Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру

Мазмұны

Кіріспе

1 Техникалық . технологиялық бөлім: 11
1.1 Кен орын бойынша жалпы мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Кен орынның геологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.2.1 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2.2 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Мұнайгаздылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.4 Мұнайгаз шоғырларының түрі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.5 Өткізгіштік бойынша қабаттардың біртекті еместігі ... ... ... ... ... ... .16
1.5.1 Қабаттағы мұнайдың және газдың физикалық, химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
1.6 Жаңажол кен орынын игеру жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
1.6.1 Өндірістік бағдарламаның орындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
1.6.2 Өндірістік қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық . техникалық шаралардың орындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 36
1.6.3 Айдау ұңғыларының қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық
. техникалық шаралардың орындалуы және олардың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
1.6.4 Жаңажол кен орынындағы ұңғыларды пайдалану әдістері ... ... .. 45
1.6.4.1 Пайдалану әдісін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6.4.2 Штангасыз ұңғымаларды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
1.7 Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
1.7.1 Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 54
1.7.2 Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар ... ... ... ... ... .. 57
1.8 Технологиялық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
1.8.1 Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.9 ЭВМ . де есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61

2 Экономикалық бөлім: 63
2.1 «Октябрьскнефть» МГӨБ . ның ұйымдастырушылық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... . 63
2.3 Нақты шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 64
2.4 «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 70
2.5 Жаңажол кен орынын пайдаланудың техникалық . экономикалық көрсеткіштеріне зерттеу жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 72
2.5.1 Техникалық . экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау ... ... 73
2.6 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
2.7 БОТЭС . қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

3 Еңбек қорғау бөлімі: 77
3.1 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жасау ... ... ... ... ...
3.2 БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану шаралары ... ... ... ... ... ... ... .. 79
3.2.1 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2.2 Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..81
3.2.3 Өрттік . жарылыстық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83
3.3 Мұнай және газ өндіретін цехтағы апатты жою жоспары ... ... ... 85

4. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 90
4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ( топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...90
4.1.1 Атмосфераны ластау көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90
4.1.2 Литосфераны ластау көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .94
4.1.3 Апаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95
4.2 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік . техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...95
4.2.1 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
4.2.2 Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану ... ... ... ... ... 97
4.2.3 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау ... ... ... ... ... ... .98
4.2.4 Жануарлар әлемін қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .99
4.3 Мұнай қалдықтарын жою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...100

Қортынды 102

Әдебиеттер тізімі 103
Кіріспе
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсібінің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.
Еліміздің әлеуметтік – экономикалық жоспарында жаңа мұнай және газ кен орындарын пайдалануды жеделдету қамтылуда, олардың қатарында Жаңажол кен орны жатады.
Жаңажол кен орны 1978 жылы ашылып, пайдалануға 1986 жылы берілді. Каспий маңының мұнай – газдылық мүмкіндігі, тұзасты кешенінде ірі кен орындарының бірі Жаңажол ашылғаннан кейін күрт артты.
Әдебиеттер тізімі
1. 2002 – 2003 жылдар аралығындағы “Октябрьскнефть” МГӨБ – ның есеп берулері.
2. “Октябрьскнефть” МГӨБ – ның 2003 жылғы есеп беруі.
3. Э.С. Воцалевский, З. Е. Булекбаев, Б. А. Искужиев и другие
Справочник “Месторождения нефти и газа Казахстана ” Алматы, 1999 г.
4. В. И. Щуров “Технология и техника добычи нефти” М. Недра 1983 г.
5. Ш. К. Гиматудинов “Справочник по добычи нефти” М. Недра 1986 г.
6. Н. А. Ерешенко “Геология нефти и газа ” М. Недра 1968 г.
7. В. Н. Ивановский, С. С. Пекин, А. А. Сабиров “Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти ” М. Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 2002 г.
8. Под редакцией А. Х. Мирзаджанзаде “Технология и техника добычи нефти” М. Недра 1986 г.
9. И. Т. Мищенко, В. А. Сахаров, В. Г. Грон, Г. И. Богомольный “Сборник задач по технологии и технике нефтидобычи” М. Недра 1984 г.
10. В. М. Муравьёв “Справочник мастера по добычи нефти” М. Недра 1981 г.
11. В. М. Муравьёв “Технология и техника добычи нефти” М. Недра 1981 г.
12. А. М. Юрчук “Расчеты в добыче нефти” М. Недра 1969 г.
13. А. Х. Шарипов “Охрана труда и техника безопасности на нефтегазодобывающих предприятиях” М. Недра 1975 г.
14. Ведомственная система безопасности труда и охраны окружающей среды в филиалах и объектах ОАО “СНПС - Актобемунайгаз” Актобе 2001г.
        
        Андатпа
Бұл дипломдық жоба “Жаңажол кен ... ... ... тепкіш
сораптардың тиімділігін арттыру” тақырыбына сай жазылған.
Осы ... жоба төрт ... ...... бөлімі;
Экономикалық бөлімі;
Еңбек қорғау бөлімі;
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі.
Техникалық – технологиялық бөлімде Жаңажол кен орынның географиялық,
экономикалық ... және ... ... сонымен қатар БОТЭС –
пен жабдықталған ұңғыманы пайдаланудың тиімділігін арттыратын ... ол ... және ... ... болып табылады
және оның технологиялық есебі берілген.
Экономикалық бөлімде негізгі және ... ... ...... ... талдауы және ...... ... ... және ... тиімділігінің есебі де
қамтылған.
Еңбекті қорғау бөлімінде БОТЭС ... ... ... және ... факторларға талдау және одан қорғану шаралары қарастырылған.
Қоршаған ... ... ... ... ... ... ластайтын технологиялық үрдістерге талдау жасалады және
биосфераны ... ... ... ...... ... Кен орын ... жалпы
мәлімет........................................................
1.2 Кен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Қабаттағы мұнайдың және газдың ... ... ... ... кен ... игеру
жағдайы.................................................21
1.6.1 ... ... ... ... қоры ... ... ...
техникалық ... ... ... ... қоры ... ... ұйымдастырушылық
– техникалық шаралардың орындалуы және ... ... ... кен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
1.7.1 Газ айырғыштардың және ... ... мен ... 54
1.7.2 Ұсынылатын газ ... ... ... ... ... Еркін газдың ... ... ЭВМ – ... 61
2 ... ... «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ... ... және ... ... ... ... 64
2.4 «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және
еңбекақыны ... ... кен ... ... ... – экономикалық
көрсеткіштеріне ... ... ...... көрсеткіштерге талдау жасау.......
73
2.6 Батырылмалы ... ... ... ... ... ... ... ... – қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін
есептеу...........................................................
........................................ 76
3 ... ... ... ... ... ... электрсораптарды пайдалану
кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға ... ... ... ... ... 79
3.2.1 ... ... ... ... электрсораптармен жабдықталған
ұңғымаларды ... ... ... ...... Мұнай және газ өндіретін цехтағы ... жою ... ... ... ... ... ... ... және ... ( ... ... ластайтын көздер ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... инженерлік –
техникалық
шаралар...........................................................
....................95
4.2.1 ... ... Су ... ... және ... ... ... жер ... ... ... ... ... ... мен газ ... ... ең бір ... ... бірі
болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді.
Еліміздің әлеуметтік – экономикалық жоспарында жаңа мұнай және газ ... ... ... ... ... ... Жаңажол кен
орны жатады.
Жаңажол кен орны 1978 жылы ашылып, пайдалануға 1986 жылы ... ... ...... ... ... кешенінде ірі кен
орындарының бірі Жаңажол ашылғаннан кейін күрт артты.
1 Техникалық – технологиялық бөлім.
1.1 Кен орын бойынша ... ... ... кен ... ... ... оңтүстікке
қарай 240 шақырым жерде, Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Мұғалжар
таулары мен Ембі ... дала ... ... ... бекеттер болып ,кен орыннан солтүстік – ... ... ... ... Жаңажол совхозының аумағы және солтүстік-батысқа қарай 35
шақырым жердегі жұмыс істеп тұрған Кеңқияқ мұнай кәсіпшілігі ... ... ... ... кен орынның ауданынан 100 шақырым
жердегі Мәскеу – Орталық Азия ... ... ... Ембі ... табылады. Жаңажол кен орынынан солтүстікке қарай 130 шақырым жерде,
Октябрь қаласында МГӨБ АҚ ... ... ... бедері әлсіз жоталы жазықтан тұрады. Жер бедерінің абсалютты
белгілері +125 – 270 м аралығында ... ... ... кен ...... шектейтін Ембі өзенінің маңында кездеседі.
Ауданның гидрографиялық бөлігі Ембі өзенімен байланысты ... кен ... ...... 2 – 14 ... ... мақсаттарда пайдаланады.Ал тұрмыстық мақсаттарда
құдықтардан алынатын су пайдаланады. Ембі ... және ... ... 2 м немесе оданда көп құрайды. Ембінің сол ...... су ... ... тек қана ... мезгіліндегі су
тасқындарының арқасында толады.
Ауданның ауа-райы ... ... және ... пен
тәуліктік температуралардың ... аса ... ... ... мәліметтеріне сүйенсек,қыстағы
температура минимумы –40 градусқа жетсе, ал жаздағы ... ... ... ... суық ... мен ақпан айлары болса,ал ең ыстық шілде
айы болып табылады. Қатты желдер мен борандардың соғуы, ... мен ... үшін ... қату ... 1,5-1,8 м – ді құрайды. Ортажылдық,
атмосфералық ...... ... ... емес және ... 140 – 200 мм – ге
жетеді.
Кен орынды игеру 1983 ... ... ... мұнай мен суды
тасымалдау, газды дайындау,мұнайды шығару,сумен қамтамасыз ... ... ... ... және ... профилактика үшін кешенді құрылымдар салынған.Қазіргі кездегі игеру
әлпісі мен айдау торы ... ... ... ... қоры мен ... өндірістік мүмкіндіктеріне жауап бермейді.
1.2 Кен орынның геологиялық сипаттамасы.
Барлаулық бұрғылаудың ... ... ... тас ... ... ... ... зерттеу жүргізіліп,соның негізінде
стратегиялық – аймақтық ... ... Осы ... ең кәрі ... ... ... ... карбондағы визей ярусы саналады.
Гжел ярусының,касимов ярусының және жоғарғы мәскеу ярустық ... ... ... 386 – 717 м), ... ... карбонаттың
қабаттарын – КТ – 1 қабаттары деп атауға болады. Визей ... және ... ... ярустық бөліміндегі,төменгі волихир ярустық
бөліміндегі аса ... ... ... 509 – 930 м), ... ... қабаттарын – КТ – 2 қабаттары деп ... ... ... ... ... негізінен осы карбонатты
қалыңдықтарда (КТ – 1 мен КТ – 2) шоғырланған.
КТ – 1 – дің ... ... ... ... ... – Сакмар
ярусындағы қалың құмды – сазды қабаттар бірінші тұзасты терригенді жиынтығы
деп ... және ол КТ – 1 ... ... ... болып
табылады,оның қалыңдығы 15 – 800 м , ал КТ – 1 мен КТ – 2 арасындағы ...... ... ... ... тұзүсті жиынтығы деп атайды
және ол КТ – 2 мұнайгазды шоғырларының жабындысы ... ... ... ол КТ – 1 мен КТ – 2 ... ... ... ... Бірінші
карбонатты қалыңдық КТ – 1 – де, қалыңдықтары 390 м (92 ... – 548 ... ... ... ... ... ... негізінен
әктастардан,доломиттерден және өзара араласқан түрде ... ... ... ... ... ... түрі кеуекті,қуысты,жарықшақты болып ... ... ... ... қимасында реперлер сериясы
байқалады, олар ГК(жыныстардың ... және ... ... ... ... болуымен сипатталады. Осы мәліметтер
2550 – 2900 м тереңдікте жатқан А,Б,В және В1 төрт ... ... ... ... ... жағынан А жиынтығы гжель ярусының төменгі бөлігіне, Б
жиынтығы Касимов ярусына, В және В1 Мәскеу ... ... ... бөлігіне негізделген. ... ... ... әр ... ... ... шоғыр төменде мұнаймен
байланысқан, сәйкесіншн биіктіктері 203 және 90 м – ... ... ... 90 м ... мұайгазды шоғырдан және ... 110 ... ... бөлігінің қабатынан құралады. В жиынтығы газды телпегінен
(газды бөлігінің биіктігі 30 – 50 м) ... ... ... ... ... 83 – 91 м) ... В1 ... биіктігі 87 м – ге
жететін үлкен емес екі мұнайлы шоғырлардан тұрады.
Барлық анықталған өнімді жиынтықтар ... ... ... ... ... –2560 м ... белгіде, ортақ
газмұнайлы ... бар, бір ...... ... ... және СМЖ ауданы бойынша –2630-2650 м ... ... – ның ... ... ... ... және оңтүстік периклиналда (-
2630–2640 м – де ), ал ... ... ... ... және ... (-2640 – 2650 м – де) ... 182,154,383 ұңғымалары
жататын Б,В мен В1 ... ... ... ... тұратын
қабатшалар болмағандықтан, олар ортақ қалың қабатты құрайды.Бұл тағы ... ... ... ... ... ... мен 26 ұңғымаларды сынау кезінде қабылданды, ... –2560 м ... газ, ал одан ... тереңдіктен мұнай алынды.
Г стратиграфиялық жиынтығы өзінің негізгі қима ... ... ... ... жыныстарынан құралады, ал Д жиынтығында
мәскеу ярусындағы верестік горизонтының сонымен ... ... ... ... ... ... пен визей (веневский,
окский горизонттары) ярустарының жыныстары шөгеді.Алдында атап өткендей,
КТ – 2 ... ... ... бар ... ... ... 3 ... мұнайдың бөлінуі анықталды.
Шоғырлардың су – мұнайлы байланыстары ... ... ... ... ... мен ПГИС – тің ... бойынша) қабылданып,
олар құрылымның әр түрлі аудандары үшін біртекті емес және тереңдіктердің
аралықтары –3602 м – ден, -3534 м –ге ... ... ... 1 – ші ... – шығыс бөлігі үшін СМЖ – ның абсолютты белгісі –3570 метр ... (38 –ші ... ... ... ... ... яғни
осы белгіде сусыз мұнай алынды). 29 – шы ... ... ПГИС – ... ... ...... бөлігі үшін абсолютты белгі - 3581
метр деп ... ... ... ... ... СМЖ – ның 2 – ... қабаттың мұнайлы бөлігінің табанынан, құрамында суы бар ... ПГИС – тің ... ... 61 – шы ... -3534 метр
абсолютты белгісінен сусыз мұнай алынды.
3 блоктағы ГМЖ – ның газмұнайлы ... 36 – шы ... ... ... ... мен газды каротаж мәліметтері бойынша,
-3385 метр абсолютты ... ... ... ... ... ... ... алынды. 14 – ші ұңғымада, -3399 метр ... ... 36 – шы мен 45 – ші ... -3371 метр ... конденсаты бар газ алынды.
Сумұнайлы жапсар –3603 метр абсолютты ... ... ... 43 – ші ... бойынша), –3573 метр абсолютты белгісіне дейінгі
(блоктың оңтүстік – шығысындағы В6 ... осы ... ... ... ... аралықты қамтиды. 72 ұңғыманың тұщы сулы бөлігінде, ... ... –3589 м ... ... ... ал ... периклиналдағы
73-ші ұңғымадан, –3597 м белгісінен су алынды.
ПГИС – тің ... мен ... ... ... СМЖ қабылданды.
ПГИС бойынша 16 ұңғымада, –2647 м ... ... СМЖ анық ... осы белгіде сусыз мұнай алынды.
ПГИС бойынша 17 – ші мен 29 – шы ұңғымаларда, ... – су ... м және –2631 м ... белгілерінде екендігі анықталды.
6 – шы және 14 – ші ұңғымалардың, –2637 м мен ... ... ... суы алынды, бұл алынған геофизикалық мәліметтердің дұрыс
екенін көрсетеді. Шығыс периклинал ауданында және ... ... 11 – ші мен 5 – ші ... 2645 м мен –2644 ... ... ... ... берді. ПГИС – тің мәліметтері бойынша
мұнайға қанығушылық бөлігінің табаны –2651 м ... ... ... жиынтықтардың қысқаша сипаттамалары келтіріледі.
А жиынтығы жоғарыда мықты қалыңдықпен (650 м – ге ... ... өз ... гжел мен ассель – сакмар ярустарының терригенді
жыныстарынан және кунгур ярусының ... ... ... ... шоғырының берік жабындысын туғызады.
Шоғырдың құрылымы екі күмбезді болып ... ... ... ... шектерінде коллектор, ... ... ... бұл ... ... емес ... ... және оның ауданы бойынша таралуын шектейді.
Жоғарыдағы шоғыр, шоғырлардың ... ... ... ... ... ... 70695 мың. м құраса, ал мұнайлылық ауданы 5204
мың. м құрайды. Жалпы қабаттағы мұнайлылық қабаты 293 литр ... ... ... 90 литр ... ... ... Б жиынтығы, А жиынтығынан 2 – 60 м – ге
төмен, ... ... ... ... ... ... және146 – шы, 52 – ші, 117 – ші ... ... ... ... ... ал 67 – ші, 103 – ші, 321 – ші мен 8 ... ұңғымалардың аймағында, олар ангидриттармен ауысады. Шоғыр литологиялық
шектелген, массивті болып келеді. Шоғырдың биіктігі 200 м, ... ... 110 м ... ... ... 36516 мың. ... ал мұнайлылық
ауданы 71475 мың. м құрайды.
В жиынтығы, Б жиынтығынан 4 – 74 м – ге ... ... және ... В ... ... ... негізгі айырмашылығы, онда
оңтүстік пен солтүстік күмбездерге бейімделген екі шоғырдың болуында. Екі
шоғыр ... ... ... емес ... – 30 м, ал ...... газ телпегі бар мұнайлы, массивті, ал оңтүстіктегі күмбезде ,60 – шы
ұңғыманың аймағындағы ... ...... болып келеді.
Соңғысының өлшемдері кіші:7.6*3.7 км; биіктігі – 129 м, ал ... - 8,5*4,1 км, ... – 1974 ... ... В ... 3 – 50 м – ге ... ... және екі
мұнайлы шоғырдан тұрады, олардың өлшемдері салыстырмалы үлкен емес,
оңтүстіктегі ... – 4,5 *2,1 км, ... – 60 м, ал ... ... км, ... – 87 м.
В1 жиынтығының қорларын есептеу ... ... ... ... ... қалып қойғанын атап кету керек. ... ... ... оңтүстік күмбездегі В1 жиынтығы ашыла ... ... ... осы ... В жиынтығында ескерілді. Осы ұңғымалар
бойынша ... ... ... ... ... ... емес екенін
анықтады.
КТ – 2 карбонатты қалыңдығының КТ – 1 ... ... онда ... ... ал ... аздап кездесуінде
жатыр. Коллекторлардың өткізгіштері әр түрлі ... ... ... ... бойынша бір топтың екінші топпен жиі ауысуы, осы жиынтыққа тән. КТ –
1 және КТ – 2 ... ... ... әктас иірімдері бар терригенді
жыныстардан (карбонаттар арасындағы тұзасты қалыңдығы) түзілген ... ... ... ... ... үшін сұйықарынды
жапқыштың қызметін атқарады. КТ – 2 қалыңдықта қорларды бөліп ... ... ... тағайындау барысында, шартты түрде екі өнімді жиынтықтар
– Г мен Д белгіленді, ... ... ... ... ... 4 – 50 м, олар оңтүстікте әктастардан (50 – 60 м),
ал солтүстікте негізінен саздардан (15 – 20 м) ... Осы ... м) ... алынған блоктар бойынша СМЖ – ның орналасуы, салыстырмалы
үлкен емес, бұл көмірсутектермен әр ... ... ... бар
шоғырдың жалпы (КТ – 2) ... ... ... ... ортақ екенін
көрсетеді. Коллекторлық қабаттарды ауданы мен қимасы бойынша жіктеудің
салдарынан, Г мен Д ... ... мен ... ... шартты
түрде бөлінді. Д жиынтығы, 1 және 3 ... ... екі ... болуымен сипатталады. Жиынтықтың төменгі бөлігіндегі 1 ... ... ... ... ... ... ... Бұл
жағдай шартты түрде оның Дж – 1 – ... және Дт – ... ... екі ... горизонтқа бөлінуіне әкеліп соқты. Жоғарғы горизонтта
(Дж – 1) коллекторларды алмастыру, 44 – ші, 27 – ші, 33 – ші мен 56 – ... ... ... ... ... ... 11,5*7, ал төмендегінікі 6,2*4. Шоғырлар тектоникалық жағынан,
литологиялық жағынан шектелген, олар ... ... ...... төменгі горизонтта толық қабатты емес болып келеді.
3 блокпен мұнайлы ... ... ол ... және ... орын ... және Д – 3 ... ... біртұтас
қоймасы ретінде қарастырылып, 71 – ші ұңғыманың ... ... ... ... ... ... ... мұнайлылық ауданы
30,4 км м, қабаттың биіктігі 189 м. Шоғыр ...... ... емес, пассивті түріне жатады.
1.2.1 Стратиграфия.
284 өндіретін және барлық барлау ұңғымаларының стратиграфиялық өзгеру
мәліметтерін пайдалану негізінде, КТ – 1 мен КТ – 2 – нің ... ... ... сызылды. КТ – 1 мен КТ – 2 үшін ... ... ... пен солтүстік күмбездері бар антиклиналь ... ... ... ұзындығы, шығысқа 25 ... ... ... ... – 1 ... құрылымдық жоспары бойынша шектелетін изогипстің абсолютты
белгілері 2330 м және 2500 м, ... ... ... 9,38 ... ... ... 170 м; ... көтерілімнің батыс қанаты нығыздырақ
және қабаттардың құлау бұрышы 10 градусқа тең, ал ... ... ... ... ... ... 7 ... құрайды. Солтүстік күмбездің
абсолютты белгісі 2260 м, ал шектелетін изогипстің абсолютты белгісі 11,25
км*5,38 км, биіктігі 240 м ... ... ... ... бір – бірімен үлесімді, қабаттардың құлау бұрышы 9 градусқа жуық.
КТ-2 құрылымы:
Қабатшаның құрылымдық картасы ... ... ... ... -3110 м, ... ... ... белгісі 3380 м, ... ... 12,75 ... км, ... биіктігі 270 м – ге тең.
Берілген көтерілімнің ... ... ... ... ... ... ... 10 градусқа жуық, ал шығыс қанатындағы
қабаттардың құлау ... 7 ... жуық ... ... ... ... ... 3050 м, ал тұйық сызықтың абсолютты белгісі 3380 м, тұйық
изогипстегі ауданы 11,63 км*5,5 км, құрылымның биіктігі 330 м – ге ... екі ... ... ал ... құлау бұрышы 10 градусқа
жуық.
КТ – 2 құрылымын зерттегенде, алдыңғылар оның ... ... ... ... және ... ... ... бір түсірілім
бар деп тұжырымдады. Сондай – ақ олар ... екі ... ... шығысқа қарай жылжитын екі түсірілімді анықтады. Сөйтіп
антиклинальда грабен пішіні ... ... ... ары ... ... бұл екі ... жоқ болып шықты. Солтүстік көтерілімнің батыс
қанатындағы түсірілім, КТ – 1 – дегі Г – 62,Г – 32 ... ... ... ... ... бойынша, оңтүстік
көтерілімнің батыс қанатында бар болуы мүмкін.
Каротаж мәліметтерін қарау барысында, А жиынтығы ... ... ... ... ... ... В ... Мящков горизонты мен
Подоль горизонтының жоғарғы бөлігі ... ... ... ... ары қарай былай жіктеуге болады: А жиынтығын
жоғарыдан ... ... А1 мен А2 ... ... Б ... ары ... В жиынтығын В1 – В5 мұнайлы қабаттарына, соның ішінде В1 – ... ... ... ал В4 мен В5 ... ... ... ... қалыңдығы нақты бөлінгеннен кейін 50 м құрады. Мящков
пен Подоль горизонттарының арасында (В3 пен В4 ... ... ... ... бар, ... гамманың жоғарғы шамасы бар, өткізбейтін және
берілген ауданың стратиграфиялық корриляциясы үшін басты маркирлейтін қабат
болып, перлитті қабат саналады.
КТ – 2 ... ... ... ... ... мұнайлы қабаттарының Г
және Д екі жиынтығына бөлінеді, солардың ішіндегі Г жиынтығына Кашир мен
Верей ... ... ал Д ... ... ... ярус асты ... ... кіреді. Мұнайлы қабаттарының жиынтықтарын ары ... ... ... Г ... ... ... ... Г1 –Г6 мұнайлы
қабаттарына , соның ... Г1 – Г4 ... ... ... ал Г5 мен Г6
Верей горизонтына кіреді, Д жиынтығын жоғарыдан ... ... Д1 – ... қабаттарына, соның ішінде Д1 – Д3 Башкирлік төменгі ярус астына
кірсе, ал Д4 мен Д5 Протвиндік ... ... ... ... ... ... маңы ... борт алдындағы ватолы
бөлігінде орналасқан. Ол өз кезегінде Орал геосинклиналь аймағындағы Ащысай
мен Сакмар – ... ... ... ... ерекшеліктерінің бірі болып, аумақтың жедел түсуі
және мықты шөгінді түзілімнің қалыптасуы болып табылады. Оның ... ... ... ... (7 – 10 км). ... ... ... қарай еңкейген кезде, бір қатар жекелеген баспалдақтармен
қиындатылады ... ... ... ... Жаңажолдық (5,5 – 6
км), Кеңқияқтық, Қоздысайлық және Шұбарқұдықтық (7 – 7,5) ... олар өз ... түзу емес ... ... Шектерінде
қарастырылып отырған кен орын орналасады, яғни Жаңажол ... бірі ... ... ... ірі ... ... карбонатты массивтердің дамуы табылады.
Жаңажол кенорыны Гжель – Подоль (КТ – 1) және Кашир – Венев (КТ – ... ... ... ... ... ... бөлігіне
бейімделген. Құрылым үлкен емес тоқымымен бөлінген, иррационалды ... пен ... ... бар, ірі брахиантиклинальмен сипатталған.
Барлау ұңғыларымен ауданды бұрғылаған кезде, ... ... ... ... ... бар ... анықталды, олардың
ішінде аса созылғандары 100 – 150 м ығысу амплитудасымен ... ... ... ... екеуі 40 – 50 м ... ... ... ... (61 – шы ... ауданында). Осы ақаулардың арқасында
жалпы құрылым 3 блокқа бөлінеді: 1 (оңтүстік бөлік), 2 (61 – шы ... 3 ... ... ... ... ... 1 мен 3
блоктарда шоғырланған.
Кенорынның ... ... екі ... ... ... және ... олар өз ... қалыңдығы 206 – 417 м
болатын терригенді жыныстардың жиынтығымен бөлінеді.
1.3 Мұнайгаздылық.
Өнімді жиынтықтардың ... ... ... мен ... ... ... кешені бойынша қарастырылды. Есептелетін кеуектілік
параметрін негіздеу үшін, геофизикалық зерттеулердің мәліметтері және ... ... ... ... пайдаланды. А, Б мен ... ... ... ... ... бойынша
орташа арифметикалық шамасы сәйкесінше: 11.5 %, 13,7 %, 10,2 % - ... Б және В ... ... ... ... 79%,82%,81% - ды құрады. ГЗС нәтижелері бойынша кеуектіліктің
орташа ... А ... 12 %, Б ... 13,8 %, ал В ... % құрады. А мен Б ... ... ... ... ... ГЗС пен ... бойынша кеуектіліктің шамасы
бастапқыда бір – біріне жақын, ... ... ... А
жиынтығында 12%, Б жиынтығында 14 % деп қабылдауға толық негіздеме бар. ... тек 7 ... ғана ... ... ал 12 ұңғымада
кеуектіліктің, геофизикалық жағынан анықталуы жүргізілгенін ескерсек, ... НГК ... 11 % деп ... ... А, Б, В ... ... сүзілу сипаттамасын негіздеу үшін, тек ... ... ... А, Б, В жиынтықтардағы өткізгіштің орташа
мәні сәйкесінше: 0,008 мкм. м, 0,171 мкм. м, 0,114 мкм. ... А мен Б ... ... кәсіпшіліктік – геофизикалық
зерттеулердің нәтижелері бойынша бастапқы мұнайғақанығушылық сәйкесінше: 80
% және 88 % - ды ... ал В – В1 ... ... ... ... ГЗС арқылы белгілі болды. Шоғыр ауданы бойынша сынама мәліметтерінің
жетіспеушілігінен, В1 ... ГЗС – тен ... ... 86 % деп ... ал ... ... ... сипатталған. Бұл жиынтық бойынша алынған барлық параметрлер, В
жиынтығында ... ... ... қабылданады. Екінші карбонатты
қалыңдығындағы (КТ – 2) ... ... ... ... доломиттерден құралған. Стратиграфиялық жағынан Г ... ... ... ... Д жиынтығы Верей горизонтының Мәскеу
ярусына, Башкир ярусына және Протвин ... ... ... ТЭН бойынша жұмыстарда, кондиционды көрсеткіштерге сәйкес
коллекторларға кеуектілігі 7 %, ... 0,7 мкм. м ... ... Бұнда сынама бойынша өткізгіштік пен кеуектіліктің
арасында ... ... бар ... ... осы ... ... ... қасиет. СССР ГНЗ қорғауында, КИН ТЭН – сін ... ... шегі 8,5 % - ға, ал ... 0,0031 мкм. м ... ... ... үшін ... келесідей шамаларын қабылдау қажет: Г – 1
жиынтығы үшін 9,5 %, Гж – 3 ... үшін 10,9 %, Гт – 3 ... үшін ... Дт – 1 ... үшін 10,8 % және Д – 3 ... үшін 9,8 %. Өнімді
жиынтықтардың өткізгіштерін негіздеу үшін, ... ... ... ... ... ... ... Сынама
мәліметтерінің салысырмалы шектеулігі және олардың шоғыр ... мен ... ... ... жиынтықтың белгілі кеуектілігіндегі
өткізгіштікті каротаж зерттеулерінде анықтауға тура ... ... ... ... гидродинамикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша
өткізгіштікті анықтау, В (Кпр) – де ГНС бойынша ... ... ... ... ... ... негізінде жобалау үшін,
кеуектілікке тәуелді болатын, өткізгіштің таралу қатарларын қабылдау ... ... ... келесідей шамаларын қабылдау керек: ... ... 0,0185 мкм. м,Гж – 3 пен Гт – 3 ... ... мкм. м, Дт – 1 мен Дж – 1 жиынтықтары ... 0,0603 ... Д – 3 ... ... 0,0263 мкм. ... ... бойынша ғана жалпы мұнайғақанығушылық анықталды және
былай қабылданады: Дт – 1, Дж – 1 мен Д – 3 ... үшін ... ... %,73 %, ал газғақанығушылық, Гт – 3 пен Гж – 3 – тің ... ... 78 % пен 83 % - ды ... ... ... ... ... жағдайына байланысты, өнімді жиынтықтардың және оларды құрап
тұрған қабатшалардың қалыңдықтары, тұрақты бола бермейді және кең аралықта
өзгеріп тұрады.
КТ – 1 ... ... А,Б,В мен В1 ... ... ... 30 м аралығында болса, ал кейбір ұңғымалар қатарындағы қалыңдықтар 2 ... 5 м – ге ... ... Б және В жиынтықтардағы кейбір
ұңғымаларында, қалыңдықтардың аса үлкен шамалары 100 – 109 м ... ... ... ... иірімдердің қалыңдықтары
бірнеше ондаған метрге жетеді, ... ... ... ... 2 – 5 м ... 0 м – ге дейін қысқарады. А жиынтығының жалпы
қалыңдықтары 2,4 м – ден, 89,4 м – ге ... ... ... ... 3,4 м – ден, 66,5 м – ге дейін өзгереді, мұнайға қаныққан
қалыңдықтар максимал мәнге ... және ол 36 м ... ... ... қалыңдық 12 м құраса, ал газға ... 26 м ... Б ... ... ... 4 м – ден, 64 м – ге
дейін өзгерсе, ал мұнайға ... ... 1 м – ден, 47,3 м – ге ... ... ... ... ... қаныққан қалыңдық 12 м – ге тең, ал
газға қаныққан қалыңдық 14 м құрады.
В жиынтығы, Б жиынтығы сияқты қалыңдықтарының үлкен ... В ... ... ... 10 м – ден, 108 м – ге ... ал ... қалыңдығы 6 м – ден, 40 м – ге дейін немесе одан жоғары
өзгереді. Мұнайға қаныққан қалыңдығының ... ... 55 м – ге ... ... ... ... ... қалыңдық 13 м құраса, ал
солтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 20,9 м ... ... ... 28,2 м – ден, 73 м – ге ... өзгерсе, ал
мұнайға қаныққан қалыңдығы 30,8 м – ден, 88,6 м-ге ... ... ... ... ... ... ... 5,6 м құраса, ал
солтүстік күмбезде орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 7,4 м құрады. КТ – ... ... ... оңтүстікте 603 м – ден, солтүстікте 827 м –
ге дейін өзгереді. Оның Г мен Д ... ... ... ... солтүстігіне қарағанда 1 блокта олар бірнеше ретке қысқартылған. ... ... соң бірі ... ... ... және ... ... Гж – 3 жиынтығының жалпы қалыңдығы 4,2 м – ден, 84 м – ге ... ал Дж – 1 және Дт – 1 ... ... ... 115,4 мен 83,8 м – ге ... өзгереді.
1.4 Мұнайгаз шоғырларының түрі.
Жаңажолдық мұнайгаз шоғырлары, аймақтық геология бойынша болатын,
литологияның әсерінен антиклинальдық ... ... ... ... ... осы ... ... және табанында су болатын шоғырларға жатады.
Жерасты шоғырларындағы көмірсутектердің ... жату ... ... бір ... және екі ... ... бөлінеді. Ал екі
фазалы көмірсутекті шоғырлар, өз кезегінде ары қарай мұнайғақанығушылық
көлемінің, ... ... ... ... ... мұнайлы,
газды және мұнайгазды шоғырларға бөлінеді.
Фазалық жағдайының сипатына байланысты КТ – 1 шоғыры, Гсол. өнімді
жиынтықтың аймағында ... ал КТ – 2 ... ... ... қаныққан,
мұнайлы сақинада қанықпаған болып келеді. Дсол. және Доңт. ... ... ... мен ... игеретін шоғырларды жіктеуге байланысты, Жаңажолдық
мұнайгаз шоғырларының түрлері 1.4.1- кестесінде келтіріледі.
|Жиынтық ... ... ... түрі |
| ... ... ... | ... оңт. |0,09 ... ... бар ... ... сол. |0,27 ... ... оңт. |0,41 ... ... сол. |0,49 ... ... ... оңт. |0,84 ... ... бар ... ... сол. |0,63 ... ... сол. |0,74 ... ... оңт. |1,00 ... ... сол. |1,00 ... ... 1.4.1 ... ... бойынша қабаттардың біртекті еместігі.
Қабаттардың ішіндегі өткізгіштің вариация коэффициенті бойынша Г
жиынтығы барлығынан төмен (1,555) тұрады, ал ... ... ... ... ... коэффициенті бірдей және ол 2,62 – ге тең. Өткізгіштік
бойынша баспалдақтардың әртектілігі ... ... ... ... ... қабаттарда үлкен айырмашылығымен байқалады,
өткізгіштік бойынша баспалдақтардағы әртектілігінің үлкен шамасы КТ – 1 –
гі Б ... ... рет) ... ал ... ... ... кіші шамасы В – 1 жиынтығына тиесілі және
оның мәні 847,17 ретке жетеді; КТ – 2 ... ... ... ... ... шамасы Д – 1 жиынтығына (5680 ... ал ... ... ... ... ... Г – 3 ... тиесілі және оның мәні 22,69 ретке жетеді.
А жиынтығының жалпы қалыңдықтары 62 м – ден, 134 м – ге ... ... ... ... ... 12,9 м – ді, ал ... ... 29,1 м – ді құрады. Б жиынтығында жалпы қалыңдықтар 62 м – ден,
134 м – ге ... ... ... ... ... қалыңдық 11,4 м – ді, ал
газға қаныққан қалыңдық 14,1 м – ді ... В сол. ... ... 232 м – ден, 292 м – ге ... өзгереді. Орташа мұнайға қаныққан
қалыңдық 20,5 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық 18,9 м – ді құрады. В ... ... ... 232 м – ден, 278 м – ге ... ... ... қаныққан қалыңдық 14,9 м – ді, ал газға қаныққан қалыңдық
26,1 м – ді құрады. Г оңт. ... ... ... 203 м – ден, 314 ... ге ... ... Орташа мұнайға қаныққан қалыңдық 36,8 м – ді, ал газға
қаныққан қалыңдық 26,1 м – ді ... ... ... бойынша қалыңдықтардың өзгеру
сипаттамасы, 1.5.1. және 1.5.2. кестелерде келтірілген.
Кесте 1.5.1 - КТ – 1 ... ... ... ... ... ... | | |
| | |А |Б |В сол. |В |
| | | | | |оңт. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... мәні, м |101,2 |65,4 |263,3 |258,5 ... | | | | | |
| ... ... үл. | | | | |
| |бөл. | | | | |
| ... аралығы, м |62-134 |45-90 ... | | | | |5 ... ... ... м |12,9 |11,4 |20,5 |14,0 ... | | | | | |
| ... ... үл. | | | | |
| |бөл. | | | | |
| ... ... м |1,2-37 ... | | |5 |5 | ... 1.5.1 жалғасы
|газға |орташа мәні, м |29,1 |14,1 |18,9 |6,7 ... | | | | | |
| ... ... үл. | | | | |
| |бөл. | | | | |
| ... ... м ... | | |5 |2 | ... 1.5.2 - КТ – 2 ... ... ... |аталуы ... ... | | |
| | |Г сол. |Г оңт. |Д ж оңт. |Д т оңт. |Д ... |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| ... ... м|261,3 |182,2 |114 |139,8 |309,8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | ... | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| |үл. бөл. | | | | | |
| ... |203-314 |148-207 ... ... ... м | | | | |3,5 ... 1.5.2 ... |орташа мәні, м |36,8 |8,0 |30,7 |29,7 |16,8 |
| | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| |үл. бөл. | | | | | |
| ... аралығы,|2,0-92,2 |1,2-20,0 |1,5-75,7 |1,4-82,0 |2,0-53|
| |м | | | | |,4 |
| ... ... м |26,1 | | | | |
| | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| |үл. бөл. | | | | | |
| ... ... | | | | |
| |м | | | | | ... ... ... мен ... физикалық, химиялық қасиеттері.
Жаңажол кен орынының жер ... ... ... төмен
тығыздылығымен, төмен тұтқырлықпен, шайырлы асфальттардың аз болуымен, суу
температурасының төмендігімен және ... ... ... – 1 мен КТ – 2 ... ... ... мұнайы мен газдың
физика – химиялық құрамын қарастырайық.
А жиынтығы
Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері ... ... ... 0,7055 гр/см, қабаттағы температурада мұнайдың газбен қанығу
қысымы 24,0 МПа, қабаттағы газды фактор 269,2 м /т , ... ... ... 0,34 ... ... ... ... жағдайындағы мұнайдың тығыздығы 0,8174 гр/ см, жұмысшы
газды ... 234,8 м/т, ... ... 1,3904, ... ... тұтқырлығы 4,6 мПа*с. Тауарлық сипаттамасы бойынша
мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 1,00 %), ... (5,4 ... (3,6 %). 300 ... ... ... қыздырған кезде, жеңіл
фракциялардың шығу көлемі – 55 %.
Б жиынтығы
Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы ... 0,7080 гр/ см, ... ... мұнайдың газбен
қанығу қысымы 24,8 МПа, ... ... ... 286,3 м/т , қабаттағы
мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,36 мПа*с Тауарлық ... ... ... ... ... ... 0,83 %), аз шайырлы (4,2 ... (5,8 %). 300 ... ... ... ... ... ... шығу көлемі – 55 %.
В1+В жиынтығы
Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың
тығыздығы 0,6820 гр/ см, ... ... ... ... қысымы 25,46 МПа, қабаттағы газды фактор 288,0 м /т , қабаттағы
мұнайдың динамикалық ... 0,37 ... ... ... ... ... (күкірттің салмақтық құрауы 0,84 %), аз шайырлы (4,4 %),
парафинді (6,0 %). 300 ... ... ... қыздырған кезде, жеңіл
фракциялардың шығу көлемі – 53 %.
Г жиынтығы
Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша ... ... 0,6389 гр/ см, ... ... ... ... ... 32,22 МПа, қабаттағы газды фактор 392,5 м/т , ... ... ... 0,29 ... ... сипаттамасы бойынша
мұнай күкіртті (күкірттің салмақтық құрауы 0,66 %), аз шайырлы (3,9 %),
жоғары ... (10,1 %). 300 ... ... ... ... ... фракциялардың шығу көлемі – 53 %.
Д жиынтығы
Зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қабаттағы мұнайдың
тығыздығы 0,6838 гр/ см, ... ... ... ... ... 27,57 МПа, ... газды фактор 275,5 м /т , қабаттағы
мұнайдың динамикалық тұтқырлығы 0,39 мПа*с Тауарлық сипаттамасы ... ... ... ... ... 0,82 %), ... (5,1 %), ... (7,7 %). 300 градусқа дейін ... ... ... ... шығу ... – 52 ... ... кен орнын игеру жағдайы.
Жаңажол кен ... 1978 жылы ... Кен ... тәжірибелі -
кәсіпшілік игеру 1983 ... ... ал ... ... 1987 ... орын бойынша 2003 жылы 4064,721 мың т. мұнай және 1336,4597 млн.
мілеспе газ ... ... алу ... ... ... 3,36 %, ал бастапқыда шығарылатын қорлардан 5,27 % - ды ... ... ... ... ... ... 31 ... болды. Өндірілетін
өнімнің орташа сулануы жылдың басында – 8,1 % - ды ... ... 2004 ... 1-ші ... ... ... мың тонна мұнай өндіріліп және ол шығарылатын қорлардан 36,4 ... ... ... ... коэффициенті 0,1 – ге тең болды.
Игеру басталғаннан бері 12572,7419 млн. м ілеспе газ ... ... ... ... ... су айдау әдісі арқылы ұстаумен
жүргізіледі.
2003 жылы су айдау көлемі 8968,93 мың м ... ал ... бері ... мың м су айдалды, бұл өз ... ... ... 70,8 % - ға ... ... ... ... ішінде пайдалану ұңғымаларының саны – 446, соның
ішінде істеп тұрған – 413 ... ал ... ... саны – 134, ... істеп тұрған – 124 ұңғыма.
Жалпы кенорын бойынша 8 пайдалану объектісі белгіленді және игеріліп
жатыр, соның ... 4 – уі: А, Б, В сол., В оңт., КТ-1 ... ... ... ал қалған 4-уі: Г3, Д3, Д ж., Д т. және Г т., КТ – ... ... ... ... ...... ... бар газконденсатты шоғыр болып табылады.
2004 жылдың 1 ... ... ... ... ... қоры ... құрады.
2003 жылы мұнай өндіру 42,975 мың т – ны құрады, ілеспе газды өндіру
12,1934 млн. м- ты құрап, бір ... ... ... ... ... ... болды. Жыл басынан өндірілетін өнімнің орташа сулануы 1,7 % - ды
құрады. Мұнайды алу ырғағы, ... ... ... 0,46 % - ... ... бері А жиынтығының шоғырынан 479,91 мың т. мұнай
мен 114,9055 млн. м ... газ ... ... ... ... ... 5,2 %, ... шығару коэффициенті 0,0094 – ті құрады.
А жиынтығының оңтүстік ... су ... 1992 ... ал ... 1995 жылдан жүргізіліп келеді. Су айдау үшін 2 ... ... 2003 жылы 28,97 мың м су ... ... бері А ... ... 519,847 мың м су
айдалып, қабаттық жағдайларда алынған ... ... ... – 53 % - ... жиынтығы бойынша келесідей геологиялық – техникалық шаралар іске
асырылды: №№ 490, 552 ... ... ... ... ... қосымша 0,717 мың т. мұнай өндірілді. № 552 ұңғыманы НДГ – ға
ауыстырудың арқасында, қосымша 0,628 мың т. ... ... ...... телпегі бар мұнайлы шоғыр болып ... ... 1 ... істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры 89 ... жылы ... ... 708,485 мың т – ны ... ал ... ... 195,2381 млн. м- ты ... Өндірілетін өнімнің орташа сулануы
11,1 % - ды құрады. Бір ... ... ... ... ... 22 ... Мұнайды алу ырғағы, бастапқыда шығарылатын қорлардан 3,5 % - ... ... бері ... бойынша 7316,663 мың т. мұнай алынды.
Шоғыр бойынша қорларды шығару деңгейі 35,2 %, мұнайды шығару ... – ні ... ... ... оның ... ... ... су айдау, ал
солтүстік аймағында ошақты су ... ... ... ... ... жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша су айдау үшін 29 ... бар. ... 1229,345 мың м, ал ... ... бері ... мың ... ... қабаттық жағдайларда алынған сұйықтың орнын толтыру – 70 % ... ... ... бойынша келесідей геологиялық – техникалық шаралар іске
асырылды: №№ 451, 105, 444, 408,461 ... ... ... ... ... ... 2,971 мың т. ... өндірілді. №№ 456,
188, 402, 105 ұңғымаларында сулы горизонттарды ... ... ... қосымша 0,142 мың т. мұнай өндірілді. №№ 848, 719, 4451,
467 ... ТҚӨ іске ... ... арқасында қосымша 0,338 мың т.
мұнай өндірілді.
Компрессорлы газлифтке №№ 130, 848, 454, ... ... ... ... қосымша 2,084 мың т. мұнай өндірілді.
2003 жылы үздіксіз – ... ... №№ 110, 451, 720, ... ... ... мұнай өндіру көлемі 7,768 мың т – ға жетті. ... ... ШТС – қа ... Плунжерлі газлифтке №№ 929, 927, 452, ... 196, 455, 432 ... ... ... ... ... ... мың т – ға жетті.
В сол. объектісі – газды телпегі бар мұнайлы шоғыр ... ... ... 1 ... ... ... өндіру ұңғымаларының қоры 59
ұңғыманы құрады.
2003 жылы 708,485 мың т. ... 38,4084 млн. м ... ... Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 40,7 % - ды құрады. ... ... ... ... ... 5,5 ... ... Мұнайды алу ырғағы,
бастапқыда шығарылатын қорлардан 1,13 % - ды ... ... бері ... ... 8290,588 мың т. мұнай алынды.
Шоғыр бойынша қорларды шығару деңгейі 64,1 %, мұнайды шығару коэффициенті
0,21 – ді ... ... ... бері ... млн. м ... ... газ,сумен әсер ету арқылы объект игеріліп жатыр, ал 16 ... ... ... ... су ... ... 4 ұңғымада ошақты су
айдау жүргізіліп жатыр.
В сол. ... ... ... ... іске ... № 163 ұңғымада
сулы горизонтты оқшауландыру жүргізіліп, ... ... ... ... көлемі 10,388 мың т – ны құрады.
Компрессорлы газлифтке №№ 147, 301, 376, 611 ұңғымалары дайындалып
және ... ... ... ... 2,204 мың т. ... өндірілді.
В оңт. объектісі – үлкен емес газды ... бар ... ... ... 42 өндіру ұңғымалары арқылы пайдалану жүргізіліп жатса, соның
ішінде 35 ұңғыма ғана ... тұр. 2003 жылы ... ... 156,387 мың т – ... ал ... газды өндіру көлемі 41,1359 млн. м-ты құрады.
Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 37,8 % - ды ... Бір ... ... ... шығымы 11,5 т/тәу болды. Мұнайды алу ... ... ... 3,1 % - ды ... басталғаннан бері В оңт. жиынтығының шоғырынан 4154,786 мың т.
мұнай мен 1044,237 млн. м ... газ ... 2004 ... ... ... ... шоғырдан қорларды шығару деңгейі 83,3 %,
мұнайды шығару коэффициенті 0,275 – ті құрады. Обьект ... ... ... 10 ... ... ... Игеру басталғаннан бері алынған
сұйықтықтың орнын 90 % - ға ... ... ... ... ... бері
7089,346 мың м, ал жыл басынан 315,14 мың м су айдалды.
В оңт. жиынтығы бойынша мынадай шаралар іске асырылды: № № ... сулы ... ... ... ... ... мұнай өндіру көлемі 0,117 мың т – ны құрады. № 363
ұңғымада қосымша ... ... ... ... ... 0,072 ... мұнай өндірілді. Компрессорлы газлифтке №№ 342,361 ұңғымалары ... ... ... мұнай өндіру көлемі 1,238 мың т – ны ... ... №№ 155, 645 ... ... ... ... өндіру
көлемі 0,080 мың т – ға жетті.
Д ж., Д т., Д – 3, Г – 3 ... 4 ... ... кенорынның КТ – 2
екінші карбонатты қалыңдығында ... Г т. – 1 ... ... ... ж. объектісі – мұнайлы шоғыр болып табылады. 2003 жылы 308,892 ... ... 79,7451 млн. м ... газ өндірілді. Істеп тұрған 30 өндіру
ұңғымалары арқылы пайдалану жүргізіліп жатыр.
Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 1,3 % - ды ... Бір ... ... ... ... 29,7 ... ... Мұнайды алу ырғағы,
бастапқыда шығарылатын қорлардан 1,4 % - ды ... ... 1 ... жағдай бойынша, игеру басталғаннан бері Д
ж. жиынтығында мұнай өндіру көлемі 3493,486 мың т – ға ... ал ... ... ... 15,8 %, ... ... коэффициенті 0,058 – ді
құрады. Игеру басталғаннан бері ілеспе ... ... ... 850,7445 ... ... ... су ... жүйесінің әдісі арқылы қабат қысымы ... орай су ... үшін 11 ... бар. ... ... бері 5032,38
мың м, ал 2003 жылы 508,98 мың м су ... бұл ... бері ... ... ... ... орнын 74,3 % -
ға толтырады деген сөз.
Д ж. жиынтығы бойынша мынадай геологиялық – техникалық шаралар ... ... ... ... № 38 ... ... енгізіліп, онда
қосымша мұнай өндіру 4,52 мың т – ны ... – қа №№ 3007, 2124, 2086 (Д ж.+Д т.) ... ... ... ... ... 2,522 мың т – ға ... 2031 (Д ж.+Д т.) ұңғымасында ТҚӨ жүргізіліп, соның арқасында
қосымша мұнай өндіру 6,643 мың. т – ны ... ... №№ 2133, 2116 ... ... ... ... ... өндіру 8,506 мың т – ны құрады, ... ... ... т.-гі №№ 2028, 2049, 2099, 2029, 2030 ... да, ... ... ... қосымша мұнай өндіру 28,626 мың т – ны құрады.
Д т. ... ... ... ... табылады. 2003 жылы 283,596 мың т
мұнай, 73,3837 млн. м ... газ ... ... 25 ... ... ... жатыр.
Өндірілетін өнімнің орташа сулануы 0,9 % - ды ... Бір ... ... ... ... 46,7 ... ... Мұнайды алу ырғағы,
бастапқыда шығарылатын қорлардан 3,0 % - ды құрады.
2004 жылдың 1 ... ... ... ... ... бері ... ... мұнай өндіру көлемі 2580,423 мың т – ға жетті, ал алынатын
қорларды шығару деңгейі 27,3 %, ... ... ... 0,1 – ді
құрады. Игеру басталғаннан бері ілеспе ... ... 628,8855 млн. ... ... ... су ... ... әдісін қолдану арқылы шоғыр игеріліп
жатыр. 2003 жылы 260,65 мың м су ... ал ... ... бері
3073,669 мың м су айдалды. Бұл игеру ... бері ... ... ... ... 64,0 % - ға толтырады деген сөз. Су
айдау 5 ұңғыма арқылы жүзеге асырылып жатыр.
Д т. жиынтығы ... ... ...... шаралар іске
асырылды: компрессорлы газлифтке №№ 2017, 2092, 2042, 2043, 3026 ұңғымалары
көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша мұнай өндіру 8,653 мың т.-ны ... ... ... ТҚӨ ... ... ... ... мұнай өндіру
көлемі 6,220 мың. т-ны құрады. ... – қа №№ 2025, 2032 ... онда ... ... өндіру көлемі 9,399 мың т – ға жетті.
Д – 3 объектісі – мұнайлы шоғыр ... ... ... 35 өндіру
ұңғымалары арқылы игеріліп жатыр. 2003 жылы 289,103 мың т ... ... м ... газ ... ... бойынша мұнайдың орташа шығымы 45,5 т/тәу ... ... ... ... 0,8 % - ды ... ... алу ... шығарылатын қорлардан 8,9 % - ды құрады.
2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, игеру ... бері Д ... ... 2580,423 мың т. ... 628,8855 млн. ... газ
өндірілді. Қорларды шығару деңгейі 49,8 %, мұнайды шығару коэффициенті 0,1
– ді құрады.
Пайдалануға 18 жаңа ... ... ... мұнай өндіру көлемі
67,495 мың т – ны ... – 3 ... ... мынадай геологиялық- техникалық шаралар іске
асырылды: № 2232 ұңғымасында сулы горизонттарды оқшауландыру жүргізіліп,
соның ... ... 3,430 мың т. ... ... ... №№ 2361, 2371, 3313, 3305, 3317, 3310 ... ... соның
нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 10,606 мың т – ны ... 3327, 3316, 3300, 3314, 3355, 3322 ... ҚҚЖ ... ... қосымша мұнай өндіру көлемі 5,053 мың. т – ны құрады.
3 қатарлық су ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылы 415,795 мың м су айдалса, ал үрдіс басталғаннан бері
1709,921 мың м су ... Бұл ... ... бері ... ... сұйықтықтың орнын 56,2 % - ға толтырады деген сөз. ... 4 ... ... ... ... ... ... – 3 объектісі – екінші карбонатты қалыңдық бойынша ... ... ... және газ ... бар ... шоғыр болып табылады.
2004 жылдың 1 қаңтарында істеп тұрған, өндіру ұңғымаларының қоры ... ... жылы 2119,126 мың т. ... 819,1897 млн. м ... ... ... ... мұнайдың орташа шығымы 54,8 ... ... ... ... ... 3,1 % - ды құрады. Мұнайды алу ырғағы,
бастапқыда шығарылатын қорлардан 6,15 % - ды ... ... 1 ... ... ... ... ... бері Г –
3 жиынтығында 16097,498 мың т. ... ... млн. ... ... ... ... ... 46,7 %, мұнайды ... ... – ті ... – 3 ... ... ... әсер ету, газ ... су айдау арқылы игеріліп жатыр. Су айдау 48 айдау ... ... ... жатыр. 2003 жылы 5346,96 мың м су айдалса, ал
үрдіс басталғаннан бері 24629,976 мың м су ... Бұл ... бері ... жағдайларда алынған сұйықтықтың орнын 90 % - ға
толтырады деген сөз.
Г – 3 жиынтығы бойынша ... ...... ... іске
асырылды: №№ 2431, 3500, 3480, 3503, 3426, 3550, 2355, 3409, 3457, ... 3479, 3408 ... ... ... Жыл ... жаңа
ұңғыларындағы мұнай өндіру көлемі 87,49 мың т – ны ... № № 2341, ... сулы ... оқшауландыру жүргізіліп, соның нәтижесінде
қосымша 18,382 мың т. мұнай ... 2377, 2376, 2446, 2453, 2444, 2358, 3476, 2407, 3434, 2425, ... ... компрессорлы газлифтке көшіріліп, соның нәтижесінде қосымша
мұнай өндіру көлемі 17,73 мың т – ны ... №№ 2559, 2449, 2441, ... 3503, 3462 ... ... ... ... ... қосымша мұнай өндіру көлемі 60,05 мың т – ны құрады.
ШТС – қа № 3426 ... ... онда ... мұнай өндіру көлемі
0,025 мың т – ға ... 2547 ... ҚҚЖ ... ... ... қосымша 1,524 мың
т. мұнай өндірілді. №№ 2557, 3472, 2399, 2402, 2444, 3419, 3465, ... 2429 ... ТҚӨ ... ... нәтижесінде қосымша мұнай
өндіру көлемі 3,848 мың т-ны құрады. Істен ... ... №№ 66, ... ... енгізіліп, оларда қосымша мұнай өндіру көлемі 23,08
мың т-ны ... №№ 2394, 2380, 3550, 3465, 2580 ... ... ... нәтижесінде қосымша мұнай өндіру көлемі 6, 667 мың т – ны
құрады.
Г т. – 1 ... – 2004 ... 1 ... ... ... ... қоры 2 ұңғыманы құрады.
Бір ұңғыма бойынша мұнайдың орташа шығымы 25,6 ... ... ... 1 ... ... ... Г т. – 1 ... 9,896 мың т.
мұнай және 5542,1487 млн. мілеспе газ өндірілді. Мұнайды алу ... ... ... 0,9 % - ды ... ... бері Г т. – 1 жиынтығында 91,089 мың т. ... млн. ... газ ... ... ... ... 8,3 ... шығару коэффициенті 0,01 – ді құрады.
2002 жылдың осы кезеңдегі ... кен ... ... салыстырсақ: мұнай өндіру 84,721 мың т – ға, ілеспе газдың
көлемі 154,2 млн. м- қа ... ал бір ... ... ... ... жоқ. Су ... ... 735,26 мың м- қа артты.
Кен орын бойынша ... ... ... ... қоры 413 ... Жеке ... ... жүргізілген шараның нәтижесінде және ... ... ... ... ... өсті.
Жалпы кен орын бойынша жыл басынан мынадай шаралар іске асырылды:
- пайдалануға ... 31 ... ... ... ... ... 154,985 мың т – ны ... 16 ұңғымада қосымша перфорация жүргізіліп, оларда қосымша ... ... 63,738 мың т – ны ... 22 ... сулы ... ... жүргізіліп, оларда
қосымша мұнай өндіру көлемі 32,699 мың т – ны ... 28 ... ТҚӨ ... ... ... ... көлемі 21,316 мың
т –ны құрады.
- БОТЭС – қа 6 ұңғыма көшіріліп, оларда мұнай өндіру ... ... т – ны ... ... ... 63 ... көшіріліп, оларда қосымша мұнай
өндіру көлемі 97,755 мың т – ны құрады.
- НДГ-ға 10 ұңғыма ... ... ... өндіру көлемі 15,063 мың
т –ны құрады.
- істен шығарылған қордан 4 ұңғыма ... ... ... ... ... 27,600 мың т – ны ... ... газлифтке 19 ұңғыма көшіріліп, оларда мұнай өндіру
көлемі 12,749 мың т – ны ... ШТС – қа 6 ... ... ... ... қосымша мұнай
өндіру көлемі 0,045 мың т-ны құрады.
- 7 ұңғымада ҚҚЖ жүргізіліп, олар бойынша мұнай өндіру ... ... т-ны ... 16 ... су ... үшін көшірілді.
1.6.1 Өндірістік бағдарламаның орындалуы.
2003 жылы 4064,7 мың т. мұнай өндіру жоспарланған , ал Жаңажол ... 4064,7 мың т. ... ... яғни ... 100 % - ға ... жылмен салыстырып көрсек, осы кезеңінде 3946,595 мың т. ... ... ... ... ... 1,02 ... ... Жоспар бойынша
3977,792 мың т. тауарлы мұнай тапсыру керек еді, бірақ іс жүзінде 3946,595
мың т. тауарлы ... ... ... ... 99,2 пайызға орындалды.
Жоспар бойынша 916,412 млн. м ... ... ... өндіру керек еді,
бірақ іс жүзінде 927,910 млн. м ... ... газ ... немесе
жоспар 101,3 пайызға орындалды.
Қабат қысымын ұстау мақсатымен, қабатқа жоспар бойынша 8961,250 мың
мсу айдау ... еді, ... іс ... 8968,930 мың м су ... ... 101,1 пайызға орындалды. Жоспар бойынша 34 ұңғыма пайдалануға
енгізілуі керек еді, бірақ іс жүзінде 31 жаңа ... (№№ 2431, ... 3318, 3328, 3503, 3327, 3319, 3322, 3316, 3426, 3550, 2355, ... 3409, 3457, 3355, 3348, 3504, 3329, 3473, 3353, 3358, 3306, ... 3354, 3408, 3325, 3361) пайдалануға енгізілді ... ... ... ... ... қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық –техникалық
шараларының орындалуы.
Техникасы мен ... ... 1 ... ... кен ... ... жалпы ұңғымалар
қоры 593 ұңғыманы құрады, солардың ішінде өндіру қорына – 413 ұңғыма, айдау
қорына – 134 ұңғыма, ... ... – 13 ... ... ал қалған 33 ұңғыма
бос тұрды. Өндіру қорындағы 413 ұңғыма істеп тұр, ... ... 229 ... ... ... 19 ұңғыма терең сорапты пайдалануға
көшірілді, 95 ұңғыма компрессорлы газлифтке көшірілді, 47 ... ... ... ... ... 18 ... ... газлифтке
көшірілді, 6 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілді.
БОТЭС – қа көшіру, 6 ұңғымада ұйымдастырылды.
Кесте 1.6.2.1
|№, реті ... №№ ... ... |
| | ... дейін |Жөндеуден кейін |
|1 |2025 |85 |130 |
|2 |2032 |58 |104 |
|3 |3007 |23 |45 |
|4 |490 |10 |15 |
|5 |2086 |30 |70 |
|6 |2124 |12 |25 ... – қа 6 ... ... нәтижесінде, қосымша өндіру ... мың т-ны ... ... 1 ... бір ... ... орташа тәуліктік шығым
29,8 т./тәу. болды.
Белгіленген ұйымдастырушылық-техникалық шараларына байланысты 2003
жылдың жоспары бойынша 34 жаңа ... ... ... тиіс ... 2004 ... 1 ... ... бойынша 31 жаңа ұңғымалар ... ... ... ... ... ... 154,985 мың т – ны ... жоспарда 232,500 мың т. мұнай өндіру көзделген болатын.
Мұнайды өндіруді жетілдіру үшін жыл бойы ... ... ... ... ... ... перфорацияға байланысты 29 ... тиіс еді, ... іс ... 16 ұңғ./опер. жүргізілді. Шараларды
жүзеге асырудың нәтижесінде жоспар ... ... 58,0 мың т. ... өндіру
көзделген болса, бірақ іс жүзінде қосымша 63,738 мың т. мұнай өндірілді.
2003 жылы НҰТШ ... ... ... 64 ... ... ... көшірілді. 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай ... ... ... ... ... бойынша қосымша мұнай өндіру 151,04 мың
т – ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша мұнай ... 97,755 мың т ... ... жылы НҰТШ ... ... ... ... қорынан 13 ұңғыма
үздіксіз – дискретті газлифтке (ҮДГ) көшірілуі тиіс еді, бірақ 2004 жылдың
1 ... ... ... 11 ... көшіріліп, оларда жоспар бойынша
қосымша мұнай өндіру 47 мың т – ны құрау тиіс еді, бірақ іс ... ... ... 15,063 мың т – ны ... жылы НҰТШ ... ... бойынша өндіру қорында 70 тұз
қышқылымен өңдеу (ТҚӨ) ... тиіс еді, ... 2004 ... ... ... ... 28 ТҚӨ ... соның арқасында жоспар
бойынша қосымша мұнай өндіру 13,125 мың т – ны құрау тиіс еді, ... ... ... ... ... 21,316 мың т – ны құрады. ... қоры ... ... ... ... ... ТҚӨ - ... 200 ұңғ./опер.-ны құрайды.
НҰТШ байланысты жоспар бойынша 19 өндіру ұңғымада қабатты
қышқылмен жару (ҚҚЖ) ... тиіс еді, ... іс ... 7 ... ... ... ... 7,600 мың т – ны құрады.
2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жоспар ... ... ... сулы горизонтты оқшауландыру жүргізілуі тиіс еді, бірақ
іс жүзінде 22 өндіру ұңғымада жүргізілді, ... ... ... қосымша
мұнай өндіру 40 мың т-ны құрау тиіс еді, бірақ іс жүзінде қосымша ... 32,699 мың т-ны ... жылы ... ... 20 ... ... ... (ПГЛ) көшірілуі
тиіс еді, бірақ 2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 20 ... ... ... ... ... ... өндіру 20,0 мың т –ны құрау
тиіс еді, бірақ іс ... ... ... ... 12,749 мың т – ны ... жылы жоспар бойынша 3 ұңғыма БОТЭС – қа көшірілуі тиіс еді, ... ... ... ... ... мұнай өндіру 11,921 мың т – ны ... жылы ... ... 3 ... ... ... пайдаланатын газлифтке
көшірілуі тиіс еді, бірақ 2004 ... 1 ... ... ... ... (№ 3503) көшірілді.
2003 жылы жоспар бойынша істен шығарылған қордан 3 ұңғыманы іске қосу
керек еді, бірақ іс ... 4 ... іске ... ... ... ... 27,600 мың т-ны ... бойы №№1,2 мұнай өндіретін цехтердің күшімен, ұңғымаларды және
шығару желілерін ыстық ... жуу, ... ... ... пен ... ... ... коллекторлары мен СКҚ-дың лифті, АСПО ... ... ... ... 2324 ... ыстық жуу ;
- 583 ұңғ./опер. химиялық өңдеу ;
- УКТ күшімен 432 жер асты ... ... ... жылы ... кен ... коррозия ингибиторларының көмегімен жер
ұсті мен жер асты жабдықтарын коррозиядан ... АСПО – ны ... ... Қазіргі уақытта “Ақтөбехимкомбинат Кели” фирмасының жойғыштары
мен ингибиторлары пайдалынады: KW – 201, KO – 101, KL – 301 және ... KL – 99 ... ... – 7850 – 467,7 т ... – 832,7 ... – 101 – 176,2 т.
KW – 201 – 288,2 т.
KL – 301 – 44,7 ... – 99 – 341,4 ... – 6555 – 373,7 ... Айдау ұңғыларының қоры бойынша ұйымдастырушылық-техникалық
шараларының орындалуы және олардың тиімділігі.
Айдау ұңғыларының қабылдағыштығын өсіруіне байланысты, ... ... 55 ... тұз ... өңдеу жүргізілуі тиіс еді, бірақ іс
жүзінде 56 ұңғ./опер. жүргізілді. Соның арқасында ... ... ... мсу ... ... ... ... 1 ұңғыма (№ 2460) бөліп
су айдауға көшірілді.
2003 жылы НҰТШ ... ... ... 10 ұңғымаға әмбебап
сораптарды орналастыру көзделген еді, бірақ 2004 жылдың 1 ... ... 4 ... (№№ 2351, 2352, 2385, 2002) ғана ... жылы № 2 және № 4 БКНС – та таза суды ... ... үшін іске ... жылы 19 ұңғыманы айдау үшін көшіру жоспарланса, ... іс ... ... ... 1.6.3.1 - 2004 ... 1 ... ... бойынша
“Октябрьскнефть” МГӨБ – ғы ұңғылар қорының жағдайы.
|Аталуы ... саны |
|1 |2 ... ... қор бойынша уақытша тоқтап | ... ... |14 ... ... |9 ... |- ... |9 |
| | ... терең-сорапты |1 ... |0 ... ... |
| | ... үздіксіз-дискретті газлифт |2 ... |- ... |2 ... 1.6.3.1 ... ... ... |0 ... |- ... |- ... ... |1 ... |1 ... |- ... плунжерлі газлифт |1 ... |1 ... |- ... ... ... қоры |33 ... ... | ... ... |25 |
| |4 ... үздіксіз-дискретті газлифт |- ... ... ... |- ... ... |- ... плунжерлі газлифт |2 ... ... ... |2 ... ... ... ... |- ... ... ... |жоқ ... 1.6.3.1 ... қоры |134 ... ішінде айдауда |117 ... ... ... |7 ... |- ... ... ... |10 ... қоры |12 ... |9 |
| |(№№ 393, 502, 326, 359, 541, 555, |
| |745, 44, 2226.) ... ... 2237; 170; 364. ... ... |1-(№ ... ... |- ... ... |593 ... ... ... |17 ... себептерге байланысты |7 |
| |(№№ 111, 120,122, 148,200, 303, |
| |2459.) ... ... ... |10 |
| |(№№ 164, 205, 290, 216, 2024, ... |2436, 2213, 2205, 2399.) ... ... | ... 23, 24, 27, 28, 30, |
| |43, 69.) ... ... кен ... ... пайдалану әдістері.
1.6.4.1 Пайдалану әдісін негіздеу.
Мұнайды өндіру үрдісі қабаттан ұңғымалардың ... ағып ... ... ... газ және су), ... ... ұңғыманың
түбінен жер бетіне шығаруын, ұңғыма өнімдерін кәсіпшіліктік ... ... ... деп ... ... ... көтеруді айтады.
Әрқашан қабат энергиясын пайдалануға және оны ... беру ... ... ... әдістері де бәлінеді. Фонтанды мұнай өндіру әдісі
деп, қабат энергиясының есебінен сұйықтың ұңғымадан ... ... ... ... ... ... деп, ... жасанды энергияны айдаудың
есебінен сұйықтың ұңғымадан көтеруін ... кен ... ... жобасы кенорынды газлифтпен, щтангалы сораппен
және штангасыз сораппен пайдалануын қарастырады.
Газлифті пайдалану ... ... ... ... ... онда жетпейтін газдың мөлшері ұңғымаға жер бетінен айдалады.
Бірақ, Жаңажол кен ... ... ... ... аяғында газды
өңдейтін зауыт салынып, соның арқасында өңделген газ магистралды құбырлар
арқылы Ақтөбе облысының тұрмыстық ... ... ... 1990 ... ... ... ШТС – қа көшірілсе, ал 2003 жылы ... ... – қа ... ... ... пайдалану.
Ортадан тепкіш түріндегі жұмыс дөңгелектері бар лопасты сорапты көп
мөлщердегі сұйықты ұңғымалардан алу үшін ... Ол өз ... ... және ... ... байланысты үлкен арынды қамтамасыз
етеді. Осы ... ... ... деп ... электрқозғалтқыш арқылы ұңғыманың ортадан тепкіш сораптары
іске қосылады. Қозғалтқышқа электр энергиясы арнайы желі ... ... ... ... ... ... өйткені жер бетінде басқару
станциясы мен трансформатор бар. БОТЭС – тың көп мұнайды алу ... ПӘК – ті де ... ... бұл ... штангалы
қондырғылармен, газлифтпен бәсекеге түсе алады.
Пайдаланудың мұндай әдісінде парафиннің түзілімдерімен күрес автоматты
сымды скребтердің ... ... ... СКҚ ішкі бетін жалатудың
көмегімен тиімді жүргізіледі.
Ұңғыманың сорабында 80-400 саты бар. Сораптың ... ... ... ... ... электрқозғалтқыш майға толы,
саңылаусыздандырылған болып келеді. Электрқозғалтқышқа ... ... ... оған ... жібі ... Жер ... ... желімен, ал сораптың маңында жазық желімен таралады.
Қозғалтқыштағы токтың 50 Гц ... ... ... жиілігі 3000 мин
және 2800 – 2950 мин құрап, сонымен ... осы ... ... ... ... ... кернеуін 380 В – тан 400 – 2000 В-қа ... ... ... ... пайдаланады.
Басқару станциясында токтың күшін және кернеуді ... ... ... ... ... ... ... түрде сөндіруге
болады.
СКҚ тізбегі кері және ағызып жіберу клапандармен жабдықталған. Сорап
тоқтаған кезде кері клапан сұйықты СКҚ – да ... ... бұл өз ... іске ... ... ал ... жіберу клапаны, кері
клапан орнатылған агрегатты көтерудің алдында сұйықты СКҚ – дан босатады.
2003 жылдан бастап 6 ... ... – қа ... ... -125 ... ... ... бірінші кезеңде, электрлі қоректендірудің 50 Гц
жиілігінде өндіру ... 105 – 160 ... ... етеді.
Бірақ ұңғымадан сұйықты алу кезіңде, үлкен және бірқалыпсыз газ
факторында сораптың іліну ... ... ... туу ... ... ... ... жиілікті ауыстыруды қамтамасыз ететін басқару
станциясы арқылы, қондырғының кернеулік жиілігін өзгерту арқылы пайдалану
әдісін таңдап ... ... ... ... ... 50 % ... ... өнімдегі газдың
құрауы келесідей тереңдіктерге сай келеді:
А жиынтығы - 10 % -2042 м, 25 % -1242 ... ... - 10 % -2060 м, 25 % -1160 ... ... - 10 % -2000 м, 25 %-1060 ... ... - 10 % -2300 м, 25 %-1400 ... ж. жиынтығы - 10 % -2600 м, 25 %-1700 ... т. ... - 10 % -2815 м, 25 %-1815 ... ... бөлім
Газды фактор БОТЭС – тың жұмысына әсер ететін негізгі ... ... ... ... жұмысының оптималды режимін және пайдалану
әдісін ... ... ... ... ... мән ... ... құрамында газдың болуы, сол қоспаның қасиетін
және сораптың жұмыстық сипаттамасын өзгертеді. Қоспадағы ... ... ... ... ... және сол ... ... болуына
байланысты.
Қондырғыны пайдаланудың техникалық шарттарына байланысты сораптың
ішіне мұнайдың кіруі ... ... ... ... ... 25 % - ... ... керек, бірақ іс жүзінде ... ... ... ... – 25 % ... ... – пен пайдаланатын, ұңғымалардағы газбен күресетін келесідей
әдістер белгілі:
- ... ... өнім ... және оның ... жұмысын
қамтамасыз ететін аймаққа түсіру;
- әр ... ... ... ... ... ... бөлігіндегі жабдықтарды монтаждау;
- құбыр аралық кеңістікке мүмкіндігінше газды жіберу;
- комбинирленген, яғни сатылы сораптарды пайдалану.
Сораптың қабылдау бөлігінде ... ... тең ... немесе сол
шамаға жуық болатын қысымды тудыру. Бұл әдіс ... ... ... ... ... ... емес, өйткені сорапты
ұңғыманың тереңдігіне пара-пар келетін тереңдікке түсіруге тура келеді.
Бұл ... ... ... ... ... және ... ... шығындар да, ұңғыманың ... ... ... ... ... ... ... байланысты бұл шара жүзеге
асырылмай қалады.
Айырғыштарды пайдалану. Бұл әдіс сораптың қабылдау бөлігіндегі арнайы
жабдықтардың көмегімен, ... ... ... жіберуін, сұйықтан газды
айыруын қарастырады.
Диспергаторларды қолдану. Жұқа дисперті ортадағы ұсақ ... ... болу ... ... сораптың қабылдау бөлігінде
қабылдайтын газ ... 0,1- ден, ... ... үшін ... ... ... ... орнына, сораптың ішкі жағына
немесе сыртқы жағына орнатады. Тұтқыр ... ... ... ... ... ... өйткені ол өз кезегінде
эмульсияның бұзылуын қамтамасыз етеді.
Диспергатор ағынның күшті турбулизаторы ... ... ... ... ... түзетеді.
Құбыр аралық кеңістікке газды жіберу. Ұңғыманы пайдалану үрдісінде,
құбыр ... ... ... ... газдың бір бөлігін сұйықтан
айырады. Кабылдау облысында газ жинала келіп, сорапқа ... ... бұл өз ... ... ... ... ... құрғақ
үйкеліс әлпінде апатты жағдайға алып келуі ... ... ... ... қарсы қысым туғызып, сұйықтың ағынын төмендетеді.
Құбыр аралық кеңістіктен газды сорып алатын, автоматты ... ... ... ... ... және кері клапандарды пайдалану
әдістері белгілі.
Комбинирленген сораптарды ... Егер ... ... ... сатыларды, өнімді көп беретін сатылармен алмастырсақ, онда газдың
зиян әсері төмендейді. Мұндай сатыларда ... көп ... ... газсұйықты қоспаның мөлшері де көп болмақ. ... ... ... ... кезде, оның көлемі газдың еруі және сығылуы есебінен
төмендейді, соның арқасында ... ... ... қол ... тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін, сораптың түріне
байланысты, ... ... ... құрамындағы еркін газдың мөлшері ... 25 ... ... ... ... немесе еркін газдың ... ... ... ... ... ... ... ұсақ дисперсті
ортада болып, құрамындағы газдың мөлшері, рұқсат етілген газдың мөлшерінен
аспаса, онда сорап та бір қалыпты ... ... ... сорапта қоспаның
тығыздығы және тұтқырлығы азаяды. Көбінесе сорапқа ... ... ... ... ... ... ... каналдары жартылай
немесе толығымен жабылып қалады, бұл сораптың өнім беруінің азаюына, ... ... ... ... ... жағдайларда сұйық ағынының
жетіспеушілігінен, сораптағы ... ... ... істен шығады.
Жоғары газдалған сұйықты айдау үшін, батпалы сораптың тұрақты жұмысын
қамтамасыз ету үшін, газ айырғыштары пайдаланады.
Газ ... мен ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге, сораптың жұмыстық мүшелерін газдың
жабуынан және ... ... ... ... береді.
Диспергаторлардың жұмыс істеуінің негізгі ... ... ... газ ... ... диаметрге келтіру болып
табылса, ал газ айырғыштардың жұмыс істеуінің негізгі мақсаты, айдалатын
қоспадағы газ ... жою ... ... ... ... негізінен сораптың бірінші сатысында
орналасады, яғни сораптан өтетін сұйық ең алдымен сорапқа келместен ... ... ... ... ... ... сөз.
Газ айырғыштардың үш түрі шығарылады:
1) гравитациялы;
2) вихревті;
3) ортадан ... ... газ ... ... ты ... ... зиян ... қорғайды. Пайдаланудың параметрлері және ұңғымадағы батпалы сораптың
жөндеу ... ерте ... ... осы газ ... ... байланысты болады.
Газ айырғыштарда туатын ортадан тепкіш немесе гравитациялық күштерінің
әсерінен ... ... газ ... ... ... газды
бөлу үшін
пайдаланады.
Гравитациялық айырғыштың айыру коэффициенті төмен, ортадан тепкіш
айырғыштың айыру коэффициенті ... ... ... ал ... айырғыштың
айыру коэффициенті, гравитациялық айырғыш пен ортадан тепкіш айырғыштың
айыру ... ... ... Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен жұмыс
істеу принципі.
Еріген газ көптеп ... ... ... ... ... және диспергаторларды пайдаланудың маңызы зор. Газ
айырғышты кіру модулі мен ... ... ... ... ... ... жұмыс принципі, ортадан тепкіш күштер арқылы еркін газды тазартуға
негізделген. Газдың құбыр ... ... ... ... ... және кавитация пайда болмайды, қозғалтқышқа тұрақты салмақ ... және ... ... ... ... ұлғаяды. Газ айырғышты
қабылдау торымен біріктіру ... оны ... кіру ... де қолдануға
болады.
Газ айырғыштар БОТЭС үшін, ортадан ... ... ... жиі
дайындалады. Газ айырғыштар жеке сорапты модуль ... ... олар ... ... ... ... ... сатылардың алдында
бекітіледі, ал бөлімнің біліктері немесе модулдері, ... ... (К) – ГСЛ ... газ ... басы – 2 бар, ... ...
1, қабылдау торы және білігі – 4 бар, жұмыс ... ... ... 3 ... ... газ және ... үшін, 5 және 6 қиылысқан каналдарының
екі тобы жасалған. Радиалды ... ... – 7 ... ... ... үшін, негізінде тормен жабылған, каналдары – 8
бар ауыз орналасқан. Білікте пята – 11, шнек – 12, ... ... бар ... ... дөңгелек – 13, айырғыштар – 14 ... ... ... – 15 ... ... ... мен гильза орналасқан.
Газ айырғыш келесідей тәртіппен жұмыс істейді: ГСҚ тор мен кіру модулі
арқылы
шнекке, содан кейін ары ... газ ... ... мүшелеріне ағып
келеді. ГСҚ жинақталған арынның есебінен, ... ... ... ... онда ... тепкіш күштердің әсерінен сұйықтан газ бөлінеді.
Содан кейін айырғыштың камерасындағы ... ... ... ... ... ағып келсе, ал газ қиғаш санылаулар арқылы құбыр аралық
кеңістікке кетеді.
МНДБ5 диспергаторлар қабат сұйығының ... ... ... ... ... ... дайындау және оны ... беру ... ... ... ... кіру ... ... Диспергатордың кіру бөлігінде, максималды беру кезінде сұйықтың
құрамындағы еркін ... ... 55 % - дан ... тиіс. Диспергатор арқылы
газсұйықты қоспа өткен кезде, оның біртектілігі және құрамындағы газдардың
ұсақталу ... ... ... ... ... ... мен ...
компрессорлы құбырларда сұйық арынының пульсациясы азаяды, берілген ПӘК –
дегі ... ... ... және ... ... жақсарады. ЭОТС
сорапты – компрессорлы құбырлар тізбегінің ішінде орналасып, оның ... ... ... газ ... ал ол өз ... ... ... ұлғая келіп, ұңғымадан сұйықты көтеру бойынша қосымша жұмыс
атқарады. Диспергатор сораптың жұмысын ... оның ... ... және ... ... ... өсіреді. Газ
айырғыш – диспергатордың кіру бөлігінен өтетін сұйықтың құрамында ... ... 68 ... ... ... Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар.
Батпалы терең сорапты ... ... әр ... құрылымдағы негізгі
жабдықтар пайдаланады, олар ГСҚ түріндегі мұнайлы өнімді ... алу ... ... ... ... ... тепкіш газ айырғыштар;
- вихревті газ айырғыштар;
- гравитациялы айырғыштар;
- ... ... ... ... ... ... қанығушылығын (168,2 – 319,5 м/ м
аралығында) ескеріп, фирма ... ... және ... газ айырғыштарын
ұсынады. Фирманың мәліметтері бойынша ортадан тепкіш газ айырғыш, ГСҚ-дан
90 пайызға дейін болатын ... ... ... ( Yortex Gas ... ... газ ... ... дөңгелегінен
кейін пайда болатын бос және еркін, сұйық ... ... ... мен
ұзындығы есебінен үлкен айырғыштық сипаттамаға ие.
Газ айырғышқа өзара жақын орналасқан, ... ... үш ... ... ... оның дірілі төмендеудің арқасында пайда
болатын жоғары беріктігімен ерекшеленеді. Газ айырғышта қалақшалы ... мен ... ... ... айналмалы бөлшектердің салмағының
төмендеуі есебінен де, айырғыштың ... ... тағы да ... болады.
БОТЭС жұмысының тиімділігін көтерудің тағы бір жолы, ол REDA ... ... AGH ( Advansed Gas ... ... ... болып
табылады.
Сораптың кіру бөлігіндегі ... ... ... ... ... модулмен және газ айырғышпен бірге пайдалануға
болады.
1.8 Технологиялық есеп.
1.8.1 Еркін газдың айырылу ... ... ... ... ... сыртқы диаметрі Dс = 0,168 ... ... ... ішкі ...... м; ... үшін СКҚ ... ... = ... ... = 46,7 ... ... ... = 55,2 ... ... ... ... ... bм = ... ... ... = ... жағдайларындағы мұнайдың тығыздығы (м = 820 ... ... ... тығыздығы (г = 1,2 ... ... ... ... ... ... ...
дегеніміз, берілген термодинамикалық жағдайларда, құбыр ... ... ... көлемінің, сораптың қабылдау бөлігіндегі жалпы еркін газдың
көлеміне қатынасын айтамыз.
БОТЭС – тың қабылдау ... ... ... ... ... ... ... ... q – ... ... жағдайларындағы сұйықтың көлемдік
шығыны, м/с;
- пайдалану ... мен ... ... ... сақиналы
саңылаудың ауданы, м.
- газды көпіршіктерінің салыстырмалы жылдамдығы, м/с.
(2.6.3.2)
no > 0,5 ... ... онда = 0,17 ... ... .
БОТЭС – пен ұңғымаларды пайдаланған кезде, құбыр қимасының ауданын
мына формуламен анықтаймыз:
.
1.9 ЭВМ – де есептеу.
МҰНАЙГАЗ ... ... ... ... ... ... ... пайдалану құбырының ішкі диаметрі= 0.13 м
DU-ЭОТС үшін СКҚ шартты диаметрі= 0.060 м
QS-ұңғыманың шығымы= 46.7 т/тәу
BN-қабылдау жағдайларындағы мұнайдың көлемдік коэффициенті= 1.1
BV-судың ... ... ... ... ... ... кг/м ... жағдайларындағы газдың тығыздығы=1.2 кг/м куб.
OMEG-газды көпіршіктерінің салыстырмалы ... n0>0.5 ... w=0.17 ... шығымы=55.2 т/тәу
10 REM РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СЕПАРАЦИИ СВОБОДНОГО ГАЗА
20 DEXP=0.13: DU=0.060: QS=46.7: BN=1.1
30 BU=1.0: RON=820: ROG=1.2: OMEG=0.17: QZH=55.2: PE=3.14
40 ... ? "f="; f
60 ... ? "QJ="; ... ... ? "SIGC="; SIGC
100 END
ЕСЕПТІҢ ШЕШІМІ:
f= 1.044049952179193E-002
QJ= 6.929398514330387E-004
SIGC= 1.773962983861566E-003
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... МГӨБ – ның ... ... ... ... ... (МГӨБ) 1984 жылы
ұйымдастырылды.
Басқарманың құрылымы, басқа мұнайгаз мекемелерінің құрылымдарына ... ... ... МГӨБ – ның ... ... оған ... ... бастықтың орынбасары, бас бухгалтер, еңбек ... бас ... ... ... Осы қызметтердің бәрі бір –
бірімен ұйымдаса ... ... ... – бас ... құрылыс жөніндегі бастықтың
орынбасары, көлік жөніндегі бастықтың орынбасары және бас геолог бағынады.
Ал әрбір орынбасарға сәйкесінше қызметтер, цехтер, ... ... ... және ... өндірісті ұйымдастыру.
«Октябрьскнефть» МГӨБ 4 ұйымдасқан қызметтерден тұрады:
басқару ...... ... ... көрсету базаларынан;
мекемелер мен цехтардан.
Соңғысы тікелей МГӨБ – ның басшылығына қарайды.
Кәсіпорындағы ... ... ... ... және ... ... өндіру басқармасында негізгі үрдістерге мұнай және ... ... ... ... және тасымалдауға дайындау жатады.
Қосалқы үрдістердің мақсаты, ол негізгі үрдістерге ... ... ... ... ... өндірістің негізгі функцияларына мыналар кіреді:
- өндірістік қорларды жөндеу және ұстау;
- ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- материалдық-техникалық жабдықтау.
МГӨБ қосалқы өндіріске сонымен қатар, ұңғыманы жер асты жөндейтін
жерлер, ... ... және ... ... ... ... жері
жатады.
Қосалқы үрдістерді құру арқылы, техникалық үрдіске қолайлы әсер етуге
болады, ... және ... ... ... ... ... қосалқы үрдістерді белгілеп алу қажет:
- еңбек құралдарының орны ауысып тұруына байланысты, оларды тию және
түсіру жұмыстарының үрдістері;
- ... ... ... ... тексеретін және оларды
сынайтын бақылау үрдістері;
- өндірістің қажетті ... ... ... ... ... ... барлайтын, геологиялық барлау үрдістері.
2.3 Нақты шығындар.
Өндірістік бағдарламаны орындау үшін, 2003 жылдың 23 ... ... ... ... ... мәселе қойылды: мұнай мен газдың 1 т –
на ... ... – 2350 ... ... ... 2003 ... ... қабылданған жоспар бойынша шығындардың көлемі 22417855 мың
теңгені құрады, соның ішінде әлеуметтік ... ... ...... ... құрайды.
Бірақ өндірістік бағдарламаның өзгеруіне орай, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз»
ААҚ ӨЭД – нің ... ... ... ... ... шығындардың
түрлері еңгізілді:
- «Шикізат пен материалдар» үшін – 646998 мың ... ... ... ... ... газдың көлемінің ұлғаюына
байланысты, ішкі айналым үшін – 73778 мың теңге;
- БОТЭС – тың ... үшін – 64327 мың ... ... ... өндіріп жатқан 20 ұңғымалардың жабдықтары
үшін – 184400 мың теңге;
- ... ... 10 ... ... ... СКҚ үшін – ... теңге;
- ілмекті сымдар үшін – 5000 мың теңге;
- 6 электрманометр үшін – 25704 мың ... ... ... ... үшін – 46294 мың ... ... ... үшін – 62858 мың теңге.
«Жаңармай» үшін – 3448 мың теңге.
«Басқа мекемелердің өндірістік сипаттағы жасаған ... ... үшін ... ... – 14178 мың ... ... жөндеу үшін – 14178 мың теңге.
«Ақтөбемұнаймашкомплект» ЖШС – гі ... ... үшін – 9053 ... ... ... ... жалпы түзету 14178 мың теңге құрап
отыр.
«Басқа шығындар» үшін – 6757 мың ... ... ... ... қызмет көрсету үшін – 25000 мың
теңге;
- БОТЭС – қа қызмет көрсету үшін – 12000 мың ... ... ... ... ... үшін – 31212 мың ... тиімді су айдау үшін – 23715 мың теңге;
- ... ... су ... ... ... көрсетуді жоспардан
алып тастау үшін – 84525 мың теңге.
Жер астында ... ... ... ... (80 млн. т – дан, 50 млн
т–ға дейін) байланысты,
«Негізгі қорлардың тозуын» ескеру үшін – 1836153 мың теңге.
«Басқадай шығындыр» үшін – 1136441 мың ... ... ... газ және ... ... үшін – 1001986 мың теңге;
(жоспардағы мұнай үшін – 13550 теңге, түзетілген жоспарда – 18754,56
теңге)
Мүлік салығының ... ... ... үшін – 185586 мың ... мекемелердің қызмет көрсеткені» үшін – 9361 мың ... ... ... ... ... күзету үшін – 6061 мың теңге;
- «Қандыағашжылуэнергия» ЖШС – нің коммуналдық ... ... – 3300 мың ... ... ... ... үшін - 140784 мың ... бұл сыйақының
барлық түрлерін төлеуіне байланысты.
- «ААҚ – ның қарамағындағы мекемелердің қызмет көрсеткені» үшін ... мың ... ... ЖГӨЗ – тың ... көрсеткені үшін – 1951796 мың теңге;
- АМС басқармасының қызмет көрсеткені үшін – 240529 мың теңге;
- ... ... ... ... ... үшін – 4434 мың теңге;
Сөйтіп, әлеуметтік саладағы өтелмеген шығындарды – 52067 мың ... ... ... ... – 28417908 мың ... ... ... шығындар:
- амортизация үшін – 5382479 мың теңге;
- мұнай, газ және судың роялтиі үшін – 6130378 мың ... ... ... ... ... – 216000 мың ... әлеуметтік саладағы амортизация үшін – 1930 мың теңге.
Жалпы бағалайтын жоспарлы шығындар – 16687121 мың теңге.
Өндірілген мұнай мен газдың 1 т – на ... ... мың ... / 4981,112 мың т = 3350,08 ... жылы ... шығындар 26996249 мың теңгені құрады.
Соның ішінде алынып тасталатын шығындар:
- амортизация үшін – 5369381 мың ... ... газ және ... ... үшін – 6206889 мың ... кен орынды жабуға кететін төлемдер – 398126 мың ... ... ... ... үшін - 1942 мың ... бағалайтын шығындар – 15019911 мың теңгені құрады.
1 т мұнай мен газға кететін нақты шығындар – 15019911 мың ... ... мың т = 3008,42 ... ... – 3008,42 ... – 3350,08 ... = 341,66 теңгені
құрады.
Кесте 2.3.1 – 2003 жылы ... ... және ... ... ... |2003 ... |2003 жылдың |+,- |
| ... ... ... бойынша | |
|1. Өнімді өндіруге | | | ... ... ... ... ... ... ... шығындар, мың | | | ... | | | ... 1 т ... мен | | | ... толық өзіндік |5705,13 |5407,22 |-297,91 ... ... | | | ... Амортизацияны, | | | ... ... | | | ... және | | | ... ... |16903121 |15418037 ... ... ... және | | | ... ... | | | ... мың ... | | | ... 2.3.1 жалғасы
|4. Амортизацияны, | | | ... ... | | | ... және |3393,44 |3088,16 |-305,28 ... ... | | | |
|1 т ... мен ... | | | ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... және | | | ... ... | | | ... ... ... ... ... ... ... | | | ... және | | | ... ... | | | ... мың ... | | | ... ... | | | ... саладағы | | | ... | | | ... және | | | ... ... |3350,08 |3008,42 |-341,66 ... төлемдерді | | | ... 1 т ... | | ... ... ... | | | ... ... | | | ... 2.3.1 ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... және ЖГӨЗ | | | ... на ... | | | ... |9517008 |8531267 |-985741 ... ... | | | ... және | | | ... ... | | | ... мың теңге | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... және ЖГӨЗ | | | ... на ... |1910,62 |1708,77 ... ... | | | ... 1 т ... | | ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... басқармасында еңбекті және
еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі.
Өндіріс қорларын және ... ... ... ... рационалды
таңдау, орналастыру және тиімді пайдалануды қарастыратын ... бір ... ... ... деп ... ұйымдастыруға мыналар кіреді:
- жұмыс орнын ұйымдастыру және онда қызмет атқару;
- жұмыс ... ... ... ... ... ... және техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- жұмысшылардың ... ... және ... жарыс
ұйымдастыру.
2004 жылдың 1 қаңтарында «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ... ... ... соның ішінде 692 жұмысшылардың арасында 275 әйел бар.
2003 жылы жұмысқа 90 адам қабылданып, ал ... 41 адам ... ... бері ... ауысу коэффициенті 0,04 құрады.
2003 жылы тізімде орташа 945 адам ... ... ... 664 ... ... жалпы 207754 адам/күн жұмыс істеді. Бір жұмысшыға
келетін, жұмыс уақытының жоғалтуы 0,047 адам/күн құрады, яғни бұл ... ... ... ... деген сөз.
Жұмысшылардың еңбекақысы «CNPC – Ақтөбемұнайгаз» ААҚ – ның мақұлдаған
жұмыс ... сай, ... ... мен ... тарифті ставкалары бойынша
төленеді. Барлық дәрежелер ЕТКС бойынша белгіленсе, ал тарифті ставкалар
ЕТС төлеу коэффициентін пайдалану негізінде ... ... ... ... жұмыстардың орташа
дәрежесіне сәйкес келеді және ол 3,9 ... ... 590 ... бар 36 ... ... ол өз ... 259 адамы бар 14 кешенді және құрамында 331 адамы бар 22 ... ... ... жоғары білікті мастерлер басқарады. Бригадалардың
жасалған жұмыстары бойынша баға беріледі, жақсы ... ... ... жылы ... МГӨБ ... бір жұмысшыға келетін, кіріс
салығын ұстамағандағы орташа жалақы – 49,687 мың ... ... ... 2002 ... ... ... 126,8 ... жоспар
бойынша 100,2 пайызға артқан. Соның ішінде кәсіпшіліктік – ... ... ... ... ... ... – 54,093 ... құрап, бұл көрсеткіш 2002 жылдың деңгейімен салыстырғанда ... ... ... 100,2 ... ... 2003 жылы 181606,2 ... ... сыйақы төленді, соның ішінде 145369,1 мың ...... ... ... ... 9440,0 мың ... мұнайшылар
күнінің қарсаңында, 9700,0 мың ... ... ... қарсаңында,
17097,0 мың теңге басқа шараларға жұмсалды.
2.5 Жаңажол кен орнын пайдаланудың техникалық – ... ... ... ... ... сапасы және түрі, көлемдік көрсеткіштер
ерекше орын алады, өйткені олар басқа бөлімдердегі көрсеткіштердің деңгейін
анықтайды.
Зерттеудің және ... ... ... ... таза
өнімнің көлемін және оның түрлерін шығаратын, өткізетін кәсіпорынның
қызметінде жатыр.
Өндірістік бағдарламаны зерттеу ... ... ... баға беру ... оларды алдыңғы жылмен және жоспармен салыстыра
келе, олардың өзгеруінің факторын және дәрежесін, жақсаруына ... ... ... ... ... сонымен қатар осы көрсеткіштердің ары
қарай жақсаруына ықпал ... ... және ... ашып алу ... ... ... кварталды, айлық есеп берулердің
көздері болып, олар бойынша жазылған түсініктеме ... ... ... және ... есептер жатады. Кейбір жағдайларда өндірістік
қорларды анықтау үшін, ... ... ... ... сапасын және оның пайдалануын арнайы қарау керек.
Жаңажол кен орыны 1983 жылдың қазанынан бастап игеріле бастады. ... 1988 ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізілді.
Қазіргі кезде кен орында 593 ұңғыма бұрғыланып, соның ішінде ... ... 134 ... ... 13 бақылау ұңғымалары, 18 ... ... ... табылады. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... 3 ұңғыма істемей тұрса, ал жалпы алғанда 33 ұңғыма
істемей тұр, бірақ «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ... ... ... іске қосу үшін ... ... және айдау ұңғымаларының істемей тұрғандығының негізгі
себептері:
- ... ... ... құм ... жою үшін ... ... ... Техникалық – экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау.
2003 жылдың 23 маусымдағы бас ... ... 1 т ... ... ... шығындар 2350 теңгеден және жоспар бойынша барлық ... 22417855 мың ... ... ... еді, ... ... әлеуметтік
салаға 48564 мың теңге төленбегеніне байланысты, өндірістік ... ... ... бойынша барлық шығын көлемі 28417908 мың теңгені
құрады, ... іс ... ... ... көлемі 26996249 мың теңгені ... ... ... ... ... шығын көлемі 1421659 мың теңгеге
немесе 5 пайызға ... ... ... газ, ... ... ... ... 6130378 мың теңгеден, іс жүзінде 6206889 мың
теңгеге, кен орынды ... ... ... ... ... 216000 ... іс жүзінде 398126 мың теңгеге, әлеуметтік ... ... 1930 мың ... іс ... 1942 мың ... ... техникалық – экономикалық көрсеткіштердің осылай өзгеруіне бірнеше
мынандай факторлар әсер етті:
Біріншіден, жалпы ... ... ... ... мұнай өндіру
көлемінің жоспар бойынша 4981,112 мың тоннадан, іс ... 4992,631 ... ... сәйкесінше 1 т мұнай мен газға ... ... ... құн
жоспар бойынша 5705,13 теңгеден, іс жүзінде 5407,22 теңгеге дейін азаюы
себеп болды.
Екіншіден, мұнай, газ, ... ... ... артуына, жылдық мұнай
өндіру көлемінің жоспар бойынша 4981,112 мың тоннадан, іс жүзінде 4992,631
мың тоннаға артуы, айдау ... ... ... ... ... көлемінің артуы себеп болды.
Үшіншіден, кен орынды жабуға ... ... ... ... ... ... жабылуы, бір ұңғыманың пайдаланудың бір тәсілінен
екінші тәсіліне ... ... ... ... ... ... төлемдерінің өсуіне,
жұмысшылардың санының 90 адамға артуы, еңбекақының және сыйақының ... ... ... жалпы шығын көлемінің азаюы, бұл кәсіпорынның сондай
көлемде пайда көргенін көрсетеді.
2.6 Батырылмалы ортадан ... ... ... пайдаланудың тиімділігін анықтау.
Бастапқы мәліметтер:
№ 2025 ұңғыма.
Орнатылған ортадан тепкіш батпалы электрсораптың беруі Q = 85 ... ... ... ... Q = 60 ... ; динамикалық деңгейі
h = 783 м ; жұмыс ... ... ... ПӘК - ті 0,25 – ... – ке ... өзгереді.
Желідегі энергия шығынын ескермеген кездегі сораптың пайдалану қуатын
мына формуламен анықтаймыз:
= , ... Вт = ... ... ... ... кВт( сағ.
Өндірілетін сұйықтың 1 м- на кететін электрэнергия:
/= кВт( сағ.
Осы ұңғыманы кезеңдік пайдалануға көшірген кезде, сорап ... ... ... ... ... ... ... әлпісіне байланысты,
бұл уақыт бірнеше ... ... ... Осы 12 ... ... штуцер болмаған жағдайда) сорап Q = 85 т/тәу. – дей ... ... ... ... ... ((с = 0,45 ... кезде) сораптың пайдалану қуатын
(3.7.1) – формуласымен былай анықтаймыз:
== Вт = ... ... ... кВт( ... ... 1 м- на кететін электрэнергия:
/= кВт( сағ.
Штуцермен шығым шектелген жағдайда және сораптың үздіксіз жұмысы
кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... үшін, 8,54/2,37 = 3,6 есе аз электрэнергия шығыны
кетеді.
Сонымен ... ... ... және ... ... жоғалуының азаюы есебінен, электрэнергиясының үнемділігі арта
түседі. Ұңғыманы ... ... ... оның ... ... ... ... ұзақтылығы 2 есеге арту есебінен,
сораптың жұмыс ұзақтылығының төмендеу есебінен жақсарады.
2.7 ... – қа ... ... ... ... – ІІ – гі Дт – 1 ... 2025 ұңғыма.
Пайдалануға берілген күні 20.07.90 ж.
ӘЭОТС – қа ... күні 24.05.03 ... ... Q = 85 ... ... – қа ... үшін ... шығындар 116000 доллар =
17400000 теңге.
ӘЭОТС – қа ... ... ... ... Q = 102 т/тәу.
Мұнайдың есептік бағасы – 3280 теңге/т.
Бір күн үшін 102*3280 = 334560 ... ... ... ... алатын мерзім – 17400000 теңге : 334560 теңге
= 52 күн.
52 күннен кейін сорап өзі үшін жұмыс ... ... ... ... ... ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану ... және ... ... ... ... ... ... қолайлы жағдайларын ... ... ... ... кәсіпорындағы техника қауіпсіздігі және
еңбек қорғау қызметінің негізгі мақсаты болып ... ... және ... ... ... ... батырылмалы ортадан
тепкіш электрсорапты ... ... ... ... ... ... тепкіш электрсорап жабдығы, ұңғымаға сорапты
құбырлар арқылы түсірілетін батырылмалы агрегаттан ... ... ... ... ... ... ... станциясынан тұрады.
Электрсорап, арнайы батырылмалы, майға ... ... тогы ... ... сұйықтың енуін болдырмайтын протектордан
және ортадан тепкіш көп сатылы сораптан тұрады.
Батырылмалы ортадан ... ... ... ... ... тән ... ... желіні жіберу, орау, ... ... ... жатқызу, сонымен қатар көтеру – түсіру операциялары,
өйткені онда ... ...... ... бірге көтеру немесе
түсіру қажеттілігі туады.
Желілік ... ... рама – ... ... оның
бүйірінде барабан желісін бекіту үшін арнайы тіректері бар ... ... ... ... буксирлі қондырғысына бекіту үшін, рама –
шаналарының алдыңғы бөлігінде дышло болады. ... ... ... ... ... ... рама – ... артқы бөлігінде ... ... ... ... ... ... Рама –
шаналарының алдыңғы бөлігіндегі платформасында привод блогы, лебедка ... ... ... ... ... арбамен ораған кезде, оны барабан бөшкесінің
ұзындығы бойынша жатқызады. Бұндай конструкция, барабан мен желімен ... ... ... ... мен ... кәсіпорын аумағында трактормен
тасымалдауға мүмкіндік ... ... ... ... – тың ... тоқтала келе, оны пайдалану кезінде қандай қауіпті және
зиянды өндірістік ... әсер ... атап ... ... ... ... ... ескерсек, яғни одан туатын қауіп
жоғары вольтты энергиядан, электр құралдарын дұрыс пайдаланбауынан болуы
мүмкін.
Электрлі жарақаттардың пайда болуының ... ... ... ... тогына қосылған электр қондырғыларына қол сұққанда
электрқондырғыларындағы электрлі оқшауландыруы дұрыс емес ... қол ... ... ... емес ... немесе ток жүргізетін
бөліктердің жерге тұйықталатын жерлердің қасында болу кезінде.
Техника қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда, түсіру – ... аса ... орын ... дұрыс пайдаланбағанда, жөндеу жұмыстарын жүргізгенде және оны
жұмыс жағдайына қосқан кезде жарақаттар туу мүмкін.
Тасымалдауға ... ... ... тасымалдаудың қауіпсіздік
ережелерін сақтамаса, айналасындағы ... ... және ... ... ... эфирлер, спирттер, альдегидтер, ілеспе газдар және тағы
басқа сияқты органикалық заттарды ... ... ... ... ... ... ... жұмыс орында булануына, олардан
улануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
3.2 БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану ... ... ... ... ... санитарлық нормалары,
кәсіпорынның аумағына, ондағы су ... ... ... ... құрылыстарға арнайы талаптарды жүктейді.
Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды халық қоныстанған ... ... ... ... ... қоныстанған аймақтардан алыс
орналастырады.
Қоршаған ... ... ... және ... иісті заттардың,
сонымен қатар жоғары дыбыстың, дірілдің, ультрадыбыстың, электрлі магнит
толқындардың, статикалық электр тогының және ... ... көзі ... ... жеке ... ... ... үрдістер
жүретін құрылыстарды, тұрмыстық нысандардан санитарлық қорғану аймақтармен
бөлу керек.
Кәсіпорын салынатын алаңдарды таңдау үшін, жергілікті жердің ... ... тіке ... ... жер ... және ... және ... тасталатын өндіріс қалдықтарының таралуын ескеру
қажет.
Бөлетін зиянды заттарға және оларды тазарту шараларын жүргізуіне,
технологиялық үрдіске ... ... ... бес классқа
бөлінеді. Бірінші классқа атмосфераға зиянды ... ... ... және тағы ... аса көп ... ... ... әр түрлі
салаларындағы кәсіпорындар (химия, металлургия, машина ... және ... ... ал ... ... ... зиянды заттарды өте аз
мөлшерде тастайтын кәсіпорындар (үлкен емес машина жасау ... ... және тағы ... ... ... ... ... санитарлық қорғану аймағының ені 1000 м, екінші класс үшін –
500 м, үшінші класс үшін – 300 м, төртінші ... үшін – 100 м және ... үшін – 50 м ... Кәсіпшіліктік кәсіпорындарды жобалаған кезде,
атмосфераға зиянды заттардың тасталуын болдырмайтын технологиялық үрдістер
қарастырылуы ... ал ... ... ... халыққа зиянды әсер
болдырмайтын тиімді ... ... ... Бұған газдан тазалау, ... ... ... ... ... және ... және тағы ... жатады. Санитарлық қорғану аймақтарға
өрттік депоны, гараждарды, ... ... ... орналастыруға және
көгаландыруға болады.
Дыбысты және шаңды объектілерді желдің бағытына сәйкес орналастырады.
Нысандардың бөлінген жерін ... ... ... тек ... ... ғана ... ... қатар санитарлық нормаларға да
жауап беру қажет, яғни кәсіпорын аймағы ... ... ... ... ... жеткілікті болу керек. Көлік жүретін жол қалың және оның
ені қарсы көлік ... ... ... және шаруашылық қажеттіліктерді қанағаттандыратын су
құбырлары және суды ағызып жіберетін канализация ... ... ... нысандарда болу керек.
Өндірістік нысандар. Еңбектің оптималды санитарлық – ... ... ... ету ... бір ... ... жұмыс
орынының көлемін, ауданын білу керек.
Нысан түрі технологиялық үрдіске байланысты таңдалып алынады.
Желдету қондырғысы ... ... ... ... ... ... ... өндірістік орынның көлемі және ауданы, сәйкесінше
15 м және 4,5 м болуы керек. Өндірістік орындардың ... ... – ден кем ... ... ... одан ... болған жағдайда , жарықтың
таралуы және орынның желдетуі қиын ... ... және ... аз ... ... ... ... шарт.
Жұмысшылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін санитарлы тұрмыстық
орындар бар. Бұндай орындарға ... киім ... және ... ... ... орындар және емдеу мен бірінші көмек көрсететін
дәрегерлік пункттар жатады.
Өндірістік үрдістердің санитарлық сипаттамасына байланысты ... ... ... мен ... тағайындалады.
Санитарлық белгісіне байланысты барлық өндірістік үрдістер төрт топқа
бөлінеді:
І топқа – шаңдар мен зиянды ... ... және ... ... ... ... ... топқа –ауыр физикалық жұмыспен байланысты, қолайсыз жағдайларда
және зиянды заттарды шығара жүретін үрдістер жатады.
ІІІ топқа – ... ... ... аса ... ... ... ... - өнімнің сапасын қамтамасыз ететін, ерекше талап қойылатын
үрдістер жатады.
3.2.2 ... ... ... ... ... пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі.
Батпалы сораптардың қондырғыларын пайдаланудың, демонтаждаудың,
монтаждаудың ... ... ... ... кәсіпшіліктердегі
қауіпсіздік ережелеріне” және “Электрқондырғыларды ... ... ... ... ... орындалуы керек.
Жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздігі бойынша арнайы талаптары, келесідей
ережелердің орындалуын қарастырады:
Аппараттардың бекітілу ... жер үсті ... ток ... ... ... мүмкіндігімен байланысты
жұмыстарды тексеру керек және ол ... ... ... ... ... жүргізілуі керек.
Трансформатордың (автотрансформатордың), басқару станциясының ... ... ... ... керек.
Ұңғыманың шегендеу тізбегі жерсіндірілген контурмен немесе нольдік
желімен қосылған болуы керек.
Басқару станциясындағы релейлі аппараттарды және ... ... ... үшін ... ... тексергенде және
монтаждағанда, қондырғы өшірілген болуы тиіс және оны, ... 3 ... ... ... екі ... ... қажет.
Басқару станциясынан, ұңғыма сағасына дейін, арнайы тіректер арқылы
жер бетінен 400 мм биіктікте желі жүргізіледі.
Қондырғы ... ... ... ... қол ... болмайды.
Қондырғының оқшаулануының кедергісі 1000 В – қа дейін болады.
Басқару станциясындағы рубильник блогын ауыстырғанда және ... ток ... ... ... ... агрегаттың бөліктерін қосқан кезде, қолмен шлицті ... ... үсті ... ... ... ... ... және батырылмалы электрсораптардың электржабдықтарын жөндеуді
электрмонтерлер жүргізеді.
Мұнарада немесе ... ... ал ... аяғына хомутпен
бекітілген кронштейндегі шынжырдың көмегімен ... ... ... ... ... ... ... алаң қоршалған болуы қажет және
түсіру – ... ... ... ... ... ... ... керек. Көтеру – түсіру операциялары кезінде, ролик арқылы ... ... ... ... ... ... ... түбіне батырылмалы электрсорапты түсіру кезінде келесідей
талаптарды орындау қажет:
Батырылмалы сораптағы электржабдық токтан ажыратылуы тиіс.
Сорапты түсіру жылдамдығы 0,5 ... – тан ... ... ... құбырлар тізбегіне бекітілген болуы керек.
Барабаннан желіні жіберу және оны орау механикалық ... ... ... ... ... ... ... тепкіш сорапты сынау
барысында, желіге қол сұғуға болмайды.
Барабансыз желіні тасымалдауға болмайды.
Ұңғыма сағасында ... ... ... ... сорап арнайы
хомуттармен құрастырылуы тиіс.
Батырылмалы ... ... ... ... ... ... пайдалану үшін, сақиналы кеңістіктен газ алу ... ... ... ... ... және ... ... реттеу үшін
айдау құбырларында бұрандамалар болуы қажет.
3.2.3 Өрттік – жарылыстық қауіпсіздік
Жаңа ұңғымаларды бұрғылау барысында, оларда ашық ... ... ... ... ... ... ... және сынағанда,
жерлердің құлауын ескеру қажет. Өндіру және айдау ұңғымаларының пайдалануы,
лақтырыстарды және ашық ... ... саға ... ... ... асуы ... мұнай мен суды дайындайтын, ... және ... жүйе ... ... ... лақтыру желісінің жарылу жағдайы ... ... ... ... ... тиіс;
- МҚДО – ға газмұнайлы қоспаны ... ... ішкі ... ... қорғайтын бет болуы керек;
- ТӨҚ – тың, СС – ның, ұңғыманың түсуін ескеру қажет;
- ... ... ... және ... ... дейінгі өртке
қарсы қашықтық 40 м – ден кем емес ... ... ... ... қондырғылардан өрттеу көздеріне дейінгі қашықтық 100 м
болуы тиіс;
- вагондардың арасындағы қашықтық 3 м – ден кем ... ... ... аймақ аптасына 1 рет тексерілуі тиіс;
- қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар және демалу, ... ... ... өту ... ... ... жабдықтарды жылудан оқшауландару керек;
- ұңғыма қондырғыларының, сораптардың, ... ... ... ... ... арнай белгіленген жерлерде сақтау керек;
- мұнайды қыздыратын пештердегі температураны реттейтін қондырғылар
бақыланып тұруы тиіс;
- ... ... және ... лақтырыстың
болдырмауын қарастыру керек;
- қолайсыз климаттық жағдайларда қауіпті жұмыстарды тоқтату ... өрт ... ... ... ... ... алып ... сияқты жұмыстар жүзеге асырылуы тиіс.
3.3 Мұнай және газ өндіретін ... ... жою ... - ... ... ... ... апаттарды жоятын
жоспар болуы керек. Онда апаттарды алдын алу, апатты жағдайда персоналдың
жедел әрекет ... және ... жою ... ... қажет.
Кесте 3.3.1 - Апатты жою жоспары.
|№, |Апаттардың |Апатты жою және ... ... ... |түрлері |адамдарды құтқару |жауапты |ы ... – ның |
| ... ... ... |адамдар ... ... «Өрт |
| ... | | |тын ... |
| |орындары | | ... ... – ның ... | | | |дың |- ... |
| | | | ... | |
| | | | |қан ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... |бірінші ... ... |
| ... – қа |немесе оның ... |СИЗ ... – ның, |
| ... ... | ... |ДПД – ның, |
| ... ... керек | | ... |
| ... ... ... ... | |сөндіруші» |
| |ның ... ... ... – ның | ... |
| | ... құтқару |кезекші | ... – ның |
| | ... ... алып ... | ... ... |
| | ... шараларын | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | |ЛЭП және ... | | ... |
| | ... өшіру керек |электриктер | |адамдарды |
| | ... | | ... |
| | ... жабу | | ... |
| | ... ... | ... |
| | ... жіптерінің | | ... ... |
| | ... | | ... |
| | ... жабу ... | ... |
| | ... | | ... |
| | ... жұмыстарды | | ... ... | ... ... | | ... |
| | ... жүргізу |жауапты | ... |
| | ... ... | ... ... 3.3.1 ... ... ... ... бастығына |бірінші | | |
| ... – ға ... оның ... | | |
| ... ... | | | |
| ... ... керек | | | |
| ... ... ... – |кезекші | | |
| ... |ны ... ... ... | | |
| |дың ... – ның ... | | |
| | ... керек | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... ... – ның | | |
| | ... АТӨҚ – ты ... | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... аймақтағы | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... алып | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... керек | | | |
| | ... ... және | | | |
| | |ЛЭП – ті ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... – қа қарай |АФРГКП – сі | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | ... жабу | | | |
| | ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... | | | |
| | ... АТӨҚ – ғы ВП| | | |
| | |– 16 – ға ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... жұмыстарды | | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... 3.3.1 ... ... – ғы ... ... ... | |
| ... барлық АТӨҚ| |СИЗ үшін| |
| |ың ... |– тың және | ... | |
| ... ... ... | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | | ... ... ... бастығына |кезекші ... ... |
| ... ... оның ... |СИЗ үшін|АФРГКП – ның, |
| ... ... | ... |ДПД – ның, |
| ... ... ... | | ... |
| ... ... ... | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | ... жабу | | ... – ның |
| | ... ... | ... ... |
| | ... АТӨҚ – | | ... |
| | |пен ... | | ... ... |
| | ... жабу | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... ... ... | ... |
| | ... керек | | | ... ... |Газ ... ... – |кезекші ... ... |
| ... |ны, «Өрт ... |СИЗ ... – ның, |
| ... ... – ны және | ... |ДПД – ның, |
| | ... ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | ... оның ... | ... – ның |
| | ... ... | ... құрамы |
| | ... ... | | ... |
| | ... – ның ... | ... ... |
| | ... ... | | ... |
| | ... ... және | | ... |
| | |ЛЭП – ті ... | | ... |
| | ... |кезекші | | |
| | | ... | | |
| | |газ ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... |АФРГКП – ның | | |
| | |ДНС – ке ... ... | | |
| | ... ... жағу | | | |
| | ... | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ... ... | | | |
| | ... – тің ... ... | ... ... ... |СИЗ ... |
| ... | ... |ДПД – ның, |
| ... ... ... | | ... |
| ... ... шақыру | | ... |
| | ... | | ... ның |
| | ... құтқаратын| | ... ... |
| | ... ... ... | ... |
| | ... ... | ... ... |
| | ... ... ... | ... |
| | ... желісін және | | ... |
| | |ЛЭП – ті ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | | |
| | | | | | ... 3.3.1 ... ... |Цехтың бастығына, |бірінші | | |
| ... ... – тің ... | | |
| ... ... хабарлау| | | |
| | ... | | | |
| | |бас ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... жедел|мастер | | |
| | ... ... | | | |
| | ... | | | |
4 ... ... ... ... Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, ... ... ... ... ... ... талдау.
Жаңажол кен орынында барлама ұңғымаларды бұрғылау бағдарламасы бойынша
күнделікті жұмыстар қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ... ... және ... ... ... ортаға басқа қауіп төндіреді, олар
жеке қарастырылады.
Биосфера компоненттерін ластаушы негізгі көздер.
Негізгі ластаушы көздер келесілер:
- ... ... Аташ ... ... ... ... көметін орындар;
Осылайша, мұнай қалдықтарын тастау келесі жағдайларда жүзеге асады:
- бұрғылау қондырғысын ... жою және ... ... ... ... тастау келесі жағдайларда болады: бұрғылау
қондырғысын жинау, жою және құлату, ... ... ... келесі
жағдайларда тасталады: бұрғылау қондырғысын жинау, жою және ... ... ... ... көздері.
Атмосфераның химиялық ластануы. Жаңажол кен орнының атмосфераға әсер
ету көздері өнімді және көмірсутекті шикізатты өндіру, ... және ... ... және қосымша өндірістердің жүйелері мен ... ... ... болып табылады.
Жаңажол кен орнының өнеркәсіптік алаңында ластаушы ... ... көзі ... оның 25-і ұйымдастырылмаған.
Ұйымдастырылған көздерге қазандардың түтіндік мұржалары, топтық өлшеу
қондырғыларының оттық жүйелері, өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... бақылау
және жапқыш – реттегіш арматураның тығыз емес жерлерінен; арматураның тығыз
емес жерлерінен; ... мен ... ... емес ... ... және газ тәрізді орталардың ашық беттері жатады.
Ұйымдастырылған көздердің жалпы саны 5 ... ... ... ... саны 25. Ластаушы көздер жер бетіндегі (2м),
төмен (2 – 10м), темпиратурасына байланысты сұйық (10 – 50) және ... ... 800) ... ... кен ... жобаланған жұмыстар барысында атмосфераны негізгі
ластау көздері:
- ... жану ... ... жағу;
- ұңғыманы сынау барысында қабат флюидтерін алаулы оттықта жағу;
- қалдықтарды өртеу;
- ... бар ... ... десорбциялау;
- шаңдану.
Жаңажол кен ... ... ... ... ... ... бағалау үшін қалдықтардың стандартты факторлары қолданылған.
Адамның ағзасына әсеріне байланысты лақтырылатын заттар санитарлық
нормаларға сәйкес 4 класқа ... ... кен ... ... ... ... жоқ, 2 ... заттардан атмосфераға лақтыратын заттар: азот
диоксиді – 52.613 т., ... – 0.046 т., ... ...... ... 2
класты лақтырылатын заттар мөлшері – 52.659 т. 3 класты заттардан күкіртті
ангидрид – 3.658 т., сажа – 0.791 т., ... ... – 0.0034 т. ... – 4.452 т. 4 ... заттардан көмірсутектер – 81.903 т. және
көміртек тотығы – 174.537 т. ... ... – 256.44 ... 4.1.1.1 – Күнделікті іс-әрекет барысындағы қалдықтар көлемі
|Қалдық көзі ... ... су ... ... |
| ... ... ... су |

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 93 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай мен газ шикізатын өңдеудің химиялық технологиясының негізгі28 бет
Сораптар туралы24 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Ортадан тепкіш, мембраналы роторлы және поршенді сораптар8 бет
Сораптар6 бет
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Auto cad жүйесінде электрлік принципиальді схемаларды жобалау9 бет
Ti түpлeндipiлгeн Ge-Sb-Te жұқa қaбықшaлapын aлy технологиясы және электрлік қасиеттері48 бет
«Асинхронды электродвигательдердің электрлік және механикалық ақауын анықтау»8 бет
«Ақтөбе мұнай өңдеу» зауытындағы сораптардың автоматтандырылуын жобалау26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь