Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1.ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛМ. 3
1.1.Кен орнының физика.географиялық және экономика. 3
географиялық сипаты. 3
1.2. Кен орнын геология.геофизикалық зерттеу және игеру тарихы. 5
1.3.Стратиграфия. 10
1.4.Тектоника. 16
1.5.Мұнайгаздылығы. 18
1.6. Сулылығы. 20

2.ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. 22
2.1 Жаңажол кен орнын игеруін талдау. 22
2.2.Кен орнын игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы. 26
2.3.Айдау және пайдалану скважиналарының динамикалық қоры. 29
2.4 Қабат қысымын көтеру және ілесспе су, мұнай мен газ өндірудің динамикасы. 30
2.5. Жаңажол кен орнында скважиналарды пайдалану әдістері. 31
2.5.1. Жаңажол кен орнындағы терең сорапты мұнай өндіру технологиясы. 35
2.5.2.Скважиналарды бастыру. 42
2.6. Скважинаны пайдалану кезіндегі туындайтын қиындықтар және олармен күресу жолдары. 42
2.7. Скважиналарды күрделі жөндеу 43
2.8. Асфальтендер және парафин шөгінділерімен күрес. 44
2.8.1. Жаңажол кен орнындағы жабдықтарды коррозиядан қорғау. 45
2.9.Есептеу бөлімі. 48
2.9.1.Есептеу үшін негізгі мәліметтер. 48
2.9.2. Сорапты компрессорлы құбырларының (НКТ) тізбегі бойынша ҚҚТ (КРД) тұрғызу. 56
2.9.3. Шығару (откачка) режимінің параметрлерін анықтау. 62
2.9.4. Штангалы тізбектің конструкциясын таңдау. 65
2.9.5. Штангалы сорапты қондырғының беру коэффициентін анықтау. 66
2.9.6.Тербелмелі станок качалканы таңдау және штанга алқасының нүктесіне әсер ететін күшті анықтау. 68
2.9.7. Штангалы сорапты қондырғы жұмысының пайдалану көрсеткіштерін есептеу. 72

3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ. 72
3.1Октябрьмұнай МГӨБ ұйымдастырушылық сипаты. 73
3.2. Негізгі және көмекші өндірістік ұйымдар. 73
3.3. Октябрьмұнай МГӨБ.ғы жалақы және еңбекті ұйымдастыру. 74
3.4. Жаңажол кен орнын пайдаланудағы техника.экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасау. 76
3.4.1.Өнімнің бірлігінің өзіндік құнын талдау. 77
3.5. Скважинадан 1 тонна мұнайды көтеруге кеткен шығындарды есептеу. 78
3.5.1. Күрделі қаржыны есептеу. 79
3.6. Мұнай өндірудегі шығындарды калькуляциялау. 81
3.6.1. Шартты келтірілген және меншікті күрделі шығындарды 84
есептеу. 84

4.ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ. 85
4.1.Еңбекті қорғау. 86
4.1.1.Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігі. 86
4.1.2. Машина және механизмдердің қауіпті аймақ өлшемдерін анықтау. 90
4.1.3. Сақтандыру және қоршау қондырғыларын таңдау. 91
4.1.4. Электр қауіпсіздігі. 92
4.1.5. Санитарлы.гигеналық шаралар. 93
4.1.6. Өртке қарсы шаралар. 94
4.2. Қоршаған ортаны қорғау. 94

ҚОРЫТЫНДЫ 96

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 98
КІРІСПЕ
Қазақстан дүние жүзіндегі ірі мұнайлы мемлекеттердің бірі болып табылады. Көмірсутектердің геологиялық қоры бойынша, алғашқы орындарды иеленеді.
Оралмаңы жотасы шегінде алғашқы кен орындарының бірі Жаңажол кен орнын ашу Қазақстанның батыс секторының мұнай өніміне қажеттілігін қамтамасыз ету мүмкіндігі пайда болғандықтан, Қазақстанның экономикалық өміріндегі маңызды оқиға болды.
Жаңажол кен орнын ашу нәтижесінде көмірсутек кеніштерін орналастыру заңдылықтарының ашылуы, жаңа көмірсутектерді анықтау үшін негіз болды.
Қазіргі уақытта Жаңажол кен орнын бұрғылау мұнай өндіруді тұрақтандыру және барлауға дейін игерудің екінші кезеңінде болып табылады.
Фонтанды әдіспен мұнай өндіру технологиясы толықтай жаңа талаптарға сай, Бірақ сулану процентінің арықарай өсуі кезінде, біршама скважиналар механикалық пайдалану тәсіліне аударылады.
Бұл жабдықтарға, құрастыруға, кадрлар даярлауға және жұмыс режимін оптимизациялауға қосымша шығындарды талап етеді.


1.ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛМ.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ю.П.Желтов. Разработка нефтяных месторождений. М.Недра. 1986 г.
2. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Проектирование разработки. М.Недра. 1983 г.
3. И.Т.Мищенко, Г.И.Богомольный. Выбор оптимальных типоразмера и режима работы штанговой глубиннонососной установки. Москва. 1981 г.
4. Каспиймунайгаз Анализ разработки месторождения Жанажол. Атырау. 1997 г.
5. М.И.Максимов. Геологические основы разработки нефтяных месторождений. Недра. 1975 г.
6. Х.А.Қалабаев, Ғ.М.Нұрсұлтанов. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімін орындауға арналған әдістемелік нұсқау (0907 мамандығы бойынша). Алматы 1995 ж.
7. Ғ.М.Нұрсұлтанов. Мұнай және газды өндіріп өңдеу. Алматы 1999ж.
8. Ғ.М.Нұрсұлтанов. Мұнай өнеркәсібіне арналған терминдер сөздігі. Алматы 1994ж.
9. Ж.Г.Жолтаев, И.И.Шмайс, П.Т.Гайковой. Методические указание для составления дипломного проекта. Алма-Ата. Каз ПТИ. 1990 г.
10. М.С.Янович, К.Е.Бусырин. Охрана труда М.Недра.1990г.
11. Ж.Тяжин. Охрана труда. Методические указания к выполнению ИРС. Алма-Ата. 1994г.
        
        Жаңажол кеніші мұнайы
(айдау және пайдалану скважиналары)
АННОТАЦИЯ.
Диплом жобасы Д ... ... ... ... мұнайда
күкіртсутек пен парафиннің болуымен күрделену ... ... ... ... ... ... ... және пайдалану
туралы сұрақтарды қамтиды.
Кен орнының геологиялық құрамы негізінде және ... ... ... өнім ... скважинаның пайдаланушылық
қорының, пайдалану жұмысының сипаттамасы мен термобарикалық ... ... ... ... ... ... тәсіліне
көшіруі бойынша есептер орындалды.
Тереңсораптық пайдалану кезінде қауіпсіздік ... мен ... ... ... және де ... ... қорғау бойынша
шаралар қарастырылды.
Қорытындыда Жаңажол кен ... ... ... ... ... ... қысқаша негіздемесі келтірілген.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... орнының физика-географиялық және экономика- 3
географиялық сипаты. 3
1.2. Кен орнын геология-геофизикалық зерттеу және ... ... ... ... ... 18
1.6. Сулылығы. 20
2.ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. 22
2.1 Жаңажол кен орнын игеруін талдау. 22
2.2.Кен орнын ... ... ... және ... ... ... және пайдалану скважиналарының динамикалық қоры. 29
2.4 Қабат қысымын көтеру және ... су, ... мен газ ... ... ... кен орнында скважиналарды пайдалану әдістері. 31
2.5.1. Жаңажол кен ... ... ... ... ... ... бастыру. 42
2.6. Скважинаны пайдалану кезіндегі туындайтын қиындықтар және олармен
күресу жолдары. ... ... ... ... ... Асфальтендер және парафин шөгінділерімен күрес. 44
2.8.1. Жаңажол кен орнындағы жабдықтарды коррозиядан қорғау. ... ... ... үшін негізгі мәліметтер. 48
2.9.2. Сорапты компрессорлы құбырларының (НКТ) тізбегі бойынша ҚҚТ (КРД)
тұрғызу. ... ... ... ... ... ... 62
2.9.4. Штангалы тізбектің конструкциясын таңдау. 65
2.9.5. Штангалы сорапты қондырғының беру коэффициентін ... ... ... ... таңдау және штанга алқасының нүктесіне
әсер ететін күшті анықтау. 68
2.9.7. Штангалы ... ... ... ... ... 72
3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ. 72
3.1(Октябрьмұнай( МГӨБ ұйымдастырушылық сипаты. 73
3.2. Негізгі және көмекші өндірістік ұйымдар. ... ... ... ... және ... ұйымдастыру. 74
3.4. Жаңажол кен орнын пайдаланудағы техника-экономикалық көрсеткіштеріне
талдау жасау. 76
3.4.1.Өнімнің ... ... ... ... 77
3.5. Скважинадан 1 тонна мұнайды көтеруге кеткен шығындарды есептеу. ... ... ... ... ... Мұнай өндірудегі шығындарды калькуляциялау. 81
3.6.1. Шартты келтірілген және меншікті ... ... ... ... ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ. 85
4.1.Еңбекті қорғау. 86
4.1.1.Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігі. 86
4.1.2. ... және ... ... ... ... ... 90
4.1.3. Сақтандыру және қоршау қондырғыларын таңдау. 91
4.1.4. Электр қауіпсіздігі. ... ... ... 93
4.1.6. Өртке қарсы шаралар. 94
4.2. Қоршаған ортаны қорғау. 94
Қорытынды 96
ҚолданылҒан Әдебиеттер ... ... ... ... ірі мұнайлы мемлекеттердің бірі болып
табылады. Көмірсутектердің геологиялық қоры бойынша, алғашқы ... ... ... ... кен ... бірі Жаңажол кен
орнын ашу Қазақстанның ... ... ... ... қажеттілігін
қамтамасыз ету мүмкіндігі пайда болғандықтан, ... ... ... ... ... кен ... ашу нәтижесінде көмірсутек кеніштерін орналастыру
заңдылықтарының ашылуы, жаңа көмірсутектерді анықтау үшін негіз ... ... ... кен ... ... мұнай өндіруді
тұрақтандыру және барлауға дейін игерудің екінші кезеңінде болып табылады.
Фонтанды әдіспен мұнай өндіру ... ... жаңа ... ... сулану процентінің арықарай өсуі кезінде, біршама скважиналар
механикалық пайдалану тәсіліне аударылады.
Бұл жабдықтарға, ... ... ... және жұмыс режимін
оптимизациялауға қосымша шығындарды талап етеді.
1.ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛМ.
1.1.Кен орнының физика-географиялық және ... ... кен орны ... маңы ... ... ... Орал ... шегіндегі Мұғалжар тауы мен Ембі өзені аралығында орналасқан.
Әкімшілік ауданы Ақтөбе обылысының ... ... ... ... 35 км қашықтықта солтүстік-батысқа қарай тұзүсті кешенінде мұнай
кеніші игерілетін, ... кен орны ... ... бор, юра,
пермотриас және тұзасты кешеніндегі төменгі ... мен ... ... ... ... ... бөлшектелген, аласа қыратты ... ... ... ... белгісі +125 тен +270 м аралығында. Ал
минимальды биіктік белгісі, кен орнының ... ... ... Ембі ... ... ұштасады. Ауданның гидрографиялық торабы
негізінен Ембі өзені болып табылады. Ол кен орнынан ... ... ... ағып ... Суы ... және техникалық қажеттілікке
қолданылады. Тұрмыстық мақсаттар үшін құдық сулары пайдаланылады. Құдық
суының ... Ембі ... ... 2м және ... ... ... Ембі өзенінің сол жақ ағысы Атжақсы өзенінде тұрақты су ағысы
болмағандықтан, көктем кезіндегі қар суларымен ... ... ... ... ... континентальды. Температураның жылдық
және тәуліктік ауытқуы, едәуір төмен ылғалдылығымен сипатталады. ... -40 (С, ... ... +40 (С -ге дейін жетеді. Ал орташа жылдық
температура +10,4 (С-ді көрсетеді. Жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері 140-
200мм -ді ... ... ... болатын солтүстік-шығыс бағыттағы
күшті желдер жиірек болып тұрады. Топырақты” ... қату ... ... ... ... аз қоныстанған. Кен орнынан солтүстік шығысқа қарай ... ... ... ... ... ... 100 км қашықтықтан
Атырау-Орск мұнай тасымалдау құбыры өтіп жатыр. Ауданнан шығысқа қарай ... ... Орта ... ... ... Ембі ... ең
жақын темір жол торабы болып табылады.
(Ақтөбемұнайгаз( АҚ-ның өндірістік базалық кәсіпорны ... ... 130 км ... ... ... ... Оба
риясында құрлыс материалдары болып табылатын саз, құм, мергель және ... Олар ... ... ... ... үшін ... Кен орнын геология-геофизикалық зерттеу және игеру тарихы.
Жаңажол кен ... ... 1960 жылы ... ... ... ... айқындалды. Бұл алаңда терең
іздеуге бұрғылауды 1961 жылы ... Бұл ... ... (Ақтөбемұнайбарлау( терең бұрғылау тресі болатын. 1976 жылы іздеу
жұмыстарын Ақтөбелік, ал 1978 ... ... ... мұнайбарлау
экспедициясының бірлестігі (Ақтөбемұнайгазгеология( жүргізді. Оны” себебі
геологтар мен мамандардың 2900 м ... және ... ... ... ... жыныстарда мұнай бар деген болжауларынан басталды.
Қазіргі кезде Жаңажол кен ... ... және ... ... ... екі ... қалыңдығы КТ-( және КТ-((
горизонттарынан мұнай алынуда.
Жаңажол ауданында мұнай-газ ... бар және оның ... зор ... ең бірінщі А.С.Зингердің 1:50000 масштабты
геологиялық ... ... ... ... ... ... жылдары осы ауданда сейсмобарлау жұмыстарының мәліметі
бойынша Жаңажол күмбезі екі горизонттан құралғаны анықталды: П-карбон ... ... ... құралған табаны.
1961 жылы іздеу-барлау скважиналарын бұрғылау ... 152 ... ... ... жыныстарын ашты. 3004-3056 м ... орта ... ... сулы газдың шығуы білінді.
Жаңажол кен орнында 1978 жылы бірінші карбонатты қабаттың (КТ-()
өнеркәсіптік мұнайлылығы ... Бұл ... 4-ші ... алынған
өндірістік мұнай құйылысы болатын.
1981 жылы 1-ші ... ... ... ... 1981 ... бастап Жаңажол кен орнында іздеу және
барлау жұмыстары жүргізіле ... Осы ... ... ... орта ... қабаттарында мұнай кені орны ашылды.
Қазіргі кезде Жаңажол кен ... ... және 5000м ... ... ... Олар москва және ... ... ... ... кен орнын пайдалануға даярлау кезінде ... ... ... ... үшін 1984 ... май ... өндірістік бірлестігі құрылды. ... ... ... ... ... бірлестігінің барлық өндірістік-техникалық ... және ... ... ... ... етуіне
көмектесті.
Кен орнын алғаш игеру 1983 жылы (КТ-() бірінші карбонотты қабаттың
өнімді қабатына бұрғылаудан ... жылы ... ... ... ... ... газ, ... ілеспе бөліктерінің қоры есептеліп, бекіту жүргізілді ... ... N 9895 25.12.85 ... ... 1986 жылы оңтүстік күмбездегі Дн-1 ... ... ... ... 1988 жылы ... ... ... Д-(((
және Гн-((( пачкалары игеруге енгізілді.
Жаңажол кен орны негізінен ЦКР ... ... ... схема келісімі бойынша өнімділікті 8 ... ... ... бірінші карбонатты қабатта КТ-(, А, Б, В+В пачкаларына
тұралаған, және бесеуі ... ... КТ-(( ... ... ... ,(пачкалар Д және Гв-(((,Гн-((( қабаттары) объектінің алғашқы
карбонатты ... ... тең ... ... ... КТ-(( ... сеткалы 700х700.
Әрбір игеру объектісі бойынша игерудің екі түрі қарастырылған.
Бірінші карбонатты қабат КТ-( (А, Б, В+В) және ... ... ... қабат КТ-(( (Гв-(((, Гн-(((, Д-(((, Дв-(, Дн-(). КТ-( бірінші
карбонатты қабатындағы А және Б ... ала жеті ... ... ... қарастырады.
2-ші вариантта А және Б пачкасы бойынша барлық өнімді ... су ... ... ... ал В+В ... ... су айдауы
тек күмбезді” солтүстігіне қолдануды қарастырған. Оңтүстік күмбез бойынша
бұнда су айдау артта қалып отыр, бұл ... ... газ ... ... ... ... ... В қабатын КТ-(( карбонатты қабатының Д-
((( пачкасындағы ... ... ... дара ... ... арқылы игеру ұсынылады.
((( Техсхемаға сәйкес Г пачкасына 4 игеру объектісі бөлінген; ... ... ... ... Г-(( ... ... және Гн-(((
үшінші блокта.
Д пачкасына игерудің үш объектісі бөлінген: жоғарғы Дв-1 және төменгі
Дн-1(солтүстік алаңдағы) бірінші ... ... ... Дв-1, ... ... деп ... Г-1 объектісін скважинаның қайту қорымен
игеруді қарастырған, Г-(( және Д-((( объектілерін төменгі коллекторлығына
және онша көп емес ... ... ... ... ... ... толықтыруда Гв-((( және Гн-((( ... ... ... ... ... Негізгі газоконденсатты
кеніштерде ВНК және ГНК бар болуы, біртұтас ... ... ... және ... ... ерекшеліктерімен
сипатталады. Бұл жұмысты үш қатарлы жұмыс қатарына рұқсат етеді және суды
газ шапкасының орталық ... ... ... ... ... Бұл
вариантқа сәйкес мұнай газ шапкасындағы газбен ығысып, кейін сумен ... ... ГНК ... Гв-((( және Гн-((( ... ... ... тең мөлшерлі сеткалармен ашу керек.
Игерудің үшінші жұмысында аз өнімді объект ретіндегі Д-((( ... ... ... ... ... кезінде жаңа
деректер бойынша Д-((( қабатының кеніші, екінші карбонатты қабаттармен
салыстырғанда, ... ... ... сипатталады. Сондықтан Д-(((
кенішін негізгі игеру ... ... ... ... 10 ... объектісі бөлінді. Бірінші карбонатты
қабатқа 4 объекті бөлінді; Б, В+В юг және В+В север ... ... ... А ... ... Екінші карбонатты қабатта игерудің негізгі
объектілері болып табылатын объектілер Г-((( (Г-(( ... ... Д-(((, Дв-1 және Дн-1; Г-( ... ... ... ұсынылып отырған вариант бұрынғы қабылданған технологиялық
шешімдерге сүйене отырып, негізгі принцпиальды коррективтерді ұсынады:
Осыған ... ... ... сандарын азайтып
(мүмкіндігінше шекті ... ... ... үшін 8-ден 16 ... ... бұрғылау алаңдарын қысқарту; екінші карбонатты қабат объектілеріне 3
қатарлы су айдау жүйелерін ... ... су ... ... КТ-( объектісі
бойынша, жобаланатын әсер ету жүйесін күшейту.Г-((( объектісіне барьерді су
айдау 4-ші жұмыс ... ... ... ... ... және ... шөгінді жыныстар қимасының
қабаттары таскөмір жүйесінен (төменгі, ... және ... ... ... ... ... триас, юра, бор және де төрттік қабаттың
(антропогендік) жүйелерінен құралған.
Тас көмір жүйесі С.
Төменгі ... –С 1. ... ... ашылған ең көне шөгінді 1-С
скважинадағы орта визейлік жастағы, терригенді жыныстар ... ... ... м ... аралығында кездеседі. Көрші Қожасай, шығыс
Түгіскен, шығыс Төрткөл аудандарында орта және ... визе және ... ... ... ... ... 1000 м-ден асады.
Қимадан жоғарыда терригенді ... ... және ... ... даламиттерді қамтитын жоғарғы ... ... және ... ... ... ... ... Ока шөгіндісінің қалыңдығы 142м-ді құрайды.
Орта бөлім С2.
Орта бөлім башқұрт және москва ярустарының ... ... ... ... қабаты тек қана (-синельников скважинасында
толық өтілді. Толық қалыңдығы 224 м-ге жетеді. Олар ... ... ... ... ... доломиттенген массивті, сирек ... ... ... (С((( ... екі ярус ... айрықша білінеді,
төменгі және жоғарғы москвалық. Төменгі москвалық ярус ... ... ... м ... 23-ші ... ... вере және кашир
горизонттарынан тұрады. Ашылған ярус ... ... 108-156 ... Ол бірлі-жарым қабықты жұқа аргилитті карбонат жыныстарынан
құралған. Карбонат шөгінді ... ... ... визе және ... ярус ... ... қалыңдығы 630 м-ге жетеді де, ... ... ... КТ-(( ... ... көрсетілген жыныстарда
ярус бөлігі жынысында мұнайдың өндірістік қоры белгіленген.
Жоғарғы москва ярус бөлігі подольск және ... ... ... ... төменгі бөлігі көбіне 266-366 м қалыңдықтағы
сирек ізбестастардан, қабықталған ... ... ... ... ... ... ... Горизонттың жоғарғы бөлігі оргоногенді-ұсақталған, қоюланған
микротүйірлі ізбестастармен даломиттерден ... ... 115-164 ... ... ... жасы ... кешен сипаттамасы бойынша
3119-3113; 3087-3081; 3051-3048; 9; ... м ... ... ... Подольск корбанатты шөгіндісінің қалыңдығы 144 ... ... 220 м ... 3-с) ... ... ... ... оргоногенді-ұсақталған кіші микротүйірлі ізбестастар және
москва горизонтының даломиттері орналасқан. ... бұл ... кен ... ... ... ... 10 м-ге ... сазды жыныстардан
түзілген. Екі реперлі қатпарлар аралығы жағдайы ... ... ... ... және фораминефер кешені бойынша анықталады. Бұны
Р.А.Глимин, Н,К,Градеев және т.б. зерттеді.
1 скважинада (интервал ... ... ... м) және
конадонтпен, Ахметшин тапқан 3-ші ... ... ... м. 9-шы
және 22-ші скважиналарда М.Н.Изотованың деректері бойынша скважинаның
үйлесімділігімен байланыспайтын ... ... ... фораминефер
қалыңдықтары байқалады. сондықтан да бұл деректер қосымша анықтауды ... ... ... іс ... кен ... ... скважиналармен
ашылған. Оның қалыңдығы 115 м-ден (скважина 4) 164 м-ге ... ... ... ... С3. ... ... ортаңғымен шекарасы қисық ГК
жазбасы сипатының өзгеруі бойынша жеткілікті айқын бөлшектенеді. Жоғарғы
карбон ... ... ... ... касимов және гжель
ярустарына бөлінеді.
Касимов ярусы (С3 К) шөгінділердің жасы фораминефер кешені ... ... ... ... 1-ші ... ... 6-
шы скважинада (2909-2906, 2899-2897; 2894-2888; 2884-2879) 12-шы скважинада
(3113-3001) және ... 5-ші ... ... ... ... болып анықталады. М.Н.Изотованың мәліметтері бойынша касимов
ярусы толық көлемде ұсынылған. Литологиялық қатынаста оның ... ... ... даламиттерден құралған. Кен ... ... ... ... ... Мүнда ізбестастар және
даламиттермен қатар көгілдір сұр ірі кристалды берік ангидриттер үлкен роль
атқарады. Қиманың ... ... ... ... ... ... және ... 510м) қабаттармен ангидриттерге дейін бірте-
бірте ұлғайады. Ангидриттелген касимов ... ... ... ... (С3д). Екі ... құралады. Төменгі бөлігінің қалыңдығы
53-136м, шөгіндіде сульфатты және карбонатты жыныстардың таралуы төмендегі
келесі ярустарға келесі ярустарға ... ... ... ... ... оңтүстікте және оңтүстік-батыста 65-68( фауна мен су өсімдіктерінің
сынықтарынан тұратын аргоногенді ізбестастардан тұрады. Солтүстік- ... ... ... ... ... айналғанша күшейеді. Осы
жерде аргилит текті саздар көп кездеседі. Ярус ... ... ... ... қасында қалыңдығы 427-527м-ге ... ... ... ... ... ... 24-109м болатын
аллевролитті саздан, сирек гравелиттерден тұратын терриген пачкасының гжель
ярусының жыныстарынан құралған.
Пермь ... ... ... және ... ... ... ... бөлім
(Р1). Төменгі бөлім ассель, сакмар, кунгур ярустарының шөгінді қабаттарынан
тұрады.
Ассель + ... ... ... ... қабаты) жыныстарының терригенді қабаты гжель
терригенді пачкасымен бірге, кен орнында гегиональды ... ... ... Қүрамының едәуір дәрежесі газды болып келетін бұл ... кең ... ... ... ... (8-скважина)
солтүстіктен оңтүстікке қарай азаю тенденциасымен өзгереді. Литологиялық
қатыныста бұл аргилиттер, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Жасы фораминефер
болып табылатын ассель ярусының қалыңдығы ... ... ... және 10-шы ... ... 9 ... ... 359 метрге
дейін (8-скважина) аралығында тербеледі, және де дәл сондай ... ... ... ... ... 209 ... ... аралықта.
Кунгур ярусы (Р1к). Кунгур ярусының гидрохимиялық шөгіндісі жоғарғы
карбонат үсті терригенді қабатымен бірге, ... ... ... ... газ
қаныққандылық бөлігі үшін, күшті сұйық тіректі қаптаманы түзеді. Кунгур
ярусы шөгіндісінің төменгі бөлігінің қалыңдығы ... ... ... жететін
сульфатты-терригенді жыныстардан құралады (ангидрит, аргилит тектес ... ... ... қабатты, сирек құмдақты және аллевролитті
ангидритті қатпарлы галогенді жыныстар (тұз асты) төселген.
Галогенді ... ... ... 996м ... ... 7м-ді ... құрайды. Кунгурдың жоғарғы
бөлігінде негізінен ангидриттерден түзілген 4-84м болатын ... ( ... ... ... бөлім (Р2). Жоғарғы пермь шөгіндісі шұбар-түстес, сұр-түстес
терригенді жыныстардан (саздар) төменгі бөлігінде аргилиттер (полимиктопты
ұсақ қиыршықты сазды ... ... ... ... ... қатпарлармен (3-5 метрден 10-15 метрге дейін) биік ... ... ... ... ... (10-скважина) солтүстік күмбез
жиынтығында 108 метрге дейін (6-скважина) шығыс переклиналында өзгеріп
отырады.
Мезозой тобы (М(). Бұл ... ... ... ... ... ... және бор жүйелерінен құралған.
Триас жүйесі (Т).
Триас шөгіндісі тек қана төменгі бөлігіне (Т2) бөлінеді ... ... ... ... ... ... ... және де баяу цементтелген ... ... ... Шөгінді қабаттың қалыңдығы 65м-ден 371м-ге дейінгі аралықта.
Юра жүйесі (J).
Юра шөгіндісі төменгі және орта бөлімдерге бөлінеді. ... ... 60 ... 246 ... ... Олар ... сұр ... алевролиттерден және сұр, жасыл-сұр полимиктопты әртүрлі қиыршықтопты
құмдардан құралады.
Бор жүйесі (К).
Бор жүйесі жоғарғы және төменгі ... ... ... ... ... құрамында гатеривтік, алпьтік және
альбтік ярустардың жиынтық қалыңдығы 298 м-ден 437 м-ге ... ... ... ... ... бөлім (К2). Жоғарғы бор басым көпшілігінде ... ... ... ... ... ... ... 28 метрден 132 метрге дейінгі аралықта.
Антропогендік жүйе (Q). Қалыңдығы аз 2-3 ... ... ... ... ... бор ... жауып жатыр. Ол саздақты және құмдақты
болып келеді.
1.4.Тектоника.
Тектоникалық қатынас бойынша Жаңажол кен орнының ауданы Каспий ... ... ... бөлігінде орналасқан және Орал ... ... және ... ... ... ... ... бірден-бір жолы територияның босауы және қуатты шөгінді қабықтың
түзілуі ... ... Бұл ... ... ... ... ... шөгіндісінің табаны мен кембрийге дейінгі құрылым бетінің
шөгінді ... қоса ... ... ... ... ... ... шөгінді қабатты” беті, батысқа моноклиналды Ащысай жарығының маңына
2,0-2,5 км. ... ... ... ... жекеленген
қатарлар оқшауланып көрінеді. Төменгігоризонтта соңғылары ... ... ... ... ене ... ... батысқа қарай Кеңқияқ,
Көздісай, Шұбарққұдық жүйелерінің қатарлары байқалады да, олардың тұздан
төменгі ... ... ... тереңдіктері 3-3,5; 3-4; 4-5; 5 км
төмен ... ... ... ... және ... ... ... және
Байжарық құрылысының батыс шекарасының оңтүстік ... ... ... ... ... жеке-дара ерекшеленеді. Ол
солтүстігінде ... ... ... ... ... едәуір дәрежеде бұзылған жарықтармен
күрденелінеді. Жаңажол сатысының ... бірі ... ірі ... ... ... ... массивтердің дамуы болып
табылады.
Жаңажол кен орны Подольск-Гжельск ... ... ... ... ... ... бөлігінде қалыптасқан. Жаңажол
көтерілуі ось ұзындығы бойынша 28 км және ... ... ... ... ... ... ... Ол 2
локольды көтерілуге бөлінеді. Солтүстік көтеріліс 50-скважина ауданында 2,3
километрлік ... ... 2,5 ... ... изогипс бойынша
оның көлемі 10,5 х 5,5 км. ... ... ... 50 метр және ... ... ... Ол 2,3 км ... нұсқаланған. 2,5 километрді
құрайтын изогипс бойынша, оның көлемі 9,5 х 4 км. ... ... ... 250 ... ал ... ... салыстырғанда батыс
қанаты өте күрт 8-10(, ... ... ... карбонат массивінің жыныстармен шекарасының барлық гаризонттары
байланысқан.
Тек кунгур ... ... ... ... 15 ... 600 метрге дейін
өзгеріп, тұз асты ... ... қуат ... ... ... ... ... құрылымдық жоспары бұзылғандай
болады.
1.5.Мұнайгаздылығы.
Жаңажол өнімділігі карбонат коллекторларынан байланысты Қазақстанда
бірінші ашылған ірі кен ... бірі ... ... Ол ... ... бор, юра, төменгі триас, ... және ... ... ... ... ... бар Кенқияқ, Құмсай, Көкжиде, Ақжар және
тағы басқа мұнай кен орындары бар аудандарда ... ... ... мұнайгаздылығының алғашқы деректері бірінші
скважинаны бұрғылау ... ... ... ... қабат
ерітіндісінің газдануы және мұнай белгілері арқылы ... ... ... ... ... ... арқылы, үш коллекторлы
өнімді пачкалары анықталып олардың мұнай-газ конденцат қорлары ... ... ... А және Б ... Гжель және Касимов
ярусының жоғарғы ... ал В ... ... ... ... ярусымен
байланысты 10,13,50-ші скважиналардың ауданында солтүстік мұнара
құрылымының шегінде В ... ... ... Оның ... ... ... А және Б ... екі пачкасы 35-80 метр, В пачкасы
50-95 метр өнімді пачкаларды құраушы коллектор ... саны 1-12 ... ал ... ... ... 1-40 метрге дейін өзгереді.
А өнімді пачкасы.
Пачка шегінде 1-2 қабат коллекторлары оқшау білінеді де, олар ... ... мен ... ... солтүстік қосындылар шегінде жақсы
байқалады. Пачка құрылымының ерекшклігі ауданның солтүстік-шығыс бөлігінде
карбонат коллекторлар ... ... ... ... ... Орташа
алғанда қаныққан газдың тығыздығы 26 метр, ал қаныққан ... ... ... ... дебиті 1,4-6,4м3/тәу, ал газдебиті 175 мың ... ... ... көрсеткіштерге байланысты СМБ
оңтүстік қосылыстың құрамына 2650метр белгісінде ашылады, ал 6-шы және ... ... ... 2637 метр және 2631 ... ... ... 2560 метр белгісінде алынады.
Б өнімді пачкасы.
Б өнімді пачкасы бүкіл ауданға тараған үш ... ... ... коллекторлары қабатшалардан тұрады, олардың саны
скважиналарға байланысты 2 метрден 5 ... ... ... ... алынған мұнайдың қанығуының қалыңдығы 12 м, газдың қанығуінікі
14 м. Пачкада ... ... бар. Оның ... ... ... ... бастап 8мм арқылы 154 м3/тәу дейін аққан мұнай ... ... Газ ... 214 мың ... ал ... ... Ауданның пачка бойынша СМБ 2631 ... 2647 ... ... ... А ... 2560 метр ... ашылған.
Мүнайгаз қойнауыны” биіктігі 200 метрге тең оның 110 метрі газда, ал
90 метрі мұнай бөлігі болып келеді. ... ... 38825 мың м2 , ... ауданы 71475 мың м2.
В өнімді пачкасы.
В өнімді пачкасы қабатшаларына бөлінген қалыңдық 2 метр және одан ... ... ... тұрады. Жалпы эффект қалыңдығы 4,8 метрден 41
метрге өзгереді. Орташа алынған газ қанығуы мен мұнайқанығуы 11 және ... ... ... ... ... 174 м3/тәу-ке дейін өзгереді, ал
газдың дебиті 54 мың м3/тәу жетеді, конденсаттыкі 34 ... ... ... ... СМБ ... 2651 метрден алынған, ГМБ
2560 метр белгісінде ашылған.
Газ шапкасының шегінде 30 ... ... ... ... ... екі пачкадағыдай 83 метр және 91 метр. Аудан газдылығы 16775 ... ал ... ... 54525 мың м2 ... ... ... Каспий маңы артезиан бассейнінің шығыс бөлігінде
орналасқан. Тұздан төменгі кешеннің қимасында ... ... ... ... таскөмір және терригендк шөгінді ... ... бар ... ... асты ... ... ... сынау кезінде алынды. 60-
90метр және 230-260 метр ... ... бор ... (К1) сулары
арынды болып табылады. Судың статикалық деңгейі жер үстінен 14-16 метрге
төмен. 20-45 ... ... ... 60-180 ... ... ... ... аспағандықтан, оларды салқын сулар қатарына
жатқызуға болады. Су сыйымдылық жыныстары болып альб ... ... ... ... ... бойынша альб суларының минералдылығы 1,8-6-3,6 г/л
болып, хлор-магнийлі типке ... ... ... ... ... (rNa/rCl тең 0,59( 0,78) ... литрді құрайтын (rSo4
100/rCl) едәуір сульфаттылыққа және жоғоры ... (60-90 мг. ... ... кен ... батысқа қарай (көкжиде құмдақты массивті ауданы)
альб суының сапасы жақсарып, ... 0,2-0,6 г/л ... ... ... альб ... ... ... жергілікті
аумағы қызметін атқарады. Скважинамен 35-30 50метр тереңдікте ашылған
карбонның қабат ... ... ... ... ... ... типіне жатқызылады. Олар химиялық құрамы ... ... (90-135 г/л), аз ... (rSo4 100/r ... (rCa/rCl-0.74-0.85) хлоркальцилі типіне жататын
метаморфоздалған ... ... ... ... ... жалпы қаттылығын анықтайтын кальций мен магний 400 мг-экв/л-ге
дейін жетеді. Олар ... ... ... ... және ... типтес минералданған. Олардың ерекшелігі еріген көміртегінің
жоғарғы концентрациялығы болып ... Бүл ... ... ... Су ... сағадан өздігінен шыққан кезде 20-391
м3/тәу-ті құрайды. КТ-(( ... ... ... ... ... алынып зерттелген.
2.ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ.
2.1 Жаңажол кен орнын игеруін талдау.
Жаңажол кен орнын өңдегендегі жобалы және нақты көрсеткіштерін талдау
өңдеу басынан жыл бойы ... ... ... өсуі 1990 ... ... көрсетеді. Бұл Жаңа мұнай скважинасының жобалы көрсеткіштері ... ... кен ... бойынша бұрғылау көлемінің өсуімен байланысты.
Нақты мұнай өндірудің жобалаудан бөлінуі 1992 жылдан басталды. ... ... ... кен орнын өңдеу (Гипровостокнефть( жобасы бойынша
мұнайды өндірудің ары қарай өсуі қарастырылғанмен, Жаңажол кен орны ... ... ... ... Жаңажол кен орнын өңдеу, 1990 жылдан
бастап, МНП СССР 1988 жылы ... ... кен ... (((-кезекті
жинақты орналастыру жобасына сәйкес жүргізілуі керек болатын, онда кен ... ... ... ... және ... газлифті пайдалануға
өту қарастырылған. Сығымдағыш станциясымен УПГ құрамына кірген ЖГПЗ (((-
кезеңін пайдалану жүргізуі тұрып қалуына ... ... кен ... ... кезекті құрылу жобасы іске асырылмады. Сол кезде (Гипровостокнефть(
институтымен 1992 жылы бекітілген, анықталған технологиялық схема ... Ол Г-((( ... ... ... ... ... жаңа мұнай
скважиналарын бұрғылау, өндірудің ... ... ... ... Нәтижесінде технологиялық схемалардың бірде-біреуі
Жаңажол кен орнын ... іске ... ... келесідегідей жағдайлар пайда болды:
1. 1993 жылдан ... жаңа ... ... бұрғылау бірден
төмендеді. 1990 жылдың өңдеу графигінен көрінгендей жобаланғаннан ... ... ... ... ... ол ... қордағы скважина
санының өсуінің жеткіліксіз екеніне ... ... ары ... ... ... ... төмендеуіне және скважиналарға суды айдау қатарын
аудару нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Жаңажол
кен орнындағы нақты әсерлі скважиналар қоры, жобаланғаннан 46-скважинаға аз
болды.
Сол кезде кезекті қорлы ... ... ... бойынша кординалды
шаралар қабылданбады. 1988 жылы айналып өту скважиналарының саны-11, газ
скважиналарының саны-9 скважинаға өсті, бұл ... ... ... және
қабат суларын тесіп өту нәтижесінде болды. Сонымен қатар ЖГПЗ жағдайындағы
әсерлі қордың скважиналардың тоқтау нәтижесінде болды. ... ... ... скважиналардың санының төмендеуі болды, ол осы скважиналардың ШТС
(ШГН) өтуімен байланысты, сонымен қатар мұнай ... ... ... ... нәтижесінде болды.
Осы күнде біз кезекті қордағы скважинаның жалпы саны-158 ... ... ... ... ... 18,7 т/тәу. Осыған байланысты мұнай
өндірудің негізі тұрақты әсерлі қордың 182 скважинасына тиесілі, бұл әсерлі
қор скважинасының санының жобаланғанның 48( ... оның ... ... ... КТ-((-де 114 скважина, Г-(((-те 75 скважина.
2.Өндірудің механикаландырылған әдістеріне өту бойынша жобаланған
жұмыстарды жүргізбеу. Біз айта ... ... ... жыл ... ... 1992 ... бастап жобаланған бұрғылау көлеміне қарамастан ары
карай өсіру қарастырылған.
Мұнай өндіруін ... ... ... пайдалануда
скважиналарды кезеңді есебіне аудару жеткізілуі керек ... ... ... ... 1988 жылы ... кезекті ЖГПЗ
құрылысын және ... ... ... ескеретін, Жаңажол кен
орнының кешенді құрылуының 3-ші ... ... ... газлифт
жобаланған болатын. Бұл жобаланған жұмыстар жүргізілмеді.
1998-1999 жылдары Жаңажол кен орнының кейбір мұнай ... және ... ... ... және сағалық жабдықтарды қолдануымен
терең сорапты пайдалану тәсіліне ... ... ... ... ... ... нәтижелер көрінбеді.
3.Барлық игерілген объектілер бойынша қабат қысымының түсуі (1-ші
қосымша).
Жаңажол кен орны ... ... ... ... ... ... КТ-(( қалыңдықты болып табылады. Осы объект бойынша
01.01.2000 ... ... ... ... кен ... ... ... 57,6( құрады.
Пайдалану қоры 75 скважинадан тұратын Г-((( объектісі бойынша барлық
әсерлі қордың 22( құрады, ал егер ... ... ... 42( -ті ... ... ... ... шығымы 51,8 тонна. 1998 жылы объект
бойынша жылдық өндіру 1350,0 мың.т, суды айдау -1959,0 ... ... ... ... 4302,0 ... ... ... еді.
Г-((( объектісін игеріп талдауда, жыл сайын айдалатын су көлемін
өсіруіне қарамастан 1990 ... 1998 жыл ... ... қысымы 400
атмосферадан 268 атмосфераға дейін түсу аралығын көрсетті. Су ... ... ... жобаланғаннан төмен қабылдауы (150-250м3
тәулігіне) тура байланыста, жобаланған Г-((( объектісі ... ... ... 1998 жылы ... ... 40 СКО - дан 17-і
жүргізілген. Г-((( объектісі ... су ... ... 4527 ... ... ... 13600 мың м3.
Сол бойынша қарастырсақ, соңғы жылдар қатарында Г-((( объектісінің
өндіру скважиналары өзгеріссіз қалады (0,1() , біз су ... ... Г-((( ... бойынша, мұнайды таңдау компенсациясы кезінде нақты
дәлелмен айта ... ... ол ... ... ... ... ұстап тұру
процесіне қандайда бір әсерін тигізеді. Ол Г-((( объектісі бойынша изобар
картасын оқып ... ... ... Жобаланғанға дейін су айдауды
ұлғайту қажет, оған айдау скважиналарының пайдалану шартын жақсарту ... ... Осы ... Г-((( ... ... ... ... қажет,
діріл толқындарының әсер етуі арқылы, қабатты ... ... ... ... ... бұл ... ... тиімділігін тіреуді” басқа
әдістерін кіргізу, қиындау операция болып табылады. Қазіргі уақытта ... ұзақ ... ... бермейді, сондықтан қабат қысымын ұстап тұру үшін
су айдаумен өндіруші скважиналардың кейбіреуін аудару қажеттілігі ... ... ... ... ... ... төмендеуіне әкеледі, сондықтан Г-
((( арқылы жаңа скважиналарды ... ... ... ... Бұл айдау және өндіру скважиналарының торын ... ... ... ... ... ... оны ... қысымына дейін
көтереді.
Қаралатын негізгі мәселе газ шапкасындағы газ жарылыстарын және қабат
қысымының ара ... ... ... ол үшін Г-((( ... бойынша
мұнайды таңдау қарқынына шектеу жүргізу қажет.
2.2.Кен орнын игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы.
Кен орнын алғаш игеру 1983 жылы (КТ-() ... ... ... ... ... ... жылы ... екінші карбонатты қабаттың мұнай, газ, конденсат
және ... қоры ... ... ... ... 1986 жылы ... ... Дн пачкасына КТ-(( -ге игеру
жүргізіле бастады. 1988 жылы КТ-(( -нің солтүстік күмбезіндегі Д-((( және
Гн-((( пачкалары игеруге ... ... ... кен орнын игергенде, 2550-2900 метр тереңдік
интервалында жатқан А, Б, В, және В1 ... ... ... ... ... 90-203 ... тең мұнаймен жиектелген газ
кеніші байланысты. Б пачкасы газ бөлігінің қабаты 110 метр, мұнай қабаты ... ... ... кенішінен құралады, В пачкасына газ ... ... ... ... және газ бөлігінің қабаты 83-91 және 30-50
метрге тең). В1 ... ... 87 ... ... екі кіші ... ... КТ-(( карбонаттық қабатында үш өнімді Г және Дв, Дн пачкалары
бөлінген (жоғарғы және ... ... ... газ шапкасының биіктігі 265 метр ... ... ... 350-400 метрге тең газды мұнай кеніші ұштасқан. Г
пачкасы ... ... ... ... ... ... көлеміне қатысы
0,31.
Дв және Дн пачкаларының мұнайлылық қабаты 235 және 100 метрге тең. ... ... ... мен ... ... ... ... 0,6838 г/см3, 27,57 Мпа қабаттық температурадағы мұнайдың газбен
қаныққандық қысымы, қабаттың газ факторы 275,5 м3/т, ... ... ... 0,39 ... ... ... ... жұмыс шартында мұнай тығыздығы
0,824 г/см3, жұмысшы газ ... 242,2 м3/т, ... ... ... ... ... ... тұтқырлығы 7,0 МПа(С тең.
Товарлық сипаттамасы бойынша күкіртті (күкірттің массалық ... ... (5,1(), ... ... (7,7(). Ауа ... ... ... 0,754.
1984 жылы кен орны өнеркәсіптік игеруге енгізілді. Игерудің бірінші
кезе”інде геологиялық қордың 2,5( -ті алынды.
Кен орнын ... ... ... ... тек бір ғана әдісі,
мұнайды ... ... ... қолданылды. Бұл әдіс әлі ... ... ... ... ... кен ... пайдаланудың механикаландырылған
тәсілімен кішігірім жұмыс тәжірибе әдісі бар.
1990 жылы маусымда N 724 скважина пайдаланудың фонтандық тәсілінен,
штангалы терең ... ... ... Сол жылы ... айында ШТС-қа
N332 скважина ауыстырылды. 1992 жылы N724 және 332 ... ... ... ... Ал ... ШТС әдісіне
номері 538 скважина (В пачкасы) ауыстырылды.
1996 жылы желтоқсанда Дн ... ... ... ШТС
әдісіне ауыстырылды. Оларға АҚШ-тық (LUFKІN( фирмасыны” тербелмелі ... ... ... ... ... ... ... үш скважина ... ... ... ... кен ... пайдалану тәсіліне ауыстырылады деп күтілуде (ШТС және
Газлифт).
1996 жылдың ... ... екі ... және ... ... енгізілді.
Қазіргі уақытта Жаңажол кен орны барлауға дейінгі, мұнай өндірудің
өсуші кезеңі және ... ... ... ... ... және ... ... динамикалық қоры.
2000 жылдың бірінші жартысындағы скважина қоры төмендегідей:
Пайдалану -358
Өнім беруші -332
Тоқтап тұрғандары ... ... ... ... ... -1
Бақылаушы -11
Уақытша тоқтап тұрғандар -8
Жүтушы ( Поглащающие) -0
Жайылғандар -16 оның ішінде:
пайдаланудан кейін -0
бұрғылаудан кейін ... ... ... ... барлығы -358
фонтанды скважиналар -354
ШТС (ШГН) -4
өнім беруші, барлығы -332
фонтанды скважиналар -329
ШТС (ШГН) -3
Пайдалану және айдау скважиналар қорының динамикасы төмендегі ... ... және ... ... ... ... ... |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 ... |2295,6 |2286,0 |2294,7 |2333,0 |2293,8 |2343 ... |2317,5 |2288,9 |2255,7 |2345,9 |2315,5 |2342 ... ... ... ... |37,2 |35,5 |36,7 |37,6 |36,8 |36,0 ... |37,7 |37,5 |37,8 |36,3 |37,8 |36,1 ... |608,4 |614,1 |640,6 |669,5 |682,4 |689,0 ... су ... ... ... |39997 |44217 |38689 |35743 |19530 |25283 ... үшін су ... мың.м3 ... |1392,2 |1988,2 |3111,6 |3554,8 |3650,1 |4349,7 ... ... кен ... ... ... әдістері.
Жаңажол кен орнының мұнай ... ... ... ... ... фонтандық тәсілмен жүргізіледі.Тек № 538, 2042, 2043 скважиналарда
мұнай ШТС әдісімен алынады.
Фонтандық ... ... өнім ... сағаға дейін сатылы лифт
бойынша ... ... лифт С-75 және SM-90 ... ... ... ... 88,9 мм ... құбырдан құралған. Ол ... ... ... аралығына дейін түсірілген. Ереже бойынша лифт компоненттері
келесідегідей сипатталады:
- С-75-73*7,01-2030 м маркалы болат құбыр
- С-75-88,9*6,45-420 м маркалы болат құбыр
- ... м ... ... ... ... ... жабдықтары ретінде КОУК-89/173-35Кг-
136Э (комплекс оборудования управляемого клапана-отсекателя) типтес ашық
фонтандардың алдын алу үшін ... ... ... және ... пайдалануда қолданады.
КОУК кешені фонтандық скважиналарының апат жағдайында, автоматты және
ара-қашықты басқару, герметикалық жабу үшін ... ... ... ... етеді:
1). Бір шоғырда орналасқан газ және ... ... ... және ... ... жүргізуді, пайдалануды және
бұрғылауды.
2). Скважина жұмысын жергілікті арақашықтықты және ... ... ... 50Гц ... ток ... 380В электроқорегі бар
аудандардағы скважиналарда қолданылыды.
Өзгертілген конструкция бойынша өндіруші ... ... ... ... Оған қоса бірқатар скважиналарда КСП типтес
сөндіргіш клапан енгізілген. Скважинаның ... АФ ... ... ... ... өндіруді реттеу скважина сағасында орнатылған штуцерлермен
жүргізіледі.
Қазіргі кезде скважиналардың ... ... ... ... ... су ... ұлғайту кезінде, өнімнің сулылығы ұлғайады.
Сулылығы ұлғайған ... ... ... ... өсе ... бұл ... депрессияның қабатқа құлауын, скважина шығымының азайуына және
фонтандалудың ... ... ... Бүл ... ... ... механикалық тәсілмен жүргізу керек.
Штангалы пайдалану ... ... ... келесі
элементтермен компоненттеледі:
- сорапты-копрессорлы құбыр ... ... ... ... ... ... терең сорап;
- 1200-2820 метр аралығындағы 73*7,01 диаметрлі құбырдан құралған
хвостовик;
- 2700 метр ... ... ... скважиналық камера;
- 2825 метрдегі пакер;
Бүндай жабдықтар плунжерінің диаметрі 44 мм сораппен № 332 және ... ... ... ... ... ... диаметрі 19мм - 800метр және 22мм -400
метр болатын штангалардан тұрады.
Тербелмелі станок качалканың жұмыс параметрлері:
- плунжердің ... ... -2,4 ... ... саны ... ... ... 25 м3/тәу.
Скважина сағасына АУ-65/50-14Кг типтес сағалық арматура орнатылған.
Түптік қысым өндіруші скважиналарда ... ... тең ... ... Дн ... үшін қанығу қысымы 24,88 МПа, ... 39МПа , ... ... 33,4 МПа ... ... 50(-ті құраған кездегі объект бойынша мүмкін ... ... ... ... ... 10(- ... , 25(-1242метр;
Б пачкасы 10(- 2060метр , 25(-1160метр;
В ... 10(- ... , ... ... 10(- 2300метр , 25(- 1400метр;
Дв пачкасы 10( -2600метр , 25(-1700метр;
Дн пачкасы 10( -2815метр , 25(-1815метр;
Кестеде көрсетілгендегідей Дв және Дн ... үшін ... ... 1БДг ... ... ... Сондықтан жоғарыдағы айтылғандарға сай
фонтанның тоқтау кезіндегі Жаңажол кен орнындағы өндіруші скважиналардан
сұйықты іріктеу, көптеген өнімді горизонт ... ... ... ... немесе жұмыс режиміндегі қарапайым сораптармен өндіруге ... ... ... жұмыстың олқылығын болдырмау және тоқтауын болдырмас
үшін, ... ... ... ... үшін ... яғни №2042 және ... ... скважиналарына (LUFKІN( фирмасының арнайы жасалған сораптары
орнатылған.
Скважиналар механикаландырылған кезінде сұйықтың шығымы 40м3/тәу
болса, онда ... ... ... ... Газлифтілік өндіру
эффектісін анықтайтын негізгі көрсеткіштердің бірі, газдың меншікті шығыны
болып табылады. Кен орны үшін ... ... ... ... ... әдісі бойынша келтіріледі.
Кен орнында компрессорсыз газлифт әдісі қолданылуы мүмкін. Бүл ... екі ... ... ... ... ... ... жабдықтау қажет. Бүл үшін пакерлі сыртқы лифт ... ... және 73 мм ... ... ... ... ... уақыттағы).
Ішкі лифт үш вариант бойынша құрастырылуы мүмкін:
1) диаметрі 48 мм ... ... ... ... 20,1 ... ... 60 мм (тең төзімді емес) құбырдан , калонна аралық
саңылау 3 ... ... 60 мм ... ... ... ... ... аралық саңылау 2,1 мм.
Ішкі лифт қабат перфорациясы аралығына ... ... ол ... ... ... дәл сол ... сыртқы диаметрі 88,9 мм ... ... ... ... кен орнында компрессорсыз газлифт әлі
де қолданылмайды
2.5.1. Жаңажол кен орнындағы ... ... ... ... ... кезде Жаңажол кен орнында өндіруші скважиналардан сұйықты
алу, негізінен фонтанды тәсілмен жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... Фонтанды скважиналардан
көбіне сусыз мұнай алынады. ... ... ... судың көлемін үлкейту,
өндірілетін өнімнің сулылығын көбейтеді, осының салдарынан ... ... ... ... ... мұнай өндіру тоқтатылады. Осы кезде
өндіруші скважина ... ... ... ... ... ... ... керек. Жаңажол кен орнының терең сорапты қондырғылармен жұмыс істеу
тәжірибесі бар. 1996 жылдан бастап Гортехнадзор және ... ... ... ... ... бойынша (2042, 2043, 2028,
2038, 49, 37, 2124-ші скважиналар мұнай ... ... ... ... скважиналарға 350 атмосфералық қысымда
жұмыс істеуге есептелінген, сағалық қондырғылары коррозияға төзімді ЛАФКИН
фирмасының ... (13,2 т) ... ... ... ... ... шығымын тәулігіне 2-3 тоннадан 45-50 тоннаға дейін
көтерді. Мүнайгазконденсатты Жаңажол кен ... ... ... ... ... ... ... шартына
байланысты, скважиналарды механикалық өндіру әдісіне аудары қарастырылған.
Осы сәтте алғашқы болып механикалық игеру ... ... ... ... ... ... кен орнының екі скважинасында терең сорапты
қондырғы мен қытайлық штангалы сорапқа ... ... ... С(JY ... ... тербелмелі станок качалкасы ал №2033
скважинаға Rotoflex станок качалкасы орнатылған.
Кесте 3
Терең ... ... ... скважиналардың қазіргі
жұмыс жасау режимі:
|NN |NN |объе-кт|жүріс |тербе- ... ... ... ... |скв. |і ... ... ... ... түрі |
| | | |ғы, м ... |тереңдігі,м|мм | |
| | | | |мин. | | | |
|1 |2042 ... |4,26 |10 |1817 |57 ... |
|2 |2043 ... |3,65 |10 |1817 |57 ... |
|3 |2038 ... |3,65 |8 |2183 |57 ... |
|4 |2028 |Дв |3,65 |8 |2500 |57 ... |
|5 |2037 |Дниз |3,65 |8 |2496 |57 ... |
|6 |2049 ... |3,65 |8 |2497 |57 ... |
|7 |2124 |Дв |3,65 |8 |2494 |57 ... |
|8 |2033 ... |7,3 |2,6 |2500 |44 ... |
|9 |116 |В |3,8 |4 |2500 |57 |CYJY 14-4,8 ... ... кен ... ... ... ... сораптың және ... ... ... | ... ... ... ... ... ... |
| | ... |Rotoflex ... | | | |HF |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| 1 ... АPІ ... |Mod 800DX |640-305-192 |
| 2 |жүк ... | 13,2 | 14 | 14 |
| 3 ... ... | 73 | - | 73 |
| ... кНм | | | |
| 4 ... ... ... | 7,3 ... |
| 5 ... ... мин ... 4 | 4;5;6 |
| | ... | | |
| 6 ... самағы, т | 32 | 19,5 | 28,4 |
| | | | | |
| 7 ... | 50 | 60 | 50 |
| |қыш ... л.с. | | | |
| 8 ... ... |1.Гидравликалық |1.станок |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... өте ... ... ... |
| | ... ... |түрі. |
| | ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... мен|кеткен шығындар-ды | |
| | ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... типті |ұзындығы ( 7,3м ) | |
| | ... ... ... баяу | |
| | ... мен |қозғалысы, сорап | |
| | ... ... ... |
| | ... ... |жақсы толуына | |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... толу | |
| | ... Осының |коэффициентін | |
| | ... ... де, | |
| | ... |газдың зиянды әсер | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... |скважина шығымы | |
| | |мен ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ету |көрсету жұмыс | |
| | ... ... |
| | ... ... етеді. | |
| | ... ... ... | |
| | ... |салдарынан | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... ету | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... мен | | |
| | ... ... | | |
| | ... және | | |
| | ... қарай | | |
| | ... баяу | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
| | ... екі | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... бастыру.
Скважиналарды сұйықпен бастыру ашық фонтандалуды, сағалық жабдықтарды
алған кезде және ... ... ... ... ... мен ... ... үшін, яғни қабатқа қарсы қарсы қысымды туғызу үшін
жүргізеді.
Жаңажол кен орнында ИЛ-80 ... сулы ... ... ... ... ... түптік аймағының фильтрациялық сипаттамасын
арттырады онда жөндеу жұмыстары ... ... ... ... ... ... пайдалану кезіндегі туындайтын қиындықтар және
олармен күресу жолдары.
Скважиналарды ұзақ мерзімде ... және ... ... ... ... жұмыстары үшін тоқтатуға тура келеді. Және де ... ... ... ... болатын әртүрлі қиындықтар кездесуі
мүмкін
Жүргізілетін жөндеулердің саны жөндеу аралық кезеңмен ... ол ... ... және ... ... ... ... ұзақтығы (тәулікпен) болып табылады. Талдау нәтижесі көрсеткендей
мұнайдың кем алынуының ... ... ... жүргізуіне байланысты.
Мұнай өндірудің шығынын азайту үшін жөндеу аралық кезеңді жоғарылатуға,
жөндеу ұзақтығын ... және көп ... ... ... ... сақтау қажет. Жөндеу аралық кезең негізінен пайдалану тәсіліне
байланысты анықталады, оған және де сұйықты көтерудің тереңдігі және шығыны
құрал-жабдықтарды ... ... мен ... ... ... ... ... факторлардың кезігуі (құм, парафин, тұз,
коррозия, ... ... ... және т.б.) алдағы жөндеуді жүргізудің
сапасы және тағы басқалар әсер етеді. Жөндеудің ұзақтығы ... ... ... артуымен, даярлаудың қанағаттанарлықсыз
таңдалуы, қажетті ... ... және тағы ... ... ... ... ... қысқарады. Кейбір
скважиналардың қатардан ... ... ... ие. ... жөндеу
бригадасының санын анықтаумен жұмысшылардың толық жұмыс бастылығы кезінде
нақты скважиналарды ... ... ... ... ... күтілетін уақыттың минимумын және ... ... ... ... ... жаппай қызмет көрсету
теориясының әдістері қолданылады.
2.7. Скважиналарды күрделі жөндеу
1999 жылы барлығы 92 скважинаға күрделі жөндеу жұмыстары ... ... ... ... ... оның ішінде 21-і штангалы терең
сорапқа аудару, 19-ы насосты компрессорлы ... ... ... 89 мм
сорапты компрессорлы құбырдың жоқтығынан. Штангалы ... ... ... ... (10) қайталама жөндеу жұмыстары
жүргізілді. ... ... ... ... терең сораптың
жарақсыздығынан, цементті көпірді бұрғылау ... және көне ... ... ... түйірлерінің сорапқа жабысуынан, тұз
қышқылының болмауынан, цементті көпірді сапасыз жуу сұйығымен ... ... ... ... ... ... ... 63 тәулік, бұл
сметалық 34 тәулікке қарсы. Жаңажол кен ... ... ... қытай жабдықтарына байланысты да мәселелер туындайды: Rotoflex
тербелмелі станок ... ... ... ... газ
сепараторларының дұрыс айырмауынан, зерттеуге динамограф пен ... ... ... Асфальтендер және парафин шөгінділерімен күрес.
Мұнай қозғалысы жолын бойлай ... мен ... ... ... ... ... қасиеті төмендейді, осының салдарынан қатты
парафиндер, смолалар және ... ... ... Олар ... ... ... ... жинақталған құбырларда, және мұнай
резервуарларында түзілуі мүмкін. Ал көтеру құбырларында парафин едәуір аз
шөгеді.
Шөгінділер ... ... ... туғызады және шығымды
азайтады.
Жаңажол кен орнының мұнайының құрамында парафин 7,7(-ті құрайды.
Қазіргі уақытта ... ... АСПО ... ... ... ... және жылу ... арқылы
жүргізіледі.
Жылу әдісі ретінде скважиналарды ыстық жуу қолданылады.
Едәуір парафинді ... ... ... ... ... ... құрайды.
АСПО-дан қорғаудың химиялық ... ... ... ... құбыр сырты кеңістігіне енгізу жатады.
Жаңажол кен орнында СИПХ-7212 және газды бензин, АПС, ФАУ және басқа
да көмірсутекті ерекшеліктер қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... мұнайдың 1 тоннасына 100гр
есебімен беріледі.
2.8.1. Жаңажол кен орнындағы жабдықтарды коррозиядан қорғау.
Белгілі болғандай ... ... кен ... ... жәнә ... доломитті және өту айырмашылықты ақтас бірінші (КТ-( және ... ... ... ... және бу жайылымды коллекторлардың негізгі тектері орташа уақ
тесікті 9-10(, өткізгіштігі 0,00185-0,0824 мкм2, ... ... ... ... МПа, ... ... ... Қабаттағы мұнай қысымы 0,554 г/см3,
айырылған 0,812 г/см3. Мұнай күкіртті (құрамында 0,66-0,82( ... ... ... парафинді (құрамында 6-10( парафин). Жаңажол кен орнының
мұнайы мен газы үшін жоғары ... және улы ... ... пен ... газ 6( ... ... ... қатар газ
конденсатымен (КТ-( газ шапкасында 283 г/м3 және КТ-(( газ шапкасында 614
г/м3) және ... ... газ ... газ ... 275 ... байланысты кен орнын кәсіпшілікті игеругежіберу кезінде,
жерасты және ... ... ... ... қиын ... ... қатар Жаңажол ГПЗ-да мұнай мен ... ... ... ... ... ішінде ғылыми-зерттеу институтымен ТМД елдерінің
заводтарымен бірге тоттану ингибиторларын және ... ... ... ... шешілген болатын.
Өндіру скважиналарын қауіпсіз пайдалану үшін, арнайы жерасты және
жерүсті жабдықтарымен жабдықталған. Бірінші рет ... ... ... Жаңажол кен орнының шарттары үшін скважиналарды күрделі
жөндеу мен игеру үшін ... ... ... к2) ... тотануға қарсы фонтанды арматураларды (АФК -6В-80/65-35К2),
арқанды жұмыстарды жүргізуге ... ... ... ... ... ... және ... болатын.
Мұнай мен газдың атмосфераға шығуын болдырмау үшін ... ... ... ... ... ... ... гермет институтының қондырғылары мен құбырларын игеру кезінде,
сульфидті тоттану ағынына тұрақты 20ЮЧ ... ... ... ... ... болаттан, алюминий мен церимен алынған. 2010Ч
болатынан автоматты ... ... ... газ ... заводттарындағы
айырғыштар жасалған.
Мүмкіндік кернеуі 40( дейін шектеуде ... ... ағу ... ... ... ... ... бөлшектері мен құбыр қабырғаларының
шартын есептеу, оның жалпы тоттануынан 3-тен 4-ке ... ... ... ... шегі ... ... қорғау сұрағын шешу үшін Ресейдің ... ... ... ... ... ... - ВНИИСПТ мұнай, газ ортасында
қондырғыны қорғау бойынша - ... газ ... ... ... ... - ВНИИТ мұнай. Олардың игеру негізінде барлық ... ... ... ... ... ... ... скважиналардың
жерасты қондырғыларынан бастап газ өндіруші заводпен пен ... ... газ ... ... ... ... ... Жаңажол кен орнының
модельдендіру ортасы ингибиторсыз ортаны зерттеуде ... ... ... емес ... 1 мм ... және қолданылатын плотиналық болаттардың жоғалуы
және сутектенуі байқалады.
Көрсетілген институттармен қабат ... ... тұру ... ... ... жабдықтары үшін тоттану ингибиторларының (95 (-ке дейін
қорғайды) ең тиімдісі ұсынылған болатын:
-мұнай мен газды ... және ... үшін ... ингибиторы -
(Мұнайхим-3(.
- мұнайды жинау және қабат қысымын ұстау ... ... ... - (Волга-1(.
- мұнайды жүйесіне арналған парафинді шөгу және ... ... - ... ... ... мен тоттануға қарсы ингибиторлардың
арқасында 18 жыл аралығында тоттану ... ... газ ... ... ... ... ... жүйесінде тоттану жылдамдығы орташа
0,06 мм/жыл жылына (ингибиторсаз ... ... ... ... ... -0,1 мм/жыл (ингибиторсыз -1,7мм/жыл), мұнай және газды ... ... ... ... ... келтірілгендерге жерасты және жерүсті ... ... және газ ... ... су ... газ өңдеу заводының
технологиялық жабдықтарын тоттануға ... ... ... ... ... ... ... куәландырады.
2.9.Есептеу бөлімі.
2.9.1.Есептеу үшін негізгі мәліметтер.
Технологиялық есептеулер, пайдаланудың тәсілін таңдау, сұйықты көтеру
үшін жабдықтарды іріктеу, және де ... ... ... тек қана ... мәліметтер болған кезде мүмкін. Оған
мыналар жатады:
- ... ... ... ... ... түпті араластыру).
- өнеркәсіп жіктелуі бойынша пайдаланатын шектер және ... ... ... сұйықтың шығымдары және оларды шектеу критерилері.
- қабаттық қысым.
- скважина өнімділігінің коэффициенті (индикаторлық диаграмма).
- өнімнің сулану дәрежесі.
Скважина өнімінің физико-химиялық ... ... ... ... ... ... оның газдан тазартылған күйі және қабаттық, беттік
жағдайындағы тұтқырлығы, көлемдік ... ... ... ... ... газ ... қабаттық және беттік шартындағы оның ... ... ... газ ... ... газ ... ... сулануы, су тығыздығы оның ... ... ... ... және ... ... ... сұйықтың құрамы және ... ... ... ... ... суу температурасы және өзге
де мәліметтер талап етіледі.
Ереже бойынша скважина (мұнай) ... ... ... ... және ... функциясы түрінде беріледі.
Көрсетілген тәуелділіктер аноматикалық форма түрінде ... 3320м. Рнас ... ... Go = ... 0,1683м (в = ... = 353К Qпр = 715 ... =817,4 кг/м3 Vн = 2,5 ... = 1060 кг/м3 Vв = 1,0 ... = 0,852 кг/ м3 Ру = ... Ту = ... ... ... ... ... қысымды анықтаймыз:
Ртүп = Рпл - q/K=36*106-0.56*10-3/1,27*10-10=38,6*106Па.
Газдың мұнайда еру ... ... = ... = ... ... ... (н (1-(в)+(в*(в = 817,4*(1-0,01)+0,01*1060=841,7мг/м3.
(в( ((( болса онда сұйықтың кинематикалық ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
(г=(г,о/(возд =0,852/1,293=0,659
Ілеспе газдың орташашектік параметрін (псевдокритические) анықтаймыз:
Рср.кр = ( 4,937-0,464*(г )*106=4,631*106Па
Тср.кр = ... ... ... ... ... формуласын жеңілдетеміз.
Z=1-10-2( 0,76*Тпр3-9,37*Тпр+13 )*( 8-Рпр )*Рпр.
бұндағы келтірілген параметрлер:
Тпр=Тср/Тср.кр. =320/210,02=1,524
Рпр=Рср/Рср.кр.
Қүбыр сырты кеңістігі бойынша ... ... ... ... ... жоғарыға ҚҚТ (КРД)) тұрғызып және ... ... ... ... ... бойынша қадамды қабылдаймыз.
NN учаскалар
Р1=Ртүп-(і-1)*Р ... ... ... ... ... ... ... ... 2,4 ... ... орташа және келтірілген қысымды анықтаймыз:
Рорт1= Р1+Р2/2=38,6*106+34,575*106/2=36,5875*106Па
Рорт2=28,54*106Па
Рорт3= 24,52*106Па
Рорт4= 20,51*106Па
Ротр5= 16,48*106Па
Рорт6= 12,46*106Па
Рорт7= 8,44*106Па
Рорт8=4,41*106Па
Ркел1=Ркел1/Рср.кр=36,58*106/4,631*106=7,89*106
Ркел2=6,1*106Па
Ркел3=5,29*106Па
Ркел4=4,42*106Па
Ркел5=3,55*106Па
Ркел6=2,69*106Па
Ркел7=1,82*106Па
Ркел8=0,95*106Па
Участоктер бойынша ... ... ... анықтаймыз:
Z1=1-2,323*10-2(8-Ркел1)*Ркел1=1-2,323*10-2(8-7,89)*7,89=0,716
Z2=0.631
Z3=0.571
Z4=0.537.
Z5=0.529
Z6=0.546
Z7=0.581
Z8=0.656
Скважинаның орташа термодинамикалық жағдайындағы тығыздықты ... ... ... ... бойынша (сұйықтық-газ( шекарасында беттік керілуді
анықтаймыз:
(ж1=10-(1,19+10-8*Рср)=31,12*10-3н/м
(ж2=33,68*10-3н/м
(ж3=36,44*10-3н/м
(ж4=39,44*10-3н/м
(ж5=42,67*10-3н/м
(ж6=46,17*10-3н/м
(ж7=49,96*10-3н/м
(ж8=54,06*10-3н/м
Газдың шектік шығынын анықтаймыз:
(кр=1,75*Д2,5+1,25*q=1,75*0,16832,5+1,25*0,56*10-3=20,42*10-3м3/с
Барлық участоктар үшін Vкр(V ... ... ... ... ағынның газқаныққандылығын анықтаймыз:
(см1=((1-(г)+(г*(г=841,66
(см2=841,66кг/м3
(см3=841,54кг/м3
(см4=830,25кг/м3
(см5=816,2кг/м3
(см6=793,39кг/м3
(см7=754,75кг/м3
(см8=679,51кг/м3
Үйкелістегі шығынды анықтаймыз:
hтр1=78*10-4/Д4,75*q1.75*0.25+9.3*10-7/Д16/3*Vі+1,1*106к-
7Д3*qк+113*0,025*Vік=0,023*10-3м/м
hтр2=0,023*10-3м/м
hтр3=0,0231*10-3м/м
hтр4=0,0231*10-3м/м
hтр5=0,241*10-3м/м
hтр6=0,0244*10-3м/м
hтр7=0,0248*10-3м/м
hтр8=0,0253*10-3м/м
бұнда К=0,103/Д0,714=0,3681.
Участоктардың ұзындығын анықтаймыз:
l=Р(-Р((/(*g( (cм/(ж+hтр)=3,425*106/1013,2*9,81*( (см/(ж+0,023*10-3)
l1=344,58м
l2=344,58м
l3=344,63м
l4=349,06м
l5=355,32м
l6=365,54м
l7=348,25м
l8=426,8м
NN-нүктелерінен ... ... ... ... ... 4.22,51*106
і-l 3770 3425,42 3080,84 ... ... ... ... 8.6,43*106 9.2*106
0 2387,15 2031,83 1666,3 ... ... ... ... ... ... (КРД) ... мәліметтер бойынша тұрғызамыз.(2.9.1. сур).
2.9.2. Сорапты компрессорлы құбырларының (НКТ) тізбегі бойынша ҚҚТ
(КРД) тұрғызу.
Сораптың қабылдауындағы қысымды тең қабылдаймыз (Рпр ... ... ... ... осі ... ҚТҚ мен ... ... вертикаль
жібереміз, кейін соңғы қиылысу нүктесінен тереңдік осімен ... ... ... және ... сораптың түсу тереңдігін
орналастырамыз.
А.Н.Адониннің диаграммасы бойынша Q =0,71*10-3м3/с және L4=1140м ... ... ... ... ... ... 1200 метрден
аспағандықтан НСН2 қойылмайтын сорапты қолданамыз. Диаметрлі саңылауды
(=100*10-3м-ге тең деп ... ... ... ... ... онша ... ... шығару тереңдігі 1200 метрден кем.
Осы себептерге байланысты бір шарикті клапанды қолданамыз dкл.в
=dкл.н=0,025м ... және ... ... ... ... сорабы (dв=0,059м ішкі диаметрі, ... ... 20НМ ... ... ... ... d4=0,073м шартты
диаметрімен СКҚ (НКТ)-ын түсіруге болады.
Штанга тізбегінің конструкциясы екісатылы: жоғарғы саты ... ... *1140 =624м ... ... 8 ... төменгі саты
d2= 22мм ұзындығы l2=45( /100(*1140=516м ( 64,5 штанга ұзындығы 8м).
Газ сепарациясының коэффициентін анықтаймыз:
(с=(с.о/1+4,3*4q/(*Д2=0,719/1+4,3*4*0,71*10-3/3,14*0,16832=0,576
бұнда (с..о-сораптың ашық қабылдауындағы ... ... ... ... ... ... ... Dкн=0,089м)
(в( 0,5 кезінде.
(с.о=(с.о/l+36,5*4q/(*D2=6,632
Құбырлық газ факторы (құбырасты кеңістігінде ... газ ... ... ... ... - z8*qн=197,4м3/м3
8 участок үшін барлық мәліметтер сораптың қабылдауында болып табылады.
Қүбырлық қанығу қысымы:
Рнас.тр =Gоқұб/(=197,4/14,07*10-6=14,03*10-3Па
(Р(( -төмен, Р(-жоғары) участоктарын қысыммен қабылдаймыз.
NNучасток 1) 2) 3) 4) 5) 6) ... 9,425 12,85 16,275 19,7 23,125 26,55 29,975 ... 6,0 9,425 12,85 16,275 19,7 23,155 26,55 ... ... ... ... ... келтірілген қысымын және ... ... ... ... ... ... ... жағдайдағы бөлінген газдың
шығынын және тығыздығын анықтаймыз:
(г+(г.о=Рорт*То/Ро*Торт*Z
(г1=73,421кг/м3
(г2=116,366кг/м3
(г3=161,55кг/3
(г4=205,261кг/м3
(г5=241,275кг/м3
(г6=265,686кг/м3
(г7=277,508кг/м3
(г8=278,727кг/м3
(і=( Gj.тр-(*Рорт )*qн Ро*Торт*Z/Рорт*То
(1= 0,488*10-3м/с
(2= 0,191*10-3м/с
(3= 0
(4= 0
(5= 0
(6= 0
(7= 0
(8= ... ... ... ... ... беттік
төмендеуін анықтаймыз:
(ж=10-( 1,19+10-8*Рорт )
(ж1=54,059*10-3н/м
(ж2=49,96*10-3н/м
(ж3=46,196*10-3н/м
(ж4=42,67*10-3н/м
(ж5=39,434*10-3н/м
(ж6=36,443*10-3н/м
(ж7=33,68*10-3н/м
(ж8=31,126*10-3н/м
Сақиналы кеңістіктің ... ... ... dв2-dорт2)1,75*( dв-dорт )1,25(1/4,75=0,0484
немесе d=( ( dв2- d2орт )2*(dв-dорт )4,3(3/16=0,0486
бұнда dорт=55(*d1+45( d/100(=0,0236м
Газдың шектік ... ... ... ... ... құрылымы эмульсиялы (көбікті) (((кр болғандықтан.
1-8 учаскелер бойынша бу қаныққандығын анықтаймыз:
(г=(/(+q+0.233*d2 3((ж/(в
(г1=0,288
(г2=0,149
(г3=0
келесі барлық учаскаларда о-ге ... ... ... ... ... ... ... *(2+1.1+106к-7/d3*qк+1/3
*(0,025*(к
hтр1=10,556*10-3
hтр2=10,54*10-3
hтр3=10,5*10-3
hтр4=10,5*10-3
hтр5=10,5*10-3
hтр6=10,5*10-3
hтр7=10,5*10-3
hтр8=10,5*10-3
1-8 участкалардың ұзындығын анықтаймыз:
І=P( -P ((/(*g ( (см/(ж+hтр )
І1=340,98м
І2=340,99м
І3=341,05м
І4=345,48м
І5=351,53м
І6=361,52м
І7=379,82м
І8=421,33м
Нүктені алдыңғы графикке апарып СКҚ (НКТ) -ға КРД ... ... 1-(в ... 1-0,227 ) ... тығыздығы.
мұнда (в-негізгі ағымның газқұрамы.
(в=Сбр-1/2+((Сбр-1/2)2+(в*Сбр=0,477
мұнда Сбр- өлшемсіз жылдамдық.
Сбр=С/Со=0,794/0,12=0,662
Со- ағымды тамшылардың тұну жылдамдығы =0,12(0,15м/с.
С- сақиналы кеңістіктегі СКҚ және ... ... ... ... (dв2- ... параметрі.
Re=C(dв-dорт) /((=0,794(0,059-0,0483)/5,846*10-6=1439,685.
((-сұйықтың кинематикалық тұтқырлығы.
(( =(в*(в/(1-3(1-(в)*((=5,846*10-6мм2/с
(-үйкеліс коэффициенті.
(=64/((Re=10,93
hтр=(*С2/2g( dв-dорт )=31496*10-3 м/м
Lн=1140м тереңдік нүктесінен СКҚ (НКТ) бойынша ҚҚТ (КРД) мен ... ... ... соң ... соңғы нүктесінен қысым осьіне
вертикаль жүргіземіз. Бұдан ... ... ... ... ... ... ... режимінің параметрлерін анықтау.
Сорғыш клапанның ернеуіндегі газсұйықты қоспаның мах ... ... ... ... ... шығын коэффициентін анықтаймыз ... ... ... ... ... ... ... клапандағы еріген сұйықтың максимальды жылдамдығын анықтаймыз
(Рвык( Рнаст.тр).
Смах.н=4*(q+(dкл.н)/dкл.н2=4,704 м/с
(вык.-еріген газ ... ... Ро ... *То=0,045*10-3 м3/с
Тпр=Торт/Торт.кр=1,484
Рпр=Рвык/Рорт.кр=3,8
zвык=1-10-2(0,76*Тпр3+13)*(8-Рпр)*Рпр=0,722
Цилиндрдегі сору және айдау кезіндегі қысымды анықтаймыз:
Рвс.ц=Рпр-Рпл.в =3,583*106Па
Рнаг.ц=Рвык+Ркл.н=17,6*106Па
Ркл.н=С2мах.н*(/ 2(2.кл.н=69980,81Па
Reкл.н=Смах.в*dкл.н/(=6,886*103
График бойынша ... ... ... ... ... ... ... болатын қайта құлау қысымын анықтаймыз:
Рн=Рн.ц-Рпр=13,8*106Па
Плунжерлі жұптың шектік саңылауын анықтаймыз:
(кр=22,894*3((2*(пл*(/(Рвык-Рвс.ц)*(1+1,5 е2)=933,525*106Па
мұнда Іпл=1,2 плунжер ұзындығы.
е-салыстырмалы эксцентристет, 0,5-ке ... ... ... ... (кр(( (100*106 ... ағыс ... ламинарлы және
qут=(1+1,5 е2) *( D(3(Рвык-Рвс.ц)/12( *Іпл*(=0,002*10-3 м3/с
Ағып шығуды қоса есептегендегі сораптың толу коэффициентін ... ... ... ... қоса есептегендегі сораптың толу коэффициентін
анықтаймыз:
(сг=l-mвр*Rнц/l+Rвс.ц
бұнда mвр-сораптың орташа ... ... ... 0,1-ге ... ... айдау қысымы кезіндегі газқанығуы, м3/м3
Rнц=(Gо-(*Рнц)(l-(в)*Ро*Торт*zнц /Рнц*То=0,541
Тпр=1,507; Рпр=Рвс.ц/Рорт.кр=0,773
Тпр=1,507; Рпр=Рн.ц/Рорт.кр=3,8
zнц=1-2,323*10-2(8-рпр)*Рпр=0,87
zвсц=0,629
Rвсц=(Go-(*Рвсц)(1-(в)*Ро*Торт*zвсц/Рвсц*То=2,758
(сг=1-0,1*0,541/1+2,578=0,652
Сораптың толу коэффициенті пайда болған кездегі жоспарланған шығымды
қамтитын, ... ... ... ... ... мм ... шығару (откачка) жылдамдығын анықтаймыз.
Sпл.п=4*qнас/(*D2=0.463 м/с немесе 27,78 м/мин
А.Н.Адониннің ... ... 1140м ... ... шығару үшін базалық ... ... ... АҚ ... ... ... ұқсас сапаға ие
станок качалкаларын қолдануды ... ... =55 мм ... алдын-ала
орнатылған шығару режимінің параметрлері:
плунжердің жүріс ұзындығы -Іпл=4,5 м;
тербелмелі станок качалка Марк-((;
балансирдің тербеліс саны-
n=Sпл.п/Sпл=27,7813=9,26 ... ... 0,154 ... Штангалы тізбектің конструкциясын таңдау.
АзНИПИнефть кестесі бойынша таңдалған штангалы тізбек, жоғарғы сатысы
25 мм-ден тұратын ұзындығы 624м ... 55() және ... ... 22 ... ұзындығы 516(Lн-тың 45().
МИНХ және ГП әдісі бойынша сатылар ұзындығын анықтаймыз. Алдын-ала
анықтайтын ... ... ... ауданын анықтаймыз:
F=(/4*D2=(/4*(0,055)2=19,43*10-4м
Гидростатикалық ауырлықты анықтаймыз:
Рж=(Рвык-Рвсц)*F=33303,964Н
Жоғарғы және жүріс кезіндегі динамикалық коэффициентті анықтаймыз:
mв=Sпл*n2/1440=0,14
mн=Sпл*n2/1790=0,11
Штанганың қалтқушылығын (плавучесть) және ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
qтр1=2(2*(*( Sпл*n(Mшт1+Mмуфт1)=0,356 н/м
qтр2=0,073 н/м
Плунжердің шоғырлану қарсылық күшін анықтаймыз:
Рклн=Рклн*F=166,26Н
Ртр.пл=1,65*D/(-127=0,1683/100*10-6=780,5Н
(төменгі ауырлық( ... ... ... ... ... ұзындығын анықтаймыз:
І1=Lн-І2=386,3 м немесе Lн-тың 33,89(
Алынған нәтижелер АзНИПИнефть-тің ұсынған шараларына сәйкес емес,
төменгі ... ... ... (төменгі ауырлық қоспасының сапасы
40 мм ... ... ... 96,769 ... ... ... 5,11(
ұзындығы 8м 8штанганы аламыз немесе
Ітн=64,0м
2.9.5. Штангалы сорапты қондырғының беру коэффициентін анықтау.
Құбырдың және штанганың серпімділік коэффициентін анықтаймыз:
(тр=Рж*Lн/E*fтр=13,1*10-2 ... ... ... (белгі) анықтаймыз (Коши параметрі):
(=2( n*Lн/а=2(*n*1140/4900=0,811
Коши шектік параметрі.
(кр=0,2/(mһ0,2/(1,6=6,158
(((кр болса, онда штанганың инерциялық созылуын есепке ... ... ... ... ... штоктың жүріс ұзындығын
анықтаймыз:
S=(Sпл+()(соs(1*cos(2-f1/f2*sіn(1*sіn(2)=1,094
(1=2(n*l1/Q=0,069 рад:(2=0,135
(ПШГНТ-12-3-5600 үшін) S=3 жақындау стандарты ұзындығын қолданамыз
және плунжердің ... ... ... санын анықтаймыз:
n=1,097/3*0,555=0,203c-1 немесе 12,2 мин-1
(1=2n*0,203*386,3/4900=0,101рад
(2=0,196рад
Sпл=S/(cos(1*cos(2-f1/f2*sіn(1*sіn(2)-(=2,832
Серпімділік ... қоса ... ... ... қондырғының жалпы беру коэффициенті.
под.=(ут*(сг*упр=0,9986*0,652*944=0,615
Алынған сұйық шығымының негіздерін тексереміз:
q=F*S*nпод=19,43*10-4*3*0,203*0,615=0,73*10-3 м3/с
2.9.6.Тербелмелі станок качалканы таңдау және штанга алқасының
нүктесіне әсер ететін күшті анықтау.
Барлық аудандағы, ... және ... ... қоса ... ... ... ... кестесіне S=3м ... ... ... а1=0,9; 2=+0,74; а2=1,55.
Жоғары-төмен жүріс кезінде пайда болатын дірілді және инерциялы күшті
анықтаймыз:
Рвыб.в=1*mw((а1 (-(шт/S)*Pшт*Pж=36077,719Н
Рвыб.в=2mw((а2(-(шт/S)*Pшт*Pж=32104,099Н
Рин.в=1/2 12mw 2(а1-2*(шт/(*S)*Pшт=7489,28Н
Рин.в=1/2* 22mw ... ... ... ... ... түсетін максимальды және минимальды ... ... ... ... ... ... пайда болатын кедергі күшін
ескереміз. Механикалық үйкеліс күшін анықтаймыз (скважинаның тігінен ауытқу
бұрышы =5 мм((0,087рад), үйкеліс ... ... Сшт ... ... үшін м2/с ... ... кеңістіктегі штанга мен құбыр арасына байланысты, сандық
коэффициенттерді анықтаймыз:
А1=(m12- l)+4*lnm1/m12-l-2/(m12+l)*ln m1-(m12-l)=3,0997
А2=2,559
B1=(m12-l)-2*lnm1 /(m12+l)*lnm1-(m12-l)=2,662
B2 ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
Ртрг1=2(*(*(*(1(-(*n*S*A1*U1*B1)=-1377,25H
Pтрг2=-2242,95Н
Ртрг,н=Ртр1+Ртр2=-3620,2Н
Жоғарғы жүріс кезінде жақшадағы бірінші мүше ( + ( белгісімен болады.
Ртрг.1=2(*(17,077*10-6)*36,5*10-6*841,66*386*3*(+(*n*S*A1-
U1*B1)=1132,286H
Pтрг.2=1862,07Н
Ртрг.н=2994,36Н
Штангадағы максимальды күшті анықтаймыз (жоғарғы қиылысуда):
(мах=Рмах/f1=190800,5142/4,91*10-4=388,596*106 Па
минимальды
(мин=Рмин/f1=37720,335/4,91*10-4=76,212*106 Па
амплитудалы
(а=1/2*((мах-(мин)=156,192*106 Па
орташа
(m=1/2*((мах-(мин)=232,404*106 Па
келтірілген
(пр=(а+0,2*(m=202,6728*106 ... ... ... ... ... үшін ... болатын
нормализацияланған кернеу ((кр(=90,106Па6 ... бұл ... ... ... ... ... 40 таңдаймыз, экзаменациялық ТВЧ с ((кр(
=205,*106Па.
Редуктор білігіндегі айналу моментін анықтаймыз:
(Мкр)мах=300*S+0,236*S(Pмах-Pмин)=109493,17Н
Sm=3м; ... ... ... құжаттық сипаттамалармен
салыстыра отырып, Марк-(( ТСК-сын таңдаймыз; мүмкін болатын сипаттамасы
Рмах=200000Н, Мкр=130000 н/м, S =-5м, n ... ... ... ... ... Сүйықты
көтеру кезіндегі шығындалған пайдалы күшті анықтаймыз:
Nпол = ... ... ... ... қуатын анықтау:
(ут=1/1+qут/2q=0,9986
Клапан түйінінен кететін шығынның қуатын анықтау:
Nкл= q(Ркл.в+Ркл.н)=204,598 Вт
Штанганың және плунжердің гидростатикалық, механикалық ... ... ... анықтау:
Nтр.мех=2*S*n*Ртр.мех=3009,06 Вт
Nтр.г=2*S*n(Ртр.чн+Ртр.чв)/2=1141303 Вт
Nтр.пл=2*S*n*Ртр.пл=2693,5 Вт
Жерасты қондырғылары бөлігінің шығын қуатын анықтаймыз:
Nп.ч=Nпол/(ут+Nкл+Nтр.мех+Nтр.г+Nтр.пл=27132,19Вт
Жерасты қондырғысы бөлігіні” КПД-сын анықтаймыз:
(=пч=Nпол/Nпч=0,361
Қондырғының жалпы ... ... және ... ... ... ... ... шығынның толық қуатын анықтау:
Nпол =Nпол/(шсну (38845,24 Вт
Кестедегі АОП-72-4 электроқозғалтқышты ... ... ... Вт ... ... ... ... кезінде).
Сұйықты және мұнайды көтеруге кеткен ... ... ... Дж/м3 ... ... Дж/м3 ... 19,156кВт.ч/м3
2.9.7. Штангалы сорапты қондырғы жұмысының пайдалану көрсеткіштерін
есептеу.
Штангалы тізбектің ықтималды ... ... ... (( ... j ... бойынша анықтайтынымыз (К=1, с(n=0,533)
j=c(n(D/d1)3,27+0,13; (Lн/1000)2к+1=(1140/1000)3=1,482(1,386)
j=0,533(0,055/0,025)3,27*1+0,13=7,78(4,084)
K=0,75; j=1,386; j=4,084 ... ... ... ... ... жөндеудің жалпы санын қабылдаймыз:
Nрем= j+nпр=1,486+1=2,486
Жерасты жөндеудің, жөндеуаралық кезіндегі скважинаның жұмыс ... ... және ... ... ... уақыттың шығынын
анықтаймыз:
Трем=tp1*j+tp2*nпр+tот+Nрем=102 сағ
Тмрп=Ткол-Трем/Nрем*24=4,412 тәу
Кэ=Ткап-(Трем+tорг)/Ткап=0,611
Qм.жыл=qм*86400*365*Кэ=12336,168м3
3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ.
3.1(Октябрьмұнай( МГӨБ ұйымдастырушылық ... МГӨБ 1984 жылы ... Осы ... ... ... типтік жүйесі болып табылады. (Октябрьмұнай( МГӨБ-
на басшылық ететін ... ... ... ... ... ... жағынан, бас есепші, еңбекті қорғау бойынша
техникалық бас ... ... Бұл ... ұйымдастыру жағынан тығыз
байланысқан.
Сонымен қатар (Октябрьмұнай( МГӨБ-на бағынатындар: бас ... ... ... ... жағынан, транспорттық жабдықтау
жағынан бастық орынбасарлары және де бас ... ... ... өз ... сәйкес бағынатын, цехы, бөлімшелері және ... ... ... ... ... ... (Октябрьмұнай( МГӨБ-
ның административтік құрамы төмендегідей келтірілген.
3.2. Негізгі және көмекші өндірістік ұйымдар.
(Октябрьмұнай( МГӨБ-сы төрт ... ... ... ... аппараты;
-инженерлі-техникалық қызмет;
-өндірістік қамтамасыз ету базалары;
-цехтар және мекемелер.
Соңғысы басқарма бастығына тікелей ... ... ... ... ... және ... бөлінеді.
МГӨБ-ның негізгі өндірістік процесі, мұнай және газ ... ... және ... ... ... табылады.
Негізгі процестер үшін, өнеркәсіпке қолайлы жағдайдың мақсатында
көмекші процестерді жасау. Оған ... ... күту және ... ... ... қамтамасыз ету;
-материалды-тхникалық жабдықтау және т.б.
Басқармадағы көмекші ... ... ... ... ... мұнайды дайындау және айдау цехы және жылужабдықтары алаңдары
есептеледі.
Көмекші процестерді ... ... және ... ... қолайлы жағдай туғызады, ол жұмысшыларды біртектес және ... ... ... Оларды келесі көмекші процестерге ... ... ... бойынша немесе тиеу және ... ... және ... ... ... ... ... талаптар;
-Шартты меңгеру бойыншазерттеу қажетті өндірістік процесс
көрсеткіштері;
-Геологиялық барлау пайдалы ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдастыру.
Кез-келген кәсіпорында, соның ішінде мұнайгаз өндіру кәсіпорнында
еңбекті ұйымдастыру, жұмысшы кадрларды пайдалану мен іріктеу, ... ... ... ... ... мен ... ... пайдалануды
максимальды тиімді қамтамасыз етуді қарастыратын, ұйымдастырудың бір бөлігі
болып табылады.
Еңбекті ұйымдастыруға кіретіндер:
а) жұмыс орнын ұйымдастыру және ... ... ... ... ... кадрларды орналастыру;
г) еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру.
1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап (Октябрьмұнай( МГӨБ-да тізім бойынша
964адам, оның ішінде 718-і ... ... сан 1035 ... құрады, оның ішінде 735-і жұмысшылар.
Барлық жұмысшылармен жасалған 239735 ... ... ... ... 1995 ... деңгейде қалып отыр және 0,605-ті құрады.
Бір жұмысшымен жасалған 222 адам-күн, бұл 1995 жылғы деңгейден 0,8 ... ... ... 0,018 ... ... бұл 1995 жылғы
көрсеткішке қарсы және 1 жұмысшыға 0,187 күннен келеді.
Жұмысшылардың еңбек ... ... ... ... және ... жүйе ... жүргізіледі.
Жүмысшылардың орташа разряды 4,0-ді құрайды.
1998 жылы 21 жұмысшының профессиясын біріктіріп, 15( көлемінде ... және 5 адам ... ... ... ... ... жұмысшылардың
жоспарлы орналасуына толықтыру жүргізіледі. 28 бригада ... ... 15-і ... 13-і ... Бригададағы жұмысшы саны 446 адам, бұл
54,9(-ті құрайды(1995 жылмен салыстырғанда (51() ... ... ... 1998 жылы 1 ... ... еңбек өтемі 22182
теңгені құрады, оның ішінде өнеркәсіпт-өндірістегі қызметкердікі 25551
теңге. Қамтылған ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылар саны 1998 жылы 101 адамды құрады, жұмысшылардың
орташа норма орындау проценті 119,5(.
3.4. Жаңажол кен ... ... ... ... ... кен орны ... 1984 жылы енгізілген. Тәжірибе алаңын
бұрғылау 1984 ... 1988 ... ... ... ... ... кен орнында
486 скважина бұрғыланған. Оның ішінде 358-і ... 91-і ... ... 18-і су ... ... және 8 скважина уақытша ... ... ... 13 ... әсерсіз, айдау қорынан 8 скважина және
пайдалану қорынан 13 скважина тұралауда.
Өндіру және айдау скважиналарының ... ... ... ... ... жою үшін ... тоқтатып қою.
Нақтылы мұнай өндіру 1998 жылы 2342,2 мың тонна, жоспар ... мың ... ... ... ... жоболық мұнай өндіруден төмендеу
себептері мынадай:
-сұйық іріктеуінің жетіспеуіне және де ... әсер ... ... келмеуімен түсіндіріледі;
-Дв және Дн ... ... ... ... ... ... тәсіліне ауыстырылуын күтуде;
-бұл кеніштер бойынша нұсқалық судың нашар белсенділігі байқалады,
нәтижесінде қабаттағы қысым төмендейді және ... ... ... ... пайда болуы байқалады.
3.4.1.Өнімнің бірлігінің өзіндік құнын талдау.
Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құны-бұл өнімді өндіру мен ... ... ... ... Өзіндік құн бұл көптеген жоспар және техника-
экономикалық есептеулердің ... ... және де баға ... ... ... болып табылады. Өзіндік құн деңгейі, пайда
өсімі мен рентабельділігін ... ... ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіш наряды болып
табылады.
1999 жылы товар өнімінің бір тоннасының өзіндік құны 2678,8 теңге, ал
жалпы өнім 7738206 мың ... ... ... ... ... ... ... шығыны,
өндірістегі арнайы құралған жоспарлықұжатты-сметамен ... ... ... қызметі және барлық товарлы өнім технологиялық ... ... және ... ... шаруашылық бойынша
құрылған өзіндік калькуляциямен есептеледі.
3.5. Скважинадан 1 тонна мұнайды көтеруге кеткен шығындарды есептеу.
Жабдықтың жұмыс режимін және ... ... ... әртүрлі
варианттарының көрсеткіштерін салыстыру үшін, алдымен әр ... ... ... ... ... сәйкес көрсеткішке қатысты барлық қатысты шығындар баптарын
сомалаудың қажеті жоқ; тек үзілістік шығындарды ескеру қажет, яғни штангалы
сораптық қондырғының ... ... және оның ... ... тәуелді
шығындарды ескеру қажет.
Скважинадан мұнайды көтергенде шартсыз өзіндік құнын және келтірілген
шарттық шығындарды есептеу кезінде ... ... ... ... ... ескеру қажет.
1. Қондырғының қалыпты жұмысы үшін қажетті резервтік құрал жабдықтар
мен құрылыс монтаждық жұмыстар ... ... ... ... ... отырып, скважинаны штангалы сорапты қондырғымен жабдықтау үшін
күрделі қаржыларды...
2. ... 1 ... ... және ... жұмысының режимі мен
көлемі типіне тәуелді пайдалану шығындарын ескеру қажет. Бұл топқа мыналар
жатады:
-сұйықты ... ... үшін ... ... ... ... жерасты ағымдағы жөндеуге
кететін шығындар;
-жабдықтың құнына амортизациялық жарналар.
Кесте 5.
Жаңажол кен ... ... ... ... |1999 жыл ... ... ... ... ... ... |2342,2 |2415,0 ... тапсыру, мың.тонна |2130,6 |2132,87 ... ... |0,902 |0,92 ... қор ... ... |158352 |236605 |
|1 ... ... ... |18,7 |45,5 ... тонна | | |
| | | ... ... ... өнім |7702491 |7994859 ... ... | | ... ішінде мұнай, мың.т |6335094 |6427418 |
|1 ... ... ... ... |2678,8 | ... | | |
|1 ... ... орташа бағасы,|3288,9 |3288,9 ... | | ... саны |1035 |964 ... ... ҚҚК (ППД) |735 |718 ... ... ... |1288120 |2002488 ... ... қаржыны есептеу.
Күрделі қаржы скважина жабдығы үшін ... ... ... ... ... өзі, ... ... және резервтегі жабдық,
қондырғының қалыпты жұмыс істеуі үшін.
ТС-качалканың бағасы Сск=1 552128 теңге.
сорапты-компрессорлы құбырдың және ... ... ... ... Снкт ... ... құбырдың 1 тоннасының бағасы, тең
qнкт -1 метр құбырдың есептік салмағы, кг.
ашт -1 штанганың бағасы, ... ... ... ... ... ... теңге
Сшт =1/8(2670*386+2800*753,7)=392722,625 теңге
Штангалы қондырғы жабдығының күрделі қаржылары:
Zкап =Крез(Сск+Снкт+Сшт+Суо)+Смонт
мұнда Крез =1,1;
Суо =7000тг;
Смонт =244725тг.
Zкап=1,1(1552128+487350+392722,6+7000)+244725=2,93 млн.тг.
Кесте 6.
Штангалы терең сорапты скважина жабдығының ... ... ... ... құн ... тг |1552128 ... ... ... тг |487350 ... ... тг ... ... ... жабдықтар, тг |7000 ... ... ... тг |244725 ... ... коэффициенті |1,1 ... ... ... | ... ... өндірудегі шығындарды калькуляциялау.
Жылына 1 скважинаға келетін пайдалану шығындары көлеміне ... ... ... ... ... Бұл ... ... жоғарыға көтеруге кеткен энергия шығындары;
-Скважинаны жерасты жөндеу жұмыстарына кеткен шығындар;
-жабдық құнының амортизациялық ... ... ... берушіні шығару (отчисления работадателя);
-өндірістен тыс шығындар.
Zэн.потр ... ... және ... ... қуатқа
төлем.
Zэн =Сэ*Эудн*Qжыл+Клэп*Суст*Nэд
мұнда Сэ-энергияның орнатылған қуатының бағасы тг/(кBт/с);
Nуст -ТС качалканың электроқозғалтқышының қуаты кВт;
Клэп -электротербеліс ... ... ... ... ... жөндеуге кеткен шығындар:
Zпрс =Cрем*Nрем
мұнда Срем -бір жөндеудің нақтылы немесе ... ... ... =947,5 ... =947,5*2,486=2355,485 мың.тг.
Жабдық амортизациясы. Осы бойынша сәйкес орнатылған шығындар:
Zпрс=(Аск*Сск*Анкт*Снкт+Ашт*Сшт+Ауо*Суо+Сэн*Nсн)*Ккр
А-жабдықтың осы түрінің амортизациясы жарығының үлесін ... ... = ... ... бағасы, тг.
Nсн =скважина сорабының скважинадағы жылдық шығыны, шт (түйір, дана).
Ккр= жабдықты күрделі жөндеудегі ... ... ... ... ... есептеу.
|Жабдықтың аталуы |Баланстық құн |Амортизация |Жылдық сома |
| | ... | ... ... |1552128 |12( ... ... |487350 |10( |48735 ... ... |20( ... ... жабдығы |7000 |12( |840 ... ... |--- |70000 ... |--- |--- |--- ... ... |54( ... |
Негізгі жалақы ... ... ... тек қана ... ... ... санының азайуы немесе ... ... ... ... ... зп ... ... ақы;
Тк- ІV разрядқа сәйкес тарифты коэффициент;
nк - сыйақы (премиальный) коэффициенті;
Кк - бірінші климатты ... ... ... - ... және газ ... әсер ... ... - жұмысшылар саны.
ФЗП=2650*3,8*1,25*1,25*1,14*12*425=81955597,5тг.
Жүмыс берушінің әлеуметтік сақтандыру, зейнетақы, жұмыспен ... ... ... ... норма бойынша сәйкес уақыт кезеңіне еңбек
ақы төлеу қорын құрайтын ... ... ол 32(-ті ... * ... және оның ... режимінен тәуелді бап бойынша, келтірілген
формула бойынша, шығындарды есептеп, жоғарыға көтерілген 1 ... ... ... ... ... ... ... келтірілген және меншікті күрделі шығындарды
есептеу.
Күрделі меншікті шығын:
Куд=Zкап/Qжыл
Q2=q*1жыл*Кэ
Q2=18,7*365*0,92
Куд=2,92млн/12659,66=237,34тг/т
Zпр =Ен*Куд+С
Ен -салааралық нормативті күрделі қаржы коэффициенті:
Ен=0,17.
Zпр = ... ... ... - ... =(2678,8-1439,5)*12659,66-0,17*384374,88=15222869
Кесте 8.
Жаңажол кен орнында скважиналарды пайдаланудың фонтандық тәсілінен
механикалық пайдалану тәсіліне ... ... ... ... | ... ... | ... кейін |
|Жылдық мұнай өндіру |2342,2 |2415,0 ... ... | | ... қаржылар, тг |1 120 713 |2 930 000 ... ... ... т| ... ... ... тг|1 010 615,7 |2 623 809,3 ... ... ... |1439,5 ... тг | | ... ... |15 222 869 ... тг | ... ЖӘНЕ ... ... ҚОРҒАУ.
4.1.Еңбекті қорғау.
4.1.1.Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігі.
Фонтанды скважиналардың жерүсті қондырғыларын қамсыздандыру ... ... яғни ... ... скважиналар аузындағы, сепаратор
және құбырөткізгіштердегі қысымның (газ немесе мұнай ағындарының соққылары,
құбырөткізгіштердің жарылыстары ... ... ... ... ... ... ... кезінде ашық атқылауы
мүмкін, соған сәйкес жарылыс, өрт болуы немесе газбен улану қаупі зор. ... ... ... ... кен орындарында немесе агрессивті
ортадағы пайдаланылатын скважина жабдықтарында аталған ... ... ... ... ... ... ... үзілуі,
скважина ішіндегі жарлыс және тағы да басқа апаттар қамсыздандырушы
қызметкерге белгілі ... ... ... ... ... ... көлемі және қауіп операциялары,
сонымен ... саға ... ... және ... ... штуцер, ағын жапқыларын ... ... ... және
гидраттүзілуіне жол бермеу болған жағдайда жою кезінде біршама қауіп-қатер
төнеді.
Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігінің бірі - ... ... ... ... Бұл саға ... ... Сонымен қатар ол скважиналардың жұмысын ... ... үшін де ... ... саға жабдығына қойылатын шарттар болып
мынадай талаптар қойылады:
жабдықтар барлық жағынан төзімді болуы, фонтанды құбырлардың ... ... ... ... жеке бөлшектері
арасындағы байланыстарының герметизациясының сенімділігі ... ... ... ... ... түп ... ... келетін,
ұқсас қысымды қабылдайтынқұбыр басы болып келеді. Фонтанды арматураны
таңдағанда оның жұмыс қысымы ... ... ... ... аса ... ... ... Скважина сағасына қондырылатын фонтанды арматураны
жинақтаудан кейін тексеру үшін, оны паспортындағы белгіленген қысымда ... ... ... ... болған соң, оның жоғарғы бөлігін-
пайдалану тізбегін нығыздауға ... ... ... ... ... үшін ... ... қаралған жолмен, штеп және
тығыздағыштар жинақтары толық болған жағдайда ғана арматураны ... ... ... ... ... ең жауапты, яғни скважинаның
герметизациялануы, операсы шешіледі.
Қүрастырар ... ... ... ... ... түрде қарап,
тексеріп алу қажет. Кішкене ақауы байқалған жағдайда бөлшектердің барлығын
ауыстырып алу ... ... ... ... құрастыру кезінде барлық
назарды байланыстардың беріктігіне аудару қажет.
Фонтанды арматураны ... ... ... оның ... ашық
фонтандалуға әкеліп соқтырады.
Фонтанды арматураға үшжүрісті кранды манометрлер және ... ... ... ... ... ... отыру керек. Бұл
бөлшектер мынадай жұмыстар үшін арналған:
Бірінші манометр буферде және жұмыс және ... ... ... ... ... ... ... орналасқан екінші манометр құбыр үсті
кеңістігіндегі қысымды өлшеу үшін арналған.
Фонтанды шыршаны, белді жүйе механизмдерінің көмегімен құбыр ... ... ... ... ... ... іледі. Көтеру кезінде
шырша бір жақтан екінші жаққа қарай теңселіп тұруы мүмкін. ... және ... ... ... атқару кезінде қауіпсіздікті жақсарту
үшін, ролик, темір арқан және қамыт ... ... ... ... ... ... көтеріп-түсіру кезінде арқан сырғып
кетіп, шырша төменге тез түсіп орналасуы мүмкін.
Фонтанды арматураны мұнай-газ ... ... ... және ... ... ... жағдайларда анкерлі болттармен және тартпалармен
бекіту қажет. Болттарды техникалық немесе кондукторда ... ... ... хомуттардан өткізу қажет.
Арматураны бұндай бекіту желілердегі гидравликалық соққы кезіндегі
соқтығулардан ... ... ... ... ... ... желілерінің астына белгілі
биіктікте оларды жөндеу үшін ағыту ... ... үшін ... ... ... ... ыңғайлы және қауіпсіз болуы
саға қондырғысы, яғни фонтанды арматураның бміктілігіне ... ... ... ... ... болып, оның қондырылуы ... ... ... және оның жеке ... штуцердің) ауыстыру кезінде біршама қиындық туындатады.
Кресті фонтанды арматура үштік ... ... ... ... ... оның қамтамасыздандыру жұмыстары әлдеқайда жеңіл.
Дегенмен көптеген кен орындарында, соның ішінде Жаңажол мұнай-газ кен
орынында үштік арматура көп қолданылады. Мұның себебі: ... ... ... ... ... жыныстары құмдар шығады, және олар
кристовинаны интенсивті түрде ... ... ... оның ... ... ... ... сағасындағы, егер скважина мұнарамен жабдықталса өлшемі 4х5
метр кеңістікті, ал егер ... ... 3х4 метр ... алаңша
орнатылуы керек.
Фонтанды скважиналарда парафин тығындары, ... ... ... бу, ... ... немесе химиялық реагенттер
айдаймыз.
Оссы жұмыстар кезінде кәсіби жарақтану мүмкіндіктер ... зор ... Яғни бу ... ... ... ... ... қысымның
жоғарылығынан. Немесе ысытылған мұнай немесе ... ... ... ... ... әлсіздігінен, қысымның әсерімен айдалушы
элементтердің шашырауы, құбырлардың ұшуы мүмкіндіктерінен де ... ... кен ... ... улы газдардың көп ... ... ... ... Машина және механизмдердің қауіпті аймақ өлшемдерін анықтау.
Өндіріс ... ... ... ... ... мөлшерлері секілді ара-қашықты сақтау мөлшерлері де белгіленген.
Объектілердегі қондырғылар, олардың қауіпсіз және ... және ... ... ... үшін ... ... ... қажет.
Бөлек механизмдермен дуалдың ара-қашықтығы 1 метрден, ал ... ені 0,75 ... кем ... ... ... бар ... ... қондырғылары және белгі беру
ескертетін қондырғылары әсер ... ... ... ... ... ... ережелеріне( сәйкес болуы қажет.
Жұмыс істеп тұрған немесе ... ... ... номерлері
болуы керек.
Адамдар өтетін жерлердегі, яғни жер бетінде ашық өткізілген құбырлар,
каналдар, траншеялар үстінде ені 0,6 ... ал ... 1 ... кем
болмайтын өткелдер орнатылуы қажет.
Аппараттардың, құбырлардың ыстық ... ... ... ... құбырлары адам денесі тиген кезде күйік пайда
болатын болса, қоршаулар немесе жылу ... ... ... асты және жер үсті құбырлары автомобил жолдарымен қиылысқан
кезде, ... кем ... өтуі үшін 4,25 метр ... ... ал ... ... ... құбырлар 2,2 метр тереңдікте
көмілуі шартты.
4.1.3. Сақтандыру және қоршау қондырғыларын таңдау.
Машиналар мен механизмдер төзімді металдан жасалған ... ... ... бөлшекті жан-жақты қоршау керек.
Қозғалмалы бөлік қоршаудан 0,35 метр ... ... ... ал одан ... ... ... торлармен немесе қазықтармен
бекітіледі.
Ұстағыш биіктігі механизмдердің ... ... ... ... Оның ... 1,25 ... кем ... керек.
Төменгі белдемшелер биіктігі 15 см-ден, ал қалған бөліктерінің ара-
қашықтығы 40 см-ден аспауы ... ... ... ... ... аспайды. Егер бөліктер тормен қоршалатын болса, тордың биіктігі 1,8
метрден кем ... Яғни ... 1,8 метр ... ... толық
колемде қоршалуы керек. Тор кездердің өлшемдері 30х30 мм ... ... ... ... ... ... 1,5 ... аспайды. Белдіктер үзілген кездердегі қауіпті
жағдайлардан сақтандыру барысында ол ... ... ... ... ... берілістер толық металлды, яғни жинақтаушы және
тарқатып ағытылуы бірыңғайланған саймандар және ... ... ... 0,75 метр ... ... ... объектілерде
басқыштармен, ал одан да жоғары биіктікке көтерілетін басқыштар ... ... ... ... ... ... биіктігі 1 метр болып
екі қапталда бірдей жасалады.
Оның биіктігі басқыштың ... ... ... ... етіп ... ... қауіпсіздігі.
Жаңажол кен орынындағы электрмен қамтамасыз ету қос ... ... ... ... ( ... ( ... 220 квт ... кейін артты.
Скважиналарды 6 кв қуаттылықты ... ... ету ... әрбір 20 скважинадан көп емес фидерде, сонымен қатар ұзындықта
фидерді сақиналауымен ... ... ... үшін ... 2 ... ... Электормен жабдықталу кезінде қауіпсіздікті
көтеру бойынша келесі ... ... ... жүргізу;
-жабдықтарды дер кезінде алып келу;
-СИЗ-ді құру.
4.1.5. Санитарлы-гигеналық ... ... ... ... су ... мен ... ... жүргізу кездерінде компрессорлы станциялар елеулі түрде шу
шығарады. Діріл мен механикаландырылған соққылар ... ... ... ... ... ... мен шуды басу үшін объектілерді
салу кезінде қорғаныс шараларын ... ... ... ... Атап айтқанда резина, асбест және т.б.
Мүнай өндіру кезінде күннің астында көп жүретіндіктен, операторларға
топтық өлшеу қондырғыларында арнайы ... ... ... ... ас суы бар ... қол жуғыш, дәрі-дәрмек сақталған
болуы керек.
Суды ... ... 2 рет ... ... ластануға лабараториялық талдауы бөлінеді.
Ұсақ-түйек орындалатын ... ... ... 50-150 люкспен қамтамасыз етілуі керек.
Мүнай өндірісі жағдайында жарықтандыруда өрт ... ... ... ... есебі сәулелік алаңша ... ... ... ... және таңдау әдістерімен жүргізіледі.
Жүргізілмек санитарлы-гигеналық шараларға сәйкес жұмысшыларға арнайы
киімдер ... ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі (А ( жатқызылады, яғни олар 100(-
ке дейінгі жарылыс шегінде буды, газды ... ... ... ... ... ... ... қатарына жатқызылады.
Осыған байланысты өнеркәсіптік ғимраттарды орналастыру кезінде келесі
жағдайлар орындалуы қажет:
Мұнараға дейінгі автомобиль жолының ара-қашықтығы 25 ... ... ... үйлер, балалар бақшасы, клубтар, мұнай өндірудің тереториялық
аймағынан оқшау салынуы керек.
120(С тұтанғыш температуралы мұнайды ... үшін ... ... ... 2 ... ... бар ғимраттардан алыс, 1 және 2 ... ... бар ... ... ... аяқ ... сақтану мақсатында мұнайөткізгіштерде әрбір 100
метр сайын 0,25 метр ... сулы ... ... ... ... өрт ... ... ерікті өрт сөндіру
жиналысы ұйымдастырылады.
4.2. Қоршаған ортаны қорғау.
Жаңажол кен ... ... ... едәуір көлемде (Н2S) күкірт
сутегінен ... ... ... ... ... ... яғни ауаға
шығарылатын зиянды заттардан, маңызды ... ... ... процестің
қасиеті ағынды қалдықтарда болмайды, тек ... ... ... мүмкін.
Мұнай объектілерін салу кезінде технологиялық ... ... ... ... ... шығуына байланысты
зиянды заттардың авариялық қалдықтарының бөлінуін болдырмау үшін ... ... ... ... авария болмауын қарайтын ... ... ... ... ... ... ... фонтанды арматура фланецтерінің байланыстарын қарап,
тексеру нәтижесінде ауа мен топырақты ластайтын ... ... ... МГӨБ-да АТӨҚ мен скважиналарда ауа ортасын бақылауды қамтамасыз
ететін, қорғаған ортаны қорғау бойыншы лабаратория ... ... ... ауа мен ... ... ... білу
үшін скважинаны жуу, мұнай мен газды жинау жүйесінде іске асырылады.
5. Ембі мен ... ... ... ... ... ... ... мұнай скважиналарының сағасындағы мықты
бекітілуіне байланысты. Сонымен ... Ембі мен ... ... үнемі
бақылау жасалып отырады.
Күніне қуаттылығы 1000 м3 канализациялы тазалағыш қондырғы жұмыс
жасайды.
Қорытынды
Көп қабатты мұнайгаз өндіретін ... кен орны 1984 ... ... ... ... ... әдісі фонтандық әдіс. Қазіргі уақытта
қабат қысымының төмендеуі салдарынан, ... бір ... ... тәсіліне аудару қажеттілігі туындайды.
Кен орнын игеру кезінде КТ-( және КТ-(( карбонатты қабаттарға ... ... ... Г, Дв және Дн пачкаларына бөлінді.
Келтірілген мәліметтер бойынша мұнай өндіру 1991 жылдан 1995 ... ... ... ал 1996 ... ... өндіру 120 мың.т дейін өсті.
Скважина бойынша шығымдар 0,8-1,8 т/тәу - 170 т/тәу аралығында.
Игерудің ... ... ... ... ... ... ету қоры 358 скважина. Бір скважинаға мұнай шығымы 32 т/тәу.
Барлық скважиналар таза мұнай өнімін береді, тек ... 1( ... ... ... ... ... ... кезінде № 2042,
2043 скважиналары таңдалды және оларға ... ... ... орнында қарапайым станок качалкалардан басқа қытайлық Rotoflex
және CYJY14-468-73HF станок качалкалары орнатылған.
Соңғы бес жыл ішінде кен ... ... ... СК8 және ... ... ... ... Бірақ олар газ якорларының
тиімділігінің төмендігіне байланысты кең таралған жоқ. ... ... ... ... качалкалары ұсынылады.
ҚолданылҒан Әдебиеттер тізімі
1. Ю.П.Желтов. Разработка нефтяных месторождений. М.Недра. 1986 г.
2. Справочное руководство по ... ... и ... ... Проектирование разработки. М.Недра. 1983 г.
3. И.Т.Мищенко, Г.И.Богомольный. ... ... ... и ... ... глубиннонососной установки. Москва. 1981 г.
4. (Каспиймунайгаз( Анализ разработки месторождения Жанажол. Атырау. 1997
г.
5. М.И.Максимов. Геологические основы ... ... ... 1975 ... ... Ғ.М.Нұрсұлтанов. Дипломдық жобаның экономикалық бөлімін
орындауға арналған әдістемелік нұсқау (0907 мамандығы бойынша). Алматы ... ... ... және ... ... өңдеу. Алматы 1999ж.
8. Ғ.М.Нұрсұлтанов. Мұнай өнеркәсібіне арналған терминдер сөздігі. Алматы
1994ж.
9. ... ... ... Методические указание для
составления дипломного проекта. ... Каз ПТИ. 1990 ... ... ... Охрана труда М.Недра.1990г.
11. Ж.Тяжин. Охрана труда. Методические указания к выполнению ИРС. Алма-
Ата. 1994г.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 95 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы9 бет
Өзен кен орыны44 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Айдау туралы алғашқы мәліметтер32 бет
Алдын ала қыздырылған мұнай және мұнай өнімдерін айдау10 бет
Ароматты қатары бар нитроқосылысты жарылғыш заттың (ЖЗ) көмір кенішіндегі метанға қауіпті аудандарының өртке қауіптілігін төмендету37 бет
Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы76 бет
Басты мұнай айдау станциясы10 бет
Дизель қозғалтқышының отын айдаушы сорғысы22 бет
Жанажол мұнай газ өндеу кешенінің газды кептіру кондыргысының автоматтандырылуын жобалау29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь