Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының еңбек нарығы

Мазмұны

Кіріспе

1. Еңбектің түсінігі мен мазмұны

1.1. Еңбек нарығы, еңбек сұранысы мен ұсынысы.

1.2. Еңбек қатнастарының институттары

1.3. Шетел тәжірибесі

2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының еңбек нарығы

2.1.Қазақстанда еңбек нарығының қалыптасу модельдері

2.2. Қазақстандағы еңбек нарығының жасалу тәртібі

2.3. Қазақстанда еңбек ресурстарын қалыптастыру

3. Мемлекет еңбек және еңбек қатнастарын жетілдіру жолдары

3.1. Еңбек қатнастарын мемлекеттік реттеу

3.2. Қызметкерлер мен жұмыс берушілердің еңбекті қорғауға
қатысты құқықтары мен міндеттері және оларлын кепілдіктері.

Қорытынды.

Қосымшалар

Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
Қазіргі нарық жағдайындағы экономикалық бақылаудың перспективті және тиімді түрлерінің бірі тәуелсіз бақылау болып отыр.Тәуелсіз бақылауды өз қызметін тапсырыс иесі-клиент есебінен шартты коммерциялық негізінде іске асыратын аудиторлар, аудиторлық ұйымдар (фирмалар) жүргізеді.Соңғы жылдары елімізде тәуелсіз аудиторлық бақылау жүйесін құру, аудитор кадрларды дайындау және олардың қызметін лицензиялау, қабылданған жекелеген заң актілеріне сай аудиторлардың кәсіби міндеттерін, құқықтары мен жауапкершіліктерін реттеу жөнінде көптеген жұмыстар жүргізілді.
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізуде, сонымен қатар қаржылық-шаруашылық талдаудың да орны ерекше. Кәсіпорынның қаржылық жағдайына қаржылық- шаруашылық талдау жасау арқылы, сол кәсіпорынның бәсекеге қарсы тұру қабілеттілігін анықтайды. Сонымен қатар қаржылық-шаруашылық талдау кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін қажет. Қаржылық-талдау кәсіпорынныңқаржылық жағдайы мен оның қаржылық тұрақтылығын анықтап қана қоймай, болашақта кәсіпорын жұмыстарының жақсаруына бағыт береді.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы- ол мекеменің ішкі ортадағы экономикалық саласына сипаттама болып табылады.
Бүгінде еңбек қатнастарын басқару жүйесінде ең басты орын алады.Ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттап және басқарушылық шешімді қабылдау үшін негіз бола отырып, тұтынуды, таратуды, айналысты және басқа да өндіріс процесін шынайы көрсетіп береді. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп Стандарттарында және субъектілердің қаржылық- шаруашылық қызметіндегі қатнастарын басқару типтік есеп жоспарында бекітілген жалпы қағидалары мен ережелерінің негізінде құрылады және ол бүкіл алынған ақпараттарды пайдаланушылардың талабына, қызметтің құрылымына, ұйымның нысанына, айрықша ерекшелігіне есептің сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектінің күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша, сондай-ақ толық, сенімді ақпаратсыз басқару жүйесін іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес.
Экономиканың барлық саласындағы кәсіпорындардың иелері мен еңбек ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты жұмсауға, өндіріс қалдықтарын азайтуға, ысырапты жоюға, бәсекеге жарамды өнімдерін өндіруге, оның сапасын көтеруге, өзіндік құнын төмендетуге, қоршаған ортаны сақтауға мүдделі. Бұл орайда, шаруаға қырсыздыққа, кәсіпорынның материалдық құндылықтарын, ақша қаражаттарын және басқа да ресурстарын заңсыз және тиімсіз жұмсауға және тонауға қарсы күресте еңбек және еңбек қатнастарының маңызы мен мәнін айрықша бағаламауға болмайды.
Есепке алынған ақпараттардың көмегімен шаруашылық жүргізуші субъектілердің және олардың құрылымдық бөлімшелердің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық болжамдар мен ағымдық жоспарлар жасау үшін, сөйтіп, ел экономикасының даму заңдылықтарын зерделеу және зерттеу экономикалық тетігінің бірі ретінде пайдаланады.
Экономикалық саласының мамандар, оның ішінде, бірінші кезеке бухгалтерия қызметкерлері есепке алудың және есеп берудің барлық жүйесін жақсы білулері, оларды оңайлатуды қарастыру қажет, субъект қызметін бухгалтерлік және салықтық есепке алуды ұйымдастырудың ережелерін, нұсқауларын және басқа да нормативтік актілердің қатаң сақтаулары қажет.
Жалпы курстық жұмысты жазудың мақсаты – кәсіпорынның қатнастарын басқару, қаржылық-шаруашылық талдауының іс жүзінде дұрыс, нақты, толық жүргізілуін зерттеу болып табылады.
Кез келген кәсіпорын өзінің жұмысшылары мен қызметкерлеріне еңбекақы төлейді, себебі жұмысшылар мен қызметкерлер кәсіпорынның ең негізгі факторы болып табылады. Сондықтан бухгалтерлерге еңбекақы төлеу есебін жүргізу кәсіпорынның қаржылық жағдайының ашық есеп берілуін қамтамасыз етеді.
Алынып отырған тақырып өте өзекті болып табылады. Себебі еңбекақы төлеу есебін жүргізу бұл бухгалтерлік есеп берудің ең бір маңызды бөлігі болып табылады, өйткені жұмысшылар мен қызметкерлер кәсіпорынның негізгі құралдарының бірі, сондықтан оларға шығын шығарылады.
Кәсіпорын шаруашылық қызметін жасаудың процесінде қызметкерлерді жұмысқа қабылдап және жұмыстан шығарып отырады, яғни олардын сандары өзгереді, демек жұмыс барысында әртүрлі ауыс-түйістер болып тұрады. Қызметкерлердің құрамдық өзгерісінің есебін кадрлар бөлімі (кадрлар жөніндегі инспектор немесе басшы осыған өкілетті етіп қойған басқа бір адам) жүргізеді, ол бүкіл субъектідегі және оның құрылымдық бөлімшелеріндегі қызметкерлердің санын және оның өзгеру себептерін, жынысын, жас мөлшерін, категорияларын, кәсіптерін, қызмет орындарын, мамаңцықтарын, біліктілігін, жұмыс стажын, білімін және басқа белгілерін есепке алады.
Жұмыс беруші жұмысқа қабылдаған кезде (занды немесе жеке тұлға, еңбеккер мен еңбек қатынасын қалыптастырады) еңбеккерлермен өзара тікелей жеке еңбек келісім-шарттарын жасайды.
Кез келген кәсіпорындар мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді атқарып жүрген адамдардың еңбегін дұрыс бағалап, олардың сіңірген еңбегіне қарай әділ еңбекақы төлеу қай кәсіпорынның болмасын күрделі мәселелерінің бірі. Міне, сондықтан да ұйымның міндеттемелерінің бірі болып табылатын қызметкерлер мен еңбекақы бойынша есеп айырысу тақырыбы өз алдына бөлек тақырып болып қарастырылатындығы осыдан.
Еңбекақы есептеу үшін толтырылатын бұл алғашқы құжаттар мен табельдердің дұрыс толтырылуы, лауазымды тұлғалардың қолдарының қойылуы мұхият тексеріледі. Сондай-ақ бұл құжаттағы еңбек бағасының дұрыс қойылуы олардың жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы есептеу қағидаларына сәйкес келуі және шифрларының дұрыс қойылуы тексеріледі. Тексеріліп болғаннан кейін бұл құжаттар бойынша
Пайдаланғаң әдебиеттер:

1. «Қ Р. Конституциясы»-1995ж, 30-тамыз.
2. «Қазахстан Республикасының еңбек туралы» заң 200ж.
3. «Еңбек құқығы» авторы - Ахметов.А., Ахметова . г.Алматы-2005ж
4. « Қ Р Еңбек құқыгы» авторы - В.Н Уворов г. Алматы КАЗГУ - 2002ж.
5. «Еңбекті мөлшерлеу» Б.Қ Сэлімбаева, Д.Т ДосхожаевгАлматы экономика-2001ж.
6. «Заң және заман» журналы 2005ж маусым № 6 20-бет.
7. «Заң және заман» 2001ж. Қыркүйек 67 бет.
8. Азаматтық кодексі 2005ж.
9. Қ. К. Кеулімжаев, З. Н. Әжібаева, Н. А. Құдайбергенов, “Бухгалтерлік есеп принциптері” Оқу құралы, Алматы “Экономикс” 2003 ж.
10. Д.А.Панков “Бухгалтерский учет и анализ зарубежем” Учебное пособие, Минск, ООО “Новое знание” 2001г.
11. В. К. Родостовец, Т. Ғ. Ғабдуллин, В. В. Родостовец, О. И. Шмидт “Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп” Алматы 2002 ж.
12. З.В.Соловьева “Зарубежные стандарты бухгалтерского учета и отчетности”.Москва, “ИНФРА”.
13. Т.А.Тасмағамбетов, А. Ш. Омаров, Б. А. Әлібекова, О. Ж. Рабатов, Н.Ә. Байболтаева, В . К. Родостовец “Қаржы есебі” Оқу құралы, Алматы, “Дәуір” 1998 ж.
14. И. Хегай “Основные средства: проблемы учета и поиск решений” // “Бюллетень бухгалтера” №21. 2003г ҚР Президентінің 28.02.07 №234-111 “Бухгалтерлік есеп туралы” Заң күші бар Жарлығы.
15. Бухгалтерлік есеп стандарттарына әдістемелік нұсқаулар. 2006 ж.
16. ҚР шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы – шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебі шоттарының Типтік жоспары.
17. ҚР “Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер туралы” Заңы. (Салық Кодексі). 2007 жылдың 1 қаңтарына.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Еңбектің түсінігі мен мазмұны
1.1. Еңбек нарығы, ... ... мен ... ... ... институттары
1.3. Шетел тәжірибесі
2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының еңбек нарығы
2.1.Қазақстанда еңбек нарығының қалыптасу модельдері
2.2. Қазақстандағы еңбек нарығының ... ... ... еңбек ресурстарын қалыптастыру
3. Мемлекет еңбек және еңбек қатнастарын жетілдіру жолдары
3.1. Еңбек қатнастарын мемлекеттік реттеу
3.2. Қызметкерлер мен ... ... ... ... ... мен ... және оларлын кепілдіктері.
Қорытынды.
Қосымшалар
Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
Қазіргі нарық жағдайындағы экономикалық бақылаудың перспективті және тиімді түрлерінің бірі тәуелсіз ... ... ... бақылауды өз қызметін тапсырыс иесі-клиент есебінен шартты коммерциялық негізінде іске асыратын аудиторлар, аудиторлық ... ... ... ... елімізде тәуелсіз аудиторлық бақылау жүйесін құру, аудитор кадрларды дайындау және ... ... ... ... ... заң актілеріне сай аудиторлардың кәсіби міндеттерін, құқықтары мен жауапкершіліктерін реттеу жөнінде ... ... ... ... қызметін жүргізуде, сонымен қатар қаржылық-шаруашылық талдаудың да орны ерекше. Кәсіпорынның қаржылық жағдайына қаржылық- шаруашылық талдау жасау ... сол ... ... ... тұру қабілеттілігін анықтайды. Сонымен қатар қаржылық-шаруашылық талдау кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін қажет. Қаржылық-талдау кәсіпорынныңқаржылық жағдайы мен оның ... ... ... қана ... ... ... ... жақсаруына бағыт береді.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы- ол мекеменің ішкі ортадағы экономикалық саласына сипаттама болып табылады.
Бүгінде еңбек қатнастарын басқару жүйесінде ең ... орын ... ... ... ... ... және басқарушылық шешімді қабылдау үшін негіз бола отырып, тұтынуды, таратуды, айналысты және басқа да өндіріс процесін шынайы ... ... ... ... ... есеп ... және ... қаржылық- шаруашылық қызметіндегі қатнастарын басқару типтік есеп жоспарында бекітілген жалпы қағидалары мен ... ... ... және ол ... ... ... пайдаланушылардың талабына, қызметтің құрылымына, ұйымның нысанына, айрықша ерекшелігіне есептің сәйкес келуін ... ... ... ... ... ... ... жүргізуші субъектінің күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша, ... ... ... ... ... жүйесін іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес.
Экономиканың ... ... ... ... мен ... ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты жұмсауға, өндіріс қалдықтарын азайтуға, ысырапты жоюға, бәсекеге жарамды ... ... оның ... ... ... ... төмендетуге, қоршаған ортаны сақтауға мүдделі. Бұл орайда, шаруаға ... ... ... құндылықтарын, ақша қаражаттарын және басқа да ресурстарын заңсыз және тиімсіз жұмсауға және тонауға қарсы күресте еңбек және еңбек қатнастарының ... мен ... ... ... ... ... ... көмегімен шаруашылық жүргізуші субъектілердің және олардың құрылымдық бөлімшелердің қызметін жедел басқару үшін, ... ... мен ... ... жасау үшін, сөйтіп, ел экономикасының даму заңдылықтарын зерделеу және зерттеу экономикалық тетігінің бірі ретінде пайдаланады.
Экономикалық саласының мамандар, оның ... ... ... ... ... есепке алудың және есеп берудің барлық жүйесін жақсы білулері, оларды оңайлатуды қарастыру қажет, субъект қызметін бухгалтерлік және салықтық есепке ... ... ... ... және ... да нормативтік актілердің қатаң сақтаулары қажет.
Жалпы курстық ... ... ... - ... ... ... ... талдауының іс жүзінде дұрыс, нақты, толық жүргізілуін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... мен қызметкерлеріне еңбекақы төлейді, себебі жұмысшылар мен қызметкерлер кәсіпорынның ең ... ... ... ... Сондықтан бухгалтерлерге еңбекақы төлеу есебін жүргізу кәсіпорынның қаржылық жағдайының ашық есеп ... ... ... ... ... өте ... болып табылады. Себебі еңбекақы төлеу есебін жүргізу бұл бухгалтерлік есеп берудің ең бір маңызды бөлігі болып ... ... ... мен ... ... ... ... бірі, сондықтан оларға шығын шығарылады.
Кәсіпорын шаруашылық қызметін жасаудың процесінде қызметкерлерді жұмысқа қабылдап және жұмыстан шығарып отырады, яғни ... ... ... ... ... ... ... ауыс-түйістер болып тұрады. Қызметкерлердің құрамдық өзгерісінің есебін кадрлар бөлімі (кадрлар жөніндегі инспектор ... ... ... ... етіп ... ... бір адам) жүргізеді, ол бүкіл субъектідегі және оның құрылымдық бөлімшелеріндегі қызметкерлердің санын және оның өзгеру себептерін, жынысын, жас мөлшерін, категорияларын, ... ... ... мамаңцықтарын, біліктілігін, жұмыс стажын, білімін және басқа белгілерін есепке алады.
Жұмыс беруші жұмысқа қабылдаған кезде (занды ... жеке ... ... мен ... ... қалыптастырады) еңбеккерлермен өзара тікелей жеке еңбек келісім-шарттарын жасайды.
Кез келген кәсіпорындар мен ұйымдардағы ... ... ... ... ... адамдардың еңбегін дұрыс бағалап, олардың сіңірген еңбегіне ... әділ ... ... қай ... ... ... ... бірі. Міне, сондықтан да ұйымның міндеттемелерінің бірі болып табылатын қызметкерлер мен еңбекақы бойынша есеп айырысу ... өз ... ... ... болып қарастырылатындығы осыдан.
Еңбекақы есептеу үшін толтырылатын бұл алғашқы құжаттар мен табельдердің дұрыс толтырылуы, ... ... ... қойылуы мұхият тексеріледі. Сондай-ақ бұл құжаттағы еңбек бағасының дұрыс қойылуы олардың жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы есептеу қағидаларына ... ... және ... ... ... тексеріледі. Тексеріліп болғаннан кейін бұл құжаттар бойынша кәсіпорынның жұмысшылары мен қызметкерлеріне еңбекақы есептеледі.
1. Еңбектің түсінігі мен ... ... ... ... ... мен ... нарығы - қызметкердің жұмыс күші тауар ретінде айналымға түсетін, яғни нарық заңына сәйкес, ең алдымен құн, сұраным мен ... ... ... ... ... сатып алынатын, еңбек ресурстарын пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық түрі. Еңбек нарығының пайда болуы қоғам дамуындағы ... ... ... бірдейлігі дәуірі сияқты жаңа кезеңнің пайда болғанын білдірді. Еңбек табиғаты мен оның қоғам дамуындағы ролі ... ... - ... және қоғамдық-саяси жүйенің сипатына тәуелді болмағанына қарамастан, нарық экономикасына көшкенде еңбекті басқару, еңбекті пайдалану түбегейлі өзгерді.
Еңбек нарығының жоғарыда аталған бөліктері ... ... ... деген сұраныс пен оның ұсынысын теңестіруге, адамдардың еңбекке және қызмет түрін ерік таңдау құқын іс жүзінде асыруға, белгілі ... ... ... ... ... ... екі ... көрсетуге болады:
* Біріншісі жұмыс күшінің территория жүзінде жылжуға бейімделген, яғни ... ... ... фирма арасында ауыстыру жолымен толтырылады. Мұндай нарықты сыртқы нарық деп атайды;
* Екіншісі еңбеккерлердің фирма ішінде жылжуына ... Бұл ... ... ішкі ... деп те ... нарығында, сондай-ақ тауар мен қызмет ңарығында сұраныс пен ұсыныс заңы жүреді. Сұраныс заңы ... өз ... ... ... ... көп ақша ... болса, жұмыс беруші аз мөлшерде жұмыс орнын ұсынады. Ұсыным заңында жұмыс беруші жұмысшыға неғұрлым аз ... ... ... соғұрлым оған аз жұмыс жасағысы келеді. Нәтижесінде еңбек бағасының тепе-теңдігі, өз еңбегін ... ... саны ... орны санымен сәйкес келеді. Бұл сұраным мен ұсыным арасындағы өзара байланысты көрсетеді. Жұмыс ... ... ... жұмыс берушісіз өмір сүре алмайды. Жұмысшысыз жұмыс ... өз ... мен ... өткізе алмайды, демек пайда түспейді деген сөз. Бір жағынан егер де жұмысшылар ешкім жалақы төлемесе, өмір сүру үшін ақша таба ... ... ... осы уақытта шығынды азайтып және кірісті көбейткісі келеді. Кез-келген кәсіпорын жалақыны негізгі шығыс көзі деп есептейді және жалақы мен ... ... ... деңгейін бақылайды. Жұмысшылар, керісінше өз өмірлерін жақсарту мақсатында неғұрлым көп жұмыс ... ... ... ... ... ... сұранысқа байланысты. Еңбекке, капитал мен жерге сұраныс - бұл өндірістік ... ... ... ... тауар құнына және оның өнімділігіне байланысты өлшенеді. Қолданылған ... ... ... ... мен ... анықталады. Еңбек бағасының ролі ретінде жалақы есептеледі.
Еңбек нарығының баға мен еңбектің саны ... ... ... пен ұсыныстың (уақытша бос адамдар) өзара байланысы арқылы анықтауға болады. Еңбек сұранысы, ... ... ... осы ... ... көмегімен шығарылатын өнімнің сұранысына тәуелді болады. өз кезегінде ... ... ... ... ... ... есепке алуы керек. Ал еңбектің бағасы оның шекті өнімділігіне, яғни өндірістің ... ... ... ... ... ... ... пайдалану арқылы өндірілген өнім көлемін жетілдіруге тәуелді болды. Еңбектің шекті өнімділігі формуламен анықталады:
МРL=∆Q
∆L
Мұндағы:
MPL - еңбектің шекті ... - ... ... ... ... өндірілген өнім көлемі;
∆L - еңбектің қосымша бірлігі.
Бірақ, фирманы тек жаңа жұмысшыны ... ... ... алынған қосымша өнім бірлігі ғана емес, сонымен қатар еңбектің қосымша ... ... ... сатудан түскен кіріс көлемі де қызықтырады. Оны шекті еңбектің шекті кірісі ... ... ... - ... ... ... ... - қосымша еңбек бірлігі өндірген кірістің өсімі.
Жалақы - еңбек ... Бұл ... ... ... ... ... Жалақы екі формада берілуі мүмкін: кесімді немес сыйақы түрінде. Мұндай еңбекақылар негізінен жеке еңбек шартында көрсетілгендей ... ... ... ... ... нарығы басқа өнірістік ресурстар нарығына қарағанда тиімді, себебі мұнда адамдардың қабілеттілігі тауар болып табылады. Егер де ... ... ... ... ... өтпей қалса, тауар иесі құнын бреу сатып алғанша түсіреді. Бірақ басқа тауарлармен салыстырғанда еңбек бағасының ең төмеңгі ... бар. ... ... ... ... өзінің еңбек ақысын еңбегіне қарай алуы тиіс.
Еңбекақы - кәсіпорындар мен мекемелерге жалдаалы жұмысқа келетін қызметкерлерге еңбегі үшін ... ... ... және ... ... ... ... бөлігі) түрі. Жұмысқа жалға алу туралы келісімшарт бойынша ол адам келісілген ... бойы ... ... ... ... ... ал ... оның еңбегінің орнына белгіленген ақша сомасын төлейді. Осыған байланысты жалақы еңбек үшін тауар түріндегі баға ... ... ... ... ... ... Біріншіден жалақы жұмыс күшін - адамның еңбекке деген ... ... ... молайту үшін қажетті тіршілік ету құралдарының игіліктер құнын есепке ала отырып, белгіленеді. ... ... ... тәртіппен ең төмеңгі білікті қызметкерлерге күнкөріс деңгейіне сәйкес еңбекақы төлеу мөлшерін белгілейді. Екіншіден, ... ... ... ... ... ... ... жалақы мөлшері мен қызметкердің біліктілігі, орындайтын жұмысының күрделілігі арасында тікелей байланыс белгіленеді.
Үшіншіден, жалақының мөлшері ... өмір ... ... және ... ... ... деңгейіндегі ұлттық ерекшеліктерді бейнелейді. Мәселен, 1992 жылы сағат бойынша жалақы А.Қ.Ш-тағы сағат бойынша жалақы мөлшеріне қатысты Мексикада -22%, Грекияда-43%, ... ... ... ... үшін ... мөлшеріне еңбек нарығындағы сұраныс және ұсыныс елеулі ықпал етті. Соңғы он жыл ішінде ... ... орта және ... ... ... компьютерлік техниканы пайдалану дағдылары бар және ғылыми-техникалық жетістіктерге қол жеткізген қызметкерлерге сұраныс өсіп отыр.
Дәл осындай жағдай ... ... ... ... ... кезде де орын алады, яғни, енбекті қорғау қаржыландырылмаса және ... ... ... ... ... ... киіммен қамтамасыз етілмесе, ескірген жабдықтар, машиналар ауыстырылмаса, бұл жағдайлар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы үшін ... ... ... тудыратыны сөзсіз.
Кең мағынада еңбекті қорғау адам еңбек ететін кез келген жерде қажет. Еңбекті қорғау барлық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс берушілердің, кооператив мушелерінің, тәжірибеден етіп жүрген студенттердің, соттың үкімі бойынша жазасын өтеп ... ... ... ... мағынада еңбекті қорғау дегеніміз бұл қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс құралдар мен шаралардың жүйесі.
1.2. ... ... ... ... есеп беруде көп салалы қызмет атқаратын кәсіпорынның жұмысшылары мен ... ... ... ... және ... емес қызмет атқаратындар деп екі топқа бөледі.
Ал өнеркәсіп орындарында қызмет істеушілер мынадай екі топқа бөлінеді:
1. Өнеркәсіптің ... ... мен ... ... ... ... ... жатпайтын ұйымдардың жұмысшы қызметкерлері.
Атқаратын қызметтеріне қарай кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысшылары мен қызметкерлері жұмысшылар мен ... ... ... ... тобы басшылар, мамандар және тағы басқа да топтарға бөлінеді.
Басшылар қатарына - президент, ректор, директор, меңгеруші, тағы басқалар жатады.
Мамандар қатарына -- ... ... ... адамдар және тағы басқалары жатады.
Басқа да қызметкерлер қатарына - ... ... есеп және ... ... жүргізетін, шаруашылық қызметтерін атқаратын бухгалтерлер, менеджерлер, агрономдар, ... және тағы ... ... қатнастарының жұмысшылар мен қызметкерлердің саны мен олардың жұмыс істеген ... ... ... тура ... ... ... ... адамдардың жалпы саны олардың бөлімдегі саны деп аталады.
Жұмысшылар мен ... ... саны ... мен ұйымдарға қызметке жаңа адамды алуға немесе кейбір қызметкерлерді жұмыстан босатуға байланысты өзгеріп отырады.
Кәсіпорындарда ... мен ... ... және ... жұмыс уақыты да есептеледі.
Жұмысшылар мен қызметкерлердің құрамының есебі - кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде мынадай алғашқы құжаттары пайдаланады:
* жұмысқа алу жайлы бұйрық (өкім) үлгілі түрі Т-1;
* басқа ... ... ... ... ... үлгілі түрі Т-5;
* демалыс берілуі жайлы бұйрық (өкім) үлгілі түрі ... ... ... ... ... ... ... түрі Т-8.
Бірінші рет жұмысқа орналасқан жұмысшылар мен ... ... ... ... еңбек кітапшасын толтырады.
Еңбек кітапшасы мамандар бөлімінде сақталып оған ... мен ... ... ... ... ... мақтаулары мен сыйлықтары, сондай-ақ ескертулері, сөгістері және тағы да басқа деректер жазылады.
Жұмысқа алу жайлы хат ... ... мен ... ... ... төл ... ... жазулар жазылып және оған үлгілі түрі Т-2 жеке карточкасы ... Ол ... ... мен ... біл імі, ... ... аты-жөні, ұлты, еңбек стажы, дүниеге келген күні, айы және жылы, мекен-жайы және тағы басқа ... ... ... еңбек ақысының төлемі бойынша есеп айырысу есебі 681 "Қызметкерлермен еңбек ақысы бойынша есеп айырысу" ... ... Бұл ... ... ... есептегенде 681 шоты кредиттеледі де, мына шоттардебеттеледі:
126/2930-шоты "Аяқталмаған құрылыс" күрделі құрылыспен шұғылданатын және сонда жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек ... ... ... ... ... сату ... шығындар" өнім өткізумен, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді жүзеге асырумен шұғылданатын қызметкерлерге есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
821/7210-шоты "Жалпы және ... ... ... ... және ... қызметкерлеріне есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
902/8013-шоты "Өндірістегі жұмысшылардың еңбек ақысы" негізгі ... ... ... ... ... ... ... еңбек ақысы" қосалқы өндірістердің қызметкерлеріне есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
932/8043-шоты "Қызметкерлердің еңбек ақысы" цехтағы (жалпы өндірістегі) қызметкерлерге есептелген төлемінің сомаларына;
942-шоты "Қызметкерлердің ... ... ... ... қызмет көрсетумен шұғылданатын қызметкерлерге есептелген еңбек төлемінің сомаларына;
952-шоты "Жұмысшылардың ... ... ақау ... жөндеумен шұғылданатын жұмысшыларға есептелген еңбек төлемінің сомаларына.
Басшылықтағы тұлғалармен есеп айырысудыц есебі. Басшылықтағы тұлғалармен есеп айырысу үшін 682 ... ... ... шоты ... онда ... ... ... (басқарма мүшесі мен терағасы, бакылау кеңесінің (советінің) мүшесі және ревизиондық ... ... ... ... адамдарға есептелген еңбектелемініңсомаларына 821-шоты дебеттеледі де, 682-шоты кредиттеледі, ал оны толеген кезде 682 шоты дебеттеліп, 451 шоты кредиттеледі.
Қоса ... ... ... ... ... Қоса ... ... негізі жұмыспен қатар өзге де тұрақты сиппатағы ақылы жұмысты орындау танылады.Бұл жағдайда екі еңбек шарты жасау қажет: негізі ... ... және қоса ... жұмыс бойынша.
Үйде жұмыс істейтін қызметкерлермен жасалатын еңбек шарттары.Қажетті жағдайларда еңбек шарты қандай да бір себептермен үйде жұмыс істеуді қалайтын тұлғалармен ... ... Үйде ... ... ... ... ... берушімен өзінің материалдармен және өзіндегі немесе жұмыс ... ... не ... берушінің қаражаты есебінен сатып алынатын жабдықтарды ңұрал-саймандар мен тектерін пайдалана отырып, жұмысты үйінде өз еңбегімен ... ... жеке ... ... ... ... саналады. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлердің санитарлық және өрт қадағалау топтарына жауап ... ... ... ... ... ... ғана олармен еңбек шарттарын жасауға болады.
1.3. Шетел тәжірибесі
Әдетте, еңбек нарығының үш моделін атайды: американдық, жапондық және ... ... ... ... ... ... ... оның аса орталықтануына жол бермеу, кәсіпкерлерді белсенділікке және қызметкерлерді жеке табысқа, ақша табуды мақсат етуге ... тән. ... ... ... жиі ... оқу ... ... даярлау толық болады, кәсіпорындар өндірістік оқуға кететін шығынды азайтуға тырысады. Кәсіпорындарда жалақы шартпен, ұжымдық келісіммен тағайындалады. Кәсіподақтар кәсіп нышанасымен құрылады. ... және ... ... ... ... кәсіпорындар мен қызметкерлер әрқайсысына бөліп жарнама төлейді. Қордың негізгі сомасын кәсіпкерлерден түсетін салық құрайды. Бұл салық төленген ... ... бір ... ... ... ... саясаттың нәтижесінде қызметкерлердің территориялық және кәсіптік жылжымалдылығы, жұмыссыздық деңгейі басқа елдермен салыстыырып қарағанда жоғары болады. Мұның ... бұл елде сырт ... ... екенін көрсетеді.
Жапондық моделдің ерекше бір сипаты - орын ... яғни ... осы жүйе ... ... ... етілуіне кепілдеме алады. Кепілдеме заңды түрде бекітілмеген, жалданған қызметкерлер мен кәсіпкерлердің ұзақ жыл бойы ... ... ... ... ... кәсіподақтар қолдап, фирмаға түзу ниетпен қарайды. Жапониядв кәсіподақатр компания ішінде құрылады және қызмет істейді. Фирма қызметкерлердің кәсіптік дайындау мен біліктілігін ... ... ... ... ... сапасына дұрыс көзқарасын тәрбиелейді. Өз ойымен қызметкерді бір жұмыс ... ... бір ... ... ... ... Бұрыңғы кезде жалақы деңгейі қызметкердің стажы мен жасына байланысты болатын, қазір оның біліктілігі мен еңбек ... де ... ... ... ... нарығын жабық ішкі нарық деп сипаттайды. Жапондық моделді фирма басшыларының қызметкерлерге ... ... ... ... ... тыс өміріне көңіл бөлуі және де фирманың жан-жақты қызметіне еңбеккерлердің құштарлығы сипаттайды. Бұл жерде сапа үйірмелері үлкен роль ... ... ... ... ... ... ... душар болғаны белгілі. Осыған байланысты дәстүрлі өзгертіліп жатыр, тұрақты жұмыспен қамтылатын адамдар саны азаюда.
Шведтік моделдің ... ... ... ... ... ... ету ... жүргізуі. Мемлекет органдары қызметкерлерді кәсіптік дайындау мен қайта дайындау, жұмыс орнын қамту, ... ... ... бос ... ... табу үшін ... ... және мәлімет беру, жаңа жұмыс орнына жету үшін жәрдемақы беру арқылы жұмыс күшінің бәсекелестік ... ... көп ... ... Осы ... швеция басқа елдерге қарағанда көп қаражат жұмсайды. Жұмыспен қамту ... ... ... ... ... байланыста, атап айтқанда, шек қойылған салық саясатымен, еңбекақы төлеудегі , халықтың әлсіз топтарын қолдаумен т.б.
Мемлекет ... ... ... ... секторларға жұмыспен қамту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Осындай өзара байланысты кешенді мемлекет саясаты арқасында елде ... ... ... сұраныс және жұмыспен қамту мәселелерінің шешілуі жоғары ... ... ... ... ... ... ... туралы әңгіме болып жүр. Бұл моделдің айқын нышандары білінбегенмен, кейбір нұсқандары оның сыртқы еңбек нарығына жақын екенін байқатады. Мысалы, ... ... ... осы ... ... өте ... ... мен білікті жұмысшылар дайындауда мелекет оқу орындарының ролі әлі де басым. Кәсіпорындардың әлеуметтік объектін муниципалдық басқару органдарының ... ... ... ... ... ... ... түседі.
2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының еңбек нарығы
2.1.Қазақстанда еңбек нарығының қалыптасу формалары, модельдері
Қазақстан ... ... ... ... еңбек нарығын қалыптастыруда біраз алда болса керек. Жұмыс күшінің жылжымалдылығы жоғары, әр түрлі кадрлар дайындауда жеке меншіктегі оқу орындары ... ... роль ... Ал, әлеуметтік объектілерге келсек, қазақстанда пәтер-үй мен коммуналдық шаруашылық саласында реформа жасалғанына біраз жыл болып қалды. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... даму дәрежесіне қарай талдау мақсаты және басқа да қолданылатын критерийлер бойынша нарықты әр ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығына қарай еңбек нарығын үш секторға бөледі:
* ... ... Бұл ... ... ... және ... ... жұмыс істейді, олардың жалақысы жоғары болып келеді. Қызметкерлердің шеберлігін арттыруға, өндірісті ... ... ... жасалынады. Жұмыс орнында озық технология қлданылады, кәсіподақ ролі күшті болып келеді;
* Екінші секторда адамдар ... ... ... маусымдық жұмыс тараған, жұмыс орындары қарапайым және мәртебесі төмен, еңбекақы мардымсыз, әлеуметтік қорғау жүйесі жете ... ... орын ... ... сектор жұмыссыздарды біріктіреді.
Мемлекеттің еңбек нарығына ықпал жасау дәрежесіне қарай екі сегментті ... ... ... ... ... жөніндегі қызмат органдары реттейтін нарық. Сан тұрғысынан оған ресми ... ... ... ... жүргендер және кәсіптік бейімделуге, дайындауға және қайта дайындауға құштар жұмыссыздар ... Осы ... ... ... ... ... ... тыс қалған жұмыс күші нарығы. Бұған жұмысқа орналасумен айналысатын ресми органдардың бақылаудан тыс ... ... ... ... бір ... және бос ... пен оқу органдарын жатқызады. Олар жұмысқа жұмыс берушілермен тікелей түйісу арқылы орналасады.
Еңбек нарығының өзгеше ... ... ... ... ... ... болады. Бұл нарыққы ресми секторда жұмыс істеп жатқан адамдар ... ... олар ... ... ... әр себеппен пайдаланбайды.
Жасырын нарықты екіге бөлуге болады: ресми және бейресми түріне. Ресми түріне статистика тіркейтін, ұмыс уақытын амалсыз ... ... ... ... Ал ... ... әлеуметтану зерттеулер әдістерімен анықтауға болады.
Жұмыс күшін жынысы мен жасы, денсаулығы мен ... ... орай ... ... белгілеуге болады. әсіресе зерттеу жүргізген кезде және әлеуметтік саясатын құрған кезде мына сегменттерге ерекше көңіл бөлінуі тиісті:
* әйелдер жұмыс ... ... ... күші;
* егде адамдар жұмыс күші;
* мүгедектер жұмыс күші.
Ғылыми-техникалық прогрестің ... ... және ... ... ... өзгерістер болып жатты. Қызметкерлердің кәсіптік білімі дамуы, ... ... ... ... ... және ... істеу салалсында жұмыс орнын қысқартып, жұмыссыздықты көбейттіріп отыр. Осы жағдайда еңбеккерлер өз құқын ... ... ... ... пен ... ... өз ... көндіруге мәжбүр етті: жұмысты икемді графикпен істеу, әлеуметтік қорғау жүйесін ... ... ... ... ... және т.б. оның үстіне экономика дамуының жаңа тенденциялары бұрыңғы еңбек жағдайын реттеу шарттарына қайшы келді, өмірге еңбекті ... және ... ... жаңа ... енді. Осының барлығы дүниеге жаңа түсінік түсінігін әкелді. Бұл түсініктің қалыптасуы әр түрлі ... және ... ... ... тыс ... ... ... пайдалану тәртібі, жұмыс істеудің стандарттан тыс формалары, жұмысқа лау және одан ... ... ... ... ... ... ... жалақы жүйелерін қолдану және т.б.
Еңбек нарығының икемділігі қазіргі өндіріс күшінің даму деңгейінің талабына жауап ... ... ... ... экономиканы дағдарыстан шығаруға, еңбек потенциалын толық пайдалануға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар ол тұрақсыз жұмыс орнын санын көбейтеді, қызметкерлердің ... ... ... Бұл ... ... тек ... ... жетпейді. Сондықтан мемлект жағынан қызметкерлерді пайдалануда тұрақтылық пен ... ... ... ... ... ... -- бұл ... үшін төлем, оны еңбек келісім шартында және қызмет нұсқауында белгіленген көлеміне сай ... ... ... үшін алады.
Еңбек тиімділігін арттырудың әртүрлі ынталандыру жолдары бар, атап айтқанда: сыйлық, үстеме, кепілдік төлемдері. Жұмыс беруші нақты жағдайын ескере ... ... ақы ... ... ... ... ... алады,сондай-ақ онда еңбеккерлердің категориясын, жұмыс уақытының тәртібін, "Қызметкер туралы" ережесін ... ... ... ... жұмыс берушіге еңбек тәртібін ұйымдастыру мен еңбек келісім-шартын жасау үшін ғана емес, сондай-ақ, ол шығыстар мен ұсталымдарды негіздеу үшін де ... ... жеке және ... ... ... нәтижесі бойынша жасалуы мүмкін.
Бұл жағдайда жұмыс берушінің белгілеген жалақысының деңгейі заңда белгілеген ең төменгі жалақының деңгейінен ... ... ... ... ... ... ... екі негізгі нысаны пайдаланылады -- кесімді (өнім санына қарай ақы төлеу) және ... ... ... ... төлеу).
Мерзімді еңбек ақысы деп, нақты істеген уақыты үшін еңбек ақының (айлығының) мөлшері немесе тарифтік мөлшерлемесі ... ... ... жалақының нысанын атайды. Мерзімдік еңбек ақының нысаны жай-мерзімділік және сыйақылы-мерзімділік болып бөлінеді.
Жай мерзімділік жүйесінің кезінде өзіне берілген (иеленген) тарифтік ... ... ... ... ... ... ... еңбек ақы есептейді. Енді осы жүйеге сандық және сапалық көрсеткіштері үшін ... ... ақы ... ... ... ... мөлшерлемесін және бюджет сферасындағы еңбеккерлердің қызмет иесімің ... ... ... ... кезде жалақының минималды деңгейін және бірыңғай тариф сеткасын пайдаланады. Бірыңғай тариф сеткасы еңбек ақының 21 разрядының негізінде құрылады және әрбір ... үшін ... ... ... белгіленеді.
Тариф сеткасының бірынгай разряды
Тарифтік коэф-
фициент (1разрядка
қатынасы)
Тариф сеткасының бірықғай разряды
Тарифтік коэф-
фициеңт (1 разрядқа
катынасы)
1
1,0
1,07
1,15
1,24
1,33
1,43
1,54
1,66
1,78
1,91
2,05
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2,20
2,37
2,55
2,74
2,95
3,17
3,41
3,67
3,94
4,24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Жұмыс мамандығы негізінен біріншіден сегізінші разрядқа дейін жіктеледі, ал ... ... ... біріншіге дейін бірыңғай тарифтік сетка бойынша тарификацияланады. Бірынғай тарифтік -- мамандырылған (квалификацияланған) анықтама ... және ... ... (МА) ... ... ... ... мөлшерлемесін және әртүрлі машықтық -- мамандандырылған топтарындағы қызмет иесінің (лауазымды ... ... ... берушінің ең төменгі жалақыны сақтаған кәсіпорын бекіткен разрядтың мөлшерлемесіне сүйене отырып бірыңғай тарифтік сеткасында ... ... -- ... ... ... ... -- ... анықтама жұмысшылардың жұмысын тарификациялауға және оларға әртурлі өндіріс пен жұмыс түрі бойынша разряд беруге ... ... ... ... ... күрделілігін, мамандығының деңгейі бойынша анықтауды қамтамасыз етеді. Бұл анықтамалар бірыңғай және салалық болып келеді. Олардың ... ... ... еңбеккерлері үшін жергілікті анықтамалар әзірленіп және белгіленуі мүмкін.
Ал меншік нысанына тәуелді кәсіпорындар еңбек ақы туралы ... ... ... негізінде дербес турде шеше алады. Ал тарифтік -- ... ... ... ... ... ғана ... еңбек ақы төлеген кезде алдын-ала белгіленіп қойган деңгейде әзірленген өнімнің немесе орындалған ... ... ... ... ... ткм, ... т.б.). ... еңбек ақы нысаны келесідей еңбек ақы жүйесіне бөлінеді:
Тікелей кесімді еңбек ақы жүйесі әрбір өнім бірлігі ... ... қою ... ... ... -- бұл қосымша марапаттау төлемін қарастырады, белгіленген көрсеткішті орындаған кезде ғана пайдаланылады;
кесімді-прогрессивті (үдемелі) еңбек ақы ... ... ... бұл ... ... ... нормадан артық өндіргені үшін кетермелеу ретінде пайдаланылады. Норма мөлшерінде дайындалған өнім үшін жұмысшыларға төлемді ... ... ... ... ... ал нормадан асыра дайындалған өнім үшін үдемелі (прогрессивті) бағалар бойынша есептейді;
жанама кесімді ... ақы ... ... қосалқы және басқа да жұмысшылардың еңбек төлемі қызмет көрсететін ... ... ... ... ... ... процентімен анықталады;
еңбек ақы төлемінің аккордтық жүйесі.
Бұл жүйеде жұмысшылардың еңбек төлемін нормаланған тапсырманың немесе жұмыс көлемінің ... ... ... ... және ... ала кешендік жұмыстың тұтастай орындалуына белгіленген жалпы кесімдік бағасы (расценкасы) ... ... ... ... бұл ... ... ... топтары немесе бригадалардың бөлек ұжымдары үшін еңбек өнімділігін арттыруда және ... ... ... ... ... материалдық ынталылығын кушейтуге ықпал ету үшін пайдаланады. ... ... ... ... ... ... ... (уақыт нормалары, өнімдер) мен бағалар негізінде белгілейді, ал олар болмаған жағдайда -- онда ол осы ... ... ұшін ... жүрген, нормативтік тапсырмалар мен баға (расценок) бойынша белгіленеді. Еңбек төлемінің бұл жүйесі бойынша аккордтық ... ... ... ... үшін ... беру тәртібі белгіленуі мүмкін.
Болашақта өндірісті кешенді түрде механикаландыру мен автоматтандырудың дамуы, мамандықтарының жетілуі, еңбек ... ... ... ... кесімді жүйенің қолданыс аясын қысқартады, ал оларды жұмысшылардың еңбек төлемінің мерзімділік-ұжымдылық және мерзімділік-сыйақылық жүйелеріне ... ... ... ақы ... ... жүйесін пайдаланған кезде жалақыны есептеудің жолдарын қарастырып көрсетейік.
1. Мерзімді еңбек ақы төлеу жүйесі. Кәсіпорыңда 200 адам ... ... ... оның 150-і ... 50-і ... Кәсіпорынның қырықтай еңбеккері кесімді белгіленген айлықпен жұмыс істеген, өйткені олардың атқаратын міндеттемесі мен машықтығы (квалификациясы) ... ... ... адам (маман) -- 9-шы ... бес адам ... -- 11-ші ... адам ... -- 14-ші ... адам ... -- 16-шы разрядпен;
үш адам (маман) -- 19-шы ... адам ... -- 21-ші ... ... істеген .
Айлық жалақысын есептеу үшін әртүрлі разрядтар бойынша мына формуланы пайдаланады:
Айлық ... 1 ... ... ... 1 разрядка
жалакысы = ... х ... ... ... ... ... разрядтарына сәйкес)
1-ші разрядтың мөлшерлемесін ұжымдық келісім-шартта 15000 теңге мөлшерінде бекіткен. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі ... ... бес ... ... күні етіп белгілеген (ағымдағы айда 21 күн жұмыс күні болған). Кәсіпорынның 14-ші разряды бар үш ... ... айда 18-ақ күн ... ... ... ... жалақысын есептеп көрейік:
9-шы разрядгағы мамаңдардын жалақысы = 15000 х 1,78 х 10 = 267000 ... ... ... ... = 15000 х 2,05 х 15 = 461250 ... ... ... ... = 15000 х 2,55 х 2 = 76500 теңге; 14 разряды бар үш маман, ... айда ... ... ... соңдыктан оларға
нақты істеген күні үшін жалақы есегггелген =(15000х2,55)/21х 18хЗ=98357теңге;
16-шы разрядтағы мамаңдардың ... = 15000 х 2,95 х 5 = 221250 ... ... ... ... = 15000 х 3,67 х 3 = 165150 ... ... ... жалақысы = 15000 х 4,24 х 2 = 127200 ... ... ... акы ... кезіңде, еңбеккерлерге есептелген жалақысының жиыны = 1416707 теңге.
2.2. Қазақстандағы нарығының ... ... ... ... туралы заңдарында еңбек кұқығы қатынастарының тоқтауымен байланысты үш түсінік қолданылады: тоқтату, бұзу және жұмыстан босату. Бырақ бұл түсініктер өздерінің ... және ... ... ... ... ие. Алғашқы екеуі еңбек шартына қатысты қолданылса, авторы - В.Н Уворов г. ... ... - ... Б.Қ ... Д.Т ... ... ... 2005ж маусым № 6 20-бет.
* 2001ж. Қыркүйек 67 бет.
* Азаматтық ... ... Қ. К. ... З. Н. Әжібаева, Н. А. Құдайбергенов, "Бухгалтерлік есеп принциптері" Оқу құралы, ... ... 2003 ... ... "Бухгалтерский учет и анализ зарубежем" Учебное пособие, Минск, ООО "Новое знание" 2001г.
* В. К. ... Т. Ғ. ... В. В. ... О. И. ... "Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп" Алматы 2002 ж.
* З.В.Соловьева "Зарубежные стандарты бухгалтерского учета и отчетности".Москва, "ИНФРА".
* ... А. Ш. ... Б. А. ... О. Ж. ... Н.Ә. ... В . К. Родостовец "Қаржы есебі" Оқу құралы, Алматы, "Дәуір" 1998 ж.
* И. Хегай ... ... ... ... и ... решений" // "Бюллетень бухгалтера" №21. 2003г ҚР Президентінің 28.02.07 №234-111 "Бухгалтерлік есеп туралы" Заң күші бар Жарлығы.
* ... есеп ... ... ... 2006 ... ҚР ... ... субъектілердің қаржы - шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебі шоттарының Типтік жоспары.
* ҚР ... және ... ... ... ... төлемдер туралы" Заңы. (Салық Кодексі). 2007 жылдың 1 қаңтарына.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша нарығының қазіргі кездегі жағдайы4 бет
Ипотекалық және тұрғын үй несиесі нарығының қазіргі кездегі жағдайы49 бет
Коммерциялық банктердің несиелік саясатының әдістемелік негіздері74 бет
Қазақстандағы сақтандыру нарығы73 бет
1921-1922 және 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың сол кездердегі баспасөздегі көрінісі40 бет
1986 жылдан 2002 жылдар аралығындағы салқын кездегі Алматы және Астана қалалары бойынша ауа температурасының термикалық режимі38 бет
«Абай жолы» эпопеясындағы кездесетін салт-дәстүрлердің қазақ әдебиетінде алатын орны4 бет
«Гидродинамикалық соққы толқыны пайда болған кезде алғашқы медициналық көмекті ұйымдастыру»10 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында қызанақ егістерінде кездесетін зиянды нематодтардың, кенелердің және кеміргіштердің таралуы, зияндылығы және күресу шаралары»19 бет
Іс қағаздарын жазу барысында жиі кездесетін сөздер5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь