Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлардың есебі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар есебі

2. Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлардың есеп түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.1Қойма шарауашылығын ұйымдастыру және материалдық заттардың қоймадағы есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.2Материалдық қорлардың қоймадағы есебі ... ... ... ... ... ... ... ... 11

2.3Бухгалтериядағы материалдық қорлардың есебі ... ... ... ... ... ... ... .15

3.Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорларды құжаттық рәсімдеу мен қозғалысын есептеу түрлері ... ... ... ...22
3.1Материалдық қорларды түгендеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.2Материалдық қорлар шоты бойынша жүргізілетін операция.лар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Кіріспе
Алдымен жұмысымның кіріспе бөлігіне шолу жасағаным, өзім жазған «курыстық жұмысыма» дұрыс көңіл аударғандық деп ойлаймын. Курыстық жұмыста мен «Қоймалардың түрлерімен, осы қоймалардағы материалдық қорлардың қоймалық есебімен және бухгалтериялық есебін тереңірек талдап, салыстырып, толығырақ зерттеп көрсетемін.
Курыстық жұмысымның кіріспе бөлігінде қоймаларға олардың түрлеріне қысқаша тоқталып өтейін.
Өндірістік қорлар мен ауыл шараушылық өнімдерінің түгелдігі мен амандығын қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылық мекемелері сақтау талаптарына толық сәйкес келетіндей дәрежеде «қойма шаруашылығы» ұйымдастырылады.
Қоймалардың орналасқан орын жағдайларына байланысты орталық қойма және өндірістік бөлімдерінің қоймалары болып бөлінеді. Осы бөлінген қоймалардағы материалдардың есебі қоймада да, бухгалтерияда да қатар есептеледі.
Барлық жағдайларда материалдық қорлар белгілі бір адамның жауапкершілігіне тапсырылады. Ол адамдар негізінен қойма меңгерішілері болуы керек.
Қоймадағы карточкаларда сандық есеп қана жүргізілсе, бухгалтериядағы карточкаларда сандық есеппен қатар олардың құндары да көрсетіледі. Бухгалтерияда материалдардың сорттық, сандық, бағалық есебін жүргізу көптеген адам күшін және уақытты керек етеді.
Барлық қоймаларда сақталатын материалдық қорлардың кіріс және шығыс операцияларының және олардың қалдықтарының заттық есебі жүргізіледі.
Есепті қабылдайтын бухгалтерлік – барлық кіріс-шығыс құжаттарының негізінде есептің дұрыс жасалғанын тексеріп, қабылданған соң есептің екінші данасында есепті қабылданғаны туралы қолтаңбасын қойып, қойма меңгерушісіне қайтарады. Ол материалдық жауапркешіліктегі адам үшін, есепті тапсырғаны жөнінде айғақ қызметін атқарады.
Материалдар өздері сақталынып тұрған жері бойынша, яғни шаруашылық субъектісінің қоймасында және субъектінің бухгалтериясында есептелінеді. Материалдық құндылықтардың қоймадағы есебінің дұрыс ұйымдастырылуы олардың дұрыс сақталуына, қоймадағы жұмыстың дұрыс жүргізілуіне және жұмыстың қалай қойылғандығына байланысты.
Ал енді бухгалтериядағы материалдық қорлардың талдамалық есебі сандық және ақшалай өлшемде жүргізіледі. Мұндай есепті ұйымдастырудың көп қиындығына байланысты бухгалтерияда талдамалы есепті ұйымдастыру жұмысы үздіксіз жетілдіріліп келеді. Есеп жұмысына есеп тіркелімдерінің өте ұтымды жаңа түрлері енгізіліп, есеп жұмысының тәртібі жақсартылып, есеп машиналары пайдаланылып, есеп беру жұмысы қысқартылып, жеңілдетудің басқа да түрлері қолданылуда.
Сонымен осы курыстық жұмыс барысында мен қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорларды есептеу түрлерін жеке –жеке ашып көрсету бағытын негізге алдым.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Айрих, Н. Шаруашылық операцияларын құжаттау және құжат айналымы// Бухгалтер бюллетені.- 2005. - N 15.- 12 б.

2. Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп: Оқулық.- Алматы: Қайнар, 1994.- 352бет

3. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.-Алматы, 1992 - 1 бөлім.-1992.-76бет.-50с.,8000дана

4. Баймұханова, Сәрия Баймұханқызы. Бухгалтерлік есеп : оқулық / жалпы ред. басқ. К. Ш. Дүйсембаев.- 2-ші бас., қайта өңд., толқт.- Алматы: ИздатМаркет, 2005.- 312 б.

5. Басқару есебі: Оқулық /Авт.:В.Л.Назарова, М.С.Жапбарханова, .А.Фурсов, С.Д.Фурсова; Т.Рысқұлов атын. қазақ экон. ун-ті.-Алматы: Экономика, 2005.- 298 б.

6. Бухгалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік ұсынымдар// Мектеп бухгалтері-Бухгалтер школы.- 2006.- № 1.- 426

7.Бухгалтерский учет и аудит: перспективы развития в Республике Казахстан Бухгалтерлік есеп және аудит : Қазақстан Республикасындағы даму перспективалары: материалы научно-практ. конференции :г. Алматы, 16 июня 2005 г. Ч. 1 / М-во образования и науки РК ; Каз. экономич. ун-т им. Т. Рыскулова ; под общ. ред. А. А. Абишева.- Алматы: Экономика, 2005.- 304с.

8. Дүйсенбаев, К. Ш. ж.б. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: оқу құралы / Дүйсенбаев, К. Ш., Төлегенов, Э. Т., Жұмағалиев, Ж. Г.; ред. Н. Р. Жексенбаева. - Алматы: Экономика, 2001.- 328, [4] б.: таб.

9. Кеулімжаев, Қуантхан Кеулімжайұлы, Құдайбергенова,
Нұрадин Айыпұлы. Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері оқулық.- Алматы: Экономика, 2006.- 384 б.: кесте

10.Көкенов У.Ж., Көкенова Ф.У.Кәсіпорындардың бухгалтерлік есебі.Кітап 1.- Алматы: Рауан, 1992.- 316бет

11. Көкенов У.Ж., Көкенова Ф.У. Кәсіпорындардың бухгалтерлік есебі. Кітап 2.- Алматы: Рауан, 1992.-319бет

12.Қаржылық есеп [Мәтін] [Мәтін] [Мәтін]: оқу құралы / Қ. К. Кеулімжаев, З. Н. Әжібаева, Н. А.Құдайбергенов, А. Ә. Жантева.- Алматы: Экономика, 2001.- 330 б.: кесте

13. ҚҚС-ын негізгі құралдардың бастапқы құнына енгізу: тәжірибеде қолдану тәсілдері// Бухгалтер бюллетені.- 2005. –N 42. - 12-15 б.

14.Міржақыпова, Седеп Тоқтамұратқызы. Банктегі бухгалтерлік есеп [Мәтін]: оқулық.- Алматы: Экономика, 2004.- 710 б.

15.Мендикулов, Ж.А. Бухгалтерлік есеп және аудитті автоматтандыру // ҚазҰУ-нің хабаршысы. Экономика сериясы. Вестник КазНУ. Серия экономическая.- 2007.- №1.- 46-48 б.

16.Мырзалиев, Б. С., Әбдішүкіров, Р. С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірбиелік әдістемелері :практикум - Алматы: Заң әдебиеті, 2006.- 254 б.: кесте.

17.Мырзалиев, Б. С., Әбдішүкіров, Р. С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік әдістемелері [Электрондық ресурстар]: практикум.- Алматы: Нұр-пресс, [2001].- электрон. мәлім.: 3 электрон. опт. диска (CD-ROM) : дыб., түр-түс.-(Электронная книга)

18.Назарова, Вера Леонидовна. Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп [Мәтін]: оқулық / жалпы ред. басқ.: Н. Қ. Мамыров.- Алматы: Экономика, 2005.- 310 б.

19.Төлегенов, Е. Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері: оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2001.- 184 б.

20.Шамгонов, А. Ш. Негізгі құралдар және материалдық бұйымдардың есебі [Мәтін]: оқу құралы.- Орал: [Б.ж.],1997.- 56 б.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
«________________________________»колледжі
“________________________ ” факультеті
“______________” ... « ... және ... ... ... есебі»
Тексерген:______________
Орындаған:_____________
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
................................3
1 Қоймадағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар есебі
2. Қоймадағы және бухгалтериядағы ... ... ... ... ... және материалдық заттардың қоймадағы
есебі....................................................................8
2.2Материалдық қорлардың қоймадағы есебі................................11
2.3Бухгалтериядағы ... ... және ... ... ... ... рәсімдеу
мен қозғалысын есептеу түрлері...............22
3.1Материалдық ... ... шоты ... ... ... ... жұмысымның кіріспе бөлігіне шолу жасағаным, өзім жазған
«курыстық жұмысыма» дұрыс ... ... деп ... ... ... ... ... осы қоймалардағы материалдық қорлардың
қоймалық есебімен және ... ... ... ... толығырақ зерттеп көрсетемін.
Курыстық жұмысымның кіріспе бөлігінде ... ... ... ... ... ... мен ауыл ... өнімдерінің түгелдігі мен
амандығын қамтамасыз ету үшін ауыл ... ... ... ... ... ... дәрежеде «қойма шаруашылығы» ұйымдастырылады.
Қоймалардың орналасқан орын жағдайларына байланысты орталық ... ... ... қоймалары болып бөлінеді. Осы бөлінген қоймалардағы
материалдардың есебі қоймада да, ... да ... ... ... ... ... белгілі бір адамның
жауапкершілігіне тапсырылады. Ол адамдар ... ... ... ... карточкаларда сандық есеп қана жүргізілсе, бухгалтериядағы
карточкаларда сандық есеппен қатар олардың ... да ... ... ... ... ... есебін жүргізу
көптеген адам күшін және уақытты керек етеді.
Барлық қоймаларда ... ... ... ... және ... және ... ... заттық есебі жүргізіледі.
Есепті қабылдайтын бухгалтерлік – ... ... ... ... дұрыс жасалғанын тексеріп, қабылданған соң есептің екінші
данасында есепті қабылданғаны туралы қолтаңбасын қойып, қойма меңгерушісіне
қайтарады. Ол материалдық жауапркешіліктегі адам ... ... ... ... ... атқарады.
Материалдар өздері сақталынып тұрған жері ... ... ... ... және ... ... Материалдық құндылықтардың қоймадағы есебінің ... ... ... сақталуына, қоймадағы жұмыстың ... және ... ... қойылғандығына байланысты.
Ал енді ... ... ... ... есебі сандық
және ақшалай өлшемде жүргізіледі. ... ... ... ... ... бухгалтерияда талдамалы есепті ұйымдастыру жұмысы
үздіксіз жетілдіріліп келеді. Есеп жұмысына есеп тіркелімдерінің өте ... ... ... есеп ... ... жақсартылып, есеп машиналары
пайдаланылып, есеп беру жұмысы қысқартылып, жеңілдетудің ... да ... осы ... ... ... мен ... ... материалдық қорларды есептеу түрлерін жеке ... ... ... негізге алдым.
2.Қоймалардағы және бухгалтериядағы материалдық қорлар есеп түрлері.
Қойма шаруашылығының жақсы жағдайы туралы материалдық ... ... ... ... ... болып саналады. Қойманың үй-жайы,
тұйықталған, дабылдамамен, стеллаждың, жәшіктердің ... ... және ... өлшейтін приборлардың ... ... ... ... ... ... ... топшасы мен түрі белгілі бір
жерден сақтауға тиіс. Сақтайтын әрбір ... ... зат ... ... ... қоймада жұмыс істейтін материалды жауапты
адамдардың тізімі бекітіледі. Олармен материалдық ... ... ... ... ... ... осы ... жүргізеді.
Материалдық құндылықтардың қоймалық есебі үш ... ... ... әдіс - ... ... есеп ... Осы әдіс ... қорлар
номенклатурасы кішігірім, шағын ... ... Бұл ... және ... ... ... ... номенклатуралық
номеріне сандық-сомалық есептің картошкалары ашылады. Материалдық қорлардың
қозғалысы жөндегі құжаттардың әрбір дерегі картошкаға ... Ай ... ... ... олар ... сорттық, айналымдық
ведомостке көшіріледі. Мұндай әдіс ... ... есеп ... Ол
өте кең ауқымды және талдамалық есептегі жазулар санын арттырады.
Екінші әдіс- сальдолық (жедел-бухгалтерлік) ... ... ... ... ... ... ... қаңтарда бухгалтерия
материалдардың қоймадағы есебін №17-нысандағы карточкаларын ашады. Мұндай
номенклатуралық номерге бірінші ... ... ... ... ... ... ... қойма меңгерушісіне беріледі, ол
келіп түскен ... ... ... ... ... және ... ... оларды босатады. Бұл ретте ол кіріс пен ... ... ... ... ... ... жазба
операциясынан кейін қалдығын ... ... ... ... ... күн ... ... жүргізіледі. Қойма есебі
карточкаларының жүргізілуін бухгалтерия ... Оның ... ... он күнде кем дегенде бір рет тікелей қоймада ... ... ... операциялары бойынша бастапқы құжаттар мен
карточкалардағы ... ... мен ... ... ... міндетті. Операциялардың жазылуы мен қалдықтардың ... ... ... ... тиісті бағанына қолын қою
арқылы растайды. ... ... ... ... ... ... ... ұштасады. Өткізілетін құжаттардың деркетері №18
нысанындағы құжаттарды қабылдау-өткізу тізіліміне ... бұл ... ... саны көрсетіледі. Тізілім құжаттарды қоса отырып, бір ... Егер ... ... ... алыс жерде болса, онда
карточкалардың дұрыс толықтыруына ... ... ... ... ... ... меңгерушісі белгіленген мерзімде ... ... ... ... екі дана етіп ... ... ... сандық өлшеммен есепті айда қозғалысқа ... ... ғана ... ... цех ... ... қол
қояды және құжаттарды рәсімдеу дұрыстығы тексерілгеннен кейін, оның бір
данасы ескертулермен ... ... ... ... кішігірім қоймаларда карточканың орнына сорттық ... ... ... ... Ай ... ... материалдардың
қалдық есебінің кітабы (қалдықтарды есепке алудың №20-нысанындағы ведомосі)
қоймаға беріледі. Қойма мегерушісі оған материалдар есебі ... ... ... кейін жинақтау және ... ... ... ... есептік топтары бойынша жиынын есептен шығару
үшін бухгалтерияға қайтарылады.
Бұл әдіс кезінде:
-бухесеп жедел есепке негізделеді және онымен ... ... және ... ... ... ... ... есепті
айда жіберілген қателіктерді жою мүмкіндігі туындайды;
-есептік бағаларды қолдану ай ... ... ... ... ... қиын жұмыстарды жояды.
Бұл түгендеу жүргізуді жеңілдетеді және есептің жедел функцияларын
күшейтеді, құжаттарды ... және ... ... жағдайын жақсарту
бойынша компьютерлік техниканы ... ... ... ... ... ... есептен қалуына жол бермейді. Сальдолық
әдіске тән қасиет-қорлардың сомалық өлшеммен сақталатын жері бойынша ... шот ... ... тобы бойынша ескертіледі.
Үшінші әдіс –материалдық есеп берулер әдісі. Қойма меңгерушісі
(құрылыс учаскесінің бастыңғы, ... ... ... ... ... материалдардың барлық номенклатурасы ... ... ... ай сайын жасайды. Есеп беруде 20 (материалдар)
бөлімшенің шоттары ... ай ... ... ... және ... ... келтіріледі. Өткен айдың материалдық есептемесімен есепті
айдың басына көшіреді, содан кейін түсімдер мен шығыстар туралы ... ... ала ... ... ... ... адамдар кірісті түсім көздері бойынша, ал ... ... ... ... ... ... ай ... қалдығы
есептеу жолымен анықталады. Алғашқы құжаттары қоса берілген материалдық
есептемеде оны ... қол ... және ... ... ... ... 3-күнінен
кешіктірместен (немесе кестеге сәйкес ... күні ) ... Онда оны ... дұрыстығы тексеріледі, кірістелген, берілген
және ... ... саны ... ... ... ... және ... заттардың қоймадағы
есебі.
Өндірістік қорлар мен ауыл ... ... ... мен
амандығын қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылық мекемелері сақтау талаптарына
толық сәйкес келетіндей ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне байланысты жалпы қоймалар
және арнайы қоймалар ұйымдастырады. Жалпы ... ... ... әр ... ... есептелетін және ерекше жағдайларды
талап етпейтін материалдық заттардың бірнеше түрлері сақталынады. Кейбір
материалдық ... дара ... ... оларды басқа
материалдық заттармен қатар сақтау мүмкіншілігі болмаған жағдайда арнайы
қоймалар ұйымдастыруы ... Оған ... ... өнімдерінің қоймасы,
астық қоймасы, минералдық тыңайтқыштар ... жем ... тағы ... ... орын ... байланысты орталық қойма
және өндірістік бөлімдерінің қоймалары болып бөлінеді. Шарушылықтың ... су ... ... ара қашықтығына байланысты көп жағдайларда
станцияларда орналасқан экспедиторлық қоймалары ... ... Бұл ... ... ... жол транспортарымен жеткізілген жүктерді шаруашылыққа тасып
алғанға дейінгі амандығы мен түгелдігін қамтамасыз ету ... ... ... ... өлшеу құралдарымен және өрт сөндіру жабдықтары
мен тиісті дәрежеде жабдықталынуы керек. Сонымен қатар барлық ... ... ... ... қамтамасыз етілуі керек. Мысалы:
босалқы бөлшектер қоймасында ... ... ... мен
жабдықтардың түрлеріне, бөлшектердің қызмет ерекшеліктеріне және
прейскуранттарына ... ... ... ... ету үшін ... жабдықтау керек. Мұнай өнімдерінің қоймасы ... ... ... ... ... ... ... белгілі қашықтықта оқшау орналасуы керек.
Минералдық тынайтқыштар қоймасы минералдық тынайтқыштарды ... ... ... ... ... сай ... жағдайларда материалдық ... ... бір ... ... Ол ... ... ... меңгерушілері
болуы керек. Қойма меңгерушілері қоғам алдынада ... ... ... ... Оларды жұмысқа қабылдау, ауыстыру немесе жұмыстан шығару бас
бухгалтердің келісімімен ғана ... ... ... ... ... бас ... өзінің міндеттерімен жауапкершіліктері туралы
арнайы нұсқау алады және белгілі тәртіп бойынша материалдық жауапкершілік
жөнінде жазбаша ... ... шарт ... ... соң ... ... тапсырылған матералдық заттардың түгелдігі мен
амандығына міндетті ... ... ... ... ... ... материалдық қорлардың кіріс және шығыс
операцияларының және олардың қалдықтарының ... ... ... ... №40 үлгідегі «Қойма есебінің карточкаларында» ... ... мен ... ... ... арнай реестреде тексеруден
өткізіліп, қол таңбаларын қойдырып сонан соң беріледі. Қоймада сақталынаты
материалдық заттардың атау саны көп ... ... ... ... ал
атау көп болса «Қойма есебінің карточкаларын» қолданғаны ынғайлы. Олардың
көршеткіштері мен ... жазу ... ... ... ... бос, жеке ... күйінде болады.
Кітаптар мен карточкелер мен бір жылға ашылады. ... әр бір ... ... бір ... көлемінде күтіліетін
операцияардың шамасына қарап бір немес бірнеше бетке ... ... ... жеке ... ... ... ... жазылатын
орын қалмаған жағдайда жаңа карточка тіркеле береді. ... ... суб ... бойынша есептеу топтарына бөлініп арнайы
каторчкаларда сақталынады.
Қоймада сақталынатын заттадың әр түріне жеке каторчкілер ... ... ... натуралдық өлшеммен жүрізілді. Карточкалардың басқа да
есептелетін заттардың атауы, өлшем бірлігі, номенклатуралық қатар саны ... ... ... ... күнінің сонында қойма меңгерушісі кіріс
шығыс операциялары болған матетарилық ... ... ... ... ... шығарып отыру керек. Жинақтау құжаттарының көрсеткіштері келесі
айдың біріне ... ... ... ... жазылады. Айдың
соңында айналым болған барлық карточкалар бойынша заттардың айдың соныңда
қалған ... ... ... соң ... ... ... бойынша екі дана етіп ... ... ... ай бойы кіріс шығыстары және айдың соныңдағы қалдықтары
жөнінідегі №121 ... ... ... ... ... ... №120 үлгіде. Жасалынған есептің біріншісі ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік – барлық кіріс-шығыс ... ... ... ... тексеріп, қабылданған соң есептің екінші
данасында есепті ... ... ... қойып, қойма меңгерушісіне
қайтарады. Ол материалдық жауапркешіліктегі адам ... ... ... айғақ қызметін атқарады.
2.2Материалдық қорлардың қоймадағы есебі
Материалдар өздері сақталынып тұрған жері ... ... ... ... және субъектінің бухгалтериясында
есептелінеді. ... ... ... ... ... ... ... сақталуына, қоймадағы жұмыстың дұрыс
жүргізілуіне және жұмыстың ... ... ... ... құндылықтар түрлері, сорттары бойынша бөлек ... ... ... ... ... номенклатуралық номері, өлшем
бірлігі, сақталып тұрған ... ... және тағы да ... картон немесе фанерге ... ... ... жапсырылып қойылады. Қоймадағы және ... ... ... ... ... түріне сәйкес
олардың ішінде сорттары мен маркалары бойынша ... ... ... тек қана ... ... жүргізіледі.
Материалдардың әрбір ... ... ... бөлек үлгілі
түрі М-17 ... ... Бұл ... ... аты» ... көлемі, сорты, өлшем бірлігі, номенклатуралық
номері және есептеу бағасы ... Бұл ... ... ... ... ... ... бухгалтериясы дайындап, одан
кейін кіріс ету ордерімен (реестр) бірге қоймаға ... ... ... ... ... алынған карточкаға материалдық
құндылықтардың қай жерде сақталып ... ... ... ... ... ... ... сол материалдарға
жауапты адам жүргізеді. Кейбір ... ... ... ... ... ... ... есебін жүргізуге болады.
Мысалы басқа адамға, яғни ... ... ... жүктелуі мүмкін.
Материалдардың түрі номенклатуралық номері аз ... ... ... бұл ... ... материалдар есебін
тиісті түрде ... ... ... ... есеп ... ... Мұндай жағдайларда сорттық есеп кітабында қойма ... ... ... қажет. Қоймашы белгіленген тәртіп бойынша
толтырылған алғашқы құжаттардың негізінде ... ... ... есептен шығару операцияларын, олардың іске асырылған күнін қойманың
есеп карточкасына жазып, онда ... ... сол ... ... шығарып отыруы керек. Бұл карточкада материалдардың
калдығы ... ... ... ... ... ... ... ай соңында бухгалтерияға ондағы көрсетілген
материалдың алынған немесе алыньп ... ... ... ... ... ... керек. Толық алынып
болмаған материалдар үшін келесі айға жаңа ... ... ... ... ... ... сорттық есеп ... ... ... ... материалдардың әр номенклатуралық
түрінің қалдығы, оның ... қор ... ... ... бері
пайдаланылмай жатқан материалдар жайы деректер беріп ... ... ... ... ... ... ... отыруы керек.
Бухгалтерия қызметкері жиі-жиі (апта сайын, 10 күнде) қоймашымен қоймадағы
операцияларды жүргізуге негіз болған ... ... ... жазылуын,
қоймалық сорттық карточканың дұрыс ... және ... ... ... шығарылуын тексеріп отыруы қажет. Карточкадағы
жазылған операциялардың дұрыстығын және оны тексергені жайлы ... есеп ... ... ... қол ... ... жазуды тексеру, қойма меңгерушісінің бухгалтерияға
материалдарды ... алуы ... ... ... ... ... меңгерушісінің бухгалтерияға тапсыратын құжатгары үлгілі
түрі М-18А «Қүжаттарды қабылдау-өткізу құжатына» ... ... ... ... ... ... ... әр операцияның
дұрыстығын тексергені жайында және құжатты қабылдағаны жайында ... ... ... ... ... қабылдау-өткізу тіркелімін жасаудың
керегі болмайды. Егер орталық ... ... цех ... ... ... ... ... жағдайда жүргізілетін операциялардың
дұрыс құжатталынуы, материалдарға жауап ... ... есеп ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда кіріс және
шығыс ету құжаттары белгіленген уақьпта тіркелімдермен бірге бухгалтерияға
табыс етілуі керек. Кәсіпорьнның орталыгынан қашық ... ... ... ... күні ... екі дана етіп материалдардың ай
соңындағы қалдық тізімдемесін тапсыруы керек. ... ... ... мен ... бар материалдар бойынша жасалынып, онда тек қана
материалдардың сандық қалдығы көрсетіледі. Тізімдемеге цех, ... ... және ол ... ... (жүргізуші) қол қояды. Дүрыстығын
тексеріп болғаннан кейін ... бір ... ... ... ... қоймаға қайтарылады. Материалдардың ... ... ... қалдықтық әдіспен жүргізген жағдайда қоймалық
есеп карточкасымен қатар үлгілі түрі М-20 ... ... ... ... ... Қойма ... ... ай ... ... ... бойынша материалдардың
келесі айдың бірінші күніне қалған қалдықтарын осы ... ... ... ... ... ... ... номенклатуралары
бойынша аралық шоттарға (субшоттарға) және синтетикалық шоттарға топталғаны
күйінде ... ... ... ... ... есептеу бағасына көбейтіліп, ай аяғына қалған материалдардың
жалпы сомасы анықгалады. Егер пайдаланатын материалдар номенклатуралары аз
болған ... ... ... ... қолын тек қоймалық есеп
карточкасында қою арқылы босатуға болады. Мұндай ... тек 1 ... ғана ... ай ... ... ... Келесі айда олардың
орнына жаңа қоймалық есеп ... ... оған ... ... ... ... ... ұйымдарының құрылыс басындағы
бөлімшелері қоймалық-сорттық карточкасының ... ай ... ... ... және ... ... ... түрі М-19А санды карточкасын
толтырып есеп беріледі. Бүл ... ... ... ... ... ... ... Берілетін есепте
материалдардың кіріске алынуы, шығыс етілуі және ... ... ... ету, ... ... ... ... Құрылыс бөлімшелері
құрылысқа жұмсалған материалдарға босату құжатын толтырмайды. Сондықтан да
олардың бухгалтерияға берген есеп ... ... ... материалдардын алғашқы құжаты тіркелмейді.
2.3 Материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі.
Қоймадан тізілім бойынша келіп ... ... ... ... ... ... ... Таксалаудан кейін құжат деректері
кәсіпорында белгіленген есептік ... ... ... ... темір,
және т.б.) топтастырылады. 20-22 (тауарлар бөлімшелердің шоттары бойынша
тауарлы-материалдық қорлардың кірісі мен ... ... ... ... ... ... ... әрбір топ бойынша
сомалық өлшеммен көрсетіледі:
А) Өткен айдағы ведомосте алынған ай басындағы қалдық;
Ә) Құжаттарды өткізу ... ай ... топ ... ... ... Құжаттарды өткізілу тізілімінен ай ішіндегі топ бойынша тауарлы
–материалдық ... ... ... ... анықталған ай соңындағы қалдық.
Жинақтау ведомосі бухгалтерия мен қойма есебінің деректерін ... ... ... ... ... ... ... және қалдықтар кітабында жүргізіледі. Қалдықтар туралы
деректер ... ... ... ... ... ... (қалдықтар кітабымен
жинақтау ведомосі ) бір ғана ... ... ... ... ... (сальдолық әдіс кезінде) немесе
материалдық жауапты адамдардың материалдық ... ... ... ... ... ... «Материалдардың ақшалай өлшемдегі
қозғалысы» деген №10 ... ... №10 ... ... ... ... құндылықтардың талдамалы есебінің көрсеткіштерімен
ұштастыруға арналған. Келіп түскен ... ... ... ... ... ... топтардың кесімінде есептік бағалар
бойынша келтіріледі. Сонымен бірге ведомосте сатып ... ... ... ... олардың есептік бағасы бойынша құнынан ауытқуының
есебі жүргізіледі. №10 ведомост материалдар ... ... ... ... ... №10 ведомост бірнеше бөлімнен тұрады. 1-бөлім ... құн ... ... деректер мен ай ішінде келіп ... ... ... көрсетуге арналған. Бұл деректер әртүрлі
журнал ордерлерден (№6, №10, ... және т.б) ... ... ... ... ... , тиеп түсіру жұмыстарының шығынын, темір жол
алымдарына төлемді және ... ... алу ... тыс ... ... қоса ... ... құндылықтарды сатып алуға ... ... ... ... Дәл осы ... ведомостің басқа
бөлімдерінен алынған, материалдық құндылықтардың нақты өзіндік құны және ай
басындағы есептік бағасы бойынша қалдығын ... Оған ай ... ... ... құны ... Одан ... нақты құнның есептік баға
бойынша құнан ауытқу сомасы мен проценті анықталады. ... ... – осы ... ... ... ауытқу проценті – бұл
ауытқу ... ... ... құнға қатынасы. Ауытқу «+» немесе
«- » таңбасымен ... ... ... ... және одан ... ... материалдық қорлардың
сақталу жері (қоймалар, учаскелер) бойынша кірісін, шығысын және қалдығын
ақшалай өлшеммен көрсетуге арналған. Бұл ... ... есеп ... жинақтаушы ведомостерінің негізінде толтырылады, ал оларда –
материаладық құндылықтардың ... мен ... ... ... Тап осы ... олардың нақты өзіндік ... ... ... ... ... ... ... есептен
шығарылуға тиіс ауытқу сомаларының бөлінуі келтіріледі. ... ... ... құны есептік бағалармен ауытқулар бойынша материалдар
құнының ... ... ... ... бөлу ... ... ... кезеңнің соңындағы материалдық қорлар қалдығының есептік
құнына қатысты ауытқулар сомасы анықталады.
2. Қалған сома ... ... ... есептен шығарылған
баланыстық шоттар ... ... ... ...... процентпен;
Ә)901-шотқа - әдетте, қалған сома.
Егер 921-шотқа көптеген материалдар есептен шығарылатын болса, онда
ауытқудың сомасы есептік ... ... ... айда осы ... ... материалдар құнын №10-ведомості өткен айда көрсетілген сол айда
қолданылған ауытқу ... ... ... анықталады. Көптеген
материалдар жұмсап (асфальт –битум өндірісі, карьерлер, конструкциялар мен
бұйымдар әзірлейтін цехтар) үлкен көлемді өнім ... ... ... бар ... ... ... ... Барлық қалған
шоттарға (921,821) ауытқулар есептен шығарылмайды. Жүкті қабылдаған кезде
жетіспеушілік анықталатын болса, онда ... ... акт ... Д-т 334 ... 671 ... жазылады. Бұл орайда «Г» бағанында (кіріс құжаты актінің номірі
көрсетіледі. Егер материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі шотты төлеуге
келіскенге ... ... онда ... ... ... ... келіскен
сомадан кемітеді. Мұндай жағдайда жеткізушіге шағым жасау ... №6 ... ... ... ... айда ... ... материалдық құндылықтар фактураланғандарға ұқсас түрде ... ... әр бір ... ... ... көрсетіледі. Жүкті
қабылдауға арналған акті фактураланбаған ... №6 ... ... ... ... Бұл ... «А және Б» ... тіркеу
номері мен шот номерінің орнына «Н» әрпін әрбір осындай жеткізілім бойынша
қойып шығады.
20-бөлімшенің дебеттелетін шоттарының бағамдарында ... ... ... бағасы бойынша келіп түскен ... ... ... Бұл ... ... ... бөлімінде «Н» әрпімен көрсетіледі. Бұрын
фактаруланбаған ретінде ... ... ... шоттар келіп
түскенде еспетік құны бойынша материалдық қорларды есепке алу ... ... ... ... ... сторноланады, ал алынған
шоттардың негізінде қарапайым ... ... ... ... ... ... ... жазуларды фактураланбаған
жеткізілімдерге келіп түскен шоттар ... ... бір ... №6 ... ... мен есептен шығарудың сомасы әр бір шот
бойынша жекелей жазылады. Төлем мен есептен шығаруды ... ... ... ... мен ... қабылдануы туралы деректер жазылатын
жолдар бойынша , яғни жеткізушілерге немесе ... ... ... ... ... ... ... Шоттар материалдық қорлар
келіп түскенге дейін төленетін ... ... ... сома тиісті
тіркелімдердің Д-т 351,352 бойынша көрсетеді. Егер ... ... ... ... ... қорлар шоттар төленген айда келіп түссе, ... жай ... ... Ай ... ... №6 журнал ордер
жабылады, К-т 671 бойынша жиыны кореспендонцияланатын шоттар ... ... және бас ... ... ... талдамалық есебі сандық және ақшалай
өлшемде жүргізіледі. Мұндай есепті ұйымдастырудың көп қиындығына байланысты
бухгалтерияда талдамалы есепті ... ... ... ... Есеп ... есеп тіркелімдерінің өте ... жаңа ... есеп ... ... ... есеп ... есеп беру жұмысы кысқартылып, жеңілдетудің басқа да түрлері
қолданылуда. Соңғы ... ... ... ... ... ... сорттық, сандық, бағалық есебін карточкаларда
жүргізіп ... ... ... ... әр номенклатуралық
нөміріне бөлек карточка ашылады. Материалдардың кіріс етілуіне, босатылуына
жасалған әр құжат ... ... ... ... ... Ай біткеннен
кейін немесе ай соңында әр карточка бойынша материалдардың кіріске ... ... ... ... ... олар материалдардың айналым
тізімдемесіне жазылады. Сөйтіп, бухгалтериядағы карточкаларда ... ... ... ... Қоймадағы карточкаларда сандық есеп қана ... ... ... ... ... ... құндары да
көрсетіледі. Бухгалтерияда материалдардың сорттық, сандық, бағалық есебін
жүргізу көптеген адам күшін және ... ... ... ... да
бухгалтерияда карточкалар мен айналым тізімдемелерін толтыру кейде кешігіп
отырады. Осыған байланысты сандық карточкалардың орнына ... ... ... сомалық айналым тізімдемесін пайдаланатын болды. Есептің
бұл ... ... ... ... (1946 жылдан) кәсіпорыңдардың
бухгалтерияларында сорттық, ... ... ... болды. Шығыс етілген материалдардың сандық есебі ... ... ... ... ... Ай біткеннен кейін 10-15 күн
ішінде материалдардың айналымы мен қалдығы сорттық, сандық, сомалық айналым
тізімдемесіне жазылады. Бүл ... ... ... ... сәл
жеңілдегенімен кемшіліктер де кездесіп отырады. Ол кемшілікке ұйымдағы
материалдардың сандық есебінің бухгалтерия мен ... ... ... ... ... бұл екі ... көбіне бір-бірімен еш
байланыссыз жүргізілетін. Материалдардың есебін одан әрі ... ... ... ... әдісі пайда болады.
Бұл әдісті бұрынғы КСРО-ның орталық статистика бөлімі 1959жылдың ... ... ... қолдануға ұсынған болатын. Ал іс жүзінде бұл әдіс ... ... ... ... Бүл әдіс ... материалдардың есебі
тек қоймалық сорттық, сандық есеп карточ-каларында жүргізіледі. Оперативтік-
бухгалтерлік ... ... ... ... үшін ... ... ... бірі есептеу жұмысына жоспарлы есептеу бағасын енгізу
қажеттілігі болып ... ... ... яғни ... ... ... ... Материалдар синтетикалық (топтамалық) шотта
нақтылы өзіндік ... ... ... ... ... (сальдолық) әдіспен жүргізуге жоғарыда аталған ... ... ... үшін ... ... түрі М-20
тізімдемесі пайдаланылады. Бүл тізімдеме әр қойма бойынша ... және ... ... Ай ... ... меңгерушісі осы тізімдемеге қоймадағы
карточкалардан ... ... ... ... басына қалған
сандық қалдығын көшіріп жазады. Кей ... ... ... ... ... алыс жерде орналасқан жағдайда тізімдемеге материалдардың
қалдығын көшіріп жазу бухгалтерия қызметкерлеріне немесе ... ... ... ... ... ... жауапкер адам
олардың қалдықтарының тізімдемеге дұрыс көшірілуін тексеріп шығып, ... Егер ... ай бойы ... ... ... ... ... етілмеген болса онда олардың бұрынғы қалдық саны мен ... жаңа ... ... ... ... ... ... үлгілі түрі М-20 түрлі тізімдемеге дұрыс толгырылуын бухгалтерия
қызметкері міндетгі түрде тексеріп қол қояды. Ай ... ... түрі ... тізімдемесінде көрсетілген материалдар қалдығы олардың жоспарлы
бағасына көбейтіліп, материалдардың ... ... және ... ... ... ... есептеліп жазылады. Жоғарыда
айтылғандай бухгалтерияда материалдардың ... ... ... ... ... ... ... әрбір қоймадағы материалдардың
топтары бойынша бөлек жүргізіледі. Сонымен қатар кәсіпорында ... ... мен ... ... сомасын тапқаннан кейін оларды
материалдардың әрбір есептеу топтары бойынша біріктіріп және ол ... ... ... ... ... ... ... жазады. Бүл тізімдеме екі бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде кіріске алынған материалдардың жиынтық ... ... ... көрсетіледі. Сонымен қатар бұл бөлімде кіріске ... ... ... құны мен ... ... есептелген құнның
арасындагы ауытқу мөлшері көрсетіледі.
Екінші бөлімде әрбір қойма мен материалдарға жауапты тұлғалар бойынша
материалдардың ... ... ... және айдың аяғындағы қалдығы,
кірісі мен шығысы) тиісті шоттар ... ... және ... ... ... ... рәсімдеу мен
қозғалысын есептеу
Қоймадағы материалдық қорлар есебін материалды есептеу
карточкаларында жүргізеді (1- сызба)
1-сызбасы
Қазақстан Республикасының Қаржы минитірінің
2004ж. 19 наурыздағы №128
Бұйрығымен бекітілген
Типтік ... ... ... ... РЕЕСТРІ
|Құжат нөмірі ... ... ... ... |
| ... | ... |
| ... | ... ... ... жылы | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ... ... ... жағы
|Құжат ... ... ... ... |
| | ... | ... ... жылы | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | | | | |
| | | | ... ... тапсырдым
Құжаттарды кабылдадым
« ________ »____________________20 __ ж
« ________ »____________________20 __ ... ... ... ... ... әрбір түріне
жеке ашылады және жартылай толтырылған күйі бухгалтериядан материалды-
жауапкершілікті адамға қолхат ... ... ... жазуды қоймашылар
кіріс және шығыстық ... ... ... ... ... тікелей қоймада жазбаларды тексереді және карточкадағы
қалдықтарды бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстырып, карточканың арнайы
жолына қол ... ... ... ... ... ... ... _______________
СТТН
_______________
Қойма _________________
Құжаттарды кабылдау ... ... ... реестрін» жасау арқылы іске
асады.
Материалды-жауапкершілікті адамның ... ... ... ... бас ... ... басшылықты хабардар
етуге тиісті.
Ай соңында қоймаға «Материалдар қалдығы кітабы» тапсырылады, оған
карточкадан материалдық қорлар ... ... ... ... ... ал ... ... сақталған орны бойынша ақшаға шағылып
көрсетіледі.
Қоймадан бухгалтерияға түскен «Құжаттарды тапсыру реестрі» тіркелген
құжаттармен бірге бағаланады (есептеледі) ... ... (8.3, ... ... ... есебі тізімдемесі (ведомості) қоймалар бойынша материалдық
корлардың қалдығы мен қозғалысы ... және ... ... ... ... ... есеп тізілімі жинағы
қызмет етеді. Оған материалдар қалдығы ... ... ... ... қозғалысы бойынша жинақтаушы тізімдемелерден, сондай-
ақ материалды-жауапкершілікті адамдардың материалдық есептерінен мәліметтер
көшіріледі. Материалдар қозғалысы есебі ... ... ... ... талдаушы есеп көрсеткіштерімен үйлестіруге
арналған. Түскен материалдық қорлар синтетикалық ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар тізімделседе
алынған материалдардың ... ... ... ... ... ... ... есебі жүргізіледі. Материалдардын қозғалысын есептеу
тізімдемесі сондай-ақ шығындарды бағыттау ... ... ... ... ... ... шығынын бөлуге де қызмет етеді. Ол
екі бөліктен тұрады.
«Материалдар кірісі бойынша жиынтық мәліметтер мен ... ... ... ... ай ішінде түскен материалдардың есептік кұны мен нақты
құны бойынша жиынтық мәліметтерді көрсетуге арналған. Бұл мәліметтер көлік
дайындау мен ... ... ... жүк ... ... ... ... темір жол алымдарын және тағы ... ... ... тыс ... ... де ... ... қорларды алу мен
дайындауға жұмсалған шығындар ескерілген әр түрлі журнал-ордерлерден (6,
10, 1, 2, 7, 9 және ... ... Осы ... ... бөлігін материалдар қалдығы кұны нақты өзіндік құны мен ... ... ... бойынша жазылады. Оған ай ... ... құны ... Сонан соң нақты өзіндік құнын есептік бағалар
бойынша құннан ... ... мен ... ... ... ... - осы көрсеткіштер арасындағы айырмашылық,
ал ауытқулар проценті - ауытқулар сомасынын материалдардың есептік құнына
қатынасы. Ауытқу «+» ... «■-» ... ... ... ... ... ... үшін мынандай формаула бойынша
есеп жасалады:
П = ООМ +ОПМ ... П - ... ... ... құнының есептік баға бойынша
құнынан ауытқу проценті:
ООМ - ай басындағы материалдар қалдығы ... ... - ай ... түскен материалдар бойынша ауытқулар;
ПМУ-есептік бағалар бойынша (ішкі ауыстыру сомасын есепетемегенде);
ОМУ - есептік бағалар бойынша ішкі ... ... ... ... ... ... ... мен ауытқулар есебі бойынша жиынтық мәліметтер
Тізімдеменің «Шот» бойынша қозғалысы» екінші бөлімі__20 «Материалдар»
атты бөлімшесі сақталу орнындағы (қойма, учаске) ... ... және ... ... шағып көрсету үшін арналған.
Бүл бөлім материалдардың қозғалысы мен қалдығы ... ... ... ... және ... тізімдемелер нсгізінде
толтырылады. Мұнда нақты өзіндік құн, ... ... ... ... ... ... шығарылуға тиісті ауытқу сомаларын бөлу
де келтіріледі.
Материалдардың ... ... ... құны ... ... мен ... бойынша кұны сомасы ретінде белгіленеді. Ауытқуларды
бөяу мынандай ... ... ... ... ... материалдардың қалдық есептік құнына
жатқызылатын ауытқу сомасы анықталады;
* қалған қалдық ... ... ... ... ... ... ... тізімдеменің екінші бөлігінде
бөлінеді.
Өндіріске материалдар босатуға бақылау орнату қажет. Осы ... ... ... ала ... - ... кажеттіліктер шегінде өндіріске
материалдар босатуды шектеу ... ... ... ... ... материалдарды босату негізгі
түрболып табылады. Осы құжаттар негізінде нормативті қажеттіліктердің
есебі ... ... ... әрбір объект
пен кешенді жұмыстар бойынша тұтастай орындалады.
2. ... ... - ... зат ... ... ... ... қарай жэне өндіріске босатылуына қарай күнделікті бақылау. ... ... ... ... ... немесе
бұрмалауларды уақтылы
анықтап, жою құралы ... ... ... Бакылауды жүзеге асыру
материалдық құндылықтармен операция жасайтын кызмет адамдарына жүктеледі.
3. кейінгі бақылау - ... ... ... мен ... ... өнімді дайындауға, жұмысты орындауға,
қызмет көрсетуге, ... ... ... ... ... мен ... және т.б.) оларды босату бастапқы құжаттар мен
материалды-жауапкершілікті адамдардың есептері ... ... ... ... ... кұрылыс» шот дебеті
901 Негізгі өндірістегі «Материалдар» шот дебеті
921 Көмекші ондірістегі «Материалдар» шот дебеті
931 Жүккұжат шыгындары «Материалдар» шот дебеті
941 Әлеуметтік ... ... шот ... ... ... ... ... шот дебеті
201-206. 208 «Материалдар» шот кредиті.
3.1Материалдық қорларды түгендеу
Қазақстан Республикасында осы күнгі ... ... ... ... ... кем дегенде бір рет өздерінің меншігіндегі материалдық
қорларына түгендеу жүмысын жүргізуі керек. Түгендеу жұмысы ... ... ... жүргізіледі:
• Жылдық есеп беру (жыл аяғында) алдында маусыммен жұмыс ... ... ... ... ... және ... да ұйымдар
материалдар мен шикізаттарға олардың қалдығының азайған кезінде
түгендеу жүмысын ... ... ... ... ... түрде түгендеу материалдарға
жауапты адамның ауысуына ... ... және ... ... ... қорлар бұзылғанда, табиғи апат, өрт болғанда,
ұйым таратылғанда (қайта ... тағы да ... ... ... үшін ... басшысының бұйрығымен
орталық түгендеу комиссиясы құрылады. Бүл ... ... ... оның ... ... ... ... цех, бөлімше бойынша жергілікті түгендеу комиссиясы құрылады.
Оның жұмысын орталық ... ... және ... ... ... бұйрығымен түгендеу жүргізу оның басталуы және
аяқталуы ... ... адам ... Түгендеу жұмысы
материалдарға жауапты адамның жауапкершілігіндегі ... ... ... ... тұрған жерлері бойынша жүргізіледі. Кәсіпорында
сақталып тұрған, бірақ оның өз ... ... яғни ... ... жеке адамның материалдарында түгендеу керек.
Түгендеу - бұл барлық материалдардың әрқайсысын біртіндеп санап шығып, ... ... ... қалдығын бухгалтерлік баланстағы қалдығымен
салыстыру. Түгендеу жұмысы материалдардың түгел сақталуын қамтамасыз етудің
басты құралы болып табылады. Жергілікті ... ... ... ... және санау арқылы олардың сақталып тұрған жерлері және
материалдарға жауапты адамдар бойынша түгендеу тізімін ... ... ... кәсіпорынның бухгалтериясына тапсырады. Түгендеу тізіміне түгендеу
комиссиясының барлық ... қол ... ... Басқа ұйымдардың немесе
жеке адамның ... ... ... ... ... ¥йым бойынша
түгендеу нәтижесін анықтау үшін салыстыру тізімдемесі жасалады. Салыстыру
тізімдемесі түгендеу кезінде ... ... ... оның ... ... сәйкес келмейтіні тауарлық-материалдық қорлар бойынша
жасалады. Салыстыру тізімдемесінде артық немесе кем шыққан материалдық-
құндылықтар ... ... ... ... ... ... ... артық немесе кем шықкан материалдар жөнінде оларға
жауапты тиісті адамдардан ... ... ... ... Ол ... ... ... жұмыс атқаратын түгендеу комиссиясы кем шыққан, жоғалған,
бұзылған материалдардың қандай себептен ... ... және ... ... үшін шара қолданады. Сондай-ақ коммиссия түгендеу
кезінде материалдардьщ артық шығу ... де ... ... ... тек кана кем шыққан материалдарға ғана қолданылады. Егер кейбір
материалдар ... кему ... ... ... онда ол ... ... ... тыс болып саналады. Материалдық-қорлардың бекітілген
мөлшерден артық кем ... ... ... ... ... болған
шығын, кінәлі адамдардан өтелуі тиіс. Материалдардың бекітілген табиғи кему
мөлшерінен артық кем шығуы және олардың бүлінуіне байланысты шығын, ... ... адам ... ... ... ... шешімімен
кәсіпорынның шығындарына қосады. Кей жағдайда материалдардың артық шығуының
себебі материалдық қорлардың, өндіріс шығындарының басынан қате ... ... ... Ондай жағдайда материалдық қорлардың құны өндіріс
шығындарынан алып тасталынып, қайтадан кіріске алады. Сондай-ақ қателіктің
аттары, сорттары, ... ... ... ... ... бірімен-
бірін жапқаннан шыққан сомалық айырмашылыққа да өндіріс ... ... ... ... артық немесе кем шыққан
материалдардың сан-дарын өзара ... тек осы ... ... ... ... кеткен және тек бір адамның өзінің жауапкершілігіндегі
аттас материалдар бойьшша тепе-тең ... ғана ... ... Материалдарға
жауапты адам материалдардың өзара алмасып кетуінен артық немесе кем шыққаны
жайлы толық ... ... ... Егер кем шыққан материалдарды артық шыққан
материалдар жапқан кезде, кем ... ... құны ... ... ... көп болса, екеуінің арасындағы айырмашылық сомасын
кінәлі адам төлеуі керек.
Кәсіпорындағы материалдық-қорларды түгендеу нәтижесі бухгалтерлік ... ... ... ... ... Кем ... және бүлінген
материалдардың құны кінәлі адамнан қағида бойынша ... ... ... ... қорлар шоты бойынша жүргізілетін операциялар
|№ |Операциялар мазмұны ... | ... ... ... | |шот | |
|1 |2 |3 |4 ... ... мен ... келген |20-шы |671 |
| ... есеп ... ... ... |бас шот| |
| ... ... ... Құны төленіп, ай | | |
| ... ... ... ... жабдықтаушы | | |
| ... әлі ... ... ай ая-ғында | | |
| ... ... ... ... ... айдың| | |
| ... бұл сома ... ... ... сома | | |
| ... ... ... дейін алашақ | | |
| ... ... ... | | ... ... ... ... кассадан |201-206|451,452 |
| |(қолма-қол ақшамен) төленді. | | ... ... ... ... ... ... сатыльш |201-206|333 |
| ... ... ... кұііы | | ... ... ... мен жеке адамдардан өтеусіз |201-206|727 |
| ... ... ... ... | | ... ... ... ... істен шығарғаннан |201-206|722 |
| |алынған материалдык кұндылықгар | | ... ... мен ... өз ... ... |
| ... ... өз кажетіне пайдалануға | | |
| ... ... ... алу | | ... |Алынған материалдар жэне олар үшін кеткен ... |
| ... ... банктердегі шоттардан төленеді. | | |
| | | | ... ... ... өндірістік ақаулардан |201-208|900 |
| ... ... ... алу | | ... |Түгендеу кезінде артық шыкқан материалдарды ... |
| ... алу |, | |
| | |208 | ... жэне ... серіктестіктермен бірлесіп |201-206|641-643 |
| |бақыланатын занды тұлғалардан келіп түскен |, | |
| ... ... ... |208 | ... ... дайындайтын ... |
| ... ... еңбекақы | | ... пен ... ... үшін |901 ... |
| ... ... - негізгі өндіріске; - |931 ... |
| ... ... - цехқа (үстеме шығын); - |821 ... |
| ... ... ... | | ... ... ... ... |126 ... |
| ... есептен шыгарылған материалдар | |208 ... ... ... үшін ... ... ... |
| ... | | ... ... ... және ... ... |821 ... |
| |материалдарды есептен шығару | |208 ... ... әрі ... ... ... |207 ... |
| |материалдар | |208 ... мен ... ... ... ... |
| ... |, 208 | ... ... ... үшін ... ... |
| ... сома |, 208 |643,687 ... ... ... ... |845 ... |
| ... ... өзіндік құны | |208 ... ... жоқ ... ... кему |821 ... |
| ... ... кем ... ... ... | |208 |
| ... табылмаған жағдайда | | ... ... жоқ ... ... жауапы|333 |201-206, |
| |адам табылыпол адамның төлеуге тиісті септелінген| |208 |
| ... | | ... ... ... ... мен ... ... |
| |немесе жеке адамдарға қайтарымсыз берілген | |208 |
| ... | | ... ... ... да себептерге байланысты |671 ... |
| ... ... ... - |334 |208 |
| ... шоты теленгенге дейін; - | ... |
| ... шоты ... ... |208 ... ... және бухгалтериядағы материалдық ... ... ... Қорыта айтатын болсақ материалдық қорлардың
қоймадағы есебінің дұрыс ұйымдастырылуы олардың дұрыс ... ... ... ... және ... ... қойылғандығына тікелей
байланысты. ... ... ... ... ... ... есебін дұрыс ұйымдастырудың маңызды шарты болып саналады
Материалдық құндылықтардың қоймалық есебі үш әдістің ... ... ... ... атап ... ... әдіс - сандық –сомалық есеп әдісі. . Мұндай әдіс ... есеп ... ... ... (жедел-бухгалтерлік) әдіс. Бұл ретте ол кіріс пен
шығысты карточкада натуралдық көрсеткішпен ... ... ... ... ... қалдығын шығарады.
Үшінші әдіс –материалдық есеп берулер әдісі. Материалдардың ай соңындағы
қалдығы есептеу жолымен анықталады.Онда оны ... ... ... ... және ... ... саны ... салыстырылады.
Қоймада материалдық кұндылықтардың тек қана ... ... 20-22 ... ... шоттары бойынша тауарлы-
материалдық қорлардың кірісі мен шығысы бойынша ... ... ... ... ведомосте әрбір топ бойынша сомалық өлшеммен
көрсетіледі. Атап көрсетсек:
А) ... ... ... ... ай ... қалдық;
Ә) Құжаттарды өткізу тізілімінен ай ішіндегі топ ... ... ... Құжаттарды өткізілу тізілімінен ай ... топ ... ... ... шығысы;
В) Есептеу жолымен анықталған ай соңындағы қалдық.
Сонымен қатар кәсіпорында материалдардың кіріске алынғандары мен ... ... ... ... ... ... әрбір есептеу
топтары бойынша біріктіріп және ол сомалардың жиынтығын материалдардың
кіріс-шығысымен қатар қалдығын ... ... ... ... Бүл
тізімдеме екі бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде кіріске алынған материалдардың жиынтық өзіндік құны
жайлы деректер көрсетіледі. ... ... бұл ... ... ... ... ... құны мен есептеу бағасымен ... ... ... ... ... ... ... қойма мен материалдарға жауапты тұлғалар бойынша
материалдардың қозғалысы ... ... және ... аяғындағы қалдығы,
кірісі мен шығысы) тиісті шоттар ... ... ... ... атап көрсеткендей карточка номенклатуралық нөмір бойынша
материалдардың әрбір түріне жеке ашылады және ... ... ... ... ... ... ... берілді.
Карточкаға жазуды қоймашылар кіріс және ... ... ... ... ... ... тікелей қоймада жазбаларды
тексереді және карточкадағы қалдықтарды бухгалтерлік есеп мәліметтерімен
салыстырып, карточканыңң ... ... қол ... ... осы ... ... ... ереже бойынша
кәсіпорындар жылына кем дегенде бір рет ... ... ... ... ... ... ... Түгендеу жұмысы міндетті түрде
мынадай жағдайда ... ... есеп беру (жыл ... ... ... жұмыс істейтін қайта
өндіруші ұйымдар, сондай-ақ дайындаушы және ... да ... мен ... ... ... азайған кезінде
түгендеу жұмысын жүргізе алады.
• Материалдық қорларды ... ... ... ... адамның ауысуына байланысты, ұрлық және қиянат жасалғанда,
сондай-ақ ... ... ... ... ... өрт болғанда,
ұйым таратылғанда (қайта құрылғанда) тағы да ... ... ... үшін кәсіпорын басшысының бұйрығымен
орталық түгендеу комиссиясы құрылады. Бұл ... ... ... оның орынбасары басқарады. Сонымен қатар
әрбір цех, бөлімше бойынша жергілікті түгендеу комиссия-сы құрылады.
Оның ... ... ... ұйымдастырып және басқарып отырады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Айрих, Н. ... ... ... және ... ... ... 2005. - N 15.- 12 ... Ауылшаруашылық кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп: Оқулық.- Алматы:
Қайнар, 1994.- 352бет
3. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.-Алматы, 1992 - 1 ... ... ... ... Бухгалтерлік есеп : оқулық / ... ... К. Ш. ... 2-ші бас., ... өңд., ... ... 2005.- 312 ... Басқару есебі: Оқулық /Авт.:В.Л.Назарова, М.С.Жапбарханова, .А.Фурсов,
С.Д.Фурсова; Т.Рысқұлов атын. ... ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік ұсынымдар// ... ... 2006.- № 1.- ... учет и ... ... ... в ... Казахстан
Бухгалтерлік есеп және аудит : Қазақстан ... ... ... ... конференции :г. Алматы, 16 июня
2005 г. Ч. 1 / М-во образования и науки РК ; Каз. ... ун-т им. ... ; под общ. ред. А. А. ... ... Экономика, 2005.- 304с.
8. Дүйсенбаев, К. Ш. ж.б. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: оқу
құралы / ... К. Ш., ... Э. Т., ... Ж. Г.; ред. Н. ... - ... ... 2001.- 328, [4] б.: ... Кеулімжаев, Қуантхан Кеулімжайұлы, Құдайбергенова,
Нұрадин Айыпұлы. Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері оқулық.-
Алматы: ... 2006.- 384 б.: ... У.Ж., ... ... ... есебі.Кітап 1.-
Алматы: Рауан, 1992.- 316бет
11. Көкенов У.Ж., Көкенова Ф.У. Кәсіпорындардың бухгалтерлік есебі. Кітап
2.- Алматы: Рауан, ... есеп ... ... ... оқу ... / Қ. К. ... Н. Әжібаева, Н. А.Құдайбергенов, А. Ә. ... ... ... 330 б.: ... ... ... ... бастапқы құнына енгізу: тәжірибеде
қолдану тәсілдері// Бухгалтер бюллетені.- 2005. –N 42. - 12-15 ... ... ... ... ... есеп ... Алматы: Экономика, 2004.- 710 б.
15.Мендикулов, Ж.А. Бухгалтерлік есеп және аудитті автоматтандыру ... ... ... ... ... КазНУ. Серия экономическая.-
2007.- №1.- 46-48 б.
16.Мырзалиев, Б. С., Әбдішүкіров, Р. С. ... есеп ... ... ... - ... Заң ... 2006.- 254 ... Б. С., Әбдішүкіров, Р. С. ... есеп ... ... [Электрондық ресурстар]: практикум.- Алматы: Нұр-
пресс, [2001].- ... ... 3 ... опт. ... (CD-ROM) : ... книга)
18.Назарова, Вера Леонидовна. Шаруашылық жүргізуші ... есеп ... ... / ... ред. ... Н. Қ. Мамыров.-
Алматы: Экономика, 2005.- 310 б.
19.Төлегенов, Е. Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері: оқу ... ... 2001.- 184 ... А. Ш. ... құралдар және материалдық бұйымдардың есебі
[Мәтін]: оқу құралы.- Орал: [Б.ж.],1997.- 56 б.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі34 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі35 бет
кәсіпорындағы тауарлы материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуын зерттеу және «ЕмбіМұнайГаз» АҚ – ның мәліметтері негізінде кәсіпорынға экономикалық сипаттама беру61 бет
Материалдар қозғалысының есебі және бағалау әдістері31 бет
Тауар- материалдық қорлар есебі30 бет
Тауарлы - материалдық қорлар ұғымын түсіндіру, теориялық анықтауларды жүйелеп, топтастыру72 бет
Тауарлы Материалдық Қорлар есебі. №2-ші ХҚЕС28 бет
Тауарлы-материалдық қорларды талдау73 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь