Триод


Триодтар. 1. Құрылым және әрекет ету қағидаты
2. Бағдарлаушы тордың рөлi
3. Триодтағы жұмыс iстейтiн кернеу
4. Статикалығы триодтың мiнездемелерi
Триодтар. 1. Құрылым және әрекет ету қағидаты
Эмиттескен электрондардың ағынды басқаруды мүмкiндiгi үлкейтуге үшiн.катодпен, туралы нақ сол кеңейтсiн электрон лампасыларды қолдану еркелет, триодтар шамның трехэлектрод ныелерiн жасалды. Анодтың аралығында (1-шi сурет) триодта және және катодпен, мұрт бағдарлаушы тор тағы бiр электрод орналастырған. Тор конструктивтi болады немесе спираль, немесе шатасқан өткiзгiштерден торын, және вого, никел немесе молибден өткiзгiшi вольфрам орындалады. 2-шi күрiшке бер схемасындағы триодтың шартты Ния изображесi. Сонымен қатар диод, триодта электрондар үшiн өрiстiң уско ряющегосының алуы үшiн анодты тода және шынжыр қарашы жылыту үшiн қызуды шынжырларда болады. Триодта тормен және катодтың аралығында кернеудi өзгерiс анодтық тоқты басқаруды қосымша возмож ность жолымен болатын диодтан триодтың бас айырмашылығы
сурет.1 сурет.2

2. Бағдарлаушы тордың рөлi
Триодтағы анодтық тоққа бағдарлаушы тордың өрiсiнiң ықпалын қарап шығамыз. Триодта диодқа қарағанда анодты шынжыр және бағдарлаушы тордың шынжырының анодтық тоқты жалқаулықтың басшыларының екi шынжырларында болады. Басқарулар объект катод эмиттескен электрондардың кеңiстiктiң заряды болып табылады. Әсер ету дәрежесi катодқа тиiстi электродтың тұруының нәсiлдерiмен анықталады. Бағдарлаушы тор және анодқа қарағанда катодқа жақын орналастырған сондықтан сәйкесiнше анодты өрiске қарағандасы көбiрек кеңiстiктiң зарядына бағдарлаушы тордың электр өрiсiсiнiң ықпалы катодта. Тордың ляющаяның басшылары үйдiң аноаларының аралығында электростатикалық перде болып табылады және катод. Бұл бұл сызықтардың бөлiгi өйткенi анодты өрiстiң барлық емес электр күш сызықтары катодтарға жететiнiн бiлдiредi анодтың өрiстерi катодтарға жетедi, бұл сызықтардың бөлiгi өйткенi распосы катодтың бет қойылған кеңiстiктiң зарядына анодты өрiстiң әсерiнiң тиiстi кiшiрейтуiне алып келген торда тұйықтанады. Анодқа плюспен анодпен және U катодының аралығында тұрақты кернеудi алып беремiз және бағдарлаушы тормен және Ucтың катодының аралығында кернеу мәнi бойынша өзгертемiз және (3-шi сурет) таңба бойынша. Кеңiстiктiң зарядының электрондары үшiн торға терiс кернеудi берудiң жанында бөгелтетiн өрiс жасалады, сондықтан электрондарға тормен және катодтың аралығында әрбiр нүктеде өрiс жұмыс iстейдi, торлар анодты қанағаттандырмайтын өрiспен және бөгелтетiн өрiстiң аралығында пайда болған өзара әрекеттесудiң нәтижесiнде. Нақтылы күйiнде тең нөлге анодтық тоқ Uc кернеуiнiң цательном, бөгелтетiн өрiстi сүрт орамды тордағана емес, анодқа катодтан электрондардың аралығына кедергi келтiре олардың арасындағы үйректер туралы да жасалатын болып қалыптасады. . Кеңiстiктiң заряды сонымен бiрге катодта ең үлкен тығыздықты алады. Тор орамдардың арасындағы торға, қорытынды өрiске терiс кернеу азайта өзгерiп болып қалыптасады. Торда кернеу ное жоққа шығарушы аз болған сайын сол қанағаттандырмайтын өрiс күштiрек жұмыс iстейдi және сол I-шi тоқ көбiрек болып қалыптасады. Электрондарды + Uc - тың оң кернеуiн берудiң жанында анод өрiс есебiненғана емес, тор сонымен бiрге өрiс есебiнен де үдеулер алады. Өр бойы анодтық тоқ әлi көбiрек. Электрондардың бiр бөлiгi дегенмен

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Триодтар. 1. Құрылым және әрекет ету қағидаты
Эмиттескен электрондардың ағынды басқаруды мүмкiндiгi үлкейтуге
үшiн.катодпен, туралы нақ сол кеңейтсiн электрон лампасыларды қолдану
еркелет, триодтар шамның трехэлектрод ныелерiн жасалды. Анодтың аралығында
(1-шi сурет) триодта және және катодпен, мұрт бағдарлаушы тор тағы бiр
электрод орналастырған. Тор конструктивтi болады немесе спираль, немесе
шатасқан өткiзгiштерден торын, және вого, никел немесе молибден өткiзгiшi
вольфрам орындалады. 2-шi күрiшке бер схемасындағы триодтың шартты Ния
изображесi. Сонымен қатар диод, триодта электрондар үшiн өрiстiң уско
ряющегосының алуы үшiн анодты тода және шынжыр қарашы жылыту үшiн қызуды
шынжырларда болады. Триодта тормен және катодтың аралығында кернеудi
өзгерiс анодтық тоқты басқаруды қосымша возмож ность жолымен болатын
диодтан триодтың бас айырмашылығы

сурет.1
сурет.2

2. Бағдарлаушы тордың рөлi
Триодтағы анодтық тоққа бағдарлаушы тордың өрiсiнiң ықпалын қарап шығамыз.
Триодта диодқа қарағанда анодты шынжыр және бағдарлаушы тордың шынжырының
анодтық тоқты жалқаулықтың басшыларының екi шынжырларында болады.
Басқарулар объект катод эмиттескен электрондардың кеңiстiктiң заряды болып
табылады. Әсер ету дәрежесi катодқа тиiстi электродтың тұруының
нәсiлдерiмен анықталады. Бағдарлаушы тор және анодқа қарағанда катодқа
жақын орналастырған сондықтан сәйкесiнше анодты өрiске қарағандасы көбiрек
кеңiстiктiң зарядына бағдарлаушы тордың электр өрiсiсiнiң ықпалы катодта.
Тордың ляющаяның басшылары үйдiң аноаларының аралығында электростатикалық
перде болып табылады және катод. Бұл бұл сызықтардың бөлiгi өйткенi анодты
өрiстiң барлық емес электр күш сызықтары катодтарға жететiнiн бiлдiредi
анодтың өрiстерi катодтарға жетедi, бұл сызықтардың бөлiгi өйткенi распосы
катодтың бет қойылған кеңiстiктiң зарядына анодты өрiстiң әсерiнiң тиiстi
кiшiрейтуiне алып келген торда тұйықтанады. Анодқа плюспен анодпен және U
катодының аралығында тұрақты кернеудi алып беремiз және бағдарлаушы тормен
және Ucтың катодының аралығында кернеу мәнi бойынша өзгертемiз және (3-шi
сурет) таңба бойынша. Кеңiстiктiң зарядының электрондары үшiн торға терiс
кернеудi берудiң жанында бөгелтетiн өрiс жасалады, сондықтан электрондарға
тормен және катодтың аралығында әрбiр нүктеде өрiс жұмыс iстейдi, торлар
анодты қанағаттандырмайтын өрiспен және бөгелтетiн өрiстiң аралығында пайда
болған өзара әрекеттесудiң нәтижесiнде. Нақтылы күйiнде тең нөлге анодтық
тоқ Uc кернеуiнiң цательном, бөгелтетiн өрiстi сүрт орамды тордағана емес,
анодқа катодтан электрондардың аралығына кедергi келтiре олардың арасындағы
үйректер туралы да жасалатын болып қалыптасады. . Кеңiстiктiң заряды
сонымен бiрге катодта ең үлкен тығыздықты алады. Тор орамдардың арасындағы
торға, қорытынды өрiске терiс кернеу азайта өзгерiп болып қалыптасады.
Торда кернеу ное жоққа шығарушы аз болған сайын сол қанағаттандырмайтын
өрiс күштiрек жұмыс iстейдi және сол I-шi тоқ көбiрек болып қалыптасады.
Электрондарды + Uc - тың оң кернеуiн берудiң жанында анод өрiс есебiненғана
емес, тор сонымен бiрге өрiс есебiнен де үдеулер алады. Өр бойы анодтық тоқ
әлi көбiрек. Электрондардың бiр бөлiгi дегенмен тордың орамдарына тiкелей
тартады және I-шi тордың тоғын құрастырады.

сурет.3
Сайып келгенде, оң кернеуде Iк ортақ катод тоғын торда екi тоқта
салаланады: анодтық Iа және торлы торлы Iс .

3. Триодтағы жұмыс iстейтiн кернеу
Кезiнде кеңес ғалым М.А.Бонч - ұсын Бруевичi оның жұмысының талдауында
баламалы диодпен триодты алмастыру. Баламалы диодты анодтық кернеу, қай
катод тоқтарында екi шамдармен тең, триодтың жұмыс iстейтiн кернеуiмен деп
аталады. Триод үшiн жұмыс iстейтiн кернеудi формуланың шығуы келесi нәтиже
бередi:

U∂=Uc+DUa

D - триодтың өтiмдiлiгi, жұмыс iстейтiн кернеу Uд қайда.

D=CакCcк
катод тор сыйымдылық катод, Сск анод сыйымдылық сақ қайда. Д1 триодтың
өтiмдiлiгi, катодтың тордың сыйымдылығы катод анод сыйымдылық өйткенi аз.
Бұл катод анод электродтар катод тор және, өзi бас, тор катодтан анодты Сас
олардың сыйымдылығы нақ сол азайта экрандалуға қарағанда бәрiнен алыс
орналастырған ұғындырылады.
Жұмыс iстейтiн кернеудi теңдеу анодты өрiс тор болып табылған пердемен
баяулатқан бағдарлаушы тордың өрiсi кеңiстiктiң зарядына тiкелей әсер
ететiнiн есепке алады. Кеңiстiктiң зарядына анодты өрiстiң әсерiнiң
әлсiретулерi шараны тордың арқасында перделейтiн әсерiнiң катодында тордың
орауышының Шағасы тәуелдi болатын Dтың өтiмдiлiгi есепке алады. Қоюлау тор
ораған сайын анодты электр өрiсiсiнiң күш сызықтары сол көбiрек торда iштен
кiлттеп алады және сәйкесiнше сәйкесiнше кiшiрек сан катодқа түседi. Демек,
қабадай орауыштан астам торлардың жанында сақ сыйымдылықты азаяды және Сск
сыйымдылық үлкеедi, D азаяды. D триодтарындағы шектердегi 0, 25 0, 01ге
өзгередi.
Анықтау мүмкiн триодтың анодтық тоғының жанында тең нөлге болып
қалыптасатын Uc кернеуi және айтылуға қабылдалған триод жауып алады анықтау
мүмкiн формуламен пайдалана отырып. Егер триодтың жұмыс iстейтiн кернеуi
нөлге тең болса Iа анодтық тоқ нөлге тең бол болады. Бұдан

0=Uc + DUa, Uc зап = -DUa

Баламалы диод туралы ұғымды енгiзудi дәреженiң заңының триоды үшiн желi
32 майлалып мүмкiндiк бередi

Iа=GU32д = G(Uc + DUa)32

Диод және триодтың баламалығы тек қана екi шамдардың катод
тоқтарының теңдiгiнде орын алатынын атап өту керек. Е қолданылатын тек қана
осындайда I а=Iк, өйткенi осы формула сондықтан. қашан I с=0. Нақтысы
триодтың мiнездемелерi такомалардың жағдайында тiптi бiрақ формуланың
мәлiметтi шығару есептi емес триод болып жататын құбылыстар формула бұл
негiзде күрделiлiкке байланысты салынған тамаша айырмашылығы болады.

4. Статикалығы триодтың мiнездемелерi
Сонымен, триодтың анодтық тоғы функция екi айнымалы болып табылады.U-дің
анодтық кернеуiнiң шамалары және U торлы кернеулер. Бұл кернеулердiң бiр
анодтық тоқтың тәуелдiлiктерi I тұрақты басқа кернеуде және триодтың
статикалық мiнездемелерiнiң стваның жанұялары болады. 3-шi сурет бұл көрсет
мiнездемелерiнiң алуы үшiн схема
(Ua ) Ia=f (4-шi сурет) Uc=constтiң жанында анодтығы мiнездемелер триодтың
демалыс мiнездемелерiмен болып табылады. Тұрақты кернеудiң мiнездемелерiнiң
ныхы анод алулар үшiн тордың шынжырындағы RIнiң потенциометрiнiң енен
дәрменмене дейiн орнатады, анодты қоректенудiң шынжырындағы R2дiң содан соң
потенциометрiмен Iа тоқтың мәнi ма миллиамперметрмен Uaдың кернеуi, фикси
руяларды байсалды өзгертедi.
Uc=0нiң жанында алынған анодтық мiнездеме өйткенi терiс потенциалда анодтық
тоқты торда координаталардың Uc=0нiң ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Асинхронды RS триггерлер
Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы туралы
Триггерлер
Газ ионды приборлар
Вакуум жайлы мәлімет
Шала өткізгіш приборлар
«Радиотехника және антенна негіздері» пәні бойынша емтихан сұрақтары
Гармоникалық тербелістердің графиктері
Санау жүйесі. Кодтау
Шала өткізгіштер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь