Тәрбиенің қазіргі жағдайы1. Кіріспе.
2 Тәрбиенің қазіргі жағдайы: Аналитикалық шолу.
3. Тәрбие құндылықтары.
4. Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері.
Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талапетіп қана қоймай, жоғары деңгейдегі мәдениет пен ғылым мен техниканың түрлісалаларында терең мамандануын ғана емес қоғамда өмір сүріп тіршілік ете білудіталап етеді. Баланың тұлғалық дамуының негізгі параметрлері оның жалпы
адамзаттық құндылықтарға бағытталуы, ізгілік, зиялылық, креативтілік,белсенділік,
жеке басының намыс сезімі, ой-пікірдегі тәуелсіздік болып табылады. Осықасиеттердің даму деңгейі тұлғаның әлеуметтік қалыптасу мен әлеуметтікбіліктілігінің көрсеткіштері деп қарастыруға болады.Білім беру жүйесінің басты міндеті – жеке тұлғаның ұлттық және жалпыадамзат-тық құндылықтар негізінде қалыптасуы мен дамуы және оның кәсіби жетілуіүшін қажетті жағдайлар жасау;баланың тәрбиелену, білім алу және жан-жақтықалыптасу, ана тілін, ұлттық салт дәстүрлерді сақтау, ақпараттану, ден-саулығыннығайту сияқты құқықтарын іске асыру болып табылады. Осы сияқты қасиеттердібілім алушылардың бойында қалыптастыру мен дамыту Қазақстан Республикасы білімберу жүйесінің маңызды міндеті ретінде қарастырылады.Қазақстан Республикасының азаматы ретінде білім алушыларды тәрбилеудіңтұтастығы жөніндегі мемлекет саясатының бағыты Қазақстан Республикасындаэтномәдени білім беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасында оқушыларғақұқықтық білім беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасында білім берусаласындағы мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасында, Қазақстан Республика-сында адамгершілік-жыныстық тәрбие беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасыныңбілім беру үйымдарындағы тәрбиенің кешенді бағдарламасында, Қазақстан Республикасы азаматтарын патриотизмге тәрбиелеу бағдарламасында атап көрсетілген.Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі Тәрбие тұжырымдамасы(бұдан былай Тұжырымдама) тәрбие саласындағы мемлекеттік жалпы стратегиялықсаясаттың мақсаты мен міндетін, тәрбие мазмұнының негізгі бағыттарын және олардыіске асыру шарттарын айқындайтын құжат болып табылады.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талапетіп
қана қоймай, жоғары деңгейдегі мәдениет пен ғылым мен техниканың
түрлісалаларында терең мамандануын ғана емес қоғамда өмір сүріп тіршілік
ете білудіталап етеді. Баланың тұлғалық дамуының негізгі параметрлері оның
жалпы
адамзаттық құндылықтарға бағытталуы, ізгілік, зиялылық,
креативтілік,белсенділік,
жеке басының намыс сезімі, ой-пікірдегі тәуелсіздік болып табылады.
Осықасиеттердің даму деңгейі тұлғаның әлеуметтік қалыптасу мен
әлеуметтікбіліктілігінің көрсеткіштері деп қарастыруға болады.Білім беру
жүйесінің басты міндеті – жеке тұлғаның ұлттық және жалпыадамзат-тық
құндылықтар негізінде қалыптасуы мен дамуы және оның кәсіби жетілуіүшін
қажетті жағдайлар жасау;баланың тәрбиелену, білім алу және жан-
жақтықалыптасу, ана тілін, ұлттық салт дәстүрлерді сақтау, ақпараттану, ден-
саулығыннығайту сияқты құқықтарын іске асыру болып табылады. Осы сияқты
қасиеттердібілім алушылардың бойында қалыптастыру мен дамыту Қазақстан
Республикасы білімберу жүйесінің маңызды міндеті ретінде
қарастырылады.Қазақстан Республикасының азаматы ретінде білім алушыларды
тәрбилеудіңтұтастығы жөніндегі мемлекет саясатының бағыты Қазақстан
Республикасындаэтномәдени білім беру тұжырымдамасында, Қазақстан
Республикасында оқушыларғақұқықтық білім беру тұжырымдамасында, Қазақстан
Республикасында білім берусаласындағы мемлекеттік жастар саясаты
тұжырымдамасында, Қазақстан Республика-сында адамгершілік-жыныстық тәрбие
беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру
тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасыныңбілім беру үйымдарындағы
тәрбиенің кешенді бағдарламасында, Қазақстан Республикасы азаматтарын
патриотизмге тәрбиелеу бағдарламасында атап көрсетілген.Қазақстан
Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі Тәрбие тұжырымдамасы(бұдан
былай Тұжырымдама) тәрбие саласындағы мемлекеттік жалпы
стратегиялықсаясаттың мақсаты мен міндетін, тәрбие мазмұнының негізгі
бағыттарын және олардыіске асыру шарттарын айқындайтын құжат болып
табылады.

ТӘРБИЕНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ: АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ

Білім беру ұйымдарындағы тәрбиелік іс әрекетке осы заманғы көзқарастың
ерекшелігі тәрбие үрдісіндегі жүйелілік және сол жұмыстың тиімділігін
қамтамасыз
ететін факторлар мен шарттардың біртұтас жиынтығы болып табылады.Нормативті-
құқықтық базаға жасалған талдау жеке тұлғаның еркін дамуы,адам құқы,
жеке тұлғаның мүддесі және т.б. ұғымдардың жан-жақты қолданылатындығын
көрсетті. Осылайша тұжырымдап айту алдымен білім беруұйымдарының бастапқы
деңгейін демократия-ландыруға мүмкіндік береді. Басымқұндылықтар ретінде
дербес даму, өзін-өзі табысты көрсету және өзін-өзі
анықтауерекшеленеді.Білім берудің жаңа үлгісінде іскерлік сипат байқалып,
өз бетіншеүздіксіз білім алуға ұмтылуды қалыптастыруға және шығармашыық
қабілетті дамытуғабағытталған. Соның негізінде балаларды және жастарды
мектеп жасына дейінгі, ортабілім беретін, орта кәсіби, жоғары кәсіби білім,
қосымша білім берудің түрлідеңгейлерін қамтитын тәрбие жүйесі
құрылуда.Тәрбие үдерісі ғылыми-әдістемелермен қамтамасыз етіліп,
ҚазақстанРеспублика-сының білім беру ұйымдарында 2006-2011жылдарға
арналғанреспубликалық тәрбиенің кешенді бағдарламасы, сондай-ақ, білім беру
ұйымдарыныңаймақтық деңгейінде тәрбие беру бағдарламасы жасалып, енгізілді;
авторлықбағдарламалар дайындалуда; тәрбие үдерісінің тиімділігін бағалу мен
жеке тұлғаның
тәрбиелік деңгейінің өлшемдері жасалды.
Тәрбие үдерісін кадрлармен қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс жүргізіліп
келеді.Мектептердің, кәсіптік мектептер пен колледждің директордың тәрбие
жұмысы жөніндегі орынбасарлары, жоғары оқу орындарының тәрбие ісі жөніндегі
проректорлары, сынып жетекшілері, педагогтар-ұйымдастырушылар, аға
вожатыйлар,әлеуметтік педагогтар, педагог-психологтар, еңбек ақылы сынып
тәрбиешілері,қосымша білім беру педагогтары мен әдіскерлер штат
бірліктеріне енгізілді.Қазақстан Республикасының бірқатар білім беру
ұйымдарында нақты
әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескеретін педагогтар мен ата-
аналардың,
оқушылардың сұрыныстарына бағытталған тәрбие беру жүйесі құрылды және ол
табысты қызмет көрсетіп келеді. Соның нәтижесінде жеке тұлғаға тәрбиелік
ықпал
жасаудың диапозоны кеңейді. Алайда, Республика аймақтарында тәрбие
беруісінде шешімі табылмаған көптеген проблемалар бар, оларға мыналар
кіреді:
● тұлғаға қоғамдағы әлеуметтік жағдайлардан жаңа талаптар жүйесі
туындауы;
• тәрбиенің мақсатын және басым бағыттарын белгілеуге мүмкіндік беретін
нақты идеологиялық бағдар жеткіліксіздігі.
● қоғамның әлеуметтік жіктелуі, қоғамның кірістер бойынша күрт қарама-
қайшылануы; халықтың кейбір бөлігінің еңбек етпей табылғанмолшылықты
дәріптеуі зияндық, әлеуметтік әділеттікке сенбеушілік сезімдерін тудыруы;
• оқыту рөлінің жоғары бағаланып және қазақстандық жаңа ұрпақтың
қалыптасуындағы тәрбие рөлінің толық бағаланбауы;
• педагогтардың жалпы адамзаттық және жалпы мемлекеттік
құндылықтарғажауапкершілікпен қарауды қалыпқа келтіру әрекеттері үнемі
тиімді болабермеуі;
• әлеуметтік институт ретінде отбасының тәрбиелік рөлінің әлсіреуі;
• адам өмірін аса маңызды құндылық ретінде бағаламау, салауатты өмір
салтын қалыптастыру дағдыларының толық қалыптаспауы;
• бұқаралық ақпараттар құралдарының жеке тұлғаны қалыптастырудағы кері
ықпал етуі;
• тәрбиенің жаңа парадигмасын ғылыми-әдістемелік жағынан жеткіліксіз
қамтамасыз етілуі;
• педагогтардың осы заманғы тәрбие технологияларын жеткіліксіз меңгеруі;
• балалар мен жастардың қоғамдық ұйымдарының тәрбиелік потенциалы
тиімділігінің төмендігі;
• еңбек тәрбиесі мен кәсіби бағдар беру жүйесінің жоғалуы;
• балалар мен жастар қызығушылықтары бірлестіктер жүйесінің
шектеулілігі(клубтар,үйірмелер, секциялар т.б.) және олардың іс-
әрекеттерінің жеткіліксіздігі.
Жоғарыда көрсетілген проблемаларға сүйеніп, жас ұрпақтың тәрбиесі
осызаманғы қоғамды дамытудың және еліміз қауіпсіздігінің негізін мен
мемлекеттіксаясатын құрай-тын басты стратегиялық міндеттер ретінде қаралуы
тиіс.Бүгінгі күні үздіксіз білім беру жүйесінде тәрбие мәселесінің
жағдайына сай келетін білім алушыларды тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамасын
жасау қажеттілігі туып отыр. Тұжырымдама Қазақстандағы тәрбие саясатының
Қазақстан Республикасының ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Отбасылық тәрбие стилдері
Отбасылық тәрбиенің балаға әсері
Педагогика пәні бойынша бағдарлама
Тұлғаны қалыптастыруда дене тәрбиесінің маңызы
Бастауыш мектеп оқушыларының экономикалық тәрбиесі
Мектеп жасындағы балалардың отбасындағы тәрбие
Отбасындағы гендерлік тәрбие
Тәрбиенің қазіргі жағдайы, аналитикалық тәрбие.
Этнопедагогика пәні.
Эстетикалық тәрбиенің мәні мен міндеттері
Пәндер