Қайталану операторлары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1. ҚАЙТАЛАНУ ОПЕРАТОРЛАРЫ
1.2. Алдыңғы шартты цикл (әзірше циклінің түзілісі) 4
1.2. Соңғы шартты цикл (дейін циклінің түзілісі) 8
1.3. Параметрлі цикл 12
1.4. Цикл ішіндегі циклдер 20

ҚОРЫТЫНДЫ 25

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
26
КІРІСПЕ
Компьютер белгілі бір есептерді шешу үшін адам тарапынан сол есепті қандай жолмен және қалай шығару керектігі түралы тапсырма алуы қажет. Бұл тапсырмалар бір жағынан компьютерге түсінікті болып жазылуы керек болса, екінші жағынан тапсырма беруші кісіге де ыңғайлы болғаны жөн. Осындай компьютерлік тілде жазылған тапсырмалар мен командалар жинағы бағдарлама деп аталады. Ал бағдарламалық текстерді жазу үшін пайдаланылатын символдардың жиынтығы компьютерлік тіл алфавитін құрайды.
Кез келген бағдарламалық тіл символдардан, сөздерден, сөз тізбектері және сөйлемдерден(операторлардан) тұрады. Сөздер символдардан құралады, ал операторлар сөз тіркестерінен тұрады. Қазіргі кезде бағдарлама жазу үшін көптеген бағдарламалау тілдері қолданылады. Солардың бірі -Turbo Pascal тілі құрылымының қарапайымдылығы мен игеруге жеңілдігінің арқасында бағдарламалаушылардың арасында кеңінен қолданылады.
Енді бірер ауыз сөз тілдің тарихына тоқталатын болсақ алгоритімдік тіл АЛГОЛ 1950-1960 жылдары өңделді. Паскаль АЛГОЛ-дың ұрпағы болып саналады. Оны өңдеген швециялық,жоғары техникалық училищесінің профессоры Никлаус Вирт болды. Ол бұл тілді дүние жүзінде алғаш есептеу машинасын жасаған ұлы француз ғалымы Блез Паскальдың құрметіне «Паскаль» деп атаған. Паскальдың туған уақыты 70 жылдардың басы болатын. АЛГОЛ-мен салыстырғанда Паскаль түсінікті әрі өте жеңіл. АЛГОЛ-да жоқ болған нәрселердің барлығы Паскальда бар. Онда көптеген жақсы өңделген мәліметтер және қорытылып жаңа үлгіде тұрғызылған процедуралары бар.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Абрамов С. А., Зима Е.В. Начало программирования на языке Паскаль. М, 1987.
2. Епанешников А. М., Епанешников В. П. Программирование в среде Турбо Паскаль. Диалог мифе ,1996.
3. Зубов В.С. Турбо Паскаль.
4. Лапчик М.П. Вычисление. Алгоритмизация. Программирование.
5. Марченко Турбо Паскаль 7.0
6. Мұқашева М.Ө. Турбо Паскаль тілінде программалау негіздері.
7. Фаронов Турбо Паскаль 7.0
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |3 ... ... ... | |
| |1.2. ... ... цикл (әзірше циклінің түзілісі) |4 |
| |1.2. ... ... цикл ... ... ... |8 |
| |1.3. ... цикл |12 |
| |1.4. Цикл ... ... |20 ... |25 ... ... |26 ... ... бір есептерді шешу үшін адам тарапынан сол ... ... және ... ... ... түралы тапсырма алуы қажет. ... бір ... ... ... болып жазылуы керек ... ... ... ... ... де ... болғаны жөн. Осындай
компьютерлік тілде жазылған тапсырмалар мен командалар жинағы бағдарлама
деп аталады. Ал ... ... жазу үшін ... ... ... тіл ... құрайды.
Кез келген бағдарламалық тіл символдардан, сөздерден, сөз тізбектері
және сөйлемдерден(операторлардан) ... ... ... ... ... сөз ... ... Қазіргі кезде бағдарлама жазу үшін
көптеген бағдарламалау тілдері ... ... бірі -Turbo ... ... қарапайымдылығы мен игеруге жеңілдігінің арқасында
бағдарламалаушылардың арасында ... ... ... ауыз сөз ... ... тоқталатын болсақ алгоритімдік
тіл АЛГОЛ 1950-1960 ... ... ... ... ... ... Оны ... швециялық,жоғары техникалық училищесінің профессоры
Никлаус Вирт болды. Ол бұл тілді дүние ... ... ... машинасын
жасаған ұлы француз ғалымы Блез Паскальдың құрметіне «Паскаль» деп атаған.
Паскальдың туған уақыты 70 жылдардың басы болатын. ... ... ... әрі өте жеңіл. АЛГОЛ-да жоқ болған нәрселердің барлығы
Паскальда бар. Онда ... ... ... ... және ... ... ... процедуралары бар.
1. ҚАЙТАЛАНУ ОПЕРАТОРЛАРЫ
Øàðòòû´ ñàµòàëó êåç°íäå êîìàíäàëàð ñåðèÿñûí µàéòàëàï îðûíäàó¶à
áåð°ëåò°í í¾ñµàóëàðäû µàéòàëàíó êîìàíäàñû, ... öèêë äåï ... ... ... ²ç°ðøå, äåé°í, ¸ø°í äåï àòàëàòûí ò¸ð
³çãåøåë°êòåð° ... ... øàðò öèêë ... ... ... ... øàðò DO(*²ç°ðøå øàðò ñàµòàëûï ò¾ð¶àí êåçäå*)
WHILE, DO (²ç°ðøå, îðûíäàó ò¸é°íä° ... ... ... òè°ñ ... ... P DO ... áóüëä°ê æàé ... ... ... ... ... P ... òàµûðûáû; (DO ñî´ûíà í¸êòåë° ¸ò°ð µîéûëìàéäû)
WHILE öèêëäå ... ðåò ... ì²í° ... äå, åãåð ì²í ... ... ... îðûíäàëûï, áàñµàðó µàéòàäàí Ð øàðòûíû´ ... ... ... ... ... ì²í° FALSE ... S ... áàñµàðó (öèêë°) WHILE öèêë°íåí ñî´
êåçäåñåò°í á°ð°íø° îïåðàòîð¶à ... ... n! ... ... ... (n=1*2*3..n;-n òà´áàñû FOR-TO ¸ø°í, k-1
ìåí < FOR-DOWNTO ¸ø°í, áåéíåëåíãåí.
8- ... FOR ... ... y=x^5 ... ... ... ... ìûíàäàé ò¸ðäå µ¾ðó¶à áîëàäû:
program dareje;
uses
crt;
var
x, y :real;
k :integer;
begin
clrscr;
write(‘x=?’);
readln(x);
y:=1;
for k:=1 to 5 ... ... ... y= x^2 ... (à;â( êåñ°íä°ñ°íäå ½ µàäàì áîéûíøà êåñòåëåó
êåðåê.
Åñåïòåóä° ò³ðòá¾ðûøòà ... ... (a=1, b=4, h=0.5 ... ... ýêðàííû´ òåêñò°ê (ñèìâîëäûµ) æ²íå ãðàôèêò°ê ... ... ... ... ò¸çó ñûçûµ êåñ°íä°ñ°í “:” ñèìâîëû àðµûëû ñûçó¶à
áîëàäû.
program keste;
uses
crt;
(* ôóíêöèÿíû êåñòåëåó*)
var
k: integer:
a,b,h,x,y: ... ... k: =1 to 15 ... k:= 1 to 15 ... ... x=eps ... s:8:6)
end.
11- ìûñàë [0,1] êåñiíäiäå 0,1 ... sin õ ... ... áàñû´äàð (²ðáið íàµòû ñàíäû ò³ðò ... ... ... ... ... òóðà ... øåøiìií áåðåìiç, ñàëûñòûðû´äàð.
program Example12;
var
i: Real;
begin
i: = 0;
while i

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
5 ферзі22 бет
Excel электрондық кестесі16 бет
Есептеу техникасынан дәрістер27 бет
Паскаль тілі туралы ақпарат6 бет
Паскаль тілін оқытуды интерактивті тақта арқылы ұйымдастыруды программалау41 бет
Паскаль тілінің негізгі түсініктері27 бет
Паскаль тілінде циклдік операторлармен жұмыс29 бет
Программалау тілі командаларының ортасы25 бет
Турбо Паскаль бағдарламасының жазу ережелері, құрылымы және тілдің әліпбиі35 бет
Турбо Паскаль тілінің операторлары32 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь