Шифраторлар мен дешифраторлар


Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1. Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.1. Шифраторлар мен дешифраторларға жалпы
сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2. Әртүрлі типтердегі шифраторлардың
сұлбалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.3. Дешифраторларды сипаттаушы
функциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.4. К155РЕЗ микросхемасындағы
дешифратор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Кіріспе.

Ғылыми-техникалық революция мен оның өсу қарқыны көп жағдайда электрониканың дамуымен анықталды. Электроника-электрондардың электромагниттік өрістерімен өзара әсері жөніндегі ғылым. Электроника электромагниттік энергияның түрленуін, күшеюін, электромагниттік тербелістердің қабылдануын, инфрақызыл, вакуумдық, рентгендік спектрлердің шашырауын, информацияны беру, өңдеу және сақтауды, сондай-ақ оларды әртүрлі процесстерді басқаруға қолдануды қарастырады.Бұл электрониканың ғылымда, техникада, күнделікті тұрмыста кеңінен қолдануына саяды.
Электроника вакуумдық, қатты денелік және кванттық болып бөлінеді. Қатты денелік электрониканың негізгі бөлімі жартылай өткізгіштер, олардың қасиеттері мен қолданылуы жайлы ілім болып табылады, сондай-ақ жартылай өткізгішті приборларға диодтар, транзисторлар, тиристорлар, оптондар, әсіресе, ЭВМ-ге негізделген интегралдық схемаларды пайдалану әдістері енеді.
Қазіргі күндері сандық қондырғылар аналогты қондырғыларды ысырып, техникада өз орнын тауып келеді. Бұл күндері сандық қондырғылардың ішінде көптеп қолданылатын түрлеріне: триггерлер, мультиплексорлар, демультиплексорлар, шифраторлар, дешифраторлар, санағыштар, сумматорлар жатады.
Сандық қондырғылар аналогты қондырғылардан айырмашылығы мұнда сиганлдар аналогты сандақ түрлену құрылғысынан және сандық индикаторлардан тұрады. Аналогты сандық түрлену процесі өзі үш кезеңнен тұрады. Бірінші процесс дискреттеу процесі, екінші процесс квантталу процесі болса, үшінші процесс кодталу процесс болып табылады. Яғни мұнда қарапайым сигнал екілік сан түрінде түрленіп, сандық индикаторлар арқылы позициялық сан түрінде беріледі.
Пайдаланылған әдебиеттер

1.КитаевВ.Е. «Электроника және өнеркәсіптік электроника негіздері» Алматы «Білім» 1991 ж
2.Әлімжан Берікұлы «Техникалық электроника» Алматы «Қазақстан» 1995 ж
3. Мухити И.М. Электротехника, Алматы , 2005 ж
4.Г.А. Иванов. Жартылай өткізгіштер; Алматы, Мектеп, 1989
5.М.И. Мұхити; Электротехника; Алматы, 2005 ж
6.К. Исмаилов; Жартылай өткізгіштер; Тараз, 2008 ж
7.А.С Енохович; Справочник по полупроводниковым материалам, Москва, Высшая школа, 1976
8.Автоматизация; И.Ю. Пивоваров; Автоматизация, Высшая школа, 1998
9.Савелев И.В. Жалпы физика курсы 2-том, 1977
10.Калашников; Электричество; Москва, Просвещение,1980
11.Электротехнический справочник / Под. ред В.Г. Герасимова
12.Құсайнов А.Қ, Энергетика, Высшая школа, 2003
13.Савельев И.В. Курс общей физики. М. Наука, 1982. Т. 2.496 С
14.Общая электротехника/ Под ред. В. С. Пантюшина. М. Высшая школа, 1970.567 С.
15.Электротехника /Под ред. В. Г. Герасимова. М.:Высшая школа. 1985.480 С.
16. Борисов Ю.М., Липатов Д. Н. Общая электротехника.М.: Высшая школа 1974.519С
17. Касаткин А.С.,Немцов М. В. Электротехника.М:Энергоатомиздат. 1983.440С
18. Основы теории цепей/ Г. В. Зевеке, П.А. Ионкин, А. В. Нетушил, С.В. Страхов.М.: Энергия. 1975. 752С.
19. Электрические измерения/ Под ред. А.В. Фремке. М.: Энергия.1980.424С.
20. .Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия. 1980. 928С.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Мазмұны
Кіріспе
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. Негізгі
бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... .7
1.1. Шифраторлар мен дешифраторларға жалпы

сипаттама ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2. Әртүрлі типтердегі шифраторлардың

сұлбалары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.3. Дешифраторларды сипаттаушы

функциялар ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... .15
4. К155РЕЗ микросхемасындағы

дешифратор ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... .18
Пайдаланылған әдебиеттер
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

Кіріспе.

Ғылыми-техникалық революция мен оның өсу қарқыны көп жағдайда
электрониканың дамуымен анықталды. Электроника-электрондардың
электромагниттік өрістерімен өзара әсері жөніндегі ғылым. Электроника
электромагниттік энергияның түрленуін, күшеюін, электромагниттік
тербелістердің қабылдануын, инфрақызыл, вакуумдық, рентгендік спектрлердің
шашырауын, информацияны беру, өңдеу және сақтауды, сондай-ақ оларды әртүрлі
процесстерді басқаруға қолдануды қарастырады.Бұл электрониканың ғылымда,
техникада, күнделікті тұрмыста кеңінен қолдануына саяды.
Электроника вакуумдық, қатты денелік және кванттық болып
бөлінеді. Қатты денелік электрониканың негізгі бөлімі жартылай өткізгіштер,
олардың қасиеттері мен қолданылуы жайлы ілім болып табылады, сондай-ақ
жартылай өткізгішті приборларға диодтар, транзисторлар, тиристорлар,
оптондар, әсіресе, ЭВМ-ге негізделген интегралдық схемаларды пайдалану
әдістері енеді.
Қазіргі күндері сандық қондырғылар аналогты қондырғыларды
ысырып, техникада өз орнын тауып келеді. Бұл күндері сандық
қондырғылардың ішінде көптеп қолданылатын түрлеріне: триггерлер,
мультиплексорлар, демультиплексорлар, шифраторлар, дешифраторлар,
санағыштар, сумматорлар жатады.
Сандық қондырғылар аналогты қондырғылардан айырмашылығы мұнда сиганлдар
аналогты сандақ түрлену құрылғысынан және сандық индикаторлардан тұрады.
Аналогты сандық түрлену процесі өзі үш кезеңнен тұрады. Бірінші
процесс дискреттеу процесі, екінші процесс квантталу процесі болса,
үшінші процесс кодталу процесс болып табылады. Яғни мұнда қарапайым
сигнал екілік сан түрінде түрленіп, сандық индикаторлар арқылы
позициялық сан түрінде беріледі.

1.1. Шифраторлар мен дешифраторларға жалпы сипаттама

Шифратор (кодер) - басқа сөзбен айтқанда шифраторлар
позициялық сандарды екілік сандар түріне түрлендіруші құрылғы.
Позициялық санның екілік кодқа түрленуін мына кесте арқылы көрсетеміз:

1-кесте

Позициялық сандар екілік
сандар

8 7 6 5 4 3 2 1 22 21 20
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Көрнекі болу үшін бірлік сандар диогональ бойынша орналасқан. Мұндағы
разрядтар ИЛИ-НЕМЕСЕ сұлбасы бойынша сипатталады:

1-сурет. –Логикалық элементтер түрінде сипатталған шифратор

Дешифратор (декодер) – керісінше екілік кодталған санды позициялық
сандар түріне түрлендіруші құрылғы. Яғни басқа сөзбен айтқанда
дешифратор шифраторға қарама-қарсы жұмыс атқаратын құрылғы.

2-сурет. Логикалық элементтер түрінде көрсетілген дешифратордың сұлбасы
1.2. Әртүрлі типтердегі шифраторлардың сұлбалары
3-сурет. Шифратордың символикалық сұлбасы

4-сурет. Логикалық элементтер көмегімен сипатталған шифратордың
сұлбасы.
4-а суреттегі логикалық ИЛИ-НЕ (НЕМЕСЕ-НЕ) логикалық элемент түрінде
сипатталған сұлбаны төмендегі формуламен сипаттаймыз

4-б-суреттегі логикалық элементті мына формуламен сипаттаймыз:

1.3. Дешифраторларды сипаттаушы функциялар.

Жоғарыда айтылғандай дешифратор (декодер) комбинациялық
құрылғы онымен қатар дешифраторларды екілік, үштік, п-дік логикалық
операцияларды орындайтын цифрлық қондырғылар қатарына жатқызуға болады.
Екілік дешифратор келесі принцип бойынша жұмыс атқарады. xN − 1xN −
2...x0. Төмендегі суретте екілік дешифратордың құрылымдық схемасы
көрсетілген.

5-сурет. Екілік дешифратордың құрылымдық сұлбасы.

Бұл дешифратор келесі функциямен сипатталады:

1.4. К155РЕЗ микросхемасындағы дешифратор

Қазіргі күндері дешифраторларды көптеген түрлері шығарылады, негізінен
бұл элемент индикаторларды басқару үшін қолданылады. Қазіргі күндері
мына типті микросхемаларда қолданылаьын дешифраторлар белгілі:
К155ИД1, К155РЕ22, К155РЕ23, К161ПР1, К514ИД1, К514ИД2. Бұл
дешифраторлардың барлығы өте сирек кездеседі, әрі барлық сұранысты
қанағаттандырмайтындықтан, индикаторларды басқару үшін К155РЕЗ. Типті
бағдарламалау құрылғысы қолданылады.

6-сурет. Индикация жасайтын дешифратордың сұлбасы

Микросхема К155РЕЗ микросхемасы арқылы қажетті функцияларды атқаратын
дешифраторлар жасау үшін қолданылады.

7-сурет. К176ИД1 және К561ИД1 микросхемалы дешифраторлардың сұлбасы.

8-сурет. Сұйық кристаллды индикатордың сұлбасы

Дешифраторрдың кез-келген теңдеуі конъюкция және дизъюнкция түрінде
беріледі.

9-сурет.

10-сурет.

Қорытынды.

Жалпы айтқанда сандық қондырғылар ғылыми прогрестің дамуына, соның
ішінде электроника мен микроэлектроника, радиотехниканың дамуына қарай
техникада өзіне лайықты орын алуда. Біздің техникалық құралдардың барлығы
дерлік жартылай өткізгіштерден жасалғаны бізге мәлім. Жартылай өткізгішті
материалдардың қасиеті табиғатта басқа еш бір материалдарда кездеспейді.
Жартылай өткізгіштер негізінде көптеген құрылғылар жасалған, оларға:
транзисторлардың түрлері, тиристорлар, диодтар, терморезисторлар,
электронды вольтметрлер мен амперметрлер жатады. Қарапайым, күнделікті
қолданылып жүрген теледидар мен магнитафондар, компьютероердің өзі қазіргі
таңда жартылай өткізгіштерден жасалған
Осы жұмыс барысында негізінен жартылай өткізгішті құралдардың
ішіндегі жартылай өткізгішті диодтың бір түрі болып ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дешифраторлар, шифраторлар
Шифраторлар мен дешифраторлар түсінігі
Шифраторлар, дешифраторлар
Сандық құрылғылардың математикалық негіздері
Логикалық функциялар
Ақпаратты басқару жүйесінің жұмысы туралы
Мультиплексорлар мен демультиплексорлар
Логикалық элементтер мен функциялар
Интегралды микросхемалар құрылымы және техникалық пайдалану
Логикалық элементтер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь