Информатика пәні, объектілері және құрама бөліктері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

БАҒДАРЛАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

ТАҚЫРЫПТАРҒА ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7

1.ТАРАУ. ИНФОРМАТИКА ПӘНІ, ОБЪЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ҚҰРАМА БӨЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... .7

1.1. ИНФОРМАТИКА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2. АҚПАРАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8

2.ТАРАУ. ҚАЗІРГІ ЕСЕПТЕУІШ ҚҰРАЛЫНЫҢ АРХИТЕКТУРУСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

2.1. АҚПАРАТТЫҢ КОМПЬЮТЕРДЕ БЕЙНЕЛЕНУІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.2. САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.3. БУЛДІК АЛГЕБРА ЖӘНЕ ЭЕМ.НІҢ ЛОГИКАЛЫҚ СХЕМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.4. ЭЕМ.НІҢ НЕГІЗГІ БЛОКТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.5. ДК.ДІҢ СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17

3.ТАРАУ. ЭЕМ.ДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

3.1. ЭЕМ.ДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
3.2. ЭЕМ.ДІ ЖҮЙЕЛІК ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
3.3. ЭЕМ.ДІ ИНСТРУМЕНТАЛЬДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
3.4. ЭЕМ.ДІ ҚОЛДАНБАЛЫ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22

4.ТАРАУ. АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

4.1. АЛГОРИТМДЕР. НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ, КЕСКІНДЕЛУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
4.2. ҚАЗІРГІ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
4.3. АЛГОРИТМДІК ТІЛДЕР. КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
4.4. АЛГОРИТМДІК ТІЛДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
4.5. ОБЪЕКТІ .БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32

5.ТАРАУ. ЖЕЛІЛІК АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36

5.1.КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
5.2. КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР. ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
5.3. БҮКІЛ ӘЛЕМДІК КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ INTERNET ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
5.4. HTML.ГЕ КІРІСПЕ. WEB. ДИЗАЙН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

6.ТАРАУ. АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42

6.1.АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
6.2. ҚОРҒАНЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ ... ... ... ... ... ... ... .43
6.3. КОМПЬЮТЕРЛІК ВИРУСТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44

БАЌЫЛАУ ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ ЖӘНЕ КӨРКЕМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
1.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
2.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
3.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
4.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
5.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
6.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
7.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
8.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
9.НҰСҚА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
10.НҰСҚA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
КІРІСПЕ

Физика-математика факультетіндегі «Информатика» мамандығының оқу жоспарында «Информатика» курсының көлемі мен мазмұны ҚР-ның білім және ғылым Министрлігінің 050602 «Информатика» мамандығы үшін мемлекеттік жоғары білім беру стандартында анықталған, оқу түріне (күндізгі, сырттай) байланыссыз 2005 жылдың 11 мамырында, № 289 бұйрығымен бекітілген, 050602 «Информатика» мамандығы пәндерінің типтік бағдарламасына сәйкес келеді.
Оқу түріне байланысты «Информатика» курсын оқыту әдісінің өз ерекшеліктері бар, сондықтан, бұл әдістемелік құрал сырттай оқу бөлімінің студенттеріне ұсынылады.Әдістемелік құрал «Информатика» курсы бойынша бағдарламаның мазмұнын, әдістемелік нұсқау, лабораториялық және практикалық тапсырмаларды, өзбетінше жұмыстардың тақырыбын, тестілік және бақылау тапсырмаларын қамтиды. Әдістемлік нұсқау «Информатика» курсын оқытуда сырттай оқу бөлімінің студенттеріне көмек көрсету мақсатымен жазылды.
Сырттай бөлім студенттерінің «Информатика»- курсы бойынша алдына қойған мақсаттарына жету үшін назарын курстың негізгі тарауларына аударған. Әдістемелік құралдың негізгі мақсаты студенттерді «Информатика» курсы бойынша әдебиеттермен өзбетінше жұмыс жасауға дағдыландыру. Сырттай оқу бөлімінің студенттері оқу процесін ұйымдастырушы оқытушының тұрақты назарында болмайды, сондықтан осы әдістемелік құрал информатика пәнін өз бетімен игеруге мүмкіндік беретіні сөзсіз.
Әдістемелік құралды жазу кезінде көмек көрсеткен информатика және есептеуіш техника кафедрасының оқытушысы Г.Т.Еламановаға ерекше ілтипатпен ықыласымды білдіремін.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ………………………………………………………………………………………………………………….4
БАҒДАРЛАМА…………………………………………………………………………………………………………..5
ӘДЕБИЕТТЕР…………………………………………………………………………………………………………...6
ТАҚЫРЫПТАРҒА ШОЛУ…………………………………………………………………………………………….7
1-ТАРАУ. ИНФОРМАТИКА ПӘНІ, ОБЪЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ҚҰРАМА БӨЛІКТЕРІ………………..………7
1. ИНФОРМАТИКА……………………………………………………………………………………………….7
2. АҚПАРАТ………………………………………………………………………………………………………..8
2-ТАРАУ. ҚАЗІРГІ ЕСЕПТЕУІШ ҚҰРАЛЫНЫҢ АРХИТЕКТУРУСЫ ... ... ... ... ... САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ……………………………………………………………………………………........12
3. БУЛДІК АЛГЕБРА ЖӘНЕ ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ БЛОКТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ………………………………....16
5. ДК-ДІҢ СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ЖҮЙЕСІ ……………………………………………………………..17
3-ТАРАУ. ЭЕМ-ДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ…………………………………………………20
1. ... ... ... ... ... ... ... ЭЕМ-ДІ ИНСТРУМЕНТАЛЬДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ…………………………….22
4. ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ …………………………………………………….....29
1. АЛГОРИТМДЕР. НЕГІЗГІ ҚАСИЕТТЕРІ, КЕСКІНДЕЛУ ЖОЛДАРЫ……………………………….....29
2. ҚАЗІРГІ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ……………………………………………….29
3. АЛГОРИТМДІК ... ... ... ... ... ... –БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ……………………………………………………….....32
5-ТАРАУ. ЖЕЛІЛІК АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР…………………………………………………....36
1. КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР………………………………………………………….36
2. ... ... ... ... БҮКІЛ ӘЛЕМДІК КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ INTERNET………………………………………………….37
4. HTML-ГЕ КІРІСПЕ. WEB- ДИЗАЙН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ…………………………………………….38
6-ТАРАУ. АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ…………………………………………………………….42
1. ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ………………………..43
3. КОМПЬЮТЕРЛІК ВИРУСТАР………………………………………………………………………….…...44
БАЌЫЛАУ ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ ЖӘНЕ КӨРКЕМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ………………………………….47
БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ…………………………………………………………………………………….48
1-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...48
2-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...49
3-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...50
4-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...51
5-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...53
6-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...54
7-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...55
8-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...56
9-НҰСҚА…………………………………………………………………………………………………………...58
10-НҰСҚA…………………………………………………………………………………………………………..59
КІРІСПЕ
Физика-математика факультетіндегі ... ... ... ... ... ... мен мазмұны ҚР-ның білім және
ғылым ... 050602 ... ... үшін ... білім беру стандартында анықталған, оқу түріне (күндізгі, сырттай)
байланыссыз 2005 жылдың 11 мамырында, № 289 ... ... ... ... ... ... бағдарламасына сәйкес келеді.
Оқу түріне байланысты «Информатика» курсын оқыту әдісінің ... бар, ... бұл ... ... ... оқу ... ұсынылады.Әдістемелік құрал «Информатика» курсы бойынша
бағдарламаның мазмұнын, әдістемелік нұсқау, ... және ... ... ... ... тестілік және бақылау
тапсырмаларын қамтиды. Әдістемлік нұсқау «Информатика» курсын ... оқу ... ... ... көрсету мақсатымен жазылды.
Сырттай бөлім студенттерінің «Информатика»- курсы бойынша алдына
қойған ... жету үшін ... ... негізгі тарауларына аударған.
Әдістемелік құралдың негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... жасауға дағдыландыру. Сырттай ... ... оқу ... ... оқытушының тұрақты
назарында болмайды, сондықтан осы әдістемелік құрал информатика пәнін ... ... ... ... ... құралды жазу кезінде көмек көрсеткен информатика және
есептеуіш техника ... ... ... ... ... ... пәні, объектісі және құрамдас бөліктері. Ақпараттың физикалық
және математикалық аспектілері. ... ... ... ... ... ұғымы. Тіл процесстерімен объектілерді
сипаттау құралы. Компьютерде ақпараттың бейнеленуі. ... ... ... ... схемалары. Компьютердің негізгі блоктарын
ұйымдастыру элементтері. Процессорды архитектуралық ... ... ... ... ... ... ... жүйелері:
есептеу процессін параллель жүргізу, программаны параллель жүргізу, қатар-
қатар ... ... ... ... ... ... негіздері. Бейнені формализациялау. Компьютерлік графика
туралы ... ... ... есептеу технологиясының архитектурасы.
Программалауға кіріспе. ... ... ... ... ... ... ... Алгоритмнің базалық құрылымы.
Программалауды үйрену тілдері. Жалпы мақсатты ... ... ... Базалық алгоритмдер. Есептеудің ... ... ... ... ... ... ... базалық
алгоритмдері. Тізбекті өңдеудің базалық алгоритмдері. Сұрыптау және іздеу
жұмыстарына арналған алгоритмдер. Рекурсивтік алгоритмдер. ... ... ... Мәліметтердің күрделі құрылымдары:
тізім, стек, ширет, ағаш ... ... ... ... ... және ... ... Қазіргі кездегі программалық
құралдар. Ақпаратты өңдеу, қолданбалы программмалық ... ... ... ... ... ... желілік және телекоммуникациялық
технология. Желі ... ... ... компьютерлердің желілік өзара
байланысының алғы шарттары және қажеттігі. ... ... ... ... ... және оның ... процестерде санкцияланбаған араласудан қорғау. Ақпаратты
қорғаудың инженерлі-техникалық және басқада әдістерін ұйымдастыру деңгейі.
Антивирустық ... ... ... ... ... ... интелекті жүйесі.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дәулетқұлов А.Б. Информатикадан 30
сабақ. Алматы: ... 1998 ... ... А.П. ... 2002. - М.: ... ... ... В.А. VBA в Office 2000. Офисное программирование. ... дом ... ... 1999Г
4. Гук М. Аппаратные средства РС. - СПб: ... ... ... А. ... Internet Explorer 5. - СПб: ... ... Информатика. Базовый курс. Под ред. Симоновича С.В. - СПб: Питер,
2001.
7. Информатика: ... ... для ... / ... ... Под ... – 2-е изд., ... - М.: Издательский
центр «Академия», 2003.
8. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для вузов. Под ред.
Симоновича С.В. - СПб: ... ... ... ... комплекс для студентов гуманитарных
специальностей университета/Под редакцией доцента Ахметова Б.С. –
Актобе: Редакционно-издательский отдел ... ... ... ... 2003. – ... ... Э. Структурное программирование и конструирование программ. -
М.: - Мир, 1979.
11. ... Н.В. ... ... – М.: ... и статистика, 1999
12. Microsoft Office 2000: справочник. Под ред. Ю.Колесникова. - ... ... ... Access 2000: ... Под ред. ... - СПб:
Питер, 2000.
14. Microsoft Excel 2000: справочник. Под ред. Ю.Колесникова. - СПб:
Питер, 2000.
15. Microsoft Word 2000: справочник. Под ред. ... - СПб: ... ... ... ... на ... Под ред. Симоновича С.В. -
СПб: Питер, 2000.
17. Основы современных компьютерных технологий. Под ред. Хомоненко А.Д. ... ... ... ... В.А. ... - ... ... 2001.
19. Реселман Б. Использование Visual Basic 5: Пер. с англ. - К.; М.; ... дом ... ... ... Е. Аппаратные средства и мультимедиа: справочник. Изд. 2-е.
- СПб: Питер, 1999.
ТАҚЫРЫПТАРҒА ШОЛУ
1-ТАРАУ. ... ... ... ҚҰРАМА БӨЛІКТЕРІ
Әдебиеттер [1], [5] - [8], [10], [ ... ... ... ... ... және оқу пәні ... ... ... пәні объектілері және құрамдас бөліктерін;
информатиканың матиматикалық, геометриялық және ... ... ... ... өңдеудің компьютерлік әдістерін.
Студент мынадай дағдыларды меңгеруге тиіс: ақпарат және ... ... ... ... тарату, өңдеу, сақтау).
1. Информатика
Информатиканы нақты шындықты бейнелейтін ... алу, ... және ... ... ... ... ... барлық салаларын
қамтитын көп аспектті сферасы ретінде қарастыруға ... Бұл ... ... ... ... мен технологияларды енгізеді.
Компьютерлік информатика есептеуіш техника құралдарының көмегімен ақпаратты
жинау, ... және ... ... жаратылыс-ғылыми пәні болып
табылады.
Информатиканың үш негізгі тармағын көрсетуге болады:
1. теориялық, ... ... ... ... ... алгоритмдермен және программалау, кодтау
мен жүйелерді ұйымдастыру теорияларямен байланысты информатиканың
теориялық ... ... ... қолданбалы информатика (soft Ware) программалаумен және
модельдерді, программалық және компьютерлік технологиялар мен жүйлерді
қолданумен байланысты ... және ... ... ... ... ... (hаrd Ware) ... техникалық құралдары, ЭЕМ және ЭЕМ жүйелері, ... және ... ... ... ... проблемеларын зерттейді.
Информатиканың негізгі түсініктері:
• ақпарат және хабарлама;
• алгоритм және алгоритмдеу;
• жүйе және құрылым, қатынас және байланыс, тәртіп ... ... және ... ... және оның ... ... ... және грамматика;
• жүйлерді проектілеу және технология;
2. Aқпарат
Кең мағынада ақпарат – бұл белгілер немесе сигналдар ... ... ... Жеке ... ... деп ... әлемнен адамның
қабылдайтын құбылыстарын түсінуге болады.
Шығу облысына қарай ақпарат элементарлы, биологиялық, әлеуметтік ... және ... ... ... ... ... тактильді,
органолептикалық, машиналық ақпарат деп бөледі.
Информатикада ақпаратты бейнелеу формасына қарай аналогты және ... деп ... ... маңызды болып есептелетін ақпарттың негізгі
қасиеттері:
• белгілі бір жүйемен үздіксіз байланысы;
• алынатын сигналдардан ақпаратты ... ... ... ... ... мен ... анықтауға мүмкіндік беретін
пайдалылығы;
• толықтығы, ... ... мен ... ... ... ... өзбетінше жұмыстарының тақырыптары
1. ЭЕМ дамуының тенденциялары мен перспективалары.
2. Информатика-ғылым, қолданбалы пән, индустрия.
3. Ақпараттық технологиялар.
№1 тест тапсырмалары
1) ... ... ішкі ... ... ... және ... ... және визуальді;
C) дискретті және үзіліссіз;
D) визуальді және тактильді;
E) машиналы және цифрлы.
2) Ақпаратты қабылдау және тарату әдістеріне қарай ... ... ... ... ... ... тактильді ақпарат;
D) машиналық ақпарат;
E) аудиальді, визуальді, тактильді, машиналық.
3) Мәліметтерді өңдеудің және жүзеге асыру техникалық ... ... ... және ... ... және ... аппараттық және жүйелік;
D) жүйелік және қолданбалы;
E) қолданбалы және программалық.
4) Ақпараттың қасиеттері:
A) пайдалылығы, ... ... ... ... ... сай, адекватты, қолайлы, қорғалған;
B) іздеу, беру, ... ... ... ... көшіру, өзгеру,
бөліктерге бөлу;
C) позициялық, позициялық емес;
D) элементар, биологиялық, әлеуметтік;
E) ... алу ... ... HTML ... ... ... қолдау.
5) Информатикада ақпарат саны былай анықталады:
A) анықталмағандықтың азаю өлшеміне;
B) ақпараттың дұрыстығына;
C) ақпаратты беру ... ... ... ... ... ... жіберу көлемі.
6) Ақпаратты өлшеудің ең кіші бірлігі болып
A) байт;
B) бит;
C) гигабайт;
D) сөз;
E) килобайт.
7) 1 байт неге тең ?
A) 8 ... 10 ... 10 ... 1 ... 1 бит.
8) "Байт" сөзі қанша биттік ақпаратты көрсетеді?
A) 8; B) 32; C) 16; D) 64; E) ... ... алу, ... ... және ... аспектілерін зерттейтін
ғылыми-практикалық пәндер комплексі ол:
A) кибернетика;
B) информатика;
C) есептеу техникасы;
D) программалау;
E) модельдеу.
10) Бір алфавиттің символдарын екінші алфавиттің ... ... ... бір ... сәйкестендіру ережесін қалай атайды ?
A) белгі;
B) кодтау;
C) әріп;
D) әдіс;
E) декодирование.
2- ТАРАУ. ... ... ... ... [1], [3], [5]-[8], [17], [ ... ... ... ... ... даму ... ... элементтік базаларының өзгерілу шарттары, ... ... ... ... ... ақпараттың бейнелену, сақтау
және таралу принциптері туралы нақты мағлұматтарды; ... ... оның ... ... және ... ... мынадай дағдыларды меңгеруге тиіс: Әр түрлі ... ... ... санды бір санау жүйесінен екінші санау
жүйесіне көшіруді, логикалық функцияның ... ... ... және ... ... ... ДК-дің техникалық жабдықталуын және сыртқы
құрылғыларын талдау жасау; принтер, ... ... және ... ... ... Aқпараттың компьютерде бейнеленуі
Ақпартты бейнелеу мен өңдеудің әр ... екі ... бар: ... және дискретті (цифрлық).
Әр түрлі типтерге жататын мәліметтермен жұмысты автоматтандыру үшін оларды
бір ... ... ... ... Ол үшін ... ... ... екілік кодтау қолданылады. Бұл жүйе мәліметтерді ... 0 және 1 ... ... ... ... Бұл ... ... немесе биттер (ағылшынша- bit, binary digit сөзінен қысқартылған
түрі) деп аталады. Бит-ақпараттың ең кіші ... 8 ... ... байт деп ... ... 1МБайт = 210 КБайт; 1ГБайт = 210 Мбайт.
Тексттік мәліметтерді кодтау. Егер ... ... ... бір ... сәйкестендірсе, онда екілік код көмегімен тексттік
ақпараттыда кодтауға болады. ... ... ... ASCII ... ... (American Standart Code for ... ... ... ... ... ... ... ASCII -дің
әрбір символына 8-биттік екілік код (байт) сәйкес келеді, бұл әртүрлі ... ... ... ... ... ... ЭЕМ –де кез келген ақпарат сияқты,
графикалық ... ... ... ... өңделеді және
беріледі. Графикалық бейнелермен ... ... ... ... бар. ... әр ... ... форматтар – графикалық
мәліметтерді кодтау әдістері қолданылады. Бейнелерден ... ... ... оны ... ... ... ... баспадан шығаруға болатындығын көрсетеді. Бірақ бұған қарамастан
бейнелерді кодтаудың екі ... ... ... және векторлы
графика.
*. bmр, *.рсх, *.gif , *.msp, *.img және ... ... ... ал *.
dwg, *.dxf, *.pic және басқалары векторлы типті форматтарға сәйкес келеді.
Кейде, ... ... жеке ... ... ... векторлы
бейнелердің құрымына кіруі мүмкін.
2.2. Санау жүйелер
Кез келген типті және кластағы ЭЕМ-де ақпаратты ... ... ... ... бар: қолданылатын базалық санау жүйесі және сандық
және алфавитті-цифрлық ақпаратты бейнелеу.
Санау жүйесі деп қандайда бір ... ... ... ... ... ... айтады.
Барлық санау жүйелері позициялық және ... емес ... ... ... ... емес санау жүйлерін қолданады: ... ... ... ... ... ... ... жатыр.
Олар тек екі жағдайда болуы мүмкін; біреу 0-мен ... 1-мен ... ... ... негізгі санау жүйесі екілік жүйе болып
табылады.
Сандарды ондық жүйеге ауыстыру ауыстырылатын жүйе негізінің ... құру ... ... асырылады. Сосын қосынды мәні есептеледі.
Мысал.
10101101.1012 «10» с.ж. ауыстыру.
10101101.1012 = 1*27+0*26+1*25+0*24+1*23+1*22+0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3=
173.62510
Бүтін ... ... ... емес ... жүйелеріне ауыстыру берілген
ондық санды біртіндеп ауыстырылатын жүйе негізіне бөлу арқылы ... Бұл ... ... ... жүйе негізінен кіші болғанда
тоқтайды. Жаңа жүйеде сан ... ... ... ... жазылады.
Мысал.
18110 «8» с.ж. ауыстыру.
Нәтиже: 18110=2658
Дұрыс ондық бөлшекті басқа ... ... үшін бұл ... жүйе ... біртіндеп көбейту қажат. Бұл жағдайда ... ... ғана ... Жаңа ... ... ... бүтін бөліктерінен бастап жазылады.
Мысал.
0.312510 «8» с.ж. ... ... ... с.ж ... ... 6 орынға дейін.
    
Нәтиже: 0.6510  0.10(1001)2
Дұрыс емес ондық бөлшекті ... ... емес ... ... үшін ... бөлшек бөліктерін жеке ауыстырып алу қажет.
Мысал.
23.12510 «2» с.ж. ... ... ... 2) ... ... ... 2310 =101112; ... 23.12510 ... және ... санды екілік формаға ауыстыру үшін осы санның
әрбір цифрын сәйкес үш разрядты екілік санмен (триадамен) ... ... ... санмен (тетрадамен) (1-кесте) ауыстыру жеткілікті, мұнда
жоғары және төменгі разрядтағы қажет емес нольдері алынып тасталады.
Мысал.
а) 305.48 «2» с.ж. ... ... ... ... (оналтылық) жүйеге ауысу былай жүзеге ... ... және оңға ... ... ... ... санды үштен (төрттен)
топтарға бөледі, қажет болғанда сол жақ және оң жақ ... ... ... ... ... ... ... (оналтылық)
цифрмен алмастырады.
Мысал.
а) 1101111001.11012"8" с.ж ауыстыру
б) 11111111011.1001112"16" сж. ... ... ... және ... көшу ... мен тетрадалар
көмегімен екілік жүйе арқылы жүзеге асырылады.
Мысал. 175.248"16" с.ж. ... 175.248 ... ... сандарға арифметикалық амалдар қолдану екілік қосынды, айырма ... ... ... ... ... кестесі |Екілік айырма кестесі |Екілік көбейтінді |
| | ... |
| 0+0=0 | 0-0=0 | 0*0=0 ... |1-0=1 |0*1=0 ... |1-1=0 |1*0=0 ... |10-1=1 |1*1=1 ... сандарды қосу кезінде әрбір разрядта ... ... және бар ... көрші төменгі разрядтан көшіру жүзеге асырылады.
Бұл жағдайда мынаны ... ... 1+1 ... ... 0-ге тең ... ... ... көшіріледі.
Мысал. Төмендегі екілік сандарды қосыңыз:
а) Х =1101, Y=101;
Х+ ... ... Х =1101, Y=101, ... ... ... ... ... берілген разрядта қажет болғанда
жоғарғы разрядтан 1 қарызға алынады (занимается)
Бұл қарызға алынатын 1қарастырылып отырған разрядтың екі 1-не ... Х=10010 және Y=101 ... ... ... Х- Y айырымын
есептеңіз.
Нәтиже: 10010-101=1101.
Екілік сандарды ... ... ... үшін ... ... ... ... және қосынды кестелерінің көмегімен жүзеге
асырылады.
Мысал. 1001+101=?
Нәтиже: ... ... бөлу ... сандар үшін қолданылатын ережелер бойынша жүзеге
асырылады. Бұл кезде екілік көбейтінді және айырма кестелері ... ... ... Булдік алгебра және ЭЕМ-нің логикалық схемалары
Барлық ... ... ... ... да бір ... ... ... негізінде құрылған.
Цифрлы құрылғылардағы процестердің логикалық жағын формальді
сипаттау үшін ... ... (ЛА) ... тек екі мән ... және ЖАЛҒАН, TRUE және FALSE, ИӘ және ЖОҚ, 1
және 0) қабылдай ... ... ... ... ... Логикалық
айнымалылар реле, тумблерлер, батырмалар сияқты, яғни екі ... ... яғни ... ... ... ... сипаттайды.
ЛА функциялары өздерінің аргументтерінің мәндеріне байланысты 1 және
0 мәндерін қабылдайды.
Логикалық функцияның ... ... бірі - ... Екілік
аргументтер мәндерінің мүмкін болатын комбинацияларының ... ... ... ... кестелерді ақиқаттық кестелер деп
аталады.
Логикалық функция мен оның аргументтері арасындағы логикалық ... ... ... да, бұл ... үш ... логикалық
операция арқылы бейнелеуге болады: ЕМЕС, ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ. Бұл ... ... ... ... ... математигі Д.Буль (1815-1664)
құрметіне байланысты ... ... деп ... ... негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері
Электронды есептеуіш машина (ЭЕМ) ... ... ... ... және жинауға арналған техникалық құрылғылар мен
программалық өнімдердің жиынтығы. Кез ... ... ... орналастырыла
алатын азгабаритті есептеуіш ... (ДК) ... ие ... ... ДК-дің архитектурасы деп оның логикалық
ұйымдастырылуы, ... және ... яғни ... бір ... ... ... ... бөлініп беріле алатын есептеуіш
жүйенің құралдарын . Көптеген компьютерлердің құрылымы Джон Фон ... ... ... ... ... ... принципі; адрестік принцип.
Компьютер архитектурасы компьютердің негізгі логикалық түйіндерінің
өзара ... ... ету ... ... байланыстарын
анықтайды. Логикалық түйіндеріне орталық процессор, ... ... ... ... ... ... минимальді конфигурациясы 3 ... ... ... ... ... және ... Жүйелік блок құрамына компьютердің
барлық негізгі түйіндері кіреді: аналық тақша, қоректену ... ... ... ... иілгіш магниттік дискідегі ... ... ... ... ... үшін ... (разъемы
).
Аналық тақшада микропроцессор, математикалық сопроцессор, тактілік
импульстар генератары, жады ... ... ... ... және ... ... ... орналасады.
Қазіргі ДК архитектурасы магистральді модульдік ... ... ... ... ... ... конфигурациясын
жинақтауға және оны өзгертуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... сүйенеді.
2.5.ДК-дің сыртқы құрылғылар жүйесі
ДК-дің сыртқы (перифериялық) ... кез ... ... ... ... болып табылады. Сыртқы құрылғылар компьютердің
қоршаған орта мен яғни, қолданушылармен, басқару ... және ... ... ... ... ... ... құрылғыларға мыналар жатады:
• ақпаратты енгізу құралдары;
• ақпаратты шығару құралдары;
• қолданушының ... ... ... және ... ... енгізу құрылғыларына пернетақта (клавиатура), графикалық
планшеттер (дигитайзерлер), сканерлер, сенсорлық экрандар жатады.
Ақпаратты шығару құрылғыларына ... ... ... ... құрылғыларына бейнетерминалдар (мониторлар),
ақпаратты сөзбен ... ... ... ... ... синтезаторлары) жатады.
Байланыс және телекоммуникация құрылғылары компьютерді байланыс
каналдарына, басқа компьютерлерге және ... ... қосу ... Бұл ... ... адаптерлер жатады. Желілік адаптер ретінде
модемдер жиі қолданылады.
Аталған құрылғылардың көбісі шартты түрде ... ... ... ... ... бұл ... әр түрлі орталар:
дыбыс, ... ... ... ... және т.б. ... отырып,
компьютермен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін аппараттық ... ... ... басқа ЭЕМ-нің кассалық аппараттармен, микрофондармен,
медициналық және ғылыми ... ... ... ... ... ... құрылғылар да бар.
Студенттердің өзбетінше жұмыстарының тақырыптары
1. Дискретизация ұғымы.
2. Тіл-объектілерді және процестерді сипаттау әдісі.
3. Есептеуіш техникасын ... ... ... ... ... Компьютердің жадын ұйымдастыру.
6. Мультипроцессорлық есептеуіш жүйелер, жадыны басқару: есептеу
процестерін, қатарластырып ... ... ... ... гипержазықтық әдістері.
7. Магнитті дискілерге жинақтауыштар.
8. Ақпаратты СД дискілерге жазу принциптері.
9. Енгізу шығарудың базалық жүйесі.
№2 тест тапсырмалары
1) Ондық ... 17 саны ... ... ... жүйесіндегі
қайсы сан болады ?
A) 1111;
B) 10001;
C) ... ... ... ... ... ол ... не ... (1-ге тең), не жалған (0-ге тең)
деп анықтауға болады:
A) высказывание (пікір айту);
B) конъюнкция;
C) дизъюнкция;
D) ... ... ... ... ... ... ... тізімі:
A) жүйелік блок, монитор, клавиатура;
B) принтер, жүйелік блок, клавиатура;
C) жүйелік блок, дисководттар, тышқан;
D) принтер, винчестер, монитор, ... ... ... ... ... ... ... есте сақтау құрылғылары:
A) жедел жады, тұрақты жады, КЭШ жады, сыртқы жады;
B) жүйелік блок, дисководттар, тышқан;
C) принтер, винчестер, монитор, тышқан;
D) ... ... ... ... ... жады – ... ... мезерлік, магниттік оптикалық
дискілердегі және магниттік ленталардағы жинақтауыштар.
5) Текстік және ... ... ... ... ... ... графикалық планшет, жарық қаламұшы;
B) винчестер, монитор, тышқан, ... ... ... ... ... ... ... жарық қаламұшы, монитор;
E) тышқан, жүйелік блок, клавиатура.
6) Текстік және графикалық ақпараттарды шығару құрылғылары:
A) ... ... ... ... ... графикалық планшет, жарық қаламұшы, монитор;
C) клавиатура, тышқан, сканер, графикалық планшет, жарық қаламұшы;
D) тышқан, жүйелік блок, клавиатура;
E) ... ... ... клавиатура.
7) Басқа есептеуіш жүйелерімен байланыс жасау құрылғылары:
A) ... ... ... ... ... ... ... монитор, жүйелік блок;
E) клавиатура, монитор.
8) Жадының негізгі сипаттамалары:
A) көлемі, ... ену уақыты ... ... ... ... шапшаңдылығы, командалар жүйесі;
C) ең мүмкін ақпарат көлемі;
D) ең аз ену ... ең көп ... ... ... ... орындалу кезінде сақталады:
A) клавиатурада;
B) жедел жадыда;
C) процессорда;
D) мониторда;
E) винчестерде.
10) ... ... және ... ... ... ішкі құрылғыларының жұмысын басқаратын негізгі құрылғы:
A) процессор;
B) шина;
C) аналық тақташа;
D) жедел есте сақтау құрылғысы;
E) тұрақты есте ... ... ... ... ... [1], [5]- [8], [10], [11]- ... білуге тиіс: ДК-ң программалық ... ... ... ... ... жаңа программалық жабдықтарды
қолдана білуі; дискідегі ... ... ... нақты меңгеру,
Windows ОЖ-нің негізгі атқаратын қызметін, Windows ... ... ... ... ... ... ... мүмкіншіліктерін және құрамын, атқаратын қызметін білуге тиіс:
қазіргі ақпараттық ... ... және даму ... ... ... ... тиіс: компьютерде Windows
операциялық ... ... ... Windows ... операциялық
қабықшасы көлемінде файлдық құрылымға сүйену, MS office- ортасында жұмыс
жасау. ... ... кез ... ... ... ... қазіргі
ақпараттық технологиялық білімді қолдану, ... Ward ... ... ... мәліметтерді өңдеуді, құруды, форматтауды,
сыртқы жадыда мәтінді сақтауды ұйымдастыру және оны ... ... ... ... Excel ... ... ... жұмыс бетін құру,
редакциялау, формулалармен ... ... ... ... ... ... Access МҚБЖ-де негізгі ... ... ... Power ... ... пайдалана
отырып презентация құру; MS office-тің әр түрлі қосымшаларының ... ... ... ... (Hard Ware) және ... (Soft Ware) ... жиынтығы ЭЕМ-нің жалпы архитектурасын құрайды.
Программалық қамсыздандыру (ПҚ) деп аппараттық құралдардың жұмысын,
диагностикасы мен тестіленуін, және де ... кез ... ... мен ... ... ... кез ... кластағы және типтегі
ЭЕМ мен оның жүйелері үшін арналған программалар ... ... ... адам да, ... ... және оның ... ... кез келген сыртқы құрылғы да болуы мүмкін.
ПҚ есептеуіш жүйлердің ... ... мен ... есептеуіш техниканың ақпараттық өзгерісі кезінде ақпаратты өңдеу
жүйелерінің бейімделу мүмкіндіктерін қамтамасыз ете ... ... ... мен ... ортасы арасындағы интерфейс
қызметін атқарады.
Ақпараттық ортасының қабықшасы ... және ... ... логикалық деңгейін қамтамасыз ететін ЭЕМ-нің ПҚ ... ... ... ПҚ ... инструментальді ПҚ (ИПҚ) және
қолданбалы ПҚ (ҚПҚ).
ЭЕМ-ді жүйелік программалық қамсыздандыру
Жүйелік ПҚ ... ... ... (ОП, ОЖ, СҚ, ... және ақпаратты өңдеу процесін ұйымдастыру мен проблемалық ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
ЖПҚ құрамына ЭЕМ-нің операциялық жүйесі (ОЖ), ОЖ-нің ... ... ... ... (ОҚ), ... және ... құралдары
кіреді.
Операциялық жүйе-бұл компьютер іске қосылғанда жүктелетін программа.
Ол қолданушымен диалог ... ... және оның ... ... ... ... ... программаларды орындауға
жібереді.
ОЖ-нің классификациясы келесі белгілер бойынша жүзеге асырылады:
• бір уақытта ... ... ... ... ... саны
(бір қолданушы және көп қолданушы);
• кез келген ... ... ... ... саны ... және көп ... ... ОЖ-мен қарым-қатынас жасаудың базалық әдісі
(командалар тіліндегі диалог, меню ... ... ... ... ... адрестік шина разрядтарының саны (16,32,және 64);
• минимальді талап етілетін ресурстар, яғни ... ... ... ... және ... көлемі,
микропроцессор класы.
ОЖ-нің функцияларын кеңейту құралдары көп, олардың ... ... ... ... ОЖ типімен анықталады. ( ЕП қолдану
тиімділігі, ... ... ... және ... ... ... ... топтың құралдары жеке программа –утелиттер деңгейінде де, арнайы
пакеттер түрінде де ... ... ... ... және ... ... ... техникалық қызмет
көрсету құралдарынан тұрады және оның жұмыс жасалуын, ... ... ... ... ... ... Осы топтың программалық
құралдарын диагностика, программалы -логикалық бақылау, тестілік және
программалы -аппараттық бақылау құралдарына ... ... ... (ОҚ) ОЖ ... ... үшін де, ... ену ... жеңілдету арқылы ЭЕМ-мен интерфейс деңгейін
жоғарылату үшін қызмет етеді.
3.3. ЭЕМ-ді инструментальді программалық қамсыздандыу
Инструментальді ... ... (ИПҚ) кез ... ... соның ішінде ЖПҚ, арнайы программалық құралдарды құру
үшін арналған. Оның құрамына әр ... ... ... тілдерінің
компиляторлары мен интерпретаторлары, стандартты программалар ... ... ... және ... құралдары, сол сияқты программалау
жүйелері кіреді.
3.4. ЭЕМ-ді қолданбалы ... ... әр ... ... облыстардағы есептерді шешу үшін арналған
қолданбалы программалар пакеттері, сонымен қатар проблемалық қолданушының
бір, ... ... ... ... ... ... тиімділігін
арттыруға бағытталған өте үлкен емес программа-утилиттер құрайды.
ҚПП төрт топқа ... ... ... ... ... ... және ОЖ функцияларын кеңейтетін.
1. Жалпы мақсаттағы ҚПП жиі қолданылатын ... мен ... ... ... әр ... ... қолданушылардың кең
ортасына бағытталған.
2. Проблемалық –бағытталған ҚПП қолданушы есептерінің спецификасын ... ... ... мен ... ерекше әдістерін
қолдана отырып жеке дара қолданысқа ие болады.
3. ОЖ-нің функцияларын кеңейту ... ... кең ... ... ... ... (унифицированная) приборлар
интерфейсімен, ғылыми ... және ... ... ... ... жеке бір ... ... ЭЕМ-ге қосымша сыртқы құрылғыларды қосу, ЭЕМ жұмысын қамтамасыз
ететін локальді желілер, көпмашиналы ... ... ... ... ... құрайды. Бірқатар пакеттер жиі қолдананылатын форматтардың
текстік файлдарымен алмасуды, ал басқалары ... ... ... кеңейтуді қамтамасыз етеді.
4.Интегралданған ҚПП бірқатар пакеттердің атқаратын қызметін
біріктіріпберілген ПЖ класын дамытуды ... ... кең ... ... ... ... көрсетуге болады.
1. Қазіргі заманғы программалау жүйелері ИПҚ негізін құрай ... ... ... және ... сонымен қатар қолданбалы ПҚ-
ның программалау технологясының барлық негізгі элементтерін қамтамасыз
етуге ... ... ... арасынан мыналарды атауға болады: Turbo-
Basiс, Turbo-Pascal, Turbo-C, Turbo-Prolog және т.б. Бұл ... ... ... және ... ... ... Әр ... типтегі және мақсаттағы текстік ақпаратты өңдеу ЭЕМ-нің
аумақты тапсырмаларының бірі ... ... Бұл ... пакеттері ДК-де
ең жиі қолданылатын пакеттер және ... ... ... ... атқаруға мүмкіншілік береді: текстік құжаттарды құру және
түзету; текстік және графиктік ... ... ... ... , ... WYSIWYG ... ... ала қарау және шығару
(баспаға, дискілік ... ... ... ... ... және ... ... пакеттерге MS Word, Word Perfect, Sprint, ... және т.б. ... топ ... ішінен үш ішкі топты бөлііп айтуға болады: ... ... ... ... ... ... жүйлер. Бірінші ішкі топтың
құралдары жалпы мақсаттағы интегралданған ҚПП-дің құрама компонентті болып
табылады. ... ішкі ... ... ... ... ... қамтитын пакеттер құрайды.
Мысалы, NewsMaster пакеті әр түрлі іскерлік ... ... ... Easy Flow пакеті техникалық мамандар ... ... ... ... ... Kaabex ... Inter Word
пакеті тексттік ақпараттың көп тілдік ... ... ... ... ... әр ... ... материалдарды баспадан шығаруға дайындайды.
Үшінші ішкі топ, мұнда әртүрлі мақсаттағы ... ... ... ... ... ... ... циклын қамтамасыз етуге
арналған баспа жүйесін қамтиды. Бұл ішкі топтың арасынан мына ... ... Ventura ... ... AMS-TeХ және ... ... ... графикалық және басқа ақпаратты (сурет салу, әр түрлі
суреттер кітапханаларын құру және қолдану, екі және үш ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... топты
құрайды. Бұл құралдарды графикалық процессорлар деп те ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстарды автоматтандыруда, көрнекілік материалдарды құруда
қолданушымен графикалық интерфейсті ... ... ... ... ... шешу үшін ... GRAF Lotus
Freelance пакеті іскерлік және ... ... ... жасауға
арналған қуатты құрал; Splash және Fanta дизайнда және күрделі ... ... үшін ... ... ... ... үшін жиі
қолданылатын пакеттер Corel Draw, MacDraw, ABC Graphics Suite, PaintBrush,
Adobe Illustrator, Micro Grafx ... PANTONE және т.б. ... ... ... ... автоматтандырудың стандартты
пакеті- AutoCAD. Ол күрделі ... ... ... ... ... ... ... жүйесі. Объектілі-бағытталған
AutoSketch сызба сипатындағы (архитектуралық проктілеу, дизайн, ... ... ... ... ... ... және т.с.с.)
графикалық ақпаратпен жұмыс ... ... Fortran ... ... GRAFOR ... ... ... есептерді шешуді қамтамасыз етеді.
Арнайы графикалық пакеттермен ... ... ... ... ... мен жүйелері бар. Әр түрлі ... ... ... ... компьютерлік фильмдерді құруға және қарауға, мысалы
ExecVision пакеті арналған демонстрациялық графика ... ... жеке бір ... құрайды.
4. Кесте түрінде ... ... ... ... өңдейтін
пакеттер тобы ғылыми-техникалық, жоспарлы-экономикалық, статистикалық және
басқа типті есептерді шешуге ... ... ... ... ... ... Multiplan, Quattro Pro,
Excel және басқалары.
5. Мәліметтер қорын басқару ... ... ... және ... ... ... ... ете отырып, оларды сақтауға мүмкіндік
береді. Қазіргі уақытта бұндай ... ... кең ... ... мыналар
жатады: dBase, Rbase, т.б. ... Data Ease МҚБЖ банк ... ... ... және ... ... медицина және т.б.
облыстарда қолданылады. Бұл пакет жаңа ... МҚБЖ ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылған.
Қолданушы оған не керек екендігін анықтайды, ал жүйе оны қалай ... ... ... топқа әр түрлі мақсаттағы МҚ құру және жүргізу
үшін қолданылатын ақпаратты ... ... (АІЖ) ... ... ... жүйелер (ЭЖ) эксперттік консультацияны автоматтандыруды
қамтамасыз ете отырып, интелектуалды қызметті автоматтандыруға ... ... ... бірі ... ... ЭЖ құру мына ... асырылады: (1) Эксперттің кәсіптік білімі ... ... ... ... (2) ... ... үшін оларды қолдану
үшін эксперт жеткілікті білім мен іскерлікке ие болады; (3) ... ... ... ... ... ... ... білімі жеткілікті. ЭЖ алдына ... ... ... үшін
жеткілікті білімдер қоры (БҚ) түрінде жүзеге асырылған ... ... ... білімдерін қолданушының пайдалануына мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта ЭЕМ-нің әр түрлі ... мен ... ... ... білімдерді бейнелеу жүйелері көптеп пайда болып жатыр. Осы топтың
құралдарына шешімдеоді қабылдауға ... TOPSI, ... көп ... ... ... қабылдауға арналған Expert, Choice пакеттері,
Expert-Ease, Methofs, SYLLOG, PLANT DOC және т.б. ... ... ... ... ... нақты қосымшалар үшін өзінің эксперттік
жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Оларға мыналар ... GURU, ... ... ... ... және ... ... жүйелері (ПРАЖ) ҚПП-нің кең ... ... ПРАЖ ... ... ... ... ... арнайы МҚ, локальді желілер және т.б. Жұмысты ... ... ... ... ... етуін басқаратын программалар.
Ақпараттық қамсыздандыруға локальді МҚ-н да, бас ЭЕМ-дегі орталық база
да жатады. Нақты ДК-дегі локальді МҚ нақты қарастырушының проект ... ... және бас ... ... бір ... ... бас
ЭЕМ құрастырылатын проект және қарастырудың ағымдық күйі ... ... ... ... ... ... ... графикалық құралдарына
проекттер қарастырылатын пәндік облысқа жинақталатын білімдер ... ... БҚ ... ... заманғы дамыған ПРАЖ жұмысының
нәтижесі қарастырылудағы проекттердің түпкі нәтижелерін ... ... ... ... материалдар болып табылады. Күрделі
проекттерді құрастыру үшін ... ... және ... өнімді арнайы
аппаратты-программалық кешендер қолданылады. ТЕСҚ үшін ... ... ... ең кең ... ... Palast және
Amaze; булевтік алгебраның логикалық теңдеулерін ... ... ... перемен) үшін кодтарға трансляциялайды, сонымен
қатар AUTRA DCP ... ... ... ... ... кеме ... және ... басқа да салаларында
проектілеу есептеріне бағытталған; осы бағытта Syper Project, Expert және
Mac Project ... атап ... ... ... ПРАЖ радиоэлектронды
аппаратураның кешенді құрылысына ... Ол оны ... ... ... ... электрондық схемалар анализі мен синтезі
цифрлы құрылғылардың ... мен ... ... және ... пректілеу; баспа тақталарында (плато) цифрлы, аналогты және
цифрлы-аналогты элементтерді пректілеу және ... Бұл ... ... бір ... ... ... ... өндірісті
ұйымдастырудағы, банк жүйесіндегі және т.с.с. есептерді шешуді қамтамасыз
ететін және кең қолданысқа ие ... ... ... ҚПП ... ... ... Mathab, MathCAD, ... Maple V; статикалық пакеттерге: SAS,StatGraf, Statistica,
Statan, Minitab және басқалары жатады.
9.Телекоммуникациялық пакеттерді екі ... ... ... ... және ... ... локальді ЭЕМ мен қашықтықтағы
абонент, мысалы басқа ЭЕМ-дер факстар және т.с.с. ... ... ... ету үшін ... ... (ProComm Plus, Telix, Smart ... ... Mirror, Unicom және т.б.); ... ... ... ... ... желілерде ЭЕМ жұмысын қамтамасыз ... ... (Lokal 286, Novell ... Бұл ... ОЖ ... кеңейтетін пакеттер құрайды; олардың ішіне
бірқатар ішкі топтарды ажыратуға болады: антивирустық, тестілеуші, файлдық
шаруашылықты ... және т.б. Бұл ... тобы өте ... ... тек ... антивирустік пакеттерді атап өтейік: FT-PROT, Turbo
Antivirus, Norton Antivirus және ... ҚПП ... ... ... ... мақсаттағы пакеттердің
функционалдық мүмкіндіктерін біріктіреді. Бұл ... кең ... ... ... атап ... болады: Frame Work, Know ... ... MS office, MS norks және т.б. ... ... ... ... ... пакеттер қызметіне мыналар кіреді:
Тексттік ... ... ... іскерлік шрафика, МҚБЖ және
телекоммуникация.
12. Интегралданған ҚПП кез ... ... ... алмайды,
сондықтан ЭЕМ үшін ПҚ шығарушы ... ... ... ... шығарды. Бұл топтың пакеттері қолданушы талаптарына сай интеграция
құралдарын қамтиды және екі ... ... ... жаңа пакетте қосу
және олардың өзара ... ... ... ... ... мен ... орта арасындағы көптерезені немесе графикалық
интерфейсті ұйымдастыру. ИСПАК жүйесі алдында құрылған программаларды ... ... ... ҚПП-ы құру үшін арналған. САТУРН инструментальді
жүйесі математикалық модельдеу, проектілеу және ... ... ... динамикалық объектілермен шешуге бағытталған диалогтық
ҚПП мен олардың кешендерін проектілеу, құру, өңдеу, ... ... ... ... ... қашықтықтағы телекоммуникациялық өңдеу деңгейінде де,
бір мекеменің (лаборатория, институт, банк, фирма және т.с.с.) ... желі ... да ... ... ... қамтамасыз ете
отырып қызметкердің еңбегін өз орнында автоматтандыруға мүмкін ... ... ... автоматтандырылған жұмыс орындарының
(АЖО) интегралданған жиынтығы құрайды. Олардың әрқайсысы ... ... ... мүмкіндік беретін сәйкес ҚПП орнатылған ДК
қамтамасыз етілген: (1) ... ... ... ... ... жолымен
нақты жұмыс орнының қызметін автоматтандыру; (2) ... ... ... ... ... ... ақпарат алмасуды
қамтамасыз ету. Қазіргі ... ... ... (*) ... ... ҚПП құрылған.
(*) (ғылыми және инженерлі-техникалық ... ... ... ... және ... ... ... жұмыстарының тақырыптары
1. WINDOWS операциялық жүйесін пайдалану және даму перспективалары.
2. Көп пайдаланушыға арналған операциялық ... WINDOWS ... ... ... ... WINDOWS ... ... қызмет көрсетуі.
5. WINDOWS терезесімен жұмыс.
6. WINDOWS жабдықтарын баптау.
7. WINDOWS- тағы мультимедиа.
8. WINDOWS- та ... ... WINDOWS ОЖ. ... ... ... WINDOWS ОЖ. WORDPad текстік редактормен жұмыс.
11. WINDOWS ОЖ. Paint графиктік редактормен жұмыс.
12. WINDOWS ... ... ... ... ... ... жинау.
14. Жаңа стильдерді жасау.
15. Бөлімдердің көмегімен құжаттардың сыртқы түрін басқару.
16. WORD Art-тың көмегімен мәтінді көркемдеу.
17. Equation Editor-дің көмегімен формулаларды жазу.
18. ... ... ... ... функциялары.
19. Microsoft Excel-дің стандартты мәтіндік функциялары.
20. Microsoft Excel- дің стандартты логикалық функциялары.
21. Microsoft Excel- дің ... ... ... ... және ... ... СУБД ... қосымша мүмкіншіліктері.
№3 тест тапсырмалары
1) Windows ортасында жұмыс істегенде бума қандай жұмыс атқарады ?
A) файлдарды орналастыру және олармен ... ... ... ... Рабочий столда тәртіпті тез орнатады;
C) файлдарды өшіру;
D) файлдарды құру;
E) файлдарды іздеу.
2) Windows ... ... ашық ... ... ... ... ... қандай терезе саналады ?
A) тақырып қатары басқа ... ... ... өлшем бойынша басқаларынан үлкен;
C) ортасында орналасқан;
D) тышқан көрсеткіші орналасқан терезе;
E) ... ... ... ... кіші.
3) Windows ортасында кез – келген тәртіпте ... ... ... ... үшін қай пернені басып тұру қажет?
A) ctrl;
B) tab;
C) shift;
D) ... ... Word ... ... ... графиктік процессор;
C) кестелік процессор;
D) мәліметтер қоры;
E) антивирустық программа.
5) Word редакторында мәнін фрагментін өшіру үшін ... ... ... ... ... ... – Файл мәтінін «удалить» командасын
орындау;
B) мәтіннің фрагментін ерекшелеп – «del» пернесін басу керек;
C) саймандар панеліндегі «қайшы» ... басу ... «del» ... басу керек;
E) мәтін бөлігін ерекшелеп – Формат мәтінін «удалить» командасын
орындау.
6) ... ... ... не үшін ... ... құрамын қарауға, яғни осы құжаттың тарау бөлімдерінің
параграфтарының аттарын т.б ... ... ...... ... ... ... түрін көруге;
C) құжаттың қанша беттен тұратынын көруге;
D) құжатты баспадан шығаруға;
E) құжатты автоматтандыру үшін.
7) Мәтін фрагментін сол жақ ... ... ... ... ... фрагментін алдын–ала ерекшелеп саймандар панеліндегі
«полевому краю» батырмасын басу;
B) бірден «полевому краю» батырмасын басу;
C) ... ... ... менюден Формат-Автоформат командасын
басу;
D) меню қатарынан Формат одан Шрифт командасын таңдау;
E) Мәтін фрагментінің ішінде курсорды орналастырып, ... по ... краю ... ... ... Excel-де бағанмен жолдың қиылысуын не деп атайды ?
A) ... ... ... Microsoft Excel ағымындағы ұяшық деп қандай ұяшықты айтамыз?
A) мазмұны жиі өзгеретін ұяшықты;
B) А1ұяшығын;
C) кусор тұрған ұяшықты;
D) қара түске ... ... ... ... МҚЖБ ACCESS-обьектілерді дұрыс көрсетілген нұсқаны таңда?
A) кесте, таңдау сұранысы, параметрлі сұраныс, форма, есеп ... ... ... ... ... ... ... форма, есеп беру, макростар, модульдер;
D) кесте, сұраныс, форма, есеп ... счет ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ
Әдебиеттер [1], [2], [8], [9], [18].
Студент білуге тиіс: алгоритмдеу ... ... ... ... ... тәсілдерін; алгоритмнің негізгі құрылымдарын;
программалау негіздерін.
Студент мынадай дағдыларды ... ... ... алогритмін құрып және соның ... ... ... ... ... ... Vishal Basic ... қолданып
Windows үшін кішігірім жеке қосымша құра ... ... ... ... ... ... жолдары
Алгоритм деп есептердің белгілі бір ... ... ... ... қол жеткізетін шектеулі нұсқаулар тізбегін айтады.
Мысал. Қалалық телефонды пайдалану алгоритмі.
а) Телефон трубкасын көтеру;
б) «8» ... ... ... ... ... ... керекті қаланың телефон кодын теру;
д) обоненттің телефон ... ... ... ... күту;
ж) сөйлесу тетігін басу;
з) сөйлесу.
Алгоритм қасиеттері: ... ... ... ... ... түрлері: формула; кесте; график; блок-схема.
Алгоритмнің сипатталуының ең көрнекі, дәстүрлі әдісі болып блок-схема
түріндегі графикалық көрсетім ... ... ... және ... жүйелері
Қазіргі кезде 3500-ден жоғары әртүрлі программалау тілдері бар және
осылардың ішінде жиі қолданылатынының саны шектеулі және ... ... ... ... ... жаппай қатысады. Программалау тілдерінің саны көп
болуына байланысты ... бір ... ... ... ... болып табылады: негізгі функционалдық қызметіне және
программалау технологиясын ... ... ... ... жүзеге
асырылуына да байланысты (интерпретатер, кампилятор) және процедуралық,
процедуралық емес деп ... ... ... ... ... байланысты төрт үлкен класқа бөлінеді:
1) программалауға үйретуге;
2) жалпыға арналған;
3) проблеммалы- бағытталған;
4) параллель программалауға.
Программалауды үйрену үшін жоғарғы ... ... ... ... олардың ішінде Logo, Basic және Pascal ... атап ... ... ... ... ... күрделі типтегі есептерді
тиімді программалауға бағытталған тілдер жатады. Программалау тілдерінің
барлығыда есептеу ... ... ... ... ... ал
тиімділігімен құралдардың байланысын қарастырсақ онда жалпыға арналған
тілдер тобын ерекше ... ... ... ... ... даму версиялары (Basic, Pascal, Fortran, Modula…) ... ... ... ... ЖДТ-дің ішінен С, Modula және АДА ... ... ... ... ... жоғары деңгейлі тілдер деп нақты
пәндік обылыс есептерінің мәселесін түгел қамтитын ... ... ... ... ... тілдер Fortran, Lisp, Prolog, Snobol, SmallTalk,
Forth, GPSS, HYNET, CHILL, HOCUS, Clear және ... Бұл ... ... ... ... тіл – Fortran ... ... символдық информацияларын және тізімдерін өңдеуге
арналған есептерді программалауға Lisp, Prolog ... ... ... архитектурадан ЭЕМ-нің дәстүрлі емес
параллель архитектуралы есептеу машиналарына көшуіне байланысты ... ... ... ... пайда бола бастады.
Паралель программалау тілдерінің негізі –паралель есептеулерді программалау
процессін ықшамдау, параллель архитектуралы есептеу машиналарына ... ... ... ... ... ... ... қиындығы тиімді параллель
жөндеушілерді құру. Қазіргі кезде қолданылып жүрген интерактивті параллель
жөндеушілер IPSC (Intel ... ... ... арналған ) және
IDBX (мультипроцессорлы ЭЕМ-ға арналған).
4.3. Алгоритмдік тілдер. Классификациясы
Алгоритмдік тіл бұл алгоритмді жазуға арналған формальді тіл.
Қазіргі кезде алгоритмдік тіл ... және ... ... ... ... талданады (классификацияланады). Тілдер ... ... ... екі ... бөлінеді: машинадан тәуелді және машинадан
тәуелсіз. Машинадан тәуелді тілдер ... және ... ... ... ... Машинаға бағытталған тілдің екі деңгейі
болады: симвлодық кодтау (ассемблер) және макро ... ... ... машинадан тәуелсіз тілдерді екі ... ... ... ... ең кең ... ... ... тілдер екінші аздау қарастырылған топқа жатқызады.
Процедуралы бағытталған тілдер есептің шешімінің дайын ... ... ... программалаудың кейбір ... ... ... шығарылу әдісін жақсы білетін мамандар
қолдана алады.
Проблеммалы-бағытталған тілдер есебінің шешу ... ... ... ... бұл ... ... не ... және
нәтижесін қандай түрде алу керек екенін көрсету қажет, осындай ақпаратты
енгізу нәтижесінде ... ... ... арналған жұмыс
программасын құрады.
ЭЕМ үшін программалау тілдерінің негізіне ... ... ... ... ... ... ... келешекте программалау
тілдерін пайдалануға, программалау тілдеріне көшуге ... ... ... ... тілге-алгоритмдерді сипаттаудың адам
–орындаушыға, ал программалау тілі ЭЕМ-орындаушыға ... ... ... Алгоритмдердің сипатталу ережесіне қарай программалау
тілдерін төменгі және жоғарғы деңгейдегі ... ... ... ... ... және ... ... меңгерген мамандарға
ғана түсінікті. Сол себептен оларды машиналық тіл деп ... ... ... ... ... ... сондықтанда ол пайдаланушыға
түсініктірек.
4.4.Алгоритмдік тілдің құрылымы
Кез келген тілдің негізін (табиғи ... ... ... ... ... ... ... алфавиті құрайды.
Алгоритмдік тілдің алфавиті төмендегідей жиындардан тұрады:
• латын алфавитінің әріптерінен және ... ... ... арап ... ... 9-ға ... амалдар белгісінен:
арифметикалық
логикалық
қатынас
арнайы белгілер.
Алгоритмдік тілде сөздер екі класқа бөлінеді- мәліметтер және ... ... ... ... кез ... ... ... деп аталады.
Программада әрқашанда белгілі бір ... бар ... ... ... Операторлардың кілттік сөздері амалдардың типін көрсетеді,
сипаттау кілттік сөздері мәліметтердің қасиеттерін көрсетеді және т.б.
Сөздер ... ... ... ... ... программаның орындалу барысындағы әрекеттердің тізбегін
анықтайды. Мұндай ... ... ... және ... ... ... ... істемейді, бірақ оның
қасиеттерін (атрибуттарын) яғни ... ... ... ... ... формасын және т.б. сипаттайтын айырықша операторлар.
Оператор-кейбір әрекеттерді сипаттайтын тілдің минималь конструкциясы.
Процедуралы-бағытталған тілдердің төмендегі операторлары кең таралған:
• меншіктеу;
• басқаруды шартсыз ... ... ... беру
• қайталану;
• мәліметтерді енгізу және шығару.
Жоғарыда келтірілген операторлардан басқада операторлар бар, олар
нақты тілге тән және ... ... ... ... болады.
Программаны сөйлемдер (операторлар және өрнектер) құрайды. Программаны
құруға, өңдеуге және жұмыс жасауға ыңғайлы ... үшін ... ... ол ... ... ... деп атайды.
Өрнек мәліметтермен амалдардың белгілерінен құралады. Өрнектің
мағынасы кәдімгі математикалық өрнектердің ... пара пар. ... ... ... ... және логикалық болуы мүмкін.
Бұл өрнектегі операндтарға сәйкес арифметикалық және логикалық типтегі
амалдар орындалады.
Программалық ... ... бұл ... программа немесе ішкі
программа. Кезкелген құрама программаның орындалуы негізгі ... ... ... ... типтері екеу-олар: ішкі ... және ішкі ... ... күрделі
программаларды программалық бірліктерге бөлу ... ... ... және ... программалық комплексті құру уақытын
қысқартады.
5. Объекті –бағытталған программалау
Visual Basic for Applications қазіргі ... ... ең ... бірі ... ... Basic ... ... Windows-тың барлық офистік қолданбаларына
енгізілген, бұл жағдай ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... негізгі түсініктерінің бірі
объект. Объект-қасиетермен әдістер жиынтығы.
Объектілер дегеніміз бірнеше рет ... ... ... байланысқан мәліметтер мен процедуралардан тұрады:
• процедуралар келіп түскен командаларды орындау үшін қажет.
• мәліметтер осы процедуралар үшін қажет.
Процедуралармен мәліметтерді ... ... ... ... және ... ... негізгісі. Осы процес
көмегімен әр объект қалған қосымшалардан оқшауланады.
Объектідегі мәліметтерді қолданушы өзі өзгертпесе объектіні бір ... және ... ... өзгермейді, яғни ... ... ... өз қалпында сақтайды.
Объектінің ішкі айнымалысы экземпляр ... ... ... деп ... өзгерту арқылы объектінің сипаттамасын өзгертуге болады. Қасиетерін
анықтау-ол объектіні басқарудың бір әдісі болып табылады.
Объектіде ... ... ... ... ... – объектімен орындай алатын әрекет. Әдіс екі топқа бөлінеді:
Public және Private
Класс-объект үшін шаблон ... ... ... ... сипатталатын объектілер жиынтығы.
Объект- хабарлама арқылы мәліметтерді алып және ... ... ... ... ... шақыру. Хабарлама мен оқиғаның арасында
тура байланыс орналасқан.
Оқиға бұл ... ... ... болатын жүйедегі кейбір жағдай оқиға-
объект жағдайының қайсыбір әрекетке жауап ретінде өзгеруі.
Тұқым қуалау түсінігі былай: жаңа класс құрылып ... ол бір ... ... ... ұрпағы болып табылады.
А класы анықталған болсын, және В жаңа класы анықталғанда ол А ... ... ... яғни В ... ... көрсететіндей А
класының әдісімен айнымалысы автоматты түрде анықталады.
Полиморфизм- туылған объект тұқым қуалау тізбегінің қай ... ... ... әдісті пайдалану керектігін білдіреді.
Студенттердің өз бетінше жұмыстарының тақырыптары
1. Компьютер алгоритмді орындаушы.
2. Алгоритмдік құрылымдар.
3. Алгоритмдерді ... ... ... ... ... ... негізгі программалық-тиімді схемалары.
7. Массивті өңдеудегі базалық алгоритмдер.
8. Тізбектерді өңдеудегі базалық алгоритмдер.
9. Іздеу және сұрыптау ... ... ... ... ... ... ... Мәліметтердің күрделі құрылымы: тізім, ... ... ағаш ... Есептеудің тиімділігі:
15. Программа- компьютер жұмысын басқарудың командалар терминдері арқылы
берілуі.
16. Программаны тестілеу және өңдеу ... ... ... ... Визуальді компоненттер кітапханасы.
19. VBA әдістері және оқиғалары: Сhage ... Click ... ... (екі рет ... Enter (кіру), Exit (шығу), Errar ... Down ... ... KeyUp ... ... ... ... (орналасу), Mouse Down ... ... Mause Up ... ... ... ... ... Remove Control (элементті жою).
№4 тест тапсырмалары
1) «Алгоритм» термині ... және ... ... ... ... ... Англия;
C)20 ғасыр, АҚШ;
D) 11 ғасыр, Хорезм;
E) 11 ғасыр, Греция.
2) Алгоритм негізгі қасиеттері?
A) бір мәнділігі, дискреттілігі, жалпылығы;
B) бір ... ... ... бір ... ... жалпылығы, ақырлығы;
D) бір мәнділігі, дискреттілігі, жалпылығы , нәтижелілігі;
E) бір мәнділігі, дискреттілігі, жалпылығы , ... ... ... ... ... ?
A) ... ... формула, кесте;
C) блок- схема, формула, кесте;
D) блок- схема, арнайы символдар;
E) бір ізділік, тармақталу, қайталау.
4) Алгоритм ... ... ... бір ... тармақталу, қайталау ;
B) бір ізділік, тармақталу, таңдау;
C) егер – онда - ... әзір ... ... ... ... ... қайталау;
E) енгізу, шығару, амал, тексеру, бірігу.
5) Алгоритм негізгі қасиеттері?
A) ... ... бір ... ... қайталау;
C) сызықты, тармақталу, қайталау;
D) енгізу, шығару, амал, тексеру, бірігу;
E) сызықты, тармақталу, қайталау, аралас.
6) Бір ізділік құрылымы өзіне қамтуы мүмкін?
A) тек бір ... ... тек ... ... тек ... ... ;
D) тек ... құрылымын;
E) жоғарыда көрсетілген құрылымдардың барлығын.
7) Алгоритм тіл бұл?
A) алгоритмді жазуға арналған формальды тіл;
B) блок- схема;
C) кесте;
D) программалау ... ... ... ... Алгоритмдік тілді не үшін классификациялайды?
A) машиналық тілде;
B) шығарылатын есептің типіне;
C) есептің қиындығына;
D) программалау ... А және В ... ... Алгоритм тіл бұл?
A) машинаға тәуелді;
B) машинаға тәуелсіз;
C) процедурасы бағытталған;
D) проблемалы бағытталған;
E) барлық жауап ... ... ... ... ... ... меншіктеу;
B) басқаруға шарты көшу;
C) Басқарушы шарттсыз көшу
D) Қайталау;
E) жөндеу (отладка).
5-ТАРАУ. ЖЕЛІЛІК АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Әдебиеттер [1], [4]- [8], [10], ... ... ... ... ... ... ЭЕМ-ның локалды ақпараттық-есептеуіш желісінің атқаратын
қызметін, Internet глобальді желісі туралы жалпы түсінігі болуы ... ... ... ... тиіс: Локальді желіде жұмыс
істей білуі. Internet глобальді желісінде ақпаратпен алмаса алуды қажет;
HTML ... ... өз жеке ... ... ... ... ... адамдардың коммуникабельдік деңгейі, ол адамзат прогресінің
анықтаушысы және ... ... ... ... ... ... ... коммуникабельдік жетістіктерге жетуге ықпал етті.
Коммуникабельдік деңгейдің тұрақты дамуына деген сұраныс, ... ... ... ... ... ... ... коммуникабельділігі компьютерлік түрде қалыптасуда,
ал оның негізін компьютерлік ... ... Ол үшін ... ... ДК ... және ... ... жүйелер қажет.
Компьютерлік телекоммуникация, сәйкес программалармен жабдықталған және
белгілі бір ... ... ... ... техникалық құралдармен
жабдықталған, ЭЕМ-дері бар абоненттерге ақпаратпен ... ... ... ... ... ... ... бар: электрондық почтаны ұйымдастыру, қашықтағы МҚ/МБ-дан
мәліметтерді алуға, локальді (ЛЕЖ) және / ... ... (АЕЖ) ... есептеу ресурстарын бөлу, теледискуссияларға қатынасу, өзінің ДК-
нің көмегімен банкалық операцияларды жасау және ... ... ... Желілердің қызметі
Компьютердің жүйелік блогында ішкі, ... ... ... ... ... ... ... түріндегі порттары бар. Егер екі
немесе бірнеше компьютерлерді порттары арқылы байланыстыратын болсақ, ... ... ... алмасу жұмысын жүргізуге мүмкіндік туады.
Жалпы компьютерлік желіні құру үшін, арнайы ақпараттық ... ... және ... ... ... программалық жабдық) қажет.
Ақпарат алмасу мақсатында екі компьютерді қарапайым қосу ол тура ... ... ... ... ... ... ол ортақ ақпараттық,
программалық, ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану.
Ақпарат-есептеуіш желілер архитектурасы қызмет көрсетуші ... ... ... логикалық құрылымының жүйесін қамтиды.
Ақпаратты берудің логикалық құрылымы жүйедегі элементтің ... және оның ... жүйе ... және ... ... ... ... құрылым байланыс каналдарын және
басқада жүйесінің элементтерінің ерекшекліктерін ескере отырып, бірегей
ортақ ... мен ... ... ... ... ... бір-бірімен қауіпсіздік
саясатының негізі тәсілі топология деп аталады.
Байланыстыру топологиясының ... түрі бар: ... ... жұлдызша
схемасы «Жұлдызша» топологиясы бар желідегі барлық компьютерлер орталық
компьютерлермен ... ... ... ... топология түрі- шина. Мұндай ... ... ... түрде бір кабельге жалғанады.
Сақина топологиясы деп аталатын желі ... ... ... ... ... ... жалғанады.
Ақпаратты-есептеуіш жүйелерді топология ерекшеліктерімен ... ... ... ... болады.
Жүйелерді атқаратын қызметіне қарай ақпараттық, есептеуіш және
ақпаратты –есептеуіш деп талдауға болады. ... ... ... ... ... және ... емес ... деп ажыратуға болады.
Жүйелер территориялық белгісіне қарай ... ... және ... ... ... ... Ақпаратты тарату
әдісіне қарай желілер былай жіктеледі: каналдар, қабарлама, пакеттер және
аралас коммуникация.
5.3 . Бүкіл әлемдік ... желі ... ... ... ... желілер бар, бірақ солардың ең
танымалысы- Интернет желісі.
Интернет- бір-бірімен байланыс каналдары және бірегей ... беру ... ... ... ... ... ... жиынтығы. Қазіргі уақытта Интернет мынадай
қызметтерді қамтиды: электрондық ... WWW ... ... ... IRC ... Relay Chat- нақты уақыт режимінде бірнеше
адамдардың тікелей пікірлесуі),
ICQ (дәл ... ... ... ... адамның IP-жүйелік
адресін іздеуге арналған ... ) , ... беру ... ... ... (Usenet).
Интернетте жұмыс жасау үшін келісім шартты толтыру қажет:
Интернетке телефон желісі арқылы ... ... ... ... ... түрі ... ... шартты толтыру қажет:
• интернетке қосуды жүзеге асыратын телефон нөмері;
• тіркеу аты ... ... ... сөз (пароль);
• доминдік атауын сандық түрлендіруді қамтамасыз ететін DNS ... Server) ... ... байланысты жүзеге асыратын хаттама (PPP немесе SLIP);
• IP адресі, яғни ... ... ... жеке сандық
адресіңіз;
• пошталық жәшік аты;
• баптаудың міндетті емес ... ... ... үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
- модемді қосу және телефон торабы арқылы Интернет
байланысын
баптау;
- интернетпен жұмыс істеуге жүзеге асыратын ТСР/IP хаттамасын орнату,
операциялық ... ... ... ... ... желі және ... қашықтап қатынасқа шығу терезесінде қызметші
жеткізушімен қосылу үшін жаңа байланыс орнату;
- ... ... ... ... бойынша бірнеше
байланыстарды орнатуға болады.
5.4. ... ... Web- ... ... ... негізгі ұғымдары 1989 жылы, Тим Бернерс-Ли ... ... ... ұсынады. Бұл тіл World Wide Web ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
Гипертекстік белгі негізіне құжаттың әрбір ... ... ... жиынтығы түрінде көрсетуге болатын құжатты
сипаттаудың тегтік моделі ... ... ... мәні ... ... ... «begin / end» жақша ұғымдарына ... ... ... аттарының арасындағы амаладардың облысын береді,
құжаттағы текстік элементтерді түсіндіру ережелерінің амалдарын және ... ... ... ... ... ... схемасы келесі түрде
жазылуы мүмкін:
« элемент мазмұны < «/ ... ... ... ... конструкция элементтің алдындағы тег
деп, ал элементтің мазмұнының соңында ... ... ... тегі деп ... ... ... іштестірілген контейнерлерді
қолдануға мүмкіншілік береді.
Құжаттың жеке өзі «HTML» атпен үлкен контейнер болып табылады.
құжаттың мазмұны ... ... өзі ... ... құжат (НЕАD) құжаттың
тақырыбынан және (BODY) денесінен тұрады.


Тақырып мазмұны

< BODY >
Құжаттың денесінің ... / BODY ... –де ... ... аты ... ол ... ... көрсетіледі. Оны
программа- интерфейсінің бірінші жолында көруге болады. HTML-бетінің аты
тақырыпқа ... ... ... ... өз бетінше жұмысының тақырыптары
1. Интернет тарихы.
2. Интернеттегі қауіпсіздік.
3. Электронды почтаның қауіпсіздігі.
4. Іздеуге арналған сілтемелер.
5. HTML құжатында фреймдерді қолдану.
6. HTML құжатында IFRAME ... ... MAP ... және AREA ... ... ... ... бұл бөлікті URL мен байланыстыратын, клиент карталарының бейнесін
құру механизімін қамтамасыз етеді.
8. HTML ... ... ... әртүрлі әдістері.
9. HTML құжатында формаларды пайдалану
10. HTML құжатында объектілерді орналастыру.
11. HTML ... ... ... тест ... ... ... ... екі компьютерді қарапайым
байланыстыру қалай аталады:
A) тікелей байланыс;
B) жай байланыс;
C) қабат байланыс;
D) қарапайым байланыс;
E) локальді байланыс.
2) Ресурстар қандай типті болады:
A) электрондық; ... ... ... ... ... ... ... , программалық, ақпараттық;
D) ақпараттық, электрондық, техникалық;
E) жүйелік, ақпараттық, техникалық.
3) Аппаратурамен ... ... ... ... бойынша
қажет сәйкестікті қамтамасыз ету үшін
А) программалар;
В) протоколдар;
С) порттар;
D) шлюздер;
Е) брондмауәрлер деп ... ... ... ... ... ... желі ... бір проектімен жұмыс істейтін жұмыскерлер тобы
қалай аталады?
А) жұмысшы топтары;
В) жұмысшы кластары;
С) техникалық кластар;
D) техникалық топтар;
Е) административті топтар.
5) Компютерлік желінің ... ... бөлу және ... ... желі ... желі ... желі жұмысы;
D) желі техникасы;
Е) желіге қызмет көрсету деп аталады.
6) ... ... ... (олар бірнешеу болуы мүмкін) қалай аталады:
А) желіні ұйымдастыру;
В) желі саясаты;
C) желіні басқару;
D) желіні сақтау;
Е) желіге қызмет көрсету.
7) Локальді желіге ... ... ... ... адамды
қалай атайды:
А) желілік администратор;
В) администратор;
С) желі иесі;
D) желі класы;
Е) желі жұмысшысы.
8) Мәліметтердің желілер ... ... ... ... арнайы
компьютер немесе арнайы компьютерлік программа-бұл:
А) брондмауәрлер;
В) шлюздер;
С) броузерлер;
D) протоколдар;
Е) политикалар.
9) Әр түрлі протоколдарда жұмыс істейтін локальді желілерді байланыстыру
үшін арнайы ... ... ... Олар қалай аталады:
А) брондмауәрлер;
В) шлюздер;
С) броузерлер;
D) протоколдар;
Е) модемдар.
10) Ақпаратты цифрлық түрге келтіретін арнайы ... ... ... ... ... ... Ақпаратты қорғаудың негіздері
Әдебиеттер [1], [4]- [8], [10], [15]-[17].
Студент білуге тиіс: ... ... ... ақпаратты
қауіпсіздендіру ұғымын және оның құрамдас бөліктерін; ақпаратты қорғаудың
шараларының инженерлік- техникалық және т.б.әдістерін; ақпаратты-есептеу
желілеріндегі вирустен қорғау ... ... ... ... тиіс: ақпаратты қорғауға
арналған антивирустық программалар комплексін (Kaspersky Anti-Virus, Pand
AntiVirus Titanium, Dr Web және т.б.) ... ... және ... Ақпаратты қорғаудың негіздері
Ақпаратты қауіпсіздендіруді төрт деңгейге бөлуге ... ... ... ... ... ... және т.б.);
• әкімшілік (мекеме басшылығының қолданатын жалпы сипаттағы әрекеттер );
• орындау тәртібі ( адамдарға арналған қауіпсіздіктің ... ... ... ... ... ... саясатының негізі ақпаратты қорғауға арналған басқару
шешімдерін құжаттау және ... ... ... ... болып
табылады.
Оны күнделікті өмірде жүзеге асыруда және жасауда мына принциптерді
басшылыққа алған дұрыс:
• қорғау құралдарын ... өту ... ... ең осал звеноны күшейту;
• қауіпсіз жағдайға көшу мүмкіндігі жоқ (кезкелген жағдайда қорғау
құралдары не өзінің қызметін толық орындайды, не ... ... ... ... мейлінше азайту (бұл принцип пайдаланушыға және
әкімшілікке текқана қызметтегі міндеттерін орындау үшін қажетті
жеңілдіктерді анықтайды);
• міндеттерді бөлу (ролдермен міндеттерді мекемеге қажетті процесті ... ... ... бөлу ... ... бірнеше қабатты немесе эшолонды болуы (бұл принцип
қорғаныстың түрі өте сенімді болғанмен арқашан екінші қорғаныс құралын
жасау қажет екенін көрсетеді).
Физикалық ... ... ... ... ... тұруы керек, яғни идентификация мен аудитенфикациядан кейін
кіру мүмкіншілігін басқару тұрады және соңынан протоколдаумен аудит
тұрады:
• қорғау құралдарының түр-түрі ... ... (әр ... ... ... ұйымдастырған дұрыс, сонда қаскүнемнің де әр түлі
бір- біріне ұқсас емес дағдыларды игеруі талап етіледі ... ... ... ... және оңай басқарылуы (тек қана
қарапайым қорғаныс құралдарын формальді түрде, не керісінше оның
дұрыс қойылымын дәлелдеу ... тек қана ... ... ... әр ... ... ... бір орталықтан басқару оңай );
• қауіпсіздік шараларын жоғары дәрежеде ұстап тұруды жалпылама
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... деңгейінкөтеру үшін тұрақты оқыту секілді шаралар
комплексін қарастыру).
6.2.Қорғанысқа қойылатын ... және ... іске ... ... |Шешім ... ... ... | | | ... емес ... ... |Брандмауэрлар, |Електен ... | ... ... |
| | ... ... не |
| | ... ... ) |
|Жалған идентификацияны |Аутентификация |Цифрлік ... ... ... | ... ... |
|Берілгендердің ... ... ... болуын |
|тұтастығын қамтамасыз | ... ... ... | | | ... берілгендерді |Шифрлау ... ... ... | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... | ... ... ... ... ... ... қорғану
жүйесінде болуы қажет.
• Брандмауэрлар желілік деңгейде және ... ... ... Олар ... ... ... ... кіріс және
шығыс трафиктерін електен өткізеді.
• Аутентификация жүйедегі ... ... ... ... ... ... беруші және алушының осы
ақпаратпен жұмыс жасауға құқығы бар екендігіне кепілдік береді.
Санкция берілмеген өзгерістерге жол бермеу арқылы берілген
ақпараттардың тұтастығы қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... ... ... серверді қолданушыдан
басқалардың оқуына мүмкіндік бермейді. Берілген ақпаратты
кодировкалау және декодировкалау үшін шифрлау кілті ... ... орта ... ... ... ақпаратты оқу мүмкін
болмайды. Берілген ақпараттың түтастығын қорғау үшін
аутентификациясын шифрлаумен бірге қолданады.
Қорғау технологиясы ақпаратты қорғау протоколдарының санының осу
нәтижесінде құрылады және ол ... ... ... ... ... Компьютерлік вирустар
Компьтерлік вирустар – бұл программалар. Таралу әдістеріне байланысты
вирустар мынадай ... ... ... ... ең ... кеңейтулері .еxе және .com болатын
файылдарға енеді, бірақ бұл кезде олар ешқандай басқаруды қолына
алмайды, демек көбею қаблетін жоғалтады, бірақ ... ... ... вирустар – дискеттің немесе винчестердің жүктелетін
секторында сақталатын компьютердің алғашқы іске қосатын программаларын
зақымдайды;
3. ... ... ... ... жүздеген мың көп компьютерлерді
біріктіретін желіде тарайды;
4. макровирустар (макростарды (немесе скриптерді) автоматты ... ... ... ... ... ... бір оқиғаның
орындалу барысында автоматты түрде жүктелетін вирустар макростар деп
аталады.
Өзінің таралуы үшін ... ... ... ... ... ... вирустарды жасыру әдістерінің саны өте көп және
әр түрлі. Олар:
1. вирустар өзін жасыру мақсатында прграмманың ақырғы кластерінің
соңындағы пайдаланбаған орынға, ... ... ... ... ... ... ... немесе шамалап өзгертіп программаға
өзін қоса тіркеуі мүмкін;
2. Стелс- (көрінбейтін вирустар) бұл вирус ... оқу- жазу ... асып ... ... ... алып ... және ... программа
вируспен зақымданған файылды пайдаланып жұмыс істеп тұрса , онда
вируспен зақымданбаған файылдар версиясын зақымдауға ұсынады.Сонымен
бұл вирус басқа программа үшін көрінбейді;
3. ... ... ... ... ... олар ... ... өзін шифрлап, кодын өзгертіп отырады.Бұл құбылыс өзін-
өзі шифрлау немесе полиморфтылығы деп аталады.
Зақымдау әсерінің дәрежесіне байланысты вирустарды төрт топқа бөлуге
болады:
1. ... ... ол ... ... ақырындап ұрлайтын және
жадыдан тек орын алатын вирустар;
2. қауіпсіз вирустар, компьютердің жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді,
бірақ оперативті жадтың бос орнын және ... ... ... мұндай вирустардың әрекеттері қандайда бір графиктік жіне
дыбыстық әсерлерде байқалады;
3. қауіпті вирустар, компьютер жұмысына әр түрлі ... алып ... оның ... ... ... қауіп келтіреді;
4. өте қауіпті вирустар, бұлардың әсері программалардың жоғалуына,
деректердің жойылуына, дискінің жүйелік аймағында ақпараттың өшуіне
әкелуі мүмкін.
Вирустарға ... ... ... олар осы ... ... ... ақпараттарға рұқсатсыз ену , кейде
оны басқару мүмкіндігін туғызады.Компьютердің тез «тежелуі», жиі істен
шығыуы, программалардың тоқтап ... ... ... және ... белгілер
және мәліметтердің түсініксіз жойылып кетуі вируспен зақымданғандықтың
белгісі.Осындай жағдайда антивирустық программаларды пайдалану қажет.
Студеттердің өз бетінше жұмысының тақырыптары
1. Ақпараттың ... және оның ... ... процестерге рұхсатсыз кірісулерден сақтау.
3. Ақпаратты қорғауда инженерлік-техникалық және басқада әдістерді
ұйымдастыру деңгейлері.
4. Интернет үшін қорғау протоколдары
5. Жергілікті ... ... ... ... Антивирустық қорғау.
№6 тестілеу тапсырмалары
1)Төмендегі белгілеріне қарай вирустарды өмір сүру ... ... ... ... ... ... ленталық;
B) резидентті, резидентті емес;
C) залалсыз, қауіпті, қаупсіз;
D) компаньон-вирусы , макро-вирусы; «черви»-вирусы, ... ... ... файлдық және жүктелетін.
2) Төмендегі белгілері бойынша, вирустарды жұғу әдістеріне қарап
кластарға бөлуге болады:
А) резидентті және ... ... ... емес, файлдық және жүктелетін;
С) залалсыз, қауіпті, қаупсіз;
D) компаньон-вирусы , макро-вирусы; «черви»-вирусы, «стелс»-вирусы,
«полиморф»-вирусы ;
E) процессорлық, дискілік, ленталық;
3) Төмендегі ... ... ... ... қарап бөлуге болады:
А) компаньон-вирусы , макро-вирусы; «черви»-вирусы, ... ... және ... ... жүйелік, файлдық және жүктелетін;
D) залалсыз, қауіпті, қаупсіз;
Е) процессорлық, дискілік, ленталық.
4) Төмендегі белгілері бойынша, вирустарды алгоритм ерекшелігіне қарай
кластарға бөлуге болады:
А) залалсыз, ... ... ... , макро-вирусы; «черви»-вирусы, «стелс»-вирусы,
«полиморф»-вирусы;
С) резидентті және резидентті емес;
D) жүйелік, файлдық және ... ... ... ... Берілген жағдайдың қайсысы вируспен зақымданудың белгісі болып
есептелмейді?
А) Кез келген ... әр ... ... және дыбыс эффектілерінің пайда
болуы;
В) кейбір программалар жұмысының бояулауы;
С) файл өлшемінің үлкейуі (әсіресе ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда);
Е) желідегі күмәнді графиктің болмауы.
6) AVP антивирусының мүмкіншіліктеріне не жатпайды;
А) архивтік және буылған (упакованных) файлдардың ... ... саны өте көп әр ... ... жою және ... ... (Антиспавмовая защита);
D) эвристикалық модуль, танымайтын вирустарды детектірлеу үшін қажет;
Е) объектідегі өзгерістердің бар ... ... Қай ... ... ... ... ... форматын өзгертуі мүмкін;
В) компьютердің жұмысын баяулатады;
С) вирус экранға ... ... ... ... ... мүмкін емес;
Е) вирус компьютердегі ақпаратты өзгертеді және жояды.
8) Компьютер вируспен ... ... ... ... ... істегенде;
В) компьютерді тестілеуде;
С) дискетті форматауда;
D) компьютерді қайта іске қосқанда;
Е) Drweb программасын іске қосқанда.
9) Интернетті қорғау протоколдарының ... ... ... ... етеді?
А) DES;
B) SSL;
C) S-HTTP;
D) PGP;
E) SET.
10) Интернетті қорғау протоколдарының қайсысы мәліметтерді стандартты
шифрлаумен қамтамасыз етеді:
А) DES;
B) ... ... ... ... ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУ ЖӘНЕ КӨРКЕМДЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Информатика пәнінен бақылау жұмысын орындау үшін ... ... ... және ... ... ... ... Баќылау
жұмысы тестілік және баќылау тапсырмаларын қамтиды. Баќылау жұысын ... ... ... ... ... жұмыс есепке алынбайды
және ќайта ... ... Оќу ... әр ... ... келтірілген тестілік тапсырмалардыњ
барлығын толыќ орындау керек.
2. Сіздіњ вариантыњыздыњ номері топтағы студенттердіњ ... ... ... ... егер ... ... ... N>10, болса
онда вариантыњыз N саныныњ соњғы ... ... ... ... ... орындалмаған болса немесе басќа нұсќаныњ
тапсырмалары орындалса, онда баќылау жұмысы есепке алынбайды.
3. Әр ... ... ... ... ... жоғарғы өріс ені – ... 1,5; сол ... 2; ... ескертуі үшін оњ жаќтан 5-ке
тењ орын ... ... ... ... ... ... жұмысы орындалған
дискетті (3,5 дюйма) баќылауға ќосып рецензентке тапсыру керек.
4. Баќылау жұмысыныњ титульді бетіне пәнніњ ... ... ... ... ... ... атын, мамандығын және жұмысты
тапсырған күнін көрсету ќажет.
5. Тестілік тапсырманыњ ... ... ... ... ... ... ... N; сұраќ – сұраќ N; жауап – жауап нұсќасы.
6. Баќылау тапсырмалары ... ... өсу ... орналастырылсын.
7. Студент жұмысқа жазылған сын пікірдегі (сыннан ... және ... ... ќателерін және кемшіліктерін толыќтырып жөндеу ќажет.
8. Егер рецензент жұмыстыњ тапсырмаларын ... ... ... ... ... шешімін табуға ұсыныс жасап және осы түзетуді ќайтадан
тексеруге алып келу керек болса, онда өзгерісті ќысќа ... ... ... Егер ... ... ... ... және жекелеген есептердіњ шешімдерін
жөндеумен шектелуі туралы ... ... ... онда ... ... ... ... керек.
10. Баќылау жұмысын орындауда рецензенттіњ нұсќауларына ... ... мен ... үшін ... таза бет ќалдыру керек.
Бақылау тапсырмалары
1-нұсқа
1. А: дискісінің түпкі каталогінде төмендегідей ... ... және ... фамилияңыз, аты-жөніңіз, туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын str.txt файлын құрыңыз.
KNIGA
RAZDEL1 ... ... ... даму ... ... ... ... бір
беттік мәтінді Блокнот мәтіндік редакторында теріп, мәтіндік файлды KNIGA
бумасына ... ... ... MS WORD ... ... төмендегідей тапсырмаларды орында:
• MS WORD текстік процессорында өзің құрған ... ... ашу ... ... 3 ... бөлу ... ... барлық абзацында кегельді 10-пунктке теңестір; гарнитураны:
KZ Arial; сызылым - курсив; интерлиньяж - біржарым; туралау - сол
жақ ... ... ... жол үшін - ... 2 ... ... абзацтың алдында шегініс 6 пункт;
• екінші абзацтан соң шегініс 12 пункт;
• үшінші абзацтағы мәтінді 2 бағанаға бөліп, олардың ара қашықтығы ... ... ... ... RAZDEL1 ... 1var_3zad.doc атпен сақта.
4. MS EXCEL кестелік процессорында төмендегідей тапсырмаларды орында:
• “ЭЕМ-ның буындары”- деген атпен мынадай мәліметтерді қамтитын кесте
құр: ... ... ... ... ... орталық
процессордың өнімділігі; жедел ... ... ... ... ... ... ... автоформатты пайдаланып форматта;
• ЭЕМ-ның буындары мен жедел жадтың көлемі арасындағы ... ... ... ... RAZDEL2 ... ... атпен сақта.
5. функциясының мәнін есептеуге арналған блок схеманы Paint графиктік
редакторының көмегімен сызып, RAZDEL2 ... ... ... А: ... ... каталогінде төмендегідей құрылымды каталогтерді
(бумаларды) және Сіздің фамилияңыз, аты-жөніңіз, туған күніңіз ... ... abr.txt ... құрыңыз.
KNIGA
RAZDEL1 ... ... ... ... ... ... көлемі бір беттік мәтінді Блокнот
мәтіндік редакторында теріп, ... ... KNIGA ... ... ... MS WORD текстік процессорында төмендегідей тапсырмаларды орында:
• MS WORD текстік процессорында өзің құрған 2var_2zad.txt мәтіндік
файлын ашу керек;
• мәтінді екі ... бөлу ... ... ... ... үшін ... 8-пунктпен; гарнитураны
KZ Times New Roman деп; сызылымды-қарайтылған; интерлиньяж-бір
жарым; туралау-оң жақ шекара ... ... жол үшін – ... ... екінші абзацсы үшін кегельді 10 пунктпен; гарнитураны:
KZ Baltica; сызылым – кәдімгідей; интерлиньяж – бір жарым;
туралау- сол жақ ... ... ... жол үшін 1см алға ... ... құжатты RAZDEL1 бумасына 2var_3zad.doc атпен сақта.
4. MS EXCEL ... ... ... ... ... ... сыртқы құрылғылары» деген атпен мынадай мәліметтерді
қамтитын кесте құр: реттік номері; құрылым аты; негізгі
сипаттамалары; ... ... ... ... ... ... ... кестені форматта;
• стандарт функцияларды пайдаланып бағасы ең қымбат және ең арзан
құрылымды анықта; құрылымның бағаларының орта мәнін есепте;
• құжатты RAZDEL2 ... ... ... ... MS ACCESS ... ... ... орында:
• екі кестеден тұратын «ЭЕМ-нің сыртқы құрылғылары» деген атпен
мынадай мәліметтер қорын құр;
• бірінші кесте мына өрістерді қамтысын: реттік номері; ... ... ... атқаратын қызметі;
• екінші кесте мына өрістерді қамтысын: реттік номері; құрылғы аты;
құрылғы бағасы;
• екі кесте арасындағы байланысты орнат;
• екі ... бір ... ... шығаратындай есеп беруді
құр;
• құжатты RAZDEL11 бумасына ... ... ... А: ... ... ... төмендегідей құрылымды каталогтерді
(бумаларды) және ... ... ... ... күніңіз туралы
мәліметті қамтитын tot.txt файлын құрыңыз.
KNIGA
RAZDEL1 ... ... ... ... тақырыбына арналған, көлемі бір
беттік мәтінді Блокнот мәтіндік редакторында теріп, мәтіндік файлды ... ... ... ... MS WORD ... ... ... тапсырмаларды орында:
• MS WORD текстік процессорында өзің құрған 3var_2 zad.txt мәтіндік
файлын ашу керек;
• мәтінді үш ... бөлу ... ... ... ... үшін ... 8-пунктпен; гарнитураны:
KZ Times New Roman деп; сызылымды-қарайтылған; интерлиньяж – дәл 12-
пункт; ... жақ ... ... бірінші жол үшін – шегініс
1,5 см;
• мәтіннің ... ... үшін ... 10-пунктпен; гарнитураны:
KZ Baltica; сызылым – кәдімгідей; интерлиньяж – бір еселі; туралау
– ортаға; бірінші жол үшін 1см алға ... ... ... абзацсы үшін кегель 12-пунктпен; гарнитураны:
KZ Baltica; сызылым – кәдімгідей; интерлиньяж-біреселі; туралау-
ені ... ... жол үшін – ... ... ... әр ... ... керек;
• мәтіндік құжаты RAZDEL1 бумасына 3var_3zad.doc ... ... MS EXCEL ... процессорында төмендегідей тапсырмаларды
орында:
... ... ... деген атпен мынадай
мәліметтерді ... ... құр: ... ... қолданбалы программа
пакетінің аты; пакеттің сипаттамалары; атқаратын қызметі;
• Объемный автоформатын ... ... ... форматта;
• кестедегі пакеттің аттарын алфавит бойынша сұрыпта;
• құжатты RAZDEL2 ... ... ... ... Paint графиктік редакторын пайдаланып функциясының мәнін есептеуге
арналған блок-схеманы сызу ... және RASDEL21 ... ... ... А: дискісінің түпкі каталогінде төмендегідей құрылымды каталогтерді
(бумаларды) және Сіздің фамилияңыз, ... ... ... ... ... gwe.txt ... ... ... ... ... жабдықталу” тақырыбына арналған, көлемі бір
беттік мәтінді Блокнот мәтіндік редакторында теріп, ... ... ... ... ... ... MS PowerPoint-тың көмегімен төмендегідей тапсырмаларды орында:
• “Жүйелік программалық жабдықталу” тақырыбына 4-5сайттан
тұратын жаңа презентация ... ... ... ... бейнеленуі керек;
• екінші слайдта 4var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұны қамтылсын.
• үшінші слайд 4var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және графикті қамтитын болсын;
... ... ... ... ... ... және кесте қамтылсын;
• бесінші слайд 4var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және диаграмманы қамтысын;
• слайдқа стандартты көркемдеуді қолдану қажет;
• слайдта ... үшін ... ... ... қою ... ... ... презентацияны RAZDEL1 бумасында 4var_3zad.ppt атпен сақта.
4. MS EXCEL кестелік процессорында төмендегідей ... ... ... программалық жабдықталу» деген атпен мынадай
мәліметтерді қамтитын кесте құру: реттік номері; программалар
тобының аты; ішкі ... ... ... ... Классический автоформатын пайдаланып алынған кестені форматта;
• кестедегі программалар тобының аттарын алфавит бойынша сұрыпта;
• құжаты RAZDEL2 бумасына 4var_4zad.xls атпен ... MS ACCESS ... ... тапсырмаларды орында:
• екі кестеден тұратын «Жүйелік программалық жабдықталу» деген
атпен мынадай ... ... ... ... ... мына ... ... реттік номер; жүйелік
программа тобының аты;
• екінші кесте мына өрістерді қамтысын: жүйелік программа тобының
аты; негізгі сипаттамасы; атқаратын қызметі;
• екі кесте арасындағы ... ... ... туралы барлық ақпаратты алатындай сұраныс құр;
• құжаты RAZDEL11 бумасына 4var_5zad.mdb атпен сақта.
5-нұсқа
1. А: дискісінің ... ... ... ... ... және ... ... аты-жөніңіз, туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын wax.txt файлын құрыңыз.
KNIGA
wax.txt
RAZDEL1 ... ... ... ... ... ... ... бір
беттік мәтінді Блокнот мәтіндік редакторында теріп, мәтіндік файлды KNIGA
бумасына 5var_2zad.txt ... ... MS ... ... ... ... ... “Саймандық программалық жабдықталу” тақырыбына 4-5 слайдтан
тұратын жаңа презентация құр;
• бірінші слайдта мұқаба бейнеленуі керек;
... ... ... ... ... ... қамтылсын;
• үшінші слайд 5var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың мазмұнын
және ... ... ... ... ... ... ... мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және кестені қамтысын;
• бесінші слайдта 5var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұны және диаграмма қамтылсын;
• слайдқа стандартты көркемдеуді қолдану ... ... ... үшін ... (настройка) жөндеп қою керек;
• анимацияны қолдану қажет;
• презентацияны RAZDEL1 бумасында 5var_3zad.ppt атпен сақта.
4. MS ACCESS ... ... ... орында:
• екі кестеден тұратын «Саймандық программалық жабдықталу» деген
атпен мынадай мәліметтер қорын ... ... ... мына ... ... ... ... саймандар
программасы тобының аты;
• екінші кесте мына өрістерді ... ... ... аты; негізгі сипаттамасы; атқаратын қызметі;
• кестелер арасындағы байланысты орнат;
• программалау жүйесі туралы барлық ақпаратты ... ... ... екі ... барлық ақпаратты шығаратындай есеп беруді құру қажет;
• құжаты RAZDEL2 бумасына 5var_4zad.mdb атпен сақта.
5. Графиктік ... ... ... ... мәнін
есептеуге арналған блок-схемасын сызып, RAZDEL21 ... ... ... А: ... ... ... төмендегідей құрылымды каталогтерді
(бумаларды) және Сіздің фамилияңыз, аты-жөніңіз, туған ... ... ... str.txt ... құрыңыз.
KNIGA
RAZDEL1 RAZDEL2 ... ... ... ... ... ... көлемі бір беттік
мәтінді Блокнот мәтіндік редакторында теріп, мәтіндік файлды KNIGA
бумасына 6var_2zad.txt атпен ... MS WORD ... ... ... ... ... MS WORD текстік процессорында өзің құрған 6var_2zad.txt мәтіндік
файлын ашу қажет;
• мәтінді екі абзацқа бөлу қажет;
... ... ... үшін ... 8-пунктпен; гарнитураны:
KZ Times New Roman деп; сызылымды-кәдімгідей; интерлиньяж-
көбейткіш; туралау-ені бойынша; бірінші жол үшін – шегініс 1,5 см;
• мәтіннің екінші абзацсы үшін ... ... ... – кәдімгідей; интерлиньяж-бір еселі; туралау-
оң жақ шекара бойынша;
• мәтіннің екінші абзацының айналасын ... ... алу ... ... ... ... (тақырыптың аты, орындалған күні);
• мәтіндік құжатты RAZDEL1 бумасына 6var_3zad.doc ... ... MS ... ... төмендегідей тапсырмаларды орында:
• 4-5слайдтан тұратын “ЭЕМ-ның арифметикалық негіздері” тақырыбына
жаңа презентация құр;
• бірінші ... ... ... ... екінші слайдта 6var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұны қамтылсын;
... ... ... ... ... ақпараттың мазмұнын
және графикті қамтитын болсын;
• төртінші слайдта 6var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұны және кесте қамтылсын;
• бесінші слайд 6var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ... және ... ... слайдқа стандартты көркемдеуді қолдану қажет;
• слайдта көрсету үшін уақытты (настройка) жөндеп қою керек;
• анимацияны қолдану қажет;
• презентацияны RAZDEL2 ... ... ... ... an ... сандар тізбегіндегі теріс сандардың арифметикалық ортасын
табуға арналған блок-схеманы сызу ... ... RAZDEL3 ... ... ... А: дискісінің түпкі каталогінде төмендегідей ... ... және ... ... ... туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын abr.txt файлын құрыңыз. Cіздің мамандығыңыз туралы
ақпарат al.txt файлына жазылсын.
KNIGA
RAZDEL1 RAZDEL2 ... RAZDEL11 ... ... ... ... ... арналған, көлемі бір беттік
мәтінді Блокнот ... ... ... ... ... ... 7var_2zad.txt атпен сақта.
3. MS WORD текстік процессорында төмендегідей тапсырмаларды ... MS WORD ... ... өзің ... ... ... ашу қажет;
• мәтінді екі бағанаға бөл және бағандардың арақашықтығы 2 см
болсын;
• мәтіннің бірінші бағаны үшін кегельді 8- пунктпен; гарнитураны:
KZ Arial; сызылымды-кәдімгідей; ... ... ... ... ... екінші бағаны үшін кегель 10-пунктпен;гарнитураны:
KZ Baltica; сызылым – ... ... ... оң жақ ... ... төменгі колонтитулды құрыңыз (беттің номері ортада тұрсын);
• мәтіндік құжатты RAZDEL1 бумасына 7var_3zad.doc атпен сақта;
4. MS PowerPoint-тың көмегімен ... ... ... ... ... “ЭЕМ- ның логикалық негіздері” тақырыбына
жаңа презентация құр;
• бірінші слайдта мұқаба бейнеленуі керек;
• екінші слайд 7var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ... ... ... ... 7var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және графикті қамтитын болсын;
• төртінші слайд 7var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ... және ... ... бесінші слайд 7var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және диаграмманы қамтысын;
• слайдқа стандартты ... ... ... ... ... үшін ... ... жөндеп қою керек;
• анимацияны қолдану қажет;
• презентацияны RAZDEL2 ... ... ... ... MS EXCEL ... процессорында мына есептің шешуін табу керек:
Кестелік құжатты RAZDEL11 бумасына 7var_5zad.xls атпен сақта.
8-нұсқа
1. А: дискісінің ... ... ... ... ... және Сіздің фамилияңыз, аты-жөніңіз, туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын tot.txt файлын ... ... ... даму тенденциясы және күйі. ЭЕМ-нің классификациясы. Үлкен ... ... ... ... ... ... Тасымалданатын
компьютерлер” тақырыбына арналған, көлемі бір беттік мәтінді Блокнот
мәтіндік редакторында ... ... ... KNIGA, бумасына
8var_2zad.txt атпен сақта.
3. MS WORD текстік процессорында төмендегідей тапсырмаларды орында:
• MS WORD текстік ... өзің ... ... ... ашу қажет;
• мәтінді үш абзацқа бөліп, арасын 6 пункттен орнатыңдар;
• мәтіннің бірінші абзацындағы ... ... ... ... ... ... абзацсы үшін кегель 8-пунктпен; гарнитураны:
Tahoma; сызылым – курсивпен; интерлиньяж-бір ... ... ... ... және ... ... үшін кегель 10-пунктпен;
гарнитураны: KZ Baltica; сызылым – кәдімгідей; интерлиньяж-бір
еселі; туралау- оң жақ шекара бойынша;
• үшінші абзацты рамкіге алыңыз;
... ... RAZDEL1 ... ... ... сақта;
4. MS PowerPoint-тың көмегімен төмендегідей тапсырмаларды орында:
• 4-5слайдтан тұратын “ ... даму ... және ... ... ... және кіші ... дербес компьютерлер,
супер ЭЕМ. Серверлер. Тасымалданатын компьютерлер” тақырыбына
жаңа презентация құр;
• бірінші слайдта ... ... ... ... ... ... файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын қамтысын;
• үшінші слайд 8var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың мазмұнын
және ... ... ... төртінші слайд 8var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және кестені қамтысын;
• бесінші слайд 8var_2zad.txt ... ... ... және ... ... ... стандартты көркемдеуді қолдану қажет;
• слайдта көрсету үшін уақытты (настройка) жөндеп қою керек;
• анимацияны қолдану қажет;
... RAZDEL2 ... ... ... ... MS EXCEL кестелік процессорында мына есептің шешуін табу ... ... RAZDEL21 ... 8var_5zad.xls атпен сақта
9-нұсқа
1. А: дискісінің түпкі каталогінде төмендегідей құрылымды ... және ... ... ... туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын qwe.txt ... ... all.txt ... ... ... ... болсын.
KNIGA ... ... ... жақтаушылар және қарсы пікір” тақырыбына арналған, көлемі бір
беттік мәтінді ... ... ... теріп, мәтіндік файлды
KNIGA, бумасына 9var_2zad.txt атпен сақта.
3. MS PowerPoint-тың көмегімен төмендегідей тапсырмаларды орында:
• 4-5слайдтан тұратын “ ЭЕМ: ... және ... ... жаңа ... ... ... слайдта мұқаба бейнеленуі керек;
• екінші слайд 9var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын ... ... ... ... файлындағы мәтіндік ақпараттың мазмұнын
және графикті қамтитын болсын;
• төртінші слайд 9var_2zad.txt файлындағы мәтіндік ақпараттың
мазмұнын және кестені қамтысын;
• бесінші ... ... ... ... ... және ... ... слайдқа стандартты көркемдеуді қолдану қажет;
• слайдта көрсету үшін уақытты (настройка) жөндеп қою керек;
• анимацияны қолдану қажет;
... RAZDEL2 ... ... атымен сақтап және
9var_3zad.pps атымен демонстрациялансын.
4. MS EXCEL ... ... ... ... ... “ ЭЕМ:
жақтаушылар және қарсы пікір” деген атпен мынадай мәліметтерді қамтитын
кесте құру: ... ... ... жақсы әсері; ЭЕМ-нің адамзатқа
тигізетін кері әсері;
• Классический автоформатын ... ... ... ... ... ... ... жақсы әсері және кері әсері туралы
бағандардағы жазбалар санын анықта;
• жазбалар санын салыстырып қай бағанда жазбалар саны көп екенін
көрсет;
• құжатты RAZDEL2 ... ... ... ... an ... ... тізбегін кему ретімен сұрыптап, есепті шешуге арналған
блок-схеманы Paint ... ... ... ... және оны
RAZDEL11 бумасында 9var_5zad.bmp атымен сақта.
10-нұсқа
1. А: ... ... ... ... ... ... және ... фамилияңыз, аты-жөніңіз, туған күніңіз туралы
мәліметті қамтитын wax.txt файлын құрыңыз.
KNIGA
RAZDEL1 RAZDEL2 ... ... ... ... ... ... бір беттік мәтінді
Блокнот мәтіндік редакторында теріп, мәтіндік ... KNIGA, ... ... ... MS EXCEL ... ... төмендегідей тапсырманы орында:
• “Компьютерлік вирустар” деген атпен мынадай мәліметтерді қамтитын
кесте құру: реттік номері; ... ... ... ... ... вирустың залалы; мысалдар;
• Простой автоформатын пайдаланып алынған кестені форматтау;
• Кестені вирустың түрлері орналасқан бағананы ... ... ... RAZDEL1 ... ... ... сақта.
MS ACCESS МҚЖБ-де төмендегі тапсырмаларды орында:
• үш кестеден тұратын «Компьютерлік вирустардың классификациясы»
деген атпен мынадай ... ... ... ... кесте мына өрістерді қамтысын: реттік номері; вирус
түрлері;
• екінші кесте мына ... ... ... ... ... әдістері;
• үшінші кесте мына өрістерді қамтысын: вирус түрлері; вирустың
келтіретін залалы; мысалдар;
• үш кестеден бір ... ... ... есеп ... құру;
• файлдық вирустар туралы мәлімет беретін сұранысты құру;
• қауіпсіз вирустар ... ... ... ... ... желілік вирустардың мысалдарын шығаратын сұранысты құру;
• құжаты RAZDEL2 ... ... ... ... ... ... тізбегінің жұп элементтерін тізбектің басына, ал тақ
элементтерін соңына қою ... ... ... ... блок-схеманы Paint
графиктік редакторының көмегімен сызып және оны RAZDEL21 ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«КІРІСПЕ. ИНФОРМАТИКА ПӘНІ, ОБЪЕКТІЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРАЙТЫН БӨЛІМДЕРІ.ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ»12 бет
Социология ( оқу құралы )501 бет
Қазақстан Республикасының заңы мемлекеттік мүлік туралы48 бет
Басқару мәселелерін шешудің ақпараттық технологиясын эскизді жобалау. Жобалау алдындағы анализ элементтері. Техникалық жобалаудың элементтері10 бет
Құрастырылған сызба3 бет
"Деректер базасы және оның объектілері"4 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
1930 ж. Америка құрама штаттарындағы экономикалық дағдарыстың ерекшеліктері19 бет
Windows объектілері5 бет
«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесі58 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь