«Анадолу Маркетинг» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметіКіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
Тарау 1. Ұйым қаржысы
1.1 Ұйымның құрылтай құжаттарын оқып білу және дайындау. Заңды
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.2 Негізгі және айналым капиталы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
1.3 Есеп беретін тұлғалардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
1.4 Ұйымның шыңындарын және оның қаржылық нәтижелерін анықтау
өзіндік құнды калькуляциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.5 Өндірістің жалпы тиімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.6 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
Тарау 2. Қаржылық есеп
2.1 Ұйымның есеп саясатын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.2 Кассалық операциялар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
2.3 Ағымдағы шоттағы ақша қаражаттар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9
2.4 Есеп беретін тұлғалардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2.5 Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу ... ... ... ... ... ... .. 11
2.6 Негізгі қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
2.7 Тауарлы.материалдық қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
2.8 Еңбек ақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу ... ... ... ... ... 13
2.9 Ұйымның қаржылық есеп беруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
Тарау 3. Бюджеттік есеп
3.1 Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері ... ... 15
3.2 Ақша операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.3 Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
3.4 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
3.5 Қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
3.6 Негізгі қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 19
3.7 Материалдық емес активтердің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.8 Кірістер мен шығындар есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
3.9 Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... ... ... . 21
Тарау 4. 1С: Бухгалтерия
4.1 «1С: Бухгалтерия» бағдарламасымен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
4.2 Есептің жүргізуін дұрыс жолға қою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
4.3 Есептің жүргізудің жалпы принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
4.4 Ақша қаражаты операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
4.5 Сауда операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
4.6 Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің есебі ... ... ... ... ... ... 25
4.7 Еңбекақы және каржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
4.8 Өндіріс есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
4.9 Стандарттық есептер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
Тарау 5. Салық салу және заңды тұлғалардың салықтық есебі
5.1 Корпоротивтік табыс салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
5.2 Қосымша құн салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
5.3 Мүлік салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
5.4 Жер салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
5.5 Әлеуметтік салықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
5.6 Арнайы салық режимдері қолданылатын кіші бизнес субьектілерінің
салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
5.7 Қорытынды сабақ және салық салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
Тарау 6. Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
6.1 Негізгі қор жағдайын және пайдалануына талдау жасау ... ... ... ... ... ... 32
6.2 Айналым қаражаттарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 33
6.3 Еңбек ресурстарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
6.4 Өнімнің өзіндік құнын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
6.5 Өнімнің көлемін және өнімді өткізуді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 34
6.6 Ұйым қызметіне операциялық талдау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35
6.7 Ұйымның инвестициялық қызметіне экономикалық талдау жасау ... ... 35
6.8 Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне ... .. 36
6.9 Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне
талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
6.10 Ұйымның қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37
6.11 Қорытынды сабақ және сынақ алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
Осы оқу тәжірибедегі мақсатым – «Анадолу Маркетинг» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметін меңгеріп, толығымен танысып, кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін, қаржылық жағдайын зерттеп, қарастыру. Сабақ барысында алған теориялық білімімді тәжірибеде іске асырып, өзімнің қаржылық есеп, аудит, қаржылық талдау салаларында білімімді бекіту болып табылады.
Оқу тәжірибені орындау барысындағы басты міндеттерім:
- Кәсіпорынның есеп саясатымен, жарғысымен, басты ұйымдастырушылық
құжаттарымен, құрылымдық құжаттарымен, бөлімдер мен бөлімшелердің қызметтерімен толық танысу;
- Кәсіпорынның бас бухгалтерімен бірлесіп тәжірибенің күнтізбелі
жоспарын құрып, жоспарға күнделікті жазбаны түсіру;
- Кәсіпорынның ішкі шаруашылық қызметінің анықтама, сипаттамасын
жасап, қызметіне талдау жасау;
- Кәсіпорынның қызметін қаржылық талдау, яғни қаржылық
тұрақтылығын және қаржылық жағдайын бағалау;
- Тәжірибе жетекшісінің тапсырмасына сүйене отырып, кәсіпорынның
қаржылық – шаруашылық қызметінің мәліметтері мен құжаттарын жинақтап, іс-тәжірибе жөнінде есеп беруге құрастыру;
Оқу тәжірибемді өткен ЖШС «Анадолу Маркетинг» кәсіпорыны 1998
жылдан бастап Қазақстан нарығында жұмыс істеп келе жатыр. Кәсіпорынның басты мақсаты табыс табу және басты қызметі Түркия Қытай Ресей мемлекеттерінен көтерме бағамен тауар алып Қазақстан нарығында тарату және Қырғызстанға экспорттау болып табылады.
Мен ЖШС «Анадолу Марктинг» кәсіпорында тәжірибе өту барысында
қаржылық есеп, бухгалтерлік есеп және аудит салаларының бөлімшелерінің құрылымымен, бухгалтерлік есептің қалай ұйымдастырылып, есептелетінін, құжаттарының қандай ретпен, қай жағдайда толтырылатынымен таныстым.
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы
2. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары
3. ҚР Қаржы министрлігінің 23.05.2007ж. №185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары
4. ҚР «Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (соңғы өзгерістермен)
5. ҚР «ҚР кеден ісі туралы» заңы
6. ҚР «ҚР бюджет жүйесі туралы» заңы
7. ҚР«Жеке кәсіпкерлік туралы» заңы
8. ҚР «ҚР ұлттық банкі туралы» заңы
9. Барлық салық түрлері мен бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есептеулер мен декларация құру ережесі, 18 қыркүйек 2001ж. №1306
10. «Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР кодексініің негізгі ережелерін түсіндіру бойынша жинақ, - Астана Бико Принт, 2002
11. Проскурина В.А Учет деятельности индивидуальных предпринимателей и ТОО по НСФО %1 (Практическое пособие), - А.:LEM, 2010
12. Проскурина В.П Бухгалтерский учет от азов до баланса, - А.:LEM,2010
13. Ержанов М.С., Нурумов А.А Финасовая отчетность казахстанских предприятий, - А.:Экономика,2007
14. Радостовец В.К Бухгалтерский учет на предприятии, - А.: НАК Центраудит,2003
15. Назаров В.Л Бухгалтерский учет на предприятии, - А.: Экономика,2003
16. Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов, - А.: Ержанов и К, 2003
17. 1С: Бухгалтерия/руководство по ведению учета
18. Павлова Л.Н Финансы предприятий, - м., ЮНИТИ,1998
19. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансовой отчетности, -Алматы,1997
20. Ковалев В.В Финансовый анализ. - М.: Фмнансы и статистика, 1997
21. Джаншало Р.Е. Анализ финансового положения организации: учебное пособие – Алматы: LEM, 2010
22. Дюсембаев К.Ш Анализ финансового отчетности, Алматы;Экономика, 2009
23. Гинзбург А.И. Экономический анализ – СПб:Питер,2008
24. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э Экономический анализ: контрольно-тестирующий комплекс, - М: ЮНИТИ-ДАНА,2007
25. Куатова Д.Я Экономика предприятия, - Алматы: Экономика,2011

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 39 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Тарау 1. Ұйым қаржысы
1.1
Ұйымның құрылтай құжаттарын оқып білу және дайындау. Заңды

тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4
1.2
Негізгі және айналым капиталы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.3
Есеп беретін тұлғалардың есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.4
Ұйымның шыңындарын және оның қаржылық нәтижелерін анықтау

өзіндік құнды калькуляциялау ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6
1.5
Өндірістің жалпы тиімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7
1.6
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7
Тарау 2. Қаржылық есеп
2.1
Ұйымның есеп саясатын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8
2.2
Кассалық операциялар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8
2.3
Ағымдағы шоттағы ақша қаражаттар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
9
2.4
Есеп беретін тұлғалардың есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .
10
2.5
Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу ... ... ... ... ... ... ..
11
2.6
Негізгі қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11
2.7
Тауарлы-материалдық қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
12
2.8
Еңбек ақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу ... ... ... ... ...
13
2.9
Ұйымның қаржылық есеп беруі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .
14
Тарау 3. Бюджеттік есеп
3.1
Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері ... ...
15
3.2
Ақша операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
15
3.3
Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..
16
3.4
Қызметкерлермен есеп айырысу есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...
17
3.5
Қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18
3.6
Негізгі қорлар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
3.7
Материалдық емес активтердің есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ..
19
3.8
Кірістер мен шығындар есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20
3.9
Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... ... ... ..
21
Тарау 4. 1С: Бухгалтерия
4.1
1С: Бухгалтерия бағдарламасымен танысу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... .
22
4.2
Есептің жүргізуін дұрыс жолға қою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
22
4.3
Есептің жүргізудің жалпы принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23
4.4
Ақша қаражаты операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...
24
4.5
Сауда операцияларының есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24
4.6
Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің есебі ... ... ... ... ... ...
25
4.7
Еңбекақы және каржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
4.8
Өндіріс есебі ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27
4.9
Стандарттық есептер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
27
Тарау 5. Салық салу және заңды тұлғалардың салықтық есебі
5.1
Корпоротивтік табыс салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
29
5.2
Қосымша құн салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
29
5.3
Мүлік салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30
5.4
Жер салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
30
5.5
Әлеуметтік салықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
31
5.6
Арнайы салық режимдері қолданылатын кіші бизнес субьектілерінің

салығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
5.7
Қорытынды сабақ және салық салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
Тарау 6. Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау
6.1
Негізгі қор жағдайын және пайдалануына талдау жасау ... ... ... ... ... ...
32
6.2
Айналым қаражаттарын талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
33
6.3
Еңбек ресурстарын талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
33
6.4
Өнімнің өзіндік құнын талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34
6.5
Өнімнің көлемін және өнімді өткізуді талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .
34
6.6
Ұйым қызметіне операциялық талдау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
35
6.7
Ұйымның инвестициялық қызметіне экономикалық талдау жасау ... ...
35
6.8
Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне ... ..
36
6.9
Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне

талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
6.10
Ұйымның қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...
37
6.11
Қорытынды сабақ және сынақ алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 38
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

Кіріспе

Мен Тілеубергенова Айсара 30-шы қаңтардан 03-ші сәуір айларының аралығында Анадолу Маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестікте оқу тәжірибеден өттім.
Осы оқу тәжірибедегі мақсатым - Анадолу Маркетинг ЖШС-нің өндірістік - қаржылық қызметін меңгеріп, толығымен танысып, кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін, қаржылық жағдайын зерттеп, қарастыру. Сабақ барысында алған теориялық білімімді тәжірибеде іске асырып, өзімнің қаржылық есеп, аудит, қаржылық талдау салаларында білімімді бекіту болып табылады.
Оқу тәжірибені орындау барысындағы басты міндеттерім:
Кәсіпорынның есеп саясатымен, жарғысымен, басты ұйымдастырушылық
құжаттарымен, құрылымдық құжаттарымен, бөлімдер мен бөлімшелердің қызметтерімен толық танысу;
Кәсіпорынның бас бухгалтерімен бірлесіп тәжірибенің күнтізбелі
жоспарын құрып, жоспарға күнделікті жазбаны түсіру;
Кәсіпорынның ішкі шаруашылық қызметінің анықтама, сипаттамасын
жасап, қызметіне талдау жасау;
Кәсіпорынның қызметін қаржылық талдау, яғни қаржылық
тұрақтылығын және қаржылық жағдайын бағалау;
Тәжірибе жетекшісінің тапсырмасына сүйене отырып, кәсіпорынның
қаржылық - шаруашылық қызметінің мәліметтері мен құжаттарын жинақтап, іс-тәжірибе жөнінде есеп беруге құрастыру;
Оқу тәжірибемді өткен ЖШС Анадолу Маркетинг кәсіпорыны 1998
жылдан бастап Қазақстан нарығында жұмыс істеп келе жатыр. Кәсіпорынның басты мақсаты табыс табу және басты қызметі Түркия Қытай Ресей мемлекеттерінен көтерме бағамен тауар алып Қазақстан нарығында тарату және Қырғызстанға экспорттау болып табылады.
Мен ЖШС Анадолу Марктинг кәсіпорында тәжірибе өту барысында
қаржылық есеп, бухгалтерлік есеп және аудит салаларының бөлімшелерінің құрылымымен, бухгалтерлік есептің қалай ұйымдастырылып, есептелетінін, құжаттарының қандай ретпен, қай жағдайда толтырылатынымен таныстым.

Тарау 1. Ұйым қаржысы

1.1Ұйымның құрылтай құжаттарын оқып білу және дайындау. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі

Анадолу Маркетинг ЖШС Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің , Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы Заңының, және осы жарғының негізінде әрекет етеді, ерікті негізде құрылған және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады. Негізгі мақсаты: пайда табу. ЖШС-ң мекенжайы: индекс 050034, ҚР, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Райымбек даңғылы, 351 В.
Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша шағын кәсіпкерлік субъектісі болып саналады, бұл қызметкерлердің бір жылда орта есеппен алғандағы саны 100 адамнан аспайтындығы және орташа жылдық табыстың бір жылда орташа есеппен алғандағы құны тиісті қаржылық жылға арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 300 000 есе айлық есептік көрсеткіштен аспайтындығын білдіреді. Шағын кәсіпкерлік субъектілері қызметкерлерінің бір жылмен алғандағы саны сол субъектінің филиалдарының, өкілдіктерінің және өзге де оқшау бөлімшелерінің қызметкерлерін қосқандағы бүкіл қызметкерлерді ескере отырып белгіленеді.
Серіктестіктің Құрылтайшысы болып табылады:
1. Түркия Республикасының азаматы Озтуран Юсуф туылған жылы 02.09.1988, Түркия азаматының төлқұжаты U 02300652, Зейтинбурну тарапынан 20.05.2011 ж. Берілген, шетелдік тұру ықтиярхаты №025549244, ҚР IIM тарапынан 14.11.2011 ж. Берілген, ЖСН 880902399064 тұрғылықты жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Курильская көщесі, 28 үй.
Жарғы капиталындағы қатысу үлесі - 100% - 150 630 000 (жүз елу миллион алты жүз отыз мың) теңге.
Жарғылық капитал серіктестікті тіркеу мерзіміне қатысушылармен қалыптастырылған. Қолданатын заңдармен тағайындалған жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайтылуына жол берілмейді. Серіктестіктің мүлігі қатысушылардың салымдары, серіктестіктің тасыстары есебінен және заңнамамен тиым салынбаған өзге қайнар көздерден қалыптасады. Серіктестіктің мүлігі оның балансында есепке алынады.
Мекеменің жұмыс тәртібі; Еңбек ұжымының мүшелері еңбектік құқықтарға ие және міндеттерін ҚР еңбек туралы заңдарына сәйкес атқарады. 3 ЖШС барлық мәселерді ҚР Еңбек туралы заңдары шектерінде шешеді. Қызметкерлердің еңбекақысы мен басқадай табыс түрлерінің қалыптары, төлеу жүйесі ЖШС Директорымен ҚР Заңдарына сәйкес анықталады.

1.2 Ұымның шаруашылық қызметін жоспарлау

Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты таза табыс табу болып табылады. Көзделген мақсатқа жету үшін серіктестік келесі көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырады:
* коммерциялық қызмет ( cауда-cатып алу іс-әрекеттері, сауда делдалдық қызмет, дүкендер, дүңгіршектер, сауда уйлерін ашу және пайдалану, делдалдық қызмет көрсету, көтерме-бөлшек, комиссиялық сауданы ұйымдастыру);
* ғылым зерттеу ашуларын өңдеу және еңгізу
* ғылыми техникалық, патенттік және инжиниринг, маркетинг, консалтинг, сипатында экономикалық ақпараттық қызмет атқару;
* ғылыми технологияларды енгізу;
* ғылыми техникалық қызмет;
* жарнамалы ақпараттық қызмет;
* Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет, әр түрлі тауарлардың экспорты мен импорты, оның ішінде шетелдік әріптестермен бірге халықаралық жобалар мен бағдарламаларға қатысу үшін шетел мамандарын шақыру, рұқсатнама құжаттарын дайындауға көмек көрсету;
* Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге қызметтүрлері.
Кәсіпорын үшін жоспарлау есеп және бақылау сыртқы ортамен байланыс құралы ретінде көрінеді. Ақша қорының әрбір қолдану бағытына сәйкес қайнар көзі. Ақша ағымдары шаруашылық қызметтің барлық салаларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Жоспарлаудың негізгі мақсаты - кәсіпорынның өндірістік-қаржылық операцияларындағы қызметін анықтау, уақыт бойынша және кәсіпорынның бөлімшелері бойынша оны нақтылау, алдыға қойған мақсаттарды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қаржы көздерін және ресурстардың қажетті мөлшерін анықтау. Ұйымның шаруашылық қызметін талдаудың қорытынды кезеңі оның қаржы жағдайын зерттеу болып табылады. Кәсіпорынның қаржы жағдайы оның өндірістік қызметіне тікелей тәуелді болады. Жоспарларды, әсіресе, өнім өндіру мен өткізу жоспарларын орындаудағы ауытқулар кәсіпорынның қаржы жағдайына әсер етпей қоймайды.

1.3.Негізгі және айналым капиталы

Негізгі және айналым капиталы қосалқы қорлардың үлесі кәсіпорын қоймасында сақталған тауарлық - материалдық қорлардың айналым активтерінің жалпы сомасына қатынасы арқылы анықталады. Ұйым капиталының құрылымы Көрсеткіштер Негізгі капитал Айналым капиталы Кәсіпорынның меншік капиталы Негізгі қаражаттар Негізгі қор Өндірістік айналым қоры Айналыс қоры Кәсіпорынның қарыз капиталы Ұзақ мерзімді міндеттемелер Қысқа мерзімді міндеттемелер Дереккөз: Кәсіпорын экономикасы оқулығы негізінде Ұйымның айналым қаражатына қажеттілігі мына факторларға байланысты:
:: Өндірістік кезеңнің ұзақтығына;
:: Компания капиталының құрылымына;
:: Компанияның есептік саясатына және есеп айырысу жүйесіне;
:: материалдық - техникалық жабдықтау деңгейіне;
:: тұтынылатын шикізаттың түрі мен құрылымына;
:: өндірістің және компания өнімінің сату мөлшерінің өсу қарқынына;
Анадолу Маркетинг ЖШС айналым құралының деңгейі өндірістік процестің қажеттіліктеріне ғана байланысты анықталмайды, кездейсоқ факторларға да байланысты. Сондықтан айналым құралын тұрақты және өзгермелі құралға бөлген жөн.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Д-т К-т
2410 3310 -жабдықтаушылардан келген негізгі құралдар
2410 3320,3330, -еншілес ұйымдар мен қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардан түскен негізгі құралдар
2410 4150 -ұзақ мерзімді жалға берілген негізгі құралдардың келіп түсуі 2410 6220 -өтеусіз алынған негізгі құралдардың келіп түсуі
2410 6280 -өзгеде кірістерден түскен негізгі құралдар
Жалдау бойынша негізгі құралдардың келіп түсуі:
Д-т К-т
2410 2160
Ұзақ мерзімді жалдау бойынша негізгі құралдандан есептен шығуы:
Д-т К-т
4150 2410

1.4.Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және еңбекақы

Еңбекақы - қызметкерлердің орындаған жұмыс көлемі мен белгілеген еңбек шарты және лауазымы нұсқауына байланысты төлем. Еңбек тиімділігін арттырудың әртүрлі ынталандыру жолдары болып, сыйақы, қосымша төлем, кепіл төлемақы және т.б. болып табылады. Жұмысқа алушы еңбекақы жүйесі мен нысанын Еңбек туралы ережеге сәйкес, нақтылы еңбек жағдайын ескере отырып, Қызметкерлер ережесі бекіткен жұмысшылар және жұмыс уақыты режимі бойынша өздері белгілейді. Аталған ережелер жұмысқа алушыға тек еңбек шартына отыру немесе еңбек режимін ұйымдастыру үшін ғана емес, сонымен қатар шығындармен төлемдерді негіздеу мақсатында қажет. Жалақы жеке жұмыс нәтижесі бойынша немесе ұжымның жұмыс нәтижесіне байланысты төленеді. Бұл жағдайда қызметкерге белгіленген еңбекақы көлемі заң бойынша белгіленетін төменгі еңбекақы мөлшерінен төмен болмауы тиіс. Тәжірибе жүзінде еңбекақыны ұйымдастырудың негізгі екі нысаны - мерзімдік және кесімді қолданады. Жұмысшылар мен қызметкерлердің табысын, оның ішінде табыстан ұсталатын ұсталымдарды және оларға төленуге тиісті еңбекақы сомаларын жинақтап, қорытындылауға арналған құжатты есеп айырысу ведомосі деп атайды.
Анадолу Маркетинг кәсіпорынында қызметкерлер құрылымы директор және бас есепшіден құралады.

1.5.Ұйымның шығындарын және оның қаржылық нәтижелерін анықтау.

Өзіндік құнды калькуляциялау Кәсіпорынның қаржылық жағдайы, өтімділігі мен рентабельділігі ең алдымен ағымдағы активтердің ақша қаражаттарына айналу жылдамдығына байланысты және ол тәуекелдіктің өлшемі ретінде көрінеді. Кәсіпорын үшін тәуекелдіктің жоғарғы деңгейі кредиторлық бөлшекті уақытында төлемеудің немесе банкроттыққа ұшыраудың мүмкінділігінің үлкен болуында деп есептеледі. Өндірістік-шаруашылық процесте шикізаттарды, материалдарды және басқа да тауарлық-материалдық игіліктерді алудан бастап, өнім өткізуге дейінгі барлық операциялар тығыз өзара байланыста болады және қаржы арқылы жүзеге асып отырады. Сондықтан егер кәсіпорынның өз қарамағында ақша қаржыларының жеткілікті сомасы болмаса немесе олар ұйымсыз пайдаланылатын болса, мұның өзі жабдықтау, өнім өндіру және өткізу жоспарларының орындалуына едәуір дәрежеде ықпал жасайды.
Кәсіпорын шығындарына әкімшілік шығындар, шикізат және материалдар шығындары, амортизациялық аударымдар, еңбекақы шығындары, коммуналдық шығындар, жал бойынша шығындарын өтейді. Қазіргі кезде кәсіпорынның өз алдындағы міндеттемелерін уақытылы және толық өтеуде, кірістері шығындарына қарағанда жоғары соған байланысты кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақты.

1.6Өндірістің жалпы тиімділігін анықтау

Кәсіпорынның өндірістік қуаты негізгі қорлардың өнімді барынша көп шығару жөніндегі мүмкіндіктерімен анықталады. Өндірістік қуат негізгі қорлардың құрамының әркелкі болуына тікелей байланысты болады. Қорлардың бір бөлігі өндірістік процеске тікелей қатысады да, өндірілген өнімнің көлеміне тура ықпал жасайды, енді бір бөлігі өндіріс процесіне тікелей қатыспағанымен, өндірістің қалыпты барысын қамтамасыз ету үшін қажет болады. Бұған қоса кәсіпорындардың өндірістік мақсатқа жатпайтын қорлары да болады. Талдау 7 кәсіпорындардың негізгі қорларының құрамын және осы талданып отырған кезеңде құрамда болған өзгерістерді зерттеуден басталады. Кәсіпорынның табысы өндірістің тиімділігін сипаттайтын қорытынды көрсеткіш болып табылады. Кәсіпорындар немесе бірлестіктер коллективінің жұмысындағы жағымды жақтар да, жағымсыз жақтар да пайдада өз көрінісін табады.

Тарау 2. Қаржылық есеп

2.1 Ұйымның есеп саясатын құру
Есеп саясаты осы құжаттарға сүйене отырып жасалды:
* ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңы
* Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары
* ҚР Қаржы министрлігінің 23.05.2007ж. №185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары
* ҚР Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы
* ҚР ҚР кеден ісі туралы заңы
* ҚР ҚР бюджет жүйесі туралы заңы
* ҚРЖеке кәсіпкерлік туралы заңы
Есеп саясатының мазмұны ұйымдардың шаруашылық жүргізу қызметі талабы мен қаржы нәтижесін сипаттауға арналған есеп әдістерін жақсы және тиімді қолданудың жолдарын көрсетеді.
Есеп саясатының мақсаты: бухгалтерлік есеп операцияларын орындау барысында қателер жібермеу, фактілерді бұрмаламау, ұйымдардың қаржы жағдайын бағалау, шаруашылық қызметінің үзіксіздігін қамтамасыз ету, материалды активтерді бағалау мен есептен шығару, таза пайда резервін құру бағытындағы мейлінше жоғары дәрежедегі икемді есеп ақпараттарын қалыптастыру болып табылады. Есеп саясатының міндеттері:
- есеп процедуралары арасындағы нақтылы фактілер мен орындалмай қалған фактілер арасындағы байланысты анықтау;
- нәтижелік өзгерістерге есеп өрісінде қолданылған әр түрлі әдістердің сандық және сомалық әсер етуінің тиімділігін анықтау;
- қаржылық қорытынды есеп сенімділігін арттыру үшін қолданылатын маңызды есеп әдістерін белгілеу;
- ұйымдардың есеп варианттарын таңдап алу процесінде ұзақ және ағымдағы активтерді бағалаудағы, материалды және материалды емес активтерге амортизация есептеудегі әдістерді таңдап алу жөніндегі ұйымның құқығын қамтамасыз ету;
- синтетикалық және аналитикалық шоттар тізімін жасау.

2.2 Кассалық операциялар есебі

Жалпы касса операцияларының есебі 1010 (451) "Кассадағы ұлттық валютасы түріндегі нақты ақша" деп аталатын шоттарда жүргізіледі. Кәсіпорындардың кассадағы ұлттық валюта түріндегі нақты ақша қаражаттарының кірісі мен шығысының есебі Қазақстан Республикасының
Кіріс құжаттарын қабылдау және өңдеу
Ұйымның құжаттама қызметі төмендегідей операцияларды атқарады:
1.Құжаттарды қабылдау және өңдеу;
2.Құжаттарды тіркеу;
3.Құжаттарды ұйым басшысына қарауға тапсыру;
4.Құжаттарды орындауға тапсыру;
5.Құжаттардың мерзімінде орындалуын бақылау.
Шығыс құжаттарын өңдеу және әзірлеу тәртібі
Шығыс құжаттарын өңдеу төмендегі операциялардан тұрады:
1.Құжаттар жобасын жасау;
2.Жоба жөнінде келісу;
3.Құжатты ресімдеудің дұрыстығын тексеру;
4.Құжатты аударуға беру;
5.Құжатқа қол қою.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
3350 1010 - кассадан жұмысшыларға еңбекақы төленді
1010 1030 - есеп айырысу шоттынан кассаға ақша келіп түсті
3510 1010 - кассадан қысқа мерзімді аванс берілді
1010 5110 - жарғылық капиталға жарна есебінде кассаға ақша келіп түсті
7210 1010 - әкімшілік шығыстар төленді
1010 6110 - сыйақылар бойынша кірістер
1010 6120 - дивиденттер бойынша кірістер

2.3 Ағымдағы шоттағы ақша қаражаттар есебі

Кәсіпорындар өздерінің ақша қаражаттарын өздері таңдаған, яғни өздеріне қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті. Ол үшін өздеріқалаған банк мекемелерінде есеп айырысу шотын ашулары тиіс. Есеп айырысу шотын ашу үшін кәсіпорын банк мекемесіне мынадай құжаттарды табыс етуі қажет:
1.Банк мекемесінің атына шот ашу туралы өтініш;
2.Ұйымның, субъектінің құрылуы жайлы құжат, жоғары органдардың ұйымды құруы жайлы шешімдердің көшірмесі;
3.Ұйымның басшысы, бас бухгалтер және олардың орынбасары қол таңбасын қойған, ұйым таңбасы басылған арнаулы үлгідегі карточка және де басқа құжаттар.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды.Есеп айырысу шоты бойынша мынадай шаруашылық операциялары көрініс табады:
* 1030 - "Есеп айырысу шотындағы қолма-қол ақша" шоты дебеттеліп мына төмендегі шоттарға кредиттеледі;
1) 1010 - "Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма-қол ақша" шоты- кассадан келіп түскен түсім және депоненттелген еңбек ақы сомасы;
2)1210 - "Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" шоты салынған өнім, жұмыс пен қызмет төлемақысына;
3)3510 - "Алынған қысқа мерзімді аванстар" алынған аванстар" - "Орындалатын жұмыстар және көрсетілетін қызметтер үшін алынған аванстар" шоттары-сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстарына;
* 1030 - "Есеп айырысу шотындағы қолма-қол ақша" кредиттелінеді де, мына шоттар дебеттеледі;
1) 3310 - "Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты алынған өндірістік қорлар орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін жабдықтаушылармен мердігерлердің акцептелген шоттардың төлемақысына;
2) 1010 - "Кассадағы ұлттық валюта түріндей қолма-қол" шоты-еңбек ақыға, іссапарға және басқа да шығыстарға жұмсауға арналған кассаға алынған сомасына;
3) 1150 - "Өзге қысқа мерзімді қаржы инвестициялары";
4) 1130 - "Қысқа мерзімді инвестициялар";
5) 1610 - "Берілген қысқа мерзімді берілген аванстар";
6) 3010 - "Банк несиелері".

2.4 Есеп беретін тұлғалардың есебі

Өнеркәсіптік-шаруашылық қызметі барысында кәсіпорын өз қызметкерлерін қызмет бабымен іс-сапарға жібереді, дүкендерден кеңсе жабдықтарын сатып алады, почта арқылы жіберілген ақшаларды және басқа да шығындарды төлейді. Бұл шығындардың үнемі банк мекемелері арқылы нақты ақшасыз есеп-айырысу жолымен төленуі мүмкін емес. Сондықтан да жоғарыда аталған және басқа да шығындарды төлеу үшін қызметкерлерге қолма-қол ақша беріледі және олар сол алған ақшасына есеп беруі тиіс. Аванс тек басшының жарлығымен және нақты қажеттілік жеткен кезде есеп беруге тиісті адамдарға және қызмет бабымен жіберілетін тұлғаларға беріледі. Есеп беруі тиісті адамдарға берілген сомалар оны қуаттайтын құжаттарының негізінде жұмсалады және белгіленген мерзімде бухгалтерияға тапсырады (толтырылған аванс құжаты төменде келтірілген).
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
1250 1030 - есеп айырысу шотынан есеп беретін тұлғаларға ақша берілді
1250 1030 - есеп айырысу шотынан кызметкерлердің шотына ақша аударылды
1010 1250 - есеп беретін тұлға артық ақшаны кассаға кайтарды
7210 1250 - іс сапар шығындары есептен шығарылды
1250 1010 - есеп беретін тұлғаға кассадан ақша берілді
7470 1250 - өзгеде шығыстар
3350 1250 - есеп беруге міндетті тұлғаның, қолданылмаған аванс сомасы еңбекақыдан ұсталынды.

2.5 Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу

Кәсіпорын өз ондірісінің тиімді және ырғақты жүмысын қамтамасыз ету үшін өзінің материалдық-техникалык базасын жасайды, яғни өндіріске қажет корларын құрайды. Кәсіпорынды жабдыктау экономикалық және әлеуметтік даму жоспарларына сәйкес жүргізіледі. Кәсіпорын өзінің ұдайы өндірісін қамтамасыз ету үшін өнім шығарушы кәсіпорыңдармен немесе делдалдык ұйымдармен келісім-шартқа отырады.
Демек, көсіпорын жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу үшін 3310 Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырысу шотын пайдаланады, онда есеп айырысулар сомасының деңгейіне және нысандарына (алдын-ала төлемақы, инкасса, аккредитивтер, чектер) карамастан, жабдыктаушылардан алынған материалдық, босалқы корлар, атқарылған жұмыстар мен қызметтер үшін есеп айырысу жүргізіледі. 3310-
шоттың кредиті бойынша жабдықтаушылардың акцептелген шот-фактурасы және дебеті бойынша -- есеп айырысу, валюталық және басқа шоттардың кредитінен олардың төлемақысы жазылады.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
3350 1010 - кассадан жұмысшылардың еңбекақысы берілді
1320 3310 - жабдықтаушылардан дайын өнім келіп түсті
2520 3310 - бағып-күтіп, өсіру үшін жас мал сатып алынды
1310 3310 - жабдықтаушылардан жем-шөп келіп түсті
3310 1610 - мердігерлермен алдын ала жасалған төлем бойынша есептесу
1330 3310 - шетел жабдықтаушыларынан тауар келіп түсті
1420 3310 - келіп түскен тауарларға қосылған құн салығы есептелінді
3310 1030 - мердігерлермен жазба ақшамен есеп айырысу ққс-сыз
2410 3310 - келісім құны бойынша жабдықтаушылардан алынған компьютерлер мен қондырғылар кіріске алынды.

2.6 Негізгі қорлар есебі

Негiзгi құралдарға қозғалмайтын мүлiк, жер учаскелерi, үйлер мен ғимараттар, өткiзгiш тетiктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеу және реттеу аспаптары мен қондырғылар, есептеу машиналары мен техникалары және олардың бағдарламалық құралдары, көлiк тасымалдау құралдары, аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық құрал-саймандары, өнiм және жұмыс малдары, көп жылдық екпе ағаштар, шаруашылықтың iшкi жолы, тағы да басқалар жатқызылады.
Есептелген амортизация сомасы ай сайын өндірлген өнімнің, орындалған жұмыстың немесе көрсетілген қызметтің өзіндік құнына апарылады; маусымдық өндірістерге амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы кәсіпорынның жыл ішінде жұмыс істеу кезеңнің өндірістік шығындарына қосылады.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
7210 2420 - кеңсе қармағындағы ғимараттарға тозық есептелінді
8415 2420 - негізгі цех станогына тозу есептелінді
2410 6220 - тегін алынған автокөлік
7010 2520 - сатылған жас малдың өзіндік құны есептен шығарылды
2520 8110 - мал төлдері кіріске алынды
2520 3310 - бағып-күтіп, өсіру үшін жас мал сатып алынды
2410 3310 - жабдықтаушылардан негізгі құралдар келіп түсті
2410 3320 - еншілес кәсіпорынан жеңіл автокөлік алынды
7510 2410 - табиғат апаты нәтижесінде негізгі құралдар есептен
шығарылды
7410 2410 - жою кезінде баланстық құн бойынша қойма ғимараты есептен шығарылды
2410 2930 - құрылыс аяқталғанан кейін қолданысқа берілген негізгі құралдар объектісі кіріске алынды
7110 2420 - маркетинг бөлімінің компьютер қондырғысына тозу есептелінді
2410 5110 - шаруашылық суъектісінің жарғылық капиталына құрылтайшылар салған негізгі құралдар кіріске алынды

2.7 Тауарлы-материалдық қорлар есебі

Тауарлы- материалдық қорлардың есебінің негізгі мақсаты- олардың есебінің дұрыс ұйымдастырылып жүргізілгендігін анықтау болып табылады:
1) олардың сақталу және пайдалану орындарындағы қозғалыстары мен нақты қолда барлығы туралы дәлелді мәліметтер алу;
2) олардың сақталу ережелерін қамтамасыз ету;
3) өндіріске жұмсалу номаларының сақталуын қамтамасыз ету;
4) өндіріске қажеті жоқ материалдық ресурстарды табу, анықтау және оларды сату;
Қоймадағы ТМҚ-р есебін материалды есептеу карточкаларында жүргізеді. Карточка номенклатуралық нөмір бойынша материалдардың әр бір түріне жеке ашылады және жартылай толтырылған күйі бухгалтериядан материалды жауапты адамға қолхат арқылы беріледі. Карточкаға жазуды қоймашылар кіріс және шығыс құжаттары негізінде жүргізеді.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
1310 5110 - жарғылық капиталға салым есебінде отын алынды
1310 3310 - жабдықтаушылардан жем-шөп келіп түсті
1310 3310 - жабдықтаушылардан құрылыс материалдары келіп түсті
8411 1310 - негізгі өндіріс цехтарын жылытуға отын жіберілді
2930 1310 - құрылысқа кеткен құрылыс материалдары есептен шығарылды
8111 1310 - негізгі өндіріске керекті құрылыс материалдары есептен шығарылды
8311 1310 - өнеркәсіртік кәсіпорынның электрцехында электр энергиясын өңдеуге отын шығындалды
7210 1310 - кеңсе ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары пайдаланылды
1310 6220 - заңды тұлғалардан ақысыз алынған шикізат пен материалдар кіріске алынды
1310 3310 - сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты есептелінді.

2.8 Еңбек ақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу

Еңбек өнімділігінің өсуіне және өнімнің өзіндік құнын төмендетіп оның сапасын арттыруға еңбек тәртібін нығайтуға еңбекақы есебі біршама септігін тигізеді. Қызметке алынған адамға табельдік номер беріліп жеке карточкасын ашады. Бұл жеке карточкада жұмыс істейтін қызметі жалақысы, табельдік номері және жұмыстағы қозғалысы көрсетіледі. Сонымен қатар бұл карточкада еңбек ақы бойынша есеп айырысулар да көрсетіледі.
Орташа еңбекақы = 519058 344 = 1508,89
Наурызда 13 күн демалыс = 13 * 1508, 89= 19615тг 57 тиын
Сәуірде 21 күн демалыс = 21 * 1508,89 = 31686,69
19615,57+ + 31686,69 = 51302,26
Қызметкерлердің демалыс үшін төленетін төлемі 51302 теңге 26 тиын.
Сыйақының орташа мөлшері 12 календарлық ай үшін берілетін сыйлықтың орташа айлық процентін 12 календарлық ай үшін төленетін (сыйлықсыз орташа жалақыға көбейту арқылы анықталады). Осы ереже 5 күндікте, 6 күндікте апталығында пайдаланылмаған демалыс үшін өтем төлеу үшін де қолданылады.
12 айдың еңбек ақының жиыны 519058 тг құрайды. 12 айда істеген сағаттың жиыны 1664 сағат
Орташа еңбек ақысы= 5190581664 = 311,93 тг
Ол қызметкер бір күнде 8 сағат жұмыс істейді 8* 311,93 = 2495
Орташа еңбек ақы - 2495
2495*3 күн = 7485тг
Қызметкердің уақытша жұмысқа жарамсыздығына төленетін төлем (7485 теңге) Республикалық бюджет туралы белгіленген заңға сәйкес айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен аспауы қажет 7485*10 = 74850 теңге.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
3350 1010 - лауазымды тұлғаларға кассадан еңбекақы берілді
8412 3350 - цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді
3350 3120 - еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды
7110 3350 - сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді
3350 3390 - еңбекақыдан алимент ұсталынды
7210 3350 - басқару аппараты жұмысшыларына демалысақы есептелінді
7410 3350 - ғимаратты бұзғаны үшін жұмысшыларға еңбекақы есептелінді
3390 1010 - депонерленген еңбекақы берілді
3350 3220 - акцианерлік қоғам жұмысшыларының еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды.

2.9 Ұйымның қаржылық есеп беруі

Қаржылық есеп беруді ұсыну IAS қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес жалпы мақсаттағы қаржылық есеп беру - бұл өздерінің нақты ақпараттық қажеттіліктеріне сай келетін есептіліктің ұсынылуын талап етуге мүмкіндігі жоқ пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған есептілік.
Қаржылық есеп берудің нысандары мыналарды қамтиды:
бухгалтерлік баланс;
пайдалар мен залалдар туралы есеп;
ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп;
меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
- есеп саясатының елеулі элементтерінің қысқаша сипаттамасын және басқа да
түсіндірме ескертпелерді қоса, ескертулер.
Бухгалтерлік баланс мекеменің қаржылық есептілігінің негізгі нысаны болып табылады. Ол мекемелердің белгілі бір күнгі жағдай бойынша активтерін, міндеттемелері мен капиталын көрсетеді. Қаржылық жағдайды бағалаумен тікелей байланысты қаржылық есептіліктің элементтері активтер, міндеттемелер және капитал болып табылады.
Бухгалтерлік баланс көрсеткіштері актив және пассив болып бөлінеді. Бухгалгерлік баланстың активінде шаруашылық құралдардың жағдайын сииаттайтын көрсеткіштер жалпыланады, ал пассивінде ұйымның шаруашылық қызметіне қолданған шаруашылық құралдарының пайда болу көздерін сипаттайтын көрсеткіштер қарастырылады.
Баланстағы барлық баптар экономикалық мазмұны бойынша бес бөлімге топтастырылады: активінде екі бөлім: қысқа мерзімді активтер, ұзақ мерзімді актвитер, пассивінде үш бөлім: меншікті капитал, ұзақ мерзімді міндеттемелер, қысқа мерзімді міндеттемелер.

Тарау 3. Бюджеттік есеп

3.1 Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері

Бухгалтерлік есеп принциптері бойынша кәсіпорынның есеп саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын, яғни алғашқы бақылау, құндық өлшеу, ағымдағы топтау мен шаруашылық (жарғылық және басқа) қызметтің фактілерін жинақтап қорытындылау жолдарын айтады. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республикасының заңы мен Бухгалтарлік есеп принциптерінде кәсіпорын өзінің есеп саясатын құруы барысында бұйрық немесе жарлық бойынша қажетті құжаттар тізімін бекітуі керек екендігі көрсетілген. Бұл бекітілетін құжаттардың қатарына мыналар жатады:
1) Бухгалтерлік есептің уақытылы және есеп берудің толық тиісті талаптарына сәйкес жүргізілуі;
2) Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізуде қолданылатын синтетикалық және аналитикалық шоттарының жұмысын жоспары;
3) Алғашқы есеп құжаттарының типтік нысандары;
4) Ұйымның ішкі бухгалтерлік қорытынды есеп құрудағы құжат нысандары;
5) Актив пен міндеттемелерді бағалау әдістері.
Есеп саясатының әдістемелік жағына мына элементтер кіреді: мүлік пен міндеттемелерді бағалау әдістері, мүліктің әрбір түрлері бойынша амортизация (тозу) есептеу әдістері, табысты (түсімді) есептеу әдістері және тағы сол сияқты.
1) Негізгі құралдарына амортизациялық аударым сомасын есептеу әдістері.
2) Материалдық емес активтеріне амортизациялық аударым сомасы есептеу және олаврды есептеп шығару жолдары.
3) Шығындарды топтау мен өндіріс шығындарына жатқызу (апару) әдістері.
4) Өндіріс шығындарын және өнімнің өзіндік құнын есептеу, яғни калькуляциялау жүйесі.
5) Жанама шығындарды анықтау және оларды объектілер арасында тарату әдісі.
3.2 Ақша операцияларының есебі

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлiгi жанындағы Бухгалтерлiк есеп және аудит әдiстемесi департаментiнiң №4 Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп- деп аталатын бухгалтерлiк есеп стандартының
бiрiншi бабында: Кәсiпорындар мен ұйымдардың, яғни субьектiлердiң ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебi осы деректi пайдаланушыларды түрлi операциялық және инвестициялық қаржы қызметi бойынша есептi кезеңдегi ақша қаражаттарының келiп түсуi, кiрiстелуi ол қаржылардың жұмсалуы туралы ақпараттармен қамтамасыз етiп және оларға осы заңды тұлғаның, яғни субъектiнiң қаржы жағдайындағы үзгерiстерiн бағалауына мүмкiндiк бередi делiнген.
Ақшалай қаржылармен есеп айырысу операцияларының бухгалтерлiк есебiн жүргiзу мен оны ұйымдастырудың мақсаттары мыналар болып табылады:
1) Ақшамен есеп айырысу операцияларын толық және уақтылы дер кезiнде есептеу.
2) Субьектiдегi ақшалай қаржылардың түгелдiгiн және оларды дұрыс, тиiмдi пайдалануды бақылау.
3) Есеп айырысу, түлеу тәртiбiн бақылау, кәсiпорынның, ұйымның немесе фирманың ақшалай кiрiстерi мен шығындарын дұрыс есептеу.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
1010 1030 - есеп айырысу шотынан кассаға ақша қаражаты келіп түсті
3350 1010 - кассадан жұмысшылардың еңбекақысы берілді
3130 1030 - есеп айырысу шотынан ққс-ғы бюджетке аударылды
1010 1210 - кассаға сатып алушылардан төлемдер келіп түсті
1030 6280 - ағымдағы банктік шотқа айыппұл келіп түсті
1030 3390 - есеп айырысу шотына қате түскен ақша
3390 1010 - депонерленген еңбекақы берілді
1010 5110 - жарғылық капиталға жарна есебінде кассаға ақша келіп түсті
3010 1030 - есеп айырысу шотынан несиелер бойынша банк қарыздары өтелді
1010 1270 - алуға арналған қысқа мерзімі сыйақылар қаржысы кассаға қабылданды
1250 1010 - кассадан материалдар алуға есеп беруге міндетті тұлғаға ақша берілді
1030 1020 - есеп айырысу шотына кассадан инкассаторға берілген ақша келіп түсті
3110 1030 - корпорациялық табыс салығы бойынша қарызды өтеу үшін есеп айырысу шотынан бюджетке ақша аударылды.

3.3 Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі

Кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа заңды немесе жеке тұлғалардан оларға сатқан тауарларды, көрсеткен қызметтері, сондай-ақ аванс ретінде алдын ала төлеген төлемдері үшін алашақ берешектер - Дебиторлық берешектер (Алынуға тиісті шоттар) деп аталады. Осы кәсіпорындар мен ұйымдарға берешек борышы бар заңды және жеке тұлғалар дебиторлар болып табылады. Өтелетін (алынатын) уақытына қарай алынуға тиісті дебиторлық борыштар ағымдағы алынуға тиісті берешектер және ұзақ мерзімді алынуға тиісті борыштар болып екіге бөлінеді. Бұл берешектердің есебі Алынуға тиісті шоттар бөлімінің шоттарында есептеледі.
Есеп беретін уақыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын дебиторлық берешектер ағымдағы активтер қатарында есептеледі. Олардың қатарына жататындар:
- ағымдағы активтерді сатып алуға төленген аванстық (алдын ала төленген) төлем;
- тапсырылған (берілген) шоттар бойынша алынуға тиісті берешектер;
- вексельдер бойынша алынуға тиісті берешектер;
- негізгі ұйымдар мен оның еншілес серіктестігі арасындағы түрлі операциялар негізінде туындаған дебиторлық берешектер;
- ұйымның лауазымды адамдарының (тұлғаларының) дебиторлық берешегі;
- басқадай дебиторлық берешектер.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
1210 6210 - сатылған автокөлік үшін сатып алушыларға шот ұсынылды
1210 3130 - сатып алушыларға келген тауарлар үшін ққс-ғы есептелінді
1210 6010 - сатылған дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды
1210 1030 - есеп айырысу шотынан сатып алушыға ақша берілді
1290 1210 - жасалған резервтің есебінен күмәнді талаптар бойынша берешектер есептен шығарылды
3310 1030 - мердігерлермен жазба ақшамен есеп айырысу ққс-сыз
2410 3310 - келісім құны бойынша жабдықтаушылардан алынған компьютерлер мен қондырғылар кіріске алынды
1310 3310 - сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты есептелінді
1320 3310 - жабдықтаушылардан дайын өнім келіп түсті.

3.4 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі

Еңбек ұғымы тауар өндіруде және қызмет көрсетудегі барлық дене және адамдардың ақыл-ой қабілеттілігін көрсетеді. Еңбекақы жөніндегі саясат кәсіпорында басқарудың құрамды бөлігі болып табылады және оның қызметінің тиімділігі оған елеулі ықпал етеді. Себебі, еңбекақы жұмыс күшін тиімді пайдаланудағы ынталандырудың маңыздысының бірі. Еңбекақы бұл жұмыскерге оның еңбегі үшін сапасына, санына және шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілетін төлем. Қалыпты жағдайда еңбекақы қажетті өнімнің құнына тең және оның ақшалай түрі болып табылады.
Мерзімді еңбек ақының жай мерзімділік және сыйақылы мерзімділік төлемі болады.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
3350 1010 - лауазымды тұлғаларға кассадан еңбекақы берілді
8412 3350 - цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді
3350 3120 - еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды
7210 3350 - басқару аппараты жұмысшыларына демалысақы есептелінді
7410 3350 - ғимаратты бұзғаны үшін жұмысшыларға еңбекақы есептелінді
3390 1010 - депонерленген еңбекақы берілді
3350 3220 - акцианерлік қоғам жұмысшыларының еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды
3350 1250 - есеп беруге тиісті тұлғаның қарыз сомалары берілді
1620 3350 - алдағы кезеңдердің шығындары үшін есептелінетін еңбекақы
2930 3350 - аяқталмаған құрылыс және басқа да ұзақ мерзімді активтер бойынша еңбекақы
3350 3210 - еңбекақыдан әлеуметтік салық ұсталынды.

3.5 Қорлар есебі

Өндірістік қорлар - бұл бір өндірістік цикл процесінде толықтай тұтынылатын, өзінің құнын бірден өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құнына көшіріп, оның материалдық негізін құрайтын еңбек заттары.
Қорлар - бұл:
1) шикізат қорлары, материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар мен кешендік бұйымдар, отын, ыдыс, ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер және өндірісте немесе жұмыстарды, қызметтерді орындау кезінде пайдалануға арналған өзге материалдар.
2) аяқталмаған өндіріс.
3) субъектінің қызмет барысында сатуға арналған дайын өнім, тауар түріндегі активтер.
Материалдар есебін дұрыс және тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін қажеттісі:
- материалдық тауардың бірегей номенклатурасын әзірлеу
- құжат айналымының айқын жүйесі және қорларды кірістеу және шығару жөніндегі операцияларды рәсімдеу тәртібін сақтау
- бастапқы құжаттардың есептік нысандарын біркелкі қалыпқа келтіру
- қорларға тұрақты түрде түгендеу жүргізу
- бухгалтериядағы материалдардың есебі учаскесін компъютерлендіру.
Қорлардың барлық түрлерінің есебі 1300 - Қорлар бөлімшесіні негізгі, активтік, инвентарлық шоттарында жүргізіледі.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
1310 5110 - жарғылық капиталға салым есебінде отын алынды
1310 3310 - жабдықтаушылардан жем-шөп келіп түсті
1310 3310 - жабдықтаушылардан құрылыс материалдары келіп түсті
8411 1310 - негізгі өндіріс цехтарын жылытуға отын жіберілді
2930 1310 - құрылысқа кеткен құрылыс материалдары есептен шығарылды
8111 1310 - негізгі өндіріске керекті құрылыс материалдары есептен шығарылды
8311 1310 - өнеркәсіртік кәсіпорынның электрцехында электр энергиясын өңдеуге отын шығындалды
7210 1310 - кеңсе ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары пайдаланылды
1310 6220 - заңды тұлғалардан ақысыз алынған шикізат пен материалдар кіріске алынды
1310 3310 - сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты есептелінді

3.6 Негізгі қорлар есебі

Негізгі қор топтарының арақатынасы немесе жекелеген топтардың жалпы құн ішіндегі меншікті үлес өнеркәсіптік өндірістердің техникалық деңгейін көрсететін негізгі қорлардың өндірістік құрылымын құрайды.
Құрылымды талдау мен оны жетілдірудің шаруашылық қызметтің барлық деңгейіндегі маңызды тәжірибелік мәні тек кәсіпорын және бір сала ішінде ғана емес, цехта да, өндірістік телімде де зор, себебі өнеркәсіптік халық шаруашылығы саласы да, жекелеген өндірістер де тек өзіне тән негізгі қорлар құрылымына ие.
Ққ = тауар өнім көлемі негізгі қордың жылдық орташа құны.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
2410 6220 - тегін алынған автокөлік
7010 2520 - сатылған жас малдың өзіндік құны есептен шығарылды
2520 8110 - мал төлдері кіріске алынды
2520 3310 - бағып-күтіп, өсіру үшін жас мал сатып алынды
2410 3310 - жабдықтаушылардан негізгі құралдар келіп түсті
2410 3320 - еншілес кәсіпорынан жеңіл автокөлік алынды
7510 2410 - табиғат апаты нәтижесінде негізгі құралдар есептен
шығарылды
7410 2410 - жою кезінде баланстық құн бойынша қойма ғимараты есептен шығарылды
2410 2930 - құрылыс аяқталғанан кейін қолданысқа берілген негізгі құралдар объектісі кіріске алынды
7110 2420 - маркетинг бөлімінің компьютер қондырғысына тозу есептелінді
2410 5110 - шаруашылық суъектісінің жарғылық капиталына құрылтайшылар салған негізгі құралдар кіріске алынды.

3.7 Материалдық емес активтердің есебі

Кәсіпорындарда материалдық емес активтер басқа заңды немесе жеке тұлғалардан сатылып алыну, басқалардың субъсидия ретінде немесе сыйға беруі барысында, сондай- ақ кәсіпорынның өз ішінде ойлап табуы негізінде пайда болады. Материалдық емес активтер кәсіпорынның балансында бастапқы құны бойынша кіріске алынады. Бұл материалдық емес активтердің бастапқы құны былайша анықталады:
:: Құрылтайшылар мен үлес қосушылардың кәсіпорынға жарғылық қорына қосқан үлесі есебінен келіп кіріске алынған материалдық емес активтердің бағасы екі жақты нақты келісім бойынша бағаланады.
:: Заңды тұлғалар мен жеке адамдардан тегін (қайтарымсыз), сый ретінде алынған материалдық емес активтер сол уақыттағы нарықтық баға бойынша бағаланады.
:: Басқа заңды тұлғалардан, сондай-ақ жеке адамдардан сатылып алынған материалдық емес активтер, ол объектілерді сатып алуға және оларды пайдалану үшін жұмсалған шығындар сомаларының қосындысы бойынша бағаланады.
Жойылу құны нөлге тең есптеледі, егер:
1. Пайдалы қызмет ету мерзімі соңында оны сатып алу туралы үшінші жақтың келісімі болмаса;
2. Мыналарға байланысты материалдық емес активтердің бұл түрі үшін белсенді нарық болмаса:
а) активтердің пайдалы қызмет ету мерзімі соңында мұндай нарықтың болуына;
ә) мүмкіндік, ықтималдық жоқ болса.
Осы мәліметтер Анадолу Маркетинг кәсіпорынның Есеп саясаты құжатынан алынды. Шоттар корреспонденциясы:
Дт Кт
2730 5110 - жарғылық капиталға салым есебінде бағдарламамен қамтамасыздандыру алынды
7410 2730 - өзге материалдық емес активтерді бастапқы құны бойынша есептен шығарған кезде
2730 3310 - жабдықтаушылардан алынған материалдық емес активтер
2730 6220 - материалдық емес автивтердің өтеусіз алынуы
3310 2730 - жабдықтаушылардың қайтарымы
2740 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Айналым құралдары мен айналым құралдарының айналымдылығын жылдамдату көрсеткіштері
Шағын бизнесті демеу шаралары
Ұйым қаржысы
«AV ENERGY» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі
Кәсіпорында маркетингті ұйымдастырудың қағидалары
CAPITAL PROJECTS LTD ЖШС - ның менеджмент жүйесі
«Nur-ali trade» ЖШС-н басқарудың ұйымдастырушылық жүйесі
Инвестициялық ахуалды қалыптастырудың теориялық аспектілері
Кәсіпорынның өнімді өткізуді ұйымдастырудың теориялық аспектілері
«Barakat invest» ЖШС-нің экономикалық-қаржылық жағдайы
Пәндер