Ақмола облысы шортанды ауданының жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау

Кіріспе

1. Әдебиетті шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Жобалау объектісіне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Жер учаскесінің бағалық құнын анықтау
4. Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Жер – бұл еліміздің негізгі байлығы, халықтардың әлеуметтік –экономикалық қолайлығының негізі,ауыл шаруашылығында өндірістің негізгі құралы және халық шаруашылығының барлық салаларын дамытудың түпкілікті базасы болып есептеледі Жер мәңгі және басқа құралдармен алмастыруға келмейтін өндіріс құралы. Егер де басқа өндіріс құралдарын қажеттілікке қарай қанша да және қашан да өндіруге болса, жердің көлемі шектелген, ол ұдайы өндіріске келмейді. Жердің бұл ерекшелігінен мынадай маңызды бір тұжырым туындайды: ол әрқашанда аса құнтты және ұқыпты пайдаланылуға тиісті. Жердің өндіріс құралы ретіндегі тағыда бір ерекшелігі орнының тұрақтылығы. Басқа жылжымалы өндіріс құралдарына қарағанда ол тұрған орнында ғана пайдаланылады. Жердің осы ерекшелігінен туындайтын тағы бір тұжырым: ол, жылжымайтын мүлік ретінде өзімен үзілмес байланыстағы өндіріс құралдарымен бірге, нарықтық келісімдердің объектісі болып табылады. .
Нарықтық экономика жағдайында жер тек жылжымайтын мүлік объектісі ғана емес, табиғи ресурсы, өндіріс құралы кеңістік базисі.
Нарықтық экономика жағдайындағы жер ресурстарын басқару мәселесі жер қатынастарын реттеуге, жер нарығын қалыптастыруға, жерді тиімді пайдалану мен қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, экономикалық және ұйымдық-техникалық шаралар жүйесін қамтиды.
Жер заңдарына тоқталатын болсақ жер Қазақстан Республикасының Конституциясымен қорғалады. Қазақстан Республикасының Жер Кодексі 2001 жылдың 24 қаңтарында қабылданған Жер туралы заңның орнына, 2003 жылдың 20 маусым айын-да енгізілді. Жалпы алғанда екі құжаттың мазмұндары ұқсас. Дегенмен, екінші бөлімнің 3, 5, 9, 10, 20 және 21 тарауларында айтарлықтай жаңашылдықтар байқалады.
Қазақстан Республикасының жер заңдарының міндеттері жерді тиімді пайдалану мен қорғау, топрақтың құнарлығын қалпына келтіру, табиғи орта-ны қалпына келтіру, сақтау. Шаруашлық жүргізудің барлық нысандарын тең дамыту үшін жағдай туғызу, азаматтар мен заңды тұлғаларды жерге құқығын қорғау, жылжымайтын мүлікнарығын жасау мен дамыту жер қатнастары са-ласында заңдылығын нығайту мақсатында жер қатнастарын реттеу болып табылады.
Қазақстан Республикасының жер заңдары мынадай принциптерге бөлі-неді:
1. жер табиғи объект, ҚР халқының өмірі мен қызметінің негізі ретінде сақтау;
2. жерді тиімді пайдалану ды қамтамасыз ету;
3. экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
4. жерді нысаналы пайдалану;
5. ауылшаруашылыққа арналған жерлердің басымдылығы;
6. жердің жай- күйі туралы ақпараттың ашық болуы;
7. жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі шараларды мемлекет қолдау;
8. жерге келтірілетін залалдың алдын алу немесе зардаптарын жою;
9. жерді пайдаланудың ақылығы, принциптерге негізделген;
Жер туралы мәселе, бұл – қоғамды толғандыратын басты мәселе және қай кезеңде болса да барлық мемлекеттер үшін халық тағдырына әсер етуші факторлардың бірі болып есептеледі.
Тәуелсіздік жылдары республикада жерді қайта құру жаңа жер құрылысын құруға әкелді, жер қатынастарының сипаттамасында негізгілер мыналар болды:
жерге мемлекеттік монополияны жою және кейбір жер санаттарына жеке меншікті енгізу;
жерді ақылы пайдалануға көшу, жерді сатып алуға және пайдалануға төлемдерді енгізу;
жерде шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең құқықты дамыту үшін жағдайлар туғызу;
жылжымайтын жер нарығын құру және қалыптастыру.
Жер қатынастарын қайта құру оларды жүзеге асырудың әрбір кезеңіне қарай тиісті нормативтік құқықтық актілермен қамтамасыз етілді.
Жер құнының әділ бағасы, экономиканың дұрыс жұмыс істеуі мен дамуының маңызды шарттарының бірі болып табылады.
Жер құқығы қатынасының өзгеруі, жылжымайтын мүлік объектісі ретіндегі жер учаскесінің заңнамалық анықтамасы, нарықтық экономика шарттарына, яғни оның құқықтық және фискальды бөлігіне сәйкес келетін жер кадастрын құруды қажет етеді.
Жер учаскілерінің кадастрлық құнының республика қалалары үшін маңызы зор. Атап айтқанда, жер учаскілерінің кадастрлық құны туралы дұрыс ақпарат алу үшін, жер бағасы бойынша қатынастар мен әдістерді жетілдіру қажет.
Осы жағдайларға сәйкес дипломдық жұмыс ұсынылып отыр.
Тапсырмаға сәйкес дипломдық жұмыс бес бөлімді қамтиды:
Дипломдық жұмыс «Көкшетау қаласы бойынша жер учаскілерінің бағалық құнын анықтау» тақырыбы бойынша жасалды.
Бірінші бөлім: жер учаскелерінің бағалық құнын анықтау бойынша теоретикалық негізден тұрады.
Екінші бөлім: бағалау объектісінің сипаттамасын қамтиды.
Үшінші бөлім: бағалау объектісінің, бағалық құнын анықтау ұсыныстарын көрсетеді
Төртінші және бесінші бөлімдер қоршаған ортаны қорғау және еңбек қорғау бөлімдерінен тұрады.
Әдебиеттер тізімі

1. “Қазақстан Республикасының Конституциясы”, 30 тамыз 1995 жыл.
2. Қазақстан Республикасының “Жер кодексі” 20 маусым 2003 жыл.
3.“ Жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға берген кезде олар үшін төлемақының базалық ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау құқығын сату төлемақысының мөлшерін бекіту туралы ” 2007 жылғы “22” мамырдығы № 408 қаулысы.
4. “Земельный кадастр”. Т. П. Магазинщиков. Львов “Вища школа” . 1980 г.
5. Қазақстан Республикасының “Жер құқығы” Стамқұлов Ә.С Стамқұлова Г.Ә Жалпы бөлім. Оқу құралы.-Алматы: Заң әдебиеті, 2004-334бет.
6. “Землеустроительное проектирование”. М. А. Гендельман и др. Астана.”Эвлю” 1999 г.
7. “Жер кадастры”. Ж.Т. Сейфуллин. Алматы. 2001 ж.
8. “Жерге орналастырудың және кадастрдың ғылыми негіздері”. М.А.Гендельман, Ж.Қ. Қрықбаев. Астана. “Фолиант”. 2004 ж.
9. Л.Н. Тэпман “Оценка недживимости” Москва 2005 г.
10. Дегтярев И.В. “Земельный кадастр” Москва 1979 г.
11. Лойко П.К. “Проблема природныхресурсов и земли как составляющих населенного богатство страны //Независимость и инвестиций – 2002 г., №2-3
12. Севостьянов А. В. “Массовая оценка городских земель в составе работ по городскому кадастру”. М.,Фирма Блок, 2000 г., 93 стр.
13. Левчак И.Ф., Воронов Ю. В. “Охрана окружающей среды”. М., Стройиздат.,1998 г.
14. Сагайдас А. Э. “Земельная собственность и рента”.
15. “Кадастровая оценка земель”. Алма-ата, Кайнар 1983 г.
16. Желудов М.З. “Земельный кадастр”. Целиноград 1977 г.
17. Максимов А.В. “Геоэкологическая оценка земель в системе гордского кадастра”. Усть-Каменогорск, 1999 г.
18. Денисов В.В. “Экология”. Ростов-на-Дону, 2002 г.
19. Новиков Ю.В. “Экология, окружающая среда и человек”. Москва, 2003 г.
20. Беляков Г.И. “Охрана труда”. Москва, 1990 г.
21. Канарев Ф.И. “Охрана труда”, Москва 1982 г.
22. “Қазақстанда еңбекті қорғау” Едилов Р.Ж. Алматы 2006 ж.
        
        Кіріспе
Жер – бұл еліміздің негізгі байлығы, халықтардың әлеуметтік
–экономикалық қолайлығының ... ... ... ... және ... шаруашылығының барлық салаларын дамытудың түпкілікті
базасы болып есептеледі Жер ... және ... ... ... ... ... Егер де басқа өндіріс құралдарын қажеттілікке
қарай қанша да және ... да ... ... ... көлемі шектелген, ол
ұдайы өндіріске келмейді. Жердің бұл ерекшелігінен мынадай маңызды бір
тұжырым ... ол ... аса ... және ... ... Жердің өндіріс құралы ретіндегі тағыда бір ерекшелігі орнының
тұрақтылығы. Басқа ... ... ... ... ол ... ғана ... Жердің осы ерекшелігінен туындайтын тағы бір
тұжырым: ол, ... ... ... ... үзілмес байланыстағы өндіріс
құралдарымен бірге, нарықтық ... ... ... ... ... ... жағдайында жер тек жылжымайтын мүлік объектісі ғана
емес, ... ... ... ... ... ... ... жағдайындағы жер ресурстарын басқару мәселесі жер
қатынастарын реттеуге, жер ... ... ... ... пайдалану
мен қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, экономикалық және
ұйымдық-техникалық ... ... ... ... ... болсақ жер Қазақстан Республикасының
Конституциясымен қорғалады. Қазақстан Республикасының Жер ... ... 24 ... ... Жер ... заңның орнына, 2003 жылдың 20
маусым айын-да енгізілді. ... ... екі ... ... ұқсас.
Дегенмен, екінші бөлімнің 3, 5, 9, 10, 20 және 21 ... ... ... ... жер ... ... жерді тиімді
пайдалану мен қорғау, топрақтың құнарлығын қалпына келтіру, табиғи орта-ны
қалпына келтіру, сақтау. ... ... ... ... тең ... ... ... азаматтар мен заңды тұлғаларды жерге құқығын қорғау,
жылжымайтын мүлікнарығын жасау мен ... жер ... ... ... ... жер ... ... болып табылады.
Қазақстан Республикасының жер заңдары мынадай принциптерге бөлі-неді:
1. жер ... ... ҚР ... өмірі мен қызметінің негізі ретінде
сақтау;
2. жерді ... ... ды ... ... ... ... ... ету;
4. жерді нысаналы пайдалану;
5. ауылшаруашылыққа арналған жерлердің басымдылығы;
6. жердің жай- күйі ... ... ашық ... ... ... мен қорғау жөніндегі шараларды мемлекет қолдау;
8. жерге келтірілетін залалдың алдын алу ... ... ... ... ... ... ... негізделген;
Жер туралы мәселе, бұл – қоғамды толғандыратын басты мәселе және қай
кезеңде болса да ... ... үшін ... тағдырына әсер етуші
факторлардың бірі болып есептеледі.
Тәуелсіздік жылдары республикада жерді қайта құру жаңа жер ... ... жер ... сипаттамасында негізгілер мыналар болды:
жерге мемлекеттік монополияны жою және ... жер ... ... ... ... ... ... жерді сатып алуға және пайдалануға
төлемдерді енгізу;
жерде шаруашылық жүргізудің барлық ... тең ... ... ... ... жер ... құру және ... қатынастарын қайта құру оларды жүзеге ... ... ... ... ... ... актілермен қамтамасыз етілді.
Жер құнының әділ бағасы, экономиканың дұрыс жұмыс істеуі мен ... ... бірі ... ... құқығы қатынасының өзгеруі, жылжымайтын мүлік объектісі ретіндегі
жер учаскесінің заңнамалық анықтамасы, нарықтық ... ... ... құқықтық және фискальды бөлігіне сәйкес келетін жер кадастрын құруды
қажет етеді.
Жер учаскілерінің кадастрлық құнының республика қалалары үшін ... Атап ... жер ... ... құны туралы дұрыс ақпарат
алу үшін, жер бағасы бойынша ... мен ... ... қажет.
Осы жағдайларға сәйкес дипломдық жұмыс ұсынылып отыр.
Тапсырмаға сәйкес дипломдық жұмыс бес бөлімді қамтиды:
Дипломдық жұмыс «Көкшетау қаласы бойынша жер ... ... ... ... ... ... бөлім: жер учаскелерінің бағалық құнын анықтау ... ... ... ... ... объектісінің сипаттамасын қамтиды.
Үшінші бөлім: бағалау объектісінің, бағалық құнын анықтау ұсыныстарын
көрсетеді
Төртінші және бесінші бөлімдер қоршаған ... ... және ... қорғау
бөлімдерінен тұрады.
Тұсіндірме ұғымдар
Жер – Қазақстан Республикасының ... ... ... кеңістік, табиғи ресурс, жалпыға ортақ өндіріс құралы және ... ... ... ... ... қоры – ... жүргізу,жеке меншік , иелену және ... ... ... ... бір ... ... барлық жер;
Жер категориялары (санаттары) – негізгі мақсаттылығына және белгілі бір
пайдалану және қорғалу режиміне қарай ерекшеленетін ... жер ... ... ... – Мемлекет жер учаскесіне жеке меншік
құқығын берген кезде немесе уақытша өтеулі жер ... ... ... оның ... ... құнын анықтауға арналған жер ... ... жер ... – жер пайдалану құқығы белгілі бір мерзіммен
шектелген тұлғалар;
Мемлекеттік жер ...... ... ... ... ... ... – жер учаскесіне құқықтар мен міндеттерге басқа тұлғалармен
бірге қатысудың Кодексте және ... ... өзге де ... ... ... және жағдайларда бөлініп шығарылуы
мүмкін сан жағынан айқындалған үлесі;
Жер құқығы қатынастары – жерге ... ... және өзге де ... асыра отырып, жер ресурстарын басқаруға, жекелеген субъектілерге ... ... ... байланысты жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі
құқықтық қатынастар;
Жер ресурстары – қоғамдық материалдық, мәдени және басқа да ... үшін ... және өзге де ... ... немесе пайдаланылуы мүмкін жер;
Жер кадастры – жер туралы мәлметтер ... ... ... бөлігі;
Жер учаскесі – Кодексте белгіленген тәртіппен жер қатынастары
субъектілеріне ... ... ... шекара ішінде бөлінген жер
бөлігі;
Жерді жалдау төлемақысы – ... ... жер ... ... ... нысаналы мақсатының жіктемесі – аумақты аймақтарға
бөлуге сәйкес учаске аумағын және онда орналасқан ... мен ... ... ... ... үлгісі мен түрі
бойынша жер ... ... ... ... ... қосалқы шаруашылық – ауылдық жерде және қала маңындағы аймақта
орналасқан жер учаскесінде өз ... ... ... ... ... объектісі – Қазақстан ... ... ... жер, онда не ... және ... жекелеген
субъектілерге бекітіліп берілуінің құқықтық негіздеріне қарамастан желеген
жер учаскелері, сондай-ақ жер учаскелері мен жер үлестеріне ... ...... ... ... ... тек өзіне тән құрылымы,
құрамы мен қасиеттері бар ерекше табиғи түзілім;
Шартты жер үлесі – таратылған немесе қайта ... ... ... емес ... ... ... мемлекеттік ауыл
шаруашылығы ұйымдары қызметкерлерінің, сондай-ақ Кодексте аталған өзге де
тұлғалардың ... ... ... үлесі, оған сәйкес аталған
ұйымдардың жер пайдалану құрамында ... ... ... жер ... беру ... асырылады немесе Кодексте көзделген өзге де құқықтар
іске асырылады.
Жерге орналастыру – жер ... ... ... жер ... ... ұтымды пайдаланылуын және қорғалуын ұйымдастыруға және
жағымды экологиялық ортаны қалыптастыруға бағытталған шаралар жүйесі.
Жер категориялары (санаттары) – ... ... және ... ... және ... ... ... ерекшеленетін елдің жер қорының
бөліктері.
Шартты белгілер – жерге орналастыру схемалары мен ... ... ... мен ... ... ... ... қашықтық – жерге орналастырулық есептерде қолданылатын шама. Бұл
көрсеткіш шаруашылықтың ішінде ... ... ... қашықтығын
сипаттайды. Оның шамасы жер учаскелерінің ауданы мен сол ... ... ... ... ... ... – жерді ауыл шарушылық және басқа айналымнан негізсіз
шығаруға, жердің сапасына теріс әсер ... ... ... ... ... ... ... және
экономикалық шаралар кешені.
Эрозияға қарсы шаралар кешені – жерді эрозиядан қорғау жөніндегі іс-
қимылдар жүйесі.
Қысқартылған сөздер және белгілер
Қ Р – ... ...... ...... жер
с.і – Соның ішінде
ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі ... - ... ... – Ауыл шаруашылық
С.қ – Соған қарамастан
Т.б – Тағы басқалары
ЖК – Жер ...... ... – Жер ... – керек (Болуы керек)
тг – теңге
га – гектар
МЖК – Мемлекеттік жер кадастры
см – ...... ... шолу
Қазақстан Республикасы мол жер ресурстарына ие. Біркелкі мемлекеттік
жер қоры ... ... ... жер қоры 14 ... және 2 ... және ... арасында бөлінген.Республика территориясында 8 табиғи-
шаруашылық аумақ пен 2 табиғи-шаруашылық облыс бөлініп ... ... ... (112,2 млн.га), шөлейт (37,3 млн.га) және дала (62,4 ... жер қоры жеті ... ... ... ... ... 43,9%-ы-мемлекттік қордағы жерлер,7,5%-ы-
елді мекендердің жерлері, 4,1%ы-өнеркәсіп,көлік,байланыс,қорғаныс және өзге
де ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес ... ... ... ... ... ... аумақтардың жерлері. Республикада
161 әкімшілік аудан бар, қалалар мен поселкелердің саны -302, ... ... саны -7164. ... ... ... ... бірдей
емес және әкімшілік бөлімдері көп.
Осы жер қорларын ұтымды және тиімді ... ... ... Ол халық шаруашылық салалары арасында жерді ... ... ... ауыл ... маңызды мәселесі. Ол халық ... ... ... ... ... ... керек ауыл шаруашылық
өнімді толық алуды, ... ... ... және ... ... ... Осы мәселені шешу үшін жер кадастырын, толық, қомақты
жүргізу керек. Ұйымдастырушаруашылық қызметін атқара ... ... ... және аумақтық басымдылық құқығын тұтқасы ретінде біріңғай жер қорын
басқаруды ... ... жер ... ... ... мәнділік
беріледі.
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу, жерді үлестіру, жерлерді пайдалану
мен қорғауды және жер ... ... ... ... бақылауды
ақпараттық жағынан қамтамассыз ету мақсатымен жердің жай-күйін ... ... ... ... ... өзерістерді анықтау мен оларды
бағалау жер мониторингінің мазмұнын ... ... ... жер ... ... ... табиғи, құқықтық, шаруашылық жағдайы туралы алғашқы мәліметтерді
алу.Мұнда алқаптардың көлемі, ... ... ... жерлердің
пайдалануы, шығындар және тағы ... ... ... ... жинақталып, олардың толықтығы талданады. Керек болған жағдайда
толық және сенімді мәліметтерді алу мақсатымен қосымша жұмыстар ... ... ... жер ... ... ... тән:
1. Жерлерді есепке алу;
2. Жерлерді баяндау;
3. Жерлерді бағалау;
Жерлерді есепке алуда алқаптардың кеңістік жайы, олардың көлемдері,
құрамы және сапасы анықталады;
Жерлерді ... ... ... және ... ... жазылады;
Жерлерді бағалауда жердің өндіріс құралы ретінде ... ... ... ... пайдалану мен қорғау барысын мемлекеттік бақылау
мақсатымен ... жер ... ... ... ... ... инспекциясы құрылды.
Мемлекеттік бақылаудың міндеттері жер заңдарының тиісінше ... ... ... ... ... жерді ұтымды
пайдалану мен қорғау жөніндегі ... ... ... етуге саяды.
Өздерінің құзіретті шегінде жерді пайдалану мен қорғау ... ... ... ... ... ... нұсқаулары
барлық жер учаскелерінің меншік иелері мен жер ... ... ... ... мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру
тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Кадастр мәліметтері, бірінші ... ... ... мәләметтері
мемлекетпен тек қана жер қорын басқаруды әрі қарай дамыту ... ... ... ... ресми мемлекеттік меншікті жүзеге асыру, қорғау
мақсатында, сондай-ақ жер пайданушылар, ... ... ... ... жер ... ... ... қатар,
құқықтық та маңызы зор.
Кадастрлық мәліметтердің көп мәні жерлерді мемлекеттік және қоғамдық
қажеттіліктер үшін ... ... аз ... ... ... қоғамдық
мүдделер жағынан қарағанда осы мақсаттар үшін бірінші ... ... ... ... ... аз ... сондай-ақ
мәселелерді шешуге жер қоры пайдалану, үлестіру, нақтылы жай-күйі, ... ауыл ... ... ... туралы мәліметтердің керектігі
туындайды. Сөйтiп, бұл мәлiметтер ... ... ... ең ... ... үшін қажет.
Қазақстан жерлері мемлекеттік және жеке меншікте болғандықтан, ... жер ... ... құқұқтық, шаруашылық жайы туралы мәліметтер
қажет. Эканомикалық тұрғыда жерді өндірістің ең ... ... ... есепке
алу, бағалау туындайды. Мемлекеттің даму жоспарларын, ... ... ... құру үшін оның ... мүмкіндіктерін білу
қажет. Осы жағдай материалдық, табиғилық қорларын (соның ішінде ... ... зор) ... алу қажеттілігін есептейді.
Мемлекет жердi кәсiпорындарына, мекемелерге, ұйымдарға, ... ... ... кадастрлық мәлiметтер ... ... ... ... ... ... ... асыру ушін керек.
Өндiрiстiң дамуы мен оның төнірегiне табиғи қордын шоғырлану ... ... де, ... ... ... технологиялық, биологиялық
процестердiң өзара байланысы кушейе түседi. Өндiрiс тек қaнa материалдық
игiлiк жасаумен шектелмей, қоршаған ... ... ... ... сaқтay тиiс. Осыған байланысты табиғат қорларын, соның iшiнде
жер қорларын қорғау ең бiр маңызды халық шаруашылық мәселе, сондықтан ... ... ... ... ... ең ... ... топырақтардың құндылығын
арттыру, су және жел эрозиясынан, ... ... ... ... ластанудан сақтау және жерлерді бастапқы қалпына келтiру
шаралары болып табылады. Бұл мәселелердi шешу үшiн елiмiздiң жер ... ... ... толық, сенiмдi ақпарат жинақталуы және болуы керек.
Жекелеп салық салу мәселесi де жеке ... ... ... сапасын есепке алу, бағалау керектігін талап ... ... ... ... ... ... пайдалану
бойынша шараларды жоспарлау үшiн де ... жер ... ... ... арттыру бойынша
нәтижелi шараларды жүргiзуге, оларды жер және су ... ... ... ... гидротехникалық
шараларды жүзеге асыруға, сондай-ақ тұзданудың, ластанудың, батпақтанудың
және басқа да ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруды талап етедi. Бұл ... ... ... ... ... жай-күйiн жан-жақты зерттеу және есепке алуға
негізделеді.
Жер кадастрының ... ... ... ауыл ... жерлерiн нәтижелi пайдалануда көп ... бар. ... ауыл ... ... ... және ... ескеру,
олардың өнiмдiлiгiн салыстырмалы ... жеке ... ... жер ... ... төлем алу шығындарын өтеу соммасын
белгiлеуде ... өте ... ... ... жер ... ... ... кең және
жауапкершiлiктi. Олар Қазақстан Республикасының жер қорларын ұтымды ... ... - ... және барлық жер пайдаланушылардың
мүдделерiн айқындайды. Бұл ... жер ... ... ... ие екенін айғақтайды.
Қазақстандағы жер кадастрының мақсаттары мен арнаулы оның мiндеттерiн
және ... ... ... ... ... өз ... ... бiрдейлiгiн және барлық ... ... ... жеке әp учаскесiнен бастап, жалпы мемлекеттiк дәрежеде болғанын
қажет етедi. Мемлекетке есепке алудың ... ... ... ... басқару органдарының мiндеттi болғандығынан, ... жер ... ... және ... ... белгiлейдi.
Жер кадастрының мазмұны және оны жүргiзудiң белгiленген ... ... ... мiндеттi. Мемлекеттiк жер кадастрының
объектiсi Қазақстан Республикасының барлық ... жер қоры ... ... жер кадастры осы қордың толық саны және ... ... және ... ... ... құқықтық жағдайы
туралы дұpыc, қажетті мәліметтер ... ... ... ... ... белгiлеген қаулысы бойынша мемлекеттiк
жер кадастры Казақстан Республикасының табиғи, ... ... ... жер ... ... жерi, ... мен ... олардың
сапалық сипаты, жер учаскелерiнiң есепке алуы мен ... ... өзге де ... жүйесi болып табылады.
Жер кадастырын жүргiзудiң ең ... ... ... картографиялық проекциялардың, классификатор, код, кipy және
шығy форматтардың бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн қолдану жолымен ... ... ... ... ету ... табылады.
Кадастр мәлiметтерi топографиялық-геодезиялық, ... ... ... ... ... ... және басқа зерттеу мен iздестiру жұмыстарын
жүргiзу арқылы қалыптасады. Кадастр ... ... алу, ... ... ... жер құқығы қатынастары ... ... ... ... ... жер ... болып табылады.
Кеңес кадастірiнде есепке алудың негiзгi бiрлiгi болып жер пайдалану
табылады. Кәзiргi қабылданған ... оқу ... ... ... және ... жер учаскесiн қосу. Бұның себебi жер реформасын
жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... қaтap ... мен
мемлекеттiк емес заңды тұлаларда пайдаланушы және иеленушi субъектiлерi
болып саналады. Сонымен қaтap жаңа жағдайда ... ... алу ... жер ... ... жер пайдалану және иеленетiн жер, аудан,
облыс деп қолданған ... әp жер ... үшiн ... ... келтiрiледi.
Олар учаскенi кеңiстiкте бөлiп көсетедi, оның ... ... ... - aқ ... құндық бағалауға мүмкiндiк бередi. Жер учаскелерi туралы
мәліметтер жер ... ... да ... оның ... ... шекарасы, жазулары айқындалады.
Мәлiметтер тиiстi әкiмшiлiк аудан деңгейiнде ... ... ... ... жеке ... ... ... аты, атқарушы
органдардық хаттамалары, орны, мөлшерi, бағалық құны, нысаналы арналуы,
бөлiнуi, бөлiнбеуi, сервитут, ... ... ... ... ... ... Бұл ... меншiктеу турлерi, жер санаттары,
аудандар, облыстар, қалалар, республика бойынша жүйеленедi.
«Жер кодексiне» сәйкес Қазақстанда ... жер ... ... ... ... жер ... ... жерлердi есепке алу,
топырақтарды бонитеттеу, жердi экономикалық бағалау. ... ... қоры ... ... ... ол жер учаскелерiн пайдалану, иелену
құқығын ... ... ... ... ... ... ... ал жер
учаскелерi белгiлi территория жылжымайтын мулiк ретiнде белгiлi тәртiпте
тiркелуi керек. Бұл ... жер ... ... ... өткiзедi.
Оның мәлiметтерi жердiң белгiлi көлемiн, нақты жеке немесе заңды тұғалардың
пайдалануы үшiн негiз болып табылады.
Есепке алуда жер ... ... ... ... жай - ... ... сипатталады. Есепке алудағы тіркey мәмiметтерi ... ... ... жер учаскенiң мөлшерлерiн жазу негiзiн
қалайды. Мемлекеттiң бос жерлерi олардың орындары бойынша жеке орналасқан
жер моссивтері ретінде ... ... ... ... қоp және ... ұрал ... ... санымен
қатаp сапалық көрсеткiштерi анықталады. Топырақ тардың табиғи қасиеттерi
бiрдей болмайтындықтан ... ... ... бағалау қажет болады,
былай айтқанда топырақтарды ... ... ... ... есепке алу
жөнiндегi мәлiметтер жеке учаскелердің топырақтарын бонитеттеуде бастапқы
ақпарат болып ... ... ... ... ... ... ... тәуелдi болады. Сондықтан, жердi өндiрiс құралы
ретiнде экономикалық бағалау ... ... ... Осы бағалаудың
мәлметтерi тіркey, есепке алу және ... ... ... ... ... және ... деп ... Негізгi құжaт
рәсімінің тізімін, сол құжaттapғa кіретін мәліметтер құрамын жер ... ... ... Қазақстан Республикасы үкіметінiң "мемлекеттiк
жер кадастырын жүргiзу тәртiбi" туралы ... ... ... ... құжaттapына мыналар жатады:
• Жер учаскесiнiң жер кадастырлық ici;
• Ауданнық мемлекеттiк жер ... ... Жер ... ... жазулардың заңды негiзi ретiнде құжаттар жерлердiң барлық
санаттары бойынша кадастрлық ... ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің қаулысы, атқарушы органдарының
шешімдері.
Жер кадастрында тағы ... ... ... ... ол ... ... Оған ... картограммалар, диаграммалар, жоспарлы
картографиялық материалдар тiркеледi. Жер кадастрының әp ... ... ... аудан, облыс, республикалық мәлiметтер бойынша белгiлi
байланысы бар тиiстi құжаттар ... ... ... ... жер кадастрлық құжaттa бар ... ... ... ... ... алу және кадастрлық құжатты
толтыру үшiн алгашқы құжаттық ... ... ... түcipy ... ... түзету материалдары, тугендеу, жерді үлестіру, орманды
үйлестiру, меллиорация және тағы ... ... ... Жер ... және ... ... ... учаскелерiн тіркey - зандық және нормативтiк құжаттар, жер
учаскелерiне құқықтарды ... және ... ... ... ... ... ... шекараларды, аудандарды, алқап құралдарын, бөлiнуi,
ауыртпалықтарын және ... ... ... ... ... ... алу - тіркey мәлiметтерi, есепке алу және есеп ... ... ... ... жерлердi бағлап алу
мәлiметтерi, жер учаскелерi, ... ... ... ... ... ... алуды жургiзу;
Жерлердi бағалау - жерлердi аймақтау, топырақтарды жерлердi бағалау,
жерлердi есепке алу ... ... ... ... ... ... жүйесi - компьютерлiк
техникамен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... ету.
Қазақстан мемлекеттiк жер кадастр мәнi көбiнесе оның ... ... жер ... объектiсi болып, Қазақстан
Республикасының ... ... ... бiрыңғай мемлекеттiк жер қоры
жатады.
Жерге мемлекеттiк меншiктiк барлық жерлердi, олардың ... мен ... және ... ... ... ... ... жер
қорына бiрiгуiне нақты себепшi болады.
Экономикалық көзқараспен алғанда, елiмiздiң барлық жерiн ... алғы ... ... Халық шаруашылығының тұтастығы, ол ... ... ... меншiктi өзi жүзеге асырады. Мемлекет бұл
меншiктi мемлекеттiк жер ... ... ... есепке алады ... Жер ... ... ... ... заң - Конституция негiзiнде
өзiнiң ... ... онда ... ... ... жерлерi
бірінғай мемлекеттiк жер қорын құрады деп көрсетілген.
Мемлекеттiк кадастрында, есептелiнетiн объектiге сандық және ... бере ... және жер ... ... ... ... ... түсінгi немесе санаттар қолданылады. ... ... ... мәнi ... ... ... тән қасиетi мен мәнінe
байланысты болатын өлшемнiң айқын бiрлiгi ... ... ... ... және оның ... ... ... гектарымен есептелiнедi,
алқаптардың сапасы көрсеткіштер жанында керсетіледі.
Кадастрлық көрсеткiш түpi ... ... ... жер ... ... және ... ... көрсетіледі.
Мемлекеmmiк кадасmрлық 6ағалау мақсаттары.
Қазіргi уақытта жердiң кадастрлық бағалауы ... ... ... ... ... салық салуға, жалға алу
мөлшерiн анықтауға және жер ... ... ... ... ... және бағалы жер қағаздарының қаржылық нарығын
мәлiметтермен қамтамасыз ... ... ... ipi ... ... ... және ... жоспарының жобасын жасауда есептiк қолдау, территорияның қазiргi
функционалды ... ... ... жерлердің құнына қызығyшылық бiлдiрген көпшiлiк opтaғa
жылжымайтын мүлiктерiне ... ... мен ... іске ... және
жылжымайтын мүлiктi студы жоспарлауда ақпарат беруге;
Қалалық жерлердің кадастрлық ... ол ... ... яғни бiр
мезгiлде барлық қала аумағында ... және мына ... ... бағалау шешiмi-ол жерлердің бағалау аумағының кадастрлық
бағасы, яғни сол жер учаскесiнің ауданының ... ... ол ... ... ... ... тең болады. Жер бағасы жылжымайтын мүлiктiн:
объект мiнездемесiне, ... ... ... ... ... ... және ... факторларға байланысты.
Жердің кадастрлық бағалауы бiр мезгiлде ... ... ... жүредi. Кадастрлық бағалау көрсеткштерi нарықтық бағалау
немесе жер аумақтарының ... ... ... атқарушы органның
мушелерiнің енгiзiлген бағалау аумақтың ... әp ... ... мен
ауылдарға берген бағаларынан жоғары болмау керек.
Дайындық жұмыстары,бастапқы нарықтық және нормативтік өңдеу
• қала туралы жалпы ... ... ... гидрография,
экология, инжнерлiк геологиялың сипаттамасын жинау;
• қала дамуының бас жоспарына сәйкес қала шебiн аныңтау;
... қала жер ... ... ... бойынша жіктеу;
• жерлердi функционалды пайдалануы бойынша жiктеу;
• жерлердi бағалау микрозоналарына бөлiп ағымды пайдалануынын негiзгi
турлерiн және жылжымайтын мүлiк ... ... қала ... бойынша жiктеу;
• бөлек бағалау микрозонасының ауданын және шеқарасын анықтап, жерлерiн
дамытудың ең тиiмдi бағыттарын ... және ... ... ... ... микрозонасының құрамына кіретін ұқcac жер учаскесiн анықтау;
• бағалау микрозонасы бойынша жер учаскелерi нарығының ... ... ... және топтастыру.
Қала аймақтарын функционалды зоналарға бөлу:Қалалардың, кенттердің,
ауылдың елдi мекендердiң жерлерi функционалды жердi пайдалануына ... ... ... ... ... ... зоналар
айқындалады:
Селитибтiк зона. Ол тұрғын құрылыстарының барлық түрлерiн, мәдениет,
тұрмыс қызметінің ... және де ... мен ... ... ... ... ... жалпы қалалың қоғамдық орта айқындалады.
Өндiрiстiк коммуналдық қоймалық зона. Ол өндірістік ... ... ... қойма, коммуналды шаруашылық объектiлерi,
сонымен қaтap өндiрiстiк сфераның жер ... ... ... ... Ауыл шаруашылық өндiрiciне пайдаланатын
кәсiпорындардың, ұйымдардың, азаматтардың коммерциялық емес ... ... ... ... ... су, iшкi автомобиль транспорты, сонымен
қатаp қала транспорт жүйесi, кеше жолдық ж үйе, ... ... ... ... ... Қала ... ... орман массивтерi;
Басқа жерлер. Жоғарыдағы зоналарға қатысы жоқ басқа категориялы жерлер,
мысалы, қорғаныс жерлерi және т.б. функционалды ... ... ... ... орналасу түрлерiне байланысты бағалық микрозоналарға, ... ... ... ... ... ... Мысалы, қоныс
орындары аймақтарының көп бөлiгiн алып ... ... ... ... ... жерлер, бiр типтi үйлер салынған жерлер болып
айқындалады:
көп ... ... үй ... ... ... ... жер учаскесi жоқ тұрғын үй кешенi
көп қабатты секциялың құрылыс (5-3 қабатты)
көп ... ... ... (6-9 ... ... ... ... (10-12 қабатты) және т.б.
Аз қабатты жайлы және ... ... ... ... ... ... ... бөлуге болады; тұрмысты кiрпiш үйлер жер
учаскелерi, жабылған, щиттi, панельдi, және т.б. Көп ... ... ... ... байланысты бағалық микрозоналарға бөлiп,
яғни көп бөлмелi бес қабатты үй ... ... ... ... жаңа ... және тағы ... ... саны
инженерлiк магистральды тораптармен, әлеуметтiк мәдени құрылыстар
объектiлерi, аймақтық ... ... ... ... ... және ... ... бағалықтармен анықталады. Бағалық
микрозона шеқарасы ретінде келесілер қолданылады:
• Айқын рубеждер (рельефтiн; айқын элементтерi өзен, ... және т.б.) ... ... инженерлiк құрылымдар шекарасы (темір жолдар,
эстакадалар, құбыр жүйесi, көпiрлер және ... ... ... ... ... және өндiрiстiк және өндiрiстiк емес мақсаттағы
объекттер шекарасы;
Орман, ауыл шаруашылық және т.б. шекаралары.
Барлық микрозона шекарасында типтiк параметрлi жер ... ... ... ... ... инженерлiк құрылым деңгейiне және
кварталдар шекарасының орналасуына, көшелер мен ... ... ... ... ... ... ... турлi әдiспен жер
учаскесiн бағалау анализдерi негізінің ... ... ... ... түрдi қолданудың максимальды қолдануға байланысты
жердің кадастрлық бағасы ... ... ... ... шешушi
әдiсi регресионды анализ және топтардың статистiк әдiсi болып табылады.
Жердің ауданының бiр ... ... ... жер ... ... төмендегiдей бөлгiлiнедi.
Сату күнiнде түзетiлген нарықтағы құpылысы жоқ ... ... ... ... ... ... ... құрылысы бар шыгындық әдiстi қолдана көрсетiлген
нарықтық бағасы.
Жағдайға қарай ... ... ... басқа да әдiстер
қолданылады. Бiр бағалық ... әp ... ... әp ... ... ... онда қосымша бағалық микрозоналар қолданылады. Жердің кадастрлық
бағасы мағанасына қарай жақын жерлердің ... ... ... жинақталады. Бiр бағалық зона қоныстану аумағында ... ... ... ... зона саны ... ... байланысты. Тәжрибеге қарай қалада жердің нарықтық бағасы
халықтың ... ... ... ... ... ... зона саны жиырма
мыңга дейiн адамы бар қалада үшеуден, бес жүз мыңнан жоғары қалаларда ... ... ... ... ... ... зонасы:Жер учаскелерiн бағалау шешiмiмен тұргың
үй аудандары мен коммерциялық құрылыста, жеке құрылысқа берiлген жер, ... ... ... ... ... ... бөлгiленедi.
Бұл іс екі стадияда жүргiзiледi.
Бiрiншi стадuяда алынган көрсеткiштер қалалық кадастрлық картасына
енгiзiледi де қала ... ... ... ... ... жеке ... зоналары бойында алынған кадастрлық баға
бойынша. ... зона ... ... аймақтық жерлер бөлiгi, бiр
текті функциональдық қолдануы мен нарықтық бағасы бiрдей ... ... ... бiр ... ... жинақтау келесі
принциптермен журеді:
Жер участкелерiнің құнының көрсеткiштер мағынасының жақындығы ... ... ... ... ... ... микрозонамен шекараласатын ipi
инженерлiк құрылыстардың және ... оң ... тepic әcep ... стадuясында жер бағасы көрсеткешi қала ... бiр ... ол ... ... ... ... ... қымбаттылығына қарай,
яғни ол бiр бiрлiк жоғары немесе аз болады.
Коэффициенттердi ... келе қала ... ... ... ... ... факторларға байланысты. Мысалы, селитебтi зонаға ... ... ... ... ... ... ... және тұрмыс үйлерiне көлiктің
қамтамасыз етілу.
Территорияның жайғастырылуы мен ... ... ... ... ... мәдени тұрмыстық қамтамасыз етiлуi.
Құрылыстың тарихи бағасы, территорияның эстетиқалың және ... ... ... ... ... инженерлiк - геологиялық жағдайы.
Аумақтық рекрациондың бағалылығы.
Аумақтық престиждiгi.
Өндiрiстiк және коммуналдық ... ... ... ... мәнici
зор.
1.Өндiрiстiк инфрақұрылымдардың өркендеуi транспорттық жолдар, олардың
транспорттық магистральдардан алшақтығы.
2.Еңбек рессурстарымен қамтамассыз eтyi және ... ... ... ... ... мен ... қолдануға байланысты
шектелуі.
Коэффицентер өлшемi статистiк және себебтiк тергеушi ... ... ... ... ... ... ... айқындалады.
Қортындысында алынған шешiмдердің логикалық және ... ... ... ... қала ... периферриялық аудандарына
қарай бағасының төмендеуiне байланысты құрылуынан тұpaды. Ол ... оның ... ... ... ... жер ... мен обьектiнің жер бағалығынын
қалақұрлыстық коэффиценті арқылы жүргізіледі.
Кадасmрлық ... ... ... баға ... ... ... ... органға мүшелеріне қарастырылуға
берiледi. Төрайым мүшелерi жердің ... ... ... ... ашық баспасына жариялап, басқызып шығарып. Басқызып шығарылған
соң кадастрлық баға ... ... ... ... ... ... жыл басына күшiне енедi. Мемлекеттiк жер кадастрына
еңгiзiлген жер учаскесiнің кадастрлық бағалары бiр жыл бойы ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлiк бағдарламасының бір бөлігі ретінде ... ... ... жер кадастрдың автоматтандырылған жүйесiн құру;
• Құрылған жерлердің салық салу базасын
• Аумақтық экономикалық зоналау жүйесiн ... ... ... алу ... ставкасын белгiлеу;
• Конкурстармен аукциондарда меншiк немесе ұзақ ... ... ... сату ... ... ... анықтау;
• Мемлекеттiк қажеттiлiкке ... ... ... ... Қала құрылысының ең тиiмдi және болжамдық бағытын дәлелдеу;
• Билiктi ... ... ... және жер нарығының әp
түрлi
субъетiлерiне арқылы қызмет көрсету;
• Ипотека және жер ... ... ... ... жер ... кейбiреулерi бiр жағынан нарықтық баға
кадастрлық ... ... ал ... ... ... учаскелерге
спецификалық нарықтық талдау жасауды талап етедi. Ол жер учаскесiн толық
қолдауды, рынок ... ... ... ... қарастырады.
Нарықтық бағалаудың қиындығы әрбiр ... ... ... қaтap баға ... фактарларды есптеп орналасуда.
Мүлiк обьектiсiн бағалау әдiстерi. Жалпылама және жеке бағалау.
Жеке бағалау - нақты күнге мүлiк обьектiсiн бағалау. Жеке ... ... ... ... ... ұқсастық бар eкенін және
мүлiк бағасының әp әдiстемелерiн қолдану айлықтарын қарастырайық.
Дж. К. ... ... ... ... ... редакциясының "бағаны ұйымдастыру және мүлiкке салық ... ... ... ... ... ... ... процедуралар мен статистикалық талдауды қолданумен нақты күнге
жағдай бойынша мүлiктiң обьектiлер топтарын ... ... ... көп ... ... ... байланысты,
және олар сәйкесiнше өзара ерекшеленедi, сондықтан оның ... ... ... ... мен ... ... әдiстердi қолдану
табылады, ал ол обьектiлердi жiктеу мен стратификация лау ... ... ... ... ... ... және статистикалық талдау,
әдiстерiн жасау, оларды дұpыc қолданудың ережелерiн көрсету баға теориясы
мен жанама ... ... ... ... ... баға пәнi.
Бағалаудың eкі әдiсi өзiнің негiзiнде жақсы негiзделген нәтиже алу үшiн
ақпаратты жинау, талдау және өндеудің жүйелiк әдiстерiне ... ... үш әдiс ... - ... ... әдiс және сатуды талдау
әдiсi. Әдiстi ... ... ... ... ... ... ... қол
жетердлiк болуымен анықталады. Үш әдiс үшiн жалпылама баға үлгiсi төменде
қарастырылады.
Үлгiнің құрылыуы ... ... ... және баға ... Ақырғы натиже болып математикалық формула табылады, оның сол
бөлiгiнде нақты ... ... ... ... құны ... ал ... бұл ... анықтаушы факторларды қосатын мағына. Формуланың
мазмұны көбiнесе баға әдiсiмен анықталады.
Осыдан келе, бiрiншi этапта нарықтық талдауында және ... ... ... негiзделе бағаның әдiсi және үлгiнiң жалпы түpi ... ... ... ... ... ... баға
қалыптастырушы факторлар негiзiнде ауыспалы үлгiлердiң қалыпасуы ... ... ... ... ... ... жүргiзiледi).
Регрессионды талдау негiзiнде бастапқы ауыспалылар мағынасы анықталады,
қосымша кешендi ауыспалылар ... ... ... нарықтық құнға нақты факторлардың ... үлгi ... ... ... ... ... ... құқығының ағымдағы нарықтық
құнын анықтау,жер учаскесі және сол жерде ... ... ... ... ... ... мақсаты болып табылады.
Нарықтық құнын анықтау: Осы ... ... ... ... ... ... құны-болжамды баға,тараптар мәмілесінің күші ... ... ... ... ... ... иеліктен шығарылуы мүмкін.
1. мәміле құрған тараптын біреуі иеліктен шығаруға міндетті емес,ал
екіншісі сатып ... ... ... ... ... ... ... және өз мүддесінде іс-әрекет
жасайды;
3. мәміле бағасы ... ... ... ... ... және тараптар
мәміле жасау барыснда бір-бірін мәжбүр еткен емес.
Жер учаскесі мен жылжымайтын мүлік объектілерінің ... ... үш әдіс ... ... ... ... уақытта Астана қаласының жылжымайтын мүлік құны
тұрақсыз болғандықтан және құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне ... үй ... ... тез ... ... отырады. Осы зерттеулер
нәтижесі бойынша, жылжымайтын мүліктің құнын ... ... ... әдісі
қолданылады.
Шығындық әдісінің негізгі зтаптары:
Жана құрылыстар мен ғимараттардың қайта құру ... құру ... ... ... ... тозу,сыртқы ықпал
бойынша тозу.
Физикалық тозу-бұл пайдалану,тарату құрғақ иістену,жарылу тот басу
немесе ғимарат құрылысының ақаулықтары ... ... ... ... ... да ... ... (моральды) тозу-салдарынан технологиялық шешімдердің
пайдаланған материалдары мен құрылыстары ... ... ... ... тозу ... ... ... материалдар
және құрылыс сапасының кемшіліктерінен туады.
Сыртқы ықпал бойынша тозу-сыртқы ықпал арқылы тозу деп сыртқы ортаның
ықпал ету ... ... ... ... ... ... иесі үшін ... фактор.Сыртқы ықпал арқылы
тозудын бірнеше себептері болуы мүмкін,
Мысалы:жалпы томендеу,жылжымайтын мүлік ... ... ... ... тозуды есептеу әдістемесі тозудың екі ... ... және ...... жою үшін ... құны қосылған құннан
артатын болса.
Жойылатын – жөндеуге кеткен шығындар ... ... аз ... тозу ... ... ... ... анықталады.
Ғимрат пен құрылыстың тозуын анықтаған кезде бағалаушылар 2000 жылғы ... №70 ҚР ... ... ... ... Төрағасының
бұйрығымен бекітілген «Жылжымайтын мүлік тозуын анықтауға арналған
ережелерге» сүйенеді.
Салыстыру ... ... ... ... анализдеу және сәйкес
түзетулер жасау үшін бағаланатын ... ... ... әдіс,
сатуларды салыстыру әдісі деп аталады. Осыдан келетіні бұл әдіс орын ... ... ... ... келесі әдістемелері танылады:
1. Сатуларды салыстыруды анализдеу әдісі жылжымайтын мүлік құнын
жуырда сатылған объектілерді ... ... ... ... ... ... ... салыстыру.
2. Нарықтық ақпарат әдісі бағаланатын объектінің орналасқан орнын
ескеріп құрылған жылжымайтын мүлік ... ... пен ... ... анализдеу арқылы жылжымайтын мүлік объектісінің
құнын анықтау.
Берілген әдіс процедурасының негізгі этаптары:
1. сәйкес нарықта жуырда сатылған ... ... ... ... ... ... ... сатылған немесе сатылатын объектілермен бағаланатын
объектіні салыстыру. Бағаланатын объектінің бағасын түзету.
3. Салыстырмалы сипаттамаларды анализдеу ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті пайдаланудан күтілетін
табысқа негізделген, жылжымайтын мүлік объектісінің құнын анықтау ... ... ... әдіспен мүлікті бағалаған кезде 3 негізгі әдісті ерекшелеуге
болады.
1. Валдық рента ... ... ... ... ... ... ... сату бағасымен және оны жалға ... ... ... бар болуына негізделген. Валдық рента
мультипликаторы – бұл, сатылатын бағаның ... ... анық ... ... байланысты валдық табыс жылдық немесе айлық есептеуде қаралады.
Бұл әдіс ... ... бар ... ... бір ... ... ... үшін қолданылады.
2. Тура капитализацияның әдісі. Табысты капитализациялау дегеніміз -
жылжымайтын мүлікті иеленуден келешектегі табыстардың ағымдық ... ... ... ... ... ... мүліктен ағымдық
құнын бағалаумен бірдей.
Капитализациялық әдістерде базалық түсініктерге таза операциялық табыс
(ТОТ) және ... ... (К) ... ... ... мүлік құны
(Қ) мына формула бойынша есептелінеді: Қ=ТОТ/К.
Егер құнды ... ... ... қолданылатын болса, бұл әдіс
тура капитализация әдісі деп аталады. Ал ... ... ... ... бұл ... ақша ... ... деп
атайды.
Таза операциялық табыс – ... ... және ... ... ... ... ... бойынша қарызды төлегенге дейін
және амортизациялық салымдарды есептеп, бағаланатын жылжымайтын ... ... таза ... ... ... шама.
3. Табыстарды капитализациялау әдісі. Бұл әдісте бір жыл үшін табысты
капитализациялау бірыңғай ставкасын қолданып, математикалық әдіспен ... ... ... ... этаптар мыналар болып табылады.
1. Салыстыратын объектілердің жалға беру нарығында ағымды ... ... ... ... валдық потенциалды
табысты бағалау. Бұл ... ... ... нарықтық
ставка деп аталады.
2. Бағаланатын жылжымайтын мүлік динамикасына қатысты, жалға
беруден ... ... ... ... негізінде
өткізіледі.
Табыстық әдіспен объектінің құнын анықтау. ... ... ... ... ... сәйкес қайта құру құнының үлкейтілген
көрсеткіштер негізінде жылжымайтын мүлік объектісінің ... ... ...... және ... ... шешімі және
құрылымдық сипаттамаларына ... ... ... ... ... ... ... үшін бағалау заңдарынна сүйену керек.
Бағалау Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
- тапсырыс беруші –бағалаушының қызметтерін тұтынушы жеке немесе ... өзге құн – ... ... басқа, бағалау обьектісінің өзге құны
(баланстық, қалдық және басқа ... ... ... – бағалау обьектісінің нарықтық және өзге ... үшін ... ... ... ... ... ... іс-қимыл жиынтығы;
- бағалау қызметі – бағалау қызметін субьекілері және жүзеге асыратын,
егер заңдарда өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... ... нарықтық немесе өзге құнын белгілеуге бағытталған кәсіпкерлік қызмет;
- бағалау обьектісі - өздеріне қатысты бағалау қызметі жүзеге ... ... ... ... ... ... есеп ... берушіге берілетін, бағалау жөніндегі
жұмыстардың нәтижесі туралы бағалаушының уәкілетті орган белгіленген нысан
бойынша және осы заңның талаптарына сай ... ... ... ... – бағалау қызметін жүзеге асыруға лицезиясы бар жеке немесе
заңды тұлға.
- қайтадан бағалау – бір ... ... ... ... ... ... ... үшінші бір тұлға арасында бағалау нәтижелері бойынша
туындаған даулардың салдарынан бағалау обьектісін нарықтық ... ... ... ... ... саласында нормативтік құқықтық актілер – бағалау
қызметі субьектілерінің бағалау жөніндегі жұмыстардың орындалу ... ... ... ... ... ... ... мен нысанына қойылатын талаптарды қолдану жөніндегі актілер және
осыған Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік және ... ... бір ... ... ... ... ... туындаған даулардың
салдарынан обьектісінің нарықтық немесе өзгеше құнын белгілеу;
- нарықтық құн – мәмліле жасау тараптар бағалау обьектісі туралы мүмкін
болатын ... ... ... ... ... жасайтын, бәсекелестік
жағдайындағы мәмлінің негізінде сол обьектіні иеліктен шығаруға болатын
неғұрлым ықтимал бағыт, ал ... ... ... да болсын төтенше
жағдайлар әсер етпейді, яғни:
мәмліле жасаушы ... бір ... ... иеліктен шығаруға,
ал екінші бір тарап сатып алуға міндетті ... ... ... ... ... ... ... хабарда бола
отырып, өз мүдделеріне сай әрекет жасайтын болады;
мәмлінің бағасы ... ... үшін ... ... ... ... ... және мәмліле жасаушы тараптарға қандайда болсын
тараптан мәжбүрлеу болмайды.
- бағалау ... ...... ... ықтимал нарықтық немесе
өзге құнын анықтау.
- уәкілетті органдар – бағалау қызметі саласындағы ... ... ... ... басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік
органдар.
Бағалау қызметінің негізгі ... ... ... ... ... ... субьектілері болып бір жағынан –бағалау қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар жеке және ... ... ... – олардың қызметін тұтынушылар (тапсырыс
берушілер)танылады,олардың ... мен ... ... осы ... ... материалдық обьектілер (заттар) оның ішінде қараусыз қалған
,иесіз ... ... ... ... ... бір ... (жылжымалы
немесе жылжымайтын)құрайтын заттар жиынтығы ;
меншік құқығы және мүлікке немесе ... ... ... ... заттық құқықтар;
міндеттемені (борышты)талап ету құқығы;
жұмыстар,көсетілетін қызметтер,ақпарат;
санаткерлік меншік обьектілері және азаматтық құқықтардың өзге де
обьектілері ... ... ... бағалау бастамшылық бағалау-бағалау түрлері болып табылады.
- Міндетті бағалау Қазақстан ... заң ... ... ... ... не жалға(кейіннен сатып ... ... ... беру үшін;
меншік иесінен мүлікті мемлекетік қажеттіліктерге сатып алу және алып
қою үшін;
борышкер немесе өндіріп алушы сот ... ... ... ... ... ... ... құнын анықтау үшін;
өзге де жағдайлпрда жүргізіледі;
Бастамшылық бағалау тапсырыс берушіге тиесілі кез ... ... ... осы ... және ... ... ... да
нормативтік құқықтын нормативтік актілеріне ... ... ... тапсырыс берушінің ерік белдіруі негізінде жүргізіледі.
Бағалау обьектісіне бағалау жүргізу құқығы міндетті құқық ... және ... ... ... бухгалтерлік есеп жүргізу
мен есептілікті жүзеге асырудың заңдармен белгіленген тәртібіне ... ... ... обьектісіне қайтадан бағалау жүргізуге де
қолданылады. Бағалау ... ... ... ... ... есептітіліктің деректерін түзету үшін пайдалануы мүмкін.
Бағалау жүргізудің негіздемелері
Қазақстан Республикасының азаматтық зандарына сәйкес бағалаушы мен
тапсырыс ... ... ... ... ... шарты бағалауды
жүргізуге негіздеме болып табылады.
Бағалау жүргізу шарты ... ... ... ... немесе өзге де құнын белгілеу үшін қызмет көрсету міндеттенеді, ал
тапсырыс беруші осы ... ақы ... ... ... ... ... обьектінің бағалау, оның ішінде
қайта бағалау соттың немесе ... ... ... ... ... ... ... шартына қойылатын міндетті талаптар.
Бағалау жүргізу шартына Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... туралы нормалары қолданылады.
Бағалау жүргізу шартты мынадай міндет талап етеді:
Тапсырыс беруші мен бағалауының атауы, олардың заңды мекен-жайы;
1.Бағаланатын бағалау обьектісінің атауы;
- Оның ... ... ... ... ... ... мақсаты;
- Бағалау түрі;
- Бағалау обьектісінің түрі;
- Бағалау жүргізудің мерзімдері мен күндері;
- Көрсетілетін қызметтер үшін ақы ... ... ... ... ... жауапкершілігі;
- Тапсырыс берушінің бағалау обьектісіне меншік құқығын растайтын
құжаттың деректемелері не тапсырыс берушіге бағалау ... ... ... өзге де негіздемелер;
-Бағалаушыда лицензия нөмері тіркелу нөмері, берілген күні ... ... ... ... ... ... ... асыруға
берілген лицензияның бар жоғы туралы мәлімет.
Бағалау туралы есептің мазмұнына қойылатын талаптар:
- Жүргізілген бағалаудың нәтижелері ... екі дана етіп ... есеп ... ... бірі – ... ... ...
бағалаушыда сақталады. Бағалау туралы есептің нысаны мен ... ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
- Жеке кәсіпкер болып табылатын бағалаушы жасаған есепке ол қол қояды
және жеке мөрмен расталады.
Бағалау қызметін жүзеге асыруға ... бар ... ... ...... қол ... ... тұлғаның басшысы бекітіп, мөрмен
расталады.
-Егер бағалауды бағаланатын бағалау обьектісінің құрамына кіретін
әртүрлі ... ... ... ... ... ... жағдайда
есепке әрбір бағалаушы өзі бағалау жүргізген бағалау обьектілерін көрсетіп
қол қояды.
- Бағалау туралы есепте бағалау жүргізудіғ мақсаты, ... ... ... ... ... ... ... кезінде пайдаланылатын
әдістер, сондай-ақ бағалау жүргізу ... ... және ... ... үшін өзге де ... ... бұл- бағалау әрекетін лицензия негізінде іске асырады,
бекітілген нарықтық бағалау обьектілерінің қатынасына және ... ... ... обьектісінің бағалау қызметі қажеттілігін анықтайды,
іскерлік байланысты орындайды, клиенттермен келісім ... ... ... жасайды және шарттарды рәсімдейді, кесілген шарттар
сақталуын қадағалайды. Бағалау обьектісіне құқықтық ... ... ... ... ... оның ... ... оның
құнына әсер ету параметрлерін ... ... ... ... ... ... әдісін өткізуді стандарттық бағалаумен
сәйкестігін анықтайды, негізгі бағақұрлымы факторын ... ... ... ... ... ... нарығы мен құнын зерттейді.
Стандартты бағалауды қолдануды, оны өткізу әдістеріне арқа сүйейді, сонымен
қатар нәтижесінің ... мен ... ... Бағалау обьектсін
жүргізуде нарықтық емес бағалауды анықтау ... ... құн ... құн бағасын анықтау қиындыққа әкелгенде, бағалау сұранысын және
себебін анықтайды. ... ... ... ... мен мазмұны
бекітілген талаптарға сәйкестігі жөнінде есеп береді. Ресей Федерациясы
субьектілеріне немесе ... ... ... ... ... Ресей
Федерациясына міндетті түрде өткізеді. Ресей Федерациясы заңдылығы ... ... ... ... ... ... бағалау
обьектісінің бағалауын қайта қарау қарастырылған. Тапсырыс бергеннің талабы
бойынша бағалау әрекетінің нормативтік және ... да ... ... ... ... бағалаушының біліктілігін растайтын, тағы басқа
жағдайда Ресей Федерациясының заңдылығымен сақталға есеп ... ... ... басқа мемлекеттік өкілетті органдар немесе жергілікті өзін-
өзі басқару органдары олардың заңды талаптарының хабарламасы берілуі тиіс.
Ресей Федерациясының заңдылығына ... ... ... ... ... қызметін қорғауды қамтамасыздандыруын ... ... ... ... ... ... беретін, бағалау
әрекетін реттейтін, бағалау обьектілерінің құнын ... ... ... ... ... ... ... жасауда
басқа да бағалаушыларды немесе мамандарды шақыру құқығы бар. Құжаттардың
сақталуын қамтамасыз етеді, ... ... ... ... ... ... ... Федерациясының заңдылығы
қарастырылғанан басқа да ... ... ... ... ... ... бағалаушы: бағалау әрекеті жағынан жоғары біліктілік
білімі және ... ... ... ... жұмыс өтілі 5 жылдан кем
емес.
2 категориялы бағалаушы: бағалау біліктілік білімі ... ... ... ... ... ... 2-3 жыл.
3 категориялы бағалаушы: бағалау біліктілік білімі ... ... ... ... жұмыс өтіліне талап қойылмаған.
Әр бағалаушы міндетті түрде білуі керек: заңды және нормативті
құқықты ... ... ... реттелуін; басқарушы және әдістемелік
материалдарды; бағалау ... ... ... ... ... ... сәйкестігін анықтайтын стандарттық бағалар
түрін; бағалау обьектісінің бағасын және бітім ... ... ... ... ... мен бағалаушы арасында жасалынатын шарт ... ... ... және ... ... ... ... қатынас этикасын; клиенттермен сөйлесу ... ... ... есеп ... және ... әрекетінің анализін;
есептеу техникасын қолдану ережесін, байланыс және коммуникация құралдарын;
бағалау әрекетіндегі алдыңғы қатарлы отандық және ... ... есеп беру ... еңбек заңдылығы туралы.
Бағалаушы мамандар категориясына жатады.
Бағаушы қызметіне, жоғары ... бар, ... ... және
бейімділігі жоғары жөнінде 1 жыл жұмыс өтілі бар ... ... ... ... ... Ата ... Қазастан Респубилкасының заңдарын,
Қазақстан Республикасының Үкіметінің бағалау ... ... ... ... ... ... ... біліктік
сферасына кіретін қаулылар, бұйрықтар, басқа да құқықтық актілерді.
Стандартарды, әдістемелік және ... ... ... ... және ... шығындарды.
Баға, баға өзгерісі мен арақатынасын (байланысын).
Жалға алу, лизинг, төлемақы салығы және ... да ... ... ... қажеттілігін.
Азаматтық құқықтық обьектілер құнының мөлшерін анықтау әдістерін.
Құрылыс технологиясы мен ұйымдастыру негізін, өнеркәсіп өндірісін, ауыл
шаруашылық және басқа да ... ... ... анықтау әдісін, мекемелердің қаржы көрсеткіштерін.
Заңды және нормативті салық құжаттарын.
Бухгалтерлік есеп беру жүйесін, есеп берудің әдістер мен ретін.
Санау ... ... ... мен байланысты.
Еңбек заңдылығының негізін.
Еңбек қорғау ережесі мен нормасын, техника қауіпсіздігін, өнеркәсіптің
санитария жағдайлары мен өрт қауіпсіздігін қорғау.
Бағалаушы ... ... және ол ... ... ұйым
басшысының бұйрығымен орындалады.
Бағалаушының тәуелсіздігі.
Бағалаушы егер: Бағалаушының бағалау ... ... ... тыс
заттық немесе міндеттемелік құқығы болса не оны ... ... ... ... ... ... акционері, құрылтайшысы,
қызметкері, ... ... ... ... берушісі, дебиторы,
сақтандырушысы, ... ... ... не бағалаушы – жеке тұлға ... жеке ... ... туысы немесе жегжаты болып табылса бағалауды
жүргізу алмайды.
- Егер бұл бағалау ... ... ... оның ... жүргізу кезінде анықталуы тиіс мәселелер шеңберін шектеуге ... ... ... болса, бағаушының қызметіне тапсырыс берушінің не ... ... ... жол ... ... жүргізгені үшін бағалаушыға төленетін ақының мөлшері бағалау
обьектісінің анықталатын құнына проценттік қатынаспен ... және ... ... ... ... ... дейін белгіленеді.
Бағалаушыны құқықтары мен міндеттері.
Бағалаушының:
Бағалау қызметі саласындағы нормативтік құқықтық актілерге ... ... ... ... ... ... ... берушінің бағалауды жүзеге асыруға
қажетті құжаттамаларға толық көлемінде қол ... ... ... ... берушіден бағалалауды жүзеге асыруға қажетті түсініктемелер
қосымша ... ... ... ... ... ... ... шарттық
негізде өзге де бағалаушыларды басқа да мамандарды қатыстыруға;
Егер тапсырыс беруші шарт ... ... ... обьекісі туралы
қажетті ақпаратың ұсынылуын қамтамасыз етпеген жағдайларда ... бас ... ... ... құпия және коммерциялық құпия болып
табылатын ақпаратты қоспағанда бағалау жүргізуге қажетті ... ... ... ... ... ... сұратуға құқығы бар;
Егер талаған ақпараттан беруден бас тарту бағалау ... ... ... ... ... болса бағалаушы оны есепте көрсетеді.
- Бағалаушылар бағалау ... ... ... ... өзге де ... емес ... ... құқылы.
Қауымдастықтардың құқықтық жағдайының ерекшеліктері ҚР Азаматық кодексіне
және ҚР өзге заң актілері сәйкес айқындалады.
Бағалаушының ... ... ... ... ... ... осы ... сондай-ақ ҚР
өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтауға;
Обьективті бағалау жүргізуге кедергі ... ... ... бағалауды жүргізуге өзінің қатысу мүмкіндігі болмайтыны жайында
тапсырыс берушіге хабарлауға;
Бағалау жүргізу барысында тапсырыс ... мен ... бір ... құжаттардың сақталуын және құпиялығын қамтамасыз етуге;
Уәкілетті орган өкілінің және тапсырыс берушінің талап етуі бойынша
бағалау қызметін ... ... ... ... көрсетуге;
Заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ... ... ... берушіден және үшінші бір тұлғалардан құпия ақпаратты
жария ... ... ... ... есеп ... жүргізу шарттарының нөмерлерін көрсете отырып, ... ... ... ... ... жүргізуге;
Бағалау бойынша жасалған есептерді бес жыл сақтау;
ҚР заң актілерінде көзделген жағдайларда сақталуы тұрған бағалау туралы
есептердің көшірмесін немесе ақпаратты мемлекеттік органдардың ... ... етуі ... ... ... ... жауапкершілігі.
Бағалаушы нормативтік құқықтық актілерді және ... ... ... коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді
жария еткені;
Бағалаудың бұрыстығы;
Бағалау жүргізу үшін өзіне берілетін құжаттар мен басқа да ... мен ... ... заң ... белгіленген жағдайларда
мемлекетік органдарға бағалау туралы есептердің көшірмелерін ... ... үшін ... ... ... құқықтары мен міндеттері.
Тапсырыс берушінің құқытары.
Тапсырыс берушінің:
Бағалаушыдан бағалау жүргізуге қатысты заңдардың ... ... ... ... ... бағалау туралы есебімен тұжырыдары ... ... ... ... бағалау жүргізу әдістері туралы қажетті ақпарат алуға;
Бағалаушы шарттың ережелерін бұзған жағдайда оның қызметін көрсетуінен
бас тартуға құқығы бар.
Тапсырыс ... ... ... шартқа сәйкес бағалауды де кезінде және сапалы жүргізу үшін
жағдай жасауға;
Бағалаушыға бағалауды жүргізу үшін қажет ... ... ... ... ... ... дұрыстығына теріс ықпал ететін болса, бағалаушының
қызметіне араласпауға;
Бағалаушының талабы бойынша ... ... үшін ... ... өз ... үшінші бір тұлғалардың атына жазбаша сауал жіберуге
міндетті.
Тапсырыс берушінің жауапкершіліг:
Тапсырыс беруші бағалау жүргізу үшін ... ... ... басқа да ақпараттың толықтығы мен ... және ... ... ... үшін жауапкершілікте болады.
Дауларды қарау:
Бағалау жүргізу шартын орындау кезінде бағалаушы мен тапсырыс берушінің
арасында туындайтын және (немесе) есепте ... ... ... ... өзге құны ... дұрыстығы жөніндегі, оның ішінде осы
обьектіні бағалау туралы өзге ... ... ... ... ... қарауға жатады.
Бағалау қызметін мемлекеттік реттеу.
Қазақстан Республикасында бағалау қызметін жүзеге асыру. ... ... ... ... асыруды бақылауды ҚР Үкіметі
уәкілеттік берген мемлекеттік органдар өздерінің құзыреті шегінде жүзеге
асырылады.
Үәкілетті ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдардың
функциялары:
Бағалау қызметі саласындағы нормативтік құқықтық акілерді әзірлеу және
бекіту;
Бағалау қызметін ... ... ... органдар мен бағалау қызметі мәселе бойынша өзара іс-қимыл
жасау;
Бағалаушыларды кәсіби даярлауды ... ... ... беру мекемелеріне
қойылатын талаптардың тізбесін келісу;
ҚР-дың заңдарына сәйкес бағалау қызметі саласында өзге де функцияларды
жүзеге асыру.
1.Түзету коэффициенттері мен ... ... ... ... ... кенттер мен селолық елді мекендерде-аудандық ... ... ... ... өкілді органның, ал облыстық маңызы бар қолаларда
(Астана және Алматы қалаларында) облыстық (Астана және ... ... ... ... ... облыстық (Астана және Алматы қалалық)
өкілді органның шешімімен ... ... ... ... ... ... шекті (ең
жоғары) мөлшері екі еседен аспауы тиіс.
2.Мемлекет ауыл шаруашылығы өндірісін ... үшін ... ... кадастырлық (бағалау) құнын айқындау кезінде жер ... ... ... ... ... ... ... көрсету
орталықтарынан қашықтығына байланысты түзету (арттыратын немесе кемітетін)
коэффициенттерді қолданады.
3.Алқаптардың түрі мен топырақтардың ... ... жер ... жай-күйі жер кадастр карталары, тапырақ, геоботаникалық, топырақ-
мелиорация және ... ... ... анықталады:
1) егістік құрамында пайдаланылатын жер учаскесінің құнын белгілеу үшін
оның мелиорациялық жай-күйі мен жер бетінің еңістігіне қарай мынадай ... ... ... ... ... тұзды емес және сортаң емес, тассыз, эрозияға
ұшырамаған; жер асты ... ... ... ... ... ... ... (топырағы аздап тұзды, сортаңдау, тасы аз, аздап
эрозияға ұшыраған;минералдануы төмен жер асты ... ... 3-6 ... (топырағы орташа және аса тұзданған, орташа және аса сортаң,
тастақ, орташа және күшті эрозияға ұқшыраған; 1г/л астам ... ... ... ... 3 ... ... бетінің еңістігі:
1 градусқа дейін-1; 1-ден 3 градусқа дейін-0,98; 3-тен-5 градусқа дейін-
0,96, 5-тен 7 ... ... -0,93; 7 ... ... 0,86;
2) Табиғи жем – шөп алқаптары ... ... ... жер ... құнын айқындау үшін учаскенің сапалық жай-
күйі мен жер ... ... ... мынадай түзету коэффициенттері
қолданылады:
жақсартылған шабындықтар мен жайылымдар:
көп жылдық шөп егіліп, түбегейлі жақсартылған-1,2
өсімдік жамылғысының түр-құрамын өзгертпей,беткі ... ... ... ... (ластанбаған, бұта-шілік баспаған, ағаш өспеген, тассыз, аймақтық
өсімдіктердің белгілері жақсы байқалатын жер учаскесі)-1,2;
қанағаттанарлық (ластанған, бұта-шілік ... ... ағаш ... ... жамылғысының аймақтық құрылымы бұзылған жер ... ... ... 40 ... дейінгі алаңынан көрінеді)-0,9ү
қанағатсыз (ластанған, бұтшілік басып кеткен, ағаш өскен, тастақ,
өсімдік ... ... ... ... жер ... Аталған
белгілер аумақтың 40 процентінен астам алаңынан байқалады)-0,7;
жер қабатының еңістігі:
3 градусқа дейін-1; 3,1-ден-6 градусқа дейін -0,95; ... ... 0,9; ... -20 градусқа дейін -0,85; 20 градустан астам -0,5;
жайылымдық жердің жай-күйі:
жақсы (ластанбаған, бұта-шілік ... ... ... ... ... ... ... жақсы байқалатын жер
учаскесі)-1,2;
қанағаттанарлық (ластанған, ... ... ағаш ... ... ... жамылғысының аймақтық құрлымы
бұзылған, қатты тапталған жайылымдары, жалаңаш сорлары бар, ... ... жер ... ... ... ... 40 ... алаңынан көрінеді) -0,9;
қанағаттанғысыз (ластанған, бұта-шілік (азыққа ... ағаш ... ... ... ... ... құрлымы
бұзылған, қатты тапталған жайылымдары, жалаңаш сорлары бар, ... ... жер ... ... ... ... 40 процентінен
астам алаңынан байқалады)-0,6;
жер қабатының ... ... ... ... ... дейін -0,8; 20 градустан жоғары-
0,6.
4. Жер учаскелерінің құнын анықтау үшін жер учаскесінің суландырылуына,
оның шаруашылық орталығына қарағанда орналасқан ... ... ... ... ... ... ... түзету
коэффициенттері қолданылады:
1) жер учаскесінің суландырылуы (сумен ... ... ... жер ... шаруашылық орталығына қатысты орналасуы,
километрмен: беске дейін-1,2; 5-10-ға дейін-1; ... ... -0,9; ... 30-ға ... -0,8; ... ... ... жер учаскесінің қызымет көрсету орталықтарынан қашықтығы, жолдардың
сапасына байланысты (кесте-1):
Кесте 1-Жер учаскесінің қызымет көрсету орталықтарынан қашықтығы
|Қашықтығы |Тас ... ... тас |Жай ... |
| | ... ... | ... дейін |1,4 |1,1 |0,74 ... |1,2 |0,9 |0,6 ... |1,0 |0,7 |0,5 ... |0,8 |0,5 | ... |0,6 | | ... ... |0,5 | | |
5. Жер ... ... (бағалау) құнын арттыратын немесе
кемітетін бірнеше факторлар болған кезде коэффициенттер көбейтіледі.
Ауыл шаруашылық өндірісін ... ... жер ... ... ... ... ... кемітудің жалпы мөлшері жер
кодексінің 10-бабының 1-тармағына сәйкес белгіленген төлемақының ... елу ... ... ... ... ... сипаттама
Көкшетау қаласы 1999 жылдан Ақмола облысы әкімшілік орталығы. 1944-1997
жылдан Көкшетау облысының орталығы болған. Астана ... ... ... ... 276 км жерде, Көкшетау қыратының солтүстігінде, Қопа көлінің
оңтүстік жағалауында көрікті жерде орналасқан. Тұрғыны 133,1 мың адам ... ... ... ... ... 420,0 км. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... туғызған. 1824
жылдың 30 сәуірінде Бұқпаның бөктері, Шағалалының солтүстік қапталындағы
Шатшат қаланың ішінен ...... тас ... ... ... ... ... үстінен өтетін көпірдің тұсы). Ресей империясының
шығыстағы шекаралық әскери бекінісінің құрылысы басталады. 1944 ... ... ... ССР ... ... ... ... Көкшетау облысы
құрылып, оның орталығы Көкшетау қаласы болды. 1954 жылы 31 ... ... салу және оны ... ... бас ... ... ғимараты, теміржол және сапаржай салынды. 1997 жылы
Қазақстан ... ... ... Көкшетау облысы
тартылып оның аумағы Ақмола және Солтүстік Қазақстан ... ... ... 8 ... ... ... қаласы Ақмола обысының әкімшілік
орталығы болды. Көкшетаудағы денсаулық сақтау мекемелерінің жалпы саны 34,
17 ... ... ... 13 ... дәрігерлік амбулатория, жедел
көмек станциясы жұмыс ... ... ... саласында Көкшетау мемлекеттік
университеті, Көкшетау техникалық университеті, көкшетау экономика ... ... бар. 13 ... оқу ... бесеуі мемлекеттік
колледж. Жалпы білім беретін 23 мектеп бар Көкшетау ... 2 ... ... ... кітапханалар
Жүйесі, көрме залы, 6 клубтық мекемелер қалалықтар мен ... ... дене ... және ... ... ... 3 стадион, 3 жүзу
бассейіні, 1 ... ... 6 ... ... ... жерлерінің территориясы ... ... ... ӨК ... Батыс және солтүстік батысындағы жерлері «Бұлақ» ӨК
жерімен, Зеренді ауданның шығысындағы жерлерінде ТОО ... ... ЖШС ... ... және ӨК ... ... ... құрамына Көкшетау қаласының жерлерінен басқа 4 елді
– мекен жерлері де қосылған: Көкшетау – 2, Красный Яр, ... ... ... жер қоры – 42 518 га ... оның ...... ... 26 % ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ... ... ... ... – 4 991 га, ... – 2 441 га, көпжылдық көшеттер – 776
га, шабындық – 183 га, жайылым – 2 718 га.
Елді ... ... ... жер ... – 14 776 га немесе 35 % құрайды.
Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жерлері және ауыл ... ... ... ... – 2 917 га құрайды.
Орман қорының жерлері – 8 076 га.
10 436 саяжай жер ... 740 га ... ... ... жерлері – 392 га құрайды.
Босалқы жерлер – 5 224 га жерді құрайды.
Кесте 2- Жер қорының ... ... ж
| |Жер ... ... ... |
| | |Га |% |
|1 ... ... ... ... |11 134 |26,0 |
|2 ... мекен жерлері |14 776 |35,0 |
|3 ... ... ... ... жерлері және |2 917 |7,0 |
| ... ... өзге ... ... жерлер | | |
|4 ... ... ... |8076 |19,0 |
|5 |Су ... ... |392 |1,0 |
|6 ... ... |5224 |12,0 |
| ... |42519 |100 ... 1 – ... ... ... экспликациясы
Кесте 3-Ауыл шаруашылық алаптарының құрылымы
| |Ауыл шаруашылық алаптарының атауы ... |
| | |Га |% |
|1 ... жер |5 079 |46,0 |
|2 ... |2 441 |22,0 |
|3 ... ... |713 |6,0 |
|4 ... |183 |2,0 |
|5 ... |2 718 |24,0 |
| ... |11 134 |100 ... 2 - Ауыл шаруашылық алаптары
Көкшетау қаласы келесі экономикалық жоспарлау аймақтарына бөлінген:
І-1 Зонасы. Зона қала ... ... Ол ... ... солтүстікте – М. Әуезов, Северная, Ю. Гагарин көшелерімен,
шығыста – Потанин, М. Габдуллин көшелерімен, ...... ... – Ақан ... ... және Капцевич көшелерімен. Жер бедері -
тегіс. Жол ...... ... ... ... ... ... қамтиды. әкімшілік ғимараттар және кәсіпорындар тұрғын ... ... ... тұтастықты құрады. Зона ... ... ... ... Зона территориясы – жайғастырылған,
барлық инженерлік-коммуникациялық желілер жүргізілген. Жер асты ... ... ... Көгалдандырылуы қанағаттанарлық, Көкшетау
прибор жасау зауытының паркі, қаланың ... және ... ... ... ... бұталар, когалдар, аллеялар. Зона территориясында
экологиялық зиян ... екі ... ... бекеттері орналасқан (ЖЖБ
«Тұмар» - Әуелбеков көшесінде, «Пролетарская» ЖЖБ – Ақан сері көшесіндегі).
Сонымен қатар 125 ... ... 34 ... ... ... ... және т.б. ... 13 білім ... 32 ... ... ... ... ... мейрамханалар), 3 кітапхана, 10 автотұрақ, мешіт, 3 спорт сауықтыру
кешендері бар.
Зонада 29 ... 31 ... ... және ... 3 ... үйі,
2 мұражайы, 11 банк және айырбастау пункттері орналасқан. ... ... ... ... ... орналасқан. Мәдени техникалық қамтамасыз
ету ортасы – шаштараздармен, ... ... әр ... ... ... ... және ... мекемелерімен
сипатталады. Барлығы – 46 объекті.
І – 1 ... Зона Қопа ... ... ... ... оңтүстікте басқа
зоналармен шектелген. Жер бедері тегіс. Жол ... ... ... ... ауданды толық мөлшерде қамтымайды. Тұрғын үй қоры
жеке секторларға берілген. Инженерлік ... ... Жер ... беткейге жақын орналасқан. Көгалдандыру жарым-жартылай. Территорияда
қандай да бір ... ... тек қана яхт клуб және ... қорғау
станциясы ғана бар. Су қорғау зонасы болып табылады.
І – 2 зонасы. Зона қала ... ... М. ... Әуезов,
Әуелбеков, ВЛКСМ-ға 50 жыл және ... ... ... ... желілері ауданды толық шамада қамтиды. Тұрғын үйлер және әкімшілік
ғимраттар біріңғай массивті құрайды, 60-70 ... ... ... және коммуникациялар жүргізілген. Жер асты сулары орта тереңдікте
орналасқан. ... ... Зона ... зиян ... 1 ЖЖБ орналасқан. Зонада 20 сауда нүктелері,
22 денсаулық сақтау объектілері, 5 оқу – білім беру мекемелері, ... ... ... ... ... 18 кафе және асханалар бар. Сонымен қатар
халыққа қызмет көрсету объектілерді, ... ... ... ... ... және т.б. қосқанда 16 кәсіпорын және
әкімшілік ғимараттар орналасқан.
ІІ – 1 ... Зона ... ... ... жанасады және
солтүстікте Әуезов көшесімен, сонымен қатар І - 1, І – 2 ... ... 50 жыл ... ... Панфилов көшесімен, ал
батыста Вавилов көшесімен шектеледі. Жер бедері тегіс. Жол ... ... ... ... ... ... ... қамтымайды.
Жеке сектордың тұрғын массиві сол территорияда орналасқан ұйымдармен және
кәсіпорындармен ... ... және ... ... ... ... ... және мекемелерде инженерлік
желілер мен коммуникациялар жүргізілген. Жер асты ... орта ... ... ... Территорияда 31 сауда
нүктелері, 3 денсаулық сақтау объектісі, 2 кафе, мұражай, кітапхана, монша,
шіркеу, 5 ... беру ... 2 ... ЖЖБ және техникалық қамтамасыз
ету сервисі бар.
ІІ – 1 зонасы. Зонаға Центральный шағын ауданы және Абылайхан даңғылы
енеді. Жол ... ... ... ... ... ... ... Инженерлік желілер мен коммуникациялар
жүргізілген. Жер асты сулары орта ... ... ... Зона территориясында экологиялық қаупі бар объектілерден ... ... ... 40 ... тамақтану және сауда нүктелері, 5
медициналық және 4 білім беру ... ... 9 ... ұйымдар,
10 мәдени тұрмыстық қызмет көрсету объектілері, базар, спорт кешені, 3 авто
тұрақ, 2 байланыс бөлімшесі және 2 банк ... ... – 2 ... Зона ... ... және ... ... аудандарын
өзәне қосады. Жер бедері тегіс. Жол жағдайлары қанағаттанарлық. Инженерлік
желілер мен коммуникациялар жүргізілген. Жер асты сулары орта ... ... ... 28 ... ... және
сауда нүктелері, 7 медициналық және 2 білім ... 2 ... ... ... қызмет көрсету объектілері, 1 базар, 3 автотұрақ және 1
техникалық қызмет көрсету сервисі ... – 2 ... Зона ... және ... ІІ -1 ... ... газеті көшесімен, яғни Қылшақты өзеніне дейін және өзеннің бойымен
шектелген. Жер бедері тегіс. Жол жағдайлары қанағаттанарлық. Тұрғын ... мен ... ... ... желілер және коммуникациялар
жүргізілген. Жер асты сулары орта ... ... ... 16 ... ... және сауда нүктелері, 1 дәріхана, ... 6 ... ... қызмет ету объектілері бар.
ІІІ – 1 (вокзал) зонасы. Зона шығыста темір жолдарымен және Қылшақты
өзені бойындағы ... ... ... ... 1 ден 2,5 ... Жер бедері тегіс. Жол жағдайлары қанағаттанарлық. Қоғамдық көлік
желілері ... ... ... ... ... және ... тұрғын
массивпен шектеседі. Көлік және байланыс министрлігінің 60-жылдардағы
үйлерін санамағанда , үй құрылыстары 80-ші ... ... ... ... ... Жер асты ... орта тереңдікте орналасқан.
Көгалдандырылуы жарым-жартылай. Территорияда 20 әр түрлі сауда нүктелері, 4
қоғамдық тамақтану нүктелері, 3 медициналық объектісі, 1 ... 10 ... ... көрсету объектілері, 1 байланыс бөлімшесі, 4 банк және
оның бөлімшелері, 17 ұйым және ... 2 ... ... ... 2 ... ... ... темір жол вокзалы және ... ... -1 ... ... Зона ... ... ... Құсайынова
көшесіне дейін, солтүстікте Уәлиханов көшесімен ұйықталады, оңтүстікте
Боровской және ... ... ... қоса ... ... 1 ден 2,5 ... дейін. Жер бедері тегіс, оңтүстікке қарай
төмпешікті. Жол жағдайы қанағаттанарлық. Қоғамдық ... ... ... ... ... жарым-жартылай жайғастырылған.
Инженерлік желіліер және коммуникациялар жүргізілген. Жер асты сулары орта
тереңдікте орналасқан. ... ... Зона ... зиян ... ... 3 ЖЖБ орналасқан. Зона
территориясында шамамен 55 қоғамдық тамақтану және сауда ... 2 ... 10 оқу – ... және 11 медициналық объектілер, 2 әскери бөлім, 2
спорттық – сауықтыру және 5 мәдени тұрмыстық қызмет ... ... ... 10 кәсіпорын және ұйымдар, тұрғын массивімен бірге біріңғай
бірлікті құрайтын 10 кәсіпорын және ұйымдар орналасқан.
ІІІ - 2 ... Зона қала шеті ... ... және солтүстікте
Құсайынова, шығыста Чкаловадан айналма трассасына дейін, ... ... ... ... ... батыста Кенесары көшесі және
ІV – 1 зонасының шекарасымен шектеледі. Жер бедері ... Жол ... ... көлік желілері берілген ауданды толық көлемде
қамтамасыз етпейді. Тұрғын қоры коттедж және жеке ... ... ... мен ... ... жүргізілген. Жер асты
сулары орта тереңдікте орналасқан. Көгалдандыру жарым-жартылай, саябақ бар.
Зона территориясында ... ... және де 2 ЖЖБ ... – 2 ... зонасы. Зона қаланың шетінде орналасқан және
шығыстан Вавилов көшесі, ... ... ... ... ... ... көшесі, батыста құрылыстар шетімен шектелген. Жер
бедері ... Жол ... ... Қоғамдық көлік желілері
берілген ауданды толық көлемде қамтиды. Тұрғын үй қорының негізгі ... ... ... Зона сумен қамтамасыз етілуі орталықтандырылған
(колонкалар). Жер асты сулары көл маңындағы бөліктерде беткейге жақын, ... ... орта ... ... ... ... зиян ... 5 ЖЖБ орналасқан. Сонымен
қатар 4 дүкен, 2 кафе, шағын базар, 2 кәсіпорын, 2 ... ... ... және ... кешені орналасқан.
ІІІ – 3 зонасы. Зона солтүстіктен Панфилова, шығыстан ... ... ... ал ... ... ... Зеренді
трассасымен шектелген. Орталықтан алшақтығы 0,5 км-ден 2,0 км-ге дейін. Жер
бедері ... ал ... ... ... ... Жол жағдайы Сатпаев
көшесінен шығысқа қарай қанағаттанарлық, ал батысқа ... ... ... ... қамтылуы ауданды толық қамтымайды. Тұрғын
қорының негізгі ... жеке ... ... жайғастырылмаған.
Коммуникациялармен және инженерлік желілермен білім, денсаулық сақтау және
жайғастырылған ... ... Жер асты ... орта тереңдікте. Көгалдандыру жарым-жартылай. Территорияда 15
сауда нүктелері, 1 қоғамдық тамақтандыру ... 3 ... беру ... 3
медициналық объект (қалалық аурухана кешенін санағанда), мешіт орналасқан.
ІІІ – 4 (жайлау) зонасы. Зона қала шеті ... ... және ... ... ... ... және Ибрагимова көшелерімен,
шығыста Сәтпаев, ары қарай кәсіпорын жағасымен Кенесарыға дейін, кәсіпорын
да зонаға кіреді. Жер ... бір ... ... Жол ... Қоғамдық көлікпен қамтылуы берілген ауданды толық мөлшерде
қамтымайды. Зонада жеке сектордың тұрғын кварталдары, 80-90 ... ... ... ... ... шектеседі. Толық
инженерлік желілермен және коммуникациялармен ... ... ... Жер асты ... орта ... ... ... Территорияда экологиялық зиян объектілерден 2 ЖЖБ бар. 7
дүкен, мектеп, байланыс бөлімшесі, кафе, шағын базар, ... және ... ... ... ... кәсіпорындар орналасқан. ІV – 1 зонасы.
Зона қала шеті болып саналады және солтістіктен ІІІ – 2 ... ... ... ... Жер ... төмпешікті. Жол жағдайы
қанағаттанарлық. Қоғамдық көлік желілері ... ... ... ... ... ... еңбек ету орнымен айтарлықтай алшақ орналасқан.
Инженерлік желілер тоқ тасымалынан басқа жоқ. Жер асты ... ... ... ... ... ... ауыл
шаруашылық өнімдерінің ... ... ... ... ... ... 3 көлік кооперативі, ЖЖБ және 2 техникалық қызмет
ету сервистері бар.
ІV – 1 ... Зона қала ... ... және ... ... ... ІV – п зонасымен, ал солтүстіктен және шығыстан
құрылыстар ... ... Жер ... ... Жол ... ... көлік желілері берілген ауданды толық мөлшерде
қамтиды. Тұрғын қоры жеке ... ... Жер асты ... ... ... ... жоқ. ... 2 дүкен, кафе және
ЖЖБ бар.
ІV – 2 зонасы. Зона қаланың ... ... ... ... Шындық газеті көшесімен, ал басқа жақтары І – 1, ІІ – 2 және ІІІ –
2 зоналарымен шектеледі. Жер ... ... Жол ... ... ... қызмет етуі толық ... ... ... қоры ... ... ... жоқ. Мәдени тұрмыстық қызмет ету және
сауда объектілері жоқ.
V – 1 зонасы. Зона станцияның аржағындағы поселкеде ... ... ... ... ... және СМП жолымен шектеледі. Жер
бедері тегіс. Жол жағдайы ... ... ... ... ... ... қамтиды. Тұрғын қоры жеке сектормен сипатталады.
Жер асты сулары орта ... ... ... ... зиян ... РК – 2 ... орналасқан. Территорияда 6
дүкен. 2 медициналық объект, ... ... ... ... ... ... ... – 2 зонасы. Зона айналма трассасының артында орналасқан. Жер бедері
төмпешікті. Жер асты сулары орта тереңдікте ... ... да ... ЖЖБ бар. Зона ... ... ... ... – 3 зонасы. Зона V – 1 зонасы мен темір жолдың арасында орналасқан.
Жер бедері тегіс. Жолдары қанағаттанарсыз жағдайда. ... ... ... толығымен қамтиды. Инженерлік желілер мен коммуникациялар жоқ. Жер
асты сулары беткейге жетеді. Көгалдандыру жоқ. Тұрғын қоры жеке ... ... да бір ... ... жоқ. Экологиялық зиян және шу
шығаратын объектілерден темір жолдары және РК-2 ... – 3 ... Зона қала ... ... және №2 ... зауыты
поселкесін өзіне енгізеді. Тұрғын массиві жеке ... ... ... ... ... көлік желілері ... ... Жер асты ... беткейге жақын орналасқан. Жайғастырылуы және
көгалдандырылуы жоқ. ... және ... ... ... ... – зонасы. Зона қала шетінде орналасқан және оңтүстіктен ІІ – ... ... Қопа ... ... ал ... темір жол
жағасымен шекараласады сонымен қатар ескі мазарды өзіне қосады. Жер бедері
тегіс. Жол жағдайы ... ... ... ... ... ... қамтиды. Жер асты сулары орта тереңдікте орналасқан. Территория
аумағында КРЭК ... ЖЖБ, ауыл ... ... және ... ... – 2 зонасы. Зона қала орталығынан 13 км қашықтықта ... ... ... Жер ... ... Жол жағдайы
қанағаттанарлық. Қоғамдық ... ... ... ... ... ұйымдар мен кәсіпорындар бір бірімен тығыз байланыста және
біріңғай массивті құрайды. Жер асты ... орта ... ... және ... ... ... 5 ... мектеп, байланыс бөлімшесі, 13 ұйым мен ... ... ... ... және темір жол вокзалы.
Красный яр зонасы. Зона қаланың алыстағы шеті болып саналады және 10 км
алшақтықта орналасқан. Жер ... ... Жол ... ... ... ... ... толық мөлшерде қамтиды. Тұрғын қоры жеке
сектормен, жарым-жартылай бұзылған коттедждермен, ... ... ... Жайғастырылуы, инженерлік коммуникациялық
желілердің бар болуы жарым-жартылай. Жер асты ... орта ... ... ... Экологиялық зиян объектілер 3
ЖЖБ болып саналады. Зона ... 18 ... ... 4 оқу ... ... 2 денсаулық сақтау кәсіпорны аурухана кешенін санағанда,
орналасқан. Байланыс бөлімшесі, банк, 13 әр ... ... 4 ... ... ... ... мешіт, 4 әкімшілік ғимарат бар.
Красное зонасы. Зона қаладан 10 км қашықтықта орналасқан. Жер ... Жол ... ... ... ... жоқ. ... ... сектор құрайды, шамамен 50% қараусыз қалған үйлер. Жер асты сулары
беткейге жақын орналасқан. Көгалдандыру жоқ. Білім ... ... ... ... жоқ.
Чайкино зонасы.Зона қаладан 10 км қашықтықта орналасқан. Жер ... Жол ... ... ... көлік жоқ. Тұрғын қорын
жеке сектор ... Жер асты ... орта ... ... ... Зона ... ... дүкен және
«Көкшетау гидрогеология» кәсіпорны бар.
І п зонасы.Өндірістік зона тұрғынкварталдармен қоршалған және ... алыс емес ... ... ... ... ... жыл, оңтүстікте Уалиханов көшелерімен және өзенмен шығыста шектелген.
Зона қаладан 10 км қашықтықта ... Жер ... ... ... қанағаттанарлық, жартылай қара жолдар. Территорияда ... ... және ... ... орналасқан. Территория
жайғастырылмаған. Инженерлік желілержәне коммуникациялар жүргізілген. Жер
асты сулары ... ... ... ... ... ... бөлігі өндірістік, онда 10 сауда нүктесі, монша, 3
қоғамдық тамақтану объектісі, 3 ... ... 2 ЖЖБ, ... ... ... ... 46 әр түрлі кәсіпорын бар.
ІІ п зонасы. Зона тұрғын массивпен шекараласады және ... ... ... ... ... көшесімен, оңтүстікте және солтүстікте ІІІ
– 1 және ІV – 1 зоналарымен ... Жол ... ... ... ... ... ... көліктің қамтамасыз етуі
ауданды толық мөлшерде қамтиды. Инженерлік ... және ... Жер асты ... орта тереңдікте орналасқан. Көгалдандыру жарым-
жартылай. Территорияда 15 кәсіпорын соның ішінде элеватор, 3 ТҚС, 2 ЖЖБ, 3
автотұрақ және шаштараз ... п ... Зона ... шығыс шеті болып саналады, темір жолдарымен
солтүстіктен, Уәлиханов көшесімен оңтүстік жағынан және Юбилейный шағын
ауданынан ... ... ... станциясына дейін созылып жатыр.
Жер бедері тегіс. Қоғамдық көлік желілері ауданды ... ... ... ... ... ... желілер және коммуникациялар
жүргізілген. Жер асты сулары орта тереңдікте орналасқан. Көгалдандыру жарым-
жартылай. Зона ... 3 ... ... ... ... үйі, 4 ТҚС және 23 ... ... орналасқан.
ІV п зонасы. Зона кең территория болып саналады, Омск ... ... ... ... Застанциондық поселкесіне дейін,
шығыста поселке ... ... ... ... шектеледі. Жер бедері
тегіс. Жол жағдайы қанағаттанарлық, асфальт және ... ... ... осы ауданды толық мөлшерде қамтиды. Инженерлік жерлре және
коммуникациялар жүргізілген. Жер асты сулары орта ... ... ... 19 ... ... және 3 ТҚС ... п зонасы. Зона қаланың шеті болып саналады, темір жолдың ... және ІV п, V – 1 және ІV – 3 ... ... Жер ... Жол жағдайы қанағаттанарлық. Қоғамдық көлік желілері осы ауданды
толық мөлшерде қамтымайды. ... жоқ. ... ... және
коммуникациялар жүргізілген. Жер асты ... орта ... ... 55 ... және ... 4 ТҚС, 3 ЖЖБ және ... Көкшетау аймағын табиғи аудандарға бөлген кезде ол ... ... ... ... Ауа райы ... ... ол
яғни қысы суық, көктемі тез температура төмендеуімен, жазы ... ... ... ... ... ... ... бойынша негізгі
ауа райы көрсеткіштері көрсетілген.
Ауаның орташа ... ... ... ... С+40-42
Абсолютті максимум С-46-47
Аязсыз кезең, күндер 105-110
Жер қыртысының қату тереңдігі 184 см
Температура қосындысы 10 жоғары 2050-2100
Температура ... 10 ... жату ... ... 150 ... қалыңдығы 20-25 см.
Орташа жылдық желдің жылдамдығы 6,0 м/с.
Орташа жылдық жауын-шашын көлемі 285 мм.
Ауа райы жер қыртысы түсу ... ... және ... әсер етеді, ол
оның ылғалдануына, қызуына, құрғауына көрінеді. Ауа райы ... ... ... ... әсер ... ... ... қаласының аймақтық
ауа райы аудандық ауылшаруашылық дәнді дақылдар етуге қолайлы. Ауа райының
қолайсыз жағдайларына ерте көктемдік ... ... ... ... ... ... қатты аяз болуы. Ауа райының қолайсыз жағдайларынан көктемге
жақындағанда жер қыртысында көбірек ылғал қорын жинау , тез ... ... ... ... ауа райы кезінде жинап, аязға төзімді түрлерді егу
керек.
Жер бедері. Геоморфологиялық ... ... ... ... ... далалы тегіс ұсақ қыратты аудандардың ... ... ... ... Галчев ауданына, солтүстік-
шығыс бөлігі Чаглинск – Шатский аудандарына жатады.
Рельефтің келесі геоморфологиялық элементтерге бөлінеді.
1. әлсіз толқынды тегістік.
2. толқынды – ... ... Қопа ... көл бойы ... ... және ... ... аіғарлары.
5. тегістелген ұсақ төбелер.
6. төбелер аралық аңғарлар.
7. жыралар
8. бекітілген және ... ... ... тегістіктер өз дамуын Көкшетау қаласының жерлерінің
территорияларын шеткі батыс және ... ... ... ... ... ... су ... тегіс төмендеулермен
бұзылады. Мұнда құнарлық негізінен кәдімгі көңмен және ... ... ... ... ... қырлы кеңістіктер барлық территорияда
кездеседі, бірақ көпшілігі оңтүстік, оңтүстік-батыс және ... ... ... бұл жерде көңдермен және кәдімгі аз
қуатты аз ... ... ... ... ... көл бойы төмендеуі кең тегіс төмендеуімен ми ... ... ... ... ... әлсіз белгіленген және
ені 200-300 метр. Белгіленген территория әлсіз ... ... асты ... ... ... ... және берілген территорияда
топырақ тұздалған қатарлы қалыптасқан. Чаглинка өзенінің кеңістігі Қопа
көліне ... ... ... және ... 100-ге ... ені бар. Оң ... ... сол жағы баяу шұғыл және оң жағынан төмендеу Қопа сағасына
қарай кеңістік әлсіз берілген. Сол маңындағы ... ... және жер асты ... ... ... ... жүйе Қопа көлі мен Чаглинка, Қылшақты өзендерімен, су
қоймасымен Бәйтен жылғасымен ... ұсақ ... ... және
батпақтандырылған төмендеулермен белгіленген. Қопа көлінде және ... ... ... ... ... ... 300-700 мл/л ал
қаттылығы 3-7 мг/экв өзгереді. Ішуге су жақсы және қанағатты.
Жазда және ... ... ... 1,0-1,5 г/л, ал қаттылығы 10-12
мг/экв (өте қатты) үлкейді. ... ... суы ... ... ... ... су тогы ... табылады, ал жазда тартылады. Жылға үстіртін
және еріген сулардан ... ... ... ... ... бар олардың сулары мал ... және ... ... ... сулар зерттелген территорияның әр түрлі тереңдіктерін бойлайды.
Территорияның тегістік бөлімінде және ұсақ шоқылы ... ... 6 ... ... және топырақ тудыратын процеске қатысы жоқ. Төмендетілген
тегістіктердің 4-6 ... ... ... сулардың жату тереңдігінде
көгалды және ... ... ... Топырақ түзілу процесіндегі
жерасты суларға әсер етеді. Төмендетілген кеңістіктерде ... және ... ... жату тереңдігі 0,7-3,0 метрді құрайды. Мұнда топырақты
жабу ... ... ... ... белгіленген жерасты
сулардың әсері мұнда топырақ түзілу процессінде ең маңызды.
Жерасты сулардың минералдануы 1,5-4,1 г/л ... ... ... ... ... ... ... жерасты сулардың әсері
жұқпалы ... ... ... ... ... мүмкін.
Тегістелген ұсақ қыраттар қала территориясының оңтүстік және оңтүстік-батыс
бөлік ... ... ... ... территория қыраттардың
реттелуімен сипатталады және қыраттар аралық кеңістіктер. Топырақ ... ... ... және ... көлдер жатады. Қырлар ... ... ... ... ... орналасқан және күрделі
конфигурациялы. Ұсақ қырлы элементтер қыр аралық кеңістіктерде жиі ... ... ... гидроморфты
Қатар топырақ және оңтүстік аз қуатты ... ... ... ... ... әлсіз дамыған.ара-тұра бірлік тереңдігі
мәнсіз ойлармен ерекшеленеді. ... және ... ... ... ... ... ... айқындалады және көгалды
батпақтандырылған топырақтармен берілген.
Өсімдік жамылғысы. Көкшетау жерлері қалыпты құрғақ орман далалы далада
орналасқан. Мұнда шөпті ... ... ... ... кезектеледі.
Оңтүстік орта қуатты және аз қуатты аз гумусты және ... ... ... ... ... ... ... жусанды-
бетегелі. өсімділік жамылғы құрамында бозды, ... ... ... ... және ... ... және шабындық көңді топырақтардағы рельефтің төменделген
элементтерінде көпшөпті-бозды ... ... ... (мыңжапырақ,
жолжелкен, көгалды мятник, осока) маңызды орын алады.
Кермек аралас кеуделі-жусанды және жусанды-бетегелі ... ... ... ... ... Жер ... ... құнын анықтау
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыс екі нұсқа бойынша қарастырылып отыр.
Бірінші нұсқа жер учаскесін кадастрлық ... ... ал ... ... баға ... бағаланады.
Нұсқа 1-Жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау
1-Объект
Жер учаскесінің кадастрлық құнын ... үшін ... ... ... ... Жер учаскесінің 1 ш/м базалық ставкасы
3. Зоналық коэффиценттері
Жер учаскесінің базалық ставкасы. 2003 ... «02» ... №890 «Жер ... жеке ... берілген кезде, мемлекет
немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға ... ... олар ... ... ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау құқығын
сату төлемақысының ... ... ... ... ... ... Бұл
қаулы 2007 «22» мамыр айында қайта қаралып № 408 ... ... ... ... Көкшетау қаласының 1 ш/м базалық ставкасы-1574 ... ... ... 4 - Жер ... жеке меншікке құрлыс салуға немесе оларға
қызмет көрсетуге арналған жерлерді қоса алғанда, ғимараттар
(құрлыстар, үйымдар) мен олардың кешендері салынған
жерлерді
берген ... олар үшін ... ... ... |1ш.м. үшін ... ... |
| ... ... |
|1 |2 ... ... |1180 ... ... |4800 ... ... |1436 ... қаласы |137 ... ... |1060 ... ... |1660 ... қаласы |1574 ... ... |123 ... қаласы |129 ... ... |114 ... ... |114 ... қаласы |137 ... ... |181 ... ... |114 ... қаласы |145 ... ... |1230 ... ... ... ... ... ... бар ... |85 ... маңызы бар қалалар |75 |
| | ... ... елді ... |
|Далалық орманды, далалық және құрғақ | | ... |25 |15 ... ... және шөлейт, тау | | ... |18 |10 ... ... және тау | | ... ... |30 |18 ... ... және ... елді | | ... | | ... ... ... 15.02.08 жылы ... жер ... ... берілген кезде, мемлекеттік немесе мемлекеттік емес ... ... ... ... жер ... ... ... үшін түзету коэффиценттері мен шекара аймақтарын бекіту туралы
шешіміне сәйкес зоналық коэффиценттер ... 5 - ... ... ... атауы ... ... |
|1 ... №1.1 |2,0 |
| |№1.2 |1,90 |
|2 ... №2.1 |1,8 |
| |№2.2 |1,77 |
|3 ... №3.1 |1,6 |
| |№3.2 |1,51 |
| |№3.3 |1,5 |
|4 ... № 4.1 |1,4 |
| |№ 4.2 |1,42 |
|5 ... № 5.1 |1,36 |
| |№5.2 |1,3 |
|6 ... № 6.1 |1,28 |
| |№ 6.2 |1,0 ... 1
Кесте 6 – Көкшетау қаласы Горький көшесіндегі 27 үй.117, 118, 122
пәтерлерінің жер учаскесінің сипаттамасы
|№ п.п. ... түрі | |
| |Жер ... ... ... түрі ... ... |
| ... |І-1 |
| ... |0,0068 |
| ... ... ... |Жер ... түзу |
| |Нысаналы мақсаты ... ... үшін |
| |Жер ... бөлінуі ... ... 7 - Жер ... ... ... ... ... бірлігі |Көрсеткіштер |
|Жер учаскесінің ауданы. |ш/м² |68 ... ... ... ... |1574 ... нөмірі |- |І-1 ... ... |- |2 ... ... ... ... жер ... |3148 ... ... ... | | ... ... ... құны ... |214 064 ... ... ... ... 214 064 ... құрайды
Объект 2
Кесте 8– Көкшетау қаласы К.Сатпаев көшесіндегі 108 үй. жер учаскесінің
сипаттамасы
|№ п.п. | Сипаттама түрі | |
| |Жер ... ... ... түрі ... ... |
| ... |І І -2 |
| ... |0,0269 |
| ... ... ... |Жер ... түзу |
| ... мақсаты ... ... үшін |
| |Жер ... ... ... ... 9 - Жер ... кадастрлық құнын анықтау
| ... ... ... ... учаскесінің ауданы. |ш/м² |269 ... ... ... ... |1574 ... нөмірі |- |І І -2 ... ... |- |1,77 ... ... ... ... жер ... |2786 ... ... ... | | ... учаскесінің бағалық құны ... |749 428 ... ... ... құны- 749 428 тенгені құрайды
Нұсқа 2 –Жер учаскесін нарықтық баға бойынша бағалау
(сатуды салыстыру әдісі)
Бағалаудың мақсаты:Жеке меншіктің ... ... ... ... ... жер ... және сол жерде орналасқан ... ... ... байланысты бағалаудың мақсаты болып табылады.
Нарықтық құнын анықтау: Осы есепте пайдаланылатын,‹Нарықтық құны›
түсінігі мынадай ... ... ... ... ... күші ... объект бәсекелестік жағдайларда,осы бағамен мәміле
негізінде иеліктен шығарылуы мүмкін.
• мәміле ... ... ... ... ... ... емес,ал
екіншісі сатып алуға міндетті еме;
• тараптар мәміле жайында хабарландырылады және өз ... ... ... ... ... ақшалай сыйақы эквиваленті болып табылады және
тараптар мәміле жасау барыснда бір-бірін мәжбүр еткен емес.
Жер ... мен ... ... ... нарықтық құнын
анықтау үш әдіс бойынша жүргізіледі:
• Шығындық әдіс
• Табыстық әдіс
• Сатуды салыстыру әдісі
Сатуды ... ... ... ... ... анализдеу және
сәйкес түзетулер жасау үшін бағаланатын объектімен салыстыруда негізделетін
әдіс, сатуларды ... ... деп ... ... ... бұл әдіс ... әдісіне негізделген. Салыстырмалы әдістің келесі әдістемелері
танылады:
Сатуларды салыстыруды анализдеу әдісі жылжымайтын ... ... ... ... ... ... айырмашылықты ескере
отырып,сәйкес түзетулерді орындағаннан кейін салыстыру.
Нарықтық ақпарат әдісі бағаланатын объектінің орналасқан орнын ... ... ... ... ... пен ұсыныс туралы ақпаратты
анализдеу арқылы жылжымайтын мүлік ... ... ... әдіс ... ... ... ... жуырда сатылған ұқсас объектілер сұрыпталады. мәміле
туралы ақпаратты тексеру.
Нарықта сатылған немесе сатылатын объектілермен бағаланатын ... ... ... бағасын түзету.
Салыстырмалы сипаттамаларды анализдеу жолымен бағаланатын ... ... ... 10 - ... әдіс ... салыстырылатын жер учаскелерінің
сипаттамасы
|р/н |Орналасқан орны |Ауданы |Ақпарат алынған |Ұсынылған |1ш/м сату |
| | | ... ... ... |
|1 ... ... |68 |25.03.2009 жылғы |2 500 000 |36 764 |
| ... 25 | ... | | |
| ... | ... газеті | | |
|2 ... ... |50 ... жылғы |1 260 000 |25 200 |
| |Северная, 15 | ... | | |
| ... | ... ... | | |
|3 ... |70 ... ... |2 500 000 |35 714 |
| |17тел.87017357411 | ... | | |
| | | ... ... | | ... 11 - ... әдіс бойынша жер учаскесінің бағалық құнын
анықтау
|Сипаттама |Бағаланатын |Салыстырылатын объект |
| ... | |
| | ... ... ... ... |
| | ... |жылғы |«Недвижимость» |
| | ... ... ... газеті |
| | ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |қаласы, |қаласы, ... ... ... 25 |Северная, 15 | |
| ... ... |
| |27 үй | | | ... ш.м. |68 |68 |50 |70 ... |Жақсы ... ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... |Жақсы ... | |2 500 000 |1 260 000 |2 500 000 ... | | | | |
|1 ш.м. сату | |36 764 |25 200 |35 714 ... | | | | ... | |-5 % |-5 % |-5 % ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |34 926 |23 940 |34 926 ... ш.м. | | | | ... | |0 % |-5% |-5 % ... бойынша| | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |34 926 |22 743 |33 180 ... ш.м. | | | | ... | |0 % |-1 % |0 % ... | | | | ... | | | | ... теңге | | | | ... | |34 926 |22 516 |33 180 ... ш.м. | | | | ... | |-0 % |-0 % |-0 % ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |34 926 |22 516 |33 180 ... ш.м. | | | | ... жолдары | |-0 % |-0 % |-0 % ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |34 926 |22 516 |33 180 ... ш.м. | | | | ... |30 207 |- |- |- ... | | | | ... 1 | | | | ... ... | | | | ... теңге | | | | ... |68 |- |- |- ... ш.м.| | | | ... |2 054 076 |- |- |- ... | | | | ... | | | | ... ... бағасы-2 054 076 тг
2-Объект
Кесте 12 - Салыстырмалы әдіс бойынша салыстырылатын жер учаскелерінің
сипаттамасы
|р/н ... орны ... ... алынған |Ұсынылған |1ш/м |
| | | ... ... ... |
| | | | | ... |
|1 ... қаласы, |300 |25.02.2009 жылғы |4 100 000 |13 667 |
| ... 77, 22 | ... | | |
| |тел. ... | ... ... | | |
|2 ... ... |250 ... жылғы |3 600 000 |14 400 |
| ... | ... | | |
| ... | ... газеті | | |
|3 ... ... |250 ... ... |2 300 000 |9200 |
| ... | ... | | |
| ... | ... ... | | |
| ... | | | | ... 13 ... әдіс ... жер ... ... құнын
анықтау
|Сипаттама |Бағаланатын |Салыстырылатын объект |
| ... | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |Калинина |
| | ... ... ... |
| | | |1 ... | | | |17 ... ... ... ... ... ... ... Е. |қаласы, Біржан ... ... |
| ... |77, 22 тел. ... |Байтурсыновкө|
| ... ... ... |шесі,34 тел. |
| |108 ... | |тел. ... |
| ... | ... | ... ш.м. |269 |300 |250 |2500 ... |Жақсы |Жақсы ... ... ... | | | | ... | | | | ... жолдары |Жақсы |Жақсы ... ... ... | ... |3 600 000 |2 300 000 ... | | | | |
|1 ш/м. сату | |13 667 |14 400 |9200 ... | | | | ... ... |-10 % |-10% |-10 % ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |12 300 |12 960 |8280 ... ш.м. | | | | ... | |-0 % |-0% |-0 % ... бойынша | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | |12 300 |12 960 |8280 ... ш/м. | | | | ... |11 180 |- |- |- ... | | | | ... | | | | |
|1 ш/м. ... | | | ... ... | | | | ... ... |- |- |- ... | | | | ... |3 007 420 |- |- |- ... ... | | | ... сату ... ... 14 – ... ... |Бағалау түрі ... ... |
|1 |Жер ... ... ... | 214 064 тг ... тг |
| ... | | |
|2 ... ... ... ... тг ... тг |
| ... |1 840 012 тг |2 257 992тг ... ... ... келе ... ... ... деп ... Қоршаған ортаны қорғау
Қоршаған ортаны қорғау – қоршаған ... ... ... ... ... ... пайдалану, табиғи байлықтарды сақтау және
көркейту негізінде ... пен ... ... ... ... қамтамасыз
етуге бағытталған мемлекеттік және қоғамдық іс-шаралар жүйесі. Қазақстан
Республикасында “Қоршаған ортаны қорғау туралы” Заң 1997 жылы 5 ... ... ... ... етуге, шаруашылық және
басқадай қызметтің табиғи экологиялық ... ... ... ... биологиялық әр алуандылықты сақтауға және табиғатты оңтайлы
пайдалануды ... ... ... ... ... ... ... тұжырымдамада (1997 жыл)
қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделерін ескере отырып, қоршаған ортаны
қорғау және ... ... ... көшу ... Қазақстан Республикасының Конституциясына негіздеді және ... ... ... ... “Ерекше қорғалатын табиғи ... ... да ... мен ... ... ... ... заң қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделері үшін қоршаған
ортаны қорғаудың құқытық, ... және ... ... және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, шаруашылық және
өзге де қызметтің табиғи экологиялық ... ... ... ... алуан түрліті сақтау мен ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік саясаттың негіздері
Қазақстан ... ... 1996 ... 30 ... өкімімен
мақұлданған Экологиялық қоуіпсіздің тұжырымдасына енгізіліп, одна ... ... ... атап ... ... ... табиғат қорғау заңнамасының, мемлекеттік бақылау
және ... ... ... экономикалық тетіктерінің, қоршаған
орта мониторингінің жүйесін құру қажеттілігінің мәселелері қарастырылатын
болды.
Аталаған тұжырымдаманы қабылданған ... ... ... ... дамуда елеулі өзгерістер болды. Мемлекет дамуының
стратегиялық құжаттары әзірленді, табиғат ... ... ... қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ... ... қол ... ... ... қызметін басқару жүйесі құрылды.
Бұл стратегиялық жоспарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ғана біз ... зор жауапкершілікпен қарай
аламыз. Бұл стратегиямен қатар 1997 жылы “қоршаған ортаны қорғау туралы”,
“Ерекше қорғалатын ... ... ... сараптама туралы”, 1998
жылы “Радиакациялық қауіпсіздік ... ... 2002 ... ... ... ... заң қабылданды. Табиғатты ұтымды пайдалану саласында
Президенттің “Жер қойнауын және жер ... ... ... 1996 ... 2003 ... – Орман, Су және Жер ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілердің ... ... ... ... және ... байлығын қорғау ұзақ мерзімдік
экологиялық дамудың ең негізгі стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... дамуын, адамзат өмір сүруінің
қалыпты жағдайы сақталуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қорғау, табиғат байлығын ұқыпты, тиімді пайдалану нәтижесінде
ғана жетуге болады. Жерді қорғау қоршаған ортаның бір бөлігі ретінде ... ... ... ... ... ... шаруашылығы мен орман
шаруашылығы ... ... алып ... ... ... ... қалпына келтіру мен арттыруға бағытталған құқықтық,
ұйымдық, экономикалық, технологиялық және басқа да ... ... ... орта мәселесі жайында әлем мазасыздануда. Осы ... ... ... ... ... ізденіс үстінде.
Көкшетау қаласындағы қоршаған ортаны ластанудың негізгі көзі қаланы
жылытатын көптеген ... ... ... ... ... ... қалдықтарымен, ауа қазандықтардан шыққан уланған ауамен ластанады.
Қазандықтар қаланың әр шетінде орналасқан.
Қала шекарасының 5% жері ... ... жер ... ... ... жол құрылысының, өнеркәсіп және ... ... ... ... ... ... Сондықта да бұзылған жерді
қайта өңдеу мәселесі – қалада бүгінгі күні көкейкесті мәселе болып ... ... қоса ... өндіріс қалдықтары әлі күнге, көбінесе
тиісті экологиялық нормалар мен ... ... ... ... ... Осының нәтижесінде көптеген өңірлердің
топырағы, жер асты және жер үсті сулары қарқынды ластануға ... ... ... ... ... ... ... іс-
шаралар көрсетілген:
- елді мекен жерлерін желмен келетін зиянды ауадан қорғау ... ... ... көң және ... ... үшін ... алаң құру;
- тұрмыстық қалдықтарды төгетін орындарды санитарлық ... ... ... ... ауыл шаруашылық техникасын жуатын орындарды
қоршаумен жабдықтау;
- ... ... ... ластанудан қорғау;
жайлымдық жерлерді мал өрісі үшін пайдаланатынына байланысты оларды жайылым
айналымы жүйесі ретінде пайдалануы ұсынылады.
Жер- кеңістікте және сапа жағынан ... ... зат, ... Оған ... заттарға сияқты бір қатар қасиеттер тән. ... ... ... ... ... ... ... және кеңістік
қасиеттері. Бұлардың адамзат тіршілігі мен қоғамдық өндірісі үшін ... ... ... бұл ... ... арттырып отыру қоғамның ең
күрделі міндеттерінің бірі. Бірақта аталған мәселені жүзеге асыру ... ... ... ал жерді қорғау жөніндегі шаралар зор ... ... ... Сонда неден, қандай іс әрекеттер мен құбылыстардан
жерді қорғау ... ... ... жұмсау мен таратудан. ... және ... ... Үшіншіден, бүлінуден, ластануда және
басқа жердің сапсына теріс әсер ететін құбылыстардан.
Жер мен айнала ортаны қорғау мәселесі жердің ... ... өз ара ... ... сол ... ... ең ... бірі болып табылады. Дұрыс жобалық шешімдердің қабылдануы ... екі ... бір ... және өзара байланысты түрде қаралғанда ған
қамтасасыз етіледі.
Осы орайда жерді және ... ... ... ... ... ... міндеттерін қарастырайық:
- ұтымды, экологиялық тепе- теңдікке сай ... ... ... жердің өндірістік қасиеттері арттыруға қолайлы жағдайлар жасау;
- территорияның айнала ортаға бейімделген ... ... ... ... ... топырақ эрозиясына, оның бетін әр түрлі
тау-кен өндірісінің қалдықтары мен шихта үйінділерімен ластануын ... ... ... ... ... ... және жануарлар
дүниесінің қатысуымен, климаттың әсерінен мындаған, ... ... ... күрделі зат. Топырақтың ерекше қасиеті – оның құнарлығы.
Жердің ерекше қасиеті – топырақтың ... ... ... әрекетті әсер етеді. Ғылыми тұрғыдан әрекет ... ... ... ал ... ... ... топырақ
құнарлығын төмендетеді немесе жойып жібереді. Топырақтың ... ... ... ... ... ... бірақ оған ұзақ
уақыт керек, екі жарым см құнарлы топырақ қабаты қалыптасу үшін үш жыл, ... ... ... см ... ... жасалу үшін он алты мың жыл
керек екен. Топырақтың құнарлы қабатының қалыптасуына ... ... ... ... жел, ... күн және тағы ... әсер етеді.
Топырақ құнарлығын сақтау және қалпына келтіру, қоршаған ортаны жақсарту
және халықтың ... ... ... ауыл ... тозған
алқаптарын, шекті жол берілетін әсер ету ... ... тыс ... ... ... және ... да
зиянды заттармен, өндіріс және ... ... ... ... ... ... жерді, сондай-ақ карантиндік зиянкестер мен
өсімдік аурулары жұққан жерді сақтап қою ... ... ... ... олардың бүлінуіне байланысты ... ... кен ... ... минералдық шикізаттың қалдықтарын, шлам
жинақтауыштарды, ... ... ... қою, ... барлау,
іздестіру, құрылыс және өзге де жұмыстарды ... үшін ... жер ... ... ... ... жер қоры санаулы болғандықтан, ... ... ... ұлттық байлықтың құрамында ... ... ... ... ... жеке ... ... жер несиеге
кепілдік болады, жер пайдаланушылардан ... тағы ... ... ... ... шамасын анықтау негізінде жердің құндылығы – экономикалық
бағалауға жатады. Барлық табиғат байлықтары сияқты ... ... ... үш түрлі қызмет атқарады: жер ұлттық байлық ретінде,
аймақтардың, ... жеке жер ... мен ... ...... қоры ретінде үйлердің және тағы
басқа орналасқан орны, шаруашылық орны ретінде есепке алынады; жер ... ... ... ынталандыру үшін оның бағасы болуы ... сол ... ... ... ... жер бөлемшелерінің
сапалық қасиеттері - өнімділігі, орналасу тиімділігі ... ... жер ... ... ... тиімділігі төмен жерлер де
пайдалангылады және жұмсалған еңбектеріне ... ... ... қосымша пайда табады. Тиімділігіне байланысты әр түрлі жер
бөлемшелері әр түрлі бағаланып жер ... ... ... ... ... ... бірақ халық шаруашылық тұрғыдан
қажетті жерлерді пайдалану ... ... ... ... ... ... оның ... әр турлi
тау-кен өндiрiсiнiң қалдықтары мен шихта ... ... ... Литосфераның жоғарғы беткi қабатын топырақ құрайтындағы мәлiм.
Топырақ дегенiмiз, жердiң ... ... және ... ... ... ... мындаған, миллиондаған жылдар ... ... зат. ... ... қасиетi - оның құнарлығы.
Құнарлы топырақ - сумен, ауамен, кун сәулесiмен қосылып, ... ... ... ... ... ... ... шарықтағанмен,
адамдар, өздерiне қажеттi көректік заттардың барлығы дерлiк топырақтан
алады. Теңізден, өзеннен, су ... ... ... ... ... көп ... эрозиясы (грек тілінен аударғанда – “бұзамын” деген мағынаны
білдіреді) дегеніміз, оның су немесе жеодің әсерімен бұзылуы.
Топырақтың үстіндегi нағыз ... ... ... ... ... ... суларымен ағып кетiп, өсiмдiктерге қажеттi құнарлы заттар (гумус -
қарашiрiктер) азайғаннан кейiн, жер азып, өнімге ... ... ... ... ... ... ... үшiн, осы күнге ... ... ... ... тоғыз бөлiгi, осы себеппен болғанын ескерген жөн.
Топырақты эрозиядан қорғay үшiн, жер бетiнiң ерекшелiгiн, ауа ... ... ... ... ... ... ... қажет:
• ұйымдастыру шаралары (егiстiктердi айналмалы жүйе бойынша
орналастыру, жердi топырақ түрінe сәйкес ... ... ... айтарлықтай үлкен территорияда өсімдіктер жабынын жоюға әкелетін
табиғи экожүйелерге ... ... ... ... ... (топырақта көректік заттар жеткілікті
мерзiмде егін егу, өнім беруге қолайлы жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... тамырлары бар
шөптер қоспасымен алмасып келуі қажет;
• танап қорғайтын орман белдеулерін жасау;
• топырақтың құрылым түзілуіне мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... кемітетін техниканы пайдалану.
Топырақты соқасыз өңдеу жұмыстарына ерекше ... бөлу ... бұл жаңа ... ... ... пайдаланып отыр. Аудармай жыоту
әдісін қолданғанда барлық агротехникалық шаралардың ... мен ... ... ... ... мынаны айтуымызға болады: әлемде табиғат байлығы таяу
уақытта таусылады деп айтуға негіз жоқ. Сонымен қатар, ... жан ... ... ... ... ... ... төндірмеу үшін
табиғат ортаны қорғап, табиғат байлығын тиімді, үнемдеп ... ... ... тәртіппен табиғи ресурстарды пайдалануға,
олардың қорғау және ... ... ... ... ... қоршаған
ортаны қорғау мен сауықтыруға қатысуы және кәсіпорындарды, құрылыстар мен
экологиялық жағынан зиянды өзгеде ... ... ... ... және ... беру ... сондай – ақ заңды және жеке тұлғалардың
қоршаған орта мен адам денсаулығына теріс ықпал ететін шаруашылық және ... ... ... тоқтата тұру және тоқтату туралы шешімдердің әкімшілік
немесе сот ... ... ... ... ... ... бар
5 Еңбек қорғау
Еңбекті қорғау – кең мағынасында алғанда: еңбек процесінде ... ... мен ... ... ... кепілдік
беретін, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық, техникалық, гигиеналық және
емдік-профикалактикалық ... ... ... ... ... әрі салауатты еңбек жағдайын жасау мәселелерін, жұмыс берушінің
еңбекті қорғау ісін ... мен ... ... ... реттейтін
құқытық нормалардың жиынтығы. Денсаулықты қорғау ... ... ... ... (Қазақстан ... ... Осы ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар жұмыс берушілер мен лауазымды басшалар
азаматтардың денсаулығын нығайтуға жәрдемдесетін жағдайлар дасауға ... ... ... қорғау осы саланы мемлекеттік ... ... ... өткізуді қамтамасыз етіп, арнаулы стандарттарды,
ережелер мен нормаларды ... ... ... ... ... даярлау, оны қаржыландыру, әйелдердің, кәмелетке толмағандар мен
мүгедектердің еңбегін ... ... ... ... еңбегін қорғауға арналған ... ... ... ... қорғау туралы заң қағидаларын бұрмалағаны үшін
жауапкершілікті айқындайды.
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаттары мен міндеттері.
1. ... ... ... ... ... еңбек
қатынастарын және еңбек қатынастарына тікелей байланысты өзге
де қатынастарды тараптарының құқықтары мен ... ... ... ... ... ... реттеу
болып табылады.
2. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының міндеттері еңбек
қатынастары мүдделерінің теңгеріміне, ... ... ... ... ... мен адамдардың әл-ауқатын
арттыруға бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып
табылады.
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының принциптері:
1) адам мен ... ... ... ... ... жол
бермеу;
2) еңбек бостандығы;
3) кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең ... ... ... ... және ... ... сай ... еңбек жағдайларына
құқықты қамтамасыз ету;
5) өндірістік қызмет нәтижелеріне ... ... ... ... ... басымдығы;
6) еңбегі үшін жалақының ең төменгі мөлшерінен кем емес, әділетті
сыйақыға құқығын қамтамасыз ету;
7) ... ... ... ... ... ... мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
9) қызметкерлер мен ... ... ... ... ... қорғау үшін бірігу құқығын қамтамсыз ету;
10) әлеуметтік әріптестік;
11) еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелерін ... ... ... ... Республикасы еңбек заңнамасының
сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... сай қарқынды дамып отырған әрі өмір сүру
стандарттары жоғары мемлекет ... ... оны ел ... ... ... азаматтық қоғамды одан ары қалыптастыру
кезеңінде ғана жүзеге асыра аламыз.
Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 ... ... ... ... ... және елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуының барлық деңгейінде ... ... ... ... ... ... Оған ең ... халықты жұмыспен қамту және оларды еліміздегі
еңбек нарығына ... ... ... ... ... және ... ... қамту арқылы ұлттық тауарлар мен ... ... ... ... болады.
Еңбек саласында қалыптасқан ахуалға орай еңбекке қатысты ... ... ... ... мен ... ... ... ұжымдық шарттарды бекіту тәртібін, сондай-ақ еңбек жағдайлары бойынша
кепілдіктер мен нормаларды реттейтін еліміздегі еңбек туралы қолданыстағы
заңнамаларға ... мен ... ... ... жұмыстар атқарылды.
Мұндай тәсілдеме еңбек қатынастарының даму ... ... ... және ... ... ... оны қалыптасқан экономикалық ахуалға
қарай түзетуге мүмкіндік береді.
Бұл қатынастарды реттеу үшін ... ... ... ... қабылданды. Олардың ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... мен еңбекті қорғау” және “Әлеуметтік әрептестік ... ... және ... ... ережелері мен нормаларының
сақталуын бақылау күшейтіліп жақсыртала ... Енді ... ... алу мен ... ғана жүргізіліп қоймайды, сонымен
қатар айқындалған бұзушылықтардың түрлері бойынша да ... ... ... ... ... өнеркәсіптік санитария және өрт
қауіпсіздігі мәселелерінің осал жерлерін анықтауға, сол арқылы ... ... ... іс-шараларды шұғыл өткізуге болады.
Қауіпсіз және салауатты ... ... ... мөлшерде
техникалық прогресспен, техника мен өндіріс технологиясын жетілдірумен
қамтамасыз етілетіні белгілі. ... ... ... ... ... ... үшін еңбекті қорғау мәселелеріне де көңіл бөлуді
қажет етеді. Сондықтан бұл ... ... ... мәселеге байланысты
еңбек қорғау жұмыстарын жүргізу мүмкіндіктеріне тоқталайық.
Мұндағы еңбек жағдайлары ... ... ... ... ... отыр. Жұмысшылар стационарлық тұрмыс үй-жаймен, ыстық суы ... ... ... ... ... ... ... өткен.
Денсаулық сақтау пунктері жұмыс жасайды, арнаулы кабинеттері ... ... ... ... ... ... жағдайы зиянды жұмыстарда
еңбек ететін қызметкерлер күн ... ... ... ... тұрғыдан
куәландырылады.
Әрбір жұмысшы қауіпсіз жұмыс жағдайында енбек етуге құқығы бар. ... ... әр ... ... ... және ... ... жағдайын құру
мүмкін емес. Сондықтан еңбек қорғауға қатысты әр түрлі шараларды іске ... ... ... ... ... ... адамға әсер ететін
қауіпты және зиянды өндірістік факторларды төмендету, ... ... ... қолайлы жағдайлармен қамтамасыз ету мәселелерін жүзеге асыруды
қажет етеді
Еңбек қорғау мақсатында келесі бағыттағы ... ... ... қорғауды қоғамда ... ... мен ... ... ... ... шараларын ... ... ... жұмыс тазалығын сақтау; ... ... ... ... ... ... ... өндірістік ... ... ... әсерін тигізетін зиянды
және қауіпті факторларды ... жою. Ол төрт ... ... еңбек
қорғау жөніндегі жалпы құқықтық мәселелер; өндіріс санитариясы; ... өрт ... ... мен ... ... ... ... құқықтық шаралардың жиынтығы.
Өрт ... ... ... ... ... ... мен өртке қарсы шаралар жүйесі.
Өндірістік санитария. Өндірістік ... ... ... ... ... ... шаралардың жиынтығы.
Бұл кезде жұмыс беруші білуі қажет: барлық жұмысшылар еңбек қорғау
құқығын ... ... бар. Олар ... мекемелермен,
кооперативтермен, шаруа қожалықтарымен еңбек қатынасында тұрғандар. Сонымен
бірге жеке жалданушылармен: кооператив мүшелері, студенттер, ... ... ... ... ... ... қызметпен
байланыссыз жұмыс істегенде, сонымен бірге әр түрлі еңбек ... ... ... өндірістік қызмет нәтижесіне қарай
жұмыскерлердің өмірімен денсаулығы приоритет болып табылады.
Еңбек ... ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету
бойынша жұмысты ұйымдастыру, еңбек қорғау ... ... ... ... ... жиынтық жоспарын жасау, сондай-ақ, ұжымдық
шарттар жасау, қаржыландырумен жоспарлардың орындалуын бақылау;
Еңбек қорғау жағдайын жүйелі ... және ... ... қорғану
шараларының орындалуын ұйымдастыру;
Оқыту және үйрету, кіріспе ... ... ... ... ... орынындағы нұсқаудың уақытылы өткізілуін бақылау;
Еңбек қорғау мәселелері бойынша құжаттарды ... және есеп ... ... ... ... ... нұсқауды қайта қарау және оны құрастыруда ... ... ... ... және ... ... қорғау инженерінің құқықтары:
Табылған қателіктерді жою бойынша тапсырмалар беру;
Өндірістің жұмысын тоқтату, егер ол адам ... ... ... ... ... ... ... немесе мамандығы жұмысқа
сәйкес келмейтін адамдарды жұмыстан шығаруды талап ету.
Еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттары:
1) еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... әзірлеугі және қабылдауға;
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... және ... ... ... жағдайларын, оның қауіпсіздігі мен ... және ... ... ... мен
технологиялардыәзірлеу және енгізу, еңбекті қорғау,
қызметкерлердің жеке және ... ... ... ... қызметті экономикалық ынтадандыру
жүйелерін құруға және іске ... ... ... және еңбекті қорғау саласында
мониторингті жүзеге асыру;
5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... ... ... еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы
Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... ... және еңбекті қорғау саласындағы
Қазақстан Республикасының заңнамасының ... ... мен ... ... ... және еңбекті қорғау саласында
қызметкерлердің құқықтары мен ... ... ... ... жүзеге асыру тәртібін
нормативті түрде бекітуге;
9) өндірістегі ... ... және ... ... ... ... сондай-ақ
олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауға;
10) ауыр жұмыс және өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың
қазіргі ... ... ... ... ... ... қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс
үшін еңбек ақы төлеу шарттарын белгілуеге;
11) ... ... ... және еңбекті қорғауға
жөніндегі отандық және ... озық ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... және ... біліктілігін
арттыруға;
13) өндірістік жарақат алу, ... ауру ... ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау саласындағы
біртұтас ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қаматамасыз
етуге;
15) еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ынтымақтастыққа бағытталған.
Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің, әлеуметтік
әріптестікті дамытудың құқықтық базасы ... ... ... ... ... ... мен негізгі құқықтарын жүзеге
асыруда кепілгер ретінде ... ... ... қалыптасқан әлеуметтік-
экономикалық ахуалға сәйкес келетін еңбек заңының одан ары ... ... ... ... ... ... қол ... жолында жасалатын алғашқы
қадамдардың біріне еңбек заңнамаларының нормаларын ... және ... Олан ары ... ... ... жауапкершілік саласында заң
ережесінен сенім принципіне көшу негізінде ... ... ... ... ... мақсаты - жер учаскелерінің құнын
анықтау.
Жұмыстың объектісі-Көкшетау қаласы
Көкшетау ... ... жер қоры ... жерден тұрады:
| |Жер категориясының атауы ... |
| | |Га |% |
|1 ... ... ... жерлер |11 134 |26,0 |
|2 ... ... ... |14 776 |35,0 |
|3 ... ... байланыс, қорғаныс жерлері және |2 917 |7,0 |
| ... ... өзге ... ... ... | | |
|4 ... қорының жерлері |8076 |19,0 |
|5 |Су ... ... |392 |1,0 |
|5 ... ... |5224 |12,0 |
| ... |42519 |100 ... ... бойынша жер учаскелерінің кадастрлық құны 2 нұсқада
қарастырып тиімді нұсқасы ... ... ... ... ... үшін келесі мәліметтер
қолданылады:
1. ... ... ... 1 ш/м ... ставкасы
3. зоналық коэффиценттері
Астана қаласы бойынша жеке ... ... ... ... жер ... ... ... Казақстан Республикасы
Үкіметтің 2003 ... 2 ... № 890 “ Жер ... ... ... ... мемлекет немесе мемлекеттік жер ... ... ... олар үшін ... ... ... ... байланысты Көкшетау қаласы бойынша жер учаскесінің 1 ш/м² ... тг., ал ... ... ставкалардың 85 пайыз, ал аудандар бойынша
75 пайыздыдық базалық ставка бойынша жүргізіледі.
Көкшетау қаласы ... 15.02.08 жылы ... жер ... ... ... кезде, мемлекеттік немесе мемлекеттік емес жер
пайдаланушылар жалға берген кезде жер ... ... ... үшін ... коэффиценттері мен шекара аймақтарын бекіту туралы
шешіміне сәйкес ... ... ... ... ... болсақ 1 нұсқада зерттеу объектісі
ретінде 3 объект алынды. Обектілер казіргі таңдағы қоланыстағы бар ... ... ... ... құны ... 2 ... ... қазіргі таңда Көкшетау қаласы облыс орталығы
болуына байланысты қаланың инфроқұрылымының дамуына орай жер ... ... ... ... жер ... сату барысында
бағалық құнын сатуды салыстыру әдісі бойынша бағалаған тиімді деп ұсынамыз.
Әдебиеттер тізімі
1. ... ... ... 30 ... 1995 жыл.
2. Қазақстан Республикасының “Жер кодексі” 20 ... 2003 ... Жер ... жеке ... берілген кезде, мемлекет немесе
мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға ... ... олар үшін ... ... ... жер ... ... құқығын сату
төлемақысының мөлшерін бекіту туралы ” 2007 ... “22” ...... ... кадастр”. Т. П. Магазинщиков. Львов “Вища школа” . 1980 ... ... ... ... құқығы” Стамқұлов Ә.С Стамқұлова Г.Ә
Жалпы бөлім. Оқу құралы.-Алматы: Заң әдебиеті, ... ... ... М. А. ... и ... 1999 ... ... кадастры”. Ж.Т. Сейфуллин. Алматы. 2001 ж.
8. “Жерге орналастырудың және кадастрдың ғылыми негіздері”. ... ... ... “Фолиант”. 2004 ж.
9. Л.Н. Тэпман “Оценка недживимости” Москва 2005 г.
10. Дегтярев И.В. “Земельный кадастр” Москва 1979 г.
11. ... П.К. ... ... и ... как составляющих
населенного богатство страны //Независимость и ... – 2002 г., ... ... А. В. ... ... ... земель в составе работ по
городскому кадастру”. М.,Фирма Блок, 2000 г., 93 ... ... И.Ф., ... Ю. В. ... ... ... М.,
Стройиздат.,1998 г.
14. Сагайдас А. Э. “Земельная собственность и ... ... ... земель”. Алма-ата, Кайнар 1983 г.
16. Желудов М.З. “Земельный кадастр”. ... 1977 ... ... А.В. ... оценка земель в системе ... ... 1999 ... ... В.В. “Экология”. Ростов-на-Дону, 2002 г.
19. Новиков Ю.В. “Экология, окружающая среда и человек”. Москва, 2003 г.
20. Беляков Г.И. ... ... ... 1990 ... Канарев Ф.И. “Охрана труда”, Москва 1982 г.
22. “Қазақстанда еңбекті қорғау” Едилов Р.Ж. ... 2006 ... ... ... ... ... ... мекен жерлері
өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері және ауыл
шаруашылығынан өзге мақсатқа арналған жерлер
орман қорының ... ... ... ...

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ақмола облысы Шортанды ауданының жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтау»41 бет
Жер кадастрының мемлекеттік жүйесі49 бет
Іздер. Мұхтар Әуезов28 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
«кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендетуді экономикалық ынталандыру»49 бет
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиясын жетілдіру34 бет
«Федоров ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары9 бет
«Қазығұрт ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь