Маркетингтегі ақпарат жүйесін тұрғызу

Мазмұны

1 ҰЙЫМНЫҢ МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Маркетингтік ақпарат жүйесі. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 «Казфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестік сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
1.3 Маркетингтік ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
1.4 Маркетингтік ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
1.5 Концептуалды схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50

2 МАРКЕТИНГТЕГІ АҚПАРАТ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
2.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
2.2 Ақпараттық жүйедегі есептің орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
2.3 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..55
2.4 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
2.5 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57
2.6 Программалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
2.7 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
2.8 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62

3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
3.1 Маркетингтегі ақпараттық жүйені тұрғызуға кететін шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .69

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...71

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Қазіргі даму кезеңінің ажырағысыз белгісі жаһандандыру және қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді [1].
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және ғылыми – техникалық үрдіс [3]. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда мекемені басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың жағдайын бейнелейді. Мекеменің қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін мекеменің қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық мекемелер нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және про
граммалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа бағыттарын ендіруду білдіреді.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету, сатып алушы қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, маркетингтік талдауда қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, ұйым сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, ұйымдастырушылық, лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және өнімнің сатылу көлемін талдау және болжау мәселесінің концептуалды схемасы көрсетілген.
Негізгі бөлімінде өнімнің сатылу көлемін талдау мен болжау және өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал жабдықтар сипаттамасы, математикалық, программалық қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау көрсетілген.
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер тізімі, құжаттардан және программадан тұратын қосымшалар бар.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының
өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
2. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
6. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы, 2002
7. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
8. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
9. Голубков В. Маркетинговые исследования/Москва: Финансы и статистика, 2001
10. Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и статистика, 1998
11. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
12. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
13. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
14. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
15. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
16. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
17. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист 2005г.
18. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
19. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 –с. 91-98.
Сейдахметова Ф.С. Источники и методы сбора маркетинговой информации. Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы информатика» кафедрасы
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: «Маркетингтегі ақпарат жүйесін тұрғызу»
Мазмұны
1 Ұйымның маркетингтік ақпараттық ... ... ... жүйесі. Үрдістің экономикалық
мәні............................6
1.2 «Казфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
сипаттамасы.................................................................
..............................................26
1.3 ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне қойылатын
талаптар....................................................................
..................................................40
1.5 Концептуалды
схема.......................................................................
....................50
2 Маркетингтегі ақпарат жүйесін
жобалау.....................................53
2.1 Мәселенің
қойылымы....................................................................
.....................53
2.2 Ақпараттық жүйедегі ... ... ... ... ... ... Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын
сипаттау....................................................................
...............................61
2.8 Программалық қамтамасыз ету
құрылымы......................................................62
3 Ақпараттық жүйе ... ... және ... ... ... ... ... жүйені тұрғызуға кететін шығынын
есептеу...................................................................
................................................64
2. Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және ... ... даму ... ... ... жаһандандыру және қоғамды
ақпараттандыру болып табылады. ... ... ... ... ... және ... ... мемлекеттің
әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның
экономикалық және ... даму ... оның ... ... ... ... пайдаланудың масштабы мен сапасына және
мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді [1].
Кез ... ... ... деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың ... ... ... ... ... ... көп ... шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы ... қосу ... ... және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды ... ... ... ... ақпараттық ресурстарды,
ақпараттық жүйелерді ақпараттық ... ... ... құруға
және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және
ғылыми – техникалық үрдіс [3]. Осы жағдайда ... ... ... оның
мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы
орайда ... ... ... көп ... ... база ... оны ... өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының
кепілдігі қызметін оның ... ... ... ол ... ... маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз
өндіріс және ... ... ... ... ... жағдайын бейнелейді. Мекеменің қаржылық тұрақтылығын бағалау
үшін, объективті, ... ... және ... ... және ... қаржылық шешімдерді қабылдау үшін мекеменің
қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі ... ... ... ... ... даму ... шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану ... ... ... ... ... ... ... талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде ... ... ... ЭЕМ ... ... ... объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару
процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі
заманғы ... ... ... ... дамуымен, экономика
дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен ... бұл ... ... ... ... басқарудың
қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері
есептеу ... ... ... ақпарат жүйелері және
автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - ... ... ... ... ... ... ... өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ... ... ... ... ... жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу
мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап ... ... ... ... ... жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру
техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ ... ... ... ... ... ... толтыруды және шығарып беруді АЖ
жобасындағы шешімдерге сәйкес ... ... ... ... ... ақпарат жүйесіне
негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика ... ... және ... ... ... өңдеу амалдары мен әдістерді,
сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс
құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару
шешімдерін қабылдауға ... ... ... ... ... ... экономикасын дамыған
мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға ... ... ... бұл ... ең ... және ... заман талабына сай ғылым және
басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа бағыттарын
ендіруду білдіреді.
Ұсынылып ... ... ... мақсаты - ... ... ... ... мен ... ... түсімділігін қамтамасыз
ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ... ... ... ету, сатып алушы қажеттіліктерін ... ... және ... ... ... ... ... және оның айқындылығын арттыру, маркетингтік талдауда
қолданылатын әдістердің және ... ... ... ... ... және дәл ... ... ету және т.б.
есептер шешіледі.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі ... ... ... ... ... ... ... қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан
тұрады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, ... ... ... ... ... ... ету талаптары анықталған және өнімнің сатылу
көлемін талдау және болжау мәселесінің концептуалды ... ... ... ... ... ... ... мен болжау және
өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық база ... ... ... ... ... қолданылатын программалық құрал
жабдықтар сипаттамасы, ... ... ... ... ... ... берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау
көрсетілген.
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік ақпараттық жүйесін негіздеу
1.1 Маркетингтік ақпарат жүйесі. Үрдістің экономикалық мәні
Қазіргі ... ... ... көпжақты қызметтің,
бөлімшелердің территориялық бөлінуінің, ... ... көп ... ... ... құрылымға ие. Корпоративтік
ақпараттық жүйе (КАЖ) осындай ірі мекемелердің ... ... ... процесстерін басқаруды автоматтандыруға бағытталған [17]. Осымен
қатар басқарушылық процесстерді автоматтандыру ... ... ... ... ғана ... мекеменің жұмыс кезіндегі іскерлік
процесстерін және ұйымдық ... ... ... ... ... ... талаптар қойылады:
• Іскерлік процесстің барлық операцияларында клиенттердің тапсырыстарының
орындалуының толық цикілін басқару, бұған қоса материалдық ресурстармен
қамтамассыздандырылуын ... ... ... шешімдердің сапасын жоғарлату үшін қажетті
аналитикалық ақпараттың жедел алынуы.
• Қазіргі кездегі бюджет ... ... іске ... және ... ... жобалар мен қызмет бағыттарымен ... ... етуі ... ... ... ... ... және басқару жүйелерін жасау.
• Электрондық құжат алмасу және жұмыс ағындарын басқару жүйелерін жасау.
КАЖ келесі негізгі қасиеттерге ие:
• Модульдік, яғни, мекеменің ... бір ... ... ... өзара комплекстелетін ақпараттық жүйені жасап, ... ... ... ... Интегрирленуі, мәліметтер және ... ... ... ... ... мәліметтер базалары арқылы программалық
комплекстер ... ... ... ... етеді.
• Бейімделгіштігі, программалық комплекстердің бизнес-процесстерді
ұйымдастырудың әртүрлі схемаларына сай келуі.
... ... ... ... ... ... комплекстерге сай өсуі және ... ... ... жоғалтпай мекемені мекеменің кеңейтуге мүмкіндік береді.
• Құпиялығы, қолданушылардың құзырлық деңгейіне сай ақпараттық жүйеге енуді
қамтамассыз ... ... ... іске ... үшін ... ... ... үшін қажетті ақпараттық жүйені
каноникалық жобалаудың көптеген әдіс, тәсілдері жарамсыз болып қалуда, ... CASE, RAD және ... ... ... ... жүйені индустриалды жобалаудың әдіс, ... ... тез ... және ... ... ... сай
бейімделуін іске асыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі күнгі КАЖ ... ... ... ... бір бүтін ретінде бақаруға мүмкіндік беретін ақпараттық
жүйенің программалық ... ... ... немесе транзакцияның орындалуына негізделеді. Сондықтан
мұндай ақпараттық ... ... ... ... ... (OLTP- ... Processing) деп аталады.
КАЖ-ң клиент-серверлік архитектурасы қолданушылардың ... және ... ... ... ұзақ ... ... ... әрекеттесуін қарапайымдандырады. Ұзақ транзакцияны КАЖ-ға
жүгінуді талап ететін, әр қайсысы бүкіл жиынтық орындалмай еш бағалыққа ие
болмайтын ... ... ... жиынтығы ретінде қарастыруға
болады. Қысқа транзакцияны немесе жәй транзакцияны КАЖ ... ... ... ... ... ... ретінде қарастыруға
болады.
Сервер ретінде клиенттің ақпараттық қажеттілігіне қызмет көрсететін
процессті түсінуге болады. Әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін, сонда сервер
мәліметтер база сервері деп аталады немесе процессті ... ... ... ... ... ... ... қосымша сервер деп
аталады.
Сервермен байланысты анықтау, қызмет көрсетуге сұрау түрін анықтау,
серверден қызмет көрсету нәтижесін алу, ... ... ... ... міндеттері болып табылады. Қызмет көрсетуге сұрау жіберетін соңғы
қолданушы, сондай-ақ соңғы қолданушымен ... ... да ... болуы
мүмкін.
Жалпы жағдайда клиент-серверлік архитектура өзіне ұсынудың үш
деңгейін қосады:
... ... ... ... ... ... өңдеу деңгейі;
• Мәліметтер базасымен өзара әрекет ету деңгейі;
Бұл схема ... бір ... ... ... ... ... ... кейін мәлімметтер базасына түсетін ... ... ... қажетті мәліметтер үшін мәліметтер базаларына жүгінетін
қосымшамен ... ... ... ... Қажетті мәліметтерді
алып, қосымша оларды өңдейді, ал нәтижелерін мәліметтер базасына немесе
қолданушыға ыңғайлы түрінде ... ... ... ... электрондық
кесте, график түрінде береді.
Клиенттер және серверлер локальдік ... ... ... ... ... орналасқан кезде клиент-серверлік архитектура
көп қолданушылық жұмыс режимін іске асырады және бөлінгіш ... ... ... ... ... ... артықшылығы бұрын
орнатылған есептеуіш құрылғылар арасындағы өзара қәрекет принциптерін қайта
қарастырусыз біртұтас өткізу ортасы ... ... ... ... және ... ... ... архитектура түрліше іске асуы
мүмкін. Нақты сұлбаны ... ... ... ... ... ... бөлінуімен, эксплуатациялық беріктік
талаптарымен, тез ... ... ... ... ... ... архитектураның әртүрлі сұлбаларын қарастырайық
(сур.1).
“Клиент сервер” архитектурасы
Қолданушының ... ... ... ... ... 1. ... ... архитектурасының нұсқалары
Файл-серверлік архитектурасы мәліметтерді өңдеудің ең ... ... ... орай серверде тек қана мәліметтер файлдары орналасқан,
ал клиенттік бөлігінде қолданушылар қосымшаларымен ... МББЖ ... ... ... және ДЭЕМ ... жадысы жағынан айтарлықтай
құатты болып, локальдік желінің орталық ... ... ... ... ... жүйе ортасында операциондық жүйе ... ... ... және файл-сервердің сыртқы жадысында орналасқан
файлдарға енуді ұйымдастырады.
Берілген жағдайда МББЖ ... ... ... ... ... ... ал ... базасының файлдары файл-
сервердің магниттік дисктерінде ... ... ... ... ... ... қай жерде орналасқанын анықтайды. ... ... МББЖ ... ... ... де, ... ... де жұмыс істей алады. Файл-сервер мәліметтер базасын
бірлесе қолдануды синхронизациялау жазуларды басқа жұмыс станцияларынан ... ету ... ... ... ... ... мәліметтер
базаларын басқару жүйесіне жүктеледі.
Файл-серверлерді ... - ... ... барлығы жұмыс
станциясында орындалады, ал файл-сервер тек мәліметтерді жинақтаушы және
ену құралының функциясын атқарады ... ... ... ... ... тек қана мәліметтер
базасының серверін (DB-сервер) қолдану негізінде құрылған. Клиент ... ... ... ... табылады, ал серверде мәліметтер базасымен
бірге МББЖ және қолданбалы қосымшалар ... ... ... - оның ... ... операциялық жүйеден басқа жұмыс станцияларымен DB-сервердің сыртқы
жадысында орналасқан ... ... ... ... ... ... МББЖ жұмыс істейді.
DB-сервері мәліметтер файлдарын тұтастай желімен жіберуден ... ... ... оның ... ... сұрауын
қанағаттандыратын мәліметтер базасынан алынған ... ғана ... бар. ... ... қолданушы қосымшасын екі бөлікке ... бар: бір ... ... орындалады және мәліметтер базасынан
алынған мәліметтерді іріктеумен және ... ... ... ... қабылдауға қажетті мәліметтерді ұсынатын екінші бөлігі клиент
машинасында жүзеге асырылады. Осы ... ... және ... ... есептеуіш ресурстарын қосу нәтижесінде ақпараттық жүйенің
жалпы өнімділігі артады.
Мәліметтер базасына ... ... ... ... ... ... SQL ... жүзеге асырылады. Осыдан мәліметтер базасы
сервері барлық реляциялық ... Oracle, ... MS SQL Server, ... InterBase, SyBase және т.б. сүйемелденетін SQL сервері деп жиі аталуда.
Клиенттік ... ... МББЖ (MS Access, FoxPro, Paradox, Clipper ... тілі ... жүзеге асуы мүмкін. Осыдан клиенттік қосымшаның SQL
сервермен өзара ... ... ... ... ... ... оларды клиенттік қосымшалардың мәліметтер базалары құрылымына қайта
құру мүмкіндігін қамтаммассыз ететін ODBC (Open Data Base ... ... ... ... деңгейлі клиент-серверлік архитектурасы API ... Program ... ... ... ... станцияларының
байланысы орнатылатын жеке сервер қосымшаларына ... ... ... ... ... клиенттік бөлігінің жұмысы
“сервистер” деп ... ... ... ... функцияларын
шақыруға бағытталған. Өз ретінде қолданбалы программалар ... ... SQL ... ... ... ... Мұндай
ұйымдастыру КАЖ-ң өнімділігі мен тиімділігін мыналардың ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу кезінде көптеген ... ... ... ... ... көп рет қайталап
қолдану;
• қосымшалар сервері мен мәліметтер базасының ... ... ... қатар қосымшалар сервері мәліметтер ... ... ... ... мүмкін;
• клиенттік орындардан қосымшалар сервері арқылы мәліметтер базасына енуді
есептеуіш желіде сұраулардың орындалуын ... ... ... ... ... ... ... желіде бірін-бірі ауыстыра алатын
бірнеше қосымшалар северінде программалық қамтамассыздандыруды дубльдеу
нәтижесінде мәліметтерді өңдеудің жылдамдығы мен сенімділігін арттыру;
• қолданушылардың ену ... ... ... ... ... ... ... қосымшалар серверіне ауыстыру;
үш деңгейлі клиент-серверлі ... ... ... ... ... (сур. 2.-3.).
Сур. 2. Үш деңгейлі клиент-серверлі КАЖ-і техно-жұмыстық жобалауының
технологиялық ... ... ... сипаттау;
D2- МБ-ң таңдалған серверін сипаттау;
D3- Техникалық құралдар мен желілік ... ... ... ... ... тапсырма (қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктері);
D5- Жасаудың программалық құралдарын сипаттау;
D6- КАЖ-ң функционалдық құрылымын ... ... ... және ... ... ... МБ-ң ... толтыру журналы;
D10- Жолдама құжаттар;
G1- Есептеуіш желі;
G2- МББЖ;
G5- МБ-ң ... ... ... ... ... ... Клиеттік орындардың қосымшалары;
U1- Желілік операциялық жүйе және техникалық плтаформалар универсумы;
U2- МБ-ң серверлерінің универсумы;
U3- КАЖ-і жасаудың программалық ... ... 3. ... ... ... ... ... желісі
D2- МБ-ң таңдалған серверін сипаттау;
D5- Жасаудың программалық құралдарын сипаттау;
D6- КАЖ-ң функционалдық құрылымын сипаттау;
D7- Таралған мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... МБ жадысының облыстары;
G4- МБ-ң сұлбасы;
G5- МБ-ң сұлбасы басқарушы элементтермен бірге;
1. Корпоративтік ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын жасау.
Бұл мәселе пәндік облысты сипаттау – D1 және ... ...... ... Берілген технологиялық операцияның шығуына КАЖ-ң
функционалдық құрылымын сипаттау – D6 және ... ... және ... ... ... ... сипаттау – D3 қызмет етеді.
Корпоративтік ақпараттық жүйенің жалпы құрылымын жасау мыналарды анықтауға
негізделеді:
• МБ-ң серверінің ... ... ... функцияларын;
• Клиенттік орындардың функцияларын;
• Осы функцияларды орындауға қажетті ақпаратты анықтау;
• Есептеуіш желі түйіндері бойынша серверлерді және ... ... ... ... ену құқықтарын анықтау;
Қолданушылардың КАЖ-ға енудің негізгі құқықтары мыналар:
• Есептеуіш ресурстарға ену құқықтары. ... ... ... ... ... көмегімен есептеуіш желі администраторымен беріледі.
Құқықтарды беру ... ... ... ... ... және ... оқу, қайта өңдеу, жазу функцияларын орындау
мүмкіндіктерінің ... ... ... manager 1 ... 1 ... ... ресурстарға қол жеткізе алады.
1 кесте. Қолданушылардың қол жеткізетін ресурстары
|Қолданушы аты |Жүйелік ресурс ... ... |
| ... ... |
| ... | ... 1 |D:\zapasy\ostatok1.dbf |Тек оқұ |
| ... |Оқұ, ... |
| ... ... |
| | |Тек жазу ... ... МБ-ы сұлбасының объекттеріне ену құқықтары. Мұндай құқықтар
серверлік МББЖ ... ... МБ-ы ... администраторымен
беріледі. Құқықтарды беру процессі түрлі қолданушылар категорияларына МБ
сұлбасының объекттерімен оқу, қайта өңдеу, жазу ... ... ... ... ... manager 1 ... 2 кестеде көрсетілген ресурстарға қол жеткізе алады.
2 Кесте. Қолданушының құқықтары мен жеңілдіктер тізімі
|Қолданушы | МБ ... ... ... |
|аты | ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| ... |Алаң |Бейне |Есеп беру|Сұрау | ... 1 |SPR_M |RW |
| |KODM |RW |
| |E1 |RW |
| |V1 |R |
| |REP1 |R |
| |ZAPR1 |R |
2. КАЖ үшін ... желі (ЕЖ) ... үшін берілген архитиктураның ЕЖ-н жасау құрылғыларды сатып алу
және монтаждау, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... және техникалық
құралдар мен желілік операциялық жүйенің таңдалған конфигурациясын сипаттау-
D3 негізінде есептеуіш ... ... іске ... ... ... таңдау көбінесе есептеуіш құралдардың
техникалық платформасына тәуелді. INTEL ... ... WINDOWS ... WINDOWS 95 ... ... ... көп таралған болып табылады.
- ILM
- SUN
- HP және т.б.
Платформалары қолданғанда UNIX ... ... ... ... платформаларға қолданылады.
КАЖ үшін МБ-ң серверін таңдау МБ-ы ... ... ... ... ... негізделеді. Мұндай критерилер келесілер болуы
мүмкін:
• Аппараттық архитиктурадан ... ... ... ... ... Ашық жүйелер стандартын сүйемелдеу;
• Мәліметтерді көппроцессорлық және параллельді өңдеуді сүйемелдеу;
• Таратылған мәліметтерді ... ... WEB ... ... және ... жұмыс;
• Екілік индекстерді сүйемелдеу;
• Үзіліссіз жұмыс;
• Бұзылудан сақтау;
• Қолдану қарапайымдылығы;
Мысал түрінде жоғарыда аталған критерилер бойынша ORACLE 7.0, MS ... 2000 және ADABAS D МБ-ң ... ... ... талдау 3 кестеде келтірілген.
3 Кесте. МБ серверлерінің салыстырмалы сипаттамалары
| ... |ORACLE 7.0|MS SQL SERVER |ADABAS D ... | |2000 | |
|1 |2 |3 |4 ... ... | ия |ия |ия ... | | | ... аппараттық | ия |жоқ |ия ... ... | | | |
3 ... ... |2 |3 |4 ... ... ... ... ия |ия |ия |
| ... ... және| ия |ия |ия ... ... ... | | | ... ... ... | ия |ия |ия ... | | | ... ... ... және | ия |ия |ия ... жұмыс | | | ... ... ... | ия |жоқ |ия ... ... | ия |ия |ия ... ... | ия |жоқ |ия ... қарапайымдылығы | жоқ |ия |ия ... ... ... | жоқ |ия |жоқ ... ... ... | ия |ия |жоқ ... ... | ия |ия ... ... ... | | | |
3. МБ-ң ... ... және оны ақпараттық толтырылуы.
Техникалық тапсырма- D4, жасаудың программалық құралдарын сипаттау-
D5, МБ-ң ... ... ... D2 және оның ... G2 ... МБ-ң
құрылымын жасау және оны ақпараттық толтырылуы- G4 жүзеге асырылады.
МБ-ң құрылымын ... және оны ... ... келесі
технологиялық операциялардың орындалуына негізделеді (1.3. сур.):
• Мәліметтер базасының ... ... ... ... ... ... ... әдеттегідей АЖ
модельдерін құруға мүмкіндік беретін, ... ... ... ... үшін ... бекітілген ену құқықтары негізінде модель
астыларды ерекшелейтін CASE технологиялардың көмегімен іске асады.
• МБ-ң облысын жасау;
МБ-ң ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді сақтау) инициализациялауға негізделеді.
Бұл жүйелік администратормен орындалады. Осы мақсатта ол МБ-ң серверінің
МББЖ-ң құралдарын ... МБ-ң SQL ... ... SQL ... ... жүйелік администратормен орындалады.
Енгізу сыртқы көздерден, сондай-ақ МБ-ң ... ... ... ... МБ-ң ... ... ... (тригерлер, процедуралар және
т.б. )
Сақталынатын процедура негізгі функциясы МБ сұлбасын ... ... ... ... ... толтырудың нұсқасы болып
табылады. Мысалы, банктік ... ... «Х ... есеп ... ... енгіу» функциясын орындайтын сақталынатын ... ... ... осы ... ... бірақ оның қалай жұмыс
істейтінін нақты ... Бұл ... ... береді:
• Берілген әрекеттің алгоритмі өзгергенде администратор тек қана осы
сақталынатын ... ғана ... ... ... ... ... жұмыс істей бастайды;
• Сақталынатын процедураны қолданатын жұмыс орнының типіне ... ... ... ... бұл жасалған жүйенің
сенімділігін арттырады;
• Сақталынатын ... бір ... ... ал көптер қолданылады,
сонымен, КАЖ жасау қарқыны артады;
• Қолданушылардың сұрауларын ... ... ... ... процедураны анықтау кезінде бір рет
орындалуының есебінен артады;
МБ тригері – бұл ... ... ... ... ... ... түрде орындайтын «оқиға - әрекет» механизімі.
Мәліметтерді модификациялау ... ... ... ... ... ... қатар тригер МБ-ң нақты кестесімен байланысты. Тригер МБ-
да объект түрінде сақталынады. Тригерлерді жасау МБ ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерінің қалай сипатталатынын қарастырайық. Әр әрекет
тригер үшін, әр бір қатар үшін (FOR EACH ROW ... ... ... ... ... (BEFORE бөлімі) және ... ... (AFTER ... бір рет ... ... TRIGGER АТЫ ON КЕСТЕ АТЫ
BEFORE
FOR EACH ROW
AFTER
4. КАЖ-ң МБ-н басқару.
МБ-ң құрылымы-G4, МБ-ң таңдалған серверін сипаттау- D2 және оның ... ... МБ-н ... ... ... ... ... шығуына
КАЖ-і қолданушылар және олардың құқықтарының тізімі- D8, ... және МБ-ң ... ... ... ... ... ... басқару жүйе администраторымен келесі функциялардың орындалуына
тіреледі:
• Түрлі ... ... ену ... ... тағайындау
және өзгерту;
МБ администраторымен қолданушылар құқықтары мен жеңілдіктерін
тағайындау
а) Кестелер;
ә) Кестелер ... ... Есеп ... ... МБ-ң объектілеріне иелік ету және өзгерту
мүмкіндігіне ие болу өкілеттілігін анықтауда түйінделеді.
• МБ-н толтыру ... ... МБ-н ... ... ... ... қадағалайды және қажет болған жағдайда МБ серверінде қосымша
орын бөледі;
• МБ-н қайта құрылымдау;
МБ ... ... ... жағдайда мәліметтерді қайта
құрылымдауға мүмкіндігі бар, яғни, кестелер құрылымын және олардың өзара
байланысын қайта ... ... ... ... ... ... D4 және ... D8 сүйене отырып, құралдық ортаны- D5 пайдалана қосымшалар
сервері- G6 және жолдама құжаттар- D10 ... ... ... ... ... (мәліметтерді өңдеу
функциялары) және қолданушылардың қажеттіліктеріне қызмет ... ... ... ... асыратын монитор транзакций кіреді.
6. Жұмыс станцияларында клиенттік қосымшаларды жасау.
Қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктері- D4 және ... ... ... ... ... D5 пайдалана клиеттік орындардың қосымшалары-
G7 жасалады, сонымен қатар жолдама ... D10. ... ... ... қолданушылық интерфейсін жобалау жүзеге асырылады.
Осы ... ... ... жүйе ... ... ... тұрғызылады.
XIX ғасырда көптеген фирмалар ұсақ болды және олардың қызметкерлері
өздерінің клиенттерін жеке ... ... ... ... ... ... қою арқылы жинады.
ХІХ ғасырда ауқымды және жақсы сапалы маркетингтік ақпаратты жинаудың
қажеттігін негіздеген үш ... ... ... ... ... ... жалпы ұлттық масштабтағы
маркетингке көшу: Фирма өзінің нарығының территориясын тұрақты
кеңейтіп отырады, басқарушылар барлық ... ... ... ақпаратты жинаудың басқа жолдарын табу керек.
2. Сатып алу ... ... алу ... ... ... ... сатып алушылардың тауарларды таңдау талғамы артады.
Сатушыларға сатып алушылардың тауарлардың әртүрлі ... және де ... ... реакциясын болжау қиындайды,
олар маркетингтік зерттеуге жүгінеді.
3. Бағалық бәсекелестіктен бағалық емес бәсекелестікке көшу: Сатушылар
тауарларға маркалық атаулар беру, тауарларды ... ... ... ... ... ... ... емес
құралдарын кеңінен қолдануда және оларға нарықтың осы ... ... ... қайтаратыны туралы ақпарат қажет.
Сатушылардың маркетингтік ақпаратта қажеттіліктері өскен сайын, ол
жеткіліксіз, тапшы секілді. Нарық ... ... ... ... дәл және ... ... жинай алмайтынына арыздануда. Бұл
мәселені шешу мақсатымен көптеген фирмалар ерекше маркетингтегі ... ... ... ... ... ... ... үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл ... ең ... және ... заман талабына сай ғылым және
басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа бағыттарын
ендіруду білдіреді. ... жаңа ... - ... ... ... ... болуы коммуникативтік позициядан маркетинг технологиясын
сәйкесінше қарастыруға мүмкіндік береді, ал коммуникацияларды ... ... ... компанияның өз серіктестерімен кез-келген ... ... ... ... [20].
Шаруашылық жүргізу шарттарын және қазіргі таңда бар ... ... ... ... ... отандық тауар және
қызмет өндірісінің дамуы көп ... ... ... жылжыту тәсілдеріне
және тұтынушылардың отандық өнім ... ... ... ... көрсетеді.
Табиғатта және қоғамда әрекет ететін циклдар ... ... ... ... іске ... ... және т.б.), ... оның сыртқы макро- және микро орта элементтерімен өзара әрекеттеріне
әсер етеді. ... ... және ... ... олар түрліше
байқалады. Соңғы он жылдағы жалпы экономикадағы дағдарыс мәселелері өндіріс
мекемелерінде едәуір байқалды.
Сондықтан олардың негізгі мақсаты – ... бар ... ... ұжымдармен ұйымдардың ыдырауына жол бермеу болды.
Бұл стратегиялық жоспарлау мен басқаруға анағұрлым салмақты ... ... ... ... ... ... ... талабына сай
маркетингтік технологияларды қолдануды талап етті.
Осы өтпелі кезеңде маркетингтің ролі бірегей және қосарланған ... ол ... ... ... ортаға бейімдейтін
инструмент және инвестицияларды тарту құралы ретінде, ал ... ... орта ... ... ... осы ортаға кіру ... ... ... ... ... ... ... бағалауға болады.
Іскерлік белсенділік деп ұйымның, оны құраушыларының сыртқы ортамен
үйлесімді келісілген дамуы ... ... ... ... ... ... ... әрекеттердің жиынтығын түсіну керек.
Іскерлік белсенділікті сандық бағалау дәстүрлі түрде екі бағыт
бойынша ... ...... ... ... ... және
ресурстарды қолдану тиімділігінің деңгейі бойынша. Бірақ бұл көрсеткіштер
негізінен жүйенің экономикалық даму қарқынына әсер ... ішкі ... Осы ... ... ... ... ... шығарылатын
өнімнің болуы, мекеме абыройы (соның ішінде ... ... ... танымалдығы және т.б.) сияқты іскерлік белсенділіктің сапалы
құраушылары формализациялауға келмейтін сияқты қарастырудан тыс қалады.
Мекеменің ... ... ... ... ... ... түрлерін қарастыру қажет, ... ... ... Конъюнктураны жүйелі (маусымдық, циклдық) және жүйесіз
тербелістерге ие тербелістік жүйе ... ... ғана ... ... бағалау, өзгеру қадамын түсіндіру және ... ... ... болады. Тербелгіш процесстер ережеге сай ... ... ... ... ... экономикалық өмірінің динамикалық
процесінде іскерлік белсенділікті басқару моделіне кездейсоқ құраушылар
түрінде енуі ... ... ... тенденциялар бар.
Маркетингтік белсенділік іскерлік белсенділіктің құраушылырының бірі
ретінде қарастырылуы мүмкін. Маркетингтік белсенділік деп стратегия сапасын
және ... ... ... ... және ... кезінде
сыртқы орта өзгерістеріне реакция жылдамдығын ... ... ... әрекетінің нәтижелігінің комплекстік ... ... ... ... ... ... индикаторы
ретінде қызмет етуі мүмкін. Маркетингтік ... ... ... ... ... стратегиясы) көрсеткіштері,
маркетингтік потенциалды (маркетингтік “миксті” ... ... ... мобилизациялау деңгейінің көрсеткіштері және динамикалық
(маркетингтік өзгерістерді өткізу жылдамдығы, бәсекелестік жағдайға ... ... ... ... және де ... ... осы
белсенділік масштабының рационалдығы және оның ... ... ... етуі ... ... ... негізгі түрлерінің бірі - жарнама
нарығының дамуы - бизнестегі коммуникативтік белсенділіктің ... ... ... ... мен ... ... ... беретін маркетингтің жаңа
принциптерін жасау қажеттілігі туралы айтуға ... ... ... концепциялардың оларда маркетингтік
комуникацияларға берілген ролі ... ... ... ақпараттық
қоғамда жалпы маректингті және ішінара маркетингтік ... жаңа ... ... ... ... бағыт маркетингтің коммуникациялық концепциясында бейнеленеді.
Маркетингтің коммуникациялық концепциясы ... ... ... ... ... ... ... қаржылық есеп беруді
публикациялаудан жаңа ... атын ... ... мекеменің барлық
сфераларында сауатты коммуникация ұйымдастыруға негізделеді.
Тауар мен қызметтің тұтынушылармен қабылдауының ... ... ... ... коммуникациялық концепциясының негізгі түсінігі болып
табылады.
Бренд – нақты сатушылардың немесе сатушылар тобының ... ... ... айыру үшін белгілеу мақсатында қолданылатын
сөз, белгі, ... ... ... ... ... ... ... оған қоса оны жасау, ... ... ... ... брендинг түсінігімен анықталады.
Маркетингтің коммуникациялық концепциясы келесі ... ... ... ... ... баға, тауар өткізу
арналары) барлығы үшін коммуникациялық функцияның басымдығы;
• тұтынушының ұзақ мерзімдік талғамына бағытталу;
• брендті дамыту есебінен ... ... ... тұрақтылығын
қамтаммассыз ету;
• брендингті басқару жүйесін функционалды-құрылымды ұйымдастыру;
• маркетингтік қызметті жүргізу барысында сыртқы ... ... ... ... ... ... ... және аудит жүргізу;
Келтірілген концепция шегінде дамыған брендті жасаудың әдістемелік
базасын коммуникациялық модельдер кешені құрайды. Коммуникациялық модельдер
кешені ... ... ... және ... ... бренд потенциалын;
2. “марканы білу” көрсеткішін зерттеу негізінде брендтің ... ... ... ... ... брендтің өмірлік циклінің түрлі кезеңдерінде ... ... ... қажетті интенсивтігін;
4. жаңа брендті нарыққа шығару ... ... ... ... ... ... бағалау және анықтау моделдері кіреді.
Бірқатар мекемелердің – тұтыну тауарларын өндірушілерін ғана емес,
сонымен қатар өндірістік арналымдағы тауарлар ... ... ... және ... басқару процесстеріне көз қарастың
бірте-бірте өзгеруін көрсетеді. Бұл сфераға қызығұшылықтың туу себептерінің
арасынан бірінші ... ... ... ... ... ... ... болған, ұйымның өзара әрекетіне үлкен мағына берілетін жаңа
тенденциялар шығады. Ол үшін постулаттар ретінде келесілер болады;
... ... ... ... құнды басқарудан
материалдық емес активтарды, интелектуалдық капиталды басқаруға;
• меншік арқылы байланыстан ... ... ... ұзақ ... ... брендті алға жылжытуға;
• тіл алғыш орындаушыларды тәрбиелеуден ... ... ... командаларын, жүйелерді және компаниялар
желілерін іздеуге;
Осы шартта ... ... ... пен маркетингтік
шығындардың рационалдығын жоғарлатудың нақты ... ... сала және ... ... ... ... ... үшін маркетингтік белсенділікті қамтаммассыз ... ... ... ... ... көшу ... ... біркелкі жетістік формуласының болмайтынын көрсетті. Әр мекеме ... ... ... ... ... ... ... және керек емес”;
2. “керек, бірақ қалай екенін білмейміз”;
3. “білеміз және өіміз бірдеме жасауға тырысамыз ”;
4. “көбірек білуге ... және ... ... ... ... бір ... екіншісіне өту – бұл фирманың бәсекелестігін және
іскерлік белседілігін жоғарлататын жол ... ... ... ... отандық өндірістің тиімділігінің артуы.
Маркетингтік ақпарат мекемені басқарудың ақпараттық жүйесінің бөлігі
болып ... ... ... ... шегінде жиналады,
талданады және ... ... жүйе – бұл ... ... және ... үшін қажетті дәл және нақты ақпаратты ... ... және ... арналған қызметкерлердің, құралдардың, әдіс
және тәсілдердің жиынтығы [10].
Маркетингтегі ақпараттық жүйе:
4 сурет. Маркетингтегі ақпараттық жүйе сызбасы
Ақиқат ақпаратты игеріп, оларды ... ... бір ...... ... ... шарт ... табылады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйе ішкі және ... ... ... ... ... басшылары мен мамандарына ... ... ... ... жүйе ... ... ... қызмет басшылары мен ... ... ... ... ... мекеменің басқа автоматтандырылған
жүйелерімен бірлесе жұмыс істеп, мекеменің басқа қызмет басшыларына қажетті
ақпаратты жеткізеді.
Мекемедегі ... ... ... ... үшін ... ... сипаттайды.
Маркетингтегі ақпараттық жүйесін тұрғызу мақсаты екі жағдайдан тұрады:
сатып алушының ... ... ... мен өндірістің жоғарғы
түсімділігін қамтамасыз ету.
Нарық ... ... ... ... ... ... мен ... иерархиялы құрылымдағы директивті экономикалық жағдайда ... ... ... кеңістігінің біршама айырмашылығы болады.
Нарық күрделі ықтимал жүйе болғандықтан, әдетте ол ... ... ... болжайды. Нарық кезінде фирмалардың қызмет
атқаруы – бұл қажетті мүмкіндіктерді жіберіп ... және ... ... ... ... үнемі алмасып отыруы. Фирманың қалаған
табысы ұзаққа созылуы үшін, соншалықты басқа да факторлармен қоса, ол ... ... ... ... ... ақпаратты бола білу дегенді тек мәлімет жинау деп ... бұл ... ... мен ... ... ойындар теориясының
және т.б. әдістерге негізделген ақпаратты таңдаудың арнаулы тәсілдерін ... ... ... ... бола білу – бұл ... ... ... табыс факторына немесе жаңа ойлардың генераторына
айналдыра ... ... ... ... Котлердің қағидасы бойынша маркетингтегі ақпараттық жүйе 4
жүйе немесе 4 ішкі ... ... ішкі ... жүйесі немесе есеп беру жүйесі;
- ағымдағы сыртқы маркетингктік ақпаратты жинастыру жүйесі;
- маркетингтік зерттеу жүйесі;
- ... ... ... ... ... есеп беру жүйесі – бұл фирма қызметінің әртүрлі жақтарын мен
жағдайларын сипаттайтын мәліметтер. ... ... ... ... ... ... түскен ұсыныстар, пікірлер, әртүрлі
келісім шарттардың жүруі, материалдардың ... ... ... ... ... қарыздар туралы мәліметтер. Әр фирманың күнделікті ... ... ... ... қолдағы ақшаның қозғалысы,
кредиторлық және дебиторлық ... ... ... көрсететін ішкі
есептер болады. Бірақ, тек ... ... ғана ... ... бұл ... түрі ... көптеген мағлұматтарды қанағаттандырмайды,
оның үстіне аса маңызды ұйымдастырушылықтағы кемшіліктермен ерекшеленеді.
Ағымдағы сыртқы маркетингтік ... ... ... - ... жасауға, сонымен қатар оны түзеуге қажетті маркетингтік сыртқы
ортаның ... ... ... ақпаратты жинаудың, ақпаратты ... ... және ... ... ... ... іс-
әрекет.
Өз кезегінде ішкі ақпарат алынған нәтижелерге фокусталады, ал ағымдағы
сыртқы маркетингтік ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... блокқа сауда кемшіліктері туралы, жабдықтаудағы кемшіліктері
туралы, ... және ... ... өзгеруі туралы,
бәсекелестік туралы және басқада мәліметтер жатады.
Ағымдағы ақпаратты алу ... ... ... ... ... ... үшін ... және формальді емес процедураларды қолданады. ... ... ... ... ... ... ... газеттер,
арнаулы басылымдар, клиенттермен, жабдықтаушылармен кездесулер, фирмалардың
басшыларымен, қызметкерлермен хабарласу, ... ... ... ... ... каталогтар, арнаулы бюролармен жекеменшік
ақпарат бөліміне және ақпарат қызметіне шолу, т.б.
Сыртқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... жасап, ол мәліметтер сыртқы ортада болып
жатқан өзгерістерге уақытында және ... ... ... ... ... ... сапасын зерттеу мен оны жинау көлемін
кеңейту үшін әртүрлі ынталандыру ... ... ... негізгі
қызметі басқа қызмет ортасына, өтімге, жарнама және ... ... ... ... сыртқы ақпаратты ынталы түрде жинауы, оның
мамандығын жоғарылатады.
Жоғарыда ... 2 жүйе ... ... ... ... үшін ... ... бақылау үшін нарық кезінде өтетін
заңдылықтарды байқап, белгілі бір жағдайларды нақты ... түсу ... ... маркетингтегі ақпараттық жүйенің 3 жүйесі – маркетингтік зерттеулер
жүйесі қажет.
Маркетингтік зерттеулер жүйесі – ... ... ... ... ... ... қажетті деректер тобын жүйелі түрде
анықтау, оларды жинау, талдау және есеп ... ... ... ... ... ... ... жинау жүйесінен өзгешілігі – мекеме
нарықта тап болған нақты маркетингтік жағдай ... ... ... ... ... ... нақты мәселелердің пайда болуына ... ... және ... мәліметтерді өңдеудің арнайы әдістерін
қолдану негізінде периодты іске ... ... ... ... кең ... оған мыналар қамтылады: нарық сипаты мен оның
потенциалды мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... бөлісуге талдау жасау; бәсекелестердің іс әрекетін, сауда
саясатын, жарнамаларды зерттеу; сұранысты болжау және ... ... 5 ... ... үрдіс:
- мәселені табу және зерттеу мақсатын тұжырымдау;
- ақпарат көздерін таңдау;
- ақпаратты жинау;
- жиналған ақпаратты талдау;
- алынған нәтижелерді ... ... ... ...... ... және
мәселелерді талдаудың жетілдірілген әдістер жинағы. Әр бір маркетингтік
ақпаратты талдау жүйесінің негізін статистикалық банк және ... ... банк – ... ... ... ... ... көрсететін және оларды статистикалық өңдеудің уақыт талабына сай
жинастырылған ... ... ... ... ... ... ұялы ... т.б. кіреді.
Модельдер банкін нарық қызметкерлерінің ең оптимальді маркетингтік
шешім қабылдауына мүмкіндік ... ... ... ... ... баға ... ... моделі, бағаны есептеу моделі,
орналасуды талдау моделі, жарнама кешенінің құралдарын құру моделі, т.б.
Бұл 4 ... ... ... фирманың даму стратегиясы ... ... ... таңдаудағы сандық және ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын қиындықтар мен мәселелерді ерте табуға;
- қолайлы жағдайларды анықтауға;
- маркетинг қызметінің стратегияларын мен ... табу ... ... ... ... және ... іске
асуының деңгейлерін моделдеу және статистикалық анализ негізінде
бағалау;
үшін арналған [11].
Маркетингтегі ақпараттық жүйені жобалаудың келесі қадамдарын ... ... ... ... ... ... тапсырмалардың, құқық және жауапкершіліктің таратылуы
зерттеледі. Келесіде менеджерлердің маркетингтік ақпаратта ... Осы ... ... ... ... оны ... және талдаудың процедуралары мен құралдары
анықталады. ... ... ... зерттеулер жоспарын жасау, қорытынды
есеп берудің форматын және қызығушылақтары бар ... ... ... ... ... Осымен қатар мәліметтер банкін,
қамтамассыздандыру ... және ... ... жүйенің
функционирлеуін бағалау жүйесін жасау және қолдау шаралары жасалады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйенің біркелкі үлгісінің ... ... және оның ... ... ... ... ... талаптар қояды, ол өзінің жеке мекемесі және де оның ... ... жеке ... ... ... ол ... ... жеке иерархиясына және басқару аппаратының қызметкерлерінің жеке
басының және іскерлік ... ... ... ... ... тәуелді болатын басқарудың өзіндік дара стиліне ие. Осымен
қатар тиімді жұмыс ... ... ... жүйе тек ... ... ... нәтижесі болып табылады.
1.2 «Казфосфат» ЖШС-ің сипаттамасы
«Казфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 1999 жылы құрылды.
Серіктестіктің негізгі қызмет түрлері ... ... ... ... ... ... обогащение және өңдеу, соның негізінде
өндірістік өнім және халықтық тұтыну тауарларын шығару;
- ... ... ... ... минералдық тыңайтқыштар, сары фосфор және оның қоспаларының өндірісі;
- фосфориттік руданы өндіру және өңдеу;
«Казфосфат» ЖШС-н құру химиялық ... ... ... ... үшін ... ... ... қызметі Қазақстанның ... ... ... ... ... бағытталған.
Өзінің қызметінің негізгі бағытымен ... ... ... ... саладағы мекемелердің өндіріс процессін ... ... ... ... мекемелердің бар құаттылығын модернизациялау
болатын үлкен ... ... бұл өз ... ... ... табиғи ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамассыз етеді.
Соңғы уақытта «Казфосфат» ЖШС-і фосфорлық сала мекемелерінің ... ... ... ... ... ... ... болып
табылатын сапалы және бәсекеге жарамды өніммен ішкі және ... ... ... ... ... кезеңде компания ТМД аумағындағы және басқа да
шетелдердегі құрамында ... бар ... ... ... ... ... алды.
Қойылған мақсаттардың сәтті орындалуы, ағымдағы қызметтің іске асуы көбінде
«Казфосфат» ЖШС-ң қызметкерлерінің жоғарғы кәсіптілігіне және ... ... ... ... және «Каратау» Таулы-Химиялық Комбинаты
«Жанатас ТБК» ЖШС-ң және ... ТХК» ... ... комбинаттары
фосфориттік кенді өндірумен және ... ... Кен ... оңтүстігінде Жамбыл және аз бөлігі Шымкент облыстарында ені ... ... 120 ... жолақта орналасқан. Бұл қорлар негізінен кен
орынның 6 ... ... және ... КСРО ... ... ... ... 1/3 және барланған әлемдік қордың 5% құрайды.
Әлемдік масштабта қаратау бассейні ... ... ... ... ... ... өңдеу үшін жарайтын, милиардтаған тонна
фосфоридтік кен шоғырланған бірегей табиғи нысан болып табылады.
Бассейіннің кендері және ... ... ... шикізатты
өндіру мен алғашқы өңдеудің қарқынды дамуымен байланысты халқы 100 ... екі ... ... және ... ... ... жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан комбинаттар қазіргі кезде 9247 га
жуық ... алып ... және ... құрамында 76 ашық және жер асты
фосфориттік кенді ... ... және 5 ... ... ... ... мен ... шығару бойынша фабрикалар бар.
Қазақстандық фосфорлық кенді тұтынушы негізгі ... ... ... ... ... ... фосфор заводы» филиалы
«ЖЖФЗ» филиалы сары фосфор және құрамында фосфоры бар өнім (ортофосфор
қышқылы, триполифосфат ... ... ... гранулды шлак)
шығаратын химиялық завод болып табылады.
Мекеме құрамына келесі негізгі өндірістер кіреді:
- әрқайсысының құаттылығы 80МВт, ал ... ... ... ... 80 мың ... болатын төрт кенді-термиялық электропеші бар бір
негізгі блокқа ... сары ... ... ... жобалық өндіріс құаттылығы жылына 120 мың тонна болатын үш
технологиялық ... және ... ... бар ... ... ... қондырғыдан тұратын термиялық фосфор қышқылы өндірісі;
- құрамына жалпы жобалық өндіріс құаттылығы жылына 120 мың тонна болатын
төрт технологиялық сабақты қосатын триполифосфат ... ... ... өндіріс құаттылығы жылына 3000 тонна болатын екі технологиялық
сабақ негізінде фосфорлық тұздар - триполифосфат калия, ... ... ... ... тринатрийфосфат энергетикада, металургияда, темір-жол
көлігінде, целлюлезді-қағаз өнеркәсібінде кеңінен қолдануда. «ЖЖФЗ» филиалы
өнімінің ірі тұтынушыларын ... ... ... ... ... ... Украинада, Түркменстанда, Әзірбайжанда,
Молдовада, Беларусияда және ... ... ... ... заводы филиалы
«Минералды тыңайтқыштар заводы» филиалы – бұл минералды ... үшін ... ... ... ... азығын және жылу
электрстанциялары мен котельныларды химиялық-сулы-дайындау үшін арналған
сульфо көмір ... ... ... ... 449,2 га жерді алып жатыр және келесі негізгі өндірістерден
тұрады:
- жылына 150000 ... ... ... ... - ... ... ... құаттылығы жылына 148000 тонна ... ... ... ... ... ... 14000 тонна болатын сульфо көмір өндірісі;
«Мениралды тыңайтқыштар заводы» филиалымен өндірілетін ... ... ... ... Ресейде, Өзбекстанда,
Қырғыстанда, Беларусияда және Түрменстанда шоғырланған.
«Казфосфат» ЖШС-ң Шымкенттік филиалы
Шымкенттік филиал ... ... 60000 ... ... жуғыш заттар шығарумен айналысатын химиялық завод болып
табылады. Ол Оңтүстік ... ... ... ... ... ... заттар өндіретін завод 1979 жылы ... ... ... негізінде іске қосылды, ал 1992 жылы негізгі
технологиялық ... ... ... ... заттарды өндіретін цех құрамына келесілер кіреді:
- шикізатты қабылдау, композицияны дайындау және кептіру бөлімі;
- ... және ... ... электрокарларды зарядтау станциясы;
Өнімнің негізгі бөлігі ішкі нарықта, ... ... ... ... -
Өзбекстанда, Тәжікстанда және Қырғыстанда өткізілуге арналған.
«Темір-жол көлігінің кешені» филиалы
Темір-жол көлігінің кешені Тараз қаласының ... ... ... ... ... Бұл кешен 15,8 га ... ... ... құрамына ТЭМ және ТГМ типті 18 локомотив кіреді. Жалпы алғанда
вагондар паркі 678 бірліктен тұрады, соның ... сары ... ... ... 368 ... ... ... қышқылын тасымалдауға арналған 76 темір-жол цистерналары және
244 түрлі сиымдылықтар;
Темір-жолдың ... ... 324 ... ... бар және
жүк көтерімділігі 16, 20 және 80 тонна болатын 6 ... ... 136,3 ... ... сату және логистика департаменті:
Маркетинг, сату және ... ... ... ... және сату ... ... ... Орынбасарымен тікелей
басқарылатын және соған бағынатын дербес құрылымдық ... ... ... сату және ... ... құрылымын және
штатын Серіктестіктің Басқарма Төрағасы бекітеді.
Маркетинг, сату және логистика департаменті Серіктестіктің ... ... ... ету және ... пен ... конъюнктурасын
зерттеу мақсатында құрылған. Маркетинг, сату және логистика департаменті
өзінің қызметінде Қазақстан ... ... және ... ... ... ... алады.
Маркетинг, сату және логистика департаментің негізгі міндеттері мен
функциялары:
Маркетинг, сату және логистика департаментің негізгі міндеттері:
• Серіктестіктің шағаралатын дайын өнімді сату ... ... ... ... ... жүргізу;
• нарық маркетингін зерттеу және ... ... сай ... ... сату және ... ... өзіне жүктелген міндеттеріне
сай келесі функцияларды орындайды:
• жоспарлық ... мен ... ... ... сәйкес
Серіктестіктің дайын өнімінің сатылуын ұйымдастырады, бекітілген сату
жоспарына сай ... ... ... және ... ... ... заңға сәйкес өзінің функионалдық міндеттер шегінде маркетинг және ... оған қоса ... ... іске ... ішкі документтер жобасын, маркетинг және сату сұрақтары бойынша қорытынды
дайындайды;
• дайын өнімді сатуға келісім шарттар жасайды, олардың ... ... ... ... қорытынды дайындайды;
• дайын өнімді сатудың ағымдағы және перспективалық жобаларын дайындайды;
• дайын өнімді сатудан түсуге тиісті ақша-қаражаттары ... есеп ... ... ... мен ... ... пайдалану және сату жұмыстарының
өткізілуін жоспарлайды;
• дайын өнімді өткізу жоспарының орындалуы туралы есеп берулер құрастырады;
... ... ... ... Серіктестік жағынан орындалуын
бақылайды;
• заң бойынша қажетті барлық лицензиялар мен рұқсаттар ... ... ... ... ... (цистерналарға, платформа және контейнерлерге) заявкалардың
дайындалуын бақылайды, жөнелтілетін өнімді тасымалдау ... ... ... ... көмектеседі, Серіктестіктің өндірістік-
шаруашылық қызметінің жоспарларының жобаларын құрастыруға қажетті
бастапқы ... ... ... ... ... ... сату ... ұстануын бақылауды жүзеге асырады;
• экспорттық келісім шарттарды орындаған кезде, оған қоса ақша-қаражаттарын
немесе ... ... ... ... ... және лицензиялық заң
ережелерін ұстануын бақылауды жүзеге асырыды;
• басқарушылық статистикалық есеп берулерге қажетті мәліметтерді ... және ... ... ... зерттеуді, өнімді сатудың жаңа мүмкіншіліктерін
іздеуді және іске асуын жүзеге ... ... ... ... ... және ... ... және
өткізу нарықтары бойынша ақпараттық мәліметтер қоймасын құрастырады;
• өткізу ... ... және ... ... жаңа ... ... ... нарықтың жаңа қажеттіліктерін зерттеуді жүзеге асырады;
• принципиальді жаңа өнім ... ... ... Серіктестіктің дайын өніміннің тұтынушыларының шағымдарын қабылдайды,
контрагенттер келісім шарттардың шарттарын бұзған жағдайда дер ... ... және ... заң ... беру ... ... сату және ... Департаментінің Басқарушысы Маркетинг,
сату және логистика Департаментіне жүктелген функция ... және ... ... ... ... болады.
Маркетинг, сату және логистика департаментінің құқықтары
Маркетинг, сату және логистика департаменті:
• Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінде өткізу жұмысының ... ... ... ... ... ... оған қоса ... қызметкерлерінен жүктелген
міндеттерді және бөлек тапсырмаларды орындауға қажетті құжаттарды,
анықтамаларды, есеп ... және ... да ... ... корпоративтік актілерді және басқа құжаттарды дайындау үшін, ... ... сату және ... департаментіне жүктелген
міндеттеріне сай жүргізілетін іс-шараларды ... мен іске ... ... ... Серіктестіктің басқа бөлімшелерінен
мамандарды қатыстыруға құқылы;
• өнімді өткізу сұрақтары және басқа да ... сату және ... ... сұрақтар талқыланатын, Серіктестік басшылығымен,
филиалдар басшылығымен шақырылатын жиналыстарға қатысуға құқылы;
• маркетинг және сату сұрақтарына қатысты бұйрықтар мен ... да ішкі ... ... ... күші бар шешімдеріне
өзгерстер енгізу туралы ұсыныстар ұсынуға немесе күшін жоғалтқандарды
алып тастауына құқылы;
Маркетинг, сату және ... ... ... ... ... жасау сұрақтары, Серіктестіктің жасалынатын ішкі
нормативтік актілер сұрақтары бойынша ескертулер мен ... ... ... ... сату ... ... ... бойынша Серіктестіктің
және филиалдарының ... ... ... ... мен ... орындауға міндетті нұсқаулар беруге
құқылы;
• Серктестіктің және филиалдардың ... ... ... ... бақылау жүргізуге құқылы;
Басқа ішкі құрылымдық бөлімшелермен әрекеттесуі
Өндіріс қызметімен:
• дайын өнімді жөнелту тапсырмасының орындалуы туралы мәліметтер ... ... ... ... ... ... дайын өнімнің
сапасы бойынша талаптарды, келісімге келісім шарттарды, ... ... ... графиктері мен ақпаратын, жөнелту және бос
цистерналарды қайтару бойынша мәліметтерді, ... ... ... ... ... қызметпен:
• күнделікті түсетін ақша-қаражаттар ... ... ... ... туралы мәліметтерді, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... асып кеткен төлемдер туралы ақпараты бар құжаттарды және
мәліметтерді алады;
• ақша-қаражаттарының түсу болжамының графиктерін ... ... ... және ... ... өндірістің жылдық және әр айлық жоспарын,
дайын өнімге бағаның негізділігін алады;
• өндіріс ... ... үшін ... ... ... жөнелтудің жылдық,
тоқсандық, айлық жоспарларын ұсынады;
Материалдық-техникалық жабдықтау қызметімен:
• өндіріс жоспарларын орындау үшін қажетті шикізатпен, материалдармен ... ... ... ... ... ... қызметімен:
• дайын өнімді ауыстыру немесе толықтырып жеткізуге қатысты қабылданған
шағымдар бойынша сот шешімдерінің көшірмелерін, ... ... ... ... ... ... келіспеушіліктер протоколдарының, өнімді
жеткізіп берумен байланысты шағымдар мен ... ... ... бар
қорытындыларын, сонымен қатар келісім шарттық қатынастарды растайтын
құжаттар сияқты басқа да ... және де ... ... ... дайындауға қажетті әр бір қажетті құжаттарды ұсынады;
Қаржылық департамент:
Қаржылық департамент Басқарма ... ... ... ... ... дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Қаржылық департамент міндеттері:
• бюджетті құрастыру және анализдеу;
• Администрацияға басқарушылық ... ... ... ... мекеменің шаруашылық қызметінің қаржылық анализі;
• мекеменің экономикалық қызығушылықтарын қорғау;
• мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің кешенді анализін өткізу ... ... ... ... ... асырады;
Қаржылық департаментінің функциялары:
Қаржылық ресурстармен, негізгі ... және ... ... ... және ... ... бюджетке міндеттемелер бойынша
және жабдықтаушылар мен банктік мекемелерге төлемдердің уақтылы ... ... ... ... ... ... ... және жылдық қаржылық және кассалық жоспарлардың, несиелік
заявкалардың жобаларын жасайды, ... ... ... жеткізуге дейін, өнімді өткізу жоспарының жобаларын,
айналымнан түсетін пайда және ... ... және ... ... ... тапсырмаларын дайындауға қатысады. Мекеменің несиенің
әр бір түрінде ... ... ... мекеменің
рекострукциясы және жаңа ... ... ... ... ... Айналым қаражаттарының нормативтерін
жасауды және ... ... ... ... Кірістердің уақтылы түсіп тұруын, жабдықтаушылардың есеп
шоттарының төленуін, қаржылық есеп ... және ... ... ... ... қызметкерлер және жұмысшылардың
жалақысының төленуін қамтаммассыз етеді. Жаңа ... ... ... ... ... есеп айырысулардың, өндірісті дамыту
қорын шығындаудың, материалдық қолдау қорының, әлеуметтік-мәдени шаралар
қорының қаражаттарын ... ... ... ... ... қызметімен байланысты басқа да ... ... ... және ... ... Қаржылық және несиелік жоспардың,
өнімді сату жоспарының, ... және ... да ... ... орындалуына, өткізілмейтін өнімді өндірудің тоқтатылуына, ақша-
қаражаттарының дұрыс жұмсалуы мен жеке және ... ... ... ... ... ... ... қаржылық-шаруашылық
қызметін анализдейді, қолданылмайтын тауарлық-материалдық құндылықтарды
жабдықтаудың және жоюдың ... ... ... ... ... құнын азайтуға, қаржылық қызметті нығайтуға
бағытталған ... ... ... ... қаржылық есеп берудің
уақтылы құралуын және берілуін қамтаммассыз етеді, ... ... ... апталарға бөлінген әр айлық қаржылық жоспарды құрастыру және бекіту;
• шығарылатын өнімнің ассортиментінің және бағасының өзгеруіне ... ... ... ... ... ... алдыңғы апта жоспарын орындаудан ауытқуды ескере
отырып апталар бойынша айқындау;
• компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін жақсартуға қажетті ... ... ... ... жоспардың орындалуына шапшаң
бақылауды жүзеге асыру;
• қаржылық жоспарлардың, бюджеттердің орындалуын анализдеу және және ... ... ... ... бюджет құрастыру және қаржылық анализ процедураларын жетілдіру, ... ... ... ... ... ... ... көрсету;
• анализ жүргізуге және басқарушылық ... ... ... есеп
берудің ішкі формаларын жасау;
• ішкі есеп беруді құрастыру үшін ... ... беру ... ... ақша ... және ... ... қозғалысын жоспарлау және
есепке алу;
• дебиторлық және кредиторлық қарыздар анализі;
• кезең шығындарының анализі;
• ай сайын мекеменің қаржылық жағдайының бір ... ... ... ... ... ай ... нормативті қаржылық коэфиценттер туралы ... ... ... к-і, жеке қаражаттармен жабдықталудың к-і, қаржылық
тұрақтылық к-і, сату рентабелділігінің к-і)
Басқа ішкі құрылымдық бөлімшелермен әрекеттесуі
Бухгалтериямен:
• қаржылық жоспарды, ... ... ... есеп ... ай ... ... ... қызметтің нәтижелерінің есеп
берулерін, дебиторлар және кредиторлар тізімін, сонымен қатар мекеменің
шығындары туралы ... ... ... ... бөліммен:
• өндірістік бағдарламалардың орындалуын;
• техникалық-экономикалық көрсеткіштерді;
• дайын өнімді жөнелтуді;
... ... ... ... ... ... ... жұмысты бірлесіп өткізеді.
Заң бөлімімен:
• арбитраж органдарына исктарды беру үшін қажетті шағымдалған материалдар
бойынша есеп ... есеп ... ... бас ... оларды
ұсынудағы қателіктер және т.б. ... ... және ... ... және ... исктердің қаралуымен
байланысты аударылған ақша-қаражаттары туралы анықтамаларды; мемлекеттік
баж салығын аудару туралы ... ... ... және исктерді қараудың нәтижелері бойынша ақша-қаражаттарын
аудару туралы ... ... ... ... ... ... исктар бойынша түсетін ақша-қаражаттары
туралы банктік ... ... ... ... ... ... баж ... тапсырмаларды алады;
Маркетинг бөлімімен:
• маңызды келісім шарттарға қаржылық жағдайды; бағадағы бекітілген негізгі
шегінулерді ... ... ... шарттарды қарастырады және
келісім беттерге қол қояды, маркетингке кететін шығындарды анализдейді;
... ... ... және ... ... үшін ... өткізу
жоспарын; сұранысты қалыптастыру және өткізуді ынталандыру жүйесіне
кеткен шығындар сметасын ... ... ... ... ... ... басқарылатын,
Мекеменің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Заң департаменті:
... ... ішкі ... ... ... ... ... жүргізеді, департамент директоры оларға
қол қояды, сонымен қатар қажет ... осы ... ... ... ... ... ... болатын заң сұрақтары бойынша
қорытындыларды, ішкі құжаттарды дайындайды;
• Серіктестікте шығарылған күші бар ... ... ... ... алып ... шараларын қолданады;
• Серіктестіктің дебиторлық және кредиторлық қарыздары бойынша сұрақтарды
қарастыруға және ... ... ... еңбек тәртібін нығайту
шараларын жүзеге асыруға қатысады;
• Серіктестіктің қызмет бабында пайда болатын құқық, заң ... ... ... да ... қарастырады;
Экономикалық-шаруашылық анализ және болжау бөлімі
Экономикалық-шаруашылық анализ және болжау бөлімі бөлім директорымен
тікелей басқарылатын, Серіктестіктің ... ... ... болып
табылады.
Экономикалық-шаруашылық анализ және болжау ... ... ... ... ... және ... ... қызметтің
және мекеменің әлеуметтік дамуының жылдық жоспарларын құрастыру ... ... ... ... ... ... мекеменің бюджетінің жекеленген бөлімдерін, есеп
айырысуларды және оларға негіздемелерді жасайды;
• өнімнің жаңа түрлерін, техника мен автоматтандыруды меңгеруді ... ... ... өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін қажетті ... және ... ... ... ... тұтынылатын
шикізаттар мен материалдардың негізгі түрлеріне, жанармайға, эненергияға
жоспарлы-есеп айырысылатын бағаларды жасайды;
• тауарлық өнімнің сметалық калькуляциясын және ... ... ... ... ... және оның ... шаруашылық қызметіне экономикалық
анализ жүргізеді, өндірістің ... ... ... ... ... және Серіктестіктің ресурстарын тиімдірек
пайдаланудың, еңбек өнімінділігінің қарқынын ... ... ... және оның ... ... ... тапсырмалардың
орындалу барысына есеп және бақылау жүргізеді;
Бұғалтерлік бөлім
Бұғалтерлік бөлім – бөлім директорымен ... ... ... ... бөлімшесі болып табылады.
Бұғалтерлік бөлімнің міндеттері:
• бұғалтерлік участогі (дебиторлық қарыздар есебі, дайын өнімді сатудан
түскен табыс және ... ... ... алушылармен есеп айырысулар,
сонымен қатар басқа да ... және ... ... ... ... атқарады;
• есеп участогі бойынша алғашқы құжаттарды қабылдайды және бақылайды,
оларды санақтық өңдеуге дайындайды. Бұғалтерлік есепте ... ... ... ... құндылықтардың және дайын өнімнің
қозғалысымен байланысты операцияларды бейнелейді;
• пайда ... ... және ... емес ... ... ... алдын алу бойынша ұсыныстар дайндайды;
• есеп беруді құрастыру үшін сәйкес есеп участогі бойынша мәліметтерді
дайындайды, ... ... ... ... ... ... үшін бекітілген тәртіп бойынша рәсімдейді;
• ішкі шаруашылық резервтерді анықтау, ... ... және ... ... бойынша шараларды іске асыру, сонымен қатар тауарлық-
материалдық құндылықтардың және негізгі қордың инвентаризациясын жүргізу
мақстында бұғалтерлік есеп және есеп беру ... ... ... ... экономикалық талдау жүргізуге қатысады.
«Казфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ... 5 ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық
құрылымы
1.3 Маркетингтегі ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты
Қандай болмасын ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... байланыс ұстап тұратын
ақпараттарына, қолдану саласына ... кез ... ... ... ... ұсыну болып табылады. Маркетингтегі ақпараттық ... ... екі ... ... сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу
мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Экономикалық ... ... ... ... оның ... ... ... ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету;
- сатып алушы қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
маркетингтік талдауда қолданылатын әдістердің және ... ... ... ... нақты және дәл болуын қамтамасыз ету;
- талаптар кешені және ақпарат қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің жұмыс туралы ... ... ... ... ... жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Маркетингтегі ақпарат жүйесінің тағайындалуының негізгі шарты сатып
алушының қажеттілігін барынша ... мен ... ... ... ету ... ... асыруды автоматтандыру. Жүйенің ақпараттық
функционалдық құрылымы қосымша есептер кешенінің қосуға және болашақта ... ... ... үшін ашық ... ... ... жұмыс істеу үшін
"достық интерфейсі " және ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... алдын ала болжап, банктің ... зиян ... ... ... ... - нақты объектінің басқару жүйесін
қазіргі ... ... ... ... мен ... - ... дамыта түсу. АЖ-ны жобалаудың ерекшелігі экономикалық объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін ... ... ... ... ... ... қолдану болып табылады. АЖ-ны жобалау әр түрлі
мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі де, ұзақ еңбекті көп қажет
ететін ... ... ... ... ... ... ... Ол
берілген нәтижені алумен аяқталатын және АЖ-ны тұрғызу кезінде ... ... ... ... ... - бұл ... ... жоспарлау
мен ұйымдастыру пікірі бойынша бекітілетін жалпы сатының бір бөлігі.
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын тиімді бақылау үшін, ... ... ... ... ақпаратты жинау сақтау, іздеу, өңдеу және
ұсыну үшін арналған. Кез-келген АЖ оның ... ... ... ... дұрыс ақпаратты ұсынады.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін ... есеп ... қосу үшін ашық болу ... құру ... - ... өндіруді автоматтандыру болып табылады.
Бұл басқарма қызметкерлердің жұмысын жеңілдетеді, себебі ... ... және ... ... ... Басқарманың
қаржы-несие бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт жұмсалмайды.
АЖ ендірілгенде ... ... ... ... ... жоғарылату талабы қойылады.
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
– есеп беруді жинау, ... ... ... және ... ... ... ... АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамассыз етуді жаңарту;
– нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
– алынған ... ... ... шешімдерін қабылдау үшін қолдану;
– есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
... МБ ... ... ... ... тиіс:
– жұмыс жеделділігі;
– ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
– қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ... ... ... ... және сипатталатын жиыннан, ... ... ... қолдану саласы кешенінен құрылған жүйе.
АЖО қолданушының персоналды электронды есептеуіш машинаны тікелей
қолданумен ... ... ... ... екі ... бар: техникалық
және функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі құрамында процессор, монитор,
клавиатура, тышқан, принтер және сканер кіретін ... ... ... ... компьютер (РС/ПК) физикалық модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына ... ... ... ... ... құралдар: операциондық жүйе, сервисті программалар және ... мен ... ... ... ... жүйесіне қойылатын талаптар
Ақпараттық жүйе – жеке бөлім мен элементтерге бөлуді ... ... ... ... ... ... ... нәрсені жеке элементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе ... мен ... ... ... әрі ... ... ... анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен ... ... ... ... құраушы элементтер, өзінің ... ... ... және жабдықтайтын болып екіге бөлінеді [8]. ... ... – ішкі жүйе мен ... ... және ... ... ... құрылымнан құралған жиынтық. Функционалды бөлім ішкі ... ... ... ... ... ішкі жүйе кешенін құрайды.
Функционалды ішкі жүйе – ... ... ... ... ... ... бөлігі.
Әрбір кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі ... Кіші жүйе – ... ... жеке жүйе ... ... ... – нақты белгі бойынша
топталған жиын.
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары қызметкерлер орындайтын ... ... ... ... ... – ішкі ... ... анықтайтын ішкі кеңістік -
уақтылы ... ... ... ... және жеке ... ... байланысты.
Ақпараттық ресурстар дегеніміз - бір фирмадағы ... ... ... ... ... ... ... айтамыз [7]. Оған
ішкі жадыда сақталатын негізгі және көмекші ... ... мен ... ... ... ... талаптар қойылады:
ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
математикалық қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... талаптар;
ақпаратты қорғауға және программа құралдар жабдығына қойылатын талаптар.
Кесте 4. Ақпарат жүйесі құрылымына қойылатын талаптар
|Есеп кешені ... ... ... ақпарат |Шығыс ақпарат |Қолданушылар |
| ... есеп ... | ... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... | | | | ... зерттеулер | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | ... ... |
| ... |Қажеттіліктер |негізінде есеп | |
| ... | ... | |
| | | | | |
| ... | ... ... |
| ... ... |негізіндегі | |
| ... | ... | |
| | | ... | ... ... ... талаптар
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге ... ... ... ... өте ... ... ... (АЖ) –
бұл ақпараттық жүйеде қолданатын экономикалық ақпаратты ... ... ... ... ... мен құжаттардың және ақпарат
массивтерінің үйлестірілген жүйелерінің бірігуі болып табылады. ... ... ...... сақтау мен жинау, ақпараттар
қоймасына өзгерістер енгізу, басқару ... ... үшін ... беру ... ... ... ақпаратты кодтау және біркелкі
жүйенің бірлігі болып табылады. Ақпараттық жабдықтау төмендегі талаптарды
қанағаттандыруы ... ... ... мен ... сипаттамаларына сәйкес
келуі тиіс, сонымен қатар ақпарат анық және ... ... ... ... ... қойылатын талаптарына сай келуі және ақпарат
толық болуы керек;
Ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша жіктелуі тиіс;
Ашық ақпаратқа қол жеткізу максималды ... ... ... қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық
және шығатын мәлімет), ... ... ... ... ... ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік – ... және ... ... пен құжаттардың жіктелуін қамтиды.
Ақпараттық ... 5 ... ... 5. Ақпараттық жабдықтау
|Элементтер ... ... ... ... ... негізделген |
|Мәліметтер базасы типі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... істеу кезінде парольдер|
| ... ... ...... ... қойылатын талаптар
Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі шарты
ұйымдастырумен жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау – бұл ... ... ... істеуге арналған шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол АЖ-
ны ... мен ... ... ең ... ... қарастырып және
элементтердің құрамын, байланысын, ... ... ... ... ... жүйе қызметін реттейтін құқықтық актілерді қамтиды.
АЖ-ны тұрғызу – ақпараттық кезеңдерін зерттеу, жобалау шешімдері мен
жобалау ... ... жүйе ... ... ену ... қарастыратын күрделі де, жұмысы көп кезең.
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуінің ... ... ... құжаттары бойынша ақпарат;
Жаңа ақпараттық технологияларды енгізудегі әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның ... ... үшін ... ... ету ... ... ... Жүйені талдау,
қызмет көрсетуінің технологиясын ... ... ... ету
ақпараттық жүйе қызмет атқаруы кезінде қызметкерлердің
Іс - әрекеттеріне қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы ... ... ... ... етуі бойынша нұсқаулар;
операторларға нұсқау;
қызметтердің орындалуы мен тәртібі;
Есеп кешенін шешуде ... ... ... – жабдықтарымен
есептерді шешу үрдісі кезінде ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жеткілікті
болуы ... Есеп ... ... ... асуы үшін ... ету келесі шарттарды қанағаттандыру керек:
объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін қолдануға, іске қосуға,
дайындауға ... ... ... емес ... ... әр ... жіберген қателерді, уақтылы
ұсынбаған ақпараттарға жауапты тұлғаны ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың жобасында қарастырылған
шектеулерден шықпау;
есептер кешеніне қол ... ... ... мен жеке ... ... үрдісі кезінде ұйымдастырушылы қамтамасыз ету ... ... ... ... түсінікті, нақты орындалатын іс -
әрекеттер көрсетілуі керек.
Ұйымдастырумен жабдықтау АЖ-ны ... ... ... үшін өте ... ... объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің
сапасын және жеделдігін арттыру үшін экономика – математикалық ... ... ... заман есептеу ... жаңа ... ... өте ... екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастырумен
жабдықтаудың ... ... ... мен оны ... ... ... қалыптастыру. Оған АЖ-нің фүнкционалдық және ... ... ... ... мен ... ... жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен
жабдықтар және құжаттар жатады.
Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары АЖ-ні тұрғызудың, жұмыс ... ... ... ... – мемлекеттік басқару ұйымдары
және тапсырма ... мен ... ... ... ... ... ... бағындыратын құжат түрінде болып бөлінеді.
АЖ-ның функционалдық бөлімі – бұл басқарудың маңызды ... ... ... ... ... ... және ... бірігуі.
Функционалдық ішкі жүйе – бұл ақпараттық жүйенің қызметімен шектелген
бөлімі. Басқарудың ... ...... ... жедел басқару,
есеп, талдау, ... Осы ... ... ... ... ... ... болады. Функционалдық бөлім құрамына
өндірісті техникалық дайындау, материалдық қорларды басқару, еңбек қорларын
басқару, ... ... есеп ... ... ... – АЖ ... мен ... құқықтық нормалар
жиынтығы. АЖ өңдеу деңгейіндегі құқықтық қамтамасыздандыру жүйе өндіруші
мен тұтынушы ... ... жүйе ... үрдісті реттеумен,
әртүрлі ресурстарды ... ... ... ... нормативтік
актілерден тұрады. Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ ... ... ... ... ... ... нормативтік түсініктер, жаңа
ақпараттық технология енгізуге қажетті әдістемелік ... ... ... ... құру мен ... заңды көрсету үшін
арналған.
Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Техникалық қамтамасыз ету – АЖ ... үшін ... ... ... ақпараттық үрдісі жеке операциялармен орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық ... үш саты ... ... алу, ... және ... Бірінші саты экономикалық объект
шартындағы үрдісінде пайда болатын ... ... ... мен ... ... Қайта өңделген ақпарат тобы уақыт пен кеңістіктегі мәнін,
формасын, құрылымын, өзгеру ... ... ... саты ... қабылдау үшін қолданатын ақпаратты біріктіруге арналған
операциялар тобы.
Ақпаратты басқару ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; машиналық тасығыштарды ... ... ... техникасын
ұйымдастыру. Ақпаратты жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ... оны ... ... ... ... ... ... жиынтығы кез-
келген объектінің, өңделетін ақпараттың көлемі мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Ақпараттық жүйенің, есептердің ... ... ... автоматты түрде
дұрыс есептелуін қамтамасыз етуін орындау ... ... ... ЭЕМ және ... жұмыс
орындарын енгізу жүйе конфигурациясына өзгерістерді енгізу ... ... ... ... қамтамасыз ету;
Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, сериялы шығарылатын
құралдар болуы керек.
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық құралдар кешені ... ... ... мен ... ... ... құралдары;
әртүрлі банк қызметін автоматтандыратын бұйымдар: ... ... ... ... ... жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ ... ... ... оның ... мен ... ... тәуелді.
Сондықтан АЖ жобалау ... ... ... ... ... ... өңдеу мен жіберу, функционалды құралдар,
интерфейс жиыны сияқты талаптары нысандалады.
Техникалық және программалық құралдардың ... ... ... ... еркін түрде мәліметтерге қол жеткізуді қалыптастыру, өңдеу
үрдісін максималды түрде автоматтандыру, техникалық ... ... ... ... ... ... ... келтіру және және сақтауды
қамтамасыз ету, сонымен қатар өңделетін ақпараттардың құпиялылығын сақтау
керек.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруда ақпарат ... ... ... ... ... келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:
монитор SVGA, тышқан, стандартты 107 пернелер тақтасы;
процессор ... ... кем ... ... ... 32 MBt және жоғары;
винчестер 600 MBt және жоғары;
UPS;
Дисплейдің экраны 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
Windows 9x және жоғары ... ... ... ... ... ... негізгі шарттарына
толығымен сай болуы керек және де жүйе астарынан қызмет ету үрдісі кезінде
құрал-жабдықтар кешені ... ... ... ... қажет. Техникалық
жабдықтау 6 кестеде көрсетілген.
Кесте 6. Техникалық жабдықтау
|Техникалық құралдар |Физикалық модуль ... ... | | ... Intel Pentium 4 ... |Intel, 2.4MHz |
| ... ... | |
| ... |512Mb |
| ... |120Gb |
| ... |17 ... |
| ... ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet ...... |Факс – ... |Sony – 42S ... ... ... ... ... ... талаптар
Математикалық қамтамасыздандыру – АЖ есептерін шешудегі, АЖ өңдеудегі
математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер жиыны.
Математикалық қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
1) өңделген ... пен ... ... өңделген әдіс,
2) сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру келесі ... ... ... және ... ... сонымен қатар ЭЕМ мәліметтерді
енгізу дұрыстылығын бақылау;
Мәліметтерді іздеу, ... ... ... ... ... ... ... әдістер техникалық және программалық құралдардың
мүмкіндіктерін ескеру керек;
Алгоритмнің кез-келген формасы қолданылады: ... ... ... ... ... алгоритмдері келесі жалпы талаптарға
жауап беруі тиіс:
Қарапайым блоктарды декомпозициялау;
Қолданбалы программалық пакеттеріне және ... ... ... ... және ... процедураларын максималды
түрде пайдалану;
Программалардың орындалуын және есептің қызмет көрсету байланысын бақылау.
Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Программалық қамтамасыздандыру – АЖ мен ... ... ... ... ... ... ... жиынынан
тұрады. Программалық қамтамасыздандыру математикалық негізінде құрылады да
нақты «жұмыс істейтін» форма ... ... ... ... екі
бөлімнен тұрады: жалпы программалық жабдықтау және арнаулы ... ... ... – бұл ... кең ... есептелген және ақпаратты өңдеу есебінде жиі ... ... ...... ” шешімін ұйымдастыруға арналған
программалардың бірігуін бейнелейтін ... ... ... ... программалық жабдықтауға ҚПП мен бөлек функцияларды орындайтын
және ақпараттық жүйенің әр түрлі функционалды ішкі ... ... ... ... ... ... ... талаптарды қанағаттандыру керек:
МБ мәліметтер құрамын кеңейту мүмкіндігі;
– МБ әсерін тигізе ... жаңа ... ... мен ... формаларының
өзгеруі;
– қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық анықтау;
– МБ көптеген сақталған ... ... ... үшін ... ... шығу ... ... мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану максималды ... ... болу үшін ... қарастырылуы керек:
жұмыстың диалог режимі, яғни меню, сұраныстар;
диалогтың икемді болуы;
абсолютті ... ... ... жеңіл болуы;
жұмыс үзілгеннен кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
жұмыс істеу барысында керек анықтамалардың шығуы;
тиісті дәрежеде ... ... ... ... ... ... үнемдеу бойынша
қолданатын қағидаларын ескеру, яғни олар ыңғайлылық, тираждау ыңғайлылығы
және т.б. Ақпараттық жүйедегі ... ... ... ... ... ... программалық жабдықтау 7 кестедегі талаптарға сәйкес
келуі керек:
Кесте 7. Программалық жабдықтау
|Тип ... ... ... ... ... ... жүйе ... Windows NT ... ... көп |
| |Server 4.0 ... ... |
| | ... ОЖ, ... | ... ... |
| | ... |
| ... Windows NT |Дербес ЭЕМ үшін күшті |
| ... 4.0 ... көп ... |
| |MS Office XP ... ... ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... құпиялылығы.|
| ... Windows 2000 ... ЛЕЖ үшін ... |
| | ... ОЖ, ЭЕМ ... ... Access 2003 | ... ... жабдықтау. ... |Delphi 7 ... және ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... ... ... |
| | ... жалған аттар, |
| | ... ... |
| | ... |
|Қорғау ... ... ... енуді бақылайды. ... ... |МБ ... ену ... ... ... ... мен программалық құралдарына қойылатын талаптар
Ақпаратты қорғау деп – ... ... ... программа
орындалуының басқару мүмкіндігі бар әдістер мен тәсілдер жиынтығын айтады.
Жүйе келесілерден қорғалынуы керек:
– ішкі ... ... ... ... қауіпті жағдайда ақпараттың бүлінуі;
– байланыс каналдарынан мәліметтердің өту кезіндегі бүлінуі;
– операторлардың механикалық қатесі.
Ақпараттық және программалық құралдарды бұзылудан және ... ... ... ... ... – мәліметтер жүйесінде сақталатын орындалған
программаларға енуді басқаруға мүмкіндік беретін әдістер мен ... және ... ... ... ... – көп ... жүйелеріндегі ақпаратты ойланбай пайдалануды жою, мәліметтерді
пайдалануды қажетсіз орындарды анықтау және ... жою, ... ... ... құралдарды таңдау.
Ақпаратты және программалық құралдарды қорғау жүйесі келесі сипаттарға
ие болу керек:
● қауіпсіздік – кездейсоқ және ... емес ... ... ... ету, жүйе ... ... ... мәліметтермен
жұмыс істеуге пайдаланушының құқығын анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді
ашу модификациясы немесе жиынтығы;
● ұқсастыру – пайдаланушыларға, техникалық ... және ... ... есептерге, программаларға, мәліметтер базасына)
идентификаторларды ... (код ... ... ... берілген және олардың қорғаныс
дәрежесін анықтайтын статус;
● құпиялылық – ақпаратты жабық және қорғалуға жататын деп ... ...... мәліметтермен сол немесе басқа процедураларды
жүзеге асыруда пайдаланушының, терминалдың немесе басқа ... ... ...... идентификатордың объектіге қатыстығын тексеру.
Кездейсоқ бұзылулардан ақпаратты және программалық ... ... ... ... ... қарсы программалардың болуы;
● пайдаланушылар үшін сапалы құжаттаманың болуы;
● жабдықтарды жетілдірудің амалдарын пайдалану.
Ақпаратқа және ... ... ... ... үшін ... ... шаралары қолданады:
● парольді пайдалану. Пакетте бекітілетіндер: ... ашу ... ... Бұл ... ашуға және нормативті – анықтамалық ақпараттың
өзгерісіне шектеу қоюды қамтамасыз ету;
• Белгілі бір директорияларға ... ... ... ... ... есте ... құрылғысынан жою;
• Техникалық құралдарды және пайдаланушыларды бақылау;
• Техникалық құралдардың құқықтарын ... ... ... ... ... ... ... жұмыс күндері
және сағаттары);
• Техникалық құралдарды, есептерді және ... ... ... ... ... ақпараттарды өңдеу кезінде техникалық
құралдардың және пайдаланушылардың жұмысын тіркеу;
• Санкцияланбаған әрекеттер кезіндегі сигнализация;
• әр түрлі бағыттағы ... ... ... және ... ... құжаттар және т.б. құпиялық графигін
ұсыну).
Лингвистикалық, әдістемелік жабдықтауға қойылатын талаптар
Лингвистикалық ...... ... ... қолданушының, АЖ персоналының қатынас тілінің (тіл
құралының) жиынтиғы мен ... ... ... түсініктер жиыны.
Лингвистикалық қамтамасыздандыру ақпараттың және басқа элементтердің
тілдік құралдарынан тұрады.
Лингвистиклық қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
ақпараттық база бірлігінің құрылымын сипаттайтын ... ... ... мен ... ... қолданылатын анықтамалар мен түсініктер
жиыны. АЖ ... ... мен ... ... ... ... ... толтыру
үшін бірдей болу керек;
мәліметті манипулирлеу мен басқару ... ... ... мен ... ... жобалау тіл құралдары.
Әдістемелік қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ әдістемелік қамтамасыздандыру – заң шығарушы, нормативтік актілер,
қаржылық талдау, ... ... ... салу және ... ... /инструкциялар/ мен аналитикалық ақпаратты өндіруге мүмкіндік
беретін ... ... ... ... талаптар
АЖ эргономикалық қамтамасыздандыру – адам әрекетінің жоғары тиімділігі
үшін ... ... құру ... ... ... ... әдістер мен құралдар жиынтығы.
Басқарма АЖ тиімді функциялау үшін міндетті түрде келесілерді өндіру
керек:
басқарманың эргономикалық ... ... осы ... ... ... ... ... таңдау жүйесі мен жұмысшылардыоқыту деңгейін қамтамасыз ететін
техникалық және оқу-әдістемелік құжаттардан құралған ... ... ... адам ... ... тиімділігін қаматмасыз ететін
әдістер мен ... ... ... ... ... ... сызбасы
Концептуалды сұлба ақпараттық жүйенің қызмет етуінің негізгі
әдістемелік ізденістерін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Ақпараттық жүйе жоба құжаттарын
өңдегенде жүйедегі графикалық интерпретация маңызды орын ... ... ... ... блок ... ... өңдеудің
технологиялық үрдісі, құжаттар айналымы, ақпараттар ағымы және т.б.
Негізгі концептуалды жүйенің біртұтастылығының құрылуының ақпараттық
жүйе әдістемелері мен ... ... және ... ... ... ... қатар пәндік салада кіретін жүйе ... ... Кез ... ... жүйе екі ... ... жүйе
ретінде қарастырылады: жабдықтаушы және атқарушы.
Жүйенің жабдықтаушы бөлімі - өңдеу деңгейі және ... ... ... түрдегі ақпараттық және технологиялық байланыстарды
көрсетеді.
Маркетингтік ақпараттық жүйесінің концептуалды ... 1 ... ... ... |ААЖ ... ... ... ... желі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... ... мүлікті сақтандырудың ақпарат жүйесінің концептуалды сұлбасы
2 Маркетингтік ақпараттық жүйесін
жобалау
2.1 ... ... ... ... ... мен ... қолдану, АЖ-ны
құрастырудың технологиясын дұрыс тұрғызу – құрастыру жұмысының шығыны мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді ... ... ... ... ... дегеніміз сәйкес жобалау жабдықтарын қолдану
арқылы АЖ-ны тұрғызу тәсілі [8]. ... ... ...... ... ... ... пакеті, АЖ-ның типтік жобалары,
жобалаудың құралдық жабдықтары,яғни МББЖ, амалдық жүйелер ... ... ... ... ... ... жұмыстарын автоматтандыру
дәрежелеріне сәйкес: түп ... ... ... ... жобалау болып топтарға бөлінеді. Түп нұсқалы жобалау АЖ-
ны тұрғызудың бастапқы тарихи деңгейінде қолданылады. Бұл әдістің кемшілігі
ол ... ... ... әрі ... ... ... қажет етуі және
АЖ-ны жұмыс ... ... ... жаңа ... ... ... ... жобалау әдісі – АЖ-ны жобалауда оған аз ... ... ... беруге болатындай, тұрғызылатын жүйенің көптеген құрамды
бөліктерге бөлшектенуін және ... ... ... ... шешімін
құрастыруды шамалайды.
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына автоматтандырылған ... ... ... жүйелерін қолдану, кейбір АЖ-да объектіні
басқарудың ақпараттық үлгісін құрастырумен ... ... ... әдіс ... ... деп те ... Бұл әдіс АЖ -ны жобалаудың барлық
сатыларында қолданылады, және оның негізгі ... ... өз ... ... ... үлгілерінің өңделуі, әр сатыда қолданылуы, жобалау
құжаттарының құрастырылуы, ... ... ... ... ... болып табылады. Ал ... ... ... ... ... ... ... мен функционирлеудегі
жинақталған тәжірибелер мен басқару объектісінің сипатына ... ... ... ... ... әр түрлі топтарының пайда болуына әсер
етті.
АЖ төмендегідей болып жіктеледі: басқару объектісінің ... ... ... ... қабылдау кезеңдері мен байланыстың
үдетілуі, басқару деңгейі, орталықтану дәрежесі.
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның барлық ... ...... ... ... ... яғни ол ... объектіні басқару шешімін
қабылдаумен әлсіз байланысқан.
Орталықтану ... ... АЖ - ... ... деп ... ... АЖ-ны екі негізгі топқа
бөлген тиімдірек, олар: кез келген автоматтандырылған ... ... ... және жеке мақсаттық тағайындалу мен қолдану саласын
иемденетін жүйелер.
2.2 Ақпараттық жүйедегі ... ... – бұл ... және ... ... ... бір формада көрсететін
автоматтандырылған функцияның бір бөлігі [8].
Ақпараттық жүйедегі жүзеге асырылатын есептер кешенін ... ... ... және ... құрайды. Бұл есептер кешені төмендегі
есептерден тұрады:
- ішкі есеп ... ... ... жинау;
- маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- маркетингтік ақпаратты талдау.
Есептердің өзара байланысының сызбасы 6 суретте келтірілген.
6 ... ... ... ... ... ... ... ақпараттары – ақпараттық жүйенің ... ... ... ... құжаттар түрінде келетін мәліметтер ... ... ... өз ... ... файлдар негізінде жедел
болып бөлінеді, ол кәсіпорынның қаржы-шаруашылық фактілерін, ... ... және ... да нормалар мен нормативтер, сонымен қатар
анықтамалық – мәліметтерді көрсетеді. Өңдеуге ... ... өтуі ... ... программалық бақылау да қарастырылуы тиіс.
Есеп кешенінің ... ... ... ... ... ... ... 8 кестеде көрсетілген.
8 кесте. Кіріс құжаттарының тізімі
| | ... ... түсу ... ... |Аты ... ... | |
|катор | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... |Қажеттіліктер |құжат |күнделікті ... ... ... ... ... |маркетолог |
“Сұраулар”, “Қажеттіліктер”, “Ұсынылымдар” кіріс құжаттарының сипаттамасы
төменде келтірілген (9 ... ... ... ... | |
| ... ... |Zapros ... ... ... ... ... ұзындығы |
|Номері |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... аты |P_Name |9(4) ... ... |P_Cost |9(4) ... алу көлемі ... |9(12) ... |Pr_skid |9(9) ... | |
| ... ... ... ... ... ... ұзындығы |
|Қажеттіліктер ... ... |Num |A(30) ... ... аты |Z_Name |9(12) ... аты |P_Name |A(30) ... ... |P_Cost |A(20) ... ... ... |9(6) ... | |
| ... ... атауы |Есепте белгіленуі |Реквизит ұзындығы ... ... ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... аты |P_Name |9(12) ... ... |P_Cost |A(30) ... ... |O_zakaz |A(20) ... ... ... ақпараты – ақпараттық жүйенің қызметінің орындалуы нәтижесінде
алынатын басқару ... ... ... да ... ... ... ... түрінде берілетін ақпарат болып табылады [8].
Берілген есептің шығыс құжаттары:
- зерттеулер негізінде есеп беру;
- ... ... ... ... құжатының сипаттамасы 10 кестеде көрсетілген.
10 кесте. Шығыс құжатының сипаттамасы
|Атауы ... ... ... есеп беру |Otchet ... атауы |Есепте белгіленуі |Реквизит ұзындығы ... |Num |9(4) ... аты |P_Name |A(30) ... ... |P_Cost |9(12) ... алу ... ... |9(9) ... баға ... |9(4) ... ... |Pr_reyt |9(4) ... ... |
|Талдау негізіндегі болжамдық ... |Prognoz ... ... ... ... ... ұзындығы |
|Номері |Num |9(4) ... аты |P_Name |A(30) ... баға |P_Cost |A(30) ... сатылу көлемі|O_prodazh |9(4) ... баға ... |9(4) ... ... ... база - бұл ... ... шешу үшін экономикалық
объектіні жұмыс істеу барысында оны ... ... ... ... ... [8]. ... уақытта ақпарат базасын тұрғызудың екі
ыңғайы қалыптасқан: жеке ... ... ... ... ... ... ... тұрғызу, ол АЖ-ны тұрғызудың бастапқы
кезеңдеріне тән; саны көп қолданушылар үшін ... ... ... база келесілерден тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ақпараттық массивтен, яғни ... ... ... ... ... база ... ... және машинадан тыс болып
бөлінеді.
Машинадан тыс ақпараттық база келесілерден тұрады:
- жедел ақпарат;
- нормативті құжаттар;
- кодтау классификациясының ... тыс ... база - ... ... ... ... жүйенің қалыпта (формада) қызмет етуінде қолданылатын белгілер
және ... ... ... ... ... ... тұрады. Машинадан тыс ақпараттық база кодтауды
классификациялау жүйесінен, ... ... ... ... тұрады. Кодтауды классификациялау жүйесі мәліметтерді ... ... ... ... ... ... идентификациялау және
тиімді ізденіс үшін қолданылады. Нормативті - анықтамалық құжаттар шартты -
тұрақты ақпараттар ... ... және әр ... ... мәліметтерден тұрады, олар ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... ... - ақпараттық жүйе кіреді.
Машина ішіндегі ... база - ... бір ... ... ... тасығыштарындағы қолданылатын АЖ-ның мәліметтер жиынтығынан
тұратын ақпараттық базаның бөлігі.
Жедел ақпарат дәл сол ... ... жай ... ... ол өңделмеген бірінші ақпарат болып табылады. Кодтаудың мақсаты - ... ... ... ... ... ол құжатта ... ... ... өңдеу басқа да операцияларды жүргізгенде
қажет. Әт үрлі ... ... ... классификациялануы
мәліметтер базасындағы ақпаратты іздеуге, оны өңдеуге, ... ... ... көп ... бөлу жүйесі болып табылады (пәндерді,
үрдістерді, түсініктерді) белгілі немесе әр түрлі ... ... ... объектісі болып классификацияланатын объектілердің өзі,
классификациялау ... ... ... тобы ... ... ... Классификациялау жүйесі дегеніміз - жиынды жиын
астарынан бөлу ережелерін айтады. Классификациялау жүйесі иерархиялы ... ... ... Иерархиялы классификациялау жүйесі - жиын
объектілерінің кезектілікпен бағыныңқылы классификациялық топтарға ... ... ... ... – көп жиын объектілерінің
параллельді ... ... ... ... кейін таңдап алған кодтау жүйесіне байланысты ... ... ... дегеніміз – символды белгілерді теңестіру
үрдісі, ол ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз – классификацияланатын ... ... ... дәрежелерінің бірлігі. Код – ол белгілі ережеге сәйкес
барлық номенклатураға белгіленуі ортақ теңестіруді ... ... ... әр ... ... ... ... (кодты белгілеудің саны);
код разряды( кодты белгілеудегі белгінің саны);
код алфавиті ( ... ... ... ... олар сандық,
әріптік, әріптік-сандық болуы мүмкін);
код құрылымы (кодты белгілеудегі ... ... ... ... ақпаратты өңдеудің сыйымдылығын азайту мүмкіндігін
береді, мәліметтерді топтастыруды қысқартады, машиналық ... ... ... ... жіктегіштері мен шартты белгілерін жобалау –
АЖ-ны ақпаратпен жабдықтау бөлімін құрастырудың маңызды бөлігіне жатады.
Экономикалық ақпаратты мазмұнды мағынасына ... ...... қоймасынан ақпаратты іздеу мен өңдеуді жеңілдету үшін қажет. Ал
экономикалық ақпаратты шартты белгілеу – бұл ... ... ... жоғарғы үлес салмағына, логикалық амалдардың көп көлемдігіне,
ақпаратты орталықтандырмай ... ... ... ...... ... ... бойынша өткізіп беруге ... ... ... ... ... ... ... белгілеудің мақсаты –
экономикалық ақпаратты тығыз, ыңғайлы түрде көрсету. Демек, мәліметтерді АЖ
жадында бірмәнді ... жазу үшін ... мен ... ... ... ... үлкен емес, тұрақты номенклатуралар үшін “тіркейтін”
шартты белгілер қолданылады. Олар бір объектіні басқасынан ... ... ... яғни ... ... ... бар.
Шартты белгілеу деп – жіктеу объектілерін тығызрақ бейнелеу
мақсатында оларға таңбалық белгілерді ... ... ... бұл ... мен ... ... белгілеу ережелерінің бірігуі. Шартты
белгілеудің реттік, сериялы-реттік, тізбектік және параллельдік ... ... ... ... ... ... жүйесіне сәйкес
төменде тұрған топтың кодына жоғарыда тұрған топтың элементтерін ... ... ... жүйе ... ... ие болады. Ал аралас
жүйе әр түрлі үлкен номенклатураларды кодтауда пайдаланады, олар біркелкі
бір-біріне байланысты болуымен және жеке ... ... ... ... ... әр ... қағидаларының үйлесуімен сипатталады.
Ақпараттық жүйе ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық база АЖ-да қолданатын мәліметтердің
жиынтығы. Ол ... ... ... ал машиналық тасығыштар
материалдыобъектілерден ... ... ... ... түрде енгізу үшін
қолданылатын,оларға қатты магнитті ... ... ... дискілер,
магнитті барабандар, магнитті карталар, ... ... ... перфоленталар және т.б. тасығыштар жатады.
Қазіргі кезде ... ... ... кең ... ... Ішкі ... ... жүйе құрылымы функционалдық тағайындалуы бойынша
анықталады. Ақпараттық жүйенің функционалдық ... ... ... ... және ... ... мүмкіндіктеріне сәйкес
болуы қажет.
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ... ... ... байланысқан мәліметтердің бірігуі. ... ... ол оның ... құрылымын, яғни әрбір ақпарат ... ... ... ... ... ... табу. Ақпарат массиві
қолдану белгісіне қарай: кіретін, шығатын және ішкі массив ... ... ... ...... ... есебін шешу үшін сұранысты және
жедел немесе алғашқы ақпаратты ... ішкі ... ... ... ... болып бөлінеді. Тұрақты ақпараттық массив анықталмаған-
нормативті құжаттардан алынады, олар ... ... ... және ақпараттық жүйенің есептерін шешуде қолданады. Анықтамалық-
нормативті ақпараттар массивінің классификаторына анықтамалар, ... ... ... ... ... ... ... байланысты
есептерді шешуде қолданылады; шығатын ақпарат массиві баспа құрылғысына
(принтерге) басылып шығатын мәліметтерді ... Осы ... ... ... шешім қабылдайды, яғни осы ақпаратты қолданады. ... ... ... ... ... яғни ... ақпараттардан
тұрады, ол біртіндеп жиналады, сондықтан жедел массивтердің мәні ... ... ... Жедел ақпарат – ол объектінің күйін осы уақыт
сәтінде бейнелейтін, яғни бастапқы, ... ... ... ... және ... есеп ... ... Қызметтік массивтер
қызметтік ақпараттардан тұрады, ол массивтерді автоматтандырылған өңдеуден
өткізу үшін ... ... ... бір-бірімен байланысты ақпараттық
массивтерден тұрады, олар тікелей қол жеткізуге ... есте ... ... ... жүйенің басқару қызметін жүзеге
асырады. Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – ... ... ... ... ... ... азайту, бір-біріне қайшы келетін
мәліметтерді жою, кез келген қолданушыға мәліметтерді кең көлемде қолдануға
мүмкіндік беру, есепті шығару программасына ... ... ... ... базасында ... және ... ... ... ... ... ... базасын өңдеу процедурасын
қамтамасыз ететін программалар кешенінен, программалардан, ... ... ... ... және ... базасы
жүйесін жобалаудан тұрады.
Программалық жабдықтау екі бөлімнен тұрады: жалпы ... ... ... ... жабдықтау құрамына әмбебап құралдар, ... ... ... бұлар бөлек проблемалар облысына бейімделген. Бұл
жерде 3 негізгі программалық ... ... ... болады:
• қолданбалы пакеттер және программалар, бұл пайдаланушының ... ... ... қамтамасыз етеді (мәтіндерді өзгерту, суреттер салу,
ақпараттық массивтерді өңдеу және т.б.) – ... ... ... ... бұл әр ... қосалқы функцияларды орындайды
(операциялық жүйелер, драйверлер, программалы қабықтар, операциялық
қабықтар және ... ... ... және ... ... ... ... ұсынады.
• аспаптық жүйелер, яғни жүйелік программа, компьютерге жаңа программа құру
үшін жабдықталған.
Қолданбалы ... ... ... өте ... ... ... ... үйренуге және ойнауға мүмкіндік береді.
Қолданбалы программа ... ... ... программалаушыға және
қандай да бір жерде жұмыс істейтін маманға есептелуі мүмкін. Қолданбалы
программалар кең ... ... ... ... ... есептеулерді
немесе құжаттарды құрастыруға арналған, ... тар ... ... ... ... ... ... электрлік бұйымдарды
проектілеу кезінде және т.б. қолданылуы мүмкін.
Қолданбалы программалық жабдықтау есепті шешу процесі ... ЭЕМ ... ... үшін ... ... ... (ҚПП) бағдарлама библиотекасы сияқты іске ... ... ішкі ... ... ... ... ... Басқа жағынан ҚПП интерактивті ортаны қалпына келтіруін
іске асыратын пакет болуы мүмкін (диалогтік тәртіп).
Маркетингтегі ... ... ... қамсыздануы
келесілерден тұрады:
Windows’2000 операционды жүйесі негізінде жалпы жүйелік қамсыздандыру;
Жұмыс ... ... ... операциялардың автоматты түрде орындалуын
қамтамасыз ететін программалар модульдерінің жиынтығы, яғни функционалды
қамсыздандыру;
Қолданушы мен ... жүйе ... ... пен ... ... ететін Delphi ортасында программалау;
Delphi ... ... ... ... жазуға мүмкіндік
береді.
2.7 Есеп кешенін жүзеге асыруда ... ... ... жабдығын
сипаттау
Қолданбалы программаларды өңдеу үшін ... ... ... ... ... Осы ... ... Delphi-Borland, C++
және т.б. тілдер ... ... осы ... тілдердің өздерінің
ерекшеліктері бар, осыған байланысты олар ... ... ... ... Құралдар жабдығының категориясына жоғарғы деңгейдегі
тілдер трансляторы ғана емес, сонымен қатар Ассемблер, ... ... ... программалар жатады. Құралдар жабдығының көмегімен қолданбалы
программалар, жаңа құрал ... да, ... ... ... Бұл ... ... ету түрі ... компьютер
ресурстарын басқарудан босатып, аппаратура ортасымен ... ... яғни ... ... ... істетуге дайындайды. Жүйелік қамтамасыз ету
операциялық жүйелерден, МББЖ-дан, МБ-ның дистанциондық ... ... ... ету ... машина тәуелділігі бойынша
ажыратылады. Қолданбалы ... ... ... шешу ... ... болып келеді, осыған байланысты ЭЕМ құрал ретінде
пайдаланады,яғни ... ... емес ... ... жағына көңіл
бөлінеді. ДЭЕМ программалық қамтамасыз ету нарығы күтпеген ... бар әр ... ... МББЖ және ... ... бар.
Осы құралдар әр түрлі болғандықтан кез келген қолданушының, ... ... ... ... ... программалар ЭЕМ-ге
арналған Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0, FoxPro 2.0 ... ... ... ... мен ... ... дамуы Borland
фирмасының жаңа программалық Delphi өнімін алып ... Delphi - ... ... ... программаларды, қосымшаларды тез өңдейтін (Rapid
Application Development - RAD) интегрирленген орта ... ... ... ... визуалды дизайнерлер және мәліметтер базасын ... және ... ... ... сондай-ақ үйренуге
қарапайымдылығымен сипатталады. Delphi ... ... ... және програмалаудың объектілі-бағытталған әдісі бар. ... ... ... Windows 3.1 ... ... істеген. Windows 95
шыққаннан кейін, Borland 16 разрядты Delphi ... ... ... ... 32 ... ... үшіншісі шықты. Delphi программасында Borland-
пен өңделген Object Pascal тілі ... оның ... ... ... тіл ... Delphi ... үш версиясы бар:
Standard – мәліметтер базасын қолдана отырып жеке қосымшаларды өңдеу;
Professional – көптеген қолданушылардың қосымшаларын құруға арналған;
Client-Server Suit – корпоративті ... ... ... ... ... үшін ... ... Windows NT немесе
толығымен сәйкес келетін операциондық жүйе қажет. Delphi Client-Server Suit-
8 Мб кем емес жедел жады, ал Delphi-ді ... ... үшін 170 Мб ... ... дербес компьютер процессоры Pentium, жедел жады көлемі 8-16 Мб,
дисплейі VGA болса, Delphi-дің жұмысын тиімді ... ... ... ету ... ... етудің құрылымы жалпы жүйелік және ... ... ... ... ... жүйелік программалық
қамтамасыз ету - программалар бірлігінен тұратын кең ... ... ... ұйымдастыруда және ақпаратты өңдеуге ... ... ету ... ... жүйе ... ... ... басқаруға жауап береді. Операционды жүйе дербес
компьютерлердің аппарат құралдарының ... ... ең ... ... ... ... ... архитектуралары,
мүмкіндіктері әр түрлі операциондық жүйе ресурстары қажет. Қолданушыға
программалық өңдеу және қолдану үшін ... ... әр ... ... ... жүйе ... ... қызметтік программалар көмегімен
жүзеге асады. Осы ... ... ... бастапқы белгіленуі, диск
құрылғыларының параметрлерін орнату, жедел жадыны тестілеу, ... да ... ... баспада жіберу локальды желілермен
байланыс орнатуды ... ... ... ... жүйе ... ... дербес компьютердің бөлінбейтін ... ... 2000 ... операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен ... үшін ... ... ... сонымен қатар Windows ортасында жұмыс істейтін программалар ... ... ... ... ... ... үшін ... сәйкес жобалануы тиіс, сондықтан оларды Windows программасы
немесе Windows ... деп ... DOS– та ... қарапайым программаларды орындайды, бірақ мұндай
программалар ... ... ... ... ... жұмыс істейді.
Windows-қа келесі сипаттамалар тән:
қолдану мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік құрылғыларымен жұмыс істейтін әмбебап желілік ... ... ... жүйе ... таратылған желілер, электрондық
пошта, мультимедиа құралдары бар. Windows 2000 ... ... ... ... Office деп ... программалар пакетінен
құралған, оған келесі программалар кіреді:
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel электрондық кесте;
Microsoft Power Point презентация ... Acces ... ... ... ... ... ... редакторы.
Windows 2000 аппарат бөлігін қолданған кезде қойылатын талаптар:
486DX және одан ... ... Мб кем емес ... жады;
сәйкес келетін VGA видеоадаптері;
Windows 2000 толығымен орнату үшін қатты дискінің көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – ... ... ... және оның ... ... асыру үшін өңделген программалар
бірлігі.
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
3.1 Маркетингтегі ... ... ... ... ... ... ... жасап шығаруға кететін шығындарды бағалау жүйені
жасаудың нәтижелерін шығаруда маңызды критерий болып табылады. Шығындардың
есептік деректері ... ... ... ... ... арналған алғашқы мәліметтер
|№ |Көрсеткіштер атауы |белгілен|өлшем |Көрсеткіштердің |түсініктеме |
| | |уі ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... ... |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|1 ... ... және |Кп1 |Мың тг |10,0 | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... алу |Кп2 | |25,8 | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ... |Мың тг |108,0 | |
| |дің (ДК) құны | | | | |
|3 ... пайдалану |Зэ | |21,6 | |
| ... | | | | |
|4 ... ... |Ч |адам |5 | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... ... |З |тг |0,85 | |
| ... мөлшерлемесі| | | | |
|6 ... ... |G | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|7 ... ақы ... |С | |0,14 | |
| |ына ... | | | | |
| ... ... | | | |
11 ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|8 ... ... |Н | |0,33 | |
| ... ... | | | | |
|9 |ДК –ді ... |V | |0,0875 | |
| ... | | | | ... ... ... ал |Р |% |75,0 | |
| ... ... ... | | | | |
| |нен ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... уақы тының|Тэвм |сағат |2214,0 |Есептелетін |
| ... қоры | | | ... ... ... шығару уақыты |Тшығ |сағат |30,0 ... ала |
| | | | | ... ... ... ... |Овв |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Ообр |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... ... |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Нақты есептелінетін |Фвр |сағат |11022,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... ... |Әр ... шы- |Енп ... |0,11 | |
| ... ... ... | | | | |
| |ына ... | | | | |
| ... | | | | ... анықтама
Сатып алуға кететін шығындарды құрушы ... және ол ... ... ... ... жасауға кететін шығынжар соммасы
болып табылады. Жобаны енгізуге кететін шығындар енгізу уақыты ... ... ... ... есептеледі. Байланыстыру
шығындары жобаны енгізу ... ... ... ... ... құны ... ... алынады;
- жылдық пайдалану шығындары (16-кесте );
- берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
- жұмысшылардың орташа жылдық ... ... ... ... бухгалтериясы есептейді;
- дербес коипьютерді пайдалану коэффициенті жасалатын есептер үшін
1-ден аспауы керек;
- дербес компьютерге берілетін жұмыстардың алғашқы көлемінен ... ... ... ... ... есептер
көлемінің пайыз қатынасын біліреді;
- дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры ... ... ... ... жұмыс уақытының қоры
|Дербес |1 ауысымда |Ауысымдар саны|Жылдық жұмыс ... ... ... ... жұмыс | ... саны ... қоры |
| ... ... | | ... |8.2 |1 |270 |2214 |
- ... ... ... ... ... ... формалар
санын ескерумен есептелінеді;
- енгізілетін ақпарат көлемі әрбір енгізілген форма бойынша
ақпарат ... ... ... есептелінеді. Бір форма
бойынша ақпара көлемі келесідей ... бір ... ... саны бір ... ... ... және ... құжаттар саны көбейтіледі;
- белгілердегі өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі
мен есептер кешенін шешу үшін ... ... ... ... ... ... ... табылады. Өңделетін
ақпарат көлемін Кбайтқа айналдыру үшін алынған ... ... 8-ге бөлу ... ... ақпарат көлемі әрбір форма бойынша шығатын ... ... ... ... ... форма бойынша ақпарат
көлемі келесідей анықталады: бір жолдағы белгілер саны құжаттағы
жолдар санына көбейтіледі.
13-кесте. Бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытын ... ... ... |Саны |
|1 |2 |3 ... ... |Күн |366 ... ... |Күн |53 ... ... |Күн |8 ... ... |Күн |305 ... келмеу |Күн | ... ... |Күн |24 ... ... |Күн |11 ... ... |Күн |0 |
13 ... ... |2 |3 ... нақты жұмыс |Күн |270 ... саны | | ... ... күндер |Күн |7 ... ... ... ... |2204,4 ... қоры | | ... = (жылдағы жұмыс күндерінің нақты саны – мейрам алды күндерінің саны) *
8,2 – мейрам алды ... саны 7= ... 2204,4 ... ... ... ... ... жұмыстарының еңбек
сыйымдылығы (До) келесі формуламен анықталады:
До = Ч * Фбр ... Ч – ... ... адам
Фбр – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат
Яғңи, До = 5 * 2204,4 = 11022,0 ... ... ... ... жасайтын жұмыстар құны (Со), келесі
формуламен анықталады:
Со = До * З [(1+д) * (1+с) + н] ... До – жоба ... ... ... жұмыстарының еңбек
сыйымдылығы;
З – бір жұмысшының ... ... ... Д ... ... ... коэффициент;
С – зейнетақы қорларына аударымдарды ескеретін
коэффициент;
Н – ... ... ... ... = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14) + 0,33] = ... = 21,25 ... Ақпаратты автоматты түрде ... ... ... еңбек
сыйымдылығы жұмысшыларға қалған жұмыстардан және ДЭЕМ пайдаланудан тұрады.
Жобаны енгізуден кейін жұмысшыларға ... ... ... еңбек
сыйымдылығы (Дост) келесі формуламен есептелінеді:
Дост = До * (1 – р / 100) ... До – ... ... жұмыс орнын енгізуден бұрын
жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы, ...... ... ... берілетін жұмыстардың
процентін ескеретін коэффициент.
Дост = 11022,0 * (- - 75 / 100) = 2755,5 ... ... ... ... жұмыстар құны (Сост) келесі ... = Дост * 3 * [(1 + д) * (1 + с) + н] ... = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14) + 0,33] = ... тг ... мың тг
ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары 14-кестеде келтірілген.
14-кесте. ... ... ... ... ... ... атауы ... (мың тг) |
|1 ... және ... ала ... |5,4 |
| ... | |
| ... (ДЭЕМ құнының 5%) |12,96 |
|2 ... ... ... ... 12%) |2,16 |
|3 ... ... шығын |0,54 |
|4 ... ... | |
| ... ... ... |21,06 ... ... орны жобаның жұмыс істеуімен байланысты жылдық
пайдалану шығындарының үлесі (Свц) келесі формула бойынша есептелінеді:
Свц = Р реш * Т реш * Зэ / Тэем ... Р реш – жыл ... ... ... ...... ... шығындары, мың тг;
Тэем – ДК жылдық жұмыс уақытының қоры, ... реш – ... шешу ... ... ... шешу ... әртүрлі болса, онда ол екі қосылғыштың
қосындысы болып табылады, яғни:
Свц = Свц1 + Свц2
Свц1 = (60 * 15 * 21,060) / 2214 = 8,5609 мың ... = (17 * 15 * 21,060) 2214 = 2,4256 мың ... = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың ... ... ... ... ... шығатын жылдық шығын (Савт)
келесі формуламен есептелінеді:
Савт = Свц + Сост ... Свц – ... ... ... ... ... ... мың тг;
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың ... ... ... ... ... жылдық үнем (Сажо):
Сажо = Со – Савт ... Со – ... ... орнын енгізуден бұрынғы
ақпаратты өңдеу шығындары, мың тг;
Савт – автоматтандырылған жұмыс орнын ... ... ... ... мың ... = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың ... Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
талдау
Тестілеу нәтижесінде жүйе дұрыс нәтижені ... деп ... ... ... негізінде ақпаратты енгізудің басты талаптары, онымен жұмыс
істеуі , керекті мәліметтер ... ... ... құжаттарды
экранда көру, ақпаратты ЭЕМ енгізу және оны ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің тиімділігі ... ... ... ... мен жақсы икемділікті ... ... ... және ... қалыптастыру үрдістерін
ұйымдастыруының дұрыс тағайындалуы, оның ... және ... және ... тұрғыдан ақталатындығы түсініледі.
Ақпараттық жүйенің тиімділігі кезінде келесі ... ... ... ... ... икемділік,
интерфейстің достастығы, интерактивті режимде жұмыс істей алуы және т.б.
Ақпаратты іздеу жүйесінің жұмыс істеу жағдайлары ... ... ... бұл тақырыптық аймақ, яғни нақты қосымшалар, ... ... ... ... мазмұнына қарасты шешілетін есептер
тізімі. Бұл ... ... ... іздеу жүйесі оның элементтері
арасында есептеу көлемін жедел түрде қайта бөлу ... ... ... ... ... жаңа ... қосуға кеңейтілмелі болып табылады.
Сондай-ақ ақпараттық жүйенің тақырыптық ауданының ... ... атап айту ... Оны ... ақпаратты өңдеу мен сақтау ... ... ... ... мен ... ... ... болады. Мәліметтер қорының бүтіндігі оларды пайдалану кезі мен
активті күйде тез сақталуын қамтамасыз етеді. ... ... ... ... түсетін мәліметтерді унификациялауға мүмкіндік беріп, өңдеуді
ыңғайлы түрде келтіреді.
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз қасиеттерін ... ... ... ... ... ... жүйе бір ғана мақсатқа
бағындырылған – сатып алушының қажеттілігін барынша ... мен ... ... ... ету. Жүйенің модульдік құрылуы оның
логикалық байланысын және жалпы стратегиялық ... ... мен ... ... ... ... ... жұмысым кіріспеден, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін
болатын облысының ақпараттық ... ... ... ... ... тізімінен тұрады.
Дипломдық жұмыста басқару объектісін талдау, жұмыстың мінез – құлқы
және басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау моделі өңделген, элементтерге
өнімділіктің, сенімділіктің, ... ... ... ... және
құнның үйлесімді талаптары негізделген.
Дипломдық жұмыста қойылған мақсат толығымен жүзеге асырылған, мақсатқа
сәйкес мәселелер шешілген.
Дипломдық ... ... ... ақпараттық жүйесін
ұсынады, бұл өнім өндіру және өткізу ... ... ... ... ... ... орны анықталған, қамтамасыз етуші
бөлімдердің барлық талаптары ... есеп ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз ету бөлінген. Ақпараттық жүйедегі
жүзеге асырылатын есептер кешені ... ішкі есеп ... ... ... ... зерттеулер жүргізу, маркетингтік ақпаратты
талдау. Анықталған есептер бойынша кіріс және шығыс ... ... ... ... ... ... бірліктері белгіленген.
Есептер кешенін коммерциялық әмбебаптылығы, үнемділігі, барынша ... ... ... ... және қол ... ... есеп ... ақпараттық технологияларын әрі қарай
жетілдіруі көрсетілген.
Есеп кешенін өңдеу нәтижесінде ... ... ... қиыншылықсыз алу мүмкіншілігі берілген.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар ... ... және ... ... Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының ...... ... РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
мемлекеттік ... ... 14 ... 2000 ... №359 ... Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. ... ... ... ... ... ... ... зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы.
Алматы: Экономика.
6. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы,
2002
7. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы:
Экономика Баспасы, 2001.
8. ... Л.А. ... ... ... ...... ... Баспасы, 1998.
9. Голубков В. Маркетинговые исследования/Москва: Финансы и статистика,
2001
10. Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и ... ... ... ... ... ... пакеті қоймасына
автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
12. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық ... ... И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 ... ... Г.Н. и др. ... ... ... М: Финансы и статистика, 2000-352б.
14. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
15. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
16. Данилов А.В. ... ... ... ... ... Банк В.Р., ... В.С. Информационные системы в экономике. Экономист
2005г.
18. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления.
Учебное пособие – Москва.: Юнити - ... ... ... Н. ... ... в ... деловой активности
организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 ... ... Ф.С. ... и методы сбора маркетинговой информации.
Служба маркетинга/сбыта на ... -1997г. № 3 –с. ... ... ... ... үшін ЕЖ ... ... ... ... ... ... ... SQL
сипаттамасын
жүктеу
МБ-ы
басқарушы
элементтерді
жасау
D2m
Бөлінген МБ-ң
құрылымын
жобалау
D5m
G2m
G2m
D7m
D7m
G3m
G5m
D10m
G4m
D7m
маркетингтік ақпаратты талдау
маркетингтік зерттеулер жүргізу
ағымдағы ақпаратты ... есеп ... ... есеп ... ... болжамдық көрсеткіштер
ағымдағы ақпаратты жинау
сақтандыруды ақпаратты талдау
ішкі есеп беру
51
52
Өңделуі
МБ
Техникалық жабдықтау
Программалық жабдықтау
Ақпараттық жабдықтау
Ақпараттық база
Жеке мүлікті сақтандыру
Функционалдық бөлім
Жабдықтаушы бөлім
Жеке мүлікті сақтандырудың ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетингтегі ақпараттық жүйені тұрғызу42 бет
Token Ring желілік технологиясы2 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет
Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ53 бет
Алматы қаласындағы метро құрылысы30 бет
Ақпарат11 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь