Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4.

I .Салықтық бақылауды ұйымдастырудың обьективті қажеттілігі мен экономикалық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Салықтық бақылауды ұйымдастырудың экономикалық мазмұны, мақсаты және мүддесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Салық бақылауын ұйымдастырудың объективті қажеттілігі мен негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... ... ..

ІІ. ҚР салықтық бақылауды ұйымдастырудың тәртібі

2.1. Салыктық бақылаудың зандық және нормативтік негіздері ... ... ..
2.2. Бюджетке түсетін түсімдерді салықтық бақылаудың жүргізідің тәртібі және оның тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3.ОҚО және Ордабасы ауданы бойынша салықтық комитеттінде жүргізілген салықтық бақылау нәтижелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ІІІ. Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары
3.І.Салық комитетінің жұмысының ұйымдастырылуын және салықтық бақылауды жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2. Мемлекеттік салық қызметінің ақпараттануы және олардың іс.әрекетінің бағалық көрсеткіші, оларды дамытудың қажеттілігі ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Бақылау мәселесі экономика ғылымында бүгінгі таңда бірінші қатардағы жоспарда тұр, яғни, өте өзекті мәселе болып отыр. Бақылау мәселесін зерттеген көптеген авторлардың көзқарастары бақылаудың - басқарудың кұрамдас бір бөлігі екендігін, оның кез-келген дәрежеде біліктілікпен баскару мүмкін еместігін айтуда түйісіп отыр, және де басқарьшушы жүйе неғұрлым көпжақты және кәсіби болса, солғұрлым бақылау да кұрделі болуы тиіс.
Кеңестік дәуірдің салықтық-қаржы әдебиеттерінде бақылау мемлекеттік және коғамдық өмірдің рәміздерінің бірі ретінде, экономиканың дұрыс дамуының маңызды жағдайы ретінде қарастырылды. Бақылаудың жан-жақгы қажеттілігі, оның түрлері мен жүзеге асырылу әдістері және т.б. ашып көрсетіліп отырды. Бірақ ол кездегі қаржы бақылауы бүгінгі экономикамыздағы салықтық бақылау екеуі тіптен екі түрлі.
Мемлекеттік бақылау түрлері оның ішінде мемлекетгік қаржы бақылауы терең зерттеліп, содан кейін ғана мемлекеттік саяси, экономикалық және әлеуметгік қайта құрулар сәйкес шешімдер мен ережелер бекітіледі. Олардың орындалуынсыз қоғам алға қойған мақсаттарына: экономикалық өсімге, қаржы тұрақтылығына, азаматтардың өмір сүру деңгейін көтеруге, олардың қауіпсіздігіне және тағы сол сияқтыларға қол жеткізе алмайды.
Бұл туралы А.Смит 1776 жылдары-ақ салық жүйесі кағидаларын жасағанда: мемлекеттің қол астындағылар мүмкіндігінше өзінің үкіметін ұстауға өз мүмкіндіктері мен күштеріне сәйкес қатысулары керек, яғни, олардың мемлекеттік қорғаныс пен қамқорлықты пайдалануы дәрежесіне сай болуы керек деп айтып кеткен (15-588 бет.).
Біздің ойымызша бақылау дегеніміз кері байланыстың бір түрі бола отырып, сол сәтте басқару шешімдерінің орындалуына катализатор бола алады. Басқарылу обьектісі туралы қажетті акпараттарды алып, оны талдау арқылы оған шаралар қолдануға, яғни, жағдайды түзетуге бағытталған нормативтік аклілермен баскару шешімдерін қабылдау кажеттігі туралы қорытындылар жасауға болады.
Ал салықтық бакылау дегенімізде салық заңдылықтарының: Салық кодексі, және зандық нормативтік актілерді т.б. орындалуын бақылауды түсіну қажет. Негізгі заңның бұзылмауын қадағалау — ол Заңның әр бір саласына қатысты жалпы мемелекеттің міндеті. Құқықтық нормативтік актілерді шығарып және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыра отырып, мемлекет қоғамдық саяси жүйенің субъектісі ретінде әрекет етеді. Сол арқылы мемлекеттік бақылау заң мен тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. Сол жағынан салық зандылықтарының сақталуын бақылау басқа салалардан ешбір айырмашылығы жоқ.
Сонымен қатар салық зандарын бақылау, мемлекеттің табысы болып табылатын салықтың түсуін қамтамасыз ету құралы екеңдігін көрмеу мүмкін емес. Яғни, бұл дегеніміз салықтық бақылаудың негізінде мемлекеттің материалдық қызығушылығы жатыр.
Баскаша айтар болсақ, егер басқа жағдайларда қоғамдық қатынастарды реттей отырып, мемлекет оған қатыспайтын болса, салыктық құқыктық қатынаста мемлекет әрі реттей тұрып, оған қатынасады.
Мұның барлығы басқа мемлекеттік бақылау түрлерінен салықтық бақылаудың өз алдына ерекше жүгі бар екеңцігін бөліп көрсетеді.
Біздің ойымызша қорыта айтар болсақ салықтық бақылау мемлекеттік
бақылаудың барынша жақсылап ұйымдастырылған түрінің бірі болып табылады. Мысалы: салықтық бақылаудың ұйымдастырылуын экологиялық және санитарлық сияқты бақылаулармен салыстыруға болмайды. Мұндағы мемлекеттің материалдық қызығушылығы салыктық бақылаудың барлық аймағына қатысты болады, яғни төленбеген салықтың салдары баска экономикалық, әлеуметтік сияқты салаларға да әсерін тигізеді.
Дипломдық жұмысты осы тақырыпта алуымның себебі, мен біздің еліміздің халқының табысты болуының және экономикасы дамығын елдерінің қатарыннан қалмауын қалаймын, ал бірақ бұл іс –шараларға төмен салықтық мәдениетпен, мемелкеттің бюджеттінің кіріс бөлігі аспай жету мүмкін емес.
Сондықтан осы диплом жұмысында мен салықтық бақылаудың қажеттілігін, жүргізу әдістерін және принциптерин талдап, ОҚО бойынша салықтар мәселерін жағдайдын нақты талдап, өзімнің көз қарасымнан жаңа бақылау әдістерін таппақшы болдым.
Қойылған мақсатқа сәйкес, төмендегі міндеттерді шешуге әрекеттер жасалды:
-салықгық бакылауды ұйымдастырудың экономикалық маңызы мен объективті қажетгілігін ашу;
-салықгық бақылаудың заңдық және нормативтік негіздеріне талдау жасау;
-салыктың бақылаулық қызметінің мазмүнын, қаржылық бақылаудың жүйелес бөлігі ретіндегі спецификасын, сонымен бірге мәні мен ұйымдастыру принциптерін қарастыру;
-салықгық бакылау ұйымдастыру мен бюджетке түсетін төлемдерді бақылаудың жүргізілу тәртібі мен оның кейбір салаларға әсеріне талдау жасау;
-салыктық бақылаудың салық комитетгеріндегі ұйымдастырылуы мен ақпараттық даму деңгейіне баға беру және болашағын зерттеу;
-жалпылама салық органының жұмысын негізге ала отырып салық бақылауының ұйымдастырылу ісін және әдісін жетілдіру бағыттарын қарастыру;
-ҚР салық қызметіндегі салықгық бақылаудың тиімділігін арттыру бойынша нақгы үсыныстар жасау және оларға негіздер беру.
Жұмыс кіріспе, үш бөлімнен және қорытынды дан құрылған.
І бөлімінде салықтық бақылауының теориялық негіздері қарастырылған, ал екінші бөлімінде ОҚО бойынша нақты жағдай талдалған және үшінші бөлімінде салықтық бақылауды жетілдіру бағыттары берілген.
1. К.Р "Салык. және басқа да бюджетке міндетті төлемдер"
туралы Кодексі 12 маусым 2001 жылы №210 –(толықтырулармен өзгерістер енгізілген)
2. КР Конституциясы. 1995ж. 30 тамыз.
3.КР " Салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдер" туралы Заңы 24.04.1995 жылғы №2235.
4.ҚР "Республикалық бюджет туралы " Заңы. Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию//изд. Қаржы-
қаражат.А.:2003 год. №7(91).
5.ҚР Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім).ҚР Президентінің салық саясаты бойынша ел халқына жолдауы. 2000 жылы.
6. А.И.Худяков, Г.М.Бродский Теория налогооблажения/Учебное пособие ТОО изд. Норма-К".А.:2002 год,
7. Е.В.Порохов Теория налоговых объязательств /Учебное пособис "Жеті жаргы". А.:2001 год.
8."Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы ҚР Кодексінің негізгі ережелерін түсіндіру жинагы./ Астана.
9.С.М.Мусин Налоги с населения в Казахстане/под ред.Б.К. Бекимова.Алматы: Қаржы-қаражат. 1996 год.
А.И.Худяков Налоговое право РК/Учебник "Жеті жарғы". А.:1998 год.
10.Г.Карагусова. Налоги: сущность и практика использования./изд. Қаржы-қаражат, Алматы,1995год.
11. /А.И.Худяков Финансовове право РК./изд. Қаржы-қаражат, Алматы, 1995год.
12.И.Г.Русакова, В.А.Кашин, А.В.Толкушкин, И.А.Кравченко, И.ВЛаврененко, Н.А.Попонова, А.В.Перов. Налоги и налогооблажение/Изд. "ЮНИТИ". М.:1999 год.
13.С.Ержанов. Налогооблажение юридических лиц/ Алматы,1999 год.
14.А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.,1962 год.
15.Е.Ж.Дербисов, С.Ж.Ержанов, М.Т.Оспанов, П.В.Сбоик. Налогн в Казахстане: налогооблажение предприятий./Алматы, 1992год.
16.С.И Богачев. Налоговые проверки деятельности предприятий./изд. БИКО, Алматы 2003 год
17.Б.Аблаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений//Фпнансы Казахстана 1996 год, № 9
18.Хейнс. Экономпческий образ мышления: пер. с англ.- М.: Новости, 1991 год.
19.Налоги и налоговое право. Под ред. .В.Брызгалина. М.:1998 год.
20.Т.Ф. Лоткина. Налоги и налогообложение: Учебник. М.,1999 год.
21.М.Т.Оспанов. Қазақстан Республикасындағы салықтарды басқару жүйесінің даму мәселелері./ Алматы, 1996 год.
22.Бухгалтер бюллетені №20 мамыр 2004ж.
23.П.М.Годме. Финансовое право. — М.: Прогресс, 1978 год.
24.Жакупова Г.К. Анализ жалоб и претензий налогоплателышиков в свете поиска причин возникновения налоговых споров.//Налоговый эксперт. №10(23) октябрь 2003 год.
25. З.Атығаева. Салық төлеушілердің салықты тексеру
нәтижелеріне шағымдарын қарауды бақылау қалай жүзеге асырылады.//Бухгалтер бюллетені №8/ақпан2004 жыл.
Налоговый эксперт 9(22) 2001 жыл.
26.Б.Б.Шермухаметов Отдельные вопросы процессуального оформления результатов налоговых проверок.//Налоговый эксперт. №8(21) август 2001 год.
27.ҚР "Бухгалтерлік есеп туралы" Заңы. 26.12.1995ж. №2732
28."ҚҚС-ғын есептеу және төлеу тәртібі туралы" № 37 инструкция.
29."ҚҚС және акциз салықтарын ҚР территориясына енгізілгсн тауарларға катысты қолданылуы туралы" №243 инструкция.
30."ҚҚС-нан өткізілген және импортталған тауарлардың босатылу тәртібі' №661 инструкция.
31.А.И.Худяков. Налоговые правонарушения. /Алматы, Баспа,1997 год.
32.А.И.Худяков. основы теории финансового права./ Алматы. Жеті жарғы, 1995 год.
33.А.Сокоолов. Теория налогов./Москва, 1928 год.
34.А.Тривус. Налоги как орудие экономической политики. / Баку, 1925 год.
35.Анализ исполнения плана поступлений доходов, находящихся в компетенции НК МФ РК,т за 2003 год. // Вестник налоговой службы. № 3 март 2004 год.
36. Налоги/ Под ред. Д.Г.Черника, М.:Финансы и статистика, 1995 год.
37.Д.Н.Капрбеков. Выездная налоговая проверка.//Бюллетень бухгалтера № 23(373) июнь 2001 г.
Налогн, налогоблажение и налоговое законодательство / Под ред Е.Н.Евстигнеева, СПб,2000год.
38.Основы налогового права. Учебно-методическое
пособие / Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 1995 год.
39.Финансовое право / Под ред. Н.И.Химчева, М., 1995
год.
40.К.К.Ильясов, А.Б.Зейнельгабдин, Б.Ж.Ермекбаев. Налогп и палогооблажение. Алматы, 1995 год.
41.А.И.Кочетков. Налогооблажение предпринимательской деятельности. М., 1994 год.
42.Финансы./ Под ред. В.М.Родионовой 1997 год.
43.Отве тственность за налоговые правонарушения.// Налоговый консультант. № 11-12(48-49) ноябрь-декабрь 2003 год.
44.Е.Чикаева. Анализ современного состояния автоматизации процессов налогового администрирования.// Вестник налоговой службы РК № 13 (40) декабрь 2002 год.
45.Т.Иванова. Учет расходов, осуществляемых за счет средств предприятия.// Бюллетень бухгалтера № 10 (464) март 2003 года.
        
        Мазмұны
Кіріспе ………………………………………………………………………4.
I .Салықтық бақылауды ұйымдастырудың обьективті қажеттілігі мен
экономикалық маңызы………………………………………………………….
1.1. Салықтық ... ... ... мақсаты және мүддесі…………………………………..
1.2. Салық бақылауын ұйымдастырудың объективті қажеттілігі мен
негізгі принциптері…………………………
ІІ. ҚР ... ... ... ... ... бақылаудың зандық және нормативтік негіздері……….
2.2. Бюджетке түсетін түсімдерді салықтық бақылаудың жүргізідің
тәртібі және оның ... және ... ... ... ... комитеттінде
жүргізілген салықтық бақылау нәтижелер……………………………………………
ІІІ. Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары
3.І.Салық комитетінің жұмысының ұйымдастырылуын және салықтық
бақылауды жетілдіру…………………………….
3.2. Мемлекеттік салық қызметінің ... және ... ... ... көрсеткіші, оларды дамытудың
қажеттілігі………………
Қорытынды…………………………………………………………………….
Пайдаланған әдебиеттер тізімі………………………………………………..
Кіріспе
Бақылау мәселесі экономика ғылымында бүгінгі таңда бірінші қатардағы
жоспарда тұр, яғни, өте ... ... ... ... ... ... ... авторлардың көзқарастары бақылаудың - ... бір ... ... оның ... дәрежеде біліктілікпен
баскару мүмкін еместігін айтуда түйісіп отыр, және де ... ... ... және ... ... солғұрлым бақылау да кұрделі болуы
тиіс.
Кеңестік дәуірдің ... ... ... ... ... ... ... бірі ретінде, экономиканың дұрыс
дамуының маңызды жағдайы ретінде ... ... ... оның ... мен ... асырылу әдістері және т.б. ашып
көрсетіліп отырды. Бірақ ол кездегі қаржы ... ... ... ... ... ... екі түрлі.
Мемлекеттік бақылау түрлері оның ішінде мемлекетгік қаржы бақылауы
терең зерттеліп, содан кейін ғана мемлекеттік ... ... ... ... ... сәйкес шешімдер мен ережелер бекітіледі. Олардың
орындалуынсыз қоғам алға ... ... ... ... қаржы
тұрақтылығына, азаматтардың өмір сүру ... ... ... және тағы сол ... қол ... ... ... А.Смит 1776 жылдары-ақ салық жүйесі кағидаларын жасағанда:
мемлекеттің қол астындағылар мүмкіндігінше өзінің үкіметін ... ... мен ... ... ... ... яғни, олардың
мемлекеттік қорғаныс пен қамқорлықты пайдалануы дәрежесіне сай болуы керек
деп айтып ... (15-588 ... ... ... ... кері ... бір түрі ... сол сәтте басқару шешімдерінің орындалуына катализатор бола алады.
Басқарылу обьектісі туралы қажетті акпараттарды алып, оны талдау ... ... ... ... жағдайды түзетуге бағытталған нормативтік
аклілермен баскару шешімдерін қабылдау кажеттігі туралы ... ... ... бакылау дегенімізде салық заңдылықтарының: Салық кодексі,
және зандық нормативтік актілерді т.б. орындалуын бақылауды түсіну ... ... ... ... — ол Заңның әр бір саласына ... ... ... ... ... актілерді шығарып және
оның орындалуын бақылауды ... ... ... ... ... ... субъектісі ретінде әрекет етеді. Сол арқылы мемлекеттік бақылау заң
мен тәртіптің сақталуын қамтамасыз етеді. Сол жағынан салық ... ... ... салалардан ешбір айырмашылығы жоқ.
Сонымен қатар салық зандарын ... ... ... болып
табылатын салықтың түсуін қамтамасыз ету құралы екеңдігін ... ... ... бұл дегеніміз салықтық бақылаудың ... ... ... ... айтар болсақ, егер басқа жағдайларда қоғамдық қатынастарды
реттей отырып, мемлекет оған қатыспайтын болса, салыктық құқыктық ... әрі ... ... оған ... ... ... мемлекеттік бақылау түрлерінен салықтық
бақылаудың өз алдына ерекше жүгі бар екеңцігін бөліп көрсетеді.
Біздің ... ... ... ... ... ... ... жақсылап ұйымдастырылған түрінің бірі болып
табылады. Мысалы: салықтық ... ... ... ... сияқты бақылаулармен салыстыруға ... ... ... ... ... ... барлық аймағына
қатысты болады, яғни төленбеген салықтың салдары баска экономикалық,
әлеуметтік сияқты ... да ... ... ... осы ... алуымның себебі, мен
біздің еліміздің халқының табысты болуының және экономикасы ... ... ... ... ал ... бұл іс ... ... мәдениетпен, мемелкеттің бюджеттінің кіріс ... ... ... ... осы ... жұмысында мен салықтық бақылаудың
қажеттілігін, жүргізу әдістерін және ... ... ОҚО ... ... ... ... талдап, өзімнің көз қарасымнан жаңа
бақылау әдістерін ... ... ... ... ... ... шешуге
әрекеттер жасалды:
-салықгық бакылауды ұйымдастырудың экономикалық маңызы мен объективті
қажетгілігін ашу;
-салықгық ... ... және ... ... ... бақылаулық қызметінің мазмүнын, қаржылық бақылаудың жүйелес
бөлігі ... ... ... ... мәні мен ... ... бакылау ұйымдастыру мен бюджетке түсетін төлемдерді бақылаудың
жүргізілу тәртібі мен оның ... ... ... ... ... бақылаудың салық комитетгеріндегі ұйымдастырылуы мен ақпараттық
даму деңгейіне баға беру және болашағын зерттеу;
-жалпылама салық органының ... ... ала ... ... ұйымдастырылу ісін және әдісін жетілдіру бағыттарын қарастыру;
-ҚР салық қызметіндегі салықгық бақылаудың тиімділігін арттыру бойынша
нақгы үсыныстар ... және ... ... беру.
Жұмыс кіріспе, үш бөлімнен және қорытынды дан құрылған.
І бөлімінде ... ... ... ... ... ... ... ОҚО бойынша нақты жағдай талдалған және үшінші бөлімінде
салықтық бақылауды жетілдіру бағыттары берілген.
I .Салықтық бақылауды ... ... ... мен
экономикалық маңызы
1.1. ... ... ... мазмұны, мақсаты және мүддесі
Қазіргі тандағы экономистер салықтық бақылауға төмендегіше белгілермен
сипаттамалар ... ... ... ... ... бір түрі ... ... оны мемлекеттің бақылау қызметін атқарушы мемлекеттік ... ... ... ... бұл ... ... ... мемлекеттің
өкілетті органы ретінде бөлінісі, сол берілген функцияны ... ... ... ... қаржылық бақылаудың бір түрі болып
табылады. Қаржалық бақылауға Худяков А.И.: бұл ... және ... ... және орталықтанбаған ақша қорларының қалыптасуы,
бөлінуі мен қолданылуы процестерін ... ... ... ... ... ... бет). Оны жүргізу барысында мекемелер мен
кәсіпорындардың және ... ақша ... ... және ... ... Сол ... ... дамуына және халық жағдайын
жақсартуға тиімді қолданылуын қадағалайды.
Салық бақылауын жүзеге асыру барысында ... ... ... ... ақша қорларын құрауға кететін, осы мемлекеттің қаржы
жүйесінің құрамына кіретін табыстарды жинау болып табылады.
Үшіншіден, салықтық ... ... ... ... ... Бұл бірінші кезекте салықтық бақылауды тек арнайы өкілетті
орган ғана жүзеге асыра алатындығынан көруге болады.
Салықтық бақылаудың ... оның ... ... -
функционалдығын ашады, кез-келген салықтық міндеттері бар занды және ... ... ... ... ... құқықтық нысанына және
айналысатын іс түріне қарамай кез-келгені оның обьектісі бола алатындығынан
көруге болады.
Жоғарыдай айтқанымыздай салықтық бақылау ... ... ... ... оның ... да өте ... ... Біздің пікірімізше
осы күнге дейін оның мазмұны толық ашылмаған. Салықтық ... ... оның ... ... ... ... ... қоғам
қозғалысына әсеріңде. Яғни, салықтық қатынастарды бақылау арқылы, салықтық
түсімдерід арттыру ... ... оң ... ... кейбір салық төлеуден
жалтарушыларды анықтау барысында, оларды жазалау барысында кері әсерін көре
аламыз.
Басқа тұрғыдан қарасақ, әрбір ... тиіс ... ... ... ... ... ... қорғаныс және саяси т.с.с.
салаларға ... ... ... ... ... ... бақылаудың
өздігінен айтарлықтай күрделі ұйымдық жүйе болып ... ... ... ... ... ... ... бақылау тақырыбы немесе пәні;
г) бақылау мақсаты;
д) бақылауды жүзеге асыру әдістерінен ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі,
яғни, тек салықтық тексеру жүргізуге құқығы бар ... - ... ... бақылауының объектісі болып, салық заңдылықтары бойынша заңды
міңдеттемелер жүктелген тұлғалар табылады. ... ... ... ... ... ... төлеушілер;
2) салық агентгері;
3) банктер;
4) салық төлеуші туралы ақпараттары бар тұлғалар.
Салықтық ... ... ... ... ... ... Кодексі, заңдық нормативтік актілер және де ресми құжаттар бойынша
атқаруға тиіс, ... тиіс ... ... ... ... ... ... фактілерді немесе салықтық құқықтық
қатынастарда қатысушының өз міңдетін сапасыз орындалғанын анықтау;
2) айыптыларды анықтау және ... ... ... ... ... ... ... жою;
4) қарыздарды өндіру бойынша шаралар қолдану түріндегі
мемлекеттің материалдық ... ... ... ... ... ... алу.
Соңғы мақсат бойынша айтар болсақ салықтық тексеру барысында ... ... ... ... де ... ... өзі де салықтық
міңдеттемелердің орыңдалуын мүқият қадағалап отыратын болады.
Салықтық бақылауды әр түрлі аспектілерде: ... ... ... қарастыруға болады. Салықтық бақылаудың ... ... бұл ... нақты жүзеге асырылатын әдістер мен тәсілдер.
Салықтық бақылауының ... ... ... ... 1 ... ... 1. Салық бақылауының жіктелуі
Салықтық бақылауды әртүрлі негіздерін құрай темендегіше жіктеуге де
болады.
Салықтық бақылауды жүзеге асыру формасы бойынша:
1) тікелей ... ... ... бөлуге болады.
1) Тікелей салық бақылауына біріншіден тексеру ... ... ... ... ... ... ... салықтық
есепке қатысты құжаттарды тексеруін талдау. жасайтындығымен сипаттауға
болады. Бұл ... ... ... ... ... тексеру,
хронометражды тексеруді жатқызуға болады.
2) Сырттай салық бақылауы: ... ... ... ... тексеру жүргізу кезінде байланысқа түспеуі мүмкін, яғни сырттай
тексеру жүргізіле беретіңдігінен сипатталады. Яғни ... ... ... ... Бұл ... ... камералдық тексеруді
жатқызуға болады.
Салық бақылауы өткізілу уақыты бойынша алдын-ала, ... ... және ... ... ... ... салықтық бақылау, аты айтып ... ... ... ... ... ... ешқандай салық заңдылығына
қайшы келмеуі үшін жасалады. Кейде бұл тексеру түрін ... ... деп ... Бұл ... ... ... төлеуші банктерде шот ашу ... виза ... ... мекемені ашу құжаттарын оку, әр түрлі
келісім-шарттарын, жедел амортизация әдісін қолдану бойынша есеп сметаларын
қарау, жаңа салық төлеушіні тіркеу ... ... ... Шет еддер
тәжірибесінде қазіргі кезде алдын-ала бақылаудың ролі күшейген. Мысалы,
Швецияда салыктық бақылау органы алдын-ала болатын ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеге енді.
Бізде аддын-ала бақылау түрі өте ... ... Бұл ... ... ... ... түрімен айналысатын занды немесе жеке
тұлғалардың келісімімен жүзеге асырылады.
Ағымдағы бақылау түрін де ... ... беру ... ... ... Оны ... асыру үшін бақылаушы орган - каржылық ... ... ... ... бұл ... түрі ... салық және басқа да бюджетке
міңдетті төлемдердің толық және дер кезінде ... ... ... ... ... ... бірге бюджеттік жүйелердің
деңгейлеріне бөлуі ... ... ... ... бақылау,
кәсіпкерлікпен айналысушы тіркеуге тұрмаған немесе лицензиясы ... ... ... ... төлеушінің төлеуге қабілетсіз болуының
себебін зерттеу барысында жүзеге асырылады.
Осылайша айтар болсак ... ... ... түрі ең ... ... түрі ... табылады. Кейінгі бақылауда салык органы
тарапынан барынша толық тексеру арқылы жүзеге асырылады. Бұл бақылау ... ... ... ... жан-жақгы терең
зерттейтіндігімен, сол арқылы ... ... ... ... ... ... ... ең көп қолданылатын бақылау кейінгі бақылау түрі
десек те, жоғарыды ... ... ... ... ... ... ... Бақылаудың нақты бір түрін тандап алу салық
жүйесінің және ... ... ... даму ... ... ішкі және сыртқы сипатта болады.
Ішкі бақылау түрі-бақылау субъектісі мен бақылау объектісі бір
ұйымдық жүйенің ... ... ... жүргізіледі. Мысалы, Министірлік
өзіне қарасты ведомстваларды өз салық міндеттемелерін, заңдылықтарын қалай
орындап жатқандығын тексереді.
Сыртқы бақылау ... ... емес ... ... ... ... ... салық комитеті органдарының тексеруіне тән .
Салықтық бақылаудың ішкі бақылау түрі ... ... ... ... ... ... салықтық міндеттемелерін толық және дер кезінде
орындауға ... ... ... бұл ... ішкі ... ... деп ... да болмайды-мұнда салық төлеуші өзін-өзі бақылайды.
Біріншіден салыктық бақылау-ол мемлекеттің өкілетті органы мемлекет
атынан жүзеге асырылады. Ішкі ... ... ... ... ... орган ретінде қарастырыла алмайды.
Екіншіден салықтық бақылауда бақылаушы субъект-бақылаушы объект ... ... ... ішкі ... жағдайында бақылаушы объект
өзін-өзі тексереді.
Сондықтан ішқі шаруашылық бақылау қажет бола тұрса да, оның ... ... ... бар ... да, оны салықтық бақылауға жатқызуға
болмайды, салықтық бақылау тек салыктық ... ғана ... ... ... түрінде жүзеге асырылып отырады. ... ... ... ... ... өкілеттік берген салық органы ... ... да ... ... ... ... ... барлық салыкқа қатысты мәселелерді, салықтық қатынастарды
салық төлеушінің өз арызы бойынша тексере алады. ... ... ... ұйым ... ... ... Және де мұндағы тексеру субъектісі
мен салық төлеуші салықтық-құқықтық емес, ... ... ... ... ... принциптерінің бірі, құпиялылық
болғандықтан, салықтық тексеру кезінде аудиторлық ... ... ... ... міндетті емес.
Осыған байланысты салықтық бақылауды мемлекетгің қаржылық іс-
әрекетінің бір түрі ... және ... ... ... ... білу
керек.
Салықтық бақылау негізінен үкім орындаушы органының ... ал ... ... ... органы арқылы ғана іске
асырылады.
Бірақ кұқық қорғау органдары да салықтық бақылау жасай алатындығын
айтпауға ... тек ... ... ... ... істерді қарау барысында салықытқ бақылау әрекеттері
байқалады:
а) салық органының арызы негізінде, түзелмейтін салық
төлеушілерден салықтық қарыздарын өндіргеңде;
б) ... ... ... ... қызметіне шағымданған
жағдайыңда;
в) салық төлеушінің салық органы қызметкерінің негізсіз әрекеті
әсерінен ... ... ... ... ... ... арызы
негізіңце;
г) салық органы қызметкерінің салық төлеушіні ... ... ... ... ... шешіміне
салық төлеуші шағымданған жағдайда;
д) салық телеушінің салық зандарын ... ... ... ісін ... ... ... жүргізілетін шеңбердегі салықтық қатынастар сипатына
қарай: материалдық және ұйымдастырушылық деп ... ... ... бақылау түрін материалдық салықтық қатынастар,
салықтық міндеттемелердің орындалуы, яғни, салықтың ... және дер ... ... ... оның орындалуына қатысты элементтерді тексеруден
өткізуі жатады.
Ұйымдастырушылық салықтық бақылау ... ... ... ... ... ... мұнда салықтың есептелуі,
ұсталуы ... ... ... ... ... бірге салық
төлеушінің салық сомасын бюджетке аударуы туралы құжаттарының орындалуы
бойынша банктің ... де ... ... Салық бақылауын ұйымдастырудың объективті қажеттілігі мен негізгі
принциптері
Салықтық бақылауды ... ... ... ... ... тұрақсыздығы салдарынан, салық комитеті жұмысын ұйымдастырудағы
мәселелердің туындауынан, ... ... ... ... ... теріс
көзқарастарының әсерінен көп қиындықтарға тап болуда. Бұл өз ... ... ... және ... ету ... көрініс беретіні
анық. Бірақ соған қарамастан бүгінгі қоғамда ... ... ... оның ... және қоғамның әлеуметтік салаларына әсері туралы
салыстырмалы түрде бірқатар ойлар түюге, сонымен бірге оны әрі ... ... ... ... болады.
Салықтық бакылау мемлекеттің фискалдық қызығушылығын жүзеге асыруға
бағытталған, сондықтан да оның ... ... ... бірінші
кезекте мемлекеттің бұл ойы қаншалықты толық қанағаттандырылуда екендігі
жағынан карастыруымыз керек.
Салықтық бақылау ... ... мен жеке ... әсер ... ... ... талаптарына сай болу және
айыппұл санкциясын төлемеу мақсатында олардың есептерін тәртіпке келтіругс,
есептің ... ... ... ... етеді, сонымен бірге
бухгалтерлік есепті каржылық және өндірістік етіп бөлу қажеттігін ... ... ... ... ... ... бойынша жауапты
білікті қызметкерлер немесе заң, экономика мәселелері, экономикалық талдау,
бухгалтерлік есеп және тағы ... да ... ... мамандар бірге,
тығыз жұмыс істейтін топтар бөлінеді.
Кесте 1. Қазақстан Республикасы салық органының бір маманына мемлекет
таранынан 1 ... ... ... ... |2003 жыл |2004 жыл ... жылға салық комитеті |130,5 |171,7 ... ... ... көлемі (мың | | ... | | ... ... ... есептелген |5572,0 |4905,4 ... бір ... ... ... | | ... | | ... ... ОҚО салық комитетінің деректерінен алынған
1 Кестеде көріп отырғанымыздай мемлекеттің фискалдық қызметке жұмсаған
қаражатының ақталуда деп есептеуге ... ... ... қызметкерлері
жинакталған өз тәжірибесінен салық жүйесін барынша қарапайымдандырмай, оның
шығыны азаймайтындығын ... ҚР ... ... ... ... ... қызметі органы тек салық зандарының орындалуын ғана ... ... ... ... акы ... ... зейнетақы қорларына және де
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорларына ... ... және ... ... да ... ... кодексінің 517 бабының 2 тармағының
11 бөліміне сай салық органы басқа уәкілетті ... да ... ... ... Үкімет органдары алғашқы тәуелсіздік алған
кездері кей ... ... ... ... ... ... салық
комитетінің мүмкіндіктері толық ескерілмей жатты.
Салықтық бақылау жүйесіңдегі кері ... ... ... ... ... ... мәні тек ... заңдылықтарының бүзылуын
анықтау, кінәлілерді жауапкершілікке тартумен ... ... ... ... ... ... сапасын, оның түрлерінің тиімділігін
және салық органы әрекетін ... ... ... ... ... ... отыр. ... ... ... ... ... ... жөніндегі жұмыстың жай-күйі туралы
түсетін ақпараттың өзі-кері ... ... ... ... ... аумақтық салық комитеттерінің ... ... ... ... ... ... ... салық органдары қызметінің
жоқтығы органына ... ... ... ... ... ... 15-
күні, жыл басынан бастап өсірілмейтін қорытыңдымен ұсынылады, бұл әрбір
есепті кезеңдегі нақты деректерді білуге ... ... (28 - 15 ... қызметі органдарының бақылауын күшейту және жауапкершілігін ... ... ... ... ... бере ... әр ... 5-
күніне қарай аумақтық салық комитеттері ұсынатын қаралған шағымдар бойынша
салықты ... ... ... ... жеке есеп беру ендірілді.
Сонымен бірге есептің ... ... ... ... ... салықтар мен төлемдердің сомасы,
салықтар мен ... ... ... ... ... қарау нәтижелері бойынша салыктар мен төлсмдердің азайтылған
сомалары және ... ... ... ... ... ... ... салықтар мен төлемдердің сомалары ... ... ... ... ... ... ... карау ... ... ... сондай-ақ салық зандарын қолданған
кезде салық төлеушілердің де, сол сияқты салық органдарының да өздеріне тән
қателерін анықтауды ... ... және ... ... ... ... табылады.
Талдау жиынтығы қорытындыланып, хаттарға шолу, талдау материалдары және
мерзімді басылымдарға ... ... ... ... ... ... олар ... сайын Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Салық комитеті сайтының электрондық бетіне орналастырылады.
Жүргізілген талдау ... ... ... ... және ... ... ... ету үшін және аумақтық салық комитеттеріне әдістемелік
көмек ... үшін ... ... ... ... ... көлемінде
жіктеуге мүмкіндік береді. Құқық бұзушылықты анықтайтын норманың осы
жіктеуі нәтижесінде олар ... ... ... ... ... ... жиі ... салық заңдары
нормаларының бұзылуы;
-аздаған салық даулары туындайтын аса жиі кездесе бермейтін салық ... ... ... ... ... ... ... зандарының нормолары.
Нормалардың бұзылуы туралы деректер ... ... ... ... және ... ... қолдану үшін, салық зандарының
нормаларын жетіддіруге арналған осы сияқты жұмыс жүргізу үшін ... ... үшін ... салық комитеттеріне жіберіледі.
2004 жылы Казақстан Республикасы бойынша 979361162 мың теңге
жоспарға ... мың ... ... ... ... Бұл ... жоспардың 102,6 пайызға орындалғанын көрсетеді. ОҚО ... ... ... тиіс ... және тағы ... да ... 43743842 мың теңге жинады, бұл өткен 2002 жылмен ... мың ... ... 2. Бюджетке түскен жалпы түсімдердің ішіндегі тексеру
нәтижесінде қосымша есептелген салық және тағы басқа
төлемдердің қатынасының динамикасы.*
|Аталуы |2001 |2002 |2003 |2004 |
| ... / факт Р ... ... ... жалақының 10 есесіне|жылдық есептік көрсеткіштің 15 ... 10% ... ... 5% ... ... 20-есеге дейін 10 есеге |15 еседен 40 есеге дейін 15 ... ... 10%+ ... ... 15% ... ... ... сомадан 8%|
|20 еседен 30-есеге дейін 20 есеге |40 ... 200 ... ... 40 ... ... ... сомасы+асқан сомасының |дейінгі салық сомасы+асқан ... ... |13% ... ... 40 есс :е ... 30 ... |200 ... 600 есеге дейін 200 есеге |
|дейінгі салық сомасы+асқан сомаға 30% |дейінгі салық сомасы+асқан сомадан |
| |15% ... есе жоне одан ... 40 ... |600 есе және одан ... 600 ... ... салық сомасы+одан асқан сомадан|дейінгі салық сомасы+асқан сомадан20%|
|60% | ... ... 1994 ... ... ... ... не
ғұрлым көп болса салық та ... көп ... ... ... ... ... ... принципі басымдау. Сол сияқты басқа
салық түрлерінен де ... ... ... ... ... ... мен ... енгізіліп, жетілдіріліп отырса ... ... 12 ... шығарылып, 2002 жыддың 1-ші қаңтарынан
бастап іске кіріскен мүлдем каңа "Салық және ... да ... ... ... ... (әрі ... ... кодексі) шыкты. Салық
кодексіне сәйкес салық ... ... ... мен басқа телемдердің толық
және тез кезінде төленуін мемлекеттік ... ... ... ... ... кодексінде "мемлекеттік бақылау" термині ... ... ... Бұл ... салықтық бақылауға міндетті
зейнетакы ... ... ... да толық, өз уақытында төленуін
бақылау да ... ... ... салықтық бакылаудың ... ... ... ... ... салық төлеуші номерін (СТН) беру;
-салық салу ... және ... ... ... ... ... төлемдер есебі;
-қосымша кұн салығының төлеушілерінің есебі;
-акциздік тауарлардың ... ... ... ... ... постарды бекіту;
-фискалды және сақтау бақылау-кассалық машинасын қолдану ережелерін ... ... ... ... ... есебі, бағалануы және откізілу
тәртібінің сақталуын, сонымен бірге мүліктің толық, өз ... ... ... ... ... бақылау түрлерінен басқа практикада ... ... ... ... ... салу объектісін аныктау мүмкін ... ... ... бухгалтерлік есептердің жүргізілу тәртібі
бұзылғанда, есеп құжаттарының жойылуы немесе жоғалуы жағдайында ... ... ... және ... әдістермен (активтер, айналымдар, өндіріс
шығыны және т.б.) аныктайды. ... ... Салы қ ... ... 5 жыл ішінде кағазда, электрондық, магниттік тасымалдаушыларда салық
есебі бойынша, қаражаттарды жүргізуіге міндетті. Кодекстің 542, ... ... ... түрде жаңа бақылау ... ... ... ... ... ... камералды бақылау 96-бөлімде көрсетілген, Салық кодексі салық
төлеушінің тапсырған салық есептері мен басқа ... ... ... ... ... ... ... асырылатын бақылау түрі. Мысалы,
салық органы салық төлеушінің салық ... ... ... ... ... ... субъектісілеріне арналған шарттардан
асып кеткендігін тапқан жағдайда салық органы ... ... ... үпін, немесе жалпы бекітілген тәртіпке көшуі туралы бекітілген
формада толтырылған хабарлама (уведомление) берледі.
Мониторинг ... ... ... ... ... бойынша
мониторинг дегеніміз салық төлеушінің шын ... салу ... ... ... ... ... жүйесін қолдану және
тауардың өзіндік құнының ... ... ... ... ... валюталық заңдарын және нарықтық қолдану ... ... ... ... ... ең негізгісі бүгінгі танда ... ... ... және ... салыктьгқ тексеру болып
отыр. Бұрынғы салық заңының кемшілігі салықтық ... ... оның ... ... ... салықтык тексеру -
бұл салық заңдылықтарының сақталуын екендігі туралы анық болмауы.
534-баптын 1-ші ... ... ... мынадай жағдайда
қолданылмайды:
1) заңды тұлғаны кайта ұйымдастыруда немесе таратуға және жеке ... ... ... ... жүзеге асырылатык құжаттық тексеруді
жүргізу ... ... ... ... ... ... ... салынатын салық бойынша есептен алып тастаған жағдайда.
Бұл орайда тексеру салық ... ... ... ... ... ... ... жүргізілуге тиіс;
жер қойнауын пайдалану бойынша келісім-шарттың қолдану мерзімі
өтуіне байланысты жүзеге ... ... ... ... ... тексеруді жүргізу кезінде;
қайтарылуға койылған қосымша кұн салығы сомасының дұрыстығына ... ... ... ... тексеру жүргізу кезінде;
салык тексеру; актісі ... ... ... төлеушінің
шағымын карайтын органның шешімі негізінде ... ... ... салық төлеушіге қатысты уәкілетті мемлекеттік орган ... ... ... ... тыс кұжаттық тексеру
кезінде, сондай-ақ Қазақстан ... ... іс ... ... ... ... кодексі бойынша салық тексерулерін жүргізудің мерзімдері 535-
бапта көрсетілген:
Берілген ... ... ... ... ... егер осы ... ... көзделмесе, нұсқама тапсырылған
кезден бастап отыз ... ... ... ... ... бар занды тұлғаға салық тексеруін жүргізудің
мерзімін салық органы алпыс ... ... ... ұзарту ы мүмкін.
Ерекше құрделі мәселелерді ... ... ... ... ... ... ... жоғары тұрған органы құрылымдық
бөлімшесі жоқ заңды тұлға үшін елу жұмыс күніне ... ... ... ... ... үшін ... ... күніне дейін арттыруы
мүмкін. Ерекше құрделі ... ... ... ... ... ... ... тапсыратын негізделген жазбаша ... ... ... мерзімі құжаттарды тапсыру туралы
салық органының ... ... ... беру кезі мен ... ... ... сұралатын құжаттарды салық төлеушінің табыс етуі
аралығындағы узарту кезеңінде, сондай-ақ ... ... ... ... ... алу ... тоқтатыла тұрады.
5. Хронометражды зерттеулер жүргізудің мерзімі уәкілетті мемлекегтік
орган бекіткен хронометраждық зерттеулер ... ... ... ... ... ... кодексіне де мамандар тарапынан сындар айтылып,
бүгінгі таңға ... ... ... енгізіліп және де бірқатар
өзгерістер мен толықтырулар дайындалуда.
Салыктық құқықтың басқа салаларынан онымен тек ... ... ... ... ... ... ... экономика, экономикалық талдау,
бухгалтерлік есеп тағы сол сиякты мәселелерді де қамтиды. ... ... ... ... ... ... егемендігінің бір белгісі деп
те талқылау болған . Салықтық құқықтың ... бірі ... ... ... ... мен сол ... ... шаруашылық қарым-қатынастардың экономикалық мазмұнының терендігі
арасындағы кайшылыктардың кездесіп тұратындығы болып отыр.
Салық комитеттері салық төлеушілермен қарым-катынасын бүгінгі ... ... ... ... ... да ... ... оның тұрақсыздығы мен кемшілігі салық бақылауының тиімділігіне
тікелей әсер етеді. Практика зандар мен басқа нормативтік актілердегі ... ... ... ... ұзақ уақыт келісімге
келуге, келіспеушілікке, ... ... ... ... немесе Қаржы
министірлігі мен хат алмасуға әкеп соғады.
Салыктык ... ... ... ... ... ойымызша
келесі позициялардан зерттеу қажет:
-салық жүйесінің функциялануының құқыктық базасының салыктық бакылауды
жүзеге асыруға және оның ... әсер ... ... ... ... ... ... оның функциясына,
іс-әрекетін (ұйымдастырушылық ... ... ... ... информатизация, салык төлеушілермен жұмыс істеуі, материалды-
техниқалык қамтамасыз етілуін) дамытуға және ... ... ... ... Жетілмеген салық салу субъектілерінің мемлекетпен
салықтық ... ... ... ... жинауды
регламенттейтін жетілмеген заңдар салықтардың жиналынуына айтарлықтай әсер
етеді, салықтан жалтарудың ... және ... емес ... ... төлеушілердің арыздарына жасалған анализ салықтық құқықбүзушылық
тек салық төлеуші салықты есептеу кезінде ғана жіберілмейді, сонымен ... ... ... ... барысында салық органы тарапынан да
жіберілетінін көрсетті. 28 ... ... ... органы қызметкерлерінің
салықтық заң құқықтарын ... ... ... нәтижесінде
есептелген салыктар, айыппұлдар, өсімпұлдар азайтылды. Ал 16-сында салық
төлеушілер өздері қателіктер жіберген, бұл ... ... ... ... ... ... ... төмендегі жағдайларда
құкық бұзушылық жиі кездесетінін көрсетті:
• Қосымша құн ... (әрі ... ҚҚС) ... ... ... ... ... есеп бермейтін, салық органыңда тіркеуде жоқ,
шот-фактураларында ... ... жоқ ... ... ҚҚС ... ... ҚҚС ... жеңілдікті (льгота) ... ... ... мен өсімпұлдарды есептеуде.
Салықтық келіспеушіліктерді сотқа дейінгі шешудің ... ... ... ... мақсатында Алматы қаласы бойынша Салық
комитетінің 7 салық төлеушінің өтінішін қарастырылды. ... ... ... ... ... шешімі дұрыс екендігі дәледденді, ал қалған 2-
інде Салық комитеті қызметкерлері салық ... ... ... ... ... ... ... Салық комитетінің Салык
аппеляциялар басқармасы ашылғанына 3 жыл болды.
Салық тексерулері нәтижелеріне салық төлеушілердің шағымдарын қараумен
бұрын да ... ... ... ... (келіспеушілік бөлімдері)
айналысатын, бірақ Қазақстан ... ... ... ... ... аппеляцияларының арнаулы басқармасының болуы, біріншіден,
салық төлеушілерге тікелей ғана бөлімшемен байланыс жасауға ... ... ... ... шағымдарын жоғарыдан қарау бөлігінде
аумақтық салық комитеттерінің жұмысын ұйымдастыру мен ... ... ... қараумен республикалық комитеттің барлық
басқармалары айналысқан кезде, бірыңғай үйлестіруші орталық ... ... да ... ... ... ... толық және терең жасалмайтын.
Қазіргі уақытта арнаулы басқарманың қьізметі ... ... ... жөнінде тәжірибе жинактауына, республика көлемінде толық
талдау жүргізуге мүмкіндік береді, мұның ... ... ... пайдалануға аумақтық салық комитеттеріне жеткізіледі.
Сондай-ак салық төлеушілерге, ... ... ... ... тән
кателіктерді анықтаудың мүмкіндігі бар, мұның өзі жүргізілетін салық
тексерулерінің сапасын ... және ... ... ... ... ... ... жұмысын жетілдіру женіндегі бұл
басқарманың ұсынымдары, бұлардан басқа, салық органдарының камералдық,
сондай-ақ кұжаттамалық тексерулерді ... ... ... ... ... ... қорытындыларын соттан тыс тәртіпте қарайтын болса, онда
олардың салық төлеушілер үшін оң ... ... және ... ... ... барлық салық төлеушілердің өтініш жасауы үшін
көтермелеу болып ... ... ... ... 3084 ... ... ... нәтижелері
бойынша шағымдарды караудың азаюының үлесті салмағы 35-тен 40 пайыз болды.
Және де бұл ... жыл ... ... тұрақты болып отыр. Салыстырар
болсақ, Канадада 2001-2002 қаржы жылында өткізілгеп тексерулердің ... ... ... ... ... 27 млн. баға ... екен.
Осыдан 49 мыңына (1/17%) шағымданған, бұл орайда ... 31% ... ... қанағаттандырылған, қалған 32% қанағаттандырылмаған.
Келтірілген ... ... ... тіпті заңды құрметтейтін Канаданың
өзінде салық төлеушілер шағымдарының 50%-ке жуығы қанағаттандырылған.
Салық ... ... ... ... ... ... есептеуі жөнінде салық қызметі органдарына шағыммен өтініш
жасауын қисынсыз деп ... Бұл ... ... келіспеген жағдайда да,
салық пен төлемдердің қосымша есептелген сомаларын ... егер осы ... ... ... өзі кәсіпорын қызметін банкроттықка ұшыратады деп ойлайды.
Басқа салык төлеушілер салық инстанцияларының есігін тоздырып жүруді
қисынсыз деп ... ... сот ... талап қоюмен жүгінуді артық
санайды.
Алайда мұндай іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... және салық қызметі органдарына катысты теріс
ұғымын көрсетеді. Осы жерде айта кететін жай егер салық ... ... ... ... ... ... ... пайдаланғаны дұрыс.
Әрине, кез-келген мәселе сияқты ... ... көп ... пен ... қажет етеді, өйткені келіспеушіліктің себептері мейілінше әр алуан
түрлі ... ... ... бұл бастапқы бухгалтерлік құжаттың дұрыс рәсімделмеуі
де, бухгалтерлік есептің ... ... дер ... ... да, ... ... да, ... салу объектілерін жасырып қалу да,
салық заңнамасының нормаларын дұрыс түсінбеу де, ... ... ... да
болуы мүмкін. Әрине аппеляция қосымша ... әкеп ... ... ... ... ... ... тексеру тек салық төлеушінің
шағымын қараған кезде ғана тағайындалады және оның ... ... ... ... ... ... туындаған даулы мәселелерді шешу болып
табылады. қосымша тексеру ... ... ... ... ... мен мерзімдерін сапалы тексеруге, даулы операцияларды жүргізуді
растайтын бухгалтерлік құжатгардың болуына көз жеткізуге, ... ... ... көз ... ... бұл тексеру бастапқы бухгалтерлік құжаттарды, бухгалтерлік және
салық ... есеп ... ... ... ... ... салық
төлеушілердің шағымдарын қарау кезінде неғұрлым мүқият және ... ... ... ... салық тексеруі салық төлеушілердің салықтар
мен төлемдерді дұрыс есептеуін, тек шағым бойынша ... ... ғана ... ... ... ... дұрыстығын бағалауға
мүмкіндік береді. Сөйтіп, қосымша тексеру, ең алдымен, ... ... үшін ... және ... ... ... мақсатында
жүргізіледі.
Салық төлеушілердің заңды құрметтеушілер болып, мемлекет ... жоқ ... ... сәті ... уақытта тусе бермейді. Ал соған
қарамастан, егер салық төлеушінің салық тексеруі ... ... ... оған ... ... органына (жоғарғы тұрған немесе
уәкілетті мемлекеттік орган-Қазақстан ... ... ... ... өтініш жасауды ұсыну қажет Егер салық органдарының бірінші
кезектегі ... ... ... төлеушінің заң жүзінде ... ... ... ... болса, онда салық аппеляциялары
басқармасы өзінің міндетін шағымдарды мұқият және адал ... деп ... да ... ... ... ... ... бюджетті толыктыруға
емес, қайта заңның сақталуына аударылады.
Жоғарыда айтқанымыздай ... ... ... ... төлеушінің
пайдасына шешіле бермейді. Алайда соған қарамастан, ... ... ... ... қателіктерге немесе заңның дұрыс түсіңдірілмеуіне,
одан әрі оның занды күрметтейтін ... ... бірі ... де жақсы түсінеміз, өйткені ол салық органына сеңді де, қандай да
бір мәселе туа қалған ... ... ... батыл түрде өтініш жасайды.
Салық органдарының бақылау іс-әрекетіне, салық салу негізіне катысты
казіргі құқықтық актілерді талдау нәтижесінде, ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері
байкалды.
Біріншіден, салық органдарына тіркеуге тұрумен байланысты. ... ... ... ... ... ... ерекшелігі, олар тек
қатаң түрде бекітілген зандағы мерзімдерге сәйкес, олардың мемлекеттік
тіркеуден ... ... ... ... ... ... бақылауды жүргізу нысандары мен ... ... бар. ... ... ... ... ... салық
төлеушілерге жасалатын болса, барып салықтық тексеру жүргізу тек занды
тұлғалар мен жеке ... ... ... ... ... төленбей калған сомаларды төлету тәртібінде де
айырмашылық бар. ... ... ... берешектері мен салықтар бойынша
өсімпұлдарын салық органдарьн қаржы ... ... ... ... қамтиды.
Бірақ кей кездерде ондай жағдайлар салық төлеушінің ... ... ... ... әкеп соғады. Заңды тұлғалардың салықтық төлемдерінің
төленуін бақылаудың аталған ... ... ... ... толығырақ қарастырылады.
Бақылау салық органының барлық бағытына қатысты, соған байланысты
салықтық бақылаудың мақсаттары мен тактикалық межелері ... ... ... ... ... ... қол жеткізу қажеттілігі, олардың
қызметкерлерінің бакылау шаралары мен құқықтарының ... ... ... орын ... ... ... ... бірі,
занды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге жалданушы шет елдерден заңсыз келуші
жұмысшы күшіне төленген ... ... ... ... ... басым көпшілігі салықтық тіркеуге тұрмайды. Бұл сәтте еліміздің
жалдаушы заңды және жеке тұлғаларына ... ... ... ... көзін
жалдау кезінде салықтық міпдеттемелерге қатысты шаралар ұйымдастырылуы
керек. Сонымен бірге шет елдерден ағылып ... ... ... ... мен біріге отырып жасалатын шараларды заңдық негіздеп, оларға
төленіп жатқан қыруар ... ... ... салык сомаларын
өндіріп, бюджетті толықтыра түсу ... Бұл ... ... және ... ... ... қолданысқа енгізілуін ұйымдастыру керек.
Қорыта келгенде біздің пікірімізше Салық Кодексіне бірінші ... ... ... ... 534 ... 1 ... ... керек: занды тұлғаларды кешендік тексеру 3 жылдан 5 жылға дейінгі
аралықта бір рет, ал ... ... ... бір ... жиі ... ... тұлғаларды кешенді тексеру 5 жылдан 10 ... ... ... ... ... те, тақырыптық тексеру тіпті қажеті жоқ. Әрине, 534 баптың 2
тармағында көрсетілген жағдайлардан ... ... Және де ... ... ... ... ал ... бір мекемелердің елсусіз,
бақылаусыз қалмауын қадағалап отыратын шаралар болуы ... ... ... ... тек салык органы емес, барлық ... ... ... үстіне тексерулер жасалып отырылады да, орта және ... ... ... бастап ондаған жылдар бойы тексерілмеген
жағдайлары кездесіп отырады.
Сонымен бірге Салық кодексіне әрбір салықтық құқықбұзушылықты ... ... ... ... ... ... мен айыппұлдар,
өсімпұлдарды есептеу жағын қатандау етіп өзгерістер енгізу керек, ... ... ... ... ... өз уакытында және толық
көлемде орыңдап отыру өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеуден гөрі анағүрлым
пайдалырақ ... тез ... ... ... ... ... Салық Кодексіне және басқа да салық заңнамалары ... ... ... ... ... ... ... ең
төменгі сатыдағы салық комитеттсрінен алынуы тиіс, өйткені төменгі сатыдағы
салық комитеттері тікелей салық ... ... ... ... қандай
мәселелердің жиі туындайтындығымен тікелей ұшырасады.
2.2. Бюджетке түсетін ... ... ... жүргізідің
тәртібі және оның тиімділігі
Салықтық заңнамалардың ... ... ... ... ... ... кірісіне салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерің
түсімін арттыру. Ол ... ... ... ... ... салық төлеушілер мен салық салу объектілерінің есебі ... ... ... сәйкес төлемдердің дер кезінде, әрі ... ... ету, әрі ... ... жүзеге асыру, салық
төлеушілерге заңнамаларды қолдану тәртібін және олардын міндетті ... ... ... ... ... ... 2004 жылдың 1 қаңтарынан ... ... өтеу ... ... ... өсімпұлдар;
есептелген айыппұлдар;
бересі сомасы.
Салық кодексінің 10-бабындағы 1-тармағының 18)-тармақшасына ... ... — бұл ... ... ... мен ... ... Бұл ретте ҚР қолданыстағы салық заңнамасында Салық кодексінің 33-
бабына сәйкес ... ... ... өтеу ... ... ... банктер орындаған салық төлеушілердің төлем тапсырмалары ... ... ... ... ... ... асыруға салық органдарына
құқық берілмеген. Мұндай ... ... ... ... ... жою туралы салық төлеушілерге хабарлама жіберуте ... ... ... ... өтеу тәртібіне түзету енгізуге салық органына өтініш
беру жолымен салық берешегін өтеу тәртібін, онын ... ... ... ... ... ... ... нақты мерзімі
көрсетіледі.
Салық кодексінің 32-бабындағы 2-тармағында ... ... ҚР ... заңнамасының бұзылуын жою туралы ... ... ... ... салық тәлеушіге хабарлама тапсырылған күнінен
кейінгі он жұмыс күні ішінде орындалуға ... 4. 2004 ... ... ... ... позициялары.
|Табыстардың атаулары |Жоспар |Факт ... ... ... ... |935012 |974647 |39634 |104,2 ... ... ... позициялар ... ... |6399,6 |6007,0 |-392,6 |93,9 ... ... | | | | ... орта |10965,9 |10582,1 |-383,8 |96,5 ... ... | | | | ... | | | | ... ... да түсімдер |5046,1 |4708,3 |-337,8 |93,3 ... ... ... ... ... ... төлемдер мен |183326,4 |198539,4 |15213,0 |108,3 ... | | | | ... ... ... ... |6911,3 |104,6 ... ... ... |88410,2 |93280,9 |4870,7 |105,5 ... ... ... ... |3319,8 |101,2 ... | | | | ... ... ҚР |52411,9 |55596,1 |3184,2 |106,1 ... | | | | ... ... үлесі | | | | ... ... |80515,7 |1648,8 |102,1 ... ҚҚС | | | | ... ... |25835,3 |1342,4 |105,5 ... ... | | | | ... және жеке ...... төлеушілердің саны да жыл сайын өсіп
отыр, сәйкесінше тексерумен камтылушы ... ... саны да ... ... 1 ... болады жыл сайын салық төлеушілердің саны мен
қоса салықтық тексерулерде саны асуда.
Сызба 1. ОҚО бойынша 2000-2005 жж.салық төлеушілердің ... саны ... ... ... ... ... 2000 жылмен 2005 жылды салыстырғанда салық төлеушілердің жалпы
саны 1,7-ге өссе, оның ішінде тексерумең қамтылғандары да 1,7 ... ... 5. ... ... ... саны мен оның ... тексерумен
қамтылғандарының салыстырмалы динамикасы. (ОҚО)
|Салық төлеушілер |1999 |
| |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... ... |24827217|35290209 |45757156 ... ... ... |24231364|33172797 |43743842 |
6 кестеде көріш отырғанымыздай 2002 жылы ... ... ... мың теңгені кұраса, оның 27271726 мың теңгесі, яғни, 94,8 пайызы
салық ... ... 2003 жылы 97,6 ... ал 2004 жылы 94 ... 2005 жылы 2004-мен салыстырғанда 1,6 пайызға өскен. Мұндагы салық
түсімдерінің бюджет кірісін каншалықгы толтыратындығы, ... ... ... ... ... ... Қазақстан обылысы бойынша салық зандарының сақталуын карайтын
болсақ, әкімшілік құқықбұзушылық занды ... ... ... ... 301979,5 мың ... ... оның ... 113167,0 мың
теңгесі өндірілген, немесе 37 %, жеке ... ... ... ... тек 12,5 % ... бұл дегеніміз өте сомада айыппұлдар
өндірілмей қалуда.. Ал жеке тұлғалар арасында 1791-і 20736,1 мың ... ... ... оның 11534,0 мың ... ... 3468 жеке және ... ... 2004 ж. 39 % өндірілген, ал
өткен жылдардан –14,2 % ... ... ... ... ... ... ... хоқ.
Кесте 7. ОҚО бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың кестесі.
|Аталуы |Сан ... ... ... |
| | |Осы ... |
| | |2003 ... өндірілгені: |24,72 |100 ... ... ... ... есеп |11,3 |45,7 ... өндірілген | | ... хат ... ... ... телеуші өз |9,27 |37,5 ... ... | | ... ... шығыс операцияларын тоқтату |3,09 |12,5 ... ... шек кою |1,06 |4,3 ... органы салық және басқа ... ... ... ... түсіруді ұйымдастыру бойынша жұмыстары банк ... ... ... ... ... органдарының
салық түсімдерін бақылауды қатаңдатуы бойынша қолданған шаралары түсімдерді
еткен ... ... ... ... берді.
Кесте 9. ОҚО бойынша табыс ... ... жеке ... ... ... түсу ... ... ... ... аягына дейін|Бір Ж.К. түсеті н |Жарты жылгы |
| |саны. ... ... ... ... де) ... ... |
| | | | |ңге) |
|1 ... |1287 |1102 |185 |
|2 ... |3700 |4094 |-394 |
|3 ... |1840 |2400 |-560 |
|4 ... |2068 |2931 |-863 |
|5 ... |15920 |19105 |-3185 |
|6 ... |5198 |5235 |-37 |
|7 ... |5832 |7634 |-1802 |
|8 ... |443 |610 |-167 |
|9 ... |2235 |2545 |-310 ... ... |3138 |3394 |-256 ... ... |4498 |4374 |124 ... ... қаласы |748 |181 |567 ... ... ... |183 |7045 |-6862 ... ... |5033 |1031 |4002 ... ... |28 |43 |-15 |
| ... |52151 |61724 |-9573 |
| | | | | ... ... ... ... ... ... шаруа қожалықтарының салық органдарына тіркеуге тұрмағандығы, ... ... ... ... ... ... Бұл
мәліметтен салық органдары қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... екендігін көрсетеді.
Сонымен бірге салық төлеушілердің алдында ... ... ... ... ... өз ... орындағанның тиімді екендігін
түсінетіндей дәрежедегі тандау тұруы керек.
Кесте 11. ОҚО 01.01.2005 ж. ж.бойьшша шаруа ... саны ... ... ... ... комитеті |Облыстық жер |Аудандық,қалалық |Айырмасы (+;-) |
| ... ... ... | |
| ... |комитетгерінің | |
| | ... ... | |
| ... |Жер ... жер ... |Жер көлемі|
| ... ... ... ... ... ... |
| ... |(мың.га|саны (мың.га)|саны | |
| | |) | | | |
|1 |2 |3 |4 5 |6 |7 ... |380 |48,1 |476 |142,4 ... |2003 |2004 |2003 ... |2003 |2004 ... ... саны |6098 |4260 ... ... мен ... ... ... ... ішінде әкімшілік), мың тг. | | ... ... ... ... ... |
|жинақталған сомалардың % |45,1 |54,5 ... ... ... ... ... ... 12 ... қарағанда 2005 ж. ... саны ... ... Оған ... ... ҚР ... № 590 ... сәйкес шағын кәсәпорындарында тексерулер (
оның ішінде қарама-қарсы және хронометраждық) тек салық төлеушілердің арызы
бойынша жүргізілді. Ал ... ... тек ... ... ... қарай жүргізілді. Сонымен бірге ескерту керек ірі бизнес
субъектілері бойынша салық тексерулерін ... ... ... көп ... ... ... айтып кететін бір жайт тексерулердің
нәтижелігі- салықтық төлемдер сомасы 294341 мың. тг ... ... ... қызметкерлері экономикалық-бақылау
жұмыстарын тиімді атқару мақсатында құжатты тексерулердің сапасын атқаруда
көптеген іс-шаралар жүргізуде. ... ... ... ... ... ... ... мәліметттер жинақталуда, сонымен бірге салықтық
деректер Кеден ... ... ... ... ... ... ... банктерден есеп шоттындағы
ақшалай ағымдар туралы ақпараттарды алып отырады, т.с.с.
Ордабасы ауданы бойынша салық комитетінің аудит ... ... ... ... ... ... ... төлеушілердің төлеуден жалтару
фактісі анықталуына байланысты ҚР “Әкімшілік құқық ... ... 208-1 бабы ... ... салынғандығын хабарлайды.
01.09.05 ж.
| |Тексерілген |Тексерілг|Тексеруші|Қолданылғ|Салынған |Оның |
| ... ... күні |нің аты |ан шара ... | | | | ... |ні |
|1 ... ӨК ... |А.Қаржауо|әкімшілік|7845 |0 |
| | | |в ... | | ... 105202. Арақ ... ... үшін ... ... бойынша 2004 ж.
532,0 мың.тг. бюджетке түссе, 2005 ж. Бюджетке ... ... жоқ. ... ... ... арақ ... “Иген” өндірістік кооперативінің
лицензиясы қайтарылып алынып қойды.
Код 105218. Шарап материалдарын ... үшін ... ... ... биылғы жылы бюджетке салық түскені жоқ. Оның себебі ... ... ... ... ... заводы” жылдың басында
банкрот болып жариялануынан болып отыр.
Сызба 2 Ордабасы ... ... 2004 -2005 жж 10 ... ... (недоимка) салыстырмасы
Сызба 2 мәліметтеріне қарағанда 2002 ж. 10 айында барлық салықтар ... 21171 ... ... 27,2 %) ... оның ... ... бойынша –17092 мың.тг.( 53,2 %), ал жергілікті ... ... ... %)
| ... ... ... |% |
| ... |Недоимка |төмендеуі | |
| ... ... ... | ... |77816 |56645 |-21171 |27,2 ... ішінде: | | | | ... ... |32125 |15033 |-17092 |53,2 ... ... |45691 |41612 |-4079 |8,9 ... 3. 2005 ж. ... берешектерін (недоимка) 9 айдын 10 айымен
салыстырмасы
| ... ... ... |% |
| ... |ж. ... |төмендеуі | |
| ... ... ... | ... |54576 |56645 |+2069 |3,8 ... ... | | | | ... ... |15033 |-191 |1,2 ... салықтар |39352 |41612 |+2260 |5,7 ... ... ... мөлшері өткен айымен салыстырғанда 2069,0
мың.тг. көтерілді, ... 3,8 %. ... ... ірі ... ... мына ... көрсетілген мекемелер бойынша:
101101 Корпоративтік табыс салығы:
Қарыз –1572 мың.тг. ... –1433 ... ... ... ... тОО ... ТБ –116,9 ... ТОО Атанұр –К-
66,8 мың.тг, ТОО Еңбек – 74,7 мың.тг
101201 Табыс көзінен ұсталанатын табыс салығы:
Қарыз –6663 мың.тг. ... –15182 ... ... құс –212,1 ... ... –328 ... РМК ... сушар АТК
–177,9, ААҚ Наурызбанк –216,6 мың.тг.
103101. Әлеуметтік салық
Қарыз –17823 мың.тг. ... –27016 ... ... құс-1793,4; Комхоз-970,8;
РМК Өңтүстік сушар АТК –1467; ӨК Жамбыл –230,3 мың.тг
104101 Заңды тұлға мүлік ... –3926 ... ... –2412 ... Жеке ... жер ... –1092 ... ... –2837 ... ... тұлға көлік салығы
Қарыз –802 мың.тг. ... –445 ... ... жер салығы
Қарыз –1366 мың.тг. ... –1029 ... ... –13223 ... ... –93922 ... Су үшін төлем
Қарыз –1908 мың.тг. ... –3463 ... ... ... ... –5547 мың.тг. ... –834 ... 13 ... ж. Ірі ... қарыз мекемелер
|Мекемелердің аты ... ж. ... |
| ... ... ... |56645 ... ... | ... ... АТК |8648,9 ... ... АҚ |3113,9 ... |3726,3 ... ... (7) |7100 ... |22588,5 ... ... 13 ... көрсетілген мекемелердің бюджет алдындағы жалпы
қарызы 22588,5 мың.тг, немесе 40 пайыз.
01.01.2005 ж. Аудан бойынша мекемелердің ... ... ... 63009,6
мың.тг. құраса, 01.11.2003 ж. 56645 мың.тн. құрады, недоимка мөлшері 6364,6
мың.тг. ... ... 10,1 ... ... ... ... 2005 ж. басынан бюджет
алдындағы қарызы бар 47 мекеменің 36911,2 ... ... ... өткізілді. 165 мекеменің банкідегі есеп шоттарыны 67933,2 мың.тг.
жарлық қойылып, одан бюджетке 31860 мың.тг. ... 71 ... ... 19200,0 ... бюджетке өндірілді. 97 мекеменің 56263,3
мың.тг банкідегі есеп шоттарының шығыс операциялары ... 35 ... 610,4 ... ... ... ... одан 122,1 ... мың.тг қарызды 475 мекеме құрап отыр, оның ішінде 212 заңды
тұлға, 263-жеке тұлғалар. Бұл тұлғалардың бәріне хабарламалар ... ... 51266 ... банкідегі есеп шоттарына жарлық қойылып, ... 15700 ... ... 83 ... 26512 ... ... ... тоқтатылы, 39 мекеме басшысына 340,1 мың.тг айппұл салынды,
оның 17,4 мың.тг өндірілді.
Салықтық қарыздарды өндірудегі негізгі ... ... ... жұмысшыларына СТТН (салық төлеушінің тіркеу нөмірі) және
ЖӘК (жеке әлеуметтік код) ... ... ... төлеушілер қажетті құжаттарды түгелдеуәне уақыт қажет деп созатыны;
• мекемелердің төлеген сомаларына Астанадан растау құжаттары келмеуі ... бет ... ... ... ... ж. басынан 78 мекеменің бюджет алдындағы жалпы қарызы 86547 ... ... ... ... ... ... өткізілген,
оның ішінде 23 мекеме банкрот жарияланды жалпы сомасы 32637,8 мың.тг, ... ... ... ... 14 ... ауданы бойынша салық берешегі (недоимка) мөлшерін
төмендету мақсатында 2004 ж. Басынан ... ... ... ... ... іс ... | |
| ... алдында қарызы бар салықтөлеушілердің саны |165 |
| ... ... |62778 |
| ... ... | |
| ... қарыз |56645 |
| ... |4726 |
| ... |1407 ... ... ... операциялары тоқтатылған |97 |
| ... саны | |
| ... ... |56263,3 ... ... ... ... саны |47 |
| ... ... |36911,2 ... ... ... қойылған мекемелер саны |162 |
| ... ... |55610,6 ... ... ... ... ... саны |18 |
| ... ... |11487,4 |
| ... ... |5700 ... ... нақтылай мекемелерден өнген саны |71 |
| ... ... |19200,0 ... ... ... үшін сотқа өткізілген талап арыздың|78 |
| ... | |
| ... ... |86547 |
| ... ... ... саны |23 ... 15 ... ... ... ... ... қарай өндірілуі
(мың.тг.)
|Қ/с |Салық түрлері |код ... ж. ... ... |
| | | | |ж. | |
|1 ... |101101 |2052,8 |1572 |-480,8 |
| ... | | | | |
|2 ... |101102 |- |4 |+4 |
| ... емес | | | | ... ... ... |101201 |7321,3 |6663 |-658,3 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... |Төлем көзінен |101202 |- |448 |+448 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... |Әлеметтік салық |103101 |14562,6 |17823 |+3260,4 ... |З/т ... ... |104101 |9739,5 |3926 |-5813,5 ... |Ж/Т ... салығы |104102 |- |931 |+931 ... |Жер ... |104301 |657,8 |353 |-304,8 ... |Жер салығы |104302 |- |1092 |+1092 ... |Жер ... |104303 |- |223 |+223 ... |Жер ... |104307 |- |209 |+209 ... |Жер ... |104308 |- |98 |+98 ... |З/Т көлік салығы |104401 |1027,0 |802 |-225 ... |Ж/Т ... ... |104402 |- |64 |+64 ... |Бірыңғай жер салығы |104501 |- |1366 |+1366 ... |ҚҚС |105101 |22577,4 |13223 |-9354,4 ... ... |105202 |1773,2 |- |-1773,2 ... ... |105296 |- |37 |+37 ... |Су үшін ... |105303 |1333,2 |1908 |+574,8 ... ... |105306 |290 |238 |-52 ... ... ... |105315 |- |117 |+117 |
| ... төлем | | | | ... ... ... ... |1674,8 |5547 |+3872,2 |
| ... | |63009,6 |56645 |-6364,6 ... ... ... салық берешектерінің (недоимка) мөлшері 6364,6
мың.тг. ьөмендеді, немесе 10,1 %.
Ордабасы ауданы бойынша Садық комитетінің аудит ... ... 9 ... ... ... туралы есебінде атылған, аудан ... ... ... ... оның ... 50-і кешенді тексеру, 20-і
қарсы тексеру. Тексеру актісі бойынша барлығы 10096,2 ... ... оның ... ... ... 7342 мың.тг, өсім-1078,3 мың.тг,
айып-1675,3 мың.тг. Қосымша есептелген соманың 7456,6 ... ... ... пайызы 73,8 % құрады. Қосымша есептелген соманың
бюджетке өнбеген ... ... 2639,6 ... ... бұл
соманың 2056,7 мың.тг, яғни 77,9 % бюджет есебінен ... ... ... беру бөлімі құрап отыр.
Ордабасы аудандық білім бөліміне қосымша есептеленген
соманы ... ... ... ... ... ... ... инкасалық жарлық қойылды және аудандық білім бөліміне қоршаған
ортаны ластағаны үшін төленетін төлемақыға ... ... ... аудан
әкіміне және аудандық қаржы бөліміне хат жолданды.
ІІІ. Салыктық бақылаудың тиімділігін арттыруды жетілдіру ... ... ... ... және ... бақылауды
жетілдіру.
Бүгінгі танда салық оргаңдарының алғашқы ұйымдастырушылық құрылымы
көптеген параметрлері бойынша салық органы жұмысының тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... қызметінің
ұйымдастырылуын жетілдіруі өндірістік қатынастар мен салық салудың
әлеуметтік-экономикалық ... ... ... мемлекеттің
араласуының қажеттілігі сияқты факторлармен анықталады. Дамыған елдерде
әрқашан мемлекеттік шығындарды ... ... ... сол ... ... ... ... азайтып, оның тиімділігін арттыру
жолдарын іздестіру ... ... ... ... ... ... бюджеттерге салық түсімдерін толық көлемде қамтамасыз ету үшін,
барлық деңгейдегі салық ... ... ... ... аса маңызды роль атқарады.
Сол үшін де жаңа ... ... сай ... ... ... ... құралдары барынша іске кірісіп, бұл
бағытқа аса көңіл бөлінуде. ... ... көшу ... салық қызметкерлерінің функцияларын өзгертуде, қазір бұрынғы
үғымдарды қамтитын, жаңа ... ... ... ... "салық
төлеушілермен жұмыс істеу” орнына қазір "салық ... ... ... ... бар.
Бұңдай өзгерістер салықтық бақылау жүйесінің ішкі бақылау ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың
қолданысқа енуіне тікелей байланысты. Атап айтканда Интегрирленген Салықтық
Ақпарат Жүйесі (ИНИС- интегрированная ... ... ... ... ... және ... ... СЕЭН—салық есептілігінің
электрондық нысанын калыптастыру ... ҚҚС ... ... ... нысандарын шот-фактуралар тізілімдерін толтыру жүйесі,
ИСИД—төлем кәзінен кірістер алу жүйесі, СТ және ... ... ... ... ... мемлекеттік тізілімінің жүйесі, ЭБСА-
электрондык. бакылау мен ... ... ... бағдарламалары бүгінгі
таңда жұмыс істеуде.
Салық қызметінің компьютерлік бағдарламаларға көшуі құжаттық тексеру
жүргізуде маңызды роль атқаруда. ОҚО ... ... мен ... ... жүргізілген зерттеулер нәтижесі кешендік ... ... ... қол ... ... беретінін байқадық.
ЭБСА-электрондық бақылау мен салық аудитінің жүйесі бағдарламалары бүгінгі
таңда жұмыс істеуде тексерілген мекеменің СТН ... ... ... ... ... ... арқылы тексеру актісін компьютерлік
бағдарламада толтырып, ИСАЖ-нің орталық ... ... ... ... қызметі салықтық тексеруді жүргізуге байланысты құжаттар
айналымын автоматтандыру (19 - 19 бет). Бұл ... ... ... ... ... ... үшін ақпарат енгізілген
сәттен бастап әрбір тексерілетін салық төлеушіге жеке іс кұрылады, ... ... ... ... ... ... Норвегия және басқа елдердің салық органдарының
жұмыс тәжірибесінде ... ... ... алдын-ала тексеруді
жоспарлаудың құжаттық тексерудің басталу кезеңіңде маңыздылығын көрсетіп
отыр. Сонымен қатар ... ... ... ... алымдар мен
бюджеттік емес қорларға есептелетін төлемдер бойынша тексерудің бірыңғай
әдісін жасау қажет. Мысалы, КТС ... ... ... ... ... КТС
барлық басқа салықтар мен төлемдерге қатысы болады. Сондықтан да салықтар
мен ... да ... ... ... ... ... сол ... ауыртпалығын төмендетіп, тиімділігін арттыруға ... ... ... жыл ... әрбір салық төлеушіге мүқият жүргізіп
отыру, салық органдарының штаттық саны мен ... ... ... ... Оның ... ... органдары бар ресурсты оңтайлы пайдалануға
мүмкіндік ... ... ... ... керек. Ол бір жағынан барлық
салықтық есептіліктер, декларацияларды қамтитын салыстырмалы ... ... ... ... бір объектіні егжей-тегжейлі зерттейтін
соңғы тереңдетілген бақылауға бейім болуы керек. ... ... ... салық заңдарының сакталуы бойынша салық төлеушілерді тексеруді
дайындауды және жоспарлауды, салық телеуші ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерін талдау, құжаттық
тексеру объектісін тандауды, тексеру үшін мәселелер тізімін дайындауды және
т.с.с. бекітетін ... бір ... ... немесе соңғы бақылаудың бір проблемасы бірнеше жыл бұрын
болған фактілерге қатысты, ... ... ... ... ... ... ... салықтық жоғалтуларын қысқарту үшін,
салықтық тексеруді ... ... ... ... ... ... ... Бұл тек салық органы қызметкерінің жұмысын
жеңілдетпейді, сонымен бірге салық төлеушіге де өзі ... ... ... ... ... ... енгізуге мүмкіндік береді.
Салық төлеушілерді құжаттық тексеру үшін дұрыс саралау ... ... олар ... ішкі және ... ... алынған
ақпараттары бар, кең ақпараттық базасы ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін, салық оргаңдарының қолда
бар мүмкіншілігін ескере отырып, салық ... ... ... ... барлық мәліметтер бірыңғай ақпарат жүйесінде болуы тиіс.
Бұл орайда Интегрирленген ... ... ... ... түсу ... Егер сол. бір ... ... тексерілетін салық төлеуші туралы
барлық мәліметтерді толық ала алатын болса, алдын-ала, ағымдағы, ... ... ... қыскартып, салық органының бақылауының
тиімділігін арттыруға мүмкіндік берер еді.
Жоғарыда айтып кеткеніміздей кейінгі ... ... ... құжаттық тексеру кезінде салық органдарының ... ... ... ... ... бақылауды бүгінгі құннің ең
актуалды бақылау нысаны ретіңце бөле отырып, оның ... ... ... ... ... майда масштабтағы моделі болып
табылатындығын айта кету керек. Сондықтан да оның тиімділігін арттыру ... ... ... ұйымдастырудың бастапқы кезеңіне ... ... ... топтың қалыптасуының маңызы да аз емес. Тексеруші топка
кіретін ...... ... шешімді алдын-ала талдау жасаудан
алынған нәтюке негізінде ... ... ... ... ... ... кызметкерді койған жөн. Ал топтың әрбір мүшесі салык комптетіндегі
бакылау объектісіне қатысты барлык акпараттармен алдын-ала ... ... ... ... ... ... танысып алуы керек:
бухгалтерлік есептер және бұрынғы кезендер мен ... ... ... бірнеше жылғы бет есептердегі мәліметтерді
зерттеу, ... ... ... ... кәсіпорындармен салыстырмалы
талдау, өзіндік және сыртқы көздерден алынған ақпараттарды салыстыру.
Жасалған зерттеулер нәтижесі бойынша әрбір ... ... ... ... ... болатын тексеруді қолдаушымен
камтамасыз ету ... ... ... ... табылатын кәсіпорын
спецификасына қарай қолдау тәжірибелі тексеруге тікелей катыспайтын ... ... ... маман-әдіскермен немесе заңгер мамандармен
қамтамасыз етілуі мүмкін. Бұл ... бір ... ... ... ... ... тексерудің масштабы мен қажеттілігіне байланысты
тексеруші топқа тұрақты ... ... етіп ... ... ... жатқан
бакылау жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында, ... ... ... ... ... арасында және оған қолдау көрсетіп отырған
мамандар арасында ақпарат алмасуы ... ... ... ... Осылайша
құжаттық тексеру аяқталғанша төмендегі мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады:
1) тек бақылау ... емес оның ... ... ... ... ... да ... ақпарат алуға ;
2) тексеру барысында кездесетін аналитикалық және ... ... ... және ... ... ... басқа кәсіпорынға қатар жүргізіліп отырған тексеріс бойынша жақсы
тәжірибелерді енгізуге ;
4) тексеру материалдары ... ... ... ... ... ... мүмкін
келіспеушілікгер мен шағымдарға арналған барынша сапалы дайындық.
Салықтық бакылауды жүргізудің ... және ... ... ... отырған өзекті мәселенің ... ... ... ... есептерінің жағдайының қанағаттанарлық
еместігі. Бұл жерде түгел тексеруге жататын мәселелерді ... да ... ... ... ... бухгалтерлік есебінің жаман
жүргізілуі немесе ондағы салық салу базасын анықтауга бағытталған есебінің
болмауы кезінде қолданылады. ... ... ... кезінде құжаттар
формальды түрде де, арифметикалық түрде де және олардың ... ... ... да тексеріледі құжаттарды зерттеумен қатар
әлсіз құрылған немесе ... ... есеп ... ... ... ... материалдық және тауарлық есептер) қалпына
келтірілуі мүмкін.
Үлкен айналымы бар, ... ... ... ... ... ... тексерген кезде, әр бір мәселені ішінара тексеру
қажет, бірақ салық салу базасын анықтауда құқық ... ... ... ... қателіктерді анықтаған жағдайда, сол мәселе бойынша
түгел тексеру әдісімен, ... ... ... ... ... тексеру әдісі өте
көлемді еңбекті, көп уақытты қажет етеді, сондықтан да оны тек жеке ... ... ... ... бір ... ... ... бухгалтерлік есебін тексеру
кезінде өте көп проблемалар кездеседі. Кең ... ... ... ... бөлімшелері т.б.) кәсіпорындар ... ... ... ... ... мүмкіншіліктерін пайдалануға
тырысады.
Бұндай кәсіпорындарды тексерген кезде салық комитеттері ... ... ... ... ... өте тиімді. Бұл тексеру
түрінің мәні, тандап алынған объектінің іс-әрекетіне байланысты ... ... ... ... ... байланысқа түскен
көптеген кәсіпорындар мен ... ... ... терең
зерттеуден жедел материал жинақталатындығында. Тек содан кейін барып
берілген объектіде және басқа ... ... ... Бұл тексеру
түрі әдетте ірі салалық кәсіпорындарға жүргізіледі. Құқық қорғау және басқа
бақылаушы органдармен бірге тексерудің ... ... бола ... ... ... ... инвентаризациялық тексеру
әрекетінің қоры аз емес. Мысалы, салық төлеуші-ЖШС "Алмас" ... ... мен ... ... ... құнның өсуінен
түскен 2,5 млн. теңге табысты Жылдық ... ... ... ... ... салу ... ... отыр. Бұндай фактіні анықтауда
инвентаризациясыз жол жок. ... ... ... ... алмайды, ал
салық төлеушіге оның қажеті жоқ. Сонымен бірге мүлік салығы ... ... жыл ... ... кайта бағалап отыруға міндеттеу
заңдастырылмаған. соның ... ... ... ескі ... ... ... ... отыруы мүмкін.
Саудамен айналысатын мекемелер мен жеке кәсіпкерлердің түсімдерін
бақылау-кассалық аппаратының ... ... іс ... мүмкін емес.
Ондай жағдайда бақылаулық сатып алу ... ... ... және ... ... ... ... алуға болады.
Қарама-қарсы тексеру жедел бақылаудың бір бөлігі болса да, ... ... ... ... бұл бақылау шарасы бар ... көз ... ... ... ... ... ... жүргізу тауарлы-материалдық құндылықтар мен қаржы қаражаттарының
қозғалысын қолма-қол, қолма-қолсыз нысандарын ... ... ... табылады. ОҚО қаржылық және саудалық серіктерін қарама-қарсы тексеру
жақсы нәтиже берді. ... ... ... қарама-қарсы тексеру кезінде
екінші бір салық төлеуші өзіне есепке алмаған тауардың болғандығын анықтап,
түсімде көрсетілмеген ... ... ... ... ... операцияларының есебінің бұзылуына жауапкершілікті арттыру
керек, есептелмеген тауардың сатылғанынан түскен сомасын ... ... ... ... деп ... ... ... тауарды конфискелеу
керек. Жергілікті әкімшіліктер сауда-саттық мекемелерін тіркеген ... ... ... ... ... керсетуін талап етулері керек.
Ал арнайы көрсетілмеген жерде сол мекеменің тауарының себепсіз тұруын, ... кұны ... ... салық салудан жасырылды деп есептейтін болуы
керек. Мәселені бұлай қою салық төлеушінің кұқығын бұзбайды және де ... ... ... ... көз ... ... ... берілуі керек. Бұл мүмкіндік саланың ... ... ... болып табылады.
Кесте 14. Кәсіпкерлікпен айналысушы жеке тұлғалардың санының өсу
динамикасы.
-кесте.
|Кезендер ... ! Оның ... ... |
| ... | |
| ... пен ! ... |осы жылы |
| ... | |
| ... |өткендер саны. |тіркеуге |
| ... ... ... ... |
| ... | | ... жыл |61196 |45837 |5120 ... жыл |72173 |49166 |8334 ... жыл |97429 |55868 |17074 ... ... жеке ... ... өсу динамикасына
талдау жасайтын болсақ, 2003-2005 жылдар арасында жеке кәсіпкерлер ... ... ал ... ... саны сол ... ... отыр.
Сонымен бірге жаңа салық төлеушілер пайда болуымен қатар, ... ... ... ... ... ... яғни, кәсіпкерлер өз жұмыстарын
токтатқан. Бірақ сол салық төлеушілердің ... да өз ... ... ... да оңай ... емес. Оның үстіне салық
берешегі бар болған жағдайда оны жұмысын токтатқан салық төлеушіден өндіру
мүмкін емес ... өте ... қиын ... ... ... тиімді бір
әдісі, борышкер-кәсіпорынның дебиторларынан өндіру болып табылады. ... ... ... бір сәт ... дұрыс болар еді. Бірақ
зандастырылған жағдайдың өзінде бұл жұмыс қиын, әрі ... ... ... берешекті төлегісі келмейді, олардың арасында тағы да
салық органы қызметкерлері жүгіруіне тура келеді.
Салықтық қатынастарды жақсарту үшін ... ... ... ... ... ... ... арқылы қол жеткізуте
болады:
Біріншіден, салықтық тексерулерді барып ... ... ... ... көп ... ... ... Салық төлеушінің айналысатын
жұмысына байланысты ақпараттарды жинау, өндеу және ... ... ... ... және ... ... ... бөлуге, соны есепке
ала отырып, салық салу объектісін ... ... ... табу ... ... ... жалпы бөлімінде 16-бапта салық
инспекторларының құқықтары тізбектелген, ... "осы ... ... салықтық бақылау жүргізуге құкығы бар" делінген. Осы
тармакты барынша кең мағынада болатындай етіп, ... ... ... ... ... ... ... қолдана алатындығын
нақты көрсетілуі керек.
Үшіншіден, салық ... ... ... жасалуы бас
мекемесі тіркеуге тұрған салық органына бас мекеменің табысты ... ... ... ... қиын ... ... ... мекеме табысының
есебі мен операциялары бас мекеме есебінде толық кәрсетілгендігін бақылау
қиын. Сондықтан да осы мәселені методологиялық жағынан қарастыру керек.
Төртіншіден, ... ... ... ... ... ... тексеруден басқаларында ұзарту керек. Мысалы, кешендік
тесеру жылына бір рет емес, 2-5 жылда бір рет ... ... ... ... ... жыл ... ... көп уақыт ала отырып, келесі
бір салық телеушінің тексерілетін уақытты шектеуге әкеп соғуы мүмкін. ... ... ... салық органынан басқа да бақылаушы органдар да
тексеруі керек. Сонда ... ... ... ... ... ... ... тексерушілемен өткізуіне тура келеді. Яғни, бұл
жерде Адам Смит ұсынған ... ... ... ... анықтық,
алымдардың арзандылығы, салық телеушінің өзіндік жеке ... ... ... ... ... (17 — 588,589 беттер).
Бесіншіден, көптеген салық төлеушілер бухгалтерлік есеп пен ... ... алып ... негізінен бухгалтерлік есептің салық есебіне бейім
етіп жасайтындығын, ... ... ... ... ... шешуі
табылмаған қиын мәселе болып отырғандығын айтады. Сондықтан да ... ... оның ... үшін ... ... емес ... ... болуы керек.
Алтыншыдан, салық төлеушілердің саны ... ... да ... ... ... ... құн ... үлкейюде. Сондықтан да
ақпараттың техникалық мүмкіндікгерін ұлғайтып, салық органдары ақпараттың
техникалық жүйесімен толық қамтамасыз етілуі ... Және ... да ... ... алмасуды автоматтандырылған жүйе ету керек. Бұл
салықтық тіркеуге ... ... ... жедел анықтауға жол ашады.
Сонымен ... ... ... ... салық органдарында екінші
құжаттардың (тексеру актісі, хаттама т.б. ) ... әкеп ... ... ақпараттардың көлемінің өсуі салык инспекторының жұмысьның ... ... ... ... ... әсер ... ... шешу тіпті штат санын айтарлыктай көбейткен ... ... ... ... ... штат саны қаржылық-ұйымдастыру және
қамтамасыз ету сияқты жаңа мәселелерге әкеп соғады. ... ... ... ... ... жүйенің болуына қарамай кездесіп
отыр. Өткені, ИСАЖ-сі қолдануға ыңғайлы бола түра бұл ... әр ... ... ... ... ... ... қызметінің ақпараттық
жүйесінің "жоғарыдан төмен" және "төменнен жоғары" деп ... ... ... ... ... ... ... Салыктық бақылау бойынша "төменнен жоғары" сипатындағы 2-н
нысанды есеп түрін алатын болсақ, онда ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, Шымкент қаласы бойынша Салық
комитетінің 2-н нысанындағы ОҚО Салық комитетіне ... ... ... ... ... Салық комитетінде барлығы 24303 салық
төлеуші тіркеуде бар, оның ішінде 13503-і ... ... 10800 жеке ... жыл ... 1869 ... төлеушіні тексеруден өткізген, оның 614-нде
салықтық құкықбүзушылық анықталған. Онда:
-1) 576 ... ... ... ... ... ... 223 тақырыптық тексеру жасалып, оның ... ... 845 ... ... ... ... ... 208 хронометражды зерттеу, құқықбұзущылық жоқ.
5) 17 рейдтік тексеру, құқықбұзушылық жоқ.
Әкімшілік құқықбүзушылық ... ... ... 1044 тұлға әкімшілік
жауапка тартылып, 84081,3 мың ... оның ... 794 ... ... ... теңге есептеліп, 270 қаулы бойынша 43864,1 мың теңге төлетілген, 250
жеке тұлғалар мен жеке ... 3876,1 мың ... оның 68 ... 1402,1 мың ... ... ... ... төлетілгені 56,4 пайызды құрайды. ОҚО бойынша
салық комитеті 149 тұлғаны тексеріп, 128802,7 мың ... ... ... ... ... ... акпарат ауқымы өте кең. Және де мүндағы
мәліметтер мен компьютерлік ИСАЖ ... ... ... отырады, соған байланысты 2-ннің түсіндірме
хатына қосымша беріледі. Ол ... ... ... ... ... және де ... себептері көрсетіледі.
Қорыта келгенде тоқсан ауыз ... ... ... ... іске ... ... ... жағынан жан-жақты
тексеріліп, тәжірибе жүзінде нақты зерттеулерден өткізілуі тиіс. Мұндай
алғышарттарды ұстанған жағдайда, біздің ... ... ... ... ... ... жемісін кемшіліксіз көруге мүмкіндік
береді.
ОҚО бойынша Салық комитетінің 2-н нысандағы ... ... ... ... ... ... құкықбұзушылықтың Кодексінің
205-209 баптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... есебіне қою мерзімінің бұзылуы.
206-бап. Салық есеп-қисабын, сондай-ақ салық төлеушінің мониторингін
жүргізу үшін қажетті құжатгарды тапсырмау. ... ... салу ... ... ... ... және ... салу
объектілерін есепке алу ережелерін бұзу. 209-бап. Салыктың және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ... осы ... ... ... салық төлеушіге
жететін тілмен толықтырып, сәйкесінше осы баптарға жауапкершілікті ауырлату
сияқты шаралар жасалуы керектігін ... ... ... ... ... және ... ... көрсеткіші, оларды дамытудың қажеттілігі
Салық кодексі қабылдануымен салық әкімшілігін жүргізу ... ісі ... Осы ... ... ... ... электронды есептілік жүйесін қалыптастыруға, салық
төлеушілерге ақпараттық сервис ... ... ... бұл ... ... ... ... қажет. Есептіліктің электронды
нысандарына көшу — бұл ... ... ... ... қадам
болды. Кез келген жаңалық, оның үстіне жаңа технологиялар ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір қиыншылыктармен өтті. Ол қиыншылықтардың көпшілігі
техникалық сипатта ... ... ... ... ... нысаңдарына көшуге әзірлік деңгейі әртүрлі: кейбіреулер көшуге
әзір, ... ... ... ... жоқ. ... ... көшудегі құрделілік тұғызатын тағы бір мәселе — жүйенің өзінің де
кұрылымдық ... ... еді. ... ... ... ... жіберіп, есептеулерді бет есептерге өз қолымен түсіруі,
салық органы кызметкерлерінің көптеген функцияларын алып, бақылау, тексеру
функцияларына көбірек ... ... ... ... ... ... нысанына көшу тәртібі туралы айтар
болсақ, салық зандарының нормаларына сәйкес салық ... ... ... ... де және ... ... де жасауға құқығы бар. Ал
ақпараттық жүйелердің, соның ішінде салық есептілігінің есептілік ... ... ... ... ... ... ҚР ҚМ ... орталық серверіне келіп түсетінін және жеткізілуге тиіс
екендігін атап өту керек, ... ... ... ... ... ... инспекторлары оны қолмен енгізеді.
Қазіргі кезде ОҚО бойынша 20 мыңға жуық занды тұлғалар мен 18 мыңнан
астам жеке ... 52 ... ... ... қожалыісгары жұмыс істейді,
осыған байланысты салық есептілігін қағаз жүзінде тапсыру кезінде әр түрлі
қиындыктар ... ... аса көп ... ... ... ... кезде, салық инспекторларының есептті кешенде барынша жүктемелі
болуына байланысты кате жіберу ыіқтималдығы салық төлеушілердің де, ... да ... ... кұрделендіріп жібереді. Оның ... ... ... ... бір занды тұлға ширегіне
(квартал) 4-7 түрлі есептілік нысандарын, жылдық есептілікке 4-ден ... ... ... оның ... тек 100 нысанның кем дегенде 33
қосымшасы болады, жеке кәсіпкерлерде де ... ал бір ... ... ... нысандар тапсыруы керек. Салық инспекторлары әрбір есептілік нысанын
өз регламентін сақтай отырып енгізіп, серверге жіберіп ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан жүктемеге қоса
жауапкершілік те бар. Сол үшін де хабарларды кепілді ... ... ... ... ... орналасқан, оны пайдалану арқылы ... ... ... тез әрі ... ... ... береді.
Бұл орайда салық есептілігін тапсырудың электрондық әдісіне көшу ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Салық
есептілігін электронды түрде тапсыру үшін, бірінші кезекте, салық ... орны ... ... ... 009.00 ... электрондық
құжаттарды айырбастау туралы өтініш беруі тиіс. Содан кейін криптофафиялық
кілт алуға келісім жасасу және 009.02 - ... ... ... қол
қоюды тануы қажет. Бұлан кейін барып жұмыс орнында бағдарламалық камтамасыз
ету орнатылады, ол салық есептілігін ҚР ҚМ ... ... ... ... ... ... ... өткен және кеңсесінде
Интернетке шығуға мүмкіндігі бар салық ... ... ... ... ... ... жұмыс орнынан жіберуіне мүмкіндік беріледі,
бұл орайда салық ... ... ... ... ... және салық
нысандарын қабылдауда қателікгер болмайды. Бұған қоса, салық есептілігін
электрондық түрде ... ... ... телеушілер есептердің дұрыс
толтырылыуын дербес өзі тексеріп, олардың қабылданғаны туралы хабарлама
алғаннан кейін, ... ... ... және ... ... ... шотын қарай алады.
Салық есептілігін электрондық түрде тапсыруға ... ... ... төлеушілер үшін, әсіресе шағын бизнес субъектлері үшін ... ... ... ... ... ... ... Интернетке шығуға
мүмкіндіктері бола бермеді. Осындай салық төлеушілерге ... ... ... ... онда ... ... ... кеңсесінде компьютерледің бар-жоғына және Интернетке шығу-шықпауына
қарамастан, салық есептілігін электрондық тұрде тапсыру артықшылығына мүмк
ндігі болады.
Бұл үшін ... ... ... электрондық кілтімен және есептілікті
магниттік тасымаддаушы мен (дискетамен) салық комитетіне ... ... ... терминадды пайдалана отырып, салық есептілігін
жібере алады. Салық төлеушілер мен ... ... ... өзара
қатынас жасау процесі ақпарат беру жүйесінің ... ... ... ... ету ... ... жетілдіруге
және арттыруға, оның жұмыс істеуін кеңейтуге бағытталғанын атап ету керек.
Салық есептілігінің нысандарын тапсыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз
етудің ... ... ҚР ҚМ ... ... сайтынан әрдайым алып
отыруға болады. Бағдарламалық қамтамасыз ету Қаржы министрлігінің меншігі
болып табылады және ... ... ... осы ... ... ... ... мен фирмалар көрсететін қызметтен аулақ болған
жөн деп баспасөз құралдарыида салық ... ... ... болды .
Мемлекеттік басқару жүйесіңце құрылымдық бөлімдердің жұмысын бағалау
маңызды элементі болып табылады. Оның мәні басқару іс-әрекеттерінің заңдар
мен ... ... ... және ... ... ... ... орындалуы үшін тиімділігін, сапасын және маңызын
анықтауда жатыр.
Мемлекеттік салык қызметі жүйесіңдегі басқарудың іс-әрекетін бағалау
бірінші ... ... ... ... бөлімдердің нотижелерін
салыстыруға қажет. Бағалық көрсеткіштерді талдау ... ... ... ... алмастыруда және жұмыстарды
корректировка жасау үшін жан-жақты шешім ... ... ... ... ... ... бірге бөлім жұмыстарын ... ... ... шешу үшін де қажет. ... ... ... ... ... ... ... мәселелердің әр түрлі болуы салық органдарының іс-
әрекетінің бір керсеткішімен ... ... ... ... ҚР ... ... ... қызметтерінің жұмыстарының
сапасы мен тиімділігін бағалайтын, бағынышты салық комитеттері ... ... ... ... ... есептіліктер карастырылған.
Салық комитеттері ... ... ... ... ... ... сапалы жиақгап, әңдеп ... ... ... ... Сол ... ... барысында аумақтық салық
комитетгерінің жұмысын бағалауға мүмкіңдік ... ... 2-Н ... түрі әр ... ... және ... мерзімдерде тапсырылып
отырады. Онда темендегі көрсеткіштерді бағалауға болады:
• барлығы ... ... ... осы ... түрі ... неше ... бар;
• оның ішінде төлеуге тартылған салық төлеушілер ... ... ... ... салық төлеушілер саны;
• тексеру нәтижесінде құкықбүзушылық анықталған салық төлеушілер саны;
• қосымша есептелген салық сомасының ... оның ... ... ... негізгі салық сомасы;
• оның төлетілгені;
• есептелген өсімпүл сомасы;
• оның төлетілгені;
• есептік кезеңнің аяғыңца ... ... ... ... ... ... салық және басқа төлем сомасы;
• тексеру және ... ... ... ... шығындардың
азайтылған сомасы;
• анықтама үшін - өткен жылға ... ... ... бойынша
қарыздар;
• оның ішінде өндірілгені;
• өткен жылға қосымша есептелген сомалар бойынша қарыздардың ішіндегі
құкық қорғау органдарына ... ... ... қарызы;
• оның ішінде өндіруден үмітсіздері.
Бұл көрсеткіштер әр бір салық және тағы басқа да бюджетке
міндетті төлемдер бойынша жасалады. Және де ... ... ... хаттар тіркеледі.
Бұл есептіліктерді салыстырудан төменгі салық комитетінің барлық
мәліметгерін көріп бағалауға болады:
- салық салу базасының өткен ... ... ... ... ... жылымен
салыстырғанда өзгеруі, негізгі салық түрлерінің түсу динамикасы, олардың
салық салу базасына үлестік салмағы, салықтар мен төлемдердің түсуінің
жоспарларға ... ... ... ... ... территориялар мәліметтерімен
салыстыру жасалады;
-тексеру нәтижесінде қосымша есептелген сомаларды, ... ... ... ... Бұл ... ... үшін салық
органдарындағы өсу темпын жалпы көрсеткіштермен салыстырылады;
-жалпы төлемдер бойынша түсімдердің ішіндегі тексеру нәтижесіндегі
қосымша ... ... үлес ... немесе өткен жылғы
осы ... ... Оны ... ҚР ... орташа деңгеймен
салыстырады;
-әрбір салық қызметкеріне тексеру нәтижесі бойынша қосымша есептелген салык
сомаларының салыстырмалы қатынасы, оның өткен жылғы көрсеткішімен
салыстыру;
-құжаттык. ... ... ... бюджетке есептелген салык.
сомасыныи әрбір құжаттық тексеруге салыстырмалы қатынасы:
- құжаттық тексеру кезіндс күқықбүзушылъік аныкталған ... ... ... ... ... осы ... аумактық және Республикалық
деңгейдегі осы көрсеткішпен салыстырылады;
-қаржылық санкциялардың барлық қосымша есептелген салық сомасына үлес
салмағы ... ... осы ... ... және Республикалық
деңгейдегі осы көрсеткішпен салыстырылады;
-берешектер сомасы өткен ... ... мен ... ... деңгейдегі осы керсеткішпен кемігені (көбейгені)
салыстырылады;
-тексеру нәтижесі соттарда қаралып салық төлеушінің пайдасына ... саны ... ... ... немесе аумактық
деңгейдегі осы көрсеткіштің орташасымен салыстырылады;
ҚР салық қызметтерінін ... ... ... үшін
жоғарыда келтірілген ақпараттар мен есептіліктер негіз ретінде қолданылады.
Жоғарыда аталмаған тағы да ... ... ... ... ... ... хаттар, бұйрықтар да бар. Мысалы, салық органдарымен
басқа бақылаушы ... ... ... ... ... бірге әрекет етуі бойынша көрсеткіштер.
Жоғарыда келтірілген салық ... ... ... ... ... ... ... салу базасының өзгеруін негізгі ... ... ... ... ... сол салықтардың салық салу базасына
үлестік салмағы әрине өте маңызды ... ... ... Бұл ... ... ... ... түсімдерінің тікелей тәуелділігін көруге
арналған. Жоғарыдағы түсімдердің ... ... ... керсеткіші
салық бақылауын ұйымдастырудың жағдайының сипаттамасы болып табылады. Салық
органы тарапынан ... ... ... ... ... ... керсетеді. Бірақ, бұл жоғарыдағы көрсеткіштерсалық ... ... Бұл тек ... салу ... ... есебінің
бірыңғай әдісінің жоктығымен байланысты емес, сонымен сонымен бірге ... ... ... жеке ... ... де байланысты.
Салықтык бакылау процесінде шарушылық субьектілері, азаматтар мен
мемлекет арасында ... ... ... ... байланысты
болып тұрады. Бұндай келіспеушіліктер жаңа салық салу, азаматтық және
қылмыстык ... ... ... аудит т.с.с. бойьшша нормативтік
актілермен реттеледі. Немесе салық, азаматтық және т.б. ... ... ... ... ... ... мен мемлекет арасындағы құқыктық-
салықтық қатынастарды жетілдіру маңызды рөл ойнайды. Салық органдарына
салықтарды мобилизациялау ... ... ... ... шаруашылық
субъектілерінің және азаматтардың салық салу базаларын қалыптастыруды
мақсат етіп қояды. Оның үстіне ... ... ... ... ... салыктардың дұрыс есептелуін, толық және өз уақытында ... ... ... ... ... ... етіп қойды. Салық
қызметінің бағалық көрсеткіші ретінде тексеру нәтижесі бойынша ... ... ... ... ... өсу темпі де
қарастырылған.
Кесте 16. Салық комитеттерінің бақылау жұмысы нәтижесіңде қосымша
есептелген салықтардың өсу темпы.
| |2004 жыл. |2005 жыл. |2004 ... |
| | ... ... |
| | ... | ... ... |27478,0 |65153,8 |237,2% ... ауданы |22183,5 |31422,6 |141,6% ... ... |19281,1 |29054,6 |150,6% ... ... ... |607407,0 |122,2% ... ... |4953,5 |16863,8 |340,4% ... ... ... ... ... |115,8% ... ... ... ... облыстық көрсеткішке Шымкент
қаласы бойынша көрсеткіш жақын келедіде, Мақтаарал, ... ... ... өте ... Бағалық керсеткіштерді зерттеудің маңызы
бірдей дәрежедегі салық оргаңдарында әр ... ... ... ... мүмкін.
Салық кызметінің жұмысының тиімділігін бағалау практикасы, ... көп ... ... ... сапалық сипаттамасы
жетерліктей қабылданбайды екен. Көрсеткіштер ... ... ... ... тексерумен камтылғаны, ... ... ... ... ... төлеушімен салықтық
құқықбұзушылықтардың аддын-алу профилактика ... ... ... жоқ, ... кызметінің салыктық бақылауын ұйымдастыруда өте
маңызды материалды-техникалық қамтамасыз етілудің, акпараттаудың ... ... ... кезде салық комитеттерінің жұмыстарының
кемшіліктері айтылған көптеген басқарып ұйымдастыру ... бар. ... ... ... оның ... және ... жақтарын, салық
төлеушілермен өзара карым-қатынастарын қоса ескеретін кең мағынасындағы
бейнесі жоқ.
Біздің көзқарасымызға салық органы ... ... ... ... қазіргі компьютерлік жүйелерге өту кезеңінде, салыктардың
есептелуінің толық дәрежесін сипаттайтын жалпылама ... ... ... ... өздері есептеген есептіліктердегі, декларациялардағы
нақты салык сомасы мен ... ... силу ... ... ... ... аркылы алуға болады. Нақты есептелген және есептелуге
тиіс салық сомасының қатынасы — салықтық есептелуінің толыктық коэффициенті
болып табылады. Бұл ... ... ... ... ол ... ... кешенінің ұйымдастырылуын ұстайды, салық төлеушілермен
өзара қарым-қатынастардың дәрежесін ... ... ... ... ... ... жағдайын зерттеу үшін негіз болуы мүмкін. Бұл
көрсеткіш кәсіпорынның ... ... және ... деңгейіне, т.б.
кәрсеткіштерге байланысты емес. Бұл керсеткіштің ... ... өте ... мэселелерді: салық салыу базасының нақты есебінің
әдісін аныктау шешуді қажет етеді.
Бағалық көрсеткіштерді екі ... ... ... 1) ... органының
жұмысын кешендік сипаттаушы (мысалы:жоғарыдағы есептіліктер); 2) салық
органы жұмысының жеке бір ... ... және ... ... ... ... жұмысын сапалық жағынан ... ... ... ... мүмкін:
• салық төлеушінің салық органына салық қызметкерінің ... ... ... Бұл көрсеткіш салык төлеушілермен
түсіңдіру жұмысының жағдайын жеткілікті толық сипаттайды және де салық
қызметкерлерінің тексеруге дайындық дәрежесін, салық төлеушілермен қарым-
қатынастағы мәдениетін және ... ... ... нәтижесі бойынша экономикалық сотта каралып салық төлеушінің
пайдасына шешілген істердің саны;
• декларацияда, ... ... ... ... кезеңге кайта
есептеу бойынша мемлекет пайдасына шешілетін сомаларды мәлімдеген салық
төлеушілердің ... ... ... ... заң тындағыш
екендігі мен мемлекет арасындағы карым-қатынастардың деңгейін сипаттауға
мүмкіндік береді;
• занды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... үлес ... керсеткішті талдау салық төлеушінің есептік ... ... ... ... ... ... жалтаруы
туралы қорытындыларды шығаруға мүмкіндік береді.
Сандық жағынан салық органы ... ... ... колдану
аркылы бағалауға болады:
- белгілі бір ... ... ... ... үлес ... ... органының жұмысының жеке бір бағыттарын сипаттайтын ... ... ... ... ... көзі ... қызмет етіп,
ведомствалық бақылау объекті тандауында есепке ... ... ... деңгейін бағалаудың, басқару ісінің бір
элементі тікелей орнында ... ... ... ... ... тақырыптық және кешендік болып екіге бөлінеді. ұсынылған бағалық
көрсеткіштерді қолдана отырып, кешендік тексерулер ... ... бас ... ал ... ... ... ... комитетінің жұмысын ұйымдастыруда тақырыптық тексерулерді кеңінен
қолдануға болады.
Сонымен бірге жоғарыда келтірілген салықтық есептіліктер нысандары
түрлерін де ... ... ... ... ... және ... салық түрлерініц нысандарын біріктіріп, мүмкіндігінше ... ... ... ... жағдайда бір жағынан салық ... ... ... ... ... ондағы өнделуі жеңілдетілсе, екінші
жағынан, сәйкесінше ол есептіліктерді бақылау жолы да ... ... ... ... ... ... ... колдану
арқылы мемлекеттік қазынаның толтырылуын қаматамасыз етуді мақсат етіп
қойды. Бұл мақсаттың маңызы мен мәні ... ... ... және де ол ... ... дұрыс шешілсе, соншалықты
бюджет жағдайы жақсы болады.
Дипломдық жұмыста ғылыми ... ... ... ... практикасын кешендік зерттеу жүргізіліп, оның ерекшеліктері
көрсетілді. Салықтық бақылауға - қаржылық бақылаудың құрамдас бөлігі
ретінде ... ... оның ... ... мен ... ... ету сферасы және бақылау объектісі анықталды.
Салықтық бақылау салықтық қатынастарды басқару жүйесіндегі салықтық
механизмнің функционалды элементі ретінде қарастырылды. ... ... ... ... ... ... оның әр ... мәндік,
ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық ... ... ... жүзеге асуының заңдық және ... ... және ... негіздерінің
жағдайы зерттелген, салықтық бақылаудың тиімділігіне бюджетке түсетін
төлемдерді бакылауды жүргізу жағдайының әсері ... ... ... ... ... ... базасының, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерінің әсері
дәлелденген.
Салықтық бақылаудың құқықтық базасы талданған, оның қарсылықтарға
әлсіздігі, ... ... мен ... ... ... ... ... актілердің тұрақсыздығы, сонымен ... ... ... және ... ... құқықтармен сәйкес еместіктер
көрсетілген.
Салык бақылауының субъектісінің ұйымдастырылу ... ... ... етуде кемшіліктері; акпараттануының
даму деңгейінің нашарлығы көрсетілген.
Салык комитеттерінің . басқару органдарымен, құкыкқорғау органдарьмен
және де ... ... ... ... оның ... ... ... практикасы қамтылған. Салык. төлеушілердің
есебі мен ... салу ... ... ... әдістерімен
байланысты акпараттық ағымдарды зерттеу нәтижесінде Салық ... ... ... ... ... карым-қатынасын күшейту керектігі
негізделген.
Мемлекеттік салық қызметінің ақпараттық ... ... ... ... ... және ... құралдары жеке-жеке
қарастырылып кемшіліктері, сыртқы ұйымдармен ... ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстан Обылысында жүргізілген
салықтық бақылау ... ... ... ... ... кемшіліктері көрсетілген және бюджетке түсетін салықтар және
басқа да міндетті төлемдердің түсуін бакылаудың әдістері мен нысандарын
жетілдірудің жолдары ... ... ... ... бір ... ... дамуы мен салықтық бақылаудың ұйымдастырылу деңгейінен,
сонымен бірге салықтық бақылау әдістерінің сол ... ... ... және ... құқық бұзушылыктың деңгейіне
тәуелді екендігі негізделген.
Салық комитеттерінің ... ... ... ... ... оның
қодданылатын көрсеткіштерінің көп көлемдігі және сапалық сипаттағы есебінің
жеткілікті еместігі себептерінен жетілмегендігі ашық керсетілген.
Зерттеу материалдарын ... ала ... ... ... ... ... ... бақылаудың экономикалық
процесстердің тұрақсыздығы; шаруашылық байланыстардың үзілуі; әр түрлі ... ... ... ... жағдайларында жүзеге асырылуда;
салықтық бақылаудың функционирленуінің негіздері: 1) кұқықтық база
(салықтық қатынастарды реттеуге қатысы бар ... мен ... ... 2) ... төлеушілермен, кұқық қорғау т.б. органдарымен өзара
карым-қатынастар мен ... ... ... құрылымының
оңтайландыруғу мүмкіндік беретін материалдык - ... ... ... ... және ... салу ... есебі
үшін,мемлекеттік баскару органдарымен, ... ... ... ... ... қарым-қатынастың терең жасалуы;
салыктарды бекітуші және ... ... ... ... ... ... жеткілікті дамымаған, Бұл: а)заңдар мен олардың жеке
бір нормаларының жетілмегендігімен; б)құқықтық нормаларды ... ... ... анық ... в)зандар мен ... ... ... ... ... ... ... және нормативтік актілердің жоқтығымен
байланысты;
көрсетілген сәйкес келмеушіліктер салық төлеушілердің құрылып ... ... ... ... емес ... тудыруы мүмкін. Осы сияқгы
жағдайлар ... ... ... ... көптеген салықтық
құқықбүзушылыкқа және де ірі көлемдегі айыппүл санкцияларға әкеп соғады;
қалыптасып ... ... ... ... ... төлеушілердің негативті
қатынасы салықтық бақылау субъектілері мсн салық төлеушілердің ... ... және ... ... ... жалтаруды
туындатады. Сонымен бірге салықтық бақылау субъектісі ұйымдастырылуы мен
әдістемелік қамтамасыз ... ... ... ... ... ... жаңа ... мен әдістерін жасау және енгізу салық органдарына
салық зандарын бақылауда талап етіп ... ... ... қалып отыр;
салық органдарының вертикалдық қатаң бағынушылығы мен аймақгық және
жергілікті салық комитеттсрінің кұрылымдық аппаратының таңдау ... ... бар. Бұл ... ... ... ... мен
төменгі тұрған салық органдарының методикалық басқару, кадрлерді ... ... ... ... ... ... болашағы бар бағыттарды
тандауға, жақсы жұмыс тәжірибесін енгізу жағынан өзара қарым-қатынасына
кері әсерін береді;
салық қызметінің ұйымдастыру жұмысын мақсаттық ... даму ... ... ... әрі ... ... мүмкін емес;
бүгіпгі танда ақпараттық жүйелердің қолдану облысында жасалуының
бірыңғай концепциясы жоқ, ... ... ... ... ... байланысы сияқты оның әр түрлі деңгедегі байланыстарының жұмыстары.
өңдеу, жеткізу мәселелері теориялык, жеткілікті ... ... ... қызметінде бүгінгі танда "төменнен жоғарға, "жоғарыдан төмен"
жұмыс жасап жатқанымен атаулы талаптарға сай емес;
қазіргі кездегі ҚР ... ... ... ... жетілдірілген
нысаны жоқ, қолданылып ... жүйе ... ... ... ... ... негізге ала отырып ... ... ... ... ... ... бірнеше бағыттарын бөліп
көрсеттік: біріншіден, салық жүйесінің құқықтық негіздерін және салық
әкімшілігін ... ... ... ... ... ... оңтайландыру, ақпараттандыруды, салық
орагндарының басқа сыртқы ұйымдар мен мекемелермен ... ... ... ... мен ... ... ... салық
органдарының материалдық-техникалық және кадрлық қамтамасыз етілуі; салық
төлеушілсрмен жұмыс істеуді дамыту.
Салыктық бакылаудың тиімділігін арттыру үшін ... ... ... ... Салыктық бақылаудың құқықтық негіздерін дамытудағы жаңа заңнамалар
мен нормативтік ... ... ... ... ... ... ... сатыдағы салық комитеттері ... ... ... ... ... көптеген жобаларды қатар ала
отырып, тәуелсіз комиссия құрылып ... ... ... қажет.
Заңның немесе нормативтік ... ... ... ... тез ... бақылауды жүзеге асыру бойынша әдістемелік ... ... ... ... ... ... жобалардың сынағы өткізілетін базалық
салық комитетін сәйкес комитеттермен және ҚР Үкіметі комиссиясымен ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік, бірлік және орталықтандыру
принциптерінің жүзеге асырылуы, ... ... ... инфрақұрылымының жасалуы жағдайында ғана
мүмкін:
салық комитеттерін орналастыру, ... ... ... т.б. ... ... және материалдық камтамасыз етуші
сияқты мәселелері жұмыс тиімділігін арттыруға әсер етуші факторлардың бірі.
3)Қазіргі уақытта КР салық қызметі жүйесінде салық ... ... және ... ... бойынша
регламент жоқ. ... ... ... әр жыл ... ... ... ... салықтан жалтару сипаттамаларына, ... ... ... ... ... ... ... ... ... негізінде салықтық бақылауды ұйымдастыру
бойынша рекомендациялар мен бағыт-бағдарлар жасау ... ... ... жалтару, салық органы жұмысының
объективті және субъективті себептерден жетілмеуі, елкөлемі мен басқа да
жағдайлар салық органдарымен басқа көптеген ... ... ... ақпарат» алмасу мәселесі бойынша өзара қарым-қатынастың
кемшілігін ... ... да ... ... ... ... құқыққорғау органдарымен, ... және ... ... ... ... мен ... ... баптарымен бекіту керек.
2) Салық қызметін бағалаудың критерииларын сапалық сипатга негіз беріп
қайта ... ... ... органы жұмысының тиімділігін ... үшін ... ... ... . ... жалпылама көрсеткіш қолданылуы керек. Ол салық төлеуші
өзі ... ... мен ... ... ... салу базасының негізінде есептелуі ... ... ... ... ... және есептелуге тиіс
салық соммаларының қатынасы —аймақтағы салық ... ... ... ... ... бақылауын ұйымдастыруды
жетілдіріп дамыту арқылы, бүгінде ешкімге бейтарап емес ... - ... ... ... сол ... ... экономикасына, әлеуметтік
хал-ахуалына оң әсерін тигізетін шараларды кеңінен қарастыру ... ... ... ... ... әділ ... оның ... фискалдық сипатта емес, стимульдеуші сипаты басым ... ... ... -салық міндеттемелерін орындау барысындағы
қателіктерінің себебін ашып, ... ... ... туғызатын мәселелрді ... ... ... түрін ... ... ... ... ... ... ... алдын алуға мүмкіндік
беретіндей етіп ұйымдастыру;
4) Бір ... ... ... ... елеусізқалдыруды
болдырмау;
5) Салықтық бақылауды ... ... ... ... ең төменгі сатыдағы салық ... ... ... ... негізінде жасау;
6) Салық бақылауын жүргізуші мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөлу,
атап айтар болсақ, жоғарғы оқу орнын ... жас ... ... кем ... 2 жыл стажировкадан өткеннен соң ғана
жұмысқа ... ... ... жанынан оку орындарының оқытушы-ғылыми
қызметкерлері мен ... ... ... ... ... сол ... ... орта және жоғарғы оқу
орындарындагы болашақ мамандарға тікелей осы ... ... ... ... етіп жағдай жасау;
8) Тексеру кезендіктерін қайта карап, салық бақылауының
заңнамасына өзгеріс енгізу керек.
9) Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. К.Р ... және ... да ... ... төлемдер"
туралы Кодексі 12 маусым 2001 жылы №210 ... ... КР ... 1995ж. 30 ... " Салық және басқа да бюджетке ... ... ... ... жылғы №2235.
4.ҚР "Республикалық бюджет туралы " Заңы. Нормативные акты по финансам,
налогам, бухгалтерскому учету, страхованию//изд. ... год. ... ... ... ... ... ... салық саясаты бойынша
ел халқына жолдауы. 2000 жылы.
6. А.И.Худяков, Г.М.Бродский Теория налогооблажения/Учебное пособие ТОО
изд. Норма-К".А.:2002 ... ... ... ... ... /Учебное пособис "Жеті
жаргы". А.:2001 год.
8."Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ... ... ... ... ... ... Астана.
9.С.М.Мусин Налоги с населения в Казахстане/под ред.Б.К. ... 1996 ... ... ... ... "Жеті жарғы". А.:1998 год.
10.Г.Карагусова. Налоги: сущность и ... ... ... ... ... ... право РК./изд. Қаржы-қаражат, Алматы,
1995год.
12.И.Г.Русакова, В.А.Кашин, А.В.Толкушкин, ... ... ... Налоги и налогооблажение/Изд. "ЮНИТИ". М.:1999
год.
13.С.Ержанов. ... ... лиц/ ... ... ... о природе и причинах богатства народов.- М.,1962
год.
15.Е.Ж.Дербисов, С.Ж.Ержанов, М.Т.Оспанов, П.В.Сбоик. Налогн в Казахстане:
налогооблажение предприятий./Алматы, ... ... ... ... деятельности предприятий./изд. БИКО,
Алматы 2003 год
17.Б.Аблаков. Налоговая система в ... ... ... 1996 год, № ... ... образ мышления: пер. с англ.- М.: ... ... и ... ... Под ред. ... М.:1998 год.
20.Т.Ф. Лоткина. Налоги и налогообложение: Учебник. М.,1999 год.
21.М.Т.Оспанов. Қазақстан ... ... ... жүйесінің
даму мәселелері./ Алматы, 1996 год.
22.Бухгалтер бюллетені №20 мамыр 2004ж.
23.П.М.Годме. Финансовое право. — М.: Прогресс, 1978 год.
24.Жакупова Г.К. Анализ ... и ... ... в ... ... ... ... споров.//Налоговый эксперт. №10(23) октябрь
2003 год.
25. З.Атығаева. Салық төлеушілердің салықты тексеру
нәтижелеріне ... ... ... ... ... ... ... жыл.
Налоговый эксперт 9(22) 2001 жыл.
26.Б.Б.Шермухаметов ... ... ... ... ... ... эксперт. №8(21) август 2001 год.
27.ҚР "Бухгалтерлік есеп туралы" Заңы. 26.12.1995ж. №2732
28."ҚҚС-ғын есептеу және төлеу тәртібі туралы" № 37 ... және ... ... ҚР ... ... ... ... туралы" №243 инструкция.
30."ҚҚС-нан өткізілген және импортталған тауарлардың босатылу тәртібі' ... ... ... /Алматы, Баспа,1997 год.
32.А.И.Худяков. основы теории финансового права./ Алматы. Жеті жарғы, ... ... ... 1928 ... Налоги как орудие экономической политики. / Баку, 1925 год.
35.Анализ исполнения плана поступлений доходов, находящихся в ... МФ РК,т за 2003 год. // ... ... службы. № 3 март 2004 год.
36. Налоги/ Под ред. Д.Г.Черника, М.:Финансы и статистика, 1995 год.
37.Д.Н.Капрбеков. Выездная ... ... ... ... июнь 2001 ... ... и ... законодательство / Под ред
Е.Н.Евстигнеева, ... ... ... ... / Под ред. ... М., 1995 ... ... / Под ред. Н.И.Химчева, М., 1995
год.
40.К.К.Ильясов, А.Б.Зейнельгабдин, Б.Ж.Ермекбаев. Налогп и палогооблажение.
Алматы, 1995 год.
41.А.И.Кочетков. ... ... ... М., 1994
год.
42.Финансы./ Под ред. В.М.Родионовой 1997 год.
43.Отве тственность за ... ... ... ... ... ... 2003 ... Анализ современного состояния ... ... ... Вестник налоговой службы РК № 13 ... 2002 ... Учет ... осуществляемых за счет средств предприятия.//
Бюллетень бухгалтера № 10 (464) март 2003 ... ... Под ... О.Н.Горбуновой, М.:1996 год.
47.С.Ю.Орлов. О проблемах налогового права// Юридичсский мир, № 11 № 3 1998
год.
48.Г.В.П.трова. Налоговое ... ... для ... М.: 1997 ... ҚР Президенттінің Қазақстан халқына жолдауы. 01.04.06 ж. ... ... 2006 ... ... ала
ішқі
Бақылау көлеміне қарай
Тексеру көздеріне қарай
Бақылау жүргізу кезеңіне қарай
Субъектісіне қарай
Әдістемелік
Салықтық бақылау
ағымды
сыртқы

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру жолдары156 бет
Агроөнеркәсіп кешенінің дамуының теориялық және әдістемелік негіздері74 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Кәсiпорынның өндiрiстiк қорларының теориялық негiздерi29 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет
Кәсіпорынның тиімділігін арттырудағы ынталандыру64 бет
Нарық жағдайында өндіріс тиімділігін арттыру65 бет
Экономиканы жаңарту жағдайында өңдеуші кәсіпорындардың экономикалық тиімділігі94 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь