ХХІ ғасырдағы орталық азия қауіпсіздік мәселесін нығайту мен жетілдіру жолдары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 Тарау Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстанның күш.жігері және бастамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Шанхай ынтымақтастық ұйымының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.3 Қазақстан және аймақтық қауіпсіздік: Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18

2 Тарау Қазақстан мен Орталық Азия аймағының қауіпсіздік мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.1 Азия құрлығында қауіпсіздік орнату үшін өзара ынтымақтастық жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
2.2 Шанхай ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға әсері ... ... ... ... ... ... ... .23
2.3 Шанхай ынтымақтастық ұйымының терроризм, заңсыз көші.қон
және есірткі транзитімен күрес жүргізуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

3 Тарау ХХІ ғасырдағы Орталық Азия қауіпсіздік мәселесін нығайту мен жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
3.1 Ұзақ мерзімді басымдық: Ұлттық Қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
3.2 Орталық Азия елдері және қауіпсіздік мәселесін орнату
стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57

Қосымша
Кіріспе

Ғасыр бойы Азияда аймақтық проблемаларды тиімді шешу үшін ортақ тұғырнаманы қалыптастырудың көптеген әрекеттері қолға алынды. Азияда ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру туралы КСРО-ның ұсынысын еске алсақ та жеткілікті. 1970 жылдардың басында Л.Брежнев осындай бастама көтерді, мұны және Үндістан белсенді түрде қолдайды деп есептеді. Бірақ Үндістан да, басқа азиялық мемлекеттер де ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру туралы кеңестік ұсынысты қолдаған жоқ. Азия елдерінің КСРО-ның жоспарларына дәстүрлі түрде күдікпен қарауы, сондай-ақ Пекиннің жанталаса қарсылық білдіруі өзінің теріс рөлін атқарады. Оның үстіне аймақтағы көптеген елдердің арасындағы күрделі қарама-қайшылықтардың болуына байланысты Азия құрлығындағы қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың базалық қағидаларында қалыптастыруға мүмкіншілік болмады.
Жоғарыда атап өткендей, 1990 жылдардың басында жағдай өзгерді: бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту жолында Азиялық елдердің күш-жігерін біріктіру үшін нақты алғышарттар пайда болды. Екі астам державаның ғаламдық тікетіресу дәуірі аяқталды. Азиядағы тікетірес, бәлкім, елеулі дәрежеде әлсіремеген болар, бірақ аймақтық шиеленісті ұшықтыруға жәрдемдескен көптеген факторлар бірте-бірте өзінің күшін жоғалта бастады. Сондықтан Азияда мемлекеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тетіктерді жасауға ұмтылыс жанданды. Бағдарлар алмасты. Тікетірес экономикалық кооперация, коммуникацияны дамыту, қоршаған ортаны қорғау, су ресуртарын пайдалану, қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты салалардағы өзара іс-қимылға орын берді. Аймақ ұғымы Шығыс Азия мен Оңтүстік Шығыс Азияны жаңа экономикалық архитектурасын қалыптастыратын іргетасқа айналды.
Азиялық елдер дамуының ортақ векторы белгіленді, оның Азиялық қоғамдардың либералдық демократия мен нарықтық экономика жағынан бейімделуі ретінде сипаттауға болады. Осындай бейімделу аймақтағы көптеген мемлекетердің ішкі және сыртқы саясатының мазмұның айқындаушы факторына айналды. Олардың жаңа геосаяси жағдайларға бейімделуі аймақтық қауіпсіздік саласында азиялық елдердің ынтымақтастығын бірте-бірте өрістеуге алып келді.
Қазақстан Республикасы халықаралық қауіпсіздік және қарусыздану мәселелері жөніндегі өзінің барлық практикалық істерінде екі қағидалары негізге ие:
1. Қазіргі барлық геосаяси және геоэкономикалық тенденцияларды барабар қабылдау қажет, халықаралық қауіпсіздіктің жаңа құрылымдарының және тетіктерінің құрылысымен бірте-бірте айналысу керек.
2. Аймақтық қауіпсіздік жүйесін құра отырып, ғаламдық қауіпсіздікті нығайтуды тиімді жолдарын іздестіру сияқты міндетті де ұмытпаған жөн.
Стратегиялық тұрақтылық тетігінің өзіне тән ерекшелігі оның көп тарапты сипаты, яғни тиісті елдердің келісілген іс-қимылы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – қазіргі кездегі Шанхай ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға тигізетін әсерін, аймақтағы қауіпсіздікті орнату мен өңірдегі мемлекеттермен тығыз қарым-қатынасты орнату болып табылады.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Бүгінгі таңда қауіпсіздік мәселесі қай елге болмасын, маңызды болып табылады. Өйткені қауіпсіздікті орнатпай, болашақ та болмайды. Сондықтан әскери қауіпсіздікті орнатып, экономикалық мәселелерді, дипломатиялық қарым-қатынастарды, яғни, халықаралық және аймақтық қауіпсіздікті орнату қажет. Бұл мәселелер бүгінгі күннің ең өзекті
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Абдиев К.С. Статистический ежегодник Казахстан. Агенство РК по статистике. 2006.
2. Абдулпаттаев С. Халықаралық қатынастардың қазіргі проблемалары. Алматы «Қарасай»2006. 72 б.
3. Абдулпаттаев С. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. Алматы,2005.92 б.
4. Аяған И.Г. Тенденции и динамика изменений национального состава Казахстана // Евразийское сообщество; экономика, политика, безопасность. 2006.
5. "Analytic" Аналитическое обозрение. Информационно-аналитический журнал.
№ 3/2002. Интервью. Яо Пэйшен-Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК "Китай отказывается от сферы влияния в регионе". С. 3
6. "Analytic" Аналитическое обозрение. Информационно-аналитический журнал.
№ 2/2002 Султанов. Б.К. Состояние и песпективы сотрудничества РК и РФ в рамках Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничеству. С. 11
7. Бакаев А.Н. Национальная безопасность Казахстана в контексте истории и современности. Астана. Елорда., 2000.
8. Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. Шанхай, 15 июня, 2001. //Национальная безопасность: итоги десятилетия. Астана, 2001. 442 с.
9. Декларация о создании Шанхайской Организации Сотрудничества. Шанхай, 15 июня, 2001. //Национальная безопасность: итоги десятилетия. Астана, 2001. 337 с.
10. Демографичекий ежегодник Казахстана: Статистический сборник. Алматы, 2007
11. Fuller G.E. Central Asia. The New Geopolitics. – Santa Monica: Rand Corporation,1992. 25 p.
12. Заявление глав государств - участников СНГ.// Дипломатический вестник. МИД РK.- 2000. - № 9- с.22.
13. Иватова Л.М. Проблема международной безопасности в политике Республики Казахстан / Центральная Азия и Казахстан в фокусе современных международных отношений. Алматы., 2001, С 79.
14. Кажокин Е. Россия кровно заинтересована в стабильности в Центральноазиатском регионе.// Аналитическое обозрение. - 2002. - № 2. -с.3.
15. КазЭУ хабаршы. «Халықаралық өмір және саясат» сериясы. А., 2004. №1 (6). 65-69 – бб.
16. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, Алматы «Жеті жарғы» 2007, 128 – бет.
17. Мирошниченко В. Шанхай ұйымының парламенттік өлшемі. 30 мамырда Мәскеуде Қазақстан Парламенті Сенатының Төрағасы Нұртай Әбіқаев қатысқан ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер қатысты // В.Мирошниченко // Егемен Қазақстан. – 2006. – 30 мамыр
18. Назарбаев Н.А. За мир и согласия в нашем доме // Материалы второй Ассамблеи народов Казахстана. Алматы, 1998.
19. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030.Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Алматы:Білім, 2002.
20. Назарбаев. Н.Ә. Қазақстан Халықтарының Ассамблеясы.Астана «Елорда» 2005.
Назарбаев.Н.Ә. Жаһандану дамудың жаңа кіндігі. Шанхай ынтымақтастық ұйымы бола алады //
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................................3
1 Тарау Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі
Қазақстанның күш-жігері және
бастамалары...............................................6
1.1 Шанхай ынтымақтастық ұйымының
қалыптасуы........................................6
1.2 ... ... ... ... және ... ... ... қауіпсіздік шарты
ұйымы
..........................................................................
.........................................18
2 Тарау Қазақстан мен Орталық Азия ... ... Азия ... қауіпсіздік орнату үшін өзара ынтымақтастық
жүргізу...................................................................
................................................21
2.2 ... ... ... ... ... ... ұйымының терроризм, заңсыз көші-қон
және ... ... ... ... ХХІ ... ... Азия қауіпсіздік мәселесін нығайту мен
жетілдіру
жолдары.....................................................................
............................43
3.1 Ұзақ мерзімді басымдық: Ұлттық
Қауіпсіздік...........................................43
3.2 Орталық Азия ... және ... ... ... ... бойы ... аймақтық проблемаларды тиімді шешу ... ... ... ... ... қолға
алынды. Азияда ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру ... ... еске ... та ... 1970 жылдардың ... ... ... ... мұны және Үндістан белсенді
түрде қолдайды деп ... ... ... да, ... ... де ... ... жүйесін құру туралы
кеңестік ұсынысты ... жоқ. Азия ... ... дәстүрлі түрде күдікпен ... ... ... ... ... өзінің теріс
рөлін ... Оның ... ... ... ... ... қарама-қайшылықтардың болуына
байланысты Азия құрлығындағы ... пен ... ... ... ... ... атап өткендей, 1990 жылдардың басында жағдай өзгерді:
бейбітшілік пен ... ... ... ... ... ... үшін ... алғышарттар пайда ... ... ... ... тікетіресу дәуірі аяқталды. Азиядағы
тікетірес, ... ... ... ... ... ... ... ұшықтыруға жәрдемдескен көптеген ... ... ... ... ... Сондықтан Азияда
мемлекеттердің қауіпсіздігін ... ... ... ... ... Бағдарлар алмасты. Тікетірес экономикалық
кооперация, коммуникацияны ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті ... ету ... ... іс-қимылға орын берді. Аймақ ұғымы ... ... ... ... Азияны жаңа экономикалық ... ... ... елдер дамуының ортақ векторы ... ... ... ... ... мен ... жағынан бейімделуі ретінде ... ... ... ... ... ... мемлекетердің ішкі және
сыртқы ... ... ... факторына айналды. Олардың
жаңа ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастығын бірте-бірте өрістеуге
алып келді.
Қазақстан ... ... ... және ... ... ... ... практикалық істерінде
екі қағидалары негізге ие:
1. Қазіргі ... ... және ... ... қабылдау қажет, ... ... ... және ... ... ... керек.
2. Аймақтық ... ... құра ... ... ... ... ... іздестіру сияқты
міндетті де ... ... ... ... ... тән ерекшелігі
оның көп ... ... яғни ... ... іс-қимылы болып табылады.
Дипломдық ... ...... ... Шанхай ынтымақтастық
ұйымының Қазақстанға тигізетін әсерін, аймақтағы қауіпсіздікті орнату мен
өңірдегі мемлекеттермен тығыз қарым-қатынасты орнату болып ... ... ... ... таңда қауіпсіздік мәселесі қай
елге болмасын, маңызды болып ... ... ... ... та ... ... әскери қауіпсіздікті орнатып, экономикалық
мәселелерді, дипломатиялық қарым-қатынастарды, яғни, ... ... ... ... ... Бұл мәселелер бүгінгі күннің ең өзекті
мәселесіне айналған. Сондықтан да, мен ... Азия және ... атты ... жұмысты алу себебім де осы.
Диплом жұмысының құрылымы келесідей ... ... ... ... ... ... және ... бөлімде, Шанхай ынтымақтастық ұйымының қалыптасуы мен
құрылымы қарастырылған.
Екінші бөлімде, ... мен ... Азия ... ... ... ... ... ынтымақтастық ұйымының ... ... және ... ... мен ... жүргізу
мәселелері талқыланған.
Үшінші бөлімде, Орталық Азияда ... ... ... ... ... ... жазу ... отандық және шетел ... ... ... ... келісім-шарттары,
декларациясы, статистикалық мәліметтер, ... ... ... сайт ... ... ... Аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі
Қазақстанның күш-жігері және ... ... ... ұйымының қалыптасуы
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ-ШОС) тұрақты үкіметаралық ұйым ретінде
2001 жылғы маусымның 15-інде Шанхай қаласында Қазақстан, Қытай, ... ... және ... ... өзара келісімімен құрылған.
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Еуразия кеңістігінің жер аумағының 3/5-ін құрайды,
ал жалпы көлемі 30 ... 189 мың ... ... ... саны - 1 миллиард
455 миллион ... ... яғни ... өзі жер ... мекендеген
тұрғындардың төрттен бірі осы ... ... ... отыр ... ... ... Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің Қытай ... ... екі ... тұрақты мүшесінің кіруі, ұйымның халықаралық
аренада үлкен саяси ... ие ... және ... осы ... мен ... ... ... ұстауға мүмкіндік ... ... ШЫҰ өзге ... қарсы бағытталмаған және ашық саясат
қағидаларына жүгінеді.
ШЫҰ ауқымында оған мүше ... ... ... іс-қимылдары
әскери-стратегиялық қауіпсіздікті дамыту, сенімділік шараларын нығайту;
лаңкестіккке және экстремизмге, заңсыз ... ... ... өзге де ... ... тосқауыл қою; экономикалық
ынтамақтастық, өзара сауда жүйесінде ... ... ... ... жақындау; табиғи және техногенді мазмұндағы
төтенше жағдайларды бірлесе отырып, ... және ... ... ... ... ... атқарылады.
Азиялық мемлекеттердің қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... қызметі болды (2001 ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның Ресейдің
және Орталық Азияның басқа да ... ... ... ... ... нығайтуға және ... ... ... ... ... ... үлкен ... бола ... ... ... ... негіз болған Шанхай ... қол ... ... әлемдік дипломатияда
тұрақтылық ... ... ... ... ... бар.
Шанхай келісімінің шеңберінде ... ... және ... ... ... ... жөніндегі
жұмыстың басталуы 1990 ... ... ... ... сол ... ... шекарасы ... ... ... ... ... ... мен әскери салада ... ... ... ... ... мен КХР Үкіметі ... ... ... Сол ... бұл ... ... мен қарулы күштерді
қысқарту ... ... ... деп ... ... ... Еуропадағы әдеттегі қарулы ... шарт ... егер ... ... ... ... ... аумағында қолданылса, біз
сөз етіп ... ... ... ... ... КСРО ... ... ерекше маңызды келіссөздерді
жалғастыру үшін ... ... ... құрылды, оның
құрамына Қазақстан Республикасы, ... ... ... және ... ... енді. Одан кейінгі
келіссөздерде ... ... ... білдіруді нығайтатын
саяси ... ... ... ... мүдделердің ... ... ... ... ... Тату ... және ... ұзақ мерзімді қарым-
қатынасын ... және ... ... аймағында қауіпсіздік пен ... ... ... ... және ... әлемде
бейбітшілікті қорғау.
- Біржақты әскери үстемдікті ... ... ... орналасқан ... ... және ... ... бірыңғай қорғаныс
сипатын беру.
Алайда, ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен келіссөздердің басты ...... ... ... ... жеке ... ... әскери техниканың ... ... ... болды. Пікірлердегі белгілі бір ... ... ... ... ... 100 ... аймақта
саны аз ... мен ... ... бар ... ... ... қысқартуды талап ... Және де ТМД ... ... ... ... ... ескерілмеді.
Осы мәселені шешудің қытайлық ... ... ... ... ... ... бөлігін
Келісім қолданысынан тыс ... ... ... ... тіремес үшін, Бірлескен делегация
тарабы ... ... ... ... сенім білдіру
шараларына қатысты ... жеке ... ... ұсынды.
Тынымсыз диломатиялық жұмыстың ... ... ... ... ... 1996 жылғы 26 сәуірде Шанхайда ... әрі ... ... шектеу, бақылау мен тексерудің
деректерімен алмасу мәселелеріне ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстарымен
келісті. 1997 жылы 24 сәуірде ... қол ... ... ... ... ... біртұтас құжат болып
табылады, оның ... ... ... ... ... ... шектері туралы
хаттама, оған ... ... ... ... және осы ... ... ... бар карталар қоса тіркеледі;
- Келісім ... ... ... санаттары
мен үлгілерін белгілейтін ақпарат ... ... ... ... ... ... ... тараптардың инспекторлары көрсеткен аудандарда,
верификациялық іс-шараларды ... ... оның ... ... ... мен ... жасау туралы ... ... ... ... пен ... техниканы
қысқарту жүргізудің ... ... мен ... қысқарту тәртібі туралы хаттама.
Шекара ... ... ... ... және қарулы
күштерді қысқарту туралы уағдаластықтар ... ... жоқ үлгі ... ... Бұл ... ... оң түрде бағалады. Төтенше маңызды жағдай ... ... ... ... ... ... ... тартылды.
Түпкі нәтижесінде, аталған келісімдер, ... ... ... ... ... қатысты
мәселелердің анағұрлым кең ... ... ... ... берді.
1998 жылы 3 ... ... ... және ... ... бес ... басшыларының кездесуі
өтті. Міне, осы ... ... ... бестігі» ... ұйым ... ... Оған қатысушылар осы құжаттардың
екі жақты және көп ... ... ... ... оң ... ... атап ... ... бес ... ... ... ... және шекара ... ... тиіс ... ... ... ... пен ... бойынша тұрақты ... ... ... ... ... қол ... ... кездесуіне
қатысушылардың ... ... ... соғыс»
аяқталмағаннан ... ... ... нығайып
келе жатқан жаңа ... ... ... ... ... ... бес мемлекеттің арасындағы ... ашық ... бар ... және ... елдерге
қарсы бағыттамағандығын атап ... ... деп ... ... ... ... ... ала отырып,
қауіпсіздік ... ... екі ... және көп ... ... ... ... уағдаласты. ... бес ... ХХІ ... ... ... пен ... үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... қажет деп мәлімдеді. Олар тату ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздіктің және ... ... ... ... айналдыруға бекем бел буғандарын білдірді.
1999 жылғы ... ... ... бестігінің» ... ... ... ... ... Оның қатысушылары сенім
білдіру ... ... олар ... ... қызметтің транспаренттілігі және оны ... ... ... мәселелерді реттеу және ... ... ... ақпарат алмасу. Бес мемлекеттің басшылары көп
тараптылық осы ... ... ... ... ... ... ... жағдайдың ұзақ мерзімді ... ... ... ... жылы ... ... қысқарту туралы ... ... ... оған ... 100 ... ... жеке құрам, қару-жарақ және ... ... ... ... ... ... ... акцияның азиялық ... ... ... жоқ. ... ... ... үрдісі
практикалық нәтижелерге айналды деп ... ... ... ... ... бұл ... маңызды, өйткені
мәселе шекара арасындағы ... ... ... ... ... туралы болып отыр.
Аталған ... ... ... 2000 жылы ... ... сөз жоқ, ... бестігіне» қатысушы
мемлекеттердің қарулы ... ... ашық ... және ... ... ... өсуіне ықпал етті.
Соңғы ... ... ... ... ... ... ... түсуде. Аймақтағы күрделеніп келе ... ... мен ... ... ... және
атыс ... ... ... азиялық
мемлекеттер арасындағы өзара ... ... ... ... талап етті.
2000 жылғы сәуірде ... ... ... ... және 2000 жылы ... ... «бестіктің»
саммиті жаңа қауіп-қатерге ... ... ... ... ... батыл шараларға бару дайындығын паш ... ... ... ... ... ... ... декларациясында «бестікке» қатысушылар өз
аумағын ... ... ... егемендігіне,
қауіпсіздігіне және қоғамдық ... ... ... үшін ... жол ... ... ... жылғы 15 маусымда Шанхайда Қазақстан, Қытай, Қырғызстан,
Ресей және ... ... ... ... ... басшыларының кезекті кездесуі өтті. ... ... ... рет ... ... қатысты.
Форум жұмысының нәтижесінде ... ... ... ... ... ... (ШЫҰ) құру туралы ... ... ... ... ... қарсы
күрес туралы Шанхай ... ... ... ... басқа мемлекеттермен, ... ... ... ... ... ... ... және ынтымақтастықты дамытуға ... ... ... ... ұйым ... мақсаттар мен міндеттерді
бөлісетін ... ... де ... ... ... Шанхай ... ... ... ... ... ... ... әлеуетін және ... кең ... ... ... пайдалануға, екі ... және ... ... аймақта ынтымақтастықты одан әрі ... ... отыр деп ... ... ... ... ... бестігі» аймақтық қауіпсіздікті
қамтамасыз ... ... үлес ... деп атап өтті, мұның өзі
әскери ... ... ... ... ... қарулы күштерді ... ... ... өзіне
алған қағидаларға байланысты мүмкін болды.
Қытаймен ортақ ... жоқ ... ... ... ұйымына қосылуымен, осы ұйымның ... ... ... ... ... Бұл, ең ... ... және экстремизмге ... ... ... ... үрдістер Орталық Азия ... ... ... бірге Қытайдың да қайғылы ... ... ... ... ... ... елдердің тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... дайындығының алғышарты ... ... ... ... ... ... алаңдаушылық білдірді. Бұл позицияны Қазақстан ... ол ... көз ... осы ... ... ... жәрдемдесу үшін ... ... ... ... ... деп есептейді. ... пен ... ... ... ... ұйым ... ... БҰҰ мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының
кеңес жүргізуінің зор ... ... ... ... ... ... ... бағыты көп үміт ... ... ... ... ... және туризмгі қатысты
мәселелерді ... ... ... ... отыр.
2001 жылғы 9-10 шілдеде Астанада өткен ... ... ... ... ... ... аталған мәселелерді талқылауға және ... ... ... ... ... ... 14 қыркүйекте ... ... ... ... ... ... ... отырысы
өткізілді, онда алты ... ... ... ... салалары қаралды, осы ... ... ... ... ... ... белгіленді. [?] Аймақтық
сауда-экономикалық ынтымақтастықтың ... ... ... және ... мен ... ... қолайлы жағдайлар
туғызу жөніндегі ... іске қосу ... алты ... ... қол ... маңызды нәтижесі ... ... ... астанасында 2002 жылдың
7-8 маусымында ... ... ... ұйымының Саммиті
шын мәнінде ... ... ... [?] Форум таяуда ғана
Қазақстанда ... бір ... ... 16 ... ... ... кездесуінде болған
сындарлы мәселе енді алты ... ... ... ... ... ... ... мына нәрсенің басын ашып алу ... ШЫҰ мен ... ... ... пен ... ... ... қатысты ұқсас мақсаттар мен ... ... ... ... да, ... ... ... ... ... Керісінше,
мәселе Азиядағы қауіпсіздіктің ... ... ... ... бір ... туралы болып
отыр. Егер ... ... оған ... ... құқықтары мен міндеттемелеріне ... ... ... ... ... ... ... және шешуге ... ... ... ... табылады.
1.2 Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының құрылымы
2001 жылғы маусымда қызметін бастаған ... ... ... ... атап ... ұзақ ... тату ... және ... ... және ... ... ... ... пен тұрақтылықты
нығайту;
– Азия-Тынық мұхиты аймағында және ... ... ... Біржақты әскери басымдылықты болдырмау;
... таяу ... ... күштерді шектеу
және қысқарту, оған тек ... ... ... ... және ... қарсы күрес
туралы Шанхай конвенциясына қол ... (2001 ... 15 ... негізінде осы «үш ... ... ... ... ... үшін ... ... ... ... ... ... Мәскеуде 2003 жылғы 29 ... ... ... ... ... ынтымақтастық
ұйымының негізгі институттары: Хатшылығы мен Өңірлік ... ... ... ... олардың ережелері
туралы ... ... ... ... ... қалыптастыру мен орындау ... ... ... ... ... Пекинге жиналған Үкімет ... ... ... жаңа ... ...... тұсауын кесті. Жиында ... ... ... ... ... ынтымақтастық бағдарламасы туралы
шешімнің қабылдануы, ... осы ... ... ... саласындағы қызметінің, органдарының ... ... ... ... ... осыны айғақтайды. Аталған
бағдарламаны іске ... ... ... ... ... 2004 жылы Бішкектегі бас ... ... ... 2004 ... маусымындағы кездесуі
барысында Ташкентте ... ... ... комитеті ұйымдастырылып, ол ... ... ... ... Бұл ... ... сонымен қатар Шанхай
ынтымақтастық ұйымына мүше ... ... ... ... ... ... заттар және
олардың прекурсорларына қарсы ... ... ... ... ... ... ... құпия ақпаратты
қорғауды ... ету ... және ... да ... қол қойылды. Бірлестіктің ... және ... ... ... 2004 жылдың қаңтарында Пекин
қаласында ... ... ... Хатшылығы ресми ... ... ... ... ... ... ... Ұйымы Бас
Ассамблеясы Шанхай ынтымақтастық ... ... ... ал 2005 ... ... айында осы ... ... ... ... ... қол ... - әскери блок емес және басқаларға қарсы бағытталған жабық
альянсқа да ... ... ... ... ... ... халықаралық ынтымақтастықты ... ... Ал ... ... ... және сенім шаралары Кеңесі ... ... ол – ... ... ... Н.Назарбаев айтқандай,
«Азия қауіпсіздігі мәселелері бойынша кеңес және ... ... ... ... ... және сенім шаралары жөніндегі
Кеңесті шақыру туралы Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ие болып келеді.
Жалпы, Азия ... ... ... ... ... Президенті Н.Назарбаев алғаш рет 1992 жылы ... БҰҰ Бас ... 47-ші ... ... ... бұл идея еліміздің ... ... ... ... ... ... ... бастама еліміздің ... ... ... ... ... ... ... басты құжаты болып табылады.
Қазіргі ... ... ... ... 17 ... 7 ... бақылаушы ретінде ... ... БҰҰ, ... Араб ... лигасы, Орталық Азия
ынтымақтастық ұйымының ... ... ... ... ... ... отыр.[?]
1-сурет. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылымы.[?]
Астанада 2005 жылы 5 шілдеде ... ШЫҰ ... ... ...... ... ... және Пәкістанды бақылаушы
ретінде қабылдады.
1.3 Қазақстан және аймақтық қауіпсіздік:
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы
Қазіргі ... ... пен ... ... ету тек ... ... үшін ғана емес, бүкіл әлемдік қауымдастығы үшін де ең ... бірі ... ... ... ... және өңірдегі қауіпсіздік ... ... ... жаңа ... ... ... ... төнер қауіпті болдырмау және алдын ала ... ... ... ... ... ... себептерді жоюға
қолайлы жағдайларды туғызу үшін дәйекті түрде қолдау жасайды.
Бүгінгі күні, Ұжымдық қауіпсіздік тұралы шарт ... ... ... пен ... қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимыл мен
үйлестіру жұмыстарының құралдарының бірі ... ...... ... ... оның ... Армения, Беларусь,
Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстан кіреді.
Ұйымның жоғарғы органы – Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі (ҰҚК). Бұл ... ... ... ... ... оның ... мен
міндеттерін жүзеге асыруға қатысты шешімдер ... ... ... іске ... үшін мүше ... ... үйлестіруін және
бірлескен әрекеттерін қамтамасыз етеді. Кеңес құрамына мүше ... ... ... ... мүше мемлекеттер тағайындайтын өкілетті
өкілдерден тұратын Тұрақты Кеңес, Ұйым органдары қабылдаған шешімдерді іске
асыру үшін ... ... ... ... мәселелерімен
айналысады.
Сыртқы істер министрлері кеңесі – сыртқы саясат ... ... ... іс-қимылын үйлестіру мәселелерімен айналысатын
ұйымның кеңесші және атқарушы органы.
Қорғаныс министрлері ... - ... ... ... ... және
әскери-техникалық ынтымақтастық саласындағы мүше мемлекеттердің өзара іс-
қимылын үйлестіру мәселелерімен шұғылданатын, ... және ... ... ... ... ... – мүше мемлекеттердің ұлттық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы олардың өзара ... ... ... ... ... және ... ... бас хатшысы – Ұйым хатшылығын басқаруды іске асыратын жоғары
әкімшілік лауазымды тұлға. Мүше ... ... ... ... ... және Кеңеске есеп беруге міндетті.
Ұйым хатшылығы - Ұйым органдары қызметінің ұйымдастыру, ақпараттық,
кеңес және ... ... ... ... асыратын тұрақты жұмыс
орган.
ҰҚШҰ-ның негізгі мақсаттары ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ... ... мен ... ... қорғау, ұлттық қарулы
күштерді әскери және ұйымдастыру жағынан күшейту, әуе ... ... ... жүйесін сақтау, ТМД-ға кірмейтін мемлекеттермен
шекараны бірлесіп қорғау саласындағы өзара ... мен ... ... табылады.
ҰҚШҰ қызметінің маңызды бағыттарының бірі ... ... және ... тән ... ... пен есірткінің
контрабандасына, ұйымдасқан қылмысқа, ... ... ... ... саласындағы ынтымақтастық болып табылады. Бұл бағытта алдын ... ... ... ... және ... үйлестіру үшін,
көпжақты негіз жасалынды. Осы тұрғыда, контрабандалық есірткіге қарсы күрес
шеңберінде ҰҚШҰ-ға мүше ... ... ... ... ... ... ішкі ... ұлттық қауіпсіздік, шекара және кеден
қызметтерінің құралдары мен күштерінің қатысуымен алдын ала ... ... ... ... ... қызметінің маңызды бағыттарының бірі, Ядролық таратпау халықаралық
режимін күшейту жұмысы болып саналады. 2005 жылғы маусым айында Нью-Йорк
қаласында ... ... ... таратпау» туралы Шартты ... ... ... ... мүше мемлекеттермен ядролық қарудың
және оны өндіру үшін ... ... ... ... ... ... технологиялар мен құрал–жабдықтардың таралу қауіпі мәселесінің
өзектілігі айқындалған ортақ мәлімдеме ... ... ... ... пен ... ... тәртібінің күшеюіне,
ядролық қаруды өз аумақтарынан, өзі еркімен шығару ... ... ... өтті және ... қаруды таратпау шартына басқа қатысушыларын осы
келісім шартқа ұстанушылығын дәлелдеуге шақырды.
Аталған құжаттарды ... және ... ... ... ... ... қауіпсіздік кеңестерінің өткізген
жұмыстарының нәтижесі ҰҚШҰ ... ... оның ... ... және ... ... бейімделуі, бекітілген келісімдерді
іске асыру ... ... ... ... ... ... Тарау Қазақстан және аймақтық қауіпсіздік
1. Шанхай ынтымақтастық ұйымының келісім-шарттары
Қазақстан, Шанхай ынтымақтастық ұйымымен ... ... ... ... ... бірі ретінде қарастыра отырып, аталған Ұйымға
ерекше мән береді.
ШЫҰ осы өңірдегі ... ... және ... ... мәселелерін бірлесіп шешу ұмтылысының нәтижесінде пайда болды.
Ұйымның ... ... ... және ... салаларға
таралды.
Терроризм, экстремизм және тағы ... ... ... ... ШЫҰ-ның құрамында бірігуге итермелейді.
ШЫҰ – белгілі бір күштерге қарсы қимылдайтын әскери одақ ... ... ... Ол – ... ... ... ашық ... ШЫҰ-
ның қазіргі жағдайдағы мән беретін мәселелері – ... ... және ... ... ... ... ... жылғы Шанхай Саммитінде терроризм, сепаратизм және экстремизмге
қарсы күрес туралы келісімшарт негізінде ӨТҚҚ ... ... ... 2004 ... бері ... ... ... жылғы 7 маусымда Санкт–Петербургте ШЫҰ-ға мүше ... ... ... үш ... ... жасалды: ШЫҰ-ның Хартиясы,
ӨТҚҚ туралы келісім және ШЫҰ-ның мүше ... ... ... 29 мамырда Мәскеу қаласында ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер
басшыларының ... ... ... ... және ... ... ... қол қойылды.
2003 жылы 23 қыркүйекте Пекинде Үкімет ... ... ... ... ... ... ... дамыту туралы мәселелер талқыланды. Көп жақты ... ... ... 2004 ... ... және тағы басқа
қаржы құжаттары қабылданды.
2004 жылы 15 каңтардан бері Пекинде ШЫҰ-ның Хатшылығы жұмыс істейді.
2004 жылы 17 маусымда ... ... мүше ... ... ... ... мәлімдемесін жасады және көптеген құжаттарға қол
қойылды. Соның ішінде ШЫҰ ӨТҚҚ шеңберінде құпия ақпаратты қорғау, ... ... ... келісімдерді атап өтуге болады.
2004 жылы қыркүйекте Бішкекте Ұйымның үкімет басшылары ШЫҰ-ның көп
жақты ... ... ... ... ... жоспарын қабылдады.
2005 жылы 5 шілдеде Астанада ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшыларының
кезекті саммитінде ... ... ... ... ... ... (терроризм, сепаратизм және экстремизмге қарсы күресуде
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің ынтымақтастық ... ШЫҰ ӨТҚҚ ... мүше ... ... ... ... Ережесі және ШЫҰ ӨТҚҚ
Кеңесінің баяндамасы бекітілді. Сонымен қатар Пәкістан, Иран және Үндістан
мемлекеттеріне ШЫҰ-ның жанындағы бақылаушы ... беру ... ... жылы 26 ... ... ... мүше мемлекеттер Үкімет басшылары
Кеңесінің мәжілісінде Банкаралық әрекеттесу және Төтенше ... ... ... ... ... ... келісімдер қабылданды.[?]
2006 жылғы 15 маусымда Шанхайдағы мерейтойлық саммитінде ... ... мүше ... ... терроризмге қарсы
бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы, Ұйымға мүше
мемлекеттердің аумағына террористік, ... және ... ... ... бар ... кіру арналарын анықтау және жолын кесу
саласындағы ынтымақтастық туралы және 2007–2009 жылдарға ... ... ... ... ... және экстремизмге қарсы күрестің
бағдарламасы қабылданды.[?]
Қауіпсіздік Кеңесінің хатшылары және бас прокурорлар жылына бір ... ... ... 2006 ж. 30 ... ... ... ШЫҰ-на мүше
мемлекеттер парламенттері төрағаларының кездесуі ... ... ... ... 2006 ж. ... ... ... [?]
2006 жылы ШЫҰ-да жаңа іскерлік құрылымдар – Банкаралық Бірлестік және
Іскерлік Кеңес ... 2006 ... ... ... ... топтардың
Форумы өз жұмысын бастады.
Соңғы кездерде ШЫҰ-ның халықаралық қатынастары едәуір нығайды. Мысалы,
Солтүстік Корея, Непал, ТМД және ... ... ... ... ... ЭЫҰ, ... мемлекеттер мен ұйымдар ШЫҰ-ның іс-әрекетіне
зор ықылас қойып отыр. 2004 жылы ШЫҰ БҰҰ-ның Бас ... ... ... ... ал 2005 ... көктемінде ОШАМҚ және ... ... ... ... ... ... ... гуманитарлық салаларда, яғни білім, мәдениет, туризм
және спорт алаңдарында өзара ықпалдасу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
2007 жылдың қаңтарынан бастап, ... бас ... ... ... ӨТҚҚ ... ... директоры Қырғыз Республикасының өкілі болып
есептеледі.[?]
2. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға әсері
ШЫҰ ... ... ... ... мен газ ... елеулі бөлігін
бақылап, қуатты ядролық арсеналға ие болады. “Іс жүзінде бұл ... ... – деп атап өтті ... ... ... ... жанындағы Шығыс Азия институтының профессоры Дэвид Холл.
ШЫҰ 2001 жылы Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан және ... ... ... ... үшін 1996 жылы ... ... ... пайда болды. Кейіннен ШЫҰ-ға Өзбекстан қосылды, ал Үндістан,
Иран, Моңғолия және ... ... ... ие ... мүше алты ...... ... Қазақстанның,
Қырғызстанның, Өзбекстан мен Тәжікстанның салтанат құру үшін себептері аз
емес, ШЫҰ өңірде ғана емес, сонымен бірге бүкіл ... ... ... ... ... ... ... толыққанды мүшесінің мәртебесі жоғары бағаланатынына
таңданудың реті жоқ. Оған әсіресе Пәкістан мүше ... ... ... дәл ... ... ... және Моңғолия сияқты тек ... ғана ... осы ... ... ... негізге ала отырып, экономикалық
ынтымақтастық саласындағы мақсаттары мен бағыттарын анықтады. 2003 ... өз ... ... құрған болатын, онда болашақ ... ... ... ... Осы міндеттерді іске асыру
жөніндегі тәжірибелік шаралар таяудағы 20 ... ... ... мен ... ... ... ... көздейді. 2004 жылы
энергетика, көлік, коммуникациялар, қоршаған ... ... ... ... ... ... салаларда ынтымақтастықтың қосымша 127 нысаны,
оларды іске асырушылар мен мерзімдердің тізімі ... ... ... ... саясатында ең маңызды орынға
ие. Көршілес мемлекеттер саясат, экономика, сауда, энергетика, қауіпсіздік
салаларында, ... ... ... ... ынтымақтастықта
айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. ... ... ... ... ... ... өзара тиімді ынтымақтастық, “халықтық дипломатия” жолы
бойынша жиілей түскен байланыстар және ... ... ... ... – екі ел ... қатынастарды нығайтуға қызмет ететін
стратегиялық тіректер, міне, осылар, деді ҚХР Төрағасы Ху ... ... ... ... ... 6-шы ... қатысу үшін Шанхайға
келген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесу ... ... ... ... ... ... ... жаңа деңгейге шығару ниетін атап көрсетіп, энергетикалық
саладағы ... одан әрі алға ... және ... бақылау-
өткізу бекеті аумағында салынып жатқан шекаралық ынтымақтастық халықаралық
орталығының құрылысы жеделдейтініне ... ... ... ... ... ... да экономика, сауда, энергетика
және білім беру салаларындағы екі-жақты ... одан әрі ... ... сепаратизм мен экстремизмге қарсы күресте Қытаймен
өзара ықпалдастықты жандандыруға деген әзірлігін атап ... ... Ху ... ШЫҰ саммитінің аяқталуына байланысты баспасөз
мәслихатында сөз сөйлегенде лидерлердің болып ... ... ... ... деп ... біз ... ұйымдық құрылымдауды жақсарту, ынтымақтастықты
нақты ... ... алға ... ... ... ... ұйымдармен алмасу мен өзара ықпалдастықты кеңейту ... деп ... Ху ... ... ... ... ... өткен саммиттің “тарихи
маңызы” бар деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, ШЫҰ ... бес ... ... және Орталық Азия өңіріндегі дербес, жауапты әріптеске
айналды.
Қазақстан ШЫҰ ... АҚШ ... ең ... ... болып
табылады. Құрама Штаттар өңірде ең либералды экономикалық саясат жүргізетін
маңызды мұнай ... ... өз ... ... ... Орталық Азиядағы мүшелері мен бақылаушылары – Ауғанстан,
Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан саяси ... мен ... ... ... сондықтан Қазақстан негізгі ... бола ... ... ... ... мен шикізатқа, машина жасауға, құрылыс пен қызмет
көрсетуге негізделген өз ... ... ... ... ... бағасы соңғы онжылдықта Қазақстан ... жан ... ... 4 еседен астамға ұлғайтты; 2012 жылға қарай мұнай өндіру
көлемін тәулігіне 3,5 млн. баррельге дейін жеткізу ... ... ... ... ... ... ... Назарбаев Америкаға келгенде ыстық ықыласпен қарсы алғаны жөн.
Құрама Штаттарға сондай-ақ Қазақстандағы демократияландыруды, жеке ... ... мен ... ... ... саясатын ынталандыру керек.
ШЫҰ оның жауапкершілік аумағында пайда болатын проблемаларды дербес
шешуге қабілетті, ... ... ... тыс ... ... тең құқылы
негізде ынтымақтасуға әзір. Ұйым ешкіммен бәсекелестікке түсу ниетінде
емес. ШЫҰ ... ... ... ... шекара проблемаларын
қатарласа шешудің аса күрделі мәселелерінің түйінін Азия үшін бұрын-соңды
болмаған ажыратудың бірегей ... өсіп ... ШЫҰ ... ... ... ... өңірінде ғана емес, сонымен ... ... да ... ... елеулі рөл атқаратын толысқан халықаралық бірлестік
ретінде келіп отыр.
Шанхайда ШЫҰ-ға мүше Мемлекеттер басшылары кеңесінің ... ... ... ... ... Назарбаев, мүдделі елдерді есірткі
бизнесіне қарсы іс-әрекетті әлдеқайда үйлесімді жүргізуге шақырды.
Н.Назарбаев “ШЫҰ-Ауғанстан” байланыс ... ... ... ... келтіруге, соның ішінде апиын өндірісін қысқартуға
ұжымдық ... ... ... ИИР ... ... ... реттеу процесіндегі әлемдік қоғамдастық және ББҰ мен ... ... ... ... ... ... Орталық-Азиялық
өңірдегі қауіпсіздік пен бейбітшілік байланысты болуда.
Қазақстан ... ... ... және ... ... мүдделі. Осы
тұрғыда аумағынан халықаралық терроризм, есірткі трафигі, діни экстремизм
қауіпі ... ... ... ... ... ... өңір ... бейбіт және жасампаз өмірге бейімдеу жөніндегі міндетті
тиімді шешу үшін біздің ... ... ... үрдісті дамыту идеясын
сындарлы түрде жақтап келеді. Осы орайда, ... ... ... ... ... Азия идеясының іске асырылуы ерекше маңызға ие
болары ... ... ... ... осы ... кеңістікте орналасқан
мемлекеттердің өзара ықпалдасуының дамуына жәрдемдесетін интеграциялық
үрдістердің ауқымы кеңейе ... ... ... ... ... есірткіге қарсы белдеу
құруға қатысты ықпалды шара қолдануды қолдайды. Осыған байланысты ... Азия ... ... және ... ... құру ... ... асырудың маңызы мен бірлескен антитеррорлық шараларды
ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... шұғыл
ақпараттармен алмасу және оны талдауға қызмет етпек. Министрдің ... ... ... ... ... ... бірлестіктердің әлеуетін
пайдалану қажет.
Конференцияның екінші күні "Қайта жаңғыру және даму" ... ... ... ... жасаған Қ.Тоқаев Қазақстанның бұл елді
аймақтағы интеграциялық құбылыстарға белсенді атсалыстырудан ... ... Атап ... ... бұл елге экономика, өнеркәсіп, қаржы,
көлік және білім беру саласында кәсіби ... ... ... ... ... ауыз ... дизельдік отынмен қамтамасыз етуге,
сондай-ақ, коммуникацияларды қалпына келтіру мен дамытуға қолұшын беруге
дайын. ... ... ... бірге Ауғанстанның солтүстік
бөлігіндегі мұнайгаз ... ... ... ... және халықаралық қоғамдастық – болашақ үшін серіктестік»
Берлин конференциясының (31 наурыз - 1 ... ... ... ... ... Азия ... ... қайта қалпына келтіру жөніндегі арнайы бағдарлама әзірлеу
бастамасын көтерді. Ол, өңірде ... ... ... Ауғанстанды қосу үшін келісілген іс-шараларды әзірлеуді көздейді.
Біздің ұсынысымызды Еуропалық Одақ елдері оңды қабылдады.
Ауғанстан жөніндегі ... ... (2006 ... 31 ... - ... ... ... ауғандық экономиканы қалпына келтіру
перспективаларын, басымды әлеуметтік және ... ... ... ... мен ... ... қосатын, өңірлік қауіпсіздіктің
өзекті проблемаларын белгілейтін ИИР ... мен ... ... ... ... ... ... қызметті қаржыландыру арналарының және Ауғанстаннан
Еуропаға есірткі ... ... кесу ... ... ... ... Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары жөніндегі кеңес,
Шанхай ... ... ... ... туралы шарт ұйымы сияқты
және т.б. өңірлік ұйымдардың әлеуетін қолдану қажет деп есептейміз.
Осы ... ... ... ШЫҰ – ... ... ... және ҰҚШҰ
СІМК жанындағы Ауғанстан жөніндегі Жұмыс ... ... ... қосылуы мүмкін еді, ол халықаралық «есірткіге қарсы белдеудің»
қалыптасуына ықпал етеді.
Сонымен қатар, Ауғанстанның ... Азия ... мен ... және ... БҰҰ басқармасы арасындағы Орталық Азиядағы есірткіге бақылау
жасау саласында өзара түсіністік туралы 1996 жылы қол ... ... ... рөл ... ... ... Ауғанстанға коммуникациялар мен құрылысты қайта
қалпына келтіруге және мұнай-газ ... ... ... қатар,
экономика, өнеркәсіп, қаржы, көлік және білім саласына ... ... ... ... әзір.
2006 жылғы 4-5 қыркүйекте Ауғанстан Президентінің аға экономикалық
кеңесшісі И.Надеридің Астанаға сапары барысында оны ҚР ... ... ... ... қатар сыртқы істер, энергетика және
минералды ресурстар министрлері, Астана әкімі, «Қазақстанның Инвестициялық
қоры» АК ... ... ... өтіп ... ... мен ... тақыланды.
И.Надери Қазақстанға Ауғанстанның көліктік инфрақұрылымын дамытуға,
елдің солтүстігіндегі мұнайгаз кеніштерін игеруге, жанар-жағар май мен ... ... ... ... және ... ... даярлауға көмек
көрсету жөнінде өтініш білдірді.
Осыған орай, 24-28 ... ... ... ... ... Қ.Әбдірахманов басқарған ҚР ресми делегациясы ... ... ИИР ... мен ... ... ... ... әскери басшылық пен Ауғанстан экономикасын
қайта қалпына келтіру процесіне қазақстандық тарапты қатыстыру мәселесі
жөніндегі коалициялық күштер ... ... ... ... ... ... қорытындысымен Ауғанстанмен жан-жақты
ынтымақтастықты ... ... ... бағдарлама әзірленуде. Ол
инвестициялық, сауда және гуманитарлық жобалардың іске ... ... жылы ... ... ... жөніндегі
қазақстандық-ауған үкіметаралық комиссиясының өткізілуі түрлі салаларда
өзара тиімді ынтымақтастықтың әлеуетін ашуға және ... ... ... ... ... ... жәрдемдесетін болады.
ШЫҰ оның мүшелері арасындағы сенімнің тиімді құралы болып қалуда. ... ... ... ... ... трафигі ұйымға мүше елдерді
осы қатерлерге қарсы тұру жөніндегі күш-жігерді бұрынғыдан да ... ... ... ... мәселе.
Мүмкін,бұл ұйымды халықаралық аренадағы ... ... ... ... ... басқа елдерінің оның жұмысына көп қызығушылық
танытуы сондықтан болар. Қазірдің өзінде ШЫҰ-ға кіру ... көп ... мен Иран ... ... ... ... ашылуы ШЫҰ-ның Іскерлік кеңесін белгілеумен
басталды. Бұл ... ... ... ... сөзіне қарағанда, “Ұйымға
қатысушы елдер іскерлік әлемінің үйлестіруші орталығына” айналады. Олай
болса, таяудағы ... ... ... ... Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев атап өткеніндей, ШЫҰ-ның “жаһандық ауқымдағы ... ... ... ... ... ... Президенті Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаһандық қауіпсіздік
жүйесінің ажырағысыз бөлігіне айналу перспективасы бар деп санайды.
“ШЫҰ ішкі ... ... ... жаңа ... ... ... ... ажырамас бөлігі болу мүмкіндігіне ие”, –
деді Нұрсұлтан Назарбаев ұйым ... ... ... ... ... өсіп отырған сауда-экономикалық ... ... ... ... ... деңгейде “экономикалық
серпілістің” ... ... ... тағы ... – деп ... ... басшысы ұйымның 5 жылдағы жұмысының даму ... ... ... белгіленетінін атап өтті. “…Келешек
жоспарларды ... ... пен ... саласындағы жаһандық
және аймақтық өзекті проблемаларды, ШЫҰ-ға мүше ... ... ... ... ... саладағы ынтымақтастықтың басым
бағыттары бойынша өзара ықпалдастығын нығайту мәселелерін қараймыз”, – деді
Н.Назарбаев. ... ... ... ... жаңа бас ... ... шешім
қабылданып, бірқатар құжаттарға қол қойылатынын хабарлады.
“Саммит күндерінде ШЫҰ Іскерлік кеңесі құрылтайшы ... ... ... мен ... ... және ШЫҰ Банкаралық
бірлестігі құрылтайшы мәжілісінің өткізілуіне біз ерекше мән беріп отырмыз.
Өйткені дәл осы ... ... ұйым ... ... ... ... алға қарай ілгерілететін
болады”, деп атап ... ... ... ... - ... ... |
| ... ... |
| ... ... |-108307 |-88162 |-62012 |-8306 |2789 |22668 ... |4381 | ... |-11874 |-11071 |-9387 |-4480 |-1372 |-265 |1706 ... |-150 | |Ақтөбе |-8687 |-4398 |-2796 |-422 |1633 |1812 |2394 |1573 ... ... |-6151 |-4344 |-1116 |3205 |5101 |5682 |4946 |4633 |975 | ... |-31 |116 |158 |842 |2070 |1063 |1681 |434 | ... ... |420 |-123 |-15 |735 |735 |353 |-92 | |Жамбыл |-4959 |-3958 |-1360
|2267 |2390 |4052 |793 |476 |162 | ... |-14827 |-14516 |-10335 ... |-1485 |197 |1239 |-1833 |59 | ... |-18890 |-16548 |-13015 |-
4640 |-4434 |-1794 |5 |-2791 |-142 | |Қызылорда |-1629 |-1231 |-757 |2 ... |675 |41 |-66 | ... |1163 |5009 |4870 |5278 |5689 |4679 ... |1212 | ... |12286 |5212 |4760 |8617 |8504 ... |6418 |1110 | ... |-15924 |-13403 |-10953 |-4872 |-3217 |-1529
|1006 |46 |-79 | |Солтүстік-Қазақстан |-6938 |-7389 |-5742 |-3732 ... |3600 |-1639 |-459 | ... |-10153 |-10131 |-10983 ... |-4889 |-2360 |-3440 |587 | ... қ |-6406 |-3833 |-2621 |-429 |-
633 |-462 |-233 |-780 |50 | |Алматы қ |-8072 |-5656 |-3113 |-141 |402 ... |428 |358 | ... ... ... ұйымының заңсыз көші-қон және есірткі транзитімен
күрес жүргізуі
Қазақстан терроризммен күрес туралы барлық 13 ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне қарсы бағытталған ... ... ... ... ... 1971ж. 23 қыркүйек,
қосылу мерзімі – 1994ж.);
2. Азаматтық авиация қауіпсіздігіне қарсы бағытталған ... ... ... конвенцияны толықтыратын, Халықаралық
азаматтық авиацияға қызмет көрсететін әуежайлардағы заңсыз зорлық
әрекеттермен күрес туралы хаттама ... 1971ж. 23 ... 24 ... жетілдірілген, қосылу мерзімі – 1994ж.);
3. Әуе кемелерін заңсыз басып алумен күрес ... ... ... 16 ... ... ... – 1994ж.);
4. Әуе кемелерінің бортында жасалатын қылмыс пен басқа да ... ... ... ... 1963ж. 14 ... қосылу
мерзімі – 1994ж.);
5. Пластикалық жарылғыш заттарды, оларды табу ... ... ... ... 1 ... ... мерзімі –
1994ж.);
6. Халықаралық қорғаудағы ... ... ... дипломатиялық
агенттерге қарсы қылмыстың алдын алу және жазалау туралы конвенция
(Нью-Йорк, 1973ж. 14 ... ... ...... Адамдарды кепілдікке басып алумен ... ... ... ... 1979ж. 18 желтоқсан, қосылу мерзімі – 1996ж.);
8. Бомбалық терроризммен күрес туралы халықаралық конвенция (Нью-Йорк,
1998ж. 12 ... ... ...... ... ... ... туралы халықаралық конвенция (Нью-
Йорк, 2000ж. 10 қаңтар, ... ...... ... кеме ... ... қарсы бағытталған заңсыз
әрекеттермен күрес туралы конвенция (Рим, 1988ж. 10 наурыз, қосылу
мерзімі – 2003ж.);
11. ... ... ... ... ... қарсы бағытталған заңсыз әрекеттермен күрес туралы
хаттама (Рим, 1988ж. 10 ... ... ...... ... материалды физикалық қорғау туралы конвенция (Вена, 1980ж.
3 наурыз, қосылу мерзімі – 2004ж.);
13. Ядролық терроризм ... ... ... ... (Нью-Йорк,
2005ж. 14 қыркүйек, қосылу мерзімі – 2005ж.).
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің ... ... ... ... ... мен ақшаны заңсыз ауыстыруға ... ... ... ... ... қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық
халықаралық құқықтың барлық ... сай ... ... тиіс ... ... ... ... шаррттық механизмдерді одан әрі
жетілдіруді, оның ішінде халықаралық терроризммен ... ... ... ... қабылдауды қолдап отыр.
Қазақстан терроризм және экстремизмге қарсы күрес саласында халықаралық
ынтымақтастықты нығайтуда. ... ТМД, АТО, ШЫҰ, ... ҰҚШҰ ... ... құрылымдар қатарының мүшесі болып табылады.
2003 ж. желтоқсанда ҚР Президентінің бұйрығымен терроризм мен діни
экстремизммен күресте барлық ... ... ... ... қамтамасыз
ету мақсатында Антитеррористік орталық құрылды (АТО).
АТО-ға барлық ... ... ... және ... да ... ... сияқты жұмысын үйлестіру міндеті жүктеліп отыр.
Қазақстан территориясында іс-әрекеті террористік сипаттағы ... ... ... егер ... ... ... мен ... ҚР
Конституциясы мен Заңдарына және ҚР қатысушысы болып табылатын халықаралық
шарттарға ... ... ... егер Орта ... аймақ мемлекеттеріндегі
жағдайды тұрақсыздандыру бойынша бұл ... ... ... ... ... ... болып танылады.
2004 ж. Қазақстанда жоғарғы сот террористік актілерге қатысы бар
екендігі дәлелденген 4 ... ... ... ... 2005 ж. бұл ... 7 ұйым толықтырды («Аль-Каеда», «Асбат аль-Ансар», ... «Боз ... ... Азия жамаат моджахедтері», «Өзбекстанның
ислам қозғалысы», «Шығыс Түркістанның ислам партиясы», ... ... ... «Талибан» және «Әлеуметтік реформалар
қоғамы»).
Халықаралық терроризм және экстремизммен ... ... ... ... аймақтық және екі жақты) әрекеттестігін талап
ететіндігін ... ... ... ... ... ... халықаралық
және мемлекетаралық шарттар мен келісімдерге қол қойды.
Қазіргі ... ... ... Достастығының Антитеррористік
орталығының, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының Аймақтық ... ... ... ... Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты
ұйымының терроризм және экстремизмге қарсы күрес ... ... ... ... аймақтық ынтымақтастықты дамытуға үлкен мән
беріледі.
Қазақстан Президентінің ... 2000 ж. ... ... ... кіретін ТМД-ға мүше мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі
анықталған. Оның қызмет ету механизмі 2005 ж. тамыз ... ... ... ... арнайы қызметтері мен қауіпсіздік органдарының
«Каспий-Антитеррор-2005» атты ... ... оқуы ... ... ... ж. 25-28 қаңтарында Алматы қаласында ТМД-ның мемлекет басшыларының
бастамасы бойынша БҰҰ ... ... ... Комитетінің ІV
Арнайы отырысының өтуі Достастық мемлекеттерінің терроризмге қарсы ... роль ... ... ... ... Бұл ... ... мүше мемлекеттердің 1999 жылғы
Террроризмге қарсы күрестегі ынтымақтастық ... ... ... ... атап айту ... ж. 15 ... ... «Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы» қауіпсіздік
пен тұрақтылықты қамтамасыз етудің салмақты компонентіне, ... ... ... факторға айналып келеді. Ұйым шеңберінде 2004 жылдың 1
қаңтарынан ... ... ... ... ... ... комитеті (ААТҚ) қызмет етеді.
ШЫҰ-ның Аймақтық антитеррористік құрылымының пайда болған ... ... ... ... Есірткі және қылмыс жөніндегі Басқармасының
аймақтық өкілдігімен ынтымақтастық орнатылды.
Сонымен қатар, Азиялық континентте қауіпсіздікті ... ... ... ... ... әрекеттестік пен сенім шаралары
Кеңесін (АӨСШК) шақыу туралы Қазақстанның бастамасымен ... ... 2002 және 2006 ... ... ... өтті. АӨСШК шеңберінде
өткен соңғы екі ... ... ... кездесулер Азиядағы
қауіпсіздіктің тиімді механизмін құрудағы маңызды қадам болды. 2002 жылы
«Терроризмді жою және ... ... ... ... беру туралы
декларациясының» және 2004 жылы «Сенім шаралары каталогының» қабылдануымен
осы саладағы ынтымақтастық одан әрі тереңдетілген және ... ... ... Азия ... мемлекеттері ашық және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
Контртеррористік Комитеті, НАТО/СЕАП, ЕҚЫҰ-ның тиісті ... ... ... ... ... халықаралық қауымдастықтың
ұйымдастырып жатқан іс-шараларын жүзеге асыру мәселелері бойынша белсенді
ынтымақтасады.
Біздің еліміз халықаралық қауымдастықтың терроризмге ... ... іс ... қолдайды және көп жақты ынтымақтастық пен ... ... ... тигізген кері әсеріне дәлел ретінде
келесі ... ... ... бола ... 1990 жылы ауыр есірткі заттары
тәркіленбеген, келесі жылы ол көрсеткіш 10 граммды құраған. Ал 2005 ... ... ... ... ... жыл ... ... 20
тоннадан астам есірткі тәркіленеді. Мәселен, егер 2005 жылы 24 ... ... мен ... заттар тәркіленсе, 2006 жылы оның саны 26,6
тонна, 2007 жылы 21 тоннаны құраған, яғни осы ... ... ... ... ... ... жүргізілген операцияның барысында 24-
25 тоннаға жуық ... ... ... ... ... 2007 ... сай есірткі бизнесі 21,7%-дан 18,9%-ға дейін төмендегені
байқамды (2 сурет).
2-сурет. ... ... мен ... ... тасымалдау[?]
Есірткіні ішкі тұтынудың өсуі Ауғанстаннан төнген экспанцияны үдетті.
БҰҰ-ның ақпараттары бойынша осы Орталық Азия елінде 2007 ... ... ... ... 5 мың ... ... болды. Дайын героин қоры – 500
тоннадан астам, оның үштен бір ... ... ... Ресей мен Еуропа
мемлекеттеріне шығаруға арналған. Біздің ел ауған героин трафигінің соңғы
нүктесі ... ... ... ... ел ... ... азайтпайды.
Біздің ел арқылы өтетін есірткі заттардың кем ... 11% осы ... ... ... 5 ... ... декларацияда: "Шанхай ынтымақтастығы
ұйымының халықаралық лаңкестікпен күрес шараларының аясында бірінші кезекте
қару-жарақ, оқ-дәрі, жарылғыш ... мен ... ... ... трансшекаралық қылмыстармен, заңсыз көші-қонмен және
жалдамалылықпен ... ... ... ... ... ... қатысты
проблемаларды шешуінің маңызы" атап көрсетілген. Осы орайда ... ... ... ... ... ... және ... құралдарын, сондай-ақ, ақпараттық лаңкестікті пайдалануына жол
бермеуге" баса назар ... ... ... ... ... сепаратизм және экстремизмді
қаржыландыруға қарсы тұру, ... ... ... ... тапқан кірістер мен
қаржыны заңдастыруға қарсы күресу үшін ... ... ... ... ... бар күдікті ретінде танылған ұйымдар ... ... ... ... мен ақша ... ... ... стандарттары мен көзқарастарын қалыптастыру,
сондай-ақ, Шанхай ... ... осы ... халықаралық
талпыныстарға белсене араластыру қажеттігі" атап көрсетілген.
2008 жыл наурыз айының 27 мен 30 ... ... ... ... ... Қазақстаннан 1847 адам
шығарылды, іс-шараның нәтижесінде Қазақстан Республикасының аумағында болу
ережелерін бұзғаны үшін 12720 шетел ... мен ... жоқ ... ... тартылды. Оның ішінде ҚР Әкімшілік құқық
бұзушылықтар жөніндегі кодексінің ... ... ... 10 849 адам,
осы баптың 2-тармағы бойынша 1871 адам, соның ішінде алыс ... ... пен ТМД ... 12168 азамат жауапкершілік жүктеді.
Қазақстанда бүгінгі күнге 138 000 мың адам ... ... ... ... Оның ... ... – 99148 адам,
Қырғызстаннан - 19 360 адам, ... – 9218, ... – 3986 ... (2 ... сурет. Еңбек мигранттары
Ал алыс шетелдерден келетiн заңсыз иммиграция (Қытай, ШриЛанка,
Ауғанстан, т.б.) ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанды Еуропаға бару жолындағы ету ... ... Олар ... ... ... ... ... мiндеттеме алмайды. Осы себептен заңсыз миграция
ағыны елдегi ... ... ... ... нашарлатады. Сонымен
қатар, Қазақстандықтардың денсаулықтарына да қауiп төндiредi, ... ... өту ... олар ... жұқпалы және
эпидемиялық ауруларды таратады.
Ресей зерттеушiлерiнiң пiкiрiнше, заңсыз иммиграцияны экономикалық
қауiпсiздiктiң әр түрлi ... ... ... және нашар құбылыс
ретiнде қарауға ғана болмайды ... ... ... миграция
мигранттардың өз қауiпсiздiгiн iздеу бағытында бiршама дивиденттер әкелуi
мүмкін. Екiншiден, жергiлiктi тұрғындарды қызықтырмайтын жұмыстарды ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету
саласы мен инфрақұрылымның дамуына ықпал жасайды.
Бiрақ та, тұтасымен алғанда, жақын және алыс шетелдерден ... ... ... ... эффектiсi жақсы жақтарынан асып
түседi. Өйткені, заңсыз мигранттардың «көлеңкелi экономикадағы» ... ақыр ... ... ... ... ... келетін және елден шығу талаптарын бұзғаны үшін соттың
шешімімен 1847 азамат, соның ішінде алыс шетелден 35, ТМД ... ... ... ... 1490 ... ... ішінде алыс шетелдерден 6, ТМД
елдерінен 1484 азамат жеке басын анықтау үшін қабылдап-таратқышқа қамалды",
- деп хабарлайды баспасөз ... ... ... ... ... және шетелдік жұмыс күшін пайдалану ережесін
бұзғаны үшін 243 ... ... ... жауапкершілікке тартылды. 5919
қазақстандық өздері шақырып ... ... ... ... бермегені үшін
әкімшілік жаза жүктеді.
Түрлі қылмыстар жасағаны үшін 40 шетелдік, соның ішінде ТМД елдерінен
38, алыс шетелдерден 2 ... ... ... ... сақтап сатқаны үшін екі
Қазақстан азаматы ұсталды. Іздеуде жүрген 71 адам, соның ... ... ... үшін үш адам ... ... ... заңнамасын бұзғаны үшін
35 қылмыстық іс қозғалды (1 қосымша).
27 ... 2008 жылы ... ... ұйымына мүше мемлекеттердің
сыртқы істер министрліктері, көші-қон мекемелері, ішкі істер органдары мен
шекара қызметінің ... ... ... және миграциялық
кеңістікті құру мәселесі жөніндегі кеңесінде ... мүше ... ... ... мен ... еркін және қауіпсіз айналымын
қамтамасыз ету бойынша өзара іс-қимыл мен ... ... үшін ... ... келе жатқан қауіп-қатерлерге, оның ... ... ... ... ... ... ... заңсыз миграция
мен кибернетикалық қылмысқа қарсы тиімді ... ... ... атап
өтілді.
Осыған байланысты келісілген шекаралық, миграциялық және визалық
саясатты қалыптастыру үшін ... мүше ... ... қорғау
органдарының өзара тығыз іс-қимылы, иммиграциялық ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың алғашқы
кезеңінде ЕурАзЭҚ-пен ... ... ... визалық саясат және
бірыңғай миграциялық кеңістік құруда, ... ... ... және Ұжымдық
қауіпсіздік шарты ұйымының Парламенттік ассамблеясымен ... ... мүше ... ... ұйым шеңберінде жүріп-тұруы
саласында нормативтік-құқықтық базаның сараптамасын жасау ... ... ... 12 ... статистикалық мәліметтеріне сәйкес, облыс бойынша
есірткі заттарын заңсыз өткізуге байланысты ҚР ... ... ... 2, 3 және 4-ші бөліктері бойынша 136 қылмыс тіркелген, бұл
көрсеткіш ... ... ... 15,3 пайызға өскен.
Жаңаөзен қаласында есірткі заттарын сатумен ... ... ... бар ... ... топ жойылды. Осы операция қорытындысымен,
бұл қылмыстық топтың негізгі мүшелерінен героиннің үлкен партиясы алынып,
27 млн. теңге ақша және ... ... ... пен ... заңсыз есірткі заттарын тасымалдауға байланысты анықталған
қылмыстар саны да артты.
Қорыта келгенде, Орталық Азия өңіріндегі елдердегі трансұлттық есірткі
қылмысына ықпал ету ... ... ... және ... шаралар ерекше маңызды. Сонымен қатар, есірткі қылмысы
трансұлттық ... ие ... ... ... өршу ... ... ... әдістермен, бір жақты іс-шаралармен төтеп беру
мүмкін емес. Сондықтан, Орталық Азия өңірі елдерінің біріге отырып ... ... ... орнату саясатын жүргізу қажет деген шешім орынды.
Орталық Азия ... ... ... неғұрлым келісілген, реттелген
есірткі трафигін тиімді бақылау саясатын ... ... осы ... ... ... қылмыстылығына қатысты әрекеттер шаралары құқықпен
шектеліп қалмайды, бірақ ол оның ... ... ... ... ... ... ... көбісі ұйымдастырушылық
шаралар үшін әдістемелік, кәсіптік негіз ... ... ... үшін ... ... ие қарсы тұру шаралар жүйесіне сүйенбесе,
Орталық Азия өңірі елдерінің құқық қорғау органдары жүзеге ... ... ... шаралары конструктивті бола алмайды және кем
дегенде ұсынылған ... мен ... шешу үшін ... ... Яғни барлық Орталық Азия өңірі үшін ақталмайтын бос ... ... ... ... және ... ... қарсы
әрекет ету бойынша арнайы бағыттағы жұмыстар жүргізілуде. Тиімді ... ... ... ... ... органдардың өзара әрекеттесу
механизмі ұдайы жетілдірілуде.
Орталық Азия ... ... ... ... ... ... қылмыстарын ашу және тергеу бойынша ұйымдасқан шаралар құрамдас
елдер үшін маңызды ... ... ... ... жүйеге негізделмесе,
алға қойылған мақсаттардың орындалуы екіталай, өйткені жалпы Орталық ... бұл ... көп ... қылмыстарын ашу және тергеуде Орталық Азия өңірі елдеріндегі
құқық қорғау органдарының ... ... ... ... есірткі қылмыстарымен күресу саласында ... ... ... ... ... ... ... шетелдік мамандарды қатыстыра отырып, шет мемлекеттерінің
тәжірибесін зерттеу және іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... көбейту;
- кәсіптік кинологиялық қызметті құру;
- ... ... ... ... ... ұстаған есірткі заттарының ... ... ... ... ... қылмыстарын ашу мен тергеуге
көмегін ... ... жеке ... ... ... заңды құрып, енгізу;
- Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының арасындағы
байланысты жақсарту;
- шет мемлекеттердің, әсіресе Орталық Азия ... ... ... ... ... тарау ХХІ ғасырдағы Орталық Азия қауіпсіздік мәселесін нығайту мен
жетілдіру ... Ұзақ ... ... ... ... ... ... даналығы
Адамзат дамуының бүкіл тарихи тәжірибесі мемлекеттің алға басуы және
тұрақты өсуі ... ... ... ... ... оның ұлтының
қауіпсіздігі мен мемлекеттілігінің сақталуы ... куә. ... ... ... алу жеткіліксіз, оны табанды турде қорғап, нығайтып,
ұрпақтарға қалдыру қажет. Біздің ... ... ... өздеріне қалдырған
ауыртпалықтар, қиыншылықтар мен проблемалар үшін ... ... ... біз өз мемлекеттілігімізден айрылып, егемендігіміздің ... өз ... бен ... ... шығарып алсақ,
бізге кешірім жоқ. Әрине, болашақты бағамдаудың мұндай ... кез ... және ... ... ұзақ ... ... арналған Қазақстан
саясатының стратегиялық бағыты үшін уақыты жағынан үздіксіз ... ... ... 2030 ... ... дамуының бірінші стратегиялық басымдығы
болуға тиіс.
Қауіпсіздіктің басымдығы анық: егер еліміз қауіпсіздігін ... ... даму ... ... сөз ... өзі ... өз ... іргетасын қалауы мен дамытуын шолып
қарағанда, ... өз ... ... қалу үшін ... ауыр ... күрес жүргізгенін айқын көрсетеді. Осы стратегиялық міндеттің шешімін
үнемі іздестіру қажеттігі бізден ... ... ... ... және ... өзгеру серпінімен теңдестіре
байсалды әрі барабар бағалауды талап етеді.
Қазақстанның ... ... және ... ... ... ... ... қауіптің тікелей әскери басып кіру және
мемлекеттің аумақтық тұтастығына ... ... ... ... Ресейдің де, Қытайдың да, Батыстың да және мұсылман елдерінің де
бізге шабуыл жасауға итермелейтін сылтауы жоқ ... ... ... пен ... ... ... болатындай қашықтығы Қазақстанның
экономикалық әлеуетін тиімді нығайту үшін пайдаланылуға ... ... біз ... қауіпсіздіктің сенімді жүйесін құра аламыз.
Өз қауіпсіздігіміз бен аумақтық тұтастығымызды қамтамасыз ету үшін ... ... ... және ... берік және достық қарым-
қатынаста болуға тиіспіз. Сондықтан ең жақын және тарихи достас ... ... ... мен ... ... ... ... ҚХР-мен өзара тиімді негіздегі осындай ... мен тату ... ... Қазақстан Қытайдың гегемонизмге қарсы,
көршілес елдермен достыққа бағытталған саясатын құптайды.
Таяу және Орта Шығыс елдерімен де қарым-қатынастарымыз ... ... ... ... ... ...... Құрама Штаттарын қоса
алғанда, басты демократияшыл индустриясы ... ... ... Бұл ... және ... ... құрудың өздерінің ұлттық
мүдделеріне сай келетінін ұғына бастады.
Үшіншіден, БҰҰ, Халықаралық валюта қоры, ... ... және ... даму ... ... халықаралық институттар мен
форумдардың көмегі мен қолдауын ... ... бұл ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Біздің стратегиямыздың төртінші элементі – еліміздің ұлттық ... ... ... ... үшін сенімді негіз бола алатын бай табиғи
ресурстарды игеру.
Бесіншіден – біз Қазақстанның барлық азаматтарының ... ... өз ... ... ... ... тиіспіз. Халық пен мемлекет
арасындағы ... ... ... едәуір босаңсып кетті, ал жеке ... ... ... жаңа ... әлі ... ... жоқ.
Бақытымызға орай, бұқаралық санада адамдар мен ... ... ... ... ... Адамдардың тұрмысының жақсаруына
орай ол сезімнің ... ... ... жоқ. Бұл әр ... жақсы
тұрмысының өзі ол тұрып жатқан мемлекеттің егемендігі мен ... ... ... бір ... ... ақиқатты пайымдауды
жеделдетеді.
Біздің ұжымдық қауіпсіздігіміз қамтамасыз етілгенде әрбір адам өзінің
жеке мүдделері ғана ... ... ал ... ... қыл ... ... ... көп нәрсе ұтады. Егер еліне қауіп ... жеке адам ... ... өмір ... ол ... ... ... Қоғамдық мүдденің жекеменшік мүддеден басым екенін көрсете
отырып, мұны әсіресе біздің ұлттық капиталымыздың ... ... ... деген ниеті теріс күш иесі өзінің, оны қолданбақ әрекетіне немесе
қатер төндіруіне қарсылық көрсетілетінін алдын ала ... үшін біз ... бен ... деген ерік-жігерімізді, азаматтығымыз бен
отансүйгіштігімізді паш етуте тиіспіз. Айқын ... ... ... ... ... ... бағытталған басқа
элементтерін ойдағыдай іске асыру өте қиынға түседі.
Қорғаныс саясатымызға келетін болсақ, біздің бейбітшілік сүйгіш ... және ... ... ... байлығына көз тікпейтініміз
баршаға аян. Жеріміз де, мол қазынамыз да өзімізде жеткілікті, ал дәулетті
өз еңбегімізбен еселей ... біз ... ... ... ... ... ... қатысты дәл сондай қарым-қатынасты талап етеміз және кез келген
тосын жағдайларға әзір тұрамыз.
3.2 Орталық Азия ... және ... ... ... стратегиясы
Қазақстандық дипломатияның алдына Азиядағы қауіпсіздік ... ... шешу ... ... міндет тұр, олардың
ішінде неғұрлым басымдық берілетіндері мыналар болып ... ... ... ... ... және қару-жараққа бақылау жасау саласында
нақты прогреске қол ... ... және ... ... ... ... және ... қылмысқа қарсы күрестегі
шараларды ... ... ... ... шешу;
- Азиялық елдердегі ... ... ... ... ... проблемасы аймақтың көптеген
елдерінің өзара ... ... ... ... ... ... білдіру мен ... ... ... ... ... ... қою нәтижесінде туындаған
«ыстық ... ... ... тұрғыда Азиялық елдер Еуропа ... ... ... ... ... ... ... әлі күнге дейін қарусыздану және қару-жараққа ... ... ... ... ... қосылған жоқ.
Мәселе, ең алдымен, ... ... ... ... шарт ... ... жалпыға бірдей тыйым салу ... шарт ... ... ... салу ... ... ... болып
отыр. Себептері жоғарыда айтып өткенімiздей көршiлес ... ... осы ... ... ... ... ... пікірi бойынша ДВЗЯИ кемсiтушiлiк сипаты бар шарт болып табылады
және ғаламдық та, ... та ... ... ... ... онда нақты уақыт мерзiмдерінде жаппай қырып-жоятын
қарудың бүкіл арсеналын толық жою туралы ереже ... ... ... шығу ... бар. Ол ... және ... ... жасау саласында бастапқы қадамдар туралы уағдаластыққа
қол ... ... ... ... сенім білдіру шаралары
жөніндегі келісімге қол ... де ... ... ... ... осындай қадамдар жасау қажеттігін мойындайтыны
жақсы ... ... ... ... ... оң өзгерістеріне ... ... қол ... үшін қосымша мүмкіндіктер
ашылады. ... Азия ... ... қарусыздану
келісімдеріне ... ... атыс ... заңсыз айналымына, сондай-ақ террорлық
ұйымдарға және халықаралық қылмысты ... ... ... ... ... ... рөлді Орталық Азия елдерінің
өздері қолға алуы тиіс. БҰҰ мен ... ... деп ... ... мен ... ... агрессияшыл сепаратизм бүлдіріп ... ... ... заңсыз саудасы, ... ... ... саудасы
мен ұйымдасқан қылмыс зор ... ... ... өңірлеріндегі ... ... ... ... ... ... ... бір-
біріне қарсы тұрған ... ... мен ... ... етіп ... ... ... қол жеткізуге болатынына және ол ... ... ... айқын.
Бүгінде өркениеттер арасындағы үн ... жол ... ... және бұл үшін ... ... ... бар.
Лаңкестік пен экстремизмнің әлемдік ... ... жоқ. ... ... да ... ... ... адам өмірін
ең ұлы құндылық және ... сыйы ... ... ... қию аса ауыр ... ... үн ... үшін негізді біз барлық ... үшін ... ... көрінеді.
Дінаралық үнқатысу қоғамдық даму мен барлық халықтардың ... ... ... ... мен ... ... өзара түсінушілік пен ... ... бір ... ... ... ... жанжалдар ... ... ... діни айырмашылықтарды ... пен ... ... пайдалануға жол бермеу және адамзатты діндер ... ... ... ... үшін ... ... әзірміз» деп мәлімдеді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
Қорыта айтқанда, Ислам ... ... ... ... ... ... отырып, өркениеттер қақтығысын ... ... ... ... ... ... шақыру тұрғысындағы азиялық
қауіпсіздік» атты халықаралық коллоквиумда:
- аймақтық жанжалдарға қарсы ... ... ... ... ... бір-бірінің ішкі істеріне араласпау;
- адам құқығын сақтау;
- терроризм және экстремизм;
- есірткі транзиті;
- заңсыз ... ... ... ... ... ... аса ... қатысты мүше мемлекеттердің[?] ... ... ... ... атыс қаруының заңсыз ... ... ... және ... қылмысты синдикаттарға қарсы
бірлескен ... ... ... осы ... негізгі ... ... Азия ... ... алуы тиіс. БҰҰ мен УҚЫУ-да ... деп ... ... ... ... ... ... Азия үшін ... ... ... ... ... ... ... трансшекаралық өзендердің су
ресурстарын ... ... ... ... ауаға
шығарудың деңгейін ... ... ... ... ... озған сайын айқын бола ... ... ... ... шешудің ... ... ... ол, ... аталған ... ... ... қағидалары мазмұндалатын жеке
құжат ... ... ... ... ... әрекеттеріне есірткі сату да өз
үлесін ... ... ... ... ШЫҰ ...... ... орталығы болып табылады. 2007 жылы Пәкістанның, Иранның және
Үндістанның ШЫҰ қараушы ретінде ... ... ... ... қарсы
тұруға кедергі келтіруде. Бұл өзге де елдердің есірткі бизнесімен күрестегі
әрекетіне кері әсерін тигізуде.
Қазақстан ШЫҰ-ның ... ... өз ... ... ... қарсы құрылымдармен қатар, ... БҰҰ ... ... Азия ... ... ... Орталығымен (ОАӨАҮО) байланыс
орнатудың маңызы ерекше.
2007 жылы Алматы қаласында Орталық Азия арқылы есірткі ... ... ... ақпараттық база – есірткіге қарсы күрес бойынша Бірегей
Аналитикалық Орталық құру ҚР ... ... ... ... ... Тек ... ұжымдасудың нәтижесінде ғана Орталық Азия
өңірі есірткінің заңсыз айналымына төтеп береді. Мемлекеттік және ... ... ... мұндай сипаттағы Орталық құру ... ... ... ... Тәжікстан, Түркіменстан
Республикалары және Ресей Федерациясы президенттері ... ... ... Жоба ... ... салымдарды қажет ететіні де белгілі.
Мамандардың бұған қатысты айтулары бойынша, өз ... ... ... БҰҰ-ның есірткімен күрес жүргізу бойынша басқармасы қаржыландырмақ.
Құрылатын Орталықта жеті мемлекеттің: Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғыз,
Өзбекстан, ... ... ... және ... жедел қызметкерлері мен ішкі істер ... ... ... Бұл ... ... бәрі бір ... бағынышты
қызмет ететін, «бақылаулық жеткізілім» әдісі бойынша арнайы операциялар
ұйымдастырып жүргізбекші және аталған елдердің ... ... ... ... ... бойынша әрекеттерін үйлестіру міндеттерін алға
қояды. Өңірлік ... ... ... ... ... ... ... алмасу және есірткі заттардың трафигінің алдын
алу бойынша біріккен ... ... ... құрылады.
Аймақ елдерінің ... ... да ... көп. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... және ... Азиядағы ... ... ... ... халықаралық жобалар бар. Алайда ... ... іс ... ... ... мәз ... ... елдердің өзара ... ... ... ... ... ... және ... іс-қимыл
деңгейінің жеткіліксіздігіне байланысты.
Сонымен ... ... ... жолында ... ... ... мүмкіндігі мол. Бұл ... ... ... ... ... ... ... орасан зор өткізу ... ... да, ХХІ ... ... ... ... әрі ұзақ ... ұлттық
мүдделерді қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Қорытынды
Шанхай ынтымақтастық ұйымы - тұрақты үкіметаралық ұйым ретінде 2001
жылғы маусымның 15-інде Шанхай ... ... ... ... ... және Өзбекстан мемлекеттерінің өзара келісімімен құрылған.
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Еуразия кеңістігінің жер аумағының 3/5-ін ... ... ... қауіпсіздік және сенім шараларын нығайту
мәселелерін бірлесіп шешу ... ... ... ... ... ... ... және мәдени–гуманитарлық салаларға таралды.
Терроризм, экстремизм және тағы ... ... ... ... ... ... ... итермелейді.
ШЫҰ - әскери блок емес және басқаларға ... ... ... да ... ... ... ұлғайту арқылы
кең көлемді ... ... ... ... ШЫҰ-ның қазіргі жағдайдағы мән беретін мәселелері – аймақтағы
бейбітшілікті, ... және ... ... ... ... ... ... атап көрсеткеніндей, ынтымақтастық ... ұйым ... ... Шанхай ынтымақтастық ұйымына
қатысудың ... ... ... ... ... Бұл ... әлеуетін еселеу үшін және ... үшін кең ... ... ... ... ... ретінде аймақтық
террорға ... ... құру ... шешімді қарауға
болады. Мұны ... ... ... ...... мен ... ... әсіресе ... ... ... ... ... ... кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы оған ... ... кең ... ... ... ... бағытталған ... ... ... ... келді деп нық сеніммен айтуға ... ... ... ... ... да
мүшелері тарапынан үлкен қызығушылық ... Ұйым ... ... ... ... қатынастарда елеулі
фактор ретінде танылды. Осы ... ... ... ... ... ... Шанхай ынтымақтастық
ұйым ... ... ... күш-жігердің
көкейкестілігін тағы да ... ... ... ... ... ... қыркүйекте
Президент Назарбаев Америкаға келгенде ыстық ықыласпен қарсы алғаны ... ... ... Қазақстандағы демократияландыруды, жеке меншік
құқығын қорғау мен еркін рыноктың экономикалық саясатын ынталандыру керек.
ШЫҰ оның жауапкершілік аумағында пайда ... ... ... ... ... ... ... тыс барлық күштермен тең құқылы
негізде ынтымақтасуға әзір. Ұйым ешкіммен бәсекелестікке түсу ... ШЫҰ ... ... ... ... ... проблемаларын
қатарласа шешудің аса күрделі проблемаларының түйінін Азия үшін ... ... ... ... өсіп ... ШЫҰ ... мерекелік
саммитіне Азия-Тынық мұхиты өңірінде ғана емес, сонымен бірге жаһандық
ауқымда да барған сайын ... рөл ... ... ... ... келіп отыр.
Шанхайда ШЫҰ-ға мүше Мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында сөз
сөйлеген Қазақстан ... ... ... ... ... есірткі
бизнесіне қарсы іс-әрекетті әлдеқайда үйлесімді жүргізуге шақырды.
Н.Назарбаев “ШЫҰ-Ауғанстан” байланыс тобына Ауғанстанды әлеуметтік-
экономикалық қалпына келтіруге, ... ... ... ... қысқартуға
ұжымдық жәрдемдесу жөніндегі ұсынысты әзірлеуге тура келеді деген пікір
білдірді.
ШЫҰ оның ... ... ... ... құралы болып қалуда. Жаңа
қатерлер: терроризм, өшпенді ұлтшылдық, есірткі трафигі ұйымға мүше елдерді
осы қатерлерге қарсы тұру ... ... ... да ... ... ... мәлім.
Мүмкін, бұл ұйымды халықаралық аренадағы байыпты ... ... ... ... ... ... оның жұмысына көп қызығушылық
танытуы сондықтан болар. Қазірдің өзінде ШЫҰ-ға кіру ... көп ... мен Иран ... ... ... саммиттің ашылуы ШЫҰ-ның Іскерлік ... ... Бұл ... ... Ресей Президентінің сөзіне қарағанда, “Ұйымға
қатысушы елдер іскерлік әлемінің үйлестіруші орталығына” айналады. ... ... ... саммит қарсаңында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев атап өткеніндей, ШЫҰ-ның “жаһандық ауқымдағы ... ... ... ... мүмкіндігі бар.
Қазақстан Президенті Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаһандық қауіпсіздік
жүйесінің бөлігіне айналу перспективасы бар деп санайды.
“ШЫҰ ішкі өңірлік ынтымақтастықтың ... жаңа ... ... ... ... ажырамас бөлігі болу мүмкіндігіне ие”, –
деді Нұрсұлтан Назарбаев ұйым саммитінің ... ... ... ... ... елдердің күннен-күнге өсіп отырған сауда-
экономикалық ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... серпілістің” кіндігі атану мүмкіндігі тағы бар”, ... ... ... жұмысты қорыта, келесі ұсыныстар енгізіледі:
1. Қауіпсіздіктің бүгінгі заманғы ... ... ... ... ... кәсіби, әскери және басқару корпусын
құру қажет.
2. Тұтастай алғанда, еліміздің Қарулы Күштерінің алдында жаңа Әскери
доктринаға сәйкес өзінің жауынгерлік ... және ... одан әрі ... міндеті тұр. Үкімет пен мемлекет,
бүтіндей алғанда, ... ... ... ... ... ... ... жылдары жаһандық маңызы бар бірқатар халықаралық іс-
шаралар өткізу қажеттігін ерекше атап көрсеткім келеді.
Қазақстандық ... ... ... ... пен
тұрақтылық проблемаларын шешу ... ... ... тұр, ... ... басымдық берілетіндері мыналар болып табылады:
- аумақтық дауларды ... ... және ... ... ... ... ... қол жеткізу;
- есірткілердің және әдеттегі қару-жарақтың ... ... және ... ... ... ... ... экологиялық мәселелерді бірлесіп шешу;
- Азиялық ... ... ... ... ... ... қатыстыра отырып, шет мемлекеттерінің
тәжірибесін зерттеу және іс жүзінде қолдану;
- есірткі қылмыстарымен күресу бөлімінің штаттық санын көбейту;
- ... ... ... құру;
- трансұлттық есірткі ... ... ... ... ... ... мөлшеріне қарай,
сонымен бірге трансұлтты есірткі қылмыстарын ашу мен тергеуге
көмегін көрсеткен азаматтарға жеке ... ... ... заңды құрып, енгізу;
- Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының арасындағы
байланысты жақсарту;
- шет мемлекеттердің, әсіресе Орталық Азия ... ... ... ... ... жылы өтетін Әлемдік және дәстүрлі діндер ... ... 2010 жылы ... ... өзара ықпалдастық және сенім шаралары
жөніндегі кеңес, 2009 жылдан басталатын ... ... ... ... 2010 жылы ... төрағалық ету мәселелері туралы қарастырылмақ.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Абдиев К.С. Статистический ежегодник Казахстан. Агенство РК по
статистике. ... ... С. ... қатынастардың қазіргі проблемалары.
Алматы «Қарасай»2006. 72 б.
3. ... С. ... ... ... саясаты.
Алматы,2005.92 б.
4. Аяған И.Г. Тенденции и динамика изменений ... ... // ... ... ... ... ... "Analytic" Аналитическое обозрение. Информационно-аналитический
журнал.
№ 3/2002. Интервью. Яо Пэйшен-Чрезвычайный и ... ... в РК ... ... от сферы влияния в регионе". С. 3
6. "Analytic" Аналитическое обозрение. Информационно-аналитический
журнал.
№ 2/2002 Султанов. Б.К. Состояние и песпективы сотрудничества ... РФ в ... ... о ... ... и
Шанхайской организации сотрудничеству. С. 11
7. Бакаев А.Н. Национальная безопасность Казахстана в ... и ... ... ... ... ... о ... Шанхайской Организации Сотрудничества.
Шанхай, 15 июня, 2001. //Национальная ... ... ... 2001. 442 ... Декларация о создании Шанхайской ... ... 15 ... 2001. ... ... ... Астана, 2001. 337 с.
10. Демографичекий ежегодник Казахстана: Статистический сборник.
Алматы, 2007
11. Fuller G.E. Central Asia. The New ... – Santa ... ... 25 ... ... глав государств - участников СНГ.//
Дипломатический вестник. МИД РK.- 2000. - № 9- ... ... Л.М. ... ... ... ... Республики ... / ... Азия ... в ... современных международных отношений.
Алматы., 2001, С ... ... Е. ... ... заинтересована в стабильности
в Центральноазиатском регионе.// Аналитическое обозрение. - 2002.
- № 2. -с.3.
15. ... ... ... өмір және саясат» сериясы. ... №1 (6). 65-69 – ... ... ... Еңбек Кодексі, Алматы «Жеті жарғы»
2007, 128 – бет.
17. Мирошниченко В. Шанхай ұйымының ... ... 30 ... ... ... Сенатының Төрағасы Нұртай Әбіқаев
қатысқан ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер қатысты // ... ... ... – 2006. – 30 ... ... Н.А. За мир и ... в нашем доме // Материалы
второй Ассамблеи ... ... ... 1998.
19. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030.Ел Президентінің Қазақстан халқына
Жолдауы. Алматы:Білім, 2002.
20. Назарбаев. Н.Ә. Қазақстан ... ... ... ... ... ... жаңа ... Шанхай
ынтымақтастық ұйымы бола алады // Н.Назарбаев // ... ... 2006.- 6 ... ... Б. Политика обеспечения региональной ... ... ... в ... ... ... о ... безопасности . Автореф.
канд. дисс. А., 2004. С. 15.
23. ... Н. ... ... к ... ... // ... ... 2005. 23 февраля.
24. Султанов Б.К. ... и ... ... Казахстан и Российской Федерации в рамках ДКБ и
ШОС.// Аналитическое обозрение. - 2002.- № 2. - с. ... Указ ... РК от 26 ... 1999 года № 88 «О Совете
безопасности РК».// Национальная безопасность: итоги десятилетия.
Сборник ... ... ... 2001. - 480 ... ... И.Н. ... ... и политическая
трансформация. Алматы: Ғылым,1997
27. Татимов М. Влияние ... и ... ... ... ... в РК // ... 1995. №5.
28. Токаев К. Организация ... ... ... ... ... 1995. С. ... Тоқаев Қ. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. Алматы,2002.
30. Ху Цзинтао. Шанхай ынтымақтастық ұйымының ... өңір ... ... тиіс / Ху ... // ... Қазақстан. – 2006. 6
маусым.
31. Шанхай ынтымақтастық ұйымы.Шанхай ұйымының құрылғанына орай ШЫҰ
Мемлекет ... ... ... ... // Егемен Қазақстан. –
2006. – 3 ... ... Б. ... ... ... құпиясы неде? Осы
сұрақ әлем ... бас ... ... / ... Қазақ әдебиеті. – 2005. 24 қараша. – 47 ... ... ... ... ... терроризмге қарсы құрылымның
Деректер банкі туралы келісімді ... ... ҚР ... ж. 22 ... №142-ІІІ ҚРЗ // Егемен Қазақстан. – 2006.-24
мамыр. – Ресми газет. – 2006. – 3 ... ... ... См. Fuller G.E. Central Asia. The New ... – Santa ... ... 25 p.
[2] Декларация о создании Шанхайской ... ... ... ... 2001. ... безопасность: итоги десятилетия. Астана,
2001. 442 с.
[3] Иватова Л.М. ... ... ... в ... Казахстан / Центральная Азия и ... в ... ... ... ... 2001, С 79.
[4] С.Абдулпаттаев. Қазақстан ... ... ... ... ... Халықаралық қатынастардың қазіргі проблемалары. Алматы
«Қарасай»2006. 75 б.
[6] Декларация о ... ... ... Сотрудничества. Шанхай,
15 июня, 2001. //Национальная безопасность: итоги десятилетия. Астана,
2001. 442 с.
[7] Назарбаев Н. Жаһандану ... жаңа ... ... ... бола ... // ... // Егемен Қазақстан. -2006. – 6 маусым.
[8] С.Абдулпаттаев. Халықаралық қатынастардың қазіргі проблемалары. Алматы
«Қарасай»2006. 72 ... ... Б. ... ... ... құпиясы неде? Осы сұрақ
әлем экономистерінің бас ауыруына айналды / Б.Шарахымбай. // Қазақ
әдебиеті. – 2005. 24 қараша. – 47 ... ... ... жаңа ... ... ... бола ... // Н.Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2006.- 6 маусым.
[11] Мирошниченко В. Шанхай ұйымының парламенттік өлшемі. 30 ... ... ... ... ... ... Әбіқаев қатысқан
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер қатысты // В.Мирошниченко // ... ... ... – 30 ... Шанхай ынтымақтастық ұйымы.Шанхай ұйымының құрылғанына орай ШЫҰ
Мемлекет басшылары кеңесінің самиті өтеді // Егемен Қазақстан. – 2006. – ... Ху ... ... ... ... шарапатын өңір елдері теңдей
көруі тиіс / Ху Цзинтао // Егемен Қазақстан. – 2006. 6 маусым.
[14] Н.Назарбаев. Жаһандану дамудың жңа ... ... ... бола ... / Н.Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2006. – 16 маусым
[15] Kazakhstan Today, ... ... Today, ... Final Report. ... Colloquium “Asian security in ... of the ... on ... and ... Building
Measures in Asia”. Almaty , October 21-23, 1998
[18] Қ.Тоқаев. Қазақстан Республикасының дипломатиясы, Алматы – 2002, 368
бет.
[19] ... ... ... мүше ... ... ... ... Әзербайжан, Қытай, Египет, Үндістан, Иран, Израиль, Қазақстан,
Қырғызстан, Моңғолия, Пакистан, ... ... ... ... ... ... ... Жапония, Корея, Ливан,
Малайзия, Украина, АҚШ, Вьетнам, Тайланд.
*Ескерту. Абдиев К.С. Статистический ежегодник Казахстан. Агенство РК по
статистике. 2008
-----------------------
ӨАТҚ кеңесі
Министрліктердің ... ... ... істер министрлерінің кеңесі
Өңірлік ... ... ... 2004 ... ... ... ... кеңесі
Хатшылық (Пекинде)
Мемлекет басшыларының кеңесі
Ұлттық ... ... ... ... ...

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Су тіршілік көзі5 бет
Ғаламдастыру және адамгершілік тәрбиесі3 бет
XV – XVI ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуындағы керей – Жәнібектің, Хақназар және Тәуекел хандардың тарихи рөлі және оны нығайту жолындағы ішкі және сыртқы саясаты78 бет
«Ана тілі» газетінде термин мәселесінің жазылуы64 бет
«Егемен Қазақстан» газетіндегі білім реформасы мәселесінің насихатталуы53 бет
«ХVIII-ХХІ ғ. Қазақстандағы кәрістердің тарихы, әлеуметтік және құқықтық мәртебесі»9 бет
«Қазақстан мен ресейдегі көші қон мәселесінің бақ тағы көрінісі»69 бет
Абай мен Акиф шығармаларындағы дін мәселесінің сипатталуы28 бет
Абылай ханның мемлекетті нығайтудағы рөлі12 бет
Агрессия мәселесіндегі жеткіншектің мінез-құлық ауытқушылығы, яғни девианттық мінез-құлықтың пайда болуы.7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь