Қазақстан Республикасындағы алкогольды сусындар нарығы


Мазмұны

Кіріспе 2

Алкогольды сусындар нарығы 7
1.1 Шарап нарығы 9
1.2 Құдайлар сусыны 15
1.3 Сүт екі есе дәмді, егер ол сыра болса! 17

«Бахус» Акционерлік Қоғамы .
САПА КЕПІЛІ, ТАҢДАУ КЕПІЛІ! 20
2.1 Қазақстанда АҚ «Бахус» алатын орны 23
2.2 АҚ "Бахус" маркетингтік стратегиясы 25

Қорытынды 28

Қолданылған әдебиеттер: 30

Қосымшалар 31
Кіріспе
Американдық маркетинг ассоциациясы берген анықтамасы бойынша «Маркетингтік зерттеулер» дегеніміз ақпараттар арқылы ұйымдар мен тұтынушылар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Олар маркетингтің мәселелері мен мүмкіндіктерін анықтауға, маркетинг шараларын бағалауда, маркетинг қызметін бақылағанда қолданылады. Қоғамдық пікірді білу және маркетингтік зерттеулер жөніндегі Еуропалық қоғамдық кодексіне сәйкес (ESOMAP) «Маркетингтік зерттеулер» дегеніміз маркетингтік және басқарушылық шешімді қабылдауға байланысты белгісіздікті азайту мақсатымен мәліметтер жинау, өңдеу оны талдауды айтады. Маркетингтік зерттеулердің негізгі мақсаты – шығарылатын тауарларды сұранысқа және тұтынушының талабы мен тілегіне, нарықтың жағдайларына бейімдей отырып, белгілі бір аймақтың нарықты және оның сегментінде фирмалардың бәсекелесінде орын алып, оны ашуға мүмкіндігі. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі тиімді болуы үшін келесі шарттарды орындау керек:
 Зерттеулер кешенді және жүйелі түрде өтуі кере
 Ақпаратқа қойылатын талаптарды ескере отырып, зерттеуде ғылыми тәсілдерді қолдану керек;
 Халықаралық сауда палатасы және Қоғамдық пікірді зерттеу, Еуропа қоғамы бекіткен маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер практикасы халықаралық кодекске сәйкес жүргізілуі тиіс;
 Маркетингтік зерттеулер жұмыстары мұқият жоспарларуы және жүйелі сатып алынуы тиіс;

Пән: Ет, сүт, шарап өнімдері
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

маркетинг және коммерция кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырып: Қазақстан
Республикасындағы
алкогольды сусындар нарығы

Оқытушы:
Студент:
Мамандық:
Группа:

Мазмұны

Кіріспе 2

Алкогольды сусындар нарығы 7
1.1 Шарап нарығы 9
1.2 Құдайлар сусыны 15
1.3 Сүт екі есе дәмді, егер ол сыра болса! 17

Бахус Акционерлік Қоғамы –
САПА КЕПІЛІ, ТАҢДАУ КЕПІЛІ! 20
2.1 Қазақстанда АҚ Бахус алатын орны 23
2.2 АҚ "Бахус" маркетингтік стратегиясы 25

Қорытынды 28

Қолданылған әдебиеттер: 30

Қосымшалар 31

Кіріспе

Американдық маркетинг ассоциациясы берген анықтамасы бойынша
Маркетингтік зерттеулер дегеніміз ақпараттар арқылы ұйымдар мен
тұтынушылар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Олар маркетингтің
мәселелері мен мүмкіндіктерін анықтауға, маркетинг шараларын бағалауда,
маркетинг қызметін бақылағанда қолданылады. Қоғамдық пікірді білу және
маркетингтік зерттеулер жөніндегі Еуропалық қоғамдық кодексіне сәйкес
(ESOMAP) Маркетингтік зерттеулер дегеніміз маркетингтік және басқарушылық
шешімді қабылдауға байланысты белгісіздікті азайту мақсатымен мәліметтер
жинау, өңдеу оны талдауды айтады. Маркетингтік зерттеулердің негізгі
мақсаты – шығарылатын тауарларды сұранысқа және тұтынушының талабы мен
тілегіне, нарықтың жағдайларына бейімдей отырып, белгілі бір аймақтың
нарықты және оның сегментінде фирмалардың бәсекелесінде орын алып, оны
ашуға мүмкіндігі. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі тиімді болуы үшін
келесі шарттарды орындау керек:
➢ Зерттеулер кешенді және жүйелі түрде өтуі кере
➢ Ақпаратқа қойылатын талаптарды ескере отырып, зерттеуде ғылыми
тәсілдерді қолдану керек;
➢ Халықаралық сауда палатасы және Қоғамдық пікірді зерттеу, Еуропа
қоғамы бекіткен маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер практикасы
халықаралық кодекске сәйкес жүргізілуі тиіс;
➢ Маркетингтік зерттеулер жұмыстары мұқият жоспарларуы және жүйелі
сатып алынуы тиіс;

Маркетингтік зерттеулер классификациясы:

Классификация белгілері Маркетингтік зерттеулер түрлері
Зерттелердің бағыттары бойынша Сыртқы маркетингтік зерттеулер;
Ішкі маркетингтік зерттеулер;
Қолдану саласы бойынша Мәселені анықтау үшін;
Мәселені шешу үшін;
Зерттеушілік дизайнына қатысты Ізденушілік;
Қорытынды;
Зерттеуге қойылған мақсаты мен Ізденушілік (барлаушылық);
типіне байланысты Сипаттамалық (дескриптивті);
Каузальдық (себеп-салдарлық,
эксперименттік);
Қолданылатын ақпарат көздеріне Кабинеттік (екінші ретті);
байланысты Далалық (бастапқы);
Алынатын нәтижелердің сипаты қарай Сандық;
Сапалық;
Мәселені қамту дәрежесіне байланыстыТолық;
Ішінара;
Зерттеудің жүргізу тұрақтылығына Бір реттік;
байланысты Көп ретті (панельді);
Мүдделердің санына байланысты Жеке;
Ұжымдық;
Территорияны қамтуына байланысты Аймақтық;
Ұлттық;
Халықаралық;
Зерттеуді жүргізудің ұйымдық Маркетингтік зерттеуді өзінің
формаларына байланысты маркетинг бөлімі жүргізеді;
Маркетингтік зерттеулерді жүргізуге
қызмет көрсететін тәуелсіз
зерттеушілік компаниялар мен
фирмаларды тарту;

Қазақстанда маркетингтік зерттеулермен келесі фирмалар мен агенттіктер
жұмыс істейді:
← Қоғамдық пікірді зерттеу жөніндегі республикалық орталық;
← BRIF әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер агенттігі;
← Gallup Media Asia;
← AS Nielson консалтингтік компаниясы;
← BISAN Central Asia;
← Комкон-2 Евразия;
Қазақстанда маркетингтік зерттеушілікпен айналысатын компаниялардың
зерттеушілік қызметі
Зерттеу түрлері Зерттеуші компаниялар Зерттеу нәтижелері
мен фирмалар
Тұтынушының мінез-құлқынBISAN Central Asia, Маркетингтік стратегияны
зерттеу; Нарықты және BRIF әлеуметтік және жасау; фирманың нарықтық
бәсекелес ортаны зерттеумаркетингтік зерттеулер мүмкіндіктерін бағалау;
агенттігі мақсатты нарықтарды
және тұтынушы талғамын
талдау;
Бұқаралық ақпарат Gallup Media Asia; Жарнама компанияларының
түрлеріне моноторинг Комкон-2 Евразия; жоспарын, стратегияларын
жүргізу; Жарнаманың BISAN Central Asia жасау; БАҚ рейтингін
оқырмандар (болжау, ақпараттық бағалау; таратушыларды
аудиториясына талдау орталығы); таңдау; жарнамаға
тиімділігін онықтау; салынған салымдар
тиімділігін анықтау;
Өнімді зерттеу, сауда BISAN Central Asia, Сауда маркасын
маркаларын позициялау, BRIF әлеуметтік және позициялау; тауардың
ораманы тестілеу, маркетингтік зерттеулер тұтынушы талғамына
брендтерді жасау, байқауагенттігі, Комкон-2 сәйкестігін бағалау;
маркетингі Евразия, ассортименттік саясатты
өткізу және тауар
қозғалысының
стратегиясые жасау;
Бөлшек саудада өткізу BISAN Central Asia, Компанияның нарықтағы
жүйесін зерттеу BRIF әлеуметтік және орнын, бәсекелестер
маркетингтік зерттеулер позициясын анықтау,
агенттігі, AS Nielson сатуды болжау, өткізу
консалтингтік компаниясытиімділігін бағалау;
Нарықтың даму BISAN Central Asia, Нарықтың
тенденцияларын және BRIF әлеуметтік және монополизациялану
сипаттамаларын анықтау маркетингтік зерттеулер дәрежесін, нарық үлесін,
агенттігі, Комкон-2 бәсекелестікпен күрес
Евразия; стратегияларын белгілеу;
Басқару консалтингі, IGM Оңтайлы бизнес
өткізу саясатын зерттеу, үрдістерін, тиімді
реинжениринг тауардың және өткізу
саясатын анықтау;
Инвестициялық IGM, эксперт консалтинг Бұрынғы бизнесті кеңейту
консалтинг, маркетинг, немесе жаңасын құру
бизнес-жоспар, мүмкіндіктерін анықтау,
франчайзинг схемалары инвестициялық салымның
және франчайзингтің
тартылу схемасын жасау;

Бұл ұйымдардың қаржылық мүмкіндіктері үлкен деп айтуға болады.
Қазақстандық кәсіпорындар тапсырыс жасайды. Мысалы, AS Nielson
консалтингтік компаниясының жылдық айналымы $9 млрд. астам болса,
Қазақстандық маркетингтік зерттеулерді жүргізетін компаниялардың бір жылғы
айналымы $700-800 мың. Кейбір зерттеушілердің мәліметтері бойынша шағын
және орта бизнеске арналған Қазақстандық консалтигтік нарықтың көлемі $35-
40 млн.
Маманданған маркетингтік зерттеулер жүргізетін әртүрлі мемлекеттердің
нарықтарын салыстырып көруге болады:
o Әлемдік – $21 млрд.
o Ресей Федерациясы - $100 млн.
o Қазақстан - $5 млн.
Маркетингтік зерттеулердің ЖІӨ алатын үлесі келесідей:
o Ресей Федерациясы – 0,01%
o Қазақстан – 0,006%
Бұдан маркетингтік зерттеулердің қазіргі кезде ғана дамып келе жатыр деп
айтуымызға болады.

Алкогольды сусындар нарығы

Республикамыз тәуелсіздік алғаннан бері алкогольды сусындар нарығы
үлкен эволюциядан өтті. Экономика, нарық, технологиялар, осы саладағы
саясат, сонымен бірге мәдениет пен салт-дәстүрлер - осының барлығы соңғы
онжылдық ішінде өзгерді. Сол өзгерулердің бірі Қазақстандағы алкогольды
сусындар сапасы тек ТМД ғана емес, сонымен қоса континент бойынша үлкен
дәрежеге ие болды. Халықаралық жәрмеңкелерде Қазақстанның алкогольды
сусындары туралы Ресей мен Украина мамандарының айтуынша үлкен
жетістіктерге жетуде. Мысалы, 2004 жылы Белгияда өткен ТМД және Еуропа
елдерінен алкоголь сусындарын өндіретін кәсіпорындар қатысқан жәрмеңкеде ең
көп алтын медальдарды Көкшетауминводы зауыты алған болатын, одан кейін
бұл зауыт Киев қаласында өткен жәрмеңкеде жеңімпаз болған екен.
1992 жылдары Қазақстанда 4 спиртзауыты мен 13 ликероводочный зауыт
болса, 1996 жылы олардың саны 200 ликероводочный зауыт пен 30 астам спирт
зауыты болған екен. Олар сол кездегі ішкі нарықтың қажеттіліктерінің 90%
жапқан болатын. Импорттық өндірушілерге қарағанда отандық өндірушілер
бағасымен басымдылық көрсеткен болатын. Қазіргі кезде мемлекет талаптарына
сай болып, лицензия алған 18 спиртзауыты мен 55 ликероводочный зауыт бар.
Олардың көбею салдарынан сала ұлғайды, ал бұл өз кезегінде шетел
инвестицияларын тартады. Мысалы, халықаралық холдинг Efes Beverage Group
(EBG) 2001 жылы Қарағанды КОЛОС сыра зауытын меншікке алған. Одан
кейінгі жылы зауыттың қуаттылығы 44 млн. литрге дейін өскен. 2003 жылы
Алматы облысындағы Қарасай ауданында осы холдинг Карагандинское, Старый
мелник, Efes Pilsener сыра маркаларын шығаратын зауыт салған, оның
қуаттылығы жылына 60 млн. литр болған. 2003 жылы BBH (Швеция) Baltic
Beverage Holding AB холдингі Ирбис, Дербес, Алма-Ата, сыра маркаларын
шығара бастаған. Дербес сырасын Қазақстанда алғашқы болып алюминий
баночкаларына құйған екен.
Алкоголь саласының дамуы басқа да салалардың дамуына ықпал етеді.
Олар: Стеклотары, этикетикалық өнімдер, жүзім, жеміс-жидек, арпа
өндірушілері. Мысалы, 2002-2006 жылдар аралығында бөтелкелерді және оған
ұқсас басқа да өнімдер шығару көлемі 162-нан 228,8 млн. данаға дейін өскен
екен. Елдегі басқа салаларға қарағанда бұл саладағы технологиялар дамып
келеді. Солардың бірі Еуропа мен АҚШ-тан ультратазалағыш, бөтелкелерге
сусынды құйып беретін технологияларды келесі қалалардағы зауыттар сатып
алған: Ақтөбе, Көкшетау, Павлодар, Жамбыл.
Қазақстанда мемлекеттік стандарттқа сай азық-түліктік спирттың үш
сорты бар:
✓ Жоғары дәрежеде тазалықтан өткен спирт (мелассадан);
✓ Экстра (картоп пен бидайдан);
✓ Люкс (бидайдың қатты сорттарынан);
Олар сорттарына байланысты дәмі мен физиологиялық қасиеттері де әртүрлі.
Соңғы жылдары көп елдерде алкогольды тұтынуда төмендеу тенденциясы көрініп
тұр, яғни оны аз мөлшерде немесе мүлдем тұтынбау әдетке еніп отыр. Бұл
алкогольды өнімдерге салынатын салықтардың жоғарлауына, өнімнің бөлшек
саудадағы бағаларының өсуіне, кедендік баждар түрлернің көп болуы, сонымен
бірге адамдардың денсаулықтарының сақталуына байланысты болып отыр. Осы
жағдайларға байланысты нарықта жаңа жоғары сапалы өнімдер пайда болып,
бәсекелестік деңгейі өсуде. Сондықтан алкогольды өндірушілер тек сапасына
көңіл бөліп қана қоймай, оның жарнамасында жетілдіріп жатыр.
Алкогольды сусындар нарығы ең табысты, өзін-өзі тез ақтайтын және оған
сұраныс әрдайым жоғары дәрежеде болатын салалардың қатарына жатады.
Алкоголь бизнесінің айналымдылығы мен табыстылығы жағынан мұнай бизнесіне,
ал кейбір елдерді қылмыс пен және наркобизнеспен тең келеді. Алкогольды
сусындар нарығы - өте күрделі. Оны рационалды, экономикалық, әлеуметтік,
саяси аспектілерін реттеп отыру керек.
Алкогольды сусындар азық-түлік өнімдеріне жатады. Көп мемлекеттерде
оны тек мейрамдарда ғана емес, жай күндері де іше береді. Егер алкогольды
сусындарды белгілі бір нормамен ішсе, ол адамның шаршауын төмендетіп, көңіл-
күйін көтереді. Сонымен бірге зат алмасу процесін жақсартып, улы заттарды
шығарады. Бірақ алкогольды жиі тұтыну адамның физикалық және психологиялық
денсаулығына зиян келтіреді. Жүйке жүйесі жұмысының өзгеруі адам қанындағы
алкогольдың концентрациясына байланысты. Алкогольдың қандағы көлемі 0,04-
0,05% болса, ми қабығы дұрыс жұмыс істеуін тежеп, адам өз іс-қимылдарына
жауап бере алмайды, дұрыс ойлау қабілеттілігі төмендейді. Егер алкогольдың
қандағы концентрациясы 0,1% жетсе, мидың терең бөліктеріне әсер етіп,
адамның жүрісіне әсер етеді. Кейде адам себесіз қуануы немесе керісінше,
ренжуі мүмкін. Егер концентрация 0,2% көлемінде болса, адамның ұйқы
бездеріне әсер етіп, ұйқыға басады. Алкольдың қандағы концентрациясының
көбеюіне байланысты адамның есту және көру қабілеттілігі төмендейді.
Концентрация 0,3% жеткенде адамның есі бар, бірақ не көріп, не естіп
жатқанын түсінбейді, кейде мүлдем білмеуі мүмкін. Бұндай жағдайды
алкоголное отупение деп атайды. Егер қандағы алкоголь көлемі 0,6-0,7%
жеткенде адам маскүнемдік немесе алкоголизм деген ауруға шалығады. Егер
адам уақытында емделмесе дүниеден өтіп кетеді.

1.1 Шарап нарығы

Алкогольды сусындар нарығының ағымдағы жағдайы дәстурлі S-қисығымен
көрсетуге болады. Жалпы, тауар нарығы 4 классикалық кезеңдерге бөлінеді:
✓ Нарыққа шығу
✓ Өсу
✓ Кемелдену
✓ Құлдырау
Шарап тауардың өмірлік циклінің өсу кезеңінде орналасқан. Алкогольды
сусындар нарығына зерттеу жүргізген кезде шарап жасаушы отандық
өндірушілер болашақтағы Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруге дайындалып
жатқанын көрсеткен. Осыған байланысты жаңа технологиялар енгізіп,
шығарылып жатқан тауардың ассортиментін жақсартып, халықаралық талаптарға
сай іс-қағаздар жүргізіліп жатыр.
Талдау жасайтын болсақ, шарапты тұтыну көлемі 17,4% ұлғайған. Бұл
тұтынушының талғамы арақтан сапасы жоғары сусындарға (шарап, коньяк,
виски) ауысқанын көрсетеді. Соңғы үш жылда жүзімнен жасалған шарап үлесі
31,2%, жеміс-жидектен жасалған шарап 7,6%, газдалған шарап 0,3%
үлкейген.

Шарап – бұл тек дәмді және сапалы сусын ғана емес, ол сонымен қатар
профилактикалық құрал. Жүзімнен жасалған шараптар медициналық мақсатпен
антика заманынан бастап қолданылып жүр. Ежелгі Грецияда шарап
антисептикалық құрал ретінде қолданған. Натуралды шарап адамның ұйқысын
жақсартып, ағзаны сақтайды деп римляндар санаған. Қазіргі зерттеулерге
сүйенетін болсақ, шарап шынында да адам ағзасына жақсы әсерін тигізеді.
Иммунитетті және адам ағзасының тонусын жоғарлатады, антибактериалды
қасиеттері бар. Бірақ шарап бұндай пайда әкелу үшін оны қалай? және қандай?
мөлшерде тұтыну керек екенін білу керек. Қазақстандықтар мамандар ұсынатын
тұтыну нормаларына әлі жеткен жоқ. Отандастарымыздың 15% шарапты апта сайын
тұтынады екен. Мамандардың айтуынша, тамақтану кезінде тұтыну нормасы 1-2
бокал болып саналады. Ер адамға тұтыну нормасы күніне 300-350 мл, әйелдерге
150-200 мл. Ал біздің қазақстандықтардың шарапты тұтыну көлемі келесідей:

Қазақстандықтардың орташа 3 айда шарап сатып алуға 1200 теңге және
шампан сатып алу үшін 900 теңге жұмсайды екен. Комкон-2 Евразия
зерттеушілік компанияның мәліметтері бойынша қазақстандықтар бұл өнімдерді
келесі дүкендерден жиі сатып алады:

Қаланың атауы Дүкеннің атауы
Алматы Гросс, Пятерочка, Рамстор
(Самал)
Астана Рамстор, ТД Еуразия, Москва
Актобе Анвар, Дина
Павлодар Манакбай, Арай, Муравейник
Өскемен Аймар
Шымкент Имран, Возрождение

Зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей шарап пен шампанды ең көп Астана
қаласының тұрғындары тұтынатынады екен. Шарапты ең аз Орталық Қазақстан
тұрғындары (11%), ал шампанды Оңтүстік Қазақстан тұрғындары тұтынатынын
(1%) көрсеткен.

Бүгінгі күні шарап нарығы Қазақстан Республикасында даму үстінде. Егер
Италия, Франция сияқты шарап державаларын қоспай, Англия және Бельгия
елдерін қарастыратын болсақ,онда соңғы он жыл ішінде шарапты тұтыну
нормасы адам басына шаққанда 17-18 литр. Ресейде бұл сан 17 литр, ал
Қазақстанда 10 литрге жетеді. Бұл әлі тұтыну дәрежесі төменгі деңгейде
екенін көрсетеді. Егер неге соңғы жылдары шарапты тұтыну 30% өсті?
деген сұрақ қойылатын болса, онда біздің отандастарымыз шетелге жиі
барып жүр. Сонлықтан Батыс елдерінің шарапты тұтыну сәнін өздеріне
алған деп жауап беруге болады. Сонымен бірге, шарап – бұл дәмді тағаммен
бірге ішілетін сусын болып табылады, ал ондай тағамдар нарықта өте көп.
әсіресе кафеде, мейрамханаларда, буфеттер мен асханаларда, жалпы қоғамдық
тамақтандыру орындарында жиі кездеседі. Тұтынушы талғамының өзгеруіне
байланысты қоғамдық тамақтандыру орындары да шараптар түрлеріне жаңа
елдің шараптарын менюлеріне қоса бастады.
Шараптар бойынша мамандар үш жыл бұрын Қазақстанда мүлдем болмаған
екен. Ал қазір Жеті Қазына, Arcobaleno, Old England, Bellagio
сияқты мейрамханаларда шарап мамандарын кездестіруге болады. Бірақ кейбір
адамдарды мейрамханалардағы қазіргі бағалары үркітетіні бәріне мәлім.
Мысалы, сол шарапты қарастырсақ, оның бағасы бөлшек саудадағы бағасына 30-
50% қосқандағы бағасына тең болады.
Алматы мен Астана қалаларында Barton&Guestier шарапын тұтыну көлемі
жоғары болса, Атырау және Ақтау аймақтарында француз шараптарын тұтыну
көлемі жоғары. Француз шараптарын бірге Грузин шараптары да нарықты үлкен
үлесті алады. Олардың ішінен ең танымалы GWS, Тбилвино. GWS бағасы
дистребьютерларда 510 теңгеден бастап 2090 теңгеге дейін, ал Тбилвино
460 теңгеден бастап, ең қымбаты 2165 теңге шамасында болады. Грузин
шараптары жартылай тәтті болып келеді. Өйткені Грузия елінің климаты
жүзім шаруашылығына үлкен әсерін тигізеді. Қазақстанда көбі тәтті
шараптарды сатып алатындықтан, олар жиі француз шараптарын таңдайды екен.
Енді біздің өндірушілерге келетін болсақ, олардың келесілері натуралды
жүзімнен шарап жасаушылар болып табылады: Иссык, Гигант, АҚ Бахус
(қосымша №1), Gold Product. Қазақстанның климатында Іле Алатауы жүзімді
өсіруге жақсы жағдайлы болып келеді. Отандық шарап жасаушы компанияларда
кадрлар дефициті бар. Бірақ сұраныс ұсынысты тудырады дегендей,
Қазақстандық шарап жасаушы компанияларға деген қызығушылығы шарап
өндірісін дамытады.

Қорыта айтатын болсақ, қандай шарапты таңдасаңызда, отандық,
Грузиндік, Француздық шараптарының араққа қарағанда емдік қасиеті бар
екенін ұмытпау керек. Қандай да болмасын алкоголь сусындары бауыр
аурулырына әкеледі. Ал шарап алкоголь сусындарының ішіндегі ең ортасы
деп айтуға болады. Егер оны белгілі бір ережелермен сәйкес ішетін
болсаңыз бауырға зиян тигізбейді, сонымен бірге инфаркт пенинсульттың
алдын алуға көмектеседі.

2 Құдайлар сусыны

Коньяк – бұл құдайлардың сусыны. Францияның Шарант провинциясында
орналасқан Коньяк қаласында пайда болды. Фламондық және голландық
саудагерлер француз шараптарымен бірге шаранттықттар XV-XVIII
ғасырларында ақ шараппен бірге импортқа кеткен.
1909 жылы Францияда брендинің қасиеттерін анықтап, ол коньяк (COGNAC)
деп аталған. Құқығы бар деген декрет шығарған. Олар:
✓ Коньяк қаласынының белгілі бір аймағында өсірілген жүзімнен
жасалуы тиіс. Ол аймақ 6 участіке бөлінген. Грань-Шампань, Петит-
Шампань, Ле-Бардери, Ле-Фен-Буа, Ле-Бон-Буа, Ле-Буа-Ординер. Ең
керемет және дәмді коньякты алғашқы екі учаскіде өсірілген
жүзімдер береді.
✓ Коньяк жасау үшін ақ жүзімнің белгілі бір сорттарын қолдану
арқылы жасалады – Уньи Блан (гүл иісіне ұқсас), Фоль Бланш
(фиалка және липа хош иістерінің дәмін береді), Коломбар,
Семитон, Блан Раме.
✓ 15 қарашадан келесі жылдың 31 наурыз аралығында жасалуы керек.
Шарант әдісі бойынша өндіріс кезінде өнім екі өтуі тиіс. Еменнен
жасалған бөшкеде 30 ай тұруы қажет.
✓ Сусынның қуаттылығы 40% кем болмауы керек.
✓ Коньяк жасына байланысты белгілі бір котегорияларға жатады:
← 2,5 жылдан кем емес: *- дан *****-ға дейін VSVery
Special – De Luxe – Selection.
← 3,5 жылдан кем емес: ****** - одан көп superior
← 4,5 жылдан кем емес: VSOP (Very Superior Old Pale – Viex
– VSO – VVS – Rare – Reserve:
← 5,5 жылдан кем емес: VVSOP – Grande Reserve:
← 6,5 жылдан кем емес: Napaleon – XOExtra Old – Extra –
Royal – or – Tres Vienx – Vielle Reserve.
Сонымен, Коньяк – бұл бренди, бірақ үстінде айтылып жатқан талапларға сай
(қосымша № 2). Қазір әлем бойынша 1000 шақты коньяк жасаушы компания және
олар 3000 ассортиметті коньяк шығарады екен.
Біздің елімізде коньяк нарығындағы өндірушілердің келесілері кездеседі:
1. Camus
2. Remy Martin
3. Henrssy
4. Martell Courvoisier
5. Otada.
Remy Martinнің Қазақстанда фирмалық дүкені бар. Оның 1724 жылы Француз
шарап жасаушы Реми Мартен негізін қалаған. Оның бөтелкелерінің айырмашылығы
Fine Champage белгісі қойылады.

1.3 Сүт екі есе дәмді, егер ол сыра болса!

Қазақстан Республикасында сыра нарығы әлі күнге дейін тұтынушылардың
талғамы жағынан да, тұтыну көлемі жағынан да даму үстінде. Алғашқы сыра
жасаушы зауыттар мемлекетімізде ІХ ғасырдың екінші жартысында пайда болды.
1997 жылы сыра өндірісі кемелдену кезеңінде болды. Сыра жасаушы зауыттар
Республикамыз тәуелсіздік алғаннан бері өз реконструкцияларын бастады. Атап
айтатын болсақ, олар: Первый пивоварный завод ААҚ, Сусындар ААҚ (Алматы
қаласында), Эфес Караганда пивоварный завод ЖАҚ, Роса ААҚ (Павлодар
қаласында), ЖШС Арасан фирмасы (Руднендік филиалы), ЖШС Шымкентпиво,
Нұржанар ААҚ (Орал қаласында), ЖШС Арасан фирмасы (Қостанай қаласында),
Өскемендік сыра жасаушы зауыты. 1998-2002 жылдары Алматы қаласында
қазіргі заманға сай зауыттар салына бастады – ЖШС Динал, ЖШС сыра жасаушы
DERBES компаниясы, ЖШС Ирбис, Арай АҚ (Лисаковск қаласында), Ақ-
Арлан АҚ (Астана қаласында), Семей су АҚ, ЖШС Асер (Семей қаласында),
ЖШС Атамекен и К (Ақтөбе қаласында) және 2003 жылы Эфес Караганда сыра
жасаушы зауыты (Алматы қаласында).
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында шамамен 80 сыра жасаушы
кәсіпорындар қызмет етеді. Олардың көшбасшылары ретінде ЖШС Шымкентпиво,
Эфес Караганда АҚ және оның Алматылық филиалы, ЖШС сыра жасаушы DERBES
компаниясы (бұрын Ақ-Нар), Первый пивоварный завод АҚ, Роса АҚ
(Павлодар қаласында), Динал (HEINEKEN), ал трансұлттық компаниялардан
Baltic Beverage Holding (BBH) және SUN Interbrew, олар импортер компаниялар
болып саналады. AS Nielson консалтингтік компаниясының мәліметтері бойынша
сыра нарығының 80% келесі сауда маркалары алады: Балтика, Дербес,
Ирбис, Карагандинское, Клинское, Тянь-Шань, Павлодарское, 130,
Шымкентское, Алма-Ата.

Мемлекетіміздің территориясында сыраны өндірісі біркелкі орналаспаған.
Бұл сыраны жасау үрдісіне (қосымша №3) қажетті судың бар болуына байланысты
болып келеді. Олар келесі аймақтарда дамыған және сыра өндірісінің
негізгілері болып есептеледі: Алматы қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысы,
Қарағанды облысы. Алматы қаласы сыра өндірісінің көшбасшысы болып табылады.
Онда сыраның 35% өндіріледі. Ал Жамбыл, Атырау, Солтүстік Қазақстан және
Қызылорда облыстарында сыра өндірісі мүлдем жоқ. Оны келесі диаграммаларды
салыстырып көруге болады: бұнда көрініп тұрғандай, егер сыра Оңтүстік
Қазақстанда шығарылса, онда сол аймақта оны үлкен көлемде тұтынады.

Бахус Акционерлік Қоғамы –

САПА КЕПІЛІ, ТАҢДАУ КЕПІЛІ!

Бахус Акционерлік Қоғамы – шарап жасау саласының бұрыннан келе жатқан
жетекші кәсіпорындарының бірі, Қазақстан рыногында алкогольді, әлсіз
алькогольді және алкогольсіз өнімдер өндірушісі. Өзінің тарихын 1948 жылы
бастай отырып, АҚ Бахус бүгінгі таңда өз өнімін өндіреді және
Қазақстанның барлық сауда нүктелеріне жібереді.
Құрылған жылы
1996 ж.

Қызметтің
негізгі түрі
АҚ Бахус өнімін Қазақстан Республикасының территориясында өткізу

Офис және қоймалардың орналасқан жері
Алматы қ., Гоголь к., 223 Нұрмақов к. бұрышы

Күшті жақтары
Алматы қ  сауда нүктелерінің 95% қамтитын өзінің жеке жеткізіп беру
қызметі
аймақтық дистрибьюторлармен реттелген әріптестік байланыстар
материалдық-техникалық жабдық
жоғары және орта топ кәсіби менеджерлер командасы

Дамудың алдағы көзге түсер көрінісі
Қазақстан Республикасы және Алматы қ. бойынша халық тұтыну тауарларын
дистрибьюциялауда ынтымақтастық мүмкіндігі

Артуш Месропович Карапетян сияқты күшті әрі сауатты адамның басқармасында
ең жаңа технологияларды үнемі іздеу, жасап шығару және меңгеру, қазіргі
заманғы жабдықтарды, сапалы табиғи шикізат және өзіндік жаңашыл идеяларды
қолдану арқасында  завод өнімі дерліктей сапамен және ұлттық колоритпен
ерекшеленеді. Ақиқат үшін ғана айтып кету керек, бүгінгі күнде қазақстанда
жүзімнің Жұпар сортын өсірумен ешкім айналыспайды, өйткені оны өсіру оның
назды болғандығынан көп шығындылықты талап етеді. Сонымен қатар, Бахус
өзінің жүзім шаруашылықтарында бағалы сорттар көшетін өндіреді, осының
арқасында Жұпар жүзім сортынан шарап өндірудін жаңа бағыты дамуда.
 Бахус - заводтың барлық өнімінің кең ассортиментін айтпағанда, бүкіл
Қазақстандағы шынайы Шампан өндірудегі жалғыз кәсіпорын. Завод шарап
өнімдерін тікелей сататын көптеген делдалдар мен әр түрлі ұйымдарға ие. АҚ
Бахус мамандандырылған дүкендер жүйесі, оның бір қатары тікелей
кәсіпорынның қасында орналасқандықтан, әрі өндірушілерге, әрі тұтынушыларға
ыңғайлы.  Ақ Бахус жасаған коньяктар жарқын, тірі янтарьлы-алтын түске,
гүлдеп тұрған жүзім мен көктемгі емен орманының хош иісі үйлесетін күрделі
букетке, шайыр-ванильді реңті нәзік дәмге ие. Мұндай дәмді коньяк 4 айдан 6
айға дейін емен кеспектерінен бар ыдыстарда сақталып, соңынан суықпен
өңдеуден кейін иемденеді. Мұндай технологиялық операция қазақстандық
өндірушілердің айрықша құзыры болып табылады, өйткені әркелкі климаттық
жағдайлы Қазақстанның үлкен территориясы коньякты тасымалдау мен сақтауда
өз шарттарын жүргізеді. АҚ Бахус төлелері шарапшылық ғылымының ең жоғары
талаптарына сай. Дәл осы жерде жоғары сапалы коньяктар мен шараптар пайда
болады. Бахуспен дайындалатын коньяктар маркасы бұрыннан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығы
Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы туралы
Қазақстан Республикасындағы банктік қызметтер нарығы
Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы жайлы
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметі нарығы
Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығы
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй нарығы
Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығы туралы
Бағалы қағаздар нарығы. Қазақстан Республикасындағы даму серпіні
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь