Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің қаржылық аспектісі қазақстан республикасындағы инвестиция

Жоспар.

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

І. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 1.1 Инвестицияның пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Инвестицияның қызметі мен операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстардың құрылымы мен даму ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

ІІ. НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
2.1 Кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.2 Кәсіпорындардың инвестициялық қызметін анықтайтын көрсеткіштер ... ..20
2.3 Инвестициялық жобаларды тиімді ұйымдастыру. инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

ІІІ Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстарында кездесетін мәселелер мен шешу жолдары.
3.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
3.2 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер мен жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
КIРIСПЕ


Курстық жұмыстың тақырыбы «Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің қаржылық аспектісі Қазақстан Республикасындағы инвестиция» Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың рөлін, яғни алатын орнын, маңыздылығын көрсету.
Бұл курстық жұмыс өзектілігі, инвестицияларды экономикаға тарту iшкi жинақтардың және қаражаттардың жетiспушiлiгiнен құтылуға, өндiрiстiң өсуiне, экспорттың жоғарылауына, импорттың төмендеуiне, тауарлық тапшылықтың қысқаруына және өндiрiстi ұйымдастырудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуға әсерін анықтау.
Шаруашылық жүргiзудiң нарықтық жүйесiнде бәсекеге қабiлеттiлiк шешушi экономикалық категориялардың бiрi болып есептеледi. Бәсекелестiк қатынастарды дамытпай ұлттық экономикамыз серпiндi даму жүйесiне айналуы екiталай. Соңғы жылдары көптеген кәсiпорындар сапалы және оңтайлы бағада өнiм өндiру қажеттiлiгiн сезiмдi. Бұл дегенiмiз жалпы өндiрiс шығындарын азайта азайта өнiм сапасын, өнiмнiң бәсеке қабiлеттiлiгiн жоғарлату. Нарықты экономика талабы бойынша өндiрiс тиiмдiлiгiн барынша арттыру кәсiпорындардың өмiрлiк ұстанатын қағидаларының бiрi. Осы жағдай кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру, жалпы тиiмдiлiктi жоғарлату әдiстерiнiң басты бағыттарын анықтау өте маңызды.
Курстық жұмыстың мақсаты: - кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру жолдарының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу, инвестициялық саясаттың тиімділігін талдау және инвестициялық саясатты жетілдіру жолдарын қарастыру болып табылады.
Курстық жұмыстың міндеті:
- инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстарында кездесетін мәселелер мен шешу жолдары;
- Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстардың құрылымы мен даму ерекшелігі;
- инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер мен жетілдіру жолдары;
- Кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық мазмұны:
Курстық жұмыстың құрылымы:
Курстық жұмыс ІІІ бөлімнен тұрады.
І бөлімнің тақырыбы: Инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны. Бөлімде инвестицияның пайда болу тарихы, инвестицияның қызметі мен операциялары, шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстардың құрылымы мен даму ерекшелігі деген тақырыптар қарастырылады.
ІІ бөлімнің тақырыбы: Нарық жағдайында кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттырудың экономикалық негіздері. Бөлімде кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық мазмұны, кәсіпорындардың инвестициялық қызметін анықтайтын көрсеткіштер, инвестициялық жобаларды тиімді ұйымдастыру-инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық негізі деген тақырыптар қозғалады.
ІІІ бөлімнің тақырыбы: Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстарында кездесетін мәселелер мен шешу жолдары. Бөлімде Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер және Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер мен жетілдіру жолдары деген тақырыптар қозғалады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1) Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2007 жыл және 2008, 2009 жылдардағы енгізілген өзгертулермен
2) М.В Ивошин «Инвестиция. Организация управления и финонсирования.»//Москва 1999 год//
3) Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. N° 1. 2009 г,
4) Бочаров В.В. “Современный финансовый менеджмент” Москва Санкт-Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург, Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2008 год.
5) Бочаров В.В. “Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. Москва Финансы и статистика 2008.г.
6) Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – СПб: Питер 2004. г.
7) Журнал “Хабаршы” 2008-2009 жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО «Казинвест », 2006 г.
9) Интернет сайт WWW.WFIN.KZ
10) Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии экономики страны, //Транзитная экономика,№ 7.2005 г,
11) Казахстанская правда. // С.Тай «Влияние прямых иностранных инвестиций// 07.03.2008 г.
12) Крушевиц Л. “Инвестиционные расчеты” Питер 2008г
13) Ковалев В.В. Финансовый анализ Алматы Финансы и статистика. 2004 год.
14) Қаржы-қаражат А. Қантарбаев //Инвестицияларды талдау// 2008-2009 жылдар
15) Маулимбердина С.Т. “Рынок ценных бумаг” вводенме в проблему. //Саясат, 10-11,2008 г.
16) Методические рекомендации по оценке эффективности иевестиционных проектов: Официальное издание. – Москва Экономика 2008г
17) Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов “Экономикалық теория негіздері” Алматы ғылым 1999 жыл. 479-492б
18) Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ситуация в Казахстане и перспективы ех позитивных сдвигов” //Европейское сообщество. М 3. 2004 г,
19) Реформировамие экономики Казахстана: Про их решения. Алматы, 2004, С. 343.
20) РЦБК 2004-2006 жылдар
21) Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
22) Хес О. //Совмещение акцептов с количества иа качество иностранных инвестиции// Панорама. -24.08.2008 г.
        
        Жоспар.
Кіріспе.....................................................................
....................................................3
І. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ МӘНІ МЕН ... ... ... болу ... ... ... ... Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру ... ... ... мен ... ... жағдайында кәсіпорынның Инвестициялық тартымдылығын ... ... ... инвестициялық тартымдылықты арттырудың экономикалық
мазмұны
............................................................................
...............14
2.2 ... ... ... ... ... ... ... тиімді ұйымдастыру- инвестициялық
тартымдылықты ... ... ... Қазақстан Республикасының инвестициялық ... ... ... ... ... ... мен шешу ... Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметті қаржыландыру
барысында ... ... ... ... ... қаржыландыру
барысында ... ... мен ... ... тақырыбы «Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің қаржылық
аспектісі Қазақстан Республикасындағы ... Бұл ... ... еліміздің инвестициялық саясаттың рөлін, яғни ... ... ... ... ... ... инвестицияларды экономикаға тарту iшкi
жинақтардың және қаражаттардың жетiспушiлiгiнен құтылуға, ... ... ... ... төмендеуiне, тауарлық
тапшылықтың ... және ... ... ... ... ... ... нарықтық жүйесiнде бәсекеге қабiлеттiлiк шешушi
экономикалық категориялардың бiрi ... ... ... дамытпай ұлттық экономикамыз серпiндi даму жүйесiне айналуы
екiталай. ... ... ... ... сапалы және оңтайлы бағада
өнiм өндiру қажеттiлiгiн сезiмдi. Бұл дегенiмiз жалпы өндiрiс ... ... өнiм ... өнiмнiң бәсеке қабiлеттiлiгiн жоғарлату.
Нарықты экономика талабы ... ... ... барынша арттыру
кәсiпорындардың өмiрлiк ... ... бiрi. Осы ... инвестициялық тартымдылығын арттыру, жалпы ... ... ... ... анықтау өте маңызды.
Курстық жұмыстың мақсаты: - кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын
арттыру жолдарының ... және ... ... ... саясаттың тиімділігін талдау және инвестициялық саясатты
жетілдіру жолдарын қарастыру болып табылады.
Курстық жұмыстың міндеті:
- инвестициялық қызметті ... ... ... ... ... мен шешу жолдары;
- Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті ... ... ... ... мен даму ... ... қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелер мен
жетілдіру жолдары;
- Кәсіпорындарда инвестициялық тартымдылықты ... ... ... құрылымы:
Курстық жұмыс ІІІ бөлімнен тұрады.
І бөлімнің тақырыбы: Инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны. Бөлімде
инвестицияның пайда болу ... ... ... мен операциялары,
шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру ... ... ... мен даму ... ... тақырыптар қарастырылады.
ІІ бөлімнің тақырыбы: Нарық ... ... ... ... экономикалық негіздері. Бөлімде ... ... ... ... ... ... қызметін ... ... ... ... ұйымдастыру-инвестициялық тартымдылықты
арттырудың экономикалық негізі деген тақырыптар ... ... ... ... ... инвестициялық қызметті
қаржыландыру барысында тартымды ресурстарында кездесетін мәселелер мен ... ... ... Республикасының инвестициялық қызметті
қаржыландыру барысында ... ... және ... ... ... ... ... кездесетін мәселелер мен
жетілдіру жолдары деген тақырыптар қозғалады.
І ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1 Инвестицияның пайда ... және даму ... ... ұғым банк ісі ғылымының ... ... ... Бұл ... ... неғұрлым белсенді және ірі ресурстар
бар мүшелер. Сондай – ақ оларды ұйыммен және ... ... ... ... ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін
оларды бөлу және ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық процессті қаржыландыру нарықтық
тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының
басты ... бірі ... ... ... ... ... арқылы өнеркәсіптік өндірісті қалпына келтіру және сапаны
қайта құру үшін әр ... ... мен ... ... ... экономикалық жақсы дамыған сигмент ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және
жүзеге асыру саласына, кәсіби білім алуына мақсатты теориялар ... ... ... ... ... ... қызмет ету мөлшері және ... ... ... ... ... ... оған қатынасушылар күрделі қаржыны
жүзеге асырады, реконструкцияға әрекет етуші ұйымдарды кеңейту және
техникалық ... ... ... үй, коммуналдық және мәдени тұрмыстық
құрылыстарға жұмсалатын шығындар күрделі салымдарды жүзеге асырады.
Қазақстандағы болашақ басты міндеттердің бірі – XXI ... ... ... ... қатарлы салаларын бет бұрыс жасау. Мұны іске
асырудағы алғашқы орындардың бірі ... ... ... ... ... сөз ... "инвест" (салу) дегенінен шыққан.
Енді кім инвестор, ол не ... не ... және ... салады деген
сұрақтарға жауап туады. Капиталды ... оның ... түрі ... нені ... ... Ірі ... ... ресурстары,
өнеркәсіптік фирмалардың миллиардтаған пайдалары, жай ... ... ... ... мен ... "ноу-хау", әрбір бизнесменнің
денсаулығы мен уақыты. Мұнда инвестиция жөнінде кеңінен қандай да болмасын
қаржыны ірі және ақша ғана ... емес ... ... ... ... ... - акцияны сатып алу, олармен биржадағы ойынға қатысу, бартерге
жұмсау, тауарлы-материалдық запастармен сауда жасау және ... ... ... да ... ... ... – табыс алу мақсатында кәсіпкерлік және басқа да
қызмет түрлері, ... ақша ... ... ... ... ... ... басқа да мүліктік құқықтық
интелектуалдық құндылықттар.
Инвестициялық қызмет бұл – инвестицияларды ... және ... ... ... ... ... жиынтығы.
Инвестициялаудың тар кәсіпқойлық анықтамасы бұдан да қатты, ... ... ең ... ... ... бөлігіне жұмсалады:
жабдықтарды сатып алу және ... ... ... ... ... ... ... материалдық бөлігі негізгі және ... ... ... ... ... ... ... терминіне
қосып атайды.
Енді қаржыны кімдер салады ? Негізгі салымшылар ... ... және ... ... ... ... және жеке тұлғалар, бұлар
коммерциялық ... ... ... кәсіпкерлерге,
саудагерлерге және ойыншыларға бөлінеді.
Инвестор - бұл капиталды салған кезде, көбіне ... ... ... ... ... аз ... ... – бұл күрделі қаржыны
қаржыландырудағы делдал.
Кәсіпкер - бұл ... бір ... өз ... ... адам.
Саудагер - бұл белгілі, алдын-ала есептелінген тәуекелділікке ... ... - ... да ... тәуекелдікке баруға дайын адам.
Инвестициялау мақсаты - табыс, ... ... ... қаржыны
бизнестің материалдық бөлігіне салмай-ақ алуға болады. Бірақ ... ұзақ ... ... ... олардың тек қана қаржылық
- саудагерлік іс - ... ғана ... ... ... жаңартуды
ұмытып кететіндері де болады. Ондайлар бәсекелестерінен қалып қояды, ал
мұның өзі ... даму ... өте ... ... ... ... ... аспектісі - шетел
инвесторларының ... және ... ... ... үшін
шетел кредиттерін тарту. Бұл қаражаттар ұлттық шаруашылықтың құрылымын
жетілдірудің басым міндеттерін шешу, рынокты ... ... ... ... ... кеңейту үшін нысаналы әрі тиімді пайдаланылуы тиіс.
Сыртқы кредиттерді қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... да қамтамасыз етеді. Кредиттерді
қамтамсыз етудің басқа нысаны ... ... ... болып
табылады.
Шетелдік инвестицияларды тарту үшін қажетті жағдайлар жасалуы тиіс:
1)шетелдік инвесторлардың ... ... ... ... ... ... ... ел ішінде жүріп-тұруға, кедендік
және шекаралық бақылаудан өтуге рұқсаттар беру, рұқсатнама беру ... ... ... үшін қызмет түрлеріндегі басымды салық
жеңілдіктерін және басқа жеңілдіктерді беру ... ... ... ... ... ... ... жеделдетілген амортизация.
3)жерді, жылжымайтын дүние-мүлікті пайдалану құқығын
қамтасасыз ету, қызметкерлерді оқытуға субсидиялар беру;
4)пайда әкетіліміне үкімет кепілдіктерін немесе оны ... ... ... беру.[17; 448-456 бет]
Жаңа қоғам өзінің соны өзгерістерін бірге ала келетіні белгілі. Сол
сияқты нарықтық ... да ... ... инвестиция ұғымын ала келді.
Бұл өркениетті ... ... ... ... ... ... ұғым ... табылады. Елімізге келген шетелдік инвесторлар
мұнай мен газ ... ... ... ... мәлім. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... Өз кезегінде
Қазақстанның сыртқы саясат саласындағы атқарып жатқан іргелі ... ... ... ... ... жол ашып отыр. Оның сыртында
елдің ішкі саяси тұрақтылығы, экономикадағы реформаның бірізділікпен жүзеге
асырыла бастауы сырттан келетін қаржының ... ... ... ... 2003 ... ... кезеңде Қазақстан экономикасына ... ... АҚШ ... ... тура ... ... тартылды.
Сараптамалық бағалау бойынша Орталық Азияға келген тура ... ... ... ... ... алып ... Дүниежүзілік банк біздің
елімізді инвестициялар ... өте ... 20 ... ... ... ... ... Service" рейтинг агенттігі ... мен ... ... өте ... ... ... Бұл
Қаржы министірлігіне төмен пайызбен, біріншіден, кредиттер алуына мүмкіндік
береді. Екіншіден, екінші деңгейдің барлық банктерінің тиісті ... Енді ... ... нарықтық экономика мемлекеті ретіндегі
танылғанын қоссақ, бүкіл дүние жүзі біздің еліміздегі тұрақтылықты, ... ... ... мен ... біз ... бағытта
дамып келе жатқанын танып отырғаны тұлғаланып шығады.
Қазақстанда ... ... ... ... ... үшін Бүкіл
дүниежүзілік банк, Халықаралық валюта ... ... ... құру және ... ... даму банкі, Азия даму банкі секілді беделді ... ... ... да ... ... ... ... үлкен мәні бар. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы бүгінде
дүние жүзіндегі үлкенді-кішілі 55 ... ... мүше ... ... 61-іне қаржылық міндеттемелер ... ... ... сәйкес
республика халықаралық қаржы-кредит және ... ... ... ... жарналарды, борыштық операциялар мен мәмілелер бойынша
қажетті төлемдерді жүзеге асырады. Айта кету ... 1992 ... ... ... ... халықаралық ұйымдарға берешегі 21 миллион АҚШ доллары
көлеміне жеткен.
1.2 Инвестицияның қызметі мен операциялары
Инвестициялық қызмет бұл – инвестицияларды ... және ... ... ... ... әрекеттер жиынтығы.
Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан ... ...... ... ... алғы ... айналып,
еліміздегі реформаларды табысты іске ... ... ... ... ... кез – ... ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры
болып саналады. Инвестициялық ... іске ... ... жетілдіріп,
сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса ... ... ... ... ... ... етуге, сөйтіп
халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. Сонымен, ... ... ... ... ... ... кіргізіп,
әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп қарастыруымыз
керек. ... ... ... іс - ... талдауда оның тиімділігіне
экономикалық шаралармен бірдей әсер ... ... ... ... зор. Бұл тұрғыдан инвестициялық іс - ... ... ... ... ... Экономикалық құрылым мынадай
элементтерден және инвестициялық іс-әрекеттің нәтижесінен тұрады:
1. Пайда табу. Түскен ... өзі екі ... ... яғни ... ... ... оны ... жұмсайды – реинвестирование және әлеуметтік,
тапқан пайданының белгілі бір бөлігі ... ... ... Жоғарыда көрсетілген пайданың негізінде жұмыскерлер де табыс
тауып, соның негізінде өздерінің, ... ... ... ... ... салық пен өтелімдер мынадай мақсаттарға
жұмсалады:
• Міндетті медициналық қамсыздандыру қорына;
... ... ... Аймақтық бюджетке;
• Республикалық бюджетке;
4. Өнеркәсіптік әлеуметтік даму қорын құру.
Егер фирма салымдары бойынша ең жоғары тиімділікке ... ... ... ... инвестициялаудың базалық принциптерін есептеуі
керек.
1. Инвестициялаудың шектеулі тиімділігі
2. "Замазкалау" принципі.
Сылап, бітеу ... ... ... ... ... ... кейін, инвестицияны іске асыру барысында ол еркіндікті енді оған
бармау алмастырады, ... ... ... сатып алуға, не жалға ... өзің ... ... де, бұл ... ... үшін қанша кредит
аласың, оны қандай мерзімге және қанша проценттік мөлшерде ... ... ... Ал, бұл операциялардың бәрін жасап болғаннан кейін,
қайтадан қайту оңайға түспейді, өте қыйын ... Бұл ... көп ... пайдалану керек болады, алған кредит үшін ... ... ... ... ... процесінен шыға алмай, байланасың да қаласың,
өйткені иңвестициялық жоба ... еніп ... ... ... ... баруың шектеулі болып қалады.
Мұнан еркін шешімділікке және басқа әрекеттерге баруың мүлдем тиылды
деуге болмайды. Әрине, сатып алған ... ... ... ... ... ... акциялардан да құтылуға болады да, "дезинвестирование" деп
аталатынды жүргізуге болады. Көбінесе осыны ... ... ... ... ... түзетуге тырысу керек. Бірақ қатені тузеу ... та ... ақша да ... ... ... шәлгездік туады,
іскер серіктестермен байланыс үзіледі.
Мысалға, әлгі сатып алынған станокты алсақ, оны 1 жыл бойы пайдаланып
келеген. Конъюнктура өзгеріп ... де, енді оны ... ... ... оны 10 жыл бойы пайдаланбақ болған. Осы 10 жылға есептеліп
кредит алып, әкеліп беруші және ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді келісім шарттарды ... ... ... ... ... ... ... бару
керек болады, бірақ қателіктерді жөндеуге ештене төлемейтін болды. Кредит
үшін (10 жыл) төлеу ... ... ... ... ... үшін айып ... керек, өйткені ол станоктың жетіспей қалған бөлшектерін ... ... олар да 10 жыл бойы ... ... ... ... алатынына сенген
болатын. Өнімді сатып алушыларға да 10 жыл бойы ... тұру ... ... ... да ... ... ... ұйымдарға да осы тәртіп
бойынша төлеу керек. Мұнан да сорақы ... ... ... ... туады. Мұны рынокте әлі қалай сата алады? Қандай ... ... үшін ... ... ... ... үшін ... шығындар түгелімен кәсіпорын
қалтасынан шығады. Осындай батпаққа батқаннан шығу өте қиын ... ... ... ... ... бір ... 3-4 ... жоба бойынша
болғанда не болады? Капиталды сіңіру саласы үлкен болып қалғанда, іскерлік
серіктестіктер де ... ... да, ... ... үшін көп ... анық болады. Міне, осыдан барып, инвестициялық жобаны іске қоспас
бұрын, алдын-ала оның тиімділігін есептеп алған жөн. ... 100 ... ақыл ... қате ... деп ойлауға болмайды. Нарықтың
аты нарық. Бәрібір тәуекелділіктің аз болғаны дұрыс. Кәсіпорын ... ... ... ... керек, олар өздерінің жоспарларын
жөндеуде өте икемді болулары қажет, конъюнктураның ... ... ... ... көре ... ... істерді бастай алулары қажет.
3. Күрделі қаржыны салуда материалдық және ... ... ... Тиімділікті бағалаудың үш варианты бар:
1) Шығындар мен шығарудың салыстырмалы бағаларын салыстыру арқылы,
яғни тек қана құндылық, ... ... ... ... ... ... тек қана ... бағалануы жеткіліксіз екенін көрсетіп отыр. ... ... ... ... ... ... су ... мүлдем
батырады. Сондықтан ақшалай бағалауды техникалық есептеумен толықтыру ... ... ... және ... белгілерінің үйлесімділігі.
Бұл тәсіл сенімдірек болады. Өйткені инвестициялық жобаға салынған
технологияға көп ... ... ... ... артуының өзі
тікелей технологияға қарай ... да, ... ... ... ... асуына себебін тигізеді.
3) Тиімділікті бағалаудағы таза түріндегі техникалық тәсіл. Бұл
бизнестегі нарықтық бағалауды есепке ... ... оның ... Қазақстан жағдайында басты орында болмай тұр.
4. Үйренушілік шығындар принципі.
Үйренушілік шығындар деген не? Бұл - жаңа ... ... ... болған барлық шығындар. Бұларды қайта құрудан және
кадрларды ... ... ... өнім ... ... ... қойылғанда, оны конъюнктура өзгеруіне қарай, ... ... ... ... ... деген - табысты да жоғалтумен бірдей деп
есептелінеді.
Әрқашанда да жаңа ... ... ... мен оны іс жүзінде
асыру, орнын толтыру арасында уақытша қалып қоюшылық «лаг» бола ... ... ... ... да ... ... ... болады: жаңа хабарлар керек, жаңа технология, кадрларды қайта
даярлауға қаржы керек ... ... ... тездету үшін төлеу керек.
Мысалы, жаңа заводты қайта салу керек болады, оны жарты жыл ... ... ... құны "алтынмен" тең болып кетеді.
Өндірістік инвестицияаудағы үйренушілік шығындары одан да асып
кетеді. ... ... ... ... да дұрысталды. Бірақ
нарықтық конъюнктура өзгерді де, енді технологияны қайтадан өзгертіп, ... ... да ... ... ... ... ... машинамен ауыстырғыңыз келді делік. Бұл да белгілі
үйренушілік ... ... ... ... және ... Солардың
кейбіреулерін ғана атайық: кадрларды қайта даярлау, ескі жабдықтарды сатып,
жаңаларын ... ... мен ... ... ... ... төлеу керек (тиісті қысқартулар ... ескі ... ... ... айыппұл төлеу.
Мұнан туындайтын қорытынды : үйренушілік шығындарды ... ... ... ... ... ... Бұл баға ... шикізат, материалдар, технологиялар, жабдықтарға кететін бағалардан
жоғары болғанда ғана, бұл вариант бойынша капиталды салудың артықтығы айқын
көрінеді. Сіздің өнімге сұраным ... ... ... ... ... бара беретін боласыз.
Сұраным бағасы ұсыным бағасынан көп болып, ең бастысы көп ... тұра ... ... үйренушілік шығындарына қарамай-ақ , бұл
инвестицияларыңыздың тиімділігін тәжірибе толық көрсетіп берді.
5. Мультипликаторлық (көбейткіш) ... ... ... ... байланыстылығына сүйенеді.
Бұл дегенің, мәселен, автомобильге деген сұраным өзінен өзі келеді де оның
технологиялық істеріне керек тауарларға да ... ... ... ... және тағы ... Өңдіріс технологиясын білу арқылы
өзара қатынастық ... ... ... мүмкіндік туғызады.
Мысалы, егер биржалық баға белгілеуде машина жасаудың құны көтерілетіні
белгілі ... ... ... ... ... ... ... (басқа салалармен), алдын-ала бұл байланыстылықтың
мультипликациялық күшті әсерін ... ... ... ... ... ... ... шығарады делік.
Сөйтіп, келешектегі кірістің қандай болатынын білесіз. Мультипликатор
арқылы салалар арасында байланыстылықты анық көрсетіп, оны сан ... ... ... ... ... мультипликатор арқылы нәтижесі әр түрлі және әр
түрлі уақытта болады. Егер мысалы, ондай тасыңыз ауыл ... ... онда ... және технологияны жақсы білуіңіз ... ... ... кәсіпорнына келетінін, кірісті көтере немесе азайта
ма, бәрін есептеп аласыз. Инвестициялық стратегияда мұны да ... ... күш ... азаюы сіздің кәсіпорны саласының басқа
саладағы - генераторлық сұраным мен кірісінен ... ... ... ... ... ... күш ... уақыты жеткен сайын
әлсірей бастайды. ... ... күш ... жаңа сала пайда болады да,
инвестиция стратегиясын қайтадан түзеуге тура келеді. Өйткені рынок ... ... ... - ... - ... - бұл қор ... бағалау мен актив құнын нағыз
қалпына келтіру арасындағы өзара тәуелділік. Бұл тәуелділіктің көрсеткіш -
қатынасы :
Q ═ дің ... ... ... / бұл активтерді ауыстырудың
(сатып алу) күнделікті шығындары.
Егер бөлшек бірліктен үлкен болса, онда ... ... ... ... ... ... одан әрі ... болады). Мәселен, үйдің
рыноктық (биржалық) құнының, оны салудағы күнделікті құнына ... ... ... үй ... ... ... бұл үйді жаңа үймен
ауыстыруға кететін ... ол ... ... ... артық болуы.
Сөйтіп, инвестициялау тиімділігі сұраным бағасы мен ұсыным бағасының
өз ара қатынастарына байланысты болады. Егер ... ... ... ... ... ... есептегенде:
Q ═ фирманың барлық биржалық құны / оның ... ... ... ... ... бұл принциптің қолданылу деңгейінің аз болуы,
мемлекеттік реттеушіліктің көп болуына қарай туады.[16;138-144]
1.3 Шет мемлекеттердегі ... ... ... ... ... құрлымы мен даму ерекшелігі
Батыс елдердің бір қатарында қазіргі несие жүйесінде инвестициялық
банктер өздерінің дамуын алды. Батыс елдердің ... ... ... ... банктерден бөлінуіне еңбек бөлінісі және несие аясындағы
мамандану әкелді.
Инвестициялық банктердің негізгі қызметі -ұзақ мерзімді ссудалық
капиталды мобилизациялау және оны қарыз алушыларға акцияларды,
облигацияларды және ... ... ... ... ... арқылы беру. Әр ірі фирма, корпорация әдетте өзінің инвестициялық
банкісімен жұмыс істейді және сол ... ... ... ... ... екі түрі ... етеді:
1.Бірінші типті инвеегациялық банктер.
2.Екінші типті инвестициялық банктер.
Мұндағы ... ... ... ... тек ... ... және ... айналаысады. Ал екінші типті твестициялық
банктерге келетін болсақ олар үзақ мерзімді несиелеумен айналысады.
Батыс Еуропаның континенталды елдеріне және дамушы ... ... атап ... ... ... ... ... тән. Бірінші банктер XIX
ғасырдың бірінші ширегінде жауапкершілігі ... ... ... ... Инвестициялық банктер аса тез дамуы XX
ғасырдың 20-шы жылдарында байқалады.
Инвестициялық банктердін пайда болуын негізінен
мемлекеттің бағалы қағаздарын орналастырумен байланысты деп
көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың ... ... ... олар ... ... мен ... ... акциялары мен облигацияларын орналастыру арқылы ақша
қаражаттарын мобилизациялайды, жаңа компанияларды құруда, қайта
құруда, біріктіруде белсенді қатысады, сонымен қатар
мемлекеттік биліктің барлық ... ... ... ... оның ... орталық үкіметтің бағалы
қағаздарынан бастап, жергілікті әкімшіліктің бағалы қағаздарына
дейін орналастырады.
Бірінші типті ... ... ... ... көбінесе корпоративті
секторлардың бағалы қағаздарымен операцияларды жиі жүргізеді. ... ... мен ... ... арқылы өндіріс, транспорт
және сауда кәсіпорындарының ақша қаражаттарын алуда делдал ретінде
қатысады.
Бірінші типті инвестициялық банктер капиталды тарту, бағалы қағаздар
нарығында қызмет көрсету ... ... ... ... Акциялар мен облигацияларды қайта орналастырумен айналысады;
• Халықаралық бағалы қағаздарды еуровалюта нарығында орналастыруда
делдал ... ... ... ... сұрақтары бойынша және
бухгалтерлік есеп пен есеп беру жөнінде кеңестер береді.
Қазіргі кезде бұл банктерсіз ... ... сату өте ... ... компаниялар инвестициялық банктердің көмегінсіз ұзақ
мерзімді ақша қаражаттарын ала алмаған болар еді. Кейбір мемлекеттердің
қазіргі ... ... ... компанияның бағалы қағаздарын
орналастырумен айналыспасада, компаниялар құрылып қызмет ете ... ... ... ... ... ... келтіруге болады: Канада,
Ұлыбритания, Австралия, Америка Құрама Штаттары.[5; 97-99]
Екінші типті инвестициялық банктер соғыстан кейінгі . Батыс Еуропаның
экономикасын қалпына ... және ... ... ... ... ... атқарды. Осыған байланысты келесі бірқатар елдерді ерекше бөліп
көрсеткен дұрыс болады: ... ... ... ... ... ... елдерде аралас және мемлекеттік инвестициялық банктер
өндірісі ұзақ мерзімді несиелеудің және онда жаңа салалардың құрылуының
жоғары деңгейін қамтамасыз етті. Аралас және мемлекеттік ... ... ... даму бағдарларын және экономиканы
тұрақтандыру жоспарларын іске асыруға белсенді қатысты. Қазіргі кезде бұл
инвестициялық банктер ссудалық ... ... ... ... ... және жеке ... жинақтарын аккумуляциялайды, орта
және ұзақ мерзімді несиелеу жүргізеді, жеке және мемлекеттік бағалы
қағаздарға салымдар жасайды, әртүрлі қаржылық қызметтерді дамытады.
Дамушы ... ... ... ... ... ... олар саяси тәуелсіздік алғаннан кейін пайда болды. Бұл
банктерді құруға дамыған елдердің банктерді белсенді қатысты. Дамушы
елдердің инвестициялық банктері орта және ұзақ ... ... ... ... ... ... қатар, бірқатар елдердің
бірінші типті және екінші типті инвестициялық банктердің операцияларын
қатар асыратын банктер қызмет ... ... ... ... ... ... да ... мекемелер немесе коммерциялық банктер атқарады.
ІІ Нарық жағдайында кәсіпорынның Инвеститциялық тартымдылығын арттырудың
экономикалық негіздері.
2.1 Кәсіпорындарда инвестициялық ... ... ... сөзі ... ... шыққан, «Investire» - жұмылдыру деген
мағананы білідіреді. ... ... ... инвестиция деген вассалдың
феодалдық қолына кіруін айтқан: бұл сөзбен ... орын ... ... және шіркеудің жерін билеуге, сол жердің иесін білідіретін
Инвестура жаңа жерге ие болу мен қатар және сол ... ... ... пайдасына қолдануға рұқсат берілген.
Бір жағынан ... ... ... және сол ... ... табу бірнеше есе өсіп қоймай, және жер даму факторы
ретінде қолданылды/4/.
Инвестиция- деп ... ... ... пай, ... ... басқа құнды қағаздар, технологиядағы машиналар, лицензия, ... ... т.б. ... ... ... ... ... жаңадан іске қосылған кәсіпорындар және т.б. жұмыс түріне, пайда
табу арқасынада әлеметтік жағымды эффект өсіру деп айтуға ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыру үшін әр – түрлі капитал салымдары.
Инвестиция объектісі:
1. Мүлік ... ... ... ... ... деп ... ... өндіріс процесіне қатысады. (Мысалы: инвестиция -
құрал жабдық, материалдарға, ... ... ...... ... ... басқа фирма жұмысына қол сұғу
және т.б. фирмалардың құқықтық жұмыстарына қатысу (акция сатып алу.)
3. Материалы емес инвестиция – ... емес ... ... ... дайындау, реклама)/5/
Объектіге қатысты инвестицияны екі түрге ... ... ... ...... ... салынуы, курстың өзгеруі байланысты
дивидендтер алу, тағыда сол шаруашылықтың басқаруына қатысуға құқық береді.
Портфельдің ... ... ол- ... ... және тағы ... активтерді
сатып алу арқасында пада болды.
Портфель – бұл неше ... ... ... ... ... ... жалпы бір тікелей нақты инвестиция нысанын көрсетеді.
Портфельдің ішіне бір типті ... ... ... ... (акция) және
әртүрлі инвестициялақ құндылығы бар (акция, облигация, жинақталғын депозит,
сертификаттар, және т.б.)
Тікелей (реалды) инвестиция - ... және жеке ... бір ... ... ... екі әр түрлі ... ... ... жарғылық капиталға құю, ол дегеніміз қайта жасалған капиталды
жағдай (компьютер ... ... ... станоктары)
Екінші компонент – инвестицияны товар – материалдық қорға құю, ... ... ... үлкейту, өндіріс процесіне жататын, немесе
өтпеген дайын тауарлар. Коммерциялық тауар – ... ... ... бір ... ... ... саналады экономикалық жүйеде; олар
капитал құрал-жабдықтар сияқты өте қажет өндіріс ғимараты.
Тікілей инвестиция тағыда; ішкі және ... ... ... ... – бұл ... ... ... өзінің өндіріс факторына
өзінің қаржы – қаражаттан қаржыландыру.
Сыртқы – бұл инвестициялық институттардың құралдарын ... ... ... ... субъект Тікелей инвестицияға тағыда жалпы
және таза инвестицияларды жатқызуға болады. Жалпы таза инвестиция бұл ... деп ... ... ... шегерімнен кейін өзіндік
капиталдан тұрады/6/.
Венчурлық капитал инвестициясы бір – ... ... емес ... бұл ... ақшаның тез ауқуы. Бұндай капитал салымдар,
өндірушіден біраз акциясын алумен жасалады, ... ... ... ... ... ... енгізілуі тәуекелділіктің жоғары деңгейі ... ... ... жаңа ... ... ... ... өзінде бірнеше формалары бар: Ссудалық, акционерлік,
кәсіпкерлік/8/.
Ол ғылыми сыйымды ... ... ... ... және ... ... байланыста болады.
Уақыт факторы бойынша:
- Қысқа мерзімдік инвестицияляр
- Ұзақ ... ...... әр – бір ... ... ... жеке бір табыс алып
келеді. Жалпы ол ... ... ... ... ... Сақтандыру
компаниялар мен зейнетақылық қорлар, ұзақ мерзімді міндеттемелер шығарады.
Болашақта кездесетін ... жабу үшін ... сол ... ... ... ... Кульман – жанама және тікелей инвестициясы
Франция экономика мектебінің көрікті ... – Анри ... ... проблемасын мүлде басқа аспектте қараған. Ол жанама
инвестиция (ақшамен), ал тікелей инвестицияны (ақшасыз) ... ... ... ... ... ... ... өндіру құрылымына ауыстыру, капталдың
ақшалай форма кезеңіне ... ... ... ... ... ... ... жасалады. Мысалы: фермер ірі – қара малмен өз ... тек қана ... жабу үшін ғана ... одан көп ... Олар оз отарының санын ұлғайтуға әсер ... Бұл ... ... ... ... ... олда ... барлық
гүлдерін, жемістерін өткізбей тек қана 75% сатады, ал 25% ... ... ... ... ұлғайтады.
Тікелей инвестиция өте аз қолданылады өйткені өндірісте зауыт ... өз ... тағы ... ... ... және осы қағида ... ... ... ... ... iске ... ... негiзде өндiрiстiк әлеуетті құрудың әлемдiк ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Оңтүстiк-Шығыс Азияда “жаңа индустриалды елдер”
атты ... ... ... ... ... ... ... қажет
ететiн салалардың тез дамуы осы ... ... ... тез ... арқасында мүмкiн болды/12/.
Нарықтық қарым-қатынастар жағдайында ... ... ... ... ... анықтау үшiн, алдымен,
“инвестициялар” категориясының әлеуметтiк-экономикалық мәнiн анықтап алу
қажет.
Инвестициялар – бұл, ... ... өту ... ... болған,
Қазақстандық экономика үшiн бiршама жаңа термин. Орталықтандырылған
жоспарлы жүйеде ... ... ... ... ... ... жұмсалатын
шығыстардың барлығын қосатын “жалпы күрделi салымдар” түсiнiгi ... ... ... анықтауда көптеген пiкiрлер бар. Пол
Самуэльсон: “Таза инвестициялау” немесе капиталды құру деп, бiз ... ... ... ... ... және т.б.) таза өсiмiн айтамыз. ... адам ... ... жер ... ... ... ... қағаздарды немесе басқа да
меншiк объектiсiн сатып алғанын айтады. Бiрақ таза ... тек ... ... ... құрылған кезде ғана орын алады деп жазған.
Инвестиция көзi болып, жинақ қаражаттары табылатыны белгiлi. Бiрақ
жинақтар бiр ... ... iске ... ол ... ... ... тобы немесе шаруашылық субъектiлерi iске асыруы мүмкiн.
Сондықтан ғалымдар тобы түсiнiктi анықтау кезiнде ... ... ... оның ... ... да көңiл аударады. В.Бочаров инвестицияны
тұтынуға қолданылмайтын табыстың бiр бөлiгi деп түсiндiредi. Инвестициялық
қорлар инвестициялық ... ... ... жұмсалады. Мұнда
капиталдық құнның өсiмi табыс түрiнде немесе әлеуметтiк эффект түрiнде
болады/14/.
В. Фельзенбаум, ... ... ... ... ... ... “қаржылық” (портфельдi) инвестициялар түсiнiктерiне, яғни ... ... ... ... ... ... және ... да бағалы
қағаздарға салынған салымдарға жақын келетiн нақты ... ... атап ... ... бергенде, инвестицияның тек қана мазмұндылық
сипаттамасына ғана емес, сонымен қатар ... ... ... да ... ... ... Осы көзқарастан қарайтын болсақ, инвестиция жалпы
ұлттық өнiмдi өндiруге жұмсалынатын табыстардың ... ... ... ... ... ... капиталды кеңейтумен байланысты өндiрiстi
кеңейтуге және жаңартуға кеткен шығындар болып саналады.
Инвестицияларды нақты ... ... – жаңа ... ... iс-
әрекеттегi кәсiпорынды қайта құруға немесе ... ... ... және ... (портфельдi) – мемлекеттiң, әртүрлi
кәсiпорындардың, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары мен акцияларын
сатып ... ... ... деп ... болады. Бiрiншi жағдайда қаржы
салымдарын жасайтын салымдар деп бөлуге болады. ... ... ... ... ... өзiнiң өндiрiстiк өзiнiң өндiрiстiк
капиталын – негiзгi өндiрiстiк қорларды және ... ... ... қажеттi
айнымалы бағалы қағаздардан табыс-дивидендтер алу арқылы ұлғайтады. Мұнда
өндiрiстi құруға ақша қаражаттары салымдарын, инвестициялық ... ... ... ... ... үшiн ... шығарған басқа кәсiпорындар
мен ұйымдар жасайды.
|Жаңа | ... | ... | ... |
|өндiрiстi | |кеңейтуге | |арттыруға | ... ... | ... | ... | ... |
|бағытталған | |инвес-тициял| ... ... ... |ар | |ар | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... ... ... ... ... ... түрi мен тәуекелдiлiк деңгейi арасындағы байланыс.
Кәсіпорын деңгейінде инвестициялық тартымдылықты ... ... ... ... ... даму ... ... орын алады.
Инвестиция тарту жолымен дамудың алдағы ... ... ... ... ... болжанған жетістіктерге қол жеткізу мүмкіндігі. Ол
экономикалық тиімділік деңгейінің қатынастары, өнім ... мен оған ... ... ... есептеп, үнемді пайдалану. Кәсіпорындағы
инвестициялық тартымдылыққа өндірілетін өнімнің ... ... ... ... Инвестициялық қызметтің ұтымды жолдарының бірі
инвестициялық тиімділікті ... өте ... ... шарт. Шаруашылық
қызметтің негізгі шарттарының бірі болып, өндідістің барлық ... ... ... ... ... тәжірибеде инвестициялық
тартымдылықты арттыру көбінесе инвестициялық жобаларды ғылыми негіздеп, ... ... ... ... ... ... барынша
төтеп бере алатын жобалар әзірлеумен анықталады/15/.
2.2 Кәсіпорындардың инвестициялық ... ... ... барлық түрлерiнiң кәсiпорынның тiршiлiкке
қабiлеттiлiгiн сақтауда және оның дамуында маңызы зор.
Нақты ... ... ... және ... түрлерiне, яғни олар арқылы кәсiпорын алдында, тұрған
қандай мәселелердi шешу ... ... ... Осы ... ... ... ... келесi негiзгi топтарға
топтастыруға болады:
1) Тиiмдiлiктi арттыруға бағытталған инвестициялар. Олардың мақсаты
ең ... ... ... персоналды оқыту немесе өндiрiстiк
қуатты, өндiрiс ... ... ... ... ... фирманың
шығындарын төмендету болып табылады;
2) Өндiрiстi кеңейтуге бағытталған ... ... ...... ... шеңберiнде ертеректе
құрылған нарықтар үшiн тауар өндiру мүмкiндiктерiн кеңейту;
3) Жаңа өндiрiстердi құруға бағытталған ... ... ... ... өндiрiлмеген тауарларды шығаратын
немесе жаңа қызмет түрiн көрсететiн мүлде жаңа ... ... ... ... кәсiпорында өндiрiсте жүрген тауарлармен жаңа
нарықтарға шығуға ... ... ... ... ... ... ... талаптарын қанағаттандыру
мақсатына бағытталған инвестициялар. ... бұл ... ... ... қауiпсiздiгi және iс-әрекет шарттары
жөнiнен үкiметтiң талаптарын орындау қажеттiгi ... ... ... ... түрi мен ... деңгейiнiң арасындағы мұндай
тәуекелдiлiк ... ... ол ... ... ... ... ... өзгеруiне нарықтың мүмкiн реакциясын дұрыс болжай
алмау қаупi деңгейiмен анықталмайды. Мақсаты нарыққа ... өнiм ... ... жаңа ... ұйымдастыру жоғары дәрежелi белгiсiздiкпен
байланысты, ал нарықпен қабылдалынған ... ... ... ... ... инвестициялау нәтижесiнiң минималды қауiп
әкелетiндiгi түсiнiктi. Осы сияқты, мемлекеттiк басқару мекемелерiнiң
талаптарын ... ... ... инвестициялар да
тәуекелдiлiктiң төмен деңгейiмен байланысты.
Инвесторлар (инвестициялық iс-әрекеттi iәске асырушы немесе ... ... ... ... орындаушылар, инвестициялық iс-
әрекет объектiлерiн пайдаланушылар, жабдықтаушылар, инвестициялық қорлар)
және инвестициялық процестiң ... да ...... ... ... ... табылады. Тапсырыс берушiлер ретiнде инвесторлар
немесе инвестициялық жобаны iске ... ... ... ... жеке ... ... ... мүмкiн.
Инвестициялық iс-әрекеттiң субъектiлерi ретiнде жеке және ... ... ... ... тұлғалар, мемлекеттер және халықаралық
ұйымдар болуы мүмкiн.
Инвестициялық iс-әрекеттiң объектiлерiн ... ... және ... да жеке және ... ... ... ... мекемелер, шет мемлекеттер және халықаралық ұйымдар болуы орта
құрылмына мыналар кiредi:
- күрделi құрылысы ... ... ... ... және ... ... инвестиция салу жүргiзiледi;
- инновациялық орта, мұнда ғылыми-техникалық өнiм және интеллектуады
потенциал iске ... ... ... ... ... ... ... ақшалай, қаржылық
және қарыздық мiндеттемелер)/18/.
Нақты инвестицияларды қаржыландыру көздерiн жалпы ... ... ... және ... ... ... қажет.
Макродеңгейде мұндай қаржыландыру көзi ... ... ... ... жеке ... ... жинақтары және мемлекеттiк бюджеттiң
сальдосы қарастырылады.
Қазiргi жағдайда қаржылық қамтамасыз етудiң маңызды көздерiнiң ... ... ... арқылы келетiн қорлар болып табылады.
Нарықтық экономика ... ... ... шешiмдер
шаруашылық субъект деңгейiнде ... ... ... ... үшiн ... ... ... мүмкiндiктерi бар. Бiр-
бiрiне ұқсамайтын бұл қаржыландыру көздерi бiрге ... ... ... жиi ... ... ... ... ресурстары ... ... көзi |
|1 |2 ... Жеке | ... қаржы бөлiнулер (негiзгi|өткiзуден түскен түсiм (өзiндiк |
|қорлар мен материалды емес ... |құн) ... тозу ... | ... ... | ... мен ... ... | ... ... ... ... |өткiзуден түскен табыс ... ... да ... ... ... да өткiзулерден түскн табыс. | ... тыс ... ... | ... ... тыс ... |
|Резервтiк қор | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... инвесторлардың қорлары |
|2.1. Ағымадағы инвестициялық қызметтегi | ... ... ... | ... ... ... эмиссиялаудан | ... ... | ... ... ... ... жеке | ... ... ... табыстық және | ... да ... | ... ... ... | ... Франчайзинг, селенг, аренда бойынша| ... ... | ... ... | ... ... қаржы бөлiнулер |Бюджеттiк қаржыландыру ... ... ... емес ... ... ... емес қорлардың ... ... ... ... ... ... ... қорлары ... Банк ... | ... Басқа да қаржылық институттардың | ... | ... ... ... | ... Коммерциялық несие | ... ... | ... ... ... ... ... қорлары |
|6.1. Аығмадағы инвестициялық қызметтегi | ... ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... мүшелерiнiң жеке | ... ... ... ... және | ... да ... | ... ... ... | ... ... ... аренда бойынша| ... ... | ... ... | ... ... ... бөлiнулер. |Бюджеттiк қаржыландыру қаражаттары|
|8. Бюджеттiк емес ... ... ... емес қорлардың ... ... ... ... ... ... ... құрылтайшылардың бастапқы
жарналарын және капиталды салымдарды қаржыландыруға кеткен шаруашылық iс-
әрекет нәтижелерi есебiнен жиналған ... ... ... ... iрi ... амортизациялық
қаржы бөлiнулер жатады. Осы бөлiнулер нәтижесiнде кәсiпорынның негiзгi
капиталын ұдайы өндiрiсiн ... ... бос ақша ... ... ... ... нарықтық экономиканың
iшкi тұрақсыздығы туралы алғышартты негiздей отырып, экономикалық ... ... ... ... ... ... факторларын
жеткiлiксiз қолдану және тұрғындардың жұмыспен толық қатылмау салдарынан
туындайтын ресурстарға сұраныстың жеткiлiксiздiгiмен ... ... ... ... саясаттың негiзгi мақсаты төлеуге араласуы
көмегiмен қол жеткiзетiн толық жұмыс бастылық болып табылады. ... ... ... ... және ... ... ... iшкi өнiм динамикасына
әсер етедi/20/.
2.3 Инвестициялық жобаларды тиімді ... ... ... ... ... ... ... – экономикалық негізі бар
(сызулар, түсіндермелі хаттар, инвестициялық ... ... ... ... ... үшін ... басқа материалдар.Оның ажырамас бөлігі
болып инвстициялық жобаның құнның аңыктайтын смета табылады.
Жоба – бұл ... ... ... жаңа құрылған
гимараттардың макеті, құрлыстар т.б) белгілі бір құжаттардың ... ... ... ... ... ... өндеу ұзақ мерзім
уақыт бойы жүзеге асады- ... ... ... ... ... ... нарыктық көрсеткіштердің көмегімен тиімді
бағалау үшін жұмыстын басталуы мен аякталуын ... білу ... ... үшін жобаның басталуы идеяның туындауы болса, бизнесмендер ... ақша ... ... жүзеге асыру үшін салу болып табылады.
Жобаны қаржыландыратын инвесторларды процестің жасалуы емес, ... ... ... ... Ал ... жүзеге асыратын мекемелер
үшін – ... ... ... жобалар үшін жұмыстың аякталуы ... ... ... ... ... жобалық
қуаттылықты толығымен игеру болады.
Жобамен жұмыс істеу мезгілінің басталуы мен аяқталуы ... ... ... ... кезінен өтімділік кезеңге дейінгі уақыт аралығы
инвестициялық цикл деп ... ... 3 ... ... болады. Оның әркайсысының өз
мақсаттары мен міндеттері бар:
- ... ... ... ... инвестициялық жобаны
қабылдау шешіміне дейін, яғни соңғы зерттеулерге ... ... ... келісім- шарт жасау кезеңі
- өндірістік- кәсіпорынның немесе объектінің шаруашылық ... ... ... және ... ... ... жобалау облысына кіреді. Ал өндірістік кезең арнайы жүргізуші
кезеңдер ( өндірістік мекеме және ... ... ... ... ... ) облысына кіреді.
Инвестицияға дейінгі кезде болашақ объектіні жобалау қарастырылады.
Кәсіпорын инвестиция туралы алдын-ала ... ... ... ... ... тағайындайды. Жобаның техникалық экономикалық
бағалауын, өтімділік бағасын зертеуді кәсіпорынның өзі ... ... ... ... ... ... ... кезінде күтпеген жағдайларды ескеруге болады. Ол үшін
ең экономикалық жолдарды табу, жобаның өтімділігін ... оның ... ... ... уакытында тоқтау деген принципке сүйене жүру керек,
яғни жұмыстың басында ... ... бас ... ... ... кезенде жоба мыналарды енгізеді:
- жобалық кәсіпорынды таңдау;
- ... ... және ... объектілерді дайындау;
- жобалық және құрлыстық жұмыстын алдын – ала жоспары;
- деталдық ... және ... ... ... сызбасы.
Осы кезеңде бас мердігер және субмердігер тағайындалады.
Мердігерлер мен ... есеп ... үшін ... ... ... кезеңде орындалған көп нұсқаулы есептер нақты жобаны,
оның техникасын және жабдықтарды анықтауға ... ... Осы ... ... ... ... құрлымын құрлыстық өндірістік
жобаны жүзеге асыру ... ғана ... ... ... ... да ... ... 2 кезеңге бөлуге болады:
- жоба алдындағы;
- нақты жобалау.
Жобалау алдындағы кезең инвестиция салудың алғы шарттарын жасайды. Дәл
осы ... ... ... мен ... ... қалана
басталады. Жобалау алдындағы кезең зерттеулері нақты ... ... ... ... ... ... циклін бұл кезеңде дәл
анықтау мүмкіндігі қиынға соғады.
Нақты жобалау өзі екі ... ... және ... жоба. Әр
кезеңде болашақ объектінің сметасы аңықталады.
Кәсіпорындар барлық инвестициялық ... ... ... жэне ранжирлеу процесі басталды. Сонымен ... ... ... ... ... ... жоспары кұрылады, олар өз
кезегінде, банк және басқа да ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым болашағы бар кәсіпорындар
өз қызметтерін кеңейте келе, міндетті түрде инвестиция тартуға есік ... өз ... ... ... ... де ... ... ұсыну
арқылы инвестиция тарту тәжірибесі кеңінен қолданалынады/25/. Инвесторлар
өздеріне тиісті инвестициялық паймен ... ... Олар ... қалдыруға, бағалы қағаздар заңына сәйкес басқа да келісімдер
жасай алады/26/. Барлык кәсіпорындар инвестициялық қарекетпен ... жоба ... ... қабылдау көптеген факторлармен
қиындатылады. Олар: инвестицияның түрі, инвестициялық жобаның құны, ... ... ... ... ... ... ... ететін себептер көп болуы мүмкін, бірақ жалпы
оларды үш түрге ... ... ... бар ... ... өндірістік қарекеттің көлемін ұлғайту, жаңа қарекеттердің түрін
меңгеру. ... ... ... ... әр ... ... Егер бар
өндірістік қуатты ауыстыру керек болса, онда шешім оңай қабылданады, себебі
кәсіпорынның басшылары жаңа ... ... ... қанша
керектігін нақты біледі. Ал егер негізгі әрекетті ... ... ... ... ... қиынға түседі. Осы жағдайда жаңа
туындайтын факторларды ескеру қажет. Олар: тауар ... ... ... ... ... ... жэне т.б.
Инвестициялық сипаттағы бақылау шешімін қабылдау ... ... ақша ... мен ... ... ... ... жэне
бағалау жатыр.Өйткені салыстырылатын көрсеткіштер әр түрлі уақытқа қатысты,
осындағы ең негізгі проблема оларды салыстыру. Оған әртурлі қарауға болады,
объективті жэне ... ... ... ... ... ... көлемі, болжау көкжиегі, аналитиктердің білім деңгейі және т.б.
Қаржылық мененджмент тәжірибесі ... ... ... ... атап көрсетеді.
Капитал мен табысты дисконтау. Матариалдық негізін ақша құрайтың қаржы
ресурстары уақытша құндылыққа ие. ... ... ... ... екі
аспектіде қарастырылады. Бірінші аспект ақшаны сатып алу қабілеттілігімен
байланысты. Екінші аспект ақша ... ... ... ... және ... ... ... байланысты. Ақша жаңа ақшаларды тезірек жасау
керек.
Табысты дисконтау- капитал салу мерзіміне ... ... ... ... өскен капитал мен қосымша табысты аудару үшін келесі
формула аңықталынады:
К=К*(1+n),
К- салымдардың бастапқы ... ... ... капиталдың
салымдарының мөлшері.
К- салынған капиталдын мөлшерін ағымдағы бағалау, яғни бастапқы ... ... ... ... ... ... (яғни табыстылық нормасы ... ... ... ... ... ... ... тенгемен
Ағымдағы мезгіл позициясынан болашақ ақша түсімдерін бағалау үшін
табысты дисконтау қолданылады. Инвестор капиталды ... ... ... ... алады.
Біріншіден, әр уақытта ақшаның құнсыздануы ... ... ... ... емес ... табыстың
мезгілдік түсуі. Инвестор болашақта қандай табыс алатынын бағалау ... ... ... деңгейінен жұмыстың басталуына максималды мүмкін
болатын қаржылық ресурстар соммасына салуды жіберу.
Таза ... ... ... ... ... Бұл әдіс ... инвестиция
көлемін дисконттау таза ақша түсімдерінің жалпы ... ... ... ақша ... ... уақыт бойынша бөлінген. Ол
аналитик инвестициялығысы келетін немесе ... ... ... ... шыға қоятын r-коэффициенті арқылы дисконттталады.
Мысалы мынандай болжам жасалынады, инвестиция (IC) жыл ... ... ... ... ... көлемінде. (NPV) сәйкесінше мына
формулалар бойынша есептелінеді:
PV= Рк/ (1+r )e ;
NPV= Рк/ (1+r )e -С-С ... NPV> 0, онда ... ... ... ... ... керек
PIIC /28/
Инвестицияны өтелу мерзімінің көрсеткішін есептеу қажет. Сонымен қатар
талдауда ескеретін ... ... бар. ... ол ... ... ... ... Екіншіден, ол куммулятивті
табыстардың сомасы ... ... ... ... оларды жылдар
бойынша бөлуді ерекшелейді. Бірқатар жағдайларда ... ... ... әдістерді қолдану дұрыс бола ... ... ... басшылары жобаның табысты емес, көбінесе өтімділік ... ... ;
- ... ... ... деңгейімен байланысты, сондықтан өтелу
мерзімі қысқа болған сайын жобаның тәуекелділігі де аз ... ... ... ... ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
БАРЫСЫНДА ТАРТЫМДЫ РЕСУРСТАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
1. Қазақстан ... ... ... ... кездесетін мәселелер
Инестициялық саясатта кездесетін мәселелердің бірі: Осыдан бірер ... ... ... ... ірі ... ... мақала Караван
газетінде жарық көрді.
«На этой неделе ... ... из ... ... в
Алматинском казиио 430 тысяч долларов» деп жазыпты газет. Инвесторлар
сияқты миллиардтаған ... ... ... ... ... ... отандастарымыздың ішінде Қазақстан экономикасының өркендеуіне ықпал
ете ... бай ... бар ма ? Жоқ қой. Бұл ... ... жас
түркілердің де қалай байығанын білеміз. Әкелерінен қалған ... ... ... ана ... ... ... бастап, пайғамбар жасынан асқан
кәріге дейін біледі. Мысалы, өнеркәсібі дамымай мешеулеп ... ... ... Қызылорда облысына Канададан келген ... аты Рetro ... ... ... ... ақша ... не
болар еді? Мәселен, «Испат-Кармет» пен Харрикейнді жас түрік пен бұрынғы
бір партократ алсын-ақ дейік. Екі ... да ... ... ... кәсіпорындар тоқтап жатты, он мыңдаған адамдар жұмыссыз ақшасыз
қалды. Облыстардың қарыздары шаш-етектен, ол тіпті, жылдан-жылға өсе түсті.
Соның ... ... ... ... ... ... облысында 1 млн 400
мыңдай, Қызылорда облысында 603,8 мыңдай халық бар. Президенттің алдында
үлкен жауапкершілік ... ... жаңа ... ... осы тығырықтан өте
қысқа мерзімде шығып кетуді ... Ол ушін екі ... тек ...... ... ... ... еді. Бұл кезінде өте дұрыс
қабылданған шешім екенін өмірдің өзі ... отыр емес ... екі ... ... қазіргі жағдайға жеткізу үшін , енді
оған миллиардтаған ақша, жаңа көзқарас, жаңа менеджмент, озық ... емес пе? Оған ... ... қайдан алады ? Біреуі ... ... ... ... ... ... алуы ... Өздерінде
сонша ақшаның жоқ екені рас қой. Өзіміздегі банктен ақша ... ... ... ... ... ақша алып ... капиталистер тиімді емес
пе? Алғашқы жылдары біздің банктерде ондай қаржы ... қасы ... ірі ... ... рет ... ... қаржыға амнистия жариялағаннан кейіп, 100 қалталы қазақтың
шетелге тыққан 500 миллион долларын зорға дегенде қайтардық.
2. Гиппер ... ... ... ... ... ... ... кең орнына түскен 600 миллион
долларды ... ... ... ... бүкіл халық алдында айтты.
Сондықтан мемлекеттік мүддені бірінші орынға. қойып, барды бар, жоқты
жоқ дегенміз жөн шығар.
Инвестициялық іс-әрекет әлеуметтік ... ... ... онда ол ... ... апаратын негізгі себептердің біреуі
болып табылады. Сондықтан да экономиканы, соның ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық
кұрылымдарды қатер қалыптастырып, ескеріп отырғанда ғана дүниежүзілік және
аймақтық дағдарыстардан ... ... ... ... қарқынмен
дамуының, жақсы экономикалық көрсеткіштердің халықтың әл-әуқатына тікелей
әсері мол. Бұған ... ... ... қамтылған батыс
аймақтардан көптей көруге болады. ... ... ... ... мен Өзен әкімшілігі арасында 2004—2006 ... ... ... негізінде әлеуметтік ... ... ... іске ... ... Яғни
инвестициялардың тартымды ... ... ... ... ... ... ... инвестицияларды тартуды қолға алу
керек. Бұл мәселеде, яғни ... ... ... ... ролі ... жобалар тез кайтарымды және де табысты жобаларға жатпайды.
Сондықтан да бұл саладағы жобаларды кепілдік беру арқылы, бюджеттен қаржы
беру ... ... ... ... ... қаржылаңдырудың бір түрі - ол мемлекеттік
несиелендіру. Қазақстан Республикасының ... ... ... тек ... ... ... ... карызы бар. Осы жоспарларға ... ... ... алу ... ... ... жобалар
қамтылады. Бұл қарыздарға жергілікті бюджет кепілдік береді.
Сонымен қатар шетел инвестициясын әлеуметтік салаға тартудың тағыда
бір тиімді әрі озық ... ... ... қағаздар шығару жатады.
Инвесторлар үшін көптегсн корпоративтік құнды кағаздардың тиімділігін
есксре ... ... ... ... ... кұнды кағаздар
нарығын|да инвестициялық белсенділікті арттыратын негізгі ... ... ... жөн. Ұзақ ... ... ... ... қамтамасыз ету
үшін, оның қорына қаражат және басқа да бағалы қағаздар ... ... ... ... коммерциялық кағаздарды, тауарлық-
несиелік корпорациялардың ... ... мен ... ... ... ... табатын кірістері,
экономикалық факторлар мен ұйымдастырушылық жағдайларға байланысты болады,
яғии мемлекеттің тұрақты дамыған ... ... және ... ... ... ... ... кағаздар және оның нарықтық
субьектілерін дамыған рыногының болуы, бағалы қағаздарды шығару және оларды
айналымға келтіріп ... ... ... мен ... ... ... және бағалы кағаздардың жоғары сапалы топқа ... ... ... ... ... ... саласында шешуші роль
атқарады.
Қазіргі кезде бұл банктерсіз бағалы қағаздарды сату өте ... ... ... ... ... ... үзақ мерзімді ақша
қаражаттарын ала алмаған болар еді. Кейбір ... ... ... ... ... ... ... орналастырумен
айналыепа-сада, компаниялар қүрылып қызмет ете алмайды.
Инвестицияны әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... қоры, ипотекалық несиелендіру де ... ... ... ... ... кұру ... ... процесті пайда табу арқылы әлеуметтік
тиімділікке жеткізетін ... ... ... ... ... іс-
әрекетті, оның тиімділігнше экономикалық факторға кем әсер ... ... ... жасау мүмкін емес.
2. Қазақстан Респулликасының ... ... ... ... ... және жетілдіру жолдары
Эконамиканың дамуында жақсы қалыптасқан ол инвестициялық саясат.
Экономикадағы бағаны ырықтандыру және ... құру ... ... ... 136 аса ірі және ... ... өндірушілердің біріктіретін
индустриялық базаның маңызы зор.
Мәселен, жаңашылдықты пайдалану мақсатында көптеген ірі жоба іске
қосылған. Оның ... ... ... ... ... серіктес
(ЖШС), "Райымбек Агро" ЖШС, "САФ" әйнек компаниясы, "Вимпек" спирт зауыты,
"Ерка" ЖШС, СП ... ... ... ... Жабық акционерлік
қоғам (ЖАҚ), Ақ жол" ЖШС, "Шамалған спирт" ЖШС, "Зеленый дом" ЖШС. ... ЖШС, ... Гипс ... ЖШС, ... ... ЖАҚ ... төтеп
беретін ыңғайда толық қуатында жұмыс істеуде. Айталық, қазіргі ... ... ... ... ... көлемі ғасыр басындағы мөлшерден
еселеп артып отыр.
Сондай-ақ жеміс-жидек өндейтін 20 цех пен зауыт, 5 кант ... ... ... 25 ... ... 12 құс ... жугеріні калибрлейтін 5
өндіріс орны, тағы баска да кәсіпорындар оны ... ... ... ... ... Сол ... ... Рсспубликасының Индустриялық-
иновациялық даму стратегиясы бойынша облыстың кластерлік өнімдер өндіру
жөніндегі ... де ... Бұл ... ... ... темекі, сут және құс етін қайта өндеу мақсатындағы жұмыстар нақгы
нәтиже беруде.
Ұлан-байтақ аймаққа ... ... ... тізіп айта берсек, ұзақ-
сонар әңгімеге арқау болары анық. Өйткені, өсу көкжиегі сәт сайын кеңейген
көптеген басқа да салалар аз ... ... бірі ... ... ... кұрылыс материалдарын өндіру, шағын ... ... салу ... ... ... энергетикалық кешеңдерге баламалық
қабілетін күшейту, ірі караның және үй кұстарының еті мен ішек-қарын, тағы
басқа мүшелерін ... ... және ... сүт, қант, сусын, ұн, кондитерлік
бұйымдарды қайта өңдеу кәсіпорындарын барынша көбейту де күн тәртібінен,
уақыт ауанынан түспейтін мәселе.
Ауыл шаруашылығы ... тіл ... ... ірі ... ... және ... қант қызылшасы, майбұршақ, темекі, картоп пен көкөніс өсіру және
сүт пен жұмыртқа, жүн өндіру кәсіптері ... ... ... ... тұрақты 4 жылда орта есеппен жыл сайын 455,3 мың ... ... ... ... Айталық, Еңбекшіқазақ ауданында қуаттылығы 20
тонна табиғи ... ... ... ЖШС іске ... Ал "Фуд ... ЖШС ... сауда маркісімен табиғи жеміс-жидек және көкөніс
шырындары шығарылуда. Сол сияқты ... ... ... дом" ЖШС ... ... ... беретін сапалы өнімдері де мол сұранысқа ие.
Облыстың жеміс-жидек өсірудегі тәжірибесі мол. ... ... ... 17,2 мың ... оның ... ... алқалардың өзі 4,5 мың
гектарды алып жатыр. Соңғы жылдары алманың ежелг ″Апорт'" сортын қалпына
келтіру ... ... ... ... ... өз ... лайық
дүниежүзіне даңқы жайылатын кезі де алыс емес екендігіне сенім мол. ... ... ... Іле, ... ... ... еңбегі үлгі, етуге тұрарлық.[22;24-26]
Жүзім шаруашылығын дамытуда да жақсы істер бар. 4,5 мың гектарға жуық
алқапты осы ... ... ... ... жүзім шарабы ауыл
шаруашылығының тиімді буындарының қатарына жатады.
Облыстағы ... ... ... тағы бір көзі — ... ... ... ... өзен-көлі, таза ауасы кімді болса да
тамсандырмай қоймайды. Өйткені шөл дала мен ... ... ... бар ... ... ... ерекшеліктерін айтып жеткізу мүмкін емес. Ежелден
бері Талгиз, Алмалық, Құйған, Қойлық, тағы басқа атақты елді ... ... ... ... ... Алакөл мемлекеттік қорықтары мен Іле
Алатауы, "Алтынемел" табиғи парктері бар. Шынында да бір кездері ... ... ... ... Жетісу арқылы Түркия және Еуропа елдерін
шарлауға мүмкіндік беретін ... ... ... орындар қаншама
десеңізші.
Облыс Қытай мен ... Азия ... ... ... және ... ... ... көлік дәлізі ретінде де
үлкен маңызға ие. Достық темір жол бекеті және Қорғас ... ... ... және одан әрі ... ... да елдеріне
қазақстандық тауарлар экспортка еш ... ... ... қызмет көрсетулер кластерін дамытудың аясында Алматы қаласының
"Достық'' бекетінін; жол желілерінде ірі ... ... ... ... салымдар құрылысқа жұмсалған қаржының үлсс салмағы басым
61,2 пайыз. Жаңарту және ... ... ... жалпы инвестиция
көлемінің 28 пайызын құрайды.
Қазақстанның интеллектуалдық және рухаи ... ... ... ... ... ... қазіргі заманның талабына сай жалпы ұлттық
жоспар қабылдап, әртүрлі тәжірибелерді тоқтатып, ... ... ... ... ... білім жүйесіне мүмкіншілік беретін экономикалық -
ұйымдастыру тетіктерін жетілліру - ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салаға үлесін көтеріп қана коймай,
бюджеттен тыс қаржылаидыру мүмкіншіліктерін жетілдіру ... Осы ... орны ... ... үлкен-үлкен коммерциялық
компанияларды бұл мәссле бойынша ... ... ... ... ... ... бақыланып отырылуы керек. Мұндай ... одан әрі ... үшін ... экономикасындағы шынайы жағдайды
сараптап, инвестициялық ... даму ... ... кажет. Ең
бастысы, бұл стратегия ... ... ... ... жене ... ... ... мен ерекшеленуі керек. Инвестициялық іс-
әрекет әлеуметтік факторларды ескере отырып ... онда ол ... ... ... ... біреуі болып табылады. Сондықтан да
экономиканы, соның ішінде инвестицяны әлеуметтік тұрғыдан талдап, ... ... және ... ... қатар қалыптастырып,
ескеріп отырғанда ғана дағдарыстан ептеп құтылуға болады.
Әрине, экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерін қадағалап отыру қажет.
Сонда ғана инвестициялық процесс әлеуметтік-экономикалық ... ... ... өз ... ... отырады.[22;18-19]
ҚОРЫТЫНДЫ
Инвестициялық қызметті жүзеге асыру арқылы мемлекет инyовациялық
жетістіктерге жете ... ... ... ... ұзақ мерзімді
қаржыландырудың бірден бір қайнар көзі ... ... ... ... ... ... табылады. Бүгінгі күні біздің елімізде осы
инвестициялық саясат, лизингтік келісім және қор ... ... ... ... ... ... өз мәресіне жетуде.
Менің бұл курстық жұмысты таңдаған себебім: Кез-келген істі бастау
үшін міндетті түрде қаражат ... ... ... көздерін
анықтап және оларды қалай басқарудың амалдарын саралап және де Қазақстан
Республикасындағы банктердің, қаржылық институттардың, кәсіпкерліктердің,
ұйымдардың ұзақ ... ... ... ... ... ... білу. Онда кездесетін кемшіліктерді ескеріп, оңтайландыру
шаралары мен бағыттарын ұсыну.
Курстық ... ... ... ... ұзақ мерзімді
көздерін бастапқы түп тамыры қайдан алынады? ... ... ... ... мен бағыттары қандай? Деген ... ... ... ... ... қаржы салымдарының жүйесін қарастырдым.
Дамушы ... ... ұзақ ... ... ... 60-шы ... олар ... тәуелсіздік алғаннан кейін пайда болды.
Бұл банктерді құруға дамыған елдердің банктерді белсенді ... ... ... ... орта және ұзак ... несиелеумен, бағалы
қағаздармен операциялармен айналысады.
Екінші бөлімде мен инвестиция туралы заңдылықтар мен ... ... ... ұзақ ... көздерін басқару
аспекттілерін жаздым. Және де екінші бөлімнің соңғы бөлімшесінде Қазақстан
Республикасының аумағындағы ... ... ... ... бойынша
кәсіпкерліктердің ұзақ мерзімді қаржылық салымдарына талдау жасадым.
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... орналастырумен байланысты деп көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың
акционерлік формасының ... ... олар ... мен ... үшін ... ... мен ... арқылы ақша қаражатгарын мобилизациялайды, жаңа компаняларды
құруда, қайта құруда, ... ... ... ... ... ... барлық деңгейінің мемлекетгік бағалы қағаздарын
орналастырады, оның ішінде орталық үкіметгін бағалы ... ... ... ... қағаздарына дейін орналастырады.
Курстық жұмыстың соңғы бөлімінде ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерін
басқаруда кездесетін бір ... ... ... ... ... деңгейімен қаншалықты екенің анықтап, сондай-ақ қаржыландырудың ұзақ
мерзімді көздері, яғни инвестициялар мен лизингтер, бағалы қағаздарда тууы
мүмкін мәселелердін шешу және оңтайландыру ... мен ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1) Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2007 жыл және
2008, 2009 жылдардағы енгізілген өзгертулермен
2) М.В ... ... ... ... ... 1999 ... Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг
Республмкиа Казахстан. // ... ... ... ...... ... Бочаров В.В. “Современный финансовый менеджмент” ... ... ... ... Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург,
Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2008 год.
5) Бочаров В.В. ... ... ... предприятий и
корпораций. Москва Финансы и статистика 2008.г.
6) ... А.А. ... ... и ... ...... 2004. ... Журнал “Хабаршы” 2008-2009 жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг ... // ... сайт ... », 2006 г.
9) Интернет сайт WWW.WFIN.KZ
10) Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная ... ... ... ... ... //Транзитная экономика,№
7.2005 г,
11) Казахстанская правда. // С.Тай «Влияние прямых иностранных
инвестиций// 07.03.2008 ... ... Л. ... расчеты” Питер 2008г
13) Ковалев В.В. Финансовый анализ Алматы ... и ... ... ... А. ... ... талдау// 2008-2009
жылдар
15) Маулимбердина С.Т. “Рынок ценных ... ... ... //Саясат, 10-11,2008 г.
16) Методические рекомендации по оценке ... ... ... ...... ... ... Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов
“Экономикалық ... ... ... ... 1999 жыл. ... Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ситуация в ... ... ех ... ... ... М 3. 2004 ... ... экономики Казахстана: Про их ... ... С. ... РЦБК 2004-2006 жылдар
21) Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
22) Хес О. ... ... с ... иа ... ... Панорама. -24.08.2008 г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі кездегі инвестициялық стратегияның даму жолдары30 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Тауарөндірушілердің инвестициялық белсенділігін ынталандыру64 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Музыкалық қабылдау – әлеумет мәдениеттік және психологиялық-педагогикалық мәселесі. Музыкалық қабылдаудың түрлері4 бет
Студенттердің рухани-адамгершілік дамуына «Өзін-өзі тану» дәрісінің ықпалы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы3 бет
«Жаңа формация мұғалім іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық аспектісі» пәніне жалпы түсінік17 бет
Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар43 бет
Адам дамуының аймақтық аспектісі5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь