Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі

Ж О С П А Р Ы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

Эффектілі оқыту стратегиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Тіл үйрену және әдістеме ғылымына экскурс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Ағылшын тілі және оны оқытудың әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.3 Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі ... ... ... ... ... ... 15
1.4 Мультимедиа.инновациялық технологиялар . тілдерге оқытудың тиімді жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
1.5 Аудиокітаптар ағылшын тілін үйрену құралы ретінде ... ... ... ... ... ... .37

Көптілділікке оқытудың әдістемелік міндеттерін шешу жолдары ... ... ...40

2.1 Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемелік принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
2.2 Ағылшын тілін оқытудың осы замандық әдістемесіне сипаттама ... 50
2.3 Ағылшын тілін оқытудағы әдістемелердің өмірдегі қолданысы ... ...54

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60

Қосымша (суреттер) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
Кіріспе
Рухани интеграция дәуірлеген бүгінгі таңда ағылшын тілі - ғаламдық феноменге айналды. Мемлекетаралық байланыстарды нығайту елдердің экономикалық қарқынына ғана емес, ол руханиятқа, соның ішінде, тілге де тәуелді. Оқыту саласына түбегейлі өзгеріс жүріп жатқан, оқыту әдістері мен оның мазмұны қайта қарастырылып жатқан қазіргі таңда шетел тілдерін оқытудың тарихи тәсілдері мен оның негізгі тенденцияларын жетілдіру жүйесіне орала кету орынды.
Қазір шетел тілін оқыту методикасы ғылым болып қалыптасып келе жатқанына ешкім күмән келтіре қоймас. 1930 жылы Е. М. Рыт методикаға алғаш анықтама берген. Ол: «Шетел тілін оқыту методикасы салыстырмалы тіл білімінің тәжірибелік айқындауышы», - деп баға берген болатьн.
Қолданбалы тіл білімі секілді әдістемеге де түрлі көзқарастардың туындауы 1930 жылдардағы шетел тілін пән ретінде оқыту жүйесінің жеткілікті деңгейде анықталмауымен тікелей байланысты болатын. Сол кезеңдерде зерттеу әдістерінің жүйесі де әзірленбеген еді.
Әдістеменің ғылым ретінде сипат алуындағы алғашқы бағыттар Б.В.Беляевтің есімімен ұштасады. Ол әдістемені қолданбалы психология саласына теліді. Алайда, аудитория жұмысына сай іс әдістерін қолданудағы айырмашылықтар, материалдарды сараптау - методиканың басты мәселесі болған. Сондықтан әдістеменің бұл анықтамасы кең жайылған жоқ.
1930 жылдардың аяғы мен 1940 жылдардың басында педагогикалық ғылым ретіндегі методика анықтауыш бағыты ресімделді. Педагогика мен методика үйретуде бір ғана нысанға ие. Ол – оқыту процесстері, тәрбиелеу, оқытудың мақсат-міндеттері, сабақтың мазмұны. Мұның ішінде біртұтас болып қалған педагогикалық ғылым ретіндегі әдістемеге берілген анықтама. Методика - өз алдына ғылым. Оның зерттеу әдістері мен өзіне тән заңдылықтары бар. Оған берілген нақты анықтама мынадай: «Оқыту методикасы – оқыту жүйесін, тәсілдерін, заңдылықтарын, мақсаты мен мазмұнын зерттейтін, сондай-ақ шетел тілі материалы арқылы оқу-тәрбие үрдістерін үйрететін ғылым».
ХХ ғасырдың басында бір мәселе өткір тұрды. Ол - әдістеме мәселесі. Бұл - заңды құбылыс. Өйткені, Қазан төңкерісінен кейінгі «жаңа» мектептер жаңа әдістердің болуын тіледі. Сол кезеңдерде тікелей (натуралды) әдіс насихатталды. Ол тәсіл пәнді ағылшын сөздерімен байланыстыратын – тура принцип негізінде пайда болды. Бұл ағылшын тілін үйренудің еркін (ассоциативті) әдісі еді.
Батыста аралас әдістеме идеясы туындап жатқан шақта, неліктен мұнда тікелей әдіс насихатталды? Алдымен, патшаға бағынышты оқу орындарында жай жаттауға негізделген мәтіндік аударма мен грамматикалық аударма әдістері үстемдік етті. Осыған жататын тікелей әдіс барынша озық сипатта болды.
Екіншіден, сол уақыттағы тікелей әдіс қарым-қатынасқа тәлімдеуді көздеді.
Үшіншіден, І дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыста бастау алған өзге тәсілдерде қарастырылған ұсынымдармен біздің педагог-әдіскер ғалымдар таныс емес еді.
Бұдан бөлек, көптеген методистер мен мұғалімдер үшін тікелей әдіс жаңа, еліктіргіш болып саналды. Олар оның тиімділігіне шынайылықпен иланды.
Заман ағымына қарай тікелей әдіске енгізілген өзгерістер педагогикада туындаған прогрессивті идеялармен терең байланысты.
Көп ұзамай шетел тілдерін оқытудың салыстырмалы әдісі қалыптасты. Бұл әдіс бойынша шетел тілін үйрету ана тілімен салыстыру негізінде жүргізіледі. Осы тәсілдің негізін қалаған - педагог ғалым Л. В. Щербу.
Мұның ізін ала тікелей және салыстырмалы әдістерді қиыстыру арқылы аралас әдіс пайда болды.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1). И. П. Иванова «Теоретическая грамматика современного английского языка», Москва, 1988 г. стр. 232-337.
2). Л. С. Бархударов «Грамматика английского языка», Москва, 1986 г., стр. 310.
3). 1. Иманқұлова С. «Жаңаша оқыту әдістемесі», Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы, Филология сериясы, 97-98 беттер, №1, 2006 ж..
4). М. С. Сақтағанова, Н. Қ. Алиева, Н. Қ. Айтбаева «Ағылшын тілін оқытудың әдістері», Білім, 43-бет, №3, 2006 ж..
5). Г. Ботағарина, «Ағылшын тілін оқытудағы бүгінгі белес», Білім, 70-бет, №3, 2006 ж..
6). Г. Шамшырақова «Ағылшын тілін оқытудың құрылымы», 12-бет, Кәсіптік мектеп, №3, 2007 ж..
7). Гүлмира Жұмайқызы, «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салыстырмалы ерекшеліктер», Білімдегі жаңалықтар №3, 53-54 беттер, 2006 ж..
8). Ж. А. Жақыпов «Аударматануды аңдату», Астана, Аударма баспасы - 2004, 234-236 беттер.
9) М. Новщкан, Н. Д. Кучин «Практическая грамматика английского языка», Москва, Изд. «Высшая школа», 1978 г. стр. 350-358.
10). Қазақ грамматикасы, Алматы «Жазушы», 1990 ж. 681-717 беттер.
11). К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка» Москва, «Лист Нью» 2003 г. стр. 444, 485.
12). Г. Рысбаева «Ағылшын және қазақ тіліндегі етістіктің етіс категориясы», Методика обучения иностранному языку, №2, 29 бет, 2006 ж..
13). Қ. Тубышева, «Модульдік оқыту технолгиясын ағылшын тілі сабақтарында қолдану», Оқыту-тәрбиелеу технологиясы, №4, 35-36 беттер, 2007 ж...
14). Е. Нұрланбекова «Шетел тілін оқытуда бейнефильмдерді қолдану», Шетел тілін оқыту методикасы, №2, 17 – 18 беттер, 2005 ж..
15). Abai «book of words», «Abai international club» Semey – 2005, p. 78-115.
16) Movie Talk. Английский, интерактивный видеокурс: для Windows и Macintosh / Euro Talk Interacnive.- М. 2004.- электрон. диск (CD-ROM).
17). Английский язык, кн. для чтения к учеб. для 4 кл. шк. с углубленным изучением англ. яз., лицеев и гимназий / сост.: И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2004.- 75-80 cтр.
18). Винарева, Людмила Андрияновна, Янсон, Валентина Вадимовна. Английские идиомы-English idioms, Учеб. пособие.- М.: Славянский дом книги : ИП Логос : Айрис пресс, 2005.- 252 - 270 стр..
19). Вронская, И. «Английский язык в детском саду», Дошкольное воспитание.- 2006.- № 5. – 79 стр..
20). Колыхалова, Ольга Алексеевна, Махмурян, Каринэ Степановна. Учитесь говорить по-английски, фонетический практикум.- М.: ВЛАДОС, 2004.- 158 – 175 стр..
21). Методическая разработка по английскому языку для развития навыков чтения литературы по специальности, КазНУ им. аль-Фараби; сост. Н. Л. Ломаченко, А. Я. Толмачев, В. Х. Шуканова.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 37 стр..
22). Петрова, Светлана Владимировна, Рудавин, Олег Николаевич. Английский язык,сборник тем.- 2005, 18 стр..
23). Полякова, Татьяна Юрьевна. Английский язык для диалога с компьютером.- Изд. 3-е, стереотип.- М.: Высш. шк., 2005.- 165 стр..
24) Эналеев, С. Триединство общей цели, Языковая политика, Казахстанская правда. - 2007.- 16 августа.- Стр. 6.
        
        Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі
Ж о с п а р ы
Кіріспе.....................................................................
................................2
Эффектілі ... Тіл ... және ... ғылымына
экскурс..........................................5
1.2 Ағылшын тілі және оны оқытудың
әдістері.............................................8
1.3 Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық
әдістемесі........................15
1.4 Мультимедиа-инновациялық технологиялар - ... ... ... ... ағылшын тілін ... ... ... ... міндеттерін шешу жолдары...........40
2.1 Ағылшын тілін оқытудың ... ... ... ... ... ... осы ... әдістемесіне сипаттама....50
2.3 Ағылшын тілін оқытудағы әдістемелердің өмірдегі қолданысы.......54
Қорытынды...................................................................
.......................................60
Қосымша
(суреттер)..................................................................
..........................64
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі....................................................................68
Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі
Кіріспе
Рухани интеграция дәуірлеген ... ... ... тілі - ... ... Мемлекетаралық байланыстарды нығайту ... ... ғана ... ол ... соның ішінде, тілге ... ... ... ... ... жүріп жатқан, оқыту әдістері мен
оның мазмұны ... ... ... ... ... ... тілдерін
оқытудың тарихи тәсілдері мен оның ... ... ... ... кету орынды.
Қазір шетел тілін оқыту методикасы ғылым болып қалыптасып келе жатқанына
ешкім күмән келтіре қоймас. 1930 жылы Е. М. Рыт ... ... ... Ол: «Шетел тілін оқыту методикасы ... тіл ... ... - деп баға ... ... тіл білімі секілді әдістемеге де түрлі көзқарастардың
туындауы 1930 ... ... ... пән ... ... жүйесінің жеткілікті
деңгейде анықталмауымен тікелей байланысты болатын. Сол ... ... ... де ... ... ... ретінде сипат алуындағы алғашқы бағыттар Б.В.Беляевтің
есімімен ұштасады. Ол әдістемені қолданбалы психология саласына ... ... ... сай іс ... ... айырмашылықтар,
материалдарды сараптау - методиканың ... ... ... ... бұл ... кең жайылған жоқ.
1930 жылдардың аяғы мен 1940 жылдардың басында педагогикалық ... ... ... ... ресімделді. Педагогика мен методика
үйретуде бір ғана ... ие. Ол – ... ... ... оқытудың
мақсат-міндеттері, сабақтың мазмұны. Мұның ... ... ... ... ғылым ретіндегі әдістемеге берілген анықтама. Методика - өз
алдына ғылым. Оның зерттеу әдістері мен ... тән ... бар. ... нақты анықтама мынадай: «Оқыту методикасы – оқыту жүйесін,
тәсілдерін, заңдылықтарын, ... мен ... ... ... шетел
тілі материалы арқылы оқу-тәрбие үрдістерін үйрететін ғылым».
ХХ ғасырдың ... бір ... ... ... Ол - ... мәселесі. Бұл
- заңды құбылыс. Өйткені, Қазан төңкерісінен кейінгі «жаңа» мектептер жаңа
әдістердің ... ... Сол ... ... ... ... Ол тәсіл пәнді ағылшын сөздерімен байланыстыратын – тура
принцип негізінде пайда ... Бұл ... ... үйренудің еркін
(ассоциативті) әдісі еді.
Батыста аралас әдістеме идеясы ... ... ... ... мұнда
тікелей әдіс насихатталды? Алдымен, патшаға бағынышты оқу орындарында жай
жаттауға негізделген мәтіндік ... мен ... ... ... етті. Осыған жататын тікелей әдіс барынша озық сипатта болды.
Екіншіден, сол ... ... әдіс ... тәлімдеуді
көздеді.
Үшіншіден, І дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыста бастау ... ... ... ... ... ... ғалымдар таныс
емес еді.
Бұдан бөлек, көптеген методистер мен ... үшін ... әдіс ... ... саналды. Олар оның тиімділігіне шынайылықпен иланды.
Заман ағымына ... ... ... енгізілген өзгерістер педагогикада
туындаған прогрессивті идеялармен терең байланысты.
Көп ұзамай шетел тілдерін оқытудың салыстырмалы әдісі қалыптасты. ... ... ... ... ... ана тілімен салыстыру негізінде
жүргізіледі. Осы тәсілдің негізін қалаған - педагог ... Л. В. ... ізін ала ... және ... ... ... арқылы
аралас әдіс пайда болды.
Бара-бара шетел тілін оқытудың мақсаттары мен оны ... ... ... ... ... ... ... жүйесі күйзеліске ұшырады.
Дағдарыс жағдаяты әрдайым түбегейлі өзгерісті талап етеді. Осындай, озық
идеялардың жеткіліксіздігі жағдайында ... ... ... ... ... әдістемелік іздестіру жандандырылып,
шетел тілін оқытудың заманауи әдістемелік тұжырымдамасы дами ... ... ... ... және басқалар.
Қазіргі таңда байланыс пен шығармашылық оқытуға ... ... орны ... ... ... әдістемесі әрдайым толықтырылуы, дамытылуы тиіс.
Эффектілі оқыту стратегиялары
1.1 Тіл үйрену және әдістеме ғылымына ...... ... бір ... Тіл – ең ... ... ... пікір алмасуына, қарым-қатынас жасауына қажетті құрал.
Осыған орай, ол негізінен ... ... ... атқарады. Бірақ
тілдің қоғамдық қызметі тек мұнымен шектелмейді. Тіл - құрамдық жағынан
үнемі ... ... ... да халықпен, оның өмірімен бірге өзгеріске
ұшырайды.
Тіл қоғамдағы маңызды қатынас құралы ... ол, ең ... және ... қоғамдық өмірде нақтылы бір ... ... ... ... ... мәнге ие болады. Сондықтан
тіл ойды жарыққа шығарып, қажеттілікке жұмсау ... ... ... Сол ... тіл – ... ... ... адамның санасын
жүйеге келтіріп, ұйымдастырады. Осы тұрғыдан тіл табиғи шындықты үйренудің,
бейнелеудің және абстракт түрде ... ... ... ... табылады.
Ойды білудің ең кіші тілдік бірлігі - сөйлем, одан кішісі – сөз тіркестері,
одан кейінгі - сөз ... ойды ... ...... әрбір мүшесіне тікелей байланысты обьективті ... ... ... ... ... оны ... ... бір-біріне
әсер ету құралы деп есептейді. Тіл - өмірдің ... ... ... сияқты. Қоғамда болып жатқан өзгеріс, жаңалықтардың
бәрі әуелі тілден орын ... де, ... соң ... ... ... Тіл ... ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір ... ... ... ... ... ... ... ойлау тәсілінің, мінез-
құлқының нысаналары сақталады. Тіл ... ... ... ... ... тілі мен ... тіл – ... тілдің өмір сүру формалары.
Сөйлеу тілі мен жазбаша тіл өте тығыз байланысты. Сөйлеу тілі ... ... ... ... ... тілі екі не бірнеше адам арасындағы
қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. Ол сабақта монолог айту, ... ... ... ... ... ... Жазбаша тілде басты орын алатын
сөздік диктант, мазмұндама, ... шарт ... ... роль ... – оқу ... ұйымдастырудың негізгі түрі. Қазіргі өмір талабы – ... ... ... ... өзгерту. Еліміздің тарихында болып жатқан
әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, білім беру саласындағы жаңа ... ... ... ... жетілдіруді, оқытудың ғылыми және әдістемелік
деңгейін көтеру ... ... ... ... ... ... ... тілін тілдің үш тұғырының бірі ретінде қызмет етуінің алғышарты –
оның ... ... әр ... ... ... ... табылады. Жер
шарын мекендеген мыңдаған ұлттар мен ұлыстардың бір-бірін түсінуіне –
халықаралық сипат ... ... ... ролі ... ... тiлi ... басты мақсаты - шәкiрттерге өз елiнде
басқа пәндерден, күнделiктi өзiн қоршаған ортада, ... ... ... ... қоса ... елдердiң тыныс-тiршiлiгiнен хабардар болып,
мағлұматтар алып, жеке бас ... ... ... ... ... ... арқылы оқушылар бiлiм дегейiн көтерiп, өз халқы мен басқа
халықтар арасындағы ұқсастықтар мен ... ... ... өз пiкiрi қалыптасады, түрлi елдер мәдениетiн ... ... ... ... өз ... бiлiм ... ... коммуникациясын
бойына сiңiруіне септiгiн тигiзедi.
Осы шет тілдерін оқыту әдістемесінің ... ... ... ... 30 жылында жеткен жетістіктері мынадай:
Шетел тілдерін оқу ... ... ... ... ... ... ... жүйелік құрылымы пайда
болды.
Даму заңдылықтары бұрынғыдай пәлсапаның жаңа ... ... ... және ... ... жатқан шет тілін оқытудың теориялық және практикалық әдістемелер
негіздерін түзу жобасы ... ... ... ... оқу ... әр ... жас
ерекшеліктеріне қарай шет тілін үйренуде бір-бірімен тығыз ... ... ... ... ... айтылым, жазылым, оқылым
әрекеттерін сабақ барысында комплексті ... ... ... ... ... ... ... тіл және сол тіл елінің мәдениетін зерттеуде
айтулы нәтижелерге қол ... ... тіл және ... ... ... шет тілін үйренудегі белгілі ережелер ретінде ... ... ... ашылмай отыр.
Шет тілін үйрену процесінде коммуникативті бағыттағы негіз ұсынылды. Ол
дегеніміз - шет тілін үйренуші тұлғаның ... ... ... ... өз ... ... істей алу еркі. Осы әрекеттердің барлығы
үйренушінің бойынан табылып ... онда ол шет ... ... ... ... ... ... процесінде аудио-видео және электронды техникалық
аппараттарды пайдаланудың тиімді жақтары көрсетілді.
Шет тілін оқытуда, ... ... ... ... ... ... ... сөйлеу ортасын туғызу арқылы коммукативтік ... ... ... ... ... ... ... білімді стандарттау, реттеу әдістемесі ғылымның
актуалды проблемасы ретінде қарастырылып, сараптау, яғни, тестілеу арқылы
шет ... ... ... ... олардың оқу сатылары
анықталып отыратын болды.
Шешімін тапқан осы проблемаларға тереңірек үңілсек, олар әлі де ... мен ... ... ... ... ... тілі және оны оқытудың әдістері
Ағылшын тілі — Үнді-Еуропалық ... ... ... ... ... ... Герман тобына ағылшын тілінен басқа неміс, норвег, ... және өзге де ... ... ... тілі ... тіл болып
есептеледі, ол қазіргі Ұлыбритания аумағын ежелден басып ... ... ... ... ... ... тілдері әсерін тигізген.
Осыдан 300 жыл бұрын ағылшын тілінің жалғыз ғана нұсқасы болған еді. Ол
алғаш Британияда қалыптасты. ... соң ... тілі ... ... Зеландия, Индия, Азия және Африка халықтарының ортақ ... ... осы ... ... ... тілі әр ... ... дамыды, жетілді,
толықты, байыды.
Ағылшын тілі - дүниежүзілік тіл немесе халықаралық тіл. ... ... ... ... ... мен ... Ал, олардың тілі неге
әлемдік тілге айналмады? Өйткені голландықтар «біздің тіл ... ... ... ... ... бұзасыңдар», – деп отар елдерді өз
тілінде сөйлетпей ... ... ... ... де ... біз ... түсінсек болды», – деген. Ағылшын ... екі ... ... ... ... - ... ... - күрделі.
Ұлттық география қоғамының деректері бойынша әлем халықтарының 70
проценті бар ... ... ... ғана ... екен. Әлемдегі ең көп
тараған әрі қытай тілінен кейінгі халық саны ... ең көп ... - ... ... тілі ... ... ... Штаттары, Жаңа
Зеландия, Аустралия және басқа елдерде ана тілі болып есептеледі. ... ... ... ... тілі ... саналады. Қазіргі қоғамда
«ең сәнді» болып келетін ағылшын тілінің Америкалық ... ... ... ... Жаңа ... ... ... түрлерінен
басқа отыздан астам диалектілік ... бар. ... олар ... елімізде Мемлекет Басшысының жетекшілігімен «тілдердің үш
тұғырлығы» тұжырымдамасы әзірленді. Өз ... ... білу - ... ... Орыс ... білу де ... ... қажет етпейді, ол
Біріккен Ұлттар Ұйымында жұмыс тілі бола отырып, ұлтаралық қатынас құралы
ретінде маңызды рөл ... ... 250 ... жуық адам орыс ... ... күні ағылшын тілін оқып-үйрену аса маңызды ... ... ... ол, шын ... ... ... айналып кетті.
Ағылшын тілін меңгермей, жаһандық бәсекеге қабілеттілік туралы айту ... ... ... ... өзі де ... ... бар ... тілі — БҰҰ-ның негізгі алты тілінің бірі болып саналады.   
Ағылшын тiлi пәнi ... ... ... ... ... ... бас ... тұлға ретiнде жетiлдiруге, қоғамдағы өз ... ... ... ... тiлi ... басты мiндетi - шәкiрттердiң тiлдiк қарым-қатынас
жасай алу бiлiктiлiгiн жетiлдiру.
Ағылшын тілін ... ... ... бір ... ... әр ... ... Ол шарттардың ең бастысы ағылшын тілін оқытудың
алдына қойылатын мақсат. Сонымен қатар ... ... ... бөлінген
уақыт, сағат саны да белгілі бір әдістемені қолдануға ықпал етеді. Шет ... ... ... жас ... де ... таңдауда
ескерілуге тиіс.
Оқыту шарттарының ішінде оқыту мақсаты аса маңызды рөль ... ... оның ... ... ... ... және өзге де
байланыстары шетел тілін оқытудың мақсаттарын анықтауға тікелей әсер ... ... ... ... ... әдістерін салыстыра сипаттау өте
маңызды. Өйткені, пайда болған әрбір жаңа әдістің артықшылығы мен ... ... ... ... ... ... үшін де ... түрі - сан алуан. Бұл тәсілдердің өзгешеліктерін ... ... ... ... соғады. Сондықтан да ағылшын тілін оқыту әдістемесіне
сипаттама беру - тым ... ... ... ... ... ... оқыту әдістерінің
негізін салған басты принциптерінен ... ... ... ... ... Сатылау; Рольдік ойындар; Тізбектеу әдісі; Мәдени қарым-
қатынас; Проблемалық оқыту; ... ... ... ... ... ... ... таластыру; Шығармашылық қалыптасу әдісі; Болжау;
Интерактивті әдістер; Көру, есту кинестетикалық; Коммуникативтік, Тандем,
Витагендік әдіс, Іс-әрекеттік және ... ... ... ... ... ... ... әр алуан әдіс-тәсілдері әзірленген.
Шетел тілін оқытудың жолдары ... оқу мен ... ... ... ... ... ... және грек тәрізді «өлі тілдерді» оқыту үшін
әзірленген бағдарламалардан алынды.
Мұндай ... ... XVIII ... аяғында қаланып, XX ғасырдың ... ... method» ... әдісі)
атауымен ресімделді.
Жоғарыдағы әдіске сай, ... ... үшін ... мен ... ... ... Ал мұны ... процесстері бір грамматикалық
құрылымнан келесіге қарай бағытталған қимыл деп пайымдалды. Сөйтіп, осы
тәсілмен ... ... ... ... ... ... баяндауды ойластырады. Одан соң сол тақырыптарға орай жеке сөйлем
мәтіндері жинақталады. Бұдан соң олардың аудармасы қамтылады, алдымен – ... ана ... ... – керісінше.
Қолданысқа ертеден кіргеніне қарамастан, бұл әдістің ... ... бар. ... ол ... ... ... жол береді.
Екіншіден, бұл тәсіл - тілді грамматикалық формулалардың қосындысы іспетті
қабылдайтындарға, логикалық ойлау деңгейі тым ... ... ... ыңғайлы. Шетел тілін үйретудің осы тәсілі 50 жылдардың аяғына дейін
үстемдік етіп келді. Айта кететініміз, барлық данышпандар мен ... ... ... ... ... осы әдіспен оқып үйренді.
50 жылдардың орта тұсында бұл тәсіл ... ... ... ... ... ... ... бере алмады. Соның нәтижесінде сан
алуан ... ... ... Солардың бірқатарын сипаттап
көрелік:
60 жылдары пайда болған «Silent way» (үнсіздік ... ... ... ... ағылшын тілін игертудегі принципі - тіл ... ... әрі оған ... ... ... Осы ... бойынша
оқытушы бастапқыда еш нәрсе айтпайды. Сөздің айтылуының кіші ... ... ол ... ... ... таблицаларды қолданады. Кестедегі белгілер
мен түстер белгілі бір дыбысты таңбалайды. ... жаңа ... ... ... ... айту үшін алдымен «т», одан кейін
«эй» ... ... ... ... көрсетіледі. Осылайша, квадраттар
мен түрлі таяқшалар арқылы жасалған сабақтағы манипулиямен оқыту ісі өз
мақсатына сай ... ... ... ... ... ... тілді білу деңгейі
оқушының тіл білу ... ... ... ... келе тілді оқушының
оқытушыдан артық меңгеріп кететін кездері болады. Бұдан ... ... ... ... ... ... мәжбүр болады. Осы тәсіл жоғары
технологияға құмар жандарға тым қолайлы.
Келесі тағы бір қызықты әдіс ... ... ... ... деп ... Бұл ... ... ережесінде айтылғандар: Өзіңіздің
белгілі бір себептермен өткізіп ... ... ... ... жоқ.
Осы теорияға сай оқушы алғашқы сатысында ештеңе айтпайды. Алдымен, ол
жеткілікті ... ... алуы ... ... ... ... ... үнемі
ағылшын сөздерін тыңдайды. Ол не оқыса да, оқығаны жөнінде тіс ... ... оқу ... - ... не ... ... сезінетін кез.
Физикалық қимылдарды білдіретін сөздер арқылы барлық сөздерді меңгеруге
мүмкіндік туады. Мәселен, ... ... ... түсініп, барлығы орындарынан
тұрады, «отыр» дегенде олар отырады. Оқушы ... ... ... ... тыңдады, сосын қозғалыста болды), ол сөйлеуге дайын бола бастайды.
Бұл әдістің басымдығы, оқушы ... ... өзін өте ... ... эффект адамның алуға тиісті ақпаратын жіберіп алу есебінен
жетіледі. Тағы бір ... ... ... үрдісінде келтірілген тәсіл
бойынша оқушылар бір-бірімен ... ... ... шому ... pedia») деп ... әдіске де көңіл бөлген орынды.
Бұл тәсіл 70 жылдары қолданысқа енді. Бұл әдіске сай, ағылшын тілін мүлдем
басқа адам бола ... ... ... кезеңінде) ұғынасың. Осындай жолмен
тіл үйрену барысында топтағы барлық оқушылар өздеріне жаңа есім таңдап,
жаңа ... ... ... ... ... олар өздерін мүлдем басқа
әлемде – зердеге тоқыған ағылшын әлемінде отырғандай күй ... ... ... ... бәрі ... процесіндегі кез келген адамның
кеңінен көсіле сөйлеуіне әрі оның сөзі тұпнұсқаға барынша ... ... ... тілін үйренудің келесісі - аудиолингвистикалық әдіс («Audio-
lingual method»). Ол 70 жылдардың аяғына қарай ... ... Оның ... ... ... ... оқушы фонограммадан немесе оқытушының
түсіндірмесінен тыңдағанын бірнеше рет қайталайды. Одан соң, оған ... ... ... ... ... ал ... да осы ... тұрады.
70 жылдары пайда болған тәсілдің бірі – коммуникативтік әдіс. Оның басты
мақсаты – әңгімелесушілердің сөздері түсінікті болуы үшін адам баласын ... ... ... ... ... әдіс қазіргі таңда да
жұмыс барысында жиі қолданыс тапқан. Осы ... ... әдіс ... ... әр ... әдістемесінің даму жолынан өткен, ағылшын тілін
үйретудегі бірқатар үлгілі тәсілдердің үйлесімді көрінісі.
Әдіссіз оқыту процесі ... асу ... ... Осы оқыту әдісі дегеніміз
не? Оқыту әдісі – ... ең ... ... ... ... ... білім берудің мазмұны сияқты, оқытудың жалпы ... ... ... Оқыту процесінің нәтижелі және сапалы болуы оқыту
әдістемесінің тиімді шығармашылықпен жүзеге асырылуына байланысты. Ол ... мен ... ... ... ... Оның арқасында білім, іскерлік,
дағдының қалыптасып, оқушының дүниетанымдылығы мен қабілеттілігінің ... ... ... ... бай болуы да манызды мәселе.
Ағылшын тілі сабағындағы сөздік қорды дамыту жұмыстары мынадай ... ... ... ... Ол – ... ... әңгімелесу,
әңгіме, түсінігін айтқызу, көрнекілік, аударма, кітаппен жұмыс, мәтінмен
жұмыс әдістері. Әр сабақ сайын ... сай ... ... ... ... ... ... тақырыптар бойынша электронды
оқулықтар мен сабақты көркемдеп отырса, оқушылардың ... қоры ... ... өзгерген сайын әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, ... Әр ... жаңа ... ... ... Жаңа
технологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану білім сапасын көтереді. ... ең ... ...... ... тілін жетілдіру. Олардың
сөздік қорын дамытуға бағытталған ... ... ... - ... ... ... оны өз ... дұрыс қолдану.
Түсіндіру әдісі - жаңа сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді түсіндіруде
қолданылады. ... ... ... жаңа ... ... яғни сөздік
жұмысында іске асады. Сондай-ақ ағылшын тілі грамматикасының ... ... ...... ... ... ... Басқа тілді
үйретуде ең нәтижелі әрі жиі қолданылады. Көрнекілік тақырыпқа сай, көзге
тартымды яғни ... ... сай әрі екі ... үш ... ... Бұл ... ... қорды дамытуда орны бөлек.
Келесі әдіс – сұрақ-жауап әдісі. Бұл - балалардың тілін дамыту ... ... ... Қай ... ... ... қай кезеніңде болсын
қолдануға қолайлы. Өте белгілі де тиімді әдіс.
Практикалык әдіске ойын элементтері ... тіл ... ... ... оқушылардың білімін бекітіп, сөздік қорын молайтады.
Оқытушы ойынның тәртібін ... ... ... ... ... ... ойындар өткізу – олардың сөйлеу машығын
қалыптастыру үшін қажет. Оқушылар сөйлемді оқығанда сөйлеу дикциясын дұрыс
келтіріп ... ... ... ... ойын баланың ойын өз бетінше
тұжырымдап айтуына көмектеседі.
Интерактивтік әдіс. Интерактивтік ... сөз ... ... деген ұғымнан келіп шығады. Ал интеракция жеке
индивидтердің, топтың, жұптың өзара біріккен әрекетке бір-біріне кезегімен
әсер етуі. Бұл ... ... ... құруда оқушылардың белсенділігін
арттырады. Бірігіп жұмыс ... ... ... ... әрекет етуін ... ... ... ... істі ... білу қабілеттері де көрінеді. Интерактивті
әдіспен сабақ өткізу кезінде оқытушы кеңесші, серіктес ... ... ... ... ... ... ете отырып, бірін-бірі қолдау, толықтыру арқылы
сұхбат құруға үйренеді. Екі оқушының сұхбатына ... де ... Ол ... ... ... болуы да мүмкін.
Бұл әдістің негізгі мақсаты – оқу ... ... ... ... ... жасау. Әр оқушы жеке тапсырмамен жұмыс істей отырып, топ
мүддесін ойлауға үйренеді. Әрқайсысы өз міндетіне ... ... ... нәтижеге қол жеткізуге ұмтылады.
1.3 Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемесі
Оқыту процесі, әсіресе, тіл үйрету өте ... де қиын ... ... ... мен ... ... мен ... бақылау мен
анықтаудан, өңдеу мен салыстырудан, есте сақтау мен ... ... ... ... жыл ... ... жаңарып отыратындықтан, қазіргі тіл
үйренушіге қойылатын талап та, жауапкершілік те арта ... ... ... ... ашып, белсенділігін арттырып, қызығушылығын
оятуға арналған жаңа ... ... ... Ол тәсілдер тіл
үйренушінің дербес ... ... ... ... ... ... әдістемесі дегеніміз – тілді жаңа озық ... ... сөз. Ал бұл озық ... бұрыннан келе жатқан әдістерді
өңдеу, жөндеу, талдау арқылы жетілдіру, жаңа жолдарды ... ... ... ... ... білдіреді. Жаңаша оқытудың көздейтін мақсаты –
оқыту процесін үйрету емес, тіл үйренушіге ерік беру, таңдау жасату, ... ... ... ... оның қабілеті мен мүмкіндігін ашу. Сондай
әдістеменің бірі - белсенділікті ... ... Бұл ... ... ... ... диаграмма арқылы тіл үйрету, іскерлік
ойындар т.б. ... Бұл ... ... ... жаңа техника
құралдары: аудио-бейне құралдар, әр ... ... ... ... ... қолданылып, үйренушінің тіл үйренуге ... ... ... жақсы қабылдайды, белсенділігі жоғарылайды,
өз бетінше естігенін, көргенін, ... ... ... ойда ... ... ... ... үйренушінің барлық қабілеті оның іс-
әрекеті негізінде ... Оның ... мен ... қатар жүреді. Тіл
үйренуші өткен материалдарды қайталау арқылы лексикалық та, ... ... ... ... ... оқытушы өз мүмкіндігінше бұрыннан бар дағды,
әдістерді басшылыққа ала ... оны ... ... ... Бұдан ұтатынымыз – тіл үйренушінің танымдық қабілетін дамытуға,
әрбір ... ... ... даяр болу мен оны жеңе ... ... жасай білуіне ықпал етеміз.
Компьютерлік технология – оқытудың арнайы жиынтығы мен ... және ... ... анықтайтын технологиялық-педагогикалық
процессті ұйымдастырудың ең ... ... ... ... ... ... мен білім беруді компьютерлендіруде
ақпараттық технологияларды пайдалануға баса назар аударылуда. Қазіргі
ақпараттық ... – бұл тек ... және ... ... ... дыбыстық жүйелер, электронды ойындар емес, сонымен бірге ... жаңа ... ... және тәсілін атқаратын негізгі бағыт болып
табылады. Ал қызығушылық дегеніміз – тіл ... ... ... ... ... септігін тигізетін ынталылық.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланатын әдістер мен Интернет
секілді ... ... – жеке ... ... ... ... ... қарай оқытудың дифференциациясын қаматамасыз етеді.
Бүгінгі таңда адамзат өмірінде компьютердің ... жері жоқ. ... ... ... белсенді қолданылуда, ал интерактивті
бағытта оқытушы мен оқушыға көмекші құрал.
Психологиялық тұрғысынан қарағанда компьютермен оқытудың тиімділігі ... ... ... ... сабақтың қызығушылығын
қамтиды. Егер компьютерлік бағдарлама сауатты құрылса, онда ол оқытушыға
уақыт үнемдеуге және ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ нұсқаушы – компьютердің арқасында оқушы бойында
түйсіну пайда болады. Компьютерлік технологияның тиімділігін арттыру ... әр ... ... ойын ... және ... ... ... – практикалық сабақты жүйелі ұйымдастыруда маңызды.
Компьютерлік технологияларға әр ... ... мен ... ... ... ... бойынша лексика-грамматикалық жаттығулар
жатады.
Соның ішінде, үйрету технологиясында қарастырылған үйрену мен ... ... әр ... қолданылады:
Ойлау қызметін жинақтап қорыту;
Практикалық іс-әрекет пен ойлаудың жылдамдығы;
Ойлау мен еңбектің икемділігі және ... және ... ... ... ... оны ... ... бойынша практикалық сабақта тиімді
түрде беру жолдары белгіленеді әрі ... ... ... болады.
Мысалы:
а) сөздің жеңіл-қиындығы мәнін ескеру;
ә) сөздің тіркесу қабілеті;
б) сөздің синонимдік ... сөз ... ... және оны сөйлемде дұрыс қолдану,
г) сөздің мағынасын дұрыс аудару.
Компьютерлік технология арқылы ... ... ... мәселесімен
айналысуға болады. Оқушы түсінігін кеңейтіп, сөздерді дұрыс қолдануға
дағыдаланады және ... ... ... ... ... ... пайдалы.
Бұл технологияның ерекшелігі – сөздерді есте ... тез ... ... ... ... ... компьютерде
дайындау қажет.
Компьютермен жұмыс істеу өте ... ... ... ... ... ... ... ынтасы зор болуы ғажап емес. Өйткені, кейбір
жағдайда ... оның ... ... ... ... Ол ... ... жоғарылатуға, жекелей ерекшеліктерін ескертуге ықпал етеді.
Жаттығу ... ... ... оның ... ... тура және
үздіксіз серпілісті қамтамасыз етеді. Оқушы жұмыс қарқынын өзі ажырата
білсе, компьютер ... ... ... ... ... қате ... қатені талдау мен түзетуге уақыты иол болады.
Ең ... ... ... ... өз бетінше жұмысын
ұйымдастыруға жәрдем береді. Ол үшін мынадай жаттығулар мен ... ... ... диалогы.
Оқушы сұраққа құрылған лексика-грамматикалық материалдар ... ... ... ... ... жүргізілетін тапсырма. Компьютерге жауап беру үшін
оқушы ұсынылатын нұсқалардың бірін таңдауы қажет.
Еркін құрылған ... ... ... ... ... ... толықтыруды керек ететін сөйлем жиынтықтары мен мәтіндерді
ұсынады. Сөздерді аудару үшін ... ... ... ... немесе
компьютер ұсынған жауаптардың нұсқалары ішінен қажетті сөздер мен ... ... ... ... бағалауға арналған жаттығулар.
Асықпай компьютермен еркін жұмыс істей отырып, оқушының өз ... ... оқу ... ... білім нәтижесіне көз жеткізеді.
Тілді меңгеруге деген ынтасы мен ... ... ... ... бұл
бастаманың біраз ізденістерді қажет ететіні сөзсіз.
Ал тіл үйретудегі басты мақсат – тіл ... ... ... ... қалыптастыру. Сабақтың құрылымындағы
жүйелілік, когнитивті компоненттерімен қоса коммуникативтік-әрекеттік
әдістеме басым ... тіл ... ... ... ... меңгереді. Ана
тілін қандай мақсатқа, қандай тәсіл ... ... ... тілін де
солай қолдана алады.
Компьютерлік ... күн ... ... ... ... Компьютер кеңселік құжаттарды әзірлеу үшін ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Компьютердің адам өміріне енуіне байланысты жаңа мәдениет ... ... ... ... ... ... алып қана қоймай, білім
алудың жаңа түрі аралықтан оқыту әдісі пайда болды. Бұл бір қарағанда ... үшін ... ... ... өзі ... жерден ешқайда шықпай-ақ өз
үйінде отырып, дәріс алуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ өзіне ... ... ... ... ... ... (қашықтықтан) оқытуға арналған
жобалардың көпшілігінде білім берудің қалыптасқан түрі, мысалы, өз бетінше
орындауға ... ... және оқу ... ... ... тексеруші жаттығулар мен бақылау түрлері берілген. ... ... ... материалдарға және
аудиовизуальдық құралдардағы семинарларда беріледі. Бейне ... ... ... оқу ... ... ... етіп қана қоймай,
оқушының тақырыпқа бірнеше рет қайтып оралуына мүмкіндік береді. Ол дұрыс
түсінбеген ... ... ... уақытта игеруіне болады. Оқу үрдісін
басқару, ағымдық материалдар ... ... ... және бақылау
жұмыстарының орындалуын тексеру электронды пошта ... ... ... ... арқылы әр оқушы жеке немесе бүкіл топ болып оқытушымен
ақпарат алмаса алады.
Оқу материалы ... ... ... ... мен оқу ... ... қасиеті шектеулі бейне және мультимедиалық материалдар
ұсынылады. Басқаша айтқанда, мультимедия ... ... ... және ... арқылы оқу курсының материалдары ... ... ... ... болуына қарамастан аралықтан оқытудың жақсы дамып
келе жатқаны байқалады.
Аралықтан оқыту ... ... ... ... пән үшін тиімсіз. Мұнда
жазба ... ... ... ... бар. ... дейін тілді
сырттай оқып үйренуге болатындығы жайында әдіскер ... ... ... ... Себебі – тілді үйренуші оны қарым-қатынас ... ... ... ... ... ... ... мен талабы адамдардың сөйлеу әрекетімен белгіленеді. Сондықтан
білім алудың осы саласы оқу ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік жағынан жетілдірілген телекурс,
видеофильмдер өз бетінше тіл үйренушіге аралықтан ... ... ... ... Өз ... тіл ... үшін бұл тиімсіз және тәжірибе
көрсеткендей оң ... ... ... тілді ойдағыдай меңгеру үшін
интерактивті орта, қарым-қатынастық механизм керек.
Тілді сырттай оқу бөлімінде ... ... ... ... Тіл
үйренудегі коммуникативтік әдіс басым тұрған ... ... ... ... ұстанған әдістеме оқулықтарды дүниеге әкелді. Ол
оқулықтардың мақсаты - тіл үйренушінің ... ... ... ретінде
пайдалануға үйрету болғандықтан, ол ... ... ... әрі ... ... ... қамти алмайды. Оның үстіне тіл
үйренуші бастауыш ... ... ... ... ... кетеді.
Алайда, аралықтан оқытудың тілдік пәндер үшін болашағы жоқ деп ... Тіл ... ... ... Ол әр түрлі жастағы адамдар
мен мамандық иелері. ... ... ... ... ... тіл ... қарай жүзеге асады.
Бүгінде шетелдік ғалымдар тіл білімінің фонетика саласы бойынша
мультимедиалық ... ... ... ... ... ... ... оқушыға тек тілді үйретіп, оқытып қана қоймай, ... ... мен ... ... ... жаттықтыратын электронды оқулықтар
жасауға мүмкіндік барлығын айтады.
Қазіргі ақпараттық технология мен телекоммуникациялардың қарқынды дамуы
болашақта компьютер мен ... ... ... ... ... ағылшын тілін аралықтан ... ... ... ... айқындалады.
Мультимедия технологиясының көмегі арқылы тек өз бетінше тіл ... ... ... ... ... қажеттіліктер туындайды:
Кез келген оқушының компьютерді пайдалануға мүмкіндігі болуы;
Электронды оқулық ... ... және ... ... деңгейді
меңгеруге байланысты құрылуы;
Электронды оқулықтар оқушыны қызықтыратын тілдік материалды меңгеруге
негізделген видеосабақтар мен ... ... ... ... ... Яғни, анимациялық, мультимедиалық элементтері бар
виртуальді оқулық ... ... ... ... ... ... сөйлеу әрекетінің
барлық түрін қамтыған жаттығулардың өз бетінше және жеке үйренуіне болатын
режімде, пайдаланушының талабын ... ... ... ... қолданылуын жаттап алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... қосымша оқу құралдарымен (кітап, радио, ... ... ... ... ... ... кезеңінен бастап шығармашылық, қарым-
қатынастық, проблемалық мақсаттарды қойып, онда ... ... ... ... т.б.) ... қамтамасыз етілуі керек.
Аралықтан оқыту жүйесінде оқытушымен үнемі ... бола ... ... ... болады. Мысалы, гипероқулыққа
айналдыруға мүмкіндік туады. Өйткені, онда ... ... ... жазу мен ... бақылауға мүмкіндік туады.
Бүгінде авторлық мультимедиалық оқулық жасауға арналған ... бар. Онда кез ... ... ... ... ... пен ... бағдарламаға сәйкес мультимедиалық оқулық дайындай
алады. Ол үшін тіл үйренудегі компьютердің ... ... ... қызметі;
Қатысымдық – чат арқылы тілдесуге болады.
Ұйымдастырушылық-қызықтырушылық – қазіргі уақытта компьютер ... ... ... өзі жағымды фактор болып саналады.
Негізгі қызметі;
Ақпарат берушілік – компьютердің ең тиімді жағы ақпарттты сақтауға ... ... ... ... ... ... тіл үйренуде ақпараттық
жүйе ретінде пайдаланылады.
Жаттықтырушы – компьютер арқылы тіл үйренуде оқушының тілдік ... алуы үшін ... рет ... ... ...... және ... бақылау жұмыстарын
тексеруге, тексерудің обьективті, яғни шынайы болуына, оқытушының ... ... ... бөлмеуге, бақылау жұмысының қорытындысын жасауға
тиімді.
Өзге тілді ... ... ... оқытуды енгізу – тіл
үйренушінің тілді меңгеруін белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... оқытылған тілдік материалдар көп
уақытқа дейін адамның ... ... ... ... ... (оқулықтар, аудио, видео, ... ... ... ... ... мен ... ... тоғысуына байланысты, яғни, оқытудың интерактивті ... орай тіл ... ... мүмкіндіктерін кеңінен
пайдалануына жол ашық.
Білім беру ... жаңа ... енуі ... ... шешуге мүмкіндік береді. Ол дидактикалық және психологиялық
ұстанымдарды жүзеге асыруға да жағдай жасайды.
Тілді оқытуда, үйретуде ... ... ... ... ... ... ... Көптеген оқу құралдары мен оқулықтарда тілдік
материалдар әр алуан ... ... ... ... ... тіл
үйренушінің мақсатына қарай, оқу уақытына қарай таңдалуы тиіс. Ең алдымен,
тілдік материалдарды сұрыптауда ... кім ... не ... ... алу ... ... кезеңі де тілдік материалды меңгеруге әсер ететіні
белгілі. Оқыту кезеңінің ұзақтығы ... ... саны мен ... ... оқығандар мен жылдап оқығандарды салыстыруға да келмейді.
Әлемде белгілі бір тілді өзге тіл ... 9 және 5 ... ... ... ... Ол 0-дік ... яғни бастауыш деңгей /сөйлеу
дағдысының тұтастай меңгерілмеуі/ және 5-ші /ең жоғары ... ... ... Осы ретте ғалымдар тілді меңгертуде үш деңгейлік
әдістеме тиімді деп санайды. Олар бастапқы, ... ... және ... ... ... ... ... қатысым құралы ретінде меңгертудің
негізін қалады. Тілді қатысымдық тұрғыдан оқытуда басты көңіл бөлетін нәрсе
– тілдік ... жеке ... ... ... ... өзара
байланысқа түсуі арқылы ойды жеткізуге себепші болатын заңдылықтары.
Қатысымдық мақсат – адамның ... ... ... ... ... арасындағы тілдік қатынастың нәтижесін жүзеге асыруды ... Тіл – ... ... қол ... үшін ... және адамның
әлем туралы білімі мен ұғым-түсініктерінің жиынтығын көрсете ... ... ... сөйлеу жағдайына құрылуы керек. Тілді үйренудегі басты мақсат
– үйренуші өз ойын ... айта ... ... барысында ескеретін жайттар:
Ағылшын тілін оқытуды жүйелі түрде жүргізу;
Үйрету күнделікті өмірде жиі қолданылатын контекстерден басталуы;
Тапсырманы оқушының ... ... ... материалдарын шындыққа сай етіп алу;
«Үйрену – қарапайымнан күрделіге дейін» ұстанымы арқылы жүзеге асады.
Ағылшын тілінің базалық ... білу үшін 3000 сөз ... ... ... ... 500-і етістік, 500-і сын есім, 1500-і зат есім, қалған сөз ... ... ... екен.
Күнделікті қарым-қатынас жасау үшін алдымен сөздер, сөз тіркестері
қажет. Сол сөздердің ішіндегі дұрыс ... 400 сөз ... ... 90
пайыз сөздің орны толтырылып тұрады. Егер кітап оқу қажет болса, оқушының
сөздік қоры мол болуға тиіс. ... оның көп ... ... ... болып
келеді. Сондықтан 1500 жуық сөз білетін ... ... ... ... ... ... ... үнемі жаңа сөз оқуды бастап және оны ... ... ... да ... ... меңгерген ұтымды.
Ауызекі сөйлеудегі сөздік қор
Шамамен, дұрыс таңдалған 40 доминант сөз кез келген тілдің күнделікті
сөз ... 50 ... ... ... ... сөз ... 80 %;
300 сөз 85 %;
400 сөз 90 %;
Ал 800-1000 сөз 95 % ... ... ... алады.
Осылайша, дұрыс таңдалған сөздік қордың арқасында халықтар бір-бірін
түсінісіп жатады.
Мәселен; күнделікті ... ... бір ... 1000 ... ... 500-і, ... 50 % ең жиі ... 40 ... ... ... ... ... кезіндегі дұрыс таңдалған әрі есте сақталған 80 аса сөз арқылы жеңіл-
желпі мәтіннің 50 % жуығын түсінуге ... 200 сөз ... 300 сөз ... 400 сөз - 70%;
- 800 сөз - шамамен 80%;
- 1500 - 2000 сөз - 90% ... 3000 - 4000 - ... ал 8000 сөз ... ... 99 ... ... ... жүре алады.
Мәселен, алдымызда 10 мың сөзден тұратын мәтін жатыр, оның ең ... 400 ... ... ала ... ... біз мәтінде кездесетін тағы да 7000
жақын сөздің ұғымын білетін боламыз.
Сөздік қор: ... 100 000 ... ... 400-500 сөз – ... базалық деңгейде меңгеру үшін актив сөздік қор
болып саналады.
2. 800-1000 сөз - бұл бір нәрсені ... үшін ... ... ... ... ... оқуға арналған пассив сөздік қор.
3. 1500 – 2000 сөз – бір күн бойы қарым-қатынас жасау үшін ... ... ... ... 3000 – 4000 сөз – ... бір ... бойынша әдебиетті не газетті
еркін оқу үшін жеткілікті сөздік ... 8000 сөз – ... ... еркін қарым-қатынас жасауға жететін қор.
6. 10 000 – 20 000 сөз – ... ... үшін ... ... қор ... ... сөз қоры ... қарым-қатынас жасауды толық
қамти алмайды. Бұл ретте, жиі ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттерде «негізгі сөздік қор» дейтін ... жиі ... ... ... ... ... максимальді
сөздік қор 8 000 сөзді құрайды екен. Осы сегіз мыңдай сөз кез ... ... үшін ... ... ... үшін төмендегі үш деңгей аса маңызды:
- А деңгейі («базалық сөздік қор»): 400 - 500 сөз. Бұл ... ... 90 ... ал жазбаша мәтіннің 70 % жуық сөзін
жоқтатпайды.
- Б деңгейі («минимальді сөздік ... ... 800 - 1000 сөз. ... 95 %-дай ... 80-85 %-дай ... мәтіндегі сөздің орнына
жүреді.
- В деңгейі («орташа сөздік қор», «меди-деңгей»): 1500 – 2000 сөз.
Бұл 95 – 100 %-дай ... 90 %-дай ... ... ... ... ... көрсетікш.
Ағылшын тілін оқыту сатылары
- «Мини-деңгей» (оқуға ... ... 800-1000 сөз. ... ... мәтінді оңай өзгертуге болады.
- «Меди-деңгей» (оқудың негізгі деңгейі): ... сөз. ... ... ... бетінде жарияланған мәтіннің басым бөлігін түсінуге
талпынамыз.
- «Салалық әдебиет оқу ... ... сөз. Бұл ... ... оқу, оны ұғу қиынға түспейді.
- «Көркем әдебиеттер оқу деңгейі»: 8000 сөз. Осы сөздер арқылы ... ... ... ... ... әр кезде оқу керек. Бірде бір ағылшын сөзі оқушы үшін таныс ... ... ... Егер ... емес ... ... оның ... жылдам
білуге ұмтылу керек.
Осыдан 200 жыл бұрын француз тілі, 300 жыл ... ... ... 1000 ... араб тілі жер жаһанды билесе, қазіргі кезде ағылшын тілі дүниежүзілік
маңызы бар тілге ... ... ... ... ... ... байланысты. Қазіргі ағылшын тілді елдердің экономикасының ... ... ... ... ... тілі – ... ... пен
саясаттың, сауда-саттық пен әр түрлі ресми қарым-қатынас тілі. Осы ретте
ағылшын тілі ... ... ... да бар. ... ... тілін оқытуда жаңа технологияларды енгізуге байланысты материалдық-
техникалық ... ... сай ... Екіншіден, теориялық білімді
тәжірибемен ұштастыруда базалық ... аз ... Осы ... бірден-бір жолы оқу бағдарламасын өзгерту, әдістерді жетілдіру.
Оқытудың негізі ретінде шет тілінде сөйлеу әрекеті үшін оқытудың ... ... ... жазу және аударма әдістері алынады. Үйренушілердің жас
ерекшелігі мен қабылдау қабілеті, білім ... ... ... ... ... сөздік қоры анықталады. Мысалы; тақырыпқа ... қор ... ... ... қоса ... мәтінде кездесетін жаңа
сөздер, жаңа сөз тудырушы жұрнақтар арқылы жасалған зат ... сын ... ... ... Сондай-ақ «Грамматика» тарауы бойынша
етістіктердің Present, Past, Future ... Perfect, ... ... тілінің үлгілері, инфинитивті, герундиалды және есімше
айналымдары ... ... ... ... жағдайларда сабақта
қарастырылып отыру керек. Жақсы нәтижеге жету үшін әр ... ... ... ... тілі және ауызекі тілді естіп қабылдау ... ... ... ... сөйлеу тілінде қолдану немесе оны есту
арқылы түсінуге арналған үйретуші жаттығулардың маңызы ... ... ... есте ... ... ... түседі. Мәселен, ағылшын
тілінде берілген қысқа диалогта Future Indefinite ... ... бөлу ... Shall I take the table out into the ... Yes, please. And the chairs, ... Right, Where shall I put ... Oh, anywhere. I ll bring the tha.
Мұнда Future Indefinite шағының ... жолы және қай ... ... ... ... ... естуге арналған және жазба түрінде
де берілуі мүмкін. Жазба түрінде берілген тапсырмаларды ... ... ... да ... ... мақалдар, афоризмдер оқушының қысқа пікірлері арқылы да
беріледі. Ендеше, бұл жаттығулардан кейін оны түрлендіріп түсіндіретін,
грамматиканы талдайтын ... ... ... ... ... ... ... келесі оқушының жалғастыруы,
сұрақ қою ... ... ... ... ... The Present Indefinite
шағының 3-ші жақ жекеше түрін алып қарастырайық.
We are different.
I have a brother. His name is Murat. We like each other, but we ... I like to read, and he likes to listen to music. I like ... I like ... but he likes «Modern ... I play chess ... and he plays draughts with ... I like to watch TV in ... but he likes to watch TV in the morning. I eat soup, but he eats
porridge.
Бұл жұмысты орындауда алдымен оқытушы өз ... мен ... ... ... рет тек өзі ... айтады. Ал оқушылар інісі туралы
айтып әңгімелерін толықтырады. ... ... өз ... ағылшын
тілінде айтуға жаттығады. Бұдан әрі ... ... ... ... беріледі.
Ағылшын тілін үйретуде кезекті сабаққа дейін өтілген ... ... ... ... да, лексикалық тұрғыдан да
топтастырылып алынып ... ... ... ... ... оқып ... қиындық тудыратын ағылшын тіліне тән тіл дыбыстарын дұрыс айту
дағдыларын ... ... ... ... оқушылармен Қазақстанның және ағылшын тілінде ... ... ... ... мәселелері жөнінде әңгіме жүргізуі
тілді үйретудің маңызды әдісі болып ... ... шет тіл тек ... тілі ... ғана ... басқа мәдениетпен араласу, оның ұлттық
дәстүрлерімен танысу ол мемлекеттердегі халықтардың өмір салттарын ... ... ... ... ... ... ... жазуға, оқуға үйрету
үшін әрбір оқытушы өз бетінше ізденеді. Осыған ... ... ... оқытушының қойған мақсатын білуі керек. Әрбір ... ... ... тілі мен ... ... ... ... керек. Қажет болса,
грамматикалық деректерді түсіндіруде ана ... ... ... ... беріп тұрғанда оның қатесін бірден жөндеп, оның сөзін
бөлудің қажеті жоқ. Қатені ... ең ... ... – жауаптарды бағалау
кезінде қате айтылған қолданыстарды талдау.
Сабақ табысты өтуі үшін оқушылар ұжымын дұрыс ұйымдастыра білу ... ... ... ... ... оларға берілген
тапсырманы соңына дейін толық орындату.
Көрнекілік, техникалық құралдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру.
Сабақты асықпай жүргізіп, не ... ... және ... орындау
керектігін түсіндіруге жеткілікті уақыт бөлу.
Оқушыны сөйлеу, оқу, жазу әрекеттеріне арналған өзіндік жұмыстарға
көбірек ... ... ... ... шуды ... ... есте ... қабілетін жетілдіретін теориялық білімді өмірмен
ұштастыруға мүмкіндіктер туғызу.
1.4 Мультимедиа-инновациялық технологиялар - ... ... ... ... ... ... ... жүйесінен әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениеттік әлемдегі ақпараттық даму жаңа
технологияларды ... ... ... ... ... ... ... даму қарқыны білім беру саласында жаңа тенологиялық әдістер ... ... ... қажет етеді.
Еліміздің даму бағыты айқындалған қазіргі уақытта білім ... мен ... ... ... ... ... білімге қол
жеткізуге нақты міндеттер қойылуы тиіс.
Бүгінде білімге деген көзқарас түбегейлі өзгеріп, оқытудың жаңа түрлері,
әдістері, жаңа бағыттағы ... ... ... олар білім мазмұнының
толығымен жаңаруына себепші ... ... ... ... бағдар деп инновациялық білім
беру жүйесін атауға болады. Ал «Инновация» (лат. тілі. – ... ... ... ... ... түрлі элементтер жүйесі мен солардың аясындағы
сандық және сапалық өзгерістерді білдіреді.
Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық ... ... ... ... ұйымдастыруды анықтайды. Инновация ұғымы
алғаш рет ХІХ ғасырда ... ... ... ... белгілі
бір мәдениеттің келесі бір мәдениетке енгізген жаңа элементі деген ... ... ... беру ... ... ... ... беру
жүйесінде түрліше қызмет атқарады.
Инновациялық технологиялар оқыту үрдісінде білім сапасын заман талабына
сай етіп, жаңашыл бағытта білім ... ... ... ... ... жүйесіне бейімдейді.
Ағылшын тілінің мектепте тілден берілетін білім жүйесіндегі негізгі
шетел тілі ретінде таңдалып ... ... ... ... ... лингвистикалық: Адамзат тарихында бірде бір тілге ... ... ... ... ... ... ... болуымен
байланысты;
әлеуметтік мәдениеттілік: Ағылшын тілді мәдениеттің қазіргі әлемдегі
мәдениеттің өзара байытылуына әкелетін, мемлекеттерге және ... ... ... ... ... ... көзі болып
табылатындықтан;
экономикалық: әлемдік экономикалық кеңістіктегі ықпалдасуда әлеуметтік
қалыптасу және өсу кезеңінің құралы болып табылатын ... ... ... ... бағамдайтындықтан;
Ақпараттық: ғылыми-техникалық ақпараттар легі ... ... ... ... бүкіл әлемдік Интернет тілі болып
отыратындығынан мектептегі ағылшын тілін ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаның тілдік жүйесінің дамуына көп көңіл бөлінеді.
Тілдік ... ... ... – жеке ... ... ... маңызды мәселе – ол оқытудың бірыңғай мазмұнын талдау, бастапқы,
орта сатыдағы оқытуға ... ... ... тіл ... ... анықтау;
Сыныптар бойынша бағдарлама материалдарының (бірізді, жүйелі, логикалық)
презентациясы;
Қарым-қатынас құзырлығын және тілдік сөйлеуді дамытуға арналған арнайы
жүйелі жаттығуларды ұйымдастыру;
Ағылшын ... ... ... ... мен ... ... ... жүйелі тапсырмаларды өңдеу;
Ағылшын тілін оқытудағы рационалды әдіс-тәсілдерге оқушы қызығушылығын
ояту.
Ағылшын тілін ... 3 - 4 ... жаңа ... ... жеке ... ... тілдік дамуын, ауызша және жазбаша сөйлеуін
толық меңгеруге бағытталған. Олар:
Лингвистикалық білімнің (фонетика, грамматика, ... ... ... сөйлеу мәнерін қалыптастыруында практиканың маңызы зор.
Берілген білімді ауызша және жазбаша сөйлеу процесінде қолдану.
Оқыту процесі жеке ... ... және ... ... ... ... оқытудың құрылымы
Ағылшын тілін тереңдетіп оқытуды жүзеге асыру мүмкіндіктеріне сәйкес
оқытудың үш сатысынан тұрады:
1 саты – ... ... саты – ... мектеп;
3 саты – жалпы орта мектеп.
Алғашқы сатысында оны оқып-үйренуге қызығушылығын қалыптастыру үшін
педагогикалық-дидактикалық жағдайлар ... ана ... ... ... ... тұлғааралық бірліктің қарапайым біліктері қалыптасады.
Екінші сатыда оқушыларда тілдік ... ... ... ... жазу және тыңдап-түсінуді жүйелі дамыту жүзеге асады.
Үшінші сатыда ағылшын тілін ... ... ... ... етуде оқу
әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, әкімшілік, кәсіптік салада, ресми қарым-
қатынаста ... ... ... ... ететін, шетел тілінің
қатысымдық бірліктерінің дамуына ықпал етуі ... ... жаңа ... ... ... интеллектуальдық,
қарым-қатынастық және дүниетанымдық ... ... ... ... қолданылып жүрген тиімді әдіс-тәсілдер мыналар:
Компьютерлік технологияларды, оның ішінде мультимадиалық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шешу ... |
| | | | ... ... ... ... ... |оқулықтар, ... | |
| ... ... | |
| ... | | ... ... ... чат, ... ... ... |грамматика, |вэб-квест ... ... ... ... ... жоба ... мен |
|орындау, ақысыз |арналған дайын ... ... ... ... оқуға| ... ... ... ... | ... ... ... |мәтіндер, жобалау | ... ... ... |жұмыстарына | ... ... ... |арналған | | ... ... | | ... | | | ... | | | ... | | | ... мәтіндер | | | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... ...... ... ... сол ... ... қарым-қатынас
орнатудың ең бір тиімді формасы ... ... ... ... және ... мектептерінің озат әдістемелік тәжірибелері
қолданылады.
Инновациялық жобалар - көптілділікке оқыту жүйесінің парадигмасы.
Мұның мақсаты - ... ... ... ... халықтың тілне,
мәдениетіне, тарихына құрмет сезімдерін қалыптастыру.
Білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде жаңа ... ... ... көзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік ... жаңа ... мен ... іздестіру жүріп жатыр. ... іске ... ... ... өз ... дәлелдеуде.
Көптілділікке оқытудың инновациялық технологиялармен
жұмыс моделі
|Көптілділік | |
| ... ... ... ... ... үш ... ... жоғары білімді ел ретінде |
|танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ... ... тілі және ... тілі - ... экономикаға ойдағыдай кірігу |
|тілі» ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |Деңгейлеп оқыту ... ... | ... ... ... елеулі техникалық прогресске жол ашып отырған
жағдайда оқу-тәрбие жұымында жақсы ... жету үшін ... ... ... ... ... керек. Соңғы кезде шетел
тілдерін оқытуда бейнефильмдерді қолдануға үлкен мән ... ... ... ... есту сезімдеріне бірдей әсер етеді. Шетел тілі
сабағындағы бейнефильмдер ... ... ... дамыту үшін де
қолданылады. Оқушылардың белсенділігін арттырып, өз бетінше ... ... ... тілін дамытуда, оларды түрлі тақырыптарға ... ... ... ... ... ... ... процесін жеңілдету және жетілдіру үшін сабақта
техникалық құралдарды, соның ішінде, бейнефильмдерді пайдаланудың ... да, ... ... да маңызы зор:
Бейнефильмдер оқушының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық материалды
жақсы меңгеруіне, оны интенсивті түрде бекітуге көмектеседі.
Бейнефильмдер оқытушыға оқу-тәрбие жұмысын өмір ... ... ... ... ... ... оқушылар өздері меңгерген
оқушының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық материалдарды өз ойларын
айтып жеткізу үшін ... ... ... ... ... оқушының
бойында тыңдап-түсіну іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Сабақта бейнефильмдерді қолдану оқу сапасын жоғарылатады, оқшының шетел
тілін үйренуге ... ... ... бейнефильмдердің түрлері: документальды, көркем
фильм, комедия, тіл ... ... ... ... ... ... бейнефильмдерді қолданғанда ... ... ... сай ... тақырыпқа сәйкес таңдау, фильмнің
көлемін ескеру, қысқа болуын қадағалау, ... ... үшін ... ... ... ... баяндалу тілінің жатықтығына көңіл бөлу.
Бейнефильмдерді сабақта пайдалану жолдары:
Фильмді бірнеше ... ... ... ... ой ... ... ... дайындық кезеңі:
а) таяныш, қажетті сөздермен таныстыру;
ә) болжау сұрақтар қою;
б) хабарлама жасау.
Фильмді көрсету барысында мына жайлар ескеріледі:
а) негізгі идеяны ... ... ... да, қосалқы ақпаратты да толық түсіну.
Фильмді көріп болғаннан кейін төмендегі жұмыстар жүргізіледі:
а) сұрақтар қою арқылы ... ... ... ... ... рөльдік ойындар ұйымдастыру.
Фильмді көрсету әдістер де әр түрлі. Оқушылар фильмді ... ... не ... ... қажетті үзіндіні көру арқылы мұғалімнің ... ... ... жұмыс белсенділігін арттыру үшін бейнефильмдерді
көрсету ... ... ... ... ... ... ғана оқушы
тіл ұстартып, шығармашылық қабілетін көрсете ... ... ... ... ... ... құралы ретінде
Еліміздің әлемдік интеграцияға шоғырлануы жағдайында ағылшын тіліне
сұраныс күн сайын өсе ... ... сай ... тілін меңгеру арқылы ғана
беделді қызметке қабылданып, мансабыңыз ілгерілей түсетіні анық.
Ол үшін мектеп қабырғасынан алған білім тілдік дағдының негізін ... сай ... ... тілін үйренгісі келетіндердің басым бөлігінің ... қолы жете ... ... жеке ... ... да ... көтермейді. Сөйтіп, тәжірибелік сөйлеу дағдысын жоғалту
салдары ... де ... алып ... Сол үшін, яғни, тілді ұмытуға
жол бермеу үшін ағылшын сөзін үнемі тыңдап жүрген ... ... ... ... ... үйренушілер басқа елдің тілін қысқа мерзім
ішінде меңгеріп жатады. Егер де кімде-кім ... ... ... сол ... ... ... жетік меңгеруге мүмкіндігіне ие бола алмайтын болса,
оған сүйеніш – аудиокітаптар.
Аудиокітаптар – жазылған және ... ... ... Тыңдаушы
диктор сөйлеген сәттен бастап бір ... ... ... ... ... ... отырады.
Аудиокітаптар – жазылған және айтылған мәтіндердің синтезі. ... ... ... ... бір ... экрандағы мәтінді тыңдайды әрі
оны бақылап отырады.
Кәсіби ... ... ... тыңдау, олармен бірлесе оқу тіл
үйренуді барынша жеңілдетеді. ... және ... ... ... ... сүйенсек, осыған ұқас тәсіл оқу материалында ұсынылған
жаңа сөздерді жаттауға бөлінетін уақытты 30% дейін қысқартады. ... ... ... ... ... ең маңыздысына мидің оң және сол жақ шарының
синхронды жұмысы жатады. Бұл ... ... ... мен ... ... ... ... ұлғайтуға жол ашады.
Сөйтіп, аудиокітаптар тыңдаушының сөздік қорын кеңейтумен қатар, оның
ауызша және жазбаша ... ... ... Олар сөз ... ... айтылуындағы жетістіктерге арналған құрал сипатында пайдаланылады.
Аудиокітаптар – бұл ақпаратты игеру мен ... ... ... ... ... да икемді жүйе. Аудиокітаптардың көмегімен ағылшын тілі
қарым қатынас құралы болып ... ... ... басым бөлігі
оқыту процесіне аудиокітаптарды енгізудің ... жете ... ... күтілетін нәтижелер:
Аудиокітаптар тілдік дағды мен сауаттылық сапасын көтереді. Олар сөздік
қорды қалыптастырып, ойда елестетуге ынталандырады, оқу ... ... ... ... үлгілерімен, сөйлем
құрылымдарымен танысуға болады.
2. Аудиокітаптар оқушылардың оқуға ... ... ... ... ... ... ... көлемін көтеруге септігін тигізеді.
3. Аудиокітаптар аудиториядағы тыңдармандарға тең мүмкіндік жасайды.
Олар жеке адамның бойындағы қабілетіне қарамастан ұғынуға ынталандырып, ... тіл ... мен тіл ... ... ... оқушылар
бірлесе оқуға қабілетті болып, бірлескен мәдени ... ... ... аудиокітаптар жете талдап қарауға және негізгісін ажырату
шеберлігін арттыруға ықпал етіп, ... ... мен ... ... және қалыптылығын құрылымдық безендіру дағдысын әрі
қарай жетілдіреді.
Аудиокітаптармен жұмыс әдістемесі кәдімгідей, бірақ, берер
жемісі берекелі.
Бастамас бұрын ... ... ... ... ... ... негізгі
ойды жете түсінуге танпыныңыз. Егер әңгіме не ... ... ... онда ... әрбір сөздің мағынасы арқылы нақтылауға болады.
- Тыңдаған кезде әрбір сөздің бұлжытпай ... ... ... көп ... сайын, ол үстіртін келеді, дұрысы аз, ... ... ... ... ... ... ... толықтыру мақсатындағы
мәтініңіз түсінікті болады, ал түсініксіз сөздердің ... ... үшін кез ... ... үзіндісін таңдап, оны толығымен қазақ тіліне
тәржімалаңыз. Сізге көптеген жаңа сөздер: эпитет, ... ... ... ... ... ... ... арнайы уақыт бөліңіз әрі күн сайын
айналысыңыз. Көп болып, әр кез ... ... аз ... да, ... ... ... есте сақтау керек.
- Сабаққа дайындалуға қанша көп уақыт жұмсасаңыз, оқуыңыз соншалықты
терең әрі тиімді ... ... ... ... ... мен ... ... үшін келесілерді
істеген игілікті: дауыстап оқу, синтаксистік сөйлем құрылысын есте сақтау,
диктор тарапынан айтылған сөздерді өз сөзіңмен ... көру ... ... ... - ... тілін меңгертуді жетілдірудің берден бір тиімді
(эффектілі) құралы. ... оқу ... ... уақыт пен күшті қажет етеді.
Дегенмен, тіл меңгеруде де әркімнің өзі жетер биігі бар!
Көптілділікке ... ... ... шешу ... Ағылшын тілін оқытудың қазіргі замандық әдістемелік принциптері
Осы замандық ағылшын тілін оқыту әдістемесінде негізге алынғандарды
түсіну үшін осы ... ... ... жан-жақты қарастыру
қажет.
Коммуникативті әдіс құрылымына оқушыны тәрбиелеуге бағытталған ... және ... ... ... ... ұғымының мазмұнын,
сондай-ақ оқыту жүйесінің ... ... ... ... мынадай методикалық принциптерін тұжырымдауға болады:
Қарым-қатынас жасау арқылы шет тіл ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас жасау негізінде
ғана оқуды қадағалайтын ережені ұсынды. Бұл жағдайда қарым-қатынас ... және даму ... ... ... - ... және ... мәдениеттегі нақты тәжірибелер
мен іс-әрекет алмастырылып ... ... ... ... ... ... және ... әрекеттестігі мен бір-
біріне жасаған ықпалы іске асады.
Осылайша, қарым-қатынас коммуникативті оқыту әдісіндегі тәрбиелеу, таным-
түсінігін қалыптастыру, дамыту және ... ... ... тілімен қарым-қатынас жасауға оқыту процесі - негізгі ... ... ... ... процесінің моделі: дәлелдеу, мақсаттылық,
қарым-қатынас процесінің ... ... ... ... жасаушылардың өзара әрекеттестік сипаттамасы
мен сөйлеу ... ... ел ... аспектілерін өзара байланыстыра оқыту принципі.
Шетел тілдері мәдениетінің кешенді сипаттамасы - оның ... ... және даму ... ... ... ... ... Осы аталған аспектілердің бәрінің де құндылығы бірдей.
Оқу процесіндегі кез келген жаттығу мен кез келген ... ... ... төрт ... кіріктіріледі.
Бұл принципке аралық аспектілік және ішкі аспектілік өзара қарым-қатынас
қатысты. Мәселен; оқу процесіндегі ішкі ... ... төрт ... ... аудиоқұрылғы және жазу) өзара шарттастығы мен өзара байланысы
ұйғарылады.
Шет тілдері ... ... ... ... ... мен лингвистикалық білім көлемін бір ғана мектеп курсы шеңберінде
игеру мүмкін емес. Сондықтан ... ... ... моделін құру қажет.
Мұнда қаралатын елдің мәдениеті мен ... ... ... ... ... ... Сол үшін ... танымдық талап-тілектерді ескерген орынды.
Кванттық және программалық база негізіндегі оқу үрдісін басқару
принципі.
Кез келген оқыту жүйесіндегі оқу ... ... ... оқу ... материалдары т.б.) квантталуға тиіс. Кванттаусыз
мақсат орынсыз, материал нәтижесіз, шарт ... бол ... ... оқу ... да ... ... мүмкін. Оқытуды басқару мен оның
тиімділігін бақыламайынша оқу жүйесін оңтайлы етуге мүмкін емес.
Ағылшын ... ... ... ... ... принцип бойынша коммуникативті оқыту жүйесі реверсивті ... ... ... ... өнім (мақсат) белгіленеді, содан кейін
нәтижеге ... ... ... ... ... де ... қатысты. Мұндай тәсіл оқытудың
жүйелілігіне жеткізеді.
Ұсынылған жүйе ... ... тілі ... мен ... өзі және ... ... ... пән мұғалімдері де енгізіледі. Пәнаралық
байланыс шет тіліне мүдделі емес ... үшін ... ... ... ... ... ұйымдастырудың жүйелілігі тіл игеру сатыларын жобалайды,
яғни, оған оқыту процесінің әр алуан ... ... ... ... (бастауыш, кіші, орта, жоғарғы);
2) ішкі сатыларын айқындайтын оқытудың кезеңдік деңгейі;
3) кезеңдер (этаптар) ... ... ... ... ... ... ... кезеңі, шеберлікті дамыту
кезеңі);
4) ішкі кезеңдерді анықтайтын ... ... ... (имитация
(еліту), трансформациялау, көшіру және құрамдастыру сатысы).
Өзара қарым-қатынас жүйесі іспетті оқиға негізінде ағылшын тілін оқыту
принципі.
Коммуникативті ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Оқиға қарым-қатынасқа түскен
субьектілердің өзара ... ... ... ... ... ... динамикалық жүйесі ретінде өрбиді. Бұл оқыту
үрдісін жүзеге асыратын әмбебап форма ... ... ... қатар
сөйлеуді дамыту мен сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың басты шарты ... сөз ... ... мен сөйлеу құралдарын ұйымдастыру
әдісін жетілдіруге ... ... ... ... ... барлық
функциялары пайдаланылады.
Ағылшын тілін меңгертудегі даралық принципі.
Коммуникативті әдісте оқушы жеке тұлға ... ... ... ... жеке ... ... саналады. Әрбір оқушының
өзіне тән мінез-құлқы болады. Коммуникативті оқытуда олардың бойындағы жеке
қабілеттері анықталады да оны әрі ... ... ... Осы ... ... ашу үшін ... мен жетілдіру үшін жаттығуларға
арналған арнайы ... ... ... көптеген факторларға байланысты. Соның ең бастысы оқыту
кезіндегі қарым-қатынас оқушылардың бірлесе әрекеттесуі болып саналады.
Оқушылардың бірлесе ... ... ... жеке ... ... жетілдіру көзделеді. Өйткені, ол жемісті ... ... әдіс ... оқу-ғылым мотивациясына қолдау көрсетудің
тұтас жиынтығы қарастырылған.
Ағылшын тілін игерудегі оқушылардың дербестігі және олардың ойлау
қызметін дамыту принципі.
Бұл әдіс ... ... ... ... ... ... тіл үйренушінің ойлау қызметін жетілдіруге итермелейді.
Ойлау міндеттері мынадай ой механизмдерін дамытуға ... ... білу ... кері ... ... бағалау мен шешімдер
қабылдау, мақсатты анықтау механизмі, таңдау және құрамдастыру ... ... ... ... ... ... ойлау еркіндігін
дамытуға зор көңіл бөлінеді.
Еркіндік бақылаумен ... ... ... ... ... өзара бақылау арқылы бақылауды ауыстыруды жоспарлайтын стратегия жиі
пайдаланылады.
Ағылшын тілін оқытудағы функциональдық принципі.
Аталған принцип бойынша әрбір ... ... ... ... ... қоймай, алған білімін қажетті орнында қолдануға икемделуі керек.
Осы принципке сай адамдардың өзара ... ... ... ... ... зерделенеді.
Функциональдық принципі сәйкес, тіл арқылы орындалатын функциялар
меңгеру нысаны болып табылады.
Ағылшын ... ... ... ... ... ... ... мен ұйымдастыру формалары
жаңалықтардан тұрады.
Жаңашылдық принципі бойынша оқушылар үшін жаңа деп саналатын ... ... ... ... ... ... ... қауымның өзара байланысы мен өзара шарттастығы
бірін-бірі толықтырып ... ... да ... ... жалғастыру
үшін жоғарыда айтылған принциптердің барлығын сақтап, оларды кешенді түрде
қолдану ... деп ... ... ... концептуальды маңызға ие методикалық
принциптерге ... ... ... оқушыларды грамматикалық ережелер жүйесіне
сүйендіру ... ... ... ... ... ... ... принципі ең алдымен проектілік методика бойынша бірқатар
мәселелер қаралып, оқу курсын ... ... оқу ... ... ... ... принципі тіл үйренушінің шығармашылық әлеуетін арттыруда,
сондай-ақ ауқымды жобалармен жұмыс жасау барысында ... және ... ... ... ... ... принципі
ең жетекші рольге ие.
Коммуникативті принципте проектілер дайындау кезінде ... өзге топ ... және ... ... ... ... әдістеме жоғары коммуникативтілікке негізделген.
Проектілік методикасында маңызды рольге ие тағы бір принцип – ... Мұны ... үшін ... ... ... ұғу керек. Проект –
сабақ барысын өздігінен жоспарлайтын әрі оны ... ... ... ісі.
Мұның әрбір жобасы белгілі бір ... ... ... нақтылау
мен әзірлеуге қатысты. Проект жұмысы ... ... ... ... ... ... ... принциптері бір-бірімен өзара
байланысты әрі зор маңызға ие.
Келесі әдістеме – интенсивтік әдістеме.
Интенсивтік әдістеменің жетекші ... бірі – ... ... әрекет
принципі. Бұл принцип оқу үрдісінің әдістері мен жай-күйін ... ... ... мақсаттарын байланыстырады. Осы принцип негізінде оқушылар
басқалармен қарым-қатынас орнатып, білімдерін ... ... ... ... ... ... Топ болып оқу жеке
тұлғаның әлеуметтік-психологиялық жағынан ынтасын оятуға зор ... ... ... ... ... аса маңызды принциптердің
қатарында. Ол қарым-қатынас жасауға, білім беру мен тәрбиелеу ... ... ... Қарым-қатынаста әрбір оқушы іс-әрекет ие болып
көрінеді. Осы реттегі адамдардың танымы ... ... үшін аса ... ... ... ... ... жоғарыда аталған
принциптермен тығыз байланысты. Дәріс барысындағы өзара қарым-қатынасты
басқаруда ... ... ... зор. ... ойын – ... ... ... орнатуының ең тиімді тәсілі.
Оқу үрдісі мен оқу материалдарын ұйымдастырудағы жинақтау принципі
интенсивті әдістің ең ... ... ... ... ... ... ... оқу сабағын жинақтау, оқу материалдарын жинақтау, т.б..
Мұның бәрі әр алуан ... ... ... Бұл оқытушылардың үнемі жаңа
жұмыс формаларын іздестіруін ... ... ... әдісіндегі жаттығулар жүйесін жан-жақты сипаттайтын
принцип – көп функциональдық принципі. ... ... ... ... ... ... келеді. Сондықтан да бір мезгілде тілдік материал
мен сөйлеу әрекетін қатар игерту ағылшын ... ... ... ... ... Осы тәсілді жүзеге асыратын принцип - көп ... Ал кез ... ... ... үшін бір функциональді, оқытушы үшін
көп функциональді болуы мүмкін. ... ... көп ... ... ... ... ... тілін интенсивті игертудің бес принципі оқу
пәндері мен оқу ... ... ... ... сабақтың мақсатын
эффектілі жүзеге асыруға ықпал етеді.
Ағылшын тілін оқытудағы осы замандық әдістемелердің бірі – ... бұл әдіс ... ... контенті үшін қолданылды. Одан
соң жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптары мен ... да ... өріс ... ... ... принциптері:
Логикалық ойлауды қажет ететін принцип.
Іс-әрекет методикасы оқушылардың ... ... ... ... ... жас ... ойлау қабілетін қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Ол оқушының тілдік әрі сөйлеу ... ... жол ... ... ... оқушының белсенділігі басты орында. Бұл әдісте
тілдік құралдарды меңгерудегі үйренушінің жоғары ... мен ... ... ... ... ... ... және ғылым игерудің негізі
қарастырылады.
Келесі әдістеме қашықтықтан оқыту:
Ақпараттық-коммуникациялық және ... ... ... ... ... материалдық-техникалық жағдайлар;
Электронды тасымалдағыштарға арналған  мамандықтар бойынша білім ... ... ... беру ... ... мүмкіндікті өзара іс-қимылына
дайындалған кадрлық құрамы бар ... ... ... беру ... бар ... беру ... іске ... мүмкін.
Қашықтықтан оқыту нысаны негізгі үш технологиялар бойынша ... ... ... ... ... ... курстар немесе виртуальді
кабинетер, Интернетті пайдаланатын мектептер);
- Кейс-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту;
- ТВ-технологиялар негізінде қашықтықтан оқыту.
Қашықтық нысаны бойынша оқу ... ... ... ... қолдана отырып оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі міндеттері:
      1)  оқытуды ... ... ... арттыру;
      3) дәстүрлі оқыту нысаны  қолайсыз болып табылатын тұлғалар
үшін білім беру қызметін ұсыну ... ... ... ... ... ...  жүйесін  ұйымдастыру және
дұрыс қызмет етуі үшін  мынадай функцияларды ... ... ... алушыларға  оқу материалдарын  жеткізу;
        2)  кеңестер беру;
        3)  ... ... ... ... ұйымдастыру;
  4) білім ... ... ... ... ... (соның ішінде мектептерде):
Білім алушылар үшін оқу-әдістемелік және оқу-әкімшілік ақпараттарынан
тұратын  беттері бар білім беру Интернет-порталының;
Телекоммуникациялық желіге ... ... ... ... түрлі терминалдардың: мультимедиялық сыныптардың, электрондық оқу
залдарының;
CD, DVD дискілеріне арналған оқу контентінің ( жеке меншік және/ ... ... оқу ... ... ... ... және сатылып
алынатын);
Тиісті дайындықтан өткен оқытушы, оқу-көмекші және ... ... ... ... және ... құру үшін ... басқарудың желілік  жүйелері (Learning Management Systems -
LMS);
Оқыту контентін басқару жүйелерінің (Learning Content ... ... бар ... ... оқыту нысаны кезінде оқу процесін
ұйымдастырудың қажетті шарттары болып ... ... ... ... ... ... ... мультимедиалық лекциялар; бейне конференциялар;
телеконференциялар; ... оқу ... ... ... мультимедиалық оқыту бағдарламалары, тренажерлар, ақпараттық-
анықтамалық жүйелер) оқушының өзіндік жұмыстары, ... ... ... ... ... ... жүйелері;
форумдар, чаттар мен электронды пошта арқылы консультациялар беру.
Телеконференцялар ... ... ... беру ... ... мен тиісті бейне және проекторлық аппаратуралары болуы керек.
Қашықтықтан оқытуды ... ... ... - ... немесе асинхрондық) өзара іс-қимыл. Синхрондық өзара іс-қимыл
оқушы мен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты ... ... ... ... жүйесінің чаттары немесе  бейне конференциялар
қолданылуы мүмкін. Асинхрондық ... ... ... мен оқытушы нақты
уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге ... бұл ... ... ... ... ... немесе
телеконференциялардың көмегімен электрондық ... ... хат ... арқылы
ұйымдастырылады.
Оқытушының кеңесі (синхрондық немесе асинхрондық) – қашықтықтан оқытуды
орындаудың міндетті шарттары.
Қашықтықтан оқыту жүйесімен оқыту білім алушылардың оқу ... ... ... ... ... ... жүйесіне
арналған оқу-практикалық құралдарды, сондай-ақ оқытудың қазіргі құралдарын
(компьютерлік, телекоммуникациялық) пайдалана отырып,  өзіндік зерделеуді
ұсынады.
Оқытудың ... ... ... ... ... ... ұжыммен  немесе жеке қолданатын  бейне лекциялар,
сондай-ақ интерактивтік режімдегі теледидар сабақтары жатады.
Оқытудың компьютерлік ... ... ... ... кері ... бар ... бағдарламалар (супертьюторлар),
желілік іскер ойындар жатады.
Оқытудың ойындық құралдарына іскер және операциялық ойындар түріндегі
ұжымдық сабақтардың ... ... ... ... ... ... білім беру, ортада оқылатын проблемалық
және пәнаралық лекциялар жатады.
2.2 Ағылшын тілін оқытудың осы замандық ... ... тілі - ... ... ... тілін үйрету үшін оқушылардың
сол тілде сөйлесем деген талпынысын тудырып, сол ... сан ... ... маңызы зор. Әр ұстаз шәкіртінің сабаққа деген ынтасын
арттыру мақсатында технологиялық құрал-жабдықтар мен ... ... ойын ... ... ... мазмұнын түрлендіріп отырады.
Ағылшын тілін меңгеруде сол ... ... ... ... білу ... Осы ретте оқушыға сол елдің халқын,
салт-дәстүрін таныстыру орынды.
Модуль – іріленген дидактикалық бірлік. Модуль ...... ... ... ... ... дегеніміз – үлкен бір жүйе, мұнда ... ... ... ... ... ... ... түрінде жүйелі түрде алады. Оқытуды
модільдік технология ... ... ... ... ... оқу
бағдарламасының берілген сағат саны өзгермейді.
Ал модульдік оқыту технологиясы деп оқулықтың әр ... ... ... ... бір ... ... ... ол оқулық қызметін іске асыруы тиіс. Модульдік оқыту 1960 жылдардың
аяғына қарай шет ... (АҚШ) ... ... бір ... ... ... ... Американ ғалымдары оқу материалының мазмұнын ... ... ... ... ... ұсынды. Модуль – ірі
блок, бөлшек, ... ... ... ... оқу ... ... ... оқыту.
Оқу процесінде модульді жүйені пайдалану ... ... ... ... ... материалды қысқартуға және жеделдетуге жол ашады.
Оқу процесін гуманизациялауды, жаңа технологиямен және озық ... ...... күн ... туындап отырған білім беру
жүйелерінің алдында тұрған ... ... ... ... қоғам
сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, өзін-өзі дамытып
жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса ... ... ... ... ... мынада:
- оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін дамыту;
- танымдық процесстерді (жады, ойлау, зейін, елестеу қабілеті) дамыту;
- оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыру;
- ... ... ... ауызша және жазбаша тілін дамыту;
- тұлғаның қиындықтарға даяр болуы және оны жеңе ... ... ... ... ... ... қанағаттандыруға ықпал
ету.
Оқушылар өзара сөйлесудің, оқыта үйретудің негізгі артықшылықтарын
көреді. Оқу ... ... ... қайта оралу, бір күрделілік
деңгейінен екіншісіне қиындықсыз өту оқу модулінің соңында ... ... ... ... береді. Бұл оқушылардың өз күшіне сенуіне және оларда
оқуға ... ... ... ... жүзеге асыруына
ықпал етеді.
Тілді ойдағыдай меңгертудің тағы бір тиімді әдісі – тандем әдісі.
Тандем ...... жаңа ... ... ол екі ... ана
тілдері әр түрлі екі адамның бір-біріне шетел тілдерін ... ... Бұл ... ... екі елде ... адам ... пошта
арқылы қысқа уақыт ішінде тікелей байланысқа шыға алады. Бұл ...... ... тез ... үйретуде көптеген мүмкіндіктер туғызады.
Сонымен бірге осы әдістің көмегімен оқушы басқа ... ... ... ... таныса алады.
Тандем әдісінің екі маңызды принципі бар:
Екі жақты принцип – ... ... екі ... адам ... қарым-
қатынас жасау арқылы бірдей пайда көруі тиіс. Оқу барысында екі адам ... ... ... ... және де екі ... де ... ... жіберуі
керек.
Автономиялы принцип – екі елде отырған адам өз ... ... ... ... мен әдістерін өздері шешеді.
«Тандем-метод» Германияда 1960 жылдардың екінші жартысында неміс-француз
жастарының жиі кездесулер ұйымдастыруының ... ... ... бертін келе бір-біріне ұштасып отыратын, бірін-бірі толықтыратын
әдістің екі ... жеке және ... ... ... ... ... Интернетте халықаралық тандем әдісінің желісін ... ... ... Оның басты мақсаты – виртуальді қарым-қатынас орнату
арқылы Интернет көмегімен білімді жалғастыру, ... ... ... кең ... түрі – жоба ... әдісі. Оның
негізгі мақсаты – белгілі бір тақырыпта топтық жұмыс жүргізу және ... ... ... ... ... ... алуды, білімді тереңдетуді былайша
қорытындылауға болады:
Осы жаңа әдісті қолдана ... ... ... ... ... ... ... үйренеді.
Сонымен бірге тілге қатысты түрлі грамматикалық материалдармен қатар тіл
арқылы көптеген қызықты да өзекті мәліметтерден хабардар болады.
Келесі әдіс – ... бар ... ... ... ... ... ... сөз құраудың, ойды бейнелеудің неше
алуан жаңа тәсілдері туды, жазу шеберлігі артты. ... ... ... ... беру ... ... ... жаңалықтары өте көп.
Демек, аударма арқылы тіліміздің синтаксистік құрылысына да ... ... ... ... аударма оқушыны ылғи жаңа дүниеге, жаңа
өмірге, жаңа ортаға ... ... ... әдісі арқылы оқырмандар патша
сарайларына, хан ордаларына, әлемнің таңғажайып храмдарына кіреді, небір
көсемдерді, небір ... неше ... ... ... ... ... бәріне, ең алдымен, ойын жеткізуі керек те, сонан соң
сөзін жеткізуі керек. Ол аударылатын кітаптағы соны дүниені, соны ... ... ең ... ... ... ... ойша ... оның әрбір ұсақ
деталіне дейін бойына сіңіріп алуы ... ... соң ғана ... ... бар ... ... ... Мұнда халқымыздың ғасырлар бойғы
тырнақтап жинаған сөз байлығы мен сөйлеу шеберлігі сарқа жұмсалады.
Негізінде, аударма - өте ... ... ... те ... ... ... жоқ» деп те жүр. Бұл – теріс пікір. Аударма – халықтар
арасындағы алтын көпір. Онсыз сонау Ұлы ... ... ... ... ... ... алар ма еді?! ... сонау мұхиттың арғы бетінде ... тани алар ма ... ... - ... әрі өте ... ... ... әркім өз ана тілін көркейту жағын қарастыру керек. Сондықтан ... ... ... ... ... ... тәсілдерінің аса қажеттісі.
2.3 Ағылшын тілін оқытудағы әдістемелердің ... ... Н. ... ... ... ... ... кезекті бір бағдарламасында, бүгінде «барлық жалпыға бірдей білім
беру мен жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілін ... ... ... ... ... ... - деп атап өтті.
Қоғамдық өмірдің дамуымен байланысты жаңа ... ... ... ... ... ... пайда болуы мен жасалуының белгілі
заңдылықтары ... ... ... ... тілін үйретуде олардың ана
тілінің ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... қателер жасап жатады. Мұндай қателіктердің алдын алу үшін қазақ
тілі мен ағылшын тілінің фонетикалық ... ... ... ... ... ...... тілінде дауысты дыбыстар айтылуына
қарай келте және созылыңқы болып бөлінеді. Мұның өзі ағылшын ... ... ... ... өте көп екендігін көрсетеді. ... ... ... екі ... де бар болғанымен олардың айтылу ерекшеліктері
әр түрлі.
Сонымен ағылшын тілінде дауысты ... ... ана ... кері
ықпалын ескере отырып, сол қателіктерді болдырмау үшін арнайы жаттығулар
арқылы ... ... Жеке ... ғана ... ... сол ... сөз, сөз тіркесі, сөйлем құрамында жаттықтырған
дұрыс.
Ағылшын және ... ... ... жағына келетін болсақ,
алдымен сөздердің жасалуы жөнінде баян етеміз. Сөздердің жасалуының бірнеше
түрі бар:
Түбірге ... сөз ... ... жалғану арқылы жасалады. Мысалы;
кеңес+ші=кеңесші, ақыл+шы=ақылшы
Writ+er=writer, act+or=actor, read+er=reader
Сөздердің бірігуі арқылы.
Мысалы; амангелді (аман+келді), түрегелді (түре+келді)
Sunlight ... ... ... ... ... ... жалт-жұлт, time-tamle, copy-book.
Сөз құрамы екі бөліктен тұрады: түбір және ... ... ... ... ... ... тілі аглютинативті тіл болғандықтан, яғни,
түбірге бірнеше жұрнақтар жалғана береді. Бұл - тіл ... бай ... тілі ... тіл ... ... интерфикс, трансфикстер
болады. Ағылшын тілінің префикстері негізінен сөз ... ... ... әрі екі ... ... және қарама-қарсы мағыналы болып
келеді. Бірінші топқа ... Un, in, non, an unknown, ... ... ... ... ... антоним префикстер деп
аталады. Бұл топқа: il, well. ... ... ... ... префикс жоқ. Қазақ тіліндегі түбір сөздің ағылшын тілінен
айырмашылығы:
Сөз түбірі өзгеріске түспейді.
Сөз ... ... ... ... ... да ... ... табу оңай. Ал ағылшын тілінде түбір сөздің кез
келген ... ... де ... ... ... байланысты құбылып
отырады.
Тіл тілдегі сөз түбіріне тән ... бір ... ... ... ... ... негіз бола алады. Ағылшын тіліндегі
Hand – ондаған сөздің түбірі,
To hand - тапсыру
Handful - азғана
Handie - ... - ... - ...... ... тіліндегі бас сөзінен басалқа, баспа, бастапқы, бастаушы,
бастық, ... ... ... ... ... ... Сөз ...
тіл дамуының ұзақ замандар бойғы тарихи даму жемісі.
Ағылшын ... ... ... ... ... да айтарлықтай мән
беріледі.
Ағылшын тілін үйретуде сөйлеу мен тыңдап түсіну, жетекші орында болып,
оқу мен жазу ... ... ... болып табылады. Бұл орайда ағылшын
тілінің сөздерін дұрыс меңгерту әдістері ... ... ... ... құрмалас сөйлемдер, оның түрлері (классификациясы)
Ағылшын тілінде де құрмалас сөйлем екі не одан да көп ... бір ойды ... ... ... ... екі түрі бар. ... салалас құрмалас (Compound Sentences) және сабақтас құрмалас ... ... ... ... сөйлем баяндауыштары тиянақты екі не
одан да көп жай ... ... Олар ... ... ... ... М; I came home early, but he remained to the end of ... – Мен үйге ерте келдім, ал ол концерттің аяқталуын күтіп қалды.
Құрамындағы жай сөйлемдерінің бірі ... ... ... ... түрі ... ... деп ... М; Had I been there,
I should have helped him. – Егер мен онда болғанымда, оған ... ... ... ... ... ... (subject ... бағыныңқы сөйлем құрмалас сөйлемде бастауыштың ... және who? ... what? (не?) ... ... ... ... ... сөйлем that, whether, if, who, whose, which, when секілді
шылау сөздермен байланысады. М; Whether they will come today is not ...... ... ... әлі белгісіз.
Баяндауышы бағыныңқы сөйлем (predicative clauses).
Баяндауышы бағыныңқы сөйлем құрмалас сөйлемдегі күрделі ... ... ... ... және ... ... what is the ... what is
the subject like? жауап береді. М; The weather is not what it ...... ... ... ... ... сөйлем (object clauses).
Толықтауышы бағыныңқы сөйлем құрмалас сөйлемде тура және ... ... ... ... сұрақтарға жауап береді: What?,
about what?, for ... They laughed at what he said. – Оның ... ... ... күлкісін
тудырды.
Құрмалас сөйлемдердегі анықтауышы бағыныңқы сөйлем анықтауыштық қызмет
атқарып, What? Which? ... қай) ... ... ... ... ... ... пысықтауыштық қызмет атқарады да бірнеше топқа
бөлінеді. Олар: 1. мезгіл бағыныңқылы сөйлем (Adverbial Clauses of Time),
2. ... ... ... ... Clauses of Place), 3. себеп
бағыныңқылы сөйлем (Adverbial Clauses of Cause), 4. ... ... ... Clauses of Manner), 5. ... ... ... Clauses of Result), 6. ... бағыныңқылы сөйлем (Adverbial
Clauses of Concession), 7. Мақсат бағыныңқылы сөйлем (Adverbial Clauses ... 8. ... ... ... ... Clauses of ... ісі ... көпшіліктің ісіне айналып барады. ... ... ... ... ... ... ... мәдениет мекемелерінде
ғана емес, барлық жерде, керек десе өндіріс алаңдары мен егіс алқаптарында
да бір сөз бір ... ... ... ... тұрмайды. Аударма тілдерді
тек лексикалық тұрғыдан ... қана ... ... бірге синтаксистік
тұрғыдан да, жазу, сөйлеу мәдениетін көтеру тұрғысынан да көп ықпал етіп
келеді. Аударма арқылы ... жаңа ... жаңа ... ... ... ... ... М;
І. «A bird in the hand is worth two in the bush» - 1) Аспандағы тырнаны
ұстаймын деп, ... ... ... ... ... құс, ... ... артық.
ІІ. «A burnt child dreads the fire» - 1) ... ... ... ... Сүтке күйген, салқын суды үрлеп ішеді.
ІІІ. «A black hen lays a white egg» - 1) Қара ... ақ ... ... Қара сиырдан ақ сүт – деген сияқты мақал-мәтелдер ... қаны ... ... ... сөз ... қолданылатын табиғи тұрақты
тіркестерге айналды.
Астана ... ... беру ... ... ... ... және ... тілінде қосымша оқуға деген
қызығушылық жоғары дәрежелік пайызды көрсетті.
2007 жылдың 12 ... ... ... ... ... ... тілі орталығы» деп аталатын Мемлекеттік коммуналды
қазыналық мекеме құру төңірегінде жұмыстар жүргізді.
 «Ағылшын тілі орталығы» ... ... ... мен мектеп жасындағы
оқушылар, арнаулы орта және жоғары оқу орнының ... ... ... ... ... деген сұраныстары негізінде құрылып отыр.
         «Ағылшын тілі» орталығының» қойған міндеттері:
Оқу материалдарын жете ... және ... ... ... ... қазіргі заманғы жаңа технологияны меңгеру жолымен
ағылшын тілі білімін тәжірибелік деңгейде алуға жағдай жасау;
Ағылшын тілін ықпалды және ... ... ... бағдарламасын
жасау;
Тұлғаның саяси мәдениетті және коммуникативті дамуын қамтамасыз  ететін 
тілдер орталығын ұйымдастыру;
Аймақтың ... алу мен ... ... ... сай ... арқылы компьютерлік сауаттылығын жоғарылату.
Елорда мектептерінің жанынан «Ағылшын тілі ... ... ... ... ... орталығы бола алады, ізденістерді
ұйымдастыратын, оқу жоспарлары мен бағдарламаларының түрлері мен әдістерін
талдайтын; ... ... ... ... орталығын құру; шет
тілдерін қолданатын әр түрлі ... ... ... ... ... ... түрде ағылшын тілі қолданылатын тағы да басқа
іс-шараларды ... ... ... осы ... жасалынады және
ұсынылады.
 Бұдан басқа, Орталықтың білім беру қызметі - ұйымдарда ағылшын тілін
оқытудың ... ... ... ... келе ... да ... мектептермен, тілдік тәжірибені ұйымдастыруға арналған
орталықтармен, оқытушылық құрамды әдістемелік жағынан дайындау және ... алыс шет ... ... үшін өзінің базалық қорын ұсына алады.
Қорытынды
Жаңа өмір талабы кез ... ... ... ... тілі ... ... сай көптеген мектептерде 2-сыныптан бастап жүргізілуде. Бұл оқушы
бойында ертеден бастап ұлтаралық, мәдениетаралық бірлестікке дайындықтың
қалыптасуына ... ... ... ... бастауыш мектептен бастап оқытудың
артықшылығы әрбір баланың психологиялық ойлауына, шет тілі сөзіне ... ... оң әсер ... ... соң ... мектепте білімін
берік нығайтып, білім сапасын арттырып, шетел тілінде қарым-қатынасқа түсіп
ерте ... ... ... ... ... ... үйрену бірден қалыптаса қоймайды. Өз ана тілін әлі толық
меңгермеген балаға ... ... ... ... соқпасы анық. Бұл кезде
мұғалімге үлкен жауапкершілік жүктеледі. Сол үшін бастапқы сыныптарда-ақ
оқушыларды түрлі ... ... ... ... керек.
Шетел тілін оқыту - оқушылардың санасында мәдениетаралық коммуникация
іскерліктерін қалыптастырудың ... ... Бұл ... ... ... мен ... арасындағы өзара байланысты түсіну
ретінде қарастырылады. Оқытудың мәдениетаралық коммуникацияға ... ... ... ... ... ... ... тілдерін оқытуда екі халықтың мәдениеті мен ... ... ... аса ... тілдерін оқыту мәселелерін қарастырғанда ең алдымен ана тілінің
алар орны туралы мәселе сөз болады. Бұл жайында ғалымдар арасында екі ... бар. Оның бірі – ... ... ... тек ана ... ... ана
тілімен салыстыра отырып оқыту қажет деп санаса, екіншісі – ... ... ана ... ... ... ... керек деп есептейді. Ғалым
Л. В. Ляховицский: «Шетел тілін ... ана ... ... ... үшін жаңа ... ... ... түсінуде өте
қажет. Тек қана ана тіліне сүйене отырып, кездесетін осындай қиындықтарды
жоюға ... ... ... ... ... ... ... ана тілін
қолданбауға болады, бірақ ана тілі оқушылардың санасында сақталады. Ал егер
сабақта ана тілінің ерекшеліктеріне көңіл ... ... ... тілін
меңгеруіне кей жағдайда зиян келуі мүмкін. Яғни, сабақ тек шет тілінде ... ... үшін ... ... ... саны көбейе түсіп, ол
оқушының шетел тілін меңгеруіне қызығуын ... - ... ... ... ала ... ... тілін оқытуда ана тілінің ролі жоғары,
сондықтан ағалшын тілін ... ... ... ... ... жөн деп
санаймын.
Ағылшын тілін үйренушіге арналған 10 маңызды кеңес:
1. Ағылшын тілін үйренумен күн сайын айналысу ... Егер ... ... құлшынысыңыз төмендеп жатса, ағылшын кітабын қоя
тұрып, радио тыңдау керек. Сонымен қатар ... не ... ... ... ... ... жеке ... жаттауға болмайды.
4. «Дайын фразаларды» қажетті орнына қолдану үшін жаттау керек.
5. ... ... ... ... ... ... көріністерін ойша
тәржімалауға талпыныңыз.
6. Арнайы қате жіберілген жаттығуларды қайта ... ... жоқ. ... оқылған мәтін еріксізден қателерімен қоса жатталып қалады. Қатесін
біле тұра, мәтінді дұрыс оқу ... ... ... ... ... мен ... ... алып,
әрдайым есте сақтау керек. Мәселен: «I am only pulling your leg» (Мен сені
еліктіремін).
8. Ағылшын тілі – бір ... әр ... ... ұмтылғандар үшін
үлкен қамал. Олар газет оқу, радио тыңдау, дубляжданбаған фильм, ... ... ... ... ... жолын табуда.
9. Сөйлеуден, сөйлеу кезіндегі кейбір қателіктерден қорықпаңыз. Егер
ойыңыздағы болмай жатса, оған да ... Ең ... ... тіліне деген қабілетіңіз бен қалауыңыз өсіп,
мақсатыңызға жететініңізге нық ... ...... ... ... ... ... сабақтың құрылымына
назар салайық.
Сабақтың тақырыбы: «Менің отбасым»
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Тілдік дағдыны қалыптастыру, оқушыларға отбасы мүшелері жайлы
екі тілде ... ... ... ... байыту.
Тәрбиелік: Өз ана тілін құрмет тұта отырып, ағылшын тілінің ... ... Тіл ... ... ... ... арттыру, ауызекі
сөйлеу және жазба тіл мәдениетін ... ... ... ... ... ... ... байланысты монитор бетіне шыққан ... ... ... ... назар аударту.
Бұл – менің отбасым. This is my family.
Ата – ......... – brother
Апа – sister
Іні – little brother
Қарындас – little sister
1-тапсырма
Киіз үйдің ішінен отбасына ... ... ... ... ... ... табыңыз. (Ал ағылшын тіліндегі баламасын құлақпен
естиді не болмаса ағылшын тілінде сөздер ... бала ... ... Киіз ... ... ... – ата, әже, аға, үй, ... т.б..
2-тапсырма
Екі тілде берілген диалогты сөйлемдердің дұрыс ... ... ... ... екі ... ... бала ... жауабын өзі табуы тиіс).
Сенің анаң нешеде?
How old is your ... ағаң бар ... you any ... ... қайда барасың?
Where did you go with your father?
Әжеңнің неше немересі бар?
Hoy many ... ... ... ... went to theatre with my ... үш немересі бар.
My grandmother has three.
Менің ағам бар. Аты – Хасен.
I have a brother. His name is ... анам ... ... mother is forty two years ... ... ... арқылы ертегі не фильм үзіндісінен әңгіме жазып көріңіз.
(Монитордың бетіне орыс не қазақ тіліндегі мәтін шығады, бала алдымен ... ... ... естиді. Мәтін өшіріледі, орнына сурет пайда
болады, естіген мәтінін бала сурет арқылы ... ... ... ... ... ... ... Сол сөздерді жатқа
айтыңыз.
Қазақша
Ағылшынша
Ата
а grandfather
Әже
......................
..........
a father
Ана
........................
........
a brother
Қарындас
.......................
5-тапсырма
Төменде берілген сұхбат ... ... ойын ... керек. Оқушылар
мұғалімнің көмегімен мәтінді ағылшын тіліне аударады.
ДӘРІГЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУЫ
Науқас: Кіруге болады ма?
Дәрігер: Кіріңіз.
Науқас : ... бе, ... ... бе? ... Сіздің қай жеріңіз ауырады?
Менің ... ... ... ... ... ... тісіңізді көрейік. Аузыңызды ашыңыз. Сіздің
тісіңіздің ауырғанына көп болды ма?
Науқас: Иә, тісімнің ... 2-3 күн ... ... ауру тісіңізді жұлып тастау керек.
Науқас: Жарайды , мен келісемін.
Дәрігер: Енді көзіңді көрейік. ... ... ... ... ... ... күндізгі сағат үште келіңіз, осында профессор
болады, ол сіздің көзіңізді ... Мен ... ... ... берейін, екі көзіңізге екі тамшыдан күніне екі рет ... ... ... қай ... Дәріхана осында, емхананың ішінде.
Науқас: Рахмет, дәрігер. Сау болыңыз!
Дәрігер: Сау ... ... ... ... сөйлем құраңыз.
Мәтін
Осы бағытта 20 шақты тақырыпқа ... ... ... ... ... ... ... өнер, білім тәріздес шағын тақырыптарды қамтиды.
Оқушы күнделікті тұрмысқа қажетті мәліметтерді осы ... ... ... ... И. П. ... ... грамматика современного английского
языка», Москва, 1988 г. стр. ... Л. С. ... ... ... ... ... 1986 г., стр.
310.
3). 1. Иманқұлова С. «Жаңаша ... ... ... ... Қазақ
Ұлттық университетінің хабаршысы, Филология сериясы, 97-98 беттер, №1, 2006
ж..
4). М. С. Сақтағанова, Н. Қ. Алиева, Н. Қ. ... ... ... ... ... ... №3, 2006 ... Г. Ботағарина, «Ағылшын тілін оқытудағы бүгінгі белес», ... ... 2006 ... Г. ... ... тілін оқытудың құрылымы», 12-бет, Кәсіптік
мектеп, №3, 2007 ж..
7). Гүлмира Жұмайқызы, «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салыстырмалы
ерекшеліктер», Білімдегі жаңалықтар №3, 53-54 ... 2006 ... Ж. А. ... ... ... ... ... баспасы - 2004,
234-236 беттер.
9) М. Новщкан, Н. Д. Кучин «Практическая ... ... ... Изд. ... ... 1978 г. стр. ... ... грамматикасы, Алматы «Жазушы», 1990 ж. 681-717 беттер.
11). К. Н. ... Е. Е. ... ... ... ... Москва, «Лист Нью» 2003 г. стр. 444, 485.
12). Г. Рысбаева «Ағылшын және ... ... ... ... ... ... иностранному языку, №2, 29 бет, 2006 ж..
13). Қ. Тубышева, «Модульдік оқыту технолгиясын ағылшын тілі ... ... ... №4, 35-36 ... 2007 ж...
14). Е. Нұрланбекова «Шетел тілін оқытуда бейнефильмдерді ... ... ... ... №2, 17 – 18 ... 2005 ... Abai «book of words», «Abai international club» Semey – 2005, p. ... Movie Talk. ... ... ... для Windows и
Macintosh / Euro Talk Interacnive.- М. 2004.- электрон. диск (CD-ROM).
17). Английский ... кн. для ... к ... для 4 кл. шк. с ... ... яз., ... и гимназий / сост.: И. Н. Верещагина, О. ... 2-е изд.- М.: ... 2004.- 75-80 ... ... ... ... ... Валентина Вадимовна.
Английские идиомы-English idioms, Учеб. пособие.- М.: Славянский дом ... ИП ... : ... ... 2005.- 252 - 270 ... ... И. «Английский язык в детском саду», Дошкольное воспитание.-
2006.- № 5. – 79 стр..
20). Колыхалова, Ольга ... ... ... ... ... по-английски, фонетический практикум.- М.: ВЛАДОС, 2004.- 158 ... ... ... разработка по английскому языку для ... ... ... по специальности, КазНУ им. аль-Фараби; сост. Н. ... А. Я. ... В. Х. ... ... ... университеті,
2004.- 37 стр..
22). Петрова, Светлана Владимировна, Рудавин, Олег Николаевич. ... тем.- 2005, 18 ... ... Татьяна Юрьевна. Английский язык для диалога с компьютером.-
Изд. 3-е, ... М.: ... шк., 2005.- 165 ... ... С. Триединство общей цели, Языковая политика, Казахстанская
правда. - 2007.- 16 августа.- Стр. 6.
-----------------------
Қазақстан ... ... ... ... ойлауды дамыту
Америка әдістемесі
Аутентикалық сөйлеу қатынасы
британ әдістемесі
Фонематикалық тыңдап түсінуді дамыту
көптілділікке
үйрету
технологиясы

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Эффектілі оқыту стратегиялары35 бет
Ағылшын тілі заман талабы9 бет
Ағылшын тілі сабағында қазіргі заманғы оқыту технологиясын қолданудың әдістері27 бет
Арқаның дәстүрлі ән мектебі13 бет
Заманынан озып туған азамат еді Сағат Әшімбаев туралы28 бет
Мохандас Карамчанд Ганди23 бет
ХХІ-ХХ ғасырлардың атақты әнші-ақындары14 бет
Экономика ілімдерінің тарихы249 бет
Қазақстан экономикалық жүйесінің нарықтық қатынастарға өту кезеңі5 бет
Операциялық күшейткіштер21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь