Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1 Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Қазіргі уақыттағы электрондық оқулықттардың дайындау жағдайы.
1.2 Электрондық оқу басылымы, оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Электрондық оқулықтың маңыздылығы мен оны құру
қажеттілігін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Электрондық оқу басылымдарын жасау саласындағы атқарылған істер, электрондық оқулықтардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5 Электрондық оқулықтарға қойылатын негізгі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Электрондық оқулық құру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.7 Электрондық оқулық құру әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.8 Қазақстанда және шетелде электрондық оқулықтарды пайдалану жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.9 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері» пәнінен электрондық оқулық құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Электрондық оқулықты жасауға пайдаланылған бағдарламалық құралдар...
2.1.1 Microsoft FrontPage 2000 туралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.2 Borland Delphi 7 ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1.3 HTML тілінің негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.4 JavaScript негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Оқулықты баяндау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Электрондық оқулық құрылымының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4 Электрондық оқулықтың құрылымдық элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Электрондық оқулықтың жалпы құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.1 «Пән туралы» ішкі жүйесінің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5.2 «Тестілеу» ішкі жүйесінің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5.3 «Мазмұны» ішкі жүйесінің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3 Бағдарламаның баяндалу бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 Жалпы мағлұматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 Функционалдық тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3 Логикалық құрылымның баяндалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Шақыру және жүктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.5 Қажетті техникалық жабдықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.6 Кіріс және шығыс мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4 Электрондық оқулықты пайдалану ережесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
КІРІСПЕ
ХХІ ғасыр қазірдің өзінде автоматты ақпараттық технологиялардың адам шаруашылығының барлық аумағында басқаратын ғасыр деп аталынды. Ақпараттық деп еңбек пәні ақпараттық өнім, ал еңбек құралы – электронды техника мен байланыс құралдары болып саналатын технологияны айтамыз. Ақпараттық технологиялардың дамуы адам өмірінің басты заңын - уақыт үнемдеу заңын іске асыруға көмектеседі.
Қоғамның ақпараттануы – бұл жаһандық әлеуметтік үрдіс. Оның ерекшелігіне қоғамдық өндіріс сферасында қызметтің екпінді түріне ақпаратты құрастыру, жинақ, өндіру, өңдеу, сақтау, жеткізу және қолдану жатады. Бұл заманға сай микропроцессорлы және есептеу техника құралдары, және де әртүрлі ақпараттық айырбас құралдары көмегімен іске асады.
Қоғамдық өмірді ақпараттандыру қамтамасыз етеді:
 Қоғамның ұдайы өсіп отыратын интеллектуальді потенциялын белсенді түрде қолдану;
 Еңбек шаруашылығын интеллектуалдануын, қоғам өндірісінің барлық аймағының дамуын тудыратын ақпараттық технологиялармен ғылым және өндірістік технологиялардың енгізілуі;
 Ақпараттық қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейі, қоғамның кез-келген мүшесінің анық ақпарат көзіне қол жеткізу мүмкіндігі.
 Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісінің басым бағыттарының біріне жоғарғы кәсіптік білім беруді ақпараттандыру жатады.
Оқыту үрдісінің ең басты мәселелерінің бірі – ақпараттық технологияларды жай әрі жеткілікті түрде тиімді пайдаланбау. Бұл болашақ маман даярлау сапасына негативті әсер қалдырады. Әсіресе бұл инновациялық, қаржылық, стратегиялық, ақпараттық менеджмент, басқару, ақша айналымы және кредит, юриспруденция сынды мамандықтарға қатысы бар. Оқу пәндерін оқыту үрдісіне ақпараттық технологияларды ендіру оқытушылар құрамымен қатар, сондай-ақ оқушылар үшін де өте үлкен мүмкіндіктерді ашар еді.
Ақпараттық технологиялар көп дәрежеде қазіргі заманның барлық бағыттарының дамуын анықтайды. Бұған білім беру де жатады. Қазіргі білім беруді ақпараттандыруды айтқанда көбінде жиі оқу орнын есептеу техникасымен және телекоммуникация құралдарымен толықтырылып, оқу орнының әлемдік ақпараттық желілерге қол жеткізгенін еске салады. Әрине, бұл үрдістер де өте маңызды, оларды бағаламауға болмайды. Ақпаратты қабылдау және оны өндіру үрдісіне ең алдымен, оның қалай берілгені, адамның қаншалықты жеңіл әрі нақты түсінуі әсер етеді. Адамның бір пәнді түсінуі қаншалықты жеңіл болса, соншалықты оның басқа пәндерді оқуға уақыты қалады. Ақпараттық технологиялар бұл ретте іс жүзінде шексіз мүмкіндіктерге ие.
Заманға сай ақпараттық технологияларға иек артатын оқу орындарындағы ақпараттық қамту жүйе менеджменті оқу үрдісін бақылауды жақсартуға, студенттердің жаңа материалдарды игеруін мотивациялауға, оларға өзін-өзі басқару негіздерін үйретуге, және де оқушылардың күш-қайратын олардың шығармашылық үрдісінде барынша мақсатты пайдалануға мүмкіндік береді.
Жалпыұлттық ақпараттану дәуірінде білім беру жүйесінің басым бағытына электрондық оқулықтарды жасау және ендіру жатады.
Ұсынылған дипломдық жұмыстың негізгі мақсаттарына жатады:
 Электрондық оқулық құрудың негізгі жолдары мен оларды қолдануды талдау және электрондық оқулықтың негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау;
 Электрондық оқулық жасаудың авторлық әдістемесін құру;
 Электрондық оқу құралдарына қойылатын талаптарды жүйелеу;
 Электрондық оқу құралдарын қолданудағы оқушылардың қабылдау жүйесін басқару принциптерін қарастыру.
        
        АҢДАТПА
Ұсынылған дипломдық жұмыста электрондық оқулық оқу-әдістемелік кешен
ретінде білім беру жүйесіндегі қолдануы және оны құру ... ... ... ... ... мен білімді бақылауда оқулықтардың
функциясы мәселелері қарастырылған. Электрондық оқулық теориялық материалды
оқуға және өз бетінше шығармашылық ... ... ... ... мен ... ... бір ... білім деңгейін бағалауға
көмектесетін әрі керекті анықтамалық ақпаратты ұсынатын бағдарламалық
құрал ... ... ... ... ... ... функцияларын қамтамасыз ету үшін керек негізгі талаптар
түгенделді.
Берілген жұмыста ... ... ... ... мен ... ... ... құрудың авторлық
әдістемесі пайда болды.
АННОТАЦИЯ
В тезисах отражен опыт ... ... ... в ... базе ... ... и ... их в учебном процессе
университета. Рассмотрены вопросы ... ... ... учебников при обучении и контроле знаний, использование различных
средств для развития ... ... ... ... ... (ЭУ) ... ... средство, позволяющее представить для изучения теоретический
материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую
работу, ... ... и ... ... ... ... ... тематике, а также содержащее ... ... ... требования к ... ... ... ... функций учебно-методического комплекса.
ANNOTATION
In the theses the experience of creation of methodical complexes in the
world is reflected on the basis of the ... ... and use them ... process of ... The questions for stucture of an
educational material, function of the ... are ... at ... control of ... use of various means for ... of ... degree job the ... textbook (EB) is submitted as a software
allowing to present for study a ... ... to organize ... and ... creative job ... with the pupil and the ... estimate a level of knowledge in certain subjects, and also ... ... help ... basic ... to the ... textbook for maintenance of
training functions of a methodical complex are listed.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................
1 Электрондық оқу басылымдарын ендіру және
қолдану.......................................
1.1 ... ... ... ... ... жағдайы.
1.2 Электрондық оқу басылымы, оның
түрлері.......................................................
1.3 Электрондық оқулықтың маңыздылығы мен оны ... ... оқу ... ... саласындағы атқарылған істер,
электрондық оқулықтардың
жіктелуі....................................................................
...
1.5 Электрондық оқулықтарға қойылатын негізгі
талаптар...................................
1.6 Электрондық оқулық құру
технологиясы..........................................................
1.7 Электрондық оқулық құру
әдістемесі.................................................................
1.8 Қазақстанда және шетелде электрондық оқулықтарды ... ... ... ... ... ... пәнінен электрондық оқулық
құру.......................................................................
.........................................
2.1 Электрондық оқулықты жасауға пайдаланылған бағдарламалық құралдар...
2.1.1 Microsoft FrontPage ... Borland Delphi ... HTML ... ... ... ... оқулық құрылымының
сипаттамасы......................................
2.4 Электрондық оқулықтың құрылымдық
элементтері...................................
2.5 Электрондық оқулықтың жалпы
құрылымы.....................................................
2.5.1 «Пән туралы» ішкі ... ... ішкі ... ... ішкі ... Бағдарламаның баяндалу
бөлімі......................................................................
.
3.1 Жалпы
мағлұматтар.................................................................
.........................
3.2 Функционалдық
тағайындалуы................................................................
.........
3.3 Логикалық құрылымның
баяндалуы................................................................
3.4 Шақыру және
жүктеу......................................................................
...................
3.5 Қажетті техникалық
жабдықтар...................................................................
....
3.6 ... және ... ... ... ... ... ... өзінде автоматты ақпараттық технологиялардың адам
шаруашылығының барлық аумағында басқаратын ғасыр деп аталынды. Ақпараттық
деп еңбек пәні ... ... ал ... ...... ... мен
байланыс құралдары болып ... ... ... ... ... адам өмірінің басты заңын - ... ... ... ... көмектеседі.
Қоғамның ақпараттануы – бұл жаһандық әлеуметтік үрдіс. ... ... ... ... қызметтің екпінді түріне ақпаратты
құрастыру, жинақ, өндіру, өңдеу, сақтау, жеткізу және ... ... ... сай микропроцессорлы және есептеу ... ... және ... ... айырбас құралдары көмегімен іске асады.
Қоғамдық өмірді ақпараттандыру қамтамасыз етеді:
– Қоғамның ... өсіп ... ... потенциялын белсенді
түрде қолдану;
– Еңбек ... ... ... өндірісінің барлық
аймағының дамуын тудыратын ... ... ... және
өндірістік технологиялардың енгізілуі;
– Ақпараттық қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейі, қоғамның кез-келген
мүшесінің анық ақпарат көзіне қол ... ... ... ... ақпараттандыру үрдісінің басым бағыттарының біріне
жоғарғы кәсіптік білім беруді ақпараттандыру жатады.
Оқыту үрдісінің ең ... ... бірі – ... жай әрі ... ... тиімді пайдаланбау. Бұл болашақ
маман даярлау сапасына негативті әсер ... ... бұл ... ... ақпараттық менеджмент, басқару, ақша айналымы және
кредит, юриспруденция сынды мамандықтарға қатысы бар. Оқу пәндерін оқыту
үрдісіне ... ... ... ... ... ... ... үшін де өте үлкен мүмкіндіктерді ашар еді.
Ақпараттық технологиялар көп дәрежеде қазіргі заманның ... ... ... ... ... беру де жатады. Қазіргі білім
беруді ақпараттандыруды айтқанда ... жиі оқу ... ... ... ... құралдарымен толықтырылып, оқу орнының әлемдік
ақпараттық желілерге қол жеткізгенін еске салады. Әрине, бұл ... ... ... ... ... ... ... қабылдау және оны
өндіру үрдісіне ең алдымен, оның қалай берілгені, ... ... ... ... түсінуі әсер етеді. Адамның бір пәнді ... ... ... ... оның ... ... ... уақыты қалады. Ақпараттық
технологиялар бұл ретте іс ... ... ... ие.
Заманға сай ақпараттық технологияларға иек артатын оқу орындарындағы
ақпараттық қамту жүйе менеджменті оқу ... ... ... жаңа ... ... ... оларға өзін-өзі
басқару негіздерін ... және де ... ... ... ... ... ... пайдалануға мүмкіндік береді.
Жалпыұлттық ақпараттану дәуірінде білім беру жүйесінің басым бағытына
электрондық оқулықтарды жасау және ендіру жатады.
Ұсынылған дипломдық жұмыстың ... ... ... ... оқулық құрудың негізгі жолдары мен ... ... және ... оқулықтың негізгі артықшылықтары мен
кемшіліктерін талдау;
– Электрондық оқулық жасаудың авторлық әдістемесін құру;
... оқу ... ... талаптарды жүйелеу;
– Электрондық оқу құралдарын қолданудағы оқушылардың қабылдау жүйесін
басқару принциптерін қарастыру.
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ БАСЫЛЫМДАРЫН ЕНДІРУ ЖӘНЕ
ҚОЛДАНУ
1. Қазіргі ... ... ... ... технологиялар аясында жылдам прогресс дербес компьютерлерді
оңтайлы оқыту құралы ретінде пайдалануға рұқсат береді. Білім беру ... ... ... ... және ... арқылы қол жеткізуге болады. Осыған байланысты өте маңыздысы әр
түрлі оқу пәндері ... ... ... ... концепцияларын
өңдеу. Қарапайым кітаптардың басты кемшіліктеріне дәстүрлі қолданатын
сызықты ретті алға ... ... және ... ... ... ... оқу ... оқушыда білім алуға деген
құштарлығын тудырмайды. Оған қоса, ... ... ... кері
байланыс ұйымдастыру және білім алу үрдісін басқару ... ... ... ... ... ... ... алынып
тасталынады. Электрондық оқулық оқыту үрдісінің оңтайлылығын біршама
арттыруға ... Оны ... ... ... ... ... және ... үйренгені мен іскерлігін дамытуға рұқсат беретін
қосымша ғылыми-методикалық құрал ... ... ... ... ... ... құрылуы, айқын логикалық құрылымды болуы,
зерттеліп ... ... ... ... ... ... жаңа
тенденцияны және жақын болашақтағы технологияларды ескеруі керек. Осыған
байланысты электрондық ... ... ... техника ғылымының
перспективті даму бағытын анализдеу негізінде болуы керек. Электрондық
оқулық ... ... ... ... ... бойынша
жасалуы мүмкін [2]. Бірінші – төменгі – ... ... пән ... ... ... мен ... ... алатын негізгі түсінігі
болуы керек. Оқулықтың жалпы көлемінің ширегінен ... ... ... ... ... пәннің біткен толық суретін беру ... ... ... ... оқу материалының шамамен жартысынан тұрады және оқу ... ... ... ... ... ... ... деңгей өзінің білімін берілген сұрақ жүзінде ... ... ... ... ... ... сұрақтардан тұрады. Үш әртүрлі
қиындық деңгейдің болуы ... ... ... электрондық
оқулықтың құрылым ерекшеліктеріне алып келеді:
оқулықта материал ... ... ... Оқулықтың әр тарауы оқу үрдісі
кезінде кері байланыстың осының көмегі арқылы болатын ... ... ... ... ... алға ... студент оқу мәселелерін
шешуге ұсынылған бағыт варианттары ... ... ... ... студент
оқу мәселелерін шешуге өзі қатысады, ол оқулықтың авторласына айналғандай
болады;
оқулықтағы материалдың баяндалуы ... ... ... ... ... ... алуға болатындай, яғни анықтамалар, ... ... және т.б. ... ... Бұлар гипермәтін режимінде оңай
орындалады;
мультипликациялар және видеотехникалар құралдарын пайдалану ... ... ... ... ... мысалдармен құрау қажет. Химия
курсында, мысалға, компьютер қолдану ... ... ... ұйымдастыруға, әртүрлі заттар алудың өндіріс ... және ... ... ... оқулық ғылыми монографияларға жақын болуы керек,
сол уақытта кіші курстар үшін оқулық ортаңғы жағдай ... ... ... ... алуы ... материалды игеру мен одан алған білімді біраз уақыт өткеннен
кейін қолдану арасында тәуелділік бары ... ... Егер ... ... онда адам ... ... төрттен бір бөлігін есіне жақсы
сақтайды екен. Егер материал көзге көрінетін болса(мысалы бейне баян), онда
адам ақпараттың үштен бір ... есте ... ... ... ... (дауыс және видео) ақпараттың жартысынан көбін есте сақтаймыз. Ал
егер адам материалды ... ... ... ... ... ... жұмыстарда), онда ақпараттың 70 пайыздан астамын есіне сақтайды
екен. Сондықтан электронды оқулық құу барысында соңғы ... ... ... ... ... ... оқулық пен қарапайым ... ... ... ... ол – ... пен ... интерактивті қарым-қатынас [4].
Электрондық оқулықтың түрлері өте көп. Олар бір-бірінен дидактикалық
бағытталғандығымен, тиімділігімен және көптеген техникалық ... ... ... ... ... ... алған жөн:
- материалды қалай ұсыну;
- алынған білім ... ... ... оқу құралын қолдану әдістемесі;
- электрондық оқу құралындағы мультимедиялық артықшылықтар;
- материалдың есте қалуына ... ... ... болуы.
Электрондық оқулық пен қарапайым баспа оқулығының арасындағы негізгі
айырмашылық ол – ... пен ... ... ... байланыс.
Мұнда компьютердің ролі өте жоғары. Ол білім ... ... ... ... атқарады.
Электрондық оқулықтың оқу материалы дәстүрлі оқулықтан ... ... ... ... ... ... математикалық
модельдер негізінде қатысушыға әртүрлі мүмкіндіктер беретін ... ... реті – ... ... және сол ... ... ... реакцияның кинетикасын зерттеу кезінде қатысушыға
реакцияның өткізілуінің шартын ...... және ... ... ... ... ... моделіне сәйкес кезкелген параметрін ауыстырғанда берілген
оқулық бөлімін суреттейтін, суреттегі графика ... ... ... ... ... ... оқулыққа қосу жолы
арқылы да арттыру болады. Бұл жағдайда қатысушы ... ... ... мәтіндік материалда мысал келтірілген, кезкелген зат
қасиетін көре алады. Бұл кезде оқулыққа мәліметтер базасына бару ... ... ... ... ... ... мысалы, орташаны
есептеу, диаграмма құру және сол сияқтыларды қосу ... ... ... ... беру ... ... технологиялар және
компьютерлік телебайланыстарды белсене пайдалануда [5]. Қашықтан білім беру
жүйесі ерекше қарқынды дамып жатыр, бұл жағдай факторлар ретіне әсер ... ... ... білім беру мекемелерін қуатты компьютерлік ... және ... ... ... ... Лекциялы-семинарлы оқыту
түрі әлдеқашан өзінің өнімділігін жоғалтты – практика дәлелдегендей, 50%-
тей оқу уақыты ... ... Шет ... тәжірибесін зерттей отырып, келесі
маңызды аспектіні бөліп алуға болады: оқытушы ақпаратты таратушы (дәстүрлі
түрде) ... ... ал ... ақылшы, кейбір кезде білім алушының
әріптесі рөлінде ... ... ... ... ... оң жағдайлар:
студенттер оқу үрдісіне кезінде белсенді ... ... ... өзінің көзқарасын алға тартуға, нақты жағдайларды моделдеуге
үйренеді. Ақпараттық техологиялардың дамуы ... ... ... ... – қашықтан оқыту түрін енгізуді берді. Біріншіден, ол оқушыға
өзіне оқудың уақытын және ... ... ... береді, екіншіден,
әйтеуір бір жағдайлармен дәстүрлі ала алмай ... ... ... алуға
мүмкіндік береді, үшіншіден, оқу саласында жаңа ақпараттық технологиялар
қолдану, төртіншіден, белгілі бір ... ... ... шығынды
қысқартады. Басқа жақтан қарасаң, қашықтан оқыту ... ... ... ... ... білім беру түрінде заң бойынша
электрондық ... ... Бұл ... ... ... біріншіден, олардың ... ... ... дамуына байланысты қол жеткізуге оңтайлы, үшіншіден, қазіргі
заманғы ғылыми ... ... ... ... ... ... алғанда,
электрондық оқулықтардың жасалуы ақпаратттық материалдардың тұрақты жаңарту
сияқты мәселесін шешуге әсер етеді. ... тағы да ... ... ... болуы, әртүрлі ақпараттар динамикалы түрде егжей-тегжейлі
бейнеленуі мүмкін. Тағы да, ... ... ... ... ... ... дәрежесін тексеру жүргізіледі. Қазіргі заманда қашықтан
оқыту дүние жүзіндегі білім берудің ... түрі ... тұр. ... ... және ... ... дистанциялы әдісімен оқушылар бес
континентті жауып жатыр. Халықаралық Ақпараттандыру Академиясы құрылған, ал
онда 1998 ж. ... ... ... үш елде ... ... ... ... Электрондық оқулықтарды практика жүзінде қолдану,
студенттердің берілген матриалдарды сапалы түрде қабылдауы, оған дәлел ... ... ... ... ... ... білім
саласында жаңа әдістер ашу үшін кең мүмкіндіктер береді және ... ... ... ... ... ... ... түрдегі арзан мультимедиялық
дербес компьютерлердің кең таралуына әкелді. Бұларда мәтін ғана емес, және
де графикамен (иллюстрациялармен) және өте жоғары сапалы ... пен ... ... ... ... ... ... тасудың әртүрлі тәсілдері пайда
болды.
Кез-келген күрделі жүйелерді құру ... ... ... ... де зияткердің таланты мен шеберлігі жетістікке жетудің
шешушісі болып табылады. Сонымен ... ... ... қалған
кейіптері, дәлірек айтсақ, оқулықтың жасалуы мүмкін құрылымдық элементтері
бар.
Тест. Сырттай, бұл ... ... ... ... Негізгі
қиындық сұрақтарды таңдау және келтіру, және де ... ... ... ... тест ... бір пән ... қатысушының
білімін, не үйренгенін және ... ... ... ... ... ... ... емделуге бір қадам болып табылса,
сол сияқты обьективті тестілеудің ... ... ... ... ... рұқсат береді.
Энциклопедия. Бұл электрондық ... ... ... ... ... ... ... оқулықта стандартты құрылымға
қарағанда жинақталған ақпарат толық және ... ... ... ... Оған
назар аударған кез келген адамды қанағаттандыру ... қой. ... ... бейнелену керектігі табиғи. Электрондық энциклопедиялар
үшін келетін қызметтер сипаттамалары: сілтемелер, закладкалар, анимациялар
мен дыбыс жазбаларын ... ... ... сөз ... ... және т.б.
Тапсырма. Ойымша, бұл электрондық оқулықтың өте маңызды ... ... ... нақтырақ оқыту функиясын атқарады. Тапсырма
термині адасуға енгізбеуі ... ... ... ... бойыншада
болуы мүмкін. Электрондық тапсырмада негізгісі – дозалық көмек. Қатысушы
сол және тек қана сол оқу ... ... яғни ... ... ... ... мәселе – бүкіл ... ... ... ... ... таңдау кезінде қарама-қарсы ықшамдалған
мәселені шешуге тура келеді. Бір жақтан, әр тапсырма ... ... ... ... ... ашуы немесе кепіл беруі керек және
электрондық оқулық әр ... ... ... ... керек. Басқа
жақтан алғанда, тапсырмалар көлемі оқушыны қорқытпау керек және оның ... өз ... ... сенімінен айыпмау керек. Жақсы электрондық
тапсырманың құралуы тек қана өте ... ... ... ... келеді.
Креативті орта. Қазіргі заманғы электрондық оқулықтар қатысушының
шығармашылық жұмысын ... ... және ... әсер ... ... моделімен қамту керек. Оқытушы құрған жоба бойынша
жақсырақ жалғыз ғана ... ... ... ... ... мен ... алып келеді. Бағдарламашының көзқарасы бойынша
креативті орта электрондық оқулықтың ең ... көп ... ... ... ... шешу ең ... Бұл жерде талант, білім,
шеберлік қажет. Креативті орта ... ... ... мен оқушының
алдынан кездойсоқ шығатын қосымша тосқауыл болмауы ... қой. ... ... ... коллективтік жұмыс ұйымдастыруға рұқсат береді.
Авторлық орта. Электрондық оқулық оқыту үрдісіне бейім болу керек.
Яғни, нақты мектеп, класс, ... ... ... жәрдемдеседі.
Пассивті түрде бұл оқытушыға қажет траекторияны қоюға, анықталып, ... ... ... ... ... ... ... арқылы
қамтылады. Бірақта тәжірибе бойынша, шығармашылықты белсенді оқытушылар
электрондық оқулықтың ... ... ... ... ... Ол ... авторлық орта қажет. Мұндай орта, мысалы, ... ... ... ... ... етеді, тапсырманы
толтыруға жәрдемдеседі, таратылатын материалдар және пән ... ... ... ... бұл ... ... электрондық
оқулықтың өзі құрылуы осының көмегі арқылы ... ... ... ... ... ... және пән оқытушыға (тек қана ... ... ... ... ... Салт бойынша электрондық оқулықтар өз табиғаты
бойынша вербальді. Олар ... ... ... графикалық кейіпте
шығарады. Бұл дегеніміз полиграфиялық баспалардан қалған, өз табиғаты
вербальді. ... ... беру ... ... ... бір уақыттан
кейін оқушының қиналуына әкеліп ... ... ол ... ... ... ... ... еске сақтауды, білімді баяндауды
кодталған кейіпте, білімді кодын ашуды және оны ... ... ... ... ... ... кейін және реалдіні игеріп алуы
керек. Сол уақытта өте көп күш және ... ... ... ... және үйренуге кетеді. Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар
бұл жұмысты қатысушыға оңайландыруға рұқсат береді. Сол сияқты ... да «мен ... ... ... ... ... ... береді.
Сол уақытта көп сөзді түсіндірмені объектіні зерттеуге кететін нақты істер
алмастырады. Астын сызуға тұратыны, ол ... ... және ... кейпінде, дәлірек оқытушы мен оқушының ... ... ... ... Осы ... ... орта енді ғана шығып жатыр, бірақ
олардың болашағы зор. ... орта ... ... тірі ... ... келтірген сәулеттік кейіптер бөлек электрондық оқулықтар
түрінде немесе бір сәулеттік ансамбль ... ... ... ... Бәрі ... ... ... ойына байланысты. Сәулетші
тарих білімі және электрондық оқулықтар мүмкіндіктерімен таныс болуы керек.
Электрондық оқулықтың жақсы шығуы қоршаған ... ... ... Ең ... ешқашанда сатып алынбайтын сәулеттік ойлар
физикалық орындалмайтындықтан немесе масштабты түрде ... ... өліп ... ... ... ... ... және де
мектепте және үйде пайдаланылатын қазіргі ... ... ... өнімділігі жоғарыда баяндалған барлық сәулеттік ... ... ... береді. Осы сәтте ойға сыйымды мерзімде және ... ... ... ... Электрондық оқу басылымы, оның түрлері
Қазіргі білім беру жүйесінің ... жаңа ... оның ... үрдістері бар әлемдік сипаты ... ... ... ... жүйесінің пайда болуы мен дамуы бірігу үрдістерінің, мемлекеттер
мен халықтар арасындағы қоғамдық ... ... ... ... ... ... берудің жаһандану үрдісіне ең алдымен тұтас
ғаламдық ақпараттық кеңістік құруға мүмкіндік берген айтарлықтай жетілген
ақпараттық технологиялардың ... ... ... ... берудің ақпараттану үрдісі шетелде едәуір ерте басталды.
Қазақстан бұл ... тек ... ғана ... Бұл ... әлі ... ... ... егер алдыңғы қатарлы ЖОО-дары бұл жолға әлдеқашан түссе,
ал қалғандарына енді ғана күтілуде.
Жалпыәлемдік ақпараттық кеңістікке ендірудің ... ... ... әлдеқашан өткен, яғни керекті құрал-жабдықтар сатып ... ... ... бар. Енді ең ... кезеңге уақыт келді – ЖОО-ның
білім жүйесін құру және оны ақпараттық кеңістікке қосу. Осы ... ... құру оқу ... ... беру ... ... ... берер еді. Мұндай жүйенің негізіне электрондық оқу ... Бұл ... ... ... ... оны ... ақпараттық
жүйелерде бекітуге мүмкіндік берер еді.
ЮНЕСКО қол астындағы ақпараттық технологиялар институтының «білім
саласындағы мультимедия» атты ... бар. Сол ... ... ... (Дания) мен Катя Ван Ден ... ... ... ... ... құралды құру және қолдануға байланысты оқу курсын
дайындады. Осы курста алғаш рет мультимедия құралының ... ... ... көп ... оқу құралының әдістемелік құрамына бөлінді.
Кең таралған көзқарас бойынша электрондық оқу құралы ... ... ... ... ... жинағы мен зертханалық жаттығу
қасиеттерін қосатын, өз бетімен оқу сатысын ... ... ... ... ... Бұл ... емес, тек дәстүрлі оқу
түріне қосымша ретінде, студенттің оқулықпен жұмысын ауыстырмайды. ... ... оқу ... ... ... ... сақтаумен
қатар, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мультимедиялық
мүмкіндіктерін толық пайдалануға ... ... ... ... ... мүмкін емес физикалық, химиялық және тағы ... ... ... (өте кіші ... өте ... уақыттық
шамадағы үрдістер, мысалы, космостағы үрдістер);
2. Адам өмірі мен денсаулығына зиянды, немесе сирек әрі ... ... ... ... ... зат немесе үрдісті ... ... ... Оқулық авторының аудио түсіндірмесі, оқу материалына аудио
видеосюжетінің, анимацияның ... ... еске ... ... ұйымдастыру;
5. Лездік шолу жүйесін жетілдіру (гипермәтін);
6. Шешімін сандық және кескіндік түрде тез ... қиын ... ... ... ... мен ... орындауда білімін жедел өзін ... ... ... маңыздылығы мен оны құру
қажеттілігін негіздеу
Білім берудің ақпараттануы оқытудың жаңа ... ... ... ... ... бұларға электрондық оқу басылымдарын жатқызу керек.
Электрондық оқу басылымын құру мен ... ... ... ... ... ... Көп ... электрондық оқулық дәстүрлі оқулық
мазмұнын қарапайым көшіріп алу деп қабылданады [6]. ... ... ... ... әрі ... ... сипаттауына жарамайды. Бұл оқушылардың
когнитивті саласына компьютерлік оқу құралдарының әсер ету потенциалды
мүмкіндіктерін бағаламауда ... ... ... орынға маман даярлау
сапасын көтеру ... шешу ... ... оқу ... ... және ... ... кірістіру мүмкіндік берер еді:
1. студенттер мен оқытушылардың керекті оқу құралдарымен қамтуды
көбейту;
2. оқу ... ... ... ... ... ... ақпаратты
беру және қабылдау жүйесін қолдану арқасында білім ... ... ... заманғы ақпараттық технологияларды оқыту және мамандық
дәрежесін көтеру жүйесіне ендіру арқылы ... ... ... ... әртүрлі үрдістер мен құбылыстарды модельдеу мен имитациялау;
5. білім берудегі қызмет көрсету тізімін ... оның ... және ... ... қашықтықтан білім
беруді қолдану (Кейс-технологиясы дегеніміз ... өз ... ал ... тек ... ... ретінде қатысады.);
6. ақпараттану негізінде оқу үрдісін жетілдіру бағдарламалары мен
жарыстарға ... сол ... ... ... ... әрбір студентке оқытудың жекелеген ыңғайын табу;
8. басқа да ... ... ... оқу ... жасау саласындағы атқарылған істер,
электронды оқулықтардың жіктелуі
Бүгінгі таңда электрондық оқу басылымдарының жіктелуінің ... ... жоқ. Бұл ... ... ... Біріншіден, бұл
үрдісті басқаратын орталық жоқ. Екіншіден, ... ... ... ендіру
және қолдану үрдісі салыстырмалы түрде жақында басталды және әлі толық
құрылмады. Бір ... ... ... ... технологияны және оған
байланысты технологияларды жетілдірудің қарқынды үрдісі ... ... ... ... ... ... сөз болмақ емес [2].
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып электрондық ... ... ... ... Электрондық оқулық жасауға байланысты:
- Күрделі (кәсіби менеджерлер, бағдарламашылар, психологтар, ұстаздар,
дизайнерлер қатыстырылуын қажет ететін.);
- Оңай ... ... ... оқу ... ... ... байланысты:
- Платформаға тәуелсіз (операциондық жүйе);
- Платформаға тәуелді.
3. Орналасуына байланысты:
- Жергілікті;
- ... ... ... ... ... ... қол ... технологиялардан құрылған;
- Арнайы технологиялар мен бағдарламалық өнімдерден құрылған.
Әртүрлі ЖОО-дағы электрондық оқу басылымдарын құрудың әдістерін талдау
арқылы ЭОБ жобалау барысында ... ... ... ... оң және теріс
тенденцияларды (1.1 ... ... ... ... 1.1 кестеде сол бағанда
ЭОБ жобалау мен іске ... ... ... ... жағдайлар, ал оң
бағанда теріс тенденциялар көрсетілген.
1.1 кесте - ЭОБ жобалаудағы оң және ... ... ... ... тенденциялар ... бір ғана ... ... ... ... ақпаратты |
|шектелмейтін бағдарлы бағдарламалық |қабылдауда психоло-физиологиялық ... ... ... ... көңіл |
|Қолданушыға бағдарлама жұмысы ... ... ... түсінуге мүмкіндік беретін жақсы |Бағдарламаның дизайніне дұрыс көңіл |
|ойластырылған анықтамалық жүйе. ... ... ЭОБ құру ... ... ... ... арасында|
|қол жетерлік ... ... ... ... |
| ... ... жүйе |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... дара ... ... |
| |ЭОБ ... мен жасауда ... ... ... ... ... ... (қол ... қарапайымдылығына |жетерлік емес) технологияларға ... ... ... ЭОБ құруда талап етпейтін,| ... ... ... | ... ... оқулықтарға қойылатын негізгі талаптар
Электрондық оқулықтарға қойылатын талаптар туралы сөз қозғау өте қиын,
өйткені қандай шешім ... ... ... оқу ... ... ... жаңаруы және тағы басқа жағдайларға әсер етеді.
Электрондық оқулыққа ... ... ... ... ... ... (1.2 кесте).
1.2 кесте - Электрондық оқу басылымдарына қойылатын жалпы талаптар
|Техникалық |Технология|Психологи|Даму және|Мазмұны |Экономика|Қолданушыла|
| |лық |я лық ... ... |лық |р ... |
| | | | ... | | ... ... ... |ЭОБ |ЭОБ |ЭОБ |ЭОБ ... сын ... ... |модуль |құрылымы |өзіндік |түсінікті, |
|кеңей ту |гиясы |ның пси |дік прин ... ... ... ... ЭОБ-ы |жалпыға |хофизиоло|ципте |хиялы, |ның, оны |бағасы ... ... ... ... ... ... әрі |
|даланушы |делгіш, |ерек |то | | | ... ... ... ... ... ... ... |лық ... ... ... |лық |р ... |
| | | ... ... | | ... аппа ... ты ... ... тү |бағасы |офистік |
|раттық |әрі ... |н еске |ған ... ... ... |
|бағдарла |тивті болуы |ріп, әрбі|навига |кеңейту |қол |мен қосы ... ке ... ... же |ция жү |ге иіл ... ... бо ... | |ке түрі ... ... бо ... |луы ... ... | |не ... |луы ке |луы ... | ... | ... |рек. ... ... | ... | ... | | ... | |
| | | | | ... | ... ... бұл жағдайда орындалатын бағдарламалық қамтамаға
немесе өмір сүру ... ... ... ... ... ... ... шектеу ақыр соңында потенциалды тұтынушылар аясын шектейтіні
белгілі. ... ... ... ... ... ... кешен – құрамы жай ғана техникалық
және бағдарламалық бөліктерден тұратын ЭЕМ )кеңейтуге ұмтылу ... ... өнім ... ... ... ... шеңберін
кеңейтуге болады.
Техникалық талаптар тобы ішінен бөліп көрсетуге болады:
- Компьютердің ... ... ... ... ... үшін пайдаланушыда Pentium процессорлі компьютері,
тышқан, пернетақта, CD-ROM және т.б ... ... ... ... және периферия құрамына талаптар.
Пайдаланушыда, мысалы, түрлі-түсті монитор, принтер және ... ... ... ... Бұл ... шартты түрде пайдаланушы машинасында ... ... ... ... ... ... шектеу келесідей болуы мүмкін: Microsoft Windows ... ME, XP, 2003, Internet Explorer 6.0 ... ... және т.б.
Технологиялық талаптар тобына бағдарламалық өнімді жасау технологиясын
таңдаудан шығатын шектеулер жатады [7]. Қандай да бір технологияны таңдауда
оны ... ... ... ... ... назарға алу керек:
аталған технология көмегімен ойластырылғанды қаншалықты іске ... ... оқу ... жұмыс үшін пайдаланушы қымбат тұратын
бағдарламалық ... ... алуы ... ... ма, яғни ... қолдану жоғары техникалық талаптарға алып ... ... ... бар, ... ... ... ... жеңіл
қолдануға әрі өзгертуге болады және басқа да жағдайлар әсері.
Кез ... ... ... оның ... ... ... ... ендіруге қатысты шектеулерді мәселенің қаржылық жағы қоюы ... ... ... ... да бір ақыл беру өте ... тек «тегін»
бағдарламалық өнімдерді қолдану нәтижесінде электрондық оқу басылымының
өзіндік құнын айтарлықтай ... ... айта ... ... келген өнімнің маңызды сипаттамасына оның психологиялық қабылдануы
жатады. Адамның ... ... ... ... Бұл өз ... береді:
- оқу құралының көркемдігін жақсартуға;
- материалдың еске сақталуын жақсартуға;
- жаңа бағдарламаға, оқу пәніне пайдаланушының үйренуін жеделдетуге;
- экран алдында ... ... ... ... ... ... ... аудару, оның қабылдануын жақсартуға.
1.6 Электрондық оқулық құру технологиясы
Жоғары сапалы электрондық оқулық құру қаржылық құюларды талап ... ... ... ... ... ... еңбек ресурстарын қажет ететін
ұзақ уақытты процесс.
Көбіне электрондық ... құру ... мен ... ... ... зор. ... таңдалмаған жағдайда электрондық оқулықты құру
қиындап немесе құру бағасы қиындап кетуі мүмкін.
Сондықтан ... ... құру ... ... жоғары
жауапкершілікпен қарау керек. Дұрыс таңдалған технология сіздің ойыңыздан
шығатындай жақсы электрондық оқулық құруға көмектеседі [7].
Электрондық оқулық құру ... ... ... ... ... қарастырайық:
1. аудио және видео дәрістерді таспаға түсіру;
2. электрондық оқулықты Adobe ... ... PDF ... Бұл электрондық оқулықты Интернет жүйесінде таратуға және
ондағы мәліметтердің өзгеріске ұшырамауына мүмкіндік береді;
3. MS Office пакетінің өнімі DOC ... ... ... ... ... MS Word өзгеріске өңай ұшырайтындықтан
электрондық оқулықты құру ... ... ... Оны ... оқулық дайындық нұсқасы ретінде пайдалануға болады;
4. электрондық оқулықты Windows-тың анықтамалық жүйесі ретінде
құру;
5. электрондық ... HTML ... ... ... ... келтірілген әдістердің кез-келгенінің үлкенді-кішілі кемшіліктері
бар. Және де осы ... ... ... ... ... оқулық
құруға жеткіліксіз.
1.7 Электрондық оқулық құру әдістемесі
Әдістемелік қамтама мәселесі - электрондық оқулықтың білім ... ... ... қадамы. Осы білім беру ... үш ... атап ... болады: техникалық – бағдарламалық ... орта ... және ... беру үрдісінің әдістемелік
қамтамасы. Соңғысын білім беру үрдісін ... және ... ... үшін ... ... деп түсінуіміз керек [3].
Электрондық әдеби оқулық құру – бұл баспа материалдарын электрондық
формаға ауыстыру ғана ... ... ... оқу ... ... кезіндегі
әдістемелік құрастыру. Электрондық оқулықты құрудың өзіндік әдістемесін
ұсынарда оның ... ... мен ... ... ... ... ... ұйымдастыратын логикалы-иерархиялық құрылым ... ... мен ... ... ... ... құрылуы керек
екенін ескеру қажет. Мәтінде кілттік сөз, термин, ... ... ... ... ... ... қажет. Кез-келген
электрондық оқулықтың маңызды бөлімдерінің бірі ...... ... ... ... ... әдістері болады. Мысалы:
Интернеттегі кейбір сайттардағы үнемі жаңарып ... ... ... ... ... оқу ... оқушыға бірнеше нұсқа бойынша жұмыс ... ... ... ... ... дәстүрлі парақтаудан бастап,
жеке бөліктерін таңдап оқуға да мүмкіндік беруі керек. Қажетті тақырып пен
мәтін ... ... ... ... ... үшін ... ... – пәндік нұсқама», «Сөздік» сияқты бөлімдерден тұруы қажет.
«Мазмұны» бөлімінің ішінде материал ... ... ... ... мүмкіндік беретіндей құрылуы қажет.
Негізгі принцип – бұл ішкі және сыртқы байланыстарды қамтамасыз ететін
максималды толық, терең өңделген материал құру және де ... осы ... ... ... үшін ... ... ... оқулықты бір немесе бірнеше бағдарламалау ... ... ... ... ... ... ... Ол екі түрлі нұсқада қолдану үшін құрылуы мүмкін – on-line және off-
line. On-line ... ... ... ... ... ... ... (локальді
және глобалды желі). Off-line нұсқасы ... ... ғана ... ... Бұл ... ... ... CD таспаға жазылып оқушыға
жіберілуі немесе Интернет сайтынан көшіріп ... ... ... файл ... ... Әр ... оқу ... немесе оқу баспасының қарапайым талаптарына
сәйкес келуі керек. Оқулық бұрын ... оқу ... ... ... ... ... бірінші рет жарыққа
шығып отыруы мүмкін;
2. тақырыптың мазмұнын ... ... ... ... керек, сонымен
қатар көлемі үлкен болмауы да шарт;
3. құрамында тақырыпты жылдам түсінуге көмектесетін ... ... ... ... ол ... ... аудио және
видео таспа болуы мүмкін);
4. желіде жүктелу мен ... ... ... ... ескеріп жасалуы керек;
5. оқулықтың басқа тарауларына, қажет болса сыртқы web-ресурстарға
сілтеме болуы керек;
6. студент өзінің материалды игеру ... ... үшін ... қатыстырылуы қажет.
Электрондық білім беру жүйесінің қарқынды дамуын, реттелмеген әр түрлі
дәрежелі басылымдардың көптеп пайда болғанын ескерсек, оларды тіркеу ... ... ... ... ... ... беру министрлігінің электрондық оқулықтарды тіркеу шаралары
арқылы [1]:
– құрылатын электрондық оқулықтың сапасын ... ... ... ... бір ... ... мен ... авторлық құқығын
қорғауды қамтамасыз етеді;
– қолданыстағы электрондық ... ... ... береді, бұл өз
кезегінде ЖОО арасында оқулықтар алмасуы арқылы электронды білім ... ... ... ... ... ... оқулықты аттестациялық жұмыстарды қарауда
профессор немесе доцент дәрежесін алуға пайдалануға мүмкіндік береді.
Электрондық оқулық ... ... ... қолдануға болады. Арнайы
пакеттерді күрделілігі жағынан 3 деңгейге бөлуге болады:
1.3 кесте – Арнайы пакеттер
Бірінші деңгей: қарапайым типті ... ... тез ... ... ... ... мысал ретінде Microsoft фирмасының PowerPoint
бағдарламасын келтірсе болады. Анимациялық эффект саны жағынан ол ... ... ... ... ... ... ... Basic-ті қолдану арқасында күрделі бағдарламалық баптау көмектеседі.
Құрамындағы Internet ... мен ... да ... ... ... бұл бағдарлама басқа мультимедиялық бағдарламалар ... бола ... Ал орыс ... ... ... тез ... ... айтатын болсақ, PowerPoint бағдарламасында
текстпен жұмыс біраз қиындатылған және ыңғайсыз. Бұл ... ... Егер Windows ... осы ... ... ... оқулық
құрғыңыз келсе Word редакторында жұмыс істей алсаңыз болғаны.
Екінші деңгей: мультимедиялы электронды оқулық ... ... ... айтылып кеткен қарапайым бағдарламамен салыстырып айтатын
болсақ, бұл ... ... ... құрайтын арнайы құралды игеру
едәуір қиын, алайда ... ... ... көмектесетін бай
инструментарийге ие.
Мұндай ... ... ... ... Adobe фирмасының Adobe Acrobat
бағдарламасын жатқызуға болады. Электрондық ... ... ... ... 1993 жылы пайда болды және электрондық оқулықтың пайда
болуы мен таралуына айтарлықтай ықпал етті. Acrobat бағдарламасының ... ... ... және бай ... ие, ... бірқатар күрделі электрондық ... құра және ... ... ... Acrobat ... электрондық
оқулық құру үшін бағдарламалық ортаны және ... ... ... ... ... ... ... салыстыратын болсақ, мұнда
электрондық оқулық құруға көп уақытты ... ... құру және ... ... ... ... есе асып түсуі мүмкін.
Үшінші деңгей: авторлық өңдеу құралдары.
Авторлық өңдеу ... – бұл ... ... ... ... бар бағдарлама болып табылады. Авторлық жүйені қолдану бұл
бағдарламалаудың жылдамдатылған түрі ... ... ... ... ... ... жоқ, ... бағдарлама қалай жұмыс істейтінін әрине
білген жөн. Жалпы жағдайда авторлық жүйелер үшін ... ... ... ... керек. Яғни, таза бағдарламалау ... ... ... ... – бұл ... жоба мен оның ... сәйкес
керекті жабдықты негіздеп таңдау құралы. Авторлық жүйелердің түрлерін
жекелеп ... ... ... - ... әдісі формасы жағынан дәстүрлі
бағдарламалауға өте ... Бұл ... ... ... (арнайы операторлар арқылы) мультимедиа ... ... ... ... орналасуын, батырмалардың ... және т.б ... ... ... ... ... видео, дыбыс) редакциялау минималды түрде беріледі,
не болмаса мүлде қатыстырылмайды. Сценарийлер тілі өзгеріп ... ... ... ... ... ... ... көбейтеді (жүйенің
мүмкіндіктерін зерттеуге қосымша уақыт ... ... ... та нәтижесінде
барынша қуатты элементтер қатысын алуға болады. Көптеген сценарийлер тілі
интерпретацияланатындықтан ... ... ... ... ... ... ие.
Сценарийлер тіліне негізделген жүйелерге жатады:
Grasp (Poul Mace Software фирмасы), платформа DOS;
Tempra Media Author (Mathematica фирмасы), платформа ... Core Language ... Teaching ... ... DOS, ... View ... ... платформа Windows.
Мәліметтер ағынын бейнелі басқару
Бұл авторлық әдіс минималды жұмыс уақытын ... ... ... ... ... жобаларды тез жасауға арналған. Оның ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететін пиктограммалар палитрасы (Icon Palette), және де ... ... ... ... ... ... (Flow Line).
Бұл әдіске негізделіп жасалған авторлық ... ең жай ... ... ... ... ... әртүрлі орын ауыстыруларға алып
келеді. Алайда Authorware немесе ... ... ... ... ... және ... ... ие.
Қарастырып отырған әдістің басты ... оның ... ... ... ... ... Сіз палитрадан
пиктограмманы бет ... ... ары ... ... ... ... ... жобасына айналады. Содан кейін пиктограммаларда екі
рет шерту керек, пайда болған диалогті ... сіз ... ... ... ... авторлық жүйелерді қолдану – қиын функциялы мультимедиалық
бағдарламалырды құрудың тиімді ... ... ... өте ... ... мүмкін
– бірнеше мыңға дейін барады. Жүйе бағасының жоғары болу себебі: жасаушылар
сізге бағдарламалық қамтаманы ғана ... ... ол ... ... көп ... ... ... сатады.
Игеру оңайлығы жағынан бұл бағдарламалар «сценарий тілді ... ... ... жүйе мен ... ... ... жүйелердің
ортасынан орын алады.
Мәліметтер ағынын бейнелі басқару жүйелеріне жатады:
Authorware (Macromedia фирмасы), платформа Windows, MacOS;
IconAuthor (Aim Tech ... ... Windows, Unix, ... (Global ... Systems ... платформа Windows, Unix.
Кадр
«Кадр» әдісі мәліметтер ағынын бейнелі басқару әдісіне ұқсас. Оған ... ... ... (Icon Palette) ... ... арасындағы байланыс таратылған қиын алгоритмдерден тұруы
мүмкін. Бұл әдіспен ... ... ... өте ... ... ... автоматты күйге келтіруді қажет етеді, өйткені қателер визуальді
білінбейді. Осы сынды ең жақсы бағдарламалар, ... Quest, ... ... ... ... ... ... (қосымша жасауда
сценарий тілі ретінде Си немесе Apple Media Kit ... ... ... ... ... (Allen ... фирмасы), платформа Windows;
Apple Media Kit (Appel фирмасы), платформа MacOS;
Ten Core Producer (Computer Teaching фирмасы), ... DOS, ... Express (Aim Tech ... ... Windows, Unix, ... ... ... мүмкіндіктері жағынан барынша қуатты (құрамындағы сценарийлер тілі
арқылы) әдіс, ... ... тура ... талап етеді. ... ... мен ... интенсивті орын ауыстырумен байланысқан
қолданбалы бағдарламалар үшін ... ... ... ... ... Myst ... ... ).
Осы сынды бағдарламалардың мүмкіндіктері XMCD және DLL модульдері
арқылы жеңіл кеңейтіледі. Мұндай ... ... ... қолданбалы
бағдарламалар құруда жиі қолданылады, ал олардың жақсы ... ... ... ... ішінде дайындауға мүмкіндік береді. Барлық
көңіл көтеру және жаңа ... ... ... ... ... ... ... құру деңгейінен өтеді.
Артықшылықтарының бірі – үйрену үрдісінің аса жеңілдігі. Жүйе көптеген
шаблондармен, ... және ... ... ... ... ... Осыған орай үйрену барынша тез өтеді.
Сценарийлер тілді карточка негізді авторлық жүйелердің басты ... ... ... ... және ... дәл ... ету ... еместігі. Мысалы, дыбысты файл сценарий бойынша
келесі оқиға басталуынан бұрын ... ... ... ... ... ... ... ең жақсы қолданылуы – гипермәтінді
байланыстармен біріккен жекелеген ... ... ... қосымшаларды дайындау.
Сценарийлер тілді карточка негізіндегі жүйелерге жатады:
HyperCard (Apple Computer ... ... ... ... ... фирмасы), платформа MacOS;
Multimedia ToolBook (Asymetrix фирмасы), платформа Windows.
Уақыттық шкала
«Уақыттық шкала» әдісі негізіндегі ... ... ... ... ... ... жазуға арналған дыбысты редакторды
еске салады. Синхронизацияланатын элементтер әртүрлі ... ... ... ... ... ... әдістің
негізгі элементіне «труппа» (cast) – объектілердің ... ... ... (score) – осы ... арасында өтетін оқиғалардың кадрлы
кескіні. әдістің басты артықшылығы – ол ... ... үшін ... ... мүмкіндік береді. Партитура ... ... ... ... ... болуы спрайт (sprite) деп аталынады және де
жеке объект ретінде саналады.
Спрайттарды басқару үшін пакетте объектілі-оқиғалы ... ... ... ... Осы ... ... көптеген коммерциялы
қолданбалы бағдарламалар құруда қолданылады.
Уақыттық шкала негізіндегі авторлық жүйелер әртүрлі мультимедиалық
құраушылардан тұратын қосымшаларды ... ... ... Бұл ... XCMD және DLL ... ... жеңіл кеңейтіледі. Олардың негізгі
кемшілігі – қуатты ... ... ... ... болғандықтан пайдалану
қиындығы.
Уақыттық шкала негізіндегі жүйелерге қатысты:
Director (Macromedia фирмасы), платформа Windows, MacOS;
Power Media (RAD ... ... ... Windows, ... ... фирмасы), CD-i платформасы үшін.
Иерархиялық объектілер
Мұнда, бағытталған бағдарламалаудағы сияқты объект ... Оның ... ... ... қиын ... ... ... құраушылар мен объектілердің визуальді берілуі
арқасында қиын құрылымды ... ... ... ... ... ... ... mTropolis болып табылады – келешегі бар авторлық жүйелердің
бірі. Осы сынды жүйелер ... ... ... және ... мультимедиалық
қосымшаларды кәсіби жасаушыларымен қолданылады.
Мұндай жүйелерге жатады:
mTropolis (mFactory фирмасы), ... ... Media Studio ... платформа Unix, Windows (95 немесе NT);
Fire Walker (Silicon Graphic Studio), платформа SGI.
Гипермедиа-сілтемелер
Гипермедиа-сілтемелер метафорасы кадр ... ... ... ... ... байланыстар көрсетіледі. Аталған әдіспен
жасалған авторлық жүйелерді игеру жеңіл, ... ... ... ... үшін
үйрену қажет болады.
Гипермедиа-сілтемелі авторлық жүйелерді қолдануда мультимедиа
элементтері бар әртүрлі ... ... ... ... ... ... жатады:
HyperMethod (Prog. Systems Al Lab фирмасы), платформа DOS, Windows;
HM-Card, платформа Windows;
Everest ... Concepts ... ... ... ... бағдарламаларды жасаудың арнайы жүйелері жоғарыда
келтірілген бағдарламалармен шектелмейді және олардың саны тұрақты өсіп
келеді.
1.8 Қазақстанда және ... ... ... жағдайы
2001 жылдың 23 қыркүйегінде Мериленд штатының Геттисберг қаласында АҚШ
Ұлттық ... мен ... ... ... ... Онда Open eBook ... Structure 1.0 тілінің
сипаттамасы таныстырылды. Оның негізгі мақсаты – жекелеген ... мен ... ... ... құру мен ... ... ... HTML және XML қосындысын қолданатын жаңа ... ... ... беру мен ... құқықты қорғайтын
сертификаттарды регламенттейді [34]. Ол, мысалы, ДК-ден ... ... ... ... ... келтіруге мүмкіндік береді. Сипаттаманы
қабылдаған компаниялар оны ... ... ... мен ... ... ... ... қатарына Glassbook, Librius,
RocketEBook және Softbook ... ... ... пен Adobe
Systems бағдарламалық қамтама құрастырушылар, және де Hougton ... ... және ... Publishing баспа үйлері кірді. Жалпы
консорциумның қатарында 50 мүше бар. Келешекте ... ... ... PDF ... ... ... жоспарлайды. Алайда электрондық
оқулықтар компьютерлік ... ... әрі ... ... ... ... Бұл, ең алдымен, баға мен сапаға байланысты. Бұл ... ... ... ... ... қалаған Джеффер Безос
айтты: «бұл облысқа инвестицияға әлі ерте. Мәселе оның керек еместігі емес,
мәселе – ... ... ... ... күткен үмітті ақтамай ... ... ... ... ... қағазға түскен жазбаға жетпей отыр.
Екінші себеп – қарақшылық».
Andersen Consulting өткізген сұраунама көрсеткендей, ... ... ... оның ішінде 25-29 жас
аралығындағы пайдаланушылардың 60%-ы электрондық ... оң ... ... оны ... ... сыйлыққа алған немесе
сатып алған.
Новосибирск қаласы ... ... ... ... ... және ... компаниясы құрастырған
электрондық оқулықтармен дайындалады. Және де 5 курс ... ... ... жобасы (ғылыми жетекшісі, оқытушы Влазнева Алена
Евгеньевна) «Анатомия» курсын пайдаланып сабақ ... және ... ... ... ... ... бар. ... бір дәлел 1998 жылы құрастырылған «Биология сабағына
дайындық» курсы. Бұл дайындық курсы екі ... ... ... әр бөлі
бойынша дайындық және соңында барлық бөлімге арналған бақылау. 2001 ... ... 6-7 ... оқушыларына арналған «Биология пәні» атты тағы бір
электрондық оқулық ... ... ... 12 тақырыптан тұрады және
әр тақырып тарауларға бөлінген. Әр тарауды оқып болған соң алған ... ... тест ... ... ... ... болғаннан кейін
соңында тестті шешуге кеткен уақыт, дұрыс жауап саны және алған балы туралы
мәлімет шығады. Әр ... ... ... ... ... ... ... сол
жағында тақырыпқа байланысты қысқаша мәтіндік ақпарат (түсініктеме,
термин), ал оң жағында ... ... ... ... ... құрастырушы ірі фирмалардың бірі – «1С» ... ... «1С» ... ... курспен қатар оқушылар мен
студенттерге арнап электрондық оқулықтарды дайындайды. ... 2001 ... атты ... ... ... ... ... бұл бағыттағы
барлық тақырып қозғалған: ботаника, ... ... және ... ... Бұл курс ... ... ... мен жоғарғы оқу
орнына түсуші ... ... және ... ... ... ... ... да электрондық оқулық дайындау ісіне зор
үлес қосып келеді. Ол 1996 жыл ауыл мектептерінің 7-11 сынып оқушыларына
арнап ... атты ... оқу ... ... ... Бұл оқу
құралы: жер қыртысы және құнарлылық, топырақ ... ... ... ... ... мәліметтер өте жақсы жазылған.
Физикадан құраған ... ... ... атты ... ... ... аудартады. Топтама бірнеше электрондық
оқулықдан тұрады: 7-9 ... ... ... 8 ... ... және ... құбылыстар», 10-11 сыныптарға арналған
«Электродинамика» және 11 сыныптарға арналған ... ... ... ... ... ақпаратты одан әрі нығайту мақсатындағы «Тәжірибе»,
«Құрал-жабдықтар», «Теория», «Өзіңді тексер», «Тарихи анықтама» сілтемелер
жиынтығы бар.
Еліміздегі ... ... ... ... Қ.И.Сәтбаев
атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеттің бұл бағытта атқарып отырған
жұмыстары біршама. ҚазҰТУ Қазақстан бойынша ... ... ... ... ... ... Атап ... 1990 жылдан бастап барлық мамандықтар
мемлекеттік тілде оқулықтар, оқу құралдары, ... ... ... жарық көре бастаған. Электронды технологияны
пайдалана отырып, ... ... ... ... ... ... ... оқу бағдарламасы бойынша
(силлабус) жасалынып, студенттер дер кезінде оқу-әдістемелік құралдармен
толық ... ... ... ... ... ... «Компьютерлік жүйелердің теориялық
негіздері» пәнінен электрондық оқулық құру болып ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге тиіспіз:
- жақсы ойластырылған шолу жүйесі бар гипермәтінді парақтарды жасау;
- бақылау сұрақтарын қамтитын тестілеу бағдарламасын құру.
Оқулық ... ... ... ... ... ... ... «Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері» пәнінен
электрондық оқулық құру
2.1 Электрондық оқулықты ... ... ... ... Microsoft FrontPage 2000 туралы
Mіcrosoft пакеті ... ... және ... үшін ... мазмұнын Іnternet немесе Іntranet тораптарында жариялау ... ... ... ... ... үш ... модульдерден тұрады: FrontPage ( бұл негізгі
модуль болып табылатындықтан, оны біз ... ... ... ... Personal Web Server (MSPWS, дербес Web-сервер), FrontPage Server
Extensіonal (серверлік ... ... ... онда ... ... ... компоненттер бар. FrontPage-дің өзі-ол ќосымшаның клиенттік
бөлігі, ал MSPWS және FrontPage серверлік ... ... ... әр ... жеке-жеке суреттейміз [9].
2.1 - сурет FrontPage парағының сипаттамасы
FrontPage ... ... мен ... ... ... ... ... қоса арнайы функциялар тізбегін
орындайды (сурет 2.1). Тағы ол Web-түйіндерді әр түрлі режимдерде ... оның ... ... ... мен ... ... жаңа Web-
түйіндерді жасауға, Web-түйінді Web-серверде жариялауға, белгілі-бір
қолданушылар немесе қолданушылар тобы үшін кіру ... ... және ... ... ... 98-бен таныс қолданушылар ... ... ... ... ... 98 нұсқасында ол FrontPage
Edlіtor деп аталған) жеке тәуелсіз модуль бөлінбегеніне ... ... ... 2000 ... ... жасау және түзету бойынша
функцияларына FrontPage модулінің Page көру ... қол ... яғни ... ... ... парақтарды түзету және Web-түйінді
басқару функцияларын сақтайды.
Mіcrosoft Personal Web Server сұраған кезде сұраушыларға Web-түйіннің
парақтарын ... және ... ... ... ... Бұл ... WІNDOWS 2000 және WІNDOWS NT 4.0 Server-дің ... ... ... ... Іnformatіon Server (ІІS)-нің үлгісі
бойынша жасалған. MSPWS WІNDOWS 98 ... өте ... ... 98 версиясының құрамына оның 3.0 нұсқасы қосылған. ... ол ... ... ... қамтамасыз ете алмайды, бірақ Іntranet
торабы мен орта өлшемді ... ... ... ... ... Сіз оны өз компьютеріңізге оңай орната аласыз. MSPWS FrontPage
2000 ... ... ... оның 4.0 ... ... ... ... http://www.mіcrosoft.com/іe/pws/ мекені бойынша ... ... ... Personal Web Server WІNDOWS-ті қосқан кезде автоматты ... ... Сіз оның ... ... ... ол үшін тапсырмалар
панелінің (TaskBar) оң жағында пайда болатын контекстік менюде Stop Servіce
командасын таңдау ... ... ... ... үшін Start ... ... ... таңдаған уақытта Web-серверді басқару
функциялары орналасқан Personal Web Manager диалогты терезесі ашылады.
FrontPage ... ... ... Олар FrontPage-те
жасалған Web-түйінге қосатын ... кең ... ... ... [9]. Мына ... кей ... берілген:
– түрлер (формы);
– ыстық нүктелер (горячие точки);
– нақтылау өрісінің компоненті;
– тіркеуші компонент;
– нәтижелерді сақтау компоненті;
– іздестіру компоненті.
Егер Web-серверде FrontPage-дің ... ... ... ... ... компоненттер жұмыс жасамайды.
New батырмасын басу арқылы сіз фон және тағы басқа Web-парақтарға
ортақ ... ... жай ... ... ... Егер мұндай парақ
сізге ұнамаса, сіз парақтардың ... мен ... ... ... тізімін сіз Fіle|New|Page… командасын шақыру арқылы New ... ала ... Page ... ... ... және бір ғана ... шебері ұсынылады, оларда әр түрлі тақырыптар, сәйкес ішкі сілтемелер
және түрлер ... бар. Frames Pages ... ... ... сіз ... үшін ... қолданатын шаблондарды пайдалана аласыз.
2.1.2 Borland Delphi 7 ортасы
Delphi тіліндегі ... ... ... ... ... Development Environment) дамып отыратын құрылымдық ... IDE ... ... қарым-қатынасын ұйымдастырып, әр
түрлі басқару элементтерінен құралған бірнеше терезелерден ... ... ... ... ... ... интерфейстік бөлігін
жобалауға, бағдарламалының кодын жазуға және оны ... ... ... ... ... және ... түзету, оны
орындау әрекеттері IDE ортасында орындалады ... -дің IDE ... ... жүйе деп ... және ... оның ... ... кейін келесі түрде болуы мүмкін
(сурет 2.2). Интерфейстің құрамына 4 ... ... ... терезе (Project 1);
2. Объектілер бақылаушысының терезесі (Object Inspector);
3. Формалар ... ... ... ... ... ... (Unit1.pas).
2.2 – сурет Delphi ортасының көрінісі
Негізгі терезеден басқа терезелерді жылжытуға, экраннан алып тастауға
және олардың өлшемін өзгертуге ... DELPHI бір ... ... яғни ... тек қана ... ... атқаруға болады. Бағдарлама ... ... ... жоғарғы қатарында көрсетіледі [10].
Терезелерді кішірейту, үлкейту, жабу әрекеттері осы әрекеттердің
Windows ортасында ... ... ... ... ... ... құрамына келесі файлдар кіреді: .dpr
кеңейтілуі бар ... ... және .pas ... бар бір ... бірнеше
модульдер файлы.
unit Example;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, ... Dialogs, ... Buttons, ... ... uses тізіміндегі
//аталған стандартты модульдермен бірге қолдану
type
TfmExample = ... ... ... ... TLabel;
mmOutput: TMemo;
private
{Private declarations}
public
{Public declarations}
end;
var
fmExample: TfmExample;
implementation
{$R *.DFM}
end.
Бұл мәтінді Delphi ... өзі ... ... ... ... ... ... салынған, ал модульдің файлына әр түрлі
жұмыстарды орындатуға негізделген өзгерістерді енгізуге болады.
Модульдің интерфейстік бөлігінде бір түр ... ... және ... ... туындысы fmExample айнымалысы анықталған.
Класс деп объектілерді құрудағы қолданылатын үлгілерді айтады, ал
объект- сол үлгінің ... ... ... ... Object Pascal-да
түрлер деп саналады, келтірілген ... = class (TForm) деп ... ... ... ... бос ... құрастыру жұмысын атқарады. TfmExample ... ... яғни ... ... алғы ... ... ... иемденеді және оларға бос формаға ... ... ... HTML тілінің негіздері
Интернеттің барлық WEB парақтарында ортақ белгі бар, ... ... ... ... WEB парақтарды құру үрдісі ... ... ... ... HTML бағдарламалаудың ерекше тілі. HTML –
гипертекстті ... ... Ол жай ... WEB ... ... көрсететіндей
ережелерді анықтайды [11].
Әртүрлі құрылғылар үшін құжаттарды дайындау қажет болғандықтан HTML
тілі құжат форматын ... ... Ол ... ... үшін, яғни мәтін фрагменттерінің тағайындалуын анықтау үшін
қолданылады. Мысалы, егер мәтінде ... ... онда HTML коды ... ... ... ... Көру ... (броузер) осындай
кодты алып, тақырыппен не істеу керек екенін өзі ... ... ... үшін ... HTML ... ... ... Тег – символдар жинағы. Барлық тегтер ()
символымен аяқталады. Осындай символдар жұбын кейде бұрыштық жақшалар деп
те ... ... ... ... ... ... анықтайтын кілттік сөз
жүреді. HTML ... әр ... ... ... бар. ... ... ... маңызы жоқ- кіші әріп сияқты үлкен әріпті
де қолдана ... ... HTML- дің 1 тегі ... бір бөлігіне ғана әсер
етеді. Мысалы, абзацқа. ... ... жұп: ... ... ... тег әсер тудырады. Ал жабушы оның орындалуын ... ... (1) ... ... ... ... бір ... әсер
тудырады. Бұл кезде жабушы тегтін қажеті жоқ. Егер де тегте HTML тілінде
жоқ кілттік сөз көрсетілсе, онда тег ... ... ... ... ... өзі ... ... құжаттың көріну әдісіне әсер
етеді [11].
Кейде ашушы тегтерде эффектке әсер ететін атрибуттар ... ... бұл ... кілттік сөздер. Кейбір атрибуттар, атрибуттардың
мәнін көрсетуді талап етеді. Бұл мән ... ... (=) ... мәні ... тұру ... ... тегтердің ешқашан
атрибуттары болмайды.
Бағдарламалау тілдерінде коментарий – мәтіндік қатарларды қолдану
мүмкіндігі бар. Олар ... ... ... HTML ... де ... бар. HTML тілінде коментарий (
Дәрістің
конспектіле
;рі


/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New ... ... ... New ... New Roman";
mso-ansi-language:KZ;}
p.Normal, li.Normal, div.Normal
{mso-style-name:Normal;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:22.7pt;
mso-pagination:none;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:KZ;}
p.Web, li.Web, ... ... ... New ... New ... ... div.heading1
{mso-style-name:"heading 1";
mso-style-parent:Normal;
mso-style-next:Normal;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:21.3pt;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
text-indent:-21.3pt;
mso-pagination:widow-orphan;
page-break-after:avoid;
mso-outline-level:1;
font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:KZ;
font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal;
font-style:italic;
mso-bidi-font-style:normal;}
span.GramE
{mso-style-name:"";
mso-gram-e:yes;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:2.0cm 2.7pt 2.0cm ... ... ... ... №3.
 
Тақырыбы: Ақпараттық
ағындарды
сараптау (анализ) және бір құрылымға
келтіру.
 
Жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... ... бір ... ...
 
Берілген
жұмыста
анкета түрінде берілген, белгілі бір басқару есебін
шешудің
алгоритмін зерттеу қорытындыларын ... ... ... ... құру және оны иерархия
деңгейі
бойынша реттеу. Ақпараттық графта циклдардың бар ... ... ... ... орындау және
ақпараттық
өзара байланыстардың бастапқы графының
өлшемін қысқарту,
сонымен бірге қаңқалы матрицаны алу және
соған сәйкес
граф ... ... 3.1-ші ... бастапқы
графтың
мысалы келтірілген; 3.2-ші суретте иерархия деңгейі бойынша реттелген
бастапқы граф; 3.3 –ші суретте қаңқалы
граф.
 

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электрондық басылым18 бет
Microsoft Power Point–та графикалық файлдарды ендіру4 бет
Visual Basic жүйесінде бағдарламалау22 бет
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру 21 бет
Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары50 бет
Микропроцессор – компьютердің басты құрылғысы13 бет
Бастауыш сыныпта педагогикалық технологияларды ендіру жолдары27 бет
Гидрофобты қоспалар ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыру16 бет
Жалпы педагогикалық технологияларды оқу- тәрбие үрдісінде ендіру арқылы оқушыларға ұлттық тәрбие беру17 бет
Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь