
Оқу жобаларын құрғанда ... ... ... ... ... мен қолданылатын барлық форматтар өте ... ... ... ... ... ... оқу әдістемелік бөлімі
Бұл жобаны жасау желіде орналастыру және пайдалануға
бағытталған ... ... ... ... ... жүйенің
өзіндік бағдарламалық қабығы болмайды, ал оны ... және ... Windows ... ... және үндеместен барлық компьютерлерге
дерлік орнатылған Internet Explorer болып табылады. Сондай-ақ ... ... ... жұмыс істеуі үшін Web-сервер Apache орнату
және қосу қажет.
Жобаның басқы парағы 2.1–суретте ... ... ... кетейік.
Жалпы жоба екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі оқу-әдістемелік
нұсқауларға арналған. ... ... ... ... ... дәрістер, зертханалық жұмыстар, студенттің
өзіндік жұмысы, студенттің оқытушымен өзіндік ... ... Бұл ... студент өзінің білімін жетілдіреді. Зертханалық
жұмыстарды ... ... ... ... ... ... қарай алады.
Cурет 2.1- Жобаның басқы парағы
2.4.2 Білімді бақылау бөлімі
Жобаның екінші бөлімі студенттің оқыған дәрістері және ... ... ... ... ... тексеру және бақылауға
арналған. Әрбір дәрістен кейін студент осы дәрістен алған білімін тексере
алады. Ол 2.2- ... ... Яғни ... дәрістерді оқиды,
бақылау сұрақтарына жауап береді, тест тапсырады. Тест нәтижесі серверде
өңделіп студентке ... 2.2- ... ... ... ... қатар әрбір зертханалық жұмыстан кейін де студент білімін
бақылай ... ... ... ... ... бастау батырмасы
тұрады.
Cурет 2.3 –зертханалық жұмыстың соныныдағы тесттілеу
Батырманы басқанда жеке ... тест ... ... Ол ... ... 2.4 ... ... кейінгі тест тапсыру парағы
Барлық оқу-әдістемелік нұсқауларды меңгергеннен кейін қорытынды
тестті тапсыра алады. Ол үшін ... ... ... «Тесттілеу»
бөліміне кіру керек. Бөлімге кіргенде студенттің аты мен паролін және
тестті тапсыратын мерзімді сұрайтын 2.5 ... ... ... 2.5- ... тест ... ... парағы
Бұл пароль мен ат әрбір студентке сәйкес оқытушымен «Auth» мәліметтер
базасындағы «Regis» кестесінде ... және ... ... әрбір
студенттің тестті тапсыратын күні бекітілген. 2.6-суреттен кестедегі
мәліметтерді көруге болады.
Cурет 2.6 - «Auth» мәліметтер ... ... ... үшін ... ... алдын-ала мәліметтер
базасына тіркеген паролі мен атын береді және оның ... ... ... ... ... ... ... паролін және
мерзімін мәліметер базасында тіркелгендей сәйкес енгізсе оған ... ... ... Ал, егер аты, ... ... ... сәйкес
келмесе, онда студентке «Аты, паролі немесе мерзімі сәйкес келмейді!!!»
деген хабарлама шығады.
Cурет 2.7 - ... ... ... тестті тапсыру үшін парақтағы аты-жөнін, тобын енгізу керек.
Содан кейін ғана ол ... ... бере ... Студент тестті
тапсырғаннан кейін оның нәтижесін көру үшін «Нәтиже» батырмасын басады.
Нәтиже 2.8 суретте ... ... 2.8- ... көру және оны ... ... ... парағы
Енді осы мәліметтерді оқытушыға жіберу үшін «Мәліметтерді ... ... басу ... ... ... кейін нәтиже «DBTest»
мәліметтер базасының «Osenka» кестесіне жазылады (Сурет-2.9).
Сурет 2.9- «DBTest» мәліметтер базасының ... ... ... ... көру үшін ... ... кезде мәліметтер
базасына кіре бермейді. Ол үшін ... ... ... ... атты ... бөлім бар. Оқытушы ол бөлімге кіргенде оның аты
мен паролін сұрайды (Сурет 2.10).
Сурет 2.10 - ... ... ... ... ... аты мен ... тексттік файлда сақталған және оны тек қана ... ... ... ... аты мен ... ... мәліметтер
базасындағы барлық мәліметтерді, яғни студенттің атын, тест нәтижесін,
тапсырған мерзімін кестеден көре ... ... ... 2.11- ... ... Web – ... көрінісі
Сонымен қатар бұл кестеден мәліметтерді аты жөні, бағасы, тапсырған
мерзімі бойынша сұрыптауға ... және бір ... аты ... ... ... ... ... болады.
2.4.3 Web-қосымшасының қосымша бөлімдері
Жобаны қосымша қызықты ету үшін «Қонақ кітапшасы», ... ... ... ... ... ... ... бар.
«Қонақ кітапшасы» бөлімінде қолданушылар хабарламалар тастай алады.
2.12- суретте қонақ кітапшасының алғашқы парағы көрсетілген.
Cурет 2.12 - ... ... ... ... ... «Хабарлама қосу» сілтемесін басқанда 2.13 - суретте
көрсетілген параққа көшеміз және ... ... ... ... басылады.
Cурет 2.13 – Хабарлама қосу парағы
Енді қонақ кітапшасының «Көру» сілтемесін басса, қосылған ... ... ... 2.14 - Хабарламалар парағы
Дауыс беру бөлімі жобаны ... ... ... ... «өте ... ... ... «жаман», «өте жаман» деген
бағалалардың ішінен біреуін белгілеп «Дауыс ... ... ... ... 2.15 - ... беру»
Жобаға кірушулер саны Басқы парақтан көрініп тұрады (Cурет 2.16).
Cурет 2.16 - «Кірушілер саны»
2.5 Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау
Жасалатын жоба ... ... және ... қамтамасыз
етуге бағытталуы тиіс, оны экранның ... ... ... емес ... кезінде қарауға есептелген.
2.5.1 Клиенттік модулді жасау
Интернет технологиясы және ... ... тілі ... айтатын
болсақ, алғашқы болып туындайтыны – HTML. Белгілеудің бұл тілі – ... ... ... ... және ... ... дейінгі Web-
жобаларын жасаудың негізгі тілі болып табылады.Сондай-ақ, бұл ... ... ... дәлірек айтқанда
HTML 4.0.
HTML-құжаты салынған элементтер жиынтығын құрайды. Мұндай элементтер
құрамы ... еске ... ... оның ... мәтін;
- графика;
- гипермәтіндік сілтемелер;
- бейнелеуді басқару нұсқаулары бар.
Әрбір контейнер тізбегінен ... ... ... ... ... тізбек элемент
басталуының тэгі, ал екінші тізбегі элемент аяқталуының тэгі деп ... ... ... да тэг болып табылыды, дәлірек айтқанда
басталу тэгі. Қалыптасу кезеңінде кей ... ... ... ... ... сондықтан бейнелеуді басқару нұсқауларына айналып кетті.
Құжаттың өзі де екі формасы бар ... ... ... ... ... және фрейм формалары.
Қарапайым құжат екі контейнерден тұрады: HEAD және BODY.< /HTML >
Фреймдік ... бар ... түрі ... ... ... 4.0-ке HTML ... айырмашылығы стилдер кестесі, скриптер,
кадрлар механизмі, объектілерді кіргізу, ... ... ... ... және оңнан солға жіберу, үлкен ... ... ... мен форманың жаңа сипаты енгізіледі.
Сонымен қатар, Web-жобаның клиенттік модулін жасау үшін Java ... VBScript ... ... ... негізгі парағының HTML кодын қарастырайық:
1)
2)
3) Дистанционное обучение
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12) ... ... 3-ші ... бастапқы парақ аты көрсетілген және 5-11 ... ... ... көрсетілген. Яғни әрбір фреймге Zag.html,
calendaric.php, orta.html, vpbpred.html парақтары сәйкес келеді.
Zag.html парағының коды
1)
2)
3) ... ... ... ... ... ... имени К.И.Сатпаева
5)
6) Главная страница
7) ... ... с ... Лабораторные
занятия
9) Тестирование
10) Глоссарий
11) Об ... ...
14) ... ... 6-12 жолдар аралығында orta.html, labalar.html,
login.html, Glo.html, avtor.htm, ... ... ... HTML ... ... ... ... артықшылығы, оның
кестелерді пайдалана алуында. Ондай кестелер тэгтерімен басталады
және ... ... ... ... келген кез- келген кестені
құра алады. Мысалы, жоғарыдағы кодта ... ... ... ... және ... сілтеме осы ұяшықтарда орналасқан. Әрбір сілтемені
басқанда Web – ... ... ... ... ... ... аты ... Ал ол ат Zag.html парағындағы әрбір
сілтемесіне «target="ort"» деп көрсетілген.
Vse.html, labalar.html парақтары да осы ... ... ... ... ... ... қосымшадан көруге болады.
Zag.html парағындағы маңызды сілтемелер loginpr.html және
login.html.
login.html парағының коды :
1)
2)
3) Для того ... ... тест вам ... ввести ваше
5) имя и пароль!!! Только после
этого вы
6) ... ... ...
8)
9) ... ... ...
13)
14)
15)
16)
17) ... кодтың 8-13 аралығында HTML формасы қолданылады. Ол қашықтықтағы
қолданушыдан Web- ... ... ... үшін ... Олардың
көмегімен қолданушы мен сервер арасындағы қарапайым диалогты ... HTML ... ... ... үшін ... ... Тэг action, method, enctype ... тұрады.
Action параметрінің мәні осы берілген формадан алынған ақпаратты ... ... URL - ... ... ... ... жағдайымызда
login.html парағына енгізілген мәліметтер validate.php –де ... ... ... ... ... Web - серверге жіберудің
әдісін анықтайды. Біздің жағдайымызда ол POST мәнін қабылдап тұр.
loginpr.html ... да осы ... ... сәйкес құрылған. Оның кодын
қосымшадан көре аласыз.
login.html парағы серверде өңделгеннен кейін 2.html тестті тапсыру парағы
ашылады.
1) Проект : " ... тест ...
3)
4)
5)
6) ... задания для самоконтроля


7) ... Ваше имя :
8) ... ... :
9) Введите группу :
10) Какому языку может быть отнесена операторная ... ...
1) ... 2) ... 3)JS
14) 4) ... ... ...
17) ...
18) 26.Необходимо создать апплет такой, что все ... ... ... бы при ... ... на ... из ... методов следует для этого использовать?
19)
1)init()
20) 2)start()
21) 3) destroy()
22) 4)stop()
23) ... ...

25)
26)
27)
28)
29) ... ... 7-9 ... ... ... жіберілетін аты-жөнін, тобын
енгізеді. 10-23 ... тест ... және ... жауаптарының 5
нұсқасы келтірілген. Бұл ... ... 27 ... ... ... " батырмасын басқаннан кейін ... ... ... парақтың vpbpred.html бөлімінің коды :
1)
2)
3)
4) Конспект лекционных занятий
5) ... ...
6) CGI ...
7) ... ...
8) ... клиентских
сценариев
9) ... ... ... ... ... ... на Java.
12) ... ... ... ... ... интерактивных ... в ... ... ... ... ... ... ...
21)
22)
23)
Бұл кодтан кестелер мен сілтемелерді көруге ... яғни ... html ... ұқсас. Осы ... 5-11 ... ... ... ... ... дәріс және соңынан тест
сұрақтарын ... ... Бір ... html ... ...
2) " ... ... программирования "
3) ... 1. ... ... ... технологии, лежащие в основе ... с ... HTML. ... ... ... HTTP. Форматы web-
приложений. Общая схема обработки запроса клиента. Структура ... ... ... 1ocн[296-665], 2ocн[3-11,226-229], 4ocн[5-7], 3доп. [128-
184].
6) Контрольные вопросы:
7) 1. ... ... ... ... в ... ... 2. По ... принципу разделяется программное обеспечение WEB-
приложений?
9) 3. В чем ... HTML от ... 4. ... ... в ... HTTP используются в интернет-
программировании?
11) 5. Как ... ... ...
13)
14) ... : " ... тест ".
15)
16)
17)
18) Проверь свои знания!!!


19) Какому языку может быть ... ... ... ... ... ... ... PERL
24) PHP
25) 2. Назовите программный ... ... ...
26) ... POST
28) GET
29) HTTP
30) FORM
31)
32) 3. Клиент ... ... ... ... ... ... через
стандартный поток ввода-вывода (поток данных). Какой ... ... ... ... GET
37) HTTP
38) FORM
39)
40) 4. Какого формата WEB-приложения работают наиболее ...
42) ... ... ... ... ISAPI
47) 5. Где ... ... РНР-файлы на удаленном компьютере(сервере)?
48)
49) в специальном cgi-bin
50) на съемном диске
51) в каталоге вместе с HTML ... на ... на ... ...
55)
56) ...
58) ... кодтың 2-11 жолдарында дәрістің мәтіні, ал 18-54 жолдарында дәріске
байланысты тест сұрақтары келтірілген. 27 ... ... " ... ... ... ... серверден өңделген тесттің жауабын көрсететін
парақ ашылады.
Бастапқы парақтың vpbpred.html ... 13-18 ... ... бар сілтемесін бассақ, зертханалық жұмыс ... және ... ... үшін тест ... html ... ...
2)
3)
4) ...
6) Компьютерлік
жүйелер интерфейстері (ВПБ топтары)
7) Лабораторная работа 1.
8) Тема: ... в ... ... ... и ... логически организованную группу
гипертекстовых документов ... ... ... ... представляющими пользователю удобную и интуитивно ... по ... ... Контрольные вопросы:
1. Какова технология создания ... Как ... ... схема?
12) Тест
13) Берілген тест он сұрақтардан тұрады, әрқайсысына ... ... ... ... жеке ... көрсетіледі. Сұраққа жауап берерде, курсорды
таңдаған жауапқа келтіріңіз (ол ҚЫЗЫЛ ... ... ... ... бойынша дұрыс жауаптар саны, ... саны және ...
16) Тест ... үшін батырманы басыңыз
17)
18)
19)
20) var already_opened=false;
21) var testwin;
22) function open_testwin() ... if ... { // окно с ... еще не ... var ... -720)/2; // ... окно
25) var top = (screen.heidht-500)/2;
26) testwin = open("test.htm", "" , "left="+left+", top="+top+", ... ... ... ... }else testwin.focus(); }
29)
30)
31)
Бұл кодтың 7-12 ... ... ... ... ... ... тестті бастау үшін «Тестті бастау » батырмасы көрсетілген, ... ... ... оқиға 20-30 жолдарда баяндалған ... ... ... Бұл function ... ... ... Test.htm ... ашады. Оның коды:
1)
2)
3)
4)
5)
6) Жауаптың
таңдаған вариантына ...
8)
9) ...
11)
12)
13)
14)
15) ...
17)
18)
Бұл кодтың 11-13 жолдарында тест сұрақтары мен жауаптарының ... Яғни тест ... ... ... ... ... ол қызыл
түске, әкетсе қара түске ие ... ... ... ... ... жазылған func.js файлынан жүктеледі. Ол ... 17 ... ... ... ... ... var k=23; ... вопросов в БД
3) var k0=10; //количество предъявляемых вопросов
4) var numbers=new Array(k);
5) var index=0;
6) var message = ... var ... var right=0; ... ... ... var ... //число повторных ответов
10) var mark; ... function ... ... for (i=0; i=8) ... else if(m>=6) ... else if(m>=4) mark="удовлетворительно";
50) else mark="неудовлетворительно";
51) // выводим результаты в окно, открывшее ... ... ... ... "+k0+" ... "+" Правильных
ответов - "+ right+". ... ... - ...
... ... - "+m+". Ваша оценка -
"+mark+"
ФИО: ... close(); ... var ... ... бар қолданушыға арналған интерфейс
типін таңдаңыз",
55) "WIMP пен SILK интерфейстерінің жалпы компенттерін атаңыз",
56) "Ең көп функционалды ... ... "URL ... ... келісім бойынша HTTP-сервердің порт номері қандай?",
59) "Хеш-массивтерде кілт-мәні жұбы ... ... ... var ... Array(
61) new Array ("CLI","WUI","HUI"),
62) new Array("терезе", "бейнелеу", "дыбыс"),
63) new ... "HUI", ... new ... ... " ... new Array("21", "13", "80"),
66) var correct_answers=new Array(1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, ... 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, ... ... ... function ... ... ... жауаптарды шығаратын функция. 28-44 ... ... ... ... ... тексереді, 45-53
жолдарындағы function ... ... ... ... ... ... массиві берілген, 60 -65 аралығында жауаптар
массиві берілген, 66 ... ... ... ... массиві
көрсетілген.
2.5.2 Серверлік модулді жасау
Кәдімгі Web-парағын жүктеу уақтысында сервер өзінің дискісіндегі
қажетті ... ... және оны ... жібереді. Сервер сұранысты
талдайды және клиентке қажетті мәліметті береді. Мысалы, осы ... тест ... ... ... ... студент пен оқытушының
атын және паролін өңдейді. Тестті тапсыруды ... ... ... ... ... тестті тапсыру мерзімін енгізгеннен кейін оны
validate.php тексереді . validate.php парағының ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 92 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1 сынып оқушыларының білім, білік, дағдыларын қалыптастыру (математика пәні бойынша)42 бет
4-сынып «Қазақ тілі» оқулығының құрылымы мен құрылысы24 бет
«Педагогика курсы» лекция жиыны99 бет
Білім базасының архитектурасы13 бет
Білім мен дағдыны бақылау мен бағалаудың маңызы мен міндеттері, талаптары27 бет
Білімді тестілеудің сараптық жүйе жұмысының алгоритмі мен негізгі қағидалары70 бет
Білімдендіру философиясы дүниетанымның жаңа моделі90 бет
Бастауыш мектеп оқушыларын оқыту процесінде бағалауды психологиялық ерекшеліктері63 бет
Бастауыш сыныпта оқыту процесінде мұғалімнің дидактикалық қағидаларды қолдану теориясы58 бет
Биология сабағында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту әдістері66 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь