Сынау зертханасы жағдайында өнімнің сапасын талдау


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2 Жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.2 Өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.2 Сыртқы экономикалық іс.әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
3 Өнімнің сапасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
3.4 Өнім сапасының сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.5 Таңбалаудағы өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.6 Буып.түю өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.7 Қабылдауда өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.8 Сапаны қамтамасызетудің бақылау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
3.9 Тасымалдау мен сақтауғы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
3.10 Қолданудағы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
4 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары қабылдауда стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
4.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау объектісін таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
4.2 Мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
5 Өнімді сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
5.1 Сынаққа жататын сапа параметрлеріне қойылатын техникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
5.2 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандарысынау әдістерін өңдеу ... ... .37
5.2.1 Сынақтарды жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
5.3 Сынақ әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
5.4 Үлгілерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
5.5 Бұйымды сынау әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
6 Өнімді сертификаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.2 Өнімге сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... 42
6.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
6.2.2 Өнімнің үлгілерін таңдауды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
6.2.3 Сертификаттау мақсатында сынауларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
6.2.4 Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ.нің сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..44
6.2.5 Өнімді сәйкестік Белгісімен таңбалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
6.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығына инспекциялық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
6.2.7 Өнімді сертификаттау туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
7 Нормативтік құжаттаманы әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
7.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулық жобасынәзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
7.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
7.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
8 Техникалық . экономикалық түсіндірме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.1 Сынау зертханасындағы коммуналдық қызмет шығынның анықталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.2 Сынау зертханасының айналым қаражатын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
8.3 Сынау зертханасын аккредиттеу қаражаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
9 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
9.1 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
9.2 Діріл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
9.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
9.4 Микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
9.5 Өрт сөндіру және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
9.6 Өндірістік жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
9.7 Шу және жұмыс орнында шудың шекті деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
9.7.1 Өрт қауыпсіздігінесептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
9.7.2 Табиғи жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
9.7.3 Өндірістегі микроклиматты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
Қазіргі уақытта өнім сапасын арттыру мәселесі біздің елімізде де, шет елдерде де маңызды мәселелерінің бірі болып отыр. Бірақ Қазақстан Республикасында негізгі жұмыстарға арналған жабдықтардың техникалық деңгейі мен отандық өндірістің технологиясы дамыған елдерге қарағанда әлдеқайда төмен. Егер өндірісті қауырт жетілдіріп, жаңа технологияны құрса да инвестицияларға жұмсалған бұл шығындарды тек қана тұтынушылардың сұранысы бар бәсекеге қабілетті өнімді өндірудің арқасында ғана ақтауға болады. Жоғарғы сапа өнімнің сату көлемін және еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді.
Бірқатар елдерде сапаны басқару бойынша ұлттық стандарттар 70 жылдардың ортасынан бері қолданылады. Мәселен, Ұлыбританияда BS 5750 “Сапаны қамтамасыз ету жүйесі” стандарты әзірленіп, қолданысқа енгізілді.
Ұлттық тәжірибеге сүйеніп, 1987 жылы ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттары әзірленіп, баспаға шығарылды. Онда сапа жүйесі мен оларды бағалауға нақты талаптар белгіленген.
Бүгінгі таңда көптеген елдерде осы ИСО 9000 сериялы стандарттарына баламалы ұлттық стандарттар бар. ИСО 9000 сериялы стандарттар Еуропада, АҚШ-та, Жапонияда, Азия мен Латын Америкасы елдерінде кеңінен енгізіледі.
1993 жылы ИСО 9000 сериялы стандарттарының европалық аналогтары, сертификаттау органдарына талаптар белгілейтін ЕN 29000 сериялы және ЕN 45000 сериялы стандарттар қолданысқа енгізілді. Өнімді СЕ белгісімен таңбалау енгізілді. Сапа жүйесін бағалау мен сертификаттауға комитет құрылды. Оның құрамына Ұлыбритания, Швейцария, Австрия, Дания, Испания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Голландия, Бельгия, Финляндия, Норвегия, Ирландия және Италия кірді.
Қазіргі уақытта сапа жүйесінің көптеген түрлері қолданылады. 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылатын нұсқаулар бойынша құрылған жүйелерден бастап, ТQМ идеологиясы негізінде құрылған жүйелерге дейін. Алайда, олардың барлығы ИСО/ТК 176 бойынша қалыптасқан және ИСО 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылған сапаны жүйелі басқарудың сегіз қағидаларын ұстану керек.
Стандарттау бойынша ұлттық ұйымен берілетін, ИСО 9000 талаптарына сәйкестік сертификаты кәсіпорының негізгі бөлімдері сапа саясатын және сапа жүйесінің құрылымын анықтайтын, нұсқаулықтармен қызмет ететіндігін дәлелдейді
Өкінішке орай, Қазақстанда сапа жүйесін енгізу басқа елдермен салыстырғанда артта қалып, біздің кәсіпорындардың сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді.
ИСО 9000 стандарттарының 2000 версиясының негізінде Мемстандарт Қазақстандық стандарттарды бекітті - ҚР СТ ИСО 9000:2000, ҚР СТ ИСО 9002:2000, ҚР СТ ИСО 9003:2000.
1 «Квалиметрия, управление качеством, сертификация» - Учебное пособие, В.Н.Фомин, 2005г.
2 Аскаров Е.С. «Управление качеством», Учебное пособие.- Алматы, 2005, – 547 с.
3 Крылова Г.Д. Метрология, стандартизация және сертификация негіздері. М.:2003, – 223 с.
4 «Сапа менеджменті әдістері» РИА. Стандарттар және сапа. М.,2005.
5 Джордж С., Ваймерскирх А. Total quality manaqement (TQM). Сапаны жалпы басқару. Санкт-Петербург, 2002, – 556 с.
6 Ишмухамбетова Т.Р., Қапанова А.К. Нарық экономикасы жағдайындағы кәсіпкерлік іс-әрекетінің экономикалық негізі. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің жобасына экономикалық негіздеме- Алматы ҚазҰТУ,2001, – 222 с.
7 ҚР Заңы “Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы”.
8 Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л. Охрана труда в машиностроении: Учебник для ВУЗов – М.: Машиностроение,1999, – 331 с.
9 Мусин, «Еңбекті қорғау», ҚазҰТУ, Алматы, 1995.
10 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы – «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними» от 18 августа 2004 года N 631.
11 Р СТ ИСО-19011-2002 СМЖ және ООС аудиті бойынша ұсыныстар.
12 9001:2000 Сапа менеджмент жүйесі –Талаптар.
13 ИСО 9004:2000 Сапа менеджмент жүйесі. Қызметтерді жақсартуға арналған ұсынымдар.
14 СТ РК 3.1-2001 Знак соответствия. Технические требования и порядок применения.
15 ҚР СТ ИСО 9000-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік.
16 ҚР СТ ИСО 9001-2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар.
17 ҚРСТ 3.0 -2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Негізгі жағдайлар.
18 ҚРСТ 3.4 - 2003 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификация жүйесі. Өнімге қойылатын талаптар. Жалпы жағдай.
19 ҚР СТ 1.12 – 2000 Нормативтік мәтіндік құжаттар. Құрастыру, мазмұндау, рәсімдеу мен мазмұнына жалпы талаптар.
20 МЕСТ 12.1.007-76 Еңбек қауыпсіздігінің стандарттар жүйесі. Қауыпті заттар. Жіктелуі және қауыпсіздіктің жалпы талаптары
21 МЕСТ 28015-89 Еден жабынының бір қабатты еден қалқандары Техникалық шарттар
22 МЕСТ 14087-88 Жалпы техникалық шарттар.

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 69 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Ә.Бүркітбаев атындағы өнеркәсіптік инженерия институты

Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы кафедрасы

Төлесін.Н.Б

Сынау зертханасы жағдайында өнімнің сапасын талдау

Дипломдық жұмыс

5B073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы

Алматы 2015
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Ә.Бүркітбаев атындағы өнеркәсіптік инженерия институты

Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы кафедрасы

Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
техн. ғыл. канд., доцент
__________А.Т.Альпеисов
________________2015 ж.

Дипломдық жұмыс

Тақырыбы Сынау зертханасы жағдайында өнімнің сапасын талдау

5B073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы бойынша

Орындаған Төлесін.Н.Б

Пікір беруші Ғылыми жетекші
техн.ғыл.док., профессор техн.ғыл.канд., доцент
___________Б.Н. Абсадыков _________ Б.Ж. Бектібай
____ _____________ 2015ж. ____ _____________ 2015ж.

Алматы 2015
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Ә.Бүркітбаев атындағы өнеркәсіптік инженерия институты

Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы кафедрасы

5B073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Бекітемін
Кафедра меңгерушісі
техн. ғыл. канд., доцент
А.Т.Альпеисов
_________________2015ж.

Дипломдық жұмыс орындауға
ТАПСЫРМА

Білім алушы Төлесін Нұрлыбек Берікұлы
Тақырыбы: Сынау зертханасы жағдайында өнімнің сапасын талдау
Университет ректорының қараша 2014 жылғы № бұйырығымен бекітілген
Аяқталған жұмыстың тапсыру мерзімі мамыр 2015ж._
Дипломдық жұмыстың бастапқы мәліметтері сынау зертханасы жағдайында өнімнің сапасын талдау . мекеме жағдайындағы сынауды қамтамасыз ету, салыстырып тексеру зертханасы, сапа жүйесі және ағаштын сапасының көрсеткіштері мен мөлшерін өлшеу жүйесі.
Дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселелер тізімі:
а) Сынау зертханасы туралы жалпы мәлімет; ә) Құрлыс өнімдерін сынау. Ағаш өнімдерңн сапасын қарастыру және талдау; в) Ағаш сапасынсалыстырып тексеру зертханасы; б) ың көрсеткіштері мен мөлшерін сынау жүйесі; г) Еңбек қорғау бөлімі д) Экономика бөлімі;
Сызбалық материалдар тізімі сызбалық материалдар слайдпен көрсетілген
Ұсынылатын негізгі әдебиеттер атау

Дипломдық жұмысты дайындау
КЕСТЕСІ

Бөлімдер атауы,
қарастырылатын мәселелер тізімі
Ғылыми жетекшімен кеңесшілерге көрсету
Мерзімі
Ескертулер

Сынау зертханасы кен орыны туралы жалпы мәлімет
25.02.2015

Өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру
05.03.2015

Құрлыс өнмдерін салыстырып тексеру зертханасын талдау
17.03.2015

Ағаштын сапасының көрсеткіштері мен мөлшерін өлшеу жүйесі
09.04.2015

Ағаш өлшерін сынау өлшеу жүйесінің пайдалану тәртібі
28.04.2015

Сертификкатау жүйесін қарастыру
01.05.2015

Дипломдық жұмыс бөлімдерінің кеңесшілері мен
норма бақылаушының аяқталған жұмысқа қойған
қолтаңбалары

Бөлімдер атауы
Кеңесшілер,
аты, әкесінің аты, тегі
(ғылыми дәрежесі, атағы)
Қол қойылған күні
Қолы
Экономика бөлімі

Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі

Норма бақылау

Ғылыми жетекшісі _________________________________Б. Ж. Бектібай

Тапсырманы орындауға алған білім алушы_____________ Н.Б.Төлесін
Күні 24 ақпан 2015 ж.

АҢДАТПА

Сынау зертханасы жағдайында өнімдерінің сапасын талдау тақырыбындағы дипломдық жобаның аңдатпасы. Диломдық жобада ААҚ Сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау және сараптау қандай қалыпта жұмыс істейтіні қарастырылған. Берілген дипломдық жобада еден жабынының бір қабатты ағаш қалқандары тақырының сапа элементтерінің өңдеуі әзірленген және талданған. Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары сынауын ұйымдастыру мен өткізуіне талдау жасалып, өнім сапасына әсер етуші факторлар қарастырылды. Өнімнің өмірлік циклінің кезендерінің сапасы қарастырылды, сонымен қатар өнімді сертификаттау кезеңдері және сынау зертханасындағы нормативтік құжаттар мен стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау қарастырылған. Сонымен қатар қауіпсіздік және еңбек қорғау мәселелері қарастырылып, өрт сөндіру және техника қауіпсіздігінің нұсқаулығы жасалынынды.

АННОТАЦИЯ

Аннотация на дипломный проект по теме: Анализ качества продукции в условиях испытателной лаборатории. В данном дипломном проекте был проведен анализ качество продукции и анализ состояние работы экпертов. В данной дипломной работе проанализировано элементы качество щитов покрытий пола деревянных однослойных и расмотренны качества продукции. Был проведен анализ организаций и проведения испытания щитов покрытий пола деревянных однослойных продукции и рассмотрены факторы влияющие на качество продукции.
Расмотрена жизненый цикл качества продукции, так же рассмотрены этапы сертификации продукции и государственный надзор за соблюдением требовании стандартов и нормативных документов испытательной лаборатории. А также рассмотрены вопросы по безопасности и охране труда, разработана инструкция правил пожарной и техники безопасности, проведен анализ производственного состояния испытательной лабораторий.

ANATATION

Abstract on a thesis project on the topic: Analysis of product quality in terms ispytatelnoy laboratory. In this thesis project was the analysis of the quality of products and analysis of work EXPERTS. In this thesis work is analyzed elements quality flooring wooden boards single- and reviewed the quality of products. An analysis of the organizations and the test panels of single-layer wooden flooring products and examined the factors affecting the quality of products.
Examined Lifecycle quality of products, as well the stages of product certification and state supervision over compliance with standards and regulations of the test laboratory. And also considered the issues of health and safety, fire regulations designed instruction and safety analysis of the production status of the testing laboratory.

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2 Жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 Өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2.2 Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша өнімнің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
3 Өнімнің сапасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
3.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
3.4 Өнім сапасының сипаттамалары ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
3.5 Таңбалаудағы өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.6 Буып-түю өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
3.7 Қабылдауда өнім сапасының қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.8 Сапаны қамтамасызетудің бақылау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
3.9 Тасымалдау мен сақтауғы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
3.10 Қолданудағы сапаны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
4 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары қабылдауда стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..32
4.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау объектісін таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
4.2 Мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... 33
5 Өнімді сынау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
5.1 Сынаққа жататын сапа параметрлеріне қойылатын техникалық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
5.2 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандарысынау әдістерін өңдеу ... ... .37
5.2.1 Сынақтарды жіктеу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
5.3 Сынақ әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
5.4 Үлгілерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4 9
5.5 Бұйымды сынау әдістемесі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
6 Өнімді сертификаттау ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
6.2 Өнімге сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері ... ... ... ... ... ... .. ... ..42
6.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
6.2.2 Өнімнің үлгілерін таңдауды өткізу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
6.2.3 Сертификаттау мақсатында сынауларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...44
6.2.4 Сәйкестік сертификатын беру мен сертификатталған өнімді ҚР МСЖ-нің сәйкестік Белгісімен таңбалау құқығын ұсыну ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 44
6.2.5 Өнімді сәйкестік Белгісімен таңбалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
6.2.6 Өнімнің сертификатталған сипаттамаларының тұрақтылығына инспекциялық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
6.2.7 Өнімді сертификаттау туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
7 Нормативтік құжаттаманы әзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
7.1 Зерхананың өрт және техникалық қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулық жобасынәзірлеу ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
7.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ...48
7.3 Нұсқаулық жобасының құрылымын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
8 Техникалық - экономикалық түсіндірме ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.1 Сынау зертханасындағы коммуналдық қызмет шығынның анықталуы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
8.2 Сынау зертханасының айналым қаражатын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
8.3 Сынау зертханасын аккредиттеу қаражаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
9 Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
9.1 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
9.2 Діріл ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
9.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
9.4 Микроклимат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
9.5 Өрт сөндіру және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
9.6 Өндірістік жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
9.7 Шу және жұмыс орнында шудың шекті деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
9.7.1 Өрт қауыпсіздігінесептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
9.7.2 Табиғи жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
9.7.3 Өндірістегі микроклиматты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта өнім сапасын арттыру мәселесі біздің елімізде де, шет елдерде де маңызды мәселелерінің бірі болып отыр. Бірақ Қазақстан Республикасында негізгі жұмыстарға арналған жабдықтардың техникалық деңгейі мен отандық өндірістің технологиясы дамыған елдерге қарағанда әлдеқайда төмен. Егер өндірісті қауырт жетілдіріп, жаңа технологияны құрса да инвестицияларға жұмсалған бұл шығындарды тек қана тұтынушылардың сұранысы бар бәсекеге қабілетті өнімді өндірудің арқасында ғана ақтауға болады. Жоғарғы сапа өнімнің сату көлемін және еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді.
Бірқатар елдерде сапаны басқару бойынша ұлттық стандарттар 70 жылдардың ортасынан бері қолданылады. Мәселен, Ұлыбританияда BS 5750 "Сапаны қамтамасыз ету жүйесі" стандарты әзірленіп, қолданысқа енгізілді.
Ұлттық тәжірибеге сүйеніп, 1987 жылы ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттары әзірленіп, баспаға шығарылды. Онда сапа жүйесі мен оларды бағалауға нақты талаптар белгіленген.
Бүгінгі таңда көптеген елдерде осы ИСО 9000 сериялы стандарттарына баламалы ұлттық стандарттар бар. ИСО 9000 сериялы стандарттар Еуропада, АҚШ-та, Жапонияда, Азия мен Латын Америкасы елдерінде кеңінен енгізіледі.
1993 жылы ИСО 9000 сериялы стандарттарының европалық аналогтары, сертификаттау органдарына талаптар белгілейтін ЕN 29000 сериялы және ЕN 45000 сериялы стандарттар қолданысқа енгізілді. Өнімді СЕ белгісімен таңбалау енгізілді. Сапа жүйесін бағалау мен сертификаттауға комитет құрылды. Оның құрамына Ұлыбритания, Швейцария, Австрия, Дания, Испания, Швеция, Франция, Португалия, Греция, Голландия, Бельгия, Финляндия, Норвегия, Ирландия және Италия кірді.
Қазіргі уақытта сапа жүйесінің көптеген түрлері қолданылады. 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылатын нұсқаулар бойынша құрылған жүйелерден бастап, ТQМ идеологиясы негізінде құрылған жүйелерге дейін. Алайда, олардың барлығы ИСОТК 176 бойынша қалыптасқан және ИСО 9000 сериялы стандарттарымен қарастырылған сапаны жүйелі басқарудың сегіз қағидаларын ұстану керек.
Стандарттау бойынша ұлттық ұйымен берілетін, ИСО 9000 талаптарына сәйкестік сертификаты кәсіпорының негізгі бөлімдері сапа саясатын және сапа жүйесінің құрылымын анықтайтын, нұсқаулықтармен қызмет ететіндігін дәлелдейді
Өкінішке орай, Қазақстанда сапа жүйесін енгізу басқа елдермен салыстырғанда артта қалып, біздің кәсіпорындардың сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді.
ИСО 9000 стандарттарының 2000 версиясының негізінде Мемстандарт Қазақстандық стандарттарды бекітті - ҚР СТ ИСО 9000:2000, ҚР СТ ИСО 9002:2000, ҚР СТ ИСО 9003:2000.
Экономиканың қазіргі уақыттағы даму кезеңі ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттарының қолдану қажеттілігі негізінен сыртқы нарықтың талаптарымен мәжбүр етіледі. Батыс мамандарының бағалауы бойынша, 90% тұтынушылар кәсіпорын-жабдықтаушыларынан ИСО 9000 сериялы стандарттарына сәйкес, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің болуын талап етеді.
Жоғарыда көрсетілген ақпараттарға байланысты дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты ағаш сапасының элементтерін әзірлеу және сынау зертханасында сынауларды ұйымдастыру болып келеді. Осы сынау бөлімінде барлық өндіріс өнімдеріне сертификатталған сынақтар жүргізіледі. Бірақ берілген дипломдық жұмыста нақты зерттеу объектісі ағашты сынауға тоқталып, келесі жұмыстар жүргізілді:
"Бастапқы ақпарат" бөлімінде базалық, басшылық етуші және анықтамалық ақпарат келтіріледі;
"Жалпы ережелер" бөлімі ағаштын қызметтік тағайындалуы мен олардың жіктелуінен тұрады;
"Өнімнің сапасын анықтау" бөліміне кіреді:
oo өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер;
oo сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы анықтау;
oo өнімнің сапа деңгейін бағалау;
oo сапамен басқарудың негізгі кезеңдері;
oo сапа жүйесін қамтамасыз ететін бастапқы мәліметтер;
oo өнім сапасын жоғарлату бойынша шаралар ұсынылады;
oo жеңілдетілген сапа менеджментінің жүйесін әзірлеу.
"Стандартар, техникалық шарттар (ТШ), метрологиялық ережелер мен нормалар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау" бөлімінде АҚ "ҰССО"-да мемлекеттік қадағалауды іске асыру үрдісі баяндалады.
"Өнімді сынау" бөліміне сынаулардың жіктелуі кіреді және сынау текшесі әзірленеді.
"Өнімді сертификаттау" бөлімінде өндірістік өнімді сертификаттаудың барлық кезеңдері келтіріледі, қосымшада бірнеше құжаттар түрлері көрсетіледі.
"Нормативтік құжаттаманы әзірлеу" бөлімінде жұмыстық нұсқаулықтың жобасын әзірлеудің барлық кезендерінен тұрады;
"Экономика" бөлімінде . . .
"Экология" бөліміне экологиялық паспорттың жобасы кіреді;
"Қауіпсіздік және еңбекті қорғау" бөлімі.

1 Дипломдық жұмысты әзірлеуге бастапқы ақпарат
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары тқрғының сапа жүйесінің элементтерін әзірлеу және сынау зертханасында сынауларды ұйымдастыру тақырыбында жазылған дипломдық жұмысты әзірлеуге базалық, басшылық етуші және анықтамалық ақпараттар қолданылады.
Базалық ақпарат ретінде еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары туралы ақпараттар (сандық және саплық сипаттамалар, сыртқы түрі, сынаулар, қаптау, тасмалдау, таңбалау туралы ақпараттар) қолданылады.
Басшылық етуші және анықтамалық ақпаратқа кіреді:
oo МЕСТ 28015-89 ЕДЕН ЖАБЫНЫҢ БІР ҚАБАТТЫ АҒАШ ҚАЛҚАНДАРЫ Техникалық шарттар;
oo МЕСТ 14087-88 Жалпы техникалық шарттар ;
oo ААҚ "ҰССО" өткізген өндірістік практикада жиналған материалдар;
oo Басшылық етуші нормативтік құралдар (РД-50-149-79 ондірістік өнімнің техникалық деігейі мен сапасын бағалау бойынша әдістемелік нұсқаулар);
oo Сапа жүйесі бойынша ИСО 9000:9004 халықаралық стандарттар.

1-кесте - Сілтемелік нормативтік-техникалық құжаттар
Сілтеме жасалған НТҚ
Тармақ, тармақша нөмері
МСТ 162-90
3.1
МСТ 166-89*
3.1
МСТ 2140-81*
1.2.6, 3.2
МСТ 3282-74*
1.5.3
МСТ 3560-73*
1.5.3
МСТ 3749-77*
3.6
МСТ 7016-82
1.3.16
МСТ 8026-92
3.7
МСТ 11358-89
3.1
МСТ 13494-80
3.3
МСТ 15612-85
3.9
МСТ 15613.1-84
3.8
МСТ 15876-90
3.1
МСТ 16588-91
3.5
МСТ 17308-88
1.5.3
МСТ 18321-73
2.5
МСТ 19414-90
1.3.4
МСТ 23616-79
2.4
ҚНжЕ 3.04.01-87
5.5
ТШ 2-034-225-87
3.4

2 Жалпы ережелер

2.1 Өнімнің қызметтік тағайындалуы
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары тқрғын және қоғамдық ғимараттардағы еденнің құрылғысына арналған бір қабатты ағаш қалқандарға (бұдан әрі-қалқандар) қолданылады.
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары келесі техникалық талаптарға сай болуы тиіс:
- Қалқандар белгілі ретпен бекітілген технологиялық құжаттар бойынша осы стандарт талаптарына сай дайындалуы тиіс.
- Негізгі параметрлер мен өлшемдер.
Құрамына байланысты қалқандарды мынандай типтерге бөледі:
ОЩ 1 - ойық пен айдарға желімсіз жиектеп біріктірілген кесіп өңделген рейкалардан тұрады. Қалқанның тақтайшасынынң шет жағынан желіммен қабыршақшалап бекітіледі (1-сызба);

1-сурет- ОЩ 1 түрі
ОЩ 2 - ойық пен айдарға желімсіз жиектеп біріктірілген кесіп өңделген рейкалардан тұрады. Қалқанның ұзындығы ортасынан рейкалар қалқанның беттік емес жағынан қағылып П-бейнелі металл қапсырма шегелермен бекітіледі. Көлденеңі жағынан тақтайшалар айдар асты мен ойық ішінен олардың бірігетін тұсынан қағылған П бейнелес металл қапсырма шегелермен бекітіледі (2 сызба);

2-сурет- ОЩ 2 түрі

ОЩ 3 - ойық пен айдарға желімсіз жиектеп немесе желімге жатқызылған жатық фугадағы кесіп өңделген рейкалардан тұрады (3-сызба).

3-сурет- ОЩ 3 түрі

ОЩ 3 типтік қалқандарда қалқанның ұзына бойына тақтайшаларды бойлық және көлденең орналастыруға болады. Бұл стандарт тқрғын және қоғамдық ғимараттардағы еденнің құрылғысына арналған бір қабатты ағаш қалқандарға (бұдан әрі-қалқандар) қолданылады.

2.2 Өнімнің жіктелуі

2.2.1 Тағайындалуы бойынша өнімнің жіктелуі
Өндіріс өнімі дегеніміз - пайдалы қасиеттері бар және тұтынушылардың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында қолдануға арналған еңбек іс-әрекетінің нәтижесі. Өнімнің сапа деңгейін сапа көрсеткіштері бойынша бағалау үшін өнімді жіктеу қажет.
Өнімді жіктеу келесілер үшін жүргізіледі:
oo өнімнің белгілі бір тобының бірлік көрсеткіштер номенклатурасын таңдау;
oo өнімді қолдану обласын анықтау;
oo өнім сапасы көрсеткіштерінің номенклатурасына мемлекеттік стандарттар жүйесін құру.
2.1-суретке сәйкес барлық өнімдер сапа деңгейін бағалау мақсатында екі классқа бөлінуі мүмкін:
1) Пайдалану кезінде шығындалатын өнім;
2) Өзінің ресурсын шығындайтын өнім.
Бірінші класстың өнімі пайдалану үрдісінде тағайындалуы бойынша шығындалады. Мұнда оны қайта өндеу үрдісі бола алмайды (шикізаттар, материалдар, жартылай фабрикаттар).
Екінші класстың өнімі тағайындалуы бойынша пайдаланғанда оның ресурстары шығындалады. Мұнда өнім техникалық және моральдік тозғанша пайдаланылады.

Өнім
Өнім

1 класс 2 класс
Өзінің ресурсын шыіындайтын өнім
Мұнда өнім техникалық немесе моральдік тозғанша пайдаланылады.
Өзінің ресурсын шыіындайтын өнім
Мұнда өнім техникалық немесе моральдік тозғанша пайдаланылады.
Пайдалану кезінде шығындалатын өнім
Пайдалану үрдісінде тағайындалуы бойынша шығындалады.Мұнда оны қайта өңдеу үрдісі бола алмайды.
Пайдалану кезінде шығындалатын өнім
Пайдалану үрдісінде тағайындалуы бойынша шығындалады.Мұнда оны қайта өңдеу үрдісі бола алмайды.
Жөнделетін бұйымдар
Жөнделетін бұйымдар
Жөнделмейтін бұйымдар
Жөнделмейтін бұйымдар
1 гр. Шикізаттар мен табиғи отын
Шикізаттар мен табиғи отын
Шығын-далатын бұйымдар
Шығын-далатын бұйымдар
Материал-дар мен өнімдер
Материал-дар мен өнімдер
2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

2.1- сурет-Өнімнің тағайындалуы бойынша жіктелуі

Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары бірінші класстың екінші тобына жатады.

2.2.2 Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы бойынша өнімнің жіктелуі
Сыртқы экономикалық байланыс сферасында қолданылатын жіктеулердің ішінде айтарлықтай орынды сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы (СЭІ ТН) алады. Ол 1991 жылы кедендік тариф, сыртқы сауданың статистикасы, сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тарифтік емес реттеу шараларының кешені негізінде енгізілді.
Халықаралық деңгейдегі жіктеуді енгізу дегеніміз - әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын және сыртқы сауда туралы мәліметтерді салыстыруға мүмкіндік беретін жіктеу мен кодтаудың жаңа жүйесіне көшу.
Сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлық номенклатурасы мемлекеттік деңгейде келесі жағдайларда қолданылады:
1) Халықаралық құжаттарды әзірлеу мен дайындауда;
2) Тарифтік және тарифтік емес реттеу үшін;
3) Статистикалық бақылаулар үшін;
4) Көліктік тасмалдаулар үшін;
5) Жүктерді сақтандыру үшін.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың деңгейінде СЭІ ТН күнделікті жұмыстарда қолданылады: келісімшарттарды, декларацияларды жасау үшін, сипаттізімдер мен басқа көліктік құжаттарды толтыру үшін, бугалтерлік есептерде, электронды есептегіш техникада ақпараттарды өңдеу үшін.
СЭІ ТН тауарларды сипаттау мен кодтаудың Үйлесімді жүйесі мен Еуропалық Кеңестің Аралас номенклатурасының негізінде құрылған.
Әрбір тауардың СЭІ ТН ішінде өз коды бар, бірақ оны дұрыс анықтау үшін келесі шарттар болу қажет:
1) тауардың нақты аталуы;
2) тауардың нақты сипаты;
3) жіктеудің құрылымын білу қажет.
СЭІ ТН құрылымына тауардың кодтық белгіленуі, тауардың аталуы мен қосымша өлшем бірлігі кіреді.
Тауардың кодтық белгіленуі 9 цифрлі ондық белгіден тұрады:
oo 1-ден 6-ға дейінгі код разрядтары тауарларды сипаттаудың Үйлесімді жүйесі бойынша тауардың жіктеулік топтаудың белгіліеуіне сәйкес келеді;
oo 7-ден 8-ге дейінгі разрядтары Еуропалық Кеңестің Аралас номенклатурасындағы тауардың кодты белгілеуіне сәйкес келеді;
oo 9-шы разряд СЭІ ТН-да дәстүрлі ұлттық тауарларды бөліп шығару үшін арналған. Қазіргі уақытта бұл разряд барлық ішкі субпозицияларда нолмен толтырылады. Тауар кодының құрылымын 2.2-суретте келтірілген сұлба түрінде көрсетуге болады.

ХХ ХХ ХХ ХХХ

Топ
Позиция

Субпозиция
Ішкі субпозиция

2.2-сурет. СЭІ ТН кодының құрылымы

Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары шартты белгіленуі көрсетілген құрылымға сәйкес.

3 Өнімнің сапасын анықтау

3.1 Өнім сапасы туралы жалпы мәліметтер
Өнімнің сапасы МЕСТ 15467-79 Өнім сапасымен басқару. Негізгі түсініктер. Терминдер мен анықтамалар бойынша келесідей анықталады: "тағайындалуына сәйкес белгілі қажеттіліктерді қанағаттандыруға жататындығын негіздейтін өнім қасиеттерінің жиынтығы"
Өнім сапасы дегеніміз - ескерілген немесе ұсынылған қажеттілікті қанағаттандыру мақсатымен оны құру кезінде жабдықтаушымен қалыптастыру нұсқасы немесе өнімнің сипаттамасының деңгейі мен қасиеттерінің жиынтығы.

3.2 Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау
Өнімнің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдағанда өнім сапасының құрамына кіретін және оның сапа деңгейін бағалауға мүмкіндік етуді қамтамасыз ететін өнім қасиеттерінің сандық сипаттамасының атауларының тізімі белгіленеді.
Өнімнің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау төмендегілерді есепке алып негізделеді:
oo өнімнің тағайындалуы мен қолданылу шарты;
oo тұтынушы талаптарының таңдауы;
oo өнім сапасымен басқару тапсырмалары;
oo сипатталатын қасиеттердің құрамы мен құрылымы;
oo өнімнің сапа көрсеткіштерінің негізгң талаптары.
Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандарыЕден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы 3.1-кестеде көрсетілген.

3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау
Тұрмыстық электрлі тоңазытқыштардың техникалық деңгейі мен сапасын бағалау үшін сапа көрсеткіштерінің келесі негізгі топтардың номенклатурасы қолданылады:
oo тағайындау көрсеткіштері;
oo сенімділік көрсеткіштері;
oo эргономикалық көрсеткіштер;
oo эстетикалық көрсеткіштер;
oo технологиялық көрсеткіштер;
oo стандарттау мен сертификаттау көрсеткіштері;
oo патентті-құқықтық көрсеткіштер;
oo қауіпсіздік көрсеткіштері.
Тағайындау көрсеткіштері құрылымдық және технико-пайдаланушылық қасиеттерді сипаттайды.
Тағайындау көрсеткіштер тобына кіреді:
oo салмағы;
oo габаритті өлшемдері.
Сенімділік көрсеткіштер бұйымның өзінің пайдаланушылық көрсеткіштерін белгілі бір уақыт сақтай отырып, берілген функцияларды орындау қасиеттерін сипаттайды.
Сенімділік көрсеткіштер тобына кепілді пайдалану уақыты кіреді.
Эргономикалық көрсеткіштер бұйымның адам мен ортамен өзара байланысын сипаттайды және бұйымның өлшемдеріне, құрастырушы бөліктерінің өзара орналасуына, формасына қойылған талаптарына сәйкестігін анықтайды.
Эргономикалық көрсеткіштердің тобына пайдалану қолайлығы кіреді.
Эстетикалық көрсеткіштер бұйымның өзінің қоғамдық құндылығын сезімдік қабылдаушылық белгіде көрсете алу қабілетін сипаттайды. Олар көркемдік жобалау деңгейін есепке алады.
Эстетикалық көрсеткіштер тобына кіреді:
oo құрылымның тұтастығы;
oo бұйымның көркемдік жобалаудың заманға сай тенденцияларына сәйкестігі;
oo қаптау сапасы;
oo сыртқы бетті таза өңдеу мен қаптау сапасы.
Технологиялық көрсеткіштер өнімді дайындағанда материалдардың, еңбектің және уақыттың шығындарын оптималды бөлуді негіздейтін өнім қасиеттерін сипаттайды.
Технологиялық көрсеткіштер тобына кіреді:
oo дайындаудың еңбек сыйымдылығының қосындысы;
oo жалпы өзіндік құнның қосындысы;
oo меншікті металлсыйымдылығы.
Стандарттау және унификаттау көрсеткіштері бұйымда стандартты, унификатты, бірегей тетіктер мен түйіндерді қолдану ережесін сипаттайды.
Бұйымның стандарттау мен унификаттау көрсеткіштері қолдану коэфициентімен есептеледі.
Қолдану коэфициентін формула (1) бойынша есептейді:
Кnp (n-n0) n (1)

мұндағы n - бұйымның жалпы түрөлшемдер саны;
n0 - бірегей бөлшектердің түрөлшемдер саны.
Бұйымның патенттік-құқықтық деңгейі екі көрсеткіш арқылы бағаланады:
oo патентті қорғау көрсеткіші;
oo патентті тазалық көрсеткіші.
Осы көрсеткіштер бойынша тексеруге экспортқа арналған бұйымдар жатады.
Қауіпсіздік көрсеткіштері бұйымды қолдану кезінде оның қауіпсіздігін негіздейтін ерекшеліктерді сипаттайды.
Өнімнің сапа деңгейі МЕСТ 15467-70 "Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жиынтығын сәйкес базалық көрсеткіштер жиынтығымен салыстыруда негізделген өнім сапасының сипаттамасына" сәйкес анықталады.
Өнімнің сапа деңгейін бағалау бойынша шаралар тізімі:
oo сапа деңгейін бағалау мақсатын анықтау;
oo сапа көрсеткіштері номенклатурасын таңдау мен оларды анықтау тәсілі;
oo сапа көрсеткіштерді анықтау;
oo базалық көрсеткіштерді таңдау;
oo сапа деңгейін бағалау әдісін таңдау;
oo сапа деңгейін бағалау.
Сапа деңгейін анықтау үшін келесі әдістер қолданылады: дифференциалды, кешенді және аралас. Сапа деңгейін анықтау үшін дифференциалды әдісті қолданайық. Онда қарастырылатын объекттің әрбір сапа көрсеткіштерін сәйкес базалық көрсеткіштермен бөлек-бөлек салыстырады. Сапа деңгейді бағалау үшін формула бойынша қатыстық көрсеткішті анықтаймыз.

Qi=PiPiб (2)

Qi=PiбPi (3)

мұндағы Qi - қатыстық сапа көрсеткіші;
Pi - зерттелетін өнімнің көрсеткіші;
Piб - базалық өнімнің көрсеткіші.
Қалқандардың номиналды өлшемінің сапасы 1-3-сызбалар мен 1-кесте көрсеткіштеріне сәйкес болуы керек.

1-кесте - Қалқандардың номиналды өлшемі
Көрсеткіш аты
Қалқан өлшемі, мм, типтері

ОЩ 1, ОЩ2
ОЩ 3

Номин.
шектік ауыт.
Номинал.
Шектік ауытқу
S қалыңдығы
27;22;17
+- 0,2
27;17
+- 0,2
B ені
600;400;300
+- 0,3
300-600 100 арқылы удеуімен
+- 0,3
L ұзындығы
600;400;300
+- 0,3
300-1200 100 арқылы удеумен
+- 0,3

Дайындаушының тұтынушымен келісімі бойынша белгіленген ретпен бекітілген жұмыс сызбалары бойынша өлшемдегі қалқандар дайындауға болады.
Қалыңдығы 22 мм қалқанның енін 400 мм-ден астам емес етіп дайындау керек. Қалқандағы біріктіру элементтерінің номиналды өлшемдерімен шектік ауытқулары 1-3-сызбалармен 2-кесте көрсеткіштеріне сәйкес болуы тиіс.
ОЩ 2 типті тақтайшаларды қалыңдығы 22 мм қалқанға қолданыстағы НТҚ бойынша дайындалған, ұзындығы 17 мм кем емес, диаметрі 1,8 мм қапсырма шегелермен, ал қалыңдығы 17 мм қалқандарға көлденең ось бойымен ұзындығы 10 мм кем емес, диаметрі 1 мм қапсырма шегелермен, қалқанның көлденеңінен ұзындығы 17 мм кем емес, диаметрі 1,8 мм қапсырма шегемен бекітіледі. Ағаш сапасы мен өңдеуіне қарай қалқандар А және Б маркасына бөлінеді (3 кестені қараңыз).

2-кесте -ОШ-1 және ОШ-2 қалқандардың номиналды өлшемдерін салыстыру
Сапа көрсеткішінің аталуы
Зерттелетін өнімнің көрсеткіші
Базалық өнімнің көрсеткіші
Қатыстық көрсеткіш Qi
S қалыңдығы
27;22;17

27;22;17

1
B ені
300-600 100
300-600 100
1
L ұзындығы
600;400;300
600;400;300
1

3-кесте - ОШ-3 қалқандардың номиналды өлшемдерін салыстыру
Сапа көрсеткішінің аталуы
Зерттелетін өнімнің көрсеткіші
Базалық өнімнің көрсеткіші
Қатыстық көрсеткіш Qi
S қалыңдығы
27;17

27;17
1
B ені
600;400;300
600;400;300
1
L ұзындығы
300-1200 100
300-1200 100
1

Көрсеткіштің өсуі сапаның жоғарылауын көрсетсе формула (2) қолданылады, ал көрсеткіштің төмендеуі сапаның жоғарылауын көрсетсе формула (3) қолданылады.
Егер қатыстық көрсеткіш Qi бірге тең немесе үлкен болса, онда өнім сапасының деңгейі эталон сапасының деңгейіне тең немесе үлкен болады. Ал егер кіші болса, онда өнім сапасының деңгейін анықтаудың кешендік әдісін қолдану қажет.

4-кесте - Біріктіру элементтерінің өлшемінің сапа корсеткіштері
Көрсеткіш атаулары

Біріктіру элементтерінің өлшемі, мм

Қалыңдығы 27 мм22 мм типтеріндегі қалқандардың
Қалыңдығы 17 мм типтеріндегі қалқандардың

ОЩ 1
ОЩ 2
ОЩ 3
ОЩ 1
ОЩ 2
ОЩ 3

номинал
Шектік ауытқу
Номинал
Шектік ауытқу
номинал
Шектік ауытқу
номинал
Шектік ауытқу
номинал
Шектік ауытқу
номинал
Шектік ауытқу
a** қабыршақшасының қалыңдығы
10,0
+0,4
-
-
-
-
6,0
+0,4
-
-
-
-

+0,2

+0,2

4-кестенің жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a** қабыршақшасының астыңғы ойық ені
10,0
+0,2
-
-
-
-
6,0
+0,2
-

-
-
-
d қабыршақшасының ені
22-28
-
-
-
-
-
16-22
-
-
-
-
-
r** қабыршақшасы үшін айналым радиусы
3,0
-
-
-
-
-
3,0
-
-
-
-
-
b** тақтайшасы айдарының ені
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
b** тақтайшасы ойығының ені
6,0
+0,2
6,0
+0,2
6,0
+0,2
6,0
+0,2
6,0
+0,2
6,0
+0,2
l айдарының биіктігі
6,0
-0,5
6,0
-0,5
6,0
-0,5
6,0
-0,5
6,0
-0,5
6,0
-0,5
l рейкасы ойығының тереңдігі
6,0
+0,5
6,0
+0,5
7,0
+0,5
6,0
+0,5
6,0
+0,5
7,0
+0,5
l қалқаны ойығының тереңдігі
6,0
+0,5
6,0
+0,5
6,0
+0,5
6,0
+0,5
6,0
+0,5
6,0
+0,5
Қалқанның бет жағынан c айдарына дейінгі өлшем
10,08,0
+0,5
10,08,0
+0,5
10,0
+0,5
6,5
+0,5
6,5
+0,5
6,5
+0,5

4-кестенің жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Қалқанның бет жағынан c ойығына дейінгі өлшем
10,08,0
-0,5
10,08,0
0,5
10,0
0,5
6,5
-0,5
6,5
-0,5
6,5
-0,5
b қалқаны ойығының ені
7,0
+0,2
7,0
+0,2
7,0
+0,2
7,0
+0,2
7,0
+0,2
7,0
+0,2
b қалқаны айдарының ені
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
6,0
+-0,1
Қалқанның бет жағынан n қабыршақшасына дейінгі аралық
9,0 7,0
+-0,1
-
-
-
-
6,5
-0,3
-
-
-
-
M** бұрыштарында айдар таңдау
6-24
-
-
-
-
-
6-24
-
-
-
-
-
f** қырындағы қиғаштық
1,0 0,8
-
1,0 0,8
-
1,0
-
0,6
-
0,6
-
0,6
-

Қалыңдығы 17,0 м қалқандар үшін b, b, b, l, l, l өлшемдерін 4 мм-ге дейін кемітуге болады.
Ұсынылатын өлшемдер. ОЩ 2 типті қалқандарды керіп жинайды. Рұқсат беруді сақтай отырып, шөгуді қамтамасыз етеді.
5-кесте - Маркалар бойынша шектеу нормасының сапа көрсеткіші
МСТ 2140 бойынша ағаш ақауы мен өңдеудегі ақау атаулары
Маркалар бойынша шектеу нормасы

А
Б
Сау, ақшыл түсті және күңгірттене бітіскен бұталар
Беттік және кері жақтарға рейка енінің (12) өлшемінен астам жіберілмейді.
Беттік және кері рейка енінің 23 өлшемінен артық жіберілмейді.
Жарықшағы бар, сау, жартылай бітіскен және бітіспеген, түсіп жатқан, шіріп жатқан, шіріп кеткен және темекілік бұталар.
Бет жағынан 8 мм астам жіберілмейді, кері жағына рейка енінің (12) өлшемінен астам, бірақ 25 мм аспауға тиіс.
Беттік және кері жақтарға рейка енінің (12) өлшемінен астам жіберілмейді, бірақ 25 мм аспауға тиіс.
Жарықшақтар
Бет жағында болмау керек. Кері жағында рейканың енінен 0,3 мм астам ендікте және ұзынан 15 астам шамасында жіберілмейді.
Беттік және кері жақтарға рейка ұзындығына ені 0,3 мм астам, ұзындығы рейка ұзындығының 15 астам шамасында жіберілмейді.
Өскін
Бет жағында болмау керек. Кері жағында рейка енінің 15 бөлігінен, ұзындығының 13 бөлігінен аспау керек.
Қалташа, майлану; өзекше, қос өзекше
Бет жағында болммау керек. Кері жағында есепке алынбайды.
Дақ, химиялық бояулар, саңырауқұлақтың шыбықша дағы, саңырауқұлақтың шел бояуы, көгеру, қоңырқайлану, күйіс;

Бет жағында болмау керек. Кері жағында есепке алынбайды.

Есепке алынбайды.
Құрт жеген жер
Бет жағында диаметрі мен ұзындығы 8 мм аспау қажет. Кері жағында есепке алынбайды.
Қыртыс
Бет жағында болмау керек. Кері жағында тақтайша қалыңдығы мен енінің 31 бөлігінен астам жіберілмейді, қабығы мен тарамынан тазартылуға тиіс.

Жаңқа, сынық, бөлінді, сыдырынды, бұдыр, түйреме.
Бет жағында тереңдігі 0,5 мм астам, тақтайша енінің 110 бөлігінен астам ұзындық пен ендікте жіберілмейді.
Бет жағында тереңдігі 1 мм артық тақтайша енінің (12) бөлігінен астам ұзындық пен ендікте жіберілмейді.

Кері жағында қалыңдығының (14) бөлігіндей тереңдікте, ұзындығының 15 бөлігіндей өлшеммен артық жіберілмейді.
Кесіп өңделмеу
Бет жағында болмау керек. Кері жағында былай:

5-кестенің жалғасы
МСТ 2140
бойынша ағаш ақауы мен өңдеудегі ақау атаулары
Маркалар бойынша шектеу нормасы

А
Б

Ауданның 30%-і
Ауданның 50%-і болуы мүмкін

Тақтайшалардың айдарында биіктігінің 13 бөлігінен астам жіберілмейді, ұзындығында шектелмейді.

3-кестеде көрсетілмеген ағаш ақаулары мен өңдеу ақауларына жол берілмейді. Талшықтардың бұлғақтауы,бұралуы,көзшелері,жалған өзегі,еңістігі есепке алынбайды. А маркалы қалқан үшін тақтайшалардың бет жағында есепке алынған 2 ақаудан, Б маркалы қалқан үшін 4 ақаудан артық болмауға тиіс.
Қалқандағы тақтайша ені 25 мм-ден кем және 70 мм-ден астам болмауға тиіс. Қалқандардың шартты белгілері оның типі, маркасы, ені мен ұзындығының өлшемі, қалыңдығы және осы стандарт белгілерінен тұруға тиіс.
Шартты белгілер үлгілері:
ОЩ 3 типті Б маркалы 1200x600x27 мм өлшемді бір қабатты қалқан:

ОЩ 3-Б-1200x600x27 МСТ 28015-89

ОЩ 2 типті А маркалы 400x400x27 мм өлшемді бір қабатты шаршы қалқан:

ОЩ 2-А-400x27 МСТ 28015-89

3.4 Өнім сапасының сипаттамалары
Қалқандарды қайың, көктерек және өзінің негізгі механикалық және пайдалану қасиеттері жағынан көктерек ағашынан кем түспейтін басқа жұмсақ жапырақты жыныстардан және қалқан жапырақты ағаштар қалдықтарынан жасайды. 22 мм қалыңдықта қалқандар қайың ағашынан жасалады.
- Қарағай және балқарағай ағаштарынан тақтайшаларлы ағаштың тарамдалған тілігімен жасайды. Көлденеңіндегі жылдық қабаттардың тақтайшаның бет жағынан еңкею бұрышы 45°С-тан кем емес болу тиіс.
- Тақтада әр түрлі типтегі ағаш тақтайшалары болмауға тиіс.
- Б маркалы қалқандарға МСТ 19414 бойынша көлбеу тісті тиектерге біріктірілген тақтайшаларды қолдануға болады.
Тұтас негізде төсеуге арналған Б маркалы ОЩ 3 типті қалқандарда тақтайшаларды ұзыннан түйістіріп біріктіруге болады. Қалқанның шеткі және әр үшінші тақтайшасы тұтас болу тиіс.
- ОЩ 1 және ОЩ 2 типті қалқандардағы тақтайшаларды аралығындағы саңылау А маркалы қалқаны үшін-0,3 мм, Б маркалы қалқаны үшін-0,5 мм аспауы тиіс.
- Қалқан ағашының дымқылдығы (8+-3) % болуға тиіс.
- Қалқанның іргелес жиектерінің перпендикулярлығынан ауытқу 100 мм ұзындыққа 0,15 мм аспауға тиіс.
- Қалқанның бет жағындағы жайпақтықтың ауытқуы 1000 мм кез келген бағытқа 2 мм аспауға тиіс.
- Ағаш ақауын шектеу нормаларымен тақтайшаларды өңдеу 3-кесте көрсеткіштеріне сәйкес болуы қажет.
- Б маркалы қалқанның бет жағындағы жартылай бітіскен, бітіспеген, түсіп жатқан, шіріп жатқан, шірігін және темекілік бұтақтар кесілуге және тығындалуға немесе жұқа тақтайша мен желімделуге жатады.
- Б маркалы тақта үшін бет жағындағы бітелген жердің саны 3-тен аспауы тиіс.
Бітелу нормасы ағаш ақаулары мен өңдеу ақауларына сай рейка тетіктері үшін шектеу нормалары белгіленген нормалардан аспауға тиіс.
- Сау бұталардағы жаңқа, сынық, бөлінді, сыдырынды, бұдыр, түйреме, жарықшақ және қалқанның бетіндегі 8 мм төмен бұтақтар ағаш түстес су өткізбейтін тығыздағышпен тегістелуі тиіс.
- Қабыршақшаларға шірік, бітіспеген, түсір жатқан, шіріп жатқан, шіріген және темекілік бұтақтар жіберілмейді.
- Желімдік біріктірілулер орташа су өткізбейтіндіктен төмен емес желімдермен орындалуы тиіс.
- ОЩ 3 типтік қалқандарда желімен жабыстыру беріктігінің шегі 6,0 мПа (60 кгссм) шамасынан төмен болмауға тиіс.
- Желімдік материалдарды тұрғын және қоғамдық ғимараттарда қолдану үшін КСРО Денсаулық сақтау министрлігінің рұқсаты керек.
- Қалқандар әрлеусіз жасалады.
МСТ 7016 бойынша Rқалқандары беткейінің кедір-бұдырлығыеың өлшемі мына өлшемдерден аспауға тиіс, мкм:
- 200-қалқандардың бет жағында;
- 320-қалқандардың кері жағында және жиектерінде.
- Қалқандардың жалған өзекшесі, дағы, химиялық бояуы, саңырауқұлақтың өзекше дақтары, саңырауқұлақтың шел бояулары, көгеруі, қоңырқайлануы бар мөлдір жабынды тақтайшалар түсі бойынша таңдалуға тиіс.
- Қалқан жиегіндегі бет жағына шықпаған сынықтар, жаңқалар, бөлінділер тақтайшалар үшін белгіленген қыртыс нормаларынан аспауға тиіс.
- Дайындаушы мен тұтынушының келісімі бойынша қалқан беткейіне әшекей сурет салуға болады.

3.5 Таңбалаудағы өнім сапасының қамтамасыз ету
Қалқандардың әр қорабына этикетка, ен сырға бекітілуі тиіс немесе жуылмайтын бояумен мөртабан түрінде анық таңбалау түсірілуі тиіс. Ол мына мазмұнда болу керек:
- дайындаушы мекеменің аты немесе тауарлық белгісі;
- ТББ қабылдаушысының нөмері;
- қалқанның шартты белгісі;
- ағаш тегі;
- қалқандардың жекелей саны мен шаршы метр өлшеміндегі саны.

3.6 Буып-түю өнім сапасының қамтамасыз ету
- Қалқандар бір-бірімен бет жағымен беттестіріліп жұпталып бумаға саынуға тиіс. Қорап салмағы 40 кг аспау керек.
- Әр қорап құрамында бір типті, бір маркалы, бір текті ағаш, бір өлшемдегі қалқандар болуға тиіс. Қораптар көліктік пакеттер байлануы мүмкін.
- Қораптар МСТ 3560 бойынша болат таспалармен, МСТ 3282 бойынша сыммен, МСТ 17308 бойынша жіппен немесе буманың беріктігін қамтамасыз ететін басқа байлаушы материалдармен буылады.

3.7 Қабылдауда өнім сапасының қамтамасыз ету
Қалқандарды топтармен қабылдайды. Топ деп, бір тип, бір маркадағы, біртекті ағаштан жасалған, сапа туралы бір құжатпен рәсімделген қалқандар есептеледі.
Сапа туралы құжатта мыналар көрсетіледі:
- дайындаушы мекеменің аты, мекен-жайы;
- қалқандардың типі мен маркасы;
- ағаш тегі;
- қалқандардың жекелей саны және шаршы метр өлшеміндегі саны;
- дайындау күні, айы, жылы (топ номері);
- осы стандарт белгілері.
Топ көлемін дайындаушы мен тұтынушының келісімімен анықтайды, бірақ ол тәуліктік өндіру көлемінен аспау керек. Қалқандардың 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2-1.3.11, 1.3.16-1.3.18 - тармақтарының талабына сәйкестігін тексеру үшін МСТ 23616 бойынша баламалы белгілеріне қарап таңдамалы бір сатылы бақылау жүргізіледі. Қабылдауды ақау деңгейі 4% болғандағы бақылау жоспары 4-кестеде келтірілген.
Қалқанды қабылдау бақылауы мына ретпен өткізіледі:
- қалқандарды осы топ үшін таңдау көлемінің санына сәйкес таңдап алады.Қалқандарды таңдауға іріктеу МСТ 18321 бойынша кездейсоқ іріктеу әдісімен таңдалып алынады;
- таңдалған әрбір қалқанның осы стандарт талабына сәйкестігі
тексеріледі және ақаулы қалқандардың саны анықталады;
- ақаулы қалқандар саны осы іріктеме үшін белгіленген қабылдау және жарамсыз деп тану санымен салыстырылады;
1) Егер іріктелгендердің ішінде ақаулы қалқан саны қабылдау санынан кем немесе тең болса, топ қабылданады;
2) Егер іріктелгендердің ішінде ақаулы қалқан саны ақаулау санымен тең немесе артық болса, топ қабылданбайды.

6-кесте - Қалқанды бақылаудағы қабылдау талабы
Партия көлемі
Таңдау көлемі
Қабылдау саны
Ақаулау саны
280-ге дейін
280-нен аса 500-ге дейін
500-ден аса 1200-ге дейін
1200-ден аса 3200-ге дейін
13
20
32
50
1
2
3
5
2
3
4
6

Таңдап алынған қалқанның бірі сынақтан қанағаттанғысыз нәтиже берсе, топ қабылданбайды. Сол қалқаннан кесіп алынған үш нұсқаны сынау нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні әрі қалқан бойынша сынақ нәтижесі ретінде қабылданады, мұндайда әр нұсқаны сынау нәтижесі 1.3.13 - тармағында белгіленген 90% шегінен кем болмауға тиіс.
Қалқандарды 0.01 м дейінгі дәлдікте шаршы метрмен және данамен есептейді. Қалқан ауданын айдар енін ескермей-ақ бет жағы бойынша анықтайды. Ауытқу шектері есепке алынбайды.

3.8 Сапаны қамтамасызетудің бақылау әдістері
Таңдалған қалқандарды жекелеп тексереді. Қалқандардың ұзындығын, енін бет жағы бойымен МСТ 15876 бойынша шектік мөлшерлермен, қалқан қалыңдығын, штангентереңдік өлшеуішпен және МСТ 11358 бойынша көрсеткішті қалыңдық өлшеуішпен тексереді.
Қалқан қалыңдығын ортасынан және қалқан жиектерінен 10-15 мм аралықта, тақтайшалардың кесіп өңделген жазықтықтарымен 0,1 мм дәлдікте өлшейді.
- Ағаштың тұқымы мен ақауын көзбен бағалайды. Ағаш ақауы мен өңдеу ақауын МСТ 2140 бойынша бағалап, өлшейді. Бұтақтар өлшемін тетіктің бойлық осіне параллель жүргізілген, контурға жанасатын аралықпен анықтайды.
- Тақтайша (қылқан жапырықты ағаш) көлденеңіндегі жылдық қабаттар еңісінің бұрышын МСТ 13494 бойынша жылдық қабаттарға жанаспа мен тақтайша қабаты арасынан транспортир көмегімен градуспен өлшейді.
- ОЩ 1 және ОЩ 2 типті жиналған қалқандарға рейкалар арасындағы саңылауларды ТШ 2-034-225 бойынша щуптармен өлшейді.
- Ағаш дымқылдығын МСТ 16588 бойынша анықтайды.
- Қалқанның іргелес жиектерінің перпендикулярлығынан ауытқуды МСТ 3749 бойынша қалқан жиегімен оған қойылған бұрыштауыш арасындағы ең үлкен саңылауды өлшеу арқылы анықтайды. Ұзындығы 100 мм сүқгішпен өлшенеді.
- Қалқан жазықтығынан ауытқу МСТ 8026 бойынша қалқан беткейі мен оған қырынан қойылған тексеруші сызғыштың арасындағы ең үлкен саңылауды өлшеу арқылы бет жағы бойынша анықталады.
- ОЩ 3 типті қалқандардағы желіммен жабысу беріктігінің шегін сынауға МСТ 15613.1 бойынша тексереді.
- Қалқан беткейінің кедір-бұдырлығын МСТ 15612 бойынша немесе белгілі ретпен эталон мен салыстыру әдісімен анықтайды.

3.9 Тасымалдау мен сақтауғы сапаны қамтамасызету
Қалқандар көліктің осы түрінің жүк тасуының қазіргі ережелеріне сәйкес кез-келген жабық көлікпен тасылады.
Дайындаушының тұтынушымен келісімі бойынша қалқандар буып-түйілмей-ақ жабық контейнерлермен тасылуына жол беріледі.
- Қалқандарды тасымалдау кезінде механикалық зақымдану, дымқылдану мен былғануды болдырмайтын шарттар сақталуы тиіс. Қалқандарды үйіп тиеуге және лақтырып түсіруге болмайды.
- Қалқандар бумамен қойылып, ауаның салыстырмалы ылғалдығы 60% -тен аспайтын жағдайда, дымқылдану, саңырауқұлақ және бунақденелілермен зарарланбайтындай болып сақталуға тиіс.

2.10 Қолданудағы сапаны қамтамасыз ету
Қоғамдық ғимараттарда қарағай, балқарағай және қайың ағаштарын ғана қолдануға рұқсат беріледі. А және Б таңбалы бітеусіз қалқандардан төселген еденді Б маркалы сырмен бітеп, паркеттік лакпен сырлауға болады. Қалыңдығы 27 және 22 мм қалқандарды еден аралығына, ал қалыңдығы 17 мм қалқанды табанға тұтастай жатқызады.

4 Еден жабынының бір қабаты ағаш қалқандары тқрғын қабылдауда стандарттар талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау

4.1 Өнімнің өмірлік циклінің сатысына сәйкес мелекеттік қадағалау объектісін таңдауды негіздеу
Стандарттау бойынша нормативті құжаттардың міндетті талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дәрілерді сынауды метрологиялық қамтамасыз ету
Сертификаттаудың құқықтық негіздері
Шай өнімдерін сертификаттау және сапасын бағалау
Бетон өнімінің қоспаларын сынау
Қызмет етуді сертификаттау
Қуысденелі қабырғалық бетон тасы материалының сапа көрсеткіштері
Ірі қара малдың еті мемлекеттік жаңа стандарт жобасын халықаралық стандарт талаптарымен сәйкестендіру
Бетонның құрылыс материалының түрлері
Аккредиттеу тәртібі
АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау
Пәндер