Місrоsоft оffісе 2000

МАЗМҰНЫ

1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
1.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000.НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000.ды іске қосу
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.нан шығу
6.МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН АНЫҚТАМА АЛУ
7. ОҒҒІСЕ 2000.НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕЗЕЛЕРІ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ

1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар

Бүл сабақта Місгоsоft Ехсеl электрондық кестесімен танысасыздар. "Электрондық кесте" термині мәтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеуге арналған программаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді өндеуге жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. Тиімді ету мәселелерін шешу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын тандап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды түрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық талдау. Электрондық кестелердің қүндылығы олардағы мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Місгоsоft фирмасының Ехсеl программасы — кестелік процессорлар немесе электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық дестелердің бірі. Бірақ Ехсеі жәй программа ғана емес, оны көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар түрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен жүмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді және т. б. қамтамасыз ете алады.
Ехсеl мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек экономика саласында ғана емес, сондай-ақ, оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық жүмыстарында да кеңінен пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жүмыс істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа ұғымдарды енгізелік.
        
        МАЗМҰНЫ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
1.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ... МS ... 2000 ... ... ... ... 2000-ды іске
қосу
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ... ... ... ОҒҒІСЕ 2000-НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН
АНЫҚТАМА АЛУ
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕЗЕЛЕРІ
1. ... ... ... ПРОГРАММАСЫ
1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
Бүл сабақта Місгоsоft Ехсеl электрондық кестесімен
танысасыздар. "Электрондық кесте" термині мәтін
түрінде берілген ... ... ... ... ... үшін ... ... өндеуге
жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі
есептеулер жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. ... ету ... ... ... бір ... қанағаттандыратын мәліметтер жиынын
тандап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді өңдеу тәсілдерін
пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Місгоsоft фирмасының Ехсеl программасы — кестелік процессорлар
немесе электрондық кестелер тобына жататын ең кең ... ... ... Бірақ Ехсеі жәй программа
ғана емес, оны көптеген математикалық ... ... ... ... үшін ... ... ... мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі
диаграммалар түрғызып, мәліметтер базасын даярлап,
олармен жүмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді және т. б.
қамтамасыз ете алады.
Ехсеl мүмкіндіктерінің ... оны тек ... ... ... ... ... ... істерінде,
әкімшілік және жәй шаруашылық жүмыстарында да кеңінен
пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жүмыс ... ... ... ... ... енгізелік.
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен баганалардан (тік
және жатық жолдар) түрады. Жолдардың максималдық саны
16384-ке, ал бағаналар саны 256-ға тең. ... ... ... ... үяшықты қүрайды, ол үяшыққа мәліметтерді
(мәтін, сан, формула ) енгізеді.
2. Ехсеl программасын іске қосу
Ехсеl ... іске қосу үшін осы ... ... ... ... окы ... екі рет шерту
керек. Ол Ехсеі программасын іске қосқаннан кейін компыотер
экранында 1-суреттегідей терезе щығады ... ... ... ықтимал).
Енді осы стандартты Ехсеl терезесінің элементтерін
қарастырайық. Экрандағы Ехсеl терезесінде мынадай
объектілер орналасқан:
Жоғарғы жол — басқару ... бар ... ... жол — ... ... және төртінші жолдар — Стандартты және
Форматтау аспаптар тақтасы.
1-сурет. Электрондық ... ... ... ... жол — ... мен ... жолы немесе формулалар жолы.
Бесінші және соңғы жолдың ... ... ... ... (беті) орналасқан. Жүмыс парағыңцағы жолдар мен бағаналар
белгілі бір ... ... ең ... жолы — ... ... ... Төменгі
жолдың сол жақ шетінде Ехсеl жүмыс режимдерінің индикаторы
(көрсеткіші) орналасқан. Мысалы, Ехсеl мәлімет енгізуді күтетін
сәтте, ол Дайын режимінде ... ... ... - ... ... ... ... Ехсеl менюімен жұмыс атқару
Меню жүйесін екпінділеу Win Word программасындағьщай стандартты
тәсілмен жүргізіледі: яғни Аlt не Ғ10 пернесін басу қажет. Сол
сәтте менюдегі ... бірі ... ... түске боялады.
Керекті меню пункті басқару пернелері көмегімен тандалынады.
Епіег пернесін басқанда, сол тандап алған ... ... ... ... ... ... ... тандау үшін Еntеr пернесін басу керек. Менюден
шығу үшін Еsс пернесін басады.
Ехсеі менюімен жүмыс істеу үшін тышқан көмегін пайдалану ... ... мешо ... ... ... ... ... қойып, тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек. Осы
тәрізді ... ... ішкі ... таңдалынып,
қосымша беті ашылады да, жалаушалар орнатылады.
МS - World редакторындағьщай Ехсеl-де де орындалып ... ... ... ... ... ... бар. ... істеп жатқан жүмысымызға байланысты әрқашанда
кемек ала аламыз.
Енді злектрондық кестенің негізгі үғымдарымен танысалық.
Жол нөмірі — электрондық ... ... ... Ол ... ... ... сол жақ ... нөмірмен
белгіленген.
Багана әрпі — электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын)
анықтайды. Әріптер жүмыс аймағьшың жоғарғы шекарасында
орналасқан. Бағаналар мынадай рётпен ... ... соң АА — АZ, одан ... ВА — ВZ және т. с. ...... ... мәлімет енгізілетін ең кіші
элементі. Әрбір ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен
түратын адресі бар. Мысалы, В3 адресі В ... мен ... ... ... ... ... — ағымдағы үяшықты анықтайтын көмескленген
тіктөртбүрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен немесе тышқан
арқылы кесте бойынша үяшықтан үяшыққа орын ауыстыруға болады.
Ағымдағы үяшық — ... ... ... үя. ... ... ... ... және басқа іс-әрекет
осы ағымдағы үяшыққа жатады.
Блок (үялар жиыны, аймағы) —Тіркесе орналасқан үяшықтардың
тіктөртбүрышты ... Блок бір ... ... ... ... Блок адресі қос нүктемен бөлінген қарама
қарсы бүрыштар координатынан түрады. Мысалы: В13:D19 блогы —
бүл В13→D13→D19→В19→В13 торларымен ... ... ... А1:А20 А12:D27 ... D:Ғ - D, Е, Ғ ... ... т. с. с. Әртүрлі формулалар енгізу
кезінде некесе командаларды орындау сәттерінде блогаы
диагональ бойынша қарcы орналасқан торлар адрестерімен
немесе экран ... ... ... ... ... болады.
Жүмыс парағымен және кітаппен жүмыс істеу. Ехсеl-де электрондық
кесте үш өлшемді қүрылымнан ... Ол ... ... (16 парақ) түрады. Экранда тек бір парақ
— кітаптың ең үстіңгі ашық түрған беті ... ... ... ... кітаптың қалған беттерінің
нөмірлері жарлық ретінде бейнеленеді. Тышқан курсорымен сол
көрініп түрған жарлықтардың нөмірлерін ... ... кез ... ашып ... ... блоктарды, жолдарды және баганаларды ерекшелеу. Осы
объектілермен белгілі бір жүмыс атқару үшін тышқанмен былай
ерекшелейді:
бағананы белгілеу — бағана атына сәйкес әріпті ... ... оны бір рет ... ... ...... ... тышқан батырмасын
басулы күйінде үстап курсорды оңға не солға жылжыту;
жолды ерекшелеу — жол нөміріне сәйкес санды тышқанмен ерекшелеп
алып, оны бір рет ... ... ...... ... ... батырмасын
басулы күйінде үстап курсорды жоғары не төмен созу;
блокты ерекшелеу — тышқан батырмасын блоктьщ алғашқы үясында
басамыз да, оны сол ... ... ... ... ... ең
соңғы үяшығына жеткізу;
жүмыс парағын толық ерекшелеу — тышқан ... ... ... жол ... ... ... яғни ... сол жақ
жоғарғы бүрышына альш барып, оны бір рет шерту.
Пернелер көмегімен блокты ерекшелеу үшін Shift ... ... ... ... ... ... бір бүрышынан оған
қарсы бүрышына бағыттауыштар арқылы жеткіземіз. Әйтпесе Ғ8
пернесін басып белгілеу ... ... ... пайдаланамыз. Еsс пернесі ерекшелеуді
тоқтату үшін пайдаланылады.
Бір-бірімен тіркесе орналаспаған блоктарды ерекшелеу қажет
болғанда, былай істеу керек:
— алғашқы үяшықты немесе тіркес ... бір ... Сtrl ... басу және оны ... ... үстап түру;
— келесі үяшықты немесе блокгы ерекшелеу, т. с. с;
— Сtrl ... қоя ... алып ... үшін тышқан батырмасын жүмыс парағының
ерекшеленбеген кез келген бөлігінде шерту жеткілікті. Жаңа
ерекшелеу де бүрынғы ерекшелеуді алып тастайды.
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ... ... ... күн ... ... көптеген мәселелерді
шешуді талап етеді. МS Оffісе 2000 қолданбалы программалар
дестесі оларды ... ... ... ... ұсынады.
Клиентгермен, әріптестсрмен іскерлестсрмен езара іс-өрекет
1-сурет. МS Оffісе қызметі.
МS Оffісе 2000 қүрамына мәтіндік процессор (қүжаггар жасау
үшін), электронды кесте (сандарды ... ... ... ... (слайдтар мен
диаграммалар жасау үшін), дербес ақпараттық менеджер
(адамдардың аттары, олардың почта мекен-жаилары,
электронды почта мекен-жайлары мен телефон ... ... ... ... ... ... программалары (хат-хабарлар жіберу тізімі мен
жүрізшетш зертгеулертуралыхабарлардысақтау үшш),
үстелүстшдеп баспаға арналған бағдарлама (бетгерді
жасау мен ... ... ... мен графикалық редактор
жасауға арналған программа (сандық фотосуретгер сияқты
бейнелерді өндеуге арналған) кіреді.
Өз дамуының 1993 жылдан бергіде уақыты ішінде МS Оffісе ... ... бар ... ... ... ... дестеге айналды. МS Оffісе
қазіргі заманғы кеңседе жүмыс істеуде кезінде туын-дайтын
көптеген мәселелерді шешуге көмектесуге арналған.
3.2-сурет. МS Оffісе дамуы
МІНДЕТ
БАЗАЛЫҚ ... ... ... ... ... 2000 ... ... ... кесте-лермен жүмыс
істеуЕхсеl 2000 электронды кестесіТүсаукесерлер
өткізу, таратылатын материалды дайындауРоwегРоіnt 2000
көрсету графи-касының жүйесіКүнделік ... ... ... ... ... ... 2000 дербес
электронды хатшыШағын баспа пішіндерін жариялауға
дайындауРublisher 2000 деректер жарияла-нуының
қүралыҮлкен көлемді деректермен ... ... ... ... басқару жүйесіИнтернеттегі
жарияланымWеЬ-беттерін жасауға арналған Ғгоnt Раgе
қүралыКеңсе программалары арасынан таңдап алу қойылған
міндетгермен агіықталады.
Десте қүрамына кіретін ... ... ... ... және олар жүмыстың бірдей тәсілдерін
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ
МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000-ды іске қосу
МS Оffісе 2000 дестесін ... ... ... оны ... ... ... 2000-ды іске қосудың бірнеше әдісі бар:
• Wіdоws 95/98 NT есептер ... Пуск 1 ... іске ... ... ... 2000-ның қандайда бір программасын
тандап алу керек.
• Місгоsоft Оffісе ... іске қосу үшін ... ... ... ... ... Wіdоws Проводник программасын шақыру керек және Місгоsоft
Оffісе 2000 программаларының ... ... ... ... қос шертіндер.
• Алдын ала жасаған жөне жүмыс үстеліне орналастырылған
щюграмма таңбашасьш (екі рет) қос шертшдер.
• Місгоsоft ... ... іске ... ең ... әдісі —
бүл Wіdоws 95/98 NT есептер панелінен іске қосу. Бүл жағдайда
программаны жүктеудің екі ... ... ... ... Пуск ... шергіп, Программа пунктін
және өздерің жүктегелілерің келген программаны (мысалы, Word
2000) тандандар.
• Есептер панелінде Дускбатырмасына шертіп, Создать документ
Місгозой Ойісе ... ... ... ... ... ... ... Оffісе 2000 программасьш Wіdоws 95/98 NT есептер
панелінен мынадай әдіспен де іске ... ... ... ... Пуск ... ... ... пунктін
тандавдар. 2-суретте көрсетілгеңдей меню пайда болады.
2. Өздерің жүмыс істегелі отырған программаны, мысалы, Місгоsоft
Word немесе ... ... ... ... ... тавдалған жаңа файл жасауға немесе бүрьшнан
бар файлды ашуға дайын программа пайда болады.
Егер Программы менюіндегі ... ... ... ... іздеп табу күрделірек болса, Місгоsоft Оffісе 2000
программасын жүктеудің неғүрлым шапшаң әдісін қодданындар.
2-сурет. Программы ... ... ... ... ... документ Оffісе диалог терезесі.
1. Есептер панелінде Пуск батырмасын шертіндер. Меню пайда
болады.
2. Создать документ Місговой ОШсе пунктін тавдандар.
Сонда 3-суретте ... ... ... ... ... пайда болады.
3. Общие қосымшасына көшіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе 2000 файлының ерекше түрін мысалы, факс
бойынша құжат немесе тапсырыс келсе, онда осы пункггі ... ... ... и ... ... ... ... Өздерің жасағыларың келген қүжат түрін таңдап, оны шертіңдер.
Мысалы, егер Ассеss өте жаңа деректер базасьш жасағыларың
келсе, Новая база данных ... Егер жаңа Word ... ... ... ... ... тандаңдар.
5. ОК батырмасын шертіңдер.
Тандалған өздерің қандай да бір бағалы ақпаратты басуларыңа
және кейіннен қатқыл дискіде сақтауларыңа дайын программа
пайда болады.
Егерде ... ... ... ... ... ниеттенген
файл түрінің пикторгаммасын екі рет шертсендер, 5-тармақты
орындамауларыңа болады.
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске ... ... ... іске ... тағы бір ... ... ... компаниясы Місгоsоft Оffісе Панелі деп
аталатын инструментті жасады. Бүл панельде Місгоsоft
Оffісе 2000-ның әр түрлі программаларының пиктограммалары
бейнеленеді, бүл осы программалардың қайсысын ... ... ... ... Тек ... іске ... келген
программа белгішесін (мысалы, Ехсеі) шертсеңцер болды,
Місгоsоft Оffісе ... оны іске ... ... ... ... ... ... панелі тышқанды бір рет шертіп программаны
іске қосуға ... ... ... үнайтын Word, Ехсеl,
Ассеss немесе кез келген басқа да ... ... жоқ ... не істеу керек? Бүл жағдайда қажет
белгішені Місгоsоft Оffісе панеліне қосу керек.
Місгоsоft Оffісе панеліне ... қосу үшін мына ... ... оң жақ ... ... ... белгішесінде
шертіндер. Меню пайда болады.
2. Настройки (Баптау) командасын таңцандар. ... ... ... ... ... ... ... шертіндер. Настройки диалогтық
терезесінің Кнопки қосымшасы пайда болады (4-сурет).
4. ... файл ... ... ... файл ... ... болады.
5. Өздерің Місгоsоft Оffісе панеліне белгішесін қосқыларыңкелген
программа файлын шертіндер.
Өздеріңе қажетті файлға жеткенше салынған қапшықтарды
кезулеріңе ... ... тек ... ғана ... ... ... ... WordРегfесt,
Lotus 1-2-3 немесе Рагаdох сияқты бәсекелес өнімдердің де
программаларының белгішелерін қосуға болады).
6. Добавить батырмасын шертіндер.
Сендер тандап алған белгіше Настройки диалогтық терезесінде
пайда ... Енді ... және ... ... ... ... ... панельде жасалған батырманың
орнын өзгерте аласыңцар. Сонымен қатар батырмаға неғүрлым
мазмұнды ат меншіктеу үшін ... ... ... ОК батырмасын шертіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе Панеліндегі қандай да бір батырманы
жойғыларың келсе, 6-тармақты орындаған кезде Удалить
батырмасын шертіндер.
4-сурет. Настройки ... ... ... ... Панелін
өзгертудің бірнеше әдістерін усынады.
Місгоsоft Оffісе панеліндегі Открыть документ ... ... ... ... ... ... панелін көріп
отырсандар, бүл панельді бүрыннан бар файлды ашу үшін
төмендегілерді орындап, пайдалана аласыңцар.
1. Місгоsоft Оffісе панеліндегі ... ... ... шертіңцер.
Открыть документ Оffісе диалоггық терезесі пайда болады.
2. Өздерің ... ... ... ... ... ... ... файл басқа қапшықта болса, бүл
қапшықты оның Папка өрісіндегі атын ... ... ... ... батырмасын шертіндер.
Экранда редакциялауға немесе қарауға дайын қажетті файл пайда
болады.
Егер 2-пунктті орындау кезінде ашқыларың келген файл түрінің
белгішесін қос рет шерткен ... ... ... ... ... шығу
Сендерге Місгоsоft Оffісе 2000-да жұмыс істеу өте үнайтын болса
да, бөрібір ... ме, кеш пе ... ... тура ... ... 2000 ... ... да бір жекелеген
программамен немесе тігінділермен жүмыс істеулеріңе
байланысты, программадан шығудың әр түрлі төсілдерін
үсьшады.
• Егер ағымдағы қүжатты жабу, бірақ программада қалу керек
болса, Файл ... ... ... Егер программадан толық шыққыларың келсе, Файл Выход пуңктін
таңдаңдар немесе программаның терезесін жабу батырмасьш
шертіңдер (Жабу батырмасы — бүл X символы, ол ... ... оң жақ ... ... ... сақтау кезеңінен бастап қүжатта қандай да бір
өзгеріс жасап, программадан шыққыларың келсе Місгоsоft
Оffісе 2000 өзгертуді сақтағыларың келе ме ... ... да, ... Да, Нет, ... ... ... нүсқаларын үсынады.
• Қүжатты сақтау үшін Да батырмасын шертіңцер.
• Егер сощы өзгерістерді сақтағыларың келмесе, Нет батырмасын
шертіндер.
• Егер кенет жүмысты ... ... ... ... ... пернетақтадағы пернесін басыңдар).
Місгоsоft Оffісе 2000-мен жүмысты ... ең ... ... қуат ... ... болып табылады.
Бүлай істеуге еш жағдайда да болмайды! Егер ... ... 2000 ... ... ... көзінен ажыратып
аяқтайтын болсандар, барлық деректерден айрылып қалуларың
мүмкін. Оған қоса, егер осылай істеп, Wіdоws 95/98 NT -мен
жүмысты тиісті түрде аяқтамаған ... ... ... ... басқа дй файлдарды жоюы немесе
зақымдауы мүмкін. Егер Wіdоws 95/98 NT -мен жүмысты ... ... ... ... ... естеріңе саламыз.
Wіdоws Есептер панелінің Пуск батырмасын шертіндер, содан
соңЗавершить ... ... ... ... ... диалоггық терезесі пайда болған кезде Выключить компьютер
ажыратып-қосқышын, содан соң ОК ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН
АНЫҚТАМА АЛУ
ОҒҒІСЕ бойынша көмекшімен танысу
Місгоsоft Оffісе 2000 туралы ... алу үшін ... ... (Көмекшіге) сүйену керек. Көмекші жеке терезеде
пайда болатын анималдық ... ... ... ... ... ... болады, ал Көмекші оған жауап
шығарады.
5-сурет. Оffісе бойынша Көмекшіні бейнелейтін кейіпкердің бірі
Салпаңқулақ ... ... ... 2000 ... ... (Word, ... ... іске қоссандар да, сендер Оffісе бойьшша
Көмекшіні, пернесін басып, жеке терезеде шақыра аласындар.
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ... ЖӘНЕ ... ... 2000-ның қүрамына үстел үстілік баспа жүйесін,
мөтін процессорын және жеке ақпарат менеджерін қоса, көптеген
әр түрлі ... ... ... қуатгы программаларды
пайдаланғанда, алғашқыда белгілі бір қиындықтар туындайды,
сондықтан Місгоsоft компаниясы пакет қүрамына кіретін барлық
программаларды бірдей интерфейспен ... ... ... Місгоsоft Оffісе 2000 программасының қайсысы болсын біреуін
түсініп алсаңцар, осы пакетгегі кез келген басқа программаны
жеңіл (теориялық түрғьща) ... ... ... ... ... мен ... панелі бірдей
жүмыс істейді.
Үнемі өзгеретін меню
Місгоsоft Оffісе 2000 менюі командаларын экранда бейнелеудің үш
тәсілін үсынады.
• Барлық қатынас ... ... ... ... ... -тің алдыщы нүсқауларыңдағыдай).
• Неғүрлым күрделі командалар бейнеленбейді (бүл командаларды,
мысалы, Ехсеі-дегі Консолидация комаңдасын менюдің төменгі
бөлііівдегі төмен қараған қос бағдаршасы бар ... көре ... ... ... ... бірден көріне қой-майды, бірақ
менюді ашқаннан кейін бір-екі секундтан соң көлеңкеленіп
бейнеленеді.
Рһоtо Dгаw — бүл Місгоsоft Оffісе 2000-ның ... ... ... ... да, ... командалары
бейнеленетін жалғыз программасы.
Пайдаланушылардың кейбіреулері менюдің неғүрлым күрделі
командаларын жасыру идеясы мүлдем керексіз деп, ал
екіншілері менюдің барлық командаларын көрсетудің ... деп ... ... Оffісе 2000-ның программаларындағы менюді бейнелеудің
әр түрлі төсілдерімен тәжірибе жасап көріңцер, содан соң
неғүрлым тиімді ... ... ... ... менюі жүмысының параметрлерін өзгерту үшін
төменде сипатталғаннан айырмашылықты процедураны орындауға
тура келеді.
Настройка диалоггық терезесі көрінеді.
сурет. Настройка диалогтық терезесінде меню ... ... ... ... РоmегРоіnt, Ассекк жөне Ғrоnt Раgе менюі жұмысының
параметрлерін өзгерту үшін келесі ерекеттерді орындандар.
Вид Панели инструментов Настройка командасын ... ... ... ... ... жалаушалардың бірін қойындар немесе алып тастандар.
Менюде алдымен соңғы пайдаланылған ... ... ... ... орнатьілса, қосымша командалар күңгірт керінеді.
Аздаған кідірістен кейін толық менюді көрсету керек (Показывать
полные меню после короткой задержки). Егер бүл жалауша
орнатылса, ңенюдің ... ... меню ... ... бірнеше секунд өткен соң бейнеленеді. Егёр
жалауша алынып тасталса, меню суретте ... ... ... шертіндер.
Егер Місгоsоft Оffісе 2000 қосымша командаларды бейнелемесін
десендер, 3-пунктті орындағанда Сбросить данные об
использовании батырмасын шертіндер.
Қос ... бар ... және ... ... ... Рublisһег
немесе РһоtоDгаw-ға қатар орналастыру үшін олардың бірін
екіншісінің үстіне орналастырындар.
Стандартгы жөне Пішімдеу инструменттер панельдерінің өзара
орналасуьін өзгерту үшін келесі әрекетгерді ... Вид ... ... ... ... ... ... терезесі пайда болады.
2. Параметры қосымшасын шертіңдер.
3. Стандартты панель мен жалаушасын және ... ... ... ... немесе түсіріндер.
4. Закрыть батырмасын шертіндер.
Егер Стандартты панелі мен Пішімдеу панелін бір жолға
орналастырсандар, ... ... ... қосымша тізімін көру үшін қос
бағдар-шасы бар батырманы басуға тура келеді.
Бірнеше тереземен жүмыс істеу
Місгоsоft Оffісе 2000-ның барлық дерліктей программаларының
көмегімен (Місгоsоft ... ... және ... ... жеке ... ... бірнеше
файлды аша аласындар. Жеке терезелердегі әр түрлі файлдарды аша
отырып сендер бір терезедегі мәтінді оқи отырып, басқа
терезедегі мәтінді редакциялай аласындар.
Дегенмен, ... ... аіпу екі ... ... ... бір мезгілде редакциялауға
және қарауға мүмкіндік бергенімен, барлық терезелер экран
кеңістігін алады, бүл олардың әрқайсысында тым аз ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1991-2000 жылдардағы Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары34 бет
1995-2000 ж.ж. мәдениет, ғылым білім және денсаулық5 бет
Autocad 200011 бет
Microsoft Access 200014 бет
Microsoft Access 2000 мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері11 бет
MICROSOFT WORD 2000 МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ10 бет
PowerPoint 200022 бет
Windows 95, Windows 98, Windows 2000 тарихы29 бет
Windows 200023 бет
Windows 95/98 бен Windows 2000 — ды салыстыру23 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь