Педагогика бойынша студенттердің өзіндік жұмыс дәптері (Оқу-әдістемелік құрал)Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

Педагогика гуманитар білімдер жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Педагогиканың зерттеу пәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогика тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогиканың заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогиканың әдіснамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогикалық зерттеулер әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Педагогикалық қабілеттер құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пәнді меңгерудің көкейкестілігі «Білім» мамандығы бағдарламасының мемлекеттік тәлім стандарттарының талаптарынан ғана емес, сонымен бірге осы мамандықты игеріп жатқан бүгінгі студент – болашақ мұғалімдердің практикалық іс-әрекет талаптарын орындай білуге үйрету қажеттігінен болып отыр. Өзінің күнделікті кәсіби іс-әрекетін атқаруда қай мамандық иесі (математика, тілші, дене шынықтыру) болмасын, ол педагог рөлінде қызмет етеді. Сондықтан міндетті түрде педагогикалық білімдер негізін білумен қатар оларды өзінің тәлім-тәрбие қызметіне қолдана білгені жөн. Педагогикалық дайындық - әрбір мұғалімнің кәсіби-мамандық іс-әрекетінің тұғыры, себебі осы педагогикалық білімдер ғана шәкірт даралығы мен жас ерекшеліктеріне, оның қажетсінуі мен мүмкіндігіне орайласқан оқу-үйретім және тәрбие үдерістерін ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік ашады.
«Педагогика» пәнін жүргізудегі басты мақсат – болашақ мұғалімдердің ой-өрісін, ойлау қабілетін дамытудың педагогикалық бағыт-бағдарын қалыптастыру. Педагогикалық білімдердің базалық элементтерін игеру барысында студенттер келесі қызметтерді іске асыруға үйренуі қажет:
• нақты өмірдегі педагогикалық деректерді, құбылыстар мен үдерістерді айқындау, сипаттау және түсіндіре білу;
• педагогикалық білімдер қорын өз бетінше, дербес толықтырып бару;
• алғашқы зерттеу – ізденіс жұмыстарын және кәсіби таным-әрекет дағдыларын қалыптастыру.
«Педагогика» пәнінің бағдары өз ішіне педагогиканың көптеген ғылыми салаларын қамтушы әрдайым дамудағы жүйе болғандығынан ұсынылып отырған практикалық дәрістер курсы мазмұны жағынан көбіне «жалпы педагогика», «жалпы психология» және «педагогикалық психология» проблемаларымен байланысты келеді.
Тақырыптардың көптүрлілігі, әрбір дәрістің көп деңгейлі тапсырмалармен молдығы оқу құралы негізінде атқарылатын жұмыстар мазмұнын да, формасын да қажетіне орай баламалы өзгертіп отырып, оқу-үйретім үдерісінің жеке-дараландыру бағытын қамтамасыз етуге әбден болады. Тапсырмалар түрінің сан қилылығы, икемді бақылау, қадағалау әдістері талапкерлердің белсенді танымдық іс-әрекеттерінің тиімді орындалып, шығармашыл ой-қызметтерінің табысты болуына кепілдік береді.
Оқу құралында келтірілген әр тапсырма пән бойынша қабылданған мемлекеттік тәлім стандартына сәйкес түзілген. Тапсырмалар сипаты студенттердің педагогика пәні бойынша ғылыми катерогиялық-ұғымдық түсініктемелердің меңгерілуін көздейді.
Әрбір орындалатын іс тәлім-тәрбие, оқу-үйретім материалын түбегейлі бекіте орнықтыруға, білім, ептілік және дағдылардың қалыптасу дәрежесін қадағалап, тексеріп баруға бағытталған.
Тапсырмалар мазмұны студенттерден заңдар мен заңдылықтардың, ұғымдар мен түсініктердің мән-мағыналық сипаттамсын беру, бірізділігін анықтау, сәйкестігін белгілеу, жауаптарды толықтыру, тиісті жағдайларда қолдана білу үшін қажетті білімдерді талап етеді.
Тапсырмалар: репродуктивті, яғни игергенді қайталап қолдану, айтып беру және логикалық-ізденіске бағдарланған, ал педагогикалық жағдайды бағалауда, ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық тараптарын қарастыруда, оқу-үйретім принциптерін ережелермен сәйкестендіруде шығармашыл сипат алады. Тапсырмалар бойынша есеп беру формасы пән жүргізушісінің талабына сәйкес не студенттің қалауына орайластырылады: ауызша, жазбаша, қашықтан болса – компьютерлік.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 63 бет
Таңдаулыға:   
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қаза-түрік университеті

С.Бабаев, С.Қожагелдиева

Педагогика бойынша студенттердің өзіндік жұмыс дәптері

(Оқу-әдістемелік құрал)

Түркістан-2010
УДК 37.0 (075.8)
ББҚ 74.00 я 73
Б Г

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Білім тобындағы мамандықтар бойынша оқу-
әдістемелік секциясы және ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемеләк Кеңесі
ұсынған; Хаттама №12 27.05.2010 ж.

Пікір жазғандар:
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ә..Жолдасбеков
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Г.Қайбулдаева

С.Бабаев, С.Қожагелдиева
Педагогика бойынша студенттердің өзіндік жұмыс (СӨЖ) дәптері.
Түркістан, 2010, 62 бет. 4 б.т.

ISBN 978- 601- 243-191-9

СӨЖ дәптері педагогика бойынша практикалық тапсырмалар жүйесін құрып,
сабақ беруге арналған. Нақты жағдайға орай тапсырма баламаларын тіркеу
мүмкіндігі жалпы талаптар желісінде тәлімдік-стандарт міндеттерін
орындауға, жаңарған заманға сәйкес тәләмдік проблемаларға деген студенттер
қызығушылығын көтеруге көмектеседі.
Құралда келтірілген бағалау өлшем-шектері тапсырмаларды орындау
барысында студенттерді өздерінің барша мүмкіндіктерін пайдалануға
бағдарлайды. Сонымен бірге тапсырмалар сырттай және қашықтан оқу-үйретім
формаларында шұғылданатын тыңдаушылар ыңғайына икемдестірілді.
Құрал Педагогика, Педагогика және психология мамандықтарын
таңдаған студенттер, магистранттар және Жоғары мектеп педагогикасы курсы
тыңдаушыларына арналады.

УДК 37.0 (075.8)
ББҚ 74.00 я 73

ISBN 978- 601- 243-191-9 © С.Бабаев.,
С.Қожагелдиева
2010

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... . 3

Педагогика гуманитар білімдер жүйесінде
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Педагогиканың зерттеу
пәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогика
тарихы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... .
Педагогиканың
заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогиканың
әдіснамасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Педагогикалық зерттеулер
әдістемесі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...
Педагогикалық қабілеттер
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Кіріспе

Пәнді меңгерудің көкейкестілігі Білім мамандығы бағдарламасының
мемлекеттік тәлім стандарттарының талаптарынан ғана емес, сонымен бірге осы
мамандықты игеріп жатқан бүгінгі студент – болашақ мұғалімдердің
практикалық іс-әрекет талаптарын орындай білуге үйрету қажеттігінен болып
отыр. Өзінің күнделікті кәсіби іс-әрекетін атқаруда қай мамандық иесі
(математика, тілші, дене шынықтыру) болмасын, ол педагог рөлінде қызмет
етеді. Сондықтан міндетті түрде педагогикалық білімдер негізін білумен
қатар оларды өзінің тәлім-тәрбие қызметіне қолдана білгені жөн.
Педагогикалық дайындық - әрбір мұғалімнің кәсіби-мамандық іс-әрекетінің
тұғыры, себебі осы педагогикалық білімдер ғана шәкірт даралығы мен жас
ерекшеліктеріне, оның қажетсінуі мен мүмкіндігіне орайласқан оқу-үйретім
және тәрбие үдерістерін ұтымды ұйымдастыруға мүмкіндік ашады.
Педагогика пәнін жүргізудегі басты мақсат – болашақ мұғалімдердің ой-
өрісін, ойлау қабілетін дамытудың педагогикалық бағыт-бағдарын
қалыптастыру. Педагогикалық білімдердің базалық элементтерін игеру
барысында студенттер келесі қызметтерді іске асыруға үйренуі қажет:
• нақты өмірдегі педагогикалық деректерді, құбылыстар мен үдерістерді
айқындау, сипаттау және түсіндіре білу;
• педагогикалық білімдер қорын өз бетінше, дербес толықтырып бару;
• алғашқы зерттеу – ізденіс жұмыстарын және кәсіби таным-әрекет
дағдыларын қалыптастыру.
Педагогика пәнінің бағдары өз ішіне педагогиканың көптеген ғылыми
салаларын қамтушы әрдайым дамудағы жүйе болғандығынан ұсынылып отырған
практикалық дәрістер курсы мазмұны жағынан көбіне жалпы педагогика,
жалпы психология және педагогикалық психология проблемаларымен
байланысты келеді.
Тақырыптардың көптүрлілігі, әрбір дәрістің көп деңгейлі тапсырмалармен
молдығы оқу құралы негізінде атқарылатын жұмыстар мазмұнын да, формасын да
қажетіне орай баламалы өзгертіп отырып, оқу-үйретім үдерісінің жеке-
дараландыру бағытын қамтамасыз етуге әбден болады. Тапсырмалар түрінің сан
қилылығы, икемді бақылау, қадағалау әдістері талапкерлердің белсенді
танымдық іс-әрекеттерінің тиімді орындалып, шығармашыл ой-қызметтерінің
табысты болуына кепілдік береді.
Оқу құралында келтірілген әр тапсырма пән бойынша қабылданған
мемлекеттік тәлім стандартына сәйкес түзілген. Тапсырмалар сипаты
студенттердің педагогика пәні бойынша ғылыми катерогиялық-ұғымдық
түсініктемелердің меңгерілуін көздейді.
Әрбір орындалатын іс тәлім-тәрбие, оқу-үйретім материалын түбегейлі
бекіте орнықтыруға, білім, ептілік және дағдылардың қалыптасу дәрежесін
қадағалап, тексеріп баруға бағытталған.
Тапсырмалар мазмұны студенттерден заңдар мен заңдылықтардың, ұғымдар
мен түсініктердің мән-мағыналық сипаттамсын беру, бірізділігін анықтау,
сәйкестігін белгілеу, жауаптарды толықтыру, тиісті жағдайларда қолдана білу
үшін қажетті білімдерді талап етеді.
Тапсырмалар: репродуктивті, яғни игергенді қайталап қолдану, айтып беру
және логикалық-ізденіске бағдарланған, ал педагогикалық жағдайды бағалауда,
ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық тараптарын қарастыруда, оқу-
үйретім принциптерін ережелермен сәйкестендіруде шығармашыл сипат алады.
Тапсырмалар бойынша есеп беру формасы пән жүргізушісінің талабына сәйкес не
студенттің қалауына орайластырылады: ауызша, жазбаша, қашықтан болса –
компьютерлік.
Оқу-үйретім, үйренім жұмыстары тапсырмаларды орындаумен ғана
шектелмей, семинар дәрістеріне белсенді қатысуды да қажет етеді.
Практикалық және семинар сабақтарында пән мазмұнын игеру екі деңгейлі болуы
ықтимал:
• бірінші деңгей – пән жүргізіуші маман басшылығындағы дәрісханалық
оқу-үйретім (үйренім) іс-әрекеттері;
• екінші деңгей – педагогикалық теория мен практика ұштастығын
қамсыздандырушы, болашақ педагогикалық қызметке дайындық көріп
жатқан студентердің өз бетінше атқарылатын дербес жұмыстары.
Оқу-үйретімнің жеке – даралықты бағыты таңдалатын болса, талапкер
толықтай өз бетінше дәрісбаяндар конспектілері, ұсынылған әдебиет көздері
және өзіндік ізденіспен табылған материалдар бойынша орындалып барады. СӨЖ
дәптерінің формасы тапсырмаларды орындау барысында олардың жауабын әдейі
қалдырылған ашық жолдарға жазып, пайдалануға мүмкіндік береді.
Пәнді меңгеру тиімділігі көбіне кері байланыстың болуына тәуелді.
Құралда ұсынылған тапсырмалар мұғалімнің ағымдағы бақылауы мен қадағалауы,
сондай-ақ талапкерлердің өзіндік тексеруі үшін де қолайластырылған.
Келтірілген бағалау сұлбаларын талапқа сай өлшем-шектер ретінде қарастыруға
болады.

№1 дәріс. Семинар.

Тақырып: Педагогика гуманитар білімдер жүйесінде

Талқыланатын сұрақтар:
• Педагогиканың негізгі категорияларының арақатынасы.
• Қазіргі заман педагогикасының категориялық-ұғымдық қоры.
• Педагогикадағы пәнаралық ұғымдар мен түсініктер.
• Қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі кәсіби тәлім педагогикасының
рөлі мен маңызы.

Оқу-үйретімнің көзделетін нәтижелері:
Педагогиканың ұғымдық аппаратын қолдана білу, педагогиканың гуманитар
ғылымдар жүйесіндегі орны мен кәсіби тәлім саласындағы педагогика
міндеттерін түсіндіру және сипаттай алу.

1-тапсырма. Дұрыс жауап номерінің астын сызыңыз.

Педагогиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізі неде?
1. адамды өмірге және еңбекке дайындаудың болмыстық қажеттігі;
2. ата-аналардың бала бақыты жөнінідегі қамқорлығы;
3. ұрпақ сақтап қалудың биологиялық заңы;
4. ғылым және техника прогресі
5. ------------------------- (өзіңіздің ұсыныс жауабыңыз).

2-тапсырма. Анықтама тұсына сай келген кезек санын жазыңыз.

Педагогиканың келесі анықтамаларының басымдылық (маңыздылық) ретін ашыңыз:
аса жалпысынан бастап, өте шектелгенімен аяқтаныз.
• Педагогика – тәрбие жөніндегі ғылым;
• Педагогика – қоғамдық мәдениеттің бір бөлігі;
• Педагогика – балаларды тәрбиелеу және оқыта үйрету жөніндегі ғылым;
• Педагогика – адамдар бойында тәлім жинақтау және оқыта үйрету
мәселелері жөнінде ғылым;

3-тапсырма. Дұрыс жауап номерін қоршауға алыңыз.

Педагогиканың негізгі категориялары қай топта?

1 2 3 4
Орта Нәсілдік Білім Ептілік Тәрбие Кемелдену Жүйе
Тәрбие Дағды Оқу-үйретім Әлеуметтену
Тәлім4-тапсырма. Жауаптарыңызды 1-кестеге жазыңыз.

Сіздің ойыңызша, жақын уақыт аралықтарында адам жөніндегі қай
ғылымдардың маңызы артады және неліктен? Бұл білімдер аймағында қандай жаңа
ғылыми пәндер пайда болуы мүмкін?

1-кесте

Педагогика ғылымындағы мазмұндық өзгеріс

Маңызы артады Келесідей ғылымдар пайда болады
5-тапсырма. Негізгі категорияларды талдау мақсатымен 2-кестені толтырыңыз.

2-кесте
Педагогиканың негізгі категорияларының мәнді белгілері.

Тәрбие ұғымының анықтамасы Ұғым белгілері Сәйкес Сәйкес
келмейтіні
Тәрбие – отбасы, мектеп, қоршаған
ортада қалыптасқан адамның қоғамдық
және жеке өмірде байқалатын тәртіп пен
мінез-құлық дағдысы. (қазақ тілінің
түсіндірме сөздігі. Алматы, 2008,
дайык –пресс, 791)
Тәрбие – бұл жеке адамның қоғамдық
тәжірбиені игеру үшін бағытталатын
белсенді іс-әрекетін қолдап, қуаттаушы
әрі ұйымдас-тырушы мақсат бағдарлы әрі
саналы орындалатын педагоги-калық
үдеріс. (Ж.Әбиев, С.Бабаев, Құдыярова.
Педагогика. Алматы.2004, Дарын,
31-б)
Тәрбие – 1) Арнайы ұйымдас-тырылған
әрекеттер жүйесіндегі мақсат бағдарлы
тұлға қалыптастыру үдерісі: 2)
Нәсілдік пен қоршаған ортаның әсерінен
болатын келеңсіз бітістерді белгілі
мөлшерде түзеп-реттеп барушы негізгі
қызмет-әрекет. (С.Бабаев Бастауыш
мектеп педагогикасы. Алматы, 2007,
(Заң әдебиеттері, 36-б)

Жоғарыдағы кестені үлгі алып, оқыту, білім беру ұғымдарының
әртүрлі педагогика оқулықтары мен сөздіктерде берілген анықтамаларын
талқыға салыңыз.
Келесі үзіндіні оқып шығыңыз.
- Өзіңіздің балаңызды неге дайындап жатырсыз? – деп сұрады менен біреу.
- Адам болуға, - деп жауап қаттым мен.
- Ал, - Шын мәнінде болмыста адам деген ешнәрсені аңдатпайтынын сіз
білмейсізбе?: бұл дерексіз ұғтым. Оның біздің қоғамымыз үшін тіпті де
қажеті жоқ. Бізге керегі адамдар емес, саудагер, сарбаз, механик, дәрігер
мен заңгерлер.
Осы дұрыс па?
(ПироговН.Н., өмір мәселелері. Ш.И.Гавелина редакциясында. – М.1974.155-
б.)
Осы мәселе бойынша өз ойларыңызды Н.И.Пироговқа хат түрінде өрнектеңіз. Хат
көлемі 10-15 қатар.

6-тапсырма. Келтірілген кітаптар және мақала тақырыптарында орын алған
ұғымдық қателіктерді байқауға тырысыныз.
1. Білім және Реформа (А.Құсайынов. Алматы, 2006)
2. Жалпы бастауыш білім берудің педагогикасы (Р.М.Қоянбаев,
Қ.Т.Ыбраимжанов. Түркістан, 2005)
3. Дамыта оқыту технологиясы (Оразахынова Н. Бастауыш білім, 2003, №6, 3-
5,56)

Орындалған тапсырмаларды бағалау үлгісі

Таа1 2 3
псы
рма
ном
ерл
ері
1 Педагогика не өзі ғылым ба, не өнер
ме?
2 Педагогика ғылымының қызметтері
(функциялары)
3 Педагогика ғылымы бүгінгі мұғалімдерге
не береді?
4 Педагогиканың гуманитар пәндермен
байланысы
5 Педагогиканың биологиямен,
психологиямен...(өз таңдауыңызға)
байланысы неде?
6 Педагогикалық ғылымдар жүйесінің
құрылымы
7 Білімдік бағытты педагогика мен
тұлғалық бағытты педагогика арасындағы
өзгешелік
8 Тұлғалық педагогика идеяларының тарихи
дамуы және оларды бүгінгі Қазақстан
педагог ғалымдарының жалғастыруы
9 Тұлғалық педагогиканың негізі ережесін
атап, оларға негіздеме беріңіз (бала
құқығы жөніндегі конвенция бойынша)
10 ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың әр
жылғы халыққа жолдауларында
тәлім-тәрбие бойынша ұсыныстары және
олардың орындалу барысы (нақты жасау
аймағы деректерімен)

Ұсынылған 10 тапсырмадан (3-12) қалаған біреуін орындауыңыз міндетті.
Әр тапсырмаға қысқаша жауап беріңіз-2-3сөйлем (3-5) қатар.

№3 тапсырма. Педагогикалық кәсіптің туындауына себепші болған
жағдайлар қандай?

4-тапсырма. Бүгінгі қоғамда мұғалім мәртебесінің көтерілуіне не
күйреуіне себепші болатын жәйттер.

5-тапсырма. Ғылыми педагогикалық білімдер мен тұрмыс-тіршілік біліктер
арасындағы өзгешеліктер неде?

6-тапсырма. Қандай психологиялық ұғымдар педагогикада жиі қолданылады.

7-тапсырма. Әлеуметтену және әлеуметке икемдесу (адаптация) ұғымдары
арасындағы айырмашылықтарды түсіндіріңіз.

8-тапсырма. Ұсынылған педагогика анықтамалары ішінен дұрысын
іріктеңіз. Келтірілген жауаптардың бір – екеуінің қателігін түсіндіріңіз.
1.Тәрбиеленуші әрекет-қылығына ықпал жасау өнері жөніндегі ғылым.
2.Бала дамуының заңдылықтарын зерттейді және оны тәрбиелеу бағытын
айқындайды.
3.Қоғамдық-экономикалық даму қажеттеріне сәйкес адамды тәрбиелеу,
тәлімдендіру және оқыта үйрету жөніндегі ғылым.
4. Адами-тұлғалық кемелденудің жалпы заңдылықтарын айқындайды.
Дұрыс жауап №

9-тапсырма. Ұсынылған жауаптар ішінен тәрбие жөніндегі дұрыс
анықтаманы іріктеңіз. Келтірілген жауаптардың бір – екеуінің қателігін
дәлелдеңіз.
1.Тәліммен бірдей, қоғамдағы мінез–құлық талаптары мен ережелерін
зерттеп, үйренуге бағытталған.
2.Баланы қоғамдық әрекет–қылық нормалары мен қаруландыруды көздейді.
3.Адам тұлғасының қоғамдық–экономикалық даму қажеттеріне сәйкес
қалыптасуына ықпал етуші ұйымдасқан және мақсатты бағдарланған үдеріс.
Дұрыс жауабы №

10–тапсырма. Тәлім(образование) ұғымына берілген анықтамалардың
қайсысын сіз дұрыс деп есептейсіз?
1.Жүйелестірілген білім, ептілік және дағдыларды игеру үдерісі және
нәтижесі.
2.Бұл шәкірттің ғылыми білімдер және танымдық ептіліктер мен
дағдыларды меңгеріп, солар негізінде тұлғалық дүниетаным, адамгершілік және
басқа да сапа–қасиеттерді қалыптастыруы, тұлғаның шығармашыл күштері мен
қабілеттірінің даму үдерісі және нәтижесі.
3. Тәлімділік(образованность) ұғымы ең алдымен білім, ептілік және
дағдыларды ұсыну мен игеруге, танымдық қызығулар мен қабілеттер
қалыптасуына, кәсіби іс–әрекетке арнайы дайындауға қатысты.
4. Тәлімнің құрамдас бірлігі ретінде көрініп, соның барысында адам
өмірге, практикалық іс-әрекетке дайындалады.
Дұрыс жауабы №

11-тапсырма. тәлім, оқу–үйретім, тәрбие, тұлға дамуы
терминдерін басымдылық ретімен,жөнді дегеніңізді төмендегі сұлбаға
енгізіңіз.

12-тапсырма. Даму және Тұлға қалыптасуы ұғымдарын салыстырыңыз.

Ұғымдардағы ортақтық Ұғымдардағы өзгешелікОрындалған тапсырмаларды бағалау сұлбасы.

Тапсырмалар шығып 1 2 3 4
нөмері сөйлеу
Ежелгі Греция
педагогикасы
Қайта тіктелу
педагогикасы
ХІХ ғасыр
педагогикасы
ХХ ғасыр
гуманистік
педагогикасы
ХХ ғасыр Ресей
педагогикасы-ны
ң ерекшеліктері
Ежелгі түркі
және орта ғасыр
Қазақстандық
тәрбие жүйесі
Алғашқы қазақ
зиялыларының
педагогикалық
ойлары

3-тапсырма. Тәлім жүйелерінің салыстаырмалы сипаттамасын беріңіз
5-кесте

Жүйе типтері Ұнамды тұстары Ұнамсыз тұстары
Әміршіл-әкімшіл
Либералдық
Демокрациялық

Тапсырмалардың орындалуын бағалау

Тапсырма Бағалама 1 2 3
номерлері
Жоғары балл 10 5 14 6

Дәріс бағасы: Өте жақсы - 30 балдан асқан
Жақсы - 24-30 балл
арасы
Қанағаттанарлық - 18-24 балл арасы

4- дәріс. Семинар
Тақырып: Педагогикалық заңдар және заңдылықтар

Талқылау сұрақтары
1. Заңдар мен заңдылықтардың маңызы. Педагогикалық заңдылықтардың көріну
ерекшеліктері.
2. Педагогикалық принциптердің заңдылықтармен байланысы.
3. Педагогикалық принциптер және олардың мәнін ашатын ережелер жүйесі.
Оқу-үйретімнің күтілетін нәтижелері: Педагогикалық заңдылықтарын атау
заңдардың заңдылықтардан, принциптердің ережелерден өзгешелігін ашу, аса
маңызды заңдылықтарды сипаттау, заңдылықтар мен принциптерді салыстыру.
Педагогикалық сөздік
Заңдылық – бірдей және сәйкес жағдайларда көрінетін шынайы, қажетті,
жалпыланған, тұрақты және қайталанып баратын байланыстар.
Педагогикалық байланыстар - тәрбие үдерісіне бағытталып, оңтайландыру
мүмкіндігін беретін негізгі талаптар.

1-тапсырма. Педагогикалық заңдылықтар атауларын толықтырып жазыңыз:
Оқу үйретім және тәрбие үдерісінің өнімділігі тәуелді:
1) Сезімдік _______________ жеделдігі мен сапасына;
2) қабылдаудың логикалық ____________ ;
3) Санала қабылданғанның практикалық _____________ ;
2-тапсырма. Сол бағанада келтірілген элемент номерінің тұсына оң
бағандағы тізім ішінен сәйкес элемент әрпін қондырыңыз.
Сәйкестігін анықтаңыз

Категория Әрекеттер
1) Заңдылық А) Оқу-үйретім және тәрбие
байланысы
2) принцип Б) тәрбие үздіксіздігі
В) мақсаттардың
әлеуметтік себептілігі
Г) Тәлімнің әлеуметтік
мәні

3- тапсырма. Әдетте, ережелер педагогикалық принциптерді нақтылап,
оларды күнделікті істе қалай орындалатынын баяндайды.
Осыған орай, төменде келтірілген ережелер қай принципке жататынын және
педагогикалық принцип қай ережеде көрінетіінін табыңыз.
6-кесте

Оқу-үйретімнің жүйелілік принципі
Бүкіл сыныппен жұмыс жүргізе отырып,
әр шәкіртті есте ұстаңыз
Оқу-үретімнің көрнекілік принципі
Шәкіртті жай есте сақтауға болатын
нәрсені жаттап алуға мәжбұрлемеңіз

4-тапсырма Заңдылық тұжырымын толықтырып жазыңыз

Оқу-үйретім нәтижесі тікелей тәуелді
1. ___________________________________ _____
2. ___________________________________ _____
3. ___________________________________ _____
4. ___________________________________ _____

5-тапсырма. Педагогикалық принциптің ұйымдасуы мен іс-әрекетке қосылуы
аталуының тұсына сол принциптің практикада орындалу ережелерінің бірін
жазыңыз.

Принцип Оны іске асырушы ереже
Табиғи сәйкестік
Оқу үйретімнің ұнамды көңіл-күй
жағдайы
Адамгершілік (гуманитаризация)

6-тапсырма. Оң бағанадағы сөздер ішінен орындыларын сол бағандағы
сөйлемдердің ашық жерлеріне толықтырып енгізіңіз. Оң бағанада қажеті жоқ
сөздер де бар.


Болмыс үрдістері арасында болатын Әлеуметтік тәжірибе
қажетті мәнді байланыс. ___________ Принциптерде
Педагогикалық үдерістің негізгі заңы
өскелең әулет тарапынан аға ұрпақтыңТұлға
_________ игеру қажеттігі.
Педагогикалық үдеріс заңдылықтары Ережелер
өздерінің нақты көрінісін __________
табады. Таным теориясы
Барша тәрбие міндеттері біртұтас,
жан-жақты дамыған ______________ Зеріттеу әдістері
қалыптасуына бағытталады.
Бүгінгі ғылымда принцптер Теория
оқу-үйретімнің бастау
________________ Заң
көрсетеді.
Педагогикалық болмысты зерттеудің Педагогикалық әдіснама
әдіснамалық негізі_______
Шынайы болмысты тану жолдары мен
тәсілдері____________ деп аталады. Нәсілдік

________________________ бұл Жалпы
педагогикалық үдерістерді
зерттеудегі бағыт-бағдарлар, Тәрбиелік пән
деректемелерді топтау жөніндегі
бөлімдер жүйесі. Талап
Атадан балаға берілетін тұрақты
сапалар мен ерекшеліктер – бұл Меңгеру.
___________.


7-тапсырма. Уақыт өтумен бірінен – біріне өтетін үдерістерді сұлба
өрнегіне түсіріңіз. Әлеуметтік бейімделу, тұлғалыққа жету, тәрбие,
әлеуметану. Тапсырманы орындарда сіз бір адам өмірінде тіршілік
аусымдарының кезеңдесу тәртібін көрсетуіңіз қажет.

8-тапсырма. Педагогика ғылымының өзі жөнінде, оның беделі, дамуы, ұғымдық
қоры, жаңа білімдер қабылдау әдісі туралы білімдер саласының атамасын
жасаңыз.

9-тапсырма. Тәлімдік іс-әрекет немесе оның саласының басты түрлеріне сәйкес
педагогикалық пәндер атамаларын толықтырып жасаңыз.
7-кесте.
Пәндер және педагогика салалары

Зеріттеу нысаны, пәні. Пән атамасы неиесе педагогикалық
салалары
Тұлға және ұжым қалыптасуының Тәрбие теориясы
мақсатты бағдарлық үдерісі.
Дидактика
Нақты пәндерді ұсыну және меңгеру
заңдылықтары, формалары, әдістері
мен құралдары.
Педагогика тарихы
Салыстырмалы педагогика
Халықтық тәлім-тәрбие ерекшеліктері
мен заңдылықтары.

10-тапсырма. Дұрыс жауап нөміріне белгі салыңыз.

Педагогика ғылымы алдында қандай міндеттер тартылады?
1. Өскелең әлеуеттітәрбиелеу, оқыта үйрету.
2. Тәрбие заңдарын ашу, педагог практиктерді, мұғалімдерді, оқыту-
үйретім үдерісінің теориялық білімдерімен қаруландыру.
3. Тәрбиелі адамдардың рухани даму негізі ретінде зеріттеу, меңгеру.
4. Адамдардың бүгінгі замандағы тәлімденуі және оқу-үйретімі
проблеммаларын зерттеу.
5. Адам табиғатын зерттеу.

11-тапсырма. Соңында келтірілген ұғымдарды пайдаланып, сөйлемдерді
толықтырып жазыңыз.
1. Тәлім мақсаттарын іске асыру үшін педагогтар мен
тәрбиеленушілердің арнайы ұйымдастырылған іс-әрекеті._________________
___________________________________ _____________________________

2.Шәкірттер тарапынан ғылыми білімдері мен іс-әрекет тәсілдерінің
игерілуін ұйымдастырудың арқасында тұлға дамуына бағытталған арнайы
тәлімдік қызмет___________________________________ _________________
___________________________________ _______________________________
3. Әрқилы педагогикалық міндеттерді шешу мақсатында педагогикалық
үдерісте орындалып баратын бірізді өзара қалыптасқан педагог іс-
әрекетінің жүйесі ___________________________________ _____
___________________________________ _______________________________
4. Педагог пен тәрбиеленушінің өзара білікті әрекеттерін қамтыған
көп санды міндеттер шешімінің өзара байланысты бірізділігі
_________________
___________________________________ _______________________________
(Педагогикалық міндет, педагогикалық іс-әрекет, педагогикалық
технология, тәлім, оқу-үйретім, тәрбие.)

12-тапсырма. Сол бағана элемент нөмір тұсына оң бағандағы соған сәйкес
элемент әріпін жазыңыз.
Сәйкестігін табыңыз.

Заңдылықтар Сипаттама
Педагогикалық үдерістің себеп, А) нәсілдік
шартты болу Тәрбиелік және оқу үйретім ортасы
Басқарымды болуы Іс-әркетке қатысу
Тұлға дамуы Құрал-жабдықтар
Б) Педагогикалық іс-әрекет сапасы
Тәрбиеленушінің өзіндік оқу-үйренім,
тәрбие іс-әрекетінің сапасы.
В)Тәрбиеленуші және педагог арасындағы екі
байланыс қарқындылығы
Г)қоғам және тұлға мүддесі, қоғам
мүмкіндігі үдерістің орындалу шарттары.

1____,2____,3____.

13-тапсырма. Сегізінші кестені толтырыңыз.

8-кесте
Педагогика пәнінің мақсаттары және нәтижелері.

Мақсаттары Нәтижелері
Ғылыми педагогика-лық
іс-әрекет
Практикалық-педаго-гикал
ық іс-әрекет

14-тапсырма. Төменде аталған оқу-үйретім принциптерінің өзіңіізбен
байланысты ЖОО–да не оның бөліміндегі тәлімдік үдерісті іске асыру барысы
бойынша кішігірім сын мақала (ЭССЕ) жазыңыз.

* Жоғары тәлімің болашақ маман тұлғасының дамуына бағытталуы
ЖОО тәлімі мазмұнының, ғылым және өндірістің бүгінгі және болжамды
болашақта даму бағыттарына сәйкестігі.
*ЖОО-дағы оқу-үйретім үдерісті ұйымдастырудың жиынтық топтық және жеке-
дара формаларының ұтымды берікті байланыстырады.
* Мамандарды дайындаудың әр-түрлі кезеңдеріне оқу-үйретімнің осы заманғы
әдістері мен құрал-жабдықтарын тиімді қолдану.
*Мамандарды дайындау нәтижелерінің олардың болашақ кәсіби іс-әрекет
аймағындағы талаптарға сай болуы, болашақ түлектердің бәсекелестікке
дайндығын қамтамасыз ету.
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
________________

Орындалған тапсырмаларға бағалау сұлбасы

Тапсырма 1
Тарих сабағында шәкірттердің көңіл мәдениеттер диалогы-педагогикалық
–күй аймағын қалыптастыру үшін технологиялар әдісі ретінде
мәдениет әдісін пайдалану
Сыныптан тыс жұмыстарда жоғары сынып
шәкірттерінің моральдық
жауапкершілігін тәрбиелеу
Шәкірттердің білім сапасын көтерудің
құралы ретінде олардың оқу-үйретім
ептіліктерін қалыптастыру

Зерттеу пәні - зерттеу нысанының бастау нүктесі, яғни біртұтас
құбылыстың зерттеу барысында айқындалуына негіз қалайтын зерттеуші көздеген
басты, аса мәнді белгісі.

2-тапсырма. Ұсынылған зерттеу тақырыбына сәйкес пән атамасын жазыңыз.

Зерттеу тақырыбы Пәні
1.Дамытушы оқу–үйретім технологиясын Дамытушы оқу–үйретім
пайдалану негізінде бастауыш сынып техно-логиясында танымдық
шәкірттерінің танымдық қызығушылығын қызығу-дың даму шарттары
дамыту
2.Әдебиет сабақтарында ізгілікті
қатынастар тәрбиесі
3.Математикалық білімдерді дидактикалық
өңдеу үшін және компьютерлерді пайдалану
әдістемесі.
4.Шәкірттердің бастауыш сыныптардан соңғы
оқу–үйретімге бейімделу тиімділігін көтеру
шарттары.

3-тапсырма. Зерттеудің нысанын, пәнін және тақырыбын өрнектеуде
жіберілген қателіктер қандай?
Өз пікірлеріңізді жазыңыздар.
Нысан: Тарихи тұлғалар бейнелері негізінде оқушылардың эстетикалық
мәдениетін қалыптастыруды жетілдіру үдерісі.
___________________________________ _______________________________
___________________________________ __________________________
Пән: Тарихи тұлғалар бейнелері негізінде оқушылардың мәдениетін
қалыптастыруды жетілдірудің педагогикалық технологиясы.
Жіберілген қателіктер___________________________________ ______
___________________________________ __________________________
Нысан: жоғары білім беру жүйесінде болашақ технология пәні
мұғалімдерін кәсіби дайындау үдерісі____________________________ ______
___________________________________ __________________________
Пән: Болашақ технология пәні мұғалімдерін оқушылардың технологиялық
мәдениетін қалыптастыруға дайындаудың мәні, мазмұны, құрылымы, әдістері
және функциясы__________________________ ________
___________________________________ __________________________

Тақырып: Болашақ педагогика және психология мамандарының ізгілік
қасиеттерін қалыптастыруды жетілдіру.
Нысан: Жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие үдерісі_____________

___________________________________ __________________________

4-тапсырма. Сұрақ тұсына өзіңіз шамалаған реттік нөмірді жазыңыз.

* ЖОО студенттерінің әдіснамалық мәдениеті қалыптасуының проблемалары
мен шарттары тақырыбында зерттеу міндеттерін логикалық бірізділікке
келтіріңіз.
* Тәжірибе-эксперименті жұмыс үдерісінде студенттердің әдіснамалық
мәдениеті қалыптасуының шарттарын анықтау және тексеру.
* Студенттердің әдіснамалық мәдениетінің жағдайын айқындап алу.
* Студенттердің әдіснамалық мәдениеттерінің қалыптасу шарттарын түзу
бойынша ұсыныстар беру.
* Болашақ педагогтың Әдіснамалық мәдениеті ұғымына талдау жасау.

5-тапсырма. Төменде келтірілген педагогикалық зерттеу тақырыптарының
бірін іріктеп алып, оған қажетті әдіснамалық аппарт құрастырыңыз.

Алдын ала педагогикалық мамандар бойынша жазылған кандитатттық
диссертациялардың авторефераттарындағы үлгі-мысалдармен танысыңыз.
1. Тұлғаралық қатынастардың шәкірттер білімінің сапасына ықпалы.
2. Сабақтарда ойын іс-әрекеттерді пайдалануда шәкірттердің негізгі
психофизиологиялық көрсеткіштеріне әсері.
3. “Дүниетаным” пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстардың сынып ұжымының
ынтымақтық деңгейіне ықпалы.
4. Жіктемелі оқу-үйретімді іске асыру барысында математикалық жеке
даралықты және дербес жұмыстарды ұйымдастыру.
5. Ана тілі бойынша сыныптан тыс дәрістерде шәкірттерді сөз саптау
мәдениетіне баулу.
6. Қазақ тілі сабақтарында шәкірттердің әрқилы сөз топтарында көлемді
оқу-үйретімді пайдаланудың ерекшелігі.
7. Шет ел тілін үйрену сабақтарында тіл–елтану материалдарын
пайдалануда шәкірттердің танымдық іс-әрекеті белсенділігін көтерудің
дидактикалық негіздері.
8. Технология сабақтарында оқу-үйретімді өнімді еңбекпен ұштастыру
жолымен танымдық белсенділік көтеру.
9. Технология пәнін меңгеру үдерісінде шәкірттердің құрастырушылық
білімдері мен ептіліктерін дамыту.
10. Ағымдағы тексеру арқылы шәкірттер үлгермеушілігінің алдын алу.
11. Логикалық ойлау қабілеттерін дамыту үшін практикалық жұмыстар
жүйесін пайдалану.
12. Бастауыш сыныптарда ЭЕМ меңгерудің оқу-үйретімдік жабдықтар жүйесі
және оларды пайдалану әдістері.

Таңдаған тақырыбыңыз бойынша төмендегі кестені толтырыңыз.

Зертеу тақырыбы
Нысаны
Пәні
Мақсаты
Гипотеза
Міндеттері

Орындалған тапсырмаларды бағалау сұлбасы

Тапсырма № 1 2 3 4 5
Қорытынды балл 2 3 3 4 6

Дәрісті бағалау шектері:
Өте жақсы -15 балдан жоғары
Жақсы -13 тен 15 ке дейін
Қанағаттанарлық -10 нан 13 ке дейін

№6 Семинар тапсырмалары

Тақырыптардың бірі бойынша хабарлама дайындаңыз.
(көлемі – 5-7 мин)
1. Танымның жалпы ғылымдық қисынды әдістері (таңдау, біріктіру,
дерексіздендіру, саналылыққа келтіру, жалпылау, индукциялау, дедукциялау,
сәйкестендіру).
2. Педагогикалық зерттеулердегі жобалау (моделдеу)
3. Ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді, мұрағат материалдарын зерттеу
әдістері.
4. Бақылау-ақпарат жинау әдісі
5. Зерттеу әдісі-әңгіме сұхбат
6. Анкеттеу
7. Интервью, эксперт-сауалнама
8. Социометриялық әдіс
9. Тестілеу
10. Конспект талдау әдісі
11. Озат педагогикалық тәжірибені зерттеу
12. Педагогикалық зерттеулердегі эксперимент
13. Статистикалық әдістер
14. Лонгитюд әдісі
15.Мектеп құралдары мен бала шығармашылығы туындыларын зерттеу
әдістері.

Баяндама тезистеріңізді келесі формада дайындаңыз

Тақырыбы:
Кіріс сөз. Әдіс қажеттілігі (саласы, орын)

Әдіс ерекшелігі

Қолдану шарттары

Әдіс түрлері

Кемшіліктері

№6 дәріс. Семинар

Тақырыбы: Педагогикалық зерттеу әдістері

Талқылау сұрақтары:
* Ғылыми педагогикалық зерттеулер классификациясы.
* Негізгі әдістер, оларды пайдалану ережелері.
* Ғылыми педагогкалық зерттеулер логикасы.
Оқу-үйретім көздеген нәтиже.
Ғылыми педагогикалық зерттеулердің әрқилы әдістерінде көрінетін
ерекшеліктер мен олардың мүмкіндіктерін ашып атау, аса маңызды әдістерге
сипаттама беру, нақты зерттеу мақсаттарына орайласқан әдістерді іріктеуге
үйрету, ғылыми-педагогикалық зерттеу логикасы.
Педагогикалық сөздік
Педагогикалық зерттеу әдістері - бұл педагогикалық деректер жөнінде
ақпарат жинақтау, сондай-ақ теориялық ұғымдарды талдау мен ғылыми зерттеу
міндеттерін шешудің жолдары және тәсілдері.
Ғылыми-педагогикалық зерттеу принциптері. Ғылыми-педагогикалық
зерттеу барысында қажет:
*Педагогикалық құбылыстардың ақиқат және себепті болатынын негізге
алу, себебі, олар өздеріне тән ішкі объектив заңдар, қайшылықтар, себеп-
салдар байланыстарына орай жасайды, әрі дамиды.
*Педагогикалық құбылыстар мен үдерістердің біртұтас бағытын қамтамасыз
ету.
*Құбылыстарды даму желісінде зерттеу;
*Нақты құбылысты басқа құбылыстармен байланыстыра, бірлікті
әрекеттестікте зерттеу;
*Әрқандай даму үдерісін қозғаушы күш және даму көзі ретінде көрінуші
және сол үдеріске тән ішкі қайшылықтардан болатын өзіндік даму кепілі
ретінде қарастыру.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін таңдау принциптері:
*зерттеу әдістерінің бірліктілік принципі;
*әдістердің зерттелуші құбылыс мәніне, көзделген нәтижелері мен
зерттеуші мүмкіндіктеріне сай келу принципі.
*Тәлім, тәрбиелік үдеріске, сынақталушыларға нұқсан келтіретіндей
ізгілік талаптарына қайшы эксперименттерді, зерттеу әдістерін қолдануға шек
қою принципі;
.
10-кесте.

Ғылыми педагогикалық-зерттеу әдістерін ажырата топтастыру

Жалпы ғылыми Нақты ғылыми
теориялық эмпирикалық
Жалпы *Әдебиеттерді, мұрағат *Бақылаулар (формальды, табиғи,
теориялық материалдарын, құжаттарын аралас, тіке, жанама, түгелдей
және іс-әрекет өнімдерін. және таңдаулы, өзіндік бақылау)
1. Абстракты *Ұғымдар және терминдер *Сұхбат
және нақты жүйесіне талдау
2.Анализ және *Педагогикалық кеңес, ақылдасу
синтез
3.Салыстыру
4.Қарсылас-тыр
у
5.Индукция
және дедукция
Әлеуметтік *Әрқилы табиғи *Бұқаралық жаппай және жеке
1Анкеттеу үдеріс-тердің тұғырлы даралықты педагогикалық
2Интервью дидактикалық заңдарының тәжірибені зерттеу және қорыту
3.Экспертті ортақтастығына негізделген
сауалнама сәйкестендірулер
4.Рейтинг
Психология-лық*Гипотеза (болжам жасау) *Педагогикалық эксперимент
1.психометрия (жаппай, мекенді, шектелген,
2.тестілеу табиғи және зертханалық)
3.тренинг
Математикалық Ой экспериментін құрау Ғылыми-педагогикалық экспедиция
Нобайлау (моделдеу) Алдын
ала барлау (прогноздау)

1-тапсырма. Төменде келтірілген 10 cұрақтың қалаған алтауына жауап
жазыңыз.

1..Педагогикалық бақылау жүргізу кезеңдері
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
2..Педагогикалық эксперимент мәні
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
3.Эксперимент қандай мақсаттарға қолданылады?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
4..Педагогикалық тестілеу деген не?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
5.Анкеттеу педагогикада қандай мақсаттарға қолданылады?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
6. Социометриялық әдістің қолданылу мақсаты?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
7.Сандық әдістердің педагогикаға қажеттігі неде?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
8.Статистикалық әдістердің қызметін түсіндіріңіз?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
9..Нобайлау (моделдеу) қандай мақсатта қажет?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _
10..Педагогикалық зерттеулердің жаңа әдістері жөнінде не білесіз?
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ ___________________________________ ______
___________________________________ _

2-тапсырма. Сөйлемдегі бос орындарға тиісті сөздерін тауып жазыңыз.

1.Шынайы болмысты тану жолдары мен тәсілдері _________________деп аталады.
2.Педагогикалық үдерістер өздерінің_______________________ере кшеленеді.
3.Педагогикалық зерттеулер зерттеу қатысушыларының __________________
мен _______________ нұқсан келтірмейтіндей етіп ұйымдастырылуы қажет.
4.Педагогикалық қорыту аса маңызды___________ негізге алумен_________
әрдайым___________________________________ _______ сипатқа ие болады.
5_________________ зерттеулерді қолданумен педагогика өз пәнінің
ерекшеліктерін толықтырып барады.

3-тапсырма. Дұрыс жауап нөмеріне белгі салыңыз.

Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдісі - бақылау қажеттігі:
1.Кезекші мұғалімнің асханадағы тәртіпті реттеуге:
2.Жеке тақырыптарды игертуде педагогтардың компьютер бағдарламасы
жәрдемімен шәкірт дамуын назарға алуға:
3.Сынып жетекшісінің шәкірттердің киіну жинақылығына мән беруге:
4.Шәкірттердің жәндік қимыл әрекетіне назар салғанда:
5.Жас мұғалімнің тәжірибелі әріптесі әдістемесін үйреніп жүргенде.

4-тапсырма. Дұрыс жауап номеріне белгі салыңыз.

Педагогикалық эксперимент кезінде өткізілмейді.
1. бақылау нысандарын бөлшектеп қарастыру
2.бақылау нысандарын даралау
3.бақылау міндеттерін алға тарту
4.бақылаудың нәтижелерін күні ілгері болжастыру
5.бақылау нәтижелерін сандық өлшемге келтіру;
6.алынған деректерді өңдеу;
7.бақылау нәтижесін хаттау;
8.бақылаудағы оқиғалар шапшаңдығын белгілеу.

5-тапсырма. Дұрыс жауап номерін белгілеңіз.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі - әңгіме сұхбат қажеттігі:
1.сынып жетекшісінің ата-аналармен отбасы тәрбиесі жөнінде;
2.мұғалімнің сабаққа кешігіп келушілермен кездесуінде;
3.шәкірттерге қоғамдық орындардағы тәртіпті үйретуде;
4.шәкірттердің игерілуші пәнге қызығушылығын арттыру жолдарын ашуға
байланысты.

6-тапсырма. Дұрыс жауап номерін белгілеңіз.

Басқаларынан гөрі табиғи экспериментке жақындау әдіс іс-әрекет:
1.арнайы құралмен жүйке үдерістерінің өту шапшаңдығын зерттеу;
2.жасөспірімдердің бейсана, күйбең қозғалыстарын эксперименталды
зерттеу;
3.қайталаулар санының берік есте сақтауға ықпалын экспериментпен
анықтау;
4.бастауыш сынып шәкірттерінің дыбыс сезімталдығын зерттеу;
5.жаңа оқулық тиімділігін эксперимент жолымен тексеру;

7-тапсырма. Аталған әдіс көрсетілген жағдайда мүмкін болса ондағы санды
бөліп, сызыққа __________________ шығарыңыз.

Әдіс Үдеріс түзуде Жағдай өзгергенде Болжам жасағанда
Бақылау 1 4 7
Табиғи эксперимент2 5 8
Зертхана 3 6 9
эксперименті

8-тапсырма. Дұрыс жауап номерін белгілеңіз.

Септік жалғауларын жазу емлесі тақырыбын игеруге компьютер қолдану
тиімділігін тексеру үшін қажет:
1.әңгіме-сұхбат;
2.зертханалық әдіс;
3.деректеме әдісі;
4.тарихтық әдіс;
5.бақылау;
6.статикалық әдіс;
7. мектеп құжаттарын зерттеу;
8.шәкірт шығармашылығы нәтижелерін зерттеу;
9.амал, тәсілдерді зерттеу;
10.түп нұсқаларды зерттеу;
11.нобайлау;
12.тәжірибе талдау;
13.табиғи эксперимент.

9-тапсырма. Сөйлемдердегі бос орындарды тиісті сөздермен толықтырыңыз.
1.Адамдардың оқу-үйретім мен тәрбие саласындағы қажеттіктері және
оларды қамтамасыз ету жолдары, құралдары мен әдістерін білмейтіні жөніндегі
білімдері арасындағы қарама-қарсылықтардың өрнектелуі-бұл
___________________________________ _______________________________.
2.Зерттеу проблемасының ықшамды өрнегі бұл ____________________
___________________________________ __________________________
3. Зерттеу барысында өрнектеліп, қорытындысында күтілетін ғылыми
нәтиже___________________________________ _________________________.
4.Эксперименталды және теориялық тексеруді қажет ететін ғылыми негізді
пайым -бұл___________________________________ _______________.
5.Дәл, әрі нақты ескерілген жағдайларға педагогикалық болмысты
жаңалауға__________арналған________ ___ғылыми______-_____тәжірибелік
жұмыс___________________________________ _________________________.
10-тапсырма. Сұрақ тұсына өзіңіз пайымдаған реттік тізбек нөмерін қойыңыз.

Ғылыми- педагогикалық зерттеу логикасын анықтаңыз.
*Практикалық ұсыныстар беру.
*Өзгеріске келтіру экспериментін ұйымдаcтыру және өткізу.
*Дәлелденуі тиіс болжам құру.
*Зертттеу проблемасымен жалпылай танысу, оған негіздеме беру,
мақсаттар өрнектеу.
*Бастау тұжырым-әдіснама таңдау.
*Зерттеу әдістерін іріктеу
*Зерттеу нәтижелерін талдау, түсініктеме жасау және нәтижелерін
өрнектеу.
Орындалған тапсырмаларды бағалау сұлбасы.

ТапсырмаХабарлама 1
№ 1
1 Жұмыс барсында адамдар менің тапсырыстарымды сөзсіз
бағынумен орындауын қалаймын.
2 Жаңа тапсырыстар мені оңай еліктіреді, бірақ оларға
суынуым қиын емес
3 Менің шыдамдылығым мен ұстамдылығыма адамдар көбіне
қызғаныш білдіреді.
4 Қиындықты жағдайларда мен әрдайым алдымен басқалар
туралы, кейін өзім жөнінде ойлаймын.
5 Ата-аналарым мені өзіме жақпаған істерге онша
мәжбүрлей бермейтін.
6 Кейбіреулердің шектен тыс ынталылығы мені күйіндіреді
7 Менің қызмет орындауым өте қауырт, себебі өз
көмекшілеріме сене алмаймын
8 Мені түсінбейтінін сезсем, бірдеңені дәлелдеп жатудан
бас тартам.
9 Мен шәкірттерім арасынан күшті, орташа не төмен
үлгеретіндерін шынай айырып, бағалай білемін.
10 Жауапкершілікті тапсырыс беру алдынан менің өз
жәрдемшілеріммен жиі ақылдасуыма тура келеді.
11 Адамдар келеңсіз қарсылық тудырмас үшін өз
ұсыныстарымды мен онша көп алға тарта бермеймін
12 Қызметкерлерімнің табыстары мен қателіктеріне берген
бағаларым дәл әрі адал екеніне сенімдімін.
13 Мен өз шәкірттерімнен менің бұйрықтарым мен
тапсырмамды бұлжытпай орындауын талап етемін.
14 .Біреуге басшылық еткенше, өзім өзіммен болып жұмыс
атқарғаным жеңілдеу.
15 Мені көпшілік сезімтал да, бауырмал басшы санайды.
16 Ұжымнан жақсылықты да, жамандықты да жасырудың қажеті
жоқ деп есептеймін.
17 Егер қарсылыққа кезіксем, менің адамдармен бірге
қызмет жасау ниетім жойылады.
18 Бір басшылық тиімділігін қамтамасыз ету үшін мен
ұжымдық басшылықты мойындамаймын.
19 Беделімді жойып алмау үшін мен ешқашан өз
қателіктерімді мойындамаймын. Тиімді жұмыс жасауға
менің ешқашан уақытым жетпейді.
21 Дөрекілікке жауап ретінде жанжалсыз әрекет жасауға
тырысамын.
22 Шәкірттерім менің тапсырмаларымды қызыға орындауы
үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын.
23 Шәкірттеріммен жасаған қатынасым өте тығыз да,
қонымды.
24 Барша бастауларда мен қалай болмасын, бірінші болғым
келеді.
25 Жағдайлардың көпшілігінде тиімді болатындай әмбебап
басшылық жасауға тырысамын.
26 Ұжым пікіріне қарсы тұрғанша, оған бейімделе әрекет
жасаған жөн деп білемін.
27 Шәкіртті әрқандай, мейлі, онша елеулі болмасада,
табысы үшін мақтау керек сияқты.
28 Басқалардың көзінше мен шәкіртіме сын айта алмаймын.
29 Мен талап ету орнына көбіне өтініш жасаймын.
30 Қызбалықтан мен көбіне өз сезімдерімді қадағалай
алмай қаламын, әсіресе бір талапты қайталап,
жалықтыра берсе.
31 Кейде мен байыпты күйде қалып, шәкірт қызығулары мен
бейімділіктеріне селқостық білдіремін.
32 Егер мен шәкірттер арасында көбірек болу мүмкіндігін
тапсам, менің қызметімнің ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Техникалық және кәсіптік білім беруде аналитикалық химияны арнайы пәндермен байланыстыра оқыту әдістемесі
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде
Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі пәнінен дәрістер кешені
Компьютерлік презентациялық материалдарды қолдануы және электронды құралдарды дайындау мәселелері
Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттар жүйесін теориялық тұрғыда негіздеу
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі
Жоғары оқу орнындағы оқытудың белсенді және интерактивті әдістері
БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ КӨРНЕКІЛІК ҚҰРАЛДАРЫ
Қышқылдар мен негіздер теориялары
Пәндер