Тауарлар мен ақша нарығындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. «IS-LM»үлгісі (Дәріс материалы)

Дәріс мақсаты
1.Тауарлық және ақша нарығындағы тепе.теңдік. «IS.LM» моделі
2.Бюджетті.салықтық және ақша.несие саясатының салыстырмалы тиімділігі
Ақша . несие экспансиясы.
Фискалды саясатты салыстырмалы тиімді ынталандыруы
Монетарлық саясаттың салыстымалы ынталандыру тиімділігі
Баға деңгейінің өзгеруіндегі бюджетті.салықтық саясатты ынталандыру
Баға деңгейінің өзгеруіндегі ақша.несие саясатын ынталандыру
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР
ӨЗІН.ӨЗІ БАҚЫЛАУ ҮШІН СҰРАҚТАР
СӨЖ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
ТАУАРЛАР МЕН АҚША НАРЫҒЫНДАҒЫ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК.«IS-LM»үлгісі
Мақсаты: нақты экрнрмика секторының (тауар нарығының) және ақша нарығының өзара әсерінің тереңдетілген талдауын көрсету. Тауар нарығы түсінігінде қызмет көрсету мен тұтыну тауарлары нарығы да қарастырылатынын біле аласыз.

1. Тауарлық және ақша нарығындағы тепе-теңдік. «IS-LM» моделі
«AD-AS» моделінде және Кейнсиандық пайыздың нарықтық мөлшерлеме моделінде сыртқы ауыспалы және ақша нарығында тауарлық нарығының тепе-теңдігінен тәуелсіздігі салыстырмалы түрде бекітілуі болып табылады.
Макроэкономикалық әдебиеттерде жеке және жалпы тепе-теңдік деп бөледі. Жеке тепе-теңдік бөлек алынған нарықта түсіндіріледі. Жалпы бір уақыттағы тепе-теңдік барлық нарықтарда, тұтас экономикалық жүйедегі тепе-теңдік немесе макроэкономикалық тепе-теңдік. Бұл жерде қаражат активтер мен игіліктер нарығындағы біріккен тепе-теңдігі қарастырылады.
«IS-LM» моделінің көмегі арқылы экономиканың талдаудың негізгі мақсаты бір тұтас жүйеге тауарлық және ақша нарығының бірлестігі болып табылады. «IS-LM» моделі (инвестиция – жинақ, өтімділігінің артықшылығы – ақша) – тауарлы-ақша тепе-теңдігінің моделі, экономикалық факторларды анықтауға рұқсат береді және жиынтық сұраныстың қызметін анықтайды. Бұл модель тауарлық және ақша нарығындағы тепе-теңдікті уақыт бойынша жеткізетін, У табысы мен R пайыздық нарықтық мөлшерлемесі қиылысуын табады.Сондықтан «IS-LM» моделі «AD-AS» моделінің нақтылығы.
«IS-LM» моделі - теориялық тұрғызу, экономиканың нақты және ақша секторын біріктіру. «IS-LM» моделі «кейнсиандық кресі» элементтерінен және Дж.М.Кейнстің өтімділігінің артықшылығынан тұрады.А.Хансеннің «Ақша теориясы мен фискальдық саясат» (1949) атты кітабі кең таралған кейін, Дж.Р.Хикстің 1937 жылы. «Кейнс мистері және классиктер» шығармасы бірінші рет ұсынды. Қазіргі уақыттағы экономисттер қаражат нырығын тұтастығымен қосады, яғни ақша және бағалы қағаздар нарығын.
«IS-LM» моделінің екі бөлімі – бұл IS қисығы «инвестиция» (ағылшын.investment), «жинақтау» (ағылшын.saving) және LM қисығы – «өтімділік» (ағылшын.tiguadity), ақша (ағылшын.money). Бұл моделдің екі бөлімі пайыздық мөлшерлеме мен ақша және тауарлық нарықтағы экономикалық процестердің динамикасын көрсетін тепе-теңдік шамасын байланыстырады.
IS қисығы – тауарлық нарықтағы тепе-теңдіктің қисығы. Ол табыстың теңдігін, тұтынудың функцияларын, таза экспорт пен инвестицияның бір уақытта қанағаттандыратын, барлық У және R комбинацияларын сипаттайтын геометриялық орынды көрсетеді. IS қисығының барлық нүктелеріндегі инвестиция мен жинақтаудың тепе-теңдігін сақтайды. IS термині бұл тепе-теңдікті көрсетеді (Investment=Savings).
Қысқа мерзім кезенде баға деңгейі тұрақты болғанда маңызы номиналды және нақты болып, жиынтық табыстың (У) шамасы және пайздың мөлшерлемесіның (R) қозғалысы барлық кезенде сәйкес келеді.
IS қисығын тұрғызу ( 1 суретте)
а) инвестициялардың функциялары
б) «Кейнсиандық кресі»
с) IS қисығы
А квандрантта инвестицияның функциясы көрсетілген. Пайыздың мөлщерлемесі – бұл инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін несиені алғандағы шығындар, онда жоспарланған инвестицияның пайыздың мөлшерлеме өсімі төмендейді, яғни R1-ден R2 дейін пайыздың мөлшерлеме өсімі I (R1)-ден I (R2) дейін жоспарлаған инвестицияны төмендетеді.
В квадрантта «кейнсиандық кресі» көрсетілген: жоспарлаған инвестицияның төмендеуі I(R1)ден І(R2) дейін табысты қысқартадыY1 ден Y2 дейін.
В квадрантта IS қисығы табыс пен пайыз мөлшерлеме арасындағы өзара байланыстың нәтижесі ретінде көрсетеді.
IS қисығының қозғалысы, игіліктер нарығындағы тепе-теңдіктің сақталуы үшін пайыз мөлшерлеме деңгейінің өзгеру кезінде ұлттық табыстың деңгейі өзгеру керек екенің көрсетеді.
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Н.Назарбаев ҚР Президенті жаңа кезең-жаңа экономика Е.Қ. 16 желтоқсан 2004 жыл.
2. Р. Дорнбуш және С. Фишер Макроэкономика Алматы «Білім» 1997.
3. Н.Қ. Мамыров М.Ә. Тілеужанова макроэкономика «экономика» баспана ,2003
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика м.: ДиС, 1997 11 тарау.
5. Мэнькью Н.Г,. Макроэкономика М.: МГУ , 1994 4 тарау
6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика М.: Дело 2000 15,16 тарау.
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Чепурин М.Н., Киселев Е.А. Экономикалық терия Киров «Аса» 2001ж. 25 тарау.
2. Костюк В.Н. Макроэкономика М.: «Центр» 1998 8 тарау.
3. Вечеконов Г.С. Вечников Г.Р. Макроэкономика. С-П 2002 10 тарау.
ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ ҮШІН СҰРАҚТАР:
1. Тауарлық нарықтар дегеніміз не және олардың функциясы?
2. Ақша нарығына анықтама беріңіздер және ол экономикада қандай рөл атқаратын түсіндіріндер?
3. Қандай теориялық алғы шарттарда IS-LM моделін құрылады?
4. Неге сіздің ойыңызша тауарлық нарық,ақша және бағалы қағаздар нарықтардың процестері өзара байланысты деп оқытылады?
5. Экономика үшін ақша-несие және фискальдық саясаттың зардаптары қандай?
6. Меншік инвстицияның «тиімді ығыстыру» ұғымын қалай түсінесіз?
7. Экономика қашан инвестицияға, қашан өтімділік тұзағына түседі, түсіндіріңіздер?
8. Табыстың деңгейінің тепе-теңдігі үшін бағаның өсуі (төмендеуі) зардаптарын айтыңыз?
9. Тауарлар нарығы мен ақша нырғының процесінің өзара байланысты деп не үшін оқытады?
10. IS-LM моделінің практикалық мәні неден тұрады?СӨЖ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР:
1. Үй жұмысы: семинар сабағының жоспары бойынша дайындалу
2. Әр семинарлық сабаққа глосарии құру
3. Есептерді шешіндер:
C = 300+0,8Yd;
I = 200-1500R;
Xn = 100-0,04Y-500R;
Md = (0,5Y-2000R)P.
Егер:
G-200(мемлекеттік шығындар);
t =0,2 (салық салу мөлшері);
M = 550 (ақшаның номиналдық ұсынысы);
P =1 (берілген баға деңгейі).
Табыс пен пайыз мөлшерлеме деңгеінің тепе-теңдігін есептеңіздер.
        
        ТАУАРЛАР МЕН АҚША НАРЫҒЫНДАҒЫ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК.«IS-
LM»үлгісі
Мақсаты: нақты экрнрмика секторының (тауар ... және ... ... әсерінің тереңдетілген талдауын көрсету. Тауар нарығы
түсінігінде қызмет көрсету мен ... ... ... да қарастырылатынын
біле аласыз.
1. Тауарлық және ақша ... ... ... моделі
«AD-AS» моделінде және Кейнсиандық пайыздың ... ... ... ауыспалы және ақша нарығында тауарлық нарығының тепе-
теңдігінен тәуелсіздігі салыстырмалы түрде бекітілуі болып табылады.
Макроэкономикалық әдебиеттерде жеке және ... ... деп ... ... бөлек алынған нарықта түсіндіріледі. Жалпы бір уақыттағы
тепе-теңдік барлық нарықтарда, тұтас ... ... ... ... ... Бұл ... ... активтер мен
игіліктер нарығындағы біріккен тепе-теңдігі қарастырылады.
«IS-LM» моделінің ... ... ... ... негізгі мақсаты
бір тұтас жүйеге тауарлық және ақша нарығының бірлестігі болып табылады.
«IS-LM» моделі (инвестиция – ... ... ...... ... тепе-теңдігінің моделі, экономикалық факторларды анықтауға
рұқсат береді және жиынтық сұраныстың ... ... Бұл ... және ақша ... ... ... ... жеткізетін, У
табысы мен R пайыздық нарықтық мөлшерлемесі қиылысуын табады.Сондықтан «IS-
LM» моделі «AD-AS» моделінің нақтылығы.
«IS-LM» ... - ... ... ... ... және ... біріктіру. «IS-LM» моделі «кейнсиандық кресі» элементтерінен және
Дж.М.Кейнстің өтімділігінің артықшылығынан тұрады.А.Хансеннің ... мен ... ... (1949) атты ... кең таралған кейін,
Дж.Р.Хикстің 1937 жылы. «Кейнс мистері және ... ... ... ... Қазіргі уақыттағы экономисттер қаражат нырығын тұтастығымен
қосады, яғни ақша және бағалы қағаздар нарығын.
«IS-LM» моделінің екі ... – бұл IS ... ... ... ... және LM ... ... (ағылшын.tiguadity), ақша (ағылшын.money). Бұл моделдің ... ... ... мен ақша және ... ... ... динамикасын көрсетін тепе-теңдік шамасын байланыстырады.
IS қисығы – тауарлық нарықтағы тепе-теңдіктің қисығы. Ол табыстың
теңдігін, ... ... таза ... пен ... ... ... барлық У және R комбинацияларын сипаттайтын
геометриялық орынды көрсетеді. IS ... ... ... мен ... ... сақтайды. IS термині бұл тепе-
теңдікті ... ... ... ... баға деңгейі тұрақты болғанда маңызы ... ... ... ... ... (У) ... және пайздың мөлшерлемесіның
(R) қозғалысы барлық кезенде сәйкес келеді.
IS қисығын тұрғызу ( 1 суретте)
а) инвестициялардың функциялары
б) «Кейнсиандық кресі»
с) IS ... ... ... функциясы көрсетілген. Пайыздың
мөлщерлемесі – бұл ... ... ... үшін ... шығындар, онда жоспарланған инвестицияның пайыздың мөлшерлеме
өсімі төмендейді, яғни ... R2 ... ... мөлшерлеме өсімі I (R1)-ден
I (R2) дейін жоспарлаған инвестицияны төмендетеді.
В ... ... ... ... жоспарлаған инвестицияның
төмендеуі I(R1)ден І(R2) дейін табысты қысқартадыY1 ден Y2 ... ... IS ... ... пен ... ... ... өзара
байланыстың нәтижесі ретінде көрсетеді.
IS қисығының қозғалысы, игіліктер нарығындағы тепе-теңдіктің сақталуы
үшін пайыз мөлшерлеме деңгейінің өзгеру кезінде ... ... ... керек екенің көрсетеді.
1сурет IS қисығын тұрғызу
IS қисығы экономикалық кеңістікті екі ауданға ... IS ... ... барлық нүктелерінде, ұсыныс сұраныстан көп, яғни ұлттық
табыстың көлемі жоспарланған шығындардан көп. IS ... ... ... нүктелерінде игілік нарығының дефициті көрсетілген (сурет 2).
IS қисығы ойыс болып табылады, егер:
1) инвестицияның сезімі (d) және таза ... (n) ... ... ... ... шектілігі тұтынушыға (b) жоғары;
3) мөлшерлеменің шектілігі салық салуға (t) жоғары;
4) бейімділік шектілігі импортталуға (m) жоғары емес.
LM ... - ақша ... ... ... Ол ... Банктің
ақша ұсынысының шамасы Ms берілген ... ... ... У ... ... ... ... LM қисығы
барлық нүктелерінде ақшаның сұранысы оның ұсынысна тең: LM ... ... ... (Liguidity Preference=Money Supply)
LM қисығын тұрғызу (сурет 3)
А. нақты ақша ... ... LM ... ... LM ... ... ... табыстың өсімі У1 ден У2 дейін ақшаның сұранысын
жоғарлауын көрсетеді. Бұл ... ... ... R1 ден R2 дейін
өседі. Сұраныстың қисығы ақшадан оңға қарай жылжиды.
В квадрантта LM ... ... ... ... мен ... әр тұрлі жағдайда сәйкес келгенде ақша нарығында тепе-теңдіктің
жағдайы сипатталады.
LM қисығы экономикалық ... екі ... ... ( ... 4).М>L
қисығының барлық жоғары нүктелерінде, яғни ақшаның ұсынысы сұраныстан
көп.M>L қисығының барлық төменгі нүктелерінде.
LM ... ... ... ... табылады, егер:
1) ақшаның сұраныс сезімі нарықтық пайыздың мөлшерлеме динамикасы ... ... ... ... ЖІӨ ... (к) ... емес.
Ms ақша ұсынысының жоғарлауы немесе P бағаның дейгейінің төмендеуі LM
қисығын оңға ... ... және ақша ... ... ... IS және ... ... қиылысына жетеді. 5 суретте пайыз мөлшерлемесі (R0,Y0)
және ұлттық табыстың шамасының маңызына сәйкес келетін игіліктер, ақша ... ... ... ... ... ... сурет
5 сурет Игіліктер, ақша және бағалы қағаздар нарығының тепе-теңдігінің
бірлесуі
Жиынтық сұраныстың шамасы игіліктер, ақша және ... ... ... ... сәйкес келсе, сұраныс тиімді болады. IS-
LM моделі фискальды және ақша-несие саясатын ұлттық табысқа әсер ету ... және ... ... ... тиімділігі.
Бюджетті-салықтық экспансия. Мемлекеттік шығындардың өсімі ... ... ... ... фискальды саясатын төмендеу
нәтижесін ынталандырады (6 сурет)
↑(немесе Т↓)→Y↑→C↑→Y↑→MD↑→R↓→I↓,Xn↓→Y↓
тиімді ығыстыру
Егер мемлекеттік шығындар G көбейсе, жиынтық ... мен ... ... ... С ... ... жоғарлауы
өзінің кезегінде мультипликатор тиімділігі арқылы жиынтық шығын мен табысты
Y көбейтеді.Y жоғарлауы ақша сұранысының Md ... ... ... ... ... ... мөлшерлеме ұсынысын өсуіне әкеліп тіркейді
(R).Пайыздың мөлшерлемесінің жоғарлауы инвестиция I мен таза ... ... ... Таза ... ... сонымен қоса, жиынтық
табыстың Y өсуімен байланысты. Жұмыспен қамтылу және шығарудың ... ... ... ... таза экспорт пен жеке
меншік инвестицияларды ығыстыру есебінде бөлек алып тастау.
Егер де инвестиция мен таза ... ... ... онда ... ... шығындардың үстелуінен (немесе салықтардың
төмендеуінен) (Y0Y2) тең болушы еді. Бірақ тиімді ығыстыруыY ... ... ... – несие экспансиясы. Ақша ұсынысының жоғарлауы тиімді ығыстырусыз
қысқа мерзімді экономикалық өсіммен ... ... ... ... әсер ... массасының Ms жоғарлауы несиелеу үшін ресурстар кеңейгенде және
несие бағасы төмендегенде, пайыз мөлшерлемесін төмендеуге әкеледі ... ... ... І өсіміне сәйкес келеді. Нәтижесінде жиынтық
шығын мен табыс Y жоғарлап, С тұтынушының ... ... Таза ... Xn екі ... ... әсер ... таза ... әкелетін жиынтық табысY өсімі, және пайыздың мөлшерлемесінің
төмендеуі. Xn шамасының нақты ... Y және R ... ... ... қоса ... n және ... шекті бейімділіктің
маңызынан тәуелді.
Бюджетті-салықтық және ақша-несие саясатының салыстырмалы тиімділігінің
тәуелділігі анықталады:
а) таза экспорт пен инвестиция функциясының ... ... ... ... (d және n ... ақша ... ... нарықтық пайыз мөлшерлеме динамикасынан (Һ және
n коэффициенттері).
Фискалды саясатты салыстырмалы тиімді ынталандыруы ығыстырудың нәтиже
шамасымен анықталады.Егер тиімді ... ... ... аз ... ... саясат тиімді болады.
6 сурет
Ms ↑→R↓→I↑→Y↑→Yd↑→C↑, Xn?
?Xn=g-mY↑-n*R↓
Тиімді ығыстыру екі жағдайда салыстырмалы түрде маңызды болмайды:
1) егер ... мен таза ... ақша ... ... ... аз әсер ... яғни егер де әсер ету ... d және n
салыстырмалы аз болады.Бұл жағдайда R жоғарлауының маңызы I және ... ... ... ... өсім Y маңызды болады. Графикалық бұл
жағдай IS күшті қисығын көрсетеді (иилюстрация) (7 сурет). LM қисығы ... ... ... ... ... мен ... аз әсер ... егер ақша деген сұраныс пайыз мөлшерлемесінің жоғарлауына қатты әсер
етсе, және R жоғарлауына жеткілікті, ақша нырығын ... ... ... ... онда ... ... ... түрде аз
болады (салыстырмалы жоғары коэффициеттері I және Xn R ... ... ... бұл ... LM ойыс ... ... (8
сурет).IS қисығын келесі суреттен көруге болады.
8сурет
Пайыз мөлшерлеме ... мен таза ... әсер ... ... саясат салыстырмалы IS күшті қисығы және LM ойыс
қисығымен тиімді байланысады.Бұл ... ... ... өте аз, ... аса ... және d және n ... өте аз
ығыстырады.Жалпы өсім У (У0У1) шамасын құрайды.
9сурет
Ынталандырушы фискалды саясат тиімсіз ... егер ... ... ... өсуіне әкеледі.
Тиімді ығыстыру маңызды болады, егер:
1) инвестиция мен таза ... ... ... ... ... ... яғни d және n коэффициенттері өте жоғары.Бұл жағдайда R ... ... Xn ... әеледі және сондықтан Yжалпы өсім аз болады.
Графикалық бұл ... ... IS ойыс ... ... ... иілімді қисығын келесі суретте көруге болады.
Пайыз мөлшерлеме динамикасына
инвестиция мен таза
экспорттың аз әсер етуі
2) Ақшаға ... ... R ... аса әсер тепейді. Бұл жағдайда, ақша
нарығын тұрақтандыру үшін, R жоғарлауы кеерек. Ол аса ... емес d және ... де аса ... ... ... бұл
жағдайда LM аса күшті қисығын көрсетеді (11 ... ... ... ... ... ... ... деген сұраныс
аз әсер етуі
Ынталандырушы фискалды саясат салыстырмалы IS күшті қисығы және LM ойыс
қисығымен аса тиімді байланыспайды.Бұл жағдайда У ... (У0У1) тең, ... өте ... және d және n ... ... саясаттың салыстымалы ынталандыру тиімділігі инвестиция мен
таза экспорттың динамикасына ... ... ... және ... ... ... ынталандыру шамасымен анықталады.Бұл тиімді
ынталандыруытиімді ығыстыруына қарам-қарсы.
12 сурет
Пайыз мөлшерлеме динамикасына
инвестиция мен таза экспорты
қатты әсер ... ... ... I және Xn екі жағдайда салыстырмалы жоғары болады:
1) егер I және Xn пайыз мөлшерлеме динамикасына ... әсер ... ... ... ... ... ... жағдайда R төмендеуі ... ... I және Xn ... ... Y ... ... ... тұрлаусыз маңызды болады.
2) егер R динамикасына ақшаға деген сұраныс аса әсер етсе. Графикке LM
күшті ... ... ... ... келеді (14 сурет). Бұл жағдайда ақша
массасының өсімі пайыз мөлшерлемесінің төмендеуіне ... d және ... де I және Xn ... IS ... ... тұрлаусыз
маңызды болады.
14 сурет Пайыз мөлшерлеме динамикасына
ақшаға деген сұраныс
аз әсер етуі
15 сурет ... ... ... LM ... ... және IS ойыс ... салыстымалы түрде өте тиімді (15 сурет).Бұл ... ... ... d және n ... мәнді.Сондықтан Y
өсімі,(Y0Y1) тең, салыстымалы жоғары.
Ақша-несие саясатын ынталандыруы R динамикасына ақшаға деген сұранысы
жоғарлауы ... ... ... сонымен қоса пайыз ... ... мен таза ... аса әсер етеді.
16сурет ... ... IS ... ... мен LM ойыс ... бір ... аса ... емес (18 сурет). Бұл жағдайда және R төмендейді, және I
және Xn осы жаққа реакциясы өте ... ... ... өсім аса жоғары
емес және (Y0Y1) тең.
18 сурет
3. Жиынтық сұраныс қисығының қорытындысы. Баға деңгейінің өзгеруінде ... және IS-LM ... ... ... ... AD ... графикалық қорытындысы
19 сурет
Баға деңгейінің жоғарлауы P1ден P2 дейін ... ... ... ... LM ... ... ... жылжуы сәйкес келеді (19 ... ... ... R ... ... ... ... инвестицияның төмендеуіне және Xn таза экспортты салыстырмалы түрде
қысқартады. Нәтижесінде өнеркәсіптің көлемі Y Y1 денY2 ... ... ... ... ... теңдігін Y тепе-теңдігі үшін алгебралық түрде алуға
болады.
Мемлекеттік шығындардың ... ... ... ... ... ... IS және LM қисықтарын әр түрлі қозғалуына әкеледі, бюджетті
-салықтық және ақша-несие саясатын сәйкес ... (20 және ... ... ... несие саясатын ынталандыруы
21 сурет Бюджетті – салықтық саясатын ... ... ... ... ... ... нүктесінде экономика басталады(22 сурет)
Мемлекеттік шығындар G өскенде (немесе салықтар төмендегенде Т) IS
қисығы IS` ... ... AD` ... ... ... ... AD
қозғалысы сұраныстың инфляциясына әкеледі- бағаның деңгейі P0 ден P1 дейін
өседі. Баға ... ... ... ... ... ... қысқаруы және
LM қисығы солға жылжуы әсер ... (LM` ... ... ... ... тепе-теңдік тұрақтандырылады.
22сурет
Сұраныс инфляция шыртында экономикалық агенттер бірте-бірте өз тәртібін
түзетеді: ... ... ... ... ... ... ... жоғарлайды және фирма пайдасын қысқартады.Фирма бірте-
бірте өзінің шығаруын ... ... және AS ... ... ... ... AS ... бағаның өсуіне (шығын инфляциясы) P1 ден P2 ... Бұл ... ... LM`` ... ... оданәрі солға
қарай жылжытады. Ақша ұсынысы әр уақытта салыстырмалы түрде төмендесе, онда
пайыз ... әр ... ... (R0 денR1 дейін).В нүктесінде ұзақ
мерзімді макроэкономикалық ... баға ... ... ... ... С ... қарағанда, және
мемлекеттік сектор пайдасы үшін экономикалық құрылымды ... ... ... тең.
Баға деңгейінің өзгеруіндегі ақша-несие саясатын ынталандыру
В нүктесінде экономика басталады (23 сурет)
Ақша ұсынысының жоғарлауы LM қисығын LM` жағдайына ... оңға ... ... ... ... AD AD` дейін көрсетеді.AD қозғалуы
сұраныс инфляциясына әкеледі - P0 ден P1 ... баға ... ... ... ... ... ... және LM` қисығы LM``
жағадйына дейін ... ... ... А ... ... мерзімді
макроэкономикалық тепе-теңдік тұрақтандырылады.
23 сурет
Пайыз инфляциясы жиынтық ... ... ... AS ... ... қарай жылжытады. P1 ден P2 дейін бағаның өсуі LM жағдайында
LM``қисығын ... ... ... ... ... төмендейді.В нүктесінде
B`макроэкономикалық тепе-теңдік өнеркәсіп ... ... ... ... ақша ... өсімі тек бағаның өсуіне
әкеледі.Бұл құбылыс ақша орталығы деп аталады.
Ақша ұсынысының жоғарлауы қысқа мерзімдегі пайыз мөлшерлемесін нақты
және ... ... ... Ұзақ ... жоспарында пайыз
мөлшерлемелері өзгеріссіз қалады.
Егер ақша массасының өсу ... ... онда ұзақ ... ... пайыз мөлшерлемесі жоғарлайды. Бұл бірақ ақша-несие ... ... ... ... мөлшерлеме төмендейді.
Ақша массасының өсу қарқыны Фишердің тепе-теңдігімен келісімді.
Фискалдық және монетарлық экспансия экономикалық ... ... ... ... мен ... ... жоғарлауы қысқа мерзімде
ғана тиімді болады.Ұзақ мерзімдегі экономикалық ... ... ... ... ... ... ... көмегімен шеше
алмайды.Экономикалық өсімін ынталандыру жиынтық ұсыныс аудандағы ... ... ... ҚР Президенті жаңа кезең-жаңа экономика Е.Қ. 16
желтоқсан 2004 жыл.
1. Р. Дорнбуш және С. ... ... ... ... ... Н.Қ. ... М.Ә. ... макроэкономика «экономика» баспана ,2003
3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика м.: ДиС, 1997 11 тарау.
4. Мэнькью Н.Г,. Макроэкономика М.: МГУ , 1994 4 ... ... С.Н. ... М.: Дело 2000 15,16 ... әдебиеттер:
1. Чепурин М.Н., Киселев Е.А. Экономикалық терия Киров «Аса» 2001ж. 25
тарау.
2. Костюк В.Н. ... М.: ... 1998 8 ... ... Г.С. ... Г.Р. ... С-П 2002 10 тарау.
Өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар:
1. Тауарлық нарықтар дегеніміз не және олардың функциясы?
2. Ақша нарығына анықтама ... және ол ... ... ... ... Қандай теориялық алғы шарттарда IS-LM моделін құрылады?
4. Неге сіздің ойыңызша тауарлық нарық,ақша және ... ... ... ... ... деп оқытылады?
5. Экономика үшін ақша-несие және ... ... ... ... инвстицияның «тиімді ығыстыру» ұғымын қалай түсінесіз?
7. Экономика қашан инвестицияға, қашан ... ... ... ... ... тепе-теңдігі үшін бағаның өсуі (төмендеуі)
зардаптарын ... ... ... мен ақша ... ... өзара байланысты деп не
үшін оқытады?
10. IS-LM моделінің практикалық мәні неден тұрады?
СӨЖ арналған тапсырмалар:
1. Үй жұмысы: семинар сабағының жоспары бойынша ... Әр ... ... глосарии құру
3. Есептерді шешіндер:
C = 300+0,8Yd;
I = 200-1500R;
Xn = 100-0,04Y-500R;
Md = (0,5Y-2000R)P.
Егер:
G-200(мемлекеттік шығындар);
t =0,2 (салық салу мөлшері);
M = 550 ... ... ... =1 (берілген баға деңгейі).
Табыс пен пайыз мөлшерлеме деңгеінің тепе-теңдігін есептеңіздер.
Тест сұрақтары:
1. IS-LM ... ... ... ... тек ... ... анықталады;
ә) инвестиция көлемі ұлттық шамасынан тәуелді;
б) жинақтау пайыз ... ... ... табылады;
в) баға деңгейі экономикада өзгермейді;
г)ұзақ мерзімдеде баға деңгейінің берілген шамасы тіркелген.
2. Егер өнеркәсіптің бастапқы нақты көлеммі ... ... ... ... LM ... оңға ... жылжығанда, баға деңгейі бірте-бірте төмендейді;
ә) LM қисығы солға жоғары жылжыса, баға деңгейі бірте-бірте жоғарлайды;
б) IS ... оңға ... баға ... ... ұзақ ... де баға деңгейі берілген шамасы тіркелген;
г) барлық жауаптар дұрыс емес.
3. Тиімді ... мына ... ... ... ... ... әсер ... ақша ұсынысы төмендегенде,
пайыз мөлшерлемесі жоғарлайды;
ә) меншік секторындағы салықтардың төмендеуі осы ... ... ... ... ... салығы төмендегенде пайыз мөлшерлемесін жоғарлауына әкеледі;
в) мемлекеттік шығындардың қысқаруы тұтынушылар ... ... ... ... ... ... IS-LM ... пайыз мөлшерлемесі анықталады:
а) тауарлық нарық еңдек нарығымен;
ә) тауарлық нарықтағы ұсынсы пен ... ақша ... ... ... ақша ... ... пен ... ақша нарығы бағалы қағаздар нарығымен.
5. Өтімділік тұзағының жағдайы:
а) коммерциялық ... ... ... ... ... ... кенет өседі;
б) қаржы нарығында тепе-теңдік жоқ;
в) ақша ұсыныс бойынша инвестициялық сұраныс икемді емес;
г) IS түзуі абсцисс осіне перпендикуляр. [kgl]

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жоғары оқу орнында дидактиканың біртұтас жүйесі6 бет
Тамақтану туралы ғылым27 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Кеден бақылауының нарықтық экономикадағы қажеттілігі72 бет
Кедендік режим382 бет
Тауар қозғалысының бухгалтерлік есебі55 бет
Тауарларды кедендік ресімдеу88 бет
Тұтыну тауарлар нарығының қызмет етуінің негізгі тенденциялары және тұтыну тауарлар маркетингін жалпылау арқылы оның тиімділігін жоғарылату бойынша кешенді шаралар85 бет
Қазақстан Республикасында кедендік ресімдеудің жеңілдетілген түрін жетілдіту45 бет
"Макроэкономикалық көрсеткіштер"4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь