Ағымдағы міндеттемелердің аудитін ұйымдастыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

І бөлім «ОҢТҮСТІК ҚҰС» АҚ .ң ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ СУБЪЕКТІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1. «Оңтүстік құс» АҚ.дағы басқарудың құрылымы және технологиялық процестердің қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. «Оңтүстік құс» АҚ.ң қаржы . экономикалық қызметінің жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16

ІІ. БӨЛІМ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1. Жабдықтаушылармен есеп айырысуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... . 19
2.2. Еңбек ақы бойынша есеп айырысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.3. Бюджетпен есеп айырысу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32

ІІІ. БӨЛІМ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУДИТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
3.1 Жабдықтаушылармен және сатып алушылармен есеп айырысу аудитiнiң бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.2 Еңбекақы бойынша есеп айырысуларды тексерудің бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 41
3.3 Бюджетпен есеп айырысу аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 53

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61

РЕЗЮМЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістемелік нарықтық қатынастырға сай жасалуы туындап отыр. Нарықтық экономикаға дамыған сайын олармен бірге өндірістер, кәсіпорындар, компаниялар, банктермен шаруашылық серіктіктер бірге дамуда.
Кез-келген кәсіпорын бухгалтериясында қызметтің маңызды бағыттарының бірі жұмысшылар еңбекақысының есебі болып табылады. Бухгалтер жұмысының неғұрлым күрделі және жауапты учаскесі болғанына байланысты еңбек және еңбекақы есебі кәсіпорынның есептік жүйесінде басты орындардың бірін алады.
Қазақстанның нарықтық шаруашылық жүйесіне өту жағдайында экономикалық және әлеуметтік хал-ахуалдың өзгеруніе сәйкес еңбекақы төлеу, жұмысшыларды әлеуметтік қорғау және қолдау саласындағы саясат та елеулі елдердегі төлеу жүйесін жан-жақты зерттеуді талап етеді.
Еңбекақы шығындары өнімнің өзіндік құнының маңызды элементі болып табылады, сондықтан оның есебін дұрыс ұйымдастыру еңбек өнімділігінің артуына, өзіндік құнның төмендеуіне, халықтың өмір сүру деңгейінің жоғарылауына әсер етеді.
Осы аталғандар мәселенің өзектілігін айқындап, дипломдық жұмыс тақырыбын таңдауға негіз болды. Жұмысымыздың негізгі мақсаты еңбекақыны ұйымдастырудың теориялық аспектілерін жүйелеу, нақты бір мекеменің мысалында талдамалық мәліметтерді зерттеу, сондай-ақ еңбекақы есебі, аудиті және оны талдау бойынша ұсыныстар жасау болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет:
- еңбекақы категориясының мәнін анықтау;
- еңбекақыны ұйымдастыру және оны реттеудің негізгі принциптерін зерттеу;
- жұмысшылармен еңбекақы бойынша есеп айырысулардың аудитін жүргізу тәртібін қарастыру;
- жабдықтаушылармен есеп айырусу тәртібін зерттеу;
- бюджетпен салық бойынша есеп айырысу тәртібін анықтау;
- жабдықтаушылар мен есеп айырысу операцияларының аудитін қарастыру;
- бюджетпен есеп айырысу есебін аудиторлық тексеру тәртібін анықтау.
Дипломдық жұмысты орындау барысында отандық және шетелдік ғалымдардың озық еңбектері, заң және нормативтік актілер, статистикалық ақпараттар, баспа материалдары және Оңтүстік Қазақстан облысы кешенді мамандандырылған балалар Оңтүстік құс АҚ нақты мәліметтері қолданылды
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. №2732 1995жылдың 26-желтоқсанында Заң күшін иемденетін, ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп жөнінде» жарлығы.
2. 1998-2000 жылдарға ҚР-да бухгалтерлік есеп пен аудиттің дамуы мен жүзеге асуының мемлекеттік бағдарламасы жөнінде №3838 1998 жылдың 28 қаңтарындағы ҚР Президентінің жарлығы.
3. 1996ж.12.10. бухгалтерлік есеп жөнінде ҚР-ның Ұлттық комиссиясының дайындығы мен ұсынысы үшін окцептуалдық негіз №2 «ҚР бухгалтерлік есеп стандарты» - Алматы,-1996ж.
4. Бухгалтерлік есеп стандарты. ҚР Ұлттық комиссиясы. -Алматы,1996ж.
5. Методикалық кеңес берулер мен стандарттау және ҚР-ның бухгалтерлік есебі. -1997ж.
6. 14.01.97.ж. өзгерісі және толықтығымен Қаржы министірлігінің Бас салық инспекциясымен №37 «ҚҚС есептеу мен төлеу тәртібі жөнінде» нұсқамасы.
7. 1993ж. 24.08. министрлер комитеті шешімі негізінде шығарылған ҚР-ның ұйымдары мен кәсіпорындары және мемлекеттік бірлестік жұмысшыларының іс-сапарлық қызметі жөнінде нұсқамасы.
8. Фирма іскерлігін қаржылық талдау., М. Ист-Сервис.1994ж.
9. Абрютина А. «Кәсіпорынның іскерлігін қаржы–экономикалық талдау» Оқу құралы –М:Изд-во «ЧС и сервис»,1998ж.
10. Алборов Р.А. «Өнеркәсіптік сауда АПК ұйымдарындағы аудит»: Оқу құралы., 2000ж.
11. Кәсіпорын мен ұйымның төлеу қабілеттілігін талдау.
12. Аренс Э.А. «Аудит»: Оқу құралы
13. Артеменко В.Г. «Қаржылық анализ»: Оқу құралы - «ДИС»басылымы - 1997ж.
14. Байдибеков Ж.М. «Кредиторлық және дебиторлық борыш балансындағы айналым құралдарының тиімді жұмыс істеуі мен пайдалануы және есеп айырысу саясатын ақылмен реттеу есебімен кәсіпорынның өндірістік іскерлігінің дамуы», «Қаржы –қаражат»-2000\5-6.
15. Барышников Н.П. «Бухгалтер мен аудиторлық көмегіне хаттама» –методикалық құралдар, нормативтік құжаттар, коментариялар, проводкалар, мысалдар/ Н.П.Барышников- М:басылым «Филинъ»1998ж.
16. Глазунов В.Н. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» -1999ж-2.
17. Данилевский В. «Аудит практикасы» Оқу құралы.
18. Дүйсембаев К.Ш. «Қаржылық есеп беру аудиті мен талдау» –Алматы-1998ж.
19. Дүйсембаева З.К., Ержанова С.М. «ҚР-ның кәсіпорында есеп саясаты»-Алматы -1999ж.
20. Дүйсембаева З. К. «Аудит жүйесіндегі қаржылық талдау» (1999ж-4).
21. Ефимова О.В. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын қалай талдау», -1993ж.
22. Кеннинг Дж. «Бухгалтерлік есеп теориясы: Оқу құралы.
23. Ковалев В.В. «Қаржы анализі: капиталды басқару, инвестицияны талдау: есеп беруді талдау» –М:Қаржылар мен сттистика -1997ж.
24. Ковалева О.С. «Бухгалтерлік есеп және шаруашылық іскелікті талдау және аудит» -Болашақ -1994ж.
25. Коровин А.В. Аудиттегі қаржылық талдаудың ерекшелігі» Қаржылар-2000ж-8.
26. Косой А.М. «Дебиторлы–кредиторлылық борыш»/Ақша және несие-1998ж.-2.
27. Кутерин Ж. «Кәсіпорында кредиторлық борышты реструктризациялау» Жалпы жолдар/кәсіпкер және құқық -1999ж.(10-11).
28. Ковалев В.В., Привалов В.П. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы» /экономика және маркетинг орталығы; 1995ж.
29. Лебедев К. «Дебиторлық борышты өткізудің түсінігі, құқықтық режимі мен механихмі» /шаруашылық және құқық-1999ж.-4.
30. Лебедев К. «Кредиторлық борышты өткізудің түсінігі мен механизмі» -1998ж-11.
31. Лоханина И.М., Золкина З.К. «Кәсіорынның қаржы–экономикалық ікерлгін талдау»
32. Любушкин Н.П. «Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық іскерлігін талдау»
33. Маркорьян Э.А., Геросименко Г.П. «Қаржылық талдау» -1996ж.
34. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты.
35. Негашаев Е.В «Нарық жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау» -1997ж.
36. Подольский В.И. «Аудит» -1997ж.
37. Радостовец В.К. «Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебі» Алматы -1997ж.
38. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансовый анализ.- М.: Аудит и финансовый анализ, 1995.
39. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика. 1997
40. Баканов М. И. Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.-2-ое изд., М.;Ф и С, 1987.
41. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия. 1992.
        
        |МАЗМҰНЫ
| | |
| |КІРІСПЕ |5 |
| ... |
| ... | |
| |І ... «ОҢТҮСТІК ҚҰС» АҚ –ң ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ | |
| ... ... ... ... ... | ... ... құс» АҚ-дағы басқарудың құрылымы және технологиялық |6 |
| ... ... ... | ... ... құс» АҚ-ң ... – экономикалық қызметінің |16 |
| ... |
| ... | |
| |ІІ. ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... есеп ... |19 |
| ... | ... ... ақы бойынша есеп айырысу |26 |
| ... | ... ... есеп ... |32 |
| ... | |
| |ІІІ. ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ | |
|3.1 |Жабдықтаушылармен және ... ... есеп ... ... |33 |
| ... |
| ... | ... |Еңбекақы бойынша есеп айырысуларды тексерудің |41 |
| ... |
| ... | ... ... есеп айырысу аудиті |53 |
| ... | |
| ... |61 |
| ... |
| ... | |
| ... |62 |
| ... |
| ... | |
| ... ... |63 |
| ... | |
| ... | ... таңда Қазақстан Республикасында Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
әдістемелік нарықтық қатынастырға сай жасалуы ... ... ... ... ... ... бірге өндірістер, кәсіпорындар,
компаниялар, ... ... ... бірге дамуда.
Кез-келген кәсіпорын бухгалтериясында қызметтің маңызды бағыттарының
бірі жұмысшылар еңбекақысының ... ... ... ... ... ... және жауапты учаскесі болғанына байланысты еңбек және
еңбекақы есебі кәсіпорынның ... ... ... орындардың бірін алады.
Қазақстанның нарықтық шаруашылық жүйесіне өту жағдайында экономикалық
және әлеуметтік хал-ахуалдың өзгеруніе ... ... ... ... ... және ... ... саясат та елеулі елдердегі төлеу
жүйесін жан-жақты зерттеуді талап ... ... ... ... ... маңызды элементі болып
табылады, сондықтан оның ... ... ... ... өнімділігінің
артуына, өзіндік құнның төмендеуіне, халықтың өмір сүру ... әсер ... ... мәселенің өзектілігін айқындап, дипломдық жұмыс
тақырыбын таңдауға негіз ... ... ... ... ... ... аспектілерін жүйелеу, нақты бір ... ... ... ... сондай-ақ еңбекақы есебі, аудиті
және оны талдау бойынша ұсыныстар ... ... ... ... жету үшін ... міндеттерді орындау қажет:
- еңбекақы категориясының мәнін анықтау;
- еңбекақыны ұйымдастыру және оны ... ... ... жұмысшылармен еңбекақы бойынша есеп айырысулардың аудитін жүргізу
тәртібін қарастыру;
- жабдықтаушылармен есеп айырусу тәртібін ... ... ... ... есеп ... ... анықтау;
- жабдықтаушылар мен есеп айырысу операцияларының аудитін қарастыру;
- бюджетпен есеп айырысу есебін аудиторлық тексеру тәртібін анықтау.
Дипломдық жұмысты орындау барысында отандық және ... ... ... заң және ... ... ... ақпараттар,
баспа материалдары және Оңтүстік Қазақстан облысы кешенді мамандандырылған
балалар Оңтүстік құс АҚ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚЫЗМЕТІН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1 Өндірісті басқарудың құрылымы және технологиялық процестердің
қысқаша сипаттамасы
«Оңтүстік құс» АҚ ауыл ... ... құс ... кәсіпорын. Негізгі тауары – жұмыртқа, жұмыртқаұнтағы және де
құс еті.
Кәсіпорында келесідей цехтар жұмыс істейді:
- инкубация цехы: 1 ... жас ... ... 7 ... ... құсты өсіру 10 құс цехы: 9 ғимарат;
- өндіріс цехы, тауарлы жұмыртқа өндіру үшін: 11 ғимарат;
- ... ... ... жем ... цехы – құс ... арналған жемді сақтау цехы;
ә) қасаптық цех – құсты сою цехы;
б) сұрыптау (сорттау) цехы, ... ... ... ... 40 гр ...... емес жұмыртқа, яғни сатуға арналмаған жұмыртқалар,
оларды жас құстардың ... ... ... ... ... 42 мен 48 гр арасында – майда жұмыртқалар, «М» белгісі қойылады;
- 48 бен 54 гр ... – ІІ ... ... көк мөр ... 54 пен 60 гр ... – І ... жұмыртқалар, қызыл мөр қойылады;
- 60 гр жоғары – таңдамалы (супер) ... ... ... ... ... сатуға немесе ішкі қажеттіліктерге жұмсайды.
в) автопарк - өз өнімін сатуға арналған көлік;
г) санцех, өнімінің санитарлық ... ... ... ... жағдайын
бағалайтын мамандар цехы;
ғ) қазандық – база мен ... ... ... ... МЖШ ... жөндеу шеберханасы)- негізгі құралдарды техникалық
қызмет көрсету мен жөндеуге арналған;
е) құрылыс ... ... пен ... ... және ... ... цех;
ж) электроцех- электр құрылғыларды, электр шамдарды қадағалау және электр
энергиясын пайдалануын бақлау.
Кез-келген кәсіпорын секілді ... құс» АҚ, ... ... ... бар. Бұл кәсіпорын ... ... ... ... ... бақлау пакетімен анықталады. Кәсіпорынның барлық
бөлімшелері арасында тығыз байланыс ... ол ... ... мен ... ... Мысалы, цехтардан алынатын
жұмыртқалардың кім?, қанша?, кімге? ... ... ... ... ... ... ... қоймаға тапсырылады. Бұл
мәліметтер сауда бөліміне өткізіліп, накладной рәсімделеді де, күн аяғында
тауарларды сату есеп ... ... Бұл ... ... ... ... ыдыстық заттардың саны және тауарлардың
жалпы соммасы мен ҚҚС (15%) ... Бұл ... ... ... ... ... сауда есеп беруі құрастырылады.
Кейіннен осындай ақпараттар ... ... ... ... ... ... ол осы ... мәліметтерді алдыңғы жыл мен
ағымдағы жылдың мәліметтерімен салыстырып, талдау жасайды. Яғни құс басының
өзгерісі, ... цех ... ... ... не ... себебін
анықтайды. Осы ақпарат кейіннен коммерциялық директордың шешіміне әсер ете
алады, яғни құс ... ... ... ... ... ... ал жұмыртқа ретінде қаншасы сатылу керек екендігін ... ... ... ... ... ... ... жылдары кәсіпорында құрылыс жұмысының нәтижесінде өндіріс
кеңейді. Кәсіпкерлердің форумында «Оңтүстік құс» АҚ құс ... ... ... ... ... ... ... Германия
Республикасының құзіретті азаматтары мен екі жақты тиімді келісім-шарт
жасасты. Осы жылдар аралығында ... ... ... ... ... ... ... пен халықаралық тәжірибие нәтижесі деп танылады.
Тауықтың мұндай түрінің өндіріске енуі, жоғарғы нәтижелерге қол ... ... ... жоғары сапалы болуы мен тауықтардың
үлкендігі мен оның салмағының едәуірлігі.
Жоғарыда айтылғандай «Оңтүстік құс» АҚ ... ... ... ... ... еті, жұмыртқа ұнтағы, жартылай
фабрикаттар). Нарықтың бұл сегменті ... ... ... ... ... ... тауарлар тез бұзылады, ал олар әр дайм
жаңа болуға тиіс.
Өндірілетін өнім диетикалық қасиеттеріне байланысты ... ... ... қатар жұмыртқа кондитерлік және кеспе өндірістеріне де ... ... ... және ... болып табылады, осының
нәтижесінде жұмысшылардың жұмысы жеңілдетілген. Акционерлік қоғамның
негізгі өнімі ... ... ... Оның ... ... ... ... автоматты түрде жүргізіледі. Жас құстарды өсіру мен
жұмыртқалардың ... ... ... құрылғылармен жабдықталған.
Кәсіпорын болашақта құрал жабдықтарды ... ... ... ... ... ... мен ... және басқадай
мемлекеттерде сатып алатын ниеті бар. Егер бұл жоспарлар орындалатын болса,
онда өндіріс ұлғайып, жоғарғы ... ... ... жоғарғы сапаға ие болады, осының нәтижесінде шығарылған өнім тек бідің
елде емес, сонымен қатар шет ... де ... ... ие болар еді.
«Оңтүстік құс» АҚ күрделі өндірісттік, негізгі, қосымша және қосалқы
өндірісі бар ... ... ... ... өндіріс бұл- жұмыртқа алу
мақсатында құс өсіру, бұл өндіріске арнайы жағдайлар жасалынған.
Технологиялық прцесс ... ... бола ... (1 ... ... ... цех бар, ал әрбір цехтың өзінің мақсаты бар (1 ... 5-6 ... басы ... ... ... ... туатын (аналық) деп
бөліп, оларды ... ... бір ... ... Аналық тауықтардан
шыққан жұмыртқа белгілі темпиратурада инкубаторға 21-22 тәулікке жатқызады.
Кейіннен ... жас ... ... ... Шөжектерде өзін тамақтандыру
табиғи ынтасы болғанды. Жас тауық үйірмесінде шөжелер 120 күн (4 ай) ... ... ... үйірмеге жібереді, 5-6 ай өткеннен кейін оларды
негізгі үйірге, шөже ... ... ... Бұл ... өндіру
процессінің тиімділігі, барлық ... ... бар ... (жағдайлар, жем, құрал-жабдықтар).
Сонымен қатар өндірісттік цехтарда тауықтарды өндірісттік үйірге
бөледі, сол үйірде сататын ... ... Бұл ... ... ... бір ... 30 мың ... болады. Бұл жұмыртқалар арнайы
машинамен жиналып қоймаға жіберіледі, ол ... ... ... ... ... Оларды категорияларға сәйкес сұрыптайды: Үлкен
жұмыртқалар- 60 гр жоғары, І сорттық жұмыртқалар- 54 пен 60 гр ... мөр ... ІІ ... ... - 48 бен 54 гр ... көк мөр
қойылады; майда жұмыртқалар- 42 мен 48 гр арасында, «М» белгісі қойылады;
ал 40 гр ... ... бар ... сатуға жарамайтын болып танылып
оларды жем ретінде қолданылады.
Сатуға арналған жұмыртқалардың барлығы ... ... ... ... гофра ыдысына салады.
Өндірістің міндеті шарты- бұл санитарлық гигиеналық шарттарды қатаң
орындалуы, ол үшін ... цех ... ... және ... ... ... жабдықталған. Тамақтандыру технологиясы-
тамақтандыру мезгіліне сәйкес жасалынған арнайы технология арқылы жүзеге
асады. Комбикорм- жем, ... жем ... ... тұрады (бидай,
арпа, сұлы және т.б.), ... бұл ... ... дайындалатын
жем, оған- витаминдер, аскарбиналық және лимон қышқылдары, ас ... ... ... сары және ... ... ... ... және
т.б. Бұл жемдер құстың ауыруға төзімділігі мен жалпы саулығына оң ықпалын
тигізеді. Оларға ветеринариялық блокта арнайы дәрі ... ... ... ... ... ... басқа жағдайларға байланысты, оларды
қасаптық цехқа жіберіліп ары ... ... ... ... бір бөлігін сойып олардың етін сатуға жібереді.
«Оңтүстік құс» АҚ барлық ... ... ет ... ... лабороториялық бақлау жүргізіліп, жарамды өнімдерді тоңазытқыштарға
жіберіліп, ертесіне қайтадан нарыққа шығарылады.
Кез-келген кәсіпорынның негізгі мақсаты, ... пен ... ... пайдалану мен ... емес ... ... жою ... ... ... арттыру.
Жолға дұрыс қойылған есеп кәсіпорынның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз
ететін бірден-бір құралы. Оның ақпараттары технологиялық ... ... ... дер ... ... ... ... түседі
Тәуліктік шөжелер
120 күнге келіп түседі
немесе
Қайта өндіру цехы
Сызба 1 ... ... ... ... ... есебінің негізгі мақсаты- ... ... 1000 дана ... ... ... ... анықтау.
Бухгалтерлік есптің дұрыс жүргізілуін ... мен ... ... АҚ бас ... ... ... ... кәсіпорын үшін өндірісттік
есептің дұрыс ұйымдастырылғаны маңызды орын ... ал ол өз ... ... ... дұрыстылығына тәуелді болады.
«Оңтүстік құс» АҚ өндірістің толық ... ... ... Құс ... ... ... ... өндіріс негізгі
және көмекші болып бөлінеді. Сонымен қатар өндірісттік емес ... ... ... ... өнім ... және оны сату ... яғни
кәсіпорынның құрылуының негізгі мақсаты.
Осылайша «Оңтүстік құс» АҚ негізгі өндірісіне келесілер жатқызылады:
Кесте 1 - ... ... ... ... ... жүргізілетін цехтар атауы |Өнім атауы |
|1 ... ... | |
| ... ... ... 21-22 |Тәуліктік шөжелер |
| |тәулікте ашылуы | |
|2 |Жас құс ... |Жас ... |
| |120 ... ... ... | |
|3 ... цех. | |
| ... жұмыртқаны өндіру, оны сұрыптау, |Сататын жұмыртқа |
| ... салу | ... құс» АҚ ... ... ... болып табылғанымен, қосымша
өнім өндірісі де қолға алынған. ... ... 900 ... қосымша субшоттар
жүргізіледі, нақтырақ айтқанда 900-3, бұл шотта келесі цехтардың шығындары
көрініс табады:
1. Қасаптық цех;
2. Сүйек ұнының қайта ... ... ... ... ... ... ... ұнды шығару цехы;
5. Наубайхана;
6. Ыдыстық заттарды шығару цехы.
Қосымша өндіріс, негізгі өндірісті әр-түрлі ... ... ... ... және ... ... ... қатар негізгі
құралдарды жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету үшін ұйымдастырылған.
«Оңтүстік құс» АҚ қосымша өндіріске келесілер жатқызылады:
1. МЖШ ... ... ... ... ... ... ... Тракторлық парк;
5. Электірлік цех;
6. Қазандық;
7. Жұмыртқа қоймасы;
8. Жем дайындау цехы;
9. Санитарлық цех.
Сонымен қатар «Оңтүстік құс» АҚ ... ... мен ... ... ету шаруашылығы да бар:
1. ТКШ (тұрмысттық комуналдық шаруашылық);
2. ... ... ... ... құс» АҚ ... ... ... бар, ұзақ уақыт бойы бір
түрлі өнімді- ... ... ... ... ... типтегі кәсіпорындарды сипаттайтын негізгі ерекшеліктерінің бірі,
өнім көлемінің ауқымдылығы, яғни ... ... ... жүйе және ... ... ... ... өнім көлемінің ұлғайуы.
Әрбір кәсіпорынның іс-әрекеті өнімді ... ... ... ... ... ... түске табыспен жабу. Бұл
жұмысшылардың тарапынан ... және ... ... ... ... анықтау мен тауар сапасын жақсарту, тауардың
бәсеке қабілеттілігін арттырун талап етеді.
Бұл ретте бухгалтерлік есептің рөлі ... оның ... ... тұр: өнімнің ассортименті мен сапасына байланысты ... ... ... оның ... құнын төмендетудің жолдарын іздеу;
өндіріске кеткен шығындардың дұрыс есепке алынуын ... ... ... ... ... ... ... анықтау,
өндірісттік емес шығындарды жою және әртүрлі жоғалтуларды ... ... ... ... үшін ... құс» АҚ кешендік
шоттар жүйесін пайдаланылады, оның ... 90 ... ... ... кіреді:
900-1 - «Оңтүстік құс» АҚ негізгі цехтар ... ... ... - қосымша өнім түрлері бойынша шығындардың есебі;
920 - ... ... және ... ... бойынша шығындар есебі;
940 - ... ... ... - ... шығындар есебі.
Өнімді өндіруге кеткен шығындардың ... ... ... үшін
кәсіпорында келесідей ведомосттер қолданылады: № 10 ... ... ... шығындар» журнал-ордерге арналған №1 «900 шоттағы шығындар
есебін» жүргізу ... №10 ... ... ... № 3 ... шығындар есебі» ведомость; № 10 журнал-ордерге арналған №3 ... ... ... жазу ... ... ... болады:
- алғашқы құжаттар;
- өндірісттік есеп берілер;
- «Материалдардың (жалақының) шығарылуын ... ... ... ... ондіріске кеткен материалдардың, жемнің, шикізаттардың ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың жалақысы және жалақыдан ұсталынымдар көрсетіледі;
- «Негізгі құралдардың тозу ... ... және ... ... ... кестесі, бұл кестеде өндірістің ... ... ... ... ... ... «Материалды емес активтер бойынша тозу сомасын есептеу» кестесі, бұл
кестеде өндірістің шығындарына қосылатын материалды емес активтер ... ... ... 2 ... ... ... шығындар есебін ұйымдастыру
«Оңтүстік құс» АҚ өндірістің шығындары мен ... ... ... ... ... түрі бойынша жасалынады, осыған
орай шығындардың келесідей классификациясы қарастырылған:
1. Шикізат пен материалдар;
2. Технологиялық ... ... отын мен ... ... ... ... ... салық;
5. Құрал-жабдықтарды пайдалану шығындары;
6. Қосымша шығындар.
Бұл шығындар баптарына жекелей тоқталып қарастырып өтейік.
«Шикізат пен материалдар» ... ... өнім ... кіретін
пайдаланылған шикізаттар мен материалдар құны жатқызылуы тиіс. Осылай бола
тұра, ... ... ... байланысты (шығарылған өнім нақты
технологиялық процесс деп атай ... ... ... ... ... ... ... әр-түрлі дәрі-дәрмек пен витаминдаерді,
қоспаларды енгіземіз.
«Технологиялық мақсаттарға арналған отын және ... ... ... ... ... цех, қазандық, жанар-жағар май,
яғни негізгі өндірісттің технологиялық қажеттілігіне жұмсалатын шығындар.
Жылу энергиясының жоспарлық ... ... өнім ... жұмсалатын
нормасына сәйкес анықталады, соған қоса кей-бір отын түрлерінің (мазут)
көлік-дайындау шығындары ... ... ... ... қосалқы өндірістегі
пайдаланатын шығындардың құнын, қосалқы цехтардың калькуляция баптарына
енгізеді.
«Еңбек ақы» бабында өндірістегі жұмысшылардың ... және ... ... және ... ... ... негізгі
жалақысы өнімнің өзіндік құнына тікелей түрде енеді.
«Әлеуметтік ... бабы ... 20 % ... ... ... ... мөлшерлемесіне сәйкес бюджетке аударылу есебі жүргізіледі.
«Қосымша шығындар» бабы келесідей элементтерден тұрады:
1. Негізгі өндіріс амортизациясы;
2. Қосалқы ... ... ... ... ... ... ... жөндеу;
5. Есептеуіш техниканы жөндеу;
6. Күзетшілерді қамту;
7. Жалпы мақсаттағы ғимараттарды қамту;
8. Автокөліктерді қамту: жүк және ... ... ... ... ... ... Су ... Іс-сапар шығындары;
13. Материалды емес активтердің амортизациясы.
Көрсетілген қосымша шығынның баптары бірнеше шығын топтамасынан тұрады:
құрал-жабдықтарды қамту және пайдалану ... ... ... ... мен су ... ... ... қамту және жылумен қамту шығындары;
құрал-жабдықтардың тозуы және ... ... құс» АҚ ... ... ... кәсіпорын болып
табылғандықтан өз қызметін патент негізінде жүзеге асырады, соның есебінен
кәсіпорын ... ... құн ... ... 1 рет жыл ... ... ... есепті ұйымдастыру
Жұмыртқа өндірудің шығындары негізінен, тауықты өсіруге, ... ... ... ... ... көрініс табады, осының салдарынан
барлық құжат айналысы, жұмыртқаның өндіріс процессімен бірге ... ... ... ... ... ... жүргізіледі:
«Оңтүстік құс» АҚ өндірісттік есебтің алғашқы құқжаттарының қандай
нысандары арқылы ... ... ... Құс ... ... тұлғалар- бригадирлер, құсшылар және т.б., жүргізеді. Құстардың
қырылуы ... ... ... союы ... мен жануарлардың есептен шығу
актісі» арқылы жүзеге асады. Жануарлар мен ... ... ... арқылы жүзеге ... ... ... ... шығындарға немесе кінәлі тұлғаларға жатқызады. Құжаттардың
мәліметтері ... ... ... ... мен ... есеп ... және ... мал мен құстардың қозғалысы
жайында есеп беру жасалады.
Мал ... ... ... мен ... ... есеп
кітабында» жүргізіледі, бұл кітап мал мен құстардың қозғалысы жайында есеп
беруін жасау үшін ... ... Әр ай ... әрбір материалды жауапты тұлға
мұндай есеп ... ... ... Жазбаларды бухгалтерия
тексеріп: жем-күн саны, ведомостте көрсетілген жем шығындарына тең келуі
керек және ... ... есеп ... ... ... ... негізінде бекітіп қосымшалармен бірге бухгалтерияға өткізіледі.
Осы есеп берудің негізінде бас бухгалтердің орынбасары «Журнал-ордер №9»
және «Құстардың негізгі ... мен жас ... ... құжаттарын
толтырады. «Оңтүстік құс» АҚ құстар есебі 223 ... ... есеп ... есеп топтарына байланысты ашылады: жұмыртқалық
бағыттағы тауықтар, жас ... ... ... ... тауықтар,
жөндеу жас тауықтары, ет бағытындағы тауықтар, шөжелер, т.б.
Бас бухгалтердің орынбасары жасаған №9 журнал ордері ... ... есеп ... ... ... кезеңдегі жалпы құс ... ... ... жұмыртқаларды өндіру мәліметтері, аналық тауықтар
саны, ... ... саны ... ... ... Бұл ... бухгалтер мен басшы бекітеді. Сонымен қатар бас бухгалтер орынбасары
«Инкубация ... ... есеп ... ... Бұл ... шөжелердің
ашылу кезеңінде күн сайын жасалынады, яғни көктемде (наурыз, сәуір, ... ... үшін ... бригадирлердің есеп берулері мен № 9 ... ... Бұл есеп ... инкубацияға салынған жұмыртқалар саны,
ашылған жұмыртқалар саны, сатылған жұмартқалар саны ... ... ... ... бұл ... бас ... және ... бекітіп уақыты
қойылады.
Жоғарыда аталған барлық есеп берулерді бас экономистке тапсырып, кейіннен
бас экономист есеп берулердегі ... ... ... ... Сонымен
қатар «Жемді шығындау мәліметтері» есеп беру кезеңінің басы мен ... Оны бас ... ... бас ... мен ... ... экономистке тапсырады.
Бас экономист алған мәліметтері бойынша, құс басының қозғалысы ... ... 2 - ... ж. ... ... |Жыл ... + түскені ... ... | |
| | ... ... үйірмесі| |
| | 224 + 164,9 = 389,7 2,9 |
| |0,75 |
| |- + 268,7 = 268,7 5,8 2,16 |
| |224 + 268,7 = 493,5 8,7 1,17 |
| ... |
| |202,2 + - = 202,2 0,1 |
| |- + - = - |
| |202,2 + - = 202,2 0,1 ... ... құс ... есеп ... алынады. Және де
келесідей есептеулер жүргізіледі, ... ... ... ... 8,7-5,8=2,9; ал қырылу пайызы: 2,9/389,7*100%=0,75 жыне ... ... бас ... құс ... ... цехтағы қозғалысы және
жұмыртқалау туралы жылына бір рет талдау жасайды.
Жылына бір рет (қыркүйекте) ... құс ... ... ... санитарлық тазалау жүргізіледі.
Бас экономист жылына бір рет сатылған құстар, ... ... құс еті ... ... ... жалпы кәсіпорын бойынша
«өндірісттік көрсеткіштер» жасанды кестесін жасайды, оны бас бухгалтер мен
президент бекітеді.
«Оңтүстік құс» АҚ бас ... ... ... ... ... ... шығындар есебін жүргізіп отырады. Негізгі өндіріс есебі
бойынша 900 «Мал ... және құс ... ... ... ... ... толтырады. Бұл ведомостте әрбір құрлымдық ... ... ... әлеуметтік салық шығындары, еңбек ақы
шығындары, жалпы өндірісттік қажеттілікке жұмсалған шығындарды ... 221, 201, 206 және 223 ... ... ... ... ... 900 Кт 681, ... 221 Кт ... және ... ... ... есебі 920 шотта жүргізіледі, ал ай
соңында жинақталған сомаларды ... ... ... ... есебі
әрбір қосалқы цех бойынша жүргізіледі, кейіннен олар ... ... ... ... ... ... оны бас бухгалтер орынбасары әр
айда жасап отырады. Және келесідей проводкалар жасалады:
Дт 920 Кт 634, 671, 651, ... 221, 900, 930, 940 Кт 920, 801, ... ... ... құс» АҚ бас ... ... 930 ... шотында да есеп жүргізіп отырады. Және келесідей проводкалар
жасалады:
Дт 930 Кт 681, 634, 222, 221, 935, 671, ... 900 Кт ... ... ... ... ... құнының есебін
жүргізу үшін 80 бөлім «Сатылған тауарлар ... ... атты ... және ... ... пайдаланылады.
801 «Сатылған дайын өнімнің өзіндік құны» материалды өндірісттік салада
қолданылатын шот, яғни ... ... ... жұмыстардың нақты
сатылған өзіндік құнын көрсетуге арналған шот.
Кесте 3 - 801 шот ... ... ... аталуы |ДТ |КТ |
|- ... ... ... құны ... ... өнім | 801 | 221 |
|жіберілді: | | |
|- Акт ... ... ... ... мен | 801 |900,920 ... ... | | |
|- ... ... ... ... тауарлар мен |301 |701 |
|қызметтердің ... мен ... ... | | ... ... | | ... |301 |633 |
| - Есеп беру ... |801 |571 ... ... ... есебін жүргізу барысында «Оңтүстік құс» АҚ
әр ай соңында мәліметтер компьютерден баспаға ... Бұл ... ... барлық шығындар мен шығымдардың мәліметтері ... бас ... ... ... ... құс» АҚ-ң ... – экономикалық қызметінің жағдайы
Дипломдық жұмыстың мақсаты «Оңтүстік құс» АҚ –ң қаржылық тұрақтылығын
талдау.
Шымкент құс фабрикасы Шымкент қаласы және жақын ... құс ... ... ... ету ... 1963 жылы ... құс» АҚ Шымкент қаласын және облыс көлемінқұспен және құс
өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында, «ХХІ- партсъезд» атындағы ... ... ... құрылған.
Ол Шымкент қаласының солтүстік батысында № 12 шақырымында орналасқан.
Бастапқы құрылысы 80 мың бас құс; ... ... цехы 10 ... ... жас ... цехы 5 ... құрылған ал, балапан ашып
шығарылатын инкубация цехы 1962 жылдың наурызында іске қосылды.
Екінші кезектегі ... 12 ... ... ... ... ... жас балапандар цехы және қосымша ... ... құс сою ... жем қоймасы) 1967 жылы ... ... ... ... 50 мың дана жұмыртқа ... ... ... күші 250 мың бас орташа мекиен құс басын құрады.
1978 жылдан бастап бірнеше ... бері ... ... құру ... ... ... Құсханалар қайтадан құрылып, кеңейтілуде және құс
бастарын көбейту мақсатында инкубатор цехында жем ... ... ... талабына сай жабдықтар қазіргі заман талабына сай ... ... ... ... бастап бірнеше жылдар аралығында фабрикада көптеген
өндіріс объектілері жөндеуден ... ... ... ... ... ... шығаратын цех, ет-сүйек ұнтағын және жұмыртқа ұнтағын шығаратын
цехтар салынып, іске қосылады.
Табиғи газбен ... ... ... ... ... іске ... жаңа жабдықтармен жарақтандырылған. Сонымен бірге жұмыртқа
қорап жасау цехы, жұмыртқа ... ... ... ... шөп ... және ... ұнтағын дайындау цехтары да осындай жабдықтар ... ... ... ... ... газбен, су, электр жарығымен
қамтамасыз етілген.
Құсханалар құрылды және кеңейтілді, құстарды өсіру және ... ... ... ... ......... де шетте қалған жоқ 350-ден аса пәтер, «Птицевод» ... ... ... ... ... шаштараз, сауда орны,
асханамен бірге нан жабу цехы, мұсылымдар мешіті және христиандар ... ... ... құс ... ... ең жаңа заманға сай
техника мен технологиялық жабдықтарға қол жеткізумен ... ... ... және ... шет ел ... ... тығыз қарым қатынас
орнақты. Көне жабдықтардың орнына: 6 құсханаға ... ... жаңа ... сай автоматтандырылған жабдықтары Бельгияның
«Петерсим» ... ... ... және ... ... ... ... жұмыртқа салатын қорап жасау өндіріс
бойынша қазіргі цехтар жұмыс жасауда. Сонымен бірге ... ... ... ... ... жабдықтары мен осы фирманың тез мұздататын
агрегат тоңазытқыштары ... ... ... ... жем ... ... тез арада
анықтайтын жабдықтары және ... ... ... ... ерекше жабдықтармен ветеринарлық және зоотехникалық
зерханалары ... ... 4 - ... құс» АҚ ... 2004-2005 жылдың қаржы
шаруашылық қызметін талдау
|Көрсеткіштер |Бірлік |2004 жыл |2005 жыл ... /-, ... |
| ... | | | ... ... Өткізуден |Мың.тг. |357349 |268020 |-89329 |75 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... |308046 |236478 |-71568 |77 ... құны | | | | | ... ... табыс |Мың.тг. |49303 |31542 |-17761 |63 ... ... ... |36908 |44746 |7838 |122 ... | | | | | ... ... ... |12395 |-12304 |-25599 |106 ... ... | | | | ... | | | | | ... ... |% |3,5 |- |- |- ... Орта ... ... |450 |502 |52 |111,6 ... | | | | | ... Еңбек |Мың.тг. |794,1 |533,9 |-260,2 |62,3 ... | | | | | ... ... ... |15239 |42807 |27568 |280 ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... Қор ... |20 |8,5 |-11,5 |42,5 ... | | | | | ... мүлкіне салынған әрбір теңге табыс әкелі үшін осы қорларды
қозғалысқа ... ... ... пен ... үшін ... ... ... «Оңтүстік құс» АҚ кәсіпорынның 2004-2005 жылдың ... ... ... кестеде көрсетілген.
ІІ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Жабдықтаушылармен есеп айырысуды ұйымдастыру
«Оңтүстік құс» АҚ –ң өз ... және ... ... ... үшін ... материалдық – техникалық базасын жасайды, яғни өндіріске
қажет қорларын құрайды. Кәсіпорынды ... ... және ... ... ... жүргізіледі. Кәсіпорын өзінің ұдайы өндірісін
қамтамасыз ету үшін өнім ... ... ... ... ... отырады.
Демек, кәсіпорын жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу
үшін 671 ... және ... есеп ... шотын
пайдаланады, онда есеп айырысулар сомасының деңгейіне және ... ... ... ... ... ... ... материалдық, босалқы қорлар, атқарылған жұмыстар
мен қызметтер үшін есеп айырысу жүргізіледі. 671 – шоттың кредиті бойынша ... ... ... және ... ... кредитінен олардың төлемақысы
жазылады.
Өнім жүргізушілермен есеп айырысулар есебі арнайы нысандағы журналда,
машинограммада немесе тізімдемеде әрбір ... ... ... ... ... ал бұл өз ... әрбір құжат бойынша
есеп айырысуларды бақылап ... ... ... ... ... ... ... түскен жүктер есебі
журналына» тіркейді. Қоймаларға құндылықтардың түсуіне қарай журналда ... ... ... ... да, ... босалқы қорлардың немесе
түспеген жүктерді ... ... ... ... ... алынған
деректер негізінде келіп түскен күнін жазып қояды. Журналдың деректерін ... ... ... ... ... ... ... сондай-
ақ жол үстіндегі материалдық құндылықтардың сомасы бақыланады. ... ... ... ... ... кіріс ордерлері
материалдарды қабылдау туралы актілері ... ... ... ... ... қарай жазып отырады. «Ескерту» бағасына
шоттың төленуі, акцептен бас тартуы немесе ішінара акцептелген ... ... ... ... ... Журналға тек акцептелген сомасы
және басқалары жөніндегі мағлұматтар жазылады. Журналға тек акцептелген шот-
фактурасы ғана ... ... ... ... нөмiрiн көрсете отырып, түскен жүктердiң
акцептелген шоттары бухгалтерияға ... ... ... ... және ... есеп айырысу жөнiндегi есебi журналға
жазылады, ал ол үш кезең бойынша жүредi (журнал төменде келтiрiлiп ... ... ... ... ... және басқа да есеп
айырысу құжаттары келiп түскен кездегi жазулары жазылады. Бұл ... ... мен ... (шот-фактура) нөмiрi, жабдықтаушының
атауы, шот-фактурадағы акцептiң сомасы жазылады. ... соң ... ... ... ... станциядан (айлақтан) өзге
қалалардан түскен құндылықтарды алу үшiн ... ... ... кезеңде журналға қоймадан бухгалтерияға келiп түскен кiрiс
құжаттары (кiрiс ордерлерi, тауарлы-көлiктiк ... ... ... ... ... негiзiнде жазылады. Журналда осы
құжаттардың нөмiрлерi келiп түскен құндылықтардың есептiк ... ... ... ... ... алынған құны және тауарлы-материалдық
құндылықтар немесе өндiрiс шығындары есебi бойынша жекелеген шоттар шегiнде
төлем ... ... ... ... ... ... ... құжаттары мұқият тексерiлуi және төлем-тапсырмаларындағы (шот-
фактурадағы) материалдық құндылықтар санына сәйкес келуi тиiс. ... ... ... жабдықтаушының немесе көлiк ұйымының кiнәсiнен
құндылықтардың жетiспейтiнi ... ... ... ... ... сомасын 671 –шоттың кредитiнен 334-шоттың дебетiне ... ... ... ... ... есеп ... дейiн, яғни төлем
құжаттарын акцептеуге дейiн анықтайтын болса, онда оның ... ... ... ... құжаттарында акцептi азайтады.
«Оңтүстік құс» АҚ
________________
кәсіпорын, ұйым
Кесте 4 - 2004 æûëäûº à¶ïàíûíäà êåëiï ò¾ñêåí æ¾êòåðäiº åñåï ... ... ... ¶½æàòû |Òàóà𠶽æàòû (òàóàðëû-ê¼ëiê ... | | | ... ò.á.) ... | | | ... | | | | |
| | | |ʾíi |
| |ʾíi ... | |ʾíi ... ... À.Á. |5.02 |* |* |* |* ... À.Ñ. |* |* |* |* |* ... À.À. |22.02 |2 |* |* |* ... Ð.Ê. |* |* |* |* |* ... ... ... мен ... (негiзгi құрал-жабдықтарды
жөндеу, жүктердi ... су, ... ... ... есеп
айырысулар есебi бойынша операциялар да көрсетiледi. Жұмысты орындағаны
немесе қызметтi ... үшiн ... ... ... журналға
жазылғаны кезде, оның не үшiн берiлген шот-фактура ... ... ... оның не үшiн ... көрсетiледi.
Үшiншi кезеңде журналда шот-фактурасының төленгенi көрсетiледi. Төлем
туралы белгiлер банктегi есеп айырысу және ... да ... ... ... ... расталады. Бұл орайда, шоттың қай ... және ... қай ... ... (431, 441, 451, ... ... журналдық жиынтығы есептелiнедi және төленбеген шоттар
бойынша қалдықтары шығарылады.
Журналдың қорытындысы төрт ... ... ... ай ... ... басындағы, жол үстiндегi материалдар шегерiлiп тасталынады;
айдың аяғындағы жолүстiндегi материалдар шегерiлiп тасталынады; айдың
аяғындағы жол ... ... және ... бойынша барлығы рет-ретiмен
көрiнiс табады.
«Оңтүстік құс» АҚ
________________
к´ñiïîðûí, ½éûì
Кесте 5 2003 ... ... 671 ... æ´íå ... àéûðûñó» øîòûíûº êðåäèòi áîéûíøà åñåï æóðíàëû
|Òið|Åñåï |Æàáäû¶-òàóøû|Êiðiñ ... ... |671 ... ... ... ... |êðåäèòiíåí ìûíà ... | |(íå ... ... øîòòàðäûº |
|i |¶½æà-ò| | ... ... ... |û | | | | |
| | | | ... |222 |
| | | | | |3 | | |
|6 ... ... | | |24000 | | | |
|7 ... |21600 |7300 |42743 |6400 |11167 |7267 ... ... ... ... |Ò¼ëåãåíi æ¼íiíäå |
| ... ... ... ... ... |
| ... | | |
| ... | | |
| | | ... |441 |
| | | |ê¾íi | ... ... | |12700 |3.01 |12700 ... ... |13400 |7.01 |13400 ... кәсіпорындар | |17472 |* |* ... ... |24000 |24000 |25.01 |24000 ... |24000 |67572 | |50100 ... ìàòåðèàëäàð | | | | ... | |67572 |* |50100 ... және ... есеп ... ... ... корреспонденциясын қарастырайық:
- Тауарлы-материалдық құндылықтарды алғаны үшiн (ҚҚС есебiнсiз)
акцептелген шот-фактураларына: 201-208, 222-223 шоттары ... ... ... бiрге шот-фактурасына енгiзiлген ҚҚС сомасына 331 шоты да
дебеттелiп, 671 шоты кредиттеледi.
- Жабдықтаушылардың ... ... 671 – шот ... ... 432 ... кредиттеледi.
- Төленген шот-фактура бойынша қосылған құнға салынған салықтық сомасы
есепке алынады, ол кезде: 633 –шоты дебеттелiп, 331-шоты ... ... ... ... мен қызметтерi үшiн
акцептелген шот-фактурасына ... ... ... ... ... да жазулар мына ... ... ... ... табады:
126 «Аяқталмаған құрылыс» шоты іздерiнiң күрделi құрылыстары үшiн
жабдықтаушылар мен ... ... ... және қызметтердiң
құнына: негiзгi табындарды қалыптастыру үшiн, ... ... жас ... ... малдардың құнына;
301 «Алынуы тиiстi қарыздар» шоты сатып алушы тiкелей (транзитпен)
жеткiзген тауарлар құнына; ... ... ... ... ... ... ... «Дебиторлық басқа да қарыздар» шоты жабдықтаушыларға ... ... ... ... ... ... жабдықтау үшiн берiлген
аванстар» шоты, 352 «Орындалатын жұмыстар мен ... ... ... ... ... төленген аванстардың есепке қосылған
сомасына;
811 «Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сату бойынша шығындары»; 821
– «Жалпы және ... ... 901, 921, 931, 934, 936, 941, ... 948; 951 ... және басқа да шоттары бойынша кәсiпорынның
қабылдаған жұмыстары мен ... ... ... ... 671 – ... ... жазылған жазулар 301
«Алынуы тиiс шоттар», 351 «Тауарлы-материалдық запастары үшiн берiлген
аванстар» 422 ... ақша ... 422 «Чек ... ... 423 ... арнайы шоттардағы қолма-қол ақша», 431
«Ел iшiнде валюта шотындағы ... ... 432 ... валюта
шотындағы қолма-қол ақша» 441 «Есеп айырысу шотындағы қолма-қол ... ... ... ... ... қолма-қол ақша» шоттары бойынша
жабдықтаушылар мен мердiгерлердiң шоттарының тиiстi шоттардан ... есеп ... ... ... ... ай аяғында
671-шоты бойынша талданған қалдықтар көрсетiледi. Талдама есептiң құрылымы
негiзiнен жабдықтаушылармен және ... есеп ... ... туралы мағлұмат алуды қамтамасыз ету үшiн және есеп айырысуын
жедел бақылау үшiн мына ... ... ... атап ... ... ... есеп ... жөнiндегi жабдықтаушылардың құжаттарынан;
фактураланбаған қалған жабдықтардан; мерзiмiнде төленбеген есеп айырысу
құжаттары бойынша жабдықтаушылардан.
Талдамалық ... ... ... берешектердi анықтама түрiнде
көрсетедi: төлем мерзiмi келмеген, төлеу ... ... ... ... ... (соның iшiнде жүк айналымының нормативтен тыс мерзiмi).
Фактураланбаған жабдықтар есебi
Кейбiр жағдайларда келiп түскен материалдық құндылықтардың ... ... ... ... ... ... деп атайды. Фактураланбаған жеткiзiлiмдер фактуралған яғни ... ... ... ... тәрiздi әрбiр жабдықтаушылар
бойынша жеке көрсетiледi. Фактураланбаған жабдықтарды жазу үшiн үлгiлi түрi
М-7 «Материалдарды ... ... ... ... олар ... рәсiмделмеген материалдар, сондай-ақ, қабылдау кезiнде артық
шыққан тауарлық-материалдық құндылықтарға да жазылады. ... ... ... ... ... ... ... сторно етiлiп нөмiрi 6 журнал-ордерге шот-фактурадағы мәлiметтер
жазылады. Төлем жасалған, бiрақ айдың аяғына дейiн кәсiпорынның қоймаларына
түспеген тауарлық-материалдық ... ... ... ... ... ... 6 ... әдеттегi тәртiп бойынша жазу
жазылады. Айдың аяғында жолдағы материалдық ... ... ... «Келiп түспеген жабдықтаушы қоймасындағы жүк үшiн» деп аталатын
арнайы бағанасында ... ... ... жиынтықтарды шығарғаннан
кейiн жолдағы тауарлық-материалдық қорлардың құнын материалдық қорлар
шоттарына жазады, олар ... ... ... ... ... ... ескерiлiп отырады. Сөйтiп, жолдағы тауарлық-материалдық қорлар айдың
аяғында тиiстi шоттарда шартты түрде ... ... ... мен есеп ... ... дебиторлық қарыз болып
табылмайды. Келесi айдың басында жолдағы материалдардың қалдығы ... ... ... жазылады).
Жабдықтаушылар және қызмет көрсетушiлер мен есеп айырысулар ... ... ай ... ... және ... мен есеп
айырысу» деп аталатын шот ... ... ... көрсетiледi.
Талдамалық (аналитикалық) есептiң құрылымы ... ... есеп ... ... ... туралы мағлұмат алуды
қамтамасыз ету үшiн және есеп ... ... ... үшiн мына ... құны ... ... iс жүзiнде алынбаған (қабылданбаған) материалдық
қорлар, көрсетiлген қызметтер, орындалған жұмыс бойынша есеп айырысудан;
- ... ... ... ... есеп айырысудан;
- мерзiмiнде төленбеген есеп айырысулардан.
Жабдықтаушылармен және мердiгерлермен есеп ... ... ... ... корреспонденциясы берiледi.
Кесте 6 - Жабдықтаушы және мердiгерлермен есеп айырысу шоты бойынша
жүргiзiлетiн операциялар
|№ ... ... ... ... | |шот |шот |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... тауарлық-материалдық қорлар | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... | | |
| |- ... алу ... ... 222 |671 |
| |- ... ... ... ... | | |
| ... ... ... құн салығыны |331 |671 |
| ... | | |
|2 ... ... ... | | |
| ... | | |
| |- ... ... және іздеу |201-208,222 |671 |
| ... ... | | |
| |- ... құн ... ... |331 |671 |
|3 ... ... жұмыстары үшiн | | |
| ... ... ... ... | | |
| |- ... құнына; |126 |671 |
| |- ... құн ... ... |331 |671 |
|4 ... ... өнiм сату ... | | |
| ... ... үшiн ... ... шоты | | |
| ... ... ... көрсетiлетiн| | |
| ... ... өнiм ... | | |
| ... ... ... | | |
| |- ... қызмет құнына; |811 |671 |
| |- ... құн ... ... |331 |671 |
|5 ... мен ... | | |
| ... ... ... қызметке, | | |
| ... ... ... және ... ... | | |
| ... ... шаруашылық қажеттерi үшiн | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... және ... ... | | |
| |үшiн ... ... ... | | |
| ... және қызметтiң құнына; |901,911,921, |671 |
| | |934,821 т/б | |
| |- ... құн ... ... |331 |671 |
|6 ... ... ... | | |
| ... кезде кем шыққан (бүлiнген) | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... қатесi және т.б. |334 |671 |
| ... құн ... ... үшiн ... | | |
| ... ... ... | | |
|7 ... ... ... ... | | |
| ... материалдарды көрсету (шартта |201-208 |671 |
| ... баға ... | | |
|8 ... келген шот-фактураға | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... құны ... етiледi|201-208 |671 |
| ... ... | | |
|9 |- құны ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... |201-208 |671 |
| ... ... материалдардың | | |
| ... (бұл ... ... кiрiске | | |
| ... |201-208 |671 |
| |- ... ... ... бұл ... қызыл | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... | | ... ... ... ... жүргiзiлген | | |
| ... ... | | |
| |- ... ... |934 |671 |
| |- ... құн ... сомасына |331 |671 ... ... ... |671 |441 |
| ... | | ... ... ... ала |671 |351,352 |
| ... ... ... есептелдi | | ... ... ... ... жеке ... ... ... қорлар үшiн (қосылған құнға салынған салық есебiнсiз)
акцептелген шот-фактурасына:
Д-т: «Материалдар» немесе «Тауарлар» - деп ... ... ... ... мен есеп ... деп ... ... бұл тауарлар үшiн есептелген қосылған құн салығы сомасына:
Д-т: «¬осылған құнға салынған салық» деп аталатын шоты,
К-т: «Жабдықтаушы мердiгерлер мен есеп ... деп ... ... екi ... жазу ... шот ... қай ... төленгенiне қарай:
Д-т: «Жабдықтаушы мердiгерлер мен есеп айырысу» деп аталатын шоты,
К-т: «Ақшалар» деп аталатын шоты ... ... жазу ... ... ... ... тауарларды сатып алу
барысында төленген қосылған құнға салынған ... ... ... ... сату барысында есептелiнген бюджетке ... ... ... ... ... ... «Қосылған құнға салынған салық» деп аталатын шот,
К-т: «Орны толтырылатын қосылған құнға салынған салық» деп аталатын
шот түрiндегi жазуы ... ... ақы ... есеп ... ... ... элементі болып еңбектің күрделілігіне,
жұмысшылармен қызметкерлердің мамандық дәрежесіне қарай жұмыстың әр түріне
кететін ... ... ... анықтау болып саналады. Жұмыстың
күрделілігіне қарай еңбек ақының мөлшері тарифтік жүйеде ... ... ... ... ... ... табылады:
• Тарифтік кесте;
• Тарифтік еңбек ақы мөлшері;
• Тарифтік мамандық анықтамалары;
Көрсетілген жүйеге негізделіп жұмысшылармен қызметкерлердің ... ... ... ... ... Бұл кәсіпорын тарифте әрбір атқаратын
жұмыстың нақты түрлеріне мінездеме беріп, жұмысшылармен қызмекерлердің
өзіне ... ... ие ... ... ... ... мен ... де
мінездеме береді. Еңбек пен жалақының пайдаланылуын ... ... ... өнімділігін одан әрі арттырудың және жалақының үнемдеудің
қорын анықтау болып табылады.
Еңбек жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... орындалуын талдау басты орын ... ... ... бір ... ... ... өнімнің бір өлшемнің
еңбек сіңірілетін көрсеткіштерімен білдіріледі.
Қызметкерлерге ... ... ... мен ... ... ... ... жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай
тарифтік – біліктілік анықтамалығы, жұмысшылар кәсіптерінің тарифтік ... ... ... ... және ... да ... ... анықтамалығы, сондай-ақ ұйымдардың басшылары,
мамандары және ... да ... ... ... ... ... ... көрсетілген анықтамалықтарды, жұмысшылар
кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларын ... ... ... ... ... және ... тәртібін еңбек жөніндегі
уәкілетті мемлекетік орган айқындайды.
ҚР Еңбек Кодексінің 120 бабына сәйкес, ... ақы ... ... ... ақы ... ... немесе өзге де ... ... ... ... деп – ... ... уақыты үшiн еңбек ақының мөлшерi
немесе тарифтiк мөлшерлемесi бойынша еңбеккерлерге есептелiнетiн ... ... ... ... – өзiне берiлген тарифтiк мөлшерлемесi ... ... ... бойынша еңбеккерлерге еңбек ақы есептеу. Және ол сағат,
күн, ай тарифтiк ... және ... ... ... ... ... ... көбейтiп есептейдi) өндiрiледi.
Сыйақылы – мерзiмдi еңбекақы жүйесi және басқада ... ... ... ... ... кетуi және басқада оқиғалар
кезiнде жұмысшының орташа жалақысынан ... ... ... қызметшiнiң еңбек ақысының көлемi ... ... ... ... ... ... Және ... пен
сапалық көрсеткiштерi үшiн қосымша еңбек ақы сыйақылы – ... ... ... - ... анықтама жұмысшылардың жұмысын
тарификациялауға және ... ... ... пен жұмыс түрі бойынша разряд
беруге пайдаланылады.
Ал ... ... ... ... ... ... ... анықтауды қамтамасыз етеді бұл анықтамалар
бірыңғай және салалық болып келеді. Олардың ... ... ... үшін ... ... ... және белгіленуі мүмкін.
Ал меншік нысанына тәуелді кәсіпорындар еңбек ақы ... ... ... - ... ... ... ... шеше алады. Олар тарифтік-
мандандырылған анықтаманы қажет болған кезде ғана пайдаланады.
Кесiмдi еңбек ақы ... ... ... ала белгіленiп қойған деңгейде
әзiрленген өнiмнiң немесе орындалған жұмыстың ... ... ... баға ... жұмыс уақытында өндірілуге тиісті өнім көлемі мен
сапасына негізделіп ... ... ... бір жұмысты орындауға
керекті, яғни қажет болатын, адам/ сағат, адам/күн ... ... ... ... ... ... мынадай жүйелері бар:
• Тікелей кесімді
• Кесімді сыйлықты
• Үдемелі кесімді
• Акордтық
• Жанама кесімді
Тiкелей кесiмдi еңбек ақы ... – бір ... ... ... ... ... ... жұмысының бәрі тек қана еңбек
бағасымен есептеледі. Бұл жүйе ... ... ақы ... – бұл ... ... ... санын сол өнімнің бір данасына
қарастырылған яғни белгіленген еңбек бағасына ... ... ... - бұл ... ... төлемiн қарастырады,
белгiленген көрсеткiштi орындаған кезде ғана пайдаланады.
Кесiмдi - үдемелi (прогрессивтi) еңбек ақы төлемi. Еңбек ... ... ... ... ... ... үшiн көтермелеу ретiнде
пайдаланылады. Норма мөлшерiнде ... үшiн ... ... ... ... ... есептейдi, ал нормадан асыра ... үшiн ... ... ... ... еңбек ақы төлемi. Мұнда қосалқы және басқа да жұмысшылардың
еңбек ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың
төлем ақысына шаққандағы процентiмен анықталады.
Еңбек ақы төлемiнiң аккордтық жүйесi. Бұл жүйеде жұмысшылардың еңбек
төлемiн ... ... ... жұмыс көлемiнiң орындалуы және алдын
ала кешендiк жұмыстың тұтастай орындалуына ... ... ... ... ... ... төлемiнiң бұл жүйесi жұмысшылардың бөлек
топтары немесе бригадалардың бөлек ... үшiн ... ... және жұмыстың орындалу мерзiмдерiн қысқартуда, ... ... ... ету үшiн ... ... ... мөлшерін қолданыстағы нормаланған
тапсырмалар (уақыт нормалары, өнімдер) бағалар негізінде ... ал ... ... онда ол осы ... жұмыс үшін қолданып жүрген,
нормативті тапсырмалар мен баға тапсырмалар мен ... ... ... бұл ... бойынша аккордтық тапсырманы
мерзімінен бұрын орындағаны үшін сыйақы беру тәртібі ... ... ... және ... ... ... мен қызметкерлердің бәріне және
әрқайсысына бір айға төленуге тиісті еңбекақының ... ... табу ... ... бойынша өндірілген өнімдер мен істелген жұмыстарға және
қосымша төлемдер мен ... ... қоса ... ... ... одан ... ... сомаларды алып тастау керек. Жұмысшылар мен
қызметкерлердің табысын, оның ішінде табыстан ... ... ... ... ... ... сомаларын жинақтап, қорытындылауға арналған
құжатты есеп айырысу - ... ... деп ... Бұл тізімдеме әрбір цехтар,
бөлімшелер бойынша толтырылады. Еңбекақы жөнінде есеп айырысу - ... ... ... мен ... ... ... ... мен
басқа да төлем сомаларын және одан ұсталған сомаларды жинақтаушы құжат
болып табылады. Бұл ... ... - ... аты - ... ... ... негізгі және қосымша еңбекақылары ... сол ... ... және соңындағы кәсіпорынның жұмысшылар мен
қызметкерлерге қарыз сомалары көрсетіледі. Жұмысшылар мен ... ... ... - ... ... ... ұйымның кассасынан өзіне тиісті
еңбекақыны алып, қол қояды. Бұл ... ... ... ... есеп ... жүргізілсе, екіншіден, ол есеп ... ... ... ... ал ... осы ... арқылы
жұмысшылар мен қызметкерлерге олардың еңбегіне қарай ақы төлейді.
Кейбір ұйымдарда есеп айырысу - ... ... мен жеке ... есеп ... ... ғана ... Ол журнал түрінде
жасалып, негізгі және ... ... ... ... ... жұмысшылар
ман қызметкерлерге есептелген негізгі және қосымша еңбекақылары ... ... және ... ұсталымдарды есептеуге керекті
мәліметтері (лауазымды ... ... ... дәрежесіне сәйкес
тарифтік еңбекақысы,туған жылы, отбасы жағдайы, ... ... ... ... ... және шегерілетін сомалардың мөлшері,
қай уақытқа дейін демалатыны т.б.) көрсетіледі. ... ... саны бұл ... ... ... ... ... жарты жылға,
жылға) ашылғандығына байланысты болады. Тізімдеменің титулдық бетінде
жұмысшылар мен ... ... және ... ... ... ... ... барысында оның ең соңғы бетіне
жиынтық сомалары жазылады.
Кәсіпорындарда жұмысшылар және қызметкерлермен есеп айырысу ... ... ... ... есеп ... деп аталатын
синтетикалық, пассивті шотта есептеліп жүргізіледі. Бұл шот ... мен ... 10 ... - ... ... ... ... істеген жұмысы, атқарған қызметі,өндірген ... ... ... ... ... бір ... ретінде еңбекті
пайдалану бағытына қарай шығындарды есептейтін белгілі бір ... ... ... ... ... жатқызылуы керек. Сонымен қатар бұл туралы
еңбек қоры жайлы тиісті орындарға есеп берілуі ... ... ... ман өнім өндіру тізімдемелері, табельдер және тағы басқа алғашқы
құжаттар негізінде әр бөлімше бойынша есептелген еңбекақы олардың ... ... ... ... ... Бұл топтау журнал ... 3 және 4 ... ... ... ол кестенің сол жағында
дебеттелетін шоттар номерлері, ал оң ... ... - ... ... ... ... ... сомалары түрлері бойынша
бөлініп жазылады.
Жұмысшылар мен қызметкерлерге есептелетін еңбекақы сомасы ... ... ... ... ... ... тәртіпте
жазылады:
Дебет: «Тауарларды немесе жұмыстармен ... сату ... ... ... ... шоты, « Негізгі ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың еңбек
ақысы» шоты, «Әлеуметтік саладағы жұмысшылардың еңбекақысы» және ... ... ... еңбекақысы» шоттарының тиістісі,
Кредит: «Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу» шоты.
Басқарушылық әкімшілік қызметшілеріне ... ақы ... ... және 681-ші ... ... ақы ... есеп айырысу»
шот кредиттеліп, 821-ші «Жалпы әкімшілік ... шот ... ... ... ... болған сомма жұмыскерге касса арқылы қолма-қол
беріледі. Ал, құрылыс аймақтарындағы жұмысшылар мезгілге байланысты кесімді
еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... шоттарында есептеледі, яғни 902-ші «Өндіріс
жұмысшыларының еңбек ақысы» шот дебеттеліп 681-ші «Қызметкерлермен ... ... есеп ... шот кредиттеледі. Ал асфальтты –бетонды зауыт
және ... ... ... жөндеудегі жұмысшылардың еңбек ақысы 922-ші
«Көмекші өндіріс ... ... ... ... ... ... ... ақы бойынша есеп айырысу» шоттың кредиті бойынша
есеп айырысады.
Ал егер ... мен ... ... ... ақыдан салықтар
мен ұсталымдар есептелгенде:
Дебет: 681 «Қызметкерлермен ... ақы ... есеп ... 653 « ... ... және ... ақы ... қамтамасыз
ету бойынша есеп айырысу» шоты, 634-ші « Бюджетпен басқадай салықтар
немесе ... ... есеп ... ... ... ... « ... несиелік борыштар мен аударымдар» шоты,
303 «Сатып алушылар мен ... ... ... ... ... ... қатар жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбек ақы төленгенде:
Дебет: «Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу»
Кредит: ... шоты ... егер ... мен ... ... ... : ... әкімшілік қызметшілеріне 821-ші шот дебеттелініп
653 шот кредиттелінеді.
Жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы ... ... ... ... кестеде көрсетілген.
Кесте 7 - Жұмысшылар мен ... ... ... есеп ... ... ... операциялар
|№ |Операциялар мазмұны ... ... |
|1 ... мен ... ... ақы, ... | | |
| ... ... да ... ... | | |
| ... өндіріс жұмысшыларына; |902 |681 |
| ... ... ... |922 |681 |
| |- ... ... |932 |681 |
| |- ... бақару аппараты қызметкерлеріне; |821 |681 |
| ... ... ... ... ... |681 |
| ... жұмыскерлерге | | |
|2 ... ... ... ... есептеу; |685 |681 |
| |- ... ... ... ... ... |685 |635 |
| ... | | |
|3 ... ... ... ... |681 |686 |
| ... ... ақы қорына ұсталынатын соммаға; | | |
|4 ... ... ... ... ақыдан ұсалатын|681 |639 |
| ... ... ... | | |
|5 ... ... ... сот органдарының |681 |687 |
| ... ... ... ... бойынша | | |
| ... ... | | |
|6 ... ... ақысының олардың есеп беруі |681 |333 |
| ... ... ... | | |
|7 ... ... ... орнын |681 |333 |
| ... ... ... еңбек ақысынан | | |
| ... ... | | |
|8 ... ... ақысынан олардың алдыңғы |681 |333 |
| ... ... ... үшін ұсталатын | | |
| ... | | |
|9 ... ... ... ... |682,682 |687 |
| ... ... ақы ; | | ... ... мен ... ... ... |681 |451 |
| ... ақы, ... ... және ... ақы | | |
| ... | | ... |Лауазымды тұлға болып саналатын жұмысшылар мен |821 |682 |
| ... ... ; | | ... ... ... ... еңбек ақыдан |682 |639 |
| ... ... ... ... | | ... |Лауазымды тұлғаларға есептелген еңбек ақы |682 |451 |
| ... ... ... | | ... |Жұмысшылардың алдағы уақыттардағы демалыс |903,913, |685 |
| ... үшін ... ... ... |923,821 | ... ... есеп ... ... міндеттемесі мемлекет алдындағы әрбір салықтөлеушінің мінлс і
болып табылады және ол ... ... ... ... ... ... №209-11 Қазакстан Республикасының "Салі.ік
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы" (өзгертулермен ... ... ... ... ... сәйкес жеке және заңды
түлғалардан алынатын салықтар мемлекеттік бюджетті толықтырудың ... ... ... ... ... және ... бюджетке түсетін
салықтарды, алымдар мен ... және ... да ... ... ... Республикасы заңдарымен реттелетін кеден баж салығы,
алымы мен төлемдерін қоспағанда, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Салық кодексі салықтардың толық тізімін, оларды есептеу тәртібін, салық
салу объектілерін, салықтың негізгі ... ... ... ... ... мен ... да ... төлемдер деп Кодексте белгіленген
тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесіне төлеушілерден
аударылған (бөлінген) ... ... ... және баскд да міндетті төлемдерді енгізу және
аудару немесе тоқтату құқығы Қазақстан Республикасының заң ... ... Бұл ... тек қана ... ... езгерістер
мен толықтырулар енгізу арқылы жүзеге асырылады.
Салык төлеуші, салық міндеттемесін орындау барысында, салық салынатын
объектісін, салық базасын, салық ... ... ... ... ... Бұл кезде: салық салынатын объектісі және салық салумен байланысты
обьектілері: мүлік және ... ... ... егер де олар бар ... ... ... міндеттемесі де пайда болады;
Салық базасы деп кұкықтық, физикалық базасын айтады және де салық салу
объектісіне басқа да ... ... ... ... жатуы мүмкін. Салық
базасының негізінде салық сомасы жөне басқа да ... ... ... салық базасының өлшем бірлігіне есептелген салық
деңгейі болып ... ... ... ... ... ... ... салық базасының өлшем бірлігіне қарап белгіленеді.
Салық кезеңі — бүл уақыт кезеңі, әрбір салық түріне және ... ... да ... ... ... етіп ... сол
кезең біткеннен кейін салық базасы анықталынып бюджетке төленуге ... пен ... да ... ... ... ... салық заңы - мүліктің кірістелген және
тауарды сату мақсатында жөнелтілген, ... ... ... ... ... ... мен ... табысының кезеңіне
қарамастан, салықтық есептің әдісіне орап есептеу ... ... ... ... ... етіп ... ... мен басқа да
бюджетке төленетін міндетті төлемдердің сызбасы теменде көрсетілген.
Кәсіпорынның бюджетпен есеп айырысу операциялары 63 ... ... ... ... есепке алынады. Бұл бөлімшеге: ... ... ... 632 ... ... табыс салығы",
633 "Қосылған құн салығы", 634 "Бюджетпен ... есеп ... ... ... ... табыс салығы. Корпоративтік табыс салығы бойынша
бюджетпен есеп ... 631 ... ... ... табыс салығы" деген
пассивтік шотында жүреді.
Кесте 8 - Корпоративтік табыс салығы бойынша бюджетпен есеп ... ... ... ... ... кезең |
|табыс салығын |салынатын | | ... ... | | ... түлға, |Салық | ... жыл ... ... | | ... ... | | ... | | | ... ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| ... кезінде | | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... | ... жыл ... ... | | ... ... | | ... үшін жер | | | ... тің | | | ... ... | | ... ... | | ... ... |Салық | ... ... ... | ... жыл ... |табыс | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... ... | | | ... | | | |
| ... ... | | ... төлем |Төлем кезінде |15%-марапаттау мен | ... ... ... ... үлесінен алынған | ... ... салы ... ... | ... |натын салықтар|10 % - тәуекелділіктен | ... ... | ... ... ... ... | ... төленетін, | |
| | ... ... | |
| | |5% - ... | |
| | ... ... келісім| |
| | ... ... ... |
| | ... ... | |
| | |5% - ... | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... ... |
| | |2096- ... да ... | ... ... салығының салык, салынатын негізгі объектісі салық
салынатын табыс болып табылады, оның деңгейі жылдық ... ... ... ... ... арқылы қызметін жүзеге асырмайтын, резидент
еместерді қоспағанда) арасындағы айырмасы арқылы анықтайды:
Салық салынатын табыс = ... ... ...... табыс жиынтығына: жөнелтілген өнімдер, атқарылған жұмыстар
көрсетілген қызметтер және баска да ... ... ... ... (алғанына) жататын ақшалай немесе басқа қаражаттар, өзара ... ... ... ... ... ... не жанама түрінде
шығындарды өтеу жіберілген каражатгар кіреді. Кәсіпкерлік қызметтерден
түсетін кірістерге: ... ... ... ... ... кірістер;
ғимараттарды, қондырғыларды сату, кезінде құнының ... ... ... активтерден инфляцияға байланысты ... ... ... алу ... ... ... ... да
сатудан түскен тыс кірістер, соның ішінде: ... ... ... ... ... ... мен; ақша ... мүліктерді
жалға беруден түсетін кірістер; роялти; мемлекеттен және басқа да ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметгсн немесе оның
кызметін шектеуден.алынған кірістер; қарыздарды есептен шығарудан түскен
кірістер және т.б. ... ... ... ... шеккен зияны олардың құнын өсірудің есебінен
отеледі, бұл шара мүмкін болмаған жағдайда оның ... ... үш ... ... қалдырылуы мүмкін.
Корпоративтік табыс салығын есептеген кезде 851 шоты ... ... ... Бұл ... ... бір рет ... табыс салығын бюджетке телеген кезде оның ішінде
аванстық големін қоса ... 631 шоты ... 441 шоты ... ... ... бойынша және 632 шотының кредиті бойынша кейінге
қалдырылған ... ... ... ... ағымдағы кезеңде уақытша
;ійырмасының жойылғанын, ... ... ... ... Жыл соңында табыс салығы бойынша жүмсалған шығыс ... ... ... және 851 шоты ... ... ... ... және сонымен байланысты есеп
айырыеулар. Кейінге қалдырылған ... ... үшін 632 ... ... салығы" шоты арналған. Бүл шотта бухгалтерлік және салық
есебінің ... ... ... пайда болған уакытша сомалары
көрсетіледі.
Бухгалтерлік есепте табыс пен зиян есеп саясатында қаралған және есеп
стандарттармен ... ... ... қаржылық-шаруашылық
қызметінің нәтижесі анықталады. Салықтық есепте табыс пен зиянның сомасы
бухгалтерлік ... ... ... салыстырылып, солардың арасындағы
лііырмасына тиісті түзетулердін. көмегімен анықталады.
ІІІ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ АУДИТІН ... ... және ... ... есеп айырысу аудитiнiң
бағдарламасы
Аудиторлық қызмет деп келiсiм-шарт жґне ... ... ... ... және ... қаржылық есеп беруiн және бухгалтерлiк
есебiн тәуелсiз тексеру бойынша жүргiзетеiн ... ... ... ... ... тексерудiң мақсаты және негiзгi принциптерi №1 «қаржылық
есеп берудiң аудитiнiң мақсаты және жалпы ... ... ... ... сай ... Аудиторлық қызметтiң басты мақсаты
бухгалтерлiк есептi жүргiзу ... ... ... ... және ... жатқан тұлғалардың бухгалтерлiк есеп
беруiнiң нақтылығы туралы өз ойын бiлдiру болып табылады. ... ... ... ... есеп ... ... мақсаттар үшiн тексеру болып
табылады:
• есеп берудiң нақытылығын дәлелдеу ... ол ... ... ... ... ... тексеру кезеңде кәсiпорын қызметтерiнiң қаржылық
нәтижелерi, шығын және ... ... есеп ... және есепте
нақты, толық және дәлелдi көрсетiлуiн тексеру;
• жарғылық капиталды, ... және ... ... есеп ... ... және ... ... ережелердiң
реттейтiн заңдылық және нормативтi құжаттардың орындалуын ... ... ... және ... ... ... резервтердi және
жалға алынған көздердi тиiмдi қолдану үшiн ... ... ... ... бар:
• бухгалтерлiк есеп берудiң, есептiк кадрлардың мамандану, ақпаратты
іздеу сапасының деңгейiн, бухгалтерлiк жазулардың ... ... ... ... жою: оның ... әсiресе, есеп берудiң көрсеткiштердiң
ақиқаттылығына әсер еткен қаржылық нәтижелерiне ... ... жою ... ... беру жолымен кәсiпорындарға
көмек көрсету;
• өткен фактiлердi және қазiргi уақыттағы жағдайларды ғана емес, ... ... ... әсер және ... нәтижеге әсер ете алатын
болашақтағы оқиғаларды бағалау қажеттiлiгi.
Соңғы кезде ... ... тағы бiр ... функция пайда
болды – ол кәсiпорынның мүддесiн салық органдарында және арбитражды ... және ... ... ... ... ... ... көрсеткiштерiнiң бiрi
болып дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысудың жағдайы ... есеп ... есеп ... ... ... ... және
еңбек сиымдылығы жоғары аудиторлық тексерудiң сатысы ... ... және ... ... ... ... ... қызметiнiң тексерудiң тек бiр бөлiгi болып табылады.
Оның мақсаты – кәсiпорынның қолданып ... есеп ... ... ... әрекеттi нормативтiк актiлерiне сәйкестiгiн
анықтау болып табылады. Жабдықтаушылармен және сатып ... ... әр ... орын ... ... келесi шығындарды жатқызуға
болады:
• ары қарай сату ... ... ... ... ... алу;
• басқа кәсiпорындарымен көрсетiлген қызметтердi төлеу;
• сырттан тыс кәсiпорындарға қызмет көрсету.
Жабдықтаушылармен және сатып алушылармен есеп айырысу ... ... ... ... ... және ... қарыздардың нақтылығын анықтау;
2. мерзiмi өтiп кеткен кредиторлық және дебиторлық қарыздардың бар болуын
анықтау;
3. талап ету уақыты өтiп ... ... және ... ... талап ету уақыты өтiп кеткен кредиторлық және дебиторлық ... ... ... өткiзу түрiне және өткiзудi анықтаудың қабылданған үдiсiне тәуелдi
кредиторлық және ... ... ... ... ... ... ... шығарудың негiздiлiгiн және дұрыстылығын тексеру.
Жабдықтаушылармен сеп айырысудың аудитiнiң ақпарат көздерi болып
келесiлер табылады:
• Синтетикалық есептiң және есеп ... ... Есеп ... ... және ... ... ... Есеп айырысулардың есебi бойынша бастапқы құжаттар (наклоднойлар, шот-
фактуралар, келiсiмдер).
Осы мәселелердi аудитор зерттеп, ... баға ... ... өз ойын ... және есептiң ... ... және ... бұзушылықтарды туралы ұсыныстарды беру қажет.
Аудиттi жүргiзудiң алдында аудитор субъекттiң ... ... ... ... ... жоспарлауды аудиторлық тексерудiң
маңызды және жауапты сатысы ретiнде қарастыруға болады, ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Аудиторлық тексерудi жоспарлау №3 «Аудиторлық ... ... ... асады. Аудиттiжоспарлаудың тиiмдi схемасы келесi сатылардан тұруы
қажет.
• Алдын-ала ... ... есеп ... ... Iшкi ... ... бағалау;
• Елеулiк деңгейiн бекiту;
• Аудиторлық таңдамаларды құру;
• Аудиттiң бағдарламасын және жалпы жоспарын дайындау.
Аудиттiң алға ... ... сай ... әр ... ... өз ... бар. Жоспарлаудың әр сатысының ... бұл ... ... ... аудиторлық дәлелдемелердi алуға
және аудитордың жұмыс құжаттарын жүргiзуiне білемiз.
Жабдықтаушылармен және сатып ... есеп ... ... жасай отырып, аудитор бухгалтериямен бақылауға бұрын жатпаған
немесе аз бақыланатын аудандарды тексеруге өз күшiн бағыттайды.
Бағдарламаны жасай отырып, ... ... ... әдiстерiн
қолданатындығын анықтайды. Жабдықтаушылармен және сатып ... ... ... ... ... ... сәйкестендiрудi, сканерлеудi,
құжаттық тексерудi, дәлелдеудi қолданыла алады.
Кесте 9 - Жабдықтаушылармен және сатып алушылармен есеп ... ... ... ... кјзi ... есеп айырысуларды тексеру баµдарламасы |
|1 ... ... ... |
| ... ¶абылдау (сатып |тјлем-талап ¶Ѕжаттарлы, кiрiс ¶Ѕжаттары |
| |алу) ... ... ... | |
| ... жґне бар ... | |
| ... | |
|2 ... ... ... ... |
| ... ... жґне саны|актiлер,темiр жол станцияларыныє |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... уа¶ыттылыµын жґне|тiркелген талап арыздары (заявление), |
| ... ... ... |жабды¶таушыларµа, темiр жолµа немесе |
| | ... ... ... ... №8 |
| | ... сапа жґне ... сґйкес |
| | ... ... ... Бас кiтап жґне |
| | |т.б. |
|3 ... ... ... ... ... ... кiрiс |
| ... жабды¶таушылармен ¬¬С |¶Ѕжаттары, №6 журнал-ордер, салы¶ты¶ |
| ... ... ала ... ... ¬¬С ... ... |
| ... жґне тапсырыс |декларация, №5 журнал-ордер, Бас Кiтап |
| ... есеп ... ... т.б. |
| ... тексеру | |
|4 ... ... ... ... ... |
| ... ... |регистрлерi |
| ... ... | |
| ... | |
|5 ... жґне ... ... ... |
| ... ... ¶арыздардыє|¶айтарµан жауаптары, Келiсiм-шарттар |
| |на¶тылыµын, негiздiлiгiн, ... алу, ... ... ... ... жґне ... |трастты¶ фъючерстiк жґне т.б.), |
| ... ... ... орындалµан |
| | ... ... ... №6 |
| | ... Бас Кiтап, баланс жґне |
| | |т.б. |
|6 ... ... жґне ... ... ... |
| ... ... жґне |шот-факутралар, тјлем тапсырмалары, |
| |жЅмыстарды кiрiске ... ... ... ... есебiнiє |
| |толы¶тылыµын жґне уа¶ыттылыµын |карточкалары, материалдарды ... алу |
| ... ... ... №6 ... Бас |
| | ... ... жґне т.б. |
|7 ... ... ... тјлем-талап ¶Ѕжаттары, |
| |жасаудыє ... |№6 ... Бас ... ... |
| ... есеп | |
| ... ... | |
| ... ... сай ... |
| ... | ... алушылармен есеп айырысуларды тексерудiє баµдарламасы |
|1 ... ... ... |Келiсiм-шарттар, шот-фактуралар жґне |
| |рґсiмдеудiє бар болуыныє жґне |шыµыс ордерлерi |
| ... ... ... | |
|2 ... жґне ... |301-303 шоттары бойынша Бас Кiтап, №11, |
| |есептiє дЅрыстыµын ... |№7, №8 ... ... ... |
| | ... сатып алушылармен тапсырыс |
| | ... есеп ... ... |
| | |алу ... ... ... |
| | ... |
|3 ... есеп ... ... тѕгендеу актiсi, есеп |
| |тѕгендеу ... ... ... ... ... |
| ... жаµдайын тексеру |дебиторларды хаттары |
|4 ... ... ... |311 «Кѕмґндi ¶арыздары бойынша |
| ... ... ... шоты бойынша Бас Кiтап, №10 |
| |негiздiлiгiн тексеру ... Бас ... 30 ... |
| | ... жґне ... берушiлердiє |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ¶арзыды есептен шыµарудыє |
| | ... ... ... |
|5 ... ... |№11 ... ... алушылармен жґне|
| |операцияларын бейнелеудiє, |тапсырыс берушiлермен есеп айырысуларды |
| ... ... жґне ... алу ... ... Бас |
| ... есеп ... 301-303 шоттары бойынша |
| ... ... ... есеп ... |
|6 ... талаптарды Ѕсынуды|Сатып алушылармен тѕзiлген |
| ... оны ... ... ... жiберiлген|
| |дЅрыстыµын, уа¶ыттылыµын жґне |талап-хаттары |
| ... ... осы | |
| ... ... ... | |
| ... | |
|7 ... шоттар ... ... ... |
| ... дЅрыстыµын|есептiє регистрлерi |
| ... | ... және ... ... есеп ... өнiмдi сатып
алу және өткiзу операциялары бойынша аудиттiң ... ... ... ... ... процедуралардың тiзiмiн бiлдiредi.
Тексеру барысында келесiлердi анықтау қажет:
• өнiмдi жабдықтау келiсiм-шарттары төзiлгендiгiн;
• жабдықтаушыларды және сатып алушылардың қарыздарының ақиқаттылығын, ол
есеп айырысуды түгендеу ... ... ... ... 671 шот және 30 ... ... бойынша бухгалтерлiк проводкаларды
жүргiзудiң дұрыстығын;
• 671 шот және 30 ... ... ... ... ... журнал-ордердiң, бас кiтаптың және баланстың жазбаларына
сәйкестiлiгiн.
Анықталған сәйкессiздiктер ... ... ... себептерiн,
сипатын және елеулiгiн анықтайды.
Тексеру мақсаты үшiн iшкi бақылау ... ... ... есеп ... және ... ... жiктелуi мүмкiн.
Iшкi бақылау құралдарын кешеннiң бағалауын жүргiзу нәтижесiнде аудиторлық
дәлелдемелердi алады. Аудиторлық ... алу №5 ... ... (ережесiмен) реттеледi.
Бақылау саласына менеджменттiң философиясы және жұмыс стилi, ұйымның
ұйымдастырушылық құрылымы, ... ... ... iшкi ... және ... ... операцияларды орындалуын бақылаудың
басқару әдiстерi, кадрлық саясатын, ... ... әсер ... ... ... сыртқы бақылаушы құрылымдардың тексерулерi)
жатады.
Бақылау саласының маңызды сипаттамасы болып ... ... ... білу ... ... ... ... қызметкерге қателiктi
жабуға немесе ақпаратқа кедергi ... ... ... ... мүмкiн емес болады. Жабдықтаулар бойынша ... және ... ... ... ... аудитiне
қатысты келесiлер нақты шектелуi қажет:
... ... ... ... ... ... қызмет ету
перспективаларын зерттеу;
• тауарларды жөнелту және келiсiмдiк мiндеттемелердi орындау;
• өткiзу бойынша ... ... ... ... ... ... бақылау.
Бухгалтерлiк есеп жүйесiне жасалған операцияларды есепте және есеп
беруде ... ... ... ... ... үшiн бекiтiлген
бухгалтерлiк есептiң және есептiк регистрлердi жүргiзудiң принциптерi және
ережелерi жатады.
Кесте 10 - ... және ... ... есеп
айырысудың iшкi бақылауын ұйымдастыруды тексеру тестiлерi
|№ |Аудит процедуралары ... ... |
| | ... |Ия |Жо¶ | |
| | |жо¶ | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... ... | | | | |
| ... алу жґне сату ... | | | | |
| ... ... ... жґне бар| | | | |
| ... ... | | | | |
|1 ... ... бойынша | | | | |
| ... жґне ... | | | | |
| ... ... бар ма? | | | | |
|2 ... ... ... | | | | |
| |ме жґне олар ... ... ме? | | | | |
|3 ... мерзiмiне тґуелсiз | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... ме? | | | | |
|4 ... жґне шыµыс ¶Ѕжаттары дЅрыс | | | | |
| ... ма? | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... жґне саны ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... дЅрыс рґсiмделуiн тексеру | | | | |
|1 ... ... ... | | | | |
| ... ма? ... жо¶ болса, онда | | | | |
| ... ¶ай ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... бар ма? | | | | |
|3 ... мiндеттемелердi | | | | |
| ... ѕшiн ... | | | | |
| ... сатып алушыларµа айыппЅл | | | | |
| ... ... ма? | | | | |
|4 ... жґне алынµан айыппЅл | | | | |
| ... ... ... | | | |
| |iшкi ... ¶ызметi тексередi ме? | | | | |
|5 ... ... ... ґр | | | | |
| ... ... ма? | | | | |
|6 ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... келмейтiн туарлы-материалды¶ | | | | |
| ... ... ... негiзiнде | | | | |
| ... ме? | | | | |
| ... ... жґне | | | | |
| ... ... жґне ... | | | | |
| ... ... ... жґне | | | | |
| ... ... | | | | |
|1 ... ... | | | | |
| ... ... ... ... алу | | | | |
| ... ... ме? | | | | |
|2 ... ... ... | | | | |
| ... ... ... ... iшкi ба¶ылау | | | | |
| ... ... ме? | | | | |
|3 ... ... ... материалды¶ | | | | |
| ... ... ... ма? | | | | |
|4 ... ... жґне ... баµа | | | | |
| ... ѕшiн ... баµа ¶олданылады ма?| | | | |
|5 ... ... ... | | | | |
| ... ... бухгалтер | | | | |
| ... ма? | | | | |
|6 ... ... ¶абылданып алµан жѕктi | | | | |
| ... ... ... салмаµын | | | | |
| ... ... ... ... ... | | | | |
| ... ма? | | | | |
| ... жґне ... | | | | |
| ... ... ¶арыздардыє | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | |
|1 ... жґне ... | | | | |
| ... ... ... есеп | | | | |
| ... келiсiм-шарттарµа, | | | | |
| ... ... сай ... ме? | | | | |
|2 ... ... ... жґне | | | | |
| ... тапсырыс-келiсiм-шарттары| | | | |
| |бар ма? | | | | |
|3 ... жґне ... | | | | |
| ... есеп ... | | | | |
| ... ма? | | | | |
|4 ... ... ... | | | |
| ... | | | | |
|5 ... ... жабды¶таушылар | | | | |
| ... ... ... ... ма? | | | | |
|6 ... жґне ... | | | | |
| ... есеп ... ... | | | | |
| ... ма? | | | | |
| ... ... ... жґне | | | | |
| ... ¬¬С ... ... ала| | | | |
| ... ... жґне ... | | | | |
| ... есеп ... | | | | |
| ... ... | | | | |
|1 ... ... отырып | | | | |
| ... есеп ... | | | | |
| ... ... iшкi ба¶ылау| | | | |
| ... ... ме? | | | | |
|2 ... шыµындарына вексельдi пайыз| | | | |
| ... ма? | | | | |
|3 ... ... ... ¶арыздар | | | | |
| ... ... ... материалдары | | | | |
| ... ¬¬С ... ... бар ма? | | | | |
|4 |¬¬С ... ... ... | | | | |
| ... ... ма? | | | | |
| ... ... жасаудыє | | | | |
| ... ... есеп | | | | |
| ... ... есеп | | | | |
| ... сай ... ... | | | | |
|1 |Осы ... ... тґн | | | | |
| ... операциялардыє | | | | |
| ... (671 жґне 301-303 | | | | |
| ... ... жґне ... | | | | |
| ... ... ба? | | | | |
|2 ... жґне ... | | | | |
| ... есеп айырысуды есепке алу | | | | |
| ... ... ... бас | | | | |
| ... ... ме? | | | | |
|3 ... жґне сатып | | | | |
| ... есеп ... ... | | | | |
| ... ... жѕргiзiлуiн iшкi ба¶ылау | | | | |
| ... ... ме? | | | | ... ... бойынша есеп айырысуларды тексерудің бағдарламасы
Ішкі аудит қызметкерлері аудит процедураларының ретін ғана емес,
тексеру бағдарламасына сәйкес құжаттарды ... ... де ... ... ... ... қандай бөлім, пункт, жол бар екенін білу. Әсіресе, соңғысы
бір құжаттың қорытынды ... ... ... жазуының негізі болып
табылғанда.
Кәсіпорында ішкі аудитті жүзеге ... реті 4 ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік балансынан,
есеп берудің ақшалай формасынан бастау керек.
Келесі тексеру деңгейі Бас кітап ... ... ... ... тиісті шоттар жазуларын, олардың бухгалтерлік балансқа және
есеп беруде дұрыс ... мен ... ... Бас ... қай журнал-ордерден аударылғаны тексеріледі, ол үшін еңбекақы
есебі бойынша журнал-ордер ... ... ... №10 ... еңбекақыны есептеу жазуларының негізі есептесу-төлем тізімдемесі
болып табылады.
Келесі тексеру деңгейі құрама құжаттар. Әр ... ... ... жазулары үшін, сәйкес журнал-ордерлер жолдары үшін негіз болып
табылады. ... қай ... қай ... ... ... ... ... Осылайша есептесу-төлем тізімдемесі:
1.Еңбекақы есептеу аудитін;
2.Еңбекақы бойынша есеп айырысу аудитін;
3.Еңбекақы бойынша салықтық аударымдар аудитін
тексеруде қолданылады.
Тексерудің 4-деңгейіне ... ... ... ... ... ... ... есеп көрсеткіштерін жиі
салыстырады.Кестеде алғашқы ... ... болу ... ... 3 ... Осы ... әрқайсысы аудитор үшін бірдей маңызды. Бірақ ... ... ... дұрыстығына әртүрлі топтағы адамдар жауапты.
Сол үшін аудитор жіберілген ... мен ... ... және ... ... керек.
Кесте 11 - Кәсіпорында ішкі аудит қызметін жүзеге асыру реті
|Тексеру |Құжат ... ... ... ... ... |құжаттардың атауы |жазулар. |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... ... 15 ... 3 жол 31,32,33 салық |
| |баланс. ... ... ... ... ... ... | | ... |
| | ... ... ... 1-пункт 1,2. |
| | ... ... есеп ... ... есеп |
| | ... ... №3. ... |
| | | ... және |
| | | ... ... ... | | ... ... ... | | ... ... |
| | | ... да ... | ... |02 жолы ... ... |
| | ... ... ... құны |
| | ... ... есеп ... |
| | ... | |
| | ... 100.Жалпы жылдық |Декларацияға қосымша |
| | ... пен ... ... ... ... |
| | ... ... |декларация.Қосымша -14 |
| | ... ... ... ұсталатын |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | ... |№ 14,15,16,17,18,19,20 |
| | ... ... |
| | ... | ... |Бас ... ... шоттары. |681,651,652,,661,662,682,68|
| | | |5,686, |
| | | |687 ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... дебет,кредит |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... ... ... кредит |Есеп беруші тұлғалар |
| |,9 ... ... 333 ... ... ... |
| ... ... және |сомасы.441,451 т.б. ... |
| | ... ... есеп ... |
| | ... ... | |
| | |№8 ... ... ... да ... |
| | | ... жол |
| | | ... |
| | | ... ведомостьке сәйкес.|
| | |№10 ... ... ... 902,912,922,932. |
| | ... ... 451,441 т.б. |
| | ... | |
| | |№9 ... ... |682 шот |
| | | ... ... |
| | | |687 шот ... да |
| | | ... ... |
| | |№4 ... ... ... несиеге зат |
| | | |алу. |
| | |№1 ... ... ... ... |
| | | ... |
| | |№2 ... ... ... бойынша ақша |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |1.Салық аударымдарының |Қызметкерлердің жеке |
| ... ... ... ... Есеп ... |
| | ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... ... кадрлар есебінің|
| | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | ... ... есеп ... өндіру туралы |
| | ... ... ... ... ... | | ... ... реестрі. |
| | | ... ... ... |
| | | ... есеп айырысу-төлем |
| | | ... |
| | | ... ... ... | | ... төлеу бойынша |
| | | ... ... |
| | | ... |
|5. ... ... ... үшін |Кәсіпорынның ұйымдастырушы |
| ... ... ... ... ... |
| | | ... ақы ... нысанына |
| | | ... ... мен |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | | ... алу ... акт; |
| | | ... қабылдау |
| | | ... шығу |
| | | ... ... ... | | ... акт. |
| | ... ... ... ... ... туралы |
| | ... ... ... |
| | ... ... болатын |қағаздары;оқуға шақыру |
| | ... ... ... ... ақы ... кәсіпорынның өз қызметкерлеріне борышы болып
табылады. Және жылдың басындағы, аяғындағы ... ... ... ... ... ... деп ... еңбекақы бойынша есеп айырысудың ... ... ... - ... ... жүргізудегі құқықтық-
нормативтік актілердің әрекеттілігін тексеру, бухгалтерлік есеп жағдайы мен
оны ... және ... ақы ... ... жүргізіліп жатқан есеп
айырысудың дұрыстығын тексеру.
Еңбекке ақы төлеу ... ... бір ... ... ... ... ... маңызды бөлігін құрайды. Сол үшін еңбек ресурстары
мен еңбкақы қорының тиімділігін тексеріп тұру кәсіпорын үшін өте ... ... мен ... ... пайдалану тиімділігін тексерудің
негізгі бағыттары, процедуралары мен реті 3 сызбада көрсетілген.
|1. ... ... және ... ... ... ... құ- ... ... ... ақы төлеу Аудиттің
жос-
жаттар мен ... ... ... ... ... ... ... ауытқулар мен ры мен ... ... ... ... ларын ... ... ... ... ... есеп ... ... бағыттарын |
| |анықтау. ... ... ... еңбек ресурс Еңбекақыны
есептеу
есеп айырысудың тары мен ... қоры мен, ... ... ұйым ... ... ... бой
дастыруды ... ... ... ... ... жеке ... ... процедуралар мен бақылау әдістерін пайдаланып ақпараттарды |
| ... ...... ... ... ... құ ... ... ... ... бағалау,алғаш ... ... жұ ... ... қы ... ... ... салыстыру және аналити дағы қорытын пайдалану ру,орындалған
және кезде ... есеп ... есеп ти ... су ... регистрлерін ... са ... дегі ... ... ... сәй дар мен қал
кестігін тек ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... есеп ... тары мен ... ... ... есебі ақы ... ... ... сызбалары. мен ішкі ... ... ... ... ... си ... ... бой
паттамаларды ... ... ... қалыптасуы.
Сызба 3 - Еңбек ресурстары мен ... ... ... тиімділігін
тексерудің негізгі бағыттары, процедуралары мен реті.
Қызметкерлермен есептесуді тексеру үшін қажет ақпарат көздері
ретінде- штаттық ... ... ... ... ... ... сипаттағы келісімдер, жеке қамсыздандыру бойынша келісім
–шарттар, ссуданы беру бойынша, тауарды несиеге сату, ... ... ... табелі, наряд, жолдама қағаздары, ... ... ... ... ... есептеу және төлеу карточкалары,
авнстық есеп берулер және соған ... ... ... ... ... ... актілері құжаттарын пайдалануға болады.
Қызметкерлермен еңбекақы ... есеп ... ... 4 сызбада көрсетілген.
Жұмысшыларға төлемдерді және есептеулерді жүргізудің
шынайлылығын және ... ... ... ... ... ... ... кезінде аударылуын тексеру.

Кәсіпорын мен бюджет пайдасына қызметкерлердің еңбек
ақысынан төленетін, ... ... және ... тексеру.

Ұйымның қызметкерлер мен есептеуінің аналитикалық және
синтетикалық есептеулердің өзара байланысын тексеру
Қызметкерлердің қарыздары бойынша әкімшіліктің дер
кезінде қолданған ісшараларын бағалау.(есептеу ... ... және ... ... бойынша және ссудану қайыру фактісі бойынша).
Сызба 4 - ... ... ... есеп айырысу
аудитінің реттілігі
Еңбекақының қандай түрлері кәсіпорында қолданылатынын ... ... ... ... ішкі ... бар ма және ... шарты бар, әлде жоқ екенін анықтау, ... ... ... ... ... еңбекақыны төлеу бойынша есептеулерді ... ... ... т.б. ... және осы ... ... жауап алу
үшін ішкі бақылау жүйесі мен оны ... ... ... ... ... ... жүргізу дұрыс. Тексеруден соң аудитор тексеру
бағдарламасын дайындауды ... ... ... ... бойынша операцияларды, бөлшек тексеруді іске асырады.
Негізінде еңбекақыны ... ... ... ... ... ... сәйкес дұрыс толтырылуына үлкен мән
беріледі.
Кесте 12 - Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп ... ... ... ... ... ... ... |Барлық негіздер бойынша ... ... |
| ... ... ... ... ... есепке алу |
| |мен толтырудың дұрыстығын |табелі, штат ... |
| ... | ... ... ... ... тізімдемелері, |
| |салықтардың зейнетақы қорына ... ... беру ... |
| ... ... дұрыс |бұйрықтар. |
| ... ... | ... ... еңбекақысын төлеу|Тізімдемелер, журнал-ордерлер, |
| |реестрлеріндегі мағлұматтарды ... Бас ... |
| ... және оны Бас ... | |
| ... салыстырып тексеру. | ... ... ... ... журнал-ордерлер, |
| |есепке алу бойынша шоттар ... |
| ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... барлық
реквизиттердің ... ... ... ... болу ... ... ең маңызды бабы жұмысшылар құрамы алдындағы ... ... Бұл ... ... ... тапсырмасы қолданыстағы еңбек пен
жалақы есеп жүргізу тәртібінің сақталуын, бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
мен жағдайын, сондай-ақ еңбек төлемі ... ... есеп пен ... ... ... өз ... ... бойынша қарызы жылдың
басы мен аяғындағы баланста көрсетілген несие қарызының маңызды баптарының
бірі ... ... ... пен ... ... ... ... тәртібін,
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен оның ахуалын, ... ... ... есеп ... дұрыс жүргізілуін тексеру - осы борыш аудитінің
негізгі міндеті болып табылады.
Еңбекақы төлеу ... ... ... ... ... үшін 681 ... бойынша қызметкерлермен есп айырысу» шоты
арналған.
Аудитор осы шотты ... ... ... ... ... ... ақысын және көп жылғы сіңірген еңбекақысының ... ... ... қор ... ... еңбекақысы сомасының
әлеуметтік сақтандыруға және зейнет ақысымен ... ... ... ... шығарылған жәрдемақы сомасының, кәсіпорын табысы сомасының,
ал дебет бойынша еңбекақының, ... ... ... еңбекке жарамсызға
арналған жәрдемақының төленген сомаларының, ... ... ... ... ... ... ... сальдо шоты көрсететін
орындаушы құжаттар бойынша есептелген салықтар мен төлемдердің ... ... ... ... ... ... ... бойынша қызметкерлермен есеп айырысу» шоты жөніндегі
аналитикалық есеп кәсіпорынның әр қызметкері бойынша ... ... шот ... ... есеп ... синтетикалық есеп деректеріне
сәйкес келе бермейді.Бұл сальдо есеп айырысу-төлем тізімдерінің ... ... есеп ... ... ... ... мен 681-ші ... бойынша қызметкерлермен есеп
айырысу» шоты сәйкес келмеген жағдайда, аудитор себептерін анықтап осындай
ауытқуларды жою ... ... ... ... 13 - Ішкі ... ... ... және қызметкерлермен еңбекақы
бойынша есеп айырысудың есебін тексеру тесттері.
|№ |Сұрақ ... ... ... ... (тексеру|Аудитордың беретін |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Бақылау көңіл |
| ... ... ... саны ... |
| ... |ай ... кадрлар | |
| ... ... ... | |
| ... ме ... және | |
| | ... | |
| | ... | ... ... ... ... жарты жылдан |Ішкі бақылау |
| ... ... |жиі ... |әлсізденген, ішінара |
| |ме ... мен | ... ... |
| ... ... | | |
| ... ... ... | ... ... ... ... ... ... жылына |Ішкі бақылау әлсіз, |
| ... ... және |бір рет ... |ішінара тексеру керек. |
| |штаттық кесте | | |
| ... ма | | ... ... ... ... ... бір рет, |Ішінара тексеруді іске |
| |ұсталымдардың ... ... ... |
| ... ... | | |
| |ме | | ... ... еңбек |Төлемдер кәсіпорын |Кәсіпорын мақсаттарын |
| ... ... ... |тыс ... ... |
| ... беру т.б. |бұйрықтарымен ... алуы ... |
| ... реті ... ... | |
| |ма ... ... | |
| | |жоқ. | ... ... және ... ... адамдар тобының|Ішкі бақылау әлсіз. |
| |жағдайлар үшін ... жоқ. ... ... |
| ... ақшаны алуға| ... ... орын |
| ... бар ... | ... ... |
| ... ... бе | | ... ... ... |Жоқ. ... ... ... |
| ... ... | | |
| ... ... ма| | ... ... және ... ... әлсіз. |
| ... ... ... жаңа ... ... |
| ... ... бойынша|пайдасы есебінен іске |нәтижесін тексеру қажет.|
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ма | | ... |Ай ... ... төлемдер |Жоқ. |
| ... ... ... кезінде іске | |
| ... ... іске ... | |
| ... ... ма | | ... |Қызметкерлермен |Тек шоттардың жұмыс |Шоттар |
| ... ... ... ... ... |
| ... кестелері |кесте жоқ. ... ... |
| ... ба | | ... ... ... |Тоқсан аяғында |Ішінара тексеруді |
| ... ... ... |жүргізу қажет. |
| ... | | |
| ... | | |
| ... | | |
| ... және | | |
| ... ... | | |
| ... байланысты | | |
| |ма | | ... соң ... ... ... ... олардың дұрыс
толтырылуын, олардың еңбекақысының басқа түрлерін есептеу мен ... ... ... ... ... зерттеуге тиіс. Осы
процедураны іске асыру ... ... ... ... жауапты
лауазымды қызметкерлердің қойған ... ... ... ... құжаттардың келісімсіз түзетілуін анықтайды.
Алғашқы құжаттарды зерттеу кезінде аудитор жұмыс уақыты мен
нарядты есепке алу ... ... ... ... міндетті, бұл
құжатта жалған тұлғалардың бар болуын ... ... ... ... ... үшін ... беру ... бойынша талдау жұмыс уақытын есепке
алу нарядтары мен табельдеріндегі ... ... жеке ... ... ... ... Бұрын төленген алғашқы құжаттар
бойынша сома есептелуінің қайталану жағдайларын, бір тұлға ... есеп ... ... ... ... тексеру керек,
кәсіпорын құрамында жоқ тұлғаларға нарядтардың жазылуын тексеруге ... ... ... нарядтарға аса көңіл аударып тексеру керек.
Жұмыс жағдайларында ауытқуларға байланысты қосымша төлемдердің
дұрыс есептеп шығарылуын ... ... ... ... ... ... да ... сәйкес шикізатпен, материалдармен, жабдықтармен
құралдармен толық қамтамасыз етілгенде ғана жұмыс ... ... ... ... ... бұл шарттар орындалмаған болса жұмысшы осыған
орай қосымша уақыт ... ... онда осы ... ... ... керек.
Осы мақсатта алдын-ала қарастырылмаған қосымша ... ... ... ... ... ... ... керек. Аудитор
қосымша төлемдердің жазылуы мен есептеп шығарылуының дұрыстығын тексеруге
міндетті.
Аудитор ... ... пен ... тыс уақыттағы еңбекақысы мен
қосымша төлемдердің ... ... ... ... ... ... ... 6-ға дейнгі уақыт түнгі уақыт ... ... ... уақытының жалпы саны бір айға есепке алу табельдерінде жазылады.
Осы жұмыс ... ... екі есе ... төленеді.
Жұмыстан тыс уақыттағы бірінші екі сағаттық төлемақысы 1.5 есе
артық төленеді. Жұмыс уақытын ... ... ... тыс ... ... негізі болып табылады.
Жұмыстың жұмысшылардың кінәсінсіз тоқтап тұруына өнім ... ... аса ... ... ... Егер ... жұмыс орнында ,
яғни кәсіпорындарда бола тұрып жұмыспен қамтамасыз етілмесе, сол жіберілген
үзіліс уақыты тоқтап ... ... ... табылады. Жұмысшылардың кінәсінсіз
тоқтап тұрған жұмыс уақытының ақысы оған ... бір ... ... 2/3 ... кем ... ... Өндірістік ақауларға
бекітілген стандарт талаптарына және техникалық ... сай ... ... ... жатады.
Жаңа өндірісті игеру кезінде жұмысшының кінәсінсіз жіберілген ақау
жарамды бұйымдармен тең төленеді.
Табылған ... акт ... онда ... ... ... қаржы
көрсетіледі.
Сонан соң аудитор мейрам күндеріндегі еңбекақысының ... ... ... ... ... ... ақы алушы жұмысшыларға екі еседен кем амес ақы төлеу арқылы.
Сағаттық және тарифтік еңбекақысы төленетін қызметкерлерге екі есе артық
ақша ... ... ... асырылады.
Қызметкерлердің келісімі бойынша ақшалай өтмақы бір ... ... ... ... демалыс күнге немесе түнгі ... ... ... ... сол ... күнгі жұмыс сағаттарының еңбекақысы
екі есе артық төленеді.
Тексеру ... ... ... ... мына ... тиіс:
- Бекітілген мерзімде алынбаған жалақы ... ... ... ... ... ... ... және алынбаған депоненттік
қарыз кірісі құрамына жіберілгенін;
- Қосымша жұмыс бойынша төлемдердің дұрыс жүзеге асырылуын;
- Қазіргі ... ... ... ... уақытқа еңбек
демалысы, демалыс жәрдемақысы, төлемдерді ... ... ... ... ... ... ... Еңбекақы қорына шығындарды жатқызудың дұрыстығын;
- Жеке төлемдерді өнімнің өзіндік құнына дұрыс жатқызылуын;
- Еңбекақы ... ... ... ... ... ... және аналитикалық есептердің құрама деректердің дұрыс
жүргізілуін, қаржы есеп формаларының дұрыс толтырылуын анықтауы
тиіс.
2,3 Салық аудиті
Ұзақ ... ... ... ... ... бабы жатады. Бұл ... ... ... ... ... жаңа ... оның және «Салыктық төлем», ... ... ... ... ... ... ... тағы басқаларының
мазмұны 11 «Табыс салығы бойынша есеп» БЕС-те ашылып көрсетіледі.
Олардың кейбірін қарастырайық:
1) ... ... ... ... ... міндеттемелер
тәсілімен салықтық әсер есебі ... ... Бұл ... ... кіріс алу барысында заңды тұлға шеккен шығыс ... ... ... ... пайда болған кезеңге есептеледі;
2) есепті кезенде ... ... ... ... ... салықтық төлемге кіргізіледі және бухгалтерлік баланста
«Кейінге қалдырылған ... бабы ... ... бап ... ... басы мен ... ... аныктығын
айкындау үшін Бас кітаптың 632 «Мерзімі шегерілген корпоративтік табыс
салығы» шотының және 5 журнал-ордердің осы ... ... ... 632 шот ... ... ... көрсетіледі:
а) 851 «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар» шотымен бірге
корреспонденцияда болашақта ... ... ... ... Д-т 851 шотының К-т 632 шотының салыктық мөлшерлемесі ұлғаюына
байланысты түзету енгізу;
б) Д-т 541 ... ... ... ... ... қосымша
төленбеген капитал» шоты К-т 632 «Мерзімі ... ... ... ... ... ... өсімінің артуы кезіндегі активтерді қайта
бағалауға байланысты әлеуметті салықтық әсер сомасы;
5) 632 шот ... ... ... көрсетіледі:
а) уақытша айырмалардың пайда болуы мен жойылуы ... ... ... 631 ... ... ... ... және 851
«Корпорациялық табыс салығы ... ... ... бірге
корреспонденцияда зиянды өтеу нэтижесінде есепке ... ... ... мөлшерлемесінің 632 шоты К-т 851 шотының ... ... ... 541 ... ... ... ... түсетін қосымша
төленбеген капитал» ... ... ... ... ... ... ... бағалау сомасы.
Заңнамаларға сәйкес жалақыдан ... ... жеке ... ... ... ... бұрын берілген аванс бойынша
берешекті, сондай-ақ арифметикалық қате нәтижесінде артық ... ... есеп ... сома ... ... ... пәтерақы, баланың
мектепке дейінгі балаларға мекемеде тәрбиеленгені үшін, еңбеккерлердің
кәсіпорынға келтірілген ... ... ... ... ақшалай
начеттар (заңсыз жұмсаған каржыны біреудің мойнына ... ... ... тауарға; газет пен журналдарға жазылғаны үшін; орындалатын (үкім)
құжаттар бойынша, өнім ... ... ... ... ... ... ғана ... табыс салығы ҚР-ның «Салықтар және ... ... ... туралы» Кодексімен белгіленген тәртіп пен мөлшерде ұсталынады /5/.
Зейнетақы жарнасын ұстауы және төлеу қызметкердің ай сайынғы ... ... ... алынған тауарлар үшін ұсталымдар азаматтарға ұзақ пайдалану
үшін кредитке тауарлар сату ... ... ... ... ... ... ... орнын толтыру үшін
ұсталым кәсіпорын бойынша (еңбеккерлердің ... ... ... не ... сот шешімі бойынша атқарылады.
Тексеру қорытындысында мыналарды анықтау қажет:
• шығыстарды ... ақы ... ... ... жеке ... өнімнің (жұмыстың, көрсетілген қызметтің)
өзіндік құнына ... ... ... ... ... (проводкаларды) еңбекті өтеу
коры бойынша жасаудың дұрыстығы;
• синтетикалық және аналиткалық есепті, ... ... ... ақы ... қоры ... бухгалтерлік есеп беру
формаларын толтыруды жүргізудің дұрыстығы;
• 681 «Еңбекақы ... ... есеп ... шоты ... ... ... және депозитке салынған еңбекақы, 8,10
журнал-ордерлердегі (есептің журнал-ордерлік формалары) жазбасы,
Бас кітап пен баланс жағынан аналитикалық есеп ... ... есеп ... ... төлемдерді есептеу мен төлеу кезінде нормативтік салықтық
актілердің және оларға енгізілетін өзгертулердің өте ... ... ... ... ... сату ... дер ... және толық көрсетілмеуіне, салықтар сомасын
есептеу кезінде жіберілген арифметикалық қателерге т.б. ... ... ... ... ... дұрыстығын тексеру үшін аудитор ең алдымен
оларға байланысты терминдерді анық ... ... ... ... -
табыстан ұсталатын салықты шегергенге ... ... ... қарапайым
қызметі мен төтенше жағдайлардан алған табысы ... ... ... ... - ... ... ... анықталатын есепті кезеңдегі
табыс немесе зиян сомасы.
Салық заңдылығы мен ... есеп ... ... байланысты бухгалтерлік табыс пен салық ... ... ... пайда болады. Пайда болу себептеріне байланысты
оларды 2 ... ... ... ... – ағымдағы жылда пайда болған және ... ... ... бухгалтерлік және салық салынатын табыстар
арасындағы айырмашылықтар.
Мысалы: Кәсіпорын кәсіпкерлік ... 350 000 ... ... алды. Есепті кезеңде бюджетке 30 000 теңге айыппұл төледі және бағалы
қағаздар ... 20 000 ... ... ... ... ... Бұл
шығындар салық заңдылығына сәйкес шегерімдерге жатқызылмайды, демек салық
салынатын табыс ... ... ... болады.
350 000 + 30 000 + 20 000 = 400 000
Себептері: курстық айырмашылықтар, айыппұл, ... ... ... өтеу ... ... айырмашылықтар – табыстар мен шығындардың кейбір
баптарының салық ... ... ... мен ... ... мерзімдерінің сәйкес келмеуі нәтижесінде пайда болады. Мысалы:
2005 ж. 300 000теңге өнім жөнетілді және ... ... ... ... ... өнім үшін 180 000 келіп түсті. Шығындарды ... ... ...... ... 2005 ж. Төленді – 110 000т.
2005 ж. Бухгалтерлік табыс: 300 000 – 210 000 = 90 000
салық салынатын ... 300 000 + 180 000 – 210 000 ... = ... ... мен ... ... ... бірақ алынбаған табыс,
төленбеген қарыздар.
Бұларды дұрыс анықтай білу үшін ... ең ... ... ... ... ... яғни ... анықтау әдісін (кассалық және
есепту) амортизациясын ... ... ... ТМҚ ... әдістеріне,
амортизация есептеу әдісіне көңіл бөледі.
Тексеру кезінде қайта есептеу, қарама-қарсы тексеру, операциялардың
заңдылығы тұрғысынан тексеру ... ... ... ... ... келесі 5 сызбадан көруге
болады.
Осы сызбаға сәйкес тексеру барысында келесі жағдайлар бақылауға алынады:
- салық декларацияларындағы ... ... есеп ... ... ... ... ... формасы бойынша
жүргізіледі
- талдамалық және топтамалық шоттар бойынша салық салу базасы ... ... салу ... ... әсер ... қаржылық-шаруашылық
операциялардың бухгалтерлік есепте дұрыс және толық көрсетілуі;
- тауар алмастыру операциялары бойынша тауар бағаларының дұрыс қолдануы;
- заң ... ... ... ... ... дұрыс
қолданылуын тексеру (НДС 15%, әлеуметтік 15%)
Сызба 5 - ... ... ... ... тексеру
Тексеру нәтижесі бойынша ұсыныстар жасалуы қажет, мысалы: алдағы
кезеңге есеп ... ... ... ... негізгі емес қызмет
түрлері бойынша ... ... ... ... құрылымын
рационализациялау.
Салық тексерулері – салық қызметі органдары жүзеге асыратын, ... ... ... ... ... ... ... қызметі органдарының лауазымды адамдары, осы ... ... ... ... өзге де ... мен ... тексерушілеріне
қатысушылар болып табылады.
Арнайы білімді және дағдыны талап ететін мәселелерді зерттеу және
консультация алу ... ... ... ... ... қызметі органы
салықтық тексеруге салықтық тексерудің нәтижесіне мүдделі емес ... ... ... ... ... маман қорытынды жасайды, ол салықтық
тексеру актісіне қоса беріледі.
Салық тексерулерін салық қызметі ... ғана ... ... ... ... ... бөлінеді:
1. құжаттық тексеру
2. рейдтік тексеру
3. хронометраждық зерттеу
4. құжаттық тексеру мынадай түрлерге бөлінеді:
- кешенді тексеру – ... және ... ... ... да ... ... түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуын
тексеру
- тақырыптық тексеру салық міндеттемесінің ... ... ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша орындалуын міндетті
зейнетақы ... ... ... және ... ... әлеуметтік сақтандыру қорына толық және уақытылы ұстап қалуды
және немесе есептеуді:
- ... және банк ... ... ... жүзеге асыратын
ұйымдардың осы Кодексте белгіленген міндеттерді орындау
- ... ... ... ... ... ... мәселелері
бойынша
- акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын
мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша
Салық ... мен оның ... ... өзара есеп айырысуды айқындау
мәселелері бойынша тексеру:
қарсы тексеру – егер салықты тексеруді жүргізу ... ... ... ... ... ... ... жүргізген операцияларының
салық есебіне дұрыс ... ... ... ... алу қажеттігі
туындаған жағдайда үшінші бір тұлғаларға ... ... ... тексеруді салық қызметі органдары жекелеген салық төлеушілерге
қатысты олардың Қазақстан Республикасы заңдарының жекелеген талаптарын,
атап айтқанда:
1. ... ... ... ... ... есебіне қойылуы
2. фискалдық жады бар бақылау – касса машиналарын қолданудың дұрыстығы
3. лицензияның, біржолғы талонның және өзге де рұқсат ету ... ... ... ... ... ... акцизделетін
тауарлардың жекелеген түрлерін және қызмет түрлерін лицензиялау
ережелерін және өндіру, ... мен ... ... ... ... ... зерттеуді салық органдары салық төлеушінің нақты
кірісін және кіріс алуға ... ... ... анықтау мақсатымен
жүргізеді. Хрометраждық зерттеу уәкілетті ... ... ... ... ... жүргізу, Қазақстан ... заң ... ... қоспағанда, салық төлеушінің қызметін тоқтатпауға
тиіс.
Салық органы заңды тұлғаның өзіне салық ... ... ... ... ... ... ... құқылы.
Салық тексерулері мынадай мерзімділікпен жүргізіледі:
1. кешенді – жылына бір реттен жиі ... ...... және ... төленетін басқа да міндетті
төлемнің белгілі бір түрі бойынша, ... ... ... ... және ... ... ... мәселелері
бойынша, сондай – ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге ... ... осы ... ... ... және ... ... қолдану кезіндегі
мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша жарты жылда бір реттен ... ... ... ... ... ... ... немесе таратуға және ... ... ... ... ... асырылатын құжаттық
тексеруді жүргізу кезінде, сондай – ақ салық төлеушінің өтініші ... ... ... ... ... ... алып ... жағдайда. Бұл
орайда тексеру салық төлеушінің өтінішін алғаннан кейін отыз ... ... ... ... қойнауын пайдалануға арналған келісім шарттың қолдалыну
мерзімі өтуіне байланысты жүзеге ... ... ... ... ... ... ... мынадай:
Салық төлеушінің өтініші негізінде, қайтарылуға ұсынылған қосылған ... ... ... сондай – ақ лицензиар лицензияның қолданысын
тоқтата тұрған бұзушылықтарды жою мәніне салық төлеуші мен оның ... ... есеп ... ... ... ... ... жүргізу кезінде:
- салық тексеруі актісі бойынша хабарламаға салық төлеушінің шағымын
қарайтын органның шешімі негізінде жүргізілетін қосымша ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік орган басшысының
бұйрығына сәйкес жүргізілетін кезектен тыс құжаттық тексеру кезінде, ... ақ ... ... қылмыстық іс жүргізу заңдарында көзделген
негіздер бойынша.
Салық тексерулерін жүргізудің мерзімдері
Берілетін нұсқамаларда ... ... ... ... егер осы бапта өзгеше көзделмесе, ... ... ... отыз ... күнінен аспауға тиіс.
Құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлғаға салық тексеру жүргізген кезде
салық тексеруін жүргізген кезде салық тексеруін ... ... ... ... ... ... ... ұзартуы мүмкін.
Ерекше күрделі мәселелерді тексеру кезінде салық тексеруін жүргізудің
мерзімін салық қызметінің ... ... ... ... ... ... тұлға үшін елу жұмыс күніне дейін, құрылымдық бөлімшесі бар заңды
тұлға үшін сексен ... ... ... ... ... ... күрделі
мәселелер салық қызметінің жоғары тұрған органының ... ... ... ... ... расталады.
Салық тексеруін жүргізу мерзімі құжаттарды тапсыру туралы салық
органының талаптарын ... ... беру кезі мен ... тексеруін жүргізу
кезінде сұралатын құжаттарды салық төлеушіні табыс етуі аралығындағы уақыт
кезеңінде, сондай – ақ ... ... ... мен ... ... ... ... тұрады.
Салықтық тексеру мерзімінің ішінде халықаралық келісімдерге сәйкес шет
мемлекеттерге салық ... ... ... беру және ол бойынша
мәліметтер алу туралы сұрау салған ... ... ... ... тоқтатыла тұрады. Хронометраждық зерттеулер жүргізілудің мерзімі
уәкілетті ... ... ... ... ... ... сәйкес белгіленеді.
Салық тексеруін жүргізу үшін мынадай деректемелерді:
1. нұсқаманың салық органында тіркелген күні мен номерін;
2. нұсқама шығаратын салық органында атауын;
3. салық ... ... ... ... ... ... номерін;
5. тексеру түрін;
6. тексеретін адамдардың, сондай – ақ осы ... ... ... ... өзге де ... ... тегін, атын,
әкесінің атын;
7. тексеру жүргізілетін мерзімін;
8. құжаттық тексерулер ... ... ... кезеңін қамтитын
нұсқама негіздеме болып табылады.
Рейдтік тексеру тағайындалған кездегі нұсқамада ... ... ... ... ... ... мәселелер, сондай – ақ осы
баптың.
Тақырыптық, қарсы тексерулер тағайындалған кезде нұсқамада:
- салық және ... ... ... да ... төлемдердің
тексерілетін түрі;
- міндетті зейнетақы ... ... ... ... ... Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына толық
және уақытылы ұстап қалу және (немесе) аудару мәселелері;
- банктердің және банк операцияларын жекелеген ... ... ... осы ... белгіленген міндеттемелерді орындау
мәселелері;
- трансферттік бағаларды қолдану ... ... ... ... ... жекелеген түрлері өндірісін және ... ... ... ... төлеушімен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды
айқындау мәселелері көрсетіледі;
Нұсқамаға салық органының бірінші басшысы ... оны ... ... ол ... органының елтаңбалы мөрімен расталуға және уәкілетті
мемлекеттік орган белгілеген ... ... ... ... тіркелуге
тиіс.
Тексеру мерзімі ұзартылған және ... ... ... саны ... және (немесе) тексерілетін салық кезеңі өзгерген
жағдайда қосымша ... ... онда ... ... нұсқаманың мөрі мен
тіркелген күні, осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізу тартылатын адамдардың
тегі, аты, ... аты ... ... аяқтау
Салық тексеруі аяқталған соң салық қызметі органының лауазымды адамы
мыналарды:
1. салық тексеруінің жүргізілген орнын, акті жасалған ... ... ... ... ... ... ... тексеруін жүргізген лауазымды адамдардың
қызметін, тегін, атын, әкесінің ... ... ... ... ... ... ... әкесінің атын не толық
атауын;
5. салық төлеушінің (салық агентінің) орналасқан жерін, ... ... – ақ ... номерін;
6. салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігі мен ... ... және ... ... ... да міндетті
төлемдерді төлеуге тексеру жүргізу жауапты басшысы мен лауазымды
адамдардың ... ... ... ... ... ... тексеру мен бұрын анықталған салық заңдарын
бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылған шаралар туралы мәліметтерді;
8. тексерілетін салық ... және ... ... үшін ... ... ... ... еткен құжаттар туралы жалпы мәліметтерді;
9. Қазақстан Республикасының салық заңдарының тиісті нормасына сілтеме
жасай ... ... ... ... – тегжейлі ... ... ... ... ... ... ... тексеруінің
актісін жасайды. Салық тексеруінің актісі салық төлеушіге тапсырылған ... ... ... аяқталуы болып есептеледі.
Салық тексеруінің ... ... ... ... бұзылуы
анықталмаған жағдайда, онда бұл туралы салық ... ... ... ... тексеруі актісіне қажетті құжаттардың көшірмелері, салық қызметі
органының лауазымды адамы ... есеп – ... және ... ... ... ... да ... қоса тіркеледі.
салық тексеруі актісі кем дегенде екі дана етіп жасалады және ... ... ... ... ... ... ... адамдары қол
қояды.
салық тексеруі актісі ... ... ... мен хабарламаларын
тіркейтін арнаулы журналда тіркеледі, ол номерленуге, бау өткізілуге ... ... ... ... ... тиіс.
салық тексеруі актісінің бір данасы салық төлеушіге (салық агентіне)
тапсырылады. салық төлеуші ... ... ... ... ... ... оны алғаны туралы белгі қоюға міндетті.
Салық тексеруі нәтижелері бойынша шешім
Салық тексеруі актісінде көрсетілген ... ... ... ... ... салық қызметі органы салық төлеушіге (салық
агентіне) жіберілетін салықтың және ... ... ... да ... есептелген сомалары және өсімпұлдар туралы хабарлама шығарады.
Салықтың және бюджетке төленетін ... да ... ... және
өсімпұлдардың есептелген сомалары туралы хабарламаны және ... ... ... осы ... 5 – тармағында белгіленген жағдайды
қоспағанда, салық ... ... бір ... жүзеге асырады.
Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ... ... ... деректемелер
мен мәліметтер:
1. хабарламаны және салық тексеруі актісін ... күні мен ... ... ... ... аты, ... ... салық төлеушінің тіркеу номері;
4. салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және
өсімпұлдардың ... ... ... ... ... және ... ... тиісті салықтың және бюджетке төленетін басқа да ... және ... ... ... жасау мерзімі мен орны болуға тиіс;
Салықтың және бюджетке төленетін ... да ... ... ... есептелген сомалары туралы хабарламаны алған ... ... ... ... ... ... ... шағым жасамаса, онда
хабарламада берілген мерзімде орындауға міндетті.
Егер салық тексеруінің аяқталуы бойынша хабарлама шығарылмайды.
Камералдық бақылау – ... ... ... ... ... және
басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау негізінде ... ... ... ... бақылау.
Камералдық бақылау тікелей салық органының орналасқан жері бойынша
жүзеге асырылады.
Салық органы ... ... ... ... ... есептілігінде
келтірілген мәліметтердің арасынан қайшылық табылған, сондай – ақ шағын
бизнес ... үшін ... ... асыра пайдаланған кезде салық
Кодексінің 31 – бабына сәйкес салық төлеушіге ... ... ... жоюы үшін, сондай – ақ салық салудың жалпыға бірдей берілгеннен
тәртібіне көшуі үшін хабарлама жіберіледі.
Салық төлеушілер ... ... ... ... ... ... анықтау жіне тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің)
өзіндік ... ... ... ... ... ... ... қолдалынатын нарықтық бағаларды сақтау мақсатында салық
төлеушілердің қаржы – шаруашылық ... ... ... қолдану жолымен
жүзеге асырылады.
Электронды мониторинг осы ... ... ... ... ... қолтаңбамен расталып, электрондық құжат нысанында
ақпарат беретін мониторинг түрі.
Салық төлеушілердің мониторингі республикалық және аймақтық ... ... ... жұмысты қорыта келгенде ағымдағы мміндеттемелер
есебі мен аудитінде мүлікті беру, жұмысты ... , ақша ... ... әйтпесе белгілі бір әрекеттен тарту, ал ... ... өз ... ... талап етуге құқылы.
Ағымдағы міндеттеме - өткен кезең ... ... ... ... Бұл ... ... экономикалық пайдасы мол
ресурстар ағымына келіп ... ... ... ... шикізат , материал және тауарлы – материалды ... ... ... , ... ... ... үшін
ұсталымдар азаматтарға ұзақ пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... ... жасалуы
тиіс.
Қорытындылай келе тексеру қорытындысында мыналарды анықтауы тиіс
. ... ... ақы ... қорына жатқызудың ... ; ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік
өткізбе желілері еңбекті өтеу қоры ... ... ... ... 8,10 ...... ... , бас кітаппен баланс
жағынан аналитикалық есеп жазбаларына сәйкестігін тексеруі ... құс» АҚ –да ... ... ... мен аудиті толығымен
зерттелінді.
Ағымдағы міндеттеиелердің салықтарды есептеу дұрыстығын аудиторлық
сызбасы жасалынды.
Түйіндеме
Дипломдық ... ... ... ... ... міндеттемелердің бухгалтерлік есебін ұйымдастыру тәртібі;
- ағымдағы міндеттемелердің аудитін ұйымдастыру;
- «Оңтүстік Құс» ... ... ... ... ... ... ... бюджетпен есеп айырысу бойынша аудиторлық тексеруді жүргізудің ... ... ... №2732 ... 26-желтоқсанында Заң күшін иемденетін, ҚР Президентінің
«Бухгалтерлік есеп жөнінде» жарлығы.
2. 1998-2000 жылдарға ҚР-да бухгалтерлік есеп пен аудиттің дамуы мен ... ... ... ... №3838 1998 жылдың ... ҚР ... ... 1996ж.12.10. бухгалтерлік есеп жөнінде ҚР-ның ... ... мен ... үшін ... ... №2 «ҚР бухгалтерлік есеп
стандарты» - Алматы,-1996ж.
4. Бухгалтерлік есеп стандарты. ҚР Ұлттық комиссиясы. -Алматы,1996ж.
5. Методикалық ... ... мен ... және ... бухгалтерлік
есебі. -1997ж.
6. 14.01.97.ж. өзгерісі және толықтығымен Қаржы министірлігінің Бас ... №37 «ҚҚС ... мен ... ... ... нұсқамасы.
7. 1993ж. 24.08. министрлер комитеті шешімі ... ... ... мен ... және ... ... ... іс-
сапарлық қызметі жөнінде нұсқамасы.
8. Фирма іскерлігін қаржылық талдау., М. ... ... А. ... ... қаржы–экономикалық талдау» Оқу
құралы –М:Изд-во «ЧС и ... ... Р.А. ... ... АПК ұйымдарындағы аудит»: Оқу
құралы., 2000ж.
11. Кәсіпорын мен ұйымның төлеу қабілеттілігін талдау.
12. ... Э.А. ... Оқу ... ... В.Г. ... ... Оқу құралы - «ДИС»басылымы - 1997ж.
14. Байдибеков Ж.М. «Кредиторлық және дебиторлық ... ... ... ... ... істеуі мен пайдалануы және есеп айырысу
саясатын ақылмен реттеу есебімен кәсіпорынның өндірістік іскерлігінің
дамуы», ... ... ... Н.П. ... мен ... ... хаттама»
–методикалық құралдар, нормативтік құжаттар, коментариялар, проводкалар,
мысалдар/ Н.П.Барышников- М:басылым «Филинъ»1998ж.
16. Глазунов В.Н. «Кәсіпорынның ... ... ... ... Данилевский В. «Аудит практикасы» Оқу құралы.
18. Дүйсембаев К.Ш. «Қаржылық есеп беру аудиті мен талдау» –Алматы-1998ж.
19. ... З.К., ... С.М. ... ... есеп ... -1999ж.
20. Дүйсембаева З. К. «Аудит жүйесіндегі қаржылық талдау» ... ... О.В. ... ... ... ... талдау», -1993ж.
22. Кеннинг Дж. «Бухгалтерлік есеп теориясы: Оқу құралы.
23. Ковалев В.В. «Қаржы ... ... ... ... ... беруді талдау» –М:Қаржылар мен сттистика -1997ж.
24. Ковалева О.С. «Бухгалтерлік есеп және шаруашылық ... ... ... -Болашақ -1994ж.
25. Коровин А.В. Аудиттегі қаржылық талдаудың ерекшелігі» Қаржылар-2000ж-
8.
26. ... А.М. ... ... және ... ... Ж. ... ... борышты реструктризациялау» Жалпы
жолдар/кәсіпкер және құқық -1999ж.(10-11).
28. Ковалев В.В., Привалов В.П. «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы» /экономика
және маркетинг орталығы; ... ... К. ... ... өткізудің түсінігі, құқықтық режимі мен
механихмі» /шаруашылық және құқық-1999ж.-4.
30. Лебедев К. «Кредиторлық ... ... ... мен ... ... И.М., Золкина З.К. «Кәсіорынның қаржы–экономикалық ікерлгін
талдау»
32. Любушкин Н.П. ... ... ... талдау»
33. Маркорьян Э.А., Геросименко Г.П. «Қаржылық талдау» -1996ж.
34. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарты.
35. Негашаев Е.В «Нарық ... ... ... ... ... Подольский В.И. «Аудит» -1997ж.
37. Радостовец В.К. «Кәсіпорындағы қаржылық және басқару есебі» ... ... А.Д., ... Р.С. ... анализ.- М.: Аудит и финансовый
анализ, 1995.
39. Ковалев В.В. Финансовый анализ: ... ... ... инвестиций.
Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика. 1997
40. Баканов М. И. Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной ... изд., М.;Ф и С, ... ... А.Д. ... финансового анализа предприятия. 1992.
Дипломдық жұмыс негізінен үш тараудан тұрады.
І тарауда «Өндірісті ... ... және ... қызметін
экономикалық талдау». Ол үш бөлімшеден тұрады: ... ... ... мәні және ... Яғни ... ... және банктік қарыз және оның түрлері қарастырылған.
Екінші бөлімшеде «Ұзақ мерзімді міндеттемелер аудиті». ... ... ... ... және әр қилы жұмыс ... ... ... «Ағымдағы міндеттемелер аудиті». Мен онда банктердің қысқа
мерзімді қарыздары, банктен тыс мекемелерден алынған қарыз және кредиторлық
берешек ... ... ... ... арнайы аудиті». Ол екі бөлімшеден тұрады.
Бірінші бөлімше «Еңбек ақы төлеу бойынша есеп айырысу аудиті».
Екінші бөлімше «Жабдықтаушылар мен мердігерлермен есеп ... ... ... ... өсіру цехы
Өндірісттік цех
Аналық цех
Жұмыртқа салу
Қасаптық цех
Сату
Ведомость №5
Негізгі өндіріс цехы
Қосалқы өндіріс цехы
Құрастырылған кестелер
өндіріс шығындарын көрсететін ... ... есеп ... құжаттар
Алғашқы құжаттар
Әлеуметтік сала объектісі
Ведомость №1
Бас кітап
Журнал-ордер №10
Қаржылық есеп беру
-корпоративтік ... ... жеке ... ... жер ... пайдаланушыларға салынатын салық;
-әлеуметтік салық;
- жер салығы
-көлік құралдарына салынатын салық
-мүліктерге салынатын салық
-қосылған құн ... ... жер ... ... үшін ... жер үстіндегі су ресурстарын көздері пайдаланғаны үшін төлем
- қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем
- жануарлар ... ... үшін ... ... ... үшін ... ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем
- радио жиелік спекторларын пайдаланғаны үшін төлем
- су кемелерінің жолдарын пайдаланғаны үшін төлем
- сыртқа ... ... ... ... ... үшін төлем
-заңды тұлғаны тіркеу үшін алынатын алымдар
- жеке кәсіпкерлікті ... үшін ... ... қозғалмайтын мүлікке құқығын және онымен жасалатын мәмілелерін тіркеу
үшін алынатын алымдар
- жоғарғы толқындағы ... ... мен ... ... ... үшін ... ... теңіз, өзен және шағын кемелерін тіркеу үшін алынатын алымдар
- азаматтық әуе кемелерін ... үшін ... ... дәрі-дәрмек заттарын тіркеу үшін алынатын алымдар
- автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүргені
үшін ... ... ... ... ... ... герб үшін алынатын алымдар
- қызметтің жекелеген түрлерімен айналасу құқығын бергені үшін алынатын
лицензиялық ... ... мен ... ... ... ... пайдалануына
рұқсат ету үшін алынатын алымдар
- кеден пошлинасы
- кеден алымдары
- төлемдер
Салықтар
Алымдар
(сборы)
Төлемдер
(платы)
Кеден төлемдері
Салықтардың есепте дұрыс көрсетілуін тексеру
Салық деклорацияларын ... есеп ... ... толтыру мен салықтарды аудару мерзімдерінің сақталуын
тексеру
Салық ставкаларының дұрыс қолдануын тексеру
Салық ... ... ... ... ... қолданылуын тексеру
Салық салынатын базаны есепту
Салық салу объектілерін анықтау
Нормативтік базаны зерттеу (заң ... ... ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бюджетпен есеп айырысудың бақылауы мен аудиті19 бет
Кәсіпорындағы ағымдағы міндеттемелерді есепке алуды талдау63 бет
Ағымдағы міндеттемелер аудиті41 бет
Аудиторларды бағалау кезеңдері5 бет
Шаруашылықтың міндеттемелердің есебін ұйымдастыру77 бет
Қорлардың есебінің аудитінің теориялық негізі7 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
«жергілікті бюджеттің қалыптасуы мен тиімді пайдалануының есебі мен аудитін ұйымдастыру»91 бет
«Транс Техно Сервис» ЖШС- нің ағымдағы және корреспонденциялық шоттардағы ақшалардың есебі86 бет
Азаматтық – құқықтық міндеттемелердің жалпы сипаттамасы27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь