Ілгерімелі қаржылық есеп

Мазмұны

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1 тарау. Ұзақ мерзімдік міндеттемелердің түсінігі мен оның оның мәні.
1.1Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердің жалпы анықтамасы ... ... ... ... ... ...
1.2 Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердің анықтамасы, пайда болу ... ... ...
себептерi және түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 тарау.Үзақ мерзімдік міндеттемелердің құрылымы
2.1 Ұзақ мерзiмдi міндеттемелер есебi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер есебi ... ... ... ... ... ... ... ... .

3 тарау.Ұзақ мерзімді міндеттемелерді классификациялану
3.1 Ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Кейiнге қалдырылған салықтық мiндетемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4. Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Кiрiспе
Қазiргi нарықтық экономикадағы шаруашылық субъектiлерiн және олардың қандай салада қызмет атқаратындығына қарамастан алып қарайтын болсақ, олардың барлығының да міндеттемелерi, оның iшiнде ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi болады. Кез-келген өндiрiспен айналысатың субъектi сол өнiмдi өндіру үшiн қажеттi шикiзаттар мен материалдар үшiн жабдықтаушыларының алдында мiндеттi болса, саудамен айналысатын шаруашылық субъектiсi сол сататын тауарларын жеткiзiп берушi яғни жабдықтаушы субъектiнiң алдында мiндеттi болуы мүмкiн. Тiптi өндiрiспен де, саудамен де айналыспайтын субъектiлердiң өзiнiң қарамағында жұмыс iстейтiн жұмысшы қызметкерлерге олардың iстеген еңбегi үшiн, сондай-ақ бюджетке түрлi салықтар үшiн қарыз немесе оның алдында мiндеттемесi болуы мүмкiн. Қазiргi таңда қаржының жетiспеушiлiгiнен банктер, банктен тыс мекемелерден, шетелдерден қарыз, несие алып өздерiнің жұмысын жандандырып жатқан, сондай-ақ мiндеттемелерiн шектен тыс көбейтiп алып, оны қайтаруға мүмкiншiлiгi болмай жабылып, аукционға салынып, сатылып жатқан субъектiлер көптеп кездеседi.Сондықтан да олардың мақсаты мен мiндеттерiн қарастыру қажет. Осыған байланысты ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi мiндеттемелердің өзектi мiндеттерi мен мақсаттарын қарастырайық. Дипломдық жұмыс тақырыбының негiзгi өзектi мақсаты- қарыз ақша қаражаттары есебiнен өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру және тағы да басқа алға қойған мақсаттарды орындау.
Дипломдық жұмысының тақырыбының мiндеттерiне келетiн болсақ, ол келесiдей түрде болады:
• Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттеме бойынша: кәсiпорынның қаржылық жағдайың жақсарту, қажеттi ақша қаражаттарымен қамтамасыз ету;
• Ұзақ мерзiмдi кредиторлық борыштар бойынша: жабдықтаушылардан қажеттi құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету, кәсiпорынның өз қаражаты жетпеген жағдайда жалгерлiк арқылы белгiлi бiр ғимарат пен басқа да қажеттi заттармен қамтамасыз ету және тағы да басқалар.
Кейiнге қалдырылған салықтық мiндеттемелерге келетiн болсақ, салық мiндеттемесi мемлекет алдындағы әрбiр салық төлеушінiң мiндеттемесi болып табылады және ол салық заңына сәйкес жүргiзiледi.
2001 жылғы 12 маусымда №2О9- 11 Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерi туралы» (өзгертулермен және толықтырулармен) салық Кодексi қабылданды. Кодекске сәйкес жеке және заңды тұлғалардан алынатын салықтар мемлекеттiк бюджеттi толықтырудың негiзгi көзi болып табылады.
Салық кодексi Республикалық және жергiлiктi бюджетке түсетiн салықтарды, алымдар мен салымдарды және басқа да мiндеттi төлемдердi белгiлейтiн, Қазақстан Республикасы заңдарымен реттелетiн кеден баж салығы, алымы мен төлемдерi мәселелерiн қоспағанда, Қазақстан Республикасындағы барлық салықтық қатынастарды реттейтiн бiрден-бiр заңды мақсаты болып табылады. Салық кодексi салықтардың толық тiзiмiн, оларды есептеу тәртiбiн, салық салу объектiлерiн, салықтық негiзгi түрлерi бойынша төлеушiлерiн анықтайды. Салықтар, алымдар мен басқа да мiндеттi төлемдер мен Кодексте белгiленген тәртiпке сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесiне төлеушiлерден аударылған қаражаттарды айтамыз.
Салықтарды, алымдарды және басқа да мiндеттi төлемдердi енгiзу және аудару немесе тоқтату құқығы Қазақстан Республикасының заң органдарының өкiлеттiлiгiне жүктелген. Бұл құқық тек қана салық Кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы жүзеге асырылады.
Салық төлеушi салық мiндеттемесiн орындау барысында салық салынатын объектiсiн, салық базасын, салық мөлшерлемесiн, салық кезеңiн бiлуге мiндеттi болады. Бұл кезде салық салынатын объект iсi және салық салумен байланысты объектiлерi - мүлiк және әрекетi болып табылады, егер де олар бар болса, онда салық төлеушінiң мiндеттемесi де пайда болады.
Салық базасы мен құқықтық, физикалық базасын айтады және де салық салу объектiсiне басқа да сипаттамасы бойынша салық салуға жатуы мүмкiн. Салық базасының негiзiнде салық сомасы және басқа да төлеулердiң мөлшерi анықталады.
Салық мөлшерлемесi салық базасының өлшем бiрлiгiне есептелген салық деңгейi болып табылады. Салық мөлшерлемесi пайыздық немесе абсолюттiк сомасы бойынша салық базасының өлшем бiрлiгiне қарап белгiленедi.
Салық көзi — бұл уақыт кезеңi, әрбiр салық түрiне және Салық кодексiнiң басқа да мiндеттi төлемдерiне қолайлы етiп белгiленедi, сол кезең бiткеннен кейiн салық базасының анықталып бюджетке төленуге жататын салық пен басқа да мiндеттi төлемдерi есептелiнедi.
Қазақстан Республикасындағы салық заңы — мүлiктiң кiрiстелген және тауарды сату мақсатында жөнелтiлген, қызметтiң көрсетiлген, жұмыстың атқарылған кезеңiмен есептелген шығысы мен төленген табысының кезеңiне қарамастан, салықтық есептiң әдiсiне қарап есептеу әдiсi бойынша құрылады.
Төленетiн мiндеттi төлемдердiң сызбасы төменде көрсетiлген.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. «Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп туралы » 2001 жылғы
толықтырулар мен енгiзiлген заңы
2. «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» (Салық кодексi) 2005 ж.
3. «Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар кредиттiк тарихты
қалыптастыру туралы» заң 2ОО4 жыл 16 шiлде
4. Вахрушина М.А.,Мельникова А.А., Пласкова И.С. “Международный стандарт учета и финансовой отчетности” Москва Вузовский учебник,2005 г.
5. Кеулiмжаев I.К. ,Өжiбаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. ,Жантаева А.Э. “Қаржылық есеп” Алматы, Экономика, 2001
6. Мiржақыпова С.Т. «Банктегi бухгалтерлiк есеп» Алматы, Экономика 2004ж
7. Назарова В.Л. «Учет в отраслях” Алматы: Экономика,2005
8. Назарова В.Л. “Шаруашылық жүргiзушi субъектiлердегi бухгалтерлiк есеп”
Алматы :Экономика,2ОО4жыл
9. Назарова В.Л. “Шаруашылық жүргiзушi субъектiлердегi бухгалтерлiк есеп”
Алматы: Экономика,2ОО5жыл
10. Нурсеитов А.О. МСФО Бюллетень бухгалтера МСФО 200З.Т№4
11. Радостовец В.К., Габдуллин Т.Г. , Радостовец В.В., Шмид О.И.”Кәсiпорындағы бухгалтерлiк есеп” Алматы,2003
12. Р.М. Рахимбекова “Финансовый учет на предприятии” Алматы, Экономика
2003
13. Тулешова Г.К. “Финансовый учет и отчетность в соответствий с
международными стандартами” Алматы, 2004г.
14. Телешова Б.I. «Дамыған қаржылық есеп» Алматы, Экономика 2005ж
15. Бухгалтер бюллетенi №2 қаңтар ,2006 «КТС бойынша аванстық төлемдер
туралы есептiлiктердi 2006 жылы беру» Н. Аллохина
16. Бухгалтер бюллетенi 2001 жыл №4 «Ағымдағы жалдық есеп жүргiзу»
Манбетова С.
17. Бухгалтер бюллетенi 1 қаңтар, 2006 «КТС бойынша аванстық төлемдердi
есептеу және төлеу тәртiбi» Юсупова А.
18. Шоттардың үлгi жоспарымен салыстыру. ҚЕХС бойынша шоттардың жұмысшы жоспарын жасаймыз
19. Бектаев Қалдыбай Сөздiк- Алматы,2001
20. .Насырова М.Р., Тоқсанбай С.Р., Құлпыбаев С.К., Гуляева С.П.
қазiргi экономикалық орысша-қазақша түсiндiрме сөздiк
анықтамалық. Алматы,2003
21. Журнал «National Business» Тулегенова Е. «Банковская система Казахстана» ,2004.
22. Көшенова Б.А. Ақша, несие, банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы. -Алматы: Экономика -1999 -189 б.
23. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. - М.: Центр, 1998
24. Абдильманова. Журнал «Банки Казахстана» 2005, №2
25. Рынок ценныз бумаг: Учебник/под. ред. Галанова В.А, А.И. Басова, М: «Финансы и Статистика», 1996 – 23-27 с.
26. Егемен Қазақстан – 2005. – 26 қаңтар.
27. Экономикалық теория негіздері. ІІ-бөлім.
28. Ғ. С. Сейтқалиев. Ақша, несие, банктер. Алматы, «Экономика», 2001
29. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Алматы,2005
30. Банки и банковские операции // под ред. Жукова Е.Ф. – М., 2001.
31. Сахариев С. Әлем экономкасы. 2 бөлім. Алматы «Дәнекер» 2003.
32. Экономикалық теория негіздері. І-бөлім.
33. Сапарбаев Н.К. «Ұзақ мерзімді міндеттемелер».Алматы, 2005.
        
        Құрметті мемлекеттік аттестациялық комиссияның төр ағалары мен мүшелері,
сіздердің назарларыңызға «Ілгерімелі қаржылық есеп» деген тақырыпқа
дипломдық жұмысымды ұсынамын.
Пікір
Қазiргi нарықтық экономикадағы шаруашылық ... және ... ... ... ... қарамастан алып қарайтын болсақ,
олардың барлығының да міндеттемелерi, оның ... ұзақ ... ... ... ... айналысатың субъектi сол
өнiмдi ... үшiн ... ... мен ... үшiн
жабдықтаушыларының алдында мiндеттi болса, саудамен ... ... сол ... ... ... ... яғни ... алдында мiндеттi болуы мүмкiн.
Дипломдық жұмыс үш тараудан және сегіз тармақтан ... ... ... ... ... түсінігі мен оның
оның мәні» екі тармақта ашып ... ... ... мерзімдік міндеттемелердің құрылымы» екі тармағы
арналған. Атап айтқанда, олар: банк сферасында жүргізілетін ұзақ мерзімді
міндеттемелердің қалыптастырудағы ... ... ... ... қарастырылады.
Үшінші тарауы «Ұзақ мерзімді міндеттемелерді классификациялануына
арналады: бірінші тармағында Ұзақ мерзiмдi ... ... ... оның мәні мен ... функциялары туралы қарастыралады. Екінші
тармағында: Қысқа ... ... ... ... ... ... салықтық мiндетемелер, төртінші тармақ: Өзге ұзақ ... ... ... ... ... ... әдебиет тізімі берілген.
Жалпы алғанда дипломдық жұмыста тақырыптың мақсаттары орындалды.
Сондықтан Халиев Абзал жазған жұмыс ... және ... ... жоғары
баға қоюға лайықты.
Ғылыми жетекші
Мазмұны
Кiрiспе.....................................................................
.............................................
1 тарау. Ұзақ мерзімдік міндеттемелердің түсінігі мен оның оның мәні.
1.1Ұзақ ... ... ... Ұзақ ... ... ... пайда болу….........
себептерi ... ... ... ... ... Ұзақ ... ... Ұзақ ... ... мiндеттемелер
есебi.................................
3 тарау.Ұзақ мерзімді міндеттемелерді классификациялану
3.1 Ұзақ ... ... ... ... ... Кейiнге ... ... Өзге ұзақ ... ... ... ... ... шаруашылық субъектiлерiн және олардың
қандай салада қызмет атқаратындығына ... алып ... ... ... да міндеттемелерi, оның ... ұзақ ... ... ... ... айналысатың субъектi сол
өнiмдi өндіру үшiн қажеттi шикiзаттар мен ... ... ... ... ... саудамен айналысатын шаруашылық
субъектiсi сол сататын тауарларын жеткiзiп ... яғни ... ... ... ... мүмкiн. Тiптi өндiрiспен де, саудамен де
айналыспайтын субъектiлердiң өзiнiң қарамағында жұмыс ... ... ... ... еңбегi үшiн, сондай-ақ бюджетке ... үшiн ... ... оның ... мiндеттемесi болуы мүмкiн. Қазiргi
таңда қаржының ... ... ... тыс ... ... ... алып ... жұмысын жандандырып жатқан, сондай-
ақ мiндеттемелерiн шектен тыс ... ... оны ... ... жабылып, аукционға салынып, сатылып жатқан ... ... да ... мақсаты мен мiндеттерiн қарастыру қажет.
Осыған байланысты ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi мiндеттемелердің ... мен ... ... ... ... ... ... мақсаты- қарыз ақша қаражаттары есебiнен өндiрiс тиiмдiлiгiн
арттыру және тағы да басқа алға ... ... ... ... тақырыбының мiндеттерiне келетiн болсақ, ... ... ... Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттеме бойынша: кәсiпорынның ... ... ... ақша ... ... ... Ұзақ мерзiмдi кредиторлық борыштар ... ... ... қамтамасыз ету, кәсiпорынның ... ... ... ... ... ... бiр ғимарат
пен басқа да қажеттi заттармен қамтамасыз ету және тағы ... ... ... ... келетiн болсақ, салық
мiндеттемесi мемлекет ... ... ... төлеушінiң мiндеттемесi болып
табылады және ол салық заңына сәйкес жүргiзiледi.
2001 жылғы 12 маусымда №2О9- 11 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... да ... ... туралы» (өзгертулермен және
толықтырулармен) салық Кодексi қабылданды. Кодекске сәйкес жеке және заңды
тұлғалардан алынатын ... ... ... толықтырудың негiзгi
көзi болып табылады.
Салық ... ... және ... ... түсетiн
салықтарды, алымдар мен салымдарды және ... да ... ... ... ... заңдарымен реттелетiн кеден баж салығы,
алымы мен төлемдерi мәселелерiн ... ... ... ... ... ... бiрден-бiр заңды мақсаты болып
табылады. Салық кодексi салықтардың толық ... ... ... ... салу ... салықтық негiзгi түрлерi бойынша ... ... ... мен ... да ... төлемдер мен Кодексте
белгiленген тәртiпке сәйкес Қазақстан ... ... ... ... қаражаттарды айтамыз.
Салықтарды, алымдарды және басқа да мiндеттi төлемдердi енгiзу және
аудару немесе ... ... ... ... заң ... ... Бұл ... тек қана салық Кодексiне өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу арқылы ... ... ... ... ... ... ... салық салынатын
объектiсiн, салық базасын, ... ... ... ... ... ... Бұл ... салық салынатын объект iсi және салық салумен
байланысты объектiлерi - мүлiк және әрекетi болып ... егер де ... ... онда салық төлеушінiң мiндеттемесi де пайда болады.
Салық базасы мен құқықтық, физикалық базасын айтады және де ... ... ... да сипаттамасы бойынша салық салуға жатуы мүмкiн. ... ... ... сомасы және басқа да төлеулердiң мөлшерi
анықталады.
Салық мөлшерлемесi салық базасының ... ... ... ... ... ... Салық мөлшерлемесi пайыздық немесе абсолюттiк
сомасы бойынша салық базасының өлшем бiрлiгiне қарап белгiленедi.[1]
Салық көзi — бұл ... ... ... ... ... және ... ... да мiндеттi төлемдерiне қолайлы етiп белгiленедi, сол кезең бiткеннен
кейiн салық базасының анықталып бюджетке төленуге жататын салық пен ... ... ... ... ... ... заңы — ... кiрiстелген және
тауарды сату мақсатында жөнелтiлген, қызметтiң көрсетiлген, ... ... ... ... мен ... ... кезеңiне
қарамастан, салықтық есептiң әдiсiне қарап есептеу әдiсi бойынша құрылады.
Төленетiн мiндеттi төлемдердiң сызбасы төменде көрсетiлген.
Кәсiпорынның бюджетпен есеп ... ... 3100 ... ... бөлiмшесiнiң шоттарында есепке алынады. Бұл бөлiмшеге: 3110
«Төлеуге жататын корпоративтiк табыс салығы», 3120 ... ... ... 3130 ... құн ... 3140 ... 3150 «Әлеуметтiк
салық», 3160 «Жер салығы», 3170 «Тасымалдау ... ... ... салығы», 3190 «Басқалай салықтар» шоттары кiредi.
Корпоративтiк табыс салығы ... ... есеп ... 3110 ... ... ... салығы» деген пассивтiк шотында жүреді.
Кейiнге қалдырылған салықтың есебi үшiн 4310 ... ... ... ... қалдырылған салықтық мiндеттемелер» шоты арналған.
Бұл шотта бухгалтерлiк және салық ... ... ... ... болған уақытша сомалары көрсетiледi.
Бухгалтерлiк есепте табыс пен зиян есеп саясатында қаралған және ... ... ... ... ... ... ... Салықтық есепте табыс пен зиянның сомасы бухгалтерлiк
есепте көрсетiлген сомамен салыстырылып, солардың арасындағы айырмасына
тиiстi ... ... ... ... мынаны ескерген және салық (жедел) есебiнде жиынтық жылдың
табыстан (негiзгi құрал-жабдықтарды ... ... ... ... басқалары бойынша) ұстап ... ... ... ... туралы (үйлердi, ғимараттарды) сату кезiндегi құнының, сондай-ақ
ақша құнсыздануына тузетулердi есепке ала отырып ... ... өсуi; ... қызметтi шектеуге келiскенi және кәсiпорынды
жапқаны үшiн тағы басқалар жөнiнде хабарлама ... бұл ... ... ... ... және ... төленуге тиiстi затқа
тұлғалардан алынатын табыс салықтың сомалары туралы бухгалтерлiк әрi ... ... ... ... әкеп соғады.
Бухгалтерлiк және салық есебi арасындағы мәлiметтердiң теңдiгiн сақтау
оңай шара емес, өйткенi олардың арасында тұрақты және ... ... ... ... ... және ... айырмашылықтар, сондай-ақ
уақытша айырмашылықтардан салықтық тиiмдiлiк туындайды.
Кейiнге қалдырылған салықтық есебi үшiн 4310 «Корпоративтiк табыс салық
бойынша кейiнге ... ... ... шоты ... ... бухгалтерлiк және салық есебiнiң талаптарындағы айырманың нәтижесiнде
пайда болған уақытша сомалары көрсетiледi.
Бухгалтерлiк есепте табыс пен зиян есеп саясатында ... және ... ... ... ... қаржылық-шаруашылықты
қызметiнiң нәтижесi анықталады. Салықтық есепте табыс пен ... ... ... ... ... ... ... арасындағы
айырмасына тиiстi түзетулердiң көмегiмен анықталады.
Бұл арада мынаны ескерген жөн: ... ... ... жиынтық жылдың
табыстан (негiзгi құрал-жабдықтарды амортизациялау, жөндеу, ... ... ... ... ұстап қалулар (жеңiлдiктер) туралы, ... ... ... ғимараттарды) сату кезiндегi құнының, сондай-ақ
ақша құнсыздануына түзетулердi есепке ала отырып амортизациялауға жатпайтын
алашақтардың өсуi; кәсiпкерлiк қызметтi ... ... және ... үшiн тағы ... жөнiнде хабарлама қалыптасады, бұл хабарламада
салық салынатын табыс сомалары және бюджетке ... ... ... ... ... ... сомалары туралы бухгалтерлiк әрi салық
есебi деректерi арасындағы алшақтыққа әкеп соғады.
Бухгалтерлiк және салық есебi арасындағы мәлiметтердiң теңдiгiн ... шара ... ... ... арасында тұракты және уақытша сипаттағы
айырмашылықтар болады.
Осының нәтижесiнде уақытша және ... ... ... айырмашылықтардан салықтық тиiмдiлiк туындайды.
Осы айтылғандар туралы толық түсiнiк беретiн қаржылық есептiң ең
негiзгiлердiң бiрi ... ... ... бiрi- ұзақ ... ... Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер есебi қаржы-шаруашылық
қызметiнiң ... бас ... ... 6-шы ... - ... ... ... Ал қазiргi ҚЕХС[2] бойынша шоттар
жоспарында 4-шi ... ... ... “- деп ... ... ... ... мiндеттемелердің жалпы анықтамасы
1.1.Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердің пайда болу себептерi және түрлерi.
Мiндеттеме - бұл ...... ... мiндеттерi немесе
қарызы. Мiндеттеме - бұл ... ... ... ... субъектiлердiң
берешек. Оны өтеу кезiнде экономикалық табыстарды алып ... ... ... алып ... ... ... ұзақ ... және қысқа
мерзiмдi болып бөлiнедi. Соның iшiнде Ұзаққ ... ... ... ... - бұл ... ... балансының нақты
датасынан бiр жылдан ... ... ... бар мiндеттеме. Ұзақ мерзiмдi
мiндеттемелер арасына ұзақ мерзiмдi несиелердi, ... ... ұзақ ... кредиторлық берешектi қатыстырады. Жалпы ұзақ
мерзiмдi мiндеттемелердіңкөбеюi пайыздық көбеюiне алып ... ... ... мiндетемелердiң көбеюі кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... ... үлес ... еседi.
Қарыздық келiсiмдер iс-әрекеттердi және ұйымдардың қаржылық құрамын
шектейдi. Мiндеттемелердіңорындалмау тәуекелiн азайту ... ... ... ... табыстардың белгiленген деңгейiн сақтау
талабында және өтiмдiлiктi кiргiзедi. Инвестордың ... ... ... ... ең ... ... себебi
несие берүшiлер қарыздық төлемдердiң заңды ... ең ... ... және активтер құқықтарын алады, егерде қарыз
алушының ұйымы жойылса.
Ұзақ ... ... болу ... ... ... ... алу ... компаниялар үшін оңай
2) Тартылған қаражатиардың толық құны жаңа акциялардың ... ... ... тартылган қаражаттардың үлкен үлес салмағына
қарамастан, осы ... ... ... және ... мөлшерi пайыздық
төлемдердеп артық болады.
Ұзақ мерзiмдi мiндетемелердi бағалау және өлшеу ... ... ... алу ... Ұзақ ... мiндеттемелердi қарызға алынған тауарлар мен
қызметтердiң әдiлеттi нарықтық құн ... ... ... өз ... ... ... шығару датасындағы
нарықтық пайыздық қойылымына негiзделген
З) Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердіңбаланс датасындағы қалдық құны — бұл
эмиссия негiзiндегi нарықтық пайыздық ... ... ... ... қалган төлемдердiң ... ... ... ... ... мерзiмдi мiндеттемелер ұзақ мерзiмдi болып сыныпталған ұйымдардың
мiндеттемелерiн есепке алуға болады.Қазақстан өзінің ұзақ ... ... ... ... нақты айқындап алды. Мұның нақты іс-әрекет
жоспары бар, оны ... ... үшін көп және ... ... істеп қана
қоймай, қоғамның жұмылуын, халықтың ынтымағын, тұрақтылық пен ... ... ... Мен ... өз ... үшін өмірдің жоғары
стандарттарын құру жолымен ... ... келе ... ... қатарына шын
мәнінде кіреді және әлемдік қоғамдастыққа тең ... ... ... өтеу ... байланысты ұзақ мерзiмдi және қысқа
мерзiмдi болып бөлiнедi:
Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелердің ... ... ... Ұзақ ... ... мiндеттемелер. Мiндеттеменiң бұл ... ... ұзақ ... банктiк қарыздар
- ұзақ мерзiмдi алынған қарыздар
- өзге де ұзақ мерзiмдi қаржылық ... Ұзақ ... ... ... ... бұл ... ... жеткiзүшiлер мен мердiгерлерге берiлетiн ұзақ мерзiмдi берешек
- еншiлес ұйымдарға берiлетiн ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек
- қауымдастырылған және бiрлескен ұйымдарға ... ұзақ ... ... ... мен ... ... берiлетiн ұзақ мерзiмдi
кредиторлық берешек
- жалдау бойынша ұзақ мерзiмдi берешек
- төлеуге ... ... ... өзге де ұзақ ... кредиторлық берешек
3) ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi. Ол келесiлердi кiрiктiредi:
- ұзақ мерзiмдi кепiлгерлiк мiндеттемелер
- заңды наразылықтар бойынша ұзақ ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi
- өзге де ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi
4) Кейiнге қалдырылған салықтық мiндеттемелер. Мiндеттеменiң бұл ... ... ... ... салығы бойынша кейiнге қалдырылған ... ... ... ... ... айырмаға байланысты болашақ
кезеңдерде төлеуге жататын пайдаға салынатын салық сомасы есепке алынады
5) өзге де ұзақ ... ... ... бұл ... тұрады:
- алынған ұзақ мерзiмдi аванстар
- алдағы кезеңдердiң кiрiстерi
- өзге де ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер.
2.Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер ... ... ... қаржылық мiндеттемелер есебi»
«Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер” ұзақ мерзiмдi кредиторлық
берешектi алып тастағанда, ұзақ ... ... ... ... арналған және шоттардың келесi топтарын қамтиды:
4010 «Ұзақ мерзiмдi банктiк қарыздар», бiр жылдан ... ... ... ... ... ... қарыз ресми мәртебесі бар
банктерге, мерзiм, төлеу және қайтару шарттарын қарастыратын ... шарт ... ... ... ... бар ... ... қарызы — бұл банктiң клиентке соманы белгiлi бiр ... ... ... және бөлiсуi
Банктiң қарыз түрлерi:
1) Қысқа мерзiмдi- бiр жылға ... ... екi ... көп ... керек;
2) Орташа мерзiмдi- бiр жылдан үш жылға дейiн;
3) ұзақ мерзiмдi- үш жылдан жоғары
Орташа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi қарыздар өндiрiстiк ... ... даму ... ... ... ... ... дайындаушы ұйымдарға берiледi;
2) Бланктiк- қаржылық тұрақты субъектiге, сөнiмдi төлеушiге толық сенiп
берiледi
3) Консорпциумдық-бiрлестiрiлген кредит- бiр қарыз алушының екi ... да көп ... аса iрi ... бағдарламаны кредиттеу үшін
берiледi;
4) Ипотекалық- мүлiк кепiлдiгiмен берiлетiн ұзақ мерзiмдi несие
5) Овердрафт — нәтижесiнде дебеттiк ... ... ... банктегi
клиент шотынан қаражатты есептеп шығарып тастау ... ... ... ... ... түрi;
б) Кредиттiк желi- мiндеттемесi заңмен рәсiмделген банктiң “Қарыз
алушыға” өзiнiң алғашқы ... етуi ... ... ең аз ... ... ... кредиттiк кезең iшiнде беру;
7) Тұтыну мақсаттарына арналған кредит: ... ... ... да жеке ... ... ... мал-құс өсқұруге және
т.б.);[3]
8) Стенд-бай- Халықаралық валюта қорының елдерге ұсынатын кредитi.
Банктiң қарыз есебi ... 4010 ... ... ... ... ... ... 1.
|№ |Шаруашылық операциялардың |Дебет ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... |1040 ... |4010 ... ... |кредитті алуда есеп ... ... ... ... |
| ... шотына есепке |теңгемен ақша | |
| ... ... 1050 | |
| | ... ... | |
| | ... валютамен| |
| | ... ... | |
|2 ... ... ... |4110 ... |4010 ... мерзімді|
| |алынған |мен ... ... ... |
| ... қор ... ... | |
| ... қызмет)үшін төлеу |кредиторлық берешек»| |
|3 ... чек |1070 ... |4010 ... ... ... есепке алынған|шоттардағы ақша ... ... |
| ... ... | |
|4 ... ... үшін |7310 «Сыйақылар |4160 ... ұзақ |
| ... ... |бойынша шығындар |мерзімді сыйақылар»|
|5 |Пайыздарды төлеу |4160 ... ұзақ |1040 ... |
| | ... сыйақылар» |банктік шоттардағы |
| | | ... ақша |
| | | ... |
|6 ... ... ... |4010 «Ұзақ мерзімді |1040 «Ағымдық |
| | ... ... ... шоттардағы |
| | | ... ақша |
| | | ... |
| | | |1050 ... |
| | | ... ... |
| | | ... ақша |
| | | ... |
|7 |Кредитті қайтару |4010 ... ... |1040 ... |
| | ... ... |банктік шоттардағы |
| | | ... ақша |
| | | ... |
| | | |1050 ... |
| | | ... ... |
| | | ... ақша |
| | | ... |
|8 ... ... ... |5420 «Табыс |7310 Сыйақылар |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... шығындарын есептен | | |
| ... | | ... ... есеп ... ... ... бар:
келісім-шарт төртібінің нығаюына мүмкіндік береді жөне қүжат айнаіымын
жыддамдатады. Төлем ... ... ... ... ... ... үкім — заң актілерінде көзделген жагдайда ақшаны
жөнелтушінің ... оның ... ... ... алу ушін
пайдаланылатын төлем қужаты.
Инкассалық өкім салық және ... ... ... ... соттың шешімі бойынша басқа да төлемдерді талап ету ... ... ... және кеден органдарының инкассалық өкімінен
басқасы міндетті түрде соттың ... ... ... жөне ... ... ... парағымен берге жуүеді.
Инкассалык өкімде төлемнің тағайындалуы ақшаны аударушының банктік
шотынан, оның ... ... ... құқық беретін заңдық актіге сілтеме
кәрсетіледі.
Салык және кеден органдарынан келіп түскен инкассалық өкім ... ... ... ... ... ... яғни ... көлемі
толық жетпеген жағдайда, сол қүжаттың келесі бетіне "жартылай ... ... ... тиіс. Қалған сома қаражаттың шотқа түсуіне қарай
төленеді. Тек қана ... ... ... ... ... ... қаражат
соамсы жеткілікті болған жағдайда теленеді, керісінше жағдайда ол шоттағы
қаражат қозғалысына тиым салынады. Мұндай телем ... ... ... ... тыс ... ... операциялар:
- клирингтік жүйелер мен ірі төлемдер ... ... ... ... ... ... ... және ресейлік банктердің желісі арқылы шетел
валютасы түріндегі төлемдер;
- банктер – ... ... ... ... ... аралық
есептер;
• Кассалық операциялар мен инкассация:
- шоттардағы қалдықтар шегінде теңге және шетел валюталарымен ақшалай
беру;
- банк ... сол күні ... ... ... ... ... ... кез келген ыңғайлы уақытында және демалыс күндері ақшалай
қаражаттың инкассациясы;
... ...... ... ... немесе акцепт үшін импорттық істер бойынша құжаттарды беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық ... ... ... ... ... ... құжаттарды индоссирлеу;
• Чектермен операциялар:
- MasterCard, American Express, CITICORP, VISA жолдық ... ... CHASE ... Bank ... чектерін сату;
- инкассо коммерциялық, жолдық, атаулыларға чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен операциялар – ... ... ... ... аккредитивті визалау, дәлелдеу;
- экспорттық аккредитивтер бойынша негоциация және акцепт тратт;
- трансферабельді аккредитивті ... ... ... өткізу бойынша консультациялар;
• Конверсионды операцияларды өткізу:
- теңге үшін ... ... алу / ... «валюта – валюта» конверсионды операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп бөлімшелі компанияларға қызмет көрсету, ... ... ... ... күйі туралы ақпаратты оперативті
беру;
• Компьютерлік – модельді байланысты пайдаланумен «Банк - клиент» жүйесі
бойынша «электрондық» ... ... ... ... ... ... ... мен шетел валютасы түрінде
сұраныстарды беру;
- валютаны конвертацияға өтініштерді банкке беру;
- экспорттық ... ... ... ... ... ... ... инкассо тратт;
- құжаттарды индоссирлеу;
• Чектермен операциялар:
- Master Card, American Express, ... VISA ... ... сатып
алу;
- CHASE Manhattan Bank коммерциялық чектерін сату;
- Инкассо ... ... ... чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі;
- аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау, дәлелдеу;
- ... ... ... ... тротт және негоциация;
- аккредитив бойынша төлемдер;
- трансферабельдік аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу үшін консультациялар;
• Конверсионды операцияларды өткізу:
- ... ... ... алу / ... ... - ... ... операциялар;
- күнбе-күн конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп бөлімшелі компанияларға қызмет ... ... ... ... ... күйі туралы ақпаратты оперативті
беру;
• Компьютерлік-модемді байланысты пайдаланумен «Банк-клиент» жүйесі
бойынша ... ... ... ... ... ... төлемдік тапсырыстар мен шетел валютасы түрінде
өтініштерді аударуға беру;
- ... ... ... банкке беру;
- Басқа банк пен бөлімшелердегі барлық шоттар бойынша жазбаларды банктен
алу;
- Ұлттық Банк; Қазақстандық ... ... және ... ... ... ... ... алу;
- Жеке өтініш бойынша ақпаратты алу;
• Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау;
• Теңге және қатты валюталарда шектеусіз жоғарғы тиімділікті ... ... және ... ... ... ... ... – қазыналық департамент уақытша бос ақша
қаражаттарын орнатуды келесіде жүзеге асырады:
- МҚМ ... ... МФ ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноталары;
- ҰЖО (ұлттық жинағыш МФ ... ... ... ...... ... дамуын
басқару:
- CIRRUS / MAESTRO дебеттік теңгелік карточкаларын беру және қызмет
көрсету;
- MasterCard, American Express, VISA ... ... ... есеп ... ... төлем қүралы ретінде заңцы жене ... ... ... Чек ... есеп айырысудың қолайлылығы мынада:
• егерде төлеуші тауарды алғанға дейін телегісі келмей, ал жабдықтаушы
төлеуге кепіл бергенше тауарын ... ... ... ... ... болған жағдайда.
Еліміздегі чекті пайдалану барысы 1998 жылғы 5 желтоқ-сандағы ҚР Ұлттық
банкі Баскармасының бекіткен N 266 ... ... ... ... ... ... ... төмендегідей түрлергс бөлінеді:
Кепілденген чек - чек берушінің банкіндегі шотындагы ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуші
банктің беретін кепілін корсететін чек.
• Кепілдендірілмеген чек - чек беруші банктің ... ... ... ... чек — ... ... ала ... депозитпен
қамтамасыз етілген чек;
• Қамтамасыз етілмеген чек — депозитпен қамтамасъз ... ... ... чек - бүл чек берушінің чекті қабылдаушы 1 банкке,
өзара жасалға ... ... ... көрсетілгеч соманы чекті
устаушыеа төлеу туралы бұйрығы.
Чектер қолма-қолсыз төлемдерді жүзеге асыру және ... ... ... ... ... чекпен есеп айрысу тек қана ұлттық ... ... ... ... ... ... арналған чектің түріне
ақшалай чек жатады. Мұндай чектің ... ... ... бекітілгеІІ
формасында 2003 жылдың 1 ... ... ... деңгейдегі банктер
ездерінің клиенттеріне беріп келсе, бүгінгі күні кез келген коммерциялық
банк өзінің ... ... ... ... Чекті пайдалану банктен алатын
чекті£ ... ... іске ... Чек алу ұшін шот иесі ... чектік
кітапша алуга өтінішін жасайды.
Чектің қызмет ету мерзімі тотырылған күнді есептемегенде он ... ... есеп ... бір ... жатады. Себебі,
вексельдің атқаратын басты қызметі — төлем құралы. Есеп ... ... ... ... жай және ... ... ... сөзі ағылшынша Ьііі поіе — міндеттеме шоты дегенді біддіреді.
Вексель - ... бір ... ... ала келісілген мерзімде ... ... ... ... ... қарыздық мшдеттемесі.
Вексельдің екі түрі бар: жай және аудармалы. Вексельдің түрлеріне "ҚР-
ғы вексель айналысы туралы" (28.04.97) ҚР ... ... ... ... ... — вексельді ұстаушыға вексельде көрсетілген «оманы
белгілі бір уақытта немесе талап етугс ... ... ... ... еш нөрсемен негізделмеген міндеттемесін сипаттайтын вексель.
Аудармалы вексель (тратта) — вексельде көрсетілген соманы білгілі бір
уақытта алғашқы ... ... ... ... ... ... бір
тұлғаға (трассатқа) вексель ... ... еш ... ... ... ... және аудармалы вексель - коммерциялық вексельдің түрлері ретінде
қарастырылады.
Вексель айналысын бірінші ... ... ... Казкоммерцбанк
төжірибесін атап кетуге болады. Бұл банк 1996 жылы ҚР Үкіметінің ... ... ... ... 500, 1000 және 5000 АҚШ ... вексельдерін айналымға шығарып, ... ... ... ... берді. Сол клиенттерінің ішінде атап ... ... ... айналысатын "Астық" акционерлік компаниясы 5000 АҚШ долларындағы
вексельді тендер бойынша жеңіп алып, оны өзінің ... ... ... ретіндс пайдаланды.
Сонымен қатар, осы банк 2003 жылы домицилиант ретінде "Қазақстан темір
жолы" ҮК-ның 200,0 млн теңгеге ... ... ... ...... көрсетілген төлемді жүзеге асыратын,
векселъде делдал ретінде қатысатын банк.
Аккредитивтік есеп айырысу формасы. Аккредитивпсн есеп айырысу жиі
қолданылмайды, ... та ол ... ... ... ... есеп ... - бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып алушының
(аккредетив ... ... ... ... ... ... жабдықтаушы бергеннен соң және аккредитивтің басқа
да шарттарын ... ... ... ... ... ... ақшалай
міндеттемесі.
Егер де аккредитивті ашатын банк, клиенттің ... ... ... ... аударып қойса, онда аккредитивте
корсетілген барлық ... ... ... ... жүзеге асыру үшін
жабдықтаушының банкінде "Аккредитив" жеке баланстық шоты ашылады.
Аккредитивтің ... ... ... ... және ... қайтарылатын және қайтарылмайтын.
Өтелген (қаражат аударылган) - бұл эмитент-банктің міндеттемесінің іс-
өрекетінің барлық мерзімі ішінде ... ... ... немесе
несиеге клиентінс берген қаражаты есебінен аударылған жабдықтаушының
банкісінде ашқан аккредитиві.
Өтелмеген ... - бұл ... ... ... ... ... банкіне сатып алушының банкісінің шотынан қаражатты
шегеруге құқық беру ... ... ... ... ... ... сатып алушымен келісім-шарт
негізінде, сондай-ақ басқа банкпен арадағы корреспондентік қарым қатынас
жағдайына ... ... Ал ... өтелмеген аккредитив бойынша есеп
айырысу ерекшеліктерін қарастырып етейік.
Әрбір аккредитив қайтарылатын немесе ... ... ... ... ... ... ... ол аккредитив қайтарылатын болып
табылады.
Қайтарылатын аккредитив жабдықтаушының келісімінсіз эмитент-банктің
өмірімен ... ... ... жойы ... Бұл аккредитив сатып
алушының мүддесін көздейді.
Қайтарьлмайтын аккредитив жабдықтаушының келісімінсіз өзгере немесе
күшін жоя ... ... ... ... жабдықтаушының пайд;асына
ашылған болып табылады.
Аккредитив формасын пайдалану ... есеп ... ... есеп ... ... ... ... сақталады: өнім
жөнелтілгеннен кейін барып төлем жүргізіледі; ... ... ... ... ' ягни оған ... ... ... болады; келісім-
шарттағы жағдайлардың бұзылуына байланысты төлеушіге ... бас ... ... ... ... қаражаты есебінен немесе банктің
несиесі есебінен ашылады, егерде төлеушінің ... ... ... ... ... артықшылығы, оның телеуге кепіл болуымен сипатталады.
Сонымен қатар, бүл есеп ... ... ... ... де ... алушынын қаражаты аккредитивтің қызмет ету мерзімінің ... ... ... ... қалады; тауар айналымы бөсендейді, яғни
жабдықтаушы аккредитивтің ... ... ... ... өзінің дайын
өнімін жөнелте алмайды және оның ... да ... ... қажет
егеді.
4020 «Ұзақ мерзiмдi алынған қарыздар», бiр жылдан асатын ... емес ... ... ... ... ... Банктен тыс
мекемелердеп қарыз алу- “қарыз берүшi” жақ “қарыз ... ... ... ... ... шартымен ақша немесе материалдық қорды келiсiм-шарт бойынша
қарызға бередi.
Банктен тыс мекемелердеп ... ... ... ... ... шетелдiк валюта қарызына айырбастау
- тiркелген уақыт кезеңiне тiркелген пайыз
Берiлген ұзақ мерзiмдi несиенi ... алу үшін 4020 ... ... қарыздар” деген шотын пайдаланады. Бұл пассивтi шотта ... және ... ... ... мәлiметтерi жинақталады.
Сонымен қатар, бухгалтерлiк есептiң бас шоттар тзбегiнде төлемдер мен
мiндеттемелердің орындалуын ... ... ... және алынған
кепiлдемелердiң қозғалысы мен қолда барын, есепке алу үшін баланстан ... ... 008 ... ... ... мен төлемдер” және 009
«Берілген мiндеттемелердi қамту мен ... ... ... ... ... етудiң кепiлдi ретiнде үшіншi тұлғаның кепiлдiгi,
кепiлге салудың шарты, сақтандыру полисi және тағы ... ... және ... ... мәнін қарастырайық. Кепiлдеме кепiлгер-
кәсіпорыннан несие берушiге борышкердеп алынуға тиiстi соманық уақытында
төленуiн ... ету үшін ... ... ... кәсіпорындар
және мекемелер бере алады. Кепiлдеменiң мәні: борышкер Кәсіпорын несие
бойынша өзiнен алынуга ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар және ұйымдар несиенi төлеудi өз мойындарына алады.
Мiндеттемелердің орындалуын ... ... ... ... ... ... ... және коммерциялық қызметтерінде аталған
жагдай кеңiнен қолданылып жүр.
Қаңтар ... 2003 ... ... ... ... орта ... ... мөлшерлемесi 2002 жылдың ... ... ... ... ... ... қатар банктердiң
активтi операцияларына АҚШ долларымен алынатын валюталық ... ... 2003 жылы ... депозиттер саны 43,8%-ға салынып,
2002 жылға қарағанда 79,1% көлемiне артты.
Шоғырландырылган орта есептелген ... ... ... ... 2003 жылдың соңына қарай 1,73%-ды құрады (2002 жылдың соңында
1,93%).
Басқа банкаралық қарыздық операциялар ... ... ... және ... ... жылдың 11 ай мерзiмiнде резиденттердiң депозиттерiнiң көлемi ... өсiп Т761,1 ... ... ... қатар халықтың салымдары заңды
тұлғалардың депозиттерiне қарағанда едәуiр ... ... Жыл ... ... аса ... ... ... байқалып, оны теңгенiң АҚШ
долларына шаққанда нығаюын бiлдiредi. ... ... ... ... 65,6% ... ал шетел валютамен салынатын депозиттер 0,2%-ға азайды.
Нәтижесiнде ... ... ... ... ... ... 40,0-ден 52,6%-ға өстi. Банктердiң депозиттер ... ... ... ... ... ... 2002 жылдың желтоқсан айымен
салыстырғанда, жеке тұлгалардың жедел теңгелiк депозиттер бойынша сыйақы
мөлшерлемесi 11-ден 10% ... ... емес ... ... ... 3,0%- ға азайды.
Сақтандыру нарығы.
2002 жылдың наурыз айына қалыптасқан жағдай бойынша 33 сақтандыру оның
iшiнде ... ... және ... ... ... ... жүзеге асыруға лицензиялары бар.
2002 жылғы ақпан айында сақтандыру ұйымдарының ... ... ... ... ... ... осы ... салыстырғанда 37,3% артты) және 21,8
млрд. теңгенi құрады, сақтандыру резервтерi 7,5% кемiп, (25,0 %) және ... ... ... ... ... ... 6,9 ... теңгеге жетiп, оның
өсуi 4,3% құрады (17,0% өстi).
2002 ... ... ... ... ... мөлшерi 45,5% артты (1,3
есеге өстi) және 4,1 млрд. теңгенi құрады, ал ... ... —2,3% ... (2 ... жуық өстi) 592 млн. теңгеге жеттi.
Кредиторлардың талабын қанағаттандыру үшін кепiлдiк келiсiм-шарттық
рәсiмдеуiн реттеушi ... ... ... ... ... ... шыққан “Кепiлдiк мүлiктiң қозгалысын тiркеу туралы” заңы негiзгi ... ... ... ... ... жүйе ... ... оған кіретін
элементтердің тығыз байланысымен және оның қосалқы жүйелерінің ... өмір сүре ... ... ... бір жағынан, өндірістік
қатынастардың бір бөлігін білдіреді және осы қатынастар ... ... ... ... ... ... ... өзіндік функциялық өзіндік
ерекшелігі бар өзара байланысты элементтерден тұратын жүйе болып ... ... ... ... ... БҚ ... БҚ ... |28,301 |29,254 ... Алем |65,197 |12,279 ... ... |75,399 |4,504 ... АМРО Банк |83,182 |0 ... Банк |25,813 |21,931 ... кредит |16,015 |1,6530 ... |35,488 |900 ... |53,902 |0 ... |6,04 |300 ... |1,430 |1,008 ... ... процесінде қаржы нарығының қалыптасып, жұмыс
істеуі экономиканың дағдарысын тудыратын және оның ... ... және ... ... ... ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер”, мұнда ... ... өзге ... ... ... алынады.
4031”Облигациялар”
Облигациялар-бұл ұзақ мерзiм негiзiнде капиталдың көптеген сомаларын
қорғау үшін ұйымдар және ... ... ... ... ... — бұл облигацияны инвестициялық ұстаушысының формальдық
уәдесiн бiлдіретiн заңды ... ... ... ... iске ... Инвестициялық банктер жеке инвесторларға белгiленген баға бойынша
облигацияның эмиссиясына кепiлдiк бередi. Сату кезiнде жәрдем беру ... ттас ... оның ... банк өзi мойындайды. Қаржылық
мекемелердiң қатыстық тiкелей орналасуы және ... ... ... ... - ... iске ... ... енгiзiлуi үшін
ең пайдалы факторлардың бiрi. Облигацияның көптеген эмиссиялары ... ... . ... ... бұл ... ... ... және сынылған бағаны белгiлейтiн сынылатын мәлiметтердi
көрсететiн эмитент компаниясының ... ... және ... ... анықтайтын құжат.
Номиналдық құны бойынша шығарылған облигацияларды есепке алған кезде
келесiдей жұмыстар ... ... ... ... ... Дт ... ... Төленуге тиiстi Облигациялар
2) Пайыздарды есептеу. Ол формула бойынша жүргiзiледi:
Пайыздарды есептеу үшін формула ... ... ... ... ... Дт пайыздар бойынша шығындар
• Кт төленуге тиiстi есептелген ... Егер ... ... және ... ... ... тең
болса, онда оларды номиналдық құны бойынша сатады
4) Егер нарықтық пайыздық қойылым бекiтiлген қойылымнан артық ... ... жеке құны ... осы жеңiлдiктердi есептен шығарудың
екi әдiсi бар:
А) Тiкелей әдiс бойынша келесi көрсеткiштер анықталады:
- төлемдердiң жалпы саны ... ... ... ... әр ... ... ... алу сомасы=
облигациялар жеңiлдiк төлемінің жалпы мөлшерi
- төлеген пайыздық сомасы= номиналдық құн* номиналдық ... ... ... ... ... өтеу ... ... жиынтық сомасы=
төлеген пайыздық сомасы+ облигацияның жеңiлдiктi өтеу
Өтеу күнi пайызды төлеу кезiнде келесiдей өткiзбi берiлiедi:
• дт облигацияның пайыздары бойынша ... Кт ... ... ... жеңiлдiк
• Кт ақша қаражаттары
Б) Тиiмдi пайыздық қойылым әдiсi облигацияларның мерзiмiнде оның
баланстық құнының ... ... ... ... Және арнайы кесте
арқылы жеңiлдiктердiң амортизациясы есептелiнiп, баланстық құны анықталады.
Төлеу ... ... ... ... өткiзбе тiкелей әдiстегiдей
сақталынады.
Жаңа өсу аймақтарының пайда болуы сонымен бірге ... ... ... күшейгенін, бәсекенің жаңа орамдары шиеленісіп, пайда болғанын
білдіреді. Бірақ та ... ... қана ... ... ... ... да, жаңа ... жедел ендіру, сауда-саттық көлемінің өсуі
мен жаңа экономиканың қалыптасуы есебінен ұтысқа да шығып жатыр. ... ... және ... ... ... тауар сатып алатын тұтынушы
ұтыста болады.
Жаңа экономика кең тұрғыда — бұл ... ... ... көп ... ... ... мен сегменттерде инновациялармен каныққан экономика.
Шикізаттық және индустриялық ... ... ... көп ... ететін және ақпараттық технологияларға негізделген осынау
сапалық басқа құбылысқа көшу әлемдік ... ... ... елдерде тауар өндіруші экономикадан білім өндіру мен ... ... ... ... ... ... ... жаңа
технологиялардың, жаңа білімдерді сақтаушы ... ... ... 70-85[5] ... ... ... Ғылымды көп қажет ететін өнімнің
әлемдік рыногының көлемі 2 триллион 300 ... ... ... ... — 39, ... — 30, ... — 16 ... Барынша дамыған жеті ел 50
макротехнологияның 46-сына ие ... жаңа ... ... ... ұстап отыр.
АҚШ жыл сайын ғылымды көп қажет ететін өнім экспортынан 700 ... ... ... — 530, ... — 400 ... доллар алады.
Экономикалық кеңістік үшін ... ... ... ... ... ... және ... білім болып отыр. [6]
Егер бекiтiлген пайыздық қойылым нарықтық қойылымнан артық болса, онда
облигациялар ... ... ... ... ... ... ... құнынан артық ұсынады, ... ... ... ... ... ... табыс нарықтық қойылымына қатысты
азаюы басталған соң ... ... ... мерзiмiнде пайыздар бойынша шығындар
шоты арқылы ... ... және ... ... Бұл ... премия
немесе жеңiлдiк терминдерi облигациялар эмиссиясының терiс және оң сапасын
бiлдiрмейдi. Олар өткiзу өзгерiстерiнiң нәтижесi болып табылады. ... ... ... ... ... сәйкестқұру қажет.
Мысалы: “Никамода” корпорациясы 1 каңтарда 1 жылы 9% облигацияларды
2ОООООтг шығарды. Мерзiмi —5 жыл пайыздар екi рет ... ... ... ... және 1 шiлдеде облигациялар номиналдық құны бойынша
шығарылады. ... ... ... ... ... дт Ақшалай қаражаттар-200000
• Кт төленуге тиiстi облигациялар – 200000.
Пайыздарды есептеген кезде:
• дт ... ... ... Кт Толенуге тиiстi есептелген пайыздар-9000
• 200000*9%* 1/2=9000
Егер нарықтық ... ... ... ... ... ... ... жеңiлдiктен өткiзiледi және жеңiлдiк шотын дебеттеу қажет.
Мысалы: Корпорация облигацияларды 50 жыл ... ... ... ... - 9%, нарықтық пайыздық қойылым- 10%. ... екi ... ... Онда ... ... ... ... болашақ және
келтiрiлген құндар бойынша облигациялардың шығару құны:
9000*7,722+200000*0,614=187749
Жеңiлдiктердi бухгалтерлiк есепте көрсеткен кезде келесiдей анықтаулар
жасалады:
1) Төлемдердiң жалпы ... ... ... ... өтеу ... 85,1
3) Төленген пайыздық сомасы- 200000*9%* 1/2=9000
4) Жиынтық сома- 9000++385=9385
1 шiлдеде пайызды төлеген ... ... жазу ... ... дт облигациялық пайыздар бойынша шығындар - 9385
• Кт облигациялар бойынша өтелмген ... ... Кт ... ... ... осы ... қойылымның тиімді әдіспен ... ... ... ... ... үшін ... ... және ол келесідей болады:
Кесте №2.
|Мерзім |Ақшалай төлемдер ... ... ... құн |
| | ... ... | |
| | ... | | |
|1 |9000 |9307,45 |307,45 ... |
|2 |9000 |9322,82 |322,82 ... |
|3 |9000 |9338,93 |328,96 ... |
|4 |9000 |9355,91 |355,91 ... |
|5 |9000 |9373,71 |373,71 ... |
|6 |9000 |9392,39 |392,39 ... |
|7 |9000 |9412,01 |412,01 ... |
|8 |9000 |9432,61 |432,61 ... |
|9 |9000 |9454,24 |454,24 |19996,1 ... |9000 |9460,89 |460,89 |19999,9 ... ... кезінде бірінші жылдың 1 шілдесінде бухгалтерлік жазу
тиімді ... ... ... ... ... болады:
• Дт облигациялардың пайыздары бойынша шығындар – 937,45
• Кт ақшалай қаражаттар – 9000
Егер бекітілген пайыздық қойылым нарықтық ... ... ... ... ... ... ... 9 %-қ облигацияны 5 жылға шығарады. Номиналдық құны
– 200000; шығаруы – 208200 ; ... ... - 8 % ... онда ... ... Дт ... қаражаттар – 208200
• Кт төленуге тиісті облигациялар – 200000
• Кт облигациялар бойынша өтелмеген премия – ... ... ... осы ... ұзақ ... арасына баланстық бап ретінде кіреді:
• Төленуге тиісті операциялар – 200000
• Өтелмеген премия – 8200
• Барлығы – ... ... ... ... ... сату ... онда
инвестор сатып алған облигацияны ағымдағы құнын төлейді.
Содан кейiн ... ... ... датасында инвестор барлық мерзiм
үшін пайыздық сомасын алады. ... ... ... алу ... төленген
пайыздар қайтарылады. Облигацияларды өзге де бағалы қағаздарға ауыстыруға
болады. ... ... ... ... деп ... ... ... қалауы бойынша жүргiзедi. Ауыстырудың
шаттарын облигациялық контрактiге кiргiзедi.
Мысалы: Компания бiр жылдың iшiнде 1 шiлдеде ... ... ... ... ... жоқ. ... ... кәдiмгi акцияларға
ауыстырады. Әркайсысының құны 8 тг және ... ... ... ... 40 ... ... ауыстырады. Бухгалтерлiк жазу келесiдей
болады:
1 шiлде
• Дт төленуге тиiстi облигациялар- ... Дт ... ... облигациялық премия- 1447
• Кт кәдiмгi акциялар-3 2000
• Кт номиналдан ... ... ... ... ... бойынша 40 акцияны 1000 облигацияларға айналдыру
нәтижесiнде 4000 акцияны шығарады. Олардың ... құны 32000 тг ... ... ... ... ... ... бұл қарыздың мерзiмi белгiлейтiн құжат.
Вексельдi анықталған мақсаттар үшiн арналған ... және ... ... байланысты қолданылады. Облигациялар керiсiнше, капиталдық сомасын
көбейту үшін пайдалынылады. Вексельдер жалпы өтеу ... ... ... ... болып саналады. Вексель облигациялар
сияқты ресурстардық сату құны есептiлiгiнде көрсетiледi. Вексельдi ... ... ... ... шығындарды ағымдағы пайыздық ставка
негiзiнде ... ... ... ... ... 2 ... 10
жылға дейiн бередi. Қаржылық есептiлiктi[7] құру датасында вексельдiң
баланстық құңы вексельдiн ... ... ... жеке ... ... тең. Егерде вексельдi дисконттау мақсатында қолданса, онда ... ... ... өзгермейдi.
Закладной - бұл нақты активтермен ... ... ұзақ ... түрi. Оны өтеу ай ... ... арқылы жүргiзiледi. Бұл жерде
төлемдердiң арасына негiзгi сомаларын өтеу кiргiзiледi.
3 тарау.Ұзақ мерзімді міндеттемелерді классификациялану
3.1. “Ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек ... ... ... ... бiр ... ... ... берешектердi есепке алуға арналған.
4110 жеткiзушiлер мен мердiгерлерге‚ ұзақ мерзiмдi ... ... мен ... ұзақ мерзiмдi берешек”, мұнда бiр
жылдан асатын төлеу ... ... ... ... қайта өңдеу
жөнiндегi ... қоса ... ... ... активтерге және
пайдаланылған қызметтерге жеткiзушiлермен және ... ... ... және ... ... ... ... мен мердiгерлерге берiлетiн өзге де ұзақ ... ... ... ... және ырғақты жұмыс iстеп тұруы үшін оны уақытылы
керектi ... ... ... ... зор ... ... ... жабдықтау ... ... ... ... ... жүргiзiледi. Шаруашылық субъектiсi
өнiм өндiрушi кәсіпорындарМеН, сондай-ак делдалдық йқТмдарМен өзiн ... ... , ... ... ету ... ... ... немесе өзiнiң делдалдары арқылы биржадан сатып алады.
Жеткiзүшiлермен және мердiгерлермен есеп ... ... ... мен мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi берешек“- деп аталатын шотта
жүрзiледi. Бұл ... есеп ... ... ... және ... ... ... материалдар мен қосалқы бөлшектер,
олардың атқарған жұмыстары мен көрсеткен қызметтерi үшін есептелiнген қарыз
сомалардың ... ... ... ... ... ... ... бойынша жеткiзушiлердiң акцепттелген фактура-шотына
сәйкес есептелiнген сомалар, ал бұл 4010 – ... ... ... ... ... ... ақша ... 1020 ”Кассадағы валюта
түрiндегi ақша ... бас ... ... бөлiмше шоттарынан және
басқа да шоттардың кредитiнен (төленген жерiне байланысты) ... ... ... 4010 ... мен ... ұзақ ... шоты бойынша есеп ... ... ... ... ... ... ... Бұл журнал-ордерде
жеткiзушi-мердiгерлердiң фактура-шоттарының акцептелiнуi, материалдық
құңдылықтардың, жұмыстар мен ... ... ... ... ... ... ... түскен фактура-шоттарды алдымен үлгiлi түрi М- 1 “Келiп түскен
жүктер есебi” журналына тiркейдi. Бұл журнал бойынша субъектiде ... ... ... ... ... ... ... жазылуға
тиiстi мәлiметтердi жабдықтау бөлiмi тауар-көлiк накладнойлары, ... ... ... ... ... ... негiзiнде
кәсiпорын қоймасына материалдық құңдылықтарды келiп тусуiне қарай жазып
отырады. Журналға тек акцептелген шот-фактурасы ғана ... ... ... ... ... білім өндіру мен қолдануға
негізделген экономикаға қарай ойысу жүріп ... ... ... жаңа ... ... жабдықтардың үлесіне ІЖӨ
өсімінің 70-85 пайызына дейін келеді. Ғылымды көп қажет ... ... ... ... 2 ... 300 ... долларды құрайды (АҚШ
үлесі — 39, Жапония — 30, ... — 16 ... ... дамыған жеті ел 50
макротехнологияның 46-сына ие ... жаңа ... ... ... ... отыр.
АҚШ жыл сайын ғылымды көп қажет ... өнім ... 700 ... ... ... — 530, ... — 400 миллиард доллар алады.
Экономикалық кеңістік үшін ... ... ... ... ... инновациялар және тұтастай білім болып отыр.
Егер бекiтiлген пайыздық қойылым нарықтық қойылымнан артық болса, онда
облигациялар премиямен ... ... ... ... ... нарықтық құнынан артық ұсынады, себебi ... ... ... ... ... ... ... қойылымына қатысты
азаюы басталған соң төмендейдi.
Премия облигациялардың зайымның мерзiмiнде пайыздар ... ... ... есептен шығарылады және мөлшерi азайтылады. Бұл жерде премия
немесе жеңiлдiк терминдерi облигациялар ... ... және оң ... Олар ... ... ... ... табылады. Сондықтан
пайыздық табыстардың қойылымын нарықтық қойылымымен сәйкестқұру қажет.
Кейбiр жағдайларда келiп түскен материалдық құңдылықтардың құжаттары
(фактура-шоттары) ... ... ... ... ... деп ... Фактураланбаған жеткiзiлiмдер фактураланған яғни
фактура-шоттарымен бiрге келген жеткiзiлiмдер тәрiздi әрбiр ... ... ... ... жазу үшін ... түрi ... ... туралы актiлер қолданылады, олар фактура-шоттармен
рәсiмделмеген материалдар, сондай-ақ қабылдау кезiнде артық шыққан тауарлы-
материалдық құңдылықтарғада жазылады. ... ... ... ... уақытында оларға бұрын жазылған деректер сторно етiлiп, №6
журнал-ордерге фактура-шоттағы мәлiметер жазылады. ... ... ... ... ... ... ... түспеген тауарлы-материалдық
құңдылықтардың фактура шоттары немесе төлем талап ... ... ... ... тәртiп бойынша жазу жазылады. Айдың аяғында жолдағы
материалдық құңдылықтардың сомасын журнал ордердiң ... ... ... жүк үшін“- деп аталатын ... ... ... ... жиынтықтарды шығарғаннан кейiн жолдағы
тауарлы-материалдық құңдылықтардың құның материалдық құңдылықтар шоттарына
жазады, олар материалдық жауапты ... ... ... да, ... ... Сөйтiп, жолдағы тауарлы-материалдық құңдылықтар айдың
аяғында тиiстi шоттарда шартты ... ... ... ... есеп ... тұрғысында дебиторлық қарыз болып
табылмайды. Келесi айдың ... ... ... қалдыгы сторно
етiледi (қызыл жазумен жазылады).
Жеткiзушiлер және қызмет көрсетушiлермен есеп айрысулар есебi жөнiндегi
журналда ай ... 4110 - шоты ... ... ... ... ... есептiң құрылымы жеткiзушiлер және ... ... ... ... ... ... алуды қамтамасыз ету үшін
және есеп айырысуды ... ... үшін ... қалыптасады:
- Құны төленген, бірақ iс жүзiнде алынбаған (қабылданбаған) материалдық
құңдылықтар, көрсетiлген қызметтер, орындалған жұмыстар ... ... ... ... ... бойынша жеткiзулермен және
мердiгерлермен есеп айырысулар ... ... ... ... берiледi.
- Алынған тауары-материалдық құңдылықтар үшін (қосылган құңға салынған
салық есебiнсiз) акцептелген фактура-шоты ... ... ... ... ... 411 мен ... ұзақ мерзiмдi
берешегi” — деп аталатын шот кредиттелiнедi.
- Оған қоса ессептелген қосылған құн салық ... 142О ... ... ... - деп ... шот ... ... мен
мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi берешегi”- деп аталатын шот кредиттелiнедi.[8]
- Жеткiзушiлердiң фактура-шотының қай шоттан ... ... ... ... 1010, 1020 ... тиiстiлерi түрiнде бухгалтерлiк жазу
жазылады.
- Фактура-шот бойынша жеткiзушiге (мердiгерге) төленген қосылған құнға
салынған салықтық сомасынан ... 1420- ... ... ... деп ... шот дебеттелiнiп, тиiстi шоттар кредиттелiнедi.
4120 «Ұйымдарға‚ ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек”
4120 «Ұйымдарға ұзақ мерзiмдi кредитолық берешек”, мұнда бiр ... ... ... алынған активтер және пайдаланылған қызметтер ... ... есеп ... жөнiндегi операциялар және ... өзге ... ... ... ... ... ұзақ ... сомасына 1010 «Кассадағы теңге
түрiндегi ақша қаражаттары» және 1020 “Кассадағы валюта түрiндегi ақшалар”
- деп ... ... ... ... оған ... 4410-шот
кредиттелiнедi. Сатып алушыларға босатылған тауарлар көрсетiлген қызметтер
құнынан ұзақ мерзiмдi алдын-ала ... ... ... ... ... ұзақ ... ... деп аталатын шоттардың тиiстiлерi
дебеттелiнiп, 2110 ... ... мен ... берушiлердiң ұзақ мерзiмдi
дебиторлық берешек” және “Еншiлес ұйымдардың ұзақ ... ... ... ... ... Ал ... ұзақ ... сомасының толық пайдаланбаған қалған белгi ... ... ұзақ ... аванстар”- деп аталатын шоттардың тиiстiлерi
дебеттелiнiп, 1010 ... ... ... ақша ... ... ... түрiндегi ақша қаражаттары” —деп аталатын шоттардың
тиiстiлерi кредителiнедi. ... ... ... ұзақ мерзiмдi
аванстар талдамалық (аналитикалық) есебi әрбiр ... ... ... ... ... ... ... кредиторлық карыздардың есебi 4130
”Ассоциацияланган және бiрлескен ұйымдарға ұзақ мерзiмдi кредиторлык
берешек” және 4140 ... мен ... ... ұзақ ... ... деп ... ... жүргiзiледi.Бұл шоттар пассивтi
болып табылады. Талдамалық есеп әрбiр еншiлес ... ... ... шоттар бойынша машинограммада ... ... Iрi ... талдамалық шоттарында
дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысушылардың талдамалық ... ... 4120 ... ... ұзақ мерзiмдi
кредиторлық берешек» , 4130 ... және ... ... ... кредиторлық берешек” және 4140 ... мен ... ұзақ ... ... ... деп ... ... карточкаларга, тiзiмдемелерге немесе машинограммаға жазу үшін
үлгiлi түрi 28О-кредиторлық ... ... ... ... бола ... (тәуелдi) кәсіпорыннан бас кәсіпорынның алған материалдары мен
сатып алынған ... 1300- ... ... ... оған сәйкес
4120 ”Еншiлес ұйымдарға ұзақ мерзiмдi ... ... және ... ... ұзақ ... кредиторлық
берешек” және 4140 мен құрылымдық бөлiмшелерге ұзақ мерзiмдi ... деп ... ... ... ... еншiлес (тәуелдi) кәсiпорынан бас кәсiпорынның алған дайын өнiмдерi,
негiзгi құралдары және ... емес ... ... ... 2700 ... ... және 2410-шоттың тиiстiлерi дебеттелiнiп, 4120,
4130, 4140 шоттардың тиiстiлерi ... ... бас ... өтеген қарызға: дебет
4120, 4130, 4140 шоттардың тиiстiлерi, ... ... ... жазу ... ... мен ... (тәуелдi) серiктестiктер арасындағы есеп
айырысуларды салыстырып, ... ... ... ... ... ... ... сомасымен жабылуы 4120 “Еншiлес ұйымдарға ұзақ
мерзiмдi кредиторлық берешек”, 4130”Ассоциацияланған және ... ұзақ ... ... ... және 4140 ... ... бөлiмшелерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек”- деп аталатын
шоттардың ... ... оған ... 2120 “Еншiлес ұйымдардың ұзақ
мерзiмдi дебиторлық берешек”, 2130”Ассоциацияланған және ... ұзақ ... ... берешек” және 2140 мен ... ұзақ ... ... ... деп ... шоттардың
тиiстiлерiнiң кредитiне жазылады. 4120 ұйымдардың ұзақ мерзiмдi ... 4130 ... және ... ... ұзақ ... ... және 4140 ... мен құрылымдық бөлiмшелерге ұзақ
мерзiмдi ... ... деп ... ... ... есеп жеке серiктестiктер бойынша жүргiзiледi.[11]
4130 «Қауымдастырылған және бiрлескен, ұйымдарға ... ... ... мұнда бiр жылдан асатын мерзiммен сатып
алынған активтер және ... ... үшін ... ... ... есеп ... жөнiнiдегi операциялар және
қауымдастырылған және бiрлескен ұйымдарға берiлетiн өзге ұзақ ... ... ... ... [12]
4140 “Филиалдар меп құрылымдық бөлiмшелерге берiлетiн ұзақ ... ... ... ... мен iрылымдық болiмшелерге берiлетiн
ұзақ мерзiмдi кредиторлық ... ... ... «Жал ... ұзақ ... ... “Жал бойынша” , мұнда бiр жылдан асатын каржылық және операциялық
талдау бойынша жалдау мiндеттемелерiн төлеумен ... ... ... ... ... иеленушiсi (жал берүшi) өзге тұлғаға (жал
алушыға) белгiленген мерзiмге төлем үшін активпен пайдаланудың ... беру ... ... Жал ... ... ... ай сайын тоқсан
сайын немесе аванстық түрде жалгерлiк Төлемдi аудару табылады. Бұл ... ... ... ... ... тұлға (Жал берүшi және жал
алушы) анық белгiленедi. Жалгерлiктiң есебiн ұйымдастыру үшін 17 ... Осы ... ... ... ... ... арқылы ақшалай мәселелер шешiледi, өйткенi жалға алынған
активтер 1ОО% құны қаржыландырылады. Ал банктiк несиелер арқылы активтердiң
80% құны ғана ... ... коса ... бойынша тұрақты пайыздар
қолданылады, ал ... ... ... ... ... ... жал алушыға қарыдық шектеулер бар Кездерiнде
баланстық есеп көлiкке қарамастан қаржыландыруды ... ... ... ... ... кезде уақыт және ақшалар үнемделедi,
себебi жабдықты сатып алу үшін тапсырыс бередi және оны iске қосу ... ... ... ... ... ... қолдануда тиiмсiз болатын активтерден
құтылуға мүмкiншiлiк бар.
5) Қысқа мерзiмдi жалгерлiк арқылы ... ... ... ... арқылы табыс салығын төлеген кезде салықтық жеңiлдiктерге
ие болуга болады.
7) Жал алушы үшін ... ... ... мен дистрибютерлер жал
берушi ... ... ... көбейту мақсатында қолданылады. Ал
несиелiк институттар және коммерциялық жал берушiлер үшін ... ... ... түрi ... ... негiзгi кемшiлiктерi:
1) Жалға берiлген активтердiң 100%-i ... ... ... ... ... ... ... жалгерлiк арқылы ескірудеп сақталады, ... ... ... ұзақ мерзiмдi жалгерлiктен жоғары болады.
3) Мерзiмдiк жалгерлiк кезiнде ... ... ... ... ... ... кепiлдiк жоқ.
4) Ұзақ мерзiмдi жалгерлiк кезiнде бекiтiлген қойылым жал алушыны ... ... ... алып ... егер ... ... жалгерлiктiң негiзiгi түрлерi болып ... ... ... ... ... ... бұл ... құқығымен байланысты барлық тәуекелдiлiктер мен сыйақылар жал
алушыға берiлетiн және активтi ... ... ... ... ... 17 ҚЕХС бойынша жалгерлiктi қаржыландырылған деп санайды, егер келесi
жағдайлар сақталса:
1) Жалгерлiк мерзiмiнiң ... жал ... ... ... ... ... ауқысады.
2) Нарықтық құннан төмен баға бойынша активтердi сатып алуға жалгерлiк
мүмкiншiлiк бередi
3) Активтердiң ... ... ... ... ... бөлшегi
жалгерлiк мерзiмiн құрастырады
4) Жалгерлiктiң басталу датасындағы жалға алынған мүлiктiң ... тең ... одан көп ... ... ... ... ... тізімі
|Хабарлама ... ... |
| ... |
| | ... ... |Идентификатор |Таныстыру | | |
| | ... | | ... ... |D D |Құжат |Ай ... ... ... | | | ... ... |OTREV ... |Ай ... ... |
|бөлімінің есебі| | | ... ... |SPRD ... |Ай ... ... ... ... | | ... ... ... - бұл ... ... шегергенде
келесi талаптарға сәйкес келетiн кез-келген жалгерлiк:
1) Жалға алушы ешқандай ... ... және ... байланысты ешқандай құқықтарға ие болмайды
2) Ағымдағы жалгерлiкке алынған ... жал ... ... төлемдер каржылық төлемге және мiндеттi төлемге бөлiнедi.
Қаржылық төлем - бұл жалгерлiк мерзiмдегi ... ... ... ... рет жазылған мiндеттемелердің арасындағы айырмашылық. Оны
жалгерлiк мерзiмінің ағымында бөлiп тарату қажет, себебi әр ... ... ... тұрақты пайыздық қойылым ... ... ... ... оның ... ... ... үстiнде
белгiленедi. Егер жалға алушыға меншiк құқығы жалгерлiктiң соңында берiлсе.
Онда амортизацияны есептеу мерзiмi болып ... ... ... ... Егер меншiк құқығы берiлмесе, онда амортизацияны есептеу уақыты
болып жалгерлiк уақытты немесе пайданы қолдану ... ... ... сомасы және активтердiң есептелген амортизациясы
жалгерлiк төлемге тең болмайды. Себебi жалға алынған активтердiң құны ... ... ... ... мерзiмдер үшін бiр-бiрiне сай келмейдi.
Жалгерлiк мерзiмінің басы- бұл келесi ... ең ерте ... ... ... дата ... ... талаптарын, мiндеттерiн
қабылдаған дата.
Жалгерлiк мерзiмi- бұл жалгерлiктiң келiсiм- шартын бұзуға болмайтын
және осы ... ... ... активтi жалға алу келiсiм ... ... ... ... ... қойылым- минималдық жалгерлiк
Төлемдi анықтау үшін жалгерлiктiң басындағы ... ... ... ... ... ... ... құны бойынша жалгерлiктiң басындағы
кепiлдiк берiлмеген қалдық құнды анықтайтын дисконттың қойылымы.
Тартылған капиталға өспелi пайыздық қойылым - бұл ... ... ... ... ... тиiс пайыздық қойылым немесе жалгерлiктiң басында
зайымды қолданғаны үшін жалға алушы кабылдаган войылым. Бұл ... ... ... ... ... қойылым және инвестицияланған қаражаттардың
қайтарылуы қарастырылу керек.
Ұзақ ... ... ... сатып алуды қаржыландыру
Кездерiнiң ең тиiмдi ... бiрi ... ... ... ... тез ... төлемдi талап етпеуiнде және оның ... ... ... ... ... Бұл ... түрi ... және
оның мерзiмi осы жалға алынған құрал-жабдықты физикалық қолдану мерзiмiмен
сәйкес ... ... ... бойы ... жал алушының меншiгiне айналады.
Бұл дегенiмiз құрал-жабдықты иелену құқығы жал алушыға ауыса отырып, ... ... де ... ... ... жал алушы ұзақ
мерзiмдi жалгерлiк кезiнде актив пен мiндеттеменi бiрдей сомада ... ... ... ... 2 ... ... қарастыру
керек:
• ағымдағы құны бойынша
• дисконтталған құн бойынша
Барлық жалгерлiк ... ... ... кейiн сыйақы шығындарын
және негiзгi қарыздарды кiрiктiредi. Жалгерлiктiң мерзiм бойы әр есептiк
кезеңге ... ... ... және ... төлемдерiнiң
шығындарын қарастырады. Әр есептiк мерзiмде жабылмаган жалгерлiк құнының
пайыздар бойынша шығындар ... ... ... ... ... төлемдерi минималдық жалгерлiк төлем мен пайыздық қойылым
сомалары арасындағы ... ... ... мiндеттемелер жал алушының бухгалтерлiк есебiнде
келесiдей түрде көрсетiледi (келiсiлген баға бойынша):
• Дт ... ... Кт жал ... ... ... ... ... төлемдер:
• Дт жал бойынша мiндетеме
• Кт есеп айырысу шоты
• Екiншi жылға жалгерлiк пайыздарды есептеу
• Дт пайыздар бойынша шығындар
• Кт ... ... ... ... қаржылық есептiлiктерiнде жалға берiлiп жатқан
активтердiң құны ... ... ... ... каржылық есептiлiгiнде қаржылық ... ... ... ... ... және табыс алу ретiнде
қарастырылады. Ал ... ... жал ... ... есептiк кезеңде
капитал салымдарынан пайда ретiнде танылады.
Жалгерлiк кезiндегi жал ... ... ... ... ... ... келiсiмдi құны жал берушiде келесiдей көрсетiледi:
Дт өзгелер
Кт негiзгi құралдарды өткiзуден ... ... Жал ... ... ... табыстың танылуы дт Есептелiнген
пайыздар Кт ... ... ... - ... ... жал ... ... есеп айырысу шоты
Кт Өзгелер
- Екiншi жылға есептелген пайыздық корсетiлуi дт ... кеең ... ... ... ... және ... ... дивидендтер
- Келiп түсуi
дт есеп айырысу шоты
Кт Есептелген пайыздар
4160 “Төлеуге арналған‚ұзақ мерзiмдi сыйақылар”, ... ... ... ... эмиссияланған бағалы қағаздар және
сенiмгерлiк басқару шарттары ... ... ... ... ... және ... байланысты операциялар және төлеуге
арналған өзге ұзақ мерзiмдi сыйақылар көрiнiс табады.
4170 «Басқа да‚ ұзақ мерзiмдi кредиторлық ... ... ... ... өзге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешектер есепке
алынады.
Осы шоттың кредитi ... ... ... тиiс:
• Банк шоттарында қате есептелген ... ... ... ... алынған кезде ақша қаражаттарының шоттары
дебетелiнедi және 4170-шоты ... Қате ... ... ... кезеңде 1070, 1050, 1040 ... ... және 4430— ... ... ... ... ... қатысушылардық бөлiнбеген табысы есебiнен немесе
резерв капиталы есебiнен жасалған үлестерiне сәйкес ... ... 5430 ... қимылдардағы пайда (залал)», 5340
“Басқада резервтiк капитал” шоттары дебеттелiнiп, 4240 “Өзге де
ұзақ ... ... ... - шот ... ... ... табыс салығының сомасына 4240 -шот
дебеттелiнедi де, 3140 “Акциздер” кредиттелiнедi.
... ... ... мен ... ... ... сондай-ақ
орындалған, бірақ тапсырыс ... ... ... ... ... қосылған құнға салынатын салық сомасы 3130 «ҚҚС»
шотының дебетi, 4430 шоттың кредитi ... ... ... жiберген ашулары, аспаптарды бүлдiрген үшін
еңбекақысынан‚ ұсталған қаражатар сомасына 4230 шотының дебет 4430
-шоттың ... ... ... ... ету ... |Қолдану мақсаты ... | | ... | | ... саясаты |1.Ашық нарықтағы ... ... ... |
| ... ... артық болғанда |
| ... ... ол ... |
| ... |қарқының өсуіне әкеп |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ол ЖІӨ |
| ... ... экономиканың |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... | ... ... ... |Ұлттық банкінің ... ... |
| ... бойынша |депозиттік бөлігіне әсер |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... реттеу. |
|Валюталық саясат |Валюталық басқыншылық |Ұлттық валютаның бағамын |
| | ... ... ... |
| | ... ... Ұлттық Банк сыйақысының мөлшерлемесінің ... оңды ... ... ... ... мен
қаржыларын сауықтырудың кепілі болып табылатынын атап өту қажет. Шынында
да, оңды ... ... ақша ... ... және ... ... ... салымдарды шектеудің нәтижесі болатын
сұранысты шектеуіне ... ... ... ... ... ... Республикасында реформалау жүргізілетін жылдарда ... ... ... ... тек 1994 ... ... жартысынан
бастап қана барлық жақтан сыналуына қарамастан, Ұлттық Банк оң мөлшерлеме
белгіленеді. Қайта қаржыландыру мөлшерлемені 270 % ... 300 %-ке ... ... ... ... ... ... оңды болып
және оның нарықтық мөлшерлемеге ... ... ... ... ... операциялары бойынша кірістің көбеюі байқалды, бұған
шетел валютасына сұраныстың және валюта бағамының тұрақтануы ... ... ... ... ... ... міндеттірінің бірі
тиімсіз инвестицияларға жол бермеу және бір ... ... ... әсерінен сақтап қалуға мүмкіндік беретін оңды
пайыздық мөлшерле ... ... ... ... банкте вексельдерді қайта есептеу екінші ... ... ... ... Осы ... ... бұл ... кепіл
қажет емес, ал вексель беруші кепіл болады. Бұдан басқа, тәуекелді деңгейі
төмен әлеуеті тұрақты ... ғана ... ... ... ... ... ... банк несиелері бойынша
мөлшерлемелерден төмен белгіленеді.
Вексельдерді қайта есептеу ... ... ... ... ... ... болатынын атап айту қажет. Алайда ... ... ... ... ... барлық вексельдер
қабылданбайды, тек вексельдік несие алуға құқығы бар ... ... ... ... ғана осы құқықпен пайдалана алады.
Мысалы, ... екі ... ... тек 2 ...... ме
«Қазақстан Темір Жолы» ғана вексельдік қайта қаржыландыру жүйесі бойынша
несие алды. Сонымен ... ... ... ... ... ... ақша-несие саясатының жедел құралы ретінде өзінің
функцияларын, сондай-ақ Ұлттық Банк ақша-несие ... ... ... Бұдан басқа, вексельдік қайта қаржыландыру жүйесін
Ұлттық Банктің 2004-2006 жылдарға арналған өзінің ... ... ... ... саясатына көшу үшін қиындықтар тудырады.
Қазақстандық коммерциялық банктерге бағалы металдармен операцияларды жүзеге
асыру үшін ҚР ... ... ... береді.
1995 жылдың 31 тамызында қабылданған "ҚР-ғы банктер және банктік қызмет
туралы" ҚР-ның заңына сәйкес Қазақстан ... ... ашу ... ... ... ... үш кезеңнен тұрады:
1) Банк ашуға Ұлттык, банктен рұқсат ... ... ... ... ... ... Банк операцияларын жургізуге Ұлттық банктен лицензия алу.
Аталған заңға ... ... ... және жеке ... ... құқылы.[13]
Бірінші кезеңде, банк ашушы Ұлттық банкке банк ашуға ... алу ... жөне оған қоса ... ... тапсырады:
• рұқсат алу үшін беретін өтініші;
• құрылтайшылық шарт (түп нүсқа);
• банктің жарғысы ( түп нүсқа);
• банк ... ... және банк ... ... ... хаттама;
• құрылтайшылар туралы мөліметтер (Ұлттык ... ... ... ... ... екі ... ... бухгалтерлік балансы (заңды
түлғалар үшін);
• құрылтайшылардың қаржылық жагдайлары туралы аудиторлық қорытынды;
• егер бір ... одан да көп ... ... ... ... ... сол мемлекеттегі тиісті мемлекеттік немесе ... ... ... ... егер банк ... ... ... жүзеге асыратын ұйым банк
ретінде қайта құрылса, онда: оның жарғысы, ... ... ... мерзімге жасалған бугалтерлік балансы, ұйымның қаржылық ... ... ... ... жетекшілік қызметіне тағайындалатын тұлғалар туралы мәліметтер,
оның ішінде: банк ... мен бас ... банк ... кемінде -
үш жыл, ал олардың орынбасарларының кемінде екі жыл, банк ... ... ... мен бас бухгалтерінің кемінде — бір жылдық еңбек ... жөне ... ... ... ... ... ұйымдастырылу қүрылымы (банктің
екілетті органымен бектілуі тиіс);
• жаңадан қүрылатын банктің ішкі аудит қызметі туралы ... ... ... бектілуі тиіс);
• жаңадан қүрылатын банктің несиелік комитеті туралы ережесі (банктің
өкілетті органымен бектілуі тиіс);
• жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары болу ... оның ... ... ... ... мен ... қаржылық болашагы (есеп
айырысу балансы, бастапқы қаржылық (операциондық) үш жылға арналған
пайда және зиян ... ... ... ... ... ... ... ресурстарын қалыптастыру жоспары;
• тапсырылған бизнес-жоспарына сөйкес дайындық шар-лары туралы
құрылтайшылардың есебі;
- ... ... ... ... ... ... құзыретінің барлығын растайтын құжаттың;
- басқа банктің жарғылық капиталына қатысуы ... ... ... ... ... ... ... мiндеттемелерi”, мұнда ұзақ мерзiмдi бағалау
мiндеттемелерiн анықталмаған уақытпен және сомамен ... ... ... ... және баптардын мынадай топтарын қамтиды:
4210 «Ұзақ мерзiмдi кепiлгерлiк мiндеттемелер», мұнда бiр жылдан жоғары
кепiлдiк мерзiмiмен iске ... өнiм ... ... ... резерв құрумен және қозғалысымен байланысты операциялар көрiнiс
табады;
4220 «Заңды наразылықтар ... ұзақ ... ... мұнда қарау мерзiмi бiр жылдан сот талап етулерi және өзге
ұзақ мерзiмдi ... ... ... ... құрумен және
қозғалысымен байланысты операциялар көрiнiс табады; Шартты мiндеттемелер
және шартты активтер, олар ... ... ... ... ... бiз
37 ҚЕХС «Резервтер, шартты мiндеттемелер және ... ... ... қарауымызға болады. 37 ҚЕХС теқ қана мiндетеме ... ... ... компанияның анықталмаған сомасын және анықталмаған өтеу датасын
қарастырады.
Мiндеттемелер ағымды болып саналады, егер ол ... ... ... ... ... жағдайлар- бұл альтернативасы жоқ заңды және ... ... ... ... ... - ... пайда болатын мiндеттемелердi
]құрастыратын мiндеттеме.
Жеке мiндеттемелер- компанияның iс-әрекетiнен пайда болатын мiндеттеме
37 ҚЕХС келесiлердi қарастырады:
1) ағымды ... ... ... келесi сипаттарды кiрiктiрмейтiн болса, онда ол шартты мiндеттеме:
- тек мүмкiн болатын мiндеттеме болса
- жетерлiктi сенiмдiлiк дәрежесiн ... ... ... келесi айтылған шарттар орындалса, онда ол резерв мiндеттi түрде
танылады:
1) Экономикалық ... ... ... мiндеттемелер компанияда
қарастырылу керек
2) Мiндеттемелердi өтеу кезiнде экономикалық пайдасы бар ... ... ... ... ... ... керек
Резервтердi бағалау кезiнде мiндеттемелердi өтеу шығындарын оптималды
бағалау керек. Оптималдық ... дер ... ... керек болатын шығындар
сомасын қарастырады.
Резервтi бағалау кезiнде келесiдей ... ... ... жеке ... кезiнде мүмкiн болатын нәтижелердi «мүмкін құндық»
әдiспен бағалау керек
• бiртектi мiндеттеме кезiнде мүмкiн ... ... ... ... ... тәуекелдiлiктердiң қайталанбауын қарастыру керек
• міндетте кезiнде дисконтталған құн әдiсiн қолдануға болады
• тiптi резервпен байланысты және ... ... ... ... ... ... ... сомасын табыс салығын есептемей отырып бағалау қажет
4230 «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша‚ ұзақ мерзiмдi ... ... ... ақы төленетiн жұмыста болмауы
нысанында қысқа мерзiмдi сыйақылар төлеуге болжалды шығындар, ... ... ай ... одан көп ... ... ... ... пайдаға қатысуға
және сыйлық төлеуге арналған болжалды шығындар және ... ... өзге ... мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi көрiнiс
табады;
Қызметкерлерге сыйақы- бұл ... ... ... және ... ... ... ... келесiлердi кiрiктiредi:
- ағымдағы сыйақы (еңбекақы, әлеуметтiк қамсыздандыру төлемдерi, жылдың
демалыс ақысы, денсаулығына байланысты төлемдер және тағы басқалар)
- еңбек қызметiн бiтiргенi үшін ... ... ... шыкқаннан
кейiнгi сыйақылар, өмiрдi сақтандыру және еңбек қызметiн аяқтағаннан
кейiнгi ... ... өзге де ұзақ ... сыйақылар (шығармашылық демалыс ақысы және
т.б.)
- компенсациялық ... ... ... 12 ай бойы ... ... өздерiнiң
жұмыстарын бiтiргеннен кейiнгi төлемдердi қарастырады. Ал қызметiн
бiтiргенi үшін ... ... ... онда ... ... Қызметiн бiтiргенi үшін сыйақы
4240 «Ұзақ мерзiмдi бағалау ... ... ... ... көрсетiлмеген өзге ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелерi есепке
алын алды.
2.4. 4300 ... ... ... ... есебі»
Салық міндеттемесі мемлекет ... ... ... төлеушінің
міндеттемесі болып табылады және ол салық заңына сәйкес жүргізіледі.
Корпоративтік табыс салығы. ... ... ... ... есеп айырысуды 4310 «Төлеуге жататын корпоративтік табыс ... ... ... жүреді.
Кесте №3.
|Корпоративтік табыс|Салық салынатын |Салық ... ... ... ... |мөлшерлемесі |кезең ... ... ҚР ... салынатын |30 % |Календарлық ... ... | |жыл ... банк пен | | | ... ... | | ... | | | |
| ... Кезінен |15% |Календарлық |
| ... ... | |жыл |
| ... салықтар | | ... ... ҚР ... ... |10% ... ... олар |табыс | |жыл ... жер ... | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... ... |30 % | ... ... ... | | ... ... | | | ... емес ... | | ... | | | |
| | | ... |
| | | |жыл |
| ... ... |15% | ... ... ... ... Кезінен |15% - | ... ... ... ... ... мн | ... емес заңды|салынатын салықтар |қатысу | ... | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | |10 %- | |
| | ... |
| | |н ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... 5% - | |
| | ... |
| | |н ... | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... 5% - | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | |20 % - ... | |
| | |да ... | ... ... ... ... ... негiзгi объектiсi салық
салынатын табыс болып табылады, оның ... ... ... жиынтығы мен
шегерiмінің (тұрақты мекемелер арқылы ... ... ... ... ... ... ... арқылы анықтайды:
Жылдық табыс жиынтығына: жөнелтiлген өнiмдер, ... ... ... және басқа да операциялар үшін салық ... ... ... ... ... ... ... өзара есеп
айырысу ретiнде үшіншi тұлғаларға жiберiлген тiкелей, не жанама түрiнде
шығындарды өтеуге жiберiлген ... ... ... ... ... ... ... қызметтi) өткiзгеннен түсетiн
кiрiстер; ғимараттарды, қондырғыларды сату кезiнде құнының ... ... ... ... ... ... ... олардың
құндарына түзетулердi есепке алу барысында түскен кiрiстер; ... ... ... тыс ... соның iшiнде: пайыздар ... ... ... ... ... мен ақша ... мүлiктердi жалға
беруден түсетiн кiрiстер; роялти; ... және ... да ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызметтен немесе оның
қызметiн ... ... ... қарыздарды есептен шығарудан түскен
кiрiстер және тағы ... ... ... ... ... ... мыналарды шығарып тастау
керек:
• дивидендтер, ҚР заңды тұлға резиденттерiнен бұрындары төлем Кезiнен
ұсталғандары;
• кәсіпорынның меншiгiндегi акциясының құны, олардың ... ... ... яғни эмитенттердiң орналастыру кезiнде және ... ... ... ... табыстары;
• мемлекеттiк бағалы қағаздарды сатқаннан түскен табыстары;
• әртүрлi апатты төтенше жағдайға душар болған жағдайда ... ... ... мүлiктердiң құны, егер де олар арналымы ... ... ... ... ... алынған негiзгi құралдардың
құны;
• зейнетақымен қамтамасыз ету туралы ҚР ... ... ... табыстары.
Заңды тұлғалардың жылдың табысының жиынтығынан оны ... ... ... ... ... iшiнде табыс салығы салынатын еңбекақы
бойынша ... да, яғни ... ... және ... ... ... ... шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңдарымен ... ... ... ... және ... салынған шығындар.
Үкіметтің саясаты бюджет тапшылығы мен салықтардың мөлшерлемелерін
көзделген деңгейде сақтау арқылы ... ... ... ... ... әлсіз болса да жиынтық кірістің өсуін
ынталандыруды негізге алған. ... ... рөлі ... жарияланғанмен тепе-тең сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... мен олардың экономиканың нақты секторымен
өзара іс-қимыл ... ... ... ... Банк ... ... ... шығарылып, ақша нарығының өтімділігін басқару қиындады,
банктерге үндік ... ... ... беру сияқты классикалық
операцияларды жүзеге асыру қиындады.
Осымен бірге, Үкімет жұмыссыздықты ... ... ... ... маңыздырақ деп санап, тіркелген айырбастау бағамы
қолданылған ... ... ... мен ... ... ... ... қол жеткізді.
Баланстағы тепе-теңсіздік кезінде орын алатын ұлттық валюта ... ... ... ... ... түзету жасалады. Осы
мақсаттарға Халықаралық Валюталық Қор ... ... алу, ... мен ... ... ... қажет болмайды.
Еркін айырбас режиміне көшкен кезде ұлттық валюта құнсызданғаннан
кейін, шетелдік ... ... ... ... бұл өз ... ... қалпына келуіне және импорттың кемуіне, елге ... ... ... артуына ықпал етті.
Еркін өзгермелі ұлттық ... ... ... ... ... ахуалына, сыртқы экономикалық ... ... ... ... және ... ... серпініне
тікелей ықпал етуге мүмкіндік алды.
Сонымен бірге, Қазақстан экономикасында бірқатар дағдарыстық жағдайлар
соңына дейін әлі де ... ... ... ... ... құлдырауы тоқтатылмады, салық салу және бюджеттік ... ... орын ... мемлекеттік ішкі және сыртқы қарыздар
мөлшері өсуі жалғасуда және ... ... ... ... ... ... ... берілетін несиелер
бойынша пайыздықмөлшерлемелер жоғары болып қалуда, ... ... ... ... ... ... емес және ... барлығы ақша-несиелеуді реттеу жөніндегі шаралар бюджеттік
шығындар мен салық салуды басқару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... «Ақша-несие саясатының теориялық негіздері»
проблемаларын айқындауды мақсат тұтады.
Қойылған мақсатқа байланысты мына ... ... Бұл ... бойынша экономикалық әдебиетті зерделеу және талдау:
✓ Ақша-несие саясатын басқарудағы зерделеу ... ... ... ... негізгі сипаттамалары мен өлшемдерін
зерделеу;
✓ Банк ... ... ... ... Ақша ... негізгі сипаттамалары мен қазіргі ... және ... ... ... ... зерделеу;
✓ Ақша-несие саясатының негізгі проблемаларын және оларды жою
жолдарын айқындау.
Ақша-несие саясаты ... ... мен ... ... мәселелері
Қазақстан Республикасында қолданылатын заңдармен тығыз байланыстырып
қаралған.
Салық ... ... ... ... бар ... ... табыс жиынтығын алумен байланысты шығыстары расталса ғана шегерiм
жасалады. Бұл ... сол ... ... ... ... ... оған ... кезеңнiң шығыстары қосылмайды.
Ұйымдардың субординирленген қарызына жұмсалымдар мынадай шарттардың
біріне сәйкес келуге тиіс:
- ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жасалуы және аудиторлық қорытындымен расталуы тиіс;
- жоғары аталған занды тұлғалардың акциялары Қазақстан қор ... ... "А" ... ... ... жоғары аталған занды тұлғалардың ... ... Standard & Рооrs ... халықаралық рейтингтік агенттіктердің "А" рейтингінен төмен болмауға
тиіс.
Бірінші деңгейлі капитал (К1) мыналардан құралады:
- ... ... ... ... ... ... жылдардағы бөлінбеген таза табыс (өткен жылдардағы таза табыс
есебінен ... ... ... ... ... ... емес активтер (Халықаралық қаржы есебіне Халықаралық
стандартына сөйкес ... ... ... ... ... бағдарла-малық қамсыздандыру);
- өткен жылдардағы ... ... ... ... ... жылдағы табыстардан артық сомасы.
Екінші деңгеилі капитал мыналардан құралады:
- ағымдық жылдағы ... ... ... ... ... сомасы;
- бағалы қағаздар мен негізгі құралдарды қайта бағалау мөлшері;
- тәуекелді ... алып ... ... ... ... ... жалпы резервтер (провизиялар) мөлшері;
- бірінші ... ... ... ... ... ... банктің
субординарлық қарызы;
Жылдық табыс жиынтығынан келесi шегерiмдер жасалады:
Қызмет бабымен iс-сапарға кеткен шығындары және ... ... ... Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде шегерiледi:
• iс-сапарға жiберiлген жерiне дейiн кеткен нақты ... ... ... ... сондай-ақ броньға жасалған шығындары жатады;
• шетелдiк iс-сапарда жүрген кезiндегi тәулiк ... ... ... ... ... ... ... сыйақы (мүдде) бойынша шегерiм келесi деңгейде ... ... ... ... (кредит, займ), мүлiктер, дисконттар ... ... ... ... бойынша, оның iшiнде қаржылық лизинг бойынша да,
депозиттер, сондай-ақ мүлiктер де теңгемен алынса ... ... ... Республикасының Қаржылық бақылау агенттiгiнiң бекiткен қайта
қаржыландырудың 1,5-ке еселенген ресми мөлшерлемесi бойынша ... ... ... ал ол шетел валютасында берiлген (немесе
орналастырылған) болса, онда ол ... ... ... ... ... ... ... соманың шегiнде шегерiлуi тиiс.
Жоғарыдағы шектеулермен қоса, несиенiң максималды сыйақы сомасы ... ... ... ... ... тұлғалардың жауапкершілігіне
қатысты баянды етілген мына жайттарды атап өтуге ... ... ... ... мемлекеттік
мекемелерден және қазыналық кәсіпорындардан басқа заңды тұлғалар
өз міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі барлық мүлікпен ... ... ... ... ... ... ... бойынша өз билігіндегі ақшамен жауап
береді.
• Ақша ... ... ...... ... оның ... ... мекеменің міндеттемелері
бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе тиісті жергілікті
атқарушы ... ... ... ал, ... ... ... ... Республикасының Үкіметі немесе
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік субсидиярлық жауаптылықта болады.
Азаматтық ... өз ... ... ... – бұл ... ... сотта
талапкер немесе жауапкер болу құқығы. Азаматтық айналымда өз атынан ... үшін ... ... ... болуы керек. Оның өзінің мүліктік
емес ... ... ... және ... ... ... ... байланысты
болып келетін өз атауы болуы қажет.
Заңды тұлғаның атауы оны басқа заңды тұлғалардан айыруға ... және оның ... ... ... қамтиды.
Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды ... ... ... ... ... оның ... ... болып табылады.
Қазақстан Республикасының Қаржылық бақылау агенттiгiнiң қайта
қаржыландыру мөлшерлемесi және Лондонның ... ... ... ... қарыздарды, мүлiктердi, сондай-ақ несиенi рәсiмдеу кезiндегi
мөлшерлемесi пайдаланылады.
Келiсiм-шартқа ... ... үшін ... ... есептеу кезiнде қалып
жүретiн мөлшерлемесi және сол мәмiленiң ... ... ... ... ... алынады.
Банктер пруденциялық нормативтер мен орындалуы міндетті ... ... және ... ... ... ... нормативтік-құқықтық
актілерін бұзса, олардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері банктің
қаржылық жағдайына және ... ... ... мен
клиенттерінің мүддесіне қауіп төндіретін заңсыз әрекеттер жасаса, онда
Ұлттық банк шектелген ... ету ... ... түрлерін қолдануы
мүмкін:
а) міндеттеме-хатты талап ету; э) банкпен ... ... ... ескерту жасау;
в) орындауга міндетті бүйрық хат беру.
Міндеттеме хаты — банктің бар кемшіліктерді мойындап, банк басшылығы
оларды қатаң түрде белгіленген ... ... жою ... ... ... — анықталған кемшіліктерді дереу жою және ... ... ... ... туралы банк пен Ұлттық банк арасындағы
келісімі.
Ескерту хаты — Ұлттық банктің банктік ... ... ... ... ... ... хабарлауы.
Бұйрық хат — Ұлттық банктің айқындалған кемшіліктерді белгіленген
мерзімде жоюға ... ... ... ... ... ... ... төленуi бойынша жасалатын шегерiм. Егер де
бұрындағы кумәндi деп ... ... ... ... ... төлесе,
онда оның сол төленген деңгейiнде шегерiм жасауга рұқсат етiледi.
Күмәндi қарыз талабы бойынша шегерiм тиiстi құжаттармен расталса ... ... ... көрсетiлсе ғана жасалады. Кумәндi қарыз талабы —
негiзiнен Қазақстан Республикасының ... ... және жеке ... ... ... ... ... тауарының нәтижесiнде
шығатын талап; сондай-ақ Қазақстан Республикасында ... ... ... жүзеге асырып жүрген заңды тұлға-резидент еместердiң де және ... ... ... ... ... ... ... заңына сәйкес салық келісушi дебиторларды дебиторларды
банкрот деп таныған жағдайда шығады.
Резервтiк ... ... ... ... ... жасау. Оз
қызметiн заңдарға сәйкес жасалған келiсiм-шарт негiзiнде жүзеге асыратын
жер койнауын пайдаланушынық осы кең ... жер ... ... ... ... ... кең орнын игеру зардаптарын
жою қорына (резервтiк немесе ... ... ... аударымдар
сомасын шегерiп тастауға құқығы бар. Дәл осындай ... ... ... да ... ... яғни ... ... несиелерi, (қаржылық
лизингтi қоспағанда), дебиторлық қарыздарды, аккредетивтерi үшін жасалуы
мүмкiн. Бұл операцияларды кумәндi ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банкi осы жағдайға өкiлеттiгi бар
мемлекеттiк органдардың келiсiмi бойынша анықтайды.
Кейiнге ... ... ... және ... ... есеп
айырысулар. Кейiнге қалдырылған салықтың есебi үшін 4310 «Корпоративтiк
табыс салығы ... ... ... ... ... ... Бұл ... бухгалтерлiк және салық есебiнiң талаптарындағы
айырманың нәтижесiнде ... ... ... сомалары қор сомалары
көрсетiледi.
Бухгалтерлiк есепте табыс пен зиян есеп саясатында қаралған және ... ... ... ... ... ... анықталады. Салықтық есепте табыс пен зиянның сомасы ... ... ... ... ... арасындағы айырмасына
тиiстi түзетулердiң көмегiмен анықталады.
Облигация деп эмитенттің белгілі бір шартты орындауға, яғни алған ... ... және ... сыйақыны төлеуді міндеттенген жазбаша
қарыз құжатын айтады. Ол пайыздар ... ... үшін ... ... қарыз міндеттемесі болғандықтан оның кепілі
эмитентің жалпы кепілдігі болып ... Ол ... ... ... ... ... мүлігінің бір бөлігін
иемденуге облигация ұстаушының құны. Облигация иесі ... ... ал ... өзі сол ... куәлігі болып табылады. Облигация
иесіне белгілі бір уақытта, белгілі бір мөлшерде сыйақы төленеді. Сыйақы
дивидендтерден ... ... ... ... бұл түрі ... ... құқын
бермейді. Облигация бойынша сыйақы ... ... ... ... Ол ... ... ... төленеді.
Облигация бойынша төленетін сыйақы түріндегі пайда ... ...... ... алынатын талон. Ол сыйақы
мөлшерін көрсетеді. Сыйақы төленгенде ... ... ... алынады.
Облигацияда мынадай элементтер көрсетіледі: номиналы, купондық мөлшер, өтеу
туралы нұсқау, эмиссия шартының қамтамасыз етілуі, ... ... ... – белгілі бір эмитенттің шамамен алғандағы кредит
қабілетін немесе оның ... ... ... мен сенімділігін
белгілейтін бағаның жеке сан және әріп ... ... ... ... жөн: ... ... есебiнде жиынтық жылдың
табыстан (негiзгi құрал-жабдықтарды амортизациялау, ... ... ... ... ... ... ... (жеңiлдiктер) туралы, сондай-ақ
табыстар туралы (үйлердi, ғимараттарды) сату ... ... ... ... түзетулердi есепке ала отырып амортизациялауға жатпайтын
алашақтардық өсуi; кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге келiскенi және кәсiпорынды
жапқаны үшiн тағы басқалары ... ... ... бұл ... ... ... сомалары және бюджетке төленуге ... ... ... ... ... ... туралы бухгалтерлiк әрi салық
есебi деректерi арасындағы алшақтыққа әкеп соғады.
Бухгалтерлiк және ... ... ... ... ... ... шара ... өйткенi олардың арасында тұрақты және уақытша сипаттағы
айырмашылықтар болады.[15]
Осының нәтижесiнде уақытша және ... ... ... ... салықтық тиiмдiлiк туындайды.
Тұрақты айырмашылықтар - бұл ағымдағы есептi кезеңде туындайтын және
бұдан кейiнгi есептi кезеңдерде ... ... есеп ... ... ... ... ... салығы жөнiндегi мағлұмада көрiнiс
табатын деректер арасындағы айырмашылықтар) ... ... ... ... ... ... айырма ретiнде келесi мысалды келтіруге болады:
• Жылдық жиынтық ... де, ... ... ... ... емес ... (демалыс үйлерiне жолдама алу, бассейiнге
абонементтердi алу, спорт құрал-жабдықтарын алу және тағы басқалар),
бұл аталған шығыстар ... ... ... ... ал ... олар шегерiм ретiнде танылмайды;
• Бюджетке төленетiн айыппұл ... ... ... ... ... ал ... ... ол шегерiлмейдi;
• Нормадан жоғары белгiленген iс-сапар мен ... ... ... ... ... ... ал ... есебiнде
ол шегерiм құрамына енгiзiлмейдi;
• Қоршаған ортаны ластаудан тазартуға кеткен шығындар бухгалтерлiк
есепте кезең ... ... ал ... ... ол ... ... ... жатпайды;
• Сыйақы бойынша шығыстар толық көлемде ... ... ... ал ... ...... шектеулер шегiнде ғана
ескерiледi;
• Несие бойынша, ... ... ... лизинг бойынша да, депозит
бойынша да, сондай-ақ сенiмдi басқаруға ... ... ... ... ... ... банкi белгiлеген қайта қаржыландыру
коэффицентiнiң 1,5 есе еселенген ресми мөлшерлемесiнiң шегiндегi
сомасымен есептейдi, ал егер де ол ... ... ... Лондондық банкаралық нарықтық 2 есе еселенген мөлшерлемесiнiң
негiзiнде есептелiнедi.
• Сақтандыру пайдасы бухгалтерлiк есепте ... ... ... ал ... есебiнде — ол шегеруге жатпайды, егер ол
шегеруге жатқызылған ... ... ... ... органдардың
белгiлеген шегiнде ғана жүзеге асуы мүмкiн;
• Кәсiпкерлiк ... ... ... ... мен
күтiп-стау шығыстары бухгалтерлiк есепте толық көлемiнде шығыс ретiнде
есептелiнедi, алсалық есебiнде жатпайды;
• Және басқа да ... ... ... ... ... ... ... табыс
пен шыгыс баптарының бiр белiгi бiр ... ... ал ... ... есептеген кезде басқа есептiк кезеңде ... ... ... ... ... жойылады.
Мысалға:
• Материалдық емес активтер мен негiзгi құралдар бойынша жасалатын
амортизациялық аударымдар. Бухгалтерлiк есепте ... үшін ... ... мен ... пайдаланылады және
ондағы есептелген сома шығын ретiнде қабылданады. Салық есебiнде
тек қалдықтын азайту тәсiлi пайдаланылады. Сондай-ақ екi ... ... да ... болуы мүмкiн, нәтижесiнде салық
есебi бойынша объектi ... ... ... есепте ол жалғасуы мүмкiн.
• Бухгалтерлiк есепте ... ... ... шығындарын толық
көлемде алады, ал салық есебiнде оның құндық балансының ... ғана ... 15% ... ... ... ... ... балансына қосылып,одан
амортизация сомасы есептелiнедi,яғни салық алынады.Бухгалтерлiк
есепте тап бұндай операциялар көрiнiс таппайды.
... ... ... ... зиян ... сату ... ... пайда болған кезiнде бухгартерлiк есепте есептеу
әдiсi бойынша көрiнiс табады.Салық есебiнде алынған зиянды ... ... ... ... ал егер де ол
жабылмаса, онда оның жабу мерзiмiн үш жылға дейiн созады;
• Салық бойынша ... ... ... ... ... есепте есептеу тәсiлi бойынша ... ал ... ... ... тек төленген салық қана
алынады;
• Терiс бағамдық айырма бухгартерлiк есепте толық көлемiнде алынады,
салық есебiнде ... ... ... ... ... ал ... ... мынадай жолмен
анықталады:
Айырма сомасы негiзiнен шектеудiң ... ... ... ал ... ... ... ... барысында компенсацияланады.
Құрылыс салуға алған несие (қарыз) бойынша бағамның терiс айырмасы
оны жүргiзудiң ... ... ... пайда болады және салық
есебiнде оның объективтiк құны ... ... ... ... ... танылады;
Тұрақты және уақытша айырма шаруашылық жүргiзушi субъектiнiң есеп
саясатына бухгалтерлiк есептiң де, салық есебiнiң де ... ... ... ... мүмкiн. Бұл арада
тұрақты айырманы келесi есептiк кезеңде жоюға болмайды, ал уақытша
айырма жойылады.Тұрақты айырманы да, ... ... да өте ... ... ... егер де тиесiлi бухгалтерлiк регистрлерiне
салықтық есеп ... ... ... ... ... ... эффектiнi бухгалтерлiк есепте көрсету және анықтау
жолымен оның ... ... ... ... ... ... ... кейiнге қалдыратын Төлем болып саналады.
Халықаралық практикада жалпы қабылданған пiкiр бойынша табыстан
алынатын салықты сол табысты табу үшін жасалатын шығыс деп ... ол ... ... ... ... оз кезеңiне қарап, тиесiлi
пайда болған табыстармен бiрге танылады.[16]
Есептiк кезеңде уақытша айырманың салдарынан пайда ... ... 4310 ... ... салығы бойынша кейiнге қалдырылған
салықтық мiндеттемелер» шотында көрiнiс табады.
Салықтық ... ... ... ... олар ... ... мынаны енгiзедi:[17]
• Салық салынатын табыстан төлеуге жататын табыс салығын, ал ол
әрекет етiп ... ... ... ... оның ... ... [18]
• Уақытша айырманың салықтық эффектiсi сол есептiк ... ... не ... оның мөлшерiн ағымдағы кезеңнiң салықтық
мөлшерлемесi бойынша жалпы уақытша ... ... Егер де ... ... ... табыс салығының
мөлшерлемесi өзгеретiн болса, онда ол сол өзгерген мөлшерлемесi
бойынша алынады.
• Кейiнге қалдырылған салықтарды осы ... ... ... етiп ... ... сомасы 4310 шотта көрiнiс
табады. Мысалы. Кәсіпорын 2005 ж.
Нәтижесi бойынша келесi нәтиженi алды делiк:
| ... ... ... ... ... есеп ... |декларация ... және ... ... ... ... ... ... ... |ың | |, мың |
| ... | ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... |10185 |1. ... ... |10385 ... ... ... | ... ... | |
| | ... ... қызмет) |10185 |
| | ... ... ... | ... ... ... |2.Тауарды (жұмыс, қызмет) |7605 |
|қызмет) өзіндік құны, оның| |сатумен байланысты | ... | ... 7620 ... (7000| ... ... |212 |– 212 – 79+901) | ... | | | ... ... ... |79 | | |
| ... | |
| |1765 | | ... ... |901 ... (Лондон |52,77 |
|3.1. Жалпы және әкімшілік |53 ... ... | ... оған | ... несиені алған күні| |
|кіретіндер: |29 ... ... 2,455 | ... және ... | ... | ... |37 ... ... ... | ... ... ... ... сомасы (Лондон | |
|санкциялары | ... ... | ... ... жасалған | |2-еселенгенмөлшернемесі | |
|іс-сапар ... | ... 739-45 | ... ... |685 ... (1506000*(2,455*2)%)| |
|байланысты емес шығыстары | ... ... ... | ... ... ... | ... марапаттау | |
|тарту, бассейн | ... | ... өтеу т.б.) | ... ... ... Пайызды төлеуге |120,54 | | ... ... ... | | ... ... | | | ... 03,01,02 жылы | | | ... ... ... ... | | ... екі ... ... | | | ... 9% жылдық пайызды | | | ... ... ... | | | ... 135540 ... ... | | |
|* 9%)) | | | ... ... қызметі болып |185 |4.Бағамның теріс айырмасы |385 ... ... ... |385 | ... оның ... |385 ... оң ... ... ... ... | |900,23 – салық салынатын | ... | ... оң да, ... те | |
|бағам айырмасынан алынған | ... ... | ... ... енді осы | |
|Табыс жиыны (с.ж. | ... 50 % ... | ... | ... | |
| | |бұл ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | |ол ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... (оның 500 мың |535 |
| | ... осы ... 50 | |
| | |мың ... ... кезеңде | |
| | ... | |
| | ... ... |1047 |
| | ... ... | |
| | ... және ... | |
| | ... амортизациялық | |
| | ... |966 |
| | ... ... | |
| | ... |66 |
| | ... кеткен шығындар | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... | ... |
| | ... | ... жылы ... ... ... ... 30% ... ал
оның деңгейі 2005 жылы 32% ... ... ... онда ... ... ... 45 мың ... құрайды. Енді осы шартты мысалдың
негізінде 2005 жылы ... ... ... құрайтындығын анықтаймыз:
• Төлеуге жататын табыс салығы (685,23*30%) = 205,5 мың теңге
... ... 1054,46 мың ... ... ... ... – 586 мың ... Тұрақты айырмасы (53+29+37-52,77-(-120,54)) + 216,77 мың теңге
Сыртқы қарыз алу құнының кемуi қазақстанды ... үшiн ... ... ... ... көп ... ... операциялар
шоттарын қаржыландыру қысқарып, резиденттердiң шетел активтерi ... ... ... ... сальдосы 14% көбейiп, 1605 млн.
долларды құрады. Тiкелей шетелдiк инвестициялар 12% артып, 3297 млн, ... ... орта және ұзақ ... ... ... ... ... 3,3-ке артып, 1822 млн. долл. құраған. Экопорттан
түсетiн кiрiстiң артуы мен сыртқы қаржы ресурстарының едәуiр ... ... ... ... арттырды.
Салық салынатын табыс (1054,46586+216,77) 700,23 мың теңге ағымдағы
жылдағы уақытша айырманың салықтық ... (177,32) мың ... ... ... ... ... (3) мың теңге(-45/30% * 32%-
(-45)).
Келтірілген мәліметтердің негізінде келесі шоттар корреспонденциясын
құрастырамыз
Кесте №5.
|Қатар |Шаруашылық операцияларының|Сомасы, |Шот ... ... ... |мың ... | |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... |205,07 |851 |631 |
| ... ... | | | |
|2 ... ... ... |177,32 |851 |632 |
| ... ... | | | |
|3 ... ... ... |3 |851 |632 |
| ... есепті кезеңнің | | | |
| ... ... | | | ... ... табыс салығының сомасын есептеу (есепке алу) үшін
әрбір уақытша айырма ... жеке ... ... ... ... тізімдеменің есебі жоғарыда келтірілген мысалдың
негізінде келесі нысанда жасалады.
Уақытша айырмасының сомасының белгісін салық ... ... ... қарап анықтайды. Өйткені олар салық салынатын табысты
азайтуы да, көбейтуі де мүмкін. ... ... ... ... ... «-» ... белгіленген, өйткені салық есебіндегі ... ... ... ... ... Екінші және үшінші жолдағы
таңбасын ... ... ... ... мен ... «+» ... салық есебінде барлық шығыстар таныла ... ... ... есептің мәліметімен салыстырып отыру керек.
Егер де уақытша айырма жойылған кезде, онда оған қарама- қарсы ... да, оған ... ... ... ... демек 4310 шоты
дебеттiлiп, 3110 шоты кредиттеледi. 4310 шоты бойьшша көп ... ... ... демек ол келешекте төленетiн салықтың
мiндеттемесiн кеөрсетедi. Сонымен қоса, оның ... ... да ... егер де құн ... ... ... Бұл кезде оң айырма қалыптасады
және оңдағы салық эффектiсi 4310 шоттың ... және 7710 ... ... ... ... де ... дебеттiк сальдо күмән тұғызатын болса, онда олар ... ... ... ол 7710 шотының дебетi мен 4310 ... ... ... ... ... ... қалдырылған табыс салығын көрсету үшiн
оларды қысқа және ұзақ мерзiмдiлiгi бойынша жiктейдi (2- ВЕС). ... ... ... ... ... мiндеттемелердiң негiзiнде
жүзеге асады. Егер де уақытша ... ... ... ... онда ол ... ... ... есептелiнедi, ал егер де ол негiзгi
құралға ... ... онда ол ұзақ ... ... ... де ... ... де, мiндеттемелермен де байланыстыруға болмаса, онда
олардың жойылатын уақытын негiзге алады.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексi (125 бабы бойынша) кәсiпкерлiк
қызметтен, ... ... ... ... ... зиянды
алдағы үш жылдық салық салынатын табысынан өтеуге рұқсат етiледi.
Тартқан зиянның келешектегi алынатын ... ... ... потенциялына жол ашады.Осындай операцияның есебiнен алынған
экономия есептiк кезеңнiң таза табысына енедi, ... оң ... ... ... ... ... экономия таза табысқа енедi, егер мына
жағдайларды қоспағанда:
1. Салық төлемдерi ... ... ... ... кезеңде өтелуi
күмәндi болса және ол кезде алынатын табыс зиянды жабуға жеткiлiксiз ... ... ... есепке жатқызылмайды.
2. Салық төлемдерi бойынша алынған экономия 4310 шоттың ... асып ... онда ... зияндар есепке жатқызылмайды.
Келешек табыс салығының есебiнен өтелетiн табыс салық ... ... ... яғни 4310 шоты ... жеке субшот ашылады.
Ендi бiз жоғарыда келтiрiлген мысалға қайта ораламыз. 2002 ... ... ... жабдықтаушымен жасалған контрактiнiң шартын
сақтамағандықтан 2200 мың ... зиян ... Оның ... 2003 ... салынатын салық мөлшерлемесi 32% жеткен. Кейiнге қалдырылған табыс
салығының кредиттiк сальдосы (тiзiмдеме есебi бойынша) 2002 жылы 237,32 ... ... ... зиян ... 1517 мың теңгеге жеткен, ал оның
уақытша айырмасы 683 мың ... ... ... ... ... 2003 жылы ... ... деңгейде қарым-
қатынасын ... және ... ... ... нәтижесi оң көрсеткiштермен аяқталатынына сенемiз,
бiрақ 632 шоттың кредиттiк қалдығы
240,32 мың теңге құраған.
З нұсқа. Салық төлемдерi бойынша ... ... ... ... енгiзген, бiрақ қалыптасқан жағдайлардың салдарынан есептi кезеңде
шегетiн зиянын жабу мүмкiндiгi ... аз ... 632 шоты ... ... ... ... ... жойылып отырады.
Ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаған кезде ол корпоративтiк табыс
салығына әсер етпейдi, бiрақ қайта бағалаудың ... ... ... ... ... арасында айырма болуы мүмкiн. Бұндай орын алған
айырма салық есебiнде көрiнiс таппайды, ол тек ... ... ... ... Ондай айырма тұрақты да, уақытша да болуы мүмкiн.
Бухгалтерлiк ... де, ... ... де ... ... үшiн
әртурлi тәсiлдер пайдаланылады: ... ... ... бағалаудың
нәтижесiндегi құндық есiмi тұрақты айырманы туғызады.
Айырманың бұндай типi қабылданған есеп әдiстемесiне ... ... ... ... ... ... ондай айырма бухгалтерлiк есепте
632 ... ... ... ол ... ... ... ... «Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер есебi»
“Өзге де ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер”, мұнда ... ... өзге ұзақ ... мiндеттемелердi есепке алуға арналған және
шоттардың келесi топтарын қамтиды.
4410 “Алынған ұзақ мерзiмдi аванстар”
4410 “Алынған ұзақ мерзiмдi аванстар”, мұнда ... ... ... ... ... өзге де ... ... сондай-ақ жеткiзушiлерге iшiнара дайындық бойынша өндiрiлген
өнiмге ақы төлеу бойынша ... ... және өзге де ... ... ... ... ... келешекте сатылатын тауарлар, орындалатын жұмыстар және
көрсетiлетiн қызметтер үшiн алынған ұзақ ... ... ... есеп
айырысу есебiн жүргiзу үшiн 4410 “Алынған ұзақ ... ... - ... ... ... ... ұзақ ... сомасына 1010 «Кассадағы теңге
түрiндегi ақша қаражаттары» және 1020 “Кассадағы валюта түрiндегi ақшалар”
- деп ... ... ... ... оған ... ... ... алушыларға босатылған тауарлар көрсетiлген қызметтер
құнынан ұзақ мерзiмдi алдын-ала алынған аванстар сомасын ... ... ұзақ ... ... деп ... шоттардың тиiстiлерi
дебеттелiнiп, 2110 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi
дебиторлық берешек” және ... ... ұзақ ... ... ... ... ... Ал алынған ұзақ мерзiмдi
аванс ... ... ... қалған белгi қайтарылғанда 4410
“Алынған ұзақ мерзiмдi аванстар”- деп аталатын ... ... 1010 ... ... ... ақша ... және
“Кассадағы валюта түрiндегi ақша қаражаттары” —деп аталатын шоттардың
тиiстiлерi ... ... ... алған ұзақ мерзiмдi
аванстар талдамалық ... ... ... ... ... субъектiлер
бойынша бөлек жүргiзiледi.
4420 «Алдағы кезеңдердiң кiрiстерi»
4420 “Алдағы кезеңдердiң кiрiстерi”, ... ... ... ... ... ... ... алынған кiрiстер көрiнiс табады.
Шаруашылық субъектiнiң ағымдағы есептi айтылган, ... ... ... ... ... табыстары болып есептелiнедi. Есептi кезеңдер
арасындағы осындай кезеңдердi шектеу субъектiнiң шаруашылық қызметiн ... ... ... салу және ... есеп ... ... етiп жасау үшiн
қажет болып табылады. 4420 ... ... ... деп ... ... ... орта және ұзақ мерзiмдi құнды қағаздарды
олардың номиналды құнынан жоғары ... сату ... ... ... Бұл
жағдайда бағасы мен номиналдың құнының арасындағы ... ... ... ... ... - деп ... ... кредитi бойынша есепке
алынып, содан кейiн құнының төмендеуiне қарай осы ... ... және ... ... ... ... ... деп аталатын
шоттың кредитiнде көрсетiледi.
4420-шотта алдын ала сатылған айлық және тоқсандық жол жүру ... ... ... ... ақша қаражаттары және жүк немесе
жолаушылар таситын көлiк (автокөлiк, темiр жол көлiгi, әуе жол ... ... да ... ... үшiн күнi ... ... ақы әсер етедi. Жоғарыда
аталған төлемдер субъектiге келiп түскен кезде:
1010 “Кассадағы теңге түрiндегi ақша қаражаттары”
1020 “Кассадағы ... ... ақша ... деп аталатын шоттар
дебеттелiнiп, 4420 “Алдағы кезеңдердiң ... ... ... ... ... ... есептi айдың табысы болып
саналатын, бұрын яғни алдын ала алынған табыстар ... ... 4420 ... ... ... - деп ... шоттың
дебетiнде және мына “Жүк және жолаушыларды тасымалдаудан алынатын табыс“,
“Байланыс ұйымдары қызметiнен алынатын ... ... және ... ... және ... емес қызметтен қызметтен алынатын басқадай
табыстар” деп аталатын шоттырдың тиiстiлерiнiң кредитi бойьшша көрсетiледi.
Жоғалған, ұрланған немесе ... да ... ... ... өндiрiп алынуға тиiстi яғни олардың төлеуге тиiстi ... ... ... ... сомасына бухгалтерлiк ... ... ұзақ ... берешек”- деп аталатын шот дебеттелiнiп,
4420 “Алдағы кезеңдердiң кiрiстерi”-деп аталатын шот кредиттелiнедi.
Бүлiнген, жоғалған, ... ... ... да ... құндылықтар
бойынша адамдардан өндiрiп алуға тиiстi яғни берешек сомалары өтелуiне
қарай:
1010 ... ... ... ақша ... ... валюта турiндегi ақша қаражаттары”
Және тағы да басқа ... ... 2150 ... ұзақ
мерзiмдi борыштары”- деп аталатын шоттың кредитiне жазылады.
4420 “Алдағы кезеңдердiң кiрiстерi” шот бойынша операциялардың есебi
алдағы ... ... ... ... ... ... ... машинограммада жүргiзiледi.
4430 “Өзге ұзақ ... ... ... ... ... өзге ұзак ... ... есепке алынады.
Қорытынды
Ұзақ мерзiмдi мiндетемелер тақырыбын талдау барысында төмендегiдей
сұрақтарды қарастыруды қажет болып табылады:
1) ұзақ мерзiмдi ... ... ... ұзақ ... кредиторлық берешектер есебi
3) ұзақ мерзiмдi бақылау мiндеттемелер есебi
4) ... ... ... мiндеттемелер есебi
5) өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер есебi
Осы сұрақтарды қарастырғанда ... ... ... ... ... ұзақ ... мiндеттемелер колайлы және қолайсыз жағдайлар
туғызады.
Қолайсыз жағдайына келетiн болсақ, ұзақ мерзiмдi мiндеттеменiң ... ... ... өз ... өтей ... ... шығындарға алып келедi.
Ал колайлы жағдайларды қарастырайық:
1) ұзақ ... ... ... ... ... субъектiнiң
өз қаражаттары жетпеген жағдайда банктен және ... тыс ... ала ... өз ... ... ... ... өндiрiс
тиiмдiлiгiн арттырады, өнiм ассортиментiн ... ... ... болсақ, қазiргi кезде ... ... ... ... келе ... Оған дәлел болып Қазақстанда
шаруашылық субъектiлердiң ҚЕХС-ға көшуi болып табылады. ... ... ... төмендету және ресурстарды қайта бөлу жолдары мен
елдi ... ... ... ... ... ... ... болып индустриалды-инновациялық дамуы болып
табылады. Ал басты ... ... ... ... қайта
қаржыландыру мәселелерi.
Индустриалды стратегиясында кәсiпорынды қаржыландыру бағалы қағаздар
нарығының дамуына, инвестициялық қорды құруына тiкелей ... ... ... ... ... ... болады:
Қазақстандық инвестициялық қор, Қазақстандық банктердiң дамуы,
инновациялық қор. Бұл ... ... ұзақ ... ... өткiзуге,
жүзеге асыруға көмектеседi. Бiрақ кейбiр жағдайларда қысқа ... ... ... ... ... операциялар және өндiрiстi
дамытуға қажеттiлiк туады.
Халықаралық практикада вексель ұзақ мерзiмдi ... ... ... ... экономисттер вексельдi несиемен салыстырғанда
вексельдiң артықшылығы болып ... ... ... және тағы ... ... ... икемдiлiгi икемдiлiгi болып келесiлер табылады:
- Вексель вексель берушiге оның келiп түскен датасында көрсетiледi
- Вексель төлем мерзiмiне дейiн дисконтталған күнмен қоса ... ... ... ... ... бойынша берiледi
Вексель негiзiнен қолма-қол ақшаның даму жүйесiне дейiн пайда болған.
Дамыған елдерде ... ... ... Орталық Банк жүргiзедi.
Германияда, Италияда, Францияда вексельдердi қайта есептеу сол елдiң
Орталық Банкi арқылы ... ... ... да ... ... Банк ... вексельдi ғана қатыстырады. Қазақстанда ... ... ... банктердiң пайда болуына байланысты пайда
болды. Бiрiншi пайда болған банктер қатарына мыналар кiредi: Ресей-Азиаттық
банк (1898), ... ... ... (1894), ... Мемелекеттiк банкi
(1912). Алматыда вексельдер бойьнша банк операциялары ссудалық ... 1914 жылы 5,5% ... ... тарихы Қазақстанда 1992 жылы
басталды. Сол кездегi жағдайға байланысты вексель тек ... ... болу ... едi. ... ... ... қатынас
туралы» заң 1997 жылы 28 сәуiрде қабылданды. Осы заң ... ... ... ... ... ... ... сонымен бiрге «Қазақстан
Республикасының жай және аудармалы вексельдер туралы» заңда ... жылы ... ... ... ... НЭС Қазақстан-
энерго» кәсiпорынында пайда болды. Энерговексельдер кредиторлық қарыздарды
жабу мақсатында пайдаланылды.
Қазiргi кезде ... ... ... ... ... потенциалдық
вексель берушiлр мен вексель ұстаушылардың жетерлiктей ала алмауында.
2) Ұзақ мерзiмдi кредиторлық ... ... ... мен
мердiгерлермен есеп айырыса отырып, шаруашылық субъектi өзiн шикiзаттар мен
материалдармен қамтамасыз етiп, ... ... ... ... жетiлдiруге тырысады.
З) Кейiнге қалдырылган салықтық мiндеттемелерге келетiн болсақ. Қазiргi
жағдайда салыққа ... ... ... ... өзгерiстер
енгiзiлiп жатыр. Мысалы үшiн Қазақстанның iскер топтарының ... ... ... (IСI) бiрiктi. Қазiрiгi кезде 10 заңды тұлға
Қазақстан ... ... ... ... болып табылады.
Солардың iшiнде коммерциялық Халық банкi, «Қазмұнайшаз» ұлттық мұнай-газ
компаниясы, Өскемен ... ... ... ... бар. ... ... ... төрайымы,
«ҚазМұңайГаздың» басқұрушы ... ... ... ... ... төлеуге тиiс деген өте көп бастамашылық «жоғарыдан» ... ... бәрi ... iстеуi үшiн «төменнен» бастамашылық керек. ... және ... ... ... ... бiр ... ... бұлар белгiлi бiр бастамашылықтар жасауды талап етедi»,- дедi ... ... ... ... ... ... ... Григорий Марченко. Бiрлестiктi басты мақсаты «Салық және кеден
жүйесiне белсене қатысу және салық ... ... ... Батыс
Еуропа, Америка және Азия елдерiнiң осы тектес қауымдастықтары мен ... ... ... ... өз ... ... жүйелерiн дамыту мен
жетiлдiруде үлкен роль атқарып келедi. ... ... ... ... ... әлемде салық ... ... ... ... ... қауымдастығына (БСК) бiрiгiп отыр.
1 ақпанда қаржы министрi Наталья Коржова Салық комитетiнiң жымына оның
жаңа төрағасы — Нұрлан Рахметовты таныстырды. 2003 ... ... ... уақытқа дейiн Салық комитетi басшысының ... 34 ... ... атқарып келген болатын.
Қазақстан Президентi Нұрсұлтан Әбішұлы ... ... ... ... жаңа ... ... бiр қатар басым
мiндеттер қойды. «Бiрiншi басымдық : Қазақстан экономикасының жаңғыруы және
қарқындылығы, ... ... ... ... ... ... көздейдi.
Бiрiншi. Салық, тариф саясатын реформалау сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл
қойып, кәсiпкерлiктi ынталандыруға, бизнес пен ... ... ... ... дедi ... «Бiз ... жиналымдылығын нығайтуға,
салық салу құрылымын оңайландыруға, салықтар санын ... ... ... ... ол. ... тұлғалар үшiн табыс салығының тiркелген ставкасын
өндiру бизнес мүддесi үшiн салық кодексiн ... ... дедi ... ... ... ... ... мақсаты инфляциямен
күрес болатынын тiлге тиек еттi Президент. «Бiз инфляция есiмiнiң ... ... ... ... ... ... мақсатында бiздiң әрiптестерiмiздiң сынақтан өткен ұсыныстары мен
кеңестерiне ... ... ... ... ... керектi икемдiлiгiн
қамтамасыз етуге тиiспiз. Бұл «Ұлттық Банк пен ... ... ... ... және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы»
Заң ... ... ... ... Бұл заң ... бiрiншi
қойылымнан кейiн оған кейбiр өзгерiстер енгiзiлдi және заң ... ... ... ... Қабылданған Заң мынадай салық ... ... ... iске ... ... ... ... салық төлеушi өткiзетiн өз өндiрiсiнiң тауарларын өткiзу
жөнiндегi айналымға нөлдiк ставка ... ... ... оған ... тауарлар қосылған құн салығынан босатылатын жер қойнауын
пайдалануға ... ... ... ... төлеушi өткiзетiн өз
өндiрiсiнiң тауарларың өткiзу жөнiндегi айналымға ... ... ... ... ... ... iске асыруға Қазақстан Республикасы
Үкiметiмен жасалған концессиялық шарттың шеңберiнде ... ... ... ... оның ... мердiгерлер немесе қосалқы мердiгерлерi алып
келген тауарлар импорты қосылған құн ... ... да айта ... ... - ол ... ... субъектiнiң өз
қаражаты төмен болған жағдайда, ол ғимараттар мен ... да ... ... ... оны толық иемдене алады.
Жалпы қорытындылай келе ұзақ ... ... ... ... орын ... ... ... шаруашылық субъектiлерi
болмасын, олардың өз мiндеттемелерi болады. Жалпы алғанда ұзақ мерзiмдi
мiндеттемелер ... өз ... ... ... тізімі
1. «Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп туралы » 2001 жылғы
толықтырулар мен енгiзiлген заңы
2. «Салық және бюджетке төленетiн ... да ... ... туралы»
(Салық кодексi) 2005 ж.
3. «Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар кредиттiк тарихты
қалыптастыру туралы» заң 2ОО4 жыл 16 ... ... ... А.А., ... И.С. “Международный
стандарт учета и финансовой ... ... ... ... ... I.К. ,Өжiбаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. ,Жантаева ... ... ... ... ... Мiржақыпова С.Т. «Банктегi бухгалтерлiк есеп» Алматы, Экономика
2004ж
7. Назарова В.Л. «Учет в отраслях” Алматы: Экономика,2005
8. ... В.Л. ... ... ... ... :Экономика,2ОО4жыл
9. Назарова В.Л. “Шаруашылық жүргiзушi субъектiлердегi бухгалтерлiк
есеп”
Алматы: Экономика,2ОО5жыл
10. Нурсеитов А.О. МСФО ... ... МСФО ... ... В.К., ... Т.Г. , Радостовец В.В., Шмид
О.И.”Кәсiпорындағы бухгалтерлiк есеп” ... Р.М. ... ... учет на предприятии” Алматы,
Экономика
2003
13. Тулешова Г.К. “Финансовый учет и отчетность в ... ... ... ... ... ... Б.I. ... қаржылық есеп» Алматы, Экономика 2005ж
15. Бухгалтер бюллетенi №2 қаңтар ,2006 «КТС бойынша аванстық төлемдер
туралы ... 2006 жылы ... Н. ... ... ... 2001 жыл №4 ... жалдық есеп жүргiзу»
Манбетова С.
17. Бухгалтер бюллетенi 1 ... 2006 «КТС ... ... және төлеу тәртiбi» Юсупова А.
18. Шоттардың үлгi жоспарымен ... ҚЕХС ... ... ... ... ... Қалдыбай Сөздiк- Алматы,2001
20. .Насырова М.Р., Тоқсанбай С.Р., Құлпыбаев С.К., Гуляева С.П.
қазiргi экономикалық орысша-қазақша ... ... ... ... «National Business» Тулегенова Е. «Банковская система
Казахстана» ,2004.
22. Көшенова Б.А. Ақша, несие, банктер. Валюта қатынастары. ... ... ... -1999 -189 ... ... Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять
общественным мнением. - М.: Центр, 1998
24. Абдильманова. Журнал «Банки Казахстана» 2005, ... ... ... ... ... ред. ... В.А, А.И. Басова,
М: «Финансы и Статистика», 1996 – 23-27 с.
26. Егемен Қазақстан – 2005. – 26 ... ... ... ... ... Ғ. С. Сейтқалиев. Ақша, несие, ... ... ... ... С.Б. ... ... операциялары. Алматы,2005
30. Банки и банковские операции // под ред. ... Е.Ф. – М., ... ... С. Әлем экономкасы. 2 бөлім. Алматы «Дәнекер» 2003.
32. Экономикалық теория негіздері. І-бөлім.
33. ... Н.К. ... ... ... ... ... Заңды тұлғалар – адамдардың кез ... ... ... ... ... ерекшеленетін ұжымдар, яғни мақсаттары,
міндеттері мен ... ... ... өз ... ... бар ... бірлік. Мұндай ұжымға тән нәрсе, оның ... ... ... ... ... ... Мекемелер мен өзге де мемлекеттік бюджетпен
ұсталынатын ... ... ... ... ... басқа да ұйымдар осы ұйымдар жөніндегі ... ... ... ... ... – банк ... ... негізінде қойылатын банктің
ақшалай міндеттемесі көрсетілетін құжат. Есептеудің аккредитивтік
нысанының мәні төлеуші өз банкісіне төлемді жабдықтаушы орналасқан
жерде жүргізуді ... ... Бұл ... ... банкке
аккредитив ашу жөнінде өтініш ұсынады. ... ... ... ... почта немесе телеграф бойынша ашылуы мүмкін.
3. Акция – акционерлік ... ... ... пай ... және ... ... пайда бөлігін алуға құқық
беретін құнды қағаз. Акцияда көрсетілген ақша ... ... құны деп ... ... рынокта сатылатын бағасы
акция бағамы деп аталады. Акция бағамы ... ... ... ... тәуелділікте, процент нормасынан кері
тәуелдікте болады. Сонымен қатар акцияның ... ... ... ... ... ... пен ұсыныс та әсер етеді.
4. Жалға алушы – жалға берушіден қандай да бір нәрсені ... ... ... ақы – ... берілген мүлікті қайта өндіруге жалға
берушінің қатысқан үлесіне сай көлемде жалға берілген ... ... ... (қайта жаңарту) арналған амортизациялық
жарналарды қамтиды. Жалгерлік ақыға салықтар (бюджетке төленетін
төлемдер) мен әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... сонымен бірге жалдық
процент кіреді.
6. Жалгерлік процент – ... ... ... ... жал ... ақша сомасы түрінде белгіленетін үлесі (проценті). Ол
өзінің экономикалық табиғаты жөнінен ... ... ... пайдаланғандағы процентке ұқсас.
7. Банк – ақша қаражаттарын (салымдарын) шоғырландыратын, несие
(қарыз, займ) беретін, ақша есеп ... ақша ... ... ... ... ... шығару мен т.б.
іске асыратын, мемлекет, кәсіпорын (фирма), мекемелер ... ... ... өзара есеп айырысуда ... ... ... ... ... несие-қаржы жүйесі
банктердің мынандай негізгі түрлерінен тұрады: ... ... ... ... арнайы
бағыттағы және т.б.
8. Банк векселі – ... бір ел ... ... банктерге қоятын
траттасы.
9. Төлем төлеу жөніндегі шақыртусыз міндеттеме – ... ... ... ол ... күні төлеуі.
10. Бухгалтерлік есеп – кәсіпорынның қызметі жөнінде нақты мәліметтер
алу мақсатында, оның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау, ол ... ... және ... ... ... ... ... процесіндегі қозғалысы, сонымен бірге олардың құрылу
көздері мен пайдаланылуы зерттеу объектісі ... ... ...... ... өзгеруін ескере отырып фирма
қызметінің негізгі көрсеткіштеріне өзгеріс ... ... ... ...... ... табыстармен өтеуді
қарастыратын кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің принципі.
13. Вексель ... Wechsel – ...... ... ... және ... ... борыш құжаты, құнды қағаз түрі,
ақша міндеттемесі. Вексель несие ақшаның бір түрі ... ... және ... ... ... ... ... – вексельдердің мерзімі аяқталғаннан кейін,
оларды есепке алу (дисконттау) ... банк ... ... ... ... ақша қаражаттары
15. Сыртқы берешек (сыртқы қарыз) – елдің белгіленген мерзімде ... ... ... берушілер алдындағы қаржы міндеттемесінің
сомасы.
16. Жанама салық – баға немесе тарифке үстеме түрінде ... ... ... ... салықтар. Тура ... ... ... ... ... ... ... байланысты болмайды. Жанама салықтар акциздер, кедендік
баж салығы және т.б. ... ... ... ... ... міндеттемелер – несие берушінің алғашқы талабы
бойынша өтелуге ... ... ... ... бір ... ... тиіс міндеттемелер бөлігі.
18. Кредит (несие) – 1) бухгалтерлік есеп ... ... ... ... шоттарға есепке алу объектісінің ... ... ... өсуі ... 2) әдетте процент төлеумен,
қайтарымдылық негізінде ақша немесе тауарды қарызға ... ... ... ...... ... ... ақымен
белгілі бір мерзімге тауарды ұсынуы.
20. Салық – мемлекеттің адамдардан мемлекеттік және ... әр ... ... ... ... ... Берешек – белгіленген мерзімде төленбеген салық немесе төлем
сомасы.
22. ...... ... бір жасқа жеткенде (кәрілікке),
мүгедектікке байланысты әр ... ... ... ... ... есепке алу – кәсіпорының өз ішінде, сонымен қатар одан
тыс жердегі басқарудың мақсаттары үшін пайдалануға ... ... ... ... ... және хабарлайтын жүйе.
24. Чек – банктердегі шоттардан сол ... ... ақша ... ... ... ... мен қызмет көрсетулер үшін қолма-қол
ақшасыз есеп айырысулар ... ... ... – елдің шекарасы арқылы өткізілетін ... ... мен ... ... ... ... ... жүктерді
қосқандағы барлық тауарлардың әкелінуі мен шығарылуын бақылайтын
мемлекеттік мекеме.
26. Кедендік тарифтер – тауарлардың жүйеленген тізімінің ақы ... ... ... ...... бір ... дұрыстығы мен заңдылығын
қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін тексеру.
28. Сақтандыру сомасы – объектінің міндетті сақтандыру ... ... ... ... сақтандыру шартын жасау ... ... ... және ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы»
(Салық кодексi) 2005 ... ... үлгi ... ... ҚЕХС ... ... ... жасаймыз
[3] Р.М. Рахимбекова “Финансовый учет на предприятии” Алматы, Экономика
[4] Телешова Б.I. «Дамыған қаржылық есеп» Алматы, Экономика 2005ж
[5] Бабенов Б. «Биржа 2006 ... 2006 г. 4 ... ... Е. «Брокерские компании в Казахстане, основные проблемы и
перспективы развития» 2005г. 26 ... ... ... фонды размещения капитала и управление.
РЦБ №1, 2005г
[8] Телешова Б.I. «Дамыған қаржылық есеп» Алматы, Экономика 2005ж
[9] ... I.К. ... З.Н., ... Н.А. ... ... ... Алматы, Экономика, 2001
[10] Назарова В.Л. «Учет в отраслях” Алматы: Экономика,2005
[11] Назарова В.Л. “Шаруашылық жүргiзушi субъектiлердегi бухгалтерлiк есеп”
[12] Мiржақыпова С.Т. ... ... ... ... Экономика 2004ж
[13] Журнал «National Business» Тулегенова Е. «Банковская система
Казахстана» ,2004.
[14] Бағалы қағаздар рыногы туралы: ҚР Заңының ресми мәтіні. ... ... 2004, ... Бухгалтер бюллетенi 2001 жыл №4 «Ағымдағы жалдық есеп жүргiзу»
Манбетова С.
[16] Вахрушина ... А.А., ... И.С. ... стандарт
учета и финансовой отчетности” Москва Вузовский учебник,2005 г.
[17] «Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп туралы » 2001 жылғы
[18] «Салық кодексі» Алматы, ... ... = ... ... * ... ... +/- Тұрақты айырма +/- Уақытша айырма
Оң бағамдық айырмасы + ... ... ... 5О % ... ол ... жиынтық табыс пен шегерiмнің айырмасынан
шығады
Заңды тұлға Төлеу Кезінен Төлем көлемінен
Резиденттерге ... ... ... ... және ... = ... сомасы * мөлшері (15%)
жатқызуға болатын
сомасы КТС-і мөлшері (30%)
Салық ... ... = ... ... = ... ... ... құны = облигацияның пайыздары бойынша төленген
датадағы құны - облигацияны өткізу ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Материалдық нүкте динамикасы5 бет
Тәуелсіз аспалы ілгекті жеңіл автомобильді жобалау63 бет
Қазақстанды ілгерілету жолындағы билік пен баспасөздің рөлі46 бет
1.Түркітануға байланысты алғашқы зерттеулер. 2.Орыс ғалымдарының түркітануға байланысты зерттеулері. 3.ХХ ғасыр басындағы түркітану тарихы5 бет
1950-1960 жылдардағы қазақ прозасындағы кейіпкер сомдау дәстүрі13 бет
51-А кл 51 кл торлау тігін машиналары3 бет
XX ғасырда Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының дамуы4 бет
XХ ғасырдың басындағы іс қағаздар тілі5 бет
«Абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы7 бет
«Айқап» журналындағы оқу-тәрбие туралы ойларды зерделеу7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь