Қазақстан Республикасында сот және сот әділдігі1. ҚР конституциялық құрылымының түсінігі.
2. ҚР егеменді, демократиялық, құқықты, зайырлы және әлеуметтік мемлекет.
3. ҚР қызметінің негізгі қағидалары.
4. Басқарудың республикалық нысаны.
Осымен бірге жеке қатынастардың артықшылығы жөнінде сөз қозғағанда мынаны ескерген жөн: бұл қатынастардың барлығы бірдей құқықтық реттеуге жатпайды. Профессор О.С. Иоффе атап көрсеткендей, жеке отбасы қатынастарына жататын заңды тұрғыда нормалаудың объективтік мүмкіндіктері белгілі бір дәрежеде шектеулі болады да, сырттай бақылаудың ырқынан шығып кетеді.
Сондай-ақ, олардың бір-біріне деген жеке сенім сипаты да неке-отбасы қатынастарының ерекшелігі болып табылады. Мәселен, бала асырап алу бала асырап алушы мен асырап алынушының арасында өзара сенім қатынастары орныққан жағдайда ғана өз мақсатына жетеді. Бұл ерлі-зайыптылардың, ата –аналар мен балалардың, қорғаншылар мен қамқоршылардың және қамқорлыққа алынғандардың арасындағы қатынасқа да тән нәрсе. Отбасылық қатынасқа қатысушылардың өзара қарым-қатынасындажеке сенім болмаған жағдайда немесе оны жоғалтқан жағдайда мұндай қатынастары неке және отбасы туралы заң нормаларымен құқықтық реттеу тиімсіз немесе тиімділігі шамалы болады.
Отбасы құқығын зерттеуші белгілі кеңес ғалымы Е.М.Ворожейкин: «Өзіндік сенімге ие бола алмаған отбасылық қатынастарды жасанды деп есептеу керек. Көп жағдайда мұндай қатынастарды тоқтатылуы тиіс немесе ол басқа жолмен реттелуі керек» деп жазды.
Қазақстан Республикасы отбасы құқығының қайнар көзі Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы «Неке және отбасы туралы» Заңы болып табылады. Осы аталған Заң актісі 1969 жылғы 6-тамызда Республиканың жоғарғы кеңесі бекіткен неке және отбасы туралы Кодексті алмастырды.
«Неке және отбасы туралы» заң 7 бөлімнен, 29 тараудан және 213 баптан тұрады.
Бірінші бөлімдегі «Жалпы ережелерде» неке-отбасы заңдарының негізі жасалып, осы заңмен реттелетін қатынастар, неке-отбасы қатынастарын реттеудің негізгі принциптері белгіленеді.
«Неке» деп аталатын 2-ші бөлімде некеге тұру, оны тіркеу, некені тоқтату, ерлі-зайыптылар арасындағы өзіндік және мүліктік қатынастарды құқықтық реттеу туралы нормалар топтастырылған.
«Отбасы» деп аталатын 3-ші бөлім ата-аналар мен балалардың Құқықтары мен міндеттерінің негізі туралы, ата-аналарды туу туралы жазбалар кітабына жазу жайындағы, ата-аналардың балаларға байланысты құқықтары мен міндеттері туралы, ата-аналарды ата-аналық құқығынан айыру және шектеу жайында, сондай-ақ бала асырап алудың тәртібін айқындайтын ережелер, оны болдырмау және жарамсыз деп тану жөніндегі баптардан тұрады.
«Қорғаншылық және қамқоршылық» деген 4-ші бөлімде қорған болу мен қамқоршылықтың міндеттері белгіленеді., сол бойынша қорғаншылық пен қамқоршылық жасаушы, қорғаншылар мен қамқоршылардың құқықтары мен міндеттері, олардың өкілеттіктері анықталады, қорғаншылық пен қамқоршылықты тоқтату қарастырылады.
«Отбасы мүшелерінің алименттік қатынастары» деген 5-ші бөлімде ата-аналардың балаларды асырау және кәмелетке толғандардың ата-аналарын бағып-күтуі жөніндегі міндеттері сөз болады, отбасының басқа да мүшелерінің алиметтік міндеттемелері көрсетіледі, сондай-ақ алимент тағайындау және оны төлеу тәртібі берілген.
«Неке және отбасы туралы» Заңда ҚР неке-отбасы заңдары мынадай принциптерге негізделетінін белгілейді:
1) еркек пен әйелдің некелік одағының еріктілігі;
2) ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқықтарының теңдігі;
3)отбасының ісіне кімнің болса да өз бетінше араласуына жол берілмеушілік;
4) отбасы ішіндегі мәселелерді өзара келісіммен шешу;
5) балаларды отбасында тәрбиелеуге басымдық беру, олардың өсіп-жетілуі мен әл-ауқатты болуына қамқорлық жасау;
6)отбасының кәмелетке толмаған және еңбекке қабілетсіз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға басымдық беру;
7)отбасы мүшелерінің өз құқықтарын кедергісіз жүзеге асыруын қамтамасыз ету.
Кодексте мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) неке (ерлі-зайыптылық) – ерлі-зайыптылардың арасындағы мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастарды туғызатын отбасын құру мақсатымен заңдарда белгіленген тәртіппен тараптарды ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықты одақ;
2) жалған неке – отбасын құру ниетінсіз заңда бел¬гілен¬ген тәртіппен жасалған және ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін туғызбайтын неке;
3) отбасы – некеден (ерлі-зайыптылықтан), туыстық¬тан, қайын жұрттан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиеге алуды өзге де нысандарынан туындайтын мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге байла¬нысты және отбасы қатынастарын нығайту мен дамытуға жәрдемдесуге тиісті адамдар тобы;
4) неке (ерлі-зайыптылық) жасы – адамның некеге (ерлі-зайыптылыққа) тұру құқығына жеткендегі жасы;
1. Послание Президента РК Н. Назарбаева наролу Казахстана. // Казахстанская правда. 19 февраля 2005 г.
2. Назарбаев Н. А. Казахстан 2030. – Алматы : 1997.
3. Концепция правовой политики РК от 20 сентября 2002 г. // Юридическая газета. –2002.
4. Дулатбеков Н.О., Амандыкова С.К., Турлаев А.В., Основы государства и права современного Казахстана: Астана: 2000.
5. Основы государства и права РК. Отв. Ред. Г.С. Сапаргалиев – Алматы. 1999.
6. Ибраева А.С. Мемлекет жєне ќ±ќыќ теориясы. Алматы. 2001.
7. Уваров В.И. Теория государственного управления. Алматы. 2000.
8. Толеубекова Б.Х. Ќазаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ істер ж‰ргізу ќ±ќыѓы. Алматы. 2000.
9. Финансовое права. Под. Ред. Н.И. Химичева . Москва.. 2004.
10. Антольская М.В. Семейное права. Москва. 1996.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
Ф КГМУ 43-0701

ПП КГМУ 401

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК - САЯСИ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ

ДӘРІС

ТАҚЫРЫБЫ: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОТ ЖӘНЕ СОТ ӘДІЛДІГІ

ПӘН: ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ

МАМАНДЫҚТАР: 5В110200-ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

КУРС: 1

УАҚЫТ (ҰЗАҚТЫҒЫ): 50 МИНУТ

ҚАРАҒАНДЫ – 2011 Ж

КАФЕДРАНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖИНАЛЫСЫНДА БЕКІТІЛГЕН

ХАТТАМА №____ ___________ 2007 Ж.
Кафедра меңгерушісі: Қ.А. Темиргалиев

ТАЌЫРЫБЫ: ҚР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНҢ НЕГІЗДЕРІ.
МАҚСАТЫ: СТУДЕНТТЕРГЕ МЕМЛЕКЕТТІЊ Т‰СІНІГІ ЖЄНЕ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ,
МЕМЛЕКЕТТІЊ МЄНІН, МЕМЛЕКЕТТІЊ АНЫЌТАМАСЫН ЖАН-ЖАЌТЫ Т‰СІНДІРУ. ЌОЃАМ МЕН
МЕМЛЕКЕТТІЊ µЗАРА БАЙЛАНЫСЫ, АЗАМАТТЫЌ ЌОЃАМНЫЊ РОЛІ МЕН МАЊЫЗЫН Т‰СІНДІРУ.
ДӘРІС ЖОСПАРЫ:
1. ҚР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТҮСІНІГІ.
2. ҚР ЕГЕМЕНДІ, ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ, ҚҰҚЫҚТЫ, ЗАЙЫРЛЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ.
3. ҚР ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ.
4. БАСҚАРУДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ НЫСАНЫ.
ОСЫМЕН БІРГЕ ЖЕКЕ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ ЖӨНІНДЕ СӨЗ ҚОЗҒАҒАНДА МЫНАНЫ
ЕСКЕРГЕН ЖӨН: БҰЛ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ БІРДЕЙ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУГЕ ЖАТПАЙДЫ.
ПРОФЕССОР О.С. ИОФФЕ АТАП КӨРСЕТКЕНДЕЙ, ЖЕКЕ ОТБАСЫ ҚАТЫНАСТАРЫНА ЖАТАТЫН
ЗАҢДЫ ТҰРҒЫДА НОРМАЛАУДЫҢ ОБЪЕКТИВТІК МҮМКІНДІКТЕРІ БЕЛГІЛІ БІР ДӘРЕЖЕДЕ
ШЕКТЕУЛІ БОЛАДЫ ДА, СЫРТТАЙ БАҚЫЛАУДЫҢ ЫРҚЫНАН ШЫҒЫП КЕТЕДІ.
СОНДАЙ-АҚ, ОЛАРДЫҢ БІР-БІРІНЕ ДЕГЕН ЖЕКЕ СЕНІМ СИПАТЫ ДА НЕКЕ-ОТБАСЫ
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. МӘСЕЛЕН, БАЛА АСЫРАП АЛУ БАЛА
АСЫРАП АЛУШЫ МЕН АСЫРАП АЛЫНУШЫНЫҢ АРАСЫНДА ӨЗАРА СЕНІМ ҚАТЫНАСТАРЫ
ОРНЫҚҚАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА ӨЗ МАҚСАТЫНА ЖЕТЕДІ. БҰЛ ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ, АТА
–АНАЛАР МЕН БАЛАЛАРДЫҢ, ҚОРҒАНШЫЛАР МЕН ҚАМҚОРШЫЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ҚАМҚОРЛЫҚҚА
АЛЫНҒАНДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСҚА ДА ТӘН НӘРСЕ. ОТБАСЫЛЫҚ ҚАТЫНАСҚА
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАЖЕКЕ СЕНІМ БОЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА НЕМЕСЕ
ОНЫ ЖОҒАЛТҚАН ЖАҒДАЙДА МҰНДАЙ ҚАТЫНАСТАРЫ НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ
НОРМАЛАРЫМЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ТИІМСІЗ НЕМЕСЕ ТИІМДІЛІГІ ШАМАЛЫ БОЛАДЫ.
ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫН ЗЕРТТЕУШІ БЕЛГІЛІ КЕҢЕС ҒАЛЫМЫ Е.М.ВОРОЖЕЙКИН: ӨЗІНДІК
СЕНІМГЕ ИЕ БОЛА АЛМАҒАН ОТБАСЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЖАСАНДЫ ДЕП ЕСЕПТЕУ КЕРЕК.
КӨП ЖАҒДАЙДА МҰНДАЙ ҚАТЫНАСТАРДЫ ТОҚТАТЫЛУЫ ТИІС НЕМЕСЕ ОЛ БАСҚА ЖОЛМЕН
РЕТТЕЛУІ КЕРЕК ДЕП ЖАЗДЫ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 1998 ЖЫЛҒЫ 17 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОСЫ АТАЛҒАН ЗАҢ АКТІСІ 1969 ЖЫЛҒЫ 6-ТАМЫЗДА РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ЖОҒАРҒЫ КЕҢЕСІ БЕКІТКЕН НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ТУРАЛЫ КОДЕКСТІ АЛМАСТЫРДЫ.
НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ 7 БӨЛІМНЕН, 29 ТАРАУДАН ЖӘНЕ 213 БАПТАН
ТҰРАДЫ.
БІРІНШІ БӨЛІМДЕГІ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРДЕ НЕКЕ-ОТБАСЫ ЗАҢДАРЫНЫҢ НЕГІЗІ
ЖАСАЛЫП, ОСЫ ЗАҢМЕН РЕТТЕЛЕТІН ҚАТЫНАСТАР, НЕКЕ-ОТБАСЫ ҚАТЫНАСТАРЫН
РЕТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ БЕЛГІЛЕНЕДІ.
НЕКЕ ДЕП АТАЛАТЫН 2-ШІ БӨЛІМДЕ НЕКЕГЕ ТҰРУ, ОНЫ ТІРКЕУ, НЕКЕНІ
ТОҚТАТУ, ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗІНДІК ЖӘНЕ МҮЛІКТІК ҚАТЫНАСТАРДЫ
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ТУРАЛЫ НОРМАЛАР ТОПТАСТЫРЫЛҒАН.
ОТБАСЫ ДЕП АТАЛАТЫН 3-ШІ БӨЛІМ АТА-АНАЛАР МЕН БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗІ ТУРАЛЫ, АТА-АНАЛАРДЫ ТУУ ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР КІТАБЫНА
ЖАЗУ ЖАЙЫНДАҒЫ, АТА-АНАЛАРДЫҢ БАЛАЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
ТУРАЛЫ, АТА-АНАЛАРДЫ АТА-АНАЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫНАН АЙЫРУ ЖӘНЕ ШЕКТЕУ ЖАЙЫНДА,
СОНДАЙ-АҚ БАЛА АСЫРАП АЛУДЫҢ ТӘРТІБІН АЙҚЫНДАЙТЫН ЕРЕЖЕЛЕР, ОНЫ БОЛДЫРМАУ
ЖӘНЕ ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНУ ЖӨНІНДЕГІ БАПТАРДАН ТҰРАДЫ.
ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ ДЕГЕН 4-ШІ БӨЛІМДЕ ҚОРҒАН БОЛУ МЕН
ҚАМҚОРШЫЛЫҚТЫҢ МІНДЕТТЕРІ БЕЛГІЛЕНЕДІ., СОЛ БОЙЫНША ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ПЕН
ҚАМҚОРШЫЛЫҚ ЖАСАУШЫ, ҚОРҒАНШЫЛАР МЕН ҚАМҚОРШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ, ОЛАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ АНЫҚТАЛАДЫ, ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ПЕН ҚАМҚОРШЫЛЫҚТЫ
ТОҚТАТУ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ.
ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ АЛИМЕНТТІК ҚАТЫНАСТАРЫ ДЕГЕН 5-ШІ БӨЛІМДЕ АТА-
АНАЛАРДЫҢ БАЛАЛАРДЫ АСЫРАУ ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛҒАНДАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫН БАҒЫП-
КҮТУІ ЖӨНІНДЕГІ МІНДЕТТЕРІ СӨЗ БОЛАДЫ, ОТБАСЫНЫҢ БАСҚА ДА МҮШЕЛЕРІНІҢ
АЛИМЕТТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ КӨРСЕТІЛЕДІ, СОНДАЙ-АҚ АЛИМЕНТ ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ОНЫ
ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ БЕРІЛГЕН.
НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ТУРАЛЫ ЗАҢДА ҚР НЕКЕ-ОТБАСЫ ЗАҢДАРЫ МЫНАДАЙ
ПРИНЦИПТЕРГЕ НЕГІЗДЕЛЕТІНІН БЕЛГІЛЕЙДІ:
1) ЕРКЕК ПЕН ӘЙЕЛДІҢ НЕКЕЛІК ОДАҒЫНЫҢ ЕРІКТІЛІГІ;
2) ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ТЕҢДІГІ;
3)ОТБАСЫНЫҢ ІСІНЕ КІМНІҢ БОЛСА ДА ӨЗ БЕТІНШЕ АРАЛАСУЫНА ЖОЛ БЕРІЛМЕУШІЛІК;
4) ОТБАСЫ ІШІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ӨЗАРА КЕЛІСІММЕН ШЕШУ;
5) БАЛАЛАРДЫ ОТБАСЫНДА ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАСЫМДЫҚ БЕРУ, ОЛАРДЫҢ ӨСІП-ЖЕТІЛУІ МЕН
ӘЛ-АУҚАТТЫ БОЛУЫНА ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАУ;
6)ОТБАСЫНЫҢ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ЖӘНЕ ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТСІЗ МҮШЕЛЕРІНІҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУҒА БАСЫМДЫҚ БЕРУ;
7)ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫН КЕДЕРГІСІЗ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУЫН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУ.
КОДЕКСТЕ МЫНАДАЙ ҰҒЫМДАР ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ:
1) НЕКЕ (ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛЫҚ) – ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ МҮЛІКТІК ЖӘНЕ
МҮЛІКТІК ЕМЕС ЖЕКЕ ҚАТЫНАСТАРДЫ ТУҒЫЗАТЫН ОТБАСЫН ҚҰРУ МАҚСАТЫМЕН ЗАҢДАРДА
БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН ТАРАПТАРДЫ ЕРІКТІ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ КЕЛІСІМІ ЖАҒДАЙЫНДА
ЖАСАЛҒАН ЕРКЕК ПЕН ӘЙЕЛДІҢ АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢ ҚҰҚЫҚТЫ ОДАҚ;
2) ЖАЛҒАН НЕКЕ – ОТБАСЫН ҚҰРУ НИЕТІНСІЗ ЗАҢДА БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН
ЖАСАЛҒАН ЖӘНЕ ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІН ТУҒЫЗБАЙТЫН
НЕКЕ;
3) ОТБАСЫ – НЕКЕДЕН (ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛЫҚТАН), ТУЫСТЫҚТАН, ҚАЙЫН ЖҰРТТАН, БАЛА
АСЫРАП АЛУДАН НЕМЕСЕ БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕГЕ АЛУДЫ ӨЗГЕ ДЕ НЫСАНДАРЫНАН
ТУЫНДАЙТЫН МҮЛІКТІК ЖӘНЕ МҮЛІКТІК ЕМЕС ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕРГЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ОТБАСЫ ҚАТЫНАСТАРЫН НЫҒАЙТУ МЕН ДАМЫТУҒА ЖӘРДЕМДЕСУГЕ
ТИІСТІ АДАМДАР ТОБЫ;
4) НЕКЕ (ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛЫҚ) ЖАСЫ – АДАМНЫҢ НЕКЕГЕ (ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛЫҚҚА) ТҰРУ
ҚҰҚЫҒЫНА ЖЕТКЕНДЕГІ ЖАСЫ;
5) РЕПРОДУКЦИЯЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ – АДАМНЫҢ ТОЛЫМДЫ ҰРПАҚ ТУҒЫЗУҒА ҚАБІЛЕТІН
КӨРСЕТЕТІН ДЕНСАУЛЫҒЫ;
6) БАЛАЛЫҚ ШАҚ – КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН АДАМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАЙ-КҮЙ;
7) МҮЛІКТІ ШАРТТЫҚ РЕЖИМІ – ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОСЫ НЕКЕДЕН
АСЫРАП АЛҒАН БАЛАЛАРЫНЫҢ, ТУҒАН БАЛАЛАРЫНЫҢ НЕКЕ (ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛЫҚ) ШАРТЫМЕН
БЕЛГІЛЕНГЕН МЕНШІГІНІ РЕЖИМІ;
8) СУРРОГАТ АНА МЕН ЫҚТИМАЛ АТА-АНА АРАСЫНДАҒЫ ШАРТ БОЙЫНША БОЙҒА БАЛА
БІТІРУ, ОНЫ КӨТЕРУ ЖӘНЕ ТУУ;
9) СУРРОГАТ АНА ШАРТЫ – БАЛАЛЫ БОЛУДЫ ҚАЛАЙТЫН АДАМДАР МЕН ЭМБРИОН
ИМПЛАНТАЦИЯ ӘДІСІН ҚОЛДАНУҒА КЕЛІСІМІН БЕРГЕН ӘЙЕЛДІҢ АРАСЫНДАҒЫ
НОТАРИАТТЫҚ КУӘЛАНДЫРЫЛҒАН КЕЛІСІМ;
10) АТА-АНАСЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ ҚАЛҒАН БАЛАЛАР (БАЛА) — АТА-АНА
ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ШЕКТЕЛУІНЕ НЕМЕСЕ ОЛАРДАН АЙЫРЫЛУЫНА, АТА-АНАСЫ ХАБАР-ОШАРСЫЗ
КЕТТІ ДЕП ТАНЫЛУЫНА, ОЛАР ӨЛДІ ДЕП ЖАРИЯЛАНУЫНА, ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТСІЗ
(ӘРЕКЕТ ҚАБІЛЕТІ ШЕКТЕУЛІ) ДЕП ТАНЫЛУЫНА, АТА-АНАСЫНЫҢ БАС БОСТАНДЫҒЫНАН
АЙЫРУ ОРЫНДАРЫНДА ЖАЗАСЫН ӨТЕУІНЕ, АТА-АНАСЫНЫҢ БАЛАСЫН ТӘРБИЕЛЕУДЕН НЕМЕСЕ
ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУДАН ЖАЛТАРУЫНА, ОНЫҢ ІШІНДЕ АТА-
АНАСЫНЫҢ ӨЗ БАЛАСЫН ТӘРБИЕЛЕУ НЕМЕСЕ ЕМДЕУ МЕКЕМЕЛЕРІНЕН АЛУДАН БАС
ТАРТУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ, СОНДАЙ-АҚ АТА-АНАСЫ ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАМАҒАН ЖӘНЕ ЗАҢДАРДА
КӨЗДЕЛГЕН ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН
БЕЛГІЛЕУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ӨЗГЕ ДЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АТА-АНАСЫНЫҢ НЕМЕСЕ
ЕКЕУІНІҢ ДЕ ҚАМҚОРЛЫҒЫНАН АЙРЫЛҒАН БАЛАЛАР (БАЛА); 
11) ЖЕТІМ БАЛАЛАР (БАЛА) – АТА-АНАСЫНЫҢ ЕКЕУІ ДЕ НЕМЕСЕ ЖАЛҒЫЗ БАСТЫ АТА-
АНАСЫ ҚАЙТЫС БОЛҒАН БАЛА; 
12) БАЛАНЫҢ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Сот жүйесіндегі судьяның тәуелсіздігі және оның маңызы
Судьяның тәуелсіздігі және оның тек қана заңға бағынуы
Құқық қорғау органдарының түсінігі
Құқық қорғау органдарының жалпы сипаттамасы
Қазақстан Республикасындағы соттарды мамандандырудың басты кезеңдері мен мақсаты
Қазақстан Республикасы конституциясындағы сот билігі және сотпен қорғану құқығы
Қазақстан Республикасындағы сот билігі. Судьяның тәуелсіздігі
Қазақстан Республикасында сот билігі
Құқық қорғау органдарының жалпы сипаттамасы туралы
Сот жүйесіндегі судьяның тәуелсіздігі
Пәндер