Фонтанды арматура


Мазмұны:

Кіріспе

1. Фонтанды арматураның дамуы
2. Фонтанды ұңғылар жабдығы
3. Фонтанды арматураның классификациясы
4. Фонтанды арматура
5. Су асты фонтанды арматура

Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Ұңғы өнімнің жер бетіне көтерілуі тек ғана қабат энергиясының есебінен болатын пайдалану тәсілді фонтанды пайдалану тәсілі деп атайды.
Егер қабат және түп қысымдар арасындағы қысым айырымы сұйық бағанасының қарсы қысымы және үйкеліске кететін қысым шығындарынан асатын болса ғана ұңғының фонтандауы болады, яғни фонтандау сұйықтың гидростатикалық қысым немесе кеңейген газ энергиясының әсерінен болады. Көп ұңғылар газ энергиясы және гидростатикалық арынның бірігу есебінен фонтандайды.
Мұнайда болатын газдың көтергіш қабілеті бар, ол мұнайға қысым көрсету формасында білінеді. Мұнайда газ неғұрлым көп болган сайын коспаның тығыздығы аз болып, соғұрлым сұйық деңгейі жоғары көтеріледі
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Алиев В.А., Анисимов Е.П. Машины и механизмы для добычи нефти. ГОСТОПТЕХИЗДАТ. 1957.
2. Жуков А.И. Чернов Б.С. и др. Эксплуатация нефтяных месторождений ГОСТОПТЕХИЗДАТ 1954.
3. Лобков А.М. Сбор и транспорт нефти на промыслах. ГОСТОПТЕХИЗДАТ 1955.
4. Гатмудинова Ш.К.Справочная книга по добыче нефти. Недра 1974.
5. Бухаренко и др. Нефтепромысловое оборудование. Недра 1990г.
6. Молчанов А.Г. Чичерин В.Л. Нефтепромысловые машины и механизмы. Недра 1983г.
7. Михайлов К.Ф. Справочник механика нефтепромысла. Государственное издательство технической литературы УССР. Киев 1961г.
8. Михайлов К.Ф. Справочник механика нефтепромыслов. Ч. 1. Добыча нефти. ГОСТОПТЕХИЗДАТ. 1952.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Мазмұны:
Кіріспе
1. Фонтанды арматураның дамуы
2. Фонтанды ұңғылар жабдығы
3. Фонтанды арматураның классификациясы
4. Фонтанды арматура
5. Су асты фонтанды арматура
Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе
Ұңғы өнімнің жер бетіне көтерілуі тек ғана қабат энергиясының есебінен болатын пайдалану тәсілді фонтанды пайдалану тәсілі деп атайды.
Егер қабат және түп қысымдар арасындағы қысым айырымы сұйық бағанасының қарсы қысымы және үйкеліске кететін қысым шығындарынан асатын болса ғана ұңғының фонтандауы болады, яғни фонтандау сұйықтың гидростатикалық қысым немесе кеңейген газ энергиясының әсерінен болады. Көп ұңғылар газ энергиясы және гидростатикалық арынның бірігу есебінен фонтандайды.
Мұнайда болатын газдың көтергіш қабілеті бар, ол мұнайға қысым көрсету формасында білінеді. Мұнайда газ неғұрлым көп болган сайын коспаның тығыздығы аз болып, соғұрлым сұйық деңгейі жоғары көтеріледі.

Фонтанды арматураның дамуы
Фонтанды арматура көптеген функцияларды орындайды, олардың негізгілері: ұңғымаға енгізілген НКТ колоннасын салмақта ұстап қалу, ал екі ретті көтергіш болғанда - екі колоннаны, құбыр арасы кеңістігін герметизациялап оны өзара изоляциялау, берілген шекте ұңғыма жұмыс режимін реттеу мүмкіншілігімен қамтамасыз ету, сонымен қоса оның ішінде және сыртында өлшеу жұмыстарын үзбей жүргізуге мүмкіндік береді.
Фонтанды арматураның жұмыстан шығуынан ұңғыма игеру жұмыстарына бұзылыс алып келгеннен басқа, ашық фонтандау төтенше жағдайға да соқтыруы мүмкін.
Қазіргі замандағы фонтанды арматуралар - игеру ұңғымаларының саға жабдықтары әзірлеуші және конструкторларының көп жылдық еңбектерінің нәтижесі боп табылады. Оны төменгі суреттен байқауға болады.

Сурет - 1. Ұңғыманы фонтанды әдіспен игеру жабдықтарының жетілу сатылары. 1- Буферлі манометр; 2-ысырма; 3-дроссель-штуцері; 4-фонтанды көтергіш; 5-фонтанды арматураның құбырлы басы; 6-фонтанд арматура шыршасы: 7-8-тройник; 9-манометр; 10-11-дублер-ысырма; 12

Фонтанды арматураға деген қажеттілік көтергішті және дроссель арқылы фонтанды ұңғымадан газ немесе сұйықтықтың шығынын реттеуге арналған құрылғы-штуцерді пайдалануымен байлынысты. Сонымен қосы штуцер ұцғыма сағасындағы газ немесе сұйықтықтың қысымын бақылайтын құрылғы. Ол кезде алдымен фонтандф арматураның қарапайым түрі қолданылған (сурет 1б). Оның құрамына тройник, тиекті құрылғы, вентиль, манометр, штуцер кірген. Тиекті құрылғы штуцерді ауыстырғанда қолданылған. Ұңғыманы тоқтатпай штуцерді ауыстыру қажеттілігінен екі шығарғыш сызықты арматураның пайда болуына әсер етті. Бұл арматура (сурет 1в) үш тройниктен және үш тиекті құрылғы мен штуцерден құрылған, ал олардың баыланысы фонтанды шырша деп аталған.
Құбыр арасы кеңістігіндегі қысымды ыңғайлы бақылау керектігінен фонтанды арматураға қосымша түйін 5 қосуға мәжбүр етті. Ол тройниктан, тиекті(запор) құрылғыдан, вентиль мен манометр, кейіннен ол құбыр басы деген атауға ие болып көтергіш құбыр колоннасын ұстап тұру қызметін атқарады, тұрады.
Дебиті аса үлкен және қысымы үлкен ұңғымаларды қабат сұйығында немесе газда аз ғана механикалық қоспалардың әсерінен арматураның түйіндері тозған. Соган байланысты қосымша арматура бойымен запорлы құрылғыларды орнатқан. Ал жұмыс істеп тұрған ұңғы көтергішіне өлшегіш құралдарды түсіру қажеттілігінен шыршаға қосымша лубрикатор қосу ойластырылды. Ал оны орнату немесе енгізу үшін тағы бір баған запорлы құрылғысы қосылды. Мұндай арматураның бөлшектерінен вертикальды мөлшері өсті.
Ұңғыманы жоғарғы дебитті, қысымды, агрессивті ортада, жоғарғы температурада қиын жағдайда жұмыс істегендіктен оған қосымша резерв керек болды. Сонын әсерінен фонтанды арматура күрделене бастады (сурет 1г) ал оның өлшемі үлкейді, сонымен қоса қызмет көрсетуі де күрделене түсті.
Фонтанды арматураның мөлшерін азайту мақсатында, тройниктан емес, крестовиктен құрылған арматура пайда болды. Соның арқыснда қызмет көрсетуі де жеңілдей түсті.
Стандарт ойлап табылды, ол фонтанды арматура схемасын, кіріс мөлшерін, жұмыс және сыналатын қысымын регламенттейді, сонымен қатар номенклатураны бірден қысқартып және арматура элементтерін унифировать етеді.
ГОСТпен кіріс қимасының шартты диаметрі және қысым қытынасы қарастырылған.
Таблица 1
D, мм
50
65
80
100
150
Р, МПа
35-105
7-70
21-70
21-35
21-35

Фонтанды ұңғылар жабдығы
Фонтанды пайдалануда ұңғының түбінен сағасына дейін газмұнайлы қоспаның көтерілуі ұңғыға меңгеруге дейін түсірілетін сорапты-компрессорлы құбырлар тізбегі арқылы болады. Газ энергиясын тиімді пайдалану, құмшығаруды жақсарту, газ сырғанауынан шығындардың азаюы және қабат қысымдарында фонтандаудың мүмкіндігін сақтау үшін олардың түсіру қажеттілігін тудырды.
Ұңғы сағасына әртүрлі үщжақтар, крестовиктер және жапқыш құрылғыларының қосылыстарынан тұратын фонтанды арматураны орнатады. Бұл арматура сорапты-компрессорлы құбырларды ілуге, құбырлармен шегендеу тізбек арасындағы кұбыраралық кеңістікті герметизациялау, фонтанды ұңғы жұмысын бақылау және реттеу үшін тағайындалған.
Фонтанды арматуралар (сурет 2) крестпішінді және үшжақты болып дайындалады. Ол құбыр басы және фонтанды шыршадан тұрады. Құбыр басы сорапты-компрессорлы құбырларды ілу және құбырлар арасындағы кеңістікті герметизациялау үшін арналған. Фонтанды шырша ұңғы өнімін лақтыру желілерге бағыттауға, ұңғы жұмысын бақылау және реттеу үшін арналған. Фонтанды шыршада екі немесе үщ лақтыру желілері болады. Оның бірі артығы. Үшжақты арматурада төменгі лақтыру желісі - артық. Жұмыс желіде (жоғарғы) жабу құрылғы әрдайым ашық болуы керек, ал артығы - жабық болу керек.
Оқпанды жабу құрылғылар ашық болу керек. Фонтанды арматура оқпанның төменгі жағында орналасқан жабу құрылғы - негізі деп аталады. Үщжақты арматурада лақтыру желілері бір жаққа бағытталған. Фонтанды арматураны таңдау кезінде, крестовиналар үщжақтыларға қарағанда құммен тез желінетінін ескеру қажет.
МЕСТ 13846-74 сәйкес фонтанды арматуралар 70, 140, 210, 350, 700 және 1000 кг күщсм2 жұмыс қысымына шығарылуы тиіс. Жабу құрылғылар арматурада екі түрлі болады: ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ұңғыманы фонтанды əдіспен пайдалану
Фонтанды скважиналарды жөндеу
Арматура түрлері
Арматура түрлері және арматуралау тәсілдері
Ұңғымаларды пайдалану әдістері
Мұнай газ ұңғымаларын пайдалану әдістері
Мұнай газ кен орындарын өңдеу және пайдалану
Жаңажол кен орны
Жаңажол кен орнының негізгі мәселелеріне талдау
Ақшабұлақ кен орны туралы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь