Ұйымдағы қызметкелерді басқару жүйесіндегі қызмет түрлері

Жоспар

I.Кіріспе.

II.Негізгі бөлім.
1.Ұйымдағы қызметкерлерді басқару процессі
2.Ұйымдағы қызметкерлердін, құрамы мен құрылымы
3.Ұйымдағы қызметкелерді басқару жүйесіндегі қызмет түрлері
4.Ұйымдағы қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістері.

III.Қорытынды.

Әдебиеттер
Кіріспе.
Әрбір топтың ұйым болып есептелуіне төмендегідей талаптар қойылады;
1. Осы топтың мүшесі болатын кем дегенде екі адамның бар болуы;
2.Барлығының алдына қойылған ортақ мақсат немесе
нәтиженің болуы;
Топтың мақсатына жетуі үшін топ мүшелерінің бірегей ар-
найы еңбектенуі;
Осыдан барып төменгі анықтамаға тоқталамыз.
Ұйым — алға қойылған мақсатқа жету бармемнда адамдар тобы
еңбегін сапалы үйлестірілуі.
Ұйымның мақсаты жан-жақты болуы мүмкін. Мысалы,-кәсіпорңнның басты міндетті белгілі бір мөлшерде өнім өндіру немесе қызмет көрсету болса, ал оны бастапқы міндеттің өзі оның орындалуын қамтамасыз ететін бірнаше мақсатқа бөлінеді. Бұлар; өндірісті жетілдіру және оның тиімділігін арттыру, қаржы көздерімен мүмкіндіктерді іздестіру, сыртқы ортаға бейімделу, ғылыми жетістіктерді пайдалану,ұйым қызметкерлерін әлеуметтік қорғау т. б. Яғни, ұйым мақсатына қол жеткізуде сан қилы іс-әрекеттер орындалады жане осн мақсаттың өзі әртүрлі ұйымдарға байланысты болып келеді.
Ұйымдардың негізгі түрлері.
Мақсатты орындауда нәтижеге қол жеткізуде ұйымдар құрылады және олар ресми, бейресми, күрделі болып жіктеледі.
Ресми ұйымдар дегеніміз - мақсатты орындауда басқару процесін жүйелі үйлестіретін иақтылы құрлымға ие болатын басшылық еркімен құрылған адамдар тобы.Ресми ұйымдарда нақтылы міндет қызметкерлер атрақатынасы тағайындалған және ресмиленген басшылық органы орын алады.
Бейресми ұйымдар қызмет барысындағы қатынастарға, ішкі себептерге байланыстыойламағанжерден құрылады.
Күрделі ұйымдарқұрылы мен мақсаттардың жан-жақты кешенді сипаты жағдайында пайда болады.Ресурстар мен, мүмкіндіктер, мақсаттар басымдылығына қарай тимді үйлестіруді талап етеді.
1.Ұйымдағы қызметкерлерді басқару.
Ұйымдар міндеттерді орындау барысында өздеріне тән
бірқатар сипаттамаға ие болады. 0ларға ресурстардың орын алуы,
сыртқы ортадаң тәуелділігі көлденен және тік еқбек бөлінісі және
баскарудың кажеттілігі енгізіледі.
Ресурстар. Жалпы алғанда кез-келген қызметі-нәтежесінде мақсатқа қол жеткізуде ресурстарды тиімді пайдалану. Ұйымдардағы ресурстар; адамдық, қаржылық материалдық технологаялық және акдараттнқболнп жіктелінеді.
Сыртқы ортадан тәуелділігі.Ұйымның кызметі нәтижесі көп жағдайда оның коршаған ортасындан эконолық, саяси, нарықтық,технологиялық, халықаралық,әлеуметтік,мәдини фактордарға байланысты болады. Басшылық аталған факторларды талдау арқылы ұйымға төнетін ықтимал кауіп-қатерді орнықтау бағалап, мүмкін болар зардаптарын саналы түрде алдын алуы және сыртақы ортаға бейімделуі тиіс.Сыртқы ортаны талдау процесс болып саналады, сол арқылы ұйым стратегисын ұсынуға, өзгерістерді бағалауға, бәсекелестер кызметін бақылауға және тиімді факторларды бөліп көрсетуге мүмкіндік туындайды.
Ұйым қызметін басқару ісінің тиімділігі сондағы ерекеттедің нақтылы жағдайға карап ұйымдастырылуы сипатына байланысты болады. Көлденен, еңбек бөлінісі дегеніміз — басқару процесін дегі әртүрлі кызметтерді икемді орындау мақсатында компонецттерге жіктелінуі, яғни, ұйым ішіндегі өндірістік және функционалдық қызметтердің орын алуы. Көлденен еңбек бөлінісі арқылы ұйымда бастапқы өндірістік цехтар мен бөлімдермен қатар? барлық жүйенің қызметін қамтамасыз ететін: жоспарлау, қаржы, жаңалықтар енгізу, қызметкерлерді басқару, маркетинг, жабдықтау т. б. бөлімдер құрылады.
Тік еқбек бөлінісі—басқару ісінін, күрде жүйелік сипатта бояуынан туындайтын әрекет. Мақсатқа жетуде басқарушы ұйым қызметін тиімді үйлестіріи отыруы қажет, осыдан барып қызметтердің анықталуы, өкілеттіліктердің берілуі және басқару деңгейлеріне бөліну жүзеге асырылады.
¥йым ішінде басқару деңгейлері жоғары, орта, төменгі болып бөлінеді
Жоғарғы буын (деңгей) ұйымның жалпы стратегиясын, бағыт-бағдарламасын уакыт пен кеңістік бойынша калыптастырып жасауда және жалпы ұйымдық дамуды бағалауда қызмет атқаратын жоғарғы басшыларды (президент, висе-президент, директор, басқарма) өз құрамына енгізеді.
Орта буын (деңгей) — жоғарғы буын анықтаған ұйымның жалпы мақсатын жүзеге асыруда үйлестіру қызметтерін орындайтын өндірістік және функционалдық бөлім басшылары.
Төменгі деңгей — тікелей орындаушылылар және де төмен
ішінара қызметтерді орындайтын басшы буындар.
Баскарудын, кызметтілігі.
Нарықтық экономика жағдайында басқару ісі одан әрі күрделене түсіп, бәсекелестік, меншік формаларының сан алуандығы , шаруашылық дербестік орын алғанда басқарудың кызметтілігі мен басқаруға қойылатын талаптар арта түседі. Баскарудың мақсаты — кәсіпорын мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып аға қойылған нәтижеге қол жеткізу. Көрнекті американ экономисі В. В. Леоитьевтің анықтамасы бойынша, басқару — бұл өнім технологил, өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау мақсатында жүзеге асырылатын қағидалар, тәсілдер мен әдістердің жиынтығы.
Қазіргі кездегі басқаруға қоймлатын талантарды негізгі бағыттарм және олардың даму тенденциялары туралы төмендегідей түсініктеме беруге болады;
ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақетан Республикасынық Конституцияеы. Алматы, Жеті жарғы, 1995
2. Қазакетан Республикасының Азаматтық Кодексі-Алматы,
Қазақстан, 1995.
3. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау мен да-
мытудың 1994—1996 жылдарға арналған бағдарламасы.-Егемн
Қазақстан , 25 маусым.
4.1996 — 1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету жөніндегі Қазақстан, Республикасы үкіметінің іс-қимыл жоспары.- Егемен Қазакстан 1995,28 желтоқсан.
5. Н.Ә.Назарбаев — Қазакртанның егеменді мемлекет ретінде
қалыпатасуы мен дамуының стратегиясы.- Алматы, Дәуір, 1992 ж.
6. Н. Ә. Назарбаев — "Ғасырлар тоғысында".-Алматы, Өнер,1996ж,
7. Н, Ә. Назарбаев — "Қазақстан -2030 Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы". Ел Президентінің Қазақстан халқына жо-дауы, Алматы, 1997.
9. Қ.В.Бердалиев, С. Ы Өмірзақов — Менеджмент негіздері-Алматы, ҚазМБА, 1994,
10. К. В. Бердалиев және т. б. — "Басқару негіздері, Алматы, 1995
11. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. — Менеджмент негіздері, М.,1995.
12. Герчикова И. Н, — "Менеджмент"-М. Банки-Биржи, 1994
        
        Жоспар
I.Кіріспе.
II.Негізгі бөлім.
1.Ұйымдағы қызметкерлерді басқару процессі
2.Ұйымдағы қызметкерлердін, құрамы мен құрылымы
3.Ұйымдағы қызметкелерді ... ... ... ... қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістері.
III.Қорытынды.
Әдебиеттер
Кіріспе.
Әрбір топтың ұйым болып есептелуіне төмендегідей талаптар қойылады;
1. Осы ... ... ... кем ... екі адамның бар болуы;
2.Барлығының алдына қойылған ортақ мақсат немесе
нәтиженің болуы;
Топтың мақсатына жетуі үшін топ ... ... ... ... барып төменгі анықтамаға тоқталамыз.
Ұйым — алға қойылған мақсатқа жету бармемнда адамдар тобы
еңбегін сапалы үйлестірілуі.
Ұйымның мақсаты ... ... ... ... ... белгілі бір мөлшерде өнім өндіру немесе қызмет көрсету болса, ал
оны бастапқы міндеттің өзі оның ... ... ... ... ... ... өндірісті жетілдіру және оның тиімділігін
арттыру, қаржы көздерімен мүмкіндіктерді ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
қорғау т. б. Яғни, ұйым мақсатына қол жеткізуде сан қилы ... жане осн ... өзі ... ... ... ... ... түрлері.
Мақсатты орындауда нәтижеге қол жеткізуде ұйымдар ... және ... ... ... ... ... ұйымдар дегеніміз - мақсатты орындауда басқару процесін жүйелі
үйлестіретін иақтылы құрлымға ие болатын басшылық еркімен ... ... ... ... ... ... ... тағайындалған
және ресмиленген басшылық органы орын алады.
Бейресми ... ... ... қатынастарға, ішкі себептерге
байланыстыойламағанжерден құрылады.
Күрделі ұйымдарқұрылы мен ... ... ... ... ... ... мен, мүмкіндіктер, мақсаттар
басымдылығына қарай тимді үйлестіруді талап етеді.
1.Ұйымдағы қызметкерлерді басқару.
Ұйымдар ... ... ... ... ... ... ие ... 0ларға ресурстардың орын алуы,
сыртқы ортадаң тәуелділігі көлденен және тік еқбек бөлінісі және
баскарудың кажеттілігі енгізіледі.
Ресурстар. Жалпы алғанда кез-келген ... ... ... ... ... пайдалану. Ұйымдардағы ресурстар; адамдық,
қаржылық материалдық технологаялық және акдараттнқболнп жіктелінеді.
Сыртқы ортадан тәуелділігі.Ұйымның ... ... көп ... ... ... эконолық, саяси, нарықтық,технологиялық,
халықаралық,әлеуметтік,мәдини фактордарға байланысты болады. ... ... ... ... ... төнетін ықтимал кауіп-қатерді
орнықтау бағалап, мүмкін болар зардаптарын саналы түрде алдын алуы және
сыртақы ... ... ... ... талдау процесс болып
саналады, сол арқылы ұйым ... ... ... ... ... ... және тиімді факторларды бөліп көрсетуге
мүмкіндік туындайды.
Ұйым қызметін басқару ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы сипатына байланысты болады. Көлденен, еңбек
бөлінісі дегеніміз — басқару процесін дегі әртүрлі ... ... ... ... ... яғни, ұйым ... және ... ... орын ... ... еңбек
бөлінісі арқылы ұйымда бастапқы өндірістік цехтар мен бөлімдермен қатар?
барлық жүйенің қызметін қамтамасыз ... ... ... ... қызметкерлерді басқару, маркетинг, жабдықтау т. б. бөлімдер
құрылады.
Тік ... ... ... күрде жүйелік сипатта бояуынан
туындайтын әрекет. Мақсатқа жетуде басқарушы ұйым ... ... ... ... ... ... қызметтердің анықталуы,
өкілеттіліктердің берілуі және ... ... ... ... ... басқару деңгейлері жоғары, орта, төменгі болып бөлінеді
Жоғарғы буын ... ... ... стратегиясын, бағыт-бағдарламасын
уакыт пен кеңістік бойынша ... ... және ... ұйымдық дамуды
бағалауда қызмет атқаратын жоғарғы басшыларды (президент, висе-президент,
директор, басқарма) өз құрамына енгізеді.
Орта буын (деңгей) — жоғарғы буын ... ... ... ... ... ... ... орындайтын өндірістік және
функционалдық бөлім басшылары.
Төменгі деңгей — ... ... және де ... ... ... басшы буындар.
Баскарудын, кызметтілігі.
Нарықтық экономика жағдайында басқару ісі одан әрі ... ... ... ... сан ... , ... ... алғанда басқарудың кызметтілігі мен басқаруға қойылатын талаптар арта
түседі. Баскарудың мақсаты — кәсіпорын мүмкіндіктерін ... ... аға ... ... қол ... ... американ экономисі В.
В. Леоитьевтің анықтамасы бойынша, ... — бұл өнім ... ... ... еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында
жаңарту, инновациялау мақсатында ... ... ... ... ... ... кездегі басқаруға қоймлатын талантарды негізгі бағыттарм және
олардың даму тенденциялары туралы ... ... ... ... ... ... яғни ... біл мен іскерлікті
және тәжірибені ұштастыра білу;
2. Басқаруды демократияландыру — кызметтің орындау
барысымен маңызды маселелерді шешуге әріптестерді ... ... білу ... қызметкерлерді тиімді таңдау мүмкіндігі.
3. Еқбек бөлінісі негізінде ... ... сол ... ... арнайы қызмет түріне ... ... ... ... ... ... ... орындауға қолданылатын басқару
әдістері мен формаларын өзара сәйкестекдіру мен үйлестіру;
5. ... ...... ... ... ... туындайтын өзіндік басқару мен
өкілеттілік, басшылықтың бір органға жинақталуы жөніндегі
тиімді аралық карым-қатынастың орнықтырылуы;
6. Басқару шешімдерінін, кеп ...... ... ... ... ... ... қосымша күттірмеген шығындарға басшылықтың жол
бермеуі;
7, Басқару ... ... ... яғни ... ... ... этикалық; құқықтық нормаларды кеңінен қолдану.
Ұйымдардағы тиімді баскарудың сипатты белгілеріне экономкалық басқарудағы
мемлекеттік, саяси, экономиклық институттар құрылыман, олардың ... ... ... ... ... ... ... меншік және кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу (монополияға карсы
күрес, салық саясаты, ... ... ... ... ... орын
алады.
Ұйымдастырушылық-техникалық тұрғы өз құрамына орын алған жағдайды дұрыс
бағалау міндеттерді тұрақты белгілеу оған жетудегі стратегияны ... ... ... ... ... ... мен ұйнмдастыру, бақылау
мен ынталандыруды енгізеді.
Ұйымның занды тұлға болып есептелуне меншік, ... ... ... баскару құқығындағы оқшау мүлкінің болуы және сол мүлікпен ... ... ... беруі кажетті шарт болып табыдады.
Өз кызметінің неғізгі мақсаты пайда келтіру ... ... ... ұйым деп аталынып, мұндай заңды тұлғалар мемлекеттік
кәсіпорын, шаруашылық ... ... ... ... ... ... көздемейтін және алынған пайдасын қатысушыларына
үлестірмейтін ұйым ... емес ұйым деп ... ... ... тұлға:
мекеме, коғамдық бірлестік, тұтыну ... ... қор, ... ... кұрылуы мүмкін.
Қазақстанда өнеркәсіп саласында 500-ге тарта кәсіпорын банкнгт болып
ееептедінуде. Осыдан барып өтпелі кезендегі киын-қыстау ... ... ... ... ... Осы ... ... ұйымның
дағдарыстан шығу саясаты жедел, ағымдағы шаралар мен стратегиялық бытты
көздейді.
Жедел шараларға енетіндер: шығын ... ... ... ... ... ... кадрлық
өзгерістер; төлемдерді тоқтата тұру мен несие алу; тәртіпті орнықтыру т.б.I
Стратегиялық бағыт ... иен ... ... ... ... ... ... талдау мен бағалауды
және қаржы, маркетинг, техника, басқару, күрделі қаржы салу саласындағы
сауықтыру тұжырымдамасын әзірлеуді қамтиды.
Міне, осының бәрі ... ... ... ... ... ... ... артады. Және жоғары білікті кәсіпкерлікті қажет етеді
Осыдан барып қазіргі басқарушы менеджерлер кімдер және олар қандай ... ... ... ... ... ... ... бар: адамдық, қаржылық,материалдық
ресурстарды тиімді пайдалану арқылы игіліктерге, табысқа қол ... ... ... мен ... іс-әрекетін экономикалық
табыстар мен нәтижелер арқылы бағалауға болады. Менеджер үғымы ағылшын
тілінен аударғанда "бір ... ... ... ... ету" ... ... ұйымдағы бірауыздылықты, күш-жігерді
жұмылдыруды және ұйым мұқтажын өтеуді қамтамасыз ету жатқызылады.,
Қазіргі кездегі менеджерлерге төмендегідей ... ... ... ... деген сенімділік және өзін өзі меңгере білу;
* жеке басмның бағалы касиеттері мен өзін үнемі жетілдіру;
* бастамаларды ... мен ... ... ... мен ... орнатуға қабілеттілік;
* басқару әдіс-тәсілдерін білумен басшылық кабілеті;
* мақсаттылық пен тұрақты жоспарлау және бақылау;
* тығырықтан шығу мен тиімді шешім қабылдауға дағдылану
т.б.
Сонымен ... ... ... ... бір ... орындайтын
жоғарғы қабілетті кәсіби маман. Баскару әрекетін жүргізу басшылықтық ... ... ... ... - ... ... ... басшылар
бойындағы арнауды білімі, мінез-құлық белгілері; мақсатка жету ережелері,
адамдармен қарым-қатынас ... ... ... пен ... ... ... Басқару теориясы мен тәжірбиесінде осындай ... орын ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруда кәсіби біліктілігі, қызметкерлермен тығыз қарым-қатынас
жасауы, жұмыс аймағында еркін әрекет етуі, ықыластылығы мен ... ... ... және ; ... білуі арқылы маңызды орын алады.
2. Басқарушы-әкім ұйымның табысқа жетуіне қатаң
бақылау және жарлық ету ... ... ... ... тығыз аракатынасын орнатып, басшылық
пен өкілеттілікті бір органға шоғырдандырады.
3. Басқарушы-жоспарлаушы нақтылы жағдайды зерттей
отырып ұйымдағы ресурстар мен ... ... ... ... ... шешімдер көлемді
деректерге, осыған дейінғі орын алған стратегияға және ұйым болашағын
дамытуға сүйене отырып орнықтырылады.
2.Ұйымдағы ... ... мен ... ісі ... өте ... ... қызмет болып саналады. ¥йым
ойдағыдай, табысты іс-әрекеттер ... үшін ... ... ... ... ... басқарылмайтын жұмыстардан бөлініп көрсетілуі тиіс, яғни ұйымнық
басқару ... ... ... Олар ... міндеттемелері мен
жауапкершіліктерінің шеңберін анықтап алуы керек.
¥йым басшысының ... ... алып ... ... ... ... ... Социолог Талкот Парсонетың анықтамасы бойынша,
техникалық деңгейдегі адамдар өнім өндіру кезінде үзіліссіз тиімді ... ... ... ... көрсетуте қажетті күнделікті іс-әрекеттермен
айналысады Басқару деңгейіндегі адамдар негізінде басқару мен ұйым ішіндегі
үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Олар қызметтердіқ ... ... ... әр бөлімшелерінің күш жіғерлерінің үлестері жөнінде пікірлеседі.
Институционалды деңгейдегі басшылар негізінде ... ... ... ... және ... ... өзгерістерге
бейімделуін зерттеумен айналысады
Сонымен, басқару қызметкерлері төмендегідей болып бөлінеді:
1 төменгі буын басшылары;
2. ... буын ... ... буын басшылары.
Төменгі буын басшылары — жұмысшылар мен басқа да ... ... ... ... ұйымдастыру деңгейі Олар негізінде
өндіріс міндеттемелерінің орындалуына ... ... яғни ... ... ... үшін ... ... камтамасыз етілуін
бақылайды. Бұл буынның басшылары бөлініп берілген ... ... ... жұмсалуына тікелей жауап береді,. Төменгі
буын деңгейіне ... ... ... ... ... ... ... меңгерушісі қызметіндегі адамдар жатады.
Күнделікті жұмыс процессімен айналысатын ... ... ... ... ... ... отырады. Басқарудың ортаңғы буынының
басшылар қызметіне мысал ретінде колледж деканын, ... ... ... және филиал директорын келтіруге болады.
Ортаңғыа буын басшылары көп жағдайларда ірі бөлімшелерді немесе үйымның
бір ... ... ... Оның ... ... ... еңбегінің
мазмұнымен анықталынады. Мысалы, өнеркәсіп өндірісі басшысының кдізметі
негізінде ... буын ... ... ... мен ... ... яғни ... өнімділігі жөніндегі мәліметтерді талдау және жаңа
өнім жасап шығару жөнінде ииженермен карым-қатынасы.
Жоғарғы буын ... да ... ... ... президент,
корпорация вице-президенті және корпорацияның бас бухгалтерлерін келтіруге
болады,
Басқарудың мамандануы мен еңбек бөлінісі процесі ... ... мына ... ... жіктеледі:
* сызықтық басшылар тобы (кәсіпорын, цех басшылары);
* функциокалды басшылар тобы (әртүрлі ... ... ... мамандар тобы (бөлім қызметкерлері);
* көмекші қызметкерлер тобы (техникалық қызметкерлер);
* функционалды-сызықтық басшылар тобы (әр қызмет
бөлімінің ... ...... ... ... ... бас инженер және т. б.).
Басқару қызметінің жоғары дәрежелі ... өте ... ... ... ... ісінің үйлесімділігін декерлік қасиеттері
мен соған сәйкес білімді қажет етеді. ... ... ... ... соң ... екі ... ... болады.
* басқару органдарын құрған кезде, ... ... ... ... ... ... жоғарыда айтылған басқару қызметкерлерінің әрбір тобына
әртүрлі деңгейдегі дайындықтар қажет.
Болашақта басқару процесінің күрделілігіне байланысты, ... ... ... ... қолданылады. Сол себептен де басқару кызметкерлері
аппаратының ұлғаюы мүмкін деген ұйғарымды теріске шығармағанымыз жөн.
3.Ұйымдағы қызметкелерді басқару жүйесіндегі ... ...... ... мен ... ... істеуіне міндетті түрдегі
қажетті қызмет болып саналады. ... ... мына ... ... ... ... ... мен жұмыс істеуін анықтайтын мақсаттар
арқылы;
* сол кездеген мақсаттарға жету үшін қажетті кұдрал-жаб-
дықтар мен әдістерді ... осы ... ... ... алу үшін ... ... ... біріктіріп, үйлестіру,
Нарық жағдайына, жаңалықтар енғізуге, еқбек өнімділігіне, ... ... ... ... етуге, қызметкерлер еңбетерің тиімділігі мен
олардың өзара қарым-катынасына, т. б. ... сала ... ... ... ... масаттар белғілейді
Бұл барлық салаларының арасында өте тығыз өзара байланыс пен тәуелділік
бар, Мысалы, ... мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның нарықтағы жағдайына теріс әсер етеді Осыдан барып
жұмыс күші еңбегі тиімділігінің төмендеуі, қызметкерлердің өз ... ... ... Ал ... өз еңбектеріне
қанағаттанбаум, олардың серіктестерімен қарым-қатынасына теріс ... ... ... басқару қызметтері төмендегідей болып келеді:
* өндірістік басқару;
* өнім ... ... ... көлемін баскдру;
* артық корларды басқару;
* өнім сапасьш басқару;
* қызметкерлерді басқару;
* болашақ істі басқару,
Ұйымдағы қызметі — басқарудың жүзеғе асыратын ... ... ... кері ... ауытқуларды жоспарланған нәтижелер
мен мақсаттарға сайкестендіріп реттеулермен өте тығыз байланысты.
Егер ... өкім ... ... төмен болған жағдайда, онда
мына төменде көрсетілген түзету амалдарын қолдану ... ... ... өнім өткізу ісімен айналысатын қызметкерлер санын арттыру;
* бағаны ... өнім ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
* өнім сапасын жетілдіру жұмыстарын жургізу.
Өте тез арада қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін ұйымды басқару ... және ... ... ... керек.Кезкелген ұйымға қол данбалы баскару
кызметі — басшы орындайтын қызметтерді жүзеге асыру арқылы жасалынады.
Жалпы ... бар ... ... ... яғни ... ... байланысты болады.
Басқару қызметі ретінде қарастырылған жоспарлау құрамына мыналар жатады:
* мақсаттарды тандау;
* оларға жету жолдарын анықтау;
* іс-әрекетке бағытталғаи ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды, процедураларды, ережелерді жасау.
¥йым қызметінің жиі өзгеріп ... ... ... ... әрі
тиімді бейімделуін жоспарлау болжап отырады. Ол әр-турлі ойластырылмаған
жағдайлардың пайда болуына өте жоғары деңгейдегі дайындықты ... ... ... ... ... ... саналы түрде заңаастырылған
бөлімдердің құрылымын, қызмет орындарын құруға бағытталады.
Бағынушы қызметкерлердің бағалау мен жөндеу жұмыстары болып ... ... ... сәйкес келуін басқару аппаратының бақылау
қызметі анықтайды, ... ... ... ... жоспарлап?
бақылау жеткіліксіз. Сондықтан да қызметкерлерді, жұмысшыларды ұйым
мақсатына жету үшін міндетті ... ... ... басқару қызметі ретінде адамдарды әртүрлі іс-әрекеттерге
тарту мақсатымен әсер ету ... ... ... Ол ... ... мен ... ... әсер етуді қолдану жолы арқылы жүзеге
асырылады. Адамдардың касиетін, мінез құлқын, іс-әрекеттерге ... ... біле ... ... ... ... ... мен
әдістерінің тиімді жүйесін жасап шығарады.
Басқаруды ғылымдық ... алып ... онық ... ... ... түрлерін бөліп көрсетуге болады:
* қатаң регламентті, басқару кызметінің өте ... ... ... ... ... нормативтерді, баға мөлшерлерін;
еңбекақы, жұмыс уақыты және тағы басқаларын қолдану аркылы
баскару ... ... ... әлеуметтік реттеу, адам факторына неғізделғен түрі;
-басқаратын, тәртіп орнататың қызмет түрі, бұл ... түрі ... ... ... ... ... басқарады, ал кітапшаларға
әртүрлі жарлықтар жазылып отырылады, Кейін сол жарлықтардың орындалуы осы
кітапшалар арқылы ... Ұйым ... ... ... ... ... мен ... шектерін анықтап алуы қажет, Басқару
кызметіне уақыттың ... мен оның ... тән. ... ... жұмысына — басшының ұйым ішіндегі орны да елеулі әсерін ... ... ... ... ... ... қызмет орнына сәйкес тәртіп ережелерінің жиыны
болып саналады. Басқарушы кызметкерлердің тәртібін, олардың ... ... ... кезеқтерде және әртүрлі дәрежедегі он рольді өздеріне
қабылдайды. Бұл рольдер үш ірі категорияға жіктеледі:
1. жеке ... ... ... ... ... ... шешім қабылдауға байланысты ролъдер,
Бұл рольдер бір-бірімен өте ... ... және ... ... Жеке тұлғалар арасында рольдер басшының ұйымдағы мәртебесі ... ... ... болады, Олар басшылардың адамдар арасындағы
өзара қарым-қатынасын қамтиды. Бұл жеке тұлғалар арасындағы рольдер басшыны
мәліметтердің топталу орны ретінде қарастыруға мүмкіндік береді Ал ... ... ... ... ... және мәліметтерді өндеу
орталығы ретіндегі қызметті бірдей атқаруға ... ... ... екі рольді қабылдай отырып, басшы шешім қабылдауға ... де ... ... ие болады; яғни ресурстарды бөлу, қарама-
қайшылықтарды реттеу, ұйымнық жаңа мүмкіншіліктерін ... ұйым ... ... ... ... ... ... еңбегіне ақы төлеу және ынтталдыру – мотивацияның ... ... ... ... Еңбекақы төлеудің қажетті түрлері мен жетілдірілген
ынталандыру жүйесін ... өз ... және де ұйым ... ... ... жұмылдыру қызметі ретінде қарастырылады.
Кез келген басшы, кәсіпкер еңбекақы төлеуді ұйымдастыру ... тура ... ... ... еңбекақы төлеудің түрлері мен
жүйесін анықтау;
баскару кызметкерлерінің еңбекақы мөлшерлерін анықтау
жүйесін жасау;
ұйым қызметкерлері мен мамандарының жекелеген
жетістіктеріне қосымша төлемдерді төлеудің ... ... ... ... ... ... ... және онық көрсеткіштерін негіздеу.
Ұйым қызметіндегі қызметкерлерге еңбекақы төлеудегі толық ... ... өте жиі ... Әдетте, занды мекемелерде еңбекақы төлеу
жүйесін мемлекет органдарын реттеп, бақылап ... Олар ... ... ... ... ... мен ең төменгі ... ... ... еңбекақы төлеу сұрақтары жайында
мемлекеттілік пен ... да ... ... яғни ... ... мен
кәсіпорын әкімшілігі арасындағы шарттардан, кәсіподакпен келісімдерден
келіп ... ... ... ... және ... да ... бар болуы
басшылардың еңбекақы төлеу сұрақтарына қатысуына мумкіндігі жоқ деген
ұйғарыммен ... ... ... ... бағалануы -тиіс. ¥йым басшысын қызметкерлерге ... ... ғаиа ... ... өзі, оның ... мен ... ... мазалауы тиіс. Қызметкерлерге төленетін жалақы міндетті
түрде ... ... мен ... ... ... ... ... ақы төлеудің
маңызды көрсеткіштерінің бірі ретінде кызметкерлердің мамандану ... ... ... бір ... күрделі жұмыстарды орындай алу қабілеттілігінің
бар болуы қарастырылады. Қызметкерлердің мамандану деңгейі үш фактормен:
1. бглім деңгейімен;
2. арнайы дайиындықтар;
өндірістік тәжіри6елермен ... ... ... ... ... ... ... төмен маманнан
еңбекақысы көп ... ... ... ... мотивация теориясында
қарастырылғандай болуы керек, яғни қызметкер өзін және отбасын ... кең ... ... да ... ... үшін ... — ұйымға, қоғамға деген нәтижесі мен маңыздылығының зор болуы
қажет.
Еңбекақы ... ... ... Төменгі деңгейдегі жалақы қызметкердің
басқа жұмыска ауысуын ... ... ... ... ... мәжбүр етеді,
ал бұл өз кезегінде негізгі жұмыстық тиімділігінің төмендеуіне әкеліп
соғады.
Жоғарғы деңгейдегі жалақы көлемімен ... ... ... ұйымда
алып қалуға болады Бірақ та онық ... ... бар ... жөн. Еқбекақы төлеуге кететін шығындар өндірілетін өнімнің
өзіндік құнына қосылып есептелінеді. ... да, бұл ... ... ... ... ... ... Ал бағаның өсуі нарықтағы
бәсекелестік күрестің төмендеуіне әсерін тигізеді осыдан ... ... ... ... еңбекақымсын екі бөлім тұрғысынан қарастырған
жөн. Онық біріншісі — өзгермейтін және ... бар; ал ... ... яғни қол ... ... ... Екінші бөлімді өзгерту
арқылы баскару қызметкерлерінің еңбегі мен еңбек өнімділігінің ... ... ... кателіктерді азайтып, сапаны көтеруге;
шикізат пен материалдарды үнемдеуге; жоспарлау; ... ... ... ... орындауға мүмкін жағдайлар пайда болады.
Жақсы нәтижелерге жету ... ... ... ... отырады.
Сондықтан еқбек сапасы мен өнімділіктің өсуінің орнын ақша төлеу арқылы
толтырып отыру белгілі бір ... ... ғана ... ... ... бір мезгілден кейін өте жоғарғы деңғейдегі акша ... ... мен ой ... ... қалпына келтіру мүмкіндігінен
айырылуға тура келеді. Сондықтан қызметкерлердің шамадан тыс ... ... де ... ... еңбекке тартуды, ұйымнан жібермеуді және оларды
ынталандыру ... ... ғана ... ... тиісті емес, Басқару
қызметкерлерінің еңбегін ынталандырудың қолайлы әдістерін таба ... ... ... мәселелердің бірі болып табылады.
4.Ұйымдағы қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін ынталандыру әдістері.
Баскару қызметін ынталандыратын ... ... ... Республикамыздың және шетел тәжірибелерін зерттеу, олардың кең
тараған түрлерін анықтауға мүмкіндік ... Олар ... ... ... әдістері:
1. өндірген өнімге еңбекақы төлеу;
2. істеген күніне қарай еңбекақы төлеу;
3. Өндіріс процесін ... ... ... төлемдер;
4. Жұмысқа шықпағаны үшін төленетін телемдер;
5. оку үшін төленетін төлемдер.
Жанама экоиомикалық ынталандыру әдістері
1 жеңілдетілген әдіс ... ... ... ... ... ... ... қосымша төлемдер;
3. премиялар (сыйақтылар)
Ақшалай емес ынталандыру әдістері
1. қызмет ... ... ... ұйым ... ... ... нәтижелігін бағалау
4. еңбек сапалылығын арттыру
5. жұмыс күнінің кестесін жасау арқылы.
Әрқашанда ынталандырудың негізгі көрсеткіші ретінде — ақша қарастырылады.
Бірақ ... оны ... ... мен ... ... бір ... ... Бұл жөнінде Г. Фордтық ұйғарымында, ақша — ынталандыру
мағынасының құрамында белгілі орын алған, ... ... ... ... ... қарастырмаған, керісінше: "Кәсіпкер қанша төлей алады?" —
деген мәселеге көңл ... ... ... ... адам еңбекақыны
төмендету арқылы ешқандай да пайда көрмейді, - деп Г, Форд жорамалдаған.
Қорытынды.
Алғашқы рет ... ... көп ... ақша төлеу, сол
кәсіпорын өнімінің өтімділігіне әсер етуін де зерттеген Форд ... ... ... деңгейдегі марапаттау, жалпы жақсы тұрмыспен теңбе-тең ... ... ... ... ... — еқбек өнімділігінің артқаны
білдіреді
Іс жүзінде Г Форд бір ... еқ ... ... бес ... ... ал жұмыс күнінің ұзақтығын он сағаттаи сеғіз сағатқа кетті. Оның
жұмыскерлерді ынталандыру жөніндегі ... ... ... және ... ... әсерін тиғізеді
Фордтық мұндай әрекеттеріне мамандар айтарлықтай жаксы баға берген ... ... ... ... ... ... белгілегенін түсінген жок,
Оны жұмыскерлердің өмір сүру деңгейі мүлдем ... жок, Ол ... ... бес ... өсірудің шынайы себебін жасырған жоқ Г. Форд өзініқ
жұмыскерлерінің еңбекақы мөлшері, өз ... ... ... ... ... ... көздеді.
Сонымен, алғаш рет сыртқы жағдайларға сай материалдық ынталандыру жүйесі
арқылы үйлестіру қолданылады, яғни сол ... кең ... ... ... ... ... (ақшалай) ынталандыру жеке адамдарды емес,
толықтай ... ... ... ретінде
қолданыла бастады.
ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақетан Республикасынық Конституцияеы. Алматы, Жеті ... ... ... ... ... ... 1995.
3. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау мен да-
мытудың 1994—1996 жылдарға арналған бағдарламасы.-Егемн
Қазақстан , 25 маусым.
4.1996 — 1998 ... ... ... тереңдету жөніндегі
Қазақстан, Республикасы ... ... ... Егемен Қазакстан
1995,28 желтоқсан.
5. Н.Ә.Назарбаев — Қазакртанның егеменді мемлекет ретінде
қалыпатасуы мен дамуының стратегиясы.- Алматы, Дәуір, 1992 ... Н. Ә. ...... ... ... Н, Ә. ...... -2030 Барлық қазақстандықтардың өсіп-
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының ... Ел ... ... жо-дауы, Алматы, 1997.
Қ.В.Бердалиев, С. Ы Өмірзақов — Менеджмент негіздері-Алматы, ҚазМБА, 1994,
10. К. В. Бердалиев және т. б. — "Басқару негіздері, ... ... ... М. X., ... М., ... Ф. — Менеджмент негіздері, М.,1995.
12. Герчикова И. Н, — "Менеджмент"-М. ... 1994

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқару, ұйымдастыру, үкім шығару қызметіне қатысты құжаттар6 бет
Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлерi6 бет
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест cұрақтары13 бет
Кәсіпорында корпоративтік мәдениетті қалыптастырудың теориялық-әдістемелік аспектілері15 бет
Кәсіпорында персоналдың мінез-құлқын басқаруға талдау («эйр астана» ақ мысалында)33 бет
Дамушы ұйымдағы персоналды басқару63 бет
Казақстан Республикасында еңбек заңдамасына сай ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастары24 бет
Корпоративтік мәдениетті және ұйымдағы жаңа еңгізілімдерді басқару6 бет
Нақты бір ұйымдағы өнім өндірісі шығындарының есебін, оған әсер ететін факторларды анықтап, талдау жүргізу70 бет
Ұйымдағы персоналды басқарудың негізі75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь