Сервистік қызмет

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

1 СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНДА АЛАТЫН ОРНЫ ... ... ... .
8
1.1 Сервистік қызмет түсінігі және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.2 Сервистік кәсіпорынды басқарудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... .. 14
1.3 Көлік тасымалы . сервистік қызметтің бір түрі ретінде ... ... ... ... ... ... 19

2 СЕРВИСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ЖАЛПЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТІ МЕН ЭКОНОМИКАСЫ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ («Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ негізінде) ... ...

27
2.1 «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ.ның жалпы сипаттамасы мен сервистік қызметінің мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27
2.2 «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ.ның ағымдағы жағдайы мен экономикасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33
2.3 Компанияның экономикасын басқару мен қаржыландыру тетіктері .. 44

3 ТЕМІР ЖОЛ САЛАСЫ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫ СЕРВИСІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
49
3.1 Жолаушылар тасымалының экономикалық әлеуетін темір жол туризмін ұйымдастыру арқылы дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
49
3.2 Демалыс және мерекелік күндердегі қаламаңдық тасымалды ұйымдастыру арқылы жолаушылар тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
54
3.3 Жолаушылар тасымалдарын қаржыландырудың халықаралық тәжірибесін ұлттық жолаушылар тасымалында қолдану үлгілері ... ..
55

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 65
КІРІСПЕ

Еліміздің экономикасы ашық әрі нарықтық экономика элементтері бар дамушы сипаттағы экономика болып табылады. Бұрынғы одақтас мемлекеттер басынан кешкен нарықтық өзгерістер біздің елімізді де айналып кеткен жоқ. Постиндустриалдық қоғам сапында ашық бағыттағы экономикалық саясат ұстанған еліміз, өкінішке орай, әлі де өңдеушіге қарағанда өндіруші ретінде өмір сүріп келеді. Соған қарамастан елімізде қызмет көрсету нарығы біршама жақсы дамыған және де жұмысқа жарамды тұрғындардың біраз бөлігін жұмыспен қамтып отырған сала болып табылады. Қызмет көрсету саласы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығымен қатар дамып келеді. Жалпы алғанда елдің даму дәрежесін анықтағанда қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін адамдардың үлесі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығына тартылған адамдардан біршама көп болуы керек. Сондықтан да кез-келген ел, соның ішінде біз де, осы салаға көп көңіл бөліп, дамуына қолайлы жағдайлар жасауы тиіс. Экономика дамыған сайын тұрғындардың да әлеуметтік жағдайы өсетіні белгілі, яғни бұл сұраныс көлемін жоғарылатады. Осы үдерістің тұрақты өсуін қамтамасыз ету үшін уақытылы және толық ұсынысты қамтамасыз ету керек. Бұл деген тұрғындардың жаңа қызметке деген қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру деген сөз, бұл нәтижесінде жалпы елдің экономикасының эоғарылауына әкеледі.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Еліміз ашық экономикалы ел болғандықтан әлеммен импортты-экспортты қатынастарды жүзеге асырады. Бұл тек шикізат пен тауарға ғана әсер етпейді, сонымен қатар қызмет көрсету саласына да өз әсерін тигізеді. Нақтырақ айтқанда осы салада қызмет көрсететін отындық кәсіпорындар. Яғни, шетелдік қызмет көрсету кәсіпорындар отандық кәсіпорындармен қызметті тұтынушыларды бөлісіп, бәсекелес болып табылады. Оның үстіне еліміз экономикалық ықпалдастықты алға қойып, Кедендік Одақ пен Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуды көздеп отыр. Экономикалық жағынан қарағанда бұл қадам, әрине, тиімсіз, бірақ та саяси институттардың экономикалық жағдайдан гөрі саяси бағытты көбірек ұстануы салдарынан келешекте осы ұйымдарға мүше болуымыз отандық кәсіпорындарға қосымша бәсекелестік тудырады. Егер осы қызмет көрсету саласында, жоғарыда айтқандай, жұмыспен қамтылғандардың жартысынан көбі жұмыс істейді, яғни орта тап өкілдері, ал еліміз басты тірек деп осы орта тапты санайтынын ескерсек, бұл үлкен бір мәселенің шеті екендігін түсіну үшін көп білімнің қажеті жоқ. Отандық қызмет көрсету кәсіпорындарының экономикасын көтеру, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сондықтан да сервистік кәсіпорындардың экономикасын басқару қазіргі таңда өте өзекті әрі оны дамыту кезек күттірмейтін істердің бірі.
Жұмыстың басты мақсаты – еліміздегі отандық қызмет көрсету кәсіпорындарының сервистік қызмет экономикасын жетілдіру арқылы тұрғындардың қалтасы көтеретіндей деңгейге жеткіу арқылы сыртқы шетелдік қызмет көрсету кәсіпорындарымен бәсекеге түсе алатындай деңгейге жеткізу. Нақтырақ айтқанда дипломдық жұмыс негізделіп жазылған кәсіпорын экономикасының құраушысы шығындарды азайтудың жолдарын табу. Яғни, осы арқылы шығындарды жабудың қызмет көрсету бағасына әсер етпей механизмдерін табу. Сол арқылы кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Дипломдық жұмыста қойылған мәселеге байланысты келесідей міндеттер қойылды:
1) Кәсіпорынның сервистік қызметінің әдіснамалық аспектісін қарастыру;
2) Темір жол саласындағы («Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («ҚТЖ» ҰК» АҚ) мысалында) басты мәселелерді анықтау;
3) Темір жол саласының басты мәселелерін шешу, атап айтқанда шығындарды қысқарту мен кірістерді көбейту;
Бұл жұмыстың Қазақстан Республикасы үшін жаңашылдығы болып темір жол туризмін дамыту болып табылады. Бұл сала әлемдік көлемде көп зерттелмеген және отандық авторлар бұл саланы қарастырмаған. Посткеңестік кеңістік елдерінде зерттеген ғалымдардан ресейлік М.В. Биржаков пен В.Г. Гуляевті және украин авторларынан А.А. Фастовецтің «Көліктік сапар шегу мен тасымалдарды ұйымдастыру» еңбегін тілге тиек етуге болады. Және де осы дипломдық жұмыста ұсынылған ұсыныстарды отандық темір жол саласында қолданудың мүмкіндігі зор. Атап айтқанда жұмыста қарастырылған темір жол туризмі мен мерекелік және демалыс күндері қосымша қаламаңдық тасымалдарды ұйымдастыруды нақты компания тәжірибесіне енгізуге болады.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның ағымдағы жағдайында бастан кешіріп жатқан басты мәселесі – жолаушылар тасымалының шығындығы және оны жүк тасымалы қызметтерінен түсетін кірістер есебінен айқаспа қаржыландырылуы. Сала инфрақұрылымын дамытуға мемлекет тарапынан қаржылық көмектің жоқтығы, сонымен қатар жолаушылар тасымалында интермодальді бәсекенің жоғары болуы. Тарифтерді белгілеуді мемлекет тарапынан қатаң қадағалау мен жоғарыда аталған бәсекелестік салдарынан тасымал бағасының жоғарыта алмау жағдайларын атауға болады.
Жұмыстың зерттеу объектісі болып темір жол саласында жолаушылар тасымалы және оны оңтайландыру мен осы саланың экономикасын дамыту болып табылады. Ал практикалық базасы темір жол саласы тасымалының отындық ұлттық операторы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, соның ішінде жолаушылар тасымалын ұйымдастыратын еншілес компания «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы.
Теориялық негізін жалпылай үшке бөліп қарастыруға болады. Алғашқысы жалпы қызмет көрсету саласын негізінде Г.А. Аванесованың «Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент» оқулығы, И.М. Калякинаның «Сервисная деятельность» дәрістер конспектісі, Ж.А. Романовичтің «Сервисная деятельность» оқулығы. Екінші бағыт компанияның ағымдағы жағдайы мен экономикасын талдау барысында қолданылған «Большая энциклопедия транспорта» энциклопедиясының төртінші томы – «Железнодорожный транспорт» кітабы, сонымен қатар
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Е.И. Балалова, О.В. Каурова. Сервисная деятельность: учет, экономический анализ и контроль // М.: Дело и Сервис. 2006. - 5-14 бб.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Пер. с англ. Т.1 М., 1962.
3. И.М. Калякина. Сервисная деятельность. Курс лекций // 3, 3.1 раздел.
4. Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. Сервисная деятельность. Учебник // М: 2006. – 9-14 бб.
5. Феоктисова В.И. Экономика предприятия. Учебное пособие // Глава 1.
6. Л.Г. Субботина. Экономика и управление предприятием. Учебное пособие // Северск, 2009. – 32-34 бб.
7. Федорова Г.В. Технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита // М.: Омега-Л, 2004.
8. Г.А. Аванесова. Сервисная деятельност: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие // М.: Аспект Пресс, 2006. 251-269 бб.
9. О.Т. Лойко. Сервисная деятельность. Учебное пособие // М.: Академия, 2008. 7-18 бб.
10. В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. Экономика предприятия сервиса. Учебное пособие // М.: КНОРУС, 2006. 12-15 бб.
11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы №129 қаулысы.
12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы №310 қаулысы
13. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына
14. Қазақстан Республикасының «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы №266-ІІ Заңына
15. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарымен
16. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2008 жылға арналған жүк тасымалы туралы есебі.
17. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2008 жылға арналған жолаушылар тасымалы туралы есебі.
18. Финансовая отчетность Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за 2008 год.
19. Большая энциклопедия транспорта. Железнодорожный транспорт // М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. том 4. - 921-923 бб.
20. Правила подготовки инвестиционных проектов // Приказ, от 24.12.09, №805-Ц.
21. А.С. Кусков, О.В. Понукалина. Менеджмент транспортных услуг: туризм // М.: РКонсульт, 2004. – 276-279 бб.
22. Копылова Е.В. Организация транспортного обслуживания пассажиропотоков в пригородном сообщении в выходные и праздничные дни. Материалы международной конференции // Алматы, 2007. - 90-93 бб.
23. Атамқұлов Е.Д., Жангаскин К.К. Қазақстан темір жол көлігі // Алматы, 2004
24. http://www.railways.kz
25. http://temirzholy.kz
26. http://www.kazcargo.kz
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ..........................................................|5 |
| |............................................ | |
| | | |
|1 ... ... ... МЕН ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕЛ | |
| ... ... ОРНЫ ............. |8 ... ... ... түсінігі және мазмұны |8 |
| ... | ... ... ... ... ерекшеліктері |14 |
| ... | ... ... тасымалы – сервистік қызметтің бір түрі ретінде |19 |
| ... | |
| | | |
|2 ... ... ... ... ... МЕН ЭКОНОМИКАСЫ | |
| ... ОНЫ ... ... ... темір жолы» ҰК» АҚ | |
| |негізінде) ........ |27 ... ... ... ... ҰК» ... ... сипаттамасы мен сервистік| |
| |қызметінің мінездемесі |27 |
| ... | ... ... темір жолы» ҰК» АҚ-ның ағымдағы жағдайы мен | |
| ... ... |33 |
| ... |
| ... | ... ... ... басқару мен қаржыландыру тетіктері .. |44 |
| | | |
|3 ... ЖОЛ ... ... ... СЕРВИСІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫН | |
| ... ... |49 ... ... тасымалының экономикалық әлеуетін темір жол туризмін | |
| ... ... ... |49 |
| ... | ... ... және мерекелік күндердегі қаламаңдық тасымалды | |
| ... ... ... ... |54 |
| ... | ... ... тасымалдарын қаржыландырудың халықаралық тәжірибесін | |
| ... ... ... қолдану үлгілері ...... |55 |
| | | |
| ... |61 |
| ... |
| ... | |
| | | |
| ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ |64 |
| ... | |
| | | |
| ... |65 |
| ... |
| |..................... | ... ... ашық әрі ... ... ... ... сипаттағы экономика болып табылады. Бұрынғы одақтас мемлекеттер
басынан кешкен нарықтық ... ... ... де ... ... ... ... сапында ашық бағыттағы экономикалық саясат ұстанған
еліміз, өкінішке орай, әлі де өңдеушіге қарағанда ... ... ... ... ... ... елімізде қызмет көрсету нарығы біршама жақсы
дамыған және де жұмысқа жарамды тұрғындардың біраз бөлігін ... ... сала ... ... ... ... ... өнеркәсіп пен ауыл
шаруашылығымен қатар дамып ... ... ... ... даму ... қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін ... ... пен ауыл ... тартылған адамдардан біршама көп болуы
керек. Сондықтан да кез-келген ел, соның ішінде біз де, осы ... ... ... дамуына қолайлы жағдайлар жасауы тиіс. Экономика дамыған сайын
тұрғындардың да әлеуметтік жағдайы өсетіні ... яғни бұл ... ... Осы үдерістің тұрақты өсуін қамтамасыз ету ... және ... ... ... ету керек. Бұл деген тұрғындардың
жаңа қызметке ... ... ... ... ... сөз, ... ... елдің экономикасының эоғарылауына әкеледі.
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Еліміз ашық экономикалы ел
болғандықтан әлеммен ... ... ... ... ... шикізат пен тауарға ғана әсер етпейді, сонымен қатар қызмет ... да өз ... ... ... ... осы ... қызмет
көрсететін отындық кәсіпорындар. Яғни, шетелдік қызмет көрсету ... ... ... тұтынушыларды бөлісіп, бәсекелес болып
табылады. Оның үстіне ... ... ... алға ... Одақ пен ... ... ... мүше болуды көздеп отыр.
Экономикалық жағынан қарағанда бұл қадам, әрине, тиімсіз, ... та ... ... ... гөрі саяси бағытты көбірек ұстануы
салдарынан келешекте осы ұйымдарға мүше болуымыз отандық ... ... ... Егер осы ... ... саласында, жоғарыда
айтқандай, жұмыспен қамтылғандардың жартысынан көбі ... ... ... тап ... ал ... ... тірек деп осы орта ... ... бұл ... бір ... шеті ... ... үшін көп білімнің
қажеті жоқ. Отандық ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сондықтан да ... ... ... ... ... өте ... әрі ... кезек күттірмейтін істердің бірі.
Жұмыстың басты мақсаты – еліміздегі отандық ... ... ... ... ... ... арқылы
тұрғындардың қалтасы көтеретіндей деңгейге жеткіу ... ... ... ... ... ... түсе ... деңгейге жеткізу.
Нақтырақ айтқанда дипломдық жұмыс негізделіп жазылған ... ... ... азайтудың жолдарын табу. Яғни, осы
арқылы шығындарды жабудың қызмет көрсету бағасына әсер ... ... Сол ... ... ... қабілеттілігін арттыру.
Дипломдық жұмыста қойылған мәселеге байланысты келесідей міндеттер
қойылды:
1) ... ... ... ... ... ... ... жол саласындағы («Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы («ҚТЖ» ҰК» АҚ) ... ... ... ... жол ... ... ... шешу, атап айтқанда шығындарды
қысқарту мен кірістерді көбейту;
Бұл жұмыстың Қазақстан Республикасы үшін ... ... ... жол
туризмін дамыту болып табылады. Бұл сала әлемдік көлемде көп ... ... ... бұл ... ... ... кеңістік
елдерінде зерттеген ғалымдардан ресейлік М.В. Биржаков пен В.Г. Гуляевті
және украин авторларынан А.А. ... ... ... шегу ... ... ... ... тиек етуге болады. Және де ... ... ... ... отандық темір жол ... ... зор. Атап ... ... ... ... жол
туризмі мен мерекелік және демалыс күндері қосымша қаламаңдық ... ... ... ... ... ... ҰК» ... ағымдағы жағдайында бастан кешіріп жатқан басты
мәселесі – ... ... ... және оны жүк ... ... ... ... айқаспа қаржыландырылуы. Сала
инфрақұрылымын дамытуға мемлекет тарапынан қаржылық ... ... ... ... ... ... ... жоғары болуы.
Тарифтерді белгілеуді мемлекет тарапынан қатаң қадағалау мен ... ... ... тасымал бағасының жоғарыта алмау
жағдайларын атауға болады.
Жұмыстың зерттеу ... ... ... жол ... ... және оны ... мен осы ... экономикасын дамыту болып
табылады. Ал практикалық базасы темір жол саласы ... ... ... ... ... ... ... компаниясы» акционерлік қоғамы,
соның ішінде ... ... ... ... ... ... ... қоғамы.
Теориялық негізін жалпылай үшке бөліп қарастыруға болады. Алғашқысы
жалпы қызмет көрсету саласын ... Г.А. ... ... ... и ... практика, предпринимательство,
менеджмент» оқулығы, И.М. Калякинаның ... ... ... Ж.А. ... ... деятельность» оқулығы. Екінші
бағыт компанияның ... ... мен ... ... ... «Большая энциклопедия транспорта» энциклопедиясының төртінші
томы – «Железнодорожный ... ... ... қатар статистикалық
мәліметтер мен көрсеткіштер сүйенген «Қазақстан темір ... ... ... ... 2008 ... ... есебі және Қазақстан
Республикасының заңдары. Үшінші бағытта әлемдік деңгейдегі төрт ... ... ... ... ... болады.
Дипломдық жұмыс құрылымы кіріспе, негізгі ... ... ... ... және ... ... ... барысында
16 сурет, 12 кесте, 5 қосымша қарастырылады. Жұмыстың негізгі ... ... ... ... ... ... мен ерекшеліктері және оның ... ... ... ... қызмет түсінігі және мазмұны,
сервистік кәсіпорынды басқарудың ерекшеліктері мен ... ... ... бір түрі ... ... ... кәсіпорынның жалпы шаруашылық әрекеті мен экономикасы және
оны басқару ерекшеліктері. «Қазақстан темір жолы» ұлттық ... ... ... ... мен ... қызметінің
мінездемесі, оның ағымдағы жағдайы мен экономикасын талдау және
экономикасын басқару мен ... ... ... ... жол ... ... ... сервисінің экономикасын дамыту.
Жолаушы тасымалының экономикалық әлеуетін ... жол ... ... ... ... және мерекелік күндері
қаламаңындағы тасымалды ... және ... ... тәжірибесін ұлттық жолаушылар тасымалында қолдану
үлгілерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.
1 СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕЛ ... ... ... қызмет түсінігі және мазмұны
Сервис терминін ең алғаш рет француз экономисі Жан Батист Сэй (1767-
1832) саяси экономия ... ... ... 1803 жылы ... ... қызметті тек адам ғана емес, заттар да, табиғи күштер де ... ... ... ... ... ... Фрэдерик Бастиак (1801-
1850) жеке кызметтер мен ... ... ... ... назар аударады. Яғни, оның ойынша, нақты еңбек шығынын ... ... ... қатар, қызмет бұл біреу ... ... ... келесі бір адамның оны тұтынуы болып табылыды. Бастияның пікірінше,
Буржуазиялық қоғам бұл – өз ... ... ... ... қауымдастығы» болатын қоғам. ХХ ғасырда қызмет көрсету ... дами ... ...... ... бір түрі және оның жағдайы қалған
секторлардың дамуына байланысты болады. ... ... ... ... ... ... құрамдас бөлігі болған.
Американдық экономист Джон Гэлбрейт ... ... ... ... сипаттама береді: «постиндустриалдық
кезеңде ауылшаруашылыққа жатпайтын экономикалық қызметтің көп бөлігі ... ... ... жеке ... ... айналысқан. Мұнда азық
даярлау, гардеробты бақылау, жеке әжетханаға және тазалыққа ... ... ... ... көрсетулер және тағы басқа көптеген қызметер ... ... ... қызметті тұтынушыларға қатысты тәуелді қатынаста
болды». «Төмен деңгейлі ... пен ... ... ... мен ... қызмет көрсетуге үйлестірілетін халықтың
жұмыссыздық үлесінің ... ... ... болады – деп, постиндустриалдық
қоғам теориясының негізі қалаушы Даниел Белл ... ... ... Сол ... ... көрсету саласындағы жұмысбастылықтың жоғары деңгейі
орын алады, ол көбінде жеке қызмет түрінде қалады. ... ... ... ... үй қызметі арзан және кең ... үй ... табы кең ... ... - деген [ 1].
Сервистік қызмет – жеке қызметтер көрсету арқылы ... ... ... ... ... яғни қоғамдық,
топтық және жеке қызметтер көрсетуді жүзеге асыру бойынша ... ... ... адамдар белсенділігі. Бұл бір тараптың, әр ... ... ... ... ... ... ... тарап
нақты қызмет көрсете отырып, осындай ... ... ... ... ... Осындай қатынастардың мақсаты – материалдық ... ... ... ... қанағаттандыру. Өзін - өзі қамтамасыз
ету және туыстық өзара ... ... ... дами ... ... ... ... қатынасына сәтті жетілді. Қызмет көрсететін
жұмысшылардың еңбегінің бөлінуі мен ... ... ... ... ... ... ... белсенділігін қамтамасыз етеді.
Сервистік қызметпен жеке кәсіпкерлер мен сервистік ұйымдар айналысады.
Олардың еңбегінің нәтижесі қызмет болып табылады. ... ... ... оның мақсаты адамдардың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру
болып табылады.
Сервисология – әлемдік ... ... ... ... ... ... ... қалыптасатын сервистік қызмет туралы
ғылым. Ертеректе сервис саласындағы еңбек өнеркәсіптік және ... ... ... ... ... ... сервистік қызметтің ғылыми талдауы өзінің пәнін
қарастыруда әр ... ... мен ... ... ... деңгейінде сервистік қызмет туралы деректер жинақталады – оның
негізгі ... ... оны ... ... ... оның ... мен құрамдас бөліктері бекітіледі.
Танымның келесі деңгейінде күрделі талдау жүргізіледі, ол сервистік
қызмет туралы уәделі теориялық көзқарастарды ... ... ... ...... тұтас феномені ретінде сервистік
қызметті ең жоғары деңгейде ... Бұл ... ... ... әлеуметтік қатынастардың, рухани белсенділіктің құбылысы
ретінде қарастыратын теориялар жасалады, сонымен қатар оның ... ... ... ... ... байланысты өзгеру сипаты
зерттеледі. Бұл ... ... ... ... білу ... ... ... мүмкіндік береді.
Сервистік қызметті талдау әдіснамасы деп жалпы теориялық ... ... ... ... ... қағидалар мен тарихи дамуының
заңдылықтарының, сонымен қатар ... ... ... ... мәдени тәжірибедегі орнының жүйесін түсінеміз.
Сервистік қызмет туралы ғылымда қолданбалы деңгей ... ... осы ... жұмысшылары үшін өзекті болғандықтан, үлкен маңызға
ие.
Қызмет ... ... ... ... ... ...... бағыттылықта болды. ХХ ғасырдың екінші
жартысында сервистік қызмет туралы түсінік тәртіп аралық сипат ... ... ... экономикалық, әлеуметтік аспектілері тең құқықты болып
қарастырылады.
Қызметті ғылыми талдау эмпирикалық факторларды жинақтаудан емес, оның
әлеуметтік және ... ... ... басталды. Бұл үрдіс
ХVІІІ-ХІХ ғасырларда ағылшындық саяси ... ... ... ... ... қызмет көрсетуді экономикалық қатынастардың
құрамдас бөлігі ретінде қарастырған. Ғалымдар қызмет ... ... ... жатқызды. Қызмет көрсету сипаттамасының ерекшелігі болып
келесі ... ... ... ... ие ... ... өндірістік еңбек.
А.Смит былай деп жазған: «Тұрмыстық қызмет сияқты қоғамның кейбір ең
сыйлы ... ... ... құн ... және ... ... ... сатылуы мүмкін ешбір ұзақ өмір ... ... ... ... және ... [2].
Көптеген қызмет көрсетулер кезінде еңбектің болмашы, затсыз нәтижелері
сервистік қызметті материалдық өндірістегі өндірістік еңбекке ... емес ... деп ... ... ... келген объектіні ғылыми талдауда заттық – тәртіптік бағытты анықтау
маңызды болып табылады. Ол сервисті тепе – тең ... ... ... ... – бұл ... мен ... ... өзара
әрекеттесуінің, сонымен қатар ... адам ... жеке ... ... ... ...... қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын қамтамасыз етудегі іс-әрекеті
екендігі жоғарыда аталып көрсетілді.
Бұл іс-әрекет өнім түрінде (материалдық қызмет ... ... ... бірақ еңбек процесі кезінде тұтынылатын ... ... ... ... емес қызмет көрсетулер) де ... ... ... ... ерекшелігі тұтынушы үшін пайдалы ықпал ету
болып табылады, сонымен қоса, бұл нақты еңбек ретінде де, затталған ... де ... ... ... ... ... көрсетудің қағидалы міндеті
жатыр. Олардың қоғамдық функциясы – ... ... ... ... әрекеті үшін қолайлы жағдай жасау: көлікте, қоғамдық орындарда,
демалыс кезінде.
Қызмет көрсетуден пайдалы әсер – бұл ... ... ... ... тікелей бағытталған қызмет көрсетудің
пайдалы қасиеттерінің жиынтығы.
Қызметтерді тұтынушы – бұл жеке ... ... ... ... тапсыруға ниеттенген азамат.
Қызметті орындаушы – тұтынушыға қызмет көрсететін кәсіпкер, ұйым немесе
кәсіпорын.
Қызмет көрсетудің нәтижесі тауардың тұтынушылық қасиеттерін ... ... ... ... бойынша жаңа өнімді жасау, тұтыну
шарттарын құру, орын ауыстыру, ... ... және ... ... рухани немесе физикалық дамуы, кәсіби біліктілікті арттыру.
Сервисологияда таза және ... ... ... ... ... – сервистік қызметтің абстрактілі, теориялық үлгісі. Оған
халыққа қызмет ... ... сапа ... ... ... ... қызмет – тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған
нақты материалдық қызметтер. Бұл қызметтер орындаушылары, ... ... ... шарттары бойынша жекеленген.
Сервистік ұйымдар материалдық және әлеуметтік – ... ... ... – бұл ... материалдық қажеттіліктерін
қанағаттандыратын қызметтер. Материалдық қызметтер ... ... ... ... ... ... немесе тұтынушылардың
тапсырыстары бойынша жаңа өнімдерді жасауға, сонымен қатар адамдар ... ... ... ... ... ықпал етеді. Материалдық
қызметтерге тұрмыстық қызмет ... ... ... ... қызметтер
және өнімді, ғимаратты және құрылысты техникалық жағынан қызмет ... ... ... ... ... ... ... қызметтері, ауылшаруашылық қызметтері
жатады.
Әлеуметтік-мәдени қызметтерге медициналық қызметтер, мәдени қызметтер,
туризм және білім беру ... ... ... нәтижесі болып жасалған жұмыс немесе өнімдер
табылады. Әлеуметтік-мәдени қызметтердің нәтижесінің материалдық ... ... ... ... ... көрсетудің қорытындысы).
Материалдық және әлеуметтік-мәдени қызметтер ... ... ... ... ... ... тұтыну жалғасып келеді,
мысалы сатудан кейінгі ... ... ал ... ... ... тұтынумен қоса жүреді. Мысалы, қоғамдық тамақтану қызметтерін
тұтынғанда, тұтынушы тауарды – азық-түлік өнімдерін, азық- түлік ... ... асты және ... ... ... ... қызметтерін алады.
Қызметтер тұтынушыларға қызмет көрсету барысында көрсетіледі.
Қызметті ...... ... ... ету үшін ... ... ... Қызметті ұсыну жеке кезеңдерге бөлінеді:
қажетті ... ... ету, ... технологиялық үрдісі,
бақылау және бағалау, қызметті көрсету үрдісі. Қызметтер тұтынушылардан мен
орындаушылардан ажыратылмайды.
Қызметтің өмірлік циклі бірнеше ... ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету;
қызметке тапсырыс беру кезі;
қызметті орындау;
қызметтің орындалуының сапасын ... ... ... мен орындаушы арасындағы өзара ірекет қызмет көрсету процессі
кезінде болады. өзара әрекеттің ... ... ... формасына
байланысты болады және тікелей және делдалдар ... ... ... ... әрекет кезінде тұтынушы мен орындаушы арасында тікелей
қатынас жүреді, ал делдалдар арқылы жүргізілгенде ... ... ... орындаушының көмекші персоналы арқылы жүргізіледі.
Қызмет көрсету – бұл тұтынушыға ... ... ... ... ... әрекеті. Қызмет көрсету процесі өндіріс құралдары мен
сервистік ұйым персоналымен қамтамасыз етіледі. Қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... (қызмет көрсетудің
техникалық міндеттері мен үрдісі), қызмет ... ... ... жағдайда келісімдік шешімдерді іздеу, қызметтердің қажетті сапасын
қамтамасыз ету, тұтынушы қызметін келісу, рәсімдеу және ... ... ... ... қызмет көрсету бойынша кәсіби біліктілікке сай
келу керек. Мысалы, мейрамхананың келушісіне қызмет ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін, асты және
сусындарды ұсыну және жинау біліктіліктерін қолданады. Қызмет көрсетудің
сапасы көп ... ... ... қабылдауға байланысты. Қызмет
көрсетуді қабылдау кәсіпорынның түріне байланысты ... ... ... көрсететін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында даярлау мен
ұсынудың жоғары жылдамдығы қажет, ал мейрамханаларда кешкі немесе түнгі
келушілерге асты ... ... ... ... асты ... ... ... отырып жоғары білікті қызмет көрсету талап етіледі.
Келушілерге қызмет көрсету сервистік кәсіпорынның арнайы ... ... түрі мен ... ... қажеттілігіне байланысты
қызметті орындауға қажетті кез келген жерде жүргізіледі. Қызмет көрсетудің
сапасына тұтыушыға қызмет көрсету ... әсер ... ... ... ықпал жасайды.
Осылайша, сервистік қызметтің негізі болып қызмет көрсететін персонал,
қызмет көрсету құралдары мен қызмет ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру-
басқарушылық қызметінің дұрыстығына ... ... ... ... ... қызметін жоспарлау, қызмет нарығының және ассортиментінің
өзгеруі жағдайында ... ... ... және ... емес шығындарды бағалау;
қызметтің сапа деңгейі мен ассортиментін ескере отырып, техникалық құралдар
мен технологиялық ... ... ... ... тұтынушымен қатынас үшін байланыс аймағын ұйымдастыру;
тұтынушылармен жұмыс жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... ... персоналы мен ресурстарын сауатты
басқарумен қамтамасыз етілетін көпқырлы күрделі үрдіс болып табылады [4].
Сервистің түрлері:
Орындау ... ... ... ... ... және ... толтыру.
Техникалық құжаттама тұтынушы елінің тілінде басылу ... ал егер ... ... ... ... басқа топтары басым болса, құжаттаманы
оларға арнайы басып шығару орынды деп есептеледі (Massy Ferguson ... ... сату ... ... ... бұл елде ең көп
таралған 11 тілде шығарады);
сату алдында тексеру;
демонстрация (көрсету);
сақтау және тұтынушыға өткізу.
Сатудан кейінгі сервис ... ... ... ... және ... ... бөлінеді: бірінші жағдайда «ақысыз» және екінші жағдайда
«ақылы». Формальды белгісі бойынша болу ...... ... ... ... бөліктер мен материалдар құны сату бағасына кіреді.
Жұмыс мазмұны бойынша:
Қатал сервис жұмысқа қабілеттілікті, бас ... және ... ... ... сақтаумен байланысты барлық қызметтерден тұрады;
Жұмсақ сервис дербестігін арттырумен ... ... ... ... тұрады, яғни ол тұтынушының тауарды бәсекелік
жағдайында пайдалану тиімділігін арттырумен байланысты.
Қызметтің ... ... ... - мақсаты сауда келісімімен қарастырылған қызметтерді
біріктіреді және материалдық өнім мен ... ... ...... ... объектісіне емес, ұзақ мерзімді
ынтымақтастықты қамтамасыз ететін қолайлы шарттар құруға ... ... ... ... ... ... жиі қажет ететін қызметтер тобынан
тұрады.
Жеке сервис ... ... ... ... Жеке ... ... тобына
кіретін қызметтер тұтынушылар қажеттіліктерінің ерекшеліктеріне сүйенеді.
Көлемі бойынша локальды, аймақтық, ұлттық және ... ... ... ... қағидалары:
Жалпымен қабылданған нормалар болады, оларды сақтау қателіктердің
болмауын қамтамасыз етеді:
- Ұсыныстардың міндеттілігі. ... ... ... бірақ
оларды жалғаспалы қазметтермен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қалдырады.
- Тұтынудың міндетті еместігі. Фирма тұтынушыға сервисті міндеттеп
бермеу ... ... ... ... ... ... кең болуы
мүмкін: ең аз қажеттіден ең көп пайдалыға дейін.
- Сервистің қолайлылығы. Сервис тұтынушыны ... ... және ... ұсынылуы керек.
- Сервистің ақпараттық қайтарымдылығы. Фирма басшылығы сервис
қызметінің тауарды пайдалануға, тұтынушылардың ... ... ... ... мен севисті
қабылдауына және тағы басқаға қатысты ақпаратқа назар аудару
керек.
- ... ... ... ... ... қосымша табыс көзі ғана
емес, сонымен қатар фирма тауарларын тұтыну үшін ... ... ... нығайту құралы болу керек.
- Өндірістің сервиске кепілді түрде сәйкес ... ... ... ... ... ... қуаттарын сервис
мүмкіншіліктерін есепке ала ... ... және ... мөлшерлейді
және тұтынушыны «өзіңе-өзін қызмет көрсет» деген жағдайда
қалдырмайды [5].
1.2 ... ... ... ... кәсіпорынды басқару үрдісінің ауылшаруашылық және
индустриялдық сектордағы ... да ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардағы сияқты басқару үрдісі
еңбекті тікелей ... ... ... басшылық, орта және төменгі
бөлімдерді ... ... ... ... ... құрамдас бөліктерге
бөлу – бөлімше, бөлім, сала және т.б.
Алдымен, сервистік өндірісте ... орын ... ... қарастырғанда басқарудың маңызды функциялары болып келесілер
табылады:
- өндірістік әректтің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру;
- мақсатқа жету ... мен ... ... ... шешімдер қабылдау, яғни әрекет ету нұсқаларын таңдауды жүзеге асыру;
- шешімдерді орындау – бұйрықтар қабылдау, ... ... және ... міндеттерді бөлу, бұйрықтың орындалу үрдісін
реттеу;
- анықталған, тапсырылған жоспарлардың орындалуын бақылау және т.с.с.
Ауылшаруашылығы мен өнеркәсіп саласында, сонымен ... ... ... ... ... қоғамдық жне т.б.) басқаруға қарағанда
сервис саласындағы басқарудың ... ... оның анық ... әсер етеді. Сервис саласындағы басқару қызметтер ... ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін арттыру, ... ... ... ... олардың табыстылығы және т.б.) бағынышты. Сонымен
бірге, қызметтерді өндірушімен нарықтық айырбас үрдісіне түсетін ... ... ... жеке ... ... мен ... бағытталады.
Алайда, қызметтерді тұтынушы мен өндіру арасындағы қатынас толығымен
нарықтық айырбасқа келмейді – ... ... ... ... құрамдас бөліктермен толған неғұрлым ынталы өзара ... ... ... айтқанда, өндірістік-тенологиялық үрдістер сервистік
кәсіпорынды басқару әрекетінде ... ... ал көп ... ... ... анықталмаған болып табылады. Мұның барлығы сервистік
менеджменттің басқа қоғамдық ұйымдардағы басқару түрінен ерекшелейді.
Сервис ерекшелігі жағынан қызмет ... ... ... үрдістерін қарастырайық. Ең алдымен, кәсіпорын дамуының толық
саясатын құрумен байланысты және стратегиялық басқарумен ... ... ... ... ... керек. Сонымен қоса, жалпы басқару
сипатындағы көп жақтар ... ... ... санына,
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына байланысты болады.
Сервистік саласындағы 50 акционерлері бар ірі акционерлік ... ... ... ... және ... ... ... кеңесі жалпы саясатты өңдейді, басқарма оның ... ... ал бас ... (бас ... директор, басқарушы және т.б.)
фирманың (кәсіпорынның) немесе бас ... және оның ... ... ... ... етуші құрылымдарын ұстап тұрады.
Сервис саласындағы орта кәсіпорындарда басқарудың ең жоғарғы буыны кіші
әкімшілік күштер ... ... Бұл ... ... ... кәсіпорын
үшін маңызды шешімдер қабылдайтын және олардың орындалуын бақылайтын 3-7
тұлға болуы мүмкін. Осылайша, әкімшілік ... ... ... лауазымдық
тұлға, оның бір немесе бірнеше орынбасарлары және кәсіпорынның маңызды
бөлімшелерін басқаратын бас менеджерлер (өндірісті ... ... ... ... ... кадр ... ... құрайды.
Шағын кәсіпорындарда басқарудың барлық функциялары әдетте бір тұлғаның
қолында жинақталған [6].
Сервистік ... ... ... ... ... ... функциялар мен міндеттерді қарастырайық. Оның ... ... ... табылады:
-
кә
с
і
п
о
р
ы
н
қ
ы
з
м
е
т
і
н
ж
о
с
п
а
р
л
а
у
ж
ә
н
е
д
а
м
у
с
т
р
а
т
е
г
и
я
с
ы
н
,
м
а
қ
с
а
т
т
а
р
ы
н
ө
ң
д
е
у
;
-
кә
с
і
п
о
р
ы
н
н
ы
ң
н
а
р
ы
қ
т
ы
қ
ә
л
е
у
е
т
і
н
б
а
ғ
а
л
а
у
ж
ә
н
е
о
н
ы
ң
қ
ы
з
м
е
т
і
н
і
ң
ж
а
л
п
ы
т
и
і
м
д
і
л
і
к
к
р
и
т
е
р
и
й
л
е
р
і
н
а
н
ы
қ
т
а
у
;
-
жа
л
п
ы
ә
к
і
м
ш
і
л
і
к
-
б
а
с
қ
а
р
у
ш
ы
ж
ә
н
е
ұ
й
ы
м
д
а
с
т
ы
р
у
-
р
е
т
т
е
у
ж
ұ
м
ы
с
т
а
р
ы
н
о
р
ы
н
д
а
у
;
-
ұж
ы
м
і
ш
і
н
д
е
ж
ә
н
е
ұ
ж
ы
м
с
ы
р
т
ы
н
д
а
ғ
ы
к
о
м
м
у
н
и
к
а
т
и
в
т
і
-
ү
й
л
е
с
т
і
р
у
ш
і
ф
у
н
к
ц
и
я
л
а
р
д
ы
о
р
ы
н
д
а
у
;
-
не
г
і
з
г
і
қ
ы
з
м
е
т
б
а
ғ
ы
т
т
а
р
ы
н
ж
ә
н
е
п
е
р
с
о
н
а
л
д
ы
б
а
қ
ы
л
а
у
ш
ы
ф
у
н
к
ц
и
я
;
-
кә
с
і
п
о
р
ы
н
қ
ы
з
м
е
т
і
н
і
ң
ж
ә
н
е
қ
ы
з
м
е
т
к
ө
р
с
е
т
у
д
і
ң
қ
а
у
і
п
с
і
з
д
і
г
і
н
қ
а
м
т
а
м
а
с
ы
з
е
т
у
ш
і
ф
у
н
к
ц
и
я
;
-
тұ
т
ы
н
у
ш
ы
л
а
р
ғ
а
қ
ы
з
м
е
т
к
ө
р
с
е
т
у
д
і
ң
ж
а
л
п
ы
с
т
р
а
т
е
г
и
я
с
ы
н
қ
ұ
р
у
ж
ә
н
е
қ
о
ғ
а
м
д
ы
қ
о
р
т
а
д
а
ғ
ы
к
ә
с
і
п
о
р
ы
н
н
ы
ң
ж
а
ғ
ы
м
д
ы
и
м
и
д
ж
і
н
қ
а
л
ы
п
т
а
с
т
ы
р
у
;
-
ко
м
п
а
н
и
я
н
ы
ң
ш
а
р
у
а
ш
ы
л
ы
қ
-
ә
л
е
у
м
е
т
т
і
к
о
р
т
а
м
е
н
(
с
е
р
і
к
т
е
с
т
е
р
,
к
ә
с
і
б
и
о
р
т
а
м
е
н
,
қ
о
ғ
а
м
м
е
н
,
б
и
л
і
к
п
е
н
)
қ
а
т
ы
н
а
с
ы
н
д
а
м
ы
т
у
;
-
ақ
п
а
р
а
т
т
ы
қ
қ
о
ғ
а
м
д
а
б
и
з
н
е
с
т
і
д
а
м
ы
т
у
м
е
н
б
а
й
л
а
н
ы
с
т
ы
,
қ
а
з
і
р
г
і
ж
а
ғ
д
а
й
д
а
м
а
ң
ы
з
д
ы
о
р
ы
н
а
л
а
т
ы
н
қ
ы
з
м
е
т
т
і
к
а
қ
п
а
р
а
т
т
ы
ж
и
н
а
у
,
т
а
л
д
а
у
ж
ә
н
е
қ
о
л
д
а
н
у
;
Аталған функциялар қызметтің көптеген жеке бағыттарына ыдырайды, сол
себепті менеджменттің жоғарғы буын өкілдері басқаларға қарағанда ... ... Бұл ... ... және сервистік кәсіпорынның
даму мақсаттарын ... ... ... ... болашақтағы және жақын арадағы ... ... ... Дәл осы мақсат өндірістік процесс қызметтерінің бағыттарын
анықтайды: компания немесе фирма қай ... ... және ... өндіреді.
Мақсаттар басты немесе екінші кезекті, ... ... ... ұзақ ... ... мерзімді, ақырғы немесе аралық болады.
Кез келген компанияның, ... ... ... ... ... ... даму, нарықтық әлеуетін және бәсекелестікті сақтау болып табылады.
Басты мақсатты нақтылайтын мақсат ретінде табыс саналады. ... ... ... ... ... ... ... емес, оның қызметінің
нәтижесі болып табылатынын есепке ала отырып, ... ... ... ... ... ... ... жалпы мақсаттарға келсілер жатады:
- тиімді рентабельділікті қамтамасыз ету;
- дамудың жаңа бағыттарын, фирманың жаңа қызмет түрлерін құру;
- фирма жағдайының экономикалық ... және оның ... ... ... және нақты мақсаттарға келесілерді жатқызуға болады:
- табыс орталығы ретінде жеке ... ... ... ... қызметтің негізгі түрлері бойынша мақсаттар;
- шаруашылық бөлімшелердің, ... және т.б. ... ... ... ... бірі – кәсіпорынның жақын (2-4
жыл) және алыс (5 жыл және одан да көп) ... ... ... бұл жерде мақсаттарды қою және жету ептілігін білдіреді.
Мақсаттар кәсіпорын ... ... ... ретінде көрінеді.
Сервистік кәсіпорынның мақсаты – бұл ... ... ... ... ... болашаққа есептелген шаралар ... ... ... ... ... ... қажетті бағыттарын
таңдауға және қызмет көрсетудің өндірістік үрдістерін таңдалған бағыттарға
бағыттауға негізделген.
Көптеген ұқсас ... ... ... ... ... және ... ... сервистік компаниялар, кәсіпорындар дамудың бірдей
бағыттарын ... ... ... ... өз фирмасы үшін
баламалы ... ... ... ... жоқ ... ... ... білу қабілеті жатыр.
Стратегияны өңдеу келесі міндеттерді шешумен байланысты:
стратегиялық мақсаттарды құру;
қызметтің баламалы бағыттарын ... және ең ... ... және ... ... ... ... сыртқы мүмкіншіліктерін және кәсіпорынмен оларды шешудің
ішкі алғышарттарын бағалау;
маркетингтік қызмет саласында маңызды үдерістерді ... ... мен ... есепке ала отырып, әр ... ... ... ... ... ... ... және т.б.);
толық жедел жоспарларды, бағдарламаларды, бюджеттерді дайындау.
Кәсіпорын өзінің болашаққа деген негізгі көзқарастарын мақсаттың
әлеуеттілігіне ... ... ... ... ... әр ... ... маркетинг стратегиясы, бәсекелестік стратегиясы,
инновация, инвестициялық ... адам ... ... ... стратегия түрлері бір бірімен қиылысып отырады. Олар
фирманың ішкі мүмкіншіліктері мен ... ... ... ... ... ... ... отырады.
Кәсіпкерліктің әлемдік тәжірибесінде ұзақ мерзімді мақсаттар мен нақты
кәсіпорынның ... ... ... ... қалыптасқан.
Қазақстандық бизнестің қызмет көрсету ... осы ... ... ғана ... Бұл ... ... ... мен жоспарды жасауды
қиындататын экономикалық дағдарысқа байланысты тарылта түседі. Оған қоса,
жоғарыда аталғандай, ... ... ... ... әлсіреуі, сонымен қатар сервистік кәсіпкерлікке қылмыстың енуі
сервис саласында бір күндік төтеп беру тактикасын құруды бекітті. Сервистік
кәсіпорындарда жиі ... ... ... кез ... ... пайда
табу, қалғаны әрі қарай көріне жатар; жылдам мәмілелер – жылдам ақша ... Бұл ... мен ... ... ... ... алуға, сервис
саласында және жалпы ел экононмикасында мәдени кәсіпкерліктің ... ... ... ... шағын кәсіпкерлігіндегі басшылар арасында өндірісті
жоспарлау негіздері мен стартегиялық менеджменттің қажеті жоқ ... ... Ұзақ ... жоспарлар шындыққа сәйкес емес немесе керек емес
деп бағаланады. Бұған нарықтық жағдайда әрекет етудің ... ... ... ... бюроратиялық жоспарлау күшінің артуы әсер етеді.
Аталған барлық жағдайларда ... ... ... пен
жоспарлауды дұрыс бағаламауы кәсіпорынды басқару бойынша біліктіліктің
жетіспеуімен, ақпаратпен жеткіліксіз қамтамасыз ... ... ... ... тез өткіш сәнге бағдарланумен, қызметкерлердің
жоспарлау мен ұзақ мерзімді есептілігіне емес жеке өзінің ... ... ... ... ... түседі.
Дамудың ұзақ мерзімді бағдарламалары шағын кәсіпорында орта және ірі
кәсіпорындардағыдай өңделеді және ... ... ... ... және технологиясы шағын сервистік кәсіпорында көп жағдайда
күнделікті сұранысқа бағдарланған, оларда ұзақ ... ... мен ... ... деп ... кәсіпорын қызметкерлері көп
жағдайда нарықтың кең және ... тар ... ... ... аз масштабты сұраныстарын қанағаттандырады және т.б.
Бірақ шағын кәсіпорын қызмет ету саласының ... ... ... ... ... жоспарлау, ресурстармен қамтамасыз ету, маркетинг, –
барлығы кәсіпорын қызметінде масштабты және ... ... ... Сонымен қоса, ойластырылған мақсаттар мен жоспарлардың авторлары
болашақта не болатынын алдын ала біле ... ... алу ... менеджер жоспарды жүзеге асыра отырып, оның нәтижелеріне өзінің
сенбеушілігінен айырыла алмайды – олар әдетте, жоспарланған ... келе ... ... бұл жағдайды қалыпты деп есептеуге болады. Ең
бастысы стратегиялық жоспарлар шешімдерін ... ... ... азайтуға, кәсіпорынның таңдалған баламаларының
сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Шаруашылық үрдістерін ... ... ... ... ... ірі, орта және ... кәсіпорындарында стратегиялық басқару мен
жоспарларды құрудан бас тарту тактикасы ... ... ... ... аз ... ... ... Қазіргі кезде көптеген басшылар
сервистік ... ... осы ... ... ... дамуы болмайтынына сеніп келеді. Бір күндік мәселелерді шешу уақыт
өткен сайын алыс ... ... ... ... кезде сервис саласындағы
қазақстандық кәсіпкерлердің көп бөлігі тұрақсыз және аз ... ... ... ғана ... сонымен қатар өзін-өзі бейімдеп, жаңа
тәртіптегі кеңістікті қалыптастыру мен кеңейтуді үйренді. Бұл ... ... ... ... береді. Зерттеушілер бизнестің
дағдарыстық ... ... ... ... ... және қоғамдық-
саяси жағдайдың сызықтық еместігін ... ... ... ... ... ... ... менеджменттің жоғарғы буынындағылардың өкілдері
кабинеттік басшылар бола алмайды. Олардың қызметінің мәні бағыныштылармен,
тұтынушылармен, бизнес өкілдерімен, билік құрылымдарымен ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету
мәселелері де тыс өтпеу керек. Осының барлығы ... ... ... ішкі ... ... ... ... етеді. Жоғарғы
буынындағылардың өкілдері кез келген жағдайда кез келген ұсақ мәселелерді
шешуі ... ... ... ол ... жағдайда мәселе оның қатысуымен шешілу
керектігін ... ... білу ... ... жоғарғы
буынындағыларының орта мерзімді болашаққа арналған функциялары оның
өкілдерінің ... ... ... жетілдіруге мүмкіндік беретін,
жоспарлар мен бағдарламалар құруға көңіл аударуына, қызмет ... ... ... ... бақылауға негізделген.
Кез келген кәсіпорынның, сервис фирмасының басшылығы үшін назар
аударудағы ... зат ... ... ... ... ... Бұл жерде қауіпсіздікке жан жақты қарау керек, ең ... ... ... ... ... ... ... белсенділік сияқты кәсіпорынның қызмет етуіндегі жақтарға ... ... Бұл ... бизнестегі қылмыстың болуына, кәсіпкерлердің әлсіз
құқықтық және мәдени өзара әрекетінің қалыптасуына байланысты өзекті ... ... ... ... ... ету тек ... ғана емес, сонымен қатар адал емес ... ... ... ... ету ... ... үлкен көлемді
материалдық-техникалық, қаржылық ресурстар, сонымен қатар олар туралы
ақпарат жинақталған мекемелері мен сегменттерінде ... ... ... ... ірі сауда орталықтары мен қойма мекемелері,
мұражайлар және т.б.
Қазақстандық сервистік кәсіпорындардың тәжірибесі ... ... ... ... тиімді жүйесін құру барысында ескеретін
қағидаларын құруға себепші болды:
- кешенділік, яғни бұл ... ... ... – күзет, фирма
ішіне кіру және шығу тәртібі, кадрлар, құжаттар, техника ... жан ... ... ... ... ... ... шаралардың айыптаушы сипаты;
- қауіпсіздік жүйесі қызметінің үздіксіздігі – ол жұмыс ... де, ... ... ... ... де ... ету ... белсенділік, табандылық, үлгілік емес қорғау шаралары;
- заңдылық, яғни құқық бұзушылықты ... ... ... ғана ... ... мақсаттылық және мүмкін болатын шығындармен
салыстырмалығы;
- қорғау шаралары мен ... ... ... ... ... ... бөлімшелері мен
қызметтерінің өзара әрекет ету бағытына қарай үйлестірілуі [8].
Сервистік кәсіпорынды ... ... ... ... – ұжым қызметкерлерін ... ... ... ... ... ең ... және ... қызметкерлерін
ауыстыру және мансап сатысы бойынша көтеруге арналған жалпы шарттар
қалыптастыру. ... ... ... ... ... және
орта басқарушылық буындары өкілдерімен ғана жүзге аспайды. Осы бағытта
маңызды шешімдер ... ... ... Сонымен қатар,
персоналдық араласу және басшылардың жеке мысалы ... ... ... ынталандырады.
1.3 Көлік тасымалы – сервистік қызметтің бір түрі ретінде
Көлік ...... жүк ... және жүк қабылдаушы
қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты көлік тасымалын ... ... мен ... сәйкес тасымалдау кезіндегі әрекетінің
нәтижесі ... ... ... ... ... жүк ... ... жолаушыны, олардың жүктерін алыс және ... ... ... ... ... ... ... материалдық-техникалық негізде жүгізіледі, оған көлік
құралдары, көлікке қызмет ... ... ... жұмыстары құралдары,
тұрақтауға арналған жерлер және көлікті жөндеу құралдары ... ... ... асырушыларға жолаушылар мен ... ... бар, ... және құрал – жабдықтарды жөндейтін және
қызмет ... ... ... ... ... ... ала өтініш беру бойынша, қызмет көрсетуге
келісім – шартты рәсімдеу арқылы жүзеге асады. Жүкті тасымалдау бойынша
қызмет ... ... ... ... ... тасымалы қызметі түрлер мен топтарға сыныпталады.
Көлік тасымалы қызметі үш топқа бөлінеді:
Жолаушы көлігі қызметтері;
Жүк ... ... ... ... ... көрсету – тұтынушыларға бекітілген нормалар мен
талаптарға сәйкес көліктік ... ... ... ...... мен жүктерді тасымалдау кезінде ұсынылатын
көліктік қызмет көрсетулер жиынтығы.
Негізгі көліктік тасымалынан ... ... ... ... ... ... ұсынылады.
Ілеспелі қызметтер – жолаушыға, жүк жөнелтушіге немесе жүк қабылдаушыға
көліктік кешен ұйымдарымен немесе кәсіпкерлермен ұсынылатын ... ... ... ... және ... қызметтері.
Көлік тасымалы жалпы пайдаланудағы (теміржол, әуе, теңіз, автокөлік,
өзен көліктері) көлікті пайдаланумен байланысты, олар жолаушылар мен ... ... және ... ... ... көрсетуді заңнамаларға
сәйкес жүзеге асырады.
Көлік тасымалы қызметін атқарушысы – жүк тасымалы келісімнің қызмет
көрсететін тарабы болып ... жеке ... ... ... ... ... алты түрге бөлінеді:
Теміржол көлігі жолаушылары қызметтері;
өзендік көлік жолаушылары қызметтері;
теңіз көлігі жолаушылары қызметтері;
әуе көлігі жолаушылары қызметтері;
автомобиль көлігі жолаушылары қызметтері;
қалалық электрлік көлік ... ... ... – жолаушыларды тасымалдаудағы қауіпсіздік, уақыттылық
және ыңғайлылық, сонымен қатар жүктің сақтығына ... ... ... ... ... ... ... пайдаланушылар
жолаушылар болып табылады.
Жолаушы – тасымал келісімі (билеті) бар жеке тұлға.
Көлік ... ... тобы – жүк ... ... Бұл қызметтің
бес түрін бөліп қарастырады:
Теміржол көлігі қызметтері;
өзендік ... ... ... ... ... қызметтері;
автомобиль көлігі қызметтері;
Жүк тасымалы – сақтығы мен уақытылығына ... ... ... бойынша көліктік қызметтері. Жүк тасымалы
қызметтерін жүзеге асырғанда жүкті жөнелтуші мен ... ... ...... ... өмкізген және тасымалдау келісімінде
жөнелтуші ретінде тіркелген көліктік қызметтерін тұтынушы.
Жүкті қабылдаушы – тасымалдан кейін ... ... ... ... келісімінде қабылдаушы ретінде тіркелген көліктік қызметтерді
тұтынушы.
Көліктік қызметер тасымалдау келісі негізінде жүргізіледі.
Тасымалдау келісімі – тасымалдау ... ... ... ... ... ... көрсетілетін көліктік қызметтерді тұтынушы ... ... ... (келімі).
Көлік тасымалының үшінші тобы – көліктік экспедиция.
Көліктік экспедиция – жүкті ... ... ... ... ... қатар келісімге сәйкес тасымалдауға байланысты басқа
да жұмыстармен байланысты көліктік қызметтер.
Көліктік экспедицияның негізгі қызметтеріне келесілер жатады:
ақпараттық ... ... ... ... ... байланысты қызметтер;
көліктік экспедициямен байланысты басқа да қызметтер.
Жүк тасымалы кезіндегі көліктік қызметтерді ... ... ... ... деп ... қызметтерді автомобильдік көлік жолаушыларына қызметтер
мысалында көліктік қызметтерді толығырақ ... ... ... ... ... ... ... денсаулық
сақтау және т.б.) қоғамдық пайдалы ... ... ... ... құн ... еңбектің барлық түрлері қызметке жатады. ... ... ... ... ... материалдық өндірісте
(көлік, байланыс) шұғылданатын еңбектің түрлері де қызмет көрсетуге жатады.
Қызмет көрсету процесі кезінде жаңа, ... ... ... жасалмайды, бірақ әлдеқашан болған өнімнің сапасы өзгереді. Бұл заттай
ұсынылмайтын, ал қызмет түрінде ұсынылатын игіліктер. ... ... өзі ... ... ... ... ... материалдық өндірісті аяқтайтын және түрлендіретін
қызметтер ... ... ... ... ... ... бағытталған және технологиялық, қаржылық, ақпараттық,
құқықтық және ... ... ... ... ... түр
тармағы болып табылады. Қызметті тек қана жүк ... ... ... ... ... ... ... соны
дайындау мен жүзеге асыруға қатысты кез келген операция жатады.
Нарықтық экономика ... ... ... ... ... ... бірі – оның әрекетінің жүк тасымалы
барысында тұтынушыларды қанағаттандыру ... ... ... мен сапасын толық сипаттайтын экономикалық және өндірістік
көрсеткіштерін негіздеу болып табылады.
Өндірісітік процесстің құрамы. Жүк ... ... ... ... түрі ... ... Жүк ... бір немесе бірнеше қызмет
түрлерімен қоса жүреді (тиеу, қозғалыс, жөнелту, түсіру).
Тиеу көліктік ... ... ... ... ... барысын
ұйымдастырудан, жинақтаудан, жүкті жасау мен ... ... ... ... әзрлеуден тұрады. Тасымалдау кезіндегі басты құжат
тауарлы-көліктік құжаттама болып табылады. Оның ... ... ... ... есеп шотынан материалдық құндылықтарын тасымал кезеңінде көлік
қызметкерлеріне уақытша жазады. Тауардың ... ... ... ... ... осы сәттен бастап жүк иесінен тасымалдаушыға
өтеді. Тасымалдаушы жүкті ... ... ... ... ... ... ... түрде жауап береді.
Қозғалыс көліктің негізгі функциясы болып ... ... ... ... орындаушылардың да ... ... жол ... ... да жол ... қысқарту үшін
және жүктер мен жолаушыларды тасымалдауда сақтықты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... тиеу жұмыстары жүргізіледі – бұл жүкті бір ... ... ... ... ... аяқталған технологиялық
операциялардың кешені. Орналастыру түрлі нұсқалар бойынша ... ... ... ... бір ... екінші түріне немесе көліктен қоймаға
жүкті орналастыру процесі және ол келесідей түрлерде болады:
Қоймалық – тиеу-түсіру мына сызба бойынша ... ... ... нұсқа – кеме-көлік, көлік-кеме, кеме-кеме сызбасы бойынша
жүргізіледі. ... ... ... ... және кеме ... ... қажет етеді. Тікелей нұсқа үнемді болып ... ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейде
қамтамасыз етіледі, жүкті жеткізу жылдамдатылады [3].
Тиеу-түсіру жұмыстары жүк иелерімен ... ... және ... ... көлік қызметкерлерімен жүргізіледі, олар тиеу-түсіру
жұмыстарының және өндірісітік үрдістің жалпы уақытын ... ... ... жүк ... шарттарына тәуелді болуды ... ...... ... ... уақытына әсер етеді, ол өз кезегінде
оның өнімділігінің қысқаруына әкелетін ең күрделі және көп еңбекті ... ... – бұл ... ... жұмыс аймағына беру, жүкті қайта құру және
сұрыптау, ... ... ... ... ... ... жүк жүкті қабылдаушыға беріледі, өз ... ... ... ... ... ... ... жүкті қабылдаушыға беріледі.
Көліктегі өндірістік үрдістер жаппай, қайталанатын ... ... ... Жүк ... ... бір аумақта орналастырумен
байланысты тасымалдау әр түрлі қашықтықта ... ... ... ... ... қажет етеді.
Көліктік үрдісті жүзеге асыру ақпараттың үлкен ... ... ... ... көлік құралына жүк, жол бағыты көрсетілген жол парағы;
жүкке тауарлы-көліктік құдаттама; жол бағытында қозғалысты ... ... ... өзгерген жағдайда жедел ақпарат және т.б. Ұйымнан
тыс көлік құралдарын орналастыру ... ... ... кезінде
электроэнергияның сөндірілуі немесе кранның ... ... және ... жүкті қабылдаудан бас тартқан жағдайда бақылау және жедел
араласу үшін ... ... ... ... ... ... ... өнімнің сипаттамасы көлік ... ... ... ... ... өндірістік үрдіс – бұл ... ... ... жүкті және жолаушыларды тасымалдауында. Сол
себепті, ... өнім ... емес ... ... ... ... тұтыну
аясына жеткізгенге дейін өнімді өндіру үрдісін жалғастырады және аяқтайды.
Өнімді өндіру үрдісі жүк ... ... ... ... ғана ... ... және ... сәйкес көліктік өнімді өндіру үрдісі жүк (жолаушы)
керекті жерге жеткізілген кезде тоқтатылады. Сондықтан, ... өнім ... ... ... көлік құралы қозғалыста ... ... ... ... өндіріс үрдістеріне қызмет көрсететін қажетті
шарт болғандықтан, көлік ... ... ... көлеміне әсер етеді
және өндірістік күштердің дамуы мен ... ... ... әсер етеді, ол өз кезегінде көліктің жетілдірілуіне ықпал жасайды.
Көліктік өнімнің құны тасымалданатын ... ... ... ... жүк ... ... ... төлейді, оларды кейін жүк ... ... ... ... ... құны ... өнімнің құнына
әсер етпейді деп есептеледі, алайда ең қымбат немесе ... ... ... тез ... ... ... тасымал барысында көп
шығындарды ... ... ... ... ... мен ... көрсетуі
әдеттегі көлік құралдарынан құны қымбат болатын ... ... ... ... ... ... тасымал барысында күзетпен қамтамасыз
етілген арнайы тағайындалған көліктік құралдарда тасымалданатын ... ... ... ... тасымалдауды жатқызуға болады.
Көлікте еңбек құралдары ретінде көлік меншігі болып ... ... ... ... ... ... жауапкершілік артатын
тасымалданатын жүктер саналады.
Көлік өнімдері жүктелген немесе ... бар ... ... ... ғана ... оның ... тиеу-түсіру
операциялары барысындағы тоқтап қалулардың уақытына байланысты, яғни қайта
тиеу және ... ... ... және ... сонымен қатар тасымалдауда дамушы ... ... ... және т.б.) пайдалану деңгейіне
байланысты.
Көліктік ... ... емес ... оның ... ... ... Экономика салаларындағы маңызды шығындары өнім өндіруге
қажет шикізатты алуға кететін болса, ал ... ... ... болмаған
жағдайда өзіндік құнның 50% көлік қызметтерін атқаратын ... ... Осы 50% ... ... жаңа ... құралын сатып алуға
кететін көлік құралдарының тозуы деңгейі кіреді.
Көлік өнімінің ерекшелігі ... ... ... ... ... ... Көлік құралдарының мобильділігі жоғары болғандықтан,
көлік өнімдерін ... ... ... қиын және ... кері ... мүмкіндігі болмайды, яғни өнімді өндіру үрдісіне ықпал ... ... Бұл ... ... жолы ... ... ақпараттық
жүйелерінің, әсіресе мобильді телефон байланыстарының дамуын есептеуге
болады [9].
Теміржол көлігінде жолаушыларды ... ... ... жолаушыларды тасымалдау қатынас жолдарының негізгі
үш түріне бөлінеді: қала маңындағы, жергілікті және тікелей.
Қала маңындағы тасымалдарға қала ішін қоса ... қала маңы ... ... жатады. Жергілікті тасымалдауға бір теміржол, ал
тікелейге екі немесе одан да көп ... ... ... ... және тікелей қатынас ... ... алыс ... деп есептеледі.
Жолаушыларды тасымалдаудың шекаралары әр ... ... ... өзгеріп отырады. Ірі тораптарға қосылатын жер ... қала ... ... техникалық сипаттарының
жетілдірілуі және оның жылдамдығының артуы қала ... ... ... ... ... ... ... бойынша топтастырудың жолаушыларды
тасымалдайтын ұйымдар үшін, олардың жоспарлауы мен ... ... ... үшін, тарифтерді жетілдіру үшін маңызды тәжірибелік
мәні бар.
Жолаушылар ... ... ... ... ... теміржол
қызметінің экономикалық көрсеткіштері байланысты болады. Бұл алыс және қала
маңына тасымалдаудың ... ... ... ... әртүрлі
тарифтер бойынша төлеуімен түсіндіріледі. Осы мақсатта теміржол көлігінде
бөлім, теміржол және желі ... ... ... ... ... және кірістер бойынша жекеленген есептілік жүргізіледі. Жолаушылар
тасымалының өзіндік құнын еептеудің қатынас жолдары бойынша өзге есептілігі
жолаушы тарифі деңгейін негіздеуге ... ... ... тасымал бойынша
шығындарды азайту және жолаушылар тасымалының тиімділігі мен ... ... ... табу ... негіз болып отыр.
Теміржол көлігінде тасымалданған жолаушылар санына байланысты ... қала ... ... жолдары бойынша тасымалға келеді.
Теміржол көлігіндегі жолаушы айналымының негізгі бөлігі ұзақ сапарларда
орындалады.
Жалпы жөнелтілген ... ... алыс ... жөнелтілген
жолаушылар санына салыстырмалы қатынасы 65%-дан жоғары жолаушы айналымын
құрайды.
Халықтың көлік арқылы қозғалысы көрсеткіштерін анықтау.
Жолаушылар тасымалының ... ... саны мен ... қозғалысына
байланысты болады. Бір тұрғынға жылына келетін жол ұзақтығы пен сапарлар
саны көлік ... ... деп ... ... ... динамикасы елдегі жолаушылар тасымалының ... ... ... ... өзгерісін, сонымен қатар көліктің
материалды-техникалық базасын көрсетеді.
Сапарлар саны тең болған ... ... ... ... ... деп ... Соған сәйкес, көлікпен орындалған бір
тұрғынға келетін орташа жол ұзақтығы ... ... ... ... ... ... табылады. Бұл көрсеткіште көлік жұмысының көлемі
де, халықтың көлікке кеткен шығындары да көрініс табады. ... ... ... ... да ... ... қатар, халықтың көлік
арқылы қозғалысын аймақтар бойынша да, ... ... ... да, ... ауыл тұрғындары бойынша да есептейді. Бұл ... ... ... ... қолданылады. әсіресе, оның маңыздылығы
тасымалдау көлемі негізінен халық қозғалысына байланысты ... даму ... ... ... ... анықтайтын негізгі көрсеткіштерге жататындар: елдегі
халық саны және оның ... ... ... ... ... ... экономикалық аймақтар, облыстар және елді мекендер
бойынша орналасу сипаты, курорт ... ... ... жолаушы
көліктерінінің әр түрлерінің даму ... ... ... және ... ... қозғалысына әсер ететін факторлар өзара ... ... ... тұрғын халықтың табыстылық деңгейі санаторилі-
курорттық желінің, туризмнің ... ... ... ... ... ... ... артуы қатынас жолдарының дамуына себеп болады.
Факторлардың жағымды динамикасы ... ... ... ... әсер
етпейтінін айта кету керек. Мысалы, аймақтардағы халықты жабдықталуының
артуы, жергілікті демалыс орныдарының дамуы, осы ... ... ... тұрғындарының артуы, оның ... және ... ... ... ... ... және ... тасымалы көлемінің
артуына себеп болған.
Халық қозғалысының динамикасына болашақта елдегі ауыр демографиялық
жағдай да әсер ... ... ... ... экономиканың нақты секторының
дамуының себепшісі болып табылатын, елдегі әлеуметтік-экономикалық
жағдайдың ... ... ... артуына ықпал етеді және оның көлік
тасымалына қажеттілігін ынталандыратын болады.
2 СЕРВИСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ЖАЛПЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ... МЕН ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ҰК» АҚ негізінде)
2.1 «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ның жалпы сипаттамасы мен сервистік
қызметінің мінездемесі
«Қазақстан темір жолы» ... ... ... қоғамы («ҚТЖ» ҰК»
АҚ) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы №129
қаулысымен ... ... ... ... ... Тың ... жол басқармасын және Батыс Қазақстан темір жол
басқармасын қосу жолымен ... ... ... ... ... құрылымын оңтайландыру және артық буындарды тарату және темір жол
саласын экономикалық ... ... ... жолы» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамын
құру туралы» Қазақстан Республикасы ... 2002 ... 15 ... қаулысымен «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны
мен оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қосу ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамы құрылды [12].
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13
мамырдағы Заңына сәйкес2004 жылғы 2 сәуірде «Қазақстан ... ... ... жабық акционерлік қоғамын «Қазақстан темір ... ... ... ... ... ҰК» АҚ) ... ... жүргізілді
[13].
Қазіргі уақытта «ҚТЖ» ҰК» АҚ (компания) тасымалдау үрдісін темір жол
саласының тұтастығы мен ... ... ... ... ... ... ие. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның жалғыз акционері болып табылады. ... ... ... ... ... ашықтығын арттыру
міндеттерін шешеді, компанияның оперативтік жұмысына араласпай, Директорлар
Кеңесі ... оның ... ... ... де ... қызметі Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
министрлігімен бақылау жасалынады, ол Қазақстан Республикасының «Темір жол
көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саясатты іске ... ... ... кешенінің қызметін үйлестіреді, реттейді және
бақылау жасайды [14].
Компания ... ... жол ... ... темір жол көлігімен
жолаушылар мен жүк тасымалдау тәрізді функцияларды жүзеге асырады. Аталған
қызмет тиісінше «Темір жол көлігі туралы» және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңдарымен реттеледі
[15].
Компанияның миссиясы ресурстарды оңтайлы ... ... ... мен ... ... ... қанағаттандыру мақсатында
тасымалдау үрдісін тиімді ұйымдастырудан, үйлестіру мен қамтамасыз етуден
тұрады.
Мақсаттары ретінде:
- таза пайда табу ... ... ... ... көбейту;
- темір жол саласының қызметкерлеріне деген мемлекеттік, әлеуметтік ... ... ... және ... ... ... жылжымалы құрам паркін және магистральдық темір жол ... ... және ... ... ... және ... ... жол саласындағы қарым-қатынастардың нарықтық механизмдерін бейімдеу
болып табылады.
Компанияның орталық аппаратының ұйымдық ... ... ... ... жоғарыдан біріктірілген жүйесі болып табылады.
Филиалдар тиісті департаменттер мен басқармаларға ... ... ... ... және ... есептілікті филиалдар бойынша
жиынтықтау өндірістік департаменттер арқылы жүзеге ... ... ... ... қажетті оперативтік-шаруашылық дербестікті қамтамасыз
етеді, айналымдағы қаржыларды пайдаланудың тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... және
тасымалдау үрдісінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді (Қосымша ... ... ... жол ... ... жүк айналымы бойынша
жетінші орынды, ал «ҚТЖ» ҰК» АҚ ... ... ... 10 орынды
иеленіп отыр.
Компанияның басты сервистік қызметі болып жүк ... және ... ... ... ҰК» АК жүк ... ... көлемі 2008 жылы
268890 мың тоннаны құрады, оның ішінде 35% - экспорттық, 52% - облысаралық,
7% - ... және 6% ... ... ... ... жол ... жүк тасымалдау талданып отырған
2008 жылғы кезеңмен 2007 жылдың осы ... ... 8344 ... ... ... өскен. Тасымалдау көлемінің өсуі барлық қатынстарда
байқалып отыр.
Есеп берілетін кезеңдегі тасымалдардың жүк ... 2007 ... ... 14155 млн. ... ... 7%-ға өсті және ... ... құрады. Тасымалдардың орташа қашықтығы 29 км-ге өсті және ... ... ... сегменттерінен үш топты бөлуге болады:
1 топ – төмен кірісті тасымалдар.
Тас көмір (экспорт, облысаралық қатынас), руда ... ... , ... ... ... ... жүктері (экспорт, облысаралық
қатынаста), қалған жүктер (облысаралық қатынас);
2 топ – жоғары кірісті ... ... ... қара ... (экспорт, импорт, облысаралық
қатынас), ... және ... ... ... ... ... қалған жүктер (импорт);
3 топ – шығынды ақтайтын тасымалдар.
Тас көмір (импорт), ... ... ... ... ... ... құрылыс жүктері (экспорт, облысаралық қатынаста), ... ... ... ... (экспорт). Сурет 1 [16].
Сурет 1 - 2002 және 2008 жылдар аралығындағы жүк айналымының
динамикасы, млн. т-км
Компанияның 2008 жылғы жүк ... ... ... ... ... ... экспорт – 34,9%, импорт – 7,6%, ... ... – 51,7%, ... – 5,7% ... ... 2 ... 2 - Жүк ... көлемінің қатынастар бөлігіндегі құрылымы
Компанияның 2008 жылғы жүк ... жүк ... ... ... ... – 39,4%, импорт – 10,6%, ... ... – 37,9%, ... – 12%-ды құрады. Сурет 3 [16].
Сурет 3 - Жүк ... жүк ... ... ... ... 2008 ... жүк тасымалдары кірістерінің қатынастар
бөлігіндегі ... ... – 40,2%, ... – 13,1%, ... ... ... 26,4%, ... – 20,2%. Сурет 4 [16].
Сурет 4 - Жүк ... ... ... ... құрылымы
Қазіргі уақытта «ҚТЖ» ҰК» АҚ ... ... ... ... ... табылады.
Бұл ретте «ҚТЖ» ҰК» АҚ тасымалдауды жүзеге асыру үшін «Локомотив» АҚ,
«Қазтеміртранс» АҚ ... ... ... ... жол ... вагондарын және операторлық компаниялардың жеке меншік паркін
пайдаланады.
«Қазтеміртранс» ... ... ... ... ... «ҚТЖ» ҰК»
АҚ вагондардың тәуелсіз жеке меншік операторларымен бәсекелеседі.
Қазақстандық жүк ... ... және ... ... ... «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың үлесі жалпы көлемнен 63% құрайды, соның ішінде: 47%
«Қазтеміртранс» АҚ ... ал 16% ... ... жол ... ... етіледі.
Қазақстандық жеке меншік операторлар меншікті вагондар паркінде жүк
тиеудің жалпы көлемінен 33% тасыған.
Осы ... ... емес ... ... үлесі тиеудің
жалпы көлемінен 4%, ал тасымалдау үшін ... ... ... ... жалпы көлемінде – 10% құрайды.
Контейнерлік тасымалдар. «ҚТЖ» ҰК» АҚ дүние жүзіндегі жүк ... ... ... ... дамуына ерекше назар
аударады.
Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол ... ... ... ... жыл ... ... ... отырады.
Сурет 5 [16].
Сурет 5 - 2002 және 2008 жылдар аралығындағы контейнерлік
тасымалдардың динамикасы, ДФЭ
«ҚТЖ» ҰК» ... ... ... ... поездарды
ұйымдастыру бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп ... ... күні ... ... ... ... ... мен әрі қарай Орталық
азия елдеріне және ... ... ... ... – Орталық Азияға
тағайындалып ұдайы қатынайды (Қосымша Ә).
2008 жылы ... ... ... ... ... ... ... Үрімші-Новороссийск, Ақсу-
Клапейда, Балтық теңізі-Транзит ... ... 1004 ... пойыз
ұйымдастырылды [16].
Жолаушылар тасымалы. 2009 жылы Қазақстан Республикасында темір жол
жолаушылар тасымалдарын 11 ... ... ... ... ... екі ... ... 100 пайыздық жанама қатысуымен жолаушылар
тасымалдарын 105 қатынаста ... ... ... ... 17 халықаралық,
45 облысаралық және 43 облысішілік қатынастарда, нарықтағы 90% үлеспен
(«Жолаушылар тасымалы» АҚ, ... ... ... ... ... және ... қатынастарда 13 бағыт бойынша жолаушылар
тасымалдарын қамтамасыз ететін тоғыз жеке меншік ... ... ... компаниясы», «Сұңқар-1», «Марал Нұр», «Құнан Транс»,
«Дамир Транс», «Арлан Транс – Астана», «Батыс» қала ... ... ... ... ... ... ... өндірістік көрсеткіштер:
2008жылдың қорытындылары бойынша жолаушылар шаруашылығы бойынша негізгі
өндірістік көрсеткіштер (жекеменшік тасымалдаушыларды ескергенде) былай
қалыптасты:
- ... ... – 14 ... 449 млн. жолаушы-км деңгейінде
қалыптасты; Сурет 6 [17].
- Тасымалданған жолаушылар саны – 16млн. 649 мыңды құрады.
Сурет 6 - 2002 және 2008 ... ... ... айналымының
динамикасы, млн. жолаушы-км
2005 жылдан 2008 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанның темір жол көлігімен
67,1 млн. жолаушы тасымалданған. Осы кезең ішінде ... ... ... жолаушы-км құрады. Негізгі қызметтен түсетін кіріс – 185531 млн.
теңгені, ... 252770 млн. ... ... ... ... ... мен аз ... жүк
тасымалдарының шығындарын жабу, аз жұмыс атқаратын ... ... ... ... бойы ... жол ... өсуін тежеу саясаты темір
жол көлігінің негізгі құралдарын ... ... ... ... ... есебінен болып келді. Бұл саясаттың ... ... ... ... ... шегі бар. [17].
Жалпы алғанда «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ы еліміздегі темір жол ... жүк ... ... ... ... Компания холдингтік негізде
құрылған және жұмыс ... ... ... ... ... ... ... олардың экономикасын басқарып отырады
2.2 «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ның ағымдағы жағдайы мен экономикасын
талдау
Темір жол ... ... ... 480 миллиардтан астам теңгені
немесе Қазақстанның жалпы ішкі ... ... ... жол ... 165 ... жуық адам жұмыс істейді, бұл Қазақстанның
экономикалық белсенді тұрғындарының 1,9%-ын құрайды. Бұл ретте «ҚТЖ» ҰК» ... мың ... ... ... ... 2008 ... 31 ... жағдай бойынша біріктірілген
бухгалтерлік ... ... ... ... кезеңнің басымен
салыстырғанда елеулі өзгерістерге ұшыраған. Компания активтері, соның
ішінде ... ... ... ... ... ... ... кезеңнің
басымен салыстырғанда: ақшалай қаражат – 22794671 мың теңгеге артқан, қысқа
мерзімді ... ... – 55381035 мың ... ... қысқа
мерзімді дебиторлық берешек – 1950314 мың теңгеге артқан, қорлар – 2620561
мың теңгеге артқан, ағымдағы ... ... – 17466791 мың ... ... ... ұзақ мерзімді активтер – 47479 мың теңгеге кеміген, өзге де
қысқа ... ... – 76857 мың ... кеміген, ал жалпы қысқа
мерзімді ... ... – 10673034 мың ... ... Кесте 1 [18].
Кесте 1 - Қысқа мерзімді активтер көрсеткіші
|Активтер ... ... ... ... ... ... |кезеңнің соңы |кезеңнің басы |
|1 |2 |3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... ... ... берешек |6266474 |4316160 ... ... ... ... 1 ... |2 |3 ... ... активтері ... ... ... ... ұзақ ... ... |31791 |79270 ... де ... ... ... |5793116 |5869973 ... ... ... жиынтығы |135630960 |146303994 ... ... ... ... кезеңнің соңында есепті кезеңнің басымен
салыстырғанда: ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар – өзгеріссіз қалған,
үлестік қатысу ... ... ... ... мың ... негізгі қаражат – 84796048 мың теңгеге артқан, ... ... – 492315 мың ... ... өзге де ұзақ ... ... ... мың теңгеге кеміген, жалпы ұзақ мерзімді активтердің жиынтығы
есепті кезеңнің басымен салыстырғанда – 81334485 мың ... ... ... [18].
Кесте 2 - Ұзақ мерзімді активтер көрсеткіші
|Активтер ... ... ... ... Ұзақ ... активтер |соңы ... басы ... ... ... ... |297982 |297982 ... мерзімді дебиторлық берешек |- |- ... ... ... ... |2436557 ... ... | | ... ... ... |- |- ... ... ... ... |
|Биологиялық активтер |- |- ... және ... ... |- |- ... емес ... |3066079 |2573764 ... қалдырылған салық активтері |- |- ... де ұзақ ... ... |6404891 ... ... ... ... ... ... |710036072 |
|Теңгерім ... ... ... мерзімді міндеттемелер есепті кезеңнің соңында есепті кезеңнің
басымен салыстырғанда: қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер – 546577 ... ... ... ... міндеттемелер – 3147992 мың теңгеге артқан,
өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер – 369796 ... ... ... ... ... ... – 20191262 мың ... қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері – 223198 мың теңгеге ... де ... ... ... – 1540780 мың теңгеге артқан, жалпы
қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ...
24926451 мың теңгеге артқан. Кесте 3 [18].
Кесте 3 - ... ... ... ... ... ... ... |
|ІІІ. Қысқа ... ... ... |кезеңнің басы |
|Қысқа ... ... ... |4772944 |5319521 ... ... ... |6767202 |3619210 ... де міндетті және ерікті төлемдер |2146132 |1776336 ... ... | | ... мерзімді несиелік берешек |50699814 ... ... ... ... міндеттемелері |896645 |673447 ... де ... ... міндеттемелер |41225700 ... ... ... ... ... ... ... |
Ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... салыстырғанда: ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер – 8295937 мың
теңгеге артқан, ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелер – 111675 мың ... ... ... салық міндеттемелер – 22495924 мың ... өзге де ұзақ ... ... – 1347933 мың ... ... ұзақ мерзімді міндеттемелер жиынтығы – 15436245 мың ... ... 4 ... 4 - Ұзақ ... ... ... ... |Есепті |
|ІV. Ұзақ ... ... ... соңы ... басы ... ... ... міндеттемелер |127394821 |119098884 ... ... ... ... |- |- ... ... ... міндеттемелері |12638917 |12527242 ... ... ... ... ... ... | | ... де ұзақ мерзімді міндеттемелер |1010287 |2358220 ... ... ... ... ... ... |
Капитал есепті кезеңнің соңында есепті кезеңнің басымен салыстырғанда:
қосымша төленген капитал – 102487 мың ... ... ...... ... ... бөлінбеген кіріс – 61326229 мың теңгеге артқан, жалпы
капитал жиынтығы – 61171245 мың теңгеге артқан. Кесте 5 ... 5 - ... ... ... ... ... ... ... соңы |кезеңнің басы |
|1 |2 |3 ... ... ... ... |
|Қосымша төленген капитал ... ... ... ... |(17398001) ... ... 5 ... |2 |3 ... алынған меншікті үлестік құралдар |- |- ... ... |- |- ... ... ... ... ... (орны толтырылмаған ... ... ... | | ... ... |- |- ... жиынтығы ... ... ... ... |856340066 ... 2008 ... 31 ... ... ... пайда мен
залалдарының біріктірілген есебі есепті кезеңнің басымен салыстырғанда
елеулі өзгерістерге ... ... ... және көрсеткен қызметтен
түскен кіріс – 60124721 мың теңгеге артқан, ... өнім мен ... ... құны – 49842142 мың теңгеге артқан, ... ... ... мың теңгеге артқан, қаржыландырудан түскен кірістер – 465406 мың
теңгеге артқан, өзге де кірістер – 5393122 мың ... ... ... – 3011517 мың ... артқан, қаржыландыруға арналған шығыстар –
207527 мың теңгеге кеміген, өзге де ... – 1232971 мың ... ... ... ... әдісіменескерілетін пайда/залал үлесі – 529208
мың теңгеге ... ... ... ... ... ... ... мың теңгеге артқан, салық салынғанға ... ... ... ... мың теңгеге артқан, біріктірілген табыс салығы бойынша шығыстар
(үнем) – 3569387 мың теңгеге ... ... ... ... ... таза ... (залал) – 38326551 мың ... ... ... ... (залал) – 38326551 мың теңгеге артқан. Кесте 6 ... 6 - ... ... мен залалдары туралы біріктірілген есебі
|Көрсеткіштердің атауы ... ... |
| ... ... |
|1 |2 |3 ... ... және ... ... ... |423638639 |
|түскен кіріс | | ... өнім мен ... ... ... ... ... құны | | ... ... ... |97938378 |
|Қаржыландырудан түскен кірістер |7181578 |6716172 ... де ... |1842243 |7235365 ... ... және қызметтер көрсетуге |- |- ... ... | | ... шығыстар ... ... ... арналған шығыстар |8885933 |9093460 ... де ... |1916467 |683496 ... 6 жалғасы
|1 |2 |3 ... ... ... |862880 |333672 ... ... ... | | ... қызмет кезеңіндегі пайда |47319723 |45472613 ... | | ... ... ... пайда |- |- ... | | ... ... ... ... ... ... |45686611 |
|Біріктірілген табыс салығы бойынша ... ... ... ... | | ... үлесін шегергенге дейінгі |63881749 ... ... таза ... ... | | ... ... |- |- ... ... пайда (залал) ... ... ... ... ... |- |- ... экономикасы негізінен сервистік ... ... ... ... ... Жалпы сервистік қызмет атқаратын негізгі
екі бағыты бар. Ол жүк ... мен ... ... ... 2008 ... жол көлігімен 268,89 миллион тонна жүк тасымалдау жүзеге асырылған,
бұл көрсеткіш 2001 жылдың деңгейінен 46,3%-ға жоғары. Бұл ... ... жыл ... ... өсім 6%-ды ... Сурет 7 [16].
Сурет 7 - Жүк тасымалданды, млн. тонна
2008 жылы жүк айналымы 214 ... ... ... бұл ... ... 57 %-ға ... Жүк ... жыл сайынғы орташа өсімі
7%-ды құрады. ... 8 ... 8 - Жүк ... ... тонна-км
2008 жылы Қазақстанның темір жолы арқылы 16,7 ... ... бұл 2001 ... деңгейімен салыстырғанда 4,9 миллион жолаушыға
кем. Жалпы бұл қызметтің ... ... бар. Бұл қала ... тасымалда
автобус көлігінің бәсекелестік тудыруынан туындаған. Сурет 9 [17].
Сурет 9 - Жолаушылар тасымалы көлемі, млн. жолаушы
2008 жылы жолаушылар айналымы 14,3 ... ... ... 2001 ... ... 37 %-ға өскен. Осы ... жыл ... өсім 5 %-ды ... ... 10 ... 10 - ... ... млрд. жолаушы-км
2005 жылдан бастап 2008 жыл кезеңінде Қазақстанның темір жол көлігімен
67,1 миллион жолаушы тасымалданған. Осы кезең ішіндегі ... ... ... ... құрады. Осы кезеңде негізгі қызметтен түскен
кірістер 185 531 миллион теңгені, шығыстар 252 770 миллион теңгені құрады.
Көрсетілген ... ... ... және жергілікті бюджеттерден
бөлінген субсидиялардың көлемі 36 124 миллион теңгені құрады.
Субсидиялаудың жалпы ... – 59 450 ... ... «ҚТЖ» ҰК» АҚ – 29
572 миллион теңге МТЖ қызметтеріне уақытша төмендетілген коэффициент ... ... АҚ – 29 878 ... теңге жолаушылар тасымалының
локомотивтік тартым қызметтері үшін өзіндік құнынан төмен тариф белгілеу
жолымен бөлінді. Нәтижесінде 31 115 ... ... ... ... ... оның ... толтыру, жиынтығында «ҚТЖ» ҰК» АҚ ... ... ... ... 11 ... 11 - 2005 – 2008 ... жолаушылар тасымалының қаржы-
экономикалық көрсеткіштері (жеке меншік тасымалдаушылар ескерілмеген), ҚҚС-
сыз млн. тенге
Іс жүзінде жолаушылар ... мен ... аз ... ... жабу, аз жұмыс істейтін инфрақұрылымды ұстау және
көптеген жылдар бойы темір жол тарифтерінің өсуін ... ... ... ... ... ... ... күрделі салымдарды қаржыландыруды
қысқарту есебінен болып ... ... ... ... ... ... негізделген табиғи шегі бар [19].
Көптеген өнеркәсіптік дамыған елдердің темір жол ... ... ... ... ... ... ... және оны экономиканың көлікпен қамтамасыз етілуін
дамыту мақсатында қолдауға бағытталған. Біздің ... ... ... ... ... көлемі – 3,44 млн. АҚШ ... ... ... ... өз ... ... жол ... субсидиялаған көлемнен
893,57 млн. АҚШ долларына кем. Сурет 12 [18].
Сурет 12 - Темір жол көлігін бюджеттік субсидиялау (млн. АҚШ ... ... ... жол ... ... ... ... Шетелде бұл салаға ... ... ... ... саланың дамуы жоғарылайды.
Осы темір жол ... ең көп ... ... ... ... мен Австрия сәйкесінше 858 млн., 629 млн. және 390
млн. яғни, нәтижесінде жылжымалы құрам сабы ... ... көп ... ... Кез ... ... өзін-өзі ақтайды, әсіресе темір
жол саласы. Сондықтан да осы ... ... ... ... ... табу ... ... ҰК» АҚ-ы «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры» арқылы қаржыландырылуды ... қою ... ... ... ... ... Сурет 13 [18].
Сурет 13 - Инфрақұрылымды дамытуға арналған ... ... ... мың АҚШ ... ... ... нарықтағы жағдайын талдай келе SWOT талдау
келтіруге болады.
Күшті жақтары:
- Көліктің ... ... жүк ... үлесі 60 %-дан астамды
құрайды;
- Аймақаралық тасымалдардың басшысы;
- Жол ақысының салыстырмалы түрдегі төмен бағасы;ъ
- Қозғалыс қауіпсіздігі;
- ... Ауа ... ... ... ... Жоғары жабдықталғандық;
- Транзиттік темір жол халықаралық дәліздерінің болуы;
- 1520 мм жолтабанының көлік кеңістігі темір жол ... ... ... ... ... ... үйілме жүктерді тасымалдау кезіндегі ... ... ... ... ... ... барлық маусымда тәулік бойы көрсету қабілеті.
Әлсіз жақтары:
- Жолаушылар тасымалын жүк тасымалдары есебінен және ... ... ... ... тоғыспалы қаражаттандыру;
- Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен түр-түрлігінің жеткіліксіз ... ... ... ... мен жылжымалы құрам) елеулі табиғи және
моральдық тозуы;
- Көліктің басқа ... ... ... ... Нақты сервистің жеткіліксіз деңгейі;
- Жылжымалы құрамда жаңартудың ... ... жүру ... шектелуі;
- Шектелегн тарифтер жанындағы жанама шығындардың жоғары деңгейі;
- Вокзал ... ... ... шығынының кірісінен артуы;
- Жылжымалы құрам паркінің тапшылығы;
- Инновацияларды енгізудің және процестерді автоматтандырудың ... ... ... ... ... қате ... реттеу;
- Саланың жетілдірілмеген институционалдық құрылымы;
- Ескірген технологиялар және техникалық нормативтердің ескірген базасы;
- Шығынды және ... ... және ... ... ... ... салалық ғылыми-зерттеу орталықтары желісінің болмауы.
Мүмкіндіктер:
- Темір жол тасымалдары мен ілеспе қызметтерге ... ... ... ашу ... да, ... мемлекеттік компаниялардың акциялар
пакеттерін сату есебінен де инвестициялар тарту мүмкіндігі;
- Нарықта ... ... ... және тасымалдарға арналған
тарифтерді қайта реттеу кезінде ... ... ... ... тасымалдарды мемлекеттік субсидиялау туралы шешімдер;
- Жолаушылар тасымалына тартылған жылжымалы құрамды жаңартуды мемлекеттік
субсидиялау ... ... ... ... ... ... оның бәсекеге
қабілеттілігін (сапасын, түр-түрін) арттыру есебінен қызметтерді қайта
реттеу кезінде ... жүк ... мен ... ... ... ... үлесін ұлғайту;
- Жүру жылдамдығын арттыру;
- Сервисті жақсарту;
- Бағыттардың географиясын кеңейту;
Қатерлер:
- ... ... ... және ... ... ескірген
технологияларға байланысты темір жол ... ... ... Жабдықтарлың тозуының жоғары болуы және істен шығуы салдарынан
авариялар мен техногендік апаттардың тәуекелдері;
- Саланың активтерін ... әкеп ... ... ... ... ... маңызды бағыттар бойынша жолаушылар тасымалынан
шығындарды мемлекеттік бюджеттен субсидиялау ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен субсидиялаудан
бас тарту;
- Жүк тасымалының шикізаттарға әлемдік бағалардың ... ... және ... емес ... ... ... ... тетіктері мен салалары сақталған
жағдайда келешектің стратегиялық ... ... ... ... ... ҰК» АҚ) ... жеке ... және
мемлекеттік тасымалдаушылар арасында нарықтың ... ... ... ... әкеп ... ... ... кемсітушілік реттеудің сақталуы;
- Өнеркәсіп объектілерін шикізат көздеріне жақын салудың салдарынан
жүктерді тасымалдауға сұраныстың төмендеуі;
- ... ... ... көршілес елдердің
аумақтарында жаңа балама бағыттардың пайда болуы;
Осы сала мен ... ... ... ... ... мен ... келе – ... күрделі мәселелерін шешу ... ... ... жол ... ... ... ... жасайтын негізгі
факторлар:
1. Жолаушы тасымалдары қызметтерінің шығындарының жеткіліксіз түрдегі
ашықтығы – ... ... жол ... ... ... бағасы
белгіленбеген.
Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдарының тиімділігі әрекет
етуші ... ... ... ... ... тасымалдарын
тиісті бюджеттен қаржыландыру бөлігіндегі ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «Темір жол көлігі
туралы» 2001 жылғы 8 ... ... Заңы ... ... атқарушы
органдары тиісті келісім-шарт жасай отырып, қаламаңы қатынасында ... ... ... ... қабылдауға өкілетті.
Осы мақсатпен облыстар бойынша ... ... ... ... ... қоғамы қаламаңы тасымалдарына келетін шығындарды
белгілеу Ережелері жасалынды, бірақ әрекет ... ... ... ... ... ... ... норма қарастырылмаған.
2. Темір жол жолаушы тасымалдарының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
ету үшін жәй және мерекелік күндері сұраныс пен ... ... ... ... ... тарифтерді реттеуге мүмкіндік беретін
қолайлы тарифтік саясатты жүзеге асыру керек.
Әрекет етуші монополияға қарсы заң ... ... ... ... ... ... актіні қабылдау қажет, ол ... ... ... ... ... ... ... билет бағасын, жүк пен жүкбагажын тасымалдау құнын ... ... ... тариф әрекет етеді).
Қазіргі кезде қолайлы тариф ... ... үшін ... «Табиғи монополиялар туралы» Заңына сәйкес жолаушы
тасымалдарын қызмет түрі ... ... ... ... жатпайтындығына
қарамастан Табиғи монополияны реттеу және бәсекені қорғау ... ... ... өйткені темір жол жолаушы көлігі әуе ... ... ... ... ... ... тасымалы табиғи
монополия субъектілерінің республикалық тізіміне енгізілген.
3. ... ... ... ... ... ... қызметін шектеу
қажеттіліктерді толық қанағаттандыру және жолаушылардың темір жолға
қызығушылығын ... ... ... ... ... ... дамытуға мүмкіндік бермейді.
Осылайша, қалталы және қызмет жинағымен «жоғары деңгейде жабдықталған»
вагондарды енгізу «жоғары деңгейде жабдықталған» ... ... ... ... ... Ал бұл ... көршілес Ресей темір
жолдарында пойыздар құрамына белгілі талаптар тізіміне сай ... ... ... ... ... ... ... жолдар деңгейінде
жүзеге асырылуда және монополияға ... ... ... ... компанияның экономикалық және ағымдағы жағдайын талдай ... ... ... ... ... ... көлемінің интермодальді бәсекенің ... ... ... төмендеуі;
2) Жолаушылар тасымалы қызметінен түсетін түсімдердің осы ... кем ... ... жол ... ... ... ... төмендігі;
4) Инфрақұрылымды дамытуға арналған мемлекет инвестицияларының жоқтығы;
2.3 Компанияның экономикасын басқару мен қаржыландыру тетіктері
«ҚТЖ» ҰК» АҚ ... ... ... ... ... ... компанияларының экономикасының оперативтік ... ... ... ... ... ... ... 100%-ы «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» иелігінде болғандықтан, ... ... ... ... ... ... сипатта болады.
Яғни, еншілес компаниялар технологиялық құралдарды, құрылыс жүргізу,
қайтақұру, модернизациялау (темір жол желілері мен ... салу ... ... ... ... мен ... іс-әрекет (ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық, жаңа
ақпараттық технологияларды жасау мен ... ... ... ... ... ... ... қызметтік
автомобильдермен қамтамасыз ету) ... ... ақша ... ... ... ... ... қолдаса қаражат алады.
Сурет 14 [18].
Сурет 14 - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ-ның
қаржыландыру сызбасы
Ақша қаражаттарын бөлу ... ... ... ... ... ... ... бағытында»
көрсетіледі. Кесте 7 [20].
Кесте 7 - Қаржыландырылу бағыты
|№ |Ай, жыл ... ... |ҚҚС |ҚҚС ... |
| | | | ... ... |
| | | | | | |
2. ... пен ... ... ... атқарылатын жұмыс пен қызмет көлемі
көрсетіледі. Кесте 8 [20].
Кесте 8 - Жұмыс пен қызмет жоспары
|Ай ... |Бір дана ... ... ... |
|Қаңтар | | | ... т.б. | | | ... де ... ҰК» ... немесе еншілес компанияларда аталған жұмыс пен
қызметтің балама өндірушілері болатын болса, онда толық ақпарат ... 9 ... 9 - ... ... ... |Бір ... ... сомасы |
| | ... | ... ... | | | ... АҚ және т.б.| | | |
3. ... жоспар» бөлігінде жобаны жүзеге асыру барысында ... ... ... ... ... ... ... жобаның технологиялық үрдісі нақты сипатталады.
4. «Күнтізбелік жоспар» бөлігінде жобаның жүзеге асу сатылары көрсетіледі.
Кесте 10 [20].
Кесте 10 - ... ... ... ... ... ... |
| |Ай, |Ай, жыл |Ай, ... жыл |Ай, жыл|
| |жыл | | | | ... ... | | | ... типі | | | ... | | | ... ... | | | ... ұстауға шығындар, мың тг. | | | ... ... мың тг. | | | ... ... ету ... жыл | | | ... да ... | | | ... ... ... ... технологиялық құралды ойлап табу
шаруашылық әдісімен жүргізілетін ... ... ... ... ... ... Кесте 12 [20].
Кесте 12 - Инвестициялық салымдар шығындар құраушылары
|Шығындар құраушылары |20ХХ |20ХХ |20ХХ |20ХХ ... |
| ... 1 ... 2 ... 3 |+1 | |
| |айы |айы |айы | | ... ... | | | | | ... төлемдер | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... да ... | | | | | ... ... ... тиімділігінің негізгі
көрсеткіштерін бағалау үшін келесі ... ... ... таза ... құн;
- кірістіліктің ішкі нормасы;
- жоба рентабельділігінің индексі;
- жобаның өзін ақтауының дисконтталған мерзімі;
Таза көрсетілген құн (NPV) – пайыздық ... ... ... ... ... ... құны. NPV нөлден жоғары болуы керек,
тек ... ... ғана жоба ... ... ... формуласы:
мұндағы:
- экономикалық коэффициент;
- амортизация,
- инвестиция;
- дисконттық салым;
- кезең номері
Кірістіліктің ішкі ... (IRR) – бұл NPV=0 ... ... ... берілген дисконттық салымнан жоғары болуы керек. Ол жобаның потенциалды
тиімділігін көрсетеді.
Жоба рентабельділігінің ... (РІ) ... ақша ... ... ... инвестициялық ақша ағындарының
дисконтталған құнына қатынасымен есептеледі:
мұндағы:
- операциялық ақша ... ... ... ... инвестициялық ақша ағындарының дисконтталған құны;
Сонымен, жоба NPV-сі.
Жобаның өзін ақтауының дисконтталған мерзіміні – өндірістік ... ... мен ... ... ... ... уақытты
айтады.
Жобаның тиімділік көрсеткіштерін бағалау жобаның бар жүзеге асыру
кезеңін ... ... ... ... ... ақша ... ... жүргізіледі. Жобаның экономикалық тиімділігін ... ... ақша ... ... ... дисконтталған көрсеткіштер
алынады.
Егер жоба экономикалық тиімділікті қарастырмаса (жоба өзін-өзі
ақтамайды), онда ... ... үшін ... ... бал – аса ... ... ... асыру технологиялық тұрғыдан
қарағанда керек, одан бас ... ... ... ... әсер
етеді, тұрғындардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді, жоба шұғыл
түрде жүзеге асырылуы керек.
2 бал – ... ... ... ... асыру елеулі түрде өндірістік
бағдарламаны жүзеге асыруға әсер ... оны ... ... ... ... жету мүмкін емес.
1 бал – орташа маңызды: жобаны жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... шығындарды азайту
үшін, жұмыстағы үзілістердің болу ықтималдығын азайту үшін қажет.
6. «Қызметтің негізгі көрсеткіштері» ... ... ... мақсаттарының жетістіктері көрсетіледі. Жоба қызметінің негізгі
көрсеткіштері сандық тұрғыда көрсетіледі.
7. «Ұйымдастырушылық жоспар» бөлімінде жобаның ... ... ... көрсетіледі.
8. «Тәуекелді бағалау» бөлімінде жобаның жүзеге ... ... ... қысқаша сипаттамасы беріледі: бағалық, валюталық, өтімділік,
пайыздық, нормативті, ... ... ... ... ... ... қорытынды жасалу керек (өте жоғары,
жоғары, төмен, өте төмен).
Бағалаудың нәтижесінде жобаның тәуекелділік ... ... (өте ... ... төмен, өте төмен).
Осының нәтижесінде жобаның нәтижелігі бағаланып, қаржыландыру бөлінеді.
Бұл қаржыландыру ... ... ... жол саласын субсидиялау кезінде
пайдалануға болады.
3 ТЕМІР ЖОЛ САЛАСЫ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫ СЕРВИСІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУ
3.1 Жолаушылар тасымалының экономикалық әлеуетін ... жол ... ... ... ... ... ... бөлімінде жасалған SWOT талдау негізінде
жолаушылар тасымалының ... ... ... ... ... қоғамының әлсіз әрі шығынды екені ... ... ... ... сервисі жүк тасымалы сервисінен түскен кірістер
есебінен қаржыландырылып ... ... ... кез ... ... табуына әсер ететін фактор екені белгілі. Сондықтан да ... ... ... ... ... маңызы зор. Темір жол
саласы сервисінің ерекшелігі ... жол ... ... ... ... пайданың көп болуы тасымалданатын аралықтың ұзақтығына
байланысты емес, сол ... ... ... ... саны
мен тасымалдану тарифіне байланыстылығы.
Компания монополист компания болғандықтан ... ... ... ... ... ... ... тарифтік реттеу де бар. ... ... ... үшін ... ... негізсіз көтеру қйын және оған
рұқсат жоқ. ... ... бір жол бар, ол ... ... ... және ... ... мықты негіздеме жасау. Осы жерде менің
ұсынысым темір жол туризмін ұйымдастыру, ... ... жол ... ... ... ... артады және сол жолаушыларға
байланысты қосымша ... ... ... ... Бұл өз ... ... көтеруге үлкен негіздеме болады, ал ең ... ... ... кезде біздің қоғамда темір жол сапары адамды шаршататын әрі
жағымсыз деген ой ... Бір ... ... бекетке сапар амал
жоқтықтан емес, қызықты сапар болуы мүмкін екенін көз ... ... ... та бұл ... ... ... ... және арнайы темір
жол турларын ұсынады.
Шынымен де, ... ... ... ... ... және
географиялық нысандарға жеткізе алатын темір жол тораптарымен қамтамасыз
етілген. Осыған ... ... жол ... ... үлкен мүмкіншілігі
мен болашағы бар.
Темір жол туризмі ретінде жеке ... үшін 24 ... 1 ... аралықта немесе 24 сағаттан кем, бірақ емдейтін, танымдық, діни
орындарға қона ... ... жол ... ... ... құралдарымен
жасалынатын сапарды түсінеміз.
Техниканың дамуында рельсті көліктің дамуы рельссіз көлікке қарағанда
ерте басталды және де темір жолдар автомобиль ... ... елу ... салынды. Темір жол көлігі еліміздің әрбір аймақтарын бір-бірімен
байланыстыруда және мемлекеттерді ... ... ... ... кез-келген мемлекеттін экономикасының тұрақты әрі ... ... ... ... ... ... сапар жасауы кезінде
қолданатын негізгі көліктерінің бірі болып табылады.
Көліктік қызмет көрсету ... ... жол ... ... ие және ол көптеген жағдайларда басқа тасымалдау түрлерімен
салыстырғанда оны тартымды ... ... ... ... жол ... ... ... жоғарылығы;
алыс қашықтықтарды бағындыра алуы;
жөнелтілу бекетінен қабылдау бекетіне жеткізілу жылдамдығының жоғарылығы;
жыл мезгілдеріне, ... ... ауа райы ... ... әрдайымдығы;
қоршаған ортаны кеңінен қарауға ыңғайлығы мен ... ... ... ... ... ... және т.б.
Темір жол көлігі автомобиль мен әуе көліктерінің интенсивті дамуына
дейін ... ... ... шегу ... ... Автомобиль мен әуе
көліктері өздерінің интенсивті дамуынан бері ... ... ... ... Бірақ та жоғары жылдамдықты темір жол ... ... ... ... ... арттырды.
Қазір Еуроодақ елдерінің бірқатар елдерінде – Италия, Франция, Испания,
Германия, Ұлыбританияда – ірі астаналар мен ... ... ... әуе және ... ... арқылы жасаудан көрі темір жол
көлігінде ... ... ... ... жол ... Қазақстан Республикасында және де посткеңестік
елдер территориясында ... рөлі ... ... бұл ... ... ... ішкі және халықаралық туристік сапар жасау кезінде негізгі
орын ауыстыру құралы ретінде пайдаланады [21].
Темір жол ... ... ... үш тарап қатысады. «ҚТЖ» ҰК»
АҚ, турситік ... мен ... ... ... ҰК» АҚ мен туристік фирма
екеуара келісім шарт ... ал ... ... мен ... шегуші екеуара
келісім жасасады. Яғни, компания сапар шегушіге тікелей қызмет ... ... ... ... жол ... қамтамасыз етеді де сапар
шегушіге ары қарай қызмет көрсетуді туристік фирма өз мойнына ... жол ... ... жоғарыда атап кеткендей үш тараптың
қатысуымен жүзеге асады. Темір ... ... ... ... ... ... (топ жетекшісі) жетекшілік етеді. Топ алдын ала ... ... ... ... ... ол ... вагон маңы болады.
Бұның барлығы сапар ... ... ... топ жетекшісі міндетті түрде бағыт бойындағы әрбір орында
көрсетілетін қызмет ... ... ... мен тәртібімен,
туристердің орналасу орындары мен тамақтану ... ... ... түрлерінің калькуляциясымен егжей-тегжейлі танысып
шығуы керек.
Топ ... ... ... ... ... ... ... реквизиттерімен қатар жоспар-тапсырма болуы керек: топ
нөмірі, ... тур, ... ... адам ... қызмет көрсету
мерзімі, ұйымның телефоны мен адресі.
2) Топ жетекшісінің жадынамасы.
3) Туристік фирманың калькуляциясының көшірмесі.
4) Жолдаманың есептесу бағасының есебінің көшірмесі.
5) ... ... ... Есеп бланкісі.
Жол жүрер алдында топ жетекшісі міндетті ... ... ... мен ... тізімін және туристердің санының
сатып алынған орындар санына сәйкестігін тексеру керек;
туристерді жеке басын куәландыратын құжат пен ... ... ... өзін ... оларды бағыт бойынша бағдар беріп, сапардың
бағдарламасы мен ... ... ... ... ... ... жол ... тәртіптер мен
аялдамалардағы жеке басы қауіпсіздігі туралы нұсқауламаны міндетті түрде
жүргізуі керек.
Аралық және ... ... топ ... ... етуі ... ... ... орнына бағыттама беріп, ... ... ... ... ... үй мен тамақтану орындарының адрестерін жеткізу;
экскурсия мазмұнымен және оның орны мен уақыты туралы ақпаратпен;
бос уақытта ... өз ... ... бағыттары мен көліктің тоқтау
аялдамасы туралы ақпаратпен.
Жоғарыда атап ... ... ... жол ... ұйымдастыру үшін
компания мен туристік фирма арасында вагондар мен пойызды жалға алу туралы
келісім шарт жасалынады. ... пәні ... ... алушыға (туристік
фирмаға) берілетін арнайы пойыз болып табылады.
Келісімде ... ... ... ... ... Пойызды жалға
алушыға беру мен оны қабылдау акт жасау негізінде жүзеге асырылады.
Туристерді жаллға алынған ... ... ... ... ... ... нақты саны бойынша тасымалдың құны, жүктерді
тасымалдау құны, төсек орын құны, пойыздың арнайы ... ... үшін ... 3-4 ... ... құны және тағы да ... ... пойызды жалға алу келісім шартына қосымша:
сапардың бағыты мен ... ... ... сапардың мерзімі мен әрбір бекеттегі аялдаманың ұзақтығы;
вагон-мейрамханалардың саны;
пойыздағы қызмет көрсетулер (іщімдіктер, шай ... ... ... штатында туристік пойыздың басшысы, нұсқаушы
методист, мәдени шара ... мен ... ... пойыздың басшысы болып туристік-экскурсиялық мен әкімшілік
жұмыста, тәрбиелік жұмыста тәжірибесі бар жоғары білікті туристік ... Ол ... ... ... жұмысына, барлық вагондарда
тәртіптің сақталуына, бағыттың графигінің сақталуына, ... ... ... жасалуына жауап береді. Ол пойыздың сапарға
дайындығын ... ... мүше ... есеп пен ... ... ... және ... әңгіме жүргізеді. Ол ішкі
тәртіпті жүйелі түрде бұзатын туристерді пойыздан аластатуға құқылы.
Нұсқаушы-методист тәрбиелік, мәдени, экскурсиялық жұмыстардың ... Ол ... ... ... ... ... ... ұйымдастырады, жоспарылы экскурсия мен ... Оның ... ... шара ... болады. Сондай-ақ
ол туристердің отыруы мен орналасуына, туристік ... ... ... ... жауап береді.
Дәрігер өзінің қызметіне сәйкес жұмыс атқарады. Оның ... ... ... ... медициналық көмек көрсету мен ... ... ... мен ... ... тәртіптердің сақталуын
қамтамасыз ету жатады.
Сапар шегушілердің вагондарында ... ... ... ... ... жүру кестесі, туристік пойыздың директорының, нұсқаушы
методисттің, мәдени шара ұйымдастырушы мен ... ... ... нөмірі мен тамақтану мезгілдері ілінуі қажет.
Туристік пойыздың арнайы тұру бекеттерінде мынандай құрылғылар болуы
керек:
барлық территорияның жарықтандырылуы;
радио торабы;
ілінетін ... ... ... үшін ... қол жуғыштар;
туристер демалатын орындар;
вагондарды сумен, отынмен, аккумулятор батареяларын зарядтайтын құрылғылар;
қоқыс жинайтын және салатын ... ... ... ... немесе қалалық
тамақтандыру орындарында тамақтандыруды қарастырады.
Еліміздің географиялық орналасы ... мен ... ... де ... ... жайылып жатуына байланысты елімізде көптеген
рекреациялық аудандар көп. Бірақ та бұл ... ... ... және ол ... ... ... ... Бізге де бұны
дамытуға дамытуға болады. Оған ... ... әсер ... ... табиғи сұлу жерлердің көптігі және ... жол ... ... бұл ... бұрыннан қолға алынып, жақсы жолға
қойылған. Сол шетелдік тәжірибені бізге де қолдануға болады:
«Түнгі паром» ... – Дувр – ...... – Париж аралығында қатынайтын фирмалық туристік пойыз Golden ... ... – Перт ... ... ... туристік экспресс Indian
Pacific.
Претория – Кейптаун бағытында жүретін Оңтүстік Африка Республикасындағы
ыңғайлылығы жоғары ... ... мен ... ... ... ... ... баламасы.
Мәскеу – Санкт-Петербург бағытында жүретін ресейлік «Қызыл жебе» экспресі.
Мадрид – .................. және
Севилья – Кордова – Гранада – Рондо – Севилья бағыттары бойынша жүретін
атақты испандық ... Al Andalus ... ... 19 ... ... тасымалдайтын арнайы Транссібір
экспресі.
Шотландиялық Патшайым Экспресі.
Чарльстон – Жаңа Орлеан – Сан-Антонио – Эль Пасо ... ... ... және ... ... бағытын мына бағыттарда ұйымдастыруға болады:
- Астана-Шортанды;
- Астана-Алматы 2;
- Алматы-Сарыағаш-Түркістан;
- Қарағанды-Қарағайлы (Қарқаралы).
Осылайша «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен туристік фирма ... және ... ... сапар шегуші арасында келісім негізінде жүзеге асады. Бұл жерде сапар
бағасы мен қызмет көрсетуді ... ... ... ал ... ... ... ... асырады, әрине нарықтық бағадан біршама жоғары
тарифпен. Ол өз кезегінде тасымал ... ... ... өсуіне әкеледі. Бұған қоса мерекелік және ... ... ... ұйымдастыру арқылы жолаушы тасымалын кеңейту. Темір жол
тасымалының сенімді әрі тұрақтылығы арқасында тасымал нарығында ... ... ... арқылы тасымал сервисінің ... ... ... және ... ... ... тасымалды ұйымдастыру
арқылы жолаушылар тасымалдау
Жолаушы тасымалында, әсіресе қаламаңы тасымалдарында бәсекелестік
қалыпты сақтап қалу үшін ... және ... ... ... жылдық
демалыс кезеңдері көліктердің жұмысы нақты келісілген және ... ... ... ... ... ... ... тұрғындардың
моральді және физикалық күшін жұмыс аптасына дейін қалпына ... ... және ... ... ... адамдар табиғатта, су жағасында,
тауда немесе мәдени ... ... ... мен орындарда
өткізгенді жөн санайды.
Нарықтың бұл сегментінде жолаушыларды ... үшін ... және ... күндері артатын сұраныстарын қамтамасыз ету керек.
Бұл күндері ... ... ... ... ... Сурет 15
[22].
Сурет 15 - Демалыс және ... ... ... ... ... құрылымы
Жолаушылардың жүру бағыттары демалыс және мерекелік күндері ... ие. ... ... ... қала маңындағы тасымалды
саяжайларға (көктемгі-жазғы уақытта), ... ... ... ... ... ... ... суқоймаларда шомылу) және активті
демалыс орындарына (балық ... ... ... ... ... ... ... сырғанау) арнайы бағыт ұйымдастыруға болады.
Еліміздің мерекелерінің әр түрлігін ескерсек, жолаушылардың да ... ... әр ... ... ... ... ... мерекелерді
жоғарыда көрсеткендей үш топқа бөлуге болады: мемлекеттік, діни ... ... ... ... осылардың әрқайсысын ескере отырып
жасау керек.
Өзінің сапарын жоспарлағанда потенциалды ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстарды қолданып, такси,
микроавтобус сынды көліктерді пайдаланып жетеді. Сондықтан да бұл ... ... ... ... ұйымдастыру керек, бұл аталған
көліктердің әрқайсысына да тиімді. Мерекелік және ... ... ... ... ... ... ... болады.
Сурет 16 [22].
Сурет 16 - Демалыс ... ... ... ... тізбегі
БО – жолаушы бағытының бастапқы орны;
ТС – жолаушыларды ... ...... ... ... – электр пойызы;
а, а’ – автобус;
м/а – ...... ... – жаяу ... де электр пойызының бағытын шаңғы тебетін, шайтанарбамен ... ... ... ... ... арнайы шаңғы,
шайтанарба қоятын орын қарастырылу керек. Сонымен қатар өздерімен құралдары
жоқтарға жалға беру ... да ... жөн ... ... ... жол ... көрсетілетін вагонішілік қызметтер
де демалыс күніне немесе мерекелік күнге сәйкес болуы шарт.
3.3 Жолаушылар тасымалдарын қаржыландырудың ... ... ... ... ... үлгілері
Темір жол бюджетін мемлекет бюджетінен субсидиялаудың төмендігі мен
инфрақұрылымды дамытуға арналған мемлекет инвестицияларының мүлдем ... ... ... ... ... жол ... ... қызмететуінің барлық ұлттық көп
қырлығына қарамастан, қазіргі уақытта ... жол ... ... төрт ... ... көрсетуге болады.
Бірінші үлгі. Жүк тасымалдары есебінен айқаспалы ... ... ... ... ұстанылған дәстүрлі сұлба. ... ... және ... болады. ТМД елдері, Үндістан, Қытайдың темір
жол ... ... ... ... және ... де ... жұмыс істеуде.
Көптеген елдерде қызмет түрлеріне қарай ... және ... ... ... ... ... бір темір жол әкімшілігінің бақылауына
бөліп алу әлі жүзеге асырылған жоқ.
Өзбекстанда ... ... ... ... ... ... жол ... мемлекеттік кәсіпорны құрылды.
Магистраль тораптары мен тасымалдау қызметін ... ... ... ... ... ... ... темір жолдарын дамыту
бағдарламаларымен ... ... ... Орта Азия ... құру ... ... асырылып жатқан жоқ, бірақ тиімсіз ... ... ... ... ол ... ... ... қайта құруларды
көрсетеді.
Қытайдың Темір жол ... ... ... ... ... мен нарыққа бағытталған жолаушы және жүк тасымалдарының бірқатар
компанияларын құрып, қызметтің қосымша түрлерін мемлекеттік реттеуден бөліп
шығаруды жоспарлап отыр.
Үнді ... ... (IR) ... ... тарифтері мемлекеттік көлік
саясатымен анықталады және әлемдегі ең ... ... ... ... шамамен он бестен бірін құрайды. Әлеуметтік қажетті
тасымалдарды орындау жөніндегі міндеттері бар ... ... 42 ... ... береді, ал мемлекет оның тек 20%-ын ғана ... ... ... ... ... ... жалпы табысты
қамтамасыз ететін жүк тасымалдары жауып отырады. IR ... ... 99%-ды ... ... инфлияция қарқынын басып оза отырып,
екінші сыныппен жүру ... ... мен ... ... сыныпты орындардың
тарифтерін төмендету көзделіп отыр.
Ресейде ұзақ уақыт бойы мемлекеттік басқару мен ... ... ... ... министрлігінде болып келді.
Қазіргі кезге дейін жүргізіліп жатқан реформалаудың ... ... ... ... асыру үшін қажетті заң және басқа ... ... ... ... ... ... Басқару және
шаруашылық жүргізу қызметі Ресей ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде бәсекелес және уақытша-
монопольді салаға жатқызылған, алыс қашықтыққа ЖВ және ... ... ... ... даму ... сәйкес тарифтерді
либеризациялау қағидалары мен механизмдері жасалуда.
Жолаушы тасымалдарын қолдау механизмі ... ... ... ... ... етілетін болады. Тариф саясаты ... ... ... ... отырып қалыптасады. Федералдық
бюджеттің үлесін біртіндеп арттыру және ... ... ... жабуға бағытталған жүк тасымалдарынан түсетін ... ... ... ... қаржыландыруды кезең кезеңімен тоқтатуға ... ... ... құрудың бірінші және екінші сатысында алыс қашықтықтағы
және ... ... ... өзгермелі шығындар деңгейінен төмен
болмауы керек.
Екінші кезеңде ... ... жыл ... алыс ... ... ... ... анықталатын болады. Алыс қашықтықтағы жолаушы
тасымалдарының шығындарын жабуға арналған ... ... ... ... ал ... қатынасы бойынша – Ресей Федерациясы
субъектілерінің бюджеттерінде ... ... ... ... ... компанияларға да, оларды тұрғылықты қолдау түрінде халықтың
жеңілдік берілетін санатына да берілетін болады, ол тарифтерді ... ... ... ... және ... ... ... береді.
Қайта құрудың үшінші сатысында алыс ... ... ... ... елдің барлық аумағында өз құрылымындағы
пойыздармен тасымалдауды ... ... ... ... ... ... ... жеке капиталға жол ашылады.
«РТЖ» ААҚ жүйесінен тыс жолаушы тасымалдарының барлық бағыттарында ... ... ... құру үшін ... жасалынады.
Тиісті сертификаттаудан өткен, қаламаңы тасымалдарын ... ... ... отырған компаниялардың лицензия (франшиза) сатып ... Бұл ... ... ... ... және ... ... толығымен немесе ішінара тиесілі компанияларға артықшылық
беріледі.
Жолаушы тасымалдарын қаржыландырудың басқа жалпы қабылданған үш үлгісі
саланы ... ... мен ... жол ... ... ... ... пайдалану қызметінен бөлуді жүзеге асырған бірқатар
елдерде жүргізілген. Табиғи монополия ретіндегі ... ... жол ... өкіметтің бақылауында қалады, ал ... мен ... ... ... ... ... жол ... осылай
бөлу темір жол жолаушы көлігін ... ... үшін ашық ... ... либеризациялау мен бәсекені дамытуға мүмкіндіктер
ашады.
Екінші үлгі. Жолаушы тасымалдарын жүзеге ... ... және ... компания бизнес-жоспарға сәйкес Үкіметпен келісім-шарт жасасу
арқылы жұмыс істейді. Әдетте, қызмет нысаналы нарық пен сегменттер бойынша
бәсекені ... ... алыс және ... ... бөлінген.
Магистраль жолдарындағы кез келген түрдегі бәсеке көптеген елдерде ... ... ... ... дәл осы үлгі ... ... елдерде
SNCF (Франция), SJ (Швеция), DBAG ... Amtrak ... ... SBCB ... т.б. ... жүк тасымалында да, жолаушы
тасымалдарын да жүзеге асыратын тасымалдау ... ... ... ... DB ... ... жолаушы тасымалдары саласында
әлеуметтік сипаттағы көрсетілетін қызметтерге төлем ақы алу ... ... 1969 жылы ... ... тарапынан алынатын жыл ... ... ... ... асыру – екі неміс мемлекеттерінің жолдарын біріктіру,
қарыздарды қайта құрылымдау барысында өсе ... ... ... құрамына
түрлі саладағы көптеген еншілес кәсіпорындар ... DBAG-ң ... ... ... мемлекет тарапынан қаржыландыру біртіндеп азаюда.
АҚШ. Алыс қашықтықтықтағы жолаушы ... ... ... ... мемлекетке тиесілі Amtrack жалғыз ұлттық темір жол жолаушы
корпорациясы жүзеге асырады. Корпорацияның жылжымалы құрамы, вокзалдары
бар, олар жүк ... ... ... сондай-ақ мейрамханалар мен
жолаушыларға қызмет көрсетуді ... ... ... ... ... ... ... сегменттері бойынша төрт филиалға
бөлінген. Компания қызметі негізінен толығымен мемлкеттік федералдық қаржы
бөлуге тәуелді.
Аймақтық және ... ... ... асыратын компаниялар
жергілікті, аймақтық және федералдық әкімшіліктермен қаржыландырылады.
Аймақтық ... ... ... ... ... ... ... келеді, соның негізінде олар инвесторларды, сөзсіз, ... ... ... ... ... болады.
Швеция. Жолаушы тасымалдарын (алыс қашықтықтағы және ... SJ ... ... ... ... ... Жеке ... жолаушы компаниялары тасымал көлемінің төмендігімен сипатталады.
Мемлекеттік те, жеке меншік ... ... да ... ... билік органдарымен қаржыландырылады.
Bannverket мемлекеттік әкімшілігі ұсынған инфрақұрылымға кіру –
тарифтің 20%-ын құрайтын ... ... ... ... ... ... көптеген елдердегі автомобиль жолдарын
пайдаланғаны үшін төленетін ... ақы ... ... түсетін болса, темір
жол инфрақұрылымын пайдаланғаны үшін төленетін төлемақы да солай ... ... ... ... SNCF ... ... асырады. Франция жолаушы тасымалдары шығынды болып табылады және
компанияның тарифтерді көтеруге немесе тиімсіз ... бас ... жоқ, ... олар ... ... тасымалдар. Осыған байланысты
жолаушылар тасымалдары мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік шығындарға өтем ақы төлеу тәртібі заңмен нақты
белгіленген. Жолаушы тасымалдарын қаожыландыру мемлекеттік ...... ... ... тасымалдар) және аймақтық деңгейде ... ... ... жергілікті билік органдары қаржыландырады.
SNCF мемлекеттік шығынды жолаушы тасымалдарын қаржыландыру туралы үкіметпен
де, сондай-ақ аймақтық ... де 5 жыл ... ... тасымалдаушының монополиясын жою және басқа операторлардың
аймақтық қызмет нарықтарына шығу болашағы қарастырылуда. Жаңа ... ... SNCF-ң ... ... ... жөніндегі
қызметіне ақы төлеуді тоқтатады да, қаржыландыруды тікелей аймақтық
әкімшіліктерге ... ... ... ... жол ... иесі қозғалыстың
техникалық жағдайы мен қауіпсіздігіне жауап ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Алыс қашықтықтағы бағыттарда аумақтар мен маршруттарға қызмет ... ... ... ... операторларына тендерлік
негізде сату тек осы елде ғана қолданылады. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
қаржыландырудың ең төменгі мөлшерін ұсынған оператор-компания болады. ... ... ... ... мен ... ... ... арнайы
құқықтарды белгілі бір уақыт мерзіміне алады.
Жолаушы қатынастарын тендер жеңімпаздарына 7 жылдан 15 жыл ... 25 ... ... ... Тендерді жеңіп алған
компаниялар Railtrack компаниясына темір жолдар мен станцияларды пайдалану
құқығының ақысын төлейді. Жылжымалы құрамды ... ... үш ... ... ... Бұл ... бойынша тасымалдаушыЖкомпаниялар өздерінің
жылжымалы құрамының қызмет көрсету және пайдалану шығындарын төлемейді.
Франшизалар географиялық қағидалар ... ... ... ... түрлеріне ғана қызмет көрсету бәсекелестігі үшін жағдайлар жасалған.
Халықаралық тасымалдардың кейбір бағыттарында ... жүру ... ... темір жол көлігінің құрылымдық элементтерінің жаңа
иелеріне қатысты ұзақ ... ... ... ... ... ... ... бөліктерді қосымша пысықтауды талап
ететін айтарлықтай күрделі ... ... ... 25 ... ... ... шарт жасасу кезінде он бес жыл ... ... ... ... ... ... ... торабының
оператор компаниясы – «Railtrack» темір жол ... ... ... табыстан басқа, - сондай-ақ мемлекеттен тиісті қаржылық көмек
алады.
Субсидия пайдаланушы ұйымдарға ақша қаражатының кепіл ... ... ... ... ... ... жыл ... жалпы
мемлекеттік шығындар бабынан қор бөлу туралы ... ... ... ... ұзақ мерзімді негізде капитал құйылымын жоспарлай алады.
Жекешелендірудің алғашқы үш жылы барысында тарифтердің үштен ... өсуі ... ... ... одан да төмен деңгейде
бекітіледі. ... ... ... ... өсімінің жоғарғы шегін
реттемек.
Төртінші үлгі. Жолаушы тасымалдары жөніндегі компанияларды ... ... ... ... ... ... көрсетудің сапасын
жақсарту, тасымалдау тарифтерін көтермеу, ... ... ... ... болашақ жеңімпаз үшін негізгі шарт өз ... ... ең ... мөлшерін сұрауы болып табылады.
«Концессия» үлгісі әлемдік ... ... ... ... ... Латын Америкасының елдерінде, темір жолдың жеке телімдерінде
пайда болды. Концессия жалпы мемлекеттік ... әлі ... ... Темір жолды жеке, айтарлықтай созылып жатқан ... ... ... ... ... алушы ел Үкіметімен
жасалған концессия шартының ... ... ... ... ... ... ... алынған жылжымалы құрамды пайдалана отырып,
белгілі бір аумақта тасымалдауды жүзеге асырады [23].
Концессия беру ... ... ... ... болдырмау және
пайдалану қызметінің тиімділігін арттыру қағидаларына негізделеді.
Алты жеке меншік компанияларға федералды өкімет, ... ... ... ... ... ... ... берілген. Қалған бірнеше алыс қашықтықтағы жолаушы қатынастарын
басқару үшін ... ... ... ... алыс қашықтықтағы
тасымалдардан бас тартқан. Бұл тасымалдарды қаржыландыру ... ... ... үкіметтерге ұсынылды. Темір жол
қызметкерлерінің тегін жүру жеңілдіктерін алып ... ... ... ... ... ... беруді қамтитын шығындарды азайту
саясатының нәтижесінде ... ... ... ... ... етпейтін, қаржы жағынан тәуелсіз компанияға айналды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты жазу және зерттеу барысында анықталған және ... ... ... ... ... ... болады:
1. Сервистік қызмет – бұл жеке қызметтер көрсету арқылы адамдардың
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ... ... яғни ... және жеке ... ... ... асыру бойынша ерекше өзара
әрекетке түсетін адамдар белсенділігі. Бұл бір ... әр ... ... ... ... ... қалайды, екінші тарап
нақты қызмет ... ... ... ... ... өзара әрекеттер
мүмкіндік береді. Осындай қатынастардың мақсаты – материалдық құндылықтар
құру емес, адамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру.
Сервистік қызметпен жеке ... мен ... ... ... ... ... қызмет болып табылады. Қызмет еңбектің өнімін
білдіреді, оның ... ... ... ... ... ... ... қызметті сервисология ғылымы зерттейді – әлемдік
сараптамада тәртіпаралық, теориялық және зерттеудің қолданбалы ... ... ... ... туралы ғылым.
Сервис терминін ең алғаш рет француз экономисі Жан Батист Сэй ... ... ... бойынша трактат еңбегінде 1803 жылы енгізген. Оның
ойынша, қызметті тек адам ғана ... ... да, ... ... де ... Кейіннен Сэйдің ізбасары француз экономисі Фрэдерик ... ... жеке ... мен ... ... ... ... назар аударады.
2. Жылдық айналымы 480 миллиардтан астам теңгені немесе Қазақстан
Республикасының жалпы ішкі ... ... ... ... ... ... жүк және жолаушы тасымалын ұйымдастыратын жалғыз ... ... ... ... ҰК» АҚ холдингтік құрылымға ие және де сервистік
қызметті еншілес компаниялары арқылы ... ... және де ... ... ... және басқарып отырады. Жалпы ... ... ... ... жеті жыл ... жүк ... артуы
мен жолаушы тасымалы көлемінің төмендеу үрдісі бақыланады.
2008 жылы жүк айналымы 214 миллиард тонна-километр құрады, бұл ... ... 57 %-ға ... Жүк ... жыл ... ... өсімі
7%-ды құрады.
2008 жылы Қазақстанның ... жолы ... 16,7 ... ... бұл 2001 ... деңгейімен салыстырғанда 4,9 миллион жолаушыға
кем. Жалпы бұл қызметтің төмендеу үдерісі бар. Бұл қала маңындағы ... ... ... тудыруынан туындаған.
2005 жылдан бастап 2008 жыл кезеңінде ... ... жол ... ... ... ... Осы кезең ішіндегі жолаушылар айналымы
54 миллиард жолаушы-километрді құрады. Осы ... ... ... ... 185 531 миллион теңгені, шығыстар 252 770 миллион ... ... ... ... ... және ... бюджеттерден
бөлінген субсидиялардың көлемі 36 124 миллион теңгені құрады.
Субсидиялаудың жалпы көлемі – 59 450 миллион теңге: «ҚТЖ» ҰК» АҚ – ... ... ... МТЖ ... ... ... ... беру
жолымен; «Локомотив» АҚ – 29 878 ... ... ... ... ... ... үшін ... құнынан төмен тариф белгілеу
жолымен бөлінді. ... 31 115 ... ... ... ... қалады, оның орнын толтыру, жиынтығында «ҚТЖ» ҰК» АҚ ... ... ... ... ... елдердің темір жол көлігіндегі
экономикалық ... ... ... ... ... ... және оны экономиканың көлікпен қамтамасыз етілуін
дамыту мақсатында қолдауға бағытталған. Біздің еліміздің бюджетінен ... ... ... көлемі – 3,44 млн. АҚШ долларын құрады, бұл
Нидерланды ... өз ... ... жол ... ... көлемнен
893,57 млн. АҚШ долларына кем.
Біздің елімізде темір жол инфпһрақұрылымын дамытуға ешқандай инвестиция
құйылмайды. ... бұл ... ... ... ... ... ... дамуы жоғарылайды.
Сонымен, компанияның ағымдағы жағдайына байланысты жасалған SWOT талдау
негізінде мынадай әлсіз жақтар анықталды:
- Жолаушылар ... жүк ... ... және ... ... ... есебінен тоғыспалы қаражаттандыру;
- Көрсетілетін қызметтердің ... мен ... ... Негізгі құралдардың (инфрақұрылым мен жылжымалы құрам) елеулі табиғи
және моральдық тозуы;
- Көліктің басқа түрімен салыстырғанда төмен ... ... ... ... деңгейі;
- Жылжымалы құрамда жаңартудың жеткіліксіздігі;
- Пойыздардың жүру жиілігінің шектелуі;
- Шектелегн тарифтер жанындағы жанама шығындардың ... ... ... ... паркінің тапшылығы;
- Инновацияларды енгізудің және ... ... ... ... ... ... соғатын қате мемлекеттік реттеу;
- Саланың жетілдірілмеген институционалдық құрылымы;
- Ескірген технологиялар және техникалық нормативтердің ескірген базасы;
- ... және ... ... және өндірісті басқару әдістері;
- Отандық салалық ғылыми-зерттеу орталықтары желісінің болмауы.
Осы талдауды ... ... келе ... және ... ... ... Жолаушы тасымалы көлемінің интермодальді ... ... ... ... төмендеуі;
- Жолаушылар тасымалы қызметінен түсетін түсімдердің осы ... кем ... ... жол ... ... ... субсидиялаудың төмендігі;
- Инфрақұрылымды дамытуға арналған мемлекет инвестицияларының жоқтығы;
3. Темір жол жолаушылар саласының соңғы жылдардағы тасымал көлемінің
азаю мәселесін ... жол ... ... арқылы жандандыру ұсынылған.
Көбіне рекреациялық аймақтарға туристік пойыздар бағытын ашу арқылы темір
жол жолаушылар ... ... ... көлемін арттыру. Оны мына
бағыттарда ұйымдастыруға болады:
- Астана-Шортанды;
- Астана-Алматы 2;
- Алматы-Сарыағаш-Түркістан;
- Қарағанды-Қарағайлы (Қарқаралы).
Ол «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен ... ... ... және ... фирма мен
сапар шегуші арасында келісім негізінде жүзеге асады. Бұл жерде сапар
бағасы мен ... ... ... фирма белгілесе, ал компания өз
кезегінде тасымалды жүзеге ... ... ... ... ... ... Ол өз ... тасымал кірістерінің тасымал шығыстарына
қарағанда өсуіне әкеледі. Бұған қоса ... және ... ... ... ұйымдастыру арқылы жолаушы тасымалын кеңейту. Темір жол
тасымалының сенімді әрі тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... сол арқылы тасымал ... ... жол ... және ... ... ... ... ұлттық әл-ауқат қоры» арқылы қаржыландыру.
Яғни, ... ... ... ... осы ... қаржыландырып
келген жүк тасымалының ... ... ... қаржыландыруды
біртіндеп тоқтатып, осы саланы мемлекеттің қолдауына алу. Бұны негізгі төрт
үлгі бойынша ... ... ... ...... ... және Ресей
темір жолдарының қаржыландыру ... ...... ... Нидерланды, Бельгия және АҚШ елдерінің үлгісін қолдану, ... ... ... ... ...... Америкасы елдерінің
үлгісіне сүйене отырып жолаушы ... ... ... ... ... кәсіпорын экономикасының шығындары мен
кірістерін басқару арқылы компанияның ... ... және ... ... ... Е.И. ... О.В. ... Сервисная деятельность: учет, экономический
анализ и контроль // М.: Дело и Сервис. 2006. - 5-14 ... Смит А. ... о ... и ... богатства народов // Пер. ... Т.1 М., ... И.М. ... ... ... Курс ... // 3, 3.1 раздел.
4. Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. Сервисная деятельность. ... // ... – 9-14 ... ... В.И. ... ... ... пособие // Глава 1.
6. Л.Г. Субботина. Экономика и ... ... ... ... ... 2009. – 32-34 бб.
7. Федорова Г.В. Технологии бухгалтерского учета, анализа и ... // ... ... Г.А. ... ... ... Историческая и современная
практика, ... ... ... ... // М.: Аспект
Пресс, 2006. 251-269 бб.
9. О.Т. Лойко. Сервисная деятельность. ... ... // М.: ... 7-18 бб.
10. В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. Экономика ... ... ... // М.: ... 2006. 12-15 ... ... ... Үкіметінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы №129
қаулысы.
12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 наурыздағы №310 ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13
мамырдағы Заңына
14. ... ... ... жол ... ... 2001 ... 8
желтоқсандағы №266-ІІ Заңына
15. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» ... ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамының 2008
жылға арналған жүк тасымалы туралы есебі.
17. «Қазақстан темір жолы» ұлттық ... ... ... ... арналған жолаушылар тасымалы туралы есебі.
18. Финансовая ... ... ... ... ... ... ... за 2008 год.
19. Большая энциклопедия ... ... ... // ... ... энциклопедия, 2003. том 4. - 921-923 бб.
20. Правила ... ... ... // ... от 24.12.09, №805-
Ц.
21. А.С. Кусков, О.В. Понукалина. Менеджмент транспортных услуг: туризм //
М.: РКонсульт, 2004. – 276-279 ... ... Е.В. ... ... ... пассажиропотоков в
пригородном сообщении в выходные и праздничные дни. ... ... // ... 2007. - 90-93 ... ... Е.Д., Жангаскин К.К. Қазақстан темір жол ... // ... ... ... ... А
ҚОСЫМША Ә
|Көрсеткіштің атауы |Өлшем |2007 |2008 ... |
| ... |іс ... жүзінде|% |
| | | | |абс. ... ... |мың ... ... | |
| ... | | |103,2% ... ... ... ... ... |139 960 |8344 ... (әкету) |мың тонна |84 760 |93 356 | ... ... |мың ... |22 295 |20 115 |99,8% ... |мың ... |13 199 |15 459 |-332 ... жүк ... |млн. т-км |200 752 |214 907 |110,1% ... | | | |8596 ... ... ... т-км |79 351 |81 924 |90,2% ... (әкету) |млн. т-км |74 639 |83 955 |-2180 ... ... |млн. т-км |24 180 |22 508 |117,1% ... |млн. т-км |22 582 |26 520 |2260 |
|1 ... жүкті |км |771 |799 |107,1% ... ... | | | |14155 ... | | | | ... ... ... |566 |585 |103,2% ... ... |км |831 |899 |2573 ... ... |км |1085 |1119 |112,5% ... |км |1711 |1716 |9316 ... ... |млн. |14 314 |10 608 |93,1% |
| ... - | | |-1672 |
| |км | | |117,4% |
| | | | |3938 |
| | | | |103,7% |
| | | | |28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |103,5% |
| | | | |20 |
| | | | |102,1% |
| | | | |19 |
| | | | |103,2% |
| | | | |34 |
| | | | |100,3% 5|
| | | | |74,1% |
| | | | |-3706 ... ... ... ... ... ... түрі ... шығын |
|п/п | | ... ... | | ... ... ... | | ... ... | | ... | | ... | | ... да ... | | ... | | ... ... жалпылау
|Ескі шығындар | ... ... | ... | ... ... ... әл-ауқат қоры» АҚ
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ
Еншілес ... және ... ... ... ... ... ... күндер
мемлекеттік мерекелер
діни мейрамдар
халықтық мерекелер
саяжауға бару
өзен порты
өзен порты
мұражайларға бару
тарихи жерлерге бару
зиярат ету
спорттық шараларға бару
концерттерге бару
халықтық мерекелерге бару
БО
(СО)
а
б/т
ж
м/а
ОС
(ТС)
ТС
(ОС)
өзен порты
орман, көл
шаңғы базасы
саяжай
.
.
.
.
.
.
Э
а’
б/т’
ж’
м/а’
«Самұрық-Қазына» ұлттық ... ... ... қызметі
Логистикалық-инфрақұрылымдық қызмет
«Қазтеміртранс» АҚ
100%
«Қазақстан халық банкінің ЖЗҚ» АҚ
4,6%
«Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қызмет секторы
Профильдік емес қызмет секторы
Тасымалдар дирекциясы
«Магистральдық жүйе дирекциясы» филиалы
«Локомотив» АҚ
100%
«Казтранссервис» АҚ
100%
«Жолаушылар тасымалы» АҚ
100%
«Әскери теміржолдық күзеті» АҚ
100%
«Кедентранссервис» АҚ
33%
«Локомотив ... ... ... ... ... ... ЖШС
100%
«Ертіс сервис» ЖШС
100%
«Ақжайық Батыс 2006» ЖШС
100%
«Каскор-Транссервис» АҚ
100%
«Транстелеком» АҚ
100%
«Теміржолжылу» АҚ
100%
«Теміржолсу» АҚ
100%
«Орманқорғау» ЖШС
100%
«Алматы вагонжөндеу зауыты» ... ... Finance B.V.» ... ... ... ... АҚ
23,43%
«Ремвагон» АҚ
100%
«Желдорреммаш» ААҚ
100%
«Ремлокомотив» АҚ
100%

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Norton Commander сервистік қаптама бағдарламасының функциялары мен қызметі7 бет
Бәсеке қабілеттілікті арттыруда сервистік қызметтің мәні38 бет
Бөлшек сауда және сервистік қызметтің маркетингтің шешілімі36 бет
Кәсіпорындағы сервистік қызметті ұйымдастыру және дамыту болашағы15 бет
Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру25 бет
Сервистік бағдарламалар9 бет
Сервистік саясат көрсету38 бет
Сервистік қызмет көрсету67 бет
Сервистік қызмет туралы45 бет
Сервистік ұйымды басқарудағы басшылықтың атқаратын қызметі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь