«iс жүргiзу корреспонденциясы» пәні бойынша бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау


Жұмысты жазбаша орындау оқу процесiнде маңызды орын алады, сырттай оқитын студенттерге іс жүргізу корреспонденциясы маңызды әдiстемелiк сұрақтарын терең оқытумен қатар бухгалтерлiк есеп көрсеткiштерiн тәжiрибеде қолдануға мүмкiндiк туғызады. Берген әдебиеттердi оқып үйренгеннен кейiн студент оқу жоспарында қарастырылған бақылау жұмыстарын орындау қажет. Ол екi бөлiмнен тұрады: теориялық және есептiк. Теориялық бөлiмдi орындауда қойылатын сұрақтардың мәнiн көрсетiп, Бақылау жұмысында теориялық сұрақтар 10 варианттан құрастырылған. Бақылау жұмысының нұсқасы студенттердiң фамилиясының алдыңғы әрпi бойынша алынады.
Практикалық есептi таңдауда студенттiң сынақ кітапшасының соңғы санымен анықталады. Студенттер өз нұсқауларын анықтағанда мұқият болуы керек. Өз нұсқасында орындалмаған жұмыс тексерусiз студентке қайтарылады.
1. Андреева В. И. Делопроизводство:Практическое пособие.-7изд. перераб. и допол.-М.:Бизнес-школа,2000.-192с.
2. Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предп-риятии.- М. : ИНФРА, 1998.
3. Басаков М. И. Основы делопроизводства в вопросах и ответах:
Учебное пособие.-Ростов-на-Дону:Феникс,1997.-192с.-
4. Брайдо В. Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления.-М.:Филинь,1998.-424с.
5. Васильева Л. Деловая переписка на английском языке.-М.:Рольф
6. Делопроизводство в кадровой службе/Сост. А.В:Верховцев. -2-еизд.-М.:ИНФРА,2000.-192с.
7. Делопроизводство в общеобразовательном учреждении.- М.: Центр "Педагогический поиск",1999.-160с.
8. Делопроизводство на двух языках.-Алматы,1994.-224с.
9. Документы и делопроизводство: Справ.пособие/ Т.В.Кузнецова,А. В.Соколов,А.Л.Райхцаум и др.;Сост. М.Т.Лихачев.-М.:Экономика,1991.
10. Лобков А. Х. Делопроизводство предпринимателя в Республике Казахстан.-Алматы:LEM,2000.-40с.-(Сер."Б-чка предпринимателя")
11. Методические указания и тематика контрольных работ по
курсу: "Делопроизводство в таможне"для студентов таможенных специальностей/Сост. Д.Б.Назарбекова, А.М.Атенова.
12. Павлюк Л.В., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству и основам работы на компьютере.-2-е изд.-М.-СПб.:Герда,1998.-345с.
13. Павлюк Л. В., Киселева Т.И. Справочник по делопроизводству,архивному делу и основам работы на компьютере.-СПб:Герда,1999.-304 с.-436тг.
14. Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство: Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия.
15. Стенюков М. В. Делопроизводство на малом предприятии.:Документы по личному составу.-М.:ПРИОР,1999.-224с.
16. Тетерский С.В. Введение в социальную работу:Учебное пособие. М:Академ.Проект,2001.-496с.

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі:  Іс-тәжірибеден есеп беру
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Ф.4.7.-008-03

С.С. Ахметова, Н.К. Саркулова

522530 Бухгалтерлік есеп және аудит мамандыµыныє студенттеріне Iс
жѕргiзу корреспонденциясы пәні бойынша бақылау жұмысын орындауға
арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

ШЫМКЕНТ, 2006 ж.

Ф.4.7.-008-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы

С.С. Ахметова, Қ.Б. Сатымбекова

522530 Бухгалтерлік есеп және аудит мамандыµыныє студенттеріне Iс
жѕргiзу корреспонденциясы пәні бойынша бақылау жұмысын орындауға
арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

УДК 657
Ф.4.7.-008-03

Құрастырғандар: оқытушылар С.С. Ахметова, Н.К. Саркулова

522530 Бухгалтерлік есеп және аудит мамандыµыныє студенттеріне Iс
жѕргiзу корреспонденциясы пәні бойынша бақылау жұмысын орындауға
арналған әдістемелік нұсқау

Шымкент М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ. 2006ж.

Iс жѕргiзу корреспонденциясы пәні бойынша бақылау жұмысын орындау
барысында студент тек құжаттардың түрлерімен ғана танысып қоймай, оны қалай
жүргізу қажеттігін үйренеді.
Баылау жЅмыстарын орындау студенттерге бЅл пґн бойынша теориялы
жґне практикалы аспектiлерде бiлiм алуына тереєiрек, ойлау абiлетiн
жоµарылатуµа мѕмкiндiк бередi.

Рецензент: э.ғ.к., доцент қ.а. Иманова Г.А.

Хаттама №10 16 мамыр 2006ж. кафедра мәжілісінде, факультеттің әдістемелік
бюросында хаттама №__ ___________2006 ж. қарастырылып,баспаға ұсынылды

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ның ғылыми-әдістемелік Кеңесімен баспаға
ұсынылды (хаттама №__ ___________2006ж.)
© М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ. Шымкент - 2006ж
Жалпы әдiстемелiк нұсқаулар

Жұмысты жазбаша орындау оқу процесiнде маңызды орын алады, сырттай
оқитын студенттерге іс жүргізу корреспонденциясы маңызды әдiстемелiк
сұрақтарын терең оқытумен қатар бухгалтерлiк есеп көрсеткiштерiн тәжiрибеде
қолдануға мүмкiндiк туғызады. Берген әдебиеттердi оқып үйренгеннен кейiн
студент оқу жоспарында қарастырылған бақылау жұмыстарын орындау қажет. Ол
екi бөлiмнен тұрады: теориялық және есептiк. Теориялық бөлiмдi орындауда
қойылатын сұрақтардың мәнiн көрсетiп, Бақылау жұмысында теориялық сұрақтар
10 варианттан құрастырылған. Бақылау жұмысының нұсқасы студенттердiң
фамилиясының алдыңғы әрпi бойынша алынады.
Практикалық есептi таңдауда студенттiң сынақ кітапшасының соңғы санымен
анықталады. Студенттер өз нұсқауларын анықтағанда мұқият болуы керек. Өз
нұсқасында орындалмаған жұмыс тексерусiз студентке қайтарылады.

Жұмысты рәсiмдеуге қойылатын талаптар

1. Бақылау жұмысы беттерi белгiленген. Оқушы дәптерiнде орындалады.
2. Оқытушы ескерту жасау үшiн әрбiр бетте 4-5 см орын қалдыру керек.
3. Жұмыс анық жазумен жазылып, таза орындалуы қажет. Текстерде сөздердi
қысқартуға жол берiлмейдi. Жұмысты бiр түстi сиямен жазу керек.
4. Жұмыс соңында қолданылған әдебиеттер тiзiмi көрсетiлуi тиiс. Бақылау
жұмысын орындаған күнi және студенттердiң қолы қойылады.

Iс аµаздарын жѕргiзу пґнi бойынша баылау
жЅмысына арналµан сЅратар.

Аты-жөнінің бас әріпі Варианттың нөмірі
Д, Я, П 1
Ф, Б, Т 2
У, Э, А, 3
В, Е, Р 4
Ш, Г 5
Ж, Н, Ч 6
Щ,Х 7
К, М, Ц, 8
Л, З, И 9
О, С, Ю 10

Теориялық сұрақтар:
1-вариант
1. Iс жѕргiзудiє нормативтiк баµасы
2. ±йымдастырушылы Ѕжаттар

2-вариант
1.Iс жѕргiзудi Ѕйымдастыру
2.Їкiм етушi Ѕжаттар

3-вариант
1.¬Ѕжаттарды дайындау мен рґсiмдеудiє жалпы тґртiбi.
2.Апаратты-анытамалы Ѕжаттар.

4-вариант
1.±йымдастырушылы-Ѕжаттардыє жалпы сипаты.
Еєбек атынастары бойынша Ѕжаттар.

5-вариант
1.¬Ѕжаттарды толтыру тґртiбi.
2.Бухгалтериядаµы Ѕжат айналымды Ѕймдастыру

6-вариант
1.Бухгалтерлiк Ѕжаттар Ѕрамы.
2.Коммерциялы Ѕпиялы мґлiметтер мен жЅмыс iстеудi Ѕйымдастыру.

7-вариант
1.¬Ѕпиялы мґлiметтерi бар Ѕжаттармен жЅмыс iстеу.
2.¬Ѕжат реквизиттерiнiє Ѕрамы

8-вариант
1.Бухгалтериядаµы Ѕжат айналымы
2.Тiркеу формалары жґне iс жѕргiзудiє Ѕжаттары.

9-варант
1.¬Ѕжаттармен жЅмыс iстеудi Ѕйымдастыру
2.Кґсiпорын ызметiн Ѕжаттармен амтамасыз ету.

10-вариант
1.¬Ѕжат толтыруµа ойылатын талаптар.
2.¬Ѕжат тѕрлерi мен реквизиттерi.

Практикалық тапсырма:

1- вариант
Кіріс касса ордерін толтырыңыз.
2- Вариант
Шығыс касса ордерін толтырыңыз
3- вариант
Касса кібабын толтырыңыз.
4- Вариант
Негізгі құралдарды кіріске алу актісін толтырыңыз.
5- Вариант
Материалдық емес активтерді кіріске алу актісін толтырыңыз.
6- Вариант
Тауарлы материалдық құндылықтарды қоймадан босату құжатын толтырыңыз
7 – вариант
Лимитті заборлық карта толтырыңыз.
8 – вариант
Жұмысқа қабылдауға қажетті құжаттарды дайындап, оны рәсімдеңіз.
9 – вариант
Кадрлар бөліміне өткізуге жеке іс қағазыңызды толтырыңыз.
10 – вариант
Шағын кәсіпорын үшін құжат айналымын жасаңыз.

Бақылау жұмысын орындауға арналған үлгі.

5-вариант
1. Алғашқы есепке алудың мәні .Құжат пен реквизит түсінігі .

Алғашқы есепке алу – уақыт бойынша қайталатын жинақтау, өлшеу, тіркеу,
жинақтау, сақтау ақпараттармен қамтамасыз етудегі ұйымдастырылған процес
болып табылады, ал автоматтандырылған басқару жағдайында – оны мәліметтерді
алғашқы өңдеуге бағыттау. Ақпаратты алғашқы өңдеу дегеніміз – шаруашылықты
операцияларды сипаттайтын деректі белгілері бойынша сандық мәліметтерді
дифференциалды түрде жинақ болып табылады. Алғашқы есепке алу - кәсіпорында
болып жатқан шаруашылықты процестермен құбылыстарды сипаттайтын жекелей
операцияларды тіркеумен жүйелі қабылдаудың бастапқы кезеңі. Оның
объектілеріне: дайындау, материалды қорларды алу және шығындалу, жанар май
энергетикалық қорларды қолдану, уақытты нормалау , жұмысшылардың уақыттарын
есепке алу өндіріске жұмсалатын шығындар, жартылай фабрикаттар қозғалысы
және бітпеген өндірістің қалдықтары , шығарылатын көлемі, оны түсіру мен
тарату, сату, жабдықтаушы және сатып алушылармен есеп айырысу жатады. Осы
салалар бойынша шаруашылықты процестермен құбылыстар, алғашқы мәліметтер
толық есепке алу құжаттарында тіркеледі.
Құжат – жазбаша дәлел, куәландыру. Ол, шаруашылықты операцияларды
орындауға, оның жүргізілуімен аяқталуы туралы мәліметтер жинақтап беруге
жазбаша бекітіледі.
Алғашқы құжаттама – шаруашылық операцияларын орындау кезеңінде
жинақталып жазылатын , хатталатын бухгалтерлік құжат болып табылады.
Алғашқы құжаттама – шаруашылықты операциялардың орындалғаны жөніндегі
заңдылығын қуаттап көрсетеді. Ол шаруашылық операциялардың орындау
барысында жекелей орындаушылардың жауапкершілігін бекітеді. Бір қатар
кәсіпорындарда , ақпараттарды жинақтау өңдеу бойынша жекелей
механикаландырумен автоматтандыру жүйелері енгізілген. Алғашқы есепке алуды
интегралданған сала және бірыңғай экономикалық есепке алу бағытында бөліп
қарастыру – деректі ақпараттарды интегралданған жүйесін құрудағы шарт болып
табылады. Алғашқы есепке алудың ьөменгі деңгейлері оның нашар бағытта
ұйымдастырылуы ақпаратты деректерді өңдеу жүйесінің дамуына әсер етеді.
В.Ф. Палий және Я.В. Соколов мынадай анықтама береді. Алғашқы есепке алу
шаруашылық операциялар жайындағы мәліметтерді сипаттайтын ақпараттарды
өлшеу тіркеудегі ұйымдастырылған жүйені сипаттап көрсетеді. Алғашұы есепке
алу жүйесінде құжаттанудың өзгеруі - құжаттар айналымы категориясына әсер
етеді. Құжаттар айналымы дегеніміз – барлық жалпылай бухгалтерлік
құжаттардың құрылуы, есепке алыну кезеңінен бастап архивке тапсырылған
кезеңіне дейіңгі мезгілде тексеру, өңдеу және есепке алудың ұйымдастырылған
жүйесін сипаттайды. Алғашқы есепке алудың жүйесі – шаруышылықтыорындалатын
операциялар бойынша құжаттар айналымының бір элементі ретінде есепке
алынады. Олар қолменен немесе жартыла й механикаландырылған формада
хатталады. Алайда автоматталандырылудың проблемасы қарапайым құжаттардың
қолданылуында емес , олар алғашқы құжаттың автоматтандыру проблемасын шеше
алмайды. Осы құжаттардың орнына машиналық тасымалдағыштар немесе тікелей
техникалық құралдар қолданылуы қажет. Сонымен қатар, электрондық есептеуіш
машиналарына енгізілетін деректі ақпараттар өз тасымалдағыштарында бір рет,
машинаның жадысында екі рет есепке алынуы тиісті.
Бірқатар өндірістік кәсіпорныдарда алғашқы есепке алу технологиялық
процесті ендіру параметрлерінен түйіндескен түрде болады. Технологиялық
процестегі бірқатар параметрлардың ауытқуы алғашқы есепке алу барысында
жинақталған ақпараттар негізінде сипатталады, яғни алғашқы есепке алу, тек
қана шаруашылықты операцияларда батапқы кезеңде қабылдау, өлшеу , тіркеу
қызметтерін ғана орындап қана қоймай , сонымен қатар , алшақтау себептерін
анықтай алатын бақылау қызметтерінде орындайды. Осы кезеңде алшақталу
жергілікті факторлар бойынша (температураны, қысымды , ортаны және т.с.с.
өлшеу) тіркеледі. “Алғашқы есепке ” алудың ішкі жүйесінің маңыздылығы тек
қана алғашқы ақпараттарды тіркеп өлшеп қана қоймай, сонымен қатар
“бухгалтерлік есеп” тұрғысында ішкі жүйелі кері байланысты қамтамасыз ету.
Өндірісті технологиялық процесті автоматты басқару жүйелерінің қызметтеу
жағдайларында “алғашқы есепке алу ” ішкі жүйесіндегі банктың ғылыми
ұйымдастыруы мына төмендегідей негізгі принциптермен сипатталуы тиісті:
- Алғашқы есепке алу нарықтық экономикада ерекше орын алады және ол
жекелей беталысты жүйелерді сипаттайтын (басқару, өндіріс шаруашылықты
іс - әрекеттері ) қажетті ақпараттармен қамтамасыз ете отырып әрбір
есепке алу түрімен тығыз байланысқан.
- Алғашқы есепке алу, есепке алудың барлық түрінде тіптен ол
бухгалтерлік болсын, оперативті және статистикалық болсын алғашқы
ақпараттармен негізгі “жабдықтаушы” “тасымалдаушы” болып табылады,
сонымен қатар кәсіпорынның басқару және қаржылық іс - әрекеттерінде
талдау жасау үшін қолданылады.
- Алғашқы тіркеу, есепке алу деректері жоспарлау барымсында қолданылады.
- Алғашқы есепке алу жүйесі, бухгалтерлік есепке алу учаскелеріне
тікелей байланыста, материалдық қорлар еңбек жалақыларын өндіріске
жұмсалатын шығындарды, дайын өнімді , оның тасымалдануымен сатылуын
есепке алып жүйелейді .
- Алғашқы есепке алуды құру өндірісті, еңбек түрлерін , басқарудың
механикалық процестерін ұйымдастыру ерекшеліктеріне байланысты.
- Алғашқы есепке алу басқару жүйесінің ерекшеліктерін сипаттай көрсете
отырып, басқару жүйелерімен кері байланысты қамтамасыз етеді.
- Алғашқы есепке алудың ақпараттары экономикалық көрсеткіштерді
қалыптастыруға қолданылатын банк деректерінің құрамасы бөлімі болып
табылады.
- Алғашқы құжаттар орындарында құралған , алғашқы ақпараттардың
машиналық тасымалдағыштары деректерді өңдеу жүйелерін интнгралдауда
қолданылып, электронды есептеу машиналарында қажетті ақпараттар алу
үшін қызметтеледі.
- Кәсіпорындардв қолданылатын алғашқы құжаттар толық жүйеленіп үйлесуі
тиісті .
- Алғашқы есепке алудың деректері басқарудың тиісті қызметтерімен (цех,
өндірістер , учаскалар) оптималды , оңтайлы басқару шешімдерін
қабылдап, өндірістің тиімділігін көтеру мақсатында қолданылуы тиісті .
Сонымен қатар материалды шикізатты энергетикалық, еңбек және қаржылық
қорларды тиімді, ұтымды қолдану мақсатында. “Алғашқы есепке алу ” ішкі
жүйесінде деректерді кодтаудың бірыңғай жүйелері қолданылуы тиісті.
Осы аталған негізгі принциптерді іске асыра отырып, оның орындалуын
қамтамасыз ету , өндіріс және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бақылау жұмысын орындауға арналған тапсырмалар
«МАКРОЭКОНОМИКА» ПӘНІ КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Диплом жұмысын жазуға арналған оқу-әдістемелік нұсқау
«ИНФОРМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәні бойынша СӨЖ және ОСӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Соғу технологиясы пәні бойынша ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Ветеринариялық - санитариялық сараптау пәні бойынша зертханалық сабаққа арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Халықаралық жария құқығы пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысын орындауына арналған әдістемелік нұсқау
ФИЛОСОФИЯ ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Кәсіпорын экономикасы пәні бойынша әдістемелік нұсқау
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть