Ұйымдық-басқару құжаттамасының жалпы сипаттамасы


1 ҰЙЫМДЫҚ.БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
2 ҰЙЫМДЫҚ ҚҰЖАТТАР
3 Құрылтай құжаттары
4 БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫ
5 Шешім (қаулы)
Кәсіпорын жұмысының тиімділігі, олар жасайтын мәмілелердің нәтижелілігі осы кәсіпорынның қызметінің қалай ұйымдас-тырылуына, әрбір бөлімшенің шешетін мәселелерінің анық айқындалуына, өндірістік мүдде тұрғысынан әрбір қызметкердің құқықтары мен міндеттері және лауазымды тұлғалардың өкілеттіктері қаншалықты нақты белгіленген, шешімдерді қабылдау және оларды орындау жүйесі қандай және құжаттама айналымы тәртібі қандай екендігіне тікелей байланысты. Осының бәрі кәсіпорынның ұйымдық-басқару құжаттарымен реттеледі. Мұндай құжаттарға құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, бөлімдердіңжәнежекелеген мамандардың жұмыс регламенті, лауазымдық міндеттер туралы нұсқаулықтар, басқару шешімдерін тіркейтін қаулылар.өкімдер, бұйрықтар, алқалық отырыстардың және жиналыстардың хаттамалары, хаттар, актілер және т.б.
Ұйымдық-басжару құжаттарының негізгі ерек-шелігі олардың ішкі құжаттар болып табылуында. Басқаша айтсақ, оларды әзірлеуге немесе ічолданысқа енгізу үшін басқа ұйымдардың яемесе қандай да бір басқа кәсіпорындардың өгілдерінің қатысуы қажет емес. Осы кәсіпо-;рын басшысының немесе осы құжаттың қызметке қатысты басқа лауазымды тұлғаның шеші-^ршткілікті. Шарттар, жүк құжаттар, жұмысты р^іьщдау актілері сияқты сыртқы құжаттарға ақшаны өзінің жауапкершілігіне алуга құкыгы бар қызметкерлерді бекіту туралы буйрық;
- өкілдік шығыстарды есептен шығарудыи заңдылығын тексеру ушін комиссия тағайындау туралы буйрық;
- кәсіпорынның бас директоры бекіткен алдағы жылы делегаттарды қабылдауга арналған жалпы смета;
- жұмсалған шығыстар туралы кәсіпорын қызметкерлерінің есебі. Есепке тагамдар, көдесыйлар, және тауар-материалдық кундылыктар, буфет немесе мейрамхана шығыстарын, кызмет көрсетулерін және тағы басқаларын
растайтын тиісті құжаттардың көшірмелері коса беріледі.
- аванстық есептер.
Егер осындай кұжаттар дурыс жасалмаса немесе жоқ болса, онда салық инспекциясы өзіндік құнда өкілдік шығыстарды есептен шығаруды заң бузушылық дегі есептейді, Ал бу.л кіріске салык немесе косылған қунға салык бойынша қаржы санкцияларын колдануга экеліп соғады.
Осы немесе баска кужатқа иұсқау орында-щас бұрын осы құжатқа қол қойған тулганың қузыреттілігіне көңіл аударған жөн. Егер осы құжатты дайындау кезінде лауазымды тулға езінің кұзыреті шегінен шығып кетсе, онда цужаттың заңдық куші болмайды және жарам-сыз деп танылады.
Кәсіпорынның басқа лауазымды тұлғалары ГІІІсшы қол қойған және бекіткен бұйрықпен, Ікінімхатпен.лауазымдықнұскаулықпен.ереже-/Іормен екілетті барлық мәселелерді шеше ипады. Кәсіпорынның атынан шарттарды жаса-Іинда немесе басқа тауар-қаржылық құжаттарды дайындау және қол қою кезінде лауазымды Іүлга іс-әрекетке негіз болатын сенімхаттың, гіуйрықтың немесе ереженің немесе басқа да цужаттардың атына, неміріне, күніне сілтеме Жвсауы керек. Әйтпесе, басқа ұйымдардың «кіпдері осы лауазымды тұлғаның шын Мвнінде қажетті өкілеттіктері бар ма, жоқ па деп «умэндануы мумкін.

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ
СИПАТТАМАСЫ

Кәсіпорын жұмысының тиімділігі, олар жасайтын мәмілелердің нәтижелілігі осы кәсіпорынның қызметінің қалай ұйымдас-тырылуына, әрбір бөлімшенің шешетін мәселелерінің анық айқындалуына, өндірістік мүдде тұрғысынан әрбір қызметкердің құқықтары мен міндеттері және лауазымды тұлғалардың өкілеттіктері қаншалықты нақты белгіленген, шешімдерді қабылдау және оларды орындау жүйесі қандай және құжаттама айналымы тәртібі қандай екендігіне тікелей байланысты. Осының бәрі кәсіпорынның ұйымдық-басқару құжаттарымен реттеледі. Мұндай құжаттарға құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, бөлімдердіңжәнежекелеген мамандардың жұмыс регламенті, лауазымдық міндеттер туралы нұсқаулықтар, басқару шешімдерін тіркейтін қаулылар.өкімдер, бұйрықтар, алқалық отырыстардың және жиналыстардың хаттамалары, хаттар, актілер және т.б.
Ұйымдық-басжару құжаттарының негізгі ерек-шелігі олардың ішкі құжаттар болып табылуында. Басқаша айтсақ, оларды әзірлеуге немесе ічолданысқа енгізу үшін басқа ұйымдардың яемесе қандай да бір басқа кәсіпорындардың өгілдерінің қатысуы қажет емес. Осы кәсіпо-;рын басшысының немесе осы құжаттың қызметке қатысты басқа лауазымды тұлғаның шеші-^ршткілікті. Шарттар, жүк құжаттар, жұмысты р^іьщдау актілері сияқты сыртқы құжаттарға ақшаны өзінің жауапкершілігіне алуга құкыгы бар қызметкерлерді бекіту туралы буйрық;
- өкілдік шығыстарды есептен шығарудыи заңдылығын тексеру ушін комиссия тағайындау туралы буйрық;
- кәсіпорынның бас директоры бекіткен алдағы жылы делегаттарды қабылдауга арналған жалпы смета;
- жұмсалған шығыстар туралы кәсіпорын қызметкерлерінің есебі. Есепке тагамдар, көдесыйлар, және тауар-материалдық кундылыктар, буфет немесе мейрамхана шығыстарын, кызмет көрсетулерін және тағы басқаларын
растайтын тиісті құжаттардың көшірмелері коса беріледі.
- аванстық есептер.
Егер осындай кұжаттар дурыс жасалмаса немесе жоқ болса, онда салық инспекциясы өзіндік құнда өкілдік шығыстарды есептен шығаруды заң бузушылық дегі есептейді, Ал бу.л кіріске салык немесе косылған қунға салык бойынша қаржы санкцияларын колдануга экеліп соғады.
Осы немесе баска кужатқа иұсқау орында-щас бұрын осы құжатқа қол қойған тулганың қузыреттілігіне көңіл аударған жөн. Егер осы құжатты дайындау кезінде лауазымды тулға езінің кұзыреті шегінен шығып кетсе, онда цужаттың заңдық куші болмайды және жарам-сыз деп танылады.
Кәсіпорынның басқа лауазымды тұлғалары ГІІІсшы қол қойған және бекіткен бұйрықпен, Ікінімхатпен.лауазымдықнұскаулықпен .ереже-Іормен екілетті барлық мәселелерді шеше ипады. Кәсіпорынның атынан шарттарды жаса-Іинда немесе басқа тауар-қаржылық құжаттарды дайындау және қол қою кезінде лауазымды Іүлга іс-әрекетке негіз болатын сенімхаттың, гіуйрықтың немесе ереженің немесе басқа да цужаттардың атына, неміріне, күніне сілтеме Жвсауы керек. Әйтпесе, басқа ұйымдардың кіпдері осы лауазымды тұлғаның шын Мвнінде қажетті өкілеттіктері бар ма, жоқ па деп умэндануы мумкін.
Құжат жасаудың және сақтаудың кеңінен Гараган шағын жүйесі уйымдық-басқару құжат-Гйры болып табылады, оған мынадай топтар КІроді:
уйымдық;
басқару;
жеке құрам брйынша құжаттар;
қаржылық-бухгалтерлік;
ақпараттық-анықтамалық.
Осы басылымда барлық уйымдық-басқару цужаттарын сипаттап шығу мүмкін емес, біз (Ірактикада (негізгі нысандарын Қазақстан Соспубликасының Қаржы министрлігі, ¥лттық Ііинк және Қазақстан Республикасының ¥лттық ІІІптистикалық агенттік бекітетін қаржылық-бух-ІиІІтерлік құжаттардан басқа) жиі кездесетін Кужаттарға ғана тоқталамыз.

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰЖАТТАР

Касіпорынның құрылымы және штат сипы оның жарғысына сәйкес айқындалады шміе кәсіпорынның барлық құрылымдық ГІшІімшелері.лауазымдардыңатауыжәне әрбір ІІіІуазым бойынша штат саны арнайы құжатпен гіокітіледі. Құжат кәсіпорынның бланкісінде жа-спІады, кәсіпорын басшысының орынбасары поп кояды, бас бухгалтермен келісіледі және всіпорынның директоры бекітеді. Бекіту грифі мпрмен расталады.

Құрылтай құжаттары
Жарғылар, филиалдың (өкілдіктің) ереже-лері, құрылтай құжаттары ұйымдық құжаттарға жатады, бірақ біз оларды ресімдеу үлгілерін келтірмейміз, өйткені оларды белгіленген тәртіп бойынша арнайы фирмалар дайындайды. Осындай құжаттар құрылтайшылардың жалпы жиналысында бекітіледі және қол қойылады, нотариат куәландырады және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тірке-леді және осы рәсімдерден кейін ғана заңдық кушке ие болады.

БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫ

Бұйрықтар
Бұйрықкәсіпорынныңбасқаруқұжаттарын ың ішіндегі ең маңызды әрі көп тараған түрі болып табылады. Сондықтан басқару құжаттарын ұлгі негізінде жасаймыз. Бұйрық - қандай да бір міндетті (өндірістік немесе кәсіпорын Ідызметкерлеріне байланысты) шешу үшін кәсіпорын директоры шығаратын нормативтік құжат.
Бұйрық мекеменің немесе оның құрылымдық бөлімшелерінің құрылу, таратылу, қайта ұйымдастырылу; оларға өзгеріс ен-гізу мақсатында ережелерді, нұсқаулықтарды, щағидаларды бекіту; кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, есеп беру, жабдықтау, өнімдерді сату және басқа да өндірістік мәселелер, сондай-ақ кадр мәселелері бойынша жұмысқа қабылдау, ау-ыстыру, босату және т.б. мәселелер бойынша шығарылады. Бұйрық шығару арқылы басшы қызметкерлердің алдына негізгі міндеттерді қояды, түбегейлі мәселелерді шешу жолдарын көрсетеді. Бүйрық осы кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін міндетті. Жекелеген жағдайларда бағыныштылығына байланыссыз ұйымдар мен лауазымды тұлғалардың үлкен тобына қатысты болуы мүмкін.
Бұйрықты дайындаудың мынадай кезеңцері болады:
мәселенің мәнін зерделеу;
қажетті мәліметтерді жинау;
бұйрықтың жобасын дайындау;
жобаны келісу,
басшының қол қоюы.
Бүйрықты дайындаудың зандық негіздеме-а өкімет және басқару органдарының құжат шығаруы, жоғары тұрған органның нақты тапсырмасы, кәсіпорынға жүктелген міндеттерді жүзеге асыру ұшін орындау және басқару қызметін жуэеге асырудың қажеттілігі бола алады. Кәсіпорын немесе құрылымдық бөлімше қандай да бір мәселе бойынша бұйрыкты әзірлеуге бастама көтеруі мүмкін.
Бұйрыктың жобасын дайындаудың бірінші кезеңі онда көрінетін мәселелер тобымен айқын-далады. Содан кейін каралатын мәселелөр бойынша материалдар зерделенеді, ең алдымен, заң акгілері және үкіметтің шешімдері, ведом-стволық нормативтік актілер, осы және ұқсас мәселелер бойынша осының алдындағы басқару құжаттары зерттеледі. Бул құжаттың құкыктьіқ негізін қамтамасыз етеді және қайталау мен қайшылықтардың болмауына мүмкіндік береді.
Екінші кезеңце қойылған мәселенің мәні бойынша қажетті мәліметтер жинау жүзеге асырылады. Ол ушін әр түрлі ақпараттық-анықтамалық құжаттар: есептер, анықтамалар, баяндау хаттар және түсіндірме жазбалар, акті-лер, кызметтік хат алмасулар пайдаланылады.
Қажетті мәліметтерді жйнау және зерде-леу негізінде бұйрықтың жобасы әзірленеді. Буйрыктың жобасын басшының тапсырмасы бойынша кәсіпорынның маманы дайындайды. Бұйрықтың жобасын дайындаумен айналы-сатын мамандардың жеткілікті құзыреті оның сапасының ең басты шарты болып табылады.
Негізгі қызмет бойынша буйрықтар кәсіпорынның ішкі ңұжаттарына арналган бланкілерінде дайындалады.
Бу.йрықта құжат түрінің атауы, куні, нөмірі болуға тиіс. Буйрықтың күні - ол басшының қол қойған күні болып есептеледі, Бу.йрықтардың нөмірі бір жылдың шегіндө ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аудиторлық тапсырманы жасау
Терминдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару ерекшеліктері
Қырғыз асханасын жобалау
Фирманың тауар саясаты
Бизнес-жоспар, оның үлгісі: Алматы қаласында сұлулық институтын құру ЖШС «Самал»
Мамандыққа кіріспе
Алматы қаласындағы метро құрылысы
Самал сұлулық институты - Бизнес жоспар
Технологиялық процестерді автоматты басқару жүйесінің құрамы
Барлық жерлер
Пәндер