Жергілікті жердегі муниципалдық әлеуметтік саясат

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Әлеуметтік саясаттың мәні, мақсаты және міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Әлеуметтік саясат жүргізудің әлемдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

ІІ. МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУ БАРЫСЫН ТАЛДАУ (ШҚО МЫСАЛЫНДА) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

ІІІ. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
КІРІСПЕ


Әлемдік даму аренасына қадам басқан кез келген мемлекет өз қоғамының мүшелерінің барлық қажеттіліктерін қанағаттандырып, жаңа биік белестерге қадам басуға әрекет жасайды. Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекет болып табылатын көптеген әлем мемлекеттері үшін әлеуметтік саясаттың айқын басым бағыттарын анықтап, салиқалы әлеуметтік саясат жүргізу, халықты әлеуметтік қорғаудың өзіндік моделін қалыптастыру стратегиялық маңызы бар мәселе болып отыр. Әлеуметтік саясаттың басым бағыттарын анықтау арқылы мемлекет ең алдымен негізгі халықтың қажеттіліктерін анықтап, саясатты сол арнаға бағыттайды. Демек, тиімді тетіктерін табу арқылы қоғамның әр түрлі топтарына, таптарына, әсіресе әлжуаз әлеуметтік қорғауды қажет ететін топтарын әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз етеді. «Әлеуметтік саясат» ұғымын теориялық-методологиялық талдау бұл саланың ғылыми негіздемесін орнықтырады. Ал әлеуметтік саясаттың негізі әлеуметтік қорғаудан бастау алса, әлемнің көптеген мемлекеттерінде халықты әлеуметтік қорғаудың модельдері (Скандинавия елдері моделі, Жерорта теңізі елдері моделі, Чилли моделі және т.б.) қалыптасып үлгерді. Осы тұста Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау жүйесінің әлем елдерінің озық тәжірбиесі негізінде өзіндік моделін жасап келеді. Десек те, қоғам түрленіп, нарық құбылып өзгерген сайын Қазақстанның да басқа мемлекеттер сияқты әлеуметтік саясатын жетілдіріп отыруы заңды құбылыс болып табылады.
Қазақстан бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басқалы тұр. Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бері мемлекетіміз әлеуметтік бағытқа үлкен мән беріп келеді, себебі біз нарықтық әлеуметтік бағытты таңдадық. Бірақ елімізде жүргізіліп отырған әлеуметтік саясат әрине мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне, экономикалық дамуына байланысты. Соңғы жылдардағы экономикамыздың қарқынды өсуі, ЖІӨ-нің еселеп жоғарылауы әлеуметтік салаға құйылатын қаржының көлемін ұлғайтты. Бұның бәрі түптеп келгенде халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған мемлекетіміздің сындарлы саясатына байланысты.
Әлеуметтік-саяси шаралардың мақсаты нарықтық еркіндік қағидаларының әлеуметтік өтеу қағидасымен және әр адамның лайықты өмір сүруге ажырамас құқығының үйлесімімен қамтамасыз етілуі қажет, ал бұл міндеттерді шешуге және халықтың әлеуметтік әлсіз қабатына адамға лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік шаралардың жиынтығы оның әлеуметтік саясатын анықтайды. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты сол елдің бастан кешіріп отырған экономикалық даму кезеңінен, сол мемлекеттің ұстанып отырған экономикалық саясатынан және тағы да басқа факторлардан тәуелді болады. Еліміз әлеуметтік саясаттың қалыптасуы мен дамуында әлеуметтік саясаттың заңнамалық негізін, негізгі бағыттарын жасап алды. Негізгі білім, денсаулық, демографиялық жағдай, халықты әлеуметтік қорғау мен қамсыздандыруға, зейнетақы төлеу, халықты жұмыспен қамту саясаты болып келеді.
Мемлекеттік реттеудегі шетелдік тәжірибелердің талдауы көрсеткендей территориясы үлкен және өмір сүру мен шаруашылық жүргізу жағдайлары әр текті елдер мен территориясы кішкентай және айқын территориялық айырмашылықтары жоқ елдердегі әлеуметтік-экономикалық үрдістерге мемлекеттік араласудың құралдары мен әдістерінің ұзақ түрдегі эволюциялық үрдісі қазіргі кезде жергілікті жерлердегі муниципалдық әлеуметтік саясатты қалыптастыру мен жүзеге асырудағы аймақтық тәсілдің басым рөлді алуына алып келіп отыр.
Сондықтан да бұл курстық жұмыста өзекті мәселе қарастырылып отыр. Курстық жұмыстың зерттеу объектісі ретінде ШҚО-ның әлеуметтік іс-шаралар жүйесі алынған.
Курстық жұмыстың мақсаты: жергілікті жердегі муниципалдық әлеуметтік саясаттың мазмұнын ашып, қазіргі жағдайына талдау жасап, ары қарай дамыту және жетілдіру жолдарын ұсыну.
Міндеті:
1. Әлеуметтік саясат мәнін, негізгі бағыттарын қарастыру;
2. Жергілікті жердегі муниципалдық әлеуметтік саясаттың дамуына талдау жүргізіп, ахуалын қарастыру;
3. Әлеуметтік саясатқа қатысты дамыту жолдарын ұсыну.
Курстық жұмыс кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Курстық жұмыстың негізгі бөлімі үш тараудан құралған: бірінші тарауында жергілікт жердегі муниципалдық әлеуметтік саясаттың теориялық аспектілері қарастырылады; екінші тарауында ШҚО-ның әлеуметтік саясатын жүзеге асыру барысына талдау жасалынады; үшінші тарауында жергілікті жердегі әлеуметтік саясаттың тиімділігін арттыру жолдары ұсынылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Платон. Собр.соч. в 4 томах, 3-том.
2. Аристотель. Собр.соч. в 4 томах, 4-том.
3. В.Гумбольдт, Язык и философия культуры, Москва, 1985.
4. О.Фихте, соч в 2-х томах, 2-том.
5. О.Хеффе, Политика. Право. Справедливость /Основоположения критической философии права и государства. Москва, 1994.
6. Социальные ориентиры обновления: общество и человек / Под ред. Т.И. Заславской, Москва, 1990.
7. Р.Барнер, Словарь социальной работы, Москва, 1994
8. Тасмагамбетов И.Н. «Социальная политика и политическая трансформация». Алматы. Институт развития Казакстана 1997.
9. Ихданов Ж.О., Орманбеков Ә.О. Экономиканы мемлекеттік реттеудін өзекті мәселелері. - Алматы, 2002.
10. Социальная политика государства: понятный фрагмент А.И. Стребков
Homo philosophans. Сборник к 60-летию профессора К.А. Сергеева. Серия «Мыслители», выпуск 12. СПб.: Санкт-Петербургское филосовское общество, 2002.
11. http//www.akimvko.kz.
12. http//www.stat.kz. ШҚО Статистика департаменті мәліметтері
13. ҚР Президентінің ресми сайты: www.akorda.kz
        
        МАЗМҰНЫ
Беттер
КІРІСПЕ................................................................
................................................3
І. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1 ... ... ... ... ... ... саясат ... ... ... ... ... ... ... БАРЫСЫН ТАЛДАУ
(ШҚО МЫСАЛЫНДА).................................................16
ІІІ. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫ ... ... даму ... қадам басқан кез келген мемлекет өз қоғамының
мүшелерінің барлық қажеттіліктерін қанағаттандырып,   жаңа биік белестерге
қадам ... ... ... ... ... әлеуметтік мемлекет болып
табылатын көптеген әлем мемлекеттері үшін әлеуметтік саясаттың айқын басым
бағыттарын ... ... ... ... жүргізу, халықты әлеуметтік
қорғаудың  өзіндік моделін қалыптастыру стратегиялық ... бар ... ... Әлеуметтік саясаттың басым бағыттарын анықтау арқылы ... ... ... ... қажеттіліктерін анықтап, саясатты сол арнаға
бағыттайды.  Демек, ... ... табу ... ... әр ... ... әсіресе әлжуаз әлеуметтік қорғауды қажет ... ... ... қамтамасыз етеді. «Әлеуметтік саясат» ұғымын
теориялық-методологиялық талдау бұл ... ... ... Ал ... ... негізі әлеуметтік қорғаудан бастау
алса, әлемнің ... ... ... ... ... ... ... моделі,  Жерорта теңізі елдері моделі, Чилли
моделі және т.б.) қалыптасып үлгерді. Осы тұста Қазақстан ... ... ... әлем ... озық ... негізінде
өзіндік моделін жасап келеді. Десек те, қоғам түрленіп, нарық ... ... ... да ... ... ... ... саясатын
жетілдіріп отыруы заңды құбылыс болып табылады. 
Қазақстан бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңару мен ... жаңа ... ... басқалы тұр. Еліміз тәуелсіздік
алған жылдардан бері ... ... ... ... мән ... ... біз нарықтық әлеуметтік бағытты таңдадық. Бірақ елімізде
жүргізіліп отырған ... ... ... ... қаржылық
мүмкіндігіне, экономикалық дамуына байланысты. ... ... ... ... ... ... жоғарылауы әлеуметтік салаға
құйылатын қаржының көлемін ұлғайтты. Бұның бәрі түптеп келгенде халықтың
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... шаралардың мақсаты нарықтық еркіндік қағидаларының
әлеуметтік өтеу қағидасымен және әр ... ... өмір ... ... ... ... ... қажет, ал бұл міндеттерді шешуге
және халықтың әлеуметтік әлсіз қабатына адамға лайықты өмір сүру ... ... ... мемлекеттік шаралардың жиынтығы оның
әлеуметтік ... ... ... ... ... сол ... кешіріп отырған экономикалық даму кезеңінен, сол мемлекеттің ұстанып
отырған экономикалық саясатынан және тағы да басқа факторлардан ... ... ... ... ... мен ... әлеуметтік
саясаттың заңнамалық негізін, негізгі бағыттарын жасап алды. Негізгі білім,
денсаулық, демографиялық жағдай, ... ... ... мен
қамсыздандыруға, зейнетақы төлеу, халықты жұмыспен қамту ... ... ... ... ... ... ... үлкен және өмір сүру мен шаруашылық жүргізу ... ... ... мен ... кішкентай және ... ... жоқ ... әлеуметтік-экономикалық үрдістерге
мемлекеттік араласудың құралдары мен әдістерінің ұзақ түрдегі эволюциялық
үрдісі қазіргі ... ... ... муниципалдық әлеуметтік саясатты
қалыптастыру мен жүзеге асырудағы аймақтық ... ... ... ... ... ... да бұл курстық жұмыста өзекті мәселе ... ... ... ... объектісі ретінде ШҚО-ның әлеуметтік іс-шаралар
жүйесі алынған.
Курстық жұмыстың мақсаты: жергілікті ... ... ... ... ... ... жағдайына талдау жасап, ары қарай дамыту
және жетілдіру жолдарын ұсыну.
Міндеті:
1. Әлеуметтік саясат мәнін, ... ... ... ... ... ... әлеуметтік саясаттың дамуына
талдау жүргізіп, ахуалын қарастыру;
3. Әлеуметтік саясатқа қатысты дамыту жолдарын ұсыну.
Курстық ... ... ... ... және ... тұрады. Курстық
жұмыстың негізгі бөлімі үш тараудан құралған: бірінші тарауында жергілікт
жердегі ... ... ... теориялық аспектілері
қарастырылады; екінші ... ... ... саясатын жүзеге асыру
барысына талдау жасалынады; ... ... ... жердегі әлеуметтік
саясаттың тиімділігін арттыру жолдары ұсынылады.
І. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ МУНИЦИПАЛДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1. Әлеуметтік саясат туралы теориялық талдаулар
«Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... бұл ұғым түрлі қоғам мүшелерінің қажеттіліктеріне байланысты
өзінің негізгі функциясын орындап отырды. Оның ... ... ... ... ... ... әділеттілік жатады.
Саяси  тарихты талдау барысында көптеген ... ... ... пен қоғамның қарым-қатынасы және мемлекеттің атқаратын қызметі
екенің көреміз. Бірқатар ғылыми ... ... ... ... ... – ол өз ... ... жасау деген тұжырымға келді.
Платонның айтуы бойынша «кез ... ... ол ... ... ... басқа біреуге емес, тек өзінің бағыныштыларына жасайды»,  ал 
«берілген билеуші өзіне тиімдіні емес, бағынушыларына ... ... ... ... ... әлеуметтік бөліну мәселесіне ерекше
көңіл бөледі [1]. Демек, ежелден-ақ ... ... және ... ... ... ... өмір сүру үшін ғана емес, бақытты
өмір сүру үшін жаратылады», «мемлекет – …көмек көрсету ... ... ең ... ... ... ... ұлы ... әр адамның ізгілікте және
бақытта өмір сүруіне мүмкіндік берген ... ... ... [2]. Дәл
сол Аристотель айтқан «орта табысы бар орта адамдардан ... ... ... ... ... ... бірі ... отыр.
Т.Гоббс, И.Кант, Ф.Гегель және т.б. ... ... ... ... ... және ... құндылықтардың негізі ретінде
қарастырады.  В.фон Гумбольдт «Идеи к ... ... ... государства» еңбегінде мемлекеттің бейбітшілік, ... ... ... мен ... қорғау секілді заңды
функциялары мен қатар әркімнің әл-ауқаты мен бақытын қамтамасыз ету деген
әлеуметтік ... де ... [3]. ... мемлекет қоғам тұрақтылығын,
азаматтардың еркіндігін ғана басты міндетке алмай, ... ... ... ... ... ... ... бақытының баянды
болуын да назардан еш тастамағаны дұрыс болып табылады.
И.Фихте мемлекеттің азаматтардың өмір ... ... ... максималды қатысуы керек туралы «Замкнутое
торговое государство» ... ... ... ... [4].
О.Хеффе бойынша, «егер адамзат тұрмысы легитимди сипатта болса, ... ... ... ... ... ... әділеттілік сапасында
болуы керек, ал үшіншіден, әділетті құқық әділетті мемлекет сипатындағы
қоғамдық тәртіппен ... ... ... ... ... саясат» ұғымын тар және кең мағынада
қарастырады. Оның түсіндіруінше әлеуметтік саясат барлық халықты емес, ... ... ... ... ... ... ... бір  әлеуметтік
топтар жатады. «Әлеуметтік саясат» тар мағынада – бұл түрлі себептермен 
өмірдің қиын ... күн ... ... ... шамалары
келмейтін қоғамдық топтар мен тұрғындарды қолдауға арналған мемлекеттік іс-
шаралар кешені. Ал кең мағынада Т.И. ... ... ... аса ... және ауқымды мақсатты, яғни қоғамдық құрылым мен
институттарды  социалистік ... ... ... ... ... сол уаұыт талабына сәйкес идеологиялық астары бар [6].
«Әлеуметтік саясат» ұғымына Р.Барнер мынадай ... ... ...... топтар, қауымдастықтар, әлеуметтік
мекемелер арасындағы ... ... ... ... ... мен қоғамның қызметі мен принципі» [7].           
«Әлеуметтік» ұғымы бізідің әдебиетімізде ХІХ ғасырдың ортасында пайда
болды. Бұл ұғымды зерттеумен айналысқан ... ... ... ... – бұл ... ... ... толығымен,
сондай-ақ оны құраушы класстарды, деңгейлерді ... ... ... ... топтарды, әлеуметтік
бірлестіктерді (жанұялар, халықтар, қала, аудан, аймақ тұрғындары) өзгерту
және сақтау мақсатындағы әлеуметтік топтардың өзара арақатынасы. ... ... ... – халық және халықтың әртүрлі бөліктерінің
әлеуметтік жағдайы.
Әлеуметтік жағдай – бұл ... және оның ... ... ... ... мінездемесі. Әлеуметтік жағдай тіршіліктің
қоғамдық жағдайларын және қоғам ... ... ... ... өте ... факторларының әсері ретінде
қалыптасады.
Әлеуметтік жағдайды қалыптастыратын қоғамдық жағдайлардың ішіндегі
ең ... ... ... ... ... ... ... негізгі үлестірімі
бірінші кезекте қанаушылар мен қаналушыларға ... ... ... бағыну бекітілген.
• Қоғамдағы билік. Әлеуметтік тұрақтылықты ұстап тұрушы әдіс
ретінде. ... ... ... ... ... ... үстемдік етуші топтың басымдылық немесе
үстемдік ... өте ... 1 - ... ... негізгі қалыптастырушылары
Ескерту: Автормен құрастырылған
• Шаруашылықтағы билік (меншік). Меншік – бұл әкімшіл-шаруашылық
қатынастар, яғни ... ... ... ... мен
оларды орындаушыларға бөлу. Мүлікті бөлу билеуші мен бағынушылардың
арасында көрініс табады. Меншіктің ... ... ... ... ... ... табылады.
• Экономикалық жағдай – тіршілік пен дамуды ... ... ... мен ... ... ... ... суреттеуге қажетті жағдайлардың жиынтығы. Мұнда
тек қана кірістер емес, сондай-ақ білім, денсаулық ...... ... ... ... ... жағдайлары кіреді.
• Экологиялық қауіпсіздік – өндірістік сферадағы, ... ... ... ... қауіпсіздік деңгейлері.
• Әлеуметтік қауіп-қатерден қорғану ... ... ... ... ... мен ... ... қозғау кезіндегі
субьектілерге сүйемел болатын әлеуметтік тәртіп.
Әлеуметтік саясаттың мазмұнын ашу үшін кейбір маңызды аспектілердегі
өзара ... ... ... Ол ... ... ... саясатқа нақты қатысатындар, яғни оның шеңберінде
нақты әрекет ... мен ... ... ... ең ... адамдар (класстардың, әлеуметтік топтардың);
• субьектілердің әлеуметтік жағдайларын шешу жолдары;
• субьектілердің қазіргі таңдағы ең маңызды ... ... ... саясаттағы мемлекеттің орны;
• әлеуметтік саясаттың беделді ... ... және ... ... ... ... ... тарихи арақатынасы;
• әлеуметтік дамудың қалыптасқан тұрақты тенденциясы және
бағыттары;
• қоғамдағы әлеуметтік ... ... оның ... ... ... ... (бұл ... тұрақтылық мәселелері).
Әлеуметтік саясаттың пәні – ғылымның құрамдас бөлігі, ... ... ... ... қатар қоғамдық тәжірбиенің
процестері мен факторлары. Мұнда әлеуметтік топтар жағдайына байланысты
қатынасқа түседі. ... ... ... ... ... ... ол жергілікті басқару органдары мен өндірістік
коллективтер көпшіліктің жағдайын жақсартуға ... ... ... ... ... әлеуметтік серіктестікті
жоғарылатуға байланысты ... ... пен ... ... ... ... ... – бұл бағынушы, пассивті, екінші
деңгейлі басқарылушы құрылым. Оның өзінің белсенділігі мен ... Бұл көп ... олай ... ... ол ... ... контексте әлеуметтік саясаттың обьектілері қоғамның әлеуметтік
және әлеуметтік еңбек саласында кездеседі. Оның негізгі көрсеткіштеріне:
• көпшіліктің білім алуы;
... ... ... ... ...... ... және
әлеуметтік тұрақтылық жатады.
Әлеуметтік саясаттың ... – бұл ... ... ... топтар, олардың органдары, ұйымдары, институттары, құрылымы. Бұл
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... мүдделеріне ұйымдық құрылымдар жатады. Яғни, субьектілер
екіге бөлінеді. «Бастапқы» субьектілер - әлеуметтік топтардың ... ... - бұл ... мүдделерін көрсететін ұйымдық құрылымдар.
Сызба 2 - ... ... ... ... ... ... ... мыналар жатады:
• мемлекеттік ұйымдар мен ведомствалар;
• жергілікті басқару органдары;
• бюджеттік емес қорлар;
• қоғамдық , діни ... ... емес ... ... ... және ... ... саясатпен айналысатын және оны ... ... ... ... ... ... ... қатысу арқылы,
басқада көмекке қатысу және т.б.) [8].
Әлеуметтік саясаттың ... ... – осы ... жүзеге асыратын
мемлекет, ал біздің жағдайымызда – жергілікті билік органдары болып
табылады.
Жергілікті жердегі ... ... ... – бұл ... органдарының әлеуметтік сферадағы белгілі бір әлеуметтік кезеңге
есептелген қаржылық ... мен ... ... ... ... ... мен мақсаттарға негізделген қызметі.
ХХ ғасырдың 30 ... ... ... әлеуметтік
шиеленісушіліктің тез жоғарылап өсуімен сипатталатын әлемдік дағдарыс
мемлекеттің нарықтық үрдістерге сонымен қатар, ... ... ... дәлелдейді.
Мемлекеттің әлеуметтік саясаты – қоғам өмірінің әлеуметтік-
экономикалық ... ... ... мемлекеттің қызмет бағыттарының
бірі[9].
Жергілікті жердегі муниципалдық әлеуметтік саясаттың мәні – әлеуметтік
топтар арасындағы қарым-қатынастарды қолдау, қоғам ... ... ... ... үшін ... ... ... өндіріске қатысу
үшін экономикалық ынталардың қалыптасуында әлеуметтік кепілдіктер құру.
Осыған байланысты, қоғамдық өндірістің ... ... ... пен жүргізілетін іс-шараның құрамды бөлігі ретінде жүзеге асатын
жергілікті жерлердің әлеуметтік саясаты тұтасымен елдегі жалпы экономикалық
ахуалмен ... ... ... ... муниципалдық әлеуметтік
саясатты айта отырып, біз қоғамның әртүрлі мүшелері мен ... ... және ... ... ... ... Осылай әлеуметтік саясатты тар мағынада түсіндіруге болады.
Ал кең мағынада әлеуметтік саясат бұл қоғамның ... ... ... ... ... реттеу бағыттарының бірі.
Мемлекеттің әлеуметтік саясаты бұл – ... ... ... ... ... нарықтық экономикаға қатысушылары
арасындағы қарама-қайшылықты жұмсартуды және экономикалық салдарда
әлеуметтік ... ... ... ... бағытталған қызметі,
бұл халықты жұмыссыздықтан, бағаның өсуінен қорғауға бағытталған
мемлекеттің, ... ... ... жергілікті мүшелерінің
әлеуметтік-экономикалық тәсілдер кешені. Әлеуметтік ... ... ... ... ... кезінде орнына төлеудің әртүрлі формаларын
кіргізу және индексация жүргізу жолдарымен өмір деңгейін қорғау;
• ең ... ... ... ... ... ... жағдайында көмек беру;
• әлеуметтік сақтандыру саясатымен қамтамасыз ету, ең ... ... ... ... ... сақтау, қоршаған ортаны қорғауды мемлекет
есебінен дамыту;
• мамандануды ... ... ... ... ... ... жасау кезінде мемлекет алдында әлеуметтік алымдар
туралы немесе әлеуметтік ... ... ... ... ол дамудың нақты
кезеңінде ең қажетті және бірінші кезекті ... ... ... ... қабылданады. Бұл таңдау әлеуметтік сферадағы азаматтық құқығына,
әлеуметтік қажеттіліктер мен талаптар үшін күресудегі мемлекеттік саясаттың
әртүрлі қағидалары арасындағы ... және ... ... Әлеуметтік саясат жүргізудің әлемдік тәжірибесі
Мемлекеттің әлеуметтік саясаты әлеуметтік қамсыздандыруға ... ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асады. Классикалық үлгіде әлеуметтік
қамсыздандыруға әлеуметтік ... мен ... ... ... ... ... көрсетуге деген әлеуметтік жауапкершілігі арқылы
көрініс тауып жүр. Әлеуметтік ... ... ... сақтау, білім
беру, кәсіби даярлау, еңбекпен қамтамасыз ету және т.б. ... ... ... ... ... ... ... бұдан да басқа  халықты
әлеуметік қорғаудың қалыптасқан  ... көп. ... ... ... әртүрлі классификациялайды. Олардың көпшілігі әлеуметтік саясатты
жүзеге асыруда мемлекеттің, ... ... ... және ... ... ... мен алатын роліне байланысты принциптерге
негізделген. Геосаяси аспектіде қарастыратын ... ... және ... ... саясат үлгілерін көрсетуге
болады [10].
Халықты әлеуметтік қорғаудың скандинавиялық үлгісі. Әлеуметтік саясат
жүргізудің бұл типінде әлеуметтік ... ... ... көп
бөлігін мемлекет өз мойнына алып,  оны әлеуметтік қамсыздандыруға бөлу мен
таратуды  көзі ... ... ... ... ... ... әл-ауқатын, жағдайын жасап, негізгі әлеуметтік қызметтерді де
көрсетуге жауапты болады.  Скандинавиялық үлгі Швеция, ... ... ... ... ... кең ... ... Осы елдердің
ішінде Швецияның әлеуметтік саясат жүргізу үлгісі әлемдік тәжірбиеде ... бар. ... ... 60 ... ... ... дамыған
әлеуметтік, экономикалық қатынастар орнаған ел ретінде ... ... ... ... Дәл осы ... ... ... саясат», пен
жалақы төлеудің мәртебелі жүйесі» ... ... ... ... ... ... мақсаты толыққанды жұмысбастылық пен  табысты теңестіру
саясаты болатын. ... бұл ... ... ... ... бөлу мен арнайы
мемлекеттік немесе мемлекеттік емес институттар жүзеге асыратын салық және
трансференттік саясат  арқылы іске ... ... ... универсалдылығы
жалпыға арналғаны және бәріне бірдей қолжетімділігінен көрінеді. Әлеуметтік
қамсыздандыру жоғарғы деңгейде және жұмыссыздық ... ... ... ... ... ... бар. ... бойынша жәрдемақы
жұмыстан айрылып қалған жағдайда ... ... күн ... ... балалар ата-анасының табысына қарамай  18 жасқа толғанша ай сайын
жәрдемақы алып отырады.  Әлеуметтік ... ... ... беру ... бар бөлігінің сауаттылығын қамтамасыз етуде. Орта және жоғары
білім ақысыз болып табылады және көптеген қайта ... ... ... ... беру ... ... істейді.  Квалификациялы мамандарды
дайындау мен қайта ... ... ... ... мемлекеттің
халықтың толыққанды жұмысбастылығына бағытталған әлеуметтік саясатын
көрсетеді. Швеция ... оқу ... ... ... ... Швеция білімге ЖІӨ-нің көп мөлшерін ... ... ... ... ... солидароность пен әлеуметтік әділеттілікке
негізделген.
Халықты әлеуметтік қорғаудың ... ... ... ... ... үлгісінде мемлекет тек қана әлеуметтік төлемдер
төлеумен ғана ... ал ... ... ... Мұнда
мемлекет бюджетінен және жұмысшылар мен жұмыс берушілердің әлеуметтің
шараларға бөлетін қаражаты ... ... және ... ... ... және жеке әлеуметтік-сақтандыру қорлары болып табылады.  ... ...... ... ... ... Осы елдердің
ішінде Германияның әлеуметтік саясатыны тоқталып өтсек, ең ... ... ... ... мен ... ... біріктіретін және  экономикалық саясатты ... ... ... ... енгізді. Мұндай саясаттың мақсаты
экономикалық сферада қоғамның әрбір мүшесінің ... ... ... ... саясат болып табылады.  Бұл үшін ... ... ... ... жағдайлар керек. Бірінші
кезекте табысты бюджет арқылы ... бөлу ... ... ... ... ... ... ал әлеуметтік қорғау бағытталған еңбекке
қабілетті халыққа экономикалық жағдай жасау ... ... ... ... ... төрт түрі бар: ... медициналық,
жұмыссыздыққа және күтілмеген жағдайға қатысты. Әлеуметтік сақтандыру жұмыс
беруші мен ... ... ... қаржыландырып, қызмет түріне байланысты
дифференциацияланып төленеді.  Әлеуметтік сақтандыру принципі белгілі бір
қорларына төлемдер төлеген ... онда ... ... ... ... береді. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі мемлекет есебінен ... ... ... туылғанда берілетін, күнкөрісі төмен және ... ... ... ... ... ... жәрдемақы, жастарға
көмек,  емделуге жәрдемақы, зейнеткерлік субсидиялары, соғыс құрбандарына
көмек, мүгедектер мен ... ... да ... ... ... ... ... Германияның мемлекеттік әлеуметтік саясатының аясында
денсаулық ... ... ... ... ... ... ... халықтың 90 пайызы міндетті сақтандырумен, 8 пайызы
жекеменшік , ал 2 пайыз халықтың бөлігіне ... өзі ... ... ... ... ... әлеуметтік  даму бағытының шыңына
жетті, уақыт және нарық ... ... ... халықты
әлеуметтік қорғау жүйесі модеренизацияны талап етеді.
Халықты ... ... ... ... ... үлгі ... ... мемлекеттің минималды түрде қатысуымен
сипатталады. ... ... ... асыру тетігі мемлекеттік
бюджет емес, жеке салымдар мен сақтандыру болып табылады.  ... ... тек ... ... ... ... ... және халықтың
аса көмекке мұқтаж табын қорғауды ... Бұл ... ... ... АҚШ, ... ... Әлеуметтік бағдарламалар қатаң
индивидуализацияланған: барлық топтардың  тең ... ... ... ... ... ... ... принципі
сақталады. Оның ішінде зейнеткерлер, мүгедектер, ауру жандар, аз ... ... ... емес ... ... ... қолдаулар
бар.  Қазіргі таңда 16 жасқа дейін және толық емес аз қамтамасыз етілген
отбасыларға жәрдемақы төленіп келеді. ... ... мен ... ... тегін болып саналады. Бірақ та, медициналық ... мен ... ... ... ... ... көрсету
проблемасы туындағаннан кейін бұл саланы реформалау ... ... ... ... әлеуметтік халықты қамсыздандыру үлгісінің негізі
1935 жылы Ф.Рузвельт  ... ... ... туралы Заңның
қабылдануымен қаланды.   АҚШ-та әлеуметтік көмектің негізгі бағыты отбасыға
арналған. Материалды қолдау алудың негізгі ...... жан ... ... көзі елде ... ... өлшемінің ең төменгі
мөлшерінен төмен деңгейде болуы керек. Аз қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... ... ... мұқтаж адамдарға  қаржылайдан бөлек тағы да басқа көмектер
көрсетіледі. ... ол – ... ... ... алуға арналған
талондар, т.б.
Жерорта теңізі  елдерінің әлеуметтік саясат жүргізудің өзіндік үлгісі
бар. Ол мемлекеттерге  Испания, Португалия, Греция, ... ... ... Бұл ... ... ... жүйесінің негізгі мазмұны мемлекет
немесе ... емес ... ... ... ... Жерорта теңізі елдері үлгісінде әлеуметтік салаға көп
қаражат бөлінгенімен, ол халықтың ... ... ... ... әр ... әлеуметтік саясат жүргізу ерекшелігі елдің
экономикалық потенциалымен санасады. Жалпы алғанда әр ... ... ... ... мен ... әлжуаз бөлігін қорғап отыруда
өзіндік артықшылығы мен ... бар. ... әлем ... ... ... ... ... саясат жүргізу әдістерін жетілдіріп
отырады, бір-бірімен тәжірбие алмасу үрдісі ... ... ... ... әр ... өзінің  әлеуметтік-
экономикалық мүмкіндігінің шеңберінде шешеді. Әр аймақтық бөлініске сай ... ... ... жүргізудің өзіндік үлгілері болады.
Мәселен, Ұлыбритания, Жапония, Канада, Жерорта теңізі және т.б. ... ... ... ... Қазақстанның да өз ... ... ... ... жүргізіп, ... ... 1996  жылы ... ... құрылған Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі айналысады. ... ... ... қорғаудың өзіндік құрылымы 1999 жылдардан қалыптасты.  2001 жылы
27 маусымды ... ... ... ... ... ... ... мемлекетте әлеуметтік сақтандыру жүйесінің енгізілуімен
ерекшеленеді. Сонымен бірге құжат бойынша  ... ... ... ... ... асады. Олар:
• базалық мемлекеттік бюджет есебінен төлемдер: зейнетақы
төлемдері, ... ... ... асыраушысынан айырылуына
байланысты төлемдер, әлеуметтік қорғау мекемелері бойынша
әлеуметтік көмек көрсету, ... ... ... ... әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша төлемдер: еңбек
етуге қабілетсіз болған жағдайда, ... ... ... ... ... қосымша, жұмыс беруші жауапкершілігімен сақтандыру.
Осының аясында жыл сайын үкімет пен министрлікте ауқымды бағдарламалар
қабылданып, іс-шаралар жоспары бекітіледі.
Қоғамның тағы да бір ... ... ... ... ... ... жүйесі көрсетілген «Мемлекеттік атаулы көмек туралы» 
Қазақстан Республикасының  Заңы ... ... ... ... қаржылай төлемдер арқылы атқарылады. Атаулы әлеуметтік ... ... 4 ... ... тұрғын үймен қамтамасыз ету;
• кедейшілік шегіне дейінгі жандарға көмек көрсету;
• 4 балалы және 7 ... ... ... бар ... ... ... үйде оқытылып, тәрбиеленетін мүгедек балаларға.
Әлеуметтік саясат минималды кіріс кепілдігін беруге ... ... ... ... ... қорғауға негізделген.
Осыған байланысты мемлекеттің минималды өмір жағдайларын қамтамасыз ... қана өз ... ... алмайтын халық тобына арналады.
Қазақстанның әлеуметтік саясатының стратегиялық мақсаты болып
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен (тұтынушының) өндірістің
тұтынушыға бағынуын, халықтың көптеген қажеттіліктерін қамтамасыз ... дәл осы ... ... ... бар ... ... адам үшін экономиканы құрудың қажетті шарты нарықтық реформаны
жалғастыру болып табылады. ... ... ... ... ... материалды жағдайы үшін жүргізілген реформалардың кері ... және ... ... ... ұмтылуы керек, ал бұл үшін
реформалар жүйелі, әрбір кезеңнің жүзеге асырылуынан алдын – ала ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУ БАРЫСЫН ТАЛДАУ (ШҚО
МЫСАЛЫНДА)
Қазіргі уақытта республика кеңістігіндегі әлеуметтік-экономикалық даму
жағдайларының біркелкі болмауы ... ... ... ... ... ... Соған орай мемелекеттің аймақтық
саясатының мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... Жарлығын іске асыру мақсатында қаңтар – ... ... мен ... ... ... ... халық алдында
есеп беру кездесулері өткізілді [11]. 2009 жыл ішінде ШҚО әкімі 19 қала ... 86 рет ... ... Бұл сапарлар жергілікті жерлердегі нақты
жағдаймен танысып, «Жол картасы» бағдарламасын, облыстың дамуының ... ... ... іске ... барысын бақылауға алып қана қоймай,
шығысқазақстандықтардың қалай өмір сүріп жатқандығын білуге де ... үй ... 2009 жылы ... үйді іске қосу 179,9 мың шаршы
метр жалпы аумақты құрады.
Кесте 1 – ... ... іске ... ... шаршы метрі
... ... 2005 ж-ға % |
| | ... |
| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 | ... ... ... ... |
|барлығы | | | | | | ... ... | | | | | | ... қ. |62393 |88557 |29077 |58763 |50833 ... ... қ. |67382 |55434 |65095 |62378 |62427 ... ... қ-р мен |51646 |72634 |86783 |83484 |66707 |129,1619874 ... | | | | | | ... ... ШҚО ... ... ... ... департаменті мәліметтеріне сәйкес, 2009 жылы ШҚО
бойынша барлығы тұрғын үйлердің 179967 пайдалы алаңның ... ... ... ... ... іске қосу 2005 ... ... салыстырғанда
0,8%-ға төмендеген.
Сурет 1 - ШҚО бойынша іске қосылған тұрғын үйлер, пайдалы алаңның
шаршы метрі
2009 жылы Өңірлік тұрғын үй ... ... ... 22 ... берілді:
• Өскемен және Семей қалаларында 6 көпқабатты кредиттік тұрғын
үй;
• Өскемен, Семей, Зайсан қалаларында және Ұлан ... ... 6 ... ... ... ... үй;
• Бородулиха ауданында 1 төрт пәтерлі жалға берілетін үй;
• Тарбағатай ауданында 8 бір ... ... ... ... ... ... 1 екі пәтерлі жалға берілетін үй.
Мұнан бөлек Семей қаласында ... ... ... 40 ... ... ... 691 ... салынды және сатып алынды, осының ішінде 312 жалға
берілетін (коммуналдық) пәтер және 379 кредиттік ... ... ... бұл 2008 ... 178 ... ... осының нәтижесінде халықтың
бірқатар бөлігін қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз ... ... ... көш» Өңірлік бағдарламасын іске асыру шеңберінде ... 200 ... ... ... үшін 4 ... үйді қайта
жаңарту аяқталды. Тұрғын үйлерді және ... ... ... 2010 ... ... ... іске қосу ... сумен қамтамасыз ету объектісінің құрылысы аяқталып, пайдалануға
берілді, 551 км су құбыры ... ... ... 264 мың ... ... етілу жағдайы жақсарды.
Облыстың барлық елді мекендерінде аумақтарды абаттандыру және тазалау
жөніндегі айлықтар өткізілді. 121 ... ... алаң ... ... сәулет түрлері орнатылды, 25 спорт құрылғы салынды, 230 мың ... 60 мың ... метр гүл ... ... қатты тұрмыстық
қалдықтарды көмуге ... 572 орын ... ... 649 ... ... ... ... жерлер жойылды, 132 мың
тонна қоқыс тасымалданып шығарылды.
Жол жөндеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі ... ... 12,5 ... ... бұл ... ... 28% артық, 393 км автомобиль жолдары
жөнделді.
Дағдарысқа төтеп беру үшін ... 17,3 ... ... ... «Жол
картасы» іске асырылды, оның 37 % - тұрғын ... ... ... 29 % - ... ... жөндеуге, 34% -
денсаулық ... ... ... спорт және әлеуметтік қорғау
объектілерін жөндеуге бағытталды.
Әлеуметтік жұмыс орындарын құруға 281,6 ... және ... ... ... 221,7 млн.теңге бағытталды.
Ағымдағы жылы Жол картасын жалғастыруға облыс бюджетінде ... ... ... оның ... ... бюджеттен 7,1
млрд.теңге, жергілікті бюджеттен 3,6 ... Оның ... ... ... орны құрылатын болады.
Кадрларды даярлау және қайта даярлауға 602 млн.теңге көзделіп отыр,
әлеуметтік жұмыс орындары ... ... және ... ... 468 млн. ... ... отыр.
Білім. 5 мектеп пен бала бақша ... ... ... кері
қайтару және оны тағайындалуы бойынша пайдалану жолымен қосымша 7 ... ... ... ... іске ... өз ... ... Облыс
еншісіне мектептерде жаңа 2000 орын мен мектеп алды мекемелерінде ... орын ... «Жол ... іске ... ... 2 ... 344 білім беру объектісіне күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары
жүргізілді. Облыстың білім беру ... жаңа оқу ... ... бала бақшалардың, балалар үйлері мен интернаттардың сыртқы
және ішкі келбеттері өзгерді. Оған ... ... ... ... ... ... күрделі жөндеу жүргізу үшін 330,1 млн.теңге
іздестірілді.
Жалпы ... беру ... ... ... ... оң ... ... Бұл мақсаттарға жергілікті
бюджетен 742,4 млн.теңге бағытталса, одан басқа республикалық бюджеттен
722,5 млн.теңге ... жылы ... ... және ... ... ... берілді. Облыстың 66 мектебіне 55 мультимедиалық
кабинет, 81 пәндік ... ... ... сатып алынды.
Білім беру – бұл тек қана инфрақұрылымды дамыту ғана емес, ол, ең
алдымен, зияткерлік ... ... ... ... ... ұлттық
тестілеудің нәтижесі бойынша орташа бал облыс бойынша 74,8 құрады, ... ... ... 4,4 балға жоғары, облыстың 14 ... 100 ... ... ... ... 2008 жылы ... 3 ... мен кәсіптік мектептердің барлығы дерлік компьютерлік
техникамен ... ... ... мен ... ... ... мезгілде қаладан тыс орналасқан 28 лагерь жұмыс істеді, ал
жазғы еңбек пен ... ... ... 149 мың бала мен ... бұл балалардың жалпы санының 85% ... ... және ... ... беру ... 43 ... мен 53 ... кіреді, онда 50 мыңнан астам адам оқиды. Абай
ауданының ... би ... ... ... Аягөз ауданының Аягөз
қаласында политехникалық колледж ашылды. Қазіргі таңда облыстың барлық
аудандары ... ... ... яғни ... үшін техникалық және
кәсіптік білім алуға қол жетімділік ... ... ... ... ... ... 169,1 млн. ... сомасына
облыс әкімінің 600 гранты бөлінді, олар бойынша қазіргі ... ... оқып ... ... ... қамту және жұмыс орындарын іздестіру
үшін Өскемен және Семей ... ... ... ... ... ... ... клубтары» құрылған. «Жастар тәжірибесі»
бағдарламасы бойынша облыс оқу ... 2600 ... ... ... ... мен ... ... отрядтары және «Жасыл
Ел» отрядтары үшін облыс бюджетінен 5 млн. теңге бөлінді. 2009 ... ... 2591 адам ... ... Орындалған жұмыстардың көлемі
100 млн. теңгеге жуық құрады.
СҚЖЕО Шығыс Қазақстан облыстық штабының жұмысы Республикалық деңгейде
аталып өтті. Штабқа 2009 ... «Жол ... ... іске ... СҚЖЕО үздік штабы» номинациясында жеңімпаз атағы берілді.
Денсаулық сақтау. Денсаулық ... ... ... ету және ... ... ... ... Республикасының
денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске ... ... 2010 ... ... ... сақтау басқармасының атқарылып жатқан жұмыстары жалғасуда.
Тұрғындардың денсаулық ... ... ... ... сапасын
арттыру бойынша жүргізілген іс-шаралар облыс бойынша басты демографиялық
көрсеткіштердің жақсаруымен сипатталады.
Кесте 2 - ҚР ... ... ... ... ... ... |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 ... ... саны ... ... ... ... 2010 жылы ҚР халқының саны 16036,1 мың адамды
құрады. Оның ... 1418,8 мыңы – ШҚО ... яғни ҚР ... ... 10%-
ын құрайды.
Сурет 2 – ҚР аймақтары бойынша халық үлесі
2005 ... 2008 ... ... ШҚО ... саны ... жылға азайып
келді, ал 2008 жылдан бастап халық саны біршама ... Оны біз ... ... көре ... 3 – ШҚО халық санының динамикасы
2010 жылдың 8 ай ... ... ала ... мәліметтер бойынша
былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда туу 1000 тұрғынға шаққанда
17,64 қарағанда 16,49 ... 6,5 ... ... өлім ... ... шаққанда 12,10-нан 12,29-ға дейін 1,6 пайызға көбейген. ... ... ... ... және ... ... осы ... «+5,54»
қарағанда «+4,21» құраған.
Сурет 4 – ШҚО бойынша 2009-2010 жылдардың 8 айының демографиялық
көрсеткіші
2010 жылдың 1 ... ... ... ... ... ана
өлімінің көрсеткіші 100 мың тірі туғандарға шаққанда өткен жылғы 33,0-ге
қарағанда 24,8 құрап, 13,9 ... ... ... көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 4,4 пайызға азайып,
2010 жылдың 1 қазанына қарағандағы мәліметтер ... 100 мың ... ... 21,8 ... ... шеңберінде 2,6 млрд. теңгеге 88 объекті жөнделді.
Республикалық бюджет ... 6 ... ... жалғастырылды:
Өскемен қаласындағы қан орталығы, Семей қаласындағы өңірлік онкологиялық
диспансердің радиологиялық орталығы; Көкпекті, ... ... 3 ... ... ... Тарбағатай ауданындағы
туберкулезге қарсы аурухана.Семей қаласындағы ... ... ... ... ... ... кластер құру
бойынша жұмыс басталды. Семей қаласында, Шемонаиха, ... ... ... ... дәріханалар және Өскемен қаласының
дәріханаларында 6 «әлеуметтік» бөлімдер ... ... ... ... ... жатыр.
2010 жылдың 4 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік мекен-жайлық
әлеуметтік көмек 19221 алушыға белгіленді. 2009 жылы осы ... ... 22285 ... белгіленген болатын. Мемлекеттік мекен-жайлық
әлеуметтік көмек алушылар саны 13,7 % ... ... ... 45582 ... бар 19372 ... 2009 жылы осы ... жәрдемақы 47148 балалары бар 20336 отбасына
белгіленген болатын. ... ... ... алушылар саны 3,3 %
азайған.
2010 жылдың 4 айының қорытындысы бойынша тұрғын үйлік көмек 83,3 млн.
теңгеге 8962 ... ... 2009 ... осы ... ... ... ... млн. теңгеге 13373 отбасына белгіленген болатын, алушылар ... 33 % ... ... І ... экономикалық белсенді халықтың саны 764579
адамды ... ... ... І кварталымен салыстырғанда ... ... ... 7812 ... ... және жұмыссыз санның 5515 адамға
азайғанына байланысты 2297 адамға көбейді. Жұмыссыздық деңгейі 0,7 ... ... және 6,1 % ... 3 - ШҚО ... ... ... және экономикалық тұрғыдан
белсенді халық санында тіркелген жұмыссыздар үлесі (%)
| | ... ... ... | ... ... санында |
| ... ... ... |
| ... % |үлесі, % ... ж. І ... |6,8 |1,2 ... ж. ІІ ... |6,6 |1,2 ... ж. ІІІ ... |6,0 |1,1 ... ж. ІV ... |6,2 |0,9 ... ж. ІІІ тоқсан |5,5 |0,8 ... ... ШҚО ... ... ... ... ... халықтың жұмыспен қамтылуын бір жолғы зерттеу
деректері бойынша жұмыссыздар саны 42,4 мың ... ... ... ... 2010 ... 1 қазанға ЖҚ және ӘБҮ ... ... 5,8 мың адам (0,8%) ... түрде тіркелді [12].
Сурет 5 - 2009-2010 жылдардағы ШҚО бойынша жұмыссыздық ... ... ... ... ... санында тіркелген жұмыссыздар үлесі
(%)
1.05.10 жылға жұмыспен ... және ... ... ... жұмыссыздар саны 7238 адамды құрады. Экономикалық
белсенді халық санының тіркелген жұмыссыздар үлесі 0,8 % құрады.
2010 ... ... ... ... ... жұмыспен қамту сұрағы
бойынша 17550 адам ... 8173 адам ... ... Жұмыспен қамту
деңгейі 46,6 % құрады.
Төленетін қоғамдық ... 4602 ... ... дайярлауға, қайта даярлауға және кәсіптік жоғарылауға 2775
жұмыссыз, әлеуметтік жұмыс орындарына 1664 адам, жастар іс ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру
бойынша 2008-2010 жылдарға ... ... ... 2010 ... ... ... жаңа 13572 жұмыс орнын құру ... ... 1 ... ... ... 5101 жұмыс орны құрылған.
2010 жылы Жол картасы жобасын іске ... ... ... ... картасын іске асыру үшін Шығыс Қазақстан облысында 2010 жыл ... ... ... млн. ... ... 579 ... ... іске
асыру жоспарланған (7145,4 млн. теңге – республикалық бюджеттен, ... 3572,7 млн. ... ... жұмыс орындарын құру жоспарланған.
Әлеуметтік жұмыс орындарын және Жол ... ... ... іс
тәжірибесі бағдарламаларын кеңейту аясында 2010 жылға еңбек төлеміне 468,0
млн. теңге бөлінген 3900 адамды қамту ... ... ... ... ... даярлау жоспары 5000 адамды
құрайды.
2010 жылдың 1 мамырына меңгерілген қаражаттың жалпы сомасы 1263,1 ... ... оның ... республикалық бюджеттен 946,4 млн. ... ... 70,1 %), ... ... 316,8 млн. ... ... 68,0 %).
Бағдарламалардың әкімшіліктері 579 жобадан 570 конкурс жариялады, 542
- өтті: энергетика және тұрғын үйлік коммуналдық ... ... ... 35 ... ... ... мен ... жолдары басқармасы 95
жобаның 93 өткізді; білім басқармасы 309 жобаның 281 өткізді; экономика
басқармасы 80 ... 80 ... (100 %); ... басқармасы 13 жобаның 10
өткізді; денсаулық сақтау басқармасы 31 жобаның 31 өткізді (100 %); ... 4 ... 4 ... (100 %); ... ... және ... ... басқармасы 9 жобаның 8 конкурсын өткізді.
2393 жұмыс орны құрылды, 522 адам, олардың ішінде 506 адам жұмыспен
қамту ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жұмыс орындарына 1388 адам (57,8 % жылдық
жоспарға), жастар іс тәжірибесіне 599 адам (39,9 %), оқуға 4001 адам (80 ... ... ... ... ... ... бойынша
облыста маңызды әлеуметтік бағдарламалар орындалып жатыр.
Облыстық ... ... ... азаматтарға материалдық көмек
көрсету туралы» 2007 жылғы 17 шілдедегі № 24/388-ІІІ шешімі негізінде соғыс
қатысушылары мен ... 5 мың ... ... ... тең ... ... 5 мың теңгеге дейін коммуналдық қызметтерге ... ... беру ... 2010 жылы ... ... түрімен 546,9 млн. теңгеге
12569 ... ... ... ... және ... ... салпыншақтарымен марапаттауға құқылы
аналарға құжаттарды дайындау бойынша жұмыс ... ... ... 1 ... ... ... атқарушы органдарға 11989
адам дайындау үшін барған, Президенттің әкімшілігіне 10846 ... ... ... ... қолдау мақсатында облыстың қалалары мен
аудандарында аймақтардың өкіметті атқарушы органдары елді ... ... ... ... азық ... сату үшін ... мен ... орындарын ашу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазіргі
уақытта ... ... 47 ... мен 221 ... ... 56 дәріханалар мен аз
қамтылған халыққа, ардагерлер мен мүгедектерге арналған жеңілдік берілген
дәрі-дәрмектерді өткізу бойынша бөлімдер ... ... Ұлы Отан ... 65-ші ... ... және өткізу бойынша Жоспарды іске асыру аясында Ұлы Отан соғысына
қатысқандар мен мүгедектердің, оларға тең адамдардың, тыл ... ... ... ... жұмыс жүргізілді.
1 мамырға облыстың қалалары мен ауылдарында 1903 ҰОС қатысушылары мен
мүгедектері, 3060 оларға тең ... 35393 тыл ... ... мен ... ... ж.ж. Ұлы Отан соғысы ... ... ... ... медальдармен марапаттау ұйымдастырылған.
Ардагерлерге қала ішіндегі, қала сыртындағы және қалааралық көліктерде
жүруге жеңілдік ... бұл ... 17,1 млн. ... ... адамға арналған республикалық бюджет есебінен жүргізіледі.
Облыстық бюджет есебінен Ұлы Отан ... ... ең ... ... ... ... 2010 жылы 1390 соғыс
ардагерін емдеуді ұйымдастыру жоспарланған. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен
83,4 млн. ... ... ... санаториясында 96 соғыс және еңбек
ардагерлерінің арнайы келуі аяқталды.
Облыстық мәслихаттың шешімі ... ... ... ... 5 мың теңге мөлшерінде, оларға тең адамдарға 2 мыңнан 5 мың
теңгеге дейін коммуналдық ... ... ... көмек беру
жалғасуда. 2010 жылы мұндай көмек түрімен 546,9 млн. теңгеге 12569 ... ... ... ... ... және ... протезді-
ортопедиялық өнімдермен қамтамасыз етіледі, 1 ... 2,135 млн. ... 78 ... ... мен ... ... ... ардагерлерге 166,2 млн. теңге сомасына тұрғын үй сатып ... ... мен ... үй ... ... ... ... болды, 29,2 млн. теңге сомасына 697 адамды құрайды.
Жеңілдетілген дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету ... ... 24,8 ... 11496 ... ... протездеу 1,5 млн. теңге сомасына 102 адамға берілген.
Ұлы Отан соғысы ... ... және ... ... ... ... ... жазылуға және жергілікті газеттерге 2713
адамды қамтамасыз ету үшін 2,9 млн. ... ... ... ... ... ... Жеңіс мерейтойына бір жолғы материалдық
көмек соғысқа қатысқандарға және мүгедектерге 65 мың ... ... ... 25 мың ... тыл жұмыскерлеріне 10 теңгеден жалпы ... млн. ... ... ... Ардагерлерді жауынгерлік және еңбектік
даңқ жерлеріне апаруға 40 млн. теңге бөлінді.
ІІІ. ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... ... ... ЖОЛДАРЫ
Соңғы жылдары облыста әлеуметтік-экономикалық жағдай тұрақтанды және
бірқатар өсу беталысы бар. Оның әрі ... ... ... мақсатында 2007
жылы Шығыс Қазақстан облысының 2015 жылға ... даму ... ... облысының даму стратегиясы «Қазақстан 2030» даму
стратегиясын, Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған ... көшу ... ... ... ... ... ... жедел жаңару жолында»; «Қазақстанның әлемнің бәсекеге барынша
қабілетті 50 ... ... кіру ... ... әлемдегі жаңа
Қазақстан» жыл сайынғы Жолдауларын, 2015 жылға дейінгі мемлекеттік аумақтық
даму ... ... ... 2006 ... 18 ... ... ... қойған міндеттерді, 2007- 2009 жылдарға
арналған Жалпыұлттық жоспардың негізгі бағыттары мен Қазақстан ... ... іске ... ... ... және ... әрекет саласындағы жаңа өңірлік бағдарламаларды әзірлеу немесе
қолданыстағы өңірлік бағдарламаларға түзету ... үшін ... ... ... ... ... облысының 2015 жылға дейінгі даму
стратегиясы өңірлік және әлемдік экономикада бәсекеге қабілетті мамандануды
қалыптастыру, экономикалық ... пен ... ... ... ... ... ... өңірдің тұрақты дамуын және
тұрғындардың қолайлы тіршілігін қамтамасыз ету болып табылады.
Әлеуметтік инфрақұрылым.
«Адам – ... ... ... атты Президентіміздің «Жаңа онжылдық –
жаңа экономикалық өрлеу – ... жаңа ... ... ... ... ... ... іске асырудың табыстылығы, ең
алдымен, қазақстандықтардың біліміне, әлеуметтік және дене болмысы, көңіл-
күйлеріне байланысты» деп атап өтті ... беру ... оның ... ... ... оның ... Ол жүйенің құрылымы: отбасылық тәрбие, мектеп жасына дейінгі,
жалпы орта білім беру, ... тыс ... беру мен ... ... орта арнаулы, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру,
кадрлардың білімдерін ... және ... ... ... ... ... ... әрқайсысының өз міндеттері, сипаты бар. 2010 ... ... ... ... мекемелерінің санын 2006 жылдың ... 60 ... ... 145 бірлікке жеткізу белгіленді.
Жалпы орта білім беруде 12 жылдық білім беруге көшу жүзеге ... ... ... қоса ... ... беру ұйымдарының ақпараттық
ресурстарға қол жеткізуін ұйымдастыру арқылы осы мекемелерде ... ... ... Жаңа ... салу және ... ... апат
жағдайында тұрған 38 ауылдық мектептің құрылысын аяқтау көзделіп отыр.
Мектептерді салу мына ... ... ... ... болады: апат
жағдайында тұруы, оқу орындарының тапшылығы, еэкономикасы жоғары ... ... лді ... ... болмауы, қазақ тілінде оқытатын
мектептер жүйесін дамыту.
Жалпы орта білім беретін ұйымдар саны 2010 жылға ... 833 ... ... 823 ... ... ... 2015 ... дейінгі кезеңде
мемлекеттік білім беру ұйымдарының санын білім беру ұйымдары ... ... ... нормативіне дейін жеткізу жөніндегі ... ... ... беру ... бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... жөніндегі
жұмыс жалғасатаны болады.
Кәсіптік білім беру және ... ... ... ... ... 2010 ... қарай бастауыш және орта ... ... ... ... ... 4 ... артады: Абай, Аягөз және Бородулиха
аудандарында кәсіптік мектептер ашылады. Өскемен қаласында ... ... ... үшін ... ... және ... даярлау жөніндегі
өңіраралық орталық салаынатын болады.
2015 жылға дейінгі кезеңде еңбек рыногының орта буындағы жұмысшылар
мен ... ... ... ... болжанып отыр. Осыған байланысты,
жыл сайын еңбек ... ... ... және ... ... ... дамуына болжау жасау негізінде кәсіптік мектептер
мен колледждерде облыстық бюджет қаражаттары есебінен ... ... ... беру ... ... ... ... мектепке дейінгі
мекемелердің балалар алу деңгейін арттыруды, 12 жылдық орта ... ... ... беру ... қол ... мен сапасының неғұрлым
жоғары деңгейін, қазіргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық
технологиялардың ... беру ... ... ... ... және
ауылдық мектептегі білім сапасын біркелкі ету үшін жағдай жасауды, кәсіптік-
техникалық білім ... одан әрі ... ... ... ... ... ... қол жеткізудегі теңдік кепілдіктерін
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... төмен жіктеріне
медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруды ... ... өмір ... ... нығайту, азық-түлік, су ... ... ... ету, тірі туу критерийлерін енгізу, стационар
алмастырушы ... ... ... жеке ... ... және ... қамтамасыз етудің пәрменді ... ... ... ... ... реттеу, облыстың алғашқы медициналық-
санитарлық көмек мекемелерін ... ... және ... ... ... есебінен нормативтік жарақтау,
компьютерлік томография, ядролық-магниттік резонанс негізінде диагностика
мен емдеуде жаңа ... ... ... бойынша тегін
кепілдендірілген медициналық көмек көрсетуге ... ... ... тұрақты қаржыландыру, біртіндеп қор ... көшу ... ... ... ... ... бағыттары болып
табылады.
Облыстың денсаулық сақтау саласын дамыту іс-шараларына сәйкес,
денсаулық сақтау ұйымдарының ... ... ... деңгейін
2015 жылға қарай 100 %-ға дейін жеткізу, алғашқы медициналық-санитарлық
көмек көрсетудің мемлекеттік ұйымдарын, жедел және ... ... ... ... ... ... ... автокөлікпен қамтамасыз
етуді жалғастыру жоспарланып отыр. Инвестициялық жобалар тізбесіне сәйкес
елді мекендерде денсаулық сақтау ... салу және ... ... ... ... ... ... жұмыс тұрғындардың науқастану
деңгейін төмендетуді, ең алдымен ауылдық жерлерде алғашқы ... ... ... қол ... ... ... мүмкіндік
береді.
2015 жылға дейінгі кезеңде еңбек рыногында бәсекеге ... ... ... нысаналы топтарына жататын жұмыссыздарды жұмыспен қамтуға
атсалысу жөніндегі шараларды іске асыру жалғасады.
Кедейлік шегінен төмен тұратын адамдардың санын 2010 жылы 2007 ... 27,7 %-ға ... ... ... 2015 ... ... ... жыл сайын кем дегенде 6 %-ға азайту болжануда.
Экономикалық өсу, тұрғындардың өнімді жұмыспен ... ... ... үшін ... ... ... ... кешенді тұрғыдан
келу есебінен кедейлердің денсаулық сақтау және білім беру қызметтеріне қол
жетуі артады, әлеуметтік көмектің атаулылығы ... ... ... ... пен ... ... дамыту мақсатында
қолдағы жүйенің әлеуеті пайдаланылатын болады, ... ... ... жұмыс жүргізіліп, мәденеиет мекемелерінің өңірлік
компьютерлік жүйесі құрылады, рухани іспен ... ... ... дене ... және ... мүмкіндіктеріне
қарамастан тұлғаның әлеуметтік және психологиялық орнықтылығы үшін жайлы
жағдайлар жасалатын болады.
Бұрын жұмысы тоқтатылған ... ... ... ... 2010 ... ... ... санын 635-ке дейін жеткізу, яғни ... ... ... ... ... Берел ауылында тарихи-
мәдени қорық-мұражайын салу белгіленіп отыр. Шалғайдағы елді ... ... үшін ... ... ... ... жабдықтармен,
жылжымалы және мобильді кешендермен, бейнемобильдермен жарақтау жалғасады.
2009-2010 ... ... ... 800 орындық қазақ театрын салу
қарастырылып отыр.
Дене шынықтыру мен спорттың ... ... құру ... ... ... және ... спортшылардың
халықаралық жарыстардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ... ... мен ... ... ... ... арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді. Салауатты
өмір салтын қалыптастыру және облыстық, республикалық және ... ... ... үшін ... ... жөніндегі жұмыс жалғастырылуда.
2010 жылы 2007 жылмен салыстырғанда осы жүйе ауылдық жерлерде 3 дене-
шынықтыру-сауықтыру кешенін, Мұз ... ... ... ... ... ... базасын, 4 хоккей коробкасын салу есебінен 16 бірлікке артып
2778-ді құрайды. Көпшілік спортты дамыту жөніндегі ... ... ... ... ... ... тарих, археология және сәулет
ескерткіштерін қалпына келтіру және сақтау адамның ... ... ... ... ... ... ... құндылықтармен алмасуына ықпал
етеді.
Дене шынықтыру және спорт мекемелері ... ... және ... ... ... ... ... арттыру қоғамда
салауатты өмір салты қағидасының орнығуына мүмкіндік береді, ... ... ... үшін ... ... болады. Тұрғындарды
дене тәрбиесіне үйретудің оңтайлы жүйесі құрылатын болады, ... ... және ... қызметтерімен қамтамасыз ... ... ... ... мен ... ... ... жастар
арасында құқық бұзушылықтың алдын алу қамтамасыз етілетін болады.
Тіршілікті қамтамасыз етуші және ... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз етеді және барлық ... ... ... ... үшін ... ... әлеуметтік саясатының стратегиялық мақсаты болып
әлеуметтік бағдарланған экономиканың ... ... ... ... ... ең ... ... өндірістің
тұтынушыға бағынуын, халықтың көптеген қажеттіліктерін қамтамасыз ... дәл осы ... ... ... бар экономикаға тән.
Сондықтан адам үшін экономиканы құрудың қажетті ... ... ... ... ... Мемлекет халықтың материалды жағдайы ... ... кері ... ... және ... ... ... керек, ал бұл үшін реформалар жүйелі, әрбір ... ... ... ... нәтижемен жүргізілуі қажет.
Жергілікті жерлердегі әлеуметтік саясат – бұл муниципалдық әлеуметтік
сферадағы белгілі бір әлеуметтік кезеңге есептелген ... ... ...... ... нығайтылған, нақты тарихи жағдай мен
мақсаттарға негізделген қызметі ... ... ... жердегі
әлеуметтік саясатты жергілікті басқару органдары жүзеге асырады.
Әлеуметтік ... ... ... қорғау механизмінің орны
ерекше. Өтпелі кезеңде экономика дағдарысқа ... ... ... пен
кедейшілік қалыптасқан кезде халықты мемлекет тарапынан жаппай қаржыландыру
мүмкіншілігі ... ... ... ... ... ... ... және оны реформалау мәселесі күн тәртібіне қойылды.
Бүгінгі күндері тұрғындардың көбі ... ... мен ... ... ... ... шешу ... басты шаралардың бірі –
жаңа жұмыс орындарын жасау.
Сонымен бірге бұл мәселеде мемлекеттің ... ... ... ететін
бірқатар проблемалар бар. Олардың ішінде төмендегілерді бөліп айтуға
болады:
• жұмысқа орналасу мәселелері ... ... ... ... ... және ... ... мәселері жөніндегі күшінде бар
заңдардың еңбекшілер құқықтарын қорғау мен қамтамасыз ету бөлігін жақсарту
мәселесін ... түсу ... ... ... ... ... денсаулық сақтау және
зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін заман талабына сай ... ... бұл ... ... ... болашаққа дамытудың сенімді
базасын жасайды.
Шығыс Қазақстан ... ... ... ай ... ... ... деңгейін анықтау мақсатында арнайы статистикалық
бақылау және зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... органдары оның
жүзеге асырылуын қадағалайды. Сондай бағдарламалардың бірі ... ... ... 2015 ... дейінгі даму стратегиясы табылады. Шығыс
Қазақстан облысының даму стратегиясы «Қазақстан 2030» даму ... ... ... ... арналған тұрақты дамуға көшу
тұжырымдамасы, Елбасының «Қазақстан экономикалық, ... және ... ... ... ... әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50
елдің қатарына кіру ... ... ... жаңа ... ... Жолдауларын, 2015 жылға дейінгі мемлекеттік аумақтық ... ... ... 2006 ... 18 ... ... Елбасы қойған міндеттерді, 2007- 2009 жылдарға арналған
Жалпыұлттық ... ... ... мен ... ... ... іске ... мақсатында әзірленді және облыс
тіршілік әрекет саласындағы жаңа өңірлік бағдарламаларды ... ... ... ... түзету енгізу үшін негіз болып
табылады.
Сонымен ... ... ... ... ... әр ... лайықты өмір сүруге деген құқығын қамтамасыз етуге
бағытталған ... ... Бұл ... ... және әр адамның осы
ажырамас құқығының орындалуы үшін жауапкершілік мемлекетке жүктеледі, бұл
мақсаттарда ол сәйкесінше ... ... ... ұйымдастырады, еңбек
нарығы мен еңбек қатынастарын реттеуді жүзеге асырады, ... ... ... ... ету ... ... және дамытады,
осының барлығы әлеуметтік саясаттың негізгі ... ... ... ... ... Собр.соч. в 4 томах, 3-том.
2. Аристотель. Собр.соч. в 4 томах, 4-том.
3. В.Гумбольдт, Язык и философия культуры, Москва, 1985.
4. ... соч в 2-х ... ... ... ... ... ... /Основоположения
критической философии права и государства. Москва, 1994.
6. Социальные ориентиры обновления: ... и ... / Под ... ... ... ... ... Словарь социальной работы, Москва, 1994
8. Тасмагамбетов И.Н. «Социальная политика и ... ... ... ... Казакстана 1997.
9. Ихданов Ж.О., Орманбеков Ә.О. Экономиканы мемлекеттік ... ... - ... ... Социальная политика государства: понятный фрагмент А.И. Стребков
Homo philosophans. Сборник к 60-летию профессора К.А. Сергеева.
Серия «Мыслители», выпуск 12. СПб.: ... ... ... ... ... ШҚО ... департаменті мәліметтері
13. ҚР Президентінің ресми сайты: www.akorda.kz
-----------------------
Мемлекеттік ұйымдар мен ведомстволар
Әлеуметтік қорғаныс
Экологиялық ... ... ... ... ... ... ... айналысатын қызметкерлер
Бюджеттік емес қорлар
Қоғамдық, діни ұйымдар
Әлеуметтік саясат субъектілері
Коммерциялық құрылым және бизнес
Мемлекеттік емес құрылымдар
Қоғамдық құрылыс

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ай4 бет
Айдың табиғатқа және тіршілікке тигізетін5 бет
Атмосферадағы зиянды қопалардың таралуын есептеу және санитарлық-қорғаныстық зонасын анықтау4 бет
Ауылдық жердегі адам экологиясы2 бет
Геодезия және оның міндеттері24 бет
Есептік-графикалық жұмыс.Санитарлы-қорғаныс аймақты анықтап және зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу11 бет
Карталардың ерекшеліктері15 бет
Санитарлы - қорғаныс аймақты анықтап және зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу16 бет
Санитарлы-қорғаныс аймақты анықтап және зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу16 бет
Топографиялық карталар және пландар масштабтар және олардың дәлдігі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь