Бағдарламалау тілдері

Жоспар

1. Бағдарламалау тілдері мен әдістері және оларды классификациялау \жіктеу\ ... ... ... ... ... ...3
2. Программаларды жасақтау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.4
3. Бейсик тiлiнде программалау. Бейсик алфавитi ... ... ... ... ...5.6
4.Тұрақтылар мен айнымалылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6.7
5. REM, LET, INPUT PRINT, END операторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7.8
6. Тармақталу командасы ... ... ... ... 9.10

7. ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... 11.14
Дәріс жоспары
1. Бағдарламалу тілдерінің айырмашылықтары мен ерекшеліктері
2. Бағдарламалу технологиясының негізгі ұғымдары
3. Бағдарламалу әдістері. Құрылымдық бағдарламалау. Модульдік бағдарламалау. Объектіге-бағытталған бағдарламалау.

Бағдарламалау тілдері – бұл адам мен компьютер қатынасы үшін арнайы жасалған формальді тілдер.
Бағдарлама \Программа\ – бұл компьютерді басқаруға қажет логикалы реттелген командалар тізбегі.
Барлық нақты бар бағдарламалу тілдері жоғар және төменгі деңгейдегі тілдерге бөлінеді. Әр бағдарламалу тілінің алфавиті, сөздік қоры, грамматикасы және синтаксисі, семантикасы болады.
Команда \оператор\ – компьютер орындауға міндетті әрекеттің өрнектелуі.
Процедуралы тілдердің аса маңызды жіктелетін белгілерінің бірі олардың деңгейі болып табылады. Бағдарламалау тілінің деңгейі оның құрылысының семантикалық (ойлық) сыйымдылығымен және бағдарламалаушы адамның бағытымен анықталады.
Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдері процедуралық (ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ) және процедуралық емес болып бөлінеді. Функциялық (ЛИСП) және логикалық (ПРОЛОГ) бағдарламалау тілдері. Объектіге-бағытталған бағдарламалау тілдері. Деректер қорының бағдарламалау тілдері. Интернетке арналған бағдарламалау тілдері. Модельдеу тілдері. Екілік тіл. Он алтылық тіл. Ассемблер, Макроассемблер тілі.
Таңдалған бағдарламалау тілінде бағдарламаны құру үшін жалпы жағдайда келесі компоненттерге ие болу керек: мәтіндік редактор, компилятор, байланыс редакторы, функция библиотекасы. Қазіргі интегралданған жүйелерде тағы бір компонент – отладчик болады, ол бағдарлама жұмысының орындалу барысында талдау жасауға мүмкіндік береді.
Бағдарламаны дайындауды тізбектелген кезеңдер қатарын бөлуге болады: есептің қойылымы, бағдарламаны жобалау, модельді құру, алгоритмді талдау, алгоритмді орындау, алгоритмнің және оның күрделілігін талдау, бағдарламаны тестілеу, құжаттау.
Бағдарламаны жобалауға арналған әр түрлі амалдар мен тәсілдер бар. Қазіргі кездегі амал абстракцияны қолданып декомпозициялауға негізделген. Архитектурасын жобалау әдістері екі топқа бөлінеді: өңдеуге бағытталған және деректерге бағытталған. Өңдеуге бағытталған әдістер келесі идеялардан тұрады: модульдік бағдарламалудан, функционалдық декомпозициядан, деректер ағымын қолдана отырып жобалаудан, жобаны құрылымдық талдау технологиясынан. Деректер құрылысын қолдануға бағытталған жобалау әдісін, Джексон әдістемесіне, Уорнер әдістемесіне, иерархиялық диаграмма әдістемесіне, жобалаудың объектіге-бағытталған әдістемесіне бөледі. Модельдерді құру барысында екі принціпті қолданады: дедуктивті (жалпыдан жекеге) және индуктивті (жекеден жалпыға). Есептегіш емес алгоритмге сұрыптау және іздеу жатады. Сызықтық іздеу процедурасы сілемнің барлық элементтерін қарапайым тізбектеп қарап шығудан және оларды эталонмен салыстырудан тұрады. Тең бөліп іздеу реттелген деректерге қолданылады. Келесі сұрыптаулар аса кеңінен қолданылады: қосу, таңдау және алмастыру көмегімен. Екілік қосу әдісі. Қосумен жақсартылған сұрыптау. Ағаш көмегімен сұрыптаудың жақсартылған әдісі. «Шейкерлі» сұрыптау. Қабыршақ әдісі. Файлдарды сұрыптау.
Бақылау сұрақтары: 1. Бағдарламалу тілдерінің айырмашылықтары мен ерекшеліктері
2. Бағдарламалу технологиясының негізгі ұғымдары
3. Бағдарламалу әдістері. Құрылымдық бағдарламалау. Модульдік бағдарламалау.
7. ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. О.Камардинов,С. Информатика А.,"Рауан",2000
2. О.Камардинов. Паскаль тiлiнде программалау. А.,РБК,1994
3. О.Камардинов. Бейсик тiлiнде берiлгендер файлда- ры.Ш.,1996
4. Б.Бөрiбаев. Информатика және компьютер. А., "Бiлiм",1995
5. В.Ф.Очков, М.А.Рахаев. Этюды на языках QBasic, QuicBasic,Basic Compiler. M., "Финансы и статистика", 1995
6. А.Корчак.Бейсик версии для MS-DOS (справочник). Том I,II. М.,1995
7. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т.1: Основные алгоритмы. М.: Мир, 1976
8. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т.З: Сортировка и поиск. М.: Мир, 1978
9. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ/ Пер. с англ. Под.
ред. А. Шеня.-М.: МЦНМО, 2002.
10. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с анг. -М.: Мир, 1989.
11. Керниган Б., Плоджер Ф. Элементы стиля программирования: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1984.
12. Крячков А.В., Сухинина И.В., Томшин В.К. Программирование на С и С++. Практикум:
Учебное пособие для вузов.М.: Горячая линия- Телеком,2000.
13. Марка Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования.-М.:
Метатехнология, 1993.
Қосымша әдебиеттер
14. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений
на С++.-М.: «Издательство Бином», СПб: «Невский диалект»,1998.
15. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ.-
СПб.:Питер, 1997
16. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ.-М.:
ДМК, 2000
17. Майерс Г. Искусство тестирования программ. М.: Финансы и статистика,1982
18. МакГрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного
обеспечения. Киев: DiaSoft, 2002.
    
    |Бағдарлама                      |
| ... |
| ... |
| ... ... ... ... мен әдістері және оларды классификациялау
\жіктеу\.......................3
2. Программаларды жасақтау
технологиясы................................................................
.3-4
3. Бейсик тiлiнде программалау. Бейсик ... ... REM, LET, INPUT PRINT, ... ... ... ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................11-14
1-Лекция. Бағдарламалау тілдері мен әдістері және оларды классификациялау
\жіктеу\
Дәріс жоспары
1.     Бағдарламалу тілдерінің айырмашылықтары мен ерекшеліктері
2.     Бағдарламалу технологиясының негізгі ... ... ... ... ... ... ... тілдері – бұл адам мен компьютер қатынасы үшін арнайы
жасалған формальді тілдер.
Бағдарлама \Программа\ – бұл ... ... ... ... ... тізбегі.
Барлық нақты бар бағдарламалу тілдері жоғар және ... ... ... Әр ... тілінің алфавиті, сөздік ... және ... ... ... ... – компьютер орындауға міндетті әрекеттің өрнектелуі.
Процедуралы тілдердің аса ... ... ... бірі ... ... табылады. Бағдарламалау тілінің деңгейі оның ... ... ... және бағдарламалаушы адамның бағытымен
анықталады.
Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдері процедуралық (ФОРТРАН, АЛГОЛ,
КОБОЛ) және процедуралық емес ... ... ... ... ... ... бағдарламалау тілдері. ... ... ... қорының бағдарламалау тілдері. Интернетке
арналған бағдарламалау тілдері. Модельдеу тілдері. ... тіл. Он ... ... ... ... ... ... бағдарламаны құру үшін жалпы жағдайда
келесі ... ие болу ... ... ... ... ... ... библиотекасы. Қазіргі интегралданған жүйелерде
тағы бір компонент – ... ... ол ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді.
Бағдарламаны дайындауды тізбектелген кезеңдер қатарын бөлуге болады:
есептің қойылымы, бағдарламаны жобалау, ... ... ... ... ... алгоритмнің және оның күрделілігін талдау, бағдарламаны
тестілеу, құжаттау.
Бағдарламаны ... ... әр ... ... мен ... ... кездегі амал абстракцияны қолданып декомпозициялауға негізделген.
Архитектурасын жобалау әдістері екі топқа ... ... ... ... ... ... бағытталған әдістер келесі идеялардан
тұрады: модульдік бағдарламалудан, функционалдық декомпозициядан, деректер
ағымын қолдана отырып жобалаудан, жобаны ... ... ... ... ... бағытталған жобалау әдісін, Джексон
әдістемесіне, Уорнер әдістемесіне, ... ... ... ... ... бөледі. Модельдерді құру
барысында екі принціпті қолданады: дедуктивті (жалпыдан ... ... ... ... ... емес алгоритмге сұрыптау және іздеу
жатады. Сызықтық іздеу процедурасы сілемнің барлық элементтерін ... ... ... және ... ... салыстырудан тұрады. Тең
бөліп іздеу реттелген ... ... ... ... ... қолданылады: қосу, таңдау және алмастыру көмегімен. Екілік қосу
әдісі. Қосумен ... ... Ағаш ... ... әдісі. «Шейкерлі» сұрыптау. Қабыршақ ... ... ... 1. ... ... ... ... Бағдарламалу технологиясының негізгі ұғымдары
3.    Бағдарламалу әдістері. Құрылымдық бағдарламалау. ... ... ... компьютерде шығаруға даярлау технологиясы
Компьютер жұмыс істеу үшін оған керекті програмаларды програмалаушы
адам жасайды.
Программалаушы мамандығы дүние жүзіндегі ең бір ... ... ... ... адам өмір бойы ... ... ... программалаушы бола салатын ешқандай оқу құралы жоқ.
Прграммалаушының дайындығы негізгі ұғымдарды оқып ... ... ... тәсілдерін меңгеруден басталады.
Компьютер командаларға бағынып жұмыс істейді. Біздер бұл командаларды
пернетақтаның көмегімен жазу машинкасында жазу жазғандай теріп ендіреміз.
Бірінші ... ... ... оны ... ... қарап
шықтық, екінші команданы ендірдік, нәтижесін бағаладық,үшінші команданы
ендірдік. Осылайша, ендірілетін ... көп әрі ... ... ... ... ... ... тауысып жалықтырып жібереді. Төрт-бес
команданы есте сақтай отырып ендіруге, ал он команданы ендіру үшін қағазға
жазып ... ... ... ... ... үшін өте ... қажет.
Программалау саймандары
Программалау саймандары дегеніміз не?-деген сұраққа жауап беру үшін
мынадай қарапайым ұқсастыру ... яғни ... жер ... ... ... Трактор қандай саймандардың ... ... ... ... және ... көмегімен жасалған. Бұл аталғандар
тракторды жасаушы саймандар блып табылады.
Ал станоктар мен жабдықтардың ... ... ... ... Олар ... ... басқа станоктар мен жабдықтардың көмегімен
жасалған. Ал бұл ... мен ... ... ... ... қоя берсек әрбір станоктың өзінің алдында ... ... ... ... станоктың бар екендігі келіп шығады.
Егер әрбір станоктың пайда болу тарихын қозғай ... онда ... ... ... егеу және төсті пайдаланатын ұстаханаға келіп тірелеміз.
Есепті компьютерде шығаруға даярлау технологиясы
Есепті компьютерде шығару біраз бөлігі компьютерсіз ... ... ... ... ... ... қойылуы:
• есеп туралыақпараттарды жинау;
• есептің шартын тұжырымдау;
• есепті шығарудың ақтық мақсатын анықтау;
• деректерді ... ( ... ... ... ... ... т.с.с.
)
2. Есепті, моделдерді талдау және зерттеу:
... бар ... ... ... және программалық құралдарды талдау;
• математикалық модельді жасақтау;
• деректер құрлымын жасақтау.
Бақылау сұрақтары: 1. Программалау саймандары дегеніміз не?-
2. Есепті ... ... ... ... ... ... ... тiлiнде программалау. Бейсик алфавитi
Жоғары деңгейлi программалау тiлдерiнiң ... ... ... ... ... бiрi - ... BASIC ... All purpose Symbolic
Instuctions Code) - "Жаңадан үйренушi-лер үшiн символдық ... көп ... тiл" ... ... сөз ... ... ... алғашқы жеңiл варианты 60-жылдардың ортасында Америкада жарыққа
шыққан болатын. Кейiннен әр елдiң ғалымдары түрлi ... ... ... ... тiлдiң 30-дан аса дамытылған варианттарын
жасап шықты.Олардың ... ... ... ... фирмасының IBM PC
компьютерлерiне ... ... ... мол IBM Бейсик (GW-Basic,
QBasic, QuickBasic т.б.) варианттары да жарыққа шықты.
REM, LET, INPUT, READ, DATA, PRINT, END, STOP, GOTO, RESTORE, IF ... ON, FOR, NEXT, DIM, INKEY$, GOSUB, RETURN, DEF FN, ... ... осы ... ... ... ... берiлген.
Басқа жоғарғы деңгейлi программалау тiлдерi сияқты Бей- сиктiң өз
алфавитi мен синтаксисi (грамматикасы) бар.
Алфавит - программада пайдаланылатын түрлi символдар ... ... және ... ... - мәшиненiң iс-әрекетiн анықтайтын нүсқау-ларды
(командаларды, операторларды), функцияларды, берiл-гендер мен өрнектердi
жазу ережелерi. Олар - мәшинеге ... ... ... ... ... ... алфавитiнiң символдары:
1. Латын алфавитiнiң бас және кiшi әрiптерi:
A,B,...,Z; a,b,...,z; орыс алфавитiнiң әрiптерi.
2. Араб ... ... ... ... (қосу), - (азайту), * (көбейту), / (бөлу),
^ (дәрежелеу).
4. Қатынас таңбалары:
= (тең не меншiктеу ... ... >= ... не ... (кiшi),

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағдарламалау тілдері пәнінен жасалған электронды курсқа интерактивтілік кіргізу27 бет
Бағдарламалау тілдері. Модуль ұғымына шолу15 бет
Бағдарламалау тілдерін оқытудың виртуалды ортасын жобалау және бағдарлама құру62 бет
“Бағдарламалау тілдері” пәнінен Си тілін үйрену электрондық оқулық құру40 бет
AVR тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері4 бет
C++ программалау тілі17 бет
Delphi бағдарламалық ортасында «Pascal бағдарламалау тілінде файлдармен жұмыс істеу» электрондық оқу құралынжасап шығару19 бет
Turbo pascal тілінің негізгі элементтері туралы83 бет
Visual Basic-те компьютерлік логикалық ойын26 бет
«ИНФОРМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ44 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь