Жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісінде оқытудың белсенді әдістерін қолданудың маңызы


Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл үрдіс білім парадигмасының өзгеруі мен қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Ол адамға оқу қызметінің субьектісі ретінде, өзін-өзі өзектілендірілген, өзін танытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. Педагогикалық үрдістің маңызды құрамы–оқу үстіндегі субьектілер. Оқытушы мен оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекет болып табылады. Жаңа білім прадигмасы бірінші орынға адамның білім, білік, дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып жатыр. Жаңа заман кеңістігіндегі білім мен кәсіптік бәсеке алаңының ашықтығы және кіріс-шығыстың жалпыға ортақ талап деңгейінде бақылауға айналуы–жоғары білім беру жүйесінде шұғыл түрде өзгерістер енгізуді талап етеді.
Қазіргі таңда технологияның дамуы, жаһандану бағыты мен бәсеке білім кеңістігіне барған сайын батыл кірігіп, оның ықпалы күшейе беретіні күмәнсіз. Олардың арасындағы қарым-қатынас күрделі мәселелерді тудыруы мүмкін. Бірақ, ол құбылыстардың ұлттық мүддеге және халықаралық талаптарға барынша сай келіп, белгіленген шектен аспауы тиіс. Әрине, әр елдің мүддесіне орай көзқарастарда алшақтықтардың болмай қоймайтыны белгілі. Оған бір ғана мысал, білім беру ісін мемлекет қамқорлығына алу керек пе, жоқпа, деген сауалға жауап арқалай.Айталық, Европа елдері мемлекеттік қолдаудың қажеттілігін баса айтып отыр. Біздің отанымыздағы ұстаным да сол пікірмен сәйкес келеді. Бір атап өтерлігі, әлемдік білім кеңістігі стратегиясы ретінде онда көтерілген мәселелердің ешқайсысыда біздің мемлекеттік мүддемізге қайшы келмейді. Оның үстіне Қазақстандағы білім беру жүйесінің деңгейі әлемдегі дамыған елдердің көрсеткішімен орайлас. Бізде білім берудің ірге тасы берік қаланған, оған деген көзқарас та ерекше, әр азамат өзінің және ұрпағының білікті де білімді болуын алдыңғы қатарға қояды.Қазіргі уақытта педагогикалық бір ерекшелігі–адамның тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуыyында болып отыр.
Жоғары білім беру жүйесінің дамуының әлемдік беталыстары білім беру жүйесінде жаңа ортаның-ақпараттық қоғамның пайда болуымен себептеледі. Мұндай беталыстарды Қазақстаның жоғарғы кәсіби мектептерінде жүзеге асыру үшін жоғарғы оқу орындарына жаңа ақпараттық технологияларды, оқыту әдістері тұрлерін, заманға сай білім
Әдебиеттер:
1. Махмутов М.И „Современный урок“ Москва „Педагогика“ 1985 ж;
2. Мачучкин А.М „Проблемные ситуацияии в мышленный и обучении“ Москва „Педагогика“ 1982 ж;
3. Рубинштейн С.Л „О мыслений и путях его иследовании“ Москва , 1988 ж;
4. Скаткин М.Н „Что надо знать о проблемах современный дидактике“ Москва , 1985
5. Махмутов М.И „Организация проблемного обучение“ Москва, „Просвещение“ 1977ж;
6. Мочалова М.М „Методы проблемного обучения и границы их применение“
7. Изд: Казахского Унив – та, 1984 ж;
8. „Активные методы обучение и деловые игры“ Новосибирск, 1981 ж;
9. Балаев А.А „Методы обучение“ Москва „Профиздат“ 1986 ж;
10. Игровое моделирование. Методология и практика.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

С.М.Нұрғалиева
Р.А.Молдабаева

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда. Бұл үрдіс білім парадигмасының өзгеруі мен қатар жүреді. Білім
берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Ол адамға оқу қызметінің
субьектісі ретінде, өзін-өзі өзектілендірілген, өзін танытуға және өзін-өзі
жүзеге асыруға ұмтылатын дамушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған.
Педагогикалық үрдістің маңызды құрамы–оқу үстіндегі субьектілер. Оқытушы
мен оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекет болып табылады. Жаңа білім
прадигмасы бірінші орынға адамның білім, білік, дағдысын емес, оның
тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып жатыр. Жаңа заман кеңістігіндегі
білім мен кәсіптік бәсеке алаңының ашықтығы және кіріс-шығыстың жалпыға
ортақ талап деңгейінде бақылауға айналуы–жоғары білім беру жүйесінде шұғыл
түрде өзгерістер енгізуді талап етеді.
Қазіргі таңда технологияның дамуы, жаһандану бағыты мен бәсеке білім
кеңістігіне барған сайын батыл кірігіп, оның ықпалы күшейе беретіні
күмәнсіз. Олардың арасындағы қарым-қатынас күрделі мәселелерді тудыруы
мүмкін. Бірақ, ол құбылыстардың ұлттық мүддеге және халықаралық талаптарға
барынша сай келіп, белгіленген шектен аспауы тиіс. Әрине, әр елдің
мүддесіне орай көзқарастарда алшақтықтардың болмай қоймайтыны белгілі. Оған
бір ғана мысал, білім беру ісін мемлекет қамқорлығына алу керек пе, жоқпа,
деген сауалға жауап арқалай.Айталық, Европа елдері мемлекеттік қолдаудың
қажеттілігін баса айтып отыр. Біздің отанымыздағы ұстаным да сол пікірмен
сәйкес келеді. Бір атап өтерлігі, әлемдік білім кеңістігі стратегиясы
ретінде онда көтерілген мәселелердің ешқайсысыда біздің мемлекеттік
мүддемізге қайшы келмейді. Оның үстіне Қазақстандағы білім беру жүйесінің
деңгейі әлемдегі дамыған елдердің көрсеткішімен орайлас. Бізде білім
берудің ірге тасы берік қаланған, оған деген көзқарас та ерекше, әр азамат
өзінің және ұрпағының білікті де білімді болуын алдыңғы қатарға
қояды.Қазіргі уақытта педагогикалық бір ерекшелігі–адамның тұлғалық дамуына
бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуыyында болып отыр.
Жоғары білім беру жүйесінің дамуының әлемдік беталыстары білім беру
жүйесінде жаңа ортаның-ақпараттық қоғамның пайда болуымен себептеледі.
Мұндай беталыстарды Қазақстаның жоғарғы кәсіби мектептерінде жүзеге асыру
үшін жоғарғы оқу орындарына жаңа ақпараттық технологияларды, оқыту әдістері
тұрлерін, заманға сай білім беруді еңгізу қажет. Жаңа оқыту
технологияларымен білім саласын көтеруге ықпалын тигізіп қана қоймай,
жоғары оқу орнына білім беру қызыметіндегі бәсекеде өзінің мүкіншілігін
арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан да соңғы жайт оқытудың заманға сай
ақпараттық технологияларын еңгізумен байланысты жаңашылдықтың ең алдымен
жеке меншік оқу орындарында пайда болу себебін түсіндіреді. Жоғары оқу
орынындағы білім беру үрдісіне жаңа ақпараттық технологияларды соған сәйкес
оқыту әдістері мен түрлерін еңгізу беталысы ақпараттық өнімдердің,
құралдардың технологияның негізінде педагогикалық негіздерді қайта құруға
байланысты шаралар кешеңін қабылдады, яғни білім беруді ақпараттандыруды
жүзеге асыруды талап етеді. Білім беруді ақпараттандыру үрдісін және онымен
байланысты оқытуды технологияландыру үрдісін жүзеге асыруға барлық білім
беру жүйесін, оның ішінде ең алдымен педагогтарды даярлау қажет.
Қазіргі заманғы ақпараттық оқыту технологиясын қолдану саласындағы
шетелдік және отындық зерттеулер жоғары мектепте ақпараттық оқыту
технологияларын еңгізу педагогтардың кәсіби деңгейін қалыптастыруда
белгілі бір проблемалар туғызатындығын көрсетті. Оқытуды ақпараттандыру
теориясы мен практикасының талдамы бұл проблемаларды педагог пен
студенттердің арасындағы педагогикалық қатынасты ұйымдастыру
ерекшеліктерімен, педагогтық қызмет стильін, кәсіби ой-танымды зерттеудегі
қиындықтармен байланысты екендігін көрсетті. Жоғары білім беруді
ақпараттандыру жағдайларындағы педагогтардың қызметі жаңа сипатқа ие
болды. Қазақстанның жоғары білім берудегі қазіргі заманғы ақпарат
үрдістері ерекше проблеманы–білім беруді технологияландыру мен
ақпараттандыру саласындағы зерттеушілік ісін оқыту практикасымен үйлестіріп
оқытушыға көшу проблемасын тудырды.
Жоғары мектеп педагогын білім беруді ақпараттандыруға сай оқыту
біліктілік деңгейін өзгертеді, бұл оның қызметінің ерекше сипаты болып
табылады. Педагогтың жоғары біліктілігі оынң педагогикалық еңбегінің жоғары
сапалы болуын шамалайды. Кез келген еңбектің сапасы кәсіби функциялардың
орындалу деңгейімен өлшенеді. Егер педагогикалық үрдіс технологиялық
негізінде құралса, онда кәсіби педагогтың міндеті бұл үрдісті технологияға
сәйкес барынша нақты жүзеге асыруда жатады. Оқытуды технологияландыру
жағдайында бұл педагогикалық қызметтің сапасының басты көрсеткіштерінің
бірі болады деп ойлаймыз.
Оқыту технологияның тиімділігі оқытушының оны жүзеге асыру сапасына
көп байланысты болады. Педагогикалық үрдістің қолайлылығы, оның
сапалылығы үрдіс технологиясын білім деңгейінде игеруді талап етеді.
Демек, педагогтарды қайта даярлау ісі жоғары мектеп оқытушыларын жоғары оқу
орындарында даярлаудағы кемшіліктерді жоюға, оқытушылардың өздігінен
үздіксіз білім алу үрдісін ұйымдастыруға қатысты проблемаларды шешуге
бағытталуы тиіс.
Кез келген кәсіби іс-әрекет оның субьектісі үшін стандартты,үйреншікті
жағдайларда білгілі бір алгоритм бойынша, мақсатқа жеткізетін жүйелі
қадамдар арқылы жүзеге асырылады. Игерілген алгоритм айқын жасалған
әрекеттер бағдарламасы болып табылады. Өзінің шығармашылық сипатына
қарамастан кәсіби педагогтік қызмет те белгілі бір алгоритмдермен жүзеге
асырылады. Педагогтың қызметінің алгоритімдерінің мазмұнына алынған
психологиялық-педагогикалық білімдердің, іс-тәжірибенің педагогикалық
қызмет үлгілерінің, педагогикалық міндеттерді шешудегі дағдылардың
сипатының, жалпы педагогикалық ой-танымының ықпал ететіндігі белгілі.
Аталғандардың бәрі кәсіби педагогикалық қызметте белгілі бір нәтижелерге
жету бағдарламасы, жоспары түрінде, яғни кәсіби бағдар түрінде көрніс
береді.
Қазіргі заманғы технология аясындағы жаңашыл оқу үрдісі, оның
құрылымдастырылуы мен жүргізілуі педагогтан жаңа кәсіби білімді, біліктер
мен дағдыларды, кейбір стеротиптерден бас тартуды талап етеді. Стеротипия-
кәсіби міндетті орындау барысында қалыптасқан іс-тәжірибенің бір бөлігі
ретінде кіреді, бүкіл ойлау үрдісін реттейді, субектінің әдеттегі іс-
әрекетіне жатпайтын міндеттерді шешуде оның репродуктивті құрауыштары
түрінде көрніс береді. Басқаша айтқанда, педагогты жаңа оқыту технологиясын
қолдануға даярлау ісін оның жаңа іс-әрекет алгоритмдерін игеруінде жатыр.
Педагогты жаңа оқыту технологияларын игеруге даярлау оның кәсіби
қызметінің сапасын арттыруы, яғни кәсіби бағдарын өзгертуі тиіс.
Сабақ сапасын арттыру барлық мұғалімдерді толғандыратын маңызды
мәселе. Бұл ретте білім деңгейінің төмендеу себептерінің бірі – күнделікті
сабақты өткізудің стандарты, көптеген мұғалімдердің сабақ үрдісін түгелдей
дерлік жаулап алған дәстүрлі сабақтарды айтуға болады. Күн сайын өтетін,
тіпті тамаша көрнекіліктер арқылы болса да, жаңа сабақты түсіндіру, үй
тапсырмасын сұрау және қорытындылау сияқты жаттанды кезеңдерден тұратын
классикалық немесе дәстурлі сабақ студенттерді жалықтырады, білімге ынтасын
төмендетері сөзсіз. Сондықтан, әр мұғалім өз жұмысында сабақты
жандандырудың әдіс-тәсілдерін іздестіруді, бұған студенттерді тарта білуді,
олардың белсенді шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыра білуі міндет. Бірақ,
бұдан жаңа әдіс-тәсілдер дәстүрлі сабақтарды толық алмастыруы керек деген
ой тумауы керек. Олар дәстүрлі сабақтарды толықтырып, жандандыра түсуі,
студенттің білімге қызығуын арттыруы тиіс, сонда ғана оқу үрдісі
жетілдіріле түседі.
Тәжірибелі, іскер мұғалімдердің авторлық сабақтарының дәстүрлі
сабақтар сияқты қандай да бір шаблон, стереотиптік жүру жолы жоқ десек
артық емес. Оның түпкі мақсаты – білім сапасын көтеру, оқыту үрдісін
жандандыру, оны бірізділік пен формализмнен аулақтау. Әрбір педагогтің
тілегі осыған саятын болғандықтан, әрқайсысының оқытудың белсенді әдістерін
қолдануда өз деңгейін, студенттер деңгейін, оқу аудиторияларының,
материалдық базасын және өтілетін сабақ материалының тарау ішіндегі алатын
орны мен маңызын ескере отырып, сәтті пайдалануға толық мүмкіндігі бар.
Оқытудың белсенді әдістерінің пайда болуы мен дамуы оқытудың алдына
жаңа міндеттер қоюға ықпал етеді. Студенттерге білім берумен ғана
шектелмейді. Бірге олардың бойында танымдық қызығушылық пен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жоғары оқу орындарындағы оқу-жоспарлау құжаттары
Сын тұрғысынан ойлау технологиясын оқу үрдісінде қолданудың маңызы
Жоғары оқу орнындағы оқытудың белсенді және интерактивті әдістері
Медициналық жоғарғы оқу орындарындағы оқу үрдісі
Оқу үрдісінде қолдануға арналған электронды оқу құралдары
Бастауыш сыныптың оқу үрдісінде оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдану ерекшеліктері
Оқу үрдісінде мультимедиа технологияларын қолдану
Жоғары және арнайы орта оқу орындарындағы жастардың дене тәрбиесі
Оқытудың белсенді оқыту әдістері
Оқытудың белсенді әдістері жайында
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь