Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ
ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ

1.1 Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... .8

1.2 Туризмді жіктеудің теориялық.экономикалық көзқарастары ... ... ... ... ... 13

1.3 Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,
Қазақстанның шетелдерге насихатталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
2.1 “Kami travel” туристік фирмасының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28

2.3 “Kami travel” туристік фирмасындағы маркетинг және нарықтық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ

3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы ... ... ... ... ... ... ... 56

3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері ... ... ... .62

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен тікелей байланысты, жәке және ұжымдық толық жетілудің жолы ретінде жоспарлануы және тәжірибеге енгізілуі тиіс қызмет.
Туризм әлемдік экономикада басты рольдің бірін атқарады. Бүкіл әлемдік туристік ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлгін халықаралықинвестициясының 11%- дан астамын, әлемдік өндірістің әр бір тоғызыншы жұмыс орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік туристік ұйымға мүше болып кірді.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің тұтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді.
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы Қазақстан турмзмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнің тез және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және қоғамның әл – ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып Үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін нормативтік – құқықтық база құрылды. 2001 жылдың маусымында «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір саласы ретінде туристік қызметтің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық негізін айқындады. Заңға сәкес Қазақстандағы туристік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері болып: туристік қызметке жәрдем беру және оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау, туристік қызметтің басым бағыттарын айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін қолайлы ел туралы түсінікті қалыптастыру саналады.
1993 жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық бағдарламасы, 1997 жылы «Жібек жолының тарихи орталықтарын жандандыру, түрік тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, 1997-2003 жж. Туризм инфрақұрылымын құру туралы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 1997 жылы 2030 жылға дейінгі туризмді дамыту стратегиясы жасалды.
Қазіргі уақытта 2003-2005 жылдарға арналған туризмді дамыту жөніндегі республикалық бағдарламаның жобасы жасалған. Бұл бағдарламаның басты мақсаты – республикада қазіргі заманға сай жоғары нәтижелі және бәсекеге қабілетті туристік кешен құру, экономиканың қосалқа салаларын өркендету. Сонымен қатар ол Қазақстанның туристік бейнесін қалаптастыруға және нығайтуға бағытталған.
Қазақстанның мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен сақтауға, саланың ғылыми - әдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды дайындауға және қайта дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді дамып келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып табылады. Туризімнен табыс, мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль экспортының табысынан кейінгі тұрақты үшінші орында кееледі. Әлемдік туристік нарықтың дәстүрлі аудандары өзінің реакциялық сиымдылығының шегіне іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер баратын жаңа аумақтар есебінен басым дамитын болады. Осыған байланысты, Қазақстан әлемдік туристік нарықта өзінің лайықты орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм енбекшілердің жыл сайынғы ақылы енбек демалысына шығуы мен байланысты, мұның өзі адамдардың дем алуға және бос уақытын өткізуге деген негізгі құқығын тану болып табылады. Ол жеке адамды, адамдар мен халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторларына айналады.
Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауы болмайтын саласы. Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін табысын алу үшін оған барабар, шамамен 9 тонна тас көмір немесе 15 тонна мұнай, немесе 2 тонна жоғары сұрыпты бидайды әлемдік нарыққа шығару керек екен. Бұл ретте, шикі зат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істеуді. Шетелдік эконмистердің есебі бойынша, 100 000 турист қалада орташа есепппен екі сағат болған кезде кемінде 350000 доллар немесе адам басына 1 сағатта 17,5 доллар жұмсайды. Сөйтіп шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризімді дамыту- ұзақ мерзімді, экономикалық тиімді болашақ.
Туризм тек қана экономикалық емес, сонымен бірген әлеуметтік- мәдени маңызға ие. Себебі ол елдер арасындағы мемлекетаралық байланыстардың және мәдени айырбастаудың дамуына ықпалын тигізеді, аймақаралық байланыс көлемін арттырады, халықтың танымдық деңгейін көрсетеді.
Қазақстанда туризмнің хаостық дамуы, мемлекеттің, қоғамдық-құқықтықжәне жеке құрылымдардың арасында өз ара байланыстың жоқтығы, экономикалық механизімнің жетілмегендігі тән. Туризм сферасындағы макротенденциялар туризмнің тек бір сегментінің – шығу туризмнің артықшылықты екенін анықтады. Сонымен бірге, Қазақстанда келу туризмін дамытудың да алғы шарттары іс жүзінде бар, себебі Республикада табиғи және рекреационды ресурстар, мәдени, тарихи сәулер және архиологиялық ескерткіштер мол.
Қазақстандағы қазіргі заманғы туризм дамуының деңгейі қолда бар туристік әлеуметті толығымен пайдалануға мүмкіндік бермей отыр. Туристік
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства,
Москва, 1995 г.
2. Папирян Г.А. Экономика туризма, Москва: Финансы и статистика,
1998 г.
3. Зорин И.В. и др. Менеджмент туризма, Москва, 1996 г.
4. Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг, Москва,
1997 г.
5. Борисова Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И.
Экономика туризма: учебное пособие,- Москва: 1996 г.
6. Азар В.И. Экономика и организация международного туризма,
Москва: Экономика, 1996 г.
7. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма.
Алматы, 1999 г.
8. Материалы семинаров по вопросам развития туризма. Агентство
Республики Казахстан по туризму и спорту. Астана, 2003 г.
9. Щурова А., Кантарбаева Ж., Саурамбаев О. Рынок туристических
услуг в Казахстане // Альпари 2000 г., №2,с.17.
10. Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
11. Национальная программа развития индустрии туризма в Республике
Казахстан, Алматы, 1994 г.
12. Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике. - Алматы: 2005 г., №1.
13. Ердавлетов С. Почему в Казахстане слаба индустрия туризма // Новое
поколение, 16 декабря, 1994 г.
14. Программа действий Правительства Республики Казахстан на 1998-
2000 годы. Примечание №3 к Указу Президента РК от 28января 1998
года №3834, Казахстанская правда, 15 апреля, 1998.
15. Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг., Алматы,
2003 г.
16. Целевая программа. Концепция развития туризма в Республике
Казахстан, Алматы, 1993 г..
17. Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
18. Баймуратов У.Б. О долгосрочном комплексном прогнозе// Экономика
и статистика 2000 г.- №2
19. Баймуратов У.Б. К вопросу о маркетинге и направлений его развития
в Казахстане// Наука научно-технический прогресс Казахстана:
Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
20. С.С.Шназбаева, Г.М.Керимханова, Л.А.Смирнорва, Л.М.Смағұлова,
Н.В.Маркевич, Г.Д.Шопобаева,Л.С.Кажигали «Статистикалық
Жылнамасы 2004» Қазақстан Республикасының статистика агенттігі,
Алматы қаласының статистика басқармасы, Алматы, 2006 жыл.
21. Бартон Ю.А «Великие путешествие» Москва, 1986
22. «Гостиничный и туристический бизнес» Москва, ассосация авторов и
Издателей «Тандем», 1998г.
23. Квартальнов В.А «Туризм» Учебник. – М.: Финансы и статистика,
2000 г.
24. Туристік қызмет туралы: Заң актілерінің жиынтығы – Алматы:
ЮРИСТ,2002 жыл.
25. Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың тұжырымдамасы
Туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 6
Наурыздағы №333 қаулысымен мақұлданған.
26. Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы Қазақстан
Республикасының Заңы 2001 жылғы 13 маусым №211-11 2002 жылғы
22 ақпандағы №296-11 Заңымен енгізілген өзгертулер.
27. Безрукова.Н Туристы из СНГ осваивают новый регион //БТИ. 1993 г.
28. Сенин В.С Организация международного туризма: Учебник.-.:
Финансы и статистика, 2000 г.
29. Биржаков Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
30. В.А Квартальнов «Туризм» Российская Международная Академия
Туризма, Москва «Финансы и статистика» 2000 г.
31. Янкевич В.С, Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрий
И туризме: российский и международный опыт/Под ред.В.С.Янкевича
Москва, Финансы и статистика, 2003 г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................5
1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ
ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ
1. Туризмнің ... ... мен ... ... ... ... ... Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,
Қазақстанның ... ... ... ... ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ ... ... “Kami ... ... ... “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен
мақсаты.....................................................................
..............................................28
2.3 “Kami ... ... ... ... және ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ
3.1 ... ... ... ... ... ... ... тиімді дамуына ... ... ... – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, ...... және ... ... ... ... жәке ... толық жетілудің жолы ретінде жоспарлануы және тәжірибеге енгізілуі
тиіс қызмет.
Туризм әлемдік ... ... ... ... ... ... әлемдік
туристік ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан
бір ... ... 11%- дан ... әлемдік өндірістің
әр бір тоғызыншы жұмыс ... ... ... 1993 жылы ... Дүниежүзілік туристік ұйымға мүше болып кірді.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның
ішінде туризмге ... мән ... ... елдің тұтас өңірлерінің
экономикасына белсенді ықпал етеді.
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек ... ... ... ... ... тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың
тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін ... боп ... ... ... ... ... оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және
қоғамның әл – ... ... ... назарға ала отырып Үкімет Қазақстанның
ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін ...... база ... ... ... «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы»
жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір ... ... ... құқықтық, экономикалық, ... ... ... ... ... сәкес Қазақстандағы туристік
қызметті мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... беру және оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау, туристік қызметтің
басым бағыттарын айқындау және қолдау, сонымен ... ... ... ... ел ... ... ... саналады.
1993 жылы Қазақстандағы ... ... ... ұлттық
бағдарламасы, 1997 жылы «Жібек жолының ... ... ... ... мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту,
1997-2003 жж. Туризм инфрақұрылымын құру туралы» Қазақстан ... ... ... 1997 жылы 2030 ... дейінгі туризмді
дамыту стратегиясы жасалды.
Қазіргі уақытта 2003-2005 жылдарға арналған туризмді дамыту ... ... ... ... Бұл ... басты
мақсаты – республикада қазіргі заманға сай жоғары нәтижелі және бәсекеге
қабілетті туристік кешен құру, ... ... ... ... қатар ол Қазақстанның туристік бейнесін ... ... ... мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен
сақтауға, ... ... - ... ... ... ... және ... дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді дамып
келе жатқан ... ... ... ... сегменттерінің бірі
болып табылады. Туризімнен табыс, мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль
экспортының табысынан ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі аудандары өзінің реакциялық сиымдылығының шегіне
іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер ... жаңа ... ... ... ... Осыған байланысты, Қазақстан ... ... ... ... ... табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм енбекшілердің жыл сайынғы ақылы енбек демалысына шығуы
мен ... ... өзі ... дем ... және бос ... ... ... құқығын тану болып табылады. Ол жеке адамды, ... ... ... ... ... ... ... айналады.
Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауы болмайтын ... ... ... орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін
табысын алу үшін оған ... ... 9 ... тас ... немесе 15 тонна
мұнай, немесе 2 тонна жоғары сұрыпты бидайды әлемдік нарыққа ... ... Бұл ... шикі зат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал ... ... ... ... істеуді. Шетелдік эконмистердің
есебі бойынша, 100 000 турист қалада орташа ... екі ... ... ... 350000 ... немесе адам басына 1 сағатта 17,5 доллар жұмсайды.
Сөйтіп шикізат сату өзіндік экономикалық ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді, экономикалық тиімді болашақ.
Туризм тек қана экономикалық емес, сонымен бірген ... ... ие. ... ол ... арасындағы мемлекетаралық байланыстардың және
мәдени айырбастаудың дамуына ... ... ... байланыс көлемін
арттырады, халықтың танымдық деңгейін көрсетеді.
Қазақстанда туризмнің ... ... ... ... жеке ... ... өз ара байланыстың жоқтығы,
экономикалық ... ... тән. ... ... туризмнің тек бір ... – шығу ... ... ... ... ... Қазақстанда келу туризмін
дамытудың да алғы шарттары іс жүзінде бар, себебі Республикада ... ... ... ... ... ... және ... мол.
Қазақстандағы қазіргі заманғы туризм дамуының деңгейі қолда бар
туристік әлеуметті толығымен пайдалануға ... ... ... ... дамуының төмен деңгейі туризм сферасын экономикалық реформалау
жөніндегі ғылыми өңдеулердің ... ... ... ... ... тәжірибелік ұсынуларды жасау үшін кешенді және жүйелік
талдау өткізетін ғылыми-зерттеу ... жоқ. ... ... ... туризм дамуының экономикалық мханизмін зерттеудің өзекті мәні бар.
Отандық туристік ... ... ... маркетингтің қағидаттары
мен тәсілдерін қолдануды, жаңа тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... мативациялары мен мінез-
құлықтың ерекшеліктерін зерттеуді қажет етеді. Туризмді зерттеуге, сонымен
бірген М.Б. Биржаков, В.И. Азар, Ф. ... ... ... өз ... ... ... ... теориялық аспектілері қоғамдық
дамудың критериясы ретінде қарастыру, және осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... үшін дипломдық жұмыста
келесідей негізгі тапсырмалар қойылған:
- туризмнің қалыптасуымен дамуының теориялық негіздерін зерттеу;
- ... ... ... шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы
экономикалық талдау
- Қазақстан Республикасында туризмді ... ... ... жұмыстың құрылымы мен логикасы зерттеудің мақсаттары
және тапсырмалары негізінде анықталған. Жұмыс ... үш ... ... ... ... тұрады.
БӨЛІМ 1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ ДАМЫУДЫҢ ... ... ... пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері
Ұзақ даму тарихи бола тұрып, туризм әлі ... ... ... ... ... ... жоқ және оны тек жеке мамандар ғана емес, туристік
ұйымдар да әр түрлі анықтап жүр. ... ... ... ол ... ... және оған ... баға беру қиын.
Туризмнің іс жүзінде бар анықтамаларын екі топқа біріктіруге
болады. Оның бірі жұмысшылық деп ... және оның ... тар ... туризмнің жеке экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және тағы басқа
аспектілерін немесе туризмнің ерекшеліктерін қамтиды да, ... ... ... мақсаттағы туризм анықтамасы) шешу құралы ретінде
қолданылады. ... топ, ... ... ... ... қамтиды,
туризмнің қасиеттері мен қатынастарының көптүрлігін бір ... ішкі ... ... және оны ... көбінесе өзара байланысты,
бірақ басқаша табиғаттағы құбылыстардан ажыратуға мүмкіндік береді.
Туризмнің статистикалық анықтамасы. Статистикада ... ... ... жұмыс орның орнын ауыстыруына байланысты
емес көшіп-қону формасының бірі деп түсіндіріледі. Оған анықтама берілудің
қажеттілігі ХХғ. І ... ... және ол ... ағындардың барлық
жерде өсуімен, туризмнің экономикалық ... ... және ... ... есебін алуға тырысушылықпен түсіндіріледі.
Турист терминіне алғашқы анықтамалардың ... ... ... ... ... ... ... берген (1937ж). Ол
халықаралық қолдануға ие ... және ... ... ... түзетулері болмаса
негізінен сол күйінде жетті. ... ... ... ... ... ... туристік ұйымдардың халықаралық одағының бас қосуларында
(Дублин,1950жылы, Лондон,1957жылы),Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық
туризм және ... ... ... (Рим, 1967 ... ... Ұйым ... ... 1986жылы), туризм жөніндегі
парламентарлық конференцияда (Гаага, 1989 жылы), және тағы ... ... ... ... ... саяхат пен туризм
статистикасы жөнінде халықаралық конференцияда ... ... және ... ... Ұйымымен және Біріккен Ұлттар Ұйымының
Статистикалық комиссиясымен бекітілген анықтама кең қолданыста. Ол бойынша:
- турист – бұл 24 сағаттан 1 ... ... ... ... уақытша
болатын елді (жерді) аралап көретін және өзге де мақсаттарда кенінде
бір рет ... ... жеке ... ... ... ... туризмдегі
статистикалық зерттеудің обьектісі болып табылатын бөлігін анық ... ... ... ... қорытынды құжаттарында және
Бүкіләлемдік Туристік Ұйым ... ... ... ... анықталады және бұл ұғымды туризм статистикасында түйінді ұғым
ретінде қолдану ... Ол ... ... ... ... ... ... тиісті. Олардың арасындағы айырмашылықтар құбылыстың
мәніне қатысты емес, сондықтан ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады және туристік статистикалық
анықтамаларда ... мен ... ... ... және сол ... ... ... тұлғалардан ажырату
мүмкіндік беретін үш ... ... ... ... ... күнделікті орта
шегінен асып басқа жерге ауысу, келген жерінде болу ұзақтығы және сапар
мақсаты.
Күнделікті орта ... асып ... бұл ... ... белгісі.
Күнделікті орта термині айналымға Оттава конференциясында келіп-
кетушілер қатарынан күнделікті үйден ... ... ... ... ... ... ... үшін енгізілген. Олар күнделікті ортадан аспайды және
турист болып саналмайды.
Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның туризм статистикасы ... ... орта ... екі ... Ол нысанға келіп-кету жиілігі және оның ... ... ... ... оның тұрғылықты жерінен әжептәуір қашықтықта болса
да, оның күнделікті ортасының элементтері болып табылады. ... ... ... ... ... шекаралық аудандардын тұрғындары шекаралас
мемлекеттердің территориясында қызмет істеп және ол ... ... ... ... ... ... санына жатқызылмайды.
Сонымен қатар, күнделікті ортаға адамдардың бұл нысандарды
психологиялық түрде ... ... ... ... шығады.
Мысалы, көрші орналасқан театрға баруды ешкім де туристік шара ... және ол ... ... да ... таба ... ... болу ұзақтығы – бұл келіп-кетушілердің статистикалық
жиынтығын бөліп көрсетудің екінші ... Ол ... ... ... енгізіледі және туристер мен экскурсанттарды
резиднттерден ажырата білуге мүмкіндік береді. Болу ... 12 ... одан ... келіп-кетуші тұрақты тұрғын санатына ауысады да,
туризм статистикасында ... ... ... ... ... ... (мысалы, туыстарына қонаққа ... ... бұл ... ... келіп – кетушісі ретінде тіркеледі. Атап айтсақ, Оңтүстік
Еуропаның басты ... ... ...... мен ... ... ағымының үлкен бөлігін отанына келуші эмигранттар құрайды.
Сапар мақсаты (себебі) – келіп-кетушілердің үшінші белгісі. Басқа
саяхаишылардан айырмашылығы ... ... ... ресми құжаттар
мен ғылыми әдебиеттерде кең түрде ... ... ... ... Келіп – кетушілерді статистикалық есепке алудың ыңғайлығы ... ... ... ... (1-сурет) туристік мақсаттар
бірнеше топтарға ... бос ... ... ... ... ... ... барып қайту; іскерлік және кәсіби мақсаттар ... ... ... ... тағы басқа); ем
қабылдау, діни қасиетті жерлерге ... ету ... ... да ... ... ... ... – кетушілердің статистикалық жиынтығы
өте ала – құла және әртүрлі болып ... ... ... ... сапарлар географиясына, қозғалу әдістеріне қарамастан, барлық бұл
тұлғалар бір санатқа ... және ... ... ... және ... қызметті жүзеге асыру үшін жолға шығатын тұлғаларға қойылған.
Жоспарлы мақсаттар (себептер) бойынша жіктеу мигранттардың екі
санатының ... ... ... көрсетеді. Олардың әрбірінің
ерекшліктері шекарадан тыс шыққан жағдайда өте айқын ... ... ішкі ... ... ... саяхатшыларға да қатысты.
Ежелгі Қазақстан тарихындағы ұйымдастырылған алғашқы саяхаттар –
аса ауқымды туристік нысан болып табылатын Ұлы ... ... ... ... қалыптасу кезеңі б.з.б. III мың ... ... ... да ... ... мақсатты түрде
жасалған туристік нысандардың болғаны ... ... ... ... Ұлы ... ... ... түркі тармаға бойынша
VI – XIV ғасырлардағы саяхаттар тек қана сауда үшін ғана ... ... ... ... және білім алу мақсаттарымен де ... ... ... бар. Қазақ жерлері арқылы да ... ... ... Марко Поло: “Ұлы ханның жаушысы Канбаладан қандай ... ... ... ... ... ... ... янб, ал бізше атты поштаға жетеді, әр
стансада жаушылар тоқтайтын үлкен, әсем үй бар. Бұл ... ... ... көпелерімен көз тартатын кең төсектер қойылған, жаушыға керектің бәрі
бар, тіпті патшаның өзі де ... ... ... - деп ... ... ең ... туристік нысандар түркі
тайпаларын жаулап алумен және олардың атамекенінен ауа ... ... ... ... ең ... ... Әмір Темір болды және
оның есімімен байланысты орында әр ... әр ... ... ... ... асырылды. Осындай ескерткіштердің негізі 1399 ж. ... ... ... Ахмет Иасауи қабірінің үстіне ... ... ... ... ... ең елеулі табыстардың көбі
жаңа заманда жүзеге асты.
1991 жылға ... ... ... ... отырған әлеуметтік
туризм басым болды. Отандық әлеуметтік туризді тек мемлекет қана ... – ақ, ... та ... ... ... базаға 20
күндік жолдама орташа жалақыдан ... ... жоқ. ... ... жөніндегі облыстық және республикалық кеңестер
арқылы сан ... адам ... ... туризмнің дамуын қаржыландырды.
Қазақстандықтардың сорттық және белсенді туризм турлеріедегі едәуір
табыстары осымен ... ... ... ... туризмнің орнын
экономикалық туризм ығыстыра бастады және оның жоғары ... ... ... ... бір ... ... мәселесін шешу керек.
Сондықтан шет ... және ... елде ... ... әр түрлі
кезеңдеріндегі туризмнің тиімді даму факторларын ... ... ... ... мәселелердің бірі болып табылады. Туризм ... ... ... пайдалану туризм танудың негізгі теорияларын
дамытуға, Қазақстан Республикасындағы туризм ... ... ... ... ... және ... кадрлар даярлауға мүмкіндік
береді.
Шетелдік ... ... ... ... ... мен әлеуметтік пайдасы бар, өйткені республикаға
келетін валюта ағынын, жаңа жұмыс ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіз мемлекетке айналғаннан кейін туристік қызметті
реттеудің және халықтың тарихи және мәдени мұрасын қайта жанғыртудың ... ... ... ... ... даму ... Республикасының 2001 жылдың 13 ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Президентінің 1997 жылдың 30 сәуіріедегі ... ... ... ... декларациясын, ЮНЕСКО және Дүниежүзілік туристік
ұйымның Қазақстан Республикасында Ұлы ... ... ... ... ... жобасын жүзеге асыру туралы” және ... 27 ... ... ... ... ... ... жанғырту,
түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұраларын сақтау және ... ... ... ... ... ... Республикасының
Мемлекеттік бағдарламасы туралы” Жарғылықтары белгілеп ... ... ... ... ... ... ... оң әсерін
тигізді.
Туризм саласында халықаралық қатынастарды дамытуға байланысты
қадамдардың бірі – ... 1999 ж. елде 415 ... ұйым ... оның ... 6 мемлекеттік кәсіпорын, 405 жеке меншік ұйымдар және 14
шетелдік туристік агенттіктер бар. Қазақстан ... 80 ... ... ... ... орнатты. 4 алматылық және
13 обылыстық турфирмалар 8 мемлекетке туристік ... ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан
облыстарындағы, сонымен қатар Алматы және ... ... ... ... ... дамыған. Осы облыстар мен қалалардағы ... күн ... ... мен ... 88% - іне ... ... уақытта Қазақстанда мемлекеттік, жеке және ... қоса ... ... ... ... 28 жоғары оқу
орны бар.
2. Туризмді жіктеудің теориялық-экономикалық көзқарастары
Экономикалық ... ... ... ... тапқан тұғалар
тауарлар мен қызметті өндірушілер, яғни шет мемлекеттің жалпы ұлттық ... ... ... ... үшін олар отанына аударатын сыйақы ... ... ақша ... ... ... қаржы қатынастарына шетел
азаматтарының ақы төленетін қызметі олардың ... ... ... ... ... және ... ... тұрғылықты еліне пайда
түсуімен (кірістер) көрсетіледі.
Саяхаттаушы тұлғалар санаты ретіндегі материалды игіліктер ... ... ... келіп – кетушілер өнімі тұтынушылар
болып табылады. Туристер мен ... ... ... ... ... болады.
Саяхатқа жұмсалатын шығындар жайлы ... өте аз. ... ... ... орташа жылдық отбасылық бюджеттің ... ... пен ... үйге кететін шығындардан кейінгі орында тұратыны
белгілі. Германияда бұл ... 16%-ға тең, ... мен АҚШ – та ... ... ... ... 1 ... 4 мыңға жуық долларын жұмсайды.
Дәл осы сомманы олар медицинаға немесе тамақ, сусын, ... ... ... ... ... екі есе аз ... тыс жерлердегі келіп – кетушілердің тұтынушылық сипаты
әлемдік шаруашылықтағы ақша ағымының белгілі бағыттылығын ... мен ... ... ... ... елге ақша ... ... үшін, іскерлік, емдік, және мәдени тағы ... ... ... ... ... елге ... алып ... және тең
дәрежеде ол елдің ... ... ... ... ... ... ... санатына біріктірілуі экономикалық жағыннан аталған.
Туризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру ... ... ... үшін ... тұлғалардың ішінен келіп – ... ... ... алу ... түнеуші келіп – кетушілер яғни туристер
және бір күндік келіп – кетушілер, яғни экскурсанттар (2-сурет).
Сонымен «турист» ... ...... жеке жағдайы ретінде
күнделікті ортасынан тыс жерге шығып, ... ... ... ... ... және тағы басқа да туристік мақсаттармен саяхаттайтын
тұлғалар жатқызылады. Тек осы белгілердің ... ... ... ... ретінде қарастырылуына мүмкіндік береді.
|Саяхаттаушы тұлғалар|
Күнделікті орта шегінен тыс шыға ма?
Иә ... ... 12 ... ... басты мақсаты барған жерде
ақылы қызметті іздеуден тыс па?
Жоқ
Иә
|Басқа ... ... ... ...... ... ... түнейді ме?
Иә Жоқ
|Түнеуші келіп – |
|кетішілер (туристер)|
|Бір күндік ... - ... ... ...... және ... туристердің статистикалық жиының
ажырату сатылары
Туризмнің мәндік анықтамасы. Туризм ... ... ... оның толыққанды анықтамасы жоқ. Бірақ, ... ... ... ... туризм ұғымына туристік мұқтаждық
пен себептерді, туристер мінез – құлқының ерекшеліктерін, олардың ... тыс ... ... ... және ... мен ... ... қалыптасатын экономикалық қатынастарды, сферасының
қоршған табиғат, экономикалық және басқа да ... ... ... ... енгізеді. Мамандар арасында кең таралған туризмнің міндік
анықтамасы туризм ... ... ... ... ... ... Ол ... – бұл адамдардың тұрақты тұрғын орны мен ... ... ... ... ... ... ... қатынастырының жиынтығы.
Туристік қызметті кеңейту жаңа ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Үлкен жобалар, әдетте, әртүрлі көздерден қаржыландырады. Оларды ... ... ... ... ... жеке ... мекемелері
(ұлттық, шетелдік), халықаралық ұйымдар және тағы басқалар қатысады.
Ақша құралдарын туристік нысандардың жаңа ... ...... ... бөле ... ... және ... да инвесторлар беруден
пайда алуға тырысады. Олар белгіленген мерзімде салынған капитал мен ... ... ... күш салады. Инвесторлар материалдық ... ... ... ... ең ... шарттарын іздеуге мәжбүр. Осындай
мақсатта олар ... ... бола ... ... ... нарықтарға
шығады.
Қазіргі заманғы туризм түрлерінің ең толық жіктелуін беру үшін туризм
түрлерінің анық сипаттайтын өздеріне тән ... ... ... ... белгілерді атап айтатын болсақ, туризмнің ұлттық белгілері; туристік
саяхат қанағаттандырамын негізгі қажеттілік;топ ... өнім ... ... ... ... және ... Осы ... бойынша туризм түрлерін ажыратайық:
І Тризмнің ең басты түрлері – бұл ... жеке және ішкі ... ... ... тұлғалардың туристік мақсаттармен
тұрақты тұрғылықты ... ... шығу ... ... ... ... өту олар үшін ... ... ... ... ... пен виза ресімдеу, кедендік үрдістерден өту,
валюталық және ... ... Бұл ... ... ... ... ... халықаралық терроршылдық, есірткі саудасы, жезөкшелікке қарсы күрес
мақасатын белгілейді және бұл ... ... ... және кіргенде
орнатады. Арнайы қызметкерлер ... ... ...... жұқпалы ауруларға қарсы егілгендігі жайлы талаптарды, шекарадан
жүк, ... ... алып ... ... мен ... және ... операцияларын жүргізу тәртіптерін сақтауын қатаң қадағалайды.
Ресмилікті жеңілдету (қатаңдандыру) адамдардың қозғалысын оңайлату
(немесе керісінше, қиындату) арқылы ... ... ... тікелей
әсер етеді. Туристік саяхаттың өсуіне кедергі келтіретіндер: ... ... және ... ... оларды қарап шығудың
белгіленген мерзімінің бұзылуы немесе өз бетінше ауытқуы, шектен тыс жоғары
алымдар; валюталық ... ...... ... мен
қызметтерді тұтыну деңгейі туралы валюта айырбастауға қатаң шектеулер
енгізілуі. Сонымен бірге кедендік ... мен ... де ... ... бастау болуы және олардың қысқатуына әкелуі мүмкін.
Ұлттық туристік ... мен ... ... ... ... ... ... мәселелерінің біріне айналдырды.
Алғашқылардың бірі болып бұл мәселелерге 1944 жылы Чикаго ... – ақ ... ... ... ... ... ... ұйымы (ААХҰ) көңіл аударған. Кейінірек, өткен
ғасырдың 50-90 жылдары шекаралық, кедендік, медициналық ... ... ... ... ... ... ... Бүкіләлемдік
денсаулық сақтау ұйымының , Халықаралық еңбек ұйымының маңызды құжаттарында
көрініс тапты.
Туристік ... ... ... ... бере ... ... Ұйым мынадай кепілдеме пакетін жасап ... ... ... ... ... ... ... ресімдеу мерзімін қысқсрту;
орынды алып енгізу; төлқұжаттың жарамдық мерзімін 5 жылдан кем ... ... ... ... ... ... төлқұжатын өзінде
сақтауы; оны тәртіп құқығы болмауы; төлқұжатты компьютерлік жүйелер
көмегімен мүмкіндік ... ААХҰ ... ... ... ... ... айға дейінгі мерзімге визасыз шығу;визалық
жарамдылық ... 12 айға ... ... үшін ашық ... ... кез – ... көлік түрімен бір немесе бірнеше
рет бра алу; визаны көршілес мемлекеттердің өзара мойындауы; туристің
азаматтығына байланыссыз ... ... ... ... ... ... ресмиліліктерде: кедендік дикларацияларда ... ... ... ... ету; ... келіп – кетушілер мен
туристерді валюта айырбасы жайлы ақпаратпен қатамасыз ету; туристерге
шығу кезінде өз еліне ... ... ... жеткілікті
сомасын өзімен әкетуге құқық беру;
- кедендік ресмиліліктерде: туристерге тауарлардың әрбір жеке түріне
және ... ... ... ... салық пен қосымша құңға
салынатын салықтан басқа ... шығу – кіру ... ... ... – салық түрлерін келіп – кетушілерден тікелей ... ... ... ... ... ... ... жолдаманың, турлардың
құнына;
- медициналық ресмиліліктер мен туристерге медициналық қызмет көсетуде:
ұлттық туристік әкімшіліктердің денсаулық ... ... ... ... ... ... ... және
мелициналық сақтандыру жөнінде екі немесе оданда көп жақты мемлекеттік
көмек ... ... ... ... ... ... ... қайтыс болған жағдайларда елшілік пен туыстарына
жедел хабардар ету; ... ... ... ... жерлеу; қажетті
құжаттарды жылдам ресімдеу.
Бұл кепілдемелер Будапешт конвенциясында құралып, туризм жайлы
Гаага ... ... ... ... ... ... ... қағидаттардан алынған.
Халықаралық туризмнің келесі ерекшелігі экономикалық сипатта және
ол халықаралық туризмнің елдің ... тепе – ... ... ... ... ... мен ... ақы төлей отырып, қабылдаушы
елдің бюдетіне табыс ... жіне сол ... оның тепе – ... ... ... Сондықтан шетел туристерінің келуі белсенді
туризм, ал керісінше ... ... ... сол ел үшін ... ... деп
аталады. Туризмнің бұл екі түрі туристік қызметтің қаржылық нәтижелері
төмен тепе – ... ... ... тек ... ... тән,
ішкі туризмге таралмайды.
Ішкі туризм. Халықаралық туризмнен айырмашылығы ... ... ... байланыссыз болғандықтан мұнда туристік ресмилілікті
сақтау қажеті жоқ. Ішкі ... – бұл ... ... тұрғындарының ел шегінде
туристік туристік мақсаттармен көшіп – қону ... Ақы ... ... қолданыстағы ұсыныс ақша бірлігі бұрынғысынша қала ... ... ...... өз ана тілі. Халықаралық туризммен салыстырғанда
мұндай саяхаттарды ұйымдастыру оңай.Кейбір бағалауларға қарағанда, ішкі
туризмнің ... ... ... ... 80-90%-ы тиесілі екен, ішкі
туризмге жұмсалатын туристік шығындарды халықаралық сапардан 5-10 есеге көп
екен.
Осындай айырмашылықтарына қарамастан туризмнің ... ... ... бір – ... ... ... Ішкі туризм бір есептен
халықаралық турихмнің катализаторы ретінде көрінеді. Ол жаңа ... мен ... ... негізгі туристік инфрақұрылым құруға,
мамандар даярлауға мүмкідік береді және сол арқылы интеграциялық үрдістер
мен біртұтас ... ... ... ... себепші болады.
ІІ Туристік саяхаттың мәнің ашатын қажеттіліктерге байланысты
туризмнің ... ... ... ... ... ... ... бұл түрінің негізінде әр
түрлі аурулардан емделу қажеттілігі жатыр. Адам ... ... ... ... ... ... бірнеше түрлері болады:
климаттық ем қабылдау, балшықпен ем қабылдау, теңіздік ем қабылдау, сүтпен
ем қабылдау және тағы басқа;
2) ... ... ... негізінде адамның физикалық және
рухани ... ... ... ... ... ... ... кіреді:
а) көріністі – ойын сауық (театр және ... ... мен ... қала ... мен фестивальдар тағы басқа);
ә) өз қызығушылығымен айналысу (аңшылық және балық аулау, ... ... ... ... үшін ... жуне тағы ... ... (сопрт түрлері, өнер, кәсіп тағы басқа);
в) «этникалық» және тұрмыстық (ұлттық мәдениетті және ... ... ... ... ...... ( суға шомылу, тау шаңғысы тағы
басқа);
3) спорттық туризм. Екі түрі бар:белсенді және ... ... ... ... спорттың белгілі бір ... ... ал ... ... ... ... бір ... қызығушылық, яғни
жарыстар немесе спорттық ойындарды тамашалау мақсатында ... ... ... ... ... түп ... білімін әр түрлі
бағыттарда жетілдіру мақсаты бар. ... ... ... ... ... мақсаттағы туризм. Бұған әр түрлі серіктестермен
іскерлік байланыстар орнату немесе дамыту мақсатындағы сапарлар жатады;
6) табынушылық ... ... Екі түрі ... ... ... діни ... бару;
ә) қасиетті орындарға күнәсінен арылу мақсатында бару;
7) ностальгиялық туризм. Бұл адамдардың ... ... ... ... ... ... Мұның негізі екінші бір елге бару үшін бір
елдің территориясын кесіп ... ... ... ... белсенді демалуды ұнататындар,
шаңғы, тау, су туризмдерімен айналысатындар бірігеді. Ерекшелігі сонда,
турларды ... ... ... ... ... ... Қозғалыс құралдарына қарай:
1) автомобиль туризмі. ХХғ. ІІ жартысынан бері ... ... ... жол ... ХІХғ. 40-жылдарынан бастап дамуда;
3) әуе туризмі. Мұның даму болашағы зор, ... ... ... ... су ... ... ... велосипед туризмі;
7) жаяу туризм;
III туристерді орналастыру құралдарына қарай:
1) қонақ үйлердегі туризм;
2) мотельдердегі туризм;
3) пансиондағы туризм;
4) кемпингтік ... ... ... ... ... ... туризм.
Қонақ үйлер, әдетте, не қала орталығында, не әуежайға немесе темір жол
бекетіне жақын орналасады.
Мотельдер не автомобиль жол ... не қала ... ... ... ... ... автокөліктеріне барлық қызметтер
көсетілуі тиіс (автотұрақтар, жанар – ... құю ... ... ... үй ... ... бір басқару, жеке ас үй
түрінде көрсетіледі.
Кемпингтер, туристік базалар – бұл қаладан тыс ... ... ... ... да туристерді орналастыруға бағыттаоған тұрғын
жай.
Туристік ...... ... мен ... ... ... ... жабдықтары жоқ, қоршауланған тұрғын үй.
V Саяхаттың мезгіліне қарай: маусымдық және маусымдық ... ... ... қарай: ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
(5-7күн)
VII Топ құрамына қарай:
1) топтық туризм ... топ ... ... жеке ... отбасылық туризм, яғни отбасы мүшелерімен бірге саяхаттауы;
4) жастар (студенттік) туризм;
5) туризмі. Жастар және балалар тиризмі ... ... ... ... ... Туристік өнім бағасының қалыптасуын ... ... ... (дотациялық) және комерциялық туризм.
Әлеуметтік туризмде өз демалыстарын ұйымдастыруға қажеттілікті
ақша қаражаты жоқ ... өз ... ... (зейнеткерлер, студенттер)
туристік шаралар ұйымдастыру үшін әр түрлі формадағы белгілі ... ... ... қоғамдық ұйымдардан да алу көзделеді.
3. Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару, Қазақстанның
шетелдерге ... ... ... дамытуға мемлекет тарапынан көп көңіл
бөлініп, барлық жұмыс заң ... ... ... жатыр. Туриза
әкімшілігі индустрияны дамыту жолдарын іздестіру мақсатында бірқатар
шаралар ... ... ... ... ... қонақүйлер, сауықтыру
нысандары мен басқа да қызмет көрсету мекемелерін салу және ... ... бөлу ... оң ... бастады. Қолда бар деректерге
жүгінсек, бүгінде ... ... ... 400 –дей нысаны
бар. Сонның ішінде 239 қонақүй, 34 санаторий, 29 ... ... 26 ... 17 ... ... 13 ... ... 11 санаторий – профилакторий,
10 аішы үйі мен 8 ... ... ... Туристік нысандар мен туризм
саласына қатысты басқа да жұмыстарды қаржыландыруға 2001 жылы 22 млрд. 447
млн. Теңге бөлінсе, 2002 жылы бұл сома - 28 ... 328 ... 2003 жылы 30 ... 115 млн. ... ... Бұл ... ... жергілікті бюджеттен және жеке кәсіпкерлер тарапынан қарастырылды.
Туризм инфрақұрылымының дамуы тек ... ... ... ... – ақ колік қатынастары қызметімен де тығыз байланысты. Қазіргі
таңда еліміз туристерді көліктің бірнеше түрімен тасымалдауға ... ... ... ... ... ... ... мақсатында әуе, темір
дол, автокөлік қатынастары іске ... ... 6 әуе ... ... ... күретамыры – темір жолға келсек, шетел
туристерін елімізге жеткізу үшін бірнеше бағыттар іске ... ... ... ... ... ... ... тасымалдау» компаниясы
туризм әкімшілігімен және «Тұран Азия» компаниясымен бірлесіп, «Жібек
жолының маржаны» атты ... ... ... ... ... 2002 ... алғашқы бағыты Алматы-Тараз-Шымкент-Самарқанд-Үргеніш-Бішкек-Рыбачье-
Алматы қалалары бойынша жүзеге асты. Енді осы бағытты Теһранға, одан ... ... ... ... ... автокөлікпен тасымалдау мәселесі де ... ... ... ... Қазіргі кезде біздің елдің автокөлік
жолдары ірі туристік нысандарымызды шетелдермен ... ... ... ... инфрақұрылымын одан әрі дамыту үшін әуе, автокөлік және темір
жол нысандарының материалдық-техникалық базасын ... ... ... ... ... көрсету саласын дамыту керек деп
есептеймін. Біз туристік ұйымдардың ... де ... ... қоюымыз
қажет. өйтпеген жағдайда саланы дамытуда біраз кедергілерге тап болатынымыз
анық.
Туристік инфрақұрылым, оның менеджментін ... ...... ... ... азық – түлікпен, дәмді тағаммен
қамтамазыз ету де жатады. Кейінгі ... ... ... ... бұл ... де ... ... береді деп ойлаймыз. Мәселен,
2000 жылдың қаңтар-қыркүйегімен салыстырғанда, Алматы облысында биыл ... үй ... ... - 8,7%, ...... шырыны - 2,2 есе,
қоытылған сүт пен қаймақ - 63,5% дәнді дақылдар ұны - 38,7%, ... ... ... - 5,8 есе, ... шарабы 55,4% өсті.
Тарихи және мәдени орталықтардың тағы бір ерекшелігі – олардың
таяулы аймақтарға, өзен-көл ... ... ... Сол ... ... ... ... өнерін, балық аулау ... ... ... де туристік индустрияның табыс көзі ... ... ... ... күні ... ... шаңғы тебу, ат
шана, түйе шанамен қыдырыс жасау да ... ... бір түрі ... елі, қазақ табиғаты кімді таң қалдырмаған. Заты поляк,
жаратылысы бостандықшыл Адольф ... ... ... екі ... ... ... ... ол бір ғаламат картина еді ғой, оның өзі
менің жүрегіме тамылжытқан ... ... ... ... ... ... міне ... ең биік шыңына ұшып шығып, сол жерден көз
тастасам, дәйім табан астында жатқан ... көз ... да, мына ... ... ... ... мына ... айнадай суларды, қол
созымдағы тауларды, төбемдегі мынадай аспанды көрген бүгінгі күнімдей ... ... - деп ... ... жағасында тұрып.
Міне, осындай асыл табиғат, саф ауа Жетісу жерінің берекесі ғой.
Мұндай ... ... ... кім ... ... ... Иран тағының мұрагер – ханзадасы осы маңайда, Лепсінің ар жағындағы
Жасылкөл жағасында демалуы бекерден бекер емес шығар.
2001 жылдың 13 ... ... ... ... ... ... туралы» Заңды басшылыққа және әлемдік
туризм тәжірибелерін еске ала ... ... ... ... тазы ... салу, үкі асырау үрдісін, құрт, қызыл ірімшік қайнату, қазы ... ... ... технологиясын жолға салып, ретке ... ... шет ел ... ... – фабриктер, олар шығарған өнімдер
қызықтырмайды. Оларды ... өіне тән ... ... мен ... елең ... Сондықтан тарихи және мәдени мұражайларға таяу ұзын
жолдың бойында ұлт ... ... ұлт ... ши, ... тері илеу, күдері дайындау, қамшы өру, арқан есу, білезік, ... ... ... ... ... шешу ... жерде бұрынғы Үйгентас ауданының Көкжар елді ... ... бал ... ... ... ... жолға қойылғаның айта
кеткен жөн. Бұл ... аю, ... ... жабайы шошқа сияқты аңдар,
жабайы құстардың неше түрі ... ... ... қауымын қызықтырмай
қоймайды.
Египет пирамидалары жанындағы түйемен, Үндістандағы пілмен
қыдырту ... ... ... сәйгүлікпен жер шолу сияқты өзіміздік
өрнектерге ұласқан абзал.
Тарихи мекен – ... ... салт – ... этнографиялық
айшықтармен тығыз байланысты болғандықтан, ғылыми қызметкерлер көмегімен
қазақтың ежелгі ... шет ... ... тамашалау, «Қыз Жібек» жырындағы
көш легін реконструциялау ісін бір ізге салған жөн. ... көші – ... де ... қызықтырмай қоймайды.
Осы заманғы инфрақұрылым, туристік менеджментті ұйымдастыру үшін
спутниктік, талшықты – оптикалық, ... ... қою ... ... ... тұрақты приципі «ауқымды ойлап, абайлап қимылда» болу
керек. Туристік бизнес табиғатына дөп ... ... ... ... ... ... құстар мен құмай тазы саятын, қошқарлар жекпе –
жегін, қораздар майданын жасап шығарудың да ... ... деп ... ... және бір ... – шет ... ... ескі қалалардағы
қазба жұмыстарымен ... ... ... ... ... Бұл да, біздіңше, игілікті шаруа. Айталық,
Талдықорғанда ... ... ... ... ... ... қиялы
жүйрік турист қауымына ертегідей елес бермей ме.
Біздің тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау, сақтау ... ... ... ... ... ... идея – тарихи, мәдени
игіліктердің көсегесін көтеру үшін оны ... ... ... тығыз байланыста дамыту идеясы. Біз қазіргі нарықтық заманда
осындай экономикалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... жұмысын жандандыруға, тіршілігін жақсартуға болады
деп ойлаймыз.
Міне, осындай өзара көмек, демеу арқылы жанданған салаға мемлекет
те, ... және ішкі ... да ... ... ... ... ... туралы сөз қозғағанда, біз оның бұрынғы дәстүрлі
сипаты жойылып бара жатқаның ескерте ... ... ... ... ... ... орнитологиялық, ботаникалық,
экзотикалық, ... ... ... ... ... ... ... жатқан сықылды. Adventure деп аталатын мұндай топтарға пәлендеә
керемет ... ... ... Кемпингтер, киіз үйлер, ішер ас, дос пейілді
халық болса болғаны. Бүкіл дүние жүзінде ... ... ... ... ... ... хабары осындай жандарға арналады.
Еліміздің әрі арзан, әрі тиімді дәл мұндай бизнес ... ... ... әбден жетеді. Қазақстандық туристік ... жыл ... ... ... қатысып өздерінің ресурстарн әлемдік сауда
сахнасына шығарып, стратегиялық және ... ... ... шебер
пайдалана алғаны жөн.
Дүниежүзілік Туристік Ұйым (ДТҰ) жылма – жыл ... ... ... Бір ... бұл ... Қырғыстан еніп, Қазақстан
кірмей қалған. Ендеше, қазіргі таңда осындай ... ... ... ... шешіп, экономикалық пайданы да, халықаралық
қауымдастық алдыңдағы ел ... де ... ... ләзім. Қазақстанның
шетелдердегі өкілдіктері, мемлекеттік телерадиоканалдарды, газет ... осы ... ... ... ... ... ... елшіліктер өз мүмкіндіктеріне қарай жұмыс істеп жатқан
елдер жұртына жеткізіп отырса, ... ... ... ... ... зор үлес ... еді.
Осындай өнеге көршілес Қытайда, Үндістанда бар. ... Неру ... ... ... ... ... 70 ... Үндістан елшілігі өткізген қабылдауда Төтенше және өкілетті елші Саед
Раза Хашим мырза қазақ жазушысының шығармашылық ... ...... ... ... ... жоғары бағалай келеп, оның қандастары
бұл игі дәстүрді ілгері апарса деген тілек айтты.
Тарихи және ... ... ... ... ... ... ... танысқанымызда, Үндістандағы туристік маршруттар
Дели, Агра, Гоа, Варанаси, Мумбай, ... ... ... да, ... ... елді ... көктей өтетініе байқадық. Бір ғана ... ... ... 2 миллион турист келіп – кетеді екен.
Туристік индустрия саласында бұл мемлекет айта қаларлықтай ... ... ... туристік офистердің Үндістандағы саны 21
болса, шетелдердегі өкілдіктердің саны 17 көрінеді. Бұл ... ... ... ... ... тек ... бар.
Орталық Азия мен Үндістанның арасындағы рухани ... ...... ... ... ... Аурелл
Стейннің коллекциясы. 12 000 заттан тұратын бұл жиналымда тек Орталық-Азия
бұйымдары ғана бар. Реті ... ... ... ... көне ... ... ... туған топыраққа жеткізуге болар.
Ендеше, ұлы Мұхтар Әуезов, кейіннен Әнуар Әлімжанов салған жолды
жетімсіретпей, Үндістан бізге, ... ... ... ... ... жөн.
Қазақстан туризм саласында дүниежүзілік тәжірибені, ғалымдар
болжамын ескере ... төл ... ... жедел тамытуға күш салуы
тиіс. Жалпы, тарихи, мәдени байланыстар ... ... ... ой - ... көрсетеді. Тарихи мұрағаттар да, туристік бизнес
те болашақта қызмет етеді, ... ... ... ... ... ... – бір – біріне жақын орналсқан, біріне – бірі ... ... ... ... ... бір ... ... ететін
кәсіпорындар мен ұйымдар тобы. Қолда бар ... ... ... дамытуға туристік кластер де қомақты үлес қоса алады, өйткені,
бізде туризмнің мәдени – танымдық, ... ... ... ... де ... ... ... және талдау орталығы»
мен америкалық «Austin Associaties» және ... ... ... ... ... және ... министрлігінің Сауда және
туризм қызметін реттеу комитеті өкілдерінің қатысуымен туристік ... ... ... ... еді. Ал ел экономикасын кластерлік
басқару туралы қабылданған жаңа ... ... оның ... ... ... ... тұрақты түрде дамыта отырып, бәсекеге
қабілеттігін арттыру ... ... ... болып табылады. Соның
нәтижесінде жаңа жұмыс орындарын ... ... ... неғұрлым
қажетсінетін тауарларды экспортқа шығаруға, мұнай өндіруге тәуекелділікті
азайтуға, елімізде дамыған салалық кластерлер қалыптастыруға қол ... ... ... ... тиіс.
Жақында Индустрия және сауда министрлігінің Сауда және ... ... ... ... ... ... ... Жолдауында
туризм саласына қатысты қойған міндеттерді іске асыру мақсатында туризм
дамытуға мүдделі өзге де ... мен ... ... ... ... ... ... арнайы жоспар мен туристік кластер
жобасын ұсыну керектігі жөніндегі шешім қабылдады.
Бүгінде туризм – қай елде ... ... ... қаржыны көп
талап ететін сала болып табылады. Сол үшін барлық елдер оған ... ... ... бұл ... ... ... имиджін қалыптастыру үшін
жұмсалып жатқан ... ғой, яғни ... ... қалай насихатталып
жатқандығы. Қазір біздің ел шетелдермен ... ... ... ... қатынас арқылы және өзге жеке бастамалар арқылы насихатталып жатыр.
Бүкіләлемдік ... Ұйым – ... ... Ұйымының туризмді дамыту
мақсатында арнайы құрған ұйымы. Қазір еліміз аталмыш ... ... ... ... Оған ... ... биылғы жылдың сәуір айында
Алматыда Бүкіләлемдік ... ... ... ... ... ... ... болады. Бұл жиынға Еуропаның 42 ... ... ... қатысты. Біз алдағы уақытта да Бүкіләлемдік Туристік
Ұйыммен байланыс жасайтын боламыз. Өйткені, бұл ... үшін өте ... ... ... ... ... 1993 ... бері мүше болып
келеді, 2000 жылдан бері оның ұйытқы болуымен өткізілген барлық халықаралық
шараларға, Берлин, Мәскеу, ... ... ... ... ... ... Осы ... отандық туристік ұйымдардың
шетелдерге өтккізілген көрмелерге Қазақстан туралы танымдық дүниелерді
апарып, ... ... ... ... атап өткеніміз жөн. Мәселен,
2004 жылы туристік ұйымдарымыздың қызметін әлемнің 60-қа жуық ... ... Бұл ... әлем ... ... жатқанын көрсетеді. Енді келесі жылы біздің ел Қытайдың Шанхай
қаласында өтетін «WTF», Кореяның Сеул қаласында болатын ... ... ... астанасы Токио қаласында өтетін «SATS» атты ... Ал, ... ... ... ... ... 2001 жылдан бері
өткізіліп келеді. ... ... ... 2004 ... бері ... Сол ... елордада «Астана – Leasure» атты халықаралық көрме
ұйымдастырылған еді.
Бұл көрмелерден басқа, біз тағы ... үкен ... ... отырмыз. Мәселен, біздің еліміз Макао мен ... ... ... ... ... мүше ... өтініш жазған
еді, егер БТҰ-ның атқарушы кеңесіне мүше ... ... бұл ... ... арттыруға мүмкіндік береді. Тағы бір атап өтетін ... ... біз 2009 жылы ... ... ұйымның Бас Ассаблеясы
міжілісін Астанада өткізіге де өтініш ... Бұл ... ... Әбішұлы Назарбаевтің Испания Корольдігіне жасаған ресми сапарында
жасала бастады. Сол кезде Мемлекет ... ... ... ... – ның
штаб – пәтеріне арнайы барып, ... ... ... етене танысқан
болатын.
Жалпы айтқанда, қазіргі таңда ... ... ... елге ... ... зор. Өйткені, Қазақстанда саяси тұрақтылық бар,
халақтар арасында достық пен ынтымақтастық ... одан ... ... ... жерлеріміз бар. Осының бәрі еліміздің саяси
имиджін ... өз ... ... ... ... дегеннен шығады,
қазір еліміз еліміз көптеген халықаралық беделді ұйымдардың бас қосатын
жеріне айналған. ... ... ... және ... ... шаралары
жөніндегі кеңестің самиттері, Шанхай ... ... ... және ... ... ... ... Еуразиялық медиа – форумның
мәжілістері, бәрі-бәрі біздің елде өтеді. Бұл шаралар Қазақстанның саясы
тұрақты, бейбітшіл ел ... ... ... кез ... елдің туризмдегі имиджін қалыптастыруға
ақпараттық технологиялардың әсері көп. Біз еліміздің ... ... ... ... ... ... жөнінде стратегия жасағанда, ең
әуелі осы мәселеге баса ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларына жарнама жасау мүмкіндігі аз.
Осыған ... ... және ... ... ... ... ең ... келетін Батыс елдеріне насихаттау мақсатында жұмыс істеп жатыр.
Мәселен, қазір Қазақстан жөнінде BBC,CNN, Euro News ... ... Онда ... ... мүмкіндіктері
насихатталуда. Осы жұмысқа ... біз тағы ... және ... ... ... ашуды жоспарлап отырмыз. Бұдан басқа
министірлік елімізді дүниежүзіне ... ... ... ... ... алып ... Жақында Туризм және спорт министрлігі мен
Бүкіләлемдік туристік ұйымның мұрындық болуымен елімізде екінші рет «Press
tour to ... атты ... туры ... ... ... шараны біз әдейі
өткізіп отырмыз. Өйткені, қазір әлемнің көптеген елдері осындай шара арқылы
өз елдерін жақсы насихаттап келеді. Бұл жолы ... елге ... ... «The Guardian» атты ақпарат құралдарымен бірге ... ... ... мен ... ... ... ... 2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ... ... ... “Kami ... ... ... қалыптасуы
Соңғы жылдары туризмнің барлық түрі ... ... ... ... ... ... ... уақытта, туризм
миллиондаған адамдардың күделікті өміріне ... ... ісін ... ... үздіксіз байланыста, себебі қазіргі заманның ... ең ... ... ... бірі болып табылады. Бүкіләлемдік
туристік ұйымның (ВТО) ... ... ... он ... ... табысы әр жыл
сайын 7,9% - ке өсті, ал туристік табыс санының ... өсуі 4,5% ... бір ... ... өсуі жүз ... ... БТҰ (ВТО) – ... бойынша, туризмнің дамуының көрсеткіштері үнемі өсуде. 2010 жылы
туристер саны ... ... ... ал 2020 жылы – 1 ... млн ... деп ... іс – жеңіл емес және бірден жоғары ... ... ... ... оның ... бар – ол ... ... баратын жерлері, ұшу
күні мен уақытын алдын ала біледі.
Егер, өзінің барлық қимылдарын, яғни бағытты таңдаудан бастап,
жарнамалық ... ... іс - ... ... ... ... бюджетті қатаң ұстау арқылы және кенет ... ... ... ... қалмайтын болса, жолпарланған табысқа жетуі әбден мүмкін.
Бірінші, бұл қызмет түрі маусымдық ... ... ... («қыс демалыстарын» ұсыну, басқа қызмет түрлерін түрлерін табу)
жәке бағдарламалар құру қажет.
Екіншіден, туристік ... – бұл ... ... ... ... емес және халықтың табыс деңгейіне тікелей байланысты болады.
Сондықтан турды қалыптастыруда бағдарлы болуы ... ... ... сыртқы туризм басым екендігі
белгілі және ол мемлекеттің бюджетіне әсерін тигізеді, сондықтан демалыстың
ыңғайлы шарттарын ... ... ... ... ... бойынша
шараларын мақсатты түрде жүзеге асыру қажет.
Ұлттық өмірде туризм, аз ... ... да ... ... қызметтер сияқты өндірістік мәнге ие. Қазақстан танытуда, оқуда,
демалыста, қатынастар ... мен ... ... ... ... мен ... оның ... қамтамасыз ететін табиғи және мәдени
ресурстарға бай болып келеді. Сондықтан, ... ... ... ... ... алуға кірісті. Сонымен қатар, « Kami travel ... ... ... ... ... ... ... мен жүргізу, өткізілетін іс – шараларына ... ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетуде іс –
шараладың танымдылық, тәрбиелік, сауықтыру құндылықтарымен қамтамасыз ... ... ...... ... және ... қауіпсіздігін
көрсететін талаптардың орындалуын қадағалау.
“Kami travel” туристік фирмасы мына ... жай ... ... ... 43, офис ... реквизиттері:
АҚ «Еуразия банкі» Алматы қаласы
СТТН(РНН) № 600400519738
Факс: 2730536
Тел: 2663394
Ж.Ш.С. “Kami travel” 2003 жыл ... ... ... күні 10 ... 2003 жыл. Осы ... уақыт аралығында
Қазақстанның туристік нарығындағы ... және ... ... ... ... бірі болып табылады.
“Kami travel” тур фирмасының шығу тегі “Kami” – Камилла атты ...... ... ... “Kami ... тур ... ... жұмыс атқарады және олардың әр қайсысы туризм саласындағы
жоғары класс және өз ... ... ... ... қор
Кәсіпорыннң ұйымдастырушылық – құқықтық формасын тандау мәселесін шешу
барысында, біз жауапкершілігі шектеулі шаруашылық қоғамдастықта тоқтадық.
Неге?
Себебі, бұл ... ... ... – ең икемді форма болып
табылады. Ең ... ... ... ... (ЖШС) ... ашып
көрсетейік.
ЖШС – бұл құрылтайшысы жеке немесе заңды тұлға болып табылатын
кәсіпорын. ... құру көзі – ... ... ... ... ... ... жауапкершілікті барлық қатысушылардың үлесіне
байланысты ... және ... ... жауап береді.
Жарғылық капиталдың минимальды көлемі 500 М.Р.П – ден (1 М.Р.П= 1092
теңге) жоғары, яғни 546000 ... ... Бұл ақша ... ... лайықты
болып келеді, жұмысшылар саны 30 – дан ... ... ... ... ... қорға құрылтайшылардың үлес көлемі
келесіні құрайды.
1-Кесте.Қоғамның жарғылық қорға құрылтайшылардың үлес көлемі
|№ |Аты – жөні |Қор ... ... ... |
| | |тг ... | |
|1 ... Г.С ... |50% |2 |
|2 ... А.К. ... |50% |2 ... “Kami ... ... фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен мақсаты
Туристік қызмет – ... және ... ... ... ... ... жөніндегі басқа қызмет.
Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) қызметтің рсы
түріне лицензиясы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристік ... ... және ... ... қызметі.
Туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) – ... ... ... бар жеке және (немесе) заңды тұлғалардың туристік өнімді
ұсыну және өткізу (халыққа сату) жөніндегі қызметі.
Тур – туристерді ... ... ... бойынша
көрсетілетін қызметтер кешені, экскурсиялық қызметтер, сонымен қатар гид –
аудармашылардың ... ... мен ... ... қарай
көрсетілетін басқа қызметтер.
Турист – жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі мерзім ... ... елді ... ... ... және ... ... айналыспай
сол елде сауықтыру, танымдық, кәсіби – іскерлік, спорттық, діни және ... ... бір рет ... ... жеке ... ... келуші – резиденттің осы ел экономикасының аумағы
шагіндегі қызметі.
Келу туризмі: келуші – ... ... осы ел ... ... ... сол ел ... емес адамдардың, қандайда бір
ел бойынша саяхат жасауы. Қазақстан Республикасынан басқа, кез – ... ... ... ... ... кез – келген жеке тұлғалар
резидент емес болып табылады.
Шығу ... ...... осы ел ... ... тыс қызметі, кез – келген мемлекет тұрғынының басқа елге ... ... мен ... ... Қазақстанда тұрақты тұрып жатқан жеке
тұлғалар Қазақстан резиденті болып табылады.
Ел ішіндегі туризм: келуші – ... пен ...... соы ел ... аумағы шегіндегі қызметі.
Ұлттық туризм: келуші – резидент пен ...... ... ел ... ... ... және ... тыс қызметі.
Халықаралық туризм, келу туризмінен және шығу туризмінен тұрады.
Резидент – [латынша resident – орнында ... ... ... ... ... ... жеке ... сондай – ақ онда
өзінің қызметін тұрақты ... ... ... ... ... ... салу мақсатымен мынандай түрлерге бөлінеді: 1) басталған немесе
аяқталған ... ... кез – ... тізбекті 12 – айлық кезеңде 183 күн
бойында және одан да көп ... ... ... ... ... шетелде
республиканың мемлекеттік қызметін атқарып жүоген жеке ... Жеке ... ... ... жылдан кейінгі жылы ғана бұл тұлға ... ... ... ... ... кейінгі кезең үшін ол ... ... 2) ... ... ... құрылған заңды тұлға немесе
оның Қазақстандағы басқару органдары орналасқан мекен.
Резидент емес – заңды ұйым немесе жеке адам, оның ... ... елде ... ... емес үшін салық салу және реттеу тәртібі
резиденттер үшін ... ... ... ... ол ... ... ... жылдан бастап, қызмет көрсетілген резидент пен резидент
еместердің жалпы ... ... мен ... ... ... ... саны
жатады.
Рекреация – адамның демалу арқылы дене күші мен ... ... ... ... ... Рекреациялық ресурстарға оның
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолданылатын қоршаған ... ... ... ... ... өсімдік, үстіңгі, және жер асты ... ... ... ... ... және шымтезекті батпақ, тұз және
т.с.с.
Аумақтың емдік – сауықтыру ... ... ...... басқа, рекреаациялық ресурстарға туристік ... ... ... зор ... бар тарихи – мәдени обьектілер: ертедегі
храмдар, ұмытылмас ... ... ... ... мен с.с ... ... ... мақсаты заң тарапынан тиым салынбайтын
қызметтен табыс алу ... ... ... түрі ... ... ... ... туристеріне қызмет көрсетуді
ұйымдастыру, коммерциялық негізде шетел туристеріне сапарларды сату,
туризмнің жаңа ... құру және ... ТМД ... мен 3 – ші ... азаматтарына шетел сапарларын ұйымдастыру және сату;
- Гидтер – тілмаш (аудармашы) қызметін ұйымдастыру мен ұсыну, кездесу
өткізуді ... ету, ... ... ... ... ... және басқа да шараларды, сонымен қатар, транспорттың кез
– келген түріде транзитті туристер мен қоса, туристерге ... ... да ... қамтамасыз ету;
- Брондау, транспорт және қонақ үйлер және басқа да қызмет ... шарт ... ... ... қызметке келісілген және
туристермен төленген Қазақстан ... ... ... ... Виза мен ... ... Мемлекет ішінде және оның сыртында делдалдық қызмет көрсету;
- ... және ... тыс ... ... ... аз ... ... сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату бойынша іс
– шараларды жүзеге асыру;
- Ғылыми – ... ... ... ...... және өкілдік қызмет көрсету;
- Қоғамдық тамақтандыру сферасында қызмет ету ... ... ... Ойын – сауық индустриясы (казино, парктер, аттракциондар, концерттік
қызмет, ... және ... ... ... ... ... ... бойынша
тиым салыбайтын кез –келген басқа да қызметтерді жүзеге асыруға құқылы.
Лицензиялауды қажет ететін қызметтің барлық ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Туристік фирманың жұмысы. Қандайда бір ... ... ... сло
клиентке оның бағасы, тұру шарттары, сол елдің ерекшеліктері, қонақ үйлер
жайлы ақпаратпен қамтамсыз ... және ... ... ... ... ... ... ұсынады.
Бұл жұмысты бағытына қарай сату жөніндегі менеджер ... ... ... ... туристерге қызметті ұсыну ережелерімен
таныстырады.
Содан кейін клиенттің көзіңше орынның бар – жоғы ... ... үшін тіур ... ... жасалады. Егер орын бар болған жағдайда
клиент таңдаған сапарының (саяхатының) құнының 50% немесе толығымен ... ... ... ... бағыттары бойынша оператоға
брондау тапсырысын ... және 3 ... ... ... ... құның операторға турды бекіткеннен кейін жібереді, тур құны
комиссия % - ын қоса, прайст – бетте көрсетілген баға ... ... ... ... ... ( таңдалған турға байланысты темір
жол билеттері), медициналық сақтандыру ваучері бар коверт ... ... – ақ тура ... ... ғана ашуға болады. Бұл жағдайда тур
оператордың өкілі белгіленген уақытымен жерге ... ... ... ... ұшу ... тур ... ... өкілдерінің
бәрі туристерді табло арқылы қарсалады.
Сонымен қатар, ... ... ол ... ... мен ... келісім шарт жасалады.
Ереже бойынша тапсырысты алдын – ала ... ... ... ... ... ... ... жасалады (кедендік рәсімдеулер,
визалық рәсімдеулер), ... ... ... ұсынады (жергілікті карта, жол
бағдары, сөздік және тағы басқа).
Төменгі кестеден 2000 – 2005 ... ... ... ... мен ... саның көре аламыз, және бұл кестеде
жылдан жылға туристік қызметпен айналысатын ... ... ... көбейгенні байқалады.
2-Кесте Туристік қызметпен айналысатын, кәіпорындармен ұйымдардың саны.
|Жылдар ... саны ... |352 ... |450 ... |454 ... |494 ... |500 ... |551 ... 1. ... ... ... ... ... ... 2006 жылғы туристік фирмалардың саны көрсетілген.
Алматы қаласында турагенттік фирмалардың басым 338 (31%), ал туроператорлық
қызмет 194 (18%), туристік ... 18 (2%) және ... 553 (49%) ... – дем ... бос ... ... мәдениетпен және табиғатпен
тілдесуі. Тікелей байланысты жеке жәнеұжымдық ... ... ... енгізілуі тиіс қызмет.
Біз туризм туралы айтқанда, туыстарымен, достарымен арым-қатынас
жасайтын демалыстарын ... ... ... айтамыз. Бос уақытта олар
спорттын әртүрлі ... ... ... қыдыруға, серуендеуге, оқуға,
әңгімелесуге және сонымен қатар қоршаған ортамен дем ... ... ... ... ... ... ... сьездерге, конференцияларға
қатысуы және басқа да іскерлік кәсіби қызметке қатысуын ... ... ... “Kami ... ... фирмасының алға қойған мақсаттары
өте көп. ... бұл ... ... ... мақсаттары болып:
- туризімді дамыту;
- туристерді барынша, мүмкіндігінше Қазақстан Республикасына тарту,
шақыру;
- ҚР мәдениетін дамыту;
- туристік ... ... ... ... тұрақтылығына қол жеткізу;
- кәсіпорынды кеңейту, шығарылатын туристік өнімдер көлемін өсіру;
- бәсекелестік орта ... ... ... ... және ... және ... тұтыну тауарлардың туристік нарықтағы сиымдылығы;
- баға билігіндегі ... және ... ... ... жаңа туристік қызмет түрін қосу,
- туризімдегі қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыру, ол ... ... ... орны мен ... ҚР ... заңдарына
қайшы келмей арттыру.
Біздің жеке тәжірибемізде көріп жүргендей көп ... ... ... даму ... де бастапқыда басқару жүйесінде және
қажетті қаржылық менеджіменті мен ... ... ... ... түрде ұйымдастырушылардың себеінен қаржылық тығырысқа
тіркеледі. Сонымен қатар мұндай мәселелер көбінесе субъективтік ... де ... ... ... ... ... ... дұрыс іске аспауы. Сондықтан да, туристік ... ... ... да ... ... ... ... жылдағы (2006 жылғы) статистикалық көрсеткішке тоқталатын
болсақ, онда туристік қызметпен айналысатын ұйымдардың және жұмысшылардың
саны төмендегідей ... ... ... ... ... мен ұйымдардың және
жұмысшылардың саны
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| ... ... ... ... ... |
| |ғы ... |ы | |
| | ... |
| | |ТМД ... әлем |
| | | ... ... емес ... |20759 |1653 |19106 ... |1153* |375 |778 ... |27392 |531 |26861 ... |41705 |1627 |40078 ... |24281 |2504 |21777 ... |28746 |4181 |24565 ... ... |40977 |5525 |35452 ... |8955* |2868 |6087 ... |37464 |6568 |30896 ... |42240 |5000 |37240 ... |53826 |11748 |42078 ... |95251 |16994 |78257 |
* ... ... ... арқасында азаю
Шетелдерге шығатын Қазақсатн Республикасының азаматтары үшін еске
сақтау:
Қазақстан Республликасының ШІМ (МИД) ... ... ... ...... шығу ... құжаттарды
рәсімдеу мен шетелде келесі ережелерді ұстануға ұсынады:
1. Төлқұжатты алу кезінде аты – жөні, ... жылы мен ... ... ... ... де олар сізбен ... ... ... (латын транскрициясын қоса) дұрыс жазылғандығына көз
жеткізу.
2. Егер шет мемлекет территориясына ... ... ... ... оны дипломатиялық өкілеттіліктен немесе Қазақстан Республикасындағы
сәйкес келетін мемлекеттің консулдық мекемесінен жеке не болмаса өзін ... ... ... ... ... ... болады.
3. Шетел мемлекетінің визасын ... ... ... ... ... ... ... нөмірін, аты
– жөнінізді, туған күнінізді, виза категориясын, ... ... ... ... ... ... ... жіберілген қателіктер, сіздің кінәніз болмаса да, бұл
қателер шетелге кіру және сол ... ... ... ... ... ... кезінде төлқұжаттың, визаның және де шақыру ... де оның ... ... ... көшірмесін өзімен бірге алып
жүргенініз дұрыс.
5. Кейбір мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... сол мемлекеттерге кіру үшін
медициналық сақтандыру полисін көрсеті ... ... ... қатар сол территорияға кіру үшін, егулер жасалғаны туралы
сертификатты керек ететін елдер тобы бар. Сіз ... ... ... ... ... ... ... Шетел мемлекетінің шекарасына өткеннен бастап, сол елдің
заңына бағынуыныз және ... ... ... ... ... әсіресе,
Азия және Африка мемлекеттерінде, салт – дәстірін құрметтеу қажет екеніне
назар аударуынызды жөн көреміз.
7. ... ... да ... байланыссыз ұстап қалса, не
болмаса тұтқынға алған жағдайда, Сіздің сол ... ... ... ... ... ... үшін ... екндігін есте сақтаңыз.
Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдері немесе ... жоқ ... Сіз ... ... ... ... сұрауыңызға болады.
8. Шетелде білім алу, жұмыс істеу немесе сол ... ... ... ... азаматтар тұрақты жеріңізге жақын Қазақстан
Республикасының ... ... ... консулдық мекемелерінде
тіркелу қажет.
9. Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын Қазақстан
Республикасының ... ... ... төлқұжат, төл құжаттың
берілген күнінен бастап, жарамдалық мерзімі 5 жыл екенін есінізгі ... ... ... ... ... ... жаңа ... 1 айдан аз емес мерзімде рәсімдеу
жүргізіледі.
10. Шетелге жұмыс ... бара ... ... ... ... отырған шетел компаниялар мен делдалдық фирмалардың сенімді екеніне
көз жеткізуіңізді сұраймыз. Қазақстан ... ... ... ... шығуын рәсімдеумен айналысатын, Қазақстан республикасының барлық
компанияларының арнай сәйкес рұқсат қағазлары болуы ... ... ... ... бойынша, әр жыл сайын Орта
және Шығыс Еуропа және ТМД мемлекеттерінің мыңдаған азаматтры, ... ... шығу ... алданып, не болмаса жезөкшелікпен
айналысуға, ... ... да ... ... ... ... ... туризімнің тарихи ағылшарттары біздің эрамызға
дейінгі ІІІ мыңжылдыта қалыптаа бастаған Ұлы Жібек жолының қалыптасуы ... ... ... ... ... Қазақстандағы туризм басқа да ... ... ... ... ... ... отырды. Бір қатар
сәулет,архиологиялық, мәдени ескерткіштері мен ... ... ... ... іс-жүзінде жарнама жасалынбады және сұраны болмады. Туризм
идеологиялық қызметті атқарған мәдени-ағарту жұмысы жүйесінің элеметтерінің
бірі ... ... және оның ... ... ... ... ... қаржыландырылады.
Қазақстан 1991 жылы желтоқсанның 16 – да өз тәуелсіздігін алып,
Ресейдің бодандық ... ... ... ... ... ... мен ... тарихи және мәдени мұраларын қайта өркендету ... ... күні ... ... ... ... “Туризм туралы”
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 3 ... ... ... ... ... ... тілдес мемлекеттер басшыларының
Ташкент декларациясын іске асыру туралы, Ұлы Жібек ... ... ... ... ... ... ЮНЕСКО және
Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның жобасы туралы” 1997 жылғы 30 сәуірдегі ... ... ... тарихи орталықтарын қайта өркендету, Түркі тілдес
мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау мен ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік бағдарламасы
туралы 1998жылғы 27 ақпандағы №3859 жарлықтарымен ... ... заң ... ... ... ... ... оларда алдымен Қазақстандағы ішкі туризімді
дамыту мәселелері, сырттан ... ... ... еліміздің тарихи-
мәдени мұраларын жаңғыртып, қалпына келтіру жолдары, Ұлы Жбек ... ... ... ... жандандыру мәселелері
қарастырылған.
Олардан ... ... іс ... ... ... ... үкіметінің 2000 жылғы 29- делтоқсандағы “Туристік саланы
дамытудың бірінші ... ... ... №1947 Қаулысы (оған 2001 жылғы
24 мамырдағы №708, 2001 ... 26 ... №15-14 ... мен ... ... енгізілген). Осы қаулыны толықырақ қарастыралық.
Ел экономикасының басым ... ... ... ... ... кезектегі шараларын қамтамасыз ету, туриз ... ... ... қазақстан Республикасы үкіметі қаулы етеді:
1. Қазақстан Респуликасының сыртқы істер министірлігі:
Қазақстан ... ... ... Ішкі ... кіріс министірлігімен, Туризм және спорт
жөніндегі агенттігімен, ... ... ... ... және ... жағынан тұрақты елдерден келетін туристерге виза
ресімдерін ... оның ... ... ... ... қысқарту жөніндегі және кедендк рәсімдерді оңайлату жөніндегі
шаралар ... ... ... ... ... 2001 ... 1 ... дейін Қазақстан Респубикасының туристік
визасының құнын төмендету туралы ... ... ... ... ... әне ... ... министірлігімен
бірлесіп, Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агентігінің
ұсынысы бойынша мерей тойларды, тарихи атаулы күндерді дайындау мен ... ... ... ... ... ... ... және ткризм жөніндегі мемлекеттік уәкілетті ... ... ... Ішкі ... ... ... және ... қалаларының әкімдерімен,
Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі агентігімен бірлесіп,
Қазақстан республикасының ұлттық ... ... ... ... ... ... үшін тиісті жағдайы бар және шетелдік
азаматтардың төлқұжатын ... үшін ... ... ... ... ... және оларға шетелдік туристерді тіркеу құқығын
беру туралы мәселені қарастырсын;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және ... ... агентігімен және Қазақстан
Республикасымен Төтенше жағдайлар жөніндегі ... ... ... ... ... бағыттар бойынша туристік авокөліктің
кедергісіз жүруін ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Туризм және ... ... ... ... халықаралық туристік іс-шараларға, оның
ішінде халықаралық көрмелерге және ... ... ... ... ... ... ұсыныстар енгізсін.
4. 2001 жылғы 24- ... ... ... алынып
тасталды.
5. Қазақстан Республикасының Көлік және ... ... және ... ... ... басқа да мүделлі
ведостваларымен бірігіп шетелдік туристер келетін және шығатын жерлерде
кешенді ... ... ... ... ету ... қажетті
шараларды қабылдасын;
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәскелестікті
қорғау және ... ... ... ... ... ... ішкі ... рейтер мен бағыттарға туристік топтар үшін көлік қызметінің
қолданып жүрген тарифтеріне шегерімдер қолдану ... ... ... ... Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келісім министірлігі Қақақстан Республикасының ... және ... ... ... ... ... ... туризмді экономиканың
басым секторы ретінде насихаттауды қамтамасыз ету.
7. ... ... ... ... және қоршаған
ортаны қорғау министірлігі:
2001 жылдың 31 ... ... ... ... ... ... сызбаларын Қазақстан Республикасының Туризм және спотр
жөніндегі агентігімен келіссін;
мүделі министіріліктері мен және ... ... ... үшін шетелдік туристерге саятшылық пен балық аулуды ... ... ... ... ... ... 2001 жылғы 26 - қарашадағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
№1514 қаулысымен 8 тармақ ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі комитеті туризм объетілеріне тікелей инвестициялар
тарту жөніндегі ... ... ... ... ... жөніндегі агентігі
Қазақстан Республикасының Туриз және ... ... ... және ... мүделі ұйымдар мен бірлесіп, халықаралық тәжірибеге сәйкес туристік
саланы статистикасын жетілдіру жөнінде ... ... ... ... метрология және сертификаттар жөніндегі комитеті
белігіленген тәртіппен туристік бағыттарды міндетті сертификатауға жататын
қызмет көрсетулер номенклатурасына енгізу туралы ұсыныс ... ... ... және Алматы қалаырының әкімдері шетелдік
туристерді қабылдау мен оларға қызмет ... және ішкі ... ... ... ... жүзеге асыратын кәсіпкерлерді,
оларға пайданылмай тұрған демалыс үйлерін, балалар және ... ... мен ... үй-жайларды туристік мақсаттарға пайдалануы ... ... ұзақ ... ... беру ... ... қоса
алғанда, қолдау шараларын қабылдасын, бұл ретте ... ... ... ... ... ... ... жағдайда олардың
кәсіпкерлерге шығындарды өтеуі жөніндегі жауапкершілігі көзделетін болсын.
Келесі заңдық – құқықтық ... ... ... жылғы 13-маусымдағы “ Қазақстан Республикасындағы ”туристік қызмет
туралы”№ 211-II Заңы (2002 ... ... № 296-II: 2003 ; 2003 ... № 503-II; 2004 ... ... № 13-III ... ... Осы Заң Қазақстан Республикасының экономикасы
салаларының бірі ... ... ... ... ... ... негіздерін белгілейді. Бүл Заң негізінен 29 баптан
құралады. Әрбір ... ... ... ... ... туризмдегі негізгі ұғымдар (турист,экскурсант,жолдама
және тағы басқа, барлығы 23 ұғым)көрсетіліп,нақты анықтамалары берілген.
2–бапта Қазақстан ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конститутциясына негізделетіндігі және
Қазақстан Республикасының Азаматтық ... осы ... ... өзге де ... құқықтық актілерінен тұратындығы және
халықаралық шарттағы жағдайлары көрсетілген.
3–бапта туристік қызметтің субъектілері мен ... ... ... және ... ... ... түрлері
жайлы жазылған.
5–бапта туристік ресурстар, оларды сыныптау мен бағалау, қорғалу
режимдері, қалпына ... ... ... ... ... ... ... айқындалады делінген.
6–бапта туризмнің ұйымдық нысандары мен түрлері белгіленген.
7–бапта туристік индустриядағы көрсетілетін қызметтердің экспорты мен
импорты анықталған.
8–бапта ... ... ... ... ... ... оның ... басым бағыттары және тәсілдері айқындалған.
10–бапта туристік қызмет ... ... ... ... ... және ... Республикасының 2004 жылғы
20 желтоқсандағы №13 –ІІІ ... осы ... ... ... бірінші
және жетінші тармақшалары алынып тасталған.
11–бапта уәкілетті органдардың құзіреті жайлы мәлімет берілген
және Қазақстан Республикасының 2004 ... 20 ... ... ... ... ... он ... және он үшінші тармақшалары алынып
тасталған.
12–бапта облыстық (Республикалық маңызы бар ... ... ... ... көрсетілген және Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 20 желтоқсандағы №13-ІІІ Заңымен осы ... ... ... он екінші тармақшалары алынып тасталған.
13–бапта туризм жөніндегі кеңес құрылымы, қызметтері және оның
ережелерінің ... ... ... ақпарат орталығы жайлы жазылған.
15–бапта туристік қызметті лицензиялау, лицензиясының қолданылуын
тоқтата тұру негіздері көрсетілген.
16–бапта ... ... ... ... ... ... ... туристік қызмет көрсету шартының жағдайлары белгіленген.
18–бапта залалар мен моральдық зиянды өтеу, туристік қызмет
көрсету ... ... ... ... ... туристік ұйымдардың құқықтары, лицензиялану тіртіптері
жазылған.
20-бапта туристік индустрия ... ... 21- ... ... ... ... қызмет сласындағы мамандарды кәсіптік даярлау
тәртіптері жазылған.
23–бапта гид (гид-аудармашы), туризм ... ... ... дейін (24,25,26,27) туристің құқықтары мен
міндеттері, туристің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері анықталған.
28–бапта туристік ... ... ... ... ... ... ... тартылатындығы көрсетілген.
Ал 29–бапта “Осы Заң қолданысқа енгізілген кезде ... ... ... ... бар жеке және ... ... осы Заң
қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай мерзім ішінде өз ... ... ... ... ... ... ... туризмді дамыту мақсатында
қабылданған келесі заңдық-құқықтық құжат бұл ... ... 2001 ... 14 ... №12-13 қаулысымен бекітілген
“Туристік қызметті лицензиялау ... Осы ... ... ... ... туралы “Қазақстан Республикасының 2004
жылғы 13 масымдағы Заңына,”Лицензиялау туралы” ... ... ... 17 ... заңына, өзге де нормативтік-құқықтық келісімдерге
сәйкес әзерленген және ... ... ... ... турагенттік, экскурсияларда, қызметтерді және ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттік лицензия
беру тәртібін, шарттарын, ... ... ... ... заңнмасымен және осы Ережемен ... ... ... ... жеке және ... ... лицензия алу
құқығы беріледі. Берілген лицензияның күші Қазақстан Республикасының ... ... ... лицензия берудің тәртібі мен шарттары; бірліктік
талаптары; лицензия тоқтату, ... алу және оның ... ... ... алу және ... туралы көсетілген.
Келесі құжат бұл Қазақстан ... ... және ... ... төрағасының міндетін атқарушысының 2004 жылғы 12-
науырыздағы №06-2-2/89 бұйрығымен ... ... ... ... арттыру, оларды аттестаттау және қоғамдық
туристік кадрларды әр түрлі санаттарын даярлау ... ... ... ... ... ... және ... ережесі ”. Осы
Ереже “ Қазақстан Республикасындағы турист қызмет ... ... ... ... ... Үкіметінің “ Қазақстан
Республикасының ” Туризм және спорт жөніндегі агенттігінің мәселелері” 1999
жылғы 19 қарашадағы №1755 ... ... ... және ... ... қызметкелерінің біліктілігін арттыру, аттестаттау және қоғамдық
туристік кадрлардың әр түрлі санаттарын дайындау тәртіптері ... ... ... ... ... мемлекеттер (қорытынды
пайызбен)
|Мемлекеттер |2000 жыл |2001 жыл |2002 жыл |2003 |2004 |2005 |
| | | | |жыл |жыл |жыл ... |23,2 |11,6 |12,0 |17,0 |16,7 |24,5 ... |11,7 |30,7 |16,7 |9,4 |15,0 |1,7 ... |7,4 |14,8 |5,0 |6,4 |10,0 |15,8 ... |24,0 |2,8 |19,7 |25,7 |17,3 |13,5 ... |1,7 |1,2 |0,8 |2,2 |6,1 |12,6 ... |16,9 |13,8 |24,6 |13,4 |8,7 |6,7 ... |1,3 |4,3 |2,8 |2,5 |1,9 |1,6 ... |0,1 |0,1 |1,7 |1,2 |2,2 |3,2 ... |0,0 |0,1 |0,0 |0,1 |0,4 |3,2 ... |2,6 |4,5 |2,9 |3,4 |4,3 |2,1 ... |0,44 |1,5 |1,2 |1,0 |1,6 |2,8 ... |10,67 |14,6 |12,6 |17,7 |15,8 |12,5 ... ... кестеде Қазақстан Республикасының
азаматтарының қай мемлекеттерге ... ... ... ... ... статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстан азаматтары көп ... ... ... - 24,5%; БАЭ - 15,8%; ... - 13,5% ... келесі кестеде Қазақстан Республикасына 2005 жылы ... ...... - 29,6% ... ... ... ... Қытай - 17,6%; Германия - 12,3% екені
көрсетілген.
6-Кесте. Қазақстанға қонаққа келетін негізгі мемлекеттер (қорытынды
пайызбен)
|Мемлекеттер |2000 жыл |2001 жыл |2002 жыл |2003 |2004 |2005 |
| | | | |жыл |жыл |жыл ... |0,7 |0,3 |7,5 |7,8 |15,9 |17,6 ... |51,9 |8,9 |31,1 |49,5 |17,0 |12,3 ... |4,8 |18,6 |1,5 |2,0 |6,5 |10,8 ... |7,7 |8,5 |5,3 |6,5 |8,5 |6,6 ... |7,8 |3,4 |1,5 |4,1 |5,7 |5,8 ... |1,5 |2,2 |0,8 |2,2 |3,6 |4,0 ... |0,5 |0,8 |0,6 |2,3 |3,6 |3,6 ... |0,6 |0,4 |1,7 |1,1 |1,0 |0,6 ... |0,7 |1,0 |3,2 |1,8 |3,1 |2,2 ... |3,2 |6,9 |0,7 |1,3 |2,5 |3,5 ... |1,0 |0,2 |2,6 |2,0 |4,7 |3,4 ... |19,6 |48,8 |43,5 |19,4 |27,9 |29,6 ... “Kami ... ... ... маркетинг және
нарықтық талдау
Маркетиг және нарықты талдау.
1. Дислокацияны таңдау.
Бұл ... ... ... қай ... ... шешу
керек және кәсіпорын үшін болашағы бар ауданды таңдауға тырысу керек.
Бұл дипломдық жұмыста біз Алматы ... ... ... ... Алматы қаласының туристік нарығы бай клиенттерге ... ... 3 ... ... ... ... ... кезеңде біз, белгіленген ауданда тіркелген фирмалардың сандық
статистикасын зерттейміз. Тур қызметтердің шығару көлемін, баға ... және ... ... ... ... және ... талдау
|№ |Аты ... жері ... ... |
|1 ... Арка ... ... ... |35% |
| | |-85, ... ... | |
|2 |World Travel ... көшесі - |20% |
| | ... ... | |
|3 |Grand Tour ... ... 132 |15% |
|4 ... ... | |20% ... бойынша сұранысты көбейту мүмкіндігін беретін, сенімді және
тексерілген ... ... ... ... ... бұл
көрсетілген 3 фирманың туристук бағыттарының ассортименттері бар, ал біздің
фирма одан да үлкен ассортиментті ұсынады.
Қызметтің ... ... ең ... бәсекелестіктің затына
(түріне) келесілерді жатқызамыз:
- баға;
- фирманың беделі;
- сапа;
«Жана Арка» фирмасы ... ең ... ... ... ... хабарландыру, баспаларда, теледидардағы жарнамалық
бағдарламаларда, визиткаларды тарату, телефон анықтамаларындағы ... ... Travel ... ... ... ... ... телефон анықтамаларындағы жарнама).
«Grand Tour» (кірістегі хабарландыру, қаланың стенттеріндегі
жарнамалар, визиткаларды тарату).
«Kami Travel» туристік фирмасы осы мәліметтерді ... ... ... жарнамаға көп мән (көңіл) беру керек ... ... ... сұрақтар бойынша, салыстырмалы артықшылықтарын
бағалау ... ... ... ... ... ... ... нарықты сегменттеу әдісін ... ... ... ... ... ыңғайлы
8-Кесте. Бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу
|№ |Бәсекеге ... |Kami ... - |World |Grand Tour |
| ... |travel ... |Travel | |
| | | | |Service | |
|1 ... ... және |10 |9 |7 |7 |
| ... | | | | |
|2 ... ... |9 |9 |6 |6 |
|3 ... ... |8 |7 |7 |
| ... және ... | | | | |
|4 ... |10 |9 |6 |7 |
|5 ... |7 |10 |10 |9 |
|6 ... бағыты |8 |9 |8 |8 |
|7 ... ... |9 |9 |9 |9 |
| ... түсінігі | | | | |
|8 ... ... |6 |6 |6 |6 |
|9 ... ... |10 |10 |10 |10 ... |Каталогтарды қолдану|10 |10 |10 |10 ... ... ... |8 |7 |6 |
| ... келуі | | | | |
| ... ... |99 |97 |86 |85 ... 10 ... ... жүргізілген. Берілген мәлімет бойынша
«Жана – Арка» туристік фирмасы – ең басты бәсекелес ... ... ... ... ұпай саны – 110, ... ... ... ... жетуге болады.
Сатып алушыларды зерттеу. Тауарды сатып алушыларын табу ... ... ... Біз ... ... ... ... интервью
алу, сұрақ – жауаптар. Барлық өткізілген жұмыстың нәтижелері, ... жеке ... ... ... ... ... Біз тек қана адамдардың төлем ... ғана ... ... ... ... деген көзқарастарын, яғни, демалыстың қандай ... ... ... түрлер мен формаларға бөлінеді. Біз ішінен ... ғана ... өз ... ... ... келесі түрлерін анықтауға болады:
- ішкі туризм;
- сыртқы туризм;
- қысқа мерзімді туризм;
- ұзақ мерзімді туризм;
Сапардың орташа мерзімі 7 – 14 ... ... ... үшін 10 ... ... бірақ сапардың мерзімі, оның мақсатына байланысты.
- интенсивтілігі бойынша.
Алматыда ... ... ... ... ... (60% ... (14 – 22%), ... аралық (23 – 25%), өлі (4%).
- саяхат мақсаты бойынша.
Курортты ... ... ...... ...... шоп – турлар, білім беру, экзотикалық, діни және тағы басқа.
Зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... шетелге шығу;
- қысқа мерзімді;
- жаз немесе қыз ... ...... ... ... ... ... Жасы ______________________________________________________
2. Жұмысы ( оқиды немесе жұмыс істейді) ________________________
_____________________________________________________________
3. Жынысы __________________________________________________
4. Жылдық табысы ____________________________________________
5. Тұрмыстық жағдайы ... Ұлты ... ... жері __________________________________________
8. Сізде 18 жастан төмен қанша баланыз бар (жасын көрсетіңіз)
____________________________________________________________
9. Білімі ____________________________________________________
10. Сіз ... ... ... ақша ... ... ... сапарларға барған негізгі мақсаттарынынызды атаныз
_____________________________________________________________
12. Қандай тасымал қызметтерін қолданасыз (әуе-, көлік-, темір ... Сіз ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
В) Шетел
14. Сіз ҚР-да әлде, шетелде тұрғанды қалайсыз ____________________
15. Сіздің ең ұнаған саяхатыныз ... ... ... бар ... ... талдау. Туристік фирма болып
табылатын «Kami Travel» ... ... өзі үшін ... ... ... ... халықаралық туризм;
- ішкі туризм;
- Қазақстан бойынша сапарлар;
- экскурсиялық туризм.
Бізде бар, материалдық ... ... ... оны ... ... ... Сол ... тек қана туристік фирма
қызметінің негізгі ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар, өзінің мүлігін қолданудан алатын
табысты талдай ... ... ... ... материалдық еместігіне
байланыссыз кез келген жеке меншіктен ... ... ... ... ... «жеке меншік туралы» заңы негіз бола алады.
Ғимаратты ... алу. ...... ... ... құру ... оның құрылтайшылары туристік
фирманың жарғылық капиталына үлес ретінде қосатын, белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... табылады:
- Pentium 4 маркалы жеке компьтер (бағалау құны 200000 теңге (екі ... ... HP Laser Jet 6L ... (бағалау құны 20000 теңге (жиырма ... EPSON 3L ... ... құны 30000 ... ... мың теңге));
- PANASONIC телефаксі (бағалау құны 40000 теңге (қырық мың теңге));.
Өз ғимаратымыз болмағандықтан, біз жеке ... 57 кв.м – ... ... жабдықталған, ортақ коридор мен санитарлық узелі бар
пәтерді жалға аламыз.
Еңбек қоры.
Ж.Ш.С «Kami travel» ... ... ... ... ... ... болып табылады. Олар құрылиайшылар және
туристік фирма қызметкерлері болып ... ... ... анықталған
жаңа құрылған туристік фирма ретінде «Kami travel» туристік ... ... ... және бухгалтер қызмет атқарады (сурет3).
Сурет 3. Туристік фирманың құрылымы
Мұндай қызметкерлар арасында қарым – қатынас тығыз байланыстыы.
Кейде бухгалтердің ... ... ... ол ...... ... ... Директор – басқару қызметінен басқа да ... ... ... ... туристердің келуі немесе кетуіне
құжаттарды рәсімдеу. Туризм маманы – офис – менеджер қызметін ... ... және де ... қарым – қатынаста болады.
Егер, біздің туристік фирма осылай әрі қарай жұмыс істейтін
болса, онда ... ... тағы екі ... ... ... ... деп
болжалып отыр. Ол төмендегідей құрылым болады.
Сурет 4. Болжалып отырған туристік фирманың құрылымы
9-Кесте. Туритік фирма қызметкерлерінің жалақы көрсеткіші
|№ |Аты, жөні ... ... ... ... |
|1 ... Г.С. |85.000 ... |
|2 ... А.К. |50.000 |600.000 |
|3 ... Г.Е. |40.000 |480.000 ... |175.000 ... |
10-Кесте. Туристік ... ...... көсеткіштері
|№ |Экономикалық- техникалық |Бірлік өлшем |Көрсеткіш |
| ... ... | | |
|1 ... жылдық көлемі |Мың теңге |7000000 |
|2 ... ... ... |Мың ... |5200000 |
| ... ... | | |
|3 ... ... саны ... |2 |
|4 ... ... ... |Мың теңге |2.100.000 |
| ... ... | | |
|5 ... |% | |
|6 ... ... табыс |Мың теңге |20000000 |
|7 ... таза ... |Мың ... ... ... ... ... ... ... ... ... айырмашылығы келіп-кетушілер ұлттық өнімді
түтынушылар болып табылады. Туристермен экскурсанттар ... ... ... ... болады.
Саяхатқа жұмсалатын шығындар жайлы ақпараттар өте аз. ... ... ... орташа жылдық отбасылық бюджетінің 19% ... ... ... пен ... үйге ... ... ... орында тұратын
белгілі. Германияда бұл ... 16%-ға тең, ... мен ... ... отбасы саяхатқа 1 жылда 4000-ға жуық ... ... Дәл осы ... олар ... ... тамақ, сусын, темекіге
құртады және киімге жұмсалатын шығындары бұдан екі есе аз болады.
Шекарадан тыс жерлердегі ...... ... ... шаруашылықтағы ақша ағымының белгілі бағыттылығын ... мен ... ... ... ... ... ақша жиынын
тасымалдайды. Ләззат үшін, іскерлік, емдіу және ... тағы ... ... азаматтар қабылдаушы елге валюта алып келеді және
тең дәрежеде ол ... ... ... ... ... ... жеке санатына біріктірілуі экономикалық жағынан ақталған.
Туризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру ... ... ... үшін ... тұлғалардың ішінен келіп-кетушілерді
мынадай түрде бөліп алу маңызыд: түнеуші келіп-кетушілер ... ... бір ... ... яғни ... ... ... келіп-кетушінің жеке жаағдайы ретінде
күнделікті ортасынан тыс ... ... ... жерінде уақытша болатын,
рекреациоондық, іскерлік және ағы басқа да ... ... ... жатқызылады. Тек осы белгілердің барлығының дерлік
болуы ғана саяхаттаушы тұлғаның турист ... ... ... ... біз 2000 – 2005 жылдар арлығындағы негізгі
туристер мен экскурсанттар санының құрылымын көре аламыз. ... ... ... -
- ... емес ... 2000 жылы (29,5%) ... (6,4%) қарғанда
23,1% жоғары; 2002 жылдан(34,5%) 2001жыл (6,4%) 28,1% ... ... 2003 жыл (41,6%) 7,1% ... 2003 жыл (41,6%) ... (24%) 17,6% ... 2005 (19,1%) 2004 ... (24%) 4,9% төмен
екендігін көреміз.
- Резиденттер: 2000 жыл (58,2%) 2001 жылдан (49,5%) 8,3% ... ... (49,5%) 2003 жыл (41,6%) 7,9% ... 2003 жыл (41,6%) ... (53,1%) 11,5% ... 2004 ... (53,1%) 2005 жыл (63,1%) 10%
жоғары екендігін көреміз.
- Ішкі ... 2000 жыл (12,3%) 2001 ... (44,1%) 31,8% ... 2001
жылдан (44,1%) 2002 жыл (18,3%) 25,8% ... 2002 ... (18,3%) ... (16,2%) 2,1% ... 2003 жыл (16,2%) 2004 жылдан (22,9%) 7,8%
төмен; 2004 жылдан (22,9%) 2005 жыл (17,8%) 5,1% ... ... ... 3. Туристер мен экскурсанттар санының құрылымы
Туристік өнімнің калькуляциясы
Франция (50 путевка)
1. Жол ... ... ... үй ... ... ... ... ... ... ... ... қызмет ... ... ... Шығын соммасы ... (50 ... Жол ... ... ... үй ... Трансфер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Шығын соммасы ... ... (100 ... Жол ақысы ... ... үй ... ... ... Экскурсия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... өткізу көлемі 350 ден 400 ге жуық саяхатты құрайды. Бірақ ... ... үшін ең аз ... ... ... ... құны 600 – ... 350 турды 600$ бағасымен өткізгенде, түсетін пайда: 210000$.
Орташа % комиссия 15% тең
210.000$: 100% × 15% ... = ... ... 1 АҚШ ... құны 119.28 ... × 119, 28 ... = 25.048.800 теңге
3) Салықты қоспағандағы айналым = 25.048.800 теңге
4) ... ... ... ... : 105% × 100% = ... ... Салық қосылмаған құн айналымы:
23.856.000: 120% × 100% = 19.880.000 теңге
Шығын ... ... ... = ... 20% сақтандыру қорына:
2.100.000 : 100% × 20% = 420.000 ... ... ... 20.000 ... × 12 ай = 240.000 ... Негізгі қор амортизациясы 10% құрал – жабдық құнынан:
20.000 – 2.000 + 3.000 + 4.000 = 25.000 ... ... ... ... қуатына төлем – меншік иесі өзі төлейді
- электр қуатына 500 теңге (айына) × 12 ай = 6.000 теңге
5) ... және факс ... ... қалалық, қала аралық байланыстар және факс 5.000 теңге (айына) × 12
ай = 60.000 теңге
6) Банк қызметі – 20.000 ... ... – 500.000 ... ... ... ... – 40.000 теңге жылына
9) Жолға шығу (командировка) – 50.000 теңге жылына
10) Кеңсе тауарлары, бухгалтерия бланктер және т.б – 20.000 ... ... ... ... жылына 3.481.000 теңгені құрайды.
Енді табысымызды табамыз
210.000$ - 31.500$ (комиссия) = 178.500$ × 119,28 теңге (1$ құны) ... - ... ... ... ... = ... ... төлемі (НДС)
17.810.480 – 14% (2.493.467) = 15.317.013 теңге
Басқа да салықтар ( әлеуметтік салық, зейнетақы ... ... жер ... және т.б салықтар) – 30%
15.317.013 - 30% (4.595.103 теңге) = 10.721.910 теңге + 19.880.000
теңге (қалдық көлемі) = 30.601.910 теңге ... ... ... ... ... «Kami Travel» ... әрі қарай пайдамен жұмыс істейтінің көрсетті. Біз біздің тауардың
бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысын дәлелдедік.
Туризм нарығы әлі де ... ... және әрі ... ... бар.
Бізлің мемлекеттеріміз бойынша «Kami Travel» туристік фирмасы –
тек қана 350-400 ғана адам саяхатқа бара алатын ғана ... ... ... ... адам ... ... нақты жоба.
БӨЛІМ 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
СТРАТЕГИЯСЫ
3.1 Қазақстан Республикасында ... ... ... кездері азақстанда туризмді дамыту арқылы экономикалық
жағдайды жақсартып, бірқатар әлеуметтік мәселелерді шешуге болатыны жиі ... ... ... ... ... ... қарағанда, мемлекет қазынасына
сырттан түсетін инвестицияның 10 пайызға жуығы осы туризмнен ... ... ... ел ... ... мүмкіндігі бар бірден – бір ел
қатарына жатады. Алайда, Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... келетін туристердің басым көпшілігі – келуге тиісті
іс – сапарлармен, кәсіби жұмыс бабымен ... ... отыр ... ... ... ... турист шамамен 700 АҚШ долларын қалдырады
екен. Әйткенмен, бұл көрсеткіш әлемдік орташа ... (1000 ... ... туризмнің қанат жаюы үшін, шекаралық тексерулер мен
туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, ... ... ... ... ... жасау санды факторларды іске асыруды дұрыс жолға
қою керек.
Қазақстанда қазіргі жаңа ... ... етуі ... дамыту стратегиялық мінезге ие болады, болжау мәні бірден өседі,
әлеуметтік, экономикалық және ... ... ... ... ... ... өндірістің барлық процестерін реттеуге
алғышарттар жасалады. Республикада соңғы жылдары туристік саланы ... және ... ... оны ... қолдау шараларының кешені
жүргізілді. Сондықтанда жүргізілетін шаралардың күшті және әлсіз жақтарын
анықтау және ... ... ... туристік қызметтің жақсаруын
қамтамасыз ететін шаралар ұсыну қажеттілігі туды ... ... ... ... ... жүргізген ұйымды-экономикалық
шаралары, толығымен, конструктивті мінезге ие, ... ... ... ... ... үшін белгілі бір резервтер бар екендігін ... ... ... ... ... шешімдер жасауға, белгіленіп
отырған бірқатар шаралар саланың қыземтін ... ... ... ... ... көтереді, туристік белсенділік
дәрежелері ... ... ішке кіру ... ... туристерді тартады.
11-Кесте. Қазақстан Республикасында туризмді ұйымды-экономикалық қолдау
бағасы
|Сала деңгейінде туризмді ұйымдық және ... ... ... ... құрылған шаралар ... |
| ... |
| | ... ... ... ... жақтары | ... ... және ... ... ... |
|иялық |ынтымақтасу ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... мүлдем |Халықаралық |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... Жолында визалық |Шетелдік туристер үшін|Қазіргі ... ... ... |ойын-сауықтық |
|қайта |ескерткіштерді қалпына ... ... ... құру ... ... және ... | ... |
| |жағдайға сай келетін | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | ... |Инвестицияның негізгі |Демалысты ... ... ... ... |құралдардың бір |
|иялау ... ... ... ... ... |
| |дамытуға,коммуника-цияны|инвестициялар |туристердің |
| ... ... ... ... |
| ... ... | ... |
| ... мен ... | ... ... |қолданылады | ... ... ... мен |Белсенді кең |Туристік ... ... ... ... ... ... |
|қолдану |каталогтар мен ... ... ... |
| ... проспектілер |қолдан-байды, ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| |үшін жеңілдіктер беру, |есепке ала ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... ... |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | ... |Туристердің барлық |Туристік, ... ... ... ... ... ... |
|есепті |ТЭ-1 есебін қалыптастыру|алу қамтамасыз ... ... ... ... ... ... | | ... |
| | | ... ... ... ... |Еуропалық елдер мен ... кіру ... ... ішке кіру ... виза ... ... құнын|
| ... ... ... ... кіру ... |
| | ... құнының | |
| | ... | ... ... ... ... жағдайларының шамалас жүйесін
және оның әкімшілікпен және басқа ... ... ... ... ... ... ... негізгі приоритеттерін анықтау қажет
(кесте 12).
Туристік фирмалардың қызметтерін ... ... ... ... – бұл ... бизнес кәсіпорындарын капиталдандыру, фирмалардың
қызметін маркетинг ... ... ... ... жүйені
жетілдіру. Қазақстанда туристік қызметтің әлеуметті-экономикалық
механизмдерін ... ... ... ... ... есептеуді
жүргіземіз және мемлекеттік бағдарламамен ұсынылған болжаммен талдау.
Қазақстанда «Қазақстан Республикасында туризм индустиясын дамытудың
ұлттық бағдарламасы» ... онда 2010 ... ... ... ... мен туристік ағымдардың болжамы есептелінді. Осы ... ... ... ... ... мен басқа орналастыру құралдарының
максималды сыйымдылығы есепке алынды. ... ... ... ... жалпы болжамды ағымының құрылымы математикалық ... ... ... ... ... ... ... әдісі
негізінде анықталынған.
Қазақстан туризм саласында дүниежүзілік тәжірибені, ғаламдар
болжамын ескере ортырып, төл ... ... ... дамытуға күш салуы
тиіс. Жалпы, тарихи, мәдени ... ... ... мемлекет
азаматтарының ой - өрісін көрсетеді. тарихи мұрағаттар да, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға тартылар
көпір болады.
Дүниежүзілік туристік ұйымның болжамы ... 2020 ... ... ең көп ... ел ... болмақ. Ал, осы елге жетудің
тиімді де қысқа жолының екеуі де Қазақстан арқылы өтпейді ме?
Өркениетті ... ... ... басты мақсаттардың біріне
жатады және туризм елдің мәртебесін ... ... ... ... ... сұлу ... ... тандандыру арқылы мемлекет
бюджетіне ақша ... ... ... ең ... іс ... де ... туризм арқылы қалтасын қампайтып отырған елдерде жетерлік.
Кіп – кішкентай Израильдің бюджетіне тек қана ... – 2 ... ... – 7 млрд. доллар, ал АҚШ – тың қоржынына 50 – ... ... ... ... ... ... шығатын туристік сапарлардың мөлшері – ... жуық ... ... ... туристік сапарлар – 16 пайызды ғана
құрайды. Туристер ағының қайткенде көбейтуге болады? Осы орайда ... ... ... ... кірісті көбейту үшін визаны арзандатып, кейбір
елдер үшін визасыз жүе кіргізгені нәтижелі болған. ... мен ... ... ... ... ... визасы небәрі 8 доллар тұрады.
12-Кесте. Қазақстан Республикасында туристік фирмаларды ұйымды-экономикалық
қолдаудың ... ... ... дамытуды қолдаудың ұйымдық және экономикалық|
|шаралары ... ... ... ... ... |
| | ... |Күшті жақтары |Әлсіз жақтары | ... ... ... ... бойынша |
... ... ... басқару |
|жүйесі | ... үшін ... ... |
| | ... алу |алу ... ... | ... | |
| | ... ... ... ... ... ... қаласындағы |
|қаласын-да |белсенділіктерін |фирмалар үшін ... ... ... туризм |жоғарлату |қатысудың жоғары|халықаралық ... ... жыл | ... ... ... |
|сайын | | ... ... ... | | ... ... |
|көрмелерді | | ... ... | | | ... ... ірі ... ... ... бизнес ... ... ... ... ... ... |қаржылық қолдау ... | ... ... жасау |
|Маркетингті |Каталогтар мен ... ... ... ... ... үшін |концепцияны |
| ... ... ... және |
| ... жарнамалық |шектелінуі, |маркетолог мамандарды |
| ... кең ... ... үшін ... |
| ... қолдану, |қатысу үшін ... ... |
| ... бойынша |шығындар ... |
| ... мен ... | |
| ... ... ірі | |
| ... ... ... | |
| ... фирмалардың|фирмаларда ғана | |
| ... үшін ... | |
| ... ... ... | |
| ... |болуы | ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін ғана есепке алып қана қоймай, сондай-
ақ көрсету объектілерінің өткізілімдік ... ... ... ... ... мүмкін болатын туристік жүктелімді
есепке алу ... ... ... ... ... ... ... бірі
неғұрлым әйгілі ескерткіштер немесе құнды ... ... ... ... ... өткізілімдік мүмкінділіктері болып
табылады.
Туризмдегі физикалық жүктелім туризм мен қоршаған орта ... ... ... ... Қабылдау жүктелімі туристік
топтардың жекелеген ... ... ... бұл көрсеткішке туристердің талғамдары, әдеттері мен
жергілікті халықтың дәстүрлері және т.б. ... ... Осы ... ... ... элементтер үлкен мәнге ие болады, сондықтан да
туристік ағымдарды болжау рекреациялық ресурстардың ... ... ... ... бұл ... ... экономикалық көзқарас жағынан
берілген ресурстарды қолдану тиімділігін ... ... ... ... бір күндегі туристік қызметтер сағытының
санын ... ... ... ... ... қатынасы ретінде анықтайды.
өткізілімдік ... ... ... ... ... ... ... табиғи ландшафтарды ң бұзылуына алып ... ... да ... кезінде туристердің өтілімділік көрсеткіші,
сонымен қатар туристік жүктелім нормативі оптималды сәйкес келуі керек.
Туристік жүктелімді анықтау ... ... ... ... ... болып табылмайды, өйткені ол тек сезілетін және сезілмейтін
көптеген параметрлерге байланысты ... ... Бұл ... ... ... ... ақпарат береді.
«Қазақстан Республикасында туризм индустриясын ... ... ... ... ... мен ... жүктелім
параметрлері бойынша болжамдық көрсеткіштерге зерттеу жүргіземіз. Бірақта
жұмыста көрсетілген көрсеткіштерге жету осы ... ... ... ... жағдайларын қалыптастыру кезінде ғана мүмкін. 13-ші кестедегі
көрсетілген болжалынған көрсеткіштер шетелдік туристердің белсенді ... ... ... мен ... ... ... кезінде неғұрлым
нақты болады.
Болжамдарды салыстыру туристік сыйымдылық шегі 1020 мың ... ... ал ... ... ... ... ... бағдарламасы» бойынша 2010 жылы бұл көрсеткіш 1510 мың
адамды құрды, норманы 490 мың адамға ... ал ... ...... 8,8 млн. ... Осы ... жоғарлауы
салдарынан табиғи ресурстардың деградациясы болуы мүмкін, басқа жағынан
тарих пен мәдени ... ... ... ... алып
келеді.
Туристік ағымдарды болжаудағы маңызды мәнге неғұрлым аттрактивті
туристік аймақтардың приоритеттерін ... ие ... ... ... ... ... мен жоспарлау тәжірбиесінен
шығады, сонымен қатар бар ... ... ... ... ... ... қажетті орын санын анықтау және оларды ... ... ... ... ... ... ... бойынша болжамдық көрсеткіштер
|№ |Көрсеткіштер |2010 ... ... |2010 ... |
| | ... бойынша |бағдарлама бойынша |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| |Туристердің саны (мың | | |
| ... |1020 |1510 |
|2 ... ағым ... | | |
| |млн. ... |17,9 |26,7 |
|3 ... ... | | |
| ... (мың ... |153 |154 |
|4 ... ... | | |
| ... ... ... |1,7 |1,8 |
| |млн. ... | | |
|5 ... ... ... | |
| |(мың ... |867 |1356 |
|6 ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| |млн. ... |16,0 |25,0 ... ... ... «Ұлы ... ... ... туристік аймақтарда
туристердің қандай ерекше қызығушылықтары бар екендігін анықтауға болады.
Ұлы Жібек Жолының ... ... ... ... ағымы
жылына 50 мыңға жуық шетелдік туристерді құрайды. ... әсер ... ... ... ... ... туристік
объектілердің өткізілімдік мүмкіндіктері, сонымен қатар бір туристен ... ... ... ... ... отырп, толығымен Қазақстан
Республикасы бойынша пайда мен ... ... ... ... есептеу жүргізілді.
Тәжірибеде болжалынған көрсеткіштерді алу үшін келісілген инвестициялық
саясатты жүргізу қажет. Біз көңілімізді туристерді қабылдаумен айналысатын
фирмалар, яғни ішке кіру ... ... ғана ... және
салықтық қолдауға көңіл бөлінеді. Барлық сала ... ... ... ... бөлімшелік құрылымдарының өзара байланысы қажет, бір уақытта
әртүрлі қалаларда орналастыру, тамақтану, көліктік және экскурсиялық қызмет
көрсету сұрақтарын шешу үшін ... ... ... әрекет етуі қажет.
Бір элементінде жетіспеушілік пайда болған кезде ... ... ... ... ... Сондықтан да толық құнды және сапалы
туристік өнімді жасауға барлық қатысушылардың мүдделерін үйлестіру туралы
сұрақ ... ... ... ... ... ... ... ағымдарды болжаумен қатар, туризмнің Қазақстан Республикасының
экономикасына тигізетін ... ... өте ... ... ие ... отыр,
елдің экономикасына туризмнің әсерлері қысқа ... және ... ... ... әсер ... тек қана туристік секторда
дамитынын көрсетеді. Егер де экономикаға ... ... ... айтатын болсақ, онда бұл әсердің ... ... ... ... ... ... ... қамтылу мен белгілі бір аймақтар мен
салалардың дамуына; қонақ үй индучтриясына, жол ... ... ... ... ... ... бюролар мен т.с.с.
әсерін көрсетеміз.
Ұлттық экономикаға туризмнің тигізетін әсерлерін оқып-үйрену үшін
бірқатар ... ... ... ... тиімдісі болып арнайы
мультипликаторларды құру болып ... ... ... ... ... ... бөліп көрсетуге болады:
1. Кіріс мультипликаторы, оған туристік ... әсер ... ... ... ... әсер ету, яғни ... индустрияда өндіруге жұмсалған
шығындардың тікелей табыстарды қамтамасыз етуі;
- жанама ... ... үшін ... ... байқалады,
өйткені олардың кірістері туризммен ... ... ... жағынан
сұраныстың өсуі есебінен көтеріледі;
- ынталандырушы ... ... ... аймақтың экономикасында туристердің
шығыстары қосымша табыстар жасайды және осы қосымша табыс көтерілген
тұтынуға алып ... ... ... ... Өнім ... мультипликаторы туристік шығыстардың жалпы өсімінің
нәтижесі ... ... ... ... бейнелейді.
3. Жұмыспен қамту мультипликаторы алдындағыларына қарағандағы
айырмашылығы туристік ... ... ... ... ... алып ... мүмкіндігін көрсетеді. Жұмыспен қамту мультипликаторын
тікелей жұмыспен ... ... ... қосымша жоғарылауымен
шақырылған жанамаға қатынасы арқылы қарастыруға болады.
Олардың алдындағы ... ...... эффект қандай
болатынын көрсету үшін инвестициялық салымның қажетті ... ... ... ... ... ... үшін ... материалдық және
қаржылық салымдар қажет. Көптеген дамушы елдерге осы мәселені шешу ... ... ... ... алып ... ... тәжірибені есепке
ала отырып шетелдік инвесторлармен ынтымақтастықтың біз үшін неғұрлым
жағымды нұсқасын ... ... ... ... ... мемлекеттік әсер етудің келесідей құралдарын ... ... ... ... салу кезінде жергілікті жұмыс күштерін қолдану,
туристік ... ... үшін ... ... ... ... үшін ... ауыл шаруашылық өнімдерін шығыстау
сияқты.
Жоғарыда атап ... ... ... ала ... ... ... инсвестициялардың қалай әсер ететінін анықтауға
болады. Шетелдік инвестицияларды қолдану кезінде сервис сапасын жоғарлату
үшін ... ... ... ... байланысты валютаның шығуы қандай
мөлшерде кететінін есептеу қажет. ... ... ... ... үшін ... 15-тен 55%-ға дейін жергілікті емес ресурстармен
туристік индустрияны ... ету мен ... ... ... ... ... ... салалардан туристік индустрияның айырмашылығы жоғары
капитал салымдылығымен ерекшеленеді және сондықтанда оның ... үшін ... ... ... ... ... ... индустриясына
салынған қаражаттар қандай көбейтінді эффект беретінін ... ... ... ... ... туристерден алынған
ақшалай қаражаттарды дұрыс ... ... ... Бұл ... туризмге
тартылған көппішімді қызмет түрлерінің ... ... ... ... тез ... ... мүмкін, олар көптеген аралас
салаларды қамтиды – құрылыс, жеңіл ... ... ... ... және ... және ... ... экономикалық
белсенділіктің жоғарылауына мүмкіндік береді.
Туризмге деген халықтың қажеттіліктерін анықтау үшін, ең алдымен, жеке
адамның нақты ... ... әсер ... ... жиынтығын
анықтау қажет. Егер де негізгі факторлар анықталынса, онда екінші тапсырма
тұтынушылық тәртіптерінің ... ... ... бір ... ... ... ... бөлу болып табылады. Осы тапсырмаларды шешу
көмегімен ағымдағы (репрезентатитвті) сұранысты анықтау әдіснамасын жасауға
болады.
Туристік қызметтерді ... ... ... ... ... іске асырылған, топтарға тұтынушыларды бөлу кезінде негізгі
белгілері ... ... ... ... ... ... ... статусы, тұтынушылардың квалификациялық деңгейі. Осы ... ... ... бойынша тұтынушылардың тәртібі мінезіне
талдау жасалды. Туризм сферасында ... ... ... ... сегмент үшін анықталды.
Шоп-туризмдегі үлес салмақтың төмендеуіне қарамастан, салыстырмалы ақыл-
ой еңбегіндегі адамдар материалдық ... шешу үшін ... ... ... Осыған орай, бұл жағдайдағы ... ... ...... ... ... яғни
қызметтерді дифференциациялау, әсіресе, егер де фирмалар шоп-туризмге
мамандалса, онда республикаға халықтық ... ... ... ... мен ... көшу нарықтағы жағдайлардың өзгеруіне алып келеді,
ал ол шоп-туризмнің құрып кетуіне алып ... ... ... ... ... ... үлес ... жоғарылау тенденциясы байқалады. Зерттеулер көрсетіп
отырғандай, бұл топ үшін туризмнің ... және ... ... ... болып отыр.
Барлық сапарлардың құрылымда үлкен үлес салмақ спортты-ойын-сауықтық
туризмнің үлесіне келеді, саяхат кезінде туристердің ... ... ... ... ... болады.
Толығымен туристік қозғалыс, тұратын ел шекарасының ішінде, сондай-ақ
шетелдік ... ... ... ... ... ... корреляцияланады, статустық өсуіне ... ... ... ... ... ... туристік қызметтерге
төлемқабілетті сұраныс айырмасы мен ... ... ... ... ... ... ... санымен және сомалық жанұялық
табысқа байланысты, адам ... ... ... ... ... әрбір топта респонденттер бар екенін айтып кеткен жөн,
өйткені олар негізінен ... ... ... демалысты
қалайды, ол өте арзан және қол жеткізерлігімен түсіндіріледі.
Туристік ... ... мен ... ... болжау
Қазақстанда жағымсыз аспектілерді минимумға ... ... және ... ... ... ... және маркетингтік аспектілер туристік саланың
дамуын анықтайды және тұтынушыларға бағытталған ... жаңа ... ... ... ... атап ... жөн. Оны қалыптастыру макро-, және
микродеңгейлерде туристік қызметті активизациялау көмегімен мүмкін болады.
2001 жылдың 13 маусымында ... ... ... ... ... туралы» Заңды басшылыққа және әлемдік туризм тәжірибелерін
еске ала ... ... ... бұрынғы тазы жүргізу, құс салу, үкі асырау
үрдісін, құрт, қызыл ірімшік қайнату, қазы ай ... ... ... ... ... ... ретке келтіру қажет. Қазіргі шетел
туристерін зауыт – фабриктер, олар ... ... ... ... ... тән табиғи дәстүрлері мен салттары ғана елең еткізеді.
Сондықтан тарихи және ... ... таяу ұзын ... ... ұлт
аспаптарында ойнаушыларды, ұлт дәмханаларын, ши, өрмек тоқу, тері илеу,
күдері дайындау, қамшы өру, ... есу, ... соғу ... тұрақты
орналастыру мәселесін шешу керек.
Туризм саласының болашағын айқындайтын ұсыныстар әзірленіп ... ... ... ...... ... мен мемлекеттік
үйлестіруді жетілдіруіміз керек. Бұл туризмді экономиканың кірісті ... ... ... ... ... дамытуға мүмкіндік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық зерттеуді жүргізу барысында біз келесідей шешімдер мен
қортындылауларға келдік:
1. ... ...... үшін неғұрлым жағымды орта. Туризм
рекреациялық, танымдылық және емдік мақсатта орындалады, бірақ сонымен
бірге жаңа ... ... ... ... ... елдің төлемдік
балансын жақсарту және валюталық түмімнің ағымы ... ... және ... ... ... ... соңғы 12 жылдың ішінде туризм сферасында түбегейлі
институционалды және ... ... ... ... экономика
элементтерін енгізу, мемлекеттік туристік кәсіпорындарды акционерлік, ... ... ... қайта құру сыртқа шығу туризмі мен шоп-
туризмге ... ... ... ... ... қалыптастыруға
мүмкіндік берді.
Қазақстанның аймақтарын рекреациялық аймақтандыру ... ... ... ... ... ... ... Еліміздің
территориялық артықшылықтарын және оның аттрактивтігін бағалауды есепке ала
отырып ішке кіру ... ... үшін ... ... тау, ... рекреациялық туризм табылады. Қазақстандағы көрсетілген туризм
түрлерінің құрылымы елде ... ... ... ... көштік, этникалық, өткенді еске түсірушілік, діни және ... ... етуі мен әрі ... ... үшін ... ... ... көрсетіп отырғандай, туризм сферасында
дұрыс ... ... ... оның ... ... ... және ... дамудағы бірнеше мәселелерді
шешуге ... ... ... ... бағытталы мен дамыту
кезінде, ... және ... емес ... құралдарын үйлестіріп,
шетелдік туристердің саранымына жауап беретін туристік өнімді құру арқылы
болашақта Қазақстан Рнеспубликасында ішке кіру ... ... ... Бұл ... ... ... мамандануының негізгі түрлерінің біріне
айналдыра отырп, халықаралық туризмді сапалы ... үшін ... ... пайызсыз займдар мен несиелер беру, соның ішінде ... ... ... ... ... ... ... жағдайында, белгіленген экономикалық
және саудалық байланыстардың бұзылуы, ... өсуі ... ... көлемі мен туристік өнімнен бас тарту болған жоқ, бірақ туризмде
құрылымдық қайта құру ...... ... ... ... ... неғұрлым үнемді турларға сұраныс көбейді.
Туристік сферадағы бар сертификациялау мен лицензиялау жүйесі өз
қызметтерін толық көлемде орындап отырған жоқ. 2001 жылы ... ... жүйе ... ... ... ... ... тигізді. Лицензияны
туризмнің түріне байланысты және ішке келу туризмімен айналысатын туристік
фирмалардың қызметтерін ынталандыру ... беру ... ... ... ... ... жоғарлату үшін кешенде Қазақстанның
жекелеген аймақтарында ... ... ... ... ... ... ... және қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорындары.
Туристік қызметтің жақсаруы маркетингті тиімді қолдану көмегімен
қамтамасыз етілуі ... ... ... сегменттеу әртүрлі сегменттердің
приоритеттері айрықшаланатынын көрсетті: жоғары табысы бар ... ... ... ... және ... ...... фирмалар арасындағы бәсеке жоғарылауда, сондықтанда
бәсекелестерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін оқып-үйрену керек, ... ... ... ... ... ... неғұрлым маңызды
қызметтік көрсеткіштері есепке алынған ... ... ... ... ... ... жұмыста ішке кіру туризмін дамытуға мемлекеттік
қолдаудың ... ... Осы ... ... ... ... туристік фирмалар үшін жеңілдік шарттар қолдануға
болады: ... ... ... ... ... табыстан алынатын
салықтан, қосымша құн салығынан босату, сонымен қатар ... ... ... ... аймақтарда туристік инфрақұрылым объектілер
салумен айналысатын ұйымдарды субсидиялау және ... ... ... ... ... ... әсер ету инвестициялаудың
арқасында жүргізіледі. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... әсіресе жергілікті жұмыс күшін және жергілікті
өндіріс материалдарын қолдануды іске ... ... ... ... рольдердің бірін атқарады. Туризімнің
қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып келе жатқан ... ... ... ... бірі ... ... туризм – бұл әлемдік эконмиканың құлдырауын білмейтін саласы.
Қорыта айтқанда ... ... ... 3 ... ... ... ... валютасының құйылуын қаматамасыз етеді және төлем
теңгерімі мен жиынтық ... ... ... ... оң ... ... жұмыспен қамтылуын қаматамасыз етеді. Бүкіл әлемдік
туристік ұйым (БТҰ) мен ... ... ... және ... ... ... туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына жұмыс орны келеді.
Туризм тура ... ... ... ... 32 саласының дамуына ықпал
жасайды.
3. Елдің инфро құрылымын дамытуға жәрдемдеседі.
Туризм елдің тұтас аудандарының ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілерінің құрылуы немесе
жұмыс ... жол ... ... ... ... ... ... көрсетуде дамытумен тығыз байланысыты. Сөйтіп, туризм ... ... ... ... ... ... ... тиімділікке ие.
Туризм жеке және ұжымды жетілдіру құрамы ретінде жоспарлануы
және тәжірибеге іске асырылуы тиіс ... бос ... ... ... ... ... жылдам және тұрақты дамуы, оның қоршаған ортаға барлық
секторларымен қоғамның әл- ауқатын күшті әсерін назарға ала ... ... ұзақ ... ... ... ... саласы басымдық
ретінде белгілі.
Осы тұжырымдама туризм саласында тұтас мемлекеттік саясатты
қалыптастыруды, ... ... ... бәсекегке қабілетті туризм
индустриясының құқықтық ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін
қалыптастыруды көздейді.
Қазақстанлда ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған бірлі – жарым саминарлар мен іске асуы
күмәнді жобаларды ескермесек, әрине. Жарнамалық газеттердің тең ... ... ... ... агенттіктерге көз салсаңыз, елімізде
ттуризм ... ... ... әсер ... Ашық нарықтық қоғам
туризмнің дамуына қолойлы жағдай жасып тұр. Тек ... ... ... ... ... тәртібін қадағалап тұрса жетіп жатыр. ... ... ... ... (біршама дамығаны рас ... ... қате ... Бұл ... туризмнің дамуға
бейімділігімен байланыстырғанымыз жөн. Қазақстандағы туризм ... ... ... ... ... бара жатқаны жасырын емес. Көршіміз
Қырғызстанның жылдық бюджетінің жартысын Ыстықкөлге ... үшін ... ... ... Туризмнің басқа елдердегідей емес, елімізде
экономикалық маңызы төмен. Біз көп ... сұлу ... бен ... ... ... ... ... дан салмаймыз. Ал,
іске келгенде, дүрмектің соңында қалып ... ... ... ... ... бен ... ... біз айтқандай емес пе? Олай демек
тұрмақ, ойлаудың өз» қианат ... еді. ... ... фирмалар мен
туристік агенттіктерді ... ... мына ... ... ... ... ... жарқырар еді. Олар: туристік
фирмалар мен туристік агенттіктер, маркетингтік зерттеу, туризмдегі ... банк ... ... ... ... әуе ... ... іскерлік туризм. Аталған салаларды үйлестіріп жұмыс істесе, ... ... ... ... ... өрге домаламаса да, қаржының басын
қайыруға ... ... ... ... ... ... ... туристерге арналған 159 қонақүй, 34 сауықтыру орны, 29 демалыс
бағы, 26 демалыс үйі, 17 туристік ... 13 ... ... ... ... ... Солардың ішінде үздіксіз пайда түсіріп тұрған қонақүйлер мен
мейрамханалар ... ... ... ... тауып, қарық қылып тұрғаны
шамалы. Оған сеьеп – БАҚ-дұрыс ... ... ... ... ... ... ... тұрғаны. Егер жолымыз тақтайдай,
байланыс көңілдегідеі болса, қыдырымпаз саяхатшылар ... ... аяқ ... ... ... әуе ... пайдаланады. Ал, теміржолмен
тек Ресей, Қырғызстан, Қытай туристері ғана табан тірей алады. ... ... ... ... емес. Ойдым – ойдымы шаққан халақаралық
маңызы бар тас жолдар жөнделіп жатыр. Бұл ... 2007 ... ... тап ... ... да, ... ... біраз шарапатын
тигізері сөзсіз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Браймер Р.А. Основы ... в ... ... 1995 ... ... Г.А. ... туризма, Москва: Финансы и статистика,
1998 г.
3. Зорин И.В. и др. ... ... ... 1996 ... ... В. ... эволюция, структура, маркетинг, Москва,
1997 г.
5. Борисова Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И.
Экономика туризма: учебное ... ... 1996 ... Азар В.И. ... и ... международного туризма,
Москва: Экономика, 1996 г.
7. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и ... ... 1999 ... ... ... по ... развития туризма. Агентство
Республики Казахстан по туризму и спорту. Астана, 2003 г.
9. Щурова А., Кантарбаева Ж., Саурамбаев О. ... ... в ... // ... 2000 г., ... Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
11. Национальная программа развития индустрии туризма в Республике
Казахстан, ... 1994 ... ... пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике. - Алматы: 2005 г., №1.
13. Ердавлетов С. Почему в ... ... ... ... // Новое
поколение, 16 декабря, 1994 г.
14. Программа ... ... ... ... на ... годы. Примечание №3 к Указу Президента РК от 28января
1998
года №3834, ... ... 15 ... ... ... развития туристской отрасли на 2003-2005гг., Алматы,
2003 г.
16. Целевая ... ... ... ... в ... ... 1993 ... Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
18. Баймуратов У.Б. О долгосрочном комплексном прогнозе// ... ... 2000 г.- ... ... У.Б. К вопросу о маркетинге и направлений его ... ... ... научно-технический прогресс Казахстана:
Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
20. С.С.Шназбаева, Г.М.Керимханова, ... ... ... ... 2004» Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Алматы, 2006 жыл.
21. Бартон Ю.А ... ... ... ... «Гостиничный и туристический бизнес» Москва, ассосация авторов ... ... ... Квартальнов В.А «Туризм» Учебник. – М.: Финансы и ... ... ... ... ... Заң ... жиынтығы – Алматы:
ЮРИСТ,2002 жыл.
25. Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың тұжырымдамасы
Туралы ... ... ... 2001 ... ... №333 ... мақұлданған.
26. Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы ... Заңы 2001 ... 13 ... ... 2002 ... ... №296-11 Заңымен енгізілген өзгертулер.
27. Безрукова.Н Туристы из СНГ ... ... ... ... 1993 г.
28. ... В.С ... ... ... ... и статистика, 2000 г.
29. Биржаков Т.Б ... в ... (3-ое ...... ... 2002 ... В.А ... «Туризм» Российская Международная Академия
Туризма, Москва «Финансы и статистика» 2000 г.
31. ... В.С, ... Н.Л. ... в ... ... туризме: российский и международный опыт/Под ред.В.С.Янкевича
Москва, Финансы и статистика, 2003 г.
-----------------------
Туризм маманы
Туризм маманы
Бухгалтер
Туризм маманы
Менеджер
Директор
Бухгалтер
Директор

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау диплом жұмысы25 бет
"Ежелгі түркі әдебиетінің ескерткіштері."6 бет
3-сыныпта көбейту мен бөлуді игерту әдістемесі15 бет
Salicornia europaea өсімдігінің жер үсті бөлігінен қышқылдық компоненттерді бөлуі71 бет
«1-АЛЛИЛ-2,5-ДИМЕТИЛПИПЕРИДОЛ-4-ТІҢ ФЕРМЕНТАТИВТІ ЭТЕРИФИКАЦИЯСЫ»65 бет
«көне қытай ойшылы конфуцийдің пікірлерін философиялық тұрғыдан талдау»4 бет
Іскерлік ойындарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі3 бет
Адам баласының тарихи шығуы4 бет
Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы7 бет
Адамдарды басқару және топтастыру10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь