Айырбас бағамының режимі және жиынтық сұраныс


ДӘРІС ЖОСПАРЫ:
1. Ашық экономикадағы негізгі қарым-қатынасg
2. Белгіленген валюталық бағам бойынша ашық экономикадағы макроэкономикалық саясат
3. Қалқымалы валюталық бағам бойынша ашық экономикадағы макроэкономикадағы саясат
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ:

1 сабақ
1. Ашық экономикадағы негізгі қарым-қатынас
2. Ашық экономика үшін IS-LM кеңейтілген моделі

2 сабақ
1. Ашық экономика үшін IS-LM қисық сызығы
2. ВР қисығы. Халықаралық мобильді капитал дәрежесі
3. IS-LM-ВР моделі

3 сабақ
1. Қалқымалы валюталық бағамдағы макроэкономикалық саясаттың зардаптары
2. Төменгі мобильді капиталдағы бюджеттік-салық, ақша-несие және сыртқы сауда саясаттардың ішкі және сыртқы тепе-теңдіктің әсері
3. Жоғарғы мобильді капиталдағы бюджеттік-салық, ақша-несие және сыртқы сауда саясаттардың ішкі және сыртқы тепе-теңдіктің әсері
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Н.Назарбаев ҚР Президенті жаңа кезең-жаңа экономика Е.Қ. 16 желтоқсан 2004 жыл.
2. Р. Дорнбуш және С. Фишер Макроэкономика Алматы «Білім» 1997.
3. Н.Қ. Мамыров М.Ә. Тілеужанова макроэкономика «экономика» баспана ,2003
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика м.: ДиС, 1997 11 тарау.
5. Мэнькью Н.Г,. Макроэкономика М.: МГУ , 1994 4 тарау
6. Ивашковский С.Н. Макроэкономика М.: Дело 2000 15,16 тарау.
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Чепурин М.Н., Киселев Е.А. Экономикалық терия Киров «Аса» 2001ж. 25 тарау.
2. Костюк В.Н. Макроэкономика М.: «Центр» 1998 8 тарау.
3. Вечеконов Г.С. Вечников Г.Р. Макроэкономика. С-П 2002 10 тарау.

ӨЗІН-ӨЗІ БАҚЫЛАУ ҮШІН СҰРАҚТАР:
1 сабақ
1. IS-LM-ВР моделі нені және қандай секторларды көрсетеді?
2. IS, LM, ВР қисықтарына анықтама беріп, әрқайсысының приципін түсіндіріңіздер
3. Мемлекеттік саясаттың мобильді және мобильді емес капиталы IS-LM-ВР моделдер шегінде макроэкономикалық түзеті қорытындыларына қалай әсер етеді?
4. Жиынтық сұраныс дегеніміз не және оның сұраныстан жеке тауардағы айырмашылығы неде?
5. Жиынтық сұраныстың 4 басты құрамына анықтама беріңдер.
6. Жиынтық сұранысқа қандай факторлар әсер етуі мүмкін?
2 сабақ
1. Енгізілген валюталық бағамдағы ашық экономикада жиынтық сұраныстың анықтамасы қандай?
2. Енгізілген валюталық бағам ескерілгендегі ақша-несие саясатының қолданылуын зардаптары қандай?
3. Енгізілген валюталық бағам ескерілгендегі сыртқы сауда саясатының қолданылуын зардаптары қандай?
4. Енгізілген валюталық бағам ескерілгендегі бюджетті-салық саясатының көмегімен жиынтық сұраныс механизімін түсіндіріңіздер.
5. Қандай шарттармен басқарма тіркелген бағама саясатын жақсы ұстайды және валюталық тексеріс пен шығындарсыз-ақ көлемді қиындықтарын жеңеді?
3 сабақ
1. Қалқымалы валюталық бағамдағы ашық экономикадағы жиынтық сұраныстың анықтамасы қандай ?
2. Қалқымалы валюталық бағам ескерілгендегі бюджетті-салық саясатының қолданылуын әсері қандай?
3. Қалқымалы валюталық бағам ескерілгендегі ақша-несие саясатының қолданылуын әсері қандай?
4. Қалқымалы валюталық бағам ескерілгендегі сыртқы сауда саясатының қолданылуын әсері қандай?
СӨЖ АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:
1. Үй жұмысы : алдыңғы тақырыпқа дайындалып келу.
2. Семинар сабағының 1-ші сұрағына дәстүрлі түрде дайындалу.
3. Семинар сабағының 2-ші сұрағын презентация түрінде қарастыру.
4. Семинар сабағының 3-ші сұрағын шамалы шығарма түрінде қарастыру.
5. Тестілік сұрақтарға жауап беру.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Айырбас бағамының режимі және
Жиынтық сұраныс
Дәріс жоспары:
1. Ашық экономикадағы негізгі қарым-қатынасg
2. Белгіленген валюталық бағам бойынша ашық экономикадағы
макроэкономикалық саясат
3. Қалқымалы валюталық бағам бойынша ашық экономикадағы
макроэкономикадағы саясат
Семинар жоспары:
1 сабақ
1. Ашық экономикадағы негізгі қарым-қатынас
2. Ашық экономика үшін IS-LM кеңейтілген моделі
2 сабақ
1. Ашық экономика үшін IS-LM қисық сызығы
2. ВР қисығы. Халықаралық мобильді капитал дәрежесі
3. IS-LM-ВР моделі
3 сабақ
1. Қалқымалы валюталық бағамдағы макроэкономикалық саясаттың зардаптары
2. Төменгі мобильді капиталдағы бюджеттік-салық, ақша-несие және сыртқы
сауда саясаттардың ішкі және сыртқы тепе-теңдіктің әсері
3. Жоғарғы мобильді капиталдағы бюджеттік-салық, ақша-несие және сыртқы
сауда саясаттардың ішкі және сыртқы тепе-теңдіктің әсері
Ұлы депрессия (1929-1933 ж.ж.) кезінен бастап, экономикалық теорияда
тепе-теңдік макроэкономика проблемалары негізгі орын алып келеді. Дж. Кейнс
жиынтық сұранысты реттеу көмегімен толық әрекетін жүргізді. Монетаритер
монетарлы заң ретінде мақсатқа жетуді ұсынысып, инфляциямен қатысумен
экономикалық саясаттың негізгі мақсаты – экономикалық өсуі деп есептейді.
Төменгі дәрежедегі инфляциядағы потенциялады дәреженіңі шығу жолыгдағы ең
басты кдергі – басшылыққа сенбеушілік деп ойлады рационалды теориясын
қолдаушылар.
Экономикалық саясаттың құралын таңдау және оның әсері көбінесе қазіргі
ашық экономиканың шарты мен валюталық бағам тәртібіне және динамикасына
байланысты болады. Сонымен қатар халықаралық каптал мобильдік факторы ішкі
экономикаға және макроэкономикалық саясатқа үлкен әсер тигізеді. Қазіргі
уақытта валюталық қор жиынтық капиталы нарығында келісім масштабы
халықаралық сауданың алатын орның әлдеқайда кеңейтеді. Бүкіл әлемдік жаңа
қаржылық дағдарыстың көрсетуінше экономиканы жылдам өзгерту мақсатында
қысқа мерзімді капиталдың ірі кірісі макроэкономикалық басқару шарасынң
сауда пайдалылығы.
Ашық экономиканың шартын ескере отырып, макроэкономикалық саясаттың
ішкі және сыртқы тепе-теңдікке әсерін қорытындылау үшін әдеттегі IS-LM
моделінің балансы (ВР қиысығы) жолымен кеңейтейік. Бұл қисық сыртқы тепе-
теңдіке байланысты V табыс пен пайыз мөлшерлеме I арасындағы қарым-
қатынасты көрсетеді, яғни арнайы санаулар балансының 0-ге тең болуына
байланысты.
IS-LM-ВР моделі әр түрлі дәрежедегі капиталға және түрлі валюталық
бағам жүйесіне байланысты қорытындыларды жасау үшін қолданылуы мүмкін.
Ақша-несие және бюджетті-салық саясаты жиынтық сұраныстың негізгі
әдіспен басқарылуы. Ішкі және сыртқы тепе-теңдіке әр түрлі әсер етеді.
Басты өзгешілік : ақша-несие саясаты пайыз мөлшерлемесін төмендетеді,
ынталандыратын бюджетті-салық саясаты пайыз мөлшерлемесін жоғарлатады.
Ақша-несие және бюджетті-салық саясаттары қорытындысының айырмашылығы
қабылданған валюта бағамының анықтамасының жүйесіне байланысты.
Тіркелген валюталық бағам мен төменгі мобильді капиталдағыдай пайдалы
болады, яғни нақты өндіру мен дәрежесін өзгертпей, ұлттық банктегі тек
валюталық қорды төмендетеді.
Тіркелген валюталық бағам мен төменгі мобильді капитал ынталандырушы
бюджетті-салық сясаты тек қысқа мерзімді кезеңде өндіру мен табыстың өсуіне
көмектеседі. Ал ұзақ мерзім кезеңде жиынтық сұраныстың тек құрылымы
өзгереді. Сонымен қатар, импортерлар жағынан шетел валютасына сұранысты
қанағаттандыра отырып, Ұлттық банк валюталық қордың бөлігін сатуы тиіс.
Қалқымалы валюталық бағам мен жоғарғы мобильді капиталдағы ақша-несие
саясаты нақты пайда әкеле ме? Ол таза экспортты, ұлттық табысты және жұмыс
бастылықты көтереді. Жабық экономикада ақша-несие саясаты пайыз
мөлшерлемесі арқылы көрінсе, ашық экономикада оның жұмыс бастылыққа пен
табысқа әсері валюталық бағам арқылы көрінеді.

Негізгі әдебиеттер:
1. Н.Назарбаев ҚР Президенті жаңа кезең-жаңа экономика Е.Қ. 16
желтоқсан 2004 жыл.
2. Р. Дорнбуш және С. Фишер Макроэкономика Алматы Білім 1997.
3. Н.Қ. Мамыров М.Ә. Тілеужанова макроэкономика экономика баспана
,2003
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика м.: ДиС, 1997 11 тарау.
5. Мэнькью Н.Г,. Макроэкономика М.: МГУ , 1994 4 тарау
6. Ивашковский С.Н. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың мәні
Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс. AD-AS үлгісі
Ұлттық валюталардың айырбас бағамы
Жиынтық ұсыныс және жиынтық сұраныстың мәні
Халықаралық валюта қозғалысы және айырбас бағамы
Жиынтық ұсыныс
Айырбас шарты
ҚР айырбас бағамы мен есептік мөлшерлемені реттеу
Халықаралық валютаның жүйесінің және бағамының іс-әрекет механизмдерін зерттеп талқылау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь