ЖШС кәсіпорынының қаржылық жағдайының аж -н құру

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.

1. ЖШС кәсіпорынының қаржылық жағдайының
АЖ .н құрудағы негізделуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2. «Майс.Агро» ЖШС.ң сипаттамасы және оның
басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
3. Ақпараттық жүйе . өңдеудің мақсаты
мен пайдаланылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
4. Ақпараттық жүйеге қойылған талап ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
5. Құқықтың жабдықтаудың талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
6. Қаржы сараптаушысының Ақпараттық
жүйені жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
7. Ақпараттық жүйе дәрежесінің бағамы және
оның қолдануға мүмкін облыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...103

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .119
Кіріспе
Қазақстан Республикасының бүгінгі таңдағы даму кезеңі қоғамдық құрылыспен қатар экономикалық , шаруашылық және қаржылық салаларда түбегейлі өзгерістермен сипатталады. Экономикадағы және шаруашылық салалардағы заңдарды және нарық заңнамаларын қолданудағы нарықтық қатынасқа көшу, нарықтық құрылымды құру мен іске асыру біздің көзқарасымызбен ісімізді түбегейлі өзгертеді.
Қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынасқа көшу кезеңі біздің кәсіпорындардың қожалық субъекті ретінде статусын нығайтты, олардың алдындағы өндірістік және қаржылық сұрақтарды өз бетінше шешуде үлкен мүмкіндіктер әкелді. Атап айтқанда, бұларға ішкі және сыртқы нарықтағы мамандандырылған серіктестіктерді таңдауы жатады, өйткені олардың болашақтағы бірлесіп іс атқаруында нәтижелілік береді. Қазіргі кәсіпорындар өз контрагенттерін ( жабдықтаушылар, сатып алушылар ) өздері таңдайды.
Олар өздеріне іскерлі серіктестерді дәл әрі қатесіз таңдап алуы, ол іскерлі серіктестердің нарықтық қатынас толқынына қосылуы жұмыстың дамуына септігін тигізетіні айдан анық . Дәлірек айтқанда, қожалық субъектілердің іскерлік табысы басқарманың дәрежесіне байланысты, оның объективті нақты және оперативті қабылданған шешімдері ғылыми негізделген болуы тиіс. Басшылықтың қабылданған шешімдері неғұрлым нақты, материалды, еңбектік және финанстық қорларды нәтижелі қолдануға бағытталған.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның тұрақты жағдайының және күнкөрістің кепілі болып олардың қаржылық орнықтылығы есептеледі, қаржы қорының деңгейін анықтайтын және ол ақша құралдарымен еркін басқару арқылы нәтижелі түрде үзіліссіз даму дәйектерін өндіру және оны ақшаға айналдыру болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті ғылыми негізделген және оптималды басқармалық, өндірістік әсіресе, қаржылық шешімдерді қабылдауда кәсіпорынның қаржылық ахуалын талдау қажет. Бұл осы кәсіпорынның дербестікке қол жеткізіп және өз өндірістік кәсіпкерлік саладағы жұмысшылар алдында, коммерциялық серіктестер алдында, несие алушылар мен басқа да контрагенттер алдында толық жауапты екендігіне байланысты. Тек терең және мұқият талдау жүргізу арқылы оларға объективті баға беруге болады. Кәсіпорынның басшылығын дұрыс шешімдер қабылдау үшін олардың қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін көтерудегі нақты ұсыныстар жасауы керек. Қазіргі кезде барлық кәсіпорындар талдау жұмыстарын кеңейтудегі нарықтық қатынасқа өтудегі даму болашағын өңдеу мен әр түрлі қожаландыру түрлерін қолданудың нәтижелілігін егжей-тегжейлі бағалауды оперативті басқарушылық шешімдерді уақтылы өңдеу қажет. Осыған орай ЭЕМ базасында экономикалық талдауды автаматтандыру барынша объективті қажеттілік болып тұр. Ол сапалы ақпаратты қызмет процесінің қожалық іскерлігіне ЭВМ – нің техникалық өркендеудің дамуына осы заманғы экономиканың даму айналымының артықшылықтарына негізделген.
Берілген жұмыстың негізгі мақсаты қаржы сараптаушысының ақпараттық жүйесін қалыптастыру болып табылады. Ол оның жұмысын жеңілдетуін қамтамасыз етіп кәсіпорынның қаржы мүлкін талдауға мүмкіндік береді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі.
1. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. Москва: Проспект, 2000. – 424 с.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – 4-е изд., перераб. – Москва: Финансы и Статистика, 1997. – 416с.
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 5-е изд. – Минск: Новое знание, 2001. – 688 с.
4. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 184 с.
5. Любушкин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие. – Москва: ЮНИТИ, 2000. – 471 с.
6. Стандарты бухгалтерского учета. Методические рекомендации. Генеральный план счетов: сборник документов. – Алматы: Раритет, 2000. – 318 с.
7. Устав ТОО «Маис-Агро». – Алматы, 1996. – 36 с.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. . – Москва: Финансы и Статистика, 2000. – 512 с.
9. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л. Информационные системы бизнеса. – Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1994. – 119 с.
10. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита. Учебное пособие для вузов. – Москва: Перспектива. 2001. – 363 с.
11. Тулегенов Е.Т., Бралиева Н.Б., Стороженко Л.А.. Матвеева И.А. Бухгалтерские информационные системы. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1999. – 120 с.
12. Щелконогов Б. 1С: Бухгалтерия?! Это доступно и всерьез. // Бухгалтер плюс компьютер, 2000. №11. – С.
13. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство ДиаСофтЮП, 2000. – 368 с.
14. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник. Под общей ред. И.Т. Трубилина. – Москва: Финансы и Статистика, 2000. – 416 с.
15. Баас Р. Delphi 5: для пользователя. – Киев: BHV, 2000. – 496 с.
16. Завьялова И. Access 2000 // Компьютер Пресс, 2001, №5. – С.154-156
17. Каратыгин С.А. Access 2000 : руководство пользователя с примерами. –Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.–376 с.
18. Омельченко Л. Самоучитель Visual FoxPro 6.0. – Санкт-Петербург: БХВ, 2000. – 512 с.
19. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя: краткий курс. – Москва: Инфра-М, 1998. – 480 с.
20. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – Москва: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001. – 1200 с.
21. Ванагс И.Я. Методы расчета экономической эффективности машинной обработки данных. – Москва: Финансы и Статистика, 1984. – 216 с.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
..............................3.
1. ЖШС кәсіпорынының қаржылық жағдайының
АЖ -н құрудағы
негізделуі........................................................7
2. «Майс-Агро» ЖШС-ң сипаттамасы және оның
басқару
жүйесі....................................................................
.......27
3. Ақпараттық жүйе - өңдеудің мақсаты
мен
пайдаланылуы..............................................................
.........32
4. Ақпараттық ... ... ... жабдықтаудың талаптары..................................46
6. Қаржы сараптаушысының Ақпараттық
жүйені
жобалау...................................................................
.......59
7. Ақпараттық жүйе дәрежесінің бағамы және
оның қолдануға мүмкін
облыстары...........................................103
Қорытынды...................................................................
.........................115
Пайдаланылған
әдебиеттер.................................................................1
19
Кіріспе
Қазақстан Республикасының бүгінгі ... даму ... ... ... экономикалық , шаруашылық және қаржылық салаларда
түбегейлі өзгерістермен ... ... және ... ... және ... ... ... нарықтық қатынасқа
көшу, нарықтық құрылымды құру мен іске асыру ... ... ... өзгертеді.
Қазіргі уақытта болып жатқан ... ... ... ... кәсіпорындардың қожалық ... ... ... ... ... өндірістік және қаржылық ... ... ... ... ... ... Атап айтқанда, бұларға ішкі
және сыртқы нарықтағы ... ... ... ... ... болашақтағы бірлесіп іс ... ... ... ... өз ... ... ... алушылар ) өздері таңдайды.
Олар өздеріне ... ... дәл әрі ... ... ол іскерлі серіктестердің нарықтық қатынас ... ... ... ... ... ... анық . Дәлірек
айтқанда, ... ... ... ... басқарманың
дәрежесіне байланысты, оның ... ... және ... ... ... негізделген болуы тиіс. Басшылықтың
қабылданған шешімдері неғұрлым ... ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның ... ... ... ... болып олардың қаржылық орнықтылығы
есептеледі, қаржы қорының ... ... және ол ақша ... ... ... ... түрде үзіліссіз даму ... және оны ... ... ... ... ... тұрақтылығын бағалау ... ... ... ... ... ... ... әсіресе, қаржылық шешімдерді
қабылдауда кәсіпорынның ... ... ... ... Бұл ... ... қол жеткізіп және өз өндірістік ... ... ... коммерциялық серіктестер алдында, несие
алушылар мен ... да ... ... ... ... ... Тек ... және мұқият талдау жүргізу арқылы оларға
объективті баға ... ... ... басшылығын дұрыс
шешімдер қабылдау үшін ... ... ... мен ... көтерудегі нақты ұсыныстар жасауы керек. ... ... ... ... жұмыстарын кеңейтудегі нарықтық ... даму ... ... мен әр ... ... ... ... егжей-тегжейлі ... ... ... ... ... ... Осыған орай ЭЕМ
базасында экономикалық талдауды ... ... ... ... тұр. Ол сапалы ... ... ... іскерлігіне ЭВМ – нің техникалық өркендеудің дамуына ... ... даму ... артықшылықтарына
негізделген.
Берілген ... ... ... қаржы сараптаушысының
ақпараттық жүйесін қалыптастыру болып табылады. Ол оның ... ... етіп ... ... мүлкін талдауға
мүмкіндік береді.
Қаржылық ... ... ... ... ... қаржылық
жағдайын жақсартудағы және ... ... ... табу және ... жағдайдың кемшіліктерін дер ... өз ... ... және ... ... ... мынандай: ЖШС “Майс-Агро” ... ... ... ... сараптамалық жүйесіндегі
кемшіліктерді анықтау, жаңа ақпараттық ... ... , ... ... сараптаушысының жұмысын нәтижелі ... және ... ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Жұмыстың ... ЖШС ... ... ... ... сипаттамасы берілген, ұйымның негізгі
атқарылатын іскерлілігін ... ... ... жүйе ... ... ... орыны қарастырылады, сондықтан ... ... ... қаржылық ... ... ... ... ... ... қатар,
экономикалық ... ... ... ... және оның
кемшіліктерін айқындау, негізгі ... ... ... ... ... ... бағдарламалық құралдардың
сипаттамасы мен осы ... ... ... шешу және
олардың кемшіліктерін анықтау баяндалады.
Екінші бөлімінде ... жүйе ... ... құру ... ... жағдайды талдаудың ақпаратты
базасын ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... құрылымы, Ақпараттық жүйе
құрудағы қолдану ережесі берілген және Ақпараттық ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Үшінші бөлімде Ақпараттық жүйе жасаудағы кеткен ... ... оның ... ... қарастырылған, ... ... ... ... ... ... ... негізгі
міндеттерді қолдану, қаржылық сараптаушысының комплексті ... ... ... ... ... ... кәсіпорынының қаржылық жағдайының АЖ -н құрудағы негізделуі.
1.1 Қаржы сарапшысының іскерлік ... ... ... ... болып табылатын кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарының әдістемесі
мен санақ-есеп қолдануында түбегейлі өзгерістер пайда болды. Оған ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Қожалық операциялардың бейнесің айқындайтын дәстүрлі бухгалтерлік
іскерліктің, қожалық ... ... ... сұрақтарына жауап
бере алмайтындығын тәжірибеде байқап отырамыз. Мұндай ақпараттар іскерлік
шешімдерді қабылдау мақсатында анықталған бейнеде өңделген және ... ... ... да ... есеп ... және есеп ... бөлігі кәсіпорындардың қожалық іскерліктерін талдау болып табылады.
Кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... Ал ... дәл мәнісіңде талдау микро-экономикалық деңгейде шешім
қабылдауда негіз болады.
Неғұрлым мәнді сипатама және ... ... ... ... ... ... ... маңызды. /1/
Қаржылық –шаруашылық іскерлікті талдаудың маңызы мазмұны экономикалық
ақпараты ... және ... ... болып табылады. Қарастырылатын
шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... басқармалық шешім қабылдау мақсатында және оны
орындалуын бағалау деңгейін тексеру, сондай-ақ осал ... ... ... ... ... ... ішкі және ... нарықтық және өндірістік
факторлардың атқару қызметін комплексті түрде ... ... ... және ... баға ... ... ... қаржылық
көрсеткіші және талдап алынған шаруашылық аймағында кәсіпорынның өндірістік
іскерлілігінің болашақта дамуы мен өркендеуі мүмкіндігін болжайды.
Талдау ... ... ... ... ... ғылыми ұйымдастыру үшін алдыңғы қатарлы тәжәрибелерді
қолданады. Бір сөзбен айтқанда талдау нақты ... және ... ... ықпалын ... ... ... ... ... істерді өткізуін талап
етеді.
1) Қалыптасуды талдау, капиталдың нәтижелі жұмсалуын реттеу.
2) Негізгі капиталдың ... ... осы ... ... ... ... коэффициенттерін есептеу
жұмыстарын жүргізу.
3) Материалдық ресурстарды қолдануды талдау, материал-сыйымдылық пен
материал қайтарымдылықтың коэффициентін ... Бұл ... ... ... ... материалды үнемдеп қолданғанға өнімнің шығуына
байланысты болады, олай болса ... өз ... ... пайда сапасы жоғары
болады, олай болса кіріс ... және ... ... ... ... Еңбек ресурсын қолдануын талдау, бұл талдау кәсіп-орынның ... ... ... ... ... ... қорын қолдануының толықтығын ... ... ... ... ... еңбек өнімділігінің көрсеткішін пайдалануды көрсетеді.
5) Өнім ... және оны ... ... яғни ... шикізат және
тауар өнімінің көлемін анықтау, жіберілген және сатылған өнімнің көлемі,
қоймада қалған ... ... ... ... Өнімнің өзіндік бағасын талдау-бұл өндірген өнімге және сатылған
өнімге шыққан шығынның жалпы қосындысы.Өнімнің өзіндік бағасының дәрежесіне
келесі блоктың ... ... ... Қаржылық нәтижелерді талдау – бұл шаруашылық іскерліктің ... ... ... ... ... ... талдау, оның құрамына көрсеткіштерді есептеу,
кәсіпорынның капиталының құрлымы мен оның бар болуын ... ... ... және ... ... төлем қабілеттілігі және
инвестициялық қызықтырушылық арқылы сипаталады. Бұл көрсеткіштер алдыңғы
жұйелердің ... ... Өз ... өнім ... ықпал етеді. /3/.
Қаржылық ахуал шаруашылық іскерліктің барлық ... ... ішкі және ... факторларға байланысты болады, ... ... ... ... ... талдаудың незгізгі және
қорытынды бөлігі ... ... ... ... ... ... жағдайды талдау арқылы оның жақсаруы немесе нашарлауын
айқын анықтауға болады, ресурстарды қолдану көрсеткіштерінің өзгеруінен ... мен ... ... ... ... Осы ... ... анықтау үшін білуге болады.
Өндіріс факторларын қолдануда бөліктеп талдау жүргізу арқылы қожалық
субъектінің ... ... ... ... ол ... ... талдау жүргізу арқылы алуға болады.
Қаржылық жағдайы дегеніміз-ол кәсіпорынның өз іскерлігін ... Бұл ... ... ... ... ... ... Ол осы кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуіне, ... ... ... ... пайдалануына жеке және заңды тұлғалармен өзара
қаржылық қарым-қатынасын жақсартуға себің тигізеді.
Кәсіпорынның төлей алу ... ... және ... ... ... ... орнықты, орнықсыз және кризистік
жағдайда болуы мүмкін. Өз уақытында ... ... ... ... ... – бұл ... ... жағдайы немесе әл –
ауқаты ... ... ... ... ... іскерлікті талдаудың әдісін пайдалану бірқатар нақты талдау-
зерттеу әдістемелерін өткізу арқылы ... Бұл ... ... ... ... ... ... түрде талдау жүргізу әдісімен
жүзеге асыруға болады. Әр талдаудың түріне өзіндік әдістеме сәйкес келеді.
Әдістеме ұғымын белгілі-бір ... ... ... ... ... деп ұғыну қажет. Экономикалық талдаудағы әдістеме сараптамалық
тәсілдер мен ... ... ... ережелерінің жиынын
құрайды. Кез келген талдау ... ... ... ... ... ... жаза ... болады. Ол мынадай бөліктерден
тұрады;
-талдау мақсатын тұжырымдау және есептеу.
-талдаудың объектілері .
-әр талдау объектісін ... ... ... ... ... жазылымы.
-талдау жүргізу негізделген істің қайнар көзі.
-талдау ұйымдастыру жөнінде нұсқаулар (қандай ... ... ... бір ... ... ... ... өңдеу үшін мақсатқа сәйкес қолданатын
техникалық құралдар.
-талдау нәтижелерін ... ... ... ... ... ... ... талдаудың басты мақсаты қаржылық ... дер ... ... ... жою, ... ... ... және төлем қабілеттілігін арттыруға жол табу.
Кәсіпорын қаржылық ... ... үшін ... сипаттайтын
көрсеткіштік жүйе қолданылады.
-Кәсіпорын капиталының орынды жұмсалу құрлымы және оқу ... ... ... тиімділігі және интенсивтілігі.
-Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен несие төлеу ... ... ... мол ... ... ... талдау негізінде қатынасты көрсеткішке
негізделеді, өйткені баланстың (тепе-теңдіктің) абсолютті көрсеткіші
құнсыздану ... ... қою ... оңай ... Талдау талқылауға
түскен кәсіпорынның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін ... ... ... ... үшін ... ... және тоқырау
мүмкіндігін болжау
-дәл осы секілді басқа ... ... ... және ... ... анықтауға және оның мүмкіндіктерін тексеру.
Осы секілді алдыңды жылдардағы көрсеткіштерді кәсіпорынның қаржылық
жағдайын жақсару немесе нашарлау ... ... ... ... ... есеп беру талдауының әдістемесін
қорытындылады.
Талдаудың 6 ... ... ... ... ... ... әрбір есептесу ұстамын алдыңғы айналыммен
салыстыру.Ол ... ... ... ... абсолютті және
қатынасты алдыңғы айналыммен салыстырғандағы ауытқуын анықтауға мүмкіндік
береді.
2. Тікелей талдау- жалпы нәтижеге әрбір есеп беру ... әсер ... ... ... ... ... Бұл ... бойынша
немесе әр тарам бойынша ақырғы көрсеткіштің ... ... ... ... ... жасайды.
3. Даму бағытты талдау- базистік жылдық сатысынан ... ... ... ... есепке алуда негізделеді.Сатының барлық
көрсеткіші 100 % деп ... ... ... ... даму ... талдау
дегеніміз әрбір есеп беру ұстамын әртүрлі ... ... ... Қатынасты көрсеткіштік талдау.Әртүрлі есеп беру түрінің сандық
қатынастық есеп айырылысуы өткізіледі. Коэффициенттер қатынасты шама ... ... бір ... ... ... ал ... шаманы сол
бірлікке қатынас ретінде алуға ... ... ... ... баланстың бөлек тарауларының өзара анықталған байланысының
табылатындығына ... Олар ... ... ... кезекті
факторлық талдаудағы түбірлік базасы болады, және екі шама ... ... ара ... ... кезінде зертеушіге
жасырын нәрселерді айқындауға мүмкіндік береді. Олардың айтылу дұрыстығы
шешім қабылдауда ... ... ... ... Бұл ... қатынасыныңең қиын аспектісі, себебі ішкі және сыртқы
факторлық құрылысын білуді талап етеді. ... ... ... ... ... зерттеу қажет, себебі ол жүріп жатқан процессті
түсінуде және дұрысырақ баға ... тек осы ... ... ... ... да жақсы болу үшін пайдалы. /4/
5 Салыстырмалы талдау – бұл ... ... ... ... ... ... ... жәйттермен қатар қойып, олардың арасындағы
ұқсастық пен айырмашылығын анықтау.
Салыстыру көмегімен объектінің дамуының ... және ... ... ... ... – бұл жеке факторлардың ... ... ... ... ... ... ... экономикалық талдаудың дәстүрлі
әдістемесі де қолданылады:
-салыстыру әдісі;
-мәліметтер мен топтамалар әдісі;
-тізбекті алмастыру әдісі;
-айырмалық әдіс.
Жеке жағдайда экономикалық-математикалық ... ... ... ... басты мақсаты есеп беру айналымының ... ... ... ... ... ... ... қорытындысына түсуі үшін салыстыратын
көрсеткіштердің бірімен-бірі сәйкес болуы немесе біртекті не бір ... ... және ... ... ... ... ... Бұл қажетті сәйкестендіруге және ... ... ... алмастыру әдісі жалпы комплекстегі жеке факторлардың әсер
өлшемін есептеу үшін, оның қаржы ... ... ... әсер ... қолданылады. Бұл әдіс көрсеткіштер арасындағы байланысты функционалды
тәуелділік тұрпатында матеметикалық ... ... ... ... фактор ықпалының дәрежесі тізбектей азайту жолымен қойылады.
Бұл тізбек бірінші кезекте іскерліктің абсолютті көлемін, кіріс пен ... ... ... ... ... ... ... кіріс пен шығыс деңгейін, қаржы ... ... ... сипаттайтын сапалы көрсеткіштерді анықтайды.
Екі факторға көрсеткіш жиынның ықпалын зерттеуде сандық фактордың
ауытқуын базистік сапалы факторға, ал ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы талдауының ақпараттық базасы қаржылық
есеп беру болып табылады.
Қаржылық есеп беру ... ... ... ол ... және
қаржылық жағдайдағы ұйымның есеп беру мерзімін, сонымен қатар ... беру ... ... нәтижесін көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Президентің /26 желтоқсан 1995 ж ... ... ... есеп ... туралы қаржылық есеп берушілік
1998 жылдан бастап төмеңгі ... ... ... ... ... ... есеп беру;
-ақша құралдарының қозғалысы туралы есеп беру.
Ол сонымен бірге түсініктемелік ... ... ... есеп берушілік саясатқа және сонау саясатына берілген ... ... ... есеп ... ... сәйкес өзге маңызды ақпарат айқындалады.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... көзі ... ... тепе-теңдік қызмет
етеді.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайына жалпы баға беру үшін тығыздалған тепе-
теңдік құрады
Тепе-теңдіктің элементтері, ... ... ... ... ... пассивтер және капитал. Тепе-теңдік кәсіпорынның
іскерлігін қамтамасыздандыру үшін ... ... ... ресурс бар
екендігі туралы ақпаратты құрайды.
Тепе-теңдік жыл ... есеп беру ... ... ... кәсіпорынның
қаржылық жағдайын айқындайды. Ол маңызды істер атқарады. Біріншіден, ... ... ... ... жағдаймен таныстырады. ... ... және ... ... қорын қандай ... ... ... ... ... ... ... алатындығы,
алмайтындығы туралы анықтайды. Екіншіден, кәсіпорынның өз тұрақтылық орны
туралы, басқа кәсіпоындармен салыстырғандағы алатын орны ... ... ... ... ішкі және ... тұтынушылармен қалай
болатындығы туралы мүмкіндік береді.
Баланс ақпараттарының негізінде сыртқы ... ... мен өз ... ... іс қағаздарды жүргізу жағдайлары
бойынша шешім қабылдауларына болады. Күрделі салымдардың тәуекелділігін
берілген кәсіпорынның ... ... алу ... және де ... ... ... баланстың маңызы өте зор, ... ... ... көп жағдайда баланстық талдау деп ... ... ... есеп ... ... ... болып табылады.
Бухгалтерлік баланс есеп беру күніне қарай кәсіпорын мүмкінің құрылымы ... ... және ... ... айналымын, күрделі салымдар мен
міндеттемелердің жиынын, дибюторлық және кридиторлық ... ... ... ... ... ... және ... анықтауға мүмкіндік береді. Баланс мәліметтері кәсіпорынның
күрделі салымдарының тиімді орналастыруының бағалауына ықпал етеді. ... ... және ... ... ... үшін оның ... қайнар көзінің құрылымы мен мөлшерін, күрделі салымдардың
тарту тиімділігін бағалауға ... ... ... баланс
кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау үшін ... ... ... ... ... жағдайын талдаған кезде тек қана бухгалтерлік
баланстың мәліметтеріне сүйенуге болмайды, өйткені баланс қаржылық есеп
берудің үш ... ... ... жеке күрделі салым мен
міндеттемелер. Қалған екі элементі-табыс және шығын кәсіпорынның ... ... ... туралы есеп беруде көрсетіледі. Берілген
есеп беру бір жолдағы ... ... ... ... мен шығындар
сапасын салыструдан тұрады. Бұл есеп беру баланспен салыстырғанда есеп беру
кезеңіндегі субъектілердің ... ... ... бірлігінде күрделі
салымдардың қозғалысын ашып ... ... ... бұл есеп ... ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді.
Табыстар мен шығындар статьялар арасындағы ауытқулар және олардың ... да ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Бұл бөлімдер әр түрлі статьялардан ... ... есеп беру ... табысты, салық ... және ... ... ... түскен табысты және таза
табысты көрсете алады.
Қазақстан Республикасының шаруашылық ... үшін ... ... жаңа ... ретінде “ақша құралдарының қозғалысы
туралы есеп беру” № 3форма ретінде ... Бұл есеп ... ... ... ... ... және бұл ... пайдалану керек екендігі көрсетіледі. Берілген есеп ... ... ... ақша құралдарын өтеу үшін
кәсіпорынның негізгі қызметінен ... ақша ... ... ... көрсетеді.
Сонымен қатар есеп беру жүйесі кәсіпорынның ... ... ... ... ... мүмкіндік береді және де ... ... ... ... ақпараттарға еш нұсқан
келтірмейді.
Қаржылық жағдайды талдауға ... ... ... ... және ... ... мен ... талдаудағы өзгерістерді
зерттеу.
2. Төлем қабілеттілігін көрсеткіштер көмегімен ... ... ... ... ... коэффициенті, ағыстық
жойылымның коэффициенті.
3. Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... баланстық активтік құрылымы мен құрамындағы
өзгерістерді ... ... ... кәсіпорын қарамағындағы
капиталды жайластыруы ... ... ... яғни ... ... немесе материалдық ... ... ... ... ... ... қаржы жұмсалуын және қалған еркін
ақшаны ... да бір ... ... ... ... құрайды.
Сарапталған капиталдың әр түріне бөлек ... бап ... ... ... ... негізгі белгісі ... ... ... есептеледі. Баланстың барлық активі осы
белгісіне ... ұзақ ... және ... деп бөлінеді.
Кәсіпорынның қаржы-мүлкін жайластыруда оның қаржылық іскерлігінде
және оның ... ... ... роль атқарады. Қандай
қаржы мүлік негізгі және ... ... ... ... және ... ... ақша немесе материалдық түрде,
олардың қатынасы ... ... ... ... және ... ... ... көрсетеді, яғни
оның қаржылық жағдайын ... ... орай ... ... ... ... кезекте оның құрамын, құрылымын зерттеу және
баға беру керек.
Талдау барысында ... ұзақ ... ... ... ... Одан соң ... активтердің әрбір бабы ... ... ... ... ... ақша мүлкінің ұлғаюы кәсіпорынның қаржылық
жағдайының нығаюын ... Оның ... ... ... кезекті
төлемдерді жоюға жеткілікті болуы ... Ақша ... ұзақ ... көп ... ... ... ... капиталдың дұрыс емес
қолдануының ... ... ... Ол ... ... ... тиіс, оның ... ... ... ... ... ... акцияларына және құнды қағаздарына салу ... ... ... кәсіпорын қаржы ... ... ... жүргізу керек. Егер ... ... онда ... алушылардың саны ... ... ... та ... және ... ... қарыздарды бөлім алу қажет.
Мерзімі өткен қарыздар ... ... ... ... ... ... қор ... еңбекақы төлеуде және басқа да
мақсатта қаржылық жетіспеушілікті ... ... ... ... төлемдердің мерзімін қысқартуға қызығуы мол.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайына ... қор ... ... ... ... аз, ... ... қозғалысты қордың бар
болуы қаржы қорының аз ... ... Ал ақша ... көбейіп
кетуі кәсіпорынның белсенділігінің жоғалып бара жатқандығын көрсетеді.
Көпшілік ... ... ... дайын өнім үлкен салмаққа
ие. Дайын өнімнің қамбада көп мөлшерде артылып қалуы ... ... ... ... ... Ол ақшаның жоқтығына, ... ... ... және кәсіпорынның жұмысшы қауымына еңбек ақы
төлеуде қиындықтарға ... ... ... ... бұл ... кері ... ... және нәтижеліктің төмендеуіне бірден бір
себепкер болуда, ... ... ... ... банкротқа
ұшыратуда. Кәсіпорындардың пассивтерінің құрылымын талдау. Егер активте
көрінетін кәсіпорын құралдары болса, ... ... ... ... көзі
болып табылады.
Кәсіпорынның қаржы жағдайы көбіне оның қандай құралдарға ие болуына
байланысты және бұл ... ... ... іске ... ... ... ... өзіндік және қарыздық деп екіге
бөлінеді. Капиталдың қолдану ұзақтылығына ... ұзақ ... және ... ... ... өзін-өзі қаржыландыру міндеті өз қаржысын өзі жұмсау шартына
негізделген. Өзіндік ... ... ... негіз болады.
Алайда, кәсіпорын-іскерлігін қаржыландыру тек ақша айналымдары арқылы ғана
болуы бұған пайдасыз болуы мүмкін.Егер ... ... ... ... ... ол ... ... ақшаға жоғарғы дәрежеде қайырым бере
алатын болса және немесе ресурстары төлемінен ақшасы артылып жатса, онда ол
өз ... өнім ... ... ... ... бар.
Сонымен қатар, егер кәсіпорын қоры негізінен ... ... ... ... ... онда оның қаржылық жағдайы орнықсыз
болады, ... ... ... ... ... болуы тиіс, және де бұл
капитал ... ... ... ... тек өз ... ... Олай болса, өзіндік және заямдік капиталдың
қатынасы неғұрлым оптималды болса, соғұрлым кәсіпорынның ... ... ... ... жағдайын талдау кезінде өзіндік және заямдік
капиталдың динамикасы мен құрлымын зерттеу ... ... ... себебін анықтау және есеп беру айналымындағы бұл өзгерістерге баға
беру керек.
Несиелік қаржы құралдарын кәсіпорын ... ... ... ... ... ... егер бұл ... құралдары
айналымда ұзақ уақытқа қалып қойса, өз уақытында ... ... ... ... ... ... сайын несиелік қарыз пайда болып, айып пұл
төлеуге шара қолданылуына әкеп ... және ... ... тым ... ықтимал.
Яғни, несиелік қаржыны жеткілікті мөлшерде пайдалану кәсіпорынның
қаржылық жағдайын жақсартуы мүмкін, ал тым көп ... ... ... ... себеп болуы мүмкін.
Сол себепті талдау барысында несие қарызының не себепті пайда болуын,
жиілігін, қаншалықты ... ... және ... ... ... кетуін зерттеу керек. Кәсіпорынның жұмысшыларына ... ... мен ... төлейтін қаржыны да анықтау керек.
Сонымен баланыстың пассивтік құрылымын талдау кәсіпорынның ... ... ... және оның ... көзінің қалыптасуының
рационалдығын бағалау үшін қажетті шарт.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау төлем қабілеттілігінің
коэффиценттері ... ... ... ... ... ... да бір
айналым құрал элементтері ... ... ... ... ... көрсетеді.
Неғұрлым жойылымды айналымдық активтермен ақша ... ... ... ... ... қысқа мерзімді қарыздардың қандай
бөлігі өтелу мүмкін екендігін абсолютті ... ... ... ... коэффицентінің нормалық деңгейі 0,03 – 0,08
болуы керек.
Аралық өтеу жылдам жою ... ... ақша ... ... ... ... ... көмегімен және дебиторлық
қарыздар көмегімен өз қысқа мерзімді қарыздарының ... ... ... көрсетеді. Аралық өтеу коэффицентінің деңгейінің нормасы 0,7
ден кем ... ... өтеу ... ... ... активтері оның қысқа
мерзімді міндеттемелерінен қандай денгейде артық екендігін көрсетеді.
Жалпы өтеу коэффицентінің нормалық ... 1,5-3 ... ... ... түспеуі қажет.
Жалпы өтеу коэффиценті неғұрлым ... ... ... ... кәсіпорынға деген сенімі арта түседі. Егер бұл коэффиценті 1-
ден төмен болса, мұндай кәсіпорын төлем қабылетсіз деген ... ... ақша ... жоқ ... ... ... ... ол қысқа мерзімді міндеттемелерінің біраз бөлігін тауар-матиралдың
құндылықтарын өткізіп алып өтеуіне болады. Бұл үшін қысқа ... ... ... ... ... тауарды-материалдық құндылықтардың
жойылым коэффицентін есептеу керек.
Кәсіпорынның қаржылық ұстамдылығын бағалау.
Қаржы ұстамдылығын ... үшін ... ... қолданылады:
1). Меншікті капиталдың құрамдық коэффиценті, меншікті ... ... ... қатынасын көрсететін коэффицент. Бұл көрсеткіш
кәсіпорын ... ... қор ... ... ... ... мәні үлкен болса, соғұрлым кәсіпорынның қаржылық
жағдайы тұрақты, ... және ... ... ... ... болады.
Бұл көрсеткішке толықтама ретінде заямдік ... ... ... ... Бұл ... ... капиталдың жалпы баланс
валютасына қатынасын білдіреді.
Екі коэффиценттің қосындысы 1-ге тең.
2). Меншікті және заямдік ... ... ... ... ... ... ... құралдың әрбір теңгеге
шаққандағы меншікті құралдың өлшемін көрсетеді.
3). ... ... ... өз ... ... ... құралдардың өзгеру коэффиценті. Бұл коэффицент ... ... ... берілген іскерлікті қаржыландыруға
жұмсалатындығын немесе ... ... ... ал қандай
бөлігі ақша жүзінде сақталатындығын көрсетеді, өзіндік ... ... ... мен ұзақ ... ... ... ... Ұзақ мерзімді салымдардың құрылымының коэффиценті, бұл ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарының және басқа айналымсыз ... ... ... қор ... ... ... ... қаржыландыру коэффиценті меншікті капитал мен ұзақ
мерзімді міндеттемелердің қосындысы айналымсыз және ... ... ... тең. Бұл ... ... қандай бөлігі орнықты
қор көзінің есебінен қаржыландыратындығын көрсетеді. ... ... ... ... қысқа мерзімді заемдік қор көзінің ... ... ... бейнелейді.
6). Мүліктің нақты бағамының коэффисенті негізгі қордың бағамының
санасын бөлгендегі ... тең етіп ... яғни ... қорының және
материалдардың, аз құнды және тез ... ... және ... ... ... жалпы бағасына қатынасындай. Активтердің
жөнелтілген элементі-бұл негізгі іске асыру үшін ... ... ... ... яғни кәсіпорынның өндірістік өркендеуі. Осыған орай,
мүліктің нақты бағамының коэффиценті ... ... ... ... ... ... құрамындағы мөлшерін көрсетеді.
Баланс жойылымдылығын талдау.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы шектелген кезде және несие төлей алу
қабілеттілігін бағалау ... ... ... ... ... жасау қажет
болады.
Баланстың жойылуы кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерін бүркеу
дәрежесі секілді анықталады, активтердің ақша ... ... ... ... кері ... ... активтер ақша
құралдарына айналу уақыты неғұрлым аз ... ... ... көп болады.
Баланстың жойылымдылығын талдау- жойылымдық дәрежесі бойынша топталған
және жойылымдылықтың кему ретімен орналасқан актив бойынша құралдарды жою
мерзімі ... ... және ... өсу ... орналасқан пассив
міндеттерімен салыстыруға негізделген.
Кәсіпорынның активтері жойылу дәрежесіне қарай мынадай ... ... ... ... ақша ... және ... ... салымдар
А2- жылдам таралатын активтер- дебиторлық қарыздар және ... жай ... ...... ... қиын ... активтер – ұзақ ... ... ... төлеу жылдамдығының дәрежесіне ... ... ең жуық ... ... - ... ... ... да
пассивтер, сонымен бірге мерзімінде төленбеген ссудалар
П2- ... ... ... қысқа мерзімді несиелер және заямдік
құралдар
П3- ұзақ ... ... ұзақ ... ... және
заямдік құралдар
П4- тұрақты пассивтер- баланс міндеттемелерінің қорытындысы.
Баланстың жойылымдылығын ... үшін ... ... ... ... қорытындыларын бір-біріне сәйкестендіру қажет.
Егер мынандай сәйкестік орындалса:
A1>П1; А2>П2; А3>П3; А4

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 114 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Бизнес-жоспар, оның үлгісі: Алматы қаласында сұлулық институтын құру ЖШС «Самал»25 бет
Минералдық және органикалық минералдық тыңайтқыштар өндірісі32 бет
Жасөспірімдерге дәрігерлік-кәсіптік кеңес және кәсіптік бағдар беру. Оқушыларға кәсіптік бағдар берудің медико-физиологиялық аспектілері12 бет
Жасөспірімдердің кәсіптік бағдарларының медициналық аспектілері12 бет
Иммунокомпетентті жүйе26 бет
Иммунопатологиялық үрдістер26 бет
Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы25 бет
Су ресурстары жағдайының және жер қойынауының мониторингі7 бет
Экологиялық мониторинг5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь