Маңғыстау өңіріне физикалық-географиялық сипаттамма

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІНЕ ФИЗИКАЛЫҚ.ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАММА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Физикалық.географиялық орны және жер бедері ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Геологиялық құрылымы және пайдалы қазбалары ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Климаты және ішкі сулары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.Топырағы, өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі ... ... ... ... ... ..

2. МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІНІҢ ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫ ... ... ... ... ... ... .
2.1.Экономикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Мұнай және газ өндірісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Ауыл шаруашылығы. Балық кәсіпшілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4. Маңғышлақтың өндіріс кешені ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3. МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРІНІҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1. Су ресурсына геоэкологиялық жағдайдың әсері ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Атмосфераға геоэкологиялық жағдайдың әсері ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3. Топыраққа геоэкологиялық жағдайдың әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4. Адам денсаулығына геоэкологиялық жағдайдың әсері ... ... ... ... ... .
3.5.Геоэкологиялық мәселелерді шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Зерттеу жұмысының өзектілігі. 1960–жылдардан бастап ‘’қазыналы түбек’’ атанған Маңғыстаудың мол байлығын игерумен байланысты, мұнда, көптеген өндіріс салалары дамып, бұрын халық өте аз мекендеген өлкеге мыңдаған мамандар келіп, жаңа қалалар мен елді мекендер пайда болды. Солардың ішінде, Ақтау қаласы, өзінің архитектуралық көркемдігі жағынан, тек Маңғыстаудың ғана емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышына айналып отыр. Табиғаты қатаң аймақта халық мекендеген жерлерді көгалдандыру аса жауапты іс.
Сонымен түбек байлығын игерумен қатар, ел қоныстанудың алғашқы жылдарынан-ақ қаланы көгалдандыру жұмыстары кең көлемде жүргізіле басталды. Себебі, отырғызылған ағаш, бұта, көгал-шөп пен гүл алаңдары сол жерді мекендеген мұнайшы, кеншілердің мекен-жайларының санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсартып, еңбек пен тұрмыстық деңгейлерін арттыруына қажет болды.
Түбекті үш жағынан тұзды теңіз суы қоршағанымен өз жерінде тұщы суы жоқ, нағыз шөл. Жалпы Маңғыстау түбегі, оның ішінде облыс орталығы Ақтау қаласының табиғи жағдайы, оның теңіз жағалауында орналасуына қарамастан, ауа райы өте қатал аймақ. Маңғыстауда дүние жүзінде кездесетін шөлдердің барлық түрлері кездеседі деуге болады. Бұл жөнінде еліміздегі белгілі шөл зерттеуші ғалым, профессор Б.А. Федорович ''Шөл әлпеті’’ деген кітабында Маңғыстау шөлін төмендегідей суреттейді: ''Егер сіз жер шарындағы шөлдердің барлық түрлерінен мағлұмат алғыңыз келсе … онда Маңғыстаудан артық жерді таба алмайсыз [1]. Бұл аймақта, аз ғана кеңістікте, қорықтағы сандықшадай шөл табиғатының әр түрлі көріністерінің барлық арсеналдары жиналған. Осы қорықтағы сандықшада аса мол байлық ешкім тимеген күйінде жатыр. Маңғыстау ''мақауы’’ көптеген пайдалы қазба байлықтарды шығару мен өдірудің үлкен өндірістік орталығына айналатын уақыт келедђ ''. Бұл сөзді автор 1950 жылы жазды
Маңғыстау сусыз шөл екені айтылды, көгалдандыру мәселесі-ағаш, бұталарды, көгеріс шөп-гүлзарларды қолдан суармайынша болмайтыны анық. Міне, сондықтан да бірінші мәселенің шешілуі тұщы суға тірелді. Қала жағдайында, бұл мәселе, аса қуатты теңіз суын тұщыландыратын атом электростанциясы арқылы шешілген. Ақтау қаласы дүние жүзіндегі ауыз суы осы тәсілмен қамтамасыз етілетін қазірше жалғыз қала. Бұл, тұщыланған су, тек тұрмыстық қажетке емес, сонымен қатар, көгерістерді суаруға пайдалынады. Мұның мемлекетке өте қымбатқа түсетіні де белгілі. Дегенмен халық мүддесі үшін мемлекет осы шығынға барып отыр. Тағы бір ескеретін жағдай-тұщыландыру қондырғысынан құрамында ешқандай тұзы жоқ, таза су шығады. Қолдан тазартылған су бүкіл Мемлекеттік стандарт талабына сай. Ал көгалды дақылдарға құрамында шамалы тұз ерітінділері бар су қажет. Сондықтан бұл тұщыланған суға жерасты ұнғымаларынан жеткізілген тұзды сулармен араластырып суаруға пайдаланылады. Бұл жағдай судың құнын біршама арзандата түседі.
Ал, көгалдандыруды шешудегі екінші басты мәселе-жергілікті топырақтардың экологиялық-мелиоративтік жағдайлары. Біздер ‘’топырақтардың жергілікті экологиялық-мелиоративтік жағдайлары’’ деген мәселеге тегін көңіл аударып отырғанымыз жоқ. Себебі, жергілікті топырақтардың құнарын қолдан арттырмайынша ештеңе өспейді. Ал жақсартудың бұл аймақтағы басты шарасы-суару. Түбірі латыннан алынған ’’мелиорация’’ деген сөз қазақша ‘’жақсарту’’ деген мағынаны білдіреді. Ал, мұндағы топырақтарды жақсарту үшін, олардың жергілікті табиғи жағдайлары және түзіліп, қалыптасу ерекшеліктері, яғни ‘’экологиялық’’ болмысы үлкен маңыз атқарады.
Түбек байлығын халық шаруашылығына түбегейлі игеру- мәселесі бұл аймақтың топырақ жағдайларын да терең зерттеуді қажет етті. Себебі, мұндай зерттеулерсіз жаңа салынып жатқан қалалар мен елді мекендерді
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:


1 Федорович Б.А. Лик пустыни. -М., 1948. -240 с.
2 Жамалбеков Е.Ү. Қазыналы түбек. - Алматы: Қайнар, 1990. -192 б.
3 Маңғыстау энциклопедиясы. - Алматы: Атамұра, 1997. -382 б.
4 Шалабаев С., Өмірбаев Е., Сыдиқов Қ. Маңғыстау. –Алматы: Қазақстан, 1973. -218 б.
5 Қондыбаев Серік. Маңғыстау географиясы. -Алматы: Қанағат- ҚС, 1997. - 135 б.
6 Бесімбаев Е.Б. Маңғыстау облысының физикалық географиясы. –Алматы, 2000. - 65 б.
7 Андрусов Н.И. Материалы для геологии Закаспийской области. -Ч. 2: Мангышлак Труды Арало-Каспийской экспедиции. -Петроград, 1915. - Вып. 8. – С. 10-13.
8 Боровский В.М., Джамалбеков Е.У. и др. Почвы полуострова Мангышлак. – Алма-Ата: Наука, 1974. - 224 с.
9 Колпаков В.Б. Водные ресурсы горного Мангышлака. -Алма-Ата: Казахстан, 1961. - 245 с.
10 Боровский В.М.,Джамалбеков Е.У. Пустыни Мангышлака и проблемы их освоения. –Алма-Ата: Казахстан, 1983. - 60 с.
11 Боровский В.М., Джамалбеков Е.У. Почвы полуострова Мангышлак как объект мелиорации // Вестник АН КазССР. -1969. -№3. -С.3-9.
12. Белов Вячеслав. Мангышлак солнечная земля. –М.: Политиздат, 1981. -127 с.
13 Полынов Б.Б. Кора выветривания. -М., 1934. -Ч. 1.- 41 с.
14 Армандс Пуполс. Ақтаудың радиологиялық картасы // Маңғыстау. - 2003. -10 маусым.
15 Жамалбеков Е.Ү. Түлеген түбек. - Алматы, 1973. -84 б.
16 Буренков В. Мангышлак . -Алма-Ата: Қайнар, 1984. -174 с.
17 Есполов К.Е. Водные ресурсы Мангышлакской области и перспективы развития орошения // Сб.: Проблемы мелиорации почв, озеленения и селскохозяйственного освоения Мангышлака. - Алма-Ата, 1976. -С. 4-8.
18 Степанов В.В. Жажда у моря. -Алма-Ата: Кайнар, 1983. -120 с.
19 Колодкин М.В. Опреснение воды в пустынях СССР // Проблемы освоения пустынь. -1976. - № 3. -С. 22-24.
20 тепанов В. Живая вода Мангышлака // Казахстанская правда. -1997. - 6 июня.
21 Дильдяев Г. Атомное сердце. Мангышлака // Известия . -1983. - 17 июля.
22. Квятковский О. Надежный атом // Казахстанская правда. -1989. -7 марта.
23. Төлешов К.Т. Манғыстау облыстық қоршаған ортаның жайы мен оны қорғау мен сауықтыру шаралары туралы баяндама. – Ақтау, 2001. – 10 б.
24. Жамалбеков Е.Ү. Жер құнары-өмір нәрі. - Алматы: Қайнар, 1987. - 136 б.
25. Боровский В.М., Джамалбеков Е.У., Файзулина А.Х. Критерий оценки использования почв полуострова Мангышлак орошения // Материалы VІІ- съезда. ВОП. - Ташкент, 1985. -С. 53-55.
26. Джамалбеков Е.У. О почвообразовании при рекультивации земель в Казахстане // Почвоведение. -1989. -№ 4. - С. 75-82.
27. Боровский В.М. Формирование засоленных почв и галогеохимические провинции Казхатана. -Алма-Ата: Наука, 1982. -80 с.
28. Боровский В.М., Жамалбеков Е.У. Почвы приморской равнины Мангышлака в районе г. Шевченко // Вестн. с-х. наук. -1967. -№ 1. -С.16 -39.
29. Жамалбеков Е.У. Қазақстан топырақтары және олардың ауылшаруашылығымыздағы орны // Табиғат - ел байлығы. -Алматы, 1979. -36-56 бб.
30 Ахтырская Л.Г., Жамалбеков Е.У. Опыт мелиорации бурых почв г. Шевченко для целей озеленения // Пятая респ. конф. почвоведов. -Алма-Ата, 1982. - С. 300 -301.
31. Андреева Н., Боровский В.М., Жамалбеков Е.Ү. Микроморфологические и физико-химические особенности бурых и серо-бурых почв полуострова Мангышлак // Изв. АН СССР. Серия биологическая. - 1981. -№6. - С. 881-891.
32. Жамалбеков Е.У., Грабаров П.Г., Квитко Б.Я., Солодникова Е.А., Файзуллина А.Х. Микроэлементы в почвах полуострова Мангышлак // Вестник АН КазССР. - 1976. - №11. - С.36-41.
33. Димо Н.А. Из бассейна Амударьи // Тр. Гос.океанограф ин-та. -Л., 1950. -Вып. 15. - С.20-23.
34. Файзуллина А.Х., Жамалбеков Е.У. Почвенно-географическое районирование и проблемы использования пустынной территроии Мангышлакской области // Тез. докл. Ү Всесоюз. конф. по освоению пустынь. -Ашхабад, 1986. - Т. 3. - С. 170-172.
35. Асанбаев И.К. Современный антропогенез, экологические состояние и пути востановления нарушенных почв аридных территорий Казахстана (на примере Прикаспия и Приаралья): Дис…д-ра с-х. наук. - Алматы, 1999. - 280
        
        Мазмұны
|кіріспе............................................................| |
|............................................ | |
|1 ... ... ... | ... ... | ... ... орны және жер | ... | ... ... ... және пайдалы | ... | ... ... және ішкі | ... ... | ... ... ... және жануарлар | ... | ... ... ... ... ... | ... ... | ... ... және газ | ... ... | ... Ауыл ... ... | ... | ... ... өндіріс | ... ... | ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ | ... | ... Су ... геоэкологиялық жағдайдың | ... | ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... | ... | ... Адам ... ... ... | ... | ... ... шешу | ... | ... ... | ... ... тізімі | ... | ... ... өзектілігі. 1960–жылдардан бастап ‘’қазыналы түбек’’
атанған ... мол ... ... ... ... ... ... дамып, бұрын халық өте аз ... ... ... келіп, жаңа қалалар мен елді ... ... ... ... Ақтау қаласы, өзінің архитектуралық көркемдігі жағынан, ... ғана ... ... ... ... айналып отыр.
Табиғаты қатаң аймақта халық мекендеген жерлерді көгалдандыру аса жауапты
іс.
Сонымен ... ... ... ... ел ... алғашқы
жылдарынан-ақ қаланы көгалдандыру жұмыстары кең көлемде жүргізіле басталды.
Себебі, отырғызылған ағаш, бұта, көгал-шөп пен гүл ... сол ... ... ... ... санитарлық-гигиеналық
жағдайын жақсартып, еңбек пен тұрмыстық деңгейлерін арттыруына қажет болды.
Түбекті үш жағынан тұзды теңіз суы ... өз ... тұщы суы ... шөл. ... ... ... оның ішінде облыс орталығы Ақтау
қаласының табиғи жағдайы, оның теңіз жағалауында ... ... райы өте ... ... ... ... ... кездесетін шөлдердің
барлық түрлері кездеседі деуге болады. Бұл жөнінде еліміздегі белгілі шөл
зерттеуші ғалым, профессор Б.А. ... ''Шөл ... ... ... шөлін төмендегідей суреттейді: ''Егер сіз жер шарындағы шөлдердің
барлық түрлерінен мағлұмат алғыңыз келсе … онда ... ... ... ... [1]. Бұл ... аз ғана кеңістікте, қорықтағы сандықшадай
шөл табиғатының әр түрлі көріністерінің барлық арсеналдары жиналған. ... ... аса мол ... ... тимеген күйінде жатыр. Маңғыстау
''мақауы’’ көптеген пайдалы қазба байлықтарды шығару мен ... ... ... айналатын уақыт келедђ ''. Бұл сөзді автор 1950 жылы
жазды
Маңғыстау сусыз шөл ... ... ... ... ... ... ... суармайынша болмайтыны анық.
Міне, сондықтан да бірінші мәселенің ... тұщы суға ... ... бұл ... аса ... ... суын ... атом
электростанциясы арқылы шешілген. Ақтау қаласы дүние жүзіндегі ауыз суы осы
тәсілмен қамтамасыз етілетін қазірше жалғыз қала. Бұл, ... су, ... ... ... ... ... ... суаруға пайдалынады.
Мұның мемлекетке өте қымбатқа түсетіні де белгілі. Дегенмен халық мүддесі
үшін мемлекет осы шығынға барып ... Тағы бір ... ... ... ... тұзы жоқ, таза су ... Қолдан
тазартылған су бүкіл Мемлекеттік стандарт талабына сай. Ал ... ... ... тұз ... бар су ... ... ... суға жерасты ұнғымаларынан ... ... ... суаруға пайдаланылады. Бұл жағдай судың құнын біршама арзандата
түседі.
Ал, көгалдандыруды ... ... ... мәселе-жергілікті
топырақтардың экологиялық-мелиоративтік жағдайлары. Біздер ‘’топырақтардың
жергілікті экологиялық-мелиоративтік жағдайлары’’ деген мәселеге ... ... ... жоқ. Себебі, жергілікті топырақтардың құнарын
қолдан арттырмайынша ... ... Ал ... бұл ... ... ... латыннан алынған ’’мелиорация’’ деген сөз ... ... ... ... Ал, ... топырақтарды жақсарту
үшін, олардың жергілікті табиғи жағдайлары және ... ... яғни ... ... ... ... атқарады.
Түбек байлығын халық шаруашылығына түбегейлі игеру- мәселесі бұл
аймақтың топырақ ... да ... ... қажет етті. Себебі, мұндай
зерттеулерсіз жаңа салынып жатқан қалалар мен елді мекендерді көгалдандыру
жұмыстарын ... ... ... да тасымалдауға жарамайтын азық-түлікпен
жергілікті халықты қамтамасыз ету мүмкін де емес.
Жұмыстың мақсаты мен ... ... ... мақсаты – Маңғыстау
өңірінің экологиялық жағдайына талддау жасау және оны шешу жолдарын көрсету
болып табылады.
Зерттеу жұмысының теориялық және ... ... ... ... жылдар аралығындағы автордың жеке ... ... орай ... ... мен ғылыми әдебиеттер,
картографиялық және басылымдар қорындағы деректерді ... ... ... қатар, Қазақ Ғылым Академиясының Ө.Оспанов атындағы топырақтану
институтының профессоры Е.Ү.Жамалбековтың басқаруымен, 1960 ... ... ... ... ... ... ... құрылымы мен көлемі. Дмпломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен,
қорытындыдан тұрады. Жұмыс ... ... ... тізімі берілді.
Зерттеу жұмысының мазмұнын ашу үшін 3 суретпен, 4 кестемен ... ... // бет, ... әдебиеттер саны //
1. Маңғыстау өңіріне физикалық-географиялық сипаттама
1.1 Физикалық-географиялық орны және жер бедері
Маңғыстау облысы 1973 жылдың 20 наурызында құрылды. Бұған ... ... ... ... қарады. 1988 ж. қайтадан Атырау облысы қарамағына
берілді. 1990 ж. Маңғыстау дербес облыс атанды.
Маңғыстау ... ... ... оңтүстік батысында
орналасқан. Жерінің жалпы көлемі 16,7 млн га, оның 12,7 млн га-ы жайылымдық
жер болып есептелінеді. ... ... ... ... ... бұл аймақтың орналасу реті өте тиімді. Өйткені облыстың батысы ... ... ... ... ... арқылы Шығыс Европаға шығуға
толықтай мүмкіндік ... ... ... ... ... ... мен ... Атырау, Ақтөбе облыстары
шаруашылықтарымен шектесіп, күнбе-күнгі тығыз байланыс мүмкіндігінде Ақтау
форты қазақ мемлекетінің, оның ... ... ... ... ... аренаға
теңіз су жолы арқылы шығатын орталығына айналуда. Сондай-ақ ... әуе ... да ... ... бар ... ... ... Алматы —
Ақтау - Стамбул ұшағы ұша бастады. Маңғыстау ... ... ... бері
мал шаруашылығымен айналысады. Топырағы сортаң, ... ... ... ... тым ұзақ ... бірақ желді, қара суық ызғырықты, ылғалы аз,
көктемі созылмалы, нағыз континенталь-шөл ... ... Осы ... ... ... қазақтың түсайыр түйесі, қысы-жазы жайылыммен өсіп-өнген Адай
жылқысы осы аймақтың қым-қиғаш, ... ... ... лайықты
түліктері болып табылады. Маңғыстау өңірінде өнеркәсіптің 1960 жылдардан
бастап қауырт ... ... бұл ... тек қана мал ... ... ... ... жедел дамыған ірі өнеркәсіпті облыстар деңгейіне
көтерілді. Дүниежүзілік маңызы бар мұнай мен газ ... ... ... ... ... ... бар ... рудалар мен
минералдық тыңайтқыштар, көмірдің мол қоры, құрылыстық ұлутас, ақ боры ... ... ... ... ... (кир) бар ... Бұған қоса Маңғыстаудың
емдік суы мен байлығы, шұбаты мен қымызы әлі де ... ... ... ... ... тұрғыдағы табиғи мүмкіндіктер көзі болып саналады.
Маңғыстауда шикізат өндірумен қатар өнеркәсіптің шикізатын өңдейтін ... ... ... ... Өзен ... Қазақтың газ айдау заводы,
Ақтаудағы пластмасса, кен байыту заводтары, БН-350 ре-акторы, ... ... тіс ... шығаратын заводы қазіргі таңда халық ... ... ... ұжымдық еңбектің ұйтқылы орындары болып ... ... ... құс ... ет ... сүт ... жабдықтаушы 6 га «Шаруа» жылыжай ұжымдық шағын ... ... ... ... ... мен қожалықтарыңда 650 мыңнан
аса қой-ешкі, 50 мыңға жуық ... 35 ... ... түйе ... Жер ... ... мен ... Жем мен Бегдашы аралығын алып жатқан байтақ
дала бір-біріне ұқсамайтын шөл ... тән ... да ... ... ... көпсінбестен айқара ашылған құшағына рет-ретімен сыйғызып, табиғатқа
тән өсімдікпен орналастырылған ... ... ... жері ... 1950 ж. далалық байқаудан өткізген жайылымдық-
мелиоративтік ... ... ... ... жер ... алуан
түрлілігі айқын байқалады. Осы экспедиция байқау жүргізген 6 млн. 245 ... ... ... үлесі 0,01%, жайылымдық — 75,1%, құмдық жер — 5,5%,
сор — 10,2%, аңғар, жар, ... ... — 6,4%, ... - 0,6%, сулы жерлер
-1,3%, басқалай пайдасыз, қолайсыз жерлер - 0,89% болып ... ... ... жер ... рельефтік ерекшеліктеріне қарай бірнеше
аймақтарға бөлінеді.
Бозащы ... ... ... жарты аралы түгелімен кіреді. Бұл жарты
аралдың орта жоны бір қалыпты ... ... ... ... ... ... ... ойысқан етегі сортаң, сор мен ащылы соранды кебіртең, кейбір
жері қайраңды тегістік болып келеді. Жарты аралдың шығысы ... ... 26 м ... ... Қайдақ сорымен көмкеріле келіп, оңтүстікінде теңіз
деңгейінен — 24 м ... ... ... ... батысқа қарай — 19 м
белгідегі Қошақ ... ... Ал ... батысы мен терістігі теңіз
деңгейінен — 19-27 мтомен жатқан Каспий ... ... ... ... ... ... және шығыс Қаратау жоталары мен оңтүстік және
солтүстік Ақтау тізбектері кіреді. Бұл өңір ... жер ... ... - ... және ... ... ... мұздан беті
тегістеліп кеткен) аласа таулар тіркесіне жатады. Бұл ... жер ... ... биік ... таулар, жоталар, адырлар мен аңғарлар, ... ... ... ... және су ... ... ... Маңғыстау – ұзындындығы 117 км, ені 10—15 км-ге созылған ... ... ... оған ... ... оңтүстік және солтүстік Ақтаулардан
тұрады. Орташа биіктігі 300 - 400 м, биіктігі 532-556 м-ге жететін ... ... ең биік ... ... ... ... тек ... Қаратаумен бітпейді, ол одан әрі жалғасып Бесоқты тауы,
Қарашық, Қарамая, Кендірлі сілемдерімен ұштасып ... ... 300 ... ... Сол ... ... және ... Ақтауларда батыс басын
Таушық, Дәніспан маңынан бастап тұмсығын Үстірт шыңына тіреп, терістік
беті Күйекжол ... ... ... ... Ақтауларға қарағанда аласалау болып келеді де
оңтүстік және оңтүстік батысқа ... ... ... оңтүстік
Маңғыстау жазығына жалғасады. Батыс аймақ — Түпқараған т ү б е г і . ... және ... беті ... ... ... ... үстіңгі беті бір
тегіс жазықтық бола биіктігі 140-200 м теңізге ... ... ... ... Шың ... ... ... :

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маңғыстау өңірі табиғат компоненттеріне физикалық-географиялық сипаттамасы66 бет
Биологиялық ырғақтар4 бет
«Білім беру» функционалдық тобының шығындары6 бет
«МаңғыстауМұнайГаз» акционерлік қоғамы21 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ30 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» өндіру бірлестігі25 бет
Абыл Тілеуұлы8 бет
Арал өңірінің ландшафттарының жүйесі және қалыптасу тарихы58 бет
Атмосфераның экологиялық мәселелері және оны қорғау4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь