Тауарлы Материалдық Қорлар есебі. №2-ші ХҚЕС

Жоспар:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Тарау Тауарлық.материалдық қорлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.1 Тауарлық.материалдық қорлар жайлы түсінік ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Тауарлық.материалдық қорлардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3 Материалдардың номенклатурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.4 Материалдар қозғалысының есебі және
оларды құжаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.5 Тауарлық.материалдық қорларды бағалау әдістері ... ... ... ... ... 15

2. Материалдық қорлардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18

2.1 Материалдық қорлардың қоймадағы есебі ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.2 Материалдардың бухгалтериядағы есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.3 Материалдық қорларды түгендеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

3. Тауарлы.материалдық қорлардың аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

3.1 Тауарлы.материалдық қорлардың
қозғалысының аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

4. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30

5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
КІРІСПЕ


Курстық жұмыста тауарлы – материалдық есепке алу мәселелері қарастырылған . Тауарды өндіру мен жеткізуде бір қалыптылық жоқ жағдайда үзіліссіз қызметті қамтамасыз ету үшін өндіріс мекемелері мен кәсіпорында қажеті тауар қорлары болуы қажет. Тауар қорлары – бұл соңғы тұтынушыға сатылған кезге дейінгі нарықтағы қоғамдық өнімнің бөлігі. Міне, сондықтан да ұйымның міндеттемелерінің бірі болып тауарлы – материалдық қорларды есепке алу тақырыбы өз алдына бөлек мәселе болып қарастырылады және нарықтық экономика жағдайында өте актуалды. «Тауарлы –материалдардық қорларды есепке алу» атты №7 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес, тауарлы – материалдық қорлар бұл: шикізат қорлары, материалдар, ыдыс және ыдыстық заттар, аяқталмаған өндіріс, дайын өнім тауарлар түріндегі активтер.
Тауарлы –материалдық қорлар жөнінде мәліметті толық және шынайы қалыптастыру бухгалтерлік есептің маңызды мақсаты. Осыған орай курстық жұмыста мынадай талаптар қойылады:
1.Тауарлы –материалдық қордың ұғымы және бағалау тәртібін қарастыру.
2.Тауарлы –материалдық қордың қозғалысын құжаттық рәсімдеу және есепке алу сұрақтарын зерттеу.
3.Тауарлы –материалдық қор есебін жетілдіру жолдарын анықтау.
Курстық жұмыста «Энергия плюс» ЖШС практикалық материалдары қолданылған.
«Энергия плюс» ЖШС 14 сәуірде 2003 жылы Қарағанды облысының Басқару юстициясында тіркелген. Серіктестік қызметінің мақсаты тауарлар нарығын кеңейту, пайда табу, қоғам қажеттігін қанағаттандыру. Энергия плюс» ЖШС негізінен мынадай іс –қызмет түрімен айналысады:
- коммерциялық қызмет;
- жанаржағар май сатып алу, сақтау, көтерме және бөлшек саудалау, сату;
- күрделі құрылыс жұмыстары, жөңдеу, монтаждау жұмыстары;
- көлікпен қамтамасыз ету;
- қоғамдық тамақтандару пунктері мен азаматтардың демалыс орындарын ашып, олардың жұмысын ұйымдастыру;
- ҚР заңында тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.
Өз қызметінің барысында «Энергия плюс» ЖШС -ң қолданыстағы бухгалтерлік есептің негізгі заңдарын, бухгалтерлік есеп шоттың үлгі жоспарын, қолдана отырып шаруашылық операцияларын жүзеге асырады.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты – жоғарыда келтірілген міндеттерді және «Энергия плюс» ЖШС тауарлы –материалдық қор есебін ұйымдастыру мен оны одан әрі жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады.
Курстық жұмыста Қазақстан Республиксының бухгалтерлік есеп пен есеп беру жүйесін реттейтін нормативтік құжаттар, отандық және шет елдік авторлардың жұмыстары, периодикалық басылымдар пайдалынады.
1. Тауарлы –материалдық қорлардың ұғымы, классификациясы және бағалануы.
Тауарларды өндіру мен жеткізуде бір қалыптылық жоқ жағдайында үзіліссіз сауданы қамтамасыз ету үшін сауда мекемелері мен кәсіпорында қажетті тауар қорлары болуы қажет.
13.11.96 жылғы № 3 бухгалтерлік есеп жөніндегі Ұлттық комиссияның қаулысымен бекітілген 7 «Тауарлы – материалдық қорлар есебі» бухгалтерлік есеп стандартына, 28.01.2003 жылы 27 ҚР Қаржы Министрлігінің бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, тауарлы – материалдық қорлар – бұл:
1. Шикізат қатары, материалдар, сатып алатын жартылай фабрикаттар және құрамдық заттар, конструкциялар мен тетіктер, отын, ыдыс ыдыстық заттар, қосалқы бөлшектер, өндірісті пайдалануға немесе тұрмыстар мен қызметтер үшін пайдалануға арнарған өзге материалдар;
2. Аяқталмаған өндіріс, жұмыстар, қызметтер орындау;
3. Ұйымдардың қызметі барысында сатуға арналған дайын өнімдер мен тауарлдар түріндегі активтер.
Соған сәйкес тауарлы – материалдық қорлардың келесідей топтарды бөліп көрсететін, олардың экономикалық жіктеуі материалдардың есебін дұрыс ұйымдастырудың маңызды жағдайларының бірі болып болып табылады:
II. Шикізаттар мен материалдар - өнімнің материалдық негізін құрайды. Осыған орай, негізінен, ауылшаруашылығы мен өндіруші өнеркәсіп өнімін – шикізат деп, ал өндеуші өнеркәсіп өнімін – материалдар деп атайды. Өнеркәсіптің кейбір салаларында шикізат және материалдар негізгі және көмекші болып бөлінеді, дегенмен, бұлай бөлу, шартты болып саналмайды, өйткені ол өнімдердің әр түріне материалдардың сол бір түрін қолдану санына, технологиялық процесстің сипатына қатысты болады. Мысалға, наубайхана өндірісінде негізгі шикізат және материалдарға ұн, тұз, ашытқы және су жатқызылады. Көмекші шикізат және материалдар өнімдердің сапасын жақсартуға әсерін тигізеді, олар белгілі бір тұтыну қасиеттерін береді.(қант, сүт, хош иіс)
III. Сатып алынатын жартылай фабрикаттар - өндеудің белгілі бір сатысынан өткен, бірақ әлі де дайын өнім блып саналмайтын шикізат және материалдар. Яғни, материалдық негізін құрайды.
IV. Отын - өндірістегі өзінің тағайындалу және пайдалану жағдайлары бойынша энергетикалық, технологиялық, двигательдік (жанар, тағар май) және шаруашылық мұқтаждықтары үшін (ғимараттар мен үй жылытулары үшін) отын болып бөлінеді.
V. Ыдыс және ыдыстық заттар – бұл әртүрлі материалдар мен дайын өнімдерді орау, буып-түю, тасымалдау және сақтау үшін пайдаланатын заттар.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. «Бухгалтерский учет от азо до баланса», Э.О. Нурсеитов, Алматы, 2006 ж.
2. «МСФО: рекомендации по применению рабочего плана счетов», Библиотека ЦДБ, Алматы, 2006 ж.
3. «Рабочий план счетов по МСФО», Библиотека ЦДБ, Алматы, 2006 ж.
4. «Аудит: теория и практика», Д.О. Абленов, Алматы, 2005 ж.
5. «Қаржылық есеп», С.Б.Баймұханова, Алматы 2007 ж.
6. Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. “Бухгалтерлік есеп: теориясы және негіздері”, Алматы, ”Экономика”, 2006 ж. – 156 бет
7. КеулімжаевҚ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.А. “Қаржылық есеп”, Алматы, ”Экономика”, 2001 ж. – 78 бет
8. Дюсембаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау”. Алматы, “Экономика”, 2001 ж. – 187 бет
9. Төлегенов Э.Т. “Бухгалтерлік ақпарат жүйелері”. Алматы, “Экономика”, 2001ж. – 289 бет
10. Дюсембаев К.Ш. “Аудит и анализ в системе управления финансами” Алматы, “Экономика”, 2000 ж. – 40 бет
11. Абденов Д.О. «Аудит негізері» - Алматы, 2006 – 30 бет
12. Әжібаева З.Н. «Аудит» - Алматы, 2006 – 274 бет
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
«Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттары» ... ... ... ... ... есебі. №2-ші ХҚЕС
Орындаған: Фин.08-3 оқу ... ... ... А.А
Қабылдаған: Миркамалова А
Қызылорда, 2011 ж
Жоспар:
Кіріспе --------------------------------------------------------------------
--------------3
1. Тарау Тауарлық-материалдық қорлар -------------------------------------5
1.1 Тауарлық-материалдық ... ... ... ... ... ... ... ----------------------------6
1.3 Материалдардың номенклатурасы -----------------------------------------
10
1.4 Материалдар қозғалысының есебі және
оларды құжаттау-------------------------------------------------------------
---------10
1.5 Тауарлық-материалдық қорларды бағалау әдістері ... ... ... ... ... ... қорлардың қоймадағы есебі -------------------------------18
2.2 Материалдардың бухгалтериядағы есебі -----------------------------------
20
2.3 Материалдық қорларды түгендеу ------------------------------------------
--22
3. Тауарлы-материалдық қорлардың аудиті ... ... ... аудиті -------------------------------------------------------
---------27
4. Қорытынды ---------------------------------------------------------------
----------30
5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі------------------------------------------
-----32
КІРІСПЕ
Курстық жұмыста тауарлы – материалдық ... алу ... ... ... ... мен жеткізуде бір қалыптылық жоқ жағдайда үзіліссіз қызметті
қамтамасыз ету үшін өндіріс ... мен ... ... ... қорлары
болуы қажет. Тауар қорлары – бұл соңғы тұтынушыға ... ... ... ... ... ... Міне, сондықтан да ұйымның
міндеттемелерінің бірі болып тауарлы – материалдық қорларды есепке алу
тақырыбы өз алдына бөлек ... ... ... және ... ... өте ... ... –материалдардық қорларды есепке алу» атты
№7 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес, тауарлы – ... ... ... ... ... ыдыс және ... заттар, аяқталмаған
өндіріс, дайын өнім тауарлар түріндегі активтер.
Тауарлы ... ... ... ... ... және шынайы
қалыптастыру бухгалтерлік есептің маңызды мақсаты. Осыған орай курстық
жұмыста мынадай талаптар қойылады:
1.Тауарлы –материалдық қордың ... және ... ... ... ... ... ... құжаттық рәсімдеу және есепке алу
сұрақтарын зерттеу.
3.Тауарлы –материалдық қор есебін жетілдіру жолдарын анықтау.
Курстық жұмыста ... ... ЖШС ... ... қолданылған.
«Энергия плюс» ЖШС 14 сәуірде 2003 жылы Қарағанды облысының Басқару
юстициясында тіркелген. Серіктестік қызметінің мақсаты тауарлар нарығын
кеңейту, ... ... ... ... ... ... ... ЖШС
негізінен мынадай іс –қызмет түрімен айналысады:
- коммерциялық қызмет;
- жанаржағар май сатып алу, сақтау, көтерме және бөлшек саудалау, ... ... ... ... ... монтаждау жұмыстары;
- көлікпен қамтамасыз ету;
- қоғамдық тамақтандару пунктері мен азаматтардың демалыс орындарын ашып,
олардың жұмысын ұйымдастыру;
- ҚР заңында ... ... ... да ... ... ... барысында «Энергия плюс» ЖШС -ң қолданыстағы бухгалтерлік
есептің негізгі заңдарын, бухгалтерлік есеп шоттың үлгі жоспарын, қолдана
отырып шаруашылық операцияларын жүзеге асырады.
Курстық жұмыстың ... ...... ... ... ... ... ЖШС тауарлы –материалдық қор есебін ұйымдастыру мен оны одан
әрі жетілдіру жолдарын анықтау ... ... ... ... ... ... есеп пен есеп беру
жүйесін реттейтін нормативтік құжаттар, ... және шет ... ... ... ... ... ... –материалдық қорлардың ұғымы, классификациясы және бағалануы.
Тауарларды өндіру мен ... бір ... жоқ ... ... ... ету үшін сауда мекемелері мен кәсіпорында қажетті тауар
қорлары болуы қажет.
13.11.96 жылғы № 3 бухгалтерлік есеп жөніндегі ... ... ... 7 ...... ... есебі» бухгалтерлік
есеп стандартына, 28.01.2003 жылы 27 ҚР Қаржы Министрлігінің бұйрығымен
бекітілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, тауарлы – материалдық
қорлар – ... ... ... ... ... ... жартылай фабрикаттар және
құрамдық заттар, конструкциялар мен тетіктер, отын, ыдыс ыдыстық ... ... ... ... ... тұрмыстар мен қызметтер
үшін пайдалануға арнарған өзге материалдар;
2. Аяқталмаған ... ... ... ... Ұйымдардың қызметі барысында сатуға арналған дайын өнімдер мен ... ... ... ... – материалдық қорлардың келесідей топтарды бөліп
көрсететін, олардың ... ... ... есебін дұрыс
ұйымдастырудың маңызды жағдайларының бірі болып болып табылады:
II. Шикізаттар мен материалдар - өнімнің материалдық негізін құрайды.
Осыған орай, ... ... мен ... ... ...
шикізат деп, ал өндеуші өнеркәсіп өнімін – материалдар деп атайды.
Өнеркәсіптің кейбір салаларында шикізат және ... ... ... ... ... дегенмен, бұлай бөлу, шартты болып саналмайды,
өйткені ол өнімдердің әр түріне материалдардың сол бір түрін ... ... ... ... ... ... ... өндірісінде негізгі шикізат және материалдарға ұн, тұз, ... су ... ... шикізат және материалдар өнімдердің сапасын
жақсартуға әсерін тигізеді, олар белгілі бір тұтыну қасиеттерін
береді.(қант, сүт, хош иіс)
III. Сатып алынатын жартылай фабрикаттар - ... ... бір ... ... әлі де ... өнім блып ... шикізат және материалдар.
Яғни, материалдық негізін құрайды.
IV. Отын - өндірістегі өзінің тағайындалу және пайдалану ... ... ... ... ... ... май) ... мұқтаждықтары үшін (ғимараттар мен үй жылытулары үшін) отын
болып бөлінеді.
V. Ыдыс және ... ... – бұл ... ... мен дайын өнімдерді
орау, буып-түю, тасымалдау және сақтау үшін пайдаланатын ... ... ... ... мен ... жабдықтардың тозған бөлшектерін
жөндеу және ауыстыру үшін қызмет етеді.
| | | |
1. ... ... ... ... қорлар жайлы түсінік
Кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі барысында өздерінің өндірген дайын
бұйымдары, сату үшін сатып алған тауарлары, сатып алған ... әзір ... ... ... ... ... ... өндіріс,
басқаларға көрсеткен қызметтері, сондай-ақ жұмыстарды орындау ... ... ... ... ... ... бөлшектері,
отындары, ыдыс және ыдыстық материалдары, жартылай фабрикаттар және ... ... сол ... ... қоры ... ағымдағы
активі болып табылады.
Олардың өндіріс құралдарынан өзгешелігі, өндіріс құралдары шаруашылық
үдерісіне ұзақ уақыт қатысып, ... ... ... ... ... ... өз ... бір бөлігін қосып отыратын болса, еңбек
заттары ... ... ... ... ... ... түгелдей
өндірілетін өнімге ауыстырады. Шығарылатын өнімнің, атқарылатын жұмыстың
өзіндік құнның көп бөлігі еңбек заттарының ... ... ... ... ... ... қор болып табылады.
Материалдарды есептеудің негізгі міндеттері:
1. Дайындалған, келіп түскен және өндіріске немесе сыртқа босатылған
материалдарды уақытында ... ... алу ... ... ... ... ... және тасымалдау кезінде ... ... ... ... қалдығының белгіленген мөлшерден артып немесе
төмендеп ... ... ... ... ... ... олардың техникалық жолмен
анықталған мөлшерін және ... ... ... ... ... ... ұтымды пайдаланылуын бақылау.
6. Дйындалған материалдардың өзіндік құнын анықтап және ... ... ... ... ... ... материалдар құнын
әр объектінің шығынына қосу.
Жақсы және дұрыс ұйымдастырылған есеп материалдардың ... ... ... ... тигізеді. Материалдардың түгел және ... ... ... ... ... үшін алдын ала мыналарды
жасау қажет:
- тиісті түрде жабдықталған материалдық-қорларды ... ... ... ... ... және ... әрқайсысы материалдардың
белгілі бір түрін сақтауға арналған болуы керек;
- материалдар қойманың әр ... ... ... ... ... ... ... тез алуға және босатқаннан кейінгі
кезде қалдығын тексеруді қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылуы
керек.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың әкімшілігі материалдарды ... ... ... ... және ... ... және оларды жиі
тексеріп, дұрыстығын қадағалап отыруы керек. Ұйымның басшысы ... және ... ... ... ... ... жауапкершілік туралы шарт жасайды. Сондай-ақ кәсіпорын
басшысы материалдарға ... ... ... алу, ... ... ... бас бухгалтерімен алдын ала келісіп отыруы керек.
Материалдарды ... алу және ... ... ... қол қою ... болған қызмет иелерінің тізімін белгілеу кәсіпорын басшысының немесе ол
сенім білдірген ... ... ... табылады.
Материалдардың есебін дұрыс және ұтымды ұйымдастыру үшін мыналар керек:
- материалдардың біріңғай наменклатурасы мен жоспарлы есеп ... ... ... ... дәл жүйесін белгілеу және материалдарды есепке алу
мен есептен шығару операциялардың тәртібін сақтау;
- ... ... есеп ... ... ... ... ... ұйымның барлық бөлімін қамтамасыз ету.
Сонымен қатар материалдарды ... ... ... үшін өндіріске
босату және басқа жаққа берілетін мөлшерін белгілеп, оларды ... ... ... ... ... материалдардың қалдығын жаппай
түгендеу, бақылау арқылы тексеріп және олардың нәтижесін дер кезінде ... ... ... Тауарлық-материалдық қорлардың жіктелуі
Еңбек заттары бір тектес емес. Олардың ... ... ... ... ... ... және химимялық қасиеттеріне қарай
өзара айырмашылықтары бар. Сондықтан да ... ... ... ең басты мәселесі - оларға экономикалық жағынан дәлелденген
жіктеу жасау болып табылады. Өздерінің ... мен өнім ... ... қарай материалдар:
- шикізат;
- негізгі материалдар;
- көмекші материалдар;
- жартылай фабрикат және тағы да басқалар болып табылады.
Негізгі материалдар мен шикізаттар ... ... ... кіріп,
оның материалдық негізін жасайды.
Шикізаттар деп ... ... ... ... ... атайды.
Бұлардың құрамына кен өндіруші өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы мекемелерінің
өндірген дөнімдері - мұнай, кен, мақта, жүн, ... ағаш және тағы да ... ... ... ... ... ... құнын құрайтын өңдеуші
өнеркәсіп өнімдері – ұн, мата, кірпіш және т.б. жатады.
Өндірістік үдерістің бір сатысынан толық өтіп әрі ... ... ... материалдар жартылай фабрикаттар деп аталады. ... ... әрі ... ... ... дайын бұйымдар алынады. Олардың аяқталмаған
өнімнен айырмашылығы, оны сол ... ... ... ... жағдайда
жартылай фабрикатты сатып алған ұйымдар оны әрі ... ... ... ... ... ... арналған ұйымның өзінің өндірген немесе басқалардан сатып
алған заттары еңбек заттарының ... ... ... фабрикаттар
қатрына құрылыс ұйымдарында – бетон және ағаш бұйымдарын, металлургияда –
шойын мен ... ... ... ... - әр ... ... мен майлайтын, сүртетін
және жөндеуге керекті басқа да материалдар жатады. Көмекші ... ... ... олар ... ... ... құрамайды. Олар өндіріс үрдісінде қолданылуы барысында негізгі
материалдарға ... ... да бір ... ... ... негізгі
материалдардың түсін тағы да басқа жақтарын өгертеді. ... ... ... ... ... ... ... ішінде бөлек топ болып отындар, ыдыс және ыдыстық
материалдар, қосалқы бөлшектер, ... ... т.б. ... ... ... ... ... өндіруге, үй-жайларды жылытуға
пайдаланатын материалдардың барлық түрі жатады.
Материалдық босалқы қордың барлық түрін ... алу үшін ... ... ... ... ... ... пайдаланылады. Бұл
бөлімше құрамына төмендегі синтетикалық шоттар кіреді: 1310 ... ... 1311 ... алынған жартылай фабрикаттар және құрастырушы
бұйымдар», 1312 «Отын», 1313 «Ыдыс және ... ... 1314 ... 1315 «Өзге материалдар», 1316 «Өңдеуге берілген материалдар»,
1317 «Құрылыс материалдары», 1320 «Дайын өнімдер», 1330 ... ... ... 1350 «Басқалай босалқылар», 1360 «Босалқыларды
есептен шығару резерві».
1310 «Шикізаттар мен материалдар» шотында шығарылған ... ... ... өнімді жасап шығаруда оның компоненті болып табылатын қажет
шикізаттар мен материалдарын есепке алады. Бұл ... ... ... қатысатын немесе шаруашылық, технологиялық және өндіріс процесіне
септігін тигізетін ... ... да ... ... ... ... жартылай фабрикаттар және құрастырушы бұйымдар»
шотында сатып алынған жартылай фабрикаттар және өндірілген өнімді құрастыру
үшін алынған дайын ... ... және ... ... өңдеуге кеткен
шығындар есепке алынады.
1312 «Отын» мұнай өнімдері, қатты және басқа да отын ... ... ... және ыдыстық заттар» ыдыстың барлық түрі ... ... ... және ... ... арналған материалдар
есепке алынады.
1314 «Қосалқы бөлшектер» жөндеуге және ... ... ... ... ... ... дөңгелектер т.б.)
аранлған қосалқы бөлшектер есепке алынады.
1315 «Өзге материалдар» өндіріс ... ... ... ... құралды жою барысында алынған материалдар және т.б.
алынады.
1316 «Өңдеуге берілген материалдар» шотында ... ... ... және ... алынған бұйымның өзіндік құнға енгізілгені
есепке ... ... ... құрылыс бөлшектерін, монтаждау жұмысын және
құрылыс процесінде тікелей пайдаланатын құрылыс материалдарын есепке алады.
Әрбір ... ... ... ... ... ... ... және материалдық есебі бойынша аналитикалық шоттар аша
алады.
Мысалы, «Шығыс» ААҚ аяқ ... ... ... сары ЦЛ ... ... ... оның 1 дм2 90 ... (ҚҚС-мен) тұрады.
Келісім шарт жасасқаннан соң, ... ... ... берген материалы
келіп түскен. Барлық келіп түскен терінің ... 35555,6 дм2 ... ... сомасы 3200004 теңге болған. Тасымалдау шығыны 800000 ... ... ... ... ... – 300000 және ... - ... теңге құраған. Түсіруге ... ... ... ... ... ААҚ ... ... жетілдірудің арқасында, оның құнын 90 теңгеден 75 теңгеге дейін
түсірген. Нәтижесінде ... ... ... ... 16,67% ... бұл ... алынған терінің өзіндік құны 4545324 теңге немесе 1 дм2-
ты 127,84 ... ... ... алу ... -   2758624 ... (ҚҚС ... көлік-дайындау шығындары (КДШ) - 1156700 теңге (800000+356700);
- сақтау шығындары - 630000 теңге «сақтау ... ... ... мүмкін, егер олар қойманың тұрған жеріне дейін жеткізіп
берсе ғана).
Алынған материалдар нақты өзіндік құны ... ... ... (127,84 ... ... Содан соң олар сатуға немесе өндіріске
босатуға не нақты өзіндік құны ... не ... таза құны ... ... Тек ... ... басқа кәсіпорны 90 теңгеден емес, онық
бір дм2 75 теңгеден сатқан, сондықтан «Шығыс» ААҚ-на да сол ... ... ... біз осы ... ... жасалатын шоттар корреспонденциясын
қарастырып көрейік.
|Рет | ... мың ... ... ... операцияларының мазмұны |теңге ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |ТМҚ ... беру үшін ... |3200004 |351 |441 |
| ... берілген | |2910 |1040 |
|2 ... сары тері ... | | | |
| ... ... |2758624 |201 |671 |
| | | |1310 |3310 |
| ... ... |441380 |331 |671 |
| | | |1410 |3310 |
|3 ... шығындары өтелді |800000 |687 |441 |
| | | |4240 |1040 |
| ... ... ... |630000 |687 |441 |
| | | |4240 |1040 |
|4 ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... қосылды:| | | |
| ... ... |800000 |201 |687 |
| | | |1310 |4240 |
| ... бойынша кеткен шығыстары| | | |
| | |356700 |201 |681,634 |
| | | |1310 ... |
| ... ... | | | |
| | |630000 |201 |687 |
| | | |1310 |4240 |
|5 ... ... ... | | | |
| ... берілген авансы зачет |3200004 |671 |351 |
| ... | |3310 |2910 |
|6 ... ... ... дейін | | | |
| ... құны ... ... | | |
| ... құны 4545324 теңге болған. | | | |
| ... ... құны | | | |
| ... ... ... | | | |
| |(ҚҚС ... ... | | | |
| ... құны ... ... ... |845 |201 |
| ... ... 2758624 ... |458177 |7450 |1310 |
| ... Таза ... құны мен | | | |
| ... ... құнының | | | |
| ... ... 458177 ... | | | |
| ... ... | | | ... Материалдардың номенклатурасы
Номенклатуралық тізімде әр материалдың дұрыс аты, оған ... ... мен ... ... ... Сонымен қатар
номенклатуралық тізімде әр бір материалдың бухгалтерлік есепте есептелетін
бағасы көрсетіледі. Сондықтан номенклатуралық тізімді ... ... деп те ... ... мен ... ... номенклатуралық тізімде, әдетте белгілі бір өздерінің топтары
бойынша және ішкі ... ... ... ... ... бойынша
жіктеліп көрсетілуі тиіс. Ірбір топқа тиісті сан жүйесі, яғни ... Шифр ... ... ... саны әрбір топқа жататын
материалдар санына ... ... ... ... ... жазылған алғашқы құжаттарда, есеп тіркелімдерде және ір түрлі
кестелерде көрсетілетін болғандықтан, есеп ... ... ... сан ... және оның ... аз болуы ыңғайлы әрі дұрыс болады.
Материалдарға шифрлар тағайындағанда сол шифрдан материалдардың қай шотқа,
сондай-ақ қандай ... ... ... көрсететіндей етіп тағайындау
керек. Материалдардың номенклатуралық номерін жеті ... ... ... ... Оның ... үш ... ... келесі екі цифры қай
топқа жататынын көрсетсе, соңғы екі цифры материалдың топ ішіндегі ... ... ... ... ... ... материалдар өздерінің статистикалық есеп берудегі қаралған
тізімдердегі тіртібі бойынша топталғаны дұрыс. ... ... әр тобы ... жаңадан алынатын материалдарға бос орын және
реттік сан қалдырылады. Егер бағаларында көп ... ... ... ... ... бір ... бірақ бағасы мен сортында аздап
айырмашылығы бар материалдарды ... ... Бұл ... ... бағасы орташа бағаға сәйкес тағайындалады. Материалдарға қойылатын
номенклатуралық номері, өлшем ... ол ... ... кіріс-шығыс
құжаттарында, қоймадағы есеп карточкасында (үлгілі түрі М-17) және
материалдық есеп ... ... Егер ... кейбір материалдар
басқа өлшем бірлігімен келіп түссе, ондай материалдар номенклатуралық
нөмірде ... ... ... ... қайтадан саналып, кіріске
алынады. Материалдардың номенклатуралық баға ... ... ... ... ... ... тәсілін қолдану арқылы
жүргізгенде өте тиімді.
1.4 Материалдар ... ... және ... ... мен ... ... жабдықтармен
қамтамасыз ету жұмысымен арнайы бөлім және ... ... Олар ... ... жылы өндірілетін өнім көлеміне қарай белгіленген өлшем
бойынша ... ... ... ... ... алдын ала анықтап,
жабдықтаушы мекемелермен қажет болатын ... ... ... ... ... ... аты, көлемі, бағасы, жеткізіліп берілетін
уақыты көрсетіледі. Кәсіпорындар мен ұйымдардың жабдықтау бөлімі ... ... ... ... отырады. Ол үшін
материалдарды алып келген ... ... ... құжаты, теміржол
жүкқұжаты (накладнойы), көліктік жүк құжаты, жабдықтаушыдан келген басқа да
құжаттар алдымен ... ... ... ... Бұл ... ... ... келген құжаттар М-1 түрлі «келген жүкті ... ... Одан ... бұл ... ... алып ... береді. Сонымен қатар экспедиторға материалдарды алу үшін
сенімхат беріледі. Экспедитор алған жүкқұжаттары мен ... ... ... түрлі журналға қол қояды.
Жабдықтау бөлімі келген материалдарды қабылдап алуды да қадағалап
отырады. Ол үшін ... ... ... ... ... ... айы, жылы) мен ол үшін толтырылған құжаттың атын ... ... ... ... және жүк ... ... ... жүктерді алу үшін ... ... ... ... ... ... адамға үлгілі түрі М-2 немесе М-2А
сенімхаты беріледі. М-2 ... ... ... ... ... қабылдап алуға ұйымның сенімді адамы ... ... ... үшін ... Бұл ... ... бір дана етіп ... алған адам оны алғаны үшін ... ... ... қол ... ... М-2А түрі ... ұйымдардан
белгіленген мерзім ішіндегі материалдарды тұрақты алып тұратын экспедиторға
береді. М-2А түрлі «сенімхат» ... ала ... ... парағы арқылы
жіп өткізіп тігілген, және ... түрі М-3 ... ... ... ... ... Кәсіпорындар мен ұйымдардың экспедиторы ... ... М-2А ... ... ... үшін осы журналға ... ... олар осы ... ... ... материалдарды
алған уақытын (күні, айы, жылы), ... ету ... ... ... ... ... ... жауапты адам сол күні үлгілі түрі
М-4 «кіріс ету» ордерін бір дана етіп толтырады.
Жабдықтаушы ұйым тауарлық-материалдық қорларды автомобиль көлігі ... ... ... ... материалдарға 4 (дана) етіліп «тауар-
көлік жүкқұжаты» толтырылады. Оның бірінші данасы ... ... ... үшін материалдарды жіберушіде қалдырылады; екінші, үшінші
және төртінші ... ... ... ... ұйымның мөрі және
лауазымды адамдардың қолымен расталып, сондай-ақ жүкті қабылдап алғаны
жайлы ... ... қолы ... ... ... тауар-көлік жүк құжатының ... ... ... ... ... тапсырады. Бұл құжаттың негізінде ұйым келген
материалдарды кіріске алады.
Құжаттың үшінші және төртінші ... ... ... ... құжат ретінде ұйымның мөрі басылып және тиісті адамдардың ... ... ... ... ... ... ... тапсырылады.
Кейіннен ол құжаттың үшінші данасы ... ... ... ... ұйымға тасымалдау құнын төлеуге табыс етілетін
шотқа негіздеме ... ... ... ... данасы автомобиль көлігінің жол қағазына тіркеліп,
жүргізушіге еңбекақы және автомобиль көлігінің ... ... ... ... есептеу үшін пайдаланылады.
Егер келіп түскен материалдардың нақты саны, көлемі, сапасы онымен
келген құжаттағы дерекке сәйкес ... ... түрі М-7 ... ... ... ... үлгілі түрі М-7 ... ... ... ... ... да ... Бұл акт екі дана етіліп
міндетті түрде материалдарды қабылдап алған кісінің және ... ... ... өкілінің қатысуымен, егер де жабдықтаушы
ұйымның өкілі болмаған (келмеген) жағдайда бұл ұйымға ешқандай ... ... ... ... ... ... қабылдап болғаннан кейін бұл
актінің бір данасы материалдармен бірге келген жөнелтпе құжатымен бірге
қабылданған ... ... алу үшін ... бухгалтериясына, ал
екінші данасы кәсіпорынның жабдықтау бөліміне келіп түскен материалдардың
жетіспейтіндігін жабдықтаушы ұйымға хабарлау үшін ... ... ... ... жаңылыс келіп түскен ... ... ... бас тартқан
материалдары уақытша қабылданып, бөлек жиналады. Ондай материалдар ... М-4 ... ету ... ... ... ... ... сақтауда тұрған материалдық қорлар» деп ... ... ... мен ... ішіндегі цехтарына,
бөлімшелеріне, өзінің аумағы сыртындағы шаруашылықтарына, ... ... ... түрі М-15А ... босату (ішкі ауыстыруды) «талап
ету жүк құжаты» бойынша босатылады.
Материалдарды босату (ішкі ... « ... ету жүк ... екі ... жазылып, оған бас бухгалтардің немесе ол сенім білдірген тұлғаның
қолы қойылуы арқылы ... ... ... ... ... ... ... босатылатын жағдайда ... түрі ... ... ... ... ... ету жүк құжатының»
бір данасы материалдарды алушыға беріледі де, ал ... ... ... ... ... ... етіледі. Бұл жағдайда толтырылатын
құжаттарды материалдарды босататын қойманың (цехтың) сол ... ... ... ... құрылыстарды бұзғаннан, бөлшектегеннен алынатын
іске жарамды материалдарды ... алу үшін ... түрі М-35 ... ... мен ... өндірісінде жиі пайдаланылаты материалдық
құндылықтар үшін толтырылатын талап ету ... ... ... ... жеңілдету үшін және материалдарды өнідіріске босату лимитінің
сақталуына ағымдағы бақылау ... үшін ... ... ... қолдануға болады. Лимиттік-заборлық картаның үлгілі
түрі М-8 бойынша ұйымның қоймасынан ... ... ... ол
материалдар арқылы өндірілетін өнімнің және оның біреуіне ... ... ... ... ... бөлімі есептен
шығарады. Лимиттік-заборлық карта бойынша материалдар онда ... ... ғана ... Онда ... ... ... ... болған материалдар бөлек талап ету ... ... ... картаның негізіне сүйене отырып ... ... ... ... ... ... ... бір ай бойы босатылатын материалдарға жасалынады. ... ... ... ... ... тапсырыстың коды көрсетілуі
тиіс. Лимиттік-заборлық картаның бір ... жаңа ... ... ... ... ... ... бөлімшеге, ал екінші данасы материалдарды
босататын қоймаға табыс етіледі. Материалдар қоймадан өндіріске ... ... ... ... ... ғана ... ... картаның екі данасына да материалдардың босатылған уақыты
(күні, айы, жылы) мен ... ... ... ... ... жазады.
Содан кейін лимиттік-заборлық картаның ... ... ... ... ... цех ... немесе оның өкілі қол қояды. Материалдарды
есептеуге осы күнгі санайтын машиналар пайдаланған жағдайда ... ... ... ... үшін ... босатылатын материалдарды
тікелей қойманың карточкасына жазу жүйесін деқолдануға болады. Бұл жағдайда
материалдарды қоймадан босатуға ешқандай ... ... ... ... ... бір дана болып жазылатын бухгалтерлік ... ... ... ... лимитін қоймадағы картаның
өзінде де көрсетуге болады. Бұл карточканың ... түрі – М-17. ... ... ... ... ... есептеу карточкасына қол қояды
да, ал қоймашы цехтың лимиттік-заборлық ... қол ... ... карточкада өндірісте пайдаланылмай қоймаға қайтарылып
берілген материалдар да есептелінеді. ... есеп ... ... ... ... бойынша босатылғаны, қоймада
қалғаны, материалдарды цехқа әрбір босатқан уақыт сайын ... ... ... ... ... ... ... айдың біріне дейін жазылып
отырылуы тиіс. Бұл ... ... ... ... ... ... бірге сақтау керек. Лимитті ... ... ... ... ... ... дерегі лимиттік-
заборлық картаның цехтағы данасымен салыстырылады. Егер бұл ... ... ... ... ... ... екі жақтың өкілдері, яғни
қоймашы мен цех өкілі деректердің дұрыстығын мақұлдап қол қояды.
Айдың ... ... ... ... ... ... барлық лимиттік-заборлық
карталар бухгалтерияға тапсырылады.
Құрылыс ұйымдарында көбіне лимиттік-заборлық картаның М-28 және ... ... ... ... түрі М-28 ... лимиттік-
заборлық карта материалдарды салынып жатқан ... ол ... ... ... дейін босатуға арналған. Лимиттік-заборлық
картаның бұл түрі құрылыс жұмысына жүргізуші прорабтар немесе ... ... ... ... ... ... ... ай сайын үлгілі
түрі М-28 лимиттік-заборлық карта жазылады да, ол қоймада ... ... ... қоймашы үлгілі түрі М-28А лимиттік-
заборлық картаға қол ... ал ... ... ... құрылыс
бөлімінің өкілі үлгілі түрі М-28А лимиттік-заборлық ... қол ... ... ... ... ... прораб пайдаланылмаған материалдарға
түгендеу жүргізіп, оның нәтижесі бойынша үлгілі түрі М-28 ... ... ... 14 ... толтырады. Ай бойы нақтылы пайдаланылған
материалдар санының көлемі карточканың ... ... ... ... ... ... материалдармен оның айдын
аяғында пайдаланылмай қалған қалдығын алып тастау арқылы табылады. ... ... ... ... ... жазылып дайын болған лимиттік-заборлық
картаны алғашқы құжаттармен бірге материалдар жайында ... ... ... ... ... ... ... есебі
бойынша жұмсалған, өндіріске ... ... ... ... тексеріледі. Сонымен қатар үлгілі түрі М-28 түрлі лимиттік-
заборлық карта арқылы әрбір ... ... ... ... ... ... ... деректер анықталады. Салынып ... ... ... ... ... ... ... картаның М-28А номерлі үлгілі түрі материалдарды орталық
қоймадан немесе құрылыс бөлімшесінің қоймасынан құрылыс объектілеріне ... бойы ... ... ... ... Лимиттік-заборлық картаның
үлгілі түрі М-28 және М-28А санды номерлерінің ішіне ... ай ... ... ... қосымша парақ тігуге де болады. Лимиттік-заборлық
карта бойынша материалдарды әрбір босатқан сайын ... ... ... ... Егер ... ... картада
көрсетілгеннен артық мөлшерде керек болса, ондай материалдарға М-10 ... ... ... ... ... ету ... ... картада көрсетілгеннен артық керек болған материалдар
үшін немесе бір материалдардың орнына екінші бір ... алу ... ... ... ... ... ... Бұндай материалдарға да
жоғарыда айтылған үлгілі түрі М-10 ... ... ... босату) талап ету актісі» толтырылады. Сонымен материалдарды
өндіріске лимит бойынша ... ... ... ... болып жатқан
кемшіліктерді уақтылы білуіне мүмкіндік береді. Кәспорындар мен ұйымдардың
үшінде құрылыспен айналысатын ... ... ашық ... ... көп ... (құм, тас, қиыршық, кірпіш және
т.б.). Бұлар қоймашының жауапкершілігінде далада сақталынады. ... ... ... ... ... ... ... дұрыс. Бұндай
материалдарды талап ету қағазы бойынша ... Ай ... ... ... өлшеу арқылы құрылысқа босатылған материалдардың ... ... Ол үшін ... ... түгендеу жүргізіп материалдардың ай бойы
талап ету ... ... ... саны мен көлемін ... ... ... ... ... керек. Көп
жағдайларда ашық жерде сақталынылатын ... ... ... ... ... да оларды тікелей құрылыс салынып жатқан объектіге
түсіреді де, пайдаланғаннан қалған қалдығын өлшеу ... ... ... ... ... бағалау әдістері
Материалдық қорлар бухгалтерлік есепте мына әдістер ... ... ... ... ... ... өзіндік құнын есептеу әдісі
3. ФИФО әдісі
4. ЛИФО әдісі
Арнайы сәкестендірілген есептеу әдісі
Арнайы сәйкестендірілген есептеу әдісі ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен пайдаланылатын (асыл
металдардың, асыл тастардың т.б.) нақтылы бір материалдық қорлардың ... ... Бұл әдіс ... материалдар мен істелген
жұмыстардың нақты ... ... ... ... ... Сондай-ақ бұл
есетпеу әдісі сатылып алынғанына немесе кәсіпорынның өзінде өндірілгеніне
қарамастан арнаулы жоспарлауға ... ... ... құнын
есептеуге арналған.
Орташа өзіндік құнын есептеу әдісі
Орташа өзіндік құнын ... ... ... ... ... алынған
әрбір материалдық қорлардың бағасы оның кіріске алынғандағы шоты бойынша
бағасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда ... ... ... ... өзіндік құны ұйымдағы материалдардың есепті айдың басындағы
қалған ... ... ай бойы ... ... ... құнының
жиынығын материалдардың ай басындағы сандарының қалдығымен ай бойы ... ... ... ... ... бөлу ... әдісі
ФИФО есптен шығарылған материалдық қорларды олардың алғашқы кезекте
кіріске алынғандарының өзіндік құны бойынша бағалау ... ... ... әдіс ... ... материалдық қорлардың бірінші кезекте кіріске
алынғаны, ... ... яғни ... ... ... деп ... айтатын болсақ, барлық келіп кіріске алынған ... ... бірі ... ... тізімі бойынша шығыс етіледі деп есептелінеді.
Бұл жағдайда ай соңында кәсіпорынның қоймасында ... ... ... ... ... кәсіпорынға ең соңғы кезекте кіріске алынған материалдар
тобы бірінші болып ... ... ... ... ... қағидаға
негізделген, яғни алғашқы жұмсалатын ... ... ... материалдар
кәсіпорынға ең соңғы кіріске алынған материалдардың ... ... ... бағаланады. Ал ай срңында кәсіпорында қалған материалдар алғашқы
кіріске алынған материалдардың өзіндік құны бойынша бағаланады.
Өндіріске жұмсалынған және ... ... ... ... ЛИФО ... бойынша мына түрде есептелінеді. ... А – ... ... ... ... ... ... |
| | ... |(теңге) |
|А) Қаңтар айының бірінші жұлдызына |50 |100 |5000 ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... ... ... ... |100 |110 |11000 ... |80 |120 |9600 ... |90 |130 |11700 ... |100 |140 |14000 ... |70 |150 |10500 ... ... ... қорлардың жиынтығы |
| |440 |--- |56800 ... ... қоса ... ... |
| |490 |--- |61800 ... бойы ... ... ... ... ... ... бағалағанда |250 | |28200 ... ... ... |250 | |34900 ... ... материалдық қорлардың қалдығы ... ... ... |240 | |33600 ... ... ... |240 | |26900 ... кестеден көріп отырғанымызда йшығыс етілген 250 дана ... құны ... ... ... ... ... ... соның ішінде: айдың басындағы кәсіпорынның
қоймасындағы материалдардың қалдық саны 50 дана ... 5000 ... ... ... ... 100 дана сомасы 11000 теңге, екінші топтамада
кіріске алынғаны 80 дана ... 9600 ... ... ... ... ... тек қана 20 данасы сомасы 2600 ... ... ... 250 ... ... сомасы 28200 (5000+11000+9600+2600)
теңгенің материалдары.
ЛИФО әдісі бойынша:
Соңғы кіріс етілгендер, соның ішінде: бесінші топтамада кіріске ... ... ... 10500 ... ... топтамада кіріске алынғаны 100 дана,
сомасы 14000 теңге, үшінші ... ... ... 90 дана
материалдардың сомасы 11700 теңге, 80 данасы сомасы 10400 ... ... ... 250 ... дана ... 34900 ... ... қорларды ФИФО және ЛИФО әдістерімен ... ... ... ... ... олардың түрлері бойынша
ғана жүргізіп қоймай, егер олар әр ... ... ... ... ... келіп түскен материалдарды олардың топтамасы бойынша есептеу керек.
Материалдар ... ... ... құны ... ... ... ... өздерінің топтамалық (синтетикалық) ... ... ... ... де, ал ... ... жоспарлы есептуе
бағасымен немесе келісілген бағасы бойынша көрсетіледі. Егер ... ... ... ... ... ... ... онда олардың нақты құны материалдық қордың сатып алынған құны ... ... ... ... ... ... тарифі, көлік, ұшақ, басқа да тасымалдау құралдарының тарифтері,
жарналар, материалды тиеуге, түсіруге ... ... ... ... ... шығындары, қамсыздандыруға төленген төлем және
басқа да ... ... Егер ... ... ... ... ... бағасы бойынша есептелетін болса, онда олардың нақты
өзіндік құны жоспарлы есептеу құнына баға ... ... ... ... алу ... анықталады.
Бұл бағаны кәсіпорынның немесе ұйымның өзі жоспарланған дайындау-
тасымалдау шығындарын ескере отырып ... ... ... ... ... заттай және ақшалай өлшемдер қолданылады.
2. Материалдық қорлардың есебі
2.1 ... ... ... ... ... ... тұрған жері бойынша, яғни кәсіпорын
қоймасында және ... ... ... ... ... ... ... олардың дұрыс
сақталынуына, қоймадағы жұмыстың дұрыс жүргізілуіне және ... ... ... ... ... материалдық қорлардың ... ... ... ... ... ... ... маркасы,
сорты, көлемі, наменклатуралыцқ номері, өлшем ... ... ... ... т.б. көрсеткіштері картон немесе фанерге жазылып,
материалдарға байланып немесе жапсырылып ... ... және ... ... есебі белгілеген түрі бойынша олардың ішінде
сорттары мен маркалары бойынша жүргізіледі. ... ... ... қана ... ... жүргізіледі. Материалдардың әрбір номенклатуралық
номері бойынша бөлек үлгілі түрі М-17 ... ... Бұл ... ... аты, мөлшері, көлемі, сорты, өлшем бірлігі,
номенклатуралық ... және ... ... ... Бұл ... ... алған материалдарға кәсіпорынның бухгалтериясы ... ... ... ету ... ... ... қоймаға беріледі. Қойма
қызметкері немесе ... ... ... ... ... қай жерде сақталып ... ... ... ... ... ... есебін сол материалдарға
жауапты адам жүргізеді. Кейбір жағдайда ... ... ... ... ... карточкалық есебін жүргізу жұмысы басқа басқа
адамға, яғни есепшіге немесе операторға жүктелуі ... ... ... ... аз ... ... ... бұл
карточканың орнына материалдар есебін тиісті түрде жүргізуге дайындалып
жасалған ... есеп ... ... болады. Мұндай жағдайларда
сорттық есеп кітабында қойма есебінің карточкасындағы деректер болуы қажет.
Қомашы белгіленген ... ... ... ... ... ... ... алынуын және есептен шығару операцияларын, олардың
іске асырылған күнін қойманың есеп карточкасына жазөып, онда ... сол ... ... ... ... ... керек. Бұл
карточкада материалдардың ... ... ... ... ... ... ... ай соңында бухгалтерияға ондағы көрсетілген
материалдардың алынғанына немесе ... ... ... шектік-
заборлық карточкасының барлығы тапсрылуы керек. Толық ... ... үшін ... айға жаңа ... ... ... ... материалдардың қоймалық-сорттық есеп карточкасының деректері
негізінде жабдықтау бөліміне материалдардың әр ... ... оның ... қор ... ауытқуы, көптен бері ... ... ... ... ... ... Қоймалық-сорттық
карточканың дұрыс жүрпгізілуін бухгалтерия бақылау керек. Бухгалтерия
қызметкері жиі-жиі ... ... он ... ... қоймадағы
операцияларды жүргізуге негіз болған алғашқы құжаттардың дұрыс ... ... ... ... және ... қалдығының дұрыс шығарылуын тексеріп отыруы қажет. Карточкадағы
жазылған операциялардың дұрыстығын және оны ... ... ... есеп ... ... жеріне қол қояды. Қоймалық-сорттық
карточкадағы жазуды тексеру, ... ... ... ... алуы ... ... есептердің негізінде
жүргізіледі. Қойма меңгерушісінің бухгалтиреяға тапсыратын құжаттары ... М-18А ... ... ... ... ... ... келісімі бойынша бухгалтерия қызметкері әр операцияның
дұрыстығын тексергені жайында және құжатты ... ... ... ... Мұндай жағдайда құжаттарды қабылдау-өткізу тіркелімін жасаудың
керегі ... Егер ... ... немесе цех қоймасы ұйымның
басқармасынан қашық жерде орналасқан жағдайда жүргізілетін ... ... ... ... ... ... есеп ... жүргізу орталық бхгалтерияда тексеріледі. Мұндай жағдайда кіріс және
шығыс ету құжаттары берілген уақыт тіркелімдермен бірге бухгалтерияға ... ... ... ... ... жерде орналасқан қойма
меңгерушісі белгіленген күні бухгалтерияға екі дана етіп ... ... ... ... тапсыруы керек. Тізімдеме құрамында өзгеріс
(кірісі мен шығысы) бар ... ... ... онда тек ... ... ... көрсетіледі. Тізімдемеге цех, қойма, бөлімше
бастығы және ол құжатты тотырушы қол қояды. Дұрыстығын тексеріп болғаннан
кейін ... бір ... ... ... ... ... қайтарылады. Материалдардың есебін жедел оперативтік, бухгалтерлік,
қалдықтық әдіспен ... ... ... есеп ... қатар
үлгілі түрі М-20 қоймадағы материалдар ... ... ... ... меңгерушісі карточкалардағы ай бойындағы жиынтық
деректері ... ... ... ... ... ... қалған
қалдықтарын осы тізімдемеге ... ... ... ... есепте қаралған номенклатуралары бойынша аралық шоттарға және
синтетикалық шоттарға ... ... ... ... ... олардың жоспарланған есептеу бағасына көбейтіліп, ай
аяғына ... ... ... ... анықталады. Егер пайдаланылатын
материалдар номенклатуралары аз ... ... ... ... ... тек ... есеп карточкасында қою арқылы босатуға
болады. Мұндай ... тек бір айға ғана ... оған ... ... ... ... ... ұйымдарының құрылыс басындағы
бөлімшелері қоймалық-сорттық ... ... ай ... ... босатылуы және қалдығы жайлы үлгілі түрі М-А ... ... есеп ... Бұл ... материалдарға жауапты адамның
жауапкершілігіндегі материалдардың барлығы кіргізіледі. Берілетін есепте
материалдардың ... ... ... етілуі және қалдығы алғашқы құжаттар
негізінде көрсетіледі. Құрылыс ... ... ... ... құжатын толтырмайды. Сондықтан да ... ... есеп ... құрылысқа пайдаланылған
материалдардың алғашқы құжаты тіркелмейді.
2.2 Материалдардың бухгалтериядағы есебі
Материалдардың бухгалтерияда аналитикалық ... ... және ... ... ... есепті ұйымдастырудың көп қиындығына байланысты
бухгалтерияда талдамалы ... ... ... ... жетілдіріліп
келеді. Есеп жұмысына есеп тіркелімдерінің өте ... жаңа ... есеп ... ... ... есеп ... пайдаланылып,
есеп беру жұмысы қысқартылып, жеңілдетудің басқа да ... ... ... ... ... ... бухгалтерияларында материалдардың
талдамалық сорттық, сандық, бағалық есебін карточкаларда жүргізіп келді.
Жалпы бухгалтерияда материалдардың әр ... ... ... ... Материалдардың кіріс етілуіне, босатылуна жасалған әр
құжат деректері тиісті карточкаға жазылуы керек. Ай біткеннен ... ... ... әр ... бойынша материалдардың кіріске алынуы мен ... ... ... олар материалдардың айналым тізімдемесіне
жазылады. Сөйтіп, бухгатериядағы карточкаларда қоймадағы карточкаларда
жазылған ... ... ... ... ... есеп қана жүргізілсе,
бухгалтериядағы ... ... ... қатар олардың құндары да
көрсетіледі. Бухгалтерияда материалдардың сорттық, сандық, бағалық есебін
жүргізу ... адам ... және ... керек етеді. Сондықта да
бухгалтерияда карточкалар мен айналым тізімдемелерін толтыру ... ... ... ... ... ... орнына кейінгі кезде
сандық, сорттық, сомалық ... ... ... ... Есептің
бұл әдәсән қолданған кезден бастап кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... Шығыс етілген
материалдардың сандық есебі алғашқы құжатта тікелей жинақталып қалдығы
шығарылады. Ай ... ... 10-15 күн ... ... ... мен
қалдығы сорттық, сандық, сомалық айналым тізімдемесіне жазылады. Бұл әдісті
пайдаланған бухгалтерлердің жұмысы сәл ... ... ... отырады. Ол кемшілікке ұйымдағы материалдардың сандық есебінің
бухгалтери мен қоймада ... ... ... ... Материалдардың
бұл екі есебі көбіне бірөбірімен еш ... ... ... одан әрі жетілдіру негізінде оперативтік-бухгалтерлік
әдісі пайда болады. Бұл әдіс ... ... ... тек ... ... есеп ... жүргізіледі. Оперативтік-бухгалтерлік
есептеу әдісін қолдану үшін міндетті түрде керек жағдайлардың бірі есептеу
жұмысына ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы, яғни аналитикалық есебі осы бағамен жүргізіледі.
Материалдард ... ... ... ... ... есептелінеді.
Материалдардың есебін оперативтік-бухгалтерлік тәсілмен жүргізуге жоғарыда
аталған қоймадағы материалдардың қалдығын есептеу үшін ... ... М-20 ... ... Бұл тізімдемеде әр қойма бойынша бөлек
және бір жылға ашылады. Ай соңында қойма ... осы ... ... ... ... келесі айдың басына
қалған сандық қалдығын көшіріп жазады. Кей ... ... ... ... бөлімшеден алыс жерде орналасқан жағдайда тізімдемеге
материалдарды қалдығын ... жазу ... ... немесе
есептеу операторына жүктелуі мүмкін. Мұндай жағдайда материалдарға жауапкер
адам олардың қалдықтарының тізімдемеге ... ... ... ... ... Егер ... ай бойы ... материалдар кіріске алынбаған
және шығыс ... ... онда ... бұрынғы қалдық саны мен сомасы
жаңа айға көшіріліп ... ... ... ... ... түрі М-20 ... ... дұрыс толтырылуын
бухгалтерия қызметкері міндетті түрде тексеріп қол қояды. Ай сайын үлгілі
түрі М-20 ... ... ... ... ... ... ... көбейтіліп, материалдардың есептеу топтары және
синтетикалық шоттары бойынша ... ... ... ... ... ... ... есебін синтетикалық шоттар
бойынша олардың ішінде әрбір қоймадағы материалдардың топтары бойынша бөлек
жүргізіледі. Сонымен қатар кәсіпорында материалдардың ... ... ... ... ... ... ... оларды материалдардың әрбір
есептеу топтары ббойынша біріктіріп және ол ... ... ... ... ... ... ... жазады. Бұл тізімдеме екі бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде кіріске алынған материалдардың жиынтық өзіндік құны
жайлы деректер ... ... ... бұл бөлімде кіріске алынған
материалдардың нақтылы өзіндік құны мен есептеу бағасымен есептелген ... ... ... көрсетіледі.
Екінші бөлімде әрбір қойма мен материалдарға жауапты ... ... ... (айдың басындағы және айдың аяғындағы қалдығы,
кірісі мен шығысы) тиісті ... ... ... Материалдық қорларды түгендеу
Қазақстан Республикамызда осы күнгі қолданылып жүрген ереже бойынша
кәсіпорындар жылына кем дегенде бір рет ... ... ... ... ... ... керек. Түгендеу жұмысы міндетті түрде
мынадай жағдайда жүргізіледі:
- жылдық есеп беру алдында маусыммен ... ... ... өндіруші
ұйымдар, сондай-ақ дайындаушы және басқа да ұйымдар материалдар мен
шикізатқа олардың қалдығының азайған кезінде ... ... ... ... ... ... түрде түгендеу материалдарға жауапты
адамның ауысуына байланысты, ұрлық және қиянат жасағанда, сондай-ақ
материалдық қорлар бұзылғанда, ... ... өрт ... ұйым
таратылғанда (қайта құрылғанда) т.б. жағдайларда жүргізіледі.
Түгендеу жүргізу үшін кәсіпорын басшысының бұйрығымен орталық түгендеу
комиссиясы ... Бұл ... ... ... ... ... басқарады. Сонымен қатар әрбір цех, бөлімше бойынша жергілікті
түгендеу комиссиясы ... Оның ... ... ... ... басқарып отырады.
Кәсіпорын басшысының бұйрығымен түгендеу жүргізу оның басталуы ... ... ... адам ... ... жұмысы
материалдарға жауапты адамның жауапкершілігінде материалдардың түрлері және
олардың сақтаулы тұрған жерлері бойынша ... ... ... ... оның өз меншігіне жатпайтын , яғни ... ... ... ... ... ... ... – бұл барлық материалдардың әрқайсысын біртіндеп санап шығып,
одан кейін материалдардың ... ... ... баланстағы
қалдығымен салыстыру. Түгендеу жұмысы материалдардың түгел ... ... ... құралы болып табылады. ... ... ... қалдығын өлшеу және санау арқылы олардың сақталып
тұрған жерлері жіне материалдарға жауапты адамдар бойынша түгендеу тізімін
жазып ... түрі ... ... ... ... ... түгендеу комиссиясының барлық мүшелері қол қоюлары ... ... ... жеке адамның материалдық ... ... ... Ұйым ... ... ... ... үшін салыстыру
тізімдемесі жасалады. Салыстыру тізімдемесі түгендеу ... ... ... оның ... ... ... сәйкес келмейтін
тауарлық-материалдық қорлар бойынша жасалады. Салыстыру тізімдемесеінде
артық немесе кем ... ... ... ... ... ... ... Түгендеу комиссиясы барлық артық немесе
кем шыққан материалдар жөнінде оларға ... ... ... ... алуы ... ... түсінік негізінде тұрақты жұмыс атқаратын
түгендеу комиссиясы кем ... ... ... ... қандай
себептен болғанын анықтайды және де келешекте қайталабас үшін ... ... ... ... ... ... ... шығу
себебін де анықтайды. Белгіленген кемі мөлшері тек қана кем ... ғана ... Егер ... ... кему ... ... онда ол ... кем шыққаны мөлшерден тыс болып
саналады. Материалдық ... ... ... ... шыққаны,
сондай-ақ олардың бұзылуынан пайда болған шығын кінәлі адамдардан ... ... ... табиғи кему мөлшерінен артық-кем шығуы
және олардың бүлінуіне байланысты шығын, егер оған кінәлі адам ... ... ... шешімімен шығындарына қосылады. Қай жағдайда
материалдаардың ... ... ... ... қорлардың, өндіріс
шығындарының басынан қате есептелуі салдарынан болуы ... ... ... ... құны өндіріс шығындарынан алып тасталынып, қайтадан
кіріске алады. Сондай-ақ қателіктен аттары, ... ... ... өзара бірімен-бірін ... ... ... да ... шығындары азайтылады. Қателесіп алмасып кетуден
артық немесе кем ... ... ... ... жабуы тек осы
тексеріліп жатқан мерзім ... ... ... және тек бір ... ... аттас материалдар бойынша тепе-тең ... ... ... ... ... адам ... өзара алмасып
кетуінен артық немесе кем шыққаны ... ... ... беруге тиіс. Егер кем
шыққан материалдарды артық ... ... ... ... кем ... құны ... шыққан материалдардың құнынан көп болса, ... ... ... ... адам төлеуі керек.
Кәсіпорындағы материалдық қорларды түгендеу нәтижесі бухгалтерлік
есепте түгендеудің біткен айында ... ... Кем ... және ... құны ... ... қағида бойынша бөлек сауда бағасымен
өндіріледі.
Тауарлық-материалдық ... шоты ... ... ... ... мазмұны ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
| ... мен ... ... |20 бас шот |671 3310 |
|1 ... есеп айырысу құжатының келгеніне|1300 | |
| ... ... ... | | |
|2 ... ... ... құны ... |451,452 1010,|
| |төленді. ... |1020 |
|3 ... ... ... ... ... сатылып |201-206 |333 1250 |
| |алынған ... ... ... ... | |
|4 ... тұлғалар мен жеке адамдардан өтеусіз |201-206 |727 6160 |
| ... ... ... ... | |
|5 ... ... бұзғаннан, істен шығарғаннан|201-206 |722 6210 |
| |алынған материалдық ... ... | |
|6 ... мен ... өз ... |201-208 |900,920 ... |өндіріліп, дайындалып өз қажетіне ... |8030 |
| ... ... ... ... | | |
| |алу. | | |
|7 ... ... және олар үшін кеткен |201-206 |421-423 1070 |
| ... ... ... шоттардан |1310-1315 | |
| ... | | |
|8 ... ... ... ... |201-208 |900 8010 |
| ... ... кіріске алу. ... | |
|9 ... ... ... шыққан материалдарды |201-206,208 |727 6160 |
| |кіріске алу. ... |
| | |17 | ... ... және ... ... ... ... 3320 |
| |бақыланатын заңды тұлғалардан келіп ... ... | |
| ... алынған материалдар. |1317 | ... ... ... ... |201-206 |681 3430 |
| ... ... ... |1310-1315, | ... ... пен ... ... үшін | | |
| ... материалдар: | | |
| ... ... |901 8011 |20 бас шот |
| ... ... |921 8031 |1300 |
| ... ... ... |931 8041 | |
| ... ... ... |821 7210 | ... ... ... ... құрылысқа |126 2418 |201-206, 208 |
| |жіберу мақсатымен есептен шығарылған | ... ... | |7 ... ... ... ... үшін ... |901, 921 |201-206 |
| ... ... |8011, 8031 ... ... ... ... ... және жетпей |821 7210 ... 208 |
| ... ... есептен шығару. | ... |
| | | |1317 ... ... ... әріқарай жөндеуге берілген |207 1316 |201-206, 208 |
| ... | ... |
| | | |1317 ... ... мен ұйымдардың жөндеуден ... 208|207 1316 |
| ... ... ... |
| | |7 | ... ... алынған материалдар үшін |201-206, 208|671, 641, |
| ... ... ... 687 |
| | |17 |3310, 3320 ... |Сатылған, есептен шығарылған материалдық |845 7450 |201-206, 208 |
| ... ... ... құн. | ... | | |7 ... ... барысында жоқ болған табиғи кему |821 7210 |201-206, 208 |
| ... ... ... ... | ... |
| ... адам ... жағдайда. | |1317 ... ... ... жоқ болған материалдарға |333 1250 |201-206, 208 |
| ... адам ... ол ... ... | ... |
| |тиісті есептелінген сомасы. | |1317 ... ... ... ... кәсіпорындар мен |845 7450 |201-206, 208 |
| |ұйымдарға немесе жеке ... ... | ... ... ... | |7 ... ... ... ... да ... байланысты | | |
| ... ... ... | ... 208 |
| ... шоты төленгенге дейін; |671 3310 |1310-1315, |
| ... шоты ... ... |334 1410 |1317 |
3. ... ... ... ... қорлардың қозғалысының аудиті
Өндірістік қорларды кіріске алу және шығысқа шығарудың бастапқы
құжаттары материалдар ... ... ... ... ... ... ... есептік көрсеткішті жинақтауда маңызды рөл
атқарады. ... ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалануына алдын ала, ағымдағы және
күнделікті бақылауды жүзеге ... ... ... ... мұқият толтырылуы,
міндетті түрде операцияны ... ... қолы және ... ... кодтары болуы тиіс. Материалдық ресурстар қозғалысының
құжаттарының толтырылуы тәртібінің сақталуын ... ... ... және ... ... жетекшілеріне жүктеледі.
Соңғы жасалған қорытынды есеп жұлдызындағы материалдар қорларының
құрамына ... ... ... ... ... ... жұмыс
істеуіне ықпал еткен өндірістік қорлардың ... ... ... ... ... шоттары бойынша материалды
құндылқтардың қалдықтары туралы мәліметтерінің дұрыстығын, ... ... есеп ... сәйкестігін әрбір материалды
жауапкершілікті тұлға ... ... ... ... ... ведомстволары
бойынша, Бас кітап және баланс бойынша тексеріп, қажет ... ... ... ... ... ... жеке ... түгендеу жүргізеді. Шаруашылық өзінің
материалдық қорларын, жабдықтаушылардан келісім шарт бойынша несиеге немесе
есеп ... ... ... ... нақты ақшасына сатып алу, айырбастау, өз
өндірісінде дайындау ... ... ... ... да ... шығысқа
шығарылған негізгі құралададан алынған төлем ақысы тегін сыйға алу ... ... ... ... ... өндірістік бағдарламаны орындау үшін шаруашылық
қажетті ... ... ... ... ... ... ... Материалдарды сатып алу үшін кәсіпорын жабдықтаушылармен шарт
жасасып, онда ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген материалды-техникалық қамтамасыз ету жоспарының
орындалуына бақылау жасауды, материалдардың дер ... ... ... және
кіріске алынуын материалды техникалық жабдықтау бөлімі жүзеге асырады. Бұл
мақсат үшін бөлімде ... ... ... жедел есебінің
ведомостын жүргізеді. Ведосмоста материалдардың ассортименті бойынша
қойылуы, ... ... ... ... ... ... ж.б. туралы
шарттың орындалу жағдайын көрсетеді. Бухгалтерияда жедел ... ... ... ... түскен материаладрға мына төмендегідей тәртіп бойынша
бухгалтерлі ... ... ... ... ... сатып алушыға есеп айырысу және басқа да ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсететін банктер арқылы инкасса қойып төлемді талаптау құжаттары төленуін
талап етеді. Келіп түскен материалдардың есеп ... және ... ... бухгалтерияға келіп түсіп, олардың дұрыс толтырылғандығын
тексеріп, ... ... ... ... ... ... беріледі.
Жабдықтау бөліміне келіп түскен құжаттар ... ... түсу ... ... ... ... ... тексереді. Бұндай тексерудің нәтижесінде есеп айырысу ... да ... ... ... ... ... ... туралы белгі
соғады. Бұдан басқа жабдықтау бөлімі жүктің келіп ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асырады.
Бұл мақсат үшін жабдықтау бөліміне келіп түскен жүктердің есебінің
журналын ... ... ... ... ... жазылған күні ,
жабдықтаушының аталуы , ... ... күні мен ... ... күні,
номері және сомасы, жүкті іздестіру туралы қатынас ақпараттары жинақталады.
Журналдың ескертуінде ... ... ... ... ... бас
тартқаны туралы белгілер жасалады.
Тексерілегн төлемдәі талаптауды жабдықтау бөлімінен бухгалтерияға
береді, ал тасымаладау ... ... ... алу және ... экспедиторға беріледі.
Экспедитор станцияға келген материаларды күтіп алып, оларды саны және
салмағы бойынша қабылдайды. Қабылданған кезде толықтығына, ... ... ... ... экспедитор тасымалдау ұйымының жүкті
тексеруін талап етуіне болады. Санынан және ... кем ... ... ... ... кездескен жағдайда
тасымалдау ұшйымдарына және жабдықтаушыға шағым, талап ету үшін ... ... акт ... ... ... алып шығу үшін ... тиіс ... тізімі келтірілген наряд сенімхат беріледі.
Экспедитор материалдардың тек қана санын емес, сонымен бірге олардың
сапасын ... ... ... ... ... ... шаруашылықтың қоймасына жеткізіп, қойма
меңгерушісіне өткізеді. Қоймашы жабдықтаушының ... ... ... ... ... қабылдаған
материалдарға бір жолды немес көп жолды кіріс ордерлерін толтырады.
Бір жолғы кіріс ордерлер материалдардың бір ғана ... ... ... жлды ... ... ... ... материалдарды түгелдей қамтиды.
Кіріс ордерлеріне қойма меңгерушісі және экспедитор қолдарын қояды.
Материалды құндылықтар натуралды өлшем бірліктерінде кіріске ... және ... ... өлшем бірлігінде жүргізіледі.
Материалдарды, жабдықтаушылардың мәліметтерімен нақты мәліметтерінің
арасында айырмашылық болмаса, ... ... ... ... ... етіледі. Мұндай жағдайда жабдықтаушының құжатына ... ... ... ... ... ... қойылады. Бұндай кезде
бастапқы құжаттардың саны кемиді.
Егер қоймаға ... ... ... саны және сапасы
жабдықтаушының шот-фактурасындағы мәліметке сәйкескелмеген ... ... ... негіз болуы үшін, материалдарды
қабылдауды комиссия жүргізіп материалдардың ... ... ... ... ... тасымалдау ұшйымының өкілін және ... ... ... ... ... келіп түскен материалды
қабылдаған кезде де акт жасалып, сақтау жауапкершілігіне алады.
Егер материалдарды автокөлікпен тасымалдау ... ... ... құжат ретінде жүкті жөнелтуші төрт дана етіп толтыратын тауарлы-
тасымалдау наклоднойынқолданады. ...... ... ... ... ... қабылдаушыға материалдарды кіріске алу үшін, үшіншісі – автокөлік
ұйыдарымен есеп айырысу үшін және ... ... ... үшін
шотта қосымша тіркеледі, төртіншісі – тасымалдау жұмысын есепке алу ... ... ... ... ... ... Тауарлы-тсымалдау
накладнойын, егер келіп түскен ... ... ... ... ... болмаған жағдайда, бастапқы құжат ретінде қолдануға
болады. Айырмашылық ... ... ... ... ... туралы акт толтырылады.
Қоймаға шаруашылықтың өзі дайындаған ... ... ... ... ... ... жоюдан алынған
материалдарды және т.б.тапсырған цехтарға екі дана етіп ... ішкі ... бір ... немес көп жолды накладнойын
толтырады. Бір данасы тапсырушы цехтың материалдарды ... ... ... ... ... кіріске алу құжаты ретінде қолданылады.
3.2 Тауарлы-материалдық құндылықтардың қоймадағы есебінің аудиті
Шаруашылық жүргізуші ... ... ... есеп бас жоспарының «Материалдар» бөлімшесінің синтетикалық
шоттарында шикізаттардың, сатып алынған ... ... ... ... ... және ыдыстық
материалдардың, қосалқы бөлшектредің, құрылыс ... ... және ... ұйымдастырырлуын аудиторлық тексеруді қойма
шаруашылыған тексеруден бастаудың маңызы зор.
Тауарлы-материалдық қорлардың сақталу орындары ... ... ... есеп ... сәйкестігін тексерген кезде 2 түрлі тексеруді
анықтау қажет:
Біріншіден жылдық түгендеудің материалдармен танысуы керек.
Екіншіден сақталу орны ... ... ... ... ... ... ... өте қымбат тұратын және сирек кездесетін) және
ішінара тексеру жүргізілетін топтарды анықтау қажет.
Қоймаларды ... ... ... ... ... ... және ... сақталу ережелеріне сәйкестігіне
ерекше назар аударуды талап етеді.
Аудитор қойма ... зер ... ... ... және ... ... ... назар аударуы қажет, сонымен
қатар бақылау-өткізу бекеттерінің жұмысынң тиімділіген, өрттен қорғау және
басқа да қауіп ... ... ... ... ... ... құндылықтарды қабылдау, босату және ... ... ... ... және ... ... ... материалды жауапкершілігіне, қолда
бар ұзақ уақыт ... және ... ... туралы жасалған
шартқа, кіріс және ... ... ... есептің дұрыс
жасалғандығына назар аударуға тиісті.
Материалды құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етудің маңызды ... ... ... ... табылады. Аудитор субъектіге материалды
құндылықтарды кіргізу және ... ішкі ... ... тексеруден
бастап, күзет жұмыскерлерінің белгіленген тәртіпте кіру, ... ... ... және ... олардың пайдаланғандығын бухгалтерияға
қайтарылуын және басқа да ережелердің орындалуымен танысады.
Кіргізіп-шығару жүйесін тексеру және территорияларға бөлініп орналасқан
арнайы ... ... ... өзара байланысының арасын
ескеріп жүзеге ... ... ... әр ... ... босатылған
материалдарды әкетуге толтыратын рұқсат қағазды мұқият тексеруді және
бақылауға алуды талап етеді.
Цехтың ... ... ... шектен шығып кету фактілері
анықталған кезде рұқсат қағаз бақылау көзі ретінде қолданылады. Олардың
мәліметтерін әкетілген ... ... ... бойынша
сомасын және құнын шот-фактуралар, бұйрық фактуралар, бұйрық ... да ... ... ... ... ... құндылықтардың сақталуын
бақылаудың бөлінбейтін ... ... ... ... ... ... ... көрсеткендей, қойма есебін жүргізудің тәртібін бұзушылық,
негізінен материалардың түрлері бойынша ... ... ... ... кейбір кіріс құжаттарындағы материалдардың кіріске алынғандығы
туралы ... ... ... есеп ... ... есептегі мәліметтерінің арасындағы алшақтық, шығысқа ... ... ... тыс асып кетуі, қалдықтарының дұрыс саналмауы
және т.б. жол берілгендігін дәлелдейді.
Аудитор қоймашылармен жеке материалды жауапкершілік, олардың ... ... ... ... ... ... ... олардың түрлері бағаларының ... ... ... ... ... ... тез қабылдап және босатуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ
нақты ... ... үшін ... ... ... ... секцияларға, ұяларға орналастырылады. Секцияның ішінде топтары,
тұрақты және сорты, көлемі бойынша, кобдиларға, жәшіктерге, ... ... ... ... ... әрбір номенклатурасының номеріне материалдық
таңба қағаз толтырып, оны материалдардың ... ... ... ... Таңба қағаздары материалдардың аталуын, номенклатураның номерін,
өлшем бірлігі, бағасы және нақты қолда бар материалдарды көрсетеді.
Карточканы ... ... ... ... ... ... қоймасын, нөмірін, материалдардың аталуын, маркасын, сортын, кескінін,
көлемін, өлшем бірлігін, номенклатураның номерін, ... ... ... ... ... ... карточка қоймаға беріліп, қоймашы
материаладардың кірісі, ... және ... ... ... ... жұлдызына қоймашы карточкаларға бастапқы
құжаттарының (кіріс ордерлерінің ... ету ... және ... ... жүргізеді.
Бастапқы құжаттарынң мәліметтерін қоймалық есеп карточкаларын жазғаннан
кейін, оларды ... ... ... ... карталарын қолдау
тәртібіне қарай келесі айдың бірінші ... ... ... ... ... ... онда өткізіген құжаттардың аталуын
және номерін көрсетеді.
Қорытынды
Сонымен, кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі барысында ... ... ... сату үшін ... ... ... сатып алған
бірақ әзір ұйымға келіп түспеген тауарлары (жолдағы тауарлар), аяқталмаған
өндіріс, басқаларға көрсеткен ... ... ... ... ... көрсету барысында пайдалануға арналған қосалқы ... ыдыс және ... ... ... фабрикаттар және басқа
да материалдары сол ұйымның тауарлы-материалдық қоры ... ... ... ... және ... ... есеп материалдардың түгел сақталуына,
үнемді пайдаланылуына көмегін тигізеді. ... ... және ... ... ... пайдаланылуы, жұмсалуы үшін алдын ала тиісті
түрде жабдықталған материалдық-қорларды сақтайтын қойма немесе ... ... және ... ... материалдардың белгілі бір түрін сақтауға
арналған болуы керек; ... ... әр ... ... түрлері,
сорттары, өлшемдері бойынша керекті кезінде тез алуға және босатқаннан
кейінгі кезде қалдығын ... ... ... етіп ... ... бір ... ... Олардың бір-бірінен өндірісте атқаратын
міндеттеріне қарай, сондай-ақ физикалық және химимялық қасиеттеріне ... ... бар. ... да ... ... ... ең ... мәселесі - оларға экономикалық жағынан дәлелденген
жіктеу жасау болып табылады.
Материалдар ... ... ... үшін ... ... мен баға ... дайындаған дұрыс.
Материалдардың номенклатурасы деп өндірісте ... ... бір ... ... аты, ... ... және т.б.
көрсеткіштері бойынша жасалған жіктеу тізімін айтады.
Материалдық ... ... ... мына ... ... ... ... есептеу әдісі, орташа өзіндік құнын
есептеу әдісі, ФИФО әдісі, ЛИФО әдісі.
Материалдар өздері ... ... жері ... яғни кәсіпорын
қоймасында және кәсіпорын бухгалтериясында есептелінеді. Материалдық
қорлардың ... ... ... ... ... ... жұмыстың дұрыс жүргізілуіне және олардағы жұмыстың
қалай қойылғандығына байланысты.
Материалдардың бухгалтерияда аналитикалық есебі сандық және ... ... ... ... ұйымдастырудың көп қиындығына байланысты
бухгалтерияда талдамалы есепті ұйымдастыру жұмысы үздіксіз ... ... ... алу және ... ... ... материалдар есебін ұйымдастыруға, өндірістік қорларға аудит
жүргізуге негіз ... ... ... ... ... ... ... бастапқы құжаттары аралық материалдар ... ... ... ... алдын ала, ағымдағы және
күнделікті бақылауды жүзеге ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметінің
бухгалтерлік есеп бас жоспарының «Материалдар» ... ... ... ... алынған жартылай фабрикаттардың, құрастыру
бұйымдарының, конструкциялардың, отындардың, ыдыстардың және ... ... ... құрылыс материалдардың сақталуын,
пайдалануын және есебінің ... ... ... ... ... ... маңызы зор.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Бухгалтерский учет от азо до баланса», Э.О. Нурсеитов, Алматы,
2006 ... ... ... по ... ... ... счетов»,
Библиотека ЦДБ, Алматы, 2006 ж.
3. «Рабочий план ... по ... ... ЦДБ, Алматы, 2006
ж.
4. «Аудит: теория и практика», Д.О. Абленов, Алматы, 2005 ... ... ... ... ... 2007 ж.
6. Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. “Бухгалтерлік есеп: теориясы
және негіздері”, Алматы, ”Экономика”, 2006 ж. – 156 бет
7. ... ... З.Н., ... Н.А., ... ... ... Алматы, ”Экономика”, 2001 ж. – 78 бет
8. Дюсембаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. ... ... ... ... ... 2001 ж. – 187
бет
9. Төлегенов Э.Т. ... ... ... Алматы,
“Экономика”, 2001ж. – 289 бет
10. Дюсембаев К.Ш. ... и ... в ... ... ... ... 2000 ж. – 40 бет
11. Абденов Д.О. ... ... - ... 2006 – 30 бет
12. Әжібаева З.Н. «Аудит» - Алматы, 2006 – 274 бет

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауарлы-материалды қорларды түгендеу және оларды есеп беруде ашып көрсету31 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі75 бет
21 ХҚЕС «валюталық бағам өзгерісінің әсері»23 бет
Аралық қаржылық есептілік22 бет
Бухгалтерлік баланс туралы түсінік және оның құрылымы, түрлері, өзгерісі29 бет
Бухгалтерлік есептің заң жүзіндегі реттелуі16 бет
Бюджеттік органдардағы негізгі құралдар қозғалысы80 бет
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізу жолдарын зерттеу, есептің ұйымға тигізетін әсерін анықтау және оның есебін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау65 бет
Инвестициялар есеби24 бет
Кәсіпорынның есеп саясатының әдістемелік негіздері38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь