Мәдениет және қоғам көзқарасы тұрғысынан жарнамалық іс-әрекеттің психологиялық проблемалары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

IБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері.

1.1.Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары ... ... 9
1.2 Жарнама бейнесін қалыптастыруда психикалық процестердің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
1.3 . Жарнамадағы мотивация психологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
1 бөлім бойынша тұжырым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36

IIБөлім. Жарнамалы шаралар психотехнологияларының қолданбалы мәселелері.

2.1. Кері байланыссыз жарнамалы шараларды қолданудың психотехнологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
2.2. Жарнамадағы суггестивті психотехнологиялар ... ... ... ... ... ... ..47
2.3.Жарнаманың ықпал етудегі психологиялық механизмдер ... ... ... 56

IIIБөлім. Мәдениет және қоғам көзқарасы тұрғысынан жарнамалық іс.әрекеттің психологиялық проблемалары.

3.1.Жарнама мәдениет элементі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
3.2.Балалар жарнамасының ғылыми.әдістемелік негізі ... ... ... ... ...63
3.3. «Жарнаманың адам санасына әсері» атты психологиясының зерттеу бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .82
Кіріспе

Зерттеу жұмысының өзектілігі.
Әрбір қоғамның әлеуметтік, экономикалық дамуы сол қоғамдағы нарықтың жедел қарқымен дамуында қызу бәсекелестік туғызады. Онда негізді рөлді жарнама алады. Нарық экономикасына дейін біздің елде жарнама мәселесіне көп көңіл бөлінген жоқ. Ал қазір күнделікті өміріміздің бір бейнесіне айналды.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы 2007жылы 1-наурызда «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халқына арналған жолдауының IV бөлімінде былай дейді, - «Бәсекелеске қабілеттілік - Қазақстанның әлемдік экономика мен қоғамдастыққа табысты кірігуінің кілті» Сондықтан да өткен жылдың өзінде біз жалпы Қазақстандық жобамызды тұжырымдап, оны іске асыруды қолға алған болатынбыз. Бұл- біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу елінің қоғамдастығына қарай жедел жылжуымыз және оның тұрақты мүшесі ретінде Қазақстанның тұғырнамасын нығайту. Және мұның қажетті шарты- Қазақстан тауарлары мен қызметтерінің озық халықаралық стандарттардың сапалық деңгейіне шығуы.
Жарнама іс-әрекеті қазіргі таңда енді зерттеліп келе жатқан тың зейін қоятын психологияның ерекше саласы. Жарнама психологиясы туралы Ресей және шетел ғұламалары жазған оның ішінде Лебедев А.Н. «Психология рекламы» атты еңбегі және Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. «Реклама теория и практика» сонымен қатар Мокшанцев Р.И. «Психология рекламы», Мануйлов М.А. «Психология рекламы», Фридленгер К.Т.«Путь к покупателю» атты еңбектерінде жарнаманың психологиялық тұрғыдан қарастырған, жарнаманы қабылдаудағы психикалық процестер туралы толық мәліметтер қамтылған. А.А. Ухтомскийдің жарнамаға доминанта принципін қолдануы қарастырылған. Қазақ тілінде «жарнама психологиясы» туралы әлі ешкім зерттемеген, оның алғашқы зерттеушілері мына біздер болып табыламыз. Біздің елде жарнамаға енді көңіл бөле бастауда. Ол көптеген зертеулерді талап етеді.
XX ғасырдың ортасында біздің өмірді жарнамасыз елестету қиын деген сұрақпен нақты зерттеу басталды. Біз жарнаманы кез-келген жерде кездестіреміз - үйде теледидар алдында отырғанда, радио тыңдағанда, жұмысқа не сабаққа бара жатқанда барлық жерде. Қай жерде болмасақ та тауар немесе күтім туралы айтатын жарнамалық хабарландыруды көреміз не естиміз.
Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, саяси өзгерістер психология ғылымында жаңа бағыттың тууына әкелді. Ең маңызды сұрақтардың бірі - саяси жарнаманы және өзін жарнамалауды зерттеу. Тағы бір өзекті мәселе- шет елдік жарнамаларды бейімделу мәселесі. Зерттеулер көрсеткендей шет елдік және отандық жарнамаларға қатынас бір жақты емес. Ақпараттық құралдарының психологиялық мәдениетінің төмендігі сол жарнамаларды тұтынушыларға қажет формада емес үлкен пайда алуды көздеп жасалады.
Бізде жарнамаға деген психологиялық бейімделудің жоқтығын кейде жарнамалар біздерді кемітеді. Сондай-ақ, жарнама жоғары сапалы, жоғары кәсібилікті қажет етеді. Жарнама өз мақсатына толық жету үшін жарнама мәтінін, бейнесін, түсті таңдауда адам психикасының ерекшеліктерін есеру керек.
Соңғы уақытта Қазақстанда жарнама іс-әрекеті қызу өрістеуде. Олай болса, егеменді еліміз Қазақстанда жарнаманың адамға психологиялық әсерін білу қажеттілігі туындап отыр. Жарнама феноменін психологиялық зерттеу үшін адамның даралығының табиғатын толық ашу керек. Теледидардан көріп жүргеніміздей кейбір орыс тіліндегі жарнамалар қазақ тілінде аударылып берілуде, әрине табиғи қазақ тілінде шықпағандықтан кішкене тартымсыз болуы мүмкін. Бірақ, бұл да еліміздің ана тілі қазақ тіліне көшудің бір көрінісі. Мұндағы бір өкініштісі, өз еліміздің тауарын таза қазақ тілінде өзіндік идеялармен шығарылуының өте аз болуы. Теледидардағы жарнама көрермендердің психологиясын ескермейді, моральдық тұрыдан ұнамсыз аз сюжеттерді толассыз бере береді. Теледидардағы жарнама жарнамалаушылардың іс-әрекетіне сөзсіз пайдалы, алайда ол адамдардың әсіресе, балалар мен жеткіншектердің психикасы мен денсаулығына жаман әсер етуі мүмкін. Ал болашақта жарнаманың дамуы қоғамдағы әлеуметтік қатынасты тұрақты түрде өзгертуі мүмкін. Бұл бүгін де өзекті мәселелердің бірі.
Жарнаманы өндіруде, зерттеуде әлеуметтік, әлеуметтік - психологиялық, қабылдаудың ұлттық этникалық (әдет-ғұрып, өнеге және діни салттар) ерекшеліктерін, экономикалық жағдайларды ескеру қажет. Бізде пайдаланып жүрген жарнамалар Ресей мамандарының жұмысына сүйенеді. Жарнама өнімдері қабылдаудың психологиялық ерекшеліктерін ескермей жасалғандықтан, тиімділігі төмен болып жатады.
Жарнаманың психикалық әсеріне - зейінді тарту, қызығу туғызу, тілектерді ояту, интеллект пен эмоцияға жағымды әсер ету сияқты жағдайлар жатқызылады. Адамға жарнаманың әсерін әлеуметтік- психологиялық ішкі дайындықтың жиынтығы ретінде түсіндіретін негізгі компоненттерге - когнитивті, мінез-құлықтық және эмоционалды компоненттерді жатқызуға болады.
Жалпы алғанда жарнама ол информациялар емес, әуелде солай көрінгенімен ол адамдарды психологиялық бағдарламалау. Бұл жағдай өте қауіпті, ерте ме, кеш пе ол бізді экономикалық ғана емес, өнеге сферасында да басқарады, нәтижесінде тауардың бар екенін біліп ғана қоймай, оны сатып алуымыз керек. Жарнаманы зерттеу арқылы, қоғам күйін де анықтауға болады.
Жарнама мен тұтынушының мінез-құлқының арасындағы арақатынасты түсіну үшін біріншіден, адам мінез-құлқының көп жақтылығы, оған әсер ететін факторларды, екіншіден маркетингпен
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1.Айзенберг М.Н. Менеджмент рекламы.- М.1991.
2.Артеменко В.Г. Реклама в торговле.- Новосибирск. 1996.
3.Бадалов Д.С., Кисмерешкин В.Г. Регулирование рекламной деятельности.-М.: Рекламный совет России, 2000.
4.Баженов Ю. Организация рекламы в магазине - М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998.
6.Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент./ Пер.с. англ.5-е изд.- М., СПб., К. Издательский дом «Вильямс», 1999.
7.Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения.-М.:1997.
8.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М., 1968.
9.Бородина В. Самореклама: мода и традиции.-М.: РИП- холдинг, 2000.
10.Бондаренко О. Реклама с точки зрения теории единного поля. /http//www.mediaplanirovanie. ru./
11.Викентьев И.Л. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. 14 пактических приложений и 200 примеров.- Новосибирск: ЦЭРИС, 1993.
12.Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations.- СПб.: 1995.
13.Власова Н.М. Рекламный конструктор.- Новосибирск. 1998.
14.Володеева В.Н., Исакова Г.А. Основы психологии торговой рекламы1983.
15.Веригин А. Русская реклама.-СПб., 1898.
16.Грощев И.В. Гендерные образы рекламы. /Вопросы психолгии/ 2000 №6 38-39стр.
17.Грошев И.В. Полоролевые стереотипы и гендерная невербальная коммуникация в зеркале рекламы//Вестник Тамбовского государственного технического университета. 1998. Том4. №4.
18.Гермогенова Л.Ю Как сделать рекламу магазина. - М.: РусПартнёр ЛТД, 1994.
19.Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России.- Практика и рекомендации.-М., 1994.
20.Гольман И Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности. - М.: Гелла-Принт, 1996.
21.Гуревич П.С. Приключения имиджа: типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия.- М.1991.
22.Голядкин Н. Творческая телереклама (из американского опыта). Учебное пособие.- М.:НИАНО Институт истории и социальных проблем телевидения, 1998.
23.Гордякова О.В. Влияние личностной агрессивности и тревожности подростков на эмоциональное отношение к агрессии в телевизионной рекламе// Психологический журнал. 2000. №4.
24.Дейан А. и др. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи.(пер. с франц.) - М.: Прогресс, 1994
25.Демидов В., Карташиди И. Реклама в торговле (Теория и практика) - М.: Экономика, 1983.
26.Денисон Д. Учебник по рекламе - Минск, 1996
27.Дихтль Е., Хёрмген Х. Практический маркетинг - М.,1996
28.Дональд У., Гордон И. и др. Основы рекламного дела. - Самара, 1996.
29.Дэйян А., Анни и Лоик Троадек.Стимулирование сбыта реклама на местах продажи/Пер.с.фр./ Общ. Ред. В.С. Загашвили.-М.: А.О. Издательская группа «Прогресс»,Унверс, 1994.
30.Дейян А. Реклама - М.,1993
31Датян А. Реклама /Пер.с.фр.- М.1993.
32.Делл.Д., Линда Т. Учебник по рекламе/Пер.с польск.-Мн. 1996.
33.Делл Денисон. Линда Тоби, Учебник по рекламе, М., Современное слово, 1997.
34.Демидов В.Е. Сущность рекламы и психология ее восприятия.-М. 1984.
35.Дэйян А. Реклама/Пер.с.фр./ Общ. Ред. В.С. Загашвили.-М.: А.О. Издательская группа «Прогресс», 1993.
36.Зазыкин П.И. Психология в рекламе.- М.1993.
37.Зазыкин В.Г. Психология в рекламе.-М.: Дата Стром, 1992.
38.Иванов П. Психология. - М.: “ГУПИ”, 1954
39.Ильин В. Тайны рекламы. - Тверь, Российский брокер, 1992
40.Карпинская О. Как ваша слово отзовется?/ рекламный мир. 1996.№8 (47)/
41Каримова Л.И. Этнокультурные особенности восприятия рекламы. /Вопросы психологии/ 2003. №6 52-55стр.
42Кениг Т. Псхология рекламы: ее современное состояние и практическое значение. /Пер.с. нем.-М.: Современные проблемы, 1925.
43.Коуплан Р. Гипноз: практическое руководство.- СПб.: Питер,2000.
40Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России.-М.: Центр,1996.
44.Картер Г. Эффективная реклама.-М.1991.
45Кон И. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры. - М.: Наука, 1979.
46.Кохтев Н.Н. Психология и композиция рекламы. /Русс реч/ 1991 №4 68-72стр.
47.Лисенкова Л.Ф. Психология этика делового человека.
48.Лебедев А.Н. Особенности психологического воздействия в российской рекламе.-М. 1995.
49.Лебедев А.Н. Исследование динамики эмоционального отношения российского потребителя к рекламе// Вопросы псхологии. 1996 а.№4.
50.Лебедев А.Н. Психология российской рекламы: а нужен ли рекламисту потребитель?//Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1996а.№1.
51. Лебедев А.Н. Психология рекламы./Ростов-на-Дону/ М, 2004.
52.Лебедев А.Н. Зигзаг удачи или точные технологии? (Психологическая экспертиза наружной рекламы: проблемы и методы)// Рекламный
        
        Мазмұны
Кіріспе………………………………………….....................................................
.4
IБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері.
1.1.Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары….....9
2. ... ... ... психикалық процестердің
ролі………………………………………………………………………........23
3. . Жарнамадағы мотивация психологиясы………………………….....31
1 ... ... ... шаралар психотехнологияларының қолданбалы
мәселелері.
2.1. Кері ... ... ... ... ... суггестивті психотехнологиялар……………………..47
2.3.Жарнаманың ықпал етудегі психологиялық механизмдер……......56
IIIБөлім. Мәдениет және ... ... ... ... ... ... проблемалары.
3.1.Жарнама ... ... ... ... ... ... адам ... әсері» атты психологиясының ... ... ... ... ... әлеуметтік, экономикалық дамуы сол ... ... ... ... қызу бәсекелестік туғызады. ... ... ... ... ... экономикасына дейін ... ... ... көп ... бөлінген жоқ. Ал қазір
күнделікті өміріміздің бір ... ... ... Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
биылғы ... ... ... ... жаңа Қазақстан» атты
халқына арналған ... IV ... ... ... - ... - ... әлемдік экономика мен қоғамдастыққа
табысты ... ... ... да ... ... өзінде біз
жалпы Қазақстандық жобамызды тұжырымдап, оны іске ... ... ... Бұл- ... ... ... ... қабілетті елу
елінің қоғамдастығына қарай жедел жылжуымыз және оның ... ... ... ... ... Және ... қажетті
шарты- Қазақстан тауарлары мен ... озық ... ... ... ... ... ... таңда енді ... келе ... ... ... ... ... ... Жарнама психологиясы
туралы Ресей және ... ... ... оның ... ... А.Н.
«Психология рекламы» атты ... және ... Ч., ... ... К. ... ... и практика» сонымен қатар ... ... ... Мануйлов М.А. «Психология рекламы», Фридленгер
К.Т.«Путь к покупателю» атты ... ... ... ... ... қабылдаудағы психикалық процестер
туралы ... ... ... А.А. ... ... принципін қолдануы қарастырылған. Қазақ ... ... ... әлі ешкім зерттемеген, оның ... мына ... ... ... ... елде ... көңіл бөле бастауда. Ол көптеген зертеулерді талап етеді.
XX ғасырдың ортасында ... ... ... елестету қиын
деген сұрақпен нақты зерттеу басталды. Біз ... ... ... - үйде ... алдында отырғанда, радио
тыңдағанда, жұмысқа не ... бара ... ... ... ... ... та тауар немесе күтім ... ... ... ... не ... ... ... өзгерістер психология
ғылымында жаңа бағыттың тууына ... Ең ... ... ... саяси жарнаманы және өзін жарнамалауды ... Тағы бір ... шет ... ... ... ... Зерттеулер
көрсеткендей шет елдік және отандық жарнамаларға қатынас бір ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларға қажет формада емес ... ... ... ... ... ... психологиялық бейімделудің жоқтығын кейде
жарнамалар біздерді ... ... ... жоғары сапалы,
жоғары кәсібилікті қажет ... ... өз ... ... ... ... ... бейнесін, түсті таңдауда адам психикасының
ерекшеліктерін есеру ... ... ... ... ... қызу ... болса, егеменді еліміз Қазақстанда жарнаманың ... ... білу ... туындап отыр. ... ... ... үшін ... ... табиғатын
толық ашу керек. Теледидардан көріп ... ... ... ... қазақ тілінде аударылып берілуде, әрине табиғи
қазақ ... ... ... тартымсыз болуы мүмкін. Бірақ,
бұл да еліміздің ана тілі ... ... ... бір ... бір ... өз еліміздің тауарын таза қазақ тілінде
өзіндік ... ... өте аз ... ... ... ... ... моральдық тұрыдан
ұнамсыз аз сюжеттерді толассыз бере ... ... ... ... ... ... алайда ол адамдардың
әсіресе, балалар мен жеткіншектердің ... мен ... әсер етуі ... Ал ... ... дамуы қоғамдағы
әлеуметтік қатынасты тұрақты ... ... ... Бұл ... ... ... ... өндіруде, зерттеуде әлеуметтік, әлеуметтік ... ... ... ... (әдет-ғұрып, өнеге және
діни салттар) ерекшеліктерін, экономикалық жағдайларды ... ... ... ... жарнамалар Ресей ... ... ... ... қабылдаудың психологиялық ерекшеліктерін
ескермей жасалғандықтан, ... ... ... ... ... ... - ... тарту, қызығу туғызу,
тілектерді ояту, интеллект пен эмоцияға ... әсер ету ... ... ... ... ... ... ішкі дайындықтың жиынтығы ретінде түсіндіретін негізгі
компоненттерге - ... ... және ... ... ... ... ... ол информациялар емес, әуелде ... ол ... ... ... Бұл ... қауіпті, ерте ме, кеш пе ол ... ... ғана ... ... да ... ... тауардың бар екенін біліп
ғана қоймай, оны сатып алуымыз ... ... ... ... күйін де анықтауға болады.
Жарнама мен ... ... ... ... үшін ... адам мінез-құлқының көп жақтылығы, оған
әсер ететін факторларды, ... ... ... ... тенденцияларына қарай қалай топтастырады, әсер ... ... ... ... деген сұраныстарды нақтылау керек.
Жарнама іс-әрекеті- ... ... бір ... ... білу жарнама маманына нақты өз аудиториясын ... ... әсер ету ... ... ... ... әсіресе психология, әлеуметтану және
журналистика ғылымдары араласады. ... ол да ... ... ... Қалған жартысы ғылыми ... ... ... ... ... қабылдайды, сұраныс беруші ... ... ... ... ... ... әсерінің психологиялық тиімділігін дұрыс түсінбеу осы
бағыттың әдіснамалық ... ... ... ... жарнамамен
тауар сатудың арасындағы тура ... деп ... ... ... ... әсер ете алатын қабілетін ғана
бағалайды. Ең ... ... ... болу ... аудартатындай, жеңіл есте қалатындай жағымды ... ... ... Осы ... ... ... жарнаманы қабылдаудың психологиялық құрылымы және соған
сәйкес ... ... ... аспектілері жатады.
Осыған байланысты жарнама ... ... ... ... ... әдістер, саяси
жарнамалар, жарнама бизнесі үшін ... ... ... ... жарнамада түстерді этномәдени топтардың қабылдауы ... ... ... ... олар әлі ... жаңа ... талап етеді.
Зерттеу жұмысының мақсаты.
Жарнаманы қолданудың психологиялық аспектілерін анықтау.
Зерттеу жұмысының ... ... ... және ... жұмысының пәні.
Жарнаманың адам психологиясына әсері.
Зерттеу жұмысының болжамы.
Жарнаманы қабылдаудың ... ... жас ... ... жұмысы келесі жеке болжамдар арқылы нақтыланады.
1) ... ... және ... ... ... ... ... әсер етеді. Тұтынушылар тобының
мінез-құлқына -25 %-ы теріс әсер ... деп ... ... 25%-ы ... ... тұлға ретінде теріс ... деп ... 65%-ы әсер ... жарнаманың тұтынушыға
оң жағынан әсері 10 %-ы деп ... ... 30 %-ы ... оң, 78 % ... ал ... ... ... Сұралғандардың 50%-ы жарнама нарықта тауар сатып ... ... деп ... ... ... ... ... жарнаманың тұтынушыға әсер етуі
олардың жас ерекшелігіне байланысты деп болжаймыз.
Зерттеу ... ... ... ... ... суггестивті
психотехнология, жарнама ... ... ... ... ... ... байланысты шетелдің Ресейлік, ... ... ... ... материалдарға
терең теориялық талдау жасау;
3)Жарнаманың психологиялық мотивациялық ... ... ... ... ... ... ол әдістемелерді қазақ
тобына бейімдеп аудару;
4)Жарнаманың ... ... ... ... суггестивті
психотехнология, Эриксондық гипноз, мета ... ... ... ... озық ... ... ... жұмысының ғылыми - әдіснамалық ... ... ... ... және ... ... оның ... Лебедев А.Н. «Психология ... атты ... ... Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. «Реклама ... и ... ... ... Р.И. ... ... ... М.А.
«Психология рекламы», Фридленгер К.Т.«Путь к покупателю» теория и ... ... атты ... ... ... ... және А.А. Ухтомскийдің жарнамаға ... ... ... ... ... ... ... қазақ тілінде жарнаманың
психологиялық әсері, жарнаманы ... ... ... ... ... ... эриксондық
гипоз нейролингвистикалық бағдарламалау т.б. озық инновациялық оқыту
технологиялар ... ... ... Жарнаманы қабылдаудағы
психологиялық танымдық процестер рөлі теориялық ... ... ... ... ... ... ... жұмысы практикалық ... бір ... ... ... ...... жалпы әлеуметтік ... ... ... ... ... рөл алатын құндылығымен дараланады. Нарықтық
қатынастар заманында ... ... ... ... ... ... ... өмір көшінен қалмау, ... ... ... ... ... ... ретінде бағалы еңбек болып табылады.
Зерттеу жұмысының әдістері мен әдістемелері.
Зерттеуге ... ... шешу мен ... ... ... ... ... қолданылды. Олар
1. «Жарнаманың адам санасына әсері» атты ... ... ... ... ... анықтау сауалнамасы»
авторлық сауалнама.
3. ... ... ... ... әсер ... ... ... Шымкент қаласының тұрғындары, түрлі саладағы маман
иелері. Қ ... ... №7 ... ... ... 10 ... ... М Әуезов атындағы ОҚМУ-дың 2-4ші курс ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, үш ... ... ... Сонымен қатар, теориялық эксперименталды ... ... ... ... 103 ... ... жалпы жұмыс көлемі 90 бет. Дипломдық ... 7 ... ... ... ... ... ... теориялық мәселелері.
1.1 Жарнаманы қолданудың ... ...... ... жиналыс лекция немесе ... ... ... ... спорттық жарыстар ойын - сауықтар туралы
хабарландырудың бір түрі.
Спирттік және салқын сусындар шығаратын ірі ... өз ... ... бір ... ... бел байлайды.
«Жарнама» түсінігінің көптеген ... бар. ... сөзі ... reclame, немісше werbung деген, ... reclamo ... ... ... ... ... мағынаны білдіреді Ағылшын тілінде
жарнама екі термин ... ... және ... «advertising» термині құрылу жағынан ...... ... іс - ... сөзінің мағынасы жақын, ал «advertisiement»
термині нақты жарнамалық іс - ... ... ... ... ... әлеуметтік экономикалық құбылыс ретінде көрсетуде кейбір ... ... жиі ... Қазір бұл ... ... ... ... ... ... Римде, Грецияда базарларда, алаңдарда әр түрлі ... ... ... Жарнамалық хабарландыруды ағаш тақталарына жазды,
оны қатты қызығып оқитын ... және ... көп ... ... ... ... дәуірінде жоғары дамыды. Копиталистік елдерде жарнаманың
дамуы нарықта пайда берерлік өнім алу үшін ... ... ... ... XYII ... басында У. Кекстон Англия және ... ... ... 1611 жылы Лондонда әлемде біріншірет А.
Горжа және У. Копа жарнамалық бюро ... – ең ... өз ... ... ... ынтымақтасу
мүмкіндігін береді, ол өз еліне, бүкіл әлемге белсенді әсер ... да ... ... өкімет деп босқа айтпайды. Жарнама
информациялар беру құралы, әлемдегі ең бірінші жарнамалық хабарлама ... ... ... 1630 жылы осы ... пайдаланып Т. Ренардо
деген біреу мекен – жай және анықтама кеңсесін ашқан, содан ол жарнаманың
әкесі болып ... – та ... ... ... салушы болып психолог -
функцианолист Уолтера ... ... ... табылады. 1903 жылы ол өзінің
«Жарнаманың теориясы және практикасы» атты жұмысын ... ... ... жылы ... ... атты жаңа кітабы жарық көрді. Осыдан
кейін жарнаманы зерттеу мәселелеріне ... ... ... ... ... жиі ... шықты.
Қазіргі жарнама баспасына газеттер, журналдар, афишалар бюллетендер
проспектрлер, радио ... ... ... ... ... түрлі
түсті хабарламалар тауардың қораптары тауарлық және фирмалық ... ... ... плакат, архитектураның кіші формалары безендіру
көркем өнер кәсіби графика қолданылады.
Жарнама бағасыз бақталастық ... бірі және ... ... Ол таза ... ... жету үшін ... және ... жөндеулерін қолданады.
1.Тұтынушы тауарларының қасиеттері туралы ақпарат және ... ... іске ... ... қызмет ету және оларға сұрақ құру.
2.Мағлұматтар беті туралы көпшілікке таратуды ұйымдастыру, әдебиет
және мәдениет туындыларының ... ... ... құру.
Жарнама XIXғасырдың ортасында ғана біртіндеп ... ... ... ... АҚШ-та, XXғасырдың 30жылдарында Францияда
жарнама агенствалары пайда бола ... ... ... ... ... уақытта Ресейде ... ... ... ... ... бар ... отандық және шетелдік
жарнама ... ... ... -бұл ... алу керектігіне сендіру олармен таныстыру,
халыққа ... ... ... беру ... ... бұл ... жіңішке нарық құралы. ... ... ... ... бар жерде әрбір ... ... ... ... ... онда жарнама бәсекелес
күресінің шешуші ... ... ... Тауарды сатып алушы циклдің
әрбір сатысында жарнаманың ... ... бар. ... ... ... ... ... ретінде қолдану ... ... ... ... бұл ... ... ... және
көпшілікке тарату құралдарын қолданумен бір ... ... ... ... және ... берушілермен жүзеге
асатын жиынтық.
Өзінің ұзақ ... ... ... ... ... беру жолынан уағызға, уағыздан- шартты рефлексті өңдеуге-
шартты ... ... ... ... ... ... бейнелеуге өтті.
Жарнама саналы және бейсаналы деңгейде ... ... ... ... ... – бұл ... бұрын қарым – қатынас философиясы. Ол адамдар
арасындағы байланысты нығайтады, бұл оның ролі ... ... ... ... ... ... жақсы таныс.
Өткені ғасырдың басынан осы атпен кітапша, кітап ... ... ... ... ... ... сөзі ... жарнамалық өнімнің
өндірістік іс - әрекеті деп түсіндіріледі, ... ... осы іс ... өз өнімі. Сондықтан ғылыми және қолданбалы әдебиеттерді оқу
барысында мына жағдайда, егер ... ... ... ... ... ... бойынша талдау керек болады: немесе ... ... іс - ... ... ... ... немесе
жарнамалық іс - әрекеттің түрі ... дара ...... ... не ... ... ... жою. Бұл қазіргі уақытта шешімі
жоқ, терминологияның мәселесін туғызады, сондықтан әрбір жағдайда терминнің
дұрыс түсінігін контекс қана анықтайды.
Бірінші ... ... - ... ... ХІХ – ... ... жарнама ауданы өтті. Бұған себеп бірнеше.
Біріншіден, соңғы жүз жылда арнайы жарнама құрылған, мұның соңында ... ... ... жаңа психологиялық көрініс туындады. Екіншіден
психологиялық ғылымның өзінде маңызды өзгеріс болды. Қазір оның ... ... ... ... ... ... түрде әлеуметтік
этикалық психологиясын білу керек.
Үшіншіден қазіргі уақытта адамның жарнамалық іс - әрекетімен байланысты
қоғамда және ... ... ... туындады. Олар да ... ... ... іс ... және “жарнама” термині кең мағынада адам
практикасының ерекше түрі ретінде ... ... ... ... кездегі
өнімді ғана емес сонымен қатар толық мәдениетті қалыптастыра ... ... іс - ... өркениет осы уақытқа дейін төменгі сатыда қалып қояр
еді, ал адамдар ... және ішкі ... ... ... өмір сүру
иесін еске түсірер еді.
Жарнамалық іс - әрекет түрлі ... ... ... ... ... ... және ... көз қарасы жағынан бұл – бизнестің бір түрі. Оның
мақсаты болып әр ... ... ... ... шығару. Ол кез келген
тауар немесе күтім ретінде сатылады.
Қазір жарнамалық ... ... - ... ...... жиһаз, кіржуғыш ұнтағын шығаратын
компаниялардың ... ... жоқ. ... ... ... ... ... сонымен қатар өнімді дайындау және ... ... ... ... ... адам ... үшін
пайдаланушы болып табылады. Нарық ... адам ... ... ... ... да ... ... Бұған оқуға, денсаулығын сақтауға
т.б. қаражаттар бөлінеді сондықтан адам ... бұл ... тағы ... ... ... қарастырылады, яғни құйылған қаражаттар және
алынған табыстар. Кәдімгі тауардан айырмашылығы адам өзін - өзі ... ие. Бұл ... ... және ... ... – ол ... іс - әрекеттің бір формасы. Бұнымен байланысты бірнеше
маңызды моменттерін белгілеу ... ... ... жарнама жиі
бәсекелестікте болады және бәсекелеспен күресуге бағытталады. ... ... ... ... ... олар жарнамалаудың объектіге
үлкен қауымдастықта оң қарым – қатынас құрады, ... ... Бұл ... ... ... ... рол ... іс-әрекетінің үш маңызды ерекшелігі.
1. Оң баға бере ... ... ... адамды, тауарды бөлу ол
сәйкестік саны жағынан мағынасы жағынан тең. ... ... оған ... және сән құру ... ... объектіні жоғары стандартпен лайықты ретінде көрсету бұл
үшін объектіні нарықта бар ... ... ... ... ... ... ең ... түрде көрсету және оған қызығушылық
шақыру бұл мақсатпен дәл оның ... ... ... ... ... ... ... көз қарасымен жарнамалық іс - әрекет – бұл
бәрінен ... ...... және ... ... адамдар белсенділігінің
бір түрі және бір уақытта – олардың ... ... ... ... реттеуші. Бұл жағдайда жарнама экономикалық іс -
әрекет ретінде қарастырылмайды, табыс ... ... ... ол ... ... туындайтын сансыз әлеуметтік қатынастың көзі
ретінде жекелік мотивтерден «атаққұмарлық», ... ... ... ... ... ... алу», «беделдікке еліктеу»,
және басқалар құралады.
Әлеуметтік - ... ... ... ... ... жаңа түрін құруда психология негізі ретінде қатысады. Жарнамалық
іс - әрекеттің әлеуметтік мәдени ... және ... ... ... Мұнда психология ... және ... ... ... ... және өте маңызды тапсырмасының мәдени
дамуының түрлі амалдарын шешуге бейім. Қоғамдық құбылыстың ... ... іс - ... ... ... және жеке адамға анықтаушы жағдайда
оң әсер етуге қабілетті үлкен мәдени мүмкіндікті мойына ... ... ... ... іс - ... ақша ... ...
бір амалы, психологияда бұл өзіндік мақсат, яғни мұнда адамдар өз алдына
мақсат қояды. Оларда әлеуметтік қажеттіліктерден ... оған ... ... ... ... іс - әрекетінің мәдени көз
қарасын дамудың бірден бір бұлағы ретінде қарастыру ... ... және ... Жарнаманың көп мақсаттары
бар, алайда олай көрінгенімен ... ... бір ... ... ... ... ... зейінін аудару;
-тұтынушыға тауарды пайдаланудың ... ... ... ... өзі туралы пайдаланушыда нақты ... ... ... өнім ... ... жағымды бейнесін құру;
-тауарға қажеттілікті қалыпастыру;
-фирмаға оң қатынасын қалыптастыру;
-сатып ... ... ... дәл ... ... тауарын
алуға сендіру немесе иландыру;
-тауар өніміне ынталандыру;
-тауар айналымының ... ... ... ... әруақытта сатып алушысы, фирманың
әруақытта ... ... ... ... ... бейнесін қалыптастыру;
-пайдаланушыға фирма және оның тауары ... ... ... ... бір ... анда-санда қолға алады ереже
бойынша бір жарнама ... ... ... ... келесілер: тауар клиенттеріне жарнама
жаңа; жарнама таныс клиенттерге ... және ... ... ... ... ... (мысалы, банк ... ... ... ... ... ... оның ... мен міндетінен анықталады. Оның түрлері
келесілер:
1.Тауарды және оны ... ... ... ... ... ... ... жылжуы;
3.Сатып алушыға ақпарат беру;
4.Сұранысты қалыптастыру;
Өзінің ... ... ... ... оның ... ... ... беру ... ... ... ... бұрын
сатып алуға иландыру керек, жарнаманың негізгі қызметі ... ... ... ... тәсілдерінің бірі. Ол тауар немесе
күтім шығаруға тиімді болу ... ... алу үшін ... ... ... пайдаланушыны өзіне қарату үшін өмір ... ... сату ... онда ... ... ... ... агенствасы керемет ... ... ... бұл нәтиже әкелмесе, тауарды сатып алушылар көбеймесе, онда
агенства ... ... ... ... ... Өзінің
негізгі міндеттемелерін орындау үшін ... ... ... үшін ... оны ... зейінін аудару,
сатып алуға иландыру үшін жарнама ... ... ... ... тәсілдерді іздестіру ... көп ... ... және оның ... ... әкелді. Барлық түрлі
тәсілдер пайдаланушыға дәл ... ... ... ... және ... ... заманғы, сауатты,
түсінікті және ... ... ... керек. Әдемі, ақылды, ... есте ... ... ... есте ... ... агрессивті және эмоционалды болуы керек. Тек сонда ... ... ... ... ... Оның ... ... мүмкін қажеттілігін өзгертуге сендіреді.
Жарнама құрмайды, ... ... ... ... ашылғанды
кеңейтеді. Жарнама саласында ... ... ... мамандар ескертеді:
әрбір жарнама хабарландыруы қоғам құрылымындағы сатып ... ... ... ... ол ... ... ... немесе бағдарын жоғалтқан жалғыз қалу қорқыныш ... ... ... ... қатысты.
1. Жарнамалаушы
2. Жарнаманы орындаушы
3. Жарнама қаржысы
4. Тұтынушы
Жарнама – көп функцияналды. Жарнамамен жеке ... ... ... ... айналысуда.
Барлық жерде сол сурет: бір жарнама мекен жайға дейін барады, ... ... ... ... Жарнама страхавой полис - емес ол жақсы
табыс әкелуге де қабілетті, сонымен қатар ... ... де ... хабарландырудың типологиясы ерекшеленуі мүмкін:
-сатып алушыға ықпал ету ... ... және ... ... ... ... байланыс мүмкіндік көзқарасымен;
Ықпал ету ... ... ... хабарландыру
рационалды және эмоционалды болуы ... ... - ... ... ... ақылына
қарай ақпарат береді. Олар айтылған ... әсер ... ... ... ... қолданады. Сөзбен баурайды және сендіру ... ... ... - ... еске ... Ол ойды
туралайды, ... ... ... ... ... ... және ... ықпал етеді. Оның ең ... ... және ... ... ... ... жарнама «қатты» және «жұмсақ» болып бөлінеді.
«Қатты» ... ... жаны ... ... ... ... жаранаманың азуақытты мақсаты бар. Ол объектіге былай ... ... ... ... ... ... оны ... алуға назар аудартады.
«Жұмсақ» жарнаманың мақсаты тек ... оның ... ... ... сонымен қатар бұл тауардың айналасында ... құру ... ... ... бұл- ... мотивтің
символикасында ойнайтын ... ... Ол ... бір ... ... ... сатып алуға іштей
дайындықты қалыптастыра отырып өзгертеді.
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... сатып алушы және партнерларда тауар және
фирманың ... ... ... ... ... ... тиімділігін, клиентке мейірбандылығын, тұрақтылығын атап
өту керек. Кәсіпорын мәртебесін құру ... ... іс - ... ... шаралар енгізді.
Прессамен контакт әрбір мақалада фирма аты аталса жарнама ... ... ... ... ... ... фирмаға тиімді
баспасөз жұмысын айқындау үшін жұмыс ... ... ... ... ... жарнамалаушы тауар емес, кәсіпорынның жетістіктерін
айталық, экологияда, демеушілікте, қызметкерлерге әлеуметтік жеңілдік ... ... ... ... ... және ... ... қатысуы.
Ынталандырушы жарнама көбіне бұл фирманың өнімін мүліктенуге,
пайдаланушының ... ... ... ... ... ... фирма жұмысының
нәтижесінің тиянақтылығы туралы оның нарықтағы ... ... ... ... ... фирмалық жарнаманың маңызды тапсырмаларының бірі мынадан тұрады,
қызметкерлердің сеніміне кіру үшін, жеке кәсіпорындар олардың ... ... ... ... ... Тек мынадай шартта әрбір кәсіпорын бөлімі
өзінің іс - әрекетіне тиімді және керекті шешім ... және оған ... ... ... өз ... ... ... сезінеді, демек
өзінің ұйымдық формасында белсенді жарнаманы жалғастырушысы бұл ... ... ... ... фирмалық жарнаманың шаралары:
-фирмалық газет;
-қоғамда жетекшінің өнегелі мінез - құлқы;
-кәсіпорынның ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... қарым - қатынас;
-қызметкерлерге әлеуметтік жеңілдік;
Нарықтық өнімді ... ... ... ... ... ... ... маңызды сферасы – жарнама өнімнің өтімін кеңейту мақсатында
нарықтың коньюктурасы әруақытта ... ... дәл оны ... ... Барлық жарнамалық іс - әрекет нарықты терең ... ... ... қаншалықты иілгіш болатынын және ... ол тең ... ... елеуде
қабілетті екенін білуге мүмкіндік береді.
Уағыздаушы жарнама жарнаманың агрессивті түрі ... ... ... ... ... емес ... ... алуға сендіру. Ол тұрақты сатушыға тауарға қатынасты өзгерту
керектігіне және оны ... ... ... ... ... бұл уағыздаушы жарнаманың түрі. ... ... мен ... ... ... негізделген.
Алайда көптеген өркениетті елдердің заңы, ... ... ... немесе өдірушілерге тиім салады. Мұндай жарнама жан-жақты
ойластырылған ... ... ... потенциалды пайдаланушыға нарықта
фирманың немесе тауардың бар ... еске ... ... ... ... ... әлі керек болуы мүмкін және оны сатып
алу орны ... ... ... ... беруші жарнама еске ... ... ... ... ... ... қолдауға, оны таңдаудың
дұрыстығына оның ... ... ... ... ... ... жарнама фирма оның өнімі ... ... ... ... ... ... Потенциалды сатып алушыға жаңа тауар ... ... ... ... туралы ақпарат беруге ... ... ... және ... ... ... ... жарнама мұндай ... ... ... ... бұзып тастау өйткені, олар жарнама ... көп ... ... ... ... жарнаманың классификациясын қолдана отырып, ... ... ... ... ... ... болады. /64/
Жарнама психологиясының екі әдіснамалық дәстүрі.
Жарнама ... енді өсіп келе ... ... ... ... болады. Алайда оның әдіснамалық және теоретикалық
негіздері ... ... ... ... ... ... ... пәні түсініксіз. Мамандардың практикада әдіс түрін
табу қиындап отыр. ... ... ... ... жарнама
беруші төлейтін ... және ... ... ... ... психологиялық ықпалдың тәсілдерін ... және ... ... Оған ... технологияларды қолдану керек НЛБ
гипноздың түрлі ... ... ... ... ... ... ету және т.б. ... бірге этикалық және
құқықтық аспектілері жарнама іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... Пайдаланушының сатып
алуға ниеті болмасада ынталандыру мақсатында ... ... ... бұл ... психологияның негізгі міндеті ... ... ... ... ... психологиялық
ықпал ету объектісіне жеңіл беретініне ... олар ... және ... ... ... Мысалы, теледидар, радио,
пресса, интернет ұсынылатын кез-келген ... ... және ... ... ... ... ... жарнама
психологиясы ... ... ... ... ... ол өз ... теориясы және практикасы» деген атпен жарыққа шығарды
онда ... ... ету ... ... 1908жылы осы
автор бойынша ... ... атты ... ... ... ... нәтижесі жазылған, сонымен ... ... ... хабарландырулардың зейінге және есте сақтауға
әсері қарастырылған. Жарнаманың ... ... ... ... ... пайда болған. Мамандарға А. ... ... атты ... ... таныс. Ол 1898жылы ... ... ... қолданбалы өңдеу және ғылыми
практикалық ... 2 ... ... бөлінеді.
«Немістік» әдіснамалық дәстүр.
XXғасырдың басында көптеген ... ... ... жүргізді. Теоретикалық жағдай негізінде адамның ... ... және ... ... олар ... қолданған. Адамға жарнамалаушы тауарға ... ... ... ... психологиялық ықпал ету ... ... ... ... ... құруға болады деп
болжамдады. Бұл ... ... ... және ... ... және әдіснамалық ерекшелігі ... ... ... ешқандай әсер етпейді. Жарнамалаушы
тауарды адам алуға ... ... ... деп ... ... ... негізінде жарнама бизнесінің басқару ... үшін ... ... жинады және ... ... ... ... ... ... неміс оқымыстысы ... ... ... ... ... практикалық ұсыныстар ... олар ... және ... ... бұл ... ... да ұзақ уақыт ... ... ... ... ... ... Д. ... жазды». /51,108б/
Неміс дәстүрінің рамкасында ... ... ... ... 1905ж ... мақаласында көрсетілген. Бұл
жариялымда автор пайдаланушыға жарнаманың ... ... ... ... ... ... анықталған әсерін
жалғастыруын түсіндіруге тырысады. Осыған ... ... ... және ... ... ... жарнамадағы
барлық уәделерге, ... ... ... ... ойынша, адамның өз ойында сезім органдары ... ... бар бұл ... ... ойларды қабылдауға және
ойлайтын ... ... ... және бұл ... өзінің
интеллектуалдық әрекетін көрсету мүмкіндігін беру ... ... ... рецепция» атауын алды.
Витистің көзқарасы бойынша, ... ... ... әсер ... қабілетті оған қоса, сезімдік және ... ... әсер ... дәл осы ... ол ... әсер
етуі мүмкін. ... сөз ... ... ... ... ... әсер ... Мотивация кезінде өзінің не басқаның
елесін жеңу оның өз ... ... ... ерік ... ... Өзіне не басқаға немқұрайлық танытса ақыл
қарама-қарсы ... ... ... ... сапасы немесе
фирманың жетістігі туралы сәйкес ... ... және ... органдарға ықпал ... ... ... ... ... ... өзінің әрекетін нығайтады. ... ... ... есте ... ... ... әрбір
әрекеті саналы талқылаумен анықталады деген Витистің пікірі ... Ол ... ... ... басқа өзінше көздері ... ... ... ... жиі ... тұрады және соңынан
қайталайды. Сонымен ... ... ... ... әсер ... ... талқылау жасау үшін жарнама дәл осыны ... ... ... теориясын былай қорытындылауға ... ... ... ... тудыруға, оны ... ... ғана ... ... қатар ешбір объекті
себепсіз жарнамалаушы тауарға қажеттілік тудыру./51,108б/
1923ж ... ... ... өзінің пікірін былай жазды,
хабарланушы затты ерікті сатып алуға ... ... ... ... адам ... ... ету ... жарнамасының
жоспарында бар. Барлық пайдаланушыда жарнамалаушы ... ... ... жарнаманың міндетті шарты ретінде ... ... ... ... к ... ... таныс
кітабында К.Т. Фридлендер былай ... ... ... ... ... ... дейінгі адамның санасына ықпал ету
жарнаманың ... ... ... ... Жарнаманың соңғы және
маңызды міндеті сатып алуға ынталандыру. Өз ... ... ... ... моменттер мысалы, ойлану, инстинк, иландыру
еліктеуге ... біз ... ... ... алғашқыда
тауарды сатып ... ... ... ... психологиясын
қарастырды. Онда маңызды әдіс ... деп ... ... ... ... ... деп есептеді. ... ... әсер ... тырысатын, олардың зейінін
бейсаналы аударатын жарнамамен шектеліп қана ... деп ... ... ... ... жоғары шығармашылығын осында
көрсете алады. / 98,51,107б/
Біруақытта ... ... ... ... дами ... ... ол ... жағынан
манипулияция идеясымен және жарнама ықпалымен дәл сай ... ... ... пікірі болу мүмкіндігінен, жарнама
стилін ... ... ... ... ... ... негізін салушы Джон Уотсон өзінің өмір жолында ғылыми
психологияны ... ... ... ... ... ... бастайды. Адамдар машина сияқты ... ... ... ... ... ... ... және басқа
машинаның ... ... ... деп ... Уотсон. Ол
пайдаланушылардың мінез-құлқын ... ... ... деп идея ... ... ... ... ғана емес
форма стиліне акцент жасау және жаңа ... ... әсер ... ... ... ... ... жарнаманың мақсаты,
пайдаланушыны қазіргі ... ... ... ... ... ... және онда жаңаны алуға ниетін ояту.
Олай болса, XXғасырдың басында ... ... ... ... ... ... Алайда жарнама психологияның теоретикалық
және методологиялық негізін сол жылдары АҚШ-та ... ... ... идея мен ... ... құрады./51/
«Американдық» әдіснамалық дәстүр.
XXғасырдың ... ... ... идеясының негізінде
«қолыңнан келетінді емес, адамға керек ... ... ... ... ... ... жарнама психологиясының міндеттері
туралы көзқарас біртіндеп ... және ... Бұл ... ... ... мен қажеттіліктерін жақсырақ
қанағаттандыру үшін ... ... ... ... ... Бұл ... ... сатып алушының еркіне
емес, оған ... ... ... ... ... ... беруші ұсынған тауарды таңдау туралы шешімді ... ... ... және ... ... ... ... дәстүрі пайдаланушылардың қажеттілігін
толығымен қанағаттандыруға, оларға ... ... ... ... тауарға қанағаттануына және жарнаманың ... ... ... ... өзгеруінен Американың
қоғамдық экономикалық өмірі объективті процестер қатарында болды.
XXғасырдың 30 ... ... ... өз ... ... ... және дамыды, нәтижесінде пайдаланушылардың
әлеуметтік белсенділігінен ... ... ... ... ашық ... ... ... заң туындады.
Сонымен ... ... ... ... дамуында жарнамалаушы мен
пайдаланушының арасында диалогты ... ... ... ... өзін басқару жүйесін құруға ... ... ... ... болды. Сұраныста қолданбайтын ... ... ... және әурелік бола ... ... ... «сатып алу ... ... ... ... ... ... ... маңызды фигура таңдау ... ... ... оның ... бола ... ... психологияда, жарнамаға тікелей қатысы
бар жаңа бағыт дами ... олар ... ... және
экономика. Сонымен қатар басқа да әлеуметтік ... ... ... ... ... ... көзқарасын
өзгертуші маңызды ашылулар болды. Бұл ... ... ... ... ... ... ықпал ету.
Маркетинг саласында атақты маман Ф.Котлер ... ... ... ... ... ... өз мақсатына
жетуі базардағы сұраныстар мен ... ... ... ... компаниялармен салыстырғанда пайдаланушыны ... ... ... ... да бұл ... ... ... қолдана бастады.
Котлер тұжырымдауынша «маркетинг - бұл тек жарнама емес және
өтім.» ... ... ... ... нені ... соны ... Ұйым ... лидерлікке жетеді егер, олар пайдаланушының
керектігін түсінсе, оны қанағаттандыруға ... ... және ... ... ... ... болса ғана. Ешқандай ... өнім ... ... ... орын толтыру
жағдайында емес.
Маркетингті басқару саласындағы ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарды талқылай ... ... ... ... ... ... ... дәл
сай келуін білу және түсіну».
Америкалық әдіснамалық ... ... ... ... ... ... және оны ... жарнама іс-
әрекетінің негізі деп ... ... ... ... және ... атақты жарнама текстін құрушы У.Уэйраның
сөзін ... ... бес ... ... ... аса
басымдылықпен ене білдім сен ешуақытта ... ... ... ... ... ... және бұл ... ойламаған әрекетті істеуге, мәжбірлеуге қабілеттісің. ... ... осы ... ... құтылуға әрекет жасадым. Уағыздау
өнерінде барлық ... ... ... ... ... ... ақша ... адамдардың ақылының
жартысында меңгермегендігім анықталды. Сатып ... ... ... ... ... тура ... Негізінде адамдар
өз әсерін маған тигізді. Бұл ... - ... және ... ... жазды адамның ... ... ... ... тұрған қажеттілік жарнама
ықпалының әсерінен аз-маз ... да ... Олар бұл ... өз ... ... сәйкес келтіруге
талпынбайды./51,17/
Екінші дәстүрдің АҚШ-та дами ... ... ... ... ... ... ... деді, - әсіресе
америкалық ... ... ... ... көзқарасын
жақсы біледі бұл үшін тауардың соңғы ... ... ... ... құралдардың көмегімен бейсаналы ықпал
ету әдісін өңдеген ... ... ... ... ... ... қосымша растау алды. XX ғасырдың 50-ші жылдарында
Джеймс ... ... көзі ... ми ... үшін психологияда
тиімді «дежа-вю» құру үшін ... ... ... ... ... ... көру ... онмың көрермеге екі мәлімет
ұсынды. ... ... және ... ... нәтижесінде
попкорнның сатылу көлемі 58% ... ал ... ... ... ... алу ... арнайы жиналған ... ... ... ... ... ... ... экспериментті өтірік деп түсінді. ... ... ... ... ... ... ... бейсаналы ықпал ету технологиясының
сәтсіздігін және ... ... ... ... ... көптеген америкалық өндірушілер тағы ... ... ... адамның санасына мінез-құлқына тек ішкі
шарттар оның ... ... ғана ... әсер ... ... ... бұл идея ресей психологтарының арасында теоретикалық
қолдау табуда. Бәрінен ... С.Л. ... ... іс-әрекетінің
мотивация сұрақтарын талдай келе, олардың механизмін дұрыс ... ішкі ... ... ролін ... ... ... ... ... ... бастады. ... ... ... ... ... ... айналыса
бастауда. Профессионалды маркетологтар психология ғылымының негізін
тереңірек ... ... ... көп жақтары бар. ... ... ... ... ... ... іс-әрекеті
көбіне америкалық дәстүрдің жанында жүзеге ... ... ... институтының басқарушысы және құрушысы З.Фегеле ... және ... ... пайдаланушының қажеттілігін
тудыру әдісін ... ... ... алушы жарнаманы қабылдауында жағымды
эргономиялық ... құру және ... ... қабылдау ықпалға
қарағанда көп жағдайда бағалау ... ... ... ... ... ... 80% және ... бағдарламаның
аяғына дейін өшіруге күш таба алмайды. ... хат ... толы «Осы ... ... үшін сіз бізге түн жарымға дейін
отыруды күштедіңіз, кешкі ас үшін үзіліс ... ... ... ... уақытты алды, ал менде қауырт жұмыстарым көп». Хабарды
үлкен адамдар көреді ешқандай қиындығы жоқ алып ... ... ... ... ... бұны істеуге бір нәрсе кедергі жасайды.
Мысал «Егер сіз ... ... ... - деп айтты атақты
өнерпаз, Томаса ... ... - ол еш ... ... ... ... өмір сүруші, ол тапсырманың шешуімен тікелей байланысты ... ... ... ... дәл ... ... іс- ... көбіне доминанта мен анықталады- тұрақты жанұя
ошағы жоғары қозумен тамырда және бас ... ... ... Бұл ... бір ... ... ... сыртқы тітіркендіргіштерге жауап беруге
қабілетті.
Әрбір дені сау адам әр уақытта түсін де ... ... не ... ... ... Олар ... жоқ: ... ошағынан ойлар жиі өзінің
ортасында жаңылады. Алайда адам еркін ойлайтын сияқты не ... ... ... ... ... шеше бермейді. Жақында Бернард Шоу былай
жазды: «Кейбіреулер жылында екі үш рет ... ... ... Мен ... ... ... бір не екі рет ... жеттім. Доминанта механизмін толығымен академик А.Ухтомский
зерттеді. (1875-1942ж) Доминанта қалай пайда болады? ... ... ол ... өтеді.
Бірінші кезең. Доминанта ішкі секрецияның әсерінен туындайды (мысалы
жыныстық пісуден) және сыртқы тітіркендіргіштерден.
Екінші ... Бұл ... И. ... ... рефлексі бойынша білімі,
алдыңғы көптеген әсерлерден доминанта қозуы өзіне ерекше ... ... ... ... осы ... үшін.
Үшінші кезең. Доминанта мен сыртқы тітіркендіргіш ... ... ... онда тітіркендіргіш оны шақырады және ... орта ... жеке ... ... тек ... ... ғана
анықталған доминантаға жауап береді.
Атап өтілген доминанта ошағының ... ... олар одан да ... ... ... қолданады.
1) Қозу ошағы , ереже ретінде , өз ... ... ... Бұл ошақ ... ... бір уақытта адамның жоғары функциясын
басқарушы түбірді бір уақытта басқаратын (есеп, хат, сөз) ... ... асты ... болуы мүмкін.
3) Доминантты ошағы түрлі сыртқы тітіркендіргіштердегі қасиеттерге ие.
4) Уақыттың ... ... (бұл ... ... ... ... ал аурулы
жағдайда айлар және жылдарда) бір доминанта ... ... ... ... ... мен ... обьективті пайда
болушы механизмі. Бірақ жануардан айырмашылығы адам ... ... және жаңа ... құруға қабілетті. Демек:
А) шешім қабылдау интуиция бір жағынан және ойлаудың бірқалыптылығы
жаңаның жағымдылығы, ал басқа жағынан ... ... ... ... көмегімен іске асырады.
В) адамның ақпараттық жарнаманы қабылдауы тек оған ... ... ... емес, ол адамда қаншалықты доминанта немесе стереотиптің
барына байланысты. Доминанта ... ... ... ... ... ... ... және шешім қабылдауды сырттай ойсыз істейді.
Логикалық схема бойынша ... және ... емес ... ... болады.
С)нақты жарнамалық жағдайда доминантаны қажет ... ... ... ... ... қарама -қарсы әсер етуі мүмкін.
Жарнамалаушының көз қарасы бойынша доминантаға бөгет ... Дәл ... жаңа ... ... үшін адамға тиімді
физиологиялық және эмоционалды ... ... ... ... ... ... сатушылар біледі егер клиентке, рулге отыру мүмкіндігі
туса, ол отырғанды жайлылықты түйсіну керек, ... ... ... автокөлік сатып алу мүмкіндігі көбейеді. Сол ... ... ... ... және ... ... мүмкіндігінше
жарнамалаушы арқылы ... ету. ... ... ... ... психикалық процестердің
ролі.
Жарнама ықпалының когнитивті аспектілері.
Когнитивті компонент жарнамалық ақпаратты адам ... ... ... ... ... ... ... процесін
өңдеуді болжамдайды оған түйсік, қабылдау, ес, ... ... ... ... ... өнім ... төмен және сапалы
дайындалуы мүмкін, бұл ... ... ... ... әсер
етуі мүмкін. Нәтижесінде жарнамалық ... ... ... ... ... ... ... бірі тауарды
ерекшелеп алудан, оған сатып алушының ... ... ... ... ... ... тек ... болмайды,
тауарға қарағанда одан да қатты бәсекелестікте болады. Оған ... ... ... ... көбіне көру, есту, иіс
сезу, қимыл, дәм ... ... сезу ... ... ... ... алу немесе оны қабылдау кезінде ... ... ... ... ... ... Бұл ... жарнамалаушы тауарды ... ... ... ... ... ... ... үшін қандай тауар тартымды
болатынын анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... жақсы таныстан ерекшеленетін болса, ... ... бұл ... ерекшелей алады ... ... алу ... әсер ету ... ... ... сенімді болғандығы соншалықты, олардың өздері
жарнама сапасы ретінде аз ... ... ... ... тіс
пастасының екі түрінің бірін қолданып ... ... ... тауардың мүлкін көрсете алады.
Психологиялық зерттеулерде қаралғандай, ... ... ... адам ... психофизиологиялық заңына
сүйенеді. Бұл ... ... ... ... қарағанда,
өте үлкен маңызды стимулда ... ... аз ... ықпалдар әрқашан жақсы қабылдана ... ... ашық ... көп ... ... ... ... когнитивті іс-әрекетінің маңызды элементі болып
табылады. Түйсіктен ... ... ... ... ... ... жүзеге асады. Қабылдау процесінде тану ... ... ... ақпараттарды қабылдауда сатып алушының ... ... ... ... не ... перцептивті бейнені
қалыптастыру болады. Зерттеулерде көрсеткендей адамдар ... ... ... ... өзінің маркасына сенімді
темекі сыра немесе қандайда бір ... ... ... ... олар бір ... ... маркадан ажырата алмайды.
Темекі ... 3 ... ... жоқ, темекі ұсынылады. ... ... ... ... білу ... еді. Тек 300ден 6 адам өз
темекісінің маркасын тани ... ... ... ... Адамдар темекінің маркасын емес бейнесін ... ... ... ... ... ... бәсекелестік
кезінде жарнамалаушыны алатын ... ... ... ... ... көп ... стандартталған. Мысалы, темекіге деген
сұраныстың азаюынан көп ... ... ... сай ... жаңа ... құра отырып өзінің
маркасын өзгертті. ... ... ... тілі ... ... әріп және ... қатарынан тұратын, вербальды тілмен
салыстырғанда, ол тез және ... ... ... және негізгі
текст символ ретінде ... ... және ... болу ... адам ... ... адрестелген жарнама ... ... ... ... ... тұтас туралы айтқанда
жарнама ... ... ... ... жиынтық ішкі
тығыз байланысымен ... ... оның ... ... тақырып, текст, логотип және ... ... ... ... ... ... ... жарнаманың жалпы
тиімділігін анықтайды.
Зерттеушілер қорытындылағандай процесс және ... ... ... ... және ... ... болады. Адамдар
жарнаманы қысқа заңдылықта қабылдайды, ол ... ... ... ... ... ... ... жай және жайлы
формасында табысады, ... миы жай ... және ... ... сыртқы түйсікті дамытады. Егер олар ... ... ... онда адам олар ... болатынын табуға тырысады. Мысалы,
толық емес немесе дұрыс емес ... адам ... ... ... Бұл ... ... ... автоматты түрде болады.
Жарнамалаушылардың көзқарасы бойынша егер ... ... ... ... оның ... бір ... ұсыну
жеткілікті болады қалғандарын пайдаланушының өзі еске ... ... ... ... бір фразасын естігенде күледі.
Визуальды бейнелер талаптар ... ... беру ... ... анық және ... болу ... ... өз
фонында ерекше болу үшін ол ... ... ... ... ... ... форманы қосатын орталық немесе күш
ретінде құрылады. Тауар ... ... ... ... ... ... ... маңызды қасиеті. Зейін аударудың негізгі
тәсілдері өзгерту, ... ... ... ... ерекшелеу болып
табылады. Жарнамалаушы тауарды ... бұл оған ... ... ... ... ... ... жарнамалық ақпаратты
журнал түбіріне тарату. Оқырмандар қолындағы журналды ... ... ... ... ... ... ... қоятын қосымша
орындар болады. Көрермендердің ... ... ... ... көрсеткендей, мыңдаған ... ... ... ... Тек ... ... мінез-
құлқына әсер ету ... ие ... ... ... шығатын
ақпаратты біртіндеп бейсаналы түрде ... ... ... ... ... ... Ол ... ұнайтын немесе оны
қорқытатын нәрсені көреді және ... ... ... ... қатысты, жарнама
тиімділігінде маңызды ... ... бірі ... табылады. Ес
деп адамның бұрын қабылдаған уайымдаған немесе ... ... ... ... ... айтады.
Экспериментте көрсеткендей жарнамалық хабарландырудың прокаты ... шығу ... ол 7 ... бір реттен кем болмау ... ... ... 63 % жарнаманы есте сақтайды, бір ... ... ... % оны еске ... тағыда екі аптадан кейін 21% оны ... ... 1,5 ... ... пайдаланушының 79 % жарнаманы ұмытады.
Адамадар өзінің ... ... ... ... және ... тез ... есте сақтайды. Ал ... ... ... есте ... ... адамның жоспарын және
қызығушылығын ескеретін жарнама ... ... ... бойынша кез-келген сатушы бұл адамдарға ... ... ... және ол ... тауардың көмегімен
байланыстыратын ... ... ... ... ... ... ... көру, есту, иіс сезу, дәм ... ... ... ... ұзақ уақытты, ... ... ... ... ... ... өңдеуде және қабылдау
процесіне ... ... ... ... ... ... бірнеше уақыттан кейін болуы мүмкін. Тек жарнама фоны
емес, ... ... да есте ... маңызды. Көбіне
керсінше болады. Ұзақ есте ... ... ... байланысы өте маңызды онда жарнаманы қабылдау ... ... алу ... дейін біраз уақыт өтуі мүмкін. Онда
ескеретін жайт, жарнама емес ... есте ... ... ... сақтаудың негізгі мәселесі, есте ... емес ... мұны ... ... ... керек.
«Бірінші рет оқырман хабаландыруды ... ... ... ... оқымайды, үшінші рет оқиды, ... рет ... ... рет ол ... ... айтады, алтыншы рет
оқырманда мәлімет беру туралы ой туындайды, ... рет зат ... бұл ... ... бар, қайталау әрине әсер етеді.
Жарнамада көп ... ... ... ... ... ... керек бірақ, жалықтырмау ... ... ... ... ... бос таза ... ойын роликтері көп қайталанса жалықтыру тудырады.
Жарнаманы ... есте ... ... ... ... ол тек есте ... ғана емес сонымен ... да ... ... қайта өңдеу процесіне әсер етеді;
-жарнамалық хабарландыруды ритмді ... ... ... ... оның профилімен жазғанда ассоциативті жолды қолдану;
-жарнамалық ... ... ... және ... ... пайдасына түрлі аргументтегі бәсекелестерді шығару;
-жарнама өткізуде оның ... ... ... ... ... ... есіне түсіруі тиіс. Сонда жарнама ... ... бір ... ... ... істемейді.
Ақпаратты есте сақтау үшін бірнеше психологиялық заңдылықтар
бар, олар ... ... ... ... ... ... ... не соңында орналасқан мәлімет есте ... ... ... ... жиірек қолданылады.
Ойлау. Жарнаманы қабылдауға ... ... ... ... болып табылады. Ойлау сөзбен тығыз ... адам ... ... ол ... кең ... ... ... ойлайды;
Ойлау операциясының бірнеше түрі бар олар салыстыру, ... ... ... ... ... ... ассоциация
және басқалар. Жарнамада олардың ... ... ... ... Ол ... ... және ... алушының мінез-құлқына
ақпараттың саны немесе көлемі, үлкен әсер етеді. Олай ... ... ... ... ... психологиялық фактор.
Бітпеген бейнені құра отырып ... ... ... ... Онда ... ... ... жарнамалаушы тауардың ... ... ... ... ... ... 80% ... санасында туындаған бейненің бітпеуінен жайсыздық
сезінеді.
Жарнама ... ... ... ... аффективті компоненті объектінің жарнамалық
ақпаратқа ... ... ... Оған ... ... ... кіреді. Жарнама іс-әрекетінің
психологиялық ... ... ... ... ... ... ... өзін сатып алу не сатып ... ... ... ... Принцип бойынша, жұмыс
істейтін адамдарда ... ес ... ... жағымды-жағымсыз,
ұнамды-ұнамсыз. Эмоционалды есте, басқа есте ... ... ... ол ... ... алу ... ... қабылдауға
күшті әсер етеді. ... ... ... ... жарнама
ақпаратына пропорционалды сипатиялы деп ... ... жеке ... ... бар. ... ... ... бір эмоция тудырады. Дәл эмоционалдық сферада ... ... ... ... жарнама видеоклипі- бұл
тек ... ... ол ... көру ... жеке ... эмоционалды қанық минуты. ... ... ... ... ... «жылжу», «жайлылық», «баурау» ... оң және ... ... ... Оң ... субъектіні мақсатқа
жетуге ынтландырады, ал ... ... күй ... ... ... ... сәтті сатып алуды ... алу ... ... ... құртады деп есептейді. Сондықтан, жақсы сатып ... ... оң ... ... Егер адам өзіне эмоционалды
боялған қызығатын нәрсені ... онда оның ... ... ... ... ... ... реакциясын есепке ... ... ... ... затына деген теріс
эмоция ... ... ... ... ... адам ... ... Егер жарнама қорқыныш ұялшақтық сезімін ... ... ... ... ... ... тауар жағымсыз
эмоциядан құтылуға көмектессе сұранысқа ие болады. Экранда ... ... ... ... ... ... эмоциялық циклді моделдеу
керек. Ол бітпей аяқталмаса жағымсыз ... ... ... ... ... «жұмсақ диванға жағымсыз
қайғырып жатқан жас әйелді ... ... ... тауар
сатып алу кезінде кінәлау ... ... ... ... сусындар, денсаулыққа зиян келтіретін, гигиеналық ... ... ... ... Тіс ... шығаратын
фирма былай жарнамалайды ... ... ... ... әсіресе
тамақтан кейін тіс ... ... деп. ... ... ... ... ... эмоция тудырады. Бір нәрсені
тыңдай ... ... өте ауыр ... және ол ... ... алып ... немесе радионы өшіреді. Әзіл сөзсіз ... ... ... ... ... көп нәтиже бере ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін тексеру
үшін бұл ... ... ... онда ... ... бар адамдар қалай қарайды, оларға ол ... ... ма ... ... ... ... таныс, атаулы проекция бар,
мұнда адамдар ... ... ... айналадағыларға танытады.
Айтылғандар, сөзсіз ... ... ... ... ... ол бұл сферадағы шығармашыл жұмысшылар.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... нарықта көбеюіне қарсылық ... Бұл ... ... ... ... итермей өзіне
тарту деген сөз. ... ... ... ... ... ... ... заттарды тартымды түсте көрсету ... ... ... алу ... ояту үшін, оған тауар алғанда
туындайтын жаңа ... ... ... /64,51/
Жарнама ықпалының құлықтық компоненті.
Құлықтық компоненттің саналы және ... ... ... ... сатып алушының құлқында көрінетін адамның мотивация,
қажеттілік және еркі ... ... ... ... ... және
бағдары кіреді.
Мұнда ескеретін жағдай, пайдаланушылардың сатып алу ... ... ... ... ықпалының нәтижесі екенін ол мақсатты
бағытталған болса да мойындағысы келмейді. ... ... ... ... ол ... ... ... бұрын туындаған сияқты.
Кейде ... ... ... не басқа адамдарға мойындайды,
өздерінде бұрын ... ... ... ... ... және саналы таңдау мүмкіндігінен айыратынын. ... да рас. ... ... ... ... ол ... ... барды қанағаттандыратын тауар ... ... ... ... ... ... ... делінген ол мүлде олай
емес. Алайда, пайдаланушы тауарды ... алып оны ... ... не ... ... ... ... етуінен тауар сатып
алынады. Бұл ... ... ... ... ... көп нәрсе
істеуі ... Ол ... да ... жаңа ... ... ... қатар ол дүниеге көзқарас, ... ... ... өмір ... ... принциптер сияқты
күрделі психикалық білім ... ... Бұл адам ... ... ... механизмдер әрекеті негізінде
болады. ... ... оң ... ... ... ... ... оның өзінде ... ... ... білу өте
маңызды.
Неліктен адамдар тауарды ... ... ... ... ... ... Егер алғашқы қажеттілік күшімен ... ... ... жәй ақпаратты компас. Ол адам ... ... ... қажеттілік тудырады. Адамдардың ... ... ... ... түрі шығып жатқанын және нарықта
қанша ... ... ... біле ... Мұны тек ... өндірушілер, суретшілер, дизайнерлер ... ... ... ... ... ... кезінде қалыптасады деп
айту ... ... ... алу ... ... ... көзқарасы бойынша, бейсаналы
адамдарға қатысты ол ... ... ... ... ... алу ... басқару Д. Скиннер бойынша, ... ... әсер ету. Д. ... әдісі саналы адамның
психологиялық ... ... ... ... ... ... ... туралы айту оны көрсету, сатып алушының ... ... ... байланысты. Ол сатып алушыны қоңырау шалуына,
келуіне, салыстыруына, ... ақыр ... ... ... ... жарнама адамның санасына, ... ... ... ... керек. Мұндай тәсіл өзгерген құлықты
өзгертеді. Ол ... ... ... ... ... ... ... өлтіреді, бұйырады, сатушының ... Ол ... орын ... ... ... жас ... олар ... еркін
олардың мінез-құлқына қандайда бір шешім қабылдауында ... әсер ... деп ... Мұндай адамдарға әлеуметтік статусына, ... ... ... ... ... онда ол ... ... болатын жағымсыз ұялу сезімін бастан кешіреді.
Адамдар бір-бірін әрқашан программалайды. ... ... ... ... ... ... Бұл ... саясатта,
жарнамада көрінеді. Жарнама бізге қатынаса отырып, ... ... ... ... ... мүмкіндіктеріне сенімді.
Жалпы алғанда жарнама ол информациялар емес, ... ... ол ... ... ... Бұл жағдай өте
қауіпті, ерте ме, кеш пе ол ... ... ғана ... ... да ... нәтижесінде тауардың бар екенін ... ... оны ... ... ... алу туралы шешім қабылдау алгоритмі:
-пайдаланушыға сыртқы ... ... ... алу ... сатып алуға объективті қажеттілік; әлеуметтік орта;
мәдени орта; ... ... ішкі ... ... ... ... тауар туралы
ақпарат алуда сатып алу қажеттілігін ... ... ... ... ... ... және ... бағасы;
сатып алу туралы шешім қабылдау; сатып алу;
Сатып алуға ... ... ... ... ... ... ... сатып алу туралы шешім ... ... Бұл ... ... ... бар мұны профессионалды
жарнамашы ... ... ету ... пайдаланушыға дұрыс бағыт
береді.
Жарнамада шығармашылық психологиясы.
Психологияда айтқандай жанамалық ... ... ... ... ... ... ... аспектісінің
ажырамас бөлігі. Шығармашылық бұл қиялдың көмегімен ... ... ... бұл ... білімге қарағанда маңыздырақ дейді.
Жарнама шығармашылығында ... ... ... ... ... ... көбі шығармашылық ұмтылысқа ... ... ... ... анықталған әрекеттер жиынтығын ұсынады.
-заказ беруші дәл нені ... ... ... идея және ... агенстваның барлық шығармашыл жұмысына
жеткізу;
-идеяның ... ... ... ... ... немесе бірнеше тиімді ... ... ... ... ... ... оқырманның, көрерменнің ... ... ... өнімнің ойша бейнесін суреттейді. Ерекше ... ... ... ... ... Жаңа ... өзінің
тартымдылығымен адамдардың ойын баурайды. Шығармашылық жарнама ... ол ... ... ... ... сезуін оятады.
Жарнаманың әрбір даму этапында ... ... ... ... ...... теориясы):
-жағдайды бағалау;
-міндет қою, мәселені анықтау;
-шығармашылықта бейсананы қолдану;
-идеяны өңдеу;
-идеяны бағалау;
-жақсы ... ... ... ... байқамағанын көруге, затты жаңаша
қарауға қабілеттілік- бұл шығармашылық ... ... ... жарнама берушінің сапалық ерекшеліктері.
-әзіл сезімі; тірі қиялы; олардың қылықтарының ... ... кең ... өнерден, музыкадан, тарихтан,
ғылымнан, хабары болуы ... ... ... әдемілікті көре білу
қабілеті; болғандардың себептерін анықтау; басқаларды ... ... ... ... ... сендіре білу; энтузиазмен
жұмыс істеу; құрылымға және формаға жетуге тырысу; керек ... ... ... ... ... ... ерекшелеу үшін жалпы
концепцияны қолдану;
1.3 Жарнамадағы мотивация психологиясы.
Жарнама-пайдаланушыға әсер ... ... ... ... ... және ... жүйе. Жарнама ... және ... бар ... ... ... онда тауар өндіруші
өзінің ... ... үшін ... және ... өз ... ... мәліметті қабылдауға ішкі сәйкестілігі ... ... ... ... әсер ... Егер бұл ... ... ... ... пайдаланушы ақпарат көзіне сенуден ... ... ... ... ... ықпалы мүмкін
емес, соңында бұл әрекеттер жөнсіз ... ... – бұл ... ... дәлелді және түсінік
беретін саналы қажетіліктер. ... ... қиын ... түрінде қатысатын ниеттермен және санасыз қажеттіліктермен
қоректенеді. Ниет және ... ... ... көп тұратын ... ... ... ... ... мотив құрылымында
төменгі деңгей өте кең және ... ол ... ... ие: өз ... ... ... қауыпсіздікті,
денсаулық, киім тамақ мәселесін өмірлік іс-әрекетті қамтамасыз ... ... ... ... ... мұны ... үшін ... жақсы нәтиже береді және пайдаланушылармен ... ... ... ... /65/
Бұл биогенді алғашқы ... ... ... негізінде жарнамаға қызмет етеді. Үлкен ... ... ... ... ал ... ... киіп ... қыз. Сөзсіз пайдаланушылардың көпшілігі екінші жарнаманы
есінде ... және ол ... ... ... Жарнамада зейінді
жақсы аудартатын персонаждар әсіресе ... ... ... ... және ... ... мотивті
әлеуметтік қасиеттер тобынан тұрады. Олар ... ... ... ... ... ... ... онда өзіне деген сыйластық
құрмет ... осы топ ... ... ... ... ... ... кейде биогенді мотивтен де ... әсер ... жаңа ... ... сатып алу үшін, ... ... ... ... ... керек екендігін ... ... ... келе жатқан бизнесмен ... ... ... тұруы мүмкін. ... ... шыңы ... ... ... оның ... орнын іздеу және ішкі ... ... Бұл да өте ... ... тобы, білім мен интеллектің
жоғары сатысында, ... ... сана ... ... ниетін мотивін білу анықтау үшін кейде ... ... Бұл ... ... ... және ... классикалық әдістері. Бұлардан басқа
қазір вербальды ... ... ... ... кең ... Ол ... көру ... немесе тауар
туралы ақпарат ... ... ... ... ... әдісі жасырын камера түрінде ... ... ... және ... ... ... бағытталса
әртүрлі мінездегі стимулдар ... ... ... ... ... жарнама агенті өзінің құпиялы ... ... ... кіре ... Күші және ... ... стимулдар
түрлі болуы мүмкін теріс(мысалы, штарф, қорқыту) және ... ... ... ... (мысалы, бір ... ... ... ... ... үшін ... және ... жүйелі(мысалы, көтерме ... ... ... ... ... ... бар (барлық
мүмкіндікті жеңілдіктер, сувенирлі сыйлықтар) материалсызға лоторея,
конкурс, жарыстар ... ... ... ... үшін ... ... ... - өзі туындамайды, ол оның қанағаттандыру
әдісімен, ... ... ... ... оны ... ... асады. Жарнамалаушылардың арманында, адамдарда
шаңсорғышқа ол сатылымға ... ... ... ... ... ... «тегін» уақытты және ... ... ... ... ... тура ... ... Адамдар сатып алады
психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өйткені, ... ... ... ... ... жарнама мамандары үш психологиялық күйдің ... ... ... не ... ... біледі және оны түсіндіре
алуы мүмкін;
• 2.Адам өзіне, ... ... есеп ... ... ... түсіндіре алмайды;
• 3.Адам өзінің күйін және оның туындау себебін ... және ... күй бұл ... анализі. Адам жоғарлаған ретте
қажетілігін қанағаттандырады онда бірінші орында ... ... ... ... бір ... топқа қатысы, ... ... ... ... асуы.
Адамның қажеттіліктері келесілер:
Объективті қажеттілік бұл болашақ ... ... ... ... ... және жоғары қажеттілік. Тауар бар
олар ... ... ... ... бұл ... ... ... пайдаланушының санасының фактысы болған жоқ.
Саналы қажеттілік. Адамның бетін тауарға ... онда ... да ... тудыру- өте қиын, әлек ... ... ... ... ... айналады. Адам өмірде өзіне не
жетпейтінін білетін сияқты және ... ... ... онда ... үшін ... білу керек.
Қанағаттану нұсқаларын іздеу. Адам ... біле ... ... ... әдемісін, арзанын, жақынын таңдайды. ... ... ... ... ... алған затты қолдана адам ... Ол ... алды ма? Егер ия, ... ... ... күш, уақыт жұмсамай ол сол ... ... ... ... бір ... әруақытта сатып алушысы болады. Егер ... адам ... ... ... ... ... даму ... жарнамалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... әлі қалыптаспағанда мықты
жақсы ойланған ... ... ... ... Оның ... ету ... иландыру, сендіру және ... ... ... ... ... ... ... маркасы, өнім шығарушы фирма, сауда ұйымы ... ... ... ... ... жоқ, оның ... ... сатушылардың бәсекелес үшін күресі алады. ... ... ... ... оны тек пайдаланушының ... ... ... Олай ... ... ... жылжу әрекетінің
ролін ... ... үшін зат- бұл ... ... ... оның ... қабылдау адамдарды сатып ... не одан бас ... алу адам ... өзі туралы басқаға айту, оларға өзі ... ... ... ... адам ол туралы басқалар ... ... ... ... алу адамда қорқыныш ... ... ... алу процесінде адам таңдау ... ... ... ... бас ... ... ... өкіну, күмәндану болуы
мүмкін.
Қажеттілік мотивтер. Адамның ... ... қиын және ... Ол ... және ... ... және уақытша, оң және теріс
болуы мүмкін. ... іс үшін ... бұл ... ... келесі түрлерге бөлуге болады.
Эмоционалды мотивтер оған талпынуға қатысты ... ... ... ... басқадан өзін ерекшелейтінді таңдау;
таңқалдыру ... ... ... ... қорқынышты жеңу;
әуесқойлықты қанағаттандыру; өзін жайлы сезіну:
Рационалды ... оған ... ... есебінен адамдарды
қабылдауға ... ... ... ... ... баға,
мәңгілік, үнемшілдік, тәжірибелік.
Пайдалы мотивтер. Олар ... ... ... ... ... қызықтырады, кепілдеме уақыты тез және
сапалы жөндеу сияқты. ... ... ... ... ... ... және сапалар кіреді: сенімділік, ... ... ... пен ... ... ... ... және нақты салыстырулар ұстай қамтамасыз ... ... ... алушы өнімнің ішкі түріне ... ... онда ... ... түстің сапалығы, ... ... ... Бұл ... жарнама мәліметінің
басты міндеті ... ... ... ... ... лексиканы
қолдана «қазіргі дизайнерлік», «шешімі», ... мен ... ... ... ... ... өте ... өмірлік. Адамның өмірлік іс-әрекетінде ... ... ... ... ... ол басымдылық жасауға қабілетті.
Атақты ... ... ... ... өзі ... және ... беделін ерекшелеу үшін ... ... ... ... ... ... ... жоғарлайды. Демек, жарнама мәліметін, ... ... ... туғызатындай және жеке ой ... ... және сән ... ... ... ... ... бір сөзбен айтқанда атақтылар жарнамалайды. ... ... ... ... ... үшін ... ... Атақты
тұлғаның қалағанымен таңдалған, ... ... ... ойды ... ... ... ... жарнаманың мақсаты
тек мысалы, сковородканы сату ... ... ... ... өзін ... тырысады, ол сковородканы
сатып алып ... ... ... өзін ... экран әлемімен
байланысты ... ... ... ... ... болады.
Өзін мақұлдау мотивтері. ХХ ғасырдың аяғында ... ... ... асыру формасына айналды. Адамдар өзіне мүлде керек
емес ... ... ... ... оның ... өзін ... адамдарға пікірлес затты ұсынады. Пайдаланушы оны
басқадан ерекшелену үшін ... Адам ... жоқ ... ... ... ... бір ... қалайды, басқада бар нәрсені
басқару. Мұнымен жарнаманың екі ... ... ... ... және бәсекелес арқылы терең бағдарланады. Ол
екі ... ... ... ... «Мынаны сатып алыңыз
ол ешнәрсеге ... ... өзін ... ... ... бәрі
бір біріне ұқсайды.
Дәстүрлі мотивтер бұл ұлттық ... әр ұлт ... ... ... негізделген. Терең ... ... жиі ... ... ... ... үміт, өзін
қанағаттандыру, шығармашылық ... ... ... ... ... ... қолдану анализі. Мотив анализі ... не ... білу ... ... түрі ... алу ... бұл пайдаланушылардың өзіне түсініксіз күрделі
психологиялық құрылым. Сатып ... ... ... ... ... бағыттала эмоционалды мәжбүрлі әрекет етеді.
Мотивациялық анализде өндіруші ... ... ... ... жауап береді.
• Неліктен пайдаланушы ... мен бұл ... ... ... Бұл ... мен өзім үшін не ... едім?
• Мені сатып алуға не сендірер еді: ... ... ... ... зерттеуде сатып алуға ... ... ... табу үшін ... ... алушыға жарнама сұрақтардың
психологиялық анализінің көмегімен жүзеге ... ... ... ... ... ... не итермелейді;
• сатып алудан адамдарды не ... ... ... алу ... қалай туындайды,
• бұл сатып алудың, басқа сатып ... ... ... және ... ... ... мотивацияны кеңейту және
оған кедергі ... ... үшін ... Бұл ... жарнама пәнге емес ... ... ... ... ... ... Ол ... сиволикалық деңгейде
жұмыс жасайды.
Сабынды сатып алу ... ... ... ... ... сауалнама әдісінен білгендей, ... ... ... ... ... қандай қасиеттері маңызырақ ... ... ... ... бәрінен бұрын, жууы және ... ... оның түсі және ... Сол ... ... сабынды бергенде 70% жуығы келесілерді меңгерді: оны ... ... ... ... ... ... Олар үшін ... негізгі маңызы бар, оны олар өзінің әрекетімен ... ... ... бұл ... ешкім есіне түсірмеді. ... да ... ... ... ... оның ... ... әлеуметтік топтың өкілдері жарнамадан әртүрлі ақпарат
іздейді. Менеджер ... ... яғни ... кең ... ... ... бұл адамдарға жарнама заттың жоғары
сапалығы ... айту ... ... ... ... деталсыз
нақты бейнелеуін талап ... ... бір ... сатып алуда әйел
мен еркектің мотивтері ... ... ... ... үйді
жұмыстан шаршап келгенде демалатын жер деп ... ал әйел ... ... ... ... ... ... бөле бастады. Әйел
сабынға қарағанда ... көп ақша ... ... сабын оған
тек тазалық ал крем әдемілік береді.
1 бөлім бойынша ... ... ... ... ... ... және жарнаманы қолданудың психологиялық ... Онда ... ... ... мотивация психологиясы,
яғни адамның тауар ... ... ... ... ... ... ... таным процестерінің ролі онда адамның зейіні,
қабылдауы, ... ... ... ... ... ... ... маңызға ие.
Жарнама іс-әрекеті- қоғамдық сананың бір ... ... білу ... ... ... ... ... табу, психологиялық әсер ету ... ... ... ... ... ... ... арасында жеке және ... ... ... ... ... ақпараттар әлемінде өмір сүреміз, оның ... және ... ... ... таңдаймыз. Жарнама ақпарат
берудің бір жол.
Жарнамада ақшаны босқа шашу мына ... ... сату ... ... монополист билік жасаса;
• сатуды жарнамасыз ... ... ... ... ... көлемін ұлғайтуға қандайда бір ниеті болмаса;
Олай ... ... ... ... ... қажет және міндетті түрде, ... ... ... Мұнда өзекті мәселе кім ... ... ... ... ... білімі ерекшелігі қандай. Мұны ... ... емес оны құру ... де білу ... ... ... де қандай жарнама шаралары ... ... ал ... болатынын анықтау маңызды.
Қазіргі уақытта зерттеу мақсатында сатып алу құлқының ... ... ... психоаналитикалық әңгімеде,
топтық психоанализде, проекциялық және ... ... ... кең ... ... ... шаралар психотехнологияларының
Қолданбалы мәселелері.
2.1 Кері байланыссыз жарнамалы шараларды қолданудың психотехнологиясы.
Жарнама ... кері ... және кері ... ... ... Біріншісі нарық ... ... бұл- ... ... ... ... ... хабарландыру
тақтасы, ... ... ... бұл- ... ... ... бойынша жарнама.
Жарнама клиенттерінің психологиялық ерекшеліктерін ескеру ... ... ... ... ... ... керек. Мұнда өзекті
мәселе кім ... ... ... оның жынысы, жасы, білімі ерекшелігі
қандай. Мұны ... ... ... емес оны құру ... ... ... Жарнама компаниясының процесінде де қандай ... ... ... ал ... ... ... ... жарнама. Газет- жаңалықтардың таралуына ең қолайлы
құрал. Егер ... ... ... бай ... ... ... жарнама әрекетін кеңейтуі мүмкін. Барлық шыққан ... ... ... ... ... газет клиенттің қолына
түседі және оқылады соны ... ... ... ... ... қандай адамдардың аты оған сай ... біле ... ... ... барлық компаниялар (немен ... ... ... ... ... ... мақсаты біреу-
оқырманның зейінін аудару үшін бақталасу. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... газеттен тек біреуі
графикамен ... ... ... ... ... ... білу керек. Бұл 49 газеттің жарнамаға ... ... ... ... ... жұмыс істеуі өндірушілердің
өзіне пайдалы, алайда газеттің ... ... ... ... ескереді. Демек, қолданылған жарнама типі түсінікті
жақсы оқылатын ... ... ... ... ... ... ... жақын, беттің оң жағына орналастыру керек
деп ... ... ... ... ... Зерттеулер көрсеткендей, оқырмандар ... ... ... ... ... белсенді оқиды. Бұл ... ... ... ... ... қарағанда кейбір
жарнамалық жариялымдар графиканың көмегімен өзіне көп назар ... Егер ... да ... жақсы болса, ол ұсынылғандардың
барлық ерекшеліктерін және артықшылығын бейнелейді оны ... ... ... және ... қолына бере ... ... ... Дәл сол ... әлі ... ... ... кезінде бірнеше сюжет қоса отырып және ... ... оның ... ... таныс екеніне сүйене, оны ... ... Бұл ... ... және теледидарда кең қолданылады,
бірақ газет жарнамасы оны ... көп ... ... ... ... көре отырып ... ... ... ... ... ... ... ескерту;
• «тегін» деген сөзге акцент жасау;
• ұсынысты аттың астына ... ... ... ... ... ... газетте жарнаманы кім жариялайды соны бір ... ... етіп ... ... ұсынысыңызды тоқтатпайтын фразаны қосу. Бұл ... ... ... адамдарға ұнайды, кейде ... ... ... ... ... ... үлкен шрифтпен жазу
керек, ... ... ... ... ... ... ... түс қосу керек. Бұл ... ... ... ... ... ... көк, қоңыр түстер
сай келеді. Түссізге қарағанда төрт ... ... ... ... ... ... сөздер ұсыныстар, абзацтар ... ... ... ... ... оны оқымас бұрын итермелейді;
• копанияның атын ... ... ... ... ... ... нәрсені ескеру жарнамада ... ... ... ... ... ... ... негізгі идеясы
жаңалықпен байланысты болуы керек, егер бұл ... ... ... ... «New» ... бұл ... жазуда
емес.
Жарнама жазылған барлық басылымдарды мамандандырылған ... деп ... ... ... және ... жарнамалық
материалдарға байланысты өзінің психологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... бұрылуы, жапсырмасы, қосымша беті ... ... ... ... ... ... өнімнің
типінен тәуелсіз ереже бойынша кездейсоқ ... ... ... ... ... ... ... бірінен қалай ерекшелеу, бір ... ... ... ... ... бөліп шығару. Үлкен көлемді жарнама
газетінде «Хабарландыру ... ... ... ... ... хабаландыру өте көп. Оқырманға өзіне сай ... ... ... жарнамалық хабарландыруды газетте көп емес,
тиімдірек басу ... ... ... ... кең
қолданылады. Мысалы фондағы ... ... ... ... ... түрлі размердегі хабарландыру басылғанда көрінеді. Сонда
үлкен хабарландыру фондағы ... ... ... ... ... хабарландырудың авторлары саналы сезінбей
қаламай өздерінің күшті ... ... ... келеді. Таза
пихологиялық жағынан оқырман ... ... ... ... ... бұл ... ... болады. Кирилдік және
латындық текст ... оңға ... ... ... ... оң жол солға қарағанда жақсы көзге ... ... ... ... назар аударуды 30 % ұлғайтады.
Газет жарнамасы көп ... ... ... ... жалғасуы анықталмаған. Ол есте 2-4 күн ... ... 1-2 апта ... ... 1-2 рет ... тартушыға көп сатып ... ... ол ... көп ... ... ... ... басылым тек бір нәрсені кепілдейді-
жарнамалық ... ... ... ... тең ... газеттің жарнамалық ... бұл ... ... ... кең ... ... ... түрлі
сатылу, адамдар көп жерде тегін ... ... ... үй,
вокзал, кинотеатр, көріністер) үйлердегі жәшік ... ... ... ... ... жеткізу; тарату зоналары: аудан,
қала, ... ... ... ... үшін, өзінің бәсекелестерінің
жарнамалық хабарландыру санын ... ... Егер ... хабаландыруы көп болса, онда оның ... ... ... үшін жоғары. Бәсекелестің хабарладыруы аз болса
газетке өзінің ... ... ... ... болады. Бұл
жарнама таратушы үшін өте күдікті ... ... ... үшін ... ... жанамалық хабаландырудың анализі келесілерді
көрсетеді.
-хабарландырудың ... тік ... ... ... ... ... ... -14% олардың жартысы фото сурет;
-ірі жоспармен жазылған барлық фото ... ... ... ереже бойынша кәдімгідей;
-көбіне қара фонда ашық ... ... аз ... аты ... ... іліп алу үшін» және «құлақ іліп алу ... ... ... қабылдау -4%;
-мотивациялық жарнамамен хабарландыру -26%;
-жарлық беруші райды ... ... ... ... ... ... фильмдермен,
кітаптармен, теледидарлық материалдармен, мифлогиялық бейнелермен;
-сұрақтармен ... ... ... -7% ... ... тек ... ... қолданылатын хабарландыру -5% (төмен баға- ... ... ... сұраныстағы тауармен ... ... және ... ... ... құны оның ... орналасуына
байланысты. Зейінін аудару көзқарасы бойынша ... ... ... ... Бұл ... және соңғы жолдар, олар
үлкен дәрежеде оқылатын сөз ... және ... ... Сол
жақтағы жоғары бұрыш тиімді деп ... ... ... ... ... ... ... ол жиі есте
сақталынады деп ... ... ... көрсетендей,
тиімдісі жарнаманың беттің төрт ... ... ... ... ... жиі ... аз ... көбірек ықпал етеді.
Журналдағы ... ... өзін ... ... құрал. Мұнда оқырманың көңіл-күйін ... ... ... көп ... беру ... ... жарнамаға қарағанда журналдағы хабарландыруға көп уақыт
бөледі. ... ... ... қарағанда ерекшелігі бар.
Адамдардың бір компанияға қарағанда ... ... ең ... ... ... бұл сенім. Мұнда сенім ... ... ... ... ... ... ... жарнамаға
негізделмейді бірақ ол маңызды рол ойнайды деп ... ... ... ... ... деп ... оған сенуге болады,
онда өзінің ... ... ... ... ... ... жарнама адресаттың психикасына саналы ... әсер ... ... ... ... оңайырақ. Бұл
жағдайлар қатарымен ... ... ... ... бұл ... ... артық көретінін анықтауға мүмкіндік береді.
Екіншіден, түрлі түстерді кең ... ... егер ... тәуелді болса. Мысалы, киім ... ... ... ... ... ... журнал ... сай ... ... ... ... ақпарат білу ... ... ... ... журналдағы жарнама өнім туралы көптеген мәлімет білу
керек: Онда ... ... ... ... ... ... ... құрайтын, және нарық тауары туралы ... ... ... ... оның ... ... береді;
Пайдаланушы үшін белгілі журналдағы жарнама болуы керек: достық
сенімді ... ... ... абыройында көрсете алуында,
эмоционалды сөйлейтін тәсілдер;
Кейбір ... ... ... ... ... ... ... оқиды. Себебі, журналдағы жарнама
суретке қарағанда ... көп ... ... ... ... ... ... Оның ерекшелігі құнының арзандығы, алайда ... ... ... ... байланысты теледидардан ұтылады.
Дауыстың жақсы безендірілуі диктордың даусы, есте ... ... ... фон музыка беру радио жарнаманы ... ... күні бойы ... ... ... өшірілмеуі мүмкін.
Көбісі әсіресе радиостанцияда тек музыканы ... ... ... ... ... ал ... арасында жарнама адам ... де ... ... ... ... ... фирманың атауы
және мәліметі есте ... ... ... ... ... жету ... ... роликтер зейін аудару үшін ... ... олар ... ... ... ... істелінген
радио жарнама тыңдарманның ... ... ... ... ... оның ... байланыстыра таңдалған дауыстарды жиі
қолданады. Бұл ... ... ... күлкінің дауысы ... ... ... - ... ... бір көп
уақыт өткізуге ... ... ... - бұл фон. Ол ... ... назар аударуды талап
етпейді, оның пайда болуына адам тек өмір ... - ... ... үшін ... ... ол сол ... ... эфирде тыңдауы мүмкін. ... ... ... жете ... күші ... қайталануында, қысқалығында. ... ... ... артықшылығы, оны азанда да ... және ... ... ... ... ... түсінік туындайды.
Теледидардағы дұрыс уақыт алғашқы жарты күн 3-ке ... ... ... ... өте ... Бұл ... ... тыңдарманның
аудиториясы теледидар көрерменін өзіне баурайды. Басылған сөздермен
салыстырғанда ... ... кең ... онда ... ... ... тоны күшейеді.
Психолог жарнамалаушының ... ... ... тиімділік
ұзақтығы 30секунд, бірақ, басқа көзқарастар бойынша ... ... ... ... ... ... ... алу керек. Зерттеулер
көрсеткендей ... ... ... ... егер диктор ... тез, көп сөз ... ... ... өсуі онда әзіл ... ... Тыңдарманның зейінін аудару ... оның ... ... үшақ секунд бар екенін естен шығармау
керек. ... ... ... ... ... ... ... ма соны ... алу ... ... ... ... ... бір немесе ... ... ... ... басқанды жақсы көреді. Бұл радиоканалдағы ... ... ... деген сөз. Радиоканалда ... ... ... болуы мүмкін.
Жанама жарнама бұл ... ... дәл осы ... ... ... ... есебінен қалыптасады.
Теледидардағы жарнама. Теледидардағы жарнама өте қымбат, атақты.
Бұл оның ... ... ... екен ... сөз ... ... құралдарының ішіндегі ең ... Ол ... ... ... ... ... ... сатып
алушыға саналы және бейсаналы әсер етуге ... ... ... ... ерекшелігі бірішіден, дауыстық және
көру ... ... ... кез-келген үлкен жарнама
құралымен салыстырғанда телесериал уақытында ... ... ... ... ... қабылдауы маңызды.
Теледидар- бұл дауыспен шығатын визуальды ... ... ... ... ... сай ... басында көрінеді сосын дауыс
қосылады, ал кейде ... ... ... ... кеңейтеді.
Жарнама тиімділігін анықтағандардың айтуынша, минуты ұзақ стандартсыз
жарнама жақсы ... есте ... ... екі ... ... ... назарын аудару үшін ... ... үш ... ... Егер бұл ... ... ол
адресаттан қалып кетеді. Сондықтан ... ... ... ... басында айту керек. Басында айтқанды дәл сол сөздермен,
мағынамен соңында айту ... ... ... ... - бұл
жарнамалаушы тауарды бірінші ұсыну мүмкіндігі. Тек ... ... ... ... ... ... шаралары
сияқты тележарнамада әзілді қолданудың маңызы бар. ... ... ... ескеру тиімді - сатып ... ... ... ... емес ... ... ... өзіне қарағанда,
оның формасы сақталған жарнама дұрыс ... ... ... ... фирмасын құрайтын не өзінің өнімін ... ... ... үшін ... Ол ... ... ... атымен байланысқанын қалайтындар үшін жақсы. Теле
жарнаманың қызметі аз ... ... ... жаңа ... ... ... үшін ... не қызметтің кең байланысын ... үшін ... ... ... ... ... ... рол
ойнайды, өйткені, пайдаланушы телебағдарлама бойынша таныс ... ... ... ... ... өзін ... ... тележарнаманы қолдануы мүмкін.
Тележарнама мына нұсқаларды ... ... ... Олар ... документалды,
мультипликациялы. Оның мәртебесі-пайдаланушыға психологиялық ... ... ... Кемшілігі-дайындалу құнының жоғарлығы, эфирдегі
уақытының ... ... емес ... ... ... ... ауа-райын беру кезінде экранда логотип, эмблема,
ұран ... ... ... ... болуы. Мысалы,
телебағдарламалық конкурста сыйлық ... ... ... ... Бұл
жағдайда бағдарлама жүргізушісі фирма атын ... ... ... ... ... ... ... ол әйтеуір бір кадрдың
көзіне түседі. Тележарнаманың басқа нұсқаларына ... ... ... ... бұл ... адам оның арқасында ... ... ... ... ... ... қатысуы.
Бесіншіден, ... ... ... ... сөз ... ... ... қатар фильм көрсету кезінде. Бұл өте ... ... Ол ... анық жеңіледі, өйткені фильм
көруге ... ... ... мен ... ... ... аз қарайды.
Алтыншыдан, жарнама теледидарда емес тек оның ... ... ... қысқа, оның ұзақтығы 15-
20секунд, кең түрдегі ... одан да көп ... ... ... белгісі не нарық маркасы) фирманың атуы, сонымен
қатар, ... ... ... ... ... ... ... ақпарат қосылуы мүмкін. ... ... ... ... кинолар қолданады. Роликтің негізгі ... оның ... ... еске түсіріп отыру. Кең түрдегі ролик ... ... онда ... ... ... ... жеңілдіктер көрсетіледі. Мұнда сценарилер мұқият қаралады.
Кең түрдегі роликтің ... ... онда ... ... ... ... қолданады.
Жарнамалық ассоциативті ... ... ... жүзеге асады. Мұндай роликтің ... ... ... қызықтыру. Мұнда бастысы сюжетті ... ... емес жай ... не ... еске ... Басқа
роликте тікелей ассоциативті ... ... ... ... ... ... ... кең түрдегі роликтер ойын
киноларын, мультипликация, ... ... және ... ... ... ... ... тележарнамада ең бастысы
табиғилық және динамикалық. Динамикалық тақтада- ... ... ... және ... мұңлы бола бастайды. Табиғилық болмаса
ролик ... ... ... ... ... ... шын ... көрсете алмай ... ... ... ... актрисалар оларды байқау қиын емес.
Жарнама ролігі ... ... ... қолданады:
• ықпалдың тиімділік анализі;
• видео қатардың символикалық ... ... ... ... ... ... видео клипті идеалды модельмен салыстыру;
Зерттеу нәтижесінде идеалды және ... ... ... ... Идеалды жарнама үйлесімді, жеңіл, қазіргі
заманға лайықты ... ... Бұл ... ... жарнама
мәліметті тітіркендіргіш, ішпысарлық әуре болып қабылданады. Жоғары
сапалы және ... ... ... ... оптимистілігімен байланысты. Тележарнаманың басқа
маңызды бағаланатын ... оның кең ... ... ... өзіне тартушылығы.
Қабылдаудың психофизиалогиялық ерекшелігі экрандағы бейнелерге
өзінің ... ... ... оңдағы қимылдар, оңнан солға қарағанда ... ... ... ... солға және төменнен жоғарыдағы қимылдар
қарсы ... ... ... кадрдың тез жиі ауысуы, әсіресе теріс эмоция тудыруы мүмкін;
Сыртқы ... ... ... ... ескі түрі ... дейін, жарнамадағы тауардың кең жайылған түрі ... ... ... ... ... оған шығын 15% дейін құрайды.
-барлық размер және формадағы жаймасы;
-жарнаманың түрлі құрылуы, шатырлы ... ... және ... сөз;
-видеотақта;
декоративті көшедегі сағаттар;
-белгі қою, көше бойына орнату;
-кең ... ... ... жарнама;
-спорт іргетасындағы, транспорттағы сыртқы жарнама;
Сыртқы жарнаманың объектісі тек жарнаманың кең ... ... ... ол қала архитектурасының элементі ретінде.
Сыртқы жарнаманың екі түрі ... деп ... ... ... ... ... ішкі ... жағында болады.
Бұл екі ... түр қала ... ... ... ... ... ... тиімділігі, басқа ақпарат
құралдарынан ерекшелігі, жарнаманың таралуынан ... ... ... ... ... ерекшелігі теледидар сияқты
миллиондаған ... бар ... ... ... ... және оған ... міндеттемелерді жеңілдетеді. ... ... ... ... ... ... ... мәселе туындайды. Сыртқы ... ... көру ... ... ... оқу үшін және бейнені
көру үшін бірнеше секунд артылмайды. Бұл ... ... ... болуды, олардың ... ... ... ... ... ... жарнамаға мына парметрлер ... ... және ... ... ... ... ... нүктесін ескеру ... ... ... ... бара жатқан
адамның көру бұрышы түрлі болады. Автокөліктің ішінде ... ... ... ... ... көру ... ... болады.
Сатып алушының зейінін аудару үшін сыртқы ... ... ... ... әсіресе кешкі түнгі ... ... ... тәсілі, ұсынылған тауармен байланысты ... ... ... ол ... ... көшемен, ғимаратпен
сай келуі тиіс.
Сыртқы жарнаманың парадоксы- ол ... ... ... тиіс деп ... ... ... ... фирманың
аты жеткілікті таныс болады. Текст ... ... ... ... ... ол ... ... бейнесіне сәйкес,
бейне құру керек. ... ... онда ... ... ... көру ... есте сақталады. Плакатты ... ... ... да ... (жол, көше, ғимарат).
Күнге қарағанда көлеңкеде тұрған ... ... ... ... ... ... ... жиі орналасады, алайда
психологтарға жақсы ... ... ... жол ... ... қабылданады. Кейде жарнама жайылымдары автокөліктің жүруіне
қарама-қарсы ... ... ... ... ... тиімсіз.
Кейде жарнамалаушылар, суретшілер, дизайнерлер жарнаманы адам
емес ... ... етіп ... Егер ... ... бар ... емес жарнама плакатын ұсынса- шрифт, ... ... бұл ... ... ... ес, ассоциативті
ойлау, эмоцияға зиян ... ... ... көлемі адамның
когнитивті мүмкіндіктерін ескеру керек. Жарнама ... ... олар ашық көп ... ... ... ... ... барлық күшімен өзіне қаратқысы ... ... ... ... ... және ... қызығушылық таңғалдыру тудырады.
Оның мәліметінің маңызы аз, ... көп ... Ол ... жай ғана ... ... ... фирма туралы оның бар
екенін еске түсіреді. Ол басқа ... ... ... ... ... Олар ... дуалда, ғимараттың шатырында,
транспорттың ішінде жүзеге асады. ... ... ... ... ... ... ... түсіру.
Жарнаманы өңдегенде оны қолданудың бірнеше ережесін ... ... ... ... ... үшін 7-9 ... ... керек. Шрифт ашық, ірі екі үш ... ... және оңай ... ... керек. Текст қараңғыда
қиындықсыз оқып кете беретіндей қысқа болуы ... ... ... ... ... көп уақыт кетіп жатады өйткені, олар ... ... ... жатады. Хабарландыру тақтасында екі ... ... ... ол ... ... жүрген сөз, адамдарға
сенімді түрде әсер етеді. Бұл сөз- ... ... «Дәл ... ... Бұл ... түрлі- көшеде болғандардың
бәріне ... Оның ... ... ... ... ... ... нарықтағы тауар жылжиды. Оның
артықшылығы бір аудиторияға ... 20 ... одан да көп ... ... Автобуста, вагонда, ... ... ... ... ... ... ... уақыт жеткілікті.
Мұндай ... ... ... ... ... ... ... басқа маңызды ерекшелігі- бір аудиторияға ... ... ... ... ... жолаушылар сатып ... ... ... ... ... ... ... графикалық безендірілген жарнама текстін қоюға болады.
Транспортта ... екі ... ... ... және салон ішінде әрқайсының өзінің шектеуі
және тиімділігі бар. Сырттағы ... бәрі ... ... тек
ішінде отырғандар. Демек, жеке ... бар ... ... ... ... ... хабарландыруды мазмұнды кең ... ... ... кетіп бара ... адам ... ... отырады. Сырттағы ... ... ... болу ... ... ... оқылатындай әріптерінің
үлкен болуы, ... ... ... сөз бір көргеннен
оқылатындай болуы тиіс. ... ... ... шрифтер
қиын оқылады және ... бұл ... мен ... ... ... ... /64,80б/
2.2 Жарнамадағы суггестивті психотехнологиялар.
Психоаналитикалық бағдар тәсілі.
XXғасыдың ортасында ... ... ... ... негізгі іс-әрекеті болды. ... ... ... ... ... үшін ... ... табуды
психоанализден іздеді. Психоанализдің кеңеюі көптеген ... ... ... және ... дәстүрлі әдістерді
елемеуге әкелді.
Тауарға деген ... ... ... екі ... ... толық қанағаттануы бұрынғы мүліктенумен сияқты;
-барлық жоғарлаған өнім ... ... ... ... ... ... ... Огилвидің айтуынша, өнімдер арасында
көп болған сайын, ... ... ... ерекшелігі көп ойнамайды.
Дәл осы уақыттарда пихологтардың ... екі жаңа идея ... ... бар ... қанағаттанбау сезімін тудырып
оларды ... ... ... ... насихаттау;
2.пайдаланушының бейсанасында сақталушы стимулға бару ... ... ... ... сөзі ... жаңа бағыт құруда ұран болды.
Эксперименттер көп ... ... ... ... ... көрсету кезінде экранға балмұздақ ... ... аз ... ... ... оны ... ... нәтижесінде
балмұздақтың сатылуы кеңейді. ... ... ... ету ... ... ... жаңа ... бірақ ол шешім қабылдауда тиімді.
Жарнамаға ерте психоаналитикалық екі ... ... ... ... ... тартымды болу керек; екіншіден, негізгі
татымдылығы кең ... ... ... ... психоаналитикалық концепцияларды
кең қолданады Мысалы, транзакт ... ... үшке ... ... үлкен ата-ана жарнама роликтерінің көпшілігі дәл ... ... ... ішкі ... қызметінің бірі- ойын-
сауық, демек демалу және ойын ... ... ... «проблемалы
бала» есебінен құмарлық ойындар сәтті жарнамаланады. Ішкі ата-ананың
қызметінің бірі ... ... ... ... ... ... ... балаларды ата-аналар мәжбүрлейді. Сондықтан тіс пастасының
жарнамасын ... мен бала ... ... ... ... маңызды тәсілін көрсете отырып балалық ... ... ... өзінің ролін ойнайды. ... ... ... және жаю өте ... ... әсіресе қызықтыратын
көрінетін жерде олардың санының көп ... ... ... ... ... үлкен дүкендерде ... ... ... да бар. ... өздеріне не ұнайды соны алады сосын
ата-аналарына төлеуге мәжбүрлейді. Тауарды ... ... ... бірдестен жоғарлайды әсіресе сусындар, чипсы. Енді ... ... өз ... мотивін түсінбейтін адамдарды
әлеуметтік бағдар басқарады. Бұл ... ... ... ... құлқын анықтау кілт сөздері ... сөз, ... ... ... ... түсіну үшін пайдаланушыға
жарнаманың ықпал ету ... ... ... мәні ... ... ... көрсетуші ... ... ... ықпал ететін тағы канал болуы мүмкін. ... ... ... ол ... ... әрекетте барлық
қатысушылардың құлқын қатынасын ... ... ... өзін ... берушілер де пайдаланушы да және ... да ... ... ойсыз талпыныс әрқашан оған ... ... ... ... ... ... жарнама «Сатып алыңыз!». Бұл жақсы тауар. Тауар расында
да ... ... да ... ... ... ... сапасына
сенген кезде жарнамаға сене бастайды. Бұл сапа біздің ... ... біз ... ... ... және ... ... Бұл жағдайда ешкіммен спорласпауымыз керек. Біз барып
сатып ... ... ... қазіргі адам өмір сүре алмайды.
Адамдарға ... зат ... ... ол ... деп ... және оған ... ой ... Адамдар көп
нәрсеге зейін аударады бірақ, өзінің алғанының қасиетіне ... ... ... ... ету ... және ... ... кең қолданылады. Бұл психиканы ... ... деп ... ... ... ... ... фактыны
сеніммен айтса, ол мәселені критикалық бағалау ... ... ... ... ... ... ықпал етеді оның
ішінде ... ... де. ... ... және екінші жоспары
болады оны ... және ... ол ... ... ... өзгертеді. Сөйлесуде адам субьективті ... ... ... не ... не ... ... ... басқа адамның санасын басқару тәсілі, ол
жарнамада көп ... ... ... Гипноз тәсілін АҚШ-та екінші
дүние жүзілік соғысты ... ... кең ... ... саласында. Сатып алу құлқын зерттеу ... ... ... ... ... ... адам импульсивті сатып алуға бейім. ... 90% ... Бұл ... ... қымбат заттарды да
сатып алады.
Екіншіден, тауарды ... ... ... сенімін жарнама
өзгертпейді, егер бұл ... ... ... сатып алушы ... ... ... ... алады.
Үшіншіден, сатып алғысы келіп тұрған ... ... ... ... ... ... ... ақырындайды, көзінің
қарашығы кеңейеді бұл гипноздық транстың ... ... ... көзі ... ... ... ... 50-60
рет, босаңсыған жағдайда 20 дейін әине одан аз жыпылықтайды. Джеймс
Викари ... ... ... зерттеу жүргізді. Онда анықталғандай,
әйелдердің көзі тауар ... ... ... ... 14 ... ол транстық жағдайда болады. Айналадағы тиімді молшылыққа
гипноздалған әйелдер өз таныстарын ... ... ... ... ... жәшіктерге сүрініп, таяу ара ... ... ... Әйелдер өз арбасын толтырып бақылаушы
прилавкаға бағытталғанда ... ... ... минутына 25
дейін кеңейеді, ал чек ... ... ... ... даусын естігенде минутына 45 дейін жыпылдайды.
Зерттеуден кейін ашық және ... ... ... ... ... сары және қызыл түс ... ... ... көк түс ... әсер ... Жарнама қызметкерлері
сөйлейтін орамаларды да ... оны ... ... ... ... ... ... Зерттеулер көрсеткендей, әйелдер сатып
алуға ... ... ... тастап кетеді. ... көз ... ... ... ... ... ... тауарлар белгілі бөлектенген орында ... ... ... көп ... ... ... ... күштірек өзіне
тартады.
Сатушы құлқында гипноздық транстың белгілерін көру қиын ... ... ... ... ... трансты индукция; импульсивті сатып алу ... ... ... ... ... ықпал ету
процесі ол ... жеке ... ... ... ... ... сынайтын сананың төмендеуімен байланысты. Анықталған
әрекетке ... ... ... құру ... ... жүзеге
асады. Иландырудың жолы адамның ... ... ету ... ... мен ... ықпал етуден тұрады. Ықпал ету күші ... және ... ... ... ... суггестор
беделіне байланысты. Иландырушы ... ... ... келсе эффект күшті болады. Түрлі ... ... ... ... илануды сезіну деңгейімен
иландыру ықпалын субъективті ... ... және ... ... ... ... ... Сенімсіздік өзін төмен бағалау, ... ... ... ... ... ... иландыру, кейбір
психикалық күйлер: стресс, ауру, шаршау; мағлұматтың ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері. Кілт сөзіндегі нақтылық ... ... ... ... ... ... тиімділігін
жоғарлату. Абстрактылы түсініктер иландыру ... ... ... және ... ... сөзін айта беруді
әсерлендіру қиын, сапалы ... ... ... ... ... ... құрттаған, қышқыл. Дәмін түсіну ... ... ... қашу ... ... ... күмәндана
отырып қарсы шығады. Жарнамада дәрілік құралдарды айтқанда ... ... «Ол ... ... ... динамика. Суггестияның күшті құралдарының бірі, сөздік
динамиканың ... ... бірі сөз ... ... ... ... мен нәзіктігі; интонация байлығы; ... ... ... ... жоғары адамдарда жоғары, демек көп ... Ал ... ... ... ... ... ... ықпал ету. Екі таныс сөздерді
қолдана ... ... ... ... ... ету ... Олардың
кейбіреуі тек эмоция тудырып қоймайды сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... күйінің бірнеше техникасы бар.
Транстық құлықты көрсету. Жарнамалаушы ... ... ... ... ... бір ... бірнеше кейіпкердің
транстық құлқын бейнелейтін ... ... ... Адамда
тауарды сатып ала аз уақытты трансқа енеді. Жарнама ... ... ... индукция техникасы болуы мүмкін.
Табиғи трансты күй ... ... ... ... ... ... жағдай. Жарнамада кейіпкерлер судың жағалауына
қарайды және автокөлікте ... ... ... көрсетеді және
табиғаттың ұмытылып ара жатқан жерлері ... ... ... ... ... жайлылық, ыңғайлылық, тыныштық.
Санадағы артық жүк арқылы трансқа ену бір ... ... ... ... фильм сюжетін тез кадрдегі картинаны
көрсетеді онда сөздің ... ... ... ... білу ... ... жарнамалаушы тауар
есебінен шешілетін ... ... ... онда ... жерден қолына алады және оған ... ... ... ... ... ... ... соңғы моментке дейін
нені жарнамлағанын таппайды. Оның күйі бұл ... ... ... жақын. Мұндай фонда алған күткен ... ... ... ... ... жақсылықпен қабылданады.
Жасанды және жоқ сөздер арқылы транс күйіне ену ... ... ... сөз ... ... ... көп жоқ сөздермен
жазылады әрбір жаңа ... мына ... ... және ... ... ... егер ол қазіргіні аяғымен басқысы
келсе ... ... ... ... және оның ... терең зерттеу ... ... ... бұл ... ... бұл түрі ... атрибут болудан қалып,
мәдениеттің өзінше бір ... бола ... ... ... ... пайда болуында барлық жаңа сфераны өзіне ... ... ... өсуі басқаруға тырысуға, адамның ең
маңызды ниетіне ... ... ... және ... ... жағдайда жарнамаға ықпал ету ... ... ... ... ... ... ақпарат түрін қамтамасыз
ету шартсыз қызығушылық туғызады, бұл ... ... ... талап етеді. Бейсаналы психика сферасын анықтауда
адамның ... ... ... арасында индивидтің ... 2 ... ... бар. Оның ... ... сүру ... ... ол болмысқа алғашқы ерік ретінде ... бар ... ... ... бұл ... ... күшті
болу қажет, сондықтан ол гипноздық илануға ... ... ... ... тұрмысқа керектіні алуға ниеті туындайды.
Жарнама алдын –ала басқарудың ... ... ... ... бұл ... жан жақты зерттеді оны адамның өмір
сүруінің негізгі тәсілі деп ... ... ... ... ... бар, алайда тек адамның игеруі ... ... ... ... мәні оны ... және адамда
ешнәрсе болмаса, ол ... ... ... ... жарнама
аналогы, ал өсімдіктер және ... адам ... ... деңгейінде. Жалпыға таныс тартымды гүлдер қызметі, ... ... ... ... ... ақпараттар ықпалы, ереже
бойынша өзін сақтау рефлекс ... ... ... ... қандай ерекшелігі ... да оң ... ... ... да ... ... байланысты қазіргі жарнамада бірдей
емес ... ... ... ... бөлуге болады.
1.Тұрмысты игеру- ... ... ... ... ... ... біртіндеп шаршайды. Жарнаманы ... ... ... ... ... ... игерудің түрін кеңейтуге тырысады
(саяхат, спорт, ішімдік сусындар). Олар дені сау болу ... ... кең ... ... ... игеру- кез-келген тірі жан ... ... ... Ол өзі ... кез-келген нәрсені аузына салуға
тырысады, мұны баланың ... даму ... ... ... ... ... үшін ... нағыз балалар формасы, онда ... ... ... басқа бақылау жасауға мүмкіндік бермейді.
3.Нақты материалдық ... ... ... ... ... ... осы ... құрайды. Олар үшін
өмірдің мәні игеру, ал ... өзі ... ... ... ... игеру. Игерудің бұл түрі ... ... үшін ... ... жоғары бір деңгейде ... ... ... ... ... ... жете ... шығармашылық
жетістіктерін қолдайды, оған олар таза ... ... ... ... ... ... және ... туралы мәлімет өмірлік қажеттіліктерді
қанағаттандыру үшін ... ... түрі ... ... ... болмағанда, онда ойлап ... ... еді. ... ... ... оң ... Сонымен бірге
жарнаманы қабылдауда ... ... ... ... Оның ... ... ... коммерциялық агрессияға
толы. Ресейлік ... ... ... Л.Н.Лебедев
соңғы жылдары бірнеше рет зерттеді. ... ... ... ... ... және ол ... ... сайын
өзгермеуде. Сұрағандардың көпшілігі жарнама пайдаланушыға «онша ... не ... ... ... ... ұсынады деп есептейді.
Қазіргі ... ... ... ... елемейді. Ойын
сауық тематикалық бағдарламаларды ... мол ... ... және ... ... ... ... жасайды.
Жарнама берушінің басты тезисі- ... ... ... ... ... ол ... ... ойлайды. Ол еркін
таңдауа кепілденген, ... жеке ... ... ... ... ... миф аспектілерін жарнама беруші
кәсіпорындар өте ... ... Ол ... ... ... ... ... моральдық және ғылыми принциптер ... ... ... ... және игеру әлемінде
тікелей демократиялық ... ... ... ... ... жарнама субъектіні өзінше ойлау ... ... ... ... ... қызметін жиі қолданатын адамдарда
психикалық күйдің анықталған түрі ... оның ... ... ... ақылдың күші жайсыздық тудырады.
Уақыт өте айналадағы орта ... ... ... ... ... қабілетін жоғалтады. Жарнама пайдаланушылардың денсаулығына
зиян келтіретін ақпаратты ... ету ... және ... ... ... уақыта жарнамада тікелей гипногенді ... ... ... ... ... ... Э.Фромм былай
деді, халыққа арналған жарнама ... ... ... басын
айналдырады, ол теледидарлық коммерциялық фильмдерге арналған. ... ... ... ... ... нәтижесі мынада, олар
шындық түйсігін жоғалта адам ... ... ... ... ... ... ұмтылған ... ... және ... ... алу ... ... иландыру мәселесі ондағы психикалық ... ... ... ... ... ... емес. Бұл жөнінде қобалжудың қажеті жоқ, ... және біз ... оған да ... жалпы бұл
жағдайға көндік. ... ... ... барлық түрлері
фантастикалық, энергетикалық деңгей жүйесінде ... ... Яғни ... ... олардың өзіне жасанды қақпан ... ... ... ... бұл ... күн ... ету әдісімен басқаруда, ал біздің «ескі» ... ... ... ... ... иландырудың ақпаратты ықпал ету элементтерін қолдану-
бұл жарнама ... ... ... ... психотехнологиядағы
(НЛБ) бар психикалық бағдарды бұзып жаңасын құруда. Белсенді ... ... ... ... (НЛБ) эскимостарға бірнеше уақытқа
дейін мұздатқыш ... ... ... ... ... ... ... «бейсаналы енуде» ол ... ... ... ... ... Ықпал етудің ауқымды мүмкіндігі теледидар
жарнамасында бейсаналы орын ... ... ... ... ... ... зерттеуші У.Ки айтуынша, оны ұйымдастыруында
көп шығынды ... ... ... «бейсаналы ену әдісін ... ... ... ... ... ... енуді»
қарастырған видеоматериалдарды дайындау ... алға ... ... оны қарапайым коммерциялық видеороликтер өзінде қолдана
алады. ... ... ... ... ... ... ... жағдайда қабылдаса тиімділік артатынын
жақсы біледі, сондықтан осы ... ... ... ... ... ... ... зейінін қарату қызығушылық тудыру
ерекше жерлерде жүзеге асады, онда ... ... ... түседі.
Көптеген қазіргі зерттеушілердің көзқарасы бойынша, жарнамада
гипнозды ... ... ... Алайда гипноздық ықпал
етудің тиімділігі көбіне күрделі ... ... ... ... ... ... шаралар қолдануына байланысты.
Бұған сай келетіні теледидар және ... нық толы ... ... ... ... ... гипнозында
тікелей бұйрық бермейді жай түсініреді бір ... ... ... туралы құрдасымен ... ... ... ... ... және ... қарсылық бұйрық алмау. Бұл тікелей
қарсылық техникасын ... ... ... ... ... ... ... ықпалға тұрақтылық тікелей команданы
қабылдамаулық шығады. Иландыруға қарсыық техникасы бар ... ... ... ... ... шындық) Ол жоғары
айтылғандармен түсіндірілуі ... ... ... ... ... ... Мысалы, Команда: «Сатып ... ... ... ... ұнатады. Адамдарға сатып алу
ұнайды. Адам ... ала ... ... ... бұл стратегия
сатушыға не керек, не керек сатушыға ... ... ... ... ... ... «Сіз ... не көк қораптағы
өнімді ала аласыз». Көше ... бір ... екі ... ... ұсынады. Оның біреуі ақ ... ... ... ... ... ... ... Төменде үлкен
әріппен «Таңда».
Болжамдау. Мысалы, Команда: «Сатып ... ... « ... ... ... ... көңіл бөліңіз», «Тауарды сатып алғаннан
кейін, ... өз ... ... . Енді қате мысал:
«Бәсекелетікке бармас бұрын бізге ... ... ... ... бағдарды» алды «бәсекелеске бару».
Сұрақта жасырын ... бұл ... ... өмірде көп
қолданылады, бәсекелес сияқты бір ... ... ... ... ... істей алама деп сұрайды. Сұраққа нақты жауап ... ... ... орындайды. Мысалы, Команда: «Сатып
алыңыз!». ... ... ... «Сіз ... тек ... тауар
сатып алу арқылы сіз 10% жеңілдік және 24 айға ... ... ... ... ... ... ... «Сатып алыңыз!».
Қарама-қарсылықты қолдану: «Жарнаманы көп оқыған ... бұны ... ... ... ... болады». Бұл техникада ... ... ... құлқын бақылай гипноздық ... ... ... ... ... егер қате ... жарнаманы пайдаланушы үшін
жасанды таңдаумен шектелсе ... ... ... ... ... беріледі. Мысалы, Команда: ... ... ... «Сіз ... ... бас ... ... немесе шошқа сияқты
жей беруіңіз мүмкін». ... ... ... ... ... жүзеге асады./64,126б/
НЛБ жарнама іс-әрекетінде қолдану ... ... ... ... ... ... ... маңызды
сұрақ болып табылады. Алайда жарнама ... ... ... пікірінше, жарнамада НЛБ ... ... ... ... ... екі ... ... жүзеге асуы
мүмкін. Бірінші ... адам өз ... ... ... ... ... ... психотерапевтік емдеу процесінде
қабілеттердің дамуы және жаман әдеттерден ... ... ... ету ... еркінсіз жүзеге асады, оған өзі ... ... ... Мысалы, керек емес затты сатып
алу. ... ... ... кез-келген адамдар жағынан қарсы ... Ол ... ішкі және тек ішкі ... мүмкін. Адам
кездестірген ... ... ... ... ... ... ... ерікке бағынып, сосын ол ұнамайтын ... ... ... ... ... Тек ... ... оған бұрынғы қателігін қайталауға мәжбүрлейді.
НЛБ оны құрушылардың айтуына сүйенсек, ол ... ... ... ... НЛБ ұсынушы мамандардың айтуынша ол
«психикалық ... ... ... ... ... ... ету үшін, сатудың санын көбейту ... ... ... НЛБ ... алданатындар бар олар заказ ... ... ақша алу үшін ... американ Т. Шубитанның жазуынша: Кейбіреулердің пайымдауынша
бейсаналы иландыру жолымен ... ... емес ... алуға
мәжбүрлейді. Жарнама индустриясы үшін мінез-құлықты ... ... ... ... меңгереді деп әсер қалдыру
тиімді. Егер ... ... ... ... дәл ... ... алса өзінің пайдасын жоғарлатады. /51,138б/
НЛБ әлемнің үш ... ... Әр адам ... ... үш
түрлі тәсіл бойынша ... ... ... және ... ... ... ықпалы мұнда адамның психологиялық ерекшеліктерін ескеру керек.
Ми ... екі ... ... ... ... ... ... сөздердің өзінеде жасырын эмоционалды компоненттер бар ... ... Олар ... ... көру есту және ... бейнелерді шақырады. Сөз манипулиятциясы адамда санасыз
оң және ... ... ... ... Бұл ... сөзі ... пайдаланушыға жарнааның ықпалын жоғарлатады.
Жарнамадағы мета-бағдарлама. Кейбір жарнама ... ... ... ... ... стратегиясын әдетпен
сәтті олданады. НЛБ бұл термин мета-бағдарлама деп ... ... ... әдет сияқты адам ... ... ... ... автономды әсер етеді. ... ... болу ... ... цензора сияқты әлемде көргенін ... ... ... Бұл цензура тұлғаның санасындағы ақпаратты алып
қояды. Мета-бағдарлама ... ... оның ... ... ... Демек, бұл цензураның кесірінен адамдар сезбей,
байқамай, ... ... өмір ... ... ... басқа мета-бағдарлама ... ... ... ... ... мүмкіндігінше жаңа нұсқаларға бағдарланады. Олар ... ... ... келеді./64,129/
Адамдар әрекетте реттілікті, ... ... ... ... индустриясын пайдаланудың түсініктілігі, нақтылығы,
қауыпсіздігі қызықтырады. Бұл ... ... ... бір
тауарды түрліше жарнамалайды.
2.3 Жарнамада ықпал етудің психологиялық механиздері.
XIX-XX ... ... ... ... бір ... ... ... қарастырылды. Қазіргі
уақытта бұл көзқарасты бірнеше ... ... ... ... ... ... ... қарастырса, ал жарнама
психологиясын- тауарды сату тиімділігін көтеру үшін тек ... ... ... ... ... ... аз. Олар адамды
пайдаланушы ретінде біледі ... ... ... ... ... сөз мысалы, иландыруды, гипнозды, НЛБ, ... ... ... ... отыр.
XX ғасырдың басында психологтар жарнама саласында көптеген
зерттеулер ... оның ... ... ... ... Ол жарнамалаушы ... ... ... ... еркіне психологиялық ықпал ету мақсатымен болды. ... ... ... ... ... ... ... деп болжамдады.
Қазіргі және ... ... ... ... ... мына ... анықтаған. AIDA және AIМDA.
Жарнамада ... ... ... ... ... ... мақсатты түрде аббревиатураны AIDA қолданады. Онда ... ... ... сай ... Бірінші әріп А-зейін(attention)
қасиетін білдіреді. Жарнама өзіне зейін аударта ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Зейінді ... ... ... бұл ... ... ... оның позициясы,
түсі және музыкалық безендірілуі сай ... ... ... зейінін аудару үшін ерекше сюжетті ... ... ... ... ... ... ... персонаж,
түс емес жарнамалаушы ... өзі ... ... ... жүйелеген
цепочка бойынша болуы қажет не, ... ... Егер ... оған ... тауарды көрсете алды, басты әсер етуші кім
екенін ... ... ... ... есінде жоқ болса онда жарнама
сәтсіз деп есептелінеді.
Зейін негізінде ... ... ... және
құрылады (I-interest). Бұл жарнама ықпалының екінші ... ... ... сатып алушыны қызықтыру. ... ... ... алу ... ... ... ... туғызу. Пайдаланушыда сатып алуды басқару ниетін
тудыруға талпыну керек. Қыз ... ... крем ... ... ... сатып алады. Машина бұл ... ... ... бұл ... және ... өзін еркін сезіну туралы
арман. Арман, үміт, еркіндік осындай ... ... үшін ... ... ... (action) ... ... сатып алушының
идеалды түрін шындыққа аударады. ... ... ... ... ... міндетті түрде жетістігін айта отырып кепілдеме ... ... ... ... ... қанағаттану сезімін ... ... осы ... ... алушысы болу ниеті ... ... ... ... ... ... атынан рахмет айтады және
олардың қызметін ... ... бұл ... ... ... ... ... бірі, сендіру моделінің ... ... ... ... ... ету ... пайдаланушының ролін
бағаламау. Адамдарды күшпен сендіруге және ... ... ... ... ... ... ... және салыстыру
механизмі.
DIBABA формуласын бейнелейтін моделді 1953 жылы ... ... ... ... ... бағдар, ... ... ... түсіну, саналы таңдалғанды салыстыру,
ойлау заңдылығын қолдану ... ... ... моделіне
кіріспе, адамның тауарға немесе сатушыға оң ... ... ... ... ... ... жарнамалаушы Расселлом Колли
ұсынды. Бұл ... ... ... ... ... ... алу маркетинг компаниясының барлық негізгі ... оған ... ... тауарды тарату жүйесі және ... ... ... /51,144б/
Пайдаланушыға жарнаманың психологиялық ... ... ... А ... көре ... ... ... психологиялық түрлері.
Жарнамада ықпал етудің негізгі түрлері-бұл ақпараттау, ... ... ... ... ... ... құрайды
бірақ бір ғана ... ... ... ... ... ... ... Пайдаланушыға жарнама күштірек ... ... жаңа ... ... ... Егер бұл ... ... ақпарат көзіне ... бас ... ... ... ... ... Ол ... санамыздағы
эмоционалды сфераға қатысты емес. Ол ... ... ... ... қызығушылығымызды, мақсат ... ... ... ... ... бір ... ... қатысады.
Сендіруді психологияда жарнама ... ... ... ретінде
қарастыруға болады. Бұл ... ... ... тиімділігін
сатып алушыға оны мүліктенгенде керектігін сендіру. Сендіру процесі
алынған ... ... ... ... ... ... ... аргументтерінің көмегімен бұл тауардың керектігін
оның артықшылығын сатып ... үшін ... ... ... ... ол ... ... санасының рационалды
сферасына бағытталған, осымен бірге жарнама оның ... ... ... ... керектігін мына жағдайда ғана
сендіруге ... егер ... ... оған анықталған қажеттілігі
болса, ... оған ... ... Егер маған мүлде қызық емес
нәрсені ... онда ... ... ... ... процесінде
дәлелдеудің үш тобын қолданады.
Бірінші дәлелдеу тобына даусыз ... ... ... ... ... сол ... Екінші топ тауардың
пайдасына ... ... ... ... ... ... ... және қауіптен алдын ала сақтау,
егер ол ... ... ... ... жарнамалық үндеуде бұл
дәлелдеудің үш түрі ... ... ... тек төтенше
жағдайда қолданылады. ... ... ... ... ... және қашан сүйенбену керек екенін білу ... ... ... ... ... келе, жарнамадағы дәлелдеудің
екі тәсілін белгілейміз логикалық психологиялық. ... ... ... ... ... ... ... сферасына қатысуға
рұхсат береді. Бұл ... ... ... ... ... бір ... көрсетеді. Дәлелдеудің психологиялық тәсілі-
адамға пікірге кімді ... ... ... ... ... ... Мұнда жарнама біздің санамыздағы эмоциялық
сфераға қатысты. Оның ... ... ... қызығушылықтарыңызды
қанағаттандырады деп пайдаланушыны сендіруге тырысады. ... ... тағы да өте ... ... бар ... практикада бұл дәлелдеу ... ... бұл ... ... ал сіз ше? ... ... механизмі жақсы
орындалады. ... ... ... ... ... емес, көп
адамның ... ... ... ... болу-осы конформистің
ұраны». Ол көп ... ... ... ... бұл, логикалық тәсілдің тауар пайдасының дәлелдеу ұсыныстарын
елемеу деген сөз ... ... ... үлкен тиіділікке
логикалық психологиялық дәлелдер жетеді. Жарнамалық ... ... ... ... ... рет ... алмайды, жиырмасында
сендіреді. Ми қарсы тұруға ... ... ... ... ... ... жарнамада ықпал ету мәселесін қарастыра
отырып негізгі ... ... ... ... ... Сонымен
қатар логикалық және сендіру ... ... ... ету мен эмоция мен сезімге ... ... ... ... ... ... Атақты неміс психологы өзінің
жұмыстарын жарнаманың түрлі ... ... ... эмоционалды ықпал ету деп ... ... ... ... 1925жылы былай жазды.
«Жарнаманың ... бұл ... ... әсер ... ... ... және тауарды ... ... ... ... жарнама адамдардың ойын оқиды ... оның ... ... ... және ... ... ... ... бұл ... ... ... үйретеді және
сатушы өзінің жарнамасымен әсер еткісі ... топ ... ... ... ... мүмкіндігі ғылыми, технологиялық,
этикалық ... ... ... ... Олардың шешімі ... іске ... және ... ... ... ... ерекшелігін анықтайды. Бұл сұраққа кәсіпкерлердің
қатынасы бір ... ... Бұл ... оларды екі үлкен топқа
бөлуге болады. Біріншісі ... ... ... ... Мұндай кәсіпорындар көп қаражатын жарнамалық ... ал ... ... ... ... сапасына аз зейін
бөледі. Екіншісі керісінше жарнама ... ... ... етпейді және ол пайдаланушыға жай тиімді ақпарат ... ... деп ... Егер ... ... ... ... екіншісінде оны ... ... ... ... ... ... білім саласы ретінде
өзекті, ол толығымен ... ... ... Кез-келген
ықпал не әсер адам санасының өзгеруін болжайды және ... ... ... ... ... Көптеген авторлар мысалы, атақты
психолог Б.Ф. Скиннердің пайымдауынша біз ... ... ... еркін ойлау ... жоқ. ... бұл ... ... философ және психолог ... ... ... ... адам ... не ... ... өйткені
ол адам бейсаналы қашуға тырысатын жауапкершілікпен байланысты. Бұған
байланысты жарнама ... ... ... ... ... ... ... жарнамадағы көрсетілген және айтылғанмен сәйкес
келмесе онда ... ... ... деп қарап тиім салу ... ... ... жарнамалаушы тауардың ерекшеліктерін ... ... ал ... ... өте ... онда оның адамға
таңдау, сатып алу кезінде ықпал ету қабілеті ... құқы ... және ол ... талқыланбау керек.
Көптеген авторлардың пікірінше, тұтынушы өз бетінше ... ... ... ... ... теориясы
негізіне сүйенсек адам үшін әрқашан ... ... ... ... өмір сүру ... ... қатынас ... ... ... Дәл осы ... ... ... және әсер ... ұсынылған ... ... ... ... ықпал жөнді.
Олай болса, жарнамада ықпал ету мәселесі, ... ... ... ... жарнамалаушылар жарнама компанияларының
ұйымдастыру тәсілін таңдайды. ... ... ... ... не ... ... өз бетінше шешім қабылдағанда
жолығады.
Адамдардың ... ... ... ете отырып ... ... ... ... ... ... ... қазіргі ғылыми ... ... ... олар ... ... ... жарнаманың қатысуы
жанама. Неліктен және қандай ... ... ... ... ... ... ... Бұл қазірге дейін ашық ... ... ... ... ... ету ... тиімділігін
білу және ... ету мен ... ... жарнама
психологиясында негізгі мәселе болуда.
Адамдарды ... ... ету ... ... ... менеджерлерді, психотерапевтерді қызықтырды. Көп
авторлар бұл ... ескі деп ... ... ... шараларының ішінде адам ... ... ... ... ... онда адамдар рол ойнайды
ол өзіне адамды ... ... оның ... ол ... ... ... оның ... де бар ол қызықты
бағдарлама кезінде көп беріліп ... ... ... ... үшінші журнал өзінің суреттерді көп ... ... көп ... ... ... оны ... жастар көп тыңдауда
бірақ ... ... есте ... ... төмен, ең соңғысы ол
газет оған көбіне ... ... ... ... ... және қоғам көзқарасы тұрғысынан жарнамалық іс-
әрекеттің психологиялық проблемалары.
3.1 ... ... ... ... ғылымда жарнама іс-әрекетін адамның мәдени өмірінің
көрінісі ... ... ... жиі ... ... ... ұзақ ... бойы қалыптаспағандықтан әлі нақты ... ... ... ... ... ... Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д.,
Миниард П.Д. 1999ж) ... ... ... бұл ... іс-әрекеттің психологиясы
үшін бұл мәселе маңызды ... ... ... ... ... дұрыс жоспарлау үшін және ... шет ... ... ... өтілуі маңызды рол ойнайды. ... ... ... мен ... бар ... ... Дж. Бернет және С. ... ... ... ... ... туралы сұрақтарға әр ... ... және бұл ... әр ... ... бағыттары бар.
Мысалы, әлемдегі адамдардың ... ... ... ... әр елдерде әртүрлі қанағаттандырылады. Бұл моделге
сәйкес әлемде өмір ... ... ... бірдей эмоция болады,
бірақ ол әр ... ... ... ... ... бір ғана ... бере алмайтындай,
дәстүрлі тәсілдермен ... ... емес ... ... ... оң ... адамның материалдық және ... ... деп ... ... ... ... арқасында әлемде көптеген түрлі ұлттық мәдениет
туындады. Жер ... өмір ... әр ... мәдениеті жеке
шығармашылығы бар. ... ... ... ерекшеленгісі келеді сонымен қатар, олар ... ... салт ... ... тырысады. Дәстүрді ұстау
әлеуметтік психологияның «біз» сезімімен ... ... ... адамдар басқалардан ... ... олар ... ... сән ... Ол адаманың бірлескен іс-
әрекетінің ... ... ... олар ... ... ... ... Бұл көрініс жарнамада тереңірек сипатталған алайда
бұл мәдениетті зерттеуге де ... ... ... әлем ... ... ... көрінетін өзара әрекет және ... ... ... жүйесін қарастыруды көздейді.
Алайда ... ... ... ... мәдени өмірінің феномені
ретінде ... ... ... ... пәні бола ... күрделі әлеуметтік экономикалық және ... ... ғана ... бірақ, қызыметтік және даму ... ... ... ... түсінусіз болып қалады.
Жарнама іс-әрекетінде еленбеген қатынастар ... ... бұл ... тереңірек қарастыруға мүмкіндік ... ... ... ... Мәдениеттің
психологиялық ... ... ... ... ... Мысалы, Р Бенедикт, М.Мид, М. Херсковиц, А. ... ... және ... ... ... көбісі бейсаналы психикалық
процестің сублимациясы және мәдениетті адамның ... ... ... ... З. Фрейдтің психоанализіне сүйенеді.
Онда ... ... ... ... ... Х. ... ... Олар мәдениетті тікелей психикалық қобалжулардың
символикалық белгісі ретінде ... ... ... жартысында жастардың саяси - әлеуметтік
қозғалыстарына байланысты контр ... ... ... ... ... ... ... Г. Маркузе, психолог Лири. Бұқаралық
ақпарат құралдарының дамуы және ... ... кең ... ... болды.
Мәдениеттің жарнамаға қатынасын У.Уэллс, Дж. Бернет және С. Мориарти
қарастырды. Олардың көзқарастары ... ... ... ... ... олар тек жоғары мәдени ... ... ... және ... ... ... айта
келе, американдық авторлар Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард ... және ... ... ... этикалық мәселесіне
байланысты ... Олар ... үшін ... ... ... ... ... жасау мүмкін бе?» Оның ... ... ... ... ... ... басқарушылардың
шындығымен таралады. Біз табиғи қажеттілік арасындағы ... ... ... ... ... ... ... және
акционерлер үшін пайда табуға тырысамыз деп авторлар ... ... ... не ... не ... емес ... шешу
керек. Егер бұл сұрақта түсініктілік ... ... ... ... ... пікірінше, жекелік құндылықтар моралды
диалогтың бөлігін құрау ... Олар діни және ... ... айтады. Мәдениет этика және ... ... ... ... ... ... бойынша, мәдениет бұл адам ... ... ... бұл ... ... ... алынған
стимулдар мәліметтер толысады, осының негізінен қабылдау ... ... ... ... А. Моль ... ... бүгін де ақпарат құралдарының ... ... ... ... «мозайкалық» айналу процесі
жүреді. «Мозайкалыққа» айналу мәденитінің ... ... ... ... көру және ... ... байланысты таниды ол
өмірден газеттен, ... ... ... ... ... ... ... кейін барып, оның ... ... Ол ... ... ... әшекейлі дейді.
Бұл логикаға сүйене әшекей мәдениетінің қалыптасуына әсер ... ... ... ... ... ... ... қатынаста
ақпарат құралдары арқылы жағдай жасауға ... ... ... ақпараттардың құндылығы адамдардың табиғат және ... ... ... ... Ондағы ... ... ... атақты әртістердің жанұясында болған ажырасу
туралы ақпарат ол үшін тең ... ... ... ... мәдениеттің көзі ретінде. ... ... ... ... ... ... ... мәдени құндылық атағына
айналу үшін ... ... ... ... ... түсін «Кока-Кола» компаниясы өз уақытысында ... ... Ол ... ... ал ... аяз атаның
бейнесі тек елдің емес бүкіл әлемнің мәдени ... ... ... ... ... - әдістемелік негізі.
Қазіргі кезде жарнама балаларды ... ... ... ... ... ... бағдарлар адамдарда ертерек
қалыптасуға тырысады. Мұның өз ... бар. ... ... ... ... мен әдеті әлі тұрақталмаған, өмірлік стилі әлі
қалыптаспаған жас ... ... ... ... ... Ұрпақ
жастайынан брэнданың жолын қуушы ... ... ол ... ... ... ... Олар ... адалдығын
жыл сайын білдіреді, ал ... ... әлі ... тек ... ... ... ... Мұндай пікірді психология
ғылымы да ... ... ... бойынша, адамның миына ... ... ... ... ... ... Кез-
келген тірі организм ... ... ... қарама-қарсы сигналдарға
әруақытта қарсы шығады. Олар ішкі және ... ... ... олар өзіне алады. Шынайлығы және маңыздылық ... ... ... ақпараттар логикалық (саналы) не автоматты
(бейсаналы) болады. ... орай ол өзін жоқ не ... ... емес ... әсер ... өзін ... Ақпаратты оны
қайта өңдеусіз қабылдау дәл ... ... ... Бұл ... ... ... Адамның миы ... ... ... ... ол оған ... керек болуы мүмкін. Кейін ол
өмірлік тәжірибе жинағанда, логикалық ойы ... ... ... бастайды. Табиғат ақылды ол көп ... ... ... ... және ... емес. Адам
эволюциясының мыңжылдық бойында бұл ... ... ... ... қарсы тұратын ақпаратта санының кеңеюінен олай ... да ... ... ... қызықты фактісі байланысты.
Үлкендердің көбісінің ... ... ... келмейтіндігі
құпия емес. Бұл жарнаманы тоқтаусыз ... ... ... ... ... бағдарламаны біреуінен
келесіне тез ауыстырады ... ... ... үшін ... ... ... пайда болуынан бұл көрініс кең ... ... ... ... ... көрмеу үшін теледидарды
өшіреді. Ал тоқтаусыз ... ... ... ... ... ... жалықпайды. Бір теле ... ... ... көруге дайын, әсіресе 4-5жасқа дейін.
2003жылы ... ... ... ... ... көрермен аудиториясының ... ... ... құрайды
(52,4) олар жарнамалаушыға сенеді. Бала ... ... ... аз ... ... ... бойынша егер 9 ... 44,8 ... ... дейін көрсе, ал 19 жаста ... ... 12 ... ... ... ... ... жылына 25000-ға
дейін жарнама көреді. 2-7 жас ... ... ... ... ... ... ... бірінші кезекте жарнамалық мәліметтің ... ... ашық ... ... ... ... деп
есептейді психологтар. Олар мағыналы ақпаратты бейсаналы қабылдайды.
Бұл ... ... ... ... адамның
зейіні өзгермегенге емес, айдаладағы кеңістіктің ... ... ... ерік ... адам ... ... ... алмайды. Шаршау туындап ... өз ... ... ... көп болған сайын оған зейін күштірек болады.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... өте жоғары. Алайда үлкендердің еркі ... ... ... ... олар ... жарнамалық
картиналар көрсеткенде басқа ... ... ... ... ... билігіне түседі. Жарнама клиптерінде ... тез ... ... ... ... үлгермей, оны
көріп тыңдап отыра береді. Сондықтан да қай ... ... ... ашық ... ... көтеретінімен ерекшеленеді. Онда
нағыз өнім туралы ... ... ... ... ... әрқашан баланың әлеуметтену процесіне
байланысты, ... ... оқи ... сай ... ... ... үлкендерге сенеді, бірінші кезекте ата-ана және ... ... ерте ... ақпараттың әсері ... ... ... әсері өте күшті деп босқа айтпайды бүгінде
ұлттық ... өзі мұны ... ... «Сіз ... ... ... өзіндік ойлауы қалыптаспаған жас қыздар мен
балалар баруы ... ... ... ... құлақтың еститіні «сатып
ал әйтпесе, жауынның астында қаласын».
Жоғарыдағы бала ... ... ... ... ерте ... ... ... «Кока-кола» расында да «Пепсиден» күшті.
Бұларды тек коммерциялық емес, сонымен ... ... ... ... ... ... жас ... ... ... жыл ... ... 4 ... ... жұмсайды. Бұл
халықтың әсерлі тобы. Бақылауға алынғаны шамамен 15 ... ... ... сатып алуға кеткені осы ... ... ... ... аяқ ... сөз ... ... Жарнама
әсерінің соншалықты күштілігі жанұяда ... ... ... сатып
алушы 2жасар бала болған (авокөлік, тұрмыс техникасы). Жарнама мұндай
балалар үшін ... ... ... әсер ... ... ақпарат көзі.
Жарнама берушілер үшін ... ... ол ... ... ... ... ... жеке заттарына, видео және
аудиокасетаға және СD 30 ... ... ... Күнделікті ... ... алу ... ... 60%, балалардың 40% құрайды.
Балалардың бұл ата-аналарының қалтасына өте ... әсер ету ... ... талпынысыда өте тұрақты болатыны ... ... ашық ... керексіз қымбат ойыншықтарды немесе компьютер
ойындарын пайдаландырады және кінә ... ... ... ... бәрі ... пайдасыз екеніне сенімді. Ал ... ... ... сүймейді деп шешеді. Оларда барлық қыздар мен
балаларда бар зат ... жоқ деп оның ... ... және ... ... ... Балаларда мұндай ... ... ... ... ... ... жарнама
агенстваларының бірінің жетекшісі былай ... ... ... ... ... қолданбағаны үшін өзін жолы ... ... ... ... болу мен ... уәдесінде барлық
өндірушілер өз тауарын дәстүрлі жарнамамен жабдықтайды, бұл ... ... ... ... ... және ... ... Егер олар оны сатып алмаса ... ... ... ... ойыншық шығаратын компаниялар үшін ... сату ... ғана ... ... ... келесі екі айда
ойыншықтарды сату ... ... ... сатып алуға ... ... енді олар ... жаңа ойыншық алуға көндіреді.
Балалар мультфилм көру ... ... ашық ... берілуі жылдың қай мезгілде пайда болуын ескерместен,
балаларда ата-аналарына ... ... ... кезінде ақша
жаратқанына қарамастан ата-аналары тағы да бірнеше ... ... ол ... балаларында көп болса да. ... ... ... ... ... ... сатып алуға көңілі
болмайды. Кейбір ойыншық шығаратын ... ... ... ... етпейтін, жақсы шешім тапты. Бұл ... ... ... ... ... теледидардан
ойыншықтарды белсенді жарнамалай бастайды. ... ... ... ... келеді, олар ата-аналарынан ... ... ... деген уәдесін алады. Міне ... ... ... ... Олар ... ... балаларына уәде
берген ойыншықтарды аз қояды. Оларға ... ... ... ... ... дәл сол ... ... алмастыруға
мәжбүр болады. Әрине ойыншық шығаратындар ... ... ... ... ... ... ... етеді. Сосын
мерекеден кейін ... ... ... ... ... Бұл балаларда уәде ... ... ... ... ... Олар қайтадан ата-аналарына қылқылдай бастайды
«Сіз уәде бердіңіз ғой деп» ... сөз ... ... ... ... тура ... ... жарнама берушілерге теріс ... ... бір ... ... бере алмауда. Қазір психологтардың
өзі жарнама ... ... жүр. Олар ... соғы ... ... етуге бағытталған, ықпал ету ... ... ... ... ... ... Психологтардың бұл
тапсырманы жақсы орындауы ... ... ... ... ... ... тек басқармайды, сонымен қатар жай
ғана ... ... ... олар ұялу, қорқуды сезінеді ме екен?
Мамандарда балалар ... ... екі ... бар. Бірінші
жақтағылар былай дейді. ... ... ... ... ... етпейді. Максимум ол неге ... ... бұл ... ... ... «Көп жыл ... Бала өсті, балалар үшін ... ... ... аты ... ал фамилиясы Гембл. Кейіпкердің
аты Занусси (Бұл тауар ... ... ... ... делік).
Өнерді зерттеушілер автордан ... ... аты ... ... Балаларға ешқандай жамандық ... ... ... ... де тамақтанғысы келеді, ... ... ... Онда ... ... мәселе жоқ, заңда рұқсат
етілгендер шешілді, ал рұқсат ... ... ... ... ... ... істеуші психологтардың ... ... ... өте ... айтылған деген пікір
қалыптасқан. Ия, жарнама өтірік ... олар ... ... ерте ... ... ... нағыз өмірден ажырата білуі
қажет. Оны жарнама емес ... және ... ... ... ... айтқанда-«бұл сіздердің мәселелеріңіз». ... ... ... ... әлеуметтену бөлігі болып табылады. Олар ерте ... ... ақша ... ... ... ... ... топ психологтар мұндай әдісті бірдестен ... ... ... ... ... ... ... және
жарнамалаушылар «материалдық» бағдарды ... ... ... мына ... ... мүмкін, балалар өсе келе өзінің еркелік
қасиеттерін емес, олар нені ... ... соны және ... бағалайтын болады. Бұл болашақта ... ... ... комплекстердің туындауына әкеледі. Бұндай
индивидумның сұрағына ... тек ... ... Мен ... ... айдайтын, қандайда бір үйде ... ... бір ... ... Өзін ... тек ... брэндалардың
тізімін құру арқылы болуы мүмкін. тізімнің ... ... ... ... және өзін ... әкелуі мүмкін. Көбіне
жарнама ... зиян ... ... ... ... ... ... жарнамалық баспасөздер ... ... ... ... деп ... ... ... ... процесі болмайды РИКАНН Ресейлік
интеллектуалдық корпус зерттеуі ... ... ... көріп
отыру, соның ішінде аса қанық ... көру ... ... ... ... және ... ... бояулатады. Бірінші
екінші көзқарас бойынша кішкене шындық бары рас.
Білесіздер ме, ... өзі ... ... ... ... ата-аналарымен көріп отырған балаларға қарағанда, олар
алғырлы және ... Мұны ... ... ... анықтағандай күнделікті үзбей ... ... ... 41% ата-аналарына жарнамалаушы тауарды ... ... ... ... ... ... ... екеуі де жұмыс істейтін, ата-аналары 30 толғанда
балалары ... ... ... ... ерке көп ақша ... Еуропалық елдердің ішінде Швецияда балалар жарнамасына
өте қатал ... ... ... ... ... жастағы
балаларға жарнамаға рұқсат бермейді. Нағыз ... ... онда ... жарнамсының шығынының көп бөлігі білім беру
телебағдарламаның шығуына бағытталған. ... ... ... 25% ... балаларының қатары онда балаларға
рұқсат етілмейді, олар ... ... ... ... ... сатып алуды сұранады.
Еуропада жарнама индустриясы өз өнімін ... ... ... жоқ. ... ... бірі ... ... мақсатта қолдану болып табылады. Қазір де ... ... ... ... ... ... достықты,
мейірімділікті, адалдықты, жанұялық байлықты қолдауды және ... ... ... өз ... және жақындарын жарнамалаушы
тауарды әперуге көндіру, ... ... ... ... ... балаларың тауар алуға деген зейін аудару, ... ... ... ... ... ... болмауы
қарсы эффект береді. Кәмелетке толмағандардың түсінігіне тауардың
бағасы туралы ... мына ... ... ... ... ... деген тіке немесе жанама жолды көрсетумен жарнамалаушы ... ... ... ... деп ... ... бұл тосқауылдарды әруақытта бұзады. Көп жағдайда
жарнама тікелей емес, кәмілетке ... ... ... ... ... тек ... айтқандай меңзейді. /63/
3.3 «Жарнаманың адам санасына әсері» -атты
психологиялық зерттеу ... ... ... ... ... ... Ол- Сауалнама. Сауалнаманың түрі- анкеталық.
Зерттеу жүргізілген уақыт және ... ... ... «Жарнаманың адам санасына әсері».
Анкета Қ.Спатаев атындағы техникалық-лицейдің 10 «Б» ... М. ... ... ... студенттері мен мұғалімдеріне сонымен
қатар Шымкент ... ... ... ... ... мінездемесі: Барлық сұрақтар-22
Мазмұны бойынша:
Мінез-құлық фактысы бойынша-5 сұрақ №1,4,9,14,18.
Сана ... ... ... ... ерекшеліктері бойынша-4 сұрақ №20,21,22.
Форма бойынша: жабық ... ... ... 60 ... сұралды, олардың ішінде:
• 20 адам 15пен17жас аралығында ... ... ... 13 адам 18бен 25жас ... (26% ... ... %)
• 10 адам 26мен 47 жас аралығында (20% ... ... ... 10 адам 48бен 60жас аралығында (20% сұралғандардың жалпы %)
• 7 адам 60тан жоғары (14% ... ... ... 40 адам -әйел
Іріктеме түрі ... ... ... ... Шымкент қаласының
тұрғындары. Сауалнама географиясы- ОҚО Шымкент қаласы.
Эмпирикалық ... ... ... – қолмен.
Міндеттер:
• Жарнама әсерінен адамдардың бір-біріне және ... ... ... ме соны ... ... жарнаманың тұлға ретінде әсер етуін анықтау;
• Адамдардың жарнамаға деген ... ... ... ... ... ... алу кезінде ... ... ... ... ... пайдаланушының жарнамаға тәуелділігін
анықтау;
Өткізілген зерттеудің жұмыс жоспары.
|Мерекелер. ... ... ... тізімі, |желтоқсан, қараша ... М.С. ... және ... | | ... ... ... | ... ... | ... ... М.С. ... | | ... | | ... ... | ... ... М.С. |
|Зерттеудің жүргізілуі | ... ... М.С. ... ... | мамыр ... М.С. ... және ... | | ... ... ... маусым ... М.С. ... ... | | ... ... | маусым ... М.С. ... | | ... ... |8 маусым ... М.С. ... ... | | ... ... ... ... бойынша, адамдардың бір-бірімен ... ... ... әсер ... ... ... Тек 15-17
және 18-25 жас ... ... ... роликтеріндегі
актерларға еліктеуі ... ... ... ... ... ... қарым-қатынаста мінез-құлықтың өзгеруі тек
20 % мойындады.
Кесте-1. ... ... ... ... ... ... қатынасының өзгеруі.
Айналадағыларға қатынасы (%)
| Жасы ... ... ... беруге |
| | | ... ... |12% |30% |4% ... |2% |18% |6% ... |4% |12% |4% ... |2% |14% |4% ... жоғары |0% |10% |4% ... ... ... 18-25 жас ... ... әсер ... зерттеу өткізу барысында анықталды. Олар
өздерін ... ... ... ... әлеуметтік және
азаматық ... ... ... ... ... расталды.
Кесте-2 ... ... ... ... әсер ... ... Жасы ... |мойындамайды ... ... |
| | | ... ... |26% |10% |4% ... |14% |6% |6% ... |10% |6% |2% ... |2% |14% |4% ... тан ... |4% |6% |4% |
3. ... жарнамаға тәуелділігі олардың жас ... ... ... жасы ... ... жарнамаға
теріс қатынасы ... ... оң ... ... ... яғни өз ... бойынша тауарды таңдайды.
Сұралғандардың 30 %-ы жарнамаға оң ... 78%-ы ... ... ... ал 12 %-ы ... ... ... толығымен
расталды.
Кесте-3 Тұтынушылардың жарнамаға қатынасы.
(сұралғандардың саны %)
| Жасы |Оң ... ... ... |10% |8% |20% ... |10% |2% |20% ... |11% |4% |10% ... |6% |8% |10% ... ... |3% |4% |4% ... ... ... жарнама оларға жаңа тауар,
қызмет және технологиялар ... ... ... деп жауап
берді. Сұралғандардың 70 %-ы нарықта жарнама ... ... ... деп ... берді
Кесте-4 Тауар алу кезінде жарнама бағдарлануға ... ... Жасы |Ия, ... |Жоқ, ... |
|15-17 |24% |14% ... |20% |6% ... |8% |12% ... |10% |10% ... ... |8% |6% |
5. ... ... ... ... де бар. Зерттеу
нәтижесі бойынша, жарнама пайдаланушының өз ... ... ... ... ... ... алу ... шешім қабылдағанда, сізге жарнама
қаншалықты күшті әсер етеді.
(жас ерекшелік тобына ... ... саны %)
| Жасы | Әсер ... ... етпейді |Жауап беруге |
| | | ... ... |40% |36% |2% ... |18% |6% |2% ... |12% |8% |0% ... |12% |6% |2% ... тан жоғары |4% |6% |4% ... ... ... ... ... ... ... Авторлық
Мақсаты: Жарнама шараларын қолдану динамикасын анықтау.
Жасы ерекшелігі:
1) 20 адам -15 пен 17жас ... 20 адам -18 бен 25жас ... 20 адам -26 мен 47 жас ... 20 адам -48 бен 60жас ... 20 адам -60 тан ... ... ... 1 және 5 ұпай аралығында жауап беру. ... ... ... ... ... бойынша: жабық
Жалпы әдістеменің ... ... ... үшін бұл
жарнама шараларының ішінде ең тиімдісі теледидар оны ... ... ... оның ... тауар алуға бағдарлануға көмектеседі.
Оның ... ... көп ... ... ... және ... ... көп берілуі, ... үзе ... ... көшедегі жарнама оны адамдар көп көреді және онша мән ... ол ... ... ... әдемі. Оның кемшілігі
ұлттық-этникалық ерекшеліктерді ескере бермейді өйткені, ол шет ... ... ... ... журнал ол оқырманның ... ... ... көп ... ... ... Төртінші, ол
радио, оны ... көп ... ... заман талабына сай оны
жастар тыңдауда ол жарнаманы ... ... ... ол газетті
көбіне үлкен жасқа келген маман иелері және ... ... ... ... Г, Д, Ж, З, Е көре ... ... атауы: «Аяқталмаған сөйлем» ... ... ... ... нарықтық қатынаста, бәсекелес елдер
қатарына енудегі көзқарасын анықтау және ... ... өз ... ... ... ұсынылады. «Жарнама әсер етеді...» ... ... оң ... ... ... ... ... және мәдениет
3.Эстетикалық
4. Жеке және ... ... ОҚО ... ... тұрғындарының әртүрлі саладағы маман
иелеріне ... ... ... келе ... ... ... ... тәжірибесіне тәуелді екені ... ... ... ... өз ... ... ... қатар, жарнамаға деген көзқараста екі жақты
пікір бар Яғни ... ... және ... ... жарнама шаруашылық іс-әрекетке өте ... ... ... ... тұтынушыға шешім ... ... ... ... ... ... қоғамның
маңызды қажеттіліктерін анықтайды дейді.
Сынаушылар жарнама ... ... ... ... ... ... пайдасыз, тіпті зиян қажеттіліктер
туғызады.
Адамдар жарнамаға ... ... ... ол ... ... ... ... жағдайына байланысты.
«Аяқталмаған сөйлем» әдістемесінің кестесі.
Кесте-6
|Салыстырмалы |Сауалнамаға жауап берушілерге сөйлемді ... ... ... ... әсер ... Жарнама туралы оң |
| ... ... ... ... |Экономикалық мәселе және адам ... Оң ... |
| ... ... ақша ... тездетеді сонымен бірге |
| ... ... және ... дамуына көмектеседі. |
| ... көп ... елде ... ... |
| ... жаңа ... туындауына, бағаның төмендеуіне, |
| ... ... жаңа ... ... жоғарлауына, |
| ... ... ... құрылуына әкелетін бәсекелестің |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... өмірімізді қиын және |
| ... ... ... тудырады, ол адамды алдайды |
| ... ... ... ... Жарнама кампанияларымен |
| ... және ... ... ... ақша |
| ... ... ... батыс жарнамасы отандық |
| ... зиян ... ... бай адамдарға |
| ... ол ... ... ... ... тудырады, |
| ... ... ... ... ... ... және қоғамның тең емес екені туралы еске |
| ... ... ... ... ... Оң көзқарас, қымбат жоғары |
|және мәдениет ... ... ... ... талғамын, білімін |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... қымбат тауар|
| |ұсынады адам тек ... ... ... ... |
| ... ... шетел киноларын және басқа да |
| ... ... ... ... осы уақытқа дейін таныс |
| ... ... ... ... олар ... саяси және |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... өзі кумирлері туралы көп нәрсе біле алады ... ... ... ... ... ... |
| |көмегімен сұрақтар ... |
| ... ... он не мыңжылдықта қалыптасқан |
| ... ... ... жаңа үй ... не |
| ... ... ... ақпаратқа қарағанда, ғылымның |
| ... ... ... ... ... әсер ... |
| |олар оны ... және ... деп ... ... |
| ... жарнама сөздеріне қарағанда өлеңдерді қиын есіне |
| ... және ... ... ... ... |
| ... ... ... ... оны ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... тудырады және жүйкенің бұзылуына әкеледі. |
| ... ... ... ... ... айырады. |
|Эстетикалық |Эстетикалық құндылықтар... Оң көзқарас, біздің өмірімізді|
| ... ... ... ... эстетикалық |
| ... ... ... ... ... |
| ... шығармашылықты жоғары деңгейге көтереді |
| ... ... адам ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... емес қаланы |
| ... ... ... ... етеді. |
| ... ... ... ... талғамынан айырады, төмен |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... Жарнамада аз суреттілген жасандылар жасалады|
| ... ... ... ... көп ... |
| ... ... аударту үшін эротика, агрессия сияқты |
| ... ... ету ... қолданады. Ол адамның |
| ... ... ... ... ... және |Адамның индивидуалды интеллектуалды дамуы... ... |Оң ... ... нарықта пайда болған жаңа тауар |
|ды даму ... оның ... ... ... ... ... |
| ... береді. Адамның ғылыми, мәдени, әлеуметтік, |
| ... ... ... көзқарасын кеңейтеді, |
| ... қиын ... ... ... ... |
| ... Әлеуметтік мысалдармен адамдардың көпшілігін|
| ... олар ... ... ... ... |
| ... өнермен айналысуымен ақша жағынан көтерілген. |
| ... ... ... ... ... мәдени |
| ... ... ... ... ... жарнама |
| |көп ... ... ... ... ... |
| ... ... ... дөрекі ойын-сауық |
| ... ... ... ... ... ақшаны |
| ... ... ... ... ... |
| ... синтезінің нәтижесінде алынған өнімдерді |
| ... ... ... ... ... |
| ... келтіреді олардың санын көбейтеді. Жеткіншектердің |
| ... ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмысында ... ... ... ... сөз ... ... ... өзі үлкен маңызды ... ... ... ... іс-әрекетінің психологиялық ... ... ... ... ... ... ... санасына әсері ... және ... ... ... рөлі ... анықталады. Ресейлік, шетелдік психолог-
ғалымдар, өзге ғылымдар өкілдерінің ... ... ... ... жұмысы мазмұнын жарнамадағы суггестивті
психотехнологиялар, жарнамадағы мотивация, ... ... ... ... ... ... рөлі ... ... ... іс-әрекетінің психологиясы жайлы жазған атақты психолог
А.Н. ... Р.И. ... ... Ч. ... В. ... О. ... ... ашылып, Жарнаманың жалпы керектігі
және оны қолдана білуде ... ... ... ... дәлелденді.
Жарнама психологиясы жайлы Қазақстанда әлі ешкім ... ... ... ... ... қызу ... өндіруде, зерттеуде әлеуметтік, әлеуметтік- ... ... ... ... ... және діни ... экономикалық жағдайларды ... ... ... ... ... ... ... жұмысына сүйенеді.
Жарнама өнімдері ... ... ... ... ... төмен болып жатады.
Жарнама өз мақсатына толық жету үшін ... ... ... ... адам психикасының ерекшеліктерін есеру
керек. Жарнаманың психикалық әсеріне- зейінді ... ... ... ... ... пен ... ... әсер ету сияқты
жағдайлар жатқызылады. Адамға ... ... ... ішкі ... ... ... түсіндіретін негізгі
компоненттерге- ... ... және ... жатқызуға болады.
Жарнама мына жағдайда керек: жаңа ... ... емес ... ... ... әлі ... емес тауар ұсынғанда;
нарық бір типті ... ... және ... дәл өзінің өніміне
зейін аудару керекті болғанда; сату ... ... ... ... тез ... жоспарлағанда, жаңа клиенттерді өзіне
қаратқанда, жаңа ... ... ... ... ... мен ... мінез-құлқының арасындағы арақатынасты
түсіну үшін ... адам ... көп ... ... ... факторларды, екіншіден маркетингпен айналысатындар мінез-
құлық тенденцияларына ... ... ... әсер ... ... ... ... ... ... нақтылау керек.
Жарнама әсерінің психологиялық тиімділігін дұрыс түсінбеу
осы ... ... ... зиянын тигізеді. Тиімділікті
жарнамамен тауар сатудың арасындағы тура ... деп ... ... ... ... әсер ете ... қабілетін ғана
бағалайды. Ең негізгісі-жарнама тұтынушыға түсінікті болу ... ... ... есте ... ... эмоция
туғызатындай жасалуы тиіс. Осы ... ... ... жарнаманы қабылдаудың психологиялық құрылымы және соған
сәйкес жарнамалық ... ... ... ... кәсіби сараптау ... де көп ... ... ... ... ... агенттікте
істейтін психологтар үшін ... ... ... ... ... ізденіс қажет. Тапсырыс ... ... да ... ... жарнама тиімді болып табылады.
Психологтар осы екі ... ... ... ... ... ... Жарнама-объективті, кәсіби абайлы болуы керек. Жарнама
тек технологиялық ғана емес ... ... ... ... ... керек.
Сонымен қорыта келе, адамдардың жарнамаға ... ... ... ... ... ... ... жалпы
жарнама қоғамға керек екендігі зерттеу ... ... ... ... М.Н. ... ... М.1991.
2.Артеменко В.Г. Реклама в торговле.- Новосибирск. 1996.
3.Бадалов Д.С., Кисмерешкин В.Г. ... ... ... ... ... России, 2000.
4.Баженов Ю. Организация рекламы в магазине - М.: ИВЦ ... ... Р., ... Дж., ... Д. Рекламный менеджмент./ Пер.с. англ.5-е
изд.- М., СПб., К. Издательский дом ... ... Н.Н. ... психология печати, радио и ... Л.И. ... и ее ... в ... возрасте.-М., 1968.
9.Бородина В. Самореклама: мода и традиции.-М.: РИП- ... ... О. ... с ... ... ... ... поля.
/http//www.mediaplanirovanie. ru./
11.Викентьев И.Л. Приемы ... ... для ... и
рекламистов. 14 пактических приложений и 200 примеров.- Новосибирск:
ЦЭРИС, 1993.
12.Викентьев И.Л. ... ... и public ... СПб.: ... Н.М. ... ... Новосибирск. 1998.
14.Володеева В.Н., Исакова Г.А. Основы психологии торговой рекламы1983.
15.Веригин А. ... ... ... И.В. ... ... ... /Вопросы психолгии/ 2000 №6
38-39стр.
17.Грошев И.В. ... ... и ... невербальная
коммуникация в зеркале рекламы//Вестник ... ... ... 1998. Том4. ... Л.Ю Как ... ... магазина. - М.: РусПартнёр ЛТД,
1994.
19.Гермогенова Л.Ю. Эффективная ... в ... ... ... 1994.
20.Гольман И Рекламное ... ... ... ... деятельности. - М.: Гелла-Принт, 1996.
21.Гуревич П.С. Приключения имиджа: типология телевизионного образа ... его ... ... Н. ... ... (из американского опыта). Учебное
пособие.- М.:НИАНО Институт истории и ... ... ... О.В. ... ... ... и ... на эмоциональное отношение к агрессии в ... ... ... 2000. ... А. и др. ... ... и реклама на месте продажи.(пер. ... - М.: ... ... В., ... И. ... в торговле (Теория и практика) - ... ... Д. ... по ... - ... 1996
27.Дихтль Е., Хёрмген Х. Практический маркетинг - М.,1996
28.Дональд У., ... И. и др. ... ... ... - Самара, 1996.
29.Дэйян А., Анни и Лоик Троадек.Стимулирование сбыта реклама на местах
продажи/Пер.с.фр./ Общ. Ред. В.С. ... А.О. ... ... ... А. Реклама - М.,1993
31Датян А. Реклама /Пер.с.фр.- М.1993.
32.Делл.Д., Линда Т. ... по ... ... ... Денисон. Линда Тоби, Учебник по рекламе, М., ... ... В.Е. ... ... и психология ее восприятия.-М. 1984.
35.Дэйян А. Реклама/Пер.с.фр./ Общ. Ред. В.С. ... ... ... ... 1993.
36.Зазыкин П.И. Психология в рекламе.- М.1993.
37.Зазыкин В.Г. Психология в рекламе.-М.: Дата Стром, ... П. ... - М.: ... 1954
39.Ильин В. Тайны рекламы. - Тверь, Российский брокер, 1992
40.Карпинская О. Как ваша ... ... ... мир. ... ... Л.И. ... особенности восприятия рекламы. /Вопросы
психологии/ 2003. №6 52-55стр.
42Кениг Т. Псхология рекламы: ее ... ... и ... ... ... Современные проблемы, 1925.
43.Коуплан Р. Гипноз: практическое ... СПб.: ... И.В. ... и ... рекламы в России.-М.: Центр,1996.
44.Картер Г. Эффективная реклама.-М.1991.
45Кон И. Моральное сознание ... и ... ... ... ... ... ... Н.Н. Психология и композиция рекламы. /Русс реч/ 1991 ... Л.Ф. ... ... ... ... А.Н. ... психологического воздействия в российской
рекламе.-М. 1995.
49.Лебедев А.Н. Исследование ... ... ... ... к ... Вопросы псхологии. 1996 а.№4.
50.Лебедев А.Н. Психология ... ... а ... ли рекламисту
потребитель?//Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1996а.№1.
51. Лебедев А.Н. Психология ... М, ... А.Н. ... ... или ... технологии? (Психологическая
экспертиза наружной рекламы: проблемы и методы)// Рекламный мир.1996в.
№8,
53.Лебедев А.Н. ... ... ... к ... ... //Наружная реклама России. 1997а.№9-10.
54.Лебедев А.Н. Опыт ... ... ... ... и ... 1997 ... А.Н. Социально-психологические характеристики рекламно-
информационного ... ... ... руководства и предпринимательства/Отв. Ред. А.Л.Журавлев,
Е.В. Шорохова.-М.: ИП РАН, 1999.
56.Лебедев А.Н. ... ... ... ... ... вузов/ Общ. Ред. В.Н. Дружинина.-СПб.: Питер,2000а.
57.Лебедев А.Н. Две методологические традиции в ... ... ... и разработок в ... ... ... 2000б. ... А.Н. ... ... адвертологии //Социальная
психология: практика, теория, эксперимент. /Под ред.В.В. ... А.Н. ... ... деятельности с точки ... ... ... психология: состояние и перспективы.
Тезисы докладов/ Отв. ред. А.В. ... ... ... Т.2.
60.Лебедев А.Н.,Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской
рекламе.-М.:Издательский центр «Академия»,1995.-144стр.
61.Люшер М. Цвет вашего ... ... В.И., ... Л.П. ... ... ... ЛАЭС,
1991.-154стр.
63.Маргарита Васильева. Реклама мужская, ... ... ... ru.
64.Мокшанцев Р.И. Психология рекламы М-2001.
65.Маслоу А.Г. Мотивация и лицность./ Пер. С.англ.- СПб.. Евразия, 1999.
66.Матвеева Л.В., ... Т.Я., ... Ю.В. ... телевизионной
коммуникации.-М: Учебно-методическии коллектор «Психология»,2000.
67.Музыкант В.Л.Теория и практика современной рекламы. Ч.1,2, ... ... ... В.С. ... ... ... для ... пед. инс-в/М.:1985.
69.Мюнстерберг Г. Основы психотехники. Ч.1.-СПб.:Э.Т.,1996
70.Мануйлов М.А. Психология рекламы.-М.1925.
71.Музыкант В.Л. ... ... опыт и ... ... Б. О ... в ... //Бизнес для всех. 1994. №27-28.
73.Перепелица В. Как рекламу сделать ... или Как ... А. ... ... ... ... №1 ... рекламы.-М. 1925.
76.Пушкарёв Н. Исскуство рекламы - Казань, 1992
77.РейПаккард В. Скрытые увещеватели// ХромовЛ.Н. Рекламная ... ... ... ... ... Ф.Г., ... Т.К., ... В.Г. Рекламная деятельность. М.:
Информационного-внедренческий центр «Маркетинг»,1998.
79.Пронина Г.Г. Психологические экспертиза ... Д.Я. ... ... и ... ... ... ... Я. Эксперименталная психология эмоций.-М.: Прогресс 1979
82.Ривз Р. Реальность в ... ... ... ... ... ... Фолиум, 1994.
83.Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи».-М.: Юрайт, 1997.
84.Ромат Е. Реклама в ... ... ... ... ... Дж., ... Л. ... и продвижение таваров./Пер.с.англ./
Общ. Ред. Л.А. Волковой-Спб.: Питер, 2000.
86.Рейтынбарг А. ... по ... ... ... ... увещеватели:
психоанализ в рекламе».-М. 1968.
87.Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- М.1996.
89.Сельченок К.В. Создание ... ... ... ... ... М. ... навыки эриксонианского гипноза.-Воронеж: 1995.
91.СэндиджЧ., Фрайбургер В., Ротцолл К. ... ... ... Общ ред Пеньковой Е.М.-М.: Прогресс,1989.
92.Уэллс У., Бернет Дж., ... С. ... ... и практика.-СПб.:
Питер, 1999.
93.Феофонов О. Реклама новые технологи в ... ... ... ред. ... ... М., ... И.А. ... как специфический вид массовой коммуникации и
социокультурная ... /Мир ... 2000 №2 ... ... о ... Кросна-Лекс, 1997.
97.Феофанов О.А. США: реклама и обшество.-М.:Мысль, 1974.
98.Фридленгер К.Т. Путь к ... ... и ... ... Х. ... и ... ... Под ред. бМ.
Величковского.-М.: педпгогика, 1986.
100.Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: ... ... ... АО ... Р. ... ... ... Ком, 1999.
102.Шерковин Ю.А. Психологические ... ... ... Мысль, 1973.
103.Ухтомский А.А. Доминанта.-М.: Наука, 1966.-272стр.
104.Бердібаева. С. /Ұлағат -2000./
105.Н.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты ... ... ... 2007 ... ... ... ... ықпал ету
құрылымының үлгісі. (моделі)
Кесте-7
|Жарнаманың пайдаланушыға |Пайдаланушыға психологиялық ықпал ету ... ... ету ... ... ... ... | ... | ... AIDA ... ... ету бұл ... ... ... ... ... ... ... ... ... тудыру керек |
| ... ... ниет ... бұның |
| ... ... ... ... іс-әрекет |
| ... ... ... |Бұл ... ... ... ... ... ... ... төрт |
| ... ... ... пайдаланушының -|
| ... ... ... ... ... ... |
| ... (Action). ... ... ... ... ... ... |
| ... процесінің алты этапы 1) потенциалды|
| ... ... ... ... |2) ... ... ... |
| ... 3) оның ... |
| ... ... ... |
| ... алу ... ... ... |
| |4) ... ... ... есебі;|
| |5) ... ... ... деген ниет |
| ... 6) ... ... ... ... |
| ... ... |Бұл ... ... ... ... |
| ... ... goals- ... |
| ... results ... ... |
| ... ... ... ... Бұл |
| ... ... ... алу акты төрт |
| ... ... 1) тауардың маркасын білу; |
| |2) ... ... ... туралы |
| ... ... 4) ... ... |
| ... ... алу. |
Қосымша ... адам ... ... сауалнамаға қатысушылар! Сіздерден «жарнаманың ... ... атты ... мәселеге өз қатынастарыңызды білдірулеріңізді
өтінеміз. Анкета анонимді, аты-жөніңіз көрсетілмейді. Сауалнаманың нәтижесі
ғылыми-практикалық мақсатта ... және ... ... ... ... ... деп ... беруге қиналамын
2.Жарнамадағы тауар сапасына сенеcіз бе?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
3.Тауар сатып алу кезінде ... ... ... ... ... әсерінен сіздің айналадағыларға қатынасыңыз өзгереді ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
5.Сіздің көзқарасыңыз бойынша болашақта жарнама технологиясының ... ... ... ... ... ... ... үшін қосымша табыс көзі
3.Адам тағдырына бәрібір
4.Мәдениеттің төмендеуі және құлдырауы
5.Адамның құлдырауына және кері кетуіне
6.Жарнаманы пайдаланушылардың көзқарасының кеңеюіне
7.Басқа
нұсқа.......................................................................
........
8.Жауап беруге қиналамын
6. Тұлға ... ... ... әсер етеді ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
7.Сіздің көзқарасыңыз бойынша бұл неге ... ... ... ... ... сіздің денсаулығыңызға және психикаңызға теріс
әсер етеді ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
9.Күнде телебағдарлама және фильм көру сіздің қанша уақытыңызды ... ... ... ... ... көп
4. Мен теледидар мүлде көрмеймін
10.Жарнамаға сіз қалай қарайсыз?
1.Оң көзқараспен
2.Нейтральды бәрібір
3.Теріс
4. Жауап беруге қиналамын
11.Жарнама роликтері сізде қандайда бір эмоция тудырған ... ... ... ... еске ... өте ... кейде
3.Жоқ ешқашан
12.Көптеген жарнама роликтері немесе плакаттары сізде ... ... ... бәрі деп ... ... ... ... ұнайды
4.Жауап беруге қиналамын
13.Жарнама адамға өмірдің стильін үйретеді
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
14.Әр канал арқылы жарнамадан қашып отырасыз ба?
1.Ия,әрқашан
2.Ия, кейде
3.Жоқ, ... ... да көру ... ... ... жарнама әкелушілер сізді қаншалықты тітіркендіреді 5 баллдық шкала
бойынша ... ... 5-өте ... ... алу кезінде жарнама сізге бағдарлануға көмектеседі ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
17.Жарнама сізге жаңа ... ... ... туралы білуге
көмектеседі ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Жауап беруге қиналамын
18.Тауарды сатып алу ... ... ... ... жарнама қаншалықты
күшті әсер етеді?
1.Мүлде әсер етпейді
2.Әсер етпейді деуге ... әсер ... әсер ... ... ... ... ... қандайда бір картина немесе фраза ойыңызға жиі келеді ме?
1.Ия
2.Жоқ
3.Еске түсіре алмай отырмын
20.Жасыңызды көрсетіңіз
1.15ден 17жас
2.18ден 25жас
3.26дан 47жас
4.48ден60жас
5.60тан жоғары
21.Біліміңіз:
1.Толық емес ... ... емес ... және ... ... ... сұраққа бір жауапты таңдаңыз дәл ... ... ... дәрігер,ғылыми жұмысшы,
журналист)
4.Кәсіпкер, бизнесмен
5.Студент
6.Зейнеткер
7.Әскери қызметкер
8.Қоғамдық тәртіптің күзетші органының ... ... ... ... ... ... қолдану динамикасын анықтау»
сауалнамасы.
Құрметті сауалнамаға қатысушылар! «Жарнама шараларын қолдану
динамикасы» анықтау сауалнамасына өз ... ... ... ... ... ... ба?
А) Ия
Б) Жоқ
2.Газет оқығанда зейініңізді бірінші неге ... ... ... ... ... қай ... қызықтырады?
А)Көрнекілігі
Б)Мәліметі
4.Радио арқылы тыңдалған жарнаманың әсері тиімді ме?
А) Ия
Б) ... ... ... ... ... ... психологиялық аспектілері» деген тақырыбындағы
дипломдық ... ... ... ... үш ... ... ... ... және ... ... қосымшадан тұрады. Кіріспеде ... ... ... ... бөлімі жинақталған.
Бірінші яғни теориялық бөлімінде жарнаманы ... ... ... ... ... ... ... психикалық процестердің ролі ... ... ... ... ... ... жарнамалы шаралар психотехнологияларының
қолданбалы мәселелері ондағы суггестивті ... ... ... адам ... ... жайлы сөз етіледі.
Үшінші бөлімде ... ... ... ... ... әсері зерттелінуінің эксперименталды негізі қарастырылып,
оның ... ... ... қатар жарнаманы ... ... ... ... ... ... ... Жарнаманы дұрыс қолдануға ... ... ... ... бүкіл жұмыстарға ... ... ... ... ... және ... ... әдебиеттер тізімі бірқатар маңызды жоғары ... ... ... ... ... ретінде сай реттеліп
берілген.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы туризмді дамытудағы қолданылатын PR-технологиялар66 бет
Гендерлік психология саласының мақсат-міндеттері, пәні, объектісі.4 бет
ИТИҚАДТЫҚ ИСЛАМ МАЗХАБТАРЫ17 бет
Орта білім беретін мектептің оқыту процесінде оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыруға байланысты жүргізілетін педагогикалық тәжірибе жұмыстары35 бет
Шиалық атаудың қалыптасуы13 бет
Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлға дамуына әлеуметтік көзқарастары7 бет
I сынып қазақ тілі оқулығын қатысымдық бағыт тұрғысынан тузу әдіс-тәсілдері38 бет
XIX ғасыр қазақ ағартушыларының дүниеге көзқарасы15 бет
Іс - әрекеттің қылмыс екенін жоятын мән – жайлар30 бет
Іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлар28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь